You are on page 1of 24

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
Áñ. Öýëëïõ 4185
ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ

ÍÝïé
áãùíåò

ÇÐÅÉÑÏÕ

Ερώτηση Θ. Οικονόμου
και Π. Στασινού

Ρύθμιση δανείων
των πτηνοτρόφων
ζητούν βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ
ΣΕΛ. 5

Το πιλοτικό έργο των 4,5 εκ. ευρώ που αφορούσε και την Ήπειρο

Λόγω της 24ωρης απεργίας

«Λουκέτο» σήμερα
σε δημόσιο και ιδιωΣΕΛ. 12
τικό τομέα

Συμφωνία υπουργείου Υγείας και ΚΤΕΛ
για τα εισιτήρια των
ΑμΕΑ
ΣΕΛ. 13

Σήμερα για τη «Δωδώνη»

Οι κτηνοτρόφοι
στους δρόμους και οι
πρόεδροι των Ενώσεων στην ΑΤΕ ΣΕΛ. 3

Οι... νάρκες
του κουμπάρου

✔ «Φωτογραφική» προκήρυξη από τον πρώην περιφερειάρχη
Δυτικής Μακεδονίας και κουμπάρο του Κ. Καραμανλή, προκειμένου
να αναλάβει το έργο η ιδιωτική εταιρεία P.A.S.S. DEFENCE
Ένα ακόμη παράδειγμα - απόδειξη της
φαυλότητας που κυριαρχούσε στη
θητεία των κυβερνήσεων της Ν.Δ. είναι
και αυτό με την αποναρκοθέτηση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής
Μακεδονίας. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα
ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ που
αφορούσε περιοχές του Γράμμου και
είχε χαρακτηριστεί μεγάλης σημασίας
για την αντιμετώπιση των κινδύνων
που υπάρχουν για τον άνθρωπο στο
«θέατρο των μαχών του εμφυλίου».
Ο νέος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κίρκος κάνει λόγο για μεθοδεύσεις και «υπόγειες διαδρομές»,που
εντοπίστηκαν μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση την οποία διέταξε για το
θέμα, το πόρισμα της οποίας στάλθηκε
στον εισαγγελέα.
Το έργο αφορά άμεσα την Ήπειρο, αν
και την ευθύνη υλοποίησης είχε η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
ΣΕΛ. 7

Πάνδημη η κηδεία του Βασίλη Ηλιάδη
Τα πρώτα στον τομέα του
πολιτισμού στο ΕΣΠΑ

Έργα σε Βυζαντινά
και μεταβυζαντινά
μνημεία σε Κληματιά
και Παραμυθιά ΣΕΛ. 5

Έκανε
«καρέ» στις
μεταγραφές
ο ΠΑΣ
Γιάννινα

Ο... αυτοκινητόδρομος από κόμβο
Εγνατίας μέχρι κόμβο Ανατολής

Aπομένει μια σύμβαση
για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ

ΣΕΛ. 4

Τα... τελευταία στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

Εργολήπτες, ξανά, κατά
της απευθείας ανάθεσης
έργων από ΟΤΑ του
ΣΕΛ. 3
Ζαγορίου

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 22

ãíþìç ç ì þ í ã

Ασφαλιστικό, οι νέες μεγάλες
υποχρεώσεις των πολιτικών ΣΕΛ. 2

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr

2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ãíþìç ç ì þ í ã
Ασφαλιστικό, οι νέες μεγάλες
υποχρεώσεις των πολιτικών
Το ασφαλιστικό, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, που γίνεται στη
χώρα με κανόνες, που ορίζονται από τον ορθολογισμό των
εσόδων και των εξόδων, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.
Ένα μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου έπρεπε να είχε ψηφιστεί εδώ
και χρόνια.
Ένα άλλο μεγάλο μέρος έχει επιβαρυντικές διατάξεις επί δικαίων
και αδίκων.
Σε πολλά σημεία είναι άτολμο και εάν ισχύει αυτό που λέει ο κ.
Μάνος στην «Καθημερινή»- ότι το 7,3% των συνταξιούχων
παίρνει το 50% των συντάξεων, είναι συντεχνιακό και άδικο.
Το σημερινό νομοσχέδιο όμως είναι στην ουσία το πρώτο που
θέτει την κοινωνία και το κρατικό σύστημα προ των πραγματικών ευθυνών. Δεν είναι ευθύνη να μοιράζουν διάφοροι
υπουργοί απίστευτες συντάξεις και εφάπαξ σε επιλεγμένες
κοινωνικές ομάδες από χρήματα, που δεν έχουν, για να εξασφαλίσουν κομματική πελατεία. Αυτό είναι εξαπάτηση και
πολιτική ανευθυνότητα.
Για να υπάρχουν υψηλές συντάξεις πρέπει να υπάρχει δουλειά,
καθόλου ανεργία και υψηλοί μισθοί, που προέρχονται από
υγιείς κερδοφόρες επιχειρήσεις.
Ασφαλιστικό και οι συντάξεις, που εγγυάται το ελληνικό δημόσιο,
είναι έωλες υποσχέσεις και στην πραγματικότητα πρόσκαιρα
πολιτικά χαμόγελα.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανείζεται για να πληρώνει μισθούς και
συντάξεις.
Η ευθύνη όλων στο κοινοβούλιο είναι πολύ μεγάλη και σε πλήρη
αντίθεση με τις λογικές του παρελθόντος, όπως η συνέντευξη
για τις προσλήψεις στο δημόσιο ή όπως το σκάνδαλο της
Αγρογής, ή παλαιότερα της Ολυμπιακής και του ΟΣΕ.
Το θέμα δεν είναι εάν θα ψηφιστεί το ασφαλιστικό, αλλά πώς θα
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να βελτιωθεί στη συνέχεια, να αρθούν οι αδικίες προς τις ασθενέστερες τάξεις και να
κλείσει η ψαλίδα των συντάξεων μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Το κράτος πρέπει να αποκτήσει ίση απόσταση σε ότι προσφέρει
και μάλιστα πιο ευνοϊκή προς τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.
Το ασφαλιστικό υποχρεώνει την κυβέρνηση να βρει αναπτυξιακούς
τρόπους για να στηρίξει τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργεί στις γυναίκες και στις ηλικίες που βρίσκονται κοντά
στη συνταξιοδότηση.
Μέχρι τώρα ακούμε από την κυβέρνηση τι χάνουμε, τι περισσότερο πρέπει να προσφέρουμε και ότι η ευθύνη βαρύνει τον καθένα προσωπικά.
Καιρός πια να ακούσουμε πώς θα έχουμε δουλειά, πώς θα έχουμε
ανταγωνιστική οικονομία, πώς ο πλούτος που παράγεται θα
διανέμεται με κοινωνικούς όρους και όχι σύμφωνα με τα
συντεχνιακά και κομματικά συμφέροντα.
Η υπευθυνότητα των πολιτικών δεν είναι να φωνάζουν για χαμένα
δικαιώματα, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, αλλά για
τρόπους που θα παράσχουν πραγματική ανθηρή οικονομία
και κατά συνέπεια ισχυρό συνταξιοδοτικό σύστημα.
Βαγγέλης Αθανασίου

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ
ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Καζάκος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá:
¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôéêό ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñùôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò
ÓïåëåìÝæïãëïõ, Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò

Έτσι κάνουν όλοι όσοι έχουν μεγάλη, αδιαπραγμάτευτη εξουσία: αδιαφορούν για τους
υπηκόους τους με στυγνό, αταλάντευτο επαγγελματισμό. Και λένε το ψέμα με ακίνητα βλέφαρα: Έτσι όπως σημαδεύει ο Υβ Μοντάν
στον Κόκκινο Κύκλο.
ÁÍ.ÄÅ.

Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
Προβλέπονται τοπικές
νεφώσεις με πρόσκαιρες
βροχές και σποραδικές
καταιγίδες στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι βόρειοι
Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
βορειοδυτικοί 4 με 6
και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ
Θερμοκρασία σε
σταδιακή πτώση
Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
κυρίως
στα
Í. ÁÑÔÁÓ
κεντρικά
και

ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ
Αλέκα Μπούστη, Υπεύθυνη Διαχείρισης Πελατών
Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï
ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ
Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 4,5%
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.neoiagones.gr
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr

Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010
Προκοπίου μεγαλομάρτυρος

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ
ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
ÃÅÍÉÊÏ ÊÑÁÔÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ
×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ, ôçë. 2651080111

βόρεια.
¢ñôá: Πιθανή βροχή.
ÂñÜäõ: Βροχή.
Çãïõìåíßôóá: Πιθανή
βροχή. ÂñÜäõ: Βροχή.
ÉùÜííéíá:
Βροχή.
ÂñÜäõ: Βροχή.
ÐñÝâåæá:
Πιθανή
βροχή. ÂñÜäõ: Βροχή.
ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
ÁÑÔÁ
150 Ýùò 280 C
ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 200 Ýùò 310 C
ÉÙÁÍÍÉÍA
120 Ýùò 260 C
ÐÑÅÂÅÆÁ
170 Ýùò 300C

áíôßäïôï
ò
ù
.
..
Þ
ã
õ
ö
éá
Ùò ä

e. Το
m
a
G
f
o
d
En
πολιτιν
ω
τ
ι
δ
ί
ν
παιχ
νο,
έ
μ
η
τ
σ
ι
α
ν
κών εί
ι το
γι’ αυτό κα
κηρύττω
ÁÍ.Ä.Å
.
»
ο
ν
έ
μ
«τελειω

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Σήμερα για τη «Δωδώνη»

Οι κτηνοτρόφοι στους δρόμους
και οι πρόεδροι των Ενώσεων στην ΑΤΕ
✔ Πανηπειρωτικό συλλαλητήριο στην γαλακτοβιομηχανία και πορεία μέχρι την Περιφέρεια
Με το σύνθημα...κάτω τα χέρια από τη
«Δωδώνη» πραγματοποιείται σήμερα το πανηπειρωτικό συλλαλητήριο των κτηνοτρόφων έξω
από τη γαλακτοβιομηχανία, ενώ την ίδια ώρα
συναντώνται με τον διοικητή της μεγαλομετόχου Αγροτικής Τράπεζας οι πρόεδροι των
Ενώσεων-μετόχων, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και
Θεσπρωτίας.
Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Μιχάλης Τζίμας κάλεσε χθες
όλους τους συναδέλφους του να μετέχουν στο
συλλαλητήριο, για να δώσουν μαζικά το στίγμα
του αγώνα τους προς την κυβέρνηση, ότι η
«Δωδώνη» ανήκει στους παραγωγούς και δεν
ιδιωτικοποιείται.
Για τη συνάντηση των Ενώσεων στην ΑΤΕ ο
κ. Τζίμας δήλωσε ότι περιμένουν οι κτηνοτρόφοι να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τις προθέσεις, αφού ήδη ο διοικητής με όσα ανακοίνωσε, ουσιαστικά μετέφερε απόφαση της.
Πάντως ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να
δοθεί η λύση που ζητούν, δηλαδή να μην ιδιωτικοποιηθεί. Μετά τη συγκέντρωση στη «Δωδώνη» με αγροτικά μηχανήματα και αυτοκίνητα οι
κτηνοτρόφοι θα κατευθυνθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου για να ενημερώσουν την ΓΓΠΗ
και να ζητήσουν να μεταφερθούν οι θέσεις
τους στην κυβέρνηση. Εκεί θα καταλήξει και η
πορεία των απεργών από το Εργατικό Κέντρο.

«Μαζεύει» η ΑΤΕ δηλώσεις διευθυντή της
Στο μεταξύ η διοίκηση της ΑΤΕ εξέδωσε
χθες ανακοίνωση...αδειάζοντας διευθυντή της
στη Θεσσαλονίκη,ο οποίος είχε δηλώσει ότι η
τράπεζα αποχωρεί από όλες τις θυγατρικές
εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα, «Δωδώνη»,
ΣΕΚΑΠ, ΕΒΖ και ΕΛΒΙΖ και ότι το Σεπτέμβριο
θα γίνουν οι σχετικοί διαγωνισμοί για να περάσουν σε ιδιώτες.
Προφανώς αυτές οι δηλώσεις δεν απέχουν
από τα σχέδια της διοίκησης, αλλά αποδίδονται σε ...προσωπικές απόψεις. Η ανακοίνωση

της ΑΤΕ έχει ως εξής:
«Η ΑΤΕbank γνωστοποιεί ότι ο Διευθυντής
κ. Ιωάννης Βαλάκας, που φέρεται να προέβη
στις δηλώσεις στις οποίες αναφέρονται τα
δημοσιεύματα, δεν έχει καμία προς τούτο
εξουσιοδότηση ή αρμοδιότητα και οι φερόμενες δηλώσεις του απηχούν προσωπικές του
απόψεις και όχι ειλημμένες αποφάσεις της
Τράπεζας».

Κατά της ιδιωτικοποίησης και ο
δήμαρχος Πασσαρώνας
Συνεχίζονται οι δημόσιες τοποθετήσεις
φορέων και αυτοδιοικητικών για τη «Δωδώνη».
Χθες ο δήμαρχος Πασσαρώνας Σάκης Βλέτσας έκανε την ακόλουθη δήλωση :
« Η «ΔΩΔΩΝΗ», που λειτουργεί στην καρδιά του Δήμου Πασσαρώνος, ήταν από την
δημιουργία της μια μονάδα που έκανε τη φέτα
διεθνώς γνωστό προϊόν και συνέβαλε αποφασιστικά στην κατοχύρωση της προστατευόμενης
ονομασίας προέλευσης της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα τα εκλεκτά γαλακτοκομικά
προϊόντα της «ΔΩΔΩΝΗΣ» έγιναν συνώνυμα
της ποιότητας, έχουν βραβευθεί και έχουν
αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Η «ΔΩΔΩΝΗ» ιδρύθηκε πριν από δεκαετίες
για να στηρίξει την κτηνοτροφική γαλακτοκομική παραγωγή της Ηπείρου και συνέβαλλε τα
μέγιστα στην διατήρηση και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και στην τοπική οικονομία. Λειτούργησε με έντονο κοινωνικό ρόλο στήριξης
του κτηνοτροφικού εισοδήματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα θέσεις εργασίας με την παραγωγή και προώθηση των ποιοτικών της προϊόντων.
Η «ΔΩΔΩΝΗ» πρέπει να παραμείνει το αναπτυξιακό και παραγωγικό κεφάλαιο του ηπειρωτικού χώρου.
Ο Δήμος Πασσαρώνος, ομόφωνα, είναι απολύτως αντίθετος με κάθε απόπειρα πώλησής
της στα καρτέλ του γάλακτος που καιροφυλακτούν, θέλοντας να επωφεληθούν από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Θα συνεργασθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με
κάθε κοινωνική και πολιτική έκφραση της
περιοχής μας, στην κατεύθυνση του να παραμείνει η «ΔΩΔΩΝΗ» το κοινωνικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό κεφάλαιο του ηπειρωτικού
χώρου. Κάθε άλλη σκέψη, είναι τεράστιο
λάθος και θα αγωνισθούμε να μην πραγματοποιηθεί».
Χ.Κ

Ο δήμος Δελβινακίου για το
κτίριο στην Αγία Μαρίνα

«Η ιλαροτραγωδία
τελείωσε»,
με την παράδοση
από το νομάρχη
Με ανακοίνωση του ο δήμος Δελβινακίου ενημερώνει για την λήξη, προς το
παρόν, της ...ιλαροτραγωδίας, όπως χαρακτηρίζει την διαμάχη με το νομάρχη για
το κτίριο πολλαπλών χρήσεων που κατασκευάστηκε από το Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Πυροπλήκτων Ηπείρου στην
Αγία Μαρίνα. Η διαμάχη κρατά πολύ
καιρό και σύμφωνα με το δήμο, ο νομάρχης αναγκάστηκε να το παραδώσει, όμως
το κτίριο έχει ελλείψεις και δεν μπορεί να
αξιοποιηθεί.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η ιλαροτραγωδία τελείωσε (και μάλλον προσωρινά). Πρόκειται για τη σχετική
με την πεισματική και ένοχη άρνηση του
Νομάρχη Ιωαννίνων να συνεργαστεί με το
Δήμο Δελβινακίου και να μας παραδώσει
το κτίριο που η Ν.Α.Ι κατασκεύασε με
χρήματα του Ε.Α.Π.Π.Η στην Αγία Μαρίνα.
Υπό το κράτος όμως των σχετικών αποκαλύψεών μας (έλλειψη προγραμματικής
σύμβασης, παράνομη εξόφληση των Χ.Ε.)
και του αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει από τους χειρισμούς του ο κ. Νομάρχης, αναγκάστηκε άρον-άρον να το παραδώσει. Και ο Δήμος Δελβινακίου τις προάλλες παρέλαβε κτίριο κυρίως για να
πάψει επιτέλους αυτό να… «στοιχειώνει».
Δεν αναλάβαμε καμία δέσμευση ούτε για
τη νομιμότητα της κατασκευής του (που
ούτως ή άλλως είναι ελεγκτέα) ούτε για το
πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι έπεσε
η αυλαία ενός έργου που τον μεν Δήμο
μας δικαίωσε απολύτως για ό,τι καταγγέλλαμε τόσον καιρό για τον δε Νομάρχη μας,
κατέδειξε πως δουλεύει… Σημειωτέον,
τέλος, ότι το κτίριο έχει ελλείψεις και δεν
μπορεί να λειτουργήσει αν δεν καλυφθούν».

Τα...τελευταία στο πρόγραμμα «Θησέας»

Εργολήπτες, ξανά, κατά της απευθείας
ανάθεσης έργων από ΟΤΑ του Ζαγορίου
✔ Η ΠΕΔΜΕΔΕ καλεί την ΓΓΠΗ να παρέμβει,
υποστηρίζοντας ότι είναι αδιαφανείς οι διαδικασίες
Την ώρα που η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να συνέλθει
από το ...σοκ της διακοπής του προγράμματος «Θησέας», αφού
δεν μπορεί να υλοποιήσει τα έργα που προγραμμάτισε να συμβατοποιήσει μέσα στο καλοκαίρι, προκύπτουν και πάλι τα
...γνωστά με τους εργολήπτες. Αυτή τη φορά από το τμήμα
Ηπείρου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων το οποίο, δια του προέδρου του
Γιώργου Ντάτση, καλεί την ΓΓΠΗ να παρέμβει για απευθείας
αναθέσεις έργων από ΟΤΑ του Ζαγορίου, υποστηρίζοντας ότι
ακολουθήθηκαν αδιαφανείς διαδικασίες και δεν έγιναν διαγωνισμοί που εξασφαλίζουν υγιή ανταγωνισμό.
Για να ενισχύσει το επιχείρημα αυτό η ΠΕΔΜΕΔΕ επικαλείται και το γεγονός ότι όσοι ΟΤΑ προχώρησαν σε δημοπρατήσεις δεν πρόλαβαν σε αντίθεση με όσους επέλεξαν απευθείας
αναθέσεις.

Οι εκπτώσεις από δημοπρασίες
και αναθέσεις...
Ανάλογη καταγγελία είχε γίνει και στο παρελθόν από τον
Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας και αφορούσε κυρίως το Ζαγόρι. Μάλιστα είχε δημοσιοποιηθεί και σχετικός πίνακας έργων. Στο Σύνδεσμο είχε απαντήσει με στοιχεία ο δήμαρχος Ανατολικού Ζαγορίου Βασίλης
Σπύρου, υποστηρίζοντας ότι έργα μετά από δημοπρασία έτυχαν έκπτωσης μόλις 2% και άλλα με απευθείας ανάθεση πολλαπλάσιο ποσοστό. Αυτό αποτελούσε και μια απόδειξη ότι οι
εργολήπτες μπορούν να χειριστούν με διαφόρους τρόπους τα
έργα...

Πάντως η απευθείας ανάθεση επιτρέπεται εκ του νόμου και
ιδίως για έργα σε παραδοσιακούς οικισμούς, λόγω της φύσης
τους χαρακτηρίζονται ως ειδικά, αλλά σίγουρα η κατάτμηση
για να γίνονται αναθέσεις είναι διαφορετικό πράγμα.
Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της πίεσης να προλάβουν
να αναθέσουν έργα ως τις 25 Ιουνίου, δεν αρκούσαν οι μέρες
για την δημοπράτηση και οι αναθέσεις μικρών έργων, όσο επιτρέπεται δηλαδή, ήταν η μόνη επιλογή των ΟΤΑ. Αν κάποιοι
δεν τήρησαν το νόμο, υπάρχουν αρμόδια όργανα και η Περιφέρεια να κρίνουν, πάντως αποδεικνύεται ότι η μεγάλη μείωση
της «πίτας» των δημοσίων έργων, οδηγεί τους εργολήπτες να
ψάχνουν και τα πολύ μικρά έργα. Με ή χωρίς λόγο, άλλοι θα
κρίνουν.

Να μην εγκριθούν οι αναθέσεις
Η ΠΕΔΜΕΔΕ χθες, μετά την πρόσφατη παρέμβαση της με
αίτημα να συνεχιστεί ο «Θησέας», απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στην ΓΓΠΗ:
«Αξιότιμη κυρία Γεωργακοπούλου,
Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε ξανά σε εσάς
σχετικά με το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», καθώς μέλη της Ένωσης
μας καταγγέλλουν ότι οι Ο.Τ.Α. της περιοχής Ζαγορίου έκαναν
χρήση της Απόφασης 1102/15-3-1996 του Υπουργείου Εσωτερικών χαρακτηρίζοντας τα έργα κατασκευής και συντήρησης
κτιρίων, λιθόστρωτων και πλακόστρωτων ως ειδικά έργα και
προέβησαν στην απ’ ευθείας ανάθεση αυτών.
Σας έχουμε αναπτύξει τις θέσεις μας ότι πρόκειται περί κοινών οικοδομικών έργων και όχι ειδικών που σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα συμπεριλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό ηλε-

κτρομηχανολογικών εργασιών.
Επιπλέον, παρατηρούμε ότι όσοι Ο.Τ.Α. επέλεξαν τις διαφανείς ανοικτές διαδικασίες δεν πρόλαβαν να εντάξουν τα έργα
τους στη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», σε
αντίθεση με όσους επέλεξαν τη μέθοδο των απευθείας αναθέσεων.
Ελπίζουμε να μην επιβραβεύσετε την παραπάνω τακτική της
αδιαφάνειας, εγκρίνοντας αυτές τις αναθέσεις. Τα έργα αυτά
πρέπει να δημοπρατηθούν με ανοικτές διαδικασίες είτε στα
πλαίσια της συνέχισης του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», γεγονός
που επιδιώκουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Εργολήπτες,
ΟΤΑ, Περιφέρεια), είτε μέσω κάποιου άλλου χρηματοδοτικού
προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστούν
συνθήκες ισονομίας και υγιούς ανταγωνισμού».
Χ. Καζάκος

4 ÑEÐOÑÔÁÆ

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Αποφάσισε η αρμόδια διυπουργική επιτροπή

Νομοθετικές ρυθμίσεις για να ...τρέξουν
τα μεγάλα έργα υποδομής, μαζί και η Ιόνια
✔ Αφορούν απαλλοτριώσεις και επιτάξεις και σειρά
άλλων μέτρων για τις αδειοδοτήσεις. Η υποθαλάσσια
σύζευξη της Λευκάδας νέο έργο παραχώρησης
Με νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις η κυβέρνηση θα
επιδιώξει να δώσει ώθηση στα μεγάλα έργα υποδομής που
καθυστερούν λόγω των απαλλοτριώσεων και αδειοδοτήσεων,
μεταξύ αυτών και τα έργα παραχώρησης με κλασικό παράδειγμα την Ιόνια οδό, όπως είχε προαναγγείλει πρόσφατα από τα
Γιάννινα ο υφυπουργός Υποδομών Γ. Μαγκριώτης.
Αυτό αποφάσισε μεταξύ των άλλων η Επιτροπή Μεγάλων
Έργων που συνήλθε χθες στο υπουργείο Υποδομών.
Στην επιτροπή που θα συνεδριάσει εκ νέου σε δεκαπέντε
μέρες, συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Δημήτρης Ρέππας, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, η
υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη και ο υπουργός
Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος και ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης.
Στη συνεδρίαση συζήτησαν για τα έργα παραχώρησης (εθνικές οδοί) που βρίσκονται στη φάση κατασκευής, για τα νέα
έργα παραχώρησης που σχεδιάζονται.
Η υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και δήμου Ανατολής, που είναι θέμα ημερών, απομένει για
να ενταχθεί στο ΠΕΠ Ηπείρου (ΕΣΠΑ) το
σημαντικό και απαραίτητο έργο που θα αντικαταστήσει τμήμα της υφιστάμενης εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, με δρόμο
προδιαγραφών ...αυτοκινητοδρόμου. Συγκεκριμένα στην είσοδο της πόλης, από τον
κόμβο της Εγνατίας μέχρι τον κόμβο Ανατολής (ΤΕΙ-Πανηπειρωτικό) και σε μήκος 3
χιλιομέτρων θα κατασκευαστεί νέος δρόμος
με δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι λειτουργικός και η πρόσβαση στην Εγνατία να
είναι ταχύτερη και ασφαλέστερη, αλλά και η
κυκλοφορία στην εθνική οδό. Το έργο θα
αλλάξει τα δεδομένα στην κυκλοφορία στην
είσοδο και έξοδο της πόλης και θα συνδέσει
καλύτερα με την Εγνατία και την παράκαμψη
της πόλης.

Καθυστέρησαν οι απαλλοτριώσεις

Τι θα αφορούν οι ρυθμίσεις

Όπως δήλωσε ο κ. Ρέππας, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα έργα παραχώρησης είναι οι απαλλοτριώσεις που
έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι
μετακινήσεις δικτύων και οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
Ειδικά για τις απαλλοτριώσεις ο υπουργός διευκρίνισε ότι
αυτές προβλέπονταν να έχουν προχωρήσει μέσα σε 12 μήνες,
όμως υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, όπως μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν και στις περιπτώσεις που συναντούν έργα
αρχαιολογικά ζητήματα.
Σε σχέση με αυτά, η Επιτροπή αποφάσισε τη σύσταση ομάδων εργασίας αποτελούμενη από τους Γενικούς Γραμματείς των
Υπουργείων και Υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίες μέχρι
τις 30 Ιουλίου θα οριστικοποιήσουν και θα υποβάλουν για
έγκριση στην Επιτροπή Μεγάλων Έργων νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την
χρηματοδότηση και οικονομική παρακολούθηση των έργων.

Οι ρυθμίσεις θα αφορούν τις απαλλοτριώσεις και επιτάξεις
γης, τις αρχαιολογικές έρευνες, τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις,
τα διόδια και την λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων.
Παράλληλα το υπουργείο Υποδομών έχει αποφασίσει την
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να γίνονται ανεξάρτητοι διαγωνισμοί για τις πρώιμες εργασίες ενός μεγάλο έργου
(απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικά, μετακινήσεις δικτύων) και
αυτό καθ’ αυτό το έργο όταν θα δημοπρατηθεί να έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.
Ο κ. Ρέππας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζονται να κατασκευαστούν δύο νέα σημαντικά έργα παραχώρησης. Το ένα είναι η
εθνική οδός Ελευσίνα-Θήβα και το δεύτερο είναι η υποθαλάσσια σύζευξη της Λευκάδας.
Για τα δύο αυτά έργα, διευκρίνισε ο υπουργός, αποφασίστηκε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ωρίμανσης.

Ο...αυτοκινητόδρομος από κόμβο Εγνατίας μέχρι κόμβο Ανατολής

Απομένει μια σύμβαση για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
✔ Η καθυστέρηση οφείλεται σε διαδικαστικό θέμα το οποίο επιλύεται εντός των ημερών
και αμέσως μετά το έργο με προϋπολογισμό 14 εκ. ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ
θυνση, με νησίδα πρασίνου, πεζόδρομους
και ποδηλατοδρόμους και όλες τις προσβάσεις των επιχειρηματιών της περιοχής.
Η σύνδεση με την παράκαμψη από τον
κόμβο Ανατολής προς τον κόμβο με την λεωφόρο Νιάρχου, θα παραμείνει ως έχει.

Ο κόμβος της Εγνατίας,
θέμα της εταιρείας και
του υπουργείου Υποδομών

Από τον Μάρτιο
σε διαδικασία ένταξης
Στις 3 Μαρτίου η ΓΓΠΗ Δήμητρα Γεωργακοπούλου είχε δει από κοντά το τμήμα που
θα ανακατασκευαστεί συνοδευόμενη από
υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας
και είχε δηλώσει ότι ήταν ώριμο το έργο για
ένταξη στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 14 εκ.
ευρώ.
Η μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας και εντός
15 ημερών θα ήταν σε θέση η Διαχειριστική Αρχή να το αξιολογήσει και να ενταχθεί στο ΠΕΠ. ΠέραΡεπορτάζ
σε όμως πολύς χρόκαι η ένταξη δεν
Χρήστος Καζάκος νος
έγινε, με αιτία μια
σύμβαση με το δήμο
Ανατολής για έκταση
που του ανήκει και εντάσσεται στην μελέτη.
Με το υπό υλοποίηση έργο, θα προστεθεί
στο τμήμα από την διασταύρωση Δωδώνης,
Δομπόλη και Κενάν Μεσσαρέ μέχρι και τον
κόμβο του ΤΕΙ, ένα ακόμη με δυο λωρίδες
ανά κατεύθυνση και νησίδα. Ουσιαστικά η
σύνδεση της πόλης με τον κόμβο της Εγνατίας θα πάψει να εξυπηρετείται με τον σημερινό στενό δρόμο και θα διευκολυνθεί η
κυκλοφορία που σε ώρες αιχμής προκαλεί
μποτιλιάρισμα.

Έλειπε μια σύμβαση
Προφανώς εκείνη την περίοδο η κ. Γενικός δεν γνώριζε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα
που δεν αντιμετωπίστηκε εκ των προτέρων,
ίσως γιατί δεν θεωρήθηκε μείζον και αναγκαίο. Όλο το έργο θα κατασκευαστεί σε
εκτάσεις που είναι απαλλοτριωμένες από το
δημόσιο, πλην όμως υπάρχει τμήμα του,
ένας μικρός δακτύλιος σε σχήμα «Π» που
αφορά έκταση και υπάρχοντα δρόμο που
ανήκει στο δήμο Ανατολής. Για να είναι
καθόλα σύμφωνο με τη νομοθεσία, θα πρέπει να συναινέσει ο δήμος Ανατολής και να
υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την
Περιφέρεια, αφού πρόκειται για τμήμα του
έργου που θα χρειαστεί έκταση του. Το θέμα

θεωρείται τυπικό, αλλά η διαδικασία μέχρι
να φτάσουν οι δυο πλευρές στην σύμβαση
καθυστέρησε.
Όπως ενημερωθήκαμε από την αρμόδια
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων ήδη επήλθε
συνεννόηση με το δήμαρχο Γιάννη Εμμανουηλίδη και είναι θέμα ημερών η λήψη
απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Με
την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης η Διαχειριστική Αρχή με απόφαση της
ΓΓΠΗ θα εντάξει το έργο στο ΕΣΠΑ για να
προχωρήσει η δημοπράτηση του.
Η σύμβαση αφορά σύνδεση του νέου
δρόμου με υφιστάμενο, στο ύψος του πολυκαταστήματος Praktiker, που οδηγεί προς
την Ανατολή και ξαναβγάζει κοντά στον
κόμβο του ΤΕΙ (στην αντιπροσωπεία της
NISSAN). Πρόκειται για ένα σχήμα «Π»,
ώστε να είναι δυνατή και ασφαλής και η αναστροφή όσων κινούνται προς τα Γιάννινα

και θέλουν να βγουν προς Άρτα ή για να
μπουν στην Εγνατία.

Με πλάτος 31-35 ο νέος δρόμος,
νησίδα,
ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο
Ο νέος δρόμος θα είναι μήκους 3 χιλιομέτρων από τον κόμβο Πεδινής της Εγνατίας
μέχρι τον κόμβο Ανατολής, δηλαδή το
τμήμα της εθνικής οδού που δεν διαθέτει
δυο λωρίδες κυκλοφορίας και νησίδα, όπως
συμβαίνει με το υπόλοιπο μέχρι την είσοδο
της πόλης. Ο νέος δρόμος θα έχει στο μεγαλύτερο μήκος του πλάτος 33 μέτρα. Αυτό
κυμαίνεται από 31-35 μέτρα, ανάλογα με τις
διαθέσιμες απαλλοτριωμένες εκτάσεις και
επιλέχθηκε να γίνει έτσι για να μην εμπλακεί σε διαδικασία νέων απαλλοτριώσεων
που και κόστος έχουν και καθυστερούν. Θα
έχει δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύ-

Σε εκκρεμότητα όμως μένει η ανακατασκευή του, παγκόσμιας πρωτοτυπίας, κόμβου της Εγνατίας στην Πεδινή, αφού ούτε
από την επίσκεψη του υφυπουργού Υποδομών Γιάννη Μαγκριώτη, προέκυψε είδηση
για άμεση λύση. Αποτελεί μεν προτεραιότητα για την «Εγνατία οδός Α.Ε» και το υπουργείο και θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που
είναι αίτημα όλων των φορέων, αλλά πότε θα
ολοκληρωθεί η μελέτη και κυρίως πότε θα
εκτελεστεί έργο, δεν προσδιορίζεται. Αντιλαμβάνονται πάντως όλοι ότι μόνο ο κόμβος
δεν είναι αυτός που σήμερα «εξυπηρετεί» το
νομό ολόκληρο.
Μπορεί το έργο της εισόδου να προχωρήσει, αλλά για να έχει αντίκρισμα θα πρέπει
να δρομολογηθεί και ο κόμβος.

Βιολογικό ψωμί

ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Τα πρώτα έργα πολιτισμού από το «πακέτο» των 10 εκ. ευρώ
που έχει εγκριθεί καταρχήν, σε συνεργασία Περιφέρειας και
υπουργείου Πολιτισμού, εντάχθηκαν με αποφάσεις της ΓΓΠΗ
Δήμητρας Γεωργακοπούλου στο ΠΕΠ Ηπείρου στο ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για το «Αρχαιολογικό Πάρκο Μεταβυζαντινών
Μνημείων Κληματιάς» στο Δήμο Ευρυμενών και το «Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού - Μεταβυζαντινού Οικισμού Ουζντίνας» στο Δήμο Παραμυθιάς συνολικού προϋπολογισμού 1,6
εκ. ευρώ.
Η χρηματοδότηση και των δύο δράσεων γίνεται από τον
Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής Ηπείρου» και στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 58
«Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 20072013».

Διάσωση και ανάδειξη σημαντικών μνημείων
«Με τα δυο έργα διαθέτουμε 1,6 εκατ. ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια για δράσεις που συμβάλουν στη διατήρηση και
ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου. Οι παρεμβάσεις θεωρούμε πως θα καταστήσουν τους
χώρους ακόμη πιο επισκέψιμους, αλλά πρωτίστως θα συμβάλλουν στην διάσωση μνημείων.Τα μνημεία αυτά αποτελούν
μερικά από τα σημαντικότερα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά
σύνολα της Ηπείρου. Θα δώσουν δυνατότητες ανάπτυξης σε
περιοχές ,που βρίσκονται στη λεκάνη του ποταμού Καλαμά , η
οποία επιπλέον παρουσιάζει και μεγάλο οικολογικό ενδιαφέΤην επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που έλαβαν οι πτηνοτρόφοι
λόγω της γρίπης των πτηνών, από 5 σε 15
χρόνια και τη μετατροπή των εντόκων σε
άτοκα, ζητούν από την υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης Κατερίνα Μπατζελή, με ερώτηση
που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
Θανάσης Οικονόμου (Ιωαννίνων) και Παύλος
Στασινός (Άρτας) και τρεις ακόμη συνάδελφοι τους από άλλους νομούς. Οι βουλευτές
επικαλούνται τόσο τα αιτήματα του κλάδου,
όσο και την οικονομική κρίση που πλήττει
και την πτηνοτροφία και μειώνει την κατανάλωση, σε μια περίοδο που προσπαθούν να
ορθοποδήσουν από τις ζημιές των περασμένων ετών. Κάνουν λόγο μάλιστα για πρόβλημα βιωσιμότητας της πτηνοτροφίας η οποία
στηρίζει την αγροτική οικονομία.

Από τη γρίπη των πτηνών στην οικονομική κρίση

Τα πρώτα στον τομέα του πολιτισμού στο ΕΣΠΑ

Έργα σε Βυζαντινά και μεταβυζαντινά
μνημεία σε Κληματιά και Παραμυθιά
✔ Με αποφάσεις της ΓΓΠΗ χρηματοδοτούνται με 1,6 εκ. ευρώ τα δυο αρχαιολογικά
πάρκα, για διάσωση και ανάδειξη σημαντικών ναών, καθώς και άλλες παρεμβάσεις
ρον. Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει στη συνέχεια να αξιοποιήσουν τα έργα για την ανάπτυξη των περιοχών τους », τονίζει η
Γενική Γραμματέας σε δήλωση της.

Οι παρεμβάσεις σε ναούς της Κληματιάς και της
Παραμυθιάς
Το έργο στο «Αρχαιολογικό Πάρκο Μεταβυζαντινών Μνημείων Κληματιάς» προϋπολογισμού 916.000 ευρώ αφορά
εργασίες αποκατάστασης των μνημείων και συντήρησης τοιχογραφιών στους ναούς του Αγίου Δημητρίου, της Παναγίας και
της Μεταμόρφωσης. Στους ναούς Αγίου Νικολάου και Ταξιαρχών θα γίνει αντικατάσταση της στέγης. Θα δημιουργηθούν διαδρομές επισκεπτών με την κατάλληλη σήμανση και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης.
Ο προϋπολογισμός του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού - Μεταβυζαντινού Οικισμού Ουζντίνας» ανέρχεται στις

684.000 ευρώ και με την ολοκλήρωσή του θα έχουν συντηρηθεί και διασωθεί τρία σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτίας και θα παραδοθεί στο κοινό ένας
ολοκληρωμένος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος.
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου θα γίνουν εργασίες
αποκατάστασης των μνημείων και συντήρησης τοιχογραφιών
στους ναούς Κοίμησης της Θεοτόκου και Ταξιαρχών. Στον ιερό
ναό Αγίου Αθανασίου θα γίνει αντικατάσταση στέγης. Θα δημιουργηθούν διαδρομές επισκεπτών. Ο χώρος και τα μνημεία θα
σημανθούν. Θα κατασκευαστούν σημεία πληροφόρησης και
προβολής, προσβάσιμα από Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τόσο
στο χωριό όσο και σε σημείο από όπου θα υπάρχει άμεση οπτική επαφή με τον υπό ανάδειξη χώρο.
Και για τα δυο έργα προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας με
έκδοση φυλλαδίου, δημοσιεύσεις κ.λ.π..

Ερώτηση Θ. Οικονόμου και Π. Στασινού για την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Ρύθμιση δανείων των πτηνοτρόφων
ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
✔ Υπάρχει, όπως σημειώνουν, πρόβλημα βιωσιμότητας του κλάδου, αφού μετά
την γρίπη των πτηνών ήρθε η οικονομική κρίση και η μείωση της κατανάλωσης
δος προσπαθούσε να ορθοποδήσει από τα
ήδη συσσωρευμένα προβλήματα, η κατάσταση επιδεινώθηκε από τη διεθνή οικονομική
κρίση και τα γνωστά πλέον προβλήματα της
ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα να
προστεθούν νέα οικονομικά βάρη και νέα
προβλήματα στους πτηνοτρόφους και τις επιχειρήσεις του χώρου».

Στην ερώτηση τους οι πέντε βουλευτές αναφέρουν: «Ο κλάδος τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Η γρίπη των
πτηνών -όπως εκδηλώθηκε τα προηγούμενα
χρόνια και ειδικά το 2006-, ο επακόλουθος
κλονισμός της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
και η συνακόλουθη μείωση της ζήτησης, επέφεραν σημαντικά πλήγματα στον πτηνοτροφικό κλάδο στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές, η οικονομική στενότητα της εποχής, η πτώση της
ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης, τα

γίνεται λόγος ακόμα και κατάρρευσής του.
Η χορήγηση έντοκων δανείων με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στους πτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων έκτακτων αναγκών, ήταν μια αναγκαία επιλογή για την επιβίωση του κλάδου.
Επιπρόσθετα , ο κλάδος βρέθηκε αντιμέτωπος και με την ραγδαία αύξηση των τιμών των
ζωοτροφών το 2007, για τις οποίες και χορηγήθηκαν άτοκα δάνεια από την τότε Κυβέρνηση.
Και ενώ τα τελευταία ένα δύο χρόνια ο κλά-

στενά και περιορισμένα περιθώρια αποπληρωμής των εν λόγω δανείων, ξαναφέρνουν
σήμερα την ελληνική πτηνοτροφία αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα βιωσιμότητας.
«Οι Έλληνες πτηνοτρόφοι, τονίζουν, τόσο
σε συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου σας, όσο και σε δημόσιες τοποθετήσεις
τους τονίζουν την ανάγκη προστασίας του
κλάδου και επισημαίνουν ειδικότερα την
ανάγκη επιμήκυνσης της διάρκειας των
δανείων τους σε 15 χρόνια - από 5 χρόνια

που είναι σήμερα- καθώς και της μετατροπής
τους σε άτοκα, όσα εξ αυτών είναι έντοκα».
Καταλήγοντας οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
ερωτούν την κ. υπουργό:
«Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχω-

ρήσετε, στην κατεύθυνση του διακανονισμού
των παραπάνω δανείων με την επιμήκυνση
της διάρκειας αποπληρωμής τους στα 15 έτη,
αίτημα που εύλογα ζητούν οι πτηνοτρόφοι
της χώρας μας;».
Χ. Καζάκος

Πρόβλημα βιωσιμότητας, ρύθμιση
για τα δάνεια

Τεχνολογία PURE DRIVE από τη NISSAN
Μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας με
στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, είναι η πρωτοποριακή τεχνολογία PURE
DRIVE. Μία καινοτομία που πέτυχε την κατασκευή νέων κινητήρων με εκπομπές χαμηλότερες από 140gr/km CO2 για τα μοντέλα Pixo, Micra, Note,
Qashqai 1.5 dCi, και NV200 1.5 dCi.
Για να διακρίνονται εύκολα όσα μοντέλα της εταιρίας έχουν οικολογικούς κινητήρες φέρουν στο πίσω μέρος τους το διακριτικό σήμα

ώστε όλοι

να ξέρουν ότι PURE DRIVE σημαίνει οικολογική οδήγηση εντός και εκτός πόλης.
Η νέα αυτή τεχνολογία προσφέρει και οικονομικά οφέλη στους οδηγούς γιατί
εκτός από τη φροντίδα του περιβάλλοντος με τις χαμηλές εκπομπές ρύπων,
φροντίζει ταυτόχρονα, και για τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμων. Γεγονός που
μεταφράζεται ως μειωμένο κόστος χρήσης για τον οδηγό καθημερινά.

Γιάννα Καλλή ΕΠΕ
5ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τηλ. 2651085180 - ISO 9001

6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ανάποδα

Ορθά και...

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ

Ακριβές μου διακοπές

Ìå ôïN... Íßêï ÆáñìðáëÜ
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nikoszarbalas.gr

Εις μνήμην
«Έφυγε» ο Βασίλης.
Όρθιος, αγωνιστής, αξιοπρεπής, όπως σ’ όλη
του τη ζωή.
Δεν ήταν συνηθισμένος άνθρωπος.
Ούτε άνθρωπος του μέτρου.
Κάθε άλλο.
Ήταν αψύς με λόγο πυρακτωμένο, δεν λύγιζε
μπροστά σε εμπόδια, απολύτως διεκδικητικός.
Για τις ιδέες του έδινε μάχες, δεν απέφευγε
τις συγκρούσεις.
Ήταν πολιτικός με γωνίες κι όχι στρογγυλέματα.
Η μοίρα το’ φερε να «δεθούμε» πολλαπλά σ’
αυτή τη ζωή.
Επί δεκαετίες είδα, έζησα την πολυκύμαντη
διαδρομή του.
Παντού, όπου βρέθηκε «δόθηκε» ολοκληρωτικά.
Εργατικός, αφοσιωμένος στο καθήκον, πρακτικός.
Από τους ελάχιστους πολιτικούς στον τόπο

μας που είχε ανοιχτούς ευρωπαϊκούς ορίζοντες.
Και συνεπής στις επιλογές του.
Με μεγάλες αγάπες τη Χρυσανθή, τους «αιώνιους» φίλους, την ΑΕΚ, τον ΠΑΣ, το ΠΑΣΟΚ, τα
Γιάννινα, τη θάλασσα, τη Δανία.
Στο καλό Βασίλη.

Ένα ακόμη χτύπημα θα δεχτεί φέτος η τσέπη του έλληνα, αφού
μόνο και μόνο από την αύξηση των τιμών στη
βενζίνη θα κληθεί να πληρώσει έως και 50%
πιο ακριβά τις διακοπές του.
Αυξημένο κόστος στις μετακινήσεις, αύξηση στα διόδια, αύξηση στα ακτοπλοϊκά,
αύξηση παντού, εκτός από το μισθό και το
επίδομα αδείας.
Αυτά βλέπουν και οι ξενοδόχοι και έχουν
αρχίσει τις προσφορές μπας και δουν κανένα έλληνα πελάτη, γιατί αλλιώς θα
Με τον
περάσουν κι αυτοί μαύρο καλοκαίΑλέξανδρο Θεμελή ρι.
▲ Γιατί, μπορεί τα πρακτορεία
που φέρνουν ξένους τουρίστες να
μην έχουν τόσο μεγάλη κρίση, αλλά μόνο με αυτούς δε σώζονται
με τίποτα.

Έλεγχοι αποδείξεων στην αγορά

Η νύχτα – μέρα

Οικογένειες

Σε μια από τις γνωστές εξάρσεις του ο Αντώνης Σαμαράς
κάλεσε τα νεοεκλεγέντα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής να
επαγρυπνούν με τη φράση: «Να κάνουμε τη νύχτα – μέρα».
Δεν θα δυσκολευτούν καθόλου.
Οι ίδιοι επί χρόνια έκαναν «το μαύρο – άσπρο».

Όλος ο καλός ο κόσμος της
Ν.Δ. βόλεψε στο δημόσιο αδέρφια, ανίψια, βαφτιστήρια, κουμπάρους και πάει λέγοντας και
κλαίγοντας.
Οι άνθρωποι έχουν αρχές.
Πάνω απ’ όλα η οικογένεια.

Οι ασυνείδητοι ηλίθιοι

Σε λίγο θα ξεραθούν τα χόρτα, που είναι
πολλά στην ύπαιθρο εξαιτίας βροχοπτώσεων.
Και (δυστυχώς) θ’ αρχίσουν οι πυρκαγιές.
Όλοι τότε θα μιλήσουμε – των τηλεδημοσιογράφων προεξαρχόντων – για εμπρηστές, οικοπεδοφάγους κ.λ.π. κ.λ.π.
Δεν λείπουν κι αυτοί.
Υπάρχουν όμως κι οι άλλοι.
Πόσες φορές δεν είδαμε, ενώ ταξιδεύουμε ένα

χέρι να βγαίνει από προπορευόμενο αυτοκίνητο
και να πετάει την αναμμένη γόπα όπου να’ ναι.
Πόσοι δεν ανταμώσαμε σε χωριά ηλικιωμένους να θυμούνται να «ανάψουν» τα χωράφια
τους παρέα με είκοσι μποφόρ.
● Η φωτιά δεν είναι προνόμιο των οικοπεδοφάγων εμπρηστών. Φοβού και τους ασυνείδητους
ηλίθιους.

Επιδρομή του ΣΔΟΕ και των εφοριακών στους δρόμους της
πόλης έχουμε τις τελευταίες μέρες, με τους ειδικούς υπαλλήλους
των υπηρεσιών αυτών να ελέγχουν άμεσα εκατοντάδες καταναλωτές και έμμεσα δεκάδες καταστηματάρχες, προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες αποδείξεις.
Με τα μπλοκάκια ανά χείρας ζητούν από τους καταναλωτές να
τους πουν πρώτα τι αγόρασαν και με τι αντίτιμο, ενώ έπειτα ελέγχουν αν υπάρχουν αποδείξεις καθώς κι αν συμφωνεί το ποσό
που αναγράφουν με αυτό που τους είπαν.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παρατυπία πέφτουν
πρόστιμα και για το κατάστημα αλλά και για τον πελάτη.
▲ Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα είναι και πολύ τσουχτερά.

ÅIÄÇÓÅÉÓ 7

ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΠΕΜΠΤΗ
ÔÑÉÔÇ 118ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
ΙΟΥΛΙΟΥ 20102007

Ένα ακόμη παράδειγμα - απόδειξη της
φαυλότητας που κυριαρχούσε στη θητεία
των κυβερνήσεων της Ν.Δ. είναι και αυτό με
την αποναρκοθέτηση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 4,5 εκατομμυρίων
ευρώ που αφορούσε περιοχές του Γράμμου
και είχε χαρακτηριστεί μεγάλης σημασίας
για την αντιμετώπιση των κινδύνων που
υπάρχουν για τον άνθρωπο στο «θέατρο
των μαχών του εμφυλίου».
Ο νέος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κίρκος κάνει λόγο για μεθοδεύσεις και «υπόγειες διαδρομές»,που εντοπίστηκαν μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση την οποία διέταξε για το θέμα, το πόρισμα της οποίας στάλθηκε στον εισαγγελέα.
Το έργο αφορά άμεσα την Ήπειρο, αν και
την ευθύνη υλοποίησης είχε η Περιφέρεια
Δυτ. Μακεδονίας.

Το πιλοτικό έργο των 4,5 εκ. ευρώ που αφορούσε και την Ήπειρο

Οι… νάρκες του κουμπάρου
✔ «Φωτογραφική» προκήρυξη από τον πρώην περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας και κουμπάρο του Κ. Καραμανλή, προκειμένου
να αναλάβει το έργο η ιδιωτική εταιρεία P.A.S.S. DEFENCE
θαμμένες στα ναρκοπέδια περισσότερα από
60 χρόνια.
Τα στοιχεία αφορούν το 90% του συγκεκριμένου έργου που είχε ολοκληρωθεί,ενώ
ο τελικός αριθμός αναμένεται να είναι μεγαλύτερος.

Τι έγινε στην Ήπειρο

«Υπόγειες διαδρομές»

Σύμφωνα με τον κ. Κίρκο το έργο αυτό
αντί να το αναλάβει ο Στρατός Ξηράς με το
Τάγμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς
(ΤΕΝΞ), δόθηκε σε ιδιωτική εταιρεία
(P.A.S.S. DEFENCE) με αμοιβή 4,5 εκατ.
ευρώ, χωρίς, όμως, να υπάρξει αποτέλεσμα
και στο σκέλος της τεχνικής βοήθειας του Γ’
Κοινοτικού
Πακέτου
Στήριξης.
Στο πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης διαπιστώνεται ότι το έργο της αποναρκοθέτησης δεν έχει παραληφθεί από τον
καθ’ ύλην αρμόδιο, δηλαδή τον Στρατό
Ξηράς, γιατί δεν το επιτρέπει το νομικό
πλαίσιο που διέπει τις αποναρκοθετήσεις.

Τα ναρκοπέδια στο Γράμμο και το Βίτσι
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Διεθνές Παρατηρητήριο Ναρκών από το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχουν υποψίες για 41 περιοχές με θαμμένες νάρκες και πολεμικό υλικό που είναι
επικίνδυνο να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Πολλές από
τις ναρκοθετημένες ζώνες, στις οποίες περιλαμβάνονται περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου αλλά και
νησιά του Αιγαίου είναι αχαρτογράφητες, γι’ αυτό τον
λόγο είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθαριστούν.
Τα περισσότερα ξεχασμένα ναρκοπέδια βρίσκονται
στον Γράμμο και το Βίτσι, θέατρο άγριων συγκρούσεων
την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Σύμφωνα με την
αναφορά του Διεθνούς Παρατηρητηρίου, περισσότερα
από 40 χιλιάδες στρέμματα γης σε αυτά τα δύο βουνά
εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα με νάρκες.
Μόνο το 2005, πριν την έναρξη του συγκεκριμένου
προγράμματος, εκκαθαρίστηκαν επτά περιοχές, έκτασης 421.966 τετραγωνικών μέτρων, από τις οποίες
αφαιρέθηκαν και καταστράφηκαν 11 νάρκες κατά προσωπικού, 3 αντιαρματικές νάρκες και 558 κατάλοιπα
πολέμου.
Το 2006, ο Γενικός Περιφερειάρχης Ανδρέας Λεούδης, δήλωσε ότι «ένας τεράστιος αριθμός θαμμένων
ναρκών, χειροβομβίδων, βλημάτων και όλων των ειδών
εκρηκτικά έχουν εγκαταλειφθεί στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου».
Μάλιστα, εντοπίστηκαν «υπόγειες διαδρομές» και προσυνεννοήσεις μεταξύ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εταιρείας που ανέλαβε το έργο.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», ο πρώην περιφερειάρχης Ανδρέας
Λεούδης και... κουμπάρος του πρώην πρωθυπουργού με επιστολή του προς τον τότε
υπουργό Ανάπτυξης εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο ιδιώτη, για να προετοιμάσει και να
υποβάλει την πρόταση υλοποίησης του
έργου για λογαριασμό της περιφέρειας.
«Συμπτωματικά» τον ίδιο ιδιώτη εξουσιοδοτεί ένα χρόνο αργότερα και ο ανάδοχος, για
να καταθέσει την προσφορά του στο διαγωνισμό της περιφέρειας! Για να το πούμε με
απλά λόγια, ο ιδιώτης που ανέλαβε να
συντάξει την πρόταση με τις προδιαγραφές
της Περιφέρειας, αναλαμβάνει να καταθέσει και την... προσφορά της εταιρείας.
«Στα τεύχη δημοπράτησης υπήρχαν όροι οι
οποίοι θεωρήθηκαν «φωτογραφικοί», προκειμένου να επιλεγεί η συγκεκριμένη εταιρεία. Αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι ένας

Με πλάγιο τρόπο ανατέθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα αποναρκοθέτησης περιοχών
του Γράμμου
από τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό ήταν «ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει
συνολικό κύκλο εργασιών για τις τελευταίες
τρεις διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο
από το 200% του προϋπολογισμού του υπό
ανάθεση έργου», απαίτηση που κάλυπτε
ακριβώς η εν λόγω εταιρεία», συνεχίζει η
εφημερίδα.
Εντύπωση προκαλεί, επίσης, ότι, παρά
την καθιερωμένη πρακτική, ο διαγωνισμός
δεν κηρύχθηκε άγονος, παρότι δήλωσε
συμμετοχή μόνο ένας ενδιαφερόμενος.
Επιπλέον, σύμφωνα με το πόρισμα της
ΕΔΕ, τα πρακτικά της επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης και Εισήγησης για την
ανάθεση έργου
φέρουν παραποιημένες υπογραφές!
Για την αποναρκοθέτηση του
Γράμμου, το έργο
δεν έχει παραληφθεί λόγω των
σοβαρών προβλημάτων που
υπάρχουν όπως
είπε ο Γ. Κίρκος,
ενώ δεν είχε την
ολική έγκριση
και εποπτεία της
αρμόδιας υπηρεσίας του στρατού.

Μερικά στοιχεία του προγράμματος
Μόλις
τον
Μάρτιο του 2008
άρχισε η καταγραφή
και
σήμανση
των
παλαιών ναρκοπεδίων
στην
ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου,
ενώ η ανάθεση
είχε γίνει πολύ
νωρίτερα. Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της
αποναρκοθέτησης
(P.A.S.S.
DEFENCE) εντόπισε 222 ναρκοπέδια (!) ενώ,

Ãñáöåßï Áðïêëåéóôéêþí Íïóïêüìùí - Öõóéïèåñáðåõôþí (êéíçóéïèåñáðåßá - ìáëÜîåéò) - Ïéêéáêþí
âïçèþí - Êáèáñéóôñéþí - ÌðÝúìðé óßôåñ - Êïììùôñéþí - Áéóèçôéêþí (ìáêéãéÜæ ìáíéêïýñ - ðåíôéêéïýñ) - Τμήμα Συνοικεσίων - Ιäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí (öéëïëïãéêÜ - ìáèçìáôéêÜ - öõóéêÞ
- ÁããëéêÜ - ÃáëëéêÜ - ÉôáëéêÜ - ÃåñìáíéêÜ)
Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé ïé ðáñáðÜíù åßíáé áõóôçñÜ êáé õðåýèõíá åðåëåãìÝíïé áðü ôï ãñáöåßï ìáò, ìå ôá êáôÜëëçëá äéêáéïëïãçôéêÜ, ðôõ÷ßá áíùôÜôùí ó÷ïëþí, Üäåéá åîáóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò, ðïéíéêü
ìçôñþï, ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò, ãíùìÜôåõóç üôé åßíáé øõ÷éêÜ õãéåßò

«ÁÃÉÏÓ ÖÁÍÏÕÑÉÏÓ»
Óακελαρίου 18, Ôçë. & Fax. 2651075788, Êéí.: 6971536313

όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι, υπάρχουν ακόμη πολλά «σιωπηλά», κυρίως σε
ορεινές και δύσβατες περιοχές.
Από τα 222 ναρκοπέδια, τα 168 βρίσκονταν στις ορεινές περιοχές του Νομού Ιωαννίνων και 54 στον Νομό Θεσπρωτίας. Στην
Καστοριά βρέθηκαν 165 νάρκες και πυρομαχικά σε 55 στρέμματα, ενώ ο αριθμός
ανέβηκε κατά πολύ στην περίπτωση των
Γρεβενών όπου εντοπίστηκαν 1.650 ευρήματα σε 148 στρέμματα.
Στις περιοχές του Μετσόβου και του Ανηλίου μάλιστα, βρέθηκαν και δόθηκαν για
καταστροφή σε πυροτεχνουργούς του Στρατού 1.267 νάρκες και πυρομαχικά- ήταν

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου
για το έργο «Ψηφιακή καταγραφή και πιλοτική εφαρμογή αποναρκοθέτησης παλαιών
ναρκοπεδίων και ύποπτων χώρων», είχε
πραγματοποιήσει εκδήλωση στις 24 Οκτωβρίου 2010, όπως προκύπτει από το αρχείο
στο οποίο ανατρέξαμε και βρήκαμε την
πρόσκληση του τότε ΓΓΠΗ Δημήτρη Πανοζάχου.Επίσης στελέχη της εταιρείας
«P.Α.S.S DEFENSE» και ο Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Βλαχινός παρέδωσαν
στην Περιφέρεια Ηπείρου 15 σταθερούς
υπολογιστές με μεγάλες οθόνες, 10 laptop
προγραμματισμένα για την ανάγνωση χαρτών, σαρωτές σχεδίων και μεγάλους σχεδιογράφους, εκτυπωτές, υπολογιστές χειρός, 5
GPS με χάρτες και ένα μεγάλο GPS με
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.
Η εταιρεία είχε «παραδώσει» σε εκπρόσωπο του στρατού και την περιοχή του
Μετσόβου-Ανηλίου στην οποία έγινε πιλοτική εφαρμογή της αποναρκοθέτησης. Στην
επιτροπή παραλαβής του έργου μετείχε
ένας υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου
και από όσα έγιναν γνωστά ουσιαστική
εμπλοκή δεν είχε, αφού τα ...νήματα κινούνταν από την όμορη Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.

8 ÅÉÄÇÓÅÉÓ - Ó×ÏËÉÁ

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Είναι φανερό ότι η ελληνική περιφέρεια μεταβάλλεται και οι περιφερειακές πόλεις αλλάζουν. Απαιτούνται
νέες προσαρμογές με βάση τη σύγχρονη στρατηγική
ανάπτυξης, τη λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη», λαμβάνοντας ως πρώτο κρατούμενο το σεβασμό στο περιβάλλον.

πρέπει να προετοιμασθεί μεθοδικά αξιοποιώντας τις
δράσεις των μέτρων του ΕΣΠΑ ώστε να εξασφαλιστούν
οι απαραίτητοι πόροι. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να
διαμορφωθεί ένα περιβαλλοντολογικό σχέδιο και να
προωθηθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ.
Η πρωτοβουλία θα πρέπει να περιλαμβάνει 4 βασι-

διαλόγου να πραγματοποιηθεί ανοικτή διημερίδα με
ευθύνη του Δήμου Ιωαννιτών, ώστε να οριστικοποιηθεί
το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας πριν προωθηθεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι διάφορες δράσεις θα πρέπει να είναι διαρθρωμένες και κοστολογημένες, ώστε να γνωρίζουμε ποιες

«Πράσινη ανάπτυξη» και «Γιάννενα: Η εναλλακτική πόλη»

Ôïõ
Βασίλη

Η στροφή προς την κατεύθυνση αυτή δεν είναι ιδεολόγημα, αλλά απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας.
Στο πλαίσιο των παραπάνω θα ήθελα να συμβάλλω
εκ του θεσμικού μου ρόλου ως αντιπροέδρου του
δημοτικού συμβουλίου με μια πρόταση προς δημόσια
συζήτηση.
Η πρόταση αφορά την ανάληψη πρωτοβουλίας ώστε να γίνουν τα Γιάννενα «εναλλακτική πόλη».
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία οφείλει
να έχει κεντρικό στόχο μια συνολική πολιτική παρεμβάσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αναβάθμιση της
πόλης μας ώστε να αποτελεί πρότυπο για
την ελληνική πραγματικότητα.
Το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε
να ταυτιστεί με την 4η προγραμματική περίοδο 2008-2013.
Ηλιάδη
Τι σημαίνει όμως «εναλλακτική
πόλη»;
Είναι μια πόλη με διαφορετικό
πρόσωπο, μια πόλη πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο
ελκυστική για όλους, μια πόλη φιλική ως προς το περιβάλλον.
Είναι μια πόλη με όραμα όχι μόνο για το παρόν αλλά
και για το μέλλον, που θα προκρίνει κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ωφέλιμες λύσεις, όπως τη δημιουργία
δημόσιων χώρων άθλησης και αναψυχής, την ανακύκλωση και τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον
μέσων μαζικής συγκοινωνίας.
Το όραμα αυτό θα πρέπει να απολήγει σε συγκεκριμένο σχέδιο για το σύνολο των παρεμβάσεων που θα
συνεισφέρουν στο εναλλακτικό πρόσωπο της πόλης.
Η υλοποίηση του θα διαμορφώσει ένα ριζικά αναβαθμισμένο επίπεδο ζωής , όχι μόνο ως προς τη σχέση
μας με το περιβάλλον αλλά και ως προς την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης
μας.
Η πρωτοβουλία «Γιάννενα: Η εναλλακτική πόλη»

κούς άξονες δράσης.
1. Λίμνη Παμβώτιδα και παράκτιο περιβάλλον.
2. Θέματα γενικού ρυθμιστικού - πολεοδομικού σχεδίου, συγκοινωνίες και κυκλοφοριακό.
3. Διαχείριση νερού, απορριμμάτων και λυμάτων,
ανακύκλωση και καθαριότητα.
4. Διαχείριση πρασίνου (δασύλλια - πάρκα - πλατειές - καλλωπιστικά φυτά).
Η εξειδίκευση με συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει
να γίνει αντικείμενο ενός ευρύτατου διαλόγου με τους
πολίτες και με θεσμούς όπως το ΓΕΩΤΕΕ και το ΤΕΕ,
οι περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις, οι
πρωτοβουλίες πολιτών και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, το
Πανεπιστήμιο και το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, οι μαθητικές κοινότητες και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κ.λ.π.
Το σχέδιο της πρωτοβουλίας θα πρέπει να τεθεί σε
διαβούλευση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010 ώστε να
συζητηθούν οι προτάσεις και με την ολοκλήρωση του

Ðáñá

ÅÐÉÊÁÉÑÁ
● ΠΡΟΣΦΑΤΑ έκανε δημοσκόπηση μεταξύ των 900
Δημάρχων της χώρας το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και μάλιστα του απάντησαν επωνύμως στο ερωτηματολόγιο. Λοιπόν το 78% των εν ενεργεία Δημάρχων επιθυμούν να είναι ξανά υποψήφιοι. Μάλλον δεν θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους. Το που θα χωρέσουν τόσες φιλοδοξίες, τέτοια διάθεση προσφοράς στα στενά του Καλλικράτη
που υποτριπλασίασε τον αριθμό των Δήμων, δεν φαίνεται
να το ’χουν σκεφτεί, επίσης το 82% των Δημάρχων δηλώνουν αντίθετοι στη στήριξη από κόμματα και στα χρίσματα.
Παρότι λίγο πολύ σχεδόν όλοι τους μέσω αυτών εκλέχθηκαν. Μάλλον θα τα προτιμούν διακριτικά, υπογείως. Το
χρίσμα είναι πολύτιμο μάλλον όταν πρωτοεκτεθεί κάποιος.
Για να συμμαζευτεί το κοπάδι στο μαντρί. Όταν ξαναβάζει
φαίνεται ότι εμποδίζει τις τάσεις διεύρυνσης του συνδυασμού.
● ΣΚΑΝΔΑΛΑ , σκάνδαλα, σκάνδαλα…Που έκανε ο
πολιτικός κόσμος, ο οποίος ανέλαβε και τη εκδίκαση τους!
Καλείται δηλαδή ο κόραξ της παροιμίας να βγάλει τα μάτια
του άλλου κοράκου… Τυχαίο; Δεν νομίζω! Θα μάθουμε
λοιπόν πολλά, αλλά τι ωφελεί; Τα λεφτά πέταξαν. Έφυγαν
και πήγαν μακριά και μάλλον δεν θα επιστρέψουν. Μία
είναι η ελπίδα. Η λιτότητα που διατρέχει όλη την Ευρώπη
πια. Να ξεσηκωθούν οι πολίτες, ήδη το Βερολίνο βράζει, οι
Γερμανοί είναι πιο νευριασμένοι και από μας. Και να καταλάβουν ότι οι λαοί δεν μασάνε πια κουτόχορτο. Αναμένονται εκπλήξεις. Υπομονή.
● ΓΙΑ ΤΑ συμφέροντα και τη διαπλοκή έγραψε πρόσφατα ο Στ. Ψυχάρης στο ΒΗΜΑ. «Τα συμφέροντα έκαναν και
πάλι την εμφάνιση τους στην πολιτική μας ζωή. Άλλοτε
διαπλεκόμενα, κατά την ορολογία του Κώστα Μητσοτάκη,
άλλοτε σε γλώσσα αργκό (για νταβατζήδες είχε μιλήσει ο
Κώστας Καραμανλής σε ψησταριά στο Μοναστηράκι), και
τελευταίως σκοτεινά συμφέροντα που θέλουν να τον εξοντώσουν εντόπισε ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Όπως κι αν εξελιχθούν τα πράγματα ορισμένα συμπεράσματα είναι προφανή. Δεν υπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα αλλά διαπλεκόμενοι πολιτικοί. Χωρίς δωρολήπτες δεν υπάρχει
ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ
δωροδοκία…

-

δαπάνες είναι επιλέξιμες και το βαθμό κάλυψης τους
από το ΕΣΠΑ.
Οι επιπρόσθετοι πόροι που απαιτούνται θα καλυφθούν είτε από διάφορα προγράμματα (δημοσίων
επενδύσεων, αστικής ανάπλασης, περιβαλλοντολογικά
προγράμματα όπως το ΕΠΕΡ κ.α.) είτε από χορηγίες,
αξιοποίηση των κληροδοτημάτων κ.λ.π.
Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Γιάννενα: η εναλλακτική πόλη» θα σπείρει το σπόρο,ώστε να βλαστήσει
ένα αλλιώτικο, καλύτερο μέλλον για όλους μας. Ας
γίνουμε όλοι μαζί υποστηρικτές της. Ας αποφασίσουμε
όλοι μαζί να δώσουμε όραμα στους νέους για τα Γιάννενα, την «εναλλακτική πόλη».
Το κείμενο αναδημοσιεύεται στην μνήμη του
Βασίλη Ηλιάδη. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά
την Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 στην εφημερίδα μας

Ïéêïíïìßá

Διορθωτικός ανασχηματισμός

Λίγοι πληρώνουν τα πολλά

Άνθρωποι εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού, που
μιλούσαν και μιλούν συχνά μαζί του, του ανέλυσαν τα
υπέρ και τα κατά ενός διορθωτικού και ενός σαρωτικού
ανασχηματισμού. Ο διορθωτικός ανασχηματισμός
αφορά παρεμβάσεις σε κάποια Υπουργεία. Την αντικατάσταση στελεχών, αλλά κυρίως την τοποθέτηση περισσότερων υφυπουργών. Για παράδειγμα, για το Υπουργείο
Οικονομικών ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει ζητήσει υφυπουργό, ο οποίος θα αναλάβει αρκετές από τις
αρμοδιότητες που έχει εξ ολοκλήρου μέχρι σήμερα ο Φ.
Σαχινίδης, ο οποίος αποτελεί με τον υπουργό ένα τεράστιο δίδυμο. Υφυπουργό Ναυτιλίας προτείνουν επίσης
και από τον κυβερνητικό και από τον ναυτιλιακό χώρο,
καθώς υποστηρίζουν ότι κρίσιμα θέματα για την ελληνική οικονομία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε έναν
φάκελο που να έχει χρεωθεί τη συνεχή παρακολούθηση
του ένας από την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου.

Πάνω από τον μέσο κοινοτικό όρο βρίσκεται η χώρα μας,
σε ότι αφορά τους φόρους φυσικών προσώπων. Δηλαδή οι
πολίτες που φορολογούνται πληρώνουν περισσότερους
φόρους από άλλους Ευρωπαίους, ενώ σε καμία περίπτωση
δεν υπάρχει η ανάλογη ανταποδοτικότητα, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, το κοινοτικό κράτος και γενικότερα οι κοινωνικές παροχές προς τους πολίτες είναι σχεδόν ανύπαρκτα στη χώρα μας συγκριτικά με τις χώρες εκείνες που
έχουν την ίδια ή χαμηλότερη φορολογία. Γιατί συμβαίνει
αυτό; Τους υψηλούς φόρους δεν τους πληρώνουμε όλοι,
αλλά μόνο όσοι δεν μπορούν να μην τους πληρώνουν,
δηλαδή οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι κυρίως. Μεγάλες
κοινωνικές ομάδες και κυρίως μεγάλα εισοδήματα καταφέρνουν να αποφεύγουν τη φορολογία με τρόπους που
τους επιτρέπει το ίδιο το κράτος. Αποτέλεσμα αυτών είναι
όσοι πληρώνουν φόρους να επιβαρύνονται υπέρμετρα και
να σηκώνουν το βάρος και εκείνων που δεν πληρώνουν ή
πληρώνουν συγκριτικά λίγα σε σχέση με όσα θα έπρεπε.

Κόμμα Ανεξάρτητων
Κόμμα ανεξάρτητων σχηματίζεται στη Βουλή και μάλιστα τέταρτο σε κοινοβουλευτική δύναμη εάν πιάσει τον
μαγικό αριθμό των δέκα βουλευτών. Η Ντόρα Μπακογιάννη μπορεί να αστειευόταν όταν είπε σύντομα θα
γίνουμε Κοινοβουλευτική ομάδα, απευθυνόμενη στους
άλλους οκτώ ανεξάρτητους, όμως ο Φώτης Κουβέλης το
εννοεί. Άλλωστε, εξελέγη και εκπρόσωπος της ετερόκλητης πολιτικά ομάδας που αποτελείται από πρώην της ΝΔ,
του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το πείραμα μιας κοινοβουλευτικής Ομάδας ανεξάρτητων, που θα εκπροσωπείται
από τον αριστερό Γρηγόρη Ψαριανό μέχρι τον δεξιό
Κώστα Κιλτίδη, έχει γοητεύσει αρκετούς βουλευτές, που
ονειρεύονται μια ομάδα στην οποία όλοι θα ψηφίζουν
κατά συνείδηση.

Το στοίχημα της ανάπτυξης
Αυτό το καλοκαίρι αν θα μπορέσει η κυβέρνηση να λάβει
αναπτυξιακά μέτρα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να προσδιορίσει. Πρέπει να εξηγήσει στον κόσμο ότι
ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή, για την ανάπτυξη της
χώρας εφόσον γίνει οργανωμένα και σε σοβαρή βάση, ότι
η τυποποίηση και το μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων
στο εξωτερικό αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την
ελληνική οικονομία. Τα αναπτυξιακά μέτρα να είναι συγκεκριμένα, να στηρίζονται στα φορολογικά κίνητρα και όχι
στις επιδοτήσεις. Όλα αυτά πρέπει να συντελεστούν μέσα
στο καλοκαίρι ώστε να αποδώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Η εντύπωση ότι με τα μπάνια του λαού τα προβλήματα θα ξεχαστούν και ότι έως τον Σεπτέμβριο κάτι μαγικό
θα έχει συμβεί για να σωθούμε είναι απλώς ψευδαίσθηση.
ΒΑΣ. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ 9

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáæÜêï
Μαζί αγρότες και εργαζόμενοι
Συλλαλητήριο σήμερα στα Γιάννινα και μάλιστα
πανηπειρωτικό για την τύχη της γαλακτοβιομηχανίας
«Δωδώνη» και ταυτόχρονα γενική απεργία.
Κάποια στιγμή οι δυο πορείες, των κτηνοτρόφων από
το εργοστάσιο της «Δωδώνης» και των απεργών από το
Εργατικό Κέντρο θα ...σμίξουν στην Περιφέρεια Ηπεί-

κάνει και ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, αλλά η απάντηση που είχε
δοθεί από τον δήμαρχο Ανατολικού Ζαγορίου Βασίλη
Σπύρου ήταν αποστομωτική.
Με δημοπρατήσεις δόθηκαν εκπτώσεις της τάξης του
2% και με αναθέσεις πολύ μεγαλύτερες, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις δεν υπήρχε συμμετοχή εργοληπτών για
έργα που δημοπρατούνταν. Έχουν το δίκιο τους γενικά
οι εργολήπτες που κι εκείνοι πλήττονται από την μείωση των έργων, αλλά το πρόβλημα δεν είναι τα εργάκια
σε παραδοσιακούς οικισμούς και το ξέρουν καλά. Ιδίως
όταν οι δημοπρασίες αποφέρουν μηδενικές εκπτώσεις.

Η οριοθέτηση στην Ευρωβουλή

ρου, όπου όλοι μαζί αγρότες και εργαζόμενοι θα διαδηλώσουν κατά του ασφαλιστικού, των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις, της οικονομικής πολιτικής και του
Δ.Ν.Τ και κατά της ιδιωτικοποίησης της γαλακτοβιομηχανίας. Χρόνια πριν πρέπει να πάμε για να δούμε αγροτιά και εργαζόμενους μαζί στον αγώνα.
Όμως τι μπορεί να πετύχουν και οι μεν και οι δε με
τις πορείες διαμαρτυρίας;
Μάλλον λίγα πράγματα, αφού η κατάσταση είναι
τέτοια που και να ήθελε η κυβέρνηση, δεν μπορεί να
κάνει αλλιώς.
Ήταν να μην έρθουν οι...επιτηρητές στον τόπο μας,
τώρα θα δούμε και ακόμη χειρότερα.
Πάντως ο αγώνας είναι αγώνας, έστω κι αν κάποτε οι
συνδικαλιστές απέτρεψαν με τον ξεσηκωμό το σχέδιο
Γιαννίτση για το ασφαλιστικό. Αποδεικνύεται ότι αν
προχωρούσε τότε. Σήμερα όλα θα ήταν διαφορετικά και
δεν θα φτάναμε εδώ.
Ως προς την «Δωδώνη» τα πράγματα φαντάζουν πολύ
δύσκολα με τα δεδομένα που υπάρχουν. Ήρθε η ώρα
να γίνει πράξη το σύνθημα δεκαετιών, να περάσει δηλαδή στους φυσικούς φορείς; Και όταν λέμε φυσικούς
φορείς εννοούμε Ενώσεις και παραγωγούς, όμως κάποιοι το λένε αλλιώς...
Να δούμε και το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης των Ενώσεων με τον διοικητή της μεγαλομετόχου
ΑΤΕ.

Δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει από την ερώτηση
που κατέθεσαν οι Οικολόγοι-Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο για την οριοθέτηση της λίμνης Παμβώτιδας,
αλλά σίγουρα η κίνηση αυτή δείχνει ότι στη χώρα μας
δεν υπάρχει τρόπος να εξεταστούν τέτοια ζητήματα και
καταφεύγουμε να μας τα λύσουν οι εταίροι μας.
Και δεν είναι μόνο η Παμβώτιδα, ήταν και ο Καλαμάς
και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ήπειρο. Όταν
πρόκειται για έργα και δράσεις που χρηματοδοτούνται

φόρος θα δοθεί στην κυκλοφορία, έστω τμηματικά. Τις
πταίει λοιπόν και η δημοτική αρχή αποδεικνύεται αφερέγγυα στα χρονοδιαγράμματα που θέτει;
Μήπως δεν υπάρχουν χρήματα; Δεν μπορεί να συμβαίνει γιατί εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το πρόσθετο κομμάτι
εργασιών για τις συνδέσεις.
Δεν βιάζονται γιατί θέλουν να το εγκαινιάσουν κοντά
στις εκλογές για ευνόητους λόγους; Δεν παίρνουμε
όρκο για αυτό. Εν τέλει θα εξηγήσει κανείς γιατί καθυστερεί τόσο αυτό το έργο;

Καθυστέρησε λόγω σύμβασης η είσοδος
της πόλης
Σημαντική και αναγκαία είναι η διαπλάτυνση της
εισόδου της πόλης, από τον κόμβο Εγνατίας μέχρι και
το κόμβο στο Πανηπειρωτικό (Ανατολής) επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών.
Η Περιφέρεια ετοίμασε τη μελέτη για δρόμο πλάτους
33 μέτρων με παράλληλο δίκτυο για να έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις και με δυο λωρίδες κυκλοφορίας
ανά κατεύθυνση. Από τις 3 Μαρτίου, όταν η ΓΓΠΗ εξέτασε επιτόπου τα στοιχεία της μελέτης είχε δηλώσει ότι
ήταν θέμα ημερών να ενταχθεί το έργο στο ΠΕΠ Ηπείαπό την Ε.Ε υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση, η οριοθέτηση δεν χρηματοδοτείται από κάποιο κοινοτικό πρόγραμμα, είναι όμως σοβαρό θέμα. Η απάντηση αναμένεται με ενδιαφέρον, αλλά στα του οίκου μας πρέπει να
μείνουμε.
Οι κάτοικοι των Λογγάδων προσφεύγουν στο ΣτΕ για
να βρουν το δίκιο τους για εκτάσεις που εντάσσονται
στη λίμνη. Εκκρεμεί νέα συνάντηση με την ΓΓΠΗ και
κανείς δεν γνωρίζει αν η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη
να αλλάξει κάτι. Άλλωστε η οριοθέτηση φτάνει στο
τέλος της και κάπως αργά θυμήθηκαν όλοι να παρέμβουν...

Πάλι τα ίδια με τις αναθέσεις έργων στο
Περνάει και ο Ιούλιος και Κενάν ΜεσσαΖαγόρι
ρέ δεν ανοίγει...
Ο «Θησέας» σταμάτησε, όλοι ζητούν να συνεχιστεί
και κυρίως οι ΟΤΑ για να προλάβουν να δημοπρατήσουν αυτά που είχαν έτοιμα, αλλά ταυτόχρονα επανήλθε στο προσκήνιο η γνωστή αντίδραση των εργοληπτών
για τις αναθέσεις που γίνονται από ΟΤΑ του Ζαγορίου
για πλακόστρωτα και άλλες παρεμβάσεις στους παραδοσιακούς οικισμούς. Η ΠΕΔΜΕΔΕ έστειλε νέα επιστολή στην ΓΓΠΗ καλώντας την να μην εγκρίνει τις αναθέσεις που υποστηρίζει ότι έγιναν παράνομα και ζητά να
δημοπρατηθούν τα έργα.
Μάλιστα επικαλείται και το εξής: Όσοι ΟΤΑ πρόλαβαν τις προθεσμίες του «Θησέα» έκαναν απευθείας αναθέσεις.
Θυμίζουμε ότι ανάλογη παρέμβαση-καταγγελία είχε

Προς διερεύνηση από ειδικούς είναι η περίπτωση του
έργου της Κενάν Μεσσαρέ που αντί να παραδοθεί τον
Δεκέμβριο του 2008, πάει για το Δεκέμβριο του 2010
με τους ρυθμούς που ακολουθεί ο δήμος Ιωαννιτών.
Κανένα χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε ως τώρα. Το
τελευταίο μετά τις παρεμβάσεις για τη σύνδεση στον
κόμβο Νικοπόλεως ...έλεγε για ολοκλήρωση της σύνδεσης εκεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, απόδοση στην κυκλοφορία του δρόμου μέχρι τον κόμβο Βελισσαρίου με λειτουργία των φαναριών εκεί και το υπόλοιπο κομμάτι
μέχρι την Δωδώνης και τη Δομπόλη, στον άλλο κόμβο,
στις αρχές Ιουλίου.
Εδώ βρισκόμαστε και τίποτε δεν δείχνει ότι η νέα λεω-

ρου με 14 εκ. ευρώ. Έκτοτε πέρασε καιρός και η ένταξη
δεν έγινε, παρόλο που η μελέτη είναι καθόλα έτοιμη.
Υπήρχε μια λεπτομέρεια που δεν ελήφθη σοβαρά
υπόψη. Η κατασκευή ενός δακτυλίου σε σχήμα «Π» στο
ύψος του πολυκαταστήματος Praktiker, για να διευκολύνεται η κυκλοφορία προς Ανατολή και για να γίνεται
ασφαλής αναστροφή προς Άρτα, επέβαλλε να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με το δήμο Ανατολής,
αφού η έκταση του ανήκει. Αυτή η διαδικασία είναι η
αιτία της καθυστέρησης, αλλά εντός των ημερών αποφασίζει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο Ανατολής για να
μπουν οι υπογραφές και το έργο να πάρει το δρόμο του.

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ
* ÇëåêôñïìõïãñÜöïò
ÇëåêôñïåãêåöáëïãñÜöïò
*
* ÐñïêëçôÜ ÄõíáìéêÜ
(ÓùìáôïáéóèçôéêÜ, ÏðôéêÜ, ÁêïõóôéêÜ)
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò)
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ

ÔÇË.: 26510 36931
FAX: 26510 36743
ÊÉÍ.: 6944 444568

10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρουσία πολλών συγγενών, φίλων,
πολιτικών συναγωνιστών αλλά και αντιπάλων κηδεύτηκε χθες, ο Βασίλης
Ηλιάδης, ο οποίος το απόγευμα της
Τετάρτης έχασε τη μάχη με την επάρατο νόσο.
Η κηδεία, ύστερα από απόφαση του
δημοτικού συμβούλιου έγινε με δημοτική δαπάνη.
Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε όλη την τοπική κοινωνία στην οποία
προσέφερε πολλά από θέσεις ευθύνης
στην αυτοδιοίκηση και όχι μόνο.
Η ενιαία αντιπολίτευση του δήμου
Ιωαννιτών, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό
στέλεχος, με την άκουσμα του θανάτου
του εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία
αναφέρει ότι ο Βασίλης Ηλιάδης υπήρξε ένας μαχητής ιδεών, υπηρετώντας
τον δημόσιο βίο από θέσεις ευθύνης,
με γνώμονα πάντα το συλλογικό συμφέρον, εκφράζοντας ταυτόχρονα τα πιο
θερμά της συλλυπητήρια και την ευγνωμοσύνη της για όσα προσέφερε προς
όφελος της πόλης μας.

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Τελευταίο αντίο στον Β. Ηλιάδη
✔ Κηδεύτηκε χθες παρουσία πλήθους συγγενών αλλά και φίλων
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Ο Νομάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο
Ιωαννίνων, εκφράζουν την βαθύτατη
θλίψη τους για τον αδόκητο θάνατο του
Βασίλη Ηλιάδη, που υπηρέτησε με
πίστη και αφοσίωση, από θέσεις ευθύνης, τον θεσμό της αιρετής νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, επί πολλά χρόνια.
Ήταν ένα βαθύτατα πολιτικό πρόσωπο που ξεχώριζε για την κατάρτιση, την
ευθύτητα, την μαχητικότητα και τη
συνέπεια στις πολιτικές του θέσεις.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ομόφωνα
αποφάσισε όπως:
Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του
Νομαρχιακού Συμβουλίου στους οικείους του.
Να παραστεί αντιπροσωπεία του στην
εξόδιο ακολουθία και να καταθέσει στέφανο στη μνήμη του.

Συλλυπητήρια από
το ΤΕΙ Ηπείρου
Με αφορμή το θάνατο του Βασίλη
Ηλιάδη, ο οποίος υπήρξε και Καθηγητής του τμήματος Ζωικής Παραγωγής
του ΤΕΙ Ηπείρου, το Συμβούλιο του
ΤΕΙ Ηπείρου εξέδωσε το κάτωθι ψήφισμα και το τμήμα Ζωικής Παραγωγής
το ακόλουθο συλλυπητήριο μήνυμα:

Συλλυπητήρια και από το
Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Ψήφισμα
To Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου, μετά
τη θλιβερή είδηση του θανάτου του
αγαπητού συναδέλφου Βασίλη Ηλιάδη,
Καθηγητή του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, αποφάσισε:
Η Διοίκηση του Ιδρύματος να παραστεί στην κηδεία.
Να κατατεθεί στεφάνι.
Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια.

Συλλυπητήριο μήνυμα του
τμήματος Ζωικής Παραγωγής
Το τμήμα Ζωικής Παραγωγής του
ΤΕΙ Ηπείρου εκφράζει τη βαθιά του
θλίψη για την πρόωρη απώλεια του
συναδέλφου και αγαπημένου φίλου
Βασίλη Ηλιάδη. Συνάδελφος ευγενικός,

αξιοπρεπής, ικανός, αισιόδοξος, ακάματος, πάντα με το χαμόγελο και τον
καλό του λόγο. Αυτά θα κρατήσουμε
Βασίλη για πάντα στη μνήμη μας. Καλό
σου ταξίδι.

Ψήφισμα στη μνήμη
Βασίλη Ηλιάδη από το

Το δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων,
ύστερα από το θλιβερό άγγελμα του
θανάτου του Αντιπροέδρού του, Βασίλη
Ηλιάδη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και
τα θερμότατα συλλυπητήρια στους
οικείους του εκλιπόντος.
Να γίνει η κηδεία του δημοτική δαπάνη.
Να παραστεί σύσσωμο στη κηδεία του
Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.
Να συνοδεύσει Φιλαρμονική του
Δήμου τη σορό του.

ÁíáëáìâÜíïõìå ðÜóçò öýóåùò åêäçëþóåéò
(áññáâþíåò, âáöôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò ê.ë.ð.)
ÐåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áôüìùí, Ýùò 60 Üôïìá,
ìå ìåíïý ôçò åðéëïãÞò óáò óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ
Ôçë. 2651045445

Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
Μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν δεν
υπάρξει κάποια αλλαγή ή τροποποίηση
της τελευταίας στιγμής, αναμένεται να
γίνουν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα
της δημοσκόπησης, η οποία επιλέγεται
τελικά ως η ενδεδειγμένη λύση, ώστε να
«αναδειχθεί» ο υποψήφιος από πλευράς
ΠΑΣΟΚ, για το Δήμο της Ηγουμενίτσας.
Μέχρι χθες αργά το βράδυ αναμένονταν να οριστικοποιηθεί η εταιρεία, η
οποία για λογαριασμό του τοπικού
ΠΑΣΟΚ και των επίδοξων υποψηφίων, θα
αναλάβει να εκτελέσει τη διαδικασία,
μέσω της οποίας, σε μεγάλο ποσοστό, θα
υπάρξει νικητής, κάτι που μεταφράζεται
στον υποψήφιο για τη δημαρχεία.
Είναι αλήθεια πως η όλη διαδικασία
πήγε πίσω βάσει των αρχικών υπολογισμών του κόμματος, αλλά από τη στιγμή
που στη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται
ακόμη πιο πίσω στην επιλογή των δικών
τους υποψηφίων, δεν υπάρχει μεγάλος
προβληματισμός.
Αντίθετα με την
Ρεπορτάζ
Ηγουμενίτσα, σύμΠαναγιώτης Ρίζος φωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επιλέγεται τελικά άλλη λύση, αφού στο μεν
Δήμο Σουλίου θα έχουμε υποψήφιο
μέσω κάλπης με ανοιχτό κατάλογο, ενώ
στους δε Φιλιάτες θα γίνει απλά πολιτική
αξιολόγηση, για να βρεθεί εκείνος ο οποίος θα ηγηθεί της όλης προσπάθειας και
θα διεκδικήσει με τους καλύτερους όρους
την ανάδειξή του ως δημάρχου.

Τελικά γκάλοπ
Όπως είχαμε αποκαλύψει από την
πρώτη στιγμή, η επιλογή της δημοσκόπησης συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες για τον υποψήφιο του Δήμου της
Ηγουμενίτσας, ενώ σε Σούλι και Φιλιάτες
όλα παρέμεναν ανοιχτά και τίποτε δεν
θεωρείτο δεδομένο.
Οι αρχικοί υπολογισμοί για το Δήμο
της Ηγουμενίτσας, έλεγαν ότι μέχρι και

Στήνεται κάλπη στο Δήμο Σουλίου, πολιτική αξιολόγηση στους Φιλιάτες

Την Κυριακή βγαίνει ο υποψήφιος
✔ Αναμένεται ανακοίνωση των ευρημάτων της δημοσκόπησης του ΠΑΣΟΚ για
την επιλογή υποψήφιου στο Δήμο Ηγουμενίτσας
Χρήστο (τα ονόματα αναφέρονται με
αλφαβητική σειρά).

Πολιτική αξιολόγηση
στους Φιλιάτες
Στο Δήμο Φιλιατών τώρα, φαίνεται πως
θα γίνει πολιτική αξιολόγηση για να βρεθεί ο καλύτερος και ο ικανότερος ο οποίος θα μπορέσει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ
στη νίκη στο Δήμο. Η αξιολόγηση αυτή
θα γίνει μεταξύ τριών οι οποίοι είναι οι
κ.κ Μπότος Σπυρίδων, Μηνάς Παππάς
και Σωτηρίου Παναγιώτης. Αποσύρθηκε ο
Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής
ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας κ. Σπύρος Πανταζής, ο οποίος είχε άλλωστε ετεροπροταθεί.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατά πάσα πιθανότητα, αναμένεται να γίνουν γνωστά
τα πρώτα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η οποία επιλέγεται τελικά ως η ενδεδειγμένη λύση, ώστε να «αναδειχθεί» ο υποψήφιος από πλευράς ΠΑΣΟΚ, για το
Δήμο της Ηγουμενίτσας.
την αρχή, ενώ μέχρι χθες αργά το βράδυ
θα οριστικοποιούνταν και η εταιρεία που
θα την διενεργήσει, με το δείγμα να ανέρχεται σε περίπου 800 άτομα, δημότες του
διευρυμένου Δήμου Ηγουμενίτσας.
Η δημοσκόπηση θα έχει διήμερη διάρκεια, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις με βάση και τον αριθμό του δείγματος, άρα είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο,
είτε τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, θα γίνει γνωστό και το αποτέλεσμα.

Σε καλό δρόμο η επιλογή υποψηφίου δημάρχου στην Πάργα
Η νομαρχιακή επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ
Πρέβεζας, ο γραμματέας της Σπύρος
Κατσάνος και οι γραμματείς των τοπικών οργανώσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ Φαναρίου και Πάργας, Μιχάλης Χαλικιάς
και Θανάσης Βέργος, εκφράζουν την
ικανοποίηση τους από την πρόοδο
της διαβούλευσης που έγινε στους
αντίστοιχους δήμους, σχετικά με τις
διαδικασίες ανάδειξης των υποψήφιων δημάρχων του ΠΑ.ΣΟ.Κ για τον
«καλλικρατικό» δήμο Πάργας.
Οι υποψήφιοι για το χρίσμα είναι
με αλφαβητική σειρά οι: Ευθυμίου
Παναγιώτης, Καούρης
Γεώργιος,
την Παρασκευή της εβδομάδας που διανύουμε θα είχαμε το αποτέλεσμα της
δημοσκόπησης, αλλά κάτι τέτοιο στάθηκε
αδύνατο να συμβεί, αφού ο χρόνος
κυλούσε και έμενε να ξεκαθαρίσουν
κάποιες καταστάσεις, οι οποίες φαίνεται
πως ξεκαθάρισαν το βράδυ της Τρίτης,
όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ πραγματοποιήθηκε και η τελευταία συνεδρίαση της
Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσπρωτίας.
Όπως προκύπτει, εκεί κατέληξαν στη
δημοσκόπηση που είχε προκριθεί από

Κοντοδήμας Γεώργιος, Λένας Δημήτριος, Λιόλιος Αθανάσιος, Μάρκου
Συμεών και Παππάς Ευθύμιος.
Χαιρετίζουν σαν πρώτο βήμα για
τη νίκη στις επερχόμενες εκλογές του
Νοέμβρη για την τοπική αυτοδιοίκηση, την ομόφωνη έκφραση εμπιστοσύνης των υποψηφίων, στην αξιολόγηση της νομαρχιακής επιτροπής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ, όπως επίσης και την ομόφωνη έκφραση σύνταξης τους με
αυτόν που θα προκριθεί να ηγηθεί
του ψηφοδελτίου από την επιτροπή
ανάδειξης υποψηφίων του ΠΑ.ΣΟ.Κ,
χωρίς άλλες διαδικασίες.

Αποσύρθηκαν δύο,
συνεχίζουν εννιά
Από τις διαδικασίες ανάδειξης του τελικού υποψηφίου στο Δήμο Ηγουμενίτσας
αποσύρθηκαν ο κ. Απόστολος Οικονομίδης και ο κ. Λώλος Σπυρίδων. Ο πρώτος
είχε ετεροπροταθεί και επομένως δεν
ήταν ξεκάθαρες οι προθέσεις του για το
αν επιθυμεί να συμμετέχει, ενώ ο κ.
Λώλος έκανε πίσω για τους δικούς του
λόγους. Κατ’ επέκταση και από τη στιγμή

που δεν υπήρξε κάποια νέα ειδοποίηση
στη Ν.Ε για απόσυρση, μέχρι την τελευταία διορία η οποία εξέπνευσε το βράδυ
της Τρίτης, οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα παραμένουν εννιά, αριθμός που
δεν είναι και μικρός, αφού κύκλοι ανέφεραν ότι θα υπήρχαν περισσότεροι οι
οποίοι θα αποσύρονταν, διαφωνώντας με
τη διαδικασία της δημοσκόπησης, ή για
όποιον άλλο λόγο.
Το τοπίο των επίδοξων υποψηφίων διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Αποτελείται
από τους κ.κ Βενέτη Ιωάννη, Γιαννούλη
Γεώργιο, Κάτσινο Γεώργιο, Κάτσιου Νίκη,
Κολιούση Γεώργιο, Παππά Θωμά, Σιντόρη Γεώργιο, Τζάνη Ιωάννη και Τσόγκα

Κάλπη για το Δήμο Σουλίου
Κάλπη με ανοιχτό κατάλογο θα στηθεί
τελικά στο Δήμο Σουλίου, αφού εκεί
κατέληξαν τοπικοί παράγοντες σε συνεργασία με τα κεντρικά του κόμματος, ως
την καλύτερη λύση για την περιοχή.
Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει οριστεί
η ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας,
αλλά είναι πολύ πιθανό να συμβεί εντός
του Σαββατοκύριακου, αφού ο στόχος
είναι τα αποτελέσματα και για τους τρεις
Δήμους να γίνουν γνωστά τις ίδιες περίπου ημέρες, δηλαδή το αργότερο τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας.
Από τις διαδικασίες, με δήλωσή τους,
αποσύρθηκαν οι κ.κ Σπυρόπουλος και
Καραγιάννης, με αποτέλεσμα στη διαδικασία να συμμετέχουν οι κ.κ: Γκορέζης
Γεώργιος, Μάρκου Ηλίας, Μητσιώνης
Ερρίκος, Μπότση-Μπραίμη Σταυρόυλα
και Πέτσιος Πέτρος.

12 ÅIÄÇÓÅÉÓ

ÍÝïé Áãþíåò,
19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ÍÝïé ÔÅÔÁÑÔÇ
Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ
8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
2010

Δύο απεργιακές συγκεντρώσεις , μια προσυγκέντρωση
και στη συνέχεια πορείες θα πραγματοποιηθούν σήμερα
στην Πρέβεζα. Στις 9.30 είναι η πρόσκληση που έχει
απευθύνει το Εργατικό Κέντρο στην παραλία της Πρέβεζας,ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο παλιό ΚΤΕΛ.
Ραντεβού στις 9:30 το πρωί δίνει και η Αγωνιστική
Παρέμβαση,η οποία θα πραγματοποιήσει προσυγκέντρωση έξω από τον ΟΤΕ.
Κάλεσμα στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στην πανελλαδική πανεργατική απεργία που έχουν
προκηρύξει για σήμερα Πέμπτη η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ,
απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας και τα πρωτοβάθμια σωματεία-μέλη του.
Οι ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα και στις εργασιακές σχέσεις,η αύξηση των ορίων ηλικίας, η μείωση
των συντάξεων, οι περικοπές στα επιδόματα του Δημοσίου και το πάγωμα μισθών στον ιδιωτικό τομέα αποτελούν
αιτία πολέμου για το συνδικαλιστικό κίνημα.
Σε ανακοίνωση του το Εργατικό Κέντρο επισημαίνει ότι
«οι ρυθμίσεις για τα εργασιακά ισοπεδώνουν και επιφέρουν σοβαρό πλήγμα στις συλλογικές συμβάσεις και
στον ΟΜΕΔ. Οι εργοδότες και ιδίως ο ΣΕΒ οχυρώθηκε

«Λουκέτο» σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα μπαίνει σήμερα, λόγω της
24ωρης γενικής απεργίας που έχουν
κηρύξει τα εργατικά συνδικάτα, διαμαρτυρόμενα για τις αλλαγές σε ασφαλιστικό και εργασιακά.
Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ έχουν κηρύξει
24ωρη απεργία και προγραμματίζουν
και στα Γιάννινα κοινή συγκέντρωση,
μπροστά στο Εργατικό Κέντρο στις 10 το
πρωί, ενώ απεργία πραγματοποιεί και το
ΠΑΜΕ, που διοργανώνει συγκέντρωση
μπροστά από το δημαρχείο την ίδια
ώρα.
Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της
Πέμπτης μετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εφοριακοί, οι εργαζόμενοι στα
ασφαλιστικά ταμεία, οι τελωνειακοί και
οι υπάλληλοι στους δήμους και τις
νομαρχίες και οι δημοσιογράφοι. Τα
νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, λόγω της συμμετοχής στην κινητοποίηση των γιατρών και
των εργαζομένων σε αυτά.
Επιπλέον, απεργούν οι υπάλληλοι
των ΔΕΚΟ, οι τραπεζικοί υπάλληλοι και
οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Τα
σωματεία εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει αν και με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουν στην απεργία.
«Καθηλωμένα» στο έδαφος θα παραμείνουν για τέσσερις ώρες τα αεροπλάνα που εκτελούν πτήσεις εσωτερικού. Οι
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τετράωρη
στάση εργασίας, από τις10 το πρωί έως
τις 2 μετά το μεσημέρι της Πέμπτης.
Όπως ανακοινώθηκε, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία πτήση από και προς όλα
τα ελληνικά αεροδρόμια.
Εντωμεταξύ ανακοίνωση για τους
λόγους για τους οποίους κατεβαίνει
στην σημερινή απεργία εξέδωσε και η

Συγκεντρώσεις σε όλες τις πρωτεύουσες νομών της Ηπείρου

Απεργία για ασφαλιστικό και εργασιακά
πίσω από το μνημόνιο και την ομολογούμενη διάθεση
της Κυβέρνησης και του υπουργού Εργασίας να νομοθετήσουν τα άδικα και αντικοινωνικά μέτρα. Θεωρούμε
απαράδεκτη την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης.
Αυτό είναι το πιο ακραίο νεοφιλελεύθερο μέτρο. Απαιτούμε να αποφευχθεί η βίαιη προσαρμογή των ασφαλιστικών ρυθμίσεων, να μην επιβληθούν εξοντωτικά όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες, για τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ και αυτούς που βρίσκονται κοντά στα
όρια συνταξιοδότησης.
Η Κυβέρνηση με την κατάθεση του νομοσχεδίου επιχειρεί να δραπετεύσει και από τις επικουρικές συντάξεις,
που αποτελούν τμήμα της κοινωνικής ασφάλισης».
Το ΠΑΜΕ εκφράζοντας την αντίθεσή του στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο καλεί τον κόσμο να συμμετάσχουν στο
απεργιακό συλλαλητήριο και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι
«Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Ή θα πτωχεύσει ο

λαός, ή η πλουτοκρατία.
«Ο αγώνας για να ανατραπούν οι δραματικές για τους
εργαζόμενους αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το
ασφαλιστικό τερατούργημα Λοβέρδου είναι αγώνας επιβίωσης και αξιοπρέπειας για τον κόσμο της δουλειάς»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Παρέμβαση.

Δύο συγκεντρώσεις στην Ηγουμενίτσα
Στο Νομό Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα στην Ηγουμενίτσα, θα λάβουν χώρα δύο συγκεντρώσεις, του ΠΑΜΕ
με το Εργατικό Κέντρο και της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων, ενώ τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις, με ανακοινώσεις που εξέδωσαν προανήγγειλαν το Συνδικάτο
Εργατοτεχνιτών, Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων
και το Σωματείο Ιδιωτικών και Εμποροϋπαλλήλων του
Νομού.

Λόγω της 24ωρης απεργίας

«Λουκέτο» σήμερα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Μία ακόμη προσπάθεια να αντίκρουσαν τα μέτρα της Κυβέρνησης κάνουν σήμερα τα συνδικάτα
ΔΑΚΕ ΟΤΑ Ιωαννίνων.
Τονίζει λοιπόν πως κανένα επιχείρημα όσο και αν είναι λογικό δεν είναι
δυνατόν να προβληθεί για να σταματήσει την οργή και το αίσθημα αδικίας
γιατί η αλλοπρόσαλλη, όπως την χαρακτηρίζει, πολιτική της κυβέρνησης,
εισήγαγε μέτρα που κυρίως έπληξαν τη
βάση της κοινωνίας.
Την ίδια στιγμή τη δική της ανακοίνωση εξέδωσε και η ΔΑΣ ΟΤΑ με την
οποία καλεί όλους τους εργαζομένους
να συμμετάσχουν στην απεργία μαζί με
τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.
Τέλος κάλεσμα συμμετοχής στην
συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, απηύθυνε και
το συντονιστικό σωματείο που εκπροσωπεί την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων

Ηπείρου (Ε.Ι.Ν.Η.), το Σωματείο Μετάλλου, το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την
Ε.Λ.Μ.Ε. Ιωαννίνων , την Πανελλήνια
Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, το

×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ
ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882

Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηπείρου –Λευκάδας, το Σωματείο
Εργαζομένων PRAKTIKER Ιωαννίνων
και το Σωματείο διοικητικών υπαλλήλων
ΤΕΙ Ηπείρου.

13

ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΠΕΜΠΤΗ
ÔÑÉÔÇ 118ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
ΙΟΥΛΙΟΥ 20102007

Συμφωνία υπουργείου Υγείας και
ΚΤΕΛ για τα εισιτήρια των ΑΜΕΑ
Με μειωμένα ή καθόλου τέλη οι μετακινήσεις τους
Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α., Ιωάννης Βαρδακαστάνης
θα έρθει στα Γιάννινα με αφορμή τη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ηπείρου.
Ανακοίνωση με την οποία ζητά από τα άτομα με αναπηρία να μην πληρώνουν το εισιτήριο των ΚΤΕΛ, όταν
αυτό τους ζητηθεί, εξέδωσε το Νομαρχιακό Σωματείο
ΑΜΕΑ Ιωαννίνων, λίγες μόνο ώρες πριν η Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία ανακοινώσει ότι το
υπουργείο Υγείας κατέληξε σε πλήρη συμφωνία με τα
ΚΤΕΛ.
Όπως τονίζει η ανακοίνωση του Σωματείου ο λόγος για
την απόφαση του ΚΤΕΛ και των αστικών συγκοινωνιών
να μη δέχονται τη δωρεάν μετακίνηση ή το μειωμένο
εισιτήριο που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία είναι το
Ύστερα από έναν εφιαλτικό, σε ότι
αφορά τα οικονομικά, χειμώνα για τους
Έλληνες, οι διακοπές μοιάζουν απαραίτητες για τον καθένα μας. Όμως κι αυτές
φέτος γίνονται ακόμα πιο δύσκολες,
λόγω της αύξησης στην τιμή των καυσίμων η οποία βάζει κυριολεκτικά φωτιά
στις μετακινήσεις, το κόστος των οποίων
αυξήθηκε σε σχέση με πέρσι πάνω από
50%,ενώ στα ήδη επιβαρημένα οικονομικά των νοικοκυριών προστέθηκαν και οι
αυξήσεις στις τιμές των διοδίων.

γεγονός πως δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση με το υπουργείο Υγείας, τονίζοντας πως το ΚΤΕΛ και η πολιτεία δεν
μπορούν να διευθετούν τις διαφορές τους σε βάρος τους.
«Τα άτομα με αναπηρία όμως δεν μπορούν να επωμίζονται επιπλέον έξοδα ειδικά τώρα που τα εισοδήματά
τους συρρικνώνονται δραματικά», υπογραμμίζει η ανακοίνωση η οποία ζητά από τους υπεύθυνους στα ΚΤΕΛ
να δείξουν λίγη κατανόηση μέχρι να διευθετηθεί πλήρως
το ζήτημα που έχει προκύψει.
Κάτι τέτοιο τελικά μάλλον δε θα χρειαστεί να γίνει
αφού μετά από ενέργειες της Υφυπουργού Φώφης Γεννηματά και τη συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας
Πρόνοιας, Γιώργος Κατραβάνος, με την αντιπροσωπεία
των διοικήσεων των ΚΤΕΛ, αποφασίστηκε η καταβολή
των οφειλομένων για το 2009, καθώς και η καταβολή του
πρώτου εξαμήνου του 2010.
Συνεπώς οι μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία θα
γίνονται με την ειδική έκπτωση ή με πλήρη ατέλεια όπου

το προβλέπει ο νόμος.

Στα Γιάννινα ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α
Εντωμεταξύ ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α., κ. Ιωάννης
Βαρδακαστάνης θα έρθει στα Γιάννινα με αφορμή τη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ηπείρου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιουλίου στις 10 το πρωί στα Γραφεία του Συλλόγου Γονέων
Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με ειδικές ανάγκες του Ν.
Ιωαννίνων ( Γ. Παπανδρέου 1, Παλιό Χατζηκώστα) και θα
τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου θέματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία της περιοχής, μεταξύ των
οποίων ζητήματα προσβασιμότητας, υγείας, εκπαίδευσης, οι επιπτώσεις της εφαρμογής του σχεδίου «Καλλικράτης», με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των ΑΜΕΑ, καθώς και η μελλοντική πολιτική της Περιφερειακής Ομοσπονδίας.

Ακριβότερες κατά 50% οι φετινές διακοπές λόγω καυσίμων

«Φωτιά» βάζει στις διακοπές η βενζίνη

Ξεπέρασε το 1,7 η αμόλυβδη
Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η τιμή της
αμόλυβδης βενζίνης σε διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας αλλά και σε
ορισμένα πρατήρια εθνικών οδών ξεπέρασε ακόμα και το 1,7 ευρώ το λίτρο,
κάνοντας «εφιάλτη» το γέμισμα του
ρεζερβουάρ για τους πρώτους εκδρομείς
του φετινού καλοκαιριού.
Μάλιστα, όπως λένε οι πρατηριούχοι
δεν προβλέπεται μείωση των τιμών
καθώς οι αυξήσεις το τελευταίο διάστημα
δεν προέρχονται από κερδοσκοπικά φαινόμενα αλλά από την αύξηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την
αναπροσαρμογή του ΦΠΑ στο 23% από
21%.

Γιάννινα-Κρήτη 87 ευρώ
πιο ακριβά
Ενδεικτικά το κόστος για τη διαδρομή
Γιάννινα – Αθήνα με επιστροφή πέρσι
ήταν σχεδόν 90 ευρώ (με κατανάλωση 10
λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα) και φέτος
εκτοξεύτηκε στα 135 ευρώ.
Εάν προσθέσει κανείς και το κόστος
των διοδίων, μια οικογένεια που θα
θελήσει να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα
προκειμένου να κάνει τις διακοπές της
σε κάποιο νησί του Αιγαίου είναι αναγκασμένη να πληρώσει συνολικά περισσότερα από 171 ευρώ ενώ πέρσι πλήρωνε
122 ευρώ. Αν μάλιστα συνεχίσει τις διακοπές της στην Κρήτη, για παράδειγμα,

Πραγματικός εφιάλτης το γέμισμα του ρεζεβρουάρ
και στη διάρκεια της παραμονής της
πραγματοποιήσει μετακινήσεις 500
χιλιομέτρων, τότε το κόστος για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου φτάνει τα 82 ευρώ ενώ πέρσι το αντίστοιχο
πόσο ήταν μόλις 54 ευρώ.
Δηλαδή μόνο για τις μετακινήσεις της
(και χωρίς τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια) μια
οικογένεια για να ταξιδέψει από τα Γιάννινα στην Κρήτη, μέσω Αθήνας, θα πρέπει να πληρώσει 253 ευρώ,ενώ πέρσι για
το ίδιο ταξίδι πλήρωνε 176 ευρώ.
Αν τώρα σε αυτά υπολογίσουμε και την
αύξηση, λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τότε η
διαφορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

Λουκέτα σε πολλά πρατήρια
Η ραγδαία αύξηση στις τιμές των καυ-

σίμων έχει οδηγήσει τους καταναλωτές
σε μείωση της κατανάλωσης. Όπως λένε
οι πρατηριούχοι οι επιπτώσεις από την
εξέλιξη αυτή είναι δυσβάσταχτες. Ο συνδυασμός μείωσης της ζήτησης εξηγούν
ότι φτάνει ακόμα και το 30% ενώ η ανάγκη για αύξηση των κεφαλαίων κίνησης
των επιχειρήσεων, καθώς οι φόροι προκαταβάλλονται αλλά και η άρνηση των
τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση σε πρατήρια και εταιρείες. Από τις αρχές του χρόνου πάνω
από 300 πρατήρια έχουν βάλει οριστικό
ή προσωρινό λουκέτο, ενώ κάθε εβδομάδα ο αριθμός αυξάνεται.

Ασημένιο στην ακρίβεια
Ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ανέβηκε
στο «βάθρο των πρωταθλητών», στην
ακρίβεια των υγρών καυσίμων, κατέχοντας για τον μήνα Μάιο τη δεύτερη θέση
μετά την Ολλανδία που είχε την ακριβότερη τιμή στην αμόλυβδη.
Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στην Ελλάδα στο
1,52 ευρώ το λίτρο όταν στην Ολλανδία η
αντίστοιχη τιμή ήταν στο 1,53 ευρώ. Ακολούθησε η Δανία με 1,48 ευρώ ανά
λίτρο, το Βέλγιο και η Φινλανδία με την
τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται
στα 1,46 ευρώ το λίτρο, ενώ οι φθηνότερες χώρες σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ε.Ε. ήταν η Λετονία με τιμή 1,12 ευρώ το
λίτρο, η Ρουμανία (1,07 ευρώ), η Βουλγαρία (1,04 ευρώ) και η Κύπρος με 1,04
ευρώ το λίτρο.
Αλέξανδρος Θεμελής

14 ÅIÄÇÓÅÉÓ

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Καλές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οι επιδόσεις των υποψήφιων της
Πρέβεζας στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Να θυμίσουμε ότι την Τρίτη αναρτήθηκαν στα εξεταστικά κέντρα του
νομού μας οι βαθμολογίες των πανελλήνιων εξετάσεων για τους Πρεβεζάνους υποψηφίους των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Όπως ανέφερε η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας
κ. Κική Σφονδύλη η διαδικασία κινήθηκε ομαλά και δόθηκε ένα τέλος
στην αγωνία των μαθητών που έχουν
βάλει ως στόχο την εισαγωγή τους στα
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η κ. Σφονδύλη ευχήθηκε στους υποψηφίους να τους δικαιώσει το αποτέλεσμα και να πετύχουν το
στόχο που έχουν θέσει.
Όπως εκτιμά και η διευθύντρια δευτεροβάθμιας οι επιδόσεις των μαθητών κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικό
επίπεδο, παρά το γεγονός ότι στο
σύνολο της χώρας, ήταν περισσότερα
τα γραπτά που έπεσαν κάτω από τη
βάση του 10.
Η ίδια τόνισε ότι αυτό που αποτελεί
μείζον θέμα είναι ο σωστός προσανατολισμός των παιδιών στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
Σημαντικό είναι να ληφθούν υπόψη
όλοι οι παράμετροι, είπε η κ. Σφόνδύλη, με κύρια τις προτιμήσεις των παιδιών. Σημείωσε δε ότι οι υποψήφιοι
μπορούν να απευθυνθούν στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αλλά και στο ΚΕΣΥΠ σε περίπτωση
που έχουν απορίες και χρειάζονται
επιπλέον διευκρινήσεις.
Οι υποψήφιοι μετά τις βαθμολογίες
θα μπορούν να υπολογίσουν κατά
προσέγγιση, εάν έχουν επιτύχει σε
κάποια από τις Σχολές προτίμησής
τους ή όχι, σε διαφορετική περίπτωση
θα πρέπει να περιμένουν ως το τέλος
Αυγούστου περίπου, οπότε και θα
ανακοινωθούν οι βάσεις των Σχολών.

Κατάθεση μηχανογραφικών
Πάντως με την ανάρτηση των βαθ-

Xωρίς προβλήματα η διαδικασία

Άρχισε η κατάθεση των μηχανογραφικών στην Πρέβεζα

μολογιών ξεκίνησε και η διαδικασία
υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων για την εισαγωγή
τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στην Πρέβεζα η διαδικασία άρχισε
χθες με τους αποφοίτους όλων των
σχολείων με το 10% και θα συνεχιστεί και σήμερα με την ίδια κατηγορία. Να σημειώσουμε ότι η υποβολή
του μηχανογραφικού δελτίου γίνεται
από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
του, ενώ τα μηχανογραφικά και τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι
τις 20 Ιουλίου.

Μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο ο
υποψήφιος υποβάλλει:
- Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που κατέχει.
- Πρωτότυπο και Φωτοαντίγραφο
της βεβαίωσης πρόσβασης το οποίο
επικυρώνεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο με την
επίδειξη του πρωτοτύπου.
- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ως εξής:
8-7-10 Πέμπτη: Οι απόφοιτοι όλων

των σχολείων με το 10%.
9-7-10 Παρασκευή: ΓΕΛ ΛούρουΘεσπρωτικού.
12-7-10 Δευτέρα: 1ο ΓΕΛ Φιλιππιάδας, 2ο ΓΕΛ Φιλιππιάδας.
13-7-10 Τρίτη: 1ο ΓΕΛ Πρέβεζας.
14-7-10 Τετάρτη: 1ο ΓΕΛ Πρέβεζας
15-7-10 Πέμπτη: 2ο ΓΕΛ Πρέβεζας.
16-7-10 Παρασκευή: 2ο ΓΕΛ Πρέβεζας.
19-7-10 Δευτέρα: ΓΕΛ ΠάργαςΚαναλακίου & ΕΠΑΛ Καναλακίου.
20-7-10 Τρίτη: Οι υποψήφιοι όλων
των Σχολείων που για σοβαρούς
λόγους δεν κατέθεσαν το μηχανογραφικό τους.

Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò
ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ

ÐÁÈÏËÏÃÏÉ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò
2651027126

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ
Κοραή 10-12
Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
Οικία: 2651034002

ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ

ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ

Äùäþíçò 44

Μιχ. Αγγέλου 53

ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ
×. Ôñéêïýðç 2
Ôçë. 2651024133
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 51
Ôçë. 2651032778
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
×. Ôñéêïýðç 16
Ôçë. 2651038960
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΡΓΙΑΣ
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος
Πρότυπο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
28ης Οκτωβρίου 32 - 2ος όροφος
Τηλ. fax 2651037444, 6948210510
email: geokourgias@yahoo.gr
Δευτέρα - Παρασκευή
Πρωί 08:00 - 14:00
Απόγευμα 18:00 - 20:30

Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
Δέχεται καθημερινά: 12:00 - 14:00
Απόγευμα με ραντεβού: 18:00 - 20:30
Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο κλειστό
Τηλ. 2651036039, 6945399755
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÏÕÆÁÍÁ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß
ìå ñáíôåâïý
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò
Ôçë. 2651032800, 6944301801
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330
ïéêßáò 2651048983
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá

Σάββατο 09:00 - 13:00

ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

Τετάρτη απόγευμα κλειστό

Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ - ισόγειο
Ôçë. 2651072422

Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Ìüíï ìå ñáíôåâïý

ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ

Ù.Ñ.Ë.

ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651033960
Kéí.: 6937184653
Ïéêßá: 2651030602

ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÊáëéÜöá 1á

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ

ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý

ΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ - ΣΙΑΚΑ

Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,

Ιατρείο νεφρολογίας και υπέρτασης

ïéêßáò 2651046817

28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
Τηλ. 2651039339, 6947819083

ØÕ×ÏËÏÃÏÉ

Fax: 2651039335

ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ

e-mail: elkoli@otenet.gr

ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ

Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17

ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ
×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24
(ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ)
Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267
Ïéêßáò: 2651072035
ÙñÜñéï Éáôñåßïõ:
Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30
ÊÜèå áðüãåõìá
êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå
ñáíôåâïý

Ôçë. 2651064640

ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10
Ôçë. 6932251875, 6947722308

ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ
ÃÅÙÑÃÉÁ Ð. ÃÅÉÔÏÍÁ
Äùäþíçò 68
Ôçë. éáôñåßïõ 2651087521
2651087622
ÊáèçìåñéíÜ 08.30 - 13.30
êáé 17.30 - 20.30

ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
(üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)

NEYÑÏËÏÃÏÉ
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221

ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 15

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 20104167
Πειραιάς 24-6-2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ
Ε.Ε.ΔΙ.Π.(κλάδος ΙΙ)
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 524/τ.Γ’/186-2010, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3)
κενών θέσεων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) Κλάδου ΙΙ, Κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’
με πενταετή θητεία του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων, στο πεδίο
της Πληροφορικής, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4
του άρθρου 21 του Ν. 1268/1982,
όπως τροποποιήθηκαν από το
άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.
2817/2000, των άρθρων 1 και 2
του Π.Δ. 134/1999, του άρθρου 1
του Π.Δ. 118/2002, του άρθρου 5
παρ. 6 του Ν. 3549/2007, του κεφ.
Α’ του Π.Δ. 147/2009, την αριθμ.
Πρωτ. Φ.30/59684/ΙΒ/172/25-52009 ΚΥΑ-Έγκριση οικονομικού
σκέλους του τετραετούς προγραμματισμού, την από 23-7-2009
κοινή προγραμματική συμφωνία
μεταξύ του υπουργού του
ΥΠΔΒΜΘ και του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ
1844/τ.Β’/3-9-2009), το αριθμ. Φ
131.1/149243/Β2/2-12-2009
έγγραφο του τμήματος Β’ του
ΥΠΔΒΜΘ με συνημμένη την αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/141/οικ
13738/26-5-2009 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, το
από 15-12-2009 απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου –κατανομή
πιστώσεων θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π.
έτους 2009, το αριθμ. 70
ΦΕΚ/τ.Β’/28-1-2010- Δημοσίευση
της αριθμ. 20100435/21-1-2010
Πράξης
Πρύτανη-Κατανομή
πιστώσεων για την πλήρωση νέων

θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων».
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν
για τις ανωτέρω θέσεις θα παρέχουν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο
διδακτικό έργο και θα διεξάγουν
εργαστηριακές ασκήσεις στο
πλαίσιο μαθημάτων Πληροφορικής Επικοινωνιών και Δικτύων
(Τεχνολογία Λογισμικού, Πληροφοριακά Συστήματα, Βάσεις δεδομένων, Ασφάλεια Πληροφοριακών
Συστημάτων, Γλώσσα προγραμματισμού JAVA, Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες, Δίκτυα κ.λπ.) που διδάσκονται στο τμήμα ψηφιακών
συστημάτων.
Οι προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων είναι:
- Κατοχή Πτυχίου Τμήματος
Πληροφορικής Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης
ειδικότητας αναγνωρισμένου από
το ΔΟΑΤΑΠ Πανεπιστημίου της
αλλοδαπής.
- Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στα πεδία:
✓ Τεχνολογίες Internet και
WEB, ή/και
✓ Ανάλυση και Σχεδιασμός
συστημάτων, ή/και
✓ Διαχείριση και Βάσεις Δεδομένων
Θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:
- Γνώσεις ή σχετική προϋπηρεσία σε ένα ή περισσότερα από τα
πεδία:
✓ Τεχνολογία Λογισμού, ή/και
✓ UML, Γλώσσα Προγραμματισμού JAVA, ή/και
✓ Λειτουργικό Σύστημα UNIX,
ή/και
✓ Ασφάλεια Πληροφοριακών
Συστημάτων, ή/και
✓ Συστήματα ροών εργασίας,
ή/και
✓ Υπηρεσιοστρεφή πληροφοριακά συστήματα
✓ Καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας
✓ Γνώση μιας άλλης γλώσσας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον
της Αγγλικής.
Ο τρόπος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων θα γίνει με συνέντευξη από
τριμελή επιτροπή.
Δικαιολογητικά
υποβολής
υποψηφιοτήτων:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Προκειμένου για πολίτες
άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικού
λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή
πιστοποιητικού ελληνομάθειας Δ’
επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση
και άνετη χρήση της ελληνικής
γλώσσας.
5. Επικυρωμένες βεβαιώσεις
από τον εργοδότη για την επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.
6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο
τρόπος και ο χρόνος απόκτησης
της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες άλλων κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πιστοποιητικό
της
αρμόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια
του οποίου έχει ο υποψήφιος.
7.Πλήρες αντίγραφο ποινικού
μητρώου για δικαστική χρήση.
8.Πιστοποιητικό τύπου Α’ του
αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων
δεν ισχύει για πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
9.Πιστοποιητικό υγείας και
φυσικής καταλληλότητας από
πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
-Τα δικαιολογητικά 6, 7 και 8 θα
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από
την υπηρεσία.
-Το δικαιολογητικό 9 θα κατατεθεί στην υπηρεσία από τους υποψήφιους που θα επιλεγούν.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να
είναι θεωρημένα επίσημα από τις
κατά νόμο αρμόδιες αρχές και
εφόσον είναι ξενόγλωσσα, να
συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις.
Οι τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να

συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου
οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι
προς τους απονεμόμενους από τα
ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να
είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό
φάκελο και να συνοδεύονται από
πλήρες βιογραφικό σημείωμα,
συνοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων καθώς
και από το τυχόν επιστημονικό και
συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα
ή φύλλα δημοσίευσης.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την
κατάθεση και πρωτοκόλληση των
αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν
συμπληρωματικά από την οικεία
εισηγητική επιτροπή και αφορούν
σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
για τις ανωτέρω θέσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά στο
Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, γραφείο 415, 4ος
όροφος, του κεντρικού κτιρίου
του Πανεπιστημίου (Μ. Καραολή
και Α. Δημητρίου 80, Πειραιάς 185
34).
Η προθεσμία για την υποβολή
των υποψηφιοτήτων λήγει στις 39-2010.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: α)
210-4142223 Τμήμα ΔΕΠ και β)
210-4142752 Τμήμα Ψηφιακών
Συστημάτων.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν έντυπο αίτησης υποψηφιότητας, στον ιστότοπο του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ds.unipi.gr.
Ο αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Προσωπικού
Καθηγητής Γεώργιος
Βασιλακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Δ.Σ.: 1340
Ιωάννινα 06-07-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Δ.Σ.: 1342
Ιωάννινα 06-07-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. 17/2010
(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. 16/2010
(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

1. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ και ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης #650.000,00# ευρώ με Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από τα
λειτουργικά έξοδα του νοσοκομείου (ΚΑΕ 1311).
- Αριθμός διακήρυξης: 17/2010
- Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη αριθμ. 17/2010.
- Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της
παρούσας προμήθειας.
- Χρόνος παράδοσης: Όπως αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη
αριθμ. 17/2010.
- Τόπος παράδοσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
- Εγγυήσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακ. Αριθμ. 17/2010
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
- Γλώσσα: Ελληνική.
- Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 31/08/10 (10:30
π.μ.)
- Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:
31/08/2010 και ώρα (11:00) στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. ΝιάρχουΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ. 45500.
- Κόστος παραλαβής διακήρυξης: 15 ευρώ με αντικαταβολή έναντι
απόδειξης.
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της
διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. Νιάρχου-ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
Τ.Κ. 45500, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα: 26510
99511-99560.
2. Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: 09/07/2010
3. Αποστολή περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 05/07/2010

1. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης #120.000,00# ευρώ με Φ.Π.Α.
που χρηματοδοτείται από τα λειτουργικά έξοδα του νοσοκομείου (ΚΑΕ
1261).
- Αριθμός διακήρυξης: 16/2010
- Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη αριθμ. 16/2010.
- Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της
παρούσας προμήθειας.
- Χρόνος παράδοσης: Όπως αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη
αριθμ. 16/2010.
- Τόπος παράδοσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
- Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα κατατεθεί από
κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που να καλύπτει
το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης του είδους.
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
- Γλώσσα: Ελληνική.
- Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 27/08/10 (12:00
π.μ.)
- Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:
27/08/2010 και ώρα (12:30) στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. ΝιάρχουΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ. 45500.
- Κόστος παραλαβής διακήρυξης: 15 ευρώ με αντικαταβολή έναντι
απόδειξης.
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της
διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. Νιάρχου-ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
Τ.Κ. 45500, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα: 26510
99511-99560.
2. Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: 09/07/2010

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΣ
Απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες ακόμη και αν δεν έχετε διαθέσιμο ή έχετε υπέρβαση σε πολλές άτοκες
τραπεζικές δόσεις από 1.000-100.000 ευρώ. Εξυπηρέτηση αυθημερόν καθημερινά και Σαββατοκύριακα.

Κος Γεωργίου τηλ. 6988888850 - 6988888804

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Δ.Σ.: 1332
Ιωάννινα 05-07-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. 14/2010
(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
1. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, για την προμήθεια του είδους ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΟΞΥΓΟΝΩΤΕΣ), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης
#150.000,00# ευρώ με Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από τα λειτουργικά
έξοδα του νοσοκομείου (ΚΑΕ 1311).
- Αριθμός διακήρυξης: 14/2010
- Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη αριθμ. 14/2010.
- Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της
παρούσας προμήθειας.
- Χρόνος παράδοσης: Όπως αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη
αριθμ. 14/2010.
- Τόπος παράδοσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
- Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα κατατεθεί από
κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που να καλύπτει
το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης του είδους.
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
- Γλώσσα: Ελληνική.
- Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 23/08/10 (12:30
π.μ.)
- Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:
23/08/2010 και ώρα (13:00) στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. ΝιάρχουΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ. 45500.
- Κόστος παραλαβής διακήρυξης: 15 ευρώ με αντικαταβολή έναντι
απόδειξης.
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της
διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. Νιάρχου-ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
Τ.Κ. 45500, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα: 26510
99511-99560.
2. Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: 09/07/2010
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Δ.Σ.: 1344
Ιωάννινα 06-07-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. 18/2010
(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
1. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκηρύσσει
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, για την προμήθεια ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης #100.000,00# ευρώ με Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από
τα λειτουργικά έξοδα του νοσοκομείου (ΚΑΕ 1311).
- Αριθμός διακήρυξης: 18/2010
- Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη αριθμ. 18/2010.
- Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της
παρούσας προμήθειας.
- Χρόνος παράδοσης: Όπως αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη
αριθμ. 18/2010.
- Τόπος παράδοσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
- Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα κατατεθεί από
κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που να καλύπτει
το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης του είδους.
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
- Γλώσσα: Ελληνική.
- Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών:30/08/10 (9:30
π.μ.)
- Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:
30/08/2010 και ώρα (10:00) στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. ΝιάρχουΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ. 45500.
- Κόστος παραλαβής διακήρυξης: 15 ευρώ με αντικαταβολή έναντι
απόδειξης.
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της
διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. Νιάρχου-ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
Τ.Κ. 45500, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα: 26510
99511-99560.
2. Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: 09/07/2010
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Γιάννινα, θέση Πηγάδι, πωλείται οικόπεδο 9230 τ.μ. κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, 60 μ. πρόσοψη, κοντά στην
πύλη του Αεροδρομίου, κτίζει 1800 τ.μ. Τα 3327 τ.μ. εντός σχεδίου και τα υπόλοιπα εκτός. Γίνεται και κατάτμηση σε οικόπεδο 3077 τ.μ. έκαστο εκ των οποίων 1109 τ.μ. εντός σχεδίου και
τα υπόλοιπα εκτός. Κάθε οικόπεδο κτίζει 600 τ.μ. έχει 20 μ.
πρόσοψη. Ευκαιρία 150.000 ευρώ έκαστο ή 450.000 ευρώ ολόκληρο. Τηλ. 6972799461. (23/2)
Γιάννινα, περιοχή Αγ. Ιωάννη, πωλείται οικόπεδο 375 τ.μ.
εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, κτίζει 320 τ.μ. εκτός
υπόγειων και ημιυπαίθριων χώρων, γωνιακό 15Χ25 με παλιά
οικία. Ευκαιρία 100.000, τηλ. 6972799461. (23/2)
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48μ2, 3ος όροφος, διαμπερές με
τζάκι. Τηλ. 26510 41448.

16 ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
Ðùëåßôáé øçóôáñéÜ (ðßôá-ãýñï) ìå
êáëÞ ðåëáôåßá óå ôéìÞ åõêáéñßáò,
ðåñéï÷Þ ÉÊÁ. Ôçë. 6972-491668

Ðùëïýíôáé äýï äéáìåñßóìáôá
äõÜñéá,
êáéíïýñéá
óôçí
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2.
Ôçë. 6977815139.

Πωλείται οικία 64 τ.μ. με
οικόπεδο 500 τ.μ. στον
Νάρκισσο Φαναρίου (κοντά
στο
Καναλάκι).
Τηλ.:
6972820955
Πωλείται μεζονέτα αυτόνομη 128 μ2 με μεγάλα μπαλκόνια συν 60 μ2 βοθ. χώροι
με κλειστό και εξωτ. πάρκιγκ
και κήπο πίσω από το Γιαννιώτικο
Σαλόνι.
Τηλ.
2658022208,
εργάσιμες
ώρες. (13/5)
Πωλείται διαμέρισμα 84 τ.μ.
με αποθήκη, διαμπερές (3
δωμάτια, κουζίνα ανεξάρτητη) στην οδό Καλούδη 3 (2ος
όροφος), τιμή 140.000 ευρώ
διαπραγματεύσιμη.
Τηλ.
6948513935 (14/4)
Πωλείται νεόκτιστη δυόροφη κατοικία σε οικόπεδο ενός
στρέμματος με οπωροφόρα
δέντρα στο χωριό Πλαγιά
Κονίτσης (τέρμα) σε υψόμετρο 1050 μετ. με πανοραμική
θέα. Τηλ. 6977168805 και
6944904697. (26/10)
Πωλείται
στην Πρέβεζα
3οροφη οικοδομή με δύο
3άρια διαμερίσματα των 85
τ.μ., ένα δυάρι και μία γκαρσονιέρα. Τηλ. 6974118957,
Χ. Τρικούπη 34-36. (2/9)
Πωλείται στα Ιωάννινα στο
κέντρο της πόλης ένα διαμέριμσας 128 τ.μ. στον 4ο
όροφο, ανακαινισμένο, δύο
θέσεις πάρκιγκ και δύο αποθήκες. Τηλ. 6974118957.
(11/9)
Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 116 ôì
åðß ôçò ïäïý Ãåùñ. ÂáóéëÜêïõ 11 óôçí Çãïõìåíßôóá.
Ôçë 6946318159
Ðùëïýíôáé áíåîÜñôçôåò
ðïëõôåëåßò äéþñïöåò ìïíïêáôïéêßåò (ìáéæïíÝôåò), 100 ì2
êáé Üíù óôï Íõäñß ËåõêÜäáò,
ìå ðáíïñáìéêÞ èÝá óôï Óêïñðéü, ÌåãáíÞóåé ê.ë.ð, êáé ç
êáèåìßá äéáèÝôåé: éäéüêôçôï
ïéêüðåäï ðåñßðïõ äýï óôñåììÜôùí êáé Üíù, ðéóßíá ãéá
ìåãÜëïõò, ðáéäéêÞðéóßíá,
ôæáêïýæé, ðÜñêéíãê êáé ôæÜêé.
Ôçë.
6945495293,
6948587895, 2651085403
Þ 40315.
Ðùëïýíôáé ìåæïíÝôåò ôñéþí
åðéðÝäùí óõíïëéêïý åìâáäïý 144 ô.ì. (õðüãåéï - éóüãåéï - üñïöïò) óôç ÍÝá Óåëåýêåéá äßðëá áðü ôéò åñãáôéêÝò
êáôïéêßåò.
Ôçë.
2108045545, 2665025960,
6945564793 (15)
Ðùëïýíôáé ãêáñóïíéÝñåòäõÜñéá óôçí Çãïõìåíßôóá
áðü 30.000 åõñþ. Ôçë.
26650 24931, êéí.6932381842
Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 90 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, υπόγειο, πάρκινγ στο
κέντρο Ανατολής. Τηλ.
6956115698 (6/10)

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
Ενοικιάζεται κτίριο 860 μ2
σε περιφραγμένο οικόπεδο 6
στρ., 50 μ. από την έξοδο της
Εγν. οδού (Κουτσελιό) κατάλληλο για επαγγελματική
χρήση. Τηλ. 6942289381
(22/2)

Eνοικιάζεται 2άρι διαμέρισμα στην Ανατολή, 50 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.
2651047141, 6955296285
(21/6)
Ενοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα απέναντι από Σχολές
ΟΑΕΔ, αυτ. θέρμανση. Τηλ.
2651045580, 6987989623
(3/5)
Ενοικιάζοναι: 1) Σοφίτα, 2)
Γκαρσονιέρα, 1ος όροφος
στην Ανατολή, αυτ. θέρμανση.
Τηλ.
2651047141,
6955296285 (3/5)
Ενοικιάζεται στο κέντρο
(Σταδίου 11Α), 3άρι, 85 τ.μ.
στον 2ο όροφο, ήσυχο με
λίγα κοινόχρηστα. Τηλ.
6973221216 (22/4)
Ενοικιάζεται στα Ιωάννινα
αποθήκη 65 τ.μ. ιοόγεια, καινούρια χωρίς υγρασία, πλήρως εξασφαλισμένα εμπορεύματα, ύψος 6 μέτρα, λογικό
ενοίκιο χωρίς κοινόχρηστα.
Περιοχή είσοδος πόλης από
Αθήνα. τηλ. 6986004338 και
2610451071 κ. Παντελή.
(16/2)
Eνοικιάζεται χώρος για
επαγγελματική στέγη σε
κεντρικό σημείο στα Ιωάννινα
(κοντά στα δικαστήρια).
Πληρ. μόνο καθημερινές στο
τηλ. 2651076900, κα Χρυσαυγή. (19/12)
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απέναντι από την Μητρόπολη, στη
γωνία των οδών Ιωαννίδη 1 και
Μητροπόλεως,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ένα φοιτητή ή φοιτήτρια γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, 40 τ.μ. καθαρά, με δύο
χώρους (κρεβατοκάμαρα καθιστικό και κουζινοτραπεζαρία, με μπάνιο), ήσυχη, σε
οικογενειακή οικοδομή, με
θέα όλων των χώρων (ακόμη
και του μπάνιου) στη λίμνη,
δίπλα σε στάση για το πανεπιστήμιο. Τηλ. 6932624885 κ.
Γιάννη
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéï ôñéÜñé
84 ì2, óôçí ïäü Åöýñáò, 4ç
ðÜñοäïò, áñ. 5. Áõôüíïìç èÝñìáíóç. Ôçë. 6944816030.

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ενοικιάζεται μεζονέτα αυτόνομη 128 μ2 με μεγάλα
μπαλκόνια συν 60 μ2 βοθ.
χώροι με κλειστό και εξωτ.
πάρκιγκ και κήπο πίσω από
το Γιαννιώτικο Σαλόνι. Τηλ.
2658022208,
εργάσιμες
ώρες. (13/5)
ΕíïéêéÜæåôáé óðßôé áíåîÜñôçôï óå êåíôñéêü äñüìï ôùí Éùáííßíùí ãéá öïéôçôÝò. Ôçë.
6978175682.
ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80
ì2 ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáéíïýñéï, ãéá åðáããåëìáôéêÞ
óôÝãç, Ìðéæáíßïõ 29, ôçë.
2651033757 êáé 38335.

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 2 óôñ. óôç
ÍåïêáéóÜñåéá. Ôçë. 6938377730.
Πωλούνται παραθαλάσσια
οικόπεδα στην Πλαταριά. Τηλ
26650 71342 & 6979869327
Πωλούνται 2 οικόπεδα 300
μέτρα το καθένα δίπλα δίπλα
στον παλιό οικισμό Πλαταριάς.
Τηλ 6942719998.
Πωλούνται οικόπεδα στο Δ.Δ.
Ανήλιο Μετσόβου, εντός σχεδίου και δίπλα στον κόμβο Εγνατίας οδού. Τηλ. 2656042033
Πωλείται οικόπεδο έκτασης 1
στρέμμα στον Άμμο Μαρμάρων (Καρδαμίτσια). Τηλ. 6945
300461.
Πωλείται οικόπεδο άρτιο και
οικοδομήσιμο στην Πεδινή
1050 τ.μ., σ.κ. 0,5 (νερό ρεύμα) τιμή συζητήσιμη. Τηλ.
6947566354, 6947566355.
Ðùëåßôáé Ýêôáóç 8 óôñ. ìå êôßñéï ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò
1.500 ô.ì. óôçí Å.Ï. Éùáííßíùí
- Áèçíþí ðßóù áðü ôï îåíïäï÷åßï Çðåéñïò ÐáëëÜò. Ôçë.
6944816030 (10/12)

Æçôïýíôáé óõíåñãÜôåò
1) ÊÜíôå ÔÙÑÁ ôï êáëëßôåñï
Deal óôï ÷þñï ôçò åñãáóßáò.
Ãßíå áíåîÜñôçôïò óõíåñãÜôçò
ìáò ãéá ìåãÜëá êÝñäç êáé ãñÞãïñç ðñïóùðéêÞ Ýêðëçîç óôï
÷þñï ôçò õãéåéíÞò äéáôñïöÞò.
ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç. Ôçë.
6931818549.
2) Çìéáðáó÷üëçóç ÁÌÅÓÁ
óáí äåýôåñç äïõëåéÜ ãéá Ýîôñá
åéóüäçìá óå áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá ìå ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò
åîÝëçîçò óôï ÷þñï ôùí ðñïúüíôùí õãéåéíÞò äéáôñïöÞò.
3) ÁÌÅÓÁ ùò Þ êáé Üíù ôùí
30 åôþí ìå ðñïûðçñåóßá óôåëÝ÷ïõò åðé÷åéñÞóåùí ãéá áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá óå áíáðôõóóüìåíç åðé÷åßñçóç. Äõíáôüôçôåò
áíÜôðõîçò óå ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü. Ôçë. 6931818549.
Æçôåßôáé Üíäñáò 25-35 åôþí ãéá
ðùëçôÞò êáé õðÜëëçëïò ãñáöåßïõ ìå ãíþóåéò ëïãéóôéêÞò êáé
áããëéêÜ, óå êáôÜóôçìá åðßðëùí. Ìéóèüò éêáíïðïéçôéêüò.
Áðïóôåßëáôå âéïãñáöéêü óôç
Ô.È. 38 ÉÙÁÍÍÉÍÁ
Æçôåßôáé óõíåñãÜôçò 25-35
åôþí ãéá åñãáóßá ùò åîùôåñéêüò
ðùëçôÞò. Ðñïûðüèåóç Üäåéá
ïäÞãçóçò, áðüöïéôïò ëõêåßïõ
ôïõëÜ÷éóôïí, åêðëçñùìÝíç
óôñáôéùôéêÞ èçôåßá. ÅðéèõìçôÞ
ðñïûðçñåóßá êáé ôå÷íéêÝò ãíþóåéò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6947
944470. ÄåõôÝñá-ÐáñáóêåõÞ
10:00-15:00.
ZHTOYNTAI âïçèïß êïììþôñéáò ìå ìéóèü, áóöÜëéóç, ìðüíïõò êáé ðñïïðôéêÝò åêðáßäåõóçò ãéá åñãáóßá óå êïììùôÞñéï.
Æçôåßôáé åðßóçò ìáíéêéïýñ-ðåíôéêéïýñ ìå åìðåéñßá. Ðëçñ. óôï
ôçë. 6974/917176.

ÆÇÔÏÕÍ
ÅÑÃÁÓÉÁ
Κυρία ζητεί εργασία ως
οικιακή βοηθός για ώρες
08:30-15:00.
Τηλ.
6946548774.
Κυρία ζητεί εργασία ως
οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωμένων. Πρωϊνές ώρες.
Τηλ. 2651029618 (2/10)

Ôï ãñáöåßï åñãáóßáò Ðáðáâñáìüðïõëïò Íßêïò óáò ðáñÝ÷åé ðñïóùðéêü åðéëåãìÝíï ìå
áõóôçñÜ êñéôÞñéá, óõóôÜóåéò
êáé ðñïûðçñåóßá ãéá ïéêïâïçèïýò, baby sitters, öñïíôßäá
çëéêéùìÝíùí áôüìùí, íïóçëåýôñéåò, êáèáñßóôñéåò, õðÜëëçëïé îåíïäï÷åßùí - åóôéáôïñßùí,
åñãÜôåò êáé ëïéðþí åéäéêïôÞôùí. ÁôôéêÞ- åðáñ÷ßá ÅîõðçñÝôçóç üëï ôï 24ùñï. Ergasia
center ôçë. êÝíôñï: 2105226000
Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé
é÷èõïêáëëéÝñãåéá ðÝóôñïöáò
óôç Ëßóôá Öéëéáôþí óôéò ðçãÝò
ËáãêÜäéôóá. Éäéüêôçôï. Ôçë.
6971892472.

ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ
ÌÁÈÇÌÁÔÁ
Καθηγήτρια με πολυετή
εμπειρία παραδίδει μαθήματα
γερμανικών, σε λογικές τιμές.
Τηλ. 6988896630. (7/4).
Φιλόλογος με μεταπτυχιακό
στην Βυζαντινή φιλολογία
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τιμές προσιτές.
Τηλ. 6945801636 (30/11)
Åìðåéñç êáèçãÞôñéá öéëüëïãïò äéäÜóêåé: Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ, ÍÝá ÅëëçíéêÜ, ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá-¸êèåóç, Éóôïñßá,
ËáôéíéêÜ óå ðáéäéÜ äçìïôéêïý,
ãõìíáóßïõ, ëõêåßïõ êáé öïéôçôÝò. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë.
26510 76950 êáé 6936
406803.
Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò
ìå åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá.
Ôçë.
69745505999.
Έμπειρη σχεδιάστρια παραδίδει μαθήματα AUTOCAD και
ARCHICAD σε ενδιαφερόμενους. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6980391684. (13/1)
Έμπειρη σχεδιάστρια αναλαμβάνει:
- σχεδίαστη αρχιτεκτονικών
σχεδίων, Σχεδίων Πολιτικού
μηχανικού κ.λ.π.
- σχεδίαση τρισδιάστατου
(3d) σχεδίου
- σύνταξη φακέλου οικοδομικής αδείας.
Τηλ. 69380391684 (13/1)

ÅíïéêéÜæåôáé óôçí ÁèÞíá äéáìÝñéóìá 70 ô.ì. äéáìðåñÝò, ìå
áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðëçóßïí
ÔÅÉ ÁéãÜëåù êáé Áôôéêïý
Íïóïêïìåßïõ. Ôçë. 2651074446, 6944690627.

Ðùëåßôáé óôç ÓáãéÜäá
Èåóðñùôßáò ïéêüðåäï Ýêôáóçò
600 ô.ì. ðåñßðïõ åíôüò ó÷åäßïõ
ïéêéóìïý, Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï êïíôÜ óôç èÜëáóóá óå
ëïãéêÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò ôçë.
6974891036 (ê. Óðýñïò).

ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò ÷þñïò
73 m2 êáôÜëëçëïò ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç Þ ãñáöåßá ìå
áõôüíïìç èÝñìáíóç óôçí ïäü
Ë. ÁÊÑÉÔÁ 57, ðëçóßïí ÉÊÁ
ÉùÜííéíá. Ôçë. 26510-37149.

Ðùëåßôáé áãñüêôçìá Ýêôáóçò
7 óôñåììÜôùí óôçí áñéóôåñÞ
ü÷èç ôïõ ðïôáìïý ÂïúäïìÜôç.
Ôçë. 2657041508, âñáäõíÝò
þñåò.

Πωλείται επαγγελματικός
εξοπλισμός: τοστιέρες (1 διπλή
και 1 μονή) φριτέζα, μηχανή
του καφέ και κόφτης. Τηλ.
2651093269, 6948877771, κ.
Μάντζιο Γεώργιο. (17/2)

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 500 ì2
åíôüò ïéêéóìïý Ä.Ä. Æùïäü÷ïõ.
ÈÝá ðáíïñáìéêÞ. Öùò - íåñü
ôçë. Ðëçñ. 6979775899

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας
φορητό κλιματιστικό μηχάνημα. Τηλ. 2651071504. (13/1)

Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá ðïëùíéêþí áðü
Ðïëùíßäá êáèçãÞôñéá. ÔéìÝò
éäéáßôåñá ðñïóéôÝò. ÔçëÝöùíï
åðéêïéíùíßáò: 6992861414

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï óôï ÊáëÝíôæé óôïí êåíôñéêü äñü ìï 550
ô.ì. ôçë. 210 2819866 êáé 210
2849219.

ÓõóêåõÞ ðïõ äçìéïõñãåß
ïéêïíïìßá 30% óôá êáýóéìÜ
óáò. Óå áõôïêßíçôá, êáõóôÞñåò, fuelÅ× 96 åõñþ. Èá åîïéêïíïìÞóåôå åêáôïíôÜäåò åõñþ!
www.fueleconomy.gr. Ôçë.
2351037773. (14/3)

Ôåëåéüöïéôç öïéôÞôñéá ôïõ
ôìÞìáôïò Öéëïëïãßáò ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ
Éùáííßíùí
ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
åëëçíéêþí êáé áããëéêþí óå
ìáèçôÝò Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ- Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 6947518877

ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá 85m2 óôçí ïäü ×.
ÔÑÉÊÏÕÐÇ 41/4ïò üñïöïò.
Ôçë. 6932 398937 & 210
2134311.
ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá
åðéðëùìÝíç óôï êÝíôñï ôçò
ðüëçò. Ôçë. 6932 132611.
ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 35cm2 êáé ðáôÜñé óôçí ïäü
ÌáêñõãéÜííç
2.
Ôçë.
6932914791
ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá
ôñéÜñé 70 ô.ì. ìïíïêáôïéêßá (áõëÞ ðåñéöñáãìÝíç ãéá ãêáñÜæ) ìå áôïìéêü êáëïñéöÝñ,
çëéüëïõóôï, èÝóç ÌÜôóéêá Éùáííßíùí, ïäüò ÓôñáôÜñ÷ïõ
ÐáðÜãïõ 14 Þ Ðáìâþôéäïò 15.
Ôçë. 2651036066.
ÅíïéêéÜæïíôáé äõÜñéá êáé
åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óå
öïéôçôÝò (êáôÜ ðñïôßìçóç öïéôÞôñéåò) óå êáéíïýñéá ïéêïäïìÞ, ìå åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá,
áõôüíïìç èÝñìáíóç, boiler êáé
êÞðï, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Ó.
ÍéÜñ÷ïõ (ðñþçí Ðáíåðéóôçìßïõ), 2ç ÐÜñïäïò 19ã áðÝíáíôé áðü ôá JUMBO, 50ì. áðü
óôÜóç áóôéêïý ðñïò ÐáíåðéóôÞìéï. Ôçë. 6977-834581.
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé êáéíïýñéï ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç,
÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá óôï êÝíôñï
ÁíáôïëÞò. Ôçë. 26510-43774
6944371366

Ζητούνται κορίτσια για σερβιτόρες, γυναίκες για εσωτερική
εργασία, για λάντζα και καθαριότητα καθώς και αγόρια, διαθέτοντας μηχανάκι, για διανομή
προϊόντων. Τηλ. 26510 92491 92492
Ôï êïììùôÞñéï ×ñÞóôïò êáé
ÄçìÞôñçò æçôÜ ðåðåéñáìÝíåò
êïììþôñéåò, ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç êáèþò êáé ìáèçôåõüìåíåò.
Ôçë. 2651029565
(18/9).

ÆÇÔÏÕÍ
ÕÐÁËËÇËÏÕÓ
Áðü ðëõíôÞñéï áõôïêéíÞôùí
æçôïýíôáé õðÜëëçëïé êáèáñéóìïý ìüíéìçò, ïëéêÞò Þ ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò. ÐáñÝ÷ïíôáé
ìçíéáßïò ìéóèüò êáé áóöÜëéóç.
Ðëçñ. Ôçë. 6979203175 êáé
2651064949.
Ζητείται φαρμακοποιός και
βοηθός φαρμακοποιού. Τηλ.
6950443030 (20/1).

ÄÉÁÖÏÑÁ

MåãÜëç
åôáéñßá
ðëçñïöïñéêÞò æçôÜ ãéá ôï
êáôÜóôçìá Éùáííßíùí
Ô1: Ôå÷íéêüò Ç/Õ. Ðïëý êáëÞ
ãíþóç ëåéôïõñãéêþí óõóôçìÜôùí,
åðéóêåõÞò
êáé
óõíôÞñçóçò Ç/Õ, äéêôýùí,
áðüöïéôïò ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ,
äßðëùìá ïäÞãçóçò É× êáé
äéêýêëïõ, êáëÞ ãíþóç áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç.
Ð1: Ìç÷áíéêüò Ëïãéóìéêïý.
Ãíþóç åìðïñéêïý - ëïãéóôéêïý
software (SINGULAR, UNISOFT, ê.ë.ð.). Áðüöïéôïò
ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ, äßðëùìá
ïäÞãçóçò É×, êáëÞ ãíþóç
áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç.
H åôáéñåßá ðñïóöÝñåé:
Óýã÷ñïíï ðåéâÜëëïí åñãáóßáò,
äõíáôüôçôåò åîÝëéîçò, éêáíïðïéçôéêÝò áðïäï÷Ýò.
Ôçë.
6946128700.

Ðôõ÷éïý÷ïò öéëïëïãßáò
ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò (ôçë.
6997119263
Áðüöïéôç öïéôÞôñéá ìáèçìáôéêþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïõ-ãõìíáóßïõ êáé Á’ Ëõêåßïõ.
ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 6946
352368 / 6943 112424
Έμπειρη καθηγήτρια Φιλόλογος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Σε παιδιά Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου και Φοιτητές. Τιμές προσιτές.
Τηλ. 26510 76950 και 6936406803

Ôåëåéüöïéôç ôïõ ôìÞìáôïò
Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Éùáííßíùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý (Ãëþóóá-Éóôïñßá-ÌåëÝôç) êáé Ãõìíáóßïõ
(Áñ÷áßá-Éóôïñßá).
Ôçë.
6955103676.
Παραδίδονται μαθήματα Αραβικής γλώσσας, καθομιλουμένης και γραπτής. Χορήγηση
πτυχίου γλωσσομάθιας. Τηλ.
6937693960.

ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
Πωλείται citroen saxo 1.100
κ.ε., πρώτο χέρι αντιπροσωπείας, πεντάθυρο, full extra,
δεκτός κάθε έλεγχος, τιμή
ευκαιρίας 2.450 ευρώ μετρητοίς. Τηλ. 6974175039 (4/6)
Πωλείται τζιπ 4Χ4 Suzuki
Vitara, 1600 κ.ε. μοντέλο
2000, πρώτο χέρι αντιπροσωπείας, full extra, περασμένο
ΚΤΕΟ, τιμή 5.850 ευρώ. Τηλ.
6976007169 (18/5)
Πωλείται Fiat seicento 1.100
κ..ε. μοντέλο 2001-2002,
58.000 χλμ. full extra, περασμένο ΚΤΕΟ, κατάσταση ολοκαίνουργια, τιμή 2.950 ευρώ
μετρητοίς. Τηλ. 6974175039
(18/5)
Πωλείται opel vectra μοντ.
2000, full extra. Τηλ.
6976889751. (16/4)
Πωλείται Smart 600 cc,
μοντέλο 2002, ηλ. παράθυρα,
ηλ. καθρέφτες, φιμέ τζάμια,
συναγερμό, air condition, 4
αερόσακοι, 40.0000 χλμ.,
κατάσταση άριστη, δεκτός κάθε
έλεγχος. Τιμή 5.500 ευρώ.
Τηλ. 6947009595 (3/3)
Πωλείται fiat seicento
sporitng, 1100 cc, μοντέλο
2000, φιμέ τζάμια, ηλ. παράθυρα, ραδιοσιντί, περασμένο
ΚΤΕΟ, 94.000 χλμ., κατάσταση άριστη. Τιμή 3.000 ευρώ.
Τηλ. 6947009595 (3/3)
Πωλείται opel vectra μοντέλο 2000, λίγα χιλιόμετρα,
κλιματισμό, φουλ έξτρα,
κοτσαδόρο.
Τηλ.
6976889751
Ðùëåßôáé Peugeot 1400 cc
ìïíô. 2002, Ýëåã÷ïò äåêôüò.
Ôçë. 6932914791
Ðùëåßôáé áõôïêßíçôï ìÜñêáò Peugeot 206, 1400 cc ìå
52.000 ÷ëì. ìïíô. 2000,
÷ñþìáôïò ìðëå, 5èõñï ìå
óõíáãåñìü,
áôñáêÜñéóôï,
äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. ÔéìÞ
7.500
åõñþ
Ôçë.
6944422551.
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
áðü
ôï
Îåíïäï÷åßï
ÁÊÑÏÐÏËÇ) Ìåôóüâïõ.
Ôçë. 6974553536
***
Ç åôáéñßá Åîïðëéóìïý
ÌïíÜäùí
Åóôßáóçò
ÍÁÓÔÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ
Ï.Å. æçôÜ:
1) ÓôÝëå÷ïò ðùëÞóåùí
åíôüò
åêèÝóåùò
(áðáéôïýíôáé ãíþóåéò Ç/Õ)
2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
ÁðïóôïëÞ
âéïãñáöéêïý
óçìåéþìáôïò
óôï
öáî
2651045909. Ðëçñïöïñßåò
óôï ôçë. 2651045933

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 17

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Άμεσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες ζητούν οι εργαζόμενοι

Χρειάζεται προσωπικό και πόρους για να μην κλείσει το ΙΓΜΕ
«Αν δεν ληφθούν άμεσα κυβερνητικές πρωτοβουλίες το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών θα
κλείσει λόγω συνταξιοδότησης του
προσωπικού ή, στην καλύτερη περίπτωση, από ερευνητικό κέντρο θα καταντήσει Γραφείο Τεχνικών Συμβούλων»,
δήλωσαν οι εργαζόμενοι σε ημερίδα
του ινστιτούτου με θέμα «ο αναπτυξιακός ρόλος του Ινστιτούτου Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών στην
σημερινή περιβαλλοντική και οικονομική κρίση».
Το ΙΓΜΕ και ειδικότερα το παράρτημα του στην Ήπειρο με έδρα την Πρέβεζα έχει προσφέρει σημαντικό έργο,
όμως τα τελευταία χρόνια δεν στηρίζεται από την πολιτεία.
Το συνδικάτο εργαζομένων του Ιδρύματος δηλώνει ότι θα αγωνιστεί για να

μην απαξιωθεί το έργο του ιδρύματος
και επισημάνθηκε η σημασία του
ρόλου του ΙΓΜΕ στη σημερινή συγκυρία και ιδιαίτερα η ανάγκη ερευνητικής
δραστηριότητας στους τομείς της βασικής γεωλογικής έρευνας, της διαχείρισης υδατικών πόρων, της προστασίας
του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας, της έρευνας ενεργειακών και
μη ορυκτών πρώτων υλών και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφικών
φαινομένων.
Για την υλοποίηση των ερευνητικών
στόχων επισημάνθηκε η ανάγκη για
έμπρακτη στήριξη του ΙΓΜΕ με προσλήψεις, επαρκή τακτικό προϋπολογισμό, χρηματοδότηση της βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του
προσωπικού που απορρέουν από ΣΣΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Ν.Α.
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: οικ. 374
Ιωάννινα 07-07-2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΒΑΣΙΛΗ ΗΛΙΑΔΗ
Ο Νομάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και το
Νομαρχιακό Συμβούλιο Ιωαννίνων, εκφράζουν την
βαθύτατη θλίψη τους για τον αδόκητο θάνατο του Βασίλη Ηλιάδη, που υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση, από
θέσεις ευθύνης, τον θεσμό της αιρετής νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης, επί πολλά χρόνια.
Ήταν ένα βαθύτατα πολιτικό πρόσωπο που ξεχώριζε
για την κατάρτιση, την ευθύτητα, την μαχητικότητα και
της συνέπεια στις πολιτικές του θέσεις.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω, ομόφωνα αποφάσισε όπως:
1ον Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Νομαρχιακού Συμβουλίου στους οικείους του.
2ον Να παραστεί αντιπροσωπεία του στην εξόδιο
ακολουθία και να καταθέσει στέφανο στη μνήμη του.
3ον Να δημοσιευτεί το παρόν στις ημερήσιες εφημερίδες του νομού Ιωαννίνων.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, ύστερα από το
θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Αντιπροέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Ηλιάδη, συνήλθε εκτάκτως και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα θερμότατα
συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.
2. Να γίνει η κηδεία του δημοτική δαπάνη.
3. Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του.
4. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.
5. Να συνοδεύει η φιλαρμονική του Δήμου τη σορό
του.
6. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην έκδοση ψηφίσματος και να το
δημοσιεύσει στον τοπικό τύπο.
Για το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Κοσμάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννινα 18 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καλεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον κάτοχοι των από το άρθρο 14 του Ν. 1268/82 προβλεπομένων προσόντων προκειμένου να καλυφθούν για το ακαδημαϊκό
έτος 2010-2011 και σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, οι κάτωθι διδακτικές ανάγκες:
α) μια (1) θέση για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Φυσικής Ι
2. Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Φυσικής ΙΙ
β) μια (1) θέση για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Αναλογικά Ηλεκτρονικά (θεωρία και εργαστήρια)
2. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (θεωρία και εργαστήρια)
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Π.Δ. 407/80, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με αποδοχές ανάλογες προς τα
προσόντα των διδασκόντων.
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν
μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2010 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.
Το τμήμα μας αναλαμβάνει την ευθύνη να διακόψει ή να ματαιώσει τη
διαδικασία επιλογής και πρόσληψης διδακτικού προσωπικού, σε περίπτωση μη έγκρισης πιστώσεων από το υπουργείο Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών των υποψηφίων, να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Γραμματείας
του Τμήματος Φυσικής: (26510) 07192, 07491.
Με εντολή Προέδρου
Η Γραμματέας του Τμήματος
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΑΤΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κόνιτσα 7-7-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμος Κόνιτσας της Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση-Επισκευή δημοτικών οδών και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των ΤΔ Μόλιστας-Γανναδιού-Μοναστηρίου-Πουρνιάς-Αγ. Παρασκευής» προϋπολογισμού
100.000,00 με ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ) από την
έδρα της Υπηρεσίας Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα μέχρι τις 29-7-2010
και ώρα 13.00. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τηλέφωνο 2655360311-2655360318, φαξ
επικοινωνίας 2655024000.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3-8-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 παρ. 1 του
Ν3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για κατηγορία Οικοδομικών & Α1 τάξη και άνω για κατηγορία Οδοποιίας, β)
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.653,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και
30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Δήμου Κόνιτσας. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας.
Ο Δήμαρχος
Χαράλαμπος Εξάρχου

Ιωάννινα 07/07/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21097

Κοζάνη 06-07-2010

Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5263

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη
των παρακάτω θέσεων Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης:
1) Μία (1) θέση Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από
εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό
αντικείμενο «Η Αγγλική Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Η
παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 567/01-07-2010 τ. Γ’.
2) Μία (1) θέση Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από
εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική». Η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 571/02-07-2010 τ. Γ’.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για
τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 01 Νοεμβρίου 2010.
Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται κατά το διάστημα από 01 Ιουλίου
έως 31 Αυγούστου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Φ.
137/32/Β2/2570/01-06-1989.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο προκηρύσσει
τις θέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
(τηλέφωνο 23850-55004, διεύθυνση: 3ο χλμ. εθνικής οδού ΦλώριναςΝίκης, Φλώρινα, τ.κ. 53100).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Απολυθήκατε πρόσφατα;

Υπάρχει λύση. Μάθετε δωρεάν
πως μπορείτε να ξεκινήσετε
τη δική σας επιχείρηση
μέσα από το σπίτι.

Τηλ. 698 621 2664

18
Γιορτή Ηπειρώτικης
πίτας στη Ζωοδόχο
Ο Σύλλογος Γυναικών Ζωοδόχου
Ιωαννίνων σας προσκαλεί στη γιορτή
«Ηπειρώτικης πίτας»,που φέτος θα
γίνει στις 9 Ιουλίου στο μοναστήρι της
Παναγιάς ημέρα Παρασκευή και ώρα
9.30 στη Ζωοδόχο. Θα εμφανιστούν
χορευτικά συγκροτήματα.

Οι ITAL LIGHT
στο Εν Ιωαννίνοις
Την Παρασκευή 9 Ιούλη, το Εν
Ιωαννίνοις Summer Live φιλοξενεί
τους ITAL LIGHT και παρασύρει τους
φίλους σε μια καλοκαιρινή γιορτή
ρυθμικού αισθησιασμού.
Πέντε μουσικοί από διαφορετικές
προελεύσεις (άλλος απ’ τη θάλασσα,
άλλος απ τα βουνά, άλλος απ τον
κάμπο, άλλος απ τον αέρα και άλλος
πέρα απ’ τα σύνορα) ενώνουν τις
φωνές τους την άνοιξη του 2010 και
σχηματίζουν
την πρώτη μπάντα
άφρο-τζαμαικάνικης μουσικής στην
βορειοδυτική Ελλαδα.
Roots revival Reggae, έντονα
grooves και πολύ θετική ενέργεια,
πλούσια φωνητικά και πολυ-ρυθμικά
ταξίδια και μια μουσική παρέα χωρίς
σύνορα.
Αυτοί είναι οι ITAL LIGHT
Αντρέας Στυλιανού – Κιθαρα,
Φωνητικά. Χρήστος Παρλαπάς –
Κιθάρα, Φωνητικά. Σωκράτης Καραβίδας – Πλήκτρα, Φωνητικά. Νίκος Κάλλης – Μπάσο, Φωνητικά. Τάσος Μουσπούλης – Τύμπανα, Φωνητικά.

Γλέντι δίπλα σε νερόμυλους,
νεροτριβές, μαντάνια
στις πηγές Γκούρας
Η επαναλειτουργία του προβιομηχανικού συγκροτήματος νερομύλωννεροτριβή- μαντανίων θα πραγματοποιηθεί στη θέση «Γκούρα» στην Κάτω
Ρευματιά την Κυριακή το πρωί με
πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρευματιάς και με τη στήριξη του
δήμου Λούρου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με
παραδοσιακούς χορούς.
Να θυμίσουμε ότι το συγκρότημα
"Νερόμυλου - νεροτριβής - μαντανιών"
στη θέση "Πηγή Γκούρα" χαρακτηρίστηκε το 1999 με υπουργική απόφαση
ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που
χρειάζεται ειδική κρατική προστασία,
διότι πρόκειται για χαρακτηριστικό
δείγμα προβιομηχανικού συγκροτήματος, στο οποίο εκφράζεται ο τρόπος
επιβίωσης των κατοίκων μιας περασμένης εποχής, εφόσον αποτελούσε
την πηγή ζωής του χωριού και της
γύρω περιοχής.
Επίσης ορίζεται ζώνη προστασίας
30μ. περιμετρικά του κάθε κτιρίου
του συγκροτήματος για την προβολή
και ανάδειξή του".

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

«Τι τους κοιτάτε ρε…»
✔ Η σατιρική παράσταση του Βασίλη Τριανταφυλλίδη με τους Χάρρυ Κλυνν
και Μάρκο Λεζέ έρχεται στα Γιάννινα
Ο Χάρρυ Κλυνν, Ο Μάρκος Λεζές και
σατιρική θεατρική του ομάδα «ΜΙΚΡΟΙ
ΗΡΩΕΣ» δίνουν μια καινούρια διάσταση
στο σατιρικό θέαμα. Φευγάτα κείμενα, ασυγκράτητο γέλιο και προβληματισμός… Κι
ένας Χάρρυ Κλυνν χείμαρρος που παρασέρνει τους πάντες και τα πάντα και δεν
αφήνει τίποτα όρθιο…
Δυο λόγια για το έργο…
Όταν του Μπρεχτ του κατέβηκε η ιδέα να
ανεβάσει την «Όπερα της Πεντάρας» δεν
είχε, ασφαλώς, υπόψη του ότι το καλοκαίρι
του 2010 ο Ποντιακής καταγωγής συνάδελφός του σκηνοθέτης, συγγραφεύς, δοκιμιογράφος, αριστερός ψάλτης, δεξιός εξτρέμ
και συλλέκτης παλαιών σταχτοδοχείων, θα
ανέβαζε την «Όπερα της Βουλής» με τον
λίαν πρωτότυπο τίτλο «ΤΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΤΕ
ΡΕ…» που στα Ελληνικά σημαίνει, «ΤΙ
ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΤΕ ΡΕ…»
Φυσικό είναι να μην γνώριζε ακόμα την
Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μάλλον τους κ. κ.
Γιωργάκη Παπανδρέου, Θόδωρο Πάγκαλο,
την κυρία Μπιρμπίλη,τον κύριο Ξυνίδη
καθώς επίσης και τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τον οποίον γνωρίζουν αρίστως οι
πάντες από τα Βλάχικα της Βάρης έως τα
οβελιστήρια της Λαμίας και τα μεζοδοπωλεία των Λαδάδικων Θεσσαλονίκης.
Μπορούμε να πούμε, επομένως, με
σιγουριά ότι ο κύριος Μρεχτ συνέλαβε την
ιδέα και την υλοποίηση της παραστάσεώς
του εν πλήρει συγχύσει, πράγμα που επεσήμαναν οι Κρητικοί και οι Μανιάτες της
εποχής του, οι οποίοι χαρακτήρισαν το
έργο ως «ανοσιούργημα», εν αντιθέσει με
το « «ΤΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΤΕ ΡΕ… το οποίο
εισέπραξε τον «Οργασμό του μπράβο», τον
«Οργασμό της αγελάδας» και τον «Οργασμό Εργατικής Κατοικίας»…
Ανατρέχοντας στην σημειολογική ανάλυση του Ουμπέρτο Έκο (βάλε κι άλλο έκο…)
θα διαπιστώσετε ότι η παράσταση που θα
παρακολουθήσετε είναι ζυμωμένη με αγνά
υλικά βιολογικής καλλιέργειας, ψημένη σε
κάρβουνα μικροκυμάτων και σε θερμοκρασία 38 βαθμών Κελσίου.
Το ημιαγροτικό κωμειδύλλιο «ΤΙ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΤΑΤΕ ΡΕ… θα μπορούσα να το εντάξω, χωρίς κανένα φόβο, στο είδος της μεταμοντέρνας εικονοκλαστικής δραματουργίας,η οποία ξεκίνησε από τον Σαλβατόρ
Νταλί, μετεξελίχθηκε από τον Κώστα Γκουσκούνη και ολοκληρώθηκε από τον Άγγελο
Χαριστέα με 245 γκολ και άλλα τόσα
οφσάϊντ στο ενεργητικό του.
Ως Πόντιος, ως σκηνοθέτης και ως
άνθρωπος, υπεύθυνος για το φαντασμαγορικό έκτρωμα που θα απολαύσετε, αφού
ευχαριστήσω όλους εν γένει τους συντελεστές της παράστασης για την πολύτιμη
βοήθειά τους, θα ήθελα να καταγγείλω
δημοσία τον κύριο Χάρρυ Κλυνν, αυτό το
ελεεινό υποκείμενο, ο οποίος όχι μόνο δεν

πειθάρχησε στις σκηνοθετικές μου οδηγίες, αλλά φρόντισε να σαμποτάρει σε
τέτοιο βαθμό το σκηνοθετικό μου έργο που
κι εγώ ακόμα αδυνατώ να κατανοήσω πως
είναι δυνατόν ένας «θεατρικός αχταρμάς»
να μετατραπεί εν ριπή οφθαλμού σε θέαμα
αξιώσεων αρίστης ποιότητος και αντοχής,
με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ABS,
imobilizer και ζάντες αλουμινίου…
Τελειώνοντας και πριν σας ευχηθώ καλό
ύπνο, θα ήθελα να σας προσκαλέσω στην
καινούρια μου πρωτοποριακή παράσταση
με τον τίτλο:
«Ο Ελ Σιντ και ο Ελ Βενιζέλος», η οποία
θα δοθεί υπό την αιγίδα του Ελληνοϊσπανικού Συνδέσμου και θα ανεβεί την 31η του
μηνός Φεβρουαρίου τρέχοντος
έτους στην πίστα
του υπό κατασκευή αεροδιαδρόμου
του
αεροδρομίου
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

… ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα…
Το θέμα της παράστασης αυτής είναι το
«Ελληνοελληνικό», το οποίο κατά την
ταπεινή μου άποψη είναι σοβαρότερο του
«Ελληνοτουρκικού» και του «Ελληνοβαλκανικού».
Καλή σας διασκέδαση... και το κρίμα στο
λαιμό σας!
Πέμπτη 15 Ιουλίου, Ιωάννινα, στο υπαίθριο θέατρο Ε.Η.Μ Κ.Φρόντζου
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και εργατικής
εστίας.
Πληροφορίες: Τάσος Τσαγκαλίδης.
Κιν.: 6932 65.06.59, Τηλ.: 2310
480.980, ΦΑΞ: 2310 480.986
e-mail: paremvasi.ep@gmail.com

19

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Οι ταινίες της εβδομάδας από το ODEON παραλίμνιο

The Back-Up Plan
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
Η Ζόι, μετά από πολλές
περιστασιακές σχέσεις κατέληξε πως το να περιμένεις για
τον "Κατάλληλο" είναι μια
πολύ χρονοβόρα διαδικασία.
Επιθυμώντας να γίνει επιτέλους μητέρα αποφασίζει… να
το επιχειρήσει μόνη της! Την
ημέρα που γίνεται όμως η
τεχνητή γονιμοποίηση, η Ζόι
συναντάει τον Σταν, έναν
άνδρα που πληροί όλες τις
"προϋποθέσεις"! Στην προσπάθειά της να προχωρήσει
τη σχέση μαζί του, αλλά και
να κρύψει τα πρώτα σημάδια
της εγκυμοσύνης της, τα απανωτά της λάθη δίνουν λάθος
μηνύματα στον Σταν. Όταν του
αποκαλύπτει το λόγο της ακατανόητης συμπεριφοράς της,
ο Σταν δέχεται να σταθεί στο
πλευρό της.
Σκηνοθεσία: Άλαν Πουλ
Ηθοποιοί: Τζένιφερ Λόπεζ,
Άλεξ Ο'Λάφλιν, Έρικ Κρίστιαν Όλσεν

Έκλειψη
The Twilight Saga: Eclipse

Το τρίτο μέρος της σειράς
"Twilight", που είναι πλέον
ένα κινηματογραφικό – πέρα
από λογοτεχνικό– φαινόμενο,
σκηνοθετεί ο Ντέιβιντ Σλέιντ,
σκηνοθέτης των ταινιών
"Hard Candy" και "30 Days of
Night".
Η Μπέλα βρίσκεται ξανά
περικυκλωμένη από τον κίνδυνο μετά από μια σειρά
μυστηριωδών φόνων στο
Σιάτλ και ενώ μια μοχθηρή
βρυκόλακας συνεχίζει την
αναζήτησή της για εκδίκηση.
Στο μεταξύ, αναγκάζεται να
επιλέξει ανάμεσα στον έρωτά
της για τον Έντουαρντ και τη
φιλία της με τον Τζέικομπ,
γνωρίζοντας πως η απόφασή
της μπορεί να πυροδοτήσει
την αιώνια διαμάχη ανάμεσα
σε βρυκόλακες και λυκάνθρωπους.

20 ΕΚΔΗΛΩΣÅÉÓ

ÍÝïé Áãþ
íåò,Áãþ
ðåìðôç
19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ÍÝïé
íåò, ΠΕΜΠΤΗ
8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
2010

Στην Τραπεζίτσα ανεβαίνει την Κυριακή ο Ορειβατικός
Ανάβαση στην Τραπεζίτσα (2022μ) Κόνιτσας, θα
πραγματοποιήσει ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων
την προσεχή Κυριακή 11 Ιουλίου 2010.
Η πορεία είναι δύσκολη, Γ′ κατηγορίας, διάρκειας 9
ωρών και είναι κατάλληλη μόνο για πεπειραμένους ορειβάτες.
Παραλλήλως όμως θα πραγματοποιηθεί και μια πιο
εύκολη ανάβαση (Α′ κατηγορίας – 5 ώρες) για αρχαρί-

Όμιλος Θαλασσίου
Σκι Παμβώτις
Παραδίδονται καθημερινά
μαθήματα θαλάσσιου σκι στις
εγκαταστάσεις μας στο ΕΑΝΚΙ
8Ης ΜΕΡΑΡΧΊΑΣ 24 στα Ιωάννινα
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από τις 11.00 το πρωί ως
την δύση του ηλίου και διατίθεται στους αθλητές ο απαραίτητος εξοπλισμός. Τηλ. επικοινωνίας: 6932547200, 6932 76
77 74, www.skipamvotis.gr,
skipamvotis@yahoo.gr

1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο, Ιωάννινα, 8-9 Ιουλίου 2010

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια,
εκπαίδευση & οικονομική ανάπτυξη
Το Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας
Ηπείρου (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ) διοργανώνει
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου,
στις 8-9 Ιουλίου στο αμφιθέατρο του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου
Ηπείρου στα Ιωάννινα, το 1ο Ευρωπαϊκό

Εκδηλώσεις μνήμης
για το Ολοκαύτωμα
του Κεφαλοβρύσου
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τον επίσημο εορτασμό επετείου καέντων και εκτελεσθέντων κατοίκων του Κεφαλοβρύσου από τα
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής τον Ιούλιο του 1943, που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιουλίου.
Πρόγραμμα
08:00: Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης, Κεφαλοβρύσου.
10:30: Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων στην πλατεία.
10:50: Χαιρετισμοί από το
Δήμαρχο Άνω Πωγωνίου, τον
Νομάρχη Ιωαννίνων, τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Νομού Ιωαννίνων.
11:05: Ομιλία κ. Δημητρίου
Ράπτη, Λέκτορα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
11:15: Πολυφωνικό συγκρότημα Κεφαλοβρύσου-επετειακό
τραγούδι.
11:30: Εγκαίνια λαογραφικού
μουσείου Κεφαλοβρύσου.
12:00: Δεξίωση.

ΠΑΝΑΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΖΑΚΙΑ - ΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ - ΚΟΨΙΜΟ
ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣ
ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙΜΕΣ
ΚΡΙΣΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6999255879

ους.
Αναχώρηση: 7:00 από τη Νομαρχία Ιωαννίνων.
Αρχηγός: Κώστας Χρηστογιώργος. Υπαρχηγός: Τάσος
Χόινας.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, 28ης Οκτωβρίου 17Α
(εντός στοάς), καθημερινά 7-9μμ ή στο τηλέφωνο
26510-22138. http://www.orivatikos.gr

Συνέδριο για «τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, την εκπαίδευση και την
οικονομική ανάπτυξη».
Στο συνέδριο, θα παραστούν παράγοντες της ακαδημαϊκής, οικονομικής και

κοινωνικής ζωής από την Ελλάδα και τις
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με
στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.
Θα συζητηθούν οι προοπτικές αξιοποίησης των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών
παιχνιδιών (serious games) στην εκπαίδευση, την διά βίου μάθηση, και σε
τομείς όπως η υγεία και η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση. Θα παρουσιαστούν επιτυχημένες εφαρμογές ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και θα δοθεί έμφαση
σε περιπτώσεις,όπου αυτά αξιοποιήθηκαν κατά τρόπο ουσιαστικό, συμβάλλοντας στην εκμάθηση με εναλλακτικό και
καινοτόμο τρόπο.
Επίσης, θα συζητηθούν οι παράγοντες
εκείνοι που μπορούν να επηρεάσουν τη
δημιουργία καινοτόμων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στο πεδίο των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών.Θα παρουσιαστούν επιτυχημένες περιπτώσεις στην
Ευρώπη και θα αναλυθούν οι προοπτικές
για την αγορά της Ελλάδας και τις Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το συνέδριο είναι μιας πρώτης τάξεως

Μεγάλες Εκκλησιαστικές Μορφές του Δεματίου
Εκδήλωση με θέμα «Μεγάλες Εκκλησιαστικές Μορφές του Δεματίου», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιουλίου 2010, στο
Δεμάτι, από τον δήμο Ανατολικού Ζαγορίου.
Πρόγραμμα
08:00 π.μ.: Αρχιερατική Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου
Δεματίου.
10:30 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση.
11:00 π.μ.: Χαιρετισμοί.
11:15 π.μ.: Ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Αργυρό,
Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Ακαδημίας Βελλάς, με θέμα: «Ο
Σχολάρχης και Μητροπολίτης Ιωαννίνων Δημήτριος Ευθυμίου, ο
εκ Δεματίου Ζαγορίου».
11:45 π.μ.: Ομιλία από τον Δημοσθένη Σιαμέτη, Συνταξιούχο
Εκπαιδευτικό, αντιδήμαρχο Ανατολικού Ζαγορίου με θέμα: «Ο
Επίσκοπος Πενταπόλεως Χρύσανθος, ο εκ Δεματίου και το Χρυσάνθειο Κληροδότημα».
12:15 μ.μ.: Ομιλία από το Βασίλειο Σπύρου, Εκπαιδευτικό,
Δήμαρχο Ανατολικού Ζαγορίου, με θέμα: «Ο Ηγούμενος Ι. Μονής
Βουτσάς Αγαθάγγελος-Μια εξέχουσα εκκλησιαστική μορφή».
12:45 μ.μ.: Συζήτηση.
13:00 μ.μ.: Λήξη εκδήλωσης-Δεξίωση.

ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς, επιχειρηματικούς και πολιτικούς φορείς της
περιφέρειας Ηπείρου, να έρθουν σε
επαφή με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στο χώρο των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών: ερευνητές, επιχειρηματίες και εκπαιδευτικούς,
που έχουν κατορθώσει να καταστήσουν
τις νέες τεχνολογίες πραγματικό μοχλό
βιώσιμης ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.
Το συνέδριο οργανώνεται στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού έργου LUDUS, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), μέσω της πρωτοβουλίας
INTERREG IVC. Το SEE “LUDUS”, μια
σύμπραξη οκτώ εταίρων από έξι χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία,
Ουγγαρία), με συντονιστή το Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου (BIC
ΗΠΕΙΡΟΥ), επιδιώκει τη διάχυση και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας στο καινοτόμο
τομέα των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών
παιχνιδιών.

ΕKΔΗΛΩΣΕΙΣ 21

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

«Ο Μπακαλόγατος ή Της Κακομοίρας»
Αύριο στις 9.15 μ.μ στο θέατρο της Ε.Η.Μ. στο Φρόντζο

«Μπακαλόγατος ή Της Κακομοίρας», βασισμένη στο
ομώνυμο θεατρικό των Χρήστου και Γιώργου Γιαννακόπουλου, η παράσταση φαινόμενο που παρουσιάστηκε
για τρεις συνεχόμενες χρονιές, με πάνω από 300.000
θεατές συνολικά, με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον
Πέτρο Φιλιππίδη φέτος το καλοκαίρι θα περιοδεύσει σε
όλη την Ελλάδα! Μια υπέροχη θεατρική παράσταση,
που υμνήθηκε από το κοινό και τους κριτικούς, με σεβασμό στο παρελθόν και τον Πέτρο Φιλιππίδη στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του.

Γεμάτο είναι και το φετινό καλοκαιρινό
πρόγραμμα εκδηλώσεων του δήμου Καλπακίου το οποίο ξεκινά από τις 20 Ιουλίου μέχρι και φτάνει μέχρι και τις 21
Αυγούστου.
Τρίτη 20/7: Πανηγύρι Προφήτη Ηλία
στο Μαυροβούνι.
Τετάρτη 21/7: Θερινό σινεμά στο Μαυροβούνι.
Κυριακή 25/7: Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής στο Καλπάκι.
Δευτέρα 26/7: Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής στο Καλπάκι.
Τρίτη 27/7: Πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα στο Γεροπλάτανο.
Τετάρτη 28/7: Πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα στο Γεροπλάτανο.
Πέμπτη 29/7: Θερινό σινεμά στο Γεροπλάτανο.
Σάββατο 31/7: Συνάντηση μουσικών
ερασιτεχνικών σχημάτων στη Γέφυρα Γορ-

Στο έργο πρωταγωνιστούν οι: Πέτρος Φιλιππίδης,
Τάσος Κωστής, Χριστίνα Τσάφου, Γιώργος Λέφας, Γιάννης Δεγαΐτης, Γιώργος Γαλίτης, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Ελένη Αποστολοπούλου, Δέσποινα Γιαννοπούλου, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ειρήνη Τσιάρη. Τα σκηνικά έχει κάνει ο Γιώργος Γαβαλάς, τα κοστούμια ο Γιάννης Μετζικώφ, τους φωτισμούς η Ελευθερία Ντεκώ και
τη μουσική επιμέλεια ο Ιάκωβος Δρόσος.
Το έργο γυρίστηκε για τον κινηματογράφο το 1963, με
τεράστια επιτυχία και με ατάκες που εκτοξεύονταν σε
ρυθμό πολυβόλου από τον Ζήκο-Κώστα Χατζηχρήστο,
στον καλύτερο ίσως ρόλο της καριέρας του! Ο Ζήκος ο
Μπακαλόγατος, αφελής αλλά ετοιμόλογος, δουλεύει στο
μαγαζί του κυρ-Παντελή και είναι ερωτευμένος με την
Φιφίκα, που για να παίξει μαζί του, προσποιείται ότι
ανταποκρίνεται. Το αφεντικό του, αν και προχωρημένης
ηλικίας, είναι τσιμπημένο με την κατά πολύ νεότερή του
Λίτσα, και μάλιστα βάζει προξενήτρα να την ζητήσει
από τον πατέρα της. Ο Ζήκος τον κοροϊδεύει για την επι-

λογή του αλλά αυτός δεν πτοείται. Σε συνεννόηση με τον
πατέρα της Λίτσας και ερήμην της ιδίας, προχωρεί
στους αρραβώνες. Τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται
όπως σχεδιάζουν υπάλληλος και αφεντικό, καθώς εμφανίζονται και άλλο υποψήφιοι γαμπροί…
Μετά από τρεις θεατρικές σαιζόν στην Αθήνα στο θέατρο Μουσούρη και δύο επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη
στο θέατρο Ράδιο Σίτυ, «Ο Μπακαλόγατος», η μεγαλύτερη επιτυχία των τελευταίων ετών, αποφάσισε να πραγματοποιήσει περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας, σε επιλεγμένους χώρους που μπορούν να στηρίξουν τεχνικά την
παραγωγή, δεδομένου ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά
πολυπληθή παράσταση με ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις σε τεχνικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.
Στα Γιάννινα η τελευταία παράσταση θα δοθεί σήμερα
στο θέατρο της Ε.Η.Μ. στο Φρόντζο. Ώρα έναρξης
21.15. Τιμές εισιτηρίων : 24 € και 18 € παιδικό – φοιτητικό. Προπώληση στο δισκοπωλείο Rock Shop και στο
Πνευματικό Κέντρο.

Πρόγραμμα πολιτιστικών
εκδηλώσεων 2010 Δήμου Καλπακίου
μου.
Κυριακή 1/8: Θερινό σινεμά στις
Νεγράδες
Τρίτη 3/8: Ορειβασία γέφυρα Αρίστηγέφυρα Κλειδωνιάς.
Τετάρτη 4/8: Θερινό σινεμά στα Κ.
Ραβένια.
Πέμπτη 5/8: Θερινό σινεμά στα Δολιανά.
Παρασκευή 6/8: Θέατρο στα Δολιανά.
Σάββατο 7/8: Αφιέρωμα στους Γ.
Ζαμπέτα και Αικ. Πότση (Μανταλένα) στα

Κάτω Ραβένια.
Κυριακή 8/8: «Τρίτη και καλύτερη»
αφιέρωμα στην 3η ηλικία- Συνάντηση
παραδοσιακών χορευτικών σχημάτων στο
Καλπάκι.
Δευτέρα 9/8: Θερινό σινεμά στο Καλπάκι.
Τρίτη 10/8: Θέατρο στο Καλπάκι.
Τετάρτη 11/8: Δρακόλιμνη (ορειβασία).
Πέμπτη 12/8: Αιμοδοσία-ποδηλατοδρομία.
Παρασκευή 13/8: «Θωμαϊδια»-«Θερινό

σινεμά» στα Άνω Ραβένια.
Σάββατο 14/8: Πανηγύρι Παναγίας στα
Άνω Ραβένια.
Κυριακή 15/8: Πανηγύρι Παναγίας στα
Άνω Ραβένια.
Δευτέρα 16/8: Θερινό σινεμά στη Χρυσορραχη.
Σάββατο 21/8: Πανηγύρι στον Αγ. Αθανάσιο Χρυσορράχης.
Επίσης: Ιαματικά λουτρά Καβασίλων,
τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ,
5Χ5.

Σκακιστικό τριήμερο στην Πρέβεζα
Σκακιστικές εκδηλώσεις διοργανώνει
για δεύτερη χρονιά η Σκακιστική Ένωση
ΝΙΚΟΠΟΛΗ Πρέβεζας το τριήμερο 14,
15 και 16 Ιουλίου στην Πλατεία Ανδρούτσου
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει
ως εξής:
Τετάρτη, 14 Ιουλίου, 7:00 μμ: αγώνες

blitz (μπλίτς – γρήγορου σκακιού)
Πέμπτη, 15 Ιουλίου, 7:00 μμ: ελεύθεροι αγώνες
Παρασκευή, 16 Ιουλίου, 7:00 μμ: αγώνας επίδειξης (σιμουλτανέ) από τον Αθανασιάδη Ανδρέα, προπονητή του συλλόγου.
Είστε όλοι προσκαλεσμένοι!

22 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Έκανε «καρέ» στις μεταγραφές ο ΠΑΣ Γιάννινα

Δεν επιβεβαιώθηκαν τελικά κάποιες
φήμες της τελευταίας στιγμής που έφερναν τον Φώτη Κηπουρό να συζητεί και με
άλλες ομάδες ή τουλάχιστον δεν επέλεξε
κάποια άλλη ομάδα κι έτσι χθες το μεσημέρι η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε και
επίσημα την επίτευξη συμφωνίας με τον
35χρονο «πορτιέρο» που έρχεται να ολοκληρώσει την τριάδα των τερματοφυλάκων.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα επιχείρησε τις τελευταίες ώρες να έρθει σε συμφωνία και με τον
Παναγόπουλο, τον 23χρονο τερματοφύλακα που ανήκε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν
απάντησε άμεσα, είχε και κάποιους ενδοιασμούς για τη Β’ Εθνική κι έτσι στον ΠΑΣ
προχώρησαν άμεσα στην επικύρωση της
προφορικής συμφωνίας που είχαν με τον
πρώην γκολκίπερ του Ολ. Βόλου.
«Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της για
ένα χρόνο με τον τερματοφύλακα Φώτη
Κηπουρό.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα τονίζοντας τα εξής: «Είμαι ικανοποιημένος

ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giannakis1@mail.gr
που θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον
ΠΑΣ Γιάννινα. Συναντήθηκα σήμερα με
τον κ. Χριστοβασίλη και συμφωνήσαμε σε
όλα. Μας περιμένει πολύ δουλειά προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο που είναι η
άνοδος στην Super League».
Όσο για τον κόσμο του ΠΑΣ Γιάννινα ο
Φώτης Κηπουρός τόνισε: «Ο κόσμος του
ΠΑΣ έχει αποδείξει την αγάπη και την
λατρεία που έχει για την ομάδα. Είμαι
σίγουρος ότι και την φετινή σεζόν θα απο-

Σενάρια για δανεισμό του Μαργαρίτη στη Ναύπακτο

Ένα σενάριο για δανεισμό του Γιώργου
Μαργαρίτη στον Ναυπακτιακό Αστέρα
είδε χθες το «φως» της δημοσιότητας,
ωστόσο δεν φαίνεται να έχει ληφθεί τέτοιου είδους απόφαση από τον ΠΑΣ Γιάννινα, τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτό που
διατείνονται από την ΠΑΕ είναι ότι το
πιθανότερο σενάριο είναι να δοθούν
δανεικοί στην Κρανούλα οι Γιάκος, Κολιός
και ίσως σε κάποιες άλλες ομάδες οι Παππάς, Λόλας και Βατσής. Τον Μαργαρίτη
τον εξαιρούσαν απ’ αυτή τη λίστα, καθώς
θεωρούν ότι φέτος μπορεί να πάρει κάποιες ευκαιρίες. Αυτά, όμως, θα ξεκαθαρίσουν προσεχώς.

Το Σάββατο ξεκινάει το γήπεδο
τελέσει τον δωδέκατο παίκτη και θα μας
βοηθήσει να πετύχουμε αυτά που έχουμε
θέσει».

μέχρι τον Ιανουάριο, ενώ στην συνέχεια
πήγε στον Ολυμπιακό Βόλου όπου και
έλυσε την συνεργασία του πριν από μερικές ημέρες.

Who is who
Θα ακολουθήσει ο Πάντος;
Ο Φώτης Κηπουρός γεννήθηκε στις 9-81975 στη Θεσσαλονίκη. Επαγγελματικά
ξεκίνησε να παίζει στην Καβάλα από το
1997 μέχρι το 2003 έχοντας 106 συμμετοχές. Τη σεζόν 2003-2004 αγωνίστηκε
στην Χαλκίδα η οποία βρίσκονταν στην Γ’
Εθνική. Αμέσως μετά μετακόμισε στην
Λάρισα όπου και έμεινε μέχρι το
2008, έχοντας 35 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο και μια συμμετοχή
στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ στο ματς Λάρισα Νυρεμβέργη 0-3 (20-12-2007). Την χρονιά 2008-09 εντάχθηκε στο έμψυχο δυναμικό του Πανσερραϊκού έχοντας 16 συμμετοχές. Την περσινή περίοδο μεταγράφηκε στον Ατρόμητο όπου και έκατσε

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή
του Τάσου Πάντου στον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο
κ. Αγγελής επρόκειτο να ταξιδέψει χθες
στην Κύπρο, αλλά λόγω της μεταγραφής
του Κηπουρού ανέβαλε το ταξίδι του. Το
αν θα πάει τελικά στο «νησί της Αφροδίτης» για να διαπραγματευθεί τη μεταγραφή του 34χρονου αμυντικού είναι άγνωστο, αλλά όλες οι ενδείξεις για τη μετακίνηση του Πάντου στον ΠΑΣ είναι με το
μέρος των «κυανόλευκων» και θα λέγαμε
ότι απομακρύνεται η περίπτωση να πάει
στο εξωτερικό. Το να κάνει, βέβαια, κάποιος προβλέψεις για τη μεταγραφή αυτή
είναι παρακινδυνευμένο,
αλλά δύσκολα πλέον θα
αλλάξει κάτι το επόμενο
48ωρο, οπότε η σημαντική αυτή μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί
Παρασκευά και Αποστόλου
επιτυχώς από τον ΠΑΣ
«βλέπει» η Κρανούλα
Γιάννινα.
Με τον εκ νέου δανεισμό του Σάκη Κουβεντάρη από τον ΠΑΣ Γιάννινα να θεωρείται πλέον
απίθανος για την Δόξα Κρανούλας, λόγω και της
απόφασης που πήρε ο παίκτης να μείνει στους
«κυανόλευκους», το ΤΑΠ στρέφεται σε άλλες
λύσεις για τους παίκτες που θα υπερασπιστούν
την εστία του τη νέα χρονιά. Ο νεαρός Καραθανάσης θα παραμείνει για να είναι ένας της τριάδας,
ενώ για βασικός έχει γίνει σκέψη για τους Παρασκευά του Εορδαϊκού και Αποστόλου της Ζακύνθου. Τις επόμενες μέρες θα αποφασίσουν ποιος
θα είναι ο εκλεκτός, χωρίς να αποκλείεται και
κάποια έκπληξη, αφού η θέση είναι νευραλγική
όπως φάνηκε πέρυσι, όπου ο Κουβεντάρης
έδωσε πάρα πολλούς βαθμούς με τις επεμβάσεις
του.
Προς το παρόν το ρόστερ της Κρανούλας έχει
πάρα πολλές ελλείψεις, αλλά η διοίκηση δεν θα
βιαστεί και είναι διατεθειμένη να περιμένει να
παρουσιαστούν ευκαιρίες στην πορεία. Σίγουροι
για την «πρώτη» της ομάδας θα πρέπει να θεωρούνται οι Διαμάντης, Κλεισούρης, Γκόλιας,
Παπαβασιλείου, Χήρας, Δάσκαλος, Μπονκ, Πιέχνα, Καραθανάσης. Κατά πάσα πιθανότητα θα
δώσουν το «παρών» και οι Καραμπίνας και Τασιούλας, ενώ αν προλάβει να ετοιμάσει τα χαρτιά
του θα έρθει για δοκιμή ο 23χρονος επιθετικός
Καμίλ Κρολ.
Οι δανεικοί από τον ΠΑΣ Γιάννινα, Γιάκος και
Κολιός αναμένονται μετά την «πρώτη» του ΠΑΣ
Γιάννινα και αφού ενημερωθούν και επίσημα από
τον κ. Χριστοβασίλη.

Σέντρα στις 12/9, κλήρωση στις 23/8 για τη Γ’ Εθνική
Συνεδρίασε την Τετάρτη το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Β’ και Γ’ Εθνικής
κατηγορίας, που μεταξύ άλλων συγκρότησε τους
δύο ομίλους της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, ορίζοντας ταυτόχρονα ως ημερομηνία διεξαγωγής της
κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος την Δευτέρα
23 Αυγούστου. Το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει
στις 12 Σεπτεμβρίου.
Η συγκρότηση των ομίλων είχε μία έκπληξη,
καθώς στον Βορρά τοποθετήθηκε τελικά η ομάδα
της Καλλονής Μυτιλήνης, και όχι ο Ηρακλής
Ψαχνών Εύβοιας. Το αναφέρουμε αυτό, διότι
συνήθως ο Αιόλικος παλιότερα έπαιζε πάντα στο
Νότο. Στον Βόρειο Όμιλο τοποθετήθηκε και η
Ζάκυνθος, τη στιγμή που Πανηλειακός και Παναχαϊκή καλοβλέπανε προς τον… Βορρά.
Αναλυτικά οι δύο όμιλοι:
Νότιος: Αγ. Παρασκευή, Αίας Σαλαμίνας,
Αιγάλεω, Απ. Αθηνών, Ασπρόπυργος, Βύζας
Μεγάρων, Καλαμάτα, Κεραυνός Κερατέας,
Κόρινθος, ΟΣΦ Χερσονήσου, Πλατανιάς, Ρόδος,
Ρουφ, Χανιά, Παναιγιάλειος, Ηρακλής Ψαχνών,
Πανηλειακός, Παναχαϊκή 2005,
Βόρειος: Καλλονή Λέσβου, Μέγας Αλέξανδρος
Ηράκλειας Σερρών, Ζάκυνθος, Αετός Σκύδρας,
Αν. Γιαννιτσών, Αν. Σερρών, Αν. Επανομής, Δόξα
Κρανούλας, Εθν. Φιλιππιάδας, Εορδαϊκός,
Κοζάνη, Μακεδονικός, Ναυπακτιακός, Νίκη
Βόλου, Πόντιοι Κατερίνης, Πυρσός Γρεβενών,
Τύρναβος, Φωκικός.
Στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός της σεζόν 2009-2010.

Το Σάββατο τελικώς θα ξεκινήσουν τα
έργα στο Εθνικό Στάδιο της πόλης που
αφορούν την αντικατάσταση του χλοοτάπητα. Τις εργασίες έχει αναλάβει ο κ.
Κολοβός. Το θέμα του εργολάβου φαίνεται ότι ήταν «κρίσιμο» και ήταν αυτό που
έστειλε τις εργασίες πίσω χρονικά, αφού ο
κ. Χριστοβασίλης ήθελε να συνεργαστεί
με τον κ. Λάμπρη, αλλά η ΓΓΑ υπέδειξε
άλλον γεωπόνο. Σημασία, πάντως, δεν
έχει ποιος θα το κάνει, αλλά τι θα κάνει
και πως θα το κάνει, γιατί κανείς δεν θέλει
να ξαναδεί τις εικόνες του περασμένου
χειμώνα να επαναλαμβάνονται.
Στα έργα που θα ξεκινήσουν θα αλλαχτεί το χώμα και μάλιστα έρχεται ειδικό
χώμα από την Ιταλία (!), θα αλλαχτούν
σίγουρα τα μπεκ ποτίσματος και όπου
απαιτείται θα αλλάξουν και οι σωληνώσεις.
Οι εργασίες είναι άγνωστο από ποιον θα
επιβλέπονται, αφού είμαστε σε μεταβατική
περίοδο σε επίπεδο διοίκησης Εθνικών
Σταδίων. Η νέα διοίκηση υπό τον κ.
Κρανά, πρώην Δήμαρχο Παμβώτιδας,
ανακοινώθηκε και επίσημα από τη ΓΓΑ την
περασμένη Παρασκευή, αλλά θα πρέπει η
απόφαση αυτή να δημοσιευτεί και στο
ΦΕΚ για να είναι τυπικά κατοχυρωμένη.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Αθλήτρια του μήνα ανακήρυξε η FISA την Τσιάβου ÐÅÑÉ-ÈÅÙÑÅÉÁ-ÊÁ
«Ο Κωπηλατικός Όμιλος της Ηγουμενίτσας έχει ένα διάσημο μέλος» αναφέρει
στον πρόλογό του αφιέρωμα του επίσημου
site της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωπηλασίας για τον αθλητή του μήνα (Ιουλίου)
που δεν είναι άλλη από την Αλεξάνδρα
Τσιάβου και συμπληρώνει: «Η Αλεξάνδρα
Τσιάβου είναι καλή πολύ καλή και είναι
ακόμη στο ξεκίνημα της καριέρας της». Οι
ερωτήσεις από την δημοσιογράφο της FISA
έπεφταν βροχή και ιδού ορισμένες από τις
απαντήσεις της Ελληνίδας πρωταθλήτριας:
«Όταν ξεκίνησα την Κωπηλασία δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα λάβω μέρος σε
Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ο προπονητής
μου προσπαθούσε πάντα να μου μεταφέρει
το όνειρο και όταν ήρθε ο καιρός άρχισα να
το σκέφτομαι».
«Μια τυπική μέρα περιλαμβάνει προπόνηση, ξεκούραση, προπόνηση, ξεκούραση,
αλλά ευτυχώς καμία μέρα δεν είναι ίδια».
«Δεν ασκώ ακόμη το επάγγελμα της παιδαγωγού παρά μόνο περιοδικά. Οι μαθητές
μου μάλιστα ενδιαφέρθηκαν πολύ για την

κωπηλασία».
«Στις δύσκολες στιγμές του αγώνα σκέφτομαι την πολύ σκληρή προπόνηση που
έχω κάνει και αυτό μου δίνει δύναμη να
συνεχίσω».
«Τις ελεύθερες ώρες μου χαλαρώνω, βρίσκομαι με φίλους και διαβάζω βιβλία».
«Μου αρέσει η ταχύτητα και ιδιαίτερα με
μοτοσικλέτα, αλλά και να πηγαίνω εκδρο-

μές με τον φίλο μου».
«Μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του
Πεκίνου και το μετάλλιο που κατέκτησα
έδωσα πολλές συνεντεύξεις στην Ελλάδα.
Πολλοί άνθρωποι ήταν εκείνοι που με γνώρισαν μέσα από αυτή την επιτυχία».
«Μου αρέσει να αγωνίζομαι σε μέρη με
πολύ πράσινο. Το Μπλέντ και η Λουκέρνη
είναι οι καλύτερες περιπτώσεις».

Στο παγκόσμιο κύπελλο της Λουκέρνης
οι Τσίλης και Τζιάλλας
Με οκτώ πληρώματα και συνολικά 13 αθλητές κι αθλήτριες θα
λάβει μέρος η Εθνική ομάδα
κωπηλασίας στον 3ο και τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου
Κυπέλλου 2010 που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 9-11 Ιουλίου στη Λουκέρνη της Ελβετίας.
Αγώνας στον οποίο έχει ήδη
σημειωθεί ρεκόρ συμμετοχών,
αφού οι δηλώσεις των αθλητών
έχουν ξεπεράσει τις 900 από 50
χώρες. Μετά τις πρώτες δύο
φάσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Μπλεντ Σλοβενίας και
στο Μόναχο Γερμανίας, η Μεγά-

ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giannakis1@mail.gr
λη Βρετανία ακόμη προηγείται
με 82 πόντους καθώς μπαίνουμε
στη τελική φάση του φετινού
Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αναλυτικά τα ελληνικά πληρώματα που θα λάβουν μέρος στη
διοργάνωση έχουν ως εξής:
Σκίφ ελ βαρών γυναικών: Τσιάβου Αλεξάνδρα
Σκιφ ελ βαρών ανδρών: Μούγιος Δημήτρης
Σκιφ ανδρών: Παπαχρήστος
Στέργιος
Δίπλο σκίφ ελ βαρών Καλαμποκά Τριανταφυλλιά-Γιαζιτζίδου Χριστίνα
Διπλό σκίφ ελ βαρών ανδρών:
Μαγδάνης Παναγιώτης-Κονσολας Ελευθέριος
Διπλό σκίφ ανδρών: Τζανίνης
Βασίλης-Τσίλης Ιωάννης
Δίκωπος άνευ ανδρών: Γκουντούλας
Νικος-Γκουντούλας
Αποστολος
Δίκωπος άνευ ανδρών: Τζιάλλας Γεώργιος-Χρήστου Ιωάννης
Την ελληνική ομάδα συνοδεύουν ο τεχνικός σύμβουλος της

ΕΚΟΦΝΣ Τζιάνι Ποστιλιόνε
καθώς και οι ομοσπονδιακοί
προπονητές : Σάκης Αθανασιάδης, Τόλης Παλαιοπάνος και ο
Σάμιος Συμεών.
Αρχηγός της αποστολής είναι
ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αντώνης Αργυρίου.

Επιτυχία για Τσίλη -Τζανίνη στο Χένλεϊ
Η ελληνική κωπηλασία καταφέρνει να εκπλήξει ακόμη και
την βασιλική οικογένεια της
Αγγλίας! Αυτό πέτυχε το πλήρωμα της δίκωπου άνευ πηδαλιούχου με τους Γιάννη Τσίλη του
Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων και
Βασίλη Τζανίνη του Ομίλου Ερετών που κατάφεραν να φτάσουν
στον τελικό του αγωνίσματος
τους κατα την συμμετοχή τους
στην φημισμένη Βασιλική Ρεγκατα του Χένλεϊ, τα αγωνίσματα της
οποίας ολοκληρώθηκαν την
Κυριακή. Οι δυο Έλληνες αθλητές, παρά την πρώτη τους συμμετοχή στην διοργάνωση, έφτασαν
στον τελικό και τερμάτισαν πίσω
από το βρετανικό πλήρωμα για
να κατακτήσουν έτσι τη δεύτερη
θέση που καταλαμβάνει για
πρώτη φορά στην ιστορία του
θεσμού ελληνικό πλήρωμα.
Οι δυο Έλληνες κωπηλάτες νίκησαν στο ξεκίνημα των προσπαθειών τους την βάρκα απο την
Σκωτία, ενώ στην συνέχεια έκα-

ναν τη μεγάλη έκπληξη παίρνοντας τη νίκη και απο το γαλλικό
πλήρωμα, μια νίκη που τους

χάρισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματός
τους.

✐ Πολύ φτωχά και πολύ
«πεσμένα» είναι τα μεταγραφικά στη Β’ Εθνική κατηγορία και
χωρίς καμία αμφιβολία οι μεταγραφές του Σκούφαλη, αλλά και
αυτή του Τάσου Κυριάκου, ο
οποίος προέρχεται από την
πρωταθλήτρια ομάδα της
Κύπρου, είναι ό,τι πιο ηχηρό
έχει γίνει προς το παρόν στην
κατηγορία. Οι υπόλοιπες ομάδες απλώς ανακυκλώνουν τα
ίδια και τα ίδια πρόσωπα, τους
γνωστές «μαχητές» των γηπέδων, που από ποιότητα υπολείπονται σημαντικά.
✗ Από τις ομάδες που κάνουν
προσπάθεια να γίνουν ανταγωνιστικές, είναι αναμφισβήτητα ο
Παναιτωλικός και η Βέροια,
που έκαναν κάποιες καλές προσθήκες. Ο Πανθρακικός επενδύει κυρίως σ’ ένα νεανικό
σύνολο και θα δούμε αν θα του
βγει, ενώ ο Λεβαδειακός θα
είναι μια πολύ δυνατή ομάδα,
αν κρατήσει όμως όλο του το
δυναμικό, γιατί όλοι οι πρωτοκλασάτοι συζητάνε ήδη με
άλλες ομάδες.
☞ Ερωτηματικό θα είναι ο
ΟΦΗ. Έχει ένα καλό έμψυχο
υλικό, φαίνεται ότι θα γίνουν οι
μεταγραφές που πρέπει, αλλά
το μεγάλο στοίχημα για τους
διοικούντες είναι η οικονομική
συνέπεια. Αν τα οικονομικά
προβλήματα δεν ξεπεραστούν
και δημιουργηθούν γκρίνιες
στα αποδυτήρια, δύσκολα οι
Κρητικοί θα καταφέρουν να
φτάσουν στην άνοδο.
✐ Από τις αθηναϊκές ομάδες,
ο Εθνικός δείχνει ως πιο πιθανός να προσπαθήσει να κάνει
πορεία πρωταθλητισμού. Είναι
μια οργανωμένη ομάδα, συνήθως φτάνει κοντά στην «πηγή»,
έστω κι αν δεν πίνει νερό. Καλή
ομάδα θα έχει και η Καλλιθέα,
αλλά μάλλον όχι κάτι ιδιαίτερο.
Θα φανεί στην πορεία των μεταγραφών αν θα κάνει τη μεγάλη
έκπληξη.
✗ Για τους υπόλοιπους θα
δίναμε το χαρακτηρισμό του
«τροχονόμου της κατηγορίας»,
δηλαδή θα συμπληρώνουν τον
πίνακα των 18 ομάδων και θα
ρυθμίζουν τις θέσεις των playoff και play-out.
☞ Ακόμα είναι νωρίς για να
«χρίσουμε» τα φαβορί, αλλά
θέλετε από κεκτημένη ταχύτητα, θέλετε από ένστικτό, θέλετε
από τις ως τώρα διαθέσεις τους
στα μεταγραφικά, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο ΟΦΗ, ο Παναιτωλικός, ο
Εθνικός, η Βέροια, ο Πανθρακικός και ο Λεβαδειακός (υπό την
προϋπόθεση ότι θα κρατήσει
τους καλούς του παίκτες), είναι
οι ομάδες που θα παλέψουν για
την άνοδο. Ενδεχομένως να
μας προκύψει και κάποια
ομάδα έκπληξη, αλλά με ένσταση στη διάρκεια που θα έχει.
✐ Γενικώς θα λέγαμε ότι
φέτος μοιάζει πιο εύκολο το να
πετύχει κάποια ομάδα την
άνοδο, ειδικά αν πρόκειται για
τον ΠΑΣ Γιάννινα που δεν έχει
οικονομικά προβλήματα και
διαθέτει έναν πρόεδρο που σε
χαλεπούς καιρούς μπορεί να
πληρώσει χρήματα για μεταγραφές. Αν η μεταγραφή Σκούφαλη έχει και συνέχεια, τότε ο
ΠΑΣ θα είναι από τα
μεγαλύτερα φαβορί της ανόδου.

ÃÉÁÍ - ÃÉÁÍ

ÍÝïé

ÍÝïé Áãþíåò, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

áãùíåò

ÇÐÅÉÑÏÕ

ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ
Μα δεν ζουν
στην Ελλάδα;
ΑΥΤΟΙ οι τύποι που σήμερα δείχνουν να πέφτουν από τα σύνορα
στο άκουσμα διορισμών ημετέρων
των βουλευτών στο δημόσιο μοιάζουν σαν να μην ζουν την πραγματικότητα.
Κόλλησαν στις 269 παράνομες
προσλήψεις της ΑΓΡΟΓΗ και είναι
σαν να έχουν δει το δέντρο και να
έχουν χάσει το δάσος.
Μα δεν έχουν καταλάβει οι
άνθρωποι που είναι και επιφανείς
δημοσιογράφοι, ότι η Ν.Δ. έκανε
χιλιάδες παράνομες προσλήψεις με
την εισαγωγή της συνέντευξης
στους διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ;
▲ Και εδώ μιλάμε για χιλιάδες
προσλήψεις ημετέρων…

Ήταν τυχαίο; Δεν νομίζω…

ΓΙΑΤΙ αν η διαδικασία πρόσληψης των 269 στην ΑΓΡΟΓΗ ήταν
παράνομη, η καθιέρωση της συνέντευξης ήταν το σκάνδαλο των
σκανδάλων.
Ο απόλυτος τρόπος να βολευτούν
τα γαλάζια παιδιά.
Όσο για το επίπεδο της συνέντευξης;
Πολλές φορές είδαν το φως της
δημοσιότητας ερωτήσεις που είχαν
υποβληθεί στους ενδιαφερόμενους.
Του τύπου τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιόν είχαν πατέρα.
▲ Γιατί λοιπόν έπεσαν από τα
σύννεφα;

Με τη δική τους
συνενοχή
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ τώρα με τον νόμο
που έδινε τη δυνατότητα σε όσους
υπηρετούσαν σε γραφεία βουλευτών, για περισσότερους από 18
μήνες και αποκτούσαν το δικαίωμα
να μπουν στο δημόσιο, δεν είναι
κάτι καινούργιο.
Είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε
στη βουλή επί ΠΑΣΟΚ με ψήφους
και της Ν.Δ.
Με τον νόμο αυτόν βολεύτηκαν
δεκάδες συγγενείς και φίλοι βουλευτών.
▲ Και όχι μόνο το παιδί του
Πάγκαλου….

Γέμισε η Βουλή
ΜΑ τόσο δύσκολο είναι να
ρίξουν μια ματιά στους εργαζόμενους της βουλής;

ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá
Καλό ταξίδι
φίλε Βασίλη
και δώσε χαιρετίσματα
στα αδέλφια
μου εκεί
πάνω που
είναι

Μικρά και ενδιαφέροντα
✔ Ήθελα να ξέρω οι καθηγητές των παιδιών
μας στα λύκεια αισθάνονται καθόλου ενοχές για
το επίπεδο γνώσεων που έχουν μεταδώσει στα
παιδιά μας;
✔ Γιατί να αισθάνονται θα μου πείτε.
✔ Δημόσιοι υπάλληλοι είναι.
✔ Και σαν τέτοιοι επιρρίπτουν, ως συνήθως,
την ευθύνη στο σύστημα.
✔ Χωρίς να λένε, πολλοί από αυτούς ότι το
συγκριμένο σύστημα τους βολεύει.
✔ Αφού πολλοί από αυτούς το απόγευμα
κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα αυξάνοντας κατά
πολύ το οικογενειακό τους εισόδημα.
✔ Χωρίς να το δηλώνουν στην εφορία.
✔ Χαζοί είναι λοιπόν να ενδιαφερθούν για να
διδάξουν μέσα στην τάξη…
✔ Μαράζι το έχω να κατέβει μια φορά ο κλάδος των εκπαιδευτικών σε απεργία με μοναδικό
αίτημα την αναβάθμιση της παιδείας.
✔ Πάντα το κυρίαρχο θέμα των απεργιών
τους είναι το οικονομικό.
✔ Και δίπλα σε αυτό τσοντάρουν για τα μάτια
του κόσμου και θεσμικά ζητήματα.

✔ Όταν δε λυθούν κάποια οικονομικά ζητήματα, τότε ξεχνούν τα θεσμικά και λύνουν την
απεργία.
✔ Όχι θα κάτσουν να σκάσουν.
✔ Δεν φτάνει που ιδροκοπούν εργαζόμενοι
12 ώρες τη βδομάδα στο σχολείο…
✔ Θα βάλουν και άλλες σκοτούρες στο κεφάλι τους.
✔ Κουράζονται τόσο πολύ στην αίθουσα που
μετά κάθονται τέσσερις μήνες το χρόνο…
✔ Για να ξεκουραστούν οι άνθρωποι και να
σκουπίσουν τον ιδρώτα τους.
✔ Είμαι περίεργος να μάθω τι έλεγε ο Μιχάλης Παντούλας στον Βαγγέλη Αργύρη στην έδρα
της βουλής.
✔ Γιατί τον είδα να ανεβαίνει την ώρα που ο
Αργύρης προήδρευε και κάτι του είπε στο αυτί.
✔ Φυσικά και δεν θα μάθω αλλά λέμε τώρα.
✔ Μια και ο λόγος για τον Μιχάλη ,να σας
πω ότι ήταν καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων
του ΣΚΑΙ το απόγευμα της Τρίτης.
✔ Και μιλούσε για θέματα παιδείας.

Να κάνουν μια ανθρωπογεωγραφική ανάλυση των εργαζομένων;
Για να διαπιστώσουν ότι στην
πλειοψηφία τους είναι φίλοι συγγενείς και γνωστοί των βουλευτών;
Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της
αντίληψης που είχαν οι βουλευτές
μας προκειμένου να βολέψουν
κόσμο στο δημόσιο από το παράθυρο.
▲ Ας το κάνουν και τότε θα δουν
ότι η περίπτωση της ΑΓΡΟΓΗ ωχριά
μπροστά στα όσα συνέβαιναν με τις
προσλήψεις στο δημόσιο.

Η αποτυχία
του συστήματος
ΕΙΝΑΙ μια πραγματικότητα.
Υποψήφιοι που έγραψαν κάτω
από 8 θα μπουν στα πανεπιστήμια
της χώρας.
Το σύστημα μπάζει από παντού.
Τι να καταλάβει αυτός ο μαθητής
που θα είναι πια φοιτητής, από τα
μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου;
▲ Θα μου πείτε και το 8 καλό
είναι για να εξασφαλίσουν την
ανεργία όταν και αν πάρουν ποτέ
πτυχίο.

Κάθε χρόνο
και χειρότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ με τα στατιστικά
στοιχεία μικρή αύξηση παρατηρείται στο ποσοστό των γραπτών που
πήραν βαθμολογίες μεταξύ 0-5.
(16,48% έναντι 15,7% το 2009).
Υπήρξαν 210.114 γραπτά (37,09%)
που βαθμολογήθηκαν κάτω από 10.
Τα αντίστοιχα στοιχεία για το
2009 ήταν 192.367 γραπτά
(35,97%).
Ένας στους τρείς (και κάτι παραπάνω) δηλαδή έγραψαν κάτω από
τη βάση.
▲ Να χαιρόμαστε το εκπαιδευτικό
μας σύστημα…

Και η ζωή συνεχίζεται
ΟΙ φοιτητές λοιπόν του 8 θα
περάσουν μια χαρά τέσσερα πέντε
φοιτητικά χρόνια.
Οι γονείς θα συνεχίσουν να πληρώνουν για τέσσερα πέντε χρόνια
ακόμη…
Πέρα από αυτά που έδωσαν στα
φροντιστήρια για τη δωρεάν παιδεία της χώρας μας.
Για να βγουν μετά το πανεπιστήμιο πτυχιούχοι άνεργοι.
▲ Και η ζωή συνεχίζεται αλά
….Ελληνικά.