Fra Information Theory til begrebet Soul.

Af Fausto Intilla

WWW.OLOSCIENCE.COM
„Den måde, som ånden er forenet til kroppen ikke kan forstås af mennesker, og endnu i denne union er manden“. Saint Augustine ____________________ En af de mest grundlæggende begreber i fysik verden, sprang fra forstanden til Albert Einstein i begyndelsen af sidste århundrede, dette begreb, der opstod fra loven om Relativitetsteorien (vist i en berømt artikel i 1905), erklærede blot, at ville snart blive verdens mest populære dikotomi, nemlig: ligestilling af masse og energi (udtrykt i den uforglemmelige ord E = mc^2). Hvad kom vi til at forstå da slet ikke med lille sværhedsgraden af rene intuition var netop denne opfattelse af reel ligestilling mellem masse og energi. Massen blev dengang anset for udelukkende som en kompleks form for energi. Var bestemt ikke let for fysikere fra fortiden, er blevet fortrolige med dette nye og unikke billede af virkeligheden, i virkeligheden. Det tog flere år, så efterhånden i den akademiske verden var fuldt accepteret denne nye skole tænkte . Et vendepunkt for dette nye paradigme, i hvert fald gav de to tyske videnskabsmænd Otto Hahn og Fritz Strassmann, da han i december 1938, opdagede de, kernespaltning. Bombardere uran med neutroner, fandt de blandt produkterne fra reaktionen mellem nogle af elementerne i mellemliggende masse tal, såsom radioaktivt barium, hvis tilstedeværelse blev oprindelig uforklarlig. I 1939 annoncerede

Lise Meitner og Otto Frisch, en løsning på denne gåde. Disse opdagelser gav dermed bekræfter Einsteins ækvivalens masse og energi, 34 år efter at han havde lagt om halvfjerds år er gået, fra at fjerne 1939, og fra da vi indtil nu kan sige, at vores vision af virkeligheden, der stadig hviler solidt på sit fundament af Einsteins berømte ligning (E=mc^2), og hvad det dybest set får os til at overveje, nemlig: masse og energi er en og samme ting, men med forskellige aspekter og derefter af hensyn til bekvemmelighed, defineret ved forskellige navne. I de seneste år, takket være de mange nye opdagelser inden for kvante beregning, har mange fysikere begyndte også at stille følgende spørgsmål: Men hvis massen er intet andet end en kompleks form for energi, der ønsker at gå videre i I sidste ende, hvad er grundlæggende element af energi? Tja svaret på dette spørgsmål kunne være: Energi er intet andet end en kompleks form for information, så de grundlæggende bestanddel af energi, er intet andet end oplysninger i sin grundtilstand. Men prøv at forstå de grunde, der førte mig til at gøre denne bekræftelse, og især at identificere de baserer på en sådan hypotese. I begyndelsen af halvtredserne, den amerikanske matematiker og ingeniør Claude Elwood Shannon, der det teoretiske fundament for, hvad der ville have været anerkendt som de næste par år: Information Theory. Et af de mest nysgerrige og interessante er dannet ud fra denne teori, var den tætte korrelation mellem entropi og termodynamik snarere end på oplysninger i et givet system. Med andre ord, er det i sidste ende kom til at forstå det, at enhver stigning i termodynamiske entropi, svarer til et tab af information om et givet system, og vice versa. Enheden for måling af en mængde oplysninger udtrykkes med ordet bit. Nu, for eksempel, selv om vi sætter et givet system til en temperatur tæt på det absolutte nulpunkt, dets entropi værdier falde op til næsten nul, og derfor er dens niveau af oplysninger tendens til at det maksimalt tilladte. På dette tidspunkt, nogle enkle analog argumentation gør er at stille dig selv følgende spørgsmål: Men med stigningen i entropi i et system, kan findes på samme tid et tab i mængden af energi (varme) af systemet, og såvel parallel hvad vi altid har også et tab af information relateret til dette system, kunne det ikke forbundet med-knyttet til mængden af energi (varme), at is

spredt i miljøet på grund af den anden lov om termodynamik? Og hvis ja, hvordan er det relateret? Hvad er den tynde linje mellem en smule information og en elektron af energi? Men vi taler om to forskellige ting (og elektron-bit), eller det samme, men med forskellige aspekter (såsom ligestilling af masse og energi)? Og hvis vi i sidste ende finde ud af, at bit og elektron er simpelthen to typer af enheder, som vi kan definere de grundlæggende begreb af energi? Nå da, at stillet spørgsmålet: Hvor mange tusinder, millioner eller milliarder af bits er nødvendige for at være et enkelt elektron (eller joule) af energi? Glem ikke, at Schrödinger ligningen bølgefunktionen beskriver sandsynligheden amplitude, og ingen forhindrer os i at erstatte / omdefinere amplitude (P) med en vis mængde information (I)! Så her i det væsentlige, hvor mit forslag om at overveje de oplysninger, som en slags grundlæggende bestanddel af energi. Højre på dette punkt kunne man spørge: Hvorfor et tab af energi (varme) fører til en øget information og ikke en reduktion. Vi så løsningen af dette paradoks. Overvej ethvert organ har en vis masse, hvis vi øger temperaturen (T) for denne tilsynsmyndighed ville have en strøm af energi (E) fra det pågældende organ bevæger sig ind omkring det. Kroppen er derfor ret til at miste en vis mængde information (I), og det vil se ud som et system med en høj entropi, de oplysninger, som kroppen vil miste, vil imidlertid blot flytte den til det omgivende miljø, øge informationen. Derfor har vi aldrig kan måle udseende oplysninger, at den begrundelse, at det altid ville være uden for ethvert organ eller system termodynamiske entropi. Det er ikke utænkeligt, så er disse overskydende oplysninger kan gå til at fusionere til ét eller flere skjulte dimensioner som angivet i strengteori. I modsætning dog, når reduceret temperatur (T) af dette organ, ville vi bremse strømmen af energi (E), at kroppen bevæger sig ind i det circostante.A temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt, ville energistrømmen være næsten nul, i hvilket tilfælde de oplysninger, (I) ville have nogen mulighed for at overføre fra det pågældende organ med miljøet omkring det. Kroppen så ville have det maksimale tilladte mængde af information.

Afspejle på dette spørgsmål: Når et system mister en vis mængde af information, ville dette medføre, måske, at oplysninger, der hænger sammen med energiindholdet (varme) under entropisk proces, bør også spredes i miljøet omgivende op til opløses helt? Hvis så vi ville have at gøre med to områder dynamisk information af samme intensitet, der kan interagere med hinanden, at fusionere med hinanden, og endelig opløse i miljøet omkring det betragtede system. Men ikke, heldigvis. [Field af dynamisk information, du bare ønsker en masse information kan bevæge sig i rummet og størrelse, selvorganiserede og tidskonstant, nemlig at der absolut ikke følger den anden lov om termodynamik (entropi princippet). Og derfor Derfor næsten evig]. Ved dynamisk inden for information, der består af en vis mængde bits af oplysninger inden for visse grænser af intensitet, vil aldrig gå at udgøre en enkelt elektron eller joules. Så det, selv (ikke at kunne interagere med resten energi, som er langt mere intens og fysisk målt med instrumenter, der kan interagere med andre elektromagnetiske felter fra det pågældende system), forbliver uafhængigt af enhver entropisk proces termodynamiske. Det vigtigste, vi kan udlede af disse overvejelser er, at en dynamisk felt af information, der falder inden for visse grænser for intensiteten, er ikke bundet af nogen form for proces termodynamiske entropi. Nogle gange er det følger tendensen, men er ikke underlagt nogen indblanding felt. Det er derfor i stand til selv at

organisere sig, dvs at vedligeholde og justere sin struktur i tid, uden nogen indblanding fra den fælles energipolitik felter, der udgør systemet betragtes miljøet. Desuden vil det være i stand til at fusionere med andre områder inden for dynamisk information af den samme intensitet og dermed øge sin rumlige udstrækning, men ikke nødvendigvis den grad af intensitet. Og nu lad os finde ud af hvad, der er at gøre alt, hvad jeg har forklaret hidtil med begrebet Soul. Det menneskelige sind, som vi ved, producerer et bestemt magnetfelt i snesevis af femtoTesla (1 ft = 10 ^ -15 T). Dette område, må vi simpelthen vores hjerne aktivitet. Allerede føtal tilstand, dvs et par måneder før vores fødsel, vores hjerner, takket være dens konstante aktivitet, producerer en række dynamisk information fra det øjeblik vi bliver født, flere år at vokse mere intens, indtil du når en vis grænse. Nu er det afgørende, at der er én ting helt klart: de dynamiske inden for information produceret af aktivitet i hjernen og de elektromagnetiske (langt mere intens, kunne vi definere affald, da der er intet andet end resultatet af arbejdet gør vores hjerne aktivitet at producere vores tanker, som i sidste ende gøre op for vores felt af dynamisk information), er to forskellige ting, og ikke interagerer med hinanden! .Hvis du virkelig ønsker det, kan vi identificere inden for informations-dynamik i vores hjerne som en slags resonans i magnetfeltet skyldes hjernens aktivitet (langt mere intens og derfor måles ved fysisk instrumenter). Scales tæt på Planck længde, rum og tid mister enhver fysisk forstand, og derfor begrebet selve energien lider af dette syndrom (lad os ikke glemme, at i naturen kan der ikke være plads tomt felt, eller energi; så meget, at selv de kvantevacuet, uanset om falske eller sande vakuum, er i hvert fald fyldt med virtuelle partikler - Feynman docet). Et felt af dynamiske oplysninger er derefter op, at en del af virkeligheden helt vægtløs og kan påvises ved fysiske instrumenter, som under den grænse defineret af Planck længde (* 1). Af denne grund derfor, enhver form for resonans, som tager form eller hidrørende fra bestemte hjernebølger, som rangerer lavere end Planck tærskel, der er uafhængig af enhver form for interaktion med verden subnuclear (bestående af kvarker, gluoner og så videre).

Som vi tidligere har set inden for et dynamisk information kan selv tilrettelægge, dvs at vedligeholde og justere sin struktur i tid, uden nogen indblanding fra den fælles energi foretag op i miljøet af det pågældende system (i dette tilfælde: det menneskelige sind - miljøet omkring det). Her så på hvilke betingelser vi kunne forstå begrebet sjæl, eller er det betragtes som en særlig type af dynamiske information område, i stand til at adskille fra den fysiske krop at hosts, når der er flere forudsætninger forblive knyttet til deres kilde elektromagnetiske (hjerne aktivitet). At sige så, at Soul ikke dø aldrig, derfor i princippet helt korrekt. At sige at dyr (udover mennesker) har en sjæl, selv i dette tilfælde er i princippet korrekt. Alle disse antagelser og overvejelser, efter min mening er helt enige, og beslægtede til teorien om Rupert Sheldrake’s morfogenetiske felter, at Richard Dawkins om formidling af Memes (memetic), og endelig til den, Carl Gustav Jung, den ubevidste kollektiv. I ortodokse videnskab, er hele diskussionen om samspillet mellem termodynamiske entropi og information, gælder kun og udelukkende på isolerede systemer (åbne og lukkede), hvor en observatør er i stand til at interagere med det pågældende system og derefter opdage- beregne alt, hvad der sker i selve systemet (som han tilhører). Denne betingelse er således den eneste vi får lov til at vide, baseret på hvor vi kan måle, beregne hver skridt var energi, med niveauet for deres entropi (termodynamiske og Information) og mængden af information. Fra denne antagelse, kan du derefter komme til denne konklusion: For alle observatør, der er i en termodynamisk system er det umuligt at måle, beregne mulige oplysninger, der flytter eller er uden for dit referenceramme. Everett mangeverdener hypotese, alle disse er mine observationer helt sikkert grobund. Jeg er heller ikke til hensigt her at gå videre i retning af den retning, da den komplekse emne, tror jeg ikke er tilfældet. Ordene vil rapporten nedenfor, fysikeren Frank J. Tiplers er ikke mine: „(...) Alle enheder i Universet nuværende kodning mængden af oplysninger, langt mindre end det tilladte beløb af kvantefeltteori. For eksempel, hvis et brintatom ville indkode

alle oplysninger, der er tilladt i henhold til Bekenstein grænse kunne indkode omkring 4 x 10 ^ 6 bits af oplysninger (...) Så et brintatom kunne indkode omkring en megabyte information, mens der normalt en masse mindre kodning bit.La brint masse er bestemt ikke udnyttes effektivt: Hvis vi antager, at radius er, at en proton (R=10^-13cm), mængden af information kodet i proton består af kun 44 bits! Denne værdi er meget lille i forhold til kompleksiteten af de proton - tre valens kvarker, gluoner og kvarker utallige virtuelle - det er faktisk så kompliceret, at vi endnu ikke har formået at beregne de grundlæggende status af principper ved hjælp af Standardmodellen Selv med de mest avancerede supercomputer!“ Nå, nu vil jeg spørge: Hvordan vi forsøger at løse dette, kalder det gåde Information mangler? Resterende stærkt forankret i de Minkowski rumtiden, eller forsøger at gå en attimino end dette begreb i virkeligheden, måske omfatter idéen om en multi-dimensional Universe (se strengteori) og ikke mindst, den hypotese at Everett’s mange verdener? Så længe vi fortsætter med at forvise disse teorier i matematikkens verden, stærkt tvivlende deres potentiale involvering i fysiske virkelighed vi kender, næppe i stand til at gøre nogle fremskridt i forståelsen alt udtaget i verden af science fiction og det paranormale. De ting, der gør mig mest vred, er, at Schrödinger allerede har vist mere end et halvt århundrede siden, at vi i sidste ende ikke er andet end sandsynligheden bølger ... men ingen synes at stadig ønsker at forstå. For en diskussion om den fysiologiske basis af bioelektromagnetiske signaler, se bemærkninger til afvikling af Dr. Andrea Brovelli i form af Neuroscience for de studerende ved universitetsuddannelse inden for bioteknologi, University of Trieste: http://fc.units.it/ppb/Segnali/Segnali1.html Noter: (* 1) For videnskaben om virtuelle partikler kan eksistere, det er, hvad vi kunne kalde de grundlæggende bestanddele af kvantevacuet. Og her er vi, hvis vi bruger en populær term i området immaterielle. Så for videnskab, kan der være noget

immaterielle, ikke er lavet af sagen. Hvad vi har brug for at forstå, at gå videre i diskurs, er, at længder tæt på Planck skalaen, er det vanskeligt at afgøre, hvad der er ponderable og hvad der ikke er. I en nylig artikel jeg talte om for eksempel Planck massen, og hvordan de kan falde yderligere ved høje energier, i sammenstødet mellem partikler i Large Hadron Collider (http://www.altrogiornale.org/news.php?extend.5593). Nå, denne artikel taler om, hvordan virkeligheden kunne tage form, hvis de ekstra dimensioner af strengteori virkelig eksisterer og har kvalitet egne. Ikke udelukkes derfor, at under Planck massen, kan der være fænomener i nær tilknytning til andre dimensioner af rum-tid (især da det menes, ifølge de seneste analyser, kan denne information gå tabt under Planck masse!). Derfor sige, at oplysningerne ikke går tabt, sige, at en inden for dynamisk information under Planck massen, kan nemt findes! Hvis der på dette punkt er vi forbinder begrebet sjæl, at inden for et dynamisk information, vi indser, at alt passer og så også det, vi kan aldrig observere fælles fysiske redskaber, der kan teoretisk eksistere. Fausto Intilla, August 31, 2009 Officielle hjemmeside: WWW.OLOSCIENCE.COM