You are on page 1of 5

1

BURUTU DAITE ZK E EN
EKINTZA D IDAKTIK OAK
1.“Museo eta elizako bisita gidatua”
Diaporama, museo etnografikoa, eliza...
IRAUPENA: Ordubete.
EGUNAK: Aldez aurretik deitu
eguna eskatzeko.

TELEFONOA: 688803608

PREZIOA:Taldekidea 2€/ Esko-
lako ikaslea 1,75€/ Bisitaria 3€
Haurra 1,50

EKINTZAREN LABURPENA:
Lehenengo, Larraulgo historia
eta herritarren testimonioak
biltzen duen ikusentzunezkoa
ikusiko dugu, ondoren museoan
dauden tresnak ikusiko ditugu
eta azkenik, San Esteban Eliza
eta bertako XVI. mendeko gri-
sella.

2.“Txuringadi Errotara bisita”

IRAUPENA: Ordubete.

EGUNAK: Aldez aurretik deitu
eguna eskatzeko.

TELEFONOA: 688803608

PREZIOA: Bisitaria 1€
(gehienez 15 lagun)

EKINTZAREN
LABURPENA:

Larraulen dagoen errota bisi-
tatu ezkero, irina eta energia
elektrikoa nola lortzen diren
ikusi ahal izango dugu!

Helbidea: Larraulgo Ekomuseoa-San Esteban plaza 20159- wwwlarraulgoekomuseoa.com-Tlf:688803608-info@larraulgoekomuseoa.com
2 3. “Ondare kulturalen ibilbidea”
Goienetako perratokia, ur depositoa, Arpideko karo-
bia, Argibel, Larrunbide Etxeberriko bitxikeriak
( oilarrak, babarrun ekoizpena...).

IRAUPENA: 2,30 ordu.

EGUNAK: Aldez aurretik deitu
eguna eskatzeko.

TELEFONOA: 688803608

PREZIOA: 2€ pertsonako
(gehienez 15 lagun)

EKINTZAREN LABURPENA:
Larraul ingurutik paseo eder
bat emanez, Goienetako perra-
tokia ikusiko dugu, gorago ka-
robi zuloa eta bukatzeko La-
rrunbide Etxeberriko zenbait
altxorretaz gozatu ahal izango
dugu.

4. “Larrolako behitegira bisita”
IRAUPENA: Ordubete.

EGUNAK: Aldez aurretik deitu
eguna hartzeko.

TELEFONOA: 688803608

PREZIOA: Bisitaria 1€
(gehienez 15 lagun)

EKINTZAREN LABURPENA:
Larrola baserriko ukuilua ikusi
ahal izando dugu. Esne behi
frisiarren ezaugarriak ikasiko
ditugu eta txekorrekin lotutako
hainbat bitxikeri ezagutuko
ditugu!

Helbidea: Larraulgo Ekomuseoa-San Esteban plaza 20159- wwwlarraulgoekomuseoa.com-Tlf:688803608-info@larraulgoekomuseoa.com
3 7. “Ukendu eta olio tailerra”

IRAUPENA: 2 ordu=ukenduak
Ordubete=olioak

EGUNAK: Aldez aurretik deitu
eguna hartzeko.

TELEFONOA: 688803608

PREZIOA: HHko taldea 60€
(gehienez 10 lagun-gutxienez 6
lagun)/ LHko taldea 100€ ( ge-
hienez 10 lagun-gutxienez 6)
EKINTZAREN LABURPENA:

LHko umeekin sendabelar eza-
gunenak erabiliz, hainbat gaitz
sendatzeko balio duten uken-
duak egingo ditugu.
HHko haurrekin olioa egingo
dugu. Tailerrean egindako
ukenduak eta olioak etxera era-
man ahal izango dira.

8.“Bertso tailerra”
IRAUPENA: 60 minutu.

EGUNAK: Aldez aurretik deitu
eguna hartzeko.

TELEFONOA: 688803608

PREZIOA: 12 urtetik behera-
koak 75€ (gehienez 15 lagun/
gutxienez 6 lagun).12 urtetik
garakoak 60€( gehienez 10 la-
gun/gutxienez 6 lagun)

EKINTZAREN
LABURPENA:
Partehartzaileari bertsoak egi-
teko behar diren oinarrizko
teknikak eta bertsolaritzari bu-
ruzko azalpen orokorrak era-
kutsiko dizkizuegu.

Helbidea: Larraulgo Ekomuseoa-San Esteban plaza 20159- wwwlarraulgoekomuseoa.com-Tlf:688803608-info@larraulgoekomuseoa.com
4 9. “Egur taila tailerra”

IRAUPENA: 60 minutu.

EGUNAK: Aldez aurretik deitu
eguna eskatzeko.

TELEFONOA: 688803608

P RE ZI O A: 12urt et i k behera
150€(gehienez 10lagun/gutxienez
6 lagun) 12 urtetik gorakoak
200€ (gehienez 15 lagun/
gutxienez 6 lagun).
EKINTZAREN
LABURPENA:
Herriko artisaua den Karlos
Irazurekin, egur tailari bu-
ruzko kontuak ikasteko auke-
ra izango dugu.

10. “Ogi eta gaileta tailerra”

IRAUPENA: 2 ordu= ogia
Ordubete= gailetak

EGUNAK: Aldez aurretik deitu egu-
na hartzeko.

TELEFONOA: 688803608
PREZIOA:HHko taldea 60€ ( gehie-
nez 10 lagun/gutxienez 6 lagun).
LHko taldea 100€ (gehienez 10lagun/
gutxienez 6 lagun)
EKINTZAREN LABURPENA:

Tailer honetan LHkoek ogia egiten
ikasiko dute eta HHkoek forma
desberdinetako gailetak egingo di-
tuzte. Gainera sukaldean eginikoak
etxera eraman ahal izango dituzte
probatzeko!

Helbidea: Larraulgo Ekomuseoa-San Esteban plaza 20159 wwwlarraulgoekomuseoa.com-Tlf:688803608-info@larraulgoekomuseoa.com
5 5. “Egur artisautza tailerrera bisita”

IRAUPENA: Ordubete.

EGUNAK: Aldez aurretik deitu
eguna eskatzeko.

TELEFONOA: 688803608

PREZIOA: 1€ pertsonako
(gehienez 15 lagun)

EKINTZAREN LABURPENA:
Larraulgo kaskoan dagoen
egur-tailerra, bertatik bertara
ikusteko aukera izango dugu.
Nahi izan ezkero, salgai daude
herriko artisauak egindako
hainbat lan.

6. “Buztin tailerra”
IRAUPENA: Ordubete.

EGUNAK: Aldez aurretik deitu
eguna eskatzeko.

TELEFONOA: 688803608

PREZIOA: 12 urtetik behera-
koak 100€( gehienez 10 lagun/
gutxienez 6 lagun). 12 urtetik
gorakoak 150€( gehienez 15 la-
gun/gutxienez 6 lagun).

EKINTZAREN LABURPENA:
Herriko artisauarekin batera,
buztina lantzeko teknikak ikasi
ahal izando dituzu. Oinarrizko
formak landu eta buztin mun-
dura hurbiltzeko aukera apro-
posa duzu hau.

Helbidea: Larraulgo Ekomuseoa-San Esteban plaza 20159- wwwlarraulgoekomuseoa.com-Tlf:688803608-info@larraulgoekomuseoa.com