Composició amb Adobe Indesing

Diferències entre “Modo de composición de párrafo de Adobe” i “Modo de composición de línea única de Adobe”.
En aquest exemple s’observa el mateix paràgraf justificat amb els dos mètodes sense diferències en la partició de paraules a final de les línies de text.
Modo de composición de párrafo de Adobe. Modo de composición de línea única de Adobe.

Jatsia per vulgada fama fos informat de vostres virtuts, molt majorment ara he hagut notícia d’aquelles, per vostra senyoria voler-me comunicar e disvetlar vostres virtuosíssims desigs sobre los fets dels antics virtuosos e en fama molt gloriosos cavallers dels quals los poetes e historials han en ses obres comandat perpetuant llurs recordacions e virtuosos actes.

Jatsia per vulgada fama fos informat de vostres virtuts, molt majorment ara he hagut notícia d’aquelles, per vostra senyoria voler-me comunicar e disvetlar vostres virtuosíssims desigs sobre los fets dels antics virtuosos e en fama molt gloriosos cavallers dels quals los poetes e historials han en ses obres comandat perpetuant llurs recordacions e virtuosos actes.

En el paràgraf següent s’ha introduït una correcció al text amb l’opció “composición de línea única”. El text es recompon a partir de la línia on hem fet el canvi. Aquest és el mètode tradicional, la justificació i la partició de paraules abans de la correcció no es veu afectada. Es considera la línia com la “unitat de justificació”.
Modo de composición de línea única de Adobe.

Jatsia per vulgada fama fos informat de vostres virtuts, molt majorment ara he hagut notícia d’aquelles, per vostra senyoria voler-me comunicar e disvetlar vostres virtuosíssims desigs sobre los fets dels antics virtuosos e en fama molt gloriosos cavallers dels quals los poetes e historials han en ses obres comandat perpetuant llurs recordacions e virtuosos actes.

# de #

Jatsia per vulgada fama fos informat de vostres virtuts, molt majorment ara he hagut notícia d’aquelles, per vostra senyoria voler-me comunicar e disvetlar vostres virtuosíssims desigs sobre los fets dels antics de virtuosos e en fama molt gloriosos cavallers dels quals los poetes e historials han en ses obres comandat perpetuant llurs recordacions e virtuosos actes.

Finals de línies anteriors iguals:

En cavi, si afegim la mateixa correcció al paràgraf i està seleccionada l’opció “composición de párrafo” es pot recompondre el paràgraf sencer. Inclús línies de text anteriors a la que inclou la esmena. Es considera el paràgraf com “l’objecte a justificar”. En l’exemple s’observa com varien les particions de les línies precedents a l’esmena.
Modo de composición de párrafo de Adobe. Finals de línia anteriors amb partició diferent:

Jatsia per vulgada fama fos informat de vostres virtuts, molt majorment ara he hagut notícia d’aquelles, per vostra senyoria voler-me comunicar e disvetlar vostres virtuosíssims desigs sobre los fets dels antics virtuosos e en fama molt gloriosos cavallers dels quals los poetes e historials han en ses obres comandat perpetuant llurs recordacions e virtuosos actes.

# de #

Jatsia per vulgada fama fos informat de vostres virtuts, molt majorment ara he hagut notícia d’aquelles, per vostra senyoria voler-me comunicar e disvetlar vostres virtuosíssims desigs sobre los fets dels antics de virtuosos e en fama molt gloriosos cavallers dels quals los poetes e historials han en ses obres comandat perpetuant llurs recordacions e virtuosos actes.

(c) Salvador Carmona Rodríguez 2010. Creative Commons Reconeixement CompartirIgual 3.0-es