UNIV.MED.FARM.TÂRGU-MUREŞ CLINICA NEUROLOGICĂ Prof.dr.

ION PASCU SINDROAMELE TULBURĂRILOR DE VORBIRE Neuropsihofiziologie - Comunicarea interumană - Comunicarea -lingvistică: vorbirea - înţelegerea verbală (decodare) - exprimarea verbală (incodare) - lexia: citirea semnelor scrise (decodare) - grafia: exprimarea în scris (incodare) -extralingvistică: mimica, gesturile - Vorbirea (limbajul): acord de sunete convenţionale, de simboluri, pe care individul le emite . (verbal sau în scris) sau pe care le percepe (verbal sau citit) - Limbaj -exterior } àgândire -interior } ä - Niveluri lingvistice: - fonetic: sunete separate (litere) - fonologic(foneme): litere ce se succed într-o anumită ordine: di- sau triftongi, grupuri bi- sau triconsonantice - silabic: nivel pur articular, în care nu apare încă sensul - al cuvântului: principalul purtător al sensului - al sintagmelor: grupări structurale de cuvinte (simple sau complexe = propoziţii, fraze) - semantic: sensul cuvintelor - Caracteristicile limbajului - paradigma: alegerea cuvântului adecvat - sintagma: legi de organizare a cuvintelor, specifice fiecărei limbi - fluenţa: cursivitatea cuvintelor - mobilitatea: rapiditatea înţelegerii şi exprimării cuvintelor - accentul: specific fiecărui cuvânt - intonaţia } specifice exprimării - modularea } propoziţiilor sau - cadenţa } frazelor - Organizarea anatomică - organele efectoare: laringe, limbă, faringe, buze, diafragm - structuri nervoase - neuron motor periferic: ultimele 4 perechi de nervi cranieni central: - fsc.geniculat - sistemul- cerebelar - extrapiramidal - cortexul cerebral. tulb.ale emisiei şi articulării cuvintelor - dislalia: imposibilitatea de a pronunţa anumite sunete sau combinaţii de sunete - sunete -dentale - labiale - rotacism (tulb.ale expresiei lui "r") - rinolalia: vorbire nazală în paralizii de văl palatin - disfonia: tulb.emisiunii fonemelor sau cuvintelor - în pareze sau paralizii ale elementelor fonatorii - păstrarea limbajului interior chiar în afonii - dizartria (dizartria propriu-zisă): tulb.ale modelării, ritmului, cadenţei şi armoniei vorbirii - extrapiramidală: { - bradilalia - parkinsoniană (paleostriată) { - tahifemia afonă

2

{ - palilalia - coreică (neostriată): - explosivă - panstriată: explosivă, sacadată, tulb.de articulare - cerebelară: sacadată, scandată - din paralizia generală progresivă: trenantă, ezitantă, scandată - funcţionale: bâlbâiala - mutismul (alalia): imposibilitatea totală de exprimare - din surdimutitate - pitiatic - akinetic Tulb.ale recepţiei, comprehensiunii, formării şi expresiei simbolurilor verbale (afazia) - afazia: - tulb.dobândită a limbajului, cu pierderea semnificaţiei şi utilizării semnelor convenţionale de limbaj, cu deficit în organizarea conceptelor şi în formarea simbolică a gândirii

afazia senzorială (receptivă, Wernicke) - surditatea verbală: "aude, dar nu înţelege" - tulb.analizatorului verbo-acustic (ariile 21 şi 22 temporale din emisf domin - tulb.înţelegerii vorbirii - perseverarea (intoxicaţia prin act sau prin cuvânt) - parafazia: înlocuirea, omisiunea sau inversiunea fonemelor,silabelor sau - jargonofazia: construirea de noi cuvinte - logorea - ecolalia: repetarea întrebărilor - afazie amnestică (amnezie verbală) = imposibilitatea de pronunţare a unor . cuvinte prin evocare = sechela unei afazii senzoriale - un poliglot nu poate vorbi în limba străină pe care a învăţat-o - cecitatea verbală: alexia - tulb.analizatorului verbo-optic (ariile 39 ş 40 din emisfera domin) - alexie -literală } afazică -silabică } -verbală (agnozică) - tulb.de ordin psihic - amnezii multiple - pierderi în achiziţiile lor de cultură - scăderea activităţii intelectuale afazia motorie (expresivă): "înţelege, dar nu exprimă" - afemia (afazia motorie pură, anartria Pierre-Marie) - leziuni în centrul lui Broca (piciorul frontalei a III-a, ariile 44, 45 Brodmann) - tulb.artrice: dezintegrarea fonetică - disprozidii: variaţii de intensitate, de ton, de ritm, de timbru - stereotipie verbală: reducerea limbajului vorbit la o expresie stereotipă - agramatism: "stil telegrafic" de vorbire - parafazii - jargonofazii - perseverări (intoxicaţii prin cuvânt) - agrafia, paragrafia, jargonografia, perseverarea grafică afazia mixtă (totală, Broca) - senzorială + motorie - predominanţa uneia din cele 2 forme - bolnavul vorbeşte puţin sau deloc, vorbirea spontană este mult mai tulburată . . decât vorbirea repetată şi aceasta mai mult decât vorbirea automată

.

3

alte forme de afazie - afazia amnestică: formă independentă de afazie - acalculia: nu poate opera cu cifre - lez.parieto-temporo-occipitală (emisf.dom.) - sdr.Gerstmann - amuzia - senzorială } - motorie } agnozii muzicale - afazii transcorticale: în fazele de regresiune ale marilor afazii - motorie: vorbire spontană deficitară, vorbire repetată bună - senzorială: vorbirea repetată corectă, cu mari tulb.de înţelegere