You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN RANCANGAN TANAH BELIA , BUKIT CHANGGANG , 42700 BANTING, KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tel : 03-31491651 Fax : 03-31491651

PN NAZIRAH BINTI AHMAD SK Rancangan Tanah Belia, 42700 Banting, Selangor. Tuan/Puan Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Unit Kurikulum Tahun 2010 Perkara di atas dirujuk.

4 Januari 2010

2. Sukacita dimaklumkan tuan/puan dilantik sebagai PENTAKSIR PLBS BAHASA MELAYU berkuatkuasa 2 Januari 2010 hingga 31 Disember 2010. 3. Semoga dengan pelantikan ini tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan dedikasi bagi meningkatkan kecemerlangan proses pendidikan di sekolah ini. Sekian, terima kasih. SAYA GURU AMANAH Saya yang menurut perintah,

Saya PN NAZIRAH BINTI AHMAD Menerima pelantikan ini dan akan menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan dedikasi bagi meningkatkan kecemerlangan proses pendidikan di sekolah ini. Disahkan oleh,

t.t....................................... .....

....................................................... ( HJ JAINI BIN DARSAN ) GPK Pentadbiran SKRTB