You are on page 1of 2

Pengaruh rakan sebaya -dianggap orang yg paling mengerti -sukar untuk menentukan yang mana baik dan buruk

Masyarakat -mengamalkan sikap aku-aku dan kau-kau Factor-faktor berlakunya gejala social Media massa -pengaruh media mengeluarkan crita barat yg sensasi -penggunaan IT yang

Agama -kurang diberi didikan agama -masih tercari-cari maksud agama sendiri

Ibu bapa - komunikasi antara remaja dan ibu bapa kurang - kesibukan bekerja dari pagi sampai ke petang - dari awal tidak menanamkan sifat sahabat dlm keluarga

Punca-punca yang mendatangkan gejala sosial ialah disebabkan globalisasi dan modenasasi yang semakin canggih.Lazimnya kita sebagai manusia