You are on page 1of 4

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ

7 9

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4. 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2.

BEVEZETÉS ÜZLETI MODELLEK AZ ÜGYVÉDKEDÉSBEN

Klasszikus ügyvédi üzleti modell Marketing ügyvéd-üzleti modell Ügyvédi társulás, mint üzleti modell Online ügyvédi iroda, mint üzleti modell
AZ ÜGYVÉDI MARKETING

15 16 17 19 20

24 Praxis-marketing: a klasszikus ügyvéd-marketing 29 A kapcsolat marketing 30 A kereskedelmi reklám lehetőségei az ügyvédi tevékenységben 31 Ügyvédi reklám a hagyományos médiában 35 Ügyvédi reklám az interneten 38
MINDEN, AMIT AZ ÜGYVÉDI HONLAPRÓL TUDNI KELL

Ügyvédi honlap-szabályok Ügyvédi honlap az ügyvédi praxis szolgálatában

46 47 53

4

4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

Milyen a jó ügyvédi honlap? Ügyvédi honlapok újabb lehetőségei Az igazi online ügyvédi iroda Az ügyvéd saját honlapja

54 61 62 65 66 70 72 76 79 79 80 82 82 84 84 85 85 85 86 86 88 88 91 93 93 99

5. ÜGYVÉDI MUNKADÍJ A GYAKORLATBAN 5.1. Az ügyvédi munkadíjra vonatkozó szabályok 5.2. Díjmegállapítási alapelvek 5.3. Díjmegállapítási módszerek a gyakorlatban 5.3.1. Egyösszegben meghatározott (fix) díj 5.3.2. Tételes díj 5.3.3. Százalékban kifejezett díj 5.3.4. Egyedileg meghatározott díj 5.3.5. Óradíj 5.3.6. Sikerdíj 5.3.7. Felmondási díj 5.3.8. Átalánydíj 5.3.9. Kombinált díj 5.3.10. Szívességi ügyintézés 5.4. Emelt díjak 5.5. Engedmények 5.6. A díjfizetés időpontja 5.7. Költségtérítések 5.8. Az optimális díjmegállapítás és szempontjai 5.9. Megállapodás a megbízási díjban 5.9.1. A díjmegállapodás alapjai 5.9.2. Szerződési technikák a megbízási díjra

5

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

AZ ÜGYVÉDI IRODA ÜZEMSZERŰ MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI

102 107 108 117 117 119 120 128 132 133 135 141 143 145 147 150 151 151 156

Hogyan kössük meg és foglaljuk írásba az ügyvédi megbízási szerződést? Általános szerződési feltételek alkalmazása Kizárható-e az ügyvédi munkadíj visszakövetelése? Felelősség-kizárás, korlátozás az ügyvédi megbízásban Rövidebb elévülési idő megállapítása Az ügyvéd adatvédelmi kötelezettségei Pénzmosás elleni kötelezettségek az ügyvédi tevékenységben
ÜGYVÉDEK ADÓZÁSA

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10.

Alapvető adókötelezettségek és adózási ismeretek Az egyéni vállalkozónak minősülő ügyvéd adózása Az ügyvédi iroda adózása Adózás az EVA hatálya alatt Ügyvédek járulékfizetése Általános forgalmi adó az ügyvédi tevékenységben Helyi iparűzési adó kötelezettség Vállalkozások kommunális adója Cégautó adó az ügyvédi tevékenységben Az adózás rendje

6

8. 8.1. 8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 9.

MELLÉKLETEK

157 159 174 178 179 180 195 199 200 201 204 205 206 207 208

Ügyvédi Megbízási Feltételek egyéni ügyvéd részére Ügyvédi díjszabás Ügyfél azonosító adatlap Nyilatkozat tényleges tulajdonos személyéről Ügyvédi Megbízási Feltételek ügyvédi iroda részére Ügyvédi díjszabás Ügyfél azonosító adatlap Nyilatkozat tényleges tulajdonos személyéről Ügyvédi megbízási szerződés minta Ügyvédi tényvázlat Teljesítés elszámolás óradíjhoz Teljesítés igazolás Adatkezelési hozzájárulás minta
FÜGGELÉK

CD lemez a Mellékletek szerinti okiratok mintájával