You are on page 1of 24

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
Áñ. Öýëëïõ 4188
ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ

ÍÝïé
áãùíåò

ÇÐÅÉÑÏÕ

Ο Δήμος Άνω
Πωγωνίου τίμησε
τους νεκρούς του
Óåëßäá 17

Για την ανάδειξη επικεφαλής στην ενιαία παράταξη

Για μη πώληση και ιδιωτικοποίηση της «Δωδώνης»

Κυβερνητικές εγγυήσεις ζητούν οι κτηνοτρόφοι

✔ Δεν εφησυχάζουν από
τις δηλώσεις των προέδρων
των Ενώσεων
ΣΕΛ. 4

Εντός της εβδομάδας
η δημοσκόπηση

✔ Οριστικά υποψήφιοι οι Μ. Ελισάφ, Γ. Παπαδιώτης,
Φ. Φίλιος, Β. Μασσαλάς και Μ. Κασσής

Eξαφανίστηκαν
δειγματολήπτες
από τον Αμβρακικό

Ανθρώπινη περιέργεια ή σκόπιμη
δολιοφθορά; ΣΕΛ. 7

Ένστολη κινητοποίηση
αύριο στην Αθήνα

Σώματα ασφαλείας
εναντίον ασφαλιστικού
ΣΕΛ. 13

Χωρίς εκπλήξεις και με πέντε υποψηφίους να τίθενται στην κρίση των πολιτών που θα κληθούν να λάβουν μέρος
στη δημοσκόπηση η ενιαία δημοτική
παράταξη μπαίνει στην τελική ευθεία για
την ανάδειξη του επικεφαλής της.
Τα ονόματα που έφτασαν τελικά στο

τέρμα και θα διεκδικήσουν τη θέση του
υποψηφίου δημάρχου, αφού θέση για
να συμπεριληφθούν στη δημοσκόπηση
διεκδικούσαν μέχρι και την τελευταία
στιγμή κι άλλοι, είναι αυτά των Μωυσή
Ελισάφ, Φίλιππα Φίλιου και Β. Μασσαλά από την ενιαία αντιπολίτευση (ο

πρώτος από την Συμμαχία Ενεργών
Πολιτών και οι άλλοι δύο από την
Συνεργασία για την Αλλαγή), ο Γιώργος
Παπαδιώτης, μέλος της ενιαίας παράταξης αλλά και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ
και τέλος ο νυν δήμαρχος Περάματος
Μιχάλης Κασσής
ΣΕΛ. 11

ΚΕΔΚΕ: «Ασφυκτικά τα νούμερα για τις λειτουργικές δαπάνες των δήμων»

ΣΕΛ. 3

Σήμερα μεταξύ ΓΓΠΗ και επιτροπής αγώνα

Καθοριστική συνάντηση
για τον ΧΥΤΑ Ελληνικού

✔ Νέο αποκλεισμό της χωματερής απ’ την ερχόμενη
Δευτέρα αποφάσισε ο Δήμος Μπιζανίου ΣΕΛ. 3 B’ αντιπρόεδρος στην ΕΕΠ Β’

και Γ’ εθνικής ο Χριστοβασίλης!

Συνέντευξη του Δημάρχου

Ο Δήμος Πρέβεζας αξιοποίησε το
Γ’ ΚΠΣ.
ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 22

ãíþìç ç ì þ í ã

Ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό και συνδυαστικές
αποφάσεις απαιτούν οι νέες περιφέρειες ΣΕΛ. 2

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr

2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ãíþìç ç ì þ í ã
Ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό
και συνδυαστικές αποφάσεις
απαιτούν οι νέες περιφέρειες
Οι δύο μονομάχοι για την Περιφέρεια Ηπείρου όλα πλέον
δείχνουν ότι θα είναι οι κ. Β. Αργύρης Γ’ αντιπρόεδρος
της Βουλής και ο κ. Καχριμάνης, Νομάρχης Ιωαννίνων.
Τα χαρακτηριστικά των περιφερειακών εκλογών είναι κατ’
αρχή κομματικά αν και σ’ αυτές τις εκλογές σημαντικό
ρόλο θα παίζουν οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων .
Η απαξίωση των δύο μεγάλων κομμάτων που διαφαίνεται
στις δημοσκοπήσεις είναι σίγουρο ότι θα εκφραστεί και
στις περιφερειακές εκλογές και έτσι η πολιτική προσωπικότητα και το εύρος των υποψηφίων θα έχουν ιδιαίτερη σημασία.
Ο περιφερειάρχης πρέπει να εκφράσει την περιφερειακή
πανηπειρωτική διάθεση των ψηφοφόρων για να κερδίσει
αυτές τις εκλογές. Μόνο με την κομματική ταυτότητα και
την κομματική υποστήριξη δεν θα είναι σίγουρη η εκλογή.
Οι κάτοικοι της περιφέρειας για πρώτη φορά θα μπουν σε
μία νέα λογική, που αφορά την περιφέρεια και καθώς
έδειχναν ενδιαφέρον για τα στενά όρια των δήμων και
των νομαρχιών και εστίαζαν κυρίως στα πρόσωπα παρά
στις εξαγγελίες και τον προγραμματικό λόγο,το έργο των
υποψηφίων να νοιώσουν και να εκφράσουν τον σφυγμό
των ψηφοφόρων θα είναι δύσκολο.
Η περιφέρεια όμως θα παίζει κύριο ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Οι αποφάσεις και οι προτεραιότητες θα έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα όλων μας.
Η εμπειρία σε θέματα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού, σε
συνδυαστικές αποφάσεις και στη σύνθεση απόψεων είναι
προσόντα απαραίτητα για τον περιφερειάρχη και τους
συνεργάτες του.
Τα κόμματα θα παίξουν το ρόλο τους αν και έχουν καταλάβει ότι είναι περίοδος που η συσπείρωση ψηφοφόρων
γύρω από το κόμμα δε θεωρείται βέβαιη.
Οι προσωπικότητες που θα ζητήσουν την ψήφο θα έχουν
μεγαλύτερη προτεραιότητα και βάρος στις προτιμήσεις
ψηφοφόρων.
Τα τοπικά χαρακτηριστικών των προηγούμενων νομαρχιακών εκλογών θα έχουν επίσης ρόλο στις τελικές αποφάσεις. Οι επαγγελματικές, προσωπικές και συγγενικές
σχέσεις παρόλο το εύρος της περιφέρειας παραμένουν
μέρος του παιχνιδιού.
Στην εκλογή των περιφερειαρχών όπως δείχνει προς το
παρόν το εκλογικό σώμα δεν θα αποφασίσει σύμφωνα
και μόνο με την κομματική προέλευση των υποψηφίων
αλλά και με όλα τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την
αυτοδιοικητική κατεύθυνση των εκλογών.
Η αφετηρία των δύο υποψηφίων κ. Αργύρη και κ. Καχριμάνη δεν είναι ίση. Ο κ. Αργύρης έχει ένα προβάδισμα
καθώς το ΠΑΣΟΚ παραμένει πρώτο κόμμα. Αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και με πολλές ιδιαιτερότητες.
Τα δύο μεγάλα κόμματα πρέπει να σπεύσουν να ορίσουν
και επισήμως τους υποψηφίους για να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για ζυμώσεις και οργάνωση.
Βαγγέλης Αθανασίου

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ
ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Καζάκος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá:
¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôéêό ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñùôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò
ÓïåëåìÝæïãëïõ, Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò

Summer hours: τι είναι η ζωή; Δυο τρεις σεζόν! Εάν
τις χάσει ο άνθρωπος κι αυτές, πως να παραμυθιαστεί
ότι έζησε; Η ξαφνική, βίαιη συνειδητοποίηση της ρευστότητας του κόσμου, αυτό το πράγμα που μας σπρώχνει να σηκωθούμε και να αδειάσουμε τη θέση μας
(υπάρχουν χιλιάδες στην ουρά που περιμένουν!) είναι
το πιο κοντά που έρχεται ο θάνατος με τη ζωή. Μετά
αρχίζει η κατηφόρα, αν και μερικοί την ονομάζουν
σοφία.
ÁÍ.ÄÅ.

Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
Γενικά προβλέπεται
αίθριος
καιρός.
Τοπικές νεφώσεις το
μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι βορειοÍ. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
δυτικοί 3 με 5 και
τοπικά στα νότια
πελάγη 6 μποÍ. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ
φόρ.
Θερμοκρασία
Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
σε μικρή άνοδο.
Í. ÁÑÔÁÓ
¢ñôá: Αίθριος.

ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ
Αλέκα Μπούση, Υπεύθυνη Διαχείρισης Πελατών
Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï
ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ
Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 4,5%
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.neoiagones.gr
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr

Τρίτη 13 Ιουλίου 2010
Σύναξις αρχιεπισκόπου Γαβριήλ,
Στεφάνου Σαββαϊτου

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ
ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ
ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ,
ôçë. 2651099111

ÂñÜäõ: Αίθριος.
Çãïõìåíßôóá:
Αίθριος.
ÂñÜäõ:
Αίθριος.
ÉùÜííéíá: Αίθριος.
ÂñÜäõ: Αίθριος.
ÐñÝâåæá: Αίθριος.
ÂñÜäõ: Αίθριος.
ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
ÁÑÔÁ
170 Ýùò 300 C
ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 210 Ýùò 310 C
ÉÙÁÍÍÉÍA
170 Ýùò 290 C
ÐÑÅÂÅÆÁ
210 Ýùò 280C

áíôßäïôï
ò
ù
.
..
Þ
ã
õ
ö
éá
Ùò ä

ί να
ο
ν
ϊ
ω
ρ
π
ι
Ο
άρχει
π
Υ
.
ν
υ
ο
γ
φεύ
ριμέε
π
υ
ο
π
ά
ουρ
έργο
ο
τ
ι
ε
δ
α
ν
νει
ÁÍ.Ä.Å
.
ε
μ
α
δ
που εί

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Σήμερα μεταξύ ΓΓΠΗ και επιτροπής αγώνα

Καθοριστική συνάντηση για το πώς
θα ανοίξει ο δρόμος προς ΧΥΤΑ
✔ Αν και η συνέλευση αποφάσισε να εμείνει στο μπλόκο, η αναμενόμενη
επέμβαση της αστυνομίας φέρνει τις δυο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου
Εβδομάδα εξελίξεων για την ολοκλήρωση του έργου
του ΧΥΤΑ Ελληνικού είναι αυτή που διανύουμε και
πολλά θα εξαρτηθούν για το πώς και πότε θα ανοίξει ο
δρόμος προς το Ελληνικό, από τη σημερινή συνάντηση
που ζήτησε και έχει σήμερα η επιτροπή αγώνα κατά του
έργου με την ΓΓΠΗ Δήμητρα Γεωργακοπούλου.
Στη συνέλευση των κατοίκων την Κυριακή στο Ελληνικό που δεν είχε μεγάλη συμμετοχή, οι παρόντες αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται άμεσα η ...εμφάνιση της περιπολικών της αστυνομίας στο μπλόκο στο
Ελληνικό, για μια τελευταία προειδοποίηση, ως συνέχεια
των όσων είχε πει ο αρμόδιος εισαγγελέας, προ 15νθημέρου, στους κατοίκους, ότι είναι απόφαση της πολιτείας
να ολοκληρωθεί το έργο. Ενδεχομένως να μην χρειαστεί
επέμβαση της αστυνομίας, εφόσον υπάρξει συμφωνία με
την Περιφέρεια ή έστω διαφανεί ότι μπορεί να ανοίξει ο
δρόμος με διάλογο.

Περιθώρια λύσης χωρίς ΜΑΤ...
Παρόλο που οι μετέχοντες στην Κυριακάτικη συνέλευση στο Ελληνικό (και η Αδελφότητα Αθηνών Ελληνικού
«Η Τσούκα») δεν ήταν πολλοί, η απόφαση δεν άλλαξε
και εμμένουν οι κάτοικοι στο μπλόκο στο δρόμο προς το

ΧΥΤΑ.
Στη συνέλευση έγινε ενημέρωση και για τον ορισμό της
εκδίκασης των προσφυγών από το ΣτΕ στις 17 Νοεμβρίου και εκτιμήθηκε η κατάσταση μετά την κλήση από τον
αρμόδιο εισαγγελέα και την προτροπή του να ανοίξουν
το δρόμο, ως απόφαση της πολιτείας να ολοκληρώσει το
έργο.
Προφανώς όλοι αντιλαμβάνονται στο Ελληνικό και
στους Μουζακαίους ότι κάποια στιγμή θα γίνει η αστυνομική επιχείρηση και ίσως να σκέφτονται ότι είναι προτιμότερο να λάβουν σαφείς δεσμεύσεις για το πόσο θα
λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ. Ήδη οι πληροφορίες πριν οριστεί
το σημερινό ραντεβού επιτροπής και ΓΓΠΗ, ανέφεραν ότι
η αστυνομία έχει πάρει εντολή να κάνει μια πρώτη επίσκεψη στο Ελληνικό για να προειδοποιήσει...
Αυτή η επίσκεψη δεν ακυρώνεται, αλλά ίσως αναβληθεί εφόσον σήμερα από τη σύσκεψη διαφανεί ότι συζητά
η επιτροπή την άρση του αποκλεισμού, λαμβάνοντας πιο
απτές εγγυήσεις για την υλοποίηση της πρότασης που
έκανε προ πολλού η ΓΓΠΗ και είχε απορριφθεί από την
προηγούμενη συνέλευση των κατοίκων.

Με εγγυήσεις ίσως αλλάξουν στάση
Τη συνάντηση με τη ΓΓΠΗ ζήτησε χθες το πρωί η επι-

τροπή αγώνα, όπως μας ενημέρωσε το μέλος της και πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ελληνικού Παναγιώτης
Γκρέστας. «Θέλουμε να διαπιστώσουμε αν η Περιφέρεια
έχει προχωρήσει στην υλοποίηση όσων δεσμεύτηκε για
την χωροθέτηση εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ και αν εμπράκτως μπορούν να δοθούν
εγγυήσεις για την χωροθέτηση και δημοπράτηση αυτών
των έργων», είπε ο κ. Γκρέστας για το λόγο της συνάντησης. Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι αφήνουν ...παράθυρο ανοιχτό για οικιοθελή άρση του αποκλεισμού, μίλησε
για «διάθεση διαλόγου» από την πλευρά της επιτροπής
και των κατοίκων οι οποίοι κουράστηκαν τόσα χρόνια με
το θέμα του ΧΥΤΑ, αλλά δεν μπορούν να αποδεχτούν
λύση χωρίς να λάβουν εγγυήσεις ότι θα λειτουργήσει για
λίγα χρόνια και θα υλοποιηθούν στην ώρα τους τα άλλα
έργα. Ο κ. Γκρέστας ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει τίποτε, αλλά ευελπιστεί να προκύψει κάτι από
τη συζήτηση με την κ. Γεωργακοπούλου η οποία αποδέχθηκε την πρόταση για τη συνάντηση.
Πλέον το αποτέλεσμα θα δείξει αν έχει νόημα ή έγινε
για να γίνει και με την πίεση τόσο του κλεισίματος της
Δουρούτης, όσο και της παρέμβασης του εισαγγελέα, ως
αποτέλεσμα απόφασης της πολιτείας.
Χ. Καζάκος

Τελευταία προθεσμία από το δημοτικό συμβούλιο Μπιζανίου

Δεν μπορούν να πληρώσουν μισθούς...

Νέος αποκλεισμός της χωματερής
από την ερχόμενη Δευτέρα

ΚΕΔΚΕ: «Ασφυκτικά τα νούμερα
για τις λειτουργικές δαπάνες των δήμων»

✔ Αν και προτάθηκε να αρχίσει από σήμερα, τελικά οι παρατάξεις
ομοφώνησαν περιμένοντας και τυχόν εξελίξεις από την Περιφέρεια
Στον επ’ αόριστον αποκλεισμό της
χωματερής Δουρούτης θα προχωρήσει από την ερχόμενη Δευτέρα ο
δήμος Μπιζανίου, μετά από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου χθες το βράδι και αφού παρήλθε το περιθώριο των 15 ημερών που
είχε δώσει το Σώμα για να ανοίξει ο
δρόμο προς το ΧΥΤΑ Ελληνικού.
Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη
μετά και την άρνηση των κατοίκων
του Ελληνικού να αποδεχθούν τη
λύση που πρότεινε η Περιφέρεια και
την εισαγγελική παρέμβαση.
Παρόλο που στη συνεδρίαση του
Δ.Σ του δήμου Μπιζανίου κατατέθηκε πρόταση από τη μείζονα μειοψηφία για αποκλεισμό από σήμερα
Τρίτη, τελικά οι παρατάξεις κατέληξαν στην απόφαση να δοθεί μια εβδομάδα ακόμη προθεσμία και στο διάστημα αυτό να ενημερωθούν οι κάτοικοι, να γίνει συνάντηση με τον εισαγγελέα και την ΓΓΠΗ. Σε αυτό συνέβαλε και η σημερινή συνάντηση της κ.
Γενικού με την επιτροπή αγώνα κατά
του ΧΥΤΑ.
Το Δ.Σ Μπιζανίου λαμβάνοντας
την απόφαση για τη λήξη της προηγούμενης κινητοποίησης για λόγους
προστασίας της δημόσιας Υγείας,
είχε ρητώς αποφασίσει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα
και η Περιφέρεια δεν δώσει λύση, η
χωματερή, παρά τις συνέπειες για
τους πολίτες εν μέσω θέρους, θα
έκλεινε.
Η απόφαση ελήφθη στην προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου με την δημοτική αρχή και τις παρατάξεις της
αντιπολίτευσης να επικαλούνται αυτά
ακριβώς τα δεδομένα.
Νωρίτερα χθες το μεσημέρι ο
δήμαρχος Αχιλλέας Σίντος είχε προϊδεάσει για την πρόταση του προς το
Σώμα, λέγοντας ότι το θέμα βρίσκεται
στο ίδιο σημείο από ξεκίνησε πριν
γίνει ο πρώτος αποκλεισμός. «Δυστυχώς η πολιτεία δεν στάθηκε στο ύψος
των περιστάσεων, δεν εφαρμόζει το
νόμο», είπε ο δήμαρχος και κάλεσε
την Περιφέρεια να αναλάβει πρωτοβουλία, με δεδομένη την απόφαση
της ΓΓΠΗ να ολοκληρωθεί το έργο
στο Ελληνικό.
Σχολιάζοντας την απόφαση της
συνέλευσης των κατοίκων του Ελληνικού για συνέχιση του αποκλεισμού,
σημείωσε ότι πρέπει να συνεχίσουν
και οι κάτοικοι του δήμου Μπιζανίου
τον αγώνα τους γιατί αν δεν γίνει ο
ΧΥΤΑ δεν μπορεί να κλείσει οριστικά
η χωματερή.
«Το έργο στο Ελληνικό θεωρείται
νόμιμο και δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας, ενώ παρεμβαίνει σε εμάς για

την κλειστή χωματερή που λειτουργεί
παράνομα», σημείωσε ο κ. Σίντος,
τασσόμενος όμως κατά της επέμβασης των ΜΑΤ στο Ελληνικό, όταν
ρωτήθηκε σχετικά, αλλά δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι κάτοικοι προκαλούν δηλώνοντας ...φέρτε μας τα
ΜΑΤ.
Οι δηλώσεις του κ. Σίντου έγιναν
πριν οριστεί η συνάντηση της επιτροπής αγώνα με την ΓΓΠΗ, αλλά το
ζητούμενο για το δήμο Μπιζανίου
δεν αλλάζει. Ανεξάρτητα με το πώς
θα γίνει, ζητά να ολοκληρωθεί ο
ΧΥΤΑ για να τελειώσει η παράνομη
και με άγνωστες σοβαρές επιπτώσεις
για την δημόσια Υγεία, λειτουργία της
χωματερής.
Τέλος ο δήμαρχος Μπιζανίου
δήλωσε αδιάφορος για το πολιτικό
κόστος που ενδεχομένως να σκέφτονται κάποιοι, είπε μάλιστα αυτοί θα
το υποστούν αν δεν λύσουν το πρόβλημα με τον ΧΥΤΑ, αλλά τόνισε ότι
δεν μπορεί να μην ολοκληρώνεται
ένα έργο που έφτασε στο 50% και
ξεκίνησε με τον αποκλεισμό της
Χ. Καζάκος
χωματερής το 2007.

Τα οικονομικά των Δήμων ήταν για μια ακόμη φορά
το θέμα της χθεσινής συνεδρίασης του Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ
καθώς και η προετοιμασία της δεύτερης συνάντησης
του προεδρείου με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.
Σύμφωνα με όσους πήραν το λόγο στη συνεδρίαση
«τα νούμερα για τις λειτουργικές δαπάνες των δήμων
είναι εξαιρετικά ασφυκτικά» και πολλοί είναι ήδη οι
δήμοι που αναζητούν λύση στο δανεισμό προκειμένου
να καλύψουν τις ανάγκες μισθοδοσίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από
την ΚΕΔΚΕ η τακτική επιχορήγηση των ΟΤΑ φέτος και
με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αναμένεται να μειωθεί
κατά 1.084 εκ. ευρώ., δηλαδή μείωση της επιχορήγησης της τάξης του 40%
Με δεδομένο δε ότι η τακτική επιχορήγηση προορίζεται για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά ανελαστικών δαπανών και κυρίως τη μισθοδοσία των υπαλλήλων -πολλοί είναι οι δήμοι, οι οποίοι αδυνατούν να
καλύψουν αυτό το κόστος.
Εξαιρετικά μειωμένες σε σχέση με πέρυσι είναι και
οι επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ), από 920 εκ. ευρώ το 2009, στον κρατικό προϋπολογισμό είναι εγγεγραμμένο το ποσό των
800 εκ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί τα 690
εκ. ευρώ και παραμένει άγνωστο αν θα δοθεί το υπόλοιπο ποσό.
Επίσης, το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», βρίσκεται στο «κόκκινο».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ ομόφωνα αποφάσισε στο αμέσως προσεχές διάστημα - και μετά την
αναμενόμενη συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών την ερχόμενη εβδομάδα - να δημοσιοποιήσει αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις του.

4 ÑEÐOÑÔÁÆ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Για μη πώληση και ιδιωτικοποίηση της «Δωδώνης»

Κυβερνητικές εγγυήσεις ζητούν οι κτηνοτρόφοι
✔ Όσα μετέφεραν οι πρόεδροι των Ενώσεων, εκτιμώνται ως θετικά από το Συντονιστικό τους,
αλλά δεν εφησυχάζουν, ούτε συμφωνούν με ενδεχόμενη απόκτηση του 51% από τις Ενώσεις
✔ Η διατήρηση του σημερινού χαρακτήρα της γαλακτοβιομηχανίας είναι ο στόχος
και θα αγωνιστούν γι’ αυτόν, όπως απέδειξαν με το συλλαλητήριο, τόνισε χθες ο Μ. Τζίμας
Ως καταρχήν θετική εξέλιξη, αλλά με επιφυλάξεις και έχοντας αρκετά ερωτήματα,
υποδέχθηκε το Συντονιστικό των κτηνοτρόφων της Ηπείρου αυτά που μετέφεραν, μετά
τη συνάντηση με τον διοικητή της ΑΤΕ, οι
πρόεδροι των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, ότι δεν πωλείται η «Δωδώνη».
Διεμήνυσαν πάντως ότι θα βρίσκονται σε
διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα για να αποτρέψουν οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής
του σημερινού χαρακτήρα της γαλακτοβιομηχανίας. Σε περίπτωση όμως που η ΑΤΕ
αποχωρήσει ποιος θα αναλάβει ρόλο είναι
το ερώτημα. Οι Ενώσεις αποκτώντας το 51%
τουλάχιστον, μαζί Ενώσεις και κτηνοτρόφοι,
ή δια των Συνεταιρισμών τους μόνο οι παραγωγοί;
Πάντως η απόκτηση του 51% από τις Ενώσεις δεν βρίσκει σύμφωνους τους κτηνοτρόφους...
Ταυτόχρονα οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, τόνισαν ότι ο αγώνας δεν σταματά για
να διατηρηθεί ο σημερινός χαρακτήρας της
γαλακτοβιομηχανίας και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη συμμετοχή τόσο των
συναδέλφων τους, όσο και των φορέων και
της ίδια της κοινωνίας, στο πανηπειρωτικό
συλλαλητήριο της περασμένης Πέμπτης.

Ξεκαθάρισμα και από την κυβέρνηση
Επιμένουν ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ακόμη, οφείλουν να δεσμευτούν
δημόσια και ξεκάθαρα ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί η «Δωδώνη» και μάλιστα ζήτησαν
από τους βουλευτές Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ,
οι οποίοι αύριο συναντώνται με τον υπουργό
Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, να
ζητήσουν σαφή δέσμευση.
Πάντως στο ερώτημα αν θα συμφωνούσαν
με την απόκτηση του 51% των μετοχών από
τις Ενώσεις-μετόχους, η απάντηση ήταν
αρνητική με το αιτιολογικό ότι ο ρόλος
Ρεπορτάζ
των Ενώσεων είναι
Χρήστος Καζάκος συντονιστικός και
παρεμβατικός επί των
πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών. Η ουσία από τις θέσεις των κτηνοτρόφων είναι ότι επιθυμούν μια κρατικοσυνεταιριστική «Δωδώνη» και με δική τους
συμμετοχή, εφόσον η πολιτεία αποφασίσει
να διαθέσει μετοχές στους παραγωγούς. Το
πώς είναι το ζητούμενο.

Τι έδειξε το συλλαλητήριο

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού και Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου
Ελληνικής Κτηνοτροφίας Μιχάλης Τζίμας
αποτιμώντας το πρόσφατο συλλαλητήριο,
υποστήριξε ότι ήταν αντάξιο της σημασίας
και της απαίτησης του κτηνοτροφικού
κόσμου της Ηπείρου να μην αλλάξει το ιδιοκτησιακό της «Δωδώνης» και ανέδειξε την
απαίτηση και των κοινωνικών φορέων να
σταματήσουν οι προσπάθειες για ιδιωτικοποίηση». Ο κ. Τζίμας ευχαρίστησε όσους
συμμετείχαν και στήριξαν την κινητοποίηση, η οποία ...τους έκοψε την όρεξη, όπως
χαρακτηριστικά είπε και ως συμπέρασμα
από την αντίδραση όλων, εξάγεται το εξής:
«Πρώτα η κυβέρνηση και η ΑΤΕ και όσοι
αποφασίζουν πρέπει να το πάρουν πολύ
σοβαρά υπόψη τους, ότι σε κάθε περίπτωση
η αντίδραση θα είναι τέτοια».

«Μεγάλο φορτίο για τις Ενώσεις»
«Η εξέλιξη που υπήρξε με την ανακοίνωση των προέδρων των Ενώσεων, αποτελεί

μεγάλο φορτίο για τους ίδιους και αν υπάρξει αλλαγή πλεύσης θα επωμιστούν οι ίδιοι
τις συνέπειες», τόνισε ο κ. Τζίμας για τις
δηλώσεις των τριών προέδρων ότι ο διοικητής της ΑΤΕ διαβεβαίωσε πως δεν πωλείται
η γαλακτοβιομηχανία και ότι παρερμηνεύτηκαν όσα είχε πει στους ίδιους τους κτηνοτρόφους.
Δείχνοντας ότι δεν εφησυχάζουν οι κτηνοτρόφοι από αυτή τη διαβεβαίωση ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού
πρόσθεσε: «Απαιτούμε η κυβέρνηση και ο
διοικητής της ΑΤΕ να ξεκαθαρίσουν άμεσα
τι θα γίνει με τη Δωδώνη. Αν δεν το κάνουν
με συγκεκριμένη δήλωση για εμάς ισχύουν
αυτά που είπε ο διοικητής της ΑΤΕ». Οι κτηνοτρόφοι θέλουν να πιστέψουν ότι δεν
πωλείται η γαλακτοβιομηχανία, αλλά προφανώς οι εγγυήσεις είναι προφορικές και
κανείς δεν εγγυάται ότι στην πορεία μπορεί
να αλλάξουν τα δεδομένα. Άλλωστε ο διοικητής της ΑΤΕ τους κάλεσε να καταθέσουν
πρόταση για αγορά των μετοχών...
Οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για να αντιδράσουν και πάλι σε όποιο σχέδιο υπάρχει
και θα οδηγεί σε αλλοίωση ή αλλαγή του
σημερινού χαρακτήρα της «Δωδώνης».

Συνεταιριστική
από κρατικοσυνεταιριστική;
Ανεξάρτητα από το πωλείται ή δεν πωλείται, ο διοικητής της ΑΤΕ με την παρότρυνση
του στους κτηνοτρόφους, φέρτε πρόταση για
να αγοράσετε τη «Δωδώνη», έθεσε για πρώτη
φορά θέμα να μετατραπεί η εταιρεία σε
καθαρά συνεταιριστική από κρατικοσυνεταιριστική που είναι από την ίδρυση της.
Στο σχετικό ερώτημα ο κ. Τζίμας επανέλαβε ότι ο διοικητής τους μίλησε για εξελίξεις
το Σεπτέμβριο με την παρέμβαση του Δ.Ν.Τ
στην Τράπεζα και με τις αποφάσεις να μην
λαμβάνονται από τη διοίκηση της, αλλά
απλά θα συνυπογράφονται. «Είμαι διατεθειμένος να περάσει στα χέρια σας», ήταν η
δήλωση του κ. Πανταλάκη, υποστήριξε ο
κ. Τζίμας ο οποίος χαρακτήρισε «σοβαρή»
τη δέσμευση των Ενώσεων με την οποία συμφωνούν οι κτηνοτρόφοι, αλλά για το πώς
μπορεί να γίνει συνεταιριστική, χωρίς να
εμπλέκεται η ΑΤΕ, δεν υπάρχει σαφής πρόταση προς το παρόν.

Διαφωνία για το 51%
στις Ενώσεις...
Σε άλλο ερώτημα των «Ν.Α» αν συμφωνούν οι κτηνοτρόφοι με την πιθανή λύση να
αποκτήσουν οι Ενώσεις το 51%, για παν
ενδεχόμενο, η αντίδραση ήταν αρνητική.
«Ο ρόλος των Ενώσεων θα πρέπει να είναι
παρεμβατικός και συντονιστικός σε πρωτοβάθμιους κλαδικούς συνεταιρισμούς», ήταν
η με νόημα απάντηση του κ. Τζίμα, ενώ
παρενέβησαν και άλλα μέλη της Συντονιστικής επιτροπής φέρνοντας το παράδειγμα
του πρωτοβάθμιου Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού. Δηλαδή να περάσει ο έλεγχος στους
κτηνοτρόφους.
Οι κτηνοτρόφοι έχουν τον πρώτο λόγο σε
οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα μερίδια
των μετοχών είναι η άποψη των κτηνοτρόφων
και μέσα από πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς να αποκτήσουν και ρόλο στη «Δωδώνη». Το πώς δεν εξηγήθηκε, αλλά σίγουρα
μόνο με πολιτική απόφαση μπορεί να συμβεί αυτό, να πάρουν μετοχές οι κτηνοτρόφοι.
Όλα αυτά εφόσον αλλάξει κάτι στο ιδιοκτησιακό ή στη μετοχική σύνθεση, με την διατήρηση της σημερινής κατάστασης να ικανοποιεί τους παραγωγούς.

Η θέση των μετακινούμενων
κτηνοτρόφων
Εκφράζοντας την προσωπική του θέση (η
γενική συνέλευση πραγματοποιείται στις 21
του μήνα) που απηχεί αυτή πολλών συναδέλφων του ο πρόεδρος των Μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Ηπείρου Γιάννης
Δεκόλης, ζήτησε να διατηρηθεί ο σημερινός
χαρακτήρας της «Δωδώνης», ώστε να έχει
σιγουριά ο κτηνοτρόφος και ο εργαζόμενος
και ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι αγοράζει
ποιοτικά προϊόντα.
Αυτή την απόφαση θα προτείνει να λάβει
και η γενική συνέλευση, σημειώνοντας ότι
δεν θα πρέπει να αλλάξει το ιδιοκτησιακό
καθεστώς.
Στο μεταξύ αγελαδοτρόφοι και διοίκηση
της «Δωδώνης» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τα συμβόλαια που καλούνται να
υπογράψουν με τους νέους όρους και μειωμένες τιμές και χθες αναμένονταν να απαντήσει η εταιρεία για το τι μέλλει γενέσθαι,
αφού οι παραγωγοί αρνήθηκαν να υπογράψουν.

Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή
Ιωαννίνων της Ν.Δ, ασκεί με ανακοίνωση της σκληρή κριτική στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για όσα συμβαίνουν με τη
«Δωδώνη», εντάσσοντας τα στην γενικότερη
κατάσταση της χώρας με τα σκληρά οικονομικά μέτρα λόγω του μνημονίου και στην
αθέτηση των προεκλογικών υποσχέσεων της.
Την ίδια στιγμή το ΚΚΕ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, θέση κατά της ιδιωτικοποίησης
πήραν οι Οικολόγοι Πράσινοι, ενώ παρενέβησαν με δηλώσεις τους οι πρώην βουλευτές
κ.κ Μπέζας και Φούσας.

Η

Η ανακοίνωση της ΝΟΔΕ-Ν.Δ
Από την ανακοίνωση της ΝΟΔΕ-Ν.Δ , κατά
της ιδιωτικοποίησης απουσιάζει η πρόταση
για το πώς μπορεί να πορευθεί στο μέλλον
και φυσικά, η αυτοκριτική για την πενταετή
και πλέον διαχείριση της γαλακτοβιομηχανίας από την κυβέρνηση της Ν.Δ, την καθήλωση των τιμών παραγωγού, την καταστροφή
τόνων σκληρών τυριών αξίας 2,4 εκ. ευρώ
και την πολιτική πωλήσεων που ακολούθησε η προηγούμενη διοίκηση.
Όσο για τον διορισμό κομματικών στελεχών στη διοίκηση της «Δωδώνης» που επικαλείται η τοπική Ν.Δ, μάλλον τις διαφεύγει
ότι και επί των ημερών της διορισμένοι ρύθμιζαν τις τύχες της γαλακτοβιομηχανίας.
Επίσης η ΝΟΔΕ-Ν.Δ αποφεύγει να αναφερθεί στο θέμα της εξαγοράς του εργοστασίου
της ΕΛΒΙΖ με τη θυγατρική «ΖΩ-ΔΩ» η
οποία κόστισε ακριβά στη «Δωδώνη».
Στην ανακοίνωση της ΝΟΔΕ-Ν.Δ αναφέρονται και τα εξής:
«Μετά το κλείσιμο της συνεταιριστικής
βιομηχανίας ΣΒΕΚΗ, την σε εξέλιξη ιδιωτικοποίηση της ΕΛΒΙΖ, σειρά πήρε το σύμβολο της Ηπειρωτικής κτηνοτροφίας, η γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ». Από τις πρόσφατες εξελίξεις, αποκαλύφτηκε ότι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, είναι
πολιτική επιλογή και απασχολεί εδώ και
μήνες την κρατική Αγροτική Τράπεζα.
Το σχεδιασμό αυτό εξυπηρετεί τόσο ο διορισμός κομματικών στελεχών στις καίριες
θέσεις διοίκησης όσο και η απόπειρα μείωσης του εισκομιζόμενου αγελαδινού γάλακτος.
Οι «καθησυχαστικές» αναφορές
κυβερνητικών στελεχών, καθώς και των Προέδρων των Ενώσεων Συνεταιρισμών για
λογαριασμό του «κρυπτόμενου» Διοικητή
της ΑΤΕ, με τον τρόπο που έγιναν εντάσσονται σε μια ακόμη προσπάθεια του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. για αρπαγή ψήφων στις αυτοδιοικητικές εκλογές που έρχονται.
Η γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ» έχει
βελτιώσει ουσιαστικά τη λειτουργία της τα
τελευταία χρόνια, κατά δε την προηγούμενη
πενταετία, έχει προχωρήσει σε σημαντικές
επενδύσεις εκσυγχρονισμού της, κρατώντας
παράλληλα ακόμη και σε περιόδους κρίσης
σε ικανοποιητικά επίπεδα τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή. Η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, οφείλει έμπρακτα να ενισχύσει
περαιτέρω την βιομηχανία και να μην την
ιδιωτικοποιήσει. Τη συγκεκριμένη δέσμευση πρέπει να την αναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας αλλά και ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός».

Επίκαιρη ερώτηση από το ΚΚΕ
Στη βουλή με επίκαιρη ερώτηση για την
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έφερε το
θέμα της «Δωδώνης» το ΚΚΕ και συγκεκρι-

Βιολογικό ψωμί

ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Για τις εξελίξεις με τη «Δωδώνη»

Κριτική χωρίς ίχνος... αυτοκριτικής
από τη ΝΟΔΕ-ΝΔ και ερώτηση από το ΚΚΕ
✔ Ζητούν να παραμείνει ως έχει η γαλακτοβιομηχανία, όπως
και οι Οικολόγοι Πράσινοι, δηλώσεις από Αντ. Μπέζα και Αντ. Φούσα
μένα, αφού περιγράφει τα γεγονότα των ημερών και τη σημασία της γαλακτοβιομηχανίας
για την στήριξη της κτηνοτροφίας, σημειώνεται ότι δεδομένου ότι είναι δημιούργημα των
ίδιων των κτηνοτρόφων, και η ΑΤΕ για χρόνια εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα τους, είναι
λογικό και δίκαιο το αίτημα τους για να μη
ιδιωτικοποιηθεί.
Το ερώτημα προς την υπουργό είναι: «Γιατί
η κυβέρνηση με την πολιτική της συρρικνώνει, κλείνει και ξεπουλάει τις συνεταιριστικές
εταιρείες της ΑΤΕ, γιγαντώνει τα μονοπώλια
και τις πολυεθνικές, ενισχύει την κερδοφορία σε βάρος των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και καταναλωτών και καταδικάζει
σε οικονομικό μαρασμό την ύπαιθρο;»
Σήμερα κλιμάκιο της ΝΕ Ιωαννίνων του
ΚΚΕ με τον βουλευτή του Κόμματος Νίκο
Μωραΐτη πραγματοποιεί περιοδεία στη
«Δωδώνη» η οποία περιλαμβάνει συνάντηση
με την διοίκηση, ομιλία- συζήτηση με τους
εργαζόμενους στο κυλικείο και συνέντευξη
τύπου στις 12 το μεσημέρι.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι
Κατά της ιδιωτικοποίησης της «Δωδώνης»
τάσσεται με ανακοίνωση της και η τοπική
κίνηση Ιωαννίνων των Οικολόγων Πράσινων.
Ειδικότερα αναφέρει και τα εξής:
«Είναι τουλάχιστον προσβλητικό για την
διαδρομή μιας γαλακτοβιομηχανίας που έχει
μεσουρανήσει προσφέροντας προϊόντα με
ονομασία προέλευσης σε κάθε γωνιά του

γός Οικονομικών Αντώνης Μπέζας παρενέβη
με γραπτή δήλωση του στο θέμα, ασκώντας
κριτική στην κυβέρνηση και ζητώντας να μην
υπάρξει εφησυχασμός λόγω της αναδίπλωσης της ΑΤΕ, την οποία αποδίδει στο πολιτικό κόστος στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές:
«Η κυβέρνηση μέσω του Μνημονίου έχει
αναλάβει έμμεσα ή άμεσα συγκεκριμένες
δεσμεύσεις όπως η αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Στο πλαίσιο αυτής
της αναδιάρθρωσης, που θα περιλαμβάνει
ίσως συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών
στην κατεύθυνση της στρατηγικής συγκέντρωσης δυνάμεων, οι τράπεζες θα πρέπει να
απαλλαγούν από επιχειρήσεις που δεν έχουν
σχέση με τη βασική τους δραστηριότητα.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο δεν πρέπει να
υπάρχει εφησυχασμός από την διαφαινόμενη
αναδίπλωση της Διοίκησης της Αγροτικής
Τράπεζας, αν αληθεύουν οι πληροφορίες
που είδαν το φως της δημοσιότητας. Πίσω
από αυτή την αναδίπλωση κρύβεται ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και το πολιτικό κόστος
για τις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ».

Αντ. Φούσας: «Να κλείσει άμεσα το
θέμα η κυβέρνηση»

πλανήτη ως διακεκριμένη εξαγωγική εταιρία
να βρίσκεται στα όρια της διάλυσης και
έρμαιο των «μνηστήρων εξαγοράς» που καιροφυλαχτούν. Η δυναμική αντίσταση της
Δωδώνης στις προσπάθειες του καρτέλ και
όσων αλωνίζουν ανεξέλεγκτα στην αγορά με
υπερκέρδη σε βάρος των καταναλωτών απέδειξε στην πολυετή διαδρομή της ότι είναι
δυνατόν να εξυπηρετούνται και η πρωτογενής
παραγωγική δραστηριότητα και τα ευρύτερα
τοπικά οικονομικά κοινωνικά συμφέροντα,
χωρίς βεβαίως να αρνούμαστε ότι χωρούσαν

και βελτιώσεις.
Η μακρά και κερδοφόρα ιστορία της επιβάλλει πρωτοβουλίες να διαφυλαχθεί και να
κατοχυρωθεί ακόμη περισσότερο ο δημόσιος
χαρακτήρας της και να συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό αναπτυξιακό και παραγωγικό κεφάλαιο για τον Ηπειρωτικό χώρο».

Αντ. Μπέζας: Δεν χρειάζεται
εφησυχασμός
από την αναδίπλωση της ΑΤΕ
Ο πρώην βουλευτής και πρώην υφυπουρ-

Και νέα παρέμβαση μετά τις εξελίξεις με
την ΑΤΕ έκανε ο πρώην βουλευτής Αντώνης
Φούσας, επισημαίνοντας και τα εξής:
«Το θέμα της πώλησης ή μη της «Δωδώνης» δεν είναι θέμα μόνο της Διοίκησης της
ΑΤΕ, αλλά κυρίως είναι θέμα της Κυβέρνησης. Αυτή χαράσσει την κυβερνητική πολιτική, αυτή αποφασίζει ποιες ΔΕΚΟ θα πουληθούν, αυτή πήρε τις δεσμεύσεις με την Τρόικα και αυτή τελικώς θ’ αποφασίσει εάν πρέπει να πουληθεί η όχι η «Δωδώνη». Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, να υπάρξει
άμεση τοποθέτηση της Κυβέρνησης, περί του
ποιες είναι οι προθέσεις της για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της «Δωδώνης» και εάν θα
συνεχίσει να είναι, κατά πλειοψηφία, στην
ιδιοκτησία της Τράπεζας. Από τη στιγμή που
άνοιξε το θέμα, μόνο η Κυβέρνηση μπορεί να
το κλείσει οριστικά και αυτό πρέπει να κάνει
Χ.Κ
άμεσα».

6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ìå ôïN... Íßêï ÆáñìðáëÜ

Ορθά και...

ανάποδα

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ

Δημοσκοπήσεις με ποικίλες ερμηνείες

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nikoszarbalas.gr

Τρίτη και δεκατρείς
☛ Δεκατρείς ο μήνας σήμερα. Τρίτη και
δεκατρείς.
Μακριά από εμάς η γκαντεμιά.
Μπορεί να έχω πολλές φοβίες, «κλειστοφοβία», «υψοφοβία», κ.λ.π. ποτέ όμως δεν είχα το
φόβο του αριθμού δεκατρία.
☛ Έτσι παραξενεύτηκα πολύ κάποτε όταν βρέθηκα σ’ ένα ξενοδοχείο το οποίο δεν είχε δέκατο τρίτο όροφο – από τον δωδέκατο πήγαινες
απευθείας στον δέκατο τέταρτο – και στους
ορόφους του δεν είχε δωμάτια που ο αριθμός
του να λήγει σε δεκατρία.
☛ Βέβαια θα μου πείτε για την επικινδυνότητα των ημερών κατά τις οποίες ο μήνας έχει
δεκατρείς, έχουν γραφτεί και τραγούδια!
«Ο μήνας έχει δεκατρείς, καταραμένη ημέρα,
δεν θέλω να αντικρίσω άνθρωπο ούτε για καλημέρα», τραγούδησε κάποτε η Σοφία Βέμπο, σε
μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στοίχους
Μιχάλη Κακογιάννη.
Το προσπερνώ και θα σας πείσω πως τα πράγματα είναι αλλιώς!

Μικρή
συμμετοχή
Απογοητευτική ήταν η εικόνα των συγκεντρώσεων την περασμένη Πέμπτη, ημέρα
ψήφισης του ασφαλιστικού.
Όχι μόνο στα Γιάννινα. Και στην Αθήνα και σ’
όλες τις μεγάλες πόλεις.
Σημειώθηκε η μικρότερη προσέλευση κόσμου
στις συγκεντρώσεις και η μικρότερη συμμετοχή
στην απεργία.
Οι απουσίες ήταν πολλές.
Για την ηγεσία του συνδικαλιστικού
κινήματος τα μηνύματα ήταν πολλά.
* Στην πορεία θα δούμε εάν
ελήφθησαν.

Δύο νέες δημοσκοπήσεις ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το
Σαββατοκύριακο στις οποίες, πέραν από τη δυσαρέσκεια του
κόσμου στα μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση, αποτυπώνεται μια
ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ,
που προηγείται σταθερά και στη Ν.Δ. που
έπεται.
Κι ενώ όλοι κάνουν λόγο για την αγριότερη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, στις
συντάξεις κ.τ.λ, των τελευταίων τριάντα χρόνων, εντούτοις το κυβερνόν κόμμα διατηρεί
με άνεση την πρωτιά στις προτιμήσεις των
ψηφοφόρων.
Συμπέρασμα;
Με τον
Ή η Ν.Δ. δεν έχει καταφέρει
ακόμα
να πείσει ότι μπορεί να
Αλέξανδρο Θεμελή
φέρει κάτι διαφορετικό απ’ αυτό
που άφησε πίσω της με τις κυβερνήσεις Καραμανλή.
Ή ο κόσμος πιστεύει πως στο σημείο που βρισκόμαστε δεν
υπάρχει άλλη λύση από τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση.
▲ Κι ας είναι κοινωνικά άδικα.

Με προβλήματα άρχισε η απογραφή

☛ Κάθε μέρα δεν ξέρεις τι σε περιμένει…
Όλες οι μέρες του μήνα είναι ζόρικες!
Τη μια μέρα μειώνονται οι κρατικές δαπάνες
την άλλη μεγαλώνουν τα κρατικά έσοδα κι όλες
τις μέρες αδειάζει η… τσέπη μας.
Και Δευτέρα, και Τρίτη και Τετάρτη…

Είναι λάθος
Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω με ποια λογική
κι έπειτα από ποιες διαδικασίες οι παρατάξεις
της αντιπολίτευσης στο δήμο Ιωαννιτών είχαν
την έμπνευση να επιλέξουν τη δημοσκόπηση ως
(βασικό) κριτήριο για να εκλέξουν τον επικεφαλής, που θα τις οδηγήσεις στις κάλπες του Νοεμβρίου.
Πρόκειται για μια λαθεμένη επιλογή.
Αφήνω στην άκρη τις ενστάσεις που έχω για την
αξιοπρέπεια των μετρήσεων που γίνονται από τη
μια και του μνημονίου από την άλλη.
Κάθε εταιρία μετρήσεων που σέβεται τη δουλειά της ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες
ότι το καλοκαίρι είναι εποχή για μπάνια κι όχι
για δημοσκοπήσεις.
Αλλά όπως είπα, τα αφήνω στην άκρη.
Η διαφωνία μου όμως δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα, διαδικαστική αλλά ουσιωδώς πολιτική.
Ο επικεφαλής μιας παράταξης προκύπτει έπειτα από (επώδυνες συχνά αλλά) πολιτικές διεργασίες διαβουλεύσεις ακόμη και κάλπες στην πόλη,
εάν κριθεί αναγκαίο.
Σ’ αυτές τις διεργασίες είναι προφανές ότι η
απήχηση των υπό συζήτηση προσώπων είναι
ένας παράγοντας που συνυπολογίζεται με υψηλό
συντελεστή βαρύτητας ενδεχομένως αλλά ως
εκεί.
Οι μετρήσεις δεν υποκαθιστούν την πολιτική,
δεν ισοπεδώνουν το φορτίο των εμπειριών (θετικών κι αρνητικών) που κουβαλάει ο κάθε υποψήφιος για το «χρίσμα».
Ακούω συχνά πολιτικούς να λένε, πως «οι
δημοσκοπήσεις είναι ακτινογραφία της στιγμής
που διεξάγονται».
Έτσι είναι και μακάρι να καταλάβαιναν όλοι την
αξία αυτής της διαπίστωσης.
Ποιος π.χ. θα μπορούσε ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο η επιλογή ενός νέου άφθαρτου προσώπου, που δεν διαθέτει ισχυρή επικοινωνιακή
προβολή σήμερα να προκαλεί αμηχανία αλλά με
το πέρασμα των εβδομάδων να διαμορφώσει μια
ισχυρή δυναμική στην κοινωνία; (με την επιλογή των συνεργατών, την προβολή των θέσεών
του, τη γνωριμία του με τους πολίτες κ.λ.π.).

Η δημοσκόπηση – είναι βέβαιο – πως θα δώσει
προβάδισμα σε πρόσωπα με ρόλο, καθημερινή
παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λ.π.
Δεν είναι κακό. Είναι αναμενόμενο. Δεν μπορεί
όμως να είναι σοβαρό πρόκιμα για την επιλογή
του προσώπου, που θα ηγηθεί τελικά του συνδυασμού.
Οι εκλογές του Νοεμβρίου δεν προέκυψαν εκτάκτως. Τις γνωρίζαμε όλοι (υποθέτω και οι προύχοντες της αντιπολίτευσης).
Τις τους εμπόδισε να παραγγείλουν (την άνοιξη ας πούμε) μια δημοσκόπηση να μετρήσουν
την απήχηση των προσώπων που θα είχαν σ’
έναν κατάλογο προκειμένου χωρίς υπερβολές να
έχουν κι αυτό το «εργαλείο» στα χέρια τους την
ώρα της επιλογής του υποψηφίου δημάρχου;
Έπειτα πως επιλέγονται τα πρόσωπα που θα
«μετρηθούν» στην έρευνα;
Διαβάζω διάφορες εκτράπελες ιστορίες. Όποιος βλέπει φως, μπαίνει και ζητά «να μπει στο
χορό;»
Από τα ονόματα που ακούω να παρελάζουν ορισμένοι αντί να σκέφτονται την καρέκλα του
δημάρχου, θα πρέπει να εγκαταλείψουν ακόμη
και την ιδέα των εδράνων του δημοτικού συμβουλίου.
Είναι προφανές, πως χωρίς καμιά δυναμική
στην κοινωνία επιδιώκουν να καταλάβουν μια
καλύτερη θέση για την επόμενη μέρα.
Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένα πρόσωπα
ξεχωρίζουν και μπορούν να ηγηθούν της παράταξης.
Με τους κατάλληλους χειρισμούς, έστω και
τώρα, μπορεί να βρεθούν οι διαδικασίες (ουσιαστικά το εκλεκτορικό σώμα), που θα δώσει την
καταλληλότερη λύση.
Φοβούμαι πως ο δρόμος που διάλεξαν, δεν θα
οδηγήσει πουθενά.
Το πιθανότερο είναι να περιπλέξει τα πράγματα, αντί να δώσει μια λύση.
(Στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου ένας
πολιτικός πορεύτηκε με «ευαγγέλιο» τις δημοσκοπήσεις. Ο Κώστας Καραμανλής (ο μικρός).
Την κατάληξή του την είδαμε).

Με προβλήματα άρχισε η απογραφή των δημοσιών υπαλλήλων αφού χθες πρώτη μέρα λειτουργίας το online σύστημα φαίνεται να μην μπορεί να αντέξει τον όγκο των επισκεπτών.
Η ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr λειτουργούσε κανονικά
όμως, για κάποιες ώρες, όταν κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει
την φόρμα, εμφανιζόταν μια λευκή σελίδα.
Η απογραφή άρχισε από χθες και θα διαρκέσει 10 εργάσιμες
ημέρες κατά τις οποίες κάθε υπάλληλος, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ., θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα.
Για παράδειγμα χθες έπρεπε να απογραφούν όσοι έχουν
Α.Φ.Μ. που τελειώνει σε 1, σήμερα σε 2 κ.τλ..
▲ Με τα προβλήματα όμως που έχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είναι απίθανο να δοθεί μια μικρή παράταση.

ÅIÄÇÓÅÉÓ 7

ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΤΡΙΤΗ
ÔÑÉÔÇ 13
11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
2010 2007

«Φτερά» έκαναν δύο από τους τρεις παθητικούς δειγματολήπτες που είχε τοποθετήσει ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων
Αμβρακικού στις τρεις μεγαλύτερες λιμνοθάλασσες της περιοχής πριν από περίπου
δεκαπέντε μέρες με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση της οικοτοξικότητας του νερού,
με τα στοιχεία να οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι πρόκειται για δολιοφθορά.
Όπως σημειώνει με ανακοίνωσή του ο
Πρόεδρος του Φορέα και πρύτανης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος
Αλμπάνης, οι τρεις δειγματολήπτες τοποθετήθηκαν, από ερευνητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη βοήθεια ψαράδων της
περιοχής, στις λιμνοθάλασσες της Λογαρού, Τσουκαλιό και Ροδιάς, οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου
Υγροτόπων Αμβρακικού.
Οι συσκευές αγκιστρώθηκαν στον πυθμένα των λιμνοθαλασσών έχοντας την απαραίτητη σήμανση. Δυστυχώς όμως, κατά την
προγραμματισμένη ημερομηνία ανέλκυσής
τους διαπιστώθηκε η απώλεια των δύο εκ
των τριών συσκευών παθητικής δειγματοληψίας.

Ανθρώπινη περιέργεια ή σκόπιμη δολιοφθορά;
Χάθηκαν μυστηριωδώς δύο από τους τρεις δειγματολήπτες που είχε τοποθετήσει
ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού στις λιμνοθάλασσες της περιοχής
παθητικών περιβαλλοντικών δειγματοληπτών δίνεται η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της οικοτοξικότητας ενός πλήθους ενώσεων που χαρακτηρίζονται σαν
οργανικοί μικρορυπαντές, ενδοκρινικοί
διαταράκτες, μεταλλαξιογόνοι ή ακόμη και
καρκινογόνοι παράγοντες.
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτής της
έρευνας, είναι η άμεση (ποιοτική και ποσοτική) συσχέτιση της ύπαρξης υπολειμμάτων
από φυτοπροστατευτικά προϊόντα, φαρμακευτικά σκευάσματα, πολυαρωματικές ενώσεις και μεταβολίτες αυτών, με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος που είναι ορατή σε
όλους μας, τη μείωση των ιχθυοπληθυσμών
που βιώνουν οι αλιείς και τον κίνδυνο εξαφάνισης ειδών της περιοχής που παλαιότερα βρίσκονταν σε αφθονία.

Ίχνη δολιοφθοράς
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δεκαπενθήμερο που μεσολάβησε από την εγκατάσταση μέχρι την ανέλκυση των δειγματοληπτών, στην περιοχή δεν εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα που να δικαιολογούν
την απώλεια, λόγω φθοράς ή έντονης καταπόνησης του συνδέσμου αγκυροβόλησης.
Αντίθετα στον έναν από τους δειγματολήπτες βρέθηκαν ίχνη κοπής των σχοινιών
αγκίστρωσης από αιχμηρό αντικείμενο.
Κάτι που δείχνει ότι η απώλεια των δύο
δειγματοληπτών δεν είναι τυχαία, αλλά
απομακρύνθηκαν είτε για λόγους περιέργειας είτε εσκεμμένα για άγνωστο λόγο.

Χωρίς οικονομική αξία
Σύμφωνα με τον κ. Αλμπάνη οι παθητικοί
δειγματολήπτες που «απωλέσθησαν» είναι
άνευ οικονομικής ή χρηστικής αξίας για
οποιονδήποτε τους έχει στην κατοχή του,
ενώ
αντίθετα
Ρεπορτάζ
έχουν
μεγάλη
για την
Αλέξανδρος Θεμελής σημασία
ομαλή και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγή του προγράμματος
επιστημονικής παρακολούθησης.
Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί η
πιθανότητα ύπαρξης κινδύνου (εκδήλωσης
αλλεργίας, δερματοπάθειας, άσθματος κ.α.)
για όποιον χειρίζεται τη συσκευή χωρίς τα
απαραίτητα προστατευτικά μέσα (γάντια,
μάσκα κ.α.).

Σημαντικοί για την έρευνα
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Φορέας
τονίζει ότι πράξεις εσκεμμένης δολιοφθοράς ή απάθειας μπρος στην επαναλαμβανόμενη καταστροφή επιστημονικών οργάνων
(κλοπή τηλεμετρικού σταθμού στο βάλτο
της Ροδιάς το 2003, σαμποτάζ του αυτόματου τηλεμετρικού σταθμού στη Βόνιτσα το
2010 κ.α.) δεν επιβαρύνουν απλώς και
μόνο τον προϋπολογισμό ενός προγράμματος, αλλά αντίθετα, αποστερούν από την
επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες
υπηρεσίες, πλήθος στοιχείων που η αξιοποίησή τους θα μπορούσε να οδηγήσει
στην ορθή διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών πόρων και
αυξάνει τις πιθανότητες επανάληψης λαθών
του παρελθόντος που έγιναν για χάρη της
προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο παθητικός
δειγματολήπτης με τα φίλτρα προσρόφησης και τη
σημαδούρα
αναγνώρισης
Παρακολούθηση της τοξικότητας
Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων
Αμβρακικού στην προσπάθειά του να επιτύχει τους στόχους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
για την αποτελεσματική διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών και
προσπαθώντας
να
αποκτήσει
ολοκληρωμένη
και επιστημονικά
τεκμηριωμένη
άποψη για την
κατάσταση των
υγροτόπων του
Εθνικού Πάρκου,
ξεκίνησε
στο
πλαίσιο
ενός
πρωτοποριακού
προγράμματος,
μία συνεργασία
με πέντε ερευνητικά εργαστήρια
από τρία Πανεπιστήμια
της
χώρας.
Σκοπός
του
προγράμματος
είναι η ανάπτυξη
νέων αναλυτικών
τεχνικών και η
προτυποποίηση
μεθοδολογιών
που θα δίνουν
φερέγγυα στοιχεία σχετικά με
την οικολογική
κατάσταση των
υγροτοπικών
περιοχών. Κατά
την υλοποίηση
του προγράμμα-

Ãñáöåßï Áðïêëåéóôéêþí Íïóïêüìùí - Öõóéïèåñáðåõôþí (êéíçóéïèåñáðåßá - ìáëÜîåéò) - Ïéêéáêþí
âïçèþí - Êáèáñéóôñéþí - ÌðÝúìðé óßôåñ - Êïììùôñéþí - Áéóèçôéêþí (ìáêéãéÜæ ìáíéêïýñ - ðåíôéêéïýñ) - Τμήμα Συνοικεσίων - Ιäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí (öéëïëïãéêÜ - ìáèçìáôéêÜ - öõóéêÞ
- ÁããëéêÜ - ÃáëëéêÜ - ÉôáëéêÜ - ÃåñìáíéêÜ)
Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé ïé ðáñáðÜíù åßíáé áõóôçñÜ êáé õðåýèõíá åðåëåãìÝíïé áðü ôï ãñáöåßï ìáò, ìå ôá êáôÜëëçëá äéêáéïëïãçôéêÜ, ðôõ÷ßá áíùôÜôùí ó÷ïëþí, Üäåéá åîáóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò, ðïéíéêü
ìçôñþï, ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò, ãíùìÜôåõóç üôé åßíáé øõ÷éêÜ õãéåßò

«ÁÃÉÏÓ ÖÁÍÏÕÑÉÏÓ»
Óακελαρίου 18, Ôçë. & Fax. 2651075788, Êéí.: 6971536313

τος στο Εθνικό Πάρκο, θα γίνει προσπάθεια ελέγχου της χρόνιας τοξικότητας επικίνδυνων ή επιβλαβών ουσιών που έχουν
(με φυσικό ή παράνομο τρόπο) σαν τελικό
αποδέκτη τα υδάτινα οικοσυστήματα.
Συγκεκριμένα με τη χρησιμοποίηση

Υπευθυνότητα απ’ όλους
Κλείνοντας την ανακοίνωσή του ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα όλοι μαζί
και ο καθένας ξεχωριστά να δείξουμε την
απαραίτητη υπευθυνότητα, προκειμένου να
διαχειριστούμε αποτελεσματικά τα μεγάλα
περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή μας.
Τέλος τονίζει πως παρά τις αντιξοότητες
που αντιμετωπίζει καθημερινά και την
έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων, θα
συνεχίσει τη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της χώρας και τους άλλους ερευνητικούς φορείς, για το πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου.

8 ÅÉÄÇÓÅÉÓ - Ó×ÏËÉÁ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Η εφαρμογή του θεσμού της περιφερειακής αιρετής αυτοδιοίκησης αναμφισβήτητα έρχεται, έστω και
πολύ καθυστερημένος να δώσει μια σταθερή δυναμική στην ανάπτυξη της περιφέρειας διαμορφώνοντας
συνθήκες με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Βέβαια ένας νέος θεσμός από μόνος τους όσο δημοκρατικός και σύγχρονος κι αν είναι, δεν αρκεί για να

λώς διαφορετική ταυτότητα από αυτή που ως τώρα
συνήθιζαν τα κόμματα να δέχονται ως κριτήριο για
την υποψηφιότητα Νομαρχών και Δημάρχων.
Η ελληνική κοινωνία ταλανίζεται από σοβαρότατη
κρίση, οικονομική, θεσμική, πολιτισμική και προπαντός στο αξιακό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα έχουμε την
αναξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος και την

«Ιδού ο Περιφερειάρχης»
ανταποκριθεί στο όραμα του πολιτισμού και στις ανάγκες ενός τόπου. Τώρα είναι ανάγκη να αναλάβουν με
την ψήφο των πολιτών στην αποστολή του περιφερειάρχη άνθρωποι με ποιοτικά χαρακτηριστικά, για να
υπηρετήσουν με ευθύνη και με συνείδηση του αξιώματός τους τον καινούριο θεσμό.
Γι’ αυτό και στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης
έχει μεγάλη σημασία οι τοπικές κοινωνίες με τη βοήθεια και των κομμάτων
να λειτουργήσουν όχι όπως πρώτα,
δηλαδή με τη λογική της κομματικής
ή προσωπικής εξάρτησης. Έχουμε
μπροστά μας μια πρόκληση και μαζί
μια πρόσκληση να θέσουμε με την
απόφασή μας την αρχηγία για μια
άλλη διαχείριση της τοπικής εξουσίας. Αν παραμείνουμε στην
Γράφει
ίδια νοοτροπία, τότε θα είμαο Χάρης Λεοντάρης* στε άξιοι της μοίρας μας και
θα συνεχίζουμε να κλαψουρίζουμε τη μιζέρια μας και
τη φτώχια μας.
Και επιβάλλεται η αλλαγή της κρίσης μας και της
επιλογής εκλεκτών ανθρώπων όχι μόνο επειδή θα
εφαρμοστεί για πρώτη φορά ο τέος θεσμός του αιρετού
περιφερειάρχη, αλλά και γιατί αυτό απορρέει από το
γενικότερο κλίμα της βαρυχειμωνιάς που έχει μαυρίσει το περιβάλλον μας με τη διαφθορά, την παραοικονομία, το ρουσφέτι και τόσα άλλα δεινά. Σήμερα, λοιπόν, ο τόπος μας χρειάζεται περιφερειάρχη με εντε-

ÅÐÉÊÁÉÑÁ
● Δεν φοβούμαστε και δεν τρομοκρατούμαστε! Αυτό
που έπρεπε να πει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ύστερα από την άνανδρη
δολοφονία του υπασπιστή του το είπε. Τώρα μένει να
κάνει, αυτό που πρέπει να κάνει. Η μάχη εναντίον της
τρομοκρατίας συνεχίζεται.
● Να γίνονται τα 100 ευρώ 99, το καταλαβαίνω. Να
γίνονται 99,9 ας πούμε ότι κι αυτό το καταλαβαίνω.
Δέκα λεπτά του ευρώ ήταν παλιά 34 περίπου δραχμές, να μην ξεχνιόμαστε. Να γίνονται όμως και 99,99;
Με τίποτα δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό! Για τις αναγραφόμενες τιμές στις βιτρίνες, μου μιλούσε ο φίλος
μου.

Κι αν στο καλύτερα φυλασσόμενο κτίριο της
χώρας που είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες
ασφαλείας, σκάνε βόμβες, τότε πως να νιώθει ασφαλής
ο πολίτης αυτής της χώρας;
Ποιος σ’ αυτή τη χώρα αισθάνεται πια… εθνικά υπερήφανος;
Ποιος θεωρεί ότι έχει και το ελάχιστο χρέος απέναντι σε μια τέτοια χώρα;
● Και τα καινούρια και ακριβά τους αυτοκίνητα
βγάζουν στο σφυρί οι ιδιοκτήτες τους μπας και
πάρουν καμιά δραχμή να ξεχρεώσουν από τα δάνεια
και τις κάρτες ή να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.
Το τελευταίο διάστημα είδαμε πολλούς ιδιοκτήτες
μηχανών και αυτοκινήτων να βάζουν «πωλείται» στα
οχήματά τους, όμως η ζήτηση είναι περιορισμένη.
● Αυτό το «καλό κάνουμε και κλέβουμε την εφορία» το έχω ακούσει ένα εκατομμύριο φορές. Η συνήθης δικαιολογία για το κλέψιμο είναι αυτή: «Γιατί να
πληρώνω; Έχουμε γιατρούς; Έχουμε καλά δημόσια
σχολεία; Έχουμε νοσοκομεία της προκοπής, σοβαρή
αστυνομία, έχουμε συγκοινωνίες, πάρκα; Δεν έχουμε
τίποτα! «Είναι σίγουρο ότι ο κράτος έκανε το αυγό και
ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ
όχι το αυγό την κότα.

απόρριψή του από τους πολίτες. Έτσι σήμερα ο
κόσμος μερικές φορές με τη λογική της ισοπέδωσης,
προσομοιάζει τους πάντες και εκφράζει μαζί με την
απαξίωση προς θεσμούς και πρόσωπα και την αδιαφορία του σε κάθε πολιτική πρωτοβουλία.
Να, λοιπόν, γιατί η επιλογή υποψηφίων περιφερειαρχών είναι μια ευκαιρία για να αποφορτιστεί το όλο
πολιτικό μας περιβάλλον ειδικά στην περιφέρεια και
να προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. Και πιστεύω ότι πολίτες
και πολιτικοί δεν έχουν το δικαίωμα να κλείσουν την
πόρτα σ’ αυτή την πρόκληση. Αρκεί ν’ αποφασίσουν
να σβήσουν με σφουγγάρι πρακτικές που ως τώρα
καθόριζαν τα δρώμενα.
Με αυτό το σκεπτικό θέλω να δημοσιοποιήσω μια
πρόταση για υποψήφιο περιφερειάρχη Ηπείρου, που
θα μπορούσε κατά την ταπεινή μου γνώμη να αποτελέσει την αφετηρία ώστε το ψηφοδέλτιο της Ηπείρου να
εκπέμψει ένα μήνυμα στην κοινωνία τόσο συμβολικό
όσο και ουσιαστικό για μια άλλη πορεία.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο που προτείνω το «ανακάλυψε» ο φίλος μου Λευτέρης Τσάκας, ο γιατρός,
που πάντα και με το στοχασμό φιλοσοφικό αγωνιά για
το καλό της κοινωνίας μας πέρα από κόμματα και πρόσωπα. Ο Λευτέρης μάλιστα έχει φροντίσει η πρότασή
του να φτάσει στο γραφείο εκείνων που έχουν και την
τελική ευθύνη της επιλογής του υποψηφίου.
Έτσι προτείνω και εγώ να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Ηπείρου ο δικαστής Κολιούσης Ηλίας από
τη Θεσπρωτία. Πρόκειται για τον πρωτοδίκη που ερεύ-

Ðáñá

-

νησε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου και εισηγήθηκε
στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την αποστολή του
φακέλου στη Βουλή, δείχνοντας ως υπευθύνους πολιτικούς. « η στάση και η κρίση του Ηπειρώτη δικαστή
προκάλεσε τριγμούς συνείδησης στους πολίτες σε
βάρος της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας.
Θυμούμαστε τον κ. Σανιδά να κρατάει στο αρχείο την
έρευνα του δικαστή Κολιούση και να απαλλάσσει από
κάθε ευθύνη τους υπουργούς θεωρώντας τους ως
«παραπλανημένους»!
Ο τότε πρωθυπουργός έσπευσε να κλείσει τη Βουλή
και να προκηρύξει εκλογές. Σήμερα όλοι γνωρίζουμε
τι είχε συμβεί. Και ο έντιμος δικαστής προτίμησε να
παραιτηθεί από το δικαστικό σώμα παρά να συμβιβαστεί και να ξεπουλήσει την ακέραιη και καθαρή συνείδησή του. Αυτή η προσωπικότητα έχει γνήσιο και
αυθεντικό ηπειρώτικο ήθος. Αναρωτιέμαι πόσοΙ δικαστές σε νεοελληνικό κράτος τόλμησαν να υπηρετήσουν το δίκαιο και συγκρούστηκαν με τους εξουσίες.
Ίσως να είναι λιγότεροι από τα δάχτυλα ενός χεριού.
Και όμως, εμείς ψάχνουμε μέσα σε όλα τα κόμματα να
βρούμε υποψηφίους περιφερειάρχες για την Ήπειρο!
Επιτέλους οι κομματικές ηγεσίες ας καταλάβουν ότι
εμείς οι πολίτες θέλουμε να παραμεριστούν όσοι
μόλυναν θεσμούς, αξίες, νόμους και δημόσιο συμφέρον. Χρειαζόμαστε υποψηφίους της τοπικής αυτοδιοίκησης που να εκπέμπουν την ελπίδα για μια άλλη
πρακτική, μακριά από την ιδιοτέλεια, τον ατομικισμό
και την απληστία. Αυτός ο δικαστής έδειξε θάρρος,
εντιμότητα και συνείδηση λαμπερή για να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον και αδιαφόρησε για τις επιπτώσεις στον ίδιο.
Έχουμε απηυδήσει από τα σκάνδαλα, από τους
παραβάτες των νόμων και από καιροσκόπους. Γι’ αυτό
και δεν μπορεί αυτός ο δικαστής να είναι παραιτημένος και ξεχασμένος. Είναι υποχρέωση όλων των Ηπειρωτών μακριά από παραταξιακές λογικές και κομματικές νοοτροπίες να απαιτήσουμε ο κ. Κολιούσης να
τιμήσει ως υποψήφιος περιφερειάρχης Ηπείρου τη
γενέτειρα πατρίδα και τον καινοτόμο και δημοκρατικό
θεσμό.
* Χάρης Λεοντάρης, πρώην Δημοτικός
Σύμβουλος Ιωαννίνων

Ïéêïíïìßá

Κίνηση ρίσκου
Κίνηση μεγάλου ρίσκου χαρακτηρίζεται η απόφαση
της κυβέρνησης να βγει στις αγορές και να προσφέρει
έντοκα γραμμάτια. Υποτίθεται άλλωστε ότι προσφύγαμε
στον μηχανισμό της τρόικας επειδή ακριβώς δεν μπορούσαμε να δανειστούμε με υψηλά επιτόκια. Τώρα
γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Σε μια περίοδο που θα
αναγκαστεί να πληρώσει υψηλά επιτόκια το Δημόσιο
ρισκάρει επιχειρώντας να σημειώσει μια επιτυχία με
μια υπερκάλυψη των εκδόσεων.
Το κόστος, όμως, είναι υψηλότερο από αυτό του
μηχανισμού (6,5% - 7%) και προκαλεί απορίες για τον
λόγο για τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδόσεις. Για τις ελληνικές τράπεζες; Οι τελευταίες θα καταγράψουν κέρδη, αφού θα δανειστούν με
1% και θα καρπωθούν μια καλή απόδοση. Για τις ταμειακές ανάγκες; Ίσως. Αν, όμως, για κάποιο λόγο η έκδοση δεν στεφθεί από επιτυχία, τότε η κατάσταση θα γίνει
πιο δύσκολη.

Μετά τα «ασημικά»,
η χώρα πουλάει τον χρυσό της
Η Τράπεζα της Ελλάδος για ακόμη μία φορά, σε
περιορισμένη όμως κλίμακα, προχώρησε στη ρευστοποίηση μέρους των αποθεμάτων της σε χρυσό.
Από την πώληση αυτή τα έσοδα ανήλθαν σε περίπου
8 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως θα παραμείνουν στο
θησαυροφυλάκιό της, καθώς δεν μπορούν να διατεθούν απευθείας για τη μείωση του δημοσίου χρέους ή
του ελλείμματος. Σε αντίστοιχες κινήσεις προχώρησαν
σχεδόν όλες οι τράπεζες που μετέχουν στο ευρωσύστημα, προφανώς στην προσπάθειά τους να επωφεληθούν
από την εκτίναξη των διεθνών τιμών του χρυσού.

Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει
Η Ελλάδα «μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά
προς τη δόξα τραβά». Το ίδιο κάνει και ο ελληνικός

πληθωρισμός. Φρέναρε λίγο την ξέφρενη πορεία του
τον Ιούνιο και από τον Ιούλιο με τη βοήθεια και της
νέας αύξησης του ΦΠΑ θα ξαναβρεί την ανοδική του
πορεία, η οποία, σύμφωνα με υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου, μπορεί να οδηγήσει στο 7% και
άνω στα τέλη του καλοκαιριού.

Στάχτη
Την πλήρη αντίθεσή του στις προωθούμενες διατάξεις για το Ασφαλιστικό, οι οποίες «αγνόησαν προκλητικά τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός τους, τον
βαθμό επικινδυνότητάς του και τη φύση της εργασίας
τους», εκφράζουν με ανακοίνωσή τους τα μέλη της
Ενωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι συνδικαλιστές της Πυροσβεστικής λένε όχι «στο
νέο ασφαλιστικό, που κάνει στάχτη τη ζωή μας», τονίζουν ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προσπάθησε όλο το τελευταίο διάστημα να τους «κοιμίσει, με
παρελκυστικές τακτικές, ώστε να βρεθούμε μπροστά
στα τετελεσμένα» και καλούν την κυβέρνηση και τον
πρωθυπουργό «να προχωρήσει σε πολιτικές ευθύνης,
ώστε να επανεγκατασταθεί το αίσθημα της εργασιακής
ειρήνης στη χώρα».

Χαράτσι ΦΠΑ στον τύπο
Αλλαγή σκηνικού στον χώρο του Τύπου αναμένεται
να φέρει η ρύθμιση του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου με την οποία ανεβάζει στο 23%
τον ΦΠΑ για τις εκδόσεις των εφημερίδων που κυκλοφορούν με CD ή DVD.
Έχει, πλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε αν οι
εφημερίδες, κυρίως οι κυριακάτικες, θα συνεχίσουν να
κυκλοφορούν θυμίζοντας... βίντεοκλάμπ ή δισκοπωλεία με περιτύλιγμα δημοσιογραφικού χαρτιού ή τελικά θα ρίξουν το βάρος τους στην δημοσιογραφική
ύλη.Και βέβαια αν θα συνεχιστεί και η μόδα που θέλει
καλλιτέχνες να κυκλοφορούν τη νέα τους δουλειά μέσα
από εφημερίδες.

ΣΧΟΛΙΑ 9

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáæÜêï
Αχτίδα φωτός για λύση
με τον ΧΥΤΑ, υπό προϋποθέσεις...

Στενεύουν τα χρονικά και άλλα περιθώρια για να
δοθεί ένα τέλος με τον ΧΥΤΑ στο Ελληνικό και μάλλον
αυτή η εβδομάδα θα είναι καταλυτική των εξελίξεων.
Οι κάτοικοι στο Ελληνικό με μικρή συμμετοχή στη
συνέλευση της Κυριακής αποφάσισαν να μην υποχωρήσουν και να κρατήσουν κλειστό το δρόμο, αλλά οι
της επιτροπής αφήνουν και ένα...παράθυρο ελπίδας,
για λύση χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας, αφού άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
Η επιτροπή ζήτησε συνάντηση με την ΓΓΠΗ Δήμητρα
Γεωργακοπούλου με στόχο να δοθούν συγκεκριμένες
εγγυήσεις για την χωροθέτηση ΧΥΤΥ και εργοστασίου,
όπως είναι το σχέδιο της Περιφέρειας και φυσικά εκτός
Ελληνικού.
Δεν μπορούμε να προβλέψουμε που θα καταλήξει
αυτός ο διάλογος, αλλά το γεγονός και μόνο ότι θα
γίνει, μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα και
να αποφευχθεί η δια της ...άλλης οδού επέμβαση στο
Ελληνικό.
Με το νέο κλείσιμο της χωματερής που αποφάσισε
χθες το βράδι το δημοτικό συμβούλιο Μπιζανίου,
σαφώς και υπάρχει πίεση για να δοθεί τέλος στο
σήριαλ του Ελληνικού και μακάρι να μην χρειαστεί να
μείνουν τα σκουπίδια πολλές μέρες στους δρόμους με
τέτοια ζέστη.

Ικανοποίηση από όσα μετέφεραν
οι πρόεδροι των Ενώσεων, αλλά...

Από όσα είπαν οι πρόεδροι την περασμένη Παρασκευή η αίσθηση είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα
χρειαστεί η ΑΤΕ να απεμπλακεί από θυγατρικές της και
άρα το θέμα δεν κλείνει οριστικά. Επίσης διαφάνηκε
ότι ως μόνη εφικτή λύση για να βρεθεί σε χέρια ιδιωτών
κάποια στιγμή είναι να αυξήσουν οι Ενώσεις το ποσοστό τους στο 51%, τουλάχιστον. Το πώς και πότε μπορεί να συμβεί αυτό, ουδείς εξηγεί.
Στον αντίποδα οι κτηνοτρόφοι δια του Συντονιστικού
τους οργάνου εξέφρασαν χθες την ικανοποίηση τους
και για το συλλαλητήριο της Πέμπτης και για την ...διαβεβαίωση των προέδρων των Ενώσεων ότι δεν πωλείται
η «Δωδώνη», δεν αλλάζει ο χαρακτήρας της. Όμως έθεσαν προ των ευθυνών τους τις Ενώσεις για όσα μετέφεραν από την ΑΤΕ και ζήτησαν από την κυβέρνηση και
τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δεσμευτούν δημόσια ότι
η «Δωδώνη» θα διατηρήσει τον σημερινό της χαρακτήρα.
Στο ερώτημα αν συμφωνούν με την απόκτηση του
51% από τις Ενώσεις υπήρξε αντίδραση με το αιτιολογικό ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος τους...
Είναι πάντως μέτοχοι στη «Δωδώνη»....
Ζητούμενο είναι το πώς μπορεί θα διατηρηθεί ο
χαρακτήρας της εταιρείας, αν αποχωρήσει κάποια στιγμή η Τράπεζα, δηλαδή το ίδιο το κράτος. Πως θα εξασφαλιστεί χωρίς να έχουν την πλειοψηφία των μετοχών
οι φυσικοί φορείς;
Μπορούν οι κτηνοτρόφοι μέσω πρωτοβάθμιου Συνεταιρισμού να μιμηθούν το παράδειγμα του Πτηνοτροφικού;
Ιδού το ερώτημα, αλλά η απάντηση προσεχώς, αφού
κανείς δεν μπορεί να τοποθετηθεί με βεβαιότητα σε
αυτό. Το να διαθέσει με χαμηλή τιμή η ΑΤΕ, άρα το
κράτος, μετοχές στους παραγωγούς μέσω των οργανώσεων τους, θα ήταν μια λύση, αλλά στις μέρες μας
κανείς δεν χαρίζει τίποτε σε κανέναν.
Υπό αυτές τις συνθήκες, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο αλλά όχι απίθανο, αν παραμείνει κρατική η ΑΤΕ, να
κρατήσει την κερδοφόρα «Δωδώνη», αλλά η μόνη
εγγύηση είναι να έχουν τον πρώτο λόγο οι Ενώσειςμέτοχοι και οι παραγωγοί.
Το πώς μένει να το δούμε, αφού πολλά σενάρια
υπάρχουν και πολλές προτάσεις κατατίθενται και δεν
προκύπτει πλήρης ταύτιση, πλην του ότι όλοι τάσσονται
κατά της ιδιωτικοποίησης. Μόνο αυτό δεν αρκεί.

Δεν θα τα βλέπουμε,
αλλά θα τα πληρώνουμε...

Το σήριαλ που ξεκίνησε προ ημερών με το...πωλείται,
δεν πωλείται η «Δωδώνη», θα έχει πολλά επεισόδια αν
κρίνουμε από τις δηλώσεις και αντιδράσεις.
Οι πρόεδροι των τριών Ενώσεων-μετόχων μετά τη
συνάντηση με τον διοικητή της ΑΤΕ μετέφεραν την
άποψη ότι δεν πωλείται η γαλακτοβιομηχανία και ότι
κακώς κατάλαβαν οι κτηνοτρόφοι όσα τους είπε ο κ.
Πανταλάκης, παρερμηνεύτηκαν τα λόγια του και η προτροπή του να αποκτήσουν οι ίδιοι της «Δωδώνη» για να
διαμορφώνουν τις τιμές παραγωγού.

Να μην...τρελαθούμε κιόλας από τη χαρά μας, επειδή
τα συμβατικά διόδια στο Δροσοχώρι καταργούνται και
εγγράφως, μετά την προφορική κατάργηση από τον
Γιάννη Μαγκριώτη. Απλά θα πληρώνουμε, από του χρόνου με τη βινιέτα δηλαδή χρονοχρέωση παραμονής
στην Εγνατία και μετά με βάση τα χιλιόμετρα που θα
διανύουμε, τα ηλεκτρονικά διόδια. Πάντως θα πληρώνουμε και μόνο ...ψυχολογικά θα νιώθουμε καλύτερα,

επειδή δεν θα σταματάμε στα τσιμεντένια κουβούκλια
για να δίνουμε τον οβολό μας...
Γιατί το έκανε θέμα ο νομάρχης Ιωαννίνων, αφού είχε
λήξει με την επίσκεψη Μαγκριώτη; Απλή η εξήγηση. Ο
κ. Καχριμάνης ήταν αυτός ο οποίος πριν ένα χρόνο
περίπου μετέφερε την ...κατάργηση από τον τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά και κατηγορήθηκε μέχρι να
«καταργηθούν» στην πραγματικότητα από τη σημερινή
ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. Για να μην αιωρείται τίποτε για την ορθότητα όσων είχε μεταφέρει ο
νομάρχης, έδειξε και το σχετικό έγγραφο που δεν είχε
πέρυσι.
Κατά τα λοιπά για τους κόμβους και τις συνδέσεις,
όλα ρευστά, όπως τα άφησε άλλωστε ο κ. Μαγκριώτης.

Αποκομιδή πρωί Δευτέρας,
λόγω χωματερής...

Άλλαξε το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων ο δήμος Ιωαννιτών, ελέω επικείμενου κλεισίματος
της χωματερής και από νωρίς χθες το πρωί βγήκαν τα
απορριμματοφόρα και σε συνοικίες που η αποκομιδή
γίνεται βράδι Δευτέρας μετά το Σαββατοκύριακο. Για να
μαζέψουν όσα μπορούν, πριν κλείσει η χωματερή και
να αντέξει η πόλη.
Βέβαια αν τραβήξει σε μάκρος ο αποκλεισμός, δεν
σώζεται η κατάσταση, όμως ο δήμος κάνει ότι μπορεί.
Μόνο μην δούμε να τα βάζει πάλι με το δήμο Μπιζανίου...
Για μια χωματερή που παράνομα λειτουργεί.

Πέντε πρόσωπα στη δημοσκόπηση
της ενιαίας παράταξης
Με πέντε πρόσωπα θα διεξαχθεί αυτές τις μέρες η
δημοσκόπηση, το αποτέλεσμα της οποίας θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή-ανάδειξη του υποψηφίου
δημάρχου, του επικεφαλής δηλαδή της ενιαίας παράταξης στο νέο δήμο Ιωαννιτών.
Ο Φ. Φίλιος, ο Μ. Ελισάφ, ο Β. Μασσαλάς και ο Γ.
Παπαδιώτης από την ενιαία αντιπολίτευση στο δήμο,
δηλαδή τις δυο παρατάξεις που ακολουθούν κοινή
πορεία και δράση και ετοίμασαν το έδαφος για κάτι
κοινό στις εκλογές στον μεγάλο δήμο και ένας νυν
δήμαρχος, ο Μιχάλης Κασσής από τον συνενούμενο
δήμο Περάματος.
Ο ίδιος είχε προτείνει μάλιστα διπλή δημοσκόπηση.
Φυσικά μόνο με τη δημοσκόπηση δεν μπορεί να επιλεγεί ο επικεφαλής, αλλά θα αποτελέσει τον μπούσουλα
για τυχόν και νέα μεταξύ των δυο που θα ξεχωρίσουν.
Ας δούμε το αποτέλεσμα και μετά τα συμπεράσματα.
Πάντως η κάλπη που ήθελαν άλλοι ενδιαφερόμενοι δεν
ήταν εύκολο να στηθεί, αφού το εκλογικό σώμα δεν
μπορεί να προσδιοριστεί.
Το θετικό είναι ότι συμφωνήθηκε μια διαδικασία και
όλοι ευελπιστούν ότι θα οδηγήσει σε καλό αποτέλεσμα.

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ
* ÇëåêôñïìõïãñÜöïò
ÇëåêôñïåãêåöáëïãñÜöïò
*
* ÐñïêëçôÜ ÄõíáìéêÜ
(ÓùìáôïáéóèçôéêÜ, ÏðôéêÜ, ÁêïõóôéêÜ)
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò)
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ

ÔÇË.: 26510 36931
FAX: 26510 36743
ÊÉÍ.: 6944 444568

10

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ο νέος Δήμος Μετσόβου και οι «μνηστήρες» του
Ριζικές ανακατατάξεις και στο νομό Ιωαννίνων, επιφέρει ο Καλλικράτης, στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, σ’ ότι αφορά το εκλογικό σώμα των νέων Δήμων που δημιουργούνται.
Στον νέο Δήμο Μετσόβου, όπου προστίθενται πλέον ο Καποδιστριακός Δήμος
Εγνατίας και η Κοινότητα Μηλιάς, είναι χαρακτηριστικό ότι ο παλιός Δήμος αποτελεί περίπου το 45%, ενώ το υπόλοιπο 55% προέρχεται από τις νέες προσθήκες.
Στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές (2006), στον Δήμο Μετσόβου (Μέτσοβο, Ανήλιο, Ανθοχώρι, Βοτονόσι) και σε σύνολο 11 εκλογικών τμημάτων, ήταν
εγγεγραμμένοι 4.871 ψηφοφόροι, από τους οποίους ψήφισαν οι 3.831.
Στις αντίστοιχες εκλογές, στον Δήμο Εγνατίας και σε σύνολο 11 εκλογικών τμημάτων (Χρυσοβίτσα, Μικρό και Μεγάλο Περιστέρι), οι εγγεγραμμένοι ήταν 4.890
και οι ψηφίσαντες 3.132, ενώ στη Μηλιά (2 εκλογικά τμήματα) αντίστοιχα, 956 και
653.
Συνολικά, το σκηνικό που διαμορφώνεται πια, είναι 24 εκλογικά τμήματα και
εγγεγραμμένοι 10.717, πάντα με βάση τα στοιχεία των αυτοδιοικητικών εκλογών
του 2006.
Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι αφενός η εκλογική βάση διαφοροποιείται εντυπωσιακά, αφετέρου δημιουργούνται και διαφορετικά δεδομένα
ως προς την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών του νέου Δήμου.
Στο Μέτσοβο, είτε μοναχικά, είτε στην περίπτωση του Καποδιστριακού Δήμου,
ουδέποτε έγινε κατορθωτό, να υπάρξει Δήμαρχος που να προέρχεται και να έχει
τη στήριξη του Κεντροαριστερού χώρου. Γεγονός που δεν ισχύει, στον ενσωματωμένο πλέον Δήμο Εγνατίας.
Το σκηνικό των εκλογών του ερχόμενου Νοέμβρη, τουλάχιστον έτσι όπως εμφανίζεται μέχρι στιγμής, από τη μια εμφανίζει την Κεντροδεξιά και πάλι διασπασμένη, από την άλλη όμως το θολό τοπίο στην Κεντροαριστερά, με κυρίαρχο γεγονός
την απουσία υποψηφιότητας από τον σημερινό
Του
Καποδιστριακό Δήμο, μπερδεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
Φώντα Χήτα
Ο νυν Δήμαρχος Κώστας Τζαφέας, υποστηριζόμενος από το σύστημα Καχριμάνη, θα έχει απέναντι
του, από τον ίδιο ιδεολογικό χώρο, τον Νίκο Τσομπίκο, νυν επίσης δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης.
Ο γιατρός, που εκλέγεται πρώτος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο, μάλιστα, έχει
φροντίσει ήδη να δημοσιοποιήσει τις προθέσεις του, με επίσημη ανακοίνωση του,
όπου οι αιχμές εναντίον του νυν Δημάρχου αλλά και του Νομάρχη είναι χαρακτηριστικές.
Είναι δημοφιλής στην περιοχή και αν οι κινήσεις του αποκτήσουν περισσότερη
ευελιξία και στους άλλους πολιτικούς χώρους, η δυναμική του για τη Δημαρχεία
είναι μεγάλη.
Το 2006, απέναντι στον Ζούβια, ο Τζαφέας είχε κατά πολύ ευκολότερο έργο από
ότι το 2002 με τον Τσόδουλο, όταν όλα κρίθηκαν για καμιά 40αριά ψήφους στον
Β’ Γύρο. Τώρα, τα δεδομένα αλλάζουν με αντίπαλο τον Τσομπίκο, αλλά και τη νέα
πολιτική γεωγραφία του νέου Δήμου.
Η δυστοκία πάντως του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει, μέχρι τώρα, την δικιά του πρόταση στον νέο Δήμο (έχουν κατατεθεί 3 υποψηφιότητες μεταξύ των οποίων και του
νυν Δημάρχου Εγνατίας), ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα στην έγκαιρη
προετοιμασία για μια εκλογική μάχη που έτσι κι αλλιώς έχει πλέον άλλα χαρακτηριστικά.
Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στον Δήμο και γραμματέας της ΤΟ
ΠΑΣΟΚ Μετσόβου, Θόδωρος Δασούλας, δεν επιθυμεί να εμπλακεί εκ νέου. Το
εγχείρημα του 2006, μπορεί να μην απέδωσε εκλογικά τα αναμενόμενα, αλλά η εν
γένει παρουσία του συνδυασμού στα δημοτικά πράγματα και η αντιπολίτευση που
άσκησε, δημιούργησαν αίσθηση.
Για την Αριστερά, η εκλογική επιρροή της στα δημοτικά είναι μικρή, οπότε ρόλο
ουσιαστικά θα παίξει στον – σίγουρο – Β’ Γύρο, είτε η οροφή είναι το σημερινό
42%, είτε επανέλθει το 50%+1.

Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου

«Πανωλεθρίαμβος*»
Ένα γνωστό γαλλικό τραγούδι της δεκαετίας του ‘90 καυτηριάζει με ιδιαίτερο τρόπο τις πλασματικές ανάγκες που δημιουργούν...κάποιοι στον κόσμο,
κάνοντάς τον να πιστέψει ότι η χαρά έγκειται στις υλικές απολαύσεις.«Μας
κάνουν να πιστεύουμε ότι η ευτυχία βρίσκεται στο να έχεις, στο να έχεις γεμάτα ντουλάπια(...)»και συνεχίζει στο ρεφρέν «(...)συναισθηματικό πλήθος,
διψάμε για ένα ιδανικό...».
Για το ιδανικό που διψάμε εμείς στην Ελλάδα είναι, πέρα από κάθε αμφιβολία, η αξιοκρατία. Η δίψα μας να πάρουμε, να έχουμε, να βολευτούμε, καταπατά νόμους και ηθικούς κώδικες.
Ο κατάλογος των...ύποπτων προσλήψεων είναι μακρύς:269 παράτυπες προσλήψεις στην ΑΓΡΟΓΗ, περίπου 15000 θέσεις που μοιράζονταν στα υπουργικά γραφεία από το στενό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού κ.Καραμανλή και άλλα πολλά που θα αναλυθούν παρακάτω.
Πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε σκάνδαλα.
Ο ΟΑΕΔ, με επίπλαστες συμβάσεις μαθητείας, τοποθέτησε στο Δημόσιο
30000 ανέργους οι οποίοι ήταν ανασφάλιστοι και πληρωνόταν με 450 ευρώ.
Τοποθετήθηκαν σε αυτές τις θέσεις με την...ευγενική χορηγία
βουλευτών ή τοπαρχών της ΝΔ ελπίζοντας στη μονιμοποίησή
τους, κάτι που βέβαια δεν έγινε ποτέ...
Ήταν οι πρώτοι, δε, που εκπαραθυρώθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ...
Φυσικά έχει συνέχεια.
Από το 2005, η ΝΔ άρχισε, μέσω υπουργικών αποφάσεων,
να στήνει αμφισβητούμενες διαδικασίες πρόσληψης σε πολλούς οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου, της Αγροτουριστικής, του Ελληνικού ΤουΤης
ρισμού κ.τ.λ...
Ευθυμίας Γιώσα
Σε προσλήψεις προχώρησαν και στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας(την περίοδο με το σκάνδαλο Ζαχόπουλου),
όπου, ύστερα από καταγγελίες, λέγεται ότι έλαβαν χώρα
ουκ ολίγες...τακτοποιήσεις συγγενών, φίλων και γενικά γαλάζιων παιδιών.
Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι διορισμοί ολοκληρώνονταν ταχύτατα, προτού ενημερωθεί ο κόσμος ανά την Ελλάδα για τις προκηρυχθείσες θέσεις!
Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η πρόσληψη εποχικού προσωπικού από
τον ΕΟΤ, ένας διαγωνισμός εκτός ΑΣΕΠ με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
να κατατίθενται εντός τριών ημερών(σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»)!
Χάβρα Ιουδαίων με λίγα λόγια...
Τι να σχολιάσει κανείς όταν τα γεγονότα κραυγάζουν!
Τέτοια ηθική κατάπτωση, τόσο κραυγαλέα, απορώ πώς υπήρχαν άνθρωποι
που την ανέχονταν.
Την ανέχονταν κι επωφελούνταν μάλιστα.
Και οι δύο πλευρές αυτής της παρωδίας επεδίωκαν να βγουν κερδισμένοι.
Κάποιοι σίγουρα έβγαιναν μιας και εξασφάλιζαν την εργασία τους.
Δεν ξέρω, βέβαια, αν τηρούσαν τις...υποσχέσεις τους και σαν υπάκουα παιδιά ψήφιζαν τη ΝΔ. Αλλά γιατί να μην την υοστηρίξουν;
Ενάντια στα συμφέροντά τους να πάνε;
Κατάντια, μια τραγελαφική κατάντια...
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Φίλιππος Πετσάλνικος, δήλωσε ότι οι διαδικασίες πρόσληψης θα γίνονται αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ.
Να δούμε..
Αλλά και τι να δούμε;
Σάμπως υπάρχουν περιθώρια για περισσότερη παρανομία;
* Τίτλος βιβλίου του Κωνσταντίνου Τζούμα
Έχουν εξαντληθεί...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Για την ανάδειξη επικεφαλής στην ενιαία παράταξη του δήμου Ιωαννιτών

Εντός της εβδομάδας η δημοσκόπηση
Οριστικά υποψήφιοι οι Μ. Ελισάφ, Γ. Παπαδιώτης, Φ. Φίλιος, Β. Μασσαλάς και Μ. Κασσής

Χωρίς εκπλήξεις και με πέντε υποψηφίους να τίθενται στην κρίση των πολιτών που θα κληθούν να λάβουν μέρος
στη δημοσκόπηση η ενιαία δημοτική
παράταξη μπαίνει στην τελική ευθεία
για την ανάδειξη του επικεφαλής της.
Τα ονόματα που έφτασαν τελικά στο
τέρμα και θα διεκδικήσουν τη θέση του
υποψηφίου
Ρεπορτάζ
δημάρχου, αφού
Αλέξανδρος Θεμελής θέση για να
συμπεριληφθούν
στη
δημοσκόπηση διεκδικούσαν μέχρι και
την τελευταία στιγμή κι άλλοι, είναι
αυτά των Μωυσή Ελισάφ, Φίλιππα
Φίλιου και Β. Μασσαλά από την ενιαία
αντιπολίτευση (ο πρώτος από την Συμμαχία Ενεργών Πολιτών και οι άλλοι
δύο από την Συνεργασία για την Αλλαγή), ο Γιώργος Παπαδιώτης, μέλος της
ενιαίας παράταξης αλλά και πρώην
πρόεδρος του ΤΕΕ και τέλος ο νυν
δήμαρχος Περάματος Μιχάλης Κασσής.

Κατέληξαν στο προφανές
Η επίσημη ανακοίνωση της ενιαίας
δημοτικής παράταξης έκανε γνωστό ότι
οι συζητήσεις της κατέληξαν οριστικά
στη διενέργεια δημοσκόπησης ως λύση
προκειμένου να αναδειχτεί ο επικεφαλής της. Κάτι δηλαδή που ήταν το αναμενόμενο, αφού όλο το προηγούμενο

διάστημα είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι
αυτή θα ήταν η διαδικασία που θα προκρινόταν, έναντι άλλων, όπως για παράδειγμα αυτή της κάλπης, την οποία
πρότειναν αρκετά στελέχη.
Ο αριθμός των υποψηφίων, όπως
είχαμε γράψει σε παλαιότερο ρεπορτάζ, δεν ξεπέρασε τους πέντε ενώ την
τελευταία στιγμή αποσύρθηκαν για διάφορους λόγους ονόματα τα όποια
«έπαιζαν» για να συμπεριληφθούν σε
αυτή.

Εργαλείο η δημοσκόπηση
Η δημοσκόπηση, που θα ξεκινήσει
εντός της εβδομάδας, θα γίνει από γνωστή εταιρία και θα υποβοηθήσει τη διαδικασία ανάδειξης του επικεφαλής, ενώ
συνάμα θα επιτρέψει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων εν όψει των
δημοτικών εκλογών του Νοεμβρίου.
Δεν θα είναι δηλαδή από μόνη της
αυτή που θα κρίνει το ποιος θα επιλεγεί ως επικεφαλής, αλλά σίγουρα τα
αποτελέσματά της θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση.
Τα ευρήματα της δημοσκόπησης θα
επεξεργασθεί η γραμματεία της ενιαίας
παράταξης και θα υπάρξει αναλυτική
ενημέρωση όλων όσοι συμμετείχαν στις
μέχρι τώρα συναντήσεις, για τα δεδομένα που θα προκύψουν.
Η ανάδειξη του επικεφαλής θα οριστικοποιηθεί μέσα από τη συνέχιση της

ÁíáëáìâÜíïõìå ðÜóçò öýóåùò åêäçëþóåéò
(áññáâþíåò, âáöôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò ê.ë.ð.)
ÐåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áôüìùí, Ýùò 60 Üôïìá,
ìå ìåíïý ôçò åðéëïãÞò óáò óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ
Ôçë. 2651045445

πολιτικής διαβούλευσης και αξιολόγησης, με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης να αποτελούν εργαλείο για την
επιλογή του προσώπου που θα οδηγήσει την παράταξη στη νίκη στην επικείμενη αυτοδιοικητική μάχη.
Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα
Παράλληλα, το σύνολο των Επιτροπών της ενιαίας παράταξης του διευρυμένου Δήμου συνεχίζει την καταγραφή
και επεξεργασία θέσεων και προτάσεων, ώστε το επόμενο διάστημα να έχει
ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων και να παρουσια-

σθεί στο σύνολό της η πρόταση για ένα
Δήμο, που θα ανταποκρίνεται στη δημιουργική πρόκληση του Καλλικράτη και
θα βασίζεται σε ένα πρωτοποριακό
μοντέλο ανάπτυξης σύγχρονο, αποτελεσματικό, ευρωπαϊκό, αλλά κυρίως
ανθρώπινο.
Ένα Δήμο με σαφές αναπτυξιακό
πρόγραμμα και όραμα που θα σέβεται
τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες όλων,
ένα Δήμο με διαφανείς λειτουργίες που
θα υπηρετεί τους πολίτες και δεν θα
εξυπηρετεί προσωπικές διαδρομές και
σκοπιμότητες.

12 ÅIÄÇÓÅÉÓ

ÍÝïé Áãþíåò,
ÔÅÔÁÑÔÇ
ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ÍÝïé
Áãþíåò,19
ΤΡΙΤΗ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
2010

Στην 48η θέση ανάμεσα στους
1.034 δήμους της χώρας κατάφερε να
βρεθεί ο Δήμος Πρέβεζας αναφορικά
με την ένταξη έργων και την απορρόφηση πόρων στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ
υλοποιώντας συνολικά δράσεις προϋπολογισμού 26.097.815,95 ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμαρχος Πρέβεζας Μιλτιάδης Κλάπας σε συνέντευξη τύπου
που παραχώρησε πλαισιωμένος από
τους αντιδημάρχους κυρίους Αναστάσιο Νέλλη, Χαράλαμπο Τζούλη και
Σπύρο Φωκά ενόψει της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
14 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ με
μοναδικό θέμα τον απολογισμό των
πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής,
Ο κ.Κλάπας μίλησε για όλα τα μεγάλα έργα που έχουν υλοποιηθεί το
τελευταίο διάστημα αλλά και για εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν
δρομολογηθεί και έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ακόμη έκανε
αναφορά στα οικονομικά του Δήμου
ενώ απάντησε και σε ερωτήματα για
την υποψηφιότητά του στις εκλογές
του Νοεμβρίου.
Μείζον ζήτημα, για τον Δήμαρχο
είναι η μη απόδοση των κρατικών
πόρων προς την Αυτοδιοίκηση. Ο
ίδιος δε ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος της
Πρέβεζας παρότι αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, όπως όλοι οι
Δήμοι, έχει καταφέρει να κρατήσει τις
ισορροπίες και να μην φτάσει σε
ακραίες καταστάσεις «Οι εργαζόμενοι
του Δήμου πληρώνονται κανονικά και
οι μόνες οφειλές αφορούν το ποσό του
υπουργείου απασχόλησης, ύψους 150
χιλ. ευρώ προς το προσωπικό των
δομών, πρόβλημα που ο Δήμος ελπίζει να επιλύσει με οριστικό τρόπο και
κυρίως με την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας των ανθρώπων αυτών».

Αδιαπραγμάτευτη
Υπογράμμισε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή η λειτουργία των Δομών
που απευθύνονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως το ΚΗΦΗ,
ΚΔΑΠ, Παιδικοί Σταθμοί, Βοήθεια
στο σπίτι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
είναι προτιμότερο να υπάρχει έλλειμμα στα οικονομικά του Δήμου κι όχι
«έλλειμμα» στην κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος επέλεξε
να χρηματοδοτεί δομές οι οποίες δεν
χρηματοδοτούνται πλέον από την
πολιτεία και μάλιστα το ίδιο είναι
αποφασισμένος να κάνει και στο μέλλον.
Αναλύοντας τα οικονομικά πεπραγμένα για τη χρονιά που πέρασε ο
Δήμαρχος είπε ότι τα έσοδα ανέρχονται σε 12.512.841 ευρώ και τα έξοδα
σε 9.919.339 ενώ το ταμειακό υπόλοιπο (μετά τις αποσβέσεις) αυτή την

Σεβασμός στην παλιά πόλη, σχέδιο για τη νέα

Συνέντευξη του Μιλτιάδη Κλάπα
για την πορεία των έργων στην Πρέβεζα

Στην 48η θέση ανάμεσα στους 1.034 δήμους της χώρας κατάφερε να βρεθεί ο Δήμος Πρέβεζας αναφορικά με την ένταξη
έργων και την απορρόφηση πόρων στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ υλοποιώντας συνολικά δράσεις προϋπολογισμού
26.097.815,95 ευρώ.
στιγμή παρουσιάζει έλλειμμα 425
χιλ. ευρώ.
Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των
δανείων που έχουν ληφθεί μέχρι
σήμερα (3.774.000 ευρώ είναι το
ποσό που οφείλει σήμερα ο δήμος
Πρέβεζας) και εξήγησε ότι αυτό έγινε
για συγκεκριμένους λόγους όπως η
αποπληρωμή οφειλών απαλλοτριώσεων από εφαρμογή σχεδίου πόλης που
αφορούσε το διάστημα 1989-1996,
ακόμη την αποπληρωμή των οφειλών
Δημοτικών Επιχειρήσεων σε Δημόσια
Ταμεία, την πληρωμή των σχολικών
φυλάκων λόγω μη απόδοσης των χρημάτων από την πολιτεία, την απόκτηση
μηχανολογικού εξοπλισμού για την
καθαριότητα αλλά και την ανακατασκευή σεισμόπληκτου σχολείου στον
Μύτικα.
Στη συνέχεια τόνισε ότι ο Δήμος
υλοποίησε στο Γ’ ΚΠΣ σημαντικά
έργα για την ανάπτυξη της πόλης, την
ποιότητα ζωής των κατοίκων, την κοινωνική πρόνοια, τον πολιτισμό και τον
τουρισμό και υπογράμμισε ότι η
εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτή
την προσπάθεια, η σημαντική προε-

×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ
ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882

τοιμασία από άποψη μελετών και η
επιχειρησιακή ικανότητα και ετοιμότητα που αποτυπώθηκε με το πιστοποιητικό επάρκειας αποτέλεσαν ένα
σημαντικό εργαλείο και για την υλοποίηση έργων μέσω του ΕΣΠΑ., συνολικού προϋπολογισμού
24.730.000 ευρώ.
Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται
η ύδρευση του Δήμου, η κατασκευή
–βελτίωση του αστικού οδικού δικτύου διασύνδεσης συνοικιών Υδραγωγείου-Λευκαδίτικα-Παντοκράτορας, ο
βιοκλιματικός βρεφονηπιακός σταθμός στο Υδραγωγείο (ο πρώτος στην
Πρέβεζα) αλλά και το σημαντικό έργο
της ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου
(το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
πεζοδρομήσεις της 21ης Οκτωβρίου
και των Οδών Χρήστου Κοντού και
Παρθεναγωγείου, την πεζοδρόμηση
της παραλιακής οδού από Καρυωτάκη
έως Κυανή Ακτή αλλά και την κατασκευή πυκνού δικτύου ποδηλατοδρόμων).
Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο Θερμαλιστικό Κέντρο, το οποίο θα συνδυαστεί με ανάδειξη του παλαιού κτιρίου

αλλά και την αξιοποίηση του Κάστρου
της Μπούκας, και χαρακτήρισε εξίσου
σημαντικό το έργο ανάπλασης της
Κυανής Ακτής και χώρου δίπλα από
το Κάστρο του Παντοκράτορα,το
οποίο θα κατασκευαστεί από το
Υπουργείο Τουρισμού μέσω του ΕΟΤ,
ενώ έχει υποβληθεί και αναμένεται η
αξιολόγηση και άλλων έργων.
Ακόμη εκτός των παραπάνω έργων
που αφορούν την παλαιά πόλη ο
Δήμος σχεδιάζει και τη νέα πόλη με
την επέκταση του σχεδίου πόλης
Στόχος είναι, όπως είπε ο κ. Κλάπας, η δημιουργία ενός διπόλου που
από την μια πλευρά θα αναδείξει τα
χαρακτηριστικά της παλιάς πόλης και
τα μνημεία που βρίσκονται σε αυτή
ενώ από την άλλη θα καλύψει την ανάγκη για νέους δημόσιους χώρους.
Τέλος απαντώντας σε ερώτημα για
τις εκλογές του Νοεμβρίου ανέφερε
ότι η δημοτική παράταξη της οποίας
ηγείται δεν πρόκειται να εμπλακεί
στις διαδικασίες των κομμάτων ενώ με
απόλυτο σεβασμό στον διάλογο θα
ζητήσει να κριθεί βάσει του έργου
που έχει προσφέρει.

ÅIÄÇÓÅÉÓ 13

ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΤΡΙΤΗ
ÔÑÉÔÇ 13
11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
2010 2007

Σε μια προσπάθεια να τονωθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αλλά και να συμβάλει στην εξασφάλιση διακοπών χαμηλού κόστους για ευαίσθητες κοινωνικές ο
ΕΟΤ έθεσε σε εφαρμογή από την Παρασκευή το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», με 110.000 δικαιούχους
τη φετινή χρονιά.
Αν και το πρόγραμμα κινδύνευε να μην υλοποιηθεί
κατά την τρέχουσα περίοδο, λόγω των προβλημάτων που
διαπιστώθηκαν σε σχέση με την υλοποίηση αντίστοιχων
προγραμμάτων των προηγούμενων ετών και της ιδιαίτερης δημοσιονομικής κατάστασης, η πραγματοποίηση
του κατέστη δυνατή με εκλογίκευση στο συνολικό
κόστος.
Το φετινό πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» 20102011 περιλαμβάνει, εκτός του υποπρογράμματος των
εξαήμερων διακοπών, και το υποπρόγραμμα της Γ’ ηλικίας μέσω του οποίου χορηγούνται, από την 1η Οκτωβρίου 2010, 10.000 δελτία σε συνταξιούχους λόγω γήρατος
ή αναπηρίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της
Εργατικής Εστίας ή της Αγροτικής Εστίας.
Αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί από όλη την Ελλάδα διαδηλώνουν
αύριο στη Αθήνα απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές του ασφαλιστικού που
πλήττουν τα σώματα ασφαλείας και τις
στρατιωτικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Ιωαννίνων, Γιώργος Παπατσίμπας μιλώντας χθες γι’ αυτή την κινητοποίηση έκανε λόγο για επιστροφή στον
εργασιακό μεσαίωνα τονίζοντας ότι η
τροπολογία που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά αυξάνει βιαίως την ηλικία συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια και τα χρόνια
υπηρεσίας στα 40.

Εργασιακός μεσαίωνας
Ο κ. Παπατσίμπας κατηγόρησε την
Κυβέρνηση ότι με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό αγνόησε προκλητικά τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του επαγγέλματος των αστυνομικών, εξισώνοντας

Στα ΚΕΠ η διανομή δελτίων

Τουρισμός για όλους από τον ΕΟΤ
Παράλληλα ο ΕΟΤ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς υλοποιεί το πρόγραμμα «Διακοπές Εθελοντισμός» για το καλοκαίρι του 2010 (Ιούλιο και
Αύγουστο). Μέσω του προγράμματος αυτού δίνεται η
δυνατότητα σε νέους 18-25 ετών να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε Γραφεία Πληροφοριών του ΕΟΤ κατά
την θερινή περίοδο, ενώ συγχρόνως τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν διακοπές γνωρίζοντας την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ο ΕΟΤ θα διανείμει 110.000 ατομικά
δελτία τουρισμού και επιδοτεί με 14 ευρώ (την ημέρα
κατ’ άτομο) τη διαμονή σε ξενοδοχεία και με 12 ευρώ σε
ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται στις 5 διανυκτερεύσεις. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου,

Ένστολη Πανελλαδική κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα

Σώματα ασφαλείας εναντίον ασφαλιστικού
Για επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΕΑΥΝΙ, Γ. Παπατσίμπας
σαββατοκύριακα. Όλα αυτά δεν ελήφθησαν υπόψη», είπε χαρακτηριστικά.
Επίσης υπογράμμισε ότι κύριο αίτημα
των αστυνομικών είναι να αναγνωριστεί
η έκτη μέρα εργασίας, γιατί έτσι αναλογικά προστίθεται σε 30 χρόνια εργασίας,
άλλα πέντε. Όσα δηλαδή μπορούν να
εξαγοράσουν οι υπάλληλοι καταβάλλοντας όμως σχεδόν 20.000 ευρώ.

έτσι δεν έχουν κανένα λόγο να βιαστούν
να βγουν στη σύνταξη.
Ταυτόχρονα όμως πρόσθεσε ότι ήδη
έχει υπάρξει μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων, με 3.000 αστυνομικούς πανελληνίως και 74 στα Γιάννινα, έχουν
συνταξιοδοτηθεί, αφήνοντας πίσω τους
κενά που δύσκολα θα καλυφτούν.

Δεν βλέπει κύμα φυγής

Τραγική κατάσταση στο
ταμείο στρατού

Ερωτώμενος από δημοσιογράφους αν
οι αλλαγές αυτές πρόκειται να οδηγή-

Τέλος κληθείς να σχολιάσει την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε αυτόν τον

Εργασιακό μεσαίωνα χαρακτήρισε τις αλλαγές στο ασφαλιστικό για τους αστυνομικούς ο
πρόεδρος της ΕΑΥΝΙ Γ. Παπατσίμπας
τους με τους υπόλοιπους δημοσίους
υπαλλήλους.
«Οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας έχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους.
Από το 1984 έχουμε 98 νεκρούς την ώρα
του καθήκοντος, δουλεύουμε όλες τις
ώρες και μέρες δεν έχουμε ελεύθερα

ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, του ΝΑΤ, καθώς και όσοι δεν
δικαιούνται να κάνουν χρήση των αντίστοιχων προγραμμάτων της Εργατικής Εστίας
Διευκρινίζεται ότι φέτος δεν θα δοθεί στους δικαιούχους το ειδικό βιβλίο με τα ξενοδοχειακά καταλύματα, η
ενημέρωση θα γίνεται από τα γραφεία του ΕΟΤ (Ηπείρου
58) ή από τους αριθμούς του ΕΟΤ 1571 και 1572 ή από
την ιστοσελίδα του ΕΟΤ www.eot.gr.
Τα κατά τόπους ΚΕΠ και τα Γραφεία πληροφοριών του
ΕΟΤ ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ενώ τα ΚΕΠ από την Παρασκευή ξεκίνησαν να χορηγούν στους δικαιούχους τα δελτία των 6ήμερων διακοπών, εφόσον αυτοί προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

σουν και σε μεγαλύτερο κύμα φυγής,
λόγω σύνταξης, συναδέλφων του, ο πρόεδρος της ΕΑΥΝΙ τόνισε πως κάτι τέτοιο
δεν είναι πολύ πιθανό εξηγώντας πως
όσοι αστυνομικοί έχουν κατοχυρώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν θίγονται
από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και

μήνα στην καταβολή των μερισμάτων
από το ταμείο στρατού, ο κ. Παπατσίμπας δήλωσε ότι το ταμείο είναι σε
άσχημη οικονομική κατάσταση, ενώ
συμπλήρωσε πως οι αστυνομικοί έχουν
ήδη ενημερώσει τον υπουργό Άμυνας
για την εξέλιξη.
Κλείνοντας τόνισε ότι αίτημα των αστυνομικών είναι να έχουν κι αυτοί έναν
εκπρόσωπο στο Δ.Σ., αλλά και η ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης, η
οποία θα δείξει τι αποθεματικά υπάρχουν στο ταμείο. Αλέξανδρος Θεμελής

Τεχνολογία PURE DRIVE από τη NISSAN
Μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας με
στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, είναι η πρωτοποριακή τεχνολογία PURE
DRIVE. Μία καινοτομία που πέτυχε την κατασκευή νέων κινητήρων με εκπομπές χαμηλότερες από 140gr/km CO2 για τα μοντέλα Pixo, Micra, Note,
Qashqai 1.5 dCi, και NV200 1.5 dCi.
Για να διακρίνονται εύκολα όσα μοντέλα της εταιρίας έχουν οικολογικούς κινητήρες φέρουν στο πίσω μέρος τους το διακριτικό σήμα

ώστε όλοι

να ξέρουν ότι PURE DRIVE σημαίνει οικολογική οδήγηση εντός και εκτός πόλης.
Η νέα αυτή τεχνολογία προσφέρει και οικονομικά οφέλη στους οδηγούς γιατί
εκτός από τη φροντίδα του περιβάλλοντος με τις χαμηλές εκπομπές ρύπων,
φροντίζει ταυτόχρονα, και για τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμων. Γεγονός που
μεταφράζεται ως μειωμένο κόστος χρήσης για τον οδηγό καθημερινά.

Γιάννα Καλλή ΕΠΕ
5ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τηλ. 2651085180 - ISO 9001

14 ÅIÄÇÓÅÉÓ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Καμπάνια ενημέρωσης
από τη Σχολή ΤεχνολογίαςΓεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου
Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες
απαιτήσεις για παροχή υψηλής ποιότητας
εκπαίδευσης και ενθάρρυνση εφαρμοσμένης
και τεχνολογικής έρευνας, ξεκινά ενημερωτική
εκστρατεία με στόχο να ενημερώσει τους υποψήφιους σπουδαστές για τα τμήματα της Σχολής, εν όψει της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων.
Με έδρα την Άρτα, η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας περιλαμβάνει τα τμήματα: Ανθοκομίας
& Αρχιτεκτονικής τοπίου, Ζωικής Παραγωγής
και Φυτικής Παραγωγής και το Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας με έδρα την Ηγουμενίτσα.
Σκοπός της καμπάνιας είναι να ενημερωθούν
οι ενδιαφερόμενοι για τη Σχολή Τεχνολογίας
Γεωπονίας, τα τμήματά της καθώς και τις προοπτικές που προσφέρουν για επιστημονική,
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Τα τμήματα διατηρούν υψηλού επιπέδου προπτυχιακά προγράμματα, υπερσύγχρονες εργαστηριακές υποδομές, διεθνούς κύρους ερευνητικό έργο, ενώ μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων
στελεχώνουν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή
ακόμη διευθύνουν τη δική τους επιχείρηση με
μεγάλη επιτυχία.
Τμήματα εκπαιδευτικής πληρότητας, τμήματα
επιστημονικής και ερευνητικής καινοτομίας,
τμήματα σίγουρης επαγγελματικής αποκατάστασης, τμήματα που συνεχίζουν με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Με στόχο την υψηλή γνώση και την ανάπτυξη
της φιλο-»σοφίας» το ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργεί
με υψηλές προδιαγραφές εκπαιδευτικές - ερευνητικές και ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό
στις αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας για δημιουργία στελεχών με σοβαρή
επιστημονική υποδομή σε θέματα τεχνολογίας
και εφαρμογών

Μπαράζ συλλήψεων
διαρρηκτών το τριήμερο

Οι σπουδαστές ειδικεύονται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις από έμπειρο εκπαιδευτικό
και ερευνητικό προσωπικό.
Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών παρέχει
στους σπουδαστές της όλα τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή
τους για την εξασφαλισμένη επαγγελματική
τους αποκατάσταση και μια πετυχημένη καριέρα.
Οι πτυχιούχοι των τμημάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις
τους είναι ικανοί να ασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της
Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς
τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης.
Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ
Ηπείρου, έχει σαν στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες φοιτητές / τριες, όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να καταστούν στη συνέχεια ένα καλά εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό μέσω της απόκτησης και ανάπτυξης ιδιαίτερων και απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων
για την κατανόηση της λειτουργίας και της
άσκησης της διοίκησης, στο πλαίσιο των παγκόσμιων κοινωνικοοικονομικών συστημάτων,
αλλά και τη δυνατότητα σχεδιασμού, εφαρμογής, διαχείρισης και ελέγχου αποτελεσματικών
και υπεύθυνων πολιτικών και στρατηγικών.
Για αυτούς του λόγους δηλώνουμε στο Μηχανογραφικό και σπουδάζουμε ανάλογα με το
ενδιαφέρον και τη κλίση μας στο
Τμήμα Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα
Και στο Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας στην
Ηγουμενίτσα.

Μπαράζ συλλήψεων διαρρηκτών σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε Γιάννινα και Θεσπρωτία, με τις διαρρήξεις πάντως να έχουν πάρει το τελευταίο διάστημα
μορφή χιονοστιβάδας.
Οι πρώτες συλλήψεις έγιναν την Παρασκευή το μεσημέρι στην Κόνιτσα, όπου συνελήφθησαν τρεις έλληνες γιατί
μία μέρα νωρίτερα είχαν μπει σε σπίτι ενός κατοίκου της
περιοχής και έκλεψαν 480 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Τώρα οι τρεις δράστες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.
Μια μέρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, συνελήφθησαν τρεις ακόμη έλληνες
κοντά στο Δελβινάκι γιατί λίγη ώρα νωρίτερα είχαν κλέψει
από τα Γιάννινα μια δίκυκλη μοτοσικλέτα.
Τέλος την ίδια μέρα στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης προσήχθησαν στην Υ.Α. Ηγουμενίτσας δύο
έλληνες οι οποίοι ομολόγησαν ότι από κοινού τις νυκτερινές ώρες της 29/30-06-2010 αφαίρεσαν από κατάστημα
κάβας ποτών ιδιοκτησίας ημεδαπού το χρηματικό ποσό
των 290 ευρώ.
Μπορεί οι αστυνομικοί να συνέλαβαν αρκετούς δράστες
το τριήμερο σε μια περίπτωση όμως δεν τα κατάφεραν.
Έτσι το μεσημέρι της Παρασκευής στο Λαδοχώρι Θεσπρωτίας άγνωστοι δράστες αφού έσπασαν τζάμι παραθύρου
Ι.Χ. αυτοκινήτου έκλεψαν ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ, μπλοκ επιταγών, κάρτες και
βιβλιάρια διαφόρων τραπεζών και προσωπικά του έγγραφα.

62χρονος έπεσε
σε χαράδρα στην Ολύτσικα
Άτυχος στάθηκε ένας 62χρονος από την Σμυρτιά του
Δήμου Λάκκας Σουλίου, ο οποίος έμενε στην Αθήνα και
είχε έρθει για τις καλοκαιρινές διακοπές του στο χωριό
του.
Στην προσπάθειά του να ανέβει στο βουνό, για να μαζέψει τσάι μαζί με κάποιους συγχωριανούς του, έχασε την
ισορροπία του πέφτοντας σε μια χαράδρα 200 μέτρων,
χάνοντας έτσι τη ζωή του.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΜΑΚ η οποία έφτασε στην
περιοχή λίγη ώρα αργότερα.
Η προσπάθεια ανάσυρσης της σωρού του άτυχου άνδρα
διήρκησε αρκετές ώρες, με την κακοκαιρία που έπληξε
εκείνη την ώρα την περιοχή να δυσχεραίνει το έργο των
διασωστών.

Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò
ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ

ÐÁÈÏËÏÃÏÉ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò
2651027126

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ
Κοραή 10-12
Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
Οικία: 2651034002

ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ

ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ

Äùäþíçò 44

Μιχ. Αγγέλου 53

ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ
×. Ôñéêïýðç 2
Ôçë. 2651024133
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 51
Ôçë. 2651032778
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
×. Ôñéêïýðç 16
Ôçë. 2651038960
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΡΓΙΑΣ
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος
Πρότυπο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
28ης Οκτωβρίου 32 - 2ος όροφος
Τηλ. fax 2651037444, 6948210510
email: geokourgias@yahoo.gr
Δευτέρα - Παρασκευή
Πρωί 08:00 - 14:00
Απόγευμα 18:00 - 20:30

Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
Δέχεται καθημερινά: 12:00 - 14:00
Απόγευμα με ραντεβού: 18:00 - 20:30
Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο κλειστό
Τηλ. 2651036039, 6945399755
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÏÕÆÁÍÁ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß
ìå ñáíôåâïý
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò
Ôçë. 2651032800, 6944301801
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330
ïéêßáò 2651048983
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá

Σάββατο 09:00 - 13:00

ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

Τετάρτη απόγευμα κλειστό

Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ - ισόγειο
Ôçë. 2651072422

Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Ìüíï ìå ñáíôåâïý

ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ

Ù.Ñ.Ë.

ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651033960
Kéí.: 6937184653
Ïéêßá: 2651030602

ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÊáëéÜöá 1á

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ

ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý

ΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ - ΣΙΑΚΑ

Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,

Ιατρείο νεφρολογίας και υπέρτασης

ïéêßáò 2651046817

28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
Τηλ. 2651039339, 6947819083

ØÕ×ÏËÏÃÏÉ

Fax: 2651039335

ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ

e-mail: elkoli@otenet.gr

ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ

Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17

ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ
×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24
(ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ)
Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267
Ïéêßáò: 2651072035
ÙñÜñéï Éáôñåßïõ:
Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30
ÊÜèå áðüãåõìá
êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå
ñáíôåâïý

Ôçë. 2651064640

ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10
Ôçë. 6932251875, 6947722308

ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ
ÃÅÙÑÃÉÁ Ð. ÃÅÉÔÏÍÁ
Äùäþíçò 68
Ôçë. éáôñåßïõ 2651087521
2651087622
ÊáèçìåñéíÜ 08.30 - 13.30
êáé 17.30 - 20.30

ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
(üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)

NEYÑÏËÏÃÏÉ
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221

ÅIÄÇÓÅÉÓ - ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 15

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αρ. πρωτ.: 0910029257

Αθήνα 05/07/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 515/16-6-2010
(τ.Γ’) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕ Π ως
εξής: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(Μικράς Ασίας 75. 115 27 Γουδί. τηλ.: 210-7462040-43. 2107462002) Τομέας Παθολογίας
Αριθ.Προκήρυξης: 0910024182/11 -5-2010
-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο: «Παθολογία -Ηπατολογία»
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
(Σταδίου 5. 105 62 Αθήνα, τηλ.: 210-3689406) Τομέας Κοινωνικής και
Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας Αριθ.Προκήρυξης:
0910023746/29-4-2010
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική και Κοινωνία της Πληροφορίας»
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου. τηλ.: 210-7277960, 2107277473) Τομέας Κλασικής Φιλολογίας Αριθ. Προκήρυξης:
0910023699/4-5-2010
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αυτοκρατορικοί
Χρόνοι - Ύστερη Αρχαιότητα»
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου. τηλ.: 210-7277657) Τομέας
Παιδαγωγικής Αριθ.Προκήρυξης: 0910021237/22-3-2010
-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της
Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 1-9- 2010.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα,
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των
προκηρύξεων, στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων, όπου
μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.
Ο πρύτανης
Δημοσθένης Ν. Ασημακόπουλος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΠΠ-Η/Περιοχή Ιωαννίνων
ΑΡ./ΗΜ.: ΠΕΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/281/12.07.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται στο κοινό ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές
εργασίες της ΔΕΗ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, την Πέμπτη,
15.07.2010 εως εξής:
1. Από ώρα 08:00πμ έως 10:30πμ στις περιοχές: Δωδώνη, περιοχή
θεάτρου Δωδώνης, Μαντείο, νέου οικισμού Δωδώνης, Μελιγγοί, οικισμό
Αγ. Τριάδα, Δραμεσιοί και Αντλιοστασίου Μανωλιάσσας.
2. Από ώρα 08:30πμ έως 12:30μμ στις περιοχές: Κήποι, Νεγράδες,
Φραγκάδες, Λεπτοκαρυά Ζαγορίου.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το
χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω.
Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να
θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.
Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς
ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων.
Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.
Από τη ΔΕΗ Α.Ε.

ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΑΜΕΣΩΣ

Απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες ακόμη και
αν δεν έχετε διαθέσιμο ή έχετε υπέρβαση σε
πολλές άτοκες τραπεζικές δόσεις από 1.000100.000 ευρώ. Εξυπηρέτηση αυθημερόν καθημερινά και Σαββατοκύριακα.

Κος Γεωργίου
τηλ. 6988888850 - 6988888804

Απολυθήκατε πρόσφατα;

Υπάρχει λύση. Μάθετε δωρεάν
πως μπορείτε να ξεκινήσετε
τη δική σας επιχείρηση
μέσα από το σπίτι.

Τηλ. 698 621 2664
MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Γιάννινα, θέση Πηγάδι, πωλείται οικόπεδο 9230 τ.μ. κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, 60 μ. πρόσοψη, κοντά στην
πύλη του Αεροδρομίου, κτίζει 1800 τ.μ. Τα 3327 τ.μ. εντός σχεδίου και τα υπόλοιπα εκτός. Γίνεται και κατάτμηση σε οικόπεδο 3077 τ.μ. έκαστο εκ των οποίων 1109 τ.μ. εντός σχεδίου και
τα υπόλοιπα εκτός. Κάθε οικόπεδο κτίζει 600 τ.μ. έχει 20 μ.
πρόσοψη. Ευκαιρία 150.000 ευρώ έκαστο ή 450.000 ευρώ ολόκληρο. Τηλ. 6972799461. (23/2)
Γιάννινα, περιοχή Αγ. Ιωάννη, πωλείται οικόπεδο 375 τ.μ.
εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, κτίζει 320 τ.μ. εκτός
υπόγειων και ημιυπαίθριων χώρων, γωνιακό 15Χ25 με παλιά
οικία. Ευκαιρία 100.000, τηλ. 6972799461. (23/2)
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48μ2, 3ος όροφος, διαμπερές με
τζάκι. Τηλ. 26510 41448.

Παρέμβαση του Θανάση Οικονόμου
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, υπό την προεδρία του κ. Δριβελέγκα
και παρουσία της ΥΠΟΙΑΝ, κας Λούκα Κατσέλη, με θέμα
ημερήσιας διάταξης «Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ρύθμιση των
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», ο κ.
Οικονόμου παρενέβη επί των άρθρων με στόχο την καλύτερη προστασία των δανειοληπτών και την καλύτερη διαδικασία εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Συγκεκριμένα, ο κ. Οικονόμου ζήτησε:
-να μην είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων για οφειλές από στεγαστικά δάνεια, η καταβολή από τον οφειλέτη της δόσης της
ενήμερης οφειλής από το χρονικό διάστημα επίδοσης
της αίτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.
Αλλά, αυτό να κρίνεται από το δικαστήριο, εφόσον τα
έσοδα του οφειλέτη επιτρέπουν την καταβολή των δόσεων αυτών, ώστε να προστατεύεται η κατοικία του οφειλέτη.
-την προσθήκη διευκρίνισης ότι η ρύθμιση ως προς τα
χρέη τραπεζών, καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά δάνεια, καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους θα
αφορά και τις θυγατρικές τραπεζών και τις χρηματιστηριακές εταιρείες τραπεζών.
-την υποχρέωση αστικής ευθύνης εκ μέρους των τραπεζών κατά τη βεβαίωση του ποσού χρεών, καθώς η
εμπειρία έχει δείξει ότι πολλές φορές οι τράπεζες βεβαιώνουν ένα Α ποσό και όταν ο οφειλέτης πάει στα δικαστήρια γίνεται Β ποσό.

Η ΥΠΟΙΑΝ, κα. Λούκα Κατσέλη, δήλωσε ότι θα εξετάσει τις προτάσεις με στόχο να ενσωματωθούν στο Νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι «Ο κ. Οικονόμου, μας έδωσε μία
πρόταση πολύ συγκεκριμένη, κάτι για το οποίο μας έχει
απασχολήσει κι εμάς, και νομίζω, ότι μπορούμε να την
αποδεχθούμε. Και αφορά την αλλαγή της νομοτεχνικής
βελτίωσης, του Άρθρου 6. Θα τη δούμε ακριβώς πως
είναι, για να τη καταθέσουμε, ώστε να μπορεί στο δικαστήριο, να μην είναι υποχρεωτική η χορήγηση της
δόσης. Θα το δούμε και θα το καταθέσουμε. Νομίζω, ότι
μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό. Θέλω να μελετήσω
σ’ αυτό που μας καταθέσατε το 4 το «υπό τον όρο της
καταβολής», το ενδεχόμενο ασάφειας, αλλά αν δεν υπάρχει μπορούμε να το αποδεχθούμε».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Αρ. πρωτ.: 5370/1382

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Δασαρχείο Μετσόβου ανακοινώνεται ότι με την αριθμ.
36607/1138/15.6.2010 πράξη χαρακτηρισμού μορφής γης του Δασάρχη
Μετσόβου, που στάλθηκε στο δήμο Μετσόβου για δημοσίευση, έκταση
εμβαδού 1.115,75 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μπούλμπος» της περιφέρειας Δ.Δ. Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου, χαρακτηρίστηκε ως δασική έκταση της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σήμερα,
η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία της παρ. 1α του άρθρου 4 του Ν.
998/79 όπως αυτή ισχύει σήμερα.
ΜΕΓΓΠΗ
Ο προϊστάμενος του Δασαρχείου
α.α.
Ευάγγελος Σιούτας
Δασολόγος με Α’ βαθμό

16 ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
Ðùëåßôáé øçóôáñéÜ (ðßôá-ãýñï) ìå
êáëÞ ðåëáôåßá óå ôéìÞ åõêáéñßáò,
ðåñéï÷Þ ÉÊÁ. Ôçë. 6972-491668

Ðùëïýíôáé äýï äéáìåñßóìáôá
äõÜñéá,
êáéíïýñéá
óôçí
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2.
Ôçë. 6977815139.

Πωλείται οικία 64 τ.μ. με
οικόπεδο 500 τ.μ. στον
Νάρκισσο Φαναρίου (κοντά
στο
Καναλάκι).
Τηλ.:
6972820955
Πωλείται μεζονέτα αυτόνομη 128 μ2 με μεγάλα μπαλκόνια συν 60 μ2 βοθ. χώροι
με κλειστό και εξωτ. πάρκιγκ
και κήπο πίσω από το Γιαννιώτικο
Σαλόνι.
Τηλ.
2658022208,
εργάσιμες
ώρες. (13/5)
Πωλείται διαμέρισμα 84 τ.μ.
με αποθήκη, διαμπερές (3
δωμάτια, κουζίνα ανεξάρτητη) στην οδό Καλούδη 3 (2ος
όροφος), τιμή 140.000 ευρώ
διαπραγματεύσιμη.
Τηλ.
6948513935 (14/4)
Πωλείται νεόκτιστη δυόροφη κατοικία σε οικόπεδο ενός
στρέμματος με οπωροφόρα
δέντρα στο χωριό Πλαγιά
Κονίτσης (τέρμα) σε υψόμετρο 1050 μετ. με πανοραμική
θέα. Τηλ. 6977168805 και
6944904697. (26/10)
Πωλείται
στην Πρέβεζα
3οροφη οικοδομή με δύο
3άρια διαμερίσματα των 85
τ.μ., ένα δυάρι και μία γκαρσονιέρα. Τηλ. 6974118957,
Χ. Τρικούπη 34-36. (2/9)
Πωλείται στα Ιωάννινα στο
κέντρο της πόλης ένα διαμέριμσας 128 τ.μ. στον 4ο
όροφο, ανακαινισμένο, δύο
θέσεις πάρκιγκ και δύο αποθήκες. Τηλ. 6974118957.
(11/9)
Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 116 ôì
åðß ôçò ïäïý Ãåùñ. ÂáóéëÜêïõ 11 óôçí Çãïõìåíßôóá.
Ôçë 6946318159
Ðùëïýíôáé áíåîÜñôçôåò
ðïëõôåëåßò äéþñïöåò ìïíïêáôïéêßåò (ìáéæïíÝôåò), 100 ì2
êáé Üíù óôï Íõäñß ËåõêÜäáò,
ìå ðáíïñáìéêÞ èÝá óôï Óêïñðéü, ÌåãáíÞóåé ê.ë.ð, êáé ç
êáèåìßá äéáèÝôåé: éäéüêôçôï
ïéêüðåäï ðåñßðïõ äýï óôñåììÜôùí êáé Üíù, ðéóßíá ãéá
ìåãÜëïõò, ðáéäéêÞðéóßíá,
ôæáêïýæé, ðÜñêéíãê êáé ôæÜêé.
Ôçë.
6945495293,
6948587895, 2651085403
Þ 40315.
Ðùëïýíôáé ìåæïíÝôåò ôñéþí
åðéðÝäùí óõíïëéêïý åìâáäïý 144 ô.ì. (õðüãåéï - éóüãåéï - üñïöïò) óôç ÍÝá Óåëåýêåéá äßðëá áðü ôéò åñãáôéêÝò
êáôïéêßåò.
Ôçë.
2108045545, 2665025960,
6945564793 (15)
Ðùëïýíôáé ãêáñóïíéÝñåòäõÜñéá óôçí Çãïõìåíßôóá
áðü 30.000 åõñþ. Ôçë.
26650 24931, êéí.6932381842
Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 90 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, υπόγειο, πάρκινγ στο
κέντρο Ανατολής. Τηλ.
6956115698 (6/10)

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
Ενοικιάζεται κτίριο 860 μ2
σε περιφραγμένο οικόπεδο 6
στρ., 50 μ. από την έξοδο της
Εγν. οδού (Κουτσελιό) κατάλληλο για επαγγελματική
χρήση. Τηλ. 6942289381
(22/2)
Eνοικιάζεται 2άρι διαμέρισμα στην Ανατολή, 50 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.
2651047141, 6955296285
(21/6)
Ενοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα απέναντι από Σχολές
ΟΑΕΔ, αυτ. θέρμανση. Τηλ.
2651045580, 6987989623
(3/5)
Ενοικιάζοναι: 1) Σοφίτα, 2)
Γκαρσονιέρα, 1ος όροφος
στην Ανατολή, αυτ. θέρμανση.
Τηλ.
2651047141,
6955296285 (3/5)
Ενοικιάζεται στο κέντρο
(Σταδίου 11Α), 3άρι, 85 τ.μ.
στον 2ο όροφο, ήσυχο με
λίγα κοινόχρηστα. Τηλ.
6973221216 (22/4)
Ενοικιάζεται στα Ιωάννινα
αποθήκη 65 τ.μ. ιοόγεια, καινούρια χωρίς υγρασία, πλήρως εξασφαλισμένα εμπορεύματα, ύψος 6 μέτρα, λογικό
ενοίκιο χωρίς κοινόχρηστα.
Περιοχή είσοδος πόλης από
Αθήνα. τηλ. 6986004338 και
2610451071 κ. Παντελή.
(16/2)
Eνοικιάζεται χώρος για
επαγγελματική στέγη σε
κεντρικό σημείο στα Ιωάννινα
(κοντά στα δικαστήρια).
Πληρ. μόνο καθημερινές στο
τηλ. 2651076900, κα Χρυσαυγή. (19/12)
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απέναντι από την Μητρόπολη, στη
γωνία των οδών Ιωαννίδη 1 και
Μητροπόλεως,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ένα φοιτητή ή φοιτήτρια γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, 40 τ.μ. καθαρά, με δύο
χώρους (κρεβατοκάμαρα καθιστικό και κουζινοτραπεζαρία, με μπάνιο), ήσυχη, σε
οικογενειακή οικοδομή, με
θέα όλων των χώρων (ακόμη
και του μπάνιου) στη λίμνη,
δίπλα σε στάση για το πανεπιστήμιο. Τηλ. 6932624885 κ.
Γιάννη
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéï ôñéÜñé
84 ì2, óôçí ïäü Åöýñáò, 4ç
ðÜñοäïò, áñ. 5. Áõôüíïìç èÝñìáíóç. Ôçë. 6944816030.
ÅíïéêéÜæåôáé óôçí ÁèÞíá äéáìÝñéóìá 70 ô.ì. äéáìðåñÝò, ìå
áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðëçóßïí
ÔÅÉ ÁéãÜëåù êáé Áôôéêïý
Íïóïêïìåßïõ. Ôçë. 2651074446, 6944690627.
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò ÷þñïò
73 m2 êáôÜëëçëïò ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç Þ ãñáöåßá ìå
áõôüíïìç èÝñìáíóç óôçí ïäü
Ë. ÁÊÑÉÔÁ 57, ðëçóßïí ÉÊÁ
ÉùÜííéíá. Ôçë. 26510-37149.
ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá 85m2 óôçí ïäü ×.
ÔÑÉÊÏÕÐÇ 41/4ïò üñïöïò.
Ôçë. 6932 398937 & 210
2134311.

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ÅíïéêéÜæïíôáé äõÜñéá êáé
åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óå
öïéôçôÝò (êáôÜ ðñïôßìçóç öïéôÞôñéåò) óå êáéíïýñéá ïéêïäïìÞ, ìå åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá,
áõôüíïìç èÝñìáíóç, boiler êáé
êÞðï, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Ó.
ÍéÜñ÷ïõ (ðñþçí Ðáíåðéóôçìßïõ), 2ç ÐÜñïäïò 19ã áðÝíáíôé áðü ôá JUMBO, 50ì. áðü
óôÜóç áóôéêïý ðñïò ÐáíåðéóôÞìéï. Ôçë. 6977-834581.
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé êáéíïýñéï ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç,
÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá óôï êÝíôñï
ÁíáôïëÞò. Ôçë. 26510-43774
6944371366
Ενοικιάζεται μεζονέτα αυτόνομη 128 μ2 με μεγάλα
μπαλκόνια συν 60 μ2 βοθ.
χώροι με κλειστό και εξωτ.
πάρκιγκ και κήπο πίσω από
το Γιαννιώτικο Σαλόνι. Τηλ.
2658022208,
εργάσιμες
ώρες. (13/5)
ΕíïéêéÜæåôáé óðßôé áíåîÜñôçôï óå êåíôñéêü äñüìï ôùí Éùáííßíùí ãéá öïéôçôÝò. Ôçë.
6978175682.
ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80
ì2 ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáéíïýñéï, ãéá åðáããåëìáôéêÞ
óôÝãç, Ìðéæáíßïõ 29, ôçë.
2651033757 êáé 38335.

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 2 óôñ. óôç
ÍåïêáéóÜñåéá. Ôçë. 6938377730.
Πωλούνται παραθαλάσσια
οικόπεδα στην Πλαταριά. Τηλ
26650 71342 & 6979869327
Πωλούνται 2 οικόπεδα 300
μέτρα το καθένα δίπλα δίπλα
στον παλιό οικισμό Πλαταριάς.
Τηλ 6942719998.
Πωλούνται οικόπεδα στο Δ.Δ.
Ανήλιο Μετσόβου, εντός σχεδίου και δίπλα στον κόμβο Εγνατίας οδού. Τηλ. 2656042033
Πωλείται οικόπεδο έκτασης 1
στρέμμα στον Άμμο Μαρμάρων (Καρδαμίτσια). Τηλ. 6945
300461.
Πωλείται οικόπεδο άρτιο και
οικοδομήσιμο στην Πεδινή
1050 τ.μ., σ.κ. 0,5 (νερό ρεύμα) τιμή συζητήσιμη. Τηλ.
6947566354, 6947566355.
Ðùëåßôáé Ýêôáóç 8 óôñ. ìå êôßñéï ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò
1.500 ô.ì. óôçí Å.Ï. Éùáííßíùí
- Áèçíþí ðßóù áðü ôï îåíïäï÷åßï Çðåéñïò ÐáëëÜò. Ôçë.
6944816030 (10/12)
Ðùëåßôáé óôç ÓáãéÜäá
Èåóðñùôßáò ïéêüðåäï Ýêôáóçò
600 ô.ì. ðåñßðïõ åíôüò ó÷åäßïõ
ïéêéóìïý, Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï êïíôÜ óôç èÜëáóóá óå
ëïãéêÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò ôçë.
6974891036 (ê. Óðýñïò).
Ðùëåßôáé áãñüêôçìá Ýêôáóçò
7 óôñåììÜôùí óôçí áñéóôåñÞ
ü÷èç ôïõ ðïôáìïý ÂïúäïìÜôç.
Ôçë. 2657041508, âñáäõíÝò
þñåò.

ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá
åðéðëùìÝíç óôï êÝíôñï ôçò
ðüëçò. Ôçë. 6932 132611.

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 500 ì2
åíôüò ïéêéóìïý Ä.Ä. Æùïäü÷ïõ.
ÈÝá ðáíïñáìéêÞ. Öùò - íåñü
ôçë. Ðëçñ. 6979775899

ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 35cm2 êáé ðáôÜñé óôçí ïäü
ÌáêñõãéÜííç
2.
Ôçë.
6932914791

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï óôï ÊáëÝíôæé óôïí êåíôñéêü äñü ìï 550
ô.ì. ôçë. 210 2819866 êáé 210
2849219.

ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá
ôñéÜñé 70 ô.ì. ìïíïêáôïéêßá (áõëÞ ðåñéöñáãìÝíç ãéá ãêáñÜæ) ìå áôïìéêü êáëïñéöÝñ,
çëéüëïõóôï, èÝóç ÌÜôóéêá Éùáííßíùí, ïäüò ÓôñáôÜñ÷ïõ
ÐáðÜãïõ 14 Þ Ðáìâþôéäïò 15.
Ôçë. 2651036066.

ÆÇÔÏÕÍ
ÕÐÁËËÇËÏÕÓ
Ζητείται φαρμακοποιός και
βοηθός φαρμακοποιού. Τηλ.
6950443030 (20/1).

Ζητούνται κορίτσια για σερβιτόρες, γυναίκες για εσωτερική
εργασία, για λάντζα και καθαριότητα καθώς και αγόρια, διαθέτοντας μηχανάκι, για διανομή
προϊόντων. Τηλ. 26510 92491 92492
Ôï êïììùôÞñéï ×ñÞóôïò êáé
ÄçìÞôñçò æçôÜ ðåðåéñáìÝíåò
êïììþôñéåò, ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç êáèþò êáé ìáèçôåõüìåíåò.
Ôçë. 2651029565
(18/9).
Áðü ðëõíôÞñéï áõôïêéíÞôùí
æçôïýíôáé õðÜëëçëïé êáèáñéóìïý ìüíéìçò, ïëéêÞò Þ ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò. ÐáñÝ÷ïíôáé
ìçíéáßïò ìéóèüò êáé áóöÜëéóç.
Ðëçñ. Ôçë. 6979203175 êáé
2651064949.
Æçôïýíôáé óõíåñãÜôåò
1) ÊÜíôå ÔÙÑÁ ôï êáëëßôåñï
Deal óôï ÷þñï ôçò åñãáóßáò.
Ãßíå áíåîÜñôçôïò óõíåñãÜôçò
ìáò ãéá ìåãÜëá êÝñäç êáé ãñÞãïñç ðñïóùðéêÞ Ýêðëçîç óôï
÷þñï ôçò õãéåéíÞò äéáôñïöÞò.
ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç. Ôçë.
6931818549.
2) Çìéáðáó÷üëçóç ÁÌÅÓÁ
óáí äåýôåñç äïõëåéÜ ãéá Ýîôñá
åéóüäçìá óå áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá ìå ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò
åîÝëçîçò óôï ÷þñï ôùí ðñïúüíôùí õãéåéíÞò äéáôñïöÞò.
3) ÁÌÅÓÁ ùò Þ êáé Üíù ôùí
30 åôþí ìå ðñïûðçñåóßá óôåëÝ÷ïõò åðé÷åéñÞóåùí ãéá áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá óå áíáðôõóóüìåíç åðé÷åßñçóç. Äõíáôüôçôåò
áíÜôðõîçò óå ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü. Ôçë. 6931818549.
Æçôåßôáé Üíäñáò 25-35 åôþí ãéá
ðùëçôÞò êáé õðÜëëçëïò ãñáöåßïõ ìå ãíþóåéò ëïãéóôéêÞò êáé
áããëéêÜ, óå êáôÜóôçìá åðßðëùí. Ìéóèüò éêáíïðïéçôéêüò.
Áðïóôåßëáôå âéïãñáöéêü óôç
Ô.È. 38 ÉÙÁÍÍÉÍÁ
Æçôåßôáé óõíåñãÜôçò 25-35
åôþí ãéá åñãáóßá ùò åîùôåñéêüò
ðùëçôÞò. Ðñïûðüèåóç Üäåéá
ïäÞãçóçò, áðüöïéôïò ëõêåßïõ
ôïõëÜ÷éóôïí, åêðëçñùìÝíç
óôñáôéùôéêÞ èçôåßá. ÅðéèõìçôÞ
ðñïûðçñåóßá êáé ôå÷íéêÝò ãíþóåéò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6947
944470. ÄåõôÝñá-ÐáñáóêåõÞ
10:00-15:00.
ZHTOYNTAI âïçèïß êïììþôñéáò ìå ìéóèü, áóöÜëéóç, ìðüíïõò êáé ðñïïðôéêÝò åêðáßäåõóçò ãéá åñãáóßá óå êïììùôÞñéï.
Æçôåßôáé åðßóçò ìáíéêéïýñ-ðåíôéêéïýñ ìå åìðåéñßá. Ðëçñ. óôï
ôçë. 6974/917176.

ÆÇÔÏÕÍ
ÅÑÃÁÓÉÁ
Κυρία ζητεί εργασία ως
οικιακή βοηθός για ώρες
08:30-15:00.
Τηλ.
6946548774.
MåãÜëç
åôáéñßá
ðëçñïöïñéêÞò æçôÜ ãéá ôï
êáôÜóôçìá Éùáííßíùí
Ô1: Ôå÷íéêüò Ç/Õ. Ðïëý êáëÞ
ãíþóç ëåéôïõñãéêþí óõóôçìÜôùí,
åðéóêåõÞò
êáé
óõíôÞñçóçò Ç/Õ, äéêôýùí,
áðüöïéôïò ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ,
äßðëùìá ïäÞãçóçò É× êáé
äéêýêëïõ, êáëÞ ãíþóç áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç.
Ð1: Ìç÷áíéêüò Ëïãéóìéêïý.
Ãíþóç åìðïñéêïý - ëïãéóôéêïý
software (SINGULAR, UNISOFT, ê.ë.ð.). Áðüöïéôïò
ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ, äßðëùìá
ïäÞãçóçò É×, êáëÞ ãíþóç
áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç.
H åôáéñåßá ðñïóöÝñåé:
Óýã÷ñïíï ðåéâÜëëïí åñãáóßáò,
äõíáôüôçôåò åîÝëéîçò, éêáíïðïéçôéêÝò áðïäï÷Ýò.
Ôçë.
6946128700.

Κυρία ζητεί εργασία ως
οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωμένων. Πρωϊνές ώρες.
Τηλ. 2651029618 (2/10)

ÄÉÁÖÏÑÁ
Πωλείται επαγγελματικός
εξοπλισμός: τοστιέρες (1 διπλή
και 1 μονή) φριτέζα, μηχανή
του καφέ και κόφτης. Τηλ.
2651093269, 6948877771, κ.
Μάντζιο Γεώργιο. (17/2)
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας
φορητό κλιματιστικό μηχάνημα. Τηλ. 2651071504. (13/1)
ÓõóêåõÞ ðïõ äçìéïõñãåß
ïéêïíïìßá 30% óôá êáýóéìÜ
óáò. Óå áõôïêßíçôá, êáõóôÞñåò, fuelÅ× 96 åõñþ. Èá åîïéêïíïìÞóåôå åêáôïíôÜäåò åõñþ!
www.fueleconomy.gr. Ôçë.
2351037773. (14/3)
Ôï ãñáöåßï åñãáóßáò Ðáðáâñáìüðïõëïò Íßêïò óáò ðáñÝ÷åé ðñïóùðéêü åðéëåãìÝíï ìå
áõóôçñÜ êñéôÞñéá, óõóôÜóåéò
êáé ðñïûðçñåóßá ãéá ïéêïâïçèïýò, baby sitters, öñïíôßäá
çëéêéùìÝíùí áôüìùí, íïóçëåýôñéåò, êáèáñßóôñéåò, õðÜëëçëïé îåíïäï÷åßùí - åóôéáôïñßùí,
åñãÜôåò êáé ëïéðþí åéäéêïôÞôùí. ÁôôéêÞ- åðáñ÷ßá ÅîõðçñÝôçóç üëï ôï 24ùñï. Ergasia
center ôçë. êÝíôñï: 2105226000
Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé
é÷èõïêáëëéÝñãåéá ðÝóôñïöáò
óôç Ëßóôá Öéëéáôþí óôéò ðçãÝò
ËáãêÜäéôóá. Éäéüêôçôï. Ôçë.
6971892472.

ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ
ÌÁÈÇÌÁÔÁ
Καθηγήτρια με πολυετή
εμπειρία παραδίδει μαθήματα
γερμανικών, σε λογικές τιμές.
Τηλ. 6988896630. (7/4).
Φιλόλογος με μεταπτυχιακό
στην Βυζαντινή φιλολογία
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τιμές προσιτές.
Τηλ. 6945801636 (30/11)
Åìðåéñç êáèçãÞôñéá öéëüëïãïò äéäÜóêåé: Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ, ÍÝá ÅëëçíéêÜ, ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá-¸êèåóç, Éóôïñßá,
ËáôéíéêÜ óå ðáéäéÜ äçìïôéêïý,
ãõìíáóßïõ, ëõêåßïõ êáé öïéôçôÝò. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë.
26510 76950 êáé 6936
406803.
Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò
ìå åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá.
Ôçë.
69745505999.
Έμπειρη σχεδιάστρια παραδίδει μαθήματα AUTOCAD και
ARCHICAD σε ενδιαφερόμενους. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6980391684. (13/1)
Έμπειρη σχεδιάστρια αναλαμβάνει:
- σχεδίαστη αρχιτεκτονικών
σχεδίων, Σχεδίων Πολιτικού
μηχανικού κ.λ.π.
- σχεδίαση τρισδιάστατου
(3d) σχεδίου
- σύνταξη φακέλου οικοδομικής αδείας.
Τηλ. 69380391684 (13/1)
Έμπειρη καθηγήτρια Φιλόλογος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Σε παιδιά Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου και Φοιτητές. Τιμές προσιτές.
Τηλ. 26510 76950 και 6936406803

Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá ðïëùíéêþí áðü
Ðïëùíßäá êáèçãÞôñéá. ÔéìÝò
éäéáßôåñá ðñïóéôÝò. ÔçëÝöùíï
åðéêïéíùíßáò: 6992861414
Ôåëåéüöïéôç öïéôÞôñéá ôïõ
ôìÞìáôïò Öéëïëïãßáò ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ
Éùáííßíùí
ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
åëëçíéêþí êáé áããëéêþí óå
ìáèçôÝò Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ- Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 6947518877
Ðôõ÷éïý÷ïò öéëïëïãßáò
ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò (ôçë.
6997119263
Áðüöïéôç öïéôÞôñéá ìáèçìáôéêþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïõ-ãõìíáóßïõ êáé Á’ Ëõêåßïõ.
ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 6946
352368 / 6943 112424
Ôåëåéüöïéôç ôïõ ôìÞìáôïò
Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Éùáííßíùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý (Ãëþóóá-Éóôïñßá-ÌåëÝôç) êáé Ãõìíáóßïõ
(Áñ÷áßá-Éóôïñßá).
Ôçë.
6955103676.
Παραδίδονται μαθήματα Αραβικής γλώσσας, καθομιλουμένης και γραπτής. Χορήγηση
πτυχίου γλωσσομάθιας. Τηλ.
6937693960.

ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
Πωλείται opel vectra μοντ.
2000, full extra. Τηλ.
6976889751. (16/4)
Πωλείται Smart 600 cc,
μοντέλο 2002, ηλ. παράθυρα,
ηλ. καθρέφτες, φιμέ τζάμια,
συναγερμό, air condition, 4
αερόσακοι, 40.0000 χλμ.,
κατάσταση άριστη, δεκτός κάθε
έλεγχος. Τιμή 5.500 ευρώ.
Τηλ. 6947009595 (3/3)
Πωλείται fiat seicento
sporitng, 1100 cc, μοντέλο
2000, φιμέ τζάμια, ηλ. παράθυρα, ραδιοσιντί, περασμένο
ΚΤΕΟ, 94.000 χλμ., κατάσταση άριστη. Τιμή 3.000 ευρώ.
Τηλ. 6947009595 (3/3)
Πωλείται opel vectra μοντέλο 2000, λίγα χιλιόμετρα,
κλιματισμό, φουλ έξτρα,
κοτσαδόρο.
Τηλ.
6976889751
Ðùëåßôáé Peugeot 1400 cc
ìïíô. 2002, Ýëåã÷ïò äåêôüò.
Ôçë. 6932914791
Ðùëåßôáé áõôïêßíçôï ìÜñêáò Peugeot 206, 1400 cc ìå
52.000 ÷ëì. ìïíô. 2000,
÷ñþìáôïò ìðëå, 5èõñï ìå
óõíáãåñìü,
áôñáêÜñéóôï,
äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. ÔéìÞ
7.500
åõñþ
Ôçë.
6944422551.
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
áðü
ôï
Îåíïäï÷åßï
ÁÊÑÏÐÏËÇ) Ìåôóüâïõ.
Ôçë. 6974553536
***
Ç åôáéñßá Åîïðëéóìïý
ÌïíÜäùí
Åóôßáóçò
ÍÁÓÔÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ
Ï.Å. æçôÜ:
1) ÓôÝëå÷ïò ðùëÞóåùí
åíôüò
åêèÝóåùò
(áðáéôïýíôáé ãíþóåéò Ç/Õ)
2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
ÁðïóôïëÞ
âéïãñáöéêïý
óçìåéþìáôïò
óôï
öáî
2651045909. Ðëçñïöïñßåò
óôï ôçë. 2651045933

17

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ο Δήμος Άνω Πωγωνίου
τίμησε τους νεκρούς του
Με μία σεμνή τελετή αλλά σημαντική
και συγκινητική στιγμή για το Κεφαλόβρυσο και πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Άνω Πωγωνίου η
ετήσια επιμνημόσυνη αναφορά για τους
22 καέντες και εκτελεσθέντες κατοίκους του Κεφαλοβρύσου από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής την 10η
Ιουλίου του 1943.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης που
συνδιοργανώθηκε με τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, την ΤΕΔΚ,
την Ένωση Κεφαλοβρυσιτών Ιωαννίνων
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεφαλοβρύσου, ξεκίνησε με Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Κεφαλοβρύσου, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέα. Στη συνέχεια ετελέσθη
Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώο των πεσόντων στην Κεντρική
Πλατεία Κεφαλοβρύσου, με την παρουσία αγήματος και στρατιωτικής μπάντας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο
Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κος Μπόλαρης,
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κος Αργύρης, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Παντούλας, κ. Θανάσης Οικονόμου, ο Βουλευτής της ΝΔ κ. Καλογιάννης Σταύρος, η Γενική Πρόξενος Ηπείρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας κ. Κερστίν Λωρ, ο
Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Καχριμάνης
Αλέκος, ο Διοικητής 8ης ΕΑΝ Αντισυνταγματάρχης Τεθωρακισμένων κ. Δέλλας Ιωάννης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Κουτσάφτης Δημήτριος, ο
Δήμαρχος Δελβινακίου κ. Μποζιάρης,
ο Δήμαρχος Μολοσσών κ. Παργανάς, ο
Δήμαρχος Πραμάντων κ. Σεντελές, ο
Δήμαρχος Παμβώτιδας κ. Πήχας, ο
Δήμαρχος Περάματος κ. Κασσής, ο
Δήμαρχος Καλπακίου κ. Καψάλης, ο
Επικεφαλής της Νομαρχιακής Παράταξης Άπειρος Τόπος κ. Χατζηεφραιμίδης, ο Εκπρόσωπος της Νομαρχιακής
Αγωνιστικής Παράταξης κ. Μεντής,
Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης
Αγωνιστών
Εθνικής
Αντίστασης
ΠΕΑΕΑ – Δημοκρατικός Στρατός,
Δημοτικοί και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Φορέων, Συλλόγων και
Αδελφοτήτων, εκπρόσωποι Πολιτικών
Κομμάτων και πλήθος κόσμου.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Άνω
Πωγωνίου κ. Ιωάννης Ντόντης, αφού
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους
για την παρουσία τους, αναφέρθηκε «…
Το Ολοκαύτωμα του Κεφαλοβρύσου
αποτελεί μία ένδοξη σελίδα στην ιστορία της περιοχής. Σελίδα αντίστασης
απέναντι στον κατακτητή που επιβουλεύονταν τον ιερό αυτό τόπο. Σελίδα
θυσίας όπου εκτυλίχτηκαν σκηνές φρί-

κης, σκηνές ντροπής για το ανθρώπινο
γένος. Το Ολοκαύτωμα ήταν ο επίλογος
μιας άνισης μάχης, μιας μάχης που
απέδειξε με έναν αφοπλιστικό τρόπο τα
ιδανικά και την αυταπάρνηση των
κατοίκων του ηρωικού μας χωριού γι’
αυτό και δεν αποτελεί ήττα αλλά δόξα
αθάνατη για το έθνος μας. Η 10η Ιουλίου ΓΙΑ ΜΑΣ είναι η μέρα των αθανάτων, η μέρα των ηρώων, των γενναίων.
Είναι η μέρα που διδάσκει και δείχνει
σε όλους τον δρόμο της αυτοθυσίας,
της αρετής και της ελευθερίας. Είναι η
μέρα ζωντανή ακόμα στη μνήμη των
πιο ηλικιωμένων, όπου οι κραυγές και
οι θρήνοι των κατοίκων, το μακρόσυρτο
μοιρολόι για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί
αναμφίβολα μία ευκαιρία: Να θυμηθούμε το ιστορικό παρελθόν είτε για να
επαναλάβουμε το μεγαλείο του, είτε για
να αποφύγουμε τον όλεθρό του. Κυρίες
και Κύριοι, 67 χρόνια μετά είμαστε εδώ
προσκυνητές για να θυμηθούμε και να
τιμήσουμε όλους όσους θυσιάστηκαν
για την πατρίδα και να αντλήσουμε από
το μεγαλείο της ψυχής και την γενναιότητα τους που μας έχουν αφήσει ως
ιερή παρακαταθήκη. … Η Ελλάδα μας
δεν χάνεται όσο οι νεκροί της θυσίας
μένουν στις ψυχές μας αθάνατοι.»
Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι
ομιλίες και αναφορές του Υφυπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του Νομάρχη Ιωαννίνων.
Η Επίτιμος Πρόξενος Ηπείρου της
Πρεσβείας της Γερμανικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε «…Την 9η Ιουλίου
1943, η 1η Μεραρχία του 22ου Ορεινού Σώματος του Γερμανικού Στρατού,
ερχόμενη από την Αλβανία, εισέβαλε
στην Ήπειροι και άρχισε αμέσως τις

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά την
διαδρομή της προς τα Ιωάννινα. Το
πρώτο χωριό, το οποίο τους απασχόλησε άμεσα ήταν το Κεφαλόβρυσο. Εδώ
τότε, 22 κάτοικοι του χωριού κλείστηκαν μέσα σε δύο σπίτια και στη συνέχεια κάηκαν ζωντανοί. Μετά όλα τα
σπίτια του χωριού έγιναν στάχτη και
ερείπια. … Αυτές οι αδικαιολόγητες
πράξεις του Γερμανικού Στρατού Κατοχής είναι κατακριτέες από όλους μας
και κάθε φορά είναι ανεξήγητη για
εμένα η φρικτή βία που χρησιμοποιήθηκε κατά τις εκκαθαριστικές του επιχειρήσεις. … Είναι για εμάς μεγάλη
τιμή που μας καλείτε να παραβρεθούμε
και μπορούμε έτσι από κοινού να μνημονεύσουμε τα θύματα και να τους αποδώσουμε την τελευταία τιμή στην τελετή
αυτή που γίνεται σήμερα. Με βάση τις
κοινές μας πλέον αναμνήσεις, μπορούμε να χτίσουμε ένα κοινό και καλύτερο
μέλλον με σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα και να έχουμε ειρήνη, ελευθερία και ευημερία. …»
Η κεντρική ομιλία έγινε από τον
Λέκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
κ. Ράπτη Δημήτριο, ο οποίος αναφέρθηκε «… Για το Κεφαλόβρυσο η 10η
Ιουλίου αποτελεί μία ιδιαίτερη στιγμή
που πάντα τη θυμάται, όχι στα στενά
όρια μιας τοπικής θλιβερής επετείου,
αλλά ως ένα ζωντανό κομμάτι της προσωπικής του μνήμης, της καθημερινότητας από την οποία δεν έχει αποβληθεί και αποτελεί αυτή μία ιστορική
παρακαταθήκη, πέρα από τις όποιες
τριβές και τεμαχισμούς που τυχόν επιδιώκονται. Η συμμετοχή των κατοίκων
του Πωγωνίου στα αντάρτικα σώματα
που μάχονταν κατά των κατακτητών
ήταν σημαντική. Στρατηγικές θέσεις για

του Γερμανούς ήταν το Βασιλικό και το
Κεφαλόβρυσο και αυτό είχε και τις
συνέπειές του στα πράγματα. Όμως όλα
αυτά δεν είναι απογοήτευση και αποδοχή της μοίρας. Είναι διαδρομή από το
πένθος στην ελπίδα. Όσοι έπεσαν στο
χώρο ετούτο, εγείρονται/ και προχωρούν στην ιστορία/ και ο λαός μαζί
τους,/ εκεί που σμίγουν φως/ και χώρα
και όνειρο, εκεί που η Λευτεριά και η
Ελλάδα είναι ένα.»
Η εκδήλωση έκλεισε με ένα επετειακό τραγούδι, από το Πολυφωνικό
Συγκρότημα Κεφαλοβρύσου.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του
Ολοκαυτώματος του Κεφαλοβρύσου,
πραγματοποιήθηκαν και τα Εγκαίνια
του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλοβρύσου, «…Ένα μουσείο που ήταν όνειρο δεκαετιών, ένα όνειρο των κατοίκων
αλλά και όλων των απανταχού συγχωριανών μας αποτελεί ένα σημαντικό και
αξιόλογο έργο για το χωριό και την
ευρύτερη περιοχή μας. Είναι ένα στολίδι που μιλάει στην ψυχή και την καρδιά
μας. Είναι ένας χώρος σύμβολο που θα
στεγάζει τις μνήμες μας και θα μας
θυμίζει του παππούδες μας, τους προγόνους μας, που έχυσαν τόνους ιδρώτα
σ’ αυτά εδώ τα χώματα για να χαιρόμαστε τη ζωή μας σε αυτό το όμορφο
χωριό…» όπως αναφέρθηκε ο Δήμαρχος κ. Ντόντης Ιωάννης στον χαιρετισμό του.
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άνω Πωγωνίου
ευχαριστούν όλους όσους συνέβαλαν
στην επιτυχία της εκδήλωσης, τόσο με
τη συμμετοχή τους, όσο και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ευχαριστούν επίσης τα ΜΜΕ που συνέβαλαν στην προβολή της Επετείου.

18 ΕKΔΗΛΩΣΕΙΣ
«Η ιππασία
είναι και παιχνίδι»
Ο Όμιλος Φιλίππων Ιωαννίνων διοργανώνει εβδομάδα εκδηλώσεων από
τις 12/07/10 έως τις 16/07/10 με
τίτλο «Η Ιππασία είναι και παιχνίδι».
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Κατσικά
( Γεωργικός Σταθμός) από τις 18.00
μμ. Τα μέλη και οι φίλοι του Ο.Φ.Ι θα
ιππεύσουν τα άλογά τους και θα συμμετέχουν σε παιχνίδια ατομικά και
ομαδικά με σκοπό τη βελτίωση των
ιππευτικών ικανοτήτων αλλά και τη
ψυχαγωγία.

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Θερινά προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διάκριση
για το ΤΕΙ Ηπείρου
Τη μεγαλύτερη βαθμολόγια μεταξύ
33 προτάσεων που υποβλήθηκαν από
τα πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας
έλαβε το ΤΕΙ Ηπείρου για την πράξη
«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Ηπείρου».
Επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
κ. Γιάννης Σωτηρόπουλος, ενώ η πρόταση υποβλήθηκε στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Έναρξη εγγράφων
για το πρόγραμμα «Παιδί
και Θάλασσα 2010»
Ο Αθλητικός Οργανισμός του
Δήμου Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την
έναρξη των εγγραφών για το «Παιδί &
Θάλασσα 2010»
Οι εγγραφές θα γίνονται από Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2010 στο Γραφείο
του Αθλητικού Οργανισμού στο ισόγειο του Δημαρχείου Ηγουμενίτσας
( Σουλίου 3 ) και κατά τις ώρες 08:3014:30.
Πληροφορίες
στα
τηλ.:
2665361143 & 2665361132
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
είναι:
Αίτηση (υπάρχει έντυπο στο γραφείο του Α.Ο.Δ.Η.)
Ιατρική Βεβαίωση
Πιστοποιητικό γεννήσεως (για τα
παιδιά που συμμετέχουν για πρώτη
φορά)

ΤΟ Δ.Σ. του Α.Ο.Δ.Η.

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνεχίζοντας τη δράση του
στην κατεύθυνση της προώθησης και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του
ελληνικού πολιτισμού, διοργανώνει και
φέτος τον Ιούλιο 2010 τρία θερινά προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού για ομογενείς,
υπότροφους αλλοδαπούς και ελεύθερους
σπουδαστές από την Πέμπτη 1η Ιουλίου
έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010.
Πιο συγκεκριμένα:
Για τρίτη συνεχή χρονιά υλοποιείται το
«Θερινό Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας
και Πολιτισμού για Απόδημους Ηπειρώτες
2010». Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα βάσει πρωτόκολλου συνεργασίας
που τέθηκε υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημων Ηπειρωτών και
αποφασίστηκε η παγιοποίηση του. Συμμετέχουν 20 νέοι Απόδημοι Ηπειρώτες από
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον
Καναδά, τη Γερμανία, τη Ν.Αφρική και την
Αργεντινή.
Την υλοποίηση της δράσης χρηματοδότησαν: η Νομαρχία Ιωαννίνων, το Ίδρυμα
Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας
«Ιωάννη Λάτση και, προσφάτως, η Γενική
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
Τα τμήματα καλύπτουν αυτοτελώς τα
επίπεδα αρχαρίων, μεσαίων και προχωρημένων.
Πρωταρχικός στόχος του συγκεκριμένου
προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι νέοι
Απόδημοι Ηπειρώτες την τοπική πολιτισμική παράδοση, να βελτιώσουν το επίπεδο ελληνομάθειάς τους, να επανασυνδεθούν με την Πατρίδα και να αποκτήσουν
σταδιακά συνείδηση της ελληνικής τους
καταγωγής.

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το «Θερινό
σεμινάριο ελληνικής γλώσσας και Πολιτισμού για αλλοδαπούς υπηκόους» της
Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Διά Βίου
Μάθησης & Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) μετά από σχετική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
κατάθεση ανταγωνιστικών προτάσεων διαφόρων Πανεπιστημίων. Συμμετέχουν 46
σπουδαστές από 20 χώρες (Εσθονία, Σλοβακία, Ουκρανία, Βέλγιο, Τσεχία, Σλοβενία, Μεξικό, Ουζμπεκιστάν, Λουξεμβούργο, Παλαιστίνη, Ρουμανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Κροατία, Τουρκία, Σερβία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Λετονία, Βουλγαρία).
Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. έχει αναλάβει και υλοποιήσει το πρόγραμμα κατά τα έτη 200304, 2005-06, 2007-08 και 2009-10.
Τα τμήματα καλύπτουν αυτοτελώς τα
επίπεδα αρχαρίων, μεσαίων και προχωρημένων.
Τέλος στο πλαίσιο των πάγιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΕΓΠΟ, υλοποιείται το Θερινό πρόγραμμα ΚΕΔΕΓΠΟ,
στο οποίο συμμετέχουν 65 σπουδαστές
από 19 χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Ταϊλάνδη, Ισπανία, Δανία, Κούβα, Τουρκία,
Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Γεωργία,
Ινδία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Βουλγαρία,
Σκωτία, Βραζιλία,
Κορέα,
ΗΠΑ, Γαλλία).
Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται
η δυνατότητα

σε σπουδαστές Erasmus, υπότροφους του
ελληνικού κράτους που εντάσσονται σε
τμήματα του Π.Ι., αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά και άτομα ενήλικα (ελεύθεροι σπουδαστές) ανεξαρτήτως
φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, που αγαπούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας
και πολιτισμού καταβάλλοντας (η κατηγορία των ελεύθερων σπουδαστών) το αντίτιμο διαμονής και διδάκτρων. Τα τμήματα
καλύπτουν, αυτοτελώς, τα επίπεδα αρχαρίων, μεσαίων, προχωρημένων.
Οι σπουδαστές των προγραμμάτων
παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα
από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 έως
12.30 καθώς και διαλέξεις με θέματα
ελληνικού πολιτισμού, διδάσκονται παραδοσιακούς χορούς και συμμετέχουν σε
εκπαιδευτικές εκδρομές σε ιστορικούς και
αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα της
Ηπείρου και, γενικότερα, της Ελλάδας.
Η υποδοχή των σπουδαστών των τριών
προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε στο
Αμφιθέατρο του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» του Π.Ι. την Πέμπτη 1η Ιουλίου στις 10.00 όπου έγινε 20λεπτη
παρουσίαση των δράσεων του ΚΕΔΕΓΠΟ
ενώ στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό
ο Πρύτανης του Π.Ι. κ. Ιωάννης Γεροθανάσης.

ΕKΔΗΛΩΣΕΙΣ 19

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

«Τι τους κοιτάτε ρε…»
Η σατιρική παράσταση του Βασίλη Τριανταφυλλίδη
με τους Χάρρυ Κλυνν και Μάρκο Λεζέ έρχεται στα Γιάννινα
Ο Χάρρυ Κλυνν, Ο Μάρκος Λεζές και
σατιρική θεατρική του ομάδα «ΜΙΚΡΟΙ
ΗΡΩΕΣ» δίνουν μια καινούρια διάσταση στο
σατιρικό θέαμα. Φευγάτα κείμενα, ασυγκράτητο γέλιο και προβληματισμός… Κι ένας
Χάρρυ Κλυνν χείμαρρος που παρασέρνει
τους πάντες και τα πάντα και δεν αφήνει
τίποτα όρθιο…

Δυο λόγια για το έργο…
Όταν του Μπρεχτ του κατέβηκε η ιδέα να
ανεβάσει την «Όπερα της Πεντάρας» δεν
είχε, ασφαλώς, υπόψη του ότι το καλοκαίρι
του 2010 ο Ποντιακής καταγωγής συνάδελφός του σκηνοθέτης, συγγραφεύς, δοκιμιογράφος, αριστερός ψάλτης, δεξιός εξτρέμ
και συλλέκτης παλαιών σταχτοδοχείων, θα
ανέβαζε την «Όπερα της Βουλής» με τον
λίαν πρωτότυπο τίτλο «ΤΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΤΕ
ΡΕ…» που στα Ελληνικά σημαίνει, «ΤΙ
ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΤΕ ΡΕ…»
Φυσικό είναι να μην γνώριζε ακόμα την
Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μάλλον τους κ. κ.
Γιωργάκη Παπανδρέου, Θόδωρο Πάγκαλο,
την κυρία Μπριρμπίλη,τον κύριο Ξυνίδη
καθώς επίσης και τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,
τον οποίον γνωρίζουν αρίστως οι πάντες
από τα Βλάχικα της Βάρης έως τα οβελιστήρια της Λαμίας και τα μεζοδοπωλεία των
Λαδαδίκων Θεσσαλονίκης.
Μπορούμε να πούμε, επομένως, με σιγουριά ότι ο κύριος Μρεχτ συνέλαβε την ιδέα
και την υλοποίηση της παραστάσεώς του εν
πλήρει συγχύσει, πράγμα που επεσήμαναν
οι Κρητικοί και οι Μανιάτες της εποχής του,
οι οποίοι χαρακτήρισαν το έργο ως «ανοσιούργημα», εν αντιθέσει με το « «ΤΙ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΤΑΤΕ ΡΕ… το οποίο εισέπραξε τον
«Οργασμό του μπράβο», τον «Οργασμό της
αγελάδας» και τον «Οργασμό Εργατικής
Κατοικίας»…
Ανατρέχοντας στην σημειολογική ανάλυση του Ουμπέρτο Έκο (βάλε κι άλλο έκο…)
θα διαπιστώσετε ότι η παράσταση που θα
παρακολουθήσετε είναι ζυμωμένη με αγνά
υλικά βιολογικής καλλιέργειας, ψημένη σε
κάρβουνα μικροκυμάτων και σε θερμοκρα-

σία 38 βαθμών Κελσίου.
Το ημιαγροτικό κωμειδύλλιο «ΤΙ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΤΑΤΕ ΡΕ… θα μπορούσα να το εντάξω,
χωρίς κανένα φόβο, στο είδος της μεταμοντέρνας εικονοκλαστικής δραματουργίας η
οποία ξεκίνησε από τον Σαλβατόρ Νταλί,
μετεξελίχθηκε από τον Κώστα Γκουσκούνη
και ολοκληρώθηκε από τον Άγγελο Χαριστέα με 245 γκολ και άλλα τόσα οφσάϊντ στο
ενεργητικό του.
Ως Πόντιος, ως σκηνοθέτης και ως άνθρωπος, υπεύθυνος για το
φαντασμαγορικό έκτρωμα
που θα απολαύσετε,
αφού ευχαριστήσω όλους
εν γένει τους συντελεστές
της παράστασης για την
πολύτιμη βοήθειά τους,
θα ήθελα να καταγγείλω
δημοσία
τον
κύριο
Χάρρυ Κλυνν, αυτό το
ελεεινό υποκείμενο, ο
οποίος όχι μόνο δεν πειθάρχησε στις σκηνοθετικές μου οδηγίες, αλλά
φρόντισε να σαμποτάρει
σε τέτοιο βαθμό το σκηνοθετικό μου έργο που κι
εγώ ακόμα αδυνατώ να
κατανοήσω πως είναι
δυνατόν ένας «θεατρικός

αχταρμάς» να μετατραπεί εν ριπή οφθαλμού
σε θέαμα αξιώσεων αρίστης ποιότητος και
αντοχής, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,
ABS, imobilizer και ζάντες αλουμινίου…
Τελειώνοντας και πριν σας ευχηθώ καλό
ύπνο, θα ήθελα να σας προσκαλέσω στην
καινούρια μου πρωτοποριακή παράσταση
με τον τίτλο
«Ο Ελ Σιντ και ο Ελ Βενιζέλος» η οποία θα
δοθεί υπό την αιγίδα του Ελληνοϊσπανικού
Συνδέσμου και θα ανεβεί την 31η του μηνός
Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους στην πίστα
του υπό κατασκευή αεροδιαδρόμου του
αεροδρομίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» … ξακουστή
του Αλεξάνδρου η χώρα…
Το θέμα της παράστασης αυτής είναι το
«Ελληνοελληνικό», το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι σοβαρότερου του
«Ελληνοτουρκικού» και του «Ελληνοβαλκανικού».
Καλή σας διασκέδαση... και το κρίμα στο
λαιμό σας!
Πέμπτη 15 Ιουλίου Ιωάννινα στο υπαίθριο
θέατρο Ε.Η.Μ Κ.Φρόντζου
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και εργατικής
εστίας
Πληροφορίες:
Τάσος
Τσαγκαλίδης
Κιν.: 6932 65.06.59, Τηλ.: 2310 480.980,
ΦΑΞ: 2310 480.986
e-mail: paremvasi.ep@gmail.com

Φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών στην Πρέβεζα
Για 10η συνεχή χρονιά
υποδεχόμαστε το Διεθνές
Φεστιβάλ
Παραδοσιακών
Χορών Πρέβεζας που φέτος
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιουλίου 2010 στο
Αμφιθέατρο Λούρου και την
Κυριακή 18 Ιουλίου 2010 στο
Κηποθέατρο Πρέβεζας και
ώρα 21.30 με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Τα χορευτικά που θα συμμετέχουν είναι τα εξής:
Compagnie Moribell από τη
Γαλλία, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καλαμπακίου Δράμας, Πνευματική
Εστία Χορευτικός Σύλλογος
Καρδιτσομάγουλα
Καρδίτσας, Χορευτικό Τμήμα Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πρέβεζας, Φιλοπρόοδος Όμιλος
Παραμυθιάς, Οι Ένοικοι του
Ψυχαργώς, Χορευτικός εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ωρωπού «Το Ζάλογγο», Χορευτικός εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος
Λούρου Πρέβεζας, Χορευτικός Όμιλος Πρέβεζας.
Εκτός από τα ντόπια χορευτικά συγκροτήματα, το διεθνή
χαρακτήρα του φεστιβάλ ενισχύει φέτος η παρουσία των
Γάλλων του χορευτικού
συγκροτήματος Compagne
Maribell ενώ την υπόλοιπη
Ελλάδα εκπροσωπούν η
Δράμα και η Καρδίτσα. Για
μια ακόμη χρονιά θα ταξιδέψουμε με χορό και μουσική
στους δρόμους της παράδοσης και του πολιτισμού.
Το φεστιβάλ γίνεται με την
οικονομική στήριξη της ΝΑ
Πρέβεζας και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Χορευτικού
Ομίλου Πρέβεζας.

Η «Καππαδοκία»
στην ΕΗΜ
Οι Μικρασιατικοί Σύλλογοι
Νεοκαισάρειας και Κόνιτσας
φέρνουν στην ΕΗΜ (Φρόντζος)
το
έργο
«ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ» του Γ.
Παναγιωτίδη με πρωταγωνίστρια την Ηλιάνα Παναγιωτούνη.
Το έργο θα παιχτεί στις 16
Ιουλίου στις 9 μ.μ. και η τιμή
του εισιτηρίου θα είναι 5
ευρώ.

Επανίδρυση
Πανζαγορισιακού
Όσοι επιθυμούν να αγωνιστούν στη νεοσύστατη ποδοσφαιρική ομάδα του Ζαγορίου (Πανζαγορισιακός), θα
πρέπει να πάρουν το δελτίο
από τις ομάδες που αγωνίζονται ως 31 Ιουλίου 2010. Η
ομάδα θα έχει έδρα το Τσεπέλοβο.

20 ΕΚΔΗΛΩΣÅÉÓ

ÍÝïé ÁãþÍÝïé
íåò, Áãþ
ðåìðôç
ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
íåò,19
ΤΡΙΤΗ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
2010

Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια,
Εκπαίδευση & Οικονομική Ανάπτυξη
Το Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ), υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργάνωσε επιτυχώς στις 8-9 Ιουλίου, το 1ο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο για «τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, την εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη», στο αμφιθέατρο του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου
Ηπείρου στα Ιωάννινα. Το Συνέδριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του συνχρηματοδοτούμενου έργου SEE: Ludus
Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν παράγοντες της ακαδημαϊκής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής από την Ελλάδα, τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και όχι μόνο. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι προοπτικές αξιοποίησης των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών (serious games) στην εκπαίδευση, την διά βίου μάθηση, και σε τομείς όπως η υγεία και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά και οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργία καινοτόμων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στο πεδίο των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
Επίσης, παρουσιάστηκαν επιτυχημένες εφαρμογές ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών
παιχνιδιών και δόθηκε έμφαση σε περιπτώσεις όπου αυτά αξιοποιήθηκαν κατά τρόπο
ουσιαστικό, συμβάλλοντας στην εκμάθηση με εναλλακτικό και καινοτόμο τρόπο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε θέματα Δικτύωσης στοχεύοντας σε νέες συνεργασίες και
κοινές δράσεις.

Επίσης πραγματοποιήθηκε η τιμητική βράβευση των επιτυχόντων του 1ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Καλύτερου Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού στις παρακάτω κατηγορίες:
α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

1.

Καλύτερο επαγγελματικό παιχνίδι
προϋπολογισμού πάνω από 40.000 €

2.

Καλύτερο επαγγελματικό παιχνίδι
προϋπολογισμού έως 40.000 €

3.

Καλύτερο μη επαγγελματικό
παιχνίδι /ιδέα /σενάριο
Καλύτερο μη επαγγελματικό
λειτουργικό παιχνίδι

“Playing
History:
The Plaque”
«Play and
discover
with E.U»
«FAR FARM»

4.

«GREEN
MY PALACE»

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Δανία
Ρουμανία
Ουγγαρία
Φιλανδία

Ο 2ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο το πρώτο τρίμηνο του 2011.

«Μαντειώτικα 2010»
Δευτέρα 26
και Τρίτη 27 Ιουλίου

Τρωάδες του Ευριπίδη

Στις 26 και 27 Ιουλίου 2010
εορτή της Άγιας Παρασκευής
διοργανώνεται στο Μαντείο
Δωδώνης παραδοσιακό πανηγύρι. Θα παρουσιαστούν και
χορευτικά συγκροτήματα.
Επίσης διοργανώνονται από
την Αδελφότητα Μαντείου και
τον δήμο Δωδώνης πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως: πανηγύρι, θεατρική παράσταση, γιορτή ξενιτεμένου, πρωτάθλημα
τάβλι κ.α..
Για πληροφορίες τηλεφωνο:6947818925

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου, 9.30 μ.μ Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης

Όμιλος Θαλασσίου Σκι
Παμβώτις
Παραδίδονται καθημερινά
μαθήματα θαλάσσιου σκι στις
εγκαταστάσεις μας στο ΕΑΝΚΙ
8Ης ΜΕΡΑΡΧΊΑΣ 24 στα Ιωάννινα
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από τις 11.00 το πρωί ως
την δύση του ηλίου και διατίθεται στους αθλητές ο απαραίτητος εξοπλισμός .
Τηλ.
επικοινωνίας
:6932547200
6932767774
www.skipamvotis.gr
skipamvotis@yahoo.gr

ΠΑΝΑΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΖΑΚΙΑ - ΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ - ΚΟΨΙΜΟ
ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣ
ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙΜΕΣ
ΚΡΙΣΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6999255879

To Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας
παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση Τρωάδες του Ευριπίδη. Μια από τις πιο δημοφιλείς σωζόμενες τραγωδίες επιλέγεται και
παρουσιάζεται με οδηγό τη σκληρή διαχρονικότητά της. Τα δεινά του πολέμου και η
συμφορά της προσφυγιάς δεν έχουν
εγκαταλείψει την ανθρωπότητα από τον καιρό
του τρωικού πολέμου μέχρι σήμερα και,
δυστυχώς, δεν γνωρίζουν γεωγραφικά
σύνορα. Κάθε εξουσία που ασκείται με
αλαζονεία είχε, έχει και θα έχει ολέθριες
συνέπειες για τους λαούς.
Ο Ευριπίδης, στα 415 π.Χ., επιλέγει να
μιλήσει για όλα αυτά μέσα από τη ματιά των
αιχμάλωτων γυναικών της Τροίας, που
ετοιμάζονται, σκλάβες πια, να εγκαταλείψουν
τον τόπο τους και να ακολουθήσουν τους
νικητές Έλληνες σε μια νέα, άγνωστη
πατρίδα. Η οξύτητα της καταγγελίας παράλληλα με τη συγκινητική ποιητική ευαισθησία,
αναδεικνύουν το έργο σε ένα από τα αριστουργήματα όχι μόνο του αρχαίου δράματος, μα και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας.
Συντελεστές της παράστασης:
Μετάφραση: Παντελής Μπουκάλας
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Επιμέλεια κίνησης: Αγγελική Στελλάτου
Σκηνικό - Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
Μουσική: Τάκης Φαραζής
Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης
Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Τσαπάρα
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Λυδία Κονιόρδου (Εκάβη)
Γιάννης Τσορτέκης (Ταλθύβιος)
Μαρία Καλλιμάνη (Ανδρομάχη)
Μαρία Κίτσου (Κασσάνδρα)
Μιχάλης
Οικονόμου
(Μενέλαος,

Ποσειδώνας)
Ι ω ά ν ν α
Κανελλοπούλου
(Αθηνά)
Αμαλία Τσεκούρα
(Ελένη)
Δ ή μ η τ ρ α
Λαρεντζάκη
Αιμιλία Βάλβη
Ε ι ρ ή ν η
Τζανετουλάκου
Ελίτα Κουνάδη
Προπώληση εισιτηρίων στο Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Πρέβεζας : 22 € για ενήλικες
15 € παιδικό φοιτητικό.
Ισχύουν εισιτήρια
Ο.Γ.Α και Εργατικής
Εστίας.

ΕKΔΗΛΩΣΕΙΣ 21

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Στο Γυμνάσιο Λούρου η αυλαία της σχολικής χρονιάς 2009-2010 δόθηκε από τους μαθητές του σχολείου με μια πανηγυρική μουσική παράσταση που πραγματοποίησαν οι μαθητές στη ανακαινισμένη αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου. Με τη καθοδήγηση της καθηγήτριας της Μουσικής κυρίας Θάλειας
Βαγγέλη οι μαθητές παρουσίασαν μουσική συναυλία
αποτελούμενη από τρεις θεματικές ενότητες.
Η Α τάξη παρουσίασε μελοποιημένα αποσπάσματα
από τον αξέχαστο Ελληνικό κινηματογράφο
Η Β τάξη επιμελήθηκε και παρουσίασε μελοποιημένη ελληνική ποίηση των Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσο,
Κώστα Βάρναλη και άλλων μεγάλων ποιητών μας με
παράλληλη προβολή αφιερώματος στους ποιητές.
Η Γ τάξη επιμελήθηκε το αφιέρωμα στο έντεχνο
ελληνικό τραγούδι με παρουσίαση έργων των Μίκη
Θεοδωράκη, Μανόλη Χατζηδάκη και Μάνου Λοίζου.
Στο πιάνο συνόδευσε τους μαθητές η καθηγήτριά
τους.
Στην ίδια αίθουσα οι μαθητές του Γυμνασίου παρουσίασαν το πολιτιστικό πρόγραμμα φωτογραφίας που

Γεμάτο είναι και το φετινό καλοκαιρινό
πρόγραμμα εκδηλώσεων του δήμου Καλπακίου το οποίο ξεκινά από τις 20 Ιουλίου μέχρι και φτάνει μέχρι και τις 21
Αυγούστου.
Τρίτη 20/7: Πανηγύρι Προφήτη Ηλία
στο Μαυροβούνι
Τετάρτη 21/7: Θερινό σινεμά στο Μαυροβούνι
Κυριακή 25/7: Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής στο Καλπάκι
Δευτέρα 26/7: Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής στο Καλπάκι
Τρίτη 27/7: Πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα στο Γεροπλάτανο
Τετάρτη 28/7: Πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα στο Γεροπλάτανο
Πέμπτη 29/7: Θερινό σινεμά στο Γεροπλάτανο
Σάββατο 31/7: Συνάντηση μουσικών
ερασιτεχνικών σχημάτων στη Γέφυρα Γορμου

Εκδηλώσεις για τη λήξη του σχολικού
έτους από το Γυμνάσιο Λούρου
εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
Η παρουσίαση περιελάμβανε Α. παρουσίαση αρχειακού φωτογραφικού υλικού των μαθητών του σχολείου
με θέμα «η εκπαίδευση στο δήμο Λούρου, ένα ταξίδι
στο παρελθόν». Β. Έκθεση φωτογραφίας με θέμα τις
δραστηριότητες του σχολείου κατά το τρέχον σχολικό
έτος . Γ παρουσίαση των μνημείων του Δήμου Λούρου
μέσα από το φωτογραφικό φακό των μαθητών.
Την επιμέλεια του πολιτιστικού προγράμματος
είχαν οι φιλόλογοι του σχολείου κ. Ψυλλιάς Χριστόφορος και Κουλιάτσης Χρήστος.
Οι μαθητές του Γυμνασίου συμμετείχαν για Τρίτη
συνεχή χρονιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
unicef: «Σχολεία υπερασπιστές των παιδιών». Στο σχολείο πραγματοποιήθηκε μικρό παζάρι προώθησης

σχολικών ειδών της unicef ενώ μαθήτριες φιλοτέχνησαν αφίσα- κολάζ με θέμα τη διάδοση του έργου της.
Υπεύθυνος καθηγητής του προγράμματος ο φιλόλογος
κ. Κουλίατσης Χρήστος.
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου
πραγματοποιήθηκε βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου
«θράσος» ενός μυθιστορήματος που καταγράφει τη
σχέση των εφήβων με το διαδίκτυο και τις συνέπειές
της. Καλεσμένη η συγγραφέας κυρία Τατιάνα Αβέρωφ
η οποία παρουσίασε το βιβλίο της και αντάλλαξε απόψεις με του μαθητές.
Τέλος οι μαθητές της Α τάξης επισκέφτηκαν το νεόδμητο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικοπόλεως στο οποίο
παρακολούθησαν εξαιρετική ξενάγηση από την αρχαιολόγο κυρία Σταυρίνα Πούλου.

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων
2010 Δήμου Καλπακίου

Κυριακή 1/8: Θερινό σινεμά στις
Νεγράδες

Τρίτη 3/8: Ορειβασία γέφυρα Αρίστηγέφυρα Κλειδωνιάς
Τετάρτη 4/8: Θερινό σινεμά στα Κ.
Ραβένια
Πέμπτη 5/8: Θερινό σινεμά στα Δολιανά
Παρασκευή 6/8: Θέατρο στα Δολιανά
Σάββατο 7/8: Αφιέρωμα στους Γ.
Ζαμπέτα και Αικ. Πότση (Μανταλένα) στα
Κάτω Ραβένια
Κυριακή 8/8: «Τρίτη και καλύτερη»
αφιέρωμα στην 3η ηλικία- Συνάντηση
παραδοσιακών χορευτικών σχημάτων στο
Καλπάκι
Δευτέρα 9/8: Θερινό σινεμά στο Καλπάκι

Τρίτη 10/8: Θέατρο στο Καλπάκι
Τετάρτη 11/8: Δρακόλιμνη (ορειβασία)
Πέμπτη 12/8: Αιμοδοσία-ποδηλατοδρομία
Παρασκευή 13/8: «Θωμαϊδια»-«Θερινό
σινεμά» στα Άνω Ραβένια
Σάββατο 14/8: Πανηγύρι Παναγίας στα
Άνω Ραβένια
Κυριακή 15/8: Πανηγύρι Παναγίας στα
Άνω Ραβένια
Δευτέρα 16/8: Θερινό σινεμά στη Χρυσορραχη
Σάββατο 21/8: Πανηγύρι στον Αγ. Αθανάσιο Χρυσορραχης
Επίσης: Ιαματικά λουτρά Καβασιλων,
τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ,
5Χ5

Σκακιστικό τριήμερο στην Πρέβεζα
Σκακιστικές εκδηλώσεις διοργανώνει
για δεύτερη χρονιά η Σκακιστική Ένωση
ΝΙΚΟΠΟΛΗ Πρέβεζας το τριήμερο 14,
15 και 16 Ιουλίου στην Πλατεία Ανδρούτσου
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει
ως εξής:
Τετάρτη, 14 Ιουλίου, 7:00 μμ: αγώνες

blitz (μπλίτς – γρήγορου σκακιού)
Πέμπτη, 15 Ιουλίου, 7:00 μμ: ελεύθεροι αγώνες
Παρασκευή, 16 Ιουλίου, 7:00 μμ: αγώνας επίδειξης (σιμουλτανέ) από τον Αθανασιάδη Ανδρέα, προπονητή του συλλόγου.
Είστε όλοι προσκαλεσμένοι!

22 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Β’ Αντιπρόεδρος στην ΕΕΠ Β’ και Γ’ Εθνικής ο Χριστοβασίλης!
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου είχαμε χθες στην Ένωση Β’ και Γ’ Εθνικής, με τον
Σπύρο Καλογιάννη να επανεκλέγεται πρόεδρος, χωρίς
να χρειάζεται τροποποίηση άρθρων του καταστατικού,
αλλά αναλαμβάνοντας την αντιπροεδρίας της ΠΑΕ
Βέροιας, Α’ αντιπρόεδρος θα είναι ο κ. Πηρούνιας του
Εθνικού, αλλά η μεγάλη έκπληξη ακούει στο όνομα του
Γιώργου Χριστοβασίλη που ψηφίστηκε Β’ Αντιπρόεδρος. Τον τελευταίο 1,5 μήνα οι Χριστοβασίλης και
Αγγελής είχαν δουλέψει «υπογείως» μια τέτοια υποψηφιότητα και φάνηκε ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους
προέδρους των ομάδων, που τον θεωρούν ως έναν
άνθρωπο ήπιων τόνων, μακριά από το «παρασκήνιο»
που κατατρώγει τα σωθικά της Β’ Εθνικής, ειδικά αν
λάβουμε υπ’ όψιν μας τα όσα περιέχουν οι φάκελοι με
τα ύποπτα ματς της UEFA.
Νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ομόφωνα
ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός περιόδου
2009-2010.
Στη Γενική Συνέλευση του 1ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής , για την ανάδειξη δυο μελών στο Δ.Σ. και δυο στη
Γ. Σ. της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄- Γ΄
Εθνικής Κατηγορίας, εξελέγησαν οι κ.κ. Αθ. Καφέζας(ΠΑΕ ΠΑΟ ΡΟΥΦ) και Χρ. Ψέλλας (ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ).
Στην αντίστοιχη Γενική Συνέλευση του 2ου Ομίλου
της Γ΄ Εθνικής , εκλέχθηκαν οι κ.κ. Μ. ΜΠΑΛΑΣΑΣ
(ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ) και Ν. Στάϊκος
(ΠΑΕ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ).

Οριστικοποιήθηκαν τα φιλικά του καλοκαιριού
Οριστικοποιήθηκαν χθες τα φιλικά παιχνίδια που

θα δώσει ο ΠΑΣ Γιάννινα εν όψει της καλύτερης προετοιμασίας του για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.
Πιο συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της παραμονής
στο Ελατοχώρι η ομάδα θα δώσει τρεις φιλικές αναμετρήσεις με την Βέροια, την Παναχαική και τον Πιερικό.
Στις 13 Αυγούστου ο ΠΑΣ θα δώσει στον Βόλο το
πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι μέχρι στιγμής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Βόλου. Στις 18 Αυγούστου η ομάδα
θα συμμετάσχει σε τουρνουά με την συμμετοχή της
Ανατολής, και της Δόξας Κρανούλας. Στις 21 Αυγούστου ο ΠΑΣ Γιάννινα θα αντιμετωπίσει την Κέρκυρα,
ενώ στις 4 ή 5 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φιλική αναμέτρηση με τον Άρη στο γήπεδο Ζωσιμάδες.

Όσκαρ ατυχίας ο Βαγγελής
Αν κάποιος έπαιρνε κάθε χρόνο το Όσκαρ ατυχίας
στον ΠΑΣ Γιάννινα, αυτός δεν ήταν άλλος από τον
Παύλο Βαρτζιώτη, που με τους απανωτούς τραυματισμούς του είχε ελάχιστες συμμετοχές στην ομάδα.
Πλέον το "Όσκαρ" το "κλέβει" ο Λάμπρος Βαγγελής που
δύο μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας μπαίνει
στο χειρουργείο για αρθροσκόπηση. Όπως ενημερώνει
με δελτίο τύπου η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα:
"Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Λάμπρος Βαγγελής.
Πιο συγκεκριμένα ο 28χρόνος μέσος παρουσίασε πρόβλημα στο μηνίσκο με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί να
υποβληθεί σε αρθροσκόπηση. Σύμφωνα με τις πρώτες
εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 30 με 40 ημέρες".

Ξηλώνεται ο χλοοτάπητας
στο Εθνικό Στάδιο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι από το Σάββατο
το πρωί τα έργα αντικατάστασης του χλοοτάπητα στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων και
το απαράδεκτο γήπεδο πολύ σύντομα θα
αποτελέσει παρελθόν. Σε αυτοψία που
πραγματοποιήσαμε στα έργα αυτές τις
μέρες, παρόντος και του γεωπόνου που
έχει αναλάβει το έργο, Θωμά Κολοβού,
είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για
τα όσα θα γίνουν το προσεχές διάστημα.
Προς το παρόν ξηλώνεται ο παλιός αγωνιστικός χώρος, ενώ οι κλίσεις του γηπέδου θα χαμηλώσουν κι άλλο και από τους
71 πόντους που ήταν η υψομετρική διαφορά από το κέντρο ως τα κόρνερ θα κατέβει
η κλίση στους 41 πόντους και θα πληροί
και τα στάνταρτς που θέτει η UEFA.

ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giannakis1@mail.gr

Όπως μας εξήγησε ο κ. Κολοβός, η
αστοχία στον προηγούμενο τάπητα οφειλόταν κυρίως στο υπόστρωμα που υπήρχε
και το οποίο δεν ήταν για τα χιλιοστά βροχής που πέφτουν στα Γιάννενα, αλλά για
περιοχές που δεν έχουν βροχοπτώσεις.
Με λίγα λόγια, το χώμα με την πολλή
βροχή γινόταν πηλός, το νερό αλλά
και η ρίζα του γκαζόν δεν μπορούσε να το διαπεράσει, με αποτέλεσμα λόγω και της μεγάλης κλίσης,
τα νερά να συσσωρεύονται περιμετρικά του γηπέδου και το χώμα που
παρασυρόταν από τη βροχή να
φράζει τα πλαϊνά αποστραγγιστικά.
Πλέον τα νέα λιπάσματα που θα
μπουν στο υπόστρωμα, αλλά και ο
νέος χλοοτάπητας θα έχουν πολύ
μεγάλη απορροφητικότητα και δεν
θα επιτρέπουν εύκολα και τις μυκητιάσεις. Επίσης, στις περιοχές που

έχουν μεγάλη καταπόνηση, όπως το
κέντρο, οι μικρές περιοχές και τα κόρνερ,
θα μπει ένα ειδικό χώμα που προέρχεται
από την Ιταλία, που κι αυτό έχει πολύ
μεγάλη απορροφητικότητα.
Με τον τρόπο αυτό θα ξεπεραστούν τα
προβλήματα και το γήπεδο θα είναι σε
πολύ καλύτερη κατάσταση, ωστόσο, όπως

μας επισήμανε ο κ. Κολοβός, υπάρχει και
το μετά, που σημαίνει ότι το γήπεδο θέλει
εξειδικευμένο άνθρωπο για να το περιποιείται και να επισκευάζει αμέσως τις φθορές κι αυτό είναι θέμα της ΓΓΑ και του
ΠΑΣ Γιάννινα για να το επιλύσουν.
Σε ό,τι αφορά το πότισμα, παρατηρήθηκε ότι σε γενικές γραμμές τα μπεκ λειτουρ-

γούσαν αρκετά καλά και μόνο 1-2 σπασμένα θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.
Όσον αφορά το Πανηπειρωτικό, εκεί
εργασίες θα ξεκινήσουν αφού πρώτα ολοκληρωθεί το Εθνικό Στάδιο, το οποίο θα
παραδοθεί προς χρήση περίπου στις 20
Αυγούστου, ίσως και νωρίτερα, αν δεν
υπάρξουν βροχές.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Λάμψη μεταλλίων για Τσιάβου και Τζιάλλα στη Λουκέρνη
Το δεύτερο της μετάλλιο στην φετινή
σειρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέκτησε η Αλεξάνδρα Τσιάβου στη Λουκέρνη. Η
Ελληνίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια κατέκτησε την 2η θέση στο σκιφ ελαφρών βαρών
και κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στον 3ο
και τελευταίο αγώνα του θεσμού φέτος. Η
κωπηλάτρια της Ηγουμενίτσας που φιλοξενείται και ως η αθλήτρια του μήνα στην
ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
ήταν πρώτη μέχρι και τα 1500μ. αλλά στην
συνέχεια η Γερμανίδα Ντράγκερ πέρασε
μπροστά και έπεσε πρώτη στον τερματισμό.
Με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος θα
επιστρέψουν από τη Λουκέρνη οι Τζιάλλας
και Χρήστου. Ο Γιώργος Τζιάλλας, κωπηλάτης του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, μαζί
με τον Γιάννη Χρήστου, ξεπέρασαν στη
δίκωπο άνευ των ανδρών τα αδέλφια Γκουντούλα, που στον πρώτο αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου είχαν καταφέρει εκείνα να
μπουν στα μετάλλια.
Σε δηλώσεις του μετά το τέλος των αγώνων, ο Γιώργος Τζιάλλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου σ’ αυτήν την τόσο μεγάλη
διοργάνωση. Όπως είπε, «τελικός μας στόχος για φέτος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που θα διεξαχθεί τον
Οκτώβριο στη Νέα Ζηλανδία».
Από την πλευρά του ο επικεφαλής προπονητής του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων κ.
Ευθύμιος Βλάχος χαρακτήρισε εξαιρετική
την εμφάνιση του Γιαννιώτη πρωταθλητή
στο τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο, μία από τις
κορυφαίες διοργανώσεις της Κωπηλασίας
όπως επισήμανε, και υπογράμμισε ότι η
κατάκτηση της τρίτης θέσης σε ένα αγώνισμα στο οποίο συμμετείχαν 24 συνολικά

Μετά το αργυρό μετάλλιο της
Πέννης Μανοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα στα 400μ
των νεανίδων, δυο νέα μετάλλια
και μάλιστα χρυσά προστέθηκαν στις επιτυχίες της ΕΚΑ
«Δωδώνη» για το 2010.

βάρκες με αντίστοιχα πληρώματα αποτελεί
πολύ μεγάλη διάκριση για τους δύο Έλληνες αθλητές. Ο κ. Βλάχος στάθηκε και στο
γεγονός ότι αυτή τη φορά ο Γ. Τζιάλλας δεν
συμμετείχε στο ίδιο πλήρωμα με τον έτερο
πρωταθλητή του Ν.Ο.Ι., τον Γιάννη Τσίλλη,
με τον οποίο είχαν κατακτήσει δύο χρυσά
μετάλλια στη διεθνή ρεγκάτα του Ντούισμπουργκ τον περασμένο Μάιο.
Αναλυτικά οι θέσεις του βάθρου:
1.Μάρει -Μπόντ (Ν. Ζηλανδία) 6.25.15
2.Ριντ -Χότζ (Μ. Βρετανία) 6.27.71
3.Γιώργος Τζιάλλας Γιάννης Χρήστου
6.31.54
Το δεύτερο χάλκινο και τρίτο μετάλλιο
συνολικά στους αγώνες της Λουκέρνης
ήρθε από τα κορίτσια του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, την Τριανταφυλλιά Καλαμποκά και την Χριστίνα Γιαζιτζίδου. Οι δυο
πρωταθλήτριες κατάφεραν όπως και στο

Μπλεντ να ανέβουν και πάλι στο τρίτο
σκαλί του βάθρου κατακτώντας το δεύτερο
χάλκινο μετάλλιο τους στη φετινή σειρά του
Παγκοσμίου
κυπέλλου
δείχνοντας
αξιοζήλευτη σταθερότητα.
Αναλυτικα οι τρεις πρώτες του τελικού
του διπλού σκιφ ελ βαρών:
1.Μακναμάρα-Εβερι Χαλλ(Αυστραλία)
7.07.85
2.Γκούντσέλ-Χόσκινγκ(Μ.Βρετανία)
7.09.18
3.Τριανταφυλλιά Καλαμποκά-Χριστίνα
Γιαζιτζίδου 7.11.97
Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι στον Γ΄
τελικό του διπλού σκιφ ανδρών, οι Γιάννης
Τσίλης του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων και
Βασίλης Τζανίνης κατέλαβαν την 6η θέση
και συνολικά την 18η στην γενική κατάταξη
του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τριπλό μεταγραφικό χτύπημα για την Δόξα
Τρεις παίκτες πρόσθεσε την
Κυριακή το απόγευμα στο
ρόστερ της η Δόξα Κρανούλας, η
οποία προχώρησε στην απόκτηση των Μπιλιλή, Μπαντή και
Θρασκιά. Ο Μπιλιλής είναι γνώριμος στους Γιαννιώτες φιλάθλους, καθώς φόρεσε και τη
φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά
και της Α.Ε. Γιάννενα και τώρα
έρχεται η σειρά της τρίτης επαγγελματικής ομάδας της πόλης,
της Δόξας Κρανούλας. Ο Μπιλιλής τα τελευταία χρόνια έπαιξε
και σε Αγροτικό Αστέρα, Πανθρακικό και τελευταία ήταν στην
Ζάκυνθο.

ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giannakis1@mail.gr
Ο Μπαντής προέρχεται από
τον Εθνικό Φιλιππιάδας και προορίζεται ως δεύτερος τερματοφύλακας, αφού η ομάδα βρίσκεται
σε διαπραγματεύσεις για τον
άνθρωπο που θα υπερασπίζεται
κατά κύριο λόγο τα γκολπόστ την
επόμενη σεζόν και το όνομά του
ακόμα δεν έχει δει το φως της
δημοσιότητας και ενδέχεται να
προέρχεται και από την κοινοτική αγορά!
Τέλος, ο Γιώργος Θρασκιάς
είναι κι αυτός πολύ γνώριμος
στους φιλάθλους της Κρανούλας,
αφού ήταν και προ 2 ετών στην
ομάδα και την τελευταία διετία
έπαιζε στην ομάδα της Λαψίστας.
Ο Γκαρόζης που επρόκειτο να
απαντήσει ως την Κυριακή στους
διοικούντες, τελικά μετέθεσε την

Δυο χρυσά μετάλλια και πολλές
επιτυχίες για την
ΕΚΑ «Δωδώνη»
στο στίβο

απάντησή του για χθες, αλλά
μέχρι την ώρα που έκλεισε η
στήλη δεν είχε γίνει κάτι γνωστό.
Επιθυμία να επιστρέψει στην
ομάδα εξέφρασε και ο Κώστας
Σταμούλης, που έφυγε πέρυσι,
έπαιξε ελάχιστα στον Αίαντα
Σαλαμίνας και τώρα ξαναβρίσκεται στο ρόστερ της Δόξας.
Η Κρανούλα ενδιαφέρεται και
για τον 23χρονο Βούλγαρο αμυντικό χαφ Ντμίτρι Ιβάνοφ και
αναμένονται σύντομα εξελίξεις.
Στο μεταξύ, χθες στις 6 το απόγευμα έγινε η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα σεζόν,
από την οποία απουσίαζε ο
Πολωνός Καμίλ Κρολ, που θα
έρθει πιθανότατα την Τετάρτη
και ο Γιώργος Κάκος που κατέθεσε προσφυγή για οφειλές 2.000
ευρώ συν κάποιο μπόνους, πιέζοντας έτσι να παραμείνει στην
ομάδα και για το δεύτερο χρόνο
του συμβολαίου του.
Το «παρών» στην πρώτη έδωσαν οι Διαμάντης, Κλεισούρης,
Τασιούλας, Γκόλιας, Παπαβασιλείου, Καραθανάσης, Δάσκαλος,
Σταμούλης, Κοτσίνας, Θρασκιάς,
Μπιλιλής. Προσεχώς θα ενσωματωθούν οι Γιάκος και Κολιός,
αν προχωρήσει ο δανεισμός τους
από τον ΠΑΣ Γιάννινα, φυσικά ο
Κρολ, που αν περάσει με επιτυχία τα ιατρικά τεστ θα υπογράψει
και σε αναμονή βρίσκεται η μεταγραφή Γερονάτσιου. Επιπλέον,
μετά την προσφυγή που κατέθεσε ο Κάκος, θα πρέπει να περιμένουμε αν τελικά θα ενεργοποιηθεί υποχρεωτικά και ο δεύτερος
χρόνος του συμβολαίου του.
Όσον αφορά το μέλλον των
δύο Πολωνών, ο Πιέχνα πρέπει

να θεωρείται παρελθόν, ενώ για
τον Μπονκ υπάρχει «παράθυρο»
επιστροφής ως τον Δεκέμβριο
και ενδεχομένως να ξανασυνεργαστεί μαζί του η ομάδα, ανάλογα και με τις κινήσεις που θα
γίνουν τώρα για κοινοτικούς.
Τέλος, χθες απουσίασαν δικαι-

ολογημένα οι Καραμπίνας,
Χήρας, Κασσής, Γεολδάσης,
Μπαντής.
* Στο κλείσμο του φύλλου
έγινε γνωστό ότι ο Στράτος Γκαρόζης απάντησε θετικά στην
Κρανούλα. Λεπτομέρειες στο
αυριανό φύλλο.

Πιο συγκεκριμένα, δυο αθλητές του Κώστα Λώλη, ο Δημήτρης Βλάχας και η Μαρίνα
Φωτιάδη ήταν πρώτοι νικητές
στα 600μ του Πανελλήνιου
πρωταθλήματος Παμπαίδων
και Παγκορασίδων που έγινε
στα Τρίκαλα Ο Βλάχας, που
είναι γεννημένος το 1996, πέτυχε χρόνο 1΄26΄΄20 και η
Φωτιάδη 1΄38΄΄32

Εκτός από τους δυο αυτούς
αθλητές, η ΕΚΑ ήταν 4η στη
σκυταλοδρομία 4Χ300κοριτσιών με τις Βλάχα, Ράντου,
Κωλέττη και Φωτιάδη, ενώ η
σκυταλοδρομία 4Χ400μ των
Νέων, αποτελούμενη από τους
Λιόντο, Σαντά, Γκόνη και Παπαζώη (έφηβοι και οι τέσσερις)
πέτυχε χρόνο 3΄25΄΄72 και
ήταν 7η.
Η ΕΚΑ Δωδώνη ήδη έχει
φτάσει τα 6 Πανελλήνια μετάλλια για το 2010 και το Σαββατοκύριακο θα συμμετάσχει στο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων-κορασίδων που θα γίνει
στις Σέρρες με τους Δήμα,
Βέλλη, Αρλέτου, Φωτιάδη,
Βλάχα και Παππά.

ÍÝïé

ÍÝïé Áãþíåò, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

áãùíåò

ÇÐÅÉÑÏÕ

ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ
Τους έχουν στην μπούκα

ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá

ΤΟ τι συμβαίνει μέσα από τις
διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο σε βάρος των πολιτικών, δεν
περιγράφεται.
Κάφρους τους ανεβάζουν, αλήτες
τους κατεβάζουν.
Σε κάθε περίπτωση τους θεωρούν
μοναδικούς υπεύθυνους και υπόλογους για την κατάντια στην οποία
έχει περιέλθει η χώρα μας.
▲ Και δεν έχουν σε όλα άδικο….

Όλα στα μέτρα τους

Η Ντόρα ανακοινώνει φόρουμ προβληματισμού….

ΚΑΙ δεν έχουν άδικο γιατί καθημερινά αποκαλύπτονται κοινοβουλευτικές δράσεις τους που στοχεύουν στο βόλεμα δικών τους παιδιών.
Πρώτα το θέμα με τους εργαζόμενους στη βουλή, οι περισσότεροι
των οποίων είναι δικοί τους άνθρωποι και για το λόγο αυτό τους
έχουν εκχωρήσει τόσα και τόσα
προνόμια.
Μετά ήρθε η δυνατότητα να διορίζονται στο δημόσιο όσοι υπηρετούν για τουλάχιστον 18 μήνες στα
πολιτικά τους γραφεία.
▲ Και βέβαια εκεί υπηρετούν
άτομα της απόλυτης εμπιστοσύνης
τους. Πάλι δικά τους δηλαδή.

Και το κακό συνεχίζεται
ΚΑΙ το κακό συνεχίζεται.
Οι ίδιοι νομοθέτησαν έτσι ώστε
οι γιατροί βουλευτές μόλις βγουν
από την πολιτική να διορίζονται
διευθυντές στο ΕΣΥ.
Έχουν δεν έχουν τα προσόντα να
γίνουν διευθυντές σε κλινικές
δημοσίων νοσοκομείων.
Ποιος μερίμνησε για την νομοθετική αυτή ρύθμιση;
▲ Πάντως ούτε η μάνα μου ούτε
ο πατέρας μου από το χωριό….

Είναι σωστό…

ΚΑΙ βέβαια θα συμφωνήσω με
την άποψη που λέει ότι καλώς ή

✔ Και επειδή στην Ελλάδα δεν αλλάζει τίποτε,
διαβάστε το παρακάτω σχόλιο…
✔ «H προώθηση του Πολιτισμού και Τουρισμού
τι σχέση έχουν με τις κομματικές τοποθετήσεις του
κ. Γερουλάνου;
✔ Εκτός από τον κ. Λούπη που όρισε Δ/ντή του
Γραφείου Τύπου, ας αναζητήσετε και άλλα πρόσωπα που στελεχώνουν το Υπουργικό Γραφείο του
κ. Γερουλάνου.
✔ Πρόσωπα που κατέχουν από δύο (2) έως
τρείς θέσεις ο καθένας με αμοιβές.
✔ Είναι η κα Χατζοπούλου, Δ/ντρια Πολιτικού
Γραφείου ευνοούμενη από Πρόεδρο και που ουδέποτε μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί της για
θέματα που αφορούν τον Πολιτισμό και Τουρισμό.
✔ Ο κ. Αντωνίου Ηλίας, συνεργάτης σε Δ.Σ. του
ΥΠΠΟ και αποσπασμένος επίσης στα γραφεία του
ΠΑΣΟΚ.
✔ Ο κ. Κ. Μαρκάκης, συνεργάτης στα γραφεία
του ΠΑΣΟΚ και μέλος Δ.Σ. Τουρισμού.
✔ Η κ. Βιβή Χαραλαμπόγιαννη, ιδιαιτέρα του
Υπουργού. Η κ. Β. Χαραλαμπόγιαννη υπάλληλος
ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές, παραμονές εκλογών διορίστηκε στη Βουλή με υπογραφή Προέδρου
ΠΑΣΟΚ και Προέδρου της Βουλής (με τρία άλλα
άτομα από ΠΑΣΟΚ) σαν μόνιμη υπάλληλος της
Βουλής. Είχε την εύνοια ανωτέρω στελεχών στο
Κόμμα και πέτυχε να γίνει υπάλληλος της Βουλής

έναντι άλλων ενδιαφερομένων με περισσότερα
προσόντα για θέση στη Βουλή...
✔ Στέλεχος τώρα του κ. Γερουλάνου με θέση
Ειδικού Συνεργάτη και εκτός από την μισθοδοσία
της από τη Βουλή, εισπράττει δεύτερο μισθό (σαν
Συνεργάτης Υπουργού) από κωδικό του Υπουργείου Πολιτισμού. Εισπράττει έξοδα Κίνησης για τα
ταξίδια με Υπουργό ( Νέα Υόρκη –Βρυξέλλες –
Κωνσταντινούπολη - Πεκίνο –Σαγκάη-Ντουμπάι).
✔ Και εγώ ως πολίτης ρωτάω γιατί κάποιοι
άνθρωποι έχουν δεύτερη και τρίτη θέση και κάποιοι άλλοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, κάνουν
αιτήσεις και έχουν τα προσόντα ενώ κάποιοι άλλοι
χωρίς καν να ιδρώσουν έχουν έτοιμες τις θέσεις και
το μισθό. Και όχι απλό μισθό αλλά μισθάρααα....
✔ Γι’ αυτό σας λέω. Δεν αλλάζει τίποτε σε τούτη
τη χώρα.
✔ Πάμε παρακάτω…
✔ «Δημιουργό της ελληνικής τραγωδίας»
χαρακτηρίζει το γαλλικό περιοδικό Marianne, τον
πρώην Έλληνα πρωθυπουργό.
✔ Στο δημοσίευμα του περιοδικού αναφέρεται
ότι ο Κώστας Καραμανλής ως πρωθυπουργός της
Ελλάδας βύθισε τη χώρα του σε ένα τρομακτικό
χάος με την ανικανότητα και τα ψέμματά του και
συγκαταλέγεται στους επτά υπεύθυνους για την
οικονομική κρίση στην Ευρώπη.
✔ Η σιωπή μου σε απάντησή τους.

κακώς αυτοί που τα έχουν κάνει
μαντάρα,
οι πολιτικοί, αυτοί θα κληθούν
να ψηφίσουν μέτρα για να βγούμε
από το τούνελ στο οποίο τα δικά
τους μέτρα και η δική τους θέση
μας έχουν οδηγήσει.
Δεν μπορεί να διαφωνήσει
κανείς με αυτή την άποψη.
▲ Το θέμα όμως είναι αν τώρα
μπορούν να πάρουν τα σωστά
μέτρα για να βγούμε από το τούνελ…

Μην πυροβολείτε τον
πιανίστα
ΑΠΟ την άλλη πλευρά δηλώνουν
σε κάθε ευκαιρία ότι δεν είναι όλοι
ίδιοι.
Υποκρισία στο μέγιστο βαθμό
της.
Λένε επίσης ότι υποβαθμίζοντας
καθημερινά τους πολιτικούς κάνουμε κακό στην χώρα.
Άλλη μεγάλη υποκρισία.
Ποιο κακό κάνουμε δηλαδή;
▲ Επειδή τους βάζουμε ενώπιον
των ευθυνών τους;

Και οι δικαστικοί
αντιδρούν
ΑΠΟΡΩ γιατί οι δικαστικοί δεν
θέλουν να απογραφούν…
Μήπως δεν πληρώνονται από το
δημόσιο;
Τι πρόβλημα να έχουν άραγε…
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας υποστηρίζει ότι η
υπουργική απόφαση που προβλέπει την απογραφή περιλαμβάνει
μόνο το προσωπικό του Δημοσίου
και όχι φορείς των λειτουργιών του
κράτους, όπως είναι οι δικαστικοί
λειτουργοί.
Τώρα μάλιστα. Κατάλαβα τη
διαφορά.
Οι μεν είναι προσωπικό οι δε
είναι φορείς των λειτουργιών του
κράτους.
▲ Και από πού πληρώνεστε αγαπητοί; Από την Ψωροκώσταινα;

Πώς να μπει μια τάξη;
Ο ένας υπάλληλος, ο άλλος λειτουργός, ο τρίτος βολευτής, ο
τέταρτος πολιτευτής…
Όλοι δηλαδή διαφέρουν από
εμάς τους κοινούς θνητούς.
Συνεπώς πως να μπει τάξη σε
τούτη τη χώρα.
Στην οποία βέβαια όλοι μπορεί
να ζουν αλλά δεν …κατοικούν.
▲ Πλάκα μας κάνουν δεν μπορεί;