You are on page 1of 3

Uvjeti korištenja

ODABIROM OPCIJE “PRIHVAĆAM” POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I RAZUMJELI


UVJETE KORIŠTENJA, TE PRISTAJETE DA VAS NJIHOV SADRŽAJ OBVEZUJE. AKO NISTE
PROČITALI I RAZUMJELI ILI NE PRISTAJETE DA VAS SADRŽAJ OVIH UVJETA OBVEZUJE,
NEMOJTE ODABRATI OPCIJU “PRIHVAĆAM”. AKO NE ODABERETE OPCIJU “PRIHVAĆAM”
NEMATE LICENCU ZA KORIŠTENJE OVOG SOFTVERA I TREBATE GA UKLONITI S
RAČUNALA.

1. Definicije
U ovim Uvjetima, sljedeće riječi imat će sljedeće značenje: “Vi” znači osoba koja koristi
Proizvod; “Proizvod” znači softver koji ste preuzeli sa web stranice www.vipnet.hr,
kao i i svaki softver koji Vam je isporučen na kompaktnom disku, web-stranici
www.vipnet.hr i ili izravno sa uređaja ili drugog medija zasebno ili zajedno sa
uređajem.; “Usluge” znače prijenos podataka i druge usluge koje VIPnet nudi putem
odabira podatkovne tarife ili usluge prilikom potpisivanja Zahtjeva za zasnivanje
pretplatničkog odnosa (u daljnjem tekstu: Ugovor); “Softver” znači Vodafone Mobile
Broadband softver koji Vam je isporučen na kompaktnom disku (CD-u) , web stranici
www.vipnet.hr ili izravno sa uređaja zajedno s Vodafone Mobile Connect/ Broadband karticom ili
ste ga sami pohranili s web-stranice www.vipnet.hr; “mi” “nas” “nama” znači VIPnet.

2. Licenca za korištenje
Uz uvjet da ste odabrali neku od Vip podatkovnih tarifa prilikom potpisivanja Ugovora i primili Vip
Super SIM karticu s aktivnom podatkovnom tarifom, odobravamo Vam neisključivu
licencu za korištenje Proizvoda vezano za Usluge. Ne smijete kopirati, izmijeniti, vršiti
obrnuti inženjering ili dekompilirati Proizvod i/ili softver kojeg Proizvod sadrži ili bilo
koji dio istog (osim u onoj mjeri u kojoj je to izričito dopušteno zakonom). Ne smijete
prenijeti, ustupiti, dati licencu ili na drugi način distribuirati ili omogućiti trećoj osobi
korištenje softvera ili Proizvoda ili bilo kojeg dijela istog.
Možete napraviti jednu kopiju softvera u svrhu sigurnosnog pohranjivanja podataka.
Snosite punu odgovornost za poduzimanje primjerenih mjera opreza radi sigurnosnog
pohranjivanja podataka i inače radi zaštite od gubitka podataka.
Proizvod zajedno s Vip Super SIM karticom možete koristiti za uspostavljanje veze s
web stranicama, resursima i/ili mrežama diljem svijeta. Ne prihvaćamo nikakvu
odgovornost za sadržaj, usluge ili bilo kakav gubitak ili štete kojima biste mogli biti
izloženi korištenjem takvih web stranica i mreža. Suglasni ste da nećete koristiti
Proizvod ili bilo koji dio istog protivno bilo kojim relevantnim zakonima ili propisima.
Nadalje, suglasni ste čuvati u tajnosti i na sigurnom mjestu sve lozinke ili druge
pristupne uređaje koji bi Vam mogli biti dostavljeni kako biste spriječili svako
neovlašteno korištenje Proizvoda.

3. Raskid
Ova licenca vrijedi do njezinog otkazivanja. Licencu možete otkazati u svako doba
brisanjem softvera i svih kopija softvera sa svih vaših uređaja. Ovaj Ugovor
automatski prestaje ukoliko propustite pridržavati se ovih općih uvjeta korištenja ili
Ugovora.
Po prestanku ovih općih uvjeta korištenja ili po prestanku Ugovora, prestat ćete
koristiti Proizvod i izbrisat ćete program, uključujući sve sigurnosne kopije, sa svih
vaših uređaja.

4. Prava intelektualnog vlasništva


VIPnet i davatelj licence, vlasnici su svih autorskih prava, prava na dizajn, «look and
feel» , zaštitnih znakova i drugih prava intelektualnog vlasništva koji se odnose na
Softver. Činjenica da vam je isporučen Softver ne znači da je na vas preneseno bilo
koje od gore navedenih prava. Vama je jedino omogućeno korištenje Softvera
izričito u skladu sa ovim Uvjetima.

5. Služba za korisnike
Ukoliko vam je potrebna pomoć vezano za Softver, molimo vas da nazovete VIPnet Službu
za korisnike na broj 091 7700.

6. Anonimno izvještavanje preko jedinstvenog anonimnog ID-ja


Kada instalirate ovaj Softver, na Vašem računalu se kreira anonimni jedinstveni ID.
Ovaj anonimni jedinstveni ID ne omogućava operateru informaciju o pojedinom
korisniku niti njegovim podacima. Preko anonimnog jedinstvenog ID-ja sljedeće
informacije preko mreže mogu biti poslane operateru tijekom korištenja ovog
Softvera:
a) Verzija i konfiguracija softvera
b) Postupak povezivanja, kao što je infracrveno ili Bluetooth vezom; korišteni uređaji
c) Pojedinosti o web-pregledniku i verziji e-mail softvera
d) Identifikacija proizvođača prijenosnog računala i procesora
e) Informacija o vremenu trajanja podatkovne veze, kvaliteti veze na lokaciji gdje je veza
uspostavljena
f) Pri roamingu, kod zemlje i mobilne mreže na koju ste spojeni
g) vrsta korištenja, na primjer pretraživanje Interneta, prijenos podataka, pristup intranet-u,
h) IMEI (broj uređaja)

Ove će informacije biti pohranjene na sigurnom poslužitelju za sljedeće svrhe:


(i) S vremena na vrijeme operater može trebati nadopuniti postavke vezane uz
usluge - ovo se može napraviti bez obavještavanja.
(ii) Primat ćete obavijesti kad su dostupne nadogradnje ili korekcije softvera. Uvijek
imate mogućnost izbora prihvatiti ili ne svaku izmjenu. Možete izabrati pohranjivanje
većih datoteka s Interneta kad ste spojeni preko npr. brže konekcije, kao što je LAN
(iii) Sakupljanje anonimnih informacija o korištenju u svrhu poboljšanja usluga spajanja. Ni u
kojem slučaju VIPnet neće koristiti podatke sakupljene na ovaj način da bi Vam
poslao marketinšku informaciju ili razotkrio takvu informaciju trećoj strani.
Ako ne želite koristiti opciju jedinstvenog anonimnog ID-ja, tada je moguće da vaš
mrežni administrator isključi tu opciju. Međutim, treba napomenuti da VIPnet možda
neće moći kompletno podržati usluge ako je ova opcija isključena, jer VIPnet neće
znati koje softverske nadopune ili dijelove programskog koda koji se umeću kako bi
se popravila eventualna pogreška možete zatrebati. Molimo pronađite detalje o tome
kako isključiti opciju Jedinstvena oznaka funkciju na VIPnetovom portalu podrške za
Vodafone Mobile Broadband proizvod na www.vipnet.hr/ .

Napominjemo da će slanje i primanje gornjih informacija zahtijevati slanje malih količina


podataka preko vaše veze. Ovo će vam biti naplaćeno prema ugovorenoj tarifi.

7. Praćenje prometa preko opcije Korištenje


Softver omogućava praćenje prometa preko opcije Korištenje. Informacija o količini
podataka prenesenih preko mobilne mreže i dostupna u Softveru je isključivo
informativnog karaktera, i nije konačna ni relevantna za obračun mjesečnog računa.
Konačni popis spajanja i količine prenesenih podataka može se naći na mjesečnom
računu za korištenje podatkovne tarife ili usluge.

8. Isključenje jamstva
U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim zakonima, Softver se isporučuje
«kakav jest» bez ikakvog jamstva, uvjeta, izjava ili drugih odredbi koje se odnose na
Softver naših . VIPnet ne jamči da će Softver zadovoljiti vaše potrebe ili da će Softver
funkcionirati bez prekida ili bez greške. U onoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom,
VIPnet se odriče odgovornosti i isključuje sva jamstva, izjave i druge uvjete bilo
kakve vrste, izričite ili prešutne ili na osnovi zakona, običaja ili na drugoj osnovi. Ova
odredba ne utječe na vaša zakonska prava.

9. Ograničenje odgovornosti
VIPnet ne preuzima odgovornost za bilo kakve štete( izravne, neizravne, slučajne i
posljedične) nastale prilikom uporabe Softvera.

10. Rješavanje sporova


Za slučaj nastanka sporova prilikom korištenja Softvera bit će nadležan sud u
Zagrebu.