၁၉၉၀ အာဇာနည္ေန႔တိုက္ပြဲနဲ႔

“ေတာ္လွန္ရဲသူ ေအာင္ပြဲယူ အာဇာနည္တို႔မ”ူ
ေမာင္ေက်ာင္းသား
(၁)
၁၉၈၈ခုႏွစ္ ၊ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုမွဳအေရးေတာ္ပံုၾကီးက ျပည္သူေတြကို နိုင္ငံေရးနိုးၾကားမႈ ျဖစ္ေစ
ခဲ့သလို အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ရင္ဘတ္ထဲ ေက်ာင္းသားသမဂၢနဲ႔ခြပ္ေဒါင္းစိတ္ဓါတ္ ႐ွင္သန္
ခိုင္ျမဲေစခဲ့ပါတယ္ ။
၁၉၆၂ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္နဲ႔ ၈ ရက္မွာ ေန၀င္းနဲ႔စစ္၀ါဒီေတြရဲ႕ဖ်က္ဆီးမႈခံရျပီးကထည္းက တိုးတိုးတိတ္
တိတ္ပဲ ဖြဲ႕စည္းရပ္တည္ခဲ့ရတဲ့ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗကသ)ဟာ
႐ွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီးမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္ ။
ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက နိုင္ငံေရးဆိုတာလဲေကာင္းေကာင္းနားမလည္ၾကေသးပဲ မဆလ လက္ကိုင္
တုတ္ လံုထိန္းရဲေတြနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕မတရားမႈကို ျမင္ေတြ႕ခံစားရမႈကေန ပါ၀င္လာၾကတာသာျဖစ္တဲ့အ
ေလ်ာက္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုမႈေတြအားျပိဳင္ၾကရင္း စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းျပီးခ်ိန္
မွာ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔စည္းမ်ိဳးစံုျဖစ္သြားပါတယ္ ။
ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗကသ)၊ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသား
မ်ားသမဂၢ(မကသ) ၊ ရန္ကုန္ခရိုင္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ရကသ)၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ား
သမဂၢ(အကသ)စတဲ့ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြနဲ႔ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုက
ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လူငယ္) ၊ မ်ိဳးဆက္သစ္အားမာန္လူငယ့္တပ္ဦးစတဲ့ပါတီ၀င္ေတြအျဖစ္ အဖြဲ႔စည္းအမ်ိဳး
မ်ိဳးေပၚလာတာပါ ။ ေတာခိုျဖစ္သြားတဲ့ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(ABSDF)
လို႔ ဖြဲ႔စည္း နိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။
ေမာင္ေက်ာင္းသားတို႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းသား (အကသ)ေတြလဲ ႏွစ္ဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမ
ပိုင္း အကသ/ရန္ကုန္တိုင္း နဲ႔ အကသ/ရန္ကုန္ခရိုင္ ဆိုျပီးႏွစ္ဖြဲ႔ကြဲပါတယ္။ ေနလင္းအကသနဲ႔
မင္းဇင္/သီဟအကသဆိုျပီးေခၚၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀ က်ေတာ့ ကိုယ္ဘာသာပဲဦးေဆာင္ခ်င္တဲ့
ေမာင္ေက်ာင္းသားတို႔က အဲဒီႏွစ္ဖြဲ႔လံုးကခြဲထြက္လာတဲ့သူေတြစုျပီး ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအေျခခံ
ပညာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗခသ) ကိုထပ္ဖြဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အကသေတြ ဘယ္ႏွစ္ဖြဲ႔

ကြဲကြဲ ဗကသ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ေအာက္မွာ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းေတြ
အတူၫွိႏိႈင္းလုပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီတုန္းက ေခါင္းေဆာင္လုလုပ္ၾကတယ္ဆိုတာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမပါတဲ့ ေထာင္က်မဲ့အလုပ္ေတြကို
လုလုပ္ၾကတာပါ ၊ ေသမဲ့လမ္း ကိုလုေလွ်ာက္ၾကတာပါ ၊ ဆယ့္ငါးႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ကေလးေတြက
မိဘေတြေပးတဲ့မုန္႔ဘိုးေလးေတြ လမ္းစရိတ္လုပ္ ၊ ကိုယ့္ပုဆိုးအက်ႌေရာင္းေပါင္၊ တခ်ိဳ႕လဲမိသားစု
ပစၥည္းထုခြဲျပီး ရတဲ့ေငြေလးရန္ပံုေငြလုပ္ ၊ စာထုတ္ အခမ္းအနားလုပ္ လုပ္ၾကရတာပါ ။ ျပည္သူေတြ
တီးတဲ့ လက္ခုတ္သံေတြၾကားမွာ သူရဲေကာင္းၾကီးေတြလို ခပ္ၾကြားၾကြားရပ္တည္ခ်င္စိတ္ေတြနဲ႔ ဒုကၡ
တရား ရဲ႕ပဥၥလက္ေတာအုပ္မွန္း သိသိနဲ႔ လုတိုး၀င္ၾကတာပါ ။
အဲဒီတုန္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြဟာ (မကသ ကလြဲရင္)တရားမ၀င္အသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္တာေၾကာင့္
ကိုယ္ပိုင္႐ံုးေနရာ မရွိပါဘူး ၊ လူ႔ေဘာင္သစ္႐ံုး ၊ NLD႐ံုး ၊ ဖဆပလ ႐ံုး ၊ စတဲ့ ေနရာခြင့္ျပဳေပးတဲ့ ပါတီ
႐ံုးေတြမွာပဲ အဆင္ေျပသလို႐ံုးလုပ္ရတာပါ ၊ ေမာင္ေက်ာင္းသားတို႔ကိုေတာ့ ေ႐ႊဂံုတိုင္က ဘိုးဘြားရိပ္
သာမ်က္ေစာင္းထိုး(အခုရန္႐ွင္းအိမ္ယာေျမာက္ဘက္) ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမၾကီးေပၚ “အနာဂတ္
ကို ငါတို႔ပိုင္ထားသည္”လို႔ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးထူထားတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္အားမာန္ လူငယ့္တပ္ဦးက ေနရာ
ေပးထားပါတယ္။
ေမာင္ေက်ာင္းသားတု႔ိရဲ႕ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအေျခခံပညာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗခသ)
ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခမ္းအနားကို ၁၉၉၀ခု ဇြန္(၉)ရက္ေန႔က မ်ိဳးဆက္သစ္အားမာန္လူငယ့္တပ္ဦး႐ံုးမွာပဲ
က်င္းပခဲ့တာပါ။ တက္လာတဲ့ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕မဲေပးမႈနဲ႔ သိန္းထြန္းေက်ာ္(ဥကၠဌ)၊ ဗဟိန္း(အေထြ
ေထြအတြင္းေရးမႉး) ၊ တ႐ုတ္ေဇယ်ာ၀င္း(တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး) ၊ နိုင္ေအာင္ ၊ ၀င္းနိုင္ (တ႐ုတ္ေလး)
နဲ႔ စႏၵာေအးသြင္(စည္း႐ံုး/၀ါဒျဖန္႔) ၊ ထြန္းေဇာ္မိုး(ေခါင္းၾကီး) နဲ႔ေမာင္ေက်ာင္းသား(သတင္း/ျပန္ဆက္)၊
တ႐ုတ္ၾကီးနဲ႔ကိုစိုးၾကီး(လံု/စည္း) တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ နာမည္က်န္ခဲ့သူမ်ား
သည္းခံၾကပါကုန္ ။
အဲဒီကာလက ေ႐ြးေကာက္ပြဲအျပီး NLD အနိုင္ရျပီးကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကလဲ နိုင္ငံ
ေရးအေပၚစိတ္၀င္စားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာပါ ၊ ေမာင္ေက်ာင္းသားတို႔ အင္အားသံုးေယာက္ေလာက္ဆုိ
တရားေဟာပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ကားဂိတ္၊ ေစ်း၊ ပလက္ေဖါင္းေပၚက လဘက္ရည္ဆိုင္ေတြနဲ႔ လူ
စည္ကားရာေနရာေတြမွာ ေတြ႔ရာခံုတလံုးေကာက္ဆြဲ တက္ရပ္ျပီး အတူသြားသူေတြလက္ခုတ္၀ိုင္းတီး၊
လူေတြအာရံုစိုက္တဲ့အခါ တရားေဟာနည္း ကိုသံုးၾကပါတယ္၊ ဖမ္းရေအာင္လာေနျပီဆိုရင္လဲ ေျပးၾက
ပါတယ္ ၊ စစ္တန္းလ်ားျပန္မွာပါဆိုတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေစာေမာင္နဲ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔တို႔ အာဏာလႊဲမေပး
ခဲ့ရင္ မိမိတို႔ေပးခဲ့တဲ့ ဆႏၵမဲေတြအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကဘို႔ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ ကိုမင္းကိုနိုင္နဲ႔
ဖမ္းထားတဲ့ေက်ာင္းသားေတြကိုမလႊတ္ရင္ စစ္တပ္ကို ယံုၾကည္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာေတြ ျပည္

သူၾကားမွာလိုက္ျပီးေဟာေျပာၾကပါတယ္ ၊ ေၾကျငာခ်က္/လံွဳ႕ေဆာ္စာေတြကို ခ်ေရးၿပီး အားလံုးသ
ေဘာတူျပီးရင္ တေယာက္တေစာင္ကူးေရးရပါတယ္ ၊ အိမ္အလုပ္အျဖစ္ လူတစ္ေယာက္ကို အနည္း
ဆံုးဆယ္ေစာင္စီလက္ေရးမူနဲ႔ကူးခဲ့ပါဆိုတာမ်ိဳး ကိုယ္စီတာ၀န္ ယူၾက တဲ့အခါ ေနာက္ေန႔မွာ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့
ေၾကညာခ်က္/လံႈ႕ေဆာ္စာေတြ ရ႐ွိျဖန္႔ေ၀နိုင္ၾကပါတယ္ ၊ လူထုၾကားမွာ သတင္းစကားအျပန္႔လြယ္
ဆံုးေနရာကို ေစ်းလို႔ နားလည္သေဘာ ေပါက္ၾကျပီး ေစ်းေတြကိုဦးတည္ျဖန္႔ေ၀ပါတယ္။ ေန႔ခင္း ၁၂
နာရီေက်ာ္ေစ်းနားခ်ိန္ ေစ်းဘန္းေတြေစ်းဆိုင္ေတြေပၚ စာရြက္ေခါက္ေလးေတြလုပ္ၿပီး လိုက္ထားတာ
မ်ိဳးနည္းနဲ႔ စာေ၀သူအႏၱရာယ္ကိုေ႐ွာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ အသက္စြန္႔/အဖမ္းခံ/ေတာထဲေရာက္သြားၾကတဲ့
ေက်ာင္းသားေတြကိုသစၥာရွိေသာအားျဖင့္ “စစ္အာဏာရွင္ပ်က္ၿပိဳကာအတည္ ျပည္သူ႔ေခတ္မွ တို႔တ
ေတြေက်ာင္းတက္မည္”ဆိုတာကို ခံယူ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (ဒီအေၾကာင္းေတြ ျပန္ေျပာျပေနတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္က ခုလက္ရွိလ်ိွဳ႕လွိ်ဳ႕၀ွက္၀ွက္ လုပ္ေနၾကတ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြ စိတ္အားတက္ႂကြေစ
ဘို႔သာျဖစ္ပါတယ္။)
အာဇာနည္ေန႔နီးလာတဲ့တရက္မွာ အားလံုးစုတိုင္ပင္ၾကပါတယ္ ၊ “ေတာ္လွန္ရဲသူ ၊ ေအာင္ပြဲယူသည္ ၊
ျပည္သူ႔သားေကာင္း ၊ တို႔ခြပ္ေဒါင္း” ဆိုတဲ့ ကဗ်ာထဲက စာသားကိုျဖတ္ၫႇပ္ျပင္လုပ္ျပီး အာဇာနည္ေန႔
ေဆာင္ပုဒ္လုပ္ရေအာင္၊ ၿပီးေတာ့ အာဇာနည္ကုန္းကို ခ်ိီတက္ၾကရေအာင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ “ေတာ္လွန္ရဲသူ ေအာင္ပြဲယူ အာဇာနည္တို႕မူ” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္တခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အဲဒီေဆာင္
ပုဒ္နဲ႔ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြထုတ္ ၊ စတစ္ကာေတြလဲလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
(၂)
အဲဒီေန႔(၁၉၉၀ခု၊ဇူလိုင္လ၊၁၉ ရက္ အာဇာနည္ေန႔) က မ်ိဳးဆက္သစ္အားမာန္လူငယ့္တပ္ဦးက လူ
ငယ္ေတြနဲ႔အတူ ေ႐ႊဂံုတိုင္လမ္းဆံုမွာ မနက္ဆယ္နာရီေလာက္ စုေ၀းၾကပါတယ္။ ဖိတ္ေခၚထားမႈ
အရေရာက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ၊ တျခားအကသ အဖြဲ႔၀င္ေတြ၊၀ိုင္းအံုၾကည့္ေနၾကတဲ့ျပည္သူေတြ
အင္အားအေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး ေမာင္ေက်ာင္းသားတို႔ ဗခသေတြ စိတ္အားတက္ႂကြလာတာနဲ႔
ပထမဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ သာမန္လမ္းေလ်ွာက္ခ်ီတက္႐ံုဆိုတာကေန အလံကိုင္သီခ်င္းဆို ခ်ီတက္မယ္
တိုင္ပင္ၾကပါတယ္။
ျပႆနာက တရား၀င္နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္အားမာန္လူငယ့္တပ္ဦးကလူငယ္ေတြပါပဲ။
သူတို႔ပါတီရဲ႕ အနီေရာင္ တူညီ၀တ္စံုေတြကလဲ၀တ္ထားေသးေတာ့ ထင္းထင္းၾကီးျဖစ္ေနေတာ့ တခ်ိဳ႕
ကကန္႔ကြက္ၾကပါတယ္။ ကိုသိန္းထြန္းေက်ာ္နဲ႔ ကိုဗဟိန္းတို႔က႐ွင္းျပစည္း႐ံုးပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔က
အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြကို ဂါရ၀ျပဳဘို႔သြားမွာျဖစ္တယ္၊ အာဏာပိုင္ေတြက လူငါးေယာက္
ထက္ေက်ာ္ျပီိး စိီတန္းမလွည့္ဘို႔ေျပာတယ္/ ကၽြန္ေတာ္တို႔မေက်ာ္ဘူး ၊ ငါးေယာက္စီ တန္းျပီးေလ်ွာက္

ၾကမယ္ ၊ အလံမေထာင္ရဘူးေျပာထားတယ္ ၊ မေထာင္ဘူး ကိုင္ျပီးေလွ်ာက္မယ္ ၊ ေႂကြးေၾကာ္သံ
မတိုင္ရဘူးေျပာထားတယ္၊ မတိုင္ဘူး သီခ်င္းဆိုမယ္။ ဒီေလာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲရင့္မွျဖစ္မယ္၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔အခြင့္အေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ဆုပ္ကိုင္ရဲမွ ရမွာျဖစ္တယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦး
ေဆာင္ပါ့မယ္။ ဖမ္းရင္ပစ္ရင္ထြက္မေျပးပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေ႐ွ႕ကေနခံပါမယ္” ဆိုေတာ့မွ ေနာက္ကေန
လိုက္တန္းစီ ပါလာၾကပါတယ္။
အေရးရယ္အေၾကာင္းရယ္ဆိုေတာ့ ခြပ္ေဒါင္းအလံကပါမလာၾကဘူး ၊ အစီစဥ္ထဲမပါလို႔ပဲ က်န္ေနခဲ့
တာလား ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ေတာ့မမွတ္မိေတာ့ဘူး ၊ တိုက္ပြဲေဖၚပါ့မယ္ဆိုေတာ့မွ အလံမပါဘူးတဲ့ ၊
ေမာင္ေက်ာင္းသားနဲ႔ေဇယ်ာ၀င္း ၊ နိုင္ေအာင္တို႔ ေကာက္ကာငင္ကာစီစဥ္ၾကည့္ေတာ့ အဆင္ေျပခ်င္
ေတာ့ အနား၀န္းက်င္ (ေရႊဂံုတိုင္လမ္းဆံု) တ၀ိုက္က အလံလုပ္ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြခ်ည္းပဲေလ ၊ ဒါေပမဲ့
အာဇာနည္ေန႔မို႔ ဆိုင္ေတြကပိတ္ထားၾကတာ ၊ တမင္ကိုကူညီခ်င္တဲ့တဆိုင္က အျဖဴေရာင္တစေတာ့
႐ွိတယ္။ ကိုယ္ဘာသာ လိုသလိုျဖတ္သံုးဆိုျပီးေပးလိုက္ေတာ့ အေနေတာ္အလံဆိုက္ျဖတ္လိုက္ၾကျပီး
ဘယ္သူဘယ္ကေနရွာလိုက္မွန္းမသိတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီေတာင့္နဲ႕ ပန္းခ်ီေတာ္တဲ့ (နိုင္ေအာင္လား/ေဇယ်ာ
၀င္းလား) တေယာက္က ခြပ္ေဒါင္းပံုဆြဲလိုက္တာမွာ သမိုင္းတခုရဲ႕တိုက္ပြဲ၀င္ ခြပ္ေဒါင္းအလံတစ္ခု ျဖစ္
သြားေတာ့တာပါပဲ ။
ဒီလိုနဲ႔ ေမာင္ေက်ာင္းသားနဲ႔ေဇယ်ာ၀င္းက ခြပ္ေဒါင္းအလံကို ပန္းခ်ီကားကိုင္သလိုျဖန္႔ကိုင္လိုက္တယ္။
သိန္းထြန္းေက်ာ္ ,ဗဟိန္း, တ႐ုတ္ၾကီးတို႕ကေ႐ွ႕ဆံုးကေန ဦးေဆာင္ခ်ီတက္ၾကတယ္။ လက္ခုပ္ေတြ
တေျဖာင္းေျဖာင္းတီး စည္းခ်က္လိုက္ျပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢသီခ်င္းကို သံၿပိဳင္ဆိုလိုက္ၾကတယ္။ စ
ထြက္ထြက္ျခင္း ေပေလးငါးရာမွမေရာက္ေသးဘူး ၊ တဘက္ယာဥ္ေၾကာမွာ စစ္ကားႏွစ္စီး လာရပ္
ၾကည့္ေနတယ္။ ဟန္႔တားတာေတာ့မလုပ္ပါဘူး ၊ ေမာင္ေက်ာင္းသားတို႔လဲ ခပ္တည္တည္ပဲ။ ကိုယ့္
လာအားေပးတဲ့ျပည္သူေတြလိုပဲသေဘာထား သီခ်င္းကိုအားမာန္အျပည့္ဆိုျပီးဆက္ခ်ီတက္ၾကတာ
ပထမ႐ြံ႕တြ႔ံတြ႔ံ႐ွိခဲ့တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြေတာင္ တက္တက္ႂကြႂကြျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။ စႏၵာ
ေအးသြင္၊ ကိုစိုးႀကီး၊နိုင္ေအာင္နဲ႔ ဗခသ အဖြဲ႔၀င္ေတြက ေဘးက ရပ္ၾကည့္အားေပးေနတဲ့ ျပည္သူေတြ
ကို “ေတာ္လွန္ရဲသူေအာင္ပြဲယူအာဇာနည္တို႔မူ” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ပါ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ေ၀ေနၾက
တယ္။
“ဗမာျပည္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢတို႔သည္ ရာဇ၀င္တြင္ေလာက္ေပသည္။ ေတာ္လွန္ရာတြင္ ေ႐ွ႕က
ပင္ ဦးစီးခ်ီ သက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္းထမ္း႐ြက္ခဲ့ေပၿပီ”တဲ့။ ဟိန္းထြက္ေနတဲ့ေက်ာင္းသားသမဂၢသီခ်င္းသံ
ေနာက္ကို ျပည္သူေတြပါ တစစလိုက္ပါလာၾကပါတယ္။ အခု M3 စားေတာ္ဆက္ေ႐ွ႕၊ အာဇာနည္
ကုန္းဘက္ကို ခ်ိဳးမေကြ႕ခင္နားမွာ ႀကိဳေရာက္ႏွင့္ေနတဲ့ ဗကသ ၊ အကသ ေက်ာင္းသားေတြ ၊ NLD
လူငယ္ေတြ အုပ္လိုက္ၾကီးေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ သူတို႔ပါ လက္ခုပ္ေတြ ၀ိုင္းတီးၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢ

သီခ်င္း၀ိုင္းဆိုလိုက္ၾကတာ။ အာဇာနည္ကုန္းေပၚက ေစာင့္ၾကပ္ေနတဲ့စစ္သားေတြရင္ထဲေတာင္ တခုခု
နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ခံစားရမွာအေသအခ်ာပါပဲ။
တိုက္ပြဲထဲမွာ အဖြဲ႔မကြဲဘူး ၊ ေက်ာင္းသားတိုင္းညီညြတ္ၾကပါတယ္။ အာဇာနည္ကုန္းေပၚၾကည့္လိုက္
ေတာ့ အာဇာနည္ၾကီးေတြရဲ႕မိသားစုေတြ ကန္ေတာ့ျပီး ျပန္ၾကျပီ။ ေမာင္ေက်ာင္းသားရဲ႕လက္ထဲကို
တေယာက္က ဗကသရဲ႕တိုက္ပြဲ၀င္ခြပ္ေဒါင္းအလံစစ္စစ္ကို ၀ါးလံုးတပ္ျပီးသားလာေပးတယ္။ ဖ်င္းက
နဲ ဆူတက္သြားတဲ့စိတ္က မ်က္စိထဲဘာမွမျမင္ေတာ့ပဲ အာဇာနည္ကုန္း အနီေရာင္ၾကီးသာေပၚေနသ
လိုပါပဲ။ အလံကိုေ၀ွ႕ရမ္းျပီး အာဇာနည္ကုန္းေပၚအေျပးတပိုင္း တက္ခ်သြားေတာ့ ေက်ာင္းသားအုပ္
ႀကီးလဲ သီခ်င္းသံျပိဳင္ဆိုလိုက္ပါလာတာ ဘယ္အာဏာရွင္မွမတားပါဘူး။ တားတား ပစ္ပစ္ အာဇာနည္
ႀကီးေတြရဲ႕ေျခရင္းမွာ အာဇာနည္အသစ္ေလးေတြအျဖစ္ ရဲရဲရင့္ရင့္ အေသခံၾကမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထား
ၾကတာပါပဲ။
ေအးစက္မာေက်ာတဲ့ မ်က္ႏွာေသ လံုၿခံဳေရးေတြရဲ႕ေ႐ွ႕မွာ ၊ တဖ်တ္ဖ်တ္႐ိုက္ေနတဲ့ သတင္းဌာနေတြနဲ႔
စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ႕ကင္မရာေတြေအာက္မွာ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္
အာဇာနည္ႀကီးေတြရဲ႕ေျခရင္းမွာ အားလံုးေနရာယူလိုက္ၾကတယ္။ ေမာင္ေက်ာင္းသားလက္ထဲက ခြပ္
ေဒါင္းအလံကို တ႐တပ္ႀကီးကလွမ္းယူလိုက္တယ္။ သူ႕လက္ထဲက ေအာ္လံကို လွမ္းေပးတယ္။ (ဗခ
သနဲ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ့္အားမာန္လူငယ့္တပ္ဦးေပါင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ June 21 ေျမနီကုန္း အေရးေတာ္ပံု ၂
ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားနဲ႔ 7July (၂၈)နွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားေတြမွာ ေမာင္ေက်ာင္းသားပဲ အသံေအာင္
ေအာင္ အခမ္းနားမႉးလုပ္ခဲ့ေတာ့ ထန္းတက္ လက္မွတ္ရတာထင္ပါရဲ႕။)
ရင္ထဲမွာေက်နပ္ေနတယ္။ ဒါ ေက်ာင္းသားသတၱိကိုျပရတဲ့ တိုက္ပြဲတပြဲပဲ။ မင္းတို႔ကို ငါတို႔မေၾကာက္
ဘူးဆိုတာ ေတြ႔ျပီလားလို႔ ၾကည့္ေနတဲ့ စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြရဲ႕ ခိုင္းဖတ္ေတြကိုျပေနရတာ။ မင္းတို႔ ဘာ
တားနိုင္မွာလဲ ငါတို႔ရဲ႕ျပင္းျပတဲ့စိတ္ဆႏၵေတြကို။ ေတြးရင္း ေက်ာင္းသားအုပ္ဘက္ လွည့္ တခ်က္ေအာ္
လိုက္တယ္ ၊ “ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔အာဇာနည္
ႀကီးေတြကို အေလးျပဳဘို႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီးၿငိမ္ေပးၾကပါ ၊”
ေသြးစြန္းေနေသာ အမိျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အား……အေလး….ျပဳ ။
ေနျမဲ…
တိုက္ပြဲ၀င္ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္အား အေလး……ျပဳ ။
ေနျမဲ….
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲအတြင္းက်ဆံုးခဲ့ေသာ
အာဇာနည္အေပါင္းတို႔အား…. အေလး…..ျပဳ။
ေနျမဲ….

ဒီမိုကေရစိီေရးတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းက်ဆံုးခဲ့ရေသာ ရဟန္းရွင္လူ သူရဲေကာင္းအေပါင္းတို႔အား…..
အေလး…ျပဳ ။
ေနျမဲ….
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ အာဇာနည္ႀကီးေတြေရွ႕ေမွာက္မွာ သစၥာအဓိ႒ာန္ဆိုမယ္၊ အားလံုးလိုက္ဆိုပါ
…။
ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္
အာဏာ႐ွင္တို႔၏ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း အသက္စန
ြ ္႔သြားၾကေသာ ရဟန္းရွင္
လူေက်ာင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ ေလးစားဘြယ္ရာစြန္႔လႊတ္မႈမ်ားအေပၚ ဂုဏ္ျပဳဦးၫႊတ္ပါ၏။
အာဇာနည္သူရဲေကာင္းအေပါင္းတို႔၏ အစဥ္အလာႀကီးျမတ္မႈကို ဆက္လက္ေစာင့္ထိန္းေသာအားျဖင့္
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားရ႐ွိသည္အထိ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာအဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏….. ။ခိုင္မာစြာအဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏ ……..။ ခိုင္မာစြာအဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏
………။
အားလံုး…ေခတ္သစ္ကမၻာမေၾက သီခ်င္း..စဆို …။
ကမၻာမေၾကဘူး…ငါတို႔ေသြးနဲ႔ေရးခဲ့ရတဲ့ေမာ္ကြန္းေတြ…ေတာ္လွန္ေရး..ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြင္းမွာ
က်ဆံုးေသာ…….
ေၾသာ္..သူရဲေကာင္းတို႔ေရ…အာဇာနည္ေတြေနတဲ့တိုင္းျပည့္………ရဲရဲေတာက္ တို႕ဗမာျပည္..။
ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း…ရာဇ၀င္ေတြလဲ႐ိုင္းခဲ့ရၿပီအဖိုးေရ႕ ……သၡင္ေအာင္ဆန္း…နိုင္ငံေတာ္လဲေသြးစြန္းခဲ့ၿပီ
အဖေရ႕ ……
ေၾသာ္..လုပ္ရက္ၾကေပ….ေပတရာေပၚမွာျပည္သူအေလာင္းေတြ႕
….အတုန္း႐ုန္းထပ္လဲၿပိဳကာေန…..,။
ေမာင္ေက်ာင္းသားသီခ်င္းဆိုရင္းအံႀကိတ္မိတယ္ ၊ လက္သီးက်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ထားမိတယ္။
အသားေတြတဆတ္ဆတ္တုန္ေနၿပီး တစ္ကိုယ္လံုးၾကက္သီး ျဖန္းျဖန္းထေနတယ္။ ေမာင္ေက်ာင္း
သား သိတယ္။ တခ်ိဳ႕သီိခ်င္းေအာ္ဆိုရင္းမ်က္ရည္ေတြက်ေနၾကတယ္။
ခုေတာင္..ဒီစာကိုေရးေနရင္းျပန္သတိရၿပီး ရင္ထဲမွာစို႔လာရင္း မ်က္ရည္၀ဲမိပါတယ္။
အာဇာနည္ကုန္းေပၚကေန ေက်ာင္းသားသမဂၢသီိခ်င္းပဲ ျပန္ဆုိဆင္းခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေ႐ႊဂံုတိုင္
ဘက္ကိုျပန္ေလွ်ာက္ၿပီး ေရႊဂံုတိုင္လမ္းဆံုမွာ လူစုခြဲလိုက္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လဲ ဆက္ေလွ်ာက္သြားၿပီး
တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္ဘက္ေရာက္မွ လူစုခြဲျဖစ္ၾကတယ္ေျပာပါတယ္။
အဲဒီေနာက္မွာ ဗခသ အဖြဲ႔၀င္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားအဖမ္းခံရပါတယ္။ ဂႏၵီမွာ NLD ကို၀န္းရံေရးဆိုၿပီး
ေဆာ္ၾသလံႈ႕ေဆာ္မႈေတြ၊ ဆႏၵျပပြဲငယ္ေတြ၊ စာေ၀စာျဖန္႔ လွႈပ္႐ွားမႈေတြလုပ္ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဗခသ
အဖြဲ႕၀င္ေတြသာမက တိုက္ပြဲ၀င္အေျခခံပညာေက်ာင္းသားထုတရပ္လံုးေရာ ၊ ဗကသ ေက်ာင္းသား

ေတြပါ တျဖည္းျဖည္းအဖမ္းခံၾကရၿပီး ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈေတြအားေပ်ာ့သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အာဏာ႐ွင္ကိုလွေ႐ႊ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။
“အမိေျမလြတ္ေျမာက္ဘို႔အတြက္ အ႐ိုးေတြ
ေတြေတာင္လိုပံုမွရမယ္ဆို ငါတို႔ေက်ာင္းသားအ႐ိ
သားအ႐ိုးေတြ
ေတြက
ေအာက္ဆံုးအလႊာက႐ွ
……။”
က႐ွိေစရမယ္……။
……
(၃)
အဲဒီျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးတဲ့အေတြ႔အႀကံဳေလးေတြကို ျပန္စဥ္းစားရင္း ေမာင္ေက်ာင္းသားတို႔ သတိျပဳ
မိတာေလးေတြ၊ လက္႐ွိေခတ္နဲ႔ဆက္စပ္စဥ္းစားမိတာေလးေတြ ႐ွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကနဦး
တိုက္ပြဲကို ေက်ာင္းသားကပဲအစျပဳတယ္ဆိုတာပါ။ ေက်ာင္းသားေတြက စုစည္းလြယ္ပါတယ္။
ေနာက္ျဖစ္ထက္ လတ္တေလာကိစၥကိုသာ ေသြးဆူေျဖ႐ွင္းၾကေသာ ဖိရင္ႂကြ ထိရင္ခ်တတ္ေသာ
ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ နိုင္ငံေရးနားလည္သည္ျဖစ္ေစ ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ မတ
ရားမႈ ျမင္ေတြ႔ရာကေန တြန္းလွန္အံတုမွာေက်ာင္းသားေတြသာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔လိုေနတာက ဦးေဆာင္မႈပါပဲ ၊ လူေတြကို တိရစၦာန္ေတြလို လက္နက္ျပျခိမ္းေျခာက္အုပ္ခ်ဳပ္
ထားေတာ့ ေက်ာင္းသားပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ျပည္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ၀တ္ေက်တန္းေက်ေတာ့ ေၾကာက္ျပၾကရတာပါပဲ။
ရင္ထဲေတြမွာေတာ့ မခံခ်င္စိတ္ေတြ႐ွိေနတာ အေသအခ်ာပါ။ အဲဒါကို ျဖည္ထုတ္နိုင္တာက ျပတ္သား
ရဲရင့္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈပါပဲ ၊ ဗမာျပည္သူျပည္သားေတြက တကယ္တမ္းအေၾကာက္ႀကီးသူေတြမဟုတ္ပါ
ဘူး။ ေရွ႕က အစေလးပဲ လိုေနတာပါ။ ေက်ာင္းသားကျဖစ္ျဖစ္ ၊ သံဃာကျဖစ္ျဖစ္ သတ္သတ္႐ိုက္႐ိုက္
ဖမ္းဖမ္း(ေရကုန္ေရခန္း) ငါတို႕ေ႐ွ႕ကခံမယ္။ ဒီမတရားတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ရေအာင္ဖ်က္ၾကမယ္ဆို
တာမ်ိဳး ဦးေဆာင္ျပရင္ လူထုတိုက္ပြဲေတြေပၚေပါက္လာမွာပါ။
ေခတ္အေျခအေနေတြေျပာင္းတယ္ဆိုေပမဲ့ တကယ္တမ္းက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္၂၀နဲ႔အတူတူပါပဲ။ သဏၭာန္
အားျဖင့္ မူကြဲသြားတာေတြကလြဲရင္ ဖိႏွိပ္ခံဘ၀ကဖိႏွိပ္ခံ ဘ၀ေတြသာပါပဲ။ ျပည္သူေတြဆင္းရဲမြဲေတမႈ
တိုင္းျပည္ခၽြတ္ၿခံဳက်မွဳက ပိုဆိုးလာတာပဲ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျပည္သူေတြရဲ႕ စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြအ
ေပၚ မေက်နပ္စိတ္က ေလ်ာ့က်သြားတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ႀကံ့ဖြတ္၊ စြမ္းအား႐ွင္၊ မီးသတ္၊ ရဲနဲ႔လံု
ထိန္း အင္အားပိုသံုးထားၿပီး ေၾကာက္ေလာက္ေအာင္ႏွိပ္ကြပ္ျပေနလို႔သာ ၿငိမ္ေနရမယ္။ ထဆန္႔က်င္
တဲ့ေက်ာင္းသားကိုေတာ့ လက္ခုပ္တီးအားေပးမွာပါပဲ။ ေဘးမျဖစ္ေအာင္ ကူေပးကာေပးၾကမွာပါပဲ။
လက္ေရးမူနဲ႔ ၀ိုင္းေရး၀ိုင္းျဖန္႔နည္းေတြ၊ လူထုအားကိုးၿပီး ႀကံ့ဖြတ/္ ရဲ အေျခအေနၾကည့္ၿပီး
စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္တဲ့နည္းေတြဟာ ခုထိလုပ္လို႔ရေနတဲ့နည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။
ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ငယ္တာၾကီးတာ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ ရဲ၀ံ့မႈ နဲ႔႐ိုးသားမႈသာအဓိကျဖစ္ပါတယ္။
ေမာင္ေက်ာင္းသားတို႔ေခတ္မွာ အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးမႈေတြ ေၾကာင့္ အခက္အခဲနဲ႔ ျပႆနာအနည္းအ

က်င္း႐ွိခဲ့ေပမဲ့ ဗကသ လိုေက်ာင္းသားၾကီးေတြက ေနရာေပး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးၿပီး၀ိုင္းထိန္းသြားတဲ့အခါ
ေဖၚျပခဲ့သလို ေအာင္ျမင္မႈကို ရ႐ွိခဲ့တာပါပဲ။
အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ အမိန္႔ေတြ သူတို႔ဘာသာဥပေဒသတ္မွတ္
တာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ျပန္မွာပါပဲ။ အခ်ဳပ္အျခယ္ေတြနဲ႔ တုပ္ေႏွာင္မခံရေအာင္ တရစ္ရတရစ္ ႐ုန္းရ
မွာက လြတ္ေျမာက္လိုသူေတြရဲ႕တာ၀န္သာျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ပါ့မလားေတြးပူေနရင္ ဒံုရင္းဒံုရင္းပဲ႐ွိမွာပါ။
အာဇာနည္ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ တြန္းလွန္ရဲသူသာ ေအာင္ပြဲရမွာမို႔ ၁၉၉၀အာဇာနည္ေန႔တိုက္ပြဲနဲ႔ “ေတာ္လွန္ရဲ
သူ ေအာင္ပြဲယူ အာဇာနည္တို႔မူ” ေဆာင္ပုဒ္ကို အမွတ္ရ ျပန္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်ဆံုးသည္အထိ
ေမာင္ေက်ာင္းသား

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful