7HNQLVNSURORJ

VWDUWDU7RXUHQ
En klassisk prolog som utspelar sig centrala i Östersund
med möjlighet för publiken att verkligen uppleva farten
hos cyklisterna. Starten är placerad vid Clarion Hotel på
övre delen av Stortorget. Efter en teknisk utförskörning
med 4 st 90 graders svängar kommer cyklisterna ned
på Strandvägen där man håller till i vänster körbana.
Uppför Gränsgatan till vändningen vid Kyrkgatan kommer första uppförsbacken. Upploppet uppför Samuel
Permansgatan in på det nybyggda torget kommer inte
bara att var en upplevelse för cyklister och åskådare
utan också urskilja den cyklist som får bära ledartröjan.

Torsdag 5 augusti. Prolog Östersund 2.4 km 16:00 Start träning 17:45 Stop träning 17:30 Inskrivning 18:00 Första
start (30sek för >100startande -60sek för <100 startande) 20:00 Sista målgång

9,/.(175g-$3$66$5
7,//',1&<.(/"
81*'20675g-$

%(5*675g-$

6385775g-$

35,63(1*$5
Individuell tävling (GC) 

...............................................6(. 
................................................ 6(. 
................................................ 6(. 
................................................ 6(. 
................................................. 6(. 
................................................. 6(. 
.......................................................6(. 
. .....................................................6(. 
. ..................................................... 6(.

/('$575g-$

8 

................................................. 6(.

%HUJVSULV 
................................................. 6(. 
................................................ 6(. 
................................................. 6(.

I Tour of Jamtland kämpar cyklisterna förrutom om etappvinster om 4
stycken tröjor. Den svarta ledartröjan för ledaren i sammandraget, dvs den
med lägst sammanlagd tid efter respektive etapp. Den vita ungdomströjan
som bärs av den åkare under 23 år som ligger bäst till i sammandraget.
Bergspriströjan som är blå och den gröna Sprinttröjan bärs av den som vunnit
flest poäng i respektive bergspris eller spurtpris. Bergspris delas ut på
toppen av backarna på Etapp 1 i Bleckåsen, Granen i Åre och vid målet vid
Copperhill. På etapp 2 kröns stigningarna vid Selbu 1,Selbu 2 och Storlien
av bergpris. För spurtarna ges möjlighet att vinna poäng på Etapp 1 i Vaplan
och Järpen, på Etapp 2 vid Hegra, Meråker och vid målet i Åre. Vid alla spurt
och bergspris delas i år ut 4 poäng till vinnaren följt av 2 resp 1 poäng.

6SXUWSULV 
................................................. 6(. 
................................................ 6(. 
................................................. 6(.

3URORJ(WDSS 
................................................. 6(.

6<0%2/(5
START

FAST
LANGNING

VARNING

BERG

SPURT

VÄNSTER

HÖGER

RAKTFRAM

MÅL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful