z: c ~

-

n

1m

~ 'fJ ';'
Ii: i;
::I =
., ~ ~
~ ....
c -I
~, ~ "
i:;:, g.
=< '" ~
:I
~ ;: :::I Cr'
.. -
;. r:: til,
e i
i-' "'l 0
C
:::I ,-
..
~.' n
=
C!
::::I:
,I"'i<
,t!)
~
,..
,'"
N
... "" .... tw.;).

'."

C

-

-

T, T'rr~i~r

O~ C111~1J1'l1'ier;~tlIl\'

T, TriP

S. S.lr

~p:: S.arli!4li~~~r pil~

iOO, e"u

~~!I: e.r!1i11

FUILL AUT'O - COCKED

[fhere ,jill no, ~~ dif~erreli!CIjJ ,ill tftiI~, poS/i_ :UOITI of lhe' 'ilPoor II!Obe' of me trip Oil Uie S!!Imi· orf'I:IU aUw IRi1IDd81~ unltl'l '~a, Ui~go;r is pulhll[U

INOTIE .•

s;..rn. ,~.,tra~WIn d'elail:~ & I)~~' htl!.ie tlli!!i!iiil OIfll~~Jti!!tI ftiJi' itlIl~1 ~k~ IDf t<1iiiIHit)".

FULIL AUTO CI'IIAM[l!ERIINS Note pCllitio!1 O'f tril!! 'ldl~'eoI;I .Ii~ea},

tIJ~,,,:

~1111'!'~ ~;<:trrilii,~EI!!..i:' d~t;!ji1~, 8. I".tl~ ~"'~I b~<ln omiUM foo'U". j,jjjj)~ "r ,!:i!rltv.

,SEN! I-AUTO CHJl.JMElERIING N!ote p~i1iiicm 'I;IVll'IlP (~naded arv!l:~.

NOTE:

$omll!!l Ig;litr..-rIlOll,!lii del!JI:!; ~ p .... b ~.". ben ,.",'UJO,d for '111" '!';Io~, 01 ~Inlt~.

MOMIEN'I Of FIIR IN,Si ~ FU lil. AUTO INO'~ positiON of disiXlilfiIICt'lIr hilililillld aJe,d 1IIIe1 $liar.

NOllE;:;

S!)F!l1l1 1I(!C1:r.an!lQlUtSJ d~ii_jl~i; & ~~n! han ~een Omiltoiil Mr ltI!~ !aloe, 01 "hlJiI~.

MOMlENli OF FIRING, -SEMI-AU1,Q Note positiQJU 0.' dis~n,n~tor Ishadlad a."ii~ IIIld_r.

... _.

rN!DTE,

:SOm~ ... U.DM~~ <I!;b~~ & l;!IillfII.:!I. IN!i"'G bi!:!!:ft ~Ii't:'i il:tl!:f1 lor tho !liI~~of cl:t"l~'.

MOMENT OF 8D II. T IR E.1H:lIRN - i'IlIH,L AUTO Note If!(l~iliiolil ·of dis~lmn.oo~OI hhllliled II~~~~ and sear .

r.OliIEI.

$.'om,I!!' ii!!~lf:!i[i'lJI!!e.ijJ1. dl!!tl!lil:!! " p~t~ bD! b""i:'i cM~tl!<l htllt" ,1;1110.· ... f .~I~~i~~ ..

MQME Nff ,Of nOl iii R.IETlJIRINI - SEMIII-A, I.:IfWO N~l<1:e IP(l~itil!iill of d~ennectQ~ Miild!iiI, <1If8lI~. U!l~. ~oli>e, ·of trip fllr~ew) am;! ~~r,

.... ,lib

! "'Il
~·f I
~ ..
;Z, a
0' i
,Ii
:I' !
~ §
jD .,;jj
~ 2- ~
:f~ ! :II
SCI' iii ~
- i ! ~. "i ::E:
<XI s: 'OI, :m 2'
, ,
tI i ., m
L~'
iiO"'i!: <:I c,- :tI
I ~, II> IIiI)
:!!I
... ii
'0 .....
(
;i'
f 0 0 s ~ ii.i foe.. ~ ,""- '~ 8
~ Q ~ e s :;. '" 1:1
~'qQ ~'" !!i! ... l"
5" :r ., 1:1 In' n,
::r~ !!'Ii • ...., 0, ;;;
'" "I:l a- '~I
I:l C' " :r c:.. 0 "'< '= ....
OJ " ~ e, 1:1 ....
= = ~ :it' - s- O> 'n>
0 -e t.; i' " " I:':
1 ~ - 11 :; .? e ...
" 1:1 " ...
'§ l· :g '" e !;I' ~
", e
~. ~ ~ ., "S! Q
g' .. s' a '"'"
: Q
~. ;::. e ...
r ; .. :;r" il1~
.. =- ",
2" .. Q. ..
~ g- t:!.. ~ ¢.
~ ;- iI; .. ,_, .
~ ~ .. ~
.... ~ ;;- I~ ;.
~ g' !jj" " :::. .~ '"
;. :r i ,~ '1=;1'
l:j F' n .. 5' ~..;"
~
11, . ; ~~. !i? 'f' 0 .
¢ ~ :!i.
" III 0 .. :. .Eo ...
s ~ S .. e ~
.. ~
~. !:l .., ~ "'-
!::: 0. :Ii,.. s· .. 0 If
8' ~. 1- :l a :il ~
0 ... e "'
s ~ .. :;; .. 1:1 o-ll Ci!
0 ,;;:- .. ~ a.
0. , .~ s- a ..
~ ~ ~ n,
. ~ g ~ .. ~,
0, i ~
.., ":-''''''il:! OJ g 1M

, ...

I~

.,,1 =II CI --i II!Ii

, -: I I II

BOLli FACE

(S!IiIAiDEO AREA IS AREA TO !IE REMQVEDl

itE:COI L SPIFuUIIG QI.! I'[H;; HOlLE

IFiellfll3

aot.r IM:OD:IIFIC:A,nON IReMOVal1 'o~ Trip Ac~i,,~rtionl I.!obe'

IREMcO'V'E SHlA!D,ED A REA, AS, SI10WN liN PHOTO ON PftlECtolNG PAG~

-~-

1

-,~~

Fi~l!"e4

"DOCtOR,ED" METIHOD SEMII .. AJJTO CAIFlRIAGiE ICUT'

CUT CI!!.R~FU'LL y A r TIHI$ PO II NIT

WI[]n~ OiF TRIGGER '~APP'D'. 3~'.1

'~

1/16""

I II

-~

"

ll __ ~_

Flilll.lre, I)

.45 ACP !F E,ED R:AMP CUT

![. ==
I::b
,".
s iii
Q 3:
~ !;; .~.
~ a c:
~I
~; CI!.
[]j]: ",
~ ;:j,
~ :::II'
!f e.
~ =

~, '-.II

!'IE~OVe: $~I"'DEO '\1'1:"."'" 110 CE:NU R OF !'IN

-~-

I

-dJI

FiQiLir;e'9

C~.IiTTIING SE1M1I,".AU"Ii'O CARR !AG E. TQ ACCOMMODATIE F ULLAUTQ, 1Ft n A~NIE:IR

11

'Uli , ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful