PLAN DE ESTUDIOS 2005-2009 LIC.

EN CONTADURIA PUBLICA
I
1 MATEMATICA I 4 U.V. 0 6 MATEMATICA II 4 U.V. 1

UNIVERSIDAD TECNICA LATINOAMERICANA
ALUMNO: CARNET Nº:

II
11

III
16 MATEMATICA III 4 U.V. 6

IV
21 MATEMATICA FINANCIERA 4 U.V. 6 , 12

V
26 DERECHO MERCANTIL I 4 U.V. 48 u:v:

VI
30 DERECHO MERCANTIL II 4 U.V. 21

VII
35 DERECHO TRIBUTARIO I 4 U.V. 48 u:v:

VIII
40 DERECHO TRIBUTARIO II 4 U.V. 30

IX
44 ADMON. FINANCIERA I 4 U.V. 39

X
PRES. DE LA EMP. PRIVADA 4 U.V. 23

T
R

2 PRINC. GEN. DE ECON. I 3 U.V. 0

7 PRINC. GEN. DE ECON. II 3 U.V. 2

12 ESTADISTICA I 4 U.V. 6

17 ESTADISTICA II 4 U.V. 12

22 MACROECONOMIA I 4 U.V. 6,7

27 MACROECONOMIA II 4 U.V. 22

31 CONTABILIDAD DE SEGUROS 4 U.V. 19

36 COMPUTACION APLICADA

41 CONTABILIDAD BANCARIA 4 U.V. 29

45 COSTEO DIRECTO 4 U.V. 23

A B A J O D E G R A D U A C I O N

4 U.V. 15

3 TEORIA ADMINIST. I 3 U.V. 0

8 TEORIA ADMINIST. II 3 U.V. 3

13 MICROECONOMIA I 4 U.V. 6,7

18 MICROECONOMIA II 4 U.V. 13

23 CONTABILIDAD DE COSTOS I 4 U.V. 9

28 CONTABILIDAD DE COSTOS II 4 U.V. 23

32 AUDITORIA I 4 U.V. 19

37 AUDITORIA II 4 U.V. 32

42 AUDITORIA III 4 U.V. 37

46 CONTABILIDAD GUBERNAM. 4 U.V. 29

4 CONTABILIDAD I 4 U.V. 0

9 CONTABILIDAD II 4 U.V. 4

14 CONTABILIDAD III 4 U.V. 9

19 CONTABILIDAD IV 4 U.V. 14

24 CONTABILIDAD V 4 U.V. 19

29 CONTABILIDAD VI 4 U.V. 24

33 INGLES APLICADO

38 ORGANIZACIÓN CONTABLE 4 U.V. 29

43 PRACTICA CONTABLE I 4 U.V. 29

47 CONTAB. AGR. Y GANADERA 4 U.V. 19

4 U.V. 0

5 ETICA PROFESIONAL 3 U.V. 0

10 SOCIOLOGIA GENERAL 3 U.V. 0

15 INT. A LA INFORMATICA

20 MET. Y TECN DE INVESTIG.

25 DERECHO LABORAL 4 U.V. 48 u:v:

34 EDUCACION AMBIENTAL

39 ANAL. E INT. DE EST. FIN. 4 U.V. 27

48 PRACTICA CONTABLE II 4 U.V. 43

4 U.V. 0

4 U.V. 12

3 U.V. 80 u:v:

OBSERVACIONES:

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful