Plano

Pagkalinga sa ating kapaligiran sa araw-araw
Ang pagbabawas ng basura sa bahay araw-araw ay ang unang hakbang sa pagprotekta ng ating kapaligiran. Tandaan ang tatlong salita/termino upang mabawasan ang basura.

- 3R: Reduce, Reuse, Recycle (Magbawas, Gamitin muli, Recycle)

◆ Walong mga gawi na makakatulong upang mabawasan ang basura araw-araw
1. Laging ipaghiwalay ang basura at kalat, at paghiwa-hiwalayin ang mga recycle na materyales. - Ang paghihiwalay ng mga recycle na materyales ay ang pinakamahusay na paraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. 2. Gamitin uli ang maaring pang magagamit na shopping bag o basket kapag mag-shopping. - Hindi naiisip ng karamihan na ang madalas paggamit ng plastic shopping bag na ibinigay ng mga tindahan ay isa pang sanhi ng polusyon sa ating kapaligiran, kung saan ay aabot pa sa ilang dekada para ito mabulok. 3. Gamitin ang refill na produkto. – Ang paggamit ng refill na produkto sa halip ay disposable na produkto ay hindi lamang nakakatipid kundi makakabawas rin ng basura at gastos. 4. Iwasan ang paggamit ng mga disposable na produkto tulad ng paper cups, wooden chopsticks at napkin. – Kahit ang disposable na produkto ay maginhawang gamitin, sila ay may pinakamalaking sanhi sa pagdami ng mga basura. 5. Maghanda ng katamtamang dami ng pagkain at pigain ang natirang pagkain bago itapon. – Ang paghahanda ng katamtamang dami ng pagkain ay makakatulong sa pagbawas ng basura. Gayundin, ang pagalis ng mga banyagang bagay-bagay sa basura ng pagkain at pag-piga ng tubig mula sa pagkain bago itapon ay maaari pang e-recycling. 6. Gamitin muli ang mga bagay na hindi na ginagamit sa mga kapitbahay.– Mga kagamitang pambata, laruan at iba pang mga gamit na hindi na kinakailangan dahil malaki na ang mga bata. Hikayatin na ibigay sa mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay. 7. Ayusin at gamitin muli ang mga sirang bagay. – Ang mga sirang sirang home appliances at furniture ay magiging bago pagkatapos ayusin. Mga bagay-bagay na hindi mo na kinakailangan ay maaaring ibenta sa flea market o ipamimigay sa mga kawanggawa na organisasyon. 8. Huwag magtapon o magsunog ng basura sa iligal na paraan.– Ang pagtapon o pagsunog ng basura sa bakanteng lupa o sa labas ay hindi lamang lumilikha sa maruming kapaligiran, ito rin ang nagiging sanhi sa maruming hangin.

Ministry of Environment Cyber PR Center Policy Division

Isyu

Mga dapat gawin kapag lumindol?

Kamakailan lamang, nagkaroon ng malakas na lindol na nagdulot ng malalaking aksidente sa Haiti, Chile at Turkey. Sa taong ito lamang, nagkaroon ng lindo sa magnitude 3.0 ang yumanig sa tatlong mga lugar sa Korea partikular sa Siheung Gyeonggi-do, Taean Chungnam at Jeju-do. Ang Korea na kung saan ay matagal nang kilala bilang ligtas na bansa pagdating sa lindol, sa ngayon ay hindi na tiyak kung ito ay ligtas parin. Ayon sa istatistika ng Korea Meteorological Administration, nagkaroon ng 60 lindol sa Korea noong nakaraang taon. Sa loob ng 31 taon ginawang obserbasyon sa lindol ng Korea Meteorological Administration mula 1978, ngayong taon ang may maraming bilang ng lindol. Karamihan sa kanila ay mahina lamang, kaya hindi ito napapansin ng karamihan, ngunit gayunman, ang frequency sa taong ito ay naitala na may pinakamataas kaysa sa nakaraang average frequency ng lindol sa 41 beses sa isang taon. Ano ang mga dapat gawin kapag may lindol? Balik-aralan natin ang mga hakbang.

* Ano ang dapat gawin kapag may lindol *
◦ apag nasa loob ng bahay o gusali, pumunta agad sa ilalim K ng lamesa o bagay na maprotektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghawak ng mga matibay na bagay tulad ng mesa. ◦ Patayin at isara ang lahat na mga electric appliances at gas stove. ◦ Huwag matakot at tumakbo sa labas. Kung maaari, manatili sa loob ng bahay hanggang huminto ang lindol. Kapag ikaw ay pupunta sa labas, mag-ingat na hindi ka mabagsakan ng mga bagay tulad ng salamin ng bintana, sign boards at iba pa. ◦ Kapag ang pinto ay nabaluktot at hindi na maaaring mabuksan, magsecure kaagad ng emergency exit. ◦ Huwag pumunta sa masikip na daan o malapit sa bakod. Pumunta sa itinalagang lugar.
3 2

◦ Kapag ang lindol ay naganap sa panahong ikaw ay nasa bundok o sa bay-baying dagat, pumunta kaagad sa patag na lugar kung saan malayo sa panganib ng pagguho ng lupa/ landslide o sa burol na malayo mula sa baybayin. ◦ Tiyakin ang kaligtasan ng iyong pamilya at mga kapitbahay. Una, iligtas at magbigay ng pang-emerhensiyang medikal na pangangalaga sa mga matatanda, pisikal at mental naman sa mga bata. ◦ pagbigay alam sa pamamagitan ng radyo, TV at adminisI tratibong organisasyon para sa naaangkop na kilos, at huwag gumawa ng mga hindi makatuturang bali-balita. <Source> Seoul Branch of Seoul Emergency Operations Center (02-812-0366)

외국인근로자를 위한 다국어 뉴스레터

Legal Matters

Huwag magtapon ng kalat kahit saan!
Ang mga basura, tulad ng upos ng sigarilyo, bubble gum, at tisyu ay dapat itapon sa basurahan at hindi sa kalye. Kung hindi, ikaw ay mapapailalim sa kaparusahan ayon sa Article 1 Clause 16 ng Punishment of Minor Offense Act at maaaring makapagbayad sa naaayong multa. - Pagtapon ng basura at patay na hayop: 50,000 won - Upos ng sigarilyo at tisyu: 30,000 won Ang impormasyong ito ay ipinagkakaloob ng Foreign Affairs Division ng Geumchun Police

Konsultasyon Ngayon

③Panahon ng paghahanap ng trabaho

Para sa mga migranteng manggagawang dumating sa Korea sa ilalim ng Employment Permit System, hindi lang mahahalaga ang panahon ng paghahanap ng trabaho, ito rin ay isa sa pinagmumulan ng mga katanungan. Hindi malinaw kung sa loob ng ilang buwan ang job seeker makahanap ng trabaho na makakatiyak kung sila ay i-reemploy ng employer at kung ano ang dapat gawin kapag ang isang manggagawa ay hindi na maaaring makapaghanap ng trabaho dahil sa pagbubuntis, panganganak o may sakit. Balik-aralan natin kung ano ang mga kailangang gawin tulad sa kasong ito. Si M. na dumating sa Korea mula Indonesia noong Mayo 2005, nagtrbaho siya sa food processing plant kasama ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang limang buwang pagbubuntis, siya ngayon ay may malaking inaalala. Nahihirapan siyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho dahil sa kanyang pagbubuntis. Dahil sa siya ay buntis, hindi siya binigyan ng maagang notipikasyon ng kumpanya kung saan hindi na pala siya i-extend pagkatapos mapaso ang kanyang kontrata sa buwan ng Mayo, sinabihan na lamang siyang magtatrabaho na lang siya hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata. Kapag siya ay ma-release sa kumpanya sa Mayo, kinakailangan niya agad humanap ng ibang kumpanya, ngunit walang kumpanya ang kukuha sa mga buntis na manggagawa. At ayon naman sa batas, kapag ang manggagawa ay hindi makanap ng kumpanya sa loob ng 3 buwan, siya ay kinakailangang bumalik sa kanyang bansa. Para kay M at sa kanyang asawa, sila ay dapat mapuno ng kaligayahan sapagkat magkakaroon na sila anak, ngunit sila ngayon ay puno ng mga alalahanin. *『Article 25 Clause 1 sa Employment Act para sa mga Migranteng Manggagawa*
kontrata kung saan ay hanggang sa ika-31 ng Marso 2010. Bukod dito, kapag kinuha ng manggagawa ang kanyang release paper sa ika-10 ng Marso 2010, sa petsa na ito magsimula ang bilang ng kanyang paghanap ng trabaho hanggang sa loob ng tatlong buwan, na kung saan ay hanggang sa ika-10 ng Hulyo.

Ayon sa Article 21 ng Immigration Act, kailangang lisanin ng mga migranteng manggagawa ang bansa kung hindi nila natupad ang paghanap ng trabaho sa loob ng tatlong buwan mula nang matanggap nila ang release paper, at kapag hindi rin nila nakuha ang release paper sa loob ng isang buwan mula nang mapaso ang kanilang kontrata sa huling kumpanya. Gayunman, sa mga manggagawang hindi natupad ang paghanap ng trabaho o pagkuha ng release paper dahil sa nagkaroon ng pang-industriyang aksidente, sakit, pagbubuntis o panganganak atbp, ang pagkalkula sa paghanap ng trabaho ay magsimula sa araw mula ng pagkakuha o pagkaroon ng release paper.

2. Paano palawigin ang paghanap ng trabaho
Sa kaso ni M, ang panahon ng paghanap niya ng trabaho ay magsisimula matapos ang araw ng kanyang kapanganakan. Ngunit, kinakailangan niyang magsumite ng medical certificate mula sa hospital sa labor office upang mabigyan siya ng extension. Karamihan, ang pagbibigay sa pagpalawig sa paghanap ng trabaho ay magsisimula kapag nasa 4 na buwan na ang pagbubuntis. Iba pang mga dahilan sa pagpalawig sa paghanap ng trabaho ay kailangan magsumite ng dokumento tulad ng written medical diagnosis mula sa doktor bilang evidentiary material.

1. Pagkalkula sa paghanap ng trabaho matapos marelease.

Noon, kapag ang mga migranteng manggagawa na na-release ay binibigyan ng dalawang buwang palugit upang makahanap ng ibang trabaho at kinakailangang magkaroon ng kumpanya. Samanta, sa mga migranteng manggagawang na-release mula noong ika-10 ng Disyembre 2009, sila ay maaring maghanap ng trabaho hanggang sa loob ng tatlong buwan matapos binago ang batas. Halimbawa, kapag natapos ang kontrata ng migranteng manggagawa sa ika-1 ng Marso 2010, kinakailangan niyang kunin ang kanyang release paper sa loob ng 1 buwan matapos ang petsa ng pagkapaso ng kanyang
MigrantOK

3. Paano palawigin ang paghanap ng trabaho ni M.?

Kailangang magtrabaho ni M. hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata. Matapos ma-release, dapat siyang magsumite ng written medical diagnosis na magpapatunay na siya ay buntis sa labor office sa loob ng isang buwan bago kunin ang kanyang release paper. Papalawigin ang kanyang release paper ng labor office hanggang sa 3 buwan matapos ang inaasahang petsa ng kanyang panganganak.
* Ang artikulong ito ay inihanda ni Won Kyung Kim, Assistant Manager ng Korea Migrants’ Center’s Consultation Team.

Migrants' Help-Line 1644-0644
2 3

Kalusugan

Schedule para sa Mobile Medical Center
Pangalan ng Organisasyon
Korean-Chinese House Korea Migrants' Center Raphael Clinic Archdiocese of Seoul Korea Buddhism Seonjae Community Medical Association Jubilee Mission Fellowship Choong Hyun Church Gangdong Migrants' Center Youngnak Church Pyeonggang Church Seoul Light & Salt Church Nowon Full Gospel Church Migrant Worker's Welfare Society in Korea Galilee Church

◆ Ang Korean Hansen Welfare Association (KHWA) ay magkakaroon ng mobile medical care service para sa mga migranteng manggagawa. 14 na medical care staff ang magsasagawa para sa komprehensibong medikal na pagsusuri pati na rin ang pagbibigay ng special medical care sa dermatology at urology, X-Ray, Anemia, Hepatitis, atbp. (Ang schedule ay nakatakda sa kalagitnaan ng taon). Schedule
4.4 4.11 4.18 4.25 5.2 5.9 5.16 5.30 6.13 6.20 6.27 12:00~ 13:00~ 11:00~ 12:00~ 10:00~ 12:00~16:00 10:00~ 10:00~12:00 14:00~ 11:00~12:00 13:00~ 11:00~ 11:00~13:00 13:30~

Lokasyon para sa medical care
Korean-Chinese House Korea Migrants' Center Dongsung High School
Counseling Room for Foreign Workers

Bongeunsa Temple Gasan Elementary School Choong Hyun Church Seongnae Social Welfare Center Youngnak Church Gangbuk-gu Public Health Center Nu Won High School Nowon Full Gospel Church Migrant Worker's Welfare Society in Korea Galilee Church

* Para sa mga katanungang: Korean Hansen Welfare Association(KHWA)
Karton

IbA’t-IbAnG ImpormAsyon
A. Ang 1644-0644 Migrants Help Line ay isang multilingual consultation hotline na nagbibigay serbisyo upang makatulong sa mga migranteng manggagawang nahaharap sa kahirapan sa komunikasyon. I-dial lamang ang 1644-0644 kahit saan sa buong bansa at ikaw ay makakatanggap ng interpreter consultation hanggang sa 17 wika.

IbA't-IbAnG ImpormAsyon

pAGsAsAHImpApAwId nG mGA bALItA sA muLtILInGuAL
MNTV 다국어뉴스 방영

Sa paggugol mo ng oras kasama ang mga puno at halaman,

Konsultasyong Ipinagkakaloob
-Pagkaantalang sahod, Paninirahan at imigrasyon, Employment Permit System, Working Visit at Pang-industriyang Aksidente. -Internasyonal na pag-aasawa, Isyu sa mga Kababaihan, Medikal na Pangangalaga, Pabahay, Kamatayan at Pagpapalibing, Pandaraya, Sibil na Pamamaraan atbp.

* Mga wika: Koreano / Thai / Filipino / Mongolian / Vietnamese / Pakistan / Chinese / Uzbek / Indonesian / Nepal / Cambodia / Sri Lanka * Araw at oras ng pagsasahimpapawid: Bawat Martes alas 12 ng hapon * Para sa karagdagang impormasyon: (02)69008234, info@mntv.net * Website: www.mntv.net mIGrAnts’ medIcAL center ☎02-863-9966
이주민의료센터 ☎02-863-9966 Ang Migrant Workers Hospital ay nagkakaloob ng libreng medikal na paggamot, pangangalaga sa kalusugan kasama ang programang out-patient at in-patient, ospitalisasyon at operasyon. Mangyari po lamang na ipagbigay-alam ang tungkol serbisyong ito upang sila ay makatanggap ng sapat na atensyong medikal.

Mas maiging makipag-usap ka ng malambot kasama ang ngiti

Paraan ng paggamit
1644–0644+extension number ng bawat bansa
1. Korean 2. Mongolian 3. Vietnamese 4. Chinese 5. Indonesian 6. Thai 7. English at Filipino 8. Sri Lankan 9. Uzbek + Russian 10. Urdu + India 11. Khmer 12. Nepali 13. Burmese 14. Bengali
Sa halip na makipag-usap ka ng malakas. Mula sa Arboretum Ni Juloo

Oras ng Serbisyo - Lunes~Biyernes 09:00~18:00 / Linggo 13:00~19:00 (Sarado sa Sabado) - Tanghalian 12:00 ~ 13:00

Founded in August 22, 2005
(Registration No. Guro La 00081)

Publisher: KIM Hae-sung

Korea Migrants' Center (152-801) 137-1 Garibongdong Gurogu Seoul

Office Tel. 02-6900-8231 newsletter@migrantok.org www.migrantok.org / www.migrant.kr

Edited by E&G Design Tel. 031-8007-6600

1 4

2010. 04 No.54
polisiya

Pagpapabuti sa araw-araw na hinaing ng mga migranteng kababaihan at migranteng manggagawa

◆ Ang Ministry of Public Administration and Security ay pinapaunlad ang pagsulong sa

mga hakbang para sa pagpapabuti sa pang-araw-araw na hinaing na hinaharap ng mga ordinaryong tao at nasa pribiliheyong populasyon. Ang mga hakbang sa pagpapabuti ay sama-samang binuo sa mga kaugnay na grupo at magiging epektibo simula sa taong ito hanggang sa susunod. Sa mga pinabuting hakbang, suriin natin ang mga nilalaman sa larangan ng mga may-asawang migranteng kababaihan at migranteng manggagawa sa ilalim ng EPS.

— Tungkol sa mga may-asawang migranteng kababaihan
Pinabuting Hakbang
Pagparehistro ng mga mayasawang migranteng kababaihan sa kopya ng resident registration certificate. Kwalipikasyon kaugnay sa lokal na paninirahan ng mga diborsyong migranteng kababaihan.

Mga Detalye at Pagsulong ng Plano
Pinapayagan ang mga may-asawang migranteng kababaihan na marehistro sa kopya ng resident registration certificate ng kanilang asawa bilang pagpapatunay na sila ay kamag-anak. (2010.08) Pinapayagan ang mga diborsyong migranteng kababaihan na minsanang palawigin hanggang sa 3 taon ang kanilang pananatili sa bansa kapag sila ay may anak na koreano ang nasyonalidad. (2010.06) Pinapayagan na ilagay ang alien registration card number ng mga may-asawang migranteng kababaihan sa kopya ng resident registration certificate ng kanilang asawa upang pagpapatunay na sila ay kamag-anak. (2010.02) Pinapayagan ang mga dayuhan na makapag-aplay/suskribe sa mga pampublikong institusyon at pribadong website sa pamamagitan ng kanilang alien registration card number. (2010.02) Tuloy-tuloy ang operasyon (ngayong taon) sa mga programang magbibigay ng pagkakaton sa mga migranteng kababaihan na magkaroon ng trabaho at pagsasanay, tulad ng pagiging chef cook para sa kanilang katutubong pagkain. Foreign language lecturer, at iba pa

Responsibilidad
Ministry of Public Administration and Security

Ministry of Justice

Pagpalawak ng hakbang sa pagkakakilanlan/identipikasyon

Office Court Administration, Ministry for Health and Welfare, Ministry of Public Administration and Security Ministry of Public Administration and Security, Korea Communications Commission Ministry for Health, Welfare and Family Affairs

Pagpalawak sa karapatan ng mga dayuhan sa larangan ng paggamit ng internet Pagpalawak ng suporta para sa pagkakataon na magkaroon ng trabaho at pagpatayo ng negosyo

— Tungkol sa mga migranteng manggagawa
Pinabuting Hakbang
Pagpapabuti sa kondisyon sa pansamantalang pag-alis ng bansa

Mga Detalye at Pagsulong ng Plano
Pinabuti ang polisiya para sa mga migranteng manggagawa na sila ay maaaring makauwi ng pansamantala sa kanilang bansa sa panahong may isa sa miyembro ng kanilang pamilya ang namatay tulad ng asawa o mga direktang pamilya. (2010.06) Pinalawig hanggang sa pinakamatas sa 3 taon ang labor contract upang mabigyan ng katatagan ang mga migranteng manggagawa na mapagaan ang abala sa proseso na may kinalaman sa pagpalawig sa panahon ng trabaho at labor contract. (2010.04) Upang gawing madali ang proseso sa pagpaparelease ng mga migranteng manggagawa, ang magkaparehong proseso ng rehistrasyon sa paglipat ng trabaho ay pinagsanib ng Ministry of Labor at Ministry of Justice. (2010.06)

Responsibilidad
Ministry of Labor

Pagpalawig ng labor contract

Ministry of Labor

Pagpagaan sa proseso para sa pagbabago ng labor contract.

Ministry of Labor Ministry of Justice

4 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful