You are on page 1of 4

Voicemailboard-opdrachten Vaklokaal Duits

Vooraf

De spreekopdrachten op het voicemailboard van het Vaklokaal Duits zijn grotendeels


afgeleid van het oefenen bij spreken in het Vaklokaal Duits. De opdrachten zijn deels
individueel te doen, deels zijn het gesprekken tussen twee personen. De
moeilijkheidsgraad loopt op.

Er wordt in het navolgende overzicht een indicatieve niveau-indeling op basis van het
Europees Referentiekader (ERK) gegeven. Uiteindelijk is het de uitvoering door de
leerlingen die bepaalt of iets A1/A2 is.

Beschrijving van de opdrachten

NB: Niet alle nummers hebben al een oefening.

Opdrachten 01-09

ERK: A1
Dialoog
Voorgestructureerde gesprekken tussen twee personen. Leerlingen kunnen eerst oefenen
op:
http://www.duits.de/vaklokaal/oefenen/spreken/gesprekjes-1/index.php

Opdrachten 10-19
ERK: A1
Individueel
Opdrachten met video-input. Julia uit Hannover stelt de leerlingen vragen over
uiteenlopende onderwerpen.

Tip: gebruik de pauzeknop voor langere antwoorden.

Opdrachten 20-29

ERK: A1
Individueel/Dialoog
Opdrachten met diverse input.
Opdrachten 30-39

ERK: A1/A2
Dialoog
Iets opener geformuleerde opdrachten waarbij afhankelijk van de uitvoerigheid en de
correctheid van de uitvoering een hoger niveau van de leerlingen geëist wordt.

Opdrachten 40-49
ERK: A1/A2
Dialoog
Open geformuleerde opdrachten waarbij afhankelijk van de uitvoerigheid en de correctheid
van de uitvoering een hoger niveau van de leerlingen geëist wordt.