‫מאמר בנושא שכר ודרכים לעלות את שכר המינימום‬

‫במאמר זה נציע רעיון כולל לשינוי חוקי השכר במדינת ישראל באופן שיוכל לתקן כשלי שוק‬
‫חמורים ובנוסף יוסבר במאמר זה הבדלים בין רווחים בגלל צמיחה ועליית ערך ראלית של חברה‬
‫ורווחים בגלל סובסידיה דרך אינפלציה‪ ,‬כאשר אחת המטרות היא להציע דרכים לעודד צמיחה‬
‫ברמת המאקרו של המשק ולנסות מנוע מחברות לייצר אינפלציה לא בריאה כלומר אינפלציה‬
‫שנוצרת על ידי חברה על מנת לסבסד את עצמה באופן מוגזם על חשבון סקטורים אחרים במשק‬
‫במאמר זה נסבר איך אפשר לייצור מנגנון שיעודד חברות להרוויח מהגדלת כושר הייצור ולא רווחים‬
‫מיצירת אינפלציה‪ .‬בנוסף מאמר זה יסביר דרך חדשה לקביעת שכר מינימום והסברים למה ראוי‬
‫לאסור הצמדות משכורות למשכורות ולמה יותר נכון כלכלית לייצור מדדים שדרכם יבנו משכורות‬
‫בדומה למדדים שיש בבורסה‪ .‬בנוסף נסביר איך אפשר לייצר מנגנון של מס הכנסה שלילי שיפעל‬
‫באופן מתוחכם ויעזור להזרים כסף ממקום אחד לשני במשק לפי הצורך‪ ,‬אחד הרעיונות המרכזיים‬
‫הוא לקבוע שכל מוצר בישראל יהיה חייב להיות בעל סיווג של סוג מוצר והמטרה היא שיהיה אפשר‬
‫לקבוע מע"מ שונה למוצרים שונים רעיון נוסף הוא לחייב עסקים לפרסם מחיר בלי מע"מ וזה על‬
‫מנת לגרום למצב בו יהיה אפשר להוריד את המע"מ וחנויות לא יעלו את מחיר המוצר ולמעשה‬
‫ירוויחו מהורדת המע"מ והצרכן לא ירוויח שום דבר‪.‬‬
‫נושא נוסף הוא לבנות מערכת ממוחשבת במס הכנסה שכל אזרח במדינת ישראל יהיה לו תיק‬
‫במס הכנסה המטרה היא לאפשר לבנות מערכת מתוחכמת שתוכל באופן אוטומטי לדעת אם‬
‫אזרח מסוים יהיה זכאי למס הכנסה שלילי בחלק מהסלים לדוגמה בסל הדיור לדוגמה אם‬
‫נקבע שבשכר מינימום יש צורך לתת ‪ 1000‬נקודות יסוד של דיור ובו נניח שיש אוכלוסיה מסוימת‬
‫שהיא מחוסרת דיור הרעיון הוא לאפשר עזרה לאוכלוסיות מסוימות בחלק מרכיבי השכר כאשר מס‬
‫ההכנסה השלילי יהיה רק למי שזקוק באותם סלים לדוגמה אין טעם לעזור בשכר דירה לאדם‬
‫שיש לו דירה או מצליח להשכיר דירה לכן הרעיון הראשון שלי במס בכנסה הוא לקבוע שמשכורת‬
‫המינימום תורכב ממספר סלי יסוד כל סל הוא למעשה מדד וכל נקודה למצורך העניין שווה שקל‬
‫אם לדוגמה סל המזון היה בהתחלה ‪ 700‬נקודות ובו נניח שמחיר הסל ירד ל ‪ 600‬נקודות אותו רכיב‬
‫במשכורת ירד בנוסף אם לדוגמה יש משפחה מרובת ילדים שאין לה מספיק כסף לאוכל‬
‫יהיה אפשר לתת לה מס הכנסה שלילי באותו רכיב של השכר כלומר הרעיון הראשון הוא לחלק‬
‫את השכר ל ‪ 2‬קודם כל שכר מינימום סביר שאדם יוכל להתקיים ממנו ודבר שני לחלק את‬
‫המשכורת לסלים ככה שיהיה אפשר לייצר עזרה לאנשים במצוקה על רכיבים מסוימים במשכורת‬
‫היסוד בנוסף לכך אחת הרעיונות שלי הוא לבטל את השלמת הכנסה באופן גורף ובמקומה‬
‫לייצר תוכנית של נקודות ורק מי שיזדקק לעזרה יקבל אותה כלומר במקום שכל נזקק יקבל את‬
‫אותו סכום פחות או יותר אפשר לאחד את מערכת אבטחת ההכנסה ומס הכנסה כלומר מי שלא‬
‫עובד יוכל לקבל אבטחת הכנסה כלומר נקודות קיום לפי צרכים ולא באופן אוטומטי כלומר אם‬
‫אדם יש לו דרך לאכול משפחה לדוגמה אין סיבה שבאבטחת ההכנסה שלו יהיה רכיב אוכל או‬
‫לפחות אפשר לתת לו רכיב יותר קטן ברור שצריך לעשות את זה בזהירות אבל הרעיון הוא שמי‬
‫שלא זקוק יקבל הרבה פחות עד בכלל לא ומי שבאמת זקוק יקבל עזרה כלומר לתת עזרה למי‬
‫שבאמת זקוק ומי שלא זקוק לבטל ממנו את הקצבאות או לצמצם אותם באופן משמעותי‪.‬‬
‫הרעיון הראשון הוא שכל אזרח יהיה חייב למלא פעם בשנה דוח מיוחד למס הכנסה על המצב‬
‫הסוציאלי שלו ויהיה חובה לתת דוח אמת ויהיה כאן עבירה פלילית לשקר וזה מסיבות ברורות‪.‬‬
‫בנוסף יהיה אפשר לדוגמה לאחד קצבאות נכות אם מס הכנסה ודרך זה לעודד נכים לצאת לעבודה‬
‫כלומר הרעיון הוא לבטל את קצבאות הנכות כפי שהם היום ורק מי שבאמת לא יכול לעבוד בכלל‬
‫יקבל קצבת נכות משמעותית ומי שיש לו קשיים יקבל נקודות של מס הכנסה שלילי בנקודות‬
‫שהוא זקוק עזרה כלומר עזרה ממוקדת בסלים במה שהוא זקוק‪ .‬בשביל לעודד אנשים לעבוד‬
‫אפשר לדוגמה לקבוע שכל משכורת מסוימת אדם יקבל מס הכנסה שלילי כלומר בשונה מקצבה‬
‫אחד הנקודות החשובות במס הכנסה שלילי היא לעזור למי שרוצה לעזור לעצמו כלומר מי שיש‬
‫לו קושי להרוויח משכורת שיכולה לתת לו צורך יסודי והוא עובד אפשר לעזור לו דרך מס הכנסה‬
‫שלילי על סל נקודתיים לדוגמה אפשר לתת סל רפואת שיניים ולקבוע שבמצבים מסוימים אם‬
‫אדם זקוק לטיפול שיניים והוא עובד הוא יוכל לקבל מס הכנסה שלילי בצורה של הלוואה נוחה‬
‫לתקופה ארוכה כלומר הרעיון במס הכנסה שלילי הוא לא דווקה לתת כסף אפשר לקבוע שחלק‬
‫ממס הכנסה שלילי יהיה בצורה של הלוואות לאנשים עובדים שלא מסוגלים לממן שירותים חשובים‬
‫כמו רפואת שיניים כלומר אין חובה שכל מס הכנסה שלילי יהיה מס הכנסה שלילי קלסי בהחלט‬
‫יתכן שיש מצבי ביניים שאפשר לחשוב על הלוואות נוחות בכל מיני מצבים כלומר העיקרון הראשון‬
‫במס הכנסה שלילי לעזור למי שרוצה לעזור לעצמו בשונה מקצבאות כאשר אחת הנקודות‬
‫החשובות היא לייצר שתי מסלולים מסלול קצבאות למי שבאמת זקוק ומסלול של מס הכנסה שלילי‬
‫למי שרוצה ויכול לעזור לעצמו‪.‬‬

‫אחד היתרונות במס הכנסה שלילי זה שאפשר להוסיף משכורות לעובדים בלי לקחת את הכסף‬
‫באופן ישיר מהמעסיק כלומר המדינה תקבע שחלק מהמסים שיילקחו מחברות ואנשים בעלי‬
‫משכורות גבוהות ישמשו לצורך מס הכנסה שלילי כלומר הרעיון הוא פשוט אם מעסיק לא רוצה‬
‫לשלם לעובד יותר אז המדינה תיקח בדרך עקיפה מאותה חברה ותשלם לפועל דרך מס הכנסה‬
‫שלילי כלומר לאנשים יהיה הרבה יותר רצון לעבוד כי יהיה ברור להם שיש סוג של ביטוח בשם‬
‫מס הכנסה שלילי שבמקרה שאדם זקוק לעזרה בסל מסוים דיור או מזון או השכלה וכדומה יהיה‬
‫אפשר לעזור לו או דרך הלוואה בצורת נקודות לדוגמה האם יקבל ‪ 50,000‬נקודות כלומר יהיה חייב‬
‫למס הכנסה ‪ 50,000‬שקל או דרך מענקים וכדומה כלומר הרעיון הוא לבנות מערכת סוציאלית שלא‬
‫תחשוב רק על מתן קצבאות למי שלא עובד הרעיון המרכזי במערכת שאני מציע היא קודם כל‬
‫לעזור למי שרוצה לעבוד וזקוק לעזרה כלומר לאחד את ביטוח לאומי ומס הכנסה כאשר הרעיון‬
‫הראשון הוא להפריד בין שתי אוכלוסיות בין מי שזקוק לעזרה אבל לא בצורת קצבה ומי שבאמת‬
‫זקוק לקצבה כלומר המטרה המרכזית בבניית מס הכנסה שלילי היא לבנות ביטוח סוציאלי למי‬
‫שזקוק או דרך תוספת הכנסה במקכה הצורך לחלק מהסלים שמהם יורכב המשכורת כלומר‬
‫סובסידיה מסוימת לשכר על ידי לקיחת מס ממדרגות המס היותר גבוהת כאשר בהמשך אני יסביר‬
‫הצדקה לדבר בכל אופן אם הוא זקוק לעזרה קבועה או ארוכת תווך אז מס הכנסה שלילי יהיה‬
‫בצורת סובסידיה למשכורת ומי שצריך עזרה דחופה אבל לא עזרה קבועה אפשר לתת לו הלוואה‬
‫בצורת נקודות כאשר חלק מהכסף לאותם הלוואות אפשר לקבל בצורת תרומות מאנשים או‬
‫ארגונים עשירים שרוצים לתרום לבניית גמ"ח להלוואת כספים דרך מס הכנסה שלילי או דרך‬
‫המסים שמס הכנסה יגבה כאשר מי שיקח את אותם הלוואות או ישלם ריבית נמוכה או לא ישלם‬
‫ריבית בכלל הכל לפי קריטריונים שיקבעו‪.‬‬
‫עיקר הרעיון שלי הוא שילוב של מספר מרכיבים לעלות באופן הדרגתי את שכר המינימום עד‬
‫לגודל מדד שיקבע פלוס מס הכנסה שלילית שהתקווה הסופית שבמשך הזמן שכר המינימום‬
‫יגדל ומס הכנסה שלילי יפחת בכל מקרה הרעיון הוא שמס הכנסה שלילי הוא גם כלי בשביל‬
‫לגרום לעליה הדרגתית של שכר המינימום וגם כלי בשביל עזרה סוציאלית באופן ממוקד כפי‬
‫שהסברתי למעלה במסמך זה‪.‬‬
‫בעיקרון מס הכנסה שלילי זה פשרה בין המצוי לרצוי הרצוי זה שהמעסיק ישלם את השמכורת‬
‫ולא יהיה צורך בתרגילי מס מאוחרי הגב המצוי הוא שיש בעיה שאם נדרוש ממעסיקים לעלות‬
‫בבת אחת את שכר המינימום עלול להיווצר בחלק מהעסיקם משבר לכן העיקרון הוא שלמס‬
‫הכנסה שלילי יש תפקיד נוסף והוא החדרת כסף נזיל נוסף למשק ובאופן הדרגתי זה יגדיל את‬
‫תזרים המזומנים של החברות דבר שיאפשר בסופו של לצמצם את מס הכנסה שלילי למינימום‬
‫האפשרי כלומר הרעיון בין היתר על ידי מס הכנסה שלילי הוא להגדיל את הכסף הנזיל בשוק‬
‫ובאופן סמוי לעודד חברות להגדיל את הייצור שלהם כלומר אחת המטרות כפי שכבר אמרתי‬
‫במסמך זה היא לייצור צמיחה ברמת המאקרו כלומר לעודד חברות לצמוח על ידי גידול בכושר‬
‫הייצור שלהם ושיפור הפירמה של המוצרים שלהם ולא על ידי תחרות אינפלציה לא בריאה בכל‬
‫מקרה חשוב להדגיש שגם לאינפלציה יש תפקיד חשוב בתחרות לכן חשוב לתת לחברות סטיית‬
‫תקן מסוימת ליצירת אינפלציה יש לזה חשיבות בתחרות אבל במקביל המטרה היא למנוע תחרות‬
‫מוגזמת באינפלציה דבר שיגרום בסופו של דבר לצמיחה ברמת מיקרו של מספר חברות אבל ברמה‬
‫הכוללת כלומר במקרו יהיה לנו קיטון בערכו הכולל של המשק כלומר אינפלציה לא בריאה הפירוש‬
‫שלה היא שיש למספר מצומצם של חברות ברמת המיקרו צמיחה עצומה או גדולה אבל זה על‬
‫חשבון הפסד חמור מאד ברמת המאקרו וזה אחד המטרות שיש למנוע לכן אחד הכלים שאני ממליץ‬
‫עליהם הוא לקבוע מדד מיוחד שיהיה דומה לסל סחר המינימום אבל שונה שיהיה שם כל‬
‫הסקטורים במשק כל חברה יהיה לה משקל במדד כאשר יהיה אינפלציה במדד מסוים ביחס מוגזם‬
‫והמשקל של אחד הסקטורים במדד המיוחד יעלה מעל משקל מסוים יהיה מס מיוחד על אותו‬
‫הסקטור וזה על מנת למנוע צמיחה על ידי אינפלציה כלומר סבסוד אותו הסקטור על ידי יצירת‬
‫אינפלציה ולזה אני קורה אינפלציה חולה כלומר אחד המטרות במסמך זה היא להציע להקים‬
‫משרד מיוחד שיהיה אחראי על בניית מדד בדומה למדד מניות שבו לכל סקטור יהיה משקל‬
‫מקסימלי באינפלציה ובמקרה שסקטור מסוים ישתמש יותר מדי באינפלציה על מנת לחולל צמיחה‬
‫מדומה יהיה למס הכנסה רשות וחבה להטיל על אותו הסקטור מס מיוחד שישולם בחזרה דרך מס‬
‫הכנסה שלילי כלומר אם החברה באמת משפרת את המוצר ולכן הוא יעלה יותר אז בסופו של דבר‬
‫עדיין יהיה לה רווחי לייצר אותו למרות המס המוגדל בכל מקרה המטרה היא לא למנוע מחברות‬
‫לייצר מוצרים יוותר איכותיים ולכן יותר יקרים המטרה היא למנוע מחברות לגרום לייקור מלאכותי‬
‫של מוצרים לכן חשוב לתת גם תקנות של מקרים יוצאי דופן בהם יש גידול מוצדק במחיר שהוא‬
‫מסיבות מצדקות ולא בגלל רצון לייצר אינפלציה‪.‬‬
‫אחת התוצאות הטובות מיצירת מדד לשכר מינימום של מוצרים מסוימים היא קודם כל למנוע‬

‫אינטרס ליצירת אינפלציה במוצרי יסוד והנקדוה השינה היא לקבוע סל של מוצרי יסוד שכל מוצר‬
‫יהיה לו משקל מסוים לדוגמה סל המינימום יורכב מדיור מזון חינוך ושונות כאשר לכל חלק בסל‬
‫יהיה נקודות בסיס שפעם בחודש יעודכן המדד כאשר לדוגמה יקבע שבמקרה שמדד הדיור יעלה‬
‫מעל מספר נקודות מסוים באופן חד מדי יהיה תוספת שכר באותו חלק בשכר על ידי מס הכנסה‬
‫שלילי והמדינה תחייב לעשות מס הכנסה על השכרת דירות בשביל לממן את אותה עליה במחירים‬
‫כלומר הרעיון הוא מצד אחד שהמעביד יהיה אחראי על תשלום השכר אבל במקרים קיצוניים של‬
‫עליה חריגה במחיר אחד המוצרים בסל לדוגמה יקבע שמדד הדיור לשכר מינימום יתייחס לדיור‬
‫‪ 3.5‬חדרים במרכז יקבע שבמקרה שמחיר אותם דירות יעלה באופן חריג התוספת שכר לא תיפול‬
‫על העסקים ובמקרה של עליה חריגה במחיר הדיור יהיה מס מיוחד על משכירי דירות בשביל‬
‫להוריד את מחיר הדיור כלומר הרעיון הוא לגרום שיהיה אפשר לגרום מצד למשכורת שאפשר‬
‫בעזרתה לממן סל מוצרים יסודי כולל דיור ומצד שני לבנות מנגנון שימנע מהשוק לייצר אינפלציה‬
‫מוגזמת שחברות לא יהיו מסוגלים לממן את אותם משכורות כלומר מערכת שמצד אחד נותנת‬
‫קנס למי שיוצר אינפלציה מוגזמת ומצד שני עדיין מערכת שמבינה שאינפלציה ברמה מסוימת היא‬
‫כלי חשוב לצמיחה כלומר המחשבה צריכה להיות מה גודל האינפלציה שעסקים יוכלו לממן ועדיין‬
‫לצמוח יותר משיעור האינפלציה אם לדוגמה שוק הדיור ייצר אינפלציה מעל שיעור הצמיחה שהשוק‬
‫מייצר יהיה אפשר לקנוס את שוק הדיור במס מיוחד בשביל לסבסד את סל הדיור‪.‬‬
‫כלומר בשביל לעלות את שכר המינימום יהיה נכון לפעול בשתי מישורים מס הכנסה שלילי אבל‬
‫ממוקד לאנשים שזקוקים למוצרים מסוימים ולבנות מדד מיוחד של שכר מינימום ששכר המינימום‬
‫יעלה בהדרה לאותה רמה והממשלה תדאג להחדיר כסף נזיל באופן מבוקר לשוק דרך מס הכנסה‬
‫שלילי דבר שיגרום לשתי דברים עידוד מפעלים לייצר יותר כי יהיה לאנשים יותר כסף דבר שידרוש‬
‫אולי הגדלת סטיית תקן של השקל בגלל שיהיה צורך שבשלב ראשון אותו כמות מטבע זר תצטרך‬
‫לכסות מעט יותר מטבע מקומי לכן צריך בשלב ראשון לקבוע מכסה של איזה כמות כסף אנו‬
‫רוצים להחדיר לשוק ובאיזה קצב באופן שלא יגרום לסטיות תקן משמעותיות בערך השקל‪,‬‬
‫כלומר הרעיון שלי הוא לא לייצור פיחות רגיל בערך הכסף הרעיון שלי הוא להגדיל את סטיית התקן‬
‫בערך השקל ולדעתי אם הדבר יעשה בזהירות אין בו סכנה לערך הכסף ואפשר להמשיל את זה‬
‫שזכוכית היא חפץ בעל סטיית תקן קטנה אבל מאד שביר מכה אחת חזקה הוא ישבר אבל‬
‫הוא בעל סטיית תקן גדולה יותר אבל הרבה פחות שבר כלומר המטרה היא אומנם להגדיל את‬
‫סטיית התקן של השקל אבל הרעיון הוא שבמקום פיחות ניצור מצב של הגדלת הקפיציות כלומר‬
‫יכולת עמידות הרבה יותר טובה למרות שסטיית התקן כביכול תגדל מעט ‪ ,‬ובפשטות למרות שאנו‬
‫נגדיל את כמות הכסף בשוק בגלל אם נעשה את זה חכם מה שיוצר זה להפוך לקפיץ דבר שיוכל‬
‫לעמוד במכות מעט יותר חזקות מזכוכית בלי להישבר וזה הרעיון בהגדלת כמות הכסף על אותו‬
‫כמות כסף זר שמכסה אותו אבל לא בעזרת פיחות ברור שבפועל יש פיחות אבל בפועל אפשר‬
‫לקבוע מכסות ביטחון ככה שבמקרה שהמשק יקנה יותר מדי כסף זר בנק ישראל ייצר פיחות בפועל‬
‫של ערך השקל ויקבע ששער הדולר יהיה לדוגמה שווה ‪ 4.5‬שקל וזה בשביל למנוע מהשוק להמשיך‬
‫לקנות כמות מטבע זר ללא בקרה וברור שבמקרה הצורך יהיה אפשר להתקין תקנות מיוחדות‬
‫שאפשר בפשטות זה מודל שצריך להיות מבוסס על סטטיסטיקה על ההנחה של כל בעלי השקלים‬
‫ימירו אותם לדולרים כלומר אם דולר שווה ‪ 3.5‬שקל אבל בפועל אנו יכולים שלבנק ישראל בפועל‬
‫יהיו רק ‪ 5‬דולר על ‪ 35‬שקל ולא ‪ 10‬דולר וזה חלק ממודל הקפיץ שאנו יכולים להגדיל מעט את כמות‬
‫הכסף ללא פיחות בערך השקל וזה בגלל שאנו מוסיפים לשקל יותר קפיציות כלומר מחזקים את‬
‫עמידות המשק הישראלי למכות על ידי חיזוק כושר הייצור הכשרות אנשים על ידי פיתוח מקצועות‬
‫ברמה אקדמאית ופיתוח תוכניות לימוד מיוחדות שיש להם ערך מוסף כלכלי כלומר הרעיון הוא‬
‫שלא צריך שכל שקל יהיה לו כיסוי בדולר ובפועל אפשר להשתמש במודלים סטטיסטים ואם בכלל‬
‫יש על ‪ 35‬שקל ‪ 15‬דולר כלומר יש יותר כיסוי לכסף ממה שיש כסף אז בכלל אפשר להגדיל את‬
‫כמות הכסף בשוק אם הרבה פחות חשש של סטיית תקן‪ .‬בסופו של דבר המטרה היא לקבוע‬
‫כיסוי מינימלי אם כסף זר זר לדוגמה ‪ 50%‬במקרה של רצון לחולל צמיחה ועד ‪ 30%‬בחירום כאשר‬
‫בסופו של דבר לאחר שהמדינה תוריד את גודל הכיסוי המטרה שלה היא להכניס לעצמה עוד ועוד‬
‫מטבע זר על יד כל מיני אמצעים לדוגמה שווק לחול והכנסת כסף זר למדינה כאשר מראש צריך‬
‫להיות ברור שהקטנת הכיסוי צריכה קודם כל להיות במינימום הנדרש וזה על מנת למזער סיכונים‬
‫כלומר אם אין צורך להקטין את הכיסוי של השקל ל ‪ 50%‬ומספיק להקטין את הכיסוי של השקל‬
‫ל ‪ 95%‬אין שום סיבה להקטין את הכיסוי כלומר מראש צריך להיות ברור שלמרות שמדובר בצד‬
‫שיכול לחולל צמיחה ללא צורך בפיחות עדיין צריך להיות ברור שצד זה חייב להיות מחושב מאד‬
‫מתוך מטרה לחולל צמיחה אחרת מה שיוצר בסופו של דבר זה פיחות בערך השקל דבר שיפגע‬
‫ביבוא לכן חייבים לשמור על מרווח ביטחון סביר אחרת עלול להיות בסופו של דבר פיחות חד‬
‫בערך השקל ביחס למטבעות אחרים כלומר עדיף לעשות החדרת כסף נוסף לשוק בפעימות‬

‫קטנות וזה על מנת למנוע סכנות של פיחות כלומר אם המדינה יכולה להגדיל את כמות המטבע‬
‫חוץ שלה ב ‪ 2%‬לשנה לדוגמה אז כל שנה המדינה צריכה להחדיר לשוק כסף חדש עד ‪2%‬‬
‫כלומר המדינה לוקחת כביכול הלוואה ואומרת שאם יתרת המטח של יכולה לצמוח כל שנה ב ‪10‬‬
‫נקודות אז אני מוסיף כל שנה כמות מסוימת פחות מ ‪ 10‬ככסף מקומי ושאר הכסף ישמש לי ככסף‬
‫לשעת חירום ולא יהיה חלק מהכיסוי בכסף מזומן כלומר המטרה היא לקחת סיכון בשיעור‬
‫של הגידול שאני צופה שיהיה לי וכמובן אני מוסיף כסף בכמות קטנה יותר‪ .‬בנוסף לכך עדיף שחלק‬
‫מהכסף יושקע ישירות בדברים שנותנים ערך מוסף לכלכלה לדוגמה במפעלים שמכניסים למדינה‬
‫כסף זר‪,‬‬
‫לצורך הפשטות לכסף יש מספר רמות של נזילות ‪ M0 M1 M2 M3 M4 M5‬כאשר ‪ M0‬זה כסף‬
‫מזומן כלומר שקלים ‪ M1‬יהיה לצורך הדוגמה שלנו היכולת להמיר את הכסף שלנו למוצרים‬
‫כלומר מוצרים ראליים שהמשק מיצר ‪ M2‬יהיה המפעלים שמייצרים את אותם מוצרים ולמעשה‬
‫כושר הייצור ‪ M3‬יהיה כסף זר ‪ M4‬יהיה יכולת המדינה להדפיס כסף של עצמה ו ‪ M5‬יהיה הערך‬
‫העצמי של המשק באופן טהור כלומר ללא שום כיסוי של מטבע זר חשוב להדגיש אין בתיאור‬
‫של ‪ M5‬בהכרח יותר נזילות מ ‪ M4‬וכו מדובר במודל כללי שיש לו הרבה פנים בכל אופן כאשר‬
‫המדינה מדפיסה כסף ואין לה כיסוי של כסף זר שהוא ‪ M3‬היא זקוקה כיסוי לערך הכסף לכן‬
‫הכיסוי לערך של הכסף חייב להיות בהגדלת כושר הייצור של המשק לכן כתבתי בתיאור כאן‬
‫ש ‪ M5‬הוא הערך העצמי של המשק כאשר חשוב להבין שברמה העקרונית‬
‫‪ M5>M4>M3>M2>M1>M0‬בכל מקרה יכול להיות מספר מצבים ש ‪ M2>M3‬למרות שזה לא‬
‫המצב הכי רצוי עדיין זה מצב אפשרי שיש מחסור בכסף זר כלומר קו אדום בו המדינה לא חייבת‬
‫להתחיל לפקח על המרת שקלים במטבע זר כלומר חייב להיות קו אדום וקו שחור ששם המסחר‬
‫החופשי במטח יהיה חייב לעצור לטובת אינטרסים יותר גדולים בכל מקרה עיקר המדיניות‬
‫הכלכלית צריכה לחשוב על ‪ M5‬תוך הבנת המגבלות של כל רמות הנזילות כאשר חשוב להבין‬
‫נקודה אחת ככל שיש יותר מטבע זר כלומר ‪ M3‬יש יותר מומנט כלכלי ואפשר להגדיל יותר את‬
‫הסיכון כלומר להקטין את היחס בין ‪ M3‬ל ‪ M0‬עד שבמקרים מסוימים יכול להיות מצב בו‬
‫‪ M0>M3‬לפרקי זמן קצרים וזה אפשרי בגלל שאנו מאמינים שבנוסף למצב השביר והצורך של סטיית‬
‫תקן קטנה בערך השקל אפשר במצבים מסוימים להגדיל את האלסטיות כלומר להגדיל את כושר‬
‫הספיגה של מכות ולמרות שסטיית התקן תגדל המשק לא יקרוס ובשביל זה חשוב לחקור מה‬
‫היא האלסטיות של המשק בכל מקרה חשוב להבין מה גודל וחזק האלסטיות של המשק בשביל‬
‫להבין עד כמה ‪ M0‬יכול להיות אלסטי בלי לסכן את ערכו כלומר בלי לייצור שבר כלומר פיחות‬
‫בערך השקל‪.‬‬
‫בכל מקרה בגלל שאנו רוצים להגדיל את המשכורות אנו יכולים בשלב ראשון להגדיל את כמות ה‬
‫‪ MO‬על ידי מס הכנסה שלילי ובשלב שני ‪ M2‬יתחזק והוא יכניס למדינה יותר ‪ M3‬כלומר הכיסוי‬
‫של ‪ M0‬יחזור ליחס לפני שהוספנו כסף למחזור כלומר גם יגדל כמות הערך הראלי בלי תוספת‬
‫סטיית תקן נוספת למשק כי יהיה יותר ‪ M3‬ל ‪ M2‬כלומר למפעלים חברות יהיה יותר תזרים מזומנים‬
‫כלורמ בשלב שני יהיה אפשר להקטין את מס הכנסה שלילי חוץ ממקרים ממוקדים כפי שהסברתי‬
‫בתחילת המאמר מס הכנסה שלילי כתחליף לקצבאות בכל אופן בשלב השני נקטין את מס‬
‫ההכנסה השלילי ונצמיד את המשכורות למדד שכר המינימום‪.‬‬
‫בנוסף לכל זה היתי ממליץ לאסור הצמדת משכורות למשכורת מכמה סיבות קודם כל כאשר כל‬
‫המשכורות באופן כללי צמודות אחת לשנייה נוצרת במשק אינפלציה חולה דבר שני יהיה קשה‬
‫לעלות את שכר המינימום מבחינת ערך ראלי סיבה שנייה מבחינה כלכלית לדעתי יותר נכון להצמיד‬
‫משכורת לסל מוצרים ולא ולמשכורת אחרת כי מוצר משקף ערך בכל מקרה הצמדת משכורת‬
‫למשכורת יוצרת בעיות ששכר חברי הכנסת צמוד לשכר הממוצע ושכר המינימום יהיה צמוד‬
‫לשכר חברי הכנסת מה שיוצר זה שכל עליה בשכר של סקטור אחד תגרום עליה שכר בסקטור אחר‬
‫ובגלל שכל המשכורות יעלו ביחס למשכורות אחרות עלול להיווצר אינפלציה חולה שתסבסד את‬
‫ערך הכסף של העשירונים היותר גבוהים ולמעשה יהיה גידול בפערים החברתיים בשונה ממצב בו‬
‫משכורות יהיו מוצמדות לסלי מוצרים שיורכבו מנקודות כאשר שכר המינימום יורכב מס מיוחד‪.‬‬
‫בכל מקרה כל סל יוגבל בנקודות שיגדלו או יקטנו תלוי בהצמדה ואם חברה תרצה לשלם למנהל‬
‫שכר מעל כמות הנקודות בסלים או בסל מסוים יותר מכמות הנקודות המקסימלית יהיה לאותה‬
‫משכורת מדרגת מס מיוחדת וזה נובע מתוך ההבנה שברמות שכר גבוהות יש לכסף ערך מוסף של‬
‫מומנט כלורמ ל ‪ 1000‬שקל יש ערך רב יותר מ פי ‪ 1000‬מ שקל בודד וזה הערך המוסף שהוא מומנט‬
‫כלכלי אם לדוגמה שתי הכספים ה שקל ו ‪ 1000‬שקל יעשו אותה פעולה וישימו את הכסף שלהם‬
‫בפיקדון בריבית ‪ 1%‬לשנה לצורך הפשטות ה שקל ירוויח אגורה לשנה ו ‪ 1000‬שקל ירוויח ‪ 10‬שקל‬
‫בשנה וזה חלק מהמונט כלכלי בנוסף יש ככל שיש יותר משקל לכסף כיוון ההשקה יעבור יותר‬
‫לשימור ופחות סיכון הכסף כי המומנט הכלכלי יאפשר לי מספיק רווח גם בלי סיכון בעוד שמי‬

‫שיש לו מעט כסף המומנט הכלכלי קטן מאד ואפסי לכן הוא יסכן את הכסף שלו הרבה יותר בנסיון‬
‫לקבל העתיד מומנט כלכלי משמעותי זה הסיבה שיש צדק לבקש ממי שמרוויח מעל רמת שכר‬
‫מסוימת מס מוגדל וזה גם בגלל מומנט כלכלי וזה גם בגלל שבהרבה מובנים לעשירון העליון‬
‫יותר קל לייצר אינפלציה שתסבסד את הכסף שלו על חשבון מקבלי השכר הנמוך לכן בגלל אותו‬
‫ערך מוסף שיש להם אותו כוח לייצר אינפלציה יש צדק לדרוש מאותו עשירון מס הכנסה מוגדל‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful