Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 16 iulie 2008 Proba scrisă la Limba şi literatura română şi metodica predării limbii române, limba şi literatura bulgară şi metodica predării limbii bulgare Învăţători / institutori – clase cu predare în limba bulgară Varianta 5 • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I

30 puncte

Баба Илийца тръгна из нощта за към Искъра, зад който я чакаше сега бунтовникът. Тя беше много смутена, тя не посмя и не можа да се посъветва със сприхавия калугер, който я посрещна в отсъствието на игумена. Тя се покачи на яра зад манастира и тръгна из пътя, който пълзи над Искъра.” ( Иван Вазов, Една българка) 1. Анализирайте пет глагола по избор от морфологична гледна точка; яра зад манастира и тръгна из пътя, който пълзи над Искъра; 3. Характеризирайте главния герой; 4. Съставете накратко литературния портрет на писателя Иван Вазов; 5. Изберете две прилагателни от текста и образувайте останалите форми. 4 точки 6 точки 6 точки 10 точки 4 точки

2. Анализирайте от морфологична и синтактична гледна точка изречението - Тя се покачи на

SUBIECTUL II

(30 puncte)

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puţin înainte de orele zece, un tânăr de vreo optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfinţii Apostoli, cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă, obosit, o trecea des dintr-o mână într-alta. Strada era pustie şi întunecoasă şi, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, răcoroasă şi foşnitoare ca o pădure. (George Călinescu, Enigma Otiliei) 1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: mare, greu, elev, des. 2. Precizaţi valorile morfologice şi funcţiile sintactice ale cuvintelor din text: optsprezece, o (trecea), întunecoasă. 4 puncte

6 puncte

Limba şi literatura română şi metodica predării limbii române, limba şi literatura bulgară şi metodica predării limbii bulgare Învăţători / institutori – clase cu predare în limba bulgară Varianta 5
Probă scrisă la 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3. Prezentaţi, prin câte un exemplu/ un comentariu potrivit sau prin câte un citat comentat, cinci trăsături fizice şi/ sau morale/ de caracter ale Otiliei, personaj principal al romanului Enigma Otiliei, de G. Călinescu. 10 puncte 4. Precizaţi trei trăsături care fac posibilă încadrarea operei Enigma Otiliei în specia literară roman. 6 puncte 5. Construiţi două fraze în care conjuncţia subordonatoare să introduce, mai întâi, o subordonată predicativă şi apoi o subordonată circumstanţială de scop. 4 puncte

SUBIECTUL III

30 puncte

1.Отношението преподавател - ученик в процеса на обучение на деца в училищна възраст, (I-IV)клас; 8 точки 2. Ролята на спомагателните материали в процеса на обучение на деца в училищна възраст, (I-IV)клас 8 точки 3. Numiţi patru valori formative ale activităţilor de compunere. 4 puncte 4. Daţi câte un exemplu pentru următoarele tipuri de exerciţii: exerciţiu de recunoaştere simplă, exerciţiu de completare, exerciţiu de modificare. 6 puncte 5. Numiţi două variante de formulare a ideilor principale. 4 puncte

Limba şi literatura română şi metodica predării limbii române, limba şi literatura bulgară şi metodica predării limbii bulgare Învăţători / institutori – clase cu predare în limba bulgară Varianta 5
Probă scrisă la 2