Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 16 iulie 2008 Proba scrisă la limba şi literatura cehă educatoare • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. ( 30 puncte)

Varianta 5

SUBIECTUL I

I.1. Otokar Březina a český symbolismus a. Definice symbolismu; symbolismus v Evropě b. Otokar Březina, nejvýznamnější představitel v české poezii c. Přelom 19.–20. Století; symbolismus v. buřičská a bohémská negace; anarchismus; S. K. Neumann, K. Toman, F. Gellner, F. Šrámek, V. Dyk (stručná diskuse)

SUBIECTUL II

30 puncte

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: De atunci au început zile triste pentru bietul pui: se uita cu ochii plânşi cum fraţii lui se învăţau la zbor dimineaţa şi seara; iar noaptea, când ceilalţi dormeau sub aripa mamei, el o întreba cu spaimă: − Mamă, nu e aşa că o să mă fac bine? Nu e aşa că o să merg şi eu să-mi arăţi cetăţi mari şi râuri şi marea? − Da, mamă, răspundea prepeliţa, silindu-se să nu plângă. (Ioan Al. Brătescu-Voineşti, Puiul) 1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: bietul, silindu-se. 2. Precizaţi valorile morfologice ale următoarelor cuvinte: lui, dimineaţa, sub. 4 puncte 6 puncte

3. Povestiţi deznodământul naraţiunii, justificând finalul prin relaţie cu mottoul operei literare: Sandi, să asculţi pe mămica! 10 puncte 4. Transformaţi vorbirea directă din fragmentul de mai sus în vorbire indirectă. 5. Precizati funcţiile sintactice ale cuvintelor triste, noaptea, mamei, -mi . 6 puncte 4 puncte

SUBIECTUL III
III.1. Numiţi două funcţii ale jocului didactic. III.2. Indicaţi etapele jocului didactic, ca activitate de educare a limbajului. III.3. Evidenţiaţi patru valori formativ – educative ale jocului didactic. III.4. Vzorová lekce a. Učitel a žák v moderní pedagogice.

( 30 puncte)
4 puncte 6 puncte 4 puncte

b. Metoda pedagogická a dosažení cíle.
Probă scrisă la

10 puncte 6 puncte
Varianta

limba şi literatura cehă

educatoare
1

5

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la

limba şi literatura cehă

educatoare
2

Varianta

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful