PERGERAKAN KREATIF

Ahli kumpulan: NIK NORAZUA AKMA MUSTAFA NORAZIYAN SHAMSUDIN SITI FADZILAH CHE MOHD NOOR

OBJEKTIF
MEMBERI PENDEDAHAN BERKAITAN DENGAN AKTIVITI PERGERAKAN KREATIF ( GERAK TARI) DI PRASEKOLAH

MENCUNGKIL MINDA GURU KEARAH PENGAJARAN PERGERAKAN YANG KREATIF MENJADIKAN PENDIDIKAN GERAKAN SATU AKTIVITI P & P YANG MENYERONOKKAN

PENGENALAN
‡ Pergerakan kreatif
± Satu bentuk penyataan kendiri yang unik iaitu setiap individu menggunakan pergerakan berirama untuk melahirkan pemikiran, idea atau perasaannya. ± Tujuan ialah untuk berhubung.

Badan

Daya @ Tenaga

Komponen Pergerakan Kreatif

Ruang

Masa

Fleming (1976) Pergerakan kreatif Dunkin (1988)

Joyce (1980)

Fleming (1976)
‡ .. penyelesaian masalah, percubaan, penemuan, menghadapi risiko, mereka bentuk, memerhatikan gerak laku isyarat, membuat pilihan dan penentuan dan berkongsi perhubungan

Joyce (1980)
‡ ..sebagai satu himpunan pengetahuan yang berhubung dengan unsur-unsur yang boleh diselidik, dipelajari, diurus dan dipergunakan. ‡ Satu displin yang berhubungan diri sendiri.

Dunkin (1988)
‡ Pergerakan kreatif bukanlah sati siri langkah atau rutin yang diajar dan dikenakan kepada pelajar-pelajar oleh guru. ‡ Pola-pola pergerakan itu dicipta oleh pelajarpelajar itu sendiri dengan bimbingan guru.

DEFINISI
pendidikan gerakan adalah merupakan
satu bentuk aktiviti yang menggabungkan gerakangerakan-gerakan fizikal anggota badan secara menyeluruh dan dilakukan secara kreatif ( meliputi aktiviti gerak tari ) bertujuan untuk membantu kanak-kanak kanakmenyelesaikan masalah dan melahirkan perasaan masing-masing ( expressive and masingfunctional ) .

KONSEP PERGERAKAN KREATIF
Kesedaran Ruang

Perhubungan

KONSEP PERGERAKAN KREATIF

Kesedaran Tubuh Badan

Beban

KESEDARAN RUANG
‡ Melibatkan lokasi, arah, aras, laluan dan ekstensi. 
Lokasi- ruang diri dan ruang am Arah- (atas-bawah), (kiri-kanan), (depan-belakang) Laluan- lurus, melengkung, zig-zag Ekstensi- (besar-kecil), (jauh-dekat)

‡ Menentukan arah pergerakan tubuh badan ‡ Dapat mengesan tempat pergerakan, arah pergerakan dan dari mana datangnya pergerakan

KESEDARAN TUBUH BADAN
‡ Elemen asas 
Gerak laku asas tubuh Aktiviti gerak laku anggota- anggota tubuh Aktiviti serta bentuk- bentuk tubuh badan

‡ Lakuan bahagian tubuh badan 
fungsi bahagian tubuh badan-menyokong tubuh badan serta membimbing dan memikul berat badan serta membimbing dan memikul berat badan

BEBAN
‡ Kelajuan sesuatu pergerakan ‡ Kekuatan: oMasa: cepat-lambat oDaya: kuat-ringan oAliran: bebas-terikat

PERHUBUNGAN
‡ Perhubungan dengan objek dan manusia ‡ Objek: atas-bawah, dekat-jauh, keliling-sisi, bertemu-berpisah ‡ Manusia: memimpin-ikat, solo, berpasangan, berkumpulan

CIRI-CIRI PERGERAKAN KREATIF

MUZIK

PERASAAN

KREATIVITI

SOSIOEMOSI FIZIKAL

KOGNITIF

KEPENTINGAN GERAKAN

Sekian«
Terima Kasih. Wassalam..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful