JADUAL TAKLIMAT DAN PENEMPATAN LATIHAN PELAJAR SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (GEOMATIK) SEPARUH MASA (SPACE) UTM DI JABATAN

UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA
TARIKH 2.00pm – 4.00pm
Struktur Organisasi JUPEM • Struktur • Fungsi dan Objektif • Bahagian Kadaster dan Bhg. Pemetaan Penceramah: Sr. Hisham bin Husain

LAMPIRAN A

4.30pm – 6.30pm
Seksyen Utiliti Cawangan Utiliti • Cawangan Pengurusan • Cawangan Operasi Penceramah: Sr. Dr. Mohd Yunus bin Mohd Yusoff

8.00pm – 10.00pm
Seksyen Utiliti Cawangan Utiliti • Cawangan Pangkalan Data Penceramah: Sr. Dr. Mohd Yunus bin Mohd Yusoff

TEMPAT

31 Julai 2010 (Sabtu)

R E H

KLMU

8.30am – 10.30am
Seksyen Geodesi Cawangan Pengurusan Maklumat Geodetik • Unit Pentadbiran dan Pengkaln Data Geodesi • Unit GPS dan Hidrografi Penceramah: Sr Wan Mohamed Darani bin Ab. Rahman

A T

11.00am – 1.00pm
Seksyen Geodesi Cawangan Geodesi Fizikal • Unit Graviti • Unit Kawalan Tegak Penceramah: Sr. Zainal Abidin b. Musa

R E H A T

2.30pm – 4.30pm
Seksyen Geodesi Cawangan Geodetik dan Geodesi Angkasa • Unit Pemprosesan Data Geodetik • Unit RTK dan Astronomi Penceramah: Sr. Chang Leng Hua

1 Ogos 2010 (Ahad)

KLMU

TARIKH

2.00pm – 4. 00pm
Seksyen Penawanan Data Cawangan Perolehan Data Bawaan Udara • Unit Fotografi Udara • Unit Penyegitigaan Udara • Unit Pemprosesan Titik Kawal • Unit LiDAR Penceramah: Encik Mohamed Sofian bin Abu Talib

4.30pm – 6.30pm
Seksyen Penawanan Data Cawangan Pendigitan Stereo dan Suntingan • Unit Pendigitan • Unit Suntingan

8.00pm – 10.00pm
Seksyen Penawanan Data Cawangan Pemetaan Raster dan Keselamatan • Unit Pemetaan Raster • Unit Pemetaan Keselamatan Cawangan Pembangunan Sistem Cawangan Pengurusan Maklumat Cawangan Kawalan Kualiti Penceramah: Pn. Nor Fadzillah bt. Haron

TEMPAT

R E H A

R E H A

7 Ogos 2010 (Sabtu)

KLMU

Penceramah: Encik Abdullah Tohhar bin Mat Yasin

8.30am – 10.30am 8 Ogos 2010 (Ahad)
Seksyen Topografi • Cawangan Pemetaan Penceramah: En. Zulkifli b. Maarof

T

11.00am – 1.00pm
Seksyen Topografi • Cawangan Sempadan Penceramah: En. Saf Zaffryin b. Mahadzir

T

2.30pm - 4.30pm
Seksyen Topografi • Cawangan Kerja Luar Penceramah: En. Robin Seet Poh Aik

KLMU

1

JADUAL TAKLIMAT DAN PENEMPATAN LATIHAN PELAJAR SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (GEOMATIK) SEPARUH MASA (SPACE) UTM DI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA
TARIKH 2.00pm – 4. 00pm 4.30pm – 6.30pm 8.00pm – 10.00pm

LAMPIRAN A

TEMPAT

Seksyen Pangkalan Data

Seksyen Pangkalan Data KLMU • Unit Skala Sederhana 25K • Unit Skala Sederhana 50K Penceramah: Pn. Zurina bt. Ahmad

21 Ogos 2010 (Sabtu)

• Unit Skala Besar

R
Penceramah: Pn. Zurina bt. Ahmad

R E H

E H

8.30am – 10.30am

A T

11.00am – 1.00pm

A T

2.30pm - 4.30pm

Seksyen Pangkalan Data

Seksyen Kartografi • Cawangan Rekabentuk Peta Penceramah: Tuan Haji Ismail Mohd Yusof

Seksyen Kartografi KLMU • Cawangan Penerbitan Peta (Peta Topografi) Penceramah: Tuan Hají Zahari Zamlope

22 Ogos 2010 (Ahad)

• Unit Kawalan Kualiti • Unit Kawalan Pengeluaran • Penceramah: Pn. Zurina bt. Ahmad

TARIKH

2.00pm – 4. 00pm

R E

4.30pm – 6.30pm

R E

8.00pm – 10.00pm

TEMPAT

Seksyen Kartografi • Cawangan Penerbitan Peta (Peta Tematik)

H A T

Perkhidmatan Pemetaan dan Pemodenan Dalam Pemetaan • Isu-isu dan cabaran dalam pemetaan Penceramah: Sr. Mazlan bin Shaari

H A T
KLMU

4 Sept. 2010 (Sabtu)

Penceramah: Pn. Rabuan Wakimin

2

JADUAL TAKLIMAT DAN PENEMPATAN LATIHAN PELAJAR SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (GEOMATIK) SEPARUH MASA (SPACE) UTM DI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA
8.30am – 10.30am
JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN • Cawangan Hak Milik Tanah

LAMPIRAN A

11.00am – 1.00pm
JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN • Cawangan Strata/Stratum/Marin Penceramah: Sr. Mohd Azua bin Mohd Zain

2.30pm - 4.30pm
JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN • Cawangan Strata/Stratum/Marin Penceramah: Sr. Mohd Azua bin Mohd Zain KLMU

5 Sept. 2010 (Ahad)

Penceramah: Sr Rosli bin Mohammed

TARIKH

2.00pm – 4. 00pm
JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN

4.30pm – 6.30pm
JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN

8.00pm – 10.00pm
JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN

TEMPAT

2 Okt 2010 (Sabtu)

• Cawangan NDCDB Penceramah: Sr. Zuhairy bin Ibrahim

R E H

• Cawangan PDUSSM Penceramah: Sr.Tn. Haji Daud b. Abd Rashid

R E H

• Cawangan Kerjaluar Penceramah: Sr. Shahril Azhari bin Jumari

KLMU

8.30am – 10.30am
JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN

A T

11.00am – 1.00pm
JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN • Cawangan Kerjaluar Penceramah: Sr. Shahril Azhari bin Jumari

A T

2.30pm - 4.30pm
PEMBAHARUAN DASAR KADASTER DAN PEMODENAN DALAM KADASTER KLMU • Isu-isu dan cabaran dalam Kadaster Penceramah: Sr. Mohd Farid Al’ Azmi b. Ishak

3 Okt. 2010 (Ahad)

• Cawangan Kerjaluar Penceramah: Sr. Shahril Azhari bin Jumari

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful