You are on page 1of 2

Simpele Budgetteringstraining

Kies module(s) uit voor uw doelgroep.

Module Inburgering in persoonlijke financin Omgaan met geld in je geboorteland Inkomen, uitkeringen, pensioen in Nederland Nederlands belastingstelsel in een notendop Verzekeringen (aanbeloven & verplichte) in Nederland Overzicht/uitleg van persoonlijke rekeningen en uitgaven in Nederland

Doelgroep: Allochtonen en inburgeraars

Module Thuisadministratie opzetten & Financin in kaart brengen Ordner thuisadministratie aanleggen Rekeningen sorteren, in ordner opbergen Uitleg budgetteringstool Simpel Huishoudboekje Overzicht maken van vaste lasten en uitgaven in Simpel Huishoudboekje Gemaakt overzicht bespreken

Doelgroep: Jongeren en volwassenen

Module Simpele Budgettering Simpele analyse van gemaakt overzicht Uitleg simpel budgetteren Mogelijkheden tot besparen Nieuw gezinsbudget maken Leren eigen budget handhaven

Doelgroep: Jongeren en volwassenen

2010 Stichting Simpel Huishoudboekje.


Eerste hulp bij thuisadministratie en rondkomen. Simpel, leuk en laagdrempelig.

Deelnemersmateriaal* 1. 2. 3. 4. 5. Ordner thuisadministratie Tabbladen Blad inhoudsopgave Label voor ordner Memory stick met budgetteringstool Simpel Huishoudboekje 6. Handleiding van Simpel Huishoudboekje 7. Trainingshandleiding met opgaven

*deelnemersmateriaal kan in overleg volledig verzorgd worden door onze stichting

Benodigdheden vanuit uw organisatie 1. Ruimte met computers welke uitgerust zijn met Excel of OpenOffice voor de deelnemers. 2. Flip-over voor onze trainer. 3. Beamer voor onze trainer (indien mogelijk). 4. Koffie/thee faciliteiten voor de deelnemers.

Kosten, data, vragen? Neem gerust contact op met onze stichting. Uw contact persoon: Email: Info@simpelhuishoudboekje.nl Internet: www.simpelhuishoudboekje.nl

2010 Stichting Simpel Huishoudboekje.


Eerste hulp bij thuisadministratie en rondkomen. Simpel, leuk en laagdrempelig.

You might also like