PANTUN BUDI

Anak itik matinya lemas, Makan lenggudi Bukit Askin, Hilanglah bahasa kerana emas, Tak tampak budi kerana miskin.

Saya tidak mananam nenas, Tanam kepaya di dalam padi, Saya tidak memandang emas, Budi bahasa yang saya cari.

Perigi dikatakan telaga, Tempat budak berulang mandi, Emas merah ada berharga, Budi bahasa bernilai abadi.

Pucuk nipah kelibatan, Terletak mari di tepi pantai, Biarlah rosak dalam lipatan, Jangan rosak kena pakai.

Perahu lancing dari Patani, Naik ke darat membeli kain, Buah macang serupa kuini, Rupanya sama rasanya lain.

http://groups.google.com.my/group/bmsmiaag/web/isu-semasa-banjir-punca-kesandan-langkah http://penyair.wordpress.com/2008/06/10/pantun-kanak-kanak/ http://upsrbm.tripod.com/-ttbhs.UPSR

http://upsrbm.tripod.com/index-tb.htm http://upsrbm.tripod.com/tb-lat1.htm http://upsrbm.tripod.com/tb-lat2.htm http://upsrbm.tripod.com/tb-lat3.htm http://upsrbm.tripod.com/tb-lat4.htm http://upsrbm.tripod.com/sbb.htm-simpulan bhs http://upsrbm.tripod.com/sblat2.htm http://upsrbm.tripod.com/sblat3.htm http://upsrbm.tripod.com/sblat4.htm http://upsrbm.tripod.com/sblat5.htm http://upsrbm.tripod.com/index-kean.htm-APITAN KE..AN http://upsrbm.tripod.com/kean-lat1.htm http://upsrbm.tripod.com/kean-lat2.htm http://upsrbm.tripod.com/keanlat3.htm http://upsrbm.tripod.com/keanlat4.htm http://upsrbm.tripod.com/index-ber.htm-imbuhan be_ http://upsrbm.tripod.com/ber-lat1.htm http://upsrbm.tripod.com/ber-lat2.htm http://upsrbm.tripod.com/ber-lat3.htm http://upsrbm.tripod.com/ber-lat4.htm

http://upsrbm.tripod.com/ber-lat5.htm http://upsrbm.tripod.com/index-pen.htm-awalan pen_ http://upsrbm.tripod.com/pen-lat1.htm http://upsrbm.tripod.com/pen-lat2.htm http://upsrbm.tripod.com/pen-lat3.htm http://upsrbm.tripod.com/pen-lat4.htm http://upsrbm.tripod.com/pen-lat5.htm http://upsrbm.tripod.com/indexter.htm-awalan ter_ http://upsrbm.tripod.com/terlat1.htm http://upsrbm.tripod.com/terlat3.htm http://upsrbm.tripod.com/terlat4.htm http://upsrbm.tripod.com/terlat5.htm http://upsrbm.tripod.com/index-men.htm-awalan me_ http://upsrbm.tripod.com/men-lat1.htm http://upsrbm.tripod.com/men-lat2.htm http://upsrbm.tripod.com/men-lat3.htm http://upsrbm.tripod.com/men-lat4.htm http://upsrbm.tripod.com/men-lat5.htm http://penyair.wordpress.com/2010/01/17/koleksi-peribahasa-melayu-simpulan-bahasadan-maksud/ http://upsrbm.tripod.com/kglat1.htm-kata ganda http://upsrbm.tripod.com/kglat2.htm http://upsrbm.tripod.com/kglat3.htm http://upsrbm.tripod.com/kglat4.htm http://upsrbm.tripod.com/kglat5.htm

http://upsrbm.tripod.com/index-ks.htm =kata seru http://upsrbm.tripod.com/ks-lat1.htm http://upsrbm.tripod.com/ks-lat2.htm http://upsrbm.tripod.com/ks-lat3.htm http://upsrbm.tripod.com/ks-lat4.htm http://upsrbm.tripod.com/ks-lat5.htm

kata ganti nama http://upsrbm.tripod.com/kgn.htm

http://upsrbm.tripod.com/index-kd1.htm=kata depan http://upsrbm.tripod.com/kd1-lat1.htm http://upsrbm.tripod.com/kd1-lat2.htm http://upsrbm.tripod.com/kd1-lat3.htm

http://upsrbm.tripod.com/kgnlat1.htm=kt ganti nama http://upsrbm.tripod.com/kgnlat2.htm http://upsrbm.tripod.com/kgnlat3.htm http://upsrbm.tripod.com/kgnlat4.htm http://upsrbm.tripod.com/kgnlat5.htm

http://penyair.wordpress.com/2007/04/05/teka/

http://upsrbm.tripod.com/index-kk.htm http://upsrbm.tripod.com/kk-lat1.htm http://upsrbm.tripod.com/kk-lat2.htm http://upsrbm.tripod.com/kk-lat3.htm http://upsrbm.tripod.com/kk-lat5.htm

http://upsrbm.tripod.com/index-ka.htm=kt adjektif http://upsrbm.tripod.com/ka-lat1.htm http://upsrbm.tripod.com/ka-lat2.htm http://upsrbm.tripod.com/ka-lat3.htm http://upsrbm.tripod.com/ka-lat4.htm
penjodoh bil

http://upsrbm.tripod.com/pb.htm http://upsrbm.tripod.com/pblat1.htm http://upsrbm.tripod.com/pblat2.htm http://upsrbm.tripod.com/pblat3.htm http://upsrbm.tripod.com/pblat4.htm http://upsrbm.tripod.com/pblat5.htm

http://upsrbm.tripod.com/bklat1.htm http://upsrbm.tripod.com/bklat2.htm http://upsrbm.tripod.com/bklat3.htm http://upsrbm.tripod.com/bklat4.htm http://upsrbm.tripod.com/bklat5.htm

http://www.skkionsom.edu.my/v1/index.php/pantun-melayu.html?start=1