Pozdravljeni, Zanimivo je, da se na FHŠ podpira politiko, ne pa ziobrazbe...

Univerza je namenjena, posamezniku, da poglobi ali pridobi znanje o področjih ki njega/njo zanimajo, ne pa o tem, kar zahteva "politika FHŠ-ja". Znanje pa se lahko pridobi, le z dobrimi profesorji in asistenti, ki znajo snov posredovati študentom/študentkam in hkrati pa znajo študente spodbuditi k delu in zanimanju za določeno tematiko. Eni izmed najboljših predavateljev je zapustilo FHŠ, to pa se bo sigurno poznalo tudi na študentih...saj s takim ravnanjem FHŠ onemogoča razvijanje posameznega študenta. To pa ni pravično. Saj si vsak študent zasluži poslušati kvalitetno predavanje od katerega bo OGROMNO odnesel. Zato Vam izražam veliko nestrinjanje z odločitvijo o odstavitvi, saj na tak način FHŠ sama sebi jamo koplje, kajti slab glas se hitro širi in bo FHŠ, med drugim, izgubil veliko študentov. Lep pozdrav, Iride Tomažič