MAL T A · GOZ O · C OMI NO

DE MALTESI SKA ÖARNA
Turistguide
Medelhavets bäst bevarade hemlighet
Innehåll:
2Kollektivtrafk
3Valletta
4Maltasstadsområden
6NordvästraMalta
8CentralaochsydöstraMalta
10GozoandComino
12AllmäninformationA–Ö
15AnvändbaratipsA–Ö
16Kartaöverdemaltesiska
öarna
$
*
5
:

(
"
5
&

,: ¤:

:¸,
±¤
¸,
¸8
:±¤
¸6
¸¸
¸±
±o
±,
¸z
¸±
¸z
8
:¸8
¸8
88

8:
8o

6z
66z
66,
68
6,:
6o

:6¸
:
z
±
6
:: ::¸
¸
zo

:8

z,
¸o
±¸
±±
±¸

¤8
:6¤
:±:
:±z
±:
±z

,: ¤:

:¸,
±¤
¸,
¸8
:±¤
¸6
¸¸
¸±
±o
±,
¸z
¸±
¸z
8
:¸8
¸8
88

8:
8o

6z
66z
66,
68
6,:
6o

:6¸
:
z
±
6
:: ::¸
¸
zo

:8

z,
¸o
±¸
±±
±¸

¤8
:6¤
:±:
:±z
±:
±z
Normaler Fahrpreisal:
Zone A: €0.47-Lm0.20
Zone B: €0.54-Lm0.23
Zone C: €0.58-Lm0.25
Zeitfahrkarten:
1 Tag: €3.49-Lm1.50
3 Tage: €9.32-Lm4.00
5 Tage: €11.65-Lm5.00
7 Tage: €13.98-Lm6.00
BUSSLINJER
1, 2 Vittoriosa(Birgu)
3 Senglea(L-Isla)
4 Kalkara
6 Vittoriosa(Birgu)
8 Airport,Gudja
11, 12, 13 Birżebbuġa
15 SantaLucia
17 Marsascala(viaŻonqor
Point)
18 Żabbar
19, 20 Marsascala
21 Xgħajra
27 Marsaxlokk
29, 30 Żejtun
32, 34 Żurrieq
35 Qrendi
36 Luqa
38 WiedIż-Żurrieq
40 Attard
42 Birkirkara
43 Mellieħa
44 Għadira
45 Ċirkewwa
47 GħajnTuffeħa
49 Buġibba
52 Mġarr
55 Naxxar
56 Għargħur
57 Mosta(Sta.Margherita)
58, 59 Buġibba
60 Sliema(Savoy)
62 Paceville
63 Sliema(Savoy)
64 Swieqi
66, 67 St.Julians
68 BaħarIċ-Ċagħaq
71 Birkirkara
73, 74 Balzan
75 Hospital-MaterDei&
University,Tal-Qroqq
80 Rabat
81 Dingli
84 Mtarfa
88 Żebbuġ
89 Siġġiewi
91 Qormi
98 Vallettaringleden,Floriana
115 Birżebbuġa
127 Marsaxlokk(viaQajjenza)
138 WiedIż-Żurrieq
141, 142 Birkirkara
145 Ċirkewwa
158, 157 Mosta
159 Buġibba
169 SwatarviaMsida
198 Vallettaringleden
(längsVallettawaterfront)
375 Mqabba
449 Buġibba
667 St.Andrews
671 Swieqi
DESTINATIONER
Airport, Gudja: 8
Anchor Bay: 441*
Attard: 40
Birkirkara: 141,142
Baħar Iċ-Ċagħaq: 68
Balzan: 73,74,80,81
Birgu(Vittoriosa): 1,2,4,6
Birkirkara: 42,71,141,142
Birżebbuġa: 11,12,13,115
Blue Grotto, Żurrieq: 38,138
Bormla (Cospicua): 1,2,3,4
Buġibba: 159,449,49,58,59
Burmarrad: 49,44,45
Ċirkewwa: 45,145
Cospicua (Bormla): 1,2,3,4
Dingli: 81
Għadira: 44
Għajn Tuffeħa (Golden Bay):
47,52
Għargħur: 55,56
Għar Lapsi: 94,89
Ġnejna Bay (up to Mġarr): 47
Golden Bay (Għajn Tuffeħa):
47,52
Gudja: 8
Ħamrun: 71,88,89,91
Kalkara: 4
Luqa: 36
Marsascala: 17,19,20
Marsaxlokk: 27,127,627
Mdina (upp till Rabat): 80,81,84
Mellieħa: 43,44,45
Mġarr: 47,52,54
Mosta: 158
Mqabba: 35,38,138
Mtarfa: 84
Naxxar: 54
Paceville: 62
Qormi: 88,89,91
Qrendi: 35
Rabat: 80,81
Santa Lucia: 15,115
Savoy: 60,63,163
Senglea: 3
Siġġiewi: 89
St Paul’s Bay: 49,44,45
St. Andrews: 66,67,68
St. Julians: 66,67
Swieqi: 64
Valletta ringleden: 98,198
Vittoriosa (Birgu): 1,2,4,6
Żejtun: 27,29,30
Żabbar: 17,18,19,21
Żebbuġ: 88,89
Żurrieq: 32,34
Xagħjra: 21
BUSSLINJER
1, 2, 91 Għarb
14 Kerċem,SantaLuċija
21 Marsalforn
25 MġarrHarbour(färjetermi-
nalen)
42 Ramla
42, 43 Għajnsielem,Nadur,
Qala,Xewkija
50, 51 Ċawla,Sannat,Munxar
64, 65 Xagħra
87 Xlendi
91 Dwejra
91 Għasri
91 SanLawrenz
91 Żebbuġ
DESTINATIONER
Sannat, Munxar, Ċawla: 50,51
Dwejra: 91
Għarb: 1,2,91
Għajnsielem: 42,43
Għasri: 91
Kerċem: 14
Marsalforn: 21
Mġarr Harbour (färjetermi-
nalen): 25
Nadur: 42,43
Qala: 42,43
Ramla: 42
San Lawrenz: 91
Santa Luċija: 14
Xagħra: 64,65
Xewkija: 42,43
Xlendi: 87
Żebbuġ: 91
Kollektivtrafk
Gozo busslinjer:
FöRMeRINFoRMATIoN,RINGTRANSPoRTASSocIATIoNPåTFN:21231216eLLeRBeSöKDeRASWeBBPLATS:WWW.ATP.coM.MT
*eNDASTSoMMARTID
Ordinarie avgift:
Zon A: €0.47-Lm0.20
Zon B: €0.54-Lm0.23
Zon C: €0.58-Lm0.25
Dagsbiljetter:
1 dag: €3.49-Lm1.50
3 dagar: €9.32-Lm4.00
5 dagar: €11.65-Lm5.00
7 dagar: €13.98-Lm6.00
Malta-Valletta
Huvudstaden Valletta
Maltas huvudstad är utsmy­
ckad med vackra byggnader och
kyrkor i barockstil. Den befästa
halvön där Valletta ligger, har
hamnutsikt över Marsamxett
harbour på ena sidan och Grand
Harbour på den andra. Från
diverse utkiksplatser kan man
njuta av panoramavyer över
olika delar av öarna ända bort
till Mdina.
Historia
SaintJohn’sCo-Cathedraloch
museum:Ursprungligen Johan-
niterordens klosterkyrka. Interiören
går helt i barockstil.
NationalMuseumofArchaeol-
ogy:Triq ir-Repubblika. Utställ-
ningar av förhistoriska artefakter
och arkitektur från de megalitiska
lämningarna samt andra histo-
riska platser.
NationalMuseumofFine
Arts:Triq Nofs in-Nhar. Kronolo-
gisk utställning av maltesisk konst
(1100–1900-tal).
NationalWarMuseum:Fort Saint
Elmo. Utställningar av militär
kuriosa med mera från den brit-
tiska eran på Malta, med fokus på
andra världskriget.
GrandMaster’sPalace:Triq ir-
Repubblika. I dag fungerar detta
palats som parlamentsbyggnad
och Maltas president har sitt äm-
betsrum här. Representationsrum-
men och rustkammaren är öppna
för allmänheten.
ManoelTheatre:Triq it-Teatru
l-Antik. Teatern, som byggdes 1731,
har guidade turer på förmidda-
garna och teaterföreställningar de
festa kvällar.
CasaRoccaPiccola:Triq ir-Re-
pubblika. Ett privatägt 1600-tals-
hus med antika möbler.
SaintPaul’sChurch:Triq San Pawl.
Nås även från Triq Santa Lucija.
CarmeliteChurch:Triq it-Teatru
l-Antik.
MötMalta:Triq il-Mediterran.
The Malta Experience är en 45
minuter lång visuell föreställning
om Maltas historia.
Mötkriget:Embassy Cinema
Complex, Triq Santa Lucija.The
Wartime Experience är en 45
minuter lång flm om Malta under
andra världskriget.
Riddarnaavbarmhärtighetsor-
den:Mediterranean Conference
Centre. Knights Hospitallers
är en utställning i form av en
rund vandring bland uppbyggda
miljöer om riddarnas medicinska
infytande på Malta.
Teatrar
ManoelTheatre:Triq it-Teatru
l-Antik
StJamesCavalier:Ingång från
Castille Square, Triq Papa Piju V
eller Triq l-Ordinanza
OldUniversityTheatre
(MITP):Triq San Kristofru
MediterraneanConference
Centre:Triq il-Mediterran
Promenader
VallettaWaterfront:utsikt över
Grand Harbour
Stora biografer
Valletta:Embassy Cinema Shopping
Complex
För barnen
ToyMuseum: leksaksmuseum på
Republic Street
Parker och trädgårdar
UpperandLowerBarrakkaGar-
dens:Upper och Lower Barrakka
Gardens – Klockan tolv på dagen
avfyrar en grupp skådespelare
klädda i vikto rianska soldatuni-
former en salut med kanonerna
under läktaren vid Upper Bar-
rakka Gardens.
.
HastingsGarden:Från denna
trädgård har man panoramautsikt
över Marsamxett Harbour, Ta’
Xbiex Yacht Marina, Manoel
Island och städerna Sliema, Flori-
ana och inlandet.
Maltasstadsområden
Malta
Comino
Gozo
Maltasstadsområden
Birgu, Bormla och l-Isla: (detre
städerna)Bussnr1,2,3,4,6.
”De tre städerna” är omgärdade
av befästningsverket Cottonera
lines. De kallas även Vittoriosa,
Senglea respektive Cospicua.
Detta är den äldsta stadsbebygg­
elsen i Maltas hamnområde. Det
fnns fera utkiksplatser från
vilka man kan se Grand Harbour
omgärdad av det cirka 7 kilo­
meter långa befästningsverket
Sliema, St. Julians: Bussnr60,
63,66,67,163
De här två städerna kan sägas
vara Maltas främsta turistorter.
Här fnns ett brett utbud av
logimöjligheter, men också myc­
ket shopping och nöjen.
Historia
DETRESTÄDERNA
Inquisitor’sPalace:Triq il-Mina
il-Kbira, Vittoriosa, buss nr 1,2,4,6.
Inkvisitorns offciella residens och
domstol mellan 1571–1798.
MaritimeMuseum:Birgu Marina,
Vittoriosa, buss nr 1,2,4,6.
Sjöfartsmuseum inhyst i fottans
gamla bageri som den brittiska
försvarsmakten byggde under
1800-talet.
MaltaAtWarAirRaidShelters:
skyddsrum från andra världs-
kriget – Couvre Porte, Vittoriosa.
Buss nr 1, 2, 4, 6.
FortRinella:Ricasoli, vid ut-
kanten av Kalkara. Buss nr 4. Ett
viktorianskt fort med animerade
rundturer.
WickmanMaritimeCollec-
tion:Xgħajra, vid utkanten
av Żabbar. Buss nr 21. Besök
efter överenskommelse på
tfn: 21690254.
TARXIEN
TarxienMegalithicTemples: Triq
it-Tempji Neolitici, Tarxien. Buss
nr 8, 11, 12. 27. En förhistorisk plats
daterad ungefär 4000–2500 f. Kr.
PAOLA
TheHypogeum: Triq iċ-Ċimiterji,
Paola. Buss nr. 8, 11, 27. En
underjordisk gravplass fra ca.
4000 – 2500 f. Kr., som anses
som en del av verdensarven.
Forhåndsbestilling gjøres på
Archaeology Museum, Valletta og
online på www.heritagemalta.org/
maltashop.html.
Teatrar
CatholicInstituteTheatre:
Floriana
TemiZammitHall:University of
Malta, Msida
Promenader
Detrestäderna:Vittoriosa och
Senglea Marina, utsikt över
Grand Harbour
Ta’Xbiex:Yacht Marina
SaintJulianstillGżira:strand-
promenad
Stora biografer
St.Julians:Eden Century Cinema
Complex
Kasinon
Birgu(Vittoriosa):
Casinò di Venezia
St.Julians:
Dragonara Casino,
Portomaso Casino
Legitimation krävs.
Åldersgräns: 18 år.
Parker och trädgårdar
ArgottiGarden:Floriana.
Upptäck trädgårdens olika
nivåer. Trädgården i gatunivå
har panoramautsikt över ön. Den
nedre nivån, som även kallas Saint
Philip’s Garden, är mycket rofylld.
SaMaisonGarden:Floriana. Den
här trädgården ligger inbäddad
högst upp på det yttre befästnings-
verket vid Valletta, Msida och Ta’
Xbiex Yacht Marina. Stämningen
här är förtjusande och påminner
om den brittiska eran på Malta
under 1800-talet
NordvästraMalta
Malta
Comino
Gozo
Mellieħa: Bussnr43,44,45
Denna en gång lantliga by har
förvandlats till en myllrande
turiststad. Församlingskyrkan,
tillägnad jungfru Maria, ligger
högst upp på en kulle och har
panoramautsikt över Mellieħa
Bay nedanför samt öarna
Comino och Gozo
Bugibba, St. Paul’s Bay and
Qawra: Bussnr49,44,45
Det här är ett av Maltas
viktigaste turistområden. Det
är perfekt för promenader och
sommarvistelser och lockar till
sig både turister och malteser.
Mellieħa Bay: (Għadira)
Bussnr43,44,45
Maltas största sandstrand med
ett stort utbud av vattensport­
möjligheter och sol­ och bad­
anläggningar.
Paradise Bay: Bussnr45,145
En liten sandstrand som ändå
erbjuder en rad olika bekväm­
ligheter.
Armier Bay: Bussnr45,145
En relativt avsides belägen,
mysig sandstrand som är pop­
ulär bland lokalbefolkningen
lika väl som bland turister.
Anchor Bay: utkantenav
Mellieħa.Bussnr441från
MellieħaBayellerpromenera
ca1km
En liten vik med en pytteliten
sandstrand, även platsen för
Sweethaven Village från Robert
Altmans flm ”Karl-Alfred” (1979).
Man kan både besöka flmin­
spelningsplatsen och bada i det
säkra, klara vattnet
St Paul’s Islands: vidutkantenav
StPaul’sBay,Bussnr49,44,45
(klivaviBuġibba)
Två små öar utanför Buġibba. En
staty från 1800­talet påminner
om Paulus skeppsbrott på ön år
60 e.Kr. Båtturer till öarna går
från Buġibba.
Wardija och San Martin
Ridge: Bussnr49,44,45(klivavi
Burmarrad)
Två småbyar med utsikt över
Burmarrad och Saint Paul’s
Bay, med panoramautsikt över
Wardija Valley nedanför. Kan
nås med bil men passar bäst för
vana vandrare.
Golden Bay och Għajn Tuffeħa
Bay: Bussnr47,53
Två vackra sandstränder som är
mycket populära.
Binġemma Heights: nåsbäst
frånRabat.Bussnr80eller
MġarrBussnr47
En ås som leder till Victoria
Lines, som byggdes av brit­
terna under 1890­talet, med
panorama utsikt över den lilla
jordbruksbyn Mġarr. Binġemma
Heights kan nås till fots eller
med bil.
Ġnejna Bay: Bussnr47(vid
utkantenavMġarr)
En sandstrand som omges av
lerbankar och klippor. Nås
bäst med bil, eller till fots på 30
minuter från Mġarr.
Historia
MOSTA
RotundaChurch:Mostas försam-
lingskyrka. Byggdes 1833–1860 i
en imponerande nyklassicistisk stil
inspirerad av Pantheon i Rom.
MĠARR
Ta’ĦaġratMegalithicTem-
ple:Mġarr, endast öppet tisdagar,
kl. 9.30–11.00.
Skorba:förhistorisk arkeologisk
utgrävningsplats. Endast öppet
tisdagar, kl. 11.30–13.00.
Skyddsrumfrånandravärld-
skriget:i närheten av försam-
lingskyrkan.
NAXXAR
PalazzoParisio:ett magnifkt
Palazzo med vackra trädgårdar
stilfullt och överfödigt ut-
smyckade. Öppet måndag
till lördag (med undantag av
allmänna helgdagar) från kl. 9.00
till 18.00.
Attractions
ClassicCarsMuseum: bilmuseum
– Triq it-Turisti, Qawra.
För barnen
SplashandFunWaterPark:
vattenlekland – Baħar iċ-Ċagħaq.
Buss nr 70
Mediterraneo:delfnarium –
Baħar iċ-Ċagħaq, Salina Coast
Road. Buss nr 70
PopeyesVillage:”Karl-Alfreds by”
– vid utkanten av Mellieħa Bay.
Buss nr 441
Kasinon
TheOracleCasino: Qawra. Legiti-
mation krävs. Åldersgräns: 18 år.
Bird sanctuaries
GħadiraNatureRe-
serve:Mellieħa. Öppet lördagar
och söndagar från november till
maj.
SimarNatureReserve:Saint
Paul’s Bay. Endast öppet sön-
dagar från november till maj.
Cinema multiplexes
EmpireCinemaComplex:
Pioneer Road, Buġibba
Promenader
Buġibba till Qawra, strand­
promenad
St Paul’s Bay: strand promenad
Mdina: Bussnr80,81,84
Maltas gamla huvudstad, som
karakteriseras av arkitektur från
både medeltiden och barocken.
Mdina Cathedral dominerar
det stora torget och ger staden
en unik silhuett. Från stadens
bastioner har man en fantastisk
panoramautsikt över Maltas
norra och östra delar.
Rabat: Bussnr80,81,84
Rabat är det historiska förstads­
området utanför Mdina. Det
är späckat med katakomber
och många historiska kyrkor
och kloster som är väl värda ett
besök.
Dingli Cliffs: Bussnr81
Dingli Cliffs klippor utgör en
del av det dramatiska landskapet
på Maltas södra kust. Detta är de
maltesiska öarnas högsta punkt,
cirka 230 meter över havet.
Buskett Gardens: 20minuters
promenadfrånRabat,ellerfrån
Dingli.
Buskett är det största skogspar­
tiet på de maltesiska öarna. Det
omger det historiska slottet
Verdala Castle, som byggdes
av stormästare Verdalle 1588.
Slottet är Maltas presidents
offciella sommarresidens.
Siġġiewi: Bussnr89
En av Maltas äldre byar, som
domineras av den vackra för­
samlingskyrkan från 1800­talet.
Idealisk utgångsplats för vand­
ring till grannstäder och ­byar.
Għar Lapsi: Bussnr94,(även
bussnr89tillSiġġiewioch
därefterenpromenadpå30
minuter)
centralaochsydöstraMalta
Malta
Comino
Gozo
En liten skyddad klippvik som
gömmer sig under och väster
om Mnajdra Temples. Området
skyddas av ett mycket impo­
nerande klippigt och kuperat
landskap.
Wied iż-Żurrieq och Blue
Grotto: Bussnr38,138(även
bussnr32,34tillbynŻurrieqoch
därefter20minuterspromenad
tillWiediż-Żurrieq)
Denna utkiksplats, precis ovan­
för Blue Grotto och de lodräta
klipporna, erbjuder en fn vy
över den lilla ön Filfa, som
ligger cirka 5 kilometer utanför
Maltas sydkust.
Żejtun: Bussnr29,30
Församlingskyrkan i Żejtun har
tillägnats Sankta Katarina. Den
mycket mindre, antika kyrkan
Saint Gregory’s är också värd att
nämna.
Marsaxlokk: Bussnr27(627från
SliemaStrand)
Detta är Maltas största fskeby,
idyllisk och populär med pit­
toreska, färgglada fskebåtar (en
luzzu, fera luzzijiet) förtöjda
i hamnen. Där fnns ett fertal
restauranger som är värda att
provas.
Marsascala: Bussnr19,17,20
En idyllisk badort med privat­
ägda fritids­ och fskebåtar
som guppar i det lugna vattnet
i viken. Där fnns ett fertal
restauranger som är värda att
provas.
Birżebbuġa: Bussnr11,13
Denna badort på sydöstra sidan
av Marsaxlokk Harbour har en
vacker konstgjord sandstrand
(Pretty Bay) och en frihamn
med containerterminal.
Historia
RABAT
SaintPaul’sCatacombs:Triq
Sant’ Agata
SaintAgatha’sCatacombs:Triq
Sant’ Agata.
SaintPaul’sGrotto:Pjazza Ta’
San Pawl. En liten underjordisk
krypta och katakomber under
församlingskyrkan i Rabat som
har en mycket gammal Paulus-
tradition.
DomusRomana:Il-Wesgħa tal-
Mużew, Rabat. Ett museum med
resterna av ett romerskt hus från
100 f. Kr. till 100 e. Kr.
WignacourtMuseum:Triq il-
Kulleġġ. Ett ecklesiastiskt museum
huvudsakligen ägnat åt konst-
föremål från Rabats församlings-
kyrka.
CasaBernard:Triq San Pawl. Ett
gammalt hus med intressanta an-
tika möbler. Besök efter överens-
kommelse på tfn: 21451888.
MDINA
MdinaCathedral: Först uppförd
i slutet av 1200-talet, tillägnad
St Paul. Katedralen blev allvarligt
skadad vid en jordbävning år
1693. Den nuvarande katedralen
byggdes 1702. Öppettider:
9:00–12:00, 14:00–16:00
NaturalHistoryMuseum:Pjazza
San Pubbliju. Naturhistoriska
museets utställningar av geologi,
fossiler, insekter och djur, inrymt
i det magnifka och historiska
Vilhena Palace.
PalazzoFalson:Triq Villegaignon.
Ett medeltida hus från 1300-talet
med fna antika möbler och
prydnadsföremål.
CathedralMuseum:Pjazza
tal-Arcisqof. Cathedral
Museum, ursprung ligen ett
präst seminarium, har numera
ecklesiastiska konstföremål
från katedralen samt en stor
myntsamling.
MdinaExperience:en visuell
föreställning om Mdinas historia.
MdinaDungeons:en utställ-
ning med uppbyggda miljöer om
fängelse livet genom tiderna.
KnightsofMalta:en utställning
med uppbyggda miljöer om
Johanniterriddarna.
BUSKETT
Cartruts:Hjulspår – Clapham
Junction. Spår som man tror
höggs ut under förhistorisk tid för
transport.
ŻURRIEQ
Tax-XarollaWindmill:Żurrieq,
Buss nr 32, 34. En gammal
restaurerad väderkvarn som ligger
ovanpå de tidiga kristnas kata-
komber. Endast öppet lördagar och
söndagar, kl. 8–12.
QRENDI
ĦaġarQimPrehistoricTem-
ple:vid utkanten av Qrendi.
Megalitiskt tempel. Buss nr 38,
138
MnajdraPrehistoricTemple: Ett
megalitiskt tempel ungefär 500 m
från Ħaġar Qim, vid utkanten av
Qrendi. Buss nr 38, 138
SIĠĠIEWI
LimestoneHeritage:Kalkstenens
historia – Ett gammalt stenbrott i
Siġġiewi som har gjorts om till ett
museum med uppbyggda miljöer
som berättar om utvinningen av
geologiska tillgångar på Malta.
BIRŻEBBUĠIA
GħarDalam:Buss nr 11, 12, 13 Vid
utkanten av Birżebbuġa. En
grotta i en dal där man hittat
fossil efter djur daterade mellan
250 000–10 000 år tillbaka i tiden.
För barnen
PlaymobilToyFunPark:nöjespark
– Ħal Far. Buss nr 13
Stora biograferes:
Fgura:Tal-Lira Cinema, Gallarija
Shopping Complex.
Promenader
Marsascala:strand promenad
ŻurrieqtillBlueGrotto:strand-
promenad
Gardens
SanAntonGarden:Attard:
Buss nr 40, 80, 81. En historisk
trädgård som från början var en
del av ett sommarresidens som
tillhörde en Johanniterriddare.
Byggnaden bakom trädgårdens
inre grindar har även tjänstgjort
som den brittiske guvernörens
residens och är för närvarande
det offciella residenset för Maltas
presidents. Huvudträdgården,
med sina exotiska växter, öppnade
för allmänheten 1882.
HowardGarden:Rabat: Buss nr,
80, 81. Ligger längs vallgraven vid
Mdinas befästning. Det är en idyl-
lisk plats att koppla av efter ett
besök i den gamla huvudstaden.
centralaochsydöstraMalta
Gozo&comino
Victoria: (Rabat)Bussnr25från
MġarrHarbour
Detta är Gozos största handels­
och kulturstad. Det är referens­
punkten för alla som vill
utforska Gozo, vare sig till fots
eller med bil. Stadens mittpunkt
är det lilla marknadstorget vid
Pjazza Indipendenza även känt
som It­Tokk.
The Citadel, Victoria: (Rabat)
Bussnr25frånMġarrHarbour
Citadellet är den befästa och
högst belägna delen av Victoria. I
denna inhägnade, befästa del av
staden fnns en katedral, Gozos
domstol, det gamla biskopsslot­
tet och ett mindre antal museer
med Gozo­relaterade utställnin­
gar. Endast en handfull invånare
bor i citadellet. Från skydds­
värnen har man en utsikt över
ön i 360 grader.
Ta’ Ċenċ Cliffs: vidutkantenav
Sannat.Bussnr50,51(25minut-
erspromenadfrånSannat)
En lodrät brant som stupar rakt
ner i havet nedanför. En härlig
plats för fågelskådare.
Mġarr ix-Xini: vidutkantenav
Xewkija.Bussnr50,51(25minut-
erspromenadfrånSannat)
Ett smalt vattendrag med en
liten vik som gömmer sig bland
klipporna under Ta’ Ċenċ­
området i Sannat.
Malta
Comino
Gozo
Xlendi: Buss nr 87
En liten fskeby vid ett smalt
vattendrag som har utvecklats
till en fullfjädrad badort. Viken
fankeras av en imponerande
klippa på ena sidan.
Marsalforn: Bussnr21
Denna semesterort har både
en liten sandstrand och en
intressant klippig kustlinje som
är beströdd med historiska salt­
pannor. Viken är populär bland
gozoborna och malteserna för
sin strand promenad.
Xwejni Bay: Bussnr21till
Marsalfornochdärefteren20
minuterlångpromenad
Det här vattendraget är en av
Gozos undangömda skatter,
med klippor av korallkalksten.
Det kan nås via ett område med
saltpannor, som fortfarande
töms regelbundet.
Dwejra Bay: Bussnr91(Bussnr1
och2upptillSanLawrenzoch
enpromenadpå20minuter)
Ett pittoreskt och märkvärdigt
kustlandskap med diverse
intressanta geologiska fenomen,
som Inland Sea, en lagun som
är innesluten av klippor och
förenad med havet via en smal
klyfta, och Azure Window,
ett fönster som vågorna har
karvat ut ur klippan genom
årtusendena. Fungus Rock eller
Ġebla tal­Ġeneral sticker upp
ur havet en liten bit utanför den
klippiga kustlinjen.
Qala Belvedere: Bussnr42,43
Ett utmärkt ställe i utkanten av
byn Qala med panoramautsikt
över kanalen mellan öarna
Gozo, Comino och Malta.
San Blas Cove: Bussnr42,
43tillNadurochdärefteren
promenadpå25minuter
En undanskymd men för­
tjusande sluttning som leder ner
till en liten sandstrand. Nås bäst
till fots, cirka 30 minuter från
Nadur.
Historia
VICTORIA
Katedralochmuseum:Den
nuvarande katedralen i citadellet
bygg des mellan 1697 och 1711. Den
är tillägnad Marie himmelsfärd.
En av huvudattraktionerna är
trompe l’oeil-domen inuti kyrkan.
OldPrison:det gamla fängelset i
citadellet bygg des av Johanniter-
riddarna och användes fram till
den brittiska eran.
ArchaeologyMuseum:Casa
Bondi, citadellet. I museet fnns
arkeologiska artefakter från Gozo,
bland annat de två berömda neoli-
tiska statyetterna som hittades vid
Xagħra Circle 1986.
TheNaturalHistoryMuseum:
Citadellet. Utställningar av bland
annat fossiler, stenar och andra
geologiska föremål från Gozo.
Gozo’sNationalFolkloreMuse-
um: En utställning av inhemska
och gamla industriredskap i ett
hus från medeltiden i citadellet.
SaintGeorge’sBasilica:Kyrkan,
som invigdes 1755 och ligger i cen-
trala Rabat, har en imponerande
marmorfasad och en förgylld
bronsbaldakin över altaret.
Gozo360º:Citadel Cinema, Triq
it-Telgha tal-Belt. En visuell
föreställning om Gozos historia i
citadellet.
XAGĦRA
ĠgantijaTemples:kanske det
äldsta fristående megalitiska
byggnadsverket i världen, daterat
ungefär 4000 f. Kr.
Ta’KolaWindmill:en restaurerad
gammal väderkvarn som tidigare
även tjänstgjorde som bostad. Nu
fnns här en utställning av gamla
verktyg.
Ninu’sCave:Triq Jannar.
Xerri’sGrotto:Triq l-Għar Ta’
Xerri. Bägge de små grottorna är
fulla med stalaktiter och stalag-
miter.
Calypso’sCave:Xagħra, Buss
nr 64, 65. Ligger på klippkanten
vid utkanten av Xagħra. Enligt
legenden är detta den lilla grotta
där Homers Odysseus påstås
ha bott i fera år med nymfen
Calypso. Platsen fungerar som
utkiksplats över Ramla l-Ħamra
längre ner, en sandstrand som fått
sitt namn från den röda sanden.
NADUR
Ta’KelinuGrimaMaritimeCol-
lection:Parish Priest Street.
GĦAJNSIELEM
GozoHeritage:Mgarr Road. En
rundvandring i uppbyggda miljöer.
GĦARB
Ta’PinuChurch:vid utkanten av
Għarb. En imponerande nyklassi-
cistisk kyrka och Gozos pop-
uläraste vallfärdsort.
GħarbFolkloreMuseum:Parish
Square. Gamla och traditionella
redskap är utställda i ett gammalt
hus mitt i byn.
För barnen
PomskiziliousToyMuseum:
Xagħra, Gozo: Buss nr 64, 65
Stora biografer
CitadelCinema:Victoria, Gozo
Teatrar
AstraTheatre:Triq ir-Repubblika,
Victoria
AuroraTheatre:Triq ir-Repubblika,
Victoria
Promenader
Marsalforn strand promenad
Comino
Denna karga ö är praktiskt taget
obebodd med undantag för ett
hotell, men det är en mycket
populär plats att bada och dyka
på. Ett historiskt vakttorn som
byggdes i början på 1600­talet
höll en gång i tiden kusten
under uppsikt.
BlueLagoon:Havet, med sin silver-
färgade havsbotten av sand, ser
ut som en turkos- och silverfärgad
pool i naturmiljö.
Allmänna helgdagar
1januari– nyårsdagen
10februari–minnesdag för Paulus
skeppsbrott
19mars–Sankt Josefs-dagen
31mars– frihetsdagen
Mars-april–långfredagen
1maj–arbetarnas dag
7juni–”Sette Giugno”, minnesdag
för 7 juni-upproret
29juni–Petrus och Paulus-dagen –
Imnarja-festen
15augusti–Marie himmelsfärd
8september–segerns dag
21september– självständighets-
dagen
8december–frande av den obe-
fäckade avlelsen
13december– republikens dag
25december– juldagen
Ambassader och
konsulat
Det fnns ett antal ambassader
och konsulära representanter på
Malta. För ytterligare informa­
tion, kontakta utrikesdeparte­
mentet. Tfn: 21242853.
Banker
Bankerna har normalt öppet
från kl. 8.30 till 12.30, måndag
till lördag med undantag av
allmänna helgdagar.
Elektricitet
Elektriciteten är 240 volt, 50
hertz. Eluttag av brittisk stand­
ard med tre stift används, men
adaptrar fnns att köpa.
Flygplats
Maltas internationella fygplats
ligger i Gudja, varifrån buss
nummer 8 tar dig till och från
Valletta. Taxi och biluthyrn­
ing fnns vid ankomsthallen.
Tfn: 21249600.
Funktionshinder
Nybyggda hotell och offentliga
platser har ramper och andra
bekvämligheter som hissar för
rullstolsburna personer. Man
bör kontrollera i förväg om de
olika sevärdheterna, på grund av
deras historiska arkitektur och
omgivningar, lämpar sig att be­
söka för rullstolsburna personer.
Kommunikation
POST: Postkontorfnnsidefesta
städerochbyar.öppettidernaär
kl.7.30–12.30,måndagtilllördag.
Ivissabyarharvissaaffärersom
säljerkontorsmaterielpostkontor
medbegränsadservice.Post-
kontoretiValetta,vidcastille
Square,haröppetmåndagtill
fredag:kl.8.15–15.45,lördagar:kl.
8.15–12.30.
Utlandssamtal: förlokalsamtal
behövermaninteslånågotpre-
fx.ommanskaringautlands-
samtalfrånMaltabehöverman
slåprefxetfördetlandman
ringertill.Genomattslå1021före
landsnumretkanmanfåbilligare
taxa.Maltasinternationella
landsnummerär+356.
Internetkaféer: Finnspådiverse
platserinklusiveValetta,Sliema
ochGozo.Finnsävenpådefesta
fyr-ochfemstjärnigaboenden.
Lär dig engelska:
Det fnns cirka fyrtio engelska
språkskolor på Malta och Gozo.
För mer information, besök
www.feltom.com.
Mat och dryck
Valletta och alla turistområden
har ett brett utbud av kvalitets­
restauranger som passar både
den prismedvetne och fn­
smakaren. På fskrestauranger
kan menyn variera beroende
på säsong och dagens fångst.
Fråga efter färsk fsk, som ibland
även förevisas. Om du vill prova
traditionell maltesisk matlag­
ning, testa en av de populärare
familjerestaurangerna som spe­
cialiserar sig på lokala rätter.
Några typiska maltesiska rätter
är bland annat:
Kaninrätter:grytorellerstekt
kanin
Braġjoli:köttrullader fyllda med en
röra av kryddig maltesisk korv
och ägg
Timpana:makaronipaj
Lampuki:guldmakrill
Svärdfsk:med tomat-, oliv- och
kaprissås
Tonfsk:med tomat-, oliv- och kapris-
sås
Diverse populära hemlagade
soppor och pastarätter.
Pass/visumkrav
EU­medborgare behöver endast
legitimation eller pass för att
ta sig in i Malta. För eventuella
visum krav, se www.mfa.gov.mt
eller kontakta: visa.mfa@gov.mt.
Religiösa högtider (festi)
De religiösa högtiderna är ut­
spridda över året, men de festa
infaller mellan juni och mitten
av september. Högtiderna fras
oftast under en långhelg.
AllmäninformationA–ö
Gudstjänster
Engelskakyrkan:Saint Paul’s
Anglican Pro-Cathedral, Inde-
pendence Square, Valletta. Holy
Trinity Church, Rudolph Street,
Sliema. För mer information: www.
anglicanmalta.org.
Skotskakyrkan:Methodist and Free
Churches. 210 Old Bakery Street,
Valletta.
Protestantisk(Luthersk):Protes-
tant Church of Germany
Grekisk-ortodox:Church of Saint
George, 83 Merchants Street,
Valletta.
Moské:Paola. Tfn: 21672163,
21697203/5 eller www.islam-
icfnder.org för information om
tider för bön.
Synagoga:Tfn: 7959 5186
Hinduisk:Maltese-Indian Commu-
nity Centre. Tfn: 99493975. Mer
kontaktinformation i gula sidorna
(Yellow Pages) – se ”Religion
– Places of Worship” i innehålls-
förteckningen.
Katolsk mässa (söndagar) på
andra språk:
Engelska:Saint Patrick’s Church,
Sliema; Saint Paul’s Bay Parish
Church; Saint Barbara Church,
Valletta, Saint Anne Church, Mar-
sascala; Sacred Heart Sanctuary,
Victoria
Franska:Saint Barbara Church,
Republic Street, Valletta.
Tyska:Saint Barbara Church, Repub-
lic Street, Valletta.
Italienska:Saint James Church,
Merchant Street, Valletta
Om ditt kyrkosamfund inte
fnns med i listan ovan, kon­
takta turistinformationen på tfn:
21237747.
Resor till Sicilien
Sicilien ligger 90 kilometer norr
om Malta. Man kan ta sig till
Sicilien antingen med fyg eller
med båt. Det fnns även dags­
turer.
För ytterligare information och
tidtabeller, besök:
www.airmalta.com
www.virtuferries.com
Sjukvård
Besökare från andra EU­länder
bör se till att de har ett sjuk­
försäkringskort innan de söker
medicinsk vård vid ett allmänt
sjukhus eller allmän klinik. Om
man besöker en privatklinik
bör man kunna uppvisa en
sjukvårdsförsäkring. Austral­
iska medborgare har, tack vare
ett ömsesidigt sjukvårdsavtal
mellan Malta och Australien,
rätt till gratis medicinsk vård vid
allmänna sjukvårdsinrättningar
under de första sex månaderna
av sin vistelse på Malta.
Sjukhus:
MaterDeiHospital:Tal-Qroqq,
Malta. Tfn: 25450000.
CraigHospital:Victoria, Gozo. Tfn:
21561600.
Vårdkliniker:Paola, Mosta, Floriana,
Gżira och Victoria (Rabat) på
Gozo. Det fnns även privata
sjukhus och kliniker. Fråga i hotell-
receptionen för mer information.
Apotek:Dessa har i allmänhet öppet
som vanliga affärer. På söndagar
har ett apotek för varje region
öppet mellan kl. 8.00 och 12.00
enligt ett fastställt schema. Se
söndagens tidning för information.
Sport
Fotboll:National Football Stadium,
Ta’ Qali vid utkanten av Rabat,
buss nr 80, 81
Golf:Marsa Sports Club – golfbana,
buss nr 1–34
Vattenpolo:National Swimming
Pool Complex, University Grounds,
Tal-Qroqq
Hästkapplöpning:Marsa, Malta
och Għajnsielem, Gozo
Tennis:Kordin, vid utkanten av
Paola; Marsa Sports Club, Marsa.
Stränder
I stora drag kan man säga att
Maltas kust är klippig och brant i
söder medan den norra och östra
kusten är klippig och låglänt.
De festa sandstränder ligger
antingen på öns nordvästra kust
eller på Gozo. Maltas stränder är
små, den största är inte mer än
500 meter, men öarnas kuperade
terräng gör att många av dem är
riktiga sevärdheter.
STRÄNDER PÅ MALTA:
GħadiraBay:vid utkanten av
Mellieħa
GoldenBay:Għajn Tuffeħa
ĠnejnaBay:vid utkanten av Mġarr
Mġiebaħ:vid utkanten av Mellieħa;
ArmierBay:vid utkanten av
Mellieħa
ParadiseBay:vid utkanten av
Ċirkewwa
PrettyBay:BirŻebbuġa
SaintGeorge’sBay:Saint Julians
Peter’sPool:vid utkanten av Mar-
saxlokk
STRÄNDER PÅ GOZO:
Ramlal-Ħamra:kan nås både från
Xagħra och Nadur
XlendiBay:via Fontana
MarsalfornBay:från Rabat
Mġarrix-Xini:kan nås från Xewkija
Tidszon
Malta har centraleuropeisk tid
(CET). Sommartid börjar den
sista söndagen i mars och slutar
den sista söndagen i oktober.
Traditionellt och lokalt
hantverk
Malta:Crafts Village, Ta’ Qali; Exhi-
bition Centre, Saint John’s Square,
Valletta
Gozo:Ta’ Dbieġi, Għarb; Fontana
Cottage Industry – på vägen till
Xlendi; Victoria Crafts Centre,
Victoria
Transport
Kollektivtrafk:
Malta:Från den stora bussterminalen
i Valletta utgår bussar till alla
städer och byar med regelbundna
intervaller. Direktbussar går från
vissa turistområden till Rabat,
Marsaxlokk, Ċirkewwa-färjan,
Qawra och Buġibba. Det går även
bussar från Buġibba till Golden
Bay. Broschyrer med information
om busslinjerna fnns att hämta
vid bussterminalen i Valletta eller
på turistinformationen. Se även
sidan 2
Gozo:Man kan ta en buss från
Mġarr Harbour till Victoria (Ra-
bat), med vilken man kan ta sig
till de festa avsides belägna byar.
Observera att bussarna på Gozo
inte går lika ofta som på Malta.
Taxi: WhiteTaxiService–tfn:
23696071.Devitataxibilarna
ärprivatägda.Taxibilarfnnspå
olikaplatser,däribland:
Valletta:stadsporten, Saint John’s
co-cathedral, Palace Square och
Sea Terminal
Flygplatsen:terminalen
Sliema:the Strand
SaintJulians:Spinola, Paceville
Gozo:Mġarr Harbour, busstermina-
len; Victoria, Marsalforn Bay
Valletta City Cab: tfn:21333321,
79333321.etttaxibolagsomkör
iinnerstadenmedsmåvitael-
taxibilar.
Gozo Channel-färja: förfrågor
omtidtabell,ring21580435
(Ċirkewwa)eller21561622
(Mġarr)
Sjöfygplan: FrånVallettaWa-
terfronttillMġarr,Gozo.Ring
HarbourAirpåtfn:21228308
Färjor: FråntheStrand,Sliema
tillMarsamxettjetty,Valletta.
Resanstid:4minuter.Färjorna
avgåromväderförhållandena
tillåter.
Karozzini: Sightseeingmedhäst-
droskaiföljandestäder:
Valletta:utgår från stadsporten,
Palace Square och Valletta Water
Front
Sliema:utgår från the Strand
SaintJulians:utgår från Saint
Julians Bay
Mdina:utgår från Mdina Gate
Fritidsbåtsturer: Dgħajsa(ut-
talasdah-i-sah)turerfrånBirgu,
Sengleaochkryssningstermi-
nalen.Tfn:99499219,99893134,
79620034.
Sightseeingturer med fritids­
båtar, olika sträckor, utgår
framförallt från the Strand,
Sliema och Buġibba, Saint Paul’s
Bay­området. De erbjuder ett
urval sightseeing­ och fritidsut­
fykter.
Turistinformation
Maltasinternationellafy-
gplats:Ankomsthallen,
tfn: 23696073, 23696074
Valletta:stadsporten, tfn: 21237747
Victoria,Gozo:Tiġrija Palazz,
tfn: 2156 1419
Gratisnummer:80072230
Utomhusmarknader och
loppmarknader
Det fnns ett fertal utomhus­
marknader där man säljer allt
från växter och frukt till linne­
varor och kläder. De har oftast
öppet mellan kl. 8.00 och 12.30.
Valletta–Merchants Street.
Dagligen.
Victoria–Gozo (It-Tokk). Dagligen.
Vittoriosa(Birgu)–nära
busstationen. Tisdagar.
Qormi–bredvid Saint Sebastian
Parish Church. Söndagar.
Valletta–Saint James Ditch.
Söndagar.
Marsaxlokk–längs vattnet.
Söndagar.
Vittoriosa(Birgu)–loppmarknad
vid Fortini Football Ground.
Söndagar.
Marsascala–loppmarknad vid
Razzett tal-Ħbiberija. Söndagar.
Viktiga telefonnummer
Ambulans:112
Kryssningsterminalen,Flori-
ana:25673000
Nummerupplysning:1182
Sjöräddning:2182 4220, 2123 8797
Brandkår: 112
GoMobile,telefonoperatör:1187
Regeringensinformations-
tjänst:153
Maltasinternationellafyg-
plats:21249600 (gratisnummer)
Växelförutlandssamtal:1152
Polis:112
Sedqa:151 (missbruksrådgivning)
Veterinär,akut:5004 3888 (4,66
euro/samtal)
Vodaphone,telefonoperatör:1189
Nyttigalänkar:
Bussar:www.atp.com.mt
Kulturellaevenemang:www.maltaculture.com, www.heritagemalta.org,
www.teatrumanoel.com.mt, www. sjcav.org
Språkstudier:www.feltom.com
Flygresor:www.airmalta.com, www.maltairport.com
Gozo:www.gozo.com, www.gozochannel.com
Malta:www.visitmalta.com, www.gov.mt
Väder:www.maltairport.com, www.maltaweather.com
Biluthyrning: Setillattföljaland-
etslagarnärdukörellerparkerar
hyrbilen.VidinfartentillValletta
fnnsettautomatisktsystemför
trängselavgiftsomdebiterarper
timme.
Dykning: Detfnnsettfertal
dykskolorpåMaltaochGozo.
Vissaavdemfnnsifyr-ellerfem-
stjärnigahotellvidstränderna.
Gatuförsäljare: omen
gatuförsäljareerbjuderdigatt
köpavarorellertjänster,var
nogamedatttaredapåvemde
representerar.Dubörinteskriva
påellerbetalaförnågontingsom
duinteärheltsäkerpåattdu
förståttellervillha.
I trafken: Demaltesiskaöarna
harvänstertrafk.Vidkorsningar
lämnarmanföreträdeåtfordon
frånhöger.Dessutomhardet
fordonsomärförstframmevid
enrondellförkörsrätt.
Klädsel: Närdubesökerstäder
ochbyar,framföralltkyrkor,setill
attvaraanständigtkläddsåatt
duinteväckeranstöt.Ikyrkorna
fårmanintehashortsellerärm-
lösatoppar.Istädernaochbyarna
accepterasintemänmedbar
överkroppochlättkläddakvinnor.
Detärförbjudetattsolaochbada
toplessellernaken.
Kollektivtrafk: Närmanåker
kollektivtbörmanommöjligt
betalabusschaufförenmed
jämnapengarförattsnabbapå
hanteringen.
Parkeringsvakter: Närmanpark-
erarpåsärskildaparkeringsplatser
ärdetkutymattgeparkeraren
dricks(motsvarandeca0,70euro
ärlagom).Inomvissaområden
påMaltaochGozofårmanbara
parkeraenbegränsadtid.
Rökning: Detärförbjudetattröka
ioffentligalokaler.Detärstraff-
bartattrökapårestauranger,
bussar,biografer,fygplatserelleri
andraoffentligalokaler.
Simma, snorkla och dyk säk-
ert: Setillattduintesimmar,
snorklarellerdykerivattendär
detförekommerbåttrafk.På
vissaställenkandetförekomma
farligaunderströmmar.om
manbefnnersigvidkustennär
vågornagårhögaellerdetblåser
kraftigtbörmanhållasigpå
säkertavståndfrånklipporna.Det
kankommaonormaltkraftiga
vågor.
Shopping: Shoppingcenterfnns
iallastörrebyarochstädermen
defrämstashoppingcentrenfnns
påRepublicStreetochMerchant
StreetiValletta,längsTowerRoad
ochtheStrandiSliema,Paolacen-
trum,längsHighStreetiĦamrun,
Mostacentrum,Buġibbaoch
SaintPaul’sBaysamtiVictoria
(Rabat)påGozo.Affärernahar
normaltöppetpåförmiddagen
ochkvällenfrånmåndagtill
lördag.öppettidernaäroftast
från9.00–12.00respektive
16.00–19.00.Menituristområden
haraffärernaöppetheladagen,
måndagtilllördagfrån9till19
ochiblandännusenare.
Solskyddskräm: Använd
solskyddskrämochgärnahatt
förattskyddahudenfrånsolen.
Undvikhelstattvistasisolennär
denärsomstarkastpåefter-
middagen,specielltpåsomma-
ren.
Taxi: Devitataxibilarnahar
taxameter.Påfygplatsens
ankomstterminalochpåFloriana
kryssningsterminalkanman
förhandsbokaentaxiiens.k.Taxi
Kiosk.överalltannarsbörman
beomenungefärligkostnadi
förhand.
Utfykter: Närduväljerblandut-
fyktertillplatsersomintresserar
digfnnsdetvissasomärbilligare
änandra,mensomkanskeinte
inkluderarlicensieradeguidereller
inträdentillmuseeretc.Kontrol-
leraalltidvadsomingåripriset.
Vandringsleder: Detfnnsvackra
vandringslederpålandsbygden
sommankanfölja,mentänk
påattduintefårgåinpåprivat
mark,somoftaärmuromgärdad.
Häftenomvandringslederpå
landsbygdenfnnsibokaffärerna.
Vattensportanläggningar: Finns
oftavidfyr-ellerfemstjärniga
hotellvidstränderna.
Äventyrssporter: Diverseklubbar
organiserarblandannatbergs-
klättring,cyklingochvandring.
Frågaituristinformationeneller
hotellreceptionen.
AnvändbaratipsA-ö
Här kommer några praktiska tips för
att göra din Malta­vistelse så trevlig och
bekymmersfri som möjligt.
oBS!ÄVeNoMAMBITIoNeNÄRATTIDeTTAHÄFTeTILLHANDAHåLLAUPPDATeRADocHKoRReKTINFoRMATIoN,UPPMANAS
BeSöKAReATTKoNTAKTATURISTINFoRMATIoNSKoNToReNeLLeRANDRAMYNDIGHeTeRFöRYTTeRLIGAReINFoRMATIoN.
STATISTIK:
Invånare:
404 000
Öar:
Malta, Gozo, Comino, Cominotto, Saint
Paul’s Islands och Filfa
Area:
315 kvadratkilometer
Statsskick:
Självständighet: 1964, republik: 1974,
EU-medlemskap: 2004
Religion:
Övervägande romersk-katolsk
Offciellaspråk:
Maltesiska och engelska
Valuta:
Euro
Tidszon:
Centraleuropeisk tid - CET
Högsta Lägsta
VINTeR 16º-18º 10º-12º
VåR 18º-25º 13º-20º
SoMMAR 25º-33º 22º-23º
HöST 22º-30º 12º-19º
Högsta och lägsta
dagsmedeltemperatur i Celsius
info@visitmalta.com
Freefone::80072230

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful