You are on page 1of 2
Pea aUA8s Ree 8803 Re Peeters ero) bs 24 pivenpres 2200 12.00 230 1500 2000 20380 1380 CCaminada amb tones fins Ele Are. Alene ebrin amb. dances, expec ladles de foc | ball de gegantets. Ens sorprenctan uns generosos bandolers Ambience ¢unaToverna de epoca. Ones pode sopar bailar DISSABTE Cerenis dabertara dE Fils de lv amb el preganer ‘Obertura de Frade produces artesanas Representacé amb tees de “UAnela de Ca Bua? Inaugurals El Fas de Bells pel St Bus companyat dels nobles de 2 vila Abad dels saltinbangus ami joes malabars.Podreu donar Bimnaina ace, comprar remeis minesiras Tembsucador scat! fan dls Pars Titans. Veureu el fstig dl oan sl Mar, eseoitreu les tragiques noves que ens porten els segadors enmig dates Personalges que sarin al segle XVI Ah lve amb el ecaplagor Tam els bandolers que ens acura es butaqued, No us perdeu les safarderes de es dons del rentadori del ertenedor | vleu segura él elastase ramancerghtu deseclor ls Acrbates infantis donaran pas af representacé amb titles de Aelia de Cal Bua Sopardel nobles en gut poble ele bi oferex mises, dans acrabicis (capaci de Bells pe les tropes de Flip IV Espectacular entrada dels labor amb fac Nit de ests ab el bl pl ls corandes, | bolangers, ela de ba, des gegant fd festa amb dls bras de foe Concerti “sampads"jove a Mice DIUMENGE Xocoltcs poulr grits Product abt recertment dele Anérques ‘Obert dela Fa de rocctesatesanal, Misa cantada en cant Gregor per “La Con! Espigs Or, amb siete del nobles de ai etre de campanes i feseg del batelg dun fll de C2) Buf Homenatge al nowvingst amb es dances rains Is dl bra petit la dels gegantes, ballads pels nens | nenes ée la via. Acobates infantis. is Acrbatesinfate donsran pata a represents amb tiles de UAnels de Cal Bull” Pode donsr almina al ce, compra eels micaculoses « ebaucador ‘scolar ant dle ares Trnitars Veureu el fsteig del Joan ils Mari cicaltreles ti giques moves que hs peat a egidrs/Ah ul amb elrecsptador els bandolers | wgleybé els hares que venen es bagnses Sortids des nobles amb a omit. Desprts de veure com ee sldats olen es nostes done, el poble de Bel fa for les topes de Flip W. Celebre de a retest de les tropes amb l ball pl le cranes, bolangers bal de bra el dele gegonts Durant tots le es podean gaudi detain de produces artesanals ‘TOTSELS ACTES SON GRATUITS 10:50 2-00 mas 1930 20.00 20,50

You might also like