~f

)-

K_ 1" ~~, Od~-/7g7

/ E C 1-/ ;tI/ C A IV !lAIVJooK

.... ~~~~ .: '. $

.. ~&d~~d~

. {'.

~"~

I I

,

, ,. -;,

-

.. _-~.7£~;;A!Ld_IlLm.· ... §f'~(!(E;_d/J770D$·· . __ .. __ =,c2_ .. -=~_-~~'_.,._ ... '.'.~~~._.:

.. ,. '_'. "'

;

, ."_ ~ - -

. !

, -- .. _ .... , .;' /VI .- ... ~ /TEI< FJ1 d £- .. , ._. --··'·"'-·_'·-'-·--2'------·"-·' - ·-··-··i

....... ,.- - Vc .. / . /VI . . .. _ .. .. _.\::/ . __ .. __ _ __ ~

i

_ '.~.-- .~.~:~,~-. VI L1 E {) .. _~ ... _ '/l,(j() _~IJ tJtllt?~-'@ / n: II / ;JJfd!f: .-~.~~~.~=~... .. .:~_.~.~~, I

I

..•. - f~T !liTE!? FlkJ E_8yC o/?sulzif[~.= __ • --~_' . tb·--£L·£CTf</t'AZ-~~ .. ,CIlIl~l1eT£~/S77~~=~~6~.·-- _ .. ' --_

T ~ elt 17.'7- -

r - ?-I)S/C/JL . '/I.e. ff£eIST/~$. f---- -

g e OIJTRO{S rf-Sr/lTU~ I/Jq/dcl-l-o/S g , ..

,

': ... , ~ E /7l 0 77::: COl? pet) L U /lJ IT· $ .. ~ .

. '··-···'·"A 1& ,. . .. ,

, ... / .. .. IUTE/IJ/IJ/1 /a/77o!ll£,e we S{)llly_jO

I

..... -._ A '. · .. . .,.-. " . -

, U!V~7104//J L :5fJ&=-C' I F/~ IITION ..... __ . (/ __ . __

! ,

; /R----~5Ef?/IlLIJI1TI9 Foel/7t4T TO,.·VrJlll77-/.

.:'/ ." '$£12 //1 L 04 TIl FRo/J7 V (! / I·/'("l._,:~_' .. · __ .. ·.· .: ..

I

\

1 ,I //:_··?/lyS/C/lL (!lJrl!GIJ{!T~~/S77(!S ()F.~--~/(

1

i'-

v

I i

I I

I ,

we r------· - 'Skew

--- - UJ " J. , ... : !

~ ~"

... ---~--.---- - ~- i !

1-;

I

.. '

'j

. ~ _ ... r_:-1&I~_".·_e~~ __ ._. _ ..... . :

!

..... , ... "'I

\

, • ~ - ~- -.-~_~ ._, _. r_~'_r __ ' ~ __

,

v : t;,OI

@

VI<503 ®J FL50.;2...[®]

VRS-o I

f@

LJ

-- - ~---

~--- .......

rD~

-

:__yeL

\

--

-

I

I I j?SOS

I C;'1Z 7

r tL m

VfZb6.:L I~

(§)

§ Vrlkol

-~ ,

J

, r

)

.

: \

. ,

v

~~---=,-~o::::._,., ._ v _ -

LoeaC ~---7__o':-7~_~ __

(J,#z

.. -.- --- - - ---- --._ ... _ .. - _.- ~"'""::----

,I

(

_ i .~"

-~------ _ •• ~------ -~--- -- -_. • ~ - ~ ~. &

~ - ~------ , __ .- _. .. ,. - - . - ,-- .-, .. - , ~ - - - ~. -- --_ .. _---- -- ,.-.----~~--.~

~ - .~ _ .. - ~ -~ - - ~ _. _. ----- ~--- - . , ~

, , - ~-~._~ __ ~ __ .~~._ a •• ,~ • __ ._.~ _

Tvf<o ,l=iG-A-I ,.- -, '

. \ -n'\I.5lb~)(AI'Y'IPL~ Ol==+he. re~(},~e.vnen+~ ~uJl+h !

. pny r, V/ch-o ~ o -4 m~.f rntUj be. ~ ..

!UJI +h q_LL x« 0 uNI T-S.

. The uni+ musr f?r()I!)de. OvU t.tin(!_'+/~n$ j'(lQB:iecL For proper operaJi'fj. The un/+- IS

P on nea: -k:d one (PC< l' w; +h c. ertQ_j Y) pi /IJ A rra.!'fJe rnfih;fs

A, ~/bEo/~ v(!IiI?? ) a,Si~- 0art2rnbkd'M. ..

'.B . . I.//JS<!/>:l17L j,led' AIrS ~ ... . ..

.. '; in E () FmI7l vctit-t D. Ovf/,u.,L IP1j'edtlKJe - ...

I OO./l at: Le s S

.. c.,sfJ,/JClL. LEv~L- LV,P--F? ..

o, /J~ irrsc. @,7S/ll/12 .tJel/i~r/CJI1I.

b. O~I~ C.-/3/1N/J ...

8oo11l7Js /}O"1llf.ldL 9,0 /?1/1z /JE{/II1TIO/fJ

e. S/~ ~1 1'f7f? - I(U-- 8'ANO

P-Jc:' A-c2

IS A S ,f£ B~ ro f)-VIDEO OVTf'UI

I I

,

. ,

: I l

20 PIAJ (Jonn-L<!TVe_ r

r ~ •• • .,- - -~~. - _-

... - .. _.-- . - ~ --'" ~

'_r_rJPUT +o!l-Occ>

, C H- A KJ rn 0 DE . . ...... ------~-.----.- ... "'-

. uvmtrooe .. A(J/<.-fiUrrJ .-------.- .;

X PNDrz . A~K - X,pN Df2_,~~--

1:uud ~061woddJ;l;4/= ACK-·VALUE_j___------~

i .5~ e/)}jd 0% -}«}()~dF-4-- AC /( - ~ A LU t: Ol .

.__........_. uery one OF • -S:1)$c;l) 53) S4.

. rn~y' respond tol '/4 4' f'rJa_y /lec~d ~~

. () 1-111)/ /J1tJtJE @o) ~r!JiJJm C/ / /{/cx{t;t3) (!ommQnd-

(' " (3 J_) / (!O()E

- --'" -_ . - ... , -- --- . - -'_ .' ~-- .. --_._-_.-._--_ ... ---.-._._._---_ .. --

,.J 6FP.---TV- C HI1NmOf)£ . . -- - --.- .. - .. - ... - ... - .. -

2 ON-TV- . (!.HflN(YJOOE. .' .. -----. -"-"'- ,.

3) OIV.- SIfT-~ CH/-}AJ (J100C - - ---.--------- .... -- ... --- -,---

410N-S,4/- NommtJD£ . __ -_=~~~~=- .

{tMl?l7els {!OhJrnql?/C - Fron1 [/~ ----.-------- ... ---- ... ,

\-~ X PIVDI2 (3~) ;:::; <0-9>, <0- cr>_ "

I

a/wwrtJ(;Lt-! = c::xprc/r/ <:".2> $-~---- - •.

LI;' _fn~,=?)n(]:::(1 IC,/E_«_ STA-TE

. I.

f ..

C.

J

IDEO ~/PH e t: k ~ys:

eCVY1()TE

• F

St!~ ._ I-

PJ~

~q .... _ ... __ ..

~i~~::L ~,~ z»; ~~;~SM /

, . /_1.. II/{j rrYJ n, .¥1~/J_/IO/OA _1'_ 1::; a- v1 -s ( :

1,1] --r-r/e . {}r '/r '/OUv .~" 10 r j N"" ----. - ..... -. '. i

, I

.- _. -.- -.. ... . r/ . .. - .... ;.. I !

'i· ._. ~ • __ . .. ... I1Of£/1P ~ :r/2IJ~ /n POtdE.e.-OFF'" .. i I

h]ooe If ' I

(!a&!SE: /70 Ser/ClL. f}/l7/{ I i

~ /.(

[ I

I'

... -.--. - -----. ; I

. .-- " "._ . r

.1

-. -. _. :1

- .- - . .. --_ ..... - - - .. - .. -;. ./

~ i '

. -.. -.. ..... .- ._. -- -" ._.. . I:

..

! "_' - Ii

;,

: ~

_ .. -- --- --- -;-- ... ~.- ~ - -- -- -~.--- .~ ;,

." ;

-

".

. .-~. ~ - - - ."_ - - --- -- - ~--- ~-

,

_ •• ~,~ M _ ~- --- _ -- •• -. _ -- -___ I

- _. __ _ ~r • , • _ ., "_, • __ .___ "'

,

- -_. " - -_._._---- ~ ""' ~.- ---~ _._-- ~

----- -- - - -"--~ - ._ ••• - ~.-.~ • --.- •• ------~--.-: _.- y • " •• -~ ........

----- -IVU11?11700E (t~K .... Nul1J

-~- - -_.--

~ - ~-

. -- -

__ - -- . ----~. ";';';' -. -;_. -_-"iiiiiiiiiiii" ....:;--:.:;;--;;;. . . _ ... _- ~-_-_-~ .. -,0. "~-. 0 - __ .. _._ - _ .... _ _ .. _ .... .... _

~ ~ -.' - - - - -"" - ~~ - ~~ -" -"~ - -

-~-~- -

. /" .~--:-..

. ~

. ..

_.

. . -

- .. _"........_..

.....,_... -=-_

....

! !

~ -. i

~ - 1. .

t/O

l ' '. _/"" i ,

s~~; :

~':

;

, . ,

I i'

i

'. .

• -- ·~I

~I .:

.. - ....•. --~-

~

-- - -. --~-- -~~ . ...-

vc2lI M

.- - ~-. ~ ,.-. . .. ~ ~. -

. . .. _ - . ---- - .. ------------- .. - ~_ -. ~3 .. __ !J_~ .... _ ')/ __ Z ~ ~ ._ .... _ . __ . _. _

.. m:: .:!J=r ;qii3m/is;_~_£!;-d/() m=~:2 ,,;leh:;-~'I y- .

-. __ ._. __ flJ~9CI~I_Q fed_.- _/7_&Clre~-.---.~-.--- ... - . ._. __ ~. __ ._ .... _ i

,

-~:?J_=rmosm/s,s/Q_-; - aOfe:/];/Je._;t?!z$/izofl-:_ ' .

.. _ LlJ.ode __ /C?_-tLC!2J __ .. _~ . __ . . __ ._ .. _. . ._ . . . . _ _;

I

. .?) ---·PciWB1..------::..-----~---- ------·-ct /Ka~.'I-6..· --~/_ r. - .- ..

.-- ~---------.---.--- .. -.-.-.-.-.--.A/I-l- -crz- . /J . :?e- -- _~_.lelj/ .. - ..

. - .. - .. - '-1-- - --------.-- // --------- d!llt X~--·--- .. -.- .--------- - . ' .:

_ /_Key_~ __ j~fd.b6_~r _: __ . _._ .__ ._ .. :.

~-)--:~~-2;;)Vl'-i;;--- ~s~~;a .• :-

~,---------- - .. -.-~----.-.--------.-------------------------------- - - -- .-- .. 3' o-~-------.

- /)J.4,'

- . . ._- .. - - .. -.......... ..... . .... -... . h_--I _ .. __ -. ..- .--- .. ---- - ..

. - .. f?~. ~(?:ft7.

- .. _ .. un ... • ( • -. ••••• __ ._ ...

- 'J- /-----/--:----ik;.-_;.,;.,--__ .. - ?J~:~ r~-<::;(/~/!~:-;:·~

- ~- -. 'c77~-.. /I -£1_::-p

.. .-- .-- ·--L--~----~----+- .. -OJ -: ijr; /'J-tb'(.. --I);_ .---- .. ~-- .. ---.-.-.--- .

.. ~r~~~ ~~~---~-

.; ecib~~.I/I·.-------,-o.~~ d,Z_i-S~--:i . -.- ..... =:K~.-·. -"-.-.- .. .tu---Wt-['7(. . ~--'t-~y_--. '-.1

- - .... ----.L~?Il.~IJ!!:::' -j/ /((J!I/;l;_-~~~_ .~

, .~ S: .-~~- .. - .----.--.-~ ~.--- ~~~~---\\

/I N. Yi v5-i? -: tL. (? a~~ _, . :

b -I ,...". u <'..edl .

f '

-

i

I,

I, Ii

I

I'

~

I

~ .-

_ i

,i \ _

_ --- ~ .~-. _ . ..- .

(YJOST

1

re SpOT) S, b Ie.

t, :Vb

/~~::R

~ __[_, -- -- ,------

Leaar. ,

~. -----

.!.-.~

-". - L..---- \

,- .... ~-,----.

FRoNT

PANEL

-= I

I

;---- -.p, ----. r

- -.:-- I

·

(

I..

I

;

! - ._-

, -, I

\ \. "

-, ' "

I, - '. -

I ,

i 1

II _ 1\, _

.~.

i .j. .

; I

, .

\ k

I

- :

i

__ m ~ - --,~ ._- - --'".~--~-~--. _ ••••• ~.~~~--- - •• ~ -

~.-~- ;!

..................... ·····~=···~JI' .

___ , , _ Tn I c._ ro fro~(2.SS6 e....

-_. I:'

.nO.Leo Lt~HT 012. no -i s:» @- -.\'r:

no . Inpu+ PJLse. +0 m icro proC1e~sor 1

~gP i~~~ % ~u:t b~~o:f~~~~o;;C1q{/s:)\l

IN! Influl- ~ronrY s ~e n , .: .. . II··

Pw R ANTE N NA·~~l

\

POS IT/oNE R) ..................••.... I:.

LIDI

·S~3- J .ST -/15:+ ~

-v '

_ _._..;;> L loq -- LJ 10

" i

;

--. '01 ().I ... ~ . 70 m H 2_ -I/Ib)u+ S'8' I?cl L.-----~ . ... ._~I

r: I :

.Inpu+ - Flo/ SAw Sws-03 _ 1/0 operaflor) .... [

t

• OUT PUT -: ..... / ., II ._,_ ~ __ i

.. (loLLe(J,-ror- - Q-/O(J - n 0 SI(}"~L s+ren'fil1-. I

• PIN 0 ... rna 1J.f-C'(C, UIO'f. - no BASE8SND _

" .C<. LL.,,--ol.J+pu+ d.. }flftY-/- p/ns I .. .. ".

»>:': : -- .> -:"-',- - -'-~~-----.-------------.---"-

. .-~~//~ g[)4]@/sj 8f)g -&1 ?@ ~~>-~~:--::-~~.-

~ - - - -_ " - , , ,

......... ···.- __ c, pJ~-_O-1f ~ •.......

70

_ ... ~~.-~~-- .. -- --.----- -~ ~ -----.. --- .~ .....

-- -. --- ------ ---- - "_- ~ ---

-- •• ~.. - ~. ~-. -.. • ,--~- --- ~.--.~~-. ~~.--- ••• y •• -- - • ,~. __ r __ •••

- --- ~ - - - .. ~~ .. -- - . .-~ -. - -- - -- ---- -- -- ~ .~

Ir "'0&+ (tornn,of\

I z.' TEST PO,,:vTS '>

--aIVO .________ ._

-- . --- -.~-- -----. -- -~-- ~.~-- ~ . -_ ~

I

[)ET~TO R... , I

r

" , -_ .. - --., -,----._ ---.. ~

WaileS

, n ~ under-

1/ 10 Eo I-lr;:,:rr

or norrnQL

TunE~

/JEflJOD

Rf- J UNER +

~ync &Qrcl

~/lhd~a~?c

I 7 t.J r ~.. Tant"ektt 2.2-1- z.v.l~ ~

(

, r

( t_ .--

,t -

_" " ___

.-.Y •

4,7

.... -. -'22~---- .. / t77 2 L------t:-.J - - - - tu~

I '4.... r

j -: ~ ~

TE"S J. po INTS

pi n 4- {J $"""01-4053' . Plh Lt' USo~-,'fOS3 OU..ffvr~;= ~'-.)o~

aliT&: OP cQ5;2~ :

j I _! : i i r

~; ~_~ENERJ±LD'lsc_((r'Er-/~n

. ~,.~,_ .. ~ _ ....... _.~_. _~ ........ __ ---._ ................. .r __ " _. __ _.

, ,

_---c: c1onfroL L : ,'''' ';

; . I

, I

't-------i VJ De 0 +0 v(!.rrm

f; - .

I

VIDEo

, ,

,,- rr i t:»

330 "1. ..~.. ~R. 57S?

.". 510 *' 1.5K

+5V,~D&

Set

V 5"

2SCI740SX~ -

I

I 1

I I

1

RI

VR903 5K8

R914 5.IK

CR905 111>4148

I VT

RS04 22K

9

UOOI TO 63!'£

I

\

ZSCI8I~X2

RepJQt2e. {! e00

'?O(tJE',- Bo'x powel? o\_)PfLy

'fi1 OO! F I d f4 Tf DO

I U "01

. BOB'AH

c-os CHNJ2 R';!I

.. !lYc;-;-'f+ "_?_E~lrn'1nl J;~ I~~'!I"; _;01< I

,"0 <N r 1 ;"2'" ["'''' R".'·· '" ~

3 '1:;;s'clg~"~1

Jl- lK./L. + ev

1;

gao .A_

I

II'

..

u: ( t

fiD C. :

fI..~. I

AD31

l\n .,

ADe RO VIR ALE

eLK I

I

ClJT R£9:~'

RSHL

RST '5R 101M

TRAP

i/aoo

J'

mOv/Flc/91?OAY S

CRII, KlJ'II14E ~ ~-~ .... , .. -" 'vv'." .... V;:;.11 (UI~ I

r--..AN.-4liJa,I_ ..' _ (Zev.e rse

.' .. t laS J)Jt-/CO'i

XtJ4QoJ+

t-="'_'-""T'

C3 0.1 ..

CRt 1Jrf4

-. -.

1C DO

RI7

2.2M, 1/2W (COMPOSITION 1

C4 ..... 4 1.1..."'5'1

CRIO ERZCIODK201

Df2ln Cl_c4 ~ r::f::7 t;t!l~L-G C K

B - }r-

\ I

I r

bASEBA:NtJ .L N \JC)T "..-,.-___.t B P p L-----I

c:o- e.«

A VOl 0 mODIi" t!on+ro L

ouT

_~..._ ~5I!--t. t<

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.