You are on page 1of 27

Alles wat je wilt weten over Sakai

Voor Onderwijscentrum Vrije Universiteit

18 juni 2008
Wytze Koopal
Koopal Advies & Projecten

http://sakai-nl.blogspot.com/

http://www.koopaladvies.nl/
info@koopaladvies.nl
Agenda
• Voorstellen [5 minuten]
• Sakai in vogelvlucht [15 minuten]
• Sakai: geschiedenis en visie [15 minuten]
• Sakai in Nederland [10 minuten]
• Demonstratie, indien tijd [10 minuten]
• [pauze?]
• Sakai en de UvA [Frank Benneker; 30 minuten]
• Discussie en vragen [25 minuten]

Pas op: ik maak foto’s


De naam en zijn geschiedenis?
Sakai is (ook) de naam van
Hiroyuki Sakai van “the
Food Channel Television
program “Iron Chef”.
Hiroyuki is wereldberoemd
voor zijn fusiekoken en
zijn mix van de franse en
de japanse keuken.

SAKAI zou kunnen staan voor


Synchronised Architecting of
Knowledge Acquisition Infrastructure
Sakai in vogelvlucht
• Community
A growing international alliance of universities, colleges and
commercial affiliates working in open partnership (..) to develop
community-source enterprise-scale software applications to enhance
collaboration, research and teaching within higher education.
• Foundation
A community-funded and community-sustaining institution fostering
innovation and a common, open approach to software development
and distribution.
• Framework, Tools and Services ( = het produkt )
The Sakai Collaboration and Learning Environment (CLE) is an
extensible service-oriented architecture for building and deploying
enterprise-scale collaboration, teaching and research tools and
services. Sakai's CLE offers interoperability, reliability and scalability in
a system that is free to acquire, use, modify and distribute.

Bron: http://bugs.sakaiproject.org/confluence/download/attachments/43394/newportbeach_20071204.ppt.zip
Sakai: als product
• CLE: Collaboration and Learning
Environment (versie 2.5 op dit moment)
• Belangrijkste kenmerken:
– Twee typen sites: coursesite of projectsite
– Ontwikkeld in Java (scalability,
performance)
– Werkt op LAMP (open source)
– Uitgebreide integratie-mogelijkheden via
webservices
– Nieuwe tools bij elke release
– Wordt grondig getest door community
– Nog wel wat Amerikaanse overblijfselen
(woordgebruik, default titel coursesite,
beoordelings-schema's, etc)
– User eXperience moet beter
– In verschillende talen
Sakai Tools
Onderwijs en leren Samenwerking
Assignments Announcements
Quiz & Tests Discussion forum
Drop Box Chat Room
Podcasting Wiki
Anti-plagiarism Schedule
Portfolio Blog
Gradebook Email Archive
Section Mgmt News/RSS Overig / management
Syllabus Profile/Roster Preferences
Section Mgmt
Polls Worksite Setup
Resources WebDAV
Site statistics
Archiving
Presence
Sakai: de visie
• Net zo goed als commerciële producten
• Educational Community license (OSI
certified): open source
• Ondersteuning open specificaties en
standaarden, bijvoorbeeld
– SCORM support
– IMS Content Packaging
– IMS Common Cartridge
• Enterprise-ready
• Swiss Army Knife
• Nieuwe tools in
elke release
• Community source: we kunnen het zelf!
Sakai: positionering
Bewegingen in de ELO wereld

Black Black
Commercial

Board Board

eo y
+

ut
ak str
WebCT

Sh du
In
WebCT
Home Grown

1995 2002 2004 2007


Sakai is gegroeid naar een multi
functionele omgeving

Samenwerken in
Leren en Doceren “kleine” adhoc groepen

Samenwerking met
Bodington, LAMS,
Moodle, OCW etc

Community
systems Portfolio’s,
- studenten
eScience - docenten
(OSP)
www.sakaiproject.org

• “Home of the Sakai Foundation”


• Lijst van bestuursleden
• Sakai nieuws(brieven), ook RSS
• Lijst van partners en commerciële partners
• Download laatste release
• Licentie informatie
• Ook in het Spaans
Sakai: wereldwijde community
• http://www.sakaiproject.org
• Sakai Foundation:
betalende leden
(100+ instellingen
en bedrijven)
• Foundation: 10
bestuursleden
• “Werknemers” worden
beschikbaar gesteld door
leden (totaal 150)
• Twee Sakai conferenties
per jaar
• Verspreiding: VS, UK,
Zuid-Afrika, Australië
(voornamelijk)
• Commerciële partners: Oracle, IBM,
Apple, Sun, Unisys, Stoas, Portfolio4U
Sakai worldwide - partners
• Arizona State University
• Australian National University
• Boston University School of Management
• Columbia University  University College Dublin
• Florida State University  University of Arizona
• Georgia Tech  University of Auckland
• Harvard University  University of Cambridge
• Indiana University  Virginia Tech
• UC- Berkeley  And many more
• Luebeck University of Applied Sciences
• Lancaster University
• MIT
• University of Stockholm
• Nagoya University
• New York University
• Northwestern University
• Ohio State University
• University of Limerick
• University of Melbourne
• University of Michigan
• Universidad Politecnica de Valencia
Sakai Foundation anno 2008
• Is een non-profit organisatie met als primaire doel , het
ondersteunen van, reclame maken voor, het
onderhouden van Sakai.

• De eerste “foundation board” was de Sakai project


board. Open kandidaatstelling en verkiezingen van de
terugtredende Sakai board leden.

• Jaarlijks budget van $1M, opgebracht door de leden


– Ongeveer 8-10 stafleden betaald door de
Foundation, belangrijkste taken: communicatie en
coördinatie
Sakai is 100% open
– Organisatie van twee conferenties per jaar source en een open
community.
• Lidmaatschap is $10,000 per jaar voor onderwijs
instellingen, non-profit, of commerciële partners. Voor Lidmaatschap
instellingen met minder dan 3000 studenten is bijdrage is 100% optioneel
$5000. (voor minimaal 3 jaar)
Paying for Sakai
(optional) Companies can join
Many options, all optional... and support the Sakai
Foundation.

Sakai
Foundation Companies
(optional) Join the Sakai Software
Sakai Foundation

YOU (optional) Buy


(The School or services/support from Sakai
Company) Commercial Affiliate (s).

(optional) Download
Sakai software for
free
Waarom samenwerken ?
De essentie van Community Source

 Economische voordelen
 Open source past bij de academische cultuur
 Kerncompetentie is onderwijs dus ……………
 Onafhankelijkheid
 Flexibiliteit
 Kwaliteit
Recente ontwikkelingen
• Deelname Google summer of code, samen met Moodle
• Audio/video conference: integratie-mogelijkheden met
Wimba, Elluminate, Adobe Connect of Agora (open source
alternatief)
• Plagiaatdetectie (generieke service, die nu werkt met
TurnitIn, maar kan geschikt gemaakt worden voor
bijvoorbeeld Ephorus)
• Sterk verbeterde Assignments tool
• Sterk verbeterde Toets-tool
• Integratie LAMS (Learning Activity Management System)
Toekomstige ontwikkelingen
• UX Initiative (verbeteringen en uniformering van
gebruikerservaring in Sakai)
• My Sakai (widgets op Vista desktop, in iGoogle etc)
• Integratie Peoplesoft Campus Solutions (Sakora project)
gebaseerd op IMS Enterprise Service v2 specificatie
• CalDav verbeteringen
• Solo (offline Sakai)
Sakai in NL
• Virtual community, gestart in Juli
2006 (facilitering door
SURFfoundation)
• Activiteiten: communicatie,
communicatie, ervaring(en)
uitwisselen, NL items binnen
wereldwijde Sakai community op
agenda zetten
• Middelen en methoden: website &
weblog, bijeenkomsten,
presentaties (ook in andere
netwerken dan HO)
• Doel: Sakai als serieus alternatief
op agenda krijgen in Nederland (als
product, als visie)
Sakai in NL
• Serieus in overweging/gebruik bij:
– Universiteit van Amsterdam
– Hotelschool Den Haag
– Hogeschool Leiden
– Saxion Hogescholen,
– Leidse OnderwijsInstellingen (LOI)
– Elsevier Opleidingen
– Academia Vitae
– ROC Gilde, Alfa College, Mondriaan
Onderwijsgroep en meer ROC's...
• Op radar bij:
– Vrije Universiteit, Erasmus Universiteit, 3TU,
ITC etc
• Gebruikersgroep inmiddels geheel onafhankelijk
van SURF
• Commerciële partners in Nederland: Stoas, Omix,
Portfolio4U, A New Spring, Edia, Oracle
Sakai: over de grenzen van de ELO
• Er wordt hard gewerkt aan de ‘grenzen’ van Sakai.
Voorbeelden:
– Sakai is ontworpen met interoperabiliteit als één van de
uitgangspunten
– Keuzemogelijkheden voor verschillende tools in het
framework (bijv Discussieforum, Text editor,
videoconferencing)
– Academic Enterprise Initiative (Oracle): integratie met
PeopleSoft Campus Solutions
– Course Management API (groepsindeling vanuit SIS
overerven etc etc)
– Sakai is SOA by design: elke volwassen tool beschikt
over 1 of meerdere webservices
– Sakai als collaboratory-omgeving
– Zie ook http://www.utwente.nl/elo/cbus_rapporten
Waarom voor Sakai kiezen? - 1
Sakai biedt de basisfuncties die men van een ELO en een
samenwerkingsomgeving mag verwachten.

De Sakai Suite is zeker bruikbaar in een Nederlandse onderwijsomgeving.


Sakai biedt uitgebreide mogelijkheden voor lokalisatie en
internationalisering van de gebruikersomgeving.

De aantrekkelijkheid van Sakai is de visie dat het in


gemeenschappelijkheid ontwikkelen van een “e-learning &
collaboration” omgeving een enorm potentieel aan “resources”
aanboort en het feit dat het HO een directe invloed heeft op de richting
en kwaliteit van de diverse producten die uit het Sakai organisatie
voortkomen.
Waarom voor Sakai kiezen? - 2

• Als je samen wilt en kunt werken met


andere instellingen (wereldwijd)
• Als je de “beschikking hebt” over software-
ontwikkelaars, geschoold in Java
• Als je ‘gelooft’ in community source
• Als je ‘open standaarden’ essentiëel vindt
• Als je eigen functionaliteiten wilt behouden /
incorporeren
• Als je… [niet geloofd in vendor lockin]
Demonstraties [indien tijd]
• http://www.sakaisandbox.com/

'Homepage'
Discussie
Announcements
Email Archive
En nu over naar Frank Benneker

• Universiteit van Amsterdam


Discussie en vragen

Licentie: Naamsvermelding 3.0 Nederland (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/)


Aanbevolen kijk- en leesvoer

• Sakai overview video (Korcuska, Exec. Director):


http://www.youtube.com/watch?v=TjIXGFQJ4SI
• JISC: Sustainability model of Sakai
http://www.oss-watch.ac.uk/resources/cs-sakai.xml
• Community Source model. Brad Wheeler (vml lid Sakai
Board):
http://connect.educause.edu/library/abstract/OpenSource2010Reflec/40682
• Open Source Software and the User Experience in Higher
Education. Mara Hancock (Sakai Board):
http://blog.worldcampus.psu.edu/index.php/2007/07/11/open-source-software-and-the-user-experience-in-higher-education

• www.sakaiproject.org