HIDUP BERMASYARAKAT

Bahagian A [20 markah] Pilih jawapan yang paling tepat.

1 A B C D 2

Semua di bawah adalah tanggungjawab anda sebagai murid, kecuali anda menghargai guru dan komitmen mereka. membantu pasukan bola sepak sekolah memenangi kejuaraan di daerah anda. mencerita keburukan guru. mengetahui sejarah dan hala tuju sekolah anda.

6

Pernyataan di bawah adalah mengenai Perlu memakai tanda nama dan lencana sekolah Mesti berada di sekolah sebelum jam 7.30 pagi visi sekolah. misi sekolah. tatacara sekolah. peraturan sekolah. Apakah tanggungjawab seorang guru Hal Ehwal Murid (HEM) dalam sesebuah sekolah? Mengekalkan disiplin di kalangan murid. Menjaga keselamatan sekolah. Menguatkuasakan peraturan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. I, II dan III II, III dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV Setiap pelajar bertanggungjawab untuk menjaga______________sekolah. kebersihan imej sejarah halaman A B C D I dan II I dan III I dan IV II dan III

• •
A B C D 7

sekolah adalah mengenai perkembangan sekolah sejak ditubuhkan. A Warisan B Khazanah C Riwayat D Sejarah 3 A B C D 4. Mengapakah peraturan penting untuk sesebuah sekolah? Supaya peristiwa yang tidak diingini berlaku Supaya pelajar tidak nakal Supaya pelajar dapat mendisiplinkan diri Supaya guru dapat mengajar tanpa gangguan Sekolah ialah tempat di mana semua pelajar belajar berdikari. meluaskan pengetahuan. belajar berkerjasama. belajar mementingkan diri. I dan II III dan IV I, II dan III I, II, III dan IV Lima blok bangunan empat tingkat, sebuah padang yang luas, kantin yang bersih dan ceria serta perpustakaan yang dipenuhi dengan beraneka jenis buku ilmiah. Aspek yang diterangkan berkaitan dengan keadaan fizikal dan infrastruktur sekolah. pelan dan lokasi sekolah. sejarah penubuhan sekolah. jumlah guru, staf sokongan dan pelajar.

I II III IV
A B C D 5

I II III IV V
A B C D 8

I II III
IV

A B C D

9

Perkataan yang terdapat pada lencana sekolah dipanggil

A moto. C visi.

B slogan. D misi.

10

I II III IV
A B C D

sekolah perlu diutamakan agar pelajar dapat belajar dalam suasana yang menenangkan fikiran. Keceriaan Kebersihan Keselamatan Kesunyian I, II dan III I, II dan IV II, III dan IV I, II, III dan IV

14

• Memenangi Piala Pusingan Bolasepak Tun Ali Bawah 16 Tahun • Menjuarai Piala Tun Fatimah dalam pertandingan perbahasan

Pada pendapat anda, penyataan di atas dapat A mengharumkan nama sekolah. B melahirkan ahli sukan yang berbakat. C menaikkan nama guru-guru yang terlibat. D pengesahan dari Pejabat Pendidikan Daerah. 15 Berikut adalah tanggungjawab seorang murid kepada sekolah dan guru mereka, kecuali A memberi surat sebab jika tidak hadir ke sekolah. B meminta kebenaran jika hendak ke tandas. C menampar kawan anda jika dia mengganggu semasa anda belajar. D mengawasi kelas semasa ketiadaan guru. 16 Manakah antara pernyataan di bawah yang menunjukkan semangat berpasukan? A Mendapat tempat pertama dalam kelas. B Menjadi pelajar terbaik di sekolah. C Memenangi acara 4 X 100 meter berpasukan antara sekolah. D Memenangi acara 100 meter. 17 Sekolah yang mempunyai budaya penyayang akan I mengadakan kempen sekolah penyayang.

11 Semangat berpasukan bererti

A B C

bermain dalam satu pasukan sahaja. belajar dalam satu pasukan. menjayakan sesuatu aktiviti sekolah dengan bekerja dalam kumpulan. D. mencari pasukan yang sesuai untuk menyiapkan kerja rumah kita. 12 A B C D Sukan Tahunan , Majlis Penyampaian Hadiah . Pesta Ria Acara-acara di atas dapat mendedahkan bakat murid-murid. meningkatkan imej sekolah. menambahkan perbendaharaan sekolah. menyatupadukan para guru.

13 Apabila sesuatu acara sukan melibatkan pasukan sekolah anda, anda perlu memberi sokongan moral supaya A pemain-pemain mendapat ransangan dan lebih bersemangat. B penyokong mendapat ransangan dan lebih bersemangat. C pemain-pemain tersebut tidak kalah. D nama dan imej sekolah anda meningkat.

II III IV
A B C D

aktif dalam aktiviti ko-kurikulum sekolah. menganjurkan program hati ke hati. menyediakan tabung kebajikan pelajar dan guru. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

18 Ciri sahsiah dan sikap yang positif termasuklah

20 Sekiranya sekolah kamu menjadi johan dalam Pertandingan 3K peringkat ke-bangsaan, ini menunjukkan sekolah kamu mementingkan I kesetiaan.

I II III
IV A B C D

berdegil dalam pendirian. berdisiplin dalam tingkah laku. menghormati dan mematuhi peraturan sekolah. menghargai sumbangan dan tunjuk ajar guru. I, II dan III I, II dan IV II, III dan IV I, III dan IV

II III IV
A B C D

kebersihan. keceriaan. keselamatan. I, II dan III I, III dan IV I, II dan IV II, III dan IV

19 Apakah faedah menyertai sukan tahunan sekolah? I Dapat memenangi pingat

II III IV

Dapat menunjukkan potensi diri Dapat berlagak pada kawan Dapat mendisiplinkan diri

Bahagian B [10 markah]

1 Sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu, berdisiplin, berkenalan dengan kawan dan belajar pelbagai kemahiran yang akan diguna pakai dalam kehidupan sebenar. (a) Jelaskan faedah yang kamu peroleh hasil daripada aktiviti berikut: (i) Pembelajaran di kelas

(ii) Penglihatan dalam aktiviti ko-kurikulum

(b) Berikan satu contoh projek yang dapat mewujudkan budaya sekolah yang berikut: (i) Budaya sekolah penyayang

(ii) Budaya sekolah dalam taman

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful