You are on page 1of 2

SEMINAR

SUBOTA, 24.07.2010.
“ DUHOVNE OBNOVE “ NEDJELJA U
Bogoslužje započinje u 10:00 sati
18,00 SATI,
10:20 sati Subotnja škola
TEMA : “BIBLIJSKE PRIČE” Broj
11:20 sati Propovijed
Marko Đidara 24.07.2010. 398
Tim za duhovnu potporu u 19,30 sati Stigao je novi broj “ZNACI VREMENA” i
Popodnevno bogoslužje u 20:00 sati nova knjiga “MOŽEMO LI JOŠ UVIJEK
VJEROVATI BIBLIJI”
Zalazak sunca u 20:21 sati Nova povjerenica za literaturu je
GORDANA BALAŠEVIĆ
NEDJELJA, 25.07.2010.
SEMINAR “DUHOVNE OBNOVE”
KLUB
u 18,00 sati Srdačna PRIJATELJA
dobrodošlica BIBLIJE
SRIJEDA, 28.07.2010. svim gostima!
Klub prijatelja Biblije u 17:30 sati
Organizirano čitanje
UČITELJSKI SAT u 19:00 sati Biblije
MOLITVENI
PLAVI SRIJEDOM
PETAK, 30.07.2010. TELEFON!!! u 17:30 sati
MOLITVENI SAT u 20:00
i dalje u isto vrijeme svakog petka Za sve koji su DOBRO DOŠLI !
u potrebi
DEŽURNI 200 - 897
SAMARIĆANI Za više informacija, obratite se
Dragica Ivanović sestri Anici Vukušić
Vukica Vučković Osijek, Zagrebačka 19
Dušobrižnik Draga braćo i seste !!!
Nikola Dežić , pastor-svećenik,
osječko-vukovarski Molimo da prilikom ulas-
“ .., jer ono nije Židov, koji je izvana Židov, niti
ZALAZAK SUNCA
idućeg petka
tel: 207 800
ka u Molitveni dom is- je obrezanje koje je izvana na tijelu, nego je ono
mob. 091/555 8060
e-mail nikola.dezic@bj.t- ključite mobilne aparate, Židov koji je iznutra i obrezanje srca duhom... ! “
u 20:13 com.hr kako ne biste ometali
Starješina Ivan Kovačević Bogoslužje !!! Rimljanima 2;28-29.
mob. 091/ 551 07 01
tel: 208-208
Glasilo uredila: Biserka Drventić 099 212 7098
PAVLOVO PISMO
se odaju požudama nego da se predaju Bogu za
Poslanicu Rimljanima Pavao piše Crkvi u Ri- oružje pravednosti jer žive u milosti (6,12-13).
mu. Želja mu je da ju posjeti pa prethodno ša- Tako se vidi čovjekova nutarnja napetost, želja da
lje svoju poslanicu po Febi. Pavao nije osnova- se živi po Duhu te zakonitosti tijela koje odvraćaju
o Crkvu u Rimu, pa se u uvodu poslanice od te želje (7,14-25). Nadalje se govori o Božjoj • Kao crkvu, Bog nas poziva da se mo-
predstavlja kao »sluga Krista Isusa, pozvan za vjernosti svome obećanju Židovima (9,6-13) una- limo jedni za druge, stoga u nared-
apostola, odlučen za evanñelje Božje…« (Rim toč njihovoj nevjeri (9,25-11,24) zbog koje se Bog
smilovao svima poganima (11,30-32). Na kraju će nom tjednu imajmo u svojim molit-
1,1). Na kraju uvoda spominje glavnu temu
se Božje obećanje ipak ostvariti Izraelovim obraće- vama: Miru Cesar, Ružu Peršić,Miru
poslanice, spasenje i život od vjere svakom
koji vjeruje, Židovu i Grku (Rim njem (11,25-29). Šmider, Ljubicu Miljuš , kao i ostale
1,16s).Odmah po uvodu nastupa oštar govor o koji su u potrebi.
gnjevu Božjem na svaku bezbožnost i neprave-
SUZANA MILJEVIĆ i MIHAJLO KIŠ
dnost ljudi (Rim 1,18). Bez obzira bio to poga- • Posebnu molitvu molimo za brata
nin koji ne poznaje Zakon ili Židov koji počiva Zaspali su u Gospodinu.
na Zakonu i diči se Bogom (2,12.17) te unatoč Pošli su na počinak i odmor od ovozemalj- FREDERIKA MILLER, i sestricu ZDEN-
obrezanju (2,25-29) svi su grešni (3,9-20). Iz- skog života. Usnuli su i više ne osjećaju ni KU ŠULC koji se bore za život !
laz je iz stanja grijeha »pravednost Božja po bol, ni tugu, ni žalost, ni starost. Oglašava-
vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeru- njem sedme trube na Nebesima stići će
ju.« (3,22). A ta se pravednost očitovala izvan Vlasnik i Spasitelj Isus, kojemu će biti pre- MOLITVENA SKUPINA
Zakona (3,21). Ovime se došlo do središnjeg dani ključevi vlasti zemaljskih i nastat će
pojma poslanice – vjere. U poslanici je nagla- pravedna vladavina i država. Tada će Su- Sastaje se
šeno opravdanje, spasenje i život pomoću vje- zana i Mihajlo ustati, na njihovu i našu ra- • svake nedjelje u 16:30 sati
re, ali to ne isključuje djela općenito. Naime, dost i na radost čovječanstva i bit će im po (učiteljska sala) Dobro došli!
isključuje djela Zakona (3,28), ali uključuje vjeri njihovoj!!!
djela po (ili u) vjeri o čemu svjedoči Abraha-
mov primjer (Rim 4). Opravdanje je potrebno
jer Adamovim grijehom uñe smrt u svijet i u
čovjeka (5,12.15). Opravdanje je dar za sve, Uobičajeni petominutni sastanak ñakona
dakle i bezbožnike koji je stigao smrću Isusa Nakon Bogoslužja
Krista (5,6.8.10.15). Prije Kristovog uskrsnuća
grijeh je kraljevao smrću (5,21), a nakon uskrs-
nuća smrt više ne vlada njime (6,9). Tako je
“Neka
moguće da vjernici, evanñelja Božjeg unapri-
jed obećanog u Pismima svetim o Sinu njego-
Sastanak Tima za duhovnu potporu cvjeta
danas u 19,30 sati
vu, potomku Davidovu (1,1-3), žive tako da ne
vlada više grijeh u smrtnome tijelu njihovu , te Slavonija”
se odaju požudama nego da se predaju Bogu za