20

,," .....

. ..

. .

',', .:.:

. . . .

. .

o

.

.

. .

.

Ca Ie

d e······· r·····:·

.. .... " ,,' .

I . I

.. .

.

. . .

Jan u a r y 2010

'U:Art is ,oontemplation. It "s '~he' pleasure: of the mi nd which searches i nt,o na:mlr'e 2IllUldi Mliich th!en! divines, title sp,irtit Q,f vmiich

Natur,e her,self' is aJn imated,~!

Sundav ... ···Uj·

3

10

17

Monday

4

,

11

18'

, ,

, '

, "

Tuesday

Guru GOlIfoo SllJ:igh Ja,yanti

5

12

19

W"'<:!id' nesd '!II\_,!' .·· .. 6.:·· ~j.: .. u:.1·

6

,

13

20

Thursday

7

,

14

21

Fri d, g\j

.···u:.!'

New'iear

8

,

15

22

1

Saturday

2

,

9

16'

, ,'/

23

24 2 5 26 2 7 28 29 3 0
, " '
31 I , , ' , TIlail1usarn

8

9

3

4

5

6

.

7

.

1

2

.

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Mitad un Nabj

Hali

21 22 23 24 25 26 27

28·":'

,", .

~'Pmcra$~~mtilOm1 is, the ~lrt o,f kee,~rng up' with yesterday.!" - Don IM~nqiu is

-till

\ -

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Fri day Saturday
.. . ' ..... ' '~ .. ' . "., .: .. :.. ':'. ':.,: ... :.' "./
1 2 3 4 5 6
.
.
7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
.
.
.
'UQla~i J' Cheti Cha~d
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20
. . ...
.
Ram~mi
2 1 2 2 2 3 24 2 5 26 2 7
.
.
. . .
.
Ham..Jman Javanli
28 29 3 0 3 1
.' .
. . . 2

3

,

Sundav

.. . ... u)"

Tuesday

Thursday

Monday

W, 'ed nesd '!II\_,!' ·.· .. 6.:·· ~j.: .. u:.1·

1

Saturday

Easter

4 5 6 7 8 9 1 0
,
,
,
Bi3is~fi'liJ!Tam~ new lBengali New Year I
year' 80hag mhu.
Dr.B,.RAmlbedka[Ps
1 1 1 2 1 3 BirtIlday 1 4 1 5 1 6 1 7
, 1 8 1 9 20 2 1 2 2 2 3 24
" , "
" ,
, , 25

26"

: ..

27

28

29

30

j lit is not a di~grat:e to faiL Fai ling is one of

.JI... .....L ld"

me ,~rea.test arts In me wor ,I.

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Fri day Saturday
.. . ' ..... ' '~ .. ' ', ..... : .. : ... : .. ':.,: ... :.' " .. :'
May IJav
1
2 3 4 5 6 7 8
,
.
.
.
.
9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
.
.
.
Atsh~Trmya
1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 2 2
.
.
. .
B!l.iIddhiSl Pu[nirn a I
VIDsa~t1j
2 3 24 2 5 26 2 7 28 29
. ,.,
,
. . " "' ..
30 I 31 J ,
.' .
. ' W"·<:!id· nesd "ZI\] .·· .. 6.:·· ~j.: .. u:.1·

I . I . I

Th ursday Fri day Saturday

13 14 15 16 17

18"

..

19'

.., .....

Sunday Mondcr~1 Tuesday

1 2 3 4 5

Si3vim PooJi!!

6 7

8

.

9 10 11 12

20 2 1 2 2 2 3 24 2 5 26
..
. . 27 28 29 30

J u l Y 2010

Sundav ... ···Uj·

4

11

12

5

13

Tuesday

6

,

~'Vi' ' .... L, tof I" hat i '" "Jbl ' h ~"

, mon IS uf art, 0, ,seeilng 'WI at IS 1llV'liSI ' e tOI lot ers,

W"'<:!id' nesd "ZIU .·· .. 6.:·· ~j.: .. u:.1·

7

,

14

1 8 1 9 20 2 1 2 2 2 3 24
" , "
" ,
, ,
Guru PlIJlliiml3l, l
Asadha, PUJmirni:i
2 5 26 2 7 28 29 3 0 3 1
: .. ,
,
, Thursday

15

1

8

,

Fri day

2

,

16'

"

, "

.~

9

,_ Jonathan Swift

Saturday

3

,

10

17

j'Clreativity is,aUlowi ng yourself' to lJnaJke Imistakes.

Art is Iknowing which ones, to keep:~

-Seott Adams

15

16'

"

, "

17

18"

, "

19

20

21

Sundav ... ···Uj·

Tuesday VVednesday

Friday

Monday

Thursday

Saturday

1 2 3 4 5 6 7
,
,
, 8

,

9

10 11

12

13

14

Onam

2 2 2 3 24 2 5 26 2 7 28
,
, ,
, ,
, , 29

30

31

5 e pte m be r 2010

Life is the art of drawin,g sLlffidemt conclusions from insufficient premises","]

Sundav ... ···Uj·

Monday

Tuesday

W"'<:!id" nesd "ZIU .·· .. 6.:·· ~j.: .. u:.1·

3

Thursday IKrishnna. Jimmashliffi i

Fri day

Saturday

Ram za nl

9

.

10

1

4

1 9 20 2 1 2 2 2 3 24 2 5
.
.
. 12

26·······

. .

.'

5

13

27:

. .

6

7

.

14

28······

. . .

8

15

29'"

..

. . I •• '

2

VishwiJi[anma, IPll.Jja

16

17

30·······

. ..

11

18

2

Sundav ... ···Uj·

Tuesday

Thursday

1

Saturday Gandhi Jayanti

Monday

W"'<:!id' nesd "ZIU .·· .. 6.:·· ~j.: .. u:.1·

Fri day

3 4 5 6 7 8 9
,
,
,
D uDga Puja begjIDls NaJI{aratr~ ends I
Aj!lha Pooja
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
,
VijayaJ Dalshamj lakshrni' Pula 17

18'

, ,

, '

, "

19

20

21

22' ,

, , '

23

24 2 5 26 2 7 28 29 3 0
, " '
31 I , , ' ,
, November 2010

_ _ __ ---or- - =--- _ - _ --,,_-- - ~ """" - __

Sundav ... ···Uj·

Monday IK@nnada Rajyulsava

1

Tuesday

2

.

W· ·<:!;.,..,Ino",.,..,I'5!I\·· ..... 6U 6,jUU:~i

D:hanteratS

3

!Ej Ji. ....... , • t:' • L d lilu b d JlU

t"!iJj( IS never '~~I'lIIISIDle.· t en It' a ·an onea

Thursday

4

- Ilea nardQ' da Vinci

Fri d· '5!I\_t

.···u:.!'

DMa]~

5

Saturday

6

.

7

8

.

9

10

11

12

13

14

15

16'

.. '/

Batmid

17

18

19'

••

. . ,"

20·· r ·····

....

2 1 2 2 2 3 24 2 5 26 2 7
.
.
. . .
. 28······

.' . .

29·······

. .

30

Dec em be r 2010

Sundav ... ···Uj·

12

5

13

6

Tuesday

7

.

14

j CArt 'washes away from me soul the dust of everyday life:'

3

1

Fri day

W···<:!i·.,..,In.::::."'.,..,I"ZIU ..... 6U ~jUU:.1·

Saturday

8

15

Thursday

2

9 10

16 17

4

11

18

1 9 20 2 1 2 2 2 3 24 2 5
.
.
. 26·······

. .

.'

27:

. '

28······

. . .

29'"

..

.. I •• '

30·······

. ..

31

Ohnstmas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful