VISITA LES OB

Passeig i ara mera part del at en la pri e la vorera ja s’ha finalitz iem l’empedrat en granit d rimeres El trencadís nord · Les p on tram · Inic mencem el seg l formigonat en la vorera llier. co a e er Va nord · Continu estan col.locades en el carr ja instal.lacions

R

VANC URÀS COM A ES I VE

EN!!

El nou Passeig de les Germanies

Núm. 021 Setmana del 26 de juliol a l’1 d’agost de 2010

El nou Passeig de les Germanies

OBERT PER OBRES: ANTONI GOMAR INFORMA ALS COMERCIANTS DEL RAVAL

Foto: Antoni Gomar visitant els comerços del carrer Vallier.

Ja abans del començament de l’obra, Antoni Gomar ha anat informant al veïnat del carrer Vallier i Pellers de l’obra que anava a portar-se a terme, informant-los de que es farien coincidir les dates de finalització amb les dates d’inauguració del Passeig. A més a més, l’Alcalde de Barri del Raval va informar als comerciants sobre la campanya “Obert per obres” d’ajuda als comerciants dels carrers afectats per les obres.

PARKING

GRATIS

La campanya de suport al comerç “Obert per obres”, a més de destacar la qualitat del comerç, fomentarà l’ús gratuït del pàrquing per als clients que realitzen les seues compres en els comerços del Centre Històric i el Raval-Prado.

2

www.facebook.com/passeig

tò is H re nt ad Pr lva a
P
G KIN ÏT R PÀ ATUs r e GRalitzamlpres re o
al es c teu

P

· Parking Gratuït al realitzar les teues compres. · Proximitat. · Compromís de Qualitat. · Finançament a la teua mida. · Atenció Personalitzada. · Sense lletra menuda.

tò is H re nt
C
Mira com avancen les obres a

stò Hi tre en

El nou Passeig de les Germanies

El nou passeig en imatges

4

www.facebook.com/passeig

El nou Passeig de les Germanies

CALÇADA SUD: ELS TREBALLS AVANCEN A BON RITME

Foto: Col·locació de basalt.

Des de que vam començar els empedradors, encara no havíem pogut observar correctament com avançava la seua feina. Els troços que han anat fent per separat ja estan units els uns amb els altres i el dibuix del passeig que apareix a l’infografia ja comença a plasmar-se. Des del carrer de Baix fins el carrer de Sant Vicent Ferrer, ja està practicament tot col·locat i junt a la imatge del trencadís ja podem observar l’amplitut del nostre futur Passeig.

Foto: Col·locació del basalt al carrer de Baix

6

www.facebook.com/passeig

El nou Passeig de les Germanies

www.facebook.com/passeig

El nou Passeig de les Germanies

DES DE SANT FRANCESC DE BORJA FINS A MESTRE GINER: JA ESTÀ FORMIGONAT

Foto: Formigonat de la vorera nord. Des de Sant Francesc de Borja fins a Mestre Giner.

La nostra prioritat en aquesta secció de vorera ha sigut que els menuts comerços puguen disposar el més ràpidament de la seua vorera per a que els compradors puguen circular per la mateixa. Les previsions de no disposar de vorera eren d’unes tres setmanes, i a moments d’ara, ja està formigonat, a més de que començarem en l’empedrat esta mateixa setmana.

Foto: Mallàs i formigonat de la calçada nord.

8

www.facebook.com/passeig

El nou Passeig de les Germanies

CENTRE PASSEIG: PRIMERA PART DEL
TRENCADÍS FINALITZAT. CONTINUEM TREBALLANT

Foto: Treballs del trencadís al llarg de la setmana

La primera part del trencadís del passeig es va finalitzar de col·locar la setmana passada. En aquest moments s’estan tapant les juntes del mateix, per això es veu que estan pintant·lo d’un material grisós, que després es netejarà per donar lloc als colors del mallat. Esta setmana començarem també un altre tram part del passeig.

ALTRES FEINES: Formigonat de lavorera
Les previsions que us vam anunciar van endavant. Durant la setmana passada vam estar treballant intensament en la vorera nord, des de Sant Francesc de Borja a Mestre Giner. A la imatge contemplem la col·locació de la sorra per al posterior formigonat.
Foto:Col·locació de sorra per al posterior formigonat.

www.facebook.com/passeig 9

El nou Passeig de les Germanies

CARRER DE VALLIER: LES INSTAL.LACIONS CONTINUEN
Després d’haver començat la demolició de la primera part de la vorera del carrer Vallier (núms. imparells), hem començat a col·locar tots els serveis com són iberdrola, telèfon, enllumenat públic, serveis varis i aigua potable. La majoria dels serveis ja estan col·locats i molts d’ells formigonats fins la plaça de Sant Josep. Ara continuen els treballs carrer cap a dalt, fent el mateix que en la primera secció. Preguem la vostra col·laboració per a que qui tinga propietats en esta part de la vorera ens informe de la localització de la seua canalització de pluvials per posar-nos en contacte, ja que anem a centralitzar-les totes a la canonada de pluvials. La sequia, que tantes humitats produïa, ja està siguent substituïda per noves intal·lacions.

Foto: Preparació de canonades en VAllier.

10 w w w . f a c e b o o k . c o m / p a s s e i g

El nou Passeig de les Germanies

El nou passeig en imatges

w w w . f a c e b o o k . c o m / p a s s e i g 11

El nou Passeig de les Germanies

Formes per a que pugues rebre informació de les obres:
germanies@iniciativespubliques.com http:\\germanies.iniciativespubliques.com http:\\facebook.iniciativespubliques.com

En internet:

telèfon: 615 149 997 en les nostres oficines: C/ Puríssima, 7 - Baix 09.00h a 13.30h i 17.00 a 20.00h
A causa de les contínues eixides de l’oficina per a realitzar l’atenció personalitzada dels ciutadans, es recomana telefonar abans per a poder contactar amb la mediadora social de les obres.

12 w w w . f a c e b o o k . c o m / p a s s e i g

El nou Passeig de les Germanies

Del 26 de juliol al 1 d’agost de 2010
Tr am cent r al del passeig
Des de Rausell a Vallier: col·locació del trencadís. Començament en la

PREVISIÓ D’OBRES SETMANA

Fr anja sud. núms. imparel ls

Col·locació de la calçada en material de basalt i granit. Continuació de la realització dels encreuaments de Sant Francesc de Borja, Major i Duc Alfons “El Vell”

Fr anja nord. núms. parel ls

Alt res

Des de Mestre Giner a Duc Alfons “El Vell”: Col·locació de la canaleta i posterior formigonat de la vorera.

En front del teatre Serrano: Demolició de la vorera per començar a fer l’enllaç de l’aigua potable. Col·locació dels serveis d’aigua potable i enllumenat públic. A finals de setmana i principis de la següent: formigonat de la vorera.

Car rer Val lier

Foto: Neteja de la demolició de Vallier

LA REVISTA SENCERA TÉ MÉS FULLES. SI LA VOLS REBRE (EN FORMAT PDF) ENVIA UN E-MAIL A : germanies@iniciativespubliques.com

w w w . f a c e b o o k . c o m / p a s s e i g 13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful