LAPORAN PEMERIKSAAN HARIAN KANTIN

TARIK H: HARI : MAS A: TIDA K ULASAN / TINDAKAN

BIL 1

PERKARA Pengendali makanan bersih, sihat dan berpakaian sesuai – memakai sarung tangan, penutup kepala, apron dan kasut yang sesuai. Amalan pengendalian makanan – mencuci tangan, tidak menyentuh makanan dengan tangan. Bahan mentah bersih dan selamat – segar dan berkualiti. Makanan bermasak – terasing daripada bahan mentah, keadaan bertutup. Bekalan air – bersih dan mencukupi, bekas air bertutup. Penstoran makanan – bersih dan tersusun. Peti sejuk – makanan disimpan berasingan. Peralatan dan perkakas – bersih, mudah dan kalis air. Tandas dan sinki cuci tangan – mempunyai sabun cecair. Tong sampah – berplastik dan bertutup. Kawalan serangga dan haiwan – tiada makhluk perosak dan haiwan peliharaan. Lantai, dinding dan siling – bersih Perparitan – diselenggara dan dibersihkan Sikap pelajar – tertib semasa makan, beratur dan meletakkan perkakas di dalam bekas yang sepatutnya

YA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dilaporkan oleh,

Disahkan oleh,

…………………………………………………… (……………………………………………………)

……………………………………… …………… (………………………………………

……………)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful