INSTITUSI KELUARGA PENENTU KEMAJUAN MALAYSIA PADA ABAD KE-21 OLEH: NUR NADIA BT RAZALI PPISMP KS/BI/BM SEM 3

INSTITUSI KELUARGA PENENTU KEMAJUAN MALAYSIA PADA ABAD KEKE-21

TAKRIF KELUARGA Coleman dan Cressey manusia melalui perkahwinan, keturunan, atau pengambilan anak angkat yang hidup bersama dalam seisi rumah. Kamus Dewan
-seisi rumah tangga yang terdiri daripada suami dan
-sekumpulan

isteri sahaja atau beserta anak-anak.

Mahmood (1997)
- satu

unit sosial yang terdiri daripada bapa, ibu, dan anak serta wujudnya satu pertalian hidup tertentu dalam kelompok sosial berkenaan. Perspektif Islam

-merangkumi

ibu bapa dan anak-anak, datuk, nenek, cucu-cicit, adik-beradik dan saudara-mara.

PERANAN IBU BAPA
i. Memberi didikan agama beri kefahaman tentang agama bentuk peribadi mulia dapatkan semaikan disiplin yang tinggi beri kesedaran melahirkan insan yang cemerlang

ii. Meluangkan masa bersama anak-anak

melakukan aktiviti bersama dapat berkongsi pengalaman eratkan hubungan kasih sayang anak-anak mendapat perhatian beri bimbingan

iii.

Mengambil berat tentang anak-anak menjaga keperluan asas anak-anak ambil tahu tentang aktiviti harian mereka menasihati dan menegur kesalahan mereka menjadi lebih mesra dengan anak-anak

iv.

Kenalpasti potensi anak-anak agar dapat digilap baiki kelemahan galakan harus diberi supaya anak tidak bersikap rendah diri kerana menyedari kelebihan diri

KESAN DIDIKAN
Berakhlak mulia Seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek

Komited dan berdaya saing

Mempunyai jati diri

Dapat memberi sumbangan untuk kemajuan negara

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.