‫אזצר מםעזת‬

‫ק ו ב ץ‬
‫היורים של נוסעים יהודים בארץ ישראל‬
‫וארצות אחרות‬

‫םוריא‪,‬מצרים‬

‫רשימות‬
‫עולי רגל ל ק ב ר י א ב ו ת וקדושים‬
‫‪m‬‬

‫— ‪— a‬‬

‫תק והוכנס לאעטרנט‬

‫‪ WWW.hebrewbooks.( irg‬עם מפות‪ ,‬הערות ומפתח‬

‫!‪g‬‬

‫ע״י חיים תשס״ב‬

‫נסררו ונערכו עיצ־פי כתבי־יד ונוסתאות בהוצאות שונות‬

‫מאת‬

‫יהודה דוד אייזנשטיין‬
‫יוצא יצאור עיצ־ירי ה ס ה ב ר‬

‫י‪ .‬ד‪.‬‬

‫אייזנשטיין‬

‫‪ dd>k 57‬ברא ווי‪,‬‬
‫דו‬

‫‪, j‬‬

‫^ף^ף^י‬

‫‪m‬‬

‫(‬

‫מרחשוז‬

‫תרפ״ז‬

‫‪I‬‬

‫‪m‬‬
‫‪IS‬‬

‫ה ז כ ו ת‬

‫ההדפסה‬
‫של ה ה ד פ ס ה‬
‫בידי הסתבר וברשותו‬

Ozar Massaoth
A COLLECTION
— OF —

ITINERARIES BY JEWISH TRAVELERS
— TO —

PALESTINE, SYRIA, EGYPT
and other countries

PILGRIMAGE
TO HOLY TOMBS AND

SEPULCHRES

— a —
WITH MAPS, NOTES AND INDEX

®

‫ והוכנס לאינטרנט‬pwh

wvw.J1ebrewbooks.org
‫ע״י חיים תשס״ב‬

Selected and Edited by

J. D. EISENSTEIN
Copyright
1926

All rights

Published by
m

reserved

J

D

EISENSTEIN

57 East Broadway.

New York, 1926.

‫תוכן המסעות‬

‫‪I 1‬‬
‫|‬

‫‪2‬‬

‫‪I 3‬‬
‫§‬

‫‪4‬‬

‫‪I 5‬‬
‫|‬

‫סבוב ד פתחיה מריננשפורק‬

‫‪1185—1175‬‬

‫‪46‬‬

‫ספור מסעות מ ד יעקב ב״ר נתנאל הכהן‬

‫‪1187—1180‬‬

‫‪58‬‬

‫מ ס ע דפליסטינא מ ד שמואל ב״ר שמשון‬

‫‪1210‬‬

‫‪62‬‬

‫אלה המסעות מ ד יעקב שליח רבינו יחיאל מפאדיש‪_..‬‬
‫‪6‬‬

‫‪j 7‬‬
‫|‬

‫מסעות ד בנימין מטורילא —‬

‫‪1173—1165‬‬

‫‪15‬‬

‫—‬

‫שבילי דירושלם מ ד יצחק חילו‬

‫‪I 9‬‬

‫_‪1244—1238 .‬‬
‫‪1333‬‬

‫‪71‬‬

‫‪1411‬‬

‫‪81‬‬

‫‪1435‬‬

‫^‬

‫מ כ ת ב מסע ל ד טשולם ב״ר תנחום סוואלטורה‬

‫‪1481‬‬

‫— ‪86‬‬

‫שלשה כתבי מסעות לרבי עובריה מברטנורא‬

‫‪1488‬‬

‫כ ת ב מ ס ע ל ד יצחק ז׳ אלפרא מעיר מלקא‪_...‬‬
‫‪8‬‬

‫‪65‬‬

‫אנרת מסע ל ד אליהו מעיר פירארא‬

‫\‬

‫‪10‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫מ כ ת ב מסע מחכם ויניציאני אלמוני‪.‬״‬

‫}‬

‫‪12‬‬

‫מסעות באריו ישראל מחכם אלמוני‬

‫|‬

‫‪13‬‬

‫ספור נסיעת רוד הראובני‪_...‬‬

‫_‬

‫_‬

‫‪1495‬‬

‫_‬

‫_ ‪1523—1522‬‬
‫‪1525—1522‬‬

‫•‪13‬‬

‫|‬

‫‪14‬‬

‫מ כ ת ב אליהו מעיר פיסארו‬

‫‪1564—1563‬‬

‫‪166‬‬

‫§‬

‫‪15‬‬

‫מ כ ת ב מ ס ע לבעל השל״ה ד ל מירושלם‬

‫‪1622‬‬

‫‪172‬‬

‫|‬

‫‪17‬‬

‫‪I 18‬‬

‫‪_..‬‬

‫‪124‬‬
‫‪130‬‬

‫‪I 10‬‬

‫—‬

‫—‬

‫‪106 -‬‬

‫—‬

‫אנרת הקורש— נלילות אר״דישראל מ ד גרשון ב י ר אליעזר הלוי ‪1631—1624‬‬

‫‪176‬‬

‫— ‪1642—1641‬‬

‫‪188‬‬

‫|‬

‫‪1655—1654‬‬

‫‪206‬‬

‫ן‬

‫‪1786—1785‬‬

‫‪212‬‬

‫|‬

‫‪1758—1753‬‬

‫— ‪219‬‬

‫‪I‬‬
‫ב‬

‫‪237‬‬

‫|‬

‫מסעות הקראים לא׳׳י‪:‬‬
‫״‬

‫״‬

‫״‬

‫י‬

‫שמואל בכר דוד‬

‫יעמשל—‬

‫משה ירושלמי בכר אליהו הלוי‬

‫|‬

‫‪19‬‬

‫|‬
‫‪£‬‬

‫‪20‬‬

‫מסעות רבי חיים יוסף דוד אזולאי‬

‫|‬

‫‪21‬‬

‫אהבת ציון — ספורי ארץ חנליל ל ד שמחה ב״ר יהושע‬

‫‪1774‬‬

‫משא בערב — מסעות במורוקא מ א ת שמואל רומאנילי‬

‫‪1790—1786‬‬

‫‪I 22‬‬

‫בנימין בכר אליהו‬

‫_‬

‫— ‪252‬‬

‫|‬

‫‪23‬‬

‫מ כ ת ב נסיעה ל ד אליעזר הלוי — ר׳׳ר לעווי‬

‫‪1838‬‬

‫‪283‬‬

‫ן‬

‫‪24‬‬

‫רשימת מ ס ע למרת יהודית מונטיפיורי‬

‫‪1839‬‬

‫‪299‬‬

‫עולי רנל לקברי אבות ונביאים‪ ,‬תנאים ואמוראים‪ ,‬צדיקים וקדושים‪.‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪5‬‬

‫ראש‬

‫הקדמה‬

‫— ‪1 1‬‬

‫דבר‬

‫םפורי המסעות בספרות ישראל נותנים ענין רב לחוקר ומבקר לדרוש בהם באופנים‬
‫שונים‪ ,‬הן במקצוע של תולדות הימים והמאורעות שעברו בעתות הללו על מדינות‬
‫שונות בכלל ועל אחב״י בארצות פזוריהמ בפרט‪ .‬והן במקצוע של מנהגיהם ודרכי‬
‫חייהם ועסקיהם וםוחריהם בימים ההם‪ .‬וזולת מה שקריאת םפורי המסעות מרחבת‬
‫חידיעות בגלילות חארץ‪ .‬עוד נותנת שעשוע ועונג רוחני והרחבת הלב לכל חרוצה‬
‫לעסוק בלמוד קל ונעים בזמן הפנאי והשביתה מלמודימ קשים וכבדימ‪ ,‬או לנוח מעט‬
‫מעסקיהם הפורכים את הגוף וטורדימ את הנפש‪.‬‬
‫אמנם עד עתה היו הםפורימ האלה מפוזריס בספרות ישראל וכמעט נעדרים או‬
‫נעלמים מעיני הקוראים‪ .‬וגם אלה הםצוים בידיהמ היו בדפוס גרוע מלאימ שניאות‬
‫גסות‪ .‬מלבד שהספורימ בעצמם רובם היו כתוביס בלי סגנון נכון ובלי הקפדה על חוקי‬
‫הלשון‪ ,‬ועירוב פרשיות במוקדם ומאוחר‪ ,‬אשר קלקלו את כוונת הדברים‪.‬‬
‫ו ל ק ״אוצר מסעות" הזה בא למלאות החסרון ולתקן המעוות‪ .‬ונקבצו בו כ״ד‬
‫מסעות שלמים עד סוף המאה הששית מאלף הששי )ודא תקצ״ט( מלבד נסיעות‬
‫קצרות שנזכרו בפתיחה לקמן‪.‬‬
‫הוספה‪:‬‬

‫רשימת הערימ לעולי רגל על קברי הקדושים‪.‬‬

‫פתיחה‬
‫]תכלית הנסיעה[ בעת חורבן הבית השני‪ ,‬כאשר הגלו בני ישראל מעל אדמתם ונתפזרו לארצות‬
‫שונות בכל קצוי תבל — מאז עד עתה לא אבדו תקותם לשוב לארצם הקדושה‬
‫ולחונן אח עפרות ציון וירושלים‪ ,‬ולבות שלומי אמוני ישראל יחמו לזכר ימי קדם בעת שחיו עם‬
‫ולאום מיוחד בארץ האבות‪ ,‬ותשוקה נמרצה התעוררת בקרבם תמיד לדעת שלום אתיד& בכל מקום שהם‬
‫הונים‪ .‬ולכן נמדאו כמעט בכל דור ודור אנע־ים יקרים ומגו י ינים אשר מרוב אהבתם לעמם ולארץ‬
‫אבותיהם לא תשו לסכנות תדרך ושמו ‪ arm‬בידם ללכת בדרכים עקלקלות ולעבור ימים ונהרות‬
‫במרחקי תבל כדי לחגיע למחוז חפצם‪ :‬א( לעלות ולהשתחוות בחירות ה׳ ולהשתטח על קברות אבותינו‬
‫הקדושים ולמצוא גם לנפשם קבר בארץ הקדושה‪ .‬ב( לדרוש בשלום אחיהם המפוזרים בארבע כנפות‬
‫תארץ‪ ,‬ובפרט למצוא את עקבות עשרת השכםים‪ ,‬להתבונן על מצבם ודרכם ולספר כל אלה לאתכ״י‪.‬‬
‫נ( למצוא מקום מנוהה לאחיהם הנאנקים תחת סבל משא פגעי הזמן ומצוקות תבל ותגרה הממשלות‬
‫הזדונות‪ .‬ד( למלאות עני ן נכבד ושליחות מצות אשר שמו על שכמם מוסדות צדקה או פקידי הממשלה‬
‫וכדומה‪ .‬י— מסעות שונות לארצות רחוקות כבר נעשו בזמן המשנה והגמרא כמו התנא רבי עקיבא‬
‫שהלך לערבי* לגלי* לאפריקא ולכרכי חים )אנגליא(‪ .‬וגם בימי חבינים בזמן חגאונימ זיל‪.‬‬
‫] ב ס א ה השמינית—ד׳ יצחק[ הנוסע הראשון מבני ישראל שהלך מאי רופא לארץ תמזרת‪ ,‬כנראה‪,‬‬
‫הוא ר׳ יצחק שנשלח בשנת ‪ 797‬כמלאכות כבוד ממלך הגרמנים קארל הגדול‬
‫)‪ (Charlemagne‬אל הכליף הארון אלרשיד בבגדד‪ .‬כתחלה נספח אל יתר השלוה י ם בחור מתורגמן‬
‫ולאחרונה ה י ה האחד וחמי והד שהביא תשורות ומחנות שי מועל י ‪ 1‬אל הטלך קארל שקבלוהו ברוב‬
‫הוד ויקר‪.‬‬

‫»‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪-‬התימה‬

‫!‪• • • I I • • • • • • • • l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l M l l•••II‬‬

‫] ב מ א ה התשיעית—אלדד הדני[ הנוסע הנודע אלדד הדני בן מחלי משבט דן )ערך ‪,(890—880‬‬
‫הלך לבשר בשורות ע״ד עשרת השבטים‪ ,‬ועבר ארצות רבות באםיא‬
‫ואפריקא הוא היה בן דורו של המדקדק ר׳ יהודה בן עקריש אשר ראהו בעיר תהורט במורוכןא ולמד‬
‫ממנו איזה דברים בידיעת תשפה העבריה והוא אלדד שזכה לתהלה ושבת מאת הגאון מד צמח בסודא‪,‬‬
‫שנשאל עליו מאת אנשי קירואן וממכתבי ר׳ חםדאי בן שפרוט למלך הכוזרים נראה שאלדד היה גם‬
‫בספרד הספור הקטן הזה יחלק לשלשה פרקים המדברים על שבטי ישראל שהגלו מעל אדמתם‪ ,‬ע״ד‬
‫נהר סמבטיון ובני משה השוכנים מעבר לנהר הזה ארץ מולדתו היתה באפריקא המזרחית קרוב לשפת‬
‫( ששם ישבו ארבעת השבטים דן ונפתלי גד ואשר הוא נסע‬
‫)‬
‫ים סוף והגולף של עדן‬
‫בפעם הראשונה למצרים ומשם שב לארצו בסיפור אחר אומר כי בהלכו בים נשברה האניח והים‬
‫השליך אותו לעם זר ששמו רומרום או רוםרנוס והיה שם איזה זמן עד אשר באו חיל גדול ממקום אחר‬
‫ומכרו אותו ליהודי אחר משבט יששכר‪,‬‬
‫ונשבה על ידם והביאו אותו למדינת א־צין ! )‪(Azamt‬‬
‫ועם היהודי הזה נםע דרך הים ההודי עד קצה המזרחי של הגולף הפרסי‪ ,‬ומשם הלך ביבשה דרך‬
‫ההרים‪ ,‬ומשם לברבריא וקירואן שבאפריקא הצפונית‪ .‬ואלה דבריו בסיפורו‪ :‬וכך היתזז יציאתי‬
‫מעבר לנהרי כוש‪ :‬נכנסתי אני ויהודי אחד משבט אשר בספינה קטנה לסחור עם אנשים סוהרים שבספינה‬
‫הגדולה שבאה בים לסחור ויהי בהצי הלילה וישב ה׳ רוח גדול והזק מאד ונשברה הספינה‪ ,‬וימן ה­‬
‫לוח אחד מהספינה ותפשתי אותו וגם חברי תפש בלוח והיינו עולים ויורדים בו ער שהשליך אותנו‬
‫הים אצל אומה אחת ששמה רומרנוס )אחת משבע מלכיות כוש(‪ ,‬והם כושיים שחורים בעלי קומה‬
‫ופראים בלי בגד ושמלח עליהם‪ ,‬כי כבהמות נמשלו ואוכלים בני אדם‪ .‬וכשבאנו לארצם תפשו אותנו‪,‬‬
‫וראו את תברי בריא ושמן ומעונג וישחטו אותו ויאכלוהו‪ ,‬ואנכי הייתי חולה ודל בשר ויםלו‬
‫אותי בספינה וישימו אותי בקולר )בית האסורים( עד שאשמן אבריא‪ ,‬והביאו לפני כל מאכלות‬
‫טובות אסורות ולא אכלתי וטמנתי האכילה‪ ,‬והיו שואלים אם אכלתי ואמרתי כן אכלתי‪ .‬והייתי‬
‫עמהם זמן רב עד שהשם יתברך עשה עמי נס שבאו עליהם חיל גדול ממקום אחר ושבו אותם ובזזום‬
‫והרגום ושבו אותי עמהם והיו אותם הרשעים עובדי אש ועבודתם קרובה לעבודת המולך‪ ,‬וישבתי‬
‫עמהם ארבע שנים‪ ,‬ובכל בוקר היו עושים אש גדול ויקדו וישתחוו לו‪ ,‬וביום מיוהד להם מתקבצים‬
‫אל בקעה גדולה ועושים מעשה ניאוף וזימה עד שפעם אחת הביאוני למדינת אצין שעל שפת הים‬
‫ההודי‪ ,‬וימצאני יהודי אחד סוחר משבט יששכר וקנה אותי כשלשים ושנים זהובים וחזר עמי לארצו‬
‫במקום ששוכנים שם בני שבט יששכר‪ ,‬והם שרוים בהררי תהום )ר״ל בהרים שעל שפת הים( קרוב‬
‫או‬
‫)‪Parvata‬‬
‫לארץ טדי ופרס ואין להם עול מלכות וכוי ובני זבולון חונים בהררי פארן‬
‫והוראת השמות האלה ״הרים" ועי׳ אשכול הכופר להקראי יהודה הדסי א״ב ם׳ ום״א‬
‫‪(Parouta‬‬
‫סיפור באופן אחר משונה מזה(‪ .‬אמנם יש לספק הרבה בדברים הפרטים ואפשר שנתוספו אח״כ ע״י‬
‫המעתיקים ובפרט בנוגע להלכותיו שהן עיקר מגמתו ומגמת המעתיקים להודיען ברבים‪ .‬אבל לא‬
‫נכון ג״כ לחשוב כי כל סיפוריו בדוים הם ואפילו בנוגע לעשרת השבטים כי באמת יש קורטפ של‬
‫אמת מעורב בהמון אגדות עם טעיות‪ ,‬ואפשר לומר כי טעה במה שחשב את הכוזרים שהם משבט‬
‫שמעון וחצי שבט מנשה ולא ידע שהכוזרים חם גרים שנתגיירו בתחלת המאה השמינית׳ )עי׳ ספור‬
‫אלדד הדני אודות עשרת השבטים ונהר סמבטיון‪ ,‬ונלוח אליו אגרתא דשדר מרנא ורבנא אליקום כרמולי‬
‫רחמנא נטריד‪ .‬למר שאול ריש גלותא בבגדאד ולהכמי בבל פאריש תקפ״ה(‬
‫‪A d e n‬‬

‫] ב מ א ה העשירית — ר׳ ח ם ד א י ב! שפרוט[ מכתב ר׳ חםדאי בן יצחק בר עזרא אבן שפרוט )‪—915‬‬
‫‪ (970‬חשר שעמד על יד חכליף באיספניא עבד אלרחים‬
‫חשלישי‪ ,‬אשר שלח אל מלך חכוזרים ושמו יוסף אשר שמעו ושמע מלכותו חיחודית בא לאזני ר׳ חםדאי‪,‬‬
‫והוא האמין שהכוזרים הם יהודים שגלו מא״י‪ ,‬ושוכנים בין נהר ראן ונהר וואלגא ומפילים חתיתם‬
‫על העמים הקרובים לחם‪ ,‬חםכחב הזה שלח על ידי שני שלוחים יהודים מר שאול ומר יוסף שבאו אז‬
‫במכתבו אל מלך היהודים מבקש לדעת אל נכון‬
‫לקורדובא במלאכות מלך הסלבים )‪(Hunns‬‬
‫הקורות מכל הנוגע לארצו וחיי היהודים ודתם והודיע לו כי הוא רוצה להתישב עטהם ולדור ביניהם‬
‫ומצדו צייר לו ממצב אחיו ותהלוכות ארץ מולדתו ומלך הכוזרים השיב לו תשובה בכתב ידו‬
‫‪lllillMIIIIIIIIIIIII‬‬

‫‪llll||lll|l|llll1llll<lllllttli«IIIU|flllllllllllllllllltllUIIIIIIII|llllltllllMillllllllllllllilll)llfllllllllMlllllllllllltllllll|(llll(fllll(llllllllllllllllllllllf‬‬

‫אוצר מסעות‬
‫‪•PIIIIIIPI1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIimil‬‬

‫הקרמה‬
‫‪MimiHIIMIIIMIIlllllllllllmillllUlllMIIIIMimiinnill‬‬

‫המלך יוסף הנ״ל היה המלך הי״א מהיושבים על כסא המלוכה מזמן עובדיה המלך )אתרי המלך בולאן(‬
‫המיםד את רת היהודית בכוזריא‪ .‬בתוך מכתבו יאמר ר׳ הםדאי‪ ,‬כי שמע ששני יהודים מספרד באו‬
‫למלך הכוזרים‪ ,‬שם האתד ר׳ י ודא בר מאיר בר נתן איש נבון וסדר וגרםן‪ ,‬ושם תשני ר׳ יוסף הגרים‬
‫וגם הוא הכם ״אשריהם מה טוב תלקם אשר זכו לראות את יקר תפארת גדולת אדוני המלך ומושב‬
‫עבדיו ומעמד משרתיו ונתלת ה׳ נהלתו‪ .‬ונקל בעיני ה׳ להפליא גם לי כהםד הגדול הזה ויזכני לראות‬
‫את הוד אדוני ואת כםא מלכותו ולהקביל פנים בנעימים"‪ .‬אתרי שכותב כי הוא מוסר מכתבו למלך‬
‫ע״י שני השלוהים הנ״ל‪ .‬אמר‪ :‬״הבוהן לבות והתוקר כליות יודע כי לא עשיתי כל זאת לכבודי כ״א‬
‫לדרוש ולדעת האמת‪ ,‬אם יש מקום שיש ניר וממלכת לגולת ישראל‪ ,‬ואין רודים בהם ולא מושלים‬
‫עליהם הגוים‪ .‬ואילו ידעתי כי נכון הדבר‪ ,‬הייתי מואס בכבודי ועוזב ונוטש משפחתי‪ ,‬והייתי הולך מהר‬
‫אל גבעה בים וביבשה עד בואי אל המקום אשר אדוני המלך הונה שם‪ ,‬לראות גדולתו וכבוד מעלתו" וכוי‪.‬‬
‫ובסוף הוא מודיע לו ג״כ מה ששמע בדור העבר מאלדד הדני שיש ממלכה יהודית במקומות הללו‪.‬‬
‫המלך ענת לו במכתב המתהיל‪ :‬שלום רב מן יוסף המלך בן אהרן המלך הגבור אשר לא יבריהוהו‬
‫היילים ולא ישיבוהו פני גדודים‪ ,‬הירא את ה׳ ההרד מדברו וכוי‪ ,‬אל אהובו תביבו ר׳ תםדאי בר יגהק‬
‫בר עזרא‪ ,‬הנהמד אלינו והנכבד עלינו‪ ,‬ישמרהו אלהים וינצרהו‪ — :‬מודיעים אנו לך שבא‬
‫אלינו כתבך היקר המעוטר בנועם הלשון ע" י יהודי מארץ נםץ )השם הסלבי של גרמניא( שמו‬
‫יצחק בן אלעזר‪ ,‬ושמחנו בך וששנו על בינתך וחכמתך וכוי ובקשתך להודיעך אמתת הדברים מן מלכותנו‬
‫ויהוםנו והאיך נכנסנו ברת ישראל אשד בו האיר האל עינינו והעלה זרועינו ושבר קמינו ועוד בקשת‬
‫להודיעך מדת ארצנו והאומות אשר סביבותינו‪ ,‬המשלימים אתנו והנלתמים עמנו וכוי‪ ,‬שאלת בכתב‬
‫מאיזו אומה מאיזו משפהה מאיזה שבט אנהנו ? מודיע אני לך שאני מבני יפת מזרע תוגרמה וכוי‪,‬‬
‫אני מבני כזר הבן השביעי וכוי‪ ,‬הארץ אשר אני יושב עליה לפנים היו יושבים בה וננתר )שם הבולגרים‬
‫בשפת ארמיניא(‪ ,‬באו אבותינו כזריים ונלהמנו עמהם‪ .‬וננתר היו רבים בתול אשר על שפת הים‬
‫לרוב ולא יכלו לעמוד לפני כזר‪ ,‬ויעזבו את ארצם וברהו‪ ,‬וירדפו אהריהם עד שהשיגום על הנהר ששמו‬
‫דונא וכוי‪ ,‬וירשו כזריים את ארצם עד היום הזה‪ ,‬ואת״כ עברו דורות עד שעמד מלך אהד שמו בולאן‪,‬‬
‫הוא היה איש הכם וירא ה׳ בוטה ביוצרו בכל לבו ורצה להעביר את הכומרים ואת עובדי ע״ז מן‬
‫הארץ‪ .‬ונראה לו מלאך ואמר לו‪ ,‬א י ! בולאן ה׳ שלחני אליך לאמר‪ :‬בני שמעתי את תחנתך והנה‬
‫ברכתיך והפריתיך והרביתיך במאד מאד ואקים מלכותך עד אלף דורות ואמסור כל אויביך בידך וכוי‪.‬‬
‫וימל את בשר ערלתו הוא ועבדיו ומשרתיו וכל עמו‪ ,‬וישלה ויביא תכמי ישראל ויפרשו לו את כל‬
‫המצוות וכוי‪ .‬אתר הדברים האלה עמד מלך מבני בניו ושמו עובדיה‪ ,‬צדיק וישר‪ .‬הוא תדש הממלכה‬
‫והעמיד את הדין כדין וכהלכה‪ ,‬והוא בנה בתי כנסיות ובתי מדרשות וקבץ לרוב מהכמי ישראל‪ ,‬ויתן‬
‫להם כסף וזהב לרוב‪ ,‬ויפרשו לו ארבעה ועשרים ספרים ומשנה ותלמוד וםחזורות של חזנים ובו׳‬
‫ואגי יוסף בן אהרן הגזכר ונולגו מלך בן מלך וכוי והזכרת באגרתך שאתה מתאוה לראות פני‪ .‬גם‬
‫מאד אני כוםף ומתאוה לראות פניך הנעימים ויקר תפארת תכמתך וגדולתך וכו׳ ושלום רב"‪ — .‬שני‬
‫המכתבים האלה נדפסו ראשונה בשנת ‪ 1577‬ע" י ר׳ יצתק עקריש בספרו ״קול מבשר" קושםא הש״ד‪,‬‬
‫באזיל שמ״ט‪ ,‬ובהקדמה לספר הכוזרי הכתבים האלה נעתקו ללשונות שונות וגם לרוסית‪.‬‬
‫] ב מ א ה ה י ״ א — ר׳ יהודה הלוי והראב״ע[ המשורר ר׳ יהודה הלו י )נולד בשנת ‪ 1080‬בטולידא בספרד‬
‫וטח אתר שנת ‪ 1140‬ונקבר בעיר טבריא( בימי הששים‬
‫לימי הי יו )‪ (1140‬החליט לעזוב את ספרד וירים פעמיו ללכת לירושלים אשר חשקח נפשו לחונן את‬
‫עפרה‪ ,‬ונסע דרך הים לאלכםנדריא של מצרים ומשם לרמיאטה‪ ,‬ומשם הלך ובא במדבר מצרים‪ ,‬וישם פניו‬
‫לעלות לירושלים‪ ,‬במקום אשר רוה אלהים שפוכה ולשאוף תיי נשמות באויר ארץ הצבי‪ ,‬אך לא נודע‬
‫אם הגיע למהוז תפצו‪ ,‬ואמרו שמת בדרך מדמשק לטבריא אמנם ברור הוא עתה שנקבר בטבריא‪ ,‬כאשר‬
‫העיד ר׳ בנימיו הנוסע ברדתו הים באניה ללכת לא״י שר השיר הטתתיל ״לך נפשי בטותה או תרדה‪,‬‬
‫לך משתחוה תמיד ומודה וכו׳ ומסיים ‪:‬‬
‫‪ . . .‬פ ר י מעי וילד שעשועי‬
‫ונקל זאת לנגד אהבתך‬

‫ואיך ישבה יהודה את י ה ו ד ה‬
‫עד אבוא שעריך בתודה‬

‫‪2‬‬

‫‪^ • • l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I M I l l l l l l l l P I P I I I M M I I I I I I I I I I I I I i n i l l l l l l l l l l l l l M M I I I I I M I I I I I i n i P I I I P I I I I I •III Ml••••••• III•• I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m n i l l l i i m i l i i m i H ^ S l‬‬

‫הקימה‬
‫‪f‬־» •יי•‬
‫|‬
‫|‬
‫§‬
‫|‬

‫אוצר מסעות‬
‫•‬

‫•‬

‫••••‬

‫״‬

‫|‬
‫§‬
‫ן‬
‫‪1‬‬
‫|‬
‫[‬
‫|‬
‫|‬
‫‪1‬‬

‫‪•-‬‬

‫ואגוד שם ואשכח כי לבבי‬

‫עלי םזבהך עולה עקודה‬

‫ואתן את קבורתי בארצך‬

‫למען נתחיה לי שם לעדה‪.‬‬

‫״״״״״״״ ־‬

‫)עשרה שערים מספר תחכמוני‪ ,‬הוצאת שאול ירסן* קעםפ ח״ב גד ‪ ,284‬פראג ‪.(1858‬‬
‫״אז חתעוררנו‬

‫אל מחוז הפצנו‪,‬‬

‫לנסוע מנוה רבצנו‪,‬‬

‫|‬
‫‪j .‬‬

‫‪8‬‬

‫ולשכון כבוד בארצנו"‪.‬‬
‫)שם‪ ,‬המלהמה‪ ,‬צד ‪.(90‬‬

‫‪,‬‬

‫״נסעתי מעמק השרים אל ארץ כשדים״ ‪.‬‬

‫)שם‪ ,‬תוכחת התרנגול‪ ,‬צד ‪.(123‬‬

‫גם הראב״ע )נולד בגרונדה ספרד בשנת ‪ 1070‬ומת אתר שנת ‪ (1138‬עבר ארצות אפריקא ותלך‬
‫לארץ ישראל‪ .‬ומשם הלך לארצות אירופא ויהי באנגליא‪ ,‬אך כנראה שב לא״י וכפי המסורת מת בכבול‪.‬‬
‫ר׳ יהודה בן שלמה אלהריזי נולד בספרד והי שם בסוף המאה הי״ב ובשנת ‪ 1205‬כשמת הרמב״ס חיה‬
‫תריזי בעיר טולידו וכנראה מת בשנות העשרים למאה הי״ג‪ .‬כמעט כל ימיו׳ היה הלוך ונסוע בערי‬
‫ספרד וצרפת וגם בארצות הקדם ולמד לדעת את גדולי ישראל ותכונותיהם‪ ,‬ותוצאות מסעותיו חם בספרו‬
‫תהכמוני הכולל העתקות מסופרי הערבים ומליצות ושירים שכתב בעצמו‪ — .‬הרמב״ן ז״ל )נולד בגראנדה‬
‫ספרד בשנת ‪ (1194‬עלה לירושלים ביום ט׳ אלול שנח כ״ז‪ ,‬למצוא מנוחח לנפשו אחרי שהגלה מארצו‬
‫לרגל הו יכוה שהיה לו עם המשומד פולו קריסמיאני לפני המלך ושריו‪ .‬ובאגרתו ששלה לבנו ר׳ נחמן‬
‫כתב שהלך לתצוב לו קבר בתברון‪ ,‬ושם מנותתו כבוד סמוך למערת המכפלה‪.‬‬

‫]הנוסעים הנוצרים[ אהר שקבלו הרומיים את דת הנוצרית בשנת ‪ 325‬ע״י תקיסר קונסטנטין הוזלו‬
‫אהדים מבעלי האמונה חשלמת לעלות לירושלים ולחשתפח על קבר ישו םשיתם‬
‫וקדושיהם‪ .‬אהד מן הנוסעים ההם היה נוצרי מעיר בורדאת מארץ גליא )צרפת( אשר בקר את ארץ‬
‫הקדושה בשנת ‪ ,333‬שנחים קודם שנתחנך קבר ישו )‪ (Holy Sepulchre‬אשר בנה הקיסר קונסטנטין‬
‫ואמו הילינא‪ .‬הנוסע הזה רשם את הערים שעבר בהן באיטליא קושטא וסוריא עד בואו לירושלים‬
‫ויתאר את העיר הקדושה וסביבותיה‪ .‬הכ״י בלשון רומית נדפם בשנת ‪ 1588‬ע״י הכומר הצרפתי‬
‫)‪ (Arculf‬שבא ג״כ מגליא ו יבקר את הליבנט בערך‬
‫פיטו‪ .‬ויש ספר מסעות של בישוף ארקולף‬
‫שנת ‪ .680‬והיה הנוצרי הראשון שעלה לירושלים אהרי שנוסדה דת מחמד‪ ,‬ובשובו מירושלים בםפיגה‬
‫ונתאכסן אצל הכומר‬
‫על הים התיכון נשא אותו הרוה לבריטניא והוכרת לירד בעיר איונא )‪(lona‬‬
‫אדמנן ומסר לו דבריו בפרוטרוט והכומר רשם אותם בכתב ומסר הכ״י להמלך אלפריד ״ההכם" בעיר‬
‫יורק בערך שנת ‪ ,701‬ונדפס ראשונח בשנת ‪ 1619‬ובדפוסים אחרים אה״כ‪ .‬ארקולף חיה הראשון להזכיר‬
‫כי יש עמוד באמצע ירושלים לצפון המקומות הקדושים חמציין את טבור תארץ‪ ,‬וראייתו תיא כי בא‬
‫שם בתקופת תמוז מאמצע היום ולא ראה שם צל הוא מתאר את ירושלים והר ציון והמקומות ביהודה‪,‬‬
‫את הגליל ושמרון ומעיין יעקב בשכם וגם הערים דמשק צור אלכסנדריא של מצרים והנילוס ועיר‬
‫קונסטנטינופל הוא יאמר כי מלך סרציניס מואוויא הראשון )‪ (680—661‬חית אוהב את הנוצרים‬
‫והציל מיד היהודים את הסודר שנשא ישו בעת שנצלב‪ ,‬ואומר כי במקום בית המקרש אצל כותל המזרהי‬
‫בנו הסרצינים בית תפלה מרובע וישימו קורות מקשרים על התורבות הישנות והבית יכיל כשלשת‬
‫אלפים איש‪ .‬הסרצינים כבשו את ירושלים בשנת ‪ 637‬וארקולף היה שם ששים שנה אה״כ‪ .‬הנוסע‬
‫הזה מהמאה השביעית מתאר ג״כ קברי האבות והאמהות‪ .‬חוא ראת את קבר רחל בדדך מירושלים‬
‫לחברון ויאמר כי למזרחו חוא בית לחם ובקצה הדרך למערבו הוא קבר רהל‪ ,‬שנבנה מאבנים בלי סדר‬
‫והדר ונראה מהוץ כמו פירמיד‪ .‬השם ״רהל" הקוק באבן אשר הניה יעקב בעצמו על המצבה‪ .‬בחברון‬
‫ראה מערת המכפלה אשר שם קברי אברהם יצחק ויעקב וגם אדם הראשון קבור שם‪ .‬ונגד המנהג הרגיל‬
‫מוגהים רגליהם לצד דרום וראשיהם לצד צפון )ולא ראשיהם למזרת(‪ .‬על כל קבר מונת אבן שיש‬
‫ומראה האבן כהה אך יותר לבן מהאבנים האהרות‪ .‬קבר אדם הראשון הוא מצד צפון לא רחוק מהם‬
‫ואינו נעשה באמנות כמו קברי האבות וקברי האמהות שרה רכקה ולאה אינם יפיס כמו קברי האבות‬
‫והם קטנים מהם במדתס גם ראה אשל אברהם בממרא ביריתו ראה בית רתב חזונה בהומה בלי‬
‫תקרה והמקום הרוב בלי תושבים‪.‬‬‫‪IIIIIIIIHIUniHllHIIIIHIUII‬‬

‫&‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪9‬‬

‫ההרמה‬

‫‪t111M‬‬

‫כתב מסעותיו בא׳׳י בשנות ‪ ,727—721‬והוא ראה‬

‫!‬

‫|‬

‫ב י ת הכנסת של יהודים בטבריא‪ .‬כל אלו הם נוסעים נוגדים קודם ר׳ בנימין הנוסע מטודילא‪.‬‬

‫ואחריו‬

‫‪I‬‬

‫חנוםע הבישוף וויליבאלד‬

‫|‬
‫|‬

‫ה י ה הנוצרי הנוסע מרקו פולו )‪ (1324—1254‬מויגיציא‪ .‬בשנת ‪ 1298‬נשבה גם הוא עם עוד שבעת אלפים‬

‫‪I‬‬

‫|‬

‫מאנשי הספינות בויגיציא ע״י אנשי הספינות מג׳ינוא‪ ,‬כי אז נהלקו הנפות ויניציא ג׳ינוא ופיםא‬

‫‪I‬‬

‫|‬

‫לשלש ממשלות תפשיות וגלתמות זו בזו‪.‬‬

‫ואהר שגה תמימה גאלו אותו ונשתחרר בהודש יולי ‪.1299‬‬

‫‪:‬‬

‫|‬

‫ובשביה חזאת נרשמו מסעותיו ע״י איש אהר‪ ,‬כי הוא לא כתב מסעותיו בעצמו‪ ,‬כי גנאי ה י ה למלומד‬

‫‪I‬‬

‫‪i‬‬

‫כ י מ י ו לכתוב בעצמו בדיו על הנייר רק ע״י סופר משרתו‪ .‬וכן ה י ו נוהגין כל הנוסעים בכל הארצות‬

‫‪:‬‬

‫|‬

‫על שפת הים התיכון‪ ,‬וכן מצינו אצל הנוסעים היהודים כמו ר׳ פתחיה מריגגשבורג שאיש אתר כתב‬

‫‪I‬‬

‫‪I‬‬

‫סיפוריו מפיו‪ — .‬הספר של פולו נערך ע״י רוםציאגו בשני הלקים בלשון צרפת‬

‫ההלק הראשון הוא‬

‫|‬

‫־‬

‫הקדמה להלק השני — ו י ש עוד נוסע נוצרי אשר כדאי הוא לשים לב אליו והוא סיר י ו ה ך מונדוויל‬

‫{‬

‫( שמזכירו ר״י אברבנאל בהקדמתו לפירוש יחזקאל‪ ,‬אדות קבר הנביא יחזקאל‪ ,‬ומתחלה‬

‫|‬

‫תמצא זה בספר המסעות שעשה חחכם ר׳ בנימין שיצא בעיר תודילת‬

‫‪I‬‬

‫והוסיף שם כי‬

‫\‬

‫ראה ספר אשר כתב פרש אהד גבוד ואיש מלהמה מאגגלטירה )אנגליא( והלך ברוב ישוב בני אדם‬

‫!‬

‫|‬

‫ויספר עגין קבורת יתזקאל וכניסתו‪ ,‬ומסכים לדברי ר׳ בנימין ושם האיש מושיו ג׳ואן די מונדרבילאי‬

‫!‬

‫|‬

‫אמנם בספר המסעות של מונדוויל אשר לפנינו אינו מזכיר דבר אדות יהזקאל הנביא‪ ,‬אבל בהיותו‬

‫‪I‬‬

‫במצרים כותב אדות הגרנות של יוסף שקבץ לתוכן תבואות בשנות השובע כדי לכלכל אה הארצות‬

‫‪I‬‬

‫‪I (1322—1356‬‬

‫)‪(Wdhbald‬‬

‫\‬

‫מביא את ר׳ בנימין ו א ו מ ר ‪:‬‬

‫‪I‬‬

‫ממלכיות נבארה ותלך בארצות רתוקות וכתב כל הדברים הרשומים אשר ראה וכוי‪.‬‬

‫‪I‬‬

‫‪I‬‬

‫וכו׳‪.‬‬

‫‪x‬‬

‫‪Z‬‬

‫|‬

‫בשנות הרעב‪ .‬אך הוא טעה לתשוב את הפירמידין לנרנות‪ ,‬וכן טעו בזה איזה נוסעים יהודים‪ .‬הספר‬
‫‪1‬‬

‫באיי הוא של טוטאם רייט‬

‫)‪Travels‬‬

‫‪i‬‬

‫‪Thomas Wnght • Early‬‬

‫ואומר‪,‬והוא מביא ג״כ העתקה בלשון אנגלית ממסעות ר׳ בנימין‬
‫|‬

‫כי מספור םםעוהיו ניכר שהיה לו שכל הישר ודבריו יותר נאמנים מהנוסעים הנוצרים שהיו באוהו‬

‫|‬

‫|‬

‫הזםז•‬

‫‪I‬‬

‫‪I‬‬

‫] ה מ א ה הי״ב — מסעות ר׳ בנימין[‪.‬‬

‫‪i‬‬
‫‪I‬‬
‫|‬
‫‪5‬‬
‫ן‬

‫היהודי הראשון שנודע לנו שכתב מסעותיו בספר הוא ר׳ בנימין‬

‫=‬

‫)טודילא(‪ ,‬ויש עדך גדול מאד לספריו‪ .‬שני לו‬

‫‪I‬‬

‫ובזמגם ה י ה גם הנוסע ר׳ יעקב‬

‫‪1‬‬

‫ספרי המסעות האלה מועתקים בשלמות באוצר הזה עם מבוא לכל‬

‫§‬

‫מטולםילה‬

‫הוא סבוב העולם לר׳ פתהיה מריגנשפורק שנכהב ע״י ר׳ יהודה ההםיד‬
‫ב׳׳ר נתנאל הכהן שכתב ספר מסעות‬

‫אהד‪ ,‬ואין צורך להאריך עליהם בהקדמה זו‬
‫] ב מ א ה הי׳׳ג[‬

‫|‬

‫במאה השלש עשרה נודע ספור מסעות של ר׳ שמואל ב׳׳ר שמשון בשם ״מסע דפליםטיני״‬

‫‪i‬‬

‫ונעתק פה במלואו — ק ר ו ב לאותו הזמן שלה ר׳ יתיאל מפאריש את שליהו ר׳ יעקב‬

‫|‬

‫‪I‬‬

‫לא״י‪ ,‬והוא כתב ספר ״אלה המסעות" גם הביא עמו ״אלה סימני" הקברות‪ .‬ספרו ״אלה המסעות" נדפס‬

‫|‬

‫|‬

‫פה בשלמות‬

‫=‬

‫‪I‬‬

‫]במאה הי״ד[‬

‫‪I‬‬

‫ר׳ אישתורי בן משה הפרחי נולד ב ע י ן פלוראנצה ספרד בערך שנת ‪ 1282‬ומה בא״י‬

‫|‬

‫בשנת ‪ 1312‬הלך‬

‫|‬

‫!‬

‫למסעותיו בא״י ד ר י מצרים‬

‫והכםי העיר קהירא ובראשם הנגיד ר׳ שמואל נכד הרמב״ם הוקירו‬

‫ן‬

‫‪I‬‬

‫אותו ויכבדוהו‪ ,‬ויבקשוהו להאתז בעירם ולא נעתר להם‪ ,‬ואהר שהתעכב שם זמן קצר נסע לירושלים‬

‫|‬

‫‪I‬‬

‫ומיד בבואו שם החל לעסוק בתקירת ת כ ו נ ת הארץ וכתב ספרו היקר ״כפתור ופרה"‪ .‬תכמי עיר ירושלם‬

‫‪I‬‬

‫‪i‬‬

‫הכירוהו לטוב ויקצבו לו הספקה למתיתו מקופת הקהל‪ ,‬אך ב ה י ו ת אז מתלוקת בין מהנגדי הרמב״ם‬

‫‪i‬‬

‫|‬

‫ומצדיקיו התליט לעזוב את העיר לפני מלאת לו שנה לשבתו ולהאתז בישוב קטן ״בית שאן" אצל‬

‫‪i‬‬

‫\‬

‫בערך שנת ‪.1357‬‬

‫הוא ה י ה הראשון בין תוקרי ק ד מ ו נ י ו ת בא״י‬

‫‪I‬‬

‫ירושלים‪ ,‬למען יוכל לשבת במנותה לעסוק עבודתו הספרותית‪ .‬שבע שנים הקדיש לתקירותיו‪ ,‬שתי‬

‫|‬

‫‪I‬‬

‫ובפרק י״א‬

‫‪f‬‬

‫כתב ו ז ״ ל ‪ :‬ו ז ה החיפוש חביב אצלי מחיפוש מקומות הכוכבים ברקיע‪ ,‬הכוכבים עוברים עלינו תמיד‬

‫|‬

‫ידועות באיי ובני אדם עובדים ושבים עולים ויורדים‬

‫|‬

‫הן‬

‫‪i‬‬

‫!‬
‫|‬
‫ן‬

‫‪.,a‬‬

‫שנים בתיור ארץ הגליל ותמש שנים בתיור ובקור תלקי הארץ שקורא ארצות השבטים‬
‫ומעטים המכירים אותם‪ ,‬כן ג״כ עיירות‬
‫ולא ידעו דבר מזה‪.‬‬

‫ע״כ באתי אני הדל והשפל לספר לאהי ועמי מת שמצאתי בזה המבוקש‬

‫)‪blllllllU*lltlllllllll*IUIIIIIIHIllllllUHflHHIUIIIlllllllllUIIMIIIIIIn1IMIHIIllllllllHlllllMM*li*lllllllllli1rUIIIIIIIIIIIMIll‬‬

‫הייתי כשתי שנים בגליל דורש והוקר‪ ,‬ועוד המש שנים בשאר ארצות השבטים‪ ,‬לא מנעתי עצטי שעד‪,‬‬
‫אתת מרגל את הארץ‪ ,‬ברוך העוזר" עכ״ל הספר כו״פ נדפס ראשונה בויניציאה בשנות ‪,1548—1545‬‬
‫ושנית ע״י עדעלמאן בברלין‪ ,‬ושלישית ע״י לונץ בירושלים ‪1898—1897‬‬
‫ר׳ יצהק ב״ר יוסף תילו כתב ספרו על מסעותיו בשם ״שבילי דירושלם" בשנת ‪ 1333‬ונדפס‬
‫פה במלואו‬
‫] ב מ א ה הט״ו[ כתב מסע לר׳ יצתק ן׳ אלפרא‪ ,‬מעיר מלקא )‪ (Malaga‬משנת קע״א )‪ (1411‬ששלח‬
‫לר׳ שמעון דאראן )תשב״ץ( נדפס פה במלואו גם מכתב ר׳ אליהו מעיר פירארא שכתב מנסיעתו לירושלם‬
‫לבני משפתתו באיטליא בשנת ‪ 1435‬נדפס באוצר הזה בקיצור דברים מעטים שאין להם יתס למסעותיו‬
‫מר דניאל כתב מה ששמע מפי אזרה אהד קאנדיאטי‪ ,‬איש מאי קנדיא=קריטי‪ ,‬שנסע לא״י‬
‫בשנת רל״ג )‪ (1473‬מתהיל משכם וטונה הערים שעבר בהן‪ :‬צפורי‪ ,‬מבריא‪ ,‬מירון‪ ,‬עלמא‪ ,‬כפר נאבי‪,‬‬
‫הר הכרמל ופתאום מסיים ואומר ״מטה אהרן בבית הכנסת ממשה רהוק ממצרים )קאהירא( כמו ששה‬
‫מילין כשתעבוד הנילוס" ואין בכל דבריו שום ערך לא לעניני תולדות הימים ולא לעניני הספרות של‬
‫הנסיעות הכתב נמצא בכ״י די רוסי ‪ 402‬ונעתק ע״י פקיד בית אוצר הספרים בפארמא הנוצרי פירו‪.‬‬
‫ההעתקה נמסרה ע״י שטיינשניירר אל לונץ והדפיסה בירושלם ה״א ‪222—220‬‬
‫מכתב מסע מר׳ משולם ב״ר תנחום מוואלטורה שכתב בשנת ‪ 1481‬ושלשה מכתבי מסע מר׳ עובדיה‬
‫טברטנורא משנת ‪ ,1488‬ומכתב מסע מחכם ויניציאני אלמוני בשנת ‪ 1495‬נדפסו במלואם באוצר הזה‬
‫] ב מ א ה הט״ו[ מכתב מר׳ יצהק ב״ר מאיר לטיף כשהגיע לירושלם‪ ,‬והוא מדמה את ירושלם תבנויד‪,‬‬
‫כעיר גדולה ומהוללה ומדתה גדולה פעמים כעיר אנקונא באימליא ונראה מזה כי היה‬
‫איטליאני הוא רושם איזה הגדות ששמע אודות בית המקדש ומדרש שלמה ומה ששמע שם אדות‬
‫עשרת השבטים‪ ,‬ותותם שמו ״יצתק משרתכם בכ״ר מאיר לםיף יום ואייו בנהץ פ׳ והיד! כי תבואו אל‬
‫הארץ" זמנו בערך ה״א ר״ע )‪ (1510‬נדפס מכ״י א׳&ר בפארטא באוצר טוב של ברלינר והופמאן‬
‫בשנות תרל״ז—תרל״ה‪ ,‬ועי׳ י לונץ בספר המעטר ה״ג ‪.182—175‬‬
‫מסעות בארץ ישראל מרב גדול מאיטליא שלא נודע שמו‪ ,‬ונסע בשנות ‪ ,1525—1522‬ובאותו‬
‫הזמן נסע הנוסע המפורסם דוד ראובני מכבו־ או תבור לרומא לראות האפיפיור בשנות ‪1525—1522‬‬
‫ספור מסעות הראשון במלואו וקיצור מספור השני נדפסו באוצר הזה•‬
‫אגרת מאת אלמוני משנת ‪ ,1537‬ונראה שהיד‪ ,‬שד״ר אשכנזי מחברון‪ ,‬רשם קברי נביאים וצדיקים‬
‫בא״י ובתו״ל וספרו נערך ע״י ר׳ אורי ב״ר שמעון טבילא )‪ (de Bid‬באיטליא‪ ,‬בשנת שכ״ד בצפת‬
‫בשם ״יהוס האבות" ונדפס עם תרגום רומי ע״י הוטינגר היידלברג ‪ ,1569‬ועוד שם בשנת ‪ 1662‬האגרת‬
‫הזאת עם תרגום יהודית נדפסה בשנת תרט״ו בווילנא‪ ,‬וכרמולי הדפיסם בתרגום צרפתי בספרו‬
‫גם נדפס בעברית בהמעמר של לונץ ה״ג ‪223—209‬‬
‫‪Intmeraire‬‬
‫ר׳ גרשום ב״ר אשר איש שקרמילא כתב ספרו ״יחוס הצדיקים" אתרי שובו משוט בארץ הקדושה‬
‫ומהתהלך בה הספר הזה המדבר ביהוד על קברי אבותינו שם בתוספות מאמרים מדברי תז״ל אודות‬
‫הנפטרים והרבה תפלות ובקשות שראויות להתנלל על כל קבר וקבר נדפס ראשונה בעיר מנטובה‬
‫שכ״א‪ ,‬ופעם שנית בויניציא בשנת שנ״ט )‪ (1599‬ושליהי דלי ציון ועניי ירושלם תברו‪ ,‬אגרת מספרת‬
‫יתוםתא דצדיקי דארעא דישראל" והסתירו תחת לשונם את מקורו הראשון‪ ,‬נדפס ג״כ בשם זה בספר‬
‫דרך הישר ב״אגרת הקדש" אמשטרדם תק״ט )‪ (1749‬כרמולי העתיק את הספר לצרפתית בספרו הנ״ל‬
‫מכתב מסע מר׳ אליהו מפיסרו בשנות ‪ 1564—1563‬נדפס פה‬
‫] ב מ א ה הי״ז[ ספור מסע של איש קדוש מאשכנז שכתב על הארצות והמקומות שעבר עד בואו לא״י‬
‫עם מכתב מר׳ מרדכי בר׳ ישעיה ליטש מעיר רויסטיץ בטורביא הנכתב ליל ד׳ ט״ו שבט‬
‫שנת שוכ״ן באמשטרדם )שע״א—‪ (1616‬בשם ״תוצאות ארץ ישראל" נדפס באמשטרדם בשנת ת״ט )‪(1649‬‬

‫‪11‬‬
‫•••••‬

‫‪•11‬‬

‫אוצר מסעות‬
‫‪a I••••11••111•••11111‬‬

‫‪!••I‬‬

‫ו‬

‫הסיטי‪,‬‬
‫!!••!••••‪UI1I1‬‬

‫‪11111‬‬

‫‪•11IIMIM‬‬

‫‪|S]H........lfl‬‬

‫‪I‬‬
‫‪j‬‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬

‫וגם בל״א שם באותה תשנה —מכתב מסע מרבנו ישעיה הורוויץ בעל השל״ה ז״ל שכתב מצפת לבני‬
‫משפתתו בשנת שפ״ב )‪— (1622‬מסעות ר׳ גרשון ב״ר אליעזר הלו י ״באגרות הקדש" משנת שפ״ד—שצ״א‬
‫)‪ (1631—1624‬ונודע ג״כ בשם ״גלילות ארץ ישראל" בל״א‪ ,‬נדפס פה — ר׳ משה ב״ר נפתלי הירש‬
‫פורייה הנקרא פרעגער הדפים ספרו ״דרכי ציון" )תמ״ד( ונראה שנדפס בפראג או בפפד״מ בשנת ת״י‬
‫)‪ .(1650‬הוא מורה דרך עם ציורים לנוסע מכל ארץ עד בואו לא״י‬

‫{‬
‫‪1‬‬
‫|‬
‫|‬
‫‪1‬‬

‫|‬
‫ן‬
‫|‬

‫גם שלשה כתבי מסעות מבני מקרא הם הקראים ממדינת קרים רוםיא לא״י‪ ,‬הנוסעים הם בכר‬
‫דוד יעמש״ל בשנות ‪ ,1642—1641‬משה בכר אליהו הלוי בשנות ‪ ,1655—1654‬בנימין בכר אליהו בשנות‬
‫‪ 1786—1785‬נדפסו כלם באוצר תזה‬

‫‪I‬‬
‫!‬
‫=‬

‫‪I‬‬
‫|‬
‫=‬
‫!‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫\‬
‫|‬
‫|‬
‫‪I‬‬
‫‪I‬‬
‫|‬
‫|‬
‫‪i‬‬
‫|‬
‫\‬
‫!‬
‫‪I‬‬

‫]במאה הי״ח[ הקראי האהרון הנ״ל נהשב ג״כ למאה ה ז א ת — ר ׳ גדליה מעיר םמיאטי^ש מפלך‬
‫גראדנא בפולין‪ ,‬היה אהד מתלמידי ר׳ יהודה ההסיד משעדליץ מארץ ההיא‪ ,‬ושניהם יצאו מארצם‬
‫בראשית שנת ת״ם )‪ (1700‬עם נשיהם ובני ביתם דרך אונגריא ואשכנז לארץ ישראל ונלוו עמהם יהודים‬
‫רבים הקרובים למדינתם‪ ,‬והגיעו לשערי ירושלם בר״ת תשו! תם״א אתרי תלאות רבות וענו י ים קשים‬
‫מעמל הדרך‪ ,‬ותצים מתו בטרם באו למתוז הפצם גם מנהיגם ר׳ יהודה התםיד נפל למשכב ומת באותו‬
‫השבוע שדרכה כף רגלו על אדמת הקדש ומהוםר פרנסה הוכרהו לשלות את ר׳ גדליה לתו״ל כדי לעורר‬
‫את בני ארצם לסמוך בידם‪ ,‬ויצא בשליתות מצוד‪ .‬זו בשנת חם״ו )‪ (1706‬ובעברו מעיר לעיר הפצירו‬
‫בו לכתוב ולהודיע את כל פרטי הייהם וצרכיהם של יהודי א״י‪ ,‬והוא כתב ספרו תקטן שקרא ״שאלו‬
‫שלום ירושלם" והסכים על ספרו הרב ר׳ יתיאל מיכל מק״ק ברלין ביום ג׳ אדר תע״ו ״כדי למלאות רצון‬
‫תמתאווים תאור• לדעת מהות עה״ק מוצאה ומבואר• כי רצו אבניה ועפרה יהוננו" הספר נדפס בברלין‬
‫בשנת תע״ו )‪ (1710‬בפורמט קטן ומכיל ט״ו דפים ונדפס מהדש במאסף ״רשומות" כרך א׳ הוצאת‬
‫בספרו זה מודיע ר׳ גדליה אדות בנין ביהכ״נ בחורבת ר׳ יהודה‬
‫מוריה תל־אביב א״י )תרע״ד(‬
‫התםיד שלא ברשות הממשלה‪ ,‬והוכרתו לתת שוהר רב לשרי הממשלה בכל שנה ושנה‪ ,‬כי אמרו לסתור‬
‫אותו והם היו מתפרנסים בדותק רב בעשיית י י ן ושאר משא ומתן וכותב בפרטות עניני המאכלים‬
‫ומקהיהם‪ ,‬ומתאר בניני ירושלים ומקומות הקדושים וקברות הצדיקים‪ ,‬ואיזה מנהגים ותכונת הארץ‪,‬‬
‫ומעשיות ששמע אדות שתי הערים הקדושות האלה וגזרות שגזרו על‬
‫ובפרט מירושלים והברון‬
‫היהודים ובסוף קונטרסו יאמר • מי שנדבה רותו לעלות לא״י יזהר שלא יעלה עם בנים כלל‪ ,‬ולא‬
‫יעלה בלא ממון כלל‪ ,‬כי אלו שניהם נמצאו בנו ולא נתקיימו בידינו ושמעתי כי יש חרם קדמונים‬
‫שאיש ואשתו העולים לא״י צריך שיהיה להם לא פתות מתמש מאות אריות )מטבעות( מלבד הוצאות‬
‫הדרך וכו׳ ומי שהוא עשיר גדול אז טוב לדידיה ומטיב לאחרים שיוכל לפרנסם ויזכה לשתי שלתנות‪,‬‬
‫כי בפה אין שום עסק רק ללמוד כל היום ולילך לביהכ״נ" עכ״ל‬

‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫‪I‬‬
‫‪I‬‬
‫!‬
‫|‬
‫‪I‬‬
‫‪f‬‬
‫|‬
‫\‬
‫‪I‬‬
‫‪j‬‬
‫‪I‬‬
‫‪I‬‬
‫‪i‬‬
‫|‬
‫‪i‬‬
‫|‬
‫‪I‬‬
‫§‬

‫ר׳ משה הגיז הנודע בשם המני״ה אהר מתכמי ירושלים )נולד בירושלם בשנת ‪ 1671‬ומת בצפת‬
‫=‬
‫אתר שנת ‪ (1750‬היה שד״ר באיטליא ואת״כ באמשטרדם וכחב ספר ״פרשת אלה מסעי" על מעלת א״י‬
‫|‬
‫‪ I‬ותיבת אה״ק‪ ,‬נדפס בשנת תצ״ג )‪ ,(1733‬אך אינו כולל איזה ממסעותיו‪ ,‬ונקרא פרשת אלד‪ .‬מסעי ע״ש‬
‫הפרשה שבתורה שנאמר ויכתוב משה את מוצאיהם למםעיהם‪ ,‬ומיםודו של ר׳ משה הדרשן למד‬
‫‪:‬‬
‫רש״י ז״ל למה נכתבו המסעות? כדי להודיע הםדיו של מקום וכו׳ והוא על דרך שאמרו שכתבו‬
‫|‬
‫מגלת תענית להיותם מתבבים את הצרות‪ ,‬וכן עברו עליו תלאות צרות רבות ורעות‪ ,‬ומשנת תנ״ד‬
‫)‪ (1694‬נתגרש מהםתפה בנתלת ה׳ וכמה רדיפות ויםורין סבל ומכולם הצילו הי‪ ,‬ולכן הובה עליו‬
‫ובה׳ ישים מבטתו‬
‫לגלות ולהודיע לרבים הםדי ה׳ כי לא תמנו הםדיו ולא כלו רהמי ה׳ מעליו‬
‫כי יגמור בעדו לטובה‪.‬‬

‫|‬
‫‪i‬‬
‫|‬
‫‪I‬‬
‫‪I‬‬
‫|‬
‫‪I‬‬
‫‪i‬‬
‫|‬

‫נעלה הוא בפרט ספר ״מעגל טוב" רשמי מסע של הרב תיד״א )אזולאי( בשנת ‪ 1758—1753‬שנדפס‬
‫פח בהםרון דברים קלי ערך שאין להם יתם למסעותיו‪.‬‬

‫|‬
‫|‬

‫ר׳ יוסף סופר מצפת כתב ספר ״עדות ביהוםף" ובו אסף הנסים והנפלאות שעשה הקב״ה עם‬
‫היהודים בא״י בשנת תקכ״ב )‪ (1762‬עם ידיעות קטנות ממסעותיו )חמ״ד‪ ,‬זאלקווא? תקנ״ח(‬
‫הספר מכיל רק שמונה דפים קטנים‪ ,‬וכותב שם כעין אגרת וז״ל‪ :‬״כשהייתי עדיין בםטמבול על הספינה‬

‫|‬
‫|‬
‫‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪^•lllllllllltllllllllltlllllltntlllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllitlllllllltlllllllllllllliiillliiiiiiiiiiiaiiiiiiiii‬‬

‫הקימה‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪2‬‬
‫׳‪MMIIIM1mMMHMMMIMIIlillllllIIMtWm1mntm1UI!^"•••""•lltlll'W‬‬

‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫‪I‬‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫‪I‬‬
‫|‬
‫|‬

‫ורציתי לילך מכאן לא״י כתבתי לכם אגרת שלום ע״י אתד שנתרהש לי וכמה נסים ונפלאות עשה עטי‬
‫הש״י טםטטבול על הים הגדול עד שבאתי לכאן לאיי וכוי‪ .‬ויום א ת י תית רעש ארץ גדול תחת‬
‫חים וכו׳ וזח תיח ליל ג׳ ט׳ ימים בחדש מרחשון‪ ,‬ובםפינת לערך שני אלפים נפשות תוץ מתובלי תים‬
‫ויהודים אנשים ונשים וכו׳ מקצתם מן חיחודים תיו רוצים לילך לירושלם ומקצתם ר‪1‬ו לילך ל מ ת וכוי‪.‬‬
‫ותית צריך לבוא בתתלד‪ .‬לעיר צידון‪ ,‬ולא תיו יבולי ן מפני תרעש בים‪ .‬ותרץ הספינה מעצמה למקום‬
‫אתד ושטו ברותא )ביירוט( יום ד׳ עשרה ימים לתדש םרתשון יום אתד אתר הרעש ורעידת הארץ‪ ,‬ויצאנו‬
‫מן חםפינה למקום ההוא‪ ,‬ושמענו בשורת רעה שבאותו הלילה ויום ג׳ ט׳ לתדש טרתשון שהית רעש‬
‫בים היה ג״ב רעש תארץ בצפת ונפלו כל הבתים ונהרבה כל העיר ונהרגו לערך מאה ועשרים נפשות‬
‫יהודים‪ .‬והמקום של הישמעאלים והערלים ג״ב נהרב עד היסוד ונהרגו אצלם לערך שני אלפים‬
‫נפשות" וכוי‪ — .‬הלאה מספר מקברים שראה‪ ,‬ובחר אחר קבר נח ושם בנו במערת אתת‪ ,‬גם ראה קבר‬
‫שמשון הגבור והוא גדול מאד‪ ,‬ועוד כמה קברים‪ ,‬ומעורבים אצלו הדברים מאד‪ .‬ומספד כי בעת‬
‫שהיהה הםגפת בארץ באו כלם למקומות אהרים והוא הלך עם אשתו ובנו לצידון וישב שם מהדש אייר‬
‫עד תשון תקכ״א‪ .‬וצידון הוא מקום טוב מאד ויש שם מיני פירות לרוב ולימונים הרבה בעד פארא‬
‫אתת‪ ,‬וגם אתרוגים ולולבים הרבה‪ .‬ומצידון יבואו הלולבים ואתרוגים לירושלם ולשאר מ ק ו מ ו ת‬
‫ואצל צידון סמוך לעיר ראה קבר של זבולון בן יעקב ויש שם בנין גדול של תומה יפת מאד‪ ,‬ולמעלה‬
‫כיפה גדולה וזבולון טונת בארמון ארכו שש אמות ורתבו שש אמות ובאים יהודים מרחוק ומועללים‬
‫שם תפלות ובקשות ויושבים שם שבעת ימים ועושים סעודות ואוכלים ושותים ושמתים בתוף וכנור‬
‫ובכלי זמר‪ .‬וצידון היא ספק א ״ י ‪ .‬תלך על צ י הים מצידון עד שבא לעיר עכו‪ ,‬ותלך משם עם‬
‫גמלים כשעה והצי למקום אהד שנקרא יוסיף והוא קרוב לפקיעין והוא א׳״י‪ ,‬וישב שם עד ר״ה תקכ״ב‬
‫ותקן שם במה ם״ת )כי ה י ה סופר(‪ .‬ויש שם מקום בסמוך ושמו ארכי ושם קבור תושי תארכי‪.‬‬

‫§‬
‫|‬
‫־‬

‫ר׳ שמותה ב״ר יהושע מ״מ מזלאזין כתב ספרו ״אתבת ציון" או ספור מארץ הגליל )תם״ד‪,‬‬
‫תוראדנא? תקכ״ד — ‪ .(1774‬נדפס פה בהםרון הדברים אשר לקח המהבר מהנוסע הקראי )עי׳ המבוא‬
‫לספרו באוצר הזח(‪.‬‬

‫‪I‬‬
‫‪I‬‬
‫‪I‬‬
‫‪I‬‬

‫ונעלה הוא מאד ספור המסעות של ר׳ שמואל רוטאנילי איש טנטובא בספרו ״משא בערב" תרמ״ב—‬
‫תר"ן=‪ .1790—1786‬נסיעתו לא היתה לא״י כ״א טגיבראלטר למורוקא ונכתב בלשון צת ונמרץ‪ .‬נדפס‬
‫בברלין תקנ"ב=‪ ,1792‬ווין ‪ ,1834‬ועוד הוצאות אתרות נדפס פה בהםרון איזה רבדים קטנים כמבואר‬
‫במבוא לספרו באוצר זה‪.‬‬
‫ספר ״מסעות הים" נסיעות אימו״ר ר׳ נתמן מבראםלאוו‪ ,‬ווארשא‪ ,‬תר״ד‪ ,‬יאזעפוף תר״ו‪.‬‬
‫] ב מ א ה הי״מ[ ר׳ תיים ב״ר דוב בער הלו י הורוויץ תמיתם את עצמו למשפתת תשל״ה נסע עם בני‬
‫ביתו מעיר קרעםניץ ביום י״ז םיון שנת תקע״ז )‪ (1817‬דרך מדינת וואלאכיא והגיע‬
‫בי״ז תמוז לעיר גאלאץ אשר על נהר טונא ״משם הפלגנו בספינה ובאנו לקונםטנטינופול תנקראת‬
‫םטאמבול בשבת קדש עת מנתת ו׳ מנתם‪ ,‬והפלגנו בספינה ובאנו בערב ר״ת אלול סמוך לעכו ולא נכנסנו‬
‫ויהי ממתרת ביום א־ דר״ת אלול שנת ג״ר אנכ״י באר״ץ באנו לתוך עכו בהלל‬
‫לנמל עד שההשבה‬
‫ותודות לה׳ על הנסים ועל תנפלאות שעשה עמנו בין בים ובין ביבשה והביאנו בשלום לארצנו הקדושה‪.‬‬
‫והלכנו לעיה״ק צפת ת״ו ושם קבעתי דירתי וכבר ה י ו שם אדוני אבי מורי ז״ל עם ביב שבאו לשם‬
‫בשנתים טרם בואי‪ .‬ובשנת תקפ״ו )‪ (1826‬סי׳ בונה ירושל״ם ה׳‪ ,‬אוה למושב לי בציון‪ ,‬ובתמלת ת׳‬
‫זכני עם ב״ב לשכון בהר ציון זה ת״ו מאז ועד עתה שנת יאמר נ״א ישרא״ל כי לעולם תםדו )תקצ"ה=‬
‫‪ .(1834‬ומאת ה׳ היתד! זאת שנכנס תמודא דא״י בלבאי לבא במגלת ספר כתוב לבאר פרטי ערי הקדש‬
‫וכפרים ושכנת כל הקברים וכוי‪ ,‬הן מה שזיכני השי״ת וראיתי עין בעין והן מה שיגעתי ומצאת ת״ל‬
‫בספרים וכו׳ אשר עמלו לסובב נתיבותיה ולהשתטת בקברותיה"‪ .‬והוא ספר ״תבת ירושלם" שנדפס‬
‫ראשונה בירושלם תר״ד‪ ,‬קעניגםברג תרי״ת‪ ,‬ווילנא תרל״ה‪.‬‬

‫י‬

‫ר׳ מטתם מנדיל ב״ר אהרן מקאםניץ )‪6‬ודולםקי( התעורר לנסוע לא״י לקיים נדרו שנדר בעת‬
‫המגפה שהיתה בעירו לאטר‪ :‬״כאשר יצילנו ה׳ מן המות הזי! אלך לתתפלל על קברות אבותינו הקדושים‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪13‬‬
‫^‪•tMlllllHHUUIIIHIIMUIHIlinnMllttllllUMMlUUUIIItUnUtlUIIIIII‬‬

‫הקימה‬

‫‪| •tlllllHIIIIII*IIMtltltllllHllflllltllH*UltfflltllMIII»ltl«IIHtUMMHt*(IIIIHIIfllHIIMHtf‬‬

‫ולהתענג באו ירה הסתור ולקבוע עמלי על תתורה והעבודה"‪ .‬ונסע עם אשתו טרת ציפת וכל אנשי ביתו‬
‫בערב ר״ת תמוז תקצ״ג )‪ (1833‬ובא לאדיםא אהרי משך ארבעה שבועות ונסע משם בעשרה להדש מנהם‬
‫אב ואתר שלשת ימים בא לקונםטנטינופל‪ ,‬ושכר האניה ה י ה ששה אדומים בעד כל נפש ובעד ילדים‬
‫פחות מי״ב שנת ת ג י המתיר‪ .‬מלבד גרבי אכילה שקנה בל אחד לעצמו‪ .‬והתעכב בקונםטנטינופל תשעה‬
‫ימים ונסע בספינה התיא לעיר תיפא בא״י ותגיע שם בר״ת אלול‪ .‬וביום ג׳ אלול נסע בשי ירא לגפת‬
‫ובא שם בשלום ביום ו׳ אלול‪ — .‬הוא מספר את כל התלאה שעברה על יושבי גפת ומבריא כשעמדו‬
‫עליהם הבוזזים והשודדים בשמונה לתדש סיון בשנת תקג׳׳ד ונמשכה הביזה והשממון לגי ימים‪.‬‬
‫וזה היה בזמן ל׳ ישדאל מהבר ם׳ תקלין תדתין ום׳ פאת השלהן שהיה נשיא להפרושים בא״י שלשים‬
‫שנת )נפטר שם ם׳ םיון תקג״ט(‪ ,‬והית מתלמידי הגאון ר׳ אליהו מווילנא‪ .‬תבוזזים עשו שמות גם‬
‫בבתי הכנסיות וקרעו תם״ת לקרעים ובתוכם גם ס״ת של ר׳ יגהק אבוהב‪ ,‬ועשו מהיריעות מנעלים‬
‫וםינר של נפתים ובשנת תקצ״ה תיתה מגפה בירושלם ובגפת ומתו רבים מהעם וגם בנו מת בתדש כסלו‬
‫״וזכה להקבר ב א ״ י ״ ‪ .‬בר״ת אדר ראשון תלך לירושלים והתפלל אגל כותל מערבי ועל קברי הגדיקים‪.‬‬
‫גם ה י ה בהברון ושכם וגידון ושב לצפת והיה שם בעת הרעש בב״ד טבת שנת תקג״ז‪ .‬ואחר החורבן‬
‫והשמטון שנעשה בארץ נותר ערום ועריה בלא לבוש ובלא טלית ותפילין ולא יכול להתפרנס שם גם‬
‫בדוהק‪ .‬ור׳ ישראל הנ״ל נתן בידו אגרת להתיר לו לשוב לתו״ל‪ .‬ונסע משם קודם ר״ה עם עוד יהודים‬
‫ולקת עמו שופר לתקוע על הספינה בר״ה ועשה סוכה להג הסוכות בראש הספינה‪ .‬והזר בדרך שבא‬
‫לאדיםא‪ ,‬ומשם לביתו — הוא קרא ספור נסיעותיו בשם ״קורות העתים לישורון בארץ ישראל" )ווילנא‪,‬‬
‫ת״ד=‪ (1840‬ונעתק לל״א )ווארשא ‪ .(1841‬ומהלק את ספרו לשנים‪ ,‬ותלק השני נקרא ״עלית הארץ"‬
‫שתוא עיקר ספור נסיעתו‪ ,‬אבל אין בו שום תידוש תוץ מה ששייך לקורות העיר ג פ ת וכולל בספרו‬
‫מעלות הארץ ופירותיה והמטבעות וקגת לשון ערבית גם איזה מגהגים‪ .‬ממנהגי הספרדים ראוי להזכיר‬
‫כי הנשים בימי טוהר כותלות עיניהן וצובעות הגפרנים בגבע אדום‪ ,‬וראשיהן מקושט במגנפת‬
‫)קאפעלוש( ״כנשי תשדים במדינתנו" עם תתיכות גאזע על טגחה או טס של כסף או זהב מגו^ר‬
‫גן עיר‪ .‬והן יושבות תמיד פנימה ומנהג האנשים לישא תמיד בידם תרוז של קאראלין )‪(Corals‬‬
‫שתורים כמנין ק״ל כנגד ק״ל פעמים אליתו‪ ,‬ותמיד ממשמשין אותם ומגלגלים תוך ידם‪ .‬ונושאים‬
‫על ידיהם טבעות עם אבנים טובות ושמם תקוק עליתם פתותי תותם‪—.‬קשה להבין מאין לקתו המנהג‬
‫הזה לשאת חרוז קאראלין שחורים במספר ולמשמש אותם ולמנותם שהוא כעין מנהג נשי הקטוליקים‪.‬‬
‫ביותר הגטיינו במאה הזאת הנוסעים הנודעים ד״ר לזר לעווי רופא ומתורגמן להשר משה‬
‫טונטיפיורי ולאשתו בנסיעותיהם לארגות הקדם‪ ,‬וגם נסיעת יהודית טונטיפיורי ואישה שכתבה בעצמת‬
‫בשנות ‪ ,1839—1838‬וםפורי מסעותיהם מובאים באוגר מסעות זת‪.‬‬

‫עוד נשארו מסעות שונות משנת ת״ר ואילך עד קרוב לסוף המאה השביעיה לאלף הששי למספרנו‪,‬‬
‫ובמשך הזמן הזת נכללו מסעות בנימין השני‪ ,‬ספרי אבן ספיר‪ ,‬םפורי פראנקעל‪ ,‬טשארני ועוד‪ ,‬אשר‬
‫יבואו אי״ה בתלק שני ״מאוצר מסעות" בפעם אתרת‪ .‬בסוף הדולק השני יבוא גס ספור מםעותי בתיור‬
‫שעשיתי במשך שלשה הדשים אדר ניסן ואייר משנה זו )תרפ״ו( בספינה ״טוריםניא" שעזבה נויארק‬
‫ביום ‪ 16‬פברואר ‪ 1926‬ועברה דרך מאדיירא‪ ,‬גיבראלטר‪ ,‬אלג׳יר‪ ,‬ווילפראנש )מונאקו(‪ ,‬נאפאלי‪ ,‬אתונא‪,‬‬
‫אלכםנדריא ובקרתי את כל המקומות האלה‪ .‬בעיר אלכםנדריא עזבתי את הספינה מוריטניא‪ ,‬ותיירתי‬
‫את מצרים ובפרט העיר קאהירא וראיתי את הפירמידים זתםפינקם ודברים עתיקים עם ארון הזהב‬
‫של תות־ענראמון במוזיאום שם‪ .‬מקאהירא עברתי במםלת הברזל ררך המדבר ובאתי לירושלים עשרה‬
‫ימים קודם ה‪8‬סת ותגתי שם את הג המצות וראיתי כל המקומות בירושלם‪ ,‬תברון‪ ,‬יריתי וים המלת‬
‫ותירדן‪ ,‬שבם‪ ,‬טבריא‪ ,‬צ פ ת מירון‪ ,‬כפר נתום‪ ,‬תיפא‪ ,‬יפו‪ ,‬תל־אביב והרבה מן הקולוניות והקבוצות‬
‫תזרתי לאלכםנדריא ופלגתי בספינה לאיטליא ובקרתי הערים ברינדיזי וויניציא ורומא והייתי‬
‫בהוואטיקאן‪ .‬ומשם באתי לפאריס והייתי בלונדון בימי מהומת תשביתה של הפועלים שם ושבתי‬
‫בספינת ״לויתן" מסויםהטפטן לנויארק ובאתי ביום ‪ 17‬מאי‪ .‬בדרך מםעותי צלמתי יותר ממאה תמונות‬
‫המחבר‪.‬‬
‫של מקומות השובים מהם יבואו בספר האוצר הזה‬
‫^‪11tH1111ramM1m111111M11Mu11MMi!1m1n>m1mt11111111t11f!1111111n‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪15‬‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ כנימי!‬

‫ספר‬

‫מסעות ר׳ בנימין מטודילא‬
‫ד ־ א ת ת ק כ ׳ ה — ל ״ נ = ‪.1166 — 1 1 7 3‬‬

‫מבוא‬
‫איכות הספר‪'.‬‬

‫ספורי המסעות של ר׳ בנימין‬

‫ב״ר יונת מטודילא כולל מסעותיו‬
‫בשלשת הלקי העולם אירופא אםיא ואפריקא‪ ,‬דרך‬
‫פרנציא‪ ,‬איטליא‪ ,‬יון ארכיפלגוס‪ ,‬סוריא‪ ,‬אדץ ישראל‪,‬‬
‫ארצות תכליפות בבל ופרס ומשם שב לארצו דרך תודו‪,‬‬
‫ערב ‪,‬מצרים‪ ,‬וסיציליא הוא כתב ורשם בעצמו בספר‬
‫כל מה שראה או שמע מאנשי אמת בעברו בארצות האלה‪.‬‬
‫ובכל עיר ומדינה שהיה בה שם עיניו ולבו לדעת את‬
‫תכונת וסגולת האדץ ויושביה‪ ,‬מסתריהם והמלאכות‬
‫שהיו עוסקים בהן‪ ,‬ובפרט בנוגע לתיי תיהודים גם‬
‫הודיע ידיעות טדויקות ביהס הפוליטיקא של העמים‬
‫שעבר דרך ארצם‪ ,‬וביתוד אדות זכיות היהודים שמה‪.‬‬
‫ועוד מאורעות ומעשים שיש להם תשיבות בתולדות‬
‫הימים בגלילות הללו ולכן אף כי ספרו קטן בכמות‬
‫הוא גדול באיכות במה שמגלה פני הלוט של התיםטוריא‬
‫הקדומה בימי תבינים לפני שמונת מאות שנה —‬
‫ד׳ בנימין היה האירופאי הראשון המזכיר את המטהר‬
‫עם הודו וארץ צי ן )הינא(‪ .‬ובדדך כלל נוכל לאמר כי‬
‫תותם תאמת טבוע בספרו‪ ,‬אף כי לפעמים הוא מספר‬
‫אגדות העם שקשה להאמין בהן והוא בעצמו מסתפק‬
‫במציאותן אבל אם נערוך ספורי מסעותיו נגד ספרי‬
‫המסעות שכתבו הנוצרים קרוב לאותו תזמן במאת הי״ב‬
‫נראה ונוכת כי יתר שאת לר׳ בנימין על כולם בסגנון‬
‫לשונו ודקדוקיו והפצו להגיד האמת אמנם כן‪ ,‬כבר‬
‫תכירו תוקרי העתים ודורשי התולדות את ערכו הרם‪,‬‬
‫ונעשה ספרו לכלי תפץ בידם והשתמשו בו בכל עת‬
‫ולתכלית זאת נעתק ספר מסעות‬
‫לצורך ידיעתם‬
‫ר׳ בנימין כמעט לכל הלשונות של העמים הנאורים‬
‫זמן מסעותיו י‪ .‬זמן מסעות ר׳ בנימין אפשר לצמצם‬
‫ולהגביל בין שנות ‪.1178 — 1165‬‬
‫וזח מוכח מתוך ספרו‪ ,‬כי היה ברומא בזמן האפיפיור‬
‫אלכסנדר השלישי‪ ,‬והאפיפיור הזה היה גולה מרומא‬
‫עד יום ‪ 23‬נובימבר ‪ ,1165‬ותוכרת לעזוב את רומא‬

‫שנית בשנת ‪ ,1167‬וא״כ היה שם בין השנים האלת‪.‬‬
‫ר׳ בנימין היה בציקיליא באסיא הקטנה ?רוב לשנת‬
‫‪ .1161‬כי מדנר ממושל טוריש )!‪ (Tore‬השני ‪tjD‬‬
‫התרים מלך ארםיניא שמת בשנת ‪ .1167‬ר׳ בנימין‬
‫מספר אדות העיר מוצל )מוסול( ואומר כי ד׳ יוסף‬
‫המכונה בורתאן אל־פלך ת י ת תוזת )איצטגנין( למלך‬
‫זיף אלדין אתיו של ניר אלדין מלך דמשק‪ .‬והנה נודע‬
‫כי זיף אלדין גהאזי מת בשנת ‪ .1149‬ומזת רצה תתכם‬
‫לברכט לתתליט‪ ,‬כי ר׳ בנימין עשת את מסעותיו בשנות‬
‫‪ 1150 —1140‬אבל הקושי מתיישב בהגהת קטנת אם‬
‫נקרא תתת אהיו של נור אלדין ״בן אתיו״ של נור אלדין‪,‬‬
‫ותוא זיף אלדין תשני שהגיע למלוכה בשנת ‪1170‬‬
‫ויצא לנו מזה‪ ,‬כ׳ היה ר׳ בנימין במוסול איזה שנים‬
‫קודם לשנת ‪) 1170‬גרינהוט( עוד ראיה כי בעיד‬
‫איספתאן בירת פרס היה סביב לשנת ‪ 1170‬כי הוא‬
‫מרבה לספר ממפלת םינגיאד מלך פרם לפני שבטי‬
‫הגהוזים — בני גוץ או כופר־אל תודך‪ ,‬ויאמר כי תיום‬
‫ט״ו או י"ת שנה כשבאו לאדץ פדם ואנו יודעים כי‬
‫המלהמה הראשונה שבה ניגף סינג׳אר היה בשנת ‪1153‬‬
‫וא״כ «ית אז בעדך ‪ .1168‬ובסוף נסיעתו היה במצרים‬
‫ושם מצא את הכליף האחרון לבית פאטימיטי‪ ,‬ותוא‬
‫היה אל־אדיר שתוסר ממשמרתו בעשרת לתדש ספטמבר‬
‫שנת ‪1173‬‬
‫סדר נסיעתו‪ :‬בערך שנת ‪ 1165‬עזב ר׳ בנימין את‬
‫עיר מולדתו טודילא על נתר איברו‬
‫אשד בצפון ספרד‪ ,‬ועבר הערים היושבות על שפת הים‬
‫הגולף ״אריות"‪ ,‬ו יבקר את רומא ודרום איטליא‪ .‬מעיר‬
‫אוטרנטו עבר להא י קורפו‪ ,‬ונסע דרך אדץ יון ואה״כ‬
‫לקונםטנטינופול והוא מספר לנו תדשות כי שם תיו‬
‫״שוכרים מכל הלשונות הגו ים הנקראים לועזים‬
‫)ברברים( ללהום )ביהד( עם השלטון מםעוד מלך‬
‫התו גרמי ם‪ ,‬והם הנקראים תורכיש )סילג׳וקס(‪ ,‬מפני‬
‫שאין להם )הערבים הנולדים שם( לב למלהמה‪ ,‬והם‬
‫נחשבים כנשים שאין בתם כת לעצור"‪ .‬ואהרי בקרו את‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ בנימין‬

‫אוצר מסעות‬

‫האיים אייגין ורודיס וקיפרוס עבר לאנטוכיא ונסע‬
‫בדרך הידועה — דרך הדרום על שפת הים התיכון‪ ,‬ובקר‬
‫הערים החשובות על שפת הים שהיו אז בידי הנוצרים‬
‫)הפרנקים(‪ .‬ומפני המלתמה שהיתה שוררת תמיד בא״י‬
‫בין הנוצרים והסרצינים הם הערבים הראשונים שהחזיקו‬
‫ויש לשער כי היו‬
‫בדת מחמד משנת ‪ 622‬ואילך‬
‫חדרכים בחזקת סכנה‪ ,‬והיה צריך לילך בארתות עקלקלות‬
‫כדי לבקר את המקומות החביבים לו בארץ ישראל‪ .‬עד‬
‫שבא לדמשק שה י תה אז בירת נור אלדין‪ ,‬ושם שלטו‬
‫הסרצינים ולא היה שם נוצרים רק מעט מזעיר‪ ,‬והיהודים‬
‫היו נוטים יותר להערביים תמתמדנים וברית שלום היתה‬
‫ביניהם‪ ,‬באופן שנסע ר׳ בנימין בדרך ההיא בלי מפריע‬
‫עד בואו לעיר בגדאד והוא מספר מכבוד ישראל וראש‬
‫הגולה והעשירים והישיבות תגדולות שנוסדו שט‪— .‬‬
‫כנראה לא עבר בארץ פרם זולת במקומות אחדים‪ ,‬כי‬
‫בימיו היה מצב המדינה התיא בתחו ובחו וחיחודים‬
‫היו נרדפים שמה וסבלו עול הגלות‪ .‬גם ר׳ פתהיה שנסע‬
‫אהריו לא היה יכול לעבור בפרס מסיבה זו‪ .‬אך‬
‫ר׳ בנימין היה לכה״פ בעיר בצרת שחיא במוצא הנהר‬
‫הדקל‪ ,‬וגם ביקר האי קיש )קיס( בים הפרסי‪ ,‬אשר‬
‫בימי הכינים תיה מקום מסהר גדול‪ .‬ומשם נסע למצרים‬
‫דרך עדן ואסואן ד׳ בנימין יחן לנו ציון חי מארץ‬
‫מצרים בימיו‪ ,‬בעת ששרתה שם רוח השקט ושלוה ע״י‬
‫כשרון ההנהגה של סלאדין שהיה פקידו של השולטן נור‬
‫אלדין מדמשק‪ ,‬ואהר שהוסר הכליף הפאטיטיטי בשנת‬
‫‪ 1171‬נעשה אדון על בארקא וטריפולי‪ ,‬ואהרי מות‬
‫נור אלדין כבש בנקל את כל ממלכות אדוניו‪ ,‬והנוצרים‬
‫פחדו ממנו ויראו מפני גדולתו‬
‫טעות האפיפיור •י בעת ההיא יצאת השמועה‬
‫באירופא כי מלך אדיר ושמו‬
‫פריסטיר יוהן שהיה מולך על אנשי אומח אחת שהיו‬
‫נוצרים ובאו מאסיא התיכונית כבשו את אסיא המערבית‬
‫ונצתו אח חיל המושלמנים האפיפיור אלכסנדר השלישי‬
‫שמח שמחה גדולה משמועה זאת והתעוררו בו התקוה‬
‫כי פריםטיר יוהן יהיה לו לעזר ולתומך להקים את‬
‫ממשלת הנוצרים בארץ ישראל‪ ,‬ושלת את רופאו פיליפ‬
‫בשליחות נסתרה לכרות עמו ברית נגד המושלמנים‬
‫הציר הזה לא חזר משליתותו ולא נדע מפעולתו מאומה‪,‬‬
‫כי כותבי דברי הימים בין הנוצרים שתקו ולא תזכירו‬
‫מה היה לו ומדוע לא הצלית בשליתותו‪ .‬אבל ר׳ בנימין‬
‫הוא חאחד שגלה את פני הלוט‪ ,‬כי בני האומה הזאת‬
‫הם הכופרים אנשי כופר אל־תורך‪ ,‬והס האספסוף והערב‬
‫רב של המונגולים מארצות הטרטרים אשר חוטטם שרוע‬
‫או שקוע‪ ,‬ור׳ בנימין מתאר אותם כי ״הם עובדי הדוח‬
‫וחזנים במדברות ואינם אוכלים לחם כ״א בשר חי‬
‫בלי בשול‪ ,‬והם בלי אפים ובמקום תאף יש לחם שני‬

‫‪16‬‬

‫נקבים קטנים שיוצא מהם הרות"‪ ,‬וחם בעלי ברית‬
‫היהודים שכניהם‪ ,‬ואיד הכופרים לחמו עם המלך )השאת(‬
‫הגדול מפרס ושמו סינג׳אר ונצתו אותו — אנשים כאלת‬
‫לא היו רוצים לעזור את הנוצרים לכבוש את ארץ ישראל‪.‬‬
‫והאפיפיור טעה בחשבונו‪ .‬ולא עוד אלא שהכופרים‬
‫הסבו רעה גדולה להנוצרים עי״ז שנצתו את השאת‬
‫הפרסי‪ ,‬כי אם היה השאת בגדלו ונשיאותו הרמה תיה‬
‫לפה ולםוקש להשולטאן םלאדין‪ ,‬ואז אולי היה נכנע‬
‫מלפני הנוצרים‪ .‬אך מתטת תלישותו של תשאת גדל‬
‫בחו של סלאדין והיה מאהד את המפלגות שבין‬
‫חמחמדנים בארצו עד שבשנת ‪ 1187‬לחם עם הנוצרים‬
‫וינצחום ולא הועילו מלחמות מצוח שקרא האפיפיור‬
‫לנוסעי הצלב חמש פעמים‪ ,‬כי כח חמושלמנים היה חולו‬
‫וגדול וכה הנוצרים היה הלוך ושפל‪ ,‬ותוכרהו לעזוב‬
‫הארץ בידי הערביים בעלי דת מהמר‪ — .‬ר ׳ בנימין נסע‬
‫מפרס לטיביט‪ ,‬הודו‪ ,‬עדן‪ ,‬תימן‪ ,‬אביסיניא ומצרים‪ ,‬ושם‬
‫התעכב זמן רב‪ .‬ומשם נסע לאיי סיציליא‪ ,‬איםליא‪,‬‬
‫אשכנז‪ ,‬סלבוניא‪ ,‬רוםיא במחוז קיוב‪ .‬ומסיים בעיר‬
‫פאריס ומשבח תישיבות שם וחזר לספרי‬
‫הטטרה ‪ :‬ר׳ בנימין אינו מזכיר מה תיתה מטרתו‬
‫ותכליתו בנסיעותיו‪ ,‬ומה העיר אותו לנוע‬
‫ולנוי למרחקי תבל? ולבן יש משערים ורוזגים למתור‬
‫את השאלה הזאת באופנים שונים׳ ראשית הית תיחויי‬
‫בגלות ת מ י י נוח־ ברגליו ומוכרח לנסוע ממקום למקום‬
‫מבלי מצו א מנות בארץ מוליתו‪ .‬״היהויי ח נ ו י י " הוא‬
‫פתגם מורגל על שפתי כל עם ועם‪ .‬שנית הית ר׳ בנימין‬
‫בזמן נוסעי הצלב‪ ,‬בין התנועה השניה והשלישית‬
‫והנוסעים האלה שהלכו ״לגאול ולפיות את מקום ישו"‬
‫מידי הבלתי מאמינים‪ ,‬בדרך הליכתם היו מלאכי הבלה‬
‫ודרכם להזיק ולתרוג את היהודים ולשלול את רכושם‬
‫וחשב ר׳ בנימין אולי ימצא ויגלה מדינות בארצות‬
‫שיוכלו היהודים לחיות שם בהשקט ושלוה כבטחון הגוף‬
‫והרכוש שלישית התרגש הנטוע בלב היהודי לדרוש‬
‫ולדעת את שלום אה י ו בכל מקום‪ ,‬כמו יוסף ששאלו‬
‫האיש מה תבקש‪ ,‬ענה ״את אחי אנכי מבקש" ובדרך‬
‫אגב חפץ להתהקות על עקבות עשרת השבטים שאבדו‬
‫מתוך קהלתנו ואשר שמע כי יש להם ממשלה בפני עצמם‬
‫בקצות הארץ‪ ,‬ותשב אולי תצמח ישועה לישראל בארצות‬
‫הגלות אם יתישבו במקומות הללו אשר ישלטו שם‬
‫היהודים בעוצם תקפם וגבורתם תדעיון הזה נראה‬
‫אם נחדור לתוך דבריו איך הוא מדייק להודיע בפרטות‬
‫בכל מקום שימצא ידיעה כי היהודים אין להם עול‬
‫מושל ושליט והם בעלי מלהמה כמו שכניהם‪ ,‬ולפעמים‬
‫הם בעלי בריתם ושותפם לשלול שלל כמוהם‪ ,‬ומתפאר‬
‫במעשיהם‪ .‬רביעית ניכל לשעד שהלך בתור שד״ר נ ס ו‬
‫שנוסעים המשולחימ &א"י לקבץ נדבות לתתזקת תלמידי‬

‫‪17‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫חכמים והלומדים בישיבות‪ .‬וכמו שנראה מדבריו‬
‫שמתפעל מאד מת״ח והישיבוה‪ ,‬אף כי הוא אינו מרמז‬
‫לנו משליתות כזו מאומה‪ .‬אמנם רתוק לשער כמו‬
‫שתושבים אחדים שחלך למרחקים לצורך מםחריו‪ ,‬כי‬
‫אין דדך בעלי מסחר לנוע מעיר לעיר וממדינה למדינה‬
‫רק למקום ידוע לקנות או למכור סחורה‪ ,‬ומה שהודיע‬
‫לפעמים תמסתרים שנעשו במקומות שעבר נכלל בין‬
‫הפרטים האתרים שרשם במקומות שתית שם‪ .‬ואולי תשב‬
‫להועיל ליהודים אתרים בעלי מכתר שיוכלו למצוא‬
‫מקורים תדשים למסהר וקנין‪ ,‬ויוכלו לעזוב ארצם‬
‫ולתתישב שם‪.‬‬
‫חסרונות בספרו‪ :‬ר׳ יצתק ישראל מפיסא שהעתיק‬
‫ספר תמסעות של ר׳ בנימין בשנת‬
‫קפ״ט כותב בסופו‪ :‬״כפי תנראח זה ספר ר׳ בנימין‬
‫אינו השלמתו הגה‪ .‬אבל אני לא מצאתי ממנו יוהר‬
‫בתעתיק*‪ .‬ובאמת לא תספיק ר׳ בנימין לערוך את רשמי‬
‫מסעותיו בשובו לקשטיליא בשנת ‪ 1173‬בטרם מותו‪.‬‬
‫והמעריך תראשון אפשר שקיצר או תיסר איזת גליון‬
‫במקומות אוזרים‪ ,‬גם לא תיבר תגליונות בםוף כראוי‪,‬‬
‫בנראה מסוף ההבור שהביא בתוך מסעותיו באשכנז מאמר‬
‫חמחחיל וכל ישראל מפוזרים וכו׳ וכל מי שיבטל שלא‬
‫יתקבץ ישראל אינו רואת סימן טוב ונו׳ שזחו סיום‬
‫תספר‪ ,‬אך חמםדר דבריו מגליונות שונים — בי מגילות‬
‫מגילות נכתבו—לא סדרן יפת‪ .‬וכמו כן נמצאו איזח‬
‫דברים בפנים תספר שלא במקומם‪ ,‬לפנים או לאתור‪.‬‬
‫והמעתיקים שבאו אהריו הםרו מה שלא היה ישר‬
‫בעיניהם או שהשבום ללא צורך ונראה כי בעל סדר‬
‫הדורות היתה לו נוסתא משונה שמביא כמה דברים‬
‫שלא נמצא בנוםתתנו‪ ,‬וכמו בערך ר׳ י והנן הסנדלר כתב‬
‫וז״ל‪ :‬״ואני ראיתי בס׳ מסעות בנימין שראה הכלי‬
‫שלו שהיה שורה בו העורות"‪ ,‬והמאמר הזת תםר‬
‫אצלנו —בעני ן מספר היהודים שרשם ר׳ בנימין‬
‫במקומות שעבר עליהם יש שנוים רבים בנוםתאות‬
‫וזהו מפני שהמעתיקים תשתמשו באותיות תמםפר‬
‫ותתליפו ב׳ באות כ׳ וד׳ כאות ר׳‪ ,‬או שהשבו אות‬
‫ש׳ פעמים שלשה ופעמים שלש מאות ובדרך כלל יש‬
‫אומרים כי ר׳ בנימין מגזם הרבה במספרים ויש חושבים‬
‫שהוא ממעט מאשר ה י ו באמת אמנם יש לסמוך עליו‬
‫במקומות שהיה הוא בעצמו שם וראה בעיניו‪ ,‬כי היה‬
‫איש א מ ת ובמקומות שכתב מפי תשמועת רשם כפי‬
‫הגוזמא שהגזימו לו תמודיעים‪ ,‬ובפרט בארץ פרם‬
‫שהסספריפ הם גדולים ומתפיהים )עי׳ באכר באגרת‬
‫ר׳ שרירא גאון שהיה בפירוז־שבור באותה שעה תשעים‬
‫אלף יהודים( ולפעמים נראה לנו כי המעיט המספר‬
‫מפני שחשב רק ראשי תמשפתות הגברים לבד‬
‫מגשים וטף‪.‬‬

‫מ ס ע ו ת ד בנימין‬

‫העתקות והוצאות‪ :‬תספר נעתק לכמה לשונות‪,‬‬
‫רוסית‪ ,‬תולנרית‪ ,‬יהודית‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫אשכנזית‪ ,‬אנגלית ורוסית‪ .‬ההוצאות ת ן ‪ :‬טסעות של‬
‫רבי בנימין ז״ל נדפס בקושםנרינה יע״ה קרית המלך‬
‫האדיר שולמן שולייםאן ירום הודו שנת שנים ועשרים‬
‫למלכו‪ ,‬בבית צעיר הםהוקקים אליעזר ככ״ר גרשם‬
‫שונצינו ז״ל בשנת תמשת אלפים ושלש מאות ושלשה‬
‫לבריאת תעולם )‪ ; (1543‬פירארא שי״ו )‪; (1556‬‬
‫בריםגויא שמ״ג )‪ ;(1583‬אלהודורף ‪ ; 1762‬זולצבאך‬
‫‪ ; 1783‬זאלקאווא תקס״ו )‪ ; (1805‬ווארשא תר״ד‬
‫)‪ ; (1841‬לבוב ‪ ; 1859‬מונקאטש ‪ 1895‬עם לשון רומי‬
‫מנוירשה )אנםוורפ( ‪ ;1575‬הלמשםאדם ‪ ; 1636‬לייפ­‬
‫ציג ‪ ;1764‬ליידן ‪ .1633‬בלשון תולנדית ולשון‬
‫אשכנזיה ע״י ר׳ הי ים ב״ר יצתק ארביך‪ ,‬אמשטרדם תג״א‬
‫)‪ .(1691‬גם נדפס בס׳ טקוה ישראל בלשון אשכנזית־‬
‫יהודית אמשטרדם תנ״ה )‪ .(1697‬בלשון אנגליה ע" י‬
‫גיראנם לונדון ‪ ; 1783‬צרפתית ע״י באראטיר ב״ת‬
‫אמשטרדם ‪ ,1734‬ועוד פאריס ‪ .1830‬בלשון עברית‬
‫ואנגלית בשני הלקים והיא הוצאה מדויקת ומנוקדת‬
‫בצירוף הקדמה והערות‪ ,‬ומפתה המקומוה הנזכרים כו‬
‫ע־י ר׳ אברהם ן׳ אשד‪ ,‬לונדון ‪2‬־‪ .1840‬בלשון רוסית‬
‫בשם שלשה בעלי המסעות לבני ישראל והם מסעות‬
‫ר׳ בנימין‪ ,‬סבוב ר׳ פתחיה ואלדד הדני‪ ,‬ע״י ה׳ מרגלין‬
‫פטרכורג ‪ ;1881‬הוצאת ד״ר אליעזר גרינחוט עברית‬
‫ואשכנזית פפד״מ ‪ ;1881‬הוצאת מרקום נ אדלר עברית‬
‫ואנגליה עם שנוי הנוסחאות ותערות ומפתהות לונדון‪,‬‬
‫‪ .1907‬פרופ־ אלכסנדר מרכס ראש הםפריה בביה מדרש‬
‫הרבנים בנויארק ומר יצהק ריבקינד הממונה שם‬
‫הראו לי עוד כמה הוצאוה מספרי המסעוה הנמצאים‬
‫באוצרם ולא נזכרו בספרי רשימה• הספרים וראוי‬
‫להזכיר מסעות ר׳ בנימין‪ ,‬פרייבורג ‪) 1562‬יש ממנו‬
‫עוד אכםטפלר אהד בעולם( ; מסעוה ר׳ בנימין הנרפם‬
‫בעיון יותנן אנדריאס מיכאל נאגיל לתועלת פה ישיבה‬
‫מהוללה אלסדורף בשנת אתשסב )‪ ; (1762‬מסעות‬
‫ר־ בנימין‪ ,‬דפוס פוטוםטאט ב״ג )בגדאד( ‪1866‬‬
‫חסר ויתר‪ :‬מעריכי ההוצאות המדויקות יעתיקו‬
‫כל שנוי הנוםהאות שימצאו בספרים‬
‫‪:‬‬
‫הנדפסים ובכ״י שהעתיקו הסופרים השונים שלא דקדקו‬
‫כלל בלשון המהבר כי לא השבו הספר קודש כמסורה‬
‫לתנ״ך לדקדק בו בתםר ויתר‪ ,‬ער כי ירבו השנוים מדברי‬
‫המחבר בפנים הספר‪ ,‬והשנוים הרבים יבלבלו את ראש‬
‫הקורא מבלי למצוא הדרך הישרה ומבלי הבין את‬
‫העיקר שהוא כוונת המאמרים ותוכנם לכן אהזהי בדרד‬
‫אחרה והוא לבקר את כל חשנו ים בעין חודרת ובקורת‬
‫ואהרי בירור יפה להעתיק תדברים תיותר מוכשרים‬
‫וברורים‪ ,‬פעם םנוםהא זו ופעם מנוםתא אתרת‪ ,‬וגם‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ד׳ כנימי!‬

‫למלאות מלח אחת ושחים כדי לחקן טעות חגיכרת‬
‫ומוכרחת לעין בוחנת או ליתר ביאור תענין‪ .‬מלבד‬
‫אם יש חילוק בין חנוסחאוח במספר או בשם איזה‬
‫איש או מקום ואי אפשר לברר חדבר אז אכחוב המלח‬
‫שנראית יותר מדויקת בפנים ותמלת תמםופקת בסוגר‬
‫וםדרחי חספר בפרשיות כדי לתת ריוח בין תדבקים‪,‬‬
‫ובסוף כל פרשת יבואו תערוח ואחריתן שמוח חאנשים‬
‫ותמקוםות ותרגום תמלות הקשות בלשון אנגלית‬
‫ת ו ל ד ו ת המחבר‪ :‬זולת תידיעות אדות ר׳ בנימין‬
‫שנזכרו בהקדמה שכתב תמעריר‬
‫כפרו כי יצא למסעותיו מטודילא ותביא רשמותיו עמו‬
‫לקשטיליא בשנת תתקל״ג )‪ (1173‬ומעיד עליו כי תית‬
‫איש מבין ומשכיל ובעל תורת ודבריו נכונים ומתוקנים‪,‬‬
‫לא שמענו ממנו דבר ולא נדע תולדות ימי תייו אך‬
‫נראת כי מת ר׳ בנימין קרוב לזמן שובו לקשטיליא‬
‫בשנת ‪ 1173‬ולא תספיק לערוו מסעותיו בסדר נכון‪,‬‬
‫ונתהברו ע״ י אהר שלא נזכר שמו‬

‫זה הםפר מחובר מרבדים שסיפר א י ש אחר‬
‫מארץ נבארה י׳ ש ש מ ו ר׳ בנימין בר יונה ד ל מעיר‬
‫טולטילה י וילד הלור ובא בארצות רבות ורהוקות‬
‫כאשר יתפרש בדבריו אלו ובכל מקום ש ב א כ ת ב‬
‫כל הדברים שראה או ש ש מ ע מ פ י אנשי א מ ת ואשר‬
‫לא נשמעו כארץ םפרד וכן הוא מזכיר מ ק צ ת‬
‫ההכמים והנשיאים שבכל מקום והביא דבריו אלו‬
‫ע מ ו כ ש כ א לארץ קשטיליא ״( ב ש נ ת ארבעת אלפים‬
‫ת ש ע מ א ו ת ושלשים ושלש )‪ (1173‬והיה ר־ בנימין‬
‫הנזכר א י ש מבין ומשכיל ובעל תורה׳ וככל רבד‬
‫ודבר בדקוהו כרי לפשפש אהריו ונמצאו דבריו‬
‫מתוקנים ויציבים בפיו‪ ,‬כי ה י ה א י ש א מ ת וזה‬
‫ה ה ל ת דבריו‬

‫א‬
‫א מ ר כנימי! ב״ר יונה ז״ל • יצאתי תהלה מעירי‬
‫יישרקושטה י׳ וירדתי דרך נהר איברו י לטורטושה י‪.‬‬
‫ומשם הלכתי ררד ש נ י ימים לעיר טרכונה י‬
‫הקרמונה‪ ,‬והיא היתה מכנין ענקים י ויונים׳ ולא‬
‫נ מ צ א כבנין ההוא בכל ארצות ספרר׳ והיא יושבת‬
‫על ש פ ת הים ומשם ש נ י ימים לעיר ברצלונה י‪,‬‬

‫‪18‬‬

‫ויש ש ם קהל קרוש ואנשים ח כ מ י ם ונכונים ונשיאים‬
‫נ ת ל י ם כנו! רכי ש ש ת ב( ורבי שאלתיאל ורבי ש ל מ ה‬
‫והיא עיר קטנה‬
‫ורכי אכרחם כ! חםראי ד ל ג(‬
‫ויפה ויושבת על ש פ ת הים‪ ,‬ובאים אליה בסחורה‬
‫תנרים מ כ ל מקום‪ ,‬ומארץ יו! ופישר‪ ,‬״ ונ׳ינואה‬
‫וציקיליא ״ ‪ ,‬ואלכםנרריא של מצרים וארץ ישראל‬
‫ומשם מהלך יום והצי לניראנרה ״‬
‫ובל נבוליה‬
‫ו כ ה קהל קטן מיהודים ומשם מהלך ש ל ש ת ימים‬
‫לנרכונה ״ והיא עיר קרומה לתורה ו מ מ נ ה ת צ א‬
‫תורה לכל הארצות ו ב ה ה כ מ י ם נ ח ל י ם ונשיאים‬
‫ובראשם רבי קלונימום כן ה נ ש י א הגרול רבי טוררום‬
‫ז״ל מזרע כ י ת רוד מבונה כיהוםו‪ .‬ויש לו נחלות‬
‫וקרקעות מ א ת מושלי הארץ ואין ארם יכול ליקה‬
‫מ מ נ ו כהזקה ובראשם רבי אברהם ד( ר א ש הישיבה‬
‫ורבי מ כ י ר ודכי יהודה ואחרים כננדם הרכה ת ל מ י ד י‬
‫ה כ מ י ם ויש כה במו שלש מ א ו ת יהודים ומשם‬
‫ארבע פרסאות לכיררש ״ העיר׳ ושם קהל ת ל מ י ד י‬
‫ח כ מ י ם ובראשם רבי שלמח ח ל פ ת א ורבי יוסף בר‬
‫רבי נתנאל ד ל ומשם ש נ י ימים לחר נעש הנקרא‬
‫מונפישלייר ״ ‪ ,‬והוא מקום י פ ה לםהורה׳ וקרוב מן‬
‫הים )במו פרםא( ש ת י פרסאות ה(׳ ובאים אליו‬
‫מ כ ל מקום לסחורה‪ ,‬מאדום וישמעאל‪ ,‬הארץ אל־‬
‫נרוח ״ )פורטונאל( ולונברדיא ״ ומלכות רומא‬
‫ר כ ת א ומכל ארץ מצרים ו א ת ן ישראל וארץ יון וארץ‬
‫צרפת וארץ םפרד ואיננלטירח )אננליא(‪ ,‬ומכל‬
‫לשונות חנוים נ מ צ א י ם שם לםחורח על ירי נינואין‬
‫ופישנין ח( ושם תלמידי ח כ מ י ם חשובי הדור‬
‫ובראשם רבי ראוכן בר טודרום ורבי נתן כן דכי‬
‫זכריה ד ל ‪ .‬ורבי שמואל הרב שלהם ורבי שלמיא‬
‫כר רבי מרדכי ד ל ויש ביניהם עשירים גדולים‬
‫ובעלי צדקה׳ ועומדים בפרץ לכל הבאים לידם ו מ ש ם‬
‫ארבע פרסאות ללוניל ״ ‪ ,‬ושם קהל קרוש מישראל‬
‫עוסקים בתורה יומם ולילה‪ ,‬ושם רבינו משולם הרב‬
‫הנדול ו ה מ ש ה כניו הבמים נ ת ל י ם ועשירים‪ ,‬ו ש מ ו ת ם‬
‫רכי יוםף ורבי יצהק ורבי יעקב ודכי אהרן ורבי‬
‫א ש ר הפרוש ש נ פ ר ש מעניני העולם ועומר על הספר‬
‫יומם ולילה ו מ ת ע נ ה )ביום( ואינו אוכל בשר והוא‬
‫ה כ ם נ ת ל בתלמוד והרב רבי מ ש ה ניםו‪ ,‬ורבי שמואל‬
‫ההזן ורבי שלמה הכהן ורבי יהודה הרופא כן תיכון‬
‫הספרדי וכל הבאים מארץ מרהק ללמוד תורה‬
‫מפרנסים אותם ומלמדים אותם ומוצאים שם פרנסה‬
‫ומלבוש מאצל הקהל כל י מ י היותם כבית המדרש‬
‫והם אנשים ה כ מ י ם וקדושים בעלי מצוות העומדים‬
‫בפרץ לכל אהיהם הקרובים וחרחוקים ובה קהל‬
‫יהודים כ מ ו שלש מ א ו ת יצ״ו והיא רהוקה מן הים‬
‫ש ת י פרסאות׳ ומשם ש ת י פ ר ס א ו ת לפותיקיירש ״ ‪,‬‬
‫והיא כרך נ ת ל ויש בו יהודים כ מ ו ארבע מ א ו ת‬
‫‪11‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪19‬‬

‫)ארבעים(‪ ,‬ושם ישיבה נרולה על ירי הרב הנדול‬
‫רבי אברהם בר רבי ת ר זצ׳׳ל‪ ,‬והוא רב פעלים והכם‬
‫נרול בתלמוד ובפסוק )תנ׳׳ר(‪ ,‬ובאים מארץ‬
‫מרהק אליו ללמוד תורה ומוצאים מ נ ו ה ה בביתו והוא‬
‫מלמדם‪ .‬ו מ י שאין לו להוציא הוא מוציא להם‬
‫משלו וממונו לבל צרביהם‪ -‬והוא עשיר נרול ושם‬
‫הנריב רבי יוסף בר רבי מנתם ורבי בנבנשת ורבי‬
‫בנימין ורבי אברהם ורבי יצהק בר רבי מ ש ה ד ל ‪.‬‬
‫ומשם שלש )ארבע( פרסאות למנרש הנקרא בורק‬
‫דשאן ניל ״ ‪ ,‬ושם קהל מיהודים במו מ א ה ובהם‬
‫הבמים ובראשם רבי יצהק בר רבי יעקב‪ ,‬ורבי אברהם‬
‫בר רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יצהק ורבי מ ש ה‬
‫ורבי יעקב בן הרב רבי לוי ד ל והוא מקום ת ע ו ת ״‬
‫לנוים‪ ,‬ובאים מאםםי הארץ‪ .‬והיא קרובה מן הים‬
‫שלשה מילין ויושבת על ש פ ת הנהר הנרול הנקרא‬
‫רוהני ״ והוא הסובב בל ארץ פרובנצה ״ ‪ .‬ושם‬
‫הנשיא א ב א מרי בר רבי יצהק ד ל ט( והוא פקיר‬
‫השלטון רמוז ״ ‪ .‬ומשם שלש פרסאות לעיר‬
‫ארלים ״ ‪ ,‬ושם במו מ א ת י ם מישראל ובראשם רבי‬
‫מ ש ה ורבי טוביה ורבי ישעיה ורבי שלמה ורבי נתן‬
‫הרב בר א ב א מרי ד ל ומשם )שלשה( שני ימים י(‬
‫למרשיליא ״‪ .‬והיא עיר של גאונים וחכמים ושם‬
‫ש ת י קהלות ובהם במו שלש מ א ו ת יהודים‪,‬‬
‫הקהל האתר יושבים על ש פ ת הים למטה‪ ,‬והקהל‬
‫האהר יושבים במגדל למעלה‪ .‬ושם ישיבה גדולה‬
‫מ ת ל מ י ד י הבמים‪ ,‬רבי שמעון בר רבי אנטולי ורבי‬
‫יעקב אהיו ורבי לבארו‪ ,‬והם ראשי ישיבה של מעלה‬
‫ובראש הקהל של מ ט ה רבי יעקב פירפיינו ״ העשיר‪,‬‬
‫ורבי אברהם ורבי מ א י ר חתנו ורבי יצחק ברבי מאיר‬
‫זצ״ל והיא עיר נ ת ל ה על ש פ ת הים‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( ההקדמה נמצאת בכל הדפוסים הראשונים ובכ״י‬
‫היותר קדומים‪ ,‬וכנראה נכתבה ע״י עורך הרשימות של‬
‫ר׳ בנימין או המעתיק ספרו ב( אלהריזי בתהכמוני‬
‫סי׳ מ״ו מזכיר ג״כ שמות הרבנים משם ג( מלת ן"ל‬
‫)זכרונו לברכה( או ע״ה )עליו השלום( תבא בסוף‬
‫השם מורה כי כבר נפטר לעולמו‪ ,‬וזה שייך אם הוא‬
‫מתאר אבי האיש שמביא ולא באיש עצמו‪ ,‬כי ר׳ בנימין‬
‫מספר אודות ההיים ולא על המתים כבר‪ ,‬ולכן במקום‬
‫שנאמר בו ד ל ‪ ,‬זצ״ל או ע׳׳ה תסר מלת ״בן" קודם‬
‫השם ד( ר׳ אברהם ב״ר יצהק מנרבונא הוא הראב״ד‬
‫ה ש נ י מהבר האשכול‪ ,‬והוא איש הכינים בין צרפת‬
‫וספרד‪ ,‬נפטר בשנת תתקל״ה )‪ (1175‬ה( פרסא פרסית‬
‫היא ‪ 3%‬מילין אנגליים — עשר‬
‫)‪(parasang‬‬
‫פרסאות הוא מהלך יום אהד ו( המלך טפורטיגאל מכונה‬
‫גם בזמן החוה המלך מן אלגרוויס שם גרבא כגוי‬
‫‪:‬‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ בנימין‬

‫לפרס נמצא בשו״ת תשב״ץ ח״א סי׳ י״ב‪ .‬ז( בני‬
‫ג׳ינוא ופיםא הגרים שם‪ .‬ח( חוא ריימונד החמישי‬
‫הנסיך מטולוז‪ .‬ט( ר׳ יצחק בר אבא מרי חוא בעל‬
‫העיטור שכתב ספרו במרשיליא בשנת תתקל״ט )‪,(1179‬‬
‫אבל ספק הוא אם בנו היה פקיד הנסיך רייטונד‬
‫י( בנוסתא של תוצאת אשר נאמר שלשה ימים‪ ,‬ובאמת‬
‫המרהק בין ארליס למרשיליא הוא ‪ 53‬מילין אנגליים‬
‫שהוא פתות מעט משני ימים‬
‫‪ Saragossa‬י ‪ Castile.‬י ‪Navarre. Tudela‬‬
‫‪ Tarragona Cyclopean‬י ‪ Ebro * Tortosa‬י‬
‫‪ Barzelona. *° Pisa Genoa. " Sicily " Girona.‬י‬
‫‪" Montpeher " Algarve.‬י ‪Narbonne " Beziers‬‬
‫‪Lombardy‬‬
‫‪Lunel " Pasquieres " Bourg de‬‬
‫‪St. Gilles " Pilgrimage. " Rhone‬‬
‫‪Province‬‬
‫‪Raymond " Aries. " Marseilles " Perpignano.‬‬
‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪11‬‬

‫‪M‬‬

‫‪M‬‬

‫‪w‬‬

‫‪M‬‬

‫‪s‬‬

‫ב‬
‫‪1‬‬

‫במרשיליא יבנם ארם בספינה לעיר נ׳ינואה‬
‫היושבת על ש פ ת הים‪ ,‬והוא מהלך ארבעה ימים‬
‫בים ושם שני יהודים אהים רבי שמואל בז סלים‬
‫והם אנשים טובים‬
‫ואהיו שהיו מעיר ם ב ת א‬
‫והעיר מוקפת הומה ואין מלר שולט עליהם בי אם‬
‫השופטים שהם מקימים עליהם ברצונם‪ .‬ולבל א ה ד‬
‫ואהר מ ה ם מנדל בביתו ובשעת מהלוקתם נלהמים‬
‫אלו עם אלו על ראשי המגדלים‪ ,‬והם מושלי הים‬
‫ועושים רוניוה הנקראות גליראש י והולכים בבל‬
‫המקומות לשלול שלל ולבוז בזה ומביאים אל‬
‫נ י נ ו א ה והם נלהמים עם אנשי פישה וביניהם‬
‫ובין פישה מהלר שני ימים‪ .‬פישה היא עיר נ ת ל ה‬
‫מ א ד ובה במו עשרת אלפים מנרלים בבתים שלהם‬
‫ללהום בעת המהלוקת‪ .‬ובל א נ ש י ה נבורים‪ ,‬ואין‬
‫מלר ואין שר שולט עליהם בי אם השופטים אשר‬
‫הם מקימים עליהם ובה במו עשרים יהודים ובראשם‬
‫רבי מ ש ה ורבי היים ברבי יום‪ *1‬ד ל ‪ ,‬ואינה מוקפת‬
‫חומה‪ ,‬והיא רהוקה מן הים ארבעה מילין‪ ,‬ויוצאין‬
‫ונכנסין אליה בספינות על יר הנהר היורד בתוך‬
‫המרינה ומשם ארבע פרסאות לעיר לוקא *‪ ,‬והיא‬
‫נ ת ל ה ושם ארבעים יהודים ובראשם רבי דור ורבי‬
‫שמואל ורבי יעקב ו מ ש ם מהלך ש ש ה ימים לעיר‬
‫רומא רבתא והיא ראש מלבות א ת ם ‪ .‬ושם כמו‬
‫מ א ת י ם יהודים נכבדים ואין פורעיז מם לשום ארם‬
‫ומהם משרתי האפיפיור אלבםנדרוש‪ ,‬הוא ההנמון‬
‫הנדול הממונה על בל בעלי דת א ת ם ושם חכמים‬
‫נ ת ל י ם ובראשם רבי דניאל‪ ,‬ורבי יהיאל מ ש ר ת של‬
‫האפיפיור והוא בחוד יפה נ ב ח וחכם ויוצא ובא‬
‫‪1‬‬

‫מ ס ע ו ת ד בנימי!‬

‫אוצר מסעות‬

‫בבית האפיפיור והוא פקיר ביתו ועל כל א ש ר לו‬
‫והוא נכרו של רבי נת! ש ע ש ה ס פ ר הערוד א(‬
‫ורבי יואב ב! הרב רבי שלמה׳ ורבי‬
‫ופירושיו‬
‫מ נ ה ם ראש הישיבה ורבי יהיאל הדר בטרשטיברי *‪,‬‬
‫ורבי בנימי! בר רבי ש ב ת י ז״ל‪.‬‬
‫רומא העיר היא בשני הלקים והנהר טיברו י‬
‫מהלק באמצע המרינה׳ הלק א ה ד מ צ ר זה והלק‬
‫א ה ר מ צ ר שני‪ .‬בהלק הראשו! ה ב מ ה הנרולה שקורי!‬
‫לה שאן פיטרא רי רומא י‪ ,‬ושם היה ארמו! של‬
‫יוליום קיסר הנרול ב( ויש שם בנינים הרבה והם‬
‫משונים מכל בני! שבעולם ובין החלק ה מ י ו ש ב‬
‫\החרב מן רומא ארבעה ועשרים מילין‪ .‬ושם שמונים‬
‫ה י כ ל ו ת מ ש מ ו נ י ם מלבים נדולים הנקראים בלם‬
‫אינפרדור י מ מ ל כ ו ת טרקוינום י וער מלבות‬
‫פיפנום י" אביו של קרלו מננום ״ א ש ר כבש‬
‫ארץ ספרר מ י ר חישמעאלים בתחלה והיכל ט י ט ו ם‬
‫חוץ לרומא שלא קבלוהו הישיש ״ ושלש מ א ו ת‬
‫יועציו בשביל שלא ע ש ה מצותם שלא לקה ירושלם‬
‫אלא לשלש שנים ונזרו הם עליו שיקה אותה לשתי‬
‫שנים ג( ושם היכל במו ארמו! המלך אםפםיינום ״‬
‫בנין נרול והזק מאר‪ .‬ושם ארמו! המלר נלםין ״ ד(‬
‫ויש בתוך ארמון שלו שלש מ א ו ת וששים חלונות‬
‫ו ה ה ק פ ת הארמונים שלשה‬
‫במנין ימות השנה‬
‫והיתה מ ל ה מ ה ביניהם בימי קרם ונפלו‬
‫מילין‬
‫בתוך הארמון יותר מ מ א ה אלף בני אדם הרונים‪,‬‬
‫והיו ה ע צ מ ו ת תלויות ה( ער היום הזה וצייר המלך‬
‫ענין ה מ ל ה מ ה מ צ ר לצר מערכה לקראת מערכה‬
‫בני אדם וסוסיהם ובלי מ ל ה מ ת ם הבל מ א ב נ י שיש‬
‫להראות לבני העולם ה מ ל ה מ ה ש ה י ת ה בימי קדם‬
‫ושם ת מ צ א מערה שהולכת ת ת ת הארץ ו נ מ צ א י ם בה‬
‫המלך והמלכה ואשתו על בםאותם‪ ,‬ועמם כ מ ו מ א ה‬
‫בני ארם שרי המלובח ובלם חנוטים ב מ ל א כ ת‬
‫הרופאים ער היום הזה ושם שננוון רלטרנה ״ ‪,‬‬
‫ו ב כ מ ה שני עמודים מ נ ה ש ת מ מ ע ש ה שלמה המלר‬
‫ע ״ ה ובבל ע מ ו ד ועמוד הקוק ש ל מ ה בן דור‪ ,‬ואמרו‬
‫לי היהודים א ש ר ברומא בי בכל ש נ ה ושנה בימי‬
‫ת ש ע ה ב א ב נ מ צ א ה זיעה עליהם ננרת כמים‪ -‬ושם‬
‫מערה שננז ט י ט ו ס בן א ס פ ס י י נ ו ס כלי בית ה מ ק ד ש‬
‫ש ה ב י א מירושלים‪ ,‬ונם מערה א ה ת בהר על ש פ ת‬
‫הנהר טיברו ושם קבורים הצדיקים ז״ל עשרה‬
‫הרונים מלכות ולפני שננוון דלטדנה מצוייר שמשון‬
‫וכידון בידו של אבן‪ ,‬ונם אבשלום בן דוד‪ .‬ונם‬
‫המלד קושטנרינום שבנה קושטנרינה ועל ש מ ו‬
‫נקראת קונשנטינופולי‪ ,‬והוא וסוסו מצויירים מ נ ה ש ת‬
‫ומצופים בזהב ויש בנינים ועניינים אהרים ברומא‬
‫שלא יובל ארם לספרם‬

‫‪20‬‬
‫הערות‪:‬‬

‫א( ר׳ נתן הרומי גמר את ספרו חערוך בשנת‬
‫חחם*א )‪ (1101‬ב( תוא היכל גיזר על גבעת םאלאטין‪.‬‬
‫ג( ההגדה הזאת לקת מיוסיפון ת*א סימן די‪ ,‬ושם נאמר‬
‫כי היה ש״ך ישישים‪ .‬ד( יש שנוי נוםחאוה בכאן‬
‫וטעוה בכולן‪ ,‬ונראה שכוונהו להקולוסיום שהיו בו‬
‫תההיים שניים שלישים ורביעים ובו ש״ך הדרים‪,‬‬
‫אך ר׳ בנימין עושה מהם שס״ת תדרים כדי להשוותם‬
‫למגין ימי ההמה ור״ל מספר מרובה‪ .‬ה( לתלות עגמות‬
‫המתים לא שמענו ונראה שהיא ט״ם וצ*ל הלי הלים‬
‫)גרינהומ( ו( בעל סדד הדורות )דפוס ווארשא מ־‬
‫‪ (157‬וגס גונץ הושבים בטעות כי ר׳ בנימין מם‪6‬ר‬
‫מעשרה הרוגי מלכוה שנזכרו בהלמוד אבל אין זח‬
‫מקומם‪ ,‬ובאמת כוונת ר׳ בנימין לעשרה הרוגים שנזכרו‬
‫בהקדמת תתבמוני שנדפס עיי גייגד בספרו מלא תפנים‪,‬‬
‫ץבםפר הסירים גד ‪ 151‬דפוס ברלין‪ ,‬ושם נאמר ונהרגו‬
‫עשרה גדיקים והכמים ז״ל‪ ,‬ר׳ הסדיה ב״ר הננאל הגדול‬
‫נ״ע קרוב לזקני ר׳ יואל‪ ,‬ור• אמנון‪ ,‬ור׳ אוריאל‬
‫חרב חגדיק ז״ל‪ ,‬ור׳ מנחם‪ ,‬ור׳ ה י י * ור• משה‪ ,‬ור׳ דוד‬
‫ור׳ גדוק‪ ,‬ור׳ ירמיה‪ ,‬ור׳ אוריאל )יחיאל(‪ ,‬וקנים‬
‫הםידים‪ ,‬ראשי הקהל ומנהיגי העיר‪ ,‬רבנים זיל לחיי‬
‫עוה׳׳ב אמן הרוגים באלה היו ברומא וכן בשאר קהלוה‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Genoa.‬‬
‫‪Ceuta. * Galley•. * Lucca‬‬
‫‪* Trastevere. ' Tib«!r. ' St. Peter. Imperator,‬‬
‫‪emperor * Tarquiniua Pepin. Charlemagne‬‬
‫‪Consul " VespasianUs Coloseum. " St John‬‬
‫‪in the Lateran.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪n‬‬

‫‪n‬‬

‫‪11‬‬

‫‪M‬‬

‫נ‬
‫מרומא ארבעה ימים לקפואה י ה י א ה מ ר ע ה‬
‫הנרולה שבנה קםים י ה מ ל ה והיא ט ו ב ה אבל המים‬
‫רעים והארץ משכלת‪ ,‬ויש בה כ מ ו שלש מ א ו ת‬
‫יהודים ובהם ח כ מ י ם נרולים נכבדי ארץ ובראשם‬
‫רבי קונפשו י ורבי שמואל אהיו ורבי זקז א( ב! הרב‬
‫רבי דור ז״ל וקורי! לזו המלכות פרינציםלו י(‪ .‬ו מ ש ם‬
‫לפוצולי י הנקראת םוריינטו י הנרולה שבנה צינצן‬
‫)צור( הדרעזר ב( שברח מ פ נ י פ ה ד דוד המלך ע׳׳ה‪.‬‬
‫ויצא הים וכסת אותה כשני חלקים מ ן העיר‪ ,‬וער‬
‫היום הזה רואים בני ארם השווקים והמגדלים שהיו‬
‫בתיד המרינה‪ .‬ו ש ם מעיז נובע מ ת ו ר התהום ו י מ צ א‬
‫שם השמ! הנקרא פיטרוליו י ומלקטי! אותו על‬
‫פ נ י המים ומשיהיז אותו לרפואות‪ .‬ויש מ ר ח צ א ו ת‬
‫של מ י ם ה מ י ן נובעי! מ ת ו ך הקרקע על ש פ ת הים‬
‫והם במו ש נ י מרהצאות‪ .‬וכל ארם ש י ש בו הולי‬
‫ילר וירחוץ בהם ו י מ צ א מ ר פ א ומרגוע וכל החולים‬

‫‪21‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ב נ י לונברדיא באים שם בקיץ‪ .‬ומשם ילד אדם‬
‫דת־ ח מ ש ה עשר מילין ת ח ת ההרים והוא הבנין‬
‫שבנה רומולום * המלך א ש ר בנה רומא‪ ,‬והבל‬
‫ע ש ה מ פ נ י פ ח ד דור מלר ישראל ויואב שר צבאו‪.‬‬
‫ועשה בנין על ההרים ו ת ח ת ההרים ע ד נ א פ ו ל י '‬
‫המרינה‪ ,‬והיא עיר בצורה מ א ד מבני! היונים ויושבת‬
‫על ש פ ת חים‪ .‬ושם במו ח מ ש מ א ו ת יהודים ובראשם‬
‫רבי יחזקיה ורבי שלום ורבי אליה הכהן ברבי יצחק‬
‫מ ה ר ההר )נפום( ״ ז״ל‪ ,‬ומשם ר י ד יום עד עיר‬
‫שלירנה ״ ‪ ,‬ושם ישיבת הרופאים בני אדום‪ ,‬ושם‬
‫במו ש ש מ א ו ת יהודים ובראשם חבמים רבי יהודה‬
‫בר רבי יצחק ג( ורבי מלבי צדק הרב הגדול מעיר‬
‫ורבי שלמה הבהן ורבי אליה היוני ורבי‬
‫ציפונתו‬
‫אברהם נרבוני ורבי המון והיא עיר מוקפת חומה‬
‫מ צ ד היבשה ו מ צ ד האחר על ש פ ת הים‪ ,‬והמנרל‬
‫בראש ההר חזק מאד‪ .‬ומשם חצי יום לאמלפי ״ ‪,‬‬
‫ושם ב מ ו עשרים יהודים ובראשם רבי חננאל הרופא‬
‫ורבי אלישע בן אבראל־גיר ״ הנריב זיל‪ .‬והגוים‬
‫א נ ש י הארץ ת נ ח ם הולכים בסחורה ואיגם זורעים‬
‫אלא קונים הבל בבםו* מ פ נ י שהם שוכנים על ההרים‬
‫הנבוהים ובראשי הסלעים‪ ,‬אבל יש להם פ י ח ת הרבה‬
‫בי ה י א ארץ ברמים וזיתים וננות ופרדסים‪ ,‬ואין‬
‫ומשם ררד יום‬
‫ארם יבול להלחם עמם‪.‬‬
‫לבינבינטו ״ ‪ ,‬והיא עיר נ ח ל ה יושבת על ש פ ת הים‬
‫ונהר אחד‪ ,‬ושם קהל טיהורים כ ט ו ט א ת י ם ובראשם‬
‫רבי קלונימום ורבי ז ת ז בדבי אברהם זיל‪ .‬וטשם‬
‫ש נ י ימים למלפי ״ שבארץ פוליא ״ והיא ארץ‬
‫פול י ( ‪ ,‬ושם כ מ ו מ א ת י ם יהודים ובראשם רבי‬
‫א ח י מ ע ץ ורבי נתן ורבי צדוק ומשם מהלר יום‬
‫לאשקולי ״ ‪ ,‬ושם במו ארבעים יהודים ובראשם‬
‫רבי קונםולו ורבי צ מ ח ח ת נ ו ברבי יוסף ז״ל ו מ ש ם‬
‫שני ימים לטראני ״ א ש ר על ש פ ת הים ושם‬
‫מתקבצים כל התועים לעבור לירושלים כי שם הנמל‬
‫)פורט( הנבון‪ ,‬ושם קהל מישראל כמו מ א ת י ם‬
‫ובראשם רבי אליה ורבי נתן הדרשן ורבי יעקב‪,‬‬
‫והיא עיר טובה וגדולה‪ .‬ומשם מ ה ל ד יום לקולו‬
‫דברי ״ היא המדיגה הגדולה א ש ר החריב המלך‬
‫גיללמו ״ של ציקיליא‪ ,‬ו א ת שם היום מישראל ומן‬
‫הגוים במו כן מ פ ג י שהיא חרבה‪ .‬ומשם יום אחר‬
‫לטראנטו ״ ‪ ,‬והיא ת ח ל ת מלבות קלאבריא ״ ויושביה‬
‫יונים והיא עיר נ ח ל ה ובה כ ט ו שלש ט א ו ת יהודים‬
‫ובהם ח כ ט י ם ובראשם רבי טאלי ורבי נתז ורבי‬
‫ישראל‪ .‬ו מ ש ם מהלר יום ל ב ח נ ד י ש י ״ א ש ר על‬
‫ש פ ת הים ושם כ מ ו עשרה יהודים צובעים‬

‫מ ס ע ו ת ד בנימין‬

‫יוסיפון בסשר א׳ סי׳ ג׳ וד׳ ג( ר־ יגהק אבי ר׳ יהודה‬
‫בנראה הוא ״ו^גב היוני" שנשא עליו חידה הראב״ע‬
‫בבקרו את סלירנו כעשרים שנח קורם ר׳ בנימין‪.‬‬
‫ד( תרשיש פול ולוד מושכי קשת תובל ו י ו ן האיים‬
‫הרחוקים )ישעיח‪ ,‬ס״ו‪ ,‬י״ט(‪.‬‬
‫‪ Principality.‬י ‪ Compasso.‬י ‪ Capus‬י ‪Capua.‬‬
‫‪ Petroleum. * Romulus‬י ‪ Sorrento‬י ‪ Pozzuoli.‬י‬
‫‪* Naples ". Napus. ° Salerno " Siponto. Amal‬‬‫‪ " Abu-al-gir‬־ ‪fi‬‬
‫‪ Spoho.‬״ ‪Benevento Melfi.‬‬
‫‪" Ascoh " Tram. Colo di Bari. " William.‬‬
‫‪Taronto " Calabna‬‬
‫‪Brindisi‬‬
‫‪1‬‬

‫‪u‬‬

‫‪u‬‬

‫‪ta‬‬

‫‪28‬‬

‫=‬

‫‪M‬‬

‫‪1 1‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( כמו השם ״אלטער" באשכנזית ב( היא חגרת‬

‫ד‬
‫‪1‬‬

‫מברינרישי ש נ י ימים לאוטרנרו א ש ר על ש פ ת‬
‫הים בארץ יון‪ ,‬ושם במו ח מ ש מ א ו ת יהודים‪ ,‬ובראשם‬
‫רבי מ נ ח ם ורבי בלב ורבי מאיר ורבי מאלי ומשם‬
‫עובר ארם ררך שני ימים בים לאי ק ו ר פ ו ‪ ,‬ושם‬
‫יהורי א ח ר ושמו ר־ יוםן*‪ .‬ער הנה מלבות‬
‫ציקיליאה י‪ .‬ומשם ררן־ שני ימים בים לארטה י‪,‬‬
‫והיא ת ח ל ת מלבות מנואל מלר היונים‪ ,‬ובה במו‬
‫מ א ה יהודים ובראשם רבי שלחיה ורבי אירקולום‪.‬‬
‫ומשם שני ימים לאפילון י א(‪ .‬ושם במו עשרה‬
‫)שלשים( יהודים ורבי שבתי בראשם‪ .‬ומשם חצי‬
‫יום לנטוליקון • היושבת על זרוע הים‪ .‬ומשם יום‬
‫לפטרה י‪ ,‬ה י א ה ט ר י נ ה א ש ר בנה א נ ט י פ ט ר ו ש מלר‬
‫יון ב( והוא היה א ח ר טארבעה טלבים שקטו אחרי‬
‫אלבםנדרום הטלר ושם בנינים נ ח ל י ם קרטונים‬
‫ושם־ במו ח ט ש י ם יהודים ובראשם רבי יצתק ורבי‬
‫ומשם חצי יום ד ר ו ים‬
‫יעקב ורבי שמואל‪.‬‬
‫ללפנטו ג(‪ ,‬ושם ב מ ו מ א ה יהודים על ש פ ת הים‬
‫ובראשם רבי נורי ורבי שלום ברבי אברהם ד ל ‪.‬‬
‫ומשם מ ח ל ד יום וחצי לקרישא י ושם חונים בטו‬
‫מ א ת י ם יהודים לבדם בהר פרנשוש *‪ ,‬והם זורעים‬
‫וקוצרים בנחלתם וקרקעותיהם ובראשם רבי שלמה‬
‫ורבי חיים ורבי ידעיה‪ .‬ומשם שלשה ימים ע ד עיר‬
‫קורינטה ״ בירת המרינח‪ ,‬ושם כ מ ו שלש מ א ו ת‬
‫יהודים ובראשם רבי ליאון ורבי יעקב ורבי חזקיה‬
‫עיר נ ח ל ה ובה כטו‬
‫ומשם ש נ י ימים לטיבש‬
‫אלפים יהודים‪ ,‬והם האוטנים הטובים לעשות בגרי‬
‫מ ש י וארנטן בארץ חיונים ובחם חכטים נ ח ל י ם‬
‫ב מ ש נ ה ובתלמוד‪ ,‬והם נ ח ל י הדור ובראשם הרב‬
‫הגדול רבי קומי ודבי מ ש ה א ח י ו ורבי ח י י א ורבי‬
‫אליה תורתינו )טורטינו( ורבי יקטן‪ ,‬ואיו כמוהם‬
‫בכל ארץ יון חוץ מ מ ד י נ ת קונטשטנטינופולי‪ .‬ומשם‬
‫־‬

‫‪11‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ בנימין‬

‫מהלך יום לבאלצים ד( והיא עיר נ ח ל ה על ש פ ת‬
‫חים ובאים אליה תגרים מ כ ל עבר ופנה‪ ,‬ושם במו‬
‫מ א ת י ם יהודים ובראשם ר׳ אליה פשלטירי ורבי‬
‫עמנואל ורבי כלב‪ .‬ומשם דרך יום ער יבושטריםה ״ ‪.‬‬
‫והיא מ ר י נ ה על ש פ ת הים ושם כ מ ו מ א ה יהודים‪,‬‬
‫ובראשם רבי יוסף ורבי שמואל ורבי נ ת נ י ה ומשם‬
‫לרבוניקה ״ מהלך יום א ח ד ושם במו מ א ה יהודים‬
‫ובראשם רבי יוםףי ורבי אלעזר ורבי יצחק• ומשם‬
‫מהלך יום לשימון פ י ט מ ו ״ ובה במו ח מ ש י ם יהודים‬
‫ובראשם רבי שלמה ורבי יעקב‪ ,‬והיא ת ח ל ת בלביה ״ ‪,‬‬
‫שיושביה שוכנים בהרים והיא ה א ו מ ה הנקראת‬
‫בלכיין‪ ,‬והם קלים ברגליהם כצבאים ויורדים מן‬
‫ההרים לשלול ולבוז אל ארץ יון‪ ,‬ואין א ד ם יבול‬
‫לעלות עליהם למלחמה‪ ,‬ואין מ ל ך יבול לשלוט‬
‫ואינם מחזיקים ב ד ת הנוצרים וקוראים‬
‫עליהם‬
‫ש מ ו ת בניהם בשמות היהודים ויש אומרים שהם‬
‫היו יהודים והיו קוראים ליחורים ״אחינו"‪ ,‬ובכ״ז‬
‫כ ש י מ צ א ו אותם מ ז י ם אותם א ד אין הורנים אותם‬
‫במו שהורגים ליונים ואין להם שום ד ת )חוקים‬
‫ו מ ש פ ט י ם ( ה(׳ ומשם שני ימים לנרדיני ״ ׳ והיא‬
‫חרבה ואנשים מ ע ט בה מיונים ומיהודים‪ ,‬ומשם‬
‫ש נ י ימים לארמילו ״ וחיא עיר סחורה על ש פ ת‬
‫הים לוויניציאין לפישאיז ולג׳ינואין‪ ,‬ולכל חםוחרים‬
‫ה ב א י ם שם׳ והיא רחבת ירים‪ ,‬ובה ב מ ו ארבע מ א ו ת‬
‫יהודים וביניהם הרב דבי שילה לונברדו ורבי יוסו*‬
‫ומשם מהלך יום‬
‫הפרנס ורבי שלמה הראש‬
‫ושם במו מ א ה יהודים ובראשם רבי‬
‫לבישינה‬
‫ש ב ת א י הרב‪ ,‬ורבי שלמה ורבי יעקב ומשם דרך‬
‫ש נ י ימים בים לעיר סלוניקי ״ ש ב נ ה םליקוס המלך‬
‫ה א ח ד מארבעה שריגי )שרי( יון שקמו אחרי‬
‫והיא עיר גדולה מ א ד ובה כ מ ו ה מ ש‬
‫אלכםנררום‬
‫מ א ו ת יהודים‪ ,‬ו ש ם הרב רבי שמואל ובניו ת ל מ י ד י‬
‫‪18‬‬

‫חכמים‪ ,‬והוא מ מ ו נ ה על היהודים‪ ,‬והם מ ת ע ס ק י ם‬
‫ומשם ש נ י ימים לרמיטריםי "י‪ ,‬ושם‬
‫כמלאכות‬
‫במו עשרים )חמשים( יחורים‪ ,‬ושם רבי ישעיח ורבי‬
‫מביר ורבי אליאב ומשם ש נ י ימים לררמח ״ ובה‬
‫במו מ א ה וארבעים יהודים ובראשם רבי מ י כ א ל ורבי‬
‫ומשם מהלך יום לקרישתופולי ״ ושם במו‬
‫יוסף‬
‫ומשם שלשה ימים ר ה ־ ים‬
‫עשרים יהודים‬
‫לאבירו ״ היושבת על ש פ ת הים‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( יש גורםין אכילום והוא הנהר הנופל בים‬
‫)‪(Ithaca‬‬
‫נגד איחאקא‬
‫)‪(Ionian‬‬
‫ב( מקורו ביוםיפון ח״ב םי׳ כ ״ ג ג( בראשית ימי‬
‫הבינים היתד‪ .‬נקראת נופקטום )«‪(Epacto=Naupactu‬‬
‫ולבוא שם טפאםראם היה צריך האדם לעבוד הים‬

‫‪22‬‬

‫קורינטה ד( נאלצים היא עיר הבירה של איריפום‬
‫ויושבוז על זרוע הים‬
‫)‪(Negroponte=Eurboca‬‬
‫)•‪ (Eunpu‬ה( כעשרים שנה אח״כ‬
‫של איריפום‬
‫מרדו הוואלאכיס בממשלה ביזאנםין ומשלו בעצמם‬
‫‪ Aphj‬י ‪ Arta.‬י ‪ Corfu. 3 Sicily.‬י ‪ Otronto.‬י‬‫‪ Anatohcum—Aetolicum ' Pat‬״ ‪lon=Achelous‬‬‫‪ Parnassus‬י ‪ Cnua‬י ‪ras.‬‬
‫‪Corinth " Thebes.‬‬
‫‪" Jabustnsa=psalten " Rabonica " Simon Po‬‬‫‪ Gardiki " Armylo. Wis‬״ ‪tamo "Wallachia‬‬‫‪sena " Salomca=Salomk1. ™ Demitrizi.‬‬
‫‪Dra‬‬‫‪" Christopoli. Abidos‬‬
‫‪m‬‬

‫‪18‬‬

‫‪n‬‬

‫‪n‬‬

‫ה‬
‫מ א ב י ר ו מהלך ה מ ש ה ימים בין ההרים ער‬
‫מ ר י נ ת קושטנרינה ה נ ח ל ה י‪ ,‬והיא ר א ש )בירת(‬
‫המלכות לבל ארץ יון הנהראת גריזאניש )נריניש( י‬
‫ושם כ ס א המלר מנואל א י מ פ ר ח ר י‪ ,‬ושנים עשר‬
‫מלכים )שרים( ת ה ת ידו וכל א ה ר ו א ח ד יש לו‬
‫ארמון בסושטנרינה׳ ולהם מגדלים ו מ ד י נ ו ת ושולטים‬
‫בכל הארץ‪ ,‬ובראשם המלד איפרכום י‪ ,‬והשני מ י נ א‬
‫דמשטוקום י‪ ,‬והשלישי רומינום י‪ ,‬והרביעי מ י נ א‬
‫רוסס י‪ ,‬ו ה ח מ י ש י איקנמוס מינלו י ושאר ה ש מ ו ת‬
‫ועיר קושטנרינה‬
‫שלהם גם כן בעניז הזה‬
‫ב ת ק פ ת ה יש ש מ ו נ ה ע ש ר מילין‪ ,‬ה צ י ה על הים‬
‫וחציה על היבשה‪ ,‬והיא יושבת על ש ת י זרועות׳ א ה ד‬
‫יבא מ צ ר עםיא והאחר מ י ם ספרר וכל הסוחרים‬
‫באים מ א ר ץ בבל וארץ שנער וארץ פרס׳ ובל מלבות‬
‫ארץ מצרים וארץ כנען ומלכות דושיא א( ואוננריא‬
‫ופצינקיא ב( ובזריאה ג(‪ ,‬וארץ לונברדיא • וספרד‬
‫והיא עיר הומיה ובאים אליה בסחורה מ כ ל הארצות‬
‫בין בים ובין ביבשה‪ ,‬אין כ מ ו ת ה בכל הארצות חוץ‬
‫מ ב ג ד א ד ד( העיר הגדולה א ש ר לישמעאלים‪ .‬ושם‬
‫ב מ ה של שאן ם ו פ י א "י׳ ושם שובן האפיפיור של‬
‫היונים‪ ,‬מ פ נ י שאינם עונים )נכנעים( ל ד ת האפיפיור‬
‫של רומא ושם במות ה( כמנין י מ ו ת השנה‪ ,‬ויש‬
‫שם ממון רב לאין מ ס פ ר שמביאין אליה כבל ש נ ה‬
‫ושנה מ ס מ ש נ י א י י ם ג ח ל י ם וכרכים ש י ש שם‬
‫וכעושד הזה לא נ מ צ א כבל הבמות שבעולם‪ .‬ובתור‬
‫ה ב מ ה עמודים של בסף וזהב ועששיות של כ ס ף וזהב‬
‫יותר מ מ ה שיבול ארם לספר ויש ש ם מקום א ח ר‬
‫המלר םמוד לבותל הארמון הנקרא‬
‫לשחוק‬
‫איפררומי ״ ובכל ש נ ה ושנה עושה המלך שם ביום‬
‫הולדת ישו הנוצרי שתוק נ ח ל ובאותו המקום‬
‫משהקים בני ארם שונים לפני המלר והמלכה בכל‬
‫מ י נ י בישוף ובלא כישוו*‪ ,‬ו מ ב י א י ם אריוית ו ח ב י ם‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪23‬‬

‫מםעות ר בנימין‬

‫ונמרים וחמורי הבר ומשלהים אותם ל ה ת ק ו ט ט זה‬
‫בזה‪ ,‬והעופות במו בן‪ .‬ולא נראה בשחוק ההוא‬
‫בבל הארצות‪ .‬והוא המלך מנואל בנה ארמוז נדול‬
‫לכסא מלכותו על ש פ ת חים‪ ,‬חוץ מן הארמונים שבנו‬
‫אבותיו וקרא אותו בלבירנאי ״ ‪ .‬וצפה העמודים‬
‫הערות‪:‬‬
‫והכותרות זהב וכסף צרוף וצייר בהם בל מלחמות‬
‫הקדמונים אשר היו לפניו ונם חמלחמות שעשה הוא‬
‫א( אחוזח קיוב חגדולח נקראה אז ווםיא‪.‬‬
‫בעצמו‪ ,‬ועשה נם כ ס א של זהב עם אבן יקרה‪ ,‬ב( המדינות האלה נזכרו ביוםיפון ח״ג סימן א־‪ ,‬שחס‬
‫ועטרת זהב ע ש ה תלויה בשלשלת זהב על הכסא י וצאי בני תוגרמה פצינקיא היתה המדינה מנהר הדנוב‬
‫במרת ישיבתו ת ח ת י ה ו( ובה מרגליות שאין שום למר דניפר‪ ,‬והיא )‪ (Dacia‬בימי קדם ג( כווריאה‬
‫א ד ם יבול לשער דמיהן‪ ,‬בי בלילח אין צריביז שם כוללה המהוזיס הדרומיים ברוםיא עם המחוז קרים‬
‫והיא ארץ הכוזרים שהתיהדו יושביה‪,‬‬
‫נרות בי הבל דואין מ א ו ר המרגליות א ש ר מאירים )‪(Crimea‬‬
‫להם עד מ א ד ועוד ענינים שאין אדם יבול לספר ורבי פתתיה עבר בכוזריא שמונה ימים ד( עדיין לא‬
‫אותם מביאין מארץ יון בל המם בבל שנה ושנה היה שם ומפי השמועה הוא מספר אדוה גדלה‪ ,‬ואפשר‬
‫וממלא מ מ נ ו מנדלים מבנדי משי וארנמן וזהב׳ ולא שכתב ההערת הזאת אחרי תום נסיעתו ו( עי׳ רש״י‬
‫נראה כבנין ההוא ובעושר ההוא בבל הארץ אומרים דחי"א כ׳ בי‪ ,‬ויקת דויד את עטרת מלכם מעל ראשו‬
‫בי המם של ה מ ד י נ ה עולה בבל שנה ושנה עשרים‬
‫וימצאה טשקל ככר זהב ובה אבן יקרה ותהי על ראש‬
‫אלוי זהובים מן שבירות חחניות והשוקים ומכם דויד וכתב רש״י ויש לתמוה איך ראשו טובלת אותה?‬
‫ושמעתי‬
‫חםוחרים הבאים בים וביבשה‪ ,‬והיונים אנשי הארץ ורבותינו פירשו אבן שואבת היתר‪ .‬בה‬
‫עשירים נדולים בזהב ובמרנליות‪ .‬והם הולכים בנרבונה כי מנהג מדינה בארץ ישמעאל שתולין כתר‬
‫מלובשים בבנדי מ ש י ומשבצות זהב בארינה וברקמה של מלך מלמעלה על ראשו והוא יושב כנגדה מלמטה‬
‫על לבושיהם׳ ודובבים על סוסים ודומים לבני מלבים‬
‫תתתיה על כםאו‪ .‬ומה שכתוב ותהי על ראש ד ו י ד —‬
‫וחארץ רחבת ידים מ א ד בבל מיני מנדים ונם להם שנראית כמו על ראשו ז( אבן וירגא בספרו שבט‬
‫ובשד ויין הרבה ולא נראה בעשרח בבל העולם‬
‫יהודה כ״ה יאמר כי חמלך שמלך קודם מנואל קוםנינום‬
‫ושם בעלי ה ב מ ה בבל ספרי היונים׳ ואוכלים ושותים עשת גזרה שלא ישבו היהודים רק בהלק פירא ולא‬
‫א י ש ת ח ת נפנו ואיש ת ח ת תאנתו׳ ושוברים מבל יטהרו בדברים אהריס רק בבורסקי ובבני ן אניות‬
‫ללחום‬
‫)ברברים(‬
‫הלשונות הנוים חנקראים לועזים‬
‫‪Constantinople‬‬
‫‪ Greece‬י‬
‫‪ Imperator=Em‬י‬‫נקראים‬
‫והם‬
‫התונרמים‬
‫‪ D‬מלך‬
‫השלטון‪e s‬מ‪m‬ם ע‪o‬ו ד‬
‫‪Hipparchua peror‬‬
‫י‬
‫‪Do‬‬
‫י‬
‫‪Megas‬‬
‫עם‪t i c u s -‬‬
‫י ‪.minus‬‬
‫‪OeconomusMegalus‬‬
‫‪Megas‬‬
‫להם לב למלהמה‪,‬‬
‫‪ Ducas‬שאין‬
‫טורקוש )תורבוס( ״ ‪ ,‬מ פ נ י‬
‫וחם נחשבים כנשים שאין בחם כח לעצור ואין ‪* Lombardy " Santa Sophia " Hippodrome.‬‬
‫"‬
‫‪Marmora. Pera‬‬
‫״‬
‫‪B l a c h e r n a e‬‬
‫יהודים בתור ה מ ד י נ ה ביניהם‪ ,‬בי חעבירו אותם‬
‫א ח ר זרוע הים‪ ,‬וזרוע הים מרמורי ״ מקיף עליהם‬
‫מ צ ד א ח ד ואינם יבולים לצאת אלי{ דרך ים לסחור‬
‫עם בעלי המדינה‪ .‬ושם חמקום שדרים בו היהודים‬
‫ו‬
‫ושם במו אלפים יהודים רבנים‬
‫הוא פיידא‬
‫)פרושים( ובמו ח מ ש מ א ו ת קראים מ צ ד אחד‪,‬‬
‫מקושטנדינה מ ה ל ו שני ימים לרורוםטו י‪ ,‬ושם‬
‫‪j‬‬
‫ומחיצה ביניהם ובין הרבנים שחם תלמידי חכמים‪,‬‬
‫קהל מישראל בארבע מאות ובראשם רבי מ ש ה ורבי‬
‫ובראשם רבי אבטליון חרב‪ .‬ודבי עובדיה ורבי אהרן‬
‫א ב י ה ורבי יעקב ומשם שני ימים לנליםולי י ושם‬
‫)כושפו( בבור שורו׳ ורבי יוסף ש ת י נ ו ורבי אליקים‬
‫במו מ א ת י ם יהודים ובראשם דבי אליה קפיר )קפור(‬
‫וביניהם א ו מ נ י ם של בנדי מ ש י וסוחרים‬
‫חפרנם‬
‫ורבי שבתי זוטרא׳ ורבי יצתק מינאש ובלשון לעז *‬
‫הרבה ועשירים נ ת ל י ם אבל אין מניחין שם ליהודי‬
‫ומשם שני ימים‬
‫)יונית( קורין לנדול מינש י‬
‫לרבוב על םום חוץ מר׳ שלמה המצרי שהוא רופא‬
‫לקליש י ושם במו ח מ ש י ם יהודים ובראשם רבי‬
‫המלד‪ ,‬ועל ידיו מוצאין היהודים ריוה גדול בנלוחם‪,‬‬
‫יעקב ורבי יהודה ורבי שמעיח‪ .‬ומשם שני ימים‬
‫בי בנלות בבד הם יושבים והשנאה רבה עליהם‪,‬‬
‫לאי מיטילין י מאיי הים‪ ,‬ובאיים קהלות מישראל‬
‫והיונים משליבין המים המטונםיז של הבורסקי!‬
‫בעשרה מקומות ומשם שלשה ימים דרר ים לאי‬
‫עובדי העורות בחוצות היהודים לפני םתהי ביתם‬
‫שיאום י‪ ,‬ובה במו ארבע מ א ו ת יהודים ובראשם‬
‫ומלבלבין מנרש )ניטו( היהודים בן שונאים היונים‬
‫ד אליה תימן )הימן( ורבי שבתי‪ .‬ושם ימצאו‬
‫א ת היהודים בין טוב ובין רע ומבבידין עולם עליהם‪,‬‬
‫ומכין אותם בחוצות ומעבידים אותם ברח־‪ ,‬אבל‬
‫היהודים הם עשירים ואנשים טובים בעלי ח ס ד‬
‫ומצות וסובלים עול הנלות בעין יפה‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Turks‬‬

‫‪1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1‬‬

‫״‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ד בנימין‬

‫‪24‬‬
‫הערוח‪:‬‬

‫א י ל נ ו ת שלוקטין מ ה ם ה מ צ ט י ק י י‪ .‬ו מ ש ם ש נ י ימים‬
‫לאי םמוש י ובה שלש מ א ו ת יהודים ובראשם רבי‬
‫ש מ ר י ה ורבי עובדיה ורבי יואל‪ ,‬ובאיים ההם קהלות‬
‫ומשם שלשה ימים ד ו ד הים‬
‫רבות מישראל‪.‬‬
‫לרודיש י ובה כמו ארבע מ א ו ת יהודים‪ ,‬ובראשם‬
‫רבי א כ א ורבי ה נ נ א ל ורבי אליה ומשם א ר ב ע ה‬
‫ימים לקיפרום ו ש ם יהודים רבנים‪ ,‬ועוד ש ם קיבוץ‬
‫יהודים מ י נ י ם קיפרוסין א( וישראל מנדי! א ו ת ם‬
‫בכל מקום‪ ,‬והם מהללין ליל ש ב ת ושומרים ליל יום‬
‫ראשון )מוצאי ש ב ת ( ו מ ש ם ש נ י )ארבעה( ימים‬
‫לקורקום ו ה י א ת ה ל ת ארץ ארם ה נ ק ר א ת ארמיניא‪,‬‬
‫והיא ת ת ל ת מ מ ש ל ת טורוש ״ ‪ .‬בעל )נשיא( ההדים‬
‫מלך ארמיניא‪ ,‬המולך ע ד מ ד י נ ת תרוניא ״ ועד‬
‫ארץ התונרמים הנקראת טורקוש‪ .‬ומשם ש נ י ימים‬
‫ל מ ל מ י ש ט ר ש ה י א ת ר ש י ש ב( ה י ו ש ב ת על הים‪ .‬ע ד‬
‫ה נ ה מ ל כ ו ת היונים הנקראת נריניש )נריזיאניש(‪.‬‬
‫ומשם ש נ י ימים ל א נ ט ו כ י א ״ ה י ו ש ב ת על נהר‬
‫פור הוא נהל יבוק ג( היורד מ ה ר הלבנון ומארץ‬
‫ה מ ת ‪ ,‬והיא העיד הנדולה ש ב נ ה אנטיוכום המלך‪.‬‬
‫ויש על ה מ ד י נ ה הר גבוה מ א ד ו ה ה ו מ ה מ ק פ ת א ת‬
‫ההר‪ .‬ובראש ההר מעין ואדם מ מ ו נ ה על המעין‬
‫ומשלה א ת ה מ י ם כנשרים )תעלות( ת ה ת הקרקע‬
‫אל בתי ה נ ת ל י ם א ש ר בעיר ו מ צ ד א ה ד מ ה ע י ר‬
‫מקיף א ו ת ה הנהר׳ והיא עיר בצורה מ א ד ת ה ת‬
‫מ מ ש ל ת פרינצי ב י מ ו נ ט אפויטבין הבבא ״ ‪ .‬ויש‬
‫בה כ מ ו מנין )עשרה( מישראל והם א ו מ נ י הזכוכית‬
‫ובראשם ר מרדכי ור׳ היים ור׳ שמואל )ישמעאל( —‬
‫ו מ ש ם ש נ י ימים לליגא ה י א לודקיא ״ ‪ .‬ו ב ה כמו‬
‫מ א ת י ם ) מ א ה ( יהודים ובראשם רבי ה י י א ורבי יוסף‪.‬‬
‫‪Phaedestus=Rodosto‬‬
‫‪Callipoli‬אי בעל נד ה( ‪.‬ת ה ת הר‬
‫‪ Megas.‬ילניבל ״ ה י‬
‫ו מ ש ם ש נ י ימים‬
‫י ‪* Kale*.‬‬
‫‪Chios‬‬
‫‪1c=tree1Maat.‬י‪.Mytelene‬י‬
‫י‬
‫‪Sa‬‬‫הלבנון ה ס מ ו כ ה לאומה שקורין א ו ת ה אל־השישין ו(‬
‫‪.mosCunca"Thors.Rhodes "Cyprus‬י‬
‫‪-.‬מ ע א ל י ם א ל א ל א ה ד‬
‫ואינם מ‪r‬א מ י נ י ם ‪ T‬ב ד ת ה י ש‬
‫'‬
‫‪Malmistras. "Antioch.‬‬
‫‪"Fur‬‬
‫‪u‬‬
‫מ ב י נ י ה ם שהושבין כ מ ו נביא ) כ ד מ ט = כ נ ב ת ( וכל‬
‫‪Orontes‬‬
‫‪Pnnce Boemond Pdintevin Baube.‬‬
‫מ ה ש י א מ ר להם יעשו א ם ל מ ו ת אם להיים׳ וקוראים ‪" Lega=Lad1k1ya. " Gebal—Gebela. " Franks.‬‬
‫‪" Trabulus.‬‬
‫אותו שיר אל השישין׳ והוא הזקן שלהם ועל פיו‬
‫יצאו ועל פיו יבואו כל א נ ש י ההרים ומקום ישיבתו‬
‫הוא בעיר קדמום ה י א ק ד מ ו ת בארץ םיהון‪ .‬והם‬
‫בעלי א מ ו נ ה על פי מ א מ ר הזקן שלהם׳ ובכל ה מ ק ו מ ו ת‬
‫ז‬
‫פוהדים מ ה ם מ פ נ י שהורנים א ת המלכים )הלוחמים‬
‫עמהם( במסירה )במסירות נפש(‪ .‬ו מ ה ל ו ארצם‬
‫האחרת‪ ,‬ש ה י א‬
‫מטריפולי מהלך יום לניבל‬
‫ש מ ו נ ה ימים‪ ,‬והם נלהמים עם בני אדום הנקראים׳ ניבל בני עמון‪ ,‬ושם כ מ ו מ א ה ו ח מ ש י ם ) ח מ ש מ א ו ת (‬
‫פרנקיש ״ ‪ ,‬ועם השלטון מטריפולי ה י א טרבלם אל מישראל‪ ,‬ו ה י א מ מ ש ל ת ת הנ׳ינואייו ו ה ש ל מ ה שלהם‬
‫בימים הראשונים רעשה הארץ של קורין יוליאנוש אינבריאקוש י‪ ,‬ו ש ם מ צ א ו ה ב מ ה‬
‫שאם‬
‫טריפולי ז( ומתו רבים מ ן הנוים ומן היהודים‪ ,‬כ י ש ה י ת ה לבני עמון בימים ההם׳ ישסוץ בני עמון יושב‬
‫נפלו ‪.‬הבתים ו ה ח ו מ ו ת עליחם ח( והיתה מ פ ו ל ת על קטרינה )קתידדא( הנקרא כ ס א והוא עשוי מ א ב ן‬
‫באותו הזמן בבל ארץ ישראל‪ ,‬ו מ ת ו יותר מעשרים ו מ צ ו פ ה ז ה ב ו ש ת י נשים יושבות מ י מ י נ ו ומשמאלו‪.‬‬
‫אלף בני א ד ם בימים ההם‪.‬‬
‫מ ז ה א ח ת ו מ ז ה א ח ת ו מ ז ב ח לפניו‪ .‬ש ה י ו מ ז ב ח י ם‬

‫א( כלומר בני קיפרוס ובטעות העתיקו אפיקורסים‬
‫בנםתאות שפנינו‪ .‬ותם תיו בני תבורת או כת שחדשו‬
‫דבר חדש בשמירות שבת‪ ,‬והוא‪ ,‬כי יום השבת מתחיל‬
‫מהבוקר של יום חשביעי ולא מליל ששי שלפניו שהוא‬
‫אור ליום תשביעי‪ ,‬ועל דבר חלול שבת זה כתב חראב״ע‬
‫את ״אגרת השבת" בעת תתגוררו באנגל י א בשנת‬
‫תתקי״ט )‪ (1158‬ואלו דבריו‪ :‬״ויתי בשנת ארבעת‬
‫אלפים ותשע מאות ותשע עשרה בה»י ליל שבת בארבעת‬
‫עשר יום להודש טבת‪ ,‬ואני אברהם הספרדי הנקרא אבן־‬
‫עזרא הייתי בעיר אתת מערי האי הנקרא ק»ה הארץ וכו׳‬
‫ואדור נדר אם אתן שנה לעיני אתר גאת יום הקדוש"‬
‫ומפרש‪ ,‬כי תלמידיו הביאו אל ביתו ספרים תדשים‬
‫שנתפרסמו ברבים לאמר כי קדושת השבת מתתלת מיום‬
‫השביעי לאור הבוקר ולא מליל ששי שלפניו‪ ,‬ומוסיפים‬
‫אל הקודש כל הלילה אחר השבת השייך ליום ראשון‬
‫)עיין דברי ימי ישראל ה״ד »יון ה(‪ .‬ב( עי׳ יוםיפון‬
‫ת״א סימן א׳ כי תרשיש היא תרסוס‪ .‬מלטיסטראס היא‬
‫‪ 45‬פרסאות אנגליות מתרשיש‪ ,‬ושניהם נכבשו ע י י מנואל‬
‫קומנינוס בשנת ‪ .1155‬ג( אינו נתל יבוק תנופל בירדן‪,‬‬
‫ולא נודע מדוע הוא קורא את הנהר ארונםוס בשם יבוק ?‬
‫ר( מלת תבא )בויבע( תוראתת כבד פה וטעו המעתיקים‬
‫לכתוב הפפא שהוא אפיפיור ה( יש אומרים כי בעל גד‬
‫)‪ (Hasbeya‬היא באניאם ואתרים אומרים שהיא הסבייא‬
‫ו( מעשני פשתן‪ .‬ז( הפרתי בספרו כפתור ופרה‬
‫שכתב בשנת ‪ 1322‬הית שבע שנים להקור הארץ ההיא‬
‫)שם‪ ,‬פי״א( ה( הרעש תית בשנת ‪ 1157‬ובאותו המקום‬
‫היה עוד רעש בשנת ‪ ,1170‬ומפני שאינו מזכיר הרעש‬
‫הזה נראה שהיה בטריפולי קודם שנת ‪.1170‬‬

‫‪1 0‬‬

‫‪1 1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪1 4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪m‬‬

‫‪4‬‬

‫‪,‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1 1‬‬

‫‪1‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ו ׳ בנימין‬

‫ומקטרים לפניו בזמן בני עמון‪ .‬ובה כ מ ו מ א ת י ם וזקני גבל והכטיה הם בגור )יחזקאל‪ ,‬כז‪ ,‬ט( חיוגים‬
‫יהודים ובראשם רבי מ א י ד ורבי יעקב ורבי שמהה‪ .‬כנו את שם העיר בילוס שהוא מקום חולתז פילון‬
‫והיא על ש פ ת הים של ארץ־ישראל‪ .‬ומשם שני היהודי כנראה טעה ר׳ בנימין לסמן את גבל לבני‬
‫ימים לכירוט י ה י א בארות‪ ,‬ושם כ מ ו ה מ ש י ם יהודים‪ ,‬עמון משגרת לשון תכתוב גבל ועמון ועמלק פלשת עם‬
‫יושבי צור )תהליס‪ ,‬פג‪ ,‬ח( ובאמת ישבו בני עמון‬
‫ובראשם רבי ש ל מ ה ורבי עובריה ורבי יוסף‪ .‬ומשם‬
‫מהלך יום א ח ד לציירה י ה י א צירון‪ ,‬והיא עיר בעבר הירדן )אדלר( ב( צור נודעת על אדות מעשה‬
‫נרולה ובה כ מ ו עשרים יחודים‪ ,‬וקרוב מ ח ם כ מ ו הוכוכית והסוקר עד שנת ‪ ,1291‬אז עובוה נוסעי הצלב‬
‫עשרה מילין א ו מ ה א ת ת נלהמים עם אנשי צירון‪ .‬והמושלמניס השתיתיה‪.‬‬
‫םננוש י׳ ואין‬
‫‪Genoese‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ Guillelmus Embnacus.‬י‬
‫ה י א האומה הנקראת דרוזיאין י והם‪ Beirut.‬י‬
‫‪S a r e p t a = S a r f end‬‬
‫‪.Said‬י‬
‫‪' D‬‬
‫להם‪e‬ד ת‪r u s‬‬
‫' ‪s‬‬
‫בהרים ובנקיקי הסלעים‪,‬‬
‫ויושבים‬
‫)הוקים(‪,‬‬
‫‪ Carcassonne‬י ‪" Tyre‬‬
‫‪Sugar‬‬
‫‪Bylos‬‬
‫ואין מלך או שר שולט עליהם כי בעצמם הם‬
‫יושבים בין ההרים׳ וער ה ד הרמון נבולם מ ה ל ך‬
‫שלשח ימים׳ וחם שטופי זמר!‪ ,‬ח א ב לוקח א ת בתו‬
‫ולוקהים אהיותיהם ויש לחם ח נ א ח ר בשנח ובאים‬
‫ח‬
‫כלם אנשים ונשים לאכול ולשתות ביחר ומהלפים‬
‫נשיהם כל א ח ר עם ח ב י ת ׳ ואומרים ש ח נ פ ש בעת‬
‫מצור מהלך יום אחר לאקרי ה י א עכו אשר‬
‫הנולד‬
‫י צ י א ת ה מנוף ארם ט ו ב ת כ נ ס בנוף ילד קטן‬
‫ה י ת ה כנבול אשר׳ והיא ת ה ל ת ארץ ישראל )מצר‬
‫בנוף‬
‫ו‬
‫ת‬
‫באותה שעה‪ .‬ואם ארם רע הוא ת כ נ ם נ ש מ‬
‫ררום( היא יושכת על הים הנרול‪ ,‬ושם נמל נרול‬
‫ואין‬
‫כםל‪-‬למו‪.‬‬
‫הכלב א ו בנוף הבהמה‪ .‬וזה דרכם‬
‫ההולכים לירושלם‬
‫שקוריז פורטו לכל התועים‬
‫ת‬
‫ו‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ו‬
‫א‬
‫בעלי‬
‫אליהם‬
‫ר ת ם ביניהם יהודים כ ״ א באים‬
‫בספינות ויורד לפניה הנהר הנקרא נהל ס ת מ י ם א(‪,‬‬
‫והמרים‬
‫ובםהורה‬
‫ת‬
‫ו‬
‫נ‬
‫וצובעים ויושבים ביניהם ב א ו מ‬
‫ושם כמו מ א ת י ם יהודים ובראשם רבי צדוק ורבי‬
‫ברגליהם‬
‫קלים‬
‫והם‬
‫ליהודים‪.‬‬
‫לבתיהם‪ ,‬והם אוהבים‬
‫י פ ת ברבי יונה ד ל ומשם שלשה פרסאות להיפא *‬
‫לרוץ על ההרים ועל הגבעות ואין ארם יכול להלחם היא נת ח פ ר ב( על ש פ ת חים׳ וכצר א ח ד הר הכרמל‪,‬‬
‫ע מ ה ם ]ומשם יום א ה ד לצרפתה י א ש ר לצידון[‪ .‬ועל ההר ו כ ת ה ת י ת ההר קכרי ישראל רבים ושם כהר‬
‫ומשם מהלך יום )הצי יום( לצור י ההדשה‪ ,‬והיא מערת אליהו הנביא ד ל ועשו שם בני א ת ם במה‬
‫עיר טובה מ א ר וגמל )הפורט( שלה בתור העיר‪ ,‬וקראו אותה ש נ ט אליאש י‪ .‬ובראש ההר ניכר מקום‬
‫ונכנסות הספינות בין שגי מגדלים‪ ,‬ובלילה ישליכו ה מ ז ב ח ההרוס שריפא אליהו ז"ל ב י מ י אהאב‪ ,‬ומקום‬
‫בעלי ה מ כ ס שלשלת של ברזל בין מנרל למנרל ולא המזבח הענול כ מ ו ארבע א מ ו ת ו ב ת ה ת י ת ההר‬
‫יוכל ארם ל צ א ת לא באניה ולא בשום דבר לננוכ יורד נהל קישון כצדו ומשם ארכע פרסאות לכפר‬
‫דבר מן הספינות ולא נ מ צ א כנמל• )פורט( הזה נאום י הוא כפר נהום והוא מעון מקום נבל‬
‫בכל הארץ והיא עיר יפה ובתוכה כ מ ו ארבע )המש(‬
‫הכרמלי ג(‪ .‬ומשם שש פרסאות לשיזריא * היא‬
‫מ א ו ת יהודים וביניהם ה כ מ י תלמוד ובראשם רבי נת אשר לפלשתים‪ ,‬ושם כ מ ו עשרה יהודים ומאתים‬
‫הנקראים‬
‫השמרונים‬
‫היהודים‬
‫אפרים המצרי ריין ורבי מ א י ר מקרקשינה י‪ ,‬כותיים והם‬
‫ור׳ אברהם ראש הקהל ויש ליהודים שם ס פ י נ ו ת שמריטניש י והיא עיר יפה וטובה מ א ד על הים‬
‫בים ושם אומני הזכוכית הטוב הירוע בשם זכוכית מכנין א י נ פ ר ת ר הקיסר וקרא ש מ ה קיסריה על שמו‬
‫צורי ההשוב בכל הארצות ושם ימצא הסוקר‬
‫ומשם הצי יום לקאקו )קקון( והיא קעילה ואין בה‬
‫הארצות‬
‫הטוב ]כי שם זורעין אותו ובאים מ כ ל‬
‫ומשם חצי יום לשן נ־ות׳ • ה י א לור *‬
‫יחורים‬
‫המעטירה‬
‫ועולח ארם ב ח ו ט ת צור‬
‫לקנותו[‬
‫ושם יחורי א ח ר צובע ומשם יום א ח ר לשבשת ״‬
‫ההרשה‬
‫מן‬
‫רחוקה‬
‫הים‪,‬‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ו‬
‫א‬
‫ה‬
‫ס‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ש‬
‫א‬
‫)הקדומה(‬
‫היא שמרון‪ ,‬ועדיין ניכר שם חרבות א ח א ב בן עמרי‬
‫בזריקת אבן‪ .‬ואם ירצה ארם לבוא באניה בים רואה מ ל ד ישראל והיא היתה עיר כצורה מ א ד בהר‪,‬‬
‫המנדלים והשווקים והחוצות והארמונים בקרקע הים‬
‫ובה מעיינות ונהלי מים וננות ופרדסים וכרמים‬
‫צור ח ח ד ש ה ה י א עיר םתןרה ובאים אליה סוהרים וזיתים ואין שם יהודים משם לשכם היושבת‬
‫מ כ ל מקום‪.‬‬
‫בין הר נריזים והר עבל ובה כמו מ א ה )אלף( כותיים‬
‫‪1‬‬

‫‪P‬‬

‫‪.‬‬

‫‪,‬‬

‫‪M‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( חגבלים נזכרו בתנ״ך בחור פוסלי אבן‪ ,‬שנאמר‬
‫ויפמלו בוני שלמת ובוני חירום והגבלים )מ״א‪ ,‬ח‪ ,‬לב(‪,‬‬
‫‪I‬‬

‫השומרים תורת מ ש ה ע׳׳ה לברה וקורין להם‬
‫ש מ ת נ י ם ‪ ,‬ויש להם כהנים מזרע אהרן הכהן ע״ח‬
‫וקורין להם אהרונים ואין מ ת ה ת נ י ם ע מ ם א ל א כהניס‬
‫כרי שלא יתערבו עמהם‪ .‬והם כהני הרת ועושים זבח‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ בנימי!‬

‫ומעלים עולה ביום פ ס ח ובימים טובים במזבה‬
‫בכנסת שלהם בהר נריזים׳ במו שכתוב בחודה‪ ,‬ו נ ת ח‬
‫א ת הברכה על הר נריזים‪ ,‬ואומרים בי הוא בית‬
‫המקדש׳ ו ה מ ז ב ח א ש ר בנו בהר נריזים הוא מ!‬
‫האבנים שהקימו בני ישראל כשעברו הירד!‪ ,‬ש נ א מ ר‬
‫ו א ת ע צ מ ו ת יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים‬
‫קברו בשכם ואי! להם ש ל ש אותיות ה׳׳א וחי״ת‬
‫ועי״!‪ ,‬ה ״ א מ! אברהם שאי! לחם חור‪ ,‬חי׳׳ת מ י צ ח ק‬
‫שאי! להם הסר‪ ,‬ועי״! מיעקב שאי! להם ענוה‬
‫ובמקום א ל ה האותיות מ ש י מ י ן אל"‪ *1‬ובזה הדבר‬
‫ניכרים שאינם מזרע ישראל‪ ,‬בי הם יודעים תורת‬
‫מ ש ה חוץ מאלו שלש אותיות‪ ,‬ושומרים ע צ מ ם‬
‫מ ט ו מ א ת מ ת ועצם א ר ם וחלל וקבר‪ .‬והבנרים‬
‫שלובשים בעוד יום מסירים מעליהם בשעת לבתם‬
‫לבית ה כ נ ס ת שלהם‪ ,‬ורוחצין גופם במים ולובשים‬
‫כנרים אחרים ובד מנהגם בבל יום ובהר נריזים‬
‫יש מעיינות וננות ופרדסים‪ ,‬וחר עכל יבש באבנים‬
‫וסלעים‪ ,‬וביניהם בעמק היא‪ .‬עיר שבם‪ .‬ומשם ארבע‬
‫פרסאות להר הנלבוע וקורי! לו בני אדום מ ו נ ט ו‬
‫נלבוא ו ה י א ארץ יבשח מ א ד ו מ ש ם ח מ ש )שתי(‬
‫פרסאות לעמק אילו! וקורי! אותו בני אדום ואל‬
‫רילונא ״ ‪ ,‬ומשם פרםא א ח ת )לנרא! ח ד ( ליהומדיא‬
‫ליגראן ״ ה י א עיר גרעו! ה נ ח ל ה ואי! בה יחורים‬
‫‪1 1‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( נחל קדומים אינו נחל קישון )שופטים‪ ,‬ח‪ ,‬כא(‬
‫שמזכיר לחלן שחוא כחמש פרסאות לדרום עכו‪ ,‬וחנחר‬
‫הקרוב לעכו הוא בילוס שיש לו חול יפה ודק המוכשר‬
‫לעשיית הזכוכית ואפשר שר׳ בנימין קורא נתל קדומים‬
‫מעיין־השור אשר הסופרים הערביים אומרים כי מצא‬
‫אותו אדם הראשון וממנו השקה מים את השור מקרין‬
‫ב( גת הפר הוא מקום הולדת יונה הנביא והוא אצל‬
‫כפר קינא בגבול זבולון )יהושע‪ ,‬יט‪ .‬יג(‪ .‬וגת תפר‬
‫הנזכר פה היא ארץ הפר )מ״א‪ ,‬ד‪ ,‬י( שהיה שם נציב‬
‫שלמה‪ .‬ג( מעון כרמל היה בגבול יהודה )יהושע‪ ,‬טו‪,‬‬
‫נה( ולא בדרום ולא בצפון א״י‪ ,‬וגם זה משגרת הלשון‬
‫לערבב כרמל בכרמל אהר‪ ,‬וכנראה רשום כן ע״פ אגדה‬
‫משובשת וכמו כן טעה במקום גת שהיתה בדרום‬
‫פלשתים ולא נודע עתה מקומה בדיוק יש אומרים שהיא‬
‫י בגת )עי׳ בידקר‪ ,‬פלשתינא וםודיא‪ ,1876 ,‬צד ‪(317‬‬
‫‪ Ca-‬י‬

‫‪1‬‬

‫‪Acre‬‬
‫‪ Pilgrim• * Haifa * St. Ellas‬י‬
‫‪pernaum ' Caeaarea * Samaritans * St. George‬‬
‫‪"Ludd. "Sebastiya, Mount Gilboa. " Val-de‬‬‫‪Mahomerie-le-Grand.Luna‬‬
‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪26‬‬

‫ם‬
‫מ ש ם ש ל ש פ ר ס א ו ת לירושלם‪ ,‬ה י א עיר ק ט נ ה‬
‫ובצורה עם שלש ח ו מ ו ת ובה א נ ש י ם הרבה‪ ,‬וקורי!‬
‫ויונים‬
‫להם הישמעאלים יעקוביים וארמיים‬
‫ונ׳ורניים ופרנקים ומבל לשונות הגויס ויש שם בית‬
‫הצביעה ששוכרים אותו היהודים בבל שנת‬
‫מ ה מ ל ך א( ש ל א יעשה שום ארם צביעה בירושלם‬
‫ב״א היהודים לברם‪ .‬והם כ מ ו מ א ת י ם ב( ודרים‬
‫ת ח ת מנדל דוד ב פ א ת ה מ ד י נ ה )העיר(‪ .‬ובחומות‬
‫שבמגדל דור הבני! הראשו! של חיסור במו עשר‬
‫א מ ו ת הוא מבני! הקדמונים שבנו אבותינו והשאר‬
‫בני! חישמעאלים‪ .‬ואי! בבל העיר מקום חזק יותר‬
‫ממגדל דור ושם שני בתים א ח ר א ש פ י ט ל י ושם‬
‫ינוחו בל החולים הבאים ש מ ה ונותנים להם בל‬
‫סיפוקם בחיותם ובמותם‪ .‬והבית השני קורי!‬
‫והוא ארמון שעשה ש ל מ ה מלך ישראל‬
‫טימפלי‬
‫ע״ח ושם חונים ויוצאים מ מ נ ו ארבע מ א ו ת פרשים‬
‫בבל יום ל מ ל ח מ ה חוץ מן הפרשים הבאים מארץ‬
‫פרנקיש ומארץ אדום‪ ,‬ונודרין על ע צ מ ם שיעבדו שם‬
‫ימים או שנים )שתי שנים( ער מ ל א ת זמן נדרם‪.‬‬
‫ושם ה ב מ ה הנרולה שקורין אותה שיפולקרי י ושם‬
‫קבר אותו ה א י ש )ישו הנוצרי( שהולכים כל‬
‫התועים ג( אליו ויש בירושלם ארבעה שערים‬
‫שקורין שער אברהם׳ ושער ד ו ד ושער ציון ושער‬
‫נ ו ש פ ט ה ו א ש ע ר י ה ו ש פ ט לפני בית ה מ ק ד ש שהיה‬
‫בימי קרם ושם ט י מ פ ל ו רומיני י והוא היה מקום‬
‫המקדש׳ ובנה עליו ע מ ר בן אל־בטאב ביפה נרולה‬
‫ויפה ע ד מ א ד ׳ ואין מ כ נ י ס י ם ש ם הגוים שום צלם‬
‫ושום ת מ ו נ ה אלא שבאים להתפלל ת פ ל ת ם ולפני‬
‫אותו מקום כותל מערבי והוא א ח ר מן הכתלים‬
‫שהיו כמקדש כקדש הקדשים י ( וקורין אותו שער‬
‫הרחמים ובאים בל היהודים להתפלל לפני הכותל‬
‫בעזרה ושם בירושלם אצל הבית ש ה י ה לשלמה‬
‫אריות סוסים ה( א ש ר בנה׳ והוא בנין חזק מ א ר‬
‫מאבנים‪ ,‬ולא נראה כבנין ההיא בכל הארץ ושם‬
‫נראה ער היום הבריכה שהיו הבחנים ש ו ח ט י ם בה‬
‫א ת זבחיהם והיהודים הבאים שם כותבים ש מ ם על‬
‫הכותל ויצא ארם מ ש ע ר י ה ו ש פ ט אל ע מ ק יהושםט‬
‫והוא מרבד ה ע מ י ם ו(׳ ושם מ צ ב ת יד אבשלום וקבר‬
‫עוזיהו המלך ז(‪ .‬ושם מעין נ ח ל מ י השילוח בנחל‬
‫קררון׳ ועל המעיין בנין נדול מ י מ י אבותינו ולא‬
‫ימצא שם א ל א מ י ם מועטים‪ ,‬ואנשי ירושלים רובם‬
‫שותים מ מ י ה מ ט ר ש י ש להם נבים בבתיהם‪ .‬ועולים‬
‫מ ע מ ק י ה ו ש פ ט על הר הזיתים כי אין בין ירושלם‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪27‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ר־ בנימין‬

‫והר הזיתים אלא העמק בלבר• ומהר הזיתים רואים‬
‫ומים םרום לנציב מלח שהיתרו א ש ת ו‬
‫ים סדום‬
‫של לוט ש ח י פרסאות וחצא! לוחכות מ מ נ ה ואח״ב‬
‫הוזרת ו צ ו מ ה ת בבראשונח ח(‪ .‬וכל ארץ חככר‬
‫נ מ ש ך ער נהל השטים וער הר נבו‪ .‬ולפני ירושלם‬
‫הערוח‪:‬‬
‫הר ציון ט( ואין בנין בהר ציון כי אם ב מ ה א ה ת‬
‫א( המלך באלדווין השלישי מת בשנת ‪ 1162‬וימלוך‬
‫לנוצרים )לערלים(‪ .‬וכמו שלשה מילין הוץ לירושלם‬
‫הם קברי ישראל שהיו קוברים שם מ ת י ה ם בימים תתתיו אתיו אלטריק )‪ (Almanc‬ב( בנוםתא ב״י‬
‫רומא כתיב ד׳ )ארבעה( יהודים‪ ,‬ור׳ פתהיה שבקר את‬
‫ההם ועל כל קבר יש תאריך )יום ושנת הפטירה(‬
‫אבל בני א ת ם היו הורסים האבנים מן הקברים א״י כעשר או עשרים שנים את׳׳פ מגא שם רק יהודי‬
‫ובונים מהן בתיהם ]ובתי הקברים מניעים לנבול אהד ולכן נראה כי המעתיק טעה באיה ד׳ והשבו‬
‫וסביב לירושלם הרים נ ת ל י ם לאות ר׳ וכתב מאתים תהת ארבעה‪ .‬ועי׳ ס׳ אבן ספיר‬
‫בנימין בצלצה י([‬
‫ובהר ציון קברי בית ת ר וקברי המלכים א ש ר קמו ה״א‪ ,‬י ז ; ולא צדקו דבריו בזה ג( התועים תם העולים‬
‫ואין המקום ניכר בי מהיום ה מ ש עשרה ברגל למקומות הקדושים ההם )‪ (Pilgnms‬כלומר‬
‫אהריו‬
‫שנה נפל כותל א ה ד מן הבמה א ש ר בהר ציון וצור! שתועים בדרכם‪ ,‬ויש גורסים הטועים וטעות היא‪.‬‬
‫הפטריארבי לממונה שלו ואמר לו קה האבנים ר( כותל המערבי נעשת רק לתזק את הר הבית טצד‬
‫מ ה ו מ ת ציון הקרמונה ובנה מ ה ם הבמה‪ .‬והוא עשה התיצוני ואינו מכותלי בית תמקרש‪ .‬ת( כן נקרא גם‬
‫כן ושבר פועלים בשכר ידוע כמו עשרים אנשים‪ ,‬היום בפי היהודים ואינו כן‪ ,‬כי הוא נקרא טתצב‬
‫שלמה )‪ o(Solomon'squanes‬משם הצבו אבנים לבנין‬
‫והיו מוציאי! א ת האבנים מיסוד ה ו מ ת ציון ובין‬
‫ה א נ ש י ם ההם שני אוהבים בעלי ברית ויום א ח ר בתים והיכלים‪ .‬ו( הפסוק ביחזקאל כ‪ ,‬לה‪ ,‬והבאתי‬
‫עשח א ח ר מ ש ת ה לחבירו ואחר אכילתו באו אל אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם וביואל ד‪ ,‬ב‪,‬‬
‫ואמר להם ה מ מ ו נ ה מרוע אחרתם לבוא נאמד וקבצתי את כל הנוים ותורדתים אל עמק יתושפט‬
‫המלאכה‬
‫ונשפטתי עמם שם ז( עוזיה הוא עזריה המלך שנקבר‬
‫היום ? ענו ואמרו מ ה יש לך ]הפסד[ ? בשעה‬
‫עם אבותיו בעיר דוד )עי׳ ם״א‪ ,‬טו‪ ,‬ז(‪ .‬ת( עיין‬
‫שילכו חבירינו לסעור א נ ח נ ו נ ע ש ה מ ל א ב ת י נ ו ]הניע‬
‫ברכות‪ ,‬נד ט( ההר אשר במערבית דרומית לירושלם‬
‫זמן הסעודה והלכו חביריהם לסעור[ והם היו‬
‫נקרא הר ציון י( צלצה היא בגבול בנימין )ש״א‪,‬‬
‫מוציאים א ת האבנים והקימו אב‪ 1‬א ה ת ומצאו פי‬
‫י‪ ,‬ב( יא( בסדר תדורות ערך ב״א תתקכ״ד מביא דברי‬
‫א מ ר א ה ר להכירו נכנס ונראה אם י ש‬
‫המערה‬
‫ר״ב בזה באיזת שנוים בלשון‪.‬‬
‫שם ממון והלכו במבוא המערה עד שהניעו אל‬
‫ארמון א ה ר נרול בנוי על עמודי שיש מ צ ו פ ה‬
‫‪Syrians‬‬
‫בכסף‪ Sepulchre‬י ‪ Temple‬י‬
‫‪* Templum‬‬
‫‪ Patriarch‬י ‪Domini‬‬
‫ובזחכ ולפניו שלחן זהב ושרביט זהב ועטרת זהב‬
‫והוא קבר ת ר מלך ישראל‪ ,‬ולשמאלו קבר שלמר!‬
‫המלך׳ וכן קברי כל המלכים הקבורים שם ממלכי‬
‫יהודה יא( ושם ארנזות סנורות שאין ארם יודע‬
‫מ ה בתוכם ורצו אלה שני האנשים ליכנס בארמון‪,‬‬
‫והנה דוה סערה יוצא מ פ י המערה והכה אותם‬
‫מירושלם ש ת י פרסאות לבית להם הנקרא‬
‫ונפלו לארץ כ מ ת י ם ושככו ער הערב‪ .‬והנה רוה‬
‫בטליאם לבני א ת ם וקרוב לבית להם כהצי מיל‬
‫א ה ד בא צועק בקול א ר ם ‪ :‬קומו צאו מן המקום מ צ ב ת קבורת רהל א מ נ ו על אם הדרך‪ ,‬והמצבה‬
‫ה ז ה ! ויצאו מ ש ם רהוםים ומבוהלים והלכו אל עשויה מ א ח ת עשרה אבנים למנין בני יעקב א(‪,‬‬
‫הםטריארכי והנירו לו הדברים האלה‬
‫ושלה ועליה כיפה בנויה על ארבעה עמודים‪ ,‬וכל היהודים‬
‫הפרוש‬
‫החסיר‬
‫הפטריארבי להביא לפניו רבי אברהם‬
‫חעוברים שם חותמים ש מ ם על המצבה ובבית לחם‬
‫הרבדים‬
‫לו‬
‫וספר‬
‫מקושטנרינה שהיה טאבלי ירושלם‬
‫שנים יהודים צובעים והיא ארץ נחלי מ י ם ובח‬
‫לו‬
‫וענד‪,‬‬
‫משם‪,‬‬
‫שבאו‬
‫על פי שני האנשים האלו‬
‫בורות ומעיינות ומשם שש פרסאות להברון אבל‬
‫בית‬
‫ומלכי‬
‫ר‬
‫ת‬
‫בית‬
‫קברי‬
‫רבי אברהם ואמר לו כי‬
‫עיר חברון הקדומה היתה בהר והיא הרבה היום‪.‬‬
‫יהודה הם ]ולמתרת נ כ נ ס א נ י ו א ת ה ואלו האנשים ובעמק היתה השרה ומערת המכפלה ושם העיר‬
‫ונראה מ ה יש שם[‬
‫למהר שלהו בשביל שני היום ועליה הבמה הנרולה שקוריז ש א נ ט אבדם‬
‫ה א נ ש י ם ו מ צ א ו אותם מ ת י ם בל א ה ר מושכב על דיברו! י‪ ,‬והיא היתה כ נ ס ת היהודים בימי‬
‫מ ט ת ו ׳ ופחדו ואמרו לא נ כ נ ס שם כי אין חפץ הישמעאלים ועשו הנוים שם ש ש ה קברים על שם‬
‫וצוה‬
‫האל להראות אותו מסום לשום ארם‬
‫הםטריארבי לסתום אותו מקום ולהעלימו מבני אדם‬
‫ער היום הזה ורבי אברהם זה סיפר לי בל אלו‬
‫הרבדים‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫מ ס ע ו ת ד בנימי!‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪28‬‬

‫)בני ברה( בני ברק‪ ,‬והיא רחוקה מאשקלון הקדומה‬
‫החרבה ארבע פרסאות‪ .‬והיא עיר גדולה ו י פ ה ובאים‬
‫אליה מכל מקום לסהורה כי ה י א יושבת בקצה גבול‬
‫מצרים‪ .‬ובה במו מ א ת י ם יהודים ובראשם רבי צ מ ח‬
‫ורבי אהרן ורבי שלמה‪ .‬ושם כמו ארבעים קראים׳‬
‫וכותיים כמו שלש מ א ו ת ״ ובתור העיר בור שקורין‬
‫לו ביר אברהים אל כליל ז( ואומרים שהוא הבור‬
‫ש ח פ ר אברהם בימי הפלשתים‪ .‬ו מ ש ם מהלך יום‬
‫לשן ג׳ורש ״ ה י א לוד‪ .‬ומשם מהלר יום וחצי‬
‫לזריז ״ ה י א יזרעאל‪ .‬ושם מעיז א ה ד גדול ובה‬
‫יהודי א ח ד צובע‪ .‬ומשם שלש פ ר ס א ו ת לשיםוריה ״‬
‫ה י א ציפורי‪ ,‬ושם קברו של רבינו הקרוש )ורבן‬
‫נמליאל( ורבי ה י י א שעלה מבבל ויונה בן אמתי‪,‬‬
‫והם קבורים בהר‪ .‬ויש ש ם עור קברים הרבה‪.‬‬

‫אברהם ושרה יצהק ורבקה יעקב ולאה׳ ואומרים‬
‫לתועים ש ה ם קברי ה א ב ו ת ונותנים להם ממון׳ אבל‬
‫א ם יבוא יהודי ויתן ש כ ר לשוער של המערה י פ ת ה‬
‫לו פ ת ה ברזל שהוא עשוי מ י מ י אבותינו ע״ה וירד‬
‫א ר ם ל מ ט ה במרדנות ונר דלוק בידו‪ ,‬ויבא במערה‬
‫א ה ת ואין ש ם כלום‪ ,‬וכן בשניה ע ד ש י ב א אל‬
‫השלישית‪ ,‬והנה שם ש ש ה קברים סבר אברהם יצחק‬
‫ויעקב ושרה רבקה ולאה‪ ,‬זה כננד זה‪ ,‬ועל קבריהם‬
‫ה ת ו מ י ם א ו ת י ו ת הקוקות באבנים‪ ,‬על קבר אברהם‬
‫הקוק זה קבר אברהם אבינו ע״ה‪ ,‬ועל קבר יצהק‬
‫זה קבר יצחק בן אברהם ע״ה‪ ,‬ועל קבר יעקב זה קבר‬
‫יעקב ב! יצהק בן אברהם ע״ה ועל הקברים האהרים‬
‫זה קבר שרה וזה קבר רבקה וזה קבר לאה‪ .‬ובמערה‬
‫מדליקין ע ש ש י ת א ה ת ורולקת ביום ובלילה על‬
‫הקברים ושם הביות מ ל א ו ת ע צ מ ו ת מישראל שהיו‬
‫הערות‪:‬‬
‫מביאין ש ם א ת מתיהם‪ ,‬כל א ה ד ו א ח ד ע צ מ ו ת‬
‫א( אנדריםי כשנת ‪ 1154‬כותב כי הקבר מכוסת‬
‫ובקצה ש ד ה‬
‫אבותיו והניהם ש ם ע ד היום ה ז ה‬
‫ה מ כ פ ל ה היה ביתו של אברהם אבינו ע״ה ומעין בשתים עשרה אבנים ועליהן כפת של אבנים בעל םח־‬
‫לפני ה ב י ת ואין מניהין שם לעשות ב י ת מ פ נ י כבוד הדורות בערך ב״א ר״ה כותב בשם גלילות א״י כי‬
‫אברהם ב( — ו מ ש ם ה מ ש פ ר ס א ו ת לבית גברי! היא קברה על פרשת דרכים ועליו בנין יפת מן י״א אבנים‬
‫מ ר ש ה ג( ואי! שם אלא שלשה יהודים ]ומשם ה מ ש ואבן רתבה עליהן שהיו י״ב אבנים ונעשו אבן אתת‬
‫ואבן זה תניח יעקב אבינו בעצמו )ועי׳ םבוב ר׳ פתחיה‬
‫פ ר ס א ו ת לטורון די לוש נבללרוש י היא שונם ויש‬
‫בה כשלש מ א ו ת יהודים[‪ .‬ו מ ש ם שלש פ ר ס א ו ת וספר המסעות(‪ .‬ב( עי׳ סבוב ר׳ פתחיה )הוצאת‬
‫לשן שמואל דשילה י ה י א שילה הקרובה לירושלם בעניש‪ ,‬צד ‪ ,(63‬ומלך אנגליא בהיותו יורש עצו־ הי׳‬
‫ש ת י פ ר ס א ו ת ד(‪ ,‬וכשלקחו בני אדום א ת רמלה במערה בשנת ‪ .1882‬ג( בית גיברין נתבצרת ע״י‬
‫)‪ (Fulk‬בשנת ‪) 1134‬עי׳ ערך מלין‬
‫היא הרמה מ י ד בני ישמעאל מ צ א ו קברו של ש מ ו א ל מלך פולק‬
‫הרמתי אצל כ נ ס ת היהודים והוציאוהו בני אדום לרפופארט‪ ,‬צד ‪ .(54‬בנוםתא אוזרת נאמר כי בשונם‬
‫והוליכוהו לשילה ובנו עליו ב מ ה נ ת ל וקראו אותו או טורון שתיא עיר קטנה בגליל מצא שם שלש מאוח‬
‫יהודים והיא טעות ונתתלף לתסופר אות ג׳ באות שי‪.‬‬
‫שן שמואל דשילה ע ד היום הזה‪ .‬ומשם שלש‬
‫ד( שילה היא מצפה ושם קבר שמואל הנביא שהערביים‬
‫פ ר ס א ו ת )להר המוריה( למהומריאה ל פ ט י ט • ה(‬
‫קורין נבי סמויל‪ .‬ת( שמות כנסיות לנוצרים הקטנה‬
‫ה י א נ ב ע ת שאול או נבע בנימין‪ ,‬ואין ש ם יחודים‬
‫ומשם שלש פ ר ס א ו ת לבית נובי י ה י א נוב עיר והגדולה ו( רמלה נוסדה בשנת ‪ 716‬ובזמן קצר היתת‬
‫גדולה כםו ירושלים‪ ,‬אך נשחתה ע״י הרעש בשנת ‪1033‬‬
‫הכהנים‪ ,‬ו ב א מ צ ע הדח־ ש נ י סלעים של יהונתן‪ ,‬שם‬
‫ה א ה ד בוצין ושם השני סנה‪ ,‬ושם ש נ י יהודים ולפנים היו בה יהודים רבים ויש נוסחאות שכתוב בהן‬
‫שלשה יהודים וזהו טעות כי המעתיק מצא מספר ש׳‬
‫צובעים‪ .‬ומשם שלש פ ר ס א ו ת לרמש או רמלה י ו(‬
‫)שלש מאות( וחשב שהוא קצור מן שלשת וגם נוסעים‬
‫היא הרמה‪ ,‬ושם מבניז ה ח ו מ ו ת מ י מ י אבותינו‪ ,‬כי‬
‫כך מ צ א נ ו כתוב על האבנים‪ ,‬ושם כ מ ו שלשה )שלש אחרים מעידים כי מספר היחידים אז חית חרבח‪.‬‬
‫מאות( יהודים והיא ה י ת ה עיר נדולה מ א ד ‪ ,‬ושם בית ז( אברהם האהיב‪ ,‬כלימר אהיבי של הקב״ה‪ ,‬כן מכנים‬
‫קברות נ ת ל לישראל מהלר ש נ י מילין‪ .‬ומשם ח מ ש איתי הערביים‪.‬‬
‫פרסאות לנ׳אפה * ה י א יפו א ש ר על ש פ ת הים‪Bethlehem. * St. Abram de Bron. * Toron ,‬‬
‫ושם יהודי א ח ד צובע ומשם ש ל ש ) ה מ ש ( פ ר ס א ו ת‬
‫‪de loa Caballeroa=Latrun. 'St. Samuel de Shi‬‬‫‪loh. ' Mahomerie le Petit. Beit Nuba. 'Ram‬‬‫לאיבלין י היא יבנה‪ .‬ועדיין נראה מקום המדרש‪.‬‬
‫‪ Ibehn St. George "Ze‬י ‪ Jaffa.‬י »‪leh=Ram‬‬‫ואין בה יהודים‪ .‬ע ד ה נ ה גבול אפרים‪ ,‬ו מ ש ם ש ת י‬
‫‪rin‬‬
‫‪Sepphoris‬‬
‫)המש( פ ר ס א ו ת לםלמיד ה י א א ש ד ו ד א ש ר לפלשתים‬
‫ההרבה ואין בה יהודים‪ .‬ו מ ש ם ש ת י פ ר ס א ו ת‬
‫לאשקלונה היא אשקלון ה ה ד ש ה ש ב נ ה עזרא הסופר‬
‫)הכהן( ז־ל על ש פ ת הים והיו קורין א ו ת ה בתחלה‬
‫‪,‬‬

‫‪,‬‬

‫‪M‬‬

‫‪11‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪29‬‬

‫מ ס ע ו ת ד בנימין‬

‫יא‬

‫יב‬
‫‪1‬‬

‫טציפורי ה מ ש פרסאות לטיבריאש היא טבריא‬
‫היושבת בעטק בי! שני הרים על ש פ ת ים בנרת‬
‫שחוא נחר נרול ורחב ירים כים‪ ,‬והירר! נופל לתוכו‬
‫ויוצא ושופר אל ארץ הכבר הוא הטקום הנקרא‬
‫אשרות הפםנה‪ .‬ויוצא ט ש ם ונופל בים ס ת ם שהוא‬
‫ים הטלה‪ .‬ובטבריא יש בטו הטשים יהודים ובראשם‬
‫רבי אברהם ההוזה‪ ,‬ורבי טובתר ורבי יצהק ושם‬
‫ט י ם ה ט י ם נובעים ט ת ה ת הקרקע וקורי! להם הטי‬
‫טבריא ושם בקירוב בנםת כלב ב! יפונה‪ ,‬ושם‬
‫טקום קברי ישראל וקברו של רבי יוהנ! ב! זכאי‬
‫ור־ יהורה הלוי א(‪ ,‬הבל בנליל התהתו! וטשם שני‬
‫יטים לטימו! י היא ת מ נ ת ה ‪ ,‬וקבור שם )שטואל(‬
‫שטעו! הצריק ב( והרבה טישראל‪ .‬וטשם טהלך יום‬
‫לנ׳יש היא נוש הלב‪ ,‬ושם במו עשרים יהודים‪ .‬ומשם‬
‫)שלש( ש ש פרסאות למירו! היא מרו! ומערה א ה ת‬
‫בקירוב‪ ,‬ושם קברי הלל ושמאי‪ ,‬ועשרים קברים‬
‫מתלמידיהם‪ ,‬וקבר ר בנימי! בר יפת ורבי יהודה בר‬
‫בתירה‪ .‬ו מ ש ם )שתי( ש ש פרסאות לעלמה י ושם‬
‫כ מ ו ה מ ש י ם יהודים ובית קברות נ ת ל לישראל‪ ,‬ושם‬
‫קבר רבי אלעזר ב! ערך ורבי אליעזר ב! עזריה והוני‬
‫המענל ורב! שמעו! ב! נמליאל ורבי יוסי הגלילי‪.‬‬
‫ומשם הצי יום לקארים היא קרש נפתלי על ש פ ת‬
‫הירד!‪ ,‬ושם קבר ברק ב! אבינועם ואי! בה יהודים‬
‫ומשם יום א ה ד לבניאם * היא רז‪ ,‬ושם מערה א ה ת‬
‫שיוצא מ מ נ ה הירדן דרך שלשה מילי! ומתהבר אליו‬
‫נהל ארנון ג( היורד מנבול מואב‪ .‬ולפני המערה‬
‫ניכר מקום ה מ ז כ ה של מ י כ ה שהיו עוברים בני רן‬
‫בימים ההם‪ ,‬ושם מקום המזכה של ירבעם •בן נבט‬
‫שהיה שם עגל הזהב ער ה נ ה נבול ארץ ישראל‬
‫מ צ ר הים האחרון ד(‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( בנוםתא אתת כתוב ר׳ יהונתן בן לוי‪ ,‬אך ברוב‬
‫הנוםתאות הוא ר׳ יהודת תלוי‪ ,‬וטת כשלשים שנת קודם‬
‫בקור ר׳ בניסין ונדע לפ״ז כי מבור בטבריא ב( יש‬
‫אומרים כי שםעון הגדיק קבור אגל ירושלים בדרך‬
‫שכם כפרסא אחת משער דמשק ג( אין זה מקומו‬
‫וכנראה נשמט ממקום אחר‪ .‬ד( דברים‪ ,‬יא‪ ,‬כד ועד‬
‫הים האחרון יחיה גבולכם והוא ים המערבי ונקרא‬
‫ים תחיכון‪.‬‬
‫‪Tymin .‬‬
‫‪.Almah.‬‬
‫‪ Tiberias‬י ‪*Banias‬‬
‫‪1‬‬

‫‪,‬‬

‫ומשם שני ימים ער ד מ ש ק והיא ת ח ל ת מ מ ש ל ת‬
‫נור־אל־רין מלך תונרמים הנקראים תורקיש‪ .‬והיא‬
‫עיר נרולה ויפה ער מ א ר ומוקפת חומה׳ והיא בארץ‬
‫ננות ופרדסים מהלך ט״ו מילין מכל צר‪ ,‬ולא נראה‬
‫מרינה העושה פירות כמוה בבל הארץ ויוררין אליה‬
‫מ ה ד חרמון הנהרות א מ נ ה ופרפר‪ ,‬בי היא יושבת‬
‫ת ה ת הר הרמון‪ .‬א מ נ ה יורר בתור העיר וחולכים‬
‫המים על ירי נשרים )צנורות( אל בל בתי הנדולים‬
‫ובתוצות ובשווקים‪ .‬ופרפר הואר הוץ לעיר ומשקין‬
‫מ מ נ ו בל הננות והפרדסים והיא ארץ םהורה לבל‬
‫הארצות‪ .‬ושם בנםת ישמעאלים הנקרא נ א מ ע‬
‫רמםקום י ואין כבנין ההוא בבל הארץ‪ .‬ואומרים‬
‫בי היא היתה ארמונת בן הדר‪ .‬ושם עשוי במלאכת‬
‫החרטומים י כותל של זכוכית ועשו בו חורי! הורין‬
‫בטנין יטות השנה‪ ,‬ו ה ש ט ש יכנס בבל א ה ר ואהר‬
‫בהם ביוטו‪ ,‬ויורד על שנים עשרה טררנות בננר‬
‫י׳׳ב שעות ובני ארם טבירין בו שעות היום‪ .‬ובתוך‬
‫הארטון בתים )חדרים( טצוםים בזהב ובכסף‬
‫ובותליהם מזכוכית‪ ,‬ובשבני ארם הולכים סביב‬
‫הכותל רואה בל א ה ר בזכוכית א ת תכירו העובר‬
‫לפניו בין מבפנים בין מבהוץ והכותל ביניהם ושם‬
‫עמודים מצופים בזהב ובכסף ועמודי ש י ש בבל מיני‬
‫צבעים ובתוך ההצר ראש א ה ד של ענק מ צ ו פ ה זהב‬
‫ובםף ועשו אותו במו מזרק ושפתותיו מ ז ה ב ומכסף‬
‫והוא נרול במו נינית א ה ת ושלשה אנשים יבולי!‬
‫ליבנם לתובו ולרהוץ בו‪ ,‬וצלע א ה ר מ א ו ת ו ענק‬
‫ארבו ת ש ע זרזות תלוי בתוך הארמוז‪ ,‬ואומרים שהוא‬
‫היה מלר ענק מ! הענקים ה נ ת ל י ם הקדמונים והיה‬
‫ש מ ו אברמז א( המלך‪ ,‬שכך מצאו הקוק באב! א ת ת‬
‫על קברו ובה כתוב שמלר בבל העולם ויש בעיר‬
‫במו שלשת אלפים יהודים ב( וביניהם תלמידי‬
‫הבמים ועשירים‪ ,‬ושם ראשי הישיבות של ארץ‬
‫ישראל והם רבי עזריה ואהיו שר שלום אב ב י ת די!‪,‬‬
‫ורבי יוסף הראשו! בישיבה‪ ,‬ורבי מצליה ראש הסדר‬
‫הררש!‪ ,‬ורבי מ א י ר פ א ר ההבמים‪ ,‬ורבי יוסף ב!‬
‫אל פלאת יסור הישיבה‪ ,‬ור־ הימ! הפרנס ור־ צרוק‬
‫הרופא ושם מ! הקראים במו מ א ת י ם )מאה( ומן‬
‫הבותיים במו ארבע מאות‪ .‬וביניהם שלום א ך אי!‬
‫מ ת ח ת נ י ם אלו‪ ,‬עם אלו‪ .‬ומשם מהלך יום א ה ר לנליר‬
‫היא נלער ג(‪ .‬ושם מישראל כמו ששים‪ ,‬ובראשם‬
‫רבי צדוק ורבי יצהק ורבי שלמה‪ .‬והיא ארץ רחבת‬
‫ירים ונהלי מ י ם ננות וםח־םים‪ .‬ומשם הצי יום‬
‫לםלבאת היא םלבה ד(‬
‫‪1‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ד בנימין‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( בטררש רבה פי״ד‪ :‬א״ר לוי האדם הגדול בענקים‬
‫זה אברהם יוסיפום בקדמוניוה םפר א׳ הלק י״ז פרשת ב׳‬
‫מביא דברי ניקולום מדמשק‪ ,‬כי בדמשק מלך אבראמום‪.‬‬
‫ב( ר׳ פהחיה יאמר כי מספר ההושבים השעה עשר‬
‫אלפים‪ ,‬ואפשר שר׳ בנימין השב רק ראשי חמשפתות‪.‬‬
‫ג( עיר בשם גלעד לא נודעה ד( םלכה היא במחוז‬
‫הוראן המזדהיה הצי יום מבצרה והיא גבול הבשן‬
‫)דברים‪ ,‬ג‪ ,‬י ; ויהושע י׳״ב‪ ,‬הי( והיא רהוקה חרבה‬
‫מדמשק לצד דרום ובעלביק היא בצד מערב לדמשק‪.‬‬
‫י‬

‫‪Nur-ed-din‬‬

‫‪Magic‬‬

‫יג‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫מסלכר‪ .‬הצי יום לבעלביכ ה י א בעלת בבקעת‬
‫הלבנון א ש ר בנה שלמה ל ב ת פרעה‪ ,‬ובנין הארמון‬
‫מ א ב נ י ם נרולות אורך האבן עשרים זרזות ורחבה‬
‫ש ת י עשרה זרזות ואין בין אבן לאבן כלום‪ ,‬ואומרים‬
‫ש ל א נעשה בנין וה אלא על ירי א ש מ ד א י ‪ .‬בראש‬
‫‪Palmyra‬‬
‫יוצא והולך יב א מ צ ע ה מ ר י נ ה‬
‫ה מ ר ינ ה מעין נ ח ל‬
‫י‬
‫ופרדסים‬
‫כ מ ו נהר נרול ועליו ) כ צ ח ( ריחיים וננות‬
‫כ מ ד ב ר א ש ר ב נ ה ש ל מ ה )החומה(‬
‫ונם ת ד מ ו ר‬
‫כ מ ו בנין זה מ א ב נ י ם נ ח ל ו ת והעיר ת ד מ ו ר מ ו ק פ ת‬
‫ח ו מ ה וחיא במדבר רחוקה מן הישוב ו מ ב ע ל ת‬
‫הנזכרת ארבעה ימים ובתרמור כ מ ו אלפים יהודים‬
‫גבורי מ ל ח מ ה ונלחמים עם בני אדום ועם בני ערב‬

‫‪30‬‬

‫ש ש ת ומשם ש נ י ימים לבאליץ )באלים( והיא‬
‫פתורה על נהר פ ר ת וער היום הזה ש ם מנדל בלעם‬
‫בן בעור‪ ,‬ש ם רשעים ירקב‪.‬׳ ש ב נ ה על עניו ש ע ו ת‬
‫היום ושם כ מ ו מנין )עשרה( יהודים‪ .‬ומשם חצי‬
‫יום לקלעת נ׳בר ה י א סלע מדברה‪ .‬והיא נשארה‬
‫לבני ערב בשעה שלקחו התונרמים ארצם והבריחום‬
‫אל המדבריות‪ .‬ושם כ מ ו אלפים יהודים ובראשם‬
‫רבי צדקיה ורבי ה י י א ורבי שלמה‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫‪) Damascus‬בראשיח‪ ,‬יח(‬
‫א( הצמרי וחחמתי הם בני כנען‬
‫במהוז הזה יש מעין הנקרא בערביה פורוואר אל־ד׳ר‪,‬‬
‫אשר ביקר טיטום אהר ההורבן )יוסיפום‪ ,‬מלהםות ספר‬
‫שביעי‪ ,‬חלק חמישי(‪ ,‬וששה ימים ינוח וייבש המעין‬
‫וביום השביעי יהרבו בו המים בשפע רב‪ ,‬וזה בניגוד‬
‫לאגדה סמבטיון ההולך בכל ימי השבוע ושובה ביום‬
‫השביעי ב( חמת נזכרת בתנ״ך הרבה פעמים והיא לא‬
‫רחוקה מנהר אורונטים‪ ,‬ובשנת ‪ 1177‬נלכדח על ידי‬
‫םאלאדין ג( בשנת ‪ .1157‬ד( תצור ה י א קדש נפחלי‪.‬‬
‫ה( עיין מאמר פרידםאן על גבולי פלשתינא וסוריא‬
‫)לונץ‪ ,‬ירושלם‪ ,‬חייב(‪.‬‬
‫‪B a a l h e c S h e‬‬
‫‪ LatminHaIeb=AIeppo‬י ‪zar=Laris»a1.‬‬
‫‪1‬‬

‫נ‬

‫ש ה ם ת ח ת מ מ ש ל ת נור־אל־דין המלד‪ ,‬ועוזרים‬
‫לשכניהם הישמעאלים ובראשם רבי יצחק היוני ורבי‬
‫נתן ברבי עוזיאל ד ל ומבעלביק ל ק ח ת י ן היא‬
‫קריתים מהלך ח צ י יום ואין בה א ל א יהודי אחד‬
‫צובע ומשם מחלד יום ל ח מ צ א ה י א עיר ה צ מ ח א(‬
‫ובה כ מ ו עשרים יהודים‪ .‬ומשם דרך יום ל ח מ ה‬
‫ה י א ח מ ת ב( היושבת על נ ה ר יבק ת ח ת הר הלבנון‪.‬‬
‫ו ב י מ י ם ה ה ם ג( בא רעש נרול בעיר ו מ ת ו ביום א ה ד‬
‫ה מ ש ה )ועשרים( עשר אלף בני ארם ונם מ ן היהודים‬
‫מ ת ו כ מ ו מאתים‪ ,‬ולא נשארו בה כ י א שבעים א י ש‬
‫מישראל ובראשם רבי עלי הכה! ואל׳טיר א ב ו נאלב‬
‫ומוכתר ומשם חצי יום לשייזאר ה י א חצור ד( י ‪.‬‬
‫ומשם שלש פרסאות ללרמיר ה( י‪ .‬ומשם ש נ י ימים‬
‫להלב י ה י א ארם צובה‪ ,‬והיא עיר מלוכה למלר‬
‫נור־אל־רין׳ ובתור העיר ארמונו מוקף ח ו מ ה נ ח ל ה‬
‫מ א ר ואין בה מעין ולא נ ה ר א ל א מ מ י מ ט ר הם‬
‫שותים וכל א ד ם יש לו בור בביתו שקורין אלנ־יב‪.‬‬
‫ובה כ מ ו א ל ף ו ח מ ש מ א ו ת ) ח מ ש ת אלפים( יהודים‪,‬‬
‫ובראשם רבי מ ש ה אל־קושטנמיני ורבי ישראל ורבי‬

‫יד‬
‫‪1‬‬

‫מ ש ם יום א ה ד לראקא ה י א כלנח ב ת ח ל ת ארץ‬
‫שנער החולקת בין מלכות התונרמים ומלכות‬
‫שנער י ובה כ מ ו ש ב ע מ א ו ת יהודים ובראשם רבי‬
‫זכאי ורבי נדיב והוא םני נהור׳ ורבי יוסף‪ .‬ושם‬
‫כ נ ס ת מבנין עזרא הםופר בעלותו מ ב ב ל לירושלם‬
‫ומשם שני ימים ל ח ח הקדמונה ו ב ה כ מ ו עשרים‬
‫ובאותו מקום‬
‫יהודים׳ ושם כ נ ס ת עזרא כ מ ו כן‬
‫ש ה י ה שם ביתו של אברהם אבינו ע ״ ה אין עליו‬
‫בנין‪ ,‬והישמעאלים מבכרים אותו מקום ובאים שם‬
‫ו מ ש ם מהלך ש נ י ימים לראס־אל־עין‪ .‬י‪.‬‬
‫להתפלל‬
‫ומשם יוצא נהר אל כבור ה י א חבור והולך לארץ‬
‫מ ד י ונופל בהר נוזן‪ .‬ושם כ מ א ת י ם יהודים ומשם‬
‫ש נ י ימים לנציבי‪ * !,‬והיא ע י ר נ ח ל ה בנחלי מים‪,‬‬
‫ובה כ מ ו אלף יהודים ומשם ש נ י ימים לנזירה אבן‬
‫ע מ ר והוא אי בתוך נהר חדקל י לרנלי הרי אררט‬
‫מהלך ארבעה מילין למקום ש נ ת ח ש ם ת י ב ת נ ח ב(‪.‬‬
‫אכל אבן־עמר בן אל־כטאב לקה א ת ה ת י ב ה מעל‬
‫ר א ש שני ההרים ועשה א ו ת ה כ נ ס ת לישמעאלים‬
‫בקירוב ה ת י ב ה כ נ ם ת עזרא ע ד היום הזח׳ וביום‬
‫ת ש ע ה ב א ב באים היהודי^ מ ן ה מ ד י נ ה להתפלל שם‪.‬‬

‫!‪Gam‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪31‬‬

‫‪elHathr‬‬

‫ובאותה מ ד י נ ה של נזירה אבן־עמר ארבעת אלפים‬
‫יהודים ובראשם רבי מוכתר )מובחר( ודבי יוסף‬
‫ורבי חייא ומשם שני ימים לאל־מוצל י היא אשור‪,‬‬
‫ושם במו שבעת אלפים יהודים ובראשם רבי זכאי‬
‫הנשיא מזרע דור המלך‪ •,‬ו ד יוסף המכונה ברהאן‬
‫אל מלך י והוא חוזה )בכוכבים( למלך זון־אל־דין‬
‫אחיו של נור־אל־דין מלך דמשק וחיא ת ח ל ת ארץ‬
‫פרם והיא עיר נ ח ל ה מ א ד מ י מ י קדם ויושבת על‬
‫נהר חדקל ובמדינת אשור כ נ ס ת עובדיה הנביא‬
‫ו כ נ ס ת יונה ס א מ ת י וכנסת נחום האלקושי ובינה‬
‫‪ Ras‬י‬
‫)נינוח( חרבה‪ ,‬אבל יש‬
‫‪el-Am=Rhesa‬והיא‬
‫ובין נינוה הנשר לבד‬
‫‪el-Mulk‬‬
‫‪Mosul‬רבים ומהלך‬
‫‪' Burham‬וברבים‬
‫שלה בפרים‬
‫בתוך חחרבות‬
‫‪Irb11=Arbela ' El-Anbar.‬‬
‫נינוח ניכר בין חחומות במו ארבעים פרסאות עד‬
‫עיר אדביל י והעיר נינוה על ש פ ת חדקל ומשם‬
‫מהלך שלשה ימים לרחבה היא רחובות אשר על‬
‫ש פ ת הנהר פרת׳ ובה במו אלפים יהודים ובראשם‬
‫רבי חזסיה ורבי אהוד )טחור( ורבי יצחק והיא‬
‫עיר מוקפת חומה נ ח ל ה ובצורה ויפה עד מ א ד‬
‫וסביבותיה גנות ופרדסים‪ .‬ומשם מהלך יום )שני‬
‫ימים( לקרקםיא היא כרכמיש על ש פ ת נהר פרת‪,‬‬
‫ובה במו ח מ ש מ א ו ת יהודים ובראשם רבי יצחק ורבי‬
‫היא‬
‫לאלינבר י‬
‫ימים‬
‫ומשם שני‬
‫אלחנן‬
‫ם ו מ ב ד י ת א ג( אשר בנהררעא ושם במו שלשת אלפים‬
‫יהודים וביניהם תלמידי ח כ מ י ם ובראשם רבי חן‬
‫הוא הרב‪ ,‬ודבי מ ש ה ורבי אליקים ושם קבר רב‬
‫יהודה ושמואל‪ ,‬ולפני בל א ח ד ואחד בית בניסתו‬
‫אשר בנו הם לפני מותם ושם קברו של בםתנאי‬
‫הנשיא וראש הגולה ורבי נתן ודבי נחמן בד פפא‪,‬‬
‫ד(‪ ,‬ושם כ מ ו ח מ ש ת‬
‫ו מ ש ם ח מ ש ה ימים לחדרה‬
‫עשר אלף יהודים ובראשם רבי זקן ודבי יהוסף ורבי‬
‫נתנאל מ ש ם שני ימים לעוקבדה‪ ,‬ה י א ה מ ד י נ ה א ש ד‬
‫בנה יכניה המלך‪ ,‬ובה במו עשרת אלפים יהודים‪,‬‬
‫ובראשם רב יחושע ורבי נתן ) ד חנן ור׳ יבין(‬
‫ורבי ישמעאל‬
‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( ראקא היא עיר השובה על נהר פרת בצד השמאלי‬
‫ובצד שכנגדה‪.‬ח י תה תפםקום )‪ (Thapsacus‬ושמעבר‬
‫כורש אח חנד׳ר לרדוף אחרי דריוש ב( יוסיפום‬
‫בקדמוניות ס״א הלק ג׳ יאמר כי תיבת נת היתח קיימת‬
‫בימיו רבי פתהיה יאמר כי היא בין רוכסי ארבעה‬
‫הרים ונדהקה התיבה בין אותן ההרים ולא יכלו‬
‫להוציאה משם ונרקבה במקומה ג( פומבדיתא היא על‬
‫מוצא תתעלת ״בדת" כתוראת תשם פום־בדיתא‪ .‬ר׳ יעקב‬
‫אבערמייעד כתב בהמגיד לשנת תרל״ו )צד ‪ 259‬והלאה(‬
‫ו ז ״ ל ‪ :‬ונקרא תמקום מאת הערביים אלאנבאר והיא‬
‫אלינבד אשר תביא בעל מסעות בנימין כי היא‬

‫מ ס ע ו ת ד בנימי!‬

‫פוםבדיתא הכותב הזה חי שנים רבות בבגדאד וסבב‬
‫את כל הארץ ההיא ד( לדעת אדלר לא היה בנימין‬
‫נוסע בעצמו בכל ערי פרס וכתב רק מפי השמועה ולכן‬
‫במקום הזה עד בואו למצרים הוא מרבה במספר היהודים‬
‫מכפי שאפשר להאמין‪ ,‬תהת אשר עד כה המעיט‬
‫במםפריהם רבי פתהיה אומר‪ :‬ובארץ כוש ובארץ‬
‫בבל יש יותר מששים רבוא יהודים וכן בארץ פרם‪,‬‬
‫אבל בפרס הם תהת שעבוד ובצער גדול ולכן לא בא‬
‫רבי פתחית אלא בעיר אתת של פרס‪ .‬וכנראה עשה כן‬
‫א‬
‫רבי בנימין מקודם וקרוב לזמנו‬
‫‪BabylonRakka‬‬
‫‪1‬‬
‫‪n‬‬
‫‪a‬‬
‫‪Tigris Nisibis‬‬
‫״‬
‫•‬
‫‪Hatra‬‬
‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫טו‬
‫מעוקברה שני ימים לבנדאד א( היא העיר‬
‫אמיר אל־מומיני!‬
‫הגדולה ראש מ מ ש ל ת כליפת‬
‫אל־עבאםי מ מ ש פ ח ת מ ח מ ד )המשונע ב( הנביא‬
‫שלהם‪ ,‬והוא הממונה על ד ת הישמעאלים ובל מלכי‬
‫ישמעאל מודים לו‪ ,‬והוא במו האפיפיור על הנוצרים‬
‫ויש לו ארמון בתוך בנדאד שלשה מ י ל ק ובתור‬
‫הארמון יעד נדול מכל מיני אילנות שבעולם‪ ,‬בין‬
‫עושי פרי בי! שאינם עושים פרי ושם בל מיני‬
‫חיות‪ ,‬ובתור חיעד מקוח מים חבאים מנהר חדקל‪,‬‬
‫ובשעה שירצה המלך לטייל בו ולשמוח צדים לו‬
‫עופות וחיות ובא לארמונו עם בל יועציו ושריו‬
‫ושם המלד ה נ ח ל אל עבאסי אחמד‪ ,‬והוא אוהב‬
‫ישראל מאד‪ ,‬ולפניו משרתים רבים מישראל‪ ,‬והוא‬
‫יודע בבל הלשונות ובקי בתורת ישראל׳ וקורא וכותב‬
‫בלשו! הקדש׳ ואינו רוצה ליהנות אלא מיניע בפיו‬
‫ועושח מחצלאות וחותם חותמו בהן ומוכרים אותן‬
‫שריו בשוק‪ ,‬וקונין אותן נ ח ל י הארץ‪ ,‬ומדמיחן חוא‬
‫אובל ושותה והוא איש א מ ת ובעל אמונה ודובר‬
‫שלום לבל הבריות‪ ,‬ואין יבולין בני ישמעאל לראותו‬
‫וחתועים חבאים מארץ מרחק ללכת למיכה י שבארץ‬
‫אל־ימן )תימן( מבקשים לראות פניו׳ ואינו חושש‬
‫לדבריהם׳ ובאים שריו המשרתים אותו ואומרים‬
‫לו אדונינו פרוש שלומר על חאנשים חבאים מארץ‬
‫מרחק המתאוים לחסות בצל נעימותיו‪ ,‬ובאותו שעה‬
‫יקום וישלשל בנו* בנרו מן החלון ובאים התועים‬
‫ונושקין אותו‪ ,‬ואומר להם ש ד א ח ד לכו לשלום‬
‫בי בבר רצה ונתן לבם שלום אדונינו י א ו ר‬
‫וחוא בעיניחם במו )מחמד( הנביא‬
‫הישמעאלים‬
‫והולכים לבתיהם שמחים על פי הריבוד‬
‫שלהם‬
‫שדבר להם השר שנתן להם שלום המלר )נשקו‬
‫‪1‬‬

‫מ ס ע ו ת ר בנימין‬

‫אוצר מסעות‬

‫בבגרו וכל אחיו וכל בגי מ ש פ ח ת ו כל א ח ד ו א ח ד‬
‫יש לו ארמוז בתוך ארמוגו אבל כלם אסורים‬
‫בשלשלאות של ברזל‪ ,‬ועל כל ב י ת ובית שלהם‬
‫שומרים שלא יקומו על המלר הגרול כי פעם א ח ת‬
‫קמו אחיו על המלר שקרמוהו והרגו אותו והמליכו‬
‫א ח ד מהם‪ ,‬וגגזרה גזרה באותה ש ע ה על בגי מ ש פ ח ת ו‬
‫שיהיו אסורים בשלשלאות של ברזל‪ .‬וכל א ח ד יושב‬
‫בארמוגו בכבוד גרול‪ .‬ובארמון המלך הגדול בגיגים‬
‫ג ח ל י ם של ש י ש ועמודי כסף וזהב ו מ ש כ י ו ת וכל‬
‫אבז יקרה תקועה בכתלים‪ .‬ובארמוגו עושר גדול‬
‫והמגדלים מ ל א י ם זהב ובגרי מ ש י וכל אבז יקרה‪.‬‬
‫ואינו יוצא מארמוגו אלא פעם א ח ת בשגה בחג‬
‫שקורי! הישטעאלים אל־עיד־בעד־רמצאז י ‪ .‬ובאים‬
‫ט א ר ץ רחוקה באותו היום לראות פניו‪ .‬והוא רוכב‬
‫על הפרדה ולובש בנדי ט ל כ ו ת עשוים ט ז ה ב וטכםף‬
‫)ובנדים לבנים(‪ ,‬ועל ראשו ט צ נ פ ת ועליה אבנים‬
‫יקרות שאי! שעור לשוויי!‪ .‬ועל ה ם צ נ ם ת סודר‬
‫שחור בשביל צניעות העולם‪ ,‬כלומר תראו בל הכבוד‬
‫הזה ה ש ר יכםה אותם ביום המיתה‪ .‬ובאים עטו‬
‫כל קציני ישמעאל מלובשים בנדים נאים ורוכבים‬
‫ושרי‬
‫על םוםי^׳ שרי ערב ושרי תונרמה ורילם‬
‫פרם וטרי ונוז ושרי ארץ ט י ב ת י למערב ארץ‬
‫ש ט ר כ נ ד י שהוא ט ה ל ך ש ל ש ה חרשים‪ .‬והולד‬
‫ט א ר ט ו נ ו ער ב י ת התפלה הגדולה שהוא בשער בצרה‬
‫ובררך ש ה ו א הולך‬
‫והיא כניסה לישמעאלים‪.‬‬
‫הכתלים בבתים כולם מלובשים בנדי מ ש י וארנמן‪,‬‬
‫ואנשים ונשים יושבים בחוצות ובשווקים ומזמרים‬
‫בכל מ י נ י זמרה ומרננים ומרקדים לפני המלך הגדול‬
‫הנקרא אל־כליםה‪ ,‬ונותנים לו שלום בקול נרול‪,‬‬
‫ואומרים שלום עליר אדונינו המלך ואור הישמעאלים‪.‬‬
‫והוא רומז להם שלום ב ת פ י ש ת כגף בגרו בידו ונושק‬
‫אותו״ והולד עד חצר בית התפלה ועולה במגרל עץ‬
‫ו ח ר ש להם תורתם‪ ,‬ויקומו ח כ מ י ישמעאל ומתםלליז‬
‫עליו ו מ ש ב ח י ם אותו על רוב גדולתו וחסידותו ועוגיז‬
‫הכל אמ!‪ .‬ואח׳׳כ הוא מ מ ד אותם‪ .‬ומביאי! לפניו‬
‫נטל ו ש ו ח ט אותו וזהו ש ח י ט ת םםחם‪ .‬ונותן לשרים‬
‫והם טשנרים ט ט נ ו לכל הארץ לטעום ט ש ח י ט ת יד‬
‫הטלר הקרוש להם‪ ,‬והם ש ט ח י ם בדבר‪ .‬ואחר כך‬
‫יוצא ט ב י ת התפלה והולד על ש פ ת נהר חדקל לבדו‬
‫ער ארמונו‪ ,‬ו נ ח ל י ישטעאל הולכים ב א נ י ו ת בנהר‬
‫כננרו ער שיכנום בארמונו‪ .‬ולא ישוב בדרך א ש ר‬
‫בא בו‪ .‬ואותו הדרך אשר הוא הולך על ש פ ת הנהר‬
‫שומרים אותו כל ה ש נ ה שלא יעבור שום א ד ם במקום‬
‫מ ד ר ך כף רנליו‪ .‬ואינו יוצא מהארמון יותר בכל‬
‫השנה‪ .‬והוא איש טהור וחסיד‪ .‬ועשה ארמון מ ע ב ר‬
‫לנהר על ש פ ת זרוע פ ר ת ש ה ו א ט צ ד האחר של העיר‪,‬‬
‫ובנה בו בתים נ ח ל י ם ושווקים ופונדקאות י לעניים‬
‫‪4‬‬

‫‪32‬‬

‫החולים הבאים ל ה ת ר פ א ו ת שם‪ .‬ושם למו ש ש י ם‬
‫חנויות מרופאים ובלם יש להם ב ש מ י ם )םמי מרפא(‬
‫וכל צרכם מ ב י ת ה מ ל ה וכל חולה שיבוא שם יתפרנס‬
‫מממו! המלר ער ש י ת ר פ א ושם ארמון שקורי!‬
‫אותו דאר־אל־מריםתאן י זהוא ארמוז שאוםרי! בו‬
‫כל המשונעים )מוכי ה ח מ ה ( ה נ מ צ א י ם בקיץ בכל‬
‫העיר׳ ואוםריז כל א ח ד ו א ח ד מ ה ם בכבלי ב ח ל עד‬
‫שחוזרים לדעתם‪ .‬וכל ימי היותם שם מ ת פ ר נ ס י ם‬
‫מ ב י ת ה מ ל ה וכששבים לדעתם מ נ י ח י ם אותם‪ .‬וכל‬
‫א ח ר הולך לביתו‪ .‬ובכל ח ד ש וחדש שואליז אותם‬
‫םקירי המלך ובודקי! אותם‪ ,‬ואם חזרו לדעתם מתירי!‬
‫אותם והולכים לררכם‪ .‬וכל זה עושה המלך צדקה‬
‫לכל הבאים בעיר בגראר בי! חולים בי! משונעים‪,‬‬
‫כי המלר איש חםיר וכוונתו לטובה בזה העני!‪— .‬‬
‫בבנדאר יש כמו )אלף( ארבעים אלף יהודים ג(‪,‬‬
‫והם יושבים ב ה ש ק ט ובשלוה ובכבוד ת ח ת המלך‬
‫ה נ ח ל ‪ .‬וביניהם ח כ ט י ם נ ח ל י ם וראשי ישיבות‬
‫מ ת ע ס ק י ם בתורה‪ .‬ושם בעיר עשר ישיבות‪ .‬הרב‬
‫רבי שמואל בן עלי הוא ראש הישיבה הגדולה ״גאון‬
‫יעקב* והוא לוי ומיוחם עד מ ש ה דבינו ע״ה‪.‬‬
‫ור ח נ נ י ה אחיו םנ! הלוים ראש הישיבה השניה‪,‬‬
‫ורבי דניאל )םעוד( בן ח ם ד א י ראש הישיבה‬
‫השלישית‪ ,‬ורבי אלעזר החבר ראש הישיבה‬
‫הרביעית‪ .‬ורבי אלעזד בן צ מ ח ראש הםרר )התפלה(‬
‫והוא מ י ו ח ם עד שמואל ה נ ב י א ה ר מ ת י ע״ה‪ .‬והוא‬
‫ואחיו יודעים לננן הזמירות כמו שהיו המשוררים‬
‫נוננים בזטן ש ב י ת ה מ ק ד ש קיים‪ ,‬והוא ראש הישיבה‬
‫ה ח ט י ש י ת ‪ .‬ורבי ח ם ד א י פ א ר החברים ר א ש הישיבה‬
‫הששית‪ ,‬ורבי חני ה נ ש י א ראש הישיבה השביעית‪,‬‬
‫ורבי עזרא הנקרא םוד הישיבה הוא ראש הישיבה‬
‫השמינית‪ ,‬ורבי אברהם הנקרא אבו ט א ה י ד הוא ראש‬
‫הישיבה התשיעית‪ ,‬ורבי זכאי בז בםתנאי הנשיא בעל‬
‫הסיום ראש הישיבה העשירית‪ .‬והם הנקראים עשרה‬
‫בטלנים‪ ,‬שאיז מ ת ע ס ק י ם בדבר א ח ר אלא בצרכי‬

‫הצבור‪ .‬ובכל ימי השבוע הם דני! לכל אנשי הארץ‬
‫היהודים חוץ מיום שני ש ב א י ם כלם לפני הרב רבי‬
‫שמואל שהוא ראש ישיבת נאוז יעקב ועומד בראש‬
‫העשרה בטלנים ל ח ז לכל הבאים אליהם‪ .‬והראש‬
‫לבלם הוא רבי רניאל בז חםראי ויש לו ספר היחם‬
‫ער רוד מלן־ ישראל‪ .‬וקוראים לו היהודים אדונינו‬
‫ראש הנולה י ( והישמעאלים קוריז לו ם י י ד נ א בז‬
‫דאוד׳ ויש לו שררה גדולה על כל קהלות ישראל‬
‫ת ח ת יד א מ י ר אל־מומיניז אדון הישמעאלים‪ .‬שכר‬
‫צוה מ ח מ ד ל ת ת לראש הגולה חותם שררה על כל‬
‫קהלות ישראל הררים ת ח ת יד תורתו‪ ,‬וכך צורו שכל‬
‫בר איגש ישמעאלי או יהודי או מכל א ו מ ה‬
‫שבמלכותו יקום לפגיו ויתן לו שלום וכל מ י ש ל א‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪33‬‬

‫יקום לפניו מלקי! אותו מ א ה מ כ ו ת והולכים עמו‬
‫פרשים מן הנוים ומן היהודים בכל יום ח מ י ש י שהוא‬
‫הולד לראות פני המלר הנדול‪ ,‬ומכריז ין ל פ נ י ו ‪ :‬פנו‬
‫ררר לאדונינו בן דוד כראוי לו‪ ,‬ואומרים בלשונם‬
‫״עמילו טאריק לםיידנא בן דאוד"‪ ,‬והוא רוכב על םום‬
‫ולובש בנדי מ ש י ורקמה ו מ צ נ פ ת נדולה על ראשו‪,‬‬
‫ועל ה מ צ נ פ ת סודר לבן גדול‪ ,‬ועל הסודר רביד‬
‫)וחותם מ ח מ ד כתוב עליו( ובא לפני המלר ומנשק‬
‫ידו והמלך יקום לפגיו ויושיבהו על חכםא כנגדו‪,‬‬
‫וכל מלכי הישמעאלים הבאים לראות פני המלר‬
‫כולם עומדים לפניו‪ ,‬כי כן צוח מ ח מ ד לקיים הכתוב‬
‫לא יםור ש ב ט מיהודה ומחוקק מבין רנליו עד כי‬
‫יבא שילה ולו יקהת עמים וכל קהלות שנער ופרם‬
‫וכראםאן ושבא היא אל־ימן )תימן( ודיאר ביכר‬
‫)כלר(‪ ,‬וכל ארץ ארם נהרים י וארץ קוט היושבים‬
‫שהיא מוקפת‬
‫בהרי אררט וארץ אלאניים‬
‫הרים ואין לה יציאה אלא דרך שערי ברזל שעשה‬
‫אלכםנדרום ושברו אותם‪ ,‬והם האומה הנקראת‬
‫אלא! ה( וארץ םיביריא )םיכביא( וכל ארץ‬
‫התונרמים עם הרי אםוה וארץ נורנאן הנקראים‬
‫גורגגיז היושבים על גהר ניחון‪ ,‬והם הנרגשים‬
‫המהזיקים ב ד ת הנוצרים‪ ,‬ועד שערי םמרכגת וארץ‬
‫ט י ב ת וארץ הודו ראש הגולה נותן רשות לכל הקהלות‬
‫האלה לשים על כל קהל וקהל רב וחזז׳ והם באים‬
‫אליו לקחת ה ס מ י כ ה והרשות׳ ומביאין לו רורוגות‬
‫ומתגות מ א פ ס י הארץ ויש לו גגות ופרדסים בבבל‬
‫וגהלות הרבה מ א ד מגחלות אבותיו‪ ,‬ואין א ד ם‬
‫רשאיי‬
‫‪Caliphate‬‬
‫=‬
‫לגזול מ מ נ ו כלום ויש לו מם ידוע‪ .‬בכל ש נ ה ושנה‬
‫מפוגדקאות ומשווקים )חגויות( של יהודים מםוהרי‬
‫הארץ׳ הוץ מ מ ה שמביאין מארץ מרהק ]ועולה‬
‫ה מ ם בכל שבוע מ א ת י ם אלף זהובים[ והאיש עשיר‬
‫גדול‪ ,‬והכם בפםוק )תנ׳׳ר( ובתלמוד‪ ,‬ואוכלים על‬
‫שלחגו בכל יום רבים מישראל‪ .‬אבל בעת שמקימים‬
‫ראש הגולח חוא מוציא ממון גדול )חרבח( על חמלך‬
‫וביום שעושה לו המלך‬
‫ועל השרים והסגנים‬
‫הסמיכה על השררה מרכיבי! אותו במרכבת המשנה‬
‫א ש ר למלך ומביאין אותו מ ב י ת המלך הגדול לביתו‬
‫בתופים ובמחולות‪ ,‬והוא עושה ה ס מ י כ ה לראשי‬
‫הישיבה והיהודים ש ב מ ד י נ ה חם תלמידי חכמים‬
‫ועשירים גדולים‪ .‬בעיר בגדאד יש עשרים ושמונה‬
‫בתי כגםיות‪ ,‬בין בגדאד ואל־כדר א ש ר מעבר לגהר‬
‫הדקל‪ ,‬כי הגהר הולק א ת המריגה וכגםת גדולה של‬
‫ראש הגולה היא בנין מ ע מ ו ד י ש י ש בכל מיגי צבעים‬
‫ומצופים בכסף וזהב‪ ,‬ובעמודים אותיות זהב מפסוקי‬
‫תהלים‪ .‬ושם לפגי הארוז מדרגות מ א ב נ י ש י ש כמו‬
‫עשרה‪ ,‬ובמדרגה העליוגה יושב ראש הגולה עם‬
‫גשיאי ב י ת דור‪ .‬בגדאד ה י א עיר גדולח כ מ ו שלשה‬
‫‪10‬‬

‫מסעות ר׳ בנימי!‬

‫)עשרים( מילין בהקפת העיד והיא ארץ‬
‫וננות ופרדסים שאי! כמוה בכל ארץ שנער׳‬
‫אליה בסחורה מכל הארצות ובה אנשים‬
‫פילוסופים יודעים בכל חכמה‪ ,‬וחרטומים‬
‫בבל מיני כישוף‬

‫תמרים‬
‫ובאים‬
‫חכמים‬
‫יודעים‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( חכליף םנצור בשנת ‪ 762‬בחר אח בגדאד לעיר‬
‫המלוכה‪ ,‬אך יש ראיות מתלמוד כי היה בח ישוב‬
‫םיתודים כמת מאות שנים לפניו‪ .‬ב( באיזה נוםתאות‬
‫נקרא מהמר משוגע והוא ע״ד או יל הנביא משוגע איש‬
‫הרוה )הושע‪ ,‬ט( ג( בנוםתאות אתרות אלף ‪,‬יהודים‬
‫וכן בםבוב ר׳ פתתיה וזה סותר מה שיאמר כי בישיבה‬
‫)‪(Average‬‬
‫יש אלפים תלמידים בפעם אתת וםביביו‬
‫כתמש מאות ויותר‪ ,‬ואפשר שלא השב התלמידים שבאו‬
‫גם ממקומות אהרים רק מהתושבים הקבועים‪ .‬ד( ראשי‬
‫גליות הראשונים תמו עם תזקיה בשנת ‪ 1040‬וכולם‬
‫התיתשו עד זרובבל ועד דוד המלך‪ .‬תםדאי התיתם עד‬
‫הלל שהיתר• אמו מזרע המלוכה‪ .‬בםבוב ר׳ פתחיה‬
‫נאמר כי שנה אתת קודם בואו מת רבי דניאל ראש‬
‫הגולה‪ .‬בימי ר׳ בנימין נתהדשה פקידת ראש הגולה‬
‫ע״י הכליף שהיה אוהב ישראל ה( האלאניים בימי‬
‫הכינים ישבו בארץ גיאורגיא אצל מדינת קאוקאם גם‬
‫סרקום פולו הנוסע הנוצרי מאה שנים אתרי רבי בנימין‬
‫מזכיר את אגדת אלכםנדרום אדות שערי הברזל אשר‬
‫שברו האלאניים‪ ,‬עכ״פ היה ר׳ בנימין הראשון להודיע‬
‫כי אלכםנדרום עבר המעבר דרבנד בדרך הזה‬
‫‪Mecca‬‬
‫‪Ramazan * Daylam‬‬
‫‪Gilan‬‬
‫‪Tibet ' Samarkand ' Hospices Ma‬‬‫‪Mesopotamia,nstan‬‬
‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫נ‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫טז‬
‫מ ב ג ד א ד לגהיאגן הנקראת רם! י שני ימים‪ ,‬והיא‬
‫עיר גדולח ובח כמו ח מ ש ת אלפים מישראל ובתוכה‬
‫כנםת גדולה של רבה )רבא( והוא קבור בבית סמור‬
‫לכנםת׳ ו ת ח ת קברו מערה ובה קבורים שנים עשר‬
‫מתלמידיו‪ .‬ומשם דרך יום לבבל׳ חיא בבל הקדומה‬
‫)הקדמונה( החרבה‪ ,‬ומהלר שלשים מ י ל בחרבותיח‪,‬‬
‫ועדיי! ארמוז נבוכדנצר מצוי שם חרב ויראים בני‬
‫אדם ליכנם בו מ פ נ י הנחשים וחעקרבים שבתוכו‪.‬‬
‫וקרוב מ ש ם מהלר מיל יושבים שלשת )עשרים(‬
‫אלפים מישראל׳ ומתפללים בכנםת ועליית דניאל‬
‫ע״ה‪ .‬היא העלייה הקדומה שכנה דניאל‪ ,‬והיא בנויה‬
‫מ א ב נ י נזית ולבנים‪ .‬ובי! הכנםת והארמו! של‬
‫נבוכדנצר מקום אתו! נורא יקידתא א ש ר הושלכו‬
‫בו ה נ נ י ה מישאל ועזריה׳ והוא ע מ ס ידוע לכל א(‪.‬‬
‫ומשם ח מ ש ה מילין לחילה׳ ושם כמו עשרת אלפים‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ כנימי!‬

‫אוצר מסעות‬

‫מישראל וכה ארבע כ נ ס י ו ת א ח ת של ר מ א י ר והוא‬
‫קבור לפניה‪ ,‬ו כ נ ס ת מ ר קשישא והוא קבור לפניה‪,‬‬
‫ו כ נ ס ת רב זעירא בר תייא‪ ,‬וכנסת רב מארי‪,‬‬
‫ומתפללים שם יהודים בכל יום ומשם ארבעה מילין‬
‫למנדל ש כ נ ו דור הפלנה‪ ,‬והוא כנוי מלבנים הנסדאים‬
‫אל־אגור ואורך יסורו בשני מילין ורחבו כארבעים‬
‫) מ א ת י ם וארבעים( א מ ה וארכו כמו מ א ת י ם א מ ה‬
‫) מ א ה קנים(‪ ,‬ובין ע ש ר ועשר א מ ו ת דרכים ובהם‬
‫היו עולים בעיגול ומםבבין עד למעלה ורואין ממנו‬
‫מהלך עשרים מילין כי הארי} רתכת ידים ומישור‪,‬‬
‫ובתוכו נפלה אש מן ה ש מ י ם ובקעה אותו עד‬
‫ומשם חצי יום לכפר נ פ ח ובה כמו‬
‫התהום ב(‬
‫מ א ת י ם יהודים‪ .‬ומשם כ נ ס ת ר׳ יצחק נ פ ה א והוא‬
‫קבור לפניה ומשם ש ל ש פ ר ס א ו ת ל כ נ ס ת יתזקאל‬
‫הנביא ע״ה של נהר פרת‪ ,‬וכמקום ה כ נ ס ת כננדו‬
‫ש ש י ם מגדלים וכין מנדל ומנדל ב נ ם ת ובהצד‬
‫ה כ נ ם ת התיבה‪ ,‬ואהורי ה כ נ ס ת קברו של יתזקאל‬
‫הנביא בן כוזי הכהן ג( ועליו כיפה נ ת ל ה ובנין‬
‫יפה ע ד מ א ד מבנין יכניה מלך יהודה‪ ,‬ושלשים‬
‫וחמשה אלף יהודים ש ב א י עמו כשהוציאו אויל‬
‫מרודך מבית הכלא וזה המקום על נהר כבר מצד‬
‫אחד ומצד אחד נהר פרת ויכניה וכל הבאים עמו‬
‫הקוקים בכותל‪ ,‬יכניה המלך בראש ויהזקאל ה נ ב י א‬
‫בםוף‪ .‬ואותו המקום מ ק ו ד ש ער היום לישראל‬
‫כ מ ק ד ש מ ע ט ‪ ,‬ובאים מארץ מ ר ה ק להתפלל מ ר א ש‬
‫ה ש נ ה ע ד יום הכפורים‪ ,‬ועושים שם ש מ ח ה נ ת ל ה ‪.‬‬
‫נם ראש הנולד! וראשי ישיבות באים שם מ כ נ ד א ד‬
‫וחונים על פני השדה כשני )כשנים ועשרים( מילין‬
‫ובאים ש ם בני ערב ועושים יריד נדולה הנקראת‬
‫םירא י‪ ,‬ומוציאים םפר מנויל מ כ ת י ב ת יהזקאל‬
‫הנביא וקורין בו ביום הכפודים‪ .‬ועל קברו של‬
‫יחזקאל ע ש ש י ת דולקת כל היום וכל הלילה לא‬
‫ת כ ב ה מיום ש ה א י ר א ו ת ה הוא בעצמו ותולפין‬
‫הפתילות ומוםיפין ש מ ן ע ד היום הזה‪ .‬ושם ב י ת גדול‬
‫של הקדש והוא מ ל א ספרים‪ ,‬ו מ ב י ת )המקדש( ראשון‬
‫ו מ ב י ת ש נ י יש ש ם ספרים‪ ,‬וכל מ י שאין לו בן יקדיש‬
‫שם ספריו‪ .‬ומביאי! היהודים הבאים ש מ ה להתפלל‬
‫מארץ פ ר ם ומרי ממון שנודרין אנשי הארץ ל כ נ ם ת‬
‫יהזקאל הנביא‪ .‬ויש ל כ נ ם ת נחלות וקרקעות וכפרים‬
‫שהיו ליכניה המלך‪ ,‬וכשבא מ ה מ ר קיים הכל ל כ נ ם ת‬
‫יהזקאל ד(‪ ,‬ונם בני נדולי ישמעאל באים שם‬
‫להתפלל מרוב ח י ב ת ם ליחזקאל הנביא וקוריז שם‬
‫המקום דר מ ל י ה א )מקום יפה(‪ .‬וכל בני ערב ב א י ם‬
‫ש ם להתפלל‪ .‬ונם ב ש ע ת ההירום אין א ד ם בעולם‬
‫נוגע במקום סברו של יחזסאל לרעה לא בישמעאלים‬
‫ולא ביהודים‪ .‬וםמוך ל כ נ ם ת כחצי מ י ל קברי ה נ נ י ה‬
‫מ י ש א ל ועזריה ועל כל סבר כ י פ ה נ ת ל ה ‪ .‬ו מ ש ם‬

‫‪34‬‬

‫שלשה מילין לעיר סוצונאת‪ ,‬וכה כ מ ו שלש מ א ו ת‬
‫יהודים‪ ,‬ושם סכר רב ם פ א ורב הונא ורב יוסף ס י נ י‬
‫ורב יוסף בר ח מ א ‪ ,‬ולפני כל א ח ד ואחד כנסת‪,‬‬
‫ומתפללין שם יהודים בבל יום ומשם שלשה מילי!‬
‫לעי! ש פ ת ה ושם סכור נהום האלקושי הנביא ע״ה‪.‬‬
‫ו מ ש ם מהלך יום א ח ר לכפר אל־פדם ושם סבור‬
‫רכ חםרא ורבי עסיבא ה( ורב דוםא ומשם חצי‬
‫יזם במדבר לכפר לודסיא ושם סבורים ד דור ורב‬
‫יהודה )ואביי( ורב עובדיה ורב םהורה ורב אדא‪.‬‬
‫ומשם יום לנהר לינא ושם סברו של צדסיהו המלך‬
‫ע״ה ועליו כ י פ ה נ ת ל ה ‪ .‬ו מ ש ם מהלך יום לעיר‬
‫סופא ושם ס ב ת של יכניה ה מ ל ו ועליו כנין נרול‬
‫ו כ נ ם ת לפניו‪ .‬ושם כ מ ו ש ב ע ת אלפים יהודים ושם‬
‫ה כ מ ה ה נ ת ל ה לישמעאלים ש ש ם סכור עלי בן אבו‬
‫ט א ל י ב ח ת נ ו של מ ח מ ד ובאים ש ם הישמעאלים‬
‫לסדושות ו(‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( היא בקעת דודא )דניאל‪ ,‬ג‪ h ,‬ועי׳ בוכות‪ ,‬נז‪.(:‬‬
‫ב( בראשית רבה פל״ח‪ :‬הםגדל שלישו נשרף ושלישו‬
‫נשקע ושלישו קיים וטי שהוא עולת על ראשו רואת‬
‫דקלים שלפניו כאלו הם הגבים‪ .‬המגדל עומד בבורסיף‬
‫)‪ (Borsippa‬שנקרא בולסיף כי שם בלל שפת הארץ‪.‬‬
‫ר׳ בנימין קורא את הלבנים אגור והם אבני גיר )ישעיה‪,‬‬
‫כז‪ ,‬ט(‪ .‬ובלשון ערב אל־אגור והם הלבנים שנשרפו‬
‫במלבן‪ .‬ג( מחמד לא היה בבבל‪ ,‬ונראה כי כווגתו‬
‫לממלא מקומו קודם שמשלו חכליפים‪ .‬ד( בסדר חדורות‬
‫ערך ג״א שנ״ב חביא את בעל שלשלת הקבלה שהביא‬
‫בשם מסעות ר׳ בנימין וז״ל‪ :‬ובנו כיפת על קפד‬
‫יחזקאל ועל קברו צב שקורין שילדקרעט שהיא מלאכה‬
‫נפלאה‪ ,‬וגם חיום נראה שם חקוק יהויכין ויחזקאל‬
‫וגדוד אנשים‪ ,‬ועשו כנסת גדולח סמוך לו ובמקום‬
‫חכגםת יש כטו ששים מגדלים ובין מגדל למגדל ננםת‬
‫ובחצר כגסת יחזקאל בגויח תיבה ואחרי הכנסת קברו‬
‫של יחזקאל והכל יחד נקרא כנסת יחזקאל‪ ,‬ו י ח ו י ב י ן‬
‫נדד לכנסת יחזקאל נחלות וכרמים שנתן לו אויל סרודך‬
‫לחתפרגס מהם‪ ,‬ואותו מקום מקודש על שם ישראל ובאים‬
‫להתפלל שם ממרתקים‪ ,‬וביום הכפירים מוציאים ם׳״ת‬
‫מגו יל מכתב יד של יחזקאל וקורין נ ו ועל קנדו עששית‬
‫דילקת כל היום ושם בית הקדש גדול מלא ספרים רבים‬
‫מחורבן בית ראשון ושני‪ ,‬ונשיא ישמעאלים כשמלך‬
‫במקומות החס קיים לכנסת זח כל ההכנסות החם עד‬
‫היום‪ .‬עכ״ל‪ .‬ח( אין ספק שר׳ עקיבא חית שם בעת‬
‫שנסע להלהיב את לב בני ישראל למלחמה נגד שונאיהם‬
‫הרומיים נ י מ י נר כוזיבא‪ ,‬ובזה יובן מה שמסופר ממנו‬
‫חרנח שחיח פח ופח נמקומות תיותר רחוקים מורצו‬
‫א״י )גדינחוט(‪ .‬ו( הוםפה ננוסחת אדלד‪.‬‬
‫‪Reaen‬‬
‫‪ Fair‬י‬
‫‪1‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪35‬‬

‫יז‬
‫ומשם יום וחצי לםורא היא מ ת א מ ח ס י א «(‬
‫שנחרבה‪ ,‬ושם קבר רב שרירא ורב האי בנו ורב‬
‫ס ע ד י ה אל־פיומי ורב שמואל כן ח פ נ י הכהן וצםניהו‬
‫בן כושי בן גדליה הנביא‪ .‬ורבים מ ר א ש י הגולה‬
‫וגשיאי בית דוד וראשי ישיבות שהיו שם כ ת ח ל ה‬
‫קודם חורבנה — ו מ ש ם שני ימים לשף־יתיכ ושם‬
‫ה כ נ ס ת שבנו ישראל מעפר ירושלם ו מ א ב נ י ה וקראו‬
‫אותה שף־יתיב אשר בנהרדעא ב( ומשם יום וחצי‬
‫לאלינבר היא פ ו מ ב ד י ת א על ש פ ת פרת‪ .‬ושם כמו‬
‫שלשת אלפים יהודים‪ .‬ושם כנםת רב יהודה ושמואל‬
‫ובית מדרשם ולפניה סבריהם‪ ,‬ומשם ת מ ש ה ימים‬
‫לחילה‪ .‬ו מ ש ם דרד ה מ ד ב ר לארץ ש ב א הנסראת‬
‫אל־ימן והיא לצד שנער כנגד הצפון מהלך עשרים‬
‫ואתר יום במדבריות‪ ,‬ושם חונים היהודים הנסראים‬
‫)בני רככ( בני כיבד ואנשי ת י מ א ׳ ובעיר ת י מ א‬
‫דאש ה מ מ ש ל ה שלהם‪ .‬ושם ד חנן ה נ ש י א מושל‬
‫עליהם‪ .‬והיא עיר גדולה ו י פ ה ומהלך ארצם ש ש ה‬
‫)חמשה( ע ש ר יום כין ההרים הרי צפון‪ .‬ויש להם‬
‫עדים גדולות ובצורות ואין עול גוים עליהם‪ ,‬והולכים‬
‫לשלול שלל ולבוז בז לארץ מרתס עם בני ערכ‬
‫שכניהם ובעלי בריתם הם בני ערב חחונים באהלים‬
‫כמדבר ואין להם בתים והולכים לשלול שלל בארץ‬
‫שנער ואל־ימן‪ ,‬וכל שכני היהודים מסתרים מ ה ם י(‪.‬‬
‫בין היהודים יש עובדי א ד מ ה ובעלי מ ס נ ה וארצם‬
‫רחבת ירים ונותנין עישור )מעשר( מכל א ש ר להם‬
‫לתלמידי ח כ מ י ם היושבים ת מ י ד בבית המךר׳ןן‬
‫ולעניי ]ארץ[ ישראל ולפרושיהם אבלי ציון ואבלי‬
‫ירושלם שאין אוכלים כשר ואין שותים יין ולובשים‬
‫כנרים שתורים ויושבים במערות או כבתים גרועים‬
‫ומתענים כל ימי חייהם‪ ,‬תוץ מן ש ב ת ו ת וימים‬
‫טובים ח(‪ .‬ומבסשים רתמים ת מ י ד לפני הסכ״ה‬
‫כעבור ש מ ו הגרול שירחם על גלות ישראל ועל‬
‫היהודים א נ ש י ת י מ א ואנשי טילמם‪ ,‬ש ה י א ג״כ‬
‫עיר נ ח ל ה ובצורה ויושבת בין שני הרים נבוהים‪,‬‬
‫ויש בה כמו מ א ה אלף יהודים ואנשים ח כ ימ י ם‬
‫ונבונים ועשירים ביניהם ושם שלמון הנשיא א ח י‬
‫הנן הנשיא ובין ש נ י האתים הארץ‪ ,‬והם מזרע דוד‬
‫המלר ע״ה כי יש להם כ ת ב היתס‪ ,‬ומשגרים שאלות‬
‫הרבה לראש הגולה ק ח ב ם שהוא בבגדאד‪ .‬ו מ ת ע נ י ם‬
‫ארבעים יום בשנה על היהודים היושבים בגלות‪.‬‬
‫ויש באל־ימן כמו ארבעים מ ד י נ ו ת )ערים( ו מ א ת י ם‬
‫כפרים ו מ א ה כרכים ו מ ם פ ד בני ישראל בכולן כמו‬
‫שלש מ א ו ת אלה• ה מ ד י נ ה הראשית ה י א )תנאי(‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ כנימי!‬

‫ס נ א י י והיא גדולה מ א ד וכתובה זורעים וקוצרים‬
‫והיא מהלך ת ש ע ה עשר מילין באורך וברוחב‪ ,‬והיא‬
‫ע י ר יפה ע ד מ א ד וכה גנות ופרדסים‪ .‬ו ש ם ארמון‬
‫ה נ ש י א שלםון )סלמון(‪ .‬מ ט י ל מ ם לכיכר שלשה‬
‫ימים ואומרים בני אדם שהם מ ש ב ט ראובן וגד‬
‫וחצי ש ב ט מ נ ש ה ש נ ש כ ם שלמנאםר מלך אשור‬
‫והוליכם שם‪ .‬ובנו הערים האלה נדולות ו ב צ ו ח ת ‪,‬‬
‫ונלתטים ככל הטלכיות ואי! אדם יכול לכנס אליהם‬
‫כי טהלך ש ט ו נ ה עשר יום הולכים אליהם במדבריות‬
‫כלא ישוב‪ .‬וכיכר היא עיר נדולר‪ ,‬מ א ר ויש בה כמו‬
‫ח מ ש י ם אלף מישראל‪ ,‬ובה תלמידי ח כ מ י ם ואנשים‬
‫נבורים עורכי מ ל ת מ ה עם בני שנער וארץ צפון‬
‫וארץ אל־ימן הקרובים אליהם ש ה י א ת ת ל ת ארץ‬
‫הודו ו(‪ .‬וחזרה מארצם מהלך דרך ה מ ש ה ועשרים‬
‫יום לנתר ויראי י א ש ד כארץ אל־ימן‪ .‬ושם כמו‬
‫ומשם ש ב ע ה ימים‬
‫ש ל ש ת אלפים מישראל‪.‬‬
‫)ללוםים( * לוואםיט ״ ז( ושם כמו אלפים מישראל‬
‫וביניהם דב ודיין )רבי נדייז(‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪i‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( בתלמוד )שבח‪ ,‬יא( נאמר כי מתא מחםיא נחרבה‬
‫וסורא געשית למרכז ה י ש י ב ו ת ב( בי כגשחא דשף‬
‫ויתיב )עי׳ ע*ז‪ ,‬מג‪ (:‬ובנו אותה מעפר ירושלם ומאבניה‬
‫ע״ד כי רצו עבריו את אבניה ואת עפרה יתונגו )תהלים‪,‬‬
‫קב• יד(‪ .‬ג( בגוםתא אחרת תשב המעתיק מלח ‪,‬כיבד"‬
‫שהיא מדינת בנגב ערב למלת ״רבב "וכתב ״בני רבב"‪.‬‬
‫ר( עי׳ בכורי העתים לשנת תקפ״ר צר ‪ 51‬ה( הרם״ג‬
‫בפירושו לדניאל‪ ,‬י‪ ,‬ג‪ ,‬כוזב בתרגומו הערבי )בכ״י(‬
‫שמותר לאכול בשר בזת״ז‪ ,‬אך בתרגומו תעברי ה נ מ ס‬
‫םנריל בין בשר דגים וחיות ועופות שאין ראוין לקרבן‬
‫ובין בשר בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן אשה לה׳‪.‬‬
‫ונראה כי זה כתב בבבל אחר שראה ששם המנהג שלא‬
‫לאכול בשר )גרינהומ‪ ,‬עי׳ אוצר ישראל ערד אבלי ציון(‪.‬‬
‫כוונתו לערן שהיא לרעתו בארץ הודו כי גם הסופרים‬
‫הערבים בימי הכינים קראו אח ארץ כוש וערב הודו‬
‫ה ת י כ ו נ י ת ז( אשער ינסח ואסיט וחיא אצל תגהר‬
‫חדקל‪ ,‬ולרעת ארלר שהיא לוםים בארץ אל־ימן אין יה‬
‫מקומו‪.‬‬
‫‪ L u . 1 1 W a . i t‬י ‪ Virae‬י ‪ Sanaa‬י‬

‫‪1‬‬

‫‪Kheibar .‬‬

‫יח‬
‫ומשם מהלך ח מ ש ה ימים לכצריו חיושכת על‬
‫נהר חדקל ובה כמו אלפים מישראל וביניהם תלמידי‬
‫ח כ מ י ם ועשירים הרבה‪ .‬ו מ ש ם ש נ י ימים לנהר‬
‫ם מ א ר א י היא ת ח ל ת ארץ פרם ובה כמו אלן* וחמש‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ר בנימין‬

‫מ א ו ת יהודים ו ש ם קברו של עזרא )הסופר( הבחן‬
‫שהלר מירושלים אל א ר ת ה ש ם ת א המלך ו מ ת שם‬
‫ועשו לפני קברו כ נ ס ת נרולה א( והישמעאלים עשו‬
‫ב י ת תפלה ל צ ד א ח ר מרוכ ה י ב ת ם לו ואהבתם‬
‫ליהודים‪ ,‬ובאים שם הישמעאלים להתפלל‪ —.‬מ ש ם‬
‫ארבעה ימים )מילין( לכוזיזתאן ה י א עילם ה מ ר י נ ה‬
‫ה נ ת ל ה ׳ אבל אינה מ י ו ש ב ת כולה כי מ ק צ ת ה הרבה‪,‬‬
‫ובתור חורבותיה ה י א שושן הבירה ויש שם בנין‬
‫גדול מ י מ י ם קדמונים והוא ארמוז חםלר אחשורוש‬
‫ובתוכה כ מ ו ש ב ע ת אלפים יהודים‪ ,‬ובה ארבע עשרה‬
‫כ נ ס י ו ת ולפני ה כ נ ס ת ה א ה ת קברו של דניאל ע ״ ה י‪.‬‬
‫ונהר הדקל הולק א ת ה מ ד י נ ה לשנים והנשר ביניהם‪,‬‬
‫ובצר ה א ח ר דרים שם היהודים ושם קברו של דניאל‪.‬‬
‫ושם השווקים והרהובות׳ והיהודים נתעשרו‪ .‬ובצר‬
‫ה א ה ר של הנשר היו עניים מ א ד מ פ נ י ש ל א היה‬
‫ביניהם שווקים ולא סוהרים א ל א גנות ופרדסים‪,‬‬
‫ע ד שלבשו קנאח ויאמרו אין כל העושר והבכור‬
‫הזה אליהם א ל א בשביל דניאל ה נ ב י א שהוא קבור‬
‫אצלם ושאלו להם לקבור א ת דניאל בתוכם ולא‬
‫רצו ועשו מ ל ה מ ו ת ע מ ה ם ימים רבים׳ ואין יוצא‬
‫י‬
‫שהיתר‪,‬‬
‫‪Samara‬ה נ ת ל ה‬
‫‪ Susa‬ה מ ל ח מ ה‬
‫ואין ב א אליהם מ פ נ י‬
‫ביניהם‪ ,‬ער א ש ר קצרה נפשם ז ה ת ח כ מ ו ועשו פשרה‬
‫ביניהם ש י ה י ה ארון דניאל ש נ ה א ח ת מ צ ר א ה ד‬
‫ו ש נ ה א ח ר ת מ צ ר האחר׳ ועשו כן ונתעשרו אלו ואלו‬
‫מ ש נ י הצדדים׳ ער א ש ר יום א ה ד מ י מ י ם ש ב א לשם‬
‫םיננ׳אר שאה־בן־שאה המולד במלכות פרם על‬
‫ארבעים ו ה מ ש ה מלכים שהם ת ה ת ידו׳ והוא שולטן‬
‫אל־פארס אל־כביר בלשון ערב׳ והוא מולד מ ש ע ר‬
‫נהר ם מ א ר א ער עיר ם מ ר כ נ ת ו ע ד נ ה ר נוזן ועד‬
‫מ ד י נ ת )מרי( ניםבור והרי הפתון וער מ ד י נ ת ט י ב ת‬
‫ש נ מ צ א בנהרות שלה חיות ש י צ א מ ה ם המור י ‪,‬‬
‫ו מ מ ש ל ת ו מהלר ארבעה חרשים וארבעה ימים׳‬
‫וכבוא שם האינפרדור הנדול סינג׳אר מייר פרס‬
‫וראה שמביאין ארון של דניאל מ צ ד אל צר ועוברים‬
‫בנשר יהודים וישמעאלים וערלים ועם רב עמו‪,‬‬
‫ש א ל מ ה זה והנירו לו כל אלו הדברים א מ ר להם‬
‫אין נבון לעשות זה הבזיון לדניאל הנביא׳ א ל א אני‬
‫מצוד‪ ,‬עליכם למדוד א ת הגשר מזה ומזה בשוד‪,‬‬
‫ותקהו ארונו של דניאל ו ת ש י מ ו אותו בתור ארון‬
‫א ה ר של זכוכית ותתלוהו מן הקשר בשלשלאות של‬
‫ברזל כתווך׳ ובאותו מקום תכנו ב י ת ה כ נ ס ת לכל‬
‫באי עולם וכל מ י שירצה יבוא שם ויתפלל בין יהודי‬
‫בין ארמאי ו ע ד היום תלוי ארונו של דניאל מן‬
‫הגשר‪ .‬וצור‪ ,‬המלר שלא יצור דייג שיעור מ י ל למעלה‬
‫ושעור מ י ל ל מ ט ה מן הנשר בשביל כ ב ו ת של‬
‫דניאל‪ —.‬ומשם שלשה ימים לרודבאר‪ ,‬ו מ ש ם שני‬
‫ימים ל נ י ה א ו ו א נ ט י ושם כ מ ו ארבעת אלפים‬
‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫‪36‬‬

‫מישראל‪ .‬ו מ ש ם ארכעה ימים לארץ מולחיד • היא‬
‫ה א ו מ ה שאי! מ א מ י נ י ם ב ד ת הישמעאלים ויושבים‬
‫בהרים נרולים והם עוני! )נכנעים( לזה! שבארץ‬
‫אל־השישין‪ ,‬וביניהם ארבע קהלות מישראל ואיז‬
‫עליהם עול מלר פרם כי בהרים הגדולים הם ררים‬
‫ויוצאי! ל מ ל ה מ ה עם הישמעאלים׳ וירדו מ! ההרים‬
‫לשלול שלל ולבוז בז ועולים להרים‪ ,‬ואי! ארם יכול‬
‫להלחם עמהם‪ ,‬והיהודים שבארץ ה ה י א יש ביניהם‬
‫ת ל מ י ד י ח כ מ י ם וחם ת ח ת רשות ראש הנולה‬
‫שבבבל‪.‬‬

‫הערות •‬
‫א( המקום שאומרים עליו עתח שהוא קבר עזרא‬
‫עומד בספק )עי׳ בנימין השני צד ‪ (167‬הסופר חערבי‬
‫יאקוט מצא קבר עזרא בכפר מאיםן על נהר םמארא‪.‬‬
‫קרוב למקום שנהרי פרת וחדקל יתחברו יחד ) ‪J Q R‬‬
‫ב( הקבר המיוחם לדניאל הוא בין‬
‫‪( X V 683‬‬
‫שוסטר לדיזפול בפרס קרוב לנהר שאאור שיוצא מנהר‬
‫קארון שחוא נחר אולי )דניאל‪ ,‬ח‪ ,‬ב( ומשם נראה‬
‫חורבת שושן חקדומה שנקראת םווא‪.‬‬
‫‪'Mu‬‬

‫‪3‬‬

‫‪Musk Nihavand‬‬

‫י‬
‫‪lahid‬‬

‫יט‬
‫‪1‬‬

‫מ ש ם ח מ ש ח ימים ל ע מ ר י א ושם ב מ ו ח מ ש ח‬
‫ועשרים אלף מישראל‪ ,‬והיא ת ח ל ת הקהלות‬
‫הררים בהרי הפתו! כי שם יותר מ מ א ה קהלות‬
‫מישראל‪ ,‬והיא ת ה ל ת ארץ מ ר י והם מ! הגלות‬
‫הראשו! שהגלה ש ל מ נ א ם ר המלר׳ והם מדברים‬
‫בלשון תרנום )ארמית( וביניהם ת ל מ י ד י ח כ מ י ם‬
‫והם חונים ממדינת ע ס ד י א ועד מרינת נילן מהלך‬
‫ח מ ש ה ועשרים יום ע ד מלכות פרם‪ .‬ורשות מלר‬
‫פרם עליהם ולוקח מ ח ם מ ם על ירי פקידו‪ .‬ו ה מ ס‬
‫שפורעים ככל מלכות י ש מ ע א ל על כל א ח ד ו א ח ד‬
‫מן הזכרים מבן ה מ ש עשרה ש נ ה ולמעלה ופורעי!‬
‫בבל ש נ ה ושנה זהוב אמירי ש ה ו א זהוב ושליש‬
‫מ ר א ב ט י י והיום ע ש ר שנים קם א י ש ושמו דוד‬
‫אלרואי מ ע י ר ע מ ד י א א( ו ל מ ד לפני ר א ש הקהלה‬
‫חםראי ולפני ר א ש הישיבה נאון יעקב ב מ ד י נ ת‬
‫בנדאד‪ .‬והיה מ ה י ר בתורת ישראל בהלכה ובתלמוד‬
‫ובבל ה כ מ ה ח י צ ו נ י ת ובלשון ישמעאל ובכתיבתם‬
‫ובספרי ה ח ר ט ו מ י ם והמכשפים‪ .‬ועלה ברעתו להרים‬
‫יד במלר פרם ולקבץ היהודים היושבים בערי הפתון‬
‫ל צ א ת ולהלהם בבל הנוים וללכת לתפוש א ת יתשלם‪.‬‬
‫והיה נותן ליהודים ס י מ נ י ם באותיות שקד ו א ו מ ר‬

‫‪37‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫להם בי הקב״ה שלתני לכבוש ירושלים ולהוציא‬
‫א ת כ ם מ ת ת ת עול הנוים‪ ,‬והאמינו בו מ ק צ ת היהוריס‬
‫וקראו אותו משיהנו‪ .‬ו ש מ ע מלר פרם הדבר הזה‬
‫ושלה אליו לבוא לדבר עמו‪ ,‬והוא הלד אליו בלא‬
‫פהר‪ ,‬ובהתהברו עמו א מ ר לו האתר‪ ,‬הוא מלך‬
‫ה י ה ו ד י ם ? ענה ו א מ ר לו ״אני׳״‪ .‬וכעס המלר עליו‬
‫וצור‪ ,‬לתפשו ולשימו בבית הםוהר מקום א ש ר אסירי‬
‫המלר אסורים שם ער יום מ ו ת ם בעיר רווםטאן‬
‫)טבריסתאן( ג( א ש ד על הנהר הגדול נהר גחן‪,‬‬
‫ולקץ שלשה ימים ישב המלד לדבר עם שריו על דבר‬
‫היהודים א ש ר הרימו בו יד‪ ,‬והנה דור בא לפניהם‬
‫ש ה ת י ר עצמו מ ב י ת הסוהר בלא רשות בן א ד ם‬
‫ובעת שראהו המלד א מ ר לו מי הביאר פ ה ? ומי‬
‫התירך? א מ ר לו ה ב מ ת י ותהבולותי בי אינני ירא‬
‫מ מ ד ולא מ ע ב ד י ד מ י ד צעק המלד לעבדיו ל א מ ר‬
‫תפשוהו ויענו לו עבריו אין אנו רואי! נופו אלא‬
‫שומעי! קולו בלבד ו י ת מ ה המלד ובל שריו על‬
‫ת כ מ ת ו ויאמר דור למלד׳ הנני הולך לדרכי‪ ,‬והוא‬
‫הלד והמלר אהריו אתרי צעדיו׳ ושריו ועבדיו‬
‫הולכים אתרי מלכם ער בואם אל ש פ ת הנהר‪ .‬והוא‬
‫לקת א ת סודרו ויפרש אותו על פני המים ויעבד‬
‫עליו‪ .‬באותה שעה ראו אותו כל עבדי המלך שהיה‬
‫עובר במים על הסורר׳ ורלנו אתריו ב מ נ י ו ת קטנות‬
‫להשיבו ולא יכלו‪ ,‬ויאמרו אין מ כ ש ף בעולם כזה‪.‬‬
‫ובאותו היום הלך מהלך עשרה ימים אל עיר ע מ ד י א‬
‫בשם המפורש• והניד ליהודים כל א ש ר קרהו ו י ת מ ה ו‬
‫כלם על ה כ ט ת ו א ה ״ כ שלה מלך פרם לאמיר אל־‬
‫מומיני! הכליפה בבנראד ארו! הישמעאלים שהוא‬
‫ידבר אל ראש הנולה ואל ראש ישיבת נאו! יעקב‬
‫למנוע לדוד אלרואי מלעשות כדברים האלה ואם‬
‫לאו‪ ,‬אמר‪ ,‬אהרונ א ת היהודים ה נ מ צ א י ם בכל‬
‫מלכותי׳ בעת ההיא היתה צרה לבל הקהלות בארץ‬
‫פרם‪ ,‬וישלתו כתבים אל ראש הנולד! וראשי הישיבות‬
‫בבגדאד ל א מ ר ‪ :‬למה נ מ ו ת לעיניכם גם אנחנו גם‬
‫בל הקהלות א ש ר במלכות פ ר ם ; מ נ ע ו א ת האיש‬
‫הזה מ מ ע ש י ו ולא ישפוד רם נקי‪ .‬אז כתבו אליו‬
‫ראש הגולה וראשי הישיבות ל א מ ר ‪ :‬רע לך כי‬
‫לא הניע ש ע ת הנאולה עדיין ואותותיו לא ראינו‪ ,‬בי‬
‫לא בבה ינבד איש‪ ,‬ואנהנו נוזרים עליר ש ת מ נ ע‬
‫ע צ מ ד מ ע ש ו ת עור בדברים האלו‪ ,‬ואם לא ת ה י ה‬
‫מ נ ו ד ה מכל ישראל‪ .‬ושלחו אל זבאי הנשיא א ש ר‬
‫בארץ אשור י )מוצל( ולר׳ יוסף החוזח המכונה‬
‫בודהא! אל־מורק אשר שם לשנר כתבים אל דוד‬
‫אלרואי כמו כ! והם כתבו אליו ל ה ז ה י ר ו ) ו ל א קבל(‬
‫ולא שב מדרכו‪ ,‬עד שקם מלך התונרמים ושמו זון־‬
‫אל־דין ועבד למלך פרם ושלה אהרי המיו של דוד‬
‫אלרואי ונתן לו שוהר עשרת אלפים זהובים להרונ‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ בנימין‬

‫א ת דוד בסתר‪ ,‬ובן עשה׳ ובא אא ביתו והוא ישן‬
‫על מ ט ת ו והרנו ונתבטלה עצתו ותהבולותיו ובב״ז‬
‫לא שב ת מ ת הטלר פרם מעל היהודים היושבים‬
‫בהר ואשר בארצו‪ ,‬וכשראו כן שלתו אל ראש הגולה‬
‫י ב ו א בעזרתם אצל המלד׳ ויבא אליו ברברים טובים‬
‫ופיוכים‪ .‬ונתפייס ב מ א ה בבר זהב שנתנו לו ותמתו‬
‫שבבר״ ותשקוט הארץ אתרי בן ומאותו ההר ער‬
‫המרן י מהלר עשרה )עשרים( יום׳ והיא העיר‬
‫הנדולה במדי ושם במו שלשים )המשים( אלף‬
‫מישראל ושם לפני בנםת א ת ת קבורים מררבי‬
‫ואסתר ב( ומשם ארבעה ימים ער טבריםתאן י ג(‪,‬‬
‫ויש בה במו ארבעה אלפים יהודים ויושבת על נהר‬
‫בוז! ומשם שבעה ימים ל מ ד י נ ת איםפתאן י והיא‬
‫עיר המלוכה וגדולה מהלר שנים עשר מילין ושם‬
‫במו ה מ ש ה עשר אלף מישראל‪ ,‬ובראשם שר שלום‬
‫הרב שהיה מ מ ו נ ה על יר ראש הגולה ועל בל הרבנים‬
‫)הכרכים( אשר בבל מ ד י נ ת פרם ומשם ארבעה‬
‫ימים ה( לשיראז י היא העיר פארם י ובה במו עשרת‬
‫אלפים יהודים — ומשם שבעה ימים ל נ ז נ ה ' העיר‬
‫הגדולה שעל הנהר בוזז׳ ובה כמו שמונים אלף‬
‫)שמונת אלפים( מישראל ואותה העיר מקום מ ם ה ר‬
‫ובאים אליה בסחורה מבל לשונות הנוים׳ והיא ארץ‬
‫רהבת ידים — ומשם ה מ ש ה ימים לםמרכנת׳ היא‬
‫העיר הגדולה בקצה המלכות׳ ובה כמו המשים אלף‬
‫מישראל‪ ,‬ור׳ עובדיה הנשיא מ מ ו נ ה עליהם וביניהם‬
‫הבמים ועשירים גדולים — ומשם ארבעה ימים‬
‫לכ־בת היא ה מ ד י נ ה ה נ מ צ א המור ביעדים שלה‬

‫הערות‪:‬‬
‫א‪ 1‬ר״ש אבן וייגא בספרו שבט יהודה םי׳ ל״א‬
‫קורא אותו בטעות אלדויד ואומר כי בעיר עטדיא היה‬
‫קהל גדול סביב לאלף בתים עשירים מלאים )כל טוב(‬
‫והשובים ומוצלהים בעמק הבכא לר׳ יוסף הכהן נאמר‬
‫כי מעשה אלרואי היה בשנת ‪ 1163‬וכאן נאמר בי נטו‬
‫זה עשר שנים שהוא בערך ‪ 1173‬כנראה שאב אבן‬
‫וירגא ידיעתו זאת מספורו של ר־ בנימין ב( בסדר‬
‫הדורות נאמר כי מרדכי ואסתר קבורים בשמרן‪ ,‬והוא‬
‫ג( בנוםתת אתרת הסר המאמר‬
‫טעות מהשם הסדן‬
‫הזה‪ ,‬ובאמת העיר טכריםתאן היא לצפון כדרך שעוברים‬
‫בו הסוהרים מתמדן לאיםפתאן‪ ,‬ונזכרת להלן ד( אשער‬
‫ינסה כיור‪ ,‬ומספר היהודים שמונת אלפים ג( הנהר‬
‫גוזן שגור הרבה בפי ר׳ בנימין ומכנה כמה נהרות‬
‫בשם תזה כי תלך לפי אגדות תתמון ותם קראו גוזן‬
‫לכל נהר גדול בארצות האלה ולדעת אדלר קראו לנהר‬
‫סתם גוזן‪ ,‬כי בלשון מונגולית אוזון הוא שם למים או‬
‫או נהר‪ ,‬ואות ג׳ מתחלף באות א׳ או ה׳ בלשונות קדומות‬
‫וכמו ברוסית אות ג׳ מתתלף באות ה־ מפני שקרובין‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ בנימין‬

‫בחברתן ח( ארבעת ימים תם ארבעים פרסאות‪ ,‬ובאמת‬
‫יש ‪ 81‬פרסאות און ‪ 320‬פרסאות אנגליות בין איספחאן‬
‫לשיראז‪ ,‬ובן המעיט ר׳ בנימין חריחוק בין הערים‬
‫גזנח םמרכנת וטיבית‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ Mosul. * Hamadan.‬י ‪Amadia. Maravadi.‬‬
‫‪Tabanstan. ' Ispahan ' Shiraz ' Fars. ' Ghazna.‬‬

‫‪,‬‬

‫כ‬
‫ומשם ש מ ו נ ה ועשרים יום לחרי ניםבור י אשר‬
‫על נהר נוזן‪ .‬ויש ש ם א נ ש י ם מישראל מארץ פרם‬
‫שאומרים כי יש בהרי ניםבור ארבעה ש ב ט י ם‬
‫מישראל‪ ,‬ש ב ט רן׳ ו ש ב ט זבולון ו ש ב ט אשר ‪1‬שיט‬
‫נפתלי מגלות הראשון שהגלה ש ל מ נ א ם ר מלך אשור‪,‬‬
‫כמו שכתוב וינל א ת ישראל אשורה ויושב אותם‬
‫בלחלח וחבור נהר נוזן והרי מרי )ט׳׳ב‪ ,‬יז‪ ,‬ו(‪ .‬ומהלך‬
‫ארצם עשרים יום ויש להם מ ד י נ ו ת וכרכים בחרים‪,‬‬
‫ומצר א ח ר מקיף אותם נהר בוזז‪ -‬ואין עליהם עול‬
‫נוים‪ ,‬ויש להם נשיא א ח ר ושמו ר יוסף אמרכלא‬
‫הלו׳‪ ,‬וביניהם ת ל מ י ד י חכמים‪ .‬וזורעים וקוצרים‬
‫והולכים ב מ ל ח מ ה לארץ כוש א( דרך המדברות‪.‬‬
‫ויש להם ברית עם בני כופר־אל־תורך י ב( והם‬
‫א ו מ ה עוברי הרוח וחונים במדברות‪ ,‬ואינם אוכלים‬
‫להם ולא שותים יין בי אם בשר חי בלי בישול‪,‬‬
‫ואוכלים כל ה ב ה מ ו ת טהורות‪ ,‬והם בלא א פ י ם‬
‫ובמקום ה א ף יש להם שני )נחירים( חורין קטנים‬
‫שיוצא מ ה ם הרוח‪ ,‬והם אוהבי ישראל‪ .‬ומהיום ח מ ש‬
‫ישמונה( עשרה ש נ ה באו לארץ פרם בחיל גדול‬
‫ולקחו א ת מ ד י נ ת ראי י )דנים ג( והכו א ו ת ה לפי‬
‫חרב ולקחו א ת כל שללה והלכו להם ררך ה מ ר ב ד‬
‫וכמה שנים לא נראה כדבר הזה בכל מלכות פרם‪.‬‬
‫ו כ ש ש מ ע מ ל ך פרם חרה א פ ו עליהם ו א מ ר לא בימי‬
‫ולא בימי אבותי לא י צ א חיל מן ה מ ד ב ר הזה‪ ,‬ועתה‬
‫אלך ואברית א ת ש מ ם מן הארץ‪ .‬והעביר קול בבל‬
‫מלכותו‪ ,‬וקבץ א ת כל חיילותיו ובקש תייר אחר‬
‫להראותו הדרך אל ת ח נ ת ם ‪ ,‬ו נ מ צ א שם א י ש אחר‬
‫ואמר למלך אנכי אראה לך מקומם כי א נ י מהם‬
‫ונדר לו המלך להעשירו אם יראה לו ואם יעשה‬
‫הדבר הזה‪ .‬ויאמר לו המלך כ מ ה א נ ו צריכים הוצאה‬
‫לדרך ולמדבר הנרול ה ז ה ? א מ ר לו קחו לחם ויין‬
‫ל ח מ ש ה עשר יום כ י לא ת מ צ א ו שום מ ח י ה בדרך‬
‫ער א ש ר תניעו אל ארצם‪ ,‬ובך עשו‪ .‬והלכו במדבר‬
‫ח מ ש ה ע ש ר יום ולא מ צ א ו בלום‪ .‬ולא נ ש א ר בידם‬
‫מן ה מ ח י ה א ל א דבר מ ו ע ט ׳ ער שהתחילו למות‬
‫האדם ו ה ב ה מ ה א ש ר ע מ ה ם ברעב ובצמא‪ .‬ויקרא‬
‫המלך לתייר ו י א מ ר לו א י ה דבריך ש ה ב ט ח ת נ י למצוא‬

‫‪38‬‬

‫א ת אויבינו? ויען ויאמר ת ע י ת י בררך׳ ויחר אפו‬
‫עליו ויצו להתיז א ת ראשו‪ .‬ויצו המלך בכל מ ח נ ה ו‬
‫לאמר בל א י ש ש י ש לו מ ח י ה יחלוק עם ח ב י ת‬
‫ואכלו כל מ ה שבידם ונם הבהמות‪ ,‬והלכו עור‬
‫שלשה עשר ימים ער שבאו אל הרי ניםבור במקום‬
‫שיהודים יושבים שם‪ ,‬והם באו ביום ה ש ב ת וחנו‬
‫בננות ובפרדסים ועל מ ע י נ ו ת המים א ש ר מ צ ר לנהר‬
‫נוזן והימים ימי הפירות ויאכלו וישהיתו א ת בל‪,‬‬
‫ואין ארם יוצא אליהם׳ אבל היו רואים על ההרים‬
‫מ ד י נ ו ת ומגדלים הרבה‪ .‬ויצו המלך לשני אנשים‬
‫מעבדיו ללכת לשאול מן ה א ו מ ה ה י ו ש ב ת בהרים‬
‫והיו צריכים לעבור אליהם א ת הנהר בספינת א ו‬
‫לשוט על פ נ י המים‪ ,‬והם פ ש פ ש ו ומצאו נשר נרול‬
‫ועליו שלשה מנדלים ו פ ת ח הנשר םנור‪ ,‬ולפני הנשר‬
‫מ א ו ת ו הצר עיר נרולה‪ ,‬ויצעקו לפני הנשר ער ש ב א‬
‫א ד ם א ח ד ושאל להם מ ה תבקשו ו מ י א ת ם ? ולא‬
‫הבינו אותו ער ש ב א מתורנמן ש ה י ה יורע לשונם‬
‫ושאל להם ואמרו לו עברי מלך פרם א נ ח נ ו ובאנו‬
‫לשאול מ י א ת ם ולמי א ת ם עוברים ? אמרו לו א נ ח נ ו‬
‫יהודים ואין עלינו לא מ ל ך ולא ש ר מ ן הגוים א ל א‬
‫שר א ח ר יהורי‪ .‬ושאלו אותו על דבר הכופרים שהם‬
‫בני גוץ מן כוםו־אל־תורך‪ ,‬ו א מ ר ל ה ם ‪ :‬בעלי בריתנו‬
‫הם וכל ה מ ב ק ש רעתם מבקש רעתנו‪ .‬וישובו שני‬
‫האנשים האלה וינידו למלך פרס‪ ,‬ו י פ ח ד המלך פ ח ר‬
‫נרול מהם‪ ,‬ויום ש נ י שלחו אליו היהודים ל ע ח ך‬
‫ע מ ו מלחמה‪ ,‬והוא השיב להם אני לא ב א ת י להלחם‬
‫בכם כ ״ א בכוםר־אל־תורך אויבי‪ .‬ואם א ת ם נלחמים‬
‫א ת י א נ י אקח נקמתי מבם להרונ א ת כל היהודים‬
‫א ש ר בכל מלכותי‪ .‬כי אני יורע ש א ת ם חזקים מ מ נ י‬
‫במקום הזה‪ ,‬וכל חיילי רעבים וצמאים כי יצאו מן‬
‫המדבר הגרול הזה אבל א ת ם עשו ע מ י ח ס ד שלא‬
‫להלחם בי והגיחו אותי עם בופר־אל־תורך אויבי‪,‬‬
‫ותמברו לי מזון מ ה ש א נ י צריך לי ולחיילותי‪.‬‬
‫והיהודים לקחו ע צ ה ביניהם והסכימו להתרצות‬
‫למלך פרם בשביל היהודים א ש ר במלכותו שהם‬
‫בנלות‪ ,‬ונבנם בארצם הוא ובל חילו וישב שם ח מ ש ה‬
‫עשר יום‪ ,‬וכבדו אותו בכבוד נרול׳ א ך שלחו כ ת ב‬
‫לכופר־אל־תורך בעל בריתם והודיעו אותם הדבר‬
‫הזה‪ .‬והכופרים ע מ ד ו כלם על מ ע ב ר ו ת ההרים בחיל‬
‫כבר‪ ,‬כל החונים ב מ ד ב ר ההוא‪ ,‬ו כ ש י צ א מ ל ך פרם‬
‫להלחם ע מ ה ם ערכו ע מ ו מ ל ח מ ה בדרך ונצחו אנשי‬
‫בופר־אל־תורך והרגו בחיל פרם חללים רבים וינם‬
‫מ ל ך פרם ב מ ת י מ ע ט אל ארצו‪ ,‬ופרש א ח ד מעברי‬
‫מלך פרם רימה יהודי א ח ר מארץ ה ה י א ושמו‬
‫ר׳ מ ש ה ולקחו ע מ ו לארץ פרס ושם כ ב ש א ו ת ו לעבר‪.‬‬
‫ויום א ח ר מ י מ י ם באו רורכי ק ש ת לשחק לפני המלך‬
‫ולא נ מ צ א בכולם רובה ק ש ת כמו ר־ מ ש ה זה‪ ,‬ושאל‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪39‬‬

‫‪1‬‬

‫מסעות ר׳ בנימין‬

‫אותו המלך ע״י מתורנמן היודע לשונו ויניד לו בל מיני שרץ הים ומקבלי! ה מ ט ר בפיהם ונםנרים‬
‫א ש ר עשה לו הפרש מ י ר עשה אותו המלך בן חורין ונופלים אתור קרקע הים‪ ,‬ובהצי תשרי באים שם‬
‫וילבש אותו כגדי ש ש ומשי ונתן לו מ ת נ ו ת ויאמר בני ארם לקרקע הים בחבלים ומלקטים א ת השרצים‬
‫לו אם תרצה להזור לרתנו אעשה ע מ ך ה ם ר ותהיה ומבקעין אותם ומוציאי! מ ת ו כ ם אבני הלולו‬
‫)מרנליות( והוא להכנסת המלך אך נעשה על ירי‬
‫עשיר נ ח ל ו מ מ ו נ ה על ביתי‪ ,‬והוא ע נ ה לו ארוני‬
‫לא אוכל לעשות הדבר הזה׳ אז לקהו אותו וישימהו פקיר יהורי — ומשם מהלך שבעה ימים לבאולם י ‪,‬‬
‫בבית הרב ש ר שלום של קהל איםפהאן‪ ,‬ויתן לו ה י א ת ח ל ת מלבות עוברי ה ש מ ש והם בני בוש‬
‫הרב א ת בתו לאשה‪ .‬והוא ר מ ש ה ס פ ר לי כל בולם שהורים‪ ,‬והם הוזים בכוכבים ובעלי א מ ו נ ה‬
‫במשא ומתן שלהם‪ .‬וכשיבואו אליהם התנרים מארץ‬
‫אלו הרבדים‪.‬‬
‫מרהק ונכנסים כנמל‪ ,‬יוצאים אליהם" שלשה םופרי‬
‫הערות‪:‬‬
‫המלך וכותבים ש מ ם ומביאים אותם לפניו׳ והמלך‬
‫א( ארץ בוש איננח רק איתיופיא אבל גם חלקים מקבל על עצמו אהריות מ מ ו נ ם ורכושם שיניהו על‬
‫מארץ ערב ובפרט הארצוח אצל אביםיניא‪ ,‬וגס ארצוח פ נ י השרה בלא שומר‪ .‬ושם פקיר א ח ר היושב‬
‫למזרח חדקל כנראח בו ונחו לארצוח שנמצאו בחם בהנות ובל אברה ש י מ צ א ארם בדרבים יביא אותה‬
‫אליו ובעל האברה יאמר לו סימנים ויתננה לו‬
‫אנשים שחורים ע״ד חמליצח חיחפוך כושי עורו‬
‫ומפםה ער‬
‫ב( חיחודים חאלח חשבו שהם טעשרח חשבטיס )ני י‪ -‬וכן ה מ נ ה נ בכל מלכות המלך ההוא‬
‫בויער במאמרו)‪ (J Q R Vol 1‬אנשי כופר־אל־חורך ר א ש השנה כל י מ י הקיץ הום נ ח ל ומשלש שעות‬
‫חיו יוצאים מירך חטרטארים‪ ,‬ובימי חבינים חשבו מן היום ולמעלה מ ת ה ב א י ם בני ארם כלם בבתיהם‬
‫ואה״כ יוצאין ומרליקין נרות בכל‬
‫הנוצרים שתם יעזרו אותם לחלחם במחמדניס וקראו את ער הערב‬
‫השוקים ובכל ההוצות ועושין מלאכתן וםהורתן‬
‫כופר־אל־תורך בשם פריםטר יאהן )‪(Prester John‬‬
‫בלילה‪ ,‬בי לילה ליום ישימו מ פ נ י רוב ה מ י מ ו ת‬
‫ואנשיו נצהו את םינג׳אר בשנת ‪ 1141‬וזה תיה יותר‬
‫ה ה מ ה ובארץ ההיא נ מ צ א הפלפול‪ ,‬והם נוטעים‬
‫מהמש עשרה או שמונה עשרה שנה‪ ,‬אבל ר׳ בנימין‬
‫האילנות שלו על פ נ י השרה וכל א ה ד ואהר יורע‬
‫לא דייק כ״כ במספר השנים ג( היא העיר רגים‬
‫חנזכרח בספר טוביח א׳ י״ד‪ ,‬וחורבוחיה נראוח אצל פררםו׳ והאילנות הם קטנים והפלפול הוא לבן כשלג‪.‬‬
‫ואחרי שלוקטין אותו משימין אותו באגנות ונותנין‬
‫טהיראן‪.‬‬
‫עליו מ י ם חמין בשביל שיתחזק ויתקיים׳ ואח״ב‬
‫‪Naisabur * Kofar-el-Turak‬‬
‫מוציאי! אותו מן חמים ומיבשין אותו לפני ה ש מ ש‬
‫והוא יהפך לשחור ושם ימצא הקנה והזננביל •‬
‫ומיני בשמים הרבה‪ .‬אנשי העיד ההיא אינם קוברים‬
‫כא‬
‫מ ת י ה ם אלא הונטיז אותם במיני בשמים ומשימין‬
‫מ א י ם פ ח א ן חזרתי לארץ בוזיםתא! א ש ר על אותם על םפםלין ומבםין אותם בםרינין ובל‬
‫ש פ ת חרקל‪ ,‬ומשם יורר ארם א( בנחר וחולך ער מ ש פ ה ה ו מ ש פ ה ה יש להן בתים שמשימין בהם‬
‫מקום שיפול הנהר בים הורו אל א י א ח ד הנקרא אבותיהם ובני מ ש פ ה ת ם ה מ ת י ם ער ש מ ת י י ב ש הבשר‬
‫קיש י‪ ,‬ומהלך ה א י ש ש ה ימים׳ והיושבים שם אין על העצמות והם ח מ י ן כבני ארם היים ומכירין‬
‫זורעין ואין קוצרין כי אין להם א ל א מעין אחר‪ ,‬ואין כל א ה ד ואהר אבותיו ובני מ ש פ ה ת ו כ מ ה שנים‬
‫נהר בבל ה א י אלא מ י מ י נשמים הם שותים‪ .‬והתגרים א ה ״ כ והם עוברים לשמש ויש להם במות נ ח ל ו ת‬
‫הבאים מארץ הורו ומן האיים חונים שם בםחורה‪ ,‬בכמה מקומות הוץ לעיר במהלך ה צ י מיל׳ ובבקר‬
‫ואנשי ארץ שנער ואל־ימן וארץ פרם מביאין שם הם רצים לקראת ההמה‪ ,‬בי יש בבל ב מ ה כ מ ו נלנל‬
‫ה ה מ ה עשוי במיני כישוף י‪ .‬ובצאת השמש הוזר‬
‫כל בגרי מ ש י וארגמן ופשתן פרוקטון י )הכלך(‬
‫וקנבום ומור י‪ ,‬וחטים ושעורים ודוחן ושיפון י‪ ,‬וכל הגלגל בקולות נ ח ל ו ת וכל א ח ד ו א ח ר מ ח ת ת ו בירו‬
‫מאכל ובל מיני קטניות‪ ,‬ועושי! םחורה אלו עם אלו‪ ,‬ומקטרים לשמש אנשים ונשים — זה ררכם כםל‬
‫בי אנשי הורו‪ .‬מ ב י א י ם ש ם בשמים לרוב מאר׳ ואנשי למו‪ .‬ובכל א ל ה המקומות יש ביניהם כ מ ו מ א ח‬
‫)אלף( מישראל ובל א נ ש י הארץ ההיא שהורים‬
‫ה א י סרסורי! ביניהם‪ ,‬ומזה הדבר בלבד מתפרנסים‬
‫ושם כ מ ו ה מ ש מ א ו ת יהודים‪ —.‬ומשם מהלך עשרה והיהודים נ״כ ש ה ו ח ם ׳ והם יהודים טובים בעלי‬
‫ימים בים ע ד קתיפה‪ ,‬ושם כ מ ו ה מ ש ת אלפים מ צ ו ת ויודעים תורת מ ש ה והנביאים ודכר מ ו ע ט‬
‫מישראל׳ ושם ימצא ה ב ח ל ה ‪ .‬ובעשרים וארבעה מ ת ל מ ו ד והלכה‪.‬‬
‫בנים! ירד ש ם מ ט ר על פ נ י הים ושטי! על פ נ י המים‬
‫‪1‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ בנימי!‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( מלשונו‪ ,‬יורד אדם׳ וחוזר אדם‪ ,‬םשמע שהוא‬
‫בעצמו לא היה שם וכתב לפעמים מפי השמועה ב( האי‬
‫קיש היד‪ ,‬תתנית חשובה לסוחרים מהודו לאירופא‪,‬‬
‫ובמאה הי״ב היה מרכז חשוב למסחר בים הפרם׳ עיר‬
‫בצורה נבנה שם וקרוב לה בשפת הנהר מצאו מרגליות‬
‫הרבה השם קיש נשתנה שמו לאורטופ ובאנדר־אבאס )‪(2‬‬
‫האי הזה תית ברשות אנגלית משנת ‪ 1820‬עד ‪1879‬‬
‫י‬
‫‪KhuzistanCotton‬‬
‫‪Khulam Rye‬‬
‫‪Ginger‬‬
‫י‬
‫‪1‬‬

‫‪*H‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫כב‬
‫‪1‬‬

‫מ ש ם עשרים ושלשה יום דרך ים לאי איברינ א(‬
‫ויושביה הם עובדי א ש הקוראים רוכבי! )רוגבי!(‪,‬‬
‫וביניהם בשלשת )עשרים ושלשה( אלפים יהודים׳‬
‫ויש אעוברי ה א ש בבא מקום בית עבורה זרה שלהם׳‬
‫ואהם בומרים בשפנים )מכשפים( נדואים בבא מיני‬
‫כישוף‪ ,‬אי! כמוהם בבא הארץ ואפני הבמה שא‬
‫‪ .‬ב י ת ת פ ל ת ם עמק נרוא ובא י מ ו ת השנה מראיקין‬
‫שם א ש נרואה וקורי! א ו ת ה אאהותא ומעבירין בה‬
‫בניהם ובנותיהם באש ונם מ ת י ה ם משאיבין אתור‬
‫ויש מ ה ם מנדואי הארץ שנוררים עצמם‬
‫האש‬
‫בחייהם אישרו* באש׳ וכשאומר הנודר אבני ביתו‬
‫ואקרוביו ה נ ה נדרתי אחשאיך ע צ מ י באש בחיי עונין‬
‫באם ואומרים או אשריך וטוב אך‪ 1‬וכשיגיע יום‬
‫בריאתו ש נ ד ר עושין לו מ ש ת ה נ ח ל ואם הוא עשיר‬
‫רובכ עא סוסו ואם הוא עני הואר ברגאיו ער ש פ ת‬
‫העמק ומשאיך עצמו בתוך האש‪ .‬ובא בני מ ש פ ה ת ו‬
‫מרננים בתופים ובמהואות ע ד שישרו! בואו ואקץ‬
‫שלשה ימים יבואו שנים מ ה ב ו מ ד י ם הנרואים אא‬
‫ביתו ואא בניו ואומרים או תתקנו )תבינו( הבית‬
‫בי היום יבא אאיבם אביכם אצוות א ת כ ם מ ה תעשו‬
‫והם לוקהים ערים מן העיר והנה השטן בא ברמותו‬
‫ובצלמו׳ ובאים א ש ת ו ובניו ושואאים או היאך הוא‬
‫באותו העולם? והוא א ו מ ד להם באתי אל הברי‬
‫ולא קבלוני ער שאשלם הובותי לבני ביתי ולשבני‬
‫והוא עושה צוואה ומהלק נכסיו לבניו ומצוה לפרוע‬
‫כל מ ה ש ה ו א הייב לבני ארם ולקבל מבני אדם‬
‫מ ה שהם הייבים לו וכותבים העדים הצוואה והוא‬
‫ילך לדרכו ואינם ח א י ן עוד בלום ועל פי השקר‬
‫והמרמה והבשוף הזה שעושי! להם ה מ מ ר י ם בבשופן‬
‫מ ת ה ז ק י ם בטעותם ואומרים שאי! כמוהם בכל‬
‫הארץ — ומשם אעבור ארץ צי! י מהאר ארבעים‬
‫יום והוא קצה המזרה ויש אומרים כי שם עוברים‬
‫ררד ים ה נ ק פ ה ' ב( ובאותו ים שואט כוכב בםיא‬
‫‪1‬‬

‫‪40‬‬

‫ולפעמים יוצא שם רוח סעדה ואי! הספ! יבוא‬
‫אשאוט עא ה ס פ י נ ה מ כ ו ב ד חרוח עד שמשאיר הרוח‬
‫א ת ה ס פ י נ ה בים במקום ש ה מ י ם אינם עמוקים ואינה‬
‫יבואר‪ ,‬אזוז מ מ ק ו מ ה ואנשיה יושבים שם עד כאות‬
‫מ ה י י ת ם ואהר כך ימותו ובמה ס פ י נ ו ת אברו בזה‬
‫העני!׳ אבא בני אדם אמרו ח כ מ ה אהמאט מ! המקום‬
‫הרע הזה‪ ,‬ואוקהים עודות בני בקר עמהם‪ .‬ואם‬
‫יבא אותו הרוה ומשאיר ה ס פ י נ ה בים הנקפה׳ יקה‬
‫ארם עור הבקר ויכנס בתוכו וסבי! בידו ותופר‬
‫העור שאא יכנס בו המים׳ ומפיא עצמו אתור המים׳‬
‫ורואה אותו הנשר הגרוא הנקרא נריפיני י ג(׳ והוא‬
‫םבור שהוא בהמה ומוציאו איבשה בהר או בעמק׳‬
‫והונה עאיו אאכוא אותו׳ אז י מ ה ר ה»רם ו מ כ ה‬
‫אותו בםכי! והורנו ויוצא מ! העור והואר ער ש מ נ י ע‬
‫אישוב׳ והרבה בני ארם ניצואים בעני! זה — ומשם‬
‫עד אא־ננזאה מהאד שאשר‪ ,‬ימים ביבשה ומהאד‬
‫ח מ ש ה עשר יום ררד הים׳ ושם במו אאו* מישראא —‬
‫ומשם אכיאו! * שבעה ימים ו ד ר ים‪ ,‬ואין שם‬
‫מישראא — ומשם שנים ע ש ר יום אזכיר‪ .‬ושם יהודים‬
‫מעטים‪ .‬ומשם ד ו ד ש מ ו נ ה עשר יום ביבשה‬
‫אהורו ד( הנקראת ארץ ארן והיא ער‪ 1‬א ש ר‬
‫בתאאםר י׳ ובה הרים גרואים ושם הרבה מישראא‬
‫ואין עאיהם עוא נוים‪ ,‬ואהם ערים ומגדאים בראשי‬
‫ההדים ויורדים אארץ המישור הנקראת אוביא' והיא‬
‫מ מ ש א ת בני אדום׳ והיהודים נאתמים עם האובים‬
‫ואוקהים מ ה ם שאא ובזה ועואים עא ההרים ואין‬
‫אדם יכוא אהאהם ע מ ה ם ויהודים רבים א ש ר בארץ‬
‫ערן באים אארץ פרם וארץ מצרים — ומשם אארץ‬
‫אסואן • מהאר עשרים יום במרבד ם ב א היא ש ב א‬
‫)ניאום( היורד מארץ בוש‬
‫א ש ר עא נהר פישון‬
‫הנקראת אא ה ב ש בירכתי מ ע ר ב ה ובני ארץ בוש יש‬
‫אהם מאד וקודי! אותו שואט! אא־חבש ״ ויש בהם‬
‫קצת בני ארם ש ה ם בבהמות אבא עניניהם׳ אובאים‬
‫עשבים עא ש פ ת פישון והואבים בשרות ערומים בי‬
‫הארץ ה מ ה מ א ד ואין אהם ד ע ת ב ש א ר בני אדם׳‬
‫ושובבים עם א ה י ו ת י ה ם ועם מ י ש י מ צ א ו וכשהואכים‬
‫א נ ש י אסואן לשלול שלא בארצם מואיכין ע מ ה ם‬
‫להם ו ה ט י ם וצמוקים ותאנים ומשליכין אליהם‬
‫ובאים אהרי האוכל ואוקהים מ ה ם שבוים הרבה׳‬
‫ומוכרים אותם בארץ מצרים ובבא הממאכות א ש ר‬
‫סביבותיהם‪ ,‬והם העברים השחורים מ ב נ י תם —‬
‫מ א ס ו א ן מהאד ש נ י ם עשר יום אא תאואן ״ ׳ ובה‬
‫במו שאש מ א ו ת יהודים — ומשם הואכים בשיירות‬
‫מהאד ה מ ש י ם יום ד ו ד ה מ ד ב ר הנרוא הנקרא אא‬
‫צ ה ר א ' אמדינת זואה ה י א תויאה בארץ גאנה‪.‬‬
‫ובאותו מ ד ב ר יש הרי הוא וער שיקום הרוח מ כ ס ה‬
‫השיירות בהוא ו מ ת י ם בואם כתוד התול והניצואיז‬
‫‪1 0‬‬

‫‪1 1‬‬

‫‪1‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪41‬‬

‫מחם מואיבין שמח חטים ומיני פ י ח ת ומיני קטניות‬
‫ומאה ומביאין משם הזהב והמרנאיות‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( אשער גורם איי כנדיג וחושב שהיא סיילון‪,‬‬
‫כי שם עיר הבירה של סי ילון היא כנדא‪ ,‬אולם בזמן‬
‫ר׳ בנימין לא היתה עיר כזאת בסיילון‪ ,‬גם המהלך‬
‫הוא רק ארבעה ימים ולא כ״ג יום‪ .‬ב( אדלר בתרגומו‬
‫קורא אותו )‪ (Nipka‬ואומר שאולי הוא נינג־פו אך‬
‫לדעתו עשת ר׳ בנימין שם תואר לים שאון ורועש‬
‫שהוא הים כינא בזמנים מיוחדים בשנה ותוא מלשון‬
‫קפאו תהומות בלב ים או בגבינה תקפיאני ר׳ בנימין‬
‫הוא הראשון מהנוסעים באירופא שכתבו אדות צין היא‬
‫כינא ג( מרקו פולו כותב על העוף גריפין כי נראה‬
‫כנשר גדול ובכחו להרים פיל בפיו‪ ,‬וכאשר ישליכו ארצה‬
‫יתפרקו עצמותיו וירד לאכלו הוא נמצא בסביבות‬
‫האיים בין מאלבאר וסדאגסקר קורין אותו "רוך"‬
‫ההגדה על דבר העוף הוא מספורי הערביים ונודעה‬
‫לקוראי ״אלף לילות ולילה" גם באגדות רבה בר בר‬
‫הנא )ב״ב‪ ,‬ער( ד( כבר הערנו למעלה כי ר׳ בנימין‬
‫טעה לחשוב אח עדן לארץ הודו‪ ,‬ועיין ר׳ יעקב ספיר‬
‫בספרו אבן ספיר ת״ב פרקים •א—י אדות יהודי עדן‬
‫ה( הילוואן היא ארבע עשרה פרסאות אנגליות מקאירת‬
‫בצד הימנית של הנהר נילוס ולנגדה ובצד השמאלית‬
‫היווה תעיר ממפיס ותיתה נעזבה כבר בימי ר׳ בנימין‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪lb rig (Kanady) Duchbin. ' China. ' Ning‬‬‫‪po Griffin ' Quilon ' Thelasar Lybia. * As‬‬‫‪ Seba. Nile " Abyssinia.‬י ! ‪suan‬‬
‫‪Helwan.‬‬
‫‪1' Sahara‬‬
‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪u‬‬

‫‪u‬‬

‫כג‬
‫‪ #‬מ ה א ו א ‪ 1‬היא דדך שלשה עשר יום לקוץ א(‬
‫המדינה וחיא תחאת ארץ מצדים ובכא ארץ מצרים‬
‫כמו שלשים אלף יהודים — מקוץ )שלשה מיאין(‬
‫המשה ימים עד פיום היא פיתום ב(‪ ,‬ובה כמו‬
‫עשרים )מאתים( יהודים‪ ,‬ועד היום רואים שם מן‬
‫ארבעה‬
‫הכני! שבנו אבותינו — ומשם למצרים‬
‫ימים היא העיד הנחלה מצרים )קאהידא( היושבת‬
‫עא נהר ניאום היא פישון‪ ,‬והוא אא־ניא‪ ,‬ובה כמו‬
‫שני )שבעת( אאפים יהודים‪ .‬ושם שני בתי כנסיות‬
‫אאנשי ארץ ישראא ואהת אאנשי ארץ בבא‪ ,‬וקודין‬
‫אכנםת אנשי א״י כנסיה אא־שמיין‪ ,‬ואכנםת אנשי‬
‫בבא כנסיה אא עראקיין‪ .‬ואינם נוהנין באם מנהג‬
‫אהד בקריאת הפרשיות שא התורה׳ כי אנשי בבא‬
‫נוהנין אקדות בכא שבוע פרשה כמו שעושים בספרד‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫מסעות ד בנימין‬

‫ובמנהג שאנו נוהגי‪:‬׳ ובבא שנה מסיימי! את התורה‬
‫ואנשי ארץ ישראא אי! כוהני! כן׳ אאא עושי! מבא‬
‫פרשה שאשה סדרים ומםיימין א ת התורה אסוף‬
‫שאש שנים ג( ויש ביניהם מנהנ ותקנה אהתהבר‬
‫בואם ואהתפאא ביהד ביום שמהת תורד! וביום מת!‬
‫תורה )שבועות( ויש ביניהם ר׳ נתנאא ד( שר‬
‫השרים וראש הישיבה׳ והוא ראש אבא קהאות מצדים‬
‫ובידו אהקים רבנים וחזנים‪ ,‬והוא משרת פני המאך‬
‫הנדוא היושב בארמון צועז י המדינה‪ ,‬והיא עיר‬
‫המאוכה אבני ערב ושם אמיר אא־מומינין אבן‬
‫אבו טאאיב ובא בני ארצו נקראין עאויים י ה(‬
‫אשר מרדו באמיר אא־מומינין אא־עבאםי היושב‬
‫בבנדאד‪ ,‬וביניהם קנאה עד עואם‪ ,‬כי זה הושיב‬
‫כםאו בצוען כדומה או הוא יוצא א ה ח שתי פעמים‬
‫בשנה׳ אחת בשעת הגם והשנית בעת שיוצא ניאום‬
‫הנהר עא נרותיו צועז חיא מוקפת חומח ומצרים‬
‫אין אה הומה כי היאור סובב אותה מצד אחד‬
‫צוען היא עיר נדואה ובה שוקים ופנדקאות הרבה׳‬
‫ויש בה יהודים עשירים הרבה ואא ירד בה מטר‬
‫ואא נראה בה קרה ושאנ מעואם והארץ המה ביותר‪,‬‬
‫והיאור יוצא פעם א ח ת בשנה בחודש אאוא ומכסה‬
‫בא הארץ ומשקח אותה מהאר חמשח עשר יום‪,‬‬
‫וחמים ישארו בחדשי אאוא ותשרי עא חארץ אהשקותה‬
‫ואחותה ויש אחם עמוד שיש שבנו בחכמה אדעת‬
‫שיעור עאיית היאור ניאום י‪ .‬והוא עא פני אי אחד‬
‫בתור המים׳ והעמוד שתים עשרה אמות עא פני‬
‫המים‪ ,‬ובשעה שעואה היאור ומכסה אותם יודעים‬
‫כי בכר עאה היאור וכסה א ת ארץ מצרים מהאד‬
‫המשה עשר יום‪ ,‬ואם נתכסה הצי העמוד אא יכסה‬
‫אאא הצי הארץ ובבא יום ויום מודד ארם אהד‬
‫העמוד ומכריו בצוען ובמצרים ואומר תנו שבה‬
‫אבודא כי עאה היאור היום כר ובר׳ ובבא יום הוא‬
‫מודד ומכריז‪ ,‬ואם בסו המים את העמוד באו יש‬
‫שובע גדוא בכא ארץ מצרים‪ ,‬והיאור עואה מעט מעט‬
‫עד שמכסה הארץ אקצה המשה עשר יום‬
‫ומי שיש או שדה שובר פועאים והופרים הפירה‬
‫גחאה בשדהו‪ ,‬ובאים הדנים בעאות המים ונכנסים‬
‫בהפירות׳ וכשיהםרו המים נשארו הדגים בהםירות‬
‫ואוקהין אותם בעאי השדות ואוכאים ומוכרים אותם‬
‫שמואיביז אותם מאוהין אכא מקום והדנים ההם‬
‫שמנים ביותר ונדואים‪ ,‬ומן השמן שאתם מדאיקין‬
‫נרותיהם בארץ ההיא ואפיאו אם יאכא אדם הרבה‬
‫מן הדנים ושותה מימי היאור אא יזיק או אעואם‪,‬‬
‫כי המים מי רפואה אהם ושואאים בני אדם מפני‬
‫מה )איד( היא עאות היאור? ואומרים אנשי מצדים‬
‫כי אמעאה בארץ אא־הבש היא ארץ הויאה יורד בה‬
‫מטר חרבה בזמן עאות היאור ומרובי המים הוא‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ בנימין‬

‫‪42‬‬

‫ובאטת תורבות פיתום נודעו עתה בשם תל־אל־טסכוטא‬
‫אצל איסטאיליא שמצאו שם מקום מסכנות לתבואת‬
‫הארץ וחושבים שהוא מימי רעמסס תשני‪ .‬נ( לבני‬
‫מערבא דמסקי אורייתא י בשלש שנין )מגילה‪ ,‬כט•(‬
‫ד( לדעת צונץ נתנאל הוא היבט אלה ן׳ אל־יאמי שהיה‬
‫את״כ למלך סאלאדין )אשער ת״ב צד ‪ .(253‬ה( ההולכים‬
‫אחרי עלי חתן מתטד שיסד הכת של שייטים )‪(Shiits‬‬

‫עולה ו מ כ ס ה פ נ י הארץ וכשעה שאין היאור עולה‬
‫אין זורעי! והרעב כ ב ד בארץ והם זורעיז במרהשון‬
‫לאהר שוב היאור למקומו׳ ובאדר קוצרין השעורים‬
‫ובניסן יש להם נודנדניות י‬
‫ובניסן ה ה ט י ם‬
‫ואנםים וקשואים * ודלועים י׳ וחרוכין ופולין‬
‫ונלבונים ״ ‪ ,‬ואפונים ״ ‪ ,‬ומיני ירקות ״ כמו‬
‫)פרפרונים( פרםחנים ״ ‪) ,‬ויככוזים( וירבוזים ״ ‪,‬‬
‫וקטניות ״ ‪ ,‬וחזרת ״ ‪ ,‬וכוזכרתא ״ ‪,‬‬
‫)וקטפיז(‬
‫‪ Alawi‬י ‪Fayum Cairo. Zoan el-Medinah.‬‬‫)וכוראתי( ״ ‪yin * Nilometer * Cherries * Pears. * Cucum-‬‬
‫ועולשין ״ • וכרובין ״ וכרותים‬
‫‪bers. ' Gourds. Carobes.‬‬
‫‪Beans.‬‬
‫‪Peas‬‬
‫ועככניות ״ הארץ מ ל א ה כל טוב׳ והגנות והפרדסים‬
‫‪"Cbickpeas. "Vegetables. "Purslane. " Aapa‬‬‫משקין אותם ממקור‪ ,‬המים מ י מ י היאור כ ש י כ א‬
‫‪ragus Pulse Lettuce " Coriander " Endine‬‬
‫היאור למצרים יפדר מ ש ם לארבעה ראשים׳ ‪" Cabbage " Leek " Cardan. " Channel. * Da-‬‬
‫שלולית ״ א ה ת הולכת דרך ד מ י א ט ״ ה י א כפתור ‪mietta. " Rosetta "Obelisk. " Bilbais. " Ain-el-‬‬
‫‪Shams‬‬
‫ושלולית ש נ י ה הולכת לעיר‬
‫ונופלת שם כים‬
‫רשיד ״ הקרובה לאלכםנדריא ונופלת שם כים‬
‫ושלולית ש ל י ש י ת הולכת ד ה ־ אשמו! ונופלת שם בים‪,‬‬
‫כד‬
‫ושלולית רביעית הולכת כנכול מצרים ועל ארבעה‬
‫ראשים אלו מ ד י נ ו ת וכרכים נפרדים מ צ ד זה ומצד‬
‫ומשם שני ימים לאלכםנדריא של מצרים וחיא‬
‫זה וכני א ד ם הולכים בספינות וכיבשה אליהם‪ ,‬ואין‬
‫ארץ מ י ו ש ב ת כמוה׳ והיא רהכת ידים מלאה כל נ א א מ ן א(‪ .‬ו כ ש ב נ א א ו ת ה אלכםנדרום מקרוני‬
‫ממצרים ה ה ד ש ה למצרים הקרמונה ש ת י קראה על שמו׳ וכנה א ו ת ה כנין הזק ויפה עד מ א ד‬
‫טוב‬
‫הכתים והארמונים והחומות הם בנינים יפים‪ .‬הוץ‬
‫פ ר ס א ו ת והיא הרבה‪ ,‬ומקום בנין ההומות והבתים‬
‫נראים עד היום הזה ונם אוצרות יוסף ע ״ ה שם ל מ ד י נ ה )העיר( הוא מ ד ר ש אריםטו רבו של‬
‫אלכסנדר׳ והוא כנין יפה ונדול׳ ושם כ מ ו עשרים‬
‫הרכה מ א ד ככל המקומות והם בונים כםיר ובאבנים‬
‫מדרשים ועמודי ש י ש כין מ ד ר ש למדרש׳ שהיו‬
‫כנין הזק מ א ד ויש שם ע מ ו ד א ה ד ״ עשוי בכישוף‬
‫באים שם מכל העולם ללמוד ה כ מ ת אריםטו‬
‫לא נראה כמוהו ככל המקומות ככל הארץ ושם‬
‫העיר בנויה למעלה והלולה ל מ ט ה‬
‫הפילוסוף‪.‬‬
‫חוץ לעיר יש כ נ ס ת מ ש ה רכינו ע ״ ה מ י מ י קדם‬
‫ושם זקן א ח ד פרנס ו ש מ ש של ה כ נ ס ת וחוא ת ל מ י ד ועומדת על גשרים‪ ,‬ובנה א ו ת ה ב ח כ מ ה גדולה‪.‬‬
‫חכם וקודין אותו אל־שיד אבו אל קצר‪ .‬ומצרים חוצותיה ישרות ובתוכן הניות שיוכל א ד ם לדאות‬
‫מ ה ן מהלך מיל מ ש ע ר ר ש י ד ער שער הים‪ .‬והוא‬
‫ההרבה כמהלר שלשה מילין ומשם לארץ נושן‬
‫בנה מסילה על הנמל של אלכםנדריא דרך מיל‬
‫ש מ ו נ ה פרסאות והיא בילביש ״ ‪ ,‬ושם כ מ ו שלש‬
‫בתוך הים ושם ע ש ה מנדל נרול הנקרא המנורה י‪,‬‬
‫מ א ו ת )שלשת אלפים( יהודים׳ והיא עיר נ ת ל ה‬
‫ו מ ש ם חצי יום )לעיקזאל( לעין־אל־שמם ״ היא ובלשון ערב מ נ א ר אםכנדריאה׳ וישם על ר א ש המגדל‬
‫מ ר א ה של זכוכית׳ וכל ה ס פ י נ ו ת ההולכות ל ה ‪ #‬ם‬
‫רעמםם והיא הרבה ושם מן הבניז שכנו אבותינו‬
‫באלכםנדריא ולהזיק לה מארץ יון או מארץ‬
‫ע״ה והם כ מ ו מנדלים בנוים מלבנים ומשם מד!לד‬
‫המערב כ מ ש ך עשרים יום היו רואי! אותן מן המראה‬
‫יום לאל־כוביזינ )כוכיאינ(‪ ,‬ושם כ מ ו מ א ת י ם‬
‫של זכוכית והיו שומרים עצמן מהם׳ ע ד שהיה‬
‫ומשם הצי יום לבנהא ושם כ מ ו ששים‬
‫יהודים‬
‫יום מימים׳ ימים רכים אהדי מ ו ת אלכםנררום כ א ה‬
‫ומשם ל מ נ ז י פ ת א )למוניסיפתא( חצי יום‬
‫יהודים‬
‫םפינח א ח ת מארץ יון ושם הספן טורודום י איש‬
‫ומשם ה צ י יום לסמנו‬
‫ושם ה מ ש מ א ו ת יהודים‬
‫יוני ח כ ם ככל חכמה׳ והיו תיונים משועבדים ת ח ת‬
‫ומשם ארבע פרסאות‬
‫ושם כ מ ו מ א ת י ם יהודים‬
‫עול מצרים כימים ההם׳ והביא הםפן ההוא דודו!‬
‫ומשם ה מ ש ה‬
‫לדמידה ושם כשבע מ א ו ת יהודים‬
‫גדול למלך מצרים כםף וזהב ובנדי מ ש י והנה לפני‬
‫ימים למהלה )ללממנה( ושם ה מ ש מ א ו ת יהודים‬
‫המנורה׳ כי כן היה מ נ ה נ כל הסוחרים להנות שם‪,‬‬
‫ובכל יום היה אוכל ע מ ו שומר מנדל המנורה הוא‬
‫הערות‪:‬‬
‫ועבדיו ע ד ש מ צ א הספן חן בעיניו‪ ,‬והיה יוצאו בא‬
‫ א( קוץ היא קיס בין קינה ולוקסור במקום שמצאו‬‫כל הימים שם‪ ,‬ויום א ח ר ע ש ה לו מ ש ת ה והשקהו‬
‫את קבר תות־ענך־אמן‪ .‬ב( בימי הכינים השבו בטעות‬
‫יין הרבה לו ולכל עבריו ע ד שהיו ישנים כלם ויקם‬
‫‪ ,‬כי פיום היא פיתום )שטות‪ ,‬א‪ ,‬א( וכן תרגם הרס״ג‪,‬‬
‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪s‬‬

‫‪u‬‬

‫‪u‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪4S‬‬

‫הםפז ועבדיו ויעלו על המנרל וישברו המראה וילבו‬
‫לדרכם ביום ההוא‪ ,‬ומאותו היום והלאה התחילו‬
‫בני אדום לבוא שם בספינות וברוניות נ ח ל ו ת ולקחו‬
‫מירם א ת האי ה נ ח ל ה קריטי י ונם האי קיפרום י‬
‫והם ת ח ת עול היונים ולא יבלו אנשי ארץ מצרים‬
‫לעצור בח לפני היונים ער היום הזה מנרל המנורה‬
‫הוא םימז להולבי הים‪ ,‬בי בל הבאים אל אלבםנרריא‬
‫מכל המקומות רואיז אותז ביום מרחוק מהלך מ א ה‬
‫מילין‪ ,‬ובלילה מ א י ר השומר אבוקה ורואי! הספנים‬
‫באים‬
‫ארום‬
‫מלבות‬
‫ומכל‬
‫מרחוק‪.‬‬
‫האש‬
‫מארץ ואלינםיא י ולונברריאי‬
‫לאלבםנרריא‪:‬‬
‫ציקיליא‬
‫וטוםבאנה י‪ ,‬ופוליא י ואמלפי‬
‫רקופיא ״ וקטלוניא ״ ואםפניא ״ וקלבריא ״ ורו־‬
‫ט נ י א ״ ובזריא ״ ופצינקיא ״ ואוננריא ״ ׳ וכול־‬
‫נריא ״ ורקוםא ״ וקרוטיא ״ וםלבוניא ״ רו־‬
‫םילאן" ו א ל ט נ י י א " ‪ ,‬וםקםוניא ״ ורנאמרקא ״ ןנור־‬
‫לנדא ״ ואירלנדא ״ ונורנא ״ ‪ ,‬ופרישא ״ ‪ ,‬ואש־‬
‫בוציא ״ ואיננלטירה ״ וולש ״ ולםנרריש"י‪ ,‬ו נ ו ח‬
‫ט נ ר י א ״ ‪ ,‬ו פ ת צ י א ״ ופיטיר "י‪ ,‬ואננו ״ ׳ ובורנונ־‬
‫רה ״ ומוריאנא ״ ופרובינצא ״ ונינוא ״ ‪ ,‬ופי־‬
‫ם א ״ ונשקוניא ״ וארנון י* ונבארא ״ ומצר המערב‬
‫לישמעאלים אל־אנרולום י * ואל־נרוה ״ ‪ ,‬ואפריקא‬
‫וארץ ערב ומצר אחר הורו וזוילא ואל־חבש ולוביא‬
‫ואל ימן ושנער ואל־שאם ״ ויון הנקראים נריניש ״‬
‫ושם מביאי! םוחרי הורו מכל מיני‬
‫ותורקיש‬
‫בשמים וסוחרי בני אדום קונים מ ה ם והע־ר הומיה‬
‫מסוחרים‪ ,‬ולבל אומה פונרק בפני עצמה ויש שם‬
‫על ש פ ת הים בית קבר א ח ר של ש י ש ועליו מצוירים‬
‫כל מיני חיות ועופות ודיוקנו ״ )של ה מ ת ( כתובו‬
‫והבל בכתיבת הקדמונים ואי! ארם מביר הכתיבה‪,‬‬
‫ואומרים מסברא שהיה מלך בימי קרם קורם המבול‬
‫באורך הקבר ה מ ש עשרה זרזות ושש ברהבו ושם‬
‫באלבםנרריא במו שלשת אלפים יהודים‪ —.‬טאלב־‬
‫םנרריא שני ימים ל ר מ י א ט היא כפתור ב( והיא‬
‫על ש פ ת הים‪ ,‬ושם במו מ א ת י ם מישראל‪ —.‬ומשם‬
‫יום א ה ד לטימםין ובה במו מ א ה יהודים‪ .‬ומשם‬
‫ח צ י יום לםונבט‪ ,‬והם זורעין פשתן ואורנים חורי‪,‬‬
‫ומוליבין אותו לבל העולם‪ .‬ומשם ארבעה ימים‬
‫לאילאם ״ ה י א אילים ג(‪ ,‬והיא לבני ערב חחונים‬
‫ומשם שני ימים לרםירים ויושבים שם‬
‫במדבר‬
‫בני ערב ואין בה מישראל‪ .‬ומשם יום להר םיני‬
‫ובראשי ההר במה לבומרים הנקראים םוריאנים ״ ‪,‬‬
‫ב ת ח ת י ת ההר ברך נ ח ל וקורי! אותו טור סיני בי‬
‫יושביו מרבדים בלשון ת ת ו ם והוא הר סט! רחוק‬
‫ממצרים ח מ ש ה ימים והם ת ה ת עול מצרים רחוק‬
‫מ ה ר ס י נ י ררך יום הוא הים סוף והוא זרוע מים‬
‫הורו ויחזור ארם לרטיאט‪ ,‬ומשם דרך הים מהלך‬
‫‪1 0‬‬

‫‪11‬‬

‫מ ס ע ו ת ר בנימי!‬

‫יום לטאנים היא חנם ד( והיא אי בתור הים׳ ושם‬
‫במו ארבעים יהודים ער הנה מאבות מצרים‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( נוא־אמון )ירמיה‪ ,‬מו‪ ,‬כה; נחום‪ ,‬ג‪ ,‬ח( חרגוםו‬
‫אלכםנדריא‪ ,‬ומובא בב״ר פ״א כי אנשי מצרים קורי ן‬
‫לאלכסנדריא נוא אמון‪ ,‬ונזכרת גם בכתיבת החרטומים‪,‬‬
‫ואין ספק כי תיא ת י ב י ס ) • ״ " " ! ^ ב( כפתור )בראשית‬
‫י‪ ,‬יד( תרגמו הרס״ג דמיאטא ג( אילים היא ואדי‬
‫גארנדיל ומשם שתי שעות למעין אשר מימיו מרים‬
‫והמקום נקרא ואדי האווארא ואומרים שהיא מרת‬
‫)שטות‪ ,‬טו‪ ,‬כג((‪ .‬ד( טאנים נקראת עתה סאן‪ ,‬וי״א‬
‫שהיא צוען הנזכרת בתנ״ך אבל ביטי תבינים תשבו‬
‫שהיא הנס )ישעיה‪ ,‬ל‪ ,‬ד(‪ .‬בגט שנמצא בגניזה כתוב‬
‫במדינת אי חנם דבתוך ימה מותבה ולשון נחל מצרים‬
‫הקרוי נילוס )שכטר‪ ,‬סעדיאנא‪ ,‬צד ‪(91‬‬
‫‪ Pier Light House * Theodorus. Crete.‬י‬
‫‪* Cyprus. ' Valentia ' Lombardy. ' Tuscany.‬‬
‫‪• Apulia "Amalfi. Cicily. Rakuvia Cata‬‬‫‪Ionia. " Spain " Calabna. Romagna " Kha‬‬‫‪zana.‬‬
‫‪Patzimakia.‬‬
‫‪Hungary.‬‬
‫‪Bulgaria‬‬
‫‪" Raguaa " Croatia.‬‬
‫‪Slavonia " Rousillon.‬‬
‫‪Alaman1a=Ge1many. " Saxony " Danemark.‬‬
‫‪"Kurland " Ireland. " Norge=Norway " Fnsia‬‬
‫‪" Scotia‬‬
‫‪Angleterre=England.‬‬
‫‪** Wales‬‬
‫‪" Flanders. ** Normandy. " France. " Poitiers.‬‬
‫‪" Anjoy " Burgundy " Maurienne. " Provence‬‬
‫‪" Genoa. ** Pisa " Gaseony. " Aragon. " Navar‬‬‫‪ra " Andalusia " Algarve. Syria, j Greece‬‬
‫‪" Effigy " Sunbat. " Ailom " Syrians‬‬
‫‪6‬‬

‫י‬

‫‪J‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪u‬‬

‫‪u‬‬

‫‪u‬‬

‫‪u‬‬

‫‪9‬‬

‫‪a‬‬

‫‪u‬‬

‫‪,‬‬

‫‪M‬‬

‫כה‬
‫‪1‬‬

‫מ ש ם ר ד ו הים עשרים יום למםינא ה י א ת ח ל ת‬
‫ציקיליא והיא יושבת על זרוע הים הנקרא ליפאר י‬
‫וחולק בינה ובין קלבריא‪ ,‬במםינא במו מ א ת י ם‬
‫יהודים׳ והיא ארץ מלאה בל ט ו ב וננות ופרדסים‬
‫ושם מתקבצים רוב התועים לעבור לירושלם בי שם‬
‫המעבר טוב‪ —.‬ומשם ל מ ד י נ ת םלמירו י היא העיר‬
‫ה נ ח ל ה במהלך שני טילי! באורך ושנים ברוחב‬
‫ושם ארמוז המלך נליאלמו י ובה במו אלף ו ח מ ש‬
‫מ א ו ת יהודים ובני ארום וישמעאלים הרבה היא‬
‫ארץ מ ע י י נ ו ת ונחלי מ י ם וננות ופרדסים ו ח ט ה‬
‫ושעורה ואין במור‪ ,‬בבל ארץ ציקיליא‪ ,‬בי היא מ ד י נ ת‬
‫נז המלך הנקרא אל־הצינה א(׳ ושם מבל מיני‬
‫אילנות של פ י ח ת ‪ .‬ובתוכו מעיז נ ח ל וםבבו אותו‬
‫חומה ועשו לו ביב הנקרא אל בוחירא ב( ושם מיני‬
‫רנים הרבה‪ ,‬ושם ס פ י נ ו ת למלך מ צ ו פ ו ת בסף וזחב‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת ר׳ כנימי!‬

‫ויבא בהן המלך לטייל הוא ונשיו ושם בנן ארמון‬
‫נ ת ל והכותלים מצויירים מצופים כסף•וזהב‪ ,‬והרצפה‬
‫של אבני ש י ש מצויירות בכל מיני ציור כעולם‪,‬‬
‫וכבנין הזה לא נראה ככל הארץ ההיא ובאי הזה‬
‫א ש ר תהילתו מ ם י נ א ררר כה כל מעבר עולם והולד‬
‫ו נ מ ש ר ער םרקוםא ו מ ח ל א ו ק ט א נ י א י ופיטרליא י‬
‫וטראפני י‪ ,‬מהלך ש ש ה ימים כאי כ ט ר א פ נ י י מ צ א‬
‫אכן קוראל הנקרא אל־מורנאן מ ש ם עוברים הארץ‬
‫רומא בשלשה )עשרה( ימים ומן רומא ררר יבשה‬
‫ומשם עוברים הר יאן‬
‫ה מ ש ה ימים ללוקא‬
‫ומעבדות איטליא‪.‬‬
‫דמוריאנה‬
‫‪4‬‬

‫‪s‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( הוראת ״הצינה״ בערבית היא מבצר או מקום‬
‫‪Lake‬‬
‫סגור ב( הוא מקוה מים בערבית‪ ,‬באנגלית‬
‫‪LiparMessina‬‬
‫‪Marsala‬‬
‫‪' Catania‬‬
‫"‬
‫י‪Petralia‬‬
‫‪° Trapani‬‬
‫‪Coral‬‬
‫‪Lucca. " Jean de Maur‬‬‫‪4‬‬

‫‪Syr‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪20‬‬

‫‪22‬‬

‫‪lentie.‬‬

‫כו‬
‫‪1‬‬

‫היא‬
‫מ ש ם שנים עשר )עשרים( יום לבררו!‬
‫ת ה ל ת ארץ אלמאנייה‪ ,‬והיא ארץ הרים ונבעות וכל‬
‫קהלות א ל מ א נ י י ה יושבים על נהר ריינום הגדול‪,‬‬
‫שהיא ראש המלכות וער עיר‬
‫מ ע י ר קולוניא‬
‫רקנשבורנ קצה א ל מ נ י י א מהלך ה מ ש ה עשר יום‬
‫ואלו הן המרינות כארץ‬
‫והיא נקראת אשכנז‬
‫א ל מ א נ י י ה ש י ש בהן קהלות מישראל ובלם נ ד י ב י ם ‪.‬‬
‫מ י ץ ׳ ת ת י ש י על נהר משילה י קופלינם י‬
‫וקולוניא ׳ וביננא‬
‫כונא‬
‫ואנדרנכא י‬
‫קובה י‬
‫ומשתראן‬
‫מ י נ ם ט ר ׳ נרמישא‬
‫ומנ־‬
‫ווירםכורנ‬
‫ושםתרבורק‬
‫וקרטינא‬
‫רוירסבורק‬
‫ופדיםיננ‬
‫וצור‬
‫ט ח ״ וכנבורק‬
‫וכאלו המרינות הרבה‬
‫ורננשבורק קצה המלכות‬
‫מישראל הם ה כ מ י ם ועשירים — ומשם והלאה‬
‫היא‬
‫כארץ פיהם‪ ,‬והעיר הנקראת פראגה‬
‫ת ח ל ת ארץ אשלכוניא וקוראי! א ו ת ה היהודים‬
‫הררים שם כנען׳ בשביל ש א נ ש י חארץ ההיא‬
‫מוכרים בניהם ובנותיהם לעברות לכל האומות‪,‬‬
‫והם א נ ש י רוםיא‪ ,‬והיא מלכות נ ח ל ה מעיר פראנה‬
‫וער עיר כיו )קיוב( א( העיר ה נ ח ל ה בסוף המלכות‬
‫והיא ארץ הרים ויערים ושם ימצאו ה ה י ו ת שקורין‬
‫וירגיש ב( ובלינאץ ״ וסלכוניש יי‪ ,‬ואין ארם יוצא‬
‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫־ נ‬

‫‪11‬‬

‫‪2 2‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2 0‬‬

‫‪2 1‬‬

‫‪1 1‬‬

‫‪2,‬‬

‫‪2 2‬‬

‫‪2 4‬‬

‫‪24‬‬

‫‪44‬‬

‫מ פ ת ה ביתו כימי החורף מרוב הקור‪ ,‬ויש שם כני‬
‫ארם שנופלים להם ראש האף מרוב הקור‪ .‬ער הנה‬
‫מלכות רוםיא — ומלכות פרנציא שהיא ארץ צרפת‬
‫מ ת ה ל ת מ ע י ר אל־םורו ״ וער פריש ה מ ד י נ ה ה נ ת ל ה‬
‫מהלר ש ש ה ימים‪ ,‬והיא ת ה ת מלך לאיש ויושבת‬
‫על נהר שינא ״ ושם תלמידי ה כ מ י ם אין כמוהם‬
‫בכל הארץ׳ עוסקים כתורה יומם ולילה‪ ,‬והם בעלי‬
‫מ צ ו ת וגם כעלי א כ ם נ י א לכל עובר ושב׳ א ח י ם‬
‫ורעים עם א ה י ה ם היהודים האל יתברר ירהם עליהם‬
‫ועלינו ויקיים בנו מקרא שכתוב ושב ו ק ב צ ו מכל‬
‫העמים א ש ר הפיצר ה׳ אלהיר ש מ ה א מ ן אמן א מ ן —‬
‫]וכל ד( ישראל מפוזרים כלם בכל ארץ וארץ׳ וכל‬
‫מי שיבטל )שיגרום( שלא יתקבץ ישראל אינו רואה‬
‫וכעת שהשם‬
‫סימן ט ו ב ולא יחיה עם ישראל‬
‫יפקוד א ת נלותנו וירים קרן מ ש י ח ו אז כל א ח ר‬
‫ואתר יאמר א נ י אוליד א ת היהודים ואני אקבצם‬
‫ו ה מ ד י נ ו ת אלו יש בהם תלמידי הכמים׳ והקהלות‬
‫אוהבים א ת אחיהם ודוברים שלום לכל הקרובים‬
‫והרחוקים‪ ,‬ואם יבא אליהם א כ ם נ א י ש מ ה י ם בו‬
‫ועושים לו מ ש ת ה ואומרים ש מ ה ו א ה י נ ו כי ישועת‬
‫ולולא ש א נ ה נ ו מ פ ה ר י ם שלא בא‬
‫ה׳ כהרף עין‬
‫הקץ ולא הגיע הזמן היינו מ ת ק ב צ י ם א נ ה נ ו מעצמנו‪,‬‬
‫אכל לא נוכל לעשות זאת ער שיניע ע ת הזמיר‬
‫וקול התור נ ש מ ע ויבואו המבשרים ויאמרו ת מ י ר‬
‫יגדל השם והם שולהים כתבים א ה ד ל א ה ד ואומרים‬
‫להם התהזקו ברת משה׳ ואבלי ציון ואבלי ירושלם‬
‫יבקשו רהמים מלפני השם ויתהננו לובשי בנרים‬
‫שהורים שיושעו בזכותם[‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( ר׳ בנימין אינו מזכיר אם היו יהודים בקיוב‪,‬‬
‫אבל בסדר תנאים ואמוראים נאמר כי הרב ר׳ משח‬
‫מקיוב שאל את פי ראש ישיבות )עי׳ אוצר ישראל‬
‫ערד קיוב( בלשון פולנית )»״‪>^1‬״\«‪#1‬י(־!יא עור של‬
‫ג( גדולי אלםורא השתתפו באספת‬
‫)‪(Marten‬‬
‫הרבנים שקרא הרשב׳׳ם ורבינו תם )עי׳ גרעץ ה״ו ‪395‬‬
‫סי׳ ‪ (10‬ד( המאמר הזה מובא באמצע הפרק ומקומו‬
‫בםופו‬
‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ Rhine. * Cologne Regensburg‬י ‪Verdun.‬‬
‫‪ Coblenz. ' Ander‬י ‪Metz. *Treves 'Moselle‬‬‫‪nach. " Bonn. Bingen. Muenster‬‬
‫‪Worms‬‬
‫‪"Mistran "Kaub. " Kartania.‬‬
‫‪Strasaburg‬‬
‫‪Wurzberg.‬‬
‫‪Mantern‬‬
‫‪ Tsor.‬״ ‪"Bamberg.‬‬
‫‪Freising. Duidaburg‬‬
‫‪Prague. " Slavonia‬‬
‫‪" Va11=Marten " Ermine " Sable " Suxere‬‬
‫‪" Seine.‬‬

‫תם ונשלם‪.‬‬

‫‪,‬‬

‫‪u‬‬

‫‪a‬‬

‫‪1T‬‬

‫‪14‬‬

‫‪24‬‬

‫‪,,‬‬

‫‪54‬‬

‫‪n‬‬

‫המדינות באירופא‬
‫הערים החשובות שנאחזו בהן היהודים בימי הנוסעים הראשונים‬

‫אוצר מסעות‬

‫סבוב ד פ ת ח י ה‬

‫‪46‬‬

‫סבוב ר׳ פתחיה‬
‫מריגנשפורק‬
‫ד׳׳א ת ת ק ל ה — מ ה = ‪.1185 — 1 1 7 5‬‬

‫מבוא‬
‫רבי פתהיה בן רבי יעקב ואהיו של רבינו יצתק‬
‫הלבן מבעלי התוספות‪ ,‬היה נוסע כעשר שנים או המש‬
‫עשרה שנה אהרי רבי בנימין מטודילא‪ .‬כנראה נולד‬
‫בריגנסבורג גרמניא‪ ,‬אך התישב אה״כ בעיר פראג בביהם‬
‫ומשם התתיל נסיעותיו‪ .‬ועבר בארצות פולין‪ ,‬רוםיא‬
‫)קיוב(‪ ,‬הצי האי קרים וארץ טרטריא‪ ,‬ארמיניא‪ ,‬מדי‪,‬‬
‫פרס ובבל‪ ,‬ארם נחרים‪ ,‬סוריא‪ ,‬ארץ ישראל וארץ יון‪—.‬‬
‫ומפני שנסיעתו היתה קרובת לזמן נסיעתו של ר׳ בניטין‬
‫הם כשני כתובים הבאים כאהד ואפשר ללמוד זה מזה‬
‫ולתקן דברי אהד מתבירו או למלאות ההםרון או השיור‬
‫שנמצא במאםריחם חנפרדים‪ .‬אמנם ר׳ פחחיה הודיע‬
‫לנו גם חדשוח‪ ,‬ובפרט אדוח חקראים בקרים שקורא ארץ‬
‫קדר‪ ,‬אשר לא שמענו מהם מאוטח עד זטנו‪ ,‬וטזטנו‬
‫ואילך כמעט נשכהו מלב עד אשר התעורר הנוצרי‬
‫יאקוב טריגלאנד פרופיםור בלי ידן בראשית המאה הי״ה‬
‫וגלה לנו מצפוניהם ומנהגיהם בניגוד למנהגי הרבנים‬
‫זמן הנסיעה‪ :‬זמן נסיעתו של ר׳ פתהיה נוכל‬
‫לשער כי בעת שחיה בדמשק כותב‬
‫שמלך מצרים משל בדמשק וזה היה או?רי מות השלטון‬
‫נור אלדין ופקידו סלארין במצרים כבש את דמשק‬
‫בתדש נובימבר שנת ‪ .1174‬ולפ״ז היה ר׳ פתתית שם‬
‫אהרי השנה ההיא ובהיותו בירושלים עודנה היתר• העיר‬
‫בידי הנוצרים נוסעי הצלב ואדוני הארץ היו קרובי‬
‫גורפריי הנודע‪ ,‬כי הוא מספר אדות היכל נאה שבנו‬
‫הישמעאלים )המסג׳ד עמר בהר הבית( בימי קדם‬
‫כשחיתד! ירושלים בידם‪ .‬ומזה ראיה שהיה בירושלם‬
‫קודם הדש אקםובר שנת ‪ 1187‬שאז כבש אותה םלאדין‬
‫ושבה ירושלם להיות בידי הישטעאלים ור׳ פתהיה‬
‫חיה שם קודם הזמן חזה‪ .‬ולכן נוכל להגביל זמן נסיעהו‬
‫בין שנות ‪ .1185—1175‬תכלית וטטרת נסיעתו לא נודע‬
‫לגו ותוא דומת בזח לרבי בנימין )עי׳ במבוא שלו(‬
‫אך בזה הוא שונה כי ר׳ בנימין היה ספרדי ור׳ פתחיח‬
‫היה אשכנזי‪.‬‬

‫כתובת הנסיעה‬

‫ד׳ פתח יה לא סח־ ספרו בעצמו‪,‬‬

‫כי מאמריו נלקטו תוליות חוליוח‬
‫מגילות מגילות ופסקאות מפוזרות ומעורבות וקצת‬
‫מחם אברו‪ ,‬וקשת לפעמים לחציל דבר עלם מחערבוביא‬
‫הזאח המלקט היה בן דודו ד׳ יהודה החסיד בר׳ שמואל‬
‫שהיה כנראה אחר חמלו ים אוחו בדרך‪ ,‬כי כל דבריו‬
‫הם בלשון נסחר ולא בלשון מדבר בעדו ובתתימת‬
‫הסבוב אומר ״תמו דברי ר׳ פתחיה אחיו של הרב‬
‫רבי יצתק תלבן בעל התוספות ושל הרב רבי נתמן‬
‫טריגנשפורק" ר׳ יהודה התסיד לא מסר לנו את כל‬
‫דברי ר׳ פתהיה‪ ,‬כנראה ממה שאמד על ההוזה בכוכבים‬
‫ר׳ שלמה ב נ י נ ו ה ‪ :‬״ושאל לו רבי פתהית מתי יבוא‬
‫משית ? ואמר לו כבר ראיתי במזלות כמה פעמים‬
‫בבירור וכו׳ אבל רבי יהודה לא רצה לכותבו פן‬
‫יהשדוהו שהוא מאמין בדברי ר׳ שלמה" ואהר שסיפר‬
‫מנציבין אומר‪ :‬״וכל הערים הגיד שם וכמה ימים‬
‫הלך מזו לזו ואין צורך לכתוב"‪ .‬ובתארו את קבר‬
‫יהזקאל הנביא וקבר אבא אריכתא אומר‪ :‬״ויש להם‬
‫מסורת שיודעים קברי התנאים והאמוראים המש מאות‬
‫והמשים כמנין שרי"ם וכו׳ וראש הישיבה כתב לו‬
‫מי הם אוחן האמוראים שקבורים שם ושכח הכתב‬
‫בביהם" אהרי שובו לריגנשבורג ומסר הכחבים לרבי‬
‫יהודה החסיד אולם ממה שנאמר לעיל בי ״רבי יהודח‬
‫תהסיד לא רצה לכותבו" משמע כי הוא בעצמו לא השלים‬
‫הספר ויד שלישית שלטה בו ונוכל לההליט כי ר׳ פתהיח‬
‫כתב רשימות נסיעתו בגליונות והוסיף עליהם בע״פ‬
‫ומסרם לידי ר״י התםיד לסדר אותם‪ ,‬והוא מסר הסידור‬
‫עם תוספות דברים לסופר אהד נעלם שערך את הספר‬
‫כמו שבא לידינו‪ .‬אמנם גם הוא לא סדרו כראוי כי‬
‫יש מאמרים מאוחרים שצריכים להיות מוקדמים או‬
‫להפך והנית ערבוביא רבת במקומות הנסיעה‪ ,‬למשל‬
‫בסיפור ירושלים ערבב דברים אהרים וכן בדמשק‪ ,‬ובסוף‬
‫מביא איזת דברים מעורבים שהם סופי מאמרים השייכים‬
‫בפנים הספר‪ .‬ולכן הוכרתתי לסדר כל חדברים על מכונם‪,‬‬
‫וקבצתי אותם לענייניהם ולמקומם‪ ,‬אבל לא תסרתי דבר‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪47‬‬

‫מהם ותנוסתאות השונות תקנתי על פי דרכי שסללתי‬
‫לי במסעות ר׳ בנימין‪ .‬והוספתי תערות ישנות וגם‬
‫תדשות לבאר המאמרים והענינים‪.‬‬

‫םבוב ר׳ פתחיה‬

‫מחמד( ומי שיודע חדרך ח ו לך בעשרה ימים מקבר‬
‫יהזקאל עד סמבטיון‪ .‬ונראה שהיא הוספת המדפים כדי‬
‫להשבית טקהו‬

‫העתקות והוצאור!‪ :‬ספר מסעות ר׳ פתתית נקרא‬
‫״סבוב" סתם או ״סבוב‬
‫העולם" וגם סבוב ר׳ פתהיה ונדפס ראשונה בשם‬
‫הםבוב בפראג בשנת ‪,1595‬־ ובהעתקת אשכנזית‪ ,‬אלט־‬
‫דארף ‪ ; 1687‬וע״י הנוצרי וואגיגזייל בהעתקה רוטית‪,‬‬
‫שטראםבורג‪ ;1687 ,‬ע״י כרטולי בשם סבוב תעולם‬
‫בעברית וצרפתית פאריס ‪ ;1831‬ועוד אשכנזית עם‬
‫הערות ע״י דוד אטענסאםער‪ ,‬פירטה‪ ;1844 ,‬וע״י‬
‫בעניש בשם סבוב ר׳ פתתיה מרגנשפורק לונדון ‪,1856‬‬
‫והיותר משובתת היא ההוצאה השניה עם מבוא והערות‬
‫באנגלית‪ ,‬שם ‪ ;1861‬וע״י אלעזר הלו י דייר גרינהוט‬
‫בשם סבוב הרב רבי פתהיה מרגנשפורק עברית‬
‫ואשכנזית עם תערות‪ ,‬ירושלם ופפד״מ ‪1904‬‬

‫א‪.‬‬

‫]תגי האי קרים[‪ .‬אלה הםבובים שםבב רבי‬
‫פתהיה בכל הארצות׳ ושב וסיפר מה שראה ושמע‪.‬‬
‫בתהלה הלך מפראג שבביהם לפולין‪ ,‬ומפולין‬
‫שברוםיא‪ ,‬ומרוםיא הלך בששה ימים ער‬
‫לקיוב‬
‫נהר רניפרא י‪ ,‬ומעבר הנהר התהיל לילך בארץ‬
‫קרר י א(‪ ,‬ואין להם ספינות אלא תופרין עשר עורות‬
‫םוםים שטוהין ורצועה אתת בשפר‪ ,‬םביב‪ ,‬ויושבין‬
‫בני ארם בענלות וכל המשא בתוך העורות‪ ,‬וקושרין‬
‫הרצועה שבשפת העורות בזנבות הםוםים‪ ,‬והסוסים‬
‫שטין ובן עוברין את המים‪ ,‬ובארץ קרר אין אוכלי!‬
‫«> •>‬
‫להם אלא אורז ורוח! מבושל בתלב‪ ,‬וחלב ונבינה‬
‫והתיבות בשר משימין תתתיהן על הםום תהת‬
‫האוכף ומיינעין את הםום ומזיע ונעשה הבשר הם‬
‫ואז אוכלי! אותו ואין הולכין בארץ קרר בי אם‬
‫על ירי תיור )שיירא(‪ ,‬ובך נשבעי! אתר מבני קרר‬
‫םבוב רבי פתהיה אהיו של רבינו יצהק הלב!‬
‫להכירו‪ :‬הנוםע נועץ מתט באצבעו ונותן לאותו‬
‫והיה‬
‫בעל התוספות והרב רבינו נחמן מריננםפורק‬
‫שיש ללכת עמו בררו לבלוע הרם בפיו ונעשה לו‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ההםיד‬
‫זה רבי פתהיה בימי רבינו יהורה‬
‫כרמו ובשרו ועור שבועה אתרת • הם ממלאין‬
‫נהר‬
‫עד‬
‫הארצות‬
‫וםבב כל‬
‫כמבואר בםפרו‬
‫בלי נהושת שנתרת בו במו פרצוף ושותין בו שניהם‬
‫סמבטיון ג(‪ ,‬וכל התידושים ונסים ונפלאות של המתייר וההולך עמו׳ ואז לא ישקר לו לעולם ואין‬
‫הקב״ה שראה ושמע כ ת ב לזברון להניד לעמו בני להם מלך אלא נשיאים וראשי משפחות —ועבר‬
‫ישראל כהו ונבורתו של הקב״ה שעושה עמנו נםים רבי פתהיה את ארץ קרר לרהבה בששה עשר ימים‬
‫ונפלאות בכל יום ויום ולהוציא תעלומות לאורה‬
‫והם יושבי אהלים‪ ,‬ורואים למרחוק כי עיניהם יפות‬
‫והשי״ת ירהם עלינו ויקבץ נדחינו מארבע כנפות מפני שאינם אוכלים מלה ונהנים מעשבים שנותנים‬
‫הארץ׳ אמן‪.‬‬
‫ריה והם בעלי הצים ומורים על העוף כהרי רקא‬
‫פרת‪ ,‬ורואי! ומכירי! יותר ממהלך יום כי אין להם‬
‫הערות‪:‬‬
‫הרים אלא הכל ניא )מישור(‪ .‬ומהלך יום אהר‬
‫א( ההקדמה נכתבה ע״י תטעתיקים או המדפיסים י בארץ קדר ימשך לשון הים • ג( ומפסיק בין ארץ‬
‫קרר ובין ארץ כזריא י ושם מנהנ שהנשים מספירות‬
‫ובנוסתאות אתרות ליתא ב( אהיו ר׳ יצהק היה בימי‬
‫תר״ת ומובא בתוספות יבמות ת׳‪ :‬ד״ה עד שיתא ומיללות כל היום וכל הלילה את אבותיהן ואת‬
‫אמותיהן שמתו‪ ,‬וכן עושין עד שימותו מבניהן‬
‫ו ד ל והרב רבינו יצהק הלבן הקשת לו וכו׳ ואר״ת וכו׳‬
‫עוד שם ע״א • דייה סוף מילה וז״ל הקשה ה״ר יצהק או מבנותיהן או אהד מן המשפהה‪ ,‬והאתרונים‬
‫ומלמרין את‬
‫הלבן וכו׳ ותירץ לו ר״ת‪ .‬עוד זבהים ע״ג‪ :‬ד״ה מספירים את הראשונים שמתו‬
‫בנותיה קינה׳ ובלילה מתאנתות ומיללות והכלבים‬
‫ר׳ יתודה וז״ל ותייר יצתק חלבן תירץ אתר תירץ ר״ת‬
‫בוכים וצועקים לקולן‪ —.‬וכארץ קדר אין יהודים‬
‫ובטתזור ויטרי צד ‪ 243‬כתיב וכשבאתי אצל תרב רב‬
‫)רבנים( ויש שם מינים )קראים(‪ ,‬ואמר להם‬
‫יצתק בר יעקב תלבן בביתם בעיר פראגא נוטיתי‬
‫לו שכן שאלוני ברוסיא וכן תשבתי וכו׳‪ .‬ג( הוא לא ר׳ פתהיה למה אינכם מאמינים ברכרי הכמים?‬
‫ואמרו כשביל שלא למדום אבותיהם‪ .‬ובערב שבת‬
‫נסע עד סמבטיון ולא ראת אותו מימיו‪ ,‬רק כתב כי‬
‫בדרך המדבר הולכים שם בארבעים יום )למיכת‪ ,‬קבר הותכין כל הלתם שאוכלין בשכת ואוכליז בתשר‬

‫הסדמה‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫םבוב ר׳ פ ת ח י ה‬

‫ויושבין במקום א ה ד כל היום ד(‪ ,‬ואינם מתפללים‬
‫אלא מזמורים וכשםירר להם הרב ר׳ פ ת ח י ה התפלה‬
‫שלנו וברכת המזון היה ט ו ב בעיניהם‪ ,‬ואמרו לא‬
‫שמענו מעולם מ ה ה ו א תלמוד‬

‫הערות‪:‬‬

‫‪48‬‬
‫הערות‪:‬‬

‫א( חנהר דניפר עם ענפיו מתפשטים ושופכים בים‬
‫השתור ב( תוגרמה היא ארמיניא הגדולה ונקראת‬
‫טורקומניא )עי׳ יונתן ב״ע בראשית‪ ,‬ח‪ ,‬ז( ג( עזב‬
‫הוא בטוי גרטני היטערלאםען ד( הוראתו בארמית‬
‫פלטי ן על ראש םלע וחיא על נחר חדקל בין דיארבקר‬
‫ויצירה אבן־עומר ח( מלך יון ישב אז בעיר‬
‫קונשטנטינופול שהיתה לפנים מטרפולין של יון‪.‬‬

‫א( ארץ קדר הוא קורא את הצי האי קרים ברוםיא‬
‫וארץ כזריא היא טרטריא‪ ,‬ושלא כד״ר גרינהוט שאומר‬
‫‪ Supha‬וכן‬
‫ארץ ערב‬
‫‪Putrid Sea‬‬
‫‪ Sapha of Ptolemy,‬י‬
‫להפך בראשונה הונה השם קדר על ‪of‬‬
‫גם‬
‫ואח״כ‬
‫תרגם יב״ע קדר )בראשית‪ ,‬כה‪ ,‬יג( ועוד‬
‫‪Plutarch.‬‬
‫לטרטריא )עי׳ תשבי לר׳ אליהו לויטאס צר ‪(201‬‬
‫ב( ע׳יד הז״ל שאמרו ומלח רובן קשה )ברכות לד(‪,‬‬
‫מלח םדוםית מסמא את העינים )מנתות סא ( ג( כוונתו‬
‫להגולף פיריקאפ מים רושחור)‪(The Sea of Azoff‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד( הם דורשים אל יצא איש ממקומו ביום השביעי‬
‫)שטות‪ ,‬טז‪ ,‬כט( כמשמעו‬
‫]אשור ובבל—העיר נינוה[ מנציבי! האר בשמונה‬
‫ימים לנינוה ה ח ד ש ה א(‪ ,‬ונהר הדקל הולך לפני‬
‫‪ Gulf.‬י ‪ Dnieper * Crimea.‬י ‪Prague 'Kiev‬‬
‫‪Chazana‬‬
‫נינוה‪ ,‬ומעבר הנהר לצד אהר‪ ,‬מהלך שלשה ימים‪,‬‬
‫ה י א נ י נ ו ה הישנה והיא ש מ מ ה וכל ארץ נינוה‬
‫שהורה כזפת‪ ,‬והמקום העיקר של נינוה שהיה שם‬
‫ונינוה‬
‫העיר נהפר כםרום ואי! שם עשב וצמה‬
‫ההרשה כננדה מעבר השני‪ .‬בנינוה ה ה ד ש ה יש‬
‫ב‪.‬‬
‫קהל נדול יהודים כ ש ש ת אלפים ויותר׳ ושני נשיאים‬
‫בה‪ ,‬א ח ר ש מ ו רבי דוד ב( ו א ה ד ש מ ו רבי שמואל‪,‬‬
‫]ארץ טרטריא וארטיניא[ והלר כ ש מ ו נ ה ימים‬
‫ובסוף ארץ בזריא שבעה עשר נהרות א( יםובבוה והם ש נ י בני אהים מזרע דור ה מ ל ה וכל אדם‬
‫ושם מתקבצים‪ ,‬וכל הרוצה לילד ב ס פ י נ ה למרהוק נותן זהוב לשנה לנלנולת‪ ,‬ו ה מ ס ש ב א מיהודים הציו‬
‫יבא ש מ ה ויש להם ים שמעלה סרחון נדול לצד למלך אלא שאין קורין אותו מלך כ ״ א שלטון‪ ,‬והוא‬
‫אהד׳ ולצר א ה ד יש ים שאינו מסריה‪ ,‬והוא במהלד ת ה ת מלר בבל )הכליף מבנדאר(‪ ,‬והצי ה מ ם‬
‫יום בין שני הימים‪ ,‬ואם עבר א ד ם הים של םרהו; לנשיאים‪ ,‬ויש להם שדות וכרמים — ואין בכל אותן‬
‫מ י ד מ ת וכשהרוח בא מ י ם שמםריה לים שאינו הארצות הזנים‪ ,‬ונם בארץ פרם ומדי ובדמשק אין‬
‫מסריה רבים ימותו נ׳׳ב‪ ,‬ואין הולכין אלא ב ש ח ת ה להם הזנים׳ אלא יש לנשיאים תלמידי הכמים רבים‬
‫גוטה לצר א ת ר ועבר רבי פ ת ח י ה בארץ תוגרמה ב(‪ ,‬האוכלים על שלהנם ופעמים אומר ה נ ש י א לזה‬
‫ובארץ להתפלל ופעמים אומר לזה להתפלל ויש להנשיא‬
‫ומשם והלאה מ א מ י נ י ם בהקות מ ה מ ר‬
‫ישמעאל נדל הזהב כעשבים ובלילה ת א י ן זוהרו ב י ת הטוהר והובש בו א ת הרשעים‪ ,‬אם נוי ויהודי‬
‫ועושי! סימן בעפר או בסיד ולמהר באין ולוקטי! מ ת ק ו ט ט י ם יהד‪ ,‬אם היהודי נ מ צ א הייב הובשו‬
‫העשבים שהזהב עליהם ויש להם זהב הרבה‪ ,‬ואם הישמעאלי הייב הובשו‬
‫והזהובים מצויים שם — ו מ ת ו ג ר מ ה נכנס בארץ‬
‫בנינוה ה י ה פיל׳ ואין ראשו בולט חוץ‪ ,‬והוא‬
‫אררט׳ והלד בהדי אררט שמונה ימים עד סופם נדול ואובל כ ש ת י ענלות תבן בפעם א ה ת ‪ .‬ופיו‬
‫ועזב ג( הרי אררט לימין והלך יומים לצד שכננרו במקום ההזה‪ ,‬וכשהפץ לאכול מ ו צ י א ש פ ת ו כ מ א ת י ם‬
‫ער נציבי! וער עיר חוסן כיפא י ד( ובנציבין יש ארכה וכה מקבץ התבן ומכנים בפיו‪ ,‬ו כ ש נ ת ה י י ב‬
‫קהלה נ ת ל ה ושם ב י ת ה כ נ ס ת של רבי יהודה בן א ד ם לשלטון הרינה אומרים לפיל זה נ ת ה י י ב מ י ת ה‬
‫בתירא ושני בתי בנסיות שבנה עזרא הסופר ויש והוא יקההו בשפתו ומשליכו למעלה וממיתו‪ .‬ו כ מ ו‬
‫בכנסיה א ה ת אבן א ד ו מ ה קבועה בכותל ש ה ב י א עמו ש א ד ם עושה ביר כ ד הוא עושה בשפתו‪ ,‬ומשונה‬
‫עזרא שלקה מ א ב נ י בית המקדש )הראשון( ומנציבין‬
‫ומפואר הוא ועל הפיל בנין עיר ג( )מנדל( ושנים‬
‫ובתונרמה‬
‫ואילר ארץ אשור‪ ,‬ובבוריא לשון א ח ד‬
‫עשר פרשים עליו עם שדיוניהם והפיל מוציא ש פ ת ו‬
‫למלך‬
‫ם‬
‫מ‬
‫לשון אחר׳ ובקדר לשון א ח ר ונותנין‬
‫כגשר ועוליו בו‪ —.‬ובנינוה ה י ה א י ש הוזה בכוכבים‬
‫יון ה(‪.‬‬
‫ושמו ר׳ שלמה‪ ,‬ובניגוה ובכל ארץ אשור אין בכל‬
‫‪1‬‬

‫‪,‬‬

‫‪1‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪49‬‬

‫ההבמים בקי כמוהו במזאות׳ ושאא או רבי פ ת ה י ה‬
‫מ ת י יבוא מ ש י ה ? ואמר או בבר ראיתי במזאות ב מ ה‬
‫פ ע מ י ם בבירור‪ .‬אבא רבי יהודה ההםיר אא רצה‬
‫אבותבו פן יהשרוהו שהוא מ א מ י ן ברברי ד שאמה‬
‫ורבי פ ת ה י ה היה הואה בנינוה ד(‪ .‬ואמרו הרופאים‬
‫שא המאר שאא יהיה‪ .‬ומנהנ שם כי כא יהודי אורח‬
‫ש י מ ו ת הצי הטמון אוקח השאטון‪ .‬ומפני שרבי‬
‫פ ת ה י ה היה אבוש כנרים נאים אמרו כי עשיר הוא‪,‬‬
‫וסופרי השואטן היו שם אקהת הממון כ ש י מ ו ת‬
‫ו א מ ר הרב ר׳ פ ת ה י ה אהעבירו בא כך )במצב‬
‫בריאותו( הואה א ת הנהר הרקא‪ .‬והנהר רהב ואין‬
‫עוברי! אותו בספינה‪ ,‬כי הרקא הר וקא ומהפר‬
‫הספינה׳ אאא עושים בים רפסודות מקנים שקורי!‬
‫ואום י ה( ועאיהם יניהו ה מ ש א והאדם‪ ,‬והמים‬
‫מבריאים ו מ י ד נ ת ר פ א ‪ — .‬ועבר א ת הרקא וירד‬
‫במורד המים ב ה מ ש ה עשר יום‪ ,‬והואבי! ררר זה‬
‫ביבשה בהדש אהד‪ .‬ומנינוה ואיאר קהאות בכא עיר‬
‫ועיר ובבא בפר‪ .‬ובא ר׳ פ ת ה י ה אנ! א ה ד שא ראש‬
‫הישיבה‪ .‬והנן נרוא מ א ד ובו בא מ י נ י פירות‪ ,‬ובו‬
‫ד ו ד א י ם שיש אהם פרצוף פנים ועשבים שאהם‬
‫רחבים ומשם והאאה האר ביום א ה ד ער בנראד‬
‫כבבא‪ ,‬ואין ארם עואה בנהר חרקא במקום ההוא‬
‫מ פ נ י ש ה מ י ם הרים ועזים אאא בגמאים ופרדות‬
‫ביבשה׳ וקושרין הנורות שא מים אהודי הנמא‪.‬‬
‫‪,‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( נינוה ההדשה היא מוצל )מוסול( ונקרא אשור‬
‫במסעוח ר׳ בנימין‪ .‬ב( דוד זה הי עוד בזמן אלהריזי‬
‫)עי׳ תחכמוני שער מו( והיה אח״כ הריש גלותא'‬
‫ג( ר׳ פחחיה קורא עיר למגדל או איזה בנין שעומדים‬
‫עליו והוא ג״כ בטוי גרמניח שקורין שטאדט לעמוד‬
‫לשעון עליו‪ .‬ד( המאמר הזה הוא מוקדם בנוםהאוח‬
‫וצריך להיות מאוהד‪ ,‬ומקומו פה ה( ולום היא מלה‬
‫ו( עי׳‬
‫גרמנית פלאסס והיא הוראת רפסודות‬
‫כתובות‪ ,‬עז‪.:‬‬
‫‪ Mandraki.‬י‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪FIoss=raft‬‬

‫ד‪.‬‬
‫]בגדאד[‪ .‬ובגדאד היא עיר מלוכה ובה בליפי‬
‫השלטון‪ ,‬הוא הטלר הגדול הטושל ושולט על בל‬
‫העמים‪ .‬העיר גדולה מאד׳ יותר מטהלך יום באורך‬
‫מראש וער םוף׳ ובהיקף יותר משלשה ימים‪ .‬בעיר‬
‫בגדאד יש אלף יהודים והולכין בםוררין ומעוטפין‬
‫בטליתות של צ מ ר עם ציצית‪ .‬ואין ארם רואה שום‬

‫סבוב‬

‫ד פתחיה‬

‫אשר‪ ,‬שם‪ ,‬ואי! שום אחר מחם הולך אבית ח ב י ת‬
‫ש מ א יראח א ש ת חבירו ומיר חוא אומר או‪ :‬פריץ‬
‫אמה ב א ת ? אאא מ כ ה בבריא עא הדאת והוא יוצא‬
‫ומרבר עמו וראש הישיבה בבגראר רבי שמואא‬
‫האוי ב! עאי‪ ,‬והוא שר ומאא ה ב מ ה בתורה ש ב כ ת ב‬
‫ותורה שבעא פה ובא ה ב מ ו ת מצרים׳ ואי! רבר נעלם‬
‫ממנו‪ ,‬ויורע שמות‪ ,‬ובא התאמור יורע בגירםא‪ .‬ואי!‬
‫עם הארץ בבא ארץ בבא ובארץ אשור ובארץ מרי‬
‫ופרם שאא יורע בא עשרים וארבעה םפרים וניקור‬
‫וריוק )רקרוק( והסירות ויתירות‪ ,‬כי ההז! אינו קורא‬
‫בתורה אאא מי ש י ע מ ו ד אספר תורה הוא קורא‬
‫ויש אראש הישיבה כאאפים תאמירים בפעם אהת‪,‬‬
‫וםביביו א( בהמש מ א ו ת ויותר‪ .‬ובאם מבינים בטוב‪.‬‬
‫וקודם שיודעים היטב הם אומרים בעיר אפני מאמרים‬
‫אהרים וכשיורעים אז ובואו אפני ראש הישיבה‬
‫ורבי אאיעזר הוא ראש הנואר‪ ,‬ב( ותהתיו ראש‬
‫ה י ט י ב ה ובית נרוא יש אראש הישיבה ומהופה‬
‫במעיאים‪ ,‬והוא מאובש בנדי זהב‪ ,‬ויושב אמעאה‬
‫והתאמירים יושבים עא הקרקע׳ והוא אומר אמתורגמן‬
‫והמתורנמ! אומר אתאמירים׳ והתאמירים שואאי!‬
‫אמתורנמן ואם אינו יורע שואא אראש הישיבה‬
‫ומתורנמ! א ה ר אומר מםבת א ה ר ת אצר אהד‪ .‬וכא‬
‫התאמור בנינו!׳ ואהרי שנורמין מפרש אהם — ורב‬
‫ה נ א בנרתאה שנזכר בתאמור הוא מבנראר‪.‬‬
‫שנה א ח ת קורם שבא הרב ר׳ פ ת ה יה מ ת רבי‬
‫רניאא ראש הנואה׳ והוא יותר שר )נדוא( מראש‬
‫הישיבה ואבאם יש ספר היהם ער השבטים׳ ורבי‬
‫רניאא היה מ ב י ת מאבות רור׳ ואין המאך נותן אהם‬
‫ראש הגואה אאא אותן שני נשיאים מ ב י ת רור ג(‬
‫ו מ ק צ ת השרים בוחרים ברבי רור ו מ ק צ ת ברבי‬
‫שמואא׳ ועדיין אא השוו ביניהם ושניהם תאמירי‬
‫הבמים‪ .‬ארבי רניאא אא היו בנים ב׳׳א בנות ד(‪,‬‬
‫ורבי שמואא יש או ספר היהם ער שמואא הרמתי‬
‫בן אאקנה ואין או בנים אאא ב ת אחת׳ והיא בקיאה‬
‫בקרייה )תנ״ר( ובתאמוד והיא מ א מ ד ת הקדייה‬
‫אבהורים ררר האון א ה ד והיא םנורה כבנין )בבית(‬
‫והתאמירים בהוץ אמטה אינם רואים אותה‪ .‬ובבא‬
‫ארץ אשור ובדמשק ובערי פרם ומדי ובארץ בבא‬
‫אין אהם ריין אאא מי שמוסר רבי שמואא ]בן עאי[‬
‫ראש ישיבה ונותן רשות בבא עיר ארון ואהורות‬
‫והותמו הואר בבא הארצות ובארץ ישראא והבא‬
‫ויש או בששים עברים משרתים‬
‫יראים מ מ נ ו‬
‫שרודים א ת העם במקאות‪ ,‬ומי שאא יעשה במהרה‬
‫הציווי ידורו׳ ויראים ממנו‪ ,‬והוא צדיק ועניו ומאא‬
‫תורה‪ .‬ואובש בנדי זהב וצבעוני! בטאו׳ ופאטין שאו‬
‫ביריעות שא מיאת במאד ואאהר ע מ י ד ת התאמירים‬
‫שואאים הזקנים מראש הישיבה ב ה כ מ ת המזאות‬

‫אוצר מסעות‬

‫סבוב ר׳ פ ת ח י ה‬

‫ושאר מיני ה כ מ ה — ה( בבגדאד יש שלשה בתי‬
‫בנסיות לבד מ ב י ת הבנםת שבנה רניאל במקום‬
‫ש ע מ ד המלאך )לבוש הברים( על ש פ ת היאור מזר‪,‬‬
‫א ה ד ומזה א ה ד במו שבתוב בספר דניאל )י״ב‪ ,‬ה(‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( משתמש במלה סביב להורות על המספר האמצעי‬
‫)‪(average‬‬

‫כלומר לפעמים הגיע מספרם עד אלפים‬

‫ולפעמים איזה מאות והמספר המתווך היה יותר מחמש‬
‫מאות‬

‫ב( בנראה היה ראש הגולה לפי שעה עד אשר‬

‫בחרו אח״כ אחד משני הנשיאים שהם מזרע דוד המלך‬
‫כאמור להלן‬
‫בנינוה‬

‫דייר‬

‫ג( הנזכרים לעיל והם ר׳ דוד ור׳ שמואל‬
‫גרינהוט אומר שר׳ שמואל הוא אתר‬

‫עם ר׳ שמואל בן עלי שהיד‪ .‬ראש הישיבה וקשה שהוא‬
‫ה י ה לוי ולא היה מבית דוד שיצא מיהודה‪ ,‬ואפשר‬
‫שאמו היתד‪ ,‬מבית דוד המלך‬
‫גדולתו בתור ראש הגולה‬

‫ד( ולא היד‪ ,‬לו יורש‬

‫ה( המאמר הזה נכהב להלן‬

‫ושייך פה‬

‫ה‪.‬‬
‫]ארץ אררט וקבר יחזקאל[ בארץ אררט יש ערים‬
‫נ ח ל ו ת ובהן יהודים מעטים‪ ,‬והנה בימי קדם היו‬
‫שם יהודים הרבה׳ ו ה מ ו זה א ת זה ונפרדו והלבו‬
‫לערי בבל מדי ופרם ובארץ בוש א( ובארץ בבל‬
‫יש יותר מ ש ש י ם דבוא יהודים וכן בארץ פרם‪ ,‬אבל‬
‫בפרס יש שעבוד וצער נדול ליהודים‪ ,‬ולכן לא בא‬
‫רבי פ ת ה י ה אלא בעיר א ה ת של פרם ובל יהורי‬
‫בבל נותן זהוב לשנה לגולנלתו לראש הישיבה‪ ,‬בי‬
‫אין המלך מקבל מהם מם אלא ראש הישיבה ושלוה‬
‫ליהודים בארץ בבל ובארץ בבל לומדים פירוש‬
‫דבינו םעדיה שעשה על הקדייה ועל ש ש ה םדדים‬
‫)משניות( נם פירוש רב האי גאון והם קבורים‬
‫ת ה ת הר סין ב( והוא קרוב לבנדאד ואמרו שכלם‬
‫הר א ה ד משם עד הר סיני—והוליך רבי פ ת ה י ה הותם‬
‫של רבי שמואל עמו‪ ,‬ובבל מקום שהראה חותם של‬
‫ראש הישיבה מ י ד יוצאים ברמהים ומתיירין אותו‬
‫ומראים לו א ת קבורות ת ״ ה וצדיקים ועושין בל‬
‫מ ה שהיה מבקש ויראין מ מ נ ו והלך רבי פ ת ח י ה‬
‫מהלך יום א ה ד‬
‫עד עיר א ה ת ש ש מ ה פולוש‬
‫מבנדאד‪ ,‬ושם בהן השוב‪ ,‬והבל מעידין עליו שהוא‬
‫מזרע אהרן הכהן מ א ב ומאם בלי ח פ י ויש לו םפר‬
‫ולפני אותה עיר קבר ובית יפה בנוי עליו‬
‫היחם‬
‫‪ ..‬ואמרו לו בי הקבור שם בא בהלום לאיש עשיר‬
‫יהורי ואמר אני ב ח ז ק משרי יכניה שהלכו בנולה‬
‫‪1‬‬

‫‪50‬‬

‫ואני *ריק ואין לך בנים‪ ,‬ואם תבנח על קברי בית‬
‫יפה יהיה לך ב נ י ם ; ובנה עליו בית וחיו לו בנים‬
‫ועשו שאלת הלום מי הוא הנקבר ש ם ? ואמר אני‬
‫ברוזק ואין לי שם א ה ר — ו נ ת ן לו הכהן ב ה מ ש י ם‬
‫בחורים עם רמהים ובלי זיין ותיירו אותו ויש אומה‬
‫א ה ת אצל בבל ואין הוששין על המלך‪ -‬והם במדבר‬
‫ונקראים חרמים ד( על שם שנוזלין וחומםין מבל‬
‫אומה ופניהם בעשב נרונא ד(‪ ,‬ואינם מ א מ י נ י ם אלא‬
‫באלוח יחזקאל‪ -‬ובן קוראים לו כל הישמעאלים והוא‬
‫מחלך יום וחצי יום מ ב נ ר א ד וקברו של יחזקאל‬
‫במדבר וישנו ביד ההרמים והעיר קרובה במיל‬
‫לקבר׳ וביר היהודים המפתהות‪ ,‬וסביב לקבר יהזקאל‬
‫חצר נדול במו עיר נדולה והוא מוקף הומה‪ ,‬ולהומה‬
‫אין שער ב׳׳א פ ת ה קמן וקצר‪ ,‬והיהודים םותהין‬
‫ה פ ת ה ונכנסין בו על ידיהם ועל רנליהם בי נמוך‬
‫ובהנ הסוכות באים מבל הארצות ש מ ה‬
‫הוא‬
‫ו ה פ ת ה מרהיב ומגביה א ת עצמו מאיליו עד‬
‫שנכנסין בו עם הגמלים‪ ,‬ובאים שם בששים או‬
‫כשמונים אלף יהודים לבר מ י ש מ ע א ל י ם ועושים‬
‫םובות בחצרו של יחזקאל‪ ,‬ואחייב מקטין ה פ ת ה א ת‬
‫עצמו בבתהלה ובלם רואים ונותנים נדרים ונדבות‬
‫על קברו ובל מי שהוא עקר או א ש ת ו עקרה או‬
‫ואמרו‬
‫ב ה מ ת ו עקרה נודר ומתפלל על קברו‬
‫לר׳ פ ת ח י ה שהיה לשר אהר םוםיא ונתעקרה‪ ,‬והיה‬
‫כמהלך ארבעה ימים מקבר יהזקאל לביתו‪ ,‬ונדר אם‬
‫תלד הםוםיא יתן הולד ליהזקאל‪ .‬ואהר ימים ילדה‬
‫וראה בי הוא טוב והמל עליו ולא נתנו ליהזקאל‪,‬‬
‫וברה לו הולד של הםוםיא ממקומו ונבנם לתוך‬
‫חצרו של יחזקאל‪ -‬ונתרחב הפתח ע ד שנכנס‪ ,‬והיה‬
‫השר מ ה פ ש בכל מקום הסום ולא מצאו‪ ,‬ע ד ששם‬
‫אל לבו ו א מ ר בשביל שנדרתי לתתו ליחזקאל הצדיק‬
‫ברה הסום לקברו‪ -‬הלך ומצאו שם‪ ,‬ורצה להוציאו‬
‫ולא יכול בי ה פ ת ה נמוך‪ ,‬א מ ר לו יהודי אהר לא על‬
‫הנם נבנם הנה‪ ,‬ש מ א נדרת אותו ל צ ד י ק ? והודה‬
‫לו ו א מ ר נדרתי לו ו מ ה א ע ש ה ש א ו צ י א נ ו ? א מ ר‬
‫היהודי קה בםף ושים על קברו‪ ,‬אם ת ש י ם שויו‬
‫יצא הםום‪ ,‬ונתן הבםף מ ע ט מ ע ט ולא יצא ער שנתן‬
‫שויו ונתרהב ה פ ת ח ויצא — רבי םתהיה הלך על‬
‫קבר יהזקאל והביא בירו זהב ונרעינין של זהב‬
‫ונפלו מידו הנרעינין ואמר ‪ .‬א ד ו נ י יהזקאל לכבודך‬
‫באתי ונפלו מ מ נ י הנרעינין ונאבדו‪ ,‬ובבל מקום‬
‫שהן יהיו שלד״ מ י ד ראה בעיניו רהוק מ מ נ ו בעין‬
‫כובב והיה םבור ש מ א אבן טובה היא והלך שם‬
‫ו מ צ א הנרעינין ונתנם על קבר יהזקאל‪ .‬וכל ישמעאל‬
‫שהיח חולך על קבר מ ח מ ד הלך דח־ קבר יחזקאל‬
‫ונתן מ ת נ ה או נדבה ליהזקאל‪ ,‬ונודר ומתפלל‬
‫אדונינו יהזקאל אם אשוב בשלום אתן לך כך ובך‬

‫‪61‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ודרך מ ד ב ר חולבים שם )לקבר מחמר( כארבעים‬
‫יום‪ ,‬ומי שיורע הדרך חולך בעשרח ימים מקבר‬
‫יהזקאל ער גהר סמבטיון‪ .‬ובל מי שרוצה לילך‬
‫לארץ מרהקים מפקיד כיסו או שום הפץ ליהזקאל‬
‫)במקום טמון ומכוסה( ואומר ״אדונגו יהזקאל!‬
‫שמור לי ה פ ץ זה עד שאשוב‪ ,‬ואל תניה שום ארם‬
‫לקהתו אלא יורשי"׳ וכמה ביםיז של מ ע ו ת מונהים‬
‫שם שנרקבו׳ לפי ש כ מ ה שנים מונהים הם והיו‬
‫שם ספרים )מפלטין יהזקאל אשר על קברו( ורצה‬
‫א ה ד מן הריקים להוציא א ה ד מן הספרים ולא היה‬
‫יכול בי אהזתו יםורין ועורון ולבן מהיראים בל‬
‫העולם מיהזקאל‪ .‬ובל מי שלא ראה בנין פלטין‬
‫שלו הנדול על קברו לא ראה בנין יפה מעולם‪,‬‬
‫ובפנים הוא מ ה ו פ ה זהב ועל הקבר סיר בקומת‬
‫אדם ועל גב הסיר סביב בנין של ארז מוזהב ועין‬
‫לא ראתה דונמתו׳ ויש לו הלונות‪ ,‬שאדם מבנים‬
‫בם ראשו להתפלל‪ ,‬ולמעלה עשויה כיפה גדולה של‬
‫זהב ומעילים יפים מקיפים מבפנים׳ ובלי זכוכית‬
‫כתובו יפים מאד‪ .‬ושלשים נרות של שמן זית‬
‫דולקים שם יום ולילה וקונים מן ה מ ת נ ו ת שנותנים‬
‫שם את השמן זית ומרליקין בו שלשים הנרות ויש‬
‫ממונים על ה מ ת נ ו ת שנותנים על קברו במאתים‬
‫פרנסים זה מ מ ו נ ה אהר זה וממותר הממון שנותנין‬
‫על קברו מתקנים בית הבנםת בעת שצריך תיקון‪,‬‬
‫ומשיאין בו יתומים ויתומות׳ ומפרנסי! התלמידים‬
‫שאין להם במה להתפרנס והמלך )הכליף( שהיה‬
‫מקודם בימי רבי שלמה אביו של רבי דניאל ראש‬
‫הגולה‪ ,‬היה אוהב א ת רבי שלמה מ פ נ י שהמלך‬
‫היה מזרע מ ה מ ר וראש הגולה מרור המלך‪ ,‬ואמר‬
‫לרבי שלמה שהוא רוצה לראות א ת יהזקאל הנביא‬
‫שעושה נסים׳ ואמר לו רבי שלמה לא תובל לראותו‬
‫בי קדוש הוא׳ ולא תובל לגלות א ת קברו׳ א מ ד לו‬
‫המלך שהוא רוצה לדעת׳ א מ ר לו רבי שלמה והזקנים‬
‫אדוני המלך ‪ 1‬הנה ברוך בן נריה תלמידו ה( קבור‬
‫סמוך לחצרו׳ אם תחפוץ חנלה קברו׳ ואם תובל‬
‫לראות תלמידו א ה ״ כ תראה את רבו הלך המייך‬
‫וקבץ א ת חשרים וצוח לחפור אהדיו׳ ומי ש ה פ ר‬
‫בקברו של ברוך בן נ ח ה היה נופל מת‪ .‬והיה שם‬
‫זקן א ה ד ישמעאלי ואמר למלד׳ אמור ליהודים‬
‫שיהפרו אהריו‪ ,‬אמרו היהודים אנו יראים׳ אמר‬
‫המלך אם אתם תופסים תורתו של ברוך בן נריה‬
‫לא יזיק לבם‪ ,‬כי בל ישמעאלי שהפר נפל מ ת בי‬
‫אינו מבני אמונתו א מ ר רבי שלמה תן לנו זמן‬
‫שלשה ימים ש נ ת ע נ ה ברי שימהול לנו ואהר שלשה‬
‫ימים הפרו היהודים ולא הוזקו וארוז של ברוך בן‬
‫נריה היה בתוך שתי אבני שיש והוא בתוך שניהם‪,‬‬
‫ומקצת הטלית יצא מבין האבנים‪ ,‬אמר המלך אין ‪j‬‬

‫סבוב ר׳ פ ת ח י ה‬

‫שני מלבים מ ש ת מ ש י ם בכתר אהד ואין נאה לצדיק‬
‫זה להיות אצל יהזקאל‪ ,‬אני רוצה להביאו למקום‬
‫אחר‪ ,‬ונשאו עבדיו אבני השיש עם הארון‪ ,‬וכשבאו‬
‫ברחוק מקבר יחזקאל מיל לא יבלו לזוז אותו׳ ובל‬
‫חםוםים ובל הפרדות לא יבלו להזיז הארוז ממקומו‪,‬‬
‫ואמר רבי שלמה באן בהר הצדיק ליקבר‪ ,‬וקברו‬
‫שם הארון‪ ,‬ובנו פלטין יפה על ק ב ר ו — ו ה מ ל ך‬
‫כשראה הנונה שיצא מקבר ברוך בן נריה‪ ,‬ומעט‬
‫מטליתו היפה נראה בזוהר נ ת ל מבין שני אבני‬
‫השיש׳ הלך לעיר מיכה ו( ששם קבר מ ה מ ר לראותו‬
‫בקברו׳ והנה הוא בפגר מובם ונרקב וריה רע עולה‬
‫מקברו שלא היה אדם יבול לסבול׳ ואמר לבל עמו‬
‫שאין מ מ ש ו ת לא ב מ ה מ ר ולא כרתו‪ ,‬בי הם ראו‬
‫שברוך בן נריה היה שלם וטליתו יוצא מקברו והוא‬
‫היה ת ל מ י ד לנביא‪ .‬והישמעאלים שהיו הופרים קברו‬
‫מ ת ו והיהודים לא הוזקו מפני שהיהודים היו תופסים‬
‫תורתו של ברוך בן נריה׳ ורצו נם הם להתנייר‪,‬‬
‫אך לא הספיק המלך להתנייר הוא ובל עמו עד‬
‫ש מ ת ונתבטלה הנזירה שרצה לנייר בל עמו‬
‫וכשהלך רבי פ ת ה י ה על קבר יהזקאל ראה מנדל‬
‫של דור הפלנה ובלו נפל׳ והיה נכוה ונעשה תל עולם‬
‫והעיר לפניו הרבה — ובהיות רבי פ ת ה י ה על קבר‬
‫יהזקאל ראה בביתו עוף שפניו רומה בפני אדם‬
‫והיה הפרנס ]הממונה על[ השוער מ צ ט ע ר ואמר‬
‫מםורת בידינו מאבותינו‪ ,‬בל בית שזה העוף נמצא‬
‫בו יהיה הרב׳ וראה בשרצה העוף לצאת מחחלון‬
‫נהפך על צדו ומת׳ ו ש מ ה הפרנס מהשוער מאד‪ ,‬ואמר‬
‫מ א ח ר ש מ ת העוו* נהפכה הגזרה ואמר ראש הישיבה‬
‫לרבי פ ת ה י ה שבימי קרם היה עמוד אש על קבר‬
‫יהזקאל אלא שבאו בו פריצים והללוהו שהיו באים‬
‫בהג הטובות לרגל בשמונים אלף ועשו םובות באותו‬
‫הצר אצל בית קברו׳ והיו ביניהם אנשים שאינם‬
‫מהוגניז ונסתלק עמוד האש‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( קשר‪ .‬לומר כי‬

‫כוונתו על ארץ איחופיא או‬

‫אביסיניא שהיא רחוקה משם‪ ,‬ונראה יותר כי התכוון‬
‫לחלק מארץ ערב והיא כותר‪ .‬שנהשבה עם בבל )ט״ב‪,‬‬
‫יז‪ ,‬כד( והמדינה הזאת היחד‪ .‬בפרס )יוסיפום קדמוניות‬
‫פייט‪ ,‬יד‪ ,‬ג־(‪ ,‬וכן רבי בנימין מדבר מכוש זה‬

‫ב( בספר‬

‫הדורות ערך ב״א תמ״ה כ ת ב • במדבר סין עיר טונטיכי‬
‫ואצלו הר סיני והר הורב וכו׳ ואצל הר סין נקבר‬
‫רבינו סעדיה גאון ורבינו האי גאון וכו׳‬

‫ובעל הבת‬

‫ירושלים כותב כי סין הוא טראבלוס‪ ,‬אכל טראבלוס‬
‫או טריפולי היא רהוק מבגדאד ולא כמו שכתב ר׳ פתהיה‬
‫שהיא קרובה לבגדאד‬

‫ור׳ בנימין במסעותיו כתב כי‬

‫קבר דם״ג הוא במתא מהסיא‬

‫ג(‬

‫בלשון ערב תרם‬

‫אוצר מסעות‬

‫סבוב ר׳ פ ת ח י ה‬

‫הוא גנב או גזלן ד( גרונא היא מלת גרמנית ״ירוק"‬
‫ה( ברוך בן נריה הית תלמיד ירמיה הנביא‪ ,‬ואפשר‬
‫כשבא לבבל נעשה תלמידו של יחזקאל ו( חתליף מיכה‬
‫במדינה כי שם קברו של מחמד‪.‬‬
‫‪P0I08‬‬

‫‪1‬‬

‫ו‪.‬‬
‫]קבר רבי מאיר[‪ .‬ונהר פ ר ת ונהר בבר נופלין זה‬
‫בזה וניכרים א(‪ ,‬ומעבר לנהר פ ר ת במיל ננד קבר‬
‫יחזקאל חם קברי חנניה מ י ש א ל ועזריה ובל אחר‬
‫לבר‪ .‬וחזר ר׳ פ ת ח י ה לברבמיש ובא בשני ימים‬
‫ער נהררעא ב(‪ .‬והעיר כ מ ה ל ך שלשה ימים והכל‬
‫הרב‪ ,‬ובקצה העיר יש קהלה והראה ר׳ פ ת ח י ה חותם‬
‫של ראש הישיבה והראו לו ב נ י ש ת א רשף ויתיב ג(‬
‫ושלש ח ו מ ו ת י ה מ א ב נ י ם וחומה מ ע ר ב י ת )רביעית(‬
‫על נהר פרת‪ ,‬ובל ה ח ו מ ה אין לח לא אבן ולא לבנח‬
‫אלא הבל מ ע פ ר ש ה ב י א עמו יבניה מ י ח ש ל ם ואי!‬
‫ננ לאותו בית הכנםת‪ ,‬בי הבל חרב ואמרו לו‬
‫היהודים שבלילה רואים ע מ ו ד אש יוצא מ ש ם והולך‬
‫ער קבר ברוזק ש כ ת ב נ ו לעיל• וחזר שם ובא לעיר‬
‫ד(‪ ,‬ושם קברו של רבי מ א י ר ח(‬
‫ש ש מ ה חילה‬
‫הוא רבי מ א י ר רמתניתי! • ויש לפני העיר אצל‬
‫המים שרה׳ ובאותו השרה יש הקבר‪ ,‬והנה באשר‬
‫ירבו מי הפרת יעלו על קברו‪ ,‬ולקהו מן הממון‬
‫שנודרים היהודים והישמעאלים ובנו עליו עיר‬
‫)בנין( םביב לקברו ומנהלים בתוך המים ובית יפה‬
‫על קברו‪ .‬והישמעאלים קורין אותו חנוק‪ ,‬מ פ נ י‬
‫שפעם א ח ת בא השלטון ו ח מ ס‪) .‬לקה בנזלה( אבן‬
‫א ח ת מ מ ע ל ו ת שעולין בהן לקברו‪ ,‬ובלילר‪ .‬בא אליו‬
‫רבי מ א י ר בחלום‪ ,‬ו ת פ ם אותו ב נ ת נ ו ורצח לחנקו׳‬
‫ו א מ ר לו למה נזלת אבן ט ו ב ח שלי ובי אינך יורע‬
‫ש א נ י צדיק ואחוב למקום? אז בקש מ מ נ ו מחילה׳‬
‫ואמר ר״מ לא א ע ש ה בן ער ש ת ש א א ת האבן על‬
‫ב ת י פ ך לעין בל ותחזירה למקומה ו ת א מ ר רשעתי‬
‫שגזלתי א ו ת ה אדוני הצדיק למחר נ ש א חאבן על‬
‫בתפו לעין בל והחזירה על הקבר ו א מ ר רשעתי‬
‫ויראים מ מ נ ו‬
‫האבן ארוני הצדיק‬
‫שנזלתי‬
‫הישמעאלים ומשתחוים שם על קברו‪ ,‬ונותנין לו‬
‫מ ת נ ו ת ונודרים נדבות ואומרים ש א ם יחזרו בשלום‬
‫באותו הדרך יתנו בך ובך — ומקבר ברוך בן נ ח ה‬
‫ער קבר נחום האלקושי כארבע פרסאות‪ ,‬ובינתים‬
‫ב א מ צ ע הוא קבר של א ב א אריבא‪ ,‬וקברו ארוך‬
‫ש מ ו נ ה עשרח אמח‪ ,‬ו ח מ ש ה מן האמוראים קבורים‬
‫שם וריחים שעשה רבא לתלמידיו הוא שם בלי‬
‫מים‪ -‬והיו טוחנין בה בימיו‪ -‬ו ב י ת יפה עליה ויש‬
‫להם מ ס ו ר ת שיודעים קברי הנביאים והאמוראים‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪52‬‬

‫ח מ ש מ א ו ת וחמשים במנין שרי״ם‪ .‬וכשיש קהלה‬
‫ס מ ו ך לקבר של צדיק א ח ד פורשים בלי מ י ל ת על‬
‫הקבר‪ ,‬ובשרחוקים מ ש ם פורשים מ ח צ ל ת על הקבר‬
‫שאין בית עליו‪ ,‬ועל רוב הקברים שעליהם בנר או‬
‫מ ח צ ל ת נחש כרוך ת ח ת י ו ש ש ו מ ר הקבר‪ ,‬ואומרים‬
‫לו ) ל ד פתחיה( בשתנביה ה מ ח צ ל ת שמור ע צ מ ר‬
‫וראש הישיבה כ ת ב לו מ י ה ם אותן‬
‫מן הנחש‬
‫האמוראים שקבורים שם‪ ,‬ושבח הכתב בביהם‬
‫)פראנ( ו(‪ ,‬והוא בא מ ב י ה ם הנה )לריננםבורנ(‬
‫וסיפר שבל מ ה שהלר מביהם הבל למזרחו של עולם‪,‬‬
‫ביהם מזרח לריננםכורק‪ ,‬רוסיא מזרח לפולין‪ ,‬ומשם‬
‫פ נ ה נ״ב למזרה‬

‫הערז־ת‪:‬‬
‫א( ר״ל שאין המים מעורבים‪ .‬וחוא אגל העיר‬
‫כרכמיש שנקרא צירקיםיום‪ .‬ב( גם רבי בנימין מסכים‬
‫כי נהרדעא שני ימים מעיר גירקיםיום‪ ,‬ואולי ה י א‬
‫זוערדי או ווירזאל ג( שף ויתיב נזכר בתלמוד )ר״ה‪,‬‬
‫כ״ד‪ ;:‬מגילה‪ ,‬כט(‪ .‬הילה הוא מקום ר״מ לא רתוק‬
‫מכרכמיש בגד האתר של פרת‪ .‬ה( בירושלמי סוף כלאים‪,‬‬
‫ר׳ מאיר אידמיך ליה באסייא‪ ,‬אמר אימורין לבני‬
‫ארעא דישראל חא משיחכון דידכון‪ ,‬אפילו הכי אמר‬
‫לון יהבי ערםי על כיף ימא וכו׳ אך כנראח צריך לומר‬
‫ר״ע במקום ר״מ ובסדר הדורות ערר ר׳ מאיר אות ח׳‬
‫כתב בשם גא״י בטבריא לגד דרום דרך המי מבריא‬
‫קבר ר״מ תלמיד אלישע וזה אינו נכון כי הוא ר״ט‬
‫אהר המכונה ר״מ קצין‪ ,‬וטעו להשוב כי הוא ר״מ בעל‬
‫הנם ו( זו הערת ד׳ יהודה ההםיד או הסופר השני‪.‬‬
‫י‪um=Aboru81rce1C.Hillah—Aeyanapolii‬‬

‫ז‪.‬‬
‫ארץ בבל[‪ .‬והלך‬
‫]קבר דניאל וקבר עזרא הםופו‬
‫מ ש ם בשמונה ימים לשושן הבירה‪ ,‬ואין בה אלא‬
‫שני יהודים )צבעים( ‪ ,‬והראה הותם של ראש‬
‫הישיבה והראו לו א ת ארונו של דניאל‪ .‬מ ת ח ל ה‬
‫היח קבור מ צ ד א ח ר מהנהר‪ ,‬והיה שם שובע גדול‬
‫והצלחה וברכה‪ ,‬והיו אומרים בעבר הנהר בצר ה א ח ר‬
‫בשביל שאין הצדיק קבור בחלקנו לפיבך אין ארצנו‬
‫מבורכת וחיו מ ל ח מ ו ת נרולות ת ד י ר ביניהם‪ ,‬ונזלו‬
‫אלו א ת הארון והביאו אצלם וחזרו אלו ונזלוחו‬
‫מהם‪ ,‬ער שראו זקנים א( ועשו פשרה ביניהם ולקחו‬
‫הארון ועשו עמודי ברזל נבוהים בתוך הנהר ותלוהו‬
‫עליהם בשלשלאות של בחל‪ -‬והארון הוא מ נ ח ו ש ת‬
‫קלל‪ ,‬והוא ב א מ צ ע הנהר עשר א מ ו ת נבוה מן המים‪,‬‬
‫‪1‬‬

‫‪53‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ורואין אותו למרחוק בזכוכית יפה‪ .‬ואמרו היהודים‬
‫כל ס פ י נ ה ההולכת ת ח ת הארון‪ ,‬אם הנוסעים‬
‫ב ס פ י נ ה זכאין ילכו לשלום ואם לאו ת ט ב ע במים‪,‬‬
‫ויראים לעכור שם‪ .‬ואטרו ל ד פ ת ח י ה ש ת ח ת ארונו‬
‫של דניאל יש דגים ונזטים של זהב באזניהם ב(‬
‫והוא )ר׳ פ ת ח י ה ( לא עכר ת ח ת ארונו אלא עמר‬
‫על ש פ ת הנהר וראה הארון — ו ה ל ר כששה ימים‬
‫ער קברו של אדוננו עזרא הסופר ג(‪ .‬ואמרו כי‬
‫בימי קדם היה קברו נשכר ובא רועה וראה תל‬
‫וישן עליו‪ ,‬ובא לו בחלום ואמר אמור לשלטון אני‬
‫עזרא הסופר ואכקשו שיקחני על ירי היהודים‬
‫וישימני במקום פלוני‪ ,‬ואם לאו כל בני עמו ימותו׳‬
‫ולא ח ש לאותו רכר ומתו הרבה מהם‪ .‬אז נלה‬
‫הדבר והביא יהודים וחפרו עפר הקבר בכבוד ו נ מ צ א‬
‫בשני אבני שיש ועל השיש לוח חקוק ע ל י ו ; אני‬
‫עזרא הםופר‪ .‬וקברוהו במקום ש א מ ר לרועה‪ ,‬בעיר‬
‫בצדה בסוף ארץ בבל׳ ועשו פלטיז על קברו׳ ובשעה‬
‫א ח ת עשרה ביום יוצא ע מ ו ד אש מ ק ב ח ועולה‬
‫עד לרקיע‪ ,‬ונמשר בשעה א ת ת עשרה ובשעה שתים‬
‫עשרה ונם נראה בשעה הראשונה של הלילה׳ והולכין‬
‫שלש או ארבע פרסאות באור של העמור אש וכל‬
‫הישמעאלים מ ש ת ח ו י ם שם‪ .‬וכשעמור האש על קברו‬
‫אי! רואין ה ב י ת אשר בנוי עליו‪ .‬ו ה מ פ ת ח ו ת מן‬
‫הבתים שעל הקברים המה בירי היהודים׳ והיהודים‬
‫לוקחים הנדבות ומשיאין בהם יתומים ויתומות‬
‫ומפרנסי! התלמידים העניים ומתקנין כתי כנסיות‬
‫והלך בשני ימים מבבל ער קצה בבל הישנה י‬
‫והנה ביתו של נבוכדנצד חרב כלו ואצל ביתו עמוד‬
‫וביתו של דניאל כאילו היה חדש׳ ובמקום מושבו‬
‫של דניאל יש אבן‪ ,‬והדום לרנליו אבן שיש‪ ,‬ולמעלה‬
‫מ מ נ ה אכן א ח ת ש ה ס פ ר ש כ ת ב מונח שם‪ .‬ובכותל‬
‫שבין בית דניאל לבית נבוכדנצד חלון קטן שהיה‬
‫משליד בו כתבים ד(‪ ,‬ומעלות ל מ ט ה שהיו יושבים‬
‫לפנים שלשים ח כ מ י ם כשרים )כשדים( ואצל מקום‬
‫מושבו לימינו תקועה אבן‪ ,‬ואמרו בי מסורת בידינו‬
‫ששם כלי בית המקדש טמונים‪ .‬ופעם א ח ת באו‬
‫שלטוניס לחפור אחריהם מ פ נ י שהוגד להם הדבר‪,‬‬
‫וכשלקחו האבן נפלו מתים‪ ,‬לפיכר לא לקחו כלום‬
‫משם‪ .‬ויצאו ) ד פ ת ח י ה והמלוים אותו( מאותו‬
‫חדר‪ ,‬והעלוהו בעובי החומה ב מ ד ת ו ת לעליתיה‬
‫שהיה טתפלל בה דניאל׳ ו ה פ ת ח נ ו ט ה ומכוון נגר‬
‫ירושלם‪ ,‬ובד נעשה ב א ט נ ו ת שלא היה יכול אדם‬
‫להניד ]כי הוא מתפלל שם(‪ .‬וכשהיה ר׳ פ ת ח י ה‬
‫בעליתיה דרניאל הראו לו נוב אריות עמוק מאד‪,‬‬
‫וכבשן האש חציו מלא מים ומי שיש לו חולי קרהת‬
‫רוחץ וטובל בו והוא מתרפא‪ .‬ואחורי עליתיה‬
‫דדניאל פרדס נאה והתמרים עדיין עומדים‪ ,‬נם‬

‫םבוב ר׳ פ ת ח י ה‬

‫הבאר שלו — וחזר ואמר שלא ראה פני א ש ה כל‬
‫זמן ש ה י ה בבבל מ פ נ י שמכוםות וצנועות הן׳ ובל‬
‫א ח ד ו א ח ד יש לו מקוה בחצרו ואינו מתפלל ע ד‬
‫שיטבול• והולכי דרכים שם הולכים בלילה מ פ נ י‬
‫ה ח מ י מ ו ת ובימות החוח* נדל הכל שם כ ב י מ ו ת‬
‫הקיץ בכאן‪ .‬ומלאכתם רובה בלילה‪ ,‬ובכל מ מ ש‬
‫עולם אחד‪ .‬ועסקיהם בתורה וביראת שמים‪ .‬ואף‬
‫הישמעאלים נאמנים‪ ,‬וכשהםוחר הולר ש מ ה נותן‬
‫הסחורה בבית ]תנר[ א ח ד והולד לו‪ ,‬ומביאי! א ו ת ה‬
‫הסחורה ככל מקום על השווקים׳‪ ,‬אם רוצים לתת‬
‫בסו שדבר הסוחר טוב׳ ואם לאו יראה הסחורה‬
‫לכל התנרים‪ ,‬ואם ]התנר[ רואה שהסחורה מתקלקלת‬
‫ימכור א ו ת ה מ י ד והבל בנאמנות‪ .‬כבכל יש שלשים‬
‫בתי כנסיות‪ ,‬לכר משל רניאל ואי! חז! שם ולמי‬
‫שיצוה ראש הישיבה הוא מתפלל‪ ,‬אחר אומר ביחיד‬
‫ט א ה ברכות ה( ועוני! אחריו אמ!‪ .‬ואח״כ יעמוד‬
‫א ח ד ויאמר וקולו נ ש מ ע למעלה מכולם כרי שלא‬
‫ימחרו׳ וחכל אחריו‪ .‬ואומר ישתבח קורם ויושע‪,‬‬
‫ואח״כ מתפלל אחר וחולקים התפלה לכמה חזנים‬
‫ולא ידבר ארם עם חכרו בבית הכנסת ועומדים‬
‫בתרבות )וכרנש כבור( והכל יחפים כלא מנעלים‬
‫בבית חכנסת‪ ,‬וכשלומרים וטועים עצמם בנינו! מראה‬
‫להם ראש הישיבה באצבע ומבינים האיר הוא הנינון‬
‫ויש בחוד שיש לו קול נעים ואומר מזמור בקול נעים׳‬
‫בחולו של מועד אומרים המזמורים )תהלים( ככלי‬
‫שיר׳ ויש להם מסורת באיזה ננונים׳ ועל עשור בכנור‬
‫יש להם עשר ננונים ועל ה ש מ י נ י ת שמונה ננונים‪,‬‬
‫ועל כל מזמור יש כ מ ה נבונים‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( במסעות ר״ב נאמר כי המלך עשה הפשרת‬
‫ב( הגדה זו מספרים גם הערביים ג( עזרא תםופר מת‬
‫בירושלים ונקבר שם לפי דעת יוסיפום )קדמוניות‪,‬‬
‫םי״א‪ ,‬פ״ח‪ ,‬ת׳(‪ ,‬אך לפי םםורת העם מת בבבל ונקבר‬
‫במקום שנקרא שאט־אל־ערב אצל שפך גהר הדקל לנהר‬
‫פרת במסעות ר״ב מסופר שהלך עזרא מירושלם לבבל‬
‫לראות ארתתששתא המלך ולדבר עמו אדות היהודים‬
‫ומת שם וקברו אותו אצל םםרה בתתלת ארץ פרם רתוק‬
‫כשני ימים מבצרה וםמרה הוא אצל הנהר אהוא )עי׳‬
‫אלתריזי‪ ,‬פרק ל׳(‪ .‬ד( בסדר הדורות םוף ערך ג״א‬
‫ש״ץ כתב בשם גא״י וראיתי בית הגדול של נבוכרנצר‬
‫והוא תרב וביתו של דניאל יפה ובשלמות‪ .‬ובין שני‬
‫הבתים יש תלון קטן שמשם תיו משליכי ן אגרות זה לזה‪,‬‬
‫ושם כסאות שישבו שלשים תכםים‪ ,‬ומצד ימין יש‬
‫הלון מכוון נגד ירושלים וכוי‪ .‬ה( מאה ברכות )עי׳‬
‫מנחות‪ ,‬מג‪ (:‬ר״ל כל הברכות במשך חיום אשר בכללן‬
‫עולי ן למאת‪.‬‬
‫‪ Mt Mujellee.‬י ‪'Su»a.‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫סבוב ר׳ פ ת ח י ה‬

‫ח‪.‬‬
‫]שערי בגדאד — ארץ אררט ותבת נח[‪ .‬והזר לבנראר‬
‫והראו לו נמלא פרהא א( הנמור ורנליו דקיז‪ ,‬וכשחפץ‬
‫הארם לרכוב עליו קושר ע צ מ ו עליו שלא יפול‪,‬‬
‫ומה שארם הולר ברגליו ב ה מ ש ה עשר ימים הולר‬
‫על גמלא פרחא ביום אחר‪ ,‬ומהלר יותר היה יכול‬
‫לרכוב אלא שאי! ארם יכול לסבול יותר כי ברגע‬
‫א ה ד מדלג מיל‪ .‬והראו לו שערי בגדאד והשערים‬
‫גבוהים מ א ה א מ ו ה ורהבם עשר א מ ו ת והם של‬
‫נ ה ש ת קלל ומצויירים‪ ,‬ואין ארם יכול לעשות רוגמתז׳‬
‫ו מ ס מ ר אהר נפל משער א ה ד ואין אומן יורע איר‬
‫לתקוע בו אותו מסמר‪ .‬מ ת ה ל ה היו הסוסים נרתעים‬
‫לאהוריהם כשרואי! השערים‪ ,‬מ פ נ י שרואי! ןהר‬
‫ה נ ה ש ת והסוסים נראים להםוםים כרצים לקראתם‬
‫ולקהו הומץ והרתיהו ושפכו על השערים‬
‫וברהו‬
‫להעביר זוהר הזהב )הברק( של נ ח ש ת קלל בשביל‬
‫הסוסים שיכנסו ונראה זוחר ה נ ה ש ת למעלה מ ע ט‬
‫במקום שלא נ ש פ ר ההומץ עליו והשערים האלה‬
‫ועוד בשהיה בבגראר ראה‬
‫הם משערי ירושלים‬
‫שלוחים של מלכי מ ש ר ב(‪ ,‬כי מגוג רחוק מ ש ם‬
‫כמהלר עשרה ימים׳ והארץ מושר ער הרי חושר‪,‬‬
‫ומעבר להרי ה ש ר בני יונרב בן רכב‪ .‬ולשבעה מלכי‬
‫מ ש ר בא מלאר בחלום שיניחו רתיהם והקותיהם‬
‫ויתפסו בתורת מ ש ה בן עמרם‪ ,‬ואם לא יעשו בן‬
‫יהריב א ת ארצם׳ ונשתהו ער שהתהיל המלאר לשהת‬
‫א ת ארצם׳ ושלהו לראש הישיבה שישלה להם‬
‫תלמידי ח כ מ י ם וכל מי שהוא עני ות׳׳ח הולר ש מ ה‬
‫ללמר אותם ואת בניהם התורה ותלמוד בבלי ומארץ‬
‫מצרים הולכים נ״כ מ ת ל מ י ד י ם ה כ מ י ם ש מ ה ללמד‬
‫אותם ור׳ פ ת ה י ה ראה השלוהים הולכים נם כן‬
‫לקבר יהזקאל‪ ,‬כששמעו הנסים וכי המתפללים שם‬
‫נענים‬
‫ואמר הרב ר־ פ ח ח י ה שהרי אררט רהוקים מבבל‬
‫מהלר ה מ ש ה ימים‪ .‬והם הרים גבוהים‪ .‬והר א ה ר‬
‫נכוה מכולם ולמעלה מ מ נ ו )לפניו( יש ארבעה הרים‬
‫שנים כנגר שנים‪ ,‬ונכנסה ת י ב ת נה ג( בין אותן‬
‫ההרים ולא יכלה לצאת משם׳ ואין ה ת י ב ה שם ע ת ה‬
‫כי כבר נדקבה וההרים מלאים קמשונים ועשבים‪,‬‬
‫ואהר שירד הטל עליהם והם ה ש מ ש ו נ מ ס ומה‬
‫שמלקטין בלילה אם הוא מ מ ת י ן ולא יאכלם בבקר‬
‫הוא נימוס ולוקטין המן עם הקמשונים ועם העשבים‬
‫והותכין אותם כי קשים הם ומרים מאד׳ והמן לבן‬
‫כשלנ והם נרעינים קטנים׳ וכשמבשלין העשבים‬

‫‪54‬‬

‫עם חמן חוא מתוק מ ד ב ש ומכל מ י נ י מ ת י ק ה ואם‬
‫היו מבשלי! המן בלא העשבים חיו אברי האדם‬
‫ונתנו לו‬
‫האוכלו מ ת פ ר ד י ם מרוב המתיקות‬
‫לד׳ פ ת ה י ה לאכול מ ע ט מ! המן ונמס בפיו והיה‬
‫מתוק מ א ד ונכנס בכל אבריו ולא היה יכול לסבול‬
‫המתיקה‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( עי׳ מכות ח ( ב( מלכי משך הם מלכי כזריא‬
‫שהתגיירו‪ ,‬והוא לשון נופל על לשון משך כי האו־ין‬
‫משך‬
‫מושכת והולכת עד הרי הושך‪ ,‬גומר ומגוג‬
‫)בראשית‪ ,‬יי‪ ,‬ב׳( תרגם ר׳ סעדיה אל־טורק והיא ארמיניא‬
‫ומלכי כזר י א משלו בהלק אהד ממנה ג( במסעות ר״ב‬
‫יש אגדה אתרת אדות תיבת נח על הרי אררט‬

‫ט‪.‬‬
‫]ארם נחרים ודמשק[‪ .‬וחחויר פניו למערב וחור‬
‫לנינוה‪ ,‬ומנינוה לנציבי!‪ ,‬ושם בית ה כ נ ס ת שבנה‬
‫עזרא ועל האב! הקוק עןרא הסופר ושם כ ש מ ו נ ה‬
‫מ א ו ת יהודים‪ .‬ומנציבין הלר ל ה מ ת ולהר! ולארם‬
‫נהרים‪ ,‬וכל הערים שהלר הניר שמם׳ ובמה ימים‬
‫הלר מזו לזו‪ ,‬ואין צורר לבתוב‪ .‬ומשם לחלב‬
‫)אחלב( היא ארם צובה‪ ,‬ולמה קורין א ו ת ה חלב‬
‫כי בהר היו רועים צאן ובקר של אברהם אבינו‬
‫]ופרות ההולכות עושות הלב[ ומעלות יורדות מ!‬
‫ההר ש מ ש ם היה מ ו ש י ט לעניים חלב — והלר‬
‫]ר׳ פתהיה[ לדמשק י והיא עיר נרולה‪ ,‬ומלר של‬
‫מצרים מושל עליה‪ ,‬ושם כעשרת אלפים יהודים‬
‫ו נ ש י א להם׳ וראש ישיבה שלהם רבי עזרא מ ל א‬
‫תודה‪ ,‬כי ס מ כ ו רבי שמואל ראש הישיבה מבבל‬
‫ודמשק ארץ טובה ויושבת בתור גנות ופרדסים‪,‬‬
‫ושם סילונות נבוהים שמהן מקלהים מים ובריכות‬
‫נרולות והמים טובים מאד‪ ,‬וכל מיני םירות ומנדים‬
‫שם‪ ,‬ואומרים הישמעאלים אם יש נז עדן בארץ‬
‫או ד מ ש ק היא הנן ערן‪ ,‬ואם בשמים הוא אז רמשק‬
‫עומד כננרו בארץ מ ל מ ט ה א( ובדמשק יש בית‬
‫ה כ נ ס ת א ח ת שבנח אלישע ו א ח ת שבנה רבי אליעזר‬
‫בן עזריה ו ב א מ צ ע יש בית ה כ נ ס ת גרולה ובה‬
‫מתפללי! וכל מי שהולר לדמשק רואה א ת הר‬
‫שעיר לצדדי!‪ ,‬והר הרמוז והר הלבנו! ובארץ םיהו!‬
‫ועונ אי! עשב וצמה׳ כ מ ה פ כ ת סדום ועמורה‪ .‬וראה‬
‫ר׳ ם ת ה י ה קבר ארור )שמונה( שמונים אמה‪ ,‬ואמרו‬
‫הישמעאלים כי הוא קבר של שם בז נה‪ ,‬אבל‬
‫היהודים לא אמרו זה‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪55‬‬
‫הערות‪:‬‬

‫א( וכעין שאמרו חז״ל כי ירושלים של מטח מכוון‬
‫כננד ירושלים של מעלה )תענית‪ ,‬ה ( ‪ ,‬ואמרו אם גן‬
‫עדן בין הנהרות )פרת והדקל( הוא דוםסקנין )דמשק(‬
‫פתהו )עירובין‪ ,‬י ט (‬
‫‪1‬‬

‫‪ Damascus‬י‬

‫‪Aleppo‬‬

‫יי_‬
‫]ארץ ישראל וסוריא — טבריא — קבר רתל[• ולסוריא‬
‫מהלר שגי ימים׳ ועובר הירדן במו שאמרו שהוא‬
‫יוצא מ מ ע ר ת פ מ י י ם א( ובא ר׳ פ ת ה י ה לטבריא‬
‫ושם קהלה‪ ,‬ובכל ארץ ישראל יש קהלות אלא שאין‬
‫בהן ]בכל א ה ת [ אלא כ מ א ה או במאתים או כשלש‬
‫מ א ו ת בעלי בתים‪ .‬ובטבריא יש ב י ת הבגםת שבגה‬
‫יהושע בן גון ובצפורי י קבור דביגו הקרוש וריה‬
‫ט ו ב יוצא מקברו‪ .‬ובשרהוקים מיל מ ש ם מריהין‬
‫הריה הטוב היוצא מקברו‪ .‬קברים של ארץ ישראל‬
‫בבובין ולא של בבל לפי שבבבל מ י ם מצויים ואין‬
‫יכולים לתפור מערות עמוקות‪ .‬ומודע רבי )דבי‬
‫הקדוש( יש בהור מ ע ם ושמו רבי גהוראי ויש לו‬
‫בן ושמו רבי יהודה על שם רבי יהודה הגשיא׳ ויש‬
‫לו ס פ ר היהס ע ד רבי ורבי גהוראי הוא רופא‬
‫ומוכר בשמים בשוק‪ .‬והוא ת ל מ י ד הבס וצדיק ובנו‬
‫לפניו בחנותו והם מבוסין שלא יראו לבאן ולכאן‬
‫וטבריא וציפורי וכל חעדים םביבותיחם בנליל‬
‫התחתון חן במישור‪ .‬ור׳ פ ת ח י ח ראח אושא ושפרעם‬
‫מקום הסנהדרין שהיה שם רבן גמליאל‪ .‬ובעכו יש‬
‫יהודים ויש שם מעיז שנובע בל ששת הימים ובשבת‬
‫אפילו ט י פ ה א ה ת לא נ מ צ א ה בו ב(‪ .‬בגליל התהתון‬
‫יש מערה ובפנים ה י א דהבה ונבוהה מ צ ד א ה ד‬
‫קבורים ש מ א י ותלמידיו‪ ,‬ו מ צ ד א ה ד הלל ותלמידיו‪,‬‬
‫ו ב א מ צ ע המערה אבן נ ת ל ה הלולה במו בוס‪ ,‬ונכנס‬
‫בבית קיבולה בארבעים ס א ה ויותר‪ ,‬וכשבא ש מ ה‬
‫א י ש הנון יראה האבן מ ל א מ י ם יפים וירהץ פניו‬
‫ויתפלל ויבקש מ ה שירצה‪ ,‬ואין האבן הלולה מ ת ת ת‬
‫בי המים אינם נובעים מן הקרקע אלא נעשה לכבוד‬
‫ארם הנון‪ ,‬ואם ישאבו! מן האבן אלף ברים מים‬
‫לא יהיה ה ס ד אלא הוא מ ל א בהווייתו‪ .‬ואדם שאינו‬
‫הגון לא יראה א ת המים — ו ה ל ר לנליל העליון‬
‫שעומר בהרים‪ ,‬ושם גיתאי הארבלי בארבל והר‬
‫געש גבוה מ א ד ובו קבור עובריה הגביא‪ ,‬ועולין בו‬
‫במעלות שעשויין בהר‪ .‬ו ב א מ צ ע ה ה ד קבור יהושע‬
‫בן נון ואצלו בלב בן יפונה‪ .‬ואצלם נ ו ב ע מעין מים‬
‫טובים מן ההר׳ ובנוים היכלות נאים אצל הקברים‪,‬‬
‫ובל בנין של ארץ ישראל הוא של אבנים‪ .‬ואצל היכל‬
‫‪1‬‬

‫סבוב ר׳ פ ת ח י ה‬

‫א ח ר ניכרת פסיעה א ח ת בארם הפוסע בשלנ‪ ,‬וזו‬
‫היא שררך בח חמלאר׳ ונתנעשה ארץ ישראל לאחר‬
‫מ ו ת יהושע ג( ואמר ד פ ת ה י ה שבל ארץ ישראל‬
‫היא במהלר שלשה ימים והלר מ ש ם לקבר יונה‬
‫ב! א מ ת י והוא קבור בכפר עוזא ד(׳ והיכל יפה‬
‫בנוי על קברו‪ ,‬ויש אצלו פרדס וכל מיני םירות‬
‫שם‪ ,‬ושומר הפרדס הוא נוי׳ וכשבאים נוים ש מ ה‬
‫אינו נותן להם מ א ו מ ה מז הפירות ובשיהודים באים‬
‫מקבל אותם בסבר פנים יפות ואומר להם יונה‬
‫בן א מ ת י יהודי היה ה(‪ ,‬לבר ראוי לבם משלו‪,‬‬
‫ומאכיל הפירות ליהודים — ובא ר פ ת ח י ה על קבר‬
‫דהל אמנו לאפרת‪ ,‬והוא מהלר הצי יום מירושלים‪,‬‬
‫ועל קברה א ה ת עשרה אבנים כמניז א ה ד עשר‬
‫שבטים׳ לפי שלא נולד בנימין אלא בצאת נפשה‬
‫ולבן אין שם אבן בננדו‪ .‬והאבנים הן של שיש‬
‫ויש אבן א ה ת על בולן והיא של יעקב אבינו וחקוק‬
‫על האבן שם יעקב ו נ ת ל ה היא מ א ד מ ש א הרבה‬
‫בני אדם ומשם מיל אחר מקום כומרים ולקהו‬
‫אותה לבנין עבורה זרה׳ ולמהר ראו אותה על הקבר‬
‫באשר בתהלה׳ כן עשו כ מ ה פ ע מ י ם ונמנעו מלקהתה‬
‫עוד ר׳ פ ת ח י ח דאח נם האבן שעל הבאר אצל הרן‬
‫וארבעים בני ארם אין מזיזין א ו ת ה ממקומח׳ והבאר‬
‫עמוק כשלש מ א ו ת אקה׳ ואין מ י ם מצויים שם‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( עי׳ מגילה ו׳‪ .‬ב( בעל סדר הדורות ערר ר־ יהודון‬
‫תנשיא סוף אות י״ב הביא בשם גא״י ובצפורי קבור‬
‫רבינו הקדוש וכו׳ ומעין באר מים תיים כל ימי תשבוע‬
‫רץ בכת ובשבת אינו זב אף טיפת אתת וכו׳‪ .‬וא״כ‬
‫היה המעין קרוב לציפורי והוא עכו ולא יבנה כמו‬
‫שנמצא בנוםחא אחרת‪ .‬ונראה שהיא חעיר אשר מסיפון‬
‫בשם עכו ג( חר נעש‬
‫)‪(Arkaea‬‬
‫עי׳ שבת קט‪ .:‬ד( כן כתוב בסוף חםפר ומובא פח‬
‫במקומו ת( בסדר הדורות סוף ערך ג״א ג״ת בשם‬
‫גא״י קבר יונה בן אמתי בכפר כנה ועלית נבנת בית‬
‫תפלה לאינם יהודים‬
‫פ ז כ י ר‬

‫ב‬

‫ש‬

‫ם‬

‫‪Pamaes. Diocisarea.‬‬

‫‪1‬‬

‫ייא‪,‬‬
‫]ירושלם וחברון[ וחלר לירושלים‪ ,‬ואין שם אלא‬
‫ר׳ אברהם הצבע‪ ,‬והוא נותן מ ס הרבה למלך שיניחו‬
‫והראו לר׳ פ ת ה י ה הר הזיתים‪ ,‬וראה‬
‫שם‪.‬‬
‫שהמעזיבה א( ה י א רצפה גדולה שלש א מ ו ת והיא‬
‫רחכה‪ ,‬והיכל גאה ש ם שבגו הישמעאלים בימי קדם‬

‫ד ׳יעקב ב״ר נ ת נ א ל הכהן‬

‫אוצר מסעות‬

‫כ ש ה י ת ה ירושלם בירי הישמעאלים‪ ,‬ובאו פריצים‬
‫)ביטים הקדמונים( והאשינו אמלר הישמעאלים‬
‫ואמרו זקן א ח ד יש בינינו שיורע מקום ההיכא‬
‫והעזרה‪ ,‬ורחק אותו המאר ער שהראה או• והמאר‬
‫היה אוהב יהודים‪ ,‬ו א מ ר א נ י רוצה אבנות היכא שם‬
‫ואא יתפאאו שם אאא יהודים‪ .‬ובנה ההיכא בנין‬
‫נ א ה מן אבני ש י ש א ד ו מ י ם וירוקים וכא מיני מראה‪.‬‬
‫ואת״כ באו נוים ושמו בו צאמים והיו נופאים וקבעו‬
‫הצלם בעובי הכותל‪ .‬אבל בבית קרשי הקרשים אא‬
‫היה יכול לעמוד‪ .‬ורהוק מ ש ם השוהה ב( מ צ ר אהד‪.‬‬
‫והשפיטל שהעניים שם מ צ ד אהד‪ .‬והארץ מ ב ו ק ע ת‬
‫)ארץ בקעה( ונקרא המקום ניא בן הנום ושם בית‬
‫קבורה להם• — ובירושלים יש ש ע ר ושמו שער‬
‫הרתמים‪ ,‬ואותו השער מ מ ו ל א אבנים וםיר ואין‬
‫שום יהודי רשאי לבוא ש מ ה ד( וכ״ש נוי‪ ,‬ופעם‬
‫א ת ת רצו הנוים להסיר האבנים ולפתוה השער‪,‬‬
‫ונתרעשה ארץ ישראל והיתה מ ה ו מ ה בעיר ער‬
‫שתדלו לעשות כן‪ .‬ויש מסורה בירי היהודים ש ר ו ד‬
‫אותו השער נלתה השכינה ובו עתירה אשוב‪ ,‬והיא‬
‫מכוון ננר הר הזיתים והר הזיתים נמור ממנו‪,‬‬
‫והעומר בהר הזה רואהו‪ ,‬וכתיב ועמדו רנאיו ביום‬
‫ההוא עא הר הזיתים ת(‪ ,‬עין בעין יראו בשוב ה׳ ציון‬
‫ררר אותו השער‪ ,‬ומתפאאין שם ומנרא ד ו ד עורנו‬
‫קיים בעיר — ר׳ פ ת ה י ה ראה א ת ים המאה וארץ‬
‫סדום ועמורה ואין שם עשב‪ ,‬ונציב מאת א מ ר שאא‬
‫ראה ואינו בעואם‪ .‬ונם האבנים ש ה ע מ י ד יהושע אא‬
‫ראה — והאר א ה ב ת ן וראה עא המערה )מערת‬
‫הםכםאה( היכא נדוא ש ב נ ה אברהם אבינו‪ ,‬ויש בי‬
‫אבנים נ ת ל ו ת ש ב ע ועשרים או שמונה ועשרים‬
‫אמות‪ ,‬וכל ראש פ י נ ה כ מ ו שבעים אמות‪ ,‬ונתן‬
‫ד פ ת ה י ה זהוב למי ש מ פ ת ה המערה ב י ת להביא‬
‫אותו לקברי האבות‪ .‬ופתה לו‪ .‬והנה על ה פ ת ת צלם‬
‫ושלשה כוכין בפנים ואמרו היהודים שבעכו‪ ,‬הזהר‬
‫כי ש מ ו שאשר! םנרים בתתלת המערה ואמרו שהם‬
‫האבות ואינם• ושומר המערה א מ ר או שהם‪ .‬והוסיף‬
‫או עור זהוב אהכניםו אמערה בפנים ו פ ת ח או‪ ,‬ואמר‬
‫מעואם אא ה נ ת ת י אשום נוי אהכנם בזה השער‪,‬‬
‫והביא נרות ונכנסו אפנים‪ ,‬וירדו במעאות‪ .‬וקודם‬
‫אזאת המעדר! מ ב ח ו ץ ירדו ב ח מ ש עשרה מעאות‪,‬‬
‫ובאו אתור מערה רהבה מאר‪ ,‬ו ב א מ צ ע ה מ ע ר ה פ ת ה‬
‫הקבר‪ ,‬והקרקע כאה םאע‪ ,‬וכא הקברות הם בחלא‬
‫הםאע ועא אותו פ ת ח ש ב א מ צ ע מ ו נ ה י ם ה ת י ב ו ת‬
‫ב ח א עכין ביותר׳ ואין א ר ם יכוא אעשות כזה אם‬
‫אא בירי שמים ורוח סערה יוצא מ ן הנקבים שבין‬
‫ב ח ל לברזל ולא היה יכול אבוא בנרות ש מ ח ‪ ,‬והבין‬
‫ד פ ת ה י ה ש ש ם האבות והתפלל ש ם וכשהיה שוהה‬
‫על פ נ י המערה היה ת ה םערה יוצא ומשליכו‬

‫‪56‬‬

‫לאתוריו — ובאילוני מ מ ר א רהוק מ ש ם ה י ה יושב‬
‫זקן א ח ד וכשבא רבי פ ת ה י ה ש מ ה נ ט ה הזסן אמות׳‬
‫»צוה אבנו להראות ארבי פ ת ה י ה העץ ש נ ש ע נ ו בו‬
‫המאאכים‪ ,‬והראה או זית א ח ר יפה ונחאס אשאשה‬
‫חאסים ואבן ש י ש באמצע‪ .‬וקבאה בירם כשישבו‬
‫המאאכים נהלס העץ אשאשה הלקים וכא א ח ד נשען‬
‫עא עץ אהד׳ וישבו עא האבן יחד‪ .‬ופירות העץ‬
‫מתוקים מ א ד ‪ .‬ואצא העץ בארה )מקוה( שא שרה‬
‫א מ נ ו ו מ י מ י ה מתוקין וצאואין‪ .‬ואצא הבאר אהא‬
‫שרה• ואיאוני מ מ ר א מ י ש ו ר ומצדו ה א ה ד כ מ א ה א מ ו ת‬
‫מ ב א ר ה שא שרה הוא בארו שא אברהם אבינו ומימיו‬
‫יפים מ א ד ‪ .‬והראה או אבן נרואה ש מ ו נ ה ועשרים‬
‫א מ ו ת שנימוא עאיה אברהם אבינו׳ ואמר הזקן‪ .‬הנה‬
‫א נ כ י הואר אעואם ה ב א ואיני משקר והניר בשבועה‬
‫שפעם א ת ת בצום כפור ראה מאאר שא א ש וםוםו‬
‫א ש אצא בארה שא שרה והיה מתפאא שם‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( מעזיבה‪ ,‬לפעמים הכוונה הבנין שעל ״גבי" קרקע‪,‬‬
‫ומוסב כאן על תבני ן בהר הבית והיא הרצפה )גרינהוט(‬
‫ונראה יותר כי כוונתו לאבן שחיה בתוך המסגד עמר‪.‬‬
‫ב( לשון הכתוב )ירמיה‪ ,‬ב‪ ,‬ו( והוא הקבר של ישי‬
‫ג( שער הרחמים חוא במזרח הר תבית‬
‫)‪(Sepulchre‬‬
‫ור״ב יכנת את כותל המערבי בשם זה‪ .‬ד( מחמת קדושת‬
‫המקום כי הוא לפנים הד ה ב י ת ה( זכרית יד‪ ,‬ד ;‬
‫ישעיה‪ ,‬נב‪ ,‬ה‬

‫יב‪.‬‬
‫]הסיום[‪ .‬ובארץ יון א( יש להם נלות גדול‬
‫ומשועבדים בנוםם‪ ,‬ויש בהם בחורים בקיאים ב ש מ ו ת‬
‫ו מ ש ב י ע י ם השרים ש מ ש ר ת י ם להם כעברים ב(׳ ויש‬
‫מ ה ם קהלות רבות שארץ ישראל א י נ ה יכולה לשאת‬
‫אותן אם היו עליה ג(‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( כנראח חזר דרך יון לביתו‪ .‬ב( הוא כמו הגולם‬
‫שיצר מהר״ל מפראג‪ .‬ג( ר״ל כי רבים חם ואם חיו‬
‫רוצים לחתישב כולם בא״י לא נשאה אותם הארץ מפני‬
‫קטנה‪.‬‬
‫•‪•0—0‬‬

‫תמו דברי רבי פתחיה אהיו של הרכ רבי יצהק‬
‫הלבן בעל התוספות ושל הרב‬
‫רבי נחמן מריגנשפורק‪.‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ד ׳יעקב ב״ד נתנ אל הכהן‬

‫‪58‬‬

‫ספור מסעות‬
‫מר׳ יעקב ביד נתנאל הכהן‬
‫ב מ א ה השתים עשרה‬
‫•‬
‫שר׳ בנימי! שהיד‪ .‬בירושלם רק כעשר שנים קודם‬
‫ר׳ פתהיה מצא בירושלם מאתים יהודים אף כי הגירסא‬
‫הנבונה היא ארבעה אבל גם ר׳ יעקב לא הזכיר מספרם‬
‫ואמר רק אמרתי לפני הרבנים ויוכל להיות שנים או‬
‫שלשה ודי בהם‪ ,‬וגם אפשר שגתוםפו אליהם עשרה‬
‫ויותר‪ ,‬עכ״פ אין זו ראיה אם היא מתנגדת לזמן נוסעי‬
‫ור׳ יעקב כותב בפירוש בתארו המערות‬
‫הצלב‬
‫םפרובינציא ראה‬
‫בטבריא כי פרש אהד )‪(Knight‬‬
‫שמדליקין הערלים )נוצרים( נרות רבות על קבר יהודי‬
‫צדיק שהוא מרפא תולים ומועיל לעקרות וכעם עליהם‬
‫ובו׳‪ ,‬והמעשה הזה היה אפשר רק בעת ממשלת נוסעי‬
‫הצלב בירושלם קוחם שנת ‪ 1187‬ולפי׳׳ז נוכל להגביל‬
‫את זמנו של ר׳ יעקב במאה הי״ב קרוב לזמנם של ר״ב‬
‫ור״פ‪ ,‬אהריהם או אפשר גם לפניהם —קרובה היא‬
‫השערה גרינהום כי הכותב היה יליד אשכנז כי בדבריו‬
‫ישתמש במלים שיש להן תוראת הבטוי הגרמני אך קשה‬
‫כי לפעמים ישתמש ג״כ בתואר ‪,‬אדונינו״ ליתושע בן‬
‫נון שהוא תואר שמשתמשים בו הערבים ומהם למדו‬
‫היהודים שכניהם — ו ה נ ה מטרת נסיעתו נעלמה מאתנו‬
‫אבל גלד‪ .‬לנו את תשוקתו לבוא לארץ ישראל ולבקר‬
‫קברי תאבות‪ .‬ובםוף דבריו יבקש מהשם כי יזכהו ה׳‬
‫למות בארץ ישראל‪.‬‬

‫מבוא‬

‫כפור המסעות הזה שכתב ר׳ יעקב בר׳ נתנאל הכהן‬
‫יצא לאור ע״י אלעזר הלו י ד״ר גרעהוט מירושלם‬
‫בתור הוספת לסבוב ר׳ פתהיה‪ ,‬והדפיסו ביהוד בקובץ‬
‫ירושלם ה״ג אשר למר לוגץ והיא העתקה מכ״י המונח‬
‫בבית עקר תספר י ם בקמבריג׳ על אדו ת הספור הזה‬
‫ישער שטיינשניידער )ירושלם ת״ג ‪ (48‬כי נכתב בין‬
‫המאה תי״ג לט״ו‪ ,‬אך לפי דעת גרינהוט חי הטתבר‬
‫בהצי המאה הי״ג‪ ,‬כי בתתלת דבריו יאמר‪ :‬״ותתת‬
‫הר הזיתים כנגד עזרה שעשוי בימיו מגדל על המגדל‬
‫ואין דרך עובר עליו״ ואין ספק שהמגדל נבנה ע״י‬
‫נוסעי הצלב וזה היה לפני בוא המונגולים או הטרטרים‬
‫לארץ ישראל‪ ,‬כי בבואם התריבו את העיר ובלתי ספק‬
‫שהתריבו גם את המגדל הזה ועוד ראיה כי ר׳ יעקב‬
‫כ‪,‬ד‪.‬ב ״ובחברון נכנסתי אני יעקב בחזקת תועה בתוך‬
‫הכערה״‪ ,‬והנה הבנוי ״תועים״ הוא לנוצרים העולים‬
‫ברגל למקום קדושיהם בא״י‪ ,‬ומבואר איפוא שבימיי‬
‫עדיין תיתה הממשלה בידי נוסעי הצלב ובימיהם היה‬
‫אנ־־ער ליכנם למערת המכפלה פנימה‪ ,‬אולם אחר שכבש•‬
‫הג־שלמנים את הברון לא הרשו לשום אדם לבוא שש‪,‬‬
‫וכן כהב ר׳ עובדיה טברטנורא כי במערה עצמה לא‬
‫כל‬
‫יכנס שום יהודי ולא ישמעאלי וכ״ש נוצרי‬
‫גם בספורו של ר׳ יעקב יש מוקדם ומאותר מפני‬
‫אלה ראיות ברורות‪ ,‬אבל לפ״ז קשה איך י!אהר את ן שכתב מגילות מגילות שלא נתהברו כראוי‪ ,‬אך כנראה‬
‫ביאת ר יעקב למתצית המאה הי״ג‪ ,‬הלא ידוע הוא רצה לתאר תחלד‪ ,‬את נסיעתו בדרך כלל‪ ,‬כמו ראשי‬
‫כ• ממשלת הנוצרים בירושלים ובתברון וסביבותית;‬
‫פרקים ואת״כ מבאר בפרוטרוט אמנם גם בפרטות לא‬
‫כלתה בשנת ‪ 1187‬אתר שכבש סלאדין את ירושלם בשנה נסדרו דבריו בכיוון‪ ,‬ותוכרחתי לתקן תסדר כפי‬
‫ההיא ולא היו שם עוד נוסעי ד‪,‬צלב ומה שמביא‬
‫האפשר מבלי לגרוע או להוסיף עליתם רק במקום‬
‫גרינהומ כי היה ר׳ יעקב בירושלם אהרי שבא שם הצורך כדי לתקן הלשון ולבאר ולפרש דבריו שהם‬
‫ר׳ יהונתן הכהן מלוניל ונוסדה שם הישיבה משלש קשים להבין בלי פירוש‬
‫מאות רבנים )תלמידי חכמים( מצרפת ואנגליא‪ ,‬וזה‬
‫היה אחרי שנת תתקע״א )‪ —(1211‬לא יתכן דרמ־ כן‬
‫והוכחתו של גרינהוט כי ר׳ יעקב מזכיר בסוף סניורו‬
‫הקדמה‬
‫את רבני ירושלם‪ ,‬ובזמן ר־ פתחיה לא היה בירישלם‬
‫ספוד מ ס ע ו ת למקומות כ א י י וקברות הצדיקים‬
‫רק יהודי אחד ורק בימי רבינו יהונתן ואילך באו‬
‫א ש ר שם‪ ,‬ש ה ב ר בהר״ר יעקב בר׳ נ ת נ א ל הכהן ז״ל‬
‫שמה הרבנים‪ ,‬אין זה ראיה כלל כי הלא מצינו‬
‫כ ש נ כ נ ס לארץ ישראל‬
‫?‬

‫•* <‪-‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪59‬‬

‫א‬
‫]חברון[ אני יעקב בר׳ נתנאל הכה! הלכתי‬
‫וטרהתי ועזרני השם שהכניםני לארץ ישראל‪ ,‬וראיתי‬
‫קברי אבותינו הצדיקים שבהברוז ונם קבר אבנר‬
‫בז נ ר אצל באר של אברהם אבינו ויונה ב! א מ י ת י‬
‫הנביא א( בקרית ארבע ה ב ת ! וקבורת הנה וקבורת‬
‫רהל בררר יריהו באפרת אצל בית להם והם שני‬
‫בפרים ומשם פרסה והצי לירושלים ב( — א ה ״ כ‬
‫ילר אדם עשר פרסאות עד נוב עיר הכהנים‪ ,‬ומנוב‬
‫עד לוד ארבע פרסאות‪ ,‬ופרםא א ה ת עד דודנים׳‬
‫שתי פרסאות עד יבנה‪ ,‬שתי פרסאות עד אשדוד‪,‬‬
‫ארבע פרסאות עד אשקלון ובאשקלון באר של‬
‫אברהם אבינו והוא מרובע׳ בין זוית לזוית ש ת י‬
‫א מ ו ת וארבע מערות יש שם‪ ,‬בכל זוית מערה פעם‬
‫א ה ת היו הכומדים רוהצים במי השילוה אצל‬
‫ירושלים ונפלה קערה מידי כומר אהד׳ ומצאו אותה‬
‫בבאר זה באשקלון‪ ,‬והכירו אותה הנלהים ע״י‬
‫כתיבתם ג( —ומאשקלון • ע ד עזה ארבע פרסאות‪,‬‬
‫ומעזה עד עזתה ד( )עזקה( שתי פרסאות‪ ,‬ועד‬
‫מדון שתי פרסאות‬

‫ר׳ יעקב ב׳״ר נתנאל הכה!‬

‫ועמוד האמצעי שלשים זרתות עביו וארבע א מ ו ת‬
‫ארבו׳ ושני אדונים ד( א ה ד למעלה ואהר ל מ ט ה‬
‫ועליהם צורה מרובעת בדמות ההיות פני אדם ופני‬
‫ושם היה לומד‬
‫נשר פני אריה ופני שור‬
‫)אלכםנדדום( לפני רבו אדיםטוטלום — ויש מנדל‬
‫על ש פ ת הים בלשו! ערבית מנרא י ומשימי! ]אבוקה‬
‫של[ אש שם בלילה למעלה כדי שלא יטעו הספינות‪,‬‬
‫ורואי! האש בעכו באפריקא ובםרובינצא ובל כך‬
‫הוא )המנדל( עשוי יפה ורהב ער שעולי! עליו שני‬
‫פרשים על סוסים זה אצל זה ושם כ נ ס ת )מקוה(‬
‫ועמוד י‬
‫של הים ומטיילים למעלה ")על הנשר(‬
‫א ח ד בבית יהודי מ ב ת י ה בת פרעה‪ ,‬והכירו )עמוד‬
‫כמוהו( ברעמםם בבית ההזז אודר העמוד עשרים‬
‫א מ ה ועליו דמות אשה לבושה כנרים והסל על ראשה‬
‫ונער קט! יושב בתור הסל כלו אב! שהור וצוה‬
‫המלר להוציאה ולהעמידה בשוק‪ .‬פעם א ה ת יצאו‬
‫המים )מי היאור נילוס( עד ש נ ט ב ע ה כ מ ע ט כל‬
‫מצרים והניעו המים עד שוקיה )של הרמות הנ״ל(‬
‫ו נ ס ת מ ו ]מי היאור ופסקו המים[‬

‫הערות‪:‬‬
‫א(‬

‫כנראה הלך מא״י למצרים וחזר אח״כ לא״י‬

‫ב( רעמםם היא עין־אל־שמאם והיא הרבה‪ .‬מפיתום עד‬
‫רעמםם מהלך המשה עשר יום‪ ,‬ומרעמםם עד אלכםנדריא‬
‫תשעה ימים )הבת ירושלם(‬

‫הערות‪:‬‬

‫ג( פיראמיד‪ .‬ד( כנראה‬

‫היו ארגזים לספרים‬
‫‪1‬‬

‫א( יונה בן אמתי קבור לפי ר׳ בנימין בציפורי‪,‬‬
‫‪ Statue.‬י ‪ Lighthouse‬י‬
‫ור׳ פתהיה אומר שהוא בעוזא‪ ,‬ובאלה סימני‬

‫‪El Arish‬‬

‫)להלן(‬

‫נקבר בטבריא‪ ,‬ובאלת מסעות וגלילי א ״ י — בכפר כנה‬
‫וכל‬

‫אלה‬

‫הקבלות‬

‫מתנגדות לקבלת ר׳‬

‫יעקב‬

‫שלנו‬

‫ב( ובירושלם מגדל וכו׳ עיין זה בסוף הספר עם עוד‬
‫דברים השייכים לירושלים כי שם מקומם‬

‫ג( הכתובת‬

‫על הקערה ועל פי הסימן הזה הכירוה הגלהים‬

‫ד( עזה‬

‫ועזתה אתת הן‪ ,‬וצ״ל עזקה ומעזה עד עזקה כמו יום‬
‫)כו״פ פי״א(‪.‬‬

‫ב‬
‫‪1‬‬

‫נ‬

‫]מצרים[ מסוכות עד גושן ארבעה ימים א(‪,‬‬
‫ועד מצרים )קאחירא( יום אחד‪ ,‬וברעמםם ב( יש‬
‫ע מ ו ד א ח ד ג( מ א ח א מ ו ת ארכו ומרובע חוא — כל‬
‫רוחב ורוהב שמונה אמות‪ ,‬וקברות מצרים בחצר‬
‫פרעת ובאלכםנדריא של מצרים דאיתי בית חמדרש‬
‫)ללמורי חכמה( של אלכםנררום המלך ובו שלש‬
‫מ א ו ת וששים והמשה עמודים כננר ימות ההמה‪,‬‬

‫א( שנים עשר קברות‬
‫]מערה[‬
‫]מירון[‬
‫יש באב! א ה ת וכסוי עליהם כמו כ! באב! א ח ת‬
‫והקברות זח כננד זח מכוונים‪ ,‬שבנח חנוך בז ירד‬
‫ואמר לנו חכם נ ת ל אל תירא ואל ת פ ח ד ]ליכנם‬
‫במערה ההיא מ פ נ י הנהש הברור על הפתח[ כי זח‬
‫ע כ נ א )נהש( של צדיק‪ ,‬מ י ד נכנסתי במערה‬
‫]וראיתי[ שתי כנסיות של אבני שיש והם של בית‬
‫ש מ א י ובית הלל‪ ,‬ושתי מערות גדולות ת ה ת ההר‬
‫ופתחים קצרים יש להם‪ ,‬וכשיכנס ארם בתוכן יראה‬
‫קברים שאין להם שיעור ואינם ידועים אלא קבר‬
‫בנו של ישעיהו הנביא‪ ,‬וקבר יונתן בז עוזיאל והנהל‬
‫יורד אצל קברו ושאלתי מ א נ ש י המקום האיר היו‬
‫הוצבין אלו המערות בהד? כי אותו ההר כלו אבן‬
‫אז הראו לנו הספר וראינו שכתוב בו כי כ מ ה‬
‫שנים לא היו זורעין ולא הורשיז כמו ש נ א מ ר ועשית‬

‫ר׳ שמואל ב״ר שמשון‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪60‬‬

‫!‬
‫‪j‬‬
‫‪j‬‬
‫‪j‬‬

‫א ת ה ת ב ו א ה לשלש השנים ב( ובאות! שלש ש נ י ם‬
‫היו בונים המערות ויש עור ב מ א ה מערות ואינן‬
‫ירועי! של מי הז‪ .‬ובל קבורותיהם באב! במו ת י ב ה‬
‫ד‬
‫בתור הבית ואב! א ת ת היא כסוי לבמה קברות —‬
‫ב ט י ח ! קבורים ר׳ שמעו! ב! יוהאי עם בנו ועליהם‬
‫וקברי אבותינו שבטבריא נ מ ש כ י ם‬
‫]מבריא[‬
‫שני ציונים‪ ,‬ובבית המררש שלו עריי! הוא קיים ‪I‬‬
‫במו ש ת י פרסאות א( ושם מערות נבוהות במו בית‪.‬‬
‫ומשם שלש פרסאות ער בפר תנ! ושם כ נ ס ת שלו‬
‫ובר היו קוברים ארבע א מ ו ת על ארבע א מ ו ת כ מ ו‬
‫נהצבה מ! ההר ואי! שם כ ״ א ח פ ! א ת ת בנוי‪.‬‬
‫ושם קבורים ד ת ל פ ת א עם בנו ויש להם ציונים‪ ,‬שתי וערב ומהוברים בסיד׳ כי היו מוציאי! אותם‬
‫הנוים מקברם מ פ נ י שהיו מ ה פ ש י ן תומי! של זהב‬
‫וקברות אחרים רבים אינם ידועים‪ .‬ו מ ש ם שלש‬
‫שהיו תופרי! בה! תכריכיה!‪ .‬וכל מ ט ה ו מ ט ה‬
‫פרסאות ע ד הר געש ושם שלש בנסיות בבני! אתר‬
‫)מצבה( כתוב עליה פלוני ב! פלוני תנצב״ה‪ .‬כ א ש ר‬
‫וכשיוצא אדם מ כ נ ס ת שלישית והנה שני אילנות‬
‫בא פרש א ה ד מ פ ר ו ב י נ צ א וראה כי מדליקי! הערלים‬
‫ט ו ב ו ת ואצלז ש ת י קברות א ת ת של אדוננו יהושע‬
‫נרות רבות על הקבר א מ ר להם מי הוא ז ה ? אמרו‬
‫בן נון ואתת של כלב בז יפונה ויתזור א ד ם ח צ י‬
‫םרםא ער ת מ נ ת סרת ושם כ נ ס ת של אדוננו יהושע לו יהודי צדיק והוא מ ר פ א הולים ומועיל לעקרות‪.‬‬
‫בן נון והיא הרבה׳ אבל עוד נשארו השער והמשקוף א מ ר להם שוטים מ ה א ת ם עושים בך כבוד ליהודי ‪1‬‬
‫וכל הציורים )הציונים( בולן ולקת אב! א ת ת והשליך לארץ והנביה ידו להשליד‬
‫והמזוזה והמפתן‬
‫אב! אתרת והיה רוכב על סוסו ונפל ומת‪ .‬מ י ד‬
‫מאבן א ה ת ש מ ו נ ה א מ ו ת ארכן ורהבן ‪] .‬ארבל[‬
‫נתקבצו ההנמונים והבומרים ואמרו שלא נענש‬
‫ור׳ זירא קבור שם ועל ציונו כתוב ר׳ זירא‪ .‬וקרוב‬
‫לו קברות ראובן שמעון לוי ודינה וקברם מ כ ו ס ה ן בשביל היהודי א ל א מפני שנגע בכבוד רבו של ישו‪,‬‬
‫והרה אפו של ישו ו ה מ י ת אותו‪ .‬ואמרו כל זה לפני‬
‫כל בד עד שאין א ד ם יבול להכניס ידו שם ובציון‬
‫א ה ד בנין במו בית בנוי על קבר ש ת בן אדם בני ה מ ר י נ ה — ו ה מ י ט ב ר י א הם כ נ נ ד ב( ארבע‬
‫הראשון והבאר בתור ה ב י ת ומשם ש ת י פ ר ס א ו ת מרתצאות‪ ,‬על ש פ ת הים ]בנרת[‪ ,‬וטעם המים מ ת ו ק‬
‫עד מ ע ר ת יובבד ו ע מ ה ש מ ו נ ה נשים צדקניות ג( • בדבש׳ ו ה י ר ח עובד ]בתוך ים כנרת[ ובאר של‬
‫מ ש ם תצי פרםא למערת רבן יותנן בן זכאי ו ש מ ו נ ה מרים כתובו ג(‪ —.‬מ ש ם ש ת י פ ר ס א ו ת להר א ה ד‬
‫תלמידיו׳ ארבעה מ צ ד א ה ד וארבעה מ צ ד אתר‪ ,‬והוא ושמו טור׳ ושם אדוננו א ח י ה השילוני ה נ ב י א —‬
‫בעצמו נבוה עליהם בראש המערה׳ ובזוית א ת ת מ ש ם שלש פ ר ס א ו ת ע ד צםורי ושם כ נ ס ת אדוננו‬
‫יכנס א ד ם לשם‪ .‬ובצדו שלש ת י ב ו ת ובצד א ה ד חזקיה המלר ושמו כתוב על ההר בתור הנ!‪ .‬ו ל מ ט ה‬
‫ארבע ת י ב ו ת של ע צ מ ו ת ד( וכננדן היא מערה של מערה נ ח ל ה ובתור המערה מ ע ר ה קטנה‪ ,‬ע ד בא!‬
‫רב בהנא והיא נ״כ מ ל א ה מ ת י ב ו ת של עצמות‪ ,‬וכל נורע וקברים אחרים אי! להם ה ש ב ח ‪ — .‬מ ש ם ה צ י‬
‫אנשי האומות מדליקי! עליהם נרות‪ ,‬בי באים שם פרסא עד כפר קנה )כנה( ושם יהודה המלך ד(‪.‬‬
‫חולים ועקרות ומתרפאי!‬

‫הערות‪:‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( מכאן ואילך מדבר מארץ ישראל ותסר כאן גליו!‬
‫אחד‪ ,‬ונראה בי הוא מתאר מערה אתת אצל מירון‬
‫הקרובה לצפת ובסדר עולם ערך תתק׳׳ל כתב בשם‬
‫גא״י‪ :‬רחוק שני ימים מתברון לצד מזרח היא מעדה‬
‫של אדם הראשון וכו׳ ולפני זה כתב ויקברו אותו שת‬
‫ובניו וחנוך במערה ב( ויקרא‪ ,‬כה‪ ,‬כא ג( באלה‬
‫המסעות חושב יכבד מרים וצפורה אלישע ועוד ארבעה‬
‫קברים‪ ,‬וכאן עושה לצפורה מדור בפני עצמה‬
‫ד( דרכם היה ללקט עצמות אבותיהם ולהניחם בתיבות‬
‫אבנים‪ ,‬וכן נמצאות הרבה תיבות אבנים כאלה עד היום‬
‫וגם בירושלס בגן בית היתומים הסורי )גרינהום(‪.‬‬

‫א( כוונחו למקום שאומרים שקבורים שם כ" ד אלפים‬
‫מתלמידי ד״ע ב( מבטא גרמני ״געגע!" במוב! אונ־‬
‫ג( המאמר הזח לקות מלהלן ושייך כאן‬
‫געפער‪.‬‬
‫ד( בלומר מלך השבטים‪ .‬באלה מסעות בתוב ומשם‬
‫לכפר יהודה חצי פרסא ושם קבר יהודה‪.‬‬

‫ה‬
‫ויוסף הצדיק‬
‫]שכס[‬
‫ת י ב ו ת ומדליקין נרות בבל עדב‬
‫בושי א( א ח ד עם הערלים ו א מ ר‬
‫אמרו לו יוסוי בז יעקב׳ והיה‬

‫במערה ו ש ם ש ת י‬
‫ועדב‪ ,‬ונכנס ש ס‬
‫להם מ י הוא זה ?‬
‫בידו ג ח ן והכה‬

‫אוצר מסעוה‬

‫‪61‬‬

‫בקברו ועדיין הסימן ניכר‪ ,‬ומיר מ ת בלא פירכם‬
‫והוציאוהו מת• ומערה א ה ת קרובה עליה ובה קבור‬
‫כעשא מלך ישראל‪ ,‬ועל הר נ מ ה בתור יער קבורת‬
‫צפורח‪ ,‬ואריה שומר אותה ואין אדם רשאי ליכנם‬
‫שם ולחתוך עצים מן חיער ב(‪ .‬פעם א ח ת הלר‬
‫נוי א ה ד כענלה ושני מריאים ולא היה חושש ולקח‬
‫עצים והזר לביתו‪ .‬בא אהריו הארי ו ה מ י ת אותו‬
‫ושני ה מ ת א י ם והזר הארי אל קברה‪ .‬ויש עוד שם‬
‫קברות רבים ומעדה נרולה‪ ,‬ויש אומרים שהיא מערת‬
‫יונה בן א מ י ת י ג(‪ ,‬וקברות ביערות א ה ת ת י א י נ ם‬
‫ידועים — מ ש ם ארבע פרסאות ער עכו‪ .‬ושם בתור‬
‫השער קברו של אליעזר בן השמונאי‪ ,‬והתועבה‬
‫'ן ה נ ת ל ה ד( שהיא בעכו אומרים שהיתר! בית מדרשו‬
‫יש מערה של עשרה הרוני מלכות‪,‬‬
‫— ובקםרין‬
‫ובמקום שנהרנו יש אבן ש י ש נרולה הרבה ולפני‬
‫פ ת ח חמערח קבר נוי אחר‪ ,‬ובא בחלום לראשי‬
‫ה מ ד י נ ה וזעק ל פ נ י ה ם ‪ :‬הוציאו אותי שאין לי תקנח‬
‫כי מבין אותי בשבטים של ברזל רתוחין באש‪ ,‬ואמר‬
‫להם כי בזאת המערה יש שנים עשר מ ת י ם לבושים‬
‫בטליתות ואינם רומי! לבני ארם אלא למלאכים‬
‫ולא הששו הנוים לדבריו‪ ,‬והיה אותו הנוי צייר ומתו‬
‫בל הציירים ואומרים כי אבן שיש הגדולה היתה‬
‫כ ס א מלבות של ה מ ל ר — קיסר‪ ,‬ולעולם לא יעלה‬
‫שם עשב במקום שנהרגו הצדיקים ובתור החומה‬
‫הישנה יש קבר א ה ד של צדיק ואין יורע מי הוא‬
‫‪1‬‬

‫הערות‪:‬‬

‫ר׳ שמואל ב״ר שמשון‬

‫שנוצר מ מ נ ו ארם הראשון ולוקהים מ מ נ ו עפר‬
‫ובונים בתים ולא נהסר מ מ נ ו וכל ש ע ה הוא מלא‪.‬‬
‫ואוצרות בנויות בתוך המערה ואומרים הכומרים‬
‫כי אלו הן אוצרות ה א מ ה ו ת וכשירצו התועים ליבנס‬
‫שם ילר כל א ה ד יהירי וירד במעלות עם הנר כי‬
‫ירידה גדולה היא ושם ש ש ה ?ברות שלשה בצד‬
‫א ה ד ושלשה בצר אחר ואומרים לתועים אלו הם‬
‫אברהם יצהק ויעקב‪ ,‬ואלו הן שרה רבקה ולאה‪,‬‬
‫ושקר הדבר כי יש כותל גדול והזק בםיר והדסים‬
‫בין הקברות ההדשים האלה ובין שער של מערת‬
‫המכפלה‪ ,‬ואין להם רשות לסתור א ו ח ו כותל‪ ,‬כי‬
‫פעם א ה ת סתרו הכומרים הלון קטן שבו ויצא‬
‫מ מ נ ו רוח הזק והמית א ת כולם וםתמו אותו ההלון‬
‫והאבן סמור לשער הוא ההלק שבנה שלמה המלר —‬
‫וכמו כן קבורת רחל אמנו ]באפרת[ מנדל בנוי‬
‫מ א ב נ י גזית בארבעה פתחים‪ ,‬ואחת עשרה אבנים‬
‫על קבורתה‪ ,‬כי אומדים בנימין היה קטן ולא יכול‬
‫להביא אבז שלו׳ ואבן ב( ]העליונה הניח יעקב‬
‫אבינו[‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( התחפש לנוצרי‪ ,‬כי אס ידעו שהוא יהודי לא‬
‫הכניסוהו ב( תסר כאן ומלאתי התסרון ע׳׳פ מסעות‬
‫אחרות‬

‫ז‬

‫א( גרינחוט יאמר אפשר שצ״ל כותי‪ ,‬ואי אפשר‬
‫לומר כן כי השטרונים מכבדים את יוסף מאד ומקום‬
‫קבורתו בשכם קדוש להם כמו ירושלם ולכן יותר‬
‫נכון לומר כי כושי הוא ט״ס וצ״ל פרש ואותיות‬
‫שניתם קרובים בכתב‪ .‬ב( שמהלל כבוד קברה של צפורה‬
‫ג( עי׳ בראש הםפר שאמר שקבורת יונה הנביא בטבריא‪,‬‬
‫אבל כאן הוא מביא רק דעת יש אומרים ד( עבודה‬
‫זרת שלהם‪.‬‬
‫‪Cnesaren.‬‬

‫‪1‬‬

‫ו‬
‫ובחברון נ כ נ ס ת י א נ י יעקב בחוקת‬
‫]חברון[‬
‫תועה א( בתור המערה היא מערת המכפלה‪ ,‬ובנו‬
‫ה מ ט ר י ם ט ח צ י ת בנין עליה והטעו העולם בשקר‬
‫והקימו שם תועבה של בני מדינתם‪ ,‬וטהצית‬
‫הראשון בנה יוסף הצדיק ואהרים אומרים ש ב נ ה‬
‫אותו שלמה המלר וההלק הזה נהרב‪ .‬ושם הטקום‬

‫]ירושלם[ ובירושלם מנדל רור וכית חמקדש‬
‫ועזרה וביותל מערבי אבל ]אבניו העליונים הם[‬
‫חרשים א(‪ .‬ומרתף בנין ש ל מ ה המלך ב( ושערי‬
‫רהמים‪ ,‬ובאר שהיו רוהצים בו כהנים ג( וציון‬
‫יד אבשלום ו ת ח ת הד הזיתים בננר עזרה עשו ב מ ת‬
‫מגדל ד( על המגדל וראשו הר גבוה ‪ . .‬א מ ו ת‬
‫ואין דרך עובר עליו ומי שילוה כנגד הר ציון‬
‫וירושלים‪ ,‬ובין ציון וירושלים אין דבר כ״א בותל‬
‫אהד‪ .‬אלו דברים ידועים ואי! יודע י ו ת ר — ו ע ו ד‬
‫דאיתי בעמק יהושפט שמשליכין שם אבנים‪ ,‬ובכל‬
‫יום ימותו ח( מ א ה לכל הפהות‪ ,‬ומורירין אותן משער‬
‫בנימין ומםבבין בין ציון ובין מי השילוח ירידה‬
‫נ ת ל ה ער שיבואו לראש הר הזיתים ושם שלש‬
‫גומות גדולות‪ ,‬ושאלתי להן האיר היא שהגומות‬
‫אינן מ ל א ו ת ? אמרו שם מים רותהין ולא נרע אנה‬
‫ילבו ה מ י ם אמרתי אני יעקב לפני הרבנים זה‬
‫ש א מ ר אדוננו ישעיה הנביא אשר אוד לו בציון‬
‫ותנור לו בירושלים ו( ועמדתי על ק ב ח של ]אותו‬
‫האיש[ בארבע אמות של בית הסקילה‬

‫אוצר מסעות‬

‫ר׳ שמואל ב׳׳ר שמשון‬

‫‪62‬‬

‫הזקיהו המלך שברה דרך שם ליריהו ותפשוהו הכשרים‬
‫ג( הוא באר יואב‪ .‬ד( במאמר זה יש גירםא אהרת‬
‫בסוף הספר ״שעשוי בימיו" וגרינחוט מפרש בימי אותו‬
‫האיש‪ ,‬או הפלא הוא מאין ירע ר׳ יעקב מה שנעשה‬
‫אז‪ ,‬ולמה נעשת? ויותר נכון לפי הגירםא השניה במת‬
‫מגדל‪ ,‬אולם נמהק מהכ״י בערו המש אותיות ושערתי‬
‫כי למלת ״גבוה" או לא יכולתי לסמן המספר אם הוא‬
‫מאה פהות או יותר ה( כלומר המתים בדיד טבעי‬
‫בירושלם וסביבות העיר שתיו מוליכים אותם על טטהם‬
‫לקוברם בהר הזיתים‪ ,‬ומפני שהיו הנוצרים השובבים‬
‫משליכים אבנים על המלוים המתים הוכרהו להוליכם‬
‫בדרו עקלקלות עד שער בנימין ומסבבים בין ציון ובין‬
‫מי השילות עד שבאו למקום הקבורה בראש הר הזיתים‬
‫ו( ישעיה‪ ,‬לא‪ ,‬ט‪ ,‬ועי׳ עירובין‪ ,‬יט‪ .‬ז( תקנתי עפ״י‬
‫כוונת דבריו‬

‫בשעה שיזרה ה ש מ ש בעצמו של יום נראה עולה‬
‫על הר הכרמל כ מ ו אופן נבוה ארבע א מ ו ת ויהזור ז(‪,‬‬
‫ואשר דאיתי בעיני כ ת ב ת י — ע ל הר סיני יש כ נ ס ת‬
‫של ישמעאלים ויש מ ד י נ ה ת ה ת ההד‪ ,‬ושם ה מ ד י נ ה‬
‫טור סין —‬
‫כ א ש ד זכיתי לכתוב א ו ת ה )ארץ ישראל( בן‬
‫א ז כ ה לבוא ש מ ה ולמות שם‪.‬‬
‫נשלמו דברי יעקב הכהן מכל הראיות שראיתי‬
‫בארץ ישראל‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( שלש המלים נתוםפו לבאר הענין ב( הוא מקום‬
‫)‪(Solomon's Quarries‬‬
‫חן‬
‫תציבת האבנים‬
‫ש נ ו‬

‫תצובות המלו שלמה‪ ,‬וההמון חושבים שהיא מערת‬

‫מסע דפליםטינא מר׳ שמואל ב״ר שמשון‬
‫כ ש נ ת ד ״ א ת ת ק ״ ע )‪(1210‬‬
‫<>‬

‫מבוא‬
‫״מסע דפליםטינא" נודע ג״כ בשם מכתב מר׳ שמואל‬
‫המעתיק והמסדר הראשון עשה הקדמה‬
‫בר שמשון‬
‫קטנה למסע הזח וכותב‪ :‬״אלו הדברים ראו ים להכתב‬
‫וכו׳ וזה ברור אשר ארשם על פי אדם שהיה בא" י‬
‫עם הרב ר׳ יהונתן מלוניל וכו־ ומכאן ואילו אדבר‬
‫כמו שדבר בכתבו וזה היה בשנת תתק״ע )‪"(1210‬‬
‫והנה ר׳ יהונתן הנזכר היה בן דורו של הרמב״ם ז״ל‬
‫והוא האיש אשר לבקשתו העתיק ר׳ שמואל אבן תיבון‬
‫אח מורה הנבוכים‪ ,‬ור׳ יהודה אלחריזי העתיק למענו‬
‫את ההלק הראשון מפירוש המשנה בסוף כתב המסע‬
‫כוחב ר׳ שמואל שיש לו הותם מלו ירושלם לעדות על‬
‫כתביו‪ ,‬והמלך שמלו אז בירושלם ומגרשיה הוא‬
‫שנשלת לירושלם טפיליפ‬
‫)‪(John de Brienne‬‬
‫מלו צרפת להיות מלו על אדמת הקדש ונראה שמטרת‬
‫התתיטת הזאת ה י תה לעורר לבות היהודים ללכת לארץ‬
‫ישראל וההתעוררות הזאת נשאה פרי והסבה כי כשלש‬
‫ מאות יהודים צרפתים ואנגלים עזבו את ארצם והלכו‬‫להתישב בא" י ונתקבלו בסבר פנים יפות ויסדו שם‬
‫ישיבות לתורה‪ ,‬ככתוב בספר שבט יהודה‬

‫הנוסע היה בא״י ובדמשק ולאהרונה גם בנינות‬
‫וקיצר מאד בסיפורו כי לא ירשום קברות ירושלם אף‬
‫כי עיקר מטרתו היה לתאר הקברים‪ ,‬ואולי לא נעתקו‬
‫כל דבריו המסע הזה נזכר ברשימת כ״י של די רוסי‬
‫בשם ״מםע דפליםטינא" והוא כ״י אשר בפרמא ‪63|18‬‬
‫)‪(Itmeraire‬‬
‫ותעתיקו לצרפתית ה׳ כרמולי בספרו‬
‫צד ‪ 136—127‬הכ״י נדפס באוצר טוב שנת תרל״ז—‬
‫תרל״ח צד ‪ 038—035‬בשם ״מכתב מר׳ שמואל בר‬
‫שמשון׳׳‬
‫ההערות למסע הזה נעשו ע" י מר אברהם האלקין‬
‫שהעתיקם מצרפתית מספרו של כרטולי‪.‬‬

‫<־‬

‫•>‬

‫הקדמה‬
‫אלו הדברים ראויז להכתב ולהכין לירע מקום‬
‫קברי אבותינו א ש ר בזכותם העולם קיים׳ וזה ברור‬
‫כאשר ארשום על פי א ד ם א ש ר היה שם בארץ‬
‫ישראל עם הרב ר׳ יונתן כהן מלוניל ושמו ר׳ שמואל‬

‫‪63‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ד יעקכ שליח ד י י מפארים‬

‫בר שמשון שהלר עמו בארץ גושן ועבר עמו במדבר‬
‫המקדש יא( ושם שלשה ציונים‪ ,‬והמקום נעשה היום‬
‫ובא עמו לירושלים )מכאן ואילך אדבר כמו שדיבר שש מ א ו ת שנה׳ והוא אצל המערה‪ ,‬ונשתטהנו שם‬
‫ככתבו( וזה היה בשנת תתק״ע )‪.(1210‬‬
‫ואה״כ הלכנו‬
‫ובקשנו דהמים׳ והזרנו לירושלם‬
‫לרמתיים וראינו קברו של שמואל הנביא ומשם‬
‫הלכנו לבארות ולנינו שם הלילה והוא מקום הרב‬
‫והשכמנו בבקר והלכנו לבית אל ובין בית‬
‫מאד‬
‫א‬
‫אל והעי ראינו מקום ה מ ז כ ה אשר עשה אברהם‬
‫משם הלכנו לשילה וראינו שם את המקום אשר‬
‫]ידושלם[ באנו אל ירושלים ממערבה של עיר היה שם המשכז׳ וראינו קברו של יום‪ *1‬הצדיק יב(׳‬
‫וראינוה וקרענו בנרינו כראוי לנו א(‪ ,‬ונתנוללו ולנינו שם ועשינו שם ש ב ת כ ש מ ה ה ‪ ,‬מ ש ם הלכנו‬
‫ומשם הלכנו לטבריא׳ ולפני בואנו‬
‫רהמינו עלינו ובכינו בכיה נ ת ל ה אני והכהן הגדול לבית שאן‬
‫מלוניל ונכנסנו בעיר ב( עד לפני מנדל דוד ונבוא‬
‫להעיר ראינו קברו של ד מ א י ד יג(‪ .‬ולפני העיר‬
‫ל ה ש ת ט ח ער לפני העזרה ג(‪ ,‬ונפול על פנינו לפני‬
‫קבר ר׳ יוחנן בן נורי יד( ויש עליו בית ותהת הבית‬
‫שער שכם מבחוץ לרוח עין עיטם הוא בית הטבילה היא המערה׳ והוא צוה לבנות הבית במעותיו ולפני‬
‫לכהנים‪ ,‬ושמה שער שכננדו בכותל מערבי ד(‪ ,‬המערה קברו של ר׳ אלעזר ב״ר שמעון טו( וקברו‬
‫ומיסוד הכותל כעין אולם א ח ד א ש ר ביםוד ההיכל של ד בהנא טז( משם הלכנו לכפר הנניה ומצאנו‬
‫ושם באים הכהנים במהילה )הפירה הלולה( לעין‬
‫שם קבר׳ ו ב ד ו ד רהוקה כמו שתי פרסאות ]הרם[‬
‫עיטם והמקום ההוא היה בית הטבילה והלכנו משם‬
‫קברים של שבטים וקבר דינה אהותם ביניהם יז(‪,‬‬
‫להר הזיתים ה( מקום שרפת הפרה ו( ושם התפללנו ועליו אילן של הדם ואין אדם רשאי ליקה ממנו‬
‫שתי פעמים כעשרה ועלינו על ההר׳ ויום ש ב ת אפילו עלה אתת‪ ,‬ואומרים כי קרוב לשם הציון של‬
‫התפללנו בשעת ה מ נ ה ה שם במקום שהיו הערלים‬
‫ש ת יה( וראינוהו משם באנו לארבל וראינו קברו‬
‫דנילין שם לכנות ע״ז ולא נשא אותם המקום כי‬
‫של נתאי הארבלי ועליו ציון נאה מאד‪ ,‬ושם ביהכ״נ‬
‫היה נופל כל מ ח שחיו בונים בבל שעה ז(׳ והוא‬
‫גדול שעשה נתאי אבל עתה נהרם בעינינו‪ .‬והוא‬
‫א ה ד מעשר מ ס ע ו ת שנסעה שבינה ממקומה‪,‬‬
‫בתוך העיר והוץ לעיר מצאנו קברו של ר׳ זירא‬
‫והישמעאלים מככדין אותו המקום ואין בו רק היסוד ואין עליו ציון בי נפל משם הלכתי לכפר היטין‬
‫כלבד‪ ,‬ומקום אשר היה שם הארון עדיין קים‪ ,‬וראיתי בצד ההר שני קברים‪ ,‬יש אומרים שהוא‬
‫והלכנו משם למי השילוה ומשם הלכנו ל ה ב ת ;‬
‫קבר הושע )ויש אומרים שהוא קבר יתרו( וקבר‬
‫וקודם בואנו לחברון חגענו לקבר רחל אמנו‪ ,‬ומשם‬
‫צפניה הנביא יט(‪ ,‬וחזרנו לטבריא וכל זה הלכנו‬
‫הלכנו ומצאנו קכרו של נתן הנביא ח( ושם בית‬
‫ביום אהד‪ ,‬ומשם הזרנו והלכנו לכפר חנן וטרם‬
‫מםנד‪ ,‬ומשם הלכנו למקום שמל אברהם עצמו‪ ,‬בואנו להעיר מצאנו קכר הבקוק בכפר הקוק ומשם‬
‫והישמעאלים מכבדין אותו המקום מאד‪ ,‬והסלע הוא‬
‫באנו לכפר לוד ומצאנו שם קבר ר׳ אליעזר בן יעקב‬
‫כמין קבר של שלשה טפהים‪ ,‬ומשם באנו לבנין וטרם בואנו לעיר מצאנו בשרה קבר ר׳ הלפתא‬
‫נאה שבנה המלר אםא והוא נאה מאד‪ ,‬ומשם באנו‬
‫ומשם הלכנו לצפת‪,‬‬
‫ובנו וכן בנו‪ ,‬ולנינו שם‬
‫אשר‬
‫לאלוני ממרא וראינו שם מעין של אברהם ט(‬
‫ומצאנו שם מערת ד ה נ י נ א בן הדבינם ובה שש‬
‫את‬
‫תהתיו‬
‫היה שם אהלו‪ ,‬והעץ אשר האכיל‬
‫עשרה כובין׳ וכבדנוה ובנינו עליה כותל שלא יפול‬
‫שרה‬
‫של‬
‫מעין‬
‫המלאכים והוא כנגדו‪ ,‬וקרוב משם‬
‫בה העפר‪ ,‬ומצאנו שם שני ישמעאלים המכבדים‬
‫להברון‬
‫הלכנו‬
‫ומשם‬
‫אמנו והוא קרוב להברון‬
‫אותה ומביאין שמן להדליק כה נד לכבוד הצדיק‪,‬‬
‫והכיא ראש הגולה תותם בידו מ א ת המלך י( ו מ א ת והלכתי אני לבדי וראש הנולה לבפר פרעם וקרוב‬
‫מ ה מ ט טעותם הוא אל־כליפא ונבנם האיש לבדו לעיר מצאנו קבר הוני המענל ושל אשתו ובניו‬
‫ואנהנו לא יכולנו לבנם‪ .‬ובאנו אל הצבע אני‬
‫קבורים בציונים‪ ,‬ובאנו לעיר ומצאנו שם בית‬
‫וד׳ סעדיה וד׳ טוביה ואמרנו לו • אנו מארץ מדהקים‬
‫ה כ נ ס ת א ה ד מלבד בתי כנסיות שעשה ר שמעון‬
‫באנו להתפלל אל המקום הזה ולהשתטח על מקום בן יוחי‪ ,‬והוא נאה ונהמד‪ ,‬והשאר )במקומות שונים(‬
‫אשר דרכו בו אבותינו‪ ,‬ויאמר לנו האיש התעכבו‬
‫יש מהם נהרסות ויש מהם קיימות כא( משם באנו‬
‫עד למהר ואז בעזרת ה׳ תכנסו‪ ,‬ונתעכבנו‪ ,‬והלך לכפר עמוקה ומצאנו שם קבר יונתן בן ענ‪1‬יאל‬
‫הוא וסיעתו ונכנסנו בהצי הלילה כי בא השוער ועליו אילן נרול והישמעאלים מביאין עליו שמן‬
‫בשבילנו וירדנו כמו כ״ד מעלות במקום צר אשר ומדליקין נר לכבודו‪ ,‬נם נודרים נדבות לכבודו‬
‫אין ררר לנטות ימין ושמאל וראינו שם מקום בית מ ש ם באנו לכפר נברתא )צ״ל עבברא( ומצאנו‬

‫ר׳ יעקב שליח ר״י מ פ א ר י ס‬

‫אוצר מסעות‬

‫שם קבר ר׳ מ א י ר כב(‪ .‬וחזרנו לצפת ועשינו שם‬
‫שבת‪ ,‬ובכל אלו המקומות יש קהלות יותר מ ח מ ש ה‬
‫מנינים‪ .‬מ ש ם הלכנו לנוש חלב ומצאנו ב ר ו ד עיר‬
‫ש ש מ ה קיםמא ו מ צ א נ ו שם קברו של ר־ יוסי בן‬
‫פרת‪ ,‬ועל שם העיר נקרא בן קיםמא‪.‬‬

‫ב‬
‫מ ש ם עלינו לכפר מירון ומצאנו קברו של ר׳ אלעזר‬
‫בן ה ם מ א ושם בית מררשו של רשב״י והוא מרובע‬
‫ונקבר בתוכו ו ד אלעזר בנו עמו כג(‪ .‬ועליו שני‬
‫אילנות והוא מקום יפה מאד‪ ,‬ולמטה מן ההר מ צ א נ ו‬
‫־ קברי הלל ו ש מ א י ושם ל״ו קברים ועליהם ביפה של‬
‫שיש כמין כיסוי ובבית בעין אילנות )צ״ל הלונות(‬
‫ויש בו ש ש ה בארות‪ ,‬והתפללנו שם‪ ,‬ומצאנו בי‬
‫הבאר הראשון אשר על יר הימין מלא מים והשני‬
‫יבש ואין בו מים‪ .‬ובצד ש מ א ל יש באר שלישי‬
‫חציו מלא מים‪ .‬והרביעי בלו מלא מ י ם ועל האולם‬
‫בתוור יש ארבעה קברים ו מ צ ד א ח ד שלשה קכרים‬
‫ו מ צ ד א ה ד שלשה‪ ,‬ובאולם בכל הדר יש שלשה‬
‫קברים‪ ,‬ולמעלה אצל א ה ד הארונות הקרובים לבארות‬
‫ה א ה ר מ ל א מים והאחר חסר מים וצוה ראש הנולה‬
‫והדליקו נר של שעוד‪ ,‬להפש ולראות מהיבן מ ו צ א‬
‫המים לבוא אל הבארות ולא מצאנו‪ ,‬ושפכנו מן‬
‫המים הרבה ארצה ולא הסרו ולא ננרעו כלל‪ ,‬ואותם‬
‫המים מתוקים מ ד ב ש ודבר מ ו פ ל א הוא מאר‪ ,‬ובחוץ‬
‫אצל פ ת ה המערה אולם נדול ובו שלשה ארונות‬
‫זה בצד זה ו ה א ח ד מ ל מ ע ל ה גדולה מבולם‪ .‬ו מ צ א נ ו‬
‫בעיר קבר מ ו כ ת ר למעלה ובית ה כ נ ס ת יפה מ א ד‬
‫וכתוב באסקופה »זה ע ש ה שלום בן לוי"‪ .‬בצאתנו‬
‫מן העיר מ צ א נ ו קבר ר׳ שמעון בן חולדא ולפנים‬
‫מ ע ט קבר עובריה ה נ ב י א ואבן שיש עליו ובה הקוק‬
‫זה קבר עובריה ה נ ב י א כד( הירא א ת השם מנעוריו‬
‫ש נ פ ט ר ב ש נ ת תק״ע ליציאת מצרים‪ .‬מ ש ם הלבנו‬
‫לגוש הלב ועל פ נ י העיר מ צ א נ ו קבר ש מ ע י ה‬
‫ואבמליון ובצדם קבורים אדרמלד ושראצר בני‬
‫םנהריב שהתניירו ובאו לא״י‪ ,‬ועמדנו שם ועשינו‬
‫פורים ושם יש אנשים טובים בעלי הסדים ובכל‬
‫מקום בואנו יוצאים ע מ נ ו יותר מ ש נ י מ נ י נ י ם לבבור‬
‫ו מ ש ם הלכנו לעלמה‪ ,‬ומרם בואנו‬
‫ראש הנולה‬
‫מ צ א נ ו קברו של ד אליעזר )בן הורקנום( ועליו שני‬
‫אילנות ואין שום ארם רשאי ליטול מ ה ם אפילו‬
‫עלה‪ ,‬והוא קבור בסערה בתור הקרקע ועליו בנוי‬
‫במו אולם ונפל מ מ נ ו אבן א ח ת ועלה ]אבן אחרת[‬
‫משורש המקום ומלא א ח המקום׳ ויצא ממקום אחר‬

‫‪64‬‬

‫ענו* א ח ד וסיבב בל תקבר שלא תובל ליפול עוד‬
‫מ מ נ ו שום אב! בעולם‪ .‬ו מ ב י א י ם ה י ש מ ע א ל י ם שם‬
‫שמן להדליק‪ ,‬ודבר גדול ומופלא הוא ולפנים מ ע ט‬
‫קברו של ד אלעזר בן ערך‪ ,‬ולפנים למול האילן קבר‬
‫של ר׳ אליעזר בן עזריה ועליו ע ו מ ד אילן וסובבו‬
‫כמין רהים‪ .‬מ ש ם עלינו לםילחא ו מ צ א נ ו קבר‬
‫ר׳ יהודה בן תימא‪ ,‬ומשם עלינו ומצאנו קבר של‬
‫ד יוסי הנלילי ומשם הלבנו לבםר ברעם ומצאנו‬
‫ב כ נ י ס ת העיר קבר ר־ פ נ ח ס בן יאיר ובנוי עליו‬
‫ציון נדול כמו רחים‪ ,‬ומלמעלה ע ו מ ד בית הבנםת‬
‫יפה מ א ד ובותליו קיימים‪ ,‬ושם מ צ א נ ו אסקופה‬
‫שעליה היא בית המדרש‪ ,‬ו ל מ ט ה מ ן קבר עובריה‬
‫ה נ ב י א הנזכר למעלה )מירון( מ צ א ת י קבר של ברק‬
‫בז אבינועם‪ .‬מ ש ם הלכנו לרן וראיתי מ ע ר ת פ מ י י ם‬
‫שיוצא מ ע ב ר הירדן‪ ,‬ומחוץ לעיר קבר עידו הנביא‬
‫מ ש ם הלכנו לדמשק ומחוץ לעיר בית ה כ נ ם ת ש ע ש ה‬
‫אליהו והוא מקום נ א ה מ א ד והתפללנו שם ומשם‬
‫הלכנו לננוה )מוסול( ושם קבורת שם בן נח כה(‬
‫והוא בנה אותה‪ .‬ושם ב י ת ה כ נ ס ת יפה מ א ד ובה‬
‫אבן שיש שכתוב עליה ש ע ש א ו ה ר׳ יורז ור׳ לוי‬
‫בר אשר•‬
‫ש ט ו א ל בד שמשון הבא מירושלם ומן הנליל‬
‫ב ש נ ת תתק״ע‪ ,‬ויש לי חותם מלר ירושלם בירי‬
‫לעדות מ כ ת ב זה‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( הרואה ירושלם בחורבנה וכו׳ וקורע‪ ,‬ט״ק כ ו ‪,‬‬
‫רמב״ם תענית פ״ה ל״ז‪ ,‬ש״ע או״ח תקס״א‪ .‬ב( שם‬
‫תשער הסר בכ״י אבל כנראה חוא חשער במערבה של‬
‫העיר שקורא לו אידריסי בשם איל מערב ור׳ בנימין‬
‫בשם שער דוד‪ .‬ג( זה מקום העזרה בהר המוריה‪.‬‬
‫ד( הוא שער הרתמים‪ .‬ה( הר תזיתים הוא הר תמשתה‪.‬‬
‫ו( שם היו שורפין פרה האדומת‪ ,‬מסכת פרה פ״ג‪ ,‬א‪.‬‬
‫ז( שם הקימו חנוצרים בית תפלה מקושט בפסילים‪,‬‬
‫ולפי דברי יוסיביוס נבנה בימי קונסטנטין אבל בימי‬
‫ר׳ שמואל היה חרב ה( קבר זה אינו נזכר לא ע״י‬
‫ר׳ בנימין ולא ע״י ר׳ פתהיה‪ .‬ט( ר׳ בנימין מזכיר‬
‫מעין שנובע לפני בית אברהם וכן ר׳ פתחיה אומר‬
‫שנמצא מעין אברהם בסביבה זו‪ .‬י( זתו נםר־לדין־אלה‬
‫ליאבס אתמד תל״ז שמלך בבגדאד בשנת ‪ 1180‬אתרי מות‬
‫אבין מוםטדי ותוא משל ארבעים ושבע שנים‪.‬‬
‫יא( ר׳ בנימין מספר על חבית הקדוש בחברון שחיה‬
‫לפנים בית תכנסת ובימין היה בית תפלח לנוצרים‬
‫בשם שגט אבדתם‪ .‬ר׳ פתתיה מזכיר בנין תכנו י על‬
‫קברי האבות שנקרא המקדש הגדול‪ ,‬ולפי דבריו בנח‬
‫אותו אברהם אבינו‪. .‬יב( קבר יוסף הצדיק לא נמצא‬
‫בשילה‪ ,‬ואולי כוונתו לשנט שמואל משילה‪ ,‬מצבה‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪65‬‬

‫שהקימו הנוצרים לשמואל הנביא‪ .‬יג( ר׳ מאיר זה‬
‫בלתי ידוע לנו‪ ,‬ואין זה רבי מאיר התנא המפורסם‪,‬‬
‫שהרי חוא טת בבבל ונקבר בחלא‪ .‬יד( במקום בן נורי‬
‫נמצא בן זנאי במסעות ר׳ בנימין‪ .‬טו( אין לבלבל‬
‫ראב״ש זה שהוא אמורא עם ר׳ אליעזר בן שמעון בן‬
‫ר׳ יוחאי שהוא תנא‪ .‬זה חאהרון נקבר במי רו ן אצל‬
‫אביו רשב״י‪ .‬טז( יש שלשה אמוראים בשם ר׳ נחנא‪,‬‬
‫ואחד תלמידו של רב‪ ,‬ואחד תלמידו של רב יוסף‬
‫ואחד מורו של ר׳ אשי‪ .‬יז( לפי דברי חז״ל העלו‬
‫בני ישראל את עצמות חשבםיס ממצרים‪ ,‬ובספר חישר‬
‫יש רשימה של קבריהם‪ .‬ואדות דינה אמרו בבראשית‬
‫רבח וישלח פ״פ‪ ,‬ורבנן אמרין נטלח שמעון וקברח‬
‫בארץ ננען יח( כדמולי קורא נאן ״שלשה" ומרגיש‬

‫ד יעקב שליח ר״י מפארים‬

‫שיש פה השמטה בכ״י‪ .‬יט( לפי דברי ר׳ בנימין נקבר‬
‫צפניה בסורא בארץ בבל נ( ר׳ בנימין כותב ני הוני‬
‫קבור בקדש נא( ר׳ בנימין ור׳ פתהיה אינם מזנירים‬
‫בתי ננסיות אלד״ אך נל הנוסעים אהריהם נוגעים‬
‫בתם נב( ר׳ מאיר זד• אינו ידוע לנו ממקום אתר‬
‫נג( לדעת נרמולי מרון זת אינו מירון תקרוב לצפת‪,‬‬
‫נ י מרון רתוק מצפת וקרוב לדלתא ]אבל מתוך רשימת‬
‫הקברים נראת נ י נוונת הנוסע לנפר מירון‪ ,‬ובאמת‬
‫הקברים מפוזרים ומהם רתוקים מעט מהבפר וקרובים‬
‫לדלתא[ נד( טעות תיא נ י קבר עוברית נמצא בנפר‬
‫ברעם נמו שהוא עצמו םםפר להלן‪ .‬נה( גם ר׳ פתחיה‬
‫מספר על קנרו של שם‬

‫א ל ה המסעות‬
‫שעשה ר׳ יעקב שליח מישיבת רבינו יחיאל מפאריש והביא עמו‬
‫״אלה סימני״ הקברות‬
‫ב א מ צ ע ה מ א ח השלש עשרה‪.‬‬

‫מבוא‬
‫הכ״י של ״אלה סימני" ו״אלת המסעות" המורה‬
‫דרך לנוסעים איך לבקר הקברים הקדושים מונה בפאריס‬
‫בבית עקד תספרים תלאומי של צרפת‪ ,‬רשום בסימן‬
‫‪ ,312—313‬ונעתק מתוך כ״י של המתבר ע״י תסופר‬
‫ד׳ יהודה "יעלה" בנימין העניל בשביל ד׳ שלמה בר‬
‫אליד‪ .‬בשנת תמשת אלפים ושבע לבריאת העולם‬
‫)‪ (1247‬שתיא שנת אלף וקע״ט להורבן הבית‪ .‬אתריו‬
‫בא מכתבו של ר׳ יעקב חנשלח טרבינו יחיאל טפאריש‬
‫לקבץ נדבות בגלילות א״י בעד ישיבתו הגדולה )בימיו‬
‫נהפך הגלגל שישיבות הו״ל קבצו נדבות בא״י(‪ ,‬וזה‬
‫היה בימי מלך לואי ה י"ג וכת דברי הסופר הנ״ל •‬
‫אלת סימני תקברות אשר הביאם ר׳ יעקב שליה נאמן‬
‫מהרב רבינו יהיאל טפאריש‪ ,‬אשר יש לו בישיבתו‬
‫שלש מאות תלמידים והלך ובא בכל גלילי א״י ובעכו‬
‫ובכל שאד מקומות להוליך נדבה גדולת למדרש הגדול‬
‫דפאריס"‪ .‬והוא ר׳ יהיאל בר׳ יוסף מבעלי תתוספות‬
‫בצרפת )במאה חייב(‪.‬‬
‫)‪(Beaux‬‬
‫נולד מעיר ביאו‬

‫הוא הית תלמיד מובהק לר׳ יהודה סיר ליאון ונתמנה‬
‫אחריו לראש ישיבה בפאריס בשנת ד׳׳א תתקפ״ד )‪(1224‬‬
‫בישיבתו למדו נשלש מאות תלמידים וביניהם‬
‫ר׳ יצהק מקורביל מבעלי התוספות ובעל תסמ״ק שהית‬
‫חתנו‪ ,‬ור׳ פרץ בן אליהו מקורביל‪ ,‬ר׳ יקיר משינון‬
‫ור׳ מאיר מרוטנבורק ועוד‪ ,‬ונאשר אזלת יד יהודי‬
‫צרפת לחחזיק בידי הישיבות מרוב עניות מפני עול‬
‫המסים שלת ר־ יתיאל משולת לא״י )בשנת ‪ (1228‬לאסוף‬
‫נדבות לתמינת בני הישיבה‪ .‬אך בשנת ‪ 1244‬נאשר‬
‫יצאה הגזירה בצרפת לשרוף את תתלמוד העתיקו‬
‫ר׳ ותלמידיו את ישיבתם לא״י ותתישבו בענו‪ .‬ר׳ יהיאל‬
‫מת בחיפא בשנת ת״א מ״ו )‪(1286‬‬
‫תב״י נדפם ע״י אליקום נרמולי )שמו תעקרי זולץ‬
‫מעיר קולמאר וישב בבריםעל( עם העתקת צרפתית בשם‬
‫״אלת תמסעות"‪ ,‬בריסעל‪ 1841 ,‬הוא מביא את הספרים‬
‫אשר שאבו מנ״י זד‪ .‬ואומר נ י גם ר׳ אשתרי תפרתי‬
‫ראה אותו ונראה שר־ יעקב השליה הביא עמו ״סימני‬
‫הקברים" שמצא בנ׳׳י או שהעתיקו מכ״י ועל פי מורה‬
‫דרך הזה עשת מסעותיו ״אלה המסעות" שכתב בעצמו‪.‬‬

‫ר יעקב שליח ר״י מ פ א ר י ם‬

‫אוצר מסעות‬

‫ולא נדע כמה שנים קודם לו נכתב הכ״י הטקורי של‬
‫סימני הקברים הרשימה אלח םיטני היא קצרה ובלי‬
‫סדר‬
‫מר לונץ הדפים שנית סימני הקברים ואלח המסעות‬
‫בספר קטן בשם אגודת אגדות )ירושלם‪ ,‬תרמ״ה(‪,‬‬
‫ושלישית ע״י גרינהוט בסוף ספרו מסעות ר׳ בנימין‬
‫)פפד״מ‪ (1904 ,‬ורביעית בהמעמר תלק ג׳‪53—51 ,‬‬

‫•« •‬
‫הקדמה‬
‫אלה מ ס ע י בני ישראל הרוצים ללכת ל ה ש ת ט ח‬
‫ולהתפלל על קברי האבות הצדיקים והקדושים אשר‬
‫באר״ן ישראל לבית קדשנו ותפארתנו‪ ,‬אשר התפללו‬
‫אבותינו בו בירושלם ת ב נ ה ותכונן במהרה בימינו‬

‫א‬
‫]עכו[ ם מ ו ד לעכו תחום ש ב ת יש שם הר ושם‬
‫יש אומרים בי שם קבר‬
‫בית הקברות לישראל‬
‫דבורה הנביאה‪ .‬בעיר עבו יש שער א ח ד בנבול‬
‫א״י וקורין אותו שער ח ש מ ו נ י — מעכו לחיפא ארבע‬
‫פ ר ס א ו ת והדרד על ש פ ת הים עד שמניעין לחיפא‬
‫ושם בית הקברות ב ת ח ת י ת הר הכרמל ושם קבורים‬
‫במה נדולי ישראל וחסידים שבאו מ ע ב ד לים —‬
‫מעכו לאושא א( ושפרעם ארבע פרסאות‪ ,‬ומעכו‬
‫לצפורי כשבע פ ר ס א ו ת ב( ושם מערד‪ ,‬וקבר רבינו‬
‫הקדוש׳ ובפתח המערה שלו יש דלת של אבן שיש׳‬
‫ורחוק מ ש ם כמו ארבעים א מ ה קבורת אשתו של‬
‫רבינו הקדוש‪ —.‬מ ע כ ו לכפר חנן מהלך יום א ח ד‬
‫ושם קבר ר׳ אליעזר בן יעקב קב ונקי ור׳ יעקב‬
‫אביו ואבא ח ל פ ת א ואשתו ובניו‪ —.‬מעכו עולים‬
‫לירושלם עיה״ק ת ו ב ב ״ א דרר הכרמל לארכו יזרעאל‬
‫לשמאל הדרך כחצי םרםא׳ נם הד יעזר רואים‬
‫לשמאל הדרד רחוק הרבה מ א ד ‪ — .‬עוד יש דרך‬
‫יבשה כ״ח פ ר ס א ו ת דה־ הרמה‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( קרבתי כל הנסיעות מעכו שהן מעורבות בכ״י‬
‫ב( בכ״י כז׳ והוא קיצור מן כשבע ולא מספר כ״ז‬
‫ג( בסדר הדורות ערך ראב״י נאמר כי קבורתו בכפר‬
‫ענן )הנן(‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫ב‬
‫]שכם[ מ ח י פ א הלכנו לאורד הד הכרמל בארבע‬
‫פרסאות‪ ,‬ומשם עולים למזבח אליהו ז״ל בראש‬
‫ל מ ט ה מ! ההר ננד המזבח חוא נחל קישון‬
‫ההד‬
‫במקום א ש ד ש ח ט אליהו נביאי חבעל )מ״א‪ ,‬יח‪ ,‬ט(‪,‬‬
‫והנחל יורד אל חים חנרול סמור לחיפא כחצי‬
‫פרםא‪ ,‬והוא חמקום שחלך שם א ח א ב מ פ נ י הנשם‬
‫)ט״א‪ ,‬יח‪ ,‬מו(‪ ,‬ובמקום המזבח יש בנין ששם מדליקי!‬
‫הישמעאלים נרות לכבוד קדושת המקום — מ ש ם‬
‫הולכים דרן־ מגידו‪ ,‬ושם תענך כקרוב ושם נחל‬
‫קישת במו שכתוב ב מ ל ח מ ת םיסרא )שופטים‪ ,‬ה( —‬
‫משם הולכים לשכם‪ ,‬ויש דרר אחרת והיא דרך‬
‫שמדו!‪ ,‬והרי שמרו! מופלגים ביופי — והנה בשכם‬
‫קבורת יוםף* הצדיק ועליו שני עמודי שיש‪ ,‬אחד‬
‫לראשו ו א ח ד לרנליו ו ח ו מ ת אבנים נמוכה סביב‬
‫ושם הר נריזים והר עיכל זה כ נ נ ד זה‬
‫הקבר‬
‫והעיר בתור במקום מישור — הר נריזים הוא מקום‬
‫גנות ופרדסים וכרמים ובשבעים מ ע י נ ו ת יוצאים‬
‫מ מ נ ו וקורי! אותו הד מבורר‪ .‬והר עיכל הוא יבש‬
‫מ א ד ואי! ט י פ ת מים יוצאת מ מ נ ו וקורי! אותו‬
‫הר מקולל׳ ואפשר בי על שם הברכות והקללות‬
‫נקראים ב! ויש שם בוחיים ששוחטי! א ת קרב‪1‬‬
‫ה פ ס ה בכל ש נ ה על הר נריזים — משכם עולים‬
‫למקום שקורי! עוורתא ושם שני הרים זה כננד‬
‫זה והרה־ באמצע מקום מישור וכפר עוודתא‬
‫לשמאל העולה לירושלם ושם קנדו של א י ת מ ר‬
‫הכה!‪ ,‬והוא מקום נאה מאד‪ .‬עוד יש קבר אתר שם‬
‫ואומרים שהוא קבר פ נ ח ס ב! אלעזר הכהן‪ ,‬ויש‬
‫לישמעאלים מקום להתפלל םמור לקבר‪ .‬עוד יש‬
‫כבפר מעדה ובה קבורים שבעים זקנים ויש שם‬
‫לישמעאלים מקום תפלה‪ .‬ועל ההר השני לימי!‬
‫העולה לידושלם הוא קבר אלעזר בז א ה ח הבד‪;,‬‬
‫והוא בנין מ פ ו א ר מ א ד — מ ש כ ם עולים לירושלס‬
‫ררר נבעת בנימין‬

‫ג‬
‫]ירושלים[ כיון שמניעין לצופים רואים מ ש ם‬
‫ירושלם וקורעיז קריעה אחת‪ •,‬וכיון שמניעיז לירושלם‬
‫עולים ל א ח ת מחרבותיה ושם רואין א ת הר ה ב י ת‬
‫ו ח ו מ ת העזרה‪ ,‬עזרת נשים ועזרת ישראל‪ ,‬מקום‬

‫‪67‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫חמזבח ומקום בית המקדש׳ ההיבל והדביר‪ ,‬וקורעין‬
‫קריעה שניה על בית חמקדש —מירושלם יורדי!‬
‫לנהר שילוח ו מ י מ י ו יוצאי! מ ה ר הבית מ ת ה ת ההר‬
‫עד שמניעי! שם ומשם יורדי! לננות העיר להשקותם‬
‫ושם טובלים אומדים בי המים מרפאי! א ת ההולה׳‬
‫על ב! רוהצים שם הישמעאלים — מ ש ם עולים להר‬
‫הזיתים‪ ,‬ויש הולכין ררר העמק הוא עמק יהושפט׳‬
‫ושם בית הקברות לישראל בשפלת הד הבית‪-‬‬
‫והולכים בעמק עד שמניעי! ננד ה א צ ט ב א א ש ד בהר‬
‫הזיתים למקום שהיו שוהטים שם פדה האדומה׳‬
‫ועולי! בהר עד ה א צ ט ב א והיא מכוונת נכה פ ת ה‬
‫ההיכל‪ ,‬ומשם רואי! הד הבית ובל הבנינים א ש ד‬
‫עליו ומתפללים שם בננד בית המקדש‪.‬‬
‫ועמק יהושםט הוא הסובב בל מזרהו של הד‬
‫הבית ובל דרומו‪ ,‬ובדרומו הוא בית הקברות שזכרנו‪,‬‬
‫וקבורים בו צדיקים הרבה ומשם יורדים דרך העמק‬
‫ונכנסים בי! שני הרים מ! הצד למקום שנקרא ניא‬
‫בן הנוס ושם בעמיז יהושפט מצבה הנלןראת יד‬
‫אבשלום והוא בית מרובע גבוה והרבה עמודים‬
‫סביב לו ובלם מאבן א ה ת והוא בנין נאה מ א ד‬
‫עוד שם בעמק יהושפט בשיפוע ההד קרוב למעין‬
‫שילוה בית מרובע ואומרים בי שם היתה עבודה‬
‫למעלד‪ ,‬ממעין שילוח בהד היא‬
‫זדה לבית און‬
‫מ צ ו ד ת ציון א( ובה קברי המלכים‪ ,‬ושם בנין ישן‬
‫קורי! אותו היבל דוד מ מ ו ן בננד בית המקדש‬
‫ומדליקי! בו נרות לקדושת המקום‪ .‬אומדים שהוא‬
‫בני! דוד והוא המקום שהיה שם אדו! האלהים‬
‫שהביאו רור עד שנבנה הבית וקרוב מ ש ם הוא‬
‫מגדל ת ר והבניז מ א ב נ י ם גדולות מ א ד וניבר שהוא‬
‫בנין קדמו!‪ ,‬ועכשיו הוא בירושלם‪ .‬חומת העזרה‬
‫מרובעת‪ ,‬ואומדים שהוא שלש מ א ו ת וששים אמה‪,‬‬
‫וששים א מ ה קומתה‪ ,‬אולי בי ששים א מ ו ת היו‬
‫יתרות על ה א מ ו ת של עכשיו שה! קולטות מן‬
‫הראשונות ב( והכני! ההוא מ א ב נ י ם גדולות מאד‪,‬‬
‫ובני! הזויות נ״ב מאבנים נ ח ל ו ת ומה! אב! כשלשים‬
‫זרזות באורו־ וכשש זרזות בדוהב י״א בי אותן‬
‫האבנים הן מבנין עזרא ע״ה —סביב אבן שתיה בנו‬
‫מלבי ישמעאל בנין מפואר מ א ד ועשו אותו בית‬
‫תפלה‪ ,‬ובנו למעלה מן הבנין ביפה נאה עד מ א ד‬
‫הקדשים‪( S‬ועל ההיבל ולפני‬
‫קדשי ‪o l o‬‬
‫בית‪m o n‬‬
‫והכני! על )‬
‫הבית לצר המזבה בנין העמודים וביפה על העמודים‬
‫למעלה מהם‪ .‬ונראה בי הוא מקום מזבה ההיצון‬
‫אשר בעזרת ישראל‪ ,‬והישמעאלים מתקבצים שם‬
‫ביום א י ד שלהם בעם רב הרבה מ א ד ומקיפים אותו‬
‫מקום במחול‪ ,‬להבדיל בין ט ו מ א ה לטהרה במו שעשו‬
‫ישראל בשביעי בהנ—ויש שיפוע לפני הבית ה נ ח ל‬
‫היקף הומה רקה ונמוכה דונמא להומת עזרת‬

‫ר׳ יעקב שליח ר״י מפארים‬

‫ישראל‪ -‬ומן הדרוש יש שיפוע שעולים ררר שם‬
‫בעין הכבש שהיה בדרום‪ ".‬והנה יש מערות פתוהות‬
‫לחומת העזרה החיצונה ונכנסות ת ה ת הד הבית‬
‫ואומרים שנכנסין בהן עד שבננד אבן שתיה‪ .‬עיר‬
‫ירושלם היום במערבו ובצפונו של הר הבית׳ לא‬
‫במו שהיתר‪ ,‬מקדם בדרומו של הר הבית ש נ א מ ר‬
‫ועליו במבנה עיר ס נ נ ב )יחזקאל‪ ,‬מ‪ ,‬ב( ואומר הר‬
‫ציון ירכתי צפון )תחלים‪ ,‬מח‪ ,‬ג( שההר מצפון‬
‫ירושלים‪ —.‬ויש שם בידושלם מערת צדקיהו ג(‪.‬‬
‫בתור ירושלם יש בית חבנםת לאליחו חנביא ז״ל‬
‫ושם חקוק בקיר מקום לם״ת ושם בן'ארבע אותיות‬
‫חקוק על האבן — ם מ ו ד לירושלם מערת שמעון‬
‫הצדיק ד( ותלמידיו‪ ,‬ושם מערה א ה ת להני הנביא ה(‪.‬‬
‫לצד א ה ד מידושלם ״מערת האריה" ויש שם עצמות‬
‫צדיקים שנהרנו על יהוד השם ע״י מלר יון׳ ויאמר‬
‫לשרפם ליום המחרת‪ .‬ויהי בלילה ויבוא האריה‬
‫ויביאם א ח ד א ח ד לאותה המערה מן הברכה‬
‫התחתונה שהיתח מלאה מהם‪ .‬ויהי בבקר וימצא‬
‫מלר יון א ת חאדיח על פ ת ח חמעדה עם ההרוגים‪-‬‬
‫אז ידע חמלר ובל עמו כי קדושים חם ונשארו שם‬
‫עצמותיהם עד היום הזה‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( ר״ל על חתר אשר בדרומית ירושלם חנקרא כהיום‬
‫תר ציון שם מצודת ציון ואולם ״חר ציון" חוא חר‬
‫תבית בעצמו כמו שכתב בסמוך‪ ,‬וכן משמעות תכתובים‬
‫)תתלים‪ ,‬קל״ב‪ ,‬י״ג וכדוםת פסוקים תרבת(‪ .‬ולפי״ז‬
‫טעות תיא לקרוא את תתר אשר בדרומית ירושלים תר‬
‫ציון תטעות נולדה להם יען בי שם על ההר תיתת‬
‫מצודת ציון כלומר המצודה אשר נבנתה להגן על ציון‪,‬‬
‫ובתשמטת מלת ״מצודת" נשאר ציון לבד וחשבו אח״כ‬
‫שתכוונת על התר ציון בעצטו )גרינתוט(‪ .‬ב( לפי‬
‫המבואר במשנת מדות פ״ה א׳ היה אודך תעזרת )התצר‬
‫התיצונית( קל״ת על קל״ת אמות והתצר הפנימית קפ״ז‬
‫באורך וקל״ה ברותב ולא תיתת מרובעת ואפשר שהושב‬
‫את מדת תר תבית שהוא ת״ק אמות על ת״ק אמות‬
‫וצ״ל תמש מאות תתת שלש מאות‪ ,‬וששים אמות נוספות‬
‫מפני שהאמות שלנו קטנות ג( אין זאת מערת צדקית‬
‫רק מקום תציבת אבנים וקורי ז לו תציבת אבנים לשלמה‬
‫‪ * • quarries‬ו ה ה מ ו ן טועים וקורין לו‬
‫ארוות המלך שלמה ד( בספר הדורות ערך ג״א תם״ה‬
‫בשם גא״י כי קבורת שמעון הצדיק היא בגבעת בנימין‬
‫ה( בםת״ד ערך ג״א תל״ת כתב בשם גא״ י בהצר המטרה‪.‬‬
‫שם קבור הגי הנביא‬

‫ר׳ יעקב שליח ר״י מפאריס•‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪68‬‬

‫בית מ ם נ ד לישמעאלים‪ ,‬וקרוב לשם יש מעין‬
‫ואומרים שהוא מקוה של תנה‪ .‬מ מ צ ב ת קבורת רחל‬
‫רואין א ת הרמה הרתוקה כשלש פרסאות‪.‬‬

‫ד‬
‫]בית לחם חברון ורמה[ בשתי פרסאות מירושלם‬
‫ררר חברון חיא מ צ ב ת קבורת רחל על הררר מ ש ם‬
‫לבית להם‪ ,‬ו ה מ צ ב ה עשתי עשרה אבנים‪ ,‬שתי‬
‫אבנים זו אצל זו‪ ,‬רוהב האבן ברוהב הקבר ואורר‬
‫ש ת י האבנים‪ ,‬ואבן א ת ת למעלה מהן ארבה לאורך‬
‫הקבר ורחבה לרוהב הקבר‪ ,‬והקבלה היא בי עשרת‬
‫ה ש ב ט י ם נתנו עשרת האבנים ויעקב אביהם נתן‬
‫א ת העליונה‪ .‬בנימין לא נתן בי קטן בן יומו היה‪,‬‬
‫יוסף לא נתן מ פ נ י שהיה קטן כבן ש מ ו נ ה שנים‬
‫או מ פ נ י ע נ מ ת נפשו ש ה י ת ה א מ ו קרוב מ ש ם‬
‫היא תקוע ושם מערה לצדיקים ומשם הולכים לחברון‪,‬‬
‫ו מ צ ד הררד הלהול ויש שם מערד! לצדיקים ובהברון‬
‫יש מ ע ר ת ה מ כ פ ל ה לקברי האבות והאמהות׳ והברון‬
‫ה ה ד ש ה היא םמור למערה‪ .‬ת ב ח ן הקדומה היא‬
‫למעלה בהר ושם בית הקברות לישראל‪ ,‬ו מ צ ד א ח ר‬
‫יש מערה והוא קבר ישי וי״א שהוא קברו של‬
‫יואב נם יש ב ה ב ח ן קברו של אבנר בן נר‬
‫כשלש פרסאות מהכרוז ב ח ד העולה לירושלם׳‬
‫לשמאל הדרך אצל הר הוא אלוני מ מ ר א ושם האבן‬
‫א ש ר ישב עליה אברהם בהמולו בשר ערלתו‪ ,‬ובני‬
‫אדם לוקחים אבק מן האבן לתת על המילה‬
‫לימין הדרך יש הר א ח ר ושם ביתו‬
‫לרפאותה‬
‫של אברהם אבינו שהיה פ ת ו ה לארבע רותות‬
‫העולם‪ ,‬ואצלו אילן ואומרים בי הוא העץ )אשל(‬
‫אשר אבלו המלאכים ת ה ת י ו ו ל מ ט ה מ ש ם בשיפוע‬
‫ההר מעין ואומרים בי הוא מקוה של שרה א מ נ ו‬
‫והנה הדרך ההוא בעמק בין שני ההרים ש נ א מ ר עליו‬
‫וישלההו מ ע מ ק הברון ויבוא ש כ מ ה )בראשית‪ .‬לו‪,‬‬
‫יד( לקיים מ ה שאמרו רבותינו ד ל אין מקרא יוצא‬
‫מ י ד י פשוטו‪ ,‬כי יש לומר שליוהו יעקב ליום!* בנו‬
‫ער אותו העמק‪ ,‬ושאל אותו יוסף למה היה מ ט ר י ה‬
‫א ת עצמו לרדת בל אותו ההר ויצטרר להזור ולעלות‬
‫ההר והוא זקן‪ -‬א מ ר לו זה ש ב ד לויה ועונשה‪ .‬ופירש‬
‫לו באותה ש ע ה הלבות עגלה ערופה ולכן היו הענלות‬
‫אשר שלה לו יוסף בסימן לדבר‪ ,‬שהיו מוליכות בהן‬
‫עגלות בקר ועל שמן נקרא בלי המרכבה עגלה א(‬
‫ונתקיים ה פ ש ט והדרש תדרוש‬

‫‪.‬‬

‫מירושלם לרמה בשתי פרסאות• והנה בררך יש‬
‫מערה א ה ת ש ה י א מערה בתור מ ע ר ה והיא בנין‬
‫נ א ה מ א ד ושם קבורת הבמים הרבה ויש עור שלש‬
‫מערות מ ב נ י הנביאים וברמה קבר שמואל הרמתי‬
‫וקבר ה נ ה א מ ו בבית א ת ר נ א ה ע ד מאד‪ ,‬ולפני הבית‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( דרש המלת כאילו יוצאת לשתי לשונות עגלת‬
‫בקר ועגלת צב‪ .‬ועי׳ רש״י וחזקוני‪.‬‬

‫ה‬
‫]מירון[ ההוזר לעכו דרר הרמה ילד מן הרמה‬
‫למקום ש ש מ ו צרפנת והוא בין הרים נרולים א( ושם‬
‫נהל קטן אולי היא צרפתה שהלד שם אליהו ד ל‬
‫אצל האשד! ה א ל מ נ ה — ומשם עולים בהר לכפר‬
‫הרם היא ת מ נ ת םרה ושם קבר יהושע בן נון וקבר‬
‫נון אביו וקבר בלב בן יפונה ומשם לעוורתא א ש ר‬
‫שם אלעזר ו א י ת מ ר ופינתם ושבעים זקנים ומשם‬
‫לשכם ומשם לעכו ומשם כשלש פרסאות לכפר‬
‫חנן )ענן( ושם קבר ר׳ יעקב דמן בפר הנן ור׳ אליעזר‬
‫בנו חוא ד אליעזר בן יעקב קב ונקי וכששים א מ ה‬
‫ושם ר־ ח ל פ ת א ואשתו ובנו ר׳ יוסי זה‬
‫ביניחם‬
‫אצל זה ותלמידיו קרוב להם ושם בהר בית הקברות‬
‫ושם ר׳ זכריה בן הקצב‪ .‬ושם ל מ ט ה מערה ובה‬
‫ב״ד תלמידים‪ ,‬ועוד שתי מערות ס מ ו כ ו ת זו לזו‬
‫ה א ת ת פ ת ו ת ה ו ה א ת ת ס ת ו מ ה ושם בית ה כ נ ס ת‬
‫ל ד שמעון בן יוהאי‪ — .‬מ ש ם כשתי פ ר ס א ו ת למירון‪,‬‬
‫ועל הררר םמור לכפר תנהום בהצי פרםא קבר נהום‬
‫איש גמזו‪ ,‬ועליו ציון נ א ה ו פ ת ה המערה םתום‬
‫ו א מ ת ה מ י ם עובדת לפניו• וי״א שקבור בכפר‬
‫רפאריה וי״א שהוא בפר דמן פרוז ב(‪ .‬במירון‬
‫יש מ ע ר ה ל ש מ א י והלל ותלמידיהם םר כלם שלשים‬
‫ושם מ ת ק ב צ י ם ישראלים בפסה ש נ י‬
‫ושנים‬
‫ומתפללים שם ואומרים מזמורים‪ .‬ו כ ש מ ו צ א י ם מים‬
‫בתור המערה כלם ש מ ת י ם שהוא םימן ש ת ת ב ר ר‬
‫השנה והרבה פ ע מ י ם שלא ימצאו שם מ י ם ובעת‬
‫התפלה היו באים המים בהרף עין‪ .‬ושם קבורת‬
‫ר׳ ש מ ע ו ן בן יותאי ועליו ציון נ א ה וסמור לו‬
‫ר׳ אלעזר בנו אומרים בי שם היה מדרש ר׳ שמעון‬
‫בן יוהאי ושם קבור ד יוסי בן ק ס מ א בין הכרמים‬
‫ועור שם צדיק אתר ואומרים כי ש מ ו ד יהודה‬
‫ושם ד נחמן ח ט ו פ א ו ד יוחנן הסנדלר ושם כית‬
‫ה כ נ ס ת ד שמעון בן יוחאי וחוא בנין מ פ ו א ר מ א ה‬
‫ושם אכן נ ח ל ה תלולה מ ר א ש ה עד ל מ ט ה לארץ‬
‫ואומרים כי שם היה מזבת והדם ג( היה ש ו ת ת‬
‫מ מ י ח ן לנוש הלכ כ מ ו‬
‫ויורד רדד אותו תלל‪.‬‬
‫פרםא ד(‪ ,‬ושם בני ם נ ה ר י כ מלר אשור א ד ד מ ל ר‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪69‬‬

‫ד יעקב שליח ר״י מפארים‬

‫‪,‬‬

‫נחום איש גמזו ועליו מצבה ולמטה הימנו קבר‬
‫ושראצר א ש ר הרנו א ת אביהם ובאו לאד } ישראל‬
‫ר׳ ישמעאל‪ .‬ג( נראה שצ״ל כי שם ה י ה כ י ו ר והמים‬
‫ונתגיירו‪ .‬וסמוך להם שמעיה ואבטליון שהיו מבני‬
‫ה י ת שותח ויורד שם‪ .‬ד( אח צפת הזכיר להלן סמוך‬
‫בניהם ושם רבינו מאיר קאצון ואשתו זצ״ל‪ -‬ושם‬
‫למבריא‪ .‬ת( בעל םת״ד בשם גא" י כתב בגוש חלב‬
‫בית ה כ נ ס ת לר׳ שמעון בן יוחאי והוא בנין נאה‬
‫קבורים וכו׳ ור׳ יצוזק מגוש תלב ור׳ מאיר בעל הנם‪,‬‬
‫מ א ד ויש לו חומה חיצונית )סביב החצר( ומרדנות‬
‫ואין זה ר״מ התנא כי הוא נקבר בתילה כדברי ר׳ בנימין‬
‫לירד למערד‪ ,‬ובה כוכי! הרבה ה( — מ נ ו ש חלב‬
‫ור׳ פתהיה‪ .‬ויש אומרים כי בטבריא נקבר ר״מ בעל‬
‫לכפר ברעם בשתי פרסאות ושם קבר עובדיה הנביא‬
‫ע ״ ה ועליו אילן נ ח ל טוטל על הציון שלו לארכו הנם‪ ,‬אך ר״מ זה אינו בעל הנם דמשנה אלא ר׳ מאיר‬
‫‪(Coucy‬‬
‫קצאון ונקרא על שם עיר מולדתן‬
‫וקרוב מ ש ם ב י ת המדרש שלו בנין מ פ ו א ר מ א ד‬
‫וכמו ר׳ משה מקוצי בעל הסמ״ג‪,‬‬
‫‪le-Chateauxj‬‬
‫ושם רבי פ נ ח ס בן יאיר וקרוב מ ש ם קבר אםתר‬
‫ומכונה בעל נם מטעם אתר‪ .‬ו( לדעת רבי בנימין‬
‫המלכה ו( ו פ י המערה למעלה ואבן גדולה מ כ ס ח‬
‫נקברת אסתר המלכה בשושן הבירה ז( עי׳ םד״ה ערך‬
‫על פיח‪ ,‬וקרוב מ ש ם צדיק א ח ד ואומרים כי הוא‬
‫ר׳ יוסי בן זמרא ת( בימי הנוסע הזת לא ת י ו יתודים‬
‫רב נחמן ]חטוםא[ וי״א שחוא רב יצחק ושם בתור‬
‫תתיכליים ')•‪(Templet‬‬
‫בצרפת כי ביטיו שלטו‬
‫הכפר ב י ת ה כ נ ס ת לר׳ שמעון בן יוחאי והוא בנין‬
‫בגלילות התם ולא תיתה בתם דריסת הרגל ליתודים‬
‫מפואר מ א ד מאבנים נ ח ל ו ת ועמודים גדולים‬
‫ורק אתרי שעזבו הטקוםות תללו בשנת ‪ 1266‬תתלו‬
‫וארוכים‪ ,‬לא ראה א ד ם בנין מפואר כטוהו‪.‬‬
‫תיתודים לתתישב שם ואיזת קברות שמזכיר תנוםע תוא‬
‫וצריר לחזור לנוש חלב‪ ,‬ומשם לעלמא כשתי‬
‫רק מפי תשמועת ממקומות תקרובים להם‪.‬‬
‫ך‬

‫צ‬

‫ר‬

‫פ‬

‫ת‬

‫פרסאות ומצד חדרר כחצי פרםא מגוש חלב שם‬
‫קבר ר׳ זמרא ז(‪ ,‬ושם בעלמא ר׳ אליעזר בן עזריה‬
‫ת ח ת אילן א ח ד למעלה מ מ נ ו ל צ ד העיד ר׳ עזריה‬
‫אביו ושם ד אלעזר בן ערר׳ ור׳ אליעזר בן חורקנום‬
‫סמור לו ת ח ת אילן אחר‪ .‬ושם ר׳ יהודה בן ת י מ א‬
‫לצד א ח ר מן חעיר — מ ע ל מ א לדלתא ח צ י פרםא‬
‫]טבריא[ מיאקוק הולכים לטבריא ושם מערה‬
‫לשתיה‬
‫ועל אם הדרר מערה מלאה מ י ם טובים‬
‫בראש ההר לר׳ עקיבא ותחתיו ב י ת הקברות נרול‬
‫שבאו‬
‫צדיקים‬
‫וקוריז א ו ת ה מערת הבבליים והם‬
‫לתלמידיו וםמור לו בחצי שםוע ההר מ ע ר ת ר׳ חייא‬
‫רב‬
‫בר‬
‫לרבה‬
‫ת‬
‫מבבל לא״י׳ וסמוך לה מערה א ח‬
‫ובניו‪ .‬ובאותה מערד! רב חונא מבבל‪ ,‬ושם צריק‬
‫יוסי‬
‫ר׳‬
‫הכפר‬
‫בתור‬
‫הונא ולרב המנונא ובדלתא‬
‫א ח ד ל א ידענו שמו‪ ,‬וםמוך לה מ ע ר ת רב כתנא‪,‬‬
‫ההר‬
‫בשפוע‬
‫לעמק‬
‫סמור‬
‫הגלילי — ומשם לניברתין‬
‫וסמוך לחם רבינו מ ש ח בן חריין ר׳ מיימון זצק״ל‪.‬‬
‫נבוריא‬
‫יעקב‬
‫ר׳‬
‫שהוא‬
‫י״א‬
‫סמור למסילה צדיק א ח ד‬
‫ואומרים כי יש שם נאון ורב צ מ ח שמו‪ .‬ומצר‬
‫ומשם לקיומיאה קבר ד יוסי רבן יוקרת ומשם א ח ד של העיר בהר קבור ר׳ מאיר א( ולמט־ה מ מ נ ו‬
‫לעמוקח קבר יונתן בן עוזיאל ת ח ת אילן נדול ונאח מרחץ ח ט י טבריא‪ ,‬וםמור לשם ירמיח הנביא‬
‫אשר לא ראה א ד ם מעולם במוחו ומשם לשפרעם ש ת ע״ה )?( וחציון שעליו גדול מ א ד ‪ .‬ולצד א ח ד מן‬
‫פרסאות ושם קבורים חוני המענל ואשתו‪ .‬וםמור העיר ב י ת קברות נדול עד מ א ד ושם נקברין כייר‬
‫לכפר בעמק יש ש ם צדיק א ח ד לא ידענו שמו‬
‫אלף תלמידי ר״ע ומתו מן הפסח ועד עצרת‬
‫סמור‬
‫ומשם יש לעלות על חד נבוה מ א ד וחוא‬
‫)שבועות( סמור לשם כמו מ י ל מ ע ר ת יוכבד אם‬
‫על‬
‫ושם‬
‫לכפר ועולים אליו מ צ ד ההר כנגד המעין‬
‫מ ש ה רבינו ע״ה ומרים ב ת ה וצפורה כלתה ואלישבע‬
‫חנחבא‬
‫חנן‬
‫ההר קבור א ב א ‪ .‬חלקיה וי״א שהוא‬
‫ב ת עמיהוד‪ .‬ו י ש ש ם ארבעה קברים ואינם ידועים‬
‫אילעאי‬
‫בר‬
‫יהודה‬
‫ומשם לעין זתון ושם קבר ר׳‬
‫בשמותם סמור לשם פ ח ו ת מ פ ר ם א הוא ארבל ושם‬
‫הרכינם‬
‫בן‬
‫א‬
‫ם‬
‫ח‬
‫לד׳‬
‫מ ש ם לצפת ושם מערה‬
‫קכר נתאי הארבלי ועליו בנין נ א ה במין כיפה‬
‫נהוראי‬
‫ר׳‬
‫קבורים‬
‫ושם‬
‫לעכברא‬
‫ותלמידיו — ומשם‬
‫מאבנים נ ת ל ו ת כל א ח ת מ ה ן לאורך הכיפה‪ ,‬ולמטה‬
‫עוברים‬
‫והמים‬
‫הננות‬
‫בתוך‬
‫י‬
‫א‬
‫ת‬
‫ו ד ינאי ור׳ ח ם‬
‫מ מ נ ו ד זירא‪ .‬ומצר א ח ר מן חעיר שלשח שבטים‬
‫ושם‬
‫ליאקוק‬
‫ומשם‬
‫ם‬
‫י‬
‫ח‬
‫פ‬
‫ט‬
‫שני‬
‫ביניהם כרוחב‬
‫ודינח אחותם ועל הציון ינדל ה ד ס נ א ח ע ד מאר‪.‬‬
‫ת‬
‫ו‬
‫צ‬
‫י‬
‫ח‬
‫מ‬
‫ארבע‬
‫בתור‬
‫ה‬
‫א‬
‫נ‬
‫ציון‬
‫ועליו‬
‫חבקוק הנביא‬
‫קרוב מ ש ם קבר צדיק א ח ד ומכוםח בעפר ובנין‬
‫מ ס ב י ב ו א מ ת המים עוברת על הבנין ונראה כמין‬
‫הערות‪:‬‬
‫בור‪ ,‬ואומרים כי שם קבור ש ת בן א ד ם הראשון‪.‬‬
‫א( עיין מסעות רבי בנימין‪ .‬ב( בסדר הדורות ומשם לכפר תיטין ושם קבור יתרו תותן מ ש ה ועליו‬
‫ערך פראדה הביא בשם גא" י ו ז י ל רפאדיה שם קבור בנין נאה׳ ועשו אותו הישמעאלים ב י ת תפלה׳ שכן‬

‫ו‬

‫ר׳ יעקב שליח ר״י מפארים‬

‫אוצר מסעות‬

‫דרו־ הישמעאלים לעשות מקום תפלה שלהם על‬
‫קברי הצדיקים ומשם לערבא ושם ר׳ ח נ י נ א בן רוםא‬
‫ואשתו במערה אהת‪ ,‬ו מ צ ד א ה ד מן העיר קבור‬
‫ר׳ ראובן האיצטרובלי‪ ,‬ומשם לכפר םיכנין ושם‬
‫קבור ר׳ יהושע דכפר םיכנין בארון של אבן ובםוי‬
‫של אבן נ א ה עליו‪ .‬ו ל מ ט ה מ מ נ ו בשדה צדיק א ה ד‬
‫לא ידענו ש מ ו מ ש ם לכפר קנה‪ ,‬ושם בני יונה בן‬
‫א מ י ת י ועליהם בנין נאה‪ -‬והוא בית תפלה‬
‫לישמעאלים ג ( ‪ — .‬ומשם לציפורי ושם קבורים רבינו‬
‫הקדוש עם קצת תלמידיו במערה א ח ת ולמטה‬
‫מ מ נ ה במערה א ה ר ת היא אשתו‪ .‬ומצפורי לרומי‬
‫)ראמה(‪ ,‬ושם מערה לבנימין הצדיק בן יעקב אבינו‬
‫ע״ה והוא בארון של אבן ובםוי אבן ש י ש עליו‬
‫וקבלח ביד חתושבים בי מ ש ם יצא מ ש י ח ד(‪ .‬ומשם‬
‫לכפר מ נ ד א ושם קבור צדיק א ח ד ואומרים שהוא‬
‫עקביה בן מהללאל‪ —.‬ובין נת לעבו חיא עיר יבנה‬
‫ושם קבר רבן נמליאל ועליו ביפה נ א ה מ א ד והוא‬
‫בית תפלה לישמעאלים בנין מ פ ו א ר וקורין אותו‬
‫ומשם לעכו כארבע פ ר ס א ו ת — והי‬
‫אבוהדירא‪.‬‬
‫י מ ה ר ויחיש להראות לנו אותותיו ונפלאותיו בבית‬
‫מ ק ד ש נ ו ו ת פ א ר ת נ ו ויבנה ביהמ״ק במהרה בימינו‪,‬‬
‫אמן‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( אינו ר׳׳מ חתנא ועיין לעיל ח׳ חערה ה׳ ב( צ׳׳ל‬
‫ר׳ ירמיח חתנא ואומרים שחוא קבור טעוטד‪ .‬ג( בםה״ד‬
‫ערך ג״א נ״ב חנוםחא יונח וצ״ל בני יונח‪ ,‬גם שם‬
‫הנוסח בכפר בנה וצ״ל כנה או קנה‪ .‬ך( עי׳ םח״ד ערך‬
‫ר׳ יוסי בן קםמא שמביא בשם הרב אלשיך ז״ל‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫לצידון שבע פרסאות וסמוך לצידון הר הלבנון‬
‫ושם קבורת צפניה הנביא ע״ה‪ .‬ומצידון לבארות‬
‫)ביירוט( עשר פרסאות‪ ,‬ומבארות לנ׳בל שבע‬
‫פ ר ס א ו ת ושם בית הבנםת לאליהו ד ל והוא בנין‬
‫מ פ ו א ר ער טאד‪ .‬ומשם לסיני ת ש ע פרסאות‪ ,‬בל‬
‫זה בין בים ובין ביבשה וכאם הן ערים בצורות‪.‬‬
‫ומסיני הולכים ללודקיא ושם שתי בנסיות חשובות‪,‬‬
‫ה א ה ת לאליהו ד ל ו ה ש נ י ת לעזרא ע״ה ו מ ש ם לארם‬
‫צובה מהלך שלשה ימים‪ .‬ושם שלש ב נ ס י ו ת ה א ה ת‬
‫למשה רבינו ע״ה‪ .‬ושם ארבעה צדיקים קבורים‬
‫ואינם יודעים ש מ ו ת ם ובמנדל דוד המלך יש בית‬
‫לאברהם אבינו ע״ה ומשם לטריר )תארף( על נהר‬
‫פ ר ת מהלך שבעה ימים‪ ,‬ומשם שני ימים ל ח מ ת‬
‫ושם ב י ת הבנםת לאליהו ד ל ומשם להימץ )חמצן(‬
‫מ ח ל ך יום אחד‪ ,‬ושם ביהב״נ לאליהו ד ל ‪ .‬ו מ ש ם‬
‫לבעלת מהלר שני ימים ושם מנדל דוד חמלר ו כ נ ס ת‬
‫ר׳ אלעזר בן ערד א(‪ .‬ויש שם מ ע ר ה לאליהו ד ל‬
‫ומשם לקדק ב( מהלך יום אהד‪ ,‬ושם קברו של נה‬
‫ארכו כ׳׳ד א מ ו ת ורהוק מבעלת מהלך יום א ה ד‬
‫בראש ההר קברי הבל וקין‪ .‬ומבעלת לנכי זרוע )?(‬
‫ש ת י פ ר ס א ו ת ושם קברי אלדד ומירר‪ .‬ומזרוע‬
‫לאדרעי פרםא א ח ת ושם קבר איוב‪ .‬ומשם לענלון‬
‫מהלך שני ימים ושם בראש הנבעה קבר י פ ת ח‬
‫הנלערי‪ .‬ומשם לםלת מהלך יום א ה ד ושם קבר‬
‫ישעיהו הנביא ע׳׳ה ומשם לבפר יהודה חצי פרסא‬
‫ושם קבר יהודה‪ .‬ומשם לירדן ש ת י פ ר ס א ו ת ושם‬
‫נשר יעקב אבינו ע״ה ומשם ליריהו פרסא א ח ת‬
‫ולמעלה מיריחו סדום ועמורה מ ם ל ת להר ההר‬
‫מהלך שלשה ימים ושם קבר אהרן הבה! ע״ה‬
‫‪1‬‬

‫הערות‪:‬‬

‫ז‬

‫א( קברו בכפר שפרעם‪ .‬ב( צ״ל קרק וחי א כרך נח‬
‫בפר אצל זחלח‪.‬‬
‫‪ E»-Salt.‬י‬

‫]הקברים בהוץ לארץ[ ואלה ה! ה מ ס ע ו ת א ש ר‬
‫מי שרוצה ללבת‬
‫נוסעים מ א ״ י להוצה לארץ‪.‬‬
‫להתפלל בבתי בנסיות ה מ ק ו ד ש ו ת ש נ ב נ ו בדורות‬
‫הראשונים ו ל ה ש ת ט ה על קברי הצדיקים א ש ר הם‬
‫נקברים ב ח ו ״ ל ‪:‬‬
‫מעבו הולכים לדמשק ועוברים א ת הירדן דרך‬
‫ושם ב ד מ ש ק ב י ת ה כ נ ס ת‬
‫נשר הבנוי עליו‪.‬‬
‫ל ד אלעזר בן ערך והוא בנין מ פ ו א ר והוא בתוך‬
‫העיר‪ .‬ועוד שם בין הננות ב י ת ה כ נ ס ת לאליהו‬
‫הנביא ד ל והוא בנין מ פ ו א ר מאד‪ ,‬ושם א מ נ ה‬
‫ופרפר נהרות ד מ ש ק ‪ — .‬מ ע כ ו לצור ה מ ע ט י ר ה ש ת י‬
‫פ ר ס א ו ת בין בים ובין ביבשה‪ ,‬ושם ב י ת ה כ נ ס ת‬
‫והוא בנין השוב ויפה ב ת כ ל י ת היופי — ומצור‬

‫ח‬
‫]תדטור ובגדאד[ מ ד מ ש ק לתדמור מהלך ש ש ה‬
‫ימים‪ ,‬ושם מ נ ד ל דוד המלך ובנינים נ ת ל י ם ונפלאים‬
‫ער מאד• והוא היה מבנין ענקים‪ .‬ושם קבר יואל‬
‫בן פתואל‪ .‬ו מ ת ד מ ו ר לרחוא ה מ ש ה ימים ושם הוא‬
‫מ ע ב ר לבבל על נהר פרת‪ ,‬ומרחוא לשיננאר מהלך‬
‫שלשה ימים‪ .‬ולמעלה מ ש י נ נ א ר הרי אררט‪ .‬ומשם‬
‫לאשור )מוסול( מ ה ל ך שלשה ימים‪ ,‬ושם ביהב״נ‬
‫השוב ש נ ב נ ה מ ע פ ר א״י‪ ,‬ושם קבורת ב ת יונה‪.‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪71‬‬

‫וסמוך להומת העיר נהר תרקל‪ .‬ומשם לארבל שלשה‬
‫ימים‪ ,‬ומארבל לבנראד מהלך י״ב ימים‪ ,‬ושם ביהכ״נ‬
‫מפואר ער מ א ד והיא נבנית על נהר הדקל והשערים‬
‫שהם בבית התפלה של ישמעאלים היו ממנדל דוד‬
‫וכתוב עליהם בשני מקומות ״קרש לה׳״‪ .‬ושם כ נ ס ת‬
‫ליהזקאל הנביא ע״ה והוא בנין מפואר מ א ד והוא‬
‫המקום שהכניסו אותו בברית מילה — ומבנראר‬
‫לבבל מהלך שני ימים ושם מנדל נבובדנצר וביהב״נ‬
‫של דניאל ע״ה ומשם לאל־הילה׳ ואי! שם ב״א‬
‫מעבר לנהר פרת‪ ,‬ומשם לאלהנק ושם קבר ר׳ מאיר‬
‫אלהנק א( ושם כ נ ס ת רבי קשישא ום״ת ש כ ת ב‬
‫הוא בידו ושם הוא קברו ושם כ נ ס ת ר׳ זעירא‬
‫והוא קבור שם וכל אלו בתי בנסיות בנינים‬
‫מפוארים ער מ א ד ב( ומשם לשיראז ש ת י פרסאות‬
‫ושם מנדל ש ב נ ה נמדד‪ ,‬ומשם לקוצונאת שלש‬
‫פרסאות ושם כ נ ם ת ברוך ב! נריה והוא נקבר שם‬
‫ושם כ נ ס ת ר׳ יוסף והוא נקבר שם ושם קבר נתום‬
‫האלקושי הנביא מקוצונאת לנהר כבר פרסא ושם‬
‫כ נ ס ת יהזקאל הנביא ע״ה ולא ראה עי! אדם בני!‬
‫השוב כמוהו‪ ,‬ושם הוא נקבר‪ .‬ומשם לקברי הנניה‬

‫רבי יצהק תילו‬

‫מישאל ועזריה שתי פרסאות‪ .‬ומעיר אלהילה‬
‫לאלקוםה שמונה פרסאות והיא העיר שנהרבת‬
‫לראשונה ברור המבוא ומשם יום והצי לםורא‬
‫ושם קברי צדיקים רב שרירא ורב הייא ורב זרה‬
‫ורב שבתי‪ .‬ורהוק מאלקופה ארבע םרםאות הוא‬
‫ומאלהילה‬
‫מקום שעלה נה בספינה )התיבה(‪.‬‬
‫ל א מ ם י ט )נאםטא( מהלך ש ש ה ימים ררד נהר פרת‪.‬‬
‫ו מ א מ ם י ט לברקאי לםמארה שלשה ימים ושם ביהב״נ‬
‫ומשם לבצרה שני‬
‫של עזרא ושם היא קבורתו‬
‫ימים׳ ומשם לשושן הבירה ש ש ה ימים ושם מגדל‬
‫אהשורוש והיכל א ס ת ר המלכה ומנדל המן‪ .‬ומשושן‬
‫הבירה למקום שנקבר דניאל ע׳׳ה שני ימים ומשוש!‬
‫הבירה לפרס ומרי מהלך ט ״ ו יום ושם בנםת מרדכי‪,‬‬
‫והוא עם אסתר המלכה נקברים שם והוץ מביהכ׳׳נ‬
‫קברי הני וזכריה ע״ה• השם יקימנו ונהיה לפניו‬
‫ונזכה לראותם בהיים במהרה בימינו אמ!‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( לדעת גרינהוט הוא ר״מ דמתניתין‬
‫עד הסוף תסד בכ״י של כרמולי‪.‬‬

‫ב( מכאן‬

‫שבילי דירושלים‬
‫לר׳ יצחק חילו מעיר לריסא בארגון‪.‬‬
‫בשנת ה ״ א צ״נ )‪.(1333‬‬
‫<״‬

‫מבוא‬
‫הנוסע הזה ר׳ יצהק ב״ר יוסף הילו נולד בסוף‬
‫המאח חי״ג במדינת ארגון ספרד‪ ,‬והקדיש את נפשו‬
‫לעלוח ולדור עם בני ביחו בארץ ישראל‪ ,‬והחישב בעיר‬
‫חקדש בשגח ה״א צ״ג )‪ ,(1333‬ומשם הריץ מכתבים‬
‫רבים לאביו ולאוחביו בעיר מולדתו‪ ,‬וביחוד שם לבו‬
‫לרשום אח הקברים המצוינים והגורעים במסורה בפי‬
‫העם באהד המכחבים שנמצא באוצר הספרים הלאומי‬
‫בפאריס כחוב על ג ב ו ‪ :‬נוסה האגרח ששלה מא״י‬
‫ר׳ יצחק ב״ר יוסף תילו שהיה דר בתחלח בעיר לריםא‬
‫בממלכת ארגון‪ ,‬ו ישא לבו ועלה לדור בא״י הוא וביתו‪,‬‬
‫וכתב משם בשנת צ״ג אגדת לאביו ולמיודעיו"‪ .‬כרמולי‬
‫)‪(Itmeraiie‬‬
‫העתיק הכ״י ללשון צרפתית בםפרו‬
‫צד ‪ 264—235‬האגרת תהלק לשבעה הלקים או פרקים‬
‫תנקראים שבילים‪ ,‬ותם‪ :‬שביל א׳ םירושלם עד ערד‪.‬‬

‫שביל ב׳ מערד עד יפו‪ .‬שביל ג׳ מירושלם עד שכם‬
‫שביל ד׳ מירושלם עד עכו‪ .‬שביל ה׳ מירושלם עד‬
‫טבריא‪ .‬שביל ו׳ םירושלם עד צפת‪ .‬שביל ז׳ מירושלם‬
‫עד דן‪ .‬ועל דרך מסעו יםפר לנו הטון ספורים והגדות‪.‬‬
‫אמנם בשביל ב׳‪ ,‬ו׳ וז׳ תמקוםות אינם םםודדים בתוגן‬
‫בדרך ישרה‪ ,‬ואפשר שסידר דבריו אהד י הנסיעה כפי‬
‫שעלה על זכרונו‪ .‬הכ״י הנ״ל היה מכורך עם עוד‬
‫כ״י אהרים‪ .‬ובהיות מר לוגץ בפאריס בשנת ‪1903‬‬
‫הקר אהר הכ׳׳י ויראו לו כי באותו הקובץ חסר הכ״י‬
‫ובמקומו דבוקים שלשה פסי נייר לסימן שלשה דפים‬
‫שהוצאו משם ונאבדו‪ .‬מר י״ז חורביץ תרגם את‬
‫את העתקת כדמולי מצרפתית לעברית ותשתדל לדקדק‬
‫בלשונו להתזירו לסגנון העברי המקורי וגם הוסיף‬
‫המתרגם העדות ומפתח והדפים תרגומו בירושלם של‬
‫לונץ כרך י״ג‪ ,‬צד ‪.127—81‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫רבי יצחק חילו‬

‫‪72‬‬

‫חולרה הנביאה‪ ,‬קברי המלכים‪ ,‬היכל הילני המלבה‪,‬‬
‫שער חרחמים וכותל המערבי‪.‬‬

‫הקדמה‬
‫]ירושלם[ למען א ה ב ת ירושלם לא א ח ש ה ולמען‬
‫א ה ב ת ציון לא אשקומ‪ ,‬א ע ״ פ ש כ ת ב ת י לכם כבר‬
‫זה פ ע מ י ם או שלש‪ —.‬לעיר הקדושה ישנם היום‬
‫ארבעח ש ע ר י ם ‪ :‬שער ח ת ו מ י ם א( במזרח‪ ,‬שער‬
‫דוד במערב‪ ,‬שער אברהם בצפון ושער ציון בדרום‪— .‬‬
‫כאשר יוצאים מ ש ע ר הרחמים עולים להר הזיתים‬
‫שהוא הר המשחה‪ ,‬מקום ששרפו בו לפנים א ת‬
‫הפרה הארוטה‪ .‬שם נ ט צ א י ם ע ט ק יהושפט‪ ,‬נחל‬
‫קדרון‪ ,‬ב י ת פני ובית הקברות של ישראל‪ —.‬כאשר‬
‫יוצאים ט ש ע ר דוד עוברים על יד טנרל רור‪ .‬מ ש ם‬
‫יורדים לעטק רפאים — כאשר יוצאים ט ש ע ר אברהם‬
‫נכנסים אל קברי הטלכים‪ .‬שם נ ט צ א ת ט ע ר ת בן‬
‫םירא נבר ירטיהו הנביא ב( — כ א ש ר יוצאים ט ש ע ר‬
‫ציון עולים להר ציון ויורדים לני בן הנום ושם טעין‬
‫)ברכת( השילוח שהוא ניחון א ש ר ס ת מ ו הזקיהו‬
‫הטלך בבוא םנחריב מלך אשור בארץ יהורה —‬
‫על הר ציון היתה לפנים ט צ ו ד ת ציון א ש ר לקח‬
‫דור המלך ע״ה מ א ת היבוסים ויקראה על שטו‪— .‬‬
‫על הר המוריה ה מ ת נ ו ס ס לפנים בית המקדש של‬
‫ש ל מ ה המלך‪ ,‬ובנלל המקדש המהולל נקרא נם ההר‬
‫ההוא כשם הר הבית‪ ,‬אבל בעונותינו בנוי ע ת ה‬
‫י במקום ה ב י ת הקדוש בית מ ם נ ד שהקים מלר‬
‫ה י ש מ ע א ל י ם א ש ר כבש א ת ארץ ישראל מ י ד‬
‫הערלים )הנוצרים(‪ ,‬וכך היה מ ע ש ה ‪ :‬המלך נרד‬
‫אם יצלח ללכוד א ת י ת ש ל ם לשוב ולבנות א ת‬
‫חרבות בית המקדש‪ ,‬ו ב ת ת ה׳ בידו א ת העיר הקרושה‬
‫דרש מ א ת היהודים להודיע לו א ת מקום החרבות‬
‫ההן‪ ,‬יען כי הערלים בגלל ש נ א ת ם לעם ה׳ עשו‬
‫א ת החרבות למקום א ש פ ה עד אשר לא ניכר מקום‬
‫המקרש‪ .‬ויהי אז זקן א ח ד ואמר למלך ״אנכי‬
‫אנלה לך א ת מקום המקדש‪ ,‬אך אבקשך להשבע‬
‫כי ת ש א י ר לנו א ת כותל המערבי״‪ .‬מ י ד שם המלר‬
‫א ת ירו על ירך הזקן וישכע לו לעשות א ת א ש ר‬
‫ויראה הזקן למלך א ת חרבות ה ב י ת ת ח ת‬
‫בקש‬
‫נל של אשפה‪ ,‬ויצו המלך ל פ נ ו ת א ת הנל והמלך‬
‫בעצמו עזר לנקות א ת החרבות ע ד א ש ר נטהר‬
‫המקום כלו‪ .‬א ח ״ ב בנה א ת ה ב י ת מ ח ר ש ויבן‬
‫שם היכל נהדר מ א ד א ש ד הקדישו לאלהים‪ ,‬וישאר‬
‫א ת כותל מערבי‪ ,‬הוא הכותל אשר מול ההיכל עומר‬
‫בן אל־כתב ג( ונקרא שער הרחמים והיהודיס באים‬
‫שם להתפלל כמו שהעיר כבר ר״ב הנוסע‪ ,‬והוא‬
‫היום א ח ד מ ש ב ע ת הרבדים המצוינים א ש ר בעיר‬
‫הקדושה‪ ,‬ואלו ה ם ‪ :‬מנדל דוד‪ ,‬היכל שלמה‪ ,‬קבר‬

‫הראשון חוא מ נ ד ל דור חנזבר לעיל אצל השער‬
‫הנקרא על שמו‪ ,‬בנינו ע ת י ק וחזק מאר‪ .‬בסביבותיו‬
‫נרו היהודים לפנים והיום אין שום בית בסביבותיו‪,‬‬
‫והרבה חלקים בצורים שהיו בראש המנדל העתיק‬
‫ע צ מ ו א י נ ם ב מ צ י א ו ת ע ו ר ‪ — .‬ה ש נ י הוא בנין ע ת י ק‬
‫הנקרא היכל ש ל מ ה לפנים בימי הערלים הוקצה‬
‫הכני! הזה בעד החולים של העיר הקדושה׳ והיום‬
‫נהפר לשוק חשוב‪ —.‬השלישי הוא קבר חולדה‬
‫ה נ ב י א ה ז א ת ה נ ב י א ה א ש ר כימי יאשיהו המלך‬
‫הלכו אליה חלקיהו הכהן אחיקם עכבור שפז ועשיה‪,‬‬
‫היא היתד! א ש ת שלום בן תקוה בן ח ר ח ס שומר‬
‫הבנדים א ש ר ישב בירושלם‪ ,‬והיא נקברה נ״כ שם‪,‬‬
‫כאשר הודיע ז א ת ה ת נ א ‪ :‬איז עושים קברות‬
‫כירושלם הוץ מקברי מלכי בית דוד וחולדה ה נ ב י א ה‬
‫שהיו שם מ י מ ו ת נביאים חראשונים ד( קבר חולדה‬
‫בראש הר הזיתים הוא בניז נהדר מאד‪ .‬אולם קברי‬
‫ב י ת דוד שהם בהר ציון אינם ידועים היום לא‬
‫ליהודים ולא למושלמנים‪ ,‬והקברים אשר הם אצל‬
‫מ ע ר ת בז םירא אינם קברי המלכים׳ א ך זה הדבר‬
‫המצויז הרביעי של עיה״ק‪ ,‬ובנינם עתיק והזק מאד‪,‬‬
‫נזרתם היא מ מ ב ה ר ה א מ נ ו ת ש ב ח צ י ב ת קברים‪ .‬כל‬
‫האורחים הבאים לתור א ת עיה״ק אומרים כי מעולם‬
‫לא ראו יופי כזה‪ .‬הדבר ה ח מ י ש י שיש לראות הוא‬
‫היכל הילני המלכה אשר באה לירושלם עם בנה‬
‫מונבז המלך ונתניירו שם ההיכל הזה הוא בנין‬
‫נאה׳ והיום ישבו בו חקרי ויועציו ח ( ‪ — .‬הששי הוא‬
‫שער חרחמים אצל המקדש׳ לפנים היו שני שערים‪,‬‬
‫ה א ח ד לחתנים והאחר לאבלים‪ ,‬כמו שאמרו בפרקי‬
‫דר״א הנדול׳ המקובל ה א ש כ נ ז י ע׳׳ה‪ .‬שני השערים‬
‫האלה ט ב ע ו בארץ‪ ,‬לקיים מ ה ש נ א מ ר בכתבי הקרש‬
‫)איכה‪ ,‬ב‪ ,‬ט(‪ .‬הדבר המצוין האחרון שבעיר הקדושה‬
‫הוא הכותל המערבי שזכרנו לעיל‪.‬‬
‫קהלת ישראל בירושלים׳ ה׳ יחוננה‪ ,‬נרולה‪ .‬בה‬
‫נקבצו ראשי ח א כ ו ת של כל חלקי התבל ביחוד‬
‫ט צ ר פ ת ראשי הקהל וטובי הרבנים הם מ ה מ מ ל כ ה‬
‫החיא׳ ביניחם ד חיים ו ד יוסף ו(‪ .‬היהודים חיים‬
‫באושר ושלוח‪ ,‬כל א ח ד ע ״ פ דרכו ועשרו׳ ה׳ ירחם‬
‫אותם וינשאם למרומי ההצלחה‪ .‬בין אנשי קהלת‬
‫ירושלם השונים נ מ צ א י ם בעלי מ ל א כ ה רבים‪ ,‬ביחוד‬
‫צובעים ח י י ט י ם סנדלרים וכוי‪ .‬אחרים עושים מ ס ח ר‬
‫עצום בכל המינים ויש להם אוצרות יפים׳ אחרים‬
‫מ ה ם עוסקים במדעים והם רופאים תוכנים ובעלי‬
‫חשבון‪ .‬אולם רוב ה ח כ מ י ם עוסקים יומם ולילה‬
‫בלמוד התורה הקדושה ו ח כ מ ת ח א מ ת ש ה י א הקבלה‪.‬‬
‫והם מ ת פ ר נ ס י ם מ ק ו פ ת הקהל מ פ נ י שתורתם בלבד‬

‫אוצר מסעות‬
‫היא א ו מ נ ת ם גם סופרים מובהקים ישנם בירושלם‪,‬‬
‫ו ה א ו ח ז י ם ח ר ש י ם ספרים מ כ ת י ב ו ת ידיהם למען‬
‫יוציאום לארצותיהם אנכי ראיתי פה ספר תורה‬
‫כתוב באומנות כל כר רבה ער אשר התאוו אנשים‬
‫רבים לקנותו ורק ראש בתי הכנסיות דבבל הצליה‬
‫לקנותו במהיר יקר והביאו לבנדאד‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( שעד הדתםים נקדא לפנים בערביח בב א־דתטה‪,‬‬
‫ובפי הפרנקים שער הזהב‪ ,‬והוא שער שושן במשנה‬
‫בשנח ד״א חק״ע )‪ (810‬םחםו הערבים אח השער תזה‪,‬‬
‫וקשה מד• שאמר בסמוך שיוצאים משער חרחמים ועולים‬
‫לחד חזיחים‪ ,‬ואפשר שלא דקדק בלשונו ור״ל שיוצאים‬
‫בצד שער הרתמים והוא בב םתי מרים‪ .‬ור׳ בנימין קורא‬
‫לשער זה שער יהושפם‪ .‬ב( האגדה שבן םירא חיה נכד‬
‫ירמיהו מקורת באלפא ביתא דבן םירא ועי׳ רש״י‬
‫הגיגה ט״ו‪ ,‬וסדר הדורות צד ‪ .122‬אך מערה בשם זה‬
‫אינה ידועה בסביבות ירושלם‪ .‬ג( באמת נבגד• ע״י‬
‫השולטן עבד־אל־מלך בשנת ‪ 72‬להג׳ירה ד״א ח נ ״ א =‬
‫)‪ .(691‬ד( עי׳ תוספתא ב״ב פ״א‪ ,‬אבות דר״נ פל״ה‬
‫ה( כן יקראו היהודים לבנין בית המשפט )םירא( התדש‬
‫שבחוך העיר‪ .‬ובאמת נבנה הבנין הזה ע״י הילנה אם‬
‫המלך קונסטנטין במחצה הראשונה של חמאח הרביעיח‬
‫למספרם‪ .‬אולם חיכל חילני מלכת הדייב עם מונבז‬
‫שה י תה בירושלם לפני החורבן היה בעיר חחחחונה‬
‫כנראח מדברי יוסיפום במלחםוח ח״א פ״ו ה­‬
‫ו( כרמולי משער כי הם ר׳ חיים צרפחי ור׳ יוסף‬
‫מםרשיליא הנזכרים בחשובוח הר״ן ם׳ ל״ח‪.‬‬

‫א‬
‫]םירושלם לערד[ בעיר הקדש יש שבע דרכים‬
‫שיוצאים בהן לבל ארץ ישראל הראשונה פונה‬
‫הנגבה בואכה ערד‪ ,‬עיר היושבת בקצה ארץ ישראל‬
‫בצר ההוא‪ .‬מ ס פ ר המקומות שעוברים עליהם בדרך‬
‫ההיא שבעה׳ ו ה ם ‪ :‬עיטם תקוע הלהול הברון זיף‬
‫מעון וערר‪ — .‬המקום הראשון עיטם היא עיר שהמלך‬
‫דהבעם בצרה להגן בערו מ פ נ י המלך ירבעם‪ ,‬כמו‬
‫ש נ א מ ר בכתובים )דהי״ב‪ ,‬יא‪ ,‬ו(‪ .‬אח״ב נקראה עין‬
‫ע י ט ם בשביל מ י מ י ה אשר נמשכו לירושלם דדן־‬
‫צנורות הזקים היום היא חרבה ואין בה כל תושבים‬
‫זולתי איזה יהורים עניים השומרים בית הכנסת‬
‫ישן׳ א ח ד מ ש ב ע ת בתי בנסיות העתיקים הקיימים‬
‫עדיין בארץ ישראל ומיוחסים לרבי שמעון בר‬
‫יוחאי ז״ל א(‪ .‬א ח ר השומרים ההם ספר לי שבכל‬

‫רבי יצחק חילו‬

‫שנה בחג השבועות זמן מתן תורתנו שומעים שם‬
‫בת קול יוצאת מהארון הקדש ואומרת ״בני ישראל‬
‫למדו א ת חתורח חזאת ובזכות ז א ת יחננבם האל‬
‫והשיב א ת כ ם אל מ ש פ ט י כ ם והרותכם‪ ,‬כי כל‬
‫צרותיכם באו עליכם רק בעבור אשר הזניהו אבותיכם‬
‫א ת למור התורה״ ב(‪ .‬הקול הזה הוא קול רשב״י‬
‫הבא מרי שנה בשנה בעת ההיא לבית בניסתו‪— .‬‬
‫מעיטם באים לתקוע‪ ,‬עיר עתיקה שבה היתה האשה‬
‫אשר שלהר‪ ,‬יואב אל המלך דור לבקשו להשיב א ת‬
‫אבשלום מנלותו )שם‪ ,‬י״י(‪ .‬רהבעם בצרה ביהד‬
‫עם עיטם )דהי״ב‪ ,‬יא‪ ,‬י(‪ ,‬וירמיה הנביא הזכירה‬
‫בספרו )ו‪ ,‬יא(‪ .‬בעיר זו יש מערה עתיקה שאומרים‬
‫כי שם קבור א ה ד מ ש ב ע ת הנביאים א ש ר עצמותיהם‬
‫קבורות ב א ד מ ת הקדש‪ ,‬לפי ד ע ת אהרים הוא קבר‬
‫הנביא עמום ולפי דעת אהרים הוא קבר ישעיה‬
‫הנביא א(‪ —.‬מ ש ם הולכים להלהול ד( מקום הנזכר‬
‫ביחושע )טו‪ ,‬נח( ושם יהודים אהדים המראים מצבה‬
‫עתיקה מקבר המיוהם לנד ההוזה ה( חוא קבר חנביא‬
‫השלישי מ ש ב ע ת הנביאים‪ —.‬מהלהול באים ה ב ח נ ה ‪,‬‬
‫עיר שנקראה לפנים קרית ארבע‪ ,‬ע״ש ארבע הוא‬
‫היה אדם נ ח ל מ א ד בין הענקים‪ ,‬וער היום נ מ צ א‬
‫ב ה ב ח ן שלר של נ ח ל מופלנ בנדלו ואומרים שהוא‬
‫מ א ה ד הענקים ההם היהודים שהם רבים פה עושים‬
‫מ ס ה ר הנון בצמר נםן‪ ,‬והם בעצמם שוזרים וטוים‬
‫אותו׳ נם עוסקים ב מ ע ש ה כל מיני זכוכית‪ .‬ויש‬
‫להם בית ה כ נ ס ת ישן שבו יתפללו יומם ולילה‪ ,‬כי‬
‫הסירים הם מאד‪ .‬בעשרת ימי התשובה הולכים‬
‫לקבר ישי אבי דור המלך ולקבר אבנר בן נר‪ ,‬ומשם‬
‫יסבו פניהם אל מערת המכפלה ויבקשו רדומים מה׳‬
‫להשיב להם כמקדם א ת המקום הקרוש הזה שבו‬
‫קבורים האבות ע״ה בערב יום הכפורים הולכים‬
‫לקבר רהל ולקבר נתן הנביא להתפלל שם — א נ י‬
‫הייתי אצל שני הקברים ההם‪ .‬על קבר רהל מ צ ב ה‬
‫מורכבת מ ש ת י ם עשרה נ ח ל ו ת ועליה כיפה בנויה‬
‫נם היא מ א ב נ י ם באלו‪ ,‬ועל קבר נתן הנביא אבן‬
‫א ה ת שוכבת לברה‪ .‬התפללתי בערי ובערכם על‬
‫קבר רהל‪ ,‬התפללתי ואבד בער רפואת בני החולה‬
‫על קבר נתן הנביא׳ ה׳ יקבל א ת תפילתי — מהכרוז‬
‫באנו לויף׳ עיר חנוכרת ביהושע )טו‪ ,‬נה(‪ ,‬היא‬
‫נתבצרח על ידי רחבעם כמסופר בדברי הימים‬
‫היום א י נ ה ידועה הרבה כ״א על פי‬
‫)ב‪ ,‬א‪ ,‬ת(‬
‫הנפלאות הנעשים שם על קבר ד זיםאי אשר‬
‫מעירים עליהם הערביים ואומרים כי ר׳ זיפאי היה‬
‫הכם בתורתם‪ .‬אבל ידוע כי ר׳ זיפאי נזכר בנמרא‬
‫בתור ארם קדוש ‪ — 1‬מהמקום הזה באים למעוז עיר‬
‫הנזכרת ביהושע )טו‪ ,‬נח(‪ ,‬ויש מעוז א ה ר ת ידועה‬
‫ברבר ח ד ואביניל‪ .‬פה היה הכם שנקרא ר׳ סעדיה‪,‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫רבי יצחס חיילו‬

‫הוא היה רניל בנםים‪ ,‬ויהי היום ויפול בשעת התפלה‬
‫קיר אתר מקירות בית הכנםת‪ ,‬ומקום הקיר נ ת מ ל א‬
‫מ י ד בשלהבת א ש נרולה א ש ר קפצה מ ע ב ר אל‬
‫עבר‪ ,‬ומםפר רב של כוכבים מצוינים ביפים במראיהם‬
‫ובזהרם נםדרו כעין א ו ת י ו ת והיו למלים א ל ו ‪ :‬״פה‬
‫נ ט מ ן בר כוכבא המלך ה מ ש י ח ״ ז( ר׳ םעריה בהודע‬
‫לו דבר הקבר הזה ח ש ת ט ח על הארץ ויבך ויתפלל‬
‫זמן רב‪ ,‬עד אשר נעלם ה מ ה ז ה הזה א ה ״ כ קם ויקה‬
‫א ת אבני הקיר ו א ת הםיד שלו ויכן בעצמו א ת‬
‫הקיר הזה מתרש — ממעון באים לערד‪ ,‬א ת ת מערי‬
‫ה מ מ ל כ ה של ארץ כנען לפנים פה היה מלך ערר‬
‫א ש ר נלחם עם בני ישראל בצאתם ממצרים ככתוב‬
‫בתורה )במדבר‪ ,‬ל‪ ,‬א( היום אין לה תשיבות‪ ,‬כי‬
‫אי! בה תושבים רבים זולת איזה ערבים דלים‬
‫ויהודים אביונים‪ .‬אלה ואלה הם רועים ומתפרנסים‬
‫מ ה כ נ ס ה קלה של עדריהם הרב של היהודים שומר‬
‫צאן ותלמידיו הולכים אהריו אל השדה ללמוד תורה‬
‫מפיהו‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( ר׳ שמואל ב״ר שמשון במסעותיו )עיי! לעיל(‬
‫תודיע כי בימיו תיו בא״י עשרים וארבעת בתי כנסיות‬
‫מיוחסים לרשב״י‪ ,‬והחברת האננלית לחקירת פלשתינא‬
‫עסקת למצוא את עקבות בתי כנסיות אלה ב( עי׳ זהר‬
‫פ׳ אמור צה ושל״ה מם׳ שבועות ג( סדר הדורות‬
‫בשם גא״י כתב כי ישעיה קבור בכפר ברעם‪ ,‬י״א קילו­‬
‫מטר לצפון מערב צפת‪ ,‬ואם עמוס קבור שם תלוי‬
‫במחלקות המבארים אם היא תקוע ביהודה או בגליל‬
‫ד( הכפר חלחול הוא חמשה קילומטר לצפון חברון‬
‫ה( י״א כי שם קבור נתן הנביא‪ ,‬והמחבר בעצמו מזכירו‬
‫להלן ביחד עם קבר רחל ולפי מסורת הערבים הוא קבר‬
‫יונה הנביא‪ ,‬ושם המסגד ״נבי יונס"‪ .‬ו( אולי הוא‬
‫ר׳ זינאי הנזכר בברכות‪) ,‬נג‪ (:‬אך אינו מוכח שהיה‬
‫מצוין בקדושה ביוחסין מביא ר׳ זיותאי חתניה דר״מ‬
‫אבל בשבת )קנג( כתוב סתם חתניה דר״מ‪ ,‬ורק בילקוט‬
‫שמעוני קהלת רמז תתקפ״א ע״פ בכל עת יהיו בגדיך‬
‫לבנים נמצא השם תזה ז( בירושלמי תענית פ״ד ה׳‬
‫ובאיכה רבתי פ״ב פ׳ בלע ה׳ אמרו שבן כוזיבא )בר‬
‫כוכבא( נהרג בביתר וראשו הוסר ממנו ועל גופו נמצא‬
‫נחש כרוך‪ ,‬ואפשר שהובא לקבורה אח״כ עם הרוגי‬
‫ביתר‬

‫ב‬
‫]מירושלם ליפו[ הרח־ ההולכת מ ע י ר הקדש‬
‫ליפו אשר בקצה נבול ש ב ט דן׳ היא ז ו ‪ :‬מירושלם‬

‫‪74‬‬

‫הולכים לצרעה מסומו של שמשו! ה ג ב ו ה והיום‬
‫קוראים לה צורה‪ ,‬ושם מראים א ת סבר שמשו!‪ ,‬הוא‬
‫ציון עתיק מ א ר ועליו מצויר להי חמור א ש ר בו‬
‫הכה א ת הפלשתים — מ ש ם באים ל א מ א ו ם א(‪ ,‬מקום‬
‫ידוע בםםרי ה ד ל ‪ ,‬אבל היום איננו יותר מ כ פ ר‬
‫שיושבים בו איזה ישמעאלים ודרים בבתים רעועים‬
‫פה ב א מ א ו ם יש ציון קבר עתיק שאומרים שהוא‬
‫קבר שר נוצרי שנפל תלל ב מ ל ת מ ת מלך פרם —‬
‫מ א מ א ו ם באים לנמזו מקומו של ד נתום איש נמזו‬
‫המקום הזה נזכר בכה״ק ב(‪ ,‬ונם היום יש בו‬
‫תושבים רבים‪ ,‬וליהודים יש שם בית ה כ נ ס ת ישן‬
‫ויפה המיוחם לרשב״י ע״ה‪ .‬בימי ד נתום הקדוש‬
‫והטהור שהיה מ ל ו מ ד בנםים רדפת מ מ ש ל ת רומי‬
‫הרשעה א ת כל ישראל‪ ,‬ביתור א ת הצדיקים והישרים‬
‫שבעם‪ .‬ור׳ נהום היה א ה ד מהם אשר בחרה בו‬
‫רומי הרשעה לקרבן‪ ,‬וכאשר ש מ ע שרצו לתפשו‬
‫ברת מביתו‪ ,‬אולם מרוב נענועיו לבני ביתו מ ה ר‬
‫לשוב למשפתתו‪ ,‬ובהיותו קרוב לעיר ראה המון‬
‫היילים א ש ר קבלו פקודה לתפשו‪ ,‬וימהר להםתר‬
‫במערה א ת ת ש ת י ת ה שם אז צוה ה׳ לעכביש א ה ד‬
‫לארונ א ת קוריו כעין מ ם ך על פ ת ה המערה‪ ,‬ויהי‬
‫בקרוב ההיילים אל המערה ההיא ויראו א ת מ ם ך‬
‫קורי ה ע כ ב י ש וישובו מ ש ם באמרם ‪ :‬לא יתכן להשוב‬
‫כי נבנם הנה‪ ,‬בי אז היה ה מ ס ך ה ז ה נקרע״‪ ,‬וילבו‬
‫להפשו במקום א ה ר ג( — מ נ מ ז ו באים ללוד ש א י נ נ ה‬
‫היום יותר מכפר‪ ,‬אבל בימי קרם היתה א ת ת הערים‬
‫המרכזיות של ח כ מ י נ ו ז״ל‪ .‬ז א ת היא לור ש ב ה‬
‫קרה ה מ ע ש ה של בן ם ט ד א ד( תלמידו של ר יהושע‬
‫בן פרהיה ויכרה לאלכםנדריא של מצרים ימים‬
‫רבים א ה ״ כ ה י ת ה בלוד ישיבתו הנרולה של‬
‫ר׳ אליעזר ה(‪ .‬בימי הערלים נקראה ם נ ט נ׳יאורנ‪,‬‬
‫ע״ש הראש שלהם‪ ,‬אולם המושלמנים הרסו א ת‬
‫מקדשו וישיבו לעיר א ת ש מ ה ה ע ת י ק — מ ש ם‬
‫הולכים לרמלה‪ ,‬עיר שלא היתר! לא בימי הנביאים‬
‫ולא בימי תז״ל‪ ,‬ו נ ב נ ת ה בימי הגאונים‪ .‬היא יפה‬
‫ומרובה באוכלםין‪ ,‬ורב מםםר היהודים בה׳ והם‬
‫עוסקים בכל מלאכה‪ .‬אני מ צ א ת י ביניהם איש‬
‫מקורדובא ואיש א ה ד מטולירא‪ ,‬שניהם עשירים‬
‫ונכבדים‪ ,‬ויש להם בית מ ל א כ ת צ מ ר נםן‪ .‬אנשים‬
‫רבים אמרו לי ב ב ט ה ה כי רמלה היא מודיעים‪,‬‬
‫אהרים אמרו ש ה י א תמנה‪ ,‬אצל מ ה ב ר א ה ד מ צ א ת י‬
‫ש ה י א נקראת בשם פ ל ם ת י נ ה ו(‪ ,‬ו מ ה ב ר א ה ר הביא‬
‫א ת השם רמה׳ אבל ה׳ לבדו יודע ה א מ ת — מרמלה‬
‫באים לצרפנד היא צריםין הנזכרת בגמרא ז(‪ ,‬ואין‬
‫בה רק יהודי א ח ד צובע ויש לו בית תרשת יפה‪,‬‬
‫ובביתו דר זקן חםיר א ח ר עם הרבה מ ת ל מ י ד י ו‬
‫הזקן ההוא‬
‫שהם צבור שלם של עשרה אנשים‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪75‬‬

‫מקובא נרוא ויודע שבעת םפרי הקבאה ח( עא פה‬
‫אביו היה תאמירו שא ר׳ מ ש ה מנירונרי )הרמבי׳ן(‬
‫הוא סיפר אי מעשים רבים נםאאים מ ה א י ש הנרוא‬
‫הזה ע״ה‪ —.‬מצרפנר באנו איםו שהיא ״יפי הים״‬
‫ותושביה רבים ועשירים ועושים שם מ ס ה ר נרוא‬
‫בין הםהורות המיותרות שא יפו יש אציין א ת שמן‬
‫הזית׳ צ מ ר הנםן השזור‪ ,‬הסבון המריה‪ ,‬באי הזכוכית‪,‬‬
‫הבר הצבוע‪ ,‬פ י ח ת יבשים ועור איהורי העיר ה ז א ת‬
‫יש בית הבנםת יפה מאא ספרי תורה עתיקים ויפים‬
‫מאר‪ .‬בצר ביהב״נ יש ישיבה ובית אוצר ספרים‪,‬‬
‫אואם ט ע ט י ם מ א ר ההבמים ביפו ובישיבה אין‬
‫טבקרים רבים ופהות מ ז ה בבית הספרים הספרים‬
‫האאה הם נרבת הכם קרטון ש נ פ ט ר בעיר זו ונתנם‬
‫אקהאה בתנאי שאא יטברו אותם ב״א יאצרו אותם‬
‫בבית טיוהר עא יר בית הכנסת׳ והשאיר קרן ק י ט ת‬
‫יהי שם הצריק הזה טבורך‬
‫אבניז הבית ההוא‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( חכפר אטואס הוא שטונה ק״ט לצפון צרעה‬
‫ב( דחי״ב כח‪ ,‬ית‪ ,‬והוא כפר ג׳מזו המשה ק״מ לדרום‬
‫מזרח לוד ג( אגדח כזאת טובאה בתרגום יב״ע לתהלים‬
‫)נז‪ ,‬ג(‪ ,‬אצלי קדם אלהא עילאה תקיפא די פקיד‬
‫לעכוביתא דיגמר באספלידא עזלא אמטותי )אתפלל לפני‬
‫אל עליון תכביר שצוה לעכביש לגמור במערת ארג‬
‫בגללי(‪ .‬ד( עי׳ תוספתא סנתדרין פ״י‪ ,‬שבת סז‪ ,‬קד‪.:‬‬
‫ה( סנהדרין‪ ,‬לב‪ .:‬ו( כן כתב בן דורו אשתורי תפרתי‬
‫בכו״פ פרק י״א‪ ,‬והוסיף עוד אולי היא ג ת ורבי‬
‫בנימין מטודילא קרא אותה רמה ז( מנתות סייד‪:‬‬
‫וכנראה תיא צרפנד אל‪-‬כדב‪ ,‬שבעת ק״מ למערב רמלה‬
‫ה( הם שבעה ספרים שמהם הורכב הזהר‪ :‬מדרשי‬
‫הזהר‪ ,‬םתניתין‪ ,‬תוספתא‪ ,‬סתרי תורה‪ ,‬הסבא הינוקא‪,‬‬
‫ספרא דצניעותא ועוד‪ .‬ואפשר שכוון לשבעה ספרי‬
‫הקבלה שנתפרסמו לפני הזהר והם ם׳ יצירה‪ ,‬תקנת‪,‬‬
‫הבהיר‪ ,‬הפליאה‪ ,‬רזיאל המלאך‪ ,‬הנוך‪ ,‬ושעוד קומה‬

‫ג‬
‫]מירושלם לשכם[ הנסיעה טעיה״ק לשכם ב!‬
‫ה י א ‪ :‬טירושלם לבית הנינא א( בפר בנתלת בניטין‬
‫שם יש קבר עתיק שאוטרים שהוא של ד ה נ י נ א בן‬
‫ח ם א ב(‪ — .‬ט ש ם באים הרטתה ג(‪ ,‬עיר בבה״ק והיא‬
‫הרבה‪ .‬פה נ ש מ ע קול נהי מ ר טאד‪ ,‬רהא טבבוז‬
‫על בניה מ א נ ה הנהם על בניה בי איננו‪ ,‬בכתוב‬
‫בירמיה )לא‪ ,‬טו( בימי מ ל ה מ ת הנוצרים במושלמנים‬
‫קדה בדמה מ ע ש ה הראוי להזבר פ ה ‪ :‬בת ישראל‬

‫רבי יצחק הילו‬

‫אשר צעידה ויפה מ א ד נפלה בידי שר נוצרי צעיר‪,‬‬
‫ובראותו שהיא מנינה על ע צ מ ה ננר מזימותיו שאף‬
‫הרבו ויאיים עאיה אהורנה הצעירה הושיטה א ת‬
‫ראשה אשהיטה באב אמיץ‪ .‬אואם האיש הצעיר‬
‫שהיה איש ישר התנפא ארנאיה ויבקשה אםאוה או‬
‫עא אכזריותו‪ .‬אה״ב ה פ ש ויטצא את הודיה ויביאה‬
‫אאיהם‪ ,‬ו ט ח ט ת ש א ה ב א ת הנערה והפץ אשאת אותה‬
‫אאשה ברת התנייר ויהי אאחר טראשי הקהל‪— .‬‬
‫מרמה באים אבארות עיר הנזכרת ביהושע )טו‪ ,‬יז(‬
‫היא הנקראת היום אא־בירה ויש עור עיר בארות‬
‫והיא בהו׳׳א והיא הנקראת בירות‪ ,‬ואאעזר איש‬
‫בירתא ד( מעיר זו — מהמקום הזה באים אבית אא‪,‬‬
‫אוז העתיקה‪ ,‬ושם העיר היום ביתי! ויש שם מ צ ב ה‬
‫עתיקה‪ ,‬שאומרים שהוא מקום קבר הנביא אהיה‬
‫השיאוני אשר נבא אירבעם שיעאה עא בםא מאבות‪,‬‬
‫וע״ר הפירור בין עשרת השבטים ובי! ש ב ט יהורה‬
‫ת ה ת ט ט ש א ת רהבעם‪ .‬אצא הציו! הזה קרה נם נפאא‬
‫ביטי אררינום שר ח ט י שהיה שונא ישראא וררף‬
‫אותם ב ה ט ת נקם‪ ,‬בי בעברו בראש נרוריו בארץ‬
‫ישראא ושאף רם ורצה הניע קרוב אקבר הזה ונתפאא‬
‫אשטוע בת קוא יוצאת ט ת ו ך הקבר הקורא אאיו‪:‬‬
‫ביש נרא‪ ,‬ט ה א ת ה רוצה לעשוו* ואנה א ת ה ר!ולך‪,‬‬
‫האינך יורע בי הקדבנות א ש ד הנך טבקש הם בני‬
‫אברהם אהוב ה׳ ע״ה" הקוא הזה פעא עא רוהו ב״ב‬
‫ער אשר ההאיט אהתנייר‪ .‬זק! אהר נ כ ב ד אשר קואו‬
‫היה בקוא אשר הקשיב טתוך הקבר הופיע אפניו‬
‫וינר או אאבת בבאה ואהטוא שם את בשרו‪ ,‬ויעשה‬
‫בן׳ בראיתא בטררש ו( — מ ב י ת אא באים אנבע‬
‫ש ה י א נבעת בניטין הנזכרת בשופטים )ב׳‪ ,‬י׳(‪.‬‬
‫הערבים היושבים בה קוראים אה ניביה ז( ויש אהם‬
‫טםנ׳ר יפה שהיה אפנים בית תפאה אעראים‪ .‬היהודים‬
‫בנבע ט ע ט י ם — ט ע י ר זו נוסעים אשיאה שנקראת‬
‫םייאון ח( שם יש קברי עאי בהן נ ח א ושני בניו‬
‫הפני ופנהם‪ ,‬והיא ט צ ב ה יפה ט א ר והיחורים‬
‫והמושאמנים מראיקין שם נרות ת מ י ר זקן טקובא‬
‫א ה ד יושב אצא הציון הזה׳ והוא אשכנזי ומתפרנס‬
‫מ ה ע ת ק ת ספרים קדושים במו ספר הבהיר שא‬
‫ר־ נהוניא בן הקנה‪ ,‬ספר הבטהון ט( שא ד יהודה בן‬
‫בתירה‪ ,‬םפר יצירה הטיוהם א ד עקיבא ועור ספרים‬
‫אהרים — מ ש י א ה באים שבמה‪ ,‬שביטי הז״א הוסב‬
‫ש מ ה נםואים י( והיום נקראת נבאוס׳ ובאים שם‬
‫טטרהקים אהשתטה עא קבר יוסר הצדיק‪ ,‬ואראות‬
‫א ת באר יא( שהפר יעקב אבינו ע״ה‪ .‬יהודים‬
‫א מ י ת י ם נמצאים בשבם רק מ ת י מעט‪ ,‬אבא רבים הם‬
‫השמרונים היושבים שם‪ ,‬הם הכותים שבאו מ ב ו ת א‬
‫עיר בעראק )ארץ פרס( בהר נ ח ז י ם יש אהם מקרש‬
‫שמהזיקים אותו אמקום מיותר שבו מותר אהקריב‬

‫אוצר מסעות‬

‫רבי יצחק חיאו‬

‫קרבנות צה׳ טוצ ההר הזה הנקרא ״טורא בריכא״‬
‫יש הר עיבצ הנקרא הר הקצצה׳ כי כאשר באו בני‬
‫ישראל ארצה כנען נתן יהושע א ת הברכה עצ הר‬
‫נריזים ו א ת הקללה על חר עיכל )יחושע‪ ,‬ח׳( כ א ש ד‬
‫צוהו ה׳ ואף כי השמרונים שומרים בדקרוק א ת‬
‫תורת מ ש ה בכ״ז נ מ צ א ה להם עבורה זרה ב ד מ ו ת‬
‫יונה יב(‪ .‬וחסרות להם אותיות א ח ה ״ ע מ ה א צ פ א‬
‫ב י ת א יג(‪ ,‬גם כתבם מ ש ו נ ה מ ה כ ת ב שלנו‪ ,‬ולא היה‬
‫א פ ש ר לי לקרוא אף מלה א ח ת בספר תורתם אשר‬
‫הראו לי‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( כפר חנינא תשעה ק״מ בצפון מערב ירושלם‬
‫)ב( בסוף הנסיעה תששית כתב שאצל צפת במערת אתת‬
‫קבור ר׳ הנניה )הנינא( בן דוםא‪ ,‬ואפשר שרצה להביא‬
‫שתי תדעות אדותו‪ .‬ובאמת יש תלוקי דעות בקברו‬
‫ג( הוא הכפר א־רם שמונת ק״מ מירושלם צפונה‬
‫ד( עי׳ עירובין נח• איש ביריא ובתענית כד‪ .‬בירתא‬
‫ואין להחליפו עם 'ברתותא של ר׳ אליעזר בן יהודה‬
‫איש כפר ברתותא ה( כפר ט״ז ק״ם לצפון ירושלם‪.‬‬
‫ו( דומה לחמעשה של נירון קיסר בגיטין נו‪ .‬ז( יען‬
‫חזכירח בין ביח אל ובין שילח מוכח שחיא וואדי‬
‫עין אג׳יב אשר בדרום סנג׳יל‪ ,‬ולא גבע אשר במזרח‬
‫רמה ח( היא חורבה י"ז ק״מ וחצי לדרום מזרח שכם‬
‫ט( עי׳ אוצר מדרשים ה״א צד ‪ .75‬י( ירושלמי ע״ז‬
‫פ״ה ד׳‪ ,‬דברים רבה‪ ,‬פ״ג יא( זכר לבאר הזאח ביוחנן‬
‫די‪ ,‬ו׳‪ ,‬והיא ידוע רק מהמאה הרביעית לםפה״נ‬
‫יב( חולי ן ו ‪ ,‬בראשית רבה פפ״א יג( ר׳ בנימין‬
‫היביר כי הסרים להם האותיות הת״ע‪ ,‬ובאמת יש כל‬
‫תאותיות בא״ב השמרוני‪ ,‬אך אפשר שאינם מבטאים‬
‫אותן כתוגן‪.‬‬

‫ד‬
‫]מירושלם לעכו[ הדרד הרביעי מעה״ק הולכת‬
‫לעכו‪ ,‬בראשונה עוברים על כל המקומות ש ר ש מ נ ו‬
‫עד שכם‪ ,‬ומשם הולכים אל המקומות ה א ל ה ‪:‬‬
‫םבםתיה א( ש ה י א שמרון‪ ,‬העיד הראשונה שםונעים‬
‫בה אחרי שעוזבים א ת שכם׳ היא הרבה ואין בה‬
‫תושבים זולתי רועים דלים — מ ה ו ר ב ו ת אלה באים‬
‫לחורבות א ה ת ת הנקראות ביתר ב(׳ היא היתה‬
‫העיר המהוללה של בר כוכבא׳ וידוע שד׳ עקיבא‬
‫היה נושא ה ת ל של המלד הזה א ש ר רצה לשוב‬
‫ולבנות א ת בית ה׳ א ד אויה‪ ,‬אם ה׳ לא יבנה‬
‫בית שוא עמלו בוניו בו‪ ,‬בר כוכבא נפל ועמו —‬

‫‪76‬‬

‫ת ק ו ת ישראל‪ .‬בהתרבות האצה }מצא קבר ר׳ אלעזר‬
‫המודעי ג( — מ ש ם פונשים בארםוף ד(‪ ,‬צפנים היתה‬
‫עיר חשובה׳ והיום כפר פשומ‪ ,‬בה יושבים רק איזה‬
‫מצחים המוציכים צקיםריא א נ י התנתצתי ע״י א ה ר‬
‫המצחים החם איש ט ו ב וירא שמים‪ ,‬וחוא ם י פ ד‬
‫צי כי בימי אביו‪ ,‬בחתחוצצ בים םער הזק ונורא‬
‫א ש ר הביא א ת סירתו בסכנה‪ ,‬נפצה ה מ י מ ה א ש ה‬
‫צעירה ויפה שהיתר‪ ,‬עם בעצה בסירה‪ ,‬הבעצ שצא‬
‫היה יכוצ צהנחם עצ מ ו ת א ש ת ו הצד קורר בינונו‬
‫ושום דבר צא היה יכוצ צהרניע א ת רוחו הסוערת‪,‬‬
‫ו י ש מ ע רב הכם אתר א ת רבד אסונו ויצר וימצאהו‬
‫ויאמר צו אני יכוצ צהשיב צתהיה א ת אהובתר׳ אם‬
‫רק תכין צי א ת בצ הדברים הצריכים צמעשה‬
‫הזה הבעצ מצא רנשות ניצ ענה כי א ת כצ רכושו‬
‫יתן צצורר הזה׳ א ד הרב ענהו כי רק דבר זה נחו״ז‬
‫צו שיזכיר צו א ת שם א י ש א ח ד ממכיריו אשר בכצ‬
‫ימי חייו צא עברה צו שום צרה‪ ,‬אז יכתוב א ת‬
‫שם האיש ההוא עצ אבן וישציכה הימח במקום אשר‬
‫ט ב ע ה א ש ת ו ואז תעצה מן הים ותשוב צתחיה‬
‫הבעצ ינע בכה זכרונו צמצוא שם איש א ה ר כזה‬
‫וצא עצח בידו באחרונח מ צ א נוחם צנםשו ברעתו‬
‫כי אין בתבצ אף ארם א ח ר שחוא מ א ו ש ר תמיר‪— .‬‬
‫מ ש ם הוצכים צקםריא היא חעיר קיסרי היושבת‬
‫עצ חוף הים‪ ,‬היא ה י ת ה מ ו ש ב השצטון הרומאי‬
‫בימי רבי עקיבא‪ ,‬פה נםצ הצריק ההוא הצצ בירי‬
‫העריצים ועדיין מראים א ת המקום שבו נירון‪,‬‬
‫וכמו כן א ת הקבר שבו נטמן נופו הקדוש ה( עוד‬
‫יש בעיר ה ז א ת קברי ר׳ אבהו ובנו מקום שני‬
‫הקברים האצה הוא צא דחוק מ ב י ת הכנסת‪ .‬בקיםריא‬
‫יש נם היום יהודים מ ת י מ ס פ ר כ מ ו בימי הנוסע‬
‫מקיםריא‬
‫ר״ב ו( אבצ ש מ ת נ י ם אין בה כבו‬
‫באים נ״כ דרך הים צקצמון ז( עיר עתיקה והרבה‬
‫ועדיין רואים א ת יסודי הבנינים וההיכצות א ש ר‬
‫פארו צפנים א ת העיר ההיא‪ ,‬והיום אין בה זוצתי‬
‫איזה בתים ואהצים רצים — מ ק צ מ ו ן באים צתיפא‬
‫היא יושבת מוצ הר הכרמצ והיא עיר מוצרת‬
‫בעיר הזאת יש קהצה‬
‫ר׳ אברימי רמן היפא‪.‬‬
‫מ פ ו ר ס מ ת בתםירותה• ובבית הקברות שצ היהודים‬
‫מ ש ת ט ה י ם כצ אצה העוצים לא״י‪ ,‬כי שם קבורים‬
‫רבים מ ה כ מ י ישראצ מכצ הארצות א ש ר מ ת ו בעכו‪.‬‬
‫העיר ח י פ א צפני מ א ה שנה היתה עיר טקצט צהכמים‬
‫רבים כמו ד יהיאצ מ פ א ר י ש ׳ ד מ ש ה נירונדי‬
‫)הרמב״ן(׳ ד מ נ ה ם א ש כ נ ז י וכוי‪ .‬עוד היום יושבים‬
‫בה ה כ מ י ם רבים מהו״צ ורבנים הסירים מ צ ר פ ת‬
‫ואשכנז — מ ש ם הוצכים צעכו או אקרי‪ ,‬והיא בתוף‬
‫מהוצצ‪ ,‬מ נ ו י ה בתור עיר בנחצת ש ב ט א ש ר ב ס פ ר‬
‫שופטים )א׳ לא(‪ ,‬ו נ מ צ א ת ל ת ל י הר הכרמל‪ ,‬ל א‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪77‬‬

‫רהוקה מ מ ע ר ת אליהו הנביא ד ל ת( בעיר ה ז א ת‬
‫עושים מ ס ה ר נדול ותושביה רבים ועשירים‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( הוא כפר השעה ק״מ לצפון מערב שכם ב( חמחבר‬
‫תושב את ביתר בין שמרון ובין ארסוף וכן השבו‬
‫הנוסעים הקדמונים‪ ,‬אך לפי מסקנת האחרונים ביתר‬
‫היא בתיר תחנת במסלת הברזל יפו — ירושלם‪ .‬ג( רוב‬
‫הנוסעים כותבים כי ר״א המודעי קבור בנברתין אשר‬
‫בצפון צפת‪ ,‬אך המסורה של המחבר הזה יותר נכונה‪,‬‬
‫כי בירושלמי תענית פ״ד ה׳ ובאיכה רבתי פ״ב פסוק‬
‫בלע ה׳ מוכת שר״א המודעי נהרג ע״ י בן כוזיבא בביתר‬
‫עצמה ובודאי נקבר שם‪ .‬ד( תרבות ארסוף על שפת הים‬
‫ט״ז ק״מ לצפון יפו‪ ,‬לפנים נקראה אפולוניא ה( זהו‬
‫נגד המבואר במדרש משלי פייט שר״ע נקבר באנטיפרים‪,‬‬
‫ולפי מסורת יהודי הגליל קבור בהר טול טבריא ו( ר״ב‬
‫כותב‪ :‬ומשם שש פרסאות ל ש ו י )‪(Caesarea‬‬
‫תיא גת אשר לפלשתים‪ ,‬ושם כמו עשרה יהודים ומאתים‬
‫כותים‪ .‬ז( היא קלמון אשר מול יזרעאל )יתורית ז‪ ,‬ג‪,‬‬
‫תרגום לותר(‪ .‬ת( אינו מדייק ברשימתו‪ ,‬כי עכו אינה‬
‫לרגלי הר הכרמל וממילא אינה אצל מערת אליהו שתיא‬
‫בצלע ההר‪ .‬ואפשר שרצה לתאר כן העיר היפא‬
‫ז ר‬

‫א‬

‫ה‬
‫]טירושלם לטבריא[ הנה ה ד ר ו מירושלם לטבריא‬
‫ררר ע כ ו ‪ :‬ראשונה מעכו לאבליז )עבלין( א( וזו‬
‫יבנה עיר מולדת ד לויטם איש יבנה‪ ,‬ואילא ההכם‬
‫שביבנה ב(‪ ,‬היום אינה ידועה בלל כ״א על ידי‬
‫בנין מ פ ו א ר שאומרים כי הוא קברו של רבן‬
‫נמליאל ג( אנבי מ צ א ת י באבלין ת ל מ י ד א ה ד של‬
‫ד שמואל דעכו הבקי מ א ד בהבמת הקבלה‪ ,‬והוא‬
‫הראה לי ספרים ישנים כמו ספר העיון ד( ל ד ה מ א י‬
‫ופרקי דר׳ ישמעאל ועור אהרים — מ א ב ל י ן באים‬
‫לבפר מ נ ד א ה(‪ ,‬והוא ידוע בנלל קברו של ד עקביא‬
‫בן מהללאל ע״ה — מ ש ם באים לצפורי ו( בירת‬
‫הנליל לפנים ונזכרת פעמים רבות בםםרי הז״ל‪.‬‬
‫פה יונהו רבינו הקדוש )רבי( ושני בניו רבן נמליאל‬
‫ו ד שטעון ע״ה על פ ת ה המערה שבה טמון רבינו‬
‫הקדוש נ מ צ א לוה אבן ועליו חרותות ה מ ל י ם ‪ :‬״פה‬
‫קבר רבינו הקדוש ינוה על משכבו )בשלום("‪.‬‬
‫המערה שבה קברי בניו רחוקה מ פ ה כהצי שעה‬
‫בעת־‪ .‬כל א ה ד מ ה ם מונה במערה מיוהדת‪ ,‬וסביב‬
‫המערות נ מ צ א מ ם פ ד רב של קברי נדולי ישראל‪— .‬‬
‫היא‬
‫מצפורי הולכים לגת ההםר‪ ,‬היום מ ש ה ד ז(‬

‫רבי יצהק הילו‬

‫עיר מולדת יונה בן א מ ת י הנביא כבתוב בבה״ק‬
‫)נדב‪ ,‬יד‪ ,‬כה(‪ -‬לפי התלמוד היה יונה מ צ ד אביו‬
‫מ ט ט ה זבולון ומצד אמו מ מ ט ה אשר ת( נת ההםר‬
‫איננו מקום השוב‪ ,‬ומיושב רס מ א י ז ה מושלמנים‬
‫דלים — מ ש ם באים לכפר )קנה( כנה ט(‪ ,‬ושם‬
‫קבר יונה בן א מ ת י י(‪ .‬הערביים בנו מםנ׳ד יפה‬
‫על קבר הנביא הזה והוא א ה ד מן שבעת הזקנים‬
‫הקבורים בא״י שקבריהם ידועים שר א ה ד מושלטני‬
‫שונא ישראל ישב לפנים בכפר בנה ויהי היום ויצא‬
‫מארמונו מלא מ ה ש ב ו ת רעות על ישראל‪ ,‬ובעברו‬
‫על יר קבר הנביא ראה איש המוש בנשק ומראהו‬
‫נורא נצב לקראתו‪ ,‬וימהר השר ויפול לרנליו כמו‬
‫גפני שופטהו ויקרא‪ .‬אדוני יונה‪ ,‬א ת ה הוא האיש‬
‫המזוין‪ ,‬למה ת פ ח י ר נ י ו ו י ע נ ה ו ‪ :‬אני הנני יונה‬
‫בעצמי ואבוא להשוך אותך מהרע לעמי — ה מ ח ז ה‬
‫הזה פעל הרבה על רוהו‪ ,‬מ ל ב ד שלא הוסיף עוד‬
‫להרע לישראל הנה נהפך לאוהבם הבי גדול — מ כ פ ר‬
‫בנה באים לכפר םבניז יא( והוא הרוב׳ ומראים שם‬
‫מ צ ב ת קבר יפה מאד‪ ,‬ולפי אהרים הוא קבר ר׳ יהושע‬
‫דםכנין‪ ,‬ולפי אהרים הוא קבר ד שמעון הםידא‬
‫ויש שם עוד רבדים עתיקים א ד במשך הזמן נמהק‬
‫הכתב מעליהם ולא נודע מי הם — מ ש ם באים‬
‫לטבדיא עיר הנקראת על שם מלך טיבדיום והמשה‬
‫שמות ל ה ‪ :‬טבריה‪ ,‬תמת‪ ,‬רקת‪ ,‬אשרות הפסגה‪,‬‬
‫מעוזיה יב(‪ .‬ויושבת על ים גנוסר הנקרא ים טבריא‬
‫היא ה י ת ה א ח ר הורבן ירושלם אהת הערים הכי‬
‫השובות בארץ ישראל שם גמצאים המי ט ב ד י א‬
‫הנזכרים בספרי ה ד ל ‪ .‬לקהלת ישראל יש בית כ נ ס ת‬
‫יפה ה מ י ו ח ס לכלב בן יפונה שס היו שלשה ע ש ר‬
‫בתי בנסיות יג( ו מ ס פ ד רב של בתי מדרשות‬
‫בטבדיא הבר רבינו הקדוש א ת המשנה יד(‪ ,‬ופה‬
‫פרסם ד אהרן בד׳ אשר א ת המסורה‪ .‬עוד היום‬
‫יש בעיר זו קהלה קדושה ועוסקים בתורה יומם‬
‫ממרחקים באים מ ס פ ר רב מ א ד ל ה ש ת ט ח‬
‫ולילה‬
‫על הקברים אשר בטבדיא הקברים הידועים ביותר‬
‫ה ם ‪ :‬קברי תלמידי ד״ע‪ ,‬המערות של ר׳ יוהנן בן‬
‫זבאי׳ ורב בהנא‪ ,‬קברי ד יונתן בן לוי ו ד מ ש ה‬
‫בד מיימון )הדמב״ם(‪ ,‬מערות ד הייא‪ ,‬רב הונא‪,‬‬
‫ר מאיד‪ ,‬ורב צמת גאון ע״ה‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( היא עבלין בצפון־טערב שפרעם שלשה ק״מ על‬
‫יד טסלת הברזל היפא־דמשק‪ .‬ב( עי׳ בכורות פ״ד ה׳‬
‫וגםרא כט‪ .‬ג( ביחוס הצדיקים כתוב שתוא קבור בכפר‬
‫קנה ואפשר שהוא רבן גמליאל חשני ד( עי׳ אוצר‬
‫מדרשים ח״ב צד ‪ 407‬אדות ספר העיון לר׳ חטאי גאון‬
‫ה( כפר ששה ק״מ וחצי למזרת־דרום עבלין‪ .‬ו( היא‬

‫אוצר מסעות‬

‫רבי יצחק חילו‬

‫צפורית שבעת ק״מ לדרום־מזרת כפר מנדא ז( כפר‬
‫בצפון־טזרח נצרח חמשח ק״מ ת( ירושלמי סוכת פ״א‬
‫א‪ ,‬בראשית רבת פצ״ח פסוק זבולון לחוף ימים‬
‫ט( כפר כנה המשה ק״מ ותצי למזרת צפורי‪ .‬י( תירו־‬
‫נימוס כותב כי יונת קבור בגת ההפר‪ ,‬וכן היא מסורת‬
‫הערבים‪ ,‬אבל סופרים ערביים בימי הביניים כתבו שתוא‬
‫קבור בהלהול אשר לצפון הברון‪ ,‬ור׳׳ב קבעו בצפורי‪,‬‬
‫ור״פ בכפר עוזא )ואולי היא טעזיה שהיא טבריא(‪,‬‬
‫ור׳ יעקב שליח ר״י מפריש — בטבריא‪ ,‬וסדר תדורות‬
‫בשם גא״י בכפר קנה כמו המתבר תזת יא( כפר י״ד‬
‫ק״מ לצפון־מערב כפר כנח‪ .‬יב( חמת ורקת נזכרו‬
‫בחלמוד מגילח ו ‪ ,‬חשם אשדוח חפסגח אפשר נשען על‬
‫חחנדח שבאר מרים נפלח בים טבריא )בראש י ח רבח‪,‬‬
‫פי״ט(‪ .‬חשם טעזיח נלוח לטבריא בספרוח בעלי חטסורח‪,‬‬
‫כי טבריא נבנתח מחדש ע"י חכליף אל־טועז בקירואן‬
‫יג( עי׳‬
‫שכבש את א״י בשנת ‪ 969‬ונקראה על שמו‬
‫ברכוח ח יד( לא נודע אם ישב רבי בטבריא‪ ,‬ועיקר‬
‫ישיבחו חיתח בביח שערים ובצפורי‬

‫ו‬
‫]מירושלים לצפח[ הדרך ה ש ש י ת מ ע ה ״ ק בין‬
‫ט ב ר י א לצפת ופונשים בשבעה מקומות‪ ,‬ו ח ם ‪.‬‬
‫כפר הטים או הטין והוא כפר עתים ש ב מ ש נ ה‬
‫או כפר ת ט י א שבגמרא א(‪ ,‬ואינו השוב זולתי ע״י‬
‫ש ת י מ צ ב ו ת קברים‪ ,‬שאומרים שהם קברי יתרו הותן‬
‫מ ש ה ויעקב איש כפר ה ט י א ע״ה מ ש ם הולכים‬
‫לארבל ב( עיר מולדת ניתאי הארבלי ע׳׳ה ועדיין‬
‫קיימות הרבות בית ה כ נ ס ת של האיש הנרול הזה‬
‫בארבל יש הרבה קברים מפורסמים כמו של ניתאי‪,‬‬
‫של ר׳ זעירא‪ ,‬של רינה‪ ,‬של יוכבד וכו׳ הקברים‬
‫האלה הם מ צ ב ו ת אבן יפות מ א ד ש מ ו ת י ה ם הקוקים‬
‫שם על קבר רינה הקוק עור שם א ה ד ש מ ה מ ת‬
‫יושנו לא יכולתי לקראו בארבל יש עור קבר עתיק‬
‫והושבים שהוא של שם בן ארם‪ ,‬ה׳ יורע — מארבל‬
‫באים לכפר נחום הנזכר בספרי תז״ל‪ .‬הכפר הזה‬
‫הוא הרב ויש שם קבר עתיק שאומרים כי הוא של‬
‫נהום הזקן‪ .‬לפנים ישבו כעיר ז א ת הרבה מינים‪,‬‬
‫כלם מ כ ש פ י ם נחלים‪ ,‬כידוע מ מ ע ש ה רתנניה בן א ה י‬
‫ר׳ יהושע ג( — מ ה מ ק ו ם הזה באים לכפר הנן כ פ ר‬
‫ה נ נ י ה של ה מ ש נ ה ד(‪ ,‬היא עיר מולדת ר׳ ה ל פ ת א‬
‫א י ש כפר הנן שם קבורים נם א ש ת ו ובניו‪ .‬מ צ ב ו ת‬
‫עתיקות אהרות מ פ א ר ו ת א ת הכפר ההוא‪ ,‬והם של‬
‫ר׳ יעקב )רכפר הנן( ושל בנו ר׳ אליעזר ה(‪ ,‬ועור‬
‫ע״ה — מ כ פ ר הנן באים לשזור ו( מקום מולדת‬

‫‪78‬‬

‫ר׳ שמעו! שזורי ע׳׳ה שם מראים נם א ת סברו ופן‬
‫א ת קבר בנו ר׳ אליעזר ז(‪ .‬ציוניהם של אבן מרובעים‬
‫ובסביבותיהם נדלים איזה עצי הבוטם — מ ש ם‬
‫הולכים למירון‪ ,‬מקומו של רשב׳׳י׳ ורואים פ ה א ת‬
‫בית מררשו בית כ נ ס ת ו וקברו של האיש הנרול הזה‪.‬‬
‫שני עצי ת מ ר יפים סובבים את הציון שהוא מאבן‬
‫נזית ביהמ׳יר הוא בימין וביהכ״נ בשמאל הציון‬
‫הזה במירון יונהו נם הלל ושמאי׳ קבריהם ונם‬
‫קברי ת ל מ י ד י ה ם נ מ צ א י ם במערה א ה ת בהר הנסים‬
‫והנפלאות הנראים אצל קברי הקדושים האלה ידועים‬
‫בכל ארץ ישראל ח(‪ .‬בין קברי הכמינו ד ל ה נ מ צ א י ם‬
‫במקום הזה ראוי למנות א ת קברי ר׳ אליעזר׳ ר׳ יוסי‪,‬‬
‫ר׳ יוהנן‪ ,‬ר׳ יהודה ושל אהרים דל‪ .‬קהלת היהודים‬
‫במירון אינה השובה עור‪ ,‬חבריה שייכים לק״ק צפת‪,‬‬
‫בכ״ז יש לה בית ה כ נ ס ת יפה‪ —.‬מ ש ם באים לצפת‬
‫היא עיר מ י ו ש ב ת מ י ה ו ד י ם שבאו מ כ ל חלקי התבל‪.‬‬
‫פה הבר ר׳ שם ט ו ב איש לוריא ט( א ת ספריו‬
‫הרבים א ע ״ פ ש ה כ מ י ה א מ ת השינו הרבה על ההכם‬
‫הזה אינם נמנעים בכ״ו מ ל ה ע ת י ק ומלקבל א ת‬
‫קבלותיו‪ .‬ושם ביהכ״נ יפה ועתיק ובית המדרש‬
‫של הקהלה — כ צ פ ת יש מערה מהוללה ש מ י ה ס י ם‬
‫א ו ת ה אל ה נ י נ א בן רוסא‪ ,‬ויש ש מ י ה ם י ם א ו ת ה אל‬
‫ה נ י נ א בן הרכינס ומראים שם עור מערה א ח ר ת‬
‫של ר׳ רוסא בן הרכינם והוא קבור עם תלמידיו‪.‬‬
‫ב פ ת ה המערה נדל עץ של ה ח כ י ם‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( טשנח גטין פ״א ח‪ ,‬שם הגרסא כפר עוחני או‬
‫עוחנאי וצ״ל עוגני‪ ,‬ובעל כו׳׳פ צד רפ׳׳ז גורס ג״כ‬
‫כפר עתים כפר חיטיא נזכר בחגיגח ח‪ :‬וחכפר הזח‬
‫חוא שמונת ק״ט ותצי למערב םבריא ב( תוא ארביד‬
‫)ארביל( מקום תרבות ומערות נפלאים בעמק וואדי‬
‫אל תמס‪ ,‬ששת ק״מ לצפון־מערב טבריא‪ ,‬קרוב לטבריא‬
‫יותר טתטין‪ .‬ג( כפר נתום תוא תל־תום על שפת ים‬
‫כנרת בצפון בקעת גינוסר‪ ,‬ואולי חוא כפר אתים‬
‫תנזכר בטנתות פה ועי׳ קתלת רבת פ״א סי׳ כת‪ .‬ד( אבות‬
‫פ׳׳ג ו׳ והוא כפר ענן ה( תאלמוני משנת רפ״ב כותב‬
‫שהוא ר׳ יעקב אבי ראב״י קב ונקי י( הוא אל־שג׳ירת‬
‫כפר ומושבת עברית י״ד ק״מ למערב־דרום טטבריא‬
‫ז( ביתום תצדיקים נזכר ר׳ שמעון בן אלעזר במקום‬
‫ר׳ אליעזר בר׳ שמעון והוא בנו או אביו‬
‫ת( עי׳ תאלמוני משנת רפ״ב וס׳ יהוס הצדיקים‬
‫ט( סוריא‪ ,‬עיר בקשטיליא הישנת בספרד‪ ,‬וחוא תבר‬
‫מגדל עוז על הרמב״ם ועוד ספרים בקבלח‪.‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪79‬‬

‫ז‬
‫הררר האהרונה טעה״ק‬
‫]מירושלם לבנייאס[‬
‫כוללת ערים שונות מ ה ש ב ט י ם אשר ונפתלי‪ .‬המקום‬
‫הראשון הוא נוש הלב א( רהוקה מ ע ט מצפת‪ .‬שם‬
‫נ מ צ א ת קהלא קדישא של יהודים עשירים נדיבים‬
‫ובעלי טובות׳ והם עושים מ ס ה ר גדול בשמן ויין‬
‫אשר ישלהו לטרהקים‪ .‬ויש להם ביהב״נ ישן‬
‫וביהמ׳׳ר׳ ומהזיקים מ ם פ ר רב של תלמידי הבטים‬
‫ושם קברי ש מ ע י ה ואכטליון ונם נכדי אררמלר‬
‫ושראצר‪ ,‬אבות אבותיהם‪ ,‬שהיו בני םנהריב‬
‫שנתניירו במקום הזה‪ .‬מצבותיהם יפות ועתיקות‬
‫והן מ א ב נ י נזית‪ .‬נם קברים אתרים ומערות רבות‬
‫המכילות קברים עתיקים יש בנוש הלב‪ .‬ה׳ ברהמיו‬
‫יזכרם לטוב עם ש א ר הצדיקים׳ אמן — מ ג ו ש חלב‬
‫באים לסעסע ב( עיר ב ט ט ה אשר קהלת היהודים‬
‫שם טהוללה לטדי‪ ,‬ויש שם ביהב״נ עתיק הטיוהם‬
‫לרשב״י‪ ,‬נם ב י ה ט ״ ד יפה הטיוהם לו‪ .‬בביהט״ר זה‬
‫שמורים הבורים רבים עתיקים‪ ,‬בתוכם נם ספר התנין‬
‫וספר שעוד קומה ג(‪ .‬ש מ ע ת י אומרים בי םעםע‬
‫היתד‪ ,‬עיר מולדת ר׳ סיסאי‪ ,‬ו ב א מ ת מראים שם א ת‬
‫הקברים המיוחסים ל ד םיםאי ו ל ד לוי בר סיסי‬
‫ו ל ד יוסי בר סיסי׳ ה׳ יורע ה א מ ת — מ ש ם באים‬
‫אל פרור! )פדרה(‪ ,‬בפר שיש בו קהלה יהודית‪ ,‬ויש‬
‫שם ציון עתיק שאומרים בי הוא קבר נהום המרי ד(‬
‫עץ אודמה מ ת נ ש א על הציון הישן ה ז ה ‪ — .‬מ כ פ ר זה‬
‫באים אל רלתא ה(‪ ,‬ושם יש קהלה קטנה של יהודים‬
‫כבפר זה נמצאים קברים רבים ומצבות של הבמים‬
‫ביניהם מציינים א ת קברי ד אליעזר׳‬
‫דל‪.‬‬
‫ד ישמעאל‪ ,‬רב המנונא׳ רב יהודה׳ ד יוסי ובו׳‬
‫בל הכפרים ההם נמצאים במערות בסביבות העיר‬
‫לא רחוק מבםר זה על דרר עלמא נ מ צ א ת מערח‬

‫רבי יצחק חילו‬

‫‪ J‬נדולח הנקראת מערת הבבליים‪ ,‬בי בה טמונים‬
‫׳ חביות של עצמות מצדיקי בבל — מ ש ם באים‬
‫! לעלמא ו(‪ ,‬ויש בה קהלא קדישא של ישראל‪ ,‬ושם‬
‫שלשה קברים מ ה ב מ י ישראל ששלשתם נקראים בשם‬
‫ר׳ אליעזר עצי רמון יפים םובבים על הקברים‬
‫העתיקים האלה׳ היהודים והמושלמנים מכבדים א ת‬
‫המקום הזה ומרליקין נרות על הקברים האלה בבל‬
‫ערב ש ב ת בליל ש ב ת א ה ד קרה פה מקרה׳ בי‬
‫ט ם פ ר הנרות היה ב׳׳ב רב עד בי נאהזה שלהבת‬
‫כ א ה ד העצים ההם׳ בדמון של ר׳ אלעזר בן ערר׳‬
‫בל העולם נמנעו מלבבות א ת הבערה^ היהודים‬
‫נמנעו ברי שלא להלל א ת קדושת השבת׳‬
‫והישמעאלים נמנעו בדי להתהקה א ת היהודים והעץ‬
‫היה בוער באש בל הלילה ההוא׳ ולמהרתו באשר‬
‫הלכו לבקר א ת הקבר הקדוש הזה ראו לתמהונם‬
‫כי לא נזוק לא הנזע ולא הענפים׳ וזה היה נס נלוי‬
‫ככתוב ז( — מ ע ל מ א מניעים לקרש ח(׳ שהיא קרש‬
‫נפתלי בספר שופטים )ד‪ .‬ו( מ ס פ ר היהודים שם‬
‫מ ע ט רובם נרים שם רק בדי לשמור א ת קברי‬
‫היהודים ולקבל את פני האורהים הבאים שם‬
‫ל ה ש ת ט ה על הקברים בין הקברים האלה מציינים‬
‫א ת קבר ברק כן אבינועם ודבורה הנביאה אשתו —‬
‫ט ש ם באים לבניים שהיא רן וקוראים לו נ״ב‬
‫םנייס ט(‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( חכפר א־ג׳יש שמונח ק״מ מצפת לצפון־מערב‬
‫ב( ארבעח ק״מ וחצי למערב ג׳יש ג( עי׳ אוצר מדרשים‬
‫ח״ב ‪661‬־‪ 563‬ד( נחום חמדי הוא נחום איש גמזו‪,‬‬
‫ואפשר שבא מארץ מדי והחישב בגטזו‪ ,‬ונוסעים אחרים‬
‫רשמו איש גמזו‪ .‬ה( כפר ששה ק״מ לצפון צפח‬
‫ז( כרמולי מצא הגדה זו בשם ר׳ יוסי בקובץ קטן של‬
‫הגדות בכ״י‪ .‬ה( הורבח במערב בהר אל־חולה‪ ,‬י״ז‬
‫ק״מ בצפון־מזרה צפת ם( כנראה תםר כאן סוף הנםיעת‬
‫ורשימת הקברים הנמצאים שם‬

‫תם‪.‬‬

‫מ פ ת‬

‫‪n K‬‬

‫״‬

‫ע ר א‬

‫ל‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪80‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪81‬‬

‫דיצחהן־אלפרא‬

‫כ ת ב מסע‬
‫לר׳ יצחק ך אלפרא מעיר מלקא‬
‫בשנת ה־ קע״א = ‪1411‬‬
‫<‬

‫מבוא‬
‫ר׳ אברהם זבות מחבר ס־ היוחסון‪ ,‬כותב ב ו יש‬
‫ספר תיתם שחבר אותו ר׳ יעקב סיקלי )אולי הוא‬
‫ר׳ יעקב שלית ר׳ יתיאל מפארים( שמזכיר בל עיר‬
‫ובפר מארץ ישראל ומי קבור שם‪ .‬גם כותב בי מצא‬
‫)‪(Malaga‬‬
‫כתב מר׳ יצחק ן׳ אלפרא מעיר מלקא‬
‫ששלה לד׳ שמעון דוראן )בעל תרשב״ץ( בשנת קנ״א‬
‫)צ״ל קע״א ‪ (1411‬ממה שראה בעיניו בארץ ישראל‬
‫ובשנת ת״א ר״ג שלת כתב לד׳ שלמה בנו ועדיין‬
‫ר׳ שמעון אביו תי שתתם שמו שלמה בן הרב ר׳ שמעון‬
‫בן החכם ר׳ צמח‪ ,‬ובעל היותסין אומר ״ואני כותב‬
‫בקיצור דבריו" )סדר היוחסין השלם צד ‪ 228‬ובעל‬
‫חיוחסין מת בשנת ר״ד(‪ .‬אבל גוף הכתב נאבד )עי׳‬
‫ג״ב חמעמר חלק ג׳ ‪ .(83—81‬גם מביא בעל היוחסין‬
‫רשימת של תקברים ששלת ר׳ יוסף תלוי בר נחמן בזמן‬
‫ההוא והיא רשימת אנשים ולא שמות מקומותיהם כי‬
‫מזכיר רק שבם ירושלם רמה והברון‪ ,‬וכנראה היא‬
‫העתקה מכתב ד״י ן׳ אלפרא‪.‬‬

‫א‬
‫]רמה[ מ ס ב י ב ו ת ירושלם באים‪ ,‬מםוריא וממצרים‬
‫ומנוא אמון )אלכםנרריא( ומארץ בבל‪ ,‬עם קהל‬
‫ירושלם להשתהוות על קבר שמואל הנביא ע״ה‬
‫ברמה ש ה י א קרובה מירושלם ש נ י תהומי שבת‪ ,‬ויש‬
‫שם ר מ ה א ה ד ת כננדה ש י ש בה ישמעאלים‪ .‬ועת‬
‫ה ש ת ה ו א ה בכ״ח לאייר בלילה שהוא זמן פטירתו‪.‬‬
‫ועברנו בקצת א ״ י והיינו ב ת מ נ ת םהדו הנקראת‬
‫בלשון ישמעאל כפר הנון ]ושם קבורים[ נון אבי‬
‫יהושע ובנו יהושע ובלב בן יפונה‪ ,‬ועל בל אהר‬
‫מ ה ם בנין נדול׳ והשמשים ישמעאלים מדליקין נרות‬
‫עליהם ופותחים ליהודים ]לבוא[ ואומרים שם‬

‫שירות וסליחות‪ .‬ומשם הלכנו לכפר עוורתא ושם‬
‫אלעזר הכהן ועליו בנין נרול וציון נ ת ל ‪ ,‬ונראה‬
‫מרהוק יום א ת ר והוא בנין מלכים‪ .‬ומאה א מ ה להלן‬
‫‪3‬נהס בנו ולטטה מ מ נ ו אבישוע בן פנהס‪ ,‬ולמטה‬
‫ט ה ם א י ת ט ר בן אהרן הכהן כלם בבנין גדול ורחוק‬
‫מ ה ם שבעים הזקנים שהיו עם ט ש ה רבינו ע״ה‬
‫במרבד כולם קבורים במערה אהת‪ .‬והמקום ההוא‬
‫קרוב לעיר שכם שנקרא בלשון ישמעאל נאבלום‬
‫והיא כנן ה־ כארץ מצרים‪ ,‬בין הר נריזים והר עיבל‪,‬‬
‫ושם הטזבה שבנה יעקב אבינו ע׳׳ה והטקום אשר‬
‫בו הטזבה פררס נרול‪ ,‬ואוטרים כי בכל יום רואים‬
‫כעין מ א ה קשיטה )צאן( רועים בפרדם וקרוב‬
‫מ מ נ ו קבר יוסף הצדיק ע״ה ועליו גוים שומרים‪.‬‬
‫ומשם הלכנו לנבעון נקרא כפר כנה׳ קרוב מ ש ם מ א ה‬
‫א מ ה יונה בן א מ י ת י ועליו בנין נ ח ל ‪ .‬ומשם הלכנו‬
‫לציפורי‪ ,‬שם רבינו הקרוש במערה ובימינו ח מ ש ה‬
‫נאונים ומשמאלו ה מ ש ה נאונים‪ .‬ו ת ת ת המערה רבן‬
‫שמעון ורבן גמליאל בניו‪ .‬ומשם הלכנו ער ]כפר‬
‫מ נ ד א ושם[ עקביא בן מהללאל‪ ,‬ומשם )ארבל( ער‬
‫ראובן בן יעקב ושמעון ולוי ויהודה ודינה ובנימין‬
‫ובין כל א ה ד ואהר מהלר יום או יומים‪ ,‬ועל כל אהר‬
‫בנין הזק ושומרים נוים ומשם ל ד הנינא בן רוסא‬
‫ואשתו ע״ה‪ ,‬ועד היום נעשה להם נם יותר מבתייהם‪.‬‬
‫ומשם לכפר כבול שם ד אברהם בן עזרא ו ד יהורה‬
‫הלוי‪ .‬ומשם הלכנו לעיר ש ש מ ה שועיב על שם‬
‫יתרו הקבור שם ועמדנו על קברו‪ .‬ומשם הלכנו‬
‫לכפר הקוק‪ ,‬בה קבור הבקוק וקורי! אותו הגוים‬
‫יאקוק ועליו בני! נ ת ל ׳ ומשם עלינו לעיר צ פ ת‬
‫שנזכר בספר שופטים )א׳ כ״ז( ואומרים ש ה י א עיר‬
‫טקלט וכל ההכמים בוהרים להקבר שם וקרוב בתור‬
‫תהום ש ב ת כפר עיז אל־זיתוז ששם קבור ד יהורה‬
‫ב ד אלעאי בבית ההיים של ישראל‪ ,‬וקרוב לשם‬
‫כפר נקרא כפר טירון ושם הלל ושטאי ור״ש בן יוהאי‬
‫ו ד אלעזר בנו והרבה הכטים שם ונקבו כלם ב ש ט ו ת‬
‫וטשם הלכנו לכפר א ה ד הנקרא נשר בנת יעקב והוא‬

‫*‬

‫ד‬

‫אוצר מסעות‬

‫יצחס ן׳ אלפרא‬

‫מ ע ב ר הירדן וסוף תהום א״י ומשם ער ד מ ש ק שני‬
‫וקרוב מ צ פ ת מ ע ר ה א ת ת בה ד דוםתאי‬
‫ימים‬
‫ור׳ ינאי ו ר נהוראי ושם הבור של יוסף הצדיק‬
‫והלכנו ער סוף םוריא וער ]ארם[ צובא‪ .‬ו מ ר מ ש ק‬
‫הלכתי אתרי איזה ימים ע ר ם י ן ה י א ט ר א ב ל ו ם ‪ .‬ו מ ש ם‬
‫הלכתי ער ת מ ת שיש בה ש׳ )ע׳( בעלי בתים כלם‬
‫תםידים‪ .‬ומשם הלכתי לצובה‪ ,‬ורחוק מ ש ם שני‬
‫ימים קבר עזרא הסופר‪ .‬ושם כ ת ב עזרא ס פ ר תורה‬
‫ועדיין רושם השמן ניכר על הנר שהיה כותב לאורו‪.‬‬
‫ונקרא ה כ פ ר תארף ויש שם ביהב״נ‪ .‬וקרוב מ מ נ ו‬
‫על ראש ההר בנין גבוה ואומרים כי שם י פ ת ח‬
‫הגלערי‪ ,‬ואומרים כי בלילה עולה ענן מקבר עזרא‬
‫ער יפתה הנלערי כל י מ ו ת השנה לא ימוש ו מ ש ם‬
‫תזרתי ער צובה ש ה י א עיר נרולה ובה ביהכ״נ‬
‫גדולה ער מאר‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫ורב צ מ ח נאון‪ .‬ב ע כ ב ר א ‪ :‬ד ינאי ו ד רוםתאי‬
‫ור׳ נהוראי‪ .‬ע״כ גליל התתתון‪ —.‬ובגליל העציון‬
‫בכפר ע נ ן ‪ :‬ד יעקב קב ונהי‪ .‬בשזורי‪ :‬ר שמעון‬
‫שזורי‪ ,‬וי״א כי שם רבן שמעון בן גמליאל‬
‫ור׳ ישמעאל כהן גרול‪ .‬ב פ ר א ר א ‪ :‬גחום איש גמזו‪.‬‬
‫ב מ י ר ו ן ‪ :‬הלל ו ש מ א י ותלמידיהם ור׳ יוחנן הסגרלר‬
‫ור׳ שמעון בן יותאי ובנו ור׳ יוסי בן ק ס מ א בפרעם‪:‬‬
‫חוני המעגל ו א ב א תלקיה‪ .‬ב ע מ ו ק ת ‪ :‬יונתן בן‬
‫עוזיאל‪ .‬ב צ פ ת ‪ :‬ד רוםא בן הרבינס‪ .‬ב ד ל ת א ‪:‬‬
‫ר יוסי הנלילי ורב הונא ורב ה מ נ ו נ א * ב ע ל מ א ‪:‬‬
‫ר׳ אלעזר בז ערך ו ד ראובן ה א צ ט ר ו ב ל וד׳ יהודה‬
‫בן תימא‪ .‬בנוש ה ל ב ‪ :‬ש מ ע י ה ואבטליון ושם שני‬
‫בני םנתריב שהרנוהו‪ .‬בכפר ברעם עובריה הנביא‬
‫ונתמן ת ט ו פ א ור׳ פ נ ת ס בן יאיר ו א ס ת ר המלכה‪.‬‬
‫ב ת מ נ ת ‪ :‬שמנר בן ע נ ת ב ק ד ש ‪ :‬ברק ודבורה‬
‫הנביאה‪ -‬ברן הוא לשם והוא פ מ י י א ם בלשון הז׳׳א‪,‬‬
‫ובלשון ערבי כ א נ י א ס ‪ :‬ש ם ערוא ה נ ב י א בהר‬
‫הלבנון צפניה הנביא‪.‬‬
‫‪,‬‬

‫ב‬
‫]חםכתב ששלח לר׳ שלםה דויאן[ מ צ א ת י בנוםת‬
‫אתר בספר קבלת ]קברי[ צדיקי א ד ן ישראל‬
‫בחברון‪ :‬ארם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה‬
‫יעקב ולאה׳ ובהר מערה ובה ישי ואבנר‪ .‬בחלחול‪:‬‬
‫גר הנביא‪ .‬ב ת ק ו ע ‪ :‬ישעיה ועמום תור מ ע ר ה בבית‬
‫לחם בררר‪ :‬ציון רחל במערה‪ ,‬ובירושלם קבר‬
‫מ^כים סנורה‪ .‬בעמס יהושפט‪ :‬זכריה הנביא‪ .‬בהר‬
‫הזיתים ב ש ר ה ‪ .‬מערה ובה חני הנביא עוד שם קבר‬
‫רבן יוחנן בן זכאי‪ .‬ברמה ש מ ו א ל הנביא ואביו‬
‫ואמו‪ .‬בשילה עלי וחפני ו פ נ ח ס ואם אי כבור‬
‫ב ת מ נ ת ס ר ח ‪ :‬יהושע וכלב ושבעים זקנים בנקרת‬
‫צור‪ .‬בעוורתא‪ :‬אלעזר ו א י ת מ ר ו פ נ ח ס ב ש כ ם ־‬
‫יוסח הצריק‪ .‬בראש הר ה כ ר מ ל ‪ :‬א ל י ש ע הנביא‬
‫ב צ פ ו ר י ‪ :‬רבינו הקדוש‪ .‬בכפר כנה יונה הנביא‬
‫ב ס כ נ י ן ‪ :‬ר׳ יהושע רםכנין‪ .‬ברומי ז ע י ד ת א ‪ :‬בנימין‬
‫בן יעקב אבינו תור ארון של תרם‪ .‬ביאקוק‪ :‬הבקוק‬
‫ב ע ר ב א ‪ :‬ר ח נ י נ א ב! רוםא‪ .‬ב ח ט י ן ‪ :‬יתרו בארבל‬
‫ניתאי הארבלי ו ש ת בנו של ארם הראשון וארבעה‬
‫ש ב ט י ם ורינה אהותם‪ .‬קרוב ל ט ב ר י א ‪ :‬מרים ה נ ב י א ה‬
‫בשרה ויוכבד בםררס רהוק מ ט ב ר י א כמו מיל אצל‬
‫ה מ י ט ב ר י א ‪ :‬קברו של ד מ א י ר ה ת נ א הידוע בשם‬
‫אהרים‪ ,‬ואומרים שנקרא כן מ פ נ י ש ל מ ר מ א ל י ש ע‬
‫אהר‪ ,‬והישמעאלים קורין לאותו מ א י ר אלחנק ר״ל‬
‫החונק‪ .‬ובהר אחר ס מ ו ר ל ט ב ר י א ‪ :‬ר עקיבא‬
‫ו ת ל מ י ד י ו ו ר ח י י א ובניו ורב כ ה נ א ורב א מ י ורב א ס י‬
‫ו ד יצחק נ פ ח א והרב ה מ י י מ ו נ י הוא הרמב״ם ז״א‬

‫ג‬
‫]הרשימח של ר׳ יוסף חלוי בד נחמן[ אלה הם‬
‫ש מ ו ת ה ה כ מ י ם שעברתי עליהם בנליל העליון‬
‫והתתתון‪ ,‬ובטבריא ובשכם ובחברון ובירושלם‪:‬‬
‫ד יהודה בר אלעאי‪ ,‬ד יוסי בן קיםמא‪ ,‬ד שמעון‬
‫בן יוחאי ור׳ אלעזר בנו׳ הלל ו ש מ א י ו ת ל מ י ד י ה ם‬
‫ר׳ יוםי אלמענש‪ ,‬ד יהודה הכהן‪ ,‬רב כהנא‪ ,‬רב‬
‫המנונא‪ ,‬ד אלעזר בן ערר‪ ,‬ר׳ אליעזר בן הורקנם‪,‬‬
‫ר׳ יוסי הכהן‪ ,‬ד יהורה בן ת י מ א ‪ ,‬עובריה הנביא‪,‬‬
‫ר׳ פ נ ת ס בן יאיר‪ ,‬א ס ת ר המלכה׳ ש מ ע י ה ואבטליון׳‬
‫ר׳ מאיר‪ ,‬ד אלעזר בן ע ז ר י ה ; צפורה א ש ת מ ש ה‬
‫רבינו ע״ה‪ ,‬יוכבד א ש ת עמרם ואם מ ש ה רבינו ע״ה׳‬
‫אלישבע ב ת עמינרב‪ ;,‬תבקוק הנביא‪ ,‬ד עקיבא‬
‫ותלמידיו‪ ,‬ד תייא ובניו הזקיה ויהודה‪ ,‬הרמב״ם‪,‬‬
‫ר׳ יוהנן בן זכאי‪ ,‬רב כהנא‪ ,‬ד מאיר‪ ,‬ד ירמיה‪,‬‬
‫יונה בן א מ י ת י ׳ ש ת בן א ד ם הראשון‪ ,‬נ י ת א י הארבלי‪,‬‬
‫שמעון ולוי ורינה ויתרו‪ .‬בשכם יוסף בן יעקב׳‬
‫אלעזר ו א י ת מ ר בני אהרן‪ ,‬פ נ ח ס בן אלעזר ושבעים‬
‫זקנים‪ ,‬ושם הר גריזים והר עיכל‪ .‬בירושלם שמעון‬
‫הצדיק ושבעים סנהדרין‪ .‬ו ב ד מ ה אדונינו ש מ ו א ל‬
‫ה נ ב י א ע״ה‪ .‬בראש הר הזיתים הולדה הנביאה‪,‬‬
‫ובשפולי ההד ע צ מ ו זכריה ה נ ב י א ע״ה ויד אבשלום‪,‬‬
‫והם כננר שערי רתמים ובית המקדש וביניהם מ פ ס י ק‬
‫עמק יהושפט‪ .‬ובעמק ההוא מ י תשילות‪ .‬ורתוק מ ח ם‬
‫מ ע ט הר ציון ושם קברים של מלכי ב י ת דור ע ״ ה‬

‫‪83‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ובהברוז אברהם יצהק ויעקב‪ ,‬ורהוק מ ה ם קבר רהל‬
‫א ש ת יעקב‪ .‬ובמצרים הישנה שתי בתי כנסיות‬
‫ורתוק ממצרים מ ע ט על ש פ ת הנהר מקום ושמו‬

‫ר׳ אליהו מעיר פירארא‬

‫רמז ובו בית המדרש של מ ש ה רבינו ע״ה ואהרן‬
‫ואליהו ז״ל‪ ,‬והוא מקום נ ת מ ד מ א ד‬

‫תם‬

‫אגרת מסע‬
‫לר׳ אליהו מעיר פירארא‬
‫א ש ר כ ת ב מירושלם לבני מ ש פ ת ת ו בשנת קצ׳׳ה‬
‫)‪.(1435‬‬

‫»‬
‫מבוא‬

‫״אהבת ציון״‬

‫ר׳ אליהו מעיר פירארא נסע לירושלם דיך מגרים‬
‫בשנת ‪ 1434‬בלוית בנו יעקב ונכדו מנתם ואהובו יצחק‬
‫אולם צרות רבות ותלאות קשות סבלו תנוםעים האלה‬
‫על דרכם הבנים הרכים מתו טרם הגיע עמהם למחוז‬
‫הפצו‪ ,‬ור׳ אליהו בעצמו הלה מאד ויבא עד שערי‬
‫ירושלם רפה כת ואין אונים‪ .‬כבואו לשם קבלוהו אצילי‬
‫וראשי העיר בסבר פנים יפות ויבקשוהו לבאר להם‬
‫מדי יום ביום פרק אחד מם׳ משנה תורה להרמב״ם ז״ל‪,‬‬
‫ואה״ב הטילו עליו משא כבד ללמדם הלכה )גמרא(‬
‫שלש פעמים ביום לפי מנהגם אז בדרכי הלמוד‪ ,‬ובעד‬
‫כל עמלו נקבו לו שכר למדי‪ .‬כזאת יספר לנו הנוסע‬
‫במכתבו אל יתר בניו ואתיו שתשאיר בעיר מולדתו‬
‫המכתב חזח שקרא ״אתבת ציון" כולל דברים מועילים‬
‫ויקרים ע׳׳ד חיי ומצב היהודים בירושלם ומת ששמע‬
‫מפי אתרים אודות היהודים בארץ תבש )אביםיניא(‬
‫בבל והודו‪ .‬ויספר שמועה מבני משת תנמצאים מעבר‬
‫לנהר שבתיון )םטבטיון(‪ ,‬ומקורות יתר השבטים‬
‫ותידיעות האלה תעלינה כטעט בקנה אהד עם התגדות‬
‫של אלדד תדני‪ .‬כרמולי תרגם הדברים טאגרת אתבת‬
‫ציון בלשון צרפתית בספרו )‪ (Itinerure‬ונדפס ממקורו‬
‫בם׳ דברי תכמים לר׳ אליעזר אשכנזי מיץ תר׳׳ט‬
‫)‪.(1849‬‬

‫מיראתי ש מ א האנרות הראשונות לא הניעו‬
‫אידכם אוסיף ש נ י ת להודיעכם התלאות אשר כדרר‬
‫מצאוני אכלוני ה מ מ ו נ י ‪ :‬ראשונה כ א ש ד נפקד‬
‫מ מ נ י איש כלבבי מ ה מ ר עיני‪ ,‬ומשוש לבי עברה‬
‫׳ממני‪ ,‬נ ש מ ה לא נותרה בי‪ ,‬הוא יעקב נכדי‪ ,‬עליו‬
‫במסתרים ת ב כ ה נפשי‪ ,‬עליו אני מהונן ראשי יאשי‪,‬‬
‫כי ראיתיו מוכן בעניז המרות ומצורף לשכליות‪,‬‬
‫כא אשר שאאו עיניו במעאות אא אצא מהם‪ .‬עודני‬
‫מ צ ט ע ר בצערי הראשון‪ ,‬ויהי בהיותנו במצרים שם‬
‫השינוני הבאים מצירים‪ ,‬האה בני מנהם‪ ,‬עאיו מ א נ ה‬
‫נפשי הנהם כי בן זקונים הוא אי‪ ,‬תשבתי כי הוא‬
‫יהיה צור אבבי והבאי בצר אי‪ ,‬והנה ה מ ק עבר וכאבי‬
‫נעכר‪ .‬נם הביבי יצהק הנאטן איטים אהדים אהריו‬
‫האף האד או‪ .‬טרוב היניעות שתכפו עאי תאיתי‬
‫אהריהם ויהי כפשע ביני ובין המות‪ .‬ואהרי ההודאה‬
‫ארוםא הנם שאה טאאכו והזקני ע ד אשר באתי‬
‫פ ה בירושאם עיר הקודש ט׳׳א אםפירה ש נ ת קצ״ד‬
‫ועדיין הייתי ברוב ההואשה מ צ ד העדר הבריאות‬
‫ורוב היגון והאנחה ועודני כאבאי וצערי‪ .‬ונכבדי‬
‫הקהא יצ״ו באו אאי ובקשו מ מ נ י אדרוש אהם בבית‬
‫הכנסת הפרק במימוני כמנהנם‪ ,‬ומאז ש ת ו עיניהם‬
‫עאי והעמיסו עלי מ ש א כ כ ד אהניד שאש פעמים‬
‫ביום‪ :‬הפרק בכית הכנסת‪ ,‬והלכה עם ת ו ס פ ו ת כבית‬

‫ר׳ אליהו מעיר פירארא‬

‫אוצר מםעות‬

‫המררש‪ ,‬והלכה עם פי׳ ר ש ׳ ־ י עוד בבית ה כ נ ס ת‬
‫לפנות ערב‪ ,‬מ ל ב ד טורה הדינים פה במקומי‬
‫וההוראות בער מצרים ובאלכםנרריא ו ב ד מ ש ק‬
‫ו מ ק ו מ ו ת אחרים חקרובים וחרחוקים‪ ,‬לא יאמינו כי‬
‫יסופר ואהרי ההוראה לאל ית׳ אני מ ס פ י ק לכולם‬
‫לטורה המרובה ה ה נ א ה מ ו ע ט ת ועם כל זה די לי‬
‫ולמשרתי בריוה ער היום הזה‪ ,‬כי ה מ ז ו נ ו ת ברווח‬
‫ובשופע יתברר ה׳ יותר מכל המקומות א ש ר דרתי‬
‫"בהם בארץ המערב איני צריך לתזור ולהזהירכם‬
‫על א ת ת היתומים בני אהיכם הבכור בשנים‬
‫ובמעלות‪ ,‬תנוה נפשו על משכבו בשלום נם בכבוד‬
‫א ש ת אביכם הדקו כי בוטח אני בשם ה׳ ית׳ כי‬
‫תוסיפו במעלות ולא תהםרו מהם‪ .‬דבר נרול היה‬
‫באלו הנלילות במצרים ו ב ד מ ש ק ובירושלם נפטרו‬
‫פ ה קרוב לתשעים נ פ ש ו ת ו ב ד מ ש ק ה מ ש מ א ו ת‬
‫נפשות‪ ,‬ועתה מקרוב ה מ נ פ ה נעצרה אהרי ההוראה‬
‫לרופא תנם — ל מ ע ! תרעו! א י ד ה א נ ש י ם מתפרנם״ם‬
‫במקום ה ז ח ‪ :‬קצת ברח־ הםהורה לישב ]בתנויות[‬
‫ולמכור׳ וקצת ב מ ל א כ ת הנגרים ו ב מ ל א כ ת ה ב ש מ ו ת‬
‫ואינם בקיאים ב מ ל א כ ת המרקחות והשרופים ודברים‬
‫אחרים הניאותים למלאכה רק לישב ולמכור ר ב ת ם‬
‫אלו׳ ואין צריד ל א מ ר ש א י נ ם בקיאים ב ת כ מ ת‬
‫עוד מ ת ע ס ק י ם רבים‬
‫הרפואה שכלם חמורים‬
‫במלאכות הצדפות ו ב מ ל א כ ת הרצענים‪ ,‬וקצתם‬
‫מ ש ת ד ל י ם במלאכות המשי‪ ,‬האנשים לקנות ולמכור‬
‫והנשים בעצם המלאכה_ היהודים יושבים למלאכתם‬
‫אצל הישמעאלים ואינם מ ק נ א י ם ולא מקנטרים להם‬
‫כאשר דאיתי במקומות אהרים‬
‫כ מ ד ו מ ה לי ש ק ד מ ת י להודיעכם מ ה ש ס פ ר לי‬
‫בחור א ח ר יהודי על א ר ו ת אנשי מקומו שהם אדונים‬
‫לעצמם ואינם ברשות אחרים‪ ,‬ובםביבותיכם א ו מ ה‬
‫נ ת ל ה נקראים חבש )אביםיניא(‪ ,‬ומתנצרים בשתי‬
‫וערב על פניהם ת מ י ר נלהמים הם בהם״ ]ועם‬
‫העברים נלחמים[ רק לעתים‪ .‬והעברים ההם יש להם‬
‫לשו! בפני עצמם‪ .‬לא עברי ולא ישמעאלי׳ ויש‬
‫להם התורה ופירוש עליה על פה‪ .‬ואין להם לא‬
‫התלמוד ולא הפוסקים שלנו ותקרתי מ מ נ ו כי ב כ מ ה‬
‫מ צ ו ת בקצתן נוטים לרעתנו ובקצתן נוטים לרעת‬
‫הקראים ויש להם מ נ י ל ת א ס ת ר ]ופורים[ אבל לא‬
‫חנוכה ורהוקים מ מ נ ו מהלר ששה הרשים‪ ,‬ובארצם‬
‫נ מ צ א נהר גוזז ויהודי מבצרה םיפר לי שמקומו‬
‫קרוב לבבל החדשה מהלד שני ימים ושם קבור‬
‫הושע בן בארי וקרוב לשם שושן הבירה ושם רניאל‬
‫ובבבל עצמה קבורים יחזקאל וברור בן‬
‫וחבריו‬

‫‪84‬‬

‫נריה בבל ה י ש נ ה דחוסה מ ש ם מ ה ל ד יום ושם‬
‫המנרל א ש ר בנו בני האדם ואור כשרים והכבש!‬
‫שהפילו בו אברהם אבינו ז״ל‪ .‬וסיפר לי הזסז ש ה י ה‬
‫בהודו והיא בקצה המזרח וכוש כננדו במערב והים‬
‫ומרבר ביניהם‪ ,‬כי בארץ הורו יש מ ל ד אריר ליהודים‬
‫לברם ויתר הנליל לאומות כופרים בכל ה ר ח ו ת א(‬
‫ואינם הורנים נפש היה לאבלה׳ ועיסר עבודתם‬
‫ל ש מ ש ולירח ולכוכבים ובני מ ש ה הם באי קרוב‬
‫לנהר שבתיון וננרם ש ב ט מנשה‪ .‬מ ע ב ר לנהר‬
‫שבתיו! רן ונפתלי נר ואשר‪ .‬בני יששכר במרינה‬
‫לבדם ודבר איו להם עם ארם ומוםלנים בתורה‬
‫ולשונם עברי וערבי ופרסי׳ וםביבותם עוברי א ש‬
‫ש ב ט שמעו! בסצה הדרום ונם הם מולכים בעצמם‪.‬‬
‫ש ב ט זבולו! וראוב! הם על נהר פרת׳ אלה מ פ ה‬
‫ואלה מפה‪ ,‬ויש להם מ ש נ ה ותלמוד ולשונם עברי‬
‫וערבי‪ .‬ש ב ט אפרים דרומיים לבבל והם נבורים‬
‫א נ ש י מ ל ה מ ה ו מ ת פ ר נ ס י ם מהשלל ולשונם לשו!‬
‫עברי‬
‫מהניםים והנפלאות ה ת מ י ר י ם א ש ר על קברי‬
‫הנביאים וההםירים בנליל ובעבר הירד! ושאר‬
‫המקומות ב א ד ן ישראל איני כותב בפעם ה ז א ת כי‬
‫בטהוני בהשי׳׳ת ללכת שם‪ ,‬ועי! בעי! אראה ואגידה‬
‫לכם בשנה הבע״ל‪.‬‬
‫הכיבי ב נ י י ! ישמרכם ה׳‪ .‬תפקדוני בשלום לוקחי‬
‫בנותי ובשלום הבנות וצאצאיהם‪ .‬כלכם ברוכים‬
‫תהיו והנה ת ת י נ ת י אל ה׳ ית׳ מול בית קדשו‪,‬‬
‫להפרות א ת כ ם ולהרבות א ת כ ם ביראתו הטהורה‪.‬‬
‫כ! יקים ה׳ רתמיו עליכם ויברך א ת כ ם כ א ש ר דבר‬
‫לכם׳ ואל ת ש כ ח ו מהעלות על ]לבבכם[ הנאהבים‬
‫והנעימים אהיי — ו א ת ה ידירי מ ח מ ר עיני ה ב י ב ׳‬
‫אחי׳ זכור אל ת ש כ ת א ת א ש ר היה דברי עמך‬
‫וכמצוה עליר להשתדל ולהתחיל בעדי לחיים והיה‬
‫ר א ש י ת ד מ צ ע ר ואתרית ישנא מ א ד וש״ש )ושא‬
‫שלום( ב(‪.‬‬
‫אליהו אביכם ואהיכם‪ ,‬פ׳ יזל מ י ם מרליו סצ״ה‬
‫הערות‪:‬‬
‫א( כוונחו לפריסטר יוהן‪ ,‬ונזכר גם כן בנוסעים‬
‫חקודמיס לו ב( האגרת נשלחה לאחיו ועל גבי האגרח‬
‫כחוב כזח‪] :‬למסור[ ליד חביביי וידידי ישראל חיים‬
‫ויוסף ברוך בניי יצ״ו ושלום‪ :‬בבקשה מכם גביריי‬
‫אחיי אשר בקהלה קדושה פירארה‪ :‬תגיעו כחבי זה‬
‫ליד בניי י״צ באשר הם וצדקה תחשב לכם וש״ש —‬
‫מירושלם לפירארת‪.‬‬

‫תם‬

‫אוצר מסעות‬

‫ד משולם מוואלטרה‬

‫‪86‬‬

‫מ כ ת ב מסע‬
‫לר׳ משולם בר׳ מנחם מוואלטרה‬
‫ב ש נ ת ה׳ אלפים ר מ ״ א = ‪.1481‬‬
‫‪$‬‬

‫מבוא‬
‫ספר הםםעות חזח כתב ר׳ משולם בבמ״ר מנחם‬
‫)‪(Valtehna‬‬
‫טוואלטרח )אפשר שצ״ל טוואלטלינא‬
‫עיר כמחוז םונדריו באיטליא(‪ ,‬ור״ע טברטנורה מזכירו‬
‫בשם ר׳ משולם טבולטירנה‪ .‬חוא היד‪ ,‬איש פלורינצי‬
‫ונסע לארץ הקדושה בשנת ח״א רמ׳׳א )‪ .(1481‬הכ׳׳י‬
‫נמצא בבית אוצר הספרים בעיר פלורינץ‪ ,‬ותתכם ר׳ דוד‬
‫קאפםאל העתיק אותו םשני קובצים ושלתו לתת׳ לונץ‬
‫להדפיסו בספרו השנתי ירושלם ה״א‪ ,‬עם הערות‬
‫מהמעתיק‪ .‬ותטו״ל תדגם קצת הטלות תאיטלקיות‬
‫לעברית תחכם ר׳ אברהם ברלינר הבטיח לכתוב על‬
‫אדות חיי תנוםע משפתתו ומצבו ושאר הדברים חנוגעים‬
‫לקורות מכתב המסע הזה‪ ,‬והטו״ל תבטית מצדו לדבר‬
‫מזה בארוכה בחוברות הבאות‪ ,‬אך לא מצאתי אדותו‬
‫דבר בכל י"ג התוברות שהו"ל לסיפור המסע הזה יש‬
‫ערך רב כי הוא מצייד לנו דבריו בצייר נפלא בכל‬
‫קורותיו ונםיונותיו ותםכנות תרבות שעברו עליו‬
‫בדרך מסעותיו גם יספר בפרוטרוט מגהגי הישמעאלים‬
‫ודרכיהם ומנהגיהם‪ ,‬ורק דבר אתר עומד לשטן לתקורא‬
‫כי בתיות הנוסע איטליאני הוא מערב בסיפורו מלים‬
‫רבות איטלקיות‪ ,‬גם אין לשונו מזוקק וטהור כי משתמש‬
‫בבטוים משונים וזרים משפת טדינהו שקשה לעמוד‬
‫עליהם ולהבינם‪ ,‬ותטעתיק הראשון נכשל כמעט בכל‬
‫שורה ובכל מאמר‪ ,‬ובפרט השתבש בשמות תמקומות‬
‫ותאנשים‪ ,‬ולכן תוכרתתי לעשות כמה תיקונים והערות‬
‫נוספות על אלה שעשו המעתיק הראשון והמו"ל לונץ‬

‫א‬
‫]המלהמה בים[ ״ א( יום ב׳ כ ״ ח בו ) מ א י ( ר׳׳ח‬
‫ת מ ו ז רמ״א‪ ,‬ראיתי איםולה )אי( אחר מ צ ר ימין‬
‫הנקרא ניםולי י‪ ,‬ואיםולה א ח ר הנקרא ש י נ ב י ח *‪.‬‬

‫ושם ראינו ארבע א ג י ו ת גדולות ב א ו ת נגדנו׳ ש ת י ם‬
‫נפררו והלכו ררך קאנריה ושתים באו אלינו באותו‬
‫היום א ח ר ש ת י שעות‪ ,‬א נ י ה א ח ת היתר! מ א ל ף‬
‫ו ש מ ו נ ה מ א ו ת ח ב י ו ת י וחאחרות מ א ל ף ומאתים‪,‬‬
‫וראינו כל ה א נ י ו ת היו מ כ ו ס ו ת וארמי אינקובירטה‬
‫)והנשק מכוסה( כמנהג‪ ,‬ונם א נ ח נ ו עשינו כ! וכסינו‬
‫כל ח א נ י ח עם ט ב ל א ו ת וחבלים‪ ,‬והשומרים ע מ ד ו‬
‫א י ש על מ ש מ ר ת ו עם כלי מ ש ח י ת ועם ריפארו )כלי‬
‫מ ה ס ה ומגן( יפים וטובים כנהוג‪ .‬ויהי ביום ההוא‬
‫ק א ל מ ה ) ע ת שקט( נ ת ל ה ‪ ,‬ובהיותם קרובים אלינו‬
‫הוציא בעל ה א נ י ח שלנו חוצה המארקו יורים‬
‫)תעודה מאושרר‪ ,‬ע״י השופטים( להראות להם כי‬
‫חוא ינובםי )חוסה בצל מ מ ש ל ת ג׳ינובא( כראוי‪,‬‬
‫וקרבנו ז ה אל זה א ל מקום א ש ר יש מ צ ד ימין ש נ י‬
‫ייוראו והשני נקרא‬
‫איםולי‪ ,‬א ח ר נקרא קםטיל‬
‫ליוננו‪ .‬ויש בליוננו ארון לבדו והוא ת ח ת דורו י‬
‫ובהתקרבם אלינו לא הוציאו חוץ ש ו ס סימן‪ .‬ו כ א‬
‫אלינו ה ק פ י ט נ ה עם הכונבאררי )כלי ת ו ת ח ( ולא‬
‫רברו מאומה‪ .‬והם התחילו להלחם בנו‪ .‬והיו ש נ י ה ם‬
‫מ צ ר א ח ר באופן כי ח ש ב נ י ש ה ם קורסאלי סטלאני‬
‫)שוררי ים מארץ קאטלוניא( ונחזקה ה מ ל ח מ ה ש ת י‬
‫שעות‪ .‬אח׳׳כ קראו אלינו ואמרו א נ ח נ ו ויניציאני‬
‫ובעלי א ר מ א ט ה )אנשי חיל באניות( מ ו י נ י צ י א‬
‫ומדוע לא השפלתם הוילה )יריעת האניה( כראוי?‬
‫ובתוך השני א נ י ו ת היו ח מ ש מ א ו ת איש כולם‬
‫מ ל ו מ ד י מ ל ח מ ה שהיו א נ י ו ת א ר מ א ט ה ׳ ולהם מ א ה‬
‫ועשרים בונבררילי ו ם פ י נ נ ר ר י ל י ) כ ל י מ ש ח י ת המורים‬
‫תצים וכדורים( וםפינגרדילה על הגאביה )עליה(‬
‫מ ה ס פ י נ ה הגדולה והיו גבוהות ומפרופות )קשורות(‬
‫ואילנות )תורנים( כ מ ו ה א נ י ה שלנו‪ ,‬בהיות כי הם‬
‫א ר מ א ט ה נעשו נבוהות לכתחילה‪ ,‬א ף כי לא כל‬
‫כך נסות כ מ ו שלנו‪ .‬ב א נ י ו ת ההן לא היו כ ״ א כלי‬
‫קרב ואנשי מלחמה‪ ,‬כי אינן נ ו ש א ו ת סתורה‪ .‬ויהי‬
‫כ ש מ ו ע הפאטרון )ארוז הספינה( א ת דבריהם כי‬
‫הם ויניציאני ב א נ י ו ת א ר מ א ט ה ושם הראש שלחם‬
‫שר פיריריגו יושטיאנו‪ ,‬קרא לסופד בפני עדים‬

‫‪87‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ו א ט ד ‪ :‬״היו עלי ערים על ט ה שאדבר" וכה היו‬
‫דבריו‪ :‬״ א ת ה אומר כי הנד ראש טויניציא‪ ,‬ב א ט ת‬
‫א ת ה ראש וזנב םםנאםי )כלבים( וםלםטים‪ ,‬כי‬
‫הויניציאני אינם עושים כטעשים רעים הללו‪ .‬ואם‬
‫ת א ט ר אני לא השפלתי הוילה כראוי‪ ,‬אתה לא ע ש י ת‬
‫הובד להראות הטארקו )התעודה( שלד׳ ולא ר ב ו ת‬
‫ע ט נ ו דבר אלא כי ב א ת עלינו כאורב היושב לו‬
‫בסתר וחתחלת להלחם בגו׳ וגם הקורםאלי התונרטים‬
‫והישמעאלים לא גהגו מעולם לבוא על שום ארם‬
‫אם לא יקראו אליו ויבקשו מ מ ג ו שישםול הוילה‪,‬‬
‫ואגבי לא הכרתי אותך‪ ,‬ואף אם הייתי מכיר אותך‬
‫הייתי מראה עצמי באילו איגי מכיר‪ ,‬כי ירעתי כי‬
‫איגכם קורםאלי )שוררים( ורתי ויגיציא דורשים‬
‫כי תיכף תוציאו הוילה׳ ואתם לא כן עשיתם כ•‬
‫באתם עלי כליסטים‪ .‬לכן אגי מתרה בכם על כל‬
‫גזק וכל הוצאת שגרםתם לגו‪ .‬ואיגי רוצה להשפיל‬
‫הוילה ם א ה ר שלא עשיתם חובתכם‪ .‬ואם תרצו‬
‫להלחם בי גם אגי אלהם בכם ואהיה גקי טה־‬
‫וטויגיציאגי כי א ת ם הגורטים ואתם הליסטים ואם‬
‫א ת ם לשלום אף אגי לשלום‪ ,‬אבל בשום אופן איגי‬
‫רוצה להשפיל הוילה״‪ .‬וכן כתכו הסופרים עם עריסי‬
‫כטגהג וגעשה הפרורישטא )הטהאה( וכשםוע השר‬
‫פיריריגו יושטיאגו דכרי הארון שלגו וכי התרה‬
‫בו׳ גפל פ ה ר בקרבו פן הארון שלגו יביאהו לרין‬
‫רז ) ט ש פ ט כטום( בויגיציא וכי יגלה הדבר בקהל׳‬
‫ונתרחקו ט ע ט ט ט ג ו והיו רוצים לבוא עליגו פתאום‬
‫ללבוש אותנו חיינו אינויםטירצי ב(׳ ולבשו באניה‬
‫ה ק ט נ ה שלחם באופן ש ב ט ע ט )בכח הדחיפה( ירדו‬
‫בטצולת ים׳ והאםקיםא )אני שיט( שלה ט ב ע בים‬
‫ע״י אבן א ח ת שזרק בו בעל הנליאה )ספינה( שלנו‪.‬‬
‫ורק ס פ נ י שלא רצינו לעזוב האניח שלנו בי םםפר‬
‫הלוחמים עליה היו רק שמונים ומתנגרינו היו ח ט ש‬
‫טאות‪ ,‬ולולא כן ככר היתר! האניה הקטנה שלהם‬
‫אבודה בידינו‪ .‬וכראות האניה ה נ ת ל ה שלהם ככה‬
‫כאד‪ ,‬ם צ ד אחר ונתקרבו זו אל זו )הנרולה עם‬
‫הקטנה( והםלחים השליכו שלשלאות של ב ח ל זה‬
‫לזה והאניה שלנו היתה ביניהן ונתקרבו שלשתן יהד‪,‬‬
‫ונתהזקה ה ט ל ח ט ה וזרקו אש זה לזה ונשרפו כל‬
‫הוילי שלנו ושלהם׳ וםתו ביוה ההוא ששים ושלשה‬
‫ם א נ י ו ת שלהם ועשרה טשלנו‪ ,‬והטובים בפצעים היו‬
‫רבים טאר טבל צר‪ .‬ובפרט משלהם בהיותם עם רב‬
‫ואגיות שלהם היו קטגות‪ .‬וגם כי הינובםי הם‬
‫יותר טלומרי ט ל ח ט ה בים שאין כםוהם׳ והם הםביטו‬
‫ל ה ט י ת כולנו לטען לא י ט צ א איש להעיד נגרם‬
‫שלא עשו היובם להוציא חמארקו חוץ בראוי וכן‬
‫הרת — ונתהזקה חמלחםה ער ש ת י ש ע ו ת בלילה‬
‫בלי השבתה באופן שלא נראה מ ל ח מ ה כ מ ו ה בים‬
‫ער היום הזה‪ .‬ויהי אהרי עבור ה ש ת י שעות וראו‬

‫ר׳ משולם טוואלטרה‬

‫כי לא יכולים להתנכר עלינו בשום פנים‪ ,‬ונם כי‬
‫באניה ה נ ת ל ה שלהם היה םוחר א ח ד יינובםי ונקרא‬
‫םוםיו יואני ב ט ש ט ה והוא הפריע א ת בעל האניה‬
‫ט ט ע ש י ו ויאטר שלא ראוי לעשות כן ויחלה פניו‬
‫לאםר שים ה ט ש א הזה על שכטי ואני אתקן חטעוות‬
‫הזאת ואעשה פשרה ביניכם‪ .‬אז קראו לאניה שלנו‬
‫וקרא לאחיו של האםטרון שלנו שהיה יינובםי כמוהו‬
‫וםשכיל נ ת ל נ״כ ונקרא םראנקו‪ ,‬והיינכוםי הנזכר‬
‫א ט ד לו תבא הנה ויהיה טוב לכולנו‪ ,‬ויטאן האיש‬
‫ללכת ויפצר בו וילד‪ ,‬והיו דברים ביניהם לעשות‬
‫פשרה‪ ,‬והוא השיב כדברי אחיו ^ ע ת שעשה‬
‫הםרורישטא‪ ,‬ולבסוף הםכיםו כי יתירו השלשלאות‬
‫של ברזל ואיש טעל אחיו יתפרדו‪ .‬ועברו שתי שעות‬
‫ויותר טרם שיכלו להתירן כי היו האניות דבוקות‬
‫וקבועות זו בזו כל כך ויהי כלילה וישיטו הויני־‬
‫ציאני וילי חרשים על אניותיהם׳ והפטרון שלנו לא‬
‫רצה לשיםם על אניתו כי א ט ד איני רוצה שיחשבו‬
‫שאני ט ם ח ד םהם‪ ,‬כי הלא רואים שאיני םשים וילי‬
‫חרשים כרי ל ב ת ה טהם׳ אבל אנחנו רוצים להטתין‬
‫ונראה םה הם יכולים לעשות‪ .‬ובלילה ההוא התחזקו‬
‫האנשים וכםו האניה יותר בטוב עם פאלי )בר(‬
‫ונייר אשר אין כטוהם לטוב‪ .‬ויהי כבקר ויראו כי‬
‫אנהנו לא ש ט נ ו וילה הדשה׳ ותםנ לבם וישלחו א ת‬
‫םוםיו יואן כ ט ש ט ה הנזכר והםקריכני )הםוםר(‬
‫ויבואו באניה שלנו׳ והארון כשראו כד קרא לכל‬
‫הטובים והביאם לטעלה לםען יראה כי יש לנו‬
‫עם רב ולא נודע להם כי היו םוכים‪ ,‬ויכנסו בתוך‬
‫האניה שלנו ו ר ב ת הרבה‪ ,‬ולבסוף בקשו האנשים‬
‫לקחת מהםהורה אריםקריציאני )כפי רצונם(‬
‫ו ה פ ט ר ה השיב כי לא יתז להם אפילו קליפה א ח ת‬
‫ט ה ב ט נ י ם כי היו לנו בטנים לרוב ער אין םםפר‪,‬‬
‫ושבו להם באניה ובולנו היינו עוטרים א ר ט ט י‬
‫לטושטר ) כ ט ש ט ר לירות כלי תותח( וםוכנים‬
‫לטלחםה‪ —.‬אחרי חצי ש ע ה שלחו האםקיפו שלהם‬
‫קשורה באניה קטנה עם שלשלאות רעים ובתוכה‬
‫היינובםי הנזכר וכאו בספינה שלנו‪ ,‬א ה ״ כ אטרו‬
‫כי שטעו שיש באניה שלנו יהודים והם רוצים אותם‬
‫בנוה ובממון ב ״ מ ח״ו )בר מנן — ח ס ושלום(‪ ,‬וכי‬
‫יניחו הסוחרים עם סחורתם ללכת לדרכם בשלום‬
‫אך הפטרון השיב כי ת ה ת רשותי כעשרה יהודים ולא‬
‫אםםור אותם לכם ואפילו שרוך נעל םשלהם‪ ,‬כי‬
‫ה ב ט ה ת י אותם ובאטונתי לא אכזב וםקרה אהר יהיה‬
‫לכולנו‪ .‬ולבסוף אחרי ת ב דברים שהיו ביניהם נתן‬
‫להם הפטרון ל ט ת נ ה — לא כטוברח — ח ב י ת א ח ת‬
‫יין נריגי )םארץ יון( וסאקו נוצילי )שק של אגוזים(‬
‫א ח ד והתיכת גכיגה ועברו םעליגו‪ ,‬והשפלגו הוילה‬
‫ט ע ט למען בבודם‪ ,‬וה׳ היה עזרתה לנו ולא נתן‬
‫לטוט ת ל י נ ו ‪ ,‬כי יושיענו ברחטיו לעתיד לבוא‪,‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ד משולם מוואלטרה‬

‫אכי׳׳ר‪ — .‬אח׳׳כ ידענו בבירור כי הויניציאני ענשו‬
‫מוםיו פירירינו יושטיאנו הנזכר על הפעולה המנונה‬
‫א ש ר עשה עשרת אלפים רוקמים והגבילו אותו מכל‬
‫גבולי ויניציאני והסירו אותו מ מ ש מ ר ת ו כי אינו‬
‫יותר ראש מ א נ י ו ת הנזכרות׳ והפטרון שלנו קבל‬
‫לנזקיו העשרת אלפים רוקמים‪ ,‬וזהו וראי בלי םפק‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( חתחלח הספר חסר והחדש אשר עליו ירמוז‬
‫חוא חדש מאי משנת ‪ .1481‬ב( לבישה בלומר דחיפה‬
‫ופקיעת תזקת בכת עד כי תכנס האנית לתוך ספינתם‬
‫ונעשו דבוקות אשת אל אתותת כדי שלא יוכלו לירות‬
‫בכלי תותת‪ ,‬ותיו לתם אנשי תיל רבים לגבור עליחם‬
‫בכלי זיין קטנים‪.‬‬
‫‪,‬‬

‫‪S1mi. T o n‬‬

‫‪'Rhodes‬‬

‫‪J‬‬

‫‪Nisiro‬‬

‫‪88‬‬

‫בשלום ר ב ‪ — .‬זה היום יום נ׳ ב׳ יוניו דמ׳׳א נסענו‬
‫מדודו׳ ו מ צ ר ש מ א ל דחוס מרודו עשרה מילין בנולפי‬
‫)לשון הים( רםיטאליאה ראינו ההרים בתוגרמה‪— .‬‬
‫יום נ׳ ה׳ יוניו רמ״א רחוק מדודו שלש מ א ו ת ועשרה‬
‫מיליו בבוסר היו רוהות הזקות נושבות מכל צד‬
‫ולוחמות זו בזו‪ ,‬ורצינו להשפיל הוילה הנדולה ולא‬
‫יכולנו והיינו ב ס כ נ ה לחתוך הכרוני )הבד הרפא(‬
‫מ צ ד שמאל‪ ,‬ו ה א נ י ה ה י ת ה ס ו ב ב ת באופן כי ה ש ב נ ו‬
‫ל ה ט ב ע בים ) ב ״ מ ה״ו(‪ .‬וה׳ היה עזרתה לנו כי‬
‫הרוחות הלכו להם ב ט ש ך שעה א ח ת —‬

‫ג‬

‫‪1‬‬

‫ב‬
‫]דודו[ יום ד׳ לחודש מ א י ש נ ת ר מ ״ א הניענו‬
‫פה דורו‪ ,‬והיא מ צ ר ימין ויש לה חוף והיא‬
‫בשפלה ובהר‪ ,‬ובראש ה ה ד מ צ ד ימין ) כ ש א ת ה‬
‫מ ב פ נ י ם ( ע ו מ ד ה ב י ת של הנראן מ א י ש ט ר ו )האדון‬
‫הנדול( דרורו‪ .‬והעיר יפה והדודה ב מ א ר מאד‪,‬‬
‫והרוכבים פירירי )דבוקים( לבושי מכלול וראית*‬
‫הנראן מ א י ש ט ר י פנים בפנים והוא אדם ישר כקנה‬
‫ויפה מ א ד והוא מנזע צרפתים עם זקן ארוך וכמו‬
‫בן ח מ ש י ם ו ח מ ש שנים‪ .‬וראיתי כל החצר )של‬
‫ביהכ׳׳נ( עם חדריו ב ה ב ר ת הר׳ אברהם ד א פ נ י‬
‫אשכנזי העומד עם יהודי א ח ד נבבד וטוב‪ .‬וראיתי איך‬
‫התונרמים החריבו א ת העיר כולה ובפרט היודיקא‬
‫)טושב היהודים( בצר שמאל‪ ,‬בי שם ה י ת ה‬
‫ה מ ל ח מ ה והפילו ארצה כל הבתים ובית מוסיו גליאון‬
‫דדודו ומה״ר עזריה הרופא ובתים אחדים‪ .‬ונפלה‬
‫חחומה סמוך לבית הבנםת‪ ,‬ויום א ח ד לפי דבריהם‬
‫עלו התונרסים על ה ח ו מ ה יותר מ ע ש ר ת אלפי איש‬
‫והשליכו הנראן ט א י ש ט ר ו מעל החומה‪ ,‬א ד ה׳ בלל‬
‫אותם והכו איש א ת אהיו ו א ת קרובו ויפנ לבם בי‬
‫ה־ היה עזרתה לאנשי העיר‪ ,‬ועתה עשו ח ו מ ו ת‬
‫חדשים והרשו כל העיר א ש ר כ מ ו ת ה לא ראית־‬
‫ליופי‪ .‬ונם עשו שני קסי )חריצים( בשפולי ההומה‬
‫א ה ד מ פ ה ואחר מ פ ה ובית ה כ נ ס ת ביניהם במקום‬
‫שנעשה להם נס‪ .‬ובקשו הנוים מהנראן מ א י ש ט ר ו‬
‫להסיר הבית ה כ נ ם ת ולא אבה ש מ ו ע להם׳ כי הנה‬
‫י לא ינום ולא יישן שומר ישראל — האיםולה דודו‬
‫מוקף שלש מ א ו ת מילין מ ש י י א ועד ח ד ו העיר‪,‬‬
‫ויש על האיםולה כ מ ה כרכים‪ ,‬והיהודים יושבים שם‬

‫]אלכסנדריא[ יום ר׳ ו׳ בו נסענו בסוף אלכםנ־‬
‫דריא‪ ,‬ובהיות כי מ ת הפילוטי )מוליד האניה בהוף(‬
‫שלנו ב מ ל ח מ ה והאנסירי )ראש הטלהים ה ט מ ו נ ה על‬
‫העוגן( היה ט ו ב ה ופצוע ושוכב ב ט ט ה ׳ הוכרחנו‬
‫לעשות אגקירי א ת א ה ד המלהיט‪ .‬ויהי כאשר נ כ נ ס נ ו‬
‫בהוף נ ש ת ק ע ה האניה בארץ )על סרסע הים( והאניה‬
‫ח ש ב ה להשבר׳ ותהי צעסה גדולה ב ס פ י נ ה ובאו‬
‫היינובסי מאלכסנרריא לעזור לגו בגאליאד‪ ,‬א ח ר ת‬
‫וזרסו האנסיר )עונז הספינח( ו א ח ״ כ סשרו אליה‬
‫ה א נ י ה בהבלים ורצו להוציאה חוצח ויחתרו המלהים‬
‫בבח ו נ ה ת ך ההבל מ ה נ א ל י א ה אף כי היה נס ועב‬
‫כמו הזרוע שלי‪ .‬ולבסוף אהרי רוב הפצר הוציאו‬
‫אותה חוצה‪ ,‬והיינו דחוסים מ א ל כ ס נ ר ר י א מיל א ח ד‬
‫ושם עמדנו‪ ,‬בהיות כי אלכםנדדיא היא באייםוםייא‬
‫)םלעים ומכשולים על ש פ ת הים( ואינם יכולים‬
‫ה א נ י ו ת הגדולות להתקרב אל העיר׳ וה׳ היה עזרתה‬
‫לנו ויצילנו בפעם ההיא כי היינו ב ס כ נ ה גדולה‬
‫ובו ביום ירדתי לאכסנדריא‪ ,‬והיא מ צ ד ימין בשפלה‬
‫ועליה מגדלים והים בתוכה‪ ,‬ונאליאה שם כמו אותן‬
‫של רומי אבל א י נ ה גדולה כל בך‪ ,‬והנה כ ש ת כ נ ס‬
‫בתוך אלכסנדריא םמוך לעיר ת מ צ א ברך )מבצר(‬
‫יפה עם ב״ב מנדלים ו ה ח ו מ ה עבה ע ש ד א מ ו ת‬
‫והולכת מ מ ג ד ל למנדל וסובבת אותם בכתר בתור‬
‫העיר מ צ ד אחד‪ ,‬ובנקל היו יכולים לשים הכרד‬
‫באיםולה׳ אבל הםולטאגי לא רצה לעשות כן בעבור‬
‫בי מן הצר ההוא )בעיר( הולכים בכרך בהחבא‪.‬‬
‫וטעולם לא ראיתי ברר יפה במוהו והוא ח ד ש מ ז מ ן‬
‫שלש שנים וחונים בתוכו בכל לילה ש מ ו נ ה מ א ו ת‬
‫ממילוקי * )אנשי חיל רוכבים במצרים( כי כן הדת‪,‬‬
‫ונושאים הסמילוקי קםילו )כובע( ארום בראש וסקל‬
‫בידם• וססור לכה־ הנזכר עשרים מוסקי )כתי‬
‫מ ם ג ד לישמעאלים(׳ ויהי ב א ש ד הנענו לשער ת פ ש ו‬
‫אותנו ו מ צ א ו עלינו ה מ ע ו ת שלנו א ף כי היה ח ת ת‬

‫‪89‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫בפות רנלינו׳ ולקהו להשבון עשרה לטאה‪ .‬ואף בי‬
‫ט צ א ו הטעות עלי שלא הנרתי להם ]בב״ז הזרו לי‬
‫הטוהר[‪ .‬היהודים אינם פורעים פרוטה א ת ת בעד‬
‫הטהורות אבל הנוים פורעים עשרה לטאה׳ ואי אפשר‬
‫להעלים ה ט כ ס בי הם ט ה פ ש י ם כולם נם היהודים‬
‫ואפילו הנשים‪.‬‬
‫דרשתי א ת הליבות אלבםנרריא ודרכם וראיתי‬
‫בי הם טשונים בבל טעשיהם‪ ,‬והנשים רואות ואין‬
‫נראות‪ ,‬בי נושאות צעיף שהור על פניהם ויש בו‬
‫נקבים קטנים‪ ,‬ונושאות בראשון ט י ט ר א )טנבעת(‬
‫נייר כפולה לבטת בסלים אינקולאטה )רבוקה(‬
‫וטצויירת ועליה ט צ נ פ ת לבנה שטניעה ער קרסוליה‬
‫וטבםה א ת נופה׳ והישטעאלים נ״ב הם לובשים כנרי‬
‫פשתן ותטיר הם יושבים על השורטי )טהצלת קש(‬
‫או על ה ט א פ י ט י )יריעות צ ט ר פרושות על הארץ(‪,‬‬
‫והולכים בלי טנעלים ובלי בתי שוקים רק בנר פשתן‬
‫עם אזור והבנר הוא ער הצי השוק‪ .‬והנשים נושאות‬
‫טבנםים ונשי התונרטים הולכות אל הספר פעם‬
‫א ת ת בשבוע׳ והאנשים בהיפור אין נושאים םכנםים‬
‫ואין טםפרים ראשם אלא טנלהים ראשם בתער בלי‬
‫רהיצת הראש רק רהיצה בטעט טים בםםוג האיש‬
‫שלוקה לו א ש ה נותן לה מוהר וטהיום ההוא והלאה‬
‫אינו הייב אלא במזונותיה‪ ,‬אכילה ושתיה בלבר‪,‬‬
‫ולא בםותה‪ ,‬בי צריבה להלביש ע צ מ ה משלה‪ ,‬ונם‬
‫בי תלר בנים היא ח י י ב ת במזונותיהם‪ ,‬ובעת שהיא‬
‫הרה אינו רשאי לינע בה בי מוזהרים הם על ש פ י כ ת‬
‫זרע לבטלה אפילו בנשותיהם‪ ,‬ולבן הם נושאים‬
‫עשרים ושלשים נשים‪ ,‬ויש ישטעאלים שנולדו להם‬
‫עשרים בנים ובנות בשנה אתת‪ .‬בל האנשים‬
‫רוכבים על הטורים ועל פרדות‪ ,‬בי אינו רשאי שום‬
‫ארם אפילו ישטעאלי לרכוב על םום אלא הטטילוקי‬
‫וההטורים שלהם הם בתכלית היופי‬
‫לברם‪.‬‬
‫והבריאות ונושאים עליהם ברדילי וםולי )אוכף‬
‫ושלף( יקרים בי ראיתי ברדילי ט ה ה ט ו ר ששוה יותר‬
‫טאלפים רוקטים לדוב הפנינים ו ה ד י ט א נ ט י עם זהב‬
‫טיראטי )הוטים דקים של זהב( ש ט ש י ט י ם עליו‬
‫ובפרט בעובי הברדילי טלפני ההטור‪ .‬הישטעאלים‬
‫נטשלו בנטלים וכבהטות נרטו‪ ,‬בטו הנטל הולד‬
‫בלי טנעלי ברזל בר הם הולכים בלי ט נ ע ל י ם ; הנמל‬
‫רובץ ואוכל על הארץ כד הם רובצים ואוכלים על‬
‫הארץ בלי מ פ ה אלא על עור א ה ד א ת ם ; הנטל‬
‫ישן עם האוכף שלו בר הם ישנים ורובצים על‬
‫רנליהם ועל הבנדים שלהם ואינם ט פ ש י ט י ם הבנרים‬
‫מעליהם בלילה מעולם‪ .‬והיהודים עושים כטו‬
‫הישטעאלים בכל ארצות ומדינות הםולטאנו‪ ,‬ואין‬
‫להם לא ט ט ח ולא שלחן ולא כ ס א ולא טנורה אלא‬
‫אוכלים ושותים וישנים על הארץ תטיד‪ ,‬ובל מעשיהם‬
‫בארץ ובהםבה‪.‬‬

‫ר משולם טוואלטרה‬

‫אלבםגרריא היא נ ת ל ה במו פירנצי )םלורינץ(‬
‫והיא בנויה ביופי בולה והומות העיר נבוהות ויפות‬
‫אבל העיר הרבה בולה ופרוץ מרובה על העומר‪.‬‬
‫הבתים הם יפים ובל בית ובית ש ת מ צ א יש קורטילו‬
‫)הצר( א ת ת עם פלאסטירה )רצפה( לבנים ועם אילן‬
‫ו ב א ט צ ע וציםטראני ‪) 1‬בור( בתור הקורטילו׳ ולבל‬
‫בית יש שני ציםטראן‪ .‬א ת ת בער הטים התרשים‬
‫ואתת בער הטים הישנים‪ ,‬בי הנילוס עול־ בכל‬
‫שנה בהורש אונושט וטשקה בל אלבםנרריא ויטלאו‬
‫הבריכות שנכנסים המים לתוכן והם משקים א ת‬
‫הציםטראני‪ .‬בי אלכםנרריא חלולה ת ה ^ י ה עבור‬
‫הציסטראני הנזכרות‪.‬‬
‫פירות אלבםנרריא הם טובים ט א ר ובזול׳ והלהם‬
‫והבשר ובל טיני עופות בזול׳ אבל העצים יקדים‬
‫טאר‪ ,‬והשטן והרכש והיין הם ביוקר מ א ר בי פורעים‬
‫טבם נרול ועם ההוצאות עולה לפתות ב״ר לטאה‪.‬‬
‫ופשתן אלבםנרריא טוב ט א ר ובנרי פשתן יפים מ א ר‬
‫ובזול וטעולם אין טי נשטים יורדים באלבםנרריא‬
‫אלא לפעטים ט ע ט בתורף‪ ,‬ולרוב הטל היורד בארצות‬
‫ההם יפרו וירבו הפירות‪ ,‬בי לא ראיתי טעולם טל‬
‫נרול בטו שם ונראה בטו ט ט ר והם ה ש ט ש ונמס‪.‬‬
‫ס י ב ת הזול בעופות היא‪ ,‬בי הם טנרלים אותם‬
‫בתנורים‪ ,‬בי ט ה ט ט י ם התנורים וטשיטים בתוכם‬
‫צואת בקר וסוס וטבניםים שם אלף או אלפים ביצים‬
‫בבת א ת ת ובן עושים בבל יום‪ ,‬ובאופן זה יוצאים‬
‫בטשר שלשה שבועות אפרוהים חיים ועושים עופות‬
‫לאין קץ•‬
‫בהרשי יוניו יוליו אונושטו ה א ד ר טאלבםנרריא‬
‫רע טאר׳ וזה בי שולטת שם רוהות רעות הנקראות‬
‫״בורי״ א( שהורנת אנשים באילו יהיה רבר ב״ט ח״ו‬
‫)בר מנן הם ושלום(‪ ,‬או שנעשו עוורים ובמשד‬
‫ה מ ש ה או ששה הרשים אין רואים בלל׳ ובעבור זה‬
‫נמצאו באלבםנדריא הולי עינים לרוב‪ .‬ושרי העיר‬
‫בזמנים ההם הולכים למקומות אהרים ואינם דרים‬
‫באלבםנרריא׳ ובפרט ההיצונים הבאים מ מ ד י נ ו ת‬
‫אהרות שאינם רגילים באויר זה המזיק להם והורנ‬
‫אותם על הרוב בטשר שלשה הרשים‪ ,‬נם אין ראוי‬
‫לאכול פירות בזטז ההוא‪.‬‬
‫והסיבה בי אלבםנרריא הרבה בולה‪ ,‬בי קם עליה‬
‫מלך ציפריס )אי קפריסין( למלהצןה ולכד אותה‬
‫ומלך עליה שלש שנים והםולטאני מלר מצרים נלהם‬
‫בו והדם ושרף העיר ותפש מלר ציפרים‪ ,‬והסלר‬
‫מציםרים נרר מם למלר מצרים עשרת אלפים רינרי‬
‫זהב בבל שנה׳ ומלר מצרים הניהו לשוב לציפדים‬
‫ובן היה מהיום ההוא והלאה ער ש ל כ ת הויניציאני‬
‫א ת ציפרים ואו קבל הסולטאנו ה מ ס הנזכר ממלכי‬
‫ויניציאני ב צ י ם ת ם טרי שנה בשנה‪ .‬ולכן היה בדעת‬
‫הםולטאני לעזור ל ט ט ש ל ת ציפרים ושלה בעד בנו‬

‫ר׳ משולם מוואלטרה‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪90‬‬

‫צריר כל א ה ד לבקש רשות מ ה א ס י ר כאשר יצא‬
‫מ ש ם ללכת לפסיוריטיני ויש להם ריפסילייה‬
‫)שיירא( גדולה‪.‬‬

‫להמלר פירניטי להתתתן עם בתו למען לא י מ ר ו ת‬
‫בו אנשי ציפריס ויתנו לו מ ס כבתהילה‪ ,‬והויניציאני‬
‫הסכימו בדבר והם נותנים מ ס להסולטאני ת מ ו ר ת‬
‫המלכה )בת המלר( אף כי המלכה נשארת מבהוץ‬
‫הערות‪:‬‬
‫לציפרים וזה הוא ודאי‪ ,‬כי כן סיפר לי הנראן‬
‫א( הוא רוח מזרחי השולט ברוב ערי ארץ הקדם‬
‫מ א י ש ט ר ו מ ה ר ת )תנאי ההוק שעשו ביניהם(‬
‫ונודע בפי הנוסעים בשם ״זאמום״ או ״סיראקא" ובפי‬
‫מ ה מ ל כ ה הנזכרת מ א ל כ ס נ ד ר י א‬
‫]היהודים באלכםנדדיא[ אהרון אהרון ה ב י ב ‪ :‬יש הערביים בשם ״המשי!"‬
‫‪Consul‬י‪ Mamelukes'Cistern‬י‬
‫‪Punka‬‬
‫ואין‬
‫באלבסנרריא במו ששים בעלי בתים יהודים‪,‬‬
‫בהם שום קראי ולא שמרוני כ ״ א רבנים‪ ,‬ומנהנם‬
‫כ מ נ ה ג הישמעאלים במלבוש‪ ,‬ואינם נושאים מנעלים‬
‫ויושבים על הארץ ונכנסים בביהב״נ בלי מגעלים‬
‫ובלי בתי שוקים ויש יהודים שזוכרים כי בימיהם‬
‫ד‬
‫היו שם ארבעת אלפים בעלי בתים ועתה נ ת מ ע ט ו‬
‫כפרי ה ח נ ויש להם שני בתי כנסיות׳ האהר נדול‬
‫]מצרים[ היום יום נ׳ בערב י״כ יוניו יצאנו‬
‫והאהר קטן׳ ומעירים כל היהודים כי א ת הקטן בנה‬
‫מאלכםנדריא‪ ,‬ואני וחברי רפאל ע ם ח ב ר ת מוםיו‬
‫אליהו ה נ ב י א ז״ל ושם היה מתפלל׳ ויש בתוכו היכל‬
‫אנטיניאו‪] ,‬ולקהנו רשיון[ מהנראז מ א י ש ט ר ו‬
‫)ארון הקודש( ואצלו כ ס א ונד דולק ת מ י ר בתוכו‪ ,‬ו מ ה מ ל כ ה מ צ י פ ר י ס כרי ללכת למצרים‪ ,‬ורכבנו על‬
‫ויש לביהכ״נ ההוא שני מ ש מ ש י ם ה א ה ר ר׳ יוסף בר׳‬
‫ההמורים ולקהנו עמנו בהכרתנו ממילוקי א ה ד למען‬
‫ב ח ר והשני ר׳ הליפא ונעשו מ ע צ מ ם ש מ ש י ם‬
‫ישמרנו ב ד ו ד ער ר ו ש י ט ו בי שם נכנסים בנילוס‬
‫בביהכ׳׳נ הנזכר‪ ,‬וסיפרו לי בפיהם כי ב ש נ ת רט״ו ויהי בהיותנו רהוק מ א ל כ ם נ ד ר י א כ מ ו שלשה מילין‬
‫)‪ (1455‬בליל צום כפור נשארו לישן בביהב״נ הזה‬
‫קם עלינו הממילוקי הנזכר להרגנו כי מ צ א עלינו‬
‫הם עם שנים אחרים ויהי בהצי הלילה ראו כולם עלילות רבדים ובידו קשת הצים והרב ולנו לא היה כלי‬
‫ד מ ו ת ארם זקן השוב יושב על ה כ ס א‬
‫והסכימו זיין‪ -‬והוכרתנו ל ת ת לו ש ט ו נ ה דוקטים‪ ,‬שלשה פרעתי‬
‫איזה‬
‫אותו‬
‫ולשאול‬
‫ללכת לפניו בהכנעה ובהשתחויה‬
‫אני עם הכירי ו ה מ ש ה פ ר ע מוסיו א נ ט ו נ י א ו הנ״ל‬
‫ולא‬
‫עיניהם‬
‫נשאו‬
‫אליו‬
‫דבר‪ ,‬ובאשר התקרבו וננשו‬
‫עם שלשה הבידיו וגם היה עמנו מוקרו א( ע ם נמל‬
‫ראוהו עור ואיננו כי לקהו אלהים וסיפרו לי במה‬
‫והיה נושא א ת כלינו׳ א ד גם הוא כ ה ש בנו והיה‬
‫נפלאות שראו בביהכ״נ‪ ,‬וראיתי א נ י בעיני ספר‬
‫לאנורה עם הממילוקי הנ״ל•‬
‫עשרים וארבע )תנ״ר( בקלף בארבע ה ת י ב ו ת כ ת י ב ה‬
‫יום ר׳ י״נ בו )יוני( הנענו ברושיטו‪ ,‬ה י א עיר‬
‫גסה א ש ר כמוה לא ראיתי ליופי‪ ,‬גם ס ״ ת ש כ ת ב ה‬
‫יפה ועכבנו ההמורים א ש ר רכבנו עליהם בקצה‬
‫עזרא הסופר וראיתי ת ת י מ ת ו והוא ה נ י ה ה לעזבון‬
‫העיר על א ם הדרו‪ ,‬כי מ נ ה ג הישמעאלים שלא‬
‫בבית ה כ נ ם ת ההוא מאליהו הנביא ז״ל‪ ,‬וישם ברכה‬
‫להניה לשום א ד ם שיוליכו הפרדים וההמודים לתוך‬
‫)קללה( על ה א י ש א ש ר יוציאה מ ב י ה כ ״ נ נם ראיתי‬
‫העיר‪ ,‬א ל א כשתניע למקום ההוא תעזוב אותם שם‬
‫ספרים אהרים ב כ ת י ב ת יד בביהכ״נ ההוא באלכסנ־‬
‫ותיכף באים ישמעאלים ולוקחים אותם כי הם‬
‫רריא ראיתי ארבעה פונקו י )אהל ל מ ה ס ה מ ה ו ם‬
‫מופקרים על זה וירדנו מעל החמורים חוץ לעיר‪,‬‬
‫השמש( גדולים‪ ,‬א ח ד מפראנקי ואהר יינובםי‬
‫כי אין שום יהודי או נוי רשאי לרכוב בעיר אפילו‬
‫והקונצלי י שלהם׳ ושנים מויניציאני והקונצלי שלהם‬
‫על ההמורים‪ ,‬ויהודים נושאים מ צ נ פ ת ייאלו )ירוק(‬
‫והם כולם ברח־ א ה ד בצר ימין כ ש ת כ נ ס לאלכםנ־י‬
‫על ראשם בכל מ ד י נ ו ת מלבות טולטאנו‪ .‬וברושיטו‬
‫דריא‪ ,‬וכננרם ב א מ צ ע פונקו נדול מ ה י ש מ ע א ל י ם‬
‫שכרנו יידמא )אני ש י ט ( א ה ת ללכת לעיר פ ו א ה‬
‫נם ראיתי להאדמירליא )השר לספינות ה מ ל ה מ ה (‬
‫ש ה י א רהוקה מרושיטו ששים מילין ונכנסנו בנילוט‪,‬‬
‫ש י ש לו יונה א ה ת וכל עוד שרוצה השר לשלוח כ ת ב‬
‫נתוץ לטולטאנו מ ש י ם א ו ת ו בפי היונה או מקשר ויהי רוה הזק וטוב בנילוס ו א ף כי היינו הולכים‬
‫ננד המים נשאנו נס )וילון( והנענו א ה ר כ״נ שעות‬
‫עליה ה כ ת ב והיונה נ ו ש א ת אותו למצרים )קאהירא(‬
‫ותניהו בהלון ב י ת הםולטאנו ושם בהלון עומר א י ש ו מ צ א נ ו על הנילוס מרושיטו ע ד פואה כל העיירות‬
‫ת מ י ד לשמירה וזהו א מ ת בוראי ואין ס פ ק בדבר — א ש ר א כ ת ו ב בזה שמותן‪ ,‬והן כולן על ש פ ת הנהר‬
‫באלכסנרריא פורעים כל הנוים י״נ רוקאטי זהב מ צ ד ימין ו מ צ ד שמאל‪ ,‬ואינן עיירות ה ו מ ה אבל‬
‫מלבד‬
‫הן יותר גדולות מעיר פ ר א ט י מ ט ו ס ק א נ ה‬
‫לכל א ח ד א ש ר יכנס כעיר ואין יכול ל צ א ת מ ש ם‬
‫א ם לא יפרע׳ והיהודים א י נ ם פורעים מ א ו מ ה רק הכפרים א ש ר על נהר נילוס מ א ל כ ם נ ד ר י א ע ד מצרים‬
‫ש ה ם כ מ ׳ ) כ א ר ב ע י ם ( כפרים׳ ועושים על ש פ ת הנהר‬
‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪91‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫נילוס צוקרו ורזי )אורז( לרוב ער אין מספר‪ .‬כהצי‬
‫מיל לפני ראשוטי נ מ צ א אילן נרול מתמרים ושם‬
‫מתהילים אלו הכרכים בשמותם ער פ ו א ה ‪ :‬םא‪,‬‬
‫מוהלאטי‪ ,‬אייריאה‪ ,‬ברונבייל‪ ,,‬צינטינים‪ ,‬םיסיאה‪,‬‬
‫רטימר‪ ,‬אםי‪ ,‬רכראי‪ ,‬מוהל טאכולי‪ ,‬ניקלי‪ ,‬פואה —‬
‫סאלמון‪ ,‬נקריאה‪ ,‬טרוניאה‪ ,‬אמוניף‪ ,‬אכונטיכה‪,‬‬
‫ייוריאום‪ ,‬פיקליקליב‪ ,‬מירינאר‪ ,‬שאטאנור׳ קאליאוכ‪,‬‬
‫בולאן‪ .‬ה י א ת ה ל ת מצרים ועולה שם הנילוס‬
‫ויהי בהיותנו על הנילוס רדפו הרלפיני א ת‬
‫המוייני )מיני דנים( והיו מרלנים מעל המים וכרהו‬
‫מ ה ם ודלנו י״ר מ ה ם כתוך יירמא שלנו ונשארו שם‪,‬‬
‫ובלילה ההוא אכלנו אותם צלי א ש כפואה‪ .‬ובתור‬
‫הנילוס ראיתי ככמה איסוליטי )איים קטנים( נחשים‬
‫נרולים ונסים כאנשים ויש להם רנלים קצרות והעור‬
‫שלהם קשה מ א ד והוא כמין קשקשת ואין ארם יכול‬
‫להרנם בשום כלי זיין‪ ,‬רק בהורף כשהם ישנים‬
‫באיםולה ופרושים על הארץ ובטנם למעלה אז מורים‬
‫חצים בקשת מעל היירמי ויורדים בבטנם והורגים‬
‫אותם‪ ,‬והישמעאלים חותכים ראשם וזנבם א ף כי‬
‫זנבם קצר ומניחים לחיים התהתון ואוכלים א ת‬
‫כשרם ויאמרו כי ט ו כ מ א ר מ א ר למאכל‪ .‬חישמעאלים‬
‫קורין הנהש הזה אלטמםח‪ ,‬ואינו זז עצמו אלא‬
‫מדנים‪ ,‬ובלע״ז קורין אותו קרוקורילי י‪ ,‬ואמר‬
‫אפיליניאו י שהוא מתנדל ער י״ה פסיעות‪ ,‬אבל‬
‫א נ י ראיתי נ ח ש ח י כזה ע ד ח מ ש פסיעות והם יותר‬
‫נדולים מ מ נ י ונם מן רפאל הכרי ואלה הנחשים‬
‫אין להם נקב ל מ ט ה ואינם יכולים להוציא צואתם‪,‬‬
‫א ל א כי ה׳ כורא עוף והזמינו לכך‪ ,‬העוף הזה הוא‬
‫כ מ ו אווזה והוא לכן כולו ויש לו ראש והביקו שלו‬
‫)הרטום( הר וארוך‪ ,‬ויש לו קרן רך וארוך בראשו‬
‫וכף יר א ת ת שהוא מרים ומשפיל כרצונו‪ ,‬וכשהנהש‬
‫צריר לחוציא חצואח מקרכו הוא פ ו ת ת פיו ויש לו‬
‫שינים הרות ככלב‪ ,‬ותיכף כשהוא פותח פיו באים‬
‫כ מ א ה מאלה העופות וכל הקורם זכה‪ ,‬והעוף משים‬
‫הרטומו בתוך פי הנחש ומרים קרנו למען לא ישוך‬
‫אותו הנהש ואוכל הצואה שלו‪ ,‬וכשהנהש הוא מ ל א‬
‫וצריך להוציא יותר יכא עוף א ה ר ויעשה כמוהו ער‬
‫שיוציאו כל הצואה מקרבו דרך נתנו‪ .‬והנחש אינו‬
‫יכול לחיות כלתי העוף והעוף אינו זן עצמו אלא‬
‫ושם חעוף בלשון‬
‫מהצואה של הנחש חחוא‬
‫ישמעאל עפיש ובלשון לע״ז קורא אותו פליניאו‬
‫טירקילו‪ ,‬ואף כי ידעתי כי לא יאמינו האנשים‬
‫השומעים מ ז ה עם כל זה לא א מ נ ע מלכתוב זאת‬
‫והנה נשבעתי כה׳ תי נפשי כי ראיתי הן הנחשים‬
‫יותר מ מ א ה והן העופות יותר מאלף‪.‬‬
‫ועתה נשוכ למהלכנו‪ ,‬הנענו לפואה ושם שכרנו‬
‫יירמא א ת ת ללכת למצרים‪ ,‬ובהיות כי היירמא ה ז א ת‬
‫ש י י כ ת לאחר משרי הארץ‪ ,‬והמגהג שלהם‬

‫ר׳ משולם מוואלטרת‬

‫שמתפשרים ביניהם מי שיקה נוסע זה או זה עם‬
‫םהורתו‪ ,‬ומי שהוא שר יותר לו מ ש פ ט הבכורה‬
‫ולוקה האנשים כהזקה עם רכושם ומשים ביירמא‬
‫שלו והנוסע מוכרח לילך עמו כעל כרחו וקרה‬
‫לנו כי שכרנו יירמא א ת ת כשכר שלשים מאיירי‬
‫)מטבע מצרים( ער מצרים׳ וכן נעשה השטר על‬
‫ירי סופר ישמעאלי‪ ,‬כי אם לא תעשה כן כשהניע‬
‫למקומך יבקשו תשלומין כפלי כפלים ויותר ויכהשו‬
‫התנאי שעשית עמהם ואתר שכתבנו השטר והיה‬
‫כידינו לקה כעל היירמא כל המטלטלים שלנו‬
‫כיירמא שלו ואמר ע מ י תכואו והיה רורש מ א ת נ ו‬
‫עשרה רוקטי ואנחנו לא רצינו לשלם יותר מעשרה‬
‫מאיירי ורצינו לקהת יירמא אהרת‪ ,‬והיא הכיא אותנו‬
‫לפני אלי האר׳ן ולפני האמיר‪ .‬ואמר לו כלשון‬
‫ישטעאל כי הוא עוכר האםטארי כקאםה של‬
‫המלכה ב(‪ .‬והאמיר היה יודע בי המלכה היא‬
‫כמצרים לבקשת המלך‪ ,‬לכן צוה לכעל היירמא‬
‫שיחזיר לנו המטלטלים א ו שיקח העשרה מאיירי‪,‬‬
‫והוכרחנו ל ת ת לו עוד עשרח מאיירי וחלכנו למצרים‪.‬‬
‫והנענו שם יום א׳ י׳׳ז יוניו רמ״א‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( שם ערבי למוליך חמורים וגמלים בשכר והוא‬
‫מלוה הנוסעים‪ .‬ב( הוא עושה הרבדים בבית חמלכת‬
‫והוא עושה כן ברשותה‬
‫‪ Phno‬״ ‪ Crocodile‬י‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Rosetta‬‬

‫ה‬

‫(‬

‫!קאהירא! ראיתי א ת מצרים )קאהירא( ודרשתי‬
‫אהרי האנשים לרעת מעשיהם‪ ,‬ואם הייתי רוצה‬
‫לכתוכ ולתאר א ת ככור עשרה של העיר והאנשים‬
‫א ש ר כתובה לא יכיל כל הספר הזה‪ ,‬ובי נשבעתי‬
‫כי אם יהיה א פ ש ר לשים א ת הערים הנקובים כ ש ם ‪:‬‬
‫רומא‪ ,‬ויניציא‪ ,‬מילאנה‪ ,‬פרואה‪ ,‬פירינצי ביהר עם‬
‫עור ארבע ערים אתרות לא יגיעו כין כולן לסך‬
‫העושר ו מ ס פ ר העם לתצי מצרים‪ ,‬וזהו ודאי‪ ,‬כי‬
‫מצרים נהלקת לכ״ר קוורטירי )רובעים( ביחר עם‬
‫מצרים הישנה שקוראין אותה הלועזים בכוציניאה‬
‫) פ א ס ט א ט ( ו נ ס פ ח ת אל מצרים ההרשה היא‬
‫קאהירא שסמוכה לה הצי מיל‪ ,‬וכל קוורטירו יש‬
‫בתוכו שלשים אלף בעלי בתים ובבית א ח ר יש‬
‫ארבעה ושלשה בני בית‪ ,‬ומקםת מצרים יותר‬
‫מ ש מ ו נ י ם מילין ואם ישאל השואל האם תקרת‬
‫א ת ה א ת מצרים או מ נ י ת א ת כל הבתים ואת כל‬
‫העם הזה ? ואהי כמהתל בעיניו‪ ,‬אשיב לו כי באלהי‬

‫ר׳ משולם מוואלטרה‬

‫אוצר מסעות‬

‫השמים נשבעתי כי הטורצימאנו )מתורנמן( הנרול‬
‫של המלך א ש ר שמו ע ת ה םאנרי וואררי הוא סיפר‬
‫לי כל זה׳ באמרו כי בכל לילה ולילה מ ב י א י ם לפניו‬
‫השרים בכתב א ת מ ס פ ר כל הנולדים והמתים בעיר‬
‫ואעיר לי ערים נ א מ נ י ם שתיו עמי בעת ש ס י פ ר לי‬
‫זה ובפרט ר רפאל הברי וה״ר יוסף בר יתזקיה‬
‫אשכנזי שהיו באותו מעמר‪ .‬ואם תשאלני א י ך היו‬
‫דבריך עם ה ט ו ר צ י מ א נ ו ? תרעו רבותי בי הלכתי‬
‫לשתר פניו ב מ צ ו ת הנניר )ממצרים( בהיות כי הוא‬
‫)המתורנמן( מזרע היהודים ובא למצרים להתנייר‬
‫שם והוא ספרדי והםרינאוטינו )הערב להאפיםיור(‬
‫נתן צו על הארץ )בספרד( ונתפשו כולם )כל‬
‫היהודים(‪ ,‬וזה האיש למען היות בן תורי! התליף‬
‫דתו ונעשה מורו ויודע שבע לשונות‪ ,‬היינו יהודית‬
‫ולועז )איטלקית( וטורקית ונדינו ומורו )יונית‬
‫וערבית( ו א ש כ נ ז י ת וצרפתית ובכל תצר הםולטאנו‬
‫מדברים בלשון תונרמה ועשה לי פרופרטי )יתרונות(‬
‫רבים והנאות לרוב‪ ,‬שלא פרעתי מעולם מכם‬
‫מ ה א ב נ י ם הטובות שקניתי במצרים כי פורעים‬
‫עשרה למאה‪ ,‬ונם כתב אל הטורצימאנו בירושלם‬
‫ואליו צוה כי לא יקה מידי מ א ו מ ה כי היהודים שם‬
‫פורעים שלשה דוקטי לנלנולת‬
‫‪1‬‬

‫מצרים ה י ש נ ה שקורי!‬
‫ונשוב לענין ראשון‬
‫א ו ת ה בבוציניאה היא הרבה כולה ו מ ע ט אנשים‬
‫דרים בתוכה‪ ,‬ויש בה כ נ ס ת אליהו הנביא ז״ל כמו‬
‫באלכםנדריא‪ ,‬ומעבר לנילוס יש שלשה אוצרות‬
‫נדולים כעיר פ ו נ ט ה ד י מ א נ ט י י )בלי מ ש פ ך מרובע(‪,‬‬
‫והם הפיראמירים א ש ר לא ראיתי נדול כמוהם‬
‫מעולם אפילו ברומא‪ ,‬והם גבוהים מעל ה א ב ן ) ה י ס ו ד (‬
‫ואם יעמוד ארם בראש הפוגטה‬
‫הרבה מ א ד‬
‫ב א מ צ ע ויזרקאבן לא יוכל לזורקה מ ה ו ץ ל ה פ ו נ ט ה א(‬
‫והם בנוים מ א ב נ י ם נדולות עד שלא ישוער גדל;‬
‫קרוב להם בית ה כ נ ס ת של מ ש ה רבינו ע״ה אשר‬
‫שם היה יושב ומתפלל קורם שהלך לדבר אל פרעה‪,‬‬
‫והיאור בין האוצרות ובין קאהירא והמקום ההוא‬
‫)שביהכ״נ שם( נקרא רמז‪ ,‬ואמרו לי יהודים רבים‬
‫שנראו שם ענינים נ ת ל י ם בכל יום ואוצרות יוסף‬
‫נ׳׳כ סמוכים להם‪ .‬א מ נ ם קאהירא ה ה ד ש ה מ ק פ ת‬
‫נ״ב כסו שמונים סילי! ואי! בתוכה חרוב אפילו‬
‫בית א ה ד ומשעולים מ ה ע י ר )שבילי העיר( קצרים‬
‫מ א ד וצרים יותר מהמשעולים בויניציא‪ ,‬ונונעים‬
‫הבתים זה לזה מלמעלה‪ ,‬ויש שמכוםים הדרבים עם‬
‫עצי ת מ ר י ם לסבת רוב החום הנדול והנורא אשר‬
‫נם‬
‫שם׳ ולולי ז א ת לא היה א פ ש ר להיות שם‬
‫ת מ צ א ו במצרים יותר מ ע ש ר ת אלפים איש המופקרים‬
‫ת מ י ר לזרוק מים בעיר כרי להשכיב האבק‪ ,‬ונותנים‬
‫המים בהביות הרבה‪ ,‬ובבל רגע ת מ צ א יותר מ א ר ב ע ת‬
‫אלפים איש שנושאים עלים באר מים כמו מעיין *‬

‫‪92‬‬

‫ש י ש לו קנלי )צנור( אל־דמםקינה י ב(‪ ,‬ומוכרים‬
‫המים לכל ארם בער םליאו י )מטבע( אחר ל ש ת ו ת‬
‫בכלים נאים כ מ ה שיהפוץ ואם ה פ ץ ל ש ת ו ת מ י ם נ״כ‬
‫מאהרים )אתר שנת! הפליאו לאיש א ה ד ש מ כ ר‬
‫המים והלך למקום אתר( נות! מ ת נ ה לנפש איזה‬
‫סולידי ) מ ט ב ע נ ח ש ת ק ט נ ה והם עשרים בלידא(‬
‫ולוקה ה מ י ם ממנו‪ ,‬ויש להם סימן )לרעת אם נת!‬
‫ובכל שעה ובכל רנע ת מ צ א‬
‫מ ת ה ל ה הפליאו(‬
‫נם מים ריהניים )שיש להם טעם ורית(‬
‫לשתות‬
‫שמים בתוכם אם תרצה‪ .‬ושותים מי הנילוס היינו‬
‫היאור אשר אין כמוהם בעולם לטוב‪ .‬ואם י ש ת ה‬
‫א ו ת ם א ד ם מלא כרסו לא יזיק לו לעולם כי הם‬
‫מתוקים כ ד ב ש ויוצאים מנן ערן — והנשים שם‬
‫נושאות ה מ כ נ ס י ם ולא האנשים כמו באלכםנרריא‪,‬‬
‫ונושאות על פתילי ה מ כ נ ס י ם אבנים ט ו ב ו ת ומרנליות‬
‫ובאזן שלחן עשרה או ש מ ו נ ה חורין ומושכין דרר‬
‫שם תוטים עם פתיל אבנים ט ו ב ו ת והמורי )נשי‬
‫הערכיים( אין נושאות ט ב ע ו ת זהב אלא מ כ ס ח וכהן‬
‫קושרות א ב נ י ם ט ו ב ו ת ומרנליות‪ ,‬נם מציירות א ת‬
‫בשרן ב מ י נ י צבעונים שאין ה מ י ם מ ס י ר אותם בזמן‬
‫ששה הרשים‪ ,‬אף כי הן הולכות בכל יום אל‬
‫ה מ ר ת צ א ו ת היינו שטופי )החמים בתנורים( כי אין‬
‫בכל העולם ש ט ו פ י יפים כמו במצרים‪ ,‬ושם הן‬
‫עושות ההוצאות )נקיות(‪ .‬האוכף של ההטורים‬
‫שווי! מ ה י ר רב‪ ,‬והממילוקי נושאים באוכף הסוס‬
‫אבנים טובות ומרנליות הרבה ונם על הרסן‪ ,‬רבר‬
‫אשר לא יסופר‪ .‬והם נקיים מ א ר בנוסם והמודי‬
‫הרוכב נושא לבוש בנד לבן יפה מאד׳ והממילוקי‬
‫לובשים נ״כ בנדים נקיים׳ אבל באכילה הם הדרים‪,‬‬
‫כי אוכלים על הארץ או על ה ט א ם י ט י או על כלי‬
‫אוטונו )ארנז( אל־רמםקינה בלי מ פ ה ׳ ובשלהן אין‬
‫מ ש י מ י ם לא מ פ ה ולא סכין ולא מלה׳ ואוכלים כלם‬
‫בכלי אהד׳ נם עבר נם אדוניו‪ ,‬ואוכלים עם האצבעות‬
‫ורובן ת מ י ד קאקולי )כפופות( וכשהם רוצים לעשות‬
‫כבוד לשום ארם מ ב י א י ם יין זיביקו )צמוקים( שהוא‬
‫יותר הזק מן המלוושיאה )מין יין( אלף פעמים‪,‬‬
‫ו ת צ ט ר ר ל ש ת ו ת ש ת י פ ע מ י ם טרם שיתנו לר לאכול‬
‫שום רבר זולת םירות בלבד‪ ,‬סוף דבר ת צ ט ר ך ל ש ת ו ת‬
‫נגד כל המסובין וזה כי כל א ה ד מ ה ם ש ש ו ת ה א ו מ ד‬
‫להיצון )להכירו( ״בכבודך" ולוקה פרי ונותן בידו‬
‫ואומר להיים ולרפואה‪ ,‬וכל א ה ד עושה ככה ער‬
‫ש ת מ ת י ן ש ת י שעות טרם ש ת א כ ל וכבר ש ש י ת י שת־‬
‫פעמים‪ ,‬והם ש ו ת י ם נם כן ואם לא ת ש ת ה א ת ה‬
‫עושה הרפה נדולה לבעל ה ב י ת ולי קרה הדבר הזה‬
‫כ מ ה פ ע מ י ם א ף כי ידעתי ז א ת מקורם‪ ,‬לכן ע ש י ת י‬
‫ת נ א י ע מ ה ם טרם שהלכתי ו א מ ר ת י להם כי אי‬
‫א פ ש ר לי ל ש ת ו ת כי יש לי מ ח ל ה בנופי׳ ובאופן‬
‫זה הצלתי ע צ מ י מ ה ש ת י ה ההיא‪ ,‬אך רפאל חבירי‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪93‬‬

‫היה מ מ ל א מקומי ובלי ס פ ק לא היה מכיר בין‬
‫ארור המן לבדח־ מרדכי ולי היתה השתיה כרת‬
‫אין אונס ת ל י ה )תהלה לאל הי(‪ —.‬נשוב לענין‬
‫ראשון‪ .‬כמצרים יש פונדקי )הניות( נ ת ל י ם עם‬
‫רהוב ב א מ צ ע וסביב להרהוב הבתים היינו מ א נ א ז י נ י‬
‫)אוצרות( עם שנים ושלשה וארבעה פתהים שהם‬
‫םנורים בכל לילה ושומרים עומדים שם תמיר‪ ,‬ובתור‬
‫הפונדיקי יש כל מ י נ י סהורה‪ .‬והסוהרים ובעלי‬
‫מ ל א כ ו ת יושבים אצל חנותיהם שהם קטנים מ א ד‬
‫ויכילו )דוגמאות( מ ע ט מכל סהורה א ש ר להם‪,‬‬
‫וכשתרצה לקנות מ ה ם רבר נרול וסר מ ה מביאים‬
‫אותר ב ה מ א נ א ז י נ י ושם תראה פלאות מהםהורות‬
‫א ש ר להם‪ ,‬כי אין להאמין שלכל פונריקו יש אלף‬
‫מ א נ א ז י נ י ויותר‪ ,‬ואי אפשר למצוא שום רבר בעולם‬
‫היותר קטנים‬
‫שלא ת מ צ א במצרים בהפונדיקי אפילו י‬
‫‪Fihpo‬‬
‫— הדרכים כמצרים הן קצרות והשיבות אבל הבתים‬
‫כ ש ת כ נ ס בתוכם תראה פלאות מ א ב נ י מוסאייקי‬
‫ופורםורי )שיש א ת ם ( ‪ ,‬וכותלי הבתים מצופים זהב‬
‫טהור‪ ,‬עם קורטילי אשר הרצפה עשויה ממוסאייקי‬
‫רבדים נפלאים ודוב האנשים דרים ל מ ט ה )בעליה‬
‫התהתונה(‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫יום ו׳ ב״כ יוניו רט׳׳א דאיתי הםולטאנו פנים‬
‫בפנים והוא ארם זקן בן שמונים שנה‪ ,‬והוא ישר‬
‫כקנה‪ ,‬בעל קומה ויפה תואר לבוש כנר לבן‪ ,‬והיה‬
‫דובב‪ ,‬ויותר מאלפים אנשי היל ממילוקי עמו ואמרו‬
‫כי נ מ צ א אוצר בעיר והלר המלר לראותו וכל מי‬
‫שרוצה לראות הסולטאנו יכול לראותו בנקל כי‬
‫יש לו ברר )מבצר( גדול ויפה בעיר‪ ,‬והוא יושב על‬
‫הכסא ביום ב׳ וכיום ה׳ בשבוע בפרהסיא לפני הגמון‬
‫העיר וטורצימאנו אצלו והממילוקי מ פ ה ומפה יותר‬
‫משלש מ א ו ת להגין עליו ואם יש אדם שרוצה‬
‫להתרעם על איזה ה מ ם או נזל שעשו לו השרים‬
‫והאדונים יוכל להתרעם אז וזהו הסבה כי אילי‬
‫הארץ נשמרים מלעשות דבר שלא כהוגן‬
‫במצרים לא ירד מ ט ר לעולם אבל דבר נרול הוא‬
‫הטל הגיתד ארצה בכל יום על הגנים והפרדסים‬
‫במצרים‪ ,‬ומן הבולאק )הוץ כקאהירא( על הנילוס‬
‫משקין הגנים דרך־ תעלוה‪ ,‬ובבולאק יש מקום שעולים‬
‫כמעלות ועושים שם סימנים בקרקע מעלות על‬
‫מעלות‪ ,‬ונשהנילום עולה הוא םכםה המעלות׳ ויש‬
‫להם סימן אם השנה ההיא רבת השובע או מ מ ו צ ע ת‬
‫או להיפר־ וזה אם המים עולים ומכסים שש עשרה‬
‫מעלות ולא יותר היא ש נ ת רעב ביותר וכשהם‬
‫מ כ ס י ם שמונה עשרה מעלות היא שנה מ מ ו צ ע ת‬
‫ואם יעלו עשרים מעלות היא ש נ ת שובע ואם יעלו‬
‫עשרים ושתים מעלות היא שנה בתכלית השובע‬
‫והזול וזה הסימן לא יעבוד הנילוס מעולם וככל‬
‫יום מכריזים כמצרים הנילוס עלה בר וכר ואהר‬

‫ר׳ משולם מוואלטרה‬

‫שאינו עולה יותר הולד הסולטאנו עם עם ככר‬
‫ועצום אל המקום ההוא בשירים ובתוף וכינור‬
‫והםולטאנו בעצמו מתהיל להפור במקום ההוא‬
‫)לעשות תעלה למים להשקות הננים וכר( ואה״כ‬
‫הופרים עבדיו תעלות והמים יוצאים על פני כל‬
‫הארץ ומשקים כל מצרים‪ ,‬וזהו לרוב ביציאת הרש‬
‫אוגושט‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( מפני כי היא רהבה הרבה לטפה‪ ,‬וכוונתו על‬
‫הפירטידין‪ ,‬וגם הוא טעה לחשוב שהם אוצרות התבואה‬
‫של יוסף ב( הוא כיור השופך מימיו דרך ‪$‬נור לתוך‬
‫הכלי‪ ,‬והמור מצופה בזהב וכסף מעורב בציורים שונים‬
‫ע״ד שעושים האומנים בדמשק‬
‫‪'Square f u n n e l ' D a‬‬
‫י‬
‫‪m a s q u i n o‬‬
‫‪6‬‬

‫‪Moor‬‬
‫‪Mosaic‬‬

‫ו‬
‫]היהודים בקאהירא[ במצרים יש כמו שמונה‬
‫מ א ו ת בעלי בתים יהודים‪ ,‬וסר כזה בעלי בתים‬
‫קראים‪ ,‬והמשים כ״ב שמרונים וככר ידעת כי‬
‫הקראים מקיימים תורה ש ב כ ת ב והשמרונים מהזיקים‬
‫נ״כ תורה ש ב כ ת ב בקצת אכל הם עובדים עבודה‬
‫ורה א( והכתיבה שלהם היא משונה מכל הכתיבות‪,‬‬
‫ואיז להם אותיות א׳ ה׳ ע׳ ולא צ׳ ב יה׳ כמו ש ת א מ ר‬
‫יעקב אומרים הם יקוכ‪ ,‬יצהק אומרים יסק‪ ,‬והדומה‬
‫להם והספר תורה שלהם וכל ספריהם הם מהכתיבה‬
‫שלהם ועולים על הר גריזים שלש פעמים בשנה‬
‫ויש להם מזכה שם‪ ,‬ונושאים יונה של זהב ונותנים‬
‫אותה על המזכה‪ ,‬ואינם הולכים לידושלם‪ ,‬כהיות‬
‫כי הם אומרים בי הר נריזים הוא הר ירושלם‪ ,‬והם‬
‫זוכהים כבש א ה ד )לפסה( ואינם שוברים העצמות‪,‬‬
‫ועומדים בשכנות לבדם‪ ,‬ויש להם בית הכנסת לבדם‪,‬‬
‫ועושים ש ב ת עד הצי היום ואה״כ מהללים אותו‬
‫וגם לקראים יש בתי כנסיות לברם וליהודים‬
‫הטובים )הרבנים( ששומרים תורה שבכתב ותורה‬
‫שבעל פה שהם כמונו עומדים נ׳׳כ ביחד )לברם(‬
‫ויש להם ששה בתי כנסיות והמלר )הסולטאן( שם‬
‫על היהודים ועל הקראים ועל השמרונים נניד יהודי‬
‫עשיר וטוב מ ד ע ונבכר מ א ד ש מ ו ר׳ שלמה ב״ד יוסף‬
‫נ״ע׳ והוא נליד הארצות האלה ואביו היה נ״ב נניד‬
‫והיה רופא להםולטאנו‪ .‬וממשלת הנניר היא בכל‬
‫מדינות המלר ובכל מלכותו על היהודים‪ ,‬הן בדיני‬
‫נפשות והן בדיני ממונות‪ ,‬ועל דבריו אין להשיב‬
‫ויש לו ארבעה שופטים )דיינים( ואלו הם ב ש מ ו ת ם ‪:‬‬

‫ר׳ משולם מוואלטרה‬

‫אוצר מסעות‬

‫ר׳ יעקב בר׳ שמואל רבד‪ ,‬ר׳ יעקב אלפאבוייה‪,‬‬
‫ר׳ ש מ ו א ל בן עכיל‪ ,‬ר׳ אהרן מעפי׳ ושני סופרים‬
‫ו ש מ ו ת ם ר׳ יהודה בן ארובה ור׳ דוד אלחמר‪ ,‬ויש‬
‫לו בית הסוהר ביום השני שהייתי במצרים שלח‬
‫בערי ר׳ פארישיילה מרושיטו והנניר הנכבד וכבדני‬
‫ב מ א ר מאד‪ .‬וזה כי בהיות ש מ ה יהודי אהר סרסור‬
‫נ ח ל מ א ב נ י ם ט ו ב ו ת נקרא ר׳ מ ש ה דיווילה ריאלה‬
‫ש מ נ י לחן לפניו‪ ,‬כי הרי כמו כ״ב שנים שהיה‬
‫בביתנו בפירינצי ואדוננו אבינו ע״ה כ כ ד אותו‬
‫ביותר בנחלה שלנו שנקרא פולווירוםו‪ ,‬זכר א ת‬
‫ה ט ו ב ה ש ע ש ה לו א ב י נ ו ע״ה וםפר להנניר מ א ב י נ ו‬
‫ו מ מ נ י כי היינו עשירים אז מ י ו ת ר מ מ א ה אלף‬
‫דוקטים‪ ,‬ושבח אותנו ב מ א ר מ א ד ‪ ,‬באופן כי מהיום‬
‫ההוא והלאה הוכרחתי לישב אצלו כבית חכנםת‪,‬‬
‫בינו ובין חשופטים‪ ,‬נם חוכרחתי לאכול ע מ ו כ מ ה‬
‫ו כ מ ה פעמים‪ ,‬ובחיות כי מעלתו כבר אותי לעיני‬
‫כל ישראל‪ ,‬כולם היו מ כ ב ד י ם אותי‪ ,‬ורבים מ ה נ כ ב ר י ם‬
‫ובפרט ר׳ יעקכ דבארו היותר עשיר והיותר נ כ ב ד‬
‫בעיר הוא ואביו היו רואים פ נ י כראות פ נ י מלר‪,‬‬
‫והיו קוראים אותי לביתם לאכול ולשתות ע מ ה ם‬
‫ברשות הנניד׳ וזה כי לא יעיז א ד ם לקרוא לשום‬
‫יהודי לאכול ולשתות עסו א ה ד ש כ ב ד אותו הנניר‬
‫לאכול על שלחנו׳ למען לא יתראה כאילו רוצה‬
‫להיות נניד כהנניר‪ .‬ולא די בזה כ׳׳א נם נ ת נ נ י הנניר‬
‫לחן בעיני הטורצימאנו הנרול להםולטאנו הנקרא‬
‫םאגרי ווארדי ש ה ו א מזרע היהודים כ מ ו ש א מ ר ת י‬
‫למעלה‪ .‬וכשגסעתי מ מ צ ר י ם ללכת לירושלם עה״ק‬
‫כ ת ב ה ט ו ר צ י מ א נ ו בתב אל הטורצימאנו טירושלם‬
‫והנניד כ ת ב אל הוויצי נניר בעדי‪ ,‬באופן כי נתקבלתי‬
‫שם בכבוד נ ת ל כאשר א כ ת ו ב בעזה׳׳ש בעניני‬
‫ירושלם‪ ,‬כי לא פרעתי להטורצימאנו ה מ ם שפורעים‬
‫היהודים והויצי נגיר נתן לי לדירתי בית מ ל א כל‬
‫טוב‬
‫בין היהודים שם יש נבברים רבים ובפרט אותם‬
‫א ש ר זכרתי והיועצים העומדים אצל הנגיד אשר‬
‫ש מ ם ר׳ שמואל רבר ור׳ יעקב בנו‪ ,‬ור׳ יהושע אלחמר‪,‬‬
‫ר׳ צדקה בז עוברי‪ ,‬ר׳ אברהם ה ת ל מ י ד והוא ת ל מ י ד‬
‫ר׳ מ ש ה םישי לפי דבריו‪ ,‬ר׳ יעקב אלםאבוייה‪,‬‬
‫ר׳ םולימאז אינשו‪ ,‬ובפרט ר׳ ש מ ו א ל רבר ובנו‬
‫הנזכר והוא עשיר נ ת ל ובעל צדקה ב מ א ר מ א ד‬
‫והמלך אוהב אותו והוא רופא למלר הםולטאנו‪,‬‬
‫וגם ר׳ יעקב בנו הולד בדרכי אביו והוא בז ל״ר‪.‬‬
‫שנים ירא אלהים וםר מ ר ע איז כמוהם לטוב במצרים‪,‬‬
‫וכבדו אותי בביתם ברשות הנניר ב מ ה פ ע מ י ם‬
‫ושם נ ש ת כ ר בטוב לבחור פקיר בבית מסחר( רפאל‬
‫חברי‪ ,‬ו מ מ נ ו קבלתי ל י ש ט א )רשימה( א ח ת מ כ ל‬
‫הםהורות הבאות אל מצרים ש ת י פ ע מ י ם כ ש נ ח‬
‫שנושאים אותם הנוים לארץ ק ר י ש ט י א נ י )ארצות‬

‫‪94‬‬

‫הנוצרים — אירופא( שחם שלשח אלפים שלש מ א ו ת‬
‫מיני םחורה והרוב מ י נ י ב ש מ י ם ומיני רפואות‬
‫והישמעאלים הם רעים לאנשים ו ח ט א י ם לה׳‬
‫ואינם נ א מ נ י ם בדבריהם לולי מורא המלכות‪ .‬ואסור‬
‫ליהודי או לנוי לישא האצבע השניה שלו ב( כי יוכל‬
‫הישמעאלי להכריתה או יהרגו ב״ה ח״ו‪ .‬נם אםור‬
‫להם לעלות אל המוםסיאה )בית מםגר( שלהם‪.‬‬
‫והישמעאלים כשנכנסים למוםקיאה עושים טבילה‪,‬‬
‫וכל מוםקיאה יש לה מעיז למען יוכלו לרדווץ בו‬
‫ח מ ש פ ע מ י ם ביום‪ ,‬ויש לחם חנ )שבת( ביום הששי‪,‬‬
‫אבל אינם שומרים החנ אלא ש ת י שעות בל עור‬
‫היותם בבית תפלתם ויש להם שני חנים בשנה‪,‬‬
‫ו מ ת ע נ י ז שלשים יום רצופים פ ע ם א ח ת בשנה‪,‬‬
‫ו ה ת ע נ י ת שלהם כמו ה ת ע נ י ת של היהודים׳ ועליהם‬
‫יסר מ י שםרר ״עלינו לשבח" ש ה ם מ ש ת ח ו י ם‬
‫להב״ל ג( אות ה׳ כננר ה׳ טבילות שעושיז בכל‬
‫יום‪ -‬א ו ת ב׳ כננר כ־ חנים ש י ש להם בשנה ואות ל׳‬
‫כנגד ל• ת ע נ י ו ת‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( דמות יונה שנמצא אצלם ומפרש אח׳׳כ‪.‬‬
‫כ( להראות באצבע איזת דבר‪ ,‬כי נראה שמרים ידו‬
‫בגאוה נגדם‪ .‬ג( לפי דבריו נוסדה התפלה הזאת נגד‬
‫אמונת מהמד‪ ,‬ואפשר שרוצה לומר שהתפלה מתאמת‬
‫נגדם מפני שמלת הב״ל יש בד‪ ,‬גימטריא שרומז עליהם‬

‫ז‬
‫יצאנו מ מ צ ר י ם יום ר׳ יוליו ר מ ״ א ‪ — .‬יהי רצון‬
‫מלפני הנבורה שיניעני לירושלם ואשלם נדרי‬
‫ויחזירני לביתי לחיים ו ל ש מ ח ה ולשלום‪ —.‬בו ביום‬
‫בהיותנו רחוק מ מ צ ר י ם ח מ ש ה מילין ראינו בצר‬
‫ש מ א ל מ א ם ה ד ו ד אגוייח )פסל חרוץ( קטנה מ א ב ן‬
‫א ה ת וכגגדה גן שעושיז הלוט )בוםם(‪ ,‬וראיתי אותו‬
‫גן ש י ש בו כ מ ו מ א ה אילגות קטגים מ א ד ויש‬
‫להם ענפים דקים והפוליה )עלה( שלהם קטנה כמו‬
‫א ו ת ה מהגומי )נטף( אבל היא יותר ירוקה ויותר‬
‫רקה‪ ,‬ויש בנן מעין מ י ם חיים נובעים ו מ ה מ י ם האלה‬
‫נותנים על האילנות ועל העפר סביב האילנות בבל‬
‫יום ויום‪ .‬והאילנות ההם אינם נדילים אלא בנן‬
‫וכבד נסו הישמעאלים להוציא מ ש ם איזה‬
‫ההוא‬
‫אילנות עם ה ע פ ר שלהם ולנטוע אותם במקום א ח ר‬
‫וכל עור שהיו נותנים מ א ו ת ם המים על האילן‬
‫נ ש א ר ח י ורטוב אבל לא היה עושה בלסאמי )בוסס(‬
‫אלא מ ע ט מזעיר‪ ,‬אבל אם נ ת נ ו עליו מ י ם אחרים‬
‫יבש האילן‪ .‬ובן היו ע ו ש י ם ה ב ל ס א מ ו ‪ :‬מםידין‬
‫‪1‬‬

‫‪95‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫הקליפות מן חאילז וחותכיז הענפים הקטנים ומשם‬
‫זבי הבלםאמו בתוך הכלי ש מ ש י מ י ם מ ת ה ת ׳ ואף‬
‫כי הנן מוקף הומה יש לכל אילן ה מ ש שמירות‬
‫ואין ארם בעולם יבול לננוע בהם‪ .‬וכל הלוט שלוקטין‬
‫פעם א ה ת בשנה מוליכיז אותו אל הםולטאנו והוא‬
‫נותן מ מ נ ו לאותם היושבים ראשונה במלכות מ ע ט‬
‫מ ז ה והי אני בי ראיתי בבית הטודצימאנו הנדול‬
‫כי היה לו מ מ נ ו מ ע ט שנתן לו הםולטאנו והיה לו‬
‫חבר א ה ד שנקרא מ ח מ ר שהיה ה ו ט ב עצים ונפל‬
‫הגרזן על רנליו והכה א ת חאנודל מרנלו חשמאלית‬
‫ו כ ט ע ט נ ה ת ד האגודל׳ והוא שם על המכה ההיא‬
‫מ ש מ ן הלוט׳ ובשלשה ימים שב ורפא לו והוסר‬
‫כל ס י מ ן של המכה׳ ופלא נרול כזה לא ראיתי‬
‫מימי‪ .‬השמן הזה עכור ומראהו ברציני י‪ ,‬ומי‬
‫ש א ו מ ר ש מ ב י א הלוט לטוםקנה אל ת א מ י ן לו כי אי‬
‫א פ ש ר שיבוא ליד שום איש אלא ליד השדים‬
‫ה נ ת ל י ם ו מ ע ט מזעיר‪.‬‬
‫בו ביום הלכנו עם הטורצימאנו שלי ושמו בכר‬
‫יוסף בר׳ חזקיה ער עיר א ח ת נ ת ל ה ואינה מ ו ק פ ת‬
‫ח ו מ ה ונקראת אלחניקה היא דפידים‪ ,‬והיא רהוקה‬
‫מ מ צ ר י ם שני מילין‪ ,‬ושם עשרים בעלי בתים יהודים‪,‬‬
‫שם ה מ ת י נ ה א ר ח ת ישמעאלים תונרמים כרי ללבת‬
‫עמנו לדרכנו לשלום‪ —.‬יצאנו מאלהניקה יום ו­‬
‫בבקר כעלות השהד י״ב בו )יוליו( עם השיידא‬
‫שהיו כמו מ א ה ועשרים ישמעאלים ותונדמים עם‬
‫נמלים׳ ושם מ ת ח י ל המדבר‪ ,‬ויהי בהיותנו רהוק‬
‫כמו ש ש ה מילין אצל מקום הנקרא ברו יצא לקראתנו‬
‫אורב א ח ר מהערבים רוכב על םום׳ אד בראותו בי‬
‫היינו רבים והזקים עם קשתות והיינו רוכבים על‬
‫סוסים ברח לו ובו ביום באנו אל עיר א ה ת כמו‬
‫אלהניקה הנקראת בילבים היא גושן‪ ,‬ושם שלשה‬
‫בעלי בתים יהודים נכבדים ובעלי מלאכה‪ ,‬והכינו‬
‫לנו מ ט ה ושלהן וכסא ומנורה בבית ההקדש‬
‫)אכםנאי לאורחים עניים( סמור לבית הכנסת‬
‫יהודי א ה ד נכבד הנקרא ר׳ מ ל מ ד הכהן והר׳ רור‬
‫בנו הביא אותי ואת חברי ביום השבת לאכול עמהם‪,‬‬
‫ה׳ ינםול להם ככל הטובה אשר עשה לנו — עוד‬
‫בהיותנו במצרים בימים ההם דאינו בעינינו כי‬
‫הםולטאנו ענש למיתה איש א ה ד בשם ארבאנו אשר‬
‫היה ראש הליסטים והפשיטו עודו מעליו והתהילו‬
‫מקרםוליו להפשיטו‪ ,‬על כן קם אהיו לנקום נקמת‬
‫דמו והלד ב מ ד ב ר עם ה מ ש מ א ו ת אנשים רוכבים‬
‫על סוסים ורובי קשת והיו מלםטים כל ארם‪,‬‬
‫והוכרחנו לפהור מהם ולעמוד בבילכים‪ ,‬ולא נסעה‬
‫השיירא ער יום ה ש ב ת בערב כאשר הניעה בבילבים‬
‫ארחת תוגרמים כמו ארבע מ א ו ת איש כולם ת כ כ י‬
‫סוסים ו ח ב י קשת שחיו חולבים ללאמין — יצאנו‬
‫מבילבים יום א׳ י״ג בו עם ש ת י השיירות חנזכרות‬

‫ר׳ משולם מוואלטרה‬

‫ובו ביום הנענו עד מקום קטן הנקרא חטארה‪ ,‬ושם‬
‫אין דרים יהודים‪ .‬הלכנו במדבר ובכל־ הדרד הזה‬
‫הלבן בראשינו כ ד מ ו ת‬
‫)מעטפה(‬
‫העטימילי‬
‫הישמעאלים או תונרמים ברשות האדון מהשיירא‬
‫אף כי הוא ידע שאנהנו יהודים‪ .‬בהיות בי היהודים‬
‫והנוים פורעים הרבה קאפרי ר״ל מכם ואף כי אנשי‬
‫המקום היו מדברים עמי לא הייתי יודע ומבין‬
‫לשונם היו הושבים אותי ליושב בארץ תונרמה‪,‬‬
‫כי כל המעשים הייתי עושה כמעשיהם‪ ,‬הגם כי‬
‫התונרמים והישמעאלים אמונה א ה ת להם מ ״ מ‬
‫מדברים בלשון אהרת ואינם מכינים זה א ת זה —‬
‫יצאנו מ ה ט א ר ה ביום ב־ י״ר יוליו רמ״א ובאנו‬
‫למקום הנקרא םאלאהיאה׳ והוא מקום קטן כמו‬
‫חטארה ושם פרענו הקאפרי כתונרמים כי אנשי‬
‫המקום פקידים מהםולטאנו לשמור הדרכים והרוכבים‬
‫ויש להם רשות לקהת מכל םום חצי מאיירי הנקרא‬
‫בריבם שחוא כמו רינר א ח ד שלנו׳ אכל היהודים‬
‫והנוים מהם לוקהים יותר מהראוי מ ע ש ה לסטים‪,‬‬
‫ואחד שפרענו הקאפרי הלשין ישמעאלי אהר א ת‬
‫הטורצימאנו שלנו שהוא יהודי וקראו אותנו לחזור‬
‫וקמו עלינו כל אנשי המקום והם רוצים מ מ נ ו שנים‬
‫רוקטי׳ א ו האדון התונר ראש השיירא קם בהמה‬
‫שפוכה ויאמר כי באמת יהודי הוא אבל אני קניתי‬
‫אותו לעבר והוא עבדי׳ והצילנו מידם בכה אף‬
‫כי היו צעקות נ ת ל ו ת ביניחם‪ ,‬וחיינו חפשים תהלה‬
‫לאל הי —‬
‫יצאנו מ ם א ל א ה י א ה יום נ׳ ט״ו בו ובאנו לעיר‬
‫דיוואיידאר ושם פרעגו המכס כתונרמים ונם הוא‬
‫מקום כמו הטארה‪ ,‬וריוואייראר ר״ל ב א ר — י צ א ג ו‬
‫משם יום ד׳ י״ו בו ובאגו לקאםטיאה והיא עיר‬
‫טובה עם עצי תמרים רבים אשר לא יספרו מרוב‬
‫ואינה מוקפת הומה׳ ושם עומד הארמיראליה הנקרא‬
‫אמיר‪ ,‬ושם פרענו המכס בולנו יהיה מי שיהיה נם‬
‫בער כל נמל םום והמור‪ ,‬כהיות בי ה א מ י ד הזה‬
‫פורע לםולטאנו בכל שנה ושנה כער המעבר הזה‬
‫ובער התמרים ובער הרכוש )הפירות( היוצא מן‬
‫התמרים אלף דוקאטי זהב לשנה והיה לנו לפרוע‬
‫יותר משנים דוקאטי לולי כי אנה ה׳ לידינו כי‬
‫הטורצימאנו שלי היה אוהב גדול להאמיר הזה‬
‫ולכן לא פרענו כי אם מאיירי‪ .‬ומפני שלא יכולנו‬
‫ללון ולנוה בשבת במרבד אם הלכנו עם הקאדא־‬
‫באנה *‪ ,‬לבן עזבנו אותם ביום ה׳ ועכבנו בקאםטיאה‬
‫ער יום השבת‪ ,‬וה׳ אנה כי בערב ש ב ת סמוך לכ״ד‬
‫שעות בא קאראבאנת מתונרמים כלם רובי קשת‬
‫ונתעכבו בלילה ההוא‪ ,‬ותורה לאל כי שלה לנו מזל‬
‫טוב‪ ,‬כי יזכנו ה׳ לעלות לירושלם ולשוב אל ביתנו‬
‫ובהיות כי האמיר היה אוהב‬
‫להיים ולשלום‬
‫לר׳ יוסף המתורנמן שלנו כאמור שלה שני ממילוקי‬

‫ר משולם סוואלטרה‬

‫אוצר מסעות‬

‫לדבר לשר הסאראבאנה למען י נלד עמו ע ד עזה‬
‫והפקידנו בידו׳ והשר ה נ כ ב ד ר א ש ה ס א ר א ב א נ ה‬
‫השיב בי נלבש תנור לב! ב מ נ ה נ התונרמים‬
‫והישמעאלים ולא נירא מ ש ו ם א ד ם בי על ראשו‬
‫)אחריותו( ובעזרת האל יניענו אל סהוז הפצנו‬
‫להיים ולשלום‪ — .‬יצאנו מ ק א ס ט י א ה יום א׳ י׳״ח יוליו‬
‫ר מ ״ א עם חבורת התונרמים הנזכרים ובו ביום‬
‫הנענו למקום הנקרא ביר דעבור ר״ל באר עבר‬
‫והוא מקום קט! א ש ד ש ם באר מ י ם ם ל מ א ם ט ד י‬
‫)מלוחים(‪ —.‬ובאנו למקום הנקרא סאבדי ושם‬
‫עכבנו ע ד חצי היום‪ ,‬ובאנו בבקר לבית האוכל‬
‫במקום הנקרא ארערי‪ ,‬ובל אלו ח מ ק ו מ ו ת יש להם‬
‫מ כ ס י ם )בתי מ כ ם ( ונתעכבנו ש ם ע ד ערב אהדי‬
‫עבור ההום הנדול‪ .‬ויהי בהצי הלילה בא אלי ש ר‬
‫ה מ כ ס וישאל לי בלשו! ישמעאל ואנכי לא ידעתי‬
‫מ ה להשיב והשר מ ק א ר א ב א נ ה השיב במהרה אל‬
‫ת ד ב ר ע מ ו כי איננו מבי! לשונכם כי תונר הוא‪,‬‬
‫ועל ב! לא הרניש הישמעאלי בי א נ י יהודי‪ .‬נסענו‬
‫מ ש ם יום ב׳ י ״ ט בו ובאנו למקום הנקרא מלחסי!‬
‫והוא מקום קט! נ״ב ושם עכבנו בל היום ס מ ו ך‬
‫לב״א שעות‪ ,‬ושם מ כ ס נדול‪ .‬ובו ביום נסענו נ״כ‬
‫ובאנו למקום הנקרא עדיש ה י א ס ו כ ו ת כי בלשו!‬
‫ישמעאל עריש ה י א םוכה׳ וזה המקום א ש ר בנה‬
‫יעסב אבינו ע ״ ה ואין ש ם אלא ב י ת א ה ד סט! הרוב‪,‬‬
‫ושם מעיי! א ה ד של מ י ם טלוהים‪ .‬ויהי בלילה‬
‫והנה עלו עלינו כנים הרבה ה נ מ צ א י ם באבס ה מ ד ב ר‬
‫והם נסים כ מ ו ש נ י זבובים ואדומים מ ע ט ׳ ואומרים‬
‫כי הם הכנים ש ה ו כ ה בהם פרעה׳ וינשכו אותי‬
‫בלע״ז‬
‫נ ש י כ ו ת גדולות‪ ,‬לולי ש ה י ה לנו לימוני‬
‫א ש ר הבאנו מ מ צ ר י ם בי נודע לנו א ד ו ת ם וידענו‬
‫שאיו תרופה לנשיבתם אלא במיץ מ! הלימוני‬
‫והמיץ ה ז ה נורם ש ל א יפשה הנגע בבשר האדם‪.‬‬
‫ובי נשבעתי כי כל ימי לא היה לי כל בך צער‬
‫במו בלילה ההוא‪ ,‬ונם הברי רפאל הוכה כמוני‬
‫ואחדים מ ה ת ו נ ר מ י ם מ ה ש י י ר א שלנו הובו ניב‪— .‬‬
‫יצאנו מ ש ם יום נ׳ ב׳ בו ובאנו למקום חנקרא עזיסה‬
‫ובלשון ישמעאל נקרא עזאז‪ ,‬ושם מ צ א נ ו מ ע ט מ י ם‬
‫מתוקים‪ ,‬והוא מקום קט! כ מ ו סוכות׳ ושם נתעכבנו‬
‫בבקר לאכול ושבח נפשנו בעבור ה מ י ם האלו‪ ,‬מ פ נ י‬
‫כי בכל ח מ ד ב ר לא מ צ א נ ו אלא מ י ם מלוחים‪ .‬ושם‬
‫עמדנו ע ד הערב ופרענו מ כ ם במו במקומות אחדים‪,‬‬
‫והוא ס מ ו ך לים ארבעה מילי! והישמעאלים עושים‬
‫ש מ י ד ו ת בעבור הקורסאלי )שודדים( מהים‪ ,‬ורובם‬
‫קורסאלי של ר ו ת א ש ר יבואו בבל יום לתפוש רכוש‬
‫הנוסעים ד ד ך ש ם — בערב נםענו מ ש ם ובאנו בחצי‬
‫הלילה למקום הנקרא אלחייונום )אל־חאן( והוא‬
‫פונדקי נ ת ל בנוי‪ ,‬ולא היה ש ם א י ש או א ש ה כי‬
‫בלילה הקודם באו ארבעה דיינות מ ר ו ת ו ת פ ש ו‬
‫‪4‬‬

‫‪96‬‬

‫ש ש י ם אנשים שהיו עוברים בשיירות נדולות׳ ואלו‬
‫שהיו באלהייונוס נ ס ו לסולם ועזבו כל א ש ר להם‬
‫והלכו לעזה׳ והשודדים מהסורםאלי היו כ מ ו ארבע‬
‫מ א ו ת איש ובאו לתפוש נם אנשי הפונדסי ולא‬
‫מ צ א ו אלא כליהם ובנריהם ויסהו א ת בל השלל‬
‫וילכו להם‪ .‬וה׳ עזרנו כי לא הנענו ש ם מקודם‬
‫בי א ז היינו שבויים ש ם ב*מ ת״ו ת ל ״ ח )בר מנן‬
‫תם ושלום תהלה לאל הי(‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ Caravan. * Lemons.‬י ‪ Agugha. Castor oil.‬י‬

‫ח‬
‫]עזה[ נסענו מאלתייונום יום ד׳ כ ״ א בו ובאנו‬
‫בעזה‪ ,‬ויהי בהיותנו סמור לעזה במו מיל ש מ ע נ ו‬
‫בי א נ ש י ארבאנו השודדים ש ט ו בארץ ואיו א י ש‬
‫יוצא מ פ ת ת ביתו‪ .‬ובי הדנו שלשה א נ ש י ם ס מ ו ך‬
‫לעזה ולקהו מ ה ם ש נ י נמלים עמוסי םהורה‪ .‬ויהי‬
‫בשמענו בכה נפל פ ה ד השודדים בלבנו ובלב כל‬
‫השיירא ע ד שהנענו למקום ש א מ ר אברהם א ב י נ ו‬
‫אל עבדיו ״שבו לבם פ ה עם ההמוד"‪ ,‬ושם ש מ ע נ ו‬
‫בי הררד הוא בטוה ער עזה א ד לא נ צ א מ ע ז ה‬
‫ע ד ש י ה י ה לנו שיירא מ א ר ב ע ה ע ד ת מ ש ת אלפים‬
‫איש ותהלה לאל תי הנענו לשלום בעזה‪ .‬וכאשר‬
‫הקרבנו אל העיר ראינו הפונדקי שקורי! אלתייונום‬
‫והס ה מ ק ו מ ו ת א ש ר הונים שם השיירות או המחנות‪,‬‬
‫והם קורטילי )הצרים( נרולים מ א ד וסביבם עומדים‬
‫ה א נ ש י ם א ש ד ס ב י ב הויליטי )ידיעות(‪ .‬וראינו כי‬
‫בל ה מ ק ו מ ו ת ההם מ ל א י ם אנשים מ פ ה לפה‪ ,‬בי‬
‫בל השיירות א ש ר הניעו שם עכבו עבוד הבלבול‬
‫ההוא‪ .‬והיו בעזה יותר מ ש ב ע ת אלפים א י ש ועשרת‬
‫אלפים נמלים ש ה י ו הולכים לדמשק‪ .‬ועברנו אל־‬
‫חייונוס א ח ת ס מ ו ר לי ירוקה ושם ש מ ע נ ו כי כל העיר‬
‫נבוכה כי הנייפו ד״ל שר הארץ הלך נ נ ד ארבאנו‬
‫הנזכר לעזור לני יפו מ ע י ד א ה ד ת הנקראת רמלה‬
‫או נת‪ ,‬בהיות בי אנשי אדבאנו קמו על נ ת והציתוה‬
‫באש‪ ,‬ועדיי! לא נודע ט ה יהיה א ת ר י ת הדבר׳ ע ״ כ‬
‫עכבו ש ם כל השיירות‪.‬‬
‫עזה קוריו א ו ת ה הישמעאלים נאזה‪ ,‬והיא ארץ‬
‫טובה ו מ ו ש ב ת ת ופירותיה משובחים וטובים מאד‪,‬‬
‫ושם נ מ צ א להם ויין טוב׳ א ד ה י י נ ו ת אינם עושים‬
‫א ל א היהודים‪ .‬ע ז ה מ ו ס פ ת ארבעה מילין ואין לה‬
‫ה ו מ ו ת והיא ס מ ו כ ה לים כמו ש ש ה מילין‪ ,‬ובבקעה‬
‫וכהד ה י א יושבת‪ .‬ויש בה עם רב כהול א ש ד על‬
‫ש פ ת חים׳ וכמו ח מ ש י ם )ששים( כעלי ב ת י ם יהודים‬

‫‪97‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫בעלי מלאכות‪ ,‬ויש להם בית הכנסת יפה אר קטן‪.‬‬
‫ובדמים ושדות ובתים׳ וכבר התחילו לעשות היי;‬
‫ההדש׳ וכבדו אותנו ביותר ובפרט ר׳ מ ש ה בר׳ יהודה‬
‫ספרדי והוא בבד פה טעט‪ ,‬ור׳ ט א י ר םפרדי צורף‬
‫והוא הותז ר׳ מ ש ה ח ו י ל ה טארינה ריאלה היהודים‬
‫יושבים ברום ה ה ר — י ח מ ם ה ׳ — נ ם יש ארבעה‬
‫בעלי בתים שמרונים והם יושבים בשפוע ההר‬
‫ובראש היודייקה )מושב היהודים( נ מ צ א הבית של‬
‫דלילה והיה דר בתוכו שמשון הנבור וםמור לה‬
‫ט ע ט כמו ש מ י נ י ת מיל בגובה ההר ראיתי ה ה צ ד‬
‫הנרול א ש ד הפיל בהזקתו ובתקפו‪ ,‬והבתים ההם‬
‫ע ת ה הרבות ושממות‪ ,‬אר לפי הנראה ער היום הזה‬
‫היה ההצר אז רבר נ ח ל ב א מ ת ‪ — .‬מ מ צ ח ם ער עזה‬
‫רצ״ה מילין א(‪ .‬וכמה מעלות טובות למקום עלינו‬
‫שהצילנו מן הסכנות שיש ממצרים לער עזה‪.‬‬
‫]הכנות לדדך ומנהגים[ ולמען תדעו דבותי א ת‬
‫א ש ד הוברהנו לעשות ואת אשר צריר בל ארם‬
‫לעשות ע ד אשר יעבור בדה־ ההוא‪ ,‬אספרם כקיצור‪:‬‬
‫מן נז הלוט )כוסם( עד עזה ונ״ב סמור לירושלם‬
‫הוא כולו מדבר‪ .‬וצריך כל א ד ם שישא על ב ה מ ת ו‬
‫שני שקים א ה ד עם ביסקוטי )עונות יבשות( ו א ה ד‬
‫עם תבן ומספוא׳ ונורות טים כי ככל הדרד לא‬
‫ת מ צ א מים מתוקים אלא סלוהים‪ ,‬נם ת ש א עמר‬
‫לימוני עבור הכנים אשר כ ת ב ת י לעיל׳ וצריד שתלד‬
‫עם שיירא נ ח ל ה עבור הליסטים הנמצאים במדבר‬
‫ההוא‪ ,‬ותלד ל א ט לשתי םבות‪ ,‬א ה ת בטרבד ההוא‬
‫יש אבק והול רב והסוסים נכנסים בהם ער ברכיהם‬
‫והולכים בכבדות׳ ושנית כי האבק עולה ונבנם בפי‬
‫ה א ד ם ומייבש א ת נ ת נ ו ו מ מ י ת אותו בצמא‪ ,‬ואם‬
‫י ש ת ה מן ה מ י ם המלוהים החמים מביאים עליו צרה‬
‫יותר מבראשונה נם מי שאיננו יורע לשון ערבי‬
‫צריר שילבוש במו תונר למען לא יכירו שהוא יהוד־‬
‫או פראנקי )נוי( בי לא יצא ביובל ויפרע מעות לרוב‬
‫אל הקאפרי ר״ל ה ט כ ס אבל ת צ ט ח ־ לישא מכסה‬
‫לבן בראשר כ מ נ ה נ התונרמים והישםעאלים‪ ,‬וסבנה‬
‫נ ח ל ה ה י א פן ב״מ ה״ו איזה מהשיירא יניד בי‬
‫א ת ה יהודי או נוי‪ .‬ואם תנצל מכל אלה ת מ צ א‬
‫ת ס י ר אורבים בדה־ שעוטרים טמונים ת ה ת העפר‬
‫ע ד נדונם שנים או שלשה יסים בלי אכילה ושתיה‬
‫בלל ו מ ש י ס י ם אבן א ה ת לפניהם והם רואים א ה ח ם‬
‫והאהריס אינם רואים אותם‪ ,‬וכשהם רואים שיירא‬
‫יותר ק ט נ ה ופהותה משלהם יוצאים ההוצה וקוראים‬
‫להכריהם‪ ,‬ורוכבים על סוסים שהם קלים בנסרים‬
‫עם ר ס ה י ם סקנים של קוצים בידם וברזל בראש‬
‫כל קנה וקנה והם קשים ס א ה נם נושאים סאצי‬
‫פייראטי י ) ה נ י ת של שורדים( בידם וםוקליירי י‬
‫עשויים סנייר וזפת ורוכבים ערוטים עם הלק לכד‬
‫על בשרם ובלי בתי שוקים ובלי סנעלים ובלי‬
‫‪1‬‬

‫ר׳ משולם טוואלטרה‬

‫ספרוני י בלע״ז׳ ובאים על השיירות פתאום ולוקחים‬
‫בל אשר להם ובל בנריהם והסוסים נ"ב״ ולפעמים‬
‫תורנים אותם אבל לרוב אינם הורנים רק מלםטים‬
‫אותם‪ ,‬על בז הוא טוב שיהיו בשיירא הכורת‬
‫תונרםים בי הם כולם רובי קשת ואנשי ארבאני‬
‫)בוראים( יראים מהם״ בהיות שהם ערוםים ואינם‬
‫יודעים לזרוק ההצים׳ ולפני שני תונרמים ינוסו‬
‫עשרה ישמעאלים‪ — .‬ואם נצלת מירם יש עור םבנה‬
‫נ ת ל ה מ! הקורםאלי י‪ ,‬והם לועזים בולם ובאים‬
‫בםקוםיטי * )אניות קטנות( וכלי קרצ והם מלומדי‬
‫מלהםה‪ .‬ונם אם תנצל טבל אלה ואף אם תלבש‬
‫בנדי תונרמים כשהניע אל המכסים אם תעשה אפילו‬
‫רבר א ה ד שלא במנהגם תיבף יבינו בי אינר תונר‬
‫או ישמעאל‪ ,‬והם אורבים תמיד‪ .‬ואם תשאלני מה‬
‫מנהגם ומה לעשות ? צריו א ת ה בשתניע כמקומות‬
‫ההם תיכף להלוץ מ נ ע ל י ו ולישב על הארץ ודנליד‬
‫כפופות ת ה ת י ר ושלא תוציא בלל רנליר הוצה ולא‬
‫ת ע מ ו ד על רגליך כלל׳ ולאכול על הארץ ואם יפול‬
‫פרורים מ! הלהם תלקט אותם ולא תאבל ער שתשים‬
‫הלהם על ראשך וליתז אל המסובים ט ע ט מבל מ ה‬
‫שתאכל אפילו שאיגם אוכלים עמר‪ .‬ולא ת פ ש י ט‬
‫מעולם הבגדים מעליד ובהם תישן בלילה‪ .‬ואם‬
‫שנותנים לר איזה רבר אכילה תושיט ירד לקהתו‬
‫עם ט ע ט הכנעה וכשתלד לצרכיך השטר שלא תגביה‬
‫א ת בנריר‪ ,‬נם כשתעשה טי ת ל י ם תכפוף א ת‬
‫עצמר ע ד ש ת ה י ה עם האבר םמור לארץ שלש‬
‫והזהר שלא תפול ט פ ה‬
‫אצבעות ועשה צרביד‬
‫א ח ת על ה ת ל י ם ועל הבגדים כי אז ט מ א א ת ה‬
‫]ותצטרר לטבול במים! ואחר שתעשח צרכיר תקח‬
‫אבן לקנח פי האבר או שתרחוץ אותו בטים תיבף‪.‬‬
‫נם לא תלד לבית שום ארם עם מנעלים ולא ת ד ב ר‬
‫עם שום ארם אם לא ת ש ב ורנליר כפופות ת ח ת י ד‬
‫ואפילו לא יהיה לר אלא פ ת לחם א ח ת ובום א ח ד‬
‫יין ויבוא א ה ד ויקהנו ויאכל וישתה תניה לו לעשות‬
‫בן‪ ,‬כי אף מלפני מלכים יקהו ואין להשיב ולרבר‬
‫דבר ומנהנם כשהם הולכים לאכול יושבים בענול‬
‫ובלם אוכלים מבלי אהד׳ והעברים עם האדונים שוים‪.‬‬
‫ומשיטים הירים בתור הקערה תמורת תרווד )בף(‬
‫ואינם מ ש י מ י ם לפניהם לא מ פ ה ולא סבי] ולא‬
‫מלה׳ ואינם מקנהים ידיהם לעולם‪ ,‬אלא לאהד אכילה‬
‫רוהצים א ת ידיהם ע ד הצי הזרוע ויש שמקנהים‬
‫א ת ידיהם בעפר לבז דק והוא ריחני מ א ד וקורי!‬
‫אותו בלשון ישמעאל רהנייא‪ .‬נס מנהנם שלא ל ת ת‬
‫מספוא להמורים ולא שום רבר לשתות רק בל בני‬
‫ההבורה יהר׳ בהיות כי עוז נ ת ל בדתם שהסוסים‬
‫או ההמורים האהרים יראו א ה ד מהם אוכל ומצטערים‬
‫א ת שאינם אוכלים‪ ,‬וזה צער בעלי חיים לבז צריר‬
‫בל ארם שיהא זהיר מ א ד שלא יעבור על שום‬

‫‪1‬‬

‫ר־ משולם טוואלטרה‬

‫אוצר מסעות‬

‫א ה ד מאלו הענינים פן ב ״ מ ה״ו יבינו כי א ח ה‬
‫יהודי או פראנקי ואוי מזלו של זה אם יםול ברשת‬
‫זו‪ —.‬ואף אם תנצל בכל אלה בעצמר יקרה לרוב‬
‫כי הסוסים ש ת ר כ ב עליהם ימותו או כשיגיעו‬
‫לירושלים יהיו כ ט ע ט מ ת י ם מ ם ב ת המים חמלוחים‬
‫ששותים וטרוב התום הנרול ו ט ם ב ת האבק שיכנם‬
‫בפיהם וההול ש נ כ נ ס י ם בו ער הכרכים ובצער גדול‬
‫הולכים בו׳ ונם ט ט י ב ת מ י ע ו ט האכילה ורוב הרה״‪.‬‬
‫ולהוסיף ח כ מ ה‬
‫‪Buclieri‬‬
‫ע׳׳כ צריר ארם להיות זריז במעשיו ‪' Spro‬‬
‫על ח כ מ ת ו כדי להציל נפשו מאלו הסקרים הרעים‬
‫ולהיות ת מ י ר דבק בה־ ולהתפלל אליו שיציל אותו‬
‫מידם׳ כן יהי רצון אמן‪ — .‬במדבר הזה ת מ צ א חמדים‬
‫חמרים מ ע צ מ ו ת נמלים וםוםים וחמורים ש מ ת ו ש מ ה‬
‫כאמור‪ ,‬ו ב מ ד ב ר לא ת מ צ א ע ש ב כלל׳ וצריר כל‬
‫ארם ש י ש א ע מ ו ברזל א ח ר ארוך עם קאנפנילי י‬
‫)עכם( בראשו כרי לתקוע אותו בארץ לקשור בו‬
‫]הסוסים והחמורים שרוכב עליהם[ כי אי א פ ש ר‬
‫לקשור אותם ברבר א ח ר אפילו בעשב כי אין נדלים‬
‫שם וצריר ש י ה א הברזל ארור כי החול אינו מ ח ז י ק‬
‫הברזל אם לא ת ש ק ע אותו בארץ ש ת י א מ ו ת לכה״ם‬
‫ואז הוא קשה ט ע ט להעתיקו ממקומו‪— .‬‬
‫והוכרהנו להתעכב נם בעזה ט ‪ 3‬נ י יראת הליסטים‬
‫ש ה ם א נ ש י ארבאנו׳ א ש ר בעינינו ראינו כטצרים‬
‫)כאמור לעיל( כי הטולטאנו צוה ל ה פ ש י ט א ת ראש‬
‫הליסטים ארבאנו ומלאו א ת עורו תבן והרכיבו‬
‫אותו בעיר על הנמל‪ ,‬ואהיו של אלבאנו יצא לנקום‬
‫נקמתו עם א ח ו ז ת מרעים והם עם ב ב ד והולכים‬
‫א נ ה ואנה ללסטם א ת הבריות והמלר ש ל ה אתריו‬
‫היל רב ולא יכלו לו‪ ,‬והתהילו הארבאני להתהזק‪,‬‬
‫וגם כי יש לסולטאנו ממילוקי מ ע ט י ם ‪ ,‬ט פ נ י ש ט ל ר‬
‫א ט א ט ם י ק )?( הנקרא אוסאן קםאן קם עליו ל ט ל ה ט ה‬
‫וכבש ט ט נ ו ש ל ש עיירות והרג שלשים אלף טטילוקי‬
‫וגם הרג הרנויירא הנרול ר׳׳ל ה מ ש נ ה שלו אשר‬
‫ה י ה מרעיר כל ארץ‪ ,‬וכל הארבאגי היו יראים מ מ נ ו‬
‫יותר מ ה ס ו ל ט א נ ו בי ה י ה עושה בהם שפטים‪ ,‬ו ע ת ה‬
‫מ צ א ו מקום וזמן לעשות כל א ש ר יעלה על לבבם‬
‫והאמיר מ ע ז ה כ א מ ו ר לעיל הלר לעזור‬
‫לעשות‬
‫ה א מ י ר מרמלה והלבו בארץ ]לשמור הדרכים[‬
‫כ א ש ר ראיתי בעיני‪ ,‬א ך הארבאני התגברו עליו בו‬
‫ביום והרגו כל א נ ש י הילו ובל הבורות הנייפו מעזה‬
‫שהיו כ״ג אלפים ולא ניצל מ ה ם אלא הוא לכדו‬
‫וכמו מ א ה א י ש וסוסים אהרים‪ ,‬ולולי כי קמו לעזרתו‬
‫ארבאני אחרים והם שונאים זה א ת ז ה כבר הגיע‬
‫נם הוא לשערי מות‪ .‬וישב לעזר! אבל וחפוי ראש‬
‫וכל הדרכים הם מ ס ו כ נ י ם מ א ד מ א ד ולא ידענו‬
‫מ ה נעשה‪ .‬ה׳ יהיה עזרתה לנו‪ —.‬בעזה ע מ ד נ ו עד‬
‫יום ב׳ כ״ז יוליו רמ״א‪ ,‬ובו ביום מ צ א נ ו בעזה‬
‫א ת הנייפו מחברון‪ ,‬ר״ל ה ש ר הנרול משם‪ .‬והיה‬

‫‪98‬‬

‫לו לחזור לחברון ועמו יותר מ מ א ת י ם םוםים ורוכבים‬
‫עליהם״ והלכנו ע מ ו לבטח כי לא ה י ה לנו לחוש‬
‫מ ה א ר ב א נ י כי כולם אוהבים אותו בהיותו ש ר על‬
‫מ ע ר ת המכפלה והארבאני מ כ ב ד י ם אותו המקום‬
‫יותר מ ש א ר אנשים‪ .‬והנענו שם לשלום‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( חדברים חאלח הרשומים בכ״י להלן מקומם פח‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪Biscuits‬‬
‫* ‪ Mace of pirates‬י‬
‫‪Companelh.ni * Corsair. * Schioppetta‬‬
‫‪1‬‬

‫ט‬
‫]חברון( חברון ה י א כ מ ו עזה אבל בשפלה היא‬
‫יושבת ואין לה ח ו מ ו ת והיא עיר טובח וארץ שמנה‪.‬‬
‫וראיתי מ ע ר ת ה מ כ פ ל ה ש ה י א בטבור הארץ‪ ,‬וזה‬
‫ר מ ו ת ה ‪ :‬מקום המערה הוא ש ר ה בחצי )באמצע(‬
‫חברון והישמעאלים בנו עליה מ ו ם ק י א ה )מםנ־ד(‬
‫כ מ נ ה נ ם ועשו ח ו מ ה על פי המערה ובח חלון )חור(‬
‫קטן ושם מתפללין היהודים וזורקין בתוכו מ ע ו ת‬
‫וטיני בשטים‪ ,‬ונם אנבי התפללתי שם‪ .‬והישמעאלים‬
‫מבכרים המקום ב מ א ר מ א ד ונותנים י״ג אלפים‬
‫לחמים בכל יום לעניים לבכור אברהם יצחק ויעקב‬
‫ובפרט לבכור אברהם‪ .‬ונותנים להם בחרדל א( וענל‬
‫רך וטוב כאשר נתן אברהם למלאכים‪ .‬ולכבוד יצחק‬
‫נותנים ציר ו ט ט ע מ י ם כ א ש ר אהב‪ ,‬ולכבוד יעקב‬
‫לחם ונזיר ע ד ש י ם כאשר נתן לעשו‪ ,‬וזה ת ד י ר‬
‫בכל יום לא יחסר‪ .‬ושם דרים כטו עשרים )שטונים(‬
‫בעלי בתים יהודים ולא יותר‪ ,‬וטפיהם ש ט ע ת י כי‬
‫בתוך הטוםקיאה ננר קברות אברהם ושרה יש‬
‫מ נ ו ר ת זהב עם אבנים ט ו ב ו ת וננר קברות יצהק‬
‫ויעקב רבקה ולאה יש מ נ ו ר ת כםף עם אבנים טובות‪,‬‬
‫ועל קבורתם מ ש י ורקמה‪ ,‬וזה ירעו מ פ י הנשים‬
‫שלהם כי הרבה מהן נ כ נ ס ו ת בתור המוםקיאה כי‬
‫אין נכרות מ פ נ י הצעיף השחור ש נ ו ש א ו ת על פניהן‬
‫ושומרי המערות סוברים שחן ישמעאליות‪ .‬ומפיהן‬
‫ש מ ע ת י נ׳׳כ כי יש להמערה הכנסה מהקרקעות שעל‬
‫המערה וכרמים וזיתים ובתים אשר לא יספרו מרוב‬
‫שנותנים הישמעאלים בער ה מ ת י ם שלהם לכפרת‬
‫נפשם׳ ומעות מ ה ת ו ש ב י ם יותר מ ה מ ש מ א ו ת אלפים‬
‫דוקטי זהב ככל שנוז ושנה‬
‫מחברון יצאנו יום ג׳ כ ״ ח יוליו והלכנו בחברת‬
‫ש נ י טטילוקי טובים ונכבדים‪ ,‬בהיות כי מחברון‬
‫ער ירושלים לא נ ט צ א שיירא א ל א ל פ ע ט י ם קריש־‬
‫ט י א נ ו ט א צ י נ ט ו ר י '״ כי הקאראבאנה א י נ ה עולה‬
‫לירושלם‪ ,‬על כן הוכרחנו להתחבר עם אלו השנים‪,‬‬

‫‪99‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ועמהם נ ת ה ב ר ט ט ז ר א ה ר אשר היה ברעתו להרננו‬
‫ושמו היה עלי והוא ישמעאלי‪ ,‬ושמנו נפשנו בבםנו‬
‫והלכנו עמהם והיה בערב באנו לכפר אהר נקרא‬
‫האליבי‪ ,‬והממזר הזה הלר כבפר ההוא ורבר עם‬
‫שלשה ליסטים אהוזת טרעיו ללםטם אותנו בררר‬
‫ובא זה עלי ורבר על לבנו בערמה ב א מ ת בי נלד‬
‫עמו עם שני ממילוקי הנזכרים והוא יביא אותנו בדרך‬
‫עקלתון שלא נפרע הקאםרי ער ירושלם׳ והאמינו‬
‫חממילוקי לדבריו ונם אנחנו בן׳ ונסענו בחצי הלילה‬
‫וחוא סבב אותנו רחוק מחברון במו עשרח מילין‬
‫ושם בית א ח ר חרוב ומערח ושם קבור ישי אבי רור‪,‬‬
‫ואומרים בי המערה ההיא חולבת ער מערת המכפלה‪,‬‬
‫ונהנ אותנו זה הארור במקומות אשר לא עבר בהם‬
‫איש מעולם ביער נרול על ההרים‪ .‬ויהי באשר‬
‫הנענו להצי היער א מ ר זה הארור אלי אני רוצה‬
‫ע ת ה שנים רוקאטי בי בן נדרת לי׳ השיב הברי‬
‫ה ט ו ר צ י מ א נ י א נ ה נ ו לא נדרנו לד אלא רוקאט אתר‬
‫זהב‪ ,‬ט ״ ט ניתן לך א ת אשר תהםוץ כשנהיה בירושלם‬
‫ועתה ניתן לד תצי רוקאט בי אין לנו יותר‪ .‬והמטזר‬
‫היה רוצה לראות טעותנו על בן ט צ א לנו עלילות‬
‫דברים׳ והיה לו קשת והצים והיה רוכב על םום‬
‫יפה י י א נ י ט ה *‪ ,‬ונפרד מ א ת נ ו והיה הולד וקורא‬
‫בהרים‪ .‬וכשראו הממילוקי בר הלכו אהריו ודברו‬
‫על לבו‪ ,‬וזה יוסף הטורצימאנו א מ ר להם )בי ה׳ שם‬
‫הדבר בפיו( תרעו בי אם זה האיש יעשה עמנו‬
‫רעת או ש י מ י ת אותנו א ת ם לא תנצלו מכל פנים‬
‫בי היהודים יודעים א ת ה מ ע ש ה כי הלכנו עם הנייפו‬
‫מהברון ויבקשו אותנו ב י ת והנייםו יורע בי הלכנו‬
‫ע מ כ ם ויבקש אותנו מידכם‪ ,‬ומה תשיבו לו?‬
‫והממילוקי הנכבדים שלא הית רעתם להרע לנו"‬
‫השיבו אליו בחיינו ‪ 1‬כי אנהנו נ מ י ת אותו‪ ,‬ונם‬
‫היה להם קשת והצים והלכו אהרי האיש וההזירוהו‬
‫אהוד‪ ,‬והר׳ יוסף הטורצימאנו הלר אהריהם בההבא‬
‫כרי לשמוע דבריהם ונשארנו אני ורפאל ה ב ת לבדנו‬
‫ב א מ צ ע היער‪ ,‬ו ש מ ע הטורצימאנו כי עלי א מ ר‬
‫אליהם הניהו לי לעשות בי יש לי שלשה רעים‬
‫אשר דברתי עמהם בלילה בהאליבי ונהרגם ונקה‬
‫א ת סוסיהם ואת בל אשר להם והלק בהלק תקהו‬
‫כי עשירים נ ת ל י ם הם ומי יבקשם מ י ד י נ ו ? אז‬
‫השיבו הממילוקי • אל ת ה ש ו ב בזה‪ ,‬בי עלינו לשמור‬
‫אותם בי אדונינו הנייפו מהברון הפקירם בידנו‬
‫ועלינו למסור דין והשבון מהם‪ .‬אז השיב ה מ מ ז ר‬
‫ת א מ ת לנייפו בי עזבתם אותם ס מ ו ר לירושלם או‬
‫כי קמו עליהם הארבאנו ו ה מ ו ם ובי ברהתם בסוסיהם‬
‫הטובים ורדפו אהריבם בי ה ב י ת ש א ת ם ממילוקי‪,‬‬
‫ולא יכולתם להושיע אותם ואתם נקיים ובל זה‬
‫ש מ ע יוסף הנזכר שהלר אתריתם לרעת אם יאותו‬
‫לו הממילוקי אתרי רוב דברים‪ .‬ובראות הממילוקי‬

‫ר׳ משולם טוואלטרה‬

‫בי לא היה עלי שומע בקולם׳ אמרו לו בחר לד‬
‫אתר משנים‪ ,‬או ת מ ו ת פה בי נהרונ אותר או תבוא‬
‫עמנו בי אין אנו רוצים שתקרא הביריר׳ בהיות‬
‫בי בל ה מ ש א )אהריות( הזאת מוטלת עלינו‪ ,‬ואם‬
‫עמנו תבוא אנהנו נשבעים לד בהיי מלבנו בי לא‬
‫נגלה םורר לשום ארם׳ ובאופן זה הזר על ברחו‪.‬‬
‫והממילוקי אמרו לנו תניהו לנו ללכת קודם עם‬
‫זה הארור ואתם תבואו אהרינו סמוכים לנו׳ והרבה‬
‫רבדים היו ביניהם‪ ,‬והממילוקי שמו אותו בינתים‬
‫למען לא יובל ל ב ת ה ׳ והלכנו בבה בלילה לאור‬
‫הלבנה ער אור הבוקר׳ ובראות עלי כי השהר עלה‬
‫א מ ר לממילוקי אני רוצה לעזוב א ת םוםייתי הנה‬
‫כבפר אהר‪ ,‬בי היה ירא לבוא לירושלם מפהרו‬
‫מהממילוקי שלא ילשינו אותו אל האמיר בירושלם׳‬
‫והלר לו לאבדון‪ ,‬ואנהנו הלכנו במרוצה ער בית‬
‫להם‪ .‬ומשם על אם הדרך מצאנו א ת קבורת רהל‪,‬‬
‫והיא מ צ ב ה נכוה מאבנים והישמעאלים עשו למעלה‬
‫מקבורתה ארבעה עמודים וביפה למעלה‪ ,‬ומכבדים‬
‫אותת ומתפללים שם היהודים והישמעאלים‪ .‬וה׳‬
‫הצילנו ט י ר השורר והליסטים ההוא ואל הממילוקי‬
‫נתנו רוקאט לבל א ה ד מהם תמורת הרשע׳ ונ״ב‬
‫לא פרענו שום קאפרי ע״י הםבוב שעשינו בי שבעה‬
‫קאםרי ת ט צ א מ ה ב ת ן ער ירושלם ובו ביום הנענו‬
‫לירושלם עיר הקדש לשלום ו ב ת ר השם אשר שלח‬
‫לנו אלה השנים ממילוקי להציל נםשותנו מ מ ו ת‬
‫ומצאנו בררו באר בקר ב( יותר מעשרת אלפים‬
‫איש שהיו הולכים ננר הארבאני ואין יוצא ואין בא‬
‫ראו רבותי שאם היינו מעכבים יום אהר לא היינו‬
‫יבולים לעבור והיינו בסכנה נרולה‪ ,‬ב ת ר הוא ו ב ח ר‬
‫שמו הנרול הנומל להייבים טובות‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( ע״פ המקרא וע״פ המדרש‪ .‬ב( הוא בור ביכר‬
‫בערבית ותרגומו ״בור הבתולה״ ונקרא בן ע״פ מסורה‬
‫שבתולת ישראל תשליכו עצמן לתוך הבור ההוא בעת‬
‫ההורבן שלא יפלו בידי האויב והבור סמוך לקבר‬
‫זכריה בנחל קדרון במזרה ירושלם ויש שקורין לו בור‬
‫בגתן וצ׳׳ל ביר בנת שהוראתו בערבית בור בתולות‪,‬‬
‫והספרדים קורין לו בלשון איםפאניול ביר אלטוציצאם=‬
‫בור הבתולות )לונץ‪ ,‬ירושלם‪ ,‬ה״ו ‪(59‬‬
‫‪ Gianetta‬י‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Macinaton‬‬

‫י‬
‫]ירושלם[ יום ד׳ ב״ט יוליו הנענו לירושלם עה׳׳ק‬
‫וכשראיתי הורכנה עשיתי קריעה ארוכה טםה‬
‫ואמרתי בטרירות לב התפלה הראויה להתפלל אשר‬
‫היא בירי בקונטרס קטן והנה ירושלם אין לה הומות‬

‫ד משולם מוואלטרה‬

‫אוצר מסעות‬

‫אלא מ ע ט מן הצר ונכנסתי לשם׳ ואף בי הרבה‬
‫בולה בעונותינו יש בה עשרת אלפים בעלי בתים‬
‫ישמעאלים ובמו מ א ת י ם ו ה מ ש י ם בעלי בתים‬
‫יהודים‪ —.‬ב י ת המקדש )ר״ל מקום ה מ ק ד ש בהר‬
‫הבית( יבב״א עדיין הוא מוקף חומה‪ ,‬ולצר מזרה‬
‫שערי רהמים והם מברזל וטבועים בארץ והם םנורים׳‬
‫ובשולי השערים יש קברים מהישמעאלים‪ ,‬ומעבר‬
‫מ ז ה )בהר הבית( מקום המקדש של ש ל מ ה המלד‬
‫ע״ה ובנין הישמעאלים‪ ,‬והאבנים ה נ ח ל ו ת אשר‬
‫בבית ליס )זה( רבר נ ח ל וקשה להאמין א י ד בח‬
‫ארם ש מ ו אותן במקומן במו שהן‪ .‬וסביב למקדש‬
‫נ ח ל ה עם עמודים היינו מ ב פ נ י ם על‬
‫יש וולטי‬
‫רצפה נ ח ל ה ש ה י א תור ה מ ק ד ש )הר הבית( ו מ ק פ ת‬
‫ה ב י ת המקדש לפי רעתי במו הצי מיל‪ .‬ולצר‬
‫מערב הרצפה יש מקום נבוה במו שלש א צ ב ע ו ת א(‬
‫ואומרים ש ה י א אבן שתיה‪ .‬ושם בפה גדולה מ ו ז ה ב ת‬
‫ב ת כ ל י ת היופי‪ ,‬מרובעת כמו עשרים ואולי במו‬
‫שלשים א מ ה הרבוע האתת‪ ,‬והיא גבוה הרבה ובסו‬
‫א ו ת ה הישמעאלים בעופרת ואומרים כי ה י א בית‬
‫קרש הקרשים בלי םפק ובשולי בית קרש הקרשים‬
‫יש מקום נ מ ה ש ת י א מ ו ת וחצי וארבע פנותיו‬
‫בלן של אבנים לעלות אל המקום ההוא ושם באר‬
‫מים חיים ואצלו בנויה הביפה‪ ,‬והישמעאלים אינם‬
‫נכנסים בו אם לא יעשו טבילה ח מ ש פעמים‪ ,‬ובן‬
‫אינם ננשים אל אשה שלשה ימים מקורם‪ .‬ושם‬
‫ש מ ש י ם ישמעאלים שעומדים בטהרה לרוב‪ .‬ובתוכה‬
‫מדליקי! שבעה נרות‪ .‬ורעו רבותי‪ ,‬בי זה רבר שאין‬
‫ל ה ס ת פ ק בו בי בכל שנה ושנה כשהיהודים הולכים‬
‫לבית ה כ נ ס ת בליל ת ש ע ה באב כל הנרות שבעזרה‬
‫הם נכבין מאליהן ואין יבולין להזור להדליקן‪.‬‬
‫והישמעאלים הם יודעים מ ת י הוא ת ש ע ה באב שהם‬
‫עושים ב מ ע ט ביהודים בעבור זה וזהו ברור ומפורסם‬
‫לבל‪ ,‬בלי שום ס פ ק — ולצר ר ח ם תור הבית ה מ ק ד ש‬
‫יש בית א ה ד יפה ונרול והוא נ״כ מבוםה בעופרת‬
‫ונקרא מ ד ר ש שלמה ובתור ה מ ק ד ש )הר הבית( יש‬
‫במו עשרה אילנות זיתים׳ ועתה בונים הישמעאלים‬
‫בתוכו ב מ צ ו ת המלר מקום בערו ברצותו לעלות‬
‫לירושלם‪ .‬והכתלים )החומה( םביב ה מ ק ד ש )הר‬
‫הבית( במקום ש ה י ה שבור ושרוף בנו אותו‬
‫הישמעאלים והוא ע ת ה מוקף בולו‪ ,‬א ף בי ער )נלוי(‬
‫הוא מ א ד ואינם נבוהים בבתחלה בעונותינו‬
‫והישמעאלים השוכנים בבתיהם ננד הכתלים נבוהים‬
‫הרבה מהם ויש למקדש י״כ פ ת ה י ם )שערים( א ש ר‬
‫ה מ ש ה מהם ננעלים‪ ,‬שנים שערי רחמים ש ב א ה ר‬
‫היו נכנסים ה ה ת נ י ס ובאהר האבלים והם מברזל‬
‫פ ג ו ח ם ושקועים מ ת ח ת לארץ ש ת י א מ ו ת ויוצאים‬
‫מלמעלה ארבע אמות‪ ,‬ושלשה פ ת ח י ם אחרים חם‬
‫בנוים בחומה כי בנו א ו ת ה הישמעאלים ורשומם‬
‫‪1‬‬

‫‪100‬‬

‫ניכר‪ .‬ולפני בל אלה ה פ ת ח י ם ת מ צ א ררבים רחבים‬
‫ויפים עשוים אוולטי עם בתים מ פ ה ו מ פ ה א ש ר‬
‫שם היו ררים עולי רנלים‪ ,‬ו ע ת ה בעונותינו‬
‫הישמעאלים עושים בהם ה נ י ו ת מכל מיני םהורה‪.‬‬
‫בית ה מ ק ד ש הוא בהר המוריה במקום שעקר‬
‫אברהם אבינו א ת יצחק בנו ובננרו לצר מזרח הר‬
‫הזיתים ועטק יהושפט בינתים‪ ,‬והעמק הזה מתחיל‬
‫מ ע ט לצפונו של ב י ת המקדש והר הזיתים עמוק‬
‫בתחלתו וצר ו א ה ״ ב עולה ו מ ת ר ה ב הרבה למעלה׳‬
‫ובראש ההר מ ע ר ת הולרה ה נ ב י א ה ושם היא קבורחח‬
‫ויש עליה מצבר‪ ,‬ובנין נרול ו ה ב י ת הרום במקצת‪,‬‬
‫וכשאדם יורד מ ע ט בשפוע ההר שערת הני הנביא‬
‫ושם מ נ ו ה ת ו בבור׳ ואצלו הרהק כמו שלשים פ ס י ע ו ת‬
‫קבורת הבקוק הנביא ע״ה‪ ,‬וזהו בנגר ב י ת המקרש‪.‬‬
‫ל מ ט ה בעמק נ ו ט ה מ ע ט לצר דרום קבורת אבשלום‬
‫ובנינו הרות מ א ב ן נרולה אשר םביביו והוא עשוי‬
‫א פ ו נ ט י ר ר י ט א נ ט י י רבר יפה מאר׳ והוא מנדל‬
‫נבוה ועוטרים םביביו‪ ,‬ובל הבנין טאבן א ת ת אף‬
‫העמודים‪ .‬וסביב למנרל במת מערות לצדיקים‬
‫הקבורים ש מ ה לצר דרום‪ .‬ויותר מ ע ט לצר רדום‬
‫היא מ ע ר ת זבריה הנביא ע״ה׳ ועל המערה במו‬
‫המנרל מאבשלום אבל פי המערה נראה ו ב י פ ת המנרל‬
‫היא מ ש ת י התיבות׳ ואצל המערה במה מערות‬
‫לצדיקים הקבורים שם עם בית למערה א ת ת הבל‬
‫מ א ב ן אתת‪ .‬העוברים על קבורת אבשלום נם‬
‫הישמעאלים זורקי! אבן על קברתו בעבור שמרד‬
‫באביו׳ ויש בשוליו נל א ב נ י ם גדול מ א ר ובבל שנה‬
‫מסירים אותו הנל‪.‬‬
‫‪ .‬לצר דרום הר ציון היא עיר רור׳ ולמעלה סמור‬
‫לקבורת רור יש כ נ ס י ה של נוים םן פרנציםקו‪ .‬ומקום‬
‫קבורת רור הוא ב י ת בנוי ויש לו פ ת ה נרול של ברזל‬
‫והישמעאלים מחזיקים ה מ פ ת ה ומבברים המקום‬
‫ומתפללים שם• ותדר ל מ ט ה ובשפוע ההר ניא בן‬
‫הנום ויורד אל עמק יהושפט ולמערב המילוא׳ שהוא‬
‫מישור א ה ד וקרוב לעיר שיוצאים שם לטייל ובפרט‬
‫היהודים׳ ובזו הרח־ כ ש ת ל ד לצר מערב במו טהלר‬
‫שני מילין רתוק מ ע ט מ א ם ה ד ר ו לצר ימין ב ש ת ם ע‬
‫י י ח ש ל ם ‪ ,‬ת מ צ א מערה א ח ת עם פ ת ח מאבן נזית‬
‫ותכנס לתוכה והיא מ כ ו ס ה כלה ויש לה ב מ ה מערות‪,‬‬
‫מערה על מערה׳ רבר יפה מאד‪ ,‬ושם שבעים סנהדרין‬
‫ובמקום ההוא התפללתי‪ .‬וכשתלד עור מהלך שני‬
‫מילין תרד בעמק א ה ד ש י ש שם נשר אבנים גרול‬
‫ובמקום ההוא הרנ רור א ת הפלשתי‪ .‬ואה׳׳ב עליתי‬
‫על הר נכוה רחוק מ ש ם כ מ ו ש נ י מילין א ה ח ם‬
‫ורחוק מירושלם כ מ ו ששה מילין או מ ע ט יותר׳‬
‫והיא הרמה מקום אדונינו שמואל הנביא ע׳״ה וטרם‬
‫הניעי לרמח במו חצי מיל מ צ א ת י ש ת י בריכות‬
‫היינו ברבה העליונה וברכח ה ת ח ת ו נ ה והיו ריקות‬

‫‪101‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫אין בהן מים‪ .‬ויהי בעלותי ברמה בנובה ההר ראיתי‬
‫עיר מבצר עם מגדלים גבוהים הרוסים ובית אהר‬
‫סגור א ש ר היהודים מתזיקים אותו לבית תפלה‬
‫ו ה ש מ ש מ ב י ת ה כ נ ס ת אשר שמו ר׳ מ ש ה ב״ר שמואל‬
‫פ ת ה לי הדלת והוא יפה ויש לו וואלטה גבוה‪ .‬ואה״כ‬
‫גבגסתי ב ה ד ר א ה ד ותוכו רהב וגדול כמו הראשון‬
‫או םתות ט ע ט ובהדר ההוא סולם של אבנים יורד‬
‫ל מ ט ה בטערה עם פ ת ה נ״כ םנור ושם בית ה כ נ ס ת‬
‫א ש ר נר ת מ י ר תוקר בו‪ .‬ושם קבורת אדונינו שמואל‬
‫הנביא ע״ה ואלקנה אביו והנה אמו ושני בניו‪,‬‬
‫ולשם מ ת ק ב צ י ם היהודים בכל שנה ושנה ובאים‬
‫נם ס ב ה ו ץ לארץ סבבל מארם צובה שקורי! ע ת ה‬
‫אליפו י ו ס ת ס ת וסעזה וסרסשק וסצרים וסשאר‬
‫סקוסות‪ ,‬ער שהחיצונים לברם הם יותר סאלף איש‬
‫שבאים שם בכל שנה‪ ,‬בכ״ה יסים לתרש אייר‪ ,‬לקונן‬
‫ולהתפלל במערה ההיא‪ ,‬בי בו ביום ה י ת ה נפשו‬
‫צרורה בצרור ההיים‪ .‬ונוהנין כל היהודים הבאים‬
‫שם לקנות שמן למאור בבית הכנסת ההוא• ואנכי‬
‫הצעיר התפללתי שם במקום ההוא ונתתי שם שמן‬
‫כמנהנ‪ ,‬והיה לי קרחת בבר ועצום בעת תפלתי וזה‬
‫היה ביציאת תורש יוליו רמ״א‪ .‬נם ראיתי מקוה‬
‫מים ת ת ת טערה ק ט נ ה סמור לרמה כ ש מ י ג י ת מיל‬
‫א ש ר שם היתר! ט ב י ל ת הצדקת ה נ ה אם שמואל‬
‫הרמתי‪ .‬ובתזרתי לירושלם רחוק מ ש ם מיל לצר‬
‫צפון ראיתי קבורת שמעון הצריק במערה‪ ,‬ובכל‬
‫סביבות ירושלם יש כ מ ה מערות ובהן קבורים‬
‫תסירים וצדיקים רבים עד אין מ ס פ ר אבל אין אנו‬
‫יודעים מי הם׳ רק אלו הרשומים וקכלה בידינו מ פ ה‬
‫אל פ ה מ ז מ נ י ם קדמונים אשד אין לספק באמיתותם‪,‬‬
‫ובהיות כי גם הישמעאלים מכבדים כל אלו המקומות‬
‫ויש להם קבלה עליהם נ״כ כמונו‪ ,‬והם אומרים‬
‫ליהודים למה לא תלכו לקבר הצריק פלוני או לקבר‬
‫ה נ ב י א ש מ ו כך‪ .‬ואלו הקברים בקשו הישמעאלים‬
‫כ מ ה פ ע מ י ם שיהיו םנורים ולהתזיק אותם בקדושה‬
‫ת ת ת ירם׳ וה׳ הפיר עצתם ולא א כ ה שמוע להם‪ ,‬בי‬
‫לא ינום ולא יישן שומר ישראל‪.‬‬
‫בניני ירושלם הם יפים מ א ד ואבנים גדולות בהם‬
‫יותר מ ב נ י נ י ש א ר המקומות שראיתי‪ -‬והארץ זבת‬
‫הלכ ודבש אע׳׳פ ש ה י א על ההרים והיא הרבה‬
‫ו ש מ מ ה ‪ ,‬והכל בזול• פירותיה משובהים ויפים במאר‬
‫מ א ד ‪ ,‬ויש רבש הרובין שהוא ריםירםקאטיכו נם‬
‫רבש ת מ ר י ם ורבש דבורים ו ה ט ה י ושעורה ורימון‬
‫וכל מ י נ י פירות בתכלית הטוב והיופי‪ .‬ויש להם‬
‫שטן זית טוב אבל הם אוכלים רק שמן שומשמין‬
‫שהוא מ ש ו ב ה מאר‪ .‬והישטעאלים ונ׳׳כ היהודים‬
‫מהמקום הזה תזידים באכילתם כי כלם אוכלים מכלי‬
‫אתר עם ה א צ ב ע ו ת בלי מ פ ה במו שעושים המצריים‪,‬‬
‫אבל במלבושיהם הם נקיים׳ ונם יש להם המורים‬

‫ר׳ משולם טוואלטרה‬

‫א ש ד האוכף שלהם שוה הון רב כי ש מ י ם עלינ אבנים‬
‫טובות וזהב ט י ר ט ו ) ה ו ט י ן ( ‪ .‬ורתיהם של הישמעאלים‬
‫שונות טכל עם כי כל אתר לוסח עשרים ושלשים‬
‫נשים ככל אשר יהפוץ ואין רואה אותן ער שיבואו‬
‫לכיתו‪ .‬האנשים נותנים טוהר לנשים וטן היום ההוא‬
‫והלאה האיש אינו תייב ליתן לה אלא לאכול‪,‬‬
‫והמלבושים וכל ענינים אתרים שהיא צריכה עושה‬
‫היא בעצמה׳ וכשהיא הרה הישמעאלים אין נונעים‬
‫בה ער שתי הרשים לאתר שתלד‪ ,‬כי עון נרול הוא‬
‫ברתם לשפוד זרע לבטלה אפילו עם נשיהם וכל‬
‫הבנים והבנות הילודים האשה תייבת׳ בטוונותיהם‬
‫וככםותם‪ .‬על כן כלן זונות טפורםטות‪ ,‬וכשאינן‬
‫רוצות לעמוד עם בעליהן הולכות לנייפו‪ ,‬שר העיר‬
‫ואומרות כי הבעל שלהן אינו נותן טרף לשיניהן‬
‫ו נ א מ נ ו ת בדבריהן‪ ,‬וצריך הבעל ליתן גט לאשתו‪ ,‬כי‬
‫הישמעאלים נותנים נט כמו היהודים וכל האנשים‬
‫ונשים וטף יהודים כמו ישמעאלים מתנהנים במרות‬
‫האלו וישינים לבושים ב מ ד י ה ם ‪ .‬ואלה המנהגים‬
‫ט ת ם ש ט י ם בכל טלכות הםולטאנו לא בירושלם כלבד‪.‬‬
‫וכתבתי ז א ת בהיותי באלכסנרריא של טצרים אד‬
‫ומשפט‬
‫ש כ ה ת י לכתוב איזה ענינים ט ט נ ה נ י ה ם‬
‫א ה ד הוא לכולם‪.‬‬
‫אנכי הייתי הולה בירושלם ביום שהנעתי שם‬
‫ער צאתי ללכת לדמשק׳ והנעתי לשערי טות‪ ,‬לולי‬
‫רהמי ה׳ כי יהודי אתר אשכנזי הנקרא ד יעקב‬
‫קולווראני הוא ואשתו ותמותו עשו לי כל הצורן־‬
‫למנהגנו )בעניני האכילה(‪ .‬אף כי הייתי עומר בבית‬
‫הנכבד הויצי נגיר כמצות הנגיד ממצרים‪ ,‬וכבר‬
‫כתבתי ז א ת לעיל ב א ר י כ ו ת מכל מקום לא יכולתי‬
‫לאכול וליהנות מכישוליהם בי משונים הם לאנשים‬
‫שלנו וזדים לאיש הבריא כ״ש להולה כמוני‪ ,‬אבל‬
‫יעקב הנזכר ובני ביתו לא עזבוני ביום ובלילה והיו‬
‫מבשלים בשבילי ובשביל רפאל תברי כי נם הוא‬
‫היה הולה׳ אד אהרי אופן הריאיטי )אכילה לפי‬
‫הוקי הבריאות( וכעזר ה׳ נתהזקנו נם יוסף ה ט ו ר‬
‫צימאנו הניע לשערי ט ו ת ועזבנו אותו הולה ואין‬
‫לתמוה על ההיצונים הבאים שם שיפלו בחולי אבל‬
‫יש לתמוה איך שאינם מתים כלם׳ וסבת טורה‬
‫הררר ורוב ההום אשר האדם סוכל בדרך ובירושלם‬
‫נושבות ככל יום‪ ,‬הן כקיץ והן כתורף‪ ,‬רותות שונות‬
‫מארבע פ נ ו ת העולם אשר כמוהן לא ראיתי ונכנסין‬
‫באברי האדם ומסיתים אותו‪ .‬ותמיר בכל העת‬
‫שהיינו שם מתים א ה ד או שנים יהודים מ י ת ה‬
‫פ ת א ו מ י ת והם נקברים בשיפוע בעטק יהושפט אשר‬
‫שם כ י ת קברות ישראל‪ ,‬וה׳ היה עוזר לי ולא עזכני‬
‫וראיתי כל הטקוטות בירושלם ב‪0‬ש‪,‬ר שני ימים‬
‫כי קרובים הם‪ .‬היהודים הנכבדים הם אלו • ר׳ יוסף‬
‫רמונטנייא אשכנזי והוא הפרנס‪ -‬ד יעקב בבט׳׳ד‬

‫אוצר מסעות‬

‫ר׳ משולם מוואלטרה‬

‫מ ש ה קףצי נניד‪ ,‬הכם עמרם צרקיה בכמ״ר עובריה‪,‬‬
‫שמואל רכבם בבמ״ר מרדכי׳ הלפתן רכבם בכמ״ר‬
‫יעקב‪ ,‬יוסף בכמ״ר עובדיה‪ ,‬אברהם בכמ״ר נתן‪,‬‬
‫שמואל ב״ר יוסף‪ ,‬עובריה ב״ר שמואל — אלו הם‬
‫הדיינים והישישים מירושלם‪ ,‬והמשכילים שבהם הם‬
‫ר׳ שלמון אשכנזי והוא רב‪ ,‬ר־ נתז והוא רב‪ ,‬ושלשה‬
‫או ארבעה רבנים אתרים א ש ר לא ידעתי א ת ש מ ו ת ם‬
‫ו ה ש ו פ ט י ם הם א ל ו ‪ :‬שיר מ ש ה )שיר ר״ל שופט(‪,‬‬
‫ש י ד שמואל‪ -‬ש י ך הלפא‪ -‬שיר שבליאנו‪ ,‬שיר נ ס י ם‬
‫וכל אלו הולכים בכל שנה ושנה וכל הקהל אהריהם‬
‫על הר ציון ביום ת ש ע ה באב לקונן ולבכות‪ ,‬ו מ ש ם‬
‫יורדים בעמק י ה ו ש פ ט והולכים על הר הזיתים א ש ר‬
‫מ ש ם רואים כל ב י ת ה מ ק ד ש וקוננים על הורבן‬
‫הכית‪ .‬והר הזיתים עדיין יש עליו זיתים וקורין‬
‫ה י ש מ ע א ל י ם כל סביב ירושלם והר ציון איל־קורם‪.‬‬
‫ר״ל הקרש׳ בהיות כי כל הארצות ההם קוראים‬
‫יהי לרצון מלפני אבינו‬
‫א ו ת ה אריז הקרושה‪.‬‬
‫ש ב ש מ י ם ש ת ב נ ה במהרה בימינו‪ ,‬א מ ן‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( בימי המשנה תיתד‪ ,‬גבוה שלש אצבעות אך מעה‬
‫שתפרו העפר מלפניה נראית גבוה במו שלש רגליס‪.‬‬
‫‪ A punte de diamanti. " Aleppo.‬י‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Vault‬‬

‫יא‬
‫]מירושלט עד ביירוט[ זה היום כ״ו אוגושט‬
‫ר מ ״ א נסענו מירושלם לשוב לביתנו לשלום יהי‬
‫רצון שיניענו למחוז ה פ צ נ ו לשלום וישועתו תגן‬
‫עלינו‪ ,‬ובו ביום באנו אל עיר א ח ת חרבה כולה‬
‫ויושבת מ ע ט בשיפוע ההר‪ ,‬והיא נוב עיר הבחנים‬
‫רחוקה מירושלם פרםא א ח ת שהיא י״ב מילין‪ ,‬ושם‬
‫אכלנו ועכבנו ער כי נ ט ה היום עבור החום הגדול‬
‫ובפרט כי היה לי ק ד ה ת בבר ועצום ובו ביום‬
‫נסענו עם כ א ב נדול בראשי ער א ש ר לא יבולתי‬
‫לישב על הסום‪ ,‬ובחצות הלילה הנענו לעיר א ח ת‬
‫נקראת רמלה היא נת‪ ,‬ורמלה ה י א כ מ ו עזה ואין‬
‫לה הומות‪ ,‬ושם עכבנו ט ע ט ער א ה ר הבקר‬
‫באלחייונום א ה ד ר״ל פונדקי במקום אשר החיצונים‬
‫והקאראבאני ההולכים לדמשק הונים‪ ,‬כי הוא על הדח־‬
‫מ מ צ ר י ם ער דמשק‪ .‬ויהי ביום בואנו לשם ראיתי‬
‫אחיו של המלך התונר שהוא ע ת ה מלר בקונםטנ־‬
‫טינופול׳ כי ברח מ פ נ י אהיו אבל וחפוי ראש ובמו‬
‫ארבע מ א ו ת א י ש עמו ולא היה לו שוה פרוטה‪ ,‬והוא‬
‫בהוד בז כ״ג שנים או ס ח ב לזה״ והוא סצר קומה‬
‫מ ע ט ושמן׳ ו מ ט ע ם המלר הלכו בל שרי ירושלם‬

‫‪102‬‬

‫לכברו ו ב א מ ת היו אז בגת יותר משלשים אלף‬
‫איש מלבר אנשי העיר שבאו לראותו והיו תוקעי!‬
‫)מכי!( בטנבורי )תוף פ ש ו ט ( בלע״ז שהוא עגול‬
‫יותר מארבע א מ ו ת ׳ ואי! להם כלי נינו! אלא זה‬
‫בלבד‪.‬‬
‫יום ב׳ כ׳׳ה בו הנענו ביפו ש ה י א רחוקה מ נ ת‬
‫ש ש ה מילי!׳ ויפו הוא מקום חרוב כלו והוא על הים‬
‫בשיפוע מקום נבוה מ ע ט ‪ ,‬ושם מנרל לשומר הים‪,‬‬
‫והים שם הוא א י ם ו פ י י א ה )מקום שפל ו מ ל א סלעים‬
‫על ש פ ת הים( ‪ ,‬ושם מ צ א נ ו הנייפו מירושלם‬
‫והתורנמ! מ ה מ ל ר שרד בירושלם שבאו ביום השבת‪,‬‬
‫ועבר הגייפו עם א ח ו ז ת מרעיו כארבע מ א ו ת א י ש‬
‫ועם חכורת הםלגריגי * )אורחים עולי רגל( שהלכו‬
‫אל הסיפולקר • )קכר ישו( כהר הגלבוע אשר הוא‬
‫בירושלם וקורי! לו הלועזים בלזוינו‪ ,‬ולמע! ה כ נ ס‬
‫אל המקום הנזכר פורעים י״ד רוקטי לנלנולת א(‪,‬‬
‫ועל כ! הם מ ה ו י ב י ם לעשות להם הכורה למעז ילכו‬
‫כטוהים מ ה א ר ב א נ י או מאהרים‪ .‬ובו ביום נכנסנו‬
‫ברוניא מהםלנריני ובעל הדוניא ש מ ו אגושטיני‬
‫קמנטרינו והעלים מ א ג ש י הפילגריני בי אנכי והברי‬
‫עברים‪ -‬א ף ה א מ י נ ו בלם כי א נ ה נ ו ב ״ מ ה״ו נוים‬
‫סוהרים‪ ,‬ואנכי בהיות כי ידעתי שהם כלם א ש כ נ ז י ם‬
‫וצרפתים רשעים וכלם היו נבורים שרים ואדונים‪,‬‬
‫על ב! ע ש י ת י להם ה נ א ו ת לרוב למע! לא יעיזו‬
‫להרע לי אף אם ידעו א ה ״ כ שיהודי אנכי‪ .‬ו כ א ש ר‬
‫ד מ י ת י כ! היה בי אהרי ש ש מ ע ו כי יהודי אני נשארו‬
‫מרעידים ועם כל זה מרוב א ה ב ת ם אותי בראשונה‬
‫לא יכלו לשנות א ת טעמם‪.‬‬
‫יום ב׳ שלש שעות טרם אור הבקר עשינו וילה‬
‫ללכת להוף ביירוט כי שם היה לבעל הרוניא םהורה‬
‫של ב ש מ י ם שבאו מ ד מ ש ק ורצה להוליכם לויניציא‪.‬‬
‫יעזרנו ה׳ שנלך בשלוה ויניענו לביתנו להיים‬
‫ולשלום‪ ,‬ובז יהי רצו! וגאמר א מ ן ‪ — .‬יום ג׳ בבקר‬
‫כ ״ ט בו הנענו לביירוט‪ ,‬והיא ע י ר קטנה והרבה כולה‬
‫ואי! לה הומות‪ ,‬ויושבת על הים והיא איםוםייא‬
‫ויש שם םקוליי * )אבני ננף היוצאים מהים(‪ ,‬באופן‬
‫כי לא יכולנו לגשת לביירוט ע ד הצי מיל‪ ,‬והלכנו‬
‫עם הסקיפו ליבשה‪ ,‬ושם לא מ צ א בעל הדוניא א ת‬
‫הסהורה ותרת אפו מ א ד ׳ ותיבף אתרי האכילה שלה‬
‫המוקארי )מנחיגו( שלו עם שני חברים ו א נ י והברי‬
‫ע מ ה ם ורכבנו על ה פ ר ד ו ת ועל החמורים ללכת‬
‫ועמנו באו ש נ י ממילוקי והמוקארי‬
‫לדמשק‬
‫מ ה ב ה מ ו ת ר״ל בעל ה ב ה מ ו ת והלכנו ל ד מ ש ק כשני‬
‫ימים והצי‪ .‬והדרכים אין כמוהם בעולם לרוע׳ הרים‬
‫יותר תלולים מ ה א ל פ י מבולוניא י‪ ,‬ו ב פ ר ט ק ש ה‬
‫ל א נ ש י ם המוכרחים ללכת בדרד ברגל מ פ נ י ש ה ב ה מ ו ת‬
‫אינן יכולות לישא אותם בדיד הזה• והגיענו ש ם‬
‫יום א׳ נ׳ ס י ם ט מ ב ר רמ״א‪.‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪103‬‬
‫הערות‪:‬‬

‫א( במחיר הנסיעח נכלל נסיעתם וארוחתם ומקום‬
‫משכנם )תוספים( כל זמן היותם בירושלם‬
‫‪1‬‬

‫‪ Sepulchre. * S‬י ‪ Pilgrims‬י‬

‫יב‬
‫]דמשק[ העיר רםשק יושבת בבקעה בין שני‬
‫הרים‪ ,‬ואין בבל העולם עיר יפה בטו רטשק‪,‬‬
‫וסביבותיה ארץ טובה ורהבה‪ ,‬ופירותיה םשובהים‬
‫בתכלית היופי׳ ואינה ט ו ק פ ת הוטה‪ .‬ולפי ראות‬
‫עיני‪ ,‬היקף העיר ט ״ ו םילין ובתי העיר יפים טאד‪,‬‬
‫ובבל דבר שכתובה היא עוברת וטברעת א ת טצרים‬
‫ובל ש א ר העיירות שראיתי ער היום הזה‪ ,‬בי בטותה‬
‫לא ראיתי ברוב ה ה י ת ר והםהורות שבה‪ .‬ושם יש‬
‫יציקה )של ט ט ב ע ו ת ( ועושים השארפי והםאיירי‬
‫) ט ט ב ע ו ת שונות( והבריהם‪ ,‬והיציקה ה י א בהצר‬
‫א ה ד עם רצפה נדולה ובהצי הרצפה טעין אהר נובע‬
‫עם שני אילנות פרישיר והטעין ביניהם ויש להצר‬
‫שני פ ת ה י ם נרולים וכפתה האהרון יש םרהץ א ה ד‬
‫נ ת ל היינו ש ט י פ ה י פ ה בתכלית היופי ועם אבנים‬
‫טוםאייקי י וריסאפרי * )טין אבן יקרה( דבר נפלא‬
‫לראות‪ .‬נם יש ב ד ט ש ק ארבעה ביזארי * )שוקים‬
‫לסהורות( גדולים‪ ,‬ה א ה ד ט א ב נ י ם טובות וםרנליות‪,‬‬
‫השני מכל מ י נ י בשמים‪ ,‬השלישי מכל םיני טשי‪,‬‬
‫הרביעי מבלים רמםקוםי י מ נ ה ש ת מצופים זהב‬
‫וכסף‪ .‬ויש פ ת ה י ם אל הביזארי הנזכרים׳ ושם‬
‫עומדים שמירות ביום ובלילה וענין נפלא הוא‬
‫לראות סוהרי העיר ו א ת סהורתם — נם יש בדמשק‬
‫ארבע מ א ו ת ו ה מ ש י ם בעלי בתים יהודים עשירים‬
‫ונכבדים וסוהרים בלם‪ ,‬ובראשם יהודי הכם ונבכר‬
‫והסיר ד יוסף הרופא ונעלם שם אביו ממני‪ ,‬ויהודים‬
‫אהדים רבים ונכבדים א ש ר לא ידעתי ש מ ו ת ם‬
‫ובבד אותי ב מ א ד מ א ד ד יוםף הנזכר ונם אהרים‬
‫ם ה ע י ר ‪ — .‬יום ד׳ ף בו )סיפטמבר( נסענו משם‬
‫והזרנו לביירוט בלי םהורה‪ ,‬והסיבה לא ידעתי‬
‫והניענו שם יום ו׳ בעלות השהר ה׳ בו‪ ,‬ובלילה‬
‫ההוא הלכנו לדרבנו לשלום‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫הערות‪:‬‬

‫‪ Dia‬י ‪ Mosaic.‬י‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫חביות )טון‪ ,‬משקל שני אלפים למראות(‪ ,‬ובהתקרבה‬
‫אלינו ננש רב החובל שלנו לחשוסר בחפרונה‬
‫)הדר( טהרוניא והזהירו שיעםור בעינים פקוחות‬
‫לראות מ ט י היא הספינה הבאה לקראתנו׳ והשוטר‬
‫היה שיבור ואמר אין דבר רק מנרל אהר שהוא‬
‫בארץ‪ ,‬ובאשר היתד‪ .‬הספינה קרובה אלינו צעק‬
‫רב ההובל מהםפינה שלנו אל השומר שילד אל‬
‫הםוייא )התורן באמצע הספינה ויוליד אותה לצד‬
‫אהד( ולא יבלו ]לפנותה ממקומה[ והלבישו י ) נ נ ע ו (‬
‫זה א ת זה‪ ,‬באופן בי השבנו ללכת ‪-‬בטצולות ים‬
‫ונשבר הצי הפרונה שלנו ונם שלהם‪ ,‬ותהי צעקה‬
‫נרולה ומרה‪ ,‬וה׳ היה עזרתה לנו בי לא היה רוה‬
‫הזק ולא הלבשנו זה א ת זה בהזקה ב״כ‪ ,‬ולולי ז א ת‬
‫לא היה אפשר להצילנו בי היינו טבועים בים ב׳׳מ‬
‫ה״ו‪ —.‬יום א׳ י׳ םיפטטבר ש נ ת רט״ו הנענו‬
‫לציפרים‪ ,‬והיא אםילה )אי( הםקםת שבע םאות‬
‫טילין וטלאה בל טוב ופירותיה םשובהים ויפים‬
‫בתכלית היופי‪ ,‬והיא בויניציא‪ ,‬אבל אוירה רע ביותר‬
‫טרוהות שונות שנםצאות שם תטיד‪ .‬ויש עליה‬
‫הנטון‪ ,‬ובה ערים יפות ואלו הן ב ש ט ו ת ן ‪ :‬פאמ־‬
‫נושטא והיא היפה שבכולן‪ ,‬ניקוםיא‪ ,‬ופאםי ולוטישו‪,‬‬
‫הן על הים ט צ ר יטיז ויש עליה עיר א ה ד ת הנקראת‬
‫בםקופייא םיפו עד ציםרים שלש ט א ו ת םילין —‬
‫יום ב׳ י״א בו נםענו םשם והיה רוה נרול והזק‬
‫ליוונטי םאיםטראי )טזרהית צפונית(‪ ,‬ובו ביום‬
‫עברנו איסולה א ש ר היא ט ה ט ל ד םירנטי ועליה מבצר‬
‫הזק נקרא קאשטיל רוייו‪ .‬אה״ב טצאנו איםולה‬
‫הנקרא קאפו הצידירוניא השייכת להתוגרםים והיא‬
‫בראש הנולםו דיסטאליאה‪ .‬והםרהק םהאםולה‬
‫רציםריס ער קאפו דצירירוניא ארבעה םילין‪ ,‬וטקאפו‬
‫עד סאשטיל רוייו שני טילין‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪Spiaggia‬‬
‫‪ Alpi Bologna‬י‬

‫‪Shower Bath‬‬
‫‪Damasque.‬‬

‫ר׳ משולם טוואלטרה‬

‫‪A‬‬

‫יג‬
‫]חזוח לאימליא[ יום ז׳ בחצות הלילה ט׳ סיפ־‬
‫מ מ כ ר ב א לננדנו ס פ י נ ה א ה ת טויניציא‪ ,‬טשלש ם א ו ת‬

‫יום נ׳ י״ב םיםטטבר הול הטועד של סוכות‬
‫הנענו לדורו‪ ,‬וכבר םפרתי לעיל )בתהילת נסיעתו(‬
‫מעשה דורו ובניניה ע׳׳ב לא אאריד עתה בסיפורה‬
‫שם עכבנו בל יום ד י״ד בו‪ .‬יום ה׳ ט״ו בו בבקר‬
‫יצאנו טרודו וטצאנו ט צ ד שםאל איםולה א ה ת‬
‫רהוקה מ ר ו ת מ א ה והמשים מילין והיא סובבת‬
‫)בהקיפה( מ א ה מילין ודרים בה יונים שקורין אותו‬
‫סקראפנטו‪ ,‬והוא טצר התונרםים בים טיריטיראנו י‬
‫)ים התיכון( שהוא באםצע העולם לפי דברי‬
‫הםלהים — יום ו׳ ט״ז בו עברנו איםולה א ה ת לקוש־‬
‫ט א נ ד י נ ה )שטאנדיא( והיא רהוקה םםקראםנטי ט א ה‬
‫ועשרים םילין ודרים עליה יונים׳ ובו ביום הנענו‬
‫בקאנדיאה בשלום‪ .‬וקאנריאה איסולה םקפת שבע‬
‫מ א ו ת טילין ויש עליה עיירות וכפרים הרבה והיא‬
‫טובה ושטנה וטלאה בל טוב ויש לה הוף יפה‬
‫וגדול מאד ויושבת בבקעה ובהד‪ .‬בצד שמאל‬
‫ובננדה הערים טהתונרםים‪ .‬ויש בה טיני פירות‬

‫ר׳ משולם מוואלטרה‬

‫אוצר מסעות‬

‫משובתים ולהם ויינות מלוושיאה ובשר ורגים הכל‬
‫ב ת כ ל י ת הטוב‪ .‬ובראש העיר הוץ לשער יש בורנו‬
‫)מנדל( נרול ויפה מאד‪ .‬רוב הררים בעיר הם‬
‫יונים׳ ויש כ מ ו ש ש מ א ו ת בעלי בתים יהודים‪,‬‬
‫ולהם ארבעה בתי כ נ ס י ו ת על אם הררד וכל עובר‬
‫ושב רואה אותם‪ ,‬אנשי הקהלה עומרים ביהר ורובם‬
‫עושים הםובות על ה ד ר ה והם סוהרים ובעלי‬
‫מלאכות‪ ,‬ופלא הוא א י ד אינם נסקלים מהנוים היונים‬
‫ש ה ם רשעים נמורים עבור הבתי ב נ ס י ו ת והסוכות‬
‫שעושים ברה־‪ .‬ולמען תדעו א ת רשעתם רעו נא‬
‫כי אםור ליהודי הקונה איזה רבר מ ה ם שישים ירו‬
‫על הסחורה או על הפרי מ ה מ ו ב ה בי אם גגעה‬
‫ירו בו יצטרד על כרתו לקנותו ולתת לו בל מ ה‬
‫שיהפוץ — נם נרול ע ש ה לי הקב״ה בו ביום‪ ,‬וזה‬
‫כי הלכתי בערב על אםקיפו א ה ד מן הנמל כרי‬
‫לדבר אל בעל הרוניא‪ ,‬וברצותי ל צ א ת מ ה א ם ק י פ ו‬
‫נ ש מ ט ה האםקיפו ת ה ת י ונפלתי במצולות ים ו ט ב ע ת י‬
‫יותר מ ע ש ר א מ ו ת עם כל הבגדים ועם היוםיטו י‬
‫)סרבל ארור והשוב( מ ש י שלי‪ ,‬והיו בםקרצילה‬
‫)הנורה( שלי כל הפנינים והאבנים ה ט ו ב ו ת שקניתי‬
‫במצרים קשורים ב מ ע ט ט פ י ט ה י ‪ ,‬ונהפכה האםקיפו‬
‫כולה ונפלו מ ש ו ט י המים בים‪ .‬ורצה ה׳ כי בעל‬
‫הרוניא ראה שנפלתי בים וצור‪ .‬למלהים שידרו‬
‫במהירות להעלותי ומרקו םקריוונילו היה הראשון‬
‫לירד אתרי ו א נ כ י נ ש ע נ ת י בו ירי ורנלי והעליתני‬
‫מן המים ו ת פ ש אותי על יר ימינו וארבעה מלהים‬
‫אתרים שהיו על האםקיםו עזרו אותי והסירו באלף‬
‫כתות הסרבל מעלי ואהרי כן העלו אותי ליבשה‬
‫וה׳ הצילני‪ ,‬ברוד הוא וברור ש מ ו הגדול ו מ ה מ ת‬
‫כי באו מ י ם ער נ פ ש ת י ב ף נכנם בקרבי ה ש ה ם ת‬
‫והקרהת ו ע מ ד ת י שני ימים ושלשה לילות ער הקרהת‬
‫ה ה י א בבית ה נ כ ב ד נרליהו למירב‪ ,‬ושם היה רופא‬
‫יהודי ה כ ם ונכבר עשיר ונביר ש מ ו מוםיו מ ש ה והוא‬
‫אשכנזי מ י מ י ם קדמונים‪ .‬ולא עזבני ביום ובלילה‬
‫ונתן לי רפואות ושבתי לאיתני הראשון‪ —.‬מדורו‬
‫ע ד קנריאה שלש מ א ו ת ועשרה מילין‪.‬‬
‫יום כ׳ י ״ ט ם י פ ט מ ב ר רמ״ב יצאנו מ ק א נ ר י א ה‬
‫ללכת לטירון ונם נרול א ה ר ע ש ה לי ה ש י ״ ת כי‬
‫הייתי יושב ת ה ת האילן )תורן( מהרוגיא ולא ידעתי‬
‫על מ ה קמתי‪ ,‬ותיבף א ה ״ כ נפל ט א ל י א )פרק( א ת ת‬
‫מהאילן במקום א ש ר ישבתי׳ ויתמהו כל ה א נ ש י ם‬
‫בראותם הפלא הגרול ו ש ע ש ה לי ה׳ שעלה בדעתי‬
‫הערות‪:‬‬
‫לקום ולהציל נפשי מ מ ו ת ‪ .‬בי אילו ב ״ מ ה״ו לא זזתי‬
‫‪Invest Pruna=Cabin‬‬
‫כובד ‪M e d i t‬‬
‫מרוב ‪e r‬‬
‫להנצל ‪r a‬‬
‫לקום‪n e a‬‬
‫לא היה א פ ש ר‪Sea‬לי ‪n‬‬
‫‪ .‬משם י‬
‫‪ ..‬הטליא‪ .‬ו ב ח ד ה מ פ ל י א לעשות א ש ר לא נתן בח ‪* Borgo. * Guibetto " Tapistry * St Vicento.‬‬
‫‪.‬‬
‫*‪' Cameo Surocetylevante‬‬
‫‪ Spiaggia‬ועד עולם‬
‫ל מ ש ה י ת להבל‪ ,‬יהי ש מ ו מבורר מ ע ת ה‬
‫ובו ביום ראיתי בהרי תוגרמה מ צ ד ימין מקום‬
‫הנקרא קארפו סן ו י ם י נ צ י א ה י רחוק מ ק נ ד י א ה מ א ה‬
‫‪4‬‬

‫‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫ו ש מ ו נ י ם מילין — יום נ׳ כ״ר בו בערב הגענו‬
‫באיםולה א ה ת שהיא מ צ ד ש מ א ל ו מ ק פ ת שלשים‬
‫מילין והיא סרובה למולון ש נ י מילין ונקראת‬
‫םפאיניציאה‪ .‬ואהר הצי ש ע ה הנענו למורון‪ ,‬היא‬
‫עיר קטנה על הים מ צ ר ש מ א ל והיא איםםייאה •‬
‫ויש להם כרד )מבצר( י פ ה הזק מ א ר חוץ לשער‪,‬‬
‫ובשולי הכרך דרים היהודים כשלש מ א ו ת בעלי‬
‫בתים וכלם עושים ב מ ל א כ ה וסחורה׳ וכברו אותי‬
‫בביתם׳ ובפרט ר׳ אהרן בהן בכמ״ר מ ת ת י ה כה;‬
‫צרק׳ ור׳ אליעזר ור׳ מ ת ת י ה ו ור׳ זכריה יצ״ו בניו‬
‫של ר׳ אברהם הנזכר‪ ,‬כולם הם נכבדים מאר׳ ויש‬
‫עוד יהודים נכבדים במו ר׳ אברהם מכירי׳ ר־ מרדכי‬
‫וונםורה׳ ר׳ נתן ובניו׳ ורבים זולתם א ש ר לא ידעתי‬
‫שמותם‪ .‬מורו! אינה איםולה א ל א ה י א ארץ קיימת‬
‫— יום ה׳ כ׳׳ו ם י פ ט מ ב ר נסענו ממורון ונכנסנו‬
‫באםקיפו א ת ת ללכת אל הדוניא והיינו שלשה א נ ש י ם‬
‫א נ י ושני נוים והאםקיםו היתר‪ .‬קטנה ושני נערים‬
‫היו מגתינים אותנו ונתנו הרימי )משוטים( זה‬
‫בהפר זה באופן ש ה פ כ ה האםקיפו וכולגו גפלגו‬
‫במים‪ .‬ורצה ‪ 71‬כי כבר הייתי מ ה ז י ק בירי ה ש מ א ל י ת‬
‫א ת הסולם מהנאליה ולא נ כ נ ס ת י במים א ל א ער‬
‫הצואר והאהרים הלכו במצולות ים ויצאו הוצה כי‬
‫היו יודעים לשוט ויהי ברצותי לאהוז ביר ימין‬
‫הסולם מ ה ג א ל י א ה היה באצבעי י ם מ ו ד לאגודל ט ב ע ת‬
‫א ת ת עם ק א מ י א ו ״ בתכלית היופי והיה בידי למשכון‬
‫בער ש ש ה רוקטי מ מ ש ה פיירו מתורגמן מהגליאה‬
‫ויצאה ה ט ב ע ת מירי ונפלה בים והוכרהתי לשלם‬
‫אותו עשרים רוקטי כ מ ב ו א ר בפסק דין ש י ש ת ה ת‬
‫ידי א ש ר פסקו שלשה ארביטרי )בוררים( בפשרה‬
‫יהד‪ ,‬ונם א נ כ י הייתי ב ס כ נ ת מות‪ ,‬ברור פורה‬
‫ומציל — בו ביום בהיותנו סמור לאיםולה א ה ד ת‬
‫הנקראת פרוריני שהוא מ צ ד ש מ א ל והרי תונרמר‪.‬‬
‫מ צ ר ימין והיה לנו שורוקי ליונטי ״ )רות םערה‬
‫מ א ר צ ו ת המזרת(‪ .‬ויהי בהיותנו םמיך לשם ררפו‬
‫אהרינו ארבע א נ י ו ת קורםארי‪ ,‬וראש הקורםארי‬
‫נקרא פילוושינו‪ ,‬וברהנו לאיסולה א ח ר ת הנקרא‬
‫פורטו ייונקי׳ כי רצו לתפוש א ו ה נ ו בהיות כי מוםיו‬
‫אנושטינו קונטרינו בעל הרוגיא מהפלגריני היה לו‬
‫בימים קדמונים ריב ו ק ט ט ה עם מוםיו פילוושינו‬
‫הנזכר‪ ,‬וע״ב פ ח ר מ מ נ ו וברחנו מ מ נ ו לעולם‬
‫התוגרמים מ צ ד ימין‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪105‬‬
‫יד‬

‫]קורפו[ זה היום יום נ׳ ב׳ אקטובר רמ״ב הנענו‬
‫בקורפו‪ ,‬והיא מ צ ד שמאל על הים באיםוםייאה‪,‬‬
‫והיא איםולה ויש לה בורנו )מנדל( נ ת ל ויפה‪,‬‬
‫ויושבת בשפלה ובהר ומוקפת הומה׳ ויש לה שני‬
‫קםטליטי י )היכלים( יפים והזקים מ א ד זה בננד‬
‫זה‪ .‬ו ב ת ה ל ת הבורנו הוא השוק׳ ומשם באים לויני־‬
‫צ י א ה על הרוב הםקייבוני י והבוטרני‪ .‬ויש בקורפו‬
‫שלש ט א ו ת ב״ב יהודים‪ -‬נכבדים ועשירים‪ .‬הרי‬
‫הטורקיא ננר קורפו רהוקים מ ש ם ארבעה מילין‪,‬‬
‫והולכים ער רוראבו‪ ,‬ובל הטורקיא היא בארץ קייטת‬
‫וכננדה עיר קורםו כ א ט ו ד ‪ — .‬נסענו םקורפו יום ר׳‬
‫נ• אוקטובר רט״ב ללכת אל טהוז הפצנו לשלום‪,‬‬
‫והיינו בנולפו דויניציאה‪ .‬ויהי בלילה ת ה סערה‬
‫נ ת ל והזק והיה ט א י ס ט ד א י לוונטי ) ת ה צפונית־‬
‫טזרהית( והשפלנו הארטיטוני והטיזנו )טפרש׳‬
‫והלכנו בלילה ההוא עם‬
‫הנתלים(‬
‫תאניה‬
‫הטריקיטו )יריעה קטנה( ט א ה ו ה מ ש ה מילין‪ ,‬וביום‬
‫עבדנו איםולה א ה ר ת הנקראת לאשורשה הוא המקום‬
‫א ש ר מלר פראנצו ע ט ר בההבא עם ה א ר ט א ט ה שלו‬
‫נ ג ד התונר‪ ,‬והיינו סמור לנגדו י״ב מילין וםמור‬
‫לאוטרינטו שני טילין‪ .‬ובהיות בי הארטימוני נ ש ט ט‬
‫)נשפל( בעצת האנקיירי )ראש הטלהים( קרע הרוה‬
‫תנרול א ת ה א ר ט י ט ו נ י ט ר א ש ו וער סופו והמים היו‬
‫הולכים על הרוניא טעבר לעבר ונכנסו טים רבים‬
‫בדוניא‪ ,‬ער שבאנו לראנושה ושם עטדנו‪ .‬ונכנסנו‬
‫בלילה ההוא לראנושה והיא עיר יפה עד ט א ר אשר‬
‫כטור‪ .‬לא ראיתי ליופי ולהידור׳ ו כ ט ע ט אוטר שהיא‬
‫ב ר ו ד פירינצי׳ ואנשי ראנושה הם עשירים בתכלית‬
‫וסוהרים נ ת ל י ם ‪ ,‬וטלובשים כארונים‪ ,‬אבל יהודים‬
‫אינם דרים בה‪ —.‬וטקורפו ער ראנושה שלש ט א ו ת‬
‫טילין׳ ויושבת ט צ ר יטין והיא עיר תפשית במו‬
‫םירינצי‪ — .‬יום ה׳ ד׳ בו נסענו מ ש ם וטצאנו ט צ ד‬
‫ש מ א ל רהוק םראנושה ארבעים מילין איםולה‬
‫הנקראת למלינה‪ ,‬ומשם והלאה מ צ ד שמאל איםולה‬
‫א ה ת נקראת לאנושטא ואהדת נקראת הםקייבו׳‬
‫והם טשועברים לויניציאה ועברנו דר!־ קאנאלו‬
‫)תעלה( ה מ ת ת ל ת מארץ ראנושאי‪ .‬והקאנאלו ההוא‬
‫רהבה טיל ו ה ת ה לא היה שולט שם‪ ,‬אך באשר‬
‫עברנו מ ש ם שלט בנו הרוה ו ב ט ע ט שנדהפנו בםסוליי‬
‫)סלעים בתוך הים( לרוב הרוה ונקרע בל הטרינקטי‬
‫) א ה ד ט ט פ ר ש י האניה(‪ ,‬והי נפשי בי הלכתי סמוך‬
‫לסקוליי ח צ י אמה‪ ,‬ב ת ר המפליא לעשות — יום‬
‫ר ה׳ בו עברנו ארץ קיימת והיא מ צ ד ימין ועליה‬
‫עיר נקראת זארה והיא הםקובונייא‪ .‬ועברנו עיר‬
‫א ת ת נ״ב מ צ ד ימין נקראת אנונה‪ ,‬וכנגרר‪ ,‬מ צ ד‬

‫רבי עבדיה מברטנורא‬

‫שמאל איםולה נקראת לימה' ועליה עיר ליםה מוקפת‬
‫הומה אבל היא קטנה ובלילה ההוא נכנסנו בקאנאלי‬
‫א ה ד שהוא רהב רביע מיל ואורך שלשים מילין אשר‬
‫מצר ימין הוא ארץ קיימת י ומצד שמאל םקאייבו‬
‫)שפת ים( נקראת י סן פיירו אניימו רחוק מאנונה‬
‫שלשים מילין‪ ,‬ורחוק חצי טיל רומיטוריאו י הנקראת‬
‫סן פיירו אנייטו‪ — .‬יום ז׳ ו׳ אוקטובר רמ״נ רצינו‬
‫לבוא עד עיר קטנה יפה שהיא בצר יטין רחוק‬
‫מסן פיירו אניימו ט א ה ושלשים טילין‪ ,‬והנה קם‬
‫רוח נרול באופן בי חזרנו לסן פיירו איניימו ועמדנו‬
‫שם בל יום ג׳ ט״ו אוקטובר דמ״ב׳ וטרם אור בוקר‬
‫יום ר׳ עשינו וילה‪ .‬ויהי בהצי היום בהיותנו‬
‫בקאנאלי א ה ד רהב רביע טיל בקאנפי םפולה‪,‬‬
‫והקאנאלי ארוך ה ט ש ה טילין׳ ורצו איזה טן המלחים‬
‫להפוך הוילה הנדולה‪ ,‬ומלהים אהדים אומרים כי‬
‫אין עת ע ת ה להפוך אותה כי נשב רוה הזק׳ והיתר‪.‬‬
‫טתלוקת ביניהם׳ ולאהרונה הסכימו להפוך הוילה‬
‫ולא היו יבולים ונקרע הארטימוני פעם שנית ובטעט‬
‫ש נ ש ט ט הפוייה )התורן הראשי( והיו בל המלחים‬
‫ואנחנו ובל הפלנריני אוהזים בפוייה ולא היו יכולים‬
‫להתזיק אותנו והיינו בסכנה נ ח ל ה ער מאר‪ ,‬וה׳‬
‫היה עזרתה לנו ויפוזו זרועי ירינו «(׳ יהי שמו‬
‫טבוח־ על בל הטובות שעשה לנו׳ אמן‪ — .‬בו ביום‬
‫בערב ויהי קולות וברקים וענן כבר על ההר והטטר‬
‫ו! נתך ארצה עם רוח קדים חרישית אשר כמוהו לא‬
‫ראיתי מעולם׳ ובאה עלינו נרופו )קבוץ של נלים‬
‫רבים( א ה ד בהיותנו םטוך לוילה ובטעט שלא נתננו‬
‫בארץ‪ ,‬וה׳ היה עזרתה לנו כי עבר הגרופו תור‬
‫שעה אתת‪ ,‬ובפעם ההיא רתף אותנו הרוה םמוך‬
‫לארץ )ליבשה( עשר אמות‪ ,‬ואני נשבעתי כי מפי‬
‫המלתים שמעתי בי כל עוד היותם על הים לא ראו‬
‫דוח הזק ורע כמוהו‪ ,‬בי נלי הים היו עוברים בכל‬
‫צד ובכל פנה מהרוגיא והיתה הולכת ת ח ת המים‬
‫ואה״ב נ ש מ ט ה הוצה׳ וה־ הצילנו מ ה ס ע ד ההוא יהי‬
‫שטו טבורך לער׳ ובטה טעלות טובות למקום עלינו‪,‬‬
‫ובסוף שעה אתת סמוך ללילה נכנסנו בהוף פולא‬
‫ושם זרקנו א ת האנקורי )עונן( בים‪ .‬ועבבנו יום ה׳‬
‫ויום ו׳ עד עבור הסער הנרול שהיה בים‪ ,‬וה׳ רצה‬
‫שנעטור בפורטו כי ביום ה׳ נטבעה בים אניה אתת‬
‫עמוסה טלוושיאה ארבע ט א ו ת הביות׳ והיתה קרובה‬
‫אצלנו ולא יכלה ליכנם ונטבעה בים ושם האניה‬
‫אל־נארילי ולא ניצל טהם אלא איש א ה ד שרבב‬
‫על הבית והים זרק אותו עם התבית אל אניד‪ .‬אהדת׳‬
‫ברוך פורה ומציל —ופולא היא עיר קטנה ט א ־‬
‫מ צ ד ימין׳ ויש בחצי העיר קורטילי )חצר( נ ת ל‬
‫מ א ד ויפה ונראה שהוא הרש ויפה לראות חגנים‬
‫והפרדסים שיש בתוכה ואין דרים שם יהודים ב״א‬
‫מחוץ אעיר‪-‬‬

‫רבי עבדיה טברטנורא‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪106‬‬

‫שם הרוה ההזיק אותנו טרם השלכנו האנקורי‪,‬‬
‫באופן ש כ ט ע ט טבענו הדוניא ט ט ו ס י ו פיירו לאנדו‬
‫שהיה בפרונו )בהדר ה א נ י ש י ט וקרא להם להזהר(‬
‫ונתרהקנו ט ט נ ו ט ע ט ׳ ולולי ז א ת היינו ב ס כ נ ה גדולה‬
‫ועצוטה ובו ביום באנו לויניציאה‪ .‬זה היום י ״ ט‬
‫אוקטובר רמ״ב תהלה לאל הי שלוים ושקטים‪— .‬‬
‫מפירינצי ע ד ויניציאה מ א ה טילי!‪.‬‬
‫]סך הכל[ מ ב ו א ר בזה כי מנאפולי ע ד ירושלם‬
‫עה״ק אלפים ו ש מ ו נ ה מ א ו ת ושבעים ושלשה ס י ל י ! ;‬
‫מירושלם ע ד ד מ ש ק מ א ת י ם ו ש מ ו נ ה מ י ל י ן ; מ ד מ ש ק‬
‫ע ד ויניציאה ת מ ש ת אלפים ושבע מ א ו ת ושלשה‬
‫מילין‪ .‬ס ד הכל ה מ ה ל ד ש ע ש ה הר׳ משולם בכמ״ר‬
‫ט נ ה ם טוולטרה בלכתו לירושלם עה״ק היינו מנאפולי‬
‫ע ד ויניציאה ש מ ו נ ת אלפים ש ב ע מ א ו ת ושמונים‬
‫וארבעה מילין‪ .‬ה׳ ישלה לנו נואל צדק לנאלנו‬
‫ויעלנו לירושלם במהרה עם כל ישראל הכרים׳‬
‫ו נ א מ ד אמן‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪.‬‬

‫ביום א׳ בבקר י״ד אוקטובר ר מ ״ ב באנו לכח־‬
‫י פ ה שהוא מ צ ד ימין רתוק מפירינצי עשרה טילין‬
‫לפירינצי‬
‫הנענו‬
‫ביום‬
‫רובנייו‪ ,‬ובו‬
‫ונקרא‬
‫בתצי היום‪ ,‬ומקודם היינו ב פ ת ד נדול מרות הזק‬
‫שהיה על הים וברתמי ה ש י ״ ת הנענו לשם בשלום‪.‬‬
‫בםירינצי יש תוף גדול מ א ד עשוי בעין זה )הסר‬
‫הציור( ומשלש צדדיו ארץ ק י י מ ת עם זיתים ואילנות‬
‫אתדות‪ ,‬והפורטו )הנמל( הוא רבר י פ ה לראותו‪,‬‬
‫כי אינו עשוי בכת ארם א ל א בטבע‪ .‬ובתור התוף‬
‫יוכלו ל ע מ ו ד אלף א נ י ו ת ב ע ת הצורר‪ ,‬בל כ ד רתב‬
‫ועמוק הפורטו פידינצי ה י א ע י ר ק ט נ ה ויפה מ א ד‬
‫והיא מ צ ד ימין ט ע ט בשיפוע‪ ,‬ו נ מ צ א שם מכל אשר‬
‫ישאל האדם‪ ,‬ואין דרים בה יהודים )דירת קבע( אלא‬
‫בולם או רובם מ ו י נ י צ א ושם ע מ ד נ ו ע ר י״ה‬
‫אוקטובר ל ס ב ת ה ס ע ר הנדול שהיה בים‪ ,‬ודת־ הים‬
‫מסוכן מ א ד מ א ד מפירינצי לויניציא מ פ נ י רוב‬
‫הםקולי ונם יש מ ק ו מ ו ת ש ה מ י ם שפלים מ א ד ומי‬
‫שאינו בקי בטיב המקום יכשל עם הספינה או עם‬
‫הערות‪:‬‬
‫הדוניא בקרקע הים או באיזה םקולייו‪ ,‬ע ״ כ אסור‬
‫א( אתזו את תתורן בכת עד אשר הקיטו אותו‬
‫לכל א ד ם בעל דוניא או ס פ י נ ה לעזוב העיר ולפרוש‬
‫המלתים במקומו‪.‬‬
‫בים אם לא יקה ע מ ו םילוטו • )מנהינ( מפירינצי‬
‫‪Schiavoni‬‬
‫‪*.‬‬
‫‪Castellete — Castle‬‬
‫‪Ragusei‬‬
‫י‬
‫ועל פיו ישק ה ס פ י נ ה והדוניא והוא ע ו מ ד בראש‬
‫‪ Romitoiro. * gruppo‬י ‪ Terra Firma‬י ‪* Lissa.‬‬
‫במקום רב ההובל ונם א נ ה נ ו לקהנו פילוטו א ה ד‬
‫' ‪Pilot.Squalor. " Malvasea.‬‬
‫ונסענו בלילה ההוא ובאנו בשבע שעות ע ד ס מ ו ר‬
‫בריר רחמנא דסייען‬
‫לויניציאה ש מ ו נ ה מילין‪ ,‬ו נ ש ת כ ר הפילוטו‪ ,‬ובהיות‬
‫‪1‬‬

‫מכתבי מ ס ע לרבי עבדיה מברטנורא‬
‫ש כ ת ב מא״יי בשנות רמ״ז‪-‬רמ״ח )‪.(1487-8‬‬

‫—•«‬
‫מבוא‬
‫אתד מהנוסעים המפורסמים תיה רבי עובדיה‬
‫טברטנורא שהי במאה התמש עשרה באיטליא‪ ,‬ונסע‬
‫לא״י ומת בירושלס בערך שנת ר״ם )‪ .(1500‬הוא נודע‬
‫בתור מפרש המשניות‪ ,‬ופירושו נקרא ״פירוש הברטנורא"‬
‫ע״ש בנויו שהית רב בעיר ברטנורא מתוז פלורי‬
‫" באיטליא‪ .‬ר׳ עבדיה עזב את אביו תזקן ובני ביתו‬
‫ויצא מעיר קשטיליא )ספרד( באתד לתדש סיון רמ״ו‬
‫‪ (1486‬וישב בנפולי )איטליא( ונסע משם בעשרה בטבת‬

‫שנת רמ״ז דרך פלורמו‪ ,‬רודוס‪ ,‬אלכסנדריא של מצרים‪,‬‬
‫ודרך המדבר וביום י״ג ניסן שנח רמ״ת )‪ (1488‬בא‬
‫לירושלס‪ .‬ומשם שלת מכתב לאביו בשמונה לאלול רמ״ה‬
‫ומכתב שני כתב לאתיו בכ״ז אלול רמ״ט‪ .‬ומכתב‬
‫שלישי לפלוני אלמוני כ״ב טבת שנת ר״ן‪ .‬במכתביו‬
‫הוא תותם שמו עבדיה יר״א‪ ,‬ע״ש עבדית מבני הנביאים‬
‫שאמר לאליתו ועבדך ירא את ת׳ מנעוריו‪ .‬ובאמת יש‬
‫משפתת איטלקית עד היום בשם ״ירא" והרב הכולל‬
‫‪::‬פירארא נודע בשמו ר׳ יוסף ירא ז״ל‪ —.‬הגוםע‬
‫תאלמוני שבא אתריו לא״י בשנת רנ״ו מזכיר את‬

‫‪107‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ר׳ עבדית במכתבו ואומר עליו ״שעל פיו ישק כל‬
‫תארץ ובלעדו לא ירים איש את ידו‪ ,‬שתית ד״ע מרא‬
‫דארעא דישראל"‪ .‬שני תםכתבים תיו לפני תרב תיד״א‬
‫)עי׳ שם תגדוליס מערבת גדולים ערך ע׳ קטעים מתם(‬
‫ר׳ יעקב רייפמאן ישתדל לתשוות דברי ר״עבעלתמכתבים‬
‫לדברי ד״ע מפרש תמשניות באמונות ודעות‪ ,‬ומביא‬
‫המסופר במכתבו על הקרוקדיל ״שמכנים ואינו מוציא‬
‫ותעוף אובל תמותר ההוא שעושר! בתי ותו פותת פיו‬
‫לשמש ונכנס תעוף בפיו ואוכל תמותר תתוא"‪ .‬ותוא‬
‫כעין מת שכותב הרב טברטנורא על תנמר ״שהוא נולד‬
‫מן תזיר היער והלביאת‪ ,‬כי בעת יהם הלביאה מכנסת‬
‫ראשה בסבכי תיעד ומנחמת ותובעת את תזכר והתזיר‬
‫שומע קולה ורובעה‪ ,‬ונמר יוצא מבין שניהם )פי׳ אבות‬
‫פ״ת כי(‪ .‬וכן מון שכותב בעל תםכתבים ״ואין איש אשר‬
‫יתעסק בפלסופיא ויטח אתר דעות אריסטוטלוס וחבריו‬
‫שם רשעים ירקב"‪ ,‬טתאים עם טה שכתב בפירושו על‬
‫אף הקורא בספרים התיצונים )סנתדרין פ״י אי( ״ספרים‬
‫התיצונים ספרי מינים כגון ספרי אריסטו היוני‬
‫‪ .( XXIX‬גם לשונו‬
‫ותביריו" )גנזי ישראל צד‬
‫יפה וגחה כעין לשונו בפירוש המשניות‪ ,‬ובשפתו‬
‫הברורה הוא נעלה על כל כותבי חםסעוח בעבריח‬
‫בימים ההם‪.‬‬
‫ר׳ עבדיה הטון הית בן אתיו או בן אתותו של‬
‫ר״ע טברטנורא ותי בצפת בשנת שכ״ו )‪ (1566‬כנראה‬
‫מכ״י תטונת בבודליאנא באוקספורד‪ ,‬וז״ל‪ :‬״אלו דברי‬
‫הצעיר תולעת ולא איש עבדיה תמון בן לא״א תתכם‬
‫השלם במהר״ר זכרית זלח״ה מבני בית ברטנורא מקום‬
‫םרנא ורבנא הרב בםהר״ר עבריה זלת״ת דודי אשר‬
‫תבר פי׳ תמשניות והאיר עיני כל ישראל בפירוש‬
‫הזה ולמפורסמות אין צריך ראית‪.‬‬
‫פרופ׳ דר׳ אלכסנדר מרבס‪ ,‬תספרן מבית מדרש‬
‫הרבנים בנויארק העיר אותי על מה שמצא כתוב בספר‬
‫״בן שמואל" לתרשד״ם דפוס מנטובת שנת שפ״ב רף ו׳‬
‫וז״ל ‪ :‬שמעתי מפי מורי הרב הגדול טהרר״יט זצ״ל‬
‫מאיש הסד שהיה באיטליא והיה מכניס אורתים מפרנסם‬
‫ומכלכלם‪ ,‬והוא )מהרי״ט( ואתי נתארהו אצלו וראו‬
‫אותו ולבני ביתו בלבושים שפלים עד מאד‪ ,‬עד שחשבו‬
‫ה י ו ת משרת ולא בעל תתנות ]אשר[ יצא שמו וטיבו‬
‫בעולם‪ .‬ושאלו אליו למה תית מתנתנ עצמו בכל כך‬
‫שפלות עם תיותו מופלג בעושר כפי אותו הזמן?‬
‫ואמר לו שהיה לו ד׳ או ה׳ אלפים זהובים שהיו מרויתים‬
‫תמיד והיה צריך לשלוה לאהיו הרב ר׳ עבדיה מפרש‬
‫המשניות ק׳ )מאה( זהובים וכו׳ ע״כל‪ .‬והדבר הזה הוא‬
‫בניגוד למת שכתב במכתב תשני לאת י ו שמקבל מאת‬
‫דוקאטים בכל שנח והם הרוה ים מהפקדון אשר תפקד‬
‫אצל חאדון עמנואל חי טקטברינו‪ .‬ואפשר שגם אחיו‬
‫שלח לו סכום כזה‪ .‬או שר״ע אבד חפקדון בענין רע‬
‫ואחיו הוכרח למלאות החסרון‪.‬‬

‫רבי עבדיה מברטנורא‬

‫]הוצאות שונוח[ החכמים אברהם ני יבו יער ור״ש‬
‫זקש מצאו שני המכתבים תראשונים בב״י בבית אוצר‬
‫ספרי גינצבורג והדפיסו אותם בספר השנה לתכטת‬
‫ישראל של פיליפסון‪ ,‬עס העתקת אשכנזית ע״י נייבויער‬
‫)כדך ג׳ שנה ה׳ לייפציג ‪ (1863‬ור׳ משה שוואב‬
‫העתיקם לצרפתית )פאריס‪ (1866 ,‬ועל ההעתקה‬
‫האנגלית עי׳ תמזכיר )שנה א׳ תרכ״ג ושנה י״ג צד ‪.(124‬‬
‫ונדפסו עוד בעוזו! ״יהודה וירושלס" )ירושלם‪ ,‬חרל״ז(‪.‬‬
‫בשנת חרל״ז נדפסו תטכתבים פעם שלישית בקונטרס‬
‫דרכי ציו! בעיר קאלאטעא‪ ,‬ושם יאטר הטו"ל כי תא ו צר‬
‫הזה לא תאיר עוד ע״פ תבל בדפוס ואפשר שהדפיסס‬
‫מכ״י ולא ראה או שטע שכבר נדפסו איזה פעמים‪.‬‬
‫ונדפסו עוד בשנת תרנ״ת בווארשא‪ ,‬ובהוצאת ״כלל"‬
‫ברלין תרפ״ב‪ ,‬ובתוברות תטעטר ח״ג ‪.150—93‬‬
‫הטכתב השלישי טתרע״ב נערך לאדון אלטוני בשנת‬
‫ר״ן רוב דבריו כבר נזכרו בטכתבו הראשון לאביו‪,‬‬
‫אך יש בו דברים חשובים ארות ישיבתו של תרב בחברון‬
‫שחביבח עליו יוחר םירושלם מפני שני טעמים‪:‬‬
‫א( שיהודי הברון טובים מיהודי ירושלם; ב( כי‬
‫מסורת בידי כל אנשי הארץ כי הקבורה בהברון םוכח‬
‫טבירושלס‪ — .‬שלשת תטכתבים נטצאו בכ״י אלטנצי‬
‫באוצר תספרים של אלתנן אדלר שרכש בית מדרש הרבנים‬
‫בנויארק והספרן דר׳ מרבס הרפים הםבתב השלישי‬
‫בספר השנה של א״י שנת שנית ושלישית‪ ,‬תל אביב‬
‫תרפ״ו צד ‪ —.99—97‬בבית מדרש הרבנים הנ״ל יש‬
‫בספר השנת של פיליפסון תוספות לשני המכתבים מאת‬
‫שטיינשניידר בכהב ידו‪ ,‬והם משנוי נוסתאות שמצא‬
‫בכ״י שוניס‪ .‬ותחוםפות תאלו נספתו אל המכתבים‬
‫באוצר הזה‬

‫<>‬

‫•>‬

‫מכתב רבי עבדיה לאביו‬
‫א‬
‫]הקדמה[ עוזי ומעוזי ומנוסי‪ -‬צור חלקי ו מ ח ם י !‬
‫עיני דאבה מ נ י עוני‪ ,‬צרה וינון א מ צ א בהםררי מעמך‪,‬‬
‫ומאנה הנהם נפשי כי עזבתיד לעת זקנה וככלות‬
‫כ ה ד ; וכי אחשבח כי נטשתי א ת שיבתד‪ ,‬אבי אבי‪-‬‬
‫פלני מ י ם תרד עיני‪ .‬האמנם אם לא אוכל כברד‬
‫לעמוד לשרת בשם אדוני כאשר היה מן הראוי‪ ,‬אתרי‬
‫נזר ה׳ על הפרידה ופניתי אל אשר פניתי — בזאת‬
‫לבר אעבדך ואזכרד מארץ ירדן׳ להניד לד מ ר א ש י ה‬
‫אהרית ארהי ורבעי וכל דרכי‪ ,‬ואעשד לר מ ט ע מ י ם‬
‫כאשר אהבת‪ ,‬מ ה ו ד ע ת מ ש פ ט י היהודים אשר בכל‬
‫מרינה ומרינה עיר ועיר‪ ,‬מן המקומות א ש ר דרכה‬

‫רבי עבדיה טברטגורא‬

‫אוצר מסעות‬

‫כף רגלי בם וחקותיהם והגהגתם עם הגוים א ש ר‬
‫ש כ ת י בתוכם‪ ,‬כי כן צויתגי ב א ג ת ת חגיעוגי מ א ת ר‬
‫אדוני אבי בנפולי ל מ ו ע ד הזה בשנה ח א ח ר ת‬
‫)הקודמת(‪.‬‬
‫באשר כליתי מ ע ש י בארץ‬
‫]נפולי ופלירמו[‬
‫ט נ ו ת ת י בעיר קשטיליא * בתשיעי ב א ח ד להודש‬
‫)א׳ םיון רמ״ו(‪ ,‬גםעתי מ ש ם ועברתי ברומא ובאתי‬
‫בגפולי י בשגים עשר יום לחדש ההוא‪ .‬ושם ישבתי‬
‫ושהיתי ימים רבים‪ ,‬כי לא מ צ א ת י מ ע ב ר כרצוגי‪,‬‬
‫והתהלכתי בםלירנו י ולמדתי שם כארבעה ירהים‬
‫לא בכםף ולא במהיר‪ ,‬ושבתי לנםולי‪ .‬ובחודש‬
‫הרביעי ביום הצום )עשרה בטבת( ש נ ת רמ״ז ל פ י ק‬
‫נ ס ע ת י מנפולי ב א נ י ת מ י ם י ר בלאנקי ה נ ת ל ה‬
‫והטופה‪ ,‬ונפש אדם מן היהודים אשר היו בתוכת‬
‫ושהינו בים ה מ ש ה ימים ע ד בואנו‬
‫תשעה‪.‬‬
‫לפלירמו * כי לא היה לנו דוה ופלירמו היא עיר‬
‫גדולה וראש מלכות םיציליא י‪ ,‬ובה בעלי בתים מן‬
‫היהודים כ ש מ ו ג ה מ א ו ת וחמשים‪ ,‬כלם מקובצים‬
‫ברחוב א ח ד ב מ י ט ב הארץ והם בעלי מ ל א כ ו ת חרשי‬
‫ג ח ש ת וברזל וגושאי םבל וכל עבודה בשדה׳ ובזוים‬
‫בעיני הגוים להיות כלם ]לובשים בגדים[ קרועים‬
‫ומזוחמים‪ ,‬וברוחב דינר זחב )חתיכת( בנר אדום‬
‫צריכים ל ש א ת על לבם לםימן‪ .‬ואננריא )מם עובד(‬
‫של המלר כבדה עליחם בי מוכרחים חם ללכמ‬
‫לעבודת תמלר לכל מקום א ש ר ת ת ה ד ש שם עבורה‪,‬‬
‫כנון מ ש י כ ת הדוניאות ליבשה ועשיית הסוללות או‬
‫זולת זה וכי יהיה באיש ה ט א מ ש פ ט מ ו ת או‬
‫מ כ ו ת ויםורים י מ י ת ו ו י י ם ת אותו היהודים‬
‫והדלטורין שם ביהודים רבים מאד‪ .‬ועבירה זו נ ע ש י ת‬
‫להם כהיתר‪ ,‬ומלשינים זה לזה בפרהסיא בכל יום‬
‫ת מ י ד ולא יתבוששו וכי יהיה א י ש שונא לרעהו‬
‫ימצא עליו עלילות דברים אשר לא היו ולא נבראו‪.‬‬
‫וכאשר יבוקש הדבר ולא ימצא אין מכלים למלשין‬
‫ההוא‪ ,‬כי ב ט ש פ ט י הארץ ובנימוסיה לא יענש‬
‫המלשין א ת ח ב י ת כ א ש ר לא יוכיח על פניו דרכו‬
‫נם באיסור ה נ ד ה מקיליז מאד‪ .‬ורוכ הארוסות‬
‫ת ב א נ ה הרות להופה זולתי ביינם של נוים זריזים‬
‫ומהמירים מאד‪ ,‬כי מ ע ש ה כ א ה ד ש נ ש כ ר לנוי להביא‬
‫לו יין ממקום למקום ראיתי שהפםידוהו א ת שכרו‬
‫והיו א ו מ ד י ם לנדותו אם לא היה ש ו ג ג — ה ב י ת‬
‫ה כ נ ס ת א ש ר בפלירמו אין כמוהו בכל הארץ ובכל‬
‫הנוים להלל מאד‪ .‬וכהצר ב י ת ה כ נ ס ת ההיצונה שם‬
‫הנפנים מודלים על נבי עמודים של אבן‪ .‬לא נראה‬
‫כגפנים ההם‪ ,‬ו ה מ ש ה ז ח ו ת ב מ ר ה מ ד ד ת י עובי הגפן‬
‫האחד‪ .‬וירדו במעלות של אבן לחצר העזרה א ש ר‬
‫לפני ב י ת ה כ נ ס ת והיא מ ו ק פ ת א כ ס ד ר ה מ ש ל ש‬
‫רוהותיה עם כ ס א ו ת גדולות ש ש ם ישבו כל ה א נ ש י ם‬
‫א ש ר לא יהפצו ליכגם בבית ה כ ג ם ת לאיזה םבה‬

‫‪108‬‬

‫שתהיה‪ .‬ושם באר נ א ה והתרה״ וברוח הרביעית‬
‫פ ת ה ש ע ר הכנםת‪ .‬והבגין רבוע במרת ארבעים א מ ה‬
‫ארכו וארבעים רחבו‪ .‬ולפאת ק ד מ ה מזרחה ההיכל‬
‫בנין של אבנים יפה כעין הפילה )כיפה( בי לא‬
‫ישימו הםפרי הורה בארון כי בהיכל מ ו נ ה י ם על‬
‫דף עץ עם נרתיקם ועטרותיהם בראשיהם ורימונים‬
‫של כ ס ף ובדולה בראשי העמודים‪ .‬וספרו צי היהודים‬
‫כי ש ו מ ת הכסף והבדולת ורקמת הזהב א ש ר בתוך‬
‫ההיכצ הוא א ר ב ע ת אלפים זהב‪ .‬ולהיכל שני פ ת ת י ם‬
‫ננכה וצפונה׳ ושני נ א מ נ י ם מן הקהצ מ מ ו נ י ם עציהם‬
‫לםנור ולפתות‪ .‬ו ב א מ צ ע ה כ נ ם ת מגדצ עץ״ ה י א‬
‫ה ת י ב ה ש ש ם יעלו ההזנים להתפלל‪ .‬ו ה ס ש ה תזנים‬
‫מושכרים היום לקהל ההוא‪ ,‬ומתפלצים ב ש ב ת ו ת‬
‫ובימים טובים בקולות ונגונים ערבים‪ ,‬לא ראיתי‬
‫כמוהם בכל מ ק ו מ ו ת היהודים שעברתי‪ .‬אכן בימי‬
‫ההול מ ו ע ט י ם הם הבאים ל ב י ת ה כ נ ס ת ונער יכתבם‬
‫לשכות רבות יש סביב בית ה כ נ ס ת כנון ל ש כ ת‬
‫ההקדש ששם מ ט ו ת מ ו צ ע ו ת להולים ו ל נ כ ת ם‬
‫)אורחים( הבאים מארץ רחוקה ואין להם מקום ללון‪,‬‬
‫ולשכת מקוה מים‪ ,‬ולשכה נ ת ל ה ויפה לברורים‪,‬‬
‫ש ש ם ישבו ל מ ש פ ט ולתתיעץ על עםקי תצבור‪ ,‬כי‬
‫שנים ע ש ר ב ת ר י ם עושים הקהל ההוא בכל ש נ ת‬
‫ושנה‪ ,‬ויש להם כה מ א ת המלך לשים מ ס י ם ועול‬
‫ולענוש נכםים ולאסור במאסר‪ .‬והיה הדבר הזה‬
‫למוקש ולאבן ננף לעם הזה‪ ,‬כי יקומו בני נבל נם‬
‫בני בלי ש ם וילכו אל מ ש נ ה ה ט ל ר ויקדמו פניו‬
‫ב מ נ ה ה למען הקים אותם להיות ב ר ו ת ם ‪ ,‬וכאשר‬
‫יתנו הכסף יקהו כל ה כ נ ס ו ת ביהכ״נ ו ה כ נ ס ו ת הקהל‬
‫א ש ר יפלו ת ח ת ידם ויתנו אל מ ש נ ה תמלר ושריו‬
‫למען יחזק א ת ידם ויעשו כרצונם‪ ,‬ויגדילו ל ת ת‬
‫עול ברזל על צואר העם‪ .‬ו ת ה י ח ט א ת הברורים‬
‫נ ת ל ה מ א ר בזה‪ ,‬כי יצעקו העניים מ פ נ י הלוהצים‬
‫א ש ר ילחצום כל היום‪ ,‬ותעל ש ו ע ת הקהל ה ש מ י מ ה ‪.‬‬
‫]מנהגים בפלירטו[ ראיתי בפלירמו כי י מ ו ת‬
‫להם מ ת מ ב י א י ם ארונו בעזרה א ש ר ב פ ת ת בית‬
‫הכנםת׳ וההזנים מ ס פ י ד י ם אותו ואומרים עליו‬
‫קינות‪ ,‬וכי יהיה ה מ ת ארם השוב ובפרט ת ל מ י ד‬
‫הכם מ ב י א י ם ארונו תת־ ביהכ״נ‪ ,‬ומוציאים ם ״ ת‬
‫ומניהים אותו באתר מד׳ פ י נ ו ת התיבה‪ ,‬וארון ת מ ת‬
‫ל מ ט ת כננדו‪ ,‬ו מ ס פ י ד י ם אותו ומקוננים לו שם‪ .‬וכן‬
‫לארבע פ י נ ו ת התיבה‪ ,‬ו א ת ״ כ מוציאין אותו ל ק ו ב ת‬
‫מתוץ לעיר‪ .‬ובתיותם ב פ ת ה ש ע ר תעיר מ ת ה י ל י ם‬
‫ההזנים בקול רם ה מ ז מ ו ר ש מ ע ו ז א ת כל העמים‪,‬‬
‫ומזמורים א ח ד י ם בקול דם ע ד בואם לבית הסברות‪.‬‬
‫נם ראיתי בליל יום הכפורים יבליל ח ו ש ע נ א רבא‬
‫א ח ר ש ס י י מ ו תצבור ת פ ל ת ערבית פ ו ת ח י ם ה נ א מ נ י ם‬
‫)גבאים( שערי ההיכל צ פ ו נ ה ת ג ב ה ויושבים שם‬
‫כל הלילה ער הבוקר‪ .‬ו ב א ו ת ה נ ש י ם מ ש פ ה ה‬

‫‪109‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ו מ ש פ ה ה להשתהוות ולנשק הספרי תורה בפתה אהד‬
‫יכנסו ונכהו יצאו‪ .‬ובל הלילה זאת נכנסת וזאת‬
‫יוצאת‪ .‬ובהרבה דברים הם הלוקים על המגהגים‬
‫שלנו‪ ,‬כי ן־‪,‬ם קודי! א ת ש מ ע בקול רם בולו‪ ,‬ובן‬
‫ה מ נ ה ג בבל ארץ מצרים ובבל ארץ ישראל‪ .‬וביום‬
‫ה ב פ ו ח ם אין שליה צבור מ פ ס י ק באמצע התפלה‬
‫לומר סליהות אלא לאהר שהשלים תפלתו מתהיל‬
‫בסליהות‪ ,‬ונופלים על פניהם בבל תפלה ותפלה ביום‬
‫הבפורים‪ .‬ו ב ת ש ע ה באב מ ז ב י ח ם ויעבוד ה׳ על‬
‫פניו יותר מ מ ה שאנו מזכירים ביוה״ב ו ב ש מ ה ת‬
‫תורה עושים דברים הרבה א ש ר נלאיתי לכותבם‬
‫הייתי בםלירמו מיום שנים ועשרים בתמוז שנח‬
‫רמ״ז ער ש ב ת בראשית ש נ ת רמ״ה‪ .‬ובבואי ש מ ה‬
‫בקשו מ מ נ י הברורים שאדרוש להם בשבת קרוב‬
‫ל מ נ ה ת הערב‪ ,‬ובן עשיתי׳ והתהלתי לדרוש להם‬
‫בשבת של ר״ח אב רמ״ז‪ ,‬ונתנני ה׳ להן בעיניהם‬
‫עד שהצרבתי על ברהי לדרוש לפניהם בבל ש ב ת‬
‫ושבת‪ .‬והיה ה ד ב ר הזה לי למוקש‪ ,‬בי אני באתי‬
‫לפלירמו ללכת לםרנוםה י אשר בקצה ארץ םיציליא‬
‫בי ש מ ע ת י ששם יבואו בעת ההיא הרוניאות‬
‫ויניציאני ה ה ו ל מ ת לביירוט קרוב לירושלם והמה‬
‫שברו עלי יועצים להדיהני׳ וידברו אלי כזבים‪ ,‬וברוב‬
‫הלומות והבלים ו מ ש א ו ת שוא ומדוהים השיאוני נם‬
‫יבלו לי‪ ,‬וכצפרים הנאהזים במצודה עזבוני שם ער‬
‫שעברו הרוניאות דרך םרנוםה והלכו למו‪ .‬ואבדתי‬
‫ה מ ו ע ד ההוא בענין רע‪ ,‬ונשארתי שם דורש אל‬
‫ה ט ת י ם והנשים והטף בבל ש ב ת ושבת קרוב לשלש‬
‫שעות קודם המנהה‪ .‬ודרשתי בננר הטלשינים ובועלי‬
‫נרות וביוצא בהם‪ .‬ואמרו לי הזקנים בי רבים שבו‬
‫מעון‪ ,‬ומרי היותי ש מ ה הדלו המלשינים בהם‪ ,‬ולא‬
‫ידעתי אם ישובו לבםלה‪ .‬ה א מ נ ם בל ימי צבאי לא‬
‫איתל ל ש ב ת בין עם אשר א ה ב ת עצמם יאהבוני‬
‫ויבבדוני וינשאוני ביהודים היושבים בםלירמו‪ ,‬בי‬
‫באשר יעשו הנוים לקרושיהם בן עשו לי‪ ,‬ודלת‬
‫העם אמרו בי ה׳ שלהני ורוהו‪ ,‬ורבים בקשו מבנרי‬
‫מעיל וצניף לזכר‪ ,‬והאשה א ש ר זכתה והניעה ל מ ר מ ה‬
‫ש ת כ נ ם ותרהץ ההלוק שלי א ש ח ה בנוה ובכל צר‬
‫ה א פ ש ר ה ש ב ו ה ש מ נ ו ת רבים ש א ת י צ ב עמהם לפהות‬
‫שנה ת מ י מ ה ‪ ,‬ואמרו להגדיל שברי באשר אעמיק‬
‫שאלה‪ ,‬ולא ש מ ע ת י לקולם בי לבי היה לבוא אל‬
‫ה מ נ ו ה ה ואל הנהלה‪.‬‬
‫]העיר מסיגה י[ ערב ה נ הסוכות רמ״ה באה‬
‫והניעה נאליאצה • דפרנצא )ספינה צרפתית(‬
‫בפלירמו נבונה ללכת לאלבםנרריא‪ ,‬ובה היה האיש‬
‫המעולה ב מ ״ ר משולם מבולטירנה )טוולטירה(‬
‫ונערו עמו‪ .‬ו ש מ ח ת י מ א ד לקראתו וארהתי לחבורה‬
‫עמו‪ .‬ובליל מ ו צ א י ש ב ת בראשית נכנסנו ברוניא‬

‫רבי עבריה מברטנורא‬

‫ו מ מ ה ר ת השבת בצהרים יצאנו מפלירמו‪ .‬וה׳ נהג‬
‫רות טובה כל היום ההוא ובל הלילה‪ ,‬ובבקר היינו‬
‫קרובים לםארי רםםינה י‪ ,‬ועברנו הםארי בשלום‬
‫להון* מ ס י נ ה ביום השני בצהרים‪ .‬וטסינה היא עיר‬
‫ס ה ר הנוים׳ ואליה אניות יבואו מ א פ ס י ארץ‪ ,‬בי‬
‫היא יושבת על הםארי באמצעיתו‪ ,‬אשר שם אניות‬
‫יהלבון‪ ,‬ואי! בנמל הזה בבל הארץ‪ ,‬בי נם האניות‬
‫הנדולות והרמות יכולות לבוא אל ש פ ת היבשה‪.‬‬
‫אך מ ס י נ ה אינה גדולה בפלירמו וגם אי‪ 1‬לה מעיינות‬
‫טובות בםלירמו‪ .‬אמנם יפה ובצורה היא מ א ד ובה‬
‫בארבע מאות בעלי בתים יהודים שוכנים בדד‬
‫ברהוב שלהם‪ ,‬והם עשירים מיושבי פלירמו ובטעט‬
‫בולם בעלי מלאכות ויש מהם סוהרים ולהם בית‬
‫ה כ נ ס ת ואבםררה )הצר( מנולה באמצע ומכוסה‬
‫]בנרר[ מארבע רותותיה‪ .‬ובתוך ביהב״נ באר מים‬
‫היים‪ .‬והנהנת היהודים בה בעני! הברורים שבוהרים‬
‫בבל שנה ושנה ובשאר הדברים בעי! הנהגת היהודים‬
‫בפלירמו וראיתי בהופה שנעשתה בהיותי שמה‪,‬‬
‫שהוציאו א ת הבלה אהרי שברבו שבע ברבות‪,‬‬
‫והרביבוה על הסום ברהוב העיר׳ ובל הקהל עוברים‬
‫לפניה ברנליהם‪ ,‬וההת! באמצע הזקנים‪ ,‬ולפני הבלה‬
‫ש ה י א לבדה על הסוס נערים ובהורים וילדים‪,‬‬
‫ואבוקות דולקות בידם וצועקים לפניה קול נחל‪,‬‬
‫עד שרמיתי שתבקע הארץ לקולם ומקיפים אותה‬
‫בפרשת דרבים ובבל מבואות היהודים‪ ,‬והנוים רואים‬
‫! ושמהים בננרם ואין פוצה פה ומצפצף‬
‫]העיר ר ו ח ם [ בי״א מרהשון רמ״ה נסענו‬
‫מ מ ם י נ ה ללכת אל ר ו ח ם ״ ׳ ונתוםפו עלינו בספינה‬
‫א ח ד עשר נפש מיהודים‪ ,‬סוהר א ה ד בצוקארי עם‬
‫נערו ושלשה יהודים רצענים מםרנוםה‪ ,‬ויהודי א ה ד‬
‫ספרדי עם אשתו ושני בניו ושתי בנותיו‪ ,‬ועמנו‬
‫א נ ה נ ו שהיינו ב ח נ י א בתהלה בל הנפש ארבע עשרה‪.‬‬
‫ועברנו בל הםארי בשלום‪ ,‬בי מסינה באמצע הפארי‬
‫היא יושבת ועברנו הנולפו ״ מויניציא ונכנסנו‬
‫ב א ר צ י פ י ל ג ו " שהיא מלאה איים רבים‪ ,‬בי קורפו‬
‫וקנריא ונינרפונטו ורודוס וציפרים ״ מן הארציפילנו‬
‫יתשבו ואוטרים בי שלש ט א ו ת איים יש לארציפילנו‬
‫בין נושבות ובין בלתי נושבות והלכנו ברות מצויה‬
‫ארבעה ימים‪ .‬וביום הרביעי לעת ערב הפר ה׳ את‬
‫ח ה הים והשיבנו אהור בסופה וסערה ו נ ס ת מ ו‬
‫בזעף הים באי א ה ד במקום אשר בהרים בעין נמל‬
‫עשוי בירי שמים‪ .‬וההרים ההם מלאים הרובין‬
‫והרםים׳ ושם ישבנו שלשה ימים ומקצה שלשת‬
‫ימים ביום הראשון בי״ה מרהשון נסענו משם ובאנו‬
‫ער ששים מילין קרוב לרודוס‪ ,‬ובבל הדרך ראינו‬
‫איים מ פ ה ומפה‪ ,‬נם הרי תונרמה ננלו לנו ובהיותנו‬
‫במו ששים מיל קרוב לרודוס נהפך הרוה ושבנו‬
‫כשמונים מילין אתורנית‪ ,‬ותקענו האנקורי ״ )עונן‬
‫‪12‬‬

‫רבי עבדיה טברטנורא‬

‫אוצר מסעות‬

‫האניה( מהרוניא סמור ליבשה באי ש ש מ ה לונגו ״‬
‫והיא ת ת ת מ מ ש ל ת תרום‪ .‬ושם היינו עשרה י מ ע‬
‫חונים על הים כי היה הרוח לננרינו‪ .‬ובהיותנו ש מ ה‬
‫קרה מקרה שאתר מ ת ו פ ש י מ ש ו ט א ש ד ברוניא‬
‫ה ט י ה רבדים כלפי ה נ כ ב ד ה ר משולם מבולטירנה‬
‫הניל‪ ,‬וקיבל עליו ה ר משולה לפני הפטרוני )הארון(‬
‫טהרוניא‪ ,‬וירד הפטרוני בעצמו לבקשו‪ ,‬והשתדלו‬
‫הביריו להסתירו ולהצילו מ י ד ו ולא יכלו‪ .‬וציוה‬
‫לאסרו על העץ אשר ב א מ צ ע ה ס פ י נ ה ולהכותו מ כ ה‬
‫רבה‪ .‬ובראותו כי נתרשל ה מ כ ה להכותו לקה הוא‬
‫בכבודו החבל א ש ר יכו בו והכהו כדי רשעתו ורצה‬
‫שיבקש מהילה מ ה ר משולם הנ״ל לעיני כל העם‬
‫ויקנאו כל אנשי הרוניא מ א ד על אשר עשה הארון‬
‫ככה לאיש ההוא בנלל דברי קנטורין בלבד א ש ר‬
‫רבר ננר היהודים‪ ,‬ומהיום הוא והלאה החלו א נ ש י‬
‫הדוניא לשנוא אותנו ולא היו אלינו כתמול שלשום‬
‫— בעת ההיא עברה עלינו ס פ י נ ה קטנה הבאה‬
‫מרודוס והולכת אל שיאו ״ ‪ ,‬ואז חסרנו הסוחר‬
‫ה ר משולם הנ״ל כי יצא מן הרוניא שלנו הוא ונערו‬
‫וירד בספינה היא לבא ע מ ה ם אל שיאו וללכת א ה ״ כ‬
‫ל ק ו ש ט נ ט י נ ה ״ ‪ ,‬כי נהם לבוא עמנו לאלכםנרריא‬
‫וביום השני לצאת ר׳ משולם עברה עלינו ס פ י נ ה‬
‫קטנה והנידה לנו כי אניד‪ ,‬נרולה מ א ד מ א נ י ו ת‬
‫באה לקראתנו ערוכה ל מ ל ה מ ה עם כל‬
‫יינבוםי‬
‫כלי קרב‪ ,‬ויירא ה פ ט ר ה מ א ד יעז לא היה לנו רוח‬
‫כי הנליאצה לא תירא מ כ מ ה א נ י ו ת נ ת ל ו ת ורוניאות‬
‫ק ט נ ו ת ובלבד ש י ה י ה לנו ת ה ‪ ,‬ואין בכל המעברות‬
‫נליאצה בטוהה כמוה‪ .‬וישם הפטרון פניו ללכת‬
‫לתנות ת ת ת כרד קטן א ש ר ל ת ר ו ם בהר התונרמים‬
‫הנקרא קאםטין רי יואני ״ ‪ ,‬כי רק הכרר הזה נ ש א ר‬
‫לנוצרים בארץ תונרמה א ש ר לא כבש א ו ת ה התונר‬
‫לעולם והיא כדך קטן מ א ד והזק‪ ,‬ומקיר העיר והוצה‬
‫גבול התונרמים ובאנו שם ביום ה ש ש י ר״ח כסלו‬
‫רמייה וישבנו ב ט ה וביום ה ש ב ת בצהרים רצה ה׳‬
‫ונשבה הרוה אשר יהלנו לה‪ ,‬ויצאנו מ ש ם והלכנו כל‬
‫היום ההוא וכל הלילה ע ד יום המתרת ב א ה ר בשבת‬
‫כ״נ כסלו רמ״ה‪ ,‬והיינו שנים ועשרים יום ברוניא‬
‫למן היום א ש ר נסענו מ מ ם י נ ה ער היום הזה ש נ כ נ ס נ ו‬
‫ב ר ו ת ם בקול זמרה ותורה‪ — .‬ו ה ע י ר ר ו ת ם צהלה‬
‫ו ש מ ה ה לקראתנו‪ ,‬כי הפטרון שלנו היה מורע של‬
‫הנראן מ א י ש ט ר ו ״ דרורוס ומנואליו ותיכף עלו‬
‫אלינו בנליאצה נכבדי קהל ת ר ו ם והקבילו פנינו‬
‫בשמהה‪ ,‬כי הסוהר ד משולם א ש ר היה עמנו היה‬
‫אתיו של ר נתז הרופא ש ה ו א גדול ליהודים ב ר ו ת ם‬
‫והכינו לי הדר יפה ושמו שם מ ט ה ושלתן ו כ ס א‬
‫ומנורה ולשאר היהודים שהיו עמנו מ צ א ו לכל‬
‫א ת ר עלית קיר קטנה מ ס ת נ ד ב ת ירם כי בתי‬
‫היהודים ברודוס נ ש מ ו ת ונהרסות א ש ד הרם אותם‬
‫‪10‬‬

‫‪uo‬‬

‫מאד התונר הראשון בבואו להלהם על ר ו ת ם ב ש נ ת‬
‫מותו‪ .‬ומי שלא ראה ת ר ו ם ותומותיה הנבוהות‬
‫והבצורות ושעריה התזסוח ונתיבותיה העקלקלות לא•‬
‫ראה מ ב צ ר תזס מימיו‪ .‬ובשנת מ ו ת ה פ ל ד התונר‬
‫שלת א ת הילו לצור עליה ואין מ ס פ ר לאבני הבונ־‬
‫בררי ״ ה נ מ צ א י ם עור שם‪ ,‬שנשארו בה מ א ש ר‬
‫השליכו עליהם התונרמים והפילו ה ה ו מ ה א ש ר סביב‬
‫לרחוב היהודים וכל בתי היהודים נהרסו‪ .‬וספרו‬
‫לי היהודים כי כבשו התונרמים א ת הארץ ונכנסו‬
‫בעיר וההלו להכות בעם ובאו ער םתת בית הכנסת‪,‬‬
‫ושם ה מ ם האל‪ ,‬ופלאי פלאות ראו בזה שנרהפו‬
‫מ ע צ מ ם וברהו והיתר! בהם הרב א י ש באהיו וכשלו‬
‫ואין רודף ויען כי בבית ה כ נ ס ת נ ע ש ה הנם לקה‬
‫אותו הגראן טאישטרו‪ ,‬ובעונותינו בנה שם ב מ ה‬
‫נ ת ל ה לזכר חנס‪ ,‬וליחורים נתן בית א ח ר תמורתו‪,‬‬
‫ובעת היותי ב ר ו ת ם יהד להם מ ה כ נ ס ו ת העיר מ א ה‬
‫דוקטי לבנות בית ה כ נ ס ת מ ה ר ש ולרוממה —‬
‫והיהודים אשר נשארו ב ח ר ו ם מ ע ט י ם מ א ה ואין‬
‫בה היום כ׳׳א שנים ועשרים בעלי בתים‪ ,‬וכולם‬
‫רלים ואביונים ותייהם היי צער‪ ,‬דוב ם ת ם ת ם‬
‫)מזונם( מירקות וזרעונים ובשר ויין לא יבוא אל‬
‫פיהם‪ ,‬כי לא י ש ת ט ו בשר ולא יקנו יין מ ר ש ע ת‬
‫היונים היושבים בה וכאשר יקנו מ ה ם רבר בשוק‬
‫לא ינעו בידיהם בכל א ש ד להם‪ .‬והיהודים נזהרים‬
‫ביינם של נוים כ א ש ר יזהרו מ ב ש ר ה ז י ה — לא‬
‫ראיתי כיהודים א ש ר ברודוס — מקטן וער נדול איש‬
‫לא נעדר כולם אנשי שכל ומביני מרע ‪,‬צתי הלשון‬
‫ובעלי מ ו ס ר ותרבות ודרך ארץ‪ ,‬ומכבדים א ת‬
‫הבריות‪ ,‬כי נם העברנים ועושי מ ל א כ ת הבורסקי‬
‫אשר שם נקיים במלבושיהם ונאים בדיבורם וכולם‬
‫מנדלי בלורית ותארם כתואר בני מלר ולא נ מ צ א‬
‫נשים ]יהודיות[ יפות כבנות ת ר ו ם בבל הארץ‪,‬‬
‫ואשר נשא לבן א ו ת נ ה לעשות בכל מ ל א כ ת מחשבת‪.‬‬
‫והן מ פ ר נ ס ו ת א ת נשיהן במלאכתן אשר יעשו‬
‫לקומאנרורי ״ הם שרי הארץ ] מ א נ ש י ההיל[‪ ,‬ולא‬
‫והקומאנדורי מ כ ב ד י ם א ת‬
‫יכבה בלילה נרן‬
‫היהודים ומתערבים ביניהם‪ ,‬ו נ מ צ א י ם כל היום‬
‫בביתיהם להתנענע עם הנשים העושות ה מ ל א כ ו ת כי‬
‫ט ו ב ו ת ה נ ה על כן יצא לבנות ישראל א ש ר ברודוס‬
‫שם רע בנוים — ו ב י י מ ו ת מ ת ליהודים ברודוס לא‬
‫יקברוהו בארו!״ כ ״ א בתכריכין ב ל ב ה ועושים ס מ ו ר‬
‫לקרקעית הקבר רמות כ ת ב נ י ת אדם‪ ,‬כי קרקע‬
‫הקברות בתולה וקשה ומקבלת צורה‪ .‬ו מ כ נ י ס י ם‬
‫ה מ ת ת י ד ה ד פ ו ס ההוא‪ .‬ועליו ש מ י ם דה של עץ‬
‫וככה יכסוהו בעפר‪ .‬ואויר ת ר ו ם זר ונקי ויפה‬
‫אשר לא ראיתי כמוהו‪ .‬ו מ י מ י ה מתוקים והארץ‬
‫בריאה ה י א אד רזה‪ ,‬ו ת ב יושביה יונים אד הם‬
‫כפופים ל ה ק ו מ נ ת ר י ‪.‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪111‬‬
‫הערות‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ S1C1‬י ‪ Palermo‬י ‪ Salerno‬י ‪ Naples‬י ‪Castile‬‬‫‪ Saragassa. Messino * Galley. ' Bay of‬י ‪ly.‬‬
‫‪Messino Port‬‬
‫‪Rhodes "Sugar. *Gulf.‬‬
‫‪'Archipelago "Corfu, Candia (Crete), neg‬‬‫‪roponte (Euboca), Cyprus *Anchor. " Lonigo‬‬
‫‪Chios‬‬
‫‪Constantinople‬‬
‫‪Genoa.‬‬
‫‪Castine‬‬
‫‪de Jeanne. Grand Master. " Bombardment.‬‬
‫‪Commanders‬‬
‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪n‬‬

‫‪w‬‬

‫‪u‬‬

‫‪18‬‬

‫‪a‬‬

‫‪M‬‬

‫ב‬
‫]אלכסנדדיא[ היינו ברודוס משלשה בבםלו ער‬
‫ט ״ ו ב ט ב ת יען לא נתן הנראן מאישטרו רשות‬
‫להנליאצה לעבור לאלכםנרריא כי ירא פן יתעלל‬
‫בה מ ל ך מצרים‪ ,‬כי לקה הנראן מ א י ש ט ר ו ש ו ה ד‬
‫מ מ ל ך מצרים מ א ה ועשרים א ל ף פרחים י זהב‪ ,‬ונדר‬
‫לשלוח לו אחי המלך התונר הנקרא זמזמים אשר‬
‫הוא ת ח ת ירו בצרפת ואה׳׳כ התל בו כי ירא לשלחו‬
‫מ א י מ ת מ ל ך התונר ]פן י ה מ ו [ ע ״ כ פ ה ר הנראן‬
‫מאישטרו‪ ,‬פן יכבוש מ ל ד מצרים הרוניא והפטרון‬
‫עם כל םהוריה‪ ,‬כי עושר גדול היה בה וממון אין‬
‫קץ ויהי כאשר ארכו הימים הםכים הפטרון ויועצו‬
‫עם כל סוהרי הגליאצו! ללכת ויעבור עליהם מ ה‬
‫ולא רצה להסגר עם הדוגיא ער א ש ר יראה א י ד‬
‫יפול הדבר‪ .‬בט״ו ב ט ב ת נםענו מ מ ר ו ם ובאנו‬
‫ב ש ש ה ימים באלכםנדריא‪ ,‬ועברנו אליםא והלכנו‬
‫להנות במקום ש ש מ ו בוקארי והוא מקום נדול ורהב‬
‫ירים ואין בו עומק מ י ם רכים בין אלבםנרריא ובין‬
‫רשיט י בדרך מצרים )קאהירא( ותקענו האנקורי‬
‫רהוק מן היבשה כארבעה מילין‪ ,‬ועמנו היה בקונ־‬
‫םירווה ) ל מ ש מ ר ת ( םפינר‪ ,‬קטנה מ מ א ת י ם חביות י‬
‫א ש ר קנה אותה הפטרון שלנו וטען אותה‬
‫ה ט י ס להביא למכור באלכסנדריא‪ .‬והאמיר הוא‬
‫ה מ ש נ ה למלר מצרים היושב באלבםנרריא שלח‬
‫להבטיח הפטרון והדוניא וכל א ש ר בה שתובל לצאת‬
‫ולבא באלכםנדריא ב ט ה ‪ ,‬ולא ש מ ע הפטרון ולא‬
‫האזין לבמוח בו עד א ש ר ישלח אל מ ל ך מצרים‬
‫עצמו א ד א מ ד ש י ב ט ח בחבטחון שלו לשלוח הספיגה‬
‫לבדה ט ע ו נ ח חטים עם ק צ ת אנשים‪ ,‬ונכנסנו אנחנו‬
‫היהודים בספינה ה ה י א בערב שבת׳ כי השבנו לבוא‬
‫ביום ה ש ב ת לאלבםנדריא‪ .‬והאטיר בראותו כי לא‬
‫ב ט ת הפטרון בדבורו לבוא עם הרוגיא שלה לאמר‬
‫כי לא הפץ ש ת ב נ ס נם הספינה הקטנה ש מ ה‬
‫ו נ ש א ת ו אנהנו היהודים כספינה ההיא הונים שם‬
‫מנגר דחוק מן ה מ נ י א כ מ ט ה ו י קשת‪ .‬וירבו הימים‬
‫ולא ש ב ו המלאכים ממצרים והלהם אזל מכלינו ולא‬
‫היה לנו מ י ם ונפשנו קצה ונבהר מ ו ה מהיים‪ .‬ויהי‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫רבי עבדיה מברטנורא‬

‫בהצי הלילה כשמונה בשבט והנה דוה סערה באה‬
‫ופתאום לפתע נשברו שני האנקורי מן הספינה ש ל ט‬
‫ולא נשאר בי אם האנקור האהר הרעוע שבכולם‬
‫וייראו המלחים יראה נרולה ויטילו הבלים אשר‬
‫באניה אל הים להקל מעליהם‪ ,‬ויעשו אותות וסימנים‬
‫להראות כי יבקשו עזרה‪ ,‬ויזדהו בונברדי לקרוא‬
‫לאנשי ה מ נ י א שישלהו הברקא י עם אנשים‬
‫להושיענו‪ ,‬ואי! קול ואין עונה בי היו טרודים להציל‬
‫א ת עצמם‪ ,‬ולא היה אפשר שתקרב אלינו ברקא או‬
‫םקיפו י‪ ,‬בי הים הולד וסוער ויולד הים אותנו‬
‫םהוב והשלד עם האנקור הרועע הנשאר וגלי הים‬
‫כםונו‪ ,‬והיינו הולכים ומטורפים בים והאניה השבה‬
‫להשבר בי היתה רעועה וזקנה‪ ,‬ובאו בה המים מ מ ט ה‬
‫וממעלה‪ ,‬וכל המקום ההוא היה מלא סלעים וםקוליי •‬
‫ועמדנו קרוב לב״ר שעות ובכל ע ת ו מ ע ראינו המות‬
‫בעינינו‪ ,‬וביר כל א ה ד מ מ נ ו היה דלי מ י ם למלאות‬
‫ולהריק מן הספינה אל הים כי נתמלאה הספינה‬
‫מים‪ ,‬ובדמעוה עינינו היינו ממלאים איש כליו עד‬
‫א ש ר רהם ה׳ עלינו כרוב הסריו לא בטבע המציאות‬
‫ונטלטנו מן הםערה ההיא אשר כמוה לא נהייהה‬
‫וכאשר ע מ ר הים מזעפו שלה הפטרון להוציא בל‬
‫איש מן הספינה האבלה והשוממה ההיא וביום‬
‫השני בהיות הבוקר נכנסנו בדוניא וישבנו בה עד‬
‫שוב המלאכים והביאו הבטהון מן המלד‪ ,‬ואז לא‬
‫היה דוה לרוגיא ל צ א ת מן הכוקארי‪ ,‬ובהרו רוב‬
‫הסוהרים א ש ר ברוניא ואנהנו היהודים היושבים בה‬
‫להמלט אל נפשנו ולעבור ב מ ל י נ ו וירדנו בברקא‬
‫אל היבשה ומשם הלכנו לאלבםנרריא ברגלינו מהלד‬
‫י״ה מילין בי לא מצאנו המורים לרכוב עליהם‬
‫והנענו באלבםנרריא יגעים ועיםים בי״ר בשבט‬
‫רמ״ה ויער ה׳ א ת רוח אחר מן הנדיבים א ש ר שם‬
‫ש מ ו ר מ ש ה גראםו והוא תורגמן לויניציאני ועשיר‬
‫ואהוב מ א ד בארץ ההיא גם בין הישמעאלים‪ ,‬ויצא‬
‫לקראתנו מהוץ לעיר והצילנו מ י ד הישמעאלים‬
‫היושבים בשער השורדים ובוזזים ועושים כרצונם‬
‫ליהודים הנכרים הבאים שם‪ .‬והביאני אל ביתו ולא‬
‫יכולתי לפטור ולצאת מביתו בל ימי היותי שמה‪,‬‬
‫והייתי קורא ע מ ו בםפר קבלה א ש ר לו כי חשקה‬
‫נפשו בהכמה ההיא ובזה מ צ א ת י הן בעיניו ונקשרת‬
‫נפשו בי וביום השבת אשר ישבתי ש מ ה עשה‬
‫מ ש ת ה נם להםפרדי אשר בא עמי ושני בניו אתו‬
‫והביאני אל בית היין‬
‫]מנהג היהודים באלכסנדדיא[ וזה דבר הסעודה‬
‫ש מ י ל י ם בה היהודים בבל ארץ ישמעאל ביום‬
‫השבת יושבים בענולה על הטםירי י ‪ ,‬והמשקה‬
‫עומר אצל המפה הקטנה הפרוסה על אותו טםירי‬
‫בי אין לפניהם שלחן‪ ,‬ומביאין כל מיני פ י מ ת‬
‫הנמצאים בעת ההיא ומשימים על המפה ולוקה‬

‫ד אליהו מעיר פירארא‬

‫אוצר מסעות‬

‫בעל חבית כוס יין ומקדש ושותהו כולו‪ ,‬ולוקח‬
‫ה מ ש ק ה הכוס מ י ד בעה״ב ובו משקה כל המסובין‬
‫כסדר זה אתר זה‪ ,‬וכל אתר שותה כוס מלא יין‬
‫ואה״כ לוקה בעה״ב שנים או שלשה נ מ ר י ם מן‬
‫הפירות ואובל ושותה כוס שני וכל המסובין אומרים‬
‫רפואה והיים‪ ,‬ואהדיו היושב אצלו נם הוא לוקה מן‬
‫תפירות והמשקה נותן לו כוס יין ואומר ב ש מ ת ת ד‬
‫ואומרים לו רפואה והיים‪ ,‬וכן לבל המסובין א ת ר‬
‫לאתר‪ .‬ואת״כ לוקתין מין שני של פירות ומוזני!‬
‫עליו בום אתר ועושין כסדר ע ד שישתו לפתות‬
‫ש ש ה או שבעה כוסות‪ ,‬ולפעמים שותים על ה ת ת ‪,‬‬
‫שמביאין דודאים והם אותם שפירש״י שקורי!‬
‫בלשון ישמעאל יאסמין‪ ,‬והוא אילן שאינו מנדל כי‬
‫אם פרתים בלבד והם טובי הדיה והמים מ א ד ‪,‬‬
‫ומריהין אותם דודאים ושותים בוס של יין‪ .‬והיין‬
‫באלו הגלילות הזק מ א ד ובפרט בירושלם ושותים‬
‫היין הי‪ .‬ואתר ש ש ת ו הכוסות כפי הנראה ישר‬
‫בעיניהם )כהםץ לבם( מ ב י א י ם קערה נדולה מ ל א ה‬
‫תבשיל ובשר‪ ,‬ובל א ה ד ו א ה ד מ ש י ם ידו בקערה‬
‫ולוקה מ מ נ ה מ ה שרוצה‪ ,‬ואוכלים בחפזון ואין‬
‫מרבים באכילה‪ .‬כסעודה ההיא הביא לנו ד מ ש ה‬
‫מארבולני‪ ,‬וזננביל רטוב ותמרים‬
‫הנזכר קונפיטי‬
‫וצמוקים ושקדים וזרע גד קונפיטי‪ .‬ועל כל מין ומין‬
‫כוס של יין‪ ,‬ופעם יין צמוקים והוא ט ו ב מ א ד‬
‫ופעם מ ל א ג י א ה דקגדיא ופעם מיין הארץ‪ ,‬וששיתי‬
‫ושכרתי ע מ ו ‪ — .‬עוד מ נ ה ג ליהודים בארץ י ש מ ע א ל ‪:‬‬
‫בערב ש ב ת הולכים כולם לבית המרתץ ובשובם‬
‫מ ב י א ו ת נשותיהם לפניהם יין ומרבים בשתייה‪,‬‬
‫ואת״כ מ ב י א ו ת התבשיל שהכינו לסעודת הערב‬
‫ואוכלים מ ב ע ו ד יום עד שתתשד‪ ,‬ואתר ששתו ושכרו‬
‫באים כולם לביהכ״נ במלבושיהם היפים נקיים‬
‫ומגוהצים ומתתילים בשירות ו ת ש ב ת ו ת ומאריכים‬
‫ב ת פ ל ת ערבית ע ד ש ת י שעות בלילה ובאים‬
‫לבתיהם ומקדשים ואוכלים כזית לתם ומברכים‬
‫ברכת המזון ואין מתפללים ת פ ל ת ה מ נ ת ה של‬
‫ערב ש ב ת בצבור בכל נלילות ההם‪ ,‬זולתי בידושלם‬
‫לבדה נ ת ב ט ל ה מ נ ה ג הזה שבטלו אותו האשכנזים‬
‫ושם מתפללים מ נ ח ה וערבית בצבור כ מ נ ה נ שלנו‪,‬‬
‫ולא יתפללו ערבית עד צ א ת הכוכבים ואח״ב אוכלים‬
‫סעודתם בלילה‪ .‬ושומרים ש ב ת כתקנה בנלילות אלו‬
‫יותר מ מ ה ששומרים אותה בנלילות אתרים‪ ,‬כי לא‬
‫יצא איש מ פ ת ת ביתו ב ש ב ת לא לטייל ולא לדבר‬
‫אתר אלא לדבר מ צ ו ה או לבית ת כ נ ס ת או לבית‬
‫המדרש‪ ,‬ואין צ ד י ד לומר שאין נם א ה ד שידליק‬
‫א ש ביום השבת או נר שכבה — א ף על ידי גוי‬
‫ועבד ואמה לא ידליקוה‪ .‬ומי שיודע לקרות קורא‬
‫כל היום אתר ש ה פ י ג יינו בשינה‪ —.‬מ ס פ ר הבעלי‬
‫בתים היהודים היושבים היום באלכסגדריא כ ה מ ש ה‬
‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪112‬‬

‫ועשרים ויש להם ש ת י כ נ ס י ו ת הרמוניות ה א ח ת‬
‫גדולה מ א ד ותרבה הצת והאתרת סמנה מ מ נ ה ‪ .‬ורוב‬
‫הקהל מתפללים בהטנה כי היא מ י ו ת ס ת לאליהו‬
‫ה נ ב י א ד ל מ פ נ י שננלה בה׳ להסידים שבהם‪ .‬בפינה‬
‫א ת ת מ ם נ ו ת י ה ואותה פ י נ ה היא דרומית מ ז ר ת י ת‬
‫ומדליקים בה נד תמיד‪ .‬נם ע ת ה מקרוב םהות‬
‫מעשרים שנה אומרים שננלה בה אליהו לזקן אהד׳‬
‫ובדוד היודע האמת‪ .‬ולא יכנס אדם לבית ה כ נ ס ת‬
‫בכל ארץ ישראל במנעלים בדנליו כי אם יהף‪ ,‬אף‬
‫ת ב א בתצר תבירו בבואו אל הבית מ נ י ה תמנעלים‬
‫בתצר נכת פ ת ה הבית‪ .‬וכולם יושבים על מ ח צ ל א ו ת‬
‫על הארץ או על המפידי‪.‬‬
‫אלכסנדריא היא עיר נ ת ל ה מ א ד ו מ ו ק פ ת ה ו מ ה‬
‫והים סביב לה‪ ,‬ונם כי ע ת ה השני שלישים שבה‬
‫)מנדלה( מדבר ש מ מ ה ובתים נדולים מאין יושב‪.‬‬
‫מ ר א י ת ה מוכית עליה שהיתר! יפה ביותר׳ והתצרות‬
‫הנושבות א ש ר בה רצופות באבנים כעין מוסאייקי ״‬
‫ואילנות של פרישים ותמרים באמצע‪ .‬וכל הבתים‬
‫כולם יפים ו נ ת ל י ם ואנשים בת מ ע ט מ פ נ י רוע‬
‫האויר אשר נתחדש בה זה כמה שנים׳ ובפרט האיש‬
‫א ש ר לא נסה באויר שלת ויאדיר ימי שבתו בה‬
‫אומרים ש י מ ו ת או יהלה בלי ספק׳ ורוב יושביה‬
‫מוכים בסנורים‪ — .‬לעיר ת ז א ת יבואו מ א פ ס י ארץ‬
‫לסהורה‪ ,‬ושם היום ארבעה קונצולי ״ מ א ר צ ו ת‬
‫ה נ מ ל י ם ויניצייאני ויינוביסי וקמלאני ואנקונאני‬
‫ועל פ י ה ם יהנו ויסעו כל הסוהרים ה ב א י ם שם‬
‫לסהורה מכל לשונות הנוים‪ .‬בכל לילה צריכים‬
‫הנוצרים ה נ מ צ א י ם בעיר ל ה א ס ף ולהסנד ב ב ת י ה ם‬
‫וסונרים הישמעאלים בעדם מבהוץ‪ ,‬ובכל בקר‬
‫פ ו ת ח י ם להם‪ .‬וכן בכל יום הששי מ ת צ ו ת היום עד‬
‫ע ת הערב ש מ ת ק ב צ י ם הישמעאלים בבית ת פ ל ת ם‬
‫צריכים הנוצרים להיות מוסנדים בביתם‪ .‬והנוצרי‬
‫א ש ר י מ צ א בעת ההיא הוצה דמו בראשו ואין קץ‬
‫לממון א ש ד יכנם למלר מצרים מ מ ב ם הסתורות‬
‫ה נ כ נ ס ו ת והיוצאות כאלכסנדריא‪ ,‬כי מ כ ם נדול‬
‫פורעים שם כל הסתורות‪ .‬נם מ ע ו ת מתושבים ״ א(‬
‫פורעים מ כ ס שנים למאה‪ .‬ואני הצילני ה׳ ולא‬
‫פרעתי שום מ כ ס מן ה מ ע ו ת שהיו אצלי׳ ואין קנס‬
‫ולא עונש לבודה ולעובר על ה מ כ ס בכל נבול מצרים‬
‫י ש ב ת י באלכסנדדיא ש ב ע ה ימים‪ .‬ו ה ת נ י א א ש ר בה‬
‫ה נ ה ת י כל עניני אף כי מ ע ט י ם היו עדיין לא באה‬
‫מן הבוקאדי כי לא היה לה דוה‪ .‬ו ב א ל כ ס נ ד ד י א היה‬
‫איש יהודי שנדר ללכת לירושלם לתונ שם א ת הג‬
‫ה מ צ ו ת הוא ו א ש ת ו ושני בניו׳ וארתתי ל ה מ ר ה ע מ ו‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( שטר המחאה חמובא בחשבון מבית חשלחני‬
‫בעירו לבית תשלחני בעיר אהדת‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫אוצר מסעות‬
‫‪4‬‬

‫רבי עבריה מברטנורא‬

‫‪1‬‬

‫‪ Rosette. Conserve.‬י ‪ Zamsam ( ?).‬י ‪Florins.‬‬
‫‪'Ton. 'Barca (barge). ' Skippet. * Scolite‬‬
‫‪(reefs). 'Tapestry. "Confectionery. "Malaga.‬‬
‫‪Mosaic. " Consuls. " Natives of Venice, Go‬‬‫‪neva, Catalonia, Ancona " Draft.‬‬
‫‪u‬‬

‫נ‬
‫]מגרים = קאחירא[ יצאתי טאלכסנרריא )כ״א‬
‫ש ב ט ( עם היהודי הנ״ל ובני ביתו וכלנו רוכבים‬
‫על נטלים‪ ,‬והנחתי ל ד ט ש ה נראםו הנ״ל לקהת‬
‫הענינים שלי טן הדוגיא בבואה ולשלהם אלי לטצרים‬
‫)קאהירא(‪ .‬הנענו לטקום רשיט על יר הנילוס ושם‬
‫נכנסנו בספינה‪ .‬על יר הנילוס ת ס י ר ס פ ה וטפה‬
‫ערים ועירות נושבות וסוכות ו נ ח ל ו ת ‪ ,‬א ד כולן‬
‫ערי פרזות‪ .‬וישבנו בםקום ששםו פואה שני יםים‪,‬‬
‫כי לא היה לנו רוח כרצוננו‪ .‬והםקום ההוא נ ח ל‬
‫ויפה והדנים בו חנם וכל סיני ירקות‪ .‬ונסענו םשם‬
‫ובאנו ער בולאק ר א ש י ת )תתלת( ארץ מצדים על‬
‫הנילוס ראיתי צפרדע הנקראת ‪-‬אלתמסה י בערבי‪,‬‬
‫והוא נ ת ל מדוב‪ ,‬ובעורו בעין אבעבעות‪ ,‬ואמרו א נ ש י‬
‫ה ס פ י נ ה שנמצאים נ ח ל י ם מ מ נ ו כפלים‪ ,‬והם מ!‬
‫הצפרדעים שנשארו מ י מ י משה‪ ,‬כמו שהזכיר‬
‫הרמב״ם בפירושו )למשניות(‪ .‬א מ ת הוא המסופר‬
‫עליו ש מ כ נ י ס ואינו מוציא )הרעי(‪ ,‬והעוף אוכל‬
‫ה מ ו ת ר ההוא שעושה בהיותו פ ו ת ה פיו לשמש ונכנס‬
‫העוף לפיו ואוכל המותר•— נהר נילוס הוא רחב‬
‫והמקום‬
‫ידים ו מ י מ י ו מתוקים ביותר ועכורים‬
‫ש ע ב ת ו בו אינו אלא א ח ר מראשיו‪ ,‬כי ראש א ה ד‬
‫יש לו שחולר למקום ש ש מ ו ר מ י י מ א * ומשם שופר‬
‫אל ה י ם ‪ — .‬קודם בואנו לבולאק נראו אלינו ש ת י‬
‫כ י פ ו ת נ ח ל ו ת של בני! יש! מ א ר והם בהעבר ה א ה ד‬
‫מהנהר‪ ,‬ואומרים ש ה ם של יוסף הצדיק א(‪ ,‬ואי!‬
‫להם פ ת ה אלא םלםעלה לצד הננ‪ ,‬ואף כי הם‬
‫חרבות עדיי! צורתם םוכיה עליהם שהיו בנינים‬
‫גדולים וחזקים‪ ,‬ואי! ש ם שום ישוב סביב‪ .‬ונכנסנו‬
‫לארץ מצרים בערב י״כ יםים לפני הפודים )ב׳ אדר(‬
‫ב ת ח ל ת קציר שעורים‪ .‬ובימים ההם הקל הרעב‬
‫מ ע ט בארץ‪ ,‬כי רעב של כליה היה בכל נבול מצרים‬
‫לפני ה מ ס ו פ ר והשעורה אביב מ א ד בארץ מ צ ח ם‬
‫יותר מ כ ל ש א ד ארצות שבעולם לסבת מי נילוס‬
‫ו ה א ס י ף נראה שיהיה מוב מאד‪ .‬ובהדש אתרי הניעי‬
‫ש מ ה ה י ה שובע גדול ולא נודע הרעב בארץ ועור‬
‫הם ו א ד מ ת ם עבדים לטלר ונוטל התומש ויותר‬
‫מ ת ו מ ש ‪ ,‬ואין בכל העולם הקרקעות טשועבדים‬
‫למלך כסו בארץ טצדים עד היום הזה‬
‫‪1‬‬

‫ל א ארחיב ב מ א מ ר לרבר בגודל כ ט ו ת ארץ‬
‫מצרים‪),‬קאהירא( ורוב העם א ש ד בה‪ ,‬כי כבר קדמוני‬

‫בזה הרבה סופרים‪ ,‬ו א מ ת הוא המסופר ממנה‪ ,‬ואינה‬
‫מוקפת הומה סביב׳ אבן בתוכה יש הרבה מקומות‬
‫מוקפים הומה בצורה א ת ת הנה ואתת הנה — היא‬
‫עיר הומיה מכל לשונות הנוים הנמצאים בתוכה‪,‬‬
‫וזה בי יושבת בין שני ימים בין ים םוף ובין ים‬
‫הנרול וכל הסוהרים מארץ הורו ובוש וארצות‬
‫פריםטיר יואני י ב( באים ררד ים סוף אל מצרים‬
‫לטבור םתורתם‪ ,‬בנון תבלין וטרנליות ואבנים טובות‪,‬‬
‫ולקנות טן הםתורות הבאות ט צ ר פ ת ואשכנז ואיטליא‬
‫ותונרטה ררד ים ה נ ח ל אל אלכםנרריא ער טצרים‬
‫והקרקעות בה וסביבותיה ארוסה כסו ארטה אשר‬
‫הזכירו לנו ה ד ל בנרה ) י ט ( וים סוף הוא הים‬
‫אשר בו אבני הקלאטיטה )אב! שואבת( י והאניות‬
‫ההולכות לא ישיטו בהם ברזל אפילו ט ס ט ר אהר ג(‬
‫והטקום אשר נבקע שם הים לאבותינו אוטרים שהוא‬
‫ירוע‪ ,‬והולכים בו רבים טן הכוטרים‪ ,‬אכן לא שםעתי‬
‫משום יהורי שהלר לשם‪ .‬והתוף אשר תרדנה האניות‬
‫הבאות מ י ם סוף לסהורה ומשם נושאים על הנמלים‬
‫למצרים אמדו לי שהוא קרוב להר םיני וממצרים‬
‫להר םיני אומרים שהוא ררד ה מ ש ה ימים והבומרים‬
‫אשר לאדום יושבים בהר םיני בבמה י שלהם‪ ,‬ובאים‬
‫מהם בכל יום למצרים והם הולכים ושבים תמיר‬
‫ובן מ ש א ר הנוים והלשונות ואפילו מן הישמעאלים‬
‫מפני שהם נודעים שאינם נושאים מעות עמם‬
‫]ולשאר בני ארם יש םכנה[ כי בל הררר במרבד‬
‫ההוא מלאה ערביים השוללים ובוזזים כרצונם אבל‬
‫ל מ מ ד י ם ההם אין דובר רבר‪ ,‬כי ברתו להם ברית‪,‬‬
‫לםבת ה ט ם ה נ ח ל שנותנים לטלר למען יניהום‬
‫לשבת בהר‪ ,‬ונותנים עור יותר לערביים וכורתים‬
‫ברית עטם‪ ,‬ואוטרים שהם נאטנים בבריתם טאר‬
‫לנרים השוכנים בתוכם‪.‬‬
‫]היהודים בקאהירא[ בארץ טצדים היום כשבע‬
‫ט א ו ת בעלי בתים יהודים‪ ,‬הטשים טהם ש מ ת נ י ם‬
‫הנקראים כותים‪ ,‬וטאה ותטשים קראים‪ ,‬והשאר‬
‫כולם רבנים השטרונים אין להם אלא הםשה הוטשי‬
‫תורה בלבד‪ ,‬אין להם כתב הקורש שלנו אלא כתב‬
‫אחר כבר כ ת ב הרטב״ם שהוא כ ת ב עברי שבו היו‬
‫כותבים ישראל תהלה קודם שנלו לאשור כטוזכר‬
‫בנטרת סנהדרין‪ ,‬אבל לשון הקרש יש להם כמונו ד(‬
‫אלא שטושכים ט ע ט בקריאה מ פ נ י הכתב הטשונה‬
‫טשלנו‪ .‬ובבל טקום בתורה בטקום השם של יו״ד‬
‫ה״א )הויה( כותבים ״אשימה״‪ ,‬והם שנואי נפש‬
‫היהודים ט פ נ י שהם טזבהים וטקטדים על הר נ ח ז י ם‬
‫רבים טהם נםעו אתנו טטצרים ללכת להר נ ח ז י ם‬
‫לזכות א ת הפםה‪ ,‬כי יש להם שם טקרש‪ ,‬ואינם‬
‫שומרים א ת השבת אלא ט ת צ י ת יום ששי ער חצות‬
‫יום השביעי‪ ,‬ו נ ש א ת טהם ט ע ט טהרבה‪ ,‬כי לפי‬
‫הנשטע אין להם היום בכל העולם ת ט ש ט א ו ת בעלי‬

‫רבי עבריה מברטנורא‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪114‬‬

‫עשיר והנון שבודאי הוא מ י ו ח ס עד רור המצר‬
‫ע״ה׳ ואמרו צהראות צי ס פ ר היחם חתום בערים‬
‫מרור צרור וצא ראיתיו א ח ״ ב צפי ש נ ט ר פ ה השעה —‬
‫השמרונים הם יותר עשירים מכצ היהודים במצרים‬
‫והם עושים מ צ א כ ת השרים הגרוצים שם וגזברים‬
‫וםובגים צהם‪ .‬ויש א ש ר יהיה צו מ א ת י ם אצן* פרהים‬
‫זהב׳ והקראים יותר עשירים מהרבנים‪ .‬ויש בין‬
‫הרבגים נ׳׳ב עשירים‪ .‬אכן טבע היהודים בארץ‬
‫ישמעאצ צהראות ע צ מ ם עניים והוצכים ברצים‬
‫ונבזים וכפופי הומה צפני הישמעאצי‪ ,‬ואינם בעצי‬
‫צדהה וצא נומצי הסרים זה צזה׳ וצא אוהבים זה צזה‬
‫וכצ א ה ד דורש מ ו ב צעצמו׳ ובזה יפה כ ת הקראים‬
‫‪:‬׳בת הרבנים שהקראים נומצים תםר ומתערבים עם‬
‫הרבנים ומקרבים אותם‪ .‬ויש במצרים היום כתמשים‬
‫ב״כ מן האנוסים אשר היו ב ס פ ר ד כוצם בעצי‬
‫ת ש ו ב ה ורובם עניים ‪ #‬ש ר עזבו א ת ב ת י ה ם ו א ת‬
‫עשרם ו א ת אבותיהם ו א ת א ב ו ת אבותיהם שהיו‬
‫שומרים א ת רתי הגוים׳ והם באו צתסות ת ת ת כנפי‬
‫השכינה ויש מן היהודים במצרים שוצחנים ובעצי‬
‫םהורת ב מ ש א ומתן‪ ,‬כי הארץ רהכת ירים והריות‬
‫מצוי בה מ א ר בכצ עת׳ יאין בכצ הארצות כארץ‬
‫מצרים צסהורה והיכוצת צארם צהתעשר‪ .‬ואין מ ס פ ר‬
‫צנרים ה נ מ צ א י ם בה מכצ הנוים ומכצ הצשונוה‪,‬‬
‫והוצכים בה בציצה וביום‪ ,‬כן בכצ הרתובות והשוקים‬
‫אבוקות רוצקות בציצה והאנשים ישנים בציצה עצ‬
‫הארץ עצ פני התניות והדרכים בבצ אשר יחפוצו‬
‫ושם י מ צ א היהורי צקנות כצ מ י נ י תבשיצ בשר‬
‫וגביגה דנים וירקות וכצ א ש ר ישאצ׳ כי רהוב‬
‫היהודים מצא מכצ מיגי תבשיצ א ש ר יעשו צמכור‬
‫וגם בפצירמו כן הוא אך צא כמו בארץ מצרים‪,‬‬
‫כי צא יבשצו היהודים בבתיהם שם כ ״ א מרי )ערב(‬
‫ש ב ת בשבתו‪ ,‬צהיותם טרודים במצאכתם האנשים‬
‫והנשים‪ ,‬וצב? קונים בצ הצריך צהם מן השוק נם‬
‫כי העצים ביוקר נרוצ בארץ מצרים‪ ,‬מ ש א גרוצ‬
‫שצ עצים א ש ר א י נ ה כצצ כ מ ש א צ מ ר פרדים ב מ ח י ר‬
‫שני שצישי רוקאט ויותר‪ .‬והבשר וחפירות ביוקר‬
‫נרוצ מ א ד ובפרט אצית הכבשים‪ .‬הקראים צא יאכצו‬
‫ט מ נ ה כי אומרים ש ה ו א הצב ש א ס ר ה תורה‪ .‬צא‬
‫ראיתי זוצ במצרים זוצת מ ד ג ת הים ובצצים והציר‬
‫וקישואים ו א ב ט י ח י ם וירקות‪ ,‬וחצחם בזוצ בשנות‬
‫השבע׳ ואין אופין אותו אצא כ מ ו שצוק ועשוי כמין‬
‫חצות בצוצות בשמן ורכה מ א ד ‪.‬‬

‫בתים — הקראים כאשר ידעתם צא יאמינו ברברי‬
‫חז״צ‪ ,‬אכן הם בקיאים בכצ העשרים וארבע׳ והם‬
‫מקרשים התרש עצ פי הראיה‪ .‬ופעמים שהקראים‬
‫א ש ר כמצרים יעשו ראש השנה ויום הכפורים ביום‬
‫אחר מ א ש ר יעשו הקראים בירושצם׳ ואומרים שאין‬
‫רע בזה )בי היו פה שני כ ״ ב שצ קראים והיום‬
‫יושבים בבירוט(‪ .‬הם שוצחים צירושצם בכצ שנה‬
‫צראות האביב ואם יראו ש ה ש נ ה צריכה עיבור‬
‫יעבדוה‪ ,‬ואם יקרה שיעברו השנה הקראים במצרים‪,‬‬
‫עצ רח־ משצ‪ ,‬והקראים א ש ר ב ק ו ש ט נ ט י נ ה צא‬
‫יעבדוה אין בהם אשם‪ ,‬הואיצ וכצ א ח ר עושה מ ה‬
‫ש נ ר א ה בעיניו טוב‪ .‬הם מ ת ע נ י ם בשבעה באב‬
‫ובעשרה באב‪ .‬ותנ השבועות קובעים צעוצם ביום‬
‫ראשון כירוע תוצים הצוצב עם כצ מיניו ב א מ צ ע‬
‫ב י ת ה כ נ ס ת שצהם וכצ אתר מ ס ת כ צ בו ורי צהם‬
‫אינם מבערים א ש ביום ה ש ב ת בכצ‬
‫בזה‪.‬‬
‫כצ ה מ ש ת דיני ה ש ח י ט ה יש צהם‬
‫מושבותיהם‬
‫כמונו אע׳׳ם שאינם כתובים בתורה‪ ,‬וכן איסור‬
‫ש ה י ט ה בסכין פנום ונזהרים מ י י נ ם שצ גוים יותר‬
‫מישראצ‪ .‬ובכצ הנציצות שעברהי הוץ מ א י ט צ י א‬
‫נזהרים מ א ר מ א ד מ י י נ ם שצ נוים‪ ,‬וכבר נ ם ה פ ק ו‬
‫בארצות האצה עצ דבש ע נ ב י ם ' שעושים הישמעאצים‬
‫ש מ ש ע ת רריבה אין דורכיז אותם ברח־ שדורכים‬
‫צעשות מ ה ם יין׳ והדבש ט ו ב מאר‪ ,‬ונשאלתי ע״ז‬
‫בעזה ובירושצם‪ ,‬ונתבקשתי צהמנות בהיתר זה׳ ויש‬
‫בו במה צדדים צהתר ומפני שראיתי ה ח כ מ י ם שהיו‬
‫צפנינו צא מצאם צבם צהתיר צא רציתי צפרוץ נדר‬
‫ואין רשע ופריץ בגציצות אצה ש י ש ת ה מיין שנגע‬
‫בו ישמעאצ ואין צריד צומר ערצ )נוצרי( ש ע ו ב ד‬
‫עבורה זרה ושומרים הקראים בצ מ י נ י ט ו מ א ה‬
‫וטהרה וכי י מ ו ה צהם מ ה יוצאים כצם מן ה ב י ה‬
‫צפני מותו ומשכירים מן הרבנים מ ה ע נ י י ם ש י ש א ו‬
‫א ת מ ת י ה ם ויקברו אותם כי הם צא יגעו בהם בשום‬
‫פנים‪ ,‬ו ט מ א י מ ת י ם ובעצי קריין ונרות ויוצרות‬
‫שבהם רותצים במים בצבר ואינם מצריכים מביצה‬
‫במקוה ואני ראיתי קצת מפירושי המתברים שצהם‬
‫כגון פירושי יפת הנזבר ברברי ר׳ אברהם אבן עזרא‪,‬‬
‫ופירושי ר׳ אהרן קרא כי יכריתם צטבוצ במקוה‪,‬‬
‫ובכצ יום הם מתרשים פירושים עצ דברי תורה‬
‫ואומרים כי אםיצו בעיקר המצור‪ .‬אם יראה ה כ ם‬
‫מ ת כ מ י ה ם ע ת ה ש פ ש ט המקרא נ ו ט ה צרכר זוצת‬
‫מ ה שאמרו הראשונים ישנה עיקר המצות צמה‬
‫שנראה בעיניו ש פ ש ט הכתוב נ ו ט ה יותר‪ ,‬ואין כזה‬
‫]הנגיד במגרים[ הנגיד היושב במצרים הוא דורה‬
‫אשם צראשונים וצאהרונים ויש צהס בית ה כ נ ס ת‬
‫ככצ היהודים א ש ר ת ת ת מ מ ש צ ת מצר מצרים‪ ,‬ויש צו‬
‫במצרים ורוב תפצוהיהם מזמורים ופסוקים‪ .‬ו ע ה ה כה מ א ה המצך צענוש צאסור וצהבות כ ט ו ב בעיניו‬
‫מקרוב נחנו צקרות בתורח שני וחמשי כי צא היו לכל איש א ש ר ימרה א ת פיהו מז היהודים א ש ר‬
‫עושים כן צפנים׳ ויש צהם כהנים וצוים‪ .‬ואמרו בכצ הקהצות מסביב‪ ,‬והוא מ מ נ ה דיינים בכצ סהצ‬
‫עצ א ה ד מ ן הקראים שבמצרים ש מ ו צדקה והוא וקהצ‪ .‬ומי ש ה ו א היום גניר במצרים י ש ב בירושצם‬

‫‪116‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫שנים רבות וברח מ פ נ י הזקנים ה( והמלשינים א ש ד‬
‫היו שם‪ .‬שם ה^ניר ר נת! הכה! והוא עשיר וחכם‬
‫ובבואי‬
‫ו ה ס י ר וזקן והוא יליד ארץ ברבריאה‬
‫למצרים כבדני כבוד נפלא והיה מ ת ב ב אותו באב‬
‫לבז‪ .‬ותניא א ת לבי מ א ד מ ל כ ת לירושלם מפני‬
‫המוסרים והמלשינים שבה‪ ,‬ובל הרבנים וההבמים‬
‫אשר היו בימים ההם בירושלם ברהו ונמלטו לנפשם‬
‫כי היו לותצים אותם הזקנים מירושלם לחץ נ ח ל‬
‫וכל היהודים אשר נקבצו בירושלם כי קרוב לשלש‬
‫מ א ו ת ב״כ היו בה‪ ,‬נ ש מ ט ו א ה ד לאהד מפני כובד‬
‫המסים והעולות א ש ר הטילו עליהם הזקנים יושבי‬
‫הארץ‪ ,‬ולא נשארו בירושלם ב״א דלת העם ונשים‪,‬‬
‫ו ב מ ע ט שלא נשאר בה מי שיהיה ראוי להקרא בשם‬
‫איש‪ .‬ונכרה יר הזקנים הרשעים האלה עד שמכרו‬
‫כל הספרי תורה לערלים למע! יוליבום אל נוי רהוק‪,‬‬
‫והמעילים והפרוכות והרימונים של כסף ובלי הקרש‬
‫אשר היו בירושלם הבל לקהו ומכרו‪ ,‬עם כל הספרים‬
‫א ש ר היו בהקדש בית ה כ נ ס ת אשר בירושלם‪ ,‬כי‬
‫לא היה מ ס פ ד לספרים אשר הקדישו כל הבאים שם‬
‫מן האשכנזים מספרי ת ל מ ו ד ופוסקים‪ ,‬הכל מכרו‬
‫הזקנים ההם ולא נשאר מעיל ופרוכת וכל בסף‬
‫שלא הוציאו מן ההקדש עד בלתי השאיר שריד‬
‫ואמר לי הנניד כי לא היה בידו למתות בזקנים‬
‫ההם כי ירא מ פ נ י ה ם כי ילשינו למלר )מצרים(‬
‫על כל היהודים‪ ,‬כי המלך קבר פ ת ו ה נ ח נ ו ועינו‬
‫לא תשבע‪ ,‬ובימים ההם מ ה ו מ ו ת רבות היו בבל ארץ‬
‫מ צ ח ם ‪ ,‬כי שם פניו לאסוף בעפר בסף לתת לסריסיו‬
‫ולאנשי מ ל ת מ ת ו אשר שלה להלתם עם מלך התונר‬
‫בארץ צוכה על נהר פרת‪ ,‬וישם עול כבד נם על‬
‫היהודים אשר במצרים היינו בי! השמרונים והקראים‬
‫והרבנים ח מ ש ה ושבעים אלף פרחים זהב‪ ,‬ועשה‬
‫כ! לכל נוי לערלים ולישמעאלים‪ ,‬ואי! קצה לממו!‬
‫אשר שלח לקבץ מ מ ק ו מ ו ת ממשלתו‪ .‬ויהי אז כימי‬
‫הפורים אבל נ ח ל ליהודים וצום ובכי ובכל זאת‬
‫התהזקתי ללכת והיה לבי נכון בטוה בה׳‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫]מצרים העתיקה[ בטרם צ א ת י ממצרים ההדשה‬
‫הלכתי לראות מצרים הישנה שקורי! מ צ ח ם עתיקה‬
‫ונם היא נ ו ש ב ת אך לא כהתדשה׳ ודבוקות הן במעט‬
‫זו כזו‪ .‬ושם בדרך הוא המקום שהולך המלך עם‬
‫כל ש ח ו בכל שנה ושנה‪ ,‬לפי מ ה שספרו לי‪ ,‬להפוד‬
‫ולעשות תל נבוה ל מ י מ י היאור העולה ומתנהל מ ה ד ש‬
‫אב ו מ ש ק ה א ת תארץ‪ .‬ודברים רבים ש מ ע ת י מ ע נ ״‬
‫עליית מ י היאור אשר נלאתי לכותבם‪ ,‬נם כי לא‬
‫דאיתי בעיני‪ .‬אך אני ראיתי נשמים מ ע ט י ם יורדים‬
‫במצרים נם קור נדול ה ת ש ת י במצרים בהיותי שם‬
‫ב י מ י הפורים‪ .‬ה א מ ת כי רבים ת מ ה ו ואמרו כי לא‬
‫היה קור כזה מ ש נ י ם קדמוניות‪ ,‬כי ארץ מצרים המה‬
‫מ א ד לפי ד ב ח ה כ ל ‪ — .‬ב מ צ ר י ם העתיקה יש בית‬

‫רבי עבדיה מברטנורא‬

‫הבנםת יפה מ א ד על נבי עמודים גדולים ונאים‪.‬‬
‫נם הוא מיוהם לאליהו הנביא ד ל ‪ ,‬בי אומרים‬
‫שנתנלה בו אליהו לתםידים בקר! דרומית מזדהית‬
‫שבו‪ ,‬ושם מדליקי! נר תמיד‪ ,‬ובקר! מזדהית צפונית‬
‫יש מקום מ י ו ח ד גבוה למעלה ששם היה מונח‬
‫הספר חורה של עזרא הסופר‪ .‬ואמרו בי זח שגים‬
‫רבות בא יהודי אהר מארץ מערב וקנה אותו מ י ד‬
‫השמש בבית ה כ נ ס ת אשר בעת ההיא‪ ,‬ובא באלב־‬
‫ובצאתו בספינה‬
‫סנדריא להוליכו אל ארצו‬
‫מאלבםנדריא לא רהוק משם טבעה הספינה ואבר‬
‫הוא והספר תורה מתוך הקהל‪ .‬והשמש אשר מכרו‬
‫לו במאה פרהים זהב המיר דתו בשנה ההיא ומת‬
‫והלך לאברו! הנרתיק של ספר תורה ההוא נשאר‬
‫עדיי! בבית הכנסת ההוא ומדליקי! לפניו נר ת מ י ד‬
‫בשנה שעברה רצה המלך לקהת העמודים אשר בית‬
‫הכנסת ההוא נכו! עליהם ולשים אותם בפלטירי!‬
‫שלו כי יפים הם ונדולים‪ ,‬ופדו אותם היהודים באלף‬
‫פרהים זהב‪ .‬ולפי פרט השנים אשר נמצא כתוב‬
‫בתוטת בית הכנסת ההוא נבנה שלשים ושמונה‬
‫שנד‪ .‬קודם חורבן בית שני‪ .‬וקרוב לו יש ביהב״נ‬
‫אהר יפה ו נ ח ל אך לא כמוהו‪ .‬ומתפללים בבל ש כ ת‬
‫בבתי כנסיות אלו אשר במצרים העתיקה ושוברים‬
‫היהודים ש מ ש להתעכב ‪-‬שם לשמרם — לא זכיתי‬
‫ללכת אל רומז‪ ,‬הוא מקום הוץ למצרים שאומרים‬
‫ששם היה מתפלל מ ש ה רבינו ע״ה‪ ,‬ויש שם שני‬
‫בתי בנסיות א ה ד לרבנים ואהד לקראים‪ ,‬ולפעמים‬
‫מתפללים שם בשבתות ומועדים ואמרו לי שהיו‬
‫ממילוקי של המלך מריעים סוסיהם בדרך ההיא‬
‫והיתה סבנה ליהודי ללכת שם׳ בי הממילוקי בעת‬
‫ההיא הוכטים ומכים ושוללים לכל אשר ימצאו״‬
‫נם ליהודי ונם לישמעאלי‪ ,‬והיו התניות םנורות‬
‫מ א י מ ת הממילוקי׳ יע! היו נבונים למלהמה ונת!‬
‫להם רשות לתבל ולעשות כרצונם‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( טעה לחשוב הפירמידין לאוצרות יוסף שכנס‬
‫בתם חבואח מצרים כמו שחשבו כן גם נוצרים אחדים‬
‫ב( הוא בופר־אל־תורך בטאה הי״ב והנוצרים וגם‬
‫האפיפיור חאטינו שתוא כבש ארצות תטושלםנים‬
‫טאתורי פרס וארטיניא ולפי אטונת אהרים טאהורי‬
‫ארץ כוש )אביםיניא(‪ ,‬ותשבו כי סוף סוף יבבש כל‬
‫ארצות תתוגר ויגאל את קבר ישו הנוצרי טבף אויביהם‬
‫המהמדנים‪ .‬ג( בעין ההגדה המובאה ברש׳׳י על תנאמר‬
‫בפטורי בפי ושט )ברכות ה ( וז״ל‪ :‬באוקינום יש‬
‫בו מקומות שאינו מקבל ברזל ומהברין לתי הספינה‬
‫ע״י חבלים ועקלים שתותבים בנקבו ותוקעין אותן‬
‫בדוהק לפי שהן גסין ממדת הנקב‪ .‬ד( לשונם שמרונית‬
‫והוא תרגום שלהם על התורזד אבל רצונו לומר שהם‬

‫אוצף מסעות‬

‫רבי עבריה סברטנורא‬

‫מבינים בלשון חקודש ויש לחם ספרים בלח״ק‬
‫ה( הזקנים הללו חם גובי חמם הנקראים בפי חםון‬
‫היהודים בשם ״שיך אל יהוד" ישייר בערבית הוא‬
‫זקן‪ ,‬ולא כיון אל זקני ירושלם וחכמיה‪ ,‬אדרבא הוא‬
‫אומר שהרבנים והחכמים חוברתו לברות מפניהם‪.‬‬
‫ו( היא ארם גובה או ארם נהר י ם )מיםופוטמיא(‬

‫‪* Prea‬‬

‫‪ Damietta.‬י‬

‫‪1‬‬

‫‪Bulak. * Crocodile‬‬
‫‪John ' Magnet ' Grapewine‬‬

‫ואחלב העיר ה נ ת ל ה על נהר פרם ה י א ארם צובה‪— .‬‬
‫וראיתי בעזה הבית א ש ר הפיל ש מ ש ח על פלשתים‬
‫כפי ש ם ם ת לי בעלי בתים רבנים טיושבי הארץ‪.‬‬
‫ובעזה היום כשבעים ב״ב רבנים ושני ב ״ ב ש מ ת נ י ם‬
‫ולא ראיתי בעזה סראים‪ .‬ויש היום רב אשכנזי‬
‫נקרא ר׳ מ ש ה מםראגה א ש ר ברח מ י ח ש ל ם ) מ ה מ ת‬
‫הזקנים כנ״ל(‪ ,‬והביאני אל ביתו בעל ברחי והיית•‬
‫עמו כל הארבעה ימים א ש ר ישבתי בעזה׳ וביום‬
‫ה ש ב ת באו כל הפרנסים לםעור עמנו והביאו אשישי‬
‫ענבים ו פ י ח ת כמנהגם ושתינו ש ב ע ה או ש מ ו נ ה‬
‫בוםות קורם אבילה והיינו ש מ ה י ם‬

‫ה‬
‫]חברון[ ביום הראשון ב י ״ א בניסן נסענו מ ע ז ה‬
‫על החמורים ובאנו לכפר א ח ר רחוק מחברון ש ת י‬
‫]בדרך העולה ל א ״ י ‪ — .‬עזר‪ .‬והברון[ בעשרים באדר פ ר ס א ו ת ונלין ש ם בלילה ההוא׳ וביום השני באנו‬
‫ר ט ״ ת נסעתי ט ט צ ר י ם בחבורת היהודי א ש ר בא להברון׳ והיא ע י ר ק ט נ ה בצלעי תתר והישמעאלים‬
‫מאלכסנרריא‪ ,‬ובאנו לאל־חנאק א( חרחוק ט ט צ ר י ם יקראו לה אל־חליל׳ והיא נהלקת לשני הלקים הלק‬
‫כ ש ת י פרסאות‪ .‬וחנינו ש ם שני ימים‪ ,‬ושם שכרנו א ה ד מ י ו ש ב והוא מקום מ ע ר ת הטבםלה והלק ה א ח ד‬
‫ה מ ש ה נמלים כי היו עמנו שני א נ ש י ם ושתי נשים‬
‫כננרה הרהק כ ט ט ה ו י קשת‪ .‬הייתי ב מ ע ר ת ה מ כ פ ל ה‬
‫א ש ר נלוו אלינו ממצרים‪ .‬אומרים שאל־הנאק היא ויש עליה בנין נ ח ל של כ נ ס ת ישמעאלים וכבוד‬
‫ארץ נושן א ש ר שם היו בני ישראל‪ .‬ועברנו במקום‬
‫נ ח ל ו א י מ ה יתירה נוהנים ה י ש מ ע א ל י ם במקום ההוא‪.‬‬
‫א ה ד ש ש מ ו כילבי והוא מהלך יום מ מ צ ר י ם ובכילבי ובאים מכל מלכות ישמעאל ל ה ש ת ט ה שם‪ ,‬ובתוך‬
‫יושבים היום שלשה בעלי בתים‪ .‬מ ש ם באנו למקום‬
‫המערה ע צ מ ה א ש ר בה קבורים ה א ב ו ת לא יכנס‬
‫א ח ר ש ש מ ו םלכיאח ל ח נ י ת ביום ה ש ב ת ולהמתין‬
‫שם לא יהודי ולא ישמעאלי‪ ,‬אבל עומרים‬
‫שם לשיירא עוברת‪ ,‬כי מ ש ם והלאה היו נכנסים‬
‫הישמעאלים למעלה וררך א ת ב ה משלשלים ל מ ט ה‬
‫במרבד ולא היינו בטוחים ללכת ב ח מ ש ה נמלים‪ ,‬אבוקות דולקות שמרליקין ש ם ת מ י ר בתוך המערה‪.‬‬
‫ומשם והלאה לא ישבו יהודים ער ע ז ה ‪ — .‬היינו והבאים ל ה ש ת ט ת ש ם מ י ש מ ע א ל י ם מ ת נ ד ב י ם מ ע ו ת‬
‫כםלכיאה שלשה יטים והנה א ר ח ת ישמעאלים באה וטשליכים בתור המערה דרך הארובה ההיא‪ ,‬וכאשר‬
‫ב ש מ ו נ י ם נמלים והלכנו עמה! ער א ש ר הנענו‬
‫ירצו לקהת ה ט ע ו ת טשלשלים בתבלים נער מהול‬
‫לקטיאה והיא עיר ב א מ צ ע ה מ ד ב ר ואין שם זולת אל תור המערה ולוקה ה מ ע ו ת ועולה — כן םפרו לי‬
‫תמרים‪ ,‬והמדבר הזה א ש ד בין ארץ מצרים לארץ היהודים מ ש ם ‪ .‬ובתי חברון ושדותיהם ומנרשיהם‬
‫כנען )ישראל( כלו הול ולא יעלה בו כל עשב‪ ,‬א ר שייכים למערת המכפלה‪ ,‬ו מ ה כ נ ם ו ת י ה ם מחלקים‬
‫בדרך הליכה טיום אל יום ימצא בו מקום לנמלים בכל יום לתם ונזיד ע ד ש י ם או ת ב ש י ל א ת ר של‬
‫א ש ר בנו בשביל עוברי דרכים והוא כ ט ו ערער ק ט נ י ת לעניים בין ישמעאלים בין ישראלים בין‬
‫כערבה ובמקוטות ידועים נ ט צ א י ם אילנות של ערלים לכבודו של אברהם אבינו ותלק קטן יש‬
‫תמרים‪ ,‬ומים נ מ צ א י ם מ ש נ י ימים לשני ימים מהו׳ו ל ה ו מ ה א ש ד על גבי המערה ואוטרים שההלון‬
‫ופעמים מיום ליום א ך המים מלוהים מ ע ט — הנענו ההוא יורד ל ט ט ה ער קברו של אברהם אבינו‪ .‬ושם‬
‫ב מ ר ב ד במקום א ה ד ש ש מ ו אל עריש ואומרים עליו גיתן רשות ליהודי ל ה ש ת ט ת ולהתפלל גובה ההלון‬
‫שהוא סוכות ב(‪ .‬והנה השיירא ההולכת במדבר על ההוא‪ ,‬אכן תוך ה ה ו מ ה א ש ר על גבי ה מ ע ר ה לא‬
‫נמלים יש אשר יהנו האנשים בהצרים ונוסעים‬
‫יכלו להכנם ואגי התפללתי גגר ההלון הקטן ההוא‪.‬‬
‫ל ע ת ערב ער הצי הלילה‪ .‬ויש א ש ר ילכו מ ה צ י הלילה — ובראש הר א ה ד מ נ נ ב להמערה יש מ ע ר ה נרולה‬
‫ער שליש היום‪ ,‬כפי רצון ארון השיירא‪ ,‬ועל הרוב ויפה ובנין י פ ה בראשה‪ ,‬ואומרים ש ש ם קבר ישי‬
‫הולכים בלילה יותר מביום‪ — .‬הלכנו מ מ ק ו ם למקום אבי רור‪ .‬ונם ש ם הלכנו ל ה ש ת ט ח ביום ההוא‪.‬‬
‫ב מ ר ב ד ער הנענו לעזה בלי שום פ נ ע ונזק ת״ל‪ .‬ובדרך בין קבר ישי ל מ ע ר ת ה מ כ פ ל ה ראינו באד‬
‫היא ע י ר הראשונה א ש ר מ צ א נ ו ב מ ד ב ר בדרך ארץ שקורין לו ה י ש מ ע א ל י ם ביר אםהק‪ ,‬ואומרים שהית‬
‫פלשתים‪ ,‬והיא ע י ר י פ ה וגדולה כירושלמ ואין לה בארו ש ל יצהק אבינו‪ .‬ו ס מ ו ך ל ה ב ח ן בתור א ב נ י‬
‫ה ו מ ה סביב‪ ,‬כי בכל ערי ארצות מצרים וערי ארץ םלע יש מקוה מ י ם היים‪ ,‬ואומרים ש ש ם היתה‬
‫ישראל וארץ פלשתים וארץ ארם ש ה ם ת ת ת מלכות טובלת שרה א מ נ ו ע״ה• — וחברון א ר ץ הרים וכרמים‬
‫מצרים אין בהם ת ו מ ה זולת באלכםנרריא לברה ‪ I‬וזיתים הרבה‪ ,‬ובה היום כעשרים ב ״ ב כולם רבנים‪,‬‬

‫‪117‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ח צ י ת ם הם מזרע האנוסים אשר מקרוב באו להסות‬
‫ת ח ת כנפי השכינה‪ — .‬נסענו מחברון ביום השלישי‬
‫כבקר בי״נ בניסן׳ וחברון רחוקה מירושלם מהלד‬
‫חצי יום ומעזה לחברון מהלך יום אחר‪ .‬ובאנו‬
‫ע ד מ צ ב ת קבורת רחל‪ ,‬ובנוי עליה כעין ביפה עגולה‬
‫והיא על אם הדח־ ולא נראה לי הבנין ההוא ישן‬
‫כ א ש ר היה מן הראוי‪ .‬וירדנו מן חחטור ונשתטהנו‬
‫על קברה וכל א ה ד מ מ נ ו התפלל שם כפי כהו‬
‫ו מ פ א ת ימין לבאים מירושלם גבעה א ה ת ועליה בית‬
‫להם רתוק מקבורת רהל כהצי מיל והוא כפר קטן‬
‫ושם ב מ ה לבומרי אדום‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( ר׳ משולם מו ולטי רה במכתב טסעיו משנת רמ״א‬
‫אומר כי ‪.‬אל־חנק חיא רפידים‪ .‬ב( תרגום השם עריש‬
‫בערבית תיא סוכות‪ ,‬ובאמת סוכות גמגא כמקום‬
‫אתר‪.‬‬

‫ו‬
‫]ירושלם[ מ ב י ת להם לירושלס בשלשה מיל‪ ,‬ובל‬
‫הדרך מ ל א ת ברמים וזיתים‪ .‬והכרמים בגליל הזה‬
‫כעין הברםים של מהוז רומגיא י‪ ,‬שהגפגים שפלי‬
‫קומה וגסים‪ .‬רהוק מירושלם כשלשה רביעי םיל‪,‬‬
‫במקום ש י ש שם כעין מעלות ומתהיליס לרדת‪ ,‬מ ש ם‬
‫ננלה אלינו העיד המהוללה קרית משושנו‪ ,‬ושם‬
‫קרענו א ת בגדינו כהובה‪ .‬וכאשר עור ט ע ט ננלה‬
‫אלינו בית קדשנו ותפארתנו ההרוס קרענו קריעה‬
‫ש נ י ת על הטקדש‪ .‬ובאנו עד שערי ירושלם ונכנסנו‬
‫בה בשלשה עשר להדש ניםן רט״ה לפ״ק בצהרים‬
‫ועומדות היו רגלינו בשערי ירושלם‪ .‬שם בא לקראתי‬
‫א ש כ נ ז י א ה ר א ש ר נתגרל באיטליא שסו ר׳ יעקב‬
‫רם קולונטאנו )קוליטבאני( והביאני אל ביתו‬
‫ו נ ת א ב ם נ ת י עמו כל יטי הפסה‪ .‬וידושלם רובה הרבה‬
‫ושממה‪ ,‬ואין צריך לומר שאין לה הומה סביב א(‪,‬‬
‫והעם א ש ר כ ה כפי מ ה שיספרו המספרים הם‬
‫כ א ר ב ע ת אלפים כ ״ ב ומן היהודים נשארו בה היום‬
‫שבעים כ ״ כ מ ד ל ת העם אשר אין ל ה ם ^ ת י ה ‪ ,‬וכטעט‬
‫לא נ ש א ר איש שלא יהסר לתמו‪ ,‬ואשר ימצא לו‬
‫לחם ל ש נ ה א ה ת נקרא עשיר במקום הזה‪ .‬ולעת‬
‫כ ז א ת יש בתוכה א ל ט נ ו ת רבות וזקנות ונלטורות‬
‫א ש כ נ ז י ו ת ספרדיות ו ט ש א ר לשונות‪ ,‬שבע נשים‬
‫כגגר א י ש אתר‪ .‬ועתה הארץ שלוה ושססה כי נחסו‬
‫הזקגיס על הרעה א ש ר עשו׳ כי דאו כי אזלת יד‬
‫ונשארו דלים ומדולדלים יותר ם ם ה שהיו בתהלה‪,‬‬
‫והם מקרבים ע ת ה כל הכא לשבת בארץ‪ ,‬ומכבדים‬

‫רבי עבדיה מברטנורא‬

‫וטנשאים אותם ומרבים להתנצל על בל הרעה שעשו‪,‬‬
‫באסרם כי הם לא יבקשו רעה אלא לטי שירצה‬
‫להשתרר עליהם׳ וער היום הזה לא אובל לומר שעשו‬
‫עמרי רע רק טוב ובשלום ובמישור הלכו אתי וברור‬
‫ה׳ יום יום‪.‬‬
‫אטנם מן תישמעאלים אין נלות ליהודים בלל‬
‫במקום הזה‪ ,‬והלכתי בכל הארץ לארכה ולדהבה‬
‫ואין פוצה פה ומצפצף‪ ,‬והם מרהמים מ א ד על איש‬
‫נכרי ובפרט למי שאינו יורע הלשון‪ .‬ובאשר רואים‬
‫הרבה יהודים בטקום א ה ד לא יקנאו בהם בלל‪ .‬ולפי‬
‫דעתי אם היה בארץ ה ז א ת איש נבו‪ 4‬והכם בהנהגת‬
‫המדיני היה נעשה שר ושופט נם ליהודים נם‬
‫לישמעאלים‪ ,‬אבל אין בבל היהודים אשר במחוזות‬
‫אלו חבם חרשים ונבון רבר להיות דעתו מעורבת‬
‫עם הבריות׳ בי בולם אנשי מדבריים שונאים א ת‬
‫הבריות ואין עיניהם ולבם בי אם אל בצעם‬
‫נעשיתי קובר מ ת י ם בידושלם‪ ,‬כי לא נמצא בה‬
‫נושאי ט ת י ם וחולכי אחר הטטה‪ ,‬וכבד היה מעשה‬
‫באשה א ח ת ש ט ת ה ונשאוה לקבורח ובחצי הדרך‬
‫עזבוה והוכרחו לקרא לנשים שתבאנה ותשאינה‬
‫בי לא היה עטנו איש‪ ,‬ולולי הנשים הרבות הצובאות‬
‫ללכת אהרי ה ט ט ה וקצת טבעלי תשובה טהאנוסים‬
‫הנה היה ה ט ת טוטל באין קוברים‪ ,‬כי אנשי הארץ‬
‫עצמה לא יחמלו ולא ירהטו‪ —.‬ורעה הולה ראיתי‬
‫בארץ ה ז א ת ורבה היא‪ ,‬כשיהלה איש נכרי בל אוהביו‬
‫ושכניו ומיודעיו יראו מ נ ש ת אליו ולהכנס בביתו‬
‫בי יראים פן יעלילו עליהם הזקנים שננבו חפצים‬
‫משם או שמו בכליהם׳ כי הזקנים עיניהם פקוהות‬
‫ויחלו בעל ט ט ר שימותו הנרים הבאים בארץ לטען‬
‫יירשום׳ כי הם אוטרים שהם נזכרים על חהקדש‬
‫וטטון הנכרים שאין להם יורשים נכסיהם להקדש‬
‫ורוב האנשים והנשים הררים בירושלם הם נרים‬
‫הבאים מארץ רחוקה ואין להם יורשים ידועים‬
‫בארץ‪ ,‬וגם כי לפי ט ש פ ט י המרינה נכסיהם למלך‪,‬‬
‫אר הם חולקים עם הישטעאלים ושרי הארץ ועושים‬
‫ברצונם וכאשר ידעו באיש שהלך לבקר רעהו לפני‬
‫מותו יעלילו עליו כי לקח ממונו או הטטין או קבל‬
‫פקדונות מידו למען חציל אותו מידם‪ ,‬ויביאוחו‬
‫לפני חשופטים ויכוחו בשוטים ער אשר יתן אל‬
‫םיחם או ער ש ת צ א נפשו‪ .‬ובכל יום ויום נופלים‬
‫ירושות כאלה אם ט ע ט אם הרבה להקרש ירושלם‬
‫טזקנים וזקנות הטתים פה וחזקנים לוקחים הכל‬
‫ואומרים שפורעים התובות שעשו בשביל בנין בית‬
‫הכנסת וה כמח שנים והחובות קיימים‪ ,‬כי עדיין‬
‫אוסרים שיש להם חובות בגלל הדבר הזה יותר‬
‫מאלף פרהים זהב — ובית הכגסת של ירושלם היום‬
‫אין בה ספרי תורה כי אם ט ע ט מזעיר ת ת ת אשר‬
‫היו בה לפי הנשמע יותר משלש ט א ו ת ספרי תורה‪,‬‬

‫רבי עבריה מברטנורא‬

‫אוצר מסעות‬

‫ואין צריך לומר שאין בה לא מעילים של זהב ולא‬
‫כלי כ ס ף — הכל מכרו הזקנים ועשו מ ה מ ע ו ת‬
‫כרצונם ובית ה כ נ ס ת של ירושלם בנוי על נבי‬
‫עמודים וארוך וצר ואופל ואין נוגה לו כי אם‬
‫מן הםתה‪ ,‬ובתוכו בור של מים‪ .‬ובהצר כ י ת ה כ נ ס ת‬
‫הקרוב לו מ א ד יש ב מ ה ומםקיאה לישמעאלים‪ ,‬כי‬
‫מ ת ה ל ה היה הבית ההוא של יהודי אתר‪ ,‬ומפני‬
‫ק ט ט ה ומחלוקת ש ה י ה לו עם היהודים נ ע ש ה‬
‫ישמעאלי‪ ,‬וכראות א מ ו כי המיר דתו על הכעסים‬
‫אשר הכעיסוהו היהודים ע מ ד ה והקדישה א ת ב י ת ה‬
‫אשר בהצר בית ה כ נ ס ת לבית הרפות של י ש מ ע א ל‬
‫ולעשות מ מ נ ו מ ו ם ק י א ה כרי להנקם מן היהודים‪,‬‬
‫והוא אשר נרם א ת כל הרעה א ש ר באה לההריב‬
‫א ת בית ה כ נ ס ת ולאבד א ת כל מ מ ו נ ם של היהורים‬
‫יושבי ירושלם‪ ,‬ו כ מ ע ט אבר זכר לישראל מ ל ש ב ת‬
‫עור בירושלם לולי ה׳ שנתן אותם לרתמים אז בעיני‬
‫המלך ושריו ועבדיו‪ ,‬ולכל עם ארצו צוה לבנות א ת‬
‫הבית כבתחלה ולרומם האחרון מן הראשון וההצר‬
‫אשר בו בית ה כ נ ס ת נרול מ א ר ובתוכו בתים רבים‬
‫וכולם הקרש מאשכנזים‪ ,‬ו א ש כ נ ז י ו ת א ל מ נ ו ת ינורו‬
‫בו‪ ,‬וחצרות רבות היו בירושלם ברהוב היהודים‬
‫כולם של הקדש וכולם מכרו הזקנים ולא נשאר בהם‬
‫א ה ד רק הקדש מ ה א ש כ נ ז י ם לא יכלו למכור‪ ,‬כי‬
‫חק לאשכנזים הוא הק עולם ואין לעניים אהרים‬
‫חלק בו‪.‬‬
‫]נוםח התפלח ב י רושלם[ נ מ צ א דבר ט ו ב לה׳ אלהי‬
‫ישראל בירושלם‪ ,‬התפלה א ש ר יתפללו בכל יום‬
‫ת מ י ר בסידור נפלא לא ראיתי כמוהו‪ ,‬ואפילו ב ש ב ת‬
‫מ ש כ י מ י ם קודם עלות השחר שעה או שתים ואומרים‬
‫שירות ו ת ש ב ח ו ת עד ש י א י ר היום ואומרים קדיש‪,‬‬
‫ואה״כ אומרים שני הזנים הקבועים ברכת התורה‬
‫ופרשת ה ת מ י ר וכל הזמירות בנועם ובתהנונים‬
‫ונומרים קריאת ש מ ע עם הנץ ה ה מ ה כוותיקין‪ .‬ובכל‬
‫תפלה ש י ש בה נ ש י א ת כפים‪ ,‬והכהנים נ ו ש א י ם‬
‫כפיהם בין בהול בין בשבת‪ ,‬ובשהרית ו ב מ נ ה ה‬
‫אומרים תהנונים )םליהות( ומזכירין שלש עשרה‬
‫מרות בתהנונים נדולים )והוא רהום( ואין עושים‬
‫הפרש בין שני ו ה מ י ש י לשאר ימי השבוע אלא‬
‫בהוצאת ס ״ ת בלבד‪ .‬ואין היום בירושלם גלוי עריות‬
‫ושבועת שוא‪ ,‬ובעבירות שבין אדם למקום הם‬
‫נזהרים ביותר‪ ,‬ואפילו הזקנים הרשעים ו ה ה ם א י ם‬
‫א ש ר עשו והריהו א ת כל הרעה הם זריזים בתפלה‬
‫ובשאר מ צ ו ת שבין אדם למקום‪ .‬ורואה א נ י ט ב ע‬
‫כל הדרים בארץ ישראל מן העבר הזה להיות יראים‬
‫א ת ה׳ יותר מ א נ ש י ה מ ה ו ז ו ת ההם )בעבר השני =‬
‫באירוםא(‪ .‬לא ימצא לא יהודי ולא ישמעאלי א ש ר‬
‫לבבו פ ו נ ה היום מ ע ם ה׳ לצד מ י נ ו ת א ו לאמונה‬
‫רעה‪ .‬ואין נם איש א ה ד בכל ה מ ק ו מ ו ת האלה א ש ד‬

‫‪118‬‬

‫יתעסק בפילוםופיא ויטה א ח ר ד ע ו ת אריםטוטלוס‬
‫וחכיריו שם רשעים ירקב‪ .‬ובמצרים בא אחר מארץ‬
‫המערב והתחיל להיות שרש פורה ר א ש ולענה‬
‫ולרבר בפילוםופיא ורחפו הנניר בשתי ירים והריעות‬
‫אשר הזכיר הרמב״ם בספר מורה חנכוכים מ כ ת‬
‫המעזילה והאשעריא הם ד ע ו ת ח כ מ י ישמעאלים‪.‬‬
‫לא י מ צ א בין הישמעאלים א י ש שיקלל אלהים או‬
‫ש י ט י ח רברים כלפי מעלה כאשר י מ צ א כין הנוצרים‪.‬‬
‫לולי כי יראת ה׳ לננר פ נ י ה ם לא היה מן ה א פ ש ר‬
‫לנור ביניהם מ צ ד מ י ע ו ט ה ה נ ה נ ה ה מ ד י נ י ת ו מ ע ט‬
‫הסידור ולבלתי היות ננר פ נ י ה ם מורא של מלכות‬
‫כלל נם אין להם מ ש פ ט י ם ישרים והם מ ט י ם‬
‫הדברים לאשר יחפוצו‪ .‬וכבר היה מ ע ש ה פ ה‬
‫בירושלם ב י ש מ ע א ל שקם על א מ ו ו ש ח ט אותה בכעסו‬
‫כשיוחט כבש׳ וכאשר הביאוהו לפני השופטים א מ ר‬
‫ש מ פ נ י שכרותו עשה זאת׳ ו מ י ד ת ו השופטים כי‬
‫ה ט א זה תלוי ביהודים ובנוצרים יושבי הארץ׳ כי‬
‫הם לכרם העושים יין׳ ונענשו היהודים ששה םרהי‬
‫זהב והנוצרים שנים עשר פרהים זהכ והישמעאל‬
‫לא נענש בשום רבר ויצא ח פ ש י חנם וכאלה רכות‬
‫עמם שלא נתנו לכתב‪ .‬וערים פסולים נ מ צ א י ם‬
‫בירושלם מכל הנוים כי ב מ ש פ ט י ם אין חוקרים ואין‬
‫דורשים העדים‪ ,‬ואין צריד לומר שאין משביעים‬
‫א ו ת ם אלא תיכן* פוסקים א ת הדין על פ י ה ם ואם‬
‫היו מ ש פ ט י ם כאלה בארצות הנוצרים איש א ת‬
‫רעהו חיים בלעו‪.‬‬
‫]שכונת חיחודים ורחובות העיר[ רהוב היהודים‬
‫ושכונתם היא נ ת ל ה מ א ד והם יושבים בציון‪ ,‬ובתים‬
‫רבים היו להם וכלם נהרסות ונשמות‪ ,‬והיו תל עולם‬
‫ואין בונה אותם‪ .‬כי מ ד ת י הארץ ו מ ש פ ט י ה שלא‬
‫יוכל היהודי לבנות א ת ביתו ו א ת חצרו אם יפלו‪,‬‬
‫שלא ברשות הממשלה‪ ,‬ופעמים ש ה ה ו צ א ה לקבל‬
‫הרשות היא מרובה יותר מ ש ב ח כנין הבית‪ ,‬וכל‬
‫בתי ידושלם מ כ י ם ו ת של אבנים ולא מתקרה‬
‫ומעזיבה — ירושלם עם כל חורבותיה יש בה ארבעה‬
‫שווקים ארוכים יפים מ א ד שלא ראיתי כמוהם‪ ,‬והם‬
‫בסוף ציון׳ וכולם מכוסים עשויים כ י פ ו ת והלונות‪,‬‬
‫וחניות פ ת ו ח ו ת לכאן ולכאן‪ ,‬ושם כל מ י נ י םחורה‪,‬‬
‫וחלוקים כל א ח ר בפני עצמו‪ ,‬שוק הסוחרים ושוק‬
‫שמוכרים שם בשמים ולחם בבואי לירושלם חיה‬
‫רעב כ ב ד בארץ׳ והיה א ד ם בינוני אוכל בכל סעודה‬
‫דרהם * א ח ד של לחם הוא משקל כולוני א ה ד כ ס ף‬
‫ישן שלנו ולא היה שבע‪ ,‬והיו א ו מ ד י ם כי הקל‬
‫הרעב לפי מ ה שהיה מ ת ה ל ה בשנה ההיא‪ ,‬ורבים‬
‫מבני ישראל מ ת ו ברעב‪ ,‬כי יום או יומים לפני‬
‫מ ו ת ם שאלו להם ופורש אין להם ו מ מ ה ר ת נ מ צ א י ם‬
‫מ ת י ם בבתיהם ורבים אכלו א ת ע ש ב השדה והיו‬
‫הולכים כאיילים ל מ צ א מרעה‪ .‬ונשאר פ ה היום רב‬

‫‪119‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫א ה ד אשכנזי לבדו אשר גתגדל בירושלם בענוה‬
‫וביראת ת ט א ולא ראיתי כמוהו׳ והוא אורנ כל‬
‫היום ובל הלילה בעת פנותו טן הלטוד‪ .‬וששה‬
‫ח ד ש י ם ע ט ד שלא ט ע ם לתם אלא ט ש ב ת לשבת‬
‫ומאכלו הית ראשי לפתות ופסולת של תרובין לאהד‬
‫שהוציאו מ ה ם הדבש‪ ,‬כי תרובין הרבה יש בארץ‬
‫הזאת‪ ,‬ויריחו עיר התמרים אינה רהוקה מירושלם‬
‫אלא מ ח ל ד חצי יום‪ ,‬והניד לי איש נאמן שהיה‬
‫בה כי אין בכל י ת ה ו שלשה אילני תמרים‪ .‬ועתה‬
‫אתרי קציר הטין בלה הרעב ובא השובע לעולים‬
‫ת״ל‪ .‬וראיתי פ ה בירושלם במה מ י נ י פירות שאינם‬
‫נ מ צ א י ם במהוז שלנו יש מין אילן שהעלין שלו‬
‫ארוכים ונדולים יותר מ ק ו מ ת אדם ואינו עושה פרי‬
‫אלא פעם א ת ת ומתיבש‪ ,‬ומשדשיו יפרה אתר כמוהו‬
‫שעושה פרי בשנה האתרת ובן לעולם ב(‪ .‬גם הענבים‬
‫גדולים מ א ד יותר מהענבים של מהוז שלנו‬
‫)איטליא(‪ .‬ולא ימצא פה שום גודגדיות לא צריזו‬
‫ולא ת ט ש י ו ת ולא סורבי )עוזרדין( ולא לזים ולא‬
‫ערטוגים‪ .‬והטזוגות בירושלם בזול גדול וכן הבשר‬
‫והיין ושמן ז י ת ושמן ש ו מ ש מ י ם והארץ עדיין טובה‬
‫ורהבה ו ש מ נ ה אלא שאין שום ריות מצוי‪ ,‬ולא‬
‫יקוה איש ל ה ת י ה בשום ה ב מ ה ובשום מלאכה אתרת‬
‫אם לא שיהיה רצען או אורנ או צורף‪ ,‬ורק אלו‬
‫ירויהו מזוגותיהם ובדוהק‪ .‬בעיר ה ז א ת באים ת מ י ד‬
‫סכל לשוגות הגוים ומאדום ומבבל ומארצות‬
‫והישמעאלים והנוצרים באים‬
‫פ ר י ס ט י ר יואנו•‬
‫ל ה ש ת ט ת לבית הטקדש‪ ,‬כי א י ט ה יתירה וכבוד גדול‬
‫גוהגין בבית המקדש‪.‬‬
‫]ממלכת הפריסטיר יואגי[ ודרשתי מעגין נהר‬
‫ס ס ב ט י ו ן מ פ י ש ו מ ע כי בא א ה ד מגבולות מ מ ל כ ת‬
‫ה פ ר י ס ט י ר יואנו ש ה י א ארץ הרים וגבעות והרים‬
‫גבנונים מ א ד ‪ ,‬ואוסרים שהיא ררד עשרת יטים‬
‫באורד‪ ,‬ושם בוראי הונים בני ישראל‪ ,‬ויש להם‬
‫ה מ ש ה נ ש י א י ם או מלכים ואומרים כי יותר מ מ א ה‬
‫ש נ ה נלהטו עם הפריםטיר יואני מלתמוה גדולות‬
‫ועצומות ובעונות גברו ירי הפריסטיר יואני על‬
‫אפרים והבה בהם מ כ ה רבה ועצומה מ א ד ונכנס‬
‫בארצותם ו ה ש מ י ד וההדים אותם׳ ובטעט אבר זכר‬
‫ישראל ב מ ק ו מ ו ת ההם והנשארים בהם נזר עליהם‬
‫גזירות מ ש ו ג ו ת להפר רתם כעין גזירות שגזרה‬
‫מלכות יון בימי השמונאי‪ ,‬ובסוף ריהם ה׳ עליהם‬
‫ועמדו מלכים אהרים באינדיא שלא היו קשים במלד‬
‫הראשון‪ ,‬ער כי ע ת ה אוטרים בטעט הזרה עטרה‬
‫ליושנה ושבו לקדמותם ופרו ורבו׳ והם נותנים עדיין‬
‫ט ס ל פ ר י ס ט י ר יואני׳ אד אינם כפופים להם כאשר‬
‫בתחלה‪ .‬וזה ארבע שנים התגרו בני ישראל מ ל ח ט ה‬
‫עם ה ש כ נ י ם א ש ר סביבותיהם ושללו ויבוזו הטה‬
‫בשונאיהם‪ ,‬ושונאיהם שבו טהם כ ט ה נפשות אנשים‬

‫רבי עבדיה טברטנורא‬

‫ונשים ומברו אותם לעבדים אל נוי רהוק והובא‬
‫מהם למצרים ופדו אותם היהודים היושבים שם‪.‬‬
‫ואני ראיתי שנים מהם במצרים והם שהורים מ ע ט‬
‫אבל לא בבני כושיים‪ ,‬ולא יכולנו להבהין בהם אם‬
‫שומרים תורת הקראים או תורת הרבנים׳ בי בקצת‬
‫דבריהם נראים כשומרים תורת הקראים במה שאמרו‬
‫שלא נמצא אש בבתיהם ביום השבת׳ ובשאר דברים‬
‫נראים בשומרים תורת הרבנים‪ .‬אומרים שרוב פלפל‬
‫ותבלי! שמוכרים הכושים באים מארצם‪ .‬דבר זה‬
‫מפורסם וידוע בבל נלילות אלו• כי הישמעאלים‬
‫הנוסעים ממצרים ללכת לתורפתם בטיבה י עוברים‬
‫דרר מ ד ב ר נדול ונורא מ א ד ו ת מ י ד הם בתברתם‬
‫בארבעת אלפים נמלים׳ ולפעמים באים עליהם‬
‫במדבר ההוא עם נ ת ל ורם בבני ענקים א ש ד א ה ד‬
‫מהם ירדוף אלף וקוראים להם הישמעאלים אל‬
‫אדיבים‪ ,‬פירוש בלשו! ערבית בני אל הי‪ ,‬מפני‬
‫שבמלהמתם מזכירים ת מ י ד אל שדי‪ ,‬ומעידים עליהם‬
‫הישמעאלים ש א ה ד מהם ישא מ ש א נמל על כתפו‬
‫ואוהזו בידו א ת ת ובידו האהרת מהזיק השלח להלהם׳‬
‫ומפורסם הוא שדתם ד ת יהודית ואומרים עליהם‬
‫שהם מבני הרכבים‪.‬‬
‫]בית המקדש וכותל המערבי[ במקום בית המקדש‬
‫לא יובל שום יהודי ליבנם‪ ,‬ואף בי פעמים רבות‬
‫רצו הישמעאלים להכניס שם הרשי עצים וצורפים‬
‫יהודים לעשות שם בתרושת עץ ובבל מלאכה‪,‬‬
‫נמנעים היהודים ליבנס מ פ נ י הטומאה‪ .‬ולא ידעתי‬
‫אם נכנסים הישמעאלים לפני ולפנים אם לא נם‬
‫תקרתי על אבן שתיה שהארון היה מונה עליה‪,‬‬
‫ורבים א ו מ ת ם בי היא ת ה ת ביפה א ה ת גבוה ויפה‬
‫אשר בנו הישמעאלים במקדש והיא סגורה תור‬
‫הכיפה ש נ ת ל ה היא מאר‪ ,‬ואיש לא יבוא שם היינו‬
‫אל מקום אבן שתיה ועושר נ ת ל יש בתור המקדש‬
‫לפי הנשמע‪ ,‬בי בל המלכים בונים בתוכו הדרים‬
‫מצופות זהב גם המלד המולד עתה אומרים שעשה‬
‫בתוכו בגין יפה מהודר מזהב ואבן יקרה אשר לא‬
‫נעשה בן לבל הממלכות‪ .‬ושגים עשר פתתים‬
‫)שערים( יש לבית המקדש עוד היום׳ ואותם שקורים‬
‫ייהם היום שערי רהמים הם שני שערי ברזל סגורים‬
‫למזרהו של הבית‪ ,‬ואין נראין על גבי קרקע אלא‬
‫חציים‪ ,‬והציים טבעו בקרקע א ו מ ת ם כי כסה‬
‫םעטים בקשו הישטעאלים להוציאם טשם ולא יכלו‬
‫— כותל טערבי הוא קיים עדיין והלק ט ט נ ו בנוי‬
‫מאבנים נ ת ל ו ת ועבות אשר ראיתי כמוהן בשום‬
‫בנין קדמון לא ברומי ולא בשאר ארצות ובקרן‬
‫מזדהית צפונית של בית שם פינה א ת ת מאבנים‬
‫גדולות מ א ד ונכנסתי ת ה ת הפינה ההיא ושם בנין‬
‫נ ת ל ער שנלאתי מהלוך עד סוף הבנין ההוא כי‬
‫רב הוא‪ ,‬והוא מלא ע פ ד אשר השליכו ש מ ה מהריסת‬

‫אוצר מסעות‬

‫רבי עבריה םכרטנורא‬

‫הבית‪ .‬ובית ה מ ק ד ש עומר על גבי אותם העמודים‪,‬‬
‫ובבל ע מ ו ד ועמור יש נקב להכניס בו הבל‪ ,‬ואומרים‬
‫ש ש ם היו קושרים הפרים והאילים של זכהים ג(‬
‫ובכל נבול ירושלם בשדות ובכרמים נ מ צ א י ם‬
‫ת ת ת י ה ם מערות נ ח ל ו ת תצובות מערה לפנים‬
‫ממערה‪.‬‬
‫]הר הזיתים[ הר ה ז י ת י ם הוא הר גבוה ושומם‬
‫וזיתים בו מ ע ט מזעיר‪ .‬ושם מ ע ר ת תגי הגביא‬
‫ומערת הולרה הגביאה ועוד שם יותר מ ע ש ר מ ע ר ו ת‬
‫זו לפגים מזו ובן מ ע ר ת שבעים הזקגים א ש ר היא‬
‫רהוקה מירושלם כאלפים א מ ה או יותר מ ע ט ומערת‬
‫שמעון הצדיק היא מ פ ו א ר ת ביותר‪ .‬הכלל כי מ ב י ת‬
‫ומתוץ כבתים ובשדות ג מ צ א ו ת מ ע ר ו ת אין מספר‪— .‬‬
‫ומי השילוה הם ת ת ת ההר כעמק י ה ו ש פ ט ואיגו‬
‫גהר אלא כעין מעין מים‪ .‬והמים מתגדלים בבל‬
‫בקר ער הצהרים ומאז ואילד מ ת מ ע ט י ם והולכים‬
‫ת ת ת ההר ויוצאים אל מקום קרוב לשם ש י ש בו‬
‫בנין גדול וחרב‪ ,‬ואומרים שהוא מקום שבגה ש ל מ ה‬
‫לעשות ש ם א ת ה מ ט ב ע ׳ ועכשיו מ ע ב ד י ם בו העורות‬
‫ועמק י ה ו ש פ מ ה ו א ע מ ק קטן בין הר הבית להר‬
‫הזיתים והניא ביניהם‪ .‬ושם קברות הישנים של‬
‫היהודים ת ת ת הר הבית בשפוע‪ ,‬והקברות התדשות‬
‫ת ת ת הר הזיתים ל מ ט ה ו ס מ ו ד להם יד אבשלום‬
‫ומערה של זכריה הנביא ע״ה‪ ,‬ושם מתפללים בימי‬
‫ה צ ו מ ו ת והולכים לומר קינות בכל ת ש ע ה כ א ב‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( התומה הנוכהית נבנתה כשמונה עשרה שנה את״כ‬
‫ע״י השלטון סלים בשנת רס׳׳ו )‪ (1506‬ב( הוא עץ‬
‫אלמון = באנאנא הנקרא ג״כ תאני עדן ג( כוונתו‬
‫למקום מהצב האבנים שקורין אותו ע״ש שלמה המלך‪,‬‬
‫כי משם לקח תאבנים לבנין בית המקדש‪ ,‬ויש קורי ן‬
‫המקום ארוות שלמה המלך‪.‬‬
‫‪ Mecca‬י ‪ Dram‬י ‪Romagna‬‬

‫נ‬

‫ז‬
‫]םביב לירושלם[ העולה בראש הר הזיתים ועיניו‬
‫מרהוק יביטו יראה ם ח ם ועמורה א ש ר הם כ א נ ס‬
‫מ י ם ומלה‪ ,‬ואשר הלכו ש ם אומרים כי מ ל ה על פני‬
‫כל הארץ התיא‪ .‬ושאלתי על א ש ת ו של לוט ואין‬
‫מ נ י ר דבר ממנה‪ ,‬כי יאמרו בי כל הארץ תלי תלים‬
‫של מ ל ה והרבה נציבי מ ל ה יש‪ ,‬ולא יבהנו איזה מ ה ם‬
‫א ש ת ו של לוט‪ —.‬הר העברים א ש ר בו קבורת מ ש ה‬
‫רבינו ע ״ ה נראה מירושלם‪ ,‬וכל עבר הירדן ארץ‬
‫ראובן ו נ ד ו מ נ ש ה ובני עמון והר מ ו א ב ו ה ר שעיר‬

‫‪120‬‬

‫בואם היום ש ו מ ט י ם ואין בהם עיר בנויה ו מ י ו ש ב ת‬
‫בי הערביים השוכנים ב מ ד ב ר י ו ת באים ולוקהים‬
‫הכל׳ ועד שערי ירושלם גונבים וגוזלים ברדבים‬
‫ופורק אין מ י ד ם ׳ בי מלאו א ת הארץ‪ .‬על כן ת י ת ה‬
‫בל הארץ במקומות אלו מ ד ב ר ש מ מ ת מבלי יושב‬
‫ולא יעבד בה ולא יזרע‪ .‬ויריחו היום כפר סטן ובו‬
‫בעשרים או שלשים בתים‪ .‬וביתר א ש ד ה י ת ה עיר‬
‫נרולה ורהוקה מירושלם מהלך ה צ י יום ה י א ע ת ה‬
‫נאות רועים ויש בת כעשרים בתים‪ .‬וכן בל הערים‬
‫הנדולות שהיו מקדם עדיין ש מ מ ת עליתם ומקומם‬
‫ניכר אבל לא נ ש א ר בהם יושב‪.‬‬
‫]מוכסין[ יש בכל הנלילות האלה מוכםין יושבים‬
‫בדרך בהרים ובנבעות׳ ואומרים ש ה ם שומרים‬
‫הדרבים והם נקראים בערבי קפארי‪ ,‬ולוסתים מ כ ם‬
‫מיהודים כרצונם ואין מ ו ה ה בידם‪ .‬וממצרים ועד‬
‫ה נ ה עשרים קפארי׳ ופרעתי מהלקי לקפארי ההם‬
‫בולם במו ר ו ק א מ אהד‪ ,‬והיהודי ה ב א מ מ צ ר י ם‬
‫לירושלם לא יצטרך לפרוע בידושלם בבואו העירה‬
‫אלא כ מ ו עשרה רינרי כסף‪ ,‬אבל ה ב א דרך יפו פורע‬
‫דוקאט א ה ד זהב‪ .‬היהודים היושבים בירושלם‬
‫תייבים ליתן בכל ש נ ה ושנה מ ם קצוב למלך שנים‬
‫ושלשה פלוריני בם‪ *1‬ישן לנלנלת כל א ת ר ואתר‬
‫ב ש י צ ם ה זקנו בין עשיר ובין עני נם פורעים‬
‫היהודים ה מ ש י ם רוקאט זהב לשנה לנאייפו הוא‬
‫ה ש ר של ירושלם‪ ,‬להניה להם לעשות יין׳ בי לא‬
‫יוכלו הישמעאלים לעשות יין כי תועבה היא להם‬
‫לפי אמונתם‪ ,‬זהו ה מ ם הקצוב ליושבי ירושלם ש נ ה‬
‫שנה‪ .‬ה א מ נ ם הזקנים הפרנסים ה ש ת י ת ו התעיבו‬
‫עלילה‪ ,‬ובבל ש ב ת ו ש ב ת אומרים ש ב א י ם עליהם‬
‫תפםרות ותםרונות מ ז ה ומזה‪ ,‬ומכבדים כ א ש ר יראה‬
‫בעיניהם באשר יתפוצו‪ ,‬ואשר לא יתז אל פ י ה ם‬
‫מ כ י ם אותו ע״י נוי ע ד ש י א מ ר רוצה א נ י וער הנה‬
‫עזרגי וד ולא שאלו מ ט נ י פרוטה ולא ידעתי מ ה‬
‫יהיה באתדית‪.‬‬
‫]אמונות שונות[ ה מ ש א מ ו נ ו ת תלוקות של‬
‫נוצרים יושבים היום בירושלם‪ ,‬והם ה א ד ו מ י ם‬
‫והעמלקים‬
‫ותיקוביני‪,‬‬
‫והיונים‪-‬‬
‫)קתוליקים(‬
‫)ארמיניים(‪ ,‬וההובישי )אביםיניים( והם אותם של‬
‫פ ר י ס ט י ר יואני‪ .‬וכל א ה ד ואהר מ ה ם פוסל א מ ו נ ת ו‬
‫ש ל הבירו כדרר השמרונים והקראים עם הרבנים‪.‬‬
‫ולכל כ ת ו כ ת יש תדר כפני עצמו בתור הםפולקר א(‬
‫ש ה ו א ב מ ת נ מ ל ת ומנדל בתוכו כעין קפנילו א ד‬
‫אין בו פעמון‪ ,‬ושני א נ ש י ם מכל כ ת ו כ ת יושבים שם‬
‫לא יסורו מ מ נ ו ‪ — .‬ובציון סמור לקבורת המלכים‬
‫יש ב מ ה גדולה לכומרים תנקראת שן פרנצישסו י‪,‬‬
‫וכשכבר ה י מ י ם קברות חמלכים ג״כ חיו ת ח ת ירם‪,‬‬
‫ובא פ ה בירושלם יהודי אשבגזי ע ש י ר ובקש לקגותם‬
‫מ א ת ה מ ל ד וגתעוררה ק ט מ ה עם ה מ מ ר י ם ‪ ,‬ומהיום‬

‫‪121‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ההוא לקהו הישמעאלים אותם מ א ת הכומרים והם‬
‫ע ת ה ת ת ת יד הישמעאלים‪ ,‬ויודע הדבר כויניציאה‬
‫כי היהודים הבאים מאדום נרמו לקהת קברות‬
‫המלכים מ ת ת ת יד האדומים‪ ,‬ואז נזרו לכלתי ת ת‬
‫דרך ארצם‬
‫יוצא ובא ליהודים לכוא לידושלם‬
‫ועכשיו בטלה הנזירה‪ ,‬ובכל שנה ושנה באים יהודים‬
‫ע ם הנליאה ויניציאני ונוסעים עם הפלנריני עצטם‪,‬‬
‫ואין ט ע ב ד בטוה וקצר כטוהו‪ .‬וטי יתן ידעתי זאת‬
‫כנלילות ההם כי אז לא ה ת ט ה ט ה ת י בדרך כל הימים‬
‫א ש ד עכבתי שם‪ ,‬כי בארבעים יום יבואו עם הנליאה‬
‫לכל היותר ט ו י נ י צ י א ה עד הנה‬
‫]ביתו בירושלם[ אני לקתתי לי בית פ ה בירושלם‬
‫םטוך לבית הכנםת‪ ,‬ועליית ט ש כ נ י בקיר ההוטה‬
‫של בית ה כ נ ס ת היא יושבת והתצד אשר ביתי בה‬
‫יש בתוכה ה ט ש ה דיירים כלם נשים ואין בה איש‬
‫זולת םני נהור א ה ד ואשתו ט ש ד ת ת אותי כאשר‬
‫אצטרך‪ .‬ועלי ל ת ת תודה לה׳ על אשר כה ברכני‬
‫ולא תליתי כבל ש א ד האנשים אשר באו עטי בי‬
‫דוב ה א נ ש י ם הבאים לירושלם ט א ד ץ דהוקה נופלים‬
‫על ה ט ט ה לםבת התתלםות האויר בה והשתנותו‬
‫טדנע לדנע טקוד להום וטהום לקוד וכל הרותות‬
‫שבעולם ב א ו ת ונושכות כירושלם‪ .‬ואוטדים כי כל‬
‫דוה כטרם תלך אל הטקום א ש ד תרצה ללכת ש ט ה‬
‫ב א ה מקודם להשתתוות לה׳ בירושלם‪ ,‬וברוך‬
‫היודע האמת‪.‬‬
‫]דאגתו לאביו[ הדבר א ש ד שאלתי מ א ת ה׳‬
‫בתפלה ובתהנונים הוא א ש ד אוסיף אבקשנו עוד‪,‬‬
‫א ש ר לא ירך לבבך ורעיונך לא יכהלוך על א ש ד‬
‫ה ח ז ק ת י נדוד‪ ,‬ולא תרדנה עיניך דטעה לטעני וכפרט‬
‫א ה ח א ש ד הנני ה׳ והביאני אל זבול קדשו‪ ,‬וכאשר‬
‫ינל לבי י ש ט ה לבך נם אתה‪ .‬ועד ה׳ בי כי נשכהו‬
‫כל הצרות הראשונות ונסתרו טעיני כל טתשבות‬
‫הגלילות ההם א ש ד עזבתי ולא נשאר בי שום רושם‬
‫וציוד זולתי ת ט ו נ ת ך אדוני אבי ננדי תטיד‪ ,‬ועיני‬
‫ננרת ולא ת ד ט ה כי אזכרה א ש ר עד זקנה ושיבה‬
‫עזבתיך‪ ,‬ו י ד א ת י פן בדטעות עיניך תזכירני עונות‬
‫נעורי‪ .‬ועתה הואל וברך א ת עבדך‪ ,‬והספד הזה יהיה‬
‫לך א ב י במקום פ נ י ובו תדיה ריה בנך ולא תוסיף‬
‫ע צ ב עמו‪ ,‬ואם יקימנו ה׳ ונהיה לפניו שנה שנה‬
‫בבוא הנליאת אכתוב לאדוני ובזה ת ת נ ה ם ותםד‬
‫כעם מלבך וזכרי מ נ נ ד עיניך לא תשבה׳ ושמה‬
‫בבניך ובבני בניך הנעימים א ש ר םביב לשולתנך‪,‬‬
‫כי הם הלקך ונתלתך לכלכל א ת שיבתך ועל שלומם‬
‫העתרתי לה׳ בהצרות ב י ת ה׳ בירושלם‪ .‬יראני ה׳‬
‫בבניינה‪ ,‬ו ב א ת ם לציון בדינה ע״י מ ש י ה צדקנו‪,‬‬
‫סליק נחוץ‪ ,‬פ ה בידושלם עיר הקדש ת ב נ ה ותכונן‬
‫במהרה בימינו‪ .‬בשמונה ימים להודש אלול דמ״ה‬
‫לפרט סטן‪ .‬בנך עובדיה ירא‪.‬‬

‫רבי עבדיה מברטנודא‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( בית תפלה לנוצרים הבנוי על הקבר המיוחס‬
‫אצלם לישו הנוצרי‪ .‬אך הפרוטסטנטים מכחישים זאת‬
‫ואומרים כי מקום קבורתו אצל תצר המטרה‪.‬‬
‫‪San Francisco.‬‬
‫•‪•5‬‬

‫‪1‬‬

‫>•‬

‫מכתב שני מרבי עבדיה לאחיו‬
‫ש נ ת רט״ט )‪.(1489‬‬
‫מ ה יקרו אמריך‪ ,‬אהי‪ ,‬מ ה עצמו דבריך הנעימים‬
‫מכל ראשי בשמים א ש ר יהדיו היו תמים‪ ,‬שלשת‬
‫אנרותיך היקרות הניעוני יהד עם האנרת ה נ ח ל ה‬
‫מ א ת האדון הנעלה מהר״ר עמנואל תי מקמרינו י‪,‬‬
‫כלם נקבצו באו לי ע״י האדון דונייאות הםילנרינו‬
‫בט״ו אלול דט״ט ועליהם אשיבך אהי בדרך הכלל‬
‫ובקצת על הפרט כאשר ישים אל בפי וראשית בכורי‬
‫כל א ש ד בטכתבי אתן תהלה לאל ואשלם תודות‬
‫לו בשורת שלום אבינו הזקן כי עודנו תי אשר‬
‫עליו ת ט י ד רהטי‪ ,‬וטדי דברי כו יתד נ כ ט ח נתוטי‪.‬‬
‫כה יעשה אלהים וכה יוםיף ויציכהו לפנינו שלאנן‬
‫ושליו נצח‪ .‬אטנם לא חיתה שטתתי שלטה והיה‬
‫לי הניל כרעדה על העדר ה כ ת הבכירה לך והילד‬
‫היולד לך אחרי באתי טן הארץ ההיא‪ ,‬ואשר עשה‬
‫האל הוא יהיה לעולם על צד היותר טוב לא נשאר‬
‫לנו זולתי להתפלל בעד השארית הנמצאה‪ ,‬יצו‬
‫ה׳ א ת ם א ת הברכה להתיות להם לפליטה נ ח ל ה‬
‫הקרתני לדעת טן האותות והטוםתים הנראות‬
‫בהד הבית ובקבורת ההםידים‪ ,‬ומה אשיב לך‪ ,‬אהי ?‬
‫ואותותינו לא ראינו‪ .‬והנרות ה ח ל ק ו ת כבית המקדש‬
‫א ש ר שמעת דועכו כבו ככל תשעה באכ‪ ,‬נם הלום‬
‫ש מ ע ת י כזאת מ פ י השמועה‪ ,‬אך אינו אצלי דבר‬
‫ברוד‪ ,‬ואין צריך לומד שמעשה הספרדי אשר כתבת‬
‫ש ט צ א איש זקן בבית הטקדש והוא עוטה מעיל‬
‫עד סוף כל הםםוד ההוא הכל שקר וכזב‪ ,‬ונבונים‬
‫כטוך ראוי שיבהנו הדברים על א ט ת ת ם ואל ישעו‬
‫בדבר שקר‪.‬‬
‫]קבר שמואל הנביא[ קברו של אדונינו שטואל‬
‫הרמתי הוא עור היום ביד היהודים ובאים טבל‬
‫הסביבות לרטה להשתטה עליו בכל שנה ושנה‬
‫ככ״ה אייר‪ ,‬וטדליקין עליו נד תטיד‪ .‬והישטעאלים‬
‫טנשאים הטקום ההוא ויראים לנעת בכל הנקרש‬
‫לשמו וכבד היה לטקום הזה כלי כסף ובנדי רקטה‬
‫וזהב רבים ויפים מאד‪ ,‬אלא שעתה כבד מכרו זקני‬
‫ידושלם הרעים א ת כל ההקדשות נכםים וקרקעות‬

‫רבי עבריה מברטנורא‬

‫אוצר מסעות‬

‫לא השאירו שריר מהם• לא ראיתי ולא ש מ ע ת י‬
‫ש נ ע ש ה אות או מ ו פ ת במקום ההוא שהיה בו שנוי‬
‫מ מ נ ה נ ו של עולם לבר מ ה שאומרים שהרבה עקרות‬
‫נפקדו ותולים נתרפאו בנדר או בנדבה ש ה ת נ ד ב ו‬
‫למקום הזה׳ או בתפלה שהתפללו שם נענו׳ וכל‬
‫אלו רבדים שאין להם הברע׳ אני לא יצאתי מירושלם‬
‫ולא היה לי פ נ א י ללכת למקום ההוא או ללבת א נ ה‬
‫ואנה למן היום אשר באתי פה׳ ע״כ לא אוכל רבר‬
‫מ א ו מ ה מן הנליל ושאר המרינות כ״א מ פ י ה ש מ ו ע ה‬
‫ולפי ה נ ש מ ע היהודים בצפת ובכפר בנה ובבל אותם‬
‫המקומות מן הנליל הם בשלוה והשקט ואין להם‬
‫רשעה מן הישמעאלים׳ אבל רובם עניים לנים‬
‫בכפרים והם רובלים מתזירים בבתים ובתצרות‬
‫ובשרות לבקש אוכל למו‪ .‬אולם בדמשק לפי ה נ ש מ ע‬
‫היהודים סוהרים עשירים׳ ואין בכל הארצות בדמשק‬
‫היום מ ל א ה ברבת ה־ ובתיה וננותיה ופררםותיה‬
‫אומרים שאין דוגמתם בעולם אך אין האויר שלה‬
‫זך ומזוקק ו כ ל היושב בה מן הנכרים מ י ד יהלה׳‬
‫ו ת מ י ר באים פה ממצרים ומרמשק ומאהלב היא‬
‫ארם צובה ו מ ש א ר המקומות להשתתוות לה׳‬
‫]עדן[ ובימים האלה באו פה יהודים מארץ עדן‪,‬‬
‫היא הארץ אשר בה הנן המפורסם הידוע נן ערן‪.‬‬
‫אך מקום הנן לא נודע אצלם כלל והיא ארץ‬
‫דרומית מזרתית מול ארץ כוש׳ אלא שהים סוף‬
‫ביניהם וספרו היהודים ההם שבמרינה ה ה י א היום‬
‫קהלות נרולות ורבות מישראל‪ ,‬ואהר ממלכי‬
‫ישמעאלים מושל עליה והוא מלך בשר ואוהב‬
‫ישראל ביותר‪ .‬והמרינה נרולה ויפה מ א ד ובה מיני‬
‫פירות רבות שאינם מצוים אצלינו׳ והם זורעים‬
‫באדר וקוצרים בבםליו וימות הנשמים שלהם מ פ ס ה‬
‫ער א ב ומשם יוצא נהר למצרים ו מ מ נ ו עולה‬
‫הנילוס באב מרבוי הנשמים היורדים בארץ ההיא‬
‫ואנשיה נוטים אל ה ש ת ת ת מ ע ט ׳ ואין ליהודים שם‬
‫ספרי התלמוד כ ״ א ס פ ר רב אלפס ופירושים עליו‬
‫וספר הרמב״ם ז׳׳ל וכולם מנרולם ועד קטנם‬
‫בקיאים בהרמב׳׳ם כי אינם עוסקים בספרים אהרים‬
‫אלא בו וספרו לנו אלו היהודים כי מפורסם אצלם‬
‫וברור מפי םוהרי ישמעאלים נאמנים׳ כי רהוק‬
‫מן הארץ ההיא מהלך המשים יום במדבר נ מ צ א‬
‫הנהר הידוע סמבטיון׳ והוא סובב ומקיף בהוט א ת‬
‫כל הארץ אשר שם יהנו בני ישראל׳ והוא יורה‬
‫אבנים והול כל ימי ההול ואינו נה אלא בשבת׳‬
‫וזה נורם שאם ילך יהודי בארץ ההיא שלא יחלל‬
‫א ת ה ש ב ת ומסורת בידם שהם בולם מבני מ ש ה‬
‫טהורים ונקיים כמלאכי השרת ואין מ ה ם עוברי‬
‫עברה ומעבר לנהר סמבטיון רבים מ ב נ י ישראל‬
‫בהול הים ומהם מלבים ושרים׳ א ד אינם קדושים‬
‫וטהורים כאלה אשר הנהר מקיף עליהם׳ והנה‬

‫‪122‬‬

‫היהודים האלה אומרים הרבר הזה בפרסום ובבירור‬
‫רב׳ ואמרו שאין בזה שום םםס וברור הדבר אצלם‬
‫וסיפר לי רב א ה ד זק! א ש כ נ ז י שנולד‬
‫כשמש‬
‫ונתנרל במרינה הזאת׳ כי זכור הוא בימי הרפו‬
‫כאשר באו יהודים אתרים מאריג ער! כרה־ שבאו‬
‫אלה וסיפרו ברבר הזה בשור! בלי ת ו ס פ ת וחסרו!‪.‬‬
‫ואמרו עור אלו היהודים מארץ ער!׳ כי בני ישראל‬
‫אשר בקצה נבול כוש הם א ש ר כ ת ב ת י לכם ב מ כ ת ב‬
‫הראשו!‪ ,‬שנלהמים הם על הפריםטיר יואני והובאו‬
‫מ ה ם בשבי אל מצרים וראיתי בעיני מהם‪ .‬אלה‬
‫הם רהוקים מהלך הרש ימים דרך ה מ ד ב ר מן‬
‫היהודים האהרים השוכנים מ ע ב ר לנהר סמבטיון‪,‬‬
‫וכל היום מנידים אצלנו נוצרים הבאים מ א ר צ ו ת‬
‫הפריםטיר יואני׳ שאלה היהודים הנלהמים היום‬
‫בקצה נבולם הכה בהם הםריםטיר יואני מ כ ה רבה‬
‫מאד‪ ,‬ויראים אנו ם! ה״ו ה ש מ ו ע ה א מ ת ‪ ,‬כי הקול‬
‫הולך והזק מ א ד ה׳ ינ! על עמו ועבדיו אמן‪.‬‬
‫אני יושב היום בבית אדוננו הנניד׳ כי הפקיד‬
‫אותי על ביתו פה בירושלם‪ .‬ואני דורש לקהל פ ה‬
‫פ ע מ י ם בהדש בבית הבנםת בלשו! הקדש׳ בי רובם‬
‫מבינים בלה״ק׳ והנני להם כשיר ענבים יפה קול‬
‫ו מ ט י ב נגן‪ ,‬ו מ ש ב ה י ם ומהללים א ת דרשותי ושומעים‬
‫א ת דברי ועושים אינם עושים אותם עד בה לא‬
‫עשו עמי תועה אף לא פעלו עולה הזקנים האלה‪,‬‬
‫ומכל ה ה פ ם ד ו ת ו ה מ ס י ם והעולים א ש ר מ כ ב י ד י ם‬
‫ושואלים מרי ש ב ת בשבתו מכל איש לא ש מ ו עלי‬
‫ולא שאלו מ מ נ י מ א ו מ ה נם המם הקצוב לנלנולת‬
‫אשר אי! נקי מ מ נ ו לא רצו שאת! המם מ! השנה‬
‫הראשונה ועד ע ת ה בנם אני עומד וה׳ יודע מ ה‬
‫יהיה באחרית‬
‫הנה הארוז אדוננו מהר״ר עמנואל הי מקמרינו‬
‫שלה אלי מ א ה דוקאטי ויניציאני ככל א ש ר שאלתי‬
‫מ א ת ו והם ה ש ב ה )ריוה( מהפקדון א ש ר הפקרתי‬
‫אתו וכן ה ב ט י ת נ י לעשות שנה שנה׳ ואני נותן‬
‫מ ה ם לארון הדוניאות ה מ ב י א אותם אלי לתשבון‬
‫עשרה ל מ א ה והוסיף מהר׳׳ר עמנואל הנזכר לשלוה‬
‫מנהר! בית ה׳ כ׳׳ה דוקאטי ויניציאני קצת לשמן‬
‫המאור וקצת לעניים אני ש מ ה בעמלי פ ה בירושלם‬
‫ודבר אין לי עם אדם׳ ואנו מ ת ק ב צ י ם בוקר וערב‬
‫ללמוד הלכה )נמרא(‪ ,‬ושני תלמידי הספרדים‬
‫לומדים לפני בקבע ופה א ת נ ו היום שני רבנים‬
‫אשכנזים׳ ואולי מ ע ת ה ת ב נ ה ותכונן הארץ׳ כי שלה‬
‫המלך מ ב ת ב ושמהו להוק עולם אשר לא יתן שום‬
‫יהודי היושב בירושלם כי אם המם ה ט ו ט ל עליו‬
‫בלבד‪ ,‬יען א ש ד מ ת ה ל ה היה הוק למלד מ א ת‬
‫היהודים א ש ר בירושלם לשלם ארבע מ א ו ת רוקט•‬
‫בכל שנה‪ ,‬בין שיהיו יושביה מרובים ובין שיהיו‬
‫מ ו ע ט י ם ״ והיו כלם נ ת פ ס י ם ועזובים א י ש על אהיו‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪123‬‬

‫ועל רעהו בי בולם משועבדים לזה ה מ ם ועתה‬
‫כאשר ריחם האל ונתן בזאת בלב המלר שיתן בל‬
‫א ה ד ה ט ם לנלנולת ויפטר‪ ,‬היתר! ז א ת תקנה נ ח ל ה‬
‫א ש ר לא נ ע ש ת ה כמוה בירושלם זה המשים שנה‬
‫ורבים א ש ר נדדו הלכו שמים א ת פניהם לשוב‬
‫לשבת בארץ אולי ישר בעיני האל ותשב ונבנתה‬
‫ירושלם על תלה‪ ,‬וארמון על מ ש פ ט ו יכונן‪ ,‬ובאו‬
‫הנדחים והאוברים מיהודה ומאפרים‪ ,‬והשתהוו לה׳‬
‫בהר הקרש בירושלם‪ .‬ואספיק בזה ע ת ה להיותי‬
‫נהפז מ א ד ונתוץ — פ ה בירושלם ע״ה תוב״ב‪ ,‬ב״ו‬
‫אלול רט״ט‪.‬‬
‫א ה י ך עובדיה ירא‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( כנראח יש כאן תסרון במכתב ונשלם פת מכ״י‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪Camanno‬‬
‫‪1‬‬

‫•«‬

‫<‬

‫מ כ ת ב שלישי מרבי עבדיה לאדון‬
‫פלוני א(‬
‫בתב א ח ר טירושלם ב״ב ט ב ת ש נ ת ר״ן )‪(1490‬‬

‫רבי עבריה מברטנורא‬

‫טבל הענבים אשר בבל המרינה סביב‪ .‬וכפרים‬
‫רבים עור היום סביבות הברו! א ש ר שמו עליהם‬
‫במו שמוזכרים בספרי הנביאים‬
‫אמנם רמשק העיר הנרולה‪ .‬אשר שאל ארוני‬
‫עליה‪ ,‬אם היא מארץ ישראל‪ :‬רבר זה מפורסם‬
‫מרברי כל החכמים וביהור מרברי הרמב׳׳ם בהלכות‬
‫תרומות )פ״א ה׳׳ט( שהיא בםוריא תהשב‪ ,‬ובן‬
‫מסכימים בל יושבי הנליל ער היום הזה אר אומרים‬
‫שנבולי הארץ )א״י( קרוב לה טאר‪ ,‬ם פ ט‬
‫ובנורשה ב( היא העיר הנרולה בארץ הנליל קרובים‬
‫לרמשק ונבולם נטשר ער קרוב לרטשק — ואולם‬
‫טריפולי י רםוריא אשר היא לחוף אניות והיתה‬
‫סהר נוים‪ ,‬היא על נבול הארץ ח ה ש ב ונכבדות‬
‫מ ח ב ר בה‪ ,‬שהיא מ ב ו ר ן ת טםירות ובל רבר טבל ערי‬
‫ארץ ישראל ואליה נרים יבואו מאפסי ארץ ויש‬
‫בה היום במאה בעלי בתים מישראל ויושבים לבטה‬
‫עליה‪ .‬ורבים אמרו לי שאם היה כתובה א י ש נבון‬
‫להש טטהוז איטליא היה מתעשר עושר נ ח ל במעט‬
‫זמן ]בעסקיו[ עם סוחרי ארץ איטליא העוברים‬
‫כתובה תמיר‪.‬‬
‫המלחמה ממלך התוגר עם מלך מצרים בבר‬
‫נשבח זברה ג( ורבים אומרים בי כרתו ברית שלא‬
‫יעברו זה על זה לרעה עור שנחים ימים והמלך‬
‫א ש ר הוא מולך עתה הוא המלך הראשון ד( ולא‬
‫מ ת ולא נשתנה וזה לו עשרים שנה אשר הומלך‬
‫על מלבות מצרים והוא זקן מ א ר ואינו מצר לישראל‪,‬‬
‫אלא שלוקה מ ה ם ממון )מם( בבר‪ ,‬באשר עושה‬
‫נם לישמעאלים ונם לערלים הנרים בארצו והירוש‬
‫אהר אין לי היום להניד לאדוני ]רק[ בי א ש ת ט ה‬
‫על קברות אבותינו הקדושים‪ ,‬ונכה פ ת ה בית אהר‬
‫אתפלל ת ט י ר — יהיה כנהר שלומר ושלום נות‬
‫ביתר‪ ,‬ויברבר ה׳ בכל אשר תעשה‪ ,‬כנפשך שבער‬
‫ובנפש עברר‬
‫‪:‬‬

‫אל ש ח יתז לד רחמים‬
‫ארון ת ט י ם ‪1‬‬
‫והארכת ימים‪ ,‬ע ד ת ז כ ה ותראה מקרש ובית עולמים‪,‬‬
‫א מ ן ‪ :‬באשר בא הלום ה א י נ ב ש ח ר י פ י ו ח נ ט י נ ו עם‬
‫א נ ח ת אדוני ה ה מ ו ד ו ת לא הייתי אז בירושלם עיר‬
‫הקדש‪ ,‬בי הלכתי ל ה ב ח ן ונרתי בה ימים רבים‪,‬‬
‫ע ד א ש ר היתד! ש י ב ת ה הביכה עלי במעט יותר‬
‫מידושלם‪ ,‬להיות היהודים בה מ ע ט וטובים ואינם‬
‫ב א נ ש י ירושלם לרוע‪ .‬והם בעשרים בעלי בתים‬
‫מכונסים במבוי הםנור עליהם ולא יעבור ביניהם‬
‫י ש מ ע א ל וטמא‪ .‬ונם מסורת ביר בל אנשי הארץ‬
‫בי הקבורה ב ה ב ח ן טובה מבירושלם‬

‫הערות‪:‬‬

‫ופה ת ב ח ן על קבורת האבות בנין ישן נושן‬
‫מ א ב נ י ם נ ח ל ו ת ‪ ,‬לא ת א ט י נ ו בי יסופר‪ ,‬ועל הבנין‬
‫הישן בנין ה ד ש מהישמעאלים‪ .‬והמקום אשר שם‬
‫ננלו ה מ ל א כ י ם לאברהם עדיין שמו עליו ממרא•‬
‫ובו ט ע ר ה קטנה ובה אבן ואומרים שעליה נמול‬
‫אברחם‪ .‬וטחוץ לעיר רהוק ט ע ט באר מים נ ח ל ה‬
‫וקורין לה הישטעאלים ביר אברהים‪ .‬ורהוק מ מ נ ה‬
‫מ ע ט ב א ד א ת ד ת וקורי! לה ביר אםהיק‪ ,‬ורהוק משם‬
‫בטטהוי קשתי א ו י ו ת ר — נ ת ל אשבול ועדיי! שמו‬
‫עליו‪ .‬והענבים בנהל ההוא נ ח ל י ם עד היום הזה‬

‫א( אפשר שהוא האדון עמנואל חי מקמרינו שהזכיר‬
‫במכתב שני לאתי ו שקבל ממנו אגרת גדולה ב( טעות‬
‫היא וצ״ל טפס ואל־מוזייריב תסמוכים זת לזת ושניהם‬
‫לדרום דמשק בערך ששים מילין אנגליים אל־מוזייריב‬
‫היא עיר גדולת ומקום לתניית שיירות ועולי רגלים‬
‫וסוף תחנית מסילת הברזל מדמשק ולדעתו אלו נבנסו‬
‫ב ע ו ל הארץ והוא תתום ארץ ישראל‪ .‬וטעות ת יא לומר‬
‫בי תכונה על צפת שאין ספק שת י א נהשבה לארץ ישראל‬
‫גם אינה קרובה לדמשק‪ .‬ג( טלתטד‪ .‬זו פסקה בשנת‬
‫רם״ו )‪ (1486‬אך נתהדשה בשנת ר״ן )הערת פרופ׳‬

‫ע ו ב ר י ה י ר א ‪ ,‬יושב ירושלם עיר הקרש‬
‫תוב״ב בנהוץ רב פ ה הברון ב״ב ט ב ת‬
‫נ״ר לרנלי ונו׳ אטן ה(‬

‫אוצר מסעות‬

‫חבם ויניציאני אלמוני‬

‫מרכס( ואפשר שלא שמע מזת בכתבו מכתבו‪ .‬ד( אשרף‬
‫ציף אלדין קייט ביי שמלך בשנת רכ״ה )‪ (1468‬והיה‬
‫אז כבן שמונים‪ .‬ה( בכ״י תנטצא בבית טדרש הרבנים‬
‫בנויארק כתוב בסופו לאמר‪ :‬״העתקתי אלו השלשה‬
‫כתבים פה פירארה ג׳ י ינאי של״ב להיותם כבר אצלי‬
‫זת ימים ושנים תוך קונטריםים שלי כתיבת כם״ר ישראל‬
‫מקורטונא זלה״ה ותפצתי לתעלותם פה בספרי זת למען‬
‫יעמדו למזכרת ההכם הכולל ובר אוריין ובר אבתן‬

‫‪124‬‬

‫כמהר״ר עבדיה מברטנורה זלה״ה מפרש המשניות נכתב‬
‫ונתתם על ידי הצעיר אברהם ים׳ כבד משלט זלה״ה‬
‫מא׳ אנילו ליא־״ )תשורת תאתרונת כנראת היא משובשת‬
‫וצ״ל אברהם בן כמ׳׳ר משולם זלה״ה ושלשת המלות‬
‫האתרונות בנראה משובשות מפרט השנה(‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ Tafas, El Muzeirib‬י ‪Ambaaaador Forentino‬‬
‫‪ I 5 December 1 489‬י ‪' Trabulaa‬‬

‫תם‬

‫מ כ ת ב מסע‬
‫לחכם ויניציאני אלמוני)הארכי(‬
‫חרש אוגוסט ש נ ת רנ״ח = חשוז ש נ ת רנ״ו‬

‫•«‬

‫מבוא‬
‫מכתב מסע הזה תוא מתכם ויניציאני בלתי נודע‬
‫שמו‪ .‬הנוסע הזה יצא בתודש אוגוסט בשנת רנ״ת מעיר‬
‫ויניציא וכנראה הי הה עיר מולדתו‪ ,‬ונסע לקורפו‬
‫שה י תת שייך אז לממשלת יון‪ ,‬ומשם לרודוס‪ ,‬והגיע‬
‫ועבר דרך‬
‫לביירוט בהדש םפטימבר ומשם לדמשק‬
‫םפיטה )צפת( ושכם ולאהרונה בא לירושלם בי״ח‬
‫מרתשון שנת רנ״ג ומתאר ביתוד את העיר הקדושה‬
‫ותציע לפני נכבדי תעיר מגלת נסיעתו כתוב עליה‬
‫‪.,‬שבתו וקומו ואת תדרך אשר עבר בת" שם ישב‬
‫בסמיכות לבית האיש נורא ההל ו ת הנשא והנעלה מאור‬
‫הגולה אביר הרועים מהור״ר עבדיה יצ״ו )הוא‬
‫ר׳ עבדיה טברטנורא( ונגלה אליו כזקן מלא רתמים‬
‫במנהג דיני הצדק" ואומר עליו כי ״האיש גדול מאד‬
‫ועל פיו ישק כל הארץ ובלעדו לא ירים איש את ידו"‬
‫המכתב הזה נמצא בכ״י ביתד עם שני המכתבים‬
‫של ר׳ עבדיה באוצר הספרים של הבארון אורי גינצבורג‬
‫בפאריס ונדפסו ע״י נייבויער וזאקם בתרגום אשכנזית‬
‫בספר השנה שלהם משנת ‪ 1863‬כרך שלישי‪ ,‬ומתורגם‬
‫ע״י שוואב לצרפתית בשנת ‪ 1866‬וגם לאנגלית בשנת‬
‫‪ 1872‬ונדפסו איזה פעמים עם מכתבי ר־ עבדיה‬

‫צעקה ובלי פרץ‪ ,‬לא ש מ ע ת י קול נונש ת״ל׳ ואני‬
‫אשירה וארנן לבקר ה ס ת א ש ר נמלנו בל ט ו ב‬
‫והביאני אל ת כ ל י ת המבוקש כ א ו ת נפשי‪ .‬כן א ש א‬
‫תפלה אל ה מ נ י ע הראשון ההונן ו מ ש פ י ע מטובו‬
‫לבל קוראיו‪ ,‬הוא יהון א ת כ ם לתזות בנועם ה׳ ולבקר‬
‫בהיכלו‪ ,‬וגם ש מ ה בארצכם יתן לכם קוממיות‪ .‬הנני‬
‫נקרב אל רום ת פ א ר ת כ ם במגלת םפר כתוב עליה!‬
‫שבתנו וסומנו ו א ת הרח־ א ש ר עברנו בה ער יום‬
‫בואנו פ ה ירושלם עה״ק תוב״ב אבי״ר‬
‫]הנסיעה[ ב׳ אנושטו שנת רנ״ה יצאנו מויניציא‬
‫ב ש מ ח ה וניל ללכת לדרבנו בשלום ובמישור‪ .‬וביום‬
‫ה ש ב ת לב״ב שעות הנענו לפולא והיא ע י ר ק ט נ ח‬
‫ורתבת ירים ו י מ צ א בה בשר ורנים וכל ט ט ע מ י ם‬
‫חבל בזול׳ ושם ישבנו שני ימים בבית ה מ פ ו א ר‬
‫הנשיא במ״ר יעקב אשכנזי י״צ )ישמרהו צורו(‬
‫א ש ר הביאנו אל ביתו בפנים מאירות והבין שאר‬
‫לנו ו מ ט ה ושלהן ובםא ומנורה‪ ,‬אין בית המלך הםר‬
‫בלום ואין בה יהודי א ה ר זולתו והוא פ ו ת ה רלת‬
‫לפני לוין א( ושוכן במלך בגדוד מויניציא לםולא‬
‫יש מ א ה ו ה מ ש י ם מילין והוא מהלך יום ולילה א ה ד‬
‫ואנתנו אתרנו בדרך כי לא ה י ה לנו דוה ועברנו‬
‫על מ י מ נ ו ה ו ת — נסענו מהמקום הזה עם רות‬
‫נושבת והנענו לקורפו ביום ב׳ י״ו אונושט‪ .‬והיא‬
‫עיר גדולה על ^טפת הים אבל א י נ נ ה י פ ה רק בזויה‬
‫ומלוכלכת ובפרט במקום היהודים‪ .‬מ כ ל מקום‬
‫פירותיה יפים ומוכים‪ ,‬ושם קנינו צרה לדרך להם‬
‫ונבינה וענבים ואפרסקים העיר רהוקה מפולא שש‬
‫מ א ו ת מילין‪ ,‬ולא ע מ ד נ ו שם רק הלילה ההוא ע״כ‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫א‬
‫]הקדמה[ ברבי נפשי א ת ה׳ לבי ובשרי ירננו אל‬
‫ארוז בל תולדות׳ המנהיג בריותיו בתםר וברהמים‪,‬‬
‫וברוח פיו עברנו זה הים ה נ ח ל ורחב ירים בלי‬

‫‪125‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫אין בפי מלין להניד לבם א ת הארץ מ ה היא —‬
‫נםענו מקורפו עם ת ה חזק וטוב והנענו למודון‬
‫ביום ז׳ בבקר ב׳׳א בו‪ .‬נם ה י א עיר נ ת ל ה ויפח‬
‫רבים והיא ארץ זית‬
‫ימקורפו ויש בה‬
‫אנשים סוהרים י‬
‫‪Corsaires‬‬
‫שמן ונפן ו ת א נ ה ורמון‪ .‬מכל מקום הארצות אינן‬
‫יפות בארצכם שם ונם יושביה נמשלו בבהמות‬
‫נדמו מקורפו ל מ ו ת ן יש ה מ ש מ א ו ת מילין‪— .‬‬
‫נםענו מ מ ו ת ן ובאנו לרורו י ביום ו׳ ב׳׳ז בו לפנות‬
‫ערב‪ .‬ואיש לא ירד מהדוניאות ע ד יום ו׳ בהצי‬
‫היום מ פ נ י ם ה ד הקורםארי י שלא יקהו אותם בשבי‬
‫וזה בי ר ו ת היא עיר מקלט לשודדי הים‪ ,‬יען יתנו‬
‫אל הנראן מ א י ש ט ר ו )ראש העיר( הלקו מהשבי אשר‬
‫ישבו‪ ,‬וע׳׳ב באים הקורםארי אל העיר לבטה לפיבר‬
‫הקאםיטאנו רצה הבטהון שלא יקהו אותם בשבי‬
‫טרם יצא א י ש ממקומו‪ ,‬וצריד עיון רב בזה ובפרט‬
‫ליהודים‪ .‬ר ו ת היא עיר בצורה יפה והזקה וימצאו‬
‫שם אנשי שם ואנשים סוהרים מכל אומה ולשון‬
‫נם יש בה צרפתים הרבה והנראן מאישטרו הוא‬
‫צרפתי‪ .‬העיר ת ר ו רתוקה ממודון ה מ ש מ א ו ת מילין‬
‫— ובהצי היום כ ״ ט בו נסענו מדודו והנענו ל פ א מ ה‬
‫אנוםטה * ביום ה׳ נ׳ ם מ ט י מ ב ר ש נ ת רנ׳׳ה‪ ,‬ושם‬
‫ישבנו שלשה ימים‪ ,‬והעיר טובה ומלאה בל טוב‪.‬‬
‫ובל י מ י לא ראיתי שובע מלהם ובשר וכל אובל בעיר‬
‫א נ ח נ ו קנינו מ ר ה נ ת ל ה שמן בעד מארציל‬
‫ההיא‬
‫)מטבע( א ה ד והצי ויובל א ד ם להתפרנס שם עם‬
‫ש ש ה דוקאטי לשנה לכבוד ולתפארת ואולי בפהות‬
‫א מ נ ם ארץ אוכלת יושביה היא בי האויר רע מ א ד‬
‫ונם המים אינם טובים וע״כ יושביה מועטים ובבל‬
‫המקומות שזכרתי ראיתי קהלות נדולות רק לא‬
‫בפומה אנושטה כי מעטים הם‪ ,‬ואי! מלוה ברבית‬
‫בארצות א ש ר עברנו רק ב פ א מ ה אנושטה‪ ,‬אשכנז־‬
‫ש מ ו ר׳ שבתי‪ ,‬הוא פותת ד ל ת לפני לוין ובל מי‬
‫שירצה יובל להלות ברבית בטוב ובישר בעיניו‬
‫ואין אומר לו מ ה תעשה‪ ,‬בי בן נימוס הארץ אבל‬
‫בשאר המקומות היהודים הם בעלי מלאכות או‬
‫תנרים ויושבים לבטה ואין מחריד‪ .‬פ א מ ה אנושטה‬
‫היא באי ציפריאם י ורחוקה מ ר ו ת שלש מ א ו ת‬
‫מילין — יום א׳ ו• ס פ ט י מ ב ר ש נ ת רנ׳׳ו לפנות ערב‬
‫נסענו מהמקום והנענו אל הוף ביירוטה י ביום נ׳‬
‫ח׳ בו׳ וביום ד׳ בבקר ירדנו מהדוניאה בשמהה‬
‫ובטוב לב• הכלל העולה מ ה ד ב ר י ם ‪ :‬באנו מויניציא‬
‫ל ב י י ת ט ה כשלשים וארבעה ימים א ף בי אהרנו‬
‫ב ד י ד בכל המקומות שזכרתי‪ .‬ואני לא הרחבתי‬
‫ה מ א מ ר בספורים מארצות א ש ר עברנו בהם דה־‬
‫הים‪ ,‬בי אין בל רבר ה ר ש להניד לבם‪ .‬ועתה אודיע‬
‫אתכם א ת כל הקורות אותנו ו א ת הערים א ש ר עברנו‬
‫בהם מיום צאתנו מהים ער א ש ר באנו פ ה ירושלם‬
‫ע ה י ק תוב״ב‪.‬‬

‫חבם ויניציאני אלמוני‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( עוסק בהלואות על משכונות‪.‬‬
‫‪,‬‬

‫‪Corfu'Rhodus .Pola‬‬
‫‪Augusta (Famagusta) ' Cyprus * Beiruth‬‬

‫כ‬
‫העיר ביירוטה ה י א החוף‬
‫]ביירוט ודמשק[‬
‫מדמשק׳ ושם יבואו בל הםהורות שמוליכים לדמשק‬
‫ושמביאים טויניציא׳ והיא עיר קטנה וטובה עם‬
‫מעיינות הרבה ופירות משובהים ובל היהודים‬
‫יפרעו שם מ ם אל הנאייפו היינו אדון העיר‪ ,‬סך‬
‫דוקאט א ה ד ורביע שהם ל״ב מאיריני׳ ושני מאיריני‬
‫הם מארצילו א ה ד והדוקאט ויניציאנו שוה‬
‫בביירוטה אין עומדים‬
‫י״נ מארצילי והצי‬
‫יהודים‪ ,‬א מ נ ם לא ידעתי הםבה׳ כי הישמעאלים‬
‫בביירוטה הם יותר טובים מכל אנשי המלבות הזאת‬
‫ואוהבים א ת היהודים מ א ד ובאשר אני אהזה לי‬
‫אספרה ל ב ם ‪ :‬בבל המקומות אשר עברנו נבנםו‬
‫יהודים בדוניאות‪ ,‬קצתם הניעו לביירוטה‪ ,‬ונם עם‬
‫הנליאה טראפיקו )ספינה נדולה( באו לביירוטה‬
‫במו מ א ה והמשים נפש‪ ,‬בלם עניים מרודים ואביונים‬
‫בם״ה היינו שם בשלש מ א ו ת נפשות‪ ,‬והישמעאלים‬
‫היו מרחמים מ א ד על האביונים ויטו אליהם ה ס ד‬
‫ונתנו להם צדקה מעות והטים ולהם ופירות ועוד‬
‫במה פעמים הם ישמעאלים מלעינים וצועקים אתר‬
‫הגוים כלבא בר כלבא וחרפום וגרפום כאלה הרבה‪,‬‬
‫ולבל בני ישראל לא יהרץ בלב וע״ב פליאה דעת‬
‫מ מ נ י מדוע לא יתישבו שם היהודים‬
‫לקהנו בית בהברת המרומם א י ש צדיק תמים‬
‫במה״ר יוסף םאראנוםה ספרדי והוא ה ס י ד נמוד‪,‬‬
‫ועמדנו י ה ד עם בל בני ביתו שבעה י מ י ם טרם‬
‫נבהר א ת ה ד ו ד א ש ר נלד בה‪ ,‬בי היינו מסופקים‬
‫אם נלד ברח־ דמשק או דרר צידון׳ יען היותה‬
‫סמוכה לביירוטה מהלר ה צ י יום בלבד ויען היותה‬
‫מאר׳ז הקדושה סוף רבר במה״ר יוסף הנ״ל הסבים‬
‫לעבור דה־ הים ער צידון‪ ,‬ובן נמרו ללבת עמהם‬
‫הזקן ונשוא פנים במ׳׳ר יקותיאל מוינאצולו ז׳׳ל‬
‫עם מ ר ת נובלה י זונתו ובמ״ר דניאל מלבורנו י‬
‫ובהיות בי שמענו שהיו מצוים‬
‫ואתרים זולתם‬
‫הקורםארי ברח־ ההיא נמרתי לבלתי לבת עמהם‪,‬‬
‫וקראתי לאחי במ״ר יקותיאל י׳׳צ ובהרנו לעלות‬
‫דה־ דמשק‪ ,‬והמה הלבו לדרכם ד ה ־ צידון ובחיותם‬
‫ש מ ה ההזיקו הנאייפו ונם הקהל בכנף מעיל הנעלה‬
‫במה״ר יוסף הנזכר ונדרו לו המשים דוקאטי לשנק‬

‫חכם‬

‫אוצר מסעות‬

‫ויניציאני אלמוני‬

‫לההיות נפשו וכל בני ביתו למען ישב שם‪ ,‬כי‬
‫נרול שמו בכל הארץ והנאייפו יפרע מ מ ע ו ת הנ״ל‬
‫אולם אדרבה בצר ת ה י ובלב‬
‫עשרים רוקאטי‬
‫נשבר ונרבה אודיע לכם המקרה בלתי טהור א ש ר‬
‫קרה‪ ,‬וזה א ה ר שעברו ימי הסוכות נכנםו בנריבו‬
‫א ח ת מ ה י ש מ ע א ל י ם כ ס ״ ר יקותיאל‬
‫)םפינח(‬
‫מוינאצולו ז״ל ואשתו ע״ח וחמר בחורים כמ״ר‬
‫דניאל מליבורנו ד ל ואנשים אחרים לבוא לירושלם‬
‫עה״ק ובהיותם ננר עכו הטיל ה׳ ת ה נ ת ל ה על הים‬
‫ובעונותינו נטבעו כל היהודים‪ ,‬זולתי םיציליאני‬
‫א ה ר נ מ ל ט משאון נלי הים ובא והניר הדבר אל‬
‫ק״ק ם פ י ט ה )צפת( והקהל שלהו אנשים אל המקום‬
‫וטצאום ערוטים על ש פ ת הים ויקברום שם אלה‬
‫אזכרה ו א ש פ כ ה עלי נפשי ולבי עליהם תאבל‪ ,‬איך‬
‫היו לשטר! כרנע זקנים נם בהורים לבלות שאול‬
‫טרם יניעם הבלוי ו ה ה פ ס ד הטבעי ‪ 1‬ו כ מ ע ט היינו‬
‫בכל רע כאין שפכו אשורינו׳ יען כט״ר יקותיאל‬
‫א ה י י״צ נ ט ה כוונתו )רצה( ללכת עמהם וה׳ מנענו‪,‬‬
‫וכל עור נ ש מ ת י בי אתן תורה לאל תי ובתוך רבים‬
‫אהללנו‬
‫ואשר מ ב י א י ם הויניציאני לביירוט ולדמשק הם‬
‫כסף וזהב בדיל נהושת צרוף )קליל( בנרים רכים‬
‫ועבים‪ ,‬ובשובם אהור יוליכו פלפול זננביל וכלי מיני‬
‫ב ש מ י ם ו מ ש י וקורריאני ולפעמים אבנים טובות‬
‫ומדנליות כאשר ימצאו מהם ולפי מ ה ה ש מ ע ת י‬
‫מ ע ט י ם הם האבנים ט ו ב ו ת ב ד מ ש ק אבל במצרים‬
‫ואלכםנדריא שם לכסף מ ו צ א ומקום םםיר אבניה‬
‫‪1‬‬

‫בביירוט נתפשרנו עם ה מ ר )מנהג המורים(‬
‫שיביאנו ער רמשק ויוציא כל ההוצאות בער קאפרי‬
‫)מכם הדרכים( ובער כל רבר‪ ,‬וע״ז נעשה כ ת ב ע״י‬
‫סופר משם‪ ,‬ויהי שכרו מ א ת נ ו עשרים מרצילי לכל‬
‫נפש ובליל ‪ n‬י״ו ם מ ט י מ ב ר רנ״ו יצאנו מהוץ‬
‫לעיר מרהק כ מ ט ה ו י קשת ושם נתנו תבן ו מ ס פ ו א‬
‫להמוריהם ו א ה ת שם כרי לעבור על הקאפרי ויהי‬
‫בהצי הלילה קמנו ועלינו לדרכנו כל הלילה בלי‬
‫פנע רע ת״ל ועברנו שני הקאפרי בלי פרעון ויהי‬
‫בבקר הנענו אל הקאפרי השלישית ולא עשו אתנו‬
‫רק ט ו ב ומכרו לנו להם וענבים ואכלנו לשובע‬
‫וההמרים פרעו הקאפרי כאשר היה מן הראוי ועברנו‬
‫בשלום ובמישור וכן הלכנו כל היום וכל היללה‬
‫עד בואנו לדמשק בגלילות האלה לא י מ צ א בדרכים‬
‫מ ח נ ה )בית מלו!( עם מ ט ה ושלה! רק לסוף מהלר‬
‫יום א ח ר ימצא לפעמים בית פרוץ בלתי מ כ ו ס ה‬
‫)הצר( הנקרא אל־הא! ושם ימכרו להם ו פ י ת ה‬
‫וביצים אבל אין מקום ללו!‪ ,‬רק האנשים יעמרו‬
‫ב א מ צ ע ההצר הם והמוריהם‪— .‬‬
‫]דםשק[ ביום ה׳ בבקר הנענו ברמשק שלמים‬
‫ושקטים ואין עיף ואין כושל בנו ת״ל‪ ,‬ועמדנו בבית‬

‫‪126‬‬

‫הנשיא כמר מ ש ה מקרא! י״צ אשר הבאנו אל‬
‫ביתו ושם ישכנו ה מ ש ה ימים ובכל המקומות‬
‫הנזכרים אי! איש יעשה מ ת נ ה כאשר בארצנו ל ת ת‬
‫להם לאכול׳ וכי יבוא נר או נכרי ברמשק ולא ירע‬
‫לשונם איש לא יזוז מ מ ק ו מ ו להשתדל בער ההיצונים‬
‫)הנכרים(‪ ,‬רק הנכבד כ מ ״ ר מ ש ה מקרא! י״צ‪,‬‬
‫והי ישיב לו כםעלו הטוב‪.‬‬
‫דטשק היא עיר נ ת ל ה לאלקים והוצותיה רהבות‬
‫ויש ש מ ה כתים והצרות עם מעיינות הרבה‪ ,‬ושם‬
‫שלש קהלות‪ ,‬כי הארץ נרולה ורתבת ירים היא‪ ,‬בי!‬
‫כלם ה מ ש מ א ו ת ב״ב‪ ,‬קצתם תנרים מבנרים וענינים‬
‫אהרים׳ ויש מ ה ם בעלי מלאכות‪ ,‬נם מ ה ם מלוים‬
‫על ט ש כ ו נ ו ת טובים להשבו! כ״ר למאה‪ ,‬ויש מ ה ם‬
‫ישימו מ ע ו ת על הקונטו )שטרות( ולא יהםר להם‬
‫י״ה למאה‪ .‬ת כ ל י ת הדברים הריות מצוי שם מ א ר‬
‫לפי מ ה ש ש מ ע ת י ‪ ,‬ואני לא אוכל דבר רק לשמע‬
‫אוזן‪ ,‬כי ביום ר״ה הוכתי בסנורים ועמדתי כליי‬
‫בבית ער יום צאתנו מ! המקום׳ וזה היתה לםבה‬
‫כי אכלני הקרה בלילה בדרך )מבלי למצוא בית‬
‫מלו!( כאשר אמרתי‪.‬‬

‫העדות‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫‪Livorno Novello‬‬

‫‪Discount of Notes‬‬

‫ג‬
‫]צפת[ ביום ר׳ ב ה מ ש ה יום להרש אוקטובר‬
‫ש נ ת רנ״ו יצאנו מ ד מ ש ק עם המר א ש ר נתפשרנו‬
‫עמו בער עשרה מארצילי לכל ראש )נפש( להביאנו‬
‫עד ם פ י ט ה )צפת( לכל הוצאוהיו מקאפרי ומכל‬
‫דבר‪ .‬וביום ו׳ בבוקר הנענו לספיטה‪ ,‬ושם לקהנו‬
‫הדר קט! בבית איש יהודי עני ואביו! ט א ר ו ע מ ד נ ו‬
‫בביתו יותר מ ה ו ד ש ימים ויהי שכרו מאתנו בין‬
‫שנינו א׳ כסף ליום ה! בעבור ההדר וה! בעבור‬
‫שכר טרהו להבי! לנו בר ולהם ומזו!•— ם א פ י ט ה‬
‫היא בנויה בשפוע ההר ועיר נ ת ל ה היא והבתים‬
‫קטנים ובזוים‪ ,‬וכאשר ירדו נשמים אי א פ ש ר ללכת‬
‫בעבור הלכלוך‪ ,‬ובהיותה בשפוע צער ועטל הוא ל צ א ת‬
‫בשוקים וברהובות אף בעת הקיץ כי ת מ י ר עולים‬
‫ויורדים בה מכל מקום הארץ טובה ובריאה והמים‬
‫טובים בתכלית‪ .‬והנה א מ ת נכו! הדבר כי ראיתי‬
‫שם זקנים הרבה מ א ד מ ש ש י ם ושבעים ש נ ה ובתוכם‬
‫היה זק! ב! מ א ה ושלשים ש נ ה ועודנו כאבו הזק‬
‫ובריא אולם‪ .‬וקהלה קרושה כמו שלש מ א ו ת ב״ב‪,‬‬
‫ורוב היהודים עושים )מהזיקים( הנויות מ ב ש מ י ם‬
‫ו נ ב ע ת ושטן ומיני ק ט נ י ו ת ופירות‪ .‬ו ש מ ע ת י כי‬

‫‪127‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫ב״ה דוקאטי יוציא א ה ד על הנות בזאת ויתםרנםו‬
‫מ מ נ ה ה מ ש ה אנשים והטזונות שם הם נ״ב בזול‪.‬‬
‫והגאון במה״ר פרץ קולובו יזיי״א א( הוא ראש וקצין‬
‫בעיר ההיא ו ה ט ה אלינו הסר וסיפר בשבהנו ורצה‬
‫לעשות לנו ההוצאות )טזונותינו( בביתו וללטוד‬
‫אתנו בער שנים עשר רוקאטי לשנה לבל א ה ד אם‬
‫הפצנו לשבת בטקום ההוא אך הסך הזה נעלם‬
‫מ מ נ י )לא היה לי(‪ ,‬הקהל נותנים לו על הספקת‪.‬‬
‫]אך אין די בזה[ ונם הוא עושה הנות מן אכילה‬
‫להרויה מזונותיו‪.‬‬
‫בםבוב ם א ם י ט ה יש מערות רבות וקבורים בהם‬
‫הסירים נ ח ל י ם ורובן סמוכות לעיר במו ששה‬
‫מילין וראיתי קצת מהקברות האלה ועתה אודיעה‬
‫א ת רום ת פ א ר ת ם א ת אשר ש מ ע ת י ואת אשר ראיתי‬
‫ב ע י נ י ‪ :‬ראשונה בםפיטה קרוב אל מקום יש קבורת‬
‫הושע בן בארי הנביא ד ל ואין עליו מ צ ב ה וציון‬
‫רק אבן נ ח ל ה על פי המערה‪ ,‬ותיבף בבואי בםפיטה‬
‫התפללתי על קברו‪ .‬רהוק מםםיטה תהום ש ב ת‬
‫יש קבורת יהודה בן אלעאי ושם בפר קטן נקרא‬
‫עין זיתין‪ ,‬ועל הקבר יש ציון יפה ומדליקין בה‬
‫נרות‪ ,‬ושם באתי ו נ ש ת ט ה ת י והדלקתי נרות עליו‪,‬‬
‫וראיתי ודברתי עם הישמעאלית אשר נפלה מאיל;‬
‫שקדים א ש ד על קבר ה ה ם י ד הנ״ל‪ ,‬בי זאת האשד‪.‬‬
‫דברה סרה עליו‪ ,‬שאולי ש מ ע ה ביטים הלפו למו‪,‬‬
‫ורצתה לעלות על האילן ]ללקוט השקדים[ ואמרה‬
‫אלי האשד‪ .‬איך ראתה בעיניה נערים א ש ד דהםוה‬
‫והשליבוח רחוק מהקבר במו ארבעים א מ ו ת ונשברו‬
‫זרועותיה• ועוד אמרה בי בא אליה ההםיד בהזיון‬
‫לילדי ואז ש ב ה והזרה מרשעה והדליקה נרות על‬
‫קברו ונתרפאה והישמעאלים מכבדים המקום ורבים‬
‫זולתם ידליקו ש מ ה נ ר ו ת — ר ה ו ק מםםיטה ששה‬
‫מילין יש בפר א ה ד שמו אל־מירון ושם נקברו‬
‫הסירים נ ח ל י ם אשר אזכיר א ת שמותם וטרם‬
‫בואי אל המקום ראיתי שלשה קברים על אם הדרך‪,‬‬
‫הראשון חוא ד יחודה )יוסי( הנענש זצ״ל ב( ואין‬
‫דהוק מ ע ט‬
‫על קברו דק נל קטן של אבנים‬
‫מ ש ם יש קבורת ד טרםון ד ל ועליו ציון יפה‬
‫ומשם והלאה מ ע ט יש קבורת ד יוסף )יוסי( בן‬
‫קיםמא ד ל ונם עליו נל אבנים בלי ציון אה״ב‬
‫הנענו אל ה כ פ ר הנ״ל )מירון( וראינו מערת הלל‬
‫ותלמידיו זצ״ל אשר נקברו עמו והם ב״ד תלמידים‬
‫סמוך לזה נכנסנו במערה א ה ד ת ויש בה ב״ב‬
‫תלטירי הבמים‪ ,‬ואמרו בי הם תלמידי ד שמעון‬
‫בן יוהאי זצ״ל‪ ,‬וקרוב אל המקום ההוא בשםוע‬
‫ההר יש ציון יפה בתכלית ונראה עד םפיטה ואצלו‬
‫נקברו נשותיהם ואין על קברן דבר‪ ,‬ואמרו‬
‫כי הרבה פ ע מ י ם בנו עליהם ובלילה היה הרב‪ ,‬ולא‬
‫ידעתי אם א מ ת הדבר• א ה ח זאת דאיתי קבורת‬
‫‪,‬‬

‫חכם ויניציאני אלמוני‬

‫ש מ א י ואשתו זצ׳׳ל קבורים תוך אב! א ה ת נ ח ל ה‬
‫אשר לא דאיתי כמוה‪ .‬ו ת ה ת האב! יש מערת תלמידי‬
‫ש מ א י זצ״ל קבורים בה עור ראיתי בית הבנםת‬
‫ס ד שמעו! בר יוהאי ד ל ונם הוא בני! מ א ב נ י ם‬
‫נ ח ל ו ת אבל עתה הוא הרב ולא נשאר ט מ נ ו רק‬
‫כותל א ה ד ואומרים אנשי םםיטה בי מקובלים הם‬
‫בי באשר יםול הכותל ההוא יבוא משיהנו במהרה‬
‫בימינו‪ .‬והונד לי בי בשנת נ י ח ש ספרד נפלה‬
‫ה ש א י י ט ה )הצץ( בכותל ההוא והתהיל לנפול ואז‬
‫עשו אנשי םםיטה יום מ ש ת ה ושמהה — עוד יש‬
‫בפר א ה ד קרוב לםםיטה נקרא עלמא ‪,‬ואהרים זולתו‪,‬‬
‫אשר אומרים בי נקברו בהם רוב הבמי ישראל•‬
‫בענותי הרבים לא זכיתי לראותם‪ ,‬בי ת מ י ד הייתי‬
‫בםםיטה מושכב על ערש דוי‪ .‬אבל במקומות‬
‫שזכרתי בבלם התפללתי בפי קוצר השנתי וברובם‬
‫הדלקתי נרות ואני לא אתבונן )אהשוב( להניד‬
‫כל מ ה ש נ א מ ר לי בספורים האלה רק אשר הזית•‬
‫ספרתי — טרם צאתנו מ ם פ י ט ה פרענו בל א ד י‬
‫מ א ת נ ו דוקאט א ה ד בזהב הילייה הוא ה מ ם הקבוע‬
‫שפורע בל ראש )נלנולת( בבל שנה‪ ,‬והנשים והנערים‬
‫בלי ה ת י מ ת זקן לא יפרעו המם ובן לא יםרעי‬
‫הנשים והנערים הדוקאט ורבע א ש ד פורעים‬
‫בביירוטה אל השר משם והלאה מי שפורע במקום‬
‫א ה ד אף אם ילך למקום אהר לא יפרע עוד באותה‬
‫השנה‪ ,‬רק שצריך להראות בתב בידו איר פרע‪,‬‬
‫ואם יאבד מידו הכתב יפרע פעם אהרת‬
‫‪1‬‬

‫ביום ו׳ י״ב ימים להודש מרהשון רנ״ו נסענו‬
‫)אנשי‬
‫בהבורת אנשים םיציליאני‬
‫מםםיטה‬
‫םיציליא( אהר אשר נתםשרו עם אורהת ה מ ח ן‬
‫יהודים וערלים וישמעאלים‪ ,‬והוצרכו לבל אלה בי‬
‫היה רכושם רב ויתנו שברם ק״ב בספים לבל לראש‬
‫להביאם ער ירושלם בלי הוםםת הוצאות מהקאפדי‬
‫ומכל דבר‪ ,‬וכתבו זאת בשטר בראיה בדורה‪ ,‬בי‬
‫הדרך מסובן מ א ד בעבור הליסטים ונם בעבוי־‬
‫הקאפרי‪ ,‬בי יקהו הקאפרי באות נפשם ואין מוהה‬
‫ואף בי יהיו המוקירי דהיינו ההמרין משועבדים‬
‫לפרוע הקאםרי מבל מקום אם מ ט ה ידם מ מ ה‬
‫שיעמיקו לשאול ג( או ירצו לשאול מהיהודים‬
‫]יותר[ יצטרכו לתת בעל ברחם‪ ,‬ובי יבואו לעיר‬
‫וחיחודים ילבו לפני חשוםט לערער על המוקירי‬
‫ויבקשו שהשופט יכריחם לנמוד חמלאבח‪ ,‬גם בי‬
‫ירבו היהודים תפלה אין שומע להם‪ ,‬בי בבל הארצות‬
‫האלה לית דין ולית דין ובפרט ליהודים ננד‬
‫הישמעאלים נם יזרטן לםעטים בי יברהו המוקיר׳‬
‫ויניהו היהודים עם בל בהמתם אצל הקאםרי וע״כ‬
‫הורגלו היהודים ללכת עם המרים ערלים א ש ר ידעו‬
‫לנטות ארהות יושר וילבו בנתיב לא ידעו ]בדי‬
‫למנוע הקאםרי[ ואף בי הערלים האלה היו עמנו‪,‬‬

‫אוצר מסעות‬

‫חכם ויניציאני אלמוני‬

‫פתרו ]אנשי םיציליא[ פתר ולא רצו ל ש א ת הרכוש‬
‫ע מ ה ם אתר אשר הנענו כיום ו׳ בערכ ה כ נ ס ת כלה‬
‫)שכת( לכפר קינה ונשב שם ער יום נ׳ ואהי כ מ ״ ר‬
‫יקותיאל י״צ הוצרך לשמור התפצים והמטלטלים‬
‫מהםיציליאני כי כן רצה הראש מהםיציליאני ש מ ו‬
‫מ ה ד י ר רבה י״א ונברא רבא הוא‪ ,‬הוכרתתי להסכים‬
‫כזה כי כבר יצאנו מ ס פ י ט ה והוא השכיר המוקיר•‬
‫ראשונה ולא הייתי יכול לעכור על רצונו — ביום נ׳‬
‫ה ס כ מ נ ו על הדרך אשר היה לנו לעשות ביר ה׳‬
‫הטובה עלינו‪ ,‬וקמנו ועלינו מן המקום והלכנו כל‬
‫הלילה בלי דבור כלל כי ט כ פ ר קינה ע ד י ח ש ל ם‬
‫ע״ה הרח־ מסוכן מ א ד בעבור הליסטים ונם כעבור‬
‫הקאפרי‪ ,‬ועברנו על שני קאפרי בלי פרעוז‪ ,‬והיינו‬
‫כדרך ח ת ן וראינו הכור א ש ר השליכו בו יוסף‬
‫הצדיק זצ״ל• וכעלות ע מ ו ד השתר נשארנו כהרים‬
‫עד צ א ת הכוכבים‪ .‬כלילה השני עברנו תוץ לשכם‬
‫והיא כ א מ צ ע הר נ ח ז י ם והר עיבל והר נ ח ז י ם הוא‬
‫ט ל א כל ט ו ב והר עיבל כלו מ ר ב ד ש מ מ ה ‪ ,‬וכל הדרר‬
‫ההוא לא הלכנו כ ״ א כלילה מ פ נ י פ ח ד הלםטים‬
‫ומפני יראת הקאפרי‪ .‬בלילה קמנו לעלות לדרכינו‪,‬‬
‫וה׳ מ צ א א ת עון עכרו כי פנענו כדרך מ ש ר ת י‬
‫הקאפרי מ ש כ ם והתזירו אותנו אהור אל מ ה נ ה קרוב‬
‫לשכם מהלך הצי יום ושם עמדנו כל הלילה כ א י מ ה‬
‫וכיראה‪ ,‬ויהי בבקר כיום ה׳ נתפשרו ע מ ה ם היהודים‬
‫י ה ד עם התטדין בעד ארבעה עשר ח ק ט י והגיע‬
‫על הלקי לפרוע י״ד כםפים בליל ו׳ נסענו מ ה מ ה נ ה‬
‫והלכנו כל הלילה כפהר וברעדה‪ ,‬כי פ ה ר פ ה ד נ ו‬
‫פן ירדפו אותנו אנשי שכם כי ח כ ם שופכי דמים‪,‬‬
‫וה׳ נתנו בדרך אמת‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( יראח זרע יאריך יטיס אמן‬
‫דמן‬

‫יוקרת‪.‬‬

‫ב( הוא ר׳ יוסי‬

‫ג( כלומד אם יחשבו כי חשכר שבקשו‬

‫נפחת ע״י פריעת תמכם‪ ,‬או כי רוצים םתם לתעלות‬
‫את חשכר ולבקש יותר‪.‬‬

‫‪Sagitte‬‬

‫‪1‬‬

‫ד‬
‫כמו השתר עלה ביום הששי י״ח‬
‫]ירושלם[‬
‫לחדש מרחשון רנ״ו ע ו מ ד ו ת היו רנליגו בשערי‬
‫ירושלם עה״ק‪ .‬ובראותי מרחוק א ת העיר ה ש ו מ מ ה‬
‫וההרבה והר ציון ש ש מ ם איך היה מעוז ת נ י ם‬
‫ומרעה לכפירים ושועלים הלכו בו‪ ,‬עלי ת ש ת פ ר‬
‫‪ .‬נ פ ש י ולבי דאבה ועיני ירדו מים‪ ,‬ישבתי נם בבית*‬
‫‪ .‬וקרעתי א ת כותנתי כשני מ ק ו מ ו ת על ירושלם ובית‬

‫‪.1‬‬

‫‪128‬‬

‫המסרש כ א ש ר הוא מן התיוב׳ והתפללתי נוכח ב י ת‬
‫מקדשנו לה׳ כי למען תםדו ישיב ש כ ו ת יעקב‬
‫במהרה בימינו ונזכה לראות בנין ב י ת זבול‬
‫תפארתנו‪ ,‬וכן יהי רצון‪ ,‬אמן‪ .‬ויהי כבואי לעיר‬
‫באנו ל ס מ י כ ו ת כ י ת האיש נורא תתלות ה נ ש א והנעלה‬
‫מ א ו ר הנולה אביר הרועים מ ה ר ״ ד עבדיה יצ״ו א(‪,‬‬
‫אליו הודעתי א ת לבכי ו א ת שפלות מצבי‪ ,‬היותי‬
‫כיום כעיר פרא וכענל לא לומד‪ ,‬וכי כאתי אל הארץ‬
‫לתור ארתות מ ש פ ט ‪ ,‬ולמען ד ע ת א ת ה׳ עזבתי‬
‫מ ש פ ח ת י וארץ מולדתי לחסות ת ח ת צל כנפיו‪ ,‬למען‬
‫יעניק טטובו אל עכר פני ויפח כ א פ י רוח חיים‬
‫ללמדני תורה וטצות‪ .‬ואז ננלה אלי כזקן טלא‬
‫רחמים ב מ נ ה נ דיני הצדק ו י א מ ר א ש י מ ה עיני עליך‬
‫ככן יקיר‪ ,‬ועשה ע ט י א ו ת לטובה‪ .‬ואני אזכיר‬
‫תהלתו והםדו אשר נטלני כרוב רהטיו ולשוני תהנה‬
‫צדקתו בסוד ישרים ועדה• — והאיש נ ח ל מ א ד ועל‬
‫פיו ישק כל הארץ‪ ,‬וכלעדו לא ירים איש א ת ידו‬
‫ומקצוי הארץ אליו נוים י ר ח ש ו ואחרי דבריו לא‬
‫ישנו‪ .‬ונם כמצרים וככל ובכל הארצות האלה הוא‬
‫ינזור אומר ויקם לו‪ ,‬ואפילו הישמעאלים מבכרים‬
‫אותו ויראים מ מ נ ו ו ש מ ע ת י כי כבר כרוח שפתיו‬
‫ה מ י ת רשע וחוא עניו ושפל רוח מ א ד ודבריו ערכים‬
‫ודעתו נוהה עם הכריות וכל עמים יאשרוהו ועליו‬
‫יאמרו אין זה ילוד אשה•‬
‫בבואי הנה נלאיתי למצוא כ י ת לשכת‪ ,‬כי רכו‬
‫הבאים לעיר ומלאה הארץ מ א נ ש י ם ‪ ,‬ולקתתי הדר‬
‫לתדש ימים ע ד א ש ד א מ צ א מ נ ו ה לכף רנלי‪ ,‬ובהיות‬
‫כי המרומם כ מ ״ ר אברהם מ ס י נ ה יזיי״א והאלוף‬
‫כ ט ״ ר מ ש ח מליבורנו יצ״ו ובחור א ח ד ספרדי‪..‬‬
‫נ ה מ ד ונעים ו ט ו ב ה מ ז נ בולם עומדים בחצר א ח ד‬
‫וכתורת ה׳ יהנו יומם ולילה השקה נפשי לשכת‬
‫עמהם‪ ,‬וכאשר הודעתי תשוקתי אל הנאון ת פ א ר ת‬
‫א נ ש י ם כ מ ״ ד עבדיה יזיי״א השתדל השתדלות‬
‫נמרצה כדרוש הזה וכתבונות כפיו מ ל א השקי אל‬
‫ת כ ל י ת המבוקש אך ב מ ש פ ט כי בצדק כל א מ ח פיו‪,‬‬
‫ו כ מ ת ק שפתיו הוציא מן הבית הזה ה א ש ה היושבת‬
‫פה כראשונה ב א ט ח כי בעבור הלטוד ט ו ב ש נ ש ב‬
‫פ ה א נ ח נ ו היום‪ ,‬והוא ה כ ט י ה נ י כי לא יעבור ומן‬
‫רכ יתן לנו טקום בהצר א ש ר הוא יושב והיינו‬
‫קרובים אליו‪ .‬ולולי כי ב י ת קטן יש לו כבר היה‬
‫מ א ם ף אותנו הביתה כי חפץ בנו האיש‪ .‬עוד הפליא‬
‫חסדו עמי והציל עני מ ה ז ק ממנו‪ ,‬וזה כי יפרעו‬
‫ככל שנה ח ט ש י ם ח ק ט י למען יוכלו לעשות יין כי‬
‫תועבה היא לישמעאלים‪ ,‬ושלשה ערכים לנכות‬
‫המעות הזה העשירים פורעים עשרים כסוי לכל‬
‫קאנמרי יין והכינונים יפרעו ש ש ה עשר כ ס ף והעניים‬
‫שנים ע ש ר כםפים ואפילו מקבלי צדקה‪ .‬והממונים‬
‫על זה שתו ערכו עלי ארבעים כ ס פ י ם מ ש נ י קאנטר•‬

‫אוצר מסעות‬
‫יין וחצי‪ ,‬ואני נתרעמתי על רוממותו )נודל המם(‬
‫בי היה נראה לי בי העמיסו עלי יותר מן חראוי‪,‬‬
‫ותיכף בשמעו א ת קולי פנה מכל עסקיו וקם והלר‬
‫בוזוץ בעצמו ובכבודו ולקה עשרה בספים מ י ד‬
‫הנובה וההזירם לי‪ ,‬ויבער ב מ ע ט אפו יען לקהו‬
‫אצלי עשרה בספים ננד כל ד ת ודין׳ יען היותי‬
‫נר ויהיר ונלמוד׳ ויאמר אד עמי המה ואהי להם‬
‫למושיע• וכבר נשתוממו על זה במ״ר אברהם מ ס י נ ה‬
‫י ״ צ וכמ׳־ר מ ש ה מ ל כ ו ת ו למה זה מ צ א נ ו תן בעיניו‬
‫ואני תפלתי לאל הי ישמרהו ויהייהו וימלא בטוב‬
‫ימיו ושנותיו מנעימים‪.‬‬
‫בירושלים עיר הקדש הם במו מ א ת י ם ב״ב יהודים‬
‫והם נשמרים מבל ה ט א ועוז וזהירים במצוות‪ ,‬וערב‬
‫ובקר וצהרים יתקבצו בולם יהד עשיר ואביון‬
‫להתפלל בבונה‪ .‬ויש להם שני חזנים יראי ה׳ א ש ר‬
‫ידקדקו בתפלתם אות באות ומלה במלה בבל היוצא‬
‫מפיהם‪ ,‬ובבל יום פ ע מ י ם באהבה יעמרו כל הקהל‬
‫לשמוע דברי תורה בבית המדרש מפי איש זקן‬
‫בן שמונים שנה הכם ונבון שמו מהר״ד זכריה‬
‫ספרדי יזיי׳יא‪ ,‬ובבל יום ידרוש לאתר שהרית במו‬
‫רביע שעה ולא יטרית על הצבור‪ .‬ובן בערב אחר‬
‫ערבית‪ ,‬וזה תק ולא יעבור‪ .‬אבל המאור הנדול‬
‫כמהר״ר עבדיה יזיי״א לא יררש כ ״ א שלש או ארבע‬
‫פעמים בשנה‪ ,‬במו בהנ ה מ צ ו ת ובתנ השבועות ובהנ‬
‫הסוכות‪ ,‬ונם בימי תשובה וזה ימים מועטים השמיע‬
‫א ת קולו הערב ומוצא שפתיו אמרות טהורות‬
‫מזוקקות אין בהם נפתל ועקש‪ ,‬כולם דברי אל חי‪,‬‬
‫וטקטן וער נרול שמעו לו ויהלו לדבריו ולא נשמע‬
‫אפילו קול ד מ מ ה רקה‪ .‬ואם אמרתי אספרה להניד‬
‫בשבהיו הנה לא יניע אליו פ א ר וכבוד‪ ,‬יען הייתי‬
‫נתעב ונאלה בער ולא ירע להבין ולהשכיל אל‬
‫מעלתו ואת יקר ת פ א ר ת נדולתו‪ ,‬ע״ב לא אאריר‬
‫בזה בי לו דומיה תהלה ובבל יום אהר התפלה‬
‫ו א ה ד הדרשה יעמרו אנשים בבית המדרש ללמוד‬
‫במשנה ובתלמוד במו שלש שעות ואה״כ ילבו מה־־'‬
‫אל היל לבקר הולים ולתת מ ת נ ו ת לעניים בל איש‬
‫אשר ירכנו לבו‪ ,‬ומרבים העם ל ת ת צדקה אף ב׳‬
‫מ ט ה ידם ויש עניים הרבה בזאת העיר‪ ,‬ורוב הקהל‬
‫מ ת פ ר נ ס י ם מן הצדקה ה׳ ברהמיו ירהם עלינו‬
‫וישלח ברבח ב א ס מ י נ ו ובכל טשלח ידינו‪.‬‬
‫•‬
‫חרמת מצוי יותר מ ע ט בירושלם עח״ק מכל‬
‫הארצות האלה‪ ,‬ומי שידע לעשות מלאכה במו צורף‬
‫או נפת או א ו ת בנד פ ש ת י ם או ת ו פ ר ירויה‬
‫מזונותיו א ד בצמצום ובדותק‪ ,‬זולתי צורף• אבל‬
‫ב ד מ ש ק ובמצרים ובאלבסנרריא ובחלב היא ארם‬
‫צובה‪ ,‬בכל אלו המקומות ירויחו היהודים בבל אות‬
‫נפשם ובפרם מי שירע לשון ערבי ולשוננו ישית‬
‫כעפר בצר׳ כפי מ ה ש ש מ ע ת י מכל מקום המזונות‬

‫חכם ויניציאני אלמוני‬

‫פה אינם ב״ב ביוקר׳ ובשנה חזאת יש זול מלתם‬
‫ויין שבח לאל יתברר ולפי מ ה שאהשוב יבול‬
‫ארם לחחיות א ת נפשו בעשרה דוקאטי לשנה‪.‬‬
‫והנה אנחנו נתפשרנו עם כמ״ר אחרן לועזי חיושב‬
‫בזה ההצר בי יעשה לנו ההוצאות ויכבס לנו הבנדים‬
‫ויהיה שברו ארבעים בםף לכל א ה ד מ מ נ ו להרש׳‬
‫א מ נ ם לא יתן לא יין ולא שמן להדליק נר ולא יפרע‬
‫שכרות הבית ולא ית! לנו במה ללי!‪ ,‬דהיינו מ ט ה‬
‫וסדינים וכסת‪ ,‬אבל יתתייב לתת לנו בבל ערב בשד‬
‫או דנים או ענינים אהרים כמו נבינה׳ ובבל בוקר‬
‫יכין תבשיל ולא יהםר להם׳ ואמרו לנו בי הנריל‬
‫משכורתו יותר מן הראוי‪ ,‬מכל מקום^בהרנו לעשות‬
‫כך לטען לא יהיה לנו טורח להבין תבשיל ולא‬
‫נתבטל מן הלימוד ואנו פורעים בין שנינו שבירות‬
‫חבית ששח בספים לחדש ולפי א ו ט ד דעתי אנהנו‬
‫מוצאים לחשבון ארבעח רוקאטי לשנח זולתי חמסים‬
‫והעולים ומה שנוציא לתת לעניים ומח שנצטרך‬
‫להוציא על מטלטלים מרי יום ביום‬
‫ועל בל זאת מם המלבות יפרעו היהודים רוקאט‬
‫א ה ד והצי לנלנולת בבל שנה׳ ומן הדין אין לנו‬
‫לפרוע מ ס אחר זולתו‪ ,‬והנשים והנערים בלי ה ת י מ ת‬
‫זקן לא יפרעו דבר‪ .‬א מ נ ם לפעמים יכבידו א ת‬
‫העול על צ ו א ת ו עד שלא נוכל לשאתו‪ ,‬וזח יזדמן‬
‫כאשר יתהלפו הנאייפו בארץ דהיינו השררות‪ ,‬אז‬
‫ימצאו לכסף מוצא‪ ,‬ואם היה השמן בזול או שוקרה י‬
‫או דבש או בורית וכהנה רבות‪ ,‬אז יהלק הנאייפו‬
‫מהדברים האלה על אנשי הארץ ויצטרכו לפרוע‬
‫כפלים לתושיה מ מ ה ששוה ויפרעו המעות מיד‪,‬‬
‫ומי ש י ש י ב כ מ ת נ צ ל ויחנן קולו כי מ ט ה ידו ואין‬
‫לו לההיות נפשו יכוהו במקל על רנליו ער ש ת צ א‬
‫נפשו או יאמר רוצה אני‪ ,‬וזה הוא רבר כללי‪ ,‬מ ש פ ט‬
‫א ה ד יהיה ליהודים ולערלים ולישמעאלים‪ ,‬אבל לא‬
‫ישנאו היהודים להרה ולנדה אותנו במו בארצכם‬
‫ויש שער מדןעיר שהוא קרוב אל מקום היהודים‬
‫העניים ו מ פ ת ה השער החוא יחזיקו אותו היהודים‪,‬‬
‫א מ ת שצריד שיהיה היהודי כפוף ונכנע ת ה ת‬
‫הישמעאלי וצריר להשפיל עצמו וידבא ישוה ולא‬
‫יעשה הוראות אם הוא עשיר פן ישימו עליו עלילות‬
‫דברים לקחת א ת אשר לו‬
‫הבתים א ש ד בירושלם עה‪-‬״ק בולם מ א ב נ י סלעים‬
‫ואין בהם עליות הרבה זו למעלה מזו במו בארצכם‬
‫כי העצים‬
‫ואין קורות בבתים ולא בנין עצים‬
‫בעיר ה ז א ת הם יקרים מ א ד ובחניות נמכרים במשקל‪,‬‬
‫ואהשוב כי בעבור זה אינם עושים עליות פה‪ ,‬אבל‬
‫בחצר א ח ת היה סביב לח ח מ ש ה או ששד‪ ,‬חדרים‬
‫ובולם עשוים מיטולייטו )לבנים(‪ ,‬נם לא ימצא‬
‫בעיר באר מים חיים רק בכל חצר יש בור אחר‬
‫והוא מלא ט י ט י מ ט ר וכי יבלה הנשם מן הארץ‬

‫אוצר מסעות‬

‫מ ס ע ו ת מחכם אלמוני‬

‫ולפעמים יתקבצו‬
‫המים מ! הבורות‪.‬‬
‫יכלו‬
‫הישמעאלים עלינו לשפוך היי! ולשבור הכדים׳ כי‬
‫יאמרו אשר בעבור ה ט א תיתורים ששותים יין לא‬
‫ירדו נשמים• ולפעמים מ ב י א י ם מ י ם מ מ ע י ן קרוב‬
‫לעיר וממעי! היוצא מהברון אבל מ ע ט י ם הם‪ ,‬ובעת‬
‫הקיץ יהדלו מלהביא‪ .‬בעיר ה ז א ת ט ו ה נ י ם עם כה‬
‫ה ב ה מ ו ת כי אי! רחיים כלל לטהו! ב מ י ם כמו‬
‫בארצכם‪.‬‬
‫בתוך העיר ס מ ו ך לבית המקרש יש מקום פנוי‬
‫וריקם‪ ,‬וילכו בל הקהל א ה ד התפלה להתפלל נוכת‬
‫ביהמ״ק כי שם יראו המקום הקרוש והנורא‪ .‬וסמוך‬
‫אליו יש מדרש ש ל מ ה המלך ע״ה ולא יכנסו בו רק‬
‫ישמעאלים לברם ומרת ש ט י י ל א ת מ א א ש ת כמ״ר‬
‫מ ש ה מ ל י כ ו ת ו יצ״ו ראתה היא בפנים ב א מ צ ע ו ת‬
‫עירונית י ש מ ע א ל י ת אשר‪ ,‬השובה ה י ו ש ב ת ס מ ו ך‬
‫למדרש‪ .‬ו ש מ ע ת י מ פ י מ ר ת ש ט י י ל א כי הוא בנין‬
‫א ב נ י ם יפים ער מ א ר בהירים כעצם השמים לטוהר‪,‬‬
‫ולמעלה ציפוי זהב טהור מ ע ש ה ירי אמ!‪ ,‬אבל‬
‫ה ב י ת ע צ מ ה לא ר א ת ה בפנים ו ש מ ע ת י כי הוא‬
‫בנין יפה והדר בתכלית והמלך מרון ב( הוציא בו‬
‫הו! רב ער אי! קץ והישמעאלים כולם מ ת ק ב צ י ם‬
‫שם בכל יום ששי בהצי היום ואומרים התפלות‬
‫שלהם‪ ,‬כי הישמעאלים אינם נשמרים מ מ ל א כ ה ביום‬
‫חששי )שבת שלחם( רק חצי שעה ש ע ו מ ד י ם בבית‬
‫חמקרש להתפלל‪.‬‬
‫ל מ ט ה יש עמק י ה ו ש פ ט וניא ב! הנום‪ ,‬ומעבר‬
‫לעמק יש קבורת זכריה בן ירעיהו הכה! זצ״ל‪ .‬וסמוך‬
‫אליו יש בגין כמו מגרל נקרא יר אבשלום‪ ,‬ותציו‬
‫מ כ ו ס ה באבגים אשר השליכו שם‪ ,‬יען המקום הוא‬

‫‪130‬‬

‫בניז אבשלום ש מ ח ־ באביו‪ .‬וסמוך לזה הר הזיתים‪.‬‬
‫ו מ ש ם רואים הר הכרמל וםרום ועמורה וים המלח‪.‬‬
‫ועל הר הזיתים יש מ ע ר ה נ ת ל ה ויפה‪ ,‬ונשברו כה‬
‫הני זכריה ומלאכי ע״ה• רהוק מירושלם ע ו ר ק מהלך‬
‫הצי יום יש קבורת שמואל ה ר מ ת י זצ״ל‪ .‬והוא‬
‫בראש ההר ושם בית ה כ נ ס ת יפה והקהל שולהים‬
‫ש מ ה בכל עש״ק מנורה להעלותה נר תמיר‪ .‬קבורת‬
‫האבות אשר בחברו! רהוק מ פ ה מ ה ל ך יום ובדרך‬
‫ההיא יש קבורת רחל ע״ה‪ ,‬ועדיי! לא הייתי שם‪,‬‬
‫כי הדרכים א י נ ם בטוהים בעבור הערביים‪ ,‬וזה‬
‫ימים מ ע מ י ם בא יהודי ה נ ה מתברון עם כל בני‬
‫ביתו ולקתו מ מ נ ו כל א ש ר לו‪ .‬ו ש מ ע ת י כי בימי‬
‫חנ ה מ צ ו ת באים ה נ ה יהודים מ מ צ ר י ם ומרמשק‬
‫והולכים להכרו! וילכו לבמה ואז אעלה עמהם נם‬
‫אני אם ינזור ה׳ אותי בתיים‪ .‬ואני לא ידעתי‬
‫להניד ספורים תרשים כי תמול בואי ולא א ד ע ע״ב‬
‫אבחר בקיצור בדרוש הזה‪ ,‬אף כי הרתכתי הסיפור‬
‫בסיפור א ש ר אי! ראוי לשים לב עליו נם לא אחשוך‬
‫פי לדבר אל אצילי בני ישראל להודיע להם כפי‬
‫מ י ע ו ט שכלי ה מ נ ה נ א ש ר ראוי להתנהג ברוניאות‬
‫והרבדים הצריכים לכל מי שיבוא הנה כפי מ ה‬
‫שהשנתי מ ב י א ת י פה‪.‬‬

‫הערות‪:‬‬
‫א( הוא ד׳ עבדיה בעל המסעות הרע״ב טברטנורא‬
‫ב( כוונתו לעבד־אל־מלך אבן מרון שעשה תקונים ופזר‬
‫כסף רב על הבית ליפותו בשנת ‪ 680‬לפת״נ‬
‫‪Sugar‬‬

‫‪1‬‬

‫סליס האגרת‬

‫מסעות בארץ ישראל‬
‫מחכם אלמוני‬
‫ש נ ת רפ׳׳ב — רפ״ג )‪.(1522—3‬‬

‫מבוא‬
‫ספר המסעות תזת תעתיק ר׳ יוסף כ״ץ ב״ר משת‬
‫חיים ברוך בספרו שבתי ירושלם )ליוורנו‪ ,‬תקמ״ה(‬
‫מקונטרס ישן נושן הנקרא ״פרשת אלת מסעי" לאהד‬
‫קדוש שנסע לא" י בשנות רפ״א ורפ״ב‪ ,‬ותמעתיק מעיד‬

‫עליו כי תיח רב גדול‪ ,‬אחד חמיוחד‪ ,‬ואף כי את שמ­­‬
‫לא תגיד‪ ,‬מ״מ מכותלי מכתבו ניכר דרב גובריח ורב‬
‫חילית לאורייתא‪ .‬וע״כ מלא רצון אותביו ורעיו אשר‬
‫יחדו הקיפו עליו וחלו פניו להדפיסו‪ .‬ונדפס ג״כ‬
‫בם׳ מבשרת ציון לר״מ מאוזר —הנוסע יצא ונכנס‬
‫בספינת בויניציא ביום ג׳ י"ז אלול רפ״א ועבר דרך‬

‫אוצר מסעות‬

‫‪131‬‬

‫קורפו טריפולי דסוריא‪ ,‬ביירוט‪ ,‬והגיע לצידון ויסבב‬
‫אח כל ארץ הקדושה ויתר ערי המזרח‪ ,‬ובחצי שבט רפ״ג‬
‫נסע מצפת וחלר לביירוט כי שם חיחח אניה גדולה‬
‫מויניציא שבאח טעונח ערמונים‪ ,‬תכנס בד• לשוב לביתו‬
‫לשלום‪.‬‬
‫‪•0‬‬

‫א‬

‫מםעות מ ח כ ם אלמוני‬

‫נתלים‪ ,‬ונם במות הנעשות בתואר בני! הרומיים‬
‫כדונמת הטניםטרי י של איטליא‪ .‬הרוב לשם מהלך‬
‫מיל כפר הנסרא עמוקה ויש שם צנורות שהיו‬
‫מושכים מ ש ם מים לצור ת ה ת הקרקע‪ .‬ושם פרעתי‬
‫עשרה ררהם קםר )מכם(‪ .‬בליל ב׳ לננו בראש הר‬
‫נבוה סמור לכפר א ה ר ובאשמורת הבוקר הלכנו‬
‫והגיענו לעת האוכל לכפר הנקרא רמיא ורצה בעל‬
‫הנמלים ללו! שם כי שם ביתנ‪ .‬יום שלישי ]כ״ד‬
‫אלול[ קורם עלות השהר נסענו ללכת לצפת‪ ,‬וכצאת‬
‫השמש ואני על הנמל למעלה מ! ה מ ש א ואמרתי‬
‫הזמירות )פסוקי דזמרא( והייתי מכי! התפילי!‬
‫להניהם‪ .‬וכאשר עברנו בבקעה נ ת ל ה ושם איל!‬
‫נ ת ל של אנוזים והיו שלשה נמלים קשורים זה אהר‬
‫זה ואני על האמצעי‪ -‬והנה סעיף א ה ד מאותו האיל!‬
‫הכה על פני והפילני אהור לארץ והכה ערפי על‬
‫הקרקע הקשה ואה״כ השררה באום! שהייתי משומם‬
‫במוהי מ מ כ ת העורף ונתפררו כל עצמותי מ מ כ ת‬
‫השררה‪ ,‬והיתד! הנפילה ב״כ קשה כי נם עצם‬
‫החזה שלי נשברה‪ ,‬והייתי כ מ ת הצי שעה והתהלתי‬
‫כ מ ה פ ע מ י ם לומר הוידוי ולא יכולתי לאומרו ובטורה‬
‫נדול אמרתי מורה אני וכר‪ .‬וכתבתי ז א ת לזכור‬
‫הםרי המקום ב״ה כי כ מ ה נסים נעשו לי‪ ,‬ראשונה‬
‫שלא יצאה נ ש מ ת י מ! המכה הקשה ההיא בנפלי‬
‫לאחורי‪ ,‬ש נ י ת שחנמל ה א ה ת ! לא רמס אותי ברנליו‪,‬‬
‫שלישית שחישמעאלים יכלו לחרונ אותי ולקחת‬
‫הממו! שלי ולאמר כי מ ח מ ת חמכח מ ת י כי לא‬
‫נותר בי עור נשמה‪ ,‬ומי יאמר להם מ ה תעשו‬
‫והם ב ה ט ל ת ה׳ עלי הטיבו עמי והזקו צלעותי‬
‫והשיבוני על הנמל והביאוני לצפת מהלך י״ב מילין‪,‬‬
‫ובבל הדרך הזה הייתי נונה מ כ א ב עצם ההזה‬
‫ומתעלף והשבתי‪ .‬בי נשברה ההזה ואי! רפואה‬
‫למכתי והייתי בוכה ומתפלל ומתורה• ויהי בבואי‬
‫העירה ואי! הומל ותם עלי נם כי אזעק ואשוע אי!‬
‫א י ש שם על לב׳ והייתי נע ונד בארץ עד כי אנה‬
‫ה׳ לידי ומצאתי תתבושת ורפואה למכתי ברוך ה­‬
‫א ש ד לא עזב הםדו מ א ת י ופדה נפשי מרדת ש ח ת‬

‫]צור וצידון[ ברור ח׳ אלחי ישראל נכנסתי‬
‫בספינה יום נ׳ י׳׳ז אלול רפ״א ליצירת פרשת ברוך‬
‫אתר! בצאתך‪ .‬ח׳ ברחמיו יניעני למחוז הפצי‬
‫וישיבני לביתי בשלום ויקוים בי מקרא שכתוב‬
‫ה׳ ישמור צ א ת ך ובואך מ ע ת ה וער עולם‪ .‬בששי‬
‫בשבת )כ׳ אלול( נסענו מויניציא והניענו לפוליא‬
‫לשלום‪ .‬ומשם הלכנו לקורפו׳ ונסענו מ ש ם לזאנטי י‬
‫ומשם לטנושעי! וטשם לטריפולי רי םוריא ומשם‬
‫לברוטו • )ביירוט(‪ ,‬ומשם הנענו לצירה ש ה י ת ה עיר‬
‫נ ת ל ה ועתה טצערה היא‪ ,‬קצתה טבועה בים וקצתה‬
‫הרבה ויש בה כ מ ו ה מ ש מ א ו ת בתים ועשרים בעלי‬
‫בתים יהודים רובם מסתערבים א( וטובים הם‬
‫ומקרבים אורהים‪ ,‬מ ה שאי! ב! בכל המקומות‬
‫שעברתי ויש שם ביהכ״נ קט! נ א ה ומהודר‪ -‬ושם‬
‫נ ה ת י ביום ה ש ב ת ואודה א ת ה׳ כי טוב‪ .‬שם רהוק‬
‫מ! העיר רביע מיל ראיתי קבר זבולו! מ ת ה ל ה היה‬
‫בי! שני עמודים נ ת ל י ם ואיל! של הרובי! אצלו‬
‫וארו! הישמעאלים ב נ ה עליו ב י ת ענול למעלה‬
‫)ביפה(‪ ,‬ועל מקום הקבר א י צ ט ב א ועליה בנר שהור‬
‫ונרות לפניו לכבוד‪ .‬השנים העמודים עדיי! שם‪,‬‬
‫א ה ד בנוי מבפנים ונראה בהלו! ואהר מהוץ לביי•‬
‫ס מ ו ך לאותו ציון יש בנין ישן נושן ועדיין הכיפות‬
‫קיימים ואומרים שהיה בית המדרש לשלמה ע״ה‪,‬‬
‫ולפניו באר מ י ם היים ושואבי! מ מ נ ו מ י ם בנלנל‬
‫מ ל א דליים בליל מוצאי ש ב ת יצאתי מ ש ם ללכת‬
‫לצפת — ר ה ו ק מ מ י ת ן שמונה מילין היא צרפת‬
‫לאליהו ז״ל בראש ההר וכך נקראת עדיין )היא‬
‫הערות‪:‬‬
‫צרפנת(‪ .‬ס מ ו ך לים יש בית וקורין אותו בית אליהו‬
‫ואומרים ש צ ר פ ת היתר! עיר על ש פ ת הים ומפני‬
‫א( הם חושבי הארץ הנולדים שם שנקראים ג׳׳כ‬
‫השבאים‬
‫)שודדים( של הים עלו להר להתישב מוריםקים‪.‬‬
‫צור‬
‫העיר‬
‫לפני‬
‫עברנו‬
‫אלול[‬
‫]כ״ב‬
‫א׳‬
‫ביום‬
‫שם‬
‫‪Pole‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ Magistry‬״ ‪ Beiruth * Pirots‬י ‪ Zante‬י‬
‫אף כי א י נ נ ה הררר הישרה לצפת‪ ,‬כי בעל הנמלים‬
‫רצה לנסוע ב ר ו ד ההיא להיותה כלה מישור ומשם‬
‫קרוב לביתו צור רובה שקועה במים ואומרים שהיתר!‬
‫עיר נרולה מ א ד וכל בתיה ושוקיה היו בנוים על‬
‫ב‬
‫הים כרונמת ויניציא ולכן קורין לה הנוים ויניציא‬
‫הישנה בפעם א ה ר ת ה י ה לי רח־ שם וסבבתי אותה‬
‫צ פ ת היא בנליל העליו! מארץ נפתלי וכרד‬
‫וראיתי כי עדיין נ ת ל ה היא ויש בה בנינים עתיקים‬
‫)מבצר( הזק בראש ההר וסביב הר הכרז־ ארבעה‬
‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫טםעות מ ח כ ם אלמוני‬

‫אוצר מסעות‬

‫הרים‪ ,‬בשנים מהם יושבים כלם ישמעאלים ובשנים‬
‫האחרים בכל השםוע עומרים בתים של יהודים והם‬
‫יותר משלש מ א ו ת בעלי בתים׳ ויש להם שלשה בתי‬
‫כנסיות א ח ת של ספרדים א ח ת של מוריםקים )יושבי‬
‫חארץ( ו א ח ת של מערבים )ברבריא( וקורים לה‬
‫כ נ ם ת של אליהו ז״ל‪ -‬כי היא קדומה‪ ,‬וקבלה בידם‬
‫שאליהו ז״ל התפלל שם עיר צ פ ת מלאה כל ט ו ב‬
‫ומזונות מ ש ו ב ח ו ת ודנן ותירוש ויצהר לרוב מ א ד‬
‫ובזול‪ -‬ויש לקנות כל רבד בעתו ולולי רוב חשמ!‬
‫והתבואה שמוליכי! מ ש ם ל מ ד מ ש ק ולמקומות אחרים‬
‫לא היה שווים כלום‪ ,‬וכל מיני פ י ח ת טוב־ם נ מ צ א י ם‬
‫שם‪ ,‬ואשר לא יהיה שם יובא מ ד מ ש ק והארץ רתבת‬
‫ידים בסחורות‪ ,‬ויש הרבה סוחרים יהודים מכל‬
‫מיני סחורות וחם מ ב י א י ם סחורות מ ד מ ש ק ומוכרים‬
‫ב צ פ ת ומי שאין לו ק ח להשתדל בםרקמטיא צדיר‬
‫ש י ה י ה בעל מ ל א כ ה ויש ארבע מ ל א כ ו ת ט ו ב ו ת בכל‬
‫א״י‪ ,‬האורנים והצורםים והאושכםים והבורםקים‬
‫ונם בנאים‪ ,‬ומי שהוא בעל כח להיות שכיר יום‬
‫ב א ח ת מ א ל ה המלאכות פורעים לו בטוב נם ח ח י י ט‬
‫ירויח מזונותיו‪ ,‬אבל לא יוכל א ד ם לחשכיר עצמו‬
‫ל מ ל מ ד או לשרת בבית או בחנות‪ ,‬נם להטיל עצמו‬
‫על הצבור אינו יכול כי העניים רבים על כן לא‬
‫יצא מ א י ט ל י א מי שאין לו מ ל א כ ה ולא קרן פן‬
‫יתחרט וירצה לתזור‪.‬‬
‫]קברי צדיקים[ ע ת ה אכתוב כל חמקומות ש י ש‬
‫בהם ציוני צדיקים ונביאים ש נ ש ת ט ח ת י והתפללתי‬
‫על קברם• ב ח ד ה׳ אשר זיכני לכד׳ כן יזכני לראות‬
‫בבנין אריאל ובא לציון נואל כן יעשה האל‪ ,‬כן‬
‫יחי רצון אמן נם״ו )נצח סלה ועד(‪ —.‬יום נ׳ כ״א‬
‫מרחשון רם״ב נ כ נ ס ת י בבית שנבנה על קבורת‬
‫הושע בן בארי והוא בסוף קברי ישראל בצפת•‬
‫והמעל״ם הקראי א ש ר בדמשק בנה עליו בית נ א ה‬
‫ומהודר ונר דולק שם ת מ י ד מ נ ד ב ת ההולכים‬
‫וכננדו מערה סנורה ואוסרים ששם‬
‫להשתטח‬
‫הייתי בכפר עין זיתון הרחוק‬
‫קבור בארי אביו‬
‫מ צ פ ת מיל ושם כמו ארבעים בעלי בתים יהודים‬
‫כולם מוריסקים ויש להם בית ה כ נ ס ת ובו כ״ו ספרי‬
‫תורה ורחוק כ מ ט ח ו י קשת מן הכפר ציון ר׳ יהודה‬
‫בר אלעאי ור׳ יוםי בנו‪ -‬ועל הציון אילן שקדים‬
‫ש נ ת י י ב ש זה שלש שנים ושם שדה נ ח ל של אילני‬
‫ז י ת והם חקדש לקבר ח ס י ד א ח ד ז״ל‪ -‬ואומרים‬
‫ ש י ש מ ע א ל י ת א ח ת עלתה על האילן שעל הקבר ללקוט‬‫שקרים‪ ,‬ואמרו לה ה א ח ד ו ת שתקח רשות מן החסיד‪-‬‬
‫והיא נדפה בדבריה ונפלה מן האיל! ונשברו כ