Alergare

Alergare fără ţintă, Bucurie fără sens, Căutare ameţită După lucru ne-nţeles, Energii preairosite Făr-a preţui nimic, Gălăgie fără minte, Hotărâri luate greşit... Iată forfotirea lumii Învăţată la dezmăţ! Juruinţa-i e minciună, Lăcomie şi dispreţ. Moartă-n groaznică robie, Nevoind viaţă cu sens, Osândită din pruncie Pentru tot ce a ales, Repede acum aleargă Spre-un abis nemaiştiut Şi se trece deodată Tot ce-a fost şi s-a văzut... Ţin acum în mână Cartea Unde scrie tot ce văd... Vine ZIUA! Judecata! Zi de slavă şi prăpăd!