Windows XP Professional

1.

Interfaţa Windows XP Professional............................................................................................ 2 1.1. Explorarea sistemului de operare .......................................................................................... 3 1.2. Lucrul cu fişiere, directoare şi scurtături în fereastra de explorare........................................ 7 1.2.1. Meniul File ......................................................................................................................... 7 1.2.2. Meniul Edit ....................................................................................................................... 10 1.2.3. Meniul View ..................................................................................................................... 11 1.2.4. Meniul Favorites .............................................................................................................. 11 1.2.5. Meniul Tools .................................................................................................................... 11 1.2.6. Meniul Help...................................................................................................................... 11 1.3. Lansarea aplicaţiilor şi meniul Start ..................................................................................... 11 1.4. Configurarea mediului de lucru în Windows XP Professional ............................................. 13 2. Aplicaţii sub Windows XP Professional.................................................................................... 23 2.1. Notepad................................................................................................................................ 23 2.2. WordPad .............................................................................................................................. 25 2.3. Paint ..................................................................................................................................... 27 2.4. Alte aplicaţii .......................................................................................................................... 29 3. Gestionarea utilizatorilor........................................................................................................... 31 3.1. Utilizatori, grupuri de utilizatori, parole de acces ................................................................. 31 3.2. Partajarea directoarelor ....................................................................................................... 34 4. „Întreţinerea” sistemului............................................................................................................ 36 4.1. Gestionarea hard disk-urilor................................................................................................. 36 4.2. Curăţarea („cleanup”)........................................................................................................... 37 4.3. Defragmentarea hard disk-ului............................................................................................. 38 4.4. Backup/Restore ................................................................................................................... 40 5. Lucrul în reţea .......................................................................................................................... 42 5.1. Configurarea conexiunii la reţea .......................................................................................... 44 5.2. Lucrul în reţeaua locală........................................................................................................ 45 5.3. Periferice în reţea................................................................................................................. 46 5.4. Conectarea la Internet ......................................................................................................... 47 5.5. Internet Explorer .................................................................................................................. 48 5.6. Outlook Express................................................................................................................... 50 6. Anexe ....................................................................................................................................... 51 6.1. Date tehnice de instalare ..................................................................................................... 52 6.2. Monitorizarea performanţelor sistemului.............................................................................. 53 6.3. Diferenţe faţă de versiunile anterioare ................................................................................. 56 6.4. Servicii în Windows XP ........................................................................................................ 56 7. Bibliografie recomandată.......................................................................................................... 60

D. Windows XP Professional
Noţiuni prezentate în acest capitol: • interfaţa sistemului de operare Windows XP Professional • aplicaţii care fac parte din sistemul de operare Windows XP Professional • întreţinerea sistemului de operare • utilizatori, conturi, grupuri, partajare de directoare • lucrul pe calculatorul conectat la o reţea locală • navigarea pe Internet, poşta electronică Scopul acestui capitol: • familiarizarea utilizatorului cu interfaţa sistemului de operare • explorarea sistemului de operare, manipularea fişierelor şi directoarelor • personalizarea mediului de lucru în Windows XP Professional • introducere în aplicaţiile care se instalează o dată cu sistemul de operare Windows XP Professional (Notepad, WordPad, Paint) şi în programele utilitare de întreţinere a sistemului (defragmentare, scan disk, cleanup, backup/restore) • introducere în lucrul în reţea • familiarizarea utilizatorului cu Internet Explorer, Outlook Express, configurarea conexiunii la Internet • pentru utilizatorii cu experienţă anterioară acestui curs, prezentarea diferenţelor între Windows XP Professional şi Windows 2000 Professional. 1. Interfaţa Windows XP Professional Windows XP reprezintă o combinaţie între caracteristicile cele mai performante ale versiunilor anterioare (multimedia şi Plug_and_play de la versiunile 98 şi Me (Millenium), robusteţea şi securitatea lucrului de la 2000) şi posibilităţi noi (tratate pe scurt în Capitolul 6.3., Diferenţe faţă de versiunile anterioare). Windows XP a apărut în două versiuni: • Windows XP Home Edition, destinat utilizatorilor individuali, de regulă pentru calculatoarele de la domiciliu, fără capabilităţi de lucru într-un mediu administrat (reţea), • Windows XP Professional, destinat lucrului de birou, în reţea, cu capabilităţi extinse (tehnologii de gestionare IntelliMirror, tehnologii de securitate a datelor preluate din Windows 2000, lucrul pe grupuri de utilizatori cu diferite privilegii, posibilitatea de încriptare a fişierelor, aplicaţii multiprocesor etc.). Interfaţa cu utilizatorul facilitează interacţiunea între utilizator şi sistemul de operare, respectiv programele care rulează şi aplicaţiile pornite sub acest sistem. Sistemul de operare Windows XP Professional se deschide cu un ecran specific, numit desktop (Figura D.1), masa de lucru virtuală care cuprinde uneltele cele mai uzuale, plasate la îndemâna utilizatorului. După cum în afară de suprafaţa mesei de lucru, un birou mai cuprinde şi o serie de sertare al căror conţinut nu este vizibil direct, fără a le deschide, şi interfaţa cu utilizatorul cuprinde mult mai multe unelte şi aplicaţii decât cele care se văd pe desktop. Acest capitol se ocupă cu prezentarea structurii logice a datelor pe calculator şi a modului în care, pornind de la desktop, se poate vizualiza şi apela orice fişier aflat oriunde în structura de directoare.

Figura D.1. Reîmprospătarea ferestrei desktop se face apăsând tasta funcţională F5. 1.1 Explorarea sistemului de operare Cel mai simplu mod de a vedea cum sunt structurate logic datele pe calculator este deschiderea directorului My Computer, printr-un dublu click cu butonul din stânga al mouseului. Ceea ce se obţine este o fereastră tipică pentru Windows (Figura D.2). Conţinutul acestei ferestre va urmări configuraţia hardware a calculatorului pe care se lucrează. Vor fi afişate toate drive-urile (echipamentele de stocare de date) instalate pe calculator, cu icoane şi denumiri specifice. Astfel, se observă că pe calculatorul luat ca exemplu în Figura D.2 sunt instalate două driveuri tip hard disk, C: şi D:, şi unul de dischetă (floppy), A:. Alte drive-uri care apar în fereastră dacă sunt instalate pe calculator: unitatea de citire CD, DVD, unitatea de citire bandă magnetică de 8mm sau 4mm (tape). Se observă de asemenea o informaţie despre hard disk-ul C:, şi anume cât de mare este spaţiul total disponibil pe disc şi cât din el este liber. Astfel de informaţii se pot obţine despre aproape orice entitate prin poziţionarea mouse-ului timp de câteva secunde pe ea, fără a se apăsa nici un buton. În partea din stânga a ferestrei apar icoane prin apăsarea cărora se lansează comenzi specifice. De exemplu, apăsarea pe View System Information produce apariţia unei tablete care dă informaţii despre calculator (tipul şi frecvenţa procesorului, memoria RAM), versiunea sistemului de operare şi indicativul utilizatorului care a instalat sistemul. Acelaşi lucru se obţine şi prin selectarea icoanei My Computer cu butonul din dreapta al mouse-ului.

Unele dintre ele aparţin utilizatorului. Deschiderea ferestrei My Computer se poate face şi din alte locuri decât cel prezentat. se pot afla informaţii despre fişiere şi directoare etc. My Computer se poate deschide şi din fereastra de Start (Figura D. În acest subdirector este indicat ca utilizatorul să nu introducă alte fişiere şi nici să nu şteargă din cele existente înainte de a fi acumulat experienţă în lucrul sub Windows.3). inclusiv instalare de sistem. Orice modificare la întâmplare poate afecta major funcţionarea sistemului de operare. cu nume intuitive. Cele create de sistemul de operare au denumiri specifice. se pot deschide documente sau lansa în execuţie programe (prin dublu click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icoanele aferente). Pentru a vedea conţinutul unui drive se face dublu click pe icoana corespunzătoare din fereastra My Computer. . unde va apărea ca scurtătură (Figura D.Figura D. respectiv din orice fereastră de subdirector.4). şi care vor alege implicit această cale. • Windows conţine fişierele care aparţin sistemului de operare. Se va obţine astfel o listă de directoare şi fişiere organizate specific. altele sunt create de sistem sau de aplicaţiile instalate. Astfel. dacă utilizatorul nu va specifica alta. • Program Files conţine subdirectoare cu instalările de programe care se fac în Windows. Întoarcerea la nivelul superior se face cu un click simplu al butonului din stânga al mouseului pe săgeata („Back”).2. De exemplu: • Documents and Settings este un director în care se stochează informaţii referitoare la modul în care fiecare utilizator îşi particularizează mediul de lucru. Cu ajutorul ferestrei My Computer se poate parcurge întreaga structură logică de date de pe calculator.

La fel de simplă şi în aceleaşi variante va fi şi apelarea ferestrei My Documents (Figura D. .Figura D. Figura D.5).4.3.

Un alt mod de a vedea datele care se găsesc pe disc este cu ajutorul ferestrei Windows Explorer. Selectarea unei alte locaţii din tabletă va permite deschiderea rapidă a subdirectorului aferent.. Această aplicaţie se lansează prin selectarea următoarei secvenţe (Figura D.6): Start->All Programs->Accesories->Windows_Explorer Figura D..Figura D. fie că sunt cărţi în format electronic (. fără a se mai parcurge întreaga cale. Se obţine o fereastră (Figura D. Acelaşi lucru se întâmplă dacă se apasă tasta funcţională F4. Prin apăsarea pe butonul indicat în Figura D. Calea în care se găsesc aceste subdirectoare în tabloul logic al datelor de pe calculator este: C:\Documents and Settings\Nume_utilizator\My Documents\. împreună cu structura arborescentă aferentă. fişiere în formate audio şi video. Această structură este destinată exclusiv fişierelor personale ale utilizatorului. imagini grafice sau alte documente.pdf. pas cu pas. de exemplu).7) diferită de cele de mai sus prin aceea că prezintă şi structura arborescentă de dispunere logică a datelor pe disc.5 se va obţine o tabletă cu calea locaţiei curente.5. .6.

Majoritatea comenzilor din File funcţionează şi în afara utilitarelor de explorare.Figura D.8). Acest mesaj face referire la directorul special Recycle Bin (conteiner de materiale refolosibile. partajare (Sharing).. Pentru ştergeri multiple se folosesc tastele Ctrl şi Shift. de orice tip. pe desktop. Modul de lucru este următorul: se selectează cu mouse-ul primul fişier care trebuie şters. căutarea unei entităţi (Search. apoi se apasă tasta Ctrl şi se ţine apăsată până când se selectează şi celelalte fişiere.1 Meniul File Meniul File conţine comenzi referitoare la fişiere (files) şi directoare (folders): crearea de directoare (New->Folder) şi scurtături (New->Shortcut). Dacă în listă există o entitate selectată (director sau fişier).. 1. informaţii despre entitatea selectată (Properties). Comenzile şi opţiunile din meniul File sunt active (scrise cu negru) sau inactive (scrise cu gri) după cum se aplică sau nu entităţilor selectate în momentul respectiv. Lucrul cu comenzile meniului File: crearea unui director: o File->New->Folder o sistemul creează un director nou. sistemul selectând şi evidenţiind automat toate fişierele care se găsesc între acestea.2 Lucrul cu fişiere. Cu tasta Shift se lucrează în acelaşi mod. . se mai • . se găseşte lista utilităţilor specifice Windows.7. 1. se poate face cu Alt+F4. doar că se specifică numai primul şi ultimul fişier. Se eliberează tasta în momentul în care selecţia se consideră încheiată.. Opţiunile pot diferi între ele de la un utilitar de explorare la altul. redenumiri (Rename). directoare şi scurtături în fereastra de explorare În partea de sus a ferestrei Windows Explorer.). ca şi la My Computer şi My Documents. în care opţiunile şi comenzile sunt grupate în funcţie de scop. ştergeri (Delete).2. o File->Delete o Apare un mesaj din partea sistemului (Figura D. dacă elementul selectat este un director) etc.). Cel mai complex este Windows Explorer. într-o ordine aleatoare. şi aşteaptă ca utilizatorul să introducă numele dorit. arhivare (Add To. expediere la o destinaţie specificată (Send To. închiderea ferestrei (Close).. Închiderea oricărei ferestre în Windows XP. • ştergerea unui director sau fişier o se selectează entitatea care se va şterge. nu neapărat consecutive în listă. meniul File este mult mai bogat şi include şi alte acţiuni care se pot face asupra respectivei selecţii: deschidere sau lansare (Open). prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului pe o entitate selectată.

Figura D. director) o File->Create Shortcut sau buton dreapta mouse şi Create Shortcut. data ultimei modificări etc. Validarea se face prin apăsarea tastei Enter/Return. în care se stochează fişierele care s-au şters din calea originală. nu atât de rapide ca în cazul dublu click. în traducere „coş de gunoi”). redenumirea unui fişier sau director o se selectează fişierul/directorul o File (sau buton dreapta mouse)->Rename. o fişierele şi scurtăturile de pe desktop sau din zona de lansare rapidă de pe taskbar se pot şterge cu ajutorul comenzilor meniului care apare prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului. pentru că datele astfel şterse nu se mai pot restaura. Acestea se pot aranja într-un mod intuitiv pentru utilizator tot cu ajutorul tehnicii „drag & drop”.). Se observă că meniul de comenzi care se deschide la apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului este identic cu cel de sub File. fie prin selectarea icoanei cu butonul dreapta al mouse-ului. simultan cu deplasarea cursorului se ţine apăsată tasta Ctrl. Numele se evidenţiază (highlight) şi la sfârşitul textului apare cursorul. Comanda echivalentă din meniu este: File (sau buton dreapta mouse) ->Send To->Desktop. o acest fişier va putea fi mutat cu ajutorul tehnicii drag & drop pe desktop sau taskbar.regăseşte şi sub denumirea de Trash Can sau Dumpster. Cum se procedează: se „agaţă” entitatea prin apăsarea butonului din stânga al mouse-ului. Spaţiul va fi eliberat fizic numai în momentul în care se va da comanda „Empty Recycle Bin” (goleşte. semn că se permite editarea. Apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului într-o zonă pe desktop unde nu există nici o entitate oferă un meniu de comenzi care permite alinierea icoanelor. o • • . de obicei în dreapta-jos. în acest meniu există opţiunea Undo Move (Ctrl+Z). o editarea numelui fişierului sau directorului de poate face şi prin două selecţii cu butonul din stânga al mouse-ului. Fişierele din Recycle Bin nu sunt încă şterse efectiv de pe disc. mărime.. după care se eliberează butonul.. fişiere şi directoare. o rezultă un fişier cu numele Shortcut to. cu ajutorul căreia se anulează ultima acţiune.8. şi cu butonul apăsat se mută cursorul în zona dorită (desktop. crearea unei scurtături şi plasarea ei pe desktop şi pe taskbar (zona de lansare rapidă) o se selectează o entitate (fişier. respectiv aranjarea lor după anumite criterii (nume. (Dacă se doreşte ca fişierul să se copieze.. aflat obligatoriu pe desktop. fără a se mai stoca temporar în Recycle Bin cu următoarea combinaţie de taste: Shift+Delete. Răspunsul la întrebarea din mesaj va fi afirmativ (Yes) dacă fişierele trebui şterse şi negativ (No) dacă utilizatorul s-a răzgândit între timp. Utilizatorul poate să modifice numele fişierului. zona de lansare rapida de pe taskbar). nu să se mute.) Desktop-ul va ajunge astfel să se umple de scurtături. în aceeaşi locaţie.) De asemenea. Această variantă trebuie folosită cu atenţie. fie prin deschiderea cu dublu click pe icoană şi comanda File->Empty Recycle Bin. tip.. fişierele selectate se pot şterge fizic de pe disc.

Agentul oferă posibilitatea definirii criteriilor de căutare complexe. iar sistemul a returnat toate entităţile care au în denumire şirul de caractere specificat. se procedează în acelaşi mod. Dacă se doreşte aflarea de informaţii despre un drive. S-a introdus numele fişierului căutat. dar numai una este activă.• • o altă variantă de editare este selectarea fişierului şi apăsarea tastei funcţionale F2. Căutarea se poate face cu ajutorul agentului Search Companion (în engleză. aflarea de informaţii despre entitatea selectată o se selectează fişierul/directorul o File (sau buton dreapta mouse)->Properties o se afişează o tabletă cu informaţii diverse despre fişierul/directorul selectat. Pe ecran pot fi deschise mai multe ferestre în acelaşi timp. care este reprezentat sub forma unei figurine animate care poate fi selectată din mai multe variante.10. Fereastra activă este cea în care s-a dat click cu mouse-ul ultima dată.9. locul în care se caută. .9. o un alt mod de a lansa căutarea este apăsarea tastei funcţionale F3 cu o fereastră de explorare deschisă şi activă pe ecran. Properties aplicat drive-ului C: va aduce tableta din Figura D. căutarea unui fişier o File ->Search o apare tableta din Figura D. însoţitor în căutare). o Figura D.

Copy To Folder (copiază entităţile selectate într-o locaţie specificată).Figura D. Grupul de fişiere selectate se poate muta sau copia folosind combinaţii de taste sau tehnica drag & drop sau se poate şterge. Ctrl+C şi Ctrl+V sunt specifice şi altor aplicaţii şi sisteme de operare şi au peste tot aceeaşi utilizare. Windows evidenţiază pe rând fişierele selectate. 1. Move To Folder (mută entităţile selectate într-o locaţie specificată).2 Meniul Edit Meniul Edit conţine următoarele comenzi (grupate pe tipuri de acţiune): Undo (Ctrl+Z) (anulează ultima comandă).10. Windows va evidenţia toate fişierele aflate între cele selectate. Select All (selectează toate entităţile din directorul curent) şi Invert Sellection (inversează selecţia entităţilor în directorul curent). se selectează primul şi apoi cu tasta Shift apăsată se selectează ultimul. Dacă se doreşte o selecţie multiplă. • combinaţiile rapide de taste Ctrl+X. este posibilă copierea de date între aplicaţii. care să nu conţină toate fişierele dintr-un director. Paste Shortcut (creează în locaţia curentă o scurtătură pentru datele aflate în clipboard). se procedează în felul următor: • dacă fişierele care trebuie selectate sunt consecutive. operaţia care se face este mai productivă decât selectarea şi operarea fiecărui fişier în parte. . se selectează primul. În toate situaţiile. se apasă tasta Ctrl şi se ţine apăsată până când se selectează toate celelalte. Paste (Ctrl+V) (copiază entităţile aflate în clipboard în locaţia curentă).2. • dacă fişierele care trebuie selectate nu sunt consecutive. În sistemele de operare de tip Windows şi Apple Macintosh. în memoria RAM) în care se stochează temporar date care urmează să fie copiate în altă locaţie. Cut (Ctrl+X) (şterge entităţile selectate din locaţia originală şi le reţine în clipboard). Copy (Ctrl+C) (copiază entităţile selectate din locaţia originală în clipboard). respectiv o porţiune a memoriei (buffer. Observaţii: • clipboard-ul este un fişier special.

. 1. 1. care va apărea ca un drive propriu..) nume. determină apariţia sau lipsa unor date în fereastră. cu un nume la alegere) (Map Network Drive. • Go To.. aliniere etc.6 Meniul Help Accesează centrul de ajutor Windows XP (Help and Support Center). Tiles. care va fi tratat mai pe larg în capitolul aferent). grupare. populată cu butoane reprezentând scurtături spre comenzile uzuale şi informaţii despre calea curentă în ferestrele de explorare. cu vederea micşorată a conţinutului fişierului. La fel.. Details reprezintă cele cinci moduri posibile de a vizualiza componentele directorului curent.4 Meniul Favorites Acest meniu oferă posibilitatea ca utilizatorul să alcătuiască şi să gestioneze o listă de locaţii favorite sau mai des folosite pentru a avea astfel un acces mai rapid la ele. în care sistemul oferă informaţii complete despre fişiere (mărime. informaţia fiind grupată după mai multe criterii: pe subiecte. deschiderea documentelor.. inclusiv modul în care se face partajarea directoarelor şi fişierelor. opţiunea Folders dezactivată face să dispară structura arborescentă din Windows Explorer. utilizatorul se va familiariza cu posibilităţile oferite de sistem şi le va folosi pe cele care sunt cele mai potrivite aplicaţiilor sale.) şi de personalizare a prezentării casetelor şi zonelor în fereastra My Computer. Unele componente ale . dar care poate înlocui icoana. • Arrange Icons By. cu informaţii generale de stare. De exemplu. • Choose Details. şi Disconnect Network Drive... fereastra acestuia devenind astfel asemănătoare cu My Computer.1. • Setul Thumbnails. • Customize This Folder.. cu opţiuni de configurare a barei de comenzi rapide (instrumente)..7). grupate după tipul acţiunii: • Toolbars.. se pot salva pagini sau locaţii de ajutor care se estimează că vor fi utilizate mai des.. Windows Explorer şi cuprinde următoarele comenzi şi submeniuri. căutare de fişiere etc. prin încercări succesive... deschide o tabletă de comenzi de schimbare rapidă a locaţiei. • Explorer Bar. accesul la ajutorul oferit de sistem.. De asemenea. deschide o fereastră de dialog care permite personalizarea fişierului selectat (schimbarea icoanei). aflate în fişierul „C:\WINDOWS\system32\SHELL32. List. Există şi un index în care căutarea se face după cuvinte cheie. uşurând astfel identificarea...). utilizatorul îşi va alege configuraţia cea mai potrivită. de la cel mai „ne-economic” ca spaţiu şi lipsit de informaţii (Thumbnails). My Documents sau Windows Explorer (Folder Options. Sistemul afişează în fereastră un set de instrumente implicite. în care se aleg datele despre fişiere care se vor prezenta la comanda Details.dll”. pe sarcini de îndeplinit etc. My Documents.5 Meniul Tools Acest meniu cuprinde unelte de mapare a resurselor disponibile în reţea (de exemplu CDROM-ul altui calculator conectat la aceeaşi reţea. partajarea acestuia etc. Pentru schimbarea icoanei se pot utiliza imagini preferate sau definite de utilizator. personalizarea şi adaptarea sistemului.. Prin încercări succesive de setări diferite. mărime.2. • Status Bar. 1.. în partea de jos a ferestrei (Figura D.2. până la cel mai detaliat (Details).3 Meniul View Meniul View se referă la modul de vizualizare a datelor în ferestrele My Computer. tabletă cu mai multe file în care se pot face setări multiple. Icons. Fereastra poate oferi ajutor în mai multe moduri..2.3 Lansarea aplicaţiilor şi meniul Start Butonul Start deschide o fereastră de comenzi şi scurtături pentru lansarea de programe sau deschiderea de directoare uzuale prin care se poate realiza aproape orice acţiune pe calculator (execuţie de programe.2. (aranjarea icoanelor componentelor directorului curent după.. • Refresh. reactualizează conţinutul directorului curent. în cazul unor fişiere grafice. tip. data şi ora ultimei modificări). 1. dar şi icoane predefinite în sistem. tip şi data ultimei modificări.

dacă se doreşte o reorganizare care să afecteze toţi utilizatorii definiţi pe calculator şi nu numai pe cel curent. Modificarea acestor dispuneri şi personalizarea aplicaţiei All Programs se face astfel: o se selectează Start cu butonul din dreapta al mouse-ului. o utilizatorul poate să rearanjeze componentele directorului Programs şi ale tuturor subdirectoarelor acestuia. Lista este structurată arborescent şi conţine subdomenii formate din aplicaţii grupate funcţional. Browse (deschide o ferastră de explorare a sistemului de fişiere). o scurtături spre resursa de ajutor a sistemului (Help And Support). indiferent cât de recent a fost utilizată. Adăugarea de scurtături în această zonă se face prin aplicarea tehnicii de drag & drop icoanei aplicaţiei respective peste butonul Start. care conţine organizarea pe subdomenii a listelor din All Programs şi o serie de scurtături care apar în fereastra Start. respectiv Open All Users. ceea ce înseamnă că sunt posibile selectări de subdomenii (liste suplimentare).11). care deschide o tabletă cu aproximativ aceleaşi opţiuni. În momentul în care mouse-ul este poziţionat pe o astfel de săgeată. pe măsura instalării programelor pe calculator. • în partea de jos.6). Remove from This List îndepărtează scurtătura de pe listă. Fereastra care se deschide la apăsarea butonului Start este cea din Figura D. subdomeniul se deschide automat. . Cancel (anulează comanda). De sus în jos.) cel mai recent editate. Se observă că programul Windows Explorer se află în subdomeniul Accesories. • în dreapta: o listă împărţită în trei secţiuni. De sus în jos. Ştergerea se face prin selecţie cu butonul din dreapta al mouse-ului.meniului au săgeţi orientate spre dreapta. căutare pe toate drive-urile (Search) şi Run.3. Opţiunile posibile sunt: OK (lansează aplicaţia cerută). o aplicaţie care deschide directoare. o entităţile din listele All_Programs se pot edita şi prin selectare cu butonul din dreapta al mouse-ului. o se alege Open. în această listă se regăsesc: o scurtături spre locaţiile uzuale: în plus faţă de cele deja cunoscute apare opţiunea My Recent Documents care cuprinde scurtături spre documentele (fişiere text.11. locaţii pe World Wide Web sau pe reţeaua locală. documente. se selectează scurtătura cu butonul din dreapta al mouseului şi din lista de opţiuni care apare se selectează Pin to Start Menu. în această listă se regăsesc: o aplicaţii uzuale: cuprinde scurtături spre programele lansate mai des. o se deschide o fereastră de explorare în care se găseşte directorul Programs. o aplicaţii de personalizare şi gestiune a resurselor sistemului de operare: fac obiectul unor subcapitole ulterioare. Adăugarea de aplicaţii şi subdomenii în aceste liste se face automat. o aplicaţiile lansate cel mai recent: dacă se doreşte ca o scurtătură să rămână în această zonă. Se observă că este împărţită în mai multe secţiuni: • în stânga: o listă împărţită în două secţiuni. cu opţiunea Remove from This List. Figura D. grafică etc. All Programs: de aici se poate lansa orice aplicaţie instalată pe calculator (Figura D. respectiv lansează aplicaţii specificate în linia de comandă (Figura D.

care prin selectare produce deschiderea documentului sau directorului sau lansarea programului.• cel mai jos se află opţiunile de log off şi închidere a sistemului de operare. Pentru aceasta se va deschide fereastra Control Panel din meniul Start (Figura D. de exemplu. Dacă se doreşte un Control Panel care să semene cu cel din versiunile anterioare de Windows. prin selectarea entităţii respective cu butonul dreapta al mouse-ului apare o listă de opţiuni care începe cu Open. prezentate într-un capitol anterior (Secţiunea B: Descrierea calculatorului). atât lista normală cât şi cea extinsă. Spre deosebire de versiunile anterioare ale sistemului de operare Windows. dar şi aspectul desktop-ului poate fi modificat.4 Configurarea mediului de lucru în Windows XP Professional Au fost descrise până acum moduri de personalizare a organizării datelor pentru a face interfaţa mai ergonomică din punct de vedere al utilizării. în care a fost creat (opţiunea Open with. deschiderea unui document cu un alt editor de texte decât cel implicit. Un set mai extins de opţiuni apare dacă o dată cu selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului se apasă tasta Shift. dacă selecţia se face dintr-o fereastră de explorare. Se poate astfel decide. Se observă că opţiunile apărute prin selecţia cu butonul din dreapta al mouse-ului. . 1..12). Figura D. se poate selecta opţiunea Switch to Classic View.).12. Cel mai simplu mod de lansare a unei aplicaţii sau de deschidere a unui fişier sau director este dublu click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icoana respectivă sau pe nume. sunt asemănătoare cu opţiunile meniului File din ferestrele de explorare. De asemenea.13. ci numai din interiorul altor aplicaţii) sunt grupate pe categorii de utilizare. XP prezintă un Control Panel în care applet-urile (aplicaţii care nu se lansează independent. şi fereastra va arăta ca în Figura D..

Categoria care se ocupă cu aspectul desktop-ului este Appearance and Themes (Figura D. De aici există două posibilităţi de lucru: selectarea unei sarcini (task) sau selectarea unei icoane (în modul clasic). a screen saver-ului (program care se lansează în mod automat pe ecran. o aplicaţie grafică.14).Figura D. statică sau dinamică. .13.14). Figura D.14. după un anumit timp în care nu s-a lucrat. Toate cele patru sarcini (schimbarea temei generale. prin care se economisesc resursele tubului monitorului) şi a rezoluţiei ecranului se regăsesc în tableta deschisă prin selectarea icoanei Display (Figura D. a fundalului (background).

Această tabletă este asemănătoare cu un repertoar.Figura D. pentru uşurarea observării icoanelor scurtăturilor. în care în fundalul desktop-ului nu este acoperit cu o imagine grafică oarecare. specifică versiunilor anterioare de Windows (Figura D. Tema generală este pentru Windows XP un set de configurări care particularizează global mediul de lucru.14. mai există şi alte variante. . ci este monocrom. în care sarcinile sunt grupate sub titlul entităţii asupra căreia acţionează. unii utilizatori ar putea prefera tema clasică. După cum se observă. Toate exemplele de până acum au folosit o temă Windows XP modificată.15).

17).Figura D. În figură este prezentat fundalul implicit al sistemului Windows XP. Următoarea filă a tabletei Display se referă la screen saver (Figura D. Următoarea „pagină” din „repertoarul” Display se ocupă de desktop (Figura D. Din listă se selectează imaginea de fundal pentru desktop. după preferinţele utilizatorului.15.16).16. Figura D. alegerea făcându-se ca şi în cazul fundalului. . Există şi aici o serie întreagă de posibilităţi.

Figura D.17. Aspectul ferestrelor, culoarea lor şi mărimea font-urilor (corpului de literă) pe desktop se configurează din pagina Appearance a ferestrei Display (Figura D.18). Varianta la Window XP Style este Windows Classic Style, care va produce aspectul clasic de Windows prezentat anterior în Figura D.15.

Figura D.18. Ultima filă a repertoarului (Settings) (Figura D.19) se referă la configurări mai avansate ale ecranului, rezoluţia şi adâncimea de culoare, definite ca noţiuni în capitolul precedent. În funcţie de ceea ce se lucrează pe calculator, utilizatorul va decide cantitatea şi calitatea detaliului de are nevoie pe ecran şi va configura aceşti parametri în consecinţă. Cu ajutorul butonului Troubleshoot… se poate obţine ajutor dacă variantele alese nu funcţionează. Butonul Advanced va introduce utilizatorul într-o nouă tabletă, care permite configurarea monitorului şi a plăcii video.

Figura D.19. Tableta de configurare a taskbar-ului şi a meniului Start (Figura D.20) apare prin selectarea opţiunii Taskbar and Start Menu în fereastra Appearance and Themes prezentată în Figura D.14. Aceeaşi fereastră se deschide şi prin click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe Start şi selectarea opţiunii Properties.

Figura D.20. Cu ajutorul butonului Customize se deschide o nouă fereastră cu ajutorul căreia poate fi personalizată zona de pe taskbar de lângă ceas (în partea din dreapta jos a desktop-ului, zona în care sistemul informează utilizatorul despre aplicaţiile rezidente). De asemenea, personalizarea taskbar-ului se poate face şi prin click cu butonul din dreapta al mouse-ului într-o zonă pe taskbar unde nu sunt butoane de aplicaţii lansate şi selectarea opţiunii Toolbars din lista care apare. Se observă că se deschide o nouă listă cu acţiuni posibile, care se bifează sau nu după cum se doreşte sau nu apariţia datelor respective. În fila a doua a tabletei (Figura D.21) se oferă posibilitatea de configurare a meniului Start.

Figura D.21. Se observă că sistemul oferă două posibilităţi: meniul cu aspect nou şi cel cu aspect clasic. Pentru amândouă variantele se pot configura numărul scurtăturilor afişate, modul de afişare, legături la alte aplicaţii etc., prin selectarea opţiunii Customize. Ultima opţiune de configurare din fereastra Appearance and Themes (Figura D.14) este Folder Options (Figura D.22).

Figura D.22. Aceasta oferă posibilităţi pentru configurarea: • modului în care se afişează rezultatele explorării directoarelor şi sudirectoarelor, • tipurilor de fişiere şi aplicaţiilor cu care acestea se deschid, • aspectului general al ferestrelor de explorare, • tipului de partajare etc. Această tabletă de configurare se apelează şi din ferestrele de explorare a sistemului de operare (My Computer, My Documents, Windows Explorer) din meniul Tools.

datei calendaristice etc. care va conduce la apariţia tabletei din Figura D.23). cu posibilităţile prezentate în Figura D. Data calendaristică şi ora se pot modifica prin selectarea opţiunii Change the Date and Time. în care utilizatorul va stabili data şi ora sistemului.23. precum şi caracterele speciale specifice fiecărei ţări.23. Aici se decide modul în care vor fi reprezentate datele calendaristice şi numerele. Figura D. . utilizatorul poate să configureze modul de reprezentare a numerelor. Language and Regional Options din Control Panel. Figura D. Sincronizarea cu Internet-ul se face automat de către server-ul de domeniu în cazul în care calculatorul este membru al unei reţele.25).24. valutei. Pagina Time Zone va permite selectarea diferenţei de fus orar faţă de GMT cu ajutorul unui meniu care permite selectarea oraşului în care se află calculatorul.24.Tot la aspectul datelor pe desktop se referă şi grupul de opţiuni de configurare Date. Time. virgulei zecimale. (Figura D. Prin selectarea icoanei Regional and Language Options (Figura D.

Selectarea butonului Details de pe pagina următoare.26. Languages.12) oferă şi alte posibilităţi: • instalare şi dezinstalare de software: Add or Remove Programs este o fereastră de gestiune a aplicaţiilor. Parcurgerea secvenţei de selecţie Key Settings (setare taste)->Change Key Sequence (schimbarea secvenţei de taste) va permite configurarea grupului de taste cu care să se facă trecerea de la dispunerea tastelor specifică limbii engleze la cea specifică limbii române şi invers (de exemplu. cu posibilităţi de dezinstalare a aplicaţiilor care au fost instalate . va deschide o tabletă în care utilizatorul va putea să specifice particularităţile de limbă pe care le doreşte (Figura D. în timpul lucrului. În zona din dreapta a taskbar-ului va apărea un mic indicativ al limbii curente (EN pentru engleză. prin apăsarea tastelor respective. RO pentru română). adăugarea serviciului pentru limba română va permite editarea de texte cu caractere diacritice. Figura D. Ctrl+Shift. folosind tastatura românească. applet-ul Control Panel (Figura D.26). Această trecere se va putea face oricând este nevoie. De exemplu.Figura D. Alt+Shift). În afară de aspectul general al desktop-ului şi ferestrelor de lucru şi al datelor.25.

reţea. Speech and Audio Devices configurează ce sunete emite calculatorul la anumite evenimente specifice (de exemplu. Sounds. se poate configura modul de lucru cu tastatura şi mouse-ul etc. . respectiv dezinstala diferite componente hardware. Se pot instala şi dezinstala şi componente ale sistemului de operare. alese în funcţie de specificul activităţii utilizatorului respectiv. Se pot adăuga. Celelalte grupe de opţiuni de configurare (cele referitoare la Internet. gestionarea resurselor hardware. Printers and Other Hardware. de exemplu contrastul textului şi imaginilor pe ecran. utilizatori şi întreţinerea sistemului de operare) vor fi tratate în capitolele care urmează. avertizarea că s-a primit un mesaj nou în căsuţa de poştă electronică) şi când. floppy sau World Wide Web. Accesibility Options permite configurarea interfeţei pentru uşurarea lucrului. respectiv de instalări de programe noi de pe CD. modul în care le emite şi elementele hardware şi software legate de sunet.• • • de către utilizator.

• Edit cuprinde comenzi necesare lucrului în interiorul fişierului: o Undo (Ctrl+Z). Se lansează prin parcurgerea secvenţei: Start->All Programs->Accesories->Notepad Alte moduri de lansare: • prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop. Ctrl+P. de exemplu A4. explorarea Internet-ului (Internet Explorer). salvarea cu numele implicit (Save. Ctrl+N). WordPad) şi imagini (Paint). extensia fiind întotdeauna . Figura D. alegerea imprimantei dintre cele instalate.txt. numărul de pagini ce urmează a fi tipărite.txt. o Paste (Ctrl+V)..) şi închiderea aplicaţiei (Exit).).txt).). poşta electronică (Outlook Express) şi altele. copiază textul din clipboard în locaţia curentă.2. cu tastele rapide aferente: crearea unui fişier nou (New. Se utilizează pentru editarea şi vizualizarea textelor tip ASCII. la poziţia cursorului. fără a-l şterge din locaţia originală. anulează efectele comenzii precedente. Formatul de fişier recunoscut este .. Ctrl+O. vertical sau orizontal. specificarea opţiunilor de tipărire la imprimantă a fişierului (Print. Meniurile de comenzi: • File cuprinde comenzile de lucru cu fişierele. cum ar fi editarea primară de texte (Notepad. . salvarea cu un nume specificat (Save As. copiază textul selectat în clipboard. cu foarte puţine capabilităţi de formatare. Internet Explorer şi Outlook Express vor fi prezentate în capitolul referitor la conexiunea la Internet. fără posibilitatea de a insera în text date de alt tip. o Copy (Ctrl+C). se apasă butonul din stânga al mouse-ului şi cu el apăsat se deplasează cursorul astfel încât să fie evidenţiată (highlight) toată zona care se doreşte a fi selectată. formatarea paginii (Page Setup. deschiderea unui fişier existent (Open. Aplicaţii sub Windows XP Professional Pachetul Windows XP Professional este însoţit de o serie de aplicaţii menite să permită utilizatorului efectuarea unor operaţii de bază. deschide fişiere tip . ca orientare. Ctrl+S. o Cut (Ctrl+X).txt).27.27) este cel mai simplu editor de texte. decupează textul selectat cu mouse-ul din locaţia curentă şi îl copiază în clipboard. formatul paginii tipărite etc. Selecţia se face în modul următor: se poziţionează cursorul la începutul zonei dorite.1 Notepad Notepad (Figura D. setarea antetului şi subsolului paginii etc. 2. • prin lansarea din Start->Run cu comanda notepad. ca format. • prin deschiderea cu dublu click a unui fişier cu extensia .

particularizate pe zone. Dacă această opţiune este selectată (se mai spune că este pornită. textul ocupă rânduri de lungime variabilă. introduce un şir de caractere care reprezintă data şi ora sistemului în poziţia cursorului. pentru că numai în această variantă au sens noţiunile de linie şi coloană. cu confirmare din partea utilizatorului la fiecare apariţie. înlocuieşte un şir de caractere specificat cu altul. • meniul View conţine o singură opţiune. nu numai celui selectat. fie cu Find Next. On. prin selectarea căreia se obţin numărul liniei curente şi cel al coloanei curente în care se află poziţionat cursorul. cu sau fără obiecte selectate. Informaţia se poate accesa în trei moduri: prin parcurgerea cuprinsului (Contents) documentaţiei. IME) şi altul) şi Reconversion (inactivă în mod normal. Se deschide o fereastră în care utilizatorul poate să introducă textul căutat. deplasează cursorul la linia specificată. care reconverteşte datele dintr-un IME în altul). De menţionat că font-ul ales se va aplica întregului text din fişier. pentru editări curente. sau automat. • Format este un set de comenzi care acţionează asupra aspectului textului din fişier care cuprinde următoarele opţiuni: o Word Wrap. cu următoarele opţiuni: o Help Topics. Tableta mai cuprinde o fereastră de vizualizare a setărilor alese şi o listă de seturi standard. respectiv bifată). oferă informaţii despre versiunea de Notepad instalată. efectuată fie cu Find. Status Bar. Această reorganizare are ca scop mai buna vizibilitate pe ecran. activă. există opţiunile Open/Close IME (optează între un editor personalizat pentru caractere speciale (Input Method Editor. tot specificat. Înlocuirea se poate face pas cu pas. aldin cursiv) şi mărimea caracterelor. se alege varianta Western sau Central European (caracterele alfabetului latin. o Fiind Next (F3) funcţionează aproape identic cu Find. aldin. care oferă ajutor pentru utilizarea editorului. În Notepad nu se pot defini secţiuni de text cu caracteristici diferite. stilul (normal. prin parcurgerea indexului de cuvinte cheie (Index) şi prin căutarea după o cheie dată de utilizator (Search). fără ca fereastra de definire a şirului de căutat să mai apară pe ecran. selectează tot textul din fişierul curent. • meniul Help. se poate utiliza butonul din dreapta al mouse-ului. . care va aduce o listă de comenzi contextuală în care se regăsesc sumar comenzi din meniul Edit.Find (Ctrl+F) este o unealtă de căutare în fişierul curent. iar la apăsarea tastei funcţionale F3. Se deschide o tabletă din care utilizatorul poate selecta design-ul setului de caractere (font). căutarea se va face din nou. determinată de sfârşitul de paragraf marcat la editare prin apăsarea tastei Enter. după care editorul va evidenţia pe rând toate apariţiile şirului de caractere specificat. Dacă nu. ci doar cosmetic. o About Notepad. cursiv. o Time/Date (F5). cu sau fără diacritice). o Font se referă la caracteristicile setului de caractere (corp de literă) utilizat. o În spaţiul de lucru Notepad. o Go To (Ctrl+G). din care în mod normal. Aceste opţiuni nu sunt utile atâta timp cât există posibilitatea configurării caracteristicilor zonale şi de limbă în Control Panel. Această opţiune este activă numai în varianta în care Word Wrap este inactiv. o Replace (Ctrl+H). Editorul memorează cheia ultimei căutări. In plus. structurat pe grupe de activităţi. textul nu se formatează fizic. o Select All (Ctrl+A). editorul formatează textul astfel încât să încapă pe lăţimea ferestrei curente.

În plus. generat de Microsoft Word).2.2 WordPad WordPad (Figura D. care oferă capabilităţi de formatare a textului. editor intern în versiunile mai vechi de Windows. cu sau fără obiecte selectate.28) este un editor de texte mai performant. . o lista ultimelor fişiere salvate. Se lansează prin parcurgerea secvenţei: Start->All Programs->Accesories->WordPad Alte moduri de lansare: • prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop.rtf.txt şi . • prin deschiderea cu buton dreapta mouse şi tasta Shift a unui document de unul din tipurile menţionate. vizualizare şi inserare de date din alte aplicaţii. Icoanele comenzilor rapide reprezintă în general acelaşi lucru în toate aplicaţiile de sub Windows. o Send. Descrierea meniurilor: File cuprinde comenzile meniului cu acelaşi nume din Notepad.. Se observă apariţia între meniuri şi spaţiul de lucru propriu-zis a unor butoane. şi. la care se adaugă mai multe facilităţi de formatare a textului. din lista rezultată.. exemplul clasic fiind imaginea dischetei. Meniurile de comenzi sunt în linii mari aceleaşi şi cu aceleaşi posibilităţi ca în Notepad.rtf (Rich Text Format).). meniul mai oferă următoarele opţiuni: o Print Preview. după cum s-a amintit mai sus. a editorului WordPad. oferă posibilitatea ca textul respectiv să fie trimis cu poşta electronică. . fără apăsarea nici unui buton al mouse-ului. cu diferenţa că se pot deschide şi salva şi alte formate de date decât . Recunoaşte la deschidere formate de tip . . în spaţiul de lucru. dar nu se doreşte lucrul cu el. în cazul în care în sistem este instalat Microsoft Word. cu ajutorul căruia se poate verifica aspectul unei pagini înaintea tipăririi. care vor fi descrise în continuare. cu selectarea opţiunii Open with. • prin lansarea din Start->Run cu comanda write. care va aduce o listă de comenzi contextuală în care se regăsesc sumar comenzi din meniurile Edit şi Format. care întotdeauna înseamnă salvarea datelor (File/Save).doc (Document. fără a explora structura de directoare. Salvează datele în format . prin deschiderea unei ferestre de tip Outlook Express.txt.wri (generat de Microsoft Write.txt. care sunt de fapt scurtături spre comenzile cele mai uzuale din meniuri. • prin deschiderea cu dublu click a unui fişier creat anterior cu WordPad. • . se poate utiliza butonul din dreapta al mouse-ului. • prin lansarea din Start ->Run cu comanda wordpad. utilă dacă utilizatorul are nevoie să le regăsească rapid. Este de reţinut faptul că prin menţinerea cursorului asupra unei icoane din zona comenzilor rapide. sistemul va deschide o mică fereastră în care va informa utilizatorul despre funcţiunea pe care o îndeplineşte scurtătura respectivă. dacă în sistem nu a fost instalat Microsoft Word. care în Windows XP este similar cu WordPad-ul). În plus. Acest spaţiu se numeşte „bară de instrumente rapide” sau „bară de comenzi rapide”. grafice etc. de inserare de entităţi în text (imagini.

o Insert Object. • . Aceste comenzi rapide pot fi activate sau dezactivate în funcţie de obişnuinţele de lucru ale utilizatorului.. cu sau fără icoană de identificare a tipului. aici datele pot fi formatate conform setărilor specifice de zonă şi ţară din Control Panel. Format Bar cuprinde scurtături spre opţiunile de formatare a textului. apare opţiunea Package Object.Figura D. orice tip de date preluate în clipboard din alte aplicaţii deschise simultan. o Clear.. oferă posibilităţi de inserare de date externe în text: o Date and Time. Edit cuprinde comenzile meniului cu acelaşi nume din Notepad (mai puţin Time/Date. şterge de pe ecran textul selectat fără a-l reţine în clipboard.. Submeniul Options. prezentări tip PowerPoint etc. formatează modul de afişare a textului în fereastră ca şi la Notepad. Toolbar cuprinde comenzi curente de lucru. cu ajutorul căreia se pot aduce în document. Ruler afişează rigla orizontală gradată pentru orientare.. care se află în meniul Insert.) create pe loc sau aduse din alte fişiere. care poate fi deschis într-o fereastră Paint separată (Open) sau înglobată în WordPad (Edit). Când în fişier nu există obiecte inserate (de alt tip decât text) opţiunea apare în meniu cu numele de Object şi este inactivă. inserează data şi ora sistemului în poziţia curentă a cursorului. returnează o casetă cu informaţii despre un obiect selectat (imagine. link etc. la care se adaugă: o Paste Special. cu posibilitatea de a le prezenta ca link-uri însoţite sau nu de icoane specifice. din care pot face parte mai multe link-uri de tipuri diferite). Dacă s-a selectat un link al unui alt fişier. imagini tip bitmap. în poziţia cursorului.. grafice. Spre deosebire de opţiunea similară din Notepad. care poate să fie adus cu Paste Special sau inserat.rtf. dacă entitatea selectată este o imagine... • Insert. care nu există în WordPad). cum ar fi: imagini . Status_Bar afişează în partea de jos a ferestrei WordPad bara de stare. o Links. • View configurează aspectul editorului WordPad prin posibilitatea aducerii pe ecran a unor bare de comenzi rapide (sau de instrumente rapide) care apar sub formă de butoane imediat sub meniul de utilităţi. cu următoarele posibilităţi: Activate Contents (deschidere separată a fişierului sursă) şi Edit Package (editare a pachetului. se obţine o listă a legăturilor. oferă o listă largă de tipuri de obiecte care pot fi inserate (diagrame Excel. documente în formate diverse. alte texte în format . are acelaşi efect cu apăsarea tastei Delete (ştergere permanentă).. cu sau fără legătură (link) cu locaţia originală. şi Go To.bmp (bitmap).28. o Bitmap Image Object. o Object Properties (Alt+Enter).).

De asemenea. distanţele faţă de margini al corpului textului şi mărimea intrării paragrafului (poziţia de început a primului rând). prin parcurgerea indexului de cuvinte cheie (Index) şi prin căutarea după o cheie dată de utilizator (Search). . Recunoaşte la deschidere. În WordPad se pot defini porţiuni de text cu caracteristici diferite de aspect. respectiv salvează imagini într-o serie de formate uzuale. cu următoarele opţiuni: o Help Topics.jpg. mărime şi culoare. dar nu se doreşte lucrul cu ele. .3 Paint Paint (Figura D. pe măsură ce utilizatorul acumulează experienţă. şi. • prin deschiderea cu buton dreapta mouse şi tasta Shift a unui document de unul din tipurile menţionate. o Tabs.. cu aceleaşi opţiuni ca şi la Notepad. etc.. Informaţia se poate accesa în trei moduri: prin parcurgerea cuprinsului (Contents) documentaţiei. a opţiunii Paint. introduce un marcator („• ”) la începutul paragrafului curent. .gif. printre care . care oferă ajutor pentru utilizarea editorului. Corel sau un alt program de prelucrare grafică mai performant. se poate defini modul de aliniere (Alignment) a textului. o About WordPad. oferă informaţii despre versiunea de WordPad instalată. • • • Structura de meniuri este asemănătoare cu a aplicaţiilor de procesare de text prezentate deja. structurat pe grupe de activităţi. . o Bullet Style.bmp. În plus se pot defini culori diferite pentru diferite porţiuni de text.• Format este un set de comenzi care acţionează asupra aspectului textului din fişier şi cuprinde următoarele opţiuni: o Font.29) este un program de prelucrare primară de imagini. Se lansează prin parcurgerea secvenţei: Star ->All Programs->Accesories->Paint Alte moduri de lansare: prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop. 2. ceea ce face posibilă auto-învăţarea prin similitudine şi diferenţă. • Meniul Help. prin lansarea din Start->Run cu comanda pbrush. stabileşte cât este de mare saltul care se efectuează pe orizontală când se apasă tabulatorul (tasta Tab). din lista rezultată. Aplicaţiile care funcţionează sub Windows au în general această trăsătură comună. o Paragraph. În versiunile anterioare de Windows această aplicaţie purta numele de PaintBrush. cu selectarea opţiunii Open with. la stânga (Left).tif. împreună cu structuri de ajutor care funcţionează la fel. dacă în sistem nu a fost instalat Paint Shop Pro. În partea stângă prezintă două coloane de instrumente de lucru cu ajutorul cărora se poate acţiona rapid şi intuitiv. în cazul în care în sistem sunt instalate alte programe de prelucrare grafică. defineşte forma paragrafului. prin deschiderea cu dublu click a unui fişier creat anterior cu Paint. la dreapta (Right) sau centrat (Center).

• Edit. în două moduri: Tiled. în scopul observării unor detalii. prin plasarea unei imagini unice în centrul ecranului. . De exemplu. utilă pentru a localiza în ansamblu detaliul mărit. fără ca acesta să fi fost deschis în prealabil. pe lângă comenzile cunoscute.29. Status Bar. mai conţine: o From Scanner or Camera. Fiecare dintre aceste comenzi deschide câte o mică fereastră de dialog în care se cer din partea utilizatorului coordonatele dorite.. ca plăcile de gresie (în engleză. Ctrl+PageUp şi Ctrl+PageDown sunt combinaţiile de taste care produc mărirea. Color Box. care relansează ultima comandă anulată. Se revine prin click cu butonul din stânga al mouse-ului oriunde în imagine. active dacă în prealabil s-a efectuat Zoom->Custom. • Image conţine comenzi care acţionează asupra imaginii în ansamblul ei. Show Grid (Ctrl+G) şi Show Thumbnail. înclinare cu un unghi specificat). înlocuirea culorilor originale cu complementarele lor. o Stretch/Skew. (Ctrl+W).Figura D. • View cuprinde opţiunile: o Tool Box.. o Zoom. Pentru parcurgerea întregului spaţiu de lucru se folosesc butoanele de defilare (scroll) verticală. staţionarea cursorului mouse-ului pe aceste butoane un timp suficient fără a face click produce apariţia unei ferestre de informaţii despre acţiunea lor. respectiv a imaginii micşorate a zonei de lucru dinaintea măririi. prin repetarea imaginii pe orizontală şi pe verticală. o View Bitmap (Ctrl+F) vizualizează pe tot ecranul imaginea la care se lucrează... o Flip/Rotate. cu ajutorul cărora se poate copia imaginea la care se lucrează într-un alt fişier. respectiv orizontală.. creionul cu care se desenează în spaţiul de lucru. respectiv micşorarea la o scară predefinită a imaginii.. şi setul Copy To. Scara poate fi aleasă de utilizator cu ajutorul opţiunii Custom. inversarea pe verticală şi orizontală şi rotirea imaginii cu un unghi dat. o Invert Colors (Ctrl+I). Ca în toate aplicaţiile sub Windows. tiles) sau Centered. se ocupă cu mărirea sau micşorarea imaginii la care se lucrează.. prin activare afişează în spaţiul de lucru butoane cu scurtături la comenzile cele mai importante. mai conţine Repeat (Ctrl+Y). o Set as Background. oferă posibilitatea de a personaliza fundalul desktop-ului cu imaginea la care s-a lucrat. care deschide o nouă listă de opţiuni. şi Paste From. respectiv se poate aduce o imagine din alt fişier. pe lângă comenzile deja cunoscute. butonul selectat este Pencil. (Ctrl+R).. oferă posibilitatea vizualizării caroiajului de lucru. deformarea imaginii (alungire sau scurtare. Meniurile Paint: • File. importă fişiere grafice generate prin scanare sau produse de camera digitală (webcam)..

iar prin lipire se va adăuga la imaginea destinaţie numai obiectul din imaginea copiată. golirea spaţiului de lucru. 2.. standard (contabil) sau ştiinţific (cu funcţii matematice. cum este cel din Figura D.. mărime (numărul de pixeli pe orizontală şi verticală). . cu următoarele opţiuni: o Help Topics care oferă ajutor pentru utilizarea editorului.Attributes. definirea atributelor imaginii: rezoluţie. • Colors. o Draw Opaque. Help. este o fereastră care imită aspectul unui calculator de birou. cu posibilitate de Undo.4 Alte aplicaţii Calculator.. o About Paint oferă informaţii despre versiunea de Paint instalată. prin parcurgerea indexului de cuvinte cheie (Index) şi prin căutarea după o cheie dată de utilizator (Search). structurat pe grupe de activităţi. calitatea (color. Dacă este inactivă. o • Figura D. (Ctrl+E). fundalul va fi transparent.. fundalul imaginii la care se lucrează va acoperi detaliile imaginii peste care aceasta se va lipi. Se lansează prin parcurgerea secvenţei: Start->All Programs->Accesories->Calculator Figura D. alb-negru) etc.30). Comutarea între standard şi ştiinţific se face din meniul View.31). dacă este activă. o Clear Image (Ctrl+Shift+N). cuprinde numai opţiunea Edit Colors.30.. Alte moduri de lansare: • prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop. în care dacă se apasă butonul Define Custom Colors >> se obţine o tabletă de editare a culorilor specifică pentru Windows (Figura D.31. Informaţia se poate accesa în trei moduri: prin parcurgerea cuprinsului (Contents) documentaţiei.

. Figura D. Pentru a captura numai fereastra activă în momentul respectiv se foloseşte Alt+Print Screen. Capturarea imaginii curente a ecranului se face apăsând tasta Print Screen (în engleză.32. Fereastra DOS (Figura D.32) permite lucrul în linia de comandă cu comenzi specifice sistemului de operare DOS. imaginea se salvează în clipboard. Se deschide prin parcurgerea secvenţei: Start->All_Programs->Accesories->Command_Prompt Alte moduri de lansare: • prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop. În ambele cazuri. „tipăreşte ecranul”). şi apoi se introduce într-o aplicaţie de prelucrare grafică (de exemplu Paint) cu ajutorul combinaţiei de taste Ctrl+V (comanda Edit->Paste).• prin lansarea din Start->Run cu comanda calculator. • prin lansarea din Start->Run cu comanda cmd. pentru imaginea întreagă (cu toate ferestrele deschise şi tot ce se vede pe desktop). după care se editează şi se salvează în formatul grafic dorit.

apărut tot la instalarea sistemului. Administratorul de sistem este utilizatorul care poate să instaleze/dezinstaleze aplicaţii sau componente hardware pe calculator. dar poate fi redenumit. Un utilizator nou creat poate avea drepturi de administrare în sistem sau drepturi limitate. respectiv de lucru pe care le au. Aceasta înseamnă că pe calculatorul respectiv. Gestionarea utilizatorilor La deschiderea sistemului de operare Windows XP Professional.3. prin comanda Create a Password. care nu vor fi accesibile altor utilizatori decât prin partajare. Acest cont nu poate fi şters. se vor crea ulterior pe calculator. pe care sistemul le descrie în momentul definirii contului. utilizatorii se împart în două mari categorii implicite: • Administrator este primul cont care apare după instalarea sistemului de operare. Grupurile de utilizatori nu sunt accesibile în acest loc. cu comanda Change an Account şi. Această grupare face ca gestiunea utilizării calculatorului să fie mai eficientă. Administratorul se ocupă de toarte configurările de pe calculator. se confirmă şi se defineşte o expresie sau o idee prin care utilizatorul să îşi poată reaminti parola sa în cazul în care o uită. În acest mediu se poate crea un cont de utilizator cu drepturi de administrator sau cu drepturi limitate. grupuri de utilizatori. iar utilizatorul proprietar îl va accesa prin introducerea parolei. de tip administrator sau utilizator normal. 3. acestuia i se poate adăuga o parolă de acces. contul respectiv devine accesibil la intrarea în sesiunea Windows XP. apare un ecran cu identificatorii mai multor utilizatori. • Guest (oaspete) este un cont implicit fără parolă. În funcţie de tipul activităţii care se desfăşoară pe calculatorul respectiv. parole de acces Sistemul de operare menţine o bază de date în care sunt păstrate caracteristicile tuturor conturilor de utilizator definite pe calculator. care oferă posibilitatea creării de conturi de utilizatori. Persoanele care nu o cunosc nu vor putea accesa anumite informaţii care sunt de uz privat. utilizatorii pot fi grupaţi în grupuri cu caracteristici şi permisiuni specifice. după alegerea contului care se modifică. sistemul de operare permite existenţa mai multor conturi (sisteme de setări particularizate) de utilizatori locali neconcurenţi care pot să funcţioneze cu configurări diferite ale mediului de lucru. Aceasta deschide o fereastră în care se scrie parola. iar noul utilizator va putea să lucreze fără să restarteze calculatorul. Ei pot fi utilizatori de tip Guest fără parolă. Cu aceasta. respectiv modificarea de fişiere pe calculator să nu aibă drepturi prea extinse. prin comanda Create a New Account. Aceşti utilizatori vor avea posibilitatea de a-şi personaliza complet mediul de lucru. Cel mai simplu mod de administrare a conturilor de utilizatori se face din Start-> Control Panel->User Accounts. Alte conturi. iar configurările care se fac sunt simple. După crearea utilizatorului. . sau Limited (cu acces limitat) cu parolă în cazul în care li se permite lucrul şi stocarea de fişiere pe calculator.1 Utilizatori. Parola serveşte la protejarea accesului în contul respectiv. În funcţie de permisiunile de acces. în funcţie de configurările făcute ca urmare a destinaţiei pe care o are calculatorul. respectiv modificării caracteristicilor conturilor existente. stocate în directorul personal My Documents. în care pot intra utilizatorii care nu au cont personalizat definit pe calculator. Schimbarea utilizatorului fără ieşirea din sesiunea curentă de lucru se face prin secvenţa: Start->Log Off->Switch User Prin aceasta se readuce pe ecran fereastra iniţială de intrare în Windows XP. Este indicat ca utilizatorii care lucrează doar ocazional pe calculator şi care au ca activitate mai mult consultarea decât crearea. fără a afecta mediile de lucru ale celorlalţi şi vor putea deţine fişiere de uz privat în sistem. cel care configurează reţeaua şi legătura la Internet şi cel care acordă diferite drepturi celorlaltor utilizatori.

. acest utilizator se adaugă celor deja existenţi în subdirectorul Users. administratorul de sistem va stabili drepturile utilizatorilor în sistem şi modul de grupare al acestora. Selectarea cu butonul dreapta la mouse-ului a directorului Users şi apoi a opţiunii New User. Prin apăsarea butonului Create. Se observă că s-a bifat o căsuţă. descrierea) şi setări referitoare la parolă. aduce pe ecran fereastra de dialog a funcţiei de creare a unui utilizator nou (Figura D. Pentru o administrare complexă a conturilor şi grupurilor de utilizatori se deschide fereastra Computer Management (Figura D. informaţii care să îl identifice (descriere) şi parola pe care o va utiliza pentru intrarea în contul său.. Utilizatorul va introduce parola pe care o doreşte la prima sa logare cu prin intermediul contului respectiv. şi anume User must change password at next logon.33) prin parcurgerea următoarei secvenţe de comenzi: Start->Control Panel->Performance and Maintenance->Administrative Tools-> Computer Management ->Local Users and Groups Figura D.33. Figura D. Ceea ce este mai .34).În funcţie de destinaţia calculatorului respectiv. ceea ce înseamnă că parola dată iniţial de către administratorul de sistem utilizatorului pentru care s-a creat contul va trebui schimbată.34. Aici se introduc indicativul şi numele utilizatorului. Selectarea fişierului corespunzător acestui indicativ cu butonul dreapta al mouse-ului şi apoi a opţiunii Properties din lista apărută va deschide o fereastra în care se pot modifica date (numele. Fereastra dispune de meniuri utilitare specifice şi de liste de comenzi ale butonului din dreapta al mouse-ului.

atât din punct de vedere al gestiunii cât şi din motive de securitate în sistem.. Nu orice utilizator poate să intervină şi să creeze conturi şi grupuri în sistem. altul decât cel în care a fost încadrat la început. utilizatori obişnuiţi care pot trece de nişte restricţii de securitate pentru a efectua cópii de siguranţă ale datelor din sistem. Acest drept este specific numai administratorilor de sistem. utilizatori care au dreptul de a se loga la distanţă. informaţii care să îl identifice (descriere) şi utilizatorii care îi aparţin. utilizatori normali. • Power Users. utilizatori cu drepturi administrative restrânse. Selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a directorului Groups şi apoi a opţiunii New Group. • Remote Desktop Users. grupul pentru servicii de ajutor. utilizatori cu drepturi restrânse. realizează replicarea fişierelor într-un anumit domeniu. • HelpServicesGroup. În Windows XP există următoarele grupuri predefinite: • Administrators din care fac parte utilizatorii cu drepturi de administrator pe calculatorul respectiv. cu drepturi specifice activităţilor curente. utilizatori cu drepturi referitoare la configurări legate de lucrul în reţea. permite crearea unui grup nou. Grupul astfel creat este local. • Guests. Aici se introduc numele grupului. • Backup Operators. . • Replicator. care stabilesc structura de utilizare a sistemului în funcţie de politicile de securitate şi regulile de acces adoptate în instituţie..important este că aici se poate specifica apartenenţa utilizatorului la un grup. selectând pe rând Member Of şi Add (adaugă grupuri în listă) sau Remove (şterge grupuri din listă). care nu implică schimbări în sistem. Este mai uşor de lucrat cu utilizatori grupaţi şi cu permisiunile setate pe grupuri decât cu particularizarea fiecărui utilizator în parte. • Users. Criteriul de apartenenţă la un grup este dat de permisiunile pe care utilizatorul respectiv le are în sistem. • Network Configuration Operators.

. Se observă că în această tabletă se poate alege dacă directorul respectiv va fi sau nu partajat în reţea (prin selectarea sau nu a căsuţei Share this folder on the network). care este ultima de pe lista de setări avansate (Advanced Settings). . • Read acordă numai drepturi de citire..36). se va deschide o tabletă asemănătoare celei din Figura D. de pe care se va alege Sharing and Security.. tipul de acces: • Full Control acordă aceleaşi drepturi ca şi ale proprietarului fişierului. înseamnă acces la acel director acordat altor utilizatori de pe calculatorul respectiv sau din reţea. şi cu ajutorul butonului Permissions.3. Se specifică numele directorului. • Change acordă dreptul de citire şi efectuare de modificări.35. se selectează din meniu Tools-> Folder Options. Pentru un mai bun control asupra partajării se poate schimba modul de partajare simplu (care este implicit în Windows XP).35. Oricine deţine permisiuni corecte (utilizatori sau grupuri) vor putea accesa fişierele respectivului director.2 Partajarea directoarelor Partajarea unui director.. la fila Sharing (Figura D. şi se deschide tableta Folder Options la fila View (Figura D.37). fără alte detalii privind drepturile care se acordă diverşilor utilizatori sau grupurilor. dar mai complexă (Figura D. My Documents sau Windows Explorer).. repetând operaţia descrisă mai sus. Acest mod de partajare cu posibilităţi reduse este specific partajării simple (simple sharing). o descriere. În oricare dintre ferestrele de explorare a sistemului de operare (My Computer. Modul de partajare se schimbă prin deselectarea opţiunii Use simple file sharing (Recommended). În consecinţă. care este în principiu o resursă a calculatorului pe care se lucrează şi aparţine unui anumit utilizator. numărul de utilizatori care au acces.35): Figura D. Se va deschide o tabletă de proprietăţi pentru directorul respectiv.. Modul de partajare: prin selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a unui director apare o listă de opţiuni.

Figura D. se pot introduce grupuri.37. se pot verifica drepturile deja acordate anumitor grupuri etc. Prin apăsarea butonului Advanced se va obţine o nouă fereastră de dialog.38) permite setarea grupurilor care au acces la respectivul director şi a tipului de acces.36. Fila Security (Figura D.Figura D. prin bifarea căsuţelor corespunzătoare drepturilor acordate (Allow). se poate schimba proprietarul directorului respectiv. . respectiv interzise (Deny) pentru fiecare tip de acţiune din listă. în care se vor detalia drepturile de acces.

FAT şi NTFS sunt două sisteme de gestiune şi evidenţă a ocupării spaţiului pe disc. NTFS este un sistem de alocare jurnalizat. în engleză. Este specific versiunilor Windows NT.40. 4.39). care sunt de fapt două partiţii ale aceluiaşi disc fizic Disk 0. partiţionate sau nu. „Întreţinerea” sistemului 4. şi prezintă două variante: FAT şi FAT32. Se observă că în acest caz particular. 2000 şi XP. care poate recunoaşte sectoarele defecte sau cu date inscripţionate greşit şi poate efectua şi corecturi. tipului (File Allocation Table – FAT.Figura D. pe 16. C: şi D:.NTFS). Figura D. New Technology Filling System .38. respectiv pe 32 de biţi. Directoarele partajate au pe icoană ca semn distinctiv o mână care le oferă (Figura D. stării (Healthy. Sistemul informează asupra dimensiunii acestor partiţii. spaţiului liber pe disc etc. provenind din epoci diferite şi cu specific diferit.1 Gestionarea hard disk-urilor Pe calculator pot fi instalate fizic unul sau mai multe hard disk-uri. Informaţii despre acestea şi despre drive-urile logice care au fost create pe maşină se vor găsi prin parcurgerea următoarei secvenţe de comenzi: Start->Control Panel->Performance and Maintenance->Administrative Tools-> Computer Management->Disk Management Această secvenţă va produce apariţia ferestrei de informaţii din Figura D. înseamnă „sănătos”). . pe maşină sunt două drive-uri.39. FAT este moştenit de la sistemul de operare DOS.

• prin parcurgerea secvenţei Start->All Programs->Accessories->System Tools-> Disk Cleanup • prin parcurgerea secvenţei Start->Run şi introducerea comenzii cleanmgr.2 Curăţarea (cleanup) Pe m[sură ce se lucrează. sistemul afişează fereastra din Figura D. De exemplu. selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a drive-ului dorit. Paginile „Sharing” şi „Security” se referă la partajarea şi accesul utilizatorilor la drive-ul privit ca un director. Filele sunt structurate după tipul informaţiei oferite. în Figura D.9 a fost prezentată cu titlu informativ una din filele acestei tablete („General”). a opţiunii Properties şi apoi a butonului Disk Cleanup... iar prin apăsarea butonului „Properties” se deschide un alt set de tablete cu informaţii despre starea curentă. • Prin deschiderea ferestrei My Computer. a filei Tools şi a butonului Cleanup Now. După terminarea estimării. timp în care sistemul afişează pe ecran o fereastră în care utilizatorul poate urmări cum avansează estimarea. 4. • Prin deschiderea ferestrei My Computer. Disk Cleanup este utilitarul care depistează şi îndepărtează aceste fişiere.41. În toate situaţiile..Figura D. Se poate lansa în mai multe feluri: • prin parcurgerea secvenţelor Start->Control Panel->Performance and Maintenance >Administrative Tools->Computer Management->Disk Management. În pagina „Quota” se oferă posibilitatea auditării modului în care utilizatorii încarcă discul cu date şi repartizării de cote de utilizare. selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a drive-ului dorit şi apoi a opţiunii Properties. În fila „Hardware” apar informaţii despre tipul drive-ului.40. . Această operaţie se desfăşoară în câteva zeci de secunde. calculatorul se umple de fişiere care este posibil să nu mai fie necesare în viitor. selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului a discului dorit. Prin click cu butonul dreapta al mouse-lui pe un drive şi selectarea opţiunii Properties din listă se obţine o tabletă tip repertoar prin care utilizatorul primeşte informaţii despre setările curente şi poate interveni să facă schimbări. respectiv al acţiunilor posibile. apoi a opţiunii Properties şi a butonului Disk Cleanup. sistemul va determina spaţiul care se câştigă prin curăţare.

3 Defragmentarea hard disk-ului Scopul acestei acţiuni este identificarea modului în care fişierele ocupă fizic spaţiul pe disc şi reorganizarea lor astfel încât să rezulte date plasate continuu. .. După ce bifează toate căsuţele dorite. selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a drive-ului dorit şi apoi a opţiunii Properties. • În toate situaţiile. 4. apoi a opţiunii Properties.41. • prin parcurgerea secvenţei: Start->Control Panel->Performance and Maintenance >Administrative Tools->Computer Management-> Disk Defragmenter.. care eliberează fizic spaţiul ocupat de aceste fişiere. • Prin deschiderea ferestrei My Computer. Apăsarea pe butonul „OK” lansează operaţia propriu-zisă de curăţare.Figura D. a filei Tools şi a butonului Defragment Now. Defragmentarea se poate lansa în mai multe feluri: prin parcurgerea secvenţelor Start->Control Panel->Performance and Maintenance >Administrative Tools->Computer Management->Disk Management. selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a discului dorit. a filei Tools şi a butonului Defragment Now. • prin parcurgerea secvenţei Start->All Programs->Accessories->System Tools-> Disk Defragmenter. Fereastra în care se vizualizează desfăşurarea acţiunii apare din nou. cu ajutorul butonului „View Files” obţine o listă a fişierelor care se vor şterge. de unde poate să le extragă pe cele care presupune că îi vor mai fi utile.. Windows va deschide o fereastră de informaţii şi dialog (Figura D. Utilizatorul poate să opteze aici pentru tipul de fişiere care se vor şterge.42).

43.43) şi tipărit. capul de citire al hard disk-ului trebuie să se deplaseze fizic în mai multe locuri. Operaţia de defragmentare grupează în spaţii continue datele aparţinând aceluiaşi fişier şi identifică spaţiile nealocabile (sectoarele defecte). deoarece pentru a returna datele cerute. Prin apăsarea butonului Defragment se lansează operaţia de defragmentare propriu-zisă. Prin divizarea fişierelor în acest fel scade viteza de acces la date.Figura D. un fişier poate să ajungă să fie plasat în mai multe blocuri libere. Windows scrie fizic datele pe disc în blocuri succesive de o anumită mărime. la adresa de început a fiecărui grup de blocuri ocupat de fişierul la care s-a făcut referire. şi în acelaşi timp încearcă să dispună contiguu şi spaţiul liber de pe disc. Prin apăsarea butonului Analyze. utilizând pentru aceasta o listă a blocurilor libere. Figura D. Deşi se caută în general spaţiile libere mai mari. nu neapărat alăturate. mai ales atunci când pe disc se scriu şi se şterg cantităţi relativ mari de date sau se fac multe instalări şi dezinstalări de programe. . sistemul face o estimare a fragmentărilor existente pe disc şi produce un raport cu date generale (la nivel de disc) şi specifice (despre fiecare fişier fragmentat în parte) care poate fi vizualizat (Figura D.42.

. bandă magnetică sau fişier pe hard disk destinat copierii ulterioare pe alt mediu. selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului a discului dorit. • prin parcurgerea secvenţei Start->Run şi introducerea comenzii ntbackup. de exemplu CD. locaţie în reţea).. Parcurgerea ferestrelor de opţiuni se face prin apăsarea butonului Next >. selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a drive-ului dorit şi apoi a opţiunii Properties.. prin apăsarea butonului Next > se vor derula ferestre succesive în care utilizatorul va trebui să definească următoarele: • tipul activităţii. Restore se referă la restaurarea sistemului prin citirea copiei de siguranţă.4. Pentru uşurinţa utilizării. În sistemul de operare Windows XP ferestrele de tip wizard pot fi întâlnite în mai multe aplicaţii. la invocarea ei sistemul lansează un program de tip wizard (traducerea specializată software în limba română a acestui cuvânt este „Expert”) cu ajutorul căruia utilizatorul să îşi poată defini opţiunile într-un mod cât mai intuitiv. a filei Tools şi a butonului Backup Now. iar extensia va fi automat . Va fi specificat numele fişierului (implicit este backup).44. . sau pe un alt calculator din reţea. a filei Tools şi a butonului Backup Now. Se referă la realizarea copiei de siguranţă a datelor în caz de defecţiune.44). CD. apoi a opţiunii Properties. Aşadar. • ce tip de date să salveze (documente. bandă magnetică). în special la instalarea de software. Este o unealtă relativ puţin folosită. şi sunt standard atât ca aspect cât şi ca derulare şi mod de utilizare.4 Backup/Restore Backup este cea mai importantă funcţie de întreţinere a sistemului. • prin deschiderea ferestrei My Computer. backup sau restore. pentru că realizarea copiei de siguranţă este o operaţie consumatoare de timp. • În toate situaţiile se va lansa aplicaţia Expert Backup or Restore Wizard (Figura D. setări.bkf. iar în timpul arhivării datelor în copia de siguranţă sistemul nu poate fi folosit. Este bine ca această copie de siguranţă să fie păstrată pe un dispozitiv de stocare extern (dischetă. la alegere) • ce anume să salveze din fişierele existente (se bifează căsuţele corespunzătoare) • mediul pe care se face copia de siguranţă (dischetă. • prin parcurgerea secvenţei Start->All Programs->Accessories->System Tools-> Backup. În Windows XP. funcţia de backup este foarte complexă. Revenirea la opţiuni definite anterior se face cu ajutorul butonului Back >. Lansarea se poate face în mai multe moduri: prin parcurgerea secvenţelor Start->Control Panel->Performance and Maintenance >Administrative Tools->Computer Management->Disk Management. respectiv pe server-ul reţelei. Figura D.

cum ar fi update-urile (actualizările) cu programe de tip patch sau fix („petice” pentru „repararea” unor defecţiuni cunoscute în sistem. numite în jargon bug-uri). Sistemul le creează automat. respectiv de puncte de restaurare. si posibilitatea de a defini tipuri avansate de backup (prin apăsarea butonului Advanced). Se selectează locaţia în care se află copia de siguranţă şi se extrag datele în structura în care au fost salvate. dar utilizatorul îşi poate defini propriile sale puncte. . sistemul se va putea restaura la unul din punctele automate sau create de utilizator fără a se pierde documentele care au fost modificate şi salvate între timp. durata operaţiei etc. Cu ajutorul acestei aplicaţii se pot crea puncte de restaurare (restore points sau restore checkpoints). Secvenţa Start->All Programs->Accessories->System Tools-> System Restore lansează în execuţie aplicaţia System Restore. Sistemul returnează o fereastră de informaţii (drive-ul pe care a fost lansată operaţia de restaurare.bkf). cu scop de verificare. trebuie făcute întotdeauna înainte de schimbări majore în sistem. respectiv upgrade-urile (trecerea la versiuni superioare de sistem de operare).). Ceea ce se pierde sunt doar datele care nu au fost salvate până în momentul respectiv. Aceste puncte reflectă imaginea datelor de pe calculator la un moment dat.După terminarea setărilor.). dimensiunea totală a datelor transferate. Operaţia de backup se completează şi sistemul returnează o fereastră de informaţii (ora la care a fost creată copia. Restaurarea se poate lansa prin comenzile de mai sus sau prin dublu click asupra fişierului tip backup (. Lansarea în execuţie a copiei de siguranţă se face prin apăsarea butonului Finish. durata realizării ei. ultimul ecran wizard va conţine rezumatul opţiunilor făcute de utilizator. care produc apariţia aceluiaşi wizard. În caz de pierderi majore de date. Service Pack (pachete de patch-uri pentru defecţiuni cunoscute). instalările şi dezinstalările de software care interacţionează cu sistemul de operare etc. mărimea etc. Operaţiile de creare de cópii de siguranţă.

În Windows XP. care este de fapt limbajul cu care calculatorul comunică pe mediul fizic în reţea. Pentru cazul concret al reţelelor realizate în cadrul acestui proiect. Astfel. calculatoarele cu sistem de operare Windows XP sunt clienţi. Pentru conectarea la o reţea locală. în Windows XP. Cel mai utilizat protocol este TCP/IP. De asemenea. va fi creat şi câte un cont pentru fiecare calculator din domeniu. Dacă în momentul în care se instalează sistemul de operare calculatorul este fizic conectat la o reţea. Pentru ca datele introduse să fie corecte. calea de lucru cu Internet-ul etc. Calculatoarele se conectează între ele în reţele pentru a putea folosi în comun resurse din cele mai diferite (fişiere. Server-ul este calculatorul central ale cărui resurse sunt folosite în comun de utilizatorii reţelei. Pentru revenirea la o fereastră anterioară se apasă pe Back>. numele domeniului. Alte tipuri de conectare se pot realiza prin deschiderea ferestrei „New Connections Wizard”: • Start->Control Panel. instalări de software.45). Windows XP va instala toate pachetele software necesare funcţionării în reţea şi va cere utilizatorului să introducă datele necesare conectării (identificatorul server-ului.). în care se completează datele cerute de calculator în conformitate cu structura reţelei. • protocolul de reţea. De exemplu. • software pentru servicii care oferă acces la funcţiuni speciale (tipărirea. • apăsarea butonului Change pentru conectarea la un domeniu fără wizard. LAN) este un grup de calculatoare şi alte echipamente. Lucrul în reţea O reţea locală (Local Area Network. Clientul este calculatorul care se conectează la server şi foloseşte resursele acestuia. pentru conectarea la o reţea Microsoft este nevoie de Client for Microsoft Network. Se specifică numele unui domeniu sau grup de lucru care există în reţea. utilizatorii aparţinând unui domeniu din reţea se pot loga la conturile lor de pe orice calculator. . • selectarea categoriei Network and Internet Connections • selectarea acţiunii Set up or change your Internet connection sau a icoanei Internet Options. Pentru conectarea la un domeniu definit pe reţea se parcurge următoarea secvenţă de comenzi: • selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului a icoanei My Computer de pe desktop. Pentru a intra în contact cu celelalte echipamente din reţea. Conectarea fizică se realizează prin cabluri de reţea astfel încât fiecare echipament poate interacţiona cu oricare altul. La terminarea configurărilor se apasă Finish pentru ca acestea să fie procesate. proprietăţile sunt grupate pe categorii şi se referă la configurarea atât a conexiunilor cât şi a aspectului şi funcţionării locale a Internet Explorer-ului. Apare Network Identification Wizard.5. Pentru derularea succesivă a ferestrelor se apasă pe Next>. este necesar ca toate acestea să folosească acelaşi protocol. grupul. Cu acest cont. • apăsarea butonului Network ID pentru deschiderea wizard-ului de conectare la domeniu. aflate de obicei în apropiere unele de altele. utilizatorul va face aceste configurări numai după ce s-a consultat în prealabil cu administratorul de reţea. de exemplu). care conectează calculatorul la server. Administratorul de reţea creează câte un cont pentru fiecare utilizator din domeniu. sistemul are nevoie de următoarele componente de reţea instalate pe calculator: • software-ul client. periferice etc. acelaşi care este folosit şi pentru transmiterea de date pe Internet.). prin „domeniu” se înţelege un grup de calculatoare care folosesc în comun aceleaşi informaţii. O cale mai simplă de acces este selectarea icoanei Internet Explorer de pe desktop (dacă se află acolo) cu butonul din dreapta al mouse-ului şi apoi alegerea opţiunii Properties din lista rezultată. Descrierea realizării fizice şi a funcţionării unei reţele fac obiectul Secţiunii C: Reţele de calculatoare din curs. • selectarea filei Computer Name din fereastra care apare. utilizatorii se pot conecta la resursele domeniului la care au dreptul conform drepturilor acordate de administrator. Se observă că tableta este de tip repertoar (Figura D.

46.47).• Figura D.46) se apasă pe butonul Add. . Figura D.45.. în fila Connections (Figura D.. inclusiv la Internet. Utilizatorul va trebui să indice căile de acces cerute de sistem pentru varianta dorită.. • se deschide tableta New Connections Wizard (Figura D. în care se poate opta pentru alte tipuri de conectare.

Tot la această fereastră se poate ajunge şi prin selectarea conexiunii cu butonul stânga al mouse-ului şi apoi alegerea opţiunii Change Settings of this Connection din meniul care apare în partea stângă. Modul de comunicare între calculatoare şi protocolul TCP/IP sunt descrise mai în detaliu în capitolul consacrat reţelelor. în unul din modurile următoare: • se parcurge secvenţa: Start->All Programs->Accesories->Communications->Network Connections • se deschide applet-ul Control Panel prin secvenţa: Start->Control Panel.49) se pot astfel instala. Secţiunea C: Reţele de calculatoare. aceasta înseamnă că trebuie să folosească acelaşi protocol de comunicare.48. Cu ajutorul tabletei care apare (Figura D.Figura D. 5. Pentru ca două calculatoare să poată comunica între ele trebuie să „vorbească aceeaşi limbă”. acest protocol se numeşte TCP/IP. .47. Internet Protocol (TCP/IP) etc. se selectează categoria Network and Internet Connections şi apoi Network Connections În ambele situaţii se obţine fereastra din Figura D.1 Configurarea conexiunii la reţea Pentru accesul la configurarea conexiunii la reţea se deschide directorul Network Connection. Pentru cele mai multe calculatoare. Prin selectarea cu butonul dreapta al mouse-ului şi alegerea opţiunii Properties din lista apărută se pot afla detalii despre tipurile de conexiuni la reţea suportate în sistemul de operare Windows XP. respectiv dezinstala protocoale de comunicare. În limbajul domeniului. de exemplu Client for Microsoft Network.

48.).50) se vor defini adresa de IP (Internet Protocol) a calculatorului în reţea. Acestea sunt create automat oricând se accesează o resursă partajată în reţea (imprimantă. În tableta nouă care se deschide (Figura D. De exemplu.49.2 Lucrul în reţeaua locală Figura D. Acestea pot folosi la: . masca subreţelei. În această fereastră există şi legături (de tip hyperlink) către alte locaţii şi acţiuni la care calculatorul are acces. director etc.Figura D. DNS) din reţea. alte periferice.50. prin selectarea opţiunii My Network Places din tableta din stânga în orice fereastră de explorare. Figura D. pentru definirea unei conexiuni TCP/IP se selectează rândul corespunzător şi se apasă pe butonul Properties. 5. Conectarea la reţeaua locală se poate face în mai multe moduri: prin dublu click pe icoana My Network Places de pe desktop. • • Se obţine o fereastră de explorare în care sunt listate toate resursele partajate în reţea în momentul respectiv: calculatoare. adresa IP a gateway-ului şi a server-ului de domeniu (Domain Name Server. imprimante.

este o resursă a reţelei sau este deja conectată la un alt calculator din reţea. Cu ajutorul comenzii Add a Printer se deschide wizard-ul de adăugare de imprimante. • pentru o imprimantă care va fi ataşată direct la calculatorul respectiv. 5. cu numele de COMUN. . Se observă că imprimanta selectată este singura din listă care este resursă partajată pentru calculatorul pe care se lucrează şi este instalată pe acesta. Hyperlink-ul este un element al unui document în format electronic care reprezintă o legătură către o altă locaţie aflată în document sau în afara lui. Imprimanta LASERJET on COMUN este şi ea existentă în reţea. Accesul la aceste date este limitat de permisiunile acordate de utilizatorii din reţea care sunt proprietari ai elementelor respective. Figura D. În partea stângă a ferestrei se observă obişnuita listă de activităţi posibile. ceea ce înseamnă că poate fi accesată în mod direct de pe orice calculator din reţea. Această imprimantă este un membru al reţelei definit prin IP. unde se pot defini condiţiile de instalare a unei imprimante noi pe calculator. Se deschide fereastra de explorare din Figura D.51. Se vor specifica pe rând următoarele: • dacă imprimanta va fi ataşată calculatorului respectiv.3 Periferice în reţea Pentru adăugarea unei imprimante în sistem: Start->Printers and Faxes (pentru gestionare. Se selectează cu butonul din stânga al mouse-ului. nu este partajată pentru calculatorul pe care se lucrează şi este instalată local pe un calculator din reţea. Aceasta înseamnă că nu va putea fi folosită decât dacă respectivul calculator este pornit. inclusiv World Wide Web (reţeaua Internet).• vizualizarea tuturor utilizatorilor grupului din care calculatorul face parte în reţea (prin apăsarea pe View Workgroup Computers) • adăugarea de noi accese (New Network Place) etc. în care sunt vizibile toate imprimantele existente în reţeaua din care face parte calculatorul pe care se lucrează.51. aceasta trebuie conectată fizic şi sistemul o va detecta şi va recunoaşte tipul. etc. în alte documente. şi informaţia „legată” apare pe ecran. Acest tip de „salt” se utilizează în toate sistemele hypertext (date care fac referiri la alte date). Start->Control Panel->Printers and Other Hardware). Elementele partajate care apar în fereastra My Network Places sunt tratate în timpul lucrului ca şi resursele locale ale maşinii. se pot copia fişiere dintr-o locaţie în alta. Se pot efectua căutări de fişiere.

EasyNet.• dacă imprimanta există în reţea sau aparţine unui alt calculator. Alte moduri de a recepţiona informaţii de pe Internet sunt poşta electronică (electronic mail. • adresa IP. • • Adresa de email este un indicativ de forma nume_utilizator@domeniu. De exemplu. Comunicarea prin Internet nu depinde de poziţionarea geografică. Informaţiile de pe Internet sunt prezentate sub forma de pagini web.) şi se achiziţionează un pachet pentru crearea unui cont. Adresa poate fi accesată şi direct din acest document. care pot conţine text. www.com. care constă dintr-o cartelă care conţine un cod de acces. conectarea şi lucrul pe Internet se realizează prin intermediul acestuia. Acest program interpretează fişierele HTML şi le afişeaza pe ecranul calculatorului sub formă de pagina web. specifice furnizorului respectiv. Datele care trebuie introduse pentru configurarea unei conectări la Internet sunt: pentru un cont de conectare nou prin linie telefonică. fie prin Outlook Express. numele server-ului de poştă electronică etc. se accesează un dicţionar explicativ de termeni informatici. Dacă se introduce această adresă într-o fereastră Internet Explorer.com. Este compusă din: • un indicativ al protocolului care va fi utilizat. muzică şi animaţie şi care pot fi conectate prin legături de tip hyperlink la alte pagini web.html. se introduc IP-ul sau calea până la ea. o adresă de tipul http://www. aflate oriunde în lume. conectate între ele. prescurtat email). parola). .4 Conectarea la Internet Internetul este o reţea formată din foarte multe calculatoare.htm. se alege ISP (de exemplu. filme. Lansarea New Connection Wizard a fost descrisă mai sus. Datele care trebuie introduse sunt: o numărul de telefon al server-ului ISP. respectiv un cont de autentificare la un furnizor de servicii Internet (Internet Service Provider.47).webopedia. Accesul la poşta electronică se face fie prin web browser. numele server-ului de poştă electronică etc. În cazul în care calculatorul este conectat la o reţea locală şi server-ul acestei reţele este conectat la Internet. Cea mai simplă modalitate de conectare la Internet este prin New Connection Wizard (Figura D. o aplicaţie sub Windows XP care va fi prezentată în continuare. numele utilizatorului. pentru conturi de email gratuite). Un astfel de web browser este Internet Explorer. URL.tip.hotmail. respectiv URL-ul. prin Ctrl+click. dacă se face o conectare pe Internet la o imprimantă aflată în altă locaţie. este nevoie de numele acestuia. în care : „nume_utilizator” este codul cu care utilizatorul va fi regăsit în Internet. Paginile web sunt create cu HTML (Hyper Text Markup Language) şi se regăsesc sub formă de fişiere de tip . tipul de server folosit (POP3 sau IMAP). către cei care oferă aceste servicii (de exemplu www. o datele conexiunii la reţea ale calculatorului pe care se lucrează (numele conexiunii. imagini. respectiv . tipul de server folosit (POP3 sau IMAP). Pentru vizualizarea lor este necesar un program dedicat numit web browser (navigator pe reţeaua Internet). respectiv domeniul în care există resursa respectivă. împreună cu instrucţiuni de realizare a contului. abrevierea de la Uniform Resource Locator este adresa globală a documentelor şi resurselor pe World Wide Web. Pentru conexiune este în general nevoie de un modem şi o linie telefonică. o adresa de email proprie. o setările de protocol şi adresele IP specifice furnizorului respectiv. fx etc. PcNet. o datele necesare configurării contului de poştă electronică (adresa de email proprie. TotalNet.yahoo. • în cazul conectării prin intermediul reţelei locale (LAN) sau extinse (Wide Area Network. ISP). grupurile de discuţii şi de ştiri etc. WAN). de exemplu legată la calculatorul de acasă. 5.com va deschide prin protocol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) un domeniu din World Wide Web care se numeşte webopedia şi este de tip com. administratorul reţelei va trebui să furnizeze următoarele informaţii: o dacă se face conectarea prin server Proxy.

ro. salvarea şi copierea de pachete de documente şi programe şi schimbul de mesaje prin poşta electronică presupun că locaţiile cu care calculatorul se pune în legătură nu sunt neapărat cunoscute şi nici sigure. Internet Explorer se deschide direct într-un site specificat (de exemplu www. Aceste aplicaţii se instalează şi se păstrează rezidente pe calculator (se află în funcţiune atâta timp cât funcţionează sistemul de operare).google. încercări de acces din zone necunoscute etc.5 Internet Explorer O dată cu pachetul sistemului de operare Windows XP se instalează pe calculator şi Internet Explorer pentru navigare pe Internet (Figura D. wrhelp@microsoft. Lansarea Internet Explorer-ului se poate face în următoarele moduri: • dublu click pe icoana de pe desktop. respectiv restricţionării de acces prin programe de tip firewall (în engleză. Pentru protecţia datelor şi a funcţionării sistemului. • click pe scurtătura aflată în stânga sus în fereastra Start. sub Favorites. • click pe icoana din zona de lansare rapidă de pe taskbar. My Documents.ro se referă la aria geografică a României. • „tip” este un identificator (zonă geografică. chiar şi lucrul în reţea. „domeniu” este serverul prin care se face conectarea la Internet. Prezenţa lor nu se va face simţită decât atunci când există un „atac” nepermis în sistem (un virus. un „cal troian”. „zid de foc”). selectarea uneia va conduce automat la deschiderea Internet Explorer-ului cu informaţia din locaţia respectivă.45).• • „@” este caracterul de redirectare către domeniu. De exemplu. În funcţie de setările care se fac în fila Properties (tableta din Figura D. Utilizatorul trebuie să facă periodic actualizarea listelor de viruşi şi să urmărească traficul înscris în fişierele de tip jurnal.).52. În cazul conectării prin reţeaua locală. lucrul cu Internet-ul şi poşta electronică se va face ca şi cum calculatorul ar avea conectare directă la Internet. • selectare din lista rezultată în urma secvenţei Start->All Programs. Figura D. 5. este indicat ca tot ceea ce presupune schimb de date între calculatoare. • în cazul în care există locaţii favorite (adrese URL) în ferestrele de explorare ale sistemului de operare (My Computer. să fie supus controlului antivirus. Lucrul în Internet. Windows Explorer). domeniu de activităţi etc. respectiv server-ul furnizorului de servicii de poştă electronică (ISP). Identificatorul .com este o adresă de email la care se pot trimite mesaje de solicitare de ajutor la Microsoft. • introducerea comenzii iexplore în fereastra Start->Run.52).).com) sau cu fereastră . O adresă personală de email pe contul unui furnizor va avea ca domeniu server-ul respectiv: jean68@totalnet.

Internet Explorer-ul afişează fereastra din Figura D.52. o astfel de locaţie memorată este www. zone colorate ca să atragă atenţia. Se parcurge prin defilare şi prin click simplu pe hyperlink-uri. şi recitit apoi prin deschidere cu dublu click. în funcţie de setările din Properties. Conţinutul unei pagini de web poate fi salvat în format HTML oriunde pe disc. butoane. www. Vizitarea unui site (locaţie. deasupra cărora cursorul mouseului îşi schimbă forma (nu mai seamănă cu o săgeată. fără sa se mai realizeze conexiunea la Internet.. Dacă se doreşte accesul mai rapid la site-ul respectiv se va salva ca locaţie favorită prin selectarea Favorites şi apoi Add to Favorites.. De exemplu.blank (vidă). Ceea ce se deschide în fereastră este o pagină de tip HTML care conţine date sub formă de text. Meniurile de comenzi sunt structurate asemănător celorlaltor aplicaţii de explorare din Windows.53.google. Explorer-ul poate să memoreze un număr oarecare de locaţii mai recent accesate. Figura D.microsoft. imagini.com. sit) pe World Wide Web se face prin scrierea URL-ului corespunzător în căsuţa Address. De asemenea. ci cu o mână). fie ca zone fără evidenţieri deosebite. la căutarea site-ului Microsoft.53. De exemplu. hyperlink-uri. Acestea apar în general fie ca sublinieri în text..com din Figura D. . icoane. animaţie. Un astfel de document este o structură arborescentă cu referiri în sine însuşi sau în alte documente.

lista de contacte sau agenda (Address Book). directorul de mesaje primite. directorul de mesaje trimise. directorul de mesaje şterse. Moduri de lansare: • dublu click pe icoana de pe desktop.. sistemul deschide o fereastră nouă în care informaţia se va vedea mai bine.54. Un contact din această listă va apărea în mesaje cu numele. • în dreapta sus. o Drafts. Directoarele standard sunt: o Inbox. • introducerea comenzii msimn în fereastra Start->Run. Prin dublu click pe eticheta mesajului din fereastra de mai sus.5. directorul de mesaje care urmează să fie trimise. o Subject. steguleţul (mesaj de reţinut). o Deleted Items. • selectare din lista rezultată în urma secvenţei Start->All Programs. cine este expeditorul mesajului (numele sau adresa de email).. Figura D. adresa de email şi alte date. o fereastră în care se vizualizează conţinutul mesajului.6 Outlook Express Outlook Express (Figura D.). o Received. data şi ora la care server-ul de mail (poştă) a recepţionat mesajul.54 şi conţine următoarele informaţii: o From. o Sent Items. astfel încât să se realizeze uşor accesul la contacte şi mesaje: • în stânga sus. • click pe scurtătura aflată în stânga sus în fereastra Start. telefon etc. care cuprinde informaţii despre persoanele cu care utilizatorul face schimb de mesaje electronice (nume. Meniurile sunt asemănătoare cu cele ale altor aplicaţii Windows. o Outbox. agrafa de birou (mesajul conţine fişiere ataşate). cum ar fi firma la care lucrează. Structura etichetei unui mesaj primit se observă în Figura D. o flag-uri (elemente de marcare): semnul exclamării (mesaj important). este prezentată o structură arborescentă standard care ajută la gestionarea şi urmărirea mesajelor. în general trebuie să fie intuitiv. comenzile conţinute fiind specifice lucrului cu mesajele email. directorul de mesaje în curs de redactare.54) este o aplicaţie care se instalează o dată cu Windows XP şi este utilizată pentru a trimite şi primi mesaje electronice (email-uri) prin Internet. • în dreapta jos. titlul mesajului. nu cu adresa de email. conţinutul directorului deschis.”. . • în stânga jos. Fereastra este împărţită în zone. La această structură se pot adăuga directoare personalizate parcurgând secvenţa „File/Folder-New. • click pe icoana din zona de lansare rapidă de pe taskbar.

. în care va fi deja completată adresa destinatarului.55). de la Carbon Copy. 6. În acel moment se realizează conexiunea la server şi mesajele care sunt pregătite în Outbox vor fi trimise. text (. cu păstrarea conţinutului şi a antetului. eventuale alte persoane care vor primi cópii ale acestui mesaj (Cc:.eml). ca titlu apărând Fwd: titlul mesajului primit.htm care va putea fi folosită ca şablon pentru crearea altor mesaje. care înseamnă copie la indigo).htm cu ajutorul comenzii File/Save As. iar în Inbox vor fi primite mesajele noi. Save Attachments..Crearea de mesaje se face cu ajutorul butonului-scurtătură Create. unde navigarea nu are sens dacă nu se lucrează on-line (conectat).. gestionarea directoarelor) se desfăşoară off-line (când calculatorul nu este conectat la Internet).. spre deosebire de Internet Explorer. Se pot ataşa imagini. mesajul fiind apoi plasat în Outbox. Dacă se doreşte a se răspunde la un mesaj primit. se selectează mesajul şi se apasă pe butonul Reply (răspuns). din care utilizatorul va putea sa-şi aleagă destinatarii pe care îi doreşte.. sau se trimit mesaje conţinând date în mare parte identice mai multor persoane. Aceasta opţiune se aplică în cazul în care se doreşte. În momentul în care utilizatorul doreşte să trimită mesaje. care deschide o fereastră de editare de mesaje (Figura D. salvează separat fişierele ataşate la mesaj. Ataşarea de fişiere se face cu Insert/File Attachment. un fundal grafic pentru mesaj. în traducere „trimite şi primeşte tot”). Cu Delete se şterge mesajul selectat. Mesajele din Inbox pot fi salvate în format specific (. corpul mesajului..55. Se observă că To: şi Cc: sunt de fapt nişte butoane. titlul (Subject:). Save as Stationery. Majoritatea lucrului în Outlook Express (pregătirea şi citirea mesajelor.. de exemplu.. apasă butonul Send/Recv (Send and Receive All. Pentru trimiterea mesajului se apasă Send (trimite). cu Message/New Message Using/ Select Stationery.txt) sau fişier . documente etc. Ştergerea se poate face şi cu ajutorul combinaţiei de taste Shift+Delete. Selecţia poate fi multiplă. un mesaj se poate trimite mai multor destinatari. unde va aştepta următoarea conectare la server sau comandă a utilizatorului pentru a fi trimis. Se va deschide o fereastră asemănătoare cu cea anterioară. Figura D. care prin apăsare cu mouse-ul deschid agenda. Reply All trimite răspunsul tuturor celor care au primit mesajul la care se răspunde. Forward… trimite mesajul respectiv la o adresă specificată.. respectiv să verifice dacă a primit mesaje pe server-ul de mail din reţea.. salvează o copie a mesajului în format . iar ca titlu va apărea Re: titlul mesajului primit. în care utilizatorul trebuie să introducă minimul de date necesare pentru trimitere: adresa destinatarului (To:) (adresa de email propriu-zisă sau selectarea numelui din Address Book). Anexe .

Dacă pe calculator există sisteme Windows anterioare acestora (95. NT 3.5GB spaţiu liber pe hard disk. În timp este necesară actualizarea periodică a sistemului de operare (update) cu programe de tip patch sau fix („petice” pentru „repararea” unor defecţiuni cunoscute în sistem) şi biblioteci de tip Service Pack (pachete de patch-uri pentru defecţiuni cunoscute.com. direct pe maşina respectivă. iar instalarea se va face „curat”.1 Date tehnice de instalare Windows XP Profesional se recomandă a fi instalat pe calculatoare cu un procesor minim Pentium II la 300MHz. upgrade-ul nu este posibil. 3. utilizatorul este înştiinţat şi este lăsat să decidă dacă doreşte sau nu să se facă update-ul (Figura D. Centrul de ajutor are şi posibilitatea de a face căutarea (Search) după o cheie dată de utilizator. Ajutor şi sprijin pentru această operaţie se obţine fie prin Help and Support Center. formatări noi etc. Pentru aceasta există în fereastra Help and Support (Figura A. capabilităţi noi.56. folosind ca resursă partajată CD-ROM-ul altei maşini sau un director de pe hard disk-ul ei. în funcţie de hardware. .microsoft. Windows 2000 Professional şi Windows XP Home Edition. dacă are unitate CD-ROM.x. unde s-au copiat anterior fişierele necesare pentru instalare.x). Figura D. Upgrade-ul (instalarea XP peste o versiune existentă) se poate face de la Windows 98. Windows NT 4.8) opţiunea Keep your computer up-to-date with Windows Update (”ţineţi calculatorul pe care lucraţi la curent cu actualizările din Windows”). Dacă utilizatorul doreşte să afle informaţii despre un anumit lucru.6.). calculatorul se conectează automat la un site pe Internet de unde se face evaluarea instalării de Windows XP existente şi se detectează dacă faţă de aceasta au apărut noutăţi. fie accesând site-ul http://support.56). cu o memorie RAM minimă de 128MB şi cu minim 1. îl specifică în fereastra de căutare şi sistemul îi va returna informaţia. Instalarea în reţea este mai lentă. Instalarea „curată” (pe calculator nu se afla nimic instalat. Instalarea se face de pe suport CD.0. respectiv în reţea. Dacă au apărut. Prin selectarea acestei opţiuni. Actualizarea se declanşează prin apăsarea butonului Update Now. se porneşte de la zero) a sistemului de operare durează între 60 şi 90 de minute.

Pentru celelalte este nevoie de actualizări sau de încărcarea lor de pe site-urile celor care le oferă. • multimedia. este posibil ca sistemul să funcţioneze tot mai lent. pentru facilitarea folosirii aplicaţiilor multimedia (Windows MediaPlayer.2 Monitorizarea performanţelor sistemului De la deschiderea calculatorului şi lansarea sistemului de operare.. În timp. tastatură etc.57. Internet Explorer etc. • driver-ele hardware. ajutor. customize) opţiunile. Astfel. pentru componente hardware noi pe calculator. • recomandate. pentru setări de deskop etc. Majoritatea driver-elor se instalează o dată cu sistemul de operare. fie că este imprimantă. chiar dacă utilizatorul nu porneşte nici o aplicaţie. driver-e noi testate de Microsoft etc. • pachete adiţionale. alte pachete software de aplicaţii audio şi video). referitoare la securitatea sistemului şi a funcţionării lui în reţea. Actualizările hardware cuprind pachete de recunoaştere de componente noi. fişierele de driver-e se recunosc după extensia . În sistemele de operare tip Windows. Ce anume se actualizează în Windows XP: • sistemul de operare. Fiecare componentă recunoaşte un set de comenzi specializate şi un set de comenzi generale. cu programele de rezolvare a unor defecţiuni cunoscute. • capabilităţi de a funcţiona în altă limbă decât engleza (meniuri. ultimele versiuni de Service Pack. Fiecare componentă. devine . teste de funcţionare specifică a componentelor aflate în alcătuirea calculatorului.Tot în acest site.. pentru a fi recunoscută de sistem trebuie să aibă un driver.drv sau . după pornirea mai multor aplicaţii. Utilizatorul poate să parcurgă structura de hyperlink-uri şi să-şi personalizeze (în engleză. editoare). • ghiduri de dezvoltare software etc. în care se observă că pachetele de programe de actualizare sunt structurate în grupe. Driver-ul este un program care comandă funcţionarea unei componente. • unelte pentru creşterea performanţelor şi uşurarea administrării sistemului. drive de disc.. în sistem au loc o serie de procese şi servicii.57. Driver-ul funcţionează ca un traducător între componentă şi programele care o utilizează. Actualizările de sistem de operare pot fi: • critice.DRV. 6. Figura D. prin selectarea hyperlink-ului Download-uri se obţine fereastra din Figura D.

respectiv programele lansate şi aflate în desfăşurare se utilizează aplicaţia Task Manager (Figura D. aplicaţia se va selecta şi se va forţa la închidere prin apăsare pe butonul End Task. Alte variante de reset: „reset-ul rece” (prin apăsarea butonului „Reset” de pe panoul frontal al carcasei calculatorului). Blocajul se poate datora traficului de date prea mare. . Dacă blocajul nu permite deschiderea ferestrei Task Manager aşa cum a fost descrisă mai sus. apariţia ei se poate forţa prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Alt+Delete. În cazul în care sub Status apare mesajul Not Responding. deoarece această combinaţie de taste este aşa numitul „reset cald” al calculatorului şi poate provoca închiderea instantanee şi cu posibile urmări negative a sistemului de operare şi a tuturor aplicaţiilor care rulează curent.58. într-o zonă în care nu apare butonul nici unei aplicaţii. Figura D. Din lista de comenzi care apare se alege opţiunea Task Manager. decuplarea de la reţeaua electrică.59) se găseşte lista proceselor care se desfăşoară în momentul respectiv pe calculator. Se obţine o fereastră de tip repertoar care sub fila Applications listează toate aplicaţiile lansate de utilizator care rulează curent şi starea lor (Running.necesar să se cunoască procesele şi aplicaţiile care rulează pe calculator. aflat tot pe panoul frontal al carcasei). Pentru a vedea procesele. Acest lucru nu este recomandat. fără nici o salvare de date. În fila a doua a ferestrei Task Manager (Figura D. în funcţionare). aplicaţia respectivă s-a blocat. Reset-ul (închiderea forţată a sistemului de operare) este o operaţie de „avarie” care trebuie evitată pe cât posibil. Dacă blocajul se datorează unei defecţiuni şi riscă să afecteze întreg sistemul. caz în care după un timp aplicaţia va reporni şi mesajul de stare se va schimba.58). şi este mai puţin probabil să „moară” în acest fel. pentru a se vedea dacă sunt utile scopului imediat sau nu. Modul de deschidere a aplicaţiei Task Manager: se face click cu butonul dreapta al mouseului pe Taskbar. respectiv întreruperea alimentării (prin apăsarea butonului Power. Windows XP este mai stabil decât versiunile anterioare. Din acest punct de vedere.

În această fereastră se vede o reprezentare grafică a utilizării procesorului.60).59. pe calculator se află în desfăşurare procese care aparţin atât sistemului cât şi utilizatorului. Figura D. Dacă utilizarea tinde să fie mereu prea intensă. CPU) şi memorie (Memory Usage. Se observă că în momentul curent.Figura D. sistemul este prea încărcat. care consumă resurse de procesor (Central Processing Unit.60. utilizarea memoriei). . Depinde de utilizator să închidă sau să păstreze aplicaţiile pe care le doreşte. Utilizarea procesorului şi a memoriei se pot vizualiza şi grafic. în fila Performance (performanţe) (Figura D.

VPN etc. . securitatea accesului la fişiere. respectiv drag & drop icoana fişierului de copiat pe cea a unităţii CD). • Internet Connection Firewall (ICF). gruparea lor după permisiuni. alegerea Properties/Advanced şi selectarea căsuţei de protecţie. Caracteristicile care constituie diferenţe faţă de versiunile anterioare sunt: • aspectul nou. configurarea conturilor de utilizatori.61). capacitatea meniului Start de a păstra aplicaţiile recent folosite. • aplicaţie încorporată de inscripţionare CD-uri. dacă în sistem se instalează componente capabile să preia semnale de această natură. • compatibilitate mai bună cu aplicaţii externe (pentru aplicaţiile specifice altor versiuni de Windows există posibilitatea de a face XP să se comporte ca versiunile mai vechi: se selectează aplicaţia cu butonul din dreapta al mouse-ului.6. se încarcă automat şi încep să funcţioneze o dată cu sistemul de operare. se deschide o fereastră în care se vizualizează informaţii relativ limitate. log files). Movie Maker. Există mai multe moduri de a vizualiza serviciile pe calculator: • Start->Run.) uşor de definit. date cărora li se restricţionează accesul etc. ajutorul de la distanţă (My Computer/Properties/Remote/Allow Remote Assistance). partajarea de fişiere pe acelaşi calculator. • restaurarea sistemului în puncte de restaurare definite periodic de sistem sau de utilizator.3 Diferenţe faţă de versiunile anterioare Gradul de noutate a sistemului de operare Windows XP variază în funcţie de experienţa anterioară a utilizatorului. caracteristicile fişierelor jurnal. înscriere în fişiere tip jurnal. posibilitatea transferului la distanţă a setărilor şi configurărilor (.4 Servicii în Windows XP Serviciile sunt programe care rulează „invizibil” pe calculator (în spatele tuturor aplicaţiilor). Web Publishing. ferestrele de explorare My Computer şi My Documents au în partea stângă liste de comenzi şi accese rapide. plasarea elementelor prin drag & drop în meniul Start. posibilitatea de a vedea imaginile ca Thumbnails. personalizarea rapidă a meniului Start prin Properties (butonul dreapta al mouse-ului).). şi anume lista serviciilor din sistem şi starea lor în momentul respectiv. aplicaţie de protecţie încorporată. facilităţile Search Companion. msconfig în linia de comandă şi alegerea filei Services (Figura D. chiar dacă nu există utilizatori logaţi în momentul respectiv. Prin apăsarea butonului Settings se pot alege modurile de transfer de date cu Internet-ul care să fie supuse protecţiei. • gestiunea mai simplă a fişierelor. atunci când în sistem se află montată o unitate de CD care permite inscripţionarea (varianta Send To->Writable CD .zip) şi arhivarea lor într-un director special (Zip Folder)./Allow_Remote_Desktop).). 6. • recunoaşterea fişierelor comprimate (. Nu se utilizează ICF dacă în reţea sau pe calculator există un alt sistem de protecţie.. se activează prin selectare cu butonul din dreapta al mouse-ului a icoanei legăturii la reţea (Figura D. • conturi de utilizatori multiple. • facilităţi multimedia (aplicaţia complexă MediaPlayer.48). se optează pentru variantele în care aplicaţia respectivă se ştie că funcţionează). • uşurinţa obţinerii de ajutor (Help and Support Center). Properties/Compatibility. care detectează încercările neautorizate de a se intra în sistem (hacking) şi le jurnalizează (logging. reproiectarea din punct de vedere a design-ului. DVD şi video etc. • recunoaşterea vorbirii şi a scrisului de mână. Dezarhivarea acestor fişiere se face cu aplicaţii din afara sistemului de operare Windows XP (WinZIP. • conexiuni de reţea speciale (Virtual Private Network.. WinRAR etc.

• Start->Run. dintre care cele locale sunt doar o parte (Figura D.Figura D. Figura D.62.61.63). services.62). • Start->Control Panel->Performance and Maintenance->Administrative Tools-> Component Services deschide o fereastră de servicii extinse.msc în linia de comandă sau Start->Control Panel-> Performance and Maintenance->Administrative Tools->Services produc o fereastră de servicii locale (Figura D. .

64.Figura D. în care utilizatorul poate alege între stările posibile în momentul respectiv. Utilizatorul are posibilitatea să vadă ce acţiune guvernează fiecare serviciu şi să hotărască dacă are sau nu nevoie în momentul respectiv de ea.64. • Start->Control Panel->Performance and Maintenance->Administrative Tools-> Computer Management.63. Figura D. . Rezultă lista de opţiuni din Figura D. În listele de servicii apelate prin Start sistemul oferă mai multe informaţii despre serviciile existente şi cele care rulează în momentul respectiv pe maşină. Figura D.65. Starea serviciului se poate modifica prin click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe identificatorul respectiv.

Prin selectarea opţiunii Properties se poate schimba felul în care este lansat serviciul respectiv la pornirea calculatorului (Figura D. memorie mai mare). Câştigul în performanţă este însă destul de redus.65.Figura D.66). . Printr-o gestiune corectă a serviciilor de pe calculator se poate evita într-o oarecare măsură supraîncărcarea resurselor.66. se recomandă adăugarea de resurse (procesor mai rapid. Dacă sistemul este supraîncărcat în majoritatea timpului. Figura D. manual (prin activare de către utilizator) sau poate fi dezactivat atunci când porneşte sistemul. Oprirea serviciilor trebuie făcută cu atenţie pentru a nu afecta fatal funcţionarea sistemului de operare. Serviciul poate porni automat (la pornirea sistemului).

• • • • Reviste româneşti de informatică: PC Magazine. în ferestrele de Help şi pe Internet de regulă nu este suficientă. pentru că în cele din urmă. www. www. Pentru aceştia. calculatorul este doar un instrument care nu face decât ceea ce i se cere.pcmagazine. aşa cum apare ea în reviste. traduceri ale unor lucrări alcătuite de parteneri Microsoft pentru marele public sau pentru certificarea ca expert în sisteme de operare Windows. şi s-au făcut de mai multe ori referiri la funcţionare. configurări specifice.chip. www. Printre acestea pot fi: site-uri de producători. şi. grupuri de discuţii pe tema respectivă. O modalitate foarte bună de găsire de informaţii foarte specifice este căutarea după cuvinte cheie cu www.ro/idgro/pcworld/ Chip. care returnează toate apariţiile cheii respective la care are acces pe Internet. distribuitori. www. www. cel mai important. Pentru informaţii.com.ro Net Report. lucrul sub acest sistem de operare etc. gratuite sau nu) se poate folosi site-ul producătorului. şi este bine să se facă o documentare serioasă înaintea oricărei acţiuni.kappa. periodicele cu profil informatic au abordat măcar o dată subiectul „Windows XP” pe larg. Bibliografie recomandată Există pe piaţă o serie de manuale de Windows XP de diferite nivele. Manualele traduse sunt utile pentru cei care nu cunosc suficient limba engleză şi foarte utile pentru cei care nu au mai lucrat niciodată sub un sistem de operare din familia Windows sau nu sunt familiarizaţi cu lucrul pe calculator.netreport.ro PC World. asistenţă „on line” şi download-uri (descărcare de pachete de programe de pe Internet. în care utilizatori din întreaga lume se sprijină reciproc şi schimbă opinii şi soluţii. De asemenea.com. centre de training şi certificări.microsoft.7. informaţia „nestructurată”.google.ro . Acumularea de experienţă în cele din urmă se face lucrând.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful