מפגשים עם רון דיימונד מארצות הברית

c cc  cc cc 

cc 
cc cccc
c !"#$c ccccc c c 
cc
c
cc

c % c 
c ) c 
c& c'c'(
c
c
c
c c 

c cc c cc c-.c/.#c#c/.# cccc ,,cc*+c'ccccc
c c c c 
c c c 

cc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c cc  c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c4c23c (c 0c' 1ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c
c c ccc cccc0(c cccc 5,c*+c'ccccc
c cc c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c
!ccc cc!c 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c "c c c c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c c c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c4c23c (c 0c' 1ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c
c c c ccc!c c' c' 
c'c#cc ,cc*+c'ccccccc
c cc"c c c!cc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c cc !c" c c c 
c c c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c cccccccccccccccccccccccccccccccc " c c" c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c4cc (c 0c' 1ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c

c 2733,c%+ c*8,7c 0c* 
c c&6 c&
c' 1
c
c
c
c
c

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful