You are on page 1of 35

KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN,KEMUDAHAN DAN

BAYARAN KPD PEGAWAI PERKHID. AWAM KERANA


MENJALANKAN TUGAS RASMI

Pek.Perbendaharaan Bil 3 Tahun 2003 dikeluarkan bertujuan


utk menetapkan kadar dan syarat bagi seseorang pegawai
menuntut elaun,kemudahan dan bayaran semasa bertugas
rasmi mengikut Perintah Am Bab ‘B’
Tafsiran;
“Gred” Gred Gaji mengikut SSM mengikut Pek.Perkhidmatan
Bil 4 Tahun 2002.
Ibu Pejabat
 Tempat biasa
seseorang pegawai
lapor diri.
 25km –jalan raya
 16km jalan tanah yg
boleh dilalui kenderaan
bermotor
 8km jalan basikal atau
sungai
Tugas Rasmi
 Bermakna tugas yg berkaitan dgn tugas di
pejabat selain daripada menghadiri kursus
yang dibenarkan.
 Ketua Jabatan bertanggungjawab utk
menentu dan mengesahkan jalan serta
pengangkutan yg hendak digunakan oleh
seseorang pegawai yg menjalankan tugas
rasmi
Bertugas Rasmi Didalam Negeri

 Seseorang pegawai yg dikehendaki menjalankan tugas


rasmi diluar Ibu Pejabatnya –layak menuntut
elaun,kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat
spt;
 Elaun Makan
 Elaun Harian
 Bayaran Sewa Hotel
 Elaun Lojing
 Elaun Perjalanan Kenderaan
 Elaun Basikal
Elaun Makan

 Diberikan kpd seseorang pegawai yg


menjalankan tugas-tugas rasminya diluar Ibu
Pejabatnya bagi tempoh 24jam dan dikira dari
waktu ia bertolak.

 Boleh dibayar utk masa bertugas kurang dari 3


bulan termasuk hari kelepasan am dan
mingguan.
 Tidak boleh dibayar kalau lebih dari 3 bulan.
…sambungan

 Tidak layak dituntut jika kemudahan


tersebut disediakan oleh pihak
penganjur atau Kerajaan.
 Jika sebahagian saja kemudahan
tersebut disediakan,pegawai hanya
layak menuntut sebahagian makanan
yg tidak disediakan.
Kadar sebahagian
kemudahan makan yg tidak disediakan

 a) sarapan pagi – 20%


 b) makan tengah hari - 40%
 c) makan malam - 40% dan

 Sekiranya pihak penganjur menyediakan


kemudahan berbentuk wang maka
pegawai layak menuntut perbezaannya.
Kadar Elaun Makan Mengikut Gred
(Sem.Malaysia)-Rasmi / Kursus
RASMI KURSUS
GRED MAKAN HOTEL LOJING MAKAN HOTEL
Utama/A 115.00 S.Suite 80.00 90.00 Biasa
& Keatas

Utama/ 100.00 Superior 75.00 90.00 Biasa


B&C

53 & 54 85.00 Sebenar 70.00 70.00 Biasa

45 -52 60.00 180.00 60.00 60.00 145.00

41 – 44 45.00 160.00 55.00 45.00 130.00

17 – 40 40.00 100.00 35.00 40.00 80.00

1 - 16 35.00 80.00 30.00 35.00 65.00


Kadar Elaun Perjalanan Kenderaan

KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D KELAS E


Gaji xKurang Gaji xKurang Gaji xKurang Gaji xKurang Gaji xKurang
RM2020.30 SBL RM1795.30 RM1193.54 RM1193.54 SBL RM1193.54 SBL
SBL SBL

CC 1400 keatas 1000 keatas 1000 kebawah Tak Kurang 175 Dibawah 175

KM SEN RM SEN RM SEN RM SEN RM SEN RM

500 0.70 350.0 0.60 300.00 0.50 250.00 0.45 225.00 0.40 200.00
0

500 0.65 325.0 0.55 275.00 0.45 225.00 0.40 200.00 0.35 175.00
0

700 0.55 385.0 0.50 350.00 0.40 280.00 0.35 245.00 0.30 210.00
0

1701 0.50 - 0.45 - 0.35 - 0.30 - 0.25 -


a r i a n
un H
E l a
Adalah separuh dari Elaun Makan
dituntut oleh seseorang pegawai yang
menjalankan tugas rasminya melebihi
8jam tapi kurang dari 24jam
Bayaran Sewa Hotel

Pegawai yang menjalankan tugas diluar Ibu


Pejabatnya layak menuntut Bayaran Sewa
Hotel(BSH) yang disokong oleh resit mengikut had
maksimumnya atau Elaun Lojing mengikut kadar
yang ditentukan
Bayaran Sewa Hotel
 Tuntutan hendaklah berpatutan dan
munasabah.
 Tidak boleh dibayar utk masa bertugas
melebihi 3 bulan express termasuk HKA
dan mingguan.
 Layak tuntut service charge keatas BSH.
 Tidak layak dituntut jika kemudahan-
kemudahan ini disediakan oleh Kerajaan
/Penganjur.
Elaun Perjalanan
Kenderaan
 Seseorang pegawai yg menggunakan
kenderaan sendiri bagi menjalankan tugas
rasmi sama ada didalam atau diluar Ibu
Pejabat adalah layak menuntut Elaun
Perjalanan Kenderaan.
 Walaubagaimana pun Ketua Jabatan
adalah bertanggungjawab utk
menentukan cara pengangkutan yang
hendak digunakan itu.
Jarak perjalanan bertugas Kelas
rasmi bagi tiap-tiap satu bulan
A B C D E
(sen/km)
500 km pertama 70 60 50 45 40
501-1,000km 65 55 45 40 35
1,001-1,700 km 55 50 40 35 30
1.701 dan seterusnya 50 45 35 30 25
Elaun Basikal
 Seseorang pegawai yg menggunakan
basikal sendiri bagi menjalankan tugas
rasmi adalah layak menuntut Elaun
Basikal mengikut kadar berikut;

 – melebihi 10hari bagi bulan itu –


RM70.00 - kurang 10hari bagi bulan itu
– 0.20 sen/ km
Awam
 Seseorang pegawai yg tidak
menggunakan kenderaan sendiri bagi
menjalankan tugas rasmi adalah layak
menuntut Tambang Pengangkutan Awam
spt;
 Teksi/Kereta Sewa/Bas/Motobot/Jenis
Pengangkutan Lain dalam kategori ini.
 Kereta Api/Motobot dan Jenis
Pengangkutan Lain dalam kategori ini .
Gred Kelas
27 dan ke atas Kelas Satu
1-26 Kelas Dua
Belanja Pelbagai
 Seseorang pegawai sama ada bertugas
diluar atau didalam Ibu Pejabat adalah
layak menuntut Belanja Pelbagai spt
berikut;
b) Bayaran telefon.telegram,bayaran pos
dan bayaran faks atas urusan rasmi;
c) Belanja dobi yg disokong dgn resit
apabila pegawai menginap diluar Ibu
Pejabat tidak kurang dari 3 malam.
Belanja Pelbagai

a) bayaran cukai lapangan terbang;


b) bayaran Excess Baggage utk barang-
barang rasmi yang disokong dgn resit
dan
c) Bayaran letak kereta,tol, dan tambang
feri yang disokong dengan resit
ELAUN,KEMUDAHAN DAN BAYARAN
KERANA MENGHADIRI ISTIADAT
PENGURNIAAN
 Seseorang pegawai atau pesara yang
diundang dan menghadiri Istiadat
Pengurniaan utk menerima Pingat atau
Darjah Kebesaran Persekutuan atau
Negeri adalah layak menuntut elaun,
kemudahan dan bayaran seolah-olah
menjalankan tugas rasmi.
 Bagi pesara tuntutan hendaklah
dikemukakan kpd JPM dan kadarnya
adalah mengikut gred jawatan yg akhir
sebelum bersara.
TAMBANG PERJALANAN
BAGI PENEMPATAN SELEPAS
LANTIKAN PERTAMA

 layak menuntut tambang perjalanan bagi


diri dan keluarganya dari rumah kediaman
ke tempat ianya diarahkan bertugas
mengikut kelayakan tambang perjalanan
yg layak diperolehi setelah memegang
jawatan yg ditawarkan.
 Keluarga bermaksud,jika pegawai lelaki
adalah isteri dan anak-anaknya begitu
juga sebaliknya.
 Anak-anak tanggungan dibawah 21 tahun.
Senarai Semak Bagi Penyediaan
Tuntutan
Berkaitan Dengan Tuntutan Perjalanan / Pertukaran /
Perpindahan

 Penyataan Tuntutan Perjalanan


- Satu salinan buku akaun simpanan-bagi staff baru
- Hendaklah menggunakan satu akaun dgn bayaran gaji
- Mesti diisi dgn lengkap
- Tandatangan Ketua Unit
- Surat Arahan Rasmi / Pertukaran / Penempatan
- Resit , Bil -bil , Tol (hendaklah digamkan pd kertas A4
mengikut tarikh
- Kenderaan sendiri – Kepunyaan org lain – surat kebenaran
diperlukan.
Tuntutan Perpindahan;
Perpindahan Masuk / keluar Kuarters – Atas
arahan Ketua Jabatan – layak membuat
tuntutan.
Perpindahan Keluar / masuk kuarters MESTILAH
dimaklumkan pada Bahagian Kewangan utk
urusan potongan gaji.
Berpindah masuk dari kuarters / rumah sewa ke
rumah atas Pinjaman Perumahan – layak dgn
syarat;
- Salinan surat Nikah / Kad Pengenalan
- Surat kelulusan Bhg
Kew/Pin.Perumahan K’jaan
- Surat Masuk / Keluar Kuarters
Senarai Semak Bagi Penyediaan
Daftar Bayaran
Tuntutan EKLWBB dan Elaun Lebih Masa

 Penyataan Tuntutan
- Satu salinan buku akaun simpanan-bagi staff baru
- Mesti diisi dgn lengkap – Butiran Tugas.
- Tandatangan Ketua Unit
- Hendaklah menggunakan satu akaun dgn bayaran gaji
- Dikira menggunakan kaedah 24jam.
- 12.00pm = 00.00pm , 01.00(am) = (13.00pm)
- 1.15 =13.25pm@ 01.25am
- 1.30 =13.50pm@ 01.50am
- 1.45 =13.75pm@ 01.75am
- Kelulusan dari Ketua Jab.Bagi ELM >⅓ gaji.
Serba s
edikit B
Perjala e
nan / P rkaitan Denga
ertukar
an / Pe n Tuntutan
rpindah
an / EL
M

 Dicetak dgn komputer.


 Borang hendaklah dihantar ke pejabat pada atau sebelum
5hb bulan yang dituntut tersebut.
 Tuntutan mileage tidak boleh dtuntut menggunakan borang
yang sama untuk bulan yang berlainan dan tidak boleh
diasingkan aktiviti yang berlainan dgn menggunakan borang
berasingan.
 Tuntutan yang tidak lengkap akan dikuiri
 Jangan di staplekan Tuntutan ELM/EKLWBB bersama
dengan tuntutan Perjalanan – asingkan.
Elaun Lebih Masa
 Mengikut peraturan di dalam SSB, semua
staf sokongan (Kumpulan B Ke Bawah)
adalah layak untuk menuntut elaun lebih
masa dengan syarat kerja-kerja yang
dilakukan hendaklah dengan arahan
daripada Ketua Jabatan.
KEADAAN YANG MEMBOLEHKAN
KERJA LEBIH MASA

Ketua Jabatan dikehendaki menentukan supaya sesuatu


1tuntutan bayaran lebih masa itu hendaklah bagi kerja-kerja
. yang sangat mustahak dan tidak boleh dibuat secara
sewenang-wenangnya sahaja.
Corak kerja lebih masa yang dibenarkan adalah meliputi semua jenis
tugas perkhidmatan kaunter, pemerosesan penyeliaan dan
pengawasan dengan tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut :-

A.Kerja-kerja kecemasan
2 Kerja-kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan kepada hari
. berikutnya,jika ditangguhkan boleh memudaratkan
perkhidmatan.
3
Kerja-kerja yang dikehendaki dibuat oleh staf adalah melebihi
.
daripada bidang tugasnya.

4
Kerja-kerja yang diperlukan diuruskan dalam jangkamasa yang
.
terhad.
B. KELAYAKAN ELAUN LEBIH MASA
1 Pada masa kadar tuntutan elaun lebih masa yang boleh dituntut oleh kakitangan
. adalah tidak boleh melebihi daripada 1/3 gaji sebulan atau 64 jam.

Walaubagaimanapun kakitangan masih boleh diberi elaun lebih masa melebihi


daripada 1/3 gaji dengan menepati syarat-syarat berikut :-

1
Semua kakitangan yang terlibat dalam sesuatu urusan ditempat yang sama telah
.
menjalankan tugas lebih masa yang melebihi had 1/3 daripada gaji sebulan. (i)

2
Kakitangan yang tidak boleh membuat kerja-kerja lebih masa telah membuat
.
pengakuan dengan Surat/Sijil melebihi 1/3 daripada gaji sebulan. (ii)

3
Sesuatu keadaan yang difikirkan sangat-sangat munasabah tetapi terkeluar daripada
.
panduan (i) dan (ii).

4
Tuntutan tersebut hendaklah dipersijilkan oleh Pegawai Tertinggi di dalam
.
Kumpulan A.
C. KADAR ELAUN LEBIH MASA

1
Takrif yang digunakan bagi menentukan jenis-jenis kerja lebih masa :-
.
1
‘Kerja/Kadar Siang’ iaitu sebarang giliran bertugas diantara 6.00 pagi
.
hingga 10.00 malam.

2
‘Kerja/Kadar Malam iaitu sebarang giliran bertugas diantara 10.00
.
malam hingga 6.00 pagi.
D. Formula Kiraan
 Gaji Pokok x 12
313 x 8 = Jumlah Elaun Lebih Masa

Atau
Gaji x 12
2504
i a kan
p d i is
le n gka
t i d a k t u l an
y a n g e m b e
n t u t a n
n t u k p s t i k an
g tu t a fu em a
r a n a s k m n
Bo e p a d
af u n t u
et u l d a
E. l ik a nk a b s t a n b
e m b a g ja w d e n g
dik n g g un h d i isi
j a di ta n t e la
h m en t u n t uta
Adala a borang s i a k an
a n d an
h a w a p d ii b e t ul
b a . n gk p e m
g k a p a k l e n t u k e w a t.
len n g ti d a n u y ar l
n y a i t an g f d ib a
nt u t a a k a k s t a
n g t u p a d t u t a n
Bora balikan ke bkan tun
i k e m n y e ba
d n m e
a
ini ak
F. LAIN-LAIN MAKLUMAT TAMBAHAN
1
. Tuntutan elaun lebih masa hanya boleh dituntut ke atas waktu bertugas sebenar
sahaja. Waktu rehat sembahyang dan makan adalah TIDAK boleh dimasukkan
dalam tuntutan elaun lebih masa atau cuti gantian.

Staf yang menanggung kerja layak menuntut elaun lebih masa atau cuti
gantian mengikut Pekeliling dengan menyertakan
2
surat arahan tanggung kerja dari Ketua Jabatan (Rujuk Pekeliling Perkhidmatan
.
10/97).
Masa di dalam perjalanan ke tempat bertugas di luar ibu pejabat dan waktu balik
daripada tempat bertugas ke ibu pejabat adalah tidak boleh dialmbilkira untuk
tuntutan elaun lebih masa.
Walau bagaimanapun pengecualian diberi kepada para pemandu.Sekiranya cuti
hari kelepasan am jatuh pada hari minggu, maka cuti umum tersebut hendaklah
ditunda kepada hari keesokanya.
Staf yang diarah bertugas diluar kawasan ibu pejabat adalah layak menuntut elaun
lebih masa disamping menuntut lain-lain elaun.
G. Bayaran elaun lebih masa staf tidak akan dibayar
sekiranya perbelanjaan telah melebihi peruntukan.

Penyelia dan Ketua Jabatan dikehendaki memastikan


segala tuntutan yang dibuat oleh kakitangan mereka
adalah benar.
BUAH SELASIH DALAM KUALI..
I …
G
LA
P A
M
JU
A N
D
I H
S
KA
M A
RI
TE

Disediakan oleh: Sabricherus kkpdb


21/6/2008

You might also like