MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME

-

FONDATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE

54, boulevard Raspail 75270 Paris cedex 06 Téléphone - 33 (1) 49 54 20 00
______________________________________________________________________________________________

Maurice Aymard
Direction scientifique
Téléphone: 33 (1) 42 22 02 94 Télécopie : 33 (1)49 54 21 33 Courriel : aymard@msh-paris.fr

Pariz, 26. julija 2010 G. Rado Bohinc Rektor Univerze na Primorskem in Ga. Vesna Mikolič Dekanja Fakultete za humanistične študije

Gospa dekanja, gospod rektor,

Čast imam, da sem član skupine univerzitetnikov, ki so od blizu spremljali in z vsemi močmi podpirali proces demokratične tranzicije, ki se je v vaši deželi začel pred dvajsetimi leti. To sem počel hkrati kot raziskovalec, strokovnjak za zgodovino Mediterana v moderni dobi in kot funkcionar institucije, Maison des Sciences de l'Homme, ki sem jo vodil kot administrator od 1992 do 2005. Vse smo storili, da bi med raziskovalci naših dveh dežel v okviru, ki je odprt v vso Evropo, vzpostavili tesna razmerja sodelovanja, utemeljena na svobodnem kroženju oseb in idej, na skupnem raziskovanju, na prevajanju in objavljanju del. Vaša univerza me je počastila, ko je lani priznala pomembnost, ki jo pripisuje tej dejavnosti, in mi podelila naslov častnega doktorja, ki je ob moji osebi šel tudi instituciji, ki sem jo trinajst let vodil. Ob vseh teh razlogih in prepričan zaradi te izkušnje sem bil lahko le vznemirjen in pretresen, ko se zvedel za val odpuščanj učiteljev in raziskovalcev, ki je v vaši univerzi udaril ves sektor humanističnih znanosti, med njimi tudi pet kolegov, ki so izvajali redno poučevanje, ki jih poznamo in še posebej cenimo, Evo Brajkovič, Igorja Ž. Žagarja, Sabino Ž. Žnidaršič, Tajo Kramberger in Tomaža Gregorca.

Nimam namena posegati v notranje zadeve vaše fakultete in vaše univerze in v vprašanja, ki morajo dobiti pravni razplet. Toda vsi vemo, da je do teh ukrepov z odpuščanjem prišlo v vzdušju medosebnih in političnih napetosti znotraj vaše ustanove in da je njihov namen odstraniti tiste, ki bi se lahko izkazali za "nasprotnike". Slovenija je del evropske unije in mora zato spoštovati njena pravila. Svobodna debata in mnenjska razhajanja so temeljna načela našega univerzitetnega življenja, potrebna za sam napredek raziskovanja in poučevanja. Odstranitev opozicije, ne glede na to, kakšni motivi in izgovori so navedeni za to početje, lahko le negativno učinkuje na prihodnost naših institucij. Zato od vas slovesno zahtevam, da se odpoveste takim ukrepom: lahko se zdi, da kratkoročno odpravljajo problem, vendar prihodnosti nalagajo hudo hipoteko. So v nasprotju s tisto demokratično tranzicijo, ki smo jo podpirali v vaši deželi skozi teh zadnjih dvajset let. In postavljajo pod vprašaj same podlage za intelektualno sodelovanje, na katero smo globoko navezani. Samo na sebi se razume, da se bom prisiljen, če se bodo ti ukrepi obdržali, uradno odpovedati naslovu častnega doktorja vaše univerze, ki mi je bil podeljen marca 2009. Iskreno vaš, Maurice Aymard Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Ancien Administrateur de la Fondation MSH Docteur honoris causa (2009) de l’Université de Primorska