CLASIFICAREA INTERNA IONAL A MALADIILOR revizia a X-a O.M.S.

TULBUR RI PSIHICE

Instruc iuni de codificare

Clasificarea Interna ional a Maladiilor Revizia a 10-a (C.I.M.10) utilizeaz un sistem de codificare alfanumeric, codurile bolnavilor fiind alc tuite dintr-o liter urmat de un num r ntreg sau cu o zecimal . Capitolul Tulbur rilor Psihice folose te litera f i are 77 de afec iuni principale codificate de la F00 la F99 (unele coduri nefiind utilizate). Capitolul este mp r it n 10 grupe de afec iuni notate de la 0 la 9: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulbur ri psihice organice, inclusiv tulbur rile simptomatice (F00-F09); Tulbur ri psihice datorate folosirii substan elor psihoactive (F10-F19); Schizofrenia, tulbur rile schizotipale i delirante (F20-F29); Tulbur ri afective (F30-F39); Tulbur ri nevrotice, legate de stres i somatoforme (F40-F48); Sindroame comportamentale asociate unor deregl ri fiziologice i unor factori somatici (F50-F59); 7. Tulbur ri ale personalit ii i comportamentului la adult (F60-F68); 8. nt rziere n dezvoltarea mintal (F70-F79); 9. Tulbur ri ale dezvolt rii psihologice (F80-F89); 10. Tulbur ri de comportament i emo ionale av nd debutul frecvent n copil rie i adolescen (F90-F98).

n cadrul fiec rei grupe codurile au cifra zecilor egal cu num rul grupei, de exemplu grupa 2. Schizofrenie, tulbur ri schizotipale i delirante are codurile cuprinse ntre F20 i F29. De regul , cifra 9 utilizat la unit i este rezervat pentru boli f r precizare incluse n grupa respectiv , de exemplu, F29 Psihoz neorganic f r precizare, F39 Tulburare afectiv f r precizare. Fiecare cod alfanumeric prezint subdiviziuni notate cu zecimale, cu ajutorul c rora se codific n general formele clinice sau etiologice ale unei boli. De exemplu: F01 Demen a vascular , prezint ase subdiviziuni, codificate cu F01.0, F01.2, F01.3. F01.8, F01.9 care reprezint codurile unor forme clinice de demen vascular . De regul , zecimala .8 este rezervat pentru alte forme , iar zecimala .9 pentru f r precizare . Organiza ia Mondial a S n t ii recomand utilizarea cu rezerv a diagnosticelor vagi ce folosesc termenii de alte forme sau f r precizare . Prima coloan din tabel reprezint num rul de ordine al bolii din Centralizatorul bolnavilor ie i i din spital sau din Centralizatorul morbidit ii din policlinic . Se observ faptul c unui num r de ordine i corespund mai multe coduri O.M.S.. Acest lucru este rezultatul grup rii mai multor coduri O.M.S. ntr-un singur cod n formularele celor dou centralizatoare, n scopul mic or rii listei de afec iuni ce trebuiesc raportate Ministerului S n t ii, la 999. n ultima coloan , Forme clinice incluse sunt men ionate afec iuni pe care O.M.S. le include n codul respectiv. Codurile care au simbolul (*) vor fi codificate la codul etiologic notat cu simbolul (+). De exemplu, Demen a din boala Pick F02.0* va fi codificat cu G31.0, cod din clasa afec iunilor neurologice. Liniu a (-) din dreptul codurilor F11-F19 semnific faptul c zecimalele utilizate la codul F10 se pot folosi cu semnifica ie identic la codurile F11-F19. De exemplu, F10.6 sindrom amnezic datorat consumului de alcool, F11.6 sindrom amnezic datorat folosirii deriva ilor de opiu, F13.6 sindrom amnezic datorat consumului sedativelor i hipnoticelor. n codificarea bolilor medicul va folosi codurile ntregi (F00-F99) tip rite cu caractere groase n tabel. Codificarea cu zecimal este op ional . Intr n obliga ia medicului de a codifica i consemna codul bolii observa ie clinic sau n fi a bolnavului din policlinic . n foaia de

TULBUR RI PSIHICE
NR. CRT. COD OMS 0. TULBUR RI PSIHICE ORGANICE, INCLUSIV TULBUR RI SIMPTOMATICE BOALA FORMA CLINICE INCLUSE

8+) Demen (G30. clasificate n boala Huntington (G10+) n boala Parkinson (G20+) Demen n boala cu virusul imunodeficien ei umane [VHI] (B22.1 F01.9* F01 F01.0+) Demen n alte boli specificate n alt parte: epilepsie (G40.8* Demen (A81. cu debut precoce (Tip2) (G30.3* Demen F02.9+) Demen Demen Demen Demen Demen subcortical Alte forme de demen Demen Demen parte vascular precizare n alt vascular vascular cu debut acut n boala Alzheimer. forma atipic sau mixt (G30.0+) în boala Alzheimer.4* F02.3 F01.0* F02.1+) F00.-+).0+) Demen n boala Alzheimer. f r n alte boli.0+) Demen Demen n boala Creutzfeldt-Jakob n boala Pick (G31.2 F01.9 F02* F02.8 F01.1* n boala Alzheimer (G30-+) Demen n boala Alzheimer.Demen 368 368 368 368 368 299 299 299 299 299 299 299 369 47 361 364 59 F00* F00.0* Demen F00.0 F01. cu debut tardiv (Tip1) (G30.2* F00. f r precizare prin infarcte multiple vascular subcortical vascular mixt .1* F02. lupus eritematos .2* F02. cortical i vascular .

nedeterminat de alcool i alte substan e psihoactive Delirium (delir acut) nedeterminat de alcool sau alte substan e psihoactive Delirium care se suprapune demen ei Alte forme de delirium Delirium f r precizare Demen presenil . depresiv sau delirant Psihoz sau sindrom Korsakov nealcoolic Delirium de origine mixt NR.-+).-+).4 Tulburare anxioas organic F06.7 Tulburare cognitiv (deteriorativ ) u oar Psihoz epileptic organic schizoform St ri delirante i deliranthalucinatorii organice.1 F05.8 F05.5 Tulburare disociativ organic F06.0 Halucinoz F06.6 Tulburare organic emo ional-labil F06.9 Sindrom amnestic organic. pelagr (E52+) Demen f r precizare F05. CRT. scleroz multipl (G35.300 301 302 302 302 302 F03 F04 F05 sistemic (M32.2 Tulburare delirant F06. psihoz schizoform din epilepsie .1 BOALA FORME CLINICE INCLUSE Alte tulbur ri psihice datorate unor leziuni.+). hipotiroidism dob ndit (E01. intoxica ii (T36-T65+). primar degenerativ . disfunc ii cerebrale sau boli somatice organic Stare halucinatorie organic (nealcoolic ) Tulburare catatonic organic F06. senil .1+). 303 303 303 303 303 303 303 303 303 COD OMS F06 F06.03.1+). paralizie general (A52.3 Tulburare afectiv (a dispozi iei)* organic F06. neurosifilis (A52.

4 F10. leziuni i disfunc ii cerebrale Tulburare psihic organic sau simptomatic . datorat unei leziuni.9 F07 Alte tulbur ri psihice precizate datorate unor leziuni. datorat unei boli. disfunc ii cerebrale sau boli somatice Tulburare psihic f r precizare.5 Tulbur ri psihice datorate consumului de alcool Intoxica ie acut Utilizare nociv pentru s n tate Intoxica ie alcoolic acut .9 305 F09 Sindrom psiho-organic Psihoz organic neprecizat . nepsihotic Tulburare afectiv organic de emisfer dreapt 304 304 304 304 F07. intoxica ie idiosincrazic (be ie acut ) Consum abuziv de alcool Sindrom de sevraj Sindrom de dependen Tare de sevraj Sevraj cu delirium .2 Sindrom postencefalic F07. sindrom din lobotomie Encefalopatie post-traumatic .8 F06.3 F.8 Sindrom postcomo ional Alte tulbur ri organice ale personalit ii i comportamentului datorate unei boli.0 F07. disfunc ii cerebrale sau boli somatice Tulbur ri ale personalit ii i de comportament datorate unei boli.0 F10.1 F10.1 F07.2 F10. sindrom post-traumatic cerebral. TULBUR RI PSIHICE DATORATE FOLOSIRII SUBSTAN ELOR PSIHOACTIVE 306 306 306 306 306 306 306 F10.303 303 304 F06. psihoz simptomatic neprecizat 1. f r precizare 304 F07. leziuni sau disfunc ii cerebrale Tulburare organic a personalit ii St ri psihopatoide.10. leziuni i disfunc ii cerebrale Tulburare organic a personalit ii i de comportament neprecizat . sindrom de lob frontal.F10.

TULBUR RILE Tulbur ri psihice datorate consumului sedativelor i hipnoticelor Tulbur ri psihice datorate folosirii cocainei Tulbur ri psihice datorate consumului altor substan e stimulante.Halucinogenelor Tulbur ri psihice datorate folosirii tutunului Tulbur ri psihice datorate folosirii solven ilor volatili Tulbur ri psihice datorate folosirii mai multor droguri sau folosirii altor substan e psihoactive 2.Tulburare psihotic Delirium tremens Halucinoz alcoolic .F15.F16.Tulbur ri psihice datorate folosirii F19.6 F10. 306 306 306 306 307 307 308 307 309 307 310 311 COD OMS F10.F14. tulburare depresiv rezidual F10. psihoz alcoolic neprecizat .F17.F18. CRT.9 Tulburare psihic f r F11. tulbur ri delirante alcoolice NR. SCHIZOFRENIA.F12.8 Sindrom amnezic BOALA FORME CLINICE INCLUSE Tulburare psihotic rezidual tardiv Alte tulbur ri psihice i cu debut Psihoz sau sindrom Korsakov alcoolic tulburare amnestic alcoolic Demen a alcoolic f r precizare.F13. inclusiv cofeina Tulbur ri psihice datorate folosirii deriva ilor de opiu Tulbur ri psihice datorate folosirii derivatelor de cannabis precizare 312 F20 SCHIZOTIPALE I DELIRANTE .7 F10.

5 F20.312 312 312 312 312 312 312 312 312 313 F20.0 Tulbur ri delirante persistente (cronice) schizofrenie: latent . paranoia cverulent i tranzitorii Bufeu delirant f r simptome de Tulburare psihotic acut polimorf f r . nediferen iat Schizofrenie parafreniform Hebefrenie. delir senzitiv de rela ie NR. parafrenie (tardiv ).9 F23 F23.0 F20. 314 314 315 315 COD OMS F22. paranoia.6 F20.1 F20. pseudo-nevrotic sau pseudo-psihopatic Tulburare delirant Stare paranoid .3 F20.8 F20.9 F21 Schizofrenie Schizofrenie paranoid Schizofrenie hebefrenic Schizofrenie catatonic Schizofrenie nediferen iat Depresie post-schozifrenic Schizofrenie rezidual Schizofrenie simpl Alte forme de schizofrenie Schizofrenie f r precizare Stare rezidual schizofrenic .0 BOALA FORME CLINICE INCLUSE Alte tulbur ri delirante persistente Tulbur ri delirante persistente. schizofrenie dezorganizat schizofrenie cronic Psihoz sau tulburare schizofreniform schizofrenie cenestop Tulburare schizotipal Tulburare de personalitate schizotipal 314 314 F22 F22.8 F22. prodromal . f r Tulbur ri psihotice acute precizare Tulburare dismorfofobic . CRT.4 F20. psihoza paranoid .2 F20.

1 F23.2 simptome de schizofrenie Tulburare psihotic acut polimorf cu simptome de schizofrenie Tulburare psihotic acut schizofreniform schizofrenie Bufeu delirant cu simptome de schizofrenie Episod psihotic schizofreniform de scurt durat . schizofrenie acut (nediferen iat ) Psihoza paranoid psihogen .8 F30.25.8 F23. f r precizare Psihoz halucinatorie cronic Alte tulbur ri psihotice neorganice Psihoz 319 319 319 319 319 319 F30 F30.315 315 F23. TULBUR RI AFECTIVE Episod maniacal Hipomanie Manie f r simptome psihotice Episod maniacal cu simptome psihotice congruente sau necongruente cu dispozi ia. episod maniacal izolat 3. f r Alte tulbur ri acute psihotice predominant delirante Alte tulbur ri psihotice acute i tranzitorii nespecificate Psihoz reactiv de scurt durat f r precizare i psihoz reactiv Folie a deux.25.9 F28 F29 Tulburare psihotic acut precizare Tulburare delirant indus i tranzitorie.0 F25.9 neorganic .2 F. f r precizare Tulburare bipolar . oneirofrenie.1 F30.8 F.2 F30.3 F23. manie stuporoas Manie coleroas Boal . psihoz depresiv i reac ie maniaco- Manie cu simptome psihotice Alte episoade maniacale . reac ie schizofrenic . reac ie paranoid 315 315 315 316 317 317 317 317 317 317 318 318 F23.1 F25.9 F24 F25 F25. tulburare paranoid psihotic indus Forma afectiv a schizofreniei Forma afectiv a schizofreniei Schizofrenie ciclic sau Tulbur ri schizo-afective Tulburare schizo-afectiv de tip maniacal Tulburare schizo-afectiv de tip depresiv Tulbur ri schizo-afective de tip mixt Alte tulbur ri schizo-afective Tulbur ri schizo-afective.0 F30.

8 F31.4 Episod maniacal.320 320 320 320 320 320 F31 F31.1 Episod depresiv mediu F32.0 F31.3 precizare Episoade maniacale recurente. episod actual mixt Tulburare afectiv bipolar .6 F31. episod actual depresiv de intensitate sever f r simptome psihotice NR.1 F31. f r F32 Episod depresiv F32.3 F31.7 F31.2 Episod depresiv sever.2 F31. f r simptome psihotice Tulburare afectiv bipolar . actualmente n remisiune Alte tulbur ri afective bipolare 320 320 320 320 321 321 321 321 321 321 F31. CRT. tulbur ri bipolare tip II Episod unic de: depresie psihogen . episod actual hipomaniacal Tulburare afectiv bipolar . 320 COD OMS F31.9 Tulburare afectiv bipolar .0 Episod depresiv u or F32. f r F32. episod actual maniacal cu simptome psihotice tulburare afectiv bipolar .5 BOALA FORME CLINICE INCLUSE Tulburare afectiv bipolar . sau depresie vital Episod unic de psihoz depresiv psihogen sau de depresie psihotic Episod depresiv sever cu simptome psihotice F32. depresie reactiv simptome psihotice Episod de depresie agitat . f r precizare Tulburare afectiv bipolar Tulburare afectiv bipolar . episod actual depresiv de intensitate u oar sau medie Tulburare afectiv bipolar . episod actual depresiv de intensitate sever cu simptome psihotice tulburare afectiv bipolar . episod actual maniacal.8 Alte episoade depresive .

cu simptome psihotice Tulburare depresiv recurent .4 F33. f r simptome psihotice Tulburare depresiv recurent .3 F33.1 F33.9 Distimie F38 Alte tulbur ri afective persistente F38. episod actual u or Tulburare depresiv recurent .8 Alte tulbur ri afective unice F39 Alte tulbur ri afective recurente Alte tulbur ri afective neprecizate Tulburare afectiv f r precizare Episod afectiv mixt Episoade depresive recurente de scurt durat Personalitate cicloid sau ciclotimic precizare precizare Nevroz depresiv .0 Tulburare depresiv recurent .321 321 321 321 321 321 321 321 321 322 322 322 322 322 323 323 323 323 324 F32. de depresie "mascat " Depresie f r precizare. f r precizare Episoade unice de depresie "atipic ". depresie nevrotic . f r F34. episod actual mediu Tulburare depresiv recurent . f r F38. episod actual sever.2 F33. tulburare depresiv sezonier Tulburare depresiv recurent Tulburare depresiv recurent . tulburare depresiv f r precizare Episoade depresive recurente.1 Alte tulbur ri afective F38.8 F33.1 Tulbur ri afective persistente F34.9 F34 Episod depresiv.0 F33.8 Ciclotimie F34. episod actual sever.9 F33 F33.0 Tulburare afectiv persistent . actual Alte tulbur ri depresive recurente n remisiune F34.

CRT.8 F41.2 Fobii specifice (izolate) F40.8 Alte tulbur ri fobic-anxioase F40. TULBUR RI NEVROTICE LEGATE DE STRESS I SOMATOFORME 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 326 326 326 326 326 326 327 F40 Tulbur ri fobic-anxioase F40. COD OMS BOALA FORME CLINICE INCLUSE 4. reac ie anxioas Depresie anxioas nepersistent ) (u oar sau Agorafobie cu sau f r panic Fobie simpl atacuri de Isterie de angoas .0 F42. psihastenie Alte tulbur ri mixte anxioase Alte tulbur ri anxioase precizate Tulburare anxioas . f r F41 Alte tulbur ri anxioase F41.0 Agorafobie F40. isterie anxioas Nevroz anancast .2 F41.8 F42.2 F42.3 F41.1 Fobii sociale F40.1 F41.NR. f r precizare Tulburare obsesiv-compulsiv Idea ie predominant obsesiv sau rumina ii Acte predominant compulsive(ritualuri obsesive) Tulburare mixt de idea ie i acte obsesionale Alte tulbur ri obsesiv-compulsive Tulbur ri obsesiv-compulsive.9 Tulbur ri fobic anxioase. f r precizare Doliu complicat Reac ie la stress sever i tulbur ri de .9 F42 F42.1 F42.0 F41.9 F43 Tulburare de panic (anxietate paroxistic episodic ) Tulburare anxioas generalizat Tulburare mixt anxioas i depresiv precizare Atacuri (crize) de panic Nevroz anxioas .

0 adaptare Reac ie acut la stress Tulburare post-traumatic Tulbur ri de adaptare Alte reac ii la sress sever Reac ie la stress sever.1 F44. personalitate multipl .1 F43.7 F44. 329 COD OMS F45. sindrom Ganser Tulbur ri disociative motorii Convulsii disociative Anestezie disociativ i abolire senzorial Tulbur ri disociative (de conversie) mixte Alte tulbur ri disociative (de conversie) Tulburare disociativ (de conversie). f r precizare la stress Isterie de conversie. disurie.9 F45 F45.9 F44 F44. .6 F44.3 BOALA FORME CLINICE INCLUSE Disfunc ie neurovegetativ somatoform Forme psihogene de: aerofagie.8 F44.2 F43. nevroz hipocondriac F45.2 F44. f r precizare Tulbur ri somatoforme Hipocondrie. dispepsie. Tulbur ri disociative (de conversie) Amnezie disociativ Fug disociativ Stupor disociativ Tulbur ri de trans i posesiune Confuzie i stare de dedublare psihogen .3 F44.2 Tulburare somatoform nediferen iat Tulburare hipocondriac NR.4 F44. diaree.5 F44. CRT. flatulen . psihoz isterie isteric .0 F44.0 F43.1 Tulburare de somatizare F45.8 F43.327 327 327 327 327 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 329 329 329 329 F43.

0 F51.1 F51. polakiurie.9 F51 F51.8 F45. hiperventila ie.1 F50.8 Alte tulbur ri ale instinctului alimentar F50.2 F50.3 F50. torticolis i bruxism psihogen Crampe profesionale.5 Vom asociat cu alte tulbur ri psihologice F50. prurit.2 Tulbur ri ale instinctului alimentar. SINDROAME COMPORTAMENTALE ASOCIATE UNOR DEREGL RI FIZIOLOGICE I UNOR FACTORI SOMATICI 331 331 331 331 331 331 331 331 331 332 332 332 332 F50 F50. disfagie ( glob isteric ). sindrom Briquet 5.4 F45.9 F48 F48. f r precizare precizare singultus. hyperemexis gravidarum psihogen . f r Alte tulbur ri nevrotice Neurastenie Sindrom de depersonalizare-derealizare Alte tulbur ri nevrotice precizate Tulburare nevrotic . f r precizare Tulbur ri de somn neorganice Insomnie neorganic Hipersomnie neorganic Tulbur ri ale instinctului alimentar Anorexie nervoas Anorexie nervoas atipic Bulimie nervoas Bulimie nervoas atipic Hiperfagie asociat cu alte tulbur ri psihologice Hiperfagie psihogen Vom psihogen .9 Tulburare somatoform dureroas persistent Alte tulbur ri somatoforme Tulburare somatoform .0 F48.8 F48.1 F48. sincop psihogen .0 F50. spasme ale pilorului i tuse.4 F50.329 329 329 330 330 330 330 330 F45. sindromul Da Costa Dismenoree.

4 F51.9 F52 F52.3 F51.6 Vaginism neorganic Dispareunie neorganic Impoten psihogen .9 F53 F53.5 Ejaculare precoce F52.332 332 332 332 332 333 333 333 333 333 333 333 333 F51.0 F52.8 F52.5 F51. inhibi ie orgasmic feminin sau masculin Vaginism psihogen Dispareunie psihogen Anhedonie sexual a r spunsului sexual Reducerea libidoului. nedatorat tulbur ri sau boli organice Absen precizare unei sau pierdere a dorin ei sexuale i lips a pl cerii sexuale F52.7 F52. f r Disfunc ie sexual .4 Disfunc ie orgasmic F52. f r precizare Tulbur ri psihice asociate perioadei puerperale neclasificate n alt parte Nimfomanie.1 Tulburare neorganic a ritmului somn veghe Somnambulism Pavor nocturn Co maruri Alte tulbur ri de somn neorganice Tulbur ri de somn neorganice.0 BOALA FORME CLINICE INCLUSE Activitate sexual excesiv Alte disfunc ii sexuale nedatorate unei tulbur ri sau boli somatice Disfunc ie sexual nedatorat unei tulbur ri sau boli somatice.2 Aversiune F52.3 Insuficien F52. frigiditate NR.8 F51. CRT. tulburare erectil la b rbat i tulburarea r spunsului sexual la femeie Absen a sau nt rzierea orgasmului. satiriazis . anorgasmie psihogen . 333 333 333 334 334 COD OMS F52.

excentric . narcisic .0 Tulburare a personalit F60.6 F60.7 Tulburare a personalit F60. folosirea laxativelor Disfunc ie psihogen somatic neclasificat n alt parte 6. f r precizare Depresie postnatal i depresie postpartum neclasificate n alt parte Psihoz puerperal alt parte neclasificat n 336 337 F55 F59 Factori psihologici i comportamentali asocia i altor tulbur ri sau afec iuni clasificate n alt parte* Abuz de substan e care nu determin dependen Sindroame comportamentale nespecificate asociate cu tulbur ri psihologice i factori somatici Abuz de: antiacide. asociate perioadei puerperale neclasificate n alt parte Tulbur ri psihice severe.334 334 334 335 F53. pasiv Personalitate: ezitant . inadecvat . TULBUR RI ALE PERSONALIT II I COMPORTAMENTULUI LA ADULT 338 Tulbur ri specifice ale personalit 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 F60 Tulburare a personalit F60.4 F60. asociate perioadei puerperale neclasificate n alt parte Alte tulbur ri psihice asociate perioadei puerperale neclasificate n alt parte Tulburare psihic puerperal .1 F53. fanatic . cverulent . steroizi sau hormoni i vitamine. pasiv-agresiv borderline i ii ii de tip paranoiac ii de tip schizoid Personalitate paranoiac . imatur . asocial . sociopat .8 F53.9 F54 Tulbur ri psihice u oare.8 Alte tulbur ri specifice ale personalit F60. preparate pe baz de plante.1 Tulburare a personalit F60.3 F60. obsesional i obsesiv-compulsiv Personalitate astenic .2 F60.5 F60.9 ii ii de tip dependent Tulburare a personalit emo ional Tulburare a personalit Tulburare a personalit Tulburare a personalit (evitant) ii de tip instabilii de tip dissocial Personalitate impulsiv exploziv Personalitate isteric Personalitate: copulsiv . amoral ii de tip histrionic ii de tip anancast ii de tip anxios . senzitiv Personalitate: antisocial .

ulcer gastric (K25).1 F63. CRT. f r .Tulburare a personalit ii.0 F63. etc.9 F63 Tulbur ri mixte personalit ii BOALA FORME CLINICE INCLUSE i alte tulbur ri ale Modific ri durabile ale personalit ii nedatorate unei leziuni sau afec iuni cerebrale Modificare durabil a personalit experien catastrofic Modificare durabil a personalit afec iune psihic ii dup o ii dup o Alte modific ri durabile ale personalit F63. f r precizare * Factori presupu i a fi implica i n apari ia unor boli psihosomatice codificate parte: astm (J45).2 F63.9 Cleptomanie F64 Tricotilomanie Modificare durabil a personalit precizare Tulbur ri ale obi nuin elor impulsiunilor i ii ii.0 F62. n alt NR.8 F62. 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 339 COD OMS F61 F62 F62.1 F62.8 Piromanie (incendiere patologic ) F63.3 Jocul de noroc patologic F63.

0 Tulbur ri multiple ale preferin ei sexuale F66. neclasificat alt parte n Masichism.8 F64. precizare Frotteurism. f r F66.339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 340 340 340 340 340 341 F64.9 Pedofilie F66 Sado-masochism F66.0 F65. f r Tulbur ri ale preferin ei sexuale (ale obiectului dorin ei sexuale) Feti ism F65.9 F65 F65.2 F64.4 Alte tulbur ri ale obi nuin elor impulsiunilor Tulburarea obi nuin elor f r precizare Tulbur ri ale identit Transsexualism i i impulsiunilor.6 Exhibi ionism F65.2 Tulburare a preferin ei sexuale.5 Transvestism feti ist F65.8 F68 Tulbur ri psihologice i comportamentale asociate dezvolt rii i orient rii sexuale Tulburare a maturiz rii sexuale Orientare sexual egodistonic Tulburarea rela ion rii sexuale Alte tulbur ri ale dezvolt rii psihosexuale.8 Voyeurism F65. necrofilie Devia ie sexual .1 F65.2 F65.0 F64.1 F64. ii sexuale Transvestism bivalent (de dublu rol) Tulbur ri ale identit ii sexuale n copil rie Alte tulbur ri ale identit Tulburare a identit ii sexuale precizare ii sexuale. sadism Parafilii .1 Alte tulbur ri ale preferin ei sexuale F66.3 F65.

0 F80. TULBUR RI ALE DEZVOLT RII PSIHOLOGICE 347 347 347 347 F80 F80. sindrom Munchhausen Tulburare a personalit ii i de comportament la adult. 341 341 341 341 COD OMS F68.8 F68.1 F68. Alte nt rzieri n dezvoltarea mintal nt rziere precizare n dezvoltarea mintal . f r 8. CRT.f r precizare ii i FORME CLINICE INCLUSE Alte tulbur ri ale personalit comportamentului la adult NR. f r precizare 7.0 F68. dislalie .9 BOALA Elaborare a unor simptome somatice din motive psihologice Producere inten ionat sau simulare a unor simptome sau disfunc ii somatice sau psihologice Alte tulbur ri specificate ale personalit comportamentului la adult ii i Nevroz de compensa ie Tulburare factice. NT RZIERE N DEZVOLTAREA MINTAL 342 343 344 345 346 346 F70 nt rziere u oar F71 nt rziere medie n dezvoltarea mintal F72 nt rziere sever F73 F78 F79 nt rziere profund mintal n dezvoltarea n dezvoltarea mintal n dezvoltarea mintal Deficien mintal debilitate mintal u oar .1 Tulbur ri specifice de dezvoltare ale vorbirii i limbajului Tulburare specific a vorbirii articulate (pronun iei distincte a sunetelor) Disartrie.

citire inversat .2 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 F80. nt rziere specific citirii a Tulburare specific a scrierii Tulburare specific a abilit Tulburare mixt a abilit ii aritmetice ilor colare ilor Acalculie de dezvoltare.1 F81. NR.0 F81.3 F80.1 .9 Tulburare a limbajului expresiv Tulburare a limbajului receptiv Tulburare congenital a percep iei auditive. f r precizare Tulbur ri specifice de dezvoltare ale abilit ilor colare Tulburare specific citirii Dislexie de dezvoltare.2 F81. sindrom Gerstmann. surditate pentru cuv nt Afazie dob ndit asociat cu epilepsie (Landau-Kleffner) Alte tulbur ri de dezvoltare ale vorbirii limbajului i Tulburare de dezvoltare a vorbirii i limbajului. afazie de dezvoltare Wernicke.8 F81.0 Autism infantil F84.8 F80. tulburare aritmetic de dezvoltare Tulburare de dezvoltare a expresivit ii scrierii Alte tulbur ri de dezvoltare ale abilit colare Tulburare de dezvoltare a abilit f r precizare ilor colare.F80. disfazie sau afazie de dezvoltare de tip receptiv. CRT.9 F81 F81. 348 349 349 349 349 COD OMS F82 F83 Tulburare specific motorii BOALA FORME CLINICE INCLUSE de dezvoltare a func iei Sindromul copilului ne ndem natec Tulbur ri specifice mixte de dezvoltare F84 Tulbur ri invadante (pervasive) ale dezvolt rii F84.3 F81.

349 349 349 349 349 349 349 349 F84.0 Tulburare hiperkinetic F90. nso ite de deficit de aten ie Agnozia de dezvoltare Tulburare schizoid a copil riei precizare 350 350 350 350 350 351 351 351 351 351 F90.4 F84. tulburare de conduit tip n grup Tulburare de conduit .8 Autism atipic Sindrom Rett Alt tulburare dezintegrativ a copil riei Tulburare hiperkinetic asociat cu nt rziere n dezvoltarea mintal i mi c ri stereotipe Sindrom Asperger F84.3 F91.1 Alte tulbur ri hiperkinetice F90.8 Tulburare hiperkinetic .1 F91.2 F91. TULBUR RI DE COMPORTAMNET I EMO IONALE AV ND DEBUTUL FRECVENT N COPIL RIE I ADOLESCEN Tulbur ri hiperkinetice F90 Perturbare a activit ii i aten iei de conduit Sindrom de hiperactivitate. nesocializat Tulburare de conduit .5 F84. absenteism colar.3 F84. socializat Tulburare de tip opozi ie-sfidare Alte tulbur ri de conduit .0 F91.2 F84. f r F90.9 Tulbur ri de conduit F91 F91. tip agresiv solitar Delicven de grup . f r F89 Alte tulbur ri ale dezvolt rii psihologice Tulburare a dezvolt rii psihologice f r precizare 9.9 Alte tulbur ri invadante ale dezvolt rii F88 Tulburare invadant a dezvolt rii.8 Tulburare de conduit familial legat de contextul precizare Tip agresiv nesocializat. tulburare de hiperactivitate.

0 Mutism electiv F94. f r precizare NR. Alte tulbur ri mixte de conduit Tulbur ri mixte de conduit f r precizare Tulbur ri emo ionale cu debut specific copil rie Tulburare a anxiet ii de separare n n copil rie Tulburare fobic-anxioas Tulburare anxioas social Rivalitate n fratrie n copil rie n copil rie Alte tulbur ri emo ionale ale copil riei Tulburare emo ional a copil riei.2 F93.8 F93.0 F92.2 Tulburare de ata ament de dezinhibi ie F94. f r Tulbur ri mixte de conduit Tulburare de conduit precizare i emo ionale de tip depresiv i emo ionale i emo ionale.0 Tulbur ri ale ticurilor F95. 353 353 353 353 353 353 354 354 354 COD OMS F94 F94. .9 F92 F92.9 F95 F95.0 F93. CRT. cu debut specific n copil rie i adolescen Mutism selectiv Sindrom institu ional Tulburare reactiv de ata ament din copil rie F94.3 F93.8 F92.9 Tulbur ri de conduit .1 F93.1 BOALA FORME CLINICE INCLUSE Tulburare a func ion rii sociale.351 351 351 351 351 351 352 352 352 352 352 352 352 F91.1 Alte tulbur ri ale func ion rii sociale copil rie Tulburare a func ion rii sociale f r precizare n n copil rie.8 F94.9 F93 F93.

9 Balbism (b lb ial ) Vorbire neclar (bolboroseal ) Masturbare excesiv .354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 F95. onicofagie.1 F98.4 F98. motorie sau vocal Tulburare combinat vocal i motorie multipl (Gilles de la Tuorette) Alte tulbur ri ale ticurilor Tulbur ri ale ticurilor f r precizare Alte tulbur ri de comportament i emo ionale cu debut frecvent n copil rie i adolescen Enuresis neorganic Encopresis neorganic Enuresis func ional (primar.9 F98 F98. psihogen Tulburare ruminativ a sugarului Tulburare de alimenta ie a sugarului copilului mic Pica sugarului i copilului Tulbur ri ale mi c rilor strereotipe i 354 F98.2 F95. secundar).8 Tulburare tranzitorie a ticurilor Tulburare cronic a ticurilor. sugerea policelui 355 F99 Alte tulbur ri de comportament i emo ionale specifice cu debut obi nuit n copil rie i adolescen Tulbur ri de comportament i emo ionale nespecificate cu debut obi nuit n copil rie adolescen Tulbur ri psihice nespecificate i . deficit de aten ie f r hiperactivitate.5 F98.6 F98.8 F95.0 F98.3 F98.2 F98. psihogen Encopresis func ional.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.