P. 1
Que Tal? Sa-k Pase? Nap Boule! Bien! Workbook - Aprendan el Criollo Haitiano (Learn Haitian Creole)

Que Tal? Sa-k Pase? Nap Boule! Bien! Workbook - Aprendan el Criollo Haitiano (Learn Haitian Creole)

4.5

|Views: 34,613|Likes:
Published by urbanbooksblogger

Que Tal? Sa-k Pase? N-ap Boule! Bien! es un libro escrito por el fundador de HaitianCreolemp3.libsyn.com para ayudar a los Hispanohablantes a aprender el Criollo Haitiano, el lenguaje de Haiti. Es un libro muy facil que los estudiantes pueden usar con el podcast, haitiancreolemp3.libsyn.com para aprender el idioma de Kreyol. Vayan a http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com para obtener mas informacion.

Que Tal? Sa-k Pase? N-ap Boule! Bien! es un libro escrito por el fundador de HaitianCreolemp3.libsyn.com para ayudar a los Hispanohablantes a aprender el Criollo Haitiano, el lenguaje de Haiti. Es un libro muy facil que los estudiantes pueden usar con el podcast, haitiancreolemp3.libsyn.com para aprender el idioma de Kreyol. Vayan a http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com para obtener mas informacion.

More info:

Published by: urbanbooksblogger on Aug 01, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $29.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

$29.99

USD

pdf

1

¿Que Tal? - Sak Pase? / N-ap Boule! Bien! What’s Up? / We Are Doing Well Manual de Kréyòl Para Hispanohablantes Aprendan Creole Haitiano Ahora!

¿Que Tal? - Sak Pase? Spanish – Creole Textbook/Workbook Por Joseph J. Charles Haitiancreolemp3.libsyn.com

Kréyòl Por Español – Kréyòl en Español Kréyòl - Español / Español – Kréyòl Aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com
Vwayèl Kreyol – Vocales de Creole (Kreyol)

2 a – se pronuncia como ‘a’ en Papa, mesa, diga, habla, gato; marasa (en Kreyol) – Cuate, Gemelos e - se pronuncia como ‘e’ en Ceja, frenos, cabello; como en Kreyol ‘Ki jan ou ye? (Como esta?) è - se pronuncia como la primera parte del sonido en ‘ser, coser, trajer; Kreyol: Talò = Talè – dentro de poco, en un tiempo muy cortito; Vòlè ladrón i - se pronuncia como ‘I’ en escribir, pepino, maíz, o - se pronuncia como en plátano, moño (ne), pollo, enano, huevo, gallo, toro, hipopótamo, burro, durazno, mango, coco, una escoba (yon bale); tomato, ejotes, apio; Kreyol ‘Dodo ti pitit’ – una canción para hacer dormir a los niños. ò - se pronuncia como la ‘o’ en arroz, bosque, esnórquel, remolque, fútbol, béisbol, tractor; como en Kreyol ‘kò’ – cuerpo ; lò - oro ay - se pronuncia como en la expresión ‘Ay, mi hijo!,’ ‘Ay buey! Diga ‘kay – house, bay – to give’ ou - se pronuncia como la ‘u’ en medusa (lagratèl); pulpo (oktopus); tortuga (tortu); bruja (lougawou), canguro (kangouwou); orangután (orangutan), una oruga (cheniy); una avispa (gèp); un gusano (yon vè); Nube (nwaj) U se usa en una de estas combinaciones – ou (tu, ud.), moun – persona as in ‘granmoun – adulta, grownup y timoun – chico, niño e en las palabras de raiz francesa tales como sèu / sè – hermana Vocales Nasales (Sonidos Nasales) an – Como en Kreyol ‘kann – caña de azucar, ban – banco, ann pale Kreyol – hablemos Kreyol) ekzanp: dan (dientes), Jan (Juan) en – como ‘en’ en Ven aqui; vender, in Ekzanp: mwen (yo me, mi), mennen – traer on – como el sonido corto de ‘camión, like ‘on’ in don't Ekzanp: savon (soap), bonbon –sweet or any type of candies in like in kreyol ‘machi-n – coche a-n como en kreyol ‘pa-n’ –malfunción ann / an nou manje – Comamos!

Español - Kréyòl / Kréyòl - Español

3

Saludos / Introducción - Salutasyon / Entwoduksyon
Chapit 1 – Capítulo 1

Por Favor - Silvouplè, Souple, Tanpri Alo - Hola Orevwa / Babay - Adiós Bonjou - Buenos Dias Bonswa - Buenas Tardes Bò-n Nwi / Bò-n nwit - Buenas noches Mèsi - Gracias Mèsi anpil / Mèsi bokou - Muchisimas gracias Ou Merite / padkwa - De Nada / no hay de que Pa gen pwoblèm - No hay de que Byenvenu / Byenveni nan - Bienvenido a N-a Wè nan yon ti kadè - Hasta pronto N-a Wè pita - Hasta luego N-a Wè demen - Hasta Mañana A laprochè-n - Hasta la próxima Pase Bò-n joune / Pase Bò-n jounen - Que pase buen día

Sak Pase? - Que Tal? Que anda? Que pasa? Que hay de nuevo? Bien. M-ap Boule - Bien, excelente

4

(Ki Jan Ou Ye? Kòman ou Ye? Kouman Ou Ye? ) Tres maneras de traducir ‘Cómo está usted? o Cómo estás (fam. Form) M byen - Estoy bien M Trè byen - Estoy muy bien M malad - Estoy enfermo / Mal M pa pi byen ni pi mal - Así así Sak pase? Que Tal? M-ap boule - Bien Ki jan bagay ap mache? Que tal? Como van las cosas? Y-ap mache byen - Van bien Bagay pa bon menm - Van mal (Asuntos financieros) Ban-m nouvèl nou - Que hay de nuevo? Pa gen bò-n nouvèl / Pa gen anpil nouvèl - No hay buenas noticias / No mucho Wi - sí Non - No Petèt / Pètèt - Quzás Tout bagay anfòm? Todo está bien? Ki Jan Ou Rele? Cómo se llama? Cómo te llamas M rele Jonas - Me Llamo Jonas M Kontan Fè Konesans ou - Encantado (a) M ta renmen ou fè konesans Juan - Querría presentarle a.... / Le presento a..... Ki kote ou soti / Kote ou sòti? De dónde es usted? De dónde eres tu?

El Tiempo / Lè .Hace calor Li fè frèt .es medianoche Li dezè delaprèmidi .Graniza L-ap fè solèy (solèy la kale / solèy la monte) .Es mediodia Li minwi . M soti Kalifòni .Nieva L-ap fè lagrèl .La hora Ki jan temperatu a ye? Que tiempo hace? Ki tanperatu li fe deyò-a? A qué está la temperatura afuera? Li fè bon tan .Soy de Puerto Príncipe M soti ozetazuni .Hace mal tiempo Li fè cho .Cual es su nombre Ki jan ou siyen? Cual es tu apellido? Tan .Soy de Nueva York Ki non ou? Lo mismo que ‘Ki jan ou rele’ .Llueve L-ap fè lanèj .Son las dos de la tarde .Hace fresno L-ap fè lapli /laplu .Hace Frío Li fè fre .Soy de los Estados Unidos de America.Hace sol Ki Lè li ye? Que hora Es? A ki lè dans lan ye? A que hora es el baile? Li midi .Soy de California M soti Nou Yòk .5 M soti Pòtoprens .Hace buen tiempo Li fè move tan .

en la noche Kou-l kòmanse fè nwa .Son las dos y media Maten an .Es la una de la tarde Li twazè delaprèmidi .la puesta del sol.) Madanm / Madan / Madam .Señor (Sr.) Mesye / M’Sye .el crepúsculo Madmwazèl .el alba Kou solèy leve .el amanecer.Señora (Sra.Son las tres de la tarde Li dezè edmi .) Chapit 2 – Capítulo 2 .la mañana Avan solèy leve .6 Li inè delaprèmidi .Señorita (Sra. la salida del sol Solèy kouche . el anochecer Nan nwit .

La barbilla Kou .La Ceja Po Je / Po Zye .El cuello Tèt .el hombro Bra / Ponyèt .las ventanas de la nariz Bouch .La Mejilla Nen .El Párpado Plum Je .El labio Dan .La frente Sousi .la lengua Manton .La boca Po Bouch .la cabeza Do .El Pelo Fron / Fwon .Los dientes Lang .El Cuerpo Humano Figu / Visaj .El Ojo Cheve .La muñeca .El dedo Koud men .la espalda Zèpòl .7 Kò Moun .La nariz Tou Nen .el brazo Dwèt .La Cara Je / Zye .Las pestañas Bò figu .

el codo Janm / janb .la garganta moustach .uña Machwè -la quijada. la mandibula Gòj .el tobillo Talon .el talón Pwatri-n .la pierna RAD .el pecho Sentu .las manos Kè .La Ropa Mete rad . ponerse .el corazón Zong .la barba Koud pye .Llevar.8 Men .la cintura Kout ponyèt .El bigote Barb .

la amistad Respè .el respeto.Jupe Pantalon .Vistese Desabiye .el traje de bañ0 Sakodo . la consideración .el odio Amitye .el amor Rayisman .la cartera Gan .quitarse Abiye ou / mete rad sou ou .las tijeras Pase rad .la bolsa Santiman / Emociones Lanmou / Lamou .el sostén Manch .vestido Levit .los guantes Shot deben .Planchar ropas Bous .Pantalones Ròb / Kako .las medias Bra .9 Retire rad .la manga Sizo .desnudarse Skirt .Traje Ba .la mochila Sak .

Policía.Actor OM dafè / bisnismen .Hombre de negocios Chofè .Piloto (a) Lapolis / Polisye . a Atis .conductor (a) Dantis .El/la peluquero (a) Ponpye .Bombero (a) Kwizinye/Kwizinyè .Doctor (a). Médico (a) .10 Metye .Periodista Muzisyen .Camionero(a) Dansè / Danseus .Cocinero (a) Travayè .artist Akteu / Aktè .Soldado Chofè Kamyon .El Pasajero Doktè .granjero Jounalis .Las Professiones Kontab .Contador.El dentista Kiltivatè .Bailerin (a) Pasajè . mujer policía Gad .Obrero (a) Pilòt .Guardia Sòlda .Músico Moun ki koupe cheve /Kwafè .

Musica Teknisyen Odinatè .El Parvulario Chapit 3 – Capitulo 3 .11 Muzik .Informático Lekòl Matènel .

Me duele la garganta M gen vant fè mal .Me duelen los oídos M cho .Estoy bien M pa santi-m byen .La Salud Ki jan / Kòman / Kouman ou santi ou? Ki jan ou ye? .Me siento peor Sa fè-m mal .cansado .Me duele la cabeza M gen gòj fè mal / Gój mwen ap fè-m mal .Me duele M anvi vomi .Tengo frío M fè alèji ak plant sa-a .La muchacha se desmayó An bò-n sante . fit Fatige . M byen .Cómo se siente? M santi-m byen .Tengo alergia con esta planta Estènen / Etènye .healthy.Me siento bien .estornudar Touse .Tengo náuseas M gen tèt fè mal / tèt mwen ap fè-m mal .Me siento mejor M santi-m pi mal .Tengo calor M frèt .No me siento bien M santi-m byen .Toser Pèdi Konesans .12 Sante .Desmayarse Ti fi-a pèdi konesans .Me duelen los dientes Zòrèy mwen ap fè-m mal .I feel well M santi-m pi byen .Me duele la pansa / el estómago M gen dan fè mal / Dan-m ap fè-m mal .

Viajar .el vendaje Banday .Sordo Grip .la fiebre Pè-n .Débil Avèg .la tirita Yon pil / Yon gren .perder peso / adelgazar Vi-n gra / Pran gwosè .las gotas Chèz roulant .la gripe Lafyèv .la cicatriz Vwayaje .Romperse el brazo Pansman / banday .La silla de ruedas Fè dayèt / Pèdi pwa .Ciego Soud .engordar Jene .13 Fèb .una píldora Gout .el dolor Kase ponyèt .ayunar Mak .

el visado Ladwa-n .14 Vakans .la puerta de la casa Arive .customs Chofè Bus .La parada (v.El equipaje Malèt / valiz .la salida .la maleta Fè valiz ou / Fè malèt ou .el chófer de autobus Estasyon bus .la estación de autobuses Kanpe/rete .Las Vacaciones Ale an vakans .la puerta Pòt kay la .el aeropuerto Vòl .Haga su maleta Paspò .el viaje Vizite .el viaje de negocios Vwayaj .Despegue Aterisaj .la plataforma Ayewopò .la llegada Depa .el pasaporte Viza . parar) Platfòm .el vuelo Dekole .Visitar Ekipaj .el aterizaje Fenèt .Ir de vacaciones Vwayaj dafè / vwayaj bisnis .

15 Chapit 4 – Capitulo 4 .

Listen to Haitian Kreyol phrases .Escuche frases de Kreyol Haitiano Tande Kreyol Ayisyen sou entènèt .Creole Dictionary / Diccionario de Kreyol Timoun kap aprann kreyol sou entènèt .See you later / Mas tarde! Diksyonè Kreyol .I’m ok M pa pi mal .I’m getting along / (literally. siguiendo haciendo lo que puedo poco a poco) M byen .the food burned my mouth. I am fine / (Estoy bien. Koute fraz Kreyol Ayisyen . No coma comida caliente.I’m managing.I’m fine Mwen la . Poukisa ou prese konsa-a? Why are you in such a hurry? Porque se apresura? M pa vle pèdi vol mayami-an .I’m no worse / No estoy peor Manje-a boule bouch mwen.Hear Haitian Creole online / Oiga el Criollo Haitiano en la red Si Bondye vle .I do not want to lose the Miami flight / No quiero perder el vuelo hacia Miami.16 Frases y Expresiones de Kreyol M-ap kenbe . me mantengo) M-ap boule .God’s willing / Si Dios quiere Na wè pita . Pa manje manje cho .Kids who are learning Kreyol online / Chicos que estan aprendiendo Kreyol online Jou Semè-n yo – Los dias de la Semana Lundi – Lunes Madi – Martes . Do not eat hot food / la comida quemó mi boca.

Se jou selebrasyon endepandans peyi d-Ayiti – Es el dia de la independencia de Haiti.17 Mèkredi – Miercoles Jedi – Jueves Vandredi – Viernes Samdi – Sábado Domingo – Dimanch Mwa Ane yo – Los Meses del Aňo Janvye Fevrye Mas Avril Me Jen Jiyè Out Septanm Oktob Novanm Desanm Dat – Fechas Ki Dat Jodi-a? cual es la fecha de hoy? Jodi-a se premye Janvye – Hoy es el primer de Enero . Lo que Tenemos en el Garage – Sa nou Genyen nan Garaj la Men yon lis zouti nou utilize – Aquí una lista de herramientas que usamos .Today is the first of January.

English) Yon klou – un clavo (a nail. English) Yon Mato – un martillo (a hammer. English) Machi-n a lave – Una lavadora (washing machine) Sechwa – Una secadora (dryer. English) Yon kle ak ekrou – una llave de tuercas (a wrench. drier) Yon anpoul – un foco (lightbulb. English) Yon pèsez (drill) – un taladro (a drill. English) Yon Tounvis – un desarmador (a screwdriver.18 Yon Si – un serrucho (a saw. English) Yon pil – una pila. English) Chapit 5 – Capitulo 5 . una batería (a battery. English) Yon kannistè pou fatra – Un bote de basura (a garbage can) Pentu – Pintura Bwòs pou penturé – Una brocha (paintbrush. English) Yon tep – una cinta métrica (a tape measure.

19 Sa Nou Wè Nan Kwizi-n Nan – Lo Que Miramos en la Cocina Kwit manje – Cocinar Vèso pou bouyi dlo – una tetera (a kettle) Lave plat yo / Lave asyèt yo – Lavar los platos Tostè. machi-n pou griye pen – Un Tostador (toaster) Kaswòl – una olla (a pot) Maykwowev /mikwoond – un homo de microondas (microwave) Kaswòl – un sartén (a pan) Yon ti kwizi-n – Una Estufa (a stove) Yon four – Un Horno (an oven) Kabinèt – una alacena (a cabinet) Yon tiwa – Un cajón (a drawer) Kontwa. Gichè – un gabinete (a counter) Yon frijidè / yon refrijeratè – un refrigerador (a refrigerator) Sa Nou Genyen Nan Salon Kay Nou – Lo que Tenemos en la sala de nuestra Casa Yon lanp – Una lámpara (a lamp) .

un fuego (a fire) Atè / planche – el Piso (the floor) Yon mu – una pared (a wall) Yon pòtré /yon foto – Un cuadro (a picture) Plafon – un techo (a ceiling) Kapab / Ka .20 Yon telefón – un teléfono (a telephone) Yon Kanape – Un Sofá (a couch) Lektè Konpak Disk.Poder Pa egzanp: M ka manje .Yo Puedo comer . CiDi Pleyè – Un Reproductor de CD (a CD Player) Yon plant – Una planta (a plant) Plòg – Audífonos (earphones) Tapi – Una alfombra – a rug Ti tab Kafe / Tab Ba – Una Mesa de Centro (Coffee Table) Yon fotèy – Un sillón (an armchair) Yon po flè – Un Jarrón (a vase) Yon televizyon – una television (a television) Yon lektè de DVD – Un reproductor de DVD (a DVD player) Bwa dufe/Bwa dufeu – Una lumber.

Tienen el permiso de venir (Pueden venir) Ou mèt ale kounye-a .Los muchachos desean comer pescados.Tiene la autorización de comer ahora (Puede comer ahora) Nou mèt vini .La muchacha no quiere ir a la escuela Mèt . puede ayudarme Nou mèt jwe foutbòl .Puede ayudarme? Wi.Puede salir ahora (Tiene la autorización de salir ahora.21 Li pa ka pale .Tener el permiso de hacer algo.Querer. ou mèt ede-m .Las autoridades quieren saludar a todo el mundo Ti fi-a pa vle ale lekòl .Puden jugar fútbol .No pueden cantar la canción Vle .No puede hablar Nou pa kapab / Nou Pa Ka Jwenn kribich .No podemos encontrar los camarones Yo pa kapab / Yo pa ka chante chanson an .No quiero decirselo Otorite yo vle salwe tout moun . M pa vle di ou sa . Desear Pa egzanp: Timoun yo vle ale sou plaj . poder Ou mèt manje kounye-a . Nou mèt pran liv la .Si.Pueden agarrar el libro Eske m ka ede ou? .Los chicos desean ir a la playa Ti gason yo vle manje pwason .

No los deje hablar de esta manera Kite yo vini .Prefieren dar regalos mas que recibir uno.Dejenlos pasar las aduanas Pito .22 Kite .Dejar Kite-m ede yo .Los adultas prefieren ir a la iglisia en lugar de quedarse en la casa.No los deje completar toda la bebida Pa kite yo pale konsa .Preferir M pito bwè kafe san pen .Dejelos viajar con la maleta Kite yo pase adwa-n .Dejenlos cruzar el rio Kite-m di nou la verite .Dejelos hablar Pa kite yo fini tout bwason an .Prefieren arroz y aguacate .Dejeme ayudarlos Kite yo pale .Dejenme decirles la verdad Kite-l an repo / Kite-l trankil .Es mejor que ud viene Pito nou chanje rad nou . Pito ou vini .Preferimos jugar en vez de ir a comer ahora Granmoun yo pito al legliz pase yo chita lakay .Mejor que cambiamos de ropa Yo pito diri ak zaboka .Dejelos llegar Kite yo janbe rivyè-a . Yo pito bay kado pase yo resevwa yon .Prefiero tomar café sin pan Kisa nou pito fè? Que prefieren hacer? Nou pito jwe pase al manje kounye-a .Dejelo tranquilo Kite yo vwayaje ak malèt la .

No coma eso Pinga nou travèse fwontyè-a .No cruzen la frontera Ki Jan Lang Nan Fonksyone – Estructuras De La Lengua M panse sa – Pienso que si Ou panse sa – Piensas que si Li panse sa – Piensa que si Nou Panse sa – Pensamos que si Nou panse sa – Pensais que si Yo panse sa – Piensan que si .23 Chapit 6 – Capitulo 6 Annou / Ann: Annou Ale .Bailemos Annou /ann pran yon ti gwòg /bweson . Annou danse .Que no bailemos Ann pa mache .Que no caminemos Ann pa gade yo .Tomemos una bebida alcohólica Ann pa pale .Cuidado con (Que no haga algo). Peligro! Pinga ou fèmen pòt la .Que no cierren la puerta Pinga ou manje sa .Que no hablemos Annou pa danse .Vayamos.Que no los miremos Pinga .

empezar Panse – Pensar Fè lanèj – Nevar Pran repa midi – Almorzar Di istwa.24 Konte – Contar M konte kòb la – Cuento el dinero Ou Konte kòb la – Cuentas el dinero Li konte kòb la – He/She counts the money Nou konte kòb la – Contamos el dinero Nou konte kòb la – Contais el dinero Yo konte kòb la – Cuentan el dinero Aquí está una lista de verbos terminando en AR. konte – Contar Rankontre. No hay cambios tales como E >IE. U > UE en los verbos en Kreyol. O > UE. kontre – Encontrar Montre – mostrar (enseňar) Sonje – Recordar Vole – volar Defann.Defender Konprann – Entender Pèdi – perder Vle – Querer . No tienen estos cambios en Kreyol. Fèmen – Cerrar Kòmanse – comenzar. ER con cambios de raiz en Espaňol.

Nou – vosotros. 3. los usamos todos. Ellas – Yo. 4. …. Ou – tu. Nou – Nosotros. Li – ella/ello/ud.’ ‘Fèmen’ oswa nenpòt vèb nan lis anwo-a pou fè ekzѐsis sa-a 1. koumanse antrene ak ekip foutbol la – Diego piensa empezar entrenar con el equipo de futbol.25 Demenaje. Diego …. kite kay – Mover Kapab. M…… vwayaje demen – Pienso viajar maňana. Jan ak Mari panse al nan match foutbol la – Juan y Maria piensan ir al encuentro de futbol 2. Ekzѐsis – Ejercicios / Ekzѐsis – Ejercicios Utilize Vѐb ‘Panse. En Kreyol. Pòt machi-n nan anvan ou demare – Cierre la puerta antes de salir . Juega al futbol Nou jwe foutbὸl – Nosotros Jugamos al futbol Nou jwe foutbὸl – Vosotros Jugais al futbol Yo jwe foutbὸl – Ellos juegan al futbol Los pronombres personales de Kreyol son: Mwen / M – Yo. ka – Poder Tounen – Volver Fè lapli – Llover No hay ningun cambio en el verbo jugar – jwe en Kreyol M jwe foutbὸl – Yo Juego al fứtbol Ou jwe foutbὸl – Tu Juegas al futbol Li jwe foutbὸl – El / Ella / Ud. Ellos.

. amigos – zanmi) Fanfan pèdi zanmi li yo – (Pèdi – perder) Ana y Juan entienden el libro de Kreyol – (entender – konprann. Mantèg populè anpil nan Kwizi-n Ayisyè-n – La mantequilla es muy popular en la cocina Haitiana. Haitianos usan bè y mantèg sin hacer ninguna diferencia!) Ayisyen renmen achte fwomaj – A Haitianos les gusta comprar queso. muzik – música) Ou rankontre disk la – (rankontre – encontrar. Nou ka fè fwomaj blan ak lèt (fwomaj blan / fromaj blan – requesón) Budín se poud blanch sou gato. liv – libro) Ki sa nou ka fè ak lèt? Que podemos hacer con leche? Pwodwi Lèt – Productos de Leche Nou ka fè lèt kondanse – Podemos hacer leche condensada Aprè yon katastròf naturèl tankou tranbleman detè ki te rive an Janvye 2010. libro – liv) Sra. (A veces. Rodriguez quiere la música – (querer –renmen. Ayisyen renmen fè / kwit manje ak bèu (bè) epi mantèg.Haitianos quieren cocinar con queso. muchos paises extranjeros mandaron leche descremada en polvo a Haití.26 Pasen al Kreyol: Traduzcan en Criollo Caleb y Colby encuentran a sus amigos – (encontrar –rankontre. disco – disk) Eske Madan Celimiz Midi li liv la? (li – leer. anpil peyi etranje voye lèt sinistre an Ayiti – Despues de eventos naturals tales como el seismo de Enero de 2010.

elote Bwat konsèv joumou/ kalbas – latas de calabaza Bwat Konsèv Patat dous – Latas de batatas Kawòt – Zanahoria Pèch – Duraznos.27 Chapit 7 – Capitulo 7 Legim ak Fwi / Verduras y Frutas – Legim ak Fwi Men yon lis fwi nou pral achte nan mache-a jodia: Letu – Lechuga Piman rouj – pimiento Pwav .Pimienta Mayi – maíz. jitomate Sòs Tomat – Salsa de Tomate Pòm – Manzana Pòm de Tè – Papa Seleri – Apio Lay – Ajo (garlic) Djon djon – Champiňón Chili – Chile (Chilli in English) Anana – Piňa Jugos de piňa y toronja – Ju anana ak sitwonèl Konkonm / Pepen – Pepino (cucumber) Chouflèu.Coliflor (cauliflower) . Pyebwa Pèch – arboles de duraznos Tomat – tomate.

Plátano (plantain) Rezen – Pasas sin semillas Berejè-n – berenjena (eggplan) Zonyon – una cebolla Pwa Vèt – Ejotes (green beans.28 Bannann. English) Annou gade lis manje de Baz yo: Miremos la lista de alimentos básicos Fwa – Higado Vyann moulen – Carne Molida Poul – Pollo Pwa sèch – Frijoles Somon – Salmon Pwason – Pescado Sardi-n – Sardinas Ayisyen Renmen Manje Pen ak Sereyal Fari-n Mayi – Harina de Maíz Fari-n – Harina de trigo Fari-n Manyòk – Harina para Cassava Pen blan Avwa-n – Avena Duri / Diri – Arroz Tòtiya – Tortillas Ti gato – Pastelitos .

Li fè yon bon travay Mesye Jan: Mèsi Letènèl! Ou se premye mèt ki di sa. Mèt Garcia nan premyè ane li nan lekòl la. Mèt Garcia: Bonjou. ke li pase tout jounen an san li pa etudye. Lòt mèt yo dwe fè erè. Madam. Li reponn kesyon m poze-l tou. mesye Jan. Mèt Garcia: (Li panse yon ti moman paske li gen anpil elèv fi nan klas matematik la.) Mèwi AnaMari se yon bon elèv. Yon lòt paran antre nan klas la. papa oubyen manman elèv yo vini nan lekòl pou koze avèk mèt. Yo di AnaMari pa janm vle fè dewa li. Pitit fi-m nan nan klas Matematik ou a . Li pral fè yon bèl nòt nan klas mwen an. enbesil. Mèwi. Pitit fi-m nan nan klas Matematik ou a. Li toujou prepare leson li.29 Gato – Pasteles Chapit 8 – Capitulo 8 Jou Konferans: Jou Entèvyou Ant Paran ak Mèt Lekòl Nan lekòl Etazuni. Se premyè seri entèvyou l-ap bay. Mèt Garcia: Non. Pitit fi ou la pa konsa. Se trè byen sa. Mesye Jan: Mèsi anpil.m ka fè pou ou? Mesye Jan: Bonjou. Tout sa li fè se selman se panse ak tigason. Kè-l ap bat anpil pandan l-ap tann paran yo. M se papa AnaMaria Rodrigues. Li toujou pote liv ak plum li. Yon fwa pa ane. Mesye Jansibon Rodrigues: Bonjou Mesye. Mesye Jan: O! Trè byen. Tout lòt mèt yo di ke AnaMari sòt. Eske AnaMari toujou fè devwa li? Mèt Garcia: Wi. Li toujou pase tout egzamen li yo. M se papa AnaMari Rodriguez. Yon papa antre nan klas la. Mèt Garcia: Aprè sis minut. Ki sa. jou konferans se jou paran gen entèvyou ak pwofesè oswa mèt lekòl. Mèsi anpil. Yo vle konnen ki kalite pwogrè pitit yo ap fè nan klas yo. Pa gen anpil bon etudyan tankou pitit fi ou la nan tout lekòl la.

). los padres o las madres de los alumnos vienen a las escuelas para platicar con los maestros. qué bueno! Hace siempre AnaMari su tarea? Maestro Garcia: Claro que sí. los dias de conferencia son los dias cuando padres tienen una entrevista entre los profesores o maestros. AnaMari es una alumna excelente. Maestro Gracia está en su primer año de enseñanza en la escuela. que ella pasa todo el dia sin estudiar y que sólo piensa en los muchachos. Li surpri anpil). . señor profesor.30 Mèt Garcia: (Li etone. Juan: Ay. Es el primer profesor que me dice eso. Adiós. Gen de AnaMaria nan klass mwen yo. que AnaMari nunca quiere hacer nada. Hace buen trabajo. su hija no es así. Maestro Garcia: (Piensa un momentito porque tiene muchas alumnas en sus clases. El espera nerviosamente la llegada de los padres (Su corazón palpita mucho mientras espera a los padres) Maestro Garcia: Buenos Días! En qué puedo servirle? Sr. Una vez al año. Ah sí. Muchisimas gracias. Trae sus libros y su pluma todos los dias. O! Bondye! Se AnaMaria pa ou la ki se bon elèv la. Sr. Maestro Garcia: No. En la escuela no hay muchas como ella. Juan: Buenos Días! Soy el padre de AnaMaria Rodriguez. M te fè yon erè. AnaMaria Rodrigues. Es el primer grupo de entrevistas que el está dando. (Ella se va) Maestro Garcia: Despues de seis minutos entra otro padre. Siempre prepara sus lecciones y contesta mis preguntas. Va a sacar una nota buena en mi clase. Los otros maestros están equivocados. Quieren saber que tipo de progreso sus niños estan haciendo en las clases. Sr. Señor. Sr. Mi hija está en su clase de Matemáticas. Juan: Oh gracias ad Dios! Ud. Todos los otros maestros dicen que mi hija es una tonta. Juan: Gracias. Siempre sale bien en los exámenes. ----------El Dia De Conferencia: El Dia de Entrevista Entre Padres y Maestros-------En las escuelas de los Estados Unidos.

31 Sr. Maestro Garcia: (Completamente sorprendito) AnaMari Rodrigues. Mi hija esta en su clase de Matematicas. Ay Dios Mio! Es su AnaMari la alumna excelente! El equivocado soy yo. señor. Yo soy el padre de AnaMari Rodrigues. Hay dos AnaMaris en mis clases! . Jansibon Rodrigues: Buenos dias.

Se vre ke Opera te koumanse an Itali men li vi-n jwenn popularite an Frans ak Almay. Nan teyat. Aktè yo pote mask lè yo monte pyès nan gwo teyat enplenè. Aplaude a los actores mucho. yo bese tèt yo epi yo plye janm yo. Lè publik la ap swiv yon bon pyès oswa yon bale. Yo apresye sa anpil. Yon pyès kreyo bon jan travay teyat pou aktè ak atrès. tout moun bat men yo. En un teatro. despuès de que los actores presentan una obra. Yo prezante respè yo. dónde empezó el teatro? El teatro empezó en Grecia. Hay otras artes escenicas tambien. nou ka jwenn yon bale. Al público le gusta esto mucho. podemos encontrar el concierto. Balè ak Opera kòmanse nan fen sèzyèm syèk. Los actores llevan mascaras cuando juegan o presentan una obra de teatro al aire libre. el teatro. todo el mundo aplaude. Si nou ale nan nenpòt gwo vil. yon òkestra. Publik la vini chita oubyen kanpe deyò pou yo swiv sè-n pyès la. Entre las demás artes públicas. Gen lòt ar publik tou. sinema epi òkès oswa òkestra. yon peyi Europeyen. teyat. Se yon fason pou yo di publik la mèsi. Ann Tradwi an Panyol (Espagnol): Saben uds. Li te vi-n populè anpil an Frans sou règn Lui katòz. Presentan su respeto al público de esa manera. la taquilla y el orquesta. El ballet y el opera empezaron en el fin de siglo sexto. van a encontral un . Si van a cualquier ciudades grandes. Cuando la audiencia sigue una Buena obra de teatro e un ballet. Es una manera de agradecer al público. un país Europeo. hacen una reverencia. balè. el ballet. Pami lòt ar publik yo. aprè aktè yo fi-n prezante yon pyès. La audiecia viene a sentarse o ponerse de pie afuera para seguir las escenas de la obra. yon teyat avèk anpil moun ki achte tikèt pou yo al swiv prezentasyon yo sou balcon yo.32 Chapit 9 – Capitulo 9 Lèzar Oswa Ar En Plenè – Artes Escénicas Eske ou konnen ki kote teyat kòmanse? Teyat kòmanse an Grès. El ópera empezó de veras en Italia pero obtuvo su popularidad en Francia y Alemañia. Yo aplodi akteu yo anpil. Alcanzó a ser muy popular en Francia en el reino de Louis XIV. Una obra de teatro creo una Buena calidad de trabajo de teatro para actores y atrizes. nou ka jwenn Konsè.

yon aktè Un programa – Yon pwogram . Mo Vokabulè – Palabras de Vocabulario Aplaudir – Bat bravo. bat men Hacer una reverencia – Bese tèt epi plye janm pou di mèsi Ballet . aplodi. Dansè Máscara – Mask Un Disfraz – Kostum Un Escenario – Yon Staj Un Director – Yon Konducteu Un Orquesta – Yon Okes Un Público – Yon Publik Un concierto de rock – Yon Konsè Ròk (wòk) Un micrófono – Yon mikwofò-n / yon mikwo Un baterista – Yon Tanbourinè. yon moun ki bat tanbou Un cantante – Yon chanteu / yon chantè Un guitarista – Yon gitaris Cantantes del Coro – Gwoup Chantè Un asiento – Yon chèz. yon plas Un actor – Yon akteu.Balcon Bailarina – Danseu. n teatro con muchos compradors de boletos quienes asisten las presentaciones desde la galleria. un orquesta.33 ballet.Balè Galeria .

òkès etsetera Pèkusyon – Percusión Batería – tanbou Címbalos /platillos – senbal Pandero / Pandereta – Tanbouren Marimba – Marenba Maracas – Maraka Metal – Metal Una Tuba – Tuba Un Trombón – twonbò-n Una trompeta – Twonpèt Enstruman ak bwa e Van Un saxofón – Saksofò-n Una flauta – Yon flut Un oboe – Yon Obo Un clarinete – Klarinèt . Yo te egziste nan kultu afrikè-n pandan prè de sis mil ane avan Jezukri. Men yon lis non enstruman nou ka kontre nan yon gwoup. Nou ka jwenn tanbouren nan muzik tout peyi. Senbal ak tambouren se de enstruman pèkusyon ki egziste depi nan tan lontan.34 Un opera – Yon opera Un acomodador – Yon travayè teyat kap ede moun pran plas yo Chapit 10 – Capitulo 10 Enstruman – Instrumentos Tanbou.

35 Una armónica – Amonica Enstruman a Kòd .Cuerdas Un contrabajo – Bas Un violonchelo / un chelo – Chelo Un violin – yon ti violon Una guitarra – Yon gita Un banjo – Bandjo Una arpa – arp Enstruman ak Klavye – Teclado (keyboard) Un teclado eléctronico – Yon Klavye elektronik Un piano – Yon pyano Un Organo – Yon orga-n Un acordeón – yon akordeyon .

Timoun mwen yo oswa pitit mwen yo renmen gade film ki gen animasyon.36 Chapit 11 – Capitulo 11 Muzik. Ann Tradwi nan Panyòl (Espagnol) – Pasemos al Español Quien no quiere mirar la television? Quien no le gusta una Buena película? Enseñeme a alguien que no quiere escuchar la música? A mi me gusta mira películas de acción y de horror. A veces miro dramas y comedias tambien. Mo Vokabulè – Palabras de Vocabulario Filmes – Films Películas – film (movies) Comedia – Komedi Misterio – Mistè Drama – Drama Romance – Romans Ciencia Ficción – Syans Fiksyon Oeste (Western) – Wès Fantasia – Fantezi Horror – Film ki fè moun pè. A mis hijos les gusta mirar películas animadas. Televisión y Filme Ki moun ki pa renmen gade televizyon? Ki moun ki pa renmen yon bon film? Montre-m yon moun ki pa renmen koute muzik? M renmen gade film ki gen aksyon ak film ki fè moun pè. Televizyon ak Film – Música. Oreu / Orè Documental – Dokumantè . Pafwa m gade drama and komedi tou.

Pwogram Entèvyou Programa sobre la naturaleza – Pwogram sou lanatu Deportes – Spò Reality Show – Show Realite Música .37 Pwogram Televizyon – Programas de Televisión Nouvèl – Noticias (News) Telecomedia (Sitcom) – Komedi sou Televizyon Caricatura – Katou-n. Pwogram jwèt Timoun / Katou-n pou timoun Programa de Juegos – Pwogram Jwèt Telenovela – (Soap Opera) Telenovela Programas de entrevistas – Talk Show.Muzik Pop – Pop Jazz – Jaz Rock – Ròk Blues – Blouz Soul – Muzik Natif Natal Hip Hop – Hip hop Clásica – Klasik .

Menm Ayisyen ki pa konn naje renmen ale sou plaj. n-ap jwenn bèl plaj pou nou pran plezi nou. fè laplanch Saltar de Clavado –Plonje. Nenpót ki kote nou ale. Najè yo naje nan lanmè moun kreye. Ann Tradwi nan Panyòl (Espagnol) – Pasemos al Español Eseye tradwi teks sa-a pou kont ou – Traten de traducir este texto por simismos. Moun ki fè laplanch fè sa nan vag moun kreye. Moun ki enterese pran beny solèy tann sèvyèt plaj yo nan sab la epi yo kouche la pandan anpil minut. Yo pè antre nan lanmè-a. koule Flotar – Flote Malecón – Waf Barco de vela – Bato a vwal Una lancha / una motora – Chaloup El océano – loceyan El mar – Lanmè Crema de proteccion solar – Krèm pou pwotege Kò ou . Pa gen pi bèl plaj tankou plaj ki nan Karayib yo.38 Chapit 12 – Capitulo 12 Ale Sou Plaj – Ir a las Playas Tout Ayisyen renmen ale sou plaj. Yo rete byen lwen pou vag pa pran yo. Gen anpil touris ki vizite Ayiti pou yo ka pran beny solèy. Nan peyi etranje tankou Japon. Yo ka mouye pye yo bò lanmè-a. Mo Vokabulè – Palabras de Vocabulario Nadar – Naje Hacer Surf – Fè Sèuf. gen moun ki pito ale naje nan plaj ki anndan yon bildin.

39 Un visor – yon mask pou koule. yon gad devi. Ekri se yon bagay nou toujou kontinye ap fè. Nou Koumanse ekri yon bouyon. yon vizè Un/Una salvavidas (lifeguard) – Yon pwotectè delavi. Men yon lis mo nou bezwen pou nou ka ekri. Se yon pwosè. Nou ka efase-l epi nou kòmanse ankò. Nou bezwen mo sa yo: Un título – Yon tit Puntuación – Ponktuyasyon Un punto – Pwen Una coma – Yon vigil Un signo de interrogación – Yon pwen entèwogasyon. Yon kannòt ki sove moun kap peri Una persona que toma el sol (Sunbather) – Yon moun ki ret kouche oswa kap pran yon beny nan solèy la Una Concha – Kokiy Una pala – Yon pèl Aletas – Soulye pou naje Escribir – Ekri Nou pa janm fini ekri. yon pwen dentèwogasyon Un signo de admiración – Yon pwen eksclamatif. Nou reflechi sou ide nou genyen yo. yon pwen eksklamasyon Un apóstrofe – Yon apostwòf Paréntesis – Parantèz Un guión – Yon giyon .

.40 Un margen – Marji-n Una sangria – yon idantasyon Un párrafo – Yon paragraph Una oración – yon Fraz Una palabra – Yon mo Una carta – Yon lèt Lluvia de ideas – Ekri ide sou papye (brainstorm) Escribir un resumen – Ekri yon resume Escribir un borrador – Ekri yon bouyon Recibir retroalimentación – Pran fidbak Revisar su ensayo – Repase on èse Escribir en la máquina su borrador final / escribir en la computadora su borrador final – Tape sou òdinatè /kompiyoutè bouyon final ou.

Yo ka pwoteje pye yo. leyopa. Anpil fanatik foutbòl ap swiv match yo sou ekran televisyon yo lakay yo oubyen sou telefò-n selulè ki entèlijan oubyen ki gen entènèt. rinoceros. Meksiko. Gen anpil moun ki vwayaje pou gade match yo an dirèk nan estad yo. Kameroun. tòtu. Uriguey. Gen anpil lòt moun ki pa gen ekip peyi yo nan koup du monn nan men yo chwazi yon ekip pou yo swiv. Grès. Nijeria. Republik Kore Dusud etsetera. yon tikras tan. se yon gwo benefis. Pòtugal. Republik Kore Dunò. Itali. koulèv oswa sèpan. Kot Divwa. Yo supoze vizite plas publik yo kote yo ka wè animo sovaj Afrik du sud yo tankou lyon. lezetazuni. salon dans. Espagn. Règ foutbòl senp anpil. Afrik Dusud. Si jwè yo ka achte soulye ak chosèt oswa tenis. giraf. Koyote. Foutbòl pèmèt jwè yo fè bon jan egzèsis. boufalo. kayman. Angletè. jwè ak espektatèu foutbòl reuni pou yo ka gade match koup du monn ke FIFA òganize nan yon peyi ki manm asosyasyon an. nan travay. Chili. se Afrik du Sud ki se plas kote tout moun reuni pou gade match yo nan nouvel estad peyi-a. kangouwou. Yo kouri sou tout tèren an pou yo ka kontwole boul la. yon tèren ak de kan. Anpil moun al vizite peyi kote jwèt yo ap fèt la. Sèlman sa yo bezwen se yon balon oswa yon boul. antilòp. Yo reuni nan restoran. makak. ipopotam. Chak kat ane. chenpanze. gazèl. elefan. An 2010. Brezil. yon gwoup jwè. rete nan yon otèl pandan yon mwa. laswis. Pa egzanp. kwokodil. gèp. otrich. lakay zanmi. Koup dumonn se gwo bizniz. Aljeria. Ajanti-n.Desportes al Aire Libre y Buena Condición Física Foutbòl se yonn nan espò ki pi populè nan tout lemonn. Almagn.41 Chapit 13 – Capitulo 13 Espò Nou Fè Deyò Ak Bon Kondisyon Fizik Outdoor Sports and Fitness . Nouvèl Zelann. . Fanatik yo supoze manje. nan lekòl ak univèsite pou yo ka wè match peyi yo. orangutan. zebra. kowala. Fanatik reuni sou plas publik pou yo gade match foutbòl too. yo ka enterese nan match Frans. tig. Nenpòt gwoup moun ka jwe foutbòl.

A Volleyball Un corrdor. Rustenburg.Yon animatè . Alman. Durban. Preske tout ekip k-ap patisipe nan koup dumonn nan gen jwè ki jwe nan gwo klèb Ewopeyen.42 Se premyè fwa yon koup dumonn fèt an Afrik. Barcelona de 2003 a 2008. Anpil fanatik renmen Cape Town. Polokwane.A cheerleader . Bloemfontein.Tenis .A catcher Voleibol .a (tennis) ball Un Catcher . Lè yon ekip make yon gòl. Yon gòl enpòtan anpil paske yon ekip ka bat yon lòt ekip ak yon gòl.Volebòl . Anpil foutbòl fanatik renmen bèl jwèt ekip Brezil la toujou montre. Milan epi Sao Paulo.a goalpost Un casco de (fútbol americano) . un aficionado .Yon kask . Pa egzanp.Yon Kourèu . Vocabulario / Vokabulè (Espanol -Kreyol-Inglès) Tenis . soupèsta jwè k-ap jwe nan klèb Fransè.Yon balon Volebòl . tout fanatik rele gòl. Rustenburg etc. Kaka se yon jwè brezilyen ki jwe pou Real Madrid. una corredora .Yon fanatik .Volleyball Un balón de voleibol . Afrik dusud etone anpil moun ki pa abitwe ak divèsite kontinan Afriken an.A fan Un uniforme .A Helmet Una porrista / Una animadora .a runner Un fanático. Pretoria. Espanyòl oubyen Pòtugè.A (tennis) racket Una Pelota de tenis . Ronaldinho se yon jwè Brezilyen ki jwe pou Milan an 2008. Jwè Pòtugè Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro jwe pou Real Madrid.Yon unifòm . Paris Saint-Germain de 2001 a 2003.A uniform Una portería -Yon kan . epi Gremio de 1998 a 2001.Yon atrapè . Sporting CP epi Manchester United. gò--------------------llllllllll.Yon boul tenis .Tennis Una raqueta de tenis . Anglè.Yon Rakèt Tenis . Swis. Johannesburg. Brezil gen anpil vedèt.

Kwochè .Kat .Football field Un resultado .Yon zeguy .Kreyon .43 Fútbol .a speaker .Yon A .team Cartas .yon speakè .Yon wa .Yon rè-n .A needle Una muňeca .Checkers Un parlante .Football Un bate .A doll Bordar . cancha / Tèren .a queen Un corazón .Popular Ekip -Equipo .Build a model Tejer con gancho .yon baton .Foutbòl .Bwode .yon Kè .Yon balgè .Populè .Yon poupe .tchekyer .Cards Un as .Knitting needles Crayolas .Crayons Dados .De .A king Una reina .Bati yon modèl .A bat Campo de fútbol.embroider Armar un modelo.a Heart Un diamante .Crochet Agujas para tejer -Zegwi pou koud .Dice Damas .Yon rezulta .An A Un rey .yon diaman .a score Popular .a diamond Un comodín .A joker Una Aguja .

Indoor Sports .Yoga .Yon antè-n satelit Un reproductor MP3 .44 Una clavilla .Yon machine pou fè egzèsis .Ping Pong .Yon plòg .A gymnast Una caminadora .Odiofò-n .Yon abit .Yon jimnast .Espò anndan kay .A boxing bag Deportes bajo techo .a plug Un control remoto – Kontwol pou remot la Una antena satelital de disco .A referee Yoga .Chanm pou habiye .Ping Pong Un saco de boxeo .Yoga Ping-pong o Pimpón .A locker room Un gimnasta .Yon CD .Yon Sak pou Bokse .Yon repwoduktè MP3 .Plonjè.A CD Audifonos .A diver Un vestidor .a CD player. Un CD/ Un Disco Compacto.a Treadmill Un árbitro / un réferi .headfones Un Clavadista .

a Hacksaw .45 Chapit 14 – Capitulo 14 Zouti ak Materyo Ayisyen Bezwen Pou Konstwi oubyen Rekonstwi Kay.a tool belt . Bildin Prive ak Publik Aprè tranbleman de tè-a fi-n kraze tout kay ak edifis prive e publik en Ayiti.A shovel .A utility knife .Yon si pou depatcha Un chaleco para herramientas .Yon près pou vire fil fè .Yon Klanp Un Marro .an Ax . Volontè ki pale Anglè ak Panyòl pote zouti sa yo an Ayiti.yon mato Una llave tuercas .Yon pistolè pou shoute silikonn Un martillo . Lis Zouti a la men: Una cuchilla . Si nou vle al ede bati yon kay an Ayiti.A file . nou bezwen konnen non zouti sa yo tou.Yon pèl Un hacha .Yon senturon pou pote zouti yo Una prensa de tornillo .Yon gwo mato Una pala .Yon Si a men Una lima . men zouti nou ka voye bay Ayisyen.Yon toun vis Una sierra de arco .Yon enstruman pou file kouto Una pistola de silicón . Si n-ap fè yon lis an Anglè oubyen an Panyòl.a Vise .A C-clamp . Ayisyen bezwen tout kalite èd yo ka jwenn.A Sledgehammer .Yon ti kouto Una abrazadera C .A wrechn .Yon Pikwa Una Sierra de mano .A handsaw .a hammer .

Koneksyon Una lave perica .Tep elektrik Una extensión / un calble para extensión .A circular saw .A drill .Electrical Tape .46 Un escopio .Tuyo pou Fè Koneksyon.A screwdriver Zouti Pou Mennen Elektricite epi Plonberi Cinta aislante .A wire stripper .A pipe wrench Un tramo de tubería .a lightbulb .Wire .Playè pou pliye Un nivel .Pyès pou dril la Un disco de corte .A power sander .Yon règ Un desarmador / un destornillador .Yon si sikulè Una lijadora electrica .Disk pou koupe Una Sierra circular .a Pipe Un taladro .Yon chizlè Pinzas .Pliers .Yon Kòd elektrik Cable .a blade .Yon nivo pou mezure Otè Una regla .Fil Un foco .Yon dril Una broca .An extension cord .Pipe fittings .A drill bit .a level .Yon anpoul Un despuntador de cable .A Ruler .a Chisel .Yon zouti pou koupe fil Conexiones de tubería .

Mu pre-fabrike Tablillas .A nail .A paint roller .a Screw .Pentu Pinturar .An eye hook Un clavo .Tile Una Linterna .Paint . Lekòl ak Lopital an Ayiti Materyo de Konstruksyon Un muro prefabricado / Muro de tablarroca .Tep Pintura .A scraper Papel de Lija .Flash Una soga .Masking Tape .Yon klou Un tornillo sin punta .Yon Bwòs a penture Una espátula .flashlight .Shingles Aislante .Yon Kòd Una brocha .a Drywall .a rope .Penture Un Rodillo .woule pou penture Una Armella .47 Lis Zouti ak Materyo Nou Bezwen Pou Bati Kay.Insulation Baldosa / Azulejo .a bolt Un tornillo con punta .Sandpaper .To Paint .Papye sable Cinta / Masking Tape .A Paintbrush .

Yon chenn /Kadna Una batería .Molding Tablas de madera /Laminada .Board lumber .Yon pil .a chain .a battery .Bwa pou fè kay Una cadena .a hook Madera laminada / Madera contrachapada .Bwa lamine Molduras .48 Una Tuerca .Plywood .a washer Un gancho .a Nut Una rondana .

Kanadyen. Olandè. lavalas. Ozetazuni anpil moun pa kontan ak petwòl ke gwo konpayi BP ap gaye depi gòf Meksik juska Lwisya-n ak Florid. Tranbleman de tè sa-a kase janm ak do Ayiti. Tèlman te gen moun ki mouri. Moun mouri.000 Ayisyen peri nan tranbleman de tè-a. Gran Goav. Chileyen. dufe epi sechrès. Kèk ane de sa. Juskaprezan nou ka jwenn kadav anba debri kay yo ki tounen tonb yo. Pòtoprens. Lè tranbleman de tè-a te frape Ayiti le 12 Janvye 2010. Yo abitye ak dezas naturèl tankou tranbleman de tè. Gresye. Meksiken. Premye Minis Ayisyen ak anpil lòt òganizasyon entènasyonal di ke plus de 100. Espayòl.Energy. Depi jou sa-a. yon lòt gwo tranbleman de tè frape Chili. Men Chili gen anpil resous naturèl. Pollution. Pandan anpil ane. Moun kap viv nan peyi Brezil konnen dega rivyè ka fè. Anglè. Bèt mouri tou. Aprè kèk jou. Yo te supoze al antere tout kadav sa yo nan twou publik oswa fòs publik. Venezuelyen. Kontaminasyon ak Dezas Naturèl . Chinwa. Moun pa ka al pèche nan lanmè-a ankò.Energía. Akoz de petwòl BP a ki kontinye simaye nan tout rejyon an. detwi pwopriyete epi kraze kay. Se yon peyi ki ekspòte anpil fwi. Enpak tranbleman de tè Chili a pa-t menm jan ak Ayiti. contaminación y Desastres Naturales Rezidan Kalifònya konnen dega tranbleman de tè ka fè. Depi petwòl aksidan kòmanse.49 Chapit 15 – Capitulo 15 Enèji. Ayiti vi-n pi kokobe. Dominiken. Kay kraze. Izrayelyen ak moun ki soti anpil lòt peyi te ale an Ayiti. fanatik swazo jwenn anpil swazo ak lòt bèt ki mouri. moun nan anpil lòt endustri pa ka mennen lavi yo. Anpil moun koumanse voye je yo sou Chili tou. Men le 12 Janvye 2010. Ti Goav ak anpil lòt lokalite sanse kraze nèt. Leyoga-n. anpil lòt kreyatu soufri. Ayisyen konnen devastasyon siklò-n ak tanpèt ka fè. . Ayiti soufri anba 4 siklò-n ki koze gwo lavalas ki touye moun. Ajanten. Ameriken. Fransè. Kay Kraze. anpil moun al ede chache Ayisyen anba debri kay ak bilding publik. and Natural Disasters . Brezilyen. Lè petwòl simen konsa. Ayisyen pa-t janm konnen dezas naturèl ki rele tranbleman de tè. mòg te plen. se rale Ayiti ap rale. yon gwo manman tranbleman de tè frape Ayiti.

A famine .A flood .Gwo van. è kontaminasyon se rezulta emisyon oswa lafumen ki soti nan machi-n.Yon tranbleman detè Una inundación .Labou ak dlo kap desann Un maremoto . tanpèt Una erupción volcánica .A tornado .A hurricane .Yon gwo lavalas / yon inondasyon Una avalancha .A volcanic eruption .50 Gen lòt sous kontaminasyon ak dezas naturèl tou.List of Most Common Natural Diasters Un incendio forestal .Yon siklò-n Un derrumbe / un deslave .Lista de los Desastres Naturales Mas Comunes .yon sechrès Una hambruna .A forest fire . Erezman.yon fami-n / Moun ap mouri grangou Un sismo / Un terremoto . Epi lapli asid touye anpil plant ak animal.an Avalanche .A tsunami / a tidal wave . Men Yon Lis Dezas Naturèl Ki Pi Komen .a blizzard Una sequía .Avalans / Lavalas / bwote al jete Un huracán .Yon gwo lanm lanmè / yon gwo vag Un tornado . eksplozyon volkan .an Earthquake / a quake .Volkan eksploze. E kontaminasyon ka tounen lapli asid.a mudslide . Yo rele sa enèji solèr.a drought . konpayi machi-n yo ap devlope teknoloji ki ka pèmèt nouvèl machi-n roule sou enèji nou jwen nan solèy. Avantaj la sèke machi-n sa yo pa kreye è kontaminasyon. Pa egzanp.Ensandi forestye / Dufe nan Bwa Una ventisca .

Kontaminasyon ayeryèl / kontaminasyon lè-a Lluvia Acida .An Oil Spill .Pesticide Poisoning Pwazon avèk pestisid Radiación .Oil / Petroleum . aksidan konpayi Petwól Intoxicación / envenenamiento por pesticida .Charbon Energía Solar .Van Energia Geotémica .Radiation .Laplu ki tonble avèk asid.Radyasyon Residuos Peligrosos .Enèji solèy / Enèji Solèr .Air Pollution / Smog .Petwól / Luil Viento .Acid Rain .Wind .Contaminación Contaminación del aire / Smog .Natural Gas .Hazardous Waste .Fuentes de Energia Gas Natural . lapli asid Un derrame de petróleo .Gaz ki chape nan Konbustyon machi-n Sous Enèji .Dechè danjere / fatra danjere Contaminación del agua .Geothermal energy .Petwól kap simen. Petwól kap simaye.Gaz Naturèl Petróleo .Energy Sources .Water Pollution .Pollution .51 Chapit 16 – Capitulo 16 Kontaminasyon .Coal .Solar Energy .Dlo Kontaminasyon / dlo Gate Emisión de gases de combustión / de escape de automóviles Automobile Exhaust .Enèji gewotèmal Carbón .

Camera. CD ak DVD .Stop .Mete / Fè Pòz / Poze Detener .Ekspulse / Jete deyò .Stop / Suspann Expulsar . CD and DVD Cámara.Jwe Avanzar Rápidamente .52 Energía nuclear .Pause .Fast Forward . Estéreo.Play .Rebobine Poner Pausa . CD y DVD Reproducir . Stereo.Enèji Nukleyè Kamera. Stereyo.Eject .Rewind .Nuclear Energy .Avanse byen vit Rebobinar .

Valentine’s Day .Vyann Boukannen /Babèkyou . Yo mete flè sou ti bato nan lanmè-a.Chokola Una Tarjeta . Yo swete tout moun yo kontre ‘bò-n ane!’ Timoun espere resevwa kado tou. Yo fè gwo fèt. benyen and pran plezi yo.Sen Valanten Chocolates .Jou Endepandans Fuegos artificiales .53 Chapit 17 – Capitulo 17 Dias Festivos y Celebraciones .Holidays and Celebrations Tout Ayisyen renmen fèt. Timoun renmen vlope kado Vokabulè .Independence Day .a Barbeque . Ayisyen selebre nouvèl ane-a tankou tout lòt moun. danse epi prepare anpil manje pou tout envite yo. Timoun tankou granmoun mete bèl rad yo.Fireworks .Vocabulario . yo al sou plaj pou ofri kado. Yo envite zanmi yo ak boubout yo.A Card .Yon Kat Dí de la independencia .Pètpèt Un desfile . Premye Janvye se fèt tout Ayisyen.Jou Fèt ak Selebrasyon . defile epi fe datifis. Yo renmen fete nouvèl ane a tou. Se jou fèt endepandans yo. otorite yo selebre ak parad. Yo mete rad blanch pou yo ka selebre premye jou a. Yo renmen óganize oswa patisipe nan fèt. Brezilyen bat tanbou. koute muzik.Yon defile Día de San Valentín .Fe datifis Una Carne asada / Una Parrillada . Gen Ayisyen ki ale sou plaj pou danse. Aprè minwi.Chocolates .A parade .Vocabulary Un petardo -A firecracker . Nan gwo vil an Ayiti.

Wrap a Present .a Retirement – Retret (kite travay.54 Flores .Yon Pate Un pastel de Calabaza .a Cake .Jou Aksyon de Gras Un globo .Yon abiman Una linterna de calabaza .a Jack-o-lantern .a Costume .Flowers .Halloween .A Pumpkin pie .A turkey .Vlope yon kado Encender velas .a baby shower (yon fèt avan bebe a rive oswa yon fèt avan bebe a fèt) Jubilación .a Ballon .a Pie .Open a Present .) Ki Jan Moun Prepare Yo Pou Patisipe Nan Yon Fèt? Envolver un regalo / Envolver un obsequio .Thanksgiving .Touye dufe Abrir un regalo / obsequio .Santa Claus .Fèt dèmò Un Disfraz .Christmas .arb de noel Un aniversario .Flè/flèu Halloween .Yon blad / Yon balon Un pavo .Santa Claus Un árbol de Navidad .Yon Anivèsè Un baby shower .Yon gato joumou Navidad .Yon Kodi-n / Yon Kodenn Un pastel .Yon gato Un pastelito .Yon lantè-n Día de acción de gracias .Light candles .A baby Shower .Lumen Chandèl Apagar velas .Nowel (Noel) Santa Claus .Ouvri yon kado .a Christmas tree .Blow out candles . retrete nan travay.an Anniversary .

A Shark .Yon Jòfi Una aleta .Hay Muchos peces en el Mar Perso Podemos Comer Solamente Los Pescados .Yon Plonjè .A Killer Whale .Scales .A seagull .A scuba diver .Vocabulary Una gaviota .A Tuna .Labalè-n Una tortuga .Yon lagratèl Un tiburón .Vocabulario .Zèl Escamas .a Turtle .A dolphin .00 kalite pwason nan lanmè. Reken se pi gwo pwason.Yon Dofen Un pez espada .A Swordfish .a Jellyfish . M pa kwè l-ap kite-m kenbe li fasil fasil.Yon frenn Agallas .A fin .Alji / Zèb lanmè Un atún . Jòfi se pwason ki naje pi vit nan lanmè-a.Seaweed . But We can only Eat Those we Caught Syantis di ke gen plus de 15.Yon Reken Un buzo . Nou bezwen fè atansyon ak fren-n ki devan yo.Yon Swazo lanmè Un delfín .Gills .55 Gen Anpil Pwason Nan Lanmè. M ka di nou m te wè yon labalè-n ki pi gwo pase yon reken. Nou Ka Manje Sèlman Pwason Nou Kenbe .Yon Tòtu Una alga Marina .There are a lot of Fishes in the Sea.Yon tuna Una medusa .Kal Una ballena assesina / Una orca . Vokabulè . Syantis di ke yon chwal lanmè se pwason ki pi slo nan lanmè-a.

Bakalaw Un pulpo .A sea horse .a coral reef .yon halibut Un blanco de coral .Yon Langiy Un calamar .a halibut .56 Un caballo de mar .an Octopus .Yon eponj Un halibut .A shrimp .Yon kalamari Un erizo de mar .Kribich Un cangrejo .a Cod .Yon Oktopus Una angulla .A squid .A crab .Yon Chwal lanmè Una lobina .Pwason pikan Un camarón .A Sponge .A sea urchin .yon Krab Una esponja .a bass Un bacalao .an Eel .

Yon Mandari-n Un Plátano . Dominiken ak anpil lòt rezidan Karayib la manje.yon pèch Una lima agría . zanmann.A Tangerine .Cherries . pòm. chadèk.Franbwaz .Strawberries . Machann achte fwi ak nwa ki soti peyi etranje tou. men nou pa-p jwenn frèz.a Peach .Frèz Una mandarina .Rezen sèch Frambuesas .Raisins .List of Fruits and Nuts I Like . kokoye. espesyalman nan Kalifòni. bannann.a lime .Oliv Dátiles .Yon Papay Un durazno . zoranj.Figs .57 Chapit 18 – Capitulo 18 Lis Fwi ak Nwa M Renmen Yo . ki fwi ak nwa ou ap rankontre? N-ap jwenn anpil mango. . anpil sitwon. rezen ak nwa yo. Kultivatè Kalifòni kultive fwi sa yo tou. zaboka.Dates Fresas . papay.Lista de Frutas y Nueces Me Gustan Si nou ale nan rejyon Karayib la.Yon sitwon vèt Cerezas . Una papaya .Yon Bannann Pasas .a papaya .Olives . siwèl. Nan peyi Etazuni. melon. pistach. Gwo magazen enpòte yo pou yo vann bay moun ki ka achte yo. Gen anpil fwi twopikal Ayisyen.Raspberries . anana.a banana .Seriz Higos .Fig Aceitunas . nou ka jween tout fwi sa yo.

a coconut .Yon mango Uvas .Yon pòm Un Coco .Yon Kokoye Un aguacate .a mango .An avocado .Yon zaboka Una piña .Yon kiwi Una pera .Yon anana Un mango .an Apple .a pineapple .An orange .Rezen Una naranja .a Kiwi .Yon Zoranj Un kiwi .a Plum .Yon Siwèl Una manzana .a pear Jou Semè-n yo – Los dias de la Semana Lundi – Lunes Madi – Martes Mèkredi – Miercoles Jedi – Jueves Vandredi – Viernes Samdi – Sábado Domingo – Dimanch Mwa Ane yo – Los Meses del Aňo Janvye Fevrye Mas Avril Me .Grapes .58 Una Ciruela .

59 Jen Jiyè Out Septanm Oktob Novanm Desanm Dat – Fechas Ki Dat Jodi-a? cual es la fecha de hoy? Jodi-a se dizwi Me – Today is May 18 Jodi-a se 4 Juyè .

Y-ap travay du pou yo kapab jwenn lajan pou ede rebati Ayiti. Nan tan sa-a. Premyè Dam Amerikèn nan pase yon bon bout tan avek Madanm Rene Preval. . Se poutèt sa li pa pèdi okenn okasyon pou li pale de Ayiti nan diskou li yo. Annou pa bliye efò Sekretè deta. Prezidan Obama voye reprezantan li an Ayiti. Li toujou rete an kontak ak ofisyel gouvènman Ameriken yo kap travay nan efò soulajman an Ayiti depui jou tranbleman de tè-a frape peyi-a.n demyèl yo. Prezidan Obama deklare.60 Chapit 19 – Capitulo 19 Leson Kreyol Pou Prezidan Barack Obama ak Premyè Dam Michelle Obama Haitian Creole for President Barack Obama and First Lady Michelle Obama Sezon laplu ak sezon siklò-n – Rainy season and Hurricane Season / La Temporada de la Lluvia y la Temporada del Huracán Prezidan Obama pa bliye Ayiti. Bill fè anpil vizit nan peyi-a avan epi aprè tranbleman de tè-a. Hilary Clinton. Yo resevwa li ak de men louvri. “Nou p-ap lage nou. Yo tout al vizite devastasyon peyi abò yon elikopte. Premyè Dam Ayisyè-n nan. Michelle vizite Ayiti avek Jill Biden 13 Avril 2010. Elisabeth Debrosse. yo pa-t konnen si yo tap vi-n jwe wòl y-ap jwe kounye-a an Ayiti. Bush gen tan vizite Ayiti. Ayiti gen yon plas espesyal nan kè li. Li vizite Ayiti pluzyè fwa. yo te pase yon bon bout tan an Ayiti nan lu. Nou pa-p kite nou pou kont nou. N-ap kanpe avek nou. Jill Biden te gen menm reaksyon an tou. Aprè Bill ak Hilary te marye. Li konprann mizè pèp Ayisyen an. Prezidan Bill Clinton ak Prezidan George W. Michelle Obama fek sot vizite Ayiti. Aprè sa. dirije yon òganizasyon pou chèche èd pou Ayiti. men Madanm li. Anpil Ayisyen ap di ke Bill Clinton se nèg lakay. Nan yonn nan diskou li yo. se nèg pa yo. yo ale wè palè nasyonal la kote Prezidan Rene Preval ak lòt ofisyèl gouvènman Ayisyen yo tap tann arive vizitè Ameriken yo. Li mande de ansyen prezidan pou yo fonde.” Prezidan Obama pokò vizite Ayiti. Michelle Obama sezi devan tout dega li obzève nan peyi-a.

“Piti piti zwazo fè nich li. Ayisyen pral koumanse apresye madanm li tou. Vokabulè / Vocabulary: Ann Aprann Kèk mo nouvo : (Let’s learn some new words / Aprendamos algunas palabras nuevas) Kreyol – English .” Li vle ankouraje pèp Ayisyen pou yo pa dekouraje nan rekonstruksyon peyi. Pandan nap antre nan sezon laplu ak sezon siklò-n nan. friend / Amigo jwe wòl – play role / desempenar un papel .Spanish Prezidan – President / Presidente Ayiti – Haiti / Haití Pa Bliye – Does not forget / no olvida Konprann – to understand / enteder mizè pèp Ayisyen an – The misery of the Haitian people / La pobreza del pueblo Haitiano Se poutèt sa – That is why / La razon por la cual / Por esta razon Efò soulajman – Relief Efforts pokò / Pòkò – Not Yet / Todavia no chèche èd – To look for aid / buscar ayuda Premyè Dam Amerikèn nan – American First Lady / La Primera Dama Americana pluzyè fwa – Several times / Muchas veces nèg lakay – buddy. Sa-a se te premyè vizit premyè dam Amerikèn nan.a avek èd komunote entènasyonal la. Li repete yonn. “Li enpòtan pou Jill ak mwen menm vi-n vizite nou pou nou ka fè tout moun sonje ke bezwen nou yo toujou ekziste. bagay ka vi-n plus konplike…” Prezidan Obama populè anpil an Ayiti. L-ap aprann Pwovèb Ayisyen. Nou tout gen pou nou mare ren nou pou koumanse travay rèd.61 Premyè Dam Amerikèn nan di.

to build homes – construir casas Bati lekol – to build schools – construir escuelas Bati legliz – to build churches – construir Iglesias Bati lopital – to build hospitals – Construir hospitals Bati klinik – to build clinics/health centers – Construir Clinicas Debleye – to remove the debris / materials – quitar los materials Solèy – sun – sol Lalu-n / Lali-n – moon – Luna Soulajman – Relief – alivio Devastasyon – devastation / destruction – devastacion Ankouraje – animar – dar animo. lu.Ahora Konnen / Konn – to know / saber. el pajaro hace su nido.62 kè / kèu – Heart / Corazon travay rèd / travay du . the bird makes its nest / Poco a poco.To Work hard / trabajar duro Piti piti zwazo fè nich li – Little by little. conocer Premyè Dam Ayisyè-n nan – the Haitian First Lady / La Primera Dama Haitiana Ak – and – y Sezon laplu ak sezon siklò-n – Rainy season and Hurricane Season / La Temporada de la Lluvia y la Temporada del Huracán Palè nasyonal – National Palace – Palacio Nacional Rebati – Rebuild – reconstruir Bati Kay .n demyèl – honeymoon / Luna de bodas Kounye-a – Now . incitar .

63 Konplike – to complicate – complicar Mèsi bokou – thanks very much – muchas gracias Fèk – recent past (just) – acabar de Sòt –recent past (just) – acabar de Pa egzanp: M Fèk Sòt manje. which has not reached maturity yet.immature. Wòwòt. M pa grangou kounye-a Sòt – imbecile – tonto (Nèg Sòt (dumb guy) is an insult. Pa Egzanp: Pwa a wòwòt – The beans ar not mature yet. (They are not ready to be harvested yet) . They admire Nèg fò. They will even borrow money to send their kids to school so they can get educated. Haitians love Nèg fò. It is the opposite of ‘Nèg fò (smart or intelligent guy)! Pa egzanp: Tout moun konnen Prezidan Clinton ak Prezidan Obama se Nèg fò – Everyone knows that President Clinton and President Obama are smart guys! Cultural Notes: In general.

Cada aňo. Qué voy a hacer? No puedo dormir.’ Aquí encuentren una de las cartas recibidas. Inglés y Francés. Juan tiene el pelo negro y los ojos verdes. El problema es que yo vivo en los Estados Unidos de América.64 El Consultorio de Amor – Klinik Konsèy Lanmou Ay. Sé una cosa. un sacerdote de la iglesia católica que dejó la iglesia para volver a ser un curador del corazón. puede encontrar la ayuda de Bòs Jezu. Peru. dice que no llevo maquillaje y que no parezco bonita. El es un ‘fixer. telefono y texto. Además. Necesito su ayuda. El vive en Lima. Además. Conocen el correo electrónico de Bòs Jezu. Es un chico alegre y yo quiero salir con el. No puedo comer. Porque Bòs Jezu responde a cada uno de ellos cuando le escriben su problema. un regalo de mis padres para mis cumpleaňos. Se llama Juan. Parece que Juan se interesa en una muchacha delgada. Fue un sacerdote de voodoo. Recibe cartas de muchachos y muchachas. Tengo 22 aňos de edad ahora. El y yo comunicamos por Skype. Tengo un coche nuevo. El es un arreglador de relación sentimental. Nos encontramos en Miami por la primera vez. No me gusta el maguillaje. periodicos y correo regular.com). flaca de la televisión. Florida. M Renmen Ou Anpil! Si tiene un problema romántico. muchos muchachos y muchachas consultan el servicio sentimental de Bòs Jezu. . Es que estoy muy enamorada de Juan! Desesperada desde las playas de Miami. Es (iwant2walkaway [at]Gmail. Le gusta jugar al fútbol y al basketbal. hombres y mujeres de todo el mundo por la Internet. Mi Vida! Te Quiero – Ti Cheri. Es un muchacho Peruano muy interesante y simpático. Querido Bòs Jezu Quiero a un muchacho alto y delgado. El dice que no quiere salir conmigo porque soy bajita y muy gorda. Bòs Jezu tiene el consultorio sentimental más popular del mundo. Soy Cubana Americana. mis padres no piensan que es una buena idea de salir con un muchacho Peruano que solamente viene de vacaciones a Miami. Dicen que es una pérdita de tiempo. Bòs Jezu habla Espaňol. Me gusta mi proprio color natural.

paran-m pa panse ke se yon bò-n ide pou-m renmen ak yon Peruvyen ki sèlman vi-n pase vakans nan Mayami. va estar tan flaca como el. telefò-n.’ Men yonn nan lèt li resevwa yo: Chè Bòs Jezu. Buena suerte Bòs Jezu Pasar al Kreyol – Tradwi an Kreyol Si ou genyen yon pwoblèm romantik. anpil jenn gason ak jenn fi konsulte sèvis santimantal Bòs Jezu. dice que no tiene apetito y que no come y no duerme. no conoce la belleza verdadera. Se (iwant2walkaway [at]Gmail. Li rele Jan. Bòs Jezu gen Klinik Konsèy lanmou ki pi populè nan tout lemon. Li renmen jwe foutbòl ak baskètbòl. An plus. gason ak fanm kap viv atravè lemon sou entènèt. Li te yon prèt Vodou. Jan di li pa . Pewou. Yo voye lèt nan Klinik Konsèy Lanmou (Consultorio Sentimental). Tarde o temprano ud. M renmen yon jennjan ki wo epi ki gen bon kò. jounal. Me gen venndezan kounye-a. Se yon nèg ki toujou kontan epi M ta vle renmen avèk li. jennfanm. Se yon jè-n òm ki enteresan epi-l senpatik. Jan gen cheve nwa ak zye vèt. Pwoblèm m genyen sè ke m rete Ozetazuni. Yo konnen bwat elektronik Bòs Jezu. Li se yon ‘fixer. M se yon jennfanm Kubè-n Amerekè-n. Yo di ke sa se yon pèt de tan. Así. revu ak lapòs regulye. Li resevwa lèt nan men jenngason. Nou komunike pa skype. sus padres no van a tener nada que decirle.65 Querida Desesperada desde las playas de Miami. Florida Tengo una solución muy fácil para ud. ou ka jwenn èd Bòs Jezu. Li se yon aranjè relasyon sentimental. Hay otros muchachos en Miami. kourye electronik epi teks. Algűn dįa. Ud. va a encontrar a su prįncipe que vive muy cerca o en este paįs. Nou kontre nan Mayami pou la premyè fwa. M gen yon machin tou nèf. Li rete Lima.com). Se yon kado paran-m ban mwen pou fèt mwen. Chak ané. yon prêt legliz katolik ki kite legliz la pou-l vin tounen yon gerisè kè. Paske Bòs Jezu reponn yo tou lè yo ekri-l pou pale de pwoblèm yo. Li soti Pewou. Luego si Juan no quiere a una muchacha natural que no llleva maquillaje.

li di m pa mete makiyaj epi m pa bèl. Anplus. Ou di ou pa gen apeti. si Jan pa renmen yon fi naturèl ki pa renmen maske figi-l ak makiyaj. Answit. Sanble ke Jan enterese nan yon tifanm ki mens. To ou ta. M pa renmen makiyaj. ou pral kontre yonn ki viv tou prè ou oswa nan peyi Etazuni. Zye El pelo – cheve El problema – pwoblèm.Bòs Jesus El apetito – Apeti La ayuda – Ed.problèm . ou pa dòmi. ou pral mens tankou Jan. M renmen koulè naturèl pa-m. Dezespere depi plaj Mayami. Florid M gen yon solusyon byen fasil pou. li pa konnen bon jan bote. Konsa. Bò-n Chans ! Bòs Jezu Aranjè Relasyon Sentimantal (arreglador de relación sentimental) Vocabulario . M pa ka dòmi. Gen lòt jennjan nan Mayami. li pa renmen vi-n mennaj mwen paske m two kout epi-m two gra. èd Ayudar – Ede El consultorio – Klinik ki bay konséy santimantal. paran pap gen anyen pou di ou. zo sèlman ki sou television.66 renmen-m. Yon jou. boubout mwen El ojo – Je. mi cielo – Ti cheri. Sè ke m tonbe damou pou Juan.Vokabulè Bòs Jezu . Florid Chè Dezespere depi plaj Mayami. M konnen kichòy ( M konnen yon bagay). M bezwen ou ede-m. Mennaj mwen. ou pa manje. Klinik Konsèy lanmou Mi vida. M pa ka manje.

moun ki fè moun ri. bon nèg (muchacho simpatico. chè Romántico – romantik Green – Vèt Simpático – bon moun. rasi.67 La solución – Solusyon El sombrero – Chapo La suerte – Chans Alegre – Kontan. moun ki renmen travay Dormir – Dòmi Escribir – Ekri Llevar – Mete rad. a – Kout. a – mèg Gordo – gra Querido – cheri. Pòte rad Parecer – sanble Generoso – ki renmen bay. ki pa chich Querer – renmen . wo Bajo. Alto. boutchoukout Delgado. bon gason) Trabajador – travayè. a – mens Desesperado. a – dezespere Difícil – difisil Peruano – Peruvyen Flaco. a – ro.

68 Responder – Reponn Tarde o temprano – To ou ta Así – Konsa .

louvri Abogado – avoka Abogado defensor – Defendè publik Abordar – monte avyon Abrigo – manto Abrir – ouvri.69 Vokabulè Panyòl (Espagnol) . nan. isitla. louvri.Kreyòl -Vokabulè Panyòl . a – annuye. ouvri. granpapa Abuela/ abuelita – granmè/ grann Aburrido. ouvè Abuelo – granpè. la-a .Kreyòl A A la derecha – Adwat A la izquierda – Agoch A menudo – Souvan A veces – Pafwa A la una – a inè delaprèmidi A las dos de la tarde – a dezè delaprèmidi Al – an. o seguido por el nombre del lugar o pais Al aire libre – an plenè Abajo – anba Abierto – ouvè. annuyan Acá / aquí – Isit.

babay Admirar – Admire Adónde – Ki kote. orevwa.70 Acabar de comer – *Fèk manje / Fèk sot manje Accidente – Aksidan Aceptar – Aksepte Acordarse de – Sonje Acostarse – Al dòmi / al sou kabann / al kouche Actividad – Activite Activo – Aktif Actor – Aktè /aktèu Ademàs – An plus Adiós – adye. ki bò? Aeroplano – Avyon Aeropuerto – Ayewopò Afeitarse – Fè bab Afortunadamente – erezman Afuera – Deyò Agencia de Viajes – Ajans vwayaj Agosto – Out Agua – Dlo Ahora – Kounye-a Ahora Mismo – Kounye-a menm Por ahora – Pou Kounye-a . kote.

Jò-n Americano – Ameriken. lòt bò-a Almacén – Magazen Alquiler – Lwaye Alto – ro. Amerikè-n (hembra) Amigo. animo. zannimo . etudyan Amable – gen bon jan Amarillo – Jo-n. wo Alumno – elèv. kichòy Algodón – Koton Alguien – yon moun Alimentos – Manje Allà – laba. mache Andar en bicicleta – Ale sou bisiklèt Animal – Bèt. laba-a.71 Ajá – Aha! Aldea – Vil Alegre – Kontan Me allegro mucho – M kontan anpil Algo – yon tibagay. ti cheri-m Anaranjado – Koulè Zoranj Anciano – Granmoun Andar – ale. mi cielo) – Boubout mwen. a – Zanmi Amor – Amou Mi amor (mi vida.

Vit Apurarse.Jan gen kenzan Apeti – Apetito Aplicado. duri Artista – atis Asesinato – Asasina Así. lane Año Nuevo – Nouvel an / Nouvel ane Año Pasado – Ane pase / Lane pase Juan tiene 15 años .72 Anoche – Yèswa. depèche ou Apuro – Vit Arbol – Pyebwa Archivo – Achiv Aritmética – arithmetic Areglar – Ranje Armario – Armwa Arriba – Anwo Arroz – Diri. yèreswa Año – Ane. así – Konsa. Konsa Aspirina – Aspiri-n . a – renmen etudye anpil Apreciar – Apresye Aprender – Aprann Aprisa – Fè vit. anne. apresurarse – Fè vit.

73 Prestar atención . Mete atè. moun ki ekri liv Automóvil – Machi-n Aventura – Avantur Ayuda – Ed. ben Cuarto de baño – sal de ben Barato – bon mache .Fè atansyon Atados – Atache Aterrizar – Ateri Atleta – Atlèt Autor – Ekriven. bengn. èd Azúcar – Suk. sik Azul – Ble B Baile – Dans / Bal Bailar – Danse Bajar – Desann. Dechaje Bajo – Kout Banco – Bank. Otè. ban Balcòn – Balcon Bandera – Drapo Baño – Beny.

Chèche C Caballero – Mesye . a – Bèl Beso – Bo Biblioteca – Bibliyotèk Bicicleta – Bisiklèt Bienvenido – Byenvenu Billete – Tikè Boca – Bouch Bodega – Ti magazen Bola – Boul Bolsillo – Pòch Bostezar – Baye Bote – Bato. mal bourik Buscar – Chache.74 Barco – bato Barra – Fè cho. chaloup Brazo – Ponyèt Burro – Bourik. Fè Barrio – Katye Bastante – Ase Beber – Bwè Bebida – Bwason Bello.

75 Caballo – Chwal Cabello . Waitress Cambiar – Chanje Caminar – Mache Camino – Chemen Camisa – Chemiz Camiseta – Chemizèt Campamento – Kan (Campamento de Verano – Kan dete) Canal – Chanèl Canción – Chanson . Ru Calor – Heat Cama – Kabann (Rete nan kabann – Guardar cama) Camarero. a – Waiter. Caerse – Café – Kafe Cafeteria – Kafeterya Caja – Bwat Calabaza – Joumou Calcetines – Chosèt Caliente – Cho Calle – Laru.Cheve Cabeza – Tèt Cada – Chak Caer.

Fèmen Cesto – Panye Charlar – Koze . nana – chanson pou tibebe nan bèso Cansado – Fatige Cantar – Chante Capital – Kapital Capitan – Kapitèn Cara – Figu Carniceria – Boutik Vyann Caro. Zero Cerrar – Fème.a – Chè Cartera – Bous Casa – Kay Casarse con – Marye avèk Casi – Prèske Cebola – Zonyon Celo – Sil Celebrar – Selebre Cena – Soupe Cerca de – Touprè Ceremonias – Seremoni Cereza – Seriz Cero – Zewo.76 Canción de cuna.

77 Chica. machann Comestibles – Provisyon Cometer Faltas – Fè fot . Kòmanse Comerciante – Komèsan. chico – Ti Gason Chicle – Chiklèt Chiste – Blag Chocar – Kraze Chocolate – Chokola Chofer – Konduktè Cielo – Syèl Cien – San Ciencia – Syans Ciudad – Vil Clase (Sala de Clase) – Klas Clima – Klima Coche / Carro – Machi-n / Vwatu Cocina – Kwizi-n Cocinar – Fè manje Colega – Kòlèg Colegio – Kolèj Colgar – Pann. Pandye Comedor – Sal a manje Comenzar – Koumanse.

fè shòpin Comprador. shòpè Concierto – Konsè Consejero – Konseye Conservar – Konsève Consolar – Bay Konfò.78 Como – Tankou Como esta ud? Ki jan/Kòman ou ye? Comodo – Konfòtab Comprar – Achte Computadora de mano – òdinatè alamen Computadora portátil – Laptop òdinatè Concha Marina – Lanbi Conejo – Lapen Congelador .Frizè Concurso – Contest Conducir – To Drive. fè acha. a – Achtè. Konn Compartir un libro – Pataje yon liv Compartir un postre – Patage yon desè Comprender – Konprann Compras – Acha. Konsole Construir – Konstwi. Bati . shòpin Comprar – achte. to lead Conocer – Konnen.

Konpanyon Comparar – Konpare Corto – Kout Cortina – Rido Cortina de baño – Rido de beny Cortinilla – Ti rido sou fenèt Corbata – Kravat Corral – Kote pou timoun oswa tibebe jwe.79 Contar – Konte Contadora – Kontab Conserje – Moun ki netwaye kay ak edifies publik Conseguir su pase de abordar – Pran pass pou monte avyon oubyen tren Contento – Kontan Contraseña – mo kle. playpen Corredor – Kourè. Contestar – Reponn yon kesyon Companero – Zanmi. Taye Cortauñas – Enstruman pou taye zong Cortar el césped – Taye grazon an Crecer – Grandi Criminal – Kriminal Cruzar – Kwaze . jògè Cortar – Koupe.

Fòk.F èb Decidir – Deside Decision – Desizyon . Debil .Workbook Cuadro – Pòtrè Cuando – Lè (Cuando ? Ki lè?) Cubrir – Kouvri Cuchara – Kiyè Cuchillo – Kouto Cuello – Kou Cuento – Istwa Cuerpo .80 Crudo – Kru Cuaderno de trabajo .Kò D Dame – Ban Mwen / Ban-m Dale – Ba Li – Ba-l Dar – Bay Dar La Mano – Bay Lamen (shake hands with) Dar las gracias – Di Mèsi De Acuerdo – Dakò De Compras – Al Fè acha Debajo – Anba Deber – Dwe.

Vle Despegar – Dekole Despertarse – Reveye Detestar / Odiar – Rayi Dia de la Raza – Jou Kristòf Kolon Dia de los inocentes – Pwason davril Decir – Di Digame – Di-m / Di mwen Digo – M di / Mwen Di Dinero – Kòb / Lajan .81 Defender – Defann Dejar – Kite Dejar Caer – Kite tonbe Delante de – Devan Demas – Lòt Deporte – Espò Derecho – Dwa Desafortunadamente – Malerezman Desayuno – Dejne Descansar – Repose Describir – Dekri Descubrir – Dekouvri Despacio – Dousman Desde – Depwi Desear – Desire.

– Ekskuze-m Divertirse – Amuze Doctor – Doktè Domingo – Dimanch Dormitorio – Dòtwa Domino – Domino Dolor – Doulè Dar un paseo – Fè yon pwomenad / Pran yon ti promenad Durante – Duran E Edad – Aj. Laj Edificio – bildin Ejercicio – Egzèsis El – Li Ella – Li Elefante – Elefan Empezar – Koumanse Empleo – Emplwa Enlace – Lyezon.82 Director – Direkte Lekòl Dirigir – Dirije Dispense ud. lyen Enamorado – Amoure / amourez Encontrar – Rankontre / Kontre .

Espayol Especialmente – Especialman Esperar – Espere Esposa – Madanm. a – Malad Enojado – Fache Ensalada – Salad Ensenanza – Ansèyman Entender – Konprann Entonces – Donk Entrar – Antre Entrevista – Entèvwou Enviar – Voye Equipo – Ekip Escape – Chape. epouz .83 Enfermedad – Maladi Enfermo. echapman Escribir – Ekri Escritor – Ekriven Escuchar – Koute Escuela – Lekòl Espacio – Space Espalda – Do Esperanza – Espwa Espanol – Panyol.

(Stove in English) Etiqueta – Etikèt Evento – Evènman Examen – Egzamen Examinar – Egzamine Excursion – Ti Vwayaj. Mari Esquiar – Ski Estados Unidos – EtaZuni. LèZetazuni Estomago – Lestomak Estudiar – Etudye Estudios – Etudyo Estufa – Fou. (Me extranas – Ou sonje-m) Explorar – Eksplore Exportar – Ekspòte Extravagante – Ekstravagan Extraordinario – Ekstraòdinè F Fabrica – Faktori Facil – Fasil .84 Esposo – Epou. vwayaj Exito – Suksè Experiencia – Eksperyans Explicar – Eksplike Extranar – Manke.

famiy Familiar – Familyè Fantasma – Espri. Fanmi. (happy birthday) Felicitaciones – Felisitasyon (Congratulations) Feo – Lèd Ferrocarril – Rout Tren Fiebre – Lafyèv Fiesta – Fèt Fin – Fen Fiscal – Prosekutè Flaco – Mèg Flor – Flè Flotar – Flote Forma – Fòm Foto – Foto .85 Falda – Jup (mini falda – Mini jup) Falta – Fot Familia – Fami. Move Espri Farmacia – Famasy Fatigado – Fatige Favor – Favè (Hacer el favor de – Silvouplè) Favorito – Favori Fecha – Dat (Cual es la fecha de hoy? Ki dat jodi-a ye?) Felicidades – Bò-n fèt.

86 Fotocopia – Fotocopi Frances – Fransè Francia – Frans Frase – Fraz Frente – Fwon Fresco – Frè Fruta – Fwi Fuerte – Fò Fumar – Fumen Futbol – Foutbòl G Gallina – Manman poul. Poulèt poul Gallo – Kòk Ganar – Gagne. fè lajan Garganta – Gòj Gatito – Ti Chat Gato – Chat Gente – Moun Geografia – Jewografi Gerente de oficina – Supèvizè buwo Gimnasio – Jimnastik Golpe – Kou Goma – Gonm (rubber) . Poul.

Fè bwi Guante – Gan Guapo – Bèl nèg. Gratis ticheri Grave – Grav. bèl gason Guardar – Kenbe Guia – Gid Guia Telefonica – Liv Telefò-n Guitarra – Gita Gustar – Renmen H Habitacion – Chanm Hablar – Pale .87 Gordo – Gra Gota – Gout Grabado – foto Gracias – Mèsi (Muchas Gracias – Mèsi anpil) Gramatica – Gramè Gran – Gran Grande – Gwo. gran Gratis – Gratis. Serye Gris – Gri Gritar – Kriye.

Fè van. hacer viento – vante. kontre Hambre – Grangou (M grangou – Tengo hambre ) Hasta – Juska Hasta la vista – Juskaske m wè nou ankò Hasta Manana – A demen Hasta Luego – N-a wè pita Hay – Gen / Genyen Haz – Fè Hagalo – Fè sa Helado – Krèm Hermano – Frè Hermoso – Bèl Hierba – Zèb Hierro – Fè Hija – Pitit Fi Hijo – Pitit Gason Hispano – Ispanik Historia – Istwa Hoja – Fèy Hola – Alo . Hacer fresco – Fè fret) Hacer preguntas – Poze Kesyon Hace una semana – Gen yon semè-n de sa Hallar – Jwenn. hacer sol – Fè soley.88 Hacer – Fè (hacer buen tiempo – Fè bon tan. Hacer calor – Fè cho.

a – Endyen. langaj Iglesia – Legliz Imaginario – Imajinè Importante – Enpòtan Imposible – Enposib Impression – Enpresyon Impresionar – Enpresyone Independencia – Endepandans Indio. gason.89 Hombre – Nèg. òm Honor – Onè (Onè – Respè! Se usa cuando uno entra en la casa de los demas) Hormiga – Foumi Hospital – Lopital Hoy – Jodi-a Hueso – Ze Huir – Kouri ale I Idea – Ide Idioma – Lang. Endyè-n Informacion – Enfòmasyon Inglaterra – Angletè Inmediatamente – Imediatman Insistir – Ensiste .

lil Izquierdo – Goche J Jota – J (Lèt alfabè J) Joven – Jennjan. jennfanm Juego – Jwèt Juez – Juj Jugador – Jwè Jugo – Ju (Jugo de naranja – Ju Zoranj) Junto – Ansanm Junta – Reyunyon Juvenil – Juvenil K Kilometro – Kilomèt Kiosko de fotografia – Kyòsk pou pran foto .90 Instrumento – Enstruman Inteligencia – Entèlijan Interes – Enterè Interesar – Enterese Invierno – Ivè Invitacion – Envitasyon Invitado – Envite Invitar – Envite Isla – Il.

Laundromat – Kote ou fè lesiv. ak chodyè Lago – Lak. kay kote ou lave rad Lavavajillas – Machi-n pou lave plat. Kiyè. po bouch Laboratorio – Laboratwa Lado – Kote Ladrar – Jape Ladron – Vòlè Lago – Lake Lampara – Lanp Lapiz – Krayon Làpiz labial – Kreyon pou penture po bouch Latin – Laten Lavar – Lave Lavar el parabrisas – Lave vit machi-n nan Lavar los carros – Lave machi-n yo Lavar los platos – Lave asyèt yo.91 Kiwi – Kiwi Koala – Kowala L Labio – Lèv. dlo ki rasanble nan yon lak . lave plat yo Lavadora – Machi-n a lave Lavanderia .

a – Joli Llamar – Rele (llamar a la puerta – frappe pòt la. Como se llama ud.? Ki jan ou rele? ) Llave – Kle .92 Lancha motora – Chaloup. bòt a motè Le gusta – Li renmen (Le gusta el jabon – Li renmen savon an) Leccion – Leson Leche – Lèt Lectura – Lektu. Lekti Leer – Li Legumbres – Legum (vegetables) Lejos de – Lwen Lengua – Lang Lento – Lan Leon – Lyon Levantarse – To get up Leve – Lejè Libre – Lib Libro – Liv Limon – Sitwon Limusina. Limo – Limouzi-n Línea de ensamble – Li-n asanblaj Lindo.

manman Manteca de cerdo – Grès Kochon Macho Carbrío – Bouk Kabrit Madera – Bwa pou fè kay Madera contrapachada – Playwoud Madrastra – Bèlmè Maestro – Anseyan. Bèu . Kote Luz – Lumyè M Madre – Maman. mèt. pwofesè Maletín de mano – Ti valiz ou gen avèk ou kote ou chita nan avyon an.93 Llenar – Plen Llorar – Kriye Llover – Fè lapli Lugar – Plas. kèryon-n Mango – Mango Manga – Manch Manga corta – Manch kout Manga larga – Manch long Pa egzanp: chemiz manch long Manguera de Jardín – Arozwa Mantequilla – Bè.

endike Mariposa – Papiyon Mariquita – (English. sledgehammer) Martillo – Hammer Máscara – Mask Mascarilla quirúrgica – Mask ou mete pou fè operasyon Material de construcción – Materyo de Konstruksyon Materiales Explosivos – Materyèl Eksplosif Materiales inflammables – Materyèl ki ka pran dufeu / dife Materiales radioactivos – Materyo radyoaktif Materiales venenosos – Materyèl ki gen pwazon Mayonesa – Mayonèz Mecánico. ladybug) Ensèk Medusa – lagratèl (English. a – Mekanik Medio Hermano – Frè kot manman oswa kot papa . jellyfish) Marro – gwo mato (English.94 Manicurista – Moun ki fè manikur Manufacturar – Manufactur Maquillarse – Mete mekup. mete makiyaj Manzana – apple Mapa – glob Margen de un río – Bò yon rivyè Marcador – gej ki endike mezi luil nan machi-n nan Marcar – Make.

Moustik . Pile of tomatoes) Morado – Vyolè (purple. kantaloup Mensaje de Correo electrónico – Mesaj pa kourye elektronik Menú – Menu (lis sa ou ka achte nan yon restoran) Mesa para día de campo – Tab piknik Mesa para planchar – Tab pou pase rad Mesa de noche – Tab nwit Mico.macak Mirilla – ti twou pou gade nan pòt (peephole. English) Moneda – Monnen Morir – Mouri Montón de jitomates – pil tomota (english. English) Mochila – sakodo (backpack. mona. rocking chair) Medianoche – Minwi Medidor de agua – Mezu pou mezure dlo (English. English) Mosquito . . mane) Melón – Melon.95 Media Hermana – Sè kot manman oswa kot papa Mecer – Balanse devan ak dèyè Mecedora – Chèz ou ka balanse devan ak dèyè (English. water meter) Medicamento recetado – Medikaman doktè bay Medicamento sin receta – Medikaman ou ka achte nan famasi san reset Medir la presión sanguínea – Checke presyon san an Melena – Cheve chwal (English. mica. mono.

96 Muebleria – Magazen yo vann mèb Muebles – Mèb Muestre su identificación – Montre kat didantite ou Mujer de negocios – Komèsan. gen nè Notas de venta – resu Novela – roman Nietos – Pititpitit Niña – fi. Nerviosa – sou nè. fanm ki fè biznis Mujer embarazada – Fanm ansent Musios – Kwis Muñeca – Poupe N Nadar – Naje Nadador – Najè Nalgas – Bouda Naranja – Zoranj Nariz – Nen Navaja de bolsillo – ti kouto pòch Navegar – Navige Negociar el precio – Negosye pri a Negro – Nwa Nervioso. tifi .

ounce) Operar – Opere . gen nwaj Nueces .Nwa Nueces de nogal – (English.97 Niñera – Gadó timoun. nwaj Nublado – nwaje. traffic cop) Ojo – Je. biro Oficina de correo – Lapòs Oficial de transito – Polysye transpòtasyon (English. walnuts) Nueces de pescana – Pecans O Ocho – uit Oeste – Wès Oferta – Vente Oficial de policía – Polisye Oficina – buwo. sticky notes) Nube – Nuaj. pa gen lumyè Notas autoadhesivas – Nòt adesif (English. travayè nan gadri Nivel – Nivo No entrar – Pa antre No hay corriente – Pa gen elektrisite. zye Ola – wave Onza – (English.

kòmand Oreja – Zòrèy Otro – Lòt P Paciencia – Pasyans Paciente – Pasyan Padre – Papa Pagar – Peye Página – paj País – Peyi Pájaro – Zwazo Palabra – Mo Palacio – Palè Pan – pen Panadería – Boulanjeri. English) Osa gris – (English. grizzly bear) Osa polar .98 Ovalo – Oval Oreja – Zòrèy Oro – Lò Orquesta – Orchestra Orejeras – aparèy ou mete nan zòrèy pou evite bri (earmuffs) Orinal – Plastik ou mete sou kabann (bedpan. polar bear) O Obedecer – Obeyi Obra – èv.(English. biro Oiga! – Koute Oír – Koute Ojo – Je / zye Operación – Operasyon Opinión – Opinyon Ordenar – kòmann. boulanje Pañuelo – Mouchwa Papá – papa . zèv Observar – Obsève Ocupado – Okupe Ofrecer – Ofri Oficina – buwo. buro.

panno Pareja – Koup. pè Pariente – Paran. (que te parece? Ki sa ou panse de sa?) Pared – Mu. Dar un paseo – Fè yon ti promnad Patatas – patat Patio – lakou Patria – patri. Dorado – Jòfi Peligroso – danjere Pelota – boul Perder – Pèdi Perdóneme / Con permiso – Ekskuze-m Permison – Pèmisyon Perezoso – parece Peso – Lajan Meksiken Personaje – Karaktè Piedra – Ròch Piloto – Pilòt .99 Papas – pòmdetè Papel – Papye Papelito – ti mòso papye Paquete – Pakèt Par – pè Parada – Parad Paralítico – Paralize Pardo – brun Parecer – Sanble. (Por todas partes – toutkote) Participar – Patisipe Partido – Match. peyi Pedir – Mande Peinarse – Penyen Peligroso – danjere Pelo – cheve Pele Zanahorias – Peel Carrots Pestañas – Po Je / Po Zye Pétalo – Petal Pez Espada. fanmi Parque – Kote publik Párrafo – Paragraph Parte – Part . rankont Partir – Pati Pasajero – Pasaje Pasar – pase Pase buen tiempo – Amuze ou Que le pasa a ud? Sak Rive ou? Que pasa? Sak pase ? Pasta dentífrica – Patadan Paseo – Mache .

tounen . english) Recepcionista – Resepsyonis Receta – Preskrypsyon Recibir – Resevwa Recoger – Pran. renmen (Renmen yon moun – Querer a una persona) Querer decir – Signifye. siyifye Que quiere decir? K isa sa-a signifye? Queso – fwomaj Quitarse – Retire R Rabo – Ke Radio – Radyo Rápido – Rapid/ fè vit Raro – etranj Rascacielos – Gwo kay wo (skycraper.100 Pierna – Janm Pintura – Pentu Pipa – Pip Pimienta – Piman Pizarra – tablo Playa – plaj Pluma – Plum Poco – Tou piti Pluma – plum Poner – Mete Por favor – Silvouplè Practicar – Pratique Preferir – Prefere Preguntar – Poze kesyon Problema – pwoblèm. problèm Producir – Pwodwi Pronunciar – pwononse Q Que le pasa a ud? –Sak pase ou? Que pasa? Sak pase? Sa kap fèt? Que tal ? Ki jan tout bagay ap mache ? Ki jan tout bagay ye? Que viene? Ki sa kap vini? Quedar – Rete Querer – Vle. ranmase Refrescarse – Rafrechi Regalo – Kado Regla – Règ Regresar – Retounen Regreso – Retou.

Tener sed – Swaf Seda – Swa Seguir – Swiv Semana – Semèn Sentarse – Chita Sentido – Sans. santiman Señor – Mesye . Rica – Rich Rincón – Kwen Río – Rivyè Risa – Ri Ritmo – rit Robar – Vòlè Rojo – wouj. Rouj Ropa – Rad Ropa interior – Souvètman S Sábado – Samdi Saber – Konnen Sabor – Gou Sacar – Retire Sacar fotos – Pran foto Sacar una nota – Fè yon nòt Sal – Sèl Sala – Salon Sala de clase – sal de klas Salgan uds.101 Reír – Ri Repetir – Repete Remoto – byen lwen Reloj – Mont Respirar – Respire Representar – Reprezante Responder – Reponn Respuesta – Repons Reunirse – Reuni Revista – Revu Rico. Solèy ap kouche Secreto – Sekrè Sed – Swaf. – Sòti Saltar – Sote Salud – Sante Saludar – Salwe Sastre – Moun ki konn fè rad Sé – M konnen Se hace tarde – L-ap fè ta / Lannwit la ap vini.

reusi Tercer – twazyèm Terminar – Fini Tertulia – Reyunyon sosyal Testigo – Temwen Tiempo – tan Tienda – Magazen . sutou Solterón – Selibatè Sòtano – redechose.102 Señora – Madam Ser (Es la hora de comer – Se lè pou nou manje) Serio. tan Templo – Tanp Temprano – Bonè Tenedor – Fouchèt Tener – Gen. soutèren. Que tal? Ki jan bagay yo ye? Talento – Talan Tambien – Tou Tarde – Ta Tarea – Devwa Tarjeta – Kat Taxi – Taksi Taza – Tas Té – te Teatro – Teyat Telefono celular – Cell pone Televidente – Moun Kap gade Televisyon Televisor – Aparèy televisyon Temperatura – Tanperatu. Genyen Tener Éxito – Gen suksè. anbalakay Sonar – Sonnen Sonreir – Souri Sorpresa – Surpriz Sufrir – Soufri Suerte – Chans Sufrimiento – Soufrans T Tal.a – Serye Serpiente – Sèpan Servicio – Sèvis Servilleta – Ti sèvyèt Siempre – toujou Silla – Chèz Sillón – Divan Sitio – Plas Sobre todo – Espesyalman.

alavant Veo – M wè Ver – Wè . a la venta – pou vann. Ann ale Van – Yo ale Vaya! – Ale Veces – A veces / pafwa Vecindario – Vwasinaj Vecino – Vwazen Vendedor – vandeu.103 Tierra – Tè Tigre – Tig Tijeras – Sizo Tinta – ank Tío – tonton Tía – tant. enbesil Trabajar – Travay Trabajo – Travay Traje de baño – Shòt debeny U Usar – Utilize Universidad – Univèsite Usted – Ou Ustedes – Nou Utensilio – Utensil Util / útil – útil. femèl bèf Vacaciones – Vakans Vacante – Vid Vago – Vagabon Valer – Vo Vamos – Nou ale. Komèsan Venga – Vini Vengo – M vini Venir – Vini Venta – Vant. matant Tirar – Jete Tiza – Lakrè Tocar – Jwe Todo. itil V Vaca – Manman Bèf. a – Tout Tomar – Pran Torero – Moun ki renmen fè torobèf goumen Toro – torobèf Torpe – stupid Tonto – stupid.

104 Verano – Ete Verdad – Verite Verde – Vè Vestido – Levit Vestirse – Mete rad Viajar – Vwayaje Viaje – Vwayaj Vida. ak. mennaj mwen Vidrio – glas Viejo – Vye Viento – Van Viernes – Vandredi Vino –ven. Mi vida – Ti cheri. duven Visita – Vizit Visitar – Vizite Hasta la vista – Na wè ankò Vivir – Viv Volar – Vole Volumen – Volum Votar – Vote Vuela – Li vole Vuelo – M vole Y Y e. epi Yo no – Pa mwen menm Z Zapatos – Soulye .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->