အိမ္ေတြ အိပ္ခန္း မီးခလုပ္ေတြမွာ တပ္ထားတဲ့ မီး အလင္း အမွိန္ ကို ထိန္းေပးတဲ့ light dimmer circuit ေလးပါ။

အလုပ္လုပ္ ပံုကေတာ့ ဒီလိုပါ။ မီးလံုးတစ္လံုးရဲ ့ မီး အလင္းေရာင္ကို မွိန္သာြ းေအာင္ လုပ္ဖို ့ဆိုရင္ အဲ့ဒီ
မီးလံုးဆီကို သြားတဲ့ power ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို power ကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးဖို ့ဆိုရင္
မီးလံုးဆီကို သြားတဲ့ current/voltage ကို 100% အျပည့္ မသြားေစဘဲနဲ ့ ၾကားထဲမွာ ဖ်က္ေတာက္
ေပးလိုက္တာပါဘဲ။

သေဘာကေတာ့ ပံုထဲမွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း ဘယ္ဖက္က 100% power အျပည့္ရွိတ့ဲ 220V AC voltage
တစ္ခုကို ညာဖက္ကလို လွ်ပ္စစ္ ပါ၀ါ အျပည့္ မရေအာင္လို ့ အပိတ္အဖြင့္ လုပ္ေပးႏိုင္တ့ဲ switch ခလုပ္တစ္ခု
(TRIAC) ကို ၾကားခံ အေနနဲ ့ ထည့္ေပးလိုက္တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျမန္မာျပည္မွာ ့သံုးေနတဲ့ မီးအားက AC
220V frequency 50Hz (or 60Hz) ရွိတယ္ဆိုပါစို ့။ ဆိုလိုတာက ၁ စကၠန္ ့မွာ အေပၚမွာ ျပထားတဲ့ voltage
cycle (+) & (-) မ်ိဳး 50 cycles ရွိတယ္လို ့ဆိုလိုပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ညာဖက္ကပံုထမ
ဲ ွာလို cycle တစ္ခုမွာ
TRIAC switch က ၂ ခါ ပိတ္လိုက္ဖြင့္လိုက္ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ 50 cycles အတြက္ဆိုရင္ TRIAC switch က ၁
စကၠန္ ့မွာ အခါ ၁၀၀ ပိတ္လိုက္ဖြင့္လိုက္ျဖစ္ျပီး မီးလံုးဆီကို သြားမယ့္ ပါ၀ါ ကို ျဖတ္ေတာက္ေပးပါတယ္။ အဲ့ဒီ
နည္းနဲ ့ မီးလံုးရဲ ့ အလင္း အမွိန္ကို အေလွ်ာ့အတိုး လုပ္ေပးႏိုင္တာပါ။ TRIAC switch ကို ON တဲ့ အခ်ိန္

ျမန္မယ္ဆိုရင္ TRIAC OFF ေနတဲ့ အခ်ိန္ပိုတိုျပီး OFF ျဖစ္ေနတဲ့ အပိုင္းက ပိုေသးျပီး ON ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္က ပို
ရွည္တဲ့ အတြက္ မီးလံုးဆီကို power ေရာက္တ့ဲ အခ်ိန္ ပိုရွည္ျပီး မီးလံုးဆီကို Power မ်ားမ်ားေရာက္ျပီး
ပိုလင္းႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို ့ TRIAC switch ကို ON တဲ့ အခ်ိန္က ၾကာမယ္ဆိုရင္ OFF ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္က
ပိုရွည္ျပီး ON ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္က ပိုတိုတဲ့ အတြက္ မီးလံုးဆီကို ပါ၀ါ ေရာက္ခ်ိန္ ပိုတိုျပီး မီးလံုး မွိန္ေနပါမယ္။

TRIAC (Triode for AC) ရဲ ့ အျပင္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ ပံုကေတာ့ mos transistor နဲ့ သိပ္မကြာပါဘူး။ TRIAC ရဲ ့
Gate ကို အၾကမ္းအားျဖင့္ 1-1.5 volt (threshold voltage Vth) ေလာက္ ေပးလိုက္ရင္ Terminal T1 နဲ ့ T2
ၾကားထဲမွာ current ျဖတ္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ Transistor နဲ ့ မတူတာ တစ္ခုက TRIAC တစ္ခု ON ဖို ့အတြက္ သူ
့ရဲ ့ Gate ကို (+Vth) ျဖစ္ျဖစ္ (-Vth) ျဖစ္ျဖစ္ ေပးလို ့ရပါတယ္။ အဲ့ဒါ ေၾကာင့္ မို့လို့ AC circuit ေတြမွာ TRIAC ကို
switch တစ္ခု အေနနဲ ့ သံုးတတ္ၾကတာပါ။ TRIAC=ON တာနဲ့ T1 & T2 ၾကားမွာ ခြေပၚေနတဲ့ voltage (Vt1 –
Vt2) က zero ကို မေရာက္မခ်င္း ဒီအတိုင္း ဆက္ ON ေနျပီး T1 & T2 ၾကားထဲမွာ current စီးေနႏိုင္ပါတယ္။ T1
& T2 ၾကားက voltage (Vt1 – Vt2) = 0 ကို ေရာက္တာနဲ့ TRIAC=OFF ျပန္ျဖစ္သာြ းပါတယ္။

TRIAC ရဲ့ Gate နဲ့ ဆက္ထားတဲ့ Diac ရဲ့ အျပင္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ Zener Diode အလုပ္လုပ္ ပံုနဲ ့
ခပ္ဆင္ဆင္ တူပါတယ္။ Diac တစ္ခုရဲ့ breakdown voltage က အၾကမ္းအားျဖင့္ (+/-) 20-30V
ရွိတတ္ပါတယ္။ အစြန္းႏွစ္ဘက္ T1 & T2 ၾကားမွာရွိတ့ဲ voltage က 30V ေက်ာ္ တာနဲ ့ T1 နဲ့ T2 connected
ျဖစ္ျပီး current စီးႏိုင္ပါတယ္။ သူမွာလည္း (+) (-) သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိတ့ဲ အတြက္ AC circuit ေတြမွာ
အသံုးမ်ားပါတယ္။ dimmer circuit မွာေတာ့ TRIAC ရဲ ့Gate ကို လိုအပ္တ့ဲ gate voltage (pulse) ေတြ ေပးဖို
့အတြက္ DIAC ကို သံုးထားတာပါ။ ေအာက္ကပံု ကေတာ့ Pspice simulation မွာျမင္ရတဲ့ Diac ရဲ ့ အထြက္
voltage pulses ေတြပံုျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို (+) or (-) pulse ေလး တစ္ခုျဖစ္တိုင္း TRIAC ရဲ ့Gate ကို voltage
သြားေပးတဲ့အတြက္ TRIAC = ON ပါတယ္။

TRIAC ရဲ ့Gate voltage က ဥပမာ 1V (Vth) ထက္ နဲ ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ TRIAC=OFF ျဖစ္ျပီး မီးလံုးဆီကို ပါ၀ါ
မေရာက္ႏိုင္ဘဲ gate voltage 1V ထက္ ေက်ာ္သာြ းေတာ့မွ TRIAC=ON ျဖစ္ျပီး မီးလံုးဆီကို ပါ၀ါ ေရာက္မွာပါ။
အဲ့ဒီေတာ့ မီးလံုး ကို ပါ၀ါ အျပည့္ မရဖို ့အတြက္ဆိုရင္ အဲ့ဒီ TRIAC ကို ပိတ္လိုက္ ဖြင့္လိုက္ လုပ္ေပးဖို
့လိုပါတယ္။ အဲ့ဒီလို TRIAC ကို ဘယ္အခ်ိန္မ်ာ ON မလဲ ဘယ္အခ်ိန္မွာ OFF မလဲဆိုတာကို သတ္မွတ္ဖို
့အတြက္ gate voltage pulse ေတြ ေပးေနတဲ့ DIAC ရဲ ့အ၀င္မွာ RC circuit တစ္ခုကို ဆက္လိုက္တာပါ။
variable resistor ရဲ ့ တန္ဖိုးကို အတိုးအေလ်ာ့ လုပ္ေပးခ်င္းအားျဖင့္ DIAC ရဲ ့အထြက္ pulse ႏွုန္းကို
ေျပာင္းလဲေစျပီး TRIAC ရဲ ့ ON/OFF ႏွုန္း္ကိုလဲ ေျပာင္းလဲေစျပီးေတာ့ မီးလံုး ဆီကို သြားမယ့္ ပါ၀ါ ကိုလည္း
လိုသလို အတိုးအေလ်ာ့ လုပ္ေပး ႏိုင္လို ့ မီးလံုးရဲ ့ အလင္းအမွိန္ကို လိုသလို ထိန္းႏိုင္ပါတယ္။
ဒီ dimmer ckt အလုပ္လုပ္ပံုကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ပထမဦးဆံုး လွ်ပ္စီးက 220K variable
resistor ကို ျဖတ္ျပီးေတာ့ capacitor ကို အားျဖည့္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ capacitor ရဲ့ voltage က
တျဖည္းျဖည္းတက္လာျပီး +30V/-30V (diac breakdown) ကို ေရာက္ျပီဆိုတာနဲ ့ သူနဲ ့ဆက္ေနတဲ့ DIAC မွာ
current စီးျပီးေတာ့ DIAC ရဲ ့ အထြက္မွာ voltage pulse တစ္ခုကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ DIAC နဲ့
ဆက္ေနတဲ့ TRIAC ရဲ့ Gate မွာ လိုအပ္တဲ့ voltage ရရွိျပီး TRIAC=ON ပါတယ္။ TRIAC=ON တာနဲ့ သူ ့ရဲ ့ T1
နဲ ့ T2 အစြန္း ႏွစ္ဘက္ကို current ျဖတ္စီးျပီးေတာ့ မီးလံုးကိုလဲ လွ်ပ္စီး ျဖတ္စီးျပီး မီးလံုးဆီကို ပါ၀ါ ရလို

့မီးလင္းပါတယ္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာဘဲ capacitor ထဲမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ ဓါတ္အား (charge) ေတြကလည္း DIAC &
TRIAC ကေနတဆင့္ Ground ထဲကို စီး၀င္ျပီး (discharge ျဖစ္ျပီး) ဓါတ္အား ျပန္ကုန္သာြ းပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေနာက္
TRIAC=OFF ျပန္ျဖစ္သြားျပီး မီးလံုးဆီသြားတဲ့ ပါ၀ါကို တဖန္ ျဖတ္ေတာက္ျပီးေတာ့ capacitor ကို
ဓါတ္အားျပန္သြင္း (charge) ျပန္လုပ္ျပီး DIAC=ON ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုနဲ ့ TRIAC ကို
ပိတ္လိုက္ ဖြင့္လိုက္ ျဖစ္ေစျပီး မီးလံုး ရဲ ့ power ကို ျဖတ္ေတာက္ျပီးေတာ့ မီးလံုး အလင္း အမွိန္ကို
ထိန္းေပးတာပါ။
ကြ်န္ေတာ္တို့ RC circuits ေတြမွာ capacitor တစ္ခုကို charge လုပ္တ့ဲ အခ်ိန္ကို delay time = RC ဆိုျပီး
သတ္မွတ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ resistor ရဲ ့ resistance မ်ားေလေလ capacitor ကုိ charge လုပ္တာ
ၾကာေလေလ ဆိုပါေတာ့။ Variable resistor ရဲ ့ တန္ဖိုး ကို ေလ်ာ့ခ် လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ capacitor ကို charge
လုပ္တာ ပိုျမန္လာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ DIAC က voltage pulse ထုတ္ေပးတာလည္း ပိုျမန္ျပီးေတာ့ TRIAC=ON
တာလည္း ပိုျမန္လာပါတယ္။ TRIAC=ON တာ ပိုျမန္တ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ OFF တဲ့ အခ်ိန္တို ျပီး ON တဲ့
အခ်ိန္ရွည္တဲ့ အတြက္ မီးလံုးစီကို ပါ၀ါ မ်ားမ်ား ေရာက္ျပီး မီး အလင္း ေရာင္ မ်ားမ်ား ရပါတယ္။ တကယ္လို
့variable resistor ရဲ ့ တန္ဖိုးကို တုိးလိုက္မယ္ဆိုရင္ capacitor ကို charge လုပ္တာ ပိုၾကာလာျပီးေတာ့
TRIAC=ON တာလည္း ပိုၾကာလာပါမယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ OFF ျဖစ္တ့ဲ အခ်ိန္ က ပိုရွည္ ျပီးေတာ့ ON ျဖစ္တ့ဲ အခ်ိန္
က ပိုတုိ တဲ့ အတြက္ မီးလံုးဆီကို power ေရာက္တာ ပို နည္းျပီး မီးလံုး ပိုျပီးေတာ့ မွိန္သာြ း ပါတယ္။
ဒီေအာက္က graph ၃ ခု ကေတာ့ မီးလံုး ရဲ ့ ပါ၀ါ ကို PSpice မွာ simulation လုပ္ျပီး ရတာပါ။ ပထမ ပံုမွာ
variable resistor တန္ဖိုးက 1 kOhm ျဖစ္တ့ဲ အတြက္ မီးလံုး မွာ ပါ၀ါ မ်ားမ်ား ရျပီး ေတာ့ variable resistor
တန္ဖိုးကို တိုးလိုက္တာနဲ ့ အမွ် မီးလံုး ရဲ ့ power လည္း ေလ်ာ့က် သြားတာကို ေတြ ့ရမွာပါ။ variable
resistance က 200 kOhm ေလာက္ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မီးလံုးမွာ power မရွိသေလာက္ (uW) ျဖစ္ျပီး မီးလံုး
ပိတ္သေလာက္ ျဖစ္ေနပါျပီ။

ဒီေအာက္က ပံုကေတာ့ မီးလံုး Load resistor ကရရွိတ့ဲ voltage ကို ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္က
အ၀င္ voltage ျဖစ္ျပီး အနီေရာင္ကေတာ့ TRIAC မွာေပၚတဲ့ voltage ျဖစ္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ ထဲက အနီေရာင္
ကို ႏွုတ္လွ်င္ မီးလံုး မွာ ခြေပၚတဲ့ voltage ကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွာျပထားတဲ့ အတိုင္း TRIAC=OFF ေနတဲ့
အခ်ိန္မွာ TRIAC က open circuit ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ အနီနဲ ့ အစိမ္းနဲ ့ က တထပ္တည္း အတူတူ
ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာ မီးလံုး Load resistor မွာ ဘာ voltage မွမရႏိုင္ပါဘူး။ TRIAC=ON တာနဲ ့
TRIAC ရဲ ့ voltage က zero ကိုက်သြားတဲ့ အတြက္ အနီေရာင္ က zero ကို ေရာက္သာြ းျပီး အစိမ္းနဲ ့
အနီၾကားမွာ voltage ျခားနားျခင္းရွိလာပါတယ္။ ဆိုလိုတာက မီးလံုးမွာ voltage ရရွိျပီး မီးလင္းပါမယ္။

ဒီ circuit အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥၫ္း ေတြကေတာ့
R1 – 220k variable resistor (Pot resistor)
C1 – 1uF 250V
D1 – Diac (for example BR100) or (HT32)
Q2 – Triac (for example BT136) or (2N6075) or (TIC226D)
ဒီေနရာမွာ DIAC နဲ ့ TRIAC ႏွစ္ခုတြဲျပီး ေပါင္းထားတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။ သူတို ့ကိုက်ေတာ့ QUADRAC လို
့ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ Q4004LT တို ့ Q2008LT တို ့ လိုမ်ိဳးပါ။
ဒီမွာ သံုးထားတဲ့ 1k load resistor ကေတာ့ 50W မီးလံုးကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။
TRIAC မေလာင္ေအာင္ ၾကာၾကာခံေအာင္လို ့ heat sink တပ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။
Datasheet ေတြ လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီမွာ ၾကည့္လို ့ရပါတယ္။
BR100
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/270/122508_DS.pdf
HT32
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/472/HT-32-pdf.php
BT136
http://www.ladelec.com/datasheet/BT136-600F.pdf
2N6075
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-29/DSA-564552.html
Q4004LT
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90251/TECCOR/Q4004LT.html
Q2008LT
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/472/Q2008LT-pdf.php

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful