NDF ႐ုးံ ခ်ဳပ္ ရန္ကန

ု ၿ္ မိဳ႕မွာ စတင္ဖြငလ
့္ စ
ွ ္

ဓာတ္ပံု AP

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ။ ေအာက္တုိဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၉။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ က်ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ

အင္အားစု (NDF) ပါတီဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဒီကေန႔ ႐ံုးခ်ဳပ္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သလို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔
အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အခက္အခဲေတြ

ရွိေနသလို ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္တာေတြေတာင္ လုပ္ၾကေတာ့မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို
မသင္းသီရိက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္လုိက္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ
အင္အားစု (NDF) ပါတီဟာ ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္က ေမတၱာၫြန္႔ရပ္ကြက္မွာ ႐ံုးခ်ဳပ္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္နယ္ေတြ ကိုယ္စားျပဳတာထက္ တိုင္းေတြကို ဦးစားေပး ကိယ
ု ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္လို႔
NDF ပါတီက ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာပါတယ္။
“ပုံမွန္ စည္း႐ုံးဖုိ႔ကေတာ့ ဒီဆုိင္းဘုတ္တင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းေတာ့ စမွာပါ။ အခုခ်ိန္ေတာ့ သူတုိ႔ဘာသာ သူတို႔ လာဆက္သြယ္တဲ့
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀ ရွိၿပီး က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့ဟာက ၃၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္

ထိေတြ႕ၿပီးသား ျဖစ္ေနေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လုပ္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ၉၀ ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့
ရထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာေတြကို နာမည္နဲ႔တကြ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္းေနပါတယ္။ ရလို႔ရွိရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
ျပင္ဆင္ဖို႔ပါပဲ။

“ဒုတိယပုိင္းကေတာ့ ပါတီ၀င္စုတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒါေတြကလည္း ပါတီ၀င္ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ က်ေနာ္တုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။
သူ႕ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္က ေတာင္းထားတဲ့ လူ ၁,၀၀၀ ကိစၥကေတာ့

ၾသဂုတ္လကုန္ေလာက္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါကုိ စာရင္းနဲ႔တကြ ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။”
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကေန ခြဲထြက္လာတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းတခ်ဳိ႕ ပူးေပါင္းၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ NDF
ပါတီဟာ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ က်ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္

အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ဆိုေပမဲ့ ပါတီ ရန္ပံုေငြကိစၥမွာေတာ့ အခက္အခဲ ရွိေနတယ္လလ
ို႔ ည္း ဆက္ေျပာျပပါတယ္။
“ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္ဆုိရင္ ႀကိဳတင္ေပးထားရမယ့္ ၅၀၀,၀၀၀ ကိစၥက အခက္အခဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါေသးတယ္။
ေပးႏုိင္တဲ့လူ ရွိသလုိ မေပးႏုိင္တဲ့လူလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြအတြက္ ေျဖရွင္းရဦးမယ့္ အပုိင္းေတြ က်န္ေနပါေသးတယ္။
ဒါတင္မကပါဘူး၊ ႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတဲ့ အပုိင္းလည္း ရွိပါေသးတယ္။
ႀကိဳတင္မဲကိစၥကလည္း အေရးႀကီးေတာ့ ဒါလည္း စိန္ေခၚမႈတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

“မဲေပးတဲ့အခါမွာ ဘယ္လို လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွိတယ္၊ မရွိဘူး၊ မဲဆြယ္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ လြတ္လပ္မႈ

ရွိသလား၊ မရွိဘူးလား၊ ဒါေတြၾကည့္ၿပီးမွ က်ေနာ္တုိ႔ ေသခ်ာေျပာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွ်တမႈ အပုိင္းမွာ အားနည္းေနတာ
အမွန္တကယ္ ေတြ႕ရၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္မႈအပိုင္းကို က်ေနာ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”
NDF ပါတီက ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္ထဲမွာပဲ ေနအိမ္မွာ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီႏွစ္ထဲမွာ က်င္းပေပးမယ္ဆိုၿပီး ခုခ်ိန္ထိ ရက္အတိအက် မေၾကညာေသးတာဟာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္
ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြအတြက္ စည္း႐ံုးေရးေတြလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္နည္းပါးတာေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ သူ႕ရဲ႕
သေဘာထားကို ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္) အဖြဲ႕က ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္တဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္းကလည္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခ်က္ဟာ လက္ရွိ အေျခအေန အမွန္တိုင္း ႀကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြအေပၚ
ေျပာဆိုလိုက္တာ ျဖစ္သလို သူတို႔ပါတီ အေနနဲ႔ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့ အေနအထားထိ
မရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

“မွန္ပါတယ္၊ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာလုိ႔မရေသးဘူး ထင္တယ္။ စည္းကမ္းေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြကလည္း မ်ားရတဲ့အထဲ
ပိုပိုၿပီးေတာ့ ေန႔တုိင္း က်ပ္က်ပ္လာတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အန္တီ့တေယာက္တည္း အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့

ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ လုပ္ေနၾကတာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ အဆင္သင့္ျဖစ္မလဲ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔က ရက္လည္း

မေၾကညာဘူး၊ ဘယ္ေတာ့မွန္းလဲ မသိတဲ့အတြက္ အန္တီတို႔လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ကိုယ့္ဘက္က အစြမ္းကုန္ ေျပးေနရတာပဲ။
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ႀကိဳးနဲ႔ တားလိုက္မလဲေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေနာ္။”
ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ က်ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ (UDP) အဖြဲ႕ကေတာ့ အေျခအေနေတြက
တရားမွ်တမႈ လံုး၀ မရွိတာမို႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆက္လက္ ၀င္ဖို႔ မ၀င္ဖို႔အတြက္ ပါတီတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြး
ညိႇႏႈိင္းတာေတြလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ UDP ပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။

“အခုက်င္းပေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္ တရားမွ်တမႈ မရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔လည္း ဒီအေျခအေနေပၚမွာ

သေဘာတူပါတယ္။ အခုရမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က လုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ပုံစံမ်ဳိး
ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ႐ုပ္ျပပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္
ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိေရွ႕ဆက္ၿပီး သေဘာထားတရပ္ ေပးမလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အတြက္
ျပန္လည္သုံးသပ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။”
UDP ပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္း ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄၆ ခုက ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္နဲ႔ ဆက္လက္ တည္ေထာင္ခြင့္တို႔ကို

ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ပါတီ ၄၀ အနက္ ၃၉ ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က
မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရ သတင္းစာေတြမွာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ မွတ္ပံုတင္က်ထားတဲ့
၃၉ ပါတီထဲက ၁၀ ပါတီထဲသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ ပါတီ၀င္ အင္အားစာရင္း တင္ထားေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
Source:http://www1.voanews.com/burmese/news/myanmar-election-ndf-99716449.html

NDF ပၝတီရုံးခန္း ဆိုင္းဘုတ္သစ္တင္
2010-08-01

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု NDF ရဲႛ ပၝတီဆုိင္းဘုတ္တင္ပၾဲ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တုိင္း တာေမၾဴမိႂႛနယ္က ပၝတီရံုးခဵႂပ္
ရံုးခန္းမႀာ ဒီကေနႛ ကဵင္းပတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အမဵႂးိ သားဒီမုိကေရစီအင္အားစု National Democratic Force (NDF) ကို ႎုင
ိ ္ငံေရးပၝတီအဴဖစ္
မႀတ္ပံုတင္ခၾင့္ ဴပႂလုိက္႓ပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ဇူလုင
ိ ္လ ၁၀ ရက္ေနႛက ပၝတီဥကၠႉ ေဒၝက္တာသန္း႓ငိမ္း
သတင္းေထာက္မဵားႎႀင့္ ေတၾႛဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
NDF ပၝတီရံုးခန္းဴဖစ္တဲ့ ေမတၨာႌၾန္ႛရပ္ကၾက္၊ ဒဂံုလၾင္လမ္း တိုက္အမႀတ္ ၃၊ အခန္း ၁၀၃ မႀာ ဒီကေနႛဴပႂလုပ္တဲ့ အခမ္းအနားနဲႛ
ပတ္သက္႓ပီး ပၝတီဥကၠႉ ေဒၝက္တာသန္း႓ငိမ္းက RFA ကိုေဴပာဴပရာမႀာ
“မႀတ္ပံုတင္ကဵ႓ပီးတဲ့ အခၝမႀာ ဆုင
ိ ္းဘုဒ္တင္ဖိုႛအတၾက္ ႒ကိႂ႓ပီးေတာ့ ၇ ရက္ ကဵေနာ္တုိႛက အေဳကာင္းဳကားရတယ္ေပၝ့ဗဵာ။
ေလ႖ာက္တာေပၝ့ မဟုတ္ပၝဘူး၊ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ယူတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ကဵေနာ္တုိႛ ဘယ္ေနႛ ဆုိင္းဘုဒ္တင္မယ္ ဆုိတာကို ေဴပာတာပၝ။
ေဴပာေတာ့ သူတုိႛလည္း ဘာမႀ မေဴပာပၝဘူး။ ကဵေနာ္တုိႛ နယ္ကလူေတၾလည္း ဖိတ္တယ္။ တဴခား မႎၨေလးတုိင္းတုိႛ၊
မေကၾးတုိင္းတုိႛ၊ ပဲခူးတုိင္းတုိႛ၊ လာဳကပၝတယ္ ရန္ကုန္တုိင္းေရာ။ အကုန္လုံးေပၝ့ ကဵေနာ္တုိႛ ပၝတီဝင္ေတၾေပၝ့။ ေနာက္
သတင္းေထာက္ေတၾကုိလည္း ကဵေနာ္တုိႛ ဖိတ္ပၝတယ္။ ဴပည္တၾင္းက စာနယ္ဇင္းက ပုဂၢိႂလ္ေတၾေရာ၊ တဴခားကဵေနာ္တုိႛ
ႎုင
ိ ္ငဴံ ခားက ဟုိဒင္းေတၾက ဴပည္တၾင္းက သတင္းေထာက္ေတၾေလ။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ သံရံုးလည္း တခဵိႂႛ ကဵေနာ္တုိႛဖိတ္ပၝတယ္။
ဖိတ္ေတာ့ အေမရိကန္သံရံုးနဲႛ ဳသစေဳတလဵသံရံုးတုိႛ လာဳကပၝတယ္”
ဒီကေနႛ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပၾဲ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္သူ တရာနီးပၝး ရႀိတယ္လုိႛ ဆိုပၝတယ္၊၊ ကဵန္တဲ့
႓မိႂႛနယ္တုိင္းအသီးသီးက အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ပၝတီရံုးခန္းေတၾမႀာလည္း မဳကာခင္ ဆုိင္းဘုတ္တင္
အခမ္းအနားေတၾ ဴပႂလုပ္ဖုိႛ စီစဥ္ထားေဳကာင္း သိရပၝတယ္။
ဒီေနႛ အခမ္းအနားကို အေႎႀာက္အယႀက္ တစံုတရာမရႀိဘဲ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ ကဵင္းပႎုင
ိ ္ခဲ့ေဳကာင္း ေဒၝက္တာသန္း႓ငိမ္းက
ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမယ့္ ဒီအခမ္းအနားကို အရပ္ဝတ္ ရဲတပ္ဖၾဲႛဝင္ ၄၀ ေလာက္ လာေရာက္ ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္လိုႛ ေအပီ
သတင္းဌာနမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ေဟာင္းေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾနဲႛ ေဒၝက္တာသန္း႓ငိမ္း
ဦးေဆာင္တဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF ကို ေရၾးေကာက္ပၾဲေကာ္မရႀင္က ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေနႛမႀာ
ႎုင
ိ ္ငံေရးပၝတီအဴဖစ္ မႀတ္ပံုတင္ခၾင့္ ဴပႂခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
Source:http://www.rfa.org/burmese/news/NDF_opens_first_party_office_in_Rangoon08012010184125.html

စစ္အစိုးရ ဝၝဒဴဖန္ႛရုပ္ရႀင္မႀာ ပၝဝင္သူေတၾကုိ လန္ဒန္မႀာဆႎၬဴပ
2010-08-01

စစ္အစိုးရ ဝၝဒဴဖန္ႛရုပ္ရႀင္ ‘အရုဏ္ဥးီ မႀာ ဖူးသည့္ဳကာ‘ မႀာ ပၝဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ေနတိုး၊ ထၾန္းထၾန္း၊ ေကဵာ္ေကဵာ္ဗို၊ မိုးယုစံ

တိုႛကို ဴမန္မာေကဵာင္းသား အေယာက္ ၇၀ ေလာက္က လန္ဒန္႓မိႂႛမႀာ မေနႛညက ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဝၝဒဴဖန္ႛရုပ္ရႀင္ဇာတ္ကားဴဖစ္သည့္ အာရုဏ္ဥးီ တၾင္ ဖူးသည္ဳ့ ကာ ရုပ္ရႀင္တၾင္ ပၝဝင္သူ သရုပ္ေဆာင္မဵားကုိ
၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေနႛက လန္ဒန္ေရာက္ ဴမန္မာေကဵာင္းသားမဵား ရႀတ္ခဵ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဆႎၬဴပသူေတၾက သမ္ိုင္းေဳကာင္းလိမ္လည္သူ ငၝတိုႛရန္သူ ဆိုတဲ့ ေ႐ကၾးေဳကာ္သံေတၾနဲႛ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။
ဝၝဒဴဖန္ႛရုပ္ရႀင္ဇာတ္ကားမႀာ ပၝဝင္သူေတၾဟာ လန္ဒန္႓မိႂႛက ဴမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းဳကားမႀာ အ႓ငိမ့္ေဖဵာ္ေဴဖဖိုႛနဲႛ ဴဗိတန
ိ ္ႎုိင္ငံ
ရႁခင္းေနာက္ခံနဲႛ ရုပ္ရႀင္ဴပကၾက္ေတၾ ရိုက္ဖိုႛ ဴမန္မာအသင္း - ယူကေက ဖိတ္ဳကားထားတာလိုႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီအသင္းကို
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံရံုးဝန္ထမ္းအသိုင္းအဝုိင္းက ဖၾဲႛစည္းထားတာပၝ။
ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ သတင္းသၾားယူေနတဲ့ RFA သတင္းေထာက္ မေအးႎႀင္းညိႂက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။
“လၾန္ခဲ့တဲ့ တလေကဵာ္ေလာက္က ထုတ္လိုက္တဲ့ ‘အရုဏ္ဥးီ မႀာ ဖူးသည့္ဳကာ’ ဆုိတဲ့ဇာတ္ကားမႀာ သမုင
ိ ္းေဳကာင္းအမႀန္ေတၾကုိ
လိမ္လည္ထားတဲ့အတၾက္၊ ဒီမင္းသားေတၾက ပၝဝင္ သရုပ္ေဆာင္တဲ့အတၾက္ ဆႎၬဴပဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတုိႛက
အ႓ငိမ္လ
့ ည္း ကဳကမႀာေလ။ အ႓ငိမ့္မႀာ ပဵက္လုံးေတၾကုိ ၂၀၁၀ နဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ေထာက္ခတ
ံ ဲ့ အ႓ငိမ့္ပဵက္လုံးေတၾလည္း
ပဵက္မယ္လိုႛ ဳကားေနတယ္ရႀင့္”
သူတုိႛေဖဵာ္ေဴဖမယ့္ အ႓ငိမ့္မႀာ စစ္အစိုးရရဲႛ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို ေထာက္ခံတဲ့အေဳကာင္းေတၾ ပၝဝင္လိမ့္မယ္လိုႛ
ဳကားသိထားေဳကာင္းလည္း မေအးႎႀင္းညိႂက ေဴပာပၝတယ္။
အ႓ငိမ့္ပၾဲလက္မႀတ္ကို ဴမန္မာ စစ္အစိုးရသံရံုးက တေယာက္ကို ႎႀစ္ေစာင္၊ တေစာင္ကို ေပၝင္ ၂၀/ ၂၅ ေပၝင္နဲႛ မဝယ္မေနရ
ေရာင္းခဵခဲ့တယ္လုိႛ စံုစမ္း သိရႀိရပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾ အေနနဲႛလည္း ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ သက္တမ္းတိုးရမယ့္ကိစၤ၊
အခၾန္ကိစၤေတၾမႀာ သံရံုးနဲႛ မကင္းႎိုင္တဲ့အတၾက္ ဝယ္လုိက္ဳကရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
ဒၝရိုက္တာတင္သန္းဦး ရိုက္ကူး႓ပီး စစ္တပ္က ေငၾထုတ္ေပးတဲ့ အဲဒီ ‘အရုဏ္ဥးီ မႀာ ဖူးသည့္ဳကာ’ ရုပ္ရႀင္ဟာ ဴမန္မာ့သမိုင္း
ဴဖစ္ရပ္မႀန္ေတၾကို လိမ္လည္တင္ဴပထားတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ ဝၝဒဴဖန္ႛရုပ္ရႀင္ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အဲဒီမႀာ ပၝဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့
သူေတၾအားလံုးကို အေမရိကန္ႎုိင္ငံကို ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ဖိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုေရာက္ ဴမန္မာေတၾကလည္း
ေဆာင္ရၾက္ေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
Source:http://www.rfa.org/burmese/news/Burmese_activists_protest_junta_propaganda_film_actors_in_Lo
ndon-08012010100209.html

ေရၾးေကာက္ပၾဲဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ ပဲခူးမႀာဴဖစ္ပၾား
2010-08-01

စစ္အစိုးရ ဴပႂလုပ္မယ့္ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့ ႎိုင္ငံေရးစာရၾက္ကပ္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁတခဵိႂႛ ပဲခူး႓မိႂႛေပၞက ေစဵး႒ကီးနဲႛ

အေဝးေဴပးကားဂိတ္ အပၝအဝင္ လႀည္းကူး၊ အင္းတေကာ္ ကားလမ္းဆံု လူစည္ကားရာ ေနရာေတၾမႀာ ဳသဂုတ္လ ၁ရက္ေနႛ
မနက္ပိုင္းမႀာ ဴဖစ္ေပၞခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
ဒီလုိ ႎိုင္ငံေရးစာေတၾပၝတဲ့ စာရၾက္ေတၾကုိ ပဲခူး႓မိႂႛက ေစဵး႒ကီးနဲႛ ပဲခူး႓မိႂႛသစ္ ေစဵးဘက္မႀာလည္း ကပ္တလ
ဲ့ ႁပ္ရႀားမႁေတၾ
ဒီကေနႛမနက္မႀာ ဴဖစ္ပၾားခဲတ
့ ယ္လုိႛ ပဲခူး႓မိႂႛခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီလုိ ႎိုင္ငံေရးစာသားေတၾပၝတဲ့ စာရၾက္ဟာ အဴဖႃေရာင္
တေပခၾဲပတ္လည္ အရၾယ္အစားေပၞမႀာ ေဆာ့ပင္ အဴပာေရာင္နဲႛ ေရးထား႓ပီး စာရၾက္ေအာက္ေဴခမႀာေတာ့ ေဂဵေအစီလိုႛ
အဂႆလိပ္အကၡရာ အတိုေကာက္ ေရးထိုးထားတယ္လိုႛလည္း ဖတ္ခဲ့ရသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
အေသးစိတ္ကို အာအက္ဖ္ေအ သတင္းေထာက္ ကိုမိုးေကဵာ္က သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။
Source:http://www.rfa.org/burmese/news/activists_launch_anti-election_campaign_in_BagoRangoon_highway-08012010185901.html

ဥေရာပေရာက္ဴမန္မာေတၾ ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾး
2010-08-01

ဥေရာပေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရၾက္ေနသူေတၾရဲႛ ႎႀစ္ရက္ဳကာ အစည္းအေဝးကို ဆၾီဒင္ႎုိင္ငံ ဂၝဗလယ္႓မိႂႛမႀာ
စေနေနႛက စတင္ ကဵင္းပရာမႀာ ဥေရာပႎိုင္ငံ အသီးသီးက ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရၾက္သူ ၄၀ ေကဵာ္
တက္ေရာက္ေဆၾးေႎၾးေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဆၾီဒင္ႎုိင္ငံ ဂၝဗလယ္႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေနႛက ဥေရာပေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား
အစည္းအေဝး ကဵင္းပေနစဥ္။ (Photo: RFA)
ပထမေနႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ လတ္တေလာ ဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့ ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေန၊ ဴမန္္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ထားရႀိတဲ့
ဥေရာပႎိုင္ငံေတၾရဲႛ အဴမင္၊ အေမရိကန္ႎုိင္ငံရဲႛ အေနအထား စတာေတၾအဴပင္ စစ္အစိုးရ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့
အခက္အခဲေတၾကုိလည္း ရႀႂေထာင့္စုံက ေဆၾးေႎၾးေနပၝတယ္။ အစည္းအေဝးဖၾင့္ပၾဲမႀာ သဘာပတိအဴဖစ္ ေဆာင္ရၾက္တဲ့
ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္က ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။
“သူတုိႛ ပထမ ရည္ရၾယ္ထားတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲ႒ကီးကို ႎုိင္ငံတကာကို အခု သူတုိႛမေဴပာႎုင
ိ ္ဘူး။ သူတုိႛမႀာ ေဘးဳကပ္နံဳကပ္ေတၾ
ဴဖစ္ေနတယ္။ ေရၾးေကာက္ပၾဲေနႛကို သူတုိႛ မေဳကညာႎုိင္ဘူး။ ႎုိင္ငံတကာက သူတုိႛကို ေခၝင္းကိုက္ဖုိႛ အဳကပ္အတည္းေပးေန႓ပီ။
နံပၝတ္တစ္က တုိင္းရင္းသားေတၾနဲႛ Boarder Guard ကိစၤ အ႒ကီးအကဵယ္ ဴပႍနာ တက္ေန႓ပီ”
အစည္းအေဝးမႀာ အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာစိန္ဝင္းကလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး
ဥေရာပႎိုင္ငံေတၾရဲႛ အဴမင္ေတၾကုိ တင္ဴပ ေဆၾးေႎၾးသၾားသလို ဥေရာပႎိုင္ငံတခဵိႂႛဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဳကာင္း
ေသေသခဵာခဵာမသိဘဲ အထင္နဲႛ မႀန္း႓ပီး ေဆာင္ရၾက္ေနတာေတၾကိုလည္း တင္ဴပ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာသူေတၾက စစ္အစိုးရ ကဵင္းပမယ္လိုႛ ေဳကညာထားတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး
ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္တဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ သံုးသပ္ ေဆၾးေႎၾးဳကသလို လက္ရႀိတပ္မေတာ္ရဲႛ အေနအထားေတၾကိုလည္း
သံုးသပ္ပၝတယ္။
ဒီအစည္းအေဝးက ခဵမႀတ္မယ့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္နဲႛ ေရႀႛလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾကို အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးေနႛ တနဂႆေႎၾေနႛမႀာ ခဵမႀတ္မႀာ
ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဴပည့္အစံုကုိ အစည္းအေဝးကုိ သၾားေရာက္ သတင္းယူခဲ့တဲ့ အာအက္ဖ္ေအ သတင္းေထာက္ ကိုညိႂက
သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။
Source:http://www.rfa.org/burmese/news/Euro_burmese_conference_held_in_Sweden08012010101751.html

ကုဇ
ိ ာဂနာမိသားစုအေပၞ ေထာင္ဝင္စာေတၾႛခၾင့္ ပိတ္
ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ (၃၅) ႎႀစ္ ကဵခံေနရတဲ့ ဦးသူရ (ေခၞ) လူရၿင္ေတာ္ ဇာဂနာတၾက္ ေထာင္ဝင္စာေတၾႛခၾင့္ကုိ
ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾက ပိတ္ပင္လုိက္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာ စာေရးဆရာ၊ လူ႟ၿင္ေတာ္ ဇာဂနာ၏ အေဳကာင္းကို Pen Canada ဝက္ဘ္စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ဤကဲ့သိုႛ
ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ (Image: RFA)
ကုိဇာဂနာရဲႛ ဇနီးနဲႛ သားသမီးေတၾဟာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ေနထုိင္တာေဳကာင့္ ကုိဇာဂနာအတၾက္ ေထာင္ဝင္စာကုိ
မိသားစု သန္းေခၝင္စာရင္းဝင္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ခယ္မဴဖစ္သူ မ႓ငိမ္းက အရင္က ပံုမႀန္ သၾားေရာက္ေတၾႛဆံုေနကဵ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒၝေပမယ့္ ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္ အာဏာပုိင္ေတၾက ကုိဇာဂနာရဲႛ ဇနီးနဲႛ သားသမီးေတၾကလၾဲလုိႛ တဴခား ဘယ္သူႛကုိမႀ
ေထာင္ဝင္စာ ေတၾႛခၾင့္မေပးေတာ့ဘူးလုိႛ စည္းကမ္းသစ္ သတ္မႀတ္ ထုတ္ဴပန္လုိက္တာေဳကာင့္ ေနာက္ထပ္ သူႛကုိ
ေထာင္ဝင္စာသၾားေတၾႛဖုိႛ မဴဖစ္ႎုိင္ေတာ့ဘူးလုိႛ မ႓ငိမ္းက ေဴပာပၝတယ္။
“ကိုသူရကို သူတုိႛက ပိတ္ထားတာ မဟုတ္ပၝဘူးတဲ့။ ဇနီး သားသမီးနဲႛ ေတၾႛခၾင့္ဴပႂပၝတယ္တဲ့။ အဲဒီေတာ့ဘာလဲဲ၊ ကဵမတုိႛက
မလတ္တုိႛ သားတုိႛသမီးတုိႛေတၾပဲ ဴပန္ေခၞရမလားေပၝ့၊ ကိုသူရကုိ ေထာင္ဝင္စာေတၾႛဖုိႛ။ ဒၝေပမယ့္ ထူးဆန္းတာတခုက ကိုသူရ
အေရးကိစၤ မႀန္သမ႖ ဒီအင္းစိန္မႀာ ရံုးထုတ္ကတည္းက ကဵမကပဲ မိသားစုဝင္ သန္းေခၝင္စာရင္းထဲမႀာ ရႀိတဲ့လူေလ။
ဴမစ္႒ကီးနားလည္း ကဵမ ဝင္ခတ
ဲ့ ာပဲ။ ငၝးလပိုင္းထိေအာင္ ဝင္ ဴပႂ႓ပီးေတာ့မႀ အခု အဲဒစ
ီ ာထၾက္လာတယ္ဆုိ႓ပီး ဳကားတယ္။
ညစ္တဲ့ ပံုစံ႒ကီးေတာ့ ဴဖစ္လာတာေပၝ့ေနာ္”
ကုိဇာဂနာရဲႛ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတၾႛခၾင့္နဲႛ ဆုိင္တဲ့ အခု စည္းကမ္းသစ္ကုိ ဇူလုင
ိ ္လ ၂၈ ရက္ေနႛက
ေထာင္ဝင္စာသၾားေတၾႛခတ
ဲ့ ဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား မိသားစုတခဵိႂႛကုိ ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္ အာဏာပုိင္ေတၾက ရႀင္းဴပခဲ့တာ
ဴဖစ္တယ္လုိႛ မ႓ငိမ္းက ေဴပာပၝတယ္။ အရင္က ခဵမႀတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းအရ ေထာင္ဝင္စာေတၾႛခၾင့္ကုိ မိသားစု
သန္းေခၝင္စာရင္းဝင္ (၂) ဦးအထိ ခၾင့္ဴပႂထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခု ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္ အာဏာပုင
ိ ္ေတၾ
ထုတ္ဴပန္တစ
ဲ့ ည္းကမ္းဟာ အထက္က အမိန္ႛအရ ေဆာင္ရၾက္တာလား ဆုတ
ိ ာေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရေသးပၝဘူး၊၊
ကုိဇာဂနာရဲႛ ခယ္မ မဴငိမ္းကေတာ့ အကဵဥ္းဦးစီးဌာနကုိ စာေရးဆက္သၾယ္စံုစမ္းဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

အထက္လူ႒ကီးေတၾဆီေတာ့ စာတင္မယ္ေပၝ့၊ ဒီ အကဵဥ္းဦးစီးကိုလည္း။ သူတိုႛ အရင္တုန္းက ခဵမႀတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းက
ဴပစ္ဒဏ္ကဵ အကဵဥ္းသားတေယာက္ဟာ သန္းေခၝင္စာရင္းထဲပၝတဲ့ မိသားစုဝင္ (၂) ေယာက္ ေတၾႛခၾင့္ရႀိတယ္။
ဒီအေနအထားမႀာ အခု ကိုသူရကဵမႀ ဇနီးသားသမီးနဲႛ ေတၾႛခၾင့္ဴပႂသည္ဆုိေတာ့ ဒၝ႒ကီးက အရမ္း ထူးဆန္းေနတဲ့ ကိစၤ
ဴဖစ္သၾား႓ပီေလ
လူရၿင္ေတာ္ ဇာဂနာဟာ နာဂစ္ေလမုန္တုိင္းသင့္ ဒုကၡသည္ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး လုပ္ငန္းေတၾ
ေဆာင္ရၾက္ေနစဥ္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လအတၾင္း ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵခံခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုိဇာဂနာအတၾက္
ေထာင္ဝင္စာေတၾႛခၾင့္ ပိတ္ပင္လုိက္တာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ခယ္မဴဖစ္သူ မ႓ငိမ္းကုိ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က
ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။
Source:http://www.rfa.org/burmese/news/authorities_restricted_family_visit_of_imprisoned_comedian_Zarg
anar-08012010180516.html

ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္သု႕ိ ယူေဆာင္ျပီ
ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို ယေန႕တြင္
ဘူးသီးေတာင္ ဆိပ္ကမ္းမွ တဆင့္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ စစ္ေတြသို႕

အေနာက္ပိုင္း တိုင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေသာင္းေအး ကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္ျပီး
ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း မ်က္ျမင္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
" သေဘၤာက ႏွစ္စီးနဲ႕ ဒီကေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီမွာ
ယူေဆာင္သြားပါတယ္။ တစီးက ေအာင္တံခြန္(၅) သေဘၤာ ျဖစ္ျပီး
ေနာက္တစီးကေတာ့ တပ္မေတာ္ေရက ရိကၡာတင္ သေဘၤာ

ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းမွဴးတို႕ အဖြဲ႕က ေအာင္တံခြန္နဲ႕ ပါသြားျပီး

ဆင္ျဖဴေတာ္ကိုေတာ့ တပ္မေတာ္ေရ သေဘၤာနဲ႕ ယူေဆာင္ သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္"� ဟု မ်က္ျမင္ တဦးက ေျပာသည္။
ဆင္ျဖဴေတာ္အား ေမာင္ေတာမွ ဘူးသီးေတာင္သို႕ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႕ကတည္းက ေျပာင္းေရႊ႕ထားျပီး
ဘူးသီးေတာင္ စရဖ ျခံဝင္းထဲတြင္ ထားရွိကာ ဆင္ထိန္းမ်ားႏွင့္ ဆင္ကို ယဥ္ပါးေအာင္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း
ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

၎ဆင္ျဖဴမွာ အမ ျဖစ္ျပီး အသက္ ၃၇ ႏွစ္ရွိကာ လြန္ခဲ့ေသာ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႕က ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕နယ္
ဖားဝပ္ေခ်ာင္းေက်းရြာအနီးမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။
ဆင္ျဖဴကို ဘူးသီးေတာင္မွ စစ္ေတြ၊ စစ္ေတြမွ တဆင့္ သေဘာၤျဖင့္ ရန္ကုန္ထိ ယူေဆာင္မည္ ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္မွ တဆင့္
ေနျပည္ေတာ္သို႕ ယူေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊမွာ ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူရာ အိႏၵိယ ဗုဒၶဂါယာသို႕
သြားေရာက္ျပီး ယၾတာမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးထြားရန္ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို လက္ခံရမည္ဟု ဟူးရားတတ္
ပု႑ားမ်ားက ေဟာၾကားထား သျဖင့္ ယခုအခါ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို ေနျပည္ေတာ္သို႕ အေဆာတလ်င္ ယူေဆာင္ သြားျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ ေဗဒင္ ဆရာ တဦးက ေျပာသည္။
Source:http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2645

ဗုဒ၀
ၶ ဟ
ိ ာရမွ ကေလးမ်ားကို နယ္ေ၀း ပို႕ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ကို
တားျမစ္ရန္ စစ္ေတြရိွ လူမူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစည္းအေ၀းလုပ္
ရမၼာ၀တီ အရွင္ပညာစာရအား ဖမ္းဆီး လူ၀တ္လဲျပီးေနာက္ မဟာမုနိ ဗုဒၶ၀ိဟာရမွ မိဘမဲ့ကေလး ၁၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ ၅၀ ကို
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးသို႕ ပို႕ေဆာင္ရန္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက စီစဥ္ေနသျဖင့္ အဆိုပါ ကေလးမ်ား ကိစၥကို ေဆြးေႏြးရန္

စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ သာေရး နာေရး အသင္းမ်ားမွ အစည္းအေ၀း တစ္ခုကို ယေန႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့သူ တဦးက “ အဓိကေတာ့ ကေလး ၅၀ ကုိ လူမူ ၀န္ထမ္းဌာက ရန္ကုန္တိုင္း
ေမွာ္ဘီနဲ႕ မႏၱေလးတိုင္းကို ပို႕မယ္ ဆိုပီး စီစဥ္ေနတာကို တားျမစ္ႏိုင္ေအာင္ အစည္းအေ၀း လုပ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးေတြကို ခုလို နယ္ေ၀း ေဒသေတြကို ပို႕တာဟာ မသင့္ေတာ္တဲ့ အတြက္ စစ္ေတြက သာေရးနာေရး အသင္းေတြက
ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ပီး ကေလးေတြကို အဲဒီေက်ာင္းတိုက္မွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ တျခား ေနရာတခုမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္
ထားႏိုင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
အစည္းအေ၀းကို ယေန႕ ေန႕လည္ ၁ နာရီက အရွင္ ပညာစာရ သီတင္းသံုးခဲ့ေသာ မဟာမုနိ ဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ကေလးေတြကို မေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေရး အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းျပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕
ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ကေလးအတြက္ တာ၀န္ယူျပီး ေနရာခ်ထားေပးေရးကို ေဆြးေႏြးၾကျပီး

လူမူ၀န္ထမ္းဌာနကုိ ကေလးေတြကို မေျပာင္းေရႊ႕ဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံသြားမယ္ဆိုပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု သူက
ဆက္ေျပာသည္။
စစ္ေတြရွိ လူမူ၀န္ထမ္းဌာနမွ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၅၀ ကုိ ဆရာေတာ္ ပညာစာရ ဖမ္းဆီးခံရျပီးေနာက္
တာ၀န္ယူမည့္သူ မရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးသို႕ ပို႕ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ဆရာေတာ္ စာၾကည့္တိုက္မွ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ သိမ္းဆည္း
ယူေဆာင္သြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေခ်အတင္ စကားမ်ားမူမ်ားရွိခဲ့ျပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားကို
သိမ္းယူသြားျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

သို႕ေသာ္ တျခားလူငယ္မ်ားက ဆရာေတာ္ပိုင္ စာၾကည့္တိုက္ရွိ ပစၥည္းမ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳ႕လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာအခါ
မည္သည့္ ပစၥည္းကိုမွ ထုတ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
ေက်ာင္းတြင္ က်န္ရွိခဲ့ေသာ ကေလးငယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ အေျခအေနမွာ ယခုအခါ ေသာင္မတင္ ေရမက်ျဖစ္ေနျပီး စစ္ေတြ
လူမူေရး အသင္းမ်ားမွ စနစ္တက် မစီစဥ္လွ်င္ အစိုးရမွ ကေလးငယ္မ်ားကို တျခား နယ္ေ၀း မိဘမဲ့ ေဂဟာမ်ားသို႕
ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Source:http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2644

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful