BAB 16

Apa yang anda perlu tahu«.
Definisi Pengekosan Proses Ciri pengekosan proses dan perbezaannya dengan pengekosan kerja Unit setara Pengiraan kos produk seunit Kos unit siap dan kos inventori akhir Kos pindah masuk Penyediaan laporan kos pengeluaran Catatan jurnal
MU UTAMA

. Kaedah ini digunakan apabila keluaran melalui berbagai peringkat pengeluaran yang berasingan .DEFINISI PENGEKOSAN PROSES Satu tatacara perakaunan untuk menentukan kos sesuatu keluaran pada setiap proses .

TUJUAN Untuk mengumpul dan mengagihkan kos jabatan perkhidmatan Untuk mengira kos penukaran seunit untuk setiap proses pada akhir setiap tempoh Untuk memindahkan kos daripada satu proses kepada proses yang lain .

contoh: Pemprosesan minyak masak Pengeluaran secara berterusan Pengumpulan kos dilakukan mengikut jabatan memproses bagi setiap tempoh .CIRI PENTING PENGEKOSAN PROSES Keluaran sesuatu proses akan menjadi input / bahan mentah kepada proses selanjutnya Produk adalah seragam (homogenous).CIRI .

PERBEZAAN PENGEKOSAN KERJA DENGAN PENGEKOSAN PROSES Pengekosan Kerja Bahan mentah langsung Buruh langsung Overhead kilang Kerja 1 Kerja 2 Kerja 3 Barang siap Kos barang dijual PEGEKOSAN PROSES JADUAL PERBEZAAN .

Pengekosan Proses Bahan mentah langsung Buruh langsung Overhed kilang Proses A Proses B Proses C Barang siap Kos Barang Dijual MENU UTAMA PENGEKOSAN KERJA .

PERBEZAAN PENGEKOSAN KERJA DENGAN PENGEKOSAN PROSES CIRI JENIS PRODUK PENGUMPULAN KOS DOKUMENTASI ALIRAN KOS FOKUS PENGEKOSAN KERJA PRODUK HETEROGENOUS UNTUK SETIAP TUGAS/ KERJA LEMBARAN KOS KERJA MENGIKUT PESANAN MENGIKUT PESANAN/ TEMPAHAN PENGEKOSAN PROSES PRODUK HOMOGENOUS UNTUK SETIAP PROSES LAPORAN KOS PENGELUARAN SECARA BERTERUSAN MENGIKUT JANGKAMASA .

ALIRAN PRODUK Jabatan A KDP awal Unit dimula Aktiviti pemprosesan Jabatan A KDP akhir Unit siap dan dipindah Jabatan B Unit dimula Bahan mentah langsung Buruh langsung Overhed kilang KDP awal Aktiviti Pemprosesan Jabatan B Barang siap Unit siap pindah keluar KDP akhir .

20 seunit Barang Siap Kos dipindah RM1.ALIRAN DAN PENGUMPULAN KOS Bahan Mentah Langsung Buruh Langsung Overhed kilang JABATAN A Kos ditambah RM0.80 seunit Kos baru ditambah RM0.00 seunit .30 seunit JABATAN C Kos dari Jabatan B RM0.50 seunit Kos baru ditambah RM0.50 seunit JABATAN B Kos dari Jabatan A RM0.

KDP akhir ialah Unit tidak siap Unit tidak siap akan disetarakan dengan nilai unit siap . Dan akan dinamakan Unit setara atau unit persamaan Unit setara / unit persamaan .

5 unit setara ...KONSEP UNIT SETARA / PERSAMAAN 50% 50% 50% 50% = 50% 50% 3 Unit yang tidak siap dengan kadar kesiapan 50%. 50% x 3 unit tidak siap = 1. Jadi ..

CONTOH CARA PENGIRAAN KOS SEUNIT DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP UNIT SETARA (KAEDAH PURATA WAJARAN ) JABATAN A UNIT SIAP = 3 PENGIRAAN : UNIT SETARA= UNIT SIAP + (KDP AKHIR x % SIAP) KOS SETARA SEUNIT = KOS PENGELUARAN UNIT SETARA UNIT TIDAK SIAP = 3 DGN PENYIAPAN 50% KOS SETARA SEUNIT = RM135 = RM135 3 + 1.5 = RM 30 SEUNIT JUMLAH KOS = RM135 .5 4.

Berikut merupakan maklumat di jabatan A.000 7.000 unit (60% siap) @ RM 37.500 6.000 unit (40% siap) . Unit Kerja Dalam Proses Awal Unit dimulakan Unit siap Unit Kerja Dalam Proses Akhir Dikehendaki: i) Kira unit Setara ii) Kira kos seunit setara 3.000 unit 2.Soalan latihan: Aiman Berhad menggunakan sistem pengekosan proses. Firma menggunakan kaedah purata wajaran.000 unit @ RM RM126.

96 .500 + RM 126.800 unit (b)Kos seunit setara = Kos pengeluaran unit setara = RM 37.000 + (2.000 7.Jawapan: (a)Unit Setara = unit siap + (KDP akhir x % siap) = 7.800 = RM 20.000 x 40%) = 7.

Kemasukan Kos Bahan Mentah Langsung dalam Jabatan Memproses Bahan Mentah Langsung dimasukkan sekaligus pada proses pengeluaran samada : Awal Unit Siap Pertengahan Akhir 100% 100% 100% Unit tidak siap (75% tahap penyiapan ) Unit tidak siap (45% tahap penyiapan ) 100% 100% 100% 0% 0% 0% .

unit tidak siap mempunyai kos BML 100% Contoh: Tepung (bahan mentah langsung) dalam proses membuat roti .PERATUS KEMASUKAN KOS BAHAN MENTAH LANGSUNG PADA UNIT TIDAK SIAP (TAHAP PENYIAPAN 75%) Jika bahan mentah langsung dimasukkan pada awal proses BML dimasukkan Awal Unit tidak siap ( 75%) Akhir Jadi .

unit tidak siap mempunyai kos BML 0% Jabatan Membungkus: Kerepek pisang (bahan mentah langsung) dibungkuskan .PERATUS KEMASUKAN KOS BAHAN MENTAH LANGSUNG PADA UNIT TIDAK SIAP (TAHAP PENYIAPAN 75%) Jika bahan mentah langsung dimasukkan pada akhir proses BML dimasukkan Awal Unit tidak siap ( 75%) Akhir Jadi .

KADAR PENYIAPAN KERJA DALAM PROSES AKHIR / UNIT TIDAK SIAP KOS UNTUK PENGELUARAN PRODUK Bahan Mentah Langsung Buruh Langsung Overhed Kadar penggunaan kos bahan mentah langsung bergantung kepada bila bahan mentah dimasukkan Kos penukaran Kadar penggunaan kos penukaran adalah seragam dengan tahap proses pengeluaran. Jika tahap proses pada 50% maka kadar penggunaan kos penukaran ialah 50% .

KOS PINDAH MASUK JABATAN A KDP AKHIR UNIT SIAP JABATAN B UNIT MULA KDP AWAL DEFINISI : KOS UNIT SIAP YANG DIPINDAH KE JABATAN SETERUSNYA .

PENYEDIAAN LAPORAN KOS PENGELUARAN Definisi : Merupakan ringkasan maklumat kos pengeluaran dan disediakan mengikut jabatan 5 perkara penting perlu ada dalam laporan : langkah 1 Unit 2 3 Kos 4 5 Pengiraan unit persamaan Analisis aliran kos Pengiraan kos seunit (kos per unit setara untuk BML dan Kos Penukaran ) Analisis jumlah kos yang telah diakaunkan Perkara Analisis aliran unit fizikal Jumlah langkah 1 = jumlah langkah 2 Jumlah langkah 3 = jumlah langkah 5 MENU UTAMA .

4 dan 5 Format lengkap Format mengikut langkah : Langkah 1 dan 2 Langkah 3 .FORMAT LAPORAN KOS PENGELUARAN Jabatan Pertama Jabatan Kedua . ketiga dan seterusnya « Format lengkap Format mengikut langkah : Langkah 1 dan 2 Langkah 3 . 4 dan 5 .

Unit Telah Diakaunkan mesti sama Unit siap KDP akhir jumlah .LAPORAN KOS PENGELUARAN (jab. A) ( Langkah 1 dan 2 ) JADUAL KUANTITI 1. Unit Akan Diakaunkan KDP awal Unit dimulakan jumlah Aliran fizikal xx xx xx Unit setara Kos BML Penukaran xx xx xx xx xx xx xx xx xx Nilainya 2.

Kos telah diakaunkan Kos Pindah Sama Keluar xx Unit siap dipindah KDP alhir : BML Kos penukaran jumlah . Kos seunit setara RM xx xx xx xx BML RM xx xx xx xx Kos KDP akhir Kos Penukaran RM xx xx xx xx Jumlah xx xx xx xx xx xx xx 5. A ) ( Langkah 3 .LAPORAN KOS PENGELUARAN (Jab. Kos akan diakaunkan Kos KDP awal Kos semasa Jumlah 4. 4 dan 5 ) JADUAL KOS (RM) 3.

B) ( Langkah 1 dan 2 ) JADUAL KUANTITI 1. Unit Akan Diakaunkan KDP awal Unit dimulakan jumlah Aliran fizikal xx xx xx Unit setara 2.LAPORAN KOS PENGELUARAN (jab. Unit Telah Diakaunkan Nilai sama Unit siap KDP akhir jumlah xx xx xx Kos Pindah Masuk xx xx xx BML xx xx xx Kos Penukaran xx xx xx MENU TAMA .

B) JADUAL KOS (RM) 3. Kos akan diakaunkan Kos KDP awal Kos semasa Jumlah 4.LAPORAN KOS PENGELUARAN (Jab. Kos telah diakaunkan Kos Pindah Keluar xx Unit siap dipindah KDP akhir : Kos Pindah Masuk BML Kos penukaran jumlah Kos KDP akhir . Kos seunit setara RM xx xx xx xx Kos Pindah Masuk RM xx xx xx xx BML RM xx xx xx xx Kos Penukaran RM xx xx xx xx Jumlah xx xx xx xx xx xx xx xx xx 5.

Kos semasa untuk Bahan Mentah Langsung Perkara KDP ± Jabatan A Bahan Mentah 2.CATATAN JURNAL 1. Kos semasa untuk Kos Penukaran Perkara KDP ± Jabatan A Gaji belum bayar Akaun Belum Bayar Susut nilai Terkumpul Debit XX XX XX XX Buruh Langsung Overhed Susut nilai Kredit Debit XX XX Kredit Sambungan « .

CATATAN JURNAL ( SAMBUNGAN ) 3. Kos unit siap dan dipindahkan ( salah satu dibawah ) Jika ada jabatan seterusnya : Perkara KDP ± Jabatan B KDP ± Jabatan A Debit XX XX Kredit Jika tidak ada jabatan seterusnya / menjadi barang siap Perkara Barang Siap KDP ± Jabatan A Debit XX Kredit XX .

Unit / kos Pindah Masuk tidak wujud dalam jabatan pertama 3. Data yang dipindahkan : Jabatan 1 Unit siap ( Langkah 2 ) ----------> Kos Unit Siap ( Langkah 5 ) ----> Jabatan 2 Unit Mula ( Langkah 1 ) Kos pindah masuk . Kos-kos yang dikumpul mengikut jabatan dikenali sebagai kaedah Pengekosan Proses. Petua : Jumlah Langkah 1 = Jumlah langkah 2 Jumlah Langkah 3 = Jumlah langkah 5 ( Jika berbeza . kos semasa ( Langkah 3 ) 4. 2. Laporan Kos Pengeluaran mesti dibuat mengikut turutan dan tertib 5. mungkin kerana masalah pembundaran ) .RUMUSAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful