Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilişim Teknolojileri - 14 - Post (İlk Açılış)

Bilişim Teknolojileri - 14 - Post (İlk Açılış)

Ratings:
(0)
|Views: 2,355|Likes:
Published by Ceyda GÖKSU
Bilişim Teknolojileri - 14 - Post (İlk Açılış)
Bilişim Teknolojileri - 14 - Post (İlk Açılış)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ceyda GÖKSU on Aug 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
B
İ
L
İŞİ
M TEKNOLOJ
İ
LER 
İ
POST (
İ
LK AÇILI
Ş
)
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
iAÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................11. B
İ
LG
İ
SAYARIN AÇILI
Ş
INI SA
Ğ
LAYAN ELEMANLAR..............................................31.1. Klavye............................................................................................................................31.1.1. Klavye Nedir?.......................................................................................................31.1.2. Klavyenin
İ
ç Yap
ı
s
ı
ve Çal
ış
ma Prensibi.............................................................41.1.3. Standart Klavye Tu
ş
lar
ı
n
ı
n Görevleri...................................................................51.1.4. Klavye Çe
ş
itleri....................................................................................................71.2. Fare.................................................................................................................................91.2.1. Fare Nedir? ...........................................................................................................91.2.2. Farenin
İ
ç Yap
ı
s
ı
ve Çal
ış
ma Prensibi..................................................................91.2.3. Fare Çe
ş
itleri......................................................................................................111.3. Kesintisiz Güç Kayna
ğı
(UPS).....................................................................................141.3.1. Kesintisiz Güç Kayna
ğı
Nedir?..........................................................................141.3.2. Kesintisiz Güç Kaynaklar
ı
n
ı
n
İ
ç Yap
ı
s
ı
ve Çal
ış
ma Prensibi............................151.3.3. Kesintisiz Güç Kaynaklar
ı
Çe
ş
itleri ...................................................................16UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................19ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................22Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2..................................................................................................232. BIOS...................................................................................................................................232.1. BIOS Nedir?.................................................................................................................232.1.1. BIOS Ne
İş
e Yarar?............................................................................................242.1.2. POST Nas
ı
l Çal
ışı
r?............................................................................................262.1.3. BIOS’ta Yap
ı
lan De
ğ
i
ş
iklikler Nereye Kaydedilir?...........................................272.1.4. BIOS Çe
ş
itleri ....................................................................................................272.2. BIOS Yap
ı
land
ı
rmas
ı
na Giri
ş
......................................................................................282.2.1. Post Ekran
ı
..........................................................................................................282.2.2. Cmos Setup Menüsü...........................................................................................292.2.3. Standard Cmos Setup (Standart Cmos Ayarlar
ı
)................................................302.2.4. B
ı
os Features Setup Menüsü (Advanced BIOS Setup-BIOS Özellikler Ayar
ı
).322.2.5. Chipset Features Setup Menüsü (Advanced Chipset Features - Yonga SetiÖzellikleri Ayar
ı
).............................................................................................................352.2.6. Power Management Setup Menüsü (Güç Yönetimi Ayar
ı
)................................392.2.7. PNP/PCI Configuration Menüsü (Tak Çal
ış
t
ı
r/PCI Veri Yolu Konfigürasyonu).........................................................................................................................................412.2.8. Integrated Peripherals Menüsü (Tümle
ş
ik Çevre Birimler) ...............................422.2.9. Boot Setup Menüsü (Aç
ı
l
ış
Ayar Menüsü) ........................................................442.2.10. Di
ğ
er BIOS Seçenekleri ...................................................................................45UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................50ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................51Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–3..................................................................................................523. HATA MESAJLARI..........................................................................................................523.1. Sesli Hata Mesajlar
ı
.....................................................................................................523.1.1. Sesli Hata Mesaj
ı
Nedir?....................................................................................523.1.2. Sesli Hata Mesajlar
ı
Nelerdir?............................................................................53
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
02221987 liked this
Murat Görükmez liked this
Murat Görükmez liked this
Sertaç Arı liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->