You are on page 1of 5

TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA


1.- Administración e Dirección de Empresas (Lic.)

2.- Arquitectura

3.- Belas Artes (Licenciatura)

4.- Bioloxía (Licenciatura)

5.- CC. da Actividade Física e Deporte - INEF (Lic.)

6.- Ciencias do Mar (Licenciatura)

7.- Ciencias Políticas e da Administración (Lic.)

8.- Comunicación Audiovisual (Licenciatura)

9.- Dereito (Licenciatura)

10.- Economía (Licenciatura)

11.- Enxeñería de Camiños, Canais e Portos

12.- Enxeñería Industrial

13.- Enxeñería en Informática

14.- Enxeñería de Minas

15.- Enxeñería Naval e Oceánica

16.- Enxeñería Química

17.- Enxeñería de Telecomunicacións


18.- Farmacia (Licenciatura)

19.- Filoloxía Alemana (Licenciatura)

20.- Filoloxía Clásica (Licenciatura)

21.- Filoloxía Francesa (Licenciatura)

22.- Filoloxía Galega (Licenciatura)

23.- Filoloxía Hispánica (Licenciatura)

24.- Filoloxía Inglesa (Licenciatura)

25.- Filoloxía Italiana (Licenciatura)

26.- Filoloxía Portuguesa (Licenciatura)

27.- Filoloxía Románica (Licenciatura)

28.- Filosofía (Licenciatura)

29.- Física (Licenciatura)

30.- Historia (Licenciatura)

31.- Historia da Arte (Licenciatura)

32.- Humanidades (Licenciatura)

33.- Matemáticas (Licenciatura)

34.- Medicina e Ciruxía (Licenciatura)

35.- Odontoloxía (Licenciatura)

36.- Pedagoxía (Licenciatura)


37.- Psicoloxía (Licenciatura)

38.- Publicidade e Relacións Públicas (Licenciatura)

39.- Química (Licenciatura)

40.- Socioloxía (Licenciatura)

41.- Traducción e Interpretación (Licenciatura)

42.- Veterinaria (Licenciatura)

43.- Xeografía (Licenciatura)

44.- Xornalismo (Licenciatura)

45.- Arquitectura Técnica

46.- Biblioteconomía e Documentación (Diplomatura)

47.- Ciencias Empresariais (Diplomatura)

48.- Educación Social (Diplomatura)

49.- Enfermería (Diplomatura)

50.- Fisioterapia (Diplomatura)

51.- Logopedia (Diplomatura)

52.- Máquinas Navais (Diplomatura)

53.- Navegación Marítima (Diplomatura)


54.- Óptica e Optometría (Diplomatura)

55.- Podoloxía (Diplomatura)

56.- Relacións Laborais (Diplomatura)

57.- Terapia Ocupacional (Diplomatura)

58.- Traballo Social (Diplomatura)

59.- Turismo (Diplomatura)

60.- Xestión e Administración Pública (Diplomatura)

61.- E.T. Agrícola en Explotacións Agropecuarias

62.- E.T. Agrícola en Hortofruticultura e Xardiñería

63.- E.T. Agrícola en Industrias Agrarias e Alimentarias

64.- E.T. Agrícola en Mecaniz. Agraria e Construcc. Rurais

65.- E.T. Forestal en Explotacións Forestais

66.- E.T. Forestal en Industrias Forestais

67.- E.T. Industrial: especialidade en Electricidade

68.- E.T. Industrial: espec. en Electrónica Industrial

69.- E.T. Industrial: especialidade en Mecánica

70.- E.T. Industrial: especialidade en Química Industrial

71.- E.T. en Deseño Industrial

72.- E.T. en Informática de Sistemas


73.- E.T. en Informática de Xestión

74.- E.T. Naval en Estructuras Mariñas

75.- E.T. Naval en Propulsión e Servicios do Buque

76.- E.T. Obras Públicas: espec. Construccións Civís

77.- E.T. Obras Públicas: esp. Transportes e Serv. Urbáns

78.- E.T. Telecomunicacións: Sist. de Telecomunicacións

79.- E.T. Telecomunicacións: espec. en Imaxe e Son

80.- E.T. en Topografía

81.- Mestre en Audición e Linguaxe

82.- Mestre en Educación Especial

83.- Mestre en Educación Física

84.- Mestre en Educación Infantil

85.- Mestre en Educación Musical

86.- Mestre en Educación Primaria

87.- Mestre en Lingua Estranxeira