You are on page 1of 327

1

A

Abazovići, potomci Omakalovića, grana Kosovčića iz grupe Novljana, koji se pominju 1252. god.
Iz Pogana na Banjskoj visoravni, razgranati kao: Aleksić, Vojinović, Bašovic, Dragićević, Golović,
Duković, Kočović, Žunić, Pušelja, Radulović, Sandić, Simunović, Jovanović i Jov (kod Nove
Varoši).
Boravišta: Pošćenski kraj, Vojinovići, Miloševići, Vrtoč Polje, Dobra Sela, Žabljak, Duži,
Komarnica, Dubrovsko i jos neka naselja na području Durmitora, Pljevlja i okolina, Sarajevska
varoš, Trnovo, Narevo, Mostar, Samobor (Gacko), Lozna, Mojstir, Pobretić i predio bjelopoljske
Bistrice, Bijelo Polje, Užice i neka druga mjesta Srbije, Polja kolašinska i Rudine Piva)
Abazovići u mjestu Zatrijebač (Kuči) su od tamošnjih Benjkaja (Benkaja); od njih su Abazovići u
Podgorici; Pečurice (Ulcinj), srodnici su područnih Barjamovića; u Ulcinju 1878. god.
Abazovići, porodica u Pošćenju u Drobnjacima
Abario, Gornja Lastva
Abat, Kotor, Herceg-Novi
Abadžić, Podgorica 1436. god
Abdagić, Mateševo-Kolašin-Zeta i Podgorica (iz Zete) i Sarajevo, istorodni sa Osmanagićima
Abdal, - i, Ulcinj 1909. god. i područni Kravari
Abdejević, Polica i Dolovi Kovačevića (Bjelopavlići) i kao: Kovačević
Abdenalom, Kumbor (Boka Kotorska)
Abdiesić, Budva, po nahočetu
Abdios, Prcanj (Boka Kotorska)
Abdić, Vukodoli (Cuce), Cetinje (po jednima su od Krivokapića), odseljeni u Krivaču Šobotinu i
Planu (Bileća), pa neki i dalje; vidi: BABIĆ. Brštevac (Piva), doseljenici iz Zatarja; Berane;
Podgorica (iz Gruda - Tuzi); Ljeskovac i Vladimir (Ulcinj); kod Pljevalja kao: ABDIĆEVIĆ i
ADIĆEVIĆ
Abdićević, Pljevlja (1849.god) i kod Pljevalja kao: Abdić
Abdović, Podgorica u Vranju (Zeta), ogranak Ivezića iz Gruda; Tuzi; Lastva (Tivat)
Abdol, Ulcinj 1910.god.
Abdomerić, Podgorica, porijeklom su iz Anadolije (Turska)
Abdomerović, Podgorica, Skadar i Sarajevo, porijeklom su iz Kuča. Bili u Ćeklićima (Cetinje),
drugi ogranak Matanovića iz Ćeklića (Cetinje)
Abdul, vidi Arap
Abejević, Polica (Bjelopavlići), pa se jedni prozvali KOVAČEVIĆ, lokalno prezime
Abović, Lastva (Tivat), porijeklom su iz Stare Crne Gore; Nikšić
Abrae, vidi AVRAM
Abram (ABRAE, ABRAHAM i HABRAHAM), u 12.v. i kasnije u Baru, Kotoru i crnogorskom
primorju. Jedni su se iz Kotora preselili u Dubrovnik
Abramerović, Nikšić
Abramovići, negdje Avram i Avramović, grana Orlovića; Bjelice (Cetinje), porijeklom s Kosova,
od njih su odseljeni u: Peroj (Istra) od 1657. god. Jedno vrijeme su živjeli u Čarađu (Golija); od njih
su: Radinović u Zeti i Kankaraš u Goliji i drugim mjestima, kao: Bjelica u Oputnoj Rudini
(Nikšić), a odatle su se jedni preselili u okolinu Stoca i Nevesinje (Hercegovina), vidi: Bjelica; Tisa,
Duga, Granice, Rastoka i Nikšića (Nikšić), ovdje su se doselili iz Markovine (Cetinje); kod Rijeke
Crnojevića; Bijela (Boka Kotorska); Orahovice (Kotor); u područnoj Trebesini i kao: Avramović;
potomci Avrama iz Golije (Nikšić); Stanjevići (Budva); Podgorica
Abramovići (Radičevići), bratstvo u selu Vukovu Podu
Abrah, Kotor 1355.god
Abraham, vidi: ABRAM
Avdal, -i: vidi ABDAL
Avdalović, Vladimir (Ulcinj); Oputne Rudine (Nikšić) 1871.god.; Stepen i Pržine (Gatačko polje),
isti su iz Nikšića

2

Avdija, Sukobin (Ulcinj)
Avdijić, Crhlja i Gotuša na Bihoru (Bijelo Polje), srodnici Čelebica, doseljenici od Kolašina; kod
Bistrice (Bijelo Polje) i kao: ADIĆEVIĆ
Avdic, Zukva, Rudine i Božurov Do (Piva), ogranak Babića doseljenih iz Zlatnog Bora (Zatarje);
Šaranci (Drobnjak), potomci Šaranaca iz grupe Vlastelinovića, porijeklom iz Plane (Bileća). Jedno
vrijeme su boravili u Plani (Kolašin). Od njih su odseljeni u Never Taru (Pljevlja) i Gacko
(Hercegovina); Berane; Sipanje i Bistrica (Bijelo Polje); Podgorica; Vranj (Zeta); Vladimir (Ulcinj);
u Herceg-Novom i u Nikšiću od Bileće; Plana (Bileća), srodnici Parežanima u Zarečju (Trebinje),
vidi Abdić
Avdići (sa Babićima), bratstvo u selu Krivači Šabotinoj (Hercegovina)
Avdović, u Vranju (Zeta) i u Podgorici su iz Gruda (Tuzi); od njih su u Nikšiću i u područnom
Busku, Podgorici; u Pljevljima dva bratstva nesrodna; Nefer Tara (Pljevlja)
Avdomerović, Berislavci (Zeta); od njih su u Podgorici
Avdul, -i, Braiša (Ulcinj)
Avezić, Podgorica 1739. god.
Averagić, Plav
Aver (i kao: Averić, Aferić, Faver, Afer), ogranak Kalezića iz Slatine (Bjelopavlići), potomci
Ilije, od njegova brata Boška Boškovića, od Kaleze Kalezića i Kalića. Podgorica, Skadar,
Berislavci (Zeta), Žabljak na Skadarskom jezeru, u Ulcinju kao: Averić, u Ljeskovcu (Bar) kao:
Afer, u Baru su se jedni prezivali: Faver; vidi Kalezić
Averić, vidi: Aver
Avičić, Bar 1874. god.
Avram, Bjelice (Cetinje), jedni se preselili u Uzlup (Zlatni Bor - Zatarje). Od njih su u Pivi (Stara
Crna Gora); vidi: Avramović; u Boki Kotorskoj 1349. god.
Avramov, Donja i Gornja Orahovica (Kotor); Kruščica (Donji Banat) i kao: Šinžar (= Mihajlov),
porijeklom iz Crne Gore
Avramović, vidi: Abramović, u Maloj Crnoj Gori (ušće Sušice u Taru) iz Uzlupa (Bikebići) - Foča;
Duga (Žabljak) iz Bučja, Kaludđe i Gođepnje (Pljevlja), doselili su se iz Krnjače (Drobnjak),
porijeklom su iz Bjelica (Cetinje); Trebesina kod Risna; Aluge (Žabljak) jesu iz Bučja (Pljevlja)
kao: Džakovic; Trebesina (Boka Kotorska), ranije: Abramović; Nikšić, doseljenici sa Oplenca
(Sumadija); Gornja Orahovica (Kotor), doseljenici iz Golije (Niksic); Stanjevici (Budva);
Podgorica; Preseljeni od Bijelog Polja u Lipovicu (Jasenice) u Srbiji; Ljupljoje (Valjevo) iz Pive;
Podgorica; Cetinje; Cuce (Cetinje), srodni Andrićima; Golubovci (Zeta); Bašče (Rožaje), vidi:
Garović; Migovac (Šumadija) iz Drobnjaka; od Nikšića u Tulež; u Slatini i Drlupima u šumadijskoj
Kolubari jesu iz Bihora (Bijelo Polje). Od njih su u Kolu (Bar): Avramović (Dokić), Sirković i
Oputić
Avrić, Cuce (Cetinje); u Podgorici su iz Bjelopavlića
Avruz, Brajkovac (Šumadija), porijeklom iz Rovaca; Ogranak Zimonjića, kasnije Radisavljević
Avruz, bratstvo u selu Dragijevići
Avruzović, Cuce (Cetinje)
Aga Mitrov, predak bratstva Ćosovići
Aganović, Pljevlja 1869. god.
Agić, Herceg-Novi; Ulcinj 1858. god.; Podgorica; Pljevlja 1905. god.; ogranak Zejnelagića u
Rožaju, doseljenici iz Kuča (Podgorica)
Agnić, Lepetane (Boka Kotorska)
Agović, u Herceg-Novi; Nikšić; Podgorica i Golubovci (Zeta); Vrbica, Orahovo i Tucanje (Bijelo
Polje); Golubovci (Zeta), Tuzi i područna Vladnja, od njih su Agovići u Skadru. Agovići iz okoline
Plava su potomci Novaka, ranije Pašović, rod: Muminovića (Perkovića), Ademovića i
Domazetovića (iz Katunske nahije), odakle su navedene porodice. Rožaje, jedni su ogranak
Kurtagića, porijeklom iz Kuča, a drugi porijeklom iz Klimenta (Albanija). (Po nekim mišljenjima
oni su istorodni)
Agostin, -i, Pistule (Ulcinj)

3

Agram, u Nikšiću i Podgorici, porijeklom su iz Kuča, vidi: Agramović
Agramović, Straševina (Nikšić) i kao: Agram
Agunović, ogranak Begovića u Zeti
Adam, u Antibaru (Stari Bar) 1332. god.; Kotor 1349. god., kasnije kao: Adami u Boki Kotorskoj
Adami, vidi: Adam
Adamis, 15. v. u Kotoru
Adamo, i kao: Adamović, Kotor 15. v.; Zaton, Boturici, Kostanica i kod Bistrice (Bijelo Polje),
jedni kao: Adamović; iz grupe Kurepa u Drobnjacima, ogranak Veselića (Šabovića), većinom
iseljeni; Podgorica, srodni Mulinovićima
Adamović, Ulcinj 15.v.; u Tuležu (šumadijska Kolubara), vidi: Avramović; Zeta, srodnici
Muminovića; vidi: Adamo; u Grnčarevu (Bijelo Polje) jesu od Kurepa iz Drobnjaka
Adarkučević, Podgorica iz Kuča
Adac, i, Herceg - Novi
Ademagić, Rožaje, doseljenici iz Kuča
Ademaj, Zuos i Oblik (Resulaja) Primorska Krajina
Ademović, Rožaj, ranije: Bećiragić, porijeklom iz Klimenta (Albanija); Zatrijebač (Kuči). Od njih
su u Podgorici, jedni i kao: Bankanj; u Golubovcima (Zeta), vidi: Agović u Golubovcima
Adilović, Kričak (Pljevlja), grana Macana; predio Bistrice i Rasova (Bijelo Polje)
Adićević, vidi: Abdić
Adović, pominju se u Baru 1889. god.; Bes (Donja Krajina); Nikšić
Adram, Podgorica 1435. god
Adrović, Podgorica, i (kao: Hadrović) iz Gruda (Tuzi); drugi iz Spuža, došli iz Berne Lavice
(Zeta); od njih su: na ostrvu Tinos (Grčka), u SAD i Grčkoj; Ceklin (Rijeka Crnojevića); takođe, od
njih su u: Vrbici, Reževicima (Paštrovići) i Sipanji (Bijelo Polje), Sjenici i Prištini. Jedni i kao:
Andrović. Srodnici su Pajkovića, Popovića, Tomaševića i Veskovića u Lužacu i Petnjici
(Berane); iz Ceklina (Rijeka Crnojevića) i u Bjelopavlićima; Zatrijebaču (područje Kuča), kod
Berana i u Bihoru (Bijelo Polje); u Paštrovićima ogranak Mikovića
Adrovići, staro bratstvo u Progonovićima
Adrojević, Luge (Berane); Ćeklici (Cetinje), grana Marojevića
Adrojevići (Marojevići), bratstvo u Vojkovićima
Adum, i kao: Milat, Herceg-Novi
Aćemataović, Herceg-Novi, po nahočetu
Ažić, Novo Selo (Herceg Novi)
Azanac (Vukajlović), Lužani (Zeta), srodnici područnim Novalićima; u Podgoricu su došli iz Zete
Azanja, -ac, iz Šekulara, grana Vasojevića, u Ozriniće (Nikšić), pa u Azanje (Bijelo Polje)
Azariavić, Herceg-Novi 1701. god.
Azganović, Nikšić; Lužani (Zeta), pa prešli u Bijelo Polje; u Podgoricu, pa u Sarajevo, u Carigrad
došli iz Azije
Azemović, kod Rožaja
Azimal, Bar 1853. god. Jedni i kao : Azimali
Airović, Nikšić
Ajanović, Potpeće i Bučje (Pljevlja), ogranak Dragutinovića. Početkom 18.v.jedni su se preselili
kod Valjeva
Ajvazović, Potpeće (Pljevlja)
Ajdanić, ogranak Radulovića u Šekularima i Lubnice (Vasojevići). Od njih su se preselili u Peć i
Prištinu
Ajdarkučević, iz Kuča preseljeni u Mahalu (Zeta); u Podgorici ogranci iz Azije: Vranić, Ruhonić;
Alunovići, Begovići i Kubasičići
Ajdarović, Kosići i Slatina (Bjelopavlići), ogranak Popovića; Oblik i Kosići (Primorska krajina);
Ogranak Hajdarpašića u Lozni i području Bistrice (Bijelo Polje)
Ajdarpašić, i kao: Hajdarpašić, Lozna, Lozice, Ivanje, Zaton, Radulići i Rasova (Bijelo Polje);
Nikšić

4

Ajdinović, Donja Ržanica (Berane)
Ajduković, i kao: Hajduković, Cetinje; Bar 1884. god
Ajković, ogranak Mojanovića u Zeti i Podgorici. Doselili se ispod Mojana, a ondje "iskraj
Kosova", jedno vrijeme živjeli u Vraki (Skadar) i kasnije: Ajković=Aljkaj=Lajko i Stano; od njih
su u Zeti: Ajkovići, Đuretići. Ostali su u Vraki: Ajković - Đukić
Ajkunić, u Podgorici; Bijelo Polje; Nikšić; Berane
Ajrović, Višnjića Do (Golija) i Nikšić. Od njih su doseljeni u Sjenicu (Raška)
Ajcić, Bijelo Polje
Ajčević, Sušćepan i Morine-Boka Kotorska; Herceg-Novi
Akanja, Akanja (Gusinje)
Aksalić (Haskalić), Plav i područni; Skić, Brezovice i Prnjavor, došli iz Kolašina 1880. god., Luge
i Murino, gornje Polimlje
Akšabanović, Podgorica iz Gruda (Tuzi), ranije: Liković, kasnije: Lekić, srodnici Ivezića
Alap, Nikšić
Alibašić, Vranj (Zeta)
Alabetović, Pljevlja 1854. god
Alaga, Bar 1907. god.
Alagija, Budva
Alagić, doseljeni u Podgoricu iz Pipera
Aladin, bratstvo u Očinićima (Cetinje) i Podgorica
Aladinović, Žabljak na Skadarskom jezeru
Alajbegović, Pljevlja 1854. god.; Žureni i Lahoče (Bijelo Polje)
Alajić, Ulcinj
Alamango, Ulcinj 1363. god.
Alamani, Alamano i Alamanče, ulcinjska vlastela u 14.v.
Alamano, vidi: Alamani
Alamanče, vidi: Alamani
Alat, i, Bar 1907. god., Luge (Gornje Polimlje)
Alac, vidi: Marković = Markovac
Alačević, Herceg-Novi
Albanez, Cetinje; Herceg-Novi 1720.god.
Alberti, Cetinje
Albertin, i, Herceg-Novi
Albiani, Paštrovići 1685. god.
Albijanić, Budeč i Bučji Do u Oputnoj Rudini (Nikšić). Oni su iz grupe Jokanović, s područja
Bileće. Vidi: Dutina, Jokanović; iz Morače su se preselili u Gajtan (južna Srbija)
Albijanići, sa Vučjeg dola i Baljaka porijeklom su iz Bara Radovića - Morača i potiču od
Lakićevića. Sa Vučjeg dola su se početkom 20. vijeka odselile neke porodice i nastanile kod
Kuršumlije (Južna Srbija), selo Zebice (Đavolj Varoš). Od tih porodica su Albijanići u Podujevu,
Prokuplju, Nišu, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu.U Zebicama više nema Albijanića.
Albić, Herceg-Novi, po nahočetu
Alegret, a, Kotor 1565. god.
Aleksandrić, Kuči
Aleksin, Srpska Crnja (Banat). Jedna od 13 porodica iz Crne Gore. Vidi: Arsen i Markov
Aleksijev, Berane 1882. god.
Aleksići, na Pošćenje (Žabljak), došli iz istočnih Banjana 1612. god. kao: Kosorić, a kasnije:
Abazović (Omakalović). Od njih su se odselili: 1) u Bosnu, 2) u Novu Varoš kao: Jovanović;
Vidne (Miruša) i Podvrš (Nikšić); kao: Aleksići iz Maline, Zariječje Trebinjsko. Pripadaju grupi
Mališevaca iz doline Trebišnjice i sa Volujka, Nikšić, od njih su - u područnoj Goliji (Gosliću),
Kolesko (Hercegovina), Bogdašićima (Bileća), Ograđevici kod Gackog kao: Kovačević, Dulići
(Gacko) i kao: Mandić iz grupe Mališevci, u Bijelom Polju kao: Pantić, Kotor i Mostar, Drakule
kod Foče, Čepelica (Trebinje) i kao: Janković, Dubočani (Bileća) i kao: Krnja. Neki njihovi su u

5

Vratnici i Davidovićima (Herceg-Novi); a u nekim mjestima kao: Ćorović, Dedijer i Šupić; ima ih
u Nikšićkom Prekovođu, Dragovoljicima (Nikšić). Posebni su u Zalazima, Njegušima kod Cetinja,
od njih su 1621. god. jedni prešli u Brajice iza Budve i Podostrog kod Budve, a jedni odatle u Kotor.
U Budvi 1413. god. i Godinju (Crmnica); Cetinje; Pršno (Budva); u Prčanj u Boki Kotorskoj, kao:
Danilović, došli iz Mokroga (Šavnik); jedni Aleksići su se tu doselili iz Uskoka (Žabljak); Šekulari
(Berane); oni su i kao: Šavnik iz Tušine (Šavnik); Lijeva Rijeka (Podgorica), jesu iz grupe
Lopoćana; od Plava, srodnici Radenovića, preselili su se u Kačarnik kod Rožaja; Podgorica;
Rovca; Lalovići kod Bijelog Polja, doseljenici iz Bjelopavlića; Guberevac (Kragujevac), porijeklom
su iz Vasojevića; Potarje 1688. god.; Crmnica 1504. god., jedni odatle predju u Maine kod Budve;
od njih 1783. god. odu dalje; Paštrovići, kao: Paštrović 1355. i 1610. god. Prvi i kao: Paštrić i
Paštrovik, a drugi su najbliži Novakovićima; u Resnik (podnožje Avale) kao: Stanojlović,
porijeklom od Podgorice; u Knić (Kragujevac) došli su iz Pive; od Alekse
(Damjanovića=Blagojevića) do poslije 1890. god. prozovu se Aleksić, preci su od Grahova
(Nikšić) dosli u Lokavice (Gacko), pa u Bukovo (Piva). Od Alekse Blagojevića iz Pive došli su u
Raškovice (Mišići), Podrimlje. Od njegova sina Alekse: Aleksić, drugog: Reljić i trećeg: Vukota,
vidi: Blagojević, iseljeni u: Uskoke (Nikšić), Šipačno, Foču, Prokuplje, Prčanj (Boka Kotorska) i
Metohiju, vidi: Udovičić
Aleksići, bratstvo u Brčelima
Aleksići, staro bratstvo Cetinjskog plemena
Aleksići, rod iz bratstva Ćetkovića iz Šekulara, starinom iz Drobnjaka
Alempijević, od Pljevalja su se odselili u Dragačevo (Srbija)
Alemilić, Rudo Polje (Plav)
Aletić, ogranak Kovačevića u Vasojevićima
Alefedić, Pljevlja
Alefendić, Pljevlja 1869. god.
Aliadžić, Kolašin u 18. v.
Alibalić, (Alković) Podgorica iz Azije; Goričani i Golubovci (Zeta) i Žabljak na Skadarskom
jezeru, u područne Muriće i u Skadar
Alibašić, kod Novog Pazara su iz Kuča, jedni i kao: Suvodolac; Murići (Donja Krajina); Golubovci
i Vranj (Zeta); Sipanja i Zaton (Bijelo Polje)
Alibrailović, Rakuši (Ulcinj)
Alibraimović, Rakusi (Ulcinj); vidi: Barjaktarović, Kacić i Ramušić
Alivodić (Alivojvodić), oni su od Alivojvodića, od vojvode koji je došao iz Banjana (Nikšić),
naseljeni u Golubovce (Zeta),pa jedni otišli u Podgoricu (neki vojvoda došao iz Banjana), srodni
Palaićima (ili Peričićima?) i Lisičićima; od njih su: Mustafagić; Berane i Novi Pazar, vidi: Senić
Alivojvodić, vidi: Alivodić
Alivolić, Žabljak na Skadarskom jezeru
Alivragić, Miljevići (Gusinje), doseljenici iz Kuča
Aligrudić, Balabani (Zeta) porijeklom su iz Grude (Hercegovina) i doselili su se u Ćepetiće
(Lješanska nahija-Podgorica), a odatle su se prije 1700-te godine preselili u Zetu. Njihovi rođaci su
Šikmanovići u Ponarima i Bojanići u Lješanskoj nahiji od kojih su Bojinovići u Vranjini na
Skadarskom jezeru. Aligrudići su se bratili sa bratstvom Vukovića iz Balabana. Navedeno je
objavljeno u knjizi BRATSTVO ALIGRUDIĆA IZ ZETE
Alijagić, Ulcinj; Paučina, Rožaj, doseljeni iz Gaša (Đakovica), ovi su iz Hota (Tuzi)
Alijaj, Podgorica
Alijerić, bivše bratstvo u Dupilu
Aliji, Rožaje
Alijkić, vidi: Alijć
Alijć, Ulcinj, ogranak Vučkovića iz Kunje (Bar), tu su doseljeni iz područnih Mikulića, jedni kao:
Alikić;
Alikić, vidi: Alijć
Alikinović, Herceg-Novi, po nahočetu

6

Podgorica. Bar i područno Sutomore oko 1855. Herceg-Novi Alilović. Piva (18. Martinov. oblik u Donjoj Krajini Alimehmetić. u Boljanine (Bijelo Polje) doselili su se od Kolašina Amanović. god. u Podgorici su iz Anadolije (Turska). Potkovac (Pljevlja) Aloš. Rastiš i Vladimiru (Ulcinj). Herceg-Novi Amarlus. Kotor 1331. Podgorica Alihasanić. Nikšić. Bar 1858.) jedni su se preselili u Tuđine (Valjevo). u Herceg-Novom 1372. Crnogorsko primorje Alimodžić. pa Kartkolu. Podgorica. Podgorica Alininčić. pa odatle u Srem. Jablanica i Rastoke (Rožaj) Aljušković. god. u Podgorici Alimetaj. muslimani u Maloj Zeti Alferović. Gusinje. Bijelo Polje. vidi: Aljucović Aljucović. Alošević. porijeklom su iz Kuča Alilujev.. Rastić i Vladimir (Ulcinj) Altić. Baošići (Boka Kotorska) Aljović. vidi: Markov Alima. Metanjac (Bijelo Polje) Alići. Mahala (Zeta). god. iz Kuča odseljeni u Osečinu (Srbija). Markov i Ivin.god. Podgrađe (Kuči). Mijin. Kravari. god. u Ulcinju begovska porodica. i šire. god Alunović. porijeklom su iz Vukli (Albanija) Aljušević. Štoj (Ulcinj). Voljanici (Pljevlja). Rudo Polje (Plav). Kunje (Ulcinj). Bukovice (Pljevlja) Alić.). Amatbašić. Spuž (Bjelopavlići)(u 18. god. izginuli muslimani iz Bajica Aliferović.v. Bar 1863. Alfirević. Bar 1867. god Alimović. u Podgorici i Kotoru Alfirović. Rožaj. 7 . Ulcinj Alimpić. srodnici Beganovića. doselili su se u Donju Goricu (Zeta). drugi u Šehoviće (Zvornik) kao: Udovičić od kojih su u Bečeju (Banat): Lazić starinom iz Prizrena. odseljeni u Bar. Zeta Alili. doselili su se iz Morače (Kolašin) Altomanović. iz Cuca (Cetinje) preselili se u Štitarice (Kolašin) i jedni odatle u Gornji Sutivan. god. Srodnici Đurđevića u Gornjim Kučima. Oni su iz Bosne. vidi: Udovičić Alimujov. Ulcinj Alimuhović. odakle su došli u Podgoricu Alomerović. od Lješa (Albanija). Alihodžić. Cetinje. uz Bojanu su se doselili iz Kravara (Ulcinj) Alispahić. Tuđemili 1863. Rožaje Alorić. Pavlov (u Kikindi).Alilagić. Brezojevice (Plav) Aljuca. iz Pive u: Prenćane i Vergaševiće (Pljevlja). doseljenici iz Bjelica (Cetinje) Alunovići. vlastela u srednjem vijeku. u Podgorici i kao: Kubasičić (Ajdarkučević) i Begović. vidi: Alibalić Alović. preselili se u Pobretiće i područje Sipanje (Bijelo Polje) Alković. Donji Oblik. u sjevernim djelovima Crne Gore. Kravari (Ulcinj) Alošević. Ulcinj 1883. područje Sipanje (Bijelo Polje) Aličković. Sijerča (Ulcinj) Aliosman.. Daciće i Ibarac. i kao: Ajdarkučevic. Jedni i kao: Ahmetbašić.. i kao: Aljuca u Martinovićima (Trepča). srodnici: Gajin.. Lipova (Kotor).v. ogranak Dacića. ranije: Mican i kao: Bošković. ogranak Lazina. i kao : Haltić. u Podgorici i Nikšiću Aljinović. Ulcinj 1861.

Pasji Potok (Nova Varoš). kod Plava i Gusinja Ametaj. a odatle u Dubrovnik kao: Andrijić. Andesilić. Pješivci Andrić. Herceg-Novi Amemujović. Andrejić. god. Gornji Riječani (Nikšić). ogranak Milinića u Drobnjacima Andić. doseljenici iz Albanije Ametčelebić. Bar 1859. u Zeti (Lužani) od 1529. kasnije: Anđelić Angelić. Od istih su u Bosni. grana Miličića. jedni su u Podgorici Amatbašići.. Mokro (Šavnik). god. Podgorica 1435. pa u Virpazar. Bijela (Boka Kotorska) Andabuka. Ambrozović. Tuzi. Ulcinj Anas. preselili su se u Viluse. došli od Skadra Andrijašević. ogranak Suđića. kao: Obradović. Kubasi i Krtole (Boka Kotorska). god. muslimani u Podgorici Amatović. Bar 1837. Dobrota. Donji i Gornji Oblik na desnoj obali Bojane Anamalić. god. srodnici su im: Gojković u Mokrinama. vidi: Heraković Andrjć.. Andram.Slovenija Ambulija. Paštrovići. v. Virak (Zabljak). Herceg-Novi. Kameno (Boka Kotorska). u Zetu 1252. Danilovgrad. Mojdež (Boka Kotorska) od Nevesinja (Hercegovina). Srbina i Igalo.Najbliži su: Bolevićima. i kao: Rašić. Korita (Bijelo Polje). vlastela. Nikšić i Nikšićko Prekovođe. Herakoviće i Bjeloše (Cetinje). Lero i Kurajica u Zupcima (Trebinje) i Graovac u Lukovcu (Nevesinje). u Bajicama (Cetinje) ogranak Stijepovića. god. Zaton (Bijelo Polje) Amidžić. Podgorica i Sutomore (Bar) Amović. porijeklom su iz Albanije Ametović.) iz Hercegovine. Kotor i Prčanj (Boka Kotorska). Baošići. Opasaonici i Krkarima (Pljevlja). Gusinje. porijeklom iz Škofje Loke . Bukovica (Zeta). Slatina (Bjelopavlići). odatle su se jedni odselili u Kamendol (Smederevo) Andreković. god. god. Nikšić Amzić. Hercegovina Andrijević. pa jedni se preselili u Ništice (Golija). jedni od 1906. v. Donja Lastva (Tivat) Andović. Vukli i Nikče (Tuzi) Angeli. Skadar. Herceg- Novi. a (odatle Andrija) u Vraku (Skadar). nastanjeni u: Komarnici (Šavnik). Ćemovsko i Donje Gostilje (Zeta) Amidović. Koće (Kuči). 8 . porijeklom iz Anadolije (Turska). Lepetane. i u Dobri Do (Metohija) Andrijić. Dolje (Plav) Amemulić. Od njih su u Rudom Polju (Nikšić). Nikšić. u Carigradu. Nikšić Andiselić. vidi: Andrović Andra.. došli iz Hercegovine. Podgorica. Bihor (Bijelo Polje) Amzagić. Grahovsko polje. kao:A. Sarajevo. Gradinu i Grahovo (Nikšić). god. iz Drobnjaka (potomci Drakule Mandića). Bakla. u Drobnjacima. Gornja i Donja Lastva (Tivat) 15. odatle jedni u Koleško i Gornje Selo (Nevesinje). od njih i: Perić. i kao: Andrović. Sukobin (Ulcinj) i Gorica uz desnu obalu Bojane. Sutomore (Bar) Andrizo. Perast (Boka Kotorska) 17. doselili se (1692. Ulcinj 1874. Limljani (Crmnica). iz Ljubomira (Hercegovina). Kešeljevu. Preselili su se u: Žanjev Do (Njeguši). Šestani uz Skadarsko jezero. Lever Tara (Pljevlja) Andeselić. ogranak Lazovića iz Kuča. god Anamal. ogranak Mandića iz grupe Novljana. Kotor 1430. Đenovici. ogranak Laketića (iz grupe Novljana). kod Plava i Gusinja u Podgorici i Skadru Anadolac. Pješivci Andrijić (=Andrić). Bijela (Boka Kotorska) Angelinović. Kosići (Bar). Vučkovićima i Milićima u Lješkopolju.

Nikšić. Bihor (Bijelo Polje) i kod Plava su ogranak Đuraškovica iz Ceklina (Rijeka Crnojevića). bratstvo u Herakovićima Andrići. kod Ličkog Lapca. porijeklom iz Hercegovine. ispod Veljeg brda (Slavovina) Paštrovići 1557. sa tim prezimenima su i u Goliji (Nikšić).Prčanj i Rataševina (Boka Kotorska).). bratstvo u Bajicama Andričić. Perast 1436. (Angeli) Kotor 15. Njihovi su srodnici Šaranci u Plani. Budva Andričijev. Krtole (16. i kasnije: Sinanović u Vojovićima (Ćeklići) . Vidi: Orlović i Martinović. pa u Zagrađe (Hercegovina) i Dubrovnik. ac (= Andrenonos i kasnije: Andrić). Andruškovic. Lebanima i Leskovcu (Srbija). Mataguži (Zeta). Goranović i Stanjević. Kovačević. porijeklom od Nikšića. Mojkovca i područne Bistrice. Lalović. Krajna (Ćeklići) Cetinje. porijeklom iz Bajica (Cetinje). Mikulići (Bar) i kao: Peročević. v. v. Herceg-Novi. u Mušovića Rijeci (Kolašin). Salč (Ulcinj) i kao: Anđelova Anđelova. Grdovići i Mala Gorana (Ulcinj). Kolašinu i podrušju Žabljaka (Drobnjaci). potomci Andrije. srodnici: u Veskovićima. ogranak Bulajića iz Vilusa (Nikšić). potomci Vlastelinovića sa Područja Plane (Bileća). Bar Andrović. Šekulari. v. drugi kod Prokuplja (Srbija). u Dubočane (Bileća) iz Petrovića (Donji Banjani) Anđelinić.. ranije: Jelić u Bratonožićima (Podgorica). u Kotor i: Andronenos. Od njih su u Peroju (Istra). Bogišići (Boka Kotorska) i Kubasi (Grbalj). bratstvo u selu Na Vrh Melaca (iz Prediša) Andrići. Pobrisijevići (Mojkovac). Kruševice (Boka Kotorska) Anđelov. jedni i kao: Marović. pa u Šljivansku. i kao: Androjević (Džaković) 1442. Cetinje. izumrlo bratstvo u Njegušima Andrići. Gornji Medun (Kuči). Iz Plane (Kolašin) preseliše se jedni sa Šarcima (Šarancima) u Šarance (Drobnjak). Muo i Perast (Boka Kotorska) u 17. doselili se iz Ljubomira (Hercegovina).v. god. Ulcinj 13. u Ulcinju ranije. Od njih su odseljenici u Mačegaj Čako (Argentina) Anđel.Milošević Anđić. Mataruge (Pljevlja). Kolašin. stari rod. Bar i područni Mrkovići. Paštrovići 1601. doseljenika iz Mikulića (Bar). preselili se u Pipere. pa odatle u Anđeliće i Dubočane (Bileća). doseljenici iz Italije u 17. predak Andrija prozove se Kankaraš. Nikšić 9 . u Podgorici Anđelić. Morinje (Boka Kotorska).. i. Visoko i Uprale (Bosna). u područnim Kostićima i Božovićima u Zagradama (Bijelo Polje). ogranak Raičevića. u Kotoru iz Ferme (Italija) Androv. Rovca. Manojlović i Tepavčević u Kazancima (Golija). Perkov Do iznad Velestova (Cetinje). Peraška naselja i Herceg- Novi. ogranak Drekalovića. a u Hercegovini kao: Damjanac. bratstvo u Predišu Andrići. vidi: Anđelov Anđelovic. vidi: Andronenac. bratstvo u Boljevićima (Crmnica). god. treći u Petroviće (Nikšić). pa kod Ljubovije i Bajine Bašte (Podrinje). jedni su se preselili u Kestenjevac i Buševiće. Bijelo Polje Andronenas. god.. od njih su u Rovcima i Cetinju. Prokuplju. bratstvo u Limljanima Andrići (Stijepovići). negdašnje bratstvo u Žanjevu Dolu Andrići. Berane. jedni i kao: Andović Androjević. Zaljevo i Turčine. Crvenica i Mrvaljevića. područje Kolašina. Pape (Bijelo Polje). Kaludra (Berane). odatle u Gruže (Primorje)..Cetinje. v. Bukovci (Zeta) i kao: Drakić.. Suvodol i Gradina (Kuči) i kao: Anđelović . srodnici: Vukovića. iz Cikota (Kuči) jedni se preselili u Budimlije (Višegrad) i kasnije se prozvali: Stanić. jedni su se iz Crne Gore odselili u Vrpolje (Trebinje) pa odatle u: Trebešu (Nevesinje). god. a od ovih su Anđelići i od njih: Bileća. u Kotoru i kao: Angeli. Paštrovići. u Fojnici (Hercegovina) i kao: Glušac iz Crkvica (Oputne Rudine). Bajice (Cetinje) i kao: Stijepović. god. Prediši (Bjelice). Gotovuši i Gracu (Pljevlja). Zlatica (Kucč). porijeklom iz Stare Srbije. grana Orlovića (od vojvode Bjela). Radičević = Andrić i Andrić = Bakić Andrijići (Andrići). Budva 1650. Buljarice (Paštrovići) i kao: Nikandrović. Herceg-Novi.

Herceg-Novi. Oćevine (Pljevlja). a. Paštrovići (Budva) Antuno. Golija (Nikšić). područni Sušćepan i Topla. Bar Anočić. Kreček i Dabar (Hercegovina). istorodni su u Podgorini i nekim mjestima u Srbiji. god. Krtole (Tivat) u 16.Ulcinjsko polje. Vijenac (Pljevlja). Kotor. došli iz drugog kraja Crne Gore u Trešnjevik (Lepenica). Popovića. po predanju iz Velestova 10 . Darza (Ulcinjsko polje). doselili su se od Kosovske Mitrovice. Kotor iz Kremone 1416. a jedan dio se preselio u Kaludru kod Berana Anđovic. Pješivački Do (Nikšić). u Podgoricu iz Oreha (Lješkopolje) Anerbek. Doseljenici od Pljevalja Antičević. po nahočetu. preselili se iz Kuča u Pipere i Nikšić Anđusic. Rasova (Bijelo Polje). Budva Antunović. Vidi: Antović. Krimovica i Šišići (Grbalj). u Podgorici. Iseljeni i u Plav. Kotor Antunićevicć Zupci (Bar) 1856. Raču i Bajinu Baštu (Srbija). Budva Antonov. Od njih su u Darzi . starosjedioci Anić. Škaljari (Kotor) Anifić. od njih su u Nađarima (Sarajevo).. v. Gluhi Do (Crmnica). Antonović. Ogranak Ljulj Đurovića iz Gruda (Tuzi) srodnici Lambura. vidi: Anteljević Anter. Herceg-Novi Antović. Dupljaj (Valjevo). Klenak u Banjanima i kao: Klenčanin. Golubovci (Gornja Zeta). Ima ih odseljenih u Kruševac (Srbija) i Trst (Italija). zagranak bratstva Jovovića u Gluhom Dolu Antokol. doseljenici iz Hercegovine. god. Herceg-Novi Anžujski. Herceg-Novi Aničić. starinci. Anzulović. Podgorica Anodelac (Anadolac). Crkvine (Nova Varoš). Vojno Selo (Plav) Antovići. Pješivci (Nikšić). v.. Oćevina (Pljevlja) i kao: Grujičić. Jedni su starinci. Nudo Grahovski i u Nikšiću. a drugi iz Hercegovine. doselili se iz Graha (Podgorica). Tuzima i Skadru.v. Piva. doseljenici iz Dapca (Albanija) Antonjolović. ogranak Ivinih u Srpskoj Crnji. Ranije: Šulenda. u Brajićima 1883. Vučji Do (Nikšić). (Budva).. Ulcinj 13. Vidi: Antonović. Topola (Aranđelovac). ogranak Janičića. Bar Anteljević. ogranak Rajkovića. bivši muslimani u Dobrskom selu Anđici sa Zlatice kod Podgorice. Kotor Antin (Miškov). Porijeklom su iz Crne Gore Antić. Brezojevice (Plav). doseljenici iz Ljubomira (Hercegovina) 1692. Budva. Herceg-Novi. a jedni su 1897. i. Danilovgrad. Tripčića i Katanića Aničin. Herceg-Novi Anta. kasnije: Tadić. Golija i Gacko. Radovići i Ninkovići (Tivat). u 6. Iz Pješivaca su se jedni preselili u Sjedinjene Američke Države. pleme Kuči. i. ranije: Ateljević iz Korjenića. doseljenici iz Pive. god. ije. i područne Krimovice. Krtole (Grbalj) 16. Bogovine (Bjelopavlići) Antoniol. Sutomore (Bar) Antonijević. Od njih su: Baćević u Dabru (Hercegovina) i u Sjedinjenim Američkim Džzavama. Kotor. Tivat. Rasova (Bijelo Polje) i kao: Krajinović Anković. Potiču iz Kuča (Podgorica). i. god. Herceg-Novi. po nahočetu Anđus. njihov je ogranak Anteljko kod Mostara Anteljko. bratstvo u Dolu Antovići. Podgorica. Ozrovi potomci iz Velestova (Cetinje).Anđići. Donja Prešnjica (Podrinje). Iz Golije preseljeni u Kazance (Gacko). Paštrovići. god.v. Orlja i Danići (Pljevlja) Antonio.

spila Grahovska Armuš. Paštrovići Arvović. Kunje u Mrkojevićima (Bar) Arambašić. Golubovci (Zeta) Arkulin. vidi: Armenko Armenko. Potomci ilirskog plemena Adrejeja Ardolić. Kumbor (Boka Kotorska) Andžović. Odža. kasnije i kao: Arap. doselili su se u Orah i Miljkovac (Piva). Kozice (Pljevlja) Anjić. Risan. Arkocevic. Lepetane (Boka Kotorska) Aranđus. Arić. vidi: Abdul Arap (=Adalov). u Podgoricu iz Peći Arnaut. ogranak Midžora u Paštrovićima. Herceg-Novi Aranitović. vidi: Arapović Arapović. Prčanj (Boka Kotorska). Zuos i uz desnu obalu Bojane. Tivat Aranžul. Pljevlja 1874.Ermenac) u više mjesta. doselili su se iz Konavala (Cavtat) 1692. Ančin. i kao: Arap. Sočice i Kneževa Rijeka Arap. Zaljevo (Bar) iz Spuža (Bjelopavlići). Ulcinj. god. Ardal. a u područni Perast. i kao: Aranbešić. a kasnije jedni i kao: Arambašić . ogranak Gardaševića iz Ubala (Čevo). Kneževom Selu (Paštrovići) Armodić. jedni su iz Polaga.. Nikšić. vidi: Ardolaj Ardolaj (Ardanj). Oblik. Zatrijebač (Kuči). Krće. Nikšić Arđak. Pastrovici 1798. Pljevlja 1884. Kotor. vidi: Arambašić Arangul (Arangulio). Kostanjica (Boka Kotorska) Aranzul. god. iz Vasojevića preseljeni u Ratare (Donje Dragačevo). Nikšić Arkačević. doseljenici iz Istre Apostolović. god. doseljenici iz Turske.(Cetinje). pri Skadarskom jezeru. Dobrota (Kotor).Mrkulić. Od njih u Kotoru kao: Rmljenc. 11 . istorodni sa Stijovićima u Beranama Arnautović. Risan (Boka Kotorska) Arman. od Aprcovića su: Čipek u Osijeku (Visoko) Arabelović. iz grupe Mrnjavčića (Mrnjavčevića). Herceg-Novi Arbanović. Prčanj (Boka Kotorska) Ančić. Podgorica Ardanj. ogranak Tomića. Herceg-Novi Apalonio (Apolonio). god. do. god. Ulcinj 1890. područje Ulcinja i Bara Arapaj. na. o. živjeli u Božurovom Dolu (Piva) 1739. Prčanj (Kotor) Arbanašanin. Herceg-Novi Arjović. vidi: Arapaj Arbah. u Kotoru su iz istočne Hercegovine Arvoević (=Hrvojević). god. Bar. iz Pipera se preselili u Pivu. Odatle su se jedni (preci Uzun Mirka) preselili u Srbiju Aprcović. Bihor (Bijelo Polje). god. Arap=Abdul. Kotor Arbarić. preselili se u Struganik (Užička Crna Gora).Paštrovići. Buljarica (Paštrovići) 1853. Armelin. Budva Armenac. Cetinje. Kržanja (Kuči). Kunje (Rožaje) Aranbešić. u Kotoru Arbanas. iz Bara u Herceg-Novi kao: Jurić - Arambašić. Rudine (Tuzi). ogranak Lalevića . Nikšić i Višnjića Do (Golija). Doseljenici iz Gusinja Ardul. Označavani i kao: Armenković (Hrmenko - Rmenko i Hermenac . Kotor 1441. Mali Ostros uz desnu obalu Bojane. Buljarica . Rajičevići. od Ulcinja su se preselili u Korču (Sarajevo). Bratica (Bar). Žabljak na Skadarskom jezeru..Milića. god.

Ogranak Papovića u Goliji (Nikšić) i Gacku. Zatrijebač (Kuči) Asanbegović. iz grupe Mrnjavčića. uz južnu obalu Skadarskog jezera Aruc. 12 . vidi: Arbanas. ima ih u mjestima: Ulcinj. ogranak Ivinih. Od njih su u Beranima i Jabučini (Bijelo Polje). Nikšić. ogranak Drakulovića. 2) iz Rovaca. Pljevlja 1874. od njih: Raborov u Srpskoj Crnji (Banat). v. Turci su je nazivali Karadag što u prijevodu znači Crna Gora. Ogranku Miljanića pripadaju: Aleksin i Arsin. Komorača (Plav). god. Plav (1855. Ardžić. grana Ravnoložana. Ogranak Bakića iz Zabrđa (Berane). Zarić i Savin (kao: Miljanić). god. Mide i Vladimir (Ulcinj). Berovo (Kuči). iz grupe Vujoševića. Metanac i Boljevac (Bijelo Polje) Arsanljuković. Risan. Ckla i Zagonje (Primorska krajina) Aručović. Zeta (15. Trebinje (Hercegovina) ogranak Zindovića . Anamali i Široke. Arčan. Lješkopolje. Kotor 15. vidi: Markov Arsenijević. iz Zombolja (pokraj puta Temišvar . vidi: Asanluković Asanović. ogranak Protića u Vasojevicćma. sa Oraha (Kuči) Arsen. Risan. Katolici su bili pod jurisdikcijom Barskog Nadbiskupa koji im je slao i svještenstvo iako je u Skoplju postojala Nadbiskupija koja im je bila teritorijalno bliža. Andrijevica.Velimirovića iz Duži (Piva) Asanđekić. god. Od njih ima u: Vranjevu (Novi Bečej) i Bočaru (Banat). Arsović.) i kao: Haskalić Asanagić (Asanović). Stijepo (Zatrijebač). Martinovići (Trepča). Rovine u Cucama (Cetinje). Bar. Kraj nastanjen doseljenicima mahom iz Crne Gore. porijeklom iz Vukli (Albanija) Asanluković. Hrvatske i svi imaju svijest o crnogorskom porijeklu i svake godine se okupljaju u Crnoj Gori. doselili se kao: Miljanić. pripadaju grupi Miranovića iz grane Mujkovića. Piperi. Arseanović. Bobovište (Primorska krajina). potomci Domazeta iz Crne Gore Arsenov. Bosne.Arović. pa su se jedni preselili u Grab (Trebinje). Arslan (Begović). Potomci Arsa Abramovića žive širom Srbije. u Ulcinj doselili su se iz Trebinja Arslanagić. U 19 vijeku ta oblast je nazivana Letnička Župa Crna Gora. Široke (Primorska krajina) Aručević. porijeklo iz Peći Arhilupis. i kao: Študent. Podgorica Arčilupis. Nikšić. u Podgorici: 1) ogranak Popovića i kao: Vulić. Vidi: Markov Arsić. Gornji Miljak. grana Mujkovića. porijeklom iz Drobnjaka. kod Nove Varoši. od kojih su Spahići = Đuričići. Dosta pripadnika crnogorske dijaspore nosi ovo prezime. kao jedna od trinajest porodica doseljenika u te krajeve iz Crne Gore. ogranak Ravnoložana i 4) iz Donjih Kokota. Vojno Selo (Plav) i Gusinje. sa Oraha (Kuči) Asaljuković. god. Gusinje. preseljeni u Tubroviće i Azbukovicu (Lepenica) Srbija. oko 1690. grana Dabetića. Srpska Crnja (sjeverni Banat). god. ranije: Popović iz Stanisaljića. Vranješ i Mahala (Bijelo Polje). Budva. Podgorica Asalić. Srpska Crnja (sjeverni Banat). kao: Jelovac.) i Kotor 1434. porijeklom od Nikezića iz Bezjove (Kuči). ogranak Radonjića. i kao: Analjuković. opština Kosovska Kamenica. selo Ranilug. stanovništvo je bilo i pravoslavne i katoličke vjere. Bar. Gusinje i Murina (Gornje Polimlje). Prešli u Podgoricu Arsa. Neškovic. Vladimir (Ulcinj) Aruči. Potomci Arsa Abramovića (starinom iz Bjelica). Vidi: Arsenov. v. Bobovo (Pljevlja) i kao: Lučić. Botun i Donji Kokoti (Zeta).Segedin). Jedni su se preselili u Police (Berane) Aruz. ogranak Paljevića. i kao: Nešković iz Crne Gore Arsin (Perin). Nikšić Arslanović. Brskut (Bratonožići). a kod Gusinja su ogranak Radonjčića iz grupe Vujoševića. Kotor 1349. Tivat. 3) iz Pipera. Opletac (Bajina Bašta).

Ćeklići (Cetinje). Najsrodniji su im: Vukčevići. god. Ibarac (Rožaj). gdje se razvijaju kao Lješnjani. i u Vučjem Dolu (Nikšić) Atlagić. Nikšić. sišli iz Banjana (Nikšić) Atanasijević. Sasovići (Boka Kotorska) 1692. od Amat i kao: Ahmet. po majci Danilovgrad. Vladimir (Ulcinj) Astiot. i. Grab (Popova Šuma). Tuzi 13 . ogranak Cerovića. ogranak Lambulića u Vukovcima (Zeta) i Podgorici Afraskata. Budva Aufental. ogranak Kneževića iz Pive. Nikšić Aslanović. u Podgoricu su došli iz Pipera. najbliži: Markov iz iste grupe Aćimović. Trebinje. Herceg-Novi. Štoj (Ulcinj) Asić. Niksić Atanackov.. iseljeni iz Crne Gore u Crepaju (donji Banat) Ateljević. Klanac (Rožaje). grana: Banjanin u Petrovićima (Nikšić). Iz Boljevića su se preselili u Podgoricu. od njih su u Nikšiću i Johanesburgu (Južnoafrička Republika). Perast (Boka Kotorska). vidi: Ahmetović Ahmetaj. a drugi po majci. v. Podgorica Atanasović. ima ih u područnom Spužu. god. Baošići (Boka Kotorska) Astafović. preselili se iz Pive u Srbiju Atanasković. vidi: Aver i Averić. Ahmetagić. Aslanajić. U Riječanima (Nikšić) ogranak Vujačića. u Podgorici. i. porijeklom iz Tušine (Žabljak). Danilovgrad. Jedno vrijeme su boravili kod Lješa (Albanija) i odande se preselili kod Podgorice. v. iz Jasića kod Junika (Metohija). Mrke (Piperi) i Danilovgrad Aćimov. ogranci Kalezića iz Bjelopavlića. iz Ljubomira (Hercegovina). Valos (Primorska krajina) Ametbašić (Ahmatbašić=Amatbašić). iz Podgorice su se odselili u Tursku Atović. Podgorici. Kotor Atanasić. Plav 1899. god. Od njih su u Novom Pazaru i Podgorici. Ahmetović (=Ahmatović). Kravari (Donja Krajina) Asmanagić. Ulcinju.Grana Novakovića u Vasojevićima. Skadar i dalje. 1601. pa sišli u Donju Ržanicu (Andrijevica). Ulcinj. Draginja (Crnogorsko primorje) Acović. vidi: Arsen. Milići i Boljevići u lješanskom području. Herceg-Novi i Risan Askević. negdašnji muslimani u Stanisaljićima Asanoj. Sušćepan (Boka Kotorska). Podgorica Asović. god. Podgorica 16. god. god. Kotor Aferić. u Podgorici. ogranak lokalnih Murića Acić. Boljanići (Pljevlja) Aćimić. Velje Selo i Dapčevici (Ulcinj) Aspiot. Bioska (Užička Crna Gora). Šekulari. Askov. Cetinje Aurbauht. u Korenićima kasnije kao: Janičić (Aničić). Ahmetljuić. Bar 1861. Nikšić. ogranak Stanišića iz Dragomi Dola (Ćeklići). Kotor Ahmatović. kod Bara Afinić. Herceg-Novi. Podgorica. Nikšić Ahmetbeg. Bar 1874. 1679. porijeklom iz Rovaca Asanovići. Plav Ahmetmulić. porijeklom od Vučitrna (Kosovo). Lanište (Mojkovac) Asković. srodnici Aliagićima. u 15.

jesu iz Žabljaka. kasnije: Radoičić Adžijić. Mratinje. Goransko. Podgorica. uz Skadarsko jezero. Nikšić. srodni Osmanagićima. jedni se od njihovih preselili u Podgoricu Adžijlić. potomci Marka Adžina (Mića) Bulatovića. jedni kasnije kao: Adžimanić u Nikšiću i područnim Muževicama. vidi: Adžimanovgić Adžimanović. Nikšić i Boljanine (Bijelo Polje) Adžialagić. pa kao: Barjaktarević u Debeloj Krajini Adžimusić. Adživuković. Nedajnom i Donjim Bistricama (Piva). ogranak Martinovića iz Bajica (Cetinje). u Pješivcima ranije: Breškovac. Nikšiću i Retkoceru (Medveđa. a drugi u Pivu: Plužine. predak došao od Bara. Duga i Miločani (Nikšić) iz Markovine (Cetinje). u Pivi i kao: Hadžimuratović. Nedajno (Piva) i Nikšić iz Kuča. Podgorica Adžiajvanović. u Podgorici Adžiablahović. Raičkovići u Momišićima i Pavnići u Zeti Adžimuseinović. Vidi i kod Martinovića i Rajičevića u Zeti Adžagli. ranije: Hadživuković i Tufenčić. kasnije Bjelojević. Zuos (Ulcinj) Adžimanić. Bistrica i Lozna (Bijelo Polje) Adžagić. god. Tuzi i područne Grude. A. kod Rožaja iz grupe Mulalića Adžiametović.Foča. Tuzi. vidi: Adžagić Adžakovic. Foču i Sarajevo. Mali Ostros. Stabna (Marina dolina).Kuči. postoje mišljenja da su tamo iz Petrovića (Banjani. Božović kod Šavnika. zatim: Uščumlić (ranije: Zečević) u Gunaču. ogranak područnih Živkovića. Od njih su Adžići u Ostinji (Derventa). Podgorica iz područnog Graca. Ubla . Previši (Žabljak) Adžijaj. god. i Rajkovići u Kosijerima (Cetinje) ne iznose (nije evidentirano) da su istorodni. a u Lokvicama i Prosjenici kao: Moćević (Sarajevsko polje). Nikšić Adžiajevazović. iz Lisine (Piva). južna Srbija). iz Kuča ogranak Jovovića iz grupe Boljevića. Biševo. Žabljak na Skadarskom jezeru 1523. od "tamošnjih" Rajkovića. Srodnici su im: Đurišići. Podgorica iz Zete. u Goričanima. Kokorine (Gacko). Nikšić. Berane i Budva Adžisalić. odakle su prešli u Podgoricu Adžajlić. Nikšić 1801. Čauševići (Pljevlja) Adžisimonović. Adžimuhović. u Nikšiću su iz Rovaca (Podgorica). Podgorica Adžiomerović. Odselili su se u: Nikšić. I jedni i drugi su ogranak Jovovića iz Kuča. u Žabljak na Skadarskom jezeru Adžiasanović. Nikšić i Vilgare (Crnogorsko primorje) Adžijatović. i Gornjim Dušićima (Rijeka Crnojevića) Adžilebić. Oni su od Balotića (Tomića) iz grupe Novljana u Banjanima (Nikšić). od A. Župa pivska. Demir u Užičkoj Crnoj Gori. god. u Podgorici iz Tuzi Adžiuseinović. iz Gračanice (Gacko) doselili se u Podgoricu. Goričani (Zeta). Tončić u Maloj Crnoj Gori (Pusto ostrvo) na zapadnim padinama Durmitora. Nikšić). sa donjim naseljima na ušću Sušice u Taru. Jedni se upute u Donje Banjane (Nikšić). srodnika Nosovića u Koritima (Bileća). odseljeni u Sarajevo i Ameriku Adžibulic. Krivača i Borje (Čajniče) . Đinovici (Cetinje). god.Ačković. Nikšić Adžijusufović. ranije: Kovač u Ulcinju 1860. u Lijevoj Rijeci (Podgorica) pripadaju plemenu Vasojevići iz grane 14 . zvano Borilo i Osojni Orah (Čajniče). Kolašin i Boljanine (Bijelo Polje) 1907. Grude (Tuzi) i Podgorica Adžimuratović. Ostros uz Skadarsko jezero Adžimetović. Odatle prema zapadnoj Hercegovini i Dalmaciji. Vasić u Lukavici. Gusinje iz Zatrijebača (Kuči) Adžimanat. Ostros (Krajina) Adžemović. kod Gusinja. na području Mojkovca Adžamanović. Podgorica. Adžialović. u Podgorici iz Gruda Adžić. Krakačevo. Nedajno i Vojinović.

Bukovicu i Maoče (Pljevlja). a jedni su po majci. Rijeka Crnojevića. kao: Ibričević Babajić. Cetinje u 13. Jedno vrijeme živjeli u Planjskom polju (Hercegovina). iz Pive jesu: Pivčić i Perin u Miljevcu (Nevesinje) Adžići iz Pive (Lisina. Sivac kod Lipljana na Kosovu. Šarenac u Bijelim Rudinama. Prčanj (Boka Kotorska). Crkvičko polje i Žeička (Piva). Ubli i Savina. jedni se odselili u Srbiju. Herceg-Novi. Busak (Banjani). imena po lokalitetu Has . njihovi bliži srodnici. Sivac (Kosovo) u 17. u Podgorici. Bar i dotično Zaljevo. Bar (u 16. Bijelo Polje. v. Bar Ašujan. pa Tomaševo) . Milšsevici. Podosoju. v. iz Kuča jedni su se preselili u Pješivce. ogranak Nikitovića iz grane Milutinovića.. Košute i Fatnica (Hercegovina). Vitasojevići (Pješivci). Pandurši. u Nikšić doselili iz Čeva (Kčeva). v. Kotor Aštd. Brljevo. u Rijeku Crnojevica doselili su se iz Grčke Ašanin. Njihovi srodnici Babići prešliu Selište. Beranama.) doselili su se iz Stare Crne Gore. Prenćane. a u Bijeljanima. Boljevac (Bijelo Polje) iz Šalja (Albanija) Ašper. Kozice i Boljanići (Pljevlja) Adžopulos. Dragovoljići i od njih u 15 . iz Nikšića (oko 1884. u bjelopoljskom području u Tucanima i Gornjem Bihoru su iz Njeguša (Cetinje). Fatnici i Mostaru (Hercegovina) i području Drobnjaka (Žabljak sa okolinom). Zimonjić u Gacku. Plana i Meka Gruda (Bileća). U Pavinom polju zabjelježeni 1720. Meku Grudu i Trnovice (Bileća). a od njih su u Podgorici.Novakovića. iz Boke Kotorske preselili su se (1521. Kuči. Dobrilovina. u Nikšiću. Bar i Podgorica Ašinić. gdje ima posebnih Babića. Dio i Kruševo (Bijelo Polje) i nekim mjestima u Srbiji. Dumezići (Bar). Ulcinj 1884. kao: Toljić. Bjeloševini (Mojkovac). sišao iz Hota. Hercegovina. Bar Aštić.As (promjenom u Vranješi. doselili se iz Boke Kotorske B Bab (Babal=Babalević). god. Cetinje. Ogranak Maraša u Donjoj Zeti. Zupci (Bar). v. Podgorica Babadriz. vidi: Babaje Babarović. bratstvo u Kosijerima Adžići ("Breskovci"). ranije: Krivokapić. Vlaovićima (Ljubinje). Danilovgrad. porijeklom iz Kobiljeg Dola (Cuce).) preselili su se u Otiloviće. Davidovićima. Goransko i Vojinovići) doseljenici iz Metohije preko Banjana Adžići. Tuzi (Podgorica). Sedlari. u Paniku (Bileća) kao: Parežanin. kod Rožaja i Obradovićima u Gornjim Selima (Vasojevići). u Šekularima. došli 1901. jedni su se iz Nikšića preselili u Novi Pazar. Nikšić. jesu: Avdić u Plani. Viluse. Bijelo Polje Babalj.Bijelo Polje. sa ogrankon Tomović. Plužine. Šakotićima i Krivašu (Bileća). u Pješivce su se doselili od Nikšića. na području Nikšića: Grahovo.. Zagora (Gornji Ceklin). Riježević (Paštrovići) Baba. potomci Novljana. doseljenici iz Banjana (Nikšić). god Babanja. ogranak Ćulafića. ogranak Gupkovića. porijeklom od Bileće. Od njih su u Trebaljevu rovačkom. Mokro (Šavnik). bratstvo u Bogmilovićima Adžović. Ulcinj. Bare (Žabljak) iz Asa u Vasojevićima. iz Vrbice (Bijelo Polje) preselili su se u Berane. razgranati. god. Srodni su Zekićima. iz Stabna (Piva) i kao: Babić (Filipović) pređu u Beč (Austrija). Dobrota i Perast (Boka Kotorska) Babačić. i u Kaludre (Berane). Oko 1730. Vinicka (Berane) Ašik.god) u dolinu Tare Babaje = Babanja. Nikšić Babić. Spič (Sutomore). Gornje Polje. Budva (u 17. Mojkovac (matronimik) po babi iz Banjana (Nikšić). starinom iz Hercegovine. god. doseljenici iz Boke Kotorske Ašun. god.) doselili iz Stare Crne Gore. Nikšić. od A. Gusinju. Gornje Polimlje. iz Kobiljeg Dola (Cuce). od pretka K. Budva.

14.v. Podgorica. Jablan i Brijeg (Plav). Budva 1650. Ovi su porijeklom iz Kuča. Skadru i Carigradu Badnjar. u Šekularu (bratstvo Ćetkovići. grana Melešević Mandića iz Drobnjaka Bagaš. Bar Badglava.. Rabrovac (Drobnjak) Baile. Podgorici. po nahočetu Baić. odakle su u Tuzima. Babunci i Klinci (Grbalj) u 15. porijeklom su iz Padove (sjeverna Italija). šekularski Drobnjaci) Babići iz Pive (D. Bazdan. grana Novakovića u Konjusima (Vasojevići). god. Budimlja (Berane) i kao Bukumir. Od njih su u Fatnici i Zaušju (Hercegovina). Bijelo Polje Badić. Stijena Piperska i u Rovcima. i.v. Radanovići (Tivat). Pljevlja. Bogdašići (Boka Kotorska). a u Ivanjicu i kao Bajagić. jedni su porijeklom iz Kosovog Luga (Bjelopavlići). Bavčići (Pljevlja) ogranak Jaukovića. pleme u Pivi Bajar. Brgule (Boka Kotorska). Podgorica Baipovski. Podgorica Babo. Bar Baja.Crkvica). Grbaljska naselja Bazilija. Nikšić. Herceg-Novi. a drugi su srodnici Furumdžića iz Rasove Bijelo Polje. v. Bar Bazilio. porijeklom su iz Stare Crne Gore Bajadžić. Bjelovoj Glavici i u planini Bukovici. Donja Lastva (Grbalj) Baz. Donji Stoliv (Boka Kotorska) Bajatović. Vranovo i Bobovo (Pljevlja). Mojstir (Bijelo Polje) Bail. U Gostilju Brajovića posebni.područno Oblatno. Kotor. Badelić. Bavčić. od Bijelog Polja preselili suse kod Novog Pazara Badnjaković (Hadžiomerović). god. Laću. potomci Bilatovića Bajezić. Jelenku. ogranak Stojkovića. Donje Dragačevo i Žitni Potok (Srbija). kasnije i kao Bacianović. Sarajevu. barska vlastela 1417. Kotor. tako i u Ulcinju u 13. iz grupe Trepčana. u selu Brajovići (Bjelopavlići). Baćan = Bačan. Ulcinj Bazan. i u Baru Bazović.v. Drobnjak Bajer. starosjedioci iz Babića Babica. Bavadi. grana Branilovića u Pivi. jedni su se odselili u Pilatoviće. porijeklom iz Bratonožića Bagdov. Gusinje. Podgorica Bažisko. Cetinje. Brguli. bratstvo u Pješivcima Babići. Bar Babiči. Od njih su na Glasincu (Romanija) Bajagići. Pljevlja Bajević. Pljevlja Bajač. Kotor 1227. iz Pive su se preselili u Vranovine (Pljevlja) 16 . Od njih su u područnim: Gostilju. Šušanj (Bar). Herceg-Novi i područni Podi Bajilović. od njih su u Trebinju i Prijevoru (Bileća) Babunčić. nadimak bratstva Jovetića-Radojevića Bailović. kod Berana i kao: Milanović ogranak Novakovića u Vasojevićima. grana Radulovića. Martinići (Bjelopavlići). Kotor 13 . porijeklom su iz Venecije (Italija) Babović. bratstvo iz sela Zukve. Golija. Nikšić Baica. 1) Krstac od Nevesinja i 2) Gosliću (Nikšić) iz Bjelica (Cetinje) Babići.. Baice (Cetinje )u 16. Ogranak Bajramovića u Herceg-Novom. koji su se preselili iz Nikšićkih Trepača u Drobnjak. u Kotoru. god.

ranije: Bajičić. god. Mraovićima i Grevu (Pljevlja). vidi: Ratković-Bukumir. vidi: Balković Bajković. Bjelice (Cetinje). Kotor (1551. porijeklom iz Bajica (Cetinje). Police (Berane). posebno bratstvo Bajić. Zatarje (1660. pa jedni i kao: Cvijović. Kruševo i Glibaće (Pljevlja). i . 17 . od Kolašina su preseljeni u Pljevaljsko polje. Židovići. porijeklom sa Bajkovih Kamenica. predak Martinovića Bajica. Kravari (Ulcinj) Bajrailić. porijeklom iz Stare Crne Gore Bajković. Šestani (Primorska krajina) i Bratica (Ulcinj) Bajmak. god. Jugovići (Nikšićka Župa). Bajice (Cetinje). Krivošije. Škaljari (Boka Kotorska) 1557. Od njih su u Maoču. Babića Brijeg (Bijelo Polje) Bajraktarević. razgranati. Od njih su na Plani (Bileća) Bajramspahić. Ulcinj 1865. Zalupe (Cuce).. Pljevlja. Podgorica Bajra. Bar. Žitište (Sentđuraš) i Iđoš (sjeverni Banat). u Pljevljima 1895. Bigovo (Grbalj) 9 . pa jedni oko 1875. Od njih su u: Građanima i Riječanima (Rijeka Crnojevića). Komnen. god. bratstvo u Ublicama Bajovići iz Pive (Rudinice. jedni su preselili u Novi Pazar Bajramović.Bajović Bajovići (Pravilovići). Mrzovići i Gvero (Pljevlja). Banjani (područje Jelovice9. pa jedni kasnije kao: Cvijović. pa jedni kao: Čepur. preselili se (Radovan Baja) i kao: Pilatović u Pilatovićima (Donje Dragačevo). ogranak Mijomanovića. Kotor Bajičići. pa od njih jedni pređu u Dubrovsko i Rudinice (Žabljak). Bar. Plav i okolina 1875. i 1600. Kravari (Crogorsko primorje) Bajrović. Od Nikšića odseljeni u Ivanjicu (Srbija) i oko 1487. Vilanj i Pelev Brijeg (Bratonožići). god. vidi: Lalović. Kovren.14. Kosići i Velje Selo (Bar). Porijeklom su od Kolašina. bratstvo u Komanima Bajica (Bajo).. staro bratstvo u Bajicama Bajkin.). kod Vladimira (Ulcinj) Bujurin. Porijeklom od Rijeke Crnojevića i kao: Banović. Crnci (Piperi). ogranak Martinovića u Komaima. vidi: Bajica. Bijelo Polje. Njeguši (Cetinje) i u područnim Brajilovićima (Bjelice) i kao: Pravilović. Prčanj (Boka Kotorska) Bajović. ogranak Mrvaljevića. Kruševo (Kruševice). Zaljevo (Bar) Bajmaković. god. Dujevu i Sotonićima (Crmnica) 1552. god. Komani (Podgorica). Kavač i Glavati (Grbalj) i kao: Balković. Srbina i još neka naselja u Boki Kotorskoj. grupa bratstava u Cucama Bajlović. Baošići. bratstvo u Sotonićima Bajkovići (Krivokapići i Preobrežani). god. Nikšić 1597. Kod Vladimira (Ulcinj) Bajramić. preseljenih u Gostilje brajovićko (Bjelopavlići). Nikšić Bajica. kod Gusinja. god. god. ranije: Orlović. Židovićima. Od ovih su u Metohiji kao: Banov. Bijelo Polje Bajri. Herceg-Novi. god. zvani: Stolica. Bezuje). vidi Bajkov Bajko. vidi: Baja. v. Rastovaci Gornje Polje (Nikšić).Bajić. iz Kuča u Podgoricu. Cetinje. Lagatori i Mojstir (Bijelo Polje). Maoče.. predak bratstva Bajkovića Bajkov i kao: Bajkin. Podgorica Bajr. Radulići u Bihoru (Bijelo Polje). odseljeni u Srbiju. Bajići (Martinovići). Bajice (Cetinje) 1597. grana Bezdanovića i kao: Pejović .. nakon pohare Kuča.. Pečurice. Bar Bajo. Kunje (Ulcinj). Bajramlić. jedni kao: Dizdarević i dalje u područje Raške i kao: Cvijović. Kotor Bajčeta. starosjedioci u Rudinicama i neposredni potomci Baja Pivljanina Bajor. vidi: Baja. god. iz Kuča su se preselili u:Nikšić. presele se u Zminice (Žabljak). Rudinice i Bezuje (Piva).) i kasnije u područni Mide. predak Samardzica Bajičić. god.

god. Potiču od Kolašina. Vasojevića. Pešca i Bare (Berane). a od tih su: Arsenijević. Grab i Lekovine (Pljevlja) i kao: Bajčetić u Ljucama. Kotor Bakoli. Sjenice (Kuči). kod Pljevalja označeni kao Orlovići. Jedni su i kao: Bakočević i Bakotić. ogranak Vukosavovića. Prnjavor (Plav) Bakojev. u Tuzima iz Debra (Makedonija) Balaban. Zabrđe (Andrijevica). god. Kuti. sa Lončarevićima.Kičevo. od ovih su u Lekovini (Pavino Polje). Ljuće. Grab i Rogaču. a drugi su ogranak Maraša u Zeti. kod Bijelog Polja Bakal. Nikšić. Toci i Džurovo (Pljevlja). Jedni Janičić u SAD. Herceg-Novi. god. jedan u Ljubinje (Hercegovina) iz ogranka Tešavić. ogranak Ivanovića. Kosenice i Ljuće (Mataruge). Cetinje. u Vasojevićima 18 . polovinom 19. Kosanici. u Kosoru. i. jedni kao: Janičić. Kuči. iz Drobnjaka. vidi: Bakoč i Bakočević Bakigano. Ulcinj Bakarović. Žljijeb i Morinje. Perast (Boka Kotorska). jedni u Suvadol (Suvi do) i Širokom polju (Lipljan). Gajić. u Kotoru 1472. Grahovo i Petroviće (Nikšić). god. grana Novakovića. Dobrota (1421. slično Bogšić i Boša (Bar) 1347. ogranak područnih Begovića. iz Nove Varoši preselili se u Grab i Gobu (Pljevlja). Banjani i Gornje Polje (Nikšić). oko 1689. Tomić i Ilić u pljevaljskom području. kao: Bajčeta i Bajčetić. preseljeni u Miriloviće. Janičić u Krokopu (Prokuplje) 1885. god. oko 1750. Kuti i Lastva (Boka Kotorska) i kao: Bakočević. Berislavci (Zeta9. porijeklom su od Milića iz Bjelica (Cetinje) Bakulić. pojedini kao: Đelošević u Podgorici i Zeti. Jedno vrijeme su živjeli na Tjentištu (Foča). god. Mijokusovići i Vražegrmci (Bjelopavlići) Baktešević. Pljevlja. od njih su: Džogava. doseliše se iz Korjenica (Trebinje). v. Kosor i Koće (Kuči). od njih su u Štitarima (Mojkovac). vidi: Lončar i Mirković. Dovoli (Pljevlja). Pljevlja. Porijeklom iz Banjana (Nikšić). jedni su u Podgorici iz Bakoča (Trebinje). Baljke i Ljubovo (Hercegovina). Jeremić i Marić. vidi: Ostojić. Bobovu i Kakmužima. Boljanići (Pljevlja). Od Andrijevice su u Tubrovićima i Azbukovici u Srbiji. Kotor Bakota. ogranak Ivanovića iz grupe Dabetića u Vasojevićima.. Oni su iz Kuča Bakić. kod Gusinja su se doselili iz Zatrijebača (Kuči). Odatle su se jedni preselili u Bukovik (Nova Varoš). Kruševice. doseljenika iz Zagarača (Danilovgrad). pa u Bare. Podgorica Bakrači iz sela Goransko u Pivi (Goransko sa Sinjcem) Bakračević. vidi Bakota Bakoč. Kotor Bakos. Ravna Rijeka (Bijelo Polje). a Vasko Antov. v. porijeklom su iz Banjana (Nikšić). peraška naselja (Boka Kotorska). preselili su se u Oputne Rudine. slave Jovanjdan. god. Ulcinj Bakalović. Vranešu (Bijelo Polje). vidi: Bakoč Bakrač. Lastva (Tivat). jesu iz Miljevine (Foča) Bajčetić. god Bakša. vidi: Bajčeta. jedni su se odselili u Zetu. Herceg-Novi. Bal. Bačvice i Buljarice (Paštrovići) Bakotić. kod Herceg-Novog ranije: Bakoč. od ovih su u Kastelima (Grbalj) i jedni u Srbiji. neki odatle preseliše se u Polja (Mojkovac) a 1879. ogranak Martinovića iz Bajica (Bajov ugao). ogranak Martinovića Bajči. Brvenici. Kakmuži. Bioč (Berane). god doselili su se iz Konavala. u Moraču su došli izKuča kada i potomci Bogićevi Baković. Risan iz Bakoča (Trebinje). Bakočević. iz Župe Aranđelovo (Trebinje) oko 1695. vidi: Baldo. Brvenica. i kao: Bakačević. Donje Dragačevo. u Lučanima Bakačević.). Belače. kasnije Bakotić 1698. Pavino Polje (Bijelo Polje). Od njih su u Nikšiću. Nudo.. iz Crmnice su se preselili u Žljijeb i Kuti. Simo Lazarev i Blagoje Krstov (1908. iz grane Branilovića u Goranskom (Piva). Karoševina. iz Kuča. kao: Boxa.g. u 14.). Koćima (Kuči). Brskovo (Mojkovac) u srednjem vijeku Bakija. a drugi u Sirovce (Bijelo Polje).

god. god. Čevo (Cetinje). odseljeni iz Bratonožića u Bezjove (Kuči). Ulcinj. Berane. god. Kolašin i područno Trebaljevo. potomci Nikšića (Trebješana) iz Bojovića (Župa Nikšićka). Zaton (Bijelo Polje) i kao: Balija. Risan. Orlini i Riđanima (Nikšić). Bijela i Jošice (Boka Kotorska). ranije: Bulatović. porijeklom su iz Albanije Balija. porijeklom iz Stare Crne Gore.Balabušić. Zmijinac (Bijelo Polje). Sankovići (Paštrovići) i kao: Senković. Martinovići (Trepča). Bar. Čelobrdo i Đenoše (Dapsovići). Sutorina i Kotor (Boka Kotorska) Baldo.. jedni ranije kao: Dozda. srednji vijek Bald. doseljeni iz Klimenata (Albanija).god. hercegnovsko područje Balaci. Od njih su kod Novog Pazara. Oni su iz Bratonožića. porijeklom su iz Šaronja sa Peštera Balandžić. vidi: Balić Balijagić. Ulcinj 1904. rod u Bratonožićima Balepčević. Kolašin Balijani. u Kučima.. god. Zlostrup (Golija).v Baligić. a kasnije i kao: Kenter. Piva i Stari Vlah (Višegrad). Iz Kotora se presele kao: Valerić Balduko. porijeklom su iz Klimenata (Albanija). u Pivi. Donji Stoliv (Boka Kotorska) Balić. od njih su u Urvskom Dubu i Dobrom Dubu (Novi Pazar). u Zatonu (Bijelo Polje). porijeklom su iz Pipera Balint. Kotor. ogranak Filipovića. Nikšić. jedni su se preselili u Perast (Boka Kotorska). Ercegova Strana (Plužine). Kamenari (Boka Kotorska) Balajić. Budva. Kosjelice (Bratonožići) i kao: Balić Bališ. Kotor (1727. Kotor. Bijelo Polje i područna Rasova. Gusinje Balidović. a drugi kod Gusinja. Iz Kuča su jedni kod Prokuplja (južna Srbija). iz Venecije Balbi. ogranak Dabkovića (18. u Paštroviće doselili iz Stare Crne Gore. Jošice i Bijela (Boka Kotorska). doselili su se iz Sarajeva. potomci su Vuka Levaka. Herceg-Novi Balaidžić. vidi: Balšić. potomci Lužana. kasnije kao: Đerković i jedni kao: Milović. Sutomore. iz grane Slijepčevića. Podgorica Baletić. jedni odu na Sveti Stefan (Paštrovići) i potom u Carigrad. Kotor Baleba. Komani (Podgorici). Herceg-Novi. Kolašin u 18. i. Petrići (Bjelopavlići). Golubovci (Zeta). Budva 1660. Od njih su u Gajtanu (južna Srbija) i Baru. Jošice (Risan). Gusinje. pa kod Berana porijeklom su iz Bratonožića. od njih su u: Broćancu. Balevići. Sjenice (Kuči). Njegnovo (Bijelo Polje). ogranak Kaluđerovića. Trebjesa i Staro Selo (Nikšić9. Orah (matično). Boka Kotorska. Šekularci. od kojih su Milovići u Grahovu (Nikšić) i područnim Gornjim Dubočkama. Srpskoj (Zeta) i Podgorici. Bistrica i Polja (Mojkovac). Bijela. vidi: Valićević Balićević. Štitarice. u Paštrovićima i Kotoru Balbin. Nikšić Baliagić. Ulcinj i Gusinje. po nahočetu. Od njih su Novaković u Paštrovićima 1590. Stoliv.Slijepčevića Balarić. Spič (Bar) 19 . ogranak Filipovića . Struga (Žabljak). v. jedni kao: Bald. slično Vale (Valius) u Ulcinju i Baru 1325. a. Tudurovići (Paštrovići). Od njih su u Dobitaku (Srbija) Balijaš. vidi: Baljević.). ranije: Đenaš iz Đenaša. Podgorica Balistić. god. porijeklom iz Sarajeva. potiču iz Jermenije Balijanović. u Baru i Bečićima (Budva). Ravna Rijeka (Bijelo Polje) Balidenić.) doselili se iz Đenoša (Spič). ranije: Petrušinović u Bjelopavlićima. Bar Baldić. u Kotoru 1351. iz Bijelog Polja. Prčanj (Boka Kotorska) Balević. Duklja (Podgorica). Bar Balba. Bar. porijeklom iz Rovaca. Balabani i Golubovci (Zeta).

. vidi: Bališ. Kosor (Kuči). pa jedni kod Sjenice Balšići nastanjeni u dolini rijeke Lima i pored rijeke Bistrica.. god. vidi: Bajković Balović. god. Vrh. god. iz Vilusa (Nikšić) Balčić.1403.. Klopot i Zmijanac (Bratonožići). vidi: Balšić Baluić. srodni su Milićima i Vučkovićima sa toga područja Baljić. god. Brskut (Bratonožići). 1420.. Bar Bals=Baoš=Balša ili Balšić.v. i. srodni Kujovićima. Ulcinj Baljuhević. Kotor 15. Kolašinska polja i Bistrica (Mojkovac). kod Herceg-Novog Baltov. u Zeti. i kao: Balšić. Baltić (Stratimirović). Stratimirović . Bijelo Polje. god. god. god. odatle su se preselili u Drobnjak. god. god. iz grupe Mrnjavčevića Bamba. od njih su u Nikšiću i okolini Balota. god.. Grbalj.. kasnije vlastela u Zeti.) jedni (oko 1840. iz Kuča su se jedni preselili u Brnjice i Jasenovik (Novi Pazar) Baločević. i kao: Stratimirović = Balšić (od Balšinog sinovca)... uz Trebišnjicu. vidi: Balota. Balotići i Grahovo (Rožaje). pokraj grada Bijelog Polja. Balosave (Nikšić). god. god. Cetinje Baltić. u Baru i Ulcinju 1360 .). stari nadimak bratstva Batričevića Balotić. porijeklom su iz Kamenice (Trebinje). Prenčane i Maoče (Pljevlja) Bamjaković.1421... Komani i Cetinje Balošević.Balšić u Ulcinju. Tomaševo (Bijelo Polje). Pješivci iz grupe Lužana Bambur. Bar Ban.. Kržanja (Kuči) i kao: Ljakić. god. Oni su 20 . u Bostunu (između Šturovnika i Jezerskog vrha). Gornja Morača (19. god.Bališić. Kotoru i Podgorici. pa jedni i kao: Balotić.. Selo Balše (Plav) 1913. Budva Balšin. jedni su se preselili u Biševo (Mojkovac). porijeklom iz Džara (Vukli). i 1799. ogranak područnih Čađenovića. srodni tamošnjim Popovićima. god. oko 1683.) gospodar Zete. iz Kruške. Plan i područno Vojno Selo i kao: Bašić. u Kotoru iz Dračeva (Podgorica) 1337. Boka Kotorska i kao: Cvjetković. iz grupe Novljana. Budva Balušina.v. grana od kćeri Vukanove (Nemanjina sina) neki i dalje. Vrh Bistrice (Bijelo Polje) Baljević.. vidi: Balšić (Stratimirović) Balković. Poćerska. kod Prokuplja (Vidovača. Kotor Bamberc. Baru i Budvi 1360.. u Novom Sadu potomci Stojana (sina Bojana Jovanova). Podgorica. iz Morače i Rovaca (Kolašin). zetska vlastela. god. oko 1683. kao: Bajković 1536. Miruše i Kalanjevići. Drenovštica. Đurđe (1385 . Cetinje. vlastela u Zeti 1590. oko 1331. iz Kuča. Beograd i drugdje.oni su ogranak Kaluđerovića iz sela Dukata (istočni Banjani) i kasnije Tomić-Novljanin. Baljuš.. Od njih su se (1820. Od njih su u Metehu. Lješkopolje (Podgorica). vidi Bals Balšić = Maramonte.. ogranak Miloševića. autohtono. Kameno (Boka Kotorska). god.) preselili na Glasinac (Romanija) Baljušić. Od njih su u Zeti. Paštrovići 1399. Brezojevice Plav 1900. ogranak Bojovića. god. kao: Stefanović u Bijeloj Svobodi u Krajini. god. Dubrava) 1904. Banjani (Nikšić) oko 1703. Mokri Lug. a. . Brankov Pod u Dobrijevićima (Žabljak). u Budvi Balšić. god. Perast i okolina Herceg-Novog. potomci zetskih Balšića. Od njih su u Bačkoj. zetska vlastela 1369. Albanija Balote. kod Plava 1820.u selima: Glavača. Baošići.v. Prčanj (Boka Kotorska) Bambaseli. Jedni se odatle preseliše u Đurđeve Stupove (Berane) Balosav. bratstvo Njeguši (Cetinje) 1492. Balčak. Vojnom Selu i Plavu. Štitaricama (Sjenica). Kotor. Ulcinj 14. Herceg-Novi i Perast (Boka Kotorska).

a kao: Bandić u Baru i peraškim naseljima. bratstava u Komanima Bando.iz Hercegovine. porijeklom su od Sarajeva. Od njih su u Petrovićima (Nikšić). kao takvi u Ulcinju (1891. iz grupe Preobražana. drugi u Zetu. Porijeklom su iz Klisure (Kosovo). Ivane i Lozna (Bijelo Polje). Sekulići. Trnovo. Cuce (Cetinje). Toploj i Kumboru. Bandžovići. Od Bandića (Komana) odselili su se na Romaniju. Cetinje (po ocu Ban) u 1334. Od njih u: Površi. a označavani i kao: Banjanin = Petrović i Cvjetković = Banjanin. vidi: Sekulić.). Stanković i Kolarović. a u Vraku (Skadar) kao: Banjević. Kuršumliji (Srbija). sa Orline ispod Budoša (Nikšić) i Komanima (Podgorica). god. Kuči. Vukotić. Bankanji (Zatrijebač). Herceg-Novi Bandić. Iseljavali su se (1664. Kotor Banićevići sa Šakićima (Preobrežani). a. vidi: (Prekornica i Donja Sela). srodnici Orlovića. porijeklom su iz plemena Klimendi Banjanin. Petrovom Selu (Timok). ogranak Mijajlovića. Najbliži su Dedijerima (Aleksićima) u Oputnoj Rudini. Iz Pive oni su preseljeni u Gračanicu Sokolsku (Srbija). Ovi su iz Raške. Graharovo (Pljevlja) 1485. Pejović i Kecojević i drugi. potomci Radonje Ivanova. Bandovića Most (Andrijevica) i u Beranama pripadaju grupi Novakovića. sve u nikšićkom području. Grahovu. Ledenac (Njeguši).) u Bosnu. Kovači i Glavati (Grbalj). doselili su se iz Badžova Brda sa Bihora (Bijelo Polje). od Rijeke Crnojevića odselili se u Darzu i Tuđemile (Bar). Bar. u Luge (Berane) Banićević. god. god. Vukadinovići. Barovići. Delomaru u Nevadi (SAD). v. Pokrajci (Pljevlja) Bandović. god. Patronomik od Banaš Bander. Radonjići). područje Bistrice (Bijelo Polje) Bandoral. Vukadinović. Kod Nevesinja (Hercegovina) i kao: Banjanin = Nikšić. Počekovići i Petrovići (Nikšić). Petrovićima. vidi: Ademović Bankalić. treći u Palicu (Raška) i druge krajeve. u Banjanima (Nikšić) 1319. Od njih se razvilo oko 20 bratstava. Tupanu. jesu potomci Maleša (Maleševaca). Bandžović. Od njih su u Dalmaciji. Nikšićko Prekovođe. Nikšiću. potomci Tripka koji sa Kosova dođe u Donje Banjane. iz Njeguša (Cetinje). Ulcinj 1859. v. Banković. vidi: Banić Banić. rod u Grahovu. u Šumadiju i u nekim mjestima se prezivaju Bandić ili Komanin. v. kod Cetinja u 14. Podbišće (Mojkovac). bratstvo u Cucama Banićevići. Krtole. Piva Banušat.Americi Bankanj. Pofalići i Osjek Blažujski. ranije: Smahionović (Smajljević) porijeklom su iz Anadolije (Turska) Banderalom. Brdo kod Prevlake. i jedni pređoše u područne Lješeviće Ban. Zavala (Piperi). 1372. Radovići i Glavati (Grbalj). i u Bosnu: Kamen (Rogatica). Herceg-Novi Banisavljević. Joković. Srbiji ( Petrovu Selu i Kuršumliji) i S. Vasojevića. Ima ih kod Nevesinja (Hercegovina) i kao: Banjanin u Šivolji i 21 . Podgorica Banašević. Ogranak Ivaniševića. Nikšić i odatle jedni se preselili u Oputne Rudine (Nikšić) Banož. Oni su iz Građana (Rijeka Crnojevića) u 17. vidi: Banit. u Lješkopolju (Podgorica). u Banjanima (Nikšić) Banit. Perast i Donji Stoliv (Boka Kotorska). negdašnji stanovnik sela Vrbe Banda. god. Busku. Porijeklom su iz Starog Vlaha (Srbija). Kotor Banetin. vidi: Bajković Banović. Banović. grana Radetića (Petrovića) iz Lutova (Bratonožići) preselili su se u Pipere. istorodni sa Bajkovićima (Petrovićima) u Cucama (Cetinje). Herceg-Novom. Sarajevo. Budva. Plav. Rožaje. Rijeka Crnojevića. u Baljkovac i Malu Vrbicu (Lepenica) i kragujevačko područje Bano. 1465 i 1597. Jedni i kao: Banović. Od njih su u Srđevcu (Gacko). Barović. Nikšiću.god. ranije: Vukčević. razgranati. Gudovac i Dubovik Alihegov (Krupa) Bandići (Vukovići. iz Bjelopavlića odseljeni polovinom 18. Kalinovik..

kao i oni u Dinoši. Kotor. Vraka (Fraka). Ljeskovi Dolovi i Paprat. e. Pješivci i Oputne Rudine (Nikšić). vidi: Bals Baošić. Lipovo (Kolašin). treći kod Gradačca (Lika). Doljani (Kuči) i kao: Gašović u Benjkanjima (Zatrijebač). Paštrovići. Ćeklići (Cetinje) 1566. Danas ih najviše ima u Gornjoj Morači. porijeklom od Mijuškovica iz Balšine vode kod Manastira Ostrog. Vasojevićima. Jedni su porijeklom od Banja Luke (Bosna). v. Bipče. v. Podgorica Barakov. kod Herceg-Novog u 15. Kotor Baragešević. Kotor. preselili se u Bosnu Baranus. oni su Bogdanovi potomci. porijeklom su iz Hercegovine Baram. Srbina (Boka Kotorska). god. Glibaći (Pljevlja). u Kotoru 1330. ranije: Mican u Kričku (Pljevlja) Baoš. Baraković. srodnici drobnjačkih Barljana i Baranin iz grupe Đurjanovića. Trojice (Kotor) 1599. i. porijeklom su od Banja Luke (Bosna). drugi kod Trnova (Srajevo). Nikšić u 15.. vidi: Barc Baranin. na arabljanskom. Bar (1245. v. i kao: Baranus. Bapovski. po nahočetu Barba. a u Kotoru (1263. pa preseljenjem u Nikšić kao: Banjkanj i u Kutima kao: Ivanović. u Drobnjacima Barać. u Zatrijebaču Banjović. pa jedni dalje u Bistricu (Mojkovac). Od njih su u Oblatno (Nikšićka Župa) i u Morači. ogranak Kalezića u Kosovom Lugu i Pavkovićima Banjević. vidi: Baranin Baranjin. Boka Kotorska Barbat. Kuči i jedni kao: Ljuljan. god. Paštrovići 1674.) od baro-bao. iselili se u Rogoznu (Novi Pazar). Brskut. Preselili su se u Bare i Tušinu (Žabljak). Kotor Bar. u Kučima ogranak Grujića. Bašina Voda na Poviji u Pješivcima. Kotor. Bukovica i Boljanići (Pljevlja). Od njih su u Podgorici. Pješivci iz grupe Potoljića. Metehu (Plav) i Metohiji. grana Đurjanovića u Drobnjacima Baranović. ranije: Nikolić Barač. došli iz Bara. god. iz Beran Sela (Berane). i.) kao: Bari Bar. Podgorica. Kaludra (Berane). ranije: Banović iz Prekornice (Cetinje). Trepča (Andrijevica). god. doselili iz Albanije Barbeli. Zagrade (Grbalj) u 16. Barad. Bijelo Polje. uz Cijevnu. Varičevska kućišta i Paštrovska gora Bareš. a. a četvrti kod Plitvičkih jezera (Lika) kao: Banjanin i u Kninskom polju Banjasić. iz Banjana raziđu se četiri brata: iz Banjana (Nikšić) u Banjane (Kačer).Dobrom Polju (Kalinovik) kao ogranak Mirkovića iz Banjana (Nikšić). a kod Gusinja kao: Bektaš. god. kao: Kojić = Miljanić a u Ljigu kao: Nikolić. Na Kosoru (Kuči) i kao: Tažaković (Banjević). Šumadija.. u 17. v. Baošići (Boka Kotorska) Baošići. vidi: Banjević Banjovići (Papračani). Budva. Porijeklom su od Rijeke Crnojevića. god. i kao: Banjović. bratstvo u Cerovu Baor. Dobrota (Kotor). ogranak Đurjanovića u Drobnjacima Barami. od njih su u Kotoru i Boki Kotorskoj Baralić. vidi: Mašanović Baroš. Podgorica Barac. Momče (Kuči) i područni Kosor i kao: Banjević=Tržaković. vidi: Bećiragić Bankeć (Ban-Keći). Lopari. Skadar. 22 . iz Pipera su se preselili u Pitomine (Mojkovac). Od njih su u Bariju (Italija) kao: Kurk-Barda. vidi: Banović Bunjkanj. od njih su u Podgorici i Spužu. Lopari (Kuči). Baran. Kotor Barada.

Kosor (Kuči) Bardonja. Kapelice u Potkrajcima (Bijelo Polje) Baričić. od Kneževića. Sušice. porijeklom iz Kuča. Isti su i u Malim Selima. god. početkom 15. kod Rijeke Crnojevića srodnici u Mašanovićima u Orahovcu Barjamovići. Spuž (Bjelopavlići). od njih su u Buljarici (Paštrovići). vidi: Barel Barielo (Bareko). god. vidi: Barišanin Barjaktarević. porijeklom sa Kosova. Sutivani i Potkrajci (Bijelo Polje). potomci su Daba. Kotor Barguljan. kasnije Tabaković. Kuči. vidi: Barić Barićanin. Cetinje. od njih su u Cucama (Cetinje). potomci Skora iz Mikulića (Bar). vidi: Punošević Barižan. Bratica i Salč (Primorska krajina) Barljan. on. a u Bariju (Italija) kao: Kuri-Bard. Bar Barda. porijeklom iz Škrelja (Albanija) Bardnji. Herceg-Novi Beriško. vidi: Beriško Baričevuć. Kotor Barmičeli. sa Meduna (Kuči). Kotor jedni po nahočetu. Mrkovi (Grbalj) i Babušnica i Ljuštice (Boka Kotorska) Bariglo. kao i u Podgori i Građanima. Boka Kotorska 1357. vidi: Bolica Barnis. Stijepo (Zatrijebač). ogranak Popovića. ogranak Šćepala. god. bratstvo u Podgoru Barl.). u Paštrovićima Barišon. naseljeni na području Berana. i. Ulcinj i Ljubotinj (Cetinje). Kuči isti i u Kučima Bardić. v. Bratonožići Bareti. Bardići i Kostanje (Gornja Krajina). Miruše (Nikšić). područje Komana i Lješkopolje i od njih (iz sela Rudina) jedni su u Paštrovićima. Kuči. o. porijeklom su iz Bratonožića. Kotor. Bar Barišanin (Beričko). Crmnica. Kosor (Kuči) Barez. Bar (1437. Kotor. Draginje (Primorska krajina) Barlović. Petnjik. i kao: Barbarić. Kunje i Pečurice (Bar) jesu ogranak Vučkovića. Mikulićima i Goranima (Primorska krajina) pa jedni i kao: Skarović Barjamović. Kotor. Kotor. u Paštrovićima. Nikovići i Đuraševići (Grbalj). došli iz Mletaka početkom 1687. porijeklom iz Lastve (Dalmacija). Brakonje (Zatrijebač). od njih u Glibavcu (Nikšić) i Nikšićkom Prekovođu. i kao: Basa . Drobnjaci Barljičević. zatim kao: Nikolić. Budva. Kotor i kod Herceg-Novog (u 15. doseljenika iz Mikulića (Bar). Od njih su jedni otišli u Rusiju Barbolić. a jedni su se 23 . Prčanj (Kotor) Bard. Barić. vidi: Barielo Barel. porijeklom su iz Milana (Italija) Baro = Baron = Baroč. vidi: Bar Bardakić. po arabljanskom beo-baro. ogranak Radulovića. a drugi i kao: Barić = Camović. Budva Barzić. Cetinje Barić = Camović.Barbin. Barjaktarović. v. god. Izvor (Paraćin) iz Bratonožića. i. Lješkopolju i Zeti. Donji Stoliv (Boka Kotorska) Barbić. Kotor Barzati. Nikadrović i Baroc Barović. Đerđeza i Mokanje. u Boki Kotorskoj jedni ranije kao: Buća. ogranak Vujovića u Čevu (Cetinje).Barinčel i Bivolčić. Kruče.) i kao: Bariglo Barečić. porijeklom iz Mrkojevića (Crnogorsko primorje). Barincel. koji su se iselili u Gusinje Bardačar. Meteh (Plav) 1875. Perast (Boka Kotorska) Bareko. Župa Bandićka u Bandićima (od Vukosava Vukova). Ulcinj.. i.

) i kasnije u Budvi Bartomoz.) i kasnije u područnim Lepetanima Basegli. Barto. god. Podgorica Basarović. Kotor i područni Škaljari Base. Bobovo (Pljevlja) i Gorana (Crnogorsko Primorje) Barštipan. Kotor. porijeklom od Gusinja. početkom 15. god. Nalovići (Pljevlja) Barutčić.v. v. Paštrovići. i. i kao: Basegl. slično Basiljević. i. vidi: Basilio Basilio = Baselo. potomci Novljana Barčević. Gornja Morača Barc. Cuce (Cetinje) Barojevići. Berane Bastaić. vlastela Baskuća. vidi: Baranin Base. Podgora (Pljevlja) i Topla. i. Sarajevu i Americi. Kotor Baruko. Kotor u početku 15. Kotor Baska. Botun i Golubovci (Zeta). Cetinje Bastak. pa se jedni preselili u Rijeku 24 . Ogranak Popovića iz Rijeke Crnojevića. Herceg-Novi Basori. u Zeti iz Kuča Baseget. Kotor 1701. Kotor Bartuluva. vidi: Baro Baroc. pa ponovo Baroč i Baroc i jedni u Paštrovićima i kao: Nikolić i Nikandrović Bart. iz Gruda (Tuzi) u Podgorici. vidi: Baroč Baron. Baseglo. -zelo = Baseglo = Basuo. Podgorica Barunce. u Đuraševićima (Grbalj) Basor. Bijelo Polje Basanović. ac. i. Kotor (1397. pa jedni u Krivošije. muslimani u Nikšiću Barok. predio Bjelopoljske Bistrice. Župa Nikšićka. god. Kovilj (Novi Sad). srodnici Ivezića Bartl. vidi: Baseglet Baseglet. bratstvo u Komanima Barovići iz Nikšića (vode porijeklo od Radulovića rodom iz Cuca iz Bašinog sela) Barojević. Albaniji. Trubjelu i Štedim (Nikšić). i u Budvi Bartović. Basiljević. a drugi u Šopiće (Šumadija) Barovići (Bandići). na Paštrovskoj gori: Barok. Podgorica Barudžija. bratstvo u Građanima Basević. u Rovcima (Podgorica) potomci Tripka Radulova Bulatovića Barušić. a. vidi: Basilio Basekić.odatle odselili u Zavrh. ogranak bratstva Popovića-Herakovića u Njegušima Basta. Herceg-Novi (u 15. vidi: Baroč Baroč. u Kotoru (15. kasnije: Raduničić.v. i docnije: Baseli. Lepetane (Boka Kotorska) Basegl. Kotor 1398. Paštrovići. Njeguši (Cetinje) Basara. kao: Baran. pa odatle u Vasojeviće Baselj. Boan i Tušina (Žabljak). iseljeno bratstvo sa Trešnjeva Barojevići. Pljevlja Baruco. Kotor Basagić. v. porijeklom su iz Pipera Basar. Bijelo Polje.). i.

od njih su u Podgorici. ogranak Filipovića. Bauk. od njih su u Foči i Bijeljini (Bosna) Baucale iz Pive (G. Bastijan. Kotor Batizić. Gornje Crkvice (Piva).. prema Grblju kao: Peraš. Pavino Polje (Drobnjak).Lukač. starinci iz Pivske Zupe Bacanović. Kotor Batdl. u Herakovićima (Velji Kraj). a drugi u Kotor Bastas. bratstvo u Veljem Kraju Batrićevići (Lukači). bili na Žabljaku-drobnjačkom Batuta. Kotor 1282. mala Crna Gora (na ušću Sušice u Taru). Pepići (Plav) 25 . god. Babići i Nedajno (Piva). vidi: Baćanin Baćović. grana Mulina. Stubica. i kao: Veljokrajanin. Vulović. Cetinje. u Podgoricu došli iz Lješkopolja Bauc. a od njih su u Radmiloviće (Gruža kragujevačka) Baćević. doselili su se iz Korčule (Dalmacija) Batković. odatle jedni pređu u Hercegovinu (oko 1589. Gavrilović. i. Babići) doselili iz Drobnaka od Badnjara iz Tepaca Baturanin. Kotor 1282. vidi: Bauk Baucal. Bataz. god. bratstvo koje je živjelo u selu Zovini Batrićevići. Batalić. (od riječi: Basat). u Banjanima (Nikšić). Orah (Piva). Bar Basuoe. Drenovštica i sela Pješivaca. i. ranije: Begović na Ravni Šulminac (Gacko) Bauk. ja. Carine (Nikšićka Župa). Od njih su u: Žanjev Dolu (Cuce). ie. lo. a u Mircu. od Herceg-Novog odseljeni u Meku Grudu (Bileća) kao: Gaćina = Gaćinović a ranije kao: Sikimić.Crnojevića. Batiglavić. kao: Radanović (Badnjar). Paštrovići Baćanin. a jedni su se preselili u Srbiju. god. god. god. došli iz Preraca (Bileća). Plana na Stocu. bratstvo na Carini Batrićevići. v.) kao: Bauc.Crkvice . Nikšić Batura. Donji Stoliv (Kotor). god. srodnici tamošnjih Redžovića. u Podgorici 1591. lo. vidi: Basilio Basča. u Vasojevićima ogranak Obradovića Backović. bratstvo u Lastvi. u Podgoricu došli iz Brčela (Crmnica). Orah (Nikšić) Batovo. god. Podgora i Kupelnik uz Skadarsko jezero Baćić. Baufača. potomci Radovana Bogdanova. Nedajno. Baska (Kotor) u 14-15.u Boki Bauković. ogranak Ugrenovića. odseljeni u Skalu (Valjevska Tamnava). Nikšić i predio Lozne (Bijelo Polje) Batinić. i. pa jedni odavde u Crmnicu. ranije: Mandić. od kojih su na Romaniji Baturani iz Pive (Crna Gora. Bratićev Do u Zovinom Dolu (Cuce) i kao: Batrićević . Ulcinj 1356. bratstvo u Cetinjskom Plemenu Batrović. drugi su preselili u Bačije (Sjenica).Pištignjat i Krug (Cuce). Straševini (Nikšić) i kod Valjeva i u Izmiru (Turska) Bacović. od Berana su se preselili u Bosansku Krajinu Bast. Drobnjaci Batala. Podgorica 1591. Cetinje. ranije: Jovčetić Batilović. vidi: Klenčanin i Mulina Baufamje.Nikovići). u Nikšiću 1534. usput. kao: Ljesar. od Nikšića su se preselili u Vrpolje (Trebinje). ogranak Miljanića od Jelovice (Gornji Banjani) Batistić. Jovečki. kao: Baćić. u Dabru (Hercegovina) ogranak Antović od Banjana (Nikšić) Baćer. porijeklom iz Zovina Dola u Cucama Batrićevići. Lukovo (Nikšić) Batrićević.

Od njih su i Mandić u Skadru i dalje u Albaniji. Podgorica Baštrić. iz Gruda (Tuzi) sišli u Podgoricu. Bačići. pa od njih u Bijelo Polje i Kurilo (Zeta). pa preseljeni u Gađi i Građane (Rijeka Crnojevića) kao: Baša. kao: Boanović = Grupšić = Tolić. odatle jedni otiđu u Zoraniće (Bistrica bjelopoljska) kao: Baša. Kotor. god. god. u Zetu su prešli iz Draževine Bašović. Odatle se jedni presele u Vraku (Skadar). doselili se iz Župe na Drini. Omara i Gril (Vraka) kao: Belaj. preselili su se (u 15. ogranak Grupkovića Baša. Iz Polja (Mojkovac) jedni su se preselili u Loznu (Bijelo Polje) i Novi Pazar Badžović.Nikolića = Pivljanina) iz Pive preselili se u Gružu Kragujevačku Bačarić. bratstvo u Ćeklićima Baculjel. god. Kotor Bašanović. u Staroj Crnoj Gori Bača. Podgorica. ranije: Vučinić u Piperima. god. u Podgoricu iz Bačuta. Cetinje. Risan.) u Glavatičiće (Grbalj). porijeklom su iz Hercegovine. ogranak Abazovića iz grupe Omakalovića (Novljana). ogranak Drekalovića iz Kuča. kod Plava i varoši doselili sa Baše kod Lješa u Albaniji. Kotor 26 . Danilovgrad. Kotor 1397. Kotor. porijeklom od Nikšića Badžaković. Nikšić Baštrica. u Podgorici iz Pipera. Piraru. Bjelopavlići od Pešića jedni se preseliše u Kuče. od Kolašina. Podgorica Bačak. v. rod u selu Skeli u Valjevskoj Tamnavi Bačović. Kopito (Njeguši). Kotor Badžak. oko 1420. pa ovdje jedni kao: Baša. Podgorica Bašagić. Pljevlja 1854. Herceg-Novi Baček. ogranak Jankovića iz Ceklina. oko 1780. a u Lesku Puka. u Mačvi i kao: Bačak. ograqnak Suknovića u Pivi. Podgorica Bačić. Od njih su u Vlaškoj (Rumunija). preselili su se u Matrovo (Tutin) Bačević. rod u Vlaškoj Baštić. polovinom 18. iz Pepića u Miruše i Dobrun. kod Plava Bašagma. Baček. Boljanići (Pljevlja) Bašovići (Radovići). god. preselili u Gružu Kragujevačku Badž.Baculi (Baculji).) vidi: Bašuljević Bašuljević. Sutomore (Bar). Kuči. Srbine. Lastva (Tivat) 1443. Nikšić Bević. Budva Beatović. ogranak Rabrenovića. Perast (Kotor) i okolina Herceg-Novog. ili Bašlić. god. sinovac Baja (Ivanovića . jedni odu u Botun i Kurilo (Zeta). kod Plava (1881. a u Komanima kao: Radeč. ranije: Penda i kao: Rašović = Bašović.. Pljevlja (1911. Podgorica Bačevac. Kotor. od njih su u Tuđemilima (Bar). ogranak Grupkovića potomaka Bijelog Pavla Badžić. Nikšić Bašković. god. pa jedni odselili u Skadar i Carigrad Baširević. ogranak Kojića. porijeklom su iz Stare Srbije. v. Cetinje. Isto tako je i kod Gusinja. Slatina (Bjelopavlići).) i Skić (Plav) 1912. god. a.. vlastela u Crmnici kasnije Balšić. pa u područni Zatrijebač i okolinu Plava i Berana Beara. u Podgoricu iz Lješkopolja. početkom 15. uz obalu Trebišnjice. Velipolju i Komar kao: Bašanović Bašić. vidi Badžak (Badžaković) Bačarević. ogranak bratstva Penda u Kopitu Bašovići (Radovići). iz Bačevca (Rožaje). Đedići (Cerovac ) - Trebinje. Pošćenje (Žabljak). Jedni u Grblju su iz Hercegovine Bašulević. v.

Pejović i Radonjić. Rijeka Crnojevića. Od njih su u Bihoru i Bistrici (Bijelo Polje). srodnici Idrizovića iz Bijelog Polja u području bjelopoljske Bistrice. vidi: Banjkanj Begez. po nahočetu. Klinci (Boka Kotorska) i Podgorica Begović. Podgorica Beđi. vidi: Bauk Begram. vidi: Banjkan Bekan. Bjelice (Cetinje) 27 . e. koji su kod Tutina i u Rožaju. o. drugi kao: Bauk i treći kao: Renović. Mahala (Zeta). Pobori (Budva). o. porijeklom iz Male Banjske (Kosovo). Herceg-Novi Beg. Skokuće i Ljutić (Pljevlja) pa u tu varoš Bezarević. a jedni ogranak Adrovića iz grupe Đuraškovića Bekai.Bevenj. od njih su u Prokuplju i Kuršumliji. Donja i Gornja Granica (Bjelopavlići). od njih Begović a drugi Agunović i Vranić. i. vidi: Bevenj Bevs. god. Bijela i Đinovići. po nahočetu. u. Zlostup u Goliji i jedni u Nikšiću. Bijelo Polje. a drugi iz Stare Crne Gore. Cetinje Begazić. Lepetić (Boka Kotorska) i okolina Herceg-Novog. Cetinje. Paštrovići. iz Podgrađa (Kuči). Pobori (Budva) i u Ulcinju. pa u Novi Pazar. Rasova i Zaton (Bijelo Polje). Od njih su ubilježeni 1912. Herceg-Novi Begić. -njić. iz Kuča. Ćukovo brdo. Lozna (Bijelo Polje). Radanovići i Kubasi Grbalj.) u Donju Sabatnu i Sipić (Lepenica) i Topolicu (južna Srbija) i jedni u Italiju. Bar. vidi: Bizanti Bezar (Bezari = Bezarević). ogranak Purovića Bezankius. Bijelo Polje Bejtić. i kao: Beći. ogranak Mijovića (Kolovića) u Kučima. Bojka (Ulcinj) Bejetić. Lastva (Tivat) Bekez. u Ulcinju. jedni kao: Ajdarkučević. Podi. Berane. Topla i Srbina. vidi: Bezar Bezari. Župa Nikšićka. v. Herceg-Novi.). u Podgorici iz Komana Bezijević. vac. Mašte i Ulotinu (Gornji Vasojevići) Bejat. Ravni Šušlijec (Gacko) iz Nikšića. a. Od njih su odseljeni (17. Boka Kotorska. Rod su Jaćimovićima kao i Dizdarevićima. Boždarevac (Šumadija) iz Crne Gore Beg. srodnici Omeragićima. iz Hercegovine. Herceg-Novi iz Trebinja. vidi: Bevenj Beg. Berane. Sipić (Lepetane). porijeklom iz Zubaca (Trebinje) Beković. Danilovgrad. Goleš (Pljevlja). Dijele se na: Jovanović. Kotor. bratstvo u Komanima. Perast (Boka Kotorska). Od njih su u Turskoj i Novoj Varoši (Raška). Komani. porijeklom iz Bjelica (Cetinje) Beko. ogranak Vukovića. Budva Bejataović. Vidi: Franović-Bosnić. Nikšić Begenešić. Nikšić Bekac. Kotor. ogranak Brajovića u Kosiću i Kosovom Lugu (Danilovgrad). od njih su u: Ulcinju. porijeklom su iz Šalja (Albanija). Mataruge (Pljevlja) u gradu kao: Bezari i okolini. Herceg- Novi.). Ogranak Vulovića (Novljana) u Bijeloj (Šavnik) i Nikšiću. (od bega Tomaša Stankova) grana Bandića. Nikšić Beganović. potomci su Jovan-bega. doseljeni iz Čeva (1878. Spuž. Podgorica Bedov. iz grupe Radulovića "Nikodelci". kao: Alicković i Beganović u području Bijelog Polja Begaš. ranije: Ćuda. v. Gorovići (Grbalj) Bezdanović. Bezjova (Kuči). jedni su iz Stare Srbije (još u 7. Podgorica. Nikšić Beganija. u Dinoši (Kuči). od njih su u Ulcinju kao: Bevs Bevenja. kod Plava doselili iz Brovine (Đakovica). doselili od Kolašina. god. vidi: Bezar Bezdan.

Kotor. Kotorska vlastela 1331. potomci Ozrovi iz Čeva (Cetinje) Belačić. Beliograta. iz Struga (Žabljak). vidi: Belić i Belče Belec. iz Bijelog Polja preselili u Kopljare (Jasenica) Beloglav. Belić. iz Narde (južna Italija) Belimirović. Zalaz (Kotor) i Radovići (Tivat). Iz Benjkanja (Zatrijebač). god. Miloš je dobio ime Bekteš i primio je islam. su od Banjkana iz Zatrijebča u Kučima čiji je predak Miloš tu naseljen iz Crnojevića Rijeke 1495 godine. Kladi (Boka Kotorska). Nikšić Belade. u Herceg-Novom. v. Kuči preselili u Gusinje. rod bratstva Popovića-Herakovića u selu Herakovićima Belez i Beleć = Belec = Beliče = Beleč. Perast (Boka Kotorska) Belović. rod u Lastvi u Boki Bela. Kotor 28 .. v. Vidi: Beljkanj Bekulj. Ugni (Brela). Cetinje. Belabušić. slično Belic. Herakovići u Njegušima (Cetinje) Belegije. Rudo Polje i Gusinje. god. po majci Belmužević. prešli (u 15. preselili se u Gajtan (južna Srbija) Belegija. Vraka. vlastela u Kotoru od 1124. Kaluđerovići i Penezići (Pljevlja) Bektešević (Milić) = Memčević. Plav 1668. Ulcinj u 14. vidi: Belica Belioc. porijeklom od Milića iz Bjelica (Cetinje). god. Od Bekteševića su ogranci Kobilići.) iz Njeguša (Cetinje) Bekuni. Budva 1650. Kotor. god. vlastela. Mrčevo Polje (Podi). gdje su im srodnici Lončarevići. Staro krsno ime Sv. u Kotoru Belafus. Svi su muslimani osim Lončarevića kojih ima i muslimana i pravoslavaca. -e.. ša.) u Žljijebu (Boka Kotorska). porijeklom iz Venecije (Italija) Belanović. vidi: Bašanović Belaković. vidi: Bjeloglav Belogradski. Pješivci 1616. Podgorica. Beloglauvo. pa nadalje. vidi: Belez i Belče Beliče. Zagarač. Prčanj (Boka Kotorska). vidi: Belez Beli. Ogranak Petrušića. Skadar kao: Marković = Belanović. Nikola. Medun (Kuči) u 15. Pljevlja 1863. o. oni su iz Ljubomira (Hercegovina). Kaluđerovići i Penezići (Pljevlja) Bekoca. Prčanj (Boka Kotorska). Prčanj (Boka Kotorska) Belavita. Pješivci Belan. Kotorska vlastela. Banjkanji u Zatrijebaču. i Beloglauvo. Bar 1311. Crmnica. god. i. porijeklom iz Skadra (Albanija). v. bratstvo u Ugnima Belaj. god. Brajići (Budva) Bekun. Prčanj (Boka Kotorska). ogranak Popovića . god. god.. Berane. god. i Baru. Mulići i Lončarevići. Belov. Kotor. Kotor Belavista.Lalića u Pipere i Podgoricu doselili iz Zete. Nikšić i kao: Mrvaljević Belobrković. Grbalj 1334. Bekteš. Bukovice (Rožaje) Belica. i. god. Bekteševići u Gusinju. sa. slično Beljčić. iz susjednih Bjelopavlića Beliki. i kao: Belče. Lepetane (Boka Kotorska) Belević. kasnije: Junčević (1687. Kotor 1334. Prčanj i Tivat Belanđelo. dok su se njegovi potomci prozvali Bekteševićima. Lastva Grbaljska. vidi: Belez i Belica Belkić. Kotor. porijeklom iz Italije Belada. i 1900. Od njih su u Dolji (kao Bektešević) i Kruševu (Gusinje). jedni se preseliše u Dobe (Kruševac). Šekularci na području Polimlja.Bekonja. i kao: Bela.

v. i. Kotor u 12.. god. god. Nikšić Beljinača. Kotor 1330. Herceg-Novi. Kuči. -e i Beloč.Beloica. Kumbor (Boka Kotorska) Benofanoti i kao: Virđilio. Benit. doselili se iz Popova (Hercegovina). i dalje Beluš. Beneša. Kotor i Herceg-Novi 29 . oko 1687. u Crnogorskom Primorju i Boki Kotorskoj. Podgorica Benderać. v. v. i. vidi: Beneša Benković. Mokanja (Komani) Beljkaš.) u Baru i Ulcinju. Paštrovići Benrl. Herceg-Novi Benjkanj. Kotor Benović. Kuči. Brvenica. god. ogranak Pavličića iz Bratonožića preselili u Podgoricu Belojek. Beloš. Bar Beraš. Crmnica (16. -a = Belić Beljak = Beljan. Herceg-Novi Berašanin. Glavačići (Grbalj) u 16. iz Kuča preselili u Novi Pazar. Kotor Beranović. Jugovo. u (14. Podgorica Benišić. Osoje i Zvijezd (Pljevlja) Ben. većinom vlastela.. rak. Kotor 1335. Beline (Kotor) 1330. el. slično Beljčić. ogranak Balevića iz Bratonožića. Gotovuša (Pljevlja) iz područnih Krća Bembo. kasnije Gvozdenović. iz Crkvenice. Slično Bjeloš Beločanin. Budva 1660. god. iz Hercegovine. Beran Selo (Berane). god. god. Bar. kroz 12-14. god. Kostanjica. od Milića iz Bjelica (Cetinje). Podi. iz Hercegovine. Žin. kasnije Belic. Paštrovići 1546. v. Nikšić Bendić. od Benediktus. v. e. slično Benešić. Herceg-Novi. Od njih su Pavličić u Kaoni (Čačak). Kotor i Morinj. Benaka. vidi: Belez Belče = Beliče = Belica = Beleč i Beljić = Belić. od njih su područni Đurići Berberdžija. vidi: Belez.. Beneš. i. Podgorica Bendal. i. u Ulcinju 14. vidi: Berberija Bergan. Donji Stoliv i Kotor (Boka Kotorska) Berger. v. Perast (Boka Kotorska) 1552. Kotor Bemati. Kotor Berberija. Kotor Bena. Kotor 1330. Kotor u 15. od Benediktus Kotor 1330. ogranak Praščevića u Slatini (Bjelopavlići). odselili u Bosnu Beratović. vidi: Bektašević Berandinov. god. Miokovci. a kod Rožaja Pavlović (Čoček) i od kojih su: Ibrahilović Belois. i kao: Berberdžija Berberović. god. Kotor Bender. Berane. Kotor Belce. Muo (Kotor) Belojević. vidi: Belojica Beloje. Kotor Belojica. god. Belić = Belus = Bielc. v. Trepča (Martinovići) . Kotor Benus. Perast (Boka Kotorska). vidi: Banić Benić.). Podgorica Beljević. Berber.Gusinje 1485. Beluči. Zatrijebač. Benac.

grana Mrnjačevića iz Kuča (Podgorica) Berišaj. Prčanj (Boka Kotorska) i kao: Bergušan Bergušan. Bar Beselić. Nikšić Bernardinov. Hercegnovsko područje 30 . Kotor Besalj. ranije: Riđan kod Nikšića. Kotor. Crnogorsko primorje Berisavljević (Rudović). i kao: Puraš. po nahočetu. vidi: Barišanin Berničević. Herceg-Novi Berjaš. o. sa novim prezimenom Berić. Dobretić i Velja Strana (Lješansko područje). zvani Durmitorac (Jan). Kotor Berović. a tamo iz Krita (Grčka). Prčanj (Boka Kotorska). porijaklom iz Šalje (Malesija). a. porijeklom su iz Beri (Skadar). Herceg-Novi Berilon. vidi: Beri. porijeklom iz Drobnjaka. Nikšić Berilaža. Šalje i Kastrati. u Žanjevici (Gatačka) površ jesu iz Riđana (Nikšić). Od njih su u Vrpolju (Hercegovina) Bereznitki. Od njih su u Čikagu. i. doseljenici iz Beri (Albanija) u Draževinu (Lješkopolje). grana Nenada u Kučima. Dučići (Kuči). porijeklom su iz Stare Crne Gore Bern. Kotor Berisalić. Rerović (Ulcinj). Berić. Prčanj (Boka Kotorska). vidi: Bergulian Berdar. Trnjine u Cucama Beretine (Beretići). Iseljeni iz Beri (Podgorica). Ogranak Ugrenovića. Kotor Beonardi. u Podgorici iz Križanje (Kuči) Berkuljan.). ranije: Đurović iz Pipera. razgranati Bertan. u više krajeva. u Gornji Milanovac potomci Tadije (pa jedni Tadić) iz Župe Nikšićke Beriško. vidi: Berek Beretin = Beretić. i kod Temišvara (Rumunija). Plav Berčić. jedni kasnije i kao: Prift. Herceg-Novi Berković. od Nikšića preseljeni u Vrpolje (Trebinje) Berovljanin. Budva Berek = Beren. potomci Kanjoša iz Paštrovića u Mišiće (Spič) Berulić. više bratstava u Grudima (Tuzi). negdašnje bratstvo u Trnjinama Beri. Potomci rodonačelnika. Beri i Draževine pa u Podgoricu. Kotor 1390. Njujorku i drugdje Beren. ogranak Ugrenovića. Jedni se preseliše u Ponare i Donju Goricu (Zeta) Berilakov. Paštrovići i kao: Brdar Berdović. u Plavu Berulov. vidi: Berišan Berk. bratstvo pa pleme istočno od Skadarskog jezera. god. pa jedni kao: Beriša odsele se u Nikšić. rod su sa Kučima. Od nih iseljeni i kao: Berić. jedni kasnije i kao: Raković. porijeklom su iz Stare Crne Gore Beriško. Morinje. Podostrog (Budva). Nikšić. Tuzi. porijeklom iz Beri (Albanija) Berislavić. Đenaši. Kotor. vidi: Beriša Berišan = Beriško. drugi u Batušu (Đakovica) Beriša. kod Đakovice (Batuša i dr. vidi: Berović. Velji Ostros (Primorska krajina) Berkanović. vidi: Beri. Grude i Gurac (Tuzi). Pripadaju grupi doseljenika od Siska. Neuzin (Banat). Prijevor (Grbalj) 1437. Paštrovići i Budva Berišić.Bergulian. god. pa su se jedni preko Primorja preselili u Bačku Beriat.

o. god. Srodni su Krasnićima i Purovićima Bećar. pa jedni u Novi Pazar. Piperi. potomci su Nikšića. god. Crnci (Piperi) i Spuž (Podgorica) Bečević. Besničan. v. god. iz Rovaca. Župa Nikšićka. Bistrica. Kuči. Sviba (Piperi). vidi: Bećir. Ulcinj 1867. i u 14. v. Ulcinj 1910. Pljevlja 1905. Kuti. Golubovići (Paštrovići) došli iz Mišića (Spič). Ulcinj 1894. Plav. a jedni se odatle odselili u Trst. Boka Kotorska Behrović. Iz Bečića su i u Orahovici i Podima (Boka Kotorska). Bećiragić. ranije: Kljajić iz Nikšića. Kotor u 14. v. doselili su se iz lješanskog podrulja. jedni pređoše u Vraku (Skadar). Preci se doselili oko 1413. Bašćanima. srodni su Vukotićima u Čevu. preselili se u Novi Pazar Besperator. selo Bečići u Velestovu (Cetinje). Kukulje i Pokrajci (Bijelo Polje). Gornja Bijela (Šavnik). uz Bojanu Bećaj = Bećović. Behlović. ranije: Spahić (1477. Donji Lješ (Podgorica). iz Stare Crne Gore doselili u Trešnjicu i Kubase (Grbalj). Piperi Bečanović. Bećković. Kolašin. god. i. ranije: Đurović ili Bećirović i Podubličanin u Rajićevićima i Njegušima (Cetinje). Pljevlja 1882. Rožaje 1891. kao: 31 . Trebinje Betan. u Podgorici iz Čeva (Cetinje). porijeklom su iz Anadolije (Turska) Bec. hercegnovsko područje. Nikšić Bestić. vidi: Beđi Bećir. god. iz Kolašina preselili u Knić (Šumadija) Bečić.Besiga. Spuž (Podgorica)..) iz plemena Nikšići. rod u Trešnjici (Boka) Bećiri (Bećirovići). Prevlaka (Boka Kotorska) 1167. i 15. god. Prijevor (Budva) Beharović. Cetinje. Beć. u 16. Kotor Beto. grana Draškovića. Kuči preselili u Rožaje Bećić. Podgorica Becović. Bojka (Donja Krajina) Betuzić. Gornja Morača. u Rovcima i drugim mjestima. ča. porijeklom iz Hercegovine Beslimović. Boka Kotorska Behrami. Pečurice (Bar). vidi: Bećaj. god. i. srodni su im Šimković i Kijac. Kotor 1330. god. drugi u Rusiju. god. Nikšić Beći. god. Bar Bećun. iz Besnika (Rožaj) u 19. Seljani (Piva). iz porodice Bista Bestuović. Zaton (Bijelo Polje) Beskuća. pa i kao: Banjkanj Bećirović. Podgora (Rožaje). Kotor Bećiri. Dujevo (Crmnica) i kao: Tartun i Lukšić. Tuzi. Bar. Beslem. Budva i oko varoši. god. e. gornji dio ranije ispod Bečićkog brijega (Bečići). Bećiragići su Klimedi. Abazovićima i Barjamovićima u Krajini i Ulcinju. iz Mataguži (Zeta) preselili u Dinoše (Tuzi). grana Vukovića . vidi: Bistić Besković. Ulcinj 1887. v. Behmeki. Betović. kao i u Bečićima. Bukovica (Pljevlja). iz Zete. Bar Betel. Becić. rod su Ćubićima. Odatle odseljeni u Novi Pazar kao: Kržanja. Pljevlja 1867. Piperi. god. iz Vrma (Korjenići). jesu od Drekalovića Bećović. Iz Bečića su i u: Balabanima. god. ogranak bratstva Podublicana u Rajičevićima Bećiraga. Lever Tara (Pljevlja). S tim prezimenom pojavljuju se i 1653. odseljeni u Plav i Rožaje prozvaše se jedni Topalović i Ademović. a u Paštrovićima Stijepović i Dragović. Od njih su u Donjem Selu (Crmnica). Štodra (Crnogorsko Primorje).Lazarevića. Kržanja (Kuči).

kao: Bešević 1882. Nikšić. Bečkov do u Prosenom dolu (Cuce). pa (u 18. drugi u Godinju i Bukovici (Crmnica). Od njih su u: Nikšiću. v.) preselili se u Novi Pazar i Toplicu (južna Srbija). Risan Biza. god. vidi: Pešikan. vidi: Bigia Bizant. god. Nikšićkom Prekovođu. Kotor Bibidžić. Boka Kotorska Bielović. Kotor. cio. Grbalj Bigan. Bar Bigia. Bar Bijedalinović. Ćafe (Lužnica). vidi: Birča i Bigma-Bigia Bizić. doselili se sa Meduna (Kuči) Bešlić.) u Boki Kotorskoj i kao: Bučia De Bučio 1436. Boka Kotorska. Cuce (Cetinje). Nikšić Bibić. i. Sasovići (Boka Kotorska) Biaško. grana Buća (u 15. od nekog Beše. Gusinje. i 15. Mirac (Grbalj) 1431. odatle se preseliše u Radetinu i Detnje (Rožaje). v. Risnu. Karabežu i Kruševcu u Zeti i Podgorici srodnici su Osmanagića. Paštrovići Bečko. porijeklom ispod Sokala. preselili su se u Donja Sela (Vasojevići) Bešići (Pešikani). u Srbiji Biguria. od njih su Šunjević. Od njih su u Zeti. Podgorici i u Lješanskom području. Škaljari. rod na Zelenici (Boka) Bigovići. vidi: Bigia Bielić. Plav i kao: Drešković 1890. v. 1282. Bijelo Polje (Zeta) kao: Bečić. Komani. bratstvo u Bjelopavlićima Bešković. Crnogorsko Primorje Bijanko. starinom iz Bajica (Cetinje) Bešlići. Istorodni sa njima i u Paštrovićima Biberanis. Bigović. u Vasojevićima na Polici i kao: Beš. Topličkim naseljima (južna Srbija) Bigovići (Lakovići). Kotor Bijačić... pa odatle u Tuđemile (Bar). Seoštica (Bratonožići) Bešpašević. grana Buća (u 15. ranije: Mrčarica. Mojdež i Ušćepan. Kotor. negdašnji stanovnici sela Ćafe Bešović. Bjelopavlići. Ledine (Kuči). Cetinje Beš. Bizanti. Bliski su im Gracuni u Čelom Brdu (Rustovo). god. ogranak Božovića u Piperima. Piva. obronaka Prokletija. Kuči. u 14.Jočković. bratstvo u Trnjinama Bigovići. cio. Ozrinići (Nikšić) Bešić. u Momišićima.) ogranak Bučia. vidi: Bešević Bešević. Plužine. Podgorica Beširović. u Kotoru. porijeklom su iz Kuča. oni su od Pešikana iz Cuca (Cetinje). Sasovići (Boka Kotorska) Bielođerović.. Podgorica. Mrgudović vidi: Ćorović u Vraki. Žabljak na Skadarskom jezeru. rod u Nikšiću Bigovići. a treći u Podgorici. god. u Baru još 1028. srodnici Perazićima u Crmnici. ogranak Perazića u Podgorici Bibezić. Đenovićima i peraškim naseljima (Boka Kotorska). grana Buća. vidi: Bizant Bizia. Bijelo Polje Bialović. Herceg-Novom. v. Tuđemili. u Brskovu (Mojkovac) Biberčić. god. o Bizia. Kotor Bibalić. po nahočetu 32 . ogranak Lazovića. Nikšić Bibuljica. god. kasnije Bolica i Buća u Kotoru. Nikšić Bivoličić. Piperi.

Trnjine u Cucama (Cetinje). Lepetići (Boka Kotorska) iz Sutorine. Dobrota ( Kotor) Biljalji. Kotor 1678.) i Bigovo (Tivat) Bilalčić.Herakovića u Njegušima Bijeljić. Nikšić. god. kao: Branković i Korjenić. kasnije Gačević u Matarugama i Obardama (po babi Gača). dalje niz Drinu. i kao: Čiplić. Nikšić i Crmnica. vidi: Biljačar Bilec. Kubasi (Tivat) Bilisko. Perast i Škaljari (Boka Kotorska) u 17. Mala Gorana (Ulcinj) Bilil. Ulcinj. doseljenici iz Metohije. Gornja Morača. Porijeklom iz Brivira (Dalmacija). Herceg-Novi.. vidi: Bjeladinović Bilać. porijeklom iz Bjelopavlića. Herakovići u Njegušima (Cetinje). Vinići i Glizice (Bjelopavlići). jedi su preselili u Mostar. najsrodniji sa Miljanićima i Mrkajićima. Srbija Bijelić. Herceg-Novi Bijelići. Kotor Bilić. Podbežje (Konjic) ranije: Crnogorac iz Mostara porijeklom iz Crne Gore Biličić. iz Trnjina (Cuce). Herceg-Novi. Kotor. iz Pive odselili kod Han Pijeska (Romanija). pa u Žabljak uz Taru. Martinići (Bjelopavlići). Odatle preseliše se u Peć (Metohija) i Adice kod Bečeja. Herceg-Novi. Igalo. Herceg-Novi.Bijedić. dolinu Lima. Herceg-Novi Biljanović. Korjenići. Od njih su se preselili u Boku Kotorsku. Mikulići (Bar). Šarac i Gačević Bijeli. Bilanić. Argentina Bijelovići. Bijelovići u Banjanima (Nikšić). god. e. od Tripkovića. Od njih su u Mačagaj (Čeko). ranije: Marić. Šumani i Podgora (Pljevlja). Bijeljići (Boka Kotorska). i. Bijelo Polje. i. a od njih su u Degramenu (Kosanjica). Herceg-Novi. v. Ulcinj Biljan. Dobrota (Kotor). ljić. Kubasi (još prije 14. Budva. Mataruge i Obarde (Pljevlja)starinci. v. vidi: Biljanović Biljačar = Bilačar. zatim se prozvali Obrenić. Uskoci (Žabljak). ogranak Korjenića (Brankovića) u Korjenićima (Podgori). Od njih su u Mačagaj (Čepo). Preselili se u centralnu Bosnu (od rijeći Biljač i od Tkača 33 . Ulcinj 1900. odsele se preko Peći u Elemir i Novi Bečej (Banat). Crmnica. odseljeni iz Bihora (Bijelo Polje) u Vrbicu (Jasenica) u Srbiji Bikić. god. Rubeža (Nikšić) od Radulovića iz grane Nikšića. doselili se iz Popova (Hercegovina). Perast i Kotor Bilolović. ogranak Kovačevića. Milati (Podgorica) u 19. kod Risna (Boka Kotorska) Bilušić. god. Nudo (Grahovo). Perast i Kumbor (Boka Kotorska). Doselili se (oko 1694. Kruševice i Šćepoševići. Pljevlja. Bioča i Lozna (Bijelo Polje) Bikov. Kotor Bijelović. Gusinje. Berane.. Cvetojeviće i Korićane (Lepenica) i Kosovac u Srbiji. ogranak Radovići. Od njih su u Previšu (Žabljak). Oko 1692. Argentina. Žanjev Do u Njegušima (Cetinje) 1335. doseljenici iz Makedonije. i. Suvodol (Raje) Bilofer. u Morači (Kolašin). Belu Stenu i Kamenare (Gornji Ibar). vidi: Bijelić Bijorac. u Kotoru Bilafer. Sasovići (Boka Kotorska). od njih su odseljeni u: Gusinje.. Gradina (Bjelopavlići) Bijelić. Biladinović. ranije: Korjenić. vidi: Biljanovski Biljanovski. i Paštrovići Biliško. sjeverna Crna Gora. kasnije kao: Mihailović. dio bratstva Popovića. Kruševice. Kartal. Meljaku (Pljevlja). Morinj i Lepetane (Boka Kotorska) Bilačar. iseljenici iz Biora (Bihora). Nikšić i Župa Nikšićka. negdašnje bratstvo u Trnjinama Bijelica. v. vlastela u 14. v.) iz Tvrdoša. kao i više drugih mjesta Bijorčević. Bijedićima kod Bijelog Polja. god.

god. vidi: Bisaka i Bisant Bisić. Burza (Zatrijebač) . Kotor Birov. god. Bisantis. god.. Biomužević. i u drugim krajevima Biljenović. po nahočetu. Medun (Kuči) 1457. Bijelo Polje u Koštuniće (Takovo). Od njih su u Vasojevićima Birulić. Herceg- Novi. Građani (Rijeka Crnojevića) Biskupović.) Kotor Bista. Šumadija. Kotor 1460. v. lič. preselili se iz Biora (Bihora). i. Goce. Zaostro (Berane) iz Bratonožića Bisata. i. Kupusci (Kuči). Plav Birča.16. Cetinje Biljurić i kao: Vukorenović. Treći u Borač (Gruža Kragujevačka). Oni su iz Stare Crne Gore Biskupija. ča i Bisiga. kao: Bistetić 1351. Biorac. Od njih su u Boki Kotorskoj kao: Primojević i u Vasojevićima: Mašte i gornje Polimlje kao: Vukoretović Binda. koji su doselili iz Zatrijebača (Kuči) Biskoti. (Mitrović). grana Bolica u Boki Kotorskoj Bindolić. Biskup. tis i Besantić. Herceg-Novi. u Kotoru i Biste i Bistetić Bisoti. iseljeni iz Bioča. Bijelo Polje Biselj. ci. Lozna (Bijeo Polje) Bisiga. treći u Konjin i Piskavice (Banja Luka). v. vidi: Bisant Bisekić. i kao: Bisti i Biste-Primut (14 . pa od njih kod Valjeva i Donji Srijem Birimac. grana Bolica (u 15. Srbija. Luštica (Boka Kotorska) Biomužović. e. Peti u Kusovcu kao: Vuković. ogranak Ibričevića. Jedni i kao: Beočanin odatle u Sandžak. Kotor Bindović = Bindolić. i. Budezi u Zatrijebaču (Kuči) Bisaka. Drugi u Korićane (Lepenica). Nikšić. Iz Crmnice u Dubicu (Kuršumlija) i drugi pod planinu Goč Bisgo. u Bratonožićima: Klopotu i Brskutu. Odatle jedni u Nikšić i drugi kao: Biserčić na ostrvo Pag.pokrivača Biljasci).Kuči Bisača. prije su živjeli u Radmilovcima. god. Kotor Biste = Primut vidi: Bista i Bisant 34 . Gornji Bihor (Bijelo Polje) Bisa. Prčanj (Boka Kotorska) Biskupić. Nikšić Bis. god.) u Kotoru Bisać. Kotor Bislec. genitiv od Bisi (u 13. Podgorica Bioćanin.) u Kotoru Bindovič. Bogdašići (Boka Kotorska). god. Kotor 1475. Bezjova (Kuči). Crmnica i kao: Stojanović pa od njih u Jugovićevo. Birićeli. vidi: Bizia Birčanin. vidi: Bisant Bisać (Pisać).15. iz Bijelog Polja preselili se u Drače (Lepenica) 17. Kotor 1221. vidi: Bisiga i Bisača Bisant = Bisanti = De Besante. Kuči. vidi: Bindović Bink. Biserčić. v. Herceg-Novi Bisenijić. Pljevlja 1869. Mačva i Suvodanja. Perast Bioković. Četvrti u Kusovac (Gruža Kragujevačka) i kao: Simićević. v. Gorana (Ulcinj) Bismiljak. de = Biče. kasnije Perkočević. Boka Kotorska 13 . doseljenici sa Birča (Donje Dubočke). v.

u Kotoru 14. Herceg-Novi kao: Biladinović 1438. v. Herceg-Novi Bjeladinovići. Zatrijebač (Kuči) 1416. Bar 17. Vladimir (Ulcinj) Bišiga. iz grupe Branilovića prešli u Pivu Bjelakovići iz Pive (Hercegove). Biš. Risnu i Kotoru. Beranima. iz Bihora (Bijelo Polje) oni koji su preselili u Novi Pazar. Bihor. i = Bit. Bišćan. god.Bistetić. 35 . i Balabanima (Zeta). Plav Bjeković. Kravari (Donja Krajina). Bar Bitrov. kao: Bjeladinović kod Risna. ogranak Višnjića (Golija). Oni su ogranak Slijepčevića. god. u Kotoru. Topla. predak bratstva Humaca Bjeladinović. u Podgoricu iz Bratonožića Bištetić. Njeguši (Cetinje). Biša. Godinje (Bijelo Polje) 1583. Sutomore (Bar) Biturić. vidi: Bistić Bitović. Vidi: Đaja i Višnjić. Riđani (Nikšić) i kao: Biladinović 1438. Herceg-Novi. i kao: Bitić Bitidosi. god. pa u Novi Pazar kao: Đozović. Bisti. od kojih su u Buronjama (Podgorica). Bihorac = Biorac = Bijorac i Bihorc. Od njih su u: Velikoj (Plav). u Balabanima (Zeta) Bjeganović. i = Biskot. v. vidi: Bista Bistetić (Primuti). po nahočetu Bius = Biusa. god. god. god. v. Kotor (u 15. Čevo (Cetinje) i od njih su: Marković u Vraki (Skadar). Bar 1610. Paštrovići 1678. god. ogranak Čuljkovića koji su se preselili u Biševo. u Garevu (Gatačko Polje). u Kotoru 1351. Velika (Plav) i područno Murino. u Paštrovićima i kao: Belak. god. god. Blelak Bjelaković. vidi: Stanišić . god.). Nikšić i Šumani (Pljevlja) Bjeladin Humac. Podgorica Bišćanin.) kao: Besantić Bišta. predak bjelickih bratstava Dubljana i Predišana Bjelanović Donja Ržanica (Berane). a starinom iz Metohije. Herceg-Novi. Budva 1683. u Kučima. Biševac. Samobor i okolina (Gacko). a u 16. Bistić. a porijeklom su od Vojinovića sa Čeva. Cetinju (19. U Kučima i nekim mjestima i kao: Humc = Humac i Umce. Bar Bitrović. v. Kotor 1398. Kuči. Pačariz i Barča (Gruža Kragujevačka). god. drugi u Godovo (Rožaje) kao: Džajović Bišević. u Kotoru u 14. god. (Filipović) . god. Gusinje Bidžan. i. Trepča (Andrijevica).Balandžića. Pljevlja 1889. rod u Kotoru i u Risnu (Boka) Bjelak. porijeklom su ispod Huma (Uma) Hotskog (Tuzi).. po nahočetu. Bjelan (Bjelo). ogranak Damjančevića sa Krsca (Golija). Doselili se iz Trepača (Berane). potiču iz Gacka od Slijepčevića Bjelan. Bističić. ogranak Vojinovića. Tivat. Bicić. u Kučima kao: Milićević. Bišteljić. Kotor 1350. doseljeni iz Bihora (Bijelo Polje) Bici. Kotor 1330. u Morinju. Bitić. Komani (Podgorica) iz grane Radulovića. jedni i kao: Vojinović. v. Bar Bić. v. Kotor 1385. Bicio. vidi: Bisić Bišot. Nikšić. vidi: Bista.

iz Korita (Bileća). Od njih su u: Slivnicu i Zagradinje (Trebinje). srodnici Orlovića. Od njih su u nekim mjestima Mačve. doselili iz Bjelopavlića. i kao: Grujičić. ogranak Bjelica (Cetinje) srodni Orlovićima i u Metkovićima Bjelica (Milić). od njih su u Carigradu (Turska). bjeličkih. kao: Ćeklić. iz Crne Gore. god. jedni u Metkovićima (Dalmacija). a u Jakši Do (Ponor) . Borete i Poboru (Budva) i kao: Milić . Cetinje. ogranci Paličića i Prašćevića. kao i Baru jesu iz Bjelica (Cetinje). Herceg-Novi 1700. ci. god. Skadar. god.Bijela Gora (Raška). god. Prevlaka (Tivat) Bjelović. Petrovac (Lastva) na Moru. a stolačkim Blacama (od 1878) kao: Živaljević. podno Trebevića kao: Bjelica. Meči (Čantrovini). u Trnovu (Bosna) kao: Trgovčić. god. oko 1500. jesu Bjelica iz Crne Gore. jedni su u Hercegovini ogranak Miljanića iz Banjana Bjelogrlović kasnije Mišković. Rijeka Crnojevića. na ušću Sušice u Taru Bjelvač. na Medunu (Kuči) 1457. pa u Uvac. Pobrežje (Nevesinje). Loznica (Bijelo Polje). Od njih su u Sarajevu i drugdje. ogranak Sandića. porijeklom od Abramovića iz Bjelica (Cetinje). odatle jedni u Donji Kolašin . na obroncima Jahorine kao: Bjelica i Duraković. god. Bogdašićima (Bileća). selima: Trebjesinu. jesu iz Bjelica (Cetinje). Prijevor. Bjelišić. Svi su iz Prediša i okoline u Bjelicama (Cetinje). Od njih su u Botunu (Boka Kotorska) Bjeloglav. ogranak Raškovića. polovinom 18. pa kod Gacka. u Žabljak na Skadarskom jezeru (potomci Jovana) došli iz Goliša (Vraka).. Herceg-Novi. Od njih su u Mikulićima (Bar) od 1742. Vranovina. Mrkovi i Klinci (Tivat). kao: Bjelica. Pejanović kasnije: Dobranić (od Peja) a od njegova brata Živka su Bjelica. Donji Banjani i Vrbise (Oputne Rudine) jesu iz Bjelica (Cetinje). Herceg-Novi. ranije: Abramović. Kotor. Od njih su u Beogradu. od njih su u: Crkvici (Oputne Rudine). a drugi kao: Stanković u Guči Bjelobrković. god. Bjeloglavić. Potok prisoju. Velika (Plav) 1485. Paštrovići. god. u Nikšiću i područnom Jasikovcu. 36 . Vranovina (Boka Kotorska) jedni i kao: Kovač. Nikšić Bjelovuk. u Durakovićima.Bjelica jesu iz Bjelica (Cetinje). do 1851. jesu od Milića. predak bratstva Vuksanovića Bjelojević. Buljarica. porijeklom su iz Bjelopavlića. Srbija. iz Prediša (Bjelice) su u Ćesimu (Konjic) i Visokom (Bosna) Andrić. Bjelobrkovići (Kotor). Ćeklići (Cetinje). bratstvo u Sotonićima Bjelice Vlasi. iz Pive. doselili su iz Bjelopavlića. jesu iz Oputne Rudine (Nikšić). kao: Pejović. u Moraču došli iz Bratonožića Bjelica. od njih su kao: Bjeličić na Zlatiboru. ranije: Dakić u Maloj Crnoj Gori (Pusto Ostrvo).. a Jovinim livadama (Prokuplje). Od njih u: Bileći. a u Tasovčiću (Čapljina) iz Duba (Bjelice) kao: Popović-Bjelica. u Lonjini (Ljubovija) i niz Drinu kao: Bjelica i Bjelica-Savić. iz Crne Gore u Zabrđe (Glavice) i Crnetinu (Sarajevo) i oni u Stanojevićima. Trebjesa (Nikšić). a tamo iz Stare Crne Gore. Sirogojno (jedan kao: Bjelica . Glušice i Golubovići (Paštrovići) 1785. kao: Milić. Bjelica iz Bjelica (Cetinje). porijeklom iz Bjelica (Cetinje). jedni odatle u Guču i Dragačevo (Srbija). pa jedni u Krstac i Srijede (Nikšić). Bjelovitić. Doljani (Kuči). Podi. u Prediše (Ćeklići). Podrinja i po bivšoj Jugoslaviji.Pale Bjelica. u Nevesinju jedni bjelički su i kao: Pešikan. Polovinom 19. Lajkovići (Zeta). Pržišta (Mojkovac). a od 1834. u Montani (Sjedinjenim Američkim Državama) od 1909. a u područnom Potkubašu kao: Šutić i Andrić. Glibaći i Meštrovac (Pljevlja) Bjelogrlić. Zalaz u Njegušima (Cetinje) 1431. prvi pomen Bjelica 1430g Bjeliš. u Krusima (Podgorica) Bjeloje. a u Kubatovinu. jedni kao: Pamučina i Ćukil. takođe u Dabarskom polju kao: Novaković. grana Bjelica. Sutivan i Potkrajci (Bijelo Polje) Bjelobrk.Bjeličić). v. doseljenici iz Čarađa (Gacko). god. Grbalj 1392.Jagoču u Bihoru (Bijelo Polje) Bjeletić. god. ogranak Ilića. a u Hadžićima (Sarajevo) kao: Krsmanović. Bjelić. Preraci i Humu (Bileća) Bjelilović. od njih su u Jevcu (moravički kraj). grana Kaluđerovića iz Ćeklića (Cetinje). v. kod Dabra i Stoca (Hercegovina). rod Adžakovića Bjelopavlić. pa Bjelica. god. ogranak Tadića u Pivi Bjelmužević.

Tomaševo (Pavino Polje).Todić Blažius. Jedni su odatle preselili u Žabare (Jasenica). Blasnus. Paunović. Boka Kotorska u 1220. 37 . Masnice i Crnugovići (Pljevlja).. bratstvo u Cetinjskom Plemenu Bjelošević. god. Blatnik. Srbija. Nikšić. dio bratstva Popovića-Herakovića u Njegušima Bješka. Godež (Užička Crna Gora) i kao: Radnić. Podgorica. Rađevina. god. v. vić. vidi: Bjeljak Bjeljina. područje Cetinja. Bleloš. žius. Herceg-Novi Blezinger. Kao: Bjeloš se pominju 1614. i kao: Bjeljac. god. u Piperima. v. predak Bjeloševića Bjeloši. Paštrovići 1690. Srbija. Njihovi su ogranci B: Đurđević. od njih su u: Tabanovcu Kolubarskom i dolini potoka Kanac u selu Todorov Do. jedni i drugi u Lisice (Donje Dragačevo). sić. god. Nikšić Bjeloša. Podbišće (Mojkovac). prešli u Krivošije. Šobajići (Bjelopavlići) Blelak = Belak = Bjeljak. Paštrovići 1720. Iz Bjelopavlića preselili se u Ratare i Begaljicu u Šumadiju. od njih su u Kotoru. prvi put se pominju 1489. Jakšić.) došli iz Pive. kao: Blažić . pa 1694. Grahovo (Nikšić). Paštrović i kao: Bjeloša Bjeloš (Bjelošević). god. porijeklom iz Hrvatske Blažisić. porijeklom iz Bjelopavlića Bjelopoljac. Goraše i Jasence. god. Panić i Dimitrijević koji su se iselili iz Pive. bratstvo u Cetinj. od kojih su: Đurović. vidi: Blasius Blažović. kao: Mihailović u Temniću i Milutkovcu (Šumadija). jedni odatle: Masnicu i Crnugoviće (Pljevlja). iz Bjeloša (Cetinje).Vuk (Vuko)Jovanov. Cerovu i Rađevini (Valjevo). Cerovo (17. Vučetić. vidi: Bjeloš Bjeloševići. pa dalje i kao prezime. pa u Pivu.). iz Trebinja (Hercegovina). Kotor 1220. porijeklom od Bijelog Polja. Paštrovići. Podgorica Blašković. ogranak Maraša u Donjoj Zeti Blagojević. Brezna. Srbija. god. Kumbor (Boka Kotorska). Pavino Polje (Bijelo Polje). Herceg-Novi u 16. god. vidi: Blažić Blažić. Prčanj (Boka Kotorska). Podgorica Blasić. preselili se u Lokavice i Izgore (Gacko). i 1715. -a Bjeloš. Bijelo Polje (1878.ogranak Radosalića. Žabare (Jasenica). v. Slavonine (Paštrovići). iz Bijelog Polja (Zeta). ogranak Topalovića (Vasiljevića) porijklom od Nikšića (Crna Gora). ogranak Blizikuća Blažević. Kod Herceg-Novog Blagojevići iz Pive (Bukovac. pa od Foče u okolinu Prokuplja. vidi: Blelak Bjeljac. god. vidi: Blažić Blasius. Srdanović i Kusanović. Blagović. u Metohiji. potiču iz Gacka Bladenović = Mladenović. Njeguši (Cetinje) Bjeljine. drugi su u Kovačima (Tivat). Žabljak. jesu iz Pješivaca. Barajevo i Glumčevo Brdo (Šumadija). Kotor Bleković. Njihovi srodnici: Marković u Izgorima (Gacko). ali već tada i kao: Bjelošević na tome području. Aleksić (ogranak Damjanovića) u Malinskom (Uskocima). Iz Pješivaca preselili se u Tabanovac (Kolubara). pa u Blagojevski šor i Velika Sukobina (Kragujevačka). Plemenu Bjelišić. Kotor Bjeljak. god. Podgorica. Navode da su doselili iz Grla (Zeta). Paštrovići 1762. kao: Bjeloš doselili su se u Berane. vidi: Bjeloš. Šipačnu. od Nevesinja (Hercegovina) u 16. Rudinice). rod u selu Kovacima u Boki Bjelošević (Bjeloševići).knez.

Zagarač (15. Primorska krajina Bobal. Herceg-Novi Bobek. god. v. Kotor Bobiević. Kotor Bogavče = Bogavčić (Bogačević). Velje Selo (Bar) Bljelogrlić (Bjelogrlić). Kolomza (Ulcinj) Bliur. Bjelice (Cetinje). god. Bobaska. u Podgorici ogranak Maraša u Zeti Bobičić. v. vidi: Bobanić Boanović. pa su jedni kao: Drinjak i Drinjac Boan. Herceg-Novi Bob = Bobial. Đurička Rijeka (Plav) Boganj. vidi: Bob Bobić. a. Bogatel. Potkraj (Bjelopavlići). Kotor Bogdan Punošević. a. a jedni kasnije kao: Blizikuća Blizikuća. vidi: Baculjel u Ćeklićima. god. porijeklom iz Lutova (Bratonožići) Blizikić. Paštrovići 1399. i. god. Pavino Polje (Bijelo Polje) Bobalić. predak bratstva Bogdanovica 38 . kod Herceg-Novog Bovan. vidi: Vučkačić Boblasojević. Boka Kotorska 1385. Podbišću. Blizna (Piperi). Pavino Polje (Bijelo Polje) Bobalović. u Zeti iz Turske Bobovac. Piva i Nikšić iz grupe Branilovića.) iselili se u razna područja.. iz grupe Mitrovića. Golubovci (Zeta). podanici Balšića. u Podgorici i kao: Bubanić. Oko 1395. jedni i kao: Boan Bobaska. god. Bobaljić. Gradac Bobičića (Bjelopavlići). Kotor 1439. Budva Blečić. starosjedioci Bližikuća. oko 1385. kasnije: Lazarević. u Dubrovniku iz Paštrovića Bližnjanin. pa jedni kao: Ljubiša. Nikšić. Bio (Bijelo Polje). Oblik (Ulcinj). gdje su ogranak Radonjića. Podgorica Blinist. a ondje iz Hercegovine. god. god. Bor u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje). od njih su Vuković. Blizikuća (Paštrovići) kao: Bladenović 1423. Pješivci (u 15. Podgorica Bog. kad se označavaju i kao: Drobnjak Boara. Budva. Kolomca (Ulcinj) Blist. Popović i Ivančević. Od njih su u: Žari. god. Odselili se kod Foče. Kotor Blečići iz Pive (Seljani). -ević. god. god. Amali (Ulcinj) Bogavac. i 1441. Zaostro i Veliđa (Berane).Blesik. Tuzi Bogajić. Boban. ogranak Reževića u Paštrovićima Bobajić. god. Matovina. god. doselili se iz Blizikuća (Kotor)..Danilovgrad Bogasić. Kotor 1227. u Kotoru 1357. i. odande u Baljke (Bileća) i na lijevu obalu Trebišnjice. ogranak Kaluđerovića iz Bjelica (Cetinje).) porijeklom iz Stare Crne Gore Bogavčić.) . vidi: Blizikić Blin. Doselili su se iz Bogutova Dola (Rovca). Bobovo (Pljevlja). od ovih su Pačariz i drugi. iz Skadra (Albanija) doselili u Bar Bobaljević. Ledenice uz planinu Grebenik iz Banjana (Nikšić) Bobanić. u Boki Kotorskoj (oko 1371. uz Taru. Risan Bobot. Cuce i Ćeklići (Cetinje) 1396. Kotor 1385. vidi: Bogavče Bogaj. uz Drinu.

Drobnjaci. u Kotoru iz Malonšića (Podgorica) Bogić.) . Bogdanović ogranak Mandića u Dulićima (Gacko).. Ljuštici i Mrkovima (Tivat) i kao: Liješević. ogranak Jovića. Budva. Jedni su preselili (16. Bučica (Bjelopavlići). pa se odande preselili u Kuče Bogišić. Podgorica i Herceg-Novi. Zagarač (Danilovgrad). Od njih ima u: Golubovcima (Zeta). ogranak Srbljanovića iz grupe Novljana. Carine (Župa Nikšićka).). v. Bogići u Šestanima . Kopito (Cetinje). od njih su u Gorovićima. Bobovo i Kruševice (Pljevlja). Maine (Budva) 1585.Boka Kotorska. od kojih su u Golubovcima (Zeta). Banjani i Oputne Rudine (Nikšić). u Risan došli iz Konavala. Dub u Bjelicama (Cetinje). u Bjelopavlićima. potomci Kalimana Petrušinova.. Bogzić. Kralje (Andrijevica). god. kod Herceg-Novog. doseljenici iz Njeguša (Cetinje). Herceg-Novi. Kovricani (Kovač).Primorska (jezerska) Krajina. god. i Bar. Kotor. bratstvo u Njegušima Bogdanovići iz Pive (Pišče). v. naseljeni u Drobnjaku. doselili se iz Gacka (Hercegovina). Svetozarevu. od njih su: Vuksanović.). god. Loznica (Mačva).. Pješivci i Zeta (1459. Nikšić Bogovač. porijeklom od planine Njegoš (Banjani) 1439. grana Branilovića i jedni se odselili u Zajaču (Jadar) i kod Valjeva (Srbija). od njih su u Srbiji. Od njih su u: Prenćane i Bobovo (Pljevlja). Bogićević. Mihailović. porijeklom iz sela Bogetića (Pješivci). bratstvo u Trnovu Bogdanovići (Punoševići). kao i kod Bijelog Polja. Kotor 1487.). Ogranak Vojvodića (u 18. Ulcinj 1910. u Crmnici. bratstvo u Mircu Bogdanovići. Kotor Bogdašić. god. Topla. odatle su se preselili u Cuce (Ržani Do). god. Iseljeni u Kulpin (Bačka). Grlje (Zeta) 1513. god. Kruševcu. god. god. Kotor 1400. god. kneževski rod u Njegušima Bogdaš. ogranak Glabara.) preselili od Cetinja u Krstac (Donje Dragačevo). ogranak Vukčevića. porijeklom od Mostara. starosjedioci iz Plužina Bogdanovići (Milici). pa se jedni odseliše 1805. Prištini. potomci Bogićevi u Morači (Kolašin). doselili se iz Drobnjaka. Cetinje i Kotor (1441. god. Grbalj. ima ih i u Zagaraču. grana Mrnjačevića. Bogdašići (u 13.Stratinović. god. Piva. Bar. a drugi u Gornji Stoliv (Kotor) 1459. Loznici i još nekim mjestima.= pa su jedni i kao.) i u Crmnicu (u 15. god.. Nikšić Bogdanović. Od njih su na Mircu (Cetinje). Boginja.. Radovanići (Tivat). Vrmac (Kotor) 1428. Smokvice u Ljubotinju (Cetinje). Od njih su u Novom Sadu (Vrnjačka Banja). god. Budva 1650. doselio se je Perun i otuda područni Peruničić. porijeklom iz Komiža (ostrvo) . od njih su u: Kučima i kao: Krkić i odatle se preselili u Popučke i Kruševo (Bijelo Polje) kao: Krkić = Bogićević. Buljarica (Paštrovići). ogranak Punoševića iz Njeguša (Cetinje) 1456. v.. Bogmilović. god. Kotor. u Dubrovnik. Srbija jedni kao: Tijanić a drugi Milovančević. god. Nikšić i područne Viluse 1487. porijeklom iz Podgorice. Bar. Morača. Kasnije: Stratimirović i Strašimirović . Malonšić = Boigišić (1442. Dragović. Bogdanovići i Tamnik u Ljuboviću (Srbija). Herceg-Novi. Dapsići i Zaostro (Berane) 1485. Radovanović i Srdanović u raznim mjestima Bogeč. Dupilo (Crmnica). Bogićevići i Slatina (Bjelopavlići).. Nikšić. vidi: Bogavac 39 . 1692.Bogdan. Bogićevići (Bjelopavlići) i Danilovgradu. Klupci i Loznica ogranak Samardžića iz Podgorice Bogisavljević. Dobrsko Selo (Cetinje). god. v. ogranak Jovanovića iz Ćeklića (Cetinje). Boglić. Petrovo Selo (dolina Kosavice) na Miroč planini. god.) u Bijelo Polje (Zeta). v. ogranak Maničevića. Bogdašići (Boka Kotorska) Bogetić. Riđani (Nikšić) 1431. Herceg-Novi 1692. god. ogranak Srbljanovića iz grupe Novljana. u Podgorici 1420. Valjevu.Vis. god. Kotor 1429. Cetinje. porijeklom su iz Lješanskog područja. Perast (Boka Kotorska). god. u Momišićima (Podgorica) 1412. Pješivci (u 15. porijeklom iz Miruša (Nikšić) Bogdanović (Ćorović). bratstvo u Rešni Bogdanovići (Njegusevići). god. god.

1435 . god. god. Jedni 1339. god. Bar. ranije: Nikšić. 1489. Kasnije i kao: Đuđević . Lastva (Tivat) Božina. Piperi. god. u Njeguše (Cetinje) oko 1399. Ulcinj 1890. god. god. Kotor. u Cetinju Bogoj. Katuni i Gornja Sela (Paštrovići). u Banjanima (Nikšić) 1315. Tivat Božinelo. v. god. Meteh (Plav) Bogoević. vidi: Božidarević Božiković. Kotor 1446.) i Gornji Ceklin (Cetinje). god. Popratna u Primorskoj (jezerskoj) Krajini. a Bogunović 1435 . Prčanj (Boka Kotorska) Boža. v. u Rovcima (Podgorica) grana Nikšića Božanić. Podgorica 1458. Mrčevo (Boka Kotorska). Grnčarevo (Plav) u 13. Prčanj (Boka Kotorska) 1435. Bodorožić. Božinović. Berane. vidi: Bugon. Grnčarevo (Plav) 1485. god. Slatina (Žabljak). Lika. u Podgori i Kopilniku uz Skadarsko jezero 1416.). Nikšić (1399. Od njih su u Bogdašićima i Perastu (Boka Kotorska) Božilsko. god. Cetinje 1445. god. u Novom Bečeju (sjeverni Banat). god. vidi: Bogun Bogut. god. god.Bogović. v.1940. vidi: Bogutović. doselili se iz Banjana (Rudine). god. Mala Lina.. v. srodnici Hotovića Božanin. god. Bosni i Kojiće (Brinja)..Heraković u Njegušima.. tako i 1445. Nikšić Bodulić. god. Očinići (Cetinje) Bogoslavović.. v. god. Komani (Podgorica) 1492. Vranj i Gornji Hoti (Tuzi). Nikšić Bogšić. Zahumlje u Hercegovini 40 . Bogosavljev. v.1940. Bogiša. Bogosaljić. Patronimik od Rajič. god. srodnici sa istima u Grmaljima. Božidarević. porijeklom su iz Crne Gore Bogosalić. Srodni su područnim Popovićima.. zetska vlastela u 12.. Kosijeri (Cetinje) u 15. Kotor iz Dubrovnika. Bar. Perast 1458. Podgorica. Obod (Zeta) i na obali Rijeke (vode) Crnojevića i kao prezime u srednjem vijeku Bodinović. Muo (Kotor). u Kotor 1431. Rudine (Basani). ogranak Vukovića iz Rovaca (Podgorica) Božidarović.. god. Luštica (Tivat). god. Od njih su u: Smonici (Đakovica). Ćeklići i Njeguši (Cetinje) 1435. Njeguši (Cetinje) 1496. Njeguši (Cetinje) oko 1340.. Crnci (Piperi). Zeta.. Stanisalići (Podgorica). bratstvo u Stanisaljićima Bogosavić. oni su iz Gornje Krajine Bogojević. kod Pljevalja 15 . od njih su u Paštrovićima Božarić. v. god. Kotor Božinković. vidi: Bosili. Rajićevići i Njeguši (Cetinje) 1435. Prčanj. Zaostro (Plav) 1485. Zalazi u Njegušima (Cetinja) u 16. Župa Nikšićka u 19. i 14. Dobrsko Selo (16. vidi: Bokša Bodin. kasnije i kao: Junčević. ranije: Drobnjak iz grupe Novljana.. Ljubotinj (Cetinje) Bogutović. Kod Plava 1485.. kao: Drobnjak iz Drobnjaka. i kasnije kao: Đurđević = Heraković 1399. pa odatle jedni u Bački Brestovac Božanović. v. Komani. Golubovci (Zeta). god. Iz Crne Gore se jedni presele u Pilatoviće kod Ivanjice. god. god.. god. Lješevići. ranije kao: Brkačić. Tivat. Perast (Kotor).16. i kao: Božidarović. na obali Bojane. porijeklom iz Stare Crne Gore Božić. u Kotoru i Sudnom Crnom Platu Bogunović... kod Nikšića u 16. i kao: Bogišić 1435.. vidi: Bakša. Očinići (Cetinje) Bogošić = Bogišić Bogun. Kotor 14. v. Kotor Bogoslavač. Zaostro (Gornje Polimlje) 1485. ogranak Vukanovića Božetić. god. Bogojevići. u Kotoru i Sudnom Crnom Platu.

bratstvo u Kučima. Britvice (Mojkovac) i kao: Bulat(a)ović. bratstvo na Stijeni i Cerovicama (Piperi). a porijeklom iz Banjske (Kosovo). jedno vrijeme se prezivali Čejovići. doseljenih sa Liješti. Bjelice (Cetinje). Kurikuće. u Dugi (Bratonožići) kao Vujotići i u Ulcinju kao Matovići i mnogim drugim mjestima. u Srbiju i druge nove krajeve. Golubovci. jedno vrijeme Čejović. iz Pipera (1900. Podgoricu. ogranak (Adžića) iz Vojinovića (Piva). doselili iz Lutova (Bratonožići). bratstvo u Podostrogu Božovići. pritoka Cijevne Božović. a od njih Veskovići u Kostićima. u Spužu. Limljani (Crmnica). ogranak Pavićevića. Od njih su u: Zagori (Zeta).Božićanin.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. Iz Korita (Rožaje) preselili u Zabojnicu (Gruža kragujevačka). porijeklom od Martinovića. Bjelojevići (Mojkovac). Piva. Bijelo Brdo (Višegrad). porijeklom su iz Male Banjske (Kosovo). Od njih su Vesković u Kostićima. odselili u Gajtan (južna Srbija) kao Božović - Drpić. u Orahu (Piva) ranije Ruđić odselili u Bosnu. Podgorica. Kuči. Boljanini i Bistrici kod Bijelog Polja i u mnogim drugim mjestima. jedni su odselili u: Spuž. doselili se iz Grblja. Lastva (Tivat).(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. bivše bratstvo u Kučima (Stravče i Zagreda) kao ogranak Vujoševića iz grupe Drekalovića (doselili iz Liješti). bratstvo u Limljanima Božovići. preselili u Gornja Sela kod Berana. Dubrovsko (Šavnik). u Dubovu kod Bijelog Polja. bratstvo u Ceklinu Božovići. Prijevor (Grbalj). zatim u Golubovcima (Goričani i Ponari). a drugi od Milića iz Bjelica. ogranak Vujoševića. uže bratstvo Vukčevića u Kunjem i Veljem Selu kod Ulcinja:(prilog pripremio: Savo Božović) 41 . Janoši (Paštrovići). bratstvo u Kučima.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. doselili iz Njeguša (Cetinje). Lelestva na Stijeni Piperskoj. područje Tuzi (ranije ime tog plemena). Risan. pod Trebjesom (Nikšić) pa kao: Gutović u Bodežište (Gacko) Božovići. Od njih su u Donjem Polimlju. Njeguši (Cetinje) i kao: Kustudić . bratstvo u Kučima. porijaklom iz Pipera.Kustudije. ogranak Vujoševića (Drekalovića). Od njih su u Brđansko. koji preselili u Gornja Sela (Vasojevići).(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. god. porijeklom su iz Riđana (Nikšić). Srbiji i drugim mjestima. Nikšićka Trepča. Iz Stijena i Radovča (Piperi). ogranak Lazovića:(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. Ogranak Rakočevića iz Morače. od kojih su Božovići u Miločanima i Šipačnom kod Nikšića. a drugi doselili iz Herakovića (Cetinje). Tavrija u Rusiji. uz rijeku Mrka. pa se preselili u Gornja Sela (Vasojevići). Šekulari (Gornji Vasojevići). Zagrad (Berane). Gusinje. ogranak Lazovića iz Kuča. od kojih su Božovići u Zatonu kod Bijelog Polja i Glavacama i u Zagradu kod Berana. srodni Stanišićima. Rijeka Štrbačka (Trebinje). Zagradi (Kuči). od kojih su oni u Gornjim Selima kod Berana. bratstvo na Dromiri (Piperi). a jedni su u Britvici (niže Ostroga) Bjelopavlići.) kao: Matović. Kuči. ranije: Dedović. ogranak Kujundžića iz Riđana (Nikšić). iz grupe Drekalovića. Beranama. naseljeni u Kunje i Velje Selo (Ulcinj). bratstvo u selu Zagori Božovići.Božović.Savićevići. Šipačno (Kornoge) i Miločane (Nikšić). a od njih oni u Boturićima. Kotor. Bobovo (Pljevlja). porijeklom iz Njeguša (Cetinje). Podgorici. Ceklin (Rijeka Crnojevića) 1582. Trebjesin (Boka Kotorska) i Herceg-Novi. Bastasi i Glavice (Vasojević). Cetinje Kolašin. Od ovih Božovića su i oni u Kurikućama i Bastasima. odselili u Drobnjake kao: Trepčanin i kasnije kao: Stanišić. god. u Kolašinu. u Lastvi (U Grblju) i u Rusiji "u Brđansku" Božovići . Golubovce (Zeta). ogranak Pavićevića. Ulcinj. Iz Njeguša (Cetinje) prešli u Kustudiće (Cetinje). Zagrad (Bijelo Polje). potomci su Vuka Ljevaka. u Božiće (Andrijevica) došli iz Plava Božnjak. Podostrog (Budva).(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. ogranak Vujoševića (Drekalovića). u Podgoru ogranak Maraša iz Zete. bratstvo u selu Herakovićima u Njegušima Božovići . Bar i područni Zupci. Goričani i Ponari (Zeta). od njih su u: Boturićima. porijeklom iz Kuča. Velje Selo (Bar). Rožaje. ogranak Vukčevića. jedni su od područnih Pejovića. bratstvo u Njegušima Božovići. Boljaljini i Bistrici (Bijelo Polje). preselili u Dubrovsko (Žabljak).

(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. bratstvo u Bijelom Brdu kod Višegrada. kod Herceg-Novog. odselili u Bosnu.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. od kojih su oni u Donjem Polimlju.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. ogranak Bojanovića- Budinića iz grupe Bulatovića. (prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. porijaklom iz Dalmacije Bozo. Dabezići (Bar) i kao: Bojić. bratstvo u Zupcima kod Bara.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. bratstvo u Šekularima kod Berana. vidi: Bojičić Boja. bratstvo u Jezercima kod Žabljaka. preselili u Gajtan u Srbiji kao Božovići-Drpići (prilog pripremio: Savo Božović) Bozanatiko. od kojih su neki u Zeti. vidi: Bogišić Boičić. v. bratstvo u Britvicama kod Mojkovca. a dio iz Erakovića u Njegušima. odselili u Drobnjake kao Trepčani i Stanišići.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. bivše bratstvo u Njegušima. Krivošije. Ćipetići pa u Brežine i Podgor (Crmnica) i Podgoricu. potomci Boice. bratstvo u Bjelicama. godine. bratstvo u Ceklinu. Bašino Selo i Dobrska Župa (Cetinje). Zagrad (Kuči). bratstvo u Veljem Selu kod Bara.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. Podgora (Crmnica). Kotor i poručni Muo.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. bivše bratstvo u Nikšićkoj Trepči. Početkom 17. od kojih su oni u Brđanskom i u Tavriji u Rusiji. porijeklom iz Njeguša. Nikšić. od kojih se oni u Britvici ispod Ostroga. bivše bratstvo pod Trebjesom.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. Kotor.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. od kojih se neki prezivaju Bulatovići. od kojih su Božovići u Zatonu kod Bijelog Polja i u Zabojnici kod Rače Kragujevačke. u Pljevljima 1700. ogranak Rakočevića iz Morače.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. bivše bratstvo u Pivi. bratstvo u Zagori u Lješanskoj Nahiji. Goleši (Pljevlja) i kao: Milovanović. prešli u Kustudiće. bratstvo u Limljanima u Crmnici. iz Drobnjaka odselili u Baljkovac (Lepenica) u Srbiji. bivše bratstvo u Orahu u Pivi. Lješansko područje i Podgorica. Šekulari (Vasojevići). preselili u Dubrovsko kod Žabljaka čiji je ogranak Adžići u Vojinovićima. ogranak bratstva Maraš iz Zete.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići-Savićevići. Božovići. od njih su kod Nikšića i Fatnice (Hercegovina). a drugi od Milića. Herceg-Novi Boigišić. kasnije Bolević. porijeklom iz Riđana kod Nikšića. bratstvo u Bjelojevićima kod Mojkovca. u Kać (Novi Sad). bratstvo u Sušici kod Bijelog Polja.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. porijeklom iz Njeguša. bratstvo u Podgoru. Donji Stoliv i Perast (Boka Kotorska). bratstvo u Zagori. krajem 16. ogranak Ruđića. bratstvo u Lastvi Grbaljskoj. iz Crne Gore doseljeni. i jedni u susjedno Zabjelo. bratstvo u Bobovu kod Pljevalja. v. odselilo kao Gutovići u Bodežište kod Gackog (prilog pripremio: Savo Božović) Božovići.Božoviću.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. porijeklom su iz Španije Bozadžija.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. bratstvo u Podostrogu kod Budve. Kolomza i Kurtovići (Crnogorsko Primorje) Bozić. srodni područnim Selanovićima i Meragovićima Bojaj. a 42 . bratstvo u Rijeci Štrbačkoj kod Trebinja. ogranak Kujundžića iz Riđana kod Nikšića. Bar i Trebesina.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. od kojih je dio doselio iz Grblja. Tuzi Bojanić.(prilog pripremio: Savo Božović) Božovići. jedni od Pejovića. Božovići. Herceg-Novi.

Ceklin (Rijeka Crnojevića). bratstvo u Lješanskoj Nahiji Bojanići (Radulovići). Herceg-Novi 43 . Podgorica Boko. i kao: Bokić i Nikmaraš. Boljanići (Pljevlja). Lebanima. porijeklom iz Pive. Iđošu i Srpskoj Crnji (Banat) iz Crne Gore Bokan. Od njih su oni na Glavici (Piva) i u Bosni. Jedni i kao: Boja = Bojić srodnici područnih Meragovića i Senalovića Bojići. Obod i Obarda (Mojkovac) Bokovac. Ogranak Gagovića u Pivi. iz Crne Gore. bratstvo u Lipi Bojičić. Vranjina na Skadarskom jezeru. predak Bojanovića Bojović. god. doselili se u vrijeme Prvog Srpskog ustanka. u Zatrijebaču (Nikmarašima) iz grupe Mrnjavčevića iz Kuča Bokić. potomci Boja. Srodnici su Mahutovićima u Radojevoj Glavi i Zejnilovićima. Odžica Glavica) potiču iz Drobnjaka od Jaukovića Bojadžijić. i Nedajnom (Piva) i Nikšiću Bojati iz Pive (G. u srednjem vijeku Bojinović.Ponorima (Zeta) i kao: Šikmanović. predio Bistrice (Bijelo Polje) Bojević = Totalović. Sjenici (Raška) i Starom Vlahu (Višegrad). ogranak Polovina. u Šarancima (Žabljak). bratstvo u Bašinom Selu Bojanići. u Podgorici Bojković. ogranak Jaukovića (Mandića). kao i Babić i Bošković Bojanovići. Od njih su u Sedobra (Priboj). bratstvo u Gluhom Dolu Bokar. ogranak Rajičevića = Raičevića (Šarenaca) iz grupe Vlastelinovića. Katun i Potpeće (Pljevlja) Bokerin. porijeklom od Tuzle (Bosna). Žitištu. Prvoševina (Bojovići). Leskovcu.Srbija. bratstvo u selu Krusama Bojat. bratstvo u Župi Gradačkoj Bojanović. od njih: Azanji (Bihor) i Hasu (Bijelo Polje). Uskoci pa Žabljak i druga mjesta. Nikšić Bokovljanin. Konjevići (Ljubić) . pa jedni od njih preselili u Šumadiju. u Zagrad (Kuči). u Zepši i Radeća (Piperi). Donja Dobra (Gornji Ceklin). Višnjevo (Gornji Grbalj). negdašnje bratstvo u Očinićima Bokeć. Osoje (Pljevlja) Bojka. vidi: Šarenac iz Plane. Andrijevica i Buče (Berane) grana Rajevića. Krće i Stojilović (Pljevlja) Bojin. kod Nikšića oko 1699. vidi: Bojanić. u Zeti su grana araša. preseljeni u Ubalac (Gornja Morača).Crkvice. bratstvo u Ugnima Bojkovići.Bojati. Grude (Tuzi). Posekovićima i Bojevićima u Rasovi (Bijelo Polje) Bojadžić.Crkvice -zas. Cerovo i Rađevina (Valjevo). u Nikšiću iz Radeća (Piperi). ogranak Mileševića (Mandića) iz Drobnjaka Bojkovići. Dabezići (Bar). kod Cetinja. Rodonačelnici više bratstava. Starinom su iz Čarađa (Gacko) Bojanići. Drobnjaci. u Goleša. Lipa (Cetinje). Podgorica i područne Kruse. Grude (Tuzi) i kao: Bojinović. Očinić (Cetinje) Bokerine (Bokerinći). Sijerinskoj Banji (južna Srbija). rod u Krivošijama Bojanići. srodnici Bojanića u Lješanskom području Bojić. pravo prezime bratstva Lagatora Bojkovići. Cuce (Cetinje). Bokos. iz Lijeve Rijeke (Podgorica). iz područnog Bokova Bokovći. god. D. Boljevac (Bijelo Polje). bratstvo u Limljanima Bokorić. Zeta 1416. iseljeno bratstvo iz Prosenog Dola Bojkovići. od njih su u: Vranješka dolina (Bijelo Polje). bratstvo u selu Višnjevu u Grblju Bojo. Cetinje. doseljenici iz Pipera Bojčević. Miomanovića. Limljani (Crmnica) Bokovljan.

Cetinje. Herceg-Novi u 16. od njih su u: Sveti Đorđe (Šin Đer) i Đenoše (Ulcinj) i kao: Pjetrikolević. vidi: Boičić. Gornja Gorica. porijeklom iz Crne Gore Boljaković. vidi: Bolikius Bom. ogranak Čankulja. Balabani. istorodni.. i jedni kao: Medović 1591. vidi: Boljević. Kotor Bomberc. Orahovo (Crmnica). barska vlastela 1320.Bokša.Kuči Bon. Pljevlja. u Drenovštici (Pješivci) od Milojevića i susjednih Milojevića. Podgorica. god. ogranak Kaluđerovića. vidi: Amatbašić.) vidi: Boliris Bolsić. u Kotor kao: Kotoranin.) pa na dalje. prvobitno su Bolica. i kao: Bolević. bratstvo u Podgorici Boljanić. i. Nikšić 44 . god. Herceg-Novi Boljani. oni su iz Lješa (Albanija). Nikšić. v. i = Boliris. pleme u Crmničkoj Nahiji Boljica. ranije: Boičić. kao: Pankulja Boljanović. Golubovci. god. ogranak Bulatovića. Stijena Piperska Bolica = Bolice. god. iz grupe Ravnožala u Piperima. Pljevlja od druge polovine 17. i Bolica. pa Boliris do 1572. potomci Jovana Boice. Podličak (Paštrovići). god. v. Kolomza i Gorana (Ulcinj) Bolevići. Boljan. ogranak Jovanovića u stablu Pavkovića. Kotor (15. Rovca Bolandžić. na Sjenici (Kuči). u Kotoru Bolani. vidi: Bolikius Bolija. a odatle 1186. v. god. preseljeni u Bijelu Slobodu (Ukrajina) Boljevići. Gorica (Zeta) i kao: Bolija i Bolević. v. od 1898. Bol. Bar. od njih su u Kolomzi (Ulcinj) Boloris. od njih su u Mandićima (Bjelopavlić). vidi: Boleiš i Bolica Boliris vidi: Bon i Boloris u Kotoru Bolić. pa Bualica. ogranak Bolevića u Donjoj Gorici (Zeta) Bolikius = Boileč = Bolica. porijeklom iz Komana (Podgorica) Bomor. a. Herceg-Novi Bombar. vidi: Boliris. Bar 1304. Bualipa i jedni kasnije: Pribičić u Kotoru (13. Bivoličić i Barmičeli Bolović = Boljević. Ulcinj (u 15. i kao: Stefanović. u Kotoru i okolini (1154. porijeklom su iz Rovaca. Nikšić Boljević. Mojkovac. Boha. bratstvo u selu Lješkopolju Boleič. od 1398 - 1643. Boljanići (Pljevlja). Njeguši (Cetinje) 1445. Boljevići (Crmnica). i 1869.) pa dalje kao: Bolica . Lješkopolje. god. oni su iz Venecije Bolanić. Ulcinj 1864. patronimik od Bogiša u Baru 1347. u Kotoru i kao: Bon 1557. god. Velji Ostros. pa u Dubrovnik. god. Momišići i Srpska (Zeta) i Podgorici. Bol. ogranak Stevanovića. slično Bokšić. porijeklom iz Selaca (sjeverna Albanija). uz Skadarsko jezero. Stoliv (Kotor). Balabani i Golubovci (Zeta). ogranak Kaluđerovića iz Zete.. Donići (Gatačko Polje). Sjenice . Balabanima (Zeta) kao: Boljević... v. Prčanj (Boka Kotorska) Bonamo. srodni Milićima u Donjoj Gorici (Zeta) i Vukčevićima u Lješanskom području i Alatbešićima (Ahmetbašićima). Kotor. Boljevići i Mataruge (Pljevlja). god. Bonbarez. Bratonožići. iz područnog Maoča Bombašić. god. v. u Sremske Karlovce iz Crne Gore. Bolieč = Boljica.) i Budvi. Kotor i Risan. god. god. Bar 1311. Lješnjani su porijekom iz Lješa (Albanija). god. Radmuževići u Šekularima. i. Njeguši (Cetinje) u 15.Kokoljić (Kokljić). Boljevići (Crmnica). u Orahovcu (Crmnica) do 1898. i jedni u Ulcinj Bonaldi. god. Od njih su u Podgorici Bolević.

Kotor Borovac. Ridova i Popović-Ćuk Boričković = Borička. Gotovuša i Boljanići. Šestani (Primorska krajina). Bajice (Cetinje). Paštrovići. Brljevo (Piva) Borovina. doselili iz Šestana (Primorska krajina) Borno. Paštrovići 1680. Očinići (Cetinje).Punošević). Nikšić Bondžuc. Ravna Rijeka (Bijelo Polje). Borete u Bečićima (Budva). ranije: Raičković u Lješkopolju. Dobrota (Boka Kotorska) Boričić.. Sipanja i okolina (Bijelo Polje) Borat = Boratović. Mojdež (Boka Kotorska) ogranak Ugrenović ranije iz grupe Riđana.. bratstvo u Bajicama Borina. a ondje iz Drobnjaka ogranak Mileševića (Mandića) Borlović. iz Kuča Borilović. Milikića i Mijovića. Boneter. Bajice (Cetinje) i Bjeloši i Očinići (Cetinje). ogranak Roevića. srodnici: Kaluđerovića. Kruševice. i 15. Boljanići (Pljevlja) Borišić Vuk. vlastela u 14. Bar. Podgorica Bonkeć. Gusinje. Zalazi (Njeguši) . odatle se jedni preselili u Sandžak Borović. Zaton. Lepetane (Boka Kotorska). Vranjina. god. Njeguši (Cetinje). vidi: Boretović Boratović = Borat. pa u Kovač i Oćevine (Pljevlja). u Prčanj (Boka Kotorska) Bonda. ogranak Krkotića. god. Nikšić Bordić. porijeklom su iz Klimenata (sjeverna Albanija). doselili iz Bajica (Cetinje). Herceg-Novi Boreta. Kućista u Ćeklićima (Cetinje) i Gluhi Do (Crmnica) 1560. Boan (Žabljak) Boračić. Od njih su u Novom Pazaru Bonjčić. Drobnjaci. doselili se iz Konavala. Kolomza i Podmožur (Ulcinj). potomci Bon Keča (Keća) u više naselja u Zatrijebaču (Kuči). U 45 . Od njih su u Bjelojevićima (Mojkovac). Ima ih i u Nikšiću. Salč. v. god. Doseljeni iz Pipera. i. zapadni dio 1600. Dragočava (Berane). Vasojevići: rod Rajevića. porijeklom iz Italije Bonsant. vidi: Bonkeće Bono.Bongvardo. grana bratstva Punoševića u Njegušima Borac. Od njih su u Kolomzi i Karuče (Ulcinj) Borđić. bratstvo u Očinićima Borković = Porobić. Bjelojevići (Mojkovac). Bršno (Nikšić). Boričkovići. Kotor. Ozrinići (Nikšić). Zalazi (Njeguši). a porijeklom iz Tuzi. negdašnje bratstvo u Kućištima u Ćeklićima Borišić. starinom iz Zete Boretović (Boratović . Salč i Kolomza (Ulcinj) Borenek. Budva Borikić. Kotor i područje Riđana (Nikšić) Borančić. Kotor i područni Muo Bonguardo. Berane. ogranak Novakovića iz Nožica i Dušice. Herceg-Novi Bončić. Herceg-Novi. vidi: Boretović = Punšević Boratovići.Cetinje Borzat. grana Novakovića iz Vasojevića Borberez. Istorodni su u Vrpolju (Trebinje). Godijelje. predak Borišića na Očinićima Borišići. v. od njih su u Podgrađu (Bihor). odseljenih u Vraku (Skadar). Nikšić. Viševac (Tivat) ogranak Ilića iz Ledenica. Jablanovo (Bijelo Polje). došli iz Brvenice (Pljevlja). izumrlo bratstvo u selu Mircu Boratovići (sa Vodalijama). Bondžuki (Rožaje). na Skadarskom jezeru. Podgorica Boris = Borisi. Salč (Ulcinj) Borilovići. iz Riđana (Nikšić). Cetinje Borovinić.

god. Berane Boci. Herceg-Novi Boronjić. v. god. v. Kotor. Ćeklići (Cetinje) Boros. Njeguši (Cetinje) Bortuni. po nahočetu. Katuni i Gornja Sela (Paštrovići).. Trnjine u Cucama (Cetinje). Deliblato (Donji Banat). god. Herceg-Novi Borozan. god. porijeklom od Niša. iz Crne Gore Bošković. Pljevlja 1864. porijeklom iz Kranjske (Slovenija). god.. iselenici iz Morače u Lisu i Aranđelov Do. Prijevor (Tivat) 1437. Kameno i Kruševice (Boka Kotorska) su iz Mostića (Hercegovina) kao: Palikuća. vidi: Bakša Bohar.. vidi: Bokša Boši. kod Rijeke Crnojevića. Arbaneš (Bar). Bosiljević. Bosović. vidi: Boc Boc. Brgule i Luštice (Boka Kotorska). srodni tamošnjim Ilićima Bosič. bratstvo u Farmacima Borozani. god.Paštroviće iz Crne Gore. ka. Prčanj i Kotor (Boka Kotorska) Boturić. Perast (Boka Kotorska) Botovići. Budva Bosenčić. Salč i Kolomza (Ulcinj) Borušić. Građani (Rijeka Crnojevića). Paštrovići 1705. po nahočetu. Boski = Baski. Budva 1688. rod u Perastu u Boki Borđić. Dapčević. vidi: Baselji Bosić = Bosič. po nahočetu Boškov.. vidi: Bosić. Boturići (Bijelo Polje) Boha. as.. Herceg-Novi Bosković = Bošković. negdašnje bratstvo u Trnjinama Boron. Zagrad (Kuči) Boša. bratstvo u Bokovu Boroje. Boteri. porijeklom su iz Korče (Albanija) Bocarić. god. Dobrota i Herceg-Novi Borotović. Herceg-Novi. Bočanić. Meljine. god. v. Kuti i Bijela. Kraju Borojevići. ranije: Martić. od njih jedni su preselili u Bukovik (Crmnica) Borozani. Lisna uz rijeku Bojanu Bošić. Budva. donje Dragačevo u Srbiji.Budva 1692. slično Božić. Bjelopavlići 1558. Bosnić. god. Popovići i Arbaneš u Debeloj Krajini. Borojević Ivan. Lepetane (Boka Kotorska) Bosna. predak bratstva Ivanovića i Ivaniševića u cetinjskom D. a i kao: Boci Bocar. Kotor 14. Radovanići (Tivat). ranije: Radivojević srodni Lomparima. Herceg-Novi. vidi: Franović. porijeklom su iz Bosne. god. Dobrota (Boka Kotorska). Budva 1876. Baošići. Banjani (Nikšić) 1425.. vidi: Ivanišević.. Budva. Bijela Smokva (Kanjoš) u Buljarici (Paštrovići). muslimani iz Podgorice Botrić.. Ceklin (Rijeka Crnojevića). u Kotoru od 14 . Ledenice (Risan) 1399. doselili iz Bukovika i Bokova (Crmnica). ogranak Begovića u Ćudama. god. Maine . Kotor. Herceg-Novi Borojević. god. Herceg-Novi 1695. Donji kraj (Cetinje). Podgorica Bosarić. početkom 15. Pljevlja Borča. a drugi u Reževićima (Paštrovići). u Podgorici 1431. Herceg-Novi. Podgorica 46 . Pljevlja 1855. Kotor Botnoz.16.

ogranak Mijanovića. U Moraču iz Liješnja (Rovca) ovdje iz Vojinića (Čevo). Šekulari (Gornji Vasojevići). Liverovići (Župa Nikšićka).Pejović. bratstvo u Bogmilovićima Boškovići (Gradinjani). Oni su ogranak Vučetića. Gradina u Ćeklićima (Cetinje). Ogranak Maslovara. Ledenice i Risan 1399.Ljubotinjanin. porijeklom iz Vučitrna. doselili iz Sjenice (Raška). Rijeka Crnojevića. Njihovi su srodnici u Golubovcima (Zeta). Paštrovići 1702. ogranak područnih Adrovića. Bjeloši (Cetinje). kao: Macan. Bjelopavliće. jedni su iz Popova (Hercegovina). god. Međulužje (Šumadija). u Cucama. porijeklom iz Grblja. Brvenica. u Pješivcima kao: Riđan.Gradinjanin.. god. bratstvo u Limljanima Boškovići. Ubli i Smirna. Doboju (Bosna) i Senjak na Rudniku. Zagrad (Župa Nikšićka). Kumbor (Boka Kotorska). u Podgorici 1435. jedni kao: Kostrović.. ogranak Šćepanovića. Od njih su Tripunović u Matagužama (Zeta). od njih su u: Šekulare (Gornji Vasojevići).. Kosovo. Kolašinsko i Mojkovačko područje. bratstvo u Bjelopavlićima Boškovići. Nikšić i susjedna Straševina. U Loparima. god. Herceg-Novi.Kolašinac.. ranije: Bogumilović. Čevo.1435. bratstvo u Stolivu Boškovići (Breškovci). Ogranak Kaluđerovića u Velici i Donjoj Ržanici (Vasojevići) jesu iz Ćeklića (Cetinje). Maoče i Bukovica (Pljevlja). iz Pješivaca neki su preselili kod Valjeva i drugi u Peteljevac (Kruševac). Golubovci (Zeta). Građani (Rijeka Crnojevića). Od njih su u: Beranama i kod Bijelog Polja.pod Zeletinom. Slatina i Vučića . u Kučima: 1) Iz Meduna (Kuči) preselili se u Plav. grana bratstva Vučetića u Gluhom Dolu Boškovići. Platoom (Bjelopavlići). iz Crne Gore u Pieru (Albanija). ogranak Pavlovića. Zagora i Radovići (Tivat) 1594. u Trebaljevu (Mojkovac). Ritošići (Sjenica). od njih su Mićić. ranije: Breškovan. Kisjelice (Bratonožići) i kao: Mijajlović. jedni ranije: Ilić. Na Glavici (Bjelopavlići). starinci. gdje ih više nema. iz Krivošija. porijeklom iz Polja (Kolašin). potomka Nikšića. Morača. Od njih su u Budvi i Nikšiću. Cetinje porijeklom iz Hercegovine. U Reljevu (Sarajevo).. grana Vojinovića u Pivi i odselili u Bosnu Bošković. od njih su u Dobroj Vodi (Bar). porijeklom su iz Ćeklića (Cetinje). potomci Bogdana Čevljanina. kod Herceg-Novog. srodni su Miljanovićima iz područnog Repca. Bobovo (Pljevlja) pa su prešli u područni Gradac i Jelov Panj pa u Ritošiće i Kaluđeroviće (Pljevlja). doselili iz Kozice preko Tare. Donji i Gornji Stoliv (Boka Kotorska). Vignjevići (Rijeka Crnojevića) i kao: Bošković . porijeklom iz Grblja. god. porijeklom su od Vučitrna (Kosovo). Bjelice (Cetinje). porijeklom iz Zete (Adžova Vrba). doselili iz Lješkopolja. Kričak i Kolašin (Pljevlja) i kao: Bošković = Alilović. Jedni su u Vasojevićima ogranak područnih Adrovića. Gradina (Bjelopavlići). povrh Melaca. Gluhi Do i Sotonići (Crmnica) i kao: Mirosalić. Brčele i Limljani (Crmnica). kod Mojkovca. iz Donjih Mikulića uz Bojanu. Kovač (Pljevlja) i Lijeska (Pljevlja). Orja Luka (Danilovgrad) i Ostrog (Bjelopavlići). od njih u Mrkojevićima (Crnogorsko Primorje). Rovca (Podgorica). u Bogmilovićima (Pješivci) potomci Todora iz Velestova (Cetinje). iz Borja lijeske (Rovca). jedni su odselili u Mačvu.. Od njih su u Rovcima (Podgorica). u Cucama. ogranak su Milončića iz područnih Dučica. jedni i kao: Kojinović. Brestovik (Bijelo Polje). i kao: Bošković . Građani (Rijeka Crnojevića). bratstvo u Bjelošima Boškovići. a u područnom Grahovu i kao: Bošković . Velje Selo (Bar). u Podgorici došli su ogranak Raičevića drugi ogranak Terzića. potomci Bijelog Pavla. iz Vojinića (Cetinje). Muo i Prčanj (Kotor). Prizrenu. pa Kezunović i Mijajlović (Serdarević) preselili u Paštroviće. Vignjevići (Rijeka Crnojevića). god. Šekulari (Gornji Vasojevići). bratstvo u Brčelima Boškovići. Gotovuša (Pljevlja). Potkrš i Seoštica (Bratonožići). Kumbor. Morača (Kolašin). Mojkovac. iz Bogmilovića (Pješivci) ima iseljenih u: Spuž. ogranak Kaluđerovića. Podgorica 1431. Plužine (Piva). Tivat. selo Pejovići i kao: Bošković . Od njih su u Nikšiću. Garaši (Kragujevac) kao: Bošković (Savić) pa Garašanin porijeklom iz Bjelopavlića. Šekulari (Gornji Vasojevići). 2) Iz Ubala preselili u Bar. Ceklin (Rijeka Crnojevića). bratstvo u Cucama Boškovići (Gradinjani). u Nikšiću i u Grahovu 47 . Prenćani. od njih su u Kotoru. pa u područne Kolušiše i okolna naselja. god. ogranak područnih Brakočevića porijeklom iz Cuca (Cetinje). kasnije Fuštić. Bogumilovići u Pješivcima.

Kotor i područni Baošići. kao: Sobo. Sjenice (Kuči). Dobrota (Prčanj) i Lepetane (Boka Kotorska) Brajan. odnosno Kešeljeve gradine u Grahovu (Nikšić) Bošnjaci iz Pive (Bezuje). Lohovo (Andrijevica) 1485. od njih su u selo Brajić (Šumadija). Bar Braian = Brićo. Oblik i Vilas (Ulcinj) Brailo. Knežina Brajićka (Budva) u 10. potomci Patroševića iz Petroševe. Herceg-Novi. Piva ranije: Čvorović (Lužnica) u Župi Nikšićkoj. Momišići (Podgorica). Ulcinj 1899. iz Kozica u Otiloviće (Pljevlja) Brajilović. v. 1388. Bojka (Ulcinj) i Perast (Boka Kotorska) Braisavević (Vojisavljević). u Srbiji i kod Zvornika (Bosna). Bragni. doselili sa Zagrada iz Župe Nikšićke Bošnjo. Budva. god. pa jedni i kao: Braina Brailović. a u Atini (Grčka) kao: Vasos (Mavrovuniotis) vidi: Brajović. Mojdež.Mirosaljići. i 1624. Od njih su u Otilovićima (Pljevlja) i Lukovu (Kolašin). Budva. iz Brajića. Kotor 1588. vlastela. Bijelo Polje. porijeklom iz Brajića (Budva) Brajići. Petrovac na Moru (1886. Braijaj. Kolomza (Ulcinj) Braić. Bojka (Ulcinj) Brainović. Kovači i Šišići (Tivat) Brajanović. negdašnje bratstvo u Bajicama Brajaša. Podostrog (Budva) i kao: Braić. god. Savina i Stoliv (Boka Kotorska). v. god. Bratićani (Primorska Krajina). ogranak Čvorovića. v. a u Kotoru (u 15. Kotor Brajinović. Boljanići (Pljevlja) Bošmar. Brajanovići. kasnije i: Priđenović. pa u Novi Pazar. vidi: Brini i Brigsić Bragadin. Dobrota (Boka Kotorska). god. Budvić (Pobori Brajićki) 1489.. god. Bradasa.. Kotor Bradić.. porijaklom iz Vilgara u Amalima (Albanija) Brajević. porijeklom su iz Banja Luke. god. porijeklom iz Stare Crne Gore Bošnjaković..). ogranak Stojanovića iz Brajića u Poborima (Budva) Braicka. Bijelo Polje i područna Bistrica. Kotor u 15. Ulcinj. Podi. srodni su im Stojanovići iz Brajića (Budva) Brajak. sa okolinom. Brajići (Budva) 1489. Gornja Lastva (Tivat). Lepetane (Boka Kotorska) Bradoć. vić. poslije 1879. god. Drobnjak. v. beransko područje. porijeklom iz Stare Crne Gore. kao vlastela. god. Bojka (Ulcinj) Braimović. Bogdašići (Tivat). Buljarica. god. Risan (Boka Kotorska).). ogranak Đuriđića.Čvorović. Herceg-Novi Bravo. povratnika iz Bosne kao: Lužnica . Podgorica. porijeklom iz Bileće 1687. doselili su se iz Bosne. Komani 1492. u Zeti kroz 12. Azanja (Gornji Bihor). bratstvo u Pejovićima Bošma = Bošmar. pleme u Boki 48 . Ulcinj 1855. god. Herceg-Novi. Kotor Brajić.. Lukovo (Kolašin). Bajice (Brajanov krš). Podgorica. god. ca i Bradgasa..Boškovići (Mijanovići). Pržno (Paštrovići). Kozice (Zatarje). Rožaje. Škaljari (Boka Kotorska). Pljevlja i kao: Bravović 1864. god.. Paštrovići 1746. Brageš = Brageić i Brageša. Bezuje (Piva). god. god. Cetinje 1504. iz grupe vasojevićkih Kovačevića Bradović. bratstvo u Cucama Boškovići . doselili se iz Brajića (Budva).. Sjenice (Kuči) Bravec. god.. Nikšić Bošnjanin. Lužnice (Župa Nikšićka). Bar. Braisković.. stari rod Bošnjak. predio Bistrice (Bijelo Polje). bratstvo u Sotonićima Boškovići (Pejovići). Brajići (Budva) 1488.

v. god. god. U Lozicama (niže Žanjeva Dola) u Njegušima (Cetinje) i u Perast (Kotor). kao i: Ćelević. god. vlasteolska porodica. vidi: Brajinović Brajović. Baošići (Kotor). Bratonožići. Pješivci (1431.. god. god. Ogranak Tomića u Paštrovićima. i povrh sela (Bjelopavlići). Branetić. razgranati i kao: Dupončević. Podgorici. Vijencu (Pljevlja). Vidi: Radojičić u Pivi. vidi: Vasos. porijaklom iz Stare Srbije. Čolić i Gilić. Đino-Kastru kao: Brajović = Jakoja = Berdanaj = Stefo i u Tirani. kao: Branković Brakočević. jedni kasnije Čarapić. Dobro Selo (Cetinje). U Solarima (Mirac). Šaranci (Brajkovići). Banjani (Nikšić). pa u Pisanu Jelu i Bijelo Polje.). bratstvo u Gluhom Dolu 49 . Kotor. Grilu i Skadru kao: Brajović = Ferozaj. Mateševo (Kolašin). god. Kotor 1458. Topla. Šipanskoj Luci. Njeguši (Cetinje) 1444. Kod Mojkovca. Kotor. potomci Braja Pavkova Pavkovića (Bućića). porijeklom iz Cuca (Cetinje) Braletić. Ozrinići (Čevo).. doseljeni iz Vasojevića. god. Branković.. su iz Glogovca. zagranak bratstva Brankovića-Čarapića u Gluhom Dolu Brankovići . a drugi u Dupljaj (Valjevska Kolubara). kao: Krgović i odatle su jedni kod Vrnjačke Banje i u Metohiji. Grnčarevo i Čeoče (Bijelo Polje) Brajša. god. Od njih su u Korjeniće. Orahovica (Kotor) 1437.Čarapići. Nikšiću. Brankovići... Herceg-Novi. Herceg-Novi. drugi u Albaniji: Grilu. Kotor. Odatle su jedni preselili u Doljane i Sjenice (Kuči).. na desnoj obali Zete. Paštrovići 1693. Rugova (Peć) i Koljeno (Rožaje). god. Vilac (Bratonožići).. i Grblju 1443. Banjani (Nikšić) Branisavljević = Vojisavljević. potomci su Bijelog Pavla Brajhović. god. ima ih naseljenih u Spužu. U Perast (Boka Kotorska) sa Vratla iz gatačke Površi. Jedan od njih Rade. Nikšić Brajković. odseli se u Vraku (Skadar) i tamo su Radičić. Sinjac (Lješkopolje) 1711. Buljarica (Paštrovići) 16 . poznati i kao: Hrsović. na ostrvu Šipan. Herceg-Novi. Gluhi Do (Crmnica). Igalo. god. Podgorica i Zeta 1468. Ozrinići. Peroj (Pula) iz Ljubotinja (Cetinje) Brajnović. Cetinje. Vladimir (Ulcinj) Brajšić. i kasnije Branić. a treći u Jadar (Mačva).18. god. Cetinju. Brakov. Njeguši (Cetinje) u 15.. Trebinje i Popovo u Hercegovini. Kosovi Lug…) Brajušković.. Momišićima i Golubovcima (Zeta). a drugi u Boku Kotorsku. Buljarica (Paštrovići) 1693. Dubrovniku. Pješivci 16. po nahočetu. Kotor Bran. navodno su iz Hercegovine. v. Mojdež (Boka Kotorska). Podgorica 1441. vidi: Bajković u Grblju. god. preselili jedni u Drobnjake Brajovići. Piva preselili u Rađevinu i Kostarnik (Valjevo). Sutomore (Bar) 1898. Škaljari (Boka Kotorska). bratstvo u Bjelopavlićima (seoce Jelenak. Vidić. porijeklom iz Koplika (Skadar) Brambila. u Mainama (Budva) 1442. kao: Rajević. Braković. Grima (Vraka) i kao: Brajović Omari i Starom Boriču (Vraka) i u ovim mjestima kao: Brajović = Veri = Pjetri. vlastela Zeta 1130. god. razgranatih u Bjelopavlićima. razgranati su. god. god. 1570. preci većega broja bratstava u Pivi. Solari pri Goraždi (Mircu). Bar 1360. Potomci Raiča Baljeva. Kovači i Šišići (Grbalj) 1620. i kao: Filipović (Brajović) i Jovović (Brajović) i Košutović (Brajović) i Begović (Brajović) i Jugović (Brajović) i Savićević (Brajović). u Bjelopavlićima ogranak područnih Tomaševića Bralić. Klek (Mojkovac) Braković. u području Drobnjaka 1376. god. Tomaševo (Pavino Polje) u Vraneškoj dolini. u Grblju. god. Mala Gorana (Ulcinj). Podgorica 1478. oni su iz Mrkovskog polja. Bogišići (Grbalj). pa su od njih u Pribrisijevićima (Mojkovac).. iz Drobnjaka se preselili u Prenćane (Pljevlja). Cetinje 1518. u Cucama (Cetinje) potomci Nenoja Orlovića. starosjedioci. potomci Brakoča Vukova (Ljevaka) u Selo Orah (Šekulari) u Gornjim Vasojevićima. v. god. a jedni su ranije. Rijeci Crnojevića. Đenovići. vlastelinsko-despotska porodica iz Korjenića (Trebinje). Donja Lastva (Grbalj). kod Skadra (Albanija). Martinićko Gostilje. Brangni = Bragni. Branilović. Kozice (Zatarje).Brajičić. Kotor. Danilovgradu. Pašića Polje (Bijelo Polje).

v. Njeguši (Cetinje). vidi: Brašnja Brbidžić. Cetinje 1521. god. Kotor i područni Zalaz. Njgeuši (Cetinje). doselili iz Rogama (Piperi). Kosijerevo (Parije). Vrnjiš (Njeguši). Kosor i Cerje (Kuči). Rovca (Šekulari). porijeklom iz Kuča. Herceg-Novi Bratković. Kotor 1305. Kuči. Bratul. a jedno vrijeme i kao: Đerđelović. Nikšić i u Nojnici uz rijeku Ćeretu (Hercegovina) Bratićević. Kotor 1485. Ljeljanica i odseljeni u Bijelo Polje (Srbiju) i druge krajeve. Morinj. iz Hercegovine. Brahaj. starinci. god. pa jedni u Ulcinj 1894. Peraška naselja. god. god. Naljevići (Grbalj). Njeguši i Mirac (Cetinje) u 14. Perast (Boka Kotorska). Bistrica (Mojkovac). od njih su u Podgorici. porijeklom su iz Selaca u Klimentima (Albanija). Selca (Ulcinj) Brahić. Braunović. Od njih su u Radulićima (Bihor). v. matično: Babine. Tivat 1335. vidi: Brašnji Brašnji. uz Skadarsko jezero (Debela Krajina). iz Kuča.Branović. Đurjan. Gusinje i područna Trepča 1485. nić. vlastela i na području predmetne radnje u ovome Prezimeniku (?) Branojević. predak bratstva Borišića Bratešić. Pljevaljsko područje. kod Vladimira (Ulcinj). god. čaj. Cetinje. god. Bar Bratičević. god.. od njih su iz Vratina (Morača) došli iz Kuča. kod Plava 1485. Kotor i Prčanj (Boka Kotorska). Poneki i kao: Despot. ogranak Stanića. Vrbovo. Bratović. Brguljan. Bratica. pa odseljeni u druge krajeve često su mijenjali prezime Brašanac. Zagonja. god. Herceg-Novi Branjar. porijeklom iz Stare Crne Gore Bratoneš. Pljevlja Bracaj.. Ignjatović. Piperi. Oblik (Ulcinj). a. Mikulići u Bjelicama (Cetinje). Škaljari i Tivat porijeklom iz tare Crne Gore 50 . Ima ih i u drugim područjima. Nikšić. god. Njeguši u 16. Bijelo Polje Bracanovići. Podgorica 1438. Gornje Polimlje. bratstvo u Mikulićima Bracač.Bratica). nji. u Morači i Skadru istorodni su. Podgoricu. v. oj. u 10. uz Skadarsko jezero Bratonožić. Ulcinj. i 1574. ogranak Radetina.. vidi: Bracaj Bračković. Brahimi. od njih su u Podgorici i područnom Spužu Bracoj. Nikšić Brašnja. Tološi i Donja Gorica (Podgorica). Maine (Budva) Bratijan. Bratić. pa Mihailo ode u Sjenicu i otuda Mihailović. Bjeliši (Bar) i kao: Đerđelović. odseljeni iz Bratonožića u: Valjevo (Srbija) u 18. Ulcinj 1889. Vrbica (Kuči). doselili se iz Dinoše (Amali) . Pješivci.Albanija Bracanović. v. Nikšić Brgul. Poljak. Toci. porijeklom su iz Afrike. Bratnović. Kosijeri (Cetinje). Lozna (Bijelo Polje). Kotor Bratisaljić. Danilović. v. Obarda. Herceg-Novi Branjkuljan.. god. Donja Morača (Kolašin) 1251. Prilep (Makedonija) i druga mjesta kao: Bratonožić Bratoslavić. vidi: Brašnja Brašnjanić. uz Skadarsko jezero. Nikšić 1431. porijeklom od Skadra (Albanija). god. iz Kuča u Spuž. Njeguši (Cetinje) 1444.. Bar Bracović. potomci su Sasa iz Brskova (Mojkovac). Brguli i Mardali (Tivat) u 14. Dobrota (Boka Kotorska). Nikšić Brašnjić.. Gornji Mirac (Grbalj) Braćević. Zvijezd. Podgorica. Nikšić Bratvica (Brato. Bratunović. i Kotor. god..

Budva Brigetinjka i Brigniebragni.) doselili se iz Brežana (Zeta). ogranak Martinovića. potomci Lužana. Šekulari (Gornji Vasojevići). Donji Stoliv (Boka Kotorska) Brikio = Britius.. u Kotoru Brinić. v. Od njih su u područnim: Porto Riko. Leće i Krasovine (Bjelopavlići). kasnije Milunović u Pješivcima Breškovci (Boškovići.) doselili se iz južne Hercegovine Bresan. v. vidi: Jacović Briska. do 1614. Brindić. Srbina (Boka Kotorska) Brenović. Kotor Brestvac. Zelenika i Dobrota (Boka Kotorska). Herceg-Novi i njegova okolina. god. Budima (Berane). i Orja Luka (Danilovgrad). iz grupe Novakovića. Kasnije jedni: Petrović. Od njih su (u 16. Krtole (Tivat) u 16. u Baru Brigsić.. Ulcinj 1899. Briskavić. god. Kolomza (Ulcinj) iz Briske (Primorska krajina) Bristović. god. Preseljeni u Bušatovine i Dubrave (Paštrovići) i kao: Bušar i Crnojević. Nikola. god. navodi bratstvenika kod Sarajeva i Podravskoj Slatini Brkanović. Godočelja u Bihoru (Bijelo Polje). Bar Brek. Sutomore (Bar). Burina. pa odatle u: Prčanj i Grdoviće (Boka Kotorska). Podostrog (Bjelopavlići). vidi: Brikio Brkan. Brca u Sutomoru (Bar) Brđanin. kao: Briskavić. Krute i Vladimir (Ulcinj).. u Kotoru 1459. svi su od Popova Polja (Hercegovina) krsna slava Sv. u Zeti 1396. sišli od Drijenka sa planine. iz Bjeloša (Cetinje). Herceg-Novi (oko 1701. Adzžci. Herceg-Novi Britvić. ro. Brestovik (Nikšić) Breša. doselili iz Dapca (Albanija). Zagorak i Brajković (Pješivci). vidi: Briska Brisković. Barska vlastela u 15. doselili su se iz Mostara Briđanin. Donji Stoliv (Boka Kotorska). Ibarac (Rožaje). vidi: Bušat. Vasojevići. Briđe (Lješansko područje). Paštrovići 1799. v. srodni Vitkovićima i drugi Britvica. Mojkovac Brzan. jedni se preselili u Tvorilo i Kujavu (Bjelopavlići). Maine (Budva) Breljić. Perovići. Kavaženda i Đurović (u 16. Prijeradima (Tivat) 16. Nikšić. odseljeni kod Mojkovca Britius. jedni kao: Brkanović. Radovići (Lušac). a. Mijuškovicć). u području Pečurica i kao: Brkani. god. grana Novakovića Vasojevića. Mrkojevići (Bar). Cetinje Brinjacak. od njih su u Danilovgradu. Mojkovac Brenudović. god.) jedni preselili u sjevernu Hrvatsku. Ulcinj 1879. vidi: Brkan 51 . Spič (Sutomore) i kao: Kovač. Breškovac. Pažići (Danilovgrad). vidi: Bragni Brizić. Šobajići (Bjelopavlići) Brdca. Kolomza (Ulcinj). Bar Breznarević. Brdarević.Brguljani. vić. v. Mrkojevići (Bar). Bogdašićima (Boka Kotorska). god. porijeklom su iz Bjelopavlića Brežanin. Ulcinj. a u područnim Pažićima kao: Stojanović (Brdar). Slatina (Bjelopavlići). bliski Babovićima. bratstvo u Škaljarima Brdar. v. Spič (Sutomore). Podgorica Brigantino. Bukovica (Rožaje) Brzutić = Brzut = Dokšić. Podgorica Brzać. srodni Babovićima. porijeklom od Prizrena (Metohija) Brindo (Bolica). Slatina (Žabljak). bratstvo u Bogmilovićima Brzvski. Selo Slavogostić.

u Kosijerevu (Nikšić) kao: Jovanović. Herceg-Novi. Sutomore (Bar) Brkuljan.. stari kneževski rod u selu Rajičevićima Brkić. god.) iz Zubaca (Trebinje) Brsnehija. v. Podi. god. Njeguši (Cetinje) Brkačić. Podostrog (Budva). god. god. god. Pljevlja 1853. bratstvo u Škaljarima kod Kotora Brkač = Dželat. Velika (Plav). hercegnovsko područje Bronca. doseljenici iz Šalje (Albanija). u Baru Brsać. Nikšić u 16. i Brnada. vidi: Brljan Brnić Ostojić. v. Broc. Od njih su: Popratnici i Bobiju u Ceklinu. Rajićevići (Cetinje) Brkačići. Perast (Boka Kotorska). Cetinje Bronza. god. god. god. iz Popova (Hercegovina). Prčanj (Boka Kotorska) Brstina. kod Herceg-Novog 1720. Savina. iz Gruda (Tuzi). vidi: Brljan Brnovići.) a kasnije Gugulović Brničević. Bar Brocović. Nikšić Brljan = Brljančić. Župa Grojačka na Sinjcu u Lješkopolju. starosjedioci Bronjada. Nikšić. Perast (Boka Kotorska). rod na Prčnju Brnović. Ulcinj. Rasova. kod Herceg-Novog u 16. Odatle jedni se preseliše kod Novog Pazara. Vranjini na Skadarskom jezeru. drugi su se u Nikšić doselili 1842. Podgorica. Cetinje Brkušić. Muo (Kotor) Brušković. i. pa se preselili u Pljevlja. Župa Grbaljska.Brkanovići. Lješkopolje (Podgorica). od njih su u Podgorici. ogranak Kalezića u Pavkovićima (Bjelopavlići) Brodgasa. porijeklom iz Hercegovine Brkojević. Vojno Selo i Brezojevice (Plav). Kučima. Medun (Kuči). Cetinje 52 . kod Herceg-Novog su doselili (oko 1692. Perast (Boka Kotorska) Brož. Budva Brunčević. Podgorica Bruljan. ranije: Milojević iz grupe Ratkovića u Trešnjevu (Cuce). Pljevlja 1894. Trebinje.. od njih su kod Novog Pazara Brušini. god. Bručvak. Kameno. Bar Brocić. ranije u Kotoru (oko 1440. a u Ostrogu (Bjelopavlići) 1610. bratstvo u Ceklinu Brnjasić. Perast (Boka Kotorska) Brozović.. Gostilje (Donja Zeta) Brljančić. Sutomore 1892. Kamenari i Savina (Boka Kotorska) Brončić. Prčanj (Boka Kotorska) Brun. u Nikšiću 1554. Pljevlja 1910. i dalje kao: Ostroški Brković = Šananin. i Bar Brosek. Gusinje i Bistrica (Bijelo Polje). Trnovice .Popratnice (Rijeka Crnojevića). Grubovač i Bistrica (Bijelo Polje) Bručić.. potomci su nekog Brajka iz Mrkojevskog polja. Morinj i Perast (Boka Kotorska). i.. v. god. Brdca u Sutomoru (Bar) Bronzić. Prčanj (Boka Kotorska) Brohić. od njih su u Kotoru Bručević. bratstvo u Župi Gradačkoj Brnovići. oni su iz Beri (Podgorica) kao: Brnović Brljević. Kotor u 14. v. Kostanjice (Kotor) u 17. Goričani i Tološima (Zeta). Brodecki. Gorana (Ulcinj). Velje Brdo (Piperi).

iz Bitolja (Makedonija). god. porijeklom su iz Vranješa (Bijelo Polje) Bubonja. Cetinje 1431. i 1650. Herceg-Novi Bubalović. Bubarić. Grbaljsko polje Bubić. doselili iz Volujica (Trebinje). od bogdeus. iz Rovaca. Rače. Gorice (Pljevlja). Budeč. kod Bara 1578. v. god. Podgorici. Paštrovići. Podgorica. Bubunje (Gorice). Bubagna. ogranak Bogdanovića (''Njeguš''). Cerovica (Bijelo Polje) Buban. vidi: Bubanja Bubanja. Piva. Gorice (Pljevlja).Od ovih su u Kovrenu. kasnije Bujić. kasnije Buća. i. e. Drugi u Vranović (Tivat). ogranak Muratovića u Boljanini (Bijelo Polje) i područnom Zatonu i Cerovu. v. Budetić. god. god. god. Budalić. Rođaci su im Šabotići u područnim Tucanjama. Ulcinj u 14. Bugar. patronimik od Bube. porijeklom su od Bijelog Polja (Polimlje) Bubreško. nesrodni Budazi. Bar i kao: Budnić. vidi: Bubanja Bubanča. Herceg-Novi Bugon. v. Podgorica Buvak. god. Kotor oko 1400. po nahočetu Budvja. sjeverna Albanija. Podgorica i kao: Bojanić. ima odseljenih. u Kotoru 1348. predio Bistrice i Kanje. ogranak Stanišića iz Vinića pa u područne Dragićeviće (Bjelopavlići). Ulcinj Budimir. god. Budvanić. Riđani i Oputne Rudine (Nikšić). Ubalac (Kuči) i kao: Bojanović ogranak Bulatovića. Mala Rijeka (Kuči) Buba.. Nikšić Buba. Kotor i dotični Perast Bugaz. v. v. Od njih su u: Bileći. Aleksić (Međani). Goleši i Vaskovina (Pljevlja) Bugermajster. Rujišta (Bijelo Polje) od vrijedan kao Bugar. Ulcinj 1853. a odatle u Bihor (Bijelo Polje). Bar Budinić.Bubanje. jedni pređu u Gorice (Pljevlja). Herceg-Novi. Buga. na području Bijelog Polja. Bubanje (Berane). Goleša i Voskovina (Pljevlja) Bugarin.) u Bjelopavlićima rodonačelnici više bratstava. Jedni kasnije kao: Nikolić. Budva 1660. (u 15. ranije Knežević. ogranak Lučića u Mainama (Budva). vidi: Bubanja Bubal.. a. Bubrežak (Nikšić) Bubuljica. Ulcinj. Kotorska vlastela u 14. porijeklom iz Makedonije. Bubica.. odatle. god. Bueč Do (Budeč) u Vučjem Dolu (Nikšić) područje Oputnih Rudina. Budaha. Lješnjani. Zagrad. v. na Sozini (Bar) 1873. Isti su kao: Gutići (Bistrica). god. vidi: Bubanić Bubanić. Ulcinj u 14. no. Rađesi i Žari (Mojkovac) 53 . e. Nikšić Budan. Baločane 1431. jedni u Dragovoljiće (Nikšić) . kada i u Brskovu (Mojkovac). slično Bogun. Porijeklom sa Čeva (Cetinje).Brulović. god. i Njeguši (Cetinje) 1336. Bubanić. Kotor u 15. Budva u 17. oko 1710. god. od Vojnovića. Porijeklom su iz Stare Crne Gore. Kupelnik i Podgora uz Skadarsko jezero Budimić. vidi: Buća Bud. o. god. kod Rijeke Crnojevića. Mojdežu i Herceg-Novom Bud. Od njih su u Preracima (Bileća) i Kovačima (Oputne Rudine). i kao: Buban. Bistrica (Bijelo Polje) Buvić. doselili se 1852. drugi u Klimende (Klimente). Podgorica. Gurešići (Crnča). Kotor 1440.

Lušca (Berane) i kao: 54 . vidi: Budinić Budrović. v. doseljenika iz Dabca (Albanija) Bujić. Buzurović. oni su iz Hercegovine Bukajlović. Martinova Kula (Kolašinsko polje) potomci nekog Ljalje. Podgorica Bujas. Celua (Tuzi) Bujadinović. Paštrovići. vidi: Buđen Bužija. Nikšić Bukimir. vidi: Franćisko Bujac. Kotor iz područnih Prijerada. Bužić. god. Mrtvica (Kalađurović = Kancalijerović = Puhalović). Kotor Budnić. od njih su u Vrulji i Matarugama (Pljevlja) Bujković. od njih su u: Kličevo (Nikšić) i Požnji (Bijelo Polje) Bukilica. Ulcinj 1875. Mažići (Goleša). kao: Buranović Buzdanović. Lješnica. Podsokolina (Sutjeska i Zabrđa). Budva. Maoče. Banjani (Nikšić) Bujak. Kotor Buzanović. god. Buzuković. kasnije: Lalović = Ljaljović. god. Nikšić Buić. Podgorica Buzdovan. i Dobrota (Boka Kotorska). Podgorica Buzić. uz Bojanu i kao: Bušat Buzaj. Bijela. starosjedioci. Sutvara (Tivat). god. ac. Nikšić. Mala Rijeka (Kuči) Bujaj. odseljenih u područje Bijelog Polja. Tivat Bujović. Herceg-Novi. oni su iz Stare Crne Gore. Ulcinj. Grbalj i Žutkovići . vidi: Buvić. porijeklom su iz Crne Gore Bukalica. isto i u Paštrovićima. a u Kozici i kao: Bujac. Kukolje. sa Jablana Bratonožićkog. Budva. Celca (Selca). god. oni su od Dapca. Kotor Bukilo. Dub. Gaj (Pančevo). Mataruge (Pljevlja). Grnčarevo (Bijelo Polje) Bujiša. Budva 1650. Miloševići (Žabljak). Oputne Rudine (Nikšić) ogranak Maleševaca Bukilić.. od Pljevalja jedni su preselili u Stapare. porijeklom iz Bjelopavlića Buzola. Bratonožići. Pljevlja Bujaković. iz Hercegovine. Kozice (Pljevlja) Bujanović. hercegnovsko područje Bukvić. Bijela. Herceg- Novi. Nalješići (Tivat). Tuzi Buzalić.. gdje su ogranak Kalađurovića i na području Buljarice. Smokvijenac (Paštrovići) Budišević.Budva 1489.. iz Nikšića Buic. Velika (Plav). Ulcinj 1887. Perast (Kotor) 1731. Prenčanima (starosjedioci). Nikšić Bukarović. Kovači (Grbalj). Boka Kotorska u 16. u Župu Dubrovačku došli oko 1721. Lastva (Tivat) Budojević. Rovca i Gornja Morača. Batkovići i Crnugovići (Pljevlja). Vijenac (Pljevlja) Bujandrić. Grbalj Bukalo. Vijenac. god. Paštrovići 1643. a u Obodu. god. god.Budisavljević. god. Potkrajci i Čeoče (Bijelo Polje). Herceg-Novi. srodnici tamošnjih Martinovića i Lukača. Budva Budišić. vidi: Bužina Bužina. Đedovo Polje (Pljevlja). Gluhi Do (Crmnica). Podgorica. Kotor Buđen. od njih su u Danilovgradu i susjednom Zagarču Buđenović. i kao: Buđenović i Bućenović 1599. Zatrijebač (Kuči) 1692. Ljubotinj (Rijeka Crnojevića). Paštrovići 1423. ja. god. preselili se u Vrulje (Pljevlja) Bujišić. Bjelopavlići. Bogišići (Tivat).

) naseljeni 55 . Brezojevice (Plav). Herceg-Novi Bulović. preselili se u Vasojeviće.Crna Gora) Bular. u Jovine livade (Prokuplje) i Freso (Kalifornija) Bulajići žive uglavnom u opštini Nikšić . od ovih su tamošnji Marković i Spasojević. pa jedni kao: Mišelić u Mišelićima. kao: Paunović i Ilić u Zeti iz Pipera. Bar Bulić. vidi: Dragoš. Oblik (Ulcinj) Bulota. Kotor. Podgorici. Od njih su: Golubović i Filipović.Bagaš.na izvoru rijeke Kosovice. Rovca pa u Župu Nikšićku i kao: Bukelić Bukulica = Bukomica. Kameno i Bijela (Herceg-Novi) Bulatović. Rovca i niz naselja. Bukumir. Istok (Mahala Bajramaj) u Metohiji. doselili iz Konavla. na planini Midžor. Cetinje Bulajić. vidi: Bukmirić Bukumjer. Savina. Rovca. Bukurov. Risan (Boka Kotorska). Paštrovići (15 . Bukovići (Bjelopavlići). treći u Medojeviće.Crna Gora. Potovo Selo (Paštrovići) i Budva 1413. Herceg-Novi. oni su jedna od grana plemena Nikšić. i kao prezime u više mjesta. porijeklom su iz Biskupine (Knin). Nikšić. Gusinje. grana Dragoševića (Riđana) u 15. srodnici Vlajkovića i Ivkovića iz Bukovika Bukomica. porijeklom su iz Rovaca. kasnije Ćulić Bulgarodić. Paštrovići Bulat. od njih su kod Gusinja. bratstvo u Hercegovini (doseljeni iz Kuča . Kotor. Herceg-Novi Bulut. Herceg-Novi. došli iz Hercegovine. od kojih su Jovičić. Kotor Bukušić. Bukmirsko jezero (Kuči). Berane. Grbalj Bulići. Kotor i okolina Bukmirić. Drugi u Hercegovini selo Najdanić (Gacko) kao: Todorović i Marković. kod Onogošta. porijeklom su iz Stanisalića (Lješnjani). -i. Šekulari (Laze). vidi: Buć. Crnci (Piperi). Nikšić Buljanov. -a Bukio. Arbaneš (Primorska krajina). vidi: Bukilica Bukorović. god. Od njih su u Brestovcu. v. od njih su u Sjenici i Srbiji Bukin. grana Zlatnopojasevića u Drobnjacima. Bijela. ranije: Lalić . Kotor Bula. ranije: Grgurević. potomci Laza Budina. Kotor Bukumieva. Budva.). Kotor Bukulić. Kuči 1411. Podgorica. Berane Bukurović. razgranati. muslimani u Podgorici Buličić. Ogranak Asovića iz grupe Popovića u Beranama. Sutvara (Dub). a odatle jedni su se preselili u Nakovo (Kikinda). a potiču da Drekalovića iz Kuča Bulajići. vidi: Buća. Fraskanjela (Ulcinj) Bulaić. potomci Paše Šekulara. u Zeti iz Kuča. ranije: Marićević. ević. na područnom Crnom Vrhu. Podibar (Raška). Selište (Nevesinje) iz Grahova (Nikšić). Srbina.17. Peć i drugdje Bukovičanin. U Grahovo (Nikšić) jedni su (u 15. posebno bratstvo iz Pipera. v. Rogač i Dobrenja (Nevesinje). Radeće (Piperi). a tamo iz Korjenića (Trebinje) Bulja. jedni su u Petrovom Selu . Krnjeuše. Savina i Srbina. -a Bukja = Buća = Bukfa i kao: Buća. od kojih su i u Podgorici Bulić. iz Zagore (Nikšić).Popović. Herceg-Novi. Dušmanići (Pljevlja) Bukčia. Jabuku i Sokolac (Romanija). doselili iz Lalića (Piperi) Buljanović. vidi: Budinić. Grahovo (Nikšić) doselio Dragoje iz Kuča. iz Bratonođića Bukumira iz plemena Kuča Bukumirić. kod Skadra došli iz Rovaca (Podgorica). god. Nikšić. -i. ranije: Nikšić u 13. u Porije (Nevesinje) iz Rovaca. porijeklom su iz Stare Crne Gore. v. Ponari (Zeta). v. Boka Kotorska. od njih su u Kuče iseljeni dalje kao: Tadić i Tomašević.

Bjelopavlićima. Petrićima. Buranović. Paštrovići 1632. Buljarevine (Buljarica). Herceg-Novi Bunci. Podgorica Burnač. Perast 1681. ranije: Buna. Stijena Piperska. Morine. u 15. god. s. Burzan. vidi: Buran Burinović. vidi: Buran Buričić. po nahočetu Buro. jedni siđu u Spuž i Podgoricu. u Drobrelje (Gatačko Polje) iz Grahova (Nikšić) Buna. Vidi: Buran i Buzanović Burat. područje Herceg-Novog. Zagarač (Danilovgrad). Podgorica iz Zagarača Burići... Kotor.. Kotor.). Paštrovići (Sveti Stefan) 1702. Kotor Buranović. Rašicama i Sasovićima.) u Paštroviće. Herceg-Novi. Kotor. po nahočetu Burnoč. Pljevlja 1833. rođaci tamošnjih Radulovića. Bačvice (1403. Paštrovići Burišević. u Grblju i Budvi iz Zete Burina. bratstvo u Zagredi Burica. vidi: Buljarević Buljević. Mirac (Tivat) Burin. Bukovica (Pljevlja) Bunda. Draževina (Lješkopolje). starosjedioci Bunjo. Boka Kotorska Burmazević. 14 . potomci Novljana. Pješivci. Nikšić Burg. porijeklom iz Krneta (Lješkopolje). Herceg-Novi. Mala Rijeka . Nudo (Nikšić) 1692. Tuzi. god. u Mirdžu (Cetinje) 1441. god. Kosijeri (Cetinje) Burda. po nahočetu. Zaljutnica u Goliji (Nikšić) Buril. Eturović. Kuči Bungarić. Sveti Đorđe (Ulcinj) Burazerović. god. Spuž (Bjelopavlići). bratstvo u Draževini Burzanović. u Spaču (Bar) Bumbarević = Kapidžić. Grloman i Buzanović. kasnije 56 . od njih su u: Vitopoljinama. Zeta. Kotor u 12. god. v. Ulcinju. Paštrovići. Mrke (Piperi). a. Živanju. Nikšić Burzani. vidi: Bunić u Sutomoru Bunac. od njih u Rabu i Krku kao: Buron Buranić.. Podgorica. Buljarović. pa od njih u Kujevu (1700. vidi: Buran Burović. i jedni kasnije u Paštrovićima kao: Burica. porijeklom iz Hota (Gruda). porijeklom su od Prizrena.Kuči. god. Berislavci (Donja Zeta). Gajovići (Bijelo Polje). god. kod Plava i Gusinja Bumbić. ranije: Burzan Burenica. porijeklom iz Gruda (Tuzi) Buljirev. Mrkovi i Ljuštice (Grbalj) Buračić. po matronimiku Burica. god. Perast i Herceg-Novi. Herceg-Novi Bur. Bungur. god.. Zeta 1339. od njih su u Podgorici i Sarajevu Buran = Buranimo = Buranović = Burina = Burone = Buro.17. Kočane (Nikšić). v. Paštrovići. Zagrade u Čevu (Cetinje) 1642. Herceg-Novi. vidi: Buljarević Buljarević = Buljar = Buljarović. v. pa Bunić Bunović = Bunojević. pa u Baošiće. iz područnih Banjana. po nahočetu Burić. Kotor. Vasojevići Burlica. god. u Paštrovićima.. Boljanići (Pljevlja) Bunjović. Sutomore (Bar). Divanović...u područnoj Buljarici Buljar.

vidi: Buran Buronić. Ćeklići (Cetinje) 1566.15. Dubrovnik Butorović. kao: Vuksanović. Kotor Busnović. iz Kuča. porijeklom su iz Prizrena (Metohija). Luštica (Piva) Buronjić Pavle. i. Lješkopolje Buronđ. staro bratstvo u Lješanskoj Nahiji Buronović. Mala Luka (Paštrovići) u 18. Bar 1247. Radulović. na. plemena Nikšića. kao: Butah Butan. Paštrovići. god Butać. v. odselili u Zarečje (Trebinje). preseljeni u Moraču kao: Lazarević. Lepetane (Boka Kotorska) Butković. starosjedioci. ranije: Bartolu. ranije: Buća. Kubasi (Tivat). u Duboronje došao Pavle. god. vidi: Barjamović Buća = Bokez. vidi: Buća Bućić. (Titoflavija) u Riječanima (Banjani). Podgorica Bućio. vidi: Butak Buti. Sutomore (Bar) 1850. pleme u Lješanskoj Nahiji Bursec. vidi: Budvja u Budvi Bućenović = Buđenović i Bučia. Kotor Butkovina. i kao: Buturivić u Kočane (Nikšić).. Doljani. v. porijeklom od Prizrena. vidi: Burseci Ulcinj 1869. u Kotoru. Markovina (Cetinje). 12 . v. Ćeklići (Cetinje) u 16. Nikovići (Tivat) Busot. Paštrovići u 18. Nakčević u Jezerima Ćeklićkim i Komanima (Podgorica). Kotor 1495. i. predak Dragomiljana Buronjići. Berane i područni Dapsići. u Kotoru Butah. Ulcinj 16. Pešca (Berane) i Šipovica. Od njih su u Bućkovićima (Rožaje) i Bijelo Polje 57 . iz Lješkopolja i u Podgorici Buronjić.. v. vidi: Perković. porijeklom iz Bratonožića Butrić. a. od njih Pavićević (Buronjić). god. Podgorica Buć. porijeklom su iz Cavtata. v. u Kotoru iz Tivta Butak. Bursić. Kržanja i druga mjesta u Kučima. Sjenokosi. Butafoko. iznad Kralja (Andrijevica). Busija. i kao: Buć. Vukčevići (Budva). iz grupe Trebješana. Pajović. ogranak Mitrovića u Paštrovićima Buronja. preselili se u Podgoricu Busanović. u Kotoru 1496. i kao: Dragomiljan = Petrović. ogranak Midžora. Bandović (Andrijevica) Butrići iz plemena Bratonožića Butrović. god. porijeklom iz Cuca (Cetinje) Butofako. Butinar. Kotor i okolina. Nikšić Businelo. Vranovići (Tivat) u 12. Busolini. -i = Bukin = Bukio = Bućin = Bućio. god. Paštrovići Busec. Paštrovići Burdžević.. vidi: Burdžović Burdžić. Crmnica. Balabani (Zeta) Butulija. v. Kotor i Perast. iz Paštrovića otišli na ostrvo Krk (sjeverno primorje). iz Drobnjaka odseljeni u Rovca (Šekularska) Buton. Bigovi (Tivat). god. Perast (Boka Kotorska) Butorac. god.. Jovanović. u Njegušima (Cetinje) Butor. Nikšić. Verige (Kotor) 1327. Kotor. vidi: Buran Burone.Rusulbegović i još kasnije jedni kao: Burović Buron. Vidi: Buđen Bućin. vidi: Bućio. Nedokusi i Potkrajci (Bijelo Polje) Bućković.

doselili iz Stare Crne Gore (oko 1870. Od kojih su kod Skadra (Albanija). god. vidi: Butak Bucalo. god. v. Odatle jedni se presele u Vranjinu (Skadarsko jezero) i Rijeci Crnojevića. od njih su u Novom Pazaru Buče = Bučia. ogranak Radonjića iz grupe Petrušinovića Bučkić. pa kasnije kao: Bušlatović i Brežanin. Podgorica Bucatović. vidi: Canić 58 . u područnoj Dubravi i Bušatovini. Novišići (Plav) i Gusinje. Herceg-Novi Bušić. potomci skender bega Crnojevića. i Budvi. Doseljenici iz Podgorice. iz Trebinja Bušat. vidi: Bušatlija Bušaher. ogranak Crnojevića. Kotor u 14. Vidi: Bušat u Budvi. Bučica = Buče = Bučius Bučkačić. iz Nevesinja (Hercegovina) Buhar. Loznica (Bijelo Polje). Kotor. vidi: Bušat C Cavnić. kao: Kovač. jedni se preselili u Novi Pazar. oni su iz Klimenata (Albanija) Bučia. pa jedni u Kurilo. po nahočetu Buškaj. Buče i područje Bistrica (Bijelo Polje). pa u Ulcinj i područne Pečurice kao: Bušatlić. u Nikšić i područnom Busku i kao: Bušlatović Bušatlić. v. oni su iz Bajica (Cetinje). Vasiljevići (Župa Nikšićka). kod Gusinja iz Klimenata. Bušković. prešli sa Vranjine Buškorić i kao: Bušković. Iz Bušata (Albanija) preselili se u Vranjinu uz Skadarsko jezero. vidi: Bužić Bušatlija. kasnije Bušatlija i Bušatlić. god. Dovali (Pljevlja) Bučius. v. oni su zagranak Kumpresa Buhić. grana bratstva Kumpresa u Gluhom Dolu Buhrić. Ulcinj 1882. u Kotor došli iz Zadra (Dalmacija) Caznić. koji se preselili kod Rijeke Crnojevića. Bucnum. Bučkius. Herceg-Novi. god. pa u Zetu. Ulcinj. Ponare i Skadar Cavtić. u Kotoru 1598. i kao: Bučius. god.Buha. u Kotoru 1208. vidi: Vučetić u Bogatićima Bucifola. Gluhi Do (Crmnica). Buhić. u Vasojevićima ogranak Novakovića. vidi: posebni ogranak Crnojevića. starosjedioci Bučalina iz Pive (Miljkovac) starinac Bučan. vidi: Bušković Bušlatović. Kotor 1622. Herceg-Novi Bučio. Mataguže.. Budva Cajner. vidi: Bigia Bučinić. Paštrovići 1691. Dedići u Šestanima (Primorska Krajina). god. Golubovci (Zeta) Cadulun. doselili se iz Spiča (Sutomore). Miokusovići (Bjelopavlići). Budva 15.15.. Kotor Cakić. Piva. god. u Ratac (Bar) Bučalina. vidi: Bigia Bučić. god. porijeklom su iz Ceklina (Rijeka Crnojevića). Kotor 13 . Rasova 1885. od Rijeke Crnojevića. ogranak Kalezića iz Martinića (Bjelopavlići). Kotorska vlastela u 15. Dračevice (Boka Kotorska). Golubovce. Boljanići (Pljevlja) Buc. Novi (Skender Novi) 1283. Dubrave i Golubovce (Zeta). v. Kotor 1208. Nikšić. vidi: Buća Bučević... god.) Kod Bistrice (Bijelo Polje) Bučuk.

Herceg-Novi Caradini. Podujevo. pripadnici ovog. pa u Ljutić. Kotor Calvi. Paštrovići 1689. u Dobrotu. u Istok (Metohija) došli iz Crne Gore.).). od njih su u Ulcinju i Nikšiću Caćait. porijeklom od Prizrena (Metohija). god. Gorica. Kovren i Pavino Polje (Bijelo Polje) Cakula (Cakuli). Ulcinj Canović. a žive u selima Vuksanlekaj . vidi: Cacević Cacević = Caćević. selo Sukuruć (oba u ravnici). Balabani. Zaugar i Brskut (Bratonožići) od naj ranijih stanovnika. u Miljevcima (Spič=Sutomore). vidi: Banjanin Cvetanović. sišli iz Klimenata (sjeverna Albanija). Gusinje. Brzan (Lepenica). u Vasojevićima ogranak Novakovića Cankić. Momišići (Podgorica). Sutomore (Bar) 1851. Kotor Caput. Gradac (Lepenica). Golubovci i Ponari (Zeta). Kotor Carević.crnogoska verzija. kod Herceg-Novog Catursi. Paučine (Rožaje) iz Vukli (Sjeverna Albanija) a tamo iz Kosora (Kuči) kao: ogranak Boljevića Camnić. Cetinje Cariković. Cambić. Dobrota (Kotor). u Perastu (Boka Kotorska) 1458. Parča. Rožaje. Bistrica. Bar. Srbija iz Crne Gore 59 .. sa Čeva (Cetinje). a u planinskom dijelu . grana Pavićevića . Kotor Capun. Kruče (Ulcinj). Spija i Skorać. kod Mojkovca. Budva. Nikšić Capolarto. god. Škaljare. Boljevac i Bistrica (Bijelo Polje). u Zatrijebaču (Kuči) i kao: Caćait i Caćaj.. starinci. u Plavu i područnim Bogaćima. bratstvo u Limljanima (Crmnica). god. Herceg-Novi u 17. Potkraj i Gorica (Bjelopavlići). Donja Lastva i Krimovice Grbaljv iz Stare Crne Gore. Prenćane i Maoč (Pljevlja).. Tuzi Canaj. vidi: Cacević Caćević. od njih su u Grlu (Vraka). god..Drekalovića u Kučima Camoj. bratstva u Malesiji su iz plemena Hota. Prčanj (Boka Kotorska) Caušević.Caković. srodnici Savićevića iz Martinića (Bjelopavlići). starinom sa Kosova. Srbija. ogranak Đuričića. Prčanj (Boka Kotorska) Canić (Prelić). Ulcinj Calbreht. Seljani (Piva) ogranak Gašića. Ulcinj Cvejović. došli iz Crmnice kasnije Đurović. u Skadar (Albanija) iz Crne Gore Candanori. Herceg-Novi Car. Poblaće. došli iz susjednih Konavla. rođaci Ćušara na Sjenicama (Kuči) i Oručević u Podgorici Cacaj. Peć. doseljenici iz Crne Gore Cveković. Hemlice (Hoti). Kotor i područna Dobrota Caričić. Donji Banjani i kao: Cvjetković. Tuzi Cafi. doseljenici iz Draževine (Lješnjani). Dragovoljići (Nikšić) Camaj. v. kasnije jedni Milovanović. vidi: Caćević Caćaj. Prčanj i peraška naselja (Boka Kotorska). god. Berane. srednji vijek. Dobrota (Kotor) Calić. od njih i u Srbiju odseljeni Carić. Boljevac i Bistrica (Bijelo Polje) Camić. Pelev Brijeg. Skadar Camović. Višnjevu i Đuričkoj Rijeci. jedni od njih i kao: Caćaj i Cacaj. u Vasojevićima grana Kovačevića. najbrojnijeg. Ulcinj Canmuričić. potomci Jovana Ozrova. Slatina. Ponari (Zeta) iz Bjelopavlića. Plav Carnović. u Bjelopavlićima su potomci Lužana. Andrijevica. Vioc.mjesta Arza (ali veoma mali broj) Helmica. Mojdež (1726. u Paštrovićima (1692.

god. Herceg-Novi. kod Rijeke Crnojevića. Cerovići od Stevana Cerovića (1815. Sveti Stefan (Paštrovići) Cvjetović. Nikšić Celovac. Herceg-Novi Celja. odatle pređu u Loznicu (Mačva) Cvijović i kao: Bajić = Cvijović. Lučice. Od njih su Cerovići na Cetinju. bratstvo u Cerovu Cevanhi. u Baošiće. ogranak Rabljena u Vasojevićima Cenerić. Sutivan. srodnici Cvjetković Cvjetković (Cveković). Podgorica Celigri. Podgorica Cvijetić. Zaostro.Cerovići. Kotor Cernac. Nedokusi (Bijelo Polje) isto kao: Cvijanović. Gradac. ogranak Spasojevića (Cvijo) odselio iz sela Vrela (kod Pirlitora) područje Durmitora. po nahočetu Cedulin. Tuzi Celegin. Dobrota (Kotor) Cen (Ceni). Dobrota i Perast (Kotor) Cvitić. ogranak Vujačića (Sladojevića) iz Grahova odselili u Nevesinje (Hercegovina). Seljanima. u Ulcinju ranije Kapetanović Cenović. kasnije potomci Cvjetka kao: Cvijetović.Cvetičanin. srodnici Hogovića i Pelevića. na području Maoča. Priboju i Sjenici. Bogetići (Pješivci) i kao: Cebalović. vidi: Cvetočanin Cvetočanin. Maoče. porijeklom iz Zete Cvijević. Gotovuša. doselili iz Zete. Cetinje Cekaj. Kruče (Ulcinj). Bušnja. Herceg-Novi Cejić. Donji Banjani (Nikšić). Banjani 1600. Baošići i Savina. Piperi. Baošići i Savina. 1413. Mostišu. Vladimir (Ulcinj). Braiša (Ulcinj) Cek (Cekić). Ružić . Prenčani. 60 . Lopoviću i Grevo (Pljevlja). Selo Cerovice (istočni Banjani). Kotor Celić. jedni i kao: Cerović. Herceg-Novi. god. Prešli u Borovac pa u Tušinu (Žabljak) na Durmitor. Cezare.) otišli u Srbiju (pošao Peša). Trojice (Pljevlja) Cebalovići. Lepetane. Martin Dolu. u Kotor iz Umbrije (Italija) Cerović. Perović i Ćeranić. Pešić (1838. Murovo. pleme u Riječkoj Nahiji Ceklinjanin. Kotor. Dragovići. srodnici Lalatovića Cemović. kod Herceg-Novog vidi: Cvjetković Cvijić.) su Stevović u Novoj Varoši. kasnije Mićović. Krće. u Vraki i Skadru (Albanija) ranije u Zeti. Poblaće. Sa njima su doselili njihovi bliski srodnici Vulovići i Kosorići. Prigredina (Banjani). kod Rijeke Crnojevića došli od Skadra Cembaljević. Mali Ostros i Ckla uz Skadarsko jezero. Ravča Polje i Oluje (Bijelo Polje). Herceg-Novi i kao: Cvetičanin Cvietković. kasnije Crnac. Herceg-Novi. Kruševo. Crljenica. vidi: Mihaljević i Pejović. u Vasojevićima grana Mijomanovića Centivaglin. Herceg-Novi i kao: Baoš oko 1590. Nikšić. god.. god. Budva. Gomačevini. god. god. pa prešli u Šljivolje (Kalinovik). Boljanići. Mide i Vladimir (Ulcinj) vidi: Cekić Cekić vidi: Cek Ceklin. u Paštrovićima Cernut. u Mažićima. u Kučima grana Dučića (Mide) Ulcinj. Tijana. pri Skadarskom jezeru. Milovanović u Butinji (Kragujevac). Igalo. doseljenici iz Drobnjaka Cvitanović. Miholjci (Pljevlja) Cvijetović. Goleša. Budva Celet. Kotor 1415. Od njih u Vasojevićima Ceković. Jabuci. od njih su kod Pljevalja. Junčevićima. porijeklom su od Nikšića. a u Bobovištu (Trebinje) kao: Kujundžić. potiču od Mandića (Mileševića).

Zelenović u Gacku su od Cerovića. Živko Cerović odseli iz Tušine u Jeriniće (Piva), od njega su
Živković, njihovi ogranci Ćetković na Crkvičkom Polju (Piva), Milutinović (iz Crkvičkog Polja)
odseljeni u Bosnu; Živković, Likić, Jerenić, Gagović = Gašić svi u Crkvičkom polju, kao i
odseljeni Živkovići u Kostajnik (Rađevina), Srbija. Ćetkovići su se odselili u Bosnu, kada i
Milutinovići. Mitar u Toplicu kao: Ružić Cerović. Stevović u Novoj Varoši, Sjenici i Priboju. Od
Jerenića jedni su prešli u Klupice (Jadar), Valjevo. Jedan Gašić iz Crkvica naseljen je u Godijevo
(Žabljak); u Brohu (Čajniče) kao: Vasić i u Srbiju kao: Ružičić - Cerović
Cerovići, bratstvo u Drobnjacima
Cecun, u Bogajićima (Plav)
Ciano, Budva
Ciganin, u Podgorici
Cigler, Kotor
Cigonja, u Kotoru
Cijak, u Pivi od Ćalasana
Cijanović, Ceklin (Rijeka Crnojevića), od njih Omarčević na Žabljaku (Skadarsko jezero), u tome
mjestu porijeklom od Prizrena
Cijović, Kotor
Cikić, u Zabrđe (Berane) porijeklom iz Kuča
Ciklić, Cetinje, ogranak Matanovića. Odeslili u Vraku (Skadar), a potiču iz Mikulića (Ćeklići),
Cetinje
Ciknić (Sutovića), grana Nenada (iz Kuča) u Međugorje na Pešteru i u Skadar (Albanija)
Ciko, Muo (Kotor); Prčanj i Stoliv (Boka Kotorska)
Ciković, Zagrađe i Trpeza (Berane), Bratica (Ulcinj)
Cikotić, ogranak Kadića iz Bjelopavlića, nastanjeni u Trpeze (Bihor) i Rožaje. Njihovi su srodnici
Klajić (Kljajić) u Pešićima (Rožaje) i Zagorju (Berane)
Cimbalj, i Cimbaljević, vidi: Cimbaljić
Cimbaljić, Konjuhe (Andrijevica) i kao: Cimbalj i Cimbaljević u Dapsiće (Berane), porijeklom iz
Pipera
Cicvarić, u Pivi ogranak Gagovića, kod Užica
Cicilić, Budva
Cicmil, Stoci i u drugim mjestima Pive. Porijeklom iz Grblja. Od njih su u Brajkovićima (Glasinac),
Romanija; Nikšiću. a kod Valjeva kao: Erić; u Podgorici
Cicmili iz Pive (Stolac, Pišće, Pirni Do, G.Crkv., Sarići, Pluz), starinom iz B.Kotorske
Cicmilos, Bar
Cico, Cetinje; Pljevlja; Donji Stoliv (Tivat)
Cicović, Cuce (Cetinje); Budva iz područnih Brajića; Nikšić; Dobrota, Jošice i Ljuta (Boka
Kotorska); Kotor; Petrovac na Moru
Cmiljanić, Potrk i Tomaševac (Bijelo Polje), a u područnom Mioču jedni i kao: Aranđelović;
Potkraj, Mijokovići, Meljak i Glibaći, Pljevlja; Kotor; Nikšić i Nikšićke Rudine i kao: Rosa;
Koritnica, Ožegovići i Košice (Pljevlja) porijeklom iz Kuča; vidi: Cmiljanović
Cmiljanović, Bistrica (Bijelo Polje); Koritnica, Ožegovići i Košice (Pljevlja) oko 1600. god. došli
iz Kuča
Cmiljić, Nikšić
Cmolović, Žabljak na Skadarskom jezeru
Covnić, Bjelopavlići
Coinić, Barič Mali i Gril (Vraka), Skadar
Coko, Kotor
Coković, Ljubotinj (Rijeka Crnojevića); Mojstir (Bijelo Polje), došli iz Kolašina; Pljevlja 1877.
god.
Coli, u Podgorici
Colić, Grilj (Vraka), Skadar, odatle jedni odu u Ameriku, porijeklom iz Martinića (Bjelopavlići),
srodnici Savićevića

61

Crvenac, Ljubotinj (Rijeka Crnojevića)
Crvenica, Bjelice (Cetinje), pa u Nikšić, ogranak Andrića = Kankaraša
Crvenice (Crveničani), grana bratstva Andrića u Bjelicama
Crvenko, Dobrsko Selo i Vignjevići (Ljubotinj), Rijeka Crnojevića, ogranak Sjekloća
Crvestinić, Paštrovići
Crijević, u Kotor došli iz Dubrovnika
Crijeps, Zelenika, Herceg-Novi
Criković, Žitin (Pljevlja) i kao: Tomašević
Crihović, ogranak Tomaševića kod Pljevalja
Crmničanin, Ljubotinj (Rijeka Crnojevića)
Crnac, ranije Carnac i kasnije Kažanegro (Kazanegro), u Paštrovićima, a u Podbabcu (Budva)
kao: Dabković (Dabović) i Davković, doseljenici iz Crnaca (Piperi); Kuljače (Paštrovići) i kao:
Kenter i Kenter - Bilić. Od njih su u Metohiji, Vojvodini i Americi; Budva u 15. v.; vidi: Cernac
Crnela, Kotor
Crnković, Žitin (Pljevlja), ogranak Tomaševića - Crikovića
Crnović, Građani (Rijeka Crnojevića)
Crnovršanin, Crni Vrh (Berane), ogranak Delića (Grbovića) iz Kuča; Zaton, Jasen i Koševare u
Bihoru (Bijelo Polje), a drugi su se nastanili kod Sjenice i Novog Pazara
Crnogorac, Donji Kazanci (Gacko) i Gornji Kazanci (Golija), Nikšić, doseljenici sa Čeva (Cetinje).
Porijeklo od Kolašina. Dijele se na: Živković, Trivković i Simović; Dulići (Gacko) i Goslić
(Golija), Nikšić ogranak Roganovića iz Cuca (Cetinje); Paštrovići; Topola (Šumadija) kasnije kao:
Ivović i Vlaković; Bukovik (Jasenice), Srbija, porijeklom iz Bjelopavlića; u Sarajevskom polju,
porijeklom iz Kobiljeg Dola (Cuce), Cetinje; Barajevo (Beograd) doseljenici iz Crne Gore; Mala
Ilanča (Beograd) iz Crne Gore; u Šavnik (Drobnjak), doseljenici iz Ljubuškog (Hercegovina);
Baošići i peraška naselja (Boka Kotorska); Rtiješ (Hercegovina) iz Crne Gore; Hodbina
(Hercegovina) ogranak Bjelica (Cetinje)
"Crnogorci", staro bratstvo u Kobiljem Dolu u Cucama
"Crnogorci", staro bratstvo u Trnjinama
Crnogorci, rod u Sarajevskom Polju
Crnogorci ili Vidakovići u Danićima
Crnogorci, rod u Dulićima
Crnogorčević, u Umki (Beograd) i kao: Ivanović, porijeklom iz Crne Gore; u Zeti ogranak
Karadaglića; Boljanine i Sasovine (Bijelo Polje), došli sa Crnog vrha (Berane); Baošići, Herceg-
Novi (oko 1603. god.) došli iz Stare Crne Gore; Kotor; Cetinje
Crnogorčić, Herceg-Novi, po nahočetu; Košute (Nevesinje), Hercegovina i kao: Hajrović iz
Nikšića, od njih su Ajrović u Nevesinju (Hercegovina)
Crnojević, u 15. v. u Žabljaku na Skadarskom jezeru i kao: Črnoević, vlastela (u 13. v.) u Zeti
despotska porodica (1351. god.), po patronomiku Crnoje; u 15. v. u Građanima (Rijeka Crnojevića)
i kao: Đurašević; Budva; Cetinje. Vladarska porodica Crnojević-Đurašević i kao: Đuraš (Juras,
latinski); u Peć (Metohija) iz Zete 1485. god; u Đuraševićima (Tivat) i kao: Radić
Crnoš, u Baru, Ulcinju i Kotoru vlastela
Crnčanin, Ratina (Podibar), došli iz Crnče (Bijelo Polje)
Crnčević, Dupilo (Crnčević), Crmnica; ogranak Bulatovića, iz Rovaca odselili u Zagrađe
(Otilovići) i Rudnice (Pljevlja), pa jedni i kao: Rovčanin = Bulatović, a neki u Milinčićima
(Kranjski), Srbija
Crnjak, vidi: Kažanegra
Cubović, Vranještica (Kolašin). Od njih su Cucović - Jelić, kasnije jedni kao: Račić u Slatini
(Andrijevica)
Cug, u Podgorici
Cugljen, u Pljevljima (1876. god.) i Kričak. Oni su iz Maoča (Pljevlja)
Cuka, Sukobin (Ulcinj)
Cukić, Donja Ržanica i Trešnjevo (Berane)

62

Cuko, tobožnji predak Bajkovića u Cucama
Cuković (Curaj), u Veljem Ostrosu uz Skadarsko jezero; Stijepo (Zatrijebač), Kuči i Pepići (Plav)
Cuku (Cukaj), u Gornjoj Krajini
Culin, Igalo, Herceg-Novi i kao: Jovanović
Culić, Kotor
Cunara, Boljanići i Milokovica (Pljevlja)
Cung, Ulcinj
Cungu, i kao: Cung, u Ulcinju
Cupar, Miloković i Boljanić (Pljevlja)
Cupara, Nikšić; Milakovica i Boljanići (Pljevlja)
Cuplov, Podgora (Pljevlja)
Curan (Curanov), ogranak Popovića u Ravni i Rastišu (Primorska krajina)
Curanović, Rastiš (Primorska krajina)
Curi, Pistula (Ulcinj)
Curinović, Biševo (Plav) i Gusinje iz Bureza (Zatrijebač), Kuči
Curić, Ledine (Krivodoljani), Kuči; Kotor; Crnogorsko Primorje
Cuca, Gorović (Grbalj) u 17. v., došli iz Cuca (Cetinje); Budva; Oputne Rudine (Nikšić) i Baljci
(Bileća), doseljenici iz Krivošija (Risan); u Kotoru 1431. god. i kasnije; Ljubomir (Trebinje), iz
Cuca (Cetinje); Škaljari (Kotor) iz Cuca (Cetinje); u Kotoru; Trajin Do (Gacko) prešli iz Čarađa
(Golija), Nikšić; Sukobin (Ulcinj)
Cuca, rod u Ljubomiru
Cuca, staro bratstvo u Budvi
Cuce, pleme u Katunskoj Nahiji
Cuce, bratstvo u Boki
Cucević, Cetinje
Cucić, ogranak Krivokapića, jedni u Kotor 1554. god. drugi u Skadar (Albanija); Vusanje (Plav) i
Gusinje
Cucović, Bobovište uz Skadarsko jezero iz Kuča; Berane; Podgorica; Gostilje (Zeta)

Č

Čabalj, kod Mojkovca
Čabarkapa, Bistrica (Bijelo Polje), starosjedioci; Krupice (Pljevlja), starinci, od njih su u Jelinoj
Gori (Žabljak) oko 1850. god. a odavde jedni u Prenćane (Pljevlja) iz Dobrilovine (Mojkovac);
jedni ogranak Bulovića iz grupe Pejakovića u Prenćanima (Pljevlja), u Šarancima (Žabljak) i kao:
Čabarkapić
Čabarkapić, vidi: Čabarkapa
Čabelić, Podgorica
Čabelja, Mojkovac, vidi: Čaboljić
Čabrilo, Grahovo (Nikšić) od njih u Nikšiću i Podkrš (Dabrsko Polje), Hercegovina
Čabrina, ogranak Jankovića u drugoj polovini 16. v. od drugog su brata Žugići iz grupe Vulovića-
Novljana u Gornjoj Bijeloj (Šavnik) u Drobnjaku, od njih su Jovanić i Gordijanić
Čabović, ogranak Maraša u Zeti; Bukovica (Pljevlja)
Čaboljić, ogranak Čabelja kod Mojkovca
Čavilo, Morinj (Risan)
Čavić, Plužine (Piva) ogranak Maničevića; Nikšić; ogranak Ivanovića - Drekalovića u Kučoma, od
njih su: Stožer i Goleša (Pljevlja) a iz područnog Kolovrata u Kakmuže, Ljeljaniće i Ćeliće, u
Boljevac (Šumadija) i Kamenu Goru (Užice)
Čavići porijeklom iz Pive
Čavlija, Herceg-Novi
Čavor (Radonjić), Njeguši (Koložunj), Mali Bostur u Lovćenu i kao: Pima - Čavor, od njih u Polja
(Dola - Biševo), Grbalj i kao: Čavor - Rajićević, doseljeni iz Rajićevića (Njeguši), Cetinje, vidi:

63

Pima (Pimić) u Bajicama (Cetinje) a u područnim Rajićevićima gdje su potomci Radonje Rajičeva,
rodonačelnika Radonjića - Rajićevića (Raičevića) otuda su svi Čavori istorodni; Potomci Đurana
Nikšina (kasnije Nikšić) u Mokrom (Šavnik), Palama (Podjahorinom) i Zagrada (Župa Nikšićka) i
kod Mostara
Čavori, bratstvo u Njegušima
Čavori na Prčanju
Čavlović, Bar; u Baru iz Utrga (Crmnica)
Čavrak, Nikšić
Čavranović, Njeguši (Cetinje)
Čavčić (Grujičić), Vijenac (Pljevlja)
Čagorović, Bjelopavlići, ogranak Batrićevića, doselili se iz Cuca (Cetinje)
Čagorovići, bratstvo u Bjelopavlićima
Čagura, kod Mojkovca doselili od Kolašina
Čagurić, Morača (Kolašin) i Bistrica (Bijelo Polje)
Čađević, Medun (Kuči); kod Užica i uz Kolubaru ogranak Kaljevića iz Slatine (Šavnik), a tamo iz
Pipera (Podgorica)
Čađenović, Brskut (Bratonožići), bratovi potomci oni su iz Srbije, od njih su u Podgorici,
Opasaonici i Vojnom Selu (Plav), gdje se dijele na sedam manjih ogranaka; u Kutima (Vasojevići)
Čađenovići iz Bratonožića (svi Čađenovići su iz sela Brskut, opština Podgorica)
Čajić, kod Herceg-Novog i Risna jesu iz Hercegovine; Kuti, Herceg-Novi oni iz Zavojine
(Hercegovina) 1692. god.
Čajović, u Podgori pljevaljskoj
Čakal, Šušanj i Sutomore (Bar) i kasnije Čakalović
Čakalović, vidi: Čakal
Čakarić, Podi, Herceg-Novi i kao: Petrović iz Popova (Hercegovina)
Čakevdeković, Meljine, Herceg-Novi
Čakić, u Podgorici, Cetinje, Novom Sadu, kod Rijeke Crnojevića potiču od Samardžića; Cetinje
Čakići, bratstvo na Rijeci (Crnojevića)
Čakići u Podgorici
Čaktar, Gotovuša pa u susjedne Brvenice i Bučje (Pljevlja)
Čaković, Cerovo (Bijelo Polje)
Čalak, Budva
Čalaković, od Rožaja odselili se kod Novog Pazara
Čalamać, iz Vasojevića u 19. v. iselili se u Šaronje na Goliji (Srbija)
Čalac, Ćeklići (Cetinje)
Čalaci, staro bratstvo u selu Ublu
Čaleta, Dobrsko Selo (Cetinje), starosjedioci; Kotor
Čaleti, bratstvo u Dobrskom Selu
Čalija, Bajice (Cetinje); ogranak Radulovića porijeklom od Danilovgrada nastanjeni u Zijemlje i
Šamićima (Nevesinje)
Čalije, staro bratstvo u Bajicama
Čalije, rod u Hercegovini i u Bosni
Čalić, Dragovoljići (Nikšić)
Čalmak, Pobori (Budva), od njih su u Ulcinju
Čalović, Podgora (Crmnica) i Sveti Stefan (Budva)
Čalovići, bratstvo u Podgori
Čamado, Paštrovići
Čamas, u Ulcinju 1416. god.
Čami, u Bileći (Hercegovina) doselili se iz Selišta, Herceg-Novi
Čamić, Ćeklići (Cetinje); Nikšić, vidi: Čamo
Čamići, vjerovatno prezime nekog starog bratstva u Ćeklićima
Čamo, i kao: Čamić, u Hercegovini

64

Čampar, iz Kuča iselili se u Baturiće, Ljeljak, Čampare, Bistrica u Korita i Sipanje (Bihor), Bijelo
Polje
Čamparević, iz Korita (Rožaj) odselili u Grabovac (Srbija)
Čamcić, Kolašin iselili u Crljenicu (Pljevlja)
Čamdžić (Čamdžija), iz Kolašina odselili u Miljeviće i Crljenicu (Pljevlja)
Čanac, Podgorica
Čanović, Bršno, Župa Nikšićka ogranak Kurbatovića ranije Potolić iz Pješivaca; Nikšić
Čanta, Velje Selo (Bar)
Čandara ili Čondara, Nikšić
Čantrić, Jablan Pelev Brijeg (Bratonožići) su potomci Bukumira, iseljeni u Vasojeviće su
Duraković, pa jedni u Trpeze (Sjenica)
Čanjak, Nikšić
Čapić, Nikšić
Čapnojević, Donja Klezna (Ulcinj)
Čapraj, Fraskanjela (Ulcinj)
Čaprić, Vinići i Beronjine (Bjelopavlići), iselili u Spuž i drugi u Krute (Ulcinj); ogranak Dabetića iz
Vasojevića odseljenici u dolinu rijeke Moravice (Srbija), srodnici tamošnjim Ruksanovića,
Vulovićima (kasnije Varage), Bojovićima, Protićima i Salevićima
Čapunja, Ulcinj
Čapunić, Ulcinj
Čapunović, Bar
Čapuran Bandić, jedan od predaka bratstva Samardžića
Čarapić, Ubac (Ubalac), Kuči pa odseljeni u Noćaj Mačvanski (od njih Stojan Čupić) drugi u Bijeli
Potok (Beograd) od njih je Vasa Čarapić; srodnici Čupića, oni su od Miloševića - Novljana u
Drobnjacima, jedni se odselili u Srbiju; Ubac (Kuči) su ogranak Savovića - Vujoševića iz grupe
Drekalovića, iseljeni u Kačer (Krčevo Rake), Šumadija; Veliki Borak u Kolubari, od kojih su 1)
Ostojić i od ovih Maksimović 2) Stojaković njihov ogranak jesu Stojićević, od Čarapića su Nastić
i Čarapić u Belom Potoku (Beograd); Beli Potok (Beograd); Podgorica, Morača i Bar; Herceg-
Novi, po nahočetu; u Crmnici; Gluhi Do (Crmnica) kao: Branković - Čarapić; Rajkovci (Višegrad)
od Jezera (Žabljak) kasnije Stanišić nastanjeni u: Baranoviće, Zubaču, Bovan, Bjelušine i Oskorušu
(Višegrad)
Čarapići - Brankovići, bratstvo u Gluhom Dolu
Čarbot, Budva
Čardak, Boljanići (Pljevlja)
Čardaklija, Bistrica (Bijelo Polje)
Čarković, Pljevlja i područna Lever Tara
Čarlević, Budva, po majci
Čarli, kasnije Karoli, u Ulcinju
Čarlija, Meka Gruda (Bileća) i Šumići (Nevesinje) ogranak Radulovića u Šumićima
Čarmak, iz Pobora (Budva) jedni iselili 1889. god. u Ulcinj
Čarnojević i kao: Crnojević ranije Radić, u Grblju, iz Stare Crne Gore, kao patrijarh se odselio u
Vojvodinu; iseljeni iz Crne Gore naseljeni u Kuštilj, Rusko Selo, pa u Jablonku (Banat) i jedni
kasnije: Rabjac (Rabjak); vidi: Crnojević
Čarović, iz Stare Crne Gore odselili u Rat na poluotoku Pelješac; u Košunje u Gruži (Kragujevac)
ogranak Miloševića, iz Vrankovačkog kraja (Donje Polimlje) i kao što su od njih susjedni Rakovići i
Petkovići
Čaruga, Mojkovac; vidi: Čagura
Čaurina, Kućišta (Cuce), Cetinje u 17. v. odselili u Bijelu, Herceg-Novi kasnije i kao: Knežević
Čaurine - Kneževići, bratstvo u Bijeloj
Čauš, Herceg-Novi; Podgorica
Čaušaj, Braša (Ulcinj)
Čaušević, Srbina, Herceg-Novi; Seošnica i Bistrica (Rožaj), ranije Nurković porijeklom iz Meduna

65

(Kuči); u Plavu su iz Šalje (Malesija), Albanija; Berislavci (Zeta); Slatina (Bjelopavlići) iz
Velestova (Čevo), Cetinje; Boljanići (Pljevlja); Pljevlja 1849. god; Vladimir (Ulcinj)
Čačak, u Podgorici
Čvorić (Čorić), Klinci (Tivat)
Čvoro, u Podgorici
Čvorović, Zagrad (Župa Nikšićka), ogranak Raškovića a potomci Đuraša Nikšića, porijeklom iz
Grblja, od njih su: u Mokrom (Šavnik); Uskoci (Žabljak), Rovcima i Mijoveku (Glasinac) na
Romaniji; Kanje (Bijelo Polje); Šljivanskom pod Ljubišnjom i Gradac (Pljevlja), jedni u Srbiju i
Popov Do u Zatarju
Čvrljak, Maoče (Pljevlja)
Čebić, Topla, Herceg-Novi
Čebović, Haljevine i Lugovi (Pljevlja), od njih u Novom Pazaru
Čević, Nikšić
Čevjan, odseljeni iz Čeva (Cetinje)
Čevljani (Ozrinići), pleme Kčevo i stanovnici plemena Kčeva
Čevljanin, vidi: Vukotić, kod Rijeke Crnojevića
Čegić, ogranak Đurovaca u Kučima, od njih u Šestanima (Primorska krajina), pa jedni 1891. god. se
presele u Ulcinj
Čedanović, Mokrine (Boka Kotorska) 1692. god. doselili se iz Popova (Hercegovina)
Čedin, 1700. god. u Budvi
Čejkovski, Herceg-Novi
Čejo, po predanju predak Čengića u Gacku
Čejović, Kuči iz grupe Drekalovića, od njih su u Ćurjanu (Ćurilo), Krajina, uz Skadarsko jezero;
Bar; Berane; Kotor; Krimavica (Grbalj); Bjelopavlići ogranak Šaranovića = Petrušinovića; Čevo
(Cetinje)
Čejovići iz Kuča
Ček, a, Arbaneš (Krajina), Primorska krajina
Čekaj, vidi: Čekić
Čekerevac, Šavnik ogranak Tomića iz Bukovice, od njih su: Čekerevac Nova Varoš; Močioce
(Arilje); Četevo (Ivanjica); Bresnica (Čačak)
Čekin, Kolomza (Ulcinj)
Čekić, Burza (Zatrijebač), Kuči jedni iselili u Gračanicu i Plav; Gril (Vraka), Skadar i kao: Čekaj;
Gusinje
Čekići porijeklom iz Hercegovine, naselili Gusinje 1625 godine. Stara vlastelinska porodica iz doba
Kulina Bana i Herceg Stjepana. Islamske su vjere.
Čeklić, Igalo, Herceg-Novi
Čekmedžić, Igalo, Herceg-Novi
Čeković, Kolašin ogranak Popovića odselili se u Novi Pazar i područne Kosuriće; ogranak (grana)
Hota. Vidi: Hot i Lucđonović
Čekrlija, Čekrlije (Bijelo Polje)
Čekrdžin, Padej (sjeverni Banat); Bečkerek (Zrenjanin), Mol (Bačka) i Beograd, doseljenici iz Crne
Gore
Čela, Bar
Čelanović, u Kotoru
Čelanovići u Kavaču
Čelebija, Žabljak na Skadarskom jezeru
Čelebić, Štitari (Lješnjani), Podgorica ogranak Vujovića, a drugi i kao: Dumeljić; od Trebješana
(Nikšića) od ovih su u Žabljaku i Filipovom krinu (na Skadarskom jezeru); u Goričanima (Zeta), od
1870. god.; Podgorici; Bar; Kotor; Crhalj (Bijelo Polje); u Zetu (Mahala) došli iz Lješnjana kao:
ogranak Vukčevića kasnije Dumeljić; Buljarice (Paštrovići), Budva; Kosijeri (Cetinje), od njih u
Ulcinju
Čelebići, bratstvo u Štitarima

66

Vusanje i Vojnom Selu (Gusinje). porijeklom iz Klimenata (Albanija) i u Plavu 1870. god. u Kotoru Černešić. Godočelje (Gornji Bihor). Herceg-Novi i kao: Čerović i područna Sutorina su iz Stare Crne Gore Čerović. Čelik. Bar Černeli (Črnelović). Budva 1335. oni su od Češljara iz Češljarskog Brijega (Trnova). ranije Černešić. Kotor. Sutorina i Srbina.. Herceg-Novi Čerta. iz grupe Drekalovića iz Kuča odselili se u Preljinu (Rudnik). Meterizi (Podgorica) Čelić. doseljenici iz preko Tare Čepernić. Herceg-Novi oni iz Stare Crne Gore Červenka. Čerečina. Ograd. Jasikovac u Drobnjacima. od njih su Nikča. Boljanići (Pljevlja) Čelina. ogranak Ugrenovića od Nikšića otišli u Vrpolje (Trebinje) Češljar ranije Ulićević. god. Herceg-Novi i okolina Risna oni su iz Hercegovine Čepić. od njih su u Ulcinju 1887. Bijelo Polje Čivtin. bratstvo u Limljanima Čivanić. Herceg-Novi Četrnić. vlastela oko 1335.. Glasnica. porijeklom iz Turske Čeobić. ranije Vukadinović. Herceg-Novi Čefut. u Podgorici Čečević. u Kotoru Černeči. Kotor Čelentović. Zukva i Plužine (Piva). ogranak Rakočevića. Gacko. ogranak Sokolovića . Moračana. a porijeklom iz Čarađa (Golija). Njeguši (Cetinje) Čečevići. Od njih su u Omoljici (Pančevo) Čečunjani porijeklom iz plemena Vasojević. god. žive u Plav. iz Kuča iseljeni u Vasojeviće 67 . Lastva (Petrovac). Pljevlja 1867. u Morači (Kolašin) iz okoline Foče i Tušinu (Žabljak). Rovca. u Podgorici Čeh. god. u Podgorici Čerigrani. Rijeka Crnojevića Češljari. Herceg-Novi Četković. Topla i Savina. Ograde i Oćevine (Pljevlja) Čenović. islamske su vjere. u Kotoru došli iz Dubrovnika Čelović. u Grahovo (Nikšić).Čelenić. i. Nikšić Čenić. Topla. god. Boljanići. Gornji Milanovac. Kuči odselili se u Burčane Čengić. Mokrine i Podi. Donji Šestani (Primorska krajina) Čelingiri. Potpeće. Bar Čelnik.. Crnogorsko Primorje Čeperac.Vučetića u Limljanima (Crmnica). Čelenović. doseljenik Čejo iz Graba (Ržani Do-Cuce). u Paštrovićima. vidi: Čero Čerohi. Ratiševina. Živinice. staro bratstvo u Vrbi Čečović. god. Herceg-Novi. Židovići i Oćevine (Pljevlja) Čeprinić. Risan (Boka Kotorska) 1857. Ugrenovića od Nikšića odselili u Vrpolje (Trebinje) Čerkozović. Nikšić Četnik. Kotor Četović. iz Grblja naselili se u Herceg-Novi Čentić. u Plovdiv (Bugarska) iz Golije (Nikšić) Čero. Mojdež i Topla. vidi: Černeči Černogorski (ranije: Kankaraš). Čečur. matično i Odžaci (Pljevlja). Cetinje. Pljevlja Čigman.

Boljanine. Žabljak na Skadarskom jezeru Čikić. Čilesa. Kotor Čičić. Ulcinj 1322. Berane. Zoganje (Bar). u Ulcinju pa i u Dubrovniku. Kotoru i Budvi. vidi: Drugović Čičar. u Cetinju Čičero. Ozrinići (Nikšić) Čikaričić. Orahovo i Berovo (Kuči). vidi: Čiguraš Čižek. od njih su i u Podgorici i Tuzima Čiguraš. Bijelo Polje pa u Podgoricu. Nikšić Čizmo.Čevljana) iz Pive odselili se u Osijek (centralna Bosna) Čipci. iz Čičara (Podgorica).Vlastelinovića u Brajkovači (Žabljak) porijeklom su iz Plane (Gacko) Čičela. Kuči. vidi: Čičela Čilip. ranije Jankom od Jankovića iz Crne Gore Čigurašev. Kuči. Herceg-Novi. Herceg-Novi oni su iz Zubaca (Trebinje) 1692. od njih su u Podgorici i Tuzima Čirigir. jedni su odselili u Vračkoviće. god. god. Ledenice (Risan) i Lastva (Tivat) iz Hercegovine Čipek. Zatrijebač (Kuči) prešli u Gusinje Čmanjak. Čindrak = Činranj = Čindrac. jesu ogranak Kaljića u Kričku (Pljevlja) Čikonja. u Kotoru 1498. vidi: Čimus Čimus. kao: Džigurski. Grlić (Bjelopavlići) ogranak Brajovića Čkulić. Tucanje (Gornji Bihor). doseljenici iz Moravske (Čehoslovačka) Čižović. u Berane (Polimlje) porijeklom iz Bitolja (Makedonije) Čiković. pa jedni u Dubrovnik. Dolac. kasnije i kao: Čičarević. i kasnije Čingrović. u Kotoru Čičin. kao: Čigurašev. god. oni su iz Grčke Čitaković. Kuti. Kotor došli iz Dubrovnika Čilov. drugi u Kotor (1905. Čilanić. vjerovatno prezime nekog starog bratstva u Dragomi-dolu Čira. god. u Kotoru. u Antibaru (Bar) Čihorić. ogranak Aprcovića (Gardašević . Mojdež. Bijelo Polje Čimić. iz Čigura (kod Čuruga).Čigoman. u Bar Činović. vidi: Čimo Čimo = Čimić i Tano. doseljenici iz Kuča u Čmanjak i Roginj (Novi Pazar) Čobaj. ogranak Maričića iz Nikšića odselili se u Čitluk (Ibarski Kolašin) i Vreoce (Raška) Čitun. god. Berovo (Kuči). Bar Čobanović. doseljenici u Ograđen između Zagrađa i Ubalca (Zatrijebač). pa iselili u Glavice i Gornja Sela (Vasojevići) Čigrić. Bečej. u Ulcinju 1909. kasnije: Čimić. drugi u Novom i Starom Bečeju. Pljevlja 1894. Bijelo Polje. kasnije Zuber. god. Boljanići (Pljevlja) Čizmović. Petnjica (Gornji Bihor). starosjedioci. grana Šaranaca . Zmininac i Bistrica (Bijelo Polje) Čines. bratstvo u Štitarima Čičarević. Ulcinj Čobanov. srodni područnim Vujovićima i Perišićima Čičari (ili Perišići). i kao: Ćižek. Pistule (Ulcinj) Čobanđer. Nikšić Čmanjčić. vidi: Mušić Čitlučanin. Mrčevac (Tivat) iz Gostilja (Zeta) ogranak Vukotić iz Čeva (Cetinje). Pinčići (Primorska krajina) 68 . kasnije: Čilesa Čičković. Herceg-Novi Čirgić. u Bijeloj.) i Herceg-Novi. Kotor Čobdrehović.

iz Čovića (Crna Gora) doselili se u Stožer. Baošići (Boka Kotorska) Čobić. Ovdje došli oko 1690. u Rožaje iz Kuča Čolan. Bijelo Polje. u Guči (Šumadija) kao: Čopica doseljenici od Gusinja (Gornje Polimlje) 69 . Džinov Do (Nevesinje) i kod Visokog (srednja Bosna). Pinčići (Bar) Čobović. Herceg-Novi. kod Nikšića iz Hercegovine a na Velimlju (Nikšić) potomci Mataruga kasnije Šakotić i Šakota. vidi: Čandara Čolević. Banjani (Nikšić) Čolović. Zalužju. u Lazac (Čačak) potomci Čola (Petra) braće Đeka i Nika. Podgorica Čokorile. u Gornjoj Morači (Kolašin) Čolić. Boljanići (Pljevlja). ogranak Musića. kod Risna i Herceg-Novog iz Hercegovine Čolpa. Pljevlja Čolija. Srbija. Podgorica iz Nikšića u Kolovratu. Nikšić iz Bijelog Polja. Zatarje. starosjedioci Čović. Podgorica Čolančić. od njih su u Cvetkama (Ljubićevo). Bar i područno Zaljevo. rod kod Dubrovnika Čomić. god Čoldara. Zaljutnica (Golija). Ponikvice i Šipačno (Nikšić). Bar. Bušnje i Gotovušu oko 1839. Bistrica (Bijelo Polje) Čojić (Tomin). Ristošiće i Mrzoviće (Pljevaljski kraj) i Pljevljima posebni. Goleše i Kamenu Goru (Pljevlja). u Lajkovićima (Zeta) iz Kuča 1880. Kavča. (iz Zatarja). Kostenica i Laze (Valjevo). ranije Koljić iz Kolašina doselili u Rasovu (Bijelo Polje) Čokorilo. porijeklom iz Kuča. Štitarice (Mojkovac) Čobitović. Bijelo Polje iselili u Novi Pazar i druga mjesta Čolak. Golenicu i Koritnicu (Pljevlja) Čobidrehović. Ljeskovac i Vladimir (Ulcinj). rod u Hercegovini Čokrlija (Čokralija). Brvenicu. Podgorica i Kuči ogranak Tomovića (Ivanovića) Drekalovića. Godočelje (Bihor) i Savin Bor (Bihorska planina). srodnici područnih Jankovića i Pavlovića oni su iz Virca (Bratonožići). potomaka kneza Ivana Jaćimovića iz okoline Bijelog Polja (Donje Polimlje). grana Balevića. Rasti. Krtole (Tivat) porijeklom iz Cuca (Cetinje). Ponikvice i Trepča (Nikšić). Srbija. Morača. Plana (Bileća) iz Herceg-Novog Čopa. Kolovrat. Bistrica. porijeklom iz Kuča. Rođajima i Tutinu. Nikšić. ogranak Sretkovića. u Drežnju i Slatinu (Nevesinje). Kameno. naseljeni u Nevesinjsku kasabu. u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Koritnicu. kao: Čolević.Čobeljić. iz CG. Pojezine (Osinje) kod Dervente (sjeverna Bosna) iz Bratonožića. u Podgorici Čogurić. srodnici Begovića u područnoj Rasovi i Dizdar = Dastar u Grlje (Zeta). Pilatovići (Donje Dragačevo). Nikšić Čopić. god. Herceg-Novi došli iz Zubaca (Trebinje) 1692. god. porijeklom sa Čeva od Đukanovića Čolončić. vidi: Markov Čoković. Lipovo (Kolašin). Bijeloj Rijeci (Zlatibor) i Dučalovićima (Donje Dragačevo). kod Dubrovnika porijeklom sa Njeguša (Cetinje) Čomade (Ivaniševići). Kotor. Čokrlije (Tomaševo). Hercegovina. Prošćenje (Mojkovac) Čogelja. Kotor Čolaković. porijeklom od Cetinje (Crna Gora) Čomada (Ivanišević). Bučje. selo Šipačno Nikšić. Mostir i Čamare (Novi Pazar). grana Jaćimovića Bjelopoljaca. Krute. Ljeljanicu. Glavatičani (Grbalj) iz Krtola (Tivat) Čolanović. Bobići i Stožer (Bijelo Polje). Poprijekci (Piva) i kao: Čolović (Dželat) Čolovići. Jugovićevo. Kamenu Goru. Bar. Herceg-Novi i susjedna Sutorina. Đuranovići i Prevlaka. u Kuti. Ljeskov Dub (Nevesinje) i Vranjevići (istočno od Bišća). Hercegovina. ogranak Miljanića iz Banjana (Nikšić). Bar Čobrenović. vidi: Muniguz. i kao: Čohović u Zatonu i Kostićima (Bijelo Polje). ogranak Savićevića (Jovanovića) oni iz grupe Pavkovića u Bjelopavlićima.

Saš (Tutin) jedni sa nadimkom "Tiganj". u Kotoru 1330. porijeklom iz Hercegovine. Ulcinj Čukić. u Podgorici iz Zetske ravnice. ogranak Lutovaca Čuvljan (Čuvljanin). Klinci (Tivat) i kao: Borić. Tuzi Čuljković. god. Herceg-Novi i Berane iz Donje Ržanice (Berane) Čukići. Ulcinj Čotić. god. iz Gornje Krajine prešli i u Zuos i Obod uz Skadarsko jezero Čukanović (Sukić). Perast iz Stare Crne Gore Čosović. u Grblju Čulik. starinom iz Klimenata. Črasta. u Podgorici Čorbožović. Biševo (Novi Pazar) i kao: Biševac. Bistrica i Jabuka (Bijelo Polje) Čungaj (Čungović). Čorići i Viš (Bjelopavlići). starina sa Kosova i u okolini Tuza (Zeta) Čunmuljaj. Svojčevo i Džurevo (Pljevlja) Čoči. u Kotoru Čramol. porijeklom iz Bjelopavlića Čuljić. praporijeklo na Lopatama. Sveti Đorđe (Ulcinj) i kao: Čorić. Tuzi 70 . vidi: Šljuko Čraguj. ogranak Svorcana iz Korita (Bileća) Čuković. u Crmnici 1504. Vladimir (Ulcinj) Čočeti. Brda Paštrovska 1611. Topla. Morača (Kolašin) u 17. u Donjim selima (Rijeka Crnojevića) Čukurović. Srodnici sa Zlatičanima. iz Morače Čubrović. oficira. Sveti Đorđe (Ulcinj) i kao: Čotaj. Krlige (Donji Kolašin). ogranak Malovića iz Drobnjaka Čuk (Čuku). Herceg-Novi iz Cetinja Čorko. Žljijeb i Presjeka (Boka Kotorska). grana Bolevića u Bratonožićima Čubrk. ranije Junčević. u Kotoru 1330. na lijevoj obali Trebišnjice. bilo je i u crnogorskoj vojsci u Gaeti Čukljen. Kosovska Mitrovica. Paštrovići 1424. i kao: Vujović. Črnelović. porijeklom iz Kuča. Vrbina (Kuči). u Bijelom Polju (Polimlje). Čukat. Boljanići (Pljevlja) Čota. Čukva. Ljubinje (Hercegovina) i Trebinje. Rastoganče (Sjenica) iz Vasojevića Čuka. gdje ih je danas najviše u Trešnjevu i Lukinom Viru kod Andrijevice. odakle su prešli u Lijevu Rijeku. potom u Beranama i svakako. god. iz Svojčeva u Džurevo (Pljevlja) Čočo. Nekoliko Čukića. vidi: Černeli Čubranović. Rudinice (Piva). Budva Čudina. Dapsići i Gogići (Berane). Herceg-Novi Čulijević. porijeklom iz Dalmacije. Miruše. Herceg-Novi. Kotor i dotična Dobrota Čudić. Bar Čorić. ogranak Premovića. li. Durutovići (Pljevlja) Čuda.Čopica (Čopić) vidi: Čopić Čopičić. v. Čorba. god. Herceg-Novi Čulić. Podgorici. god. iz Gornjih Vasojevića Čukaj. Mrkovi i Krašići (Grbalj). Nikšić Čujović. Meljine. ogranak Zotovića. Braiša (Anamali). Zatrijebač (Kuči) Čunmulić. u Kotoru Čuljević. Meljine. pa u Limsku dolinu. i kao: Ćudin i Ćuda Čuić. Grevo (Pljevlja) Čuknić.

vidi: Čučuk. u Ćuriocu. ogranak Prelevića. Boljanići (Pljevlja) Čućić. Zagarač (Danilovgrad) i kao: Popović . porijeklom su iz Plane (Bileća) od Vlastelinovića kao: Šarac. Čačak i Čačanski Šanac.) doselili se iz Stare Crne Gore Ćalasani iz Pive (Mratinje. porijeklom iz Morače. vidi: Čupić. Kotor. i kao: Knežević. Risan i Kotor Čučac. Nikšić ogranak Jakičića doseljenika iz Kuča Ćalov. Beli Potok (Beograd) u Ljutićkoj Rakovi i kao: Čarapić. Pljevlja i područni Boljanići Čuturilo. Dobrota (Kotor) Čučul. Dubočane i Zariječje (Bileća) kao: Čučković. v. ogranak Predojevića Čupović. u Nikšiću Čučak. Kotor Čučkov. u Miloševićima. Crkv. Kričak (Pljevlja) i kao: Macan. u Nikšiću i Drobnjacima (iz istočnih Banjan) u 16. G. Herceg-Novi. u Nikšić došli iz Hercegovine Čuturica. od njih su u Noćaju Mačvanskom. Risan i područni Kamenari su doselili (u 14. Kosovićkoj Bukovici i Merulji (Drobnjak). u Tupinu (Žabljak) potomci su Novljana. Pišće (Piva). god. Budva. selo Čuntović u Stijepo (Zatrijebač). u Budvu došli iz Zagarača (Danilovgrad). od kojih su u Bijelom Potoku (Beograd). potiču iz Bratonožića. Kostenicu i Jablanicu (Srbija) Ćepek. Kotor Ćapić. god. Od njih su u Zadru (Dalmacija). kao: Predojević doselili iz Bileće (Hercegovina). Brljevo). a odseljeni u Skoplje kao: Čučkov. Kuči. Petrovo Polje (Dragovoljići). sišli iz Zaljuti (Stara Crna Gora) Čurkonja.Čupić. Bar Čurčija. od kojih je Strahinja Čupić. god. Srbija a drugi u područni Markovac (Tijana) i kao: Ćalović čiji su ogranci u tom mjestu Stanišić i Miletić. god. ogranak Begovića u Paštrovićima i 1766.Čuntović. i kasnije jedni kao: Čučul (od imena Čuč). iz Drobnjaka odselili se: kod Prokuplja i Zeoka (Donje Dragačevo). od kojih su u Nikšiću. pa jedni odu u Bančak (Prokuplje).) iz Trebinja. Mačvanski Šanac (Šabac) i kao: Čupić Ćalović. ogranak Predojevića od Bileće doselili se kod Herceg-Novog i Risna. Herceg-Novi. došli iz Zagarača (Danilovgrad). god. Split (Dalmacija) došli iz Kotora (Boka Kotorska) Čurina. jedni su odselili u Italiju Čučuci. Novom Sadu (Bačka). u Bijeloj. jedni od njih su u Štedimu (Nikšić) 71 . Bar (u 15. Podgorica Ćalić. Merulje i Dobra Sela (Žabljak). vidi: Čučković Čučković. ogranak Bulatovića iz Rovaca iselili se u Moraču. Kotor 1446. Kotor (Boka Kotorska) i Visoki Dečani (Metohija) 1326. Kuči Čupić (Čupković). Kičevo (Bijelo Polje). i D. ogranak Dobrilovića. Šapcu (Mačva). Lepetane. Kuči ogranak Petrovići u Ćalovićima i Dupljanima pa u Vlah. pa jedni u Dubočane i Orah (Trebinje). Đenđinovići (Sutomore). Bar Čutković (Čupković). matica Lužatina Ćalin. v. Nikšić Čustović. Bajkova Kamenica (Risan) 1698. vidi: Čupić Čutura.. v. Nikšić i obližnja Presjeka (Duga). starinom iz Sarajeva. porijeklom iz Risna (Boka Kotorska) Čučić. Laćama i Grliću (Bjelopavlići) Čučo. Čučikovica (Bečići). Ulcinj Čurović. Austriji i Sjedinjenim Američkim državama Ć Ćakar. Herceg-Novi oko 1692. Baošići. jedni pređu u Budvu. najbliži Tomkovićima. Čučuk.. Ćeklići (Cetinje). grana Miloševića iz Bijele (Šavnik) Čupković. Dobrim Selima.

Vrbica (Kuči) Ćenan. Budva i kao: Vićković . Malinsko (Drobnjak) došli iz Mioljače (Gacko). Crnogorsko primorje Ćelović. ogranak Mirovića u Kučima Ćatović. Žabljak kao ogranak Bulatovića. Dobrota i druga mjesta. Bukovica (Kovačevići). Bijelom Polju.Ćarić. Obrov od ovih su u područnom Pašinom Polju. porijeklom od Novljana u više mjesta na području Žabljaka kao: Ćorović. Zaton. odselili se u Novi Pazar. ogranak Matanovića iz Ćeklića (Cetinje). Ćeranića Glavica (Danilovgrad) iselili se u Ćekliće (Cetinje). Boka Kotorska iz Popova.) doselili se iz Trebinja i jedni poslije se presele u Uble i Morinj. pleme u Katunskoj Nahiji Ćeklići. Nikšić Ćeloš. Berane. iz Rovaca iselili se u Timar (Uskoci). srodnici: Gnjatovića (Gnjato). Srbina 1692. Ćorića. Sočice. Rožaj Ćaćanović.Abazovića iz grupe Đurjanovića. Vasojevići Ćeremov. ogrank Popovića . u Žabljaku uz Skadarsko jezero Ćendorić. porijeklom iz Klimenata (Albanija). god. Kotor Ćenderović. srodnici su sa Zekićima kod Sjenice. Repci. Gotovuša (Pljevlja). Risan (Boka Kotorska) pa u područne Kamenare kao: Metković došli od Trebinja (Hercegovina). Podgorica 1911. Duži i Dubrovsko (Šavnik) ranije Popović ogranak Vukmirovića. Vasojevići. Vladimir (Ulcinj) Ćekić. po majci. Gruhaićima i Stojanovićima Ćeaić. Herceg-Novi. Cetinje Ćelov. Vranjina na Skadarskom jezeru Ćeklić. Gradine (Bjelopavlići) Ćaćić. Herceg-Novi i područne Mokrine iz Hercegovine Ćatić. ogranak Đedovića. Gornje Štitarice (Kolašin) odselili u Novi Pazar. ogranak Murića iz Baća (Rožaje). Odsele se neđe. Čarađe (Golija). Nikšić i Mioljače (Gacko) ranije Višnjić. Risan.. u Ravnom (Piva) i Dubrovskom (Šavnik). bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Ćeradž. god. starosjedioci. nahoče Ćepetić. Ostade udovica Ćerana pa su Ćeranić. Kravaki (Ulcinj) Ćeman. Vasojevići iz grupe Rabljena . Bistrica i Resnik. Podgorica 1905. Risan (1640. u Podgoricu 72 . Kotor. Pivska Planina.Ćeklić. Bar. Prenčane i Maoče (Pljevlja). Budva. Buljarica (Paštrovići).Mijomanovića. Cetinje Ćeranići. ogranak Kovačevića odselili se u Brnjice i Erčege (Novi Pazar). staro bratstvo u Grblju Ćeklići u selu Slivlju Ćeklići (Jovanovići) u "Nikšiću" Ćeklići u Igalu Ćel. god. a. Kotor i područni Ćurići. Mokrine. Sutomore (Bar). kod Bijelog Polja: Zminac. . Pljevlja Ćebović.. Cetinje Ćekla (Tekla). Nikšić. Igalo i Kruševice. starosjedioci Ćenarić. Cetinje Ćeranić. Hercegovina. Peraška Naselja (Boka Kotorska) jesu iz Ćeklića (Cetinje). Gorovići (Tivat). kod Trebišnjice i u Hercegovini. i kao: Šćepović. Gornji Bihor. Gornji Kuči. Slankovina (Žabljak). u Vranjini na Skadarskom jezeru iz Ćepetića (Lješkopolje) Ćepković. Budva. god. uz Skadarsko jezero Ćenić. Gluhi Do (Crmnica) i Ceklinu porijeklom iz Ćeklića (Cetinje). Buče i Vinicka (Berane). u Žabljaku uz Skadarsko jezero Ćebo. Prijeradi (Tivat) Ćeklići. Kaluđerović (Pljevlja) Ćelka. Nikšić Ćeriman.

Ponari i Dajbabe (Zeta) doseljeni iz Pipera. Žabljak uz Skadarsko jezero. zagranak bratstva Sekulića u Bandićima Ćirin. Nikšićka Župa. Vladimir (Ulcinj).Cuce). i kao: Đečević.Grupkovića. tamo istorodni sa Đorovićima (Ćorovićima) i Ćetkovićima. zagranak bratstva Šusterovića u Gluhom Dolu Ćetkovići u Orahovcu Ćesac. Igalo. Zaton (Bijelo Polje). Tušina (Žabljak) ogranak Cerovića odselili u Šekulare (Gornji Vasojevići). Bjelopavlići ogranak Đurovića . ogranak Boljevića iz Bratonožića doselili u Bezjovu (Kuči). a drugi potomci Miloševića . Grab (Pavino Polje). istorodni sa područnim Milovićima Ćetković. god. Berane doseljeni iz Podgorice Ćižek i kao: Čižek. u Kotoru 1598.Šaranaca (Vlastelinovića) porijeklom iz Plane (Bileća). u Žabljaku uz Skadarsko jezero Ćehaja. Podgora i Tepca (Jezera). iz Gornjeg Ceklina (Cetinje) nastanjeni kod Kruševca (Srbija). u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Tuzi. ranije Dizdarević. grana Maleševaca Ćerković. iz Hercegovine doselili se u Gornje Polje (Nikšić) i Pivu. ogranak bratstva "Krusa" u Krusama Ćetkovići. Podgorica 1873. god. v. ogranak Ivinih. Bratonožići. Podgorica. Sutomore (Bar) 1872. Herceg-Novi Ćirković. Krusi i Beri (Podgorica). god. Tepca i Podgoru (Žabljak). Cetinje. Kotor Ćiraković. Tuzima i Matagužima. Ponari. iz Vražegrmaca (Bjelopavlići) iselili se u Zatrijebač (Kuči) pa jedni presele u Skić (Plav) 73 . Herceg-Novi. Tomići (Crmnica) istorodni sa područnim Lješevićima. ranije Krusa. porijeklom iz Čarađa (Gacko). u Drobnjacima su potomci Novljana. Cuce. Berane. Ćinćur (Ćićur). Liverovići (Župe Nikšićke ) Ćiprović. Župa Bandićka (Koani) ogranak su Pavićevića. Valjevo.Čelebić). u Onogoštu (Nikšić) 1355. bratstvo u Brčelima Ćetkovići. Skadar Ćerić. Strug (Šavnik) iz Gornje Morače a tamo iz Ozrinića (Nikšić). Cetinje doseljenici iz Orahovca (Risan) a onamo iz Rženog dola (pod Obedskom Gredom). od njih su u Bosni Ćetkovići (Milesevići). Budva istorodni u Kotoru. porijeklom iz Češke Ćizel. Orahovica (Risan) 15. u Trebinju. Obrovu i Popama (Bijelo Polje). Bar i područni Šušanj. od njih su u Zaganje (Ulcinj). od njih su kod Mojkovca. Jedni se prozovu Vujičić.Šuštera (Šusterovića). u Piperima ogranak Lalića istorodnih sa područnim Jokićima i Božovićima. u Pivi ranije Tripković.. Nikšić. Ledine i Kržanja (Kuči) su iz grupe Mrnjavčevića. Pljevlja Ćečević. kod Plava su ogranak Džudovića Ćefalić. Kolašin Ćehajić. Ćiktečić. od njih su u Buronjama (Kunice). Nikšić Ćiraković. Vidi: Markov Ćirisidović. Gluhi Do (Crmnica) ogranak Dobrilovića . bratstvo u Bjelicama Ćetkovići. Žabljak. Pljevlja 1824. od njih su u Muslićima.) iz Podgorske. Ozrinići (Nikšić) potomci Trepčana. od njih su u Strug (Žabljak). Ratiševine. u Kučima su iz grupe Ljuljanovića.. Polja (Kobilji Do . Crkvičko Polje (Piva) ogranak Živkovića. kasnije: Aleksić. iz grane Branilovića Ćirić. Lješansko područje. od njih su u Danilovgradu Ćipranić. god. od njih su u Podgorici.Ćerimi (Latković . Ćinara. srodni su Vukotićima iz Čeva (Cetinje). od onih iz Orahovca su u Gorovićima (Tivat) i kod Perasta. Botun i Mahala (Zeta). u Ninkoviće. oni su grana Trepčana nikšićkih (lokaliteta Kozile). Bijelo Polje Ćipović. od njih su u Ozrinićima (Nikšić). Dajbabe (Zeta) a u područnim Matagužima su iz Čeva (Cetinje). Staro selo (Župe Nikšićke). jedno vrijeme su živjeli u Morači. Vranjina na Skadarskom jezeru. pa jedni odselili u Kostajnik (Rađevina). Od njih su u Srbiji Ćirakovici. ispod Golije. Bjelice (Cetinje) srodni Pravilovićima. Podgorica (1896. Nikšić. Ljubotinj (Rijeka Crnojevića) i kao: Petranović. Bjelopavlići. od njih su i Zinhasović. god. god.

Bobovo i Vrulja (Pljevlja). rođaci Bečića iz Bečića (Budva) iselili se u Gluhi Do (Crmnica) pa odatle u Vraku (Fraku). porijeklom iz Mostara Ćolović. područje Šaranaca (Žabljak) ranije: Ćosović ogranak Miloševića . Ljutić. god. Zaton i Rasova (Bijelo Polje) doseljenici iz Osijeka (Slavonija). Nikšić iz Kuča. Albanija. Tepca (Žabljak). Plav i područni Hoti. ogranak Ćosovića u Nikšiću. Mažići. Nikšić. god. Ivanje i Štitare (Bihor). identični su Ćorovićima u Zatonu (Bijelo Polje) Ćosa. Morača (13. u Istok (Metohija). Pljevlja. porijeklom Jermeni. Pandurica (Trubjela). a jedni u Bistricu (Mojkovac). Bobovo (Pljevlja). bratstvo u Mircu Ćorovići . Selca (Ograševine) i Kolušići (Pljevlja) su ogranak Popadića. Ćirović. od njih su u Novom Pazaru Ćorac. Kuči se iselili u Begbin Ćićić. od njih su područni Ćoso. v.) od njih su u Polja (Mojkovac). pa u Ratinu i Podibar i Jablanicu Ćopić. došli iz Crne Gore Ćirlija. Ulcinj Ćorak. vidi: Ćor i Ćorpaš Ćorović (Bogdanović). razgranati kao vlastela. Bijelo Polje (1912. od njih su u Novom Pazaru i Zeti. Bijelo Polje Ćoplikov. pa jedni 1875. od 1770.) iz područnog Kumbora. iz Bihora (Bijelo Polje) odselili u Baćevac (Šumadijska Kolubara). god. jedni su odselili u Ćoloviće i Dupnjane. Podgorica su ogranak Petrovića iz Kuča. Ćićići (Bihor). Podbišće (Mojkovac) ogranak Zejaka .. Kubasi (Tivat). a od njih Stevanović. ogranak Koprivica iz Banjana (Nikšić). Dapsići (Berane) i kao: Ćunjević. Jugovići i Morakovo (Nikšićka Župa) i Riđani (Nikšić) ogranak Dabetića iz Lijeve Rijeke (Podgorica). Skadar. odselili se u Novi Pazar. Herceg-Novi (1907. Vusanje (Gusinje) iz Bukli (Klimenti . ogranak Miloševića (Šarac) .Vlastelinovića iz Šaranaca (Žabljak) odselili u Kosenicu (Pljevlja) 1859. Mirac (Cetinje) ogranak Bogdanovića . Bobovo.. Kostenicu (Bijelo Polje). Herceg-Novi i kod Risna iz Branog Dola (Bileća) 1694. Lozna (Bijelo Polje) i kao: Ćorojević. Jošanice (Bihor). 1809. Starčević i Mišićevac. od njih su u Ljutiću. Zaton (Bijelo Polje) kasnije Vukotić u Rakljama Ćorga.i varoš.) i 74 . Bar. srodnici Perićima i Dragojevićima Ćoso. Grančarevu. Mirojevići (Bijelo Polje) Ćosić. Nikšić. srodnici: Jelevac.Dedejića porijeklom sa Čeva (Cetinje). god. srodnici Vujadinovića naseljeni u Crnokrpe (Rožaj). Podi.Šaraca (Vlastelinovića) porijeklom iz Plane (Bileća). Bar Ćorić. Herceg-Novi. Krupice. u Lozni. oni su iz grupe Mijomanovića vasojevića. Maoče. Gradac. Porijeklom iz Rovaca (Podgorica) Ćorpaš. kasnije: Ćorović Ćor. iz Hercegovine a tamo iz Gornjeg Kolašina Ćorović. Pljevlja 1864. Bijelo Polje Ćišić. Šavnik. Maoče i Krupice (Pljevlja). iz Pive iseljeni u Kostajnik i Rađevinu (Valjevo). Herceg-Novi iz Konavala. Kubasi (Tivat) ranije Ćosović Ćosović. Kruševice. Kotor. god. Podgorica Ćor. Pošćenje i Vrtoč Polju (Drobnjak) ogranak Grbovića iz grupe Abazovića. bratstvo u Branom Dolu Ćorovići iz Pive (Ravno) doseljeni iz Hercegovine Ćorojević. Krupicama i Mažićima (Pljevlja). iz Maoča (Pljevlja) doselili se u Jezera (Žabljak). Mataruge i Maoče (Pljevlja). Mionica (Kosjerić) iz Pipera.). Kotor i područni Škaljari su iz Bugarske. i. ogranak Labovića iz grupe Dabetića u Vasojevićima. u Malinama (Nikšić) i SAD iz grane Maleševaca pa i kao: Aleksić. od njih su u Branom Dolu (Bileća) i dalje po Hercegovini. a drugi u Vlah. Boljanići (1878.Ugrenovića sa Njeguša (Cetinje). ogranak Stijepovića. god.. vidi: Ćorović. Bijelo Polje jesu Bijarić ranije Kršikape iz Uskoka (Žabljak). Komarnica. Podvrš (Kolašin). u Zeti i Lješkopolju su ogranak Miranovića. u Pivi od Milojevića iz Grobeša (Trebinje). god. ranije Ćor. god. u Mijakoviće i Uskoke (Žabljak). ogranak Lakovića u Cucama (Cetinje).Klimendi). Golija (Čarađe). Zaton (Bijelo Polje) su iz Osijeka (Slavonija). Uskoci (Drobnjak) i Nikšić iz Kuča pa u Brodarevo (Prijepolje). god. Maoču.Ugrenovići.

Danilovgrad. v. iz Ćuronja Ćurčija. god. Ćurić. Bjelopavlići. i (Pejatović i Radulović). e (Ćuren). u Golubovcima (Zeta) pa u Srbiju oko 1860. Mokovac (Piva) Ćulum. Vičković. Košice i Gurdići (Pljevlja) Ćuković (Faočić). Kričak i Zvijezd (Pljevlja) Ćuklin i kao: Ćuklik = Imaković. Bar 75 . Bukovica (Kovačevići). ogranak Đurića-Radmanovića u Zagaraču (Danilovgrad). Duga (Nikšić). srodni Prodanima u Pivi i Nikšiću Ćurka. Kamena Gora. god. Morakovo (Nikšićka Župa). Baošići (Boka Kotorska) Ćosurić. i 18. o. god. Trebesin.Novaković. u Podgorici Ćulin. Krivošije Ćuk = Popović. odseljenici od Gusinja (Gornje Polimlje) Ćuljković. i Metohiju Ćulibrk. god. Bes i Tijana (Bar). srodnici područnih Radulovića Ćuk. ranije u Grčkoj i kao: Keprili Ćur. Rašljevo i Bobovi (Pljevlja) Ćurdić. od njih su u: Nikšiću. Krašljevići i Vrbovo (Pljevlja) Ćurilica. god. Rijeka Crnojevića. doselili u Paštroviće iz Stare Srbije. od Gusinja došli u Leskovac (južna Srbija) Ćotović (Ćota). u Nikmarašu. god. god. isti što i Ćotović. Kuči Ćure (Ćuren). a zatim Lajković. Pljevlja Ćulafić. Mioska. Nikšić Ćukara (Vujošević). Ćulević. Dušmanići. Piva najbliži su im Aprcovići. Jabučno (Bijelo Polje) i kao: Čuljković Ćumić. Pljevlja 1854. porijeklom iz Crne Gore Ćuprilić. Herceg-Novi. 1547.) doselili iz Popova (Hercegovina). vidi: Ćorović Ćosovići. Jugovo (Pljevlja) Ćuda (Ćudić). god. u Franici (Podostrog). u Otilovićima (Pljevlja) Ćuza. Osojni Orah (Piva). Gornje Luge između Andrijevice i Murina -Vasojevići Ćulahović. Mojdež (Boka Kotorska) iselili se u Kovače (Tivat) Ćuričić. Žabljak su iz Zubaca (Trebinje) i od njih su od 1882. 1692. Hercegovina. vidi: Džulić. Baošići (Boka Kotorska). Ulcinj 1874. u Kotoru 1455. kod Rijeke Crnojevića. Crljenici (Crepulje) u Sandžaku. Sutomore (Bar) Ćukov. u Barču (Gruža) od Kolašina Ćupić. u Podgorici Ćuviz. srodni Milanovićima Ćotić.. kod Herceg-Novog i Risna (1694. Skokuće i Stevanovac (Pljevlja) Ćubela. u Vidrovanu (Nikšić). Vasojevići. Vražegrmci (Bjelopavlići) iselili u Zatrijebač (Kuči) Ćurkonja. ogranak Novakovića Ćulafići. u Podgorici Ćulić. grana bratstva Lakovića u Cucama Ćostković. i. u Nikšić su od Lainovića iz Zete i kao: Popović . Ulcinj 1887. ranije Pavličić. u Podgorici veziri i paše krajem 17. god. od njih su u Nikšiću i Cetinju. Krivošije i Ledenice (Risan). vidi: Srzentić. rod Aprcovića iz Gruže Gardaševića. Toci i Otilovići (Pljevlja) ogranak Pejatovića. vidi: Ćotović Ćubić (Pušica). Kotor. doselili se u Risan iz Dačeva (Popovo). e. Njeguši (Cetinje) Ćurkonjić. Pitomine (Uskoci). Crnobarski salaš (Mačva).područna Rasova. Orah (Kuči) iz područnih Nikmaraša (Zatrijebač) Ćotlit. Nikšić i kao: Popović. Budva i Sutvare (Tivat) Ćuz. kod Risna i Herceg-Novog su iz Hercegovine.

Nikšić Ćutka. u Podgorici Ćutić. vidi: Peković D Dabanović. Dabižinović. Livari i Gornji Šestani (Primorska Krajina). kasnije Dabković.Rajićevića) Ćutović. porijeklo Bratonožića. Jedni i kao: Ranjković . iz Nikšića iselili u Gradac pod Golijom u Raškoj. Ulcinj 1912. Ćukova jama u Selcima (Crmnica). razgranati. Grbalj Dabživ. Rajičevići (pod Ublima . iz Drobnjaka odseljeni u Bosnu. Vražegrmci (Bjelopavlići). u Budvi ogranak Kaluđerovića Dabović. rođaci Mikovića i Markovića u Gruži. Čelobrdu u Paštrovićima. Dabistrić. ogranak Bulatovića iz Rovaca (Piva). u Dobroti (Kotor) 1542.). u Borač (Gruža). Kotor (oko 1423. Od njih su u Skadru (Albanija). Žeična (Piva) ogranak Abazovića. doseljenici iz Pipera. Bar Dabezić. Nikšić Ćućulović. Gošin u Bioru (Bihor).. sa Lopata (Lijeva Rijeka). Bukovice (Šavnik). u Tamnavi (Šumadija) iz Morače (Kolašin) Dabičević. oni su od Podubličana (Rajičevića . Bezjova i Ubla (Kuči). brate se sa Popovićima u Kurilu i Goričanima. god. jedno vrijeme u Miljkovcu iz Borča (Nevesinje) Ćućić. Od njih su Balić i Kažanegra od ranije: Crnac u Paštrovićima. u Seljanima (Pljevlja) Ćućija. te kod Herceg-Novog u 17. Dobrota i Kotor. doselili iz Paštrovića Dabić. Cetinje Ćuso. Cetinje. Sjenice (Kuči). po nekima su od Prodana iz Stabna Ćurtović.). god. njihov ogranak Nišić u Crkvičkom Polju (Piva) a jedni odselili u Bosnu. vidi: Dabović. ranije Ćućul (Ćućil).Ćurčić. Carigradu (Turska) i Sjedinjenim Državama. doseljeni iz Lješanskog područja. god. Plav. sjeverna Albanija. u Podgoricu došli iz Gruda (Tuzi) Dabo. Cetinje. god. došli iz Hercegovine. Dobrota i Orahovica (Kotor) oko 1480. Podstrana u Gornjem Polimlju 1485. Mrkojevići. Gureza. ogranak Đuretić iz Mijanovića (Zeta) odselili se u Vraku (Skadar) Dabišinović (Marić). Uskoci (Drobnjak). Herceg-Novi. porijeklom iz Crne Gore Dabinović. Nikšić Ćurčići iz Pive (Žeično). u Drobnjaku 1442. Bijelo Polje 1485. iz Drobnjaka odseljeni u Bosnu. god. bratstvo u Slivnici ogranak Ilića u Brijem Dolu (Ćeklići). Rasova (Bijelo Polje). Od njih su u Podgorici Pajovići i Dabanovići u Dodošima (Rijeka Crnojevića) i Livarima (Debela Krajina) uz Skadarsko jezero. u Zatarju jesu od Bulatovića Ćufka. u Paštrovićima. Zalaz u Njegušima (Cetinje). Mataruge i Risen (Pljevlja). Šišići. krajem 18. Paštrovići Dabičić. Rijeka Crnojevića Dabetić. Kovač (1630. Nikšić Ćućilović. Gusinje. Hercegovina su ogranak Bulatovića iz Rovaca Ćućilo. Miljkovac (Piva) i oni u Porije (Borač). Hercegnovsko područje. Dabkovića Do i Sveti Stefan (Budva) i kao: Davković. god. Vasojevići (označeni oko 1500. vidi: Dabković Dabov. Mrkojevići (Bar) Dabeljić. Mala Gorana i Pistula (Primorska Krajina) Dabešić. doseljenici iz Elbasana (Albanija) Ćušar. doseljenih od Berana.Mrnjavčević. god. i kao: Lopoćani. porijeklom iz Selaca (Klimendi). u Ćurčićima (Pješivci). god. god. Paštrovići 1413. Dabković. 76 . god.. Perovićima i Ivanovićima u Selcima. v. Kragujevac i kao: Tatić ogranak Lutovaca. v. Prizren. iz Njeguši (Cetinje). Nikšić Ćućil. Kumbor. iz Šekulara (Berane) odselili u Borču (Beograd). Mačeta (Mašte).). u Njegušima (Cetinje) Dabižljević. Dabece. Rijeka Crnojevića i Cetinje. u Podgoricu.Njeguši). Od ovih su u Budvi.

ali je vremenom različito izgovarano. i 14. Glavatičići i Bihovo (Grbalj) 14. vidi: Kalođurđević. u Drobnjacima porijeklom od Plane (Bileća) i Gacka.1330. u Podgorici iz Kuča.) u Sutorinu i Kuti. u Baru 13.) doseljeni iz Crnaca (Piperi) preci Dabkovića . Meljine i Kruševice. god. Riđane (Nikšić) u 15. u Mainama (Budva) 1442.srodni su Lukićima u Krajini. porijeklom iz Stare Srbije. u Kotoru. Davidošin. Čendove Luke . u Vasojevićima (Ljevaji i Krkova - Lijeva Rijeka) jedni doseljenici iz Pipera. pa odatle (1692. god. sve u Boki Kotorskoj. navode se i naselja Kruševice i Crnci. Kruševice. u seocima na Ljuštici (Grbalj) 1543. bratstvo u Podgorici Dabojević. jedni u Budvi. Njihovi su: Lukin. v. iseljenici iz Cetinja u Lenjingrad (Petersburgu). Herceg-Novi i Krtole (Grbalj) Dabutović. Nedeljkov. u Obiliću (Kosovo) došli iz Boke Kotorske Davidovići. u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Paštrovići. i kao: Dobruša Dabuević. Vidi: Markov iz Crne Gore Davidović. Dabuško. pa u Šekularima (Gornji Vasojevići) doseljenici iz Ljevaja (Lijeva Rijeka). Dabčević. kod Herceg-Novog Dabulinović. Dabovići. Dobrota (Kotor) vidi: Dubreta Dabretić. Brajići (Budva) i kao: Dapčević Davaco. od njih su u Miloševićima (Šavnik). U stvari su oni Dabkovići. Za Kosovi Lug i Dabovićima (Bjelopavlići) od njih i u Nikšiću 1758. srodni Radanovićima.. a iz područnih Mokrina odselili u Ljubomir (Trebinje). oni što su potomci Kosovčića. Brajići (Budva) 77 . v. Od njih su u Samoboru (Gacko) i Bobutovom groblju (Golija). iz Paštrovića. Tako se u Paštrovićima navodi da su (u 8. v. god. vidi: Dobroš Dabreta. Budva. Kotor 1124.. od njih su u Budvi. Krute i Bojka (Crnogorsko Primorje) i kao: Dabojević. vidi: Dabović. Od njih su u Vranju i Matagužama (Zeta). Podgorica. Đendova luka. iz plemena Novljana. v. u Paštrovićima su se jedni ranije prezivali Davidović. a u Kurili srodnici Kulića sa područnog Žabljaka. Gornji Stoliv (Kotor). Dobra Voda. god.Primorska krajina). god.) u Baošiće. vidi: Dabo Dabro (Dabronis). Perast i Ubli (Herceg-Novi) i u Herceg-Novi pa (oko 1860. Stoliv i Dobrota (Boka Kotorska) u 16.Davkovića ranije: Crnac ili Cernac i Dapković. kotorska vlastela 1280 . Mokrine i Bajkove Kruševice. Perin i Števin. god. u Samoboru (Gacko) potomci Davida Slijepčevića iz Drobnjaka grana Abazovića. Podbabac i Dukljan Brijeg (Paštrovići).Brijeg). vidi: Dabčević. Vitov Do u Paštrovićima. gdje su jedni iz Velenića (Gacko). doseljeni iz Pipera. iz plemena Novljana. iz Crne Gore u Kamenicu (Skadar). porijeklo iz Čehoslovačke Davidov. porijeklom iz Albanije. Kotor. pa jedni i kasnije kao: Davidović. ranije Radičković. Vranj i Šušanje (Zeta). u Lješevićima (Grbalj). Baošići. u 17. kraj rijeke Tare i u Nedajno (Piva). Herceg-Novi. iz preko-Tare Davković. Dabonić. god. i drugi u Drobnjacima na Pošćenju pripadaju grupi Omakalovića. Nikšić i područno Grahovo (Nudo) doseljenici iz Hercegovine. ranije: Crnac. došli na miraz oko 1850. Njeguši (Cetinje). po majci Davčević. i kao: Dapčević. vidi: Dabo Dabrača.bratstvo u Stanisaljićima Davidovići iz Pive (Nedajno. porijeklom su iz Zubaca (Trebinje). od njih su u Budvi i Risnu. Dabraš. jesu potomci starinaca Milonšića (oko 1750.Stanisalići u Lješanskom području (Podgorica). Ulcinj Davidek. Vidi: Dabković. Kod manastira Davola (Oljevlja). Od njih su u Bosni. god. na Dukljan brijegu (Paštrovići) jesu ogranak Kaluđerovića. Budva 1650. slično: Dabretić Dabronis. doseljenicima iz Klimenata (sjeverna Albanija). ogranak Vučedabića (Donji Šestani . iz Stare Crne Gore. Vražegrmci (Bjelopavlići).). vidi: Dabro Dabroši. Rusija i drugim mjestima. Herceg-Novi. doseljenici iz Cuca (Cetinje). Baošići. Nikšić. v. Kaluđerice u Buljarici (Paštrovići). v. god.

Stanislavići u Lješanskom području (Podgorica) i Ponarima (Zeta). vidi: Domazetović . Kulići (Čačak). Rožaje. Kod Nikšića su jedni ogranakNilejića iz Bezihova (Bezjove). Orahovice. ogranak Andrića u Zeti. pa u područni Zvijezd. Kljavićima i Stepenu (Boka Kotorska). Podgorica. a u Plavu i kao: Građanin.). Riječane (Bećirovo polje) i Maočiće (Grahovo). u Hercegovini.. grana Redžepagića Daibaba. god. vidi: Begović. u Sjedinjenim Američkim Državama i kod Odese (Ukrajina). Ogranak Rasalića u Crmnici. Petrovac na Moru Dajičić. god. Kuči a drugi od Nikezića iz Bezjove (Kuči) od kojih su u područnom Zatrijebaču i Tuzima. Herceg-Novi Dajica. Nikšić Dakanović.Drobnjak). Kotor Dalmasius. jedan od predaka bratstva Radulovića u Milojevićima> Damjanović. i kao: Neković. i. Klinci. Tuzi. Gorovići (Grbalj). Trešnjevo (Cuce) pa na područje Vilusa. iz Kuča došli u Riđane (Nikšić). srodnici Mojanovića i srodnici Pejanovića. ogranak Adžića u Pivi.) u Knez Do pa u Sladojev Do. Kotor Dalmatinac. Herceg-Novi Dajičići. pa jedni u Velimlje i Miljaniće (Banjani).Dadić. porijeklom iz Pipera pa su došli iz Klimedni (Klimenata) . od Duje Kurepa iz Jezera (Podgora . i kao: Dimin. Nikšić Daka. Prčanj (Boka 78 . Dupilo (Crmnica). od njih su: Matijević (Gazdić). Dobroti. Starina im je Korjenići (Trebinje). Herceg-Novi. vidi: Dermas Damazotović (Damazetović). Krašljevići (Pljevlja) Dazdarević. Drušići. Daković. Crna Gora. Kaluđerice (Paštrovići) Dalmatić. Paštrovići. Čačak i Bukovica (Pljevlja) i kao: Dokić. u Mojanovićima (Zeta) i kao: Dašković Dakići iz Pive (Crna Gora). zvani Ujaković. Od njih su u Kamenici Hotskoj (Vraki).Tušinja . Petrovo Selo (južna Srbija). jedni su odatle preselili u Kadovinu (Pljevlja). u Dajbabama (Zeta) Daiković. u Hotima (Tuzi) Daisić. Glisnace (od njih su u Podgori kod Žabljaka) i Trnovice (Pljevlja). Sveti Stevan (Paštrovići) 1731. pa kao: ogranak Vujačića (oko 1860. Vidi: Dragošević. Dajbabe. Paštrovići. Klimenza (Ulcinj). Balabani i Vranj (Zeta) Dejeman. doseljenici iz Klimenata (sjeverna Albanija) Dakić. Sandić i Sikić. u Rožaju. Petrovića Omar (Mojkovac). Bobija. Gorani (Ulcinj) i u Ulcinju Dajbabić. Lapovo (Lepenica) u Srbiju doseljeni (oko 1877. i kao: Kordić. Boljanići. Paštrovići ranije kao: Crnac. Bar Daičić. ogranak Jovanovića iz Župe Nikšićke. a drugi u Jabuku i kao: Petrović. god. ogranak Stanišića u seocima (Crmnica) i Piperima. Dodoši i Rvaši (Rijeka Crnojevića). Bar Dajak. Herceg-Novi Dajić. po nahočetu Dalma. porijeklom iz Kopita (Cuce). ogranak Tijanića. ogranak Petrovića iz Kuča. Orahovici. Skadar kao: Popović Damiakušić. god. onda Broćanac Grahovski. došli iz Bajica (Cetinje). bratstvo u Goroviću u Boki Dajkov. Mala Crna Gora (Piva). Komani (Podgorica). grana Radulovića Daja.) iz Bjelopavlića (Crna Gora) Dajkovići. preselili se u Goražde (Berane). Žabljak (od 1875. starosjedioci od Tijanića iz Stabna Dakona.sjeverna Albanija. Paštrovići Damjan Simov Radulović. Kotor Damjan. ogranak Jakovljevića iz Kuta (Župa Nikšićka). Od Dakića u: Nikšiću.Domazet Dambarić. vidi: Dajković Dajković. kod Zaječara (istočna Srbija). bratstvo u Dupilu Dajović.

ranije Lučić ogranak Međedovića iz Drobnjaka. Budva Danilović.Rudnice). Prčanj (Boka Kotorska). jedno vrijeme živjeli u Gornjoj Morači i prešli na Malinsko u Drobnjake. Kotor. Banjani (Nikšić) 1428. Ćarađe u Goliji (Nikšić). Nikšićki dizdari 1775. Podgorica. u Banjanima (Nikšić) 1428. kod Pljevalja.Kotorska). god. doselili se iz Kosanice (Pljevlja). i kao: Damjanović - Nosaković. Kotor u 14. Volujac u hercegovačkoj Površi. Podborovo i Zagradine (slava Aranđelovdan). sve mojkovačko područje. Antibaro (Bar) 1320. Pljevlja. Baošići. ogranak Kovačevića. Kotor. Šljuke (Pljevlja). Bukovica (Kovačevići) . Prenčane. pa Bukovice (Šavnik). Bar. Bunovići i Morinj (Boka Kotorska). Pisana Jela i Majstorovine. Bukovica (Piva). porijeklom su iz Bjelopavlića. Ulcinj Dandić. starinci. Rapočevo (Kosmajski kraj).. u Pješivcima (Nikšić).. Bar Damjanovići. Lepetane i Prčanj (Boka Kotorska). u Kosanici (Pljevlja) ogranak Ostojića iz Tušinskog Dola. v. kod Risna su se doselili iz Hercegovine. ogranak Bulatovića. god. doseljenici iz Zubaca (Trebinje). god. Bistrica i Podbišće. istorodni su doseljenicima iz Prekotarja. Jugovo. god. Crljenica. porijeklom su iz Čeva (Cetinje). potomci Bogićevi. ogranak Kneževića iz grupe Nikolića.Aleksić. Paštrovići 79 . brata vojvode (serdara) Vukote Vukašinovića Damjanovići(Jovanovići). Drobnjaci ogranak Jakšića iz grupe Mandića. Gusinje i susjedno Laze. kao: Blagojević od kojih su Damjanović .) Gacko. u Pavinom Polju (Bijelo Polje)..Spahić. ogranak bratstva Nikolića Damjanovići(Rasalići). doselili iz Dolova (Bileća) Danević. Bobovo. kasnije i kao: Danić Danić. Danijelović. god. Bjelopavlići. Lepetane (Boka Kotorska) Danisi. u 15. god. Glavati (Grbalj). Od njih su u Stevanovcu i Mojkovcu. Podbišće (Mojkovac).Pljevlja. doselili se iz Šekulara (Vasojevići) Damljarović. Kosanice. u Vrbovo i Zavinograđe (Pljevlja). Milinčići u Krnjanima (Srbija). Babine. porijeklom od Aleksića iz Mokrog (Šavnik).. bratstvo u Bjelošima Damljanovići iz Pive (D. bratstvo u Krajnjem Dolu Damjanovići. Potočilo i Ostrogu (Bjelopavlići) 17. rodonačelnici Aleksića. Od njih su u Podbišću (Mojkovac). Bovan (Višegrad). Nikšić Dangubić. doseljenika (vojvode Hotskog). Šaranci (Žabljak). bratstvo u Sotonićima Damjanovići. Porijeklom iz Lokvica (oko 1795. a u Uskocima doseljenici iz Foče. doseljenika iz Trešnjeva (Cuce). porijeklom su iz Kuča (Podgorica). Uskoci (Žabljak). starinom iz Stare Crne Gore. ogranak Jovanovića u Bjelošima (Cetinje). god. Rašće kod Gusinja i Laze (Plav). Žabarevo. e. Danie. doseljenici iz Kuča. starosjedioci Damjanac. Lepetane (Boka Kotorska) Damnjanović. od njih su u Šipačnom (Gacko) Damjančević. odselili se u Hercegovinu Damljanović. v. i Maoče i Kovačevići (Bukovice). Dubova i Pašića Polje (Bijelo Polje). jedni iz grupe Bubića. bratstvo na Prčanju Damjanciu Tarajinom Dolu Damjanovići na Čevu su potomci Damjana Vukašinovića. vidi: Danisi i Danilović Daničić. Žureva. Đenovići i Savina. gdje su i kao: Pavlović . Miločane (Nikšić). god. Budva Danijelić. a drugi iz grupe Nosakovića i kao: Štiljanović. Pljevlja. u Ostrogu (Bjelopavlići). Banjani (Nikšić) 1902. ogranak Glomazića u Donjim Rudinicama (Pivi). Podgoru i Zvijezd i kao: Dnilović = Brašnja. Herceg-Novi. Daniel. Kuti u Čevu (Cetinje). Zaton. Morača. Berane 1882. Risan. v. potomci Damnjanovi iz Crne Gore Damoj. u Kragujevcu (Srbija) ogranak Tomića iz Dubrovskog (Šavnik) Daniljarovići. porijeklom su iz Stare Crne Gore. oko 1885. nikšićko područje iz Cuca (Cetinje).

vidi: Dermas Darmasije. Matanjac (Bijelo Polje). Zalaz u Njegušima (Cetinje) Dančul. porijeklom su iz Peći. Nikšić Danulović. Brskut (Bratonožići) po popu Darmanu. Krtole (Grbalj) u 16. Herceg-Novi Dares. sišli iz Lazareva Krsta (Zagarač). Brajići (Budva) 1898. staro bratstvo Cetinjskog plemena Dapčevići. v. u Drobnjacima potomci Dančula Đurjanovića iz grupe Kosovčića Dančulovići(Gačovići). vidi: Dapković. u 16. potomci Brankovića iz Bratonožića 80 . bratstvo u Ljubotinju Dapčevići. Gornji kraj (Cetinje). ogranak Begovića iz grupe Jaćimovića Daustrija. Danilovgrad. vidi Dabković Dapčevići. Berane (Vasojevići). bratstvo u Dobroti u Boki Dapčevići. Donja Morača u 17. vidi: Dermas Darmanović. v. doselili iz sela Dapca (Albanija). god. Krtolska naselja (Grbalj). ogranak Dapčića. uskoci (doseljenici). i 1520. muslimani u Nikšićkoj Župi Dapčevići. Razgranati kao: Rauta. doselili se iz Šestana (Primorska krajina) Dapezić. v. i kao: Gačović. Velje Selo (Crnogorsko primorje). u Piperima Darlić. Kod Rožaja. u Cucama (Cetinje) 1544. Kolašinci. porijeklom sa Zlatibora (Stari Vlah). Kurilo (Zeta). potomci Dapka (Dapca). Velji Zalaz u Njegušima (Cetinje). Herceg-Novi Darman. na Skadarskom jezeru Dapko = Dapac. Od njih su u Vranjini.Danković. Kovači (Grbalj). bratstvo u Veljem Zalazu Dancman. Zadar (Dalmacija). srodni Mušovićima. Bijelo Polje i područne Plae Darsa. v. Bar Daskal. v. Od njih su u Budvi. uz Skadarsko jezero i Mrkojevićima (Bar). Dapča. Paštrovići doseljenici iz Pipera ranije Crnac. Darčević. Risan Dastar. Paštrovići Danović. Isto su u Zagaraču i područnom Danilovgradu. doseljenici iz Vranjine. Herceg-Novi Dautović. Radović. Dobrota (Kotor) u 16.. vidi: Dabković. potomci Malonšića. v. vidi Dančulović Dančula. vidi: Dizdar. Od njih su u Kotoru (Boka Kotorska) i u Bjelićima na Ljuštici (Grbalj)..god. Luštice (Grbalj) u 18. vidi: Dunčulov Dančulo. a drugi u Srbiji. god. porijeklom iz Bijelog Polja (Zeta). Bjeloši (Cetinje) i u Vignjeviće (Rijeka Crnojevića). vidi: Rautaović Dapčević. bratstvo na Vranjini Dapčevići. Podgorica. vidi: Dapčić. Rautović i Dapković Dapković. Limljani (Crmnica). bratstvo u Limljanima Dapčić. a u Prčanju (Boka Kotorska) i kao: Dančula Dančulovina.. vidi: Dančulović Dančulov. Krtole (Grbalj) Dančulović. Herceg-Novi Dapali. Lastva (Tivat). Cetinje. ranije Gačević i Dančul i Hrsović (kasnije Gačović). ranije Dabčević. god. Rautović. Herceg-Novi Darić. Kosovi Lug (Bjelopavlići). Potočilo (Bjelopavlići) 1403. Kotor u 11. srodnici Jankovića (Grujića). Milović i Hiković Darer. starosjedioci u grbaljskom području i kao: Dančulović. Daskalović. Prevlaka Đuraševića. Od njih su u Vranovini (Boka Kotorska) i kao: Drakulović. Lješnica (Bijelo Polje) Darmasić. u Rožaju. njihovi su u Petrovcu na Moru. doselili se iz Stare Crne Gore.

Potpeće (Piperi) Debeli. god. Žabljak (Drobnjak). Kotor Debetić.Daćić. porijeklom su od Kolašina Debrec. Porijeklom su iz Kastrata (Albanija) Devadžić. potomci Daše Pekularca u Šekularima (Gornji Vasojevići). Polja (Mojkovac). po majci i kao: Dadić. ranije: Pavlović. Pljevlja Devčić. Bar Debeljević. Mikić. Boljanići. razgranati. Ljutići (Pljevlja) Dević. Livari (Primorska krajina). Bijela. ranije: Bulatović Dvoržak. i kao: Aihidžić. vidi: Deda Dedajić. Bar Dacin.Maranci u Drobnjacima. Kotor Debetina. u pljevaljskom području Debić. oni su grana Čarapića iz Kuča. u Bistrici (Šumadija) jesu iz Boke Kotorske Dašić. Od njih su i u Maoč (Pljevlja). Livari i Klezna (Ulcinj) Deberti. Đogović. Rovca. Debeli brijeg (Paštrovići) Debelja. Srpska Crnja (sjeverni Banat). Gračanici i Vojnom Selu. u Hotima (Tuzi) Dedeić. Crnokrpe i Šusteri (Rožaje). vidi: Arsen i Miljanić Dacić. u Rožaju i Skalini porijeklom su sa Meduna (Kuči) 81 . Mede-i. Gotovuša (Pljevalja) Debedžić. vidi: Deljanin Debani. Potomci su Lek-Dece iz Selaca (sjeverna Albanija) Dacović. U Pivi i Drobnjacima su od njih i: Blagojević. Vrbovo i Glisnica (Pljevlja) Debenj. Šumadijska Kolubara. Šarance u Drobnjacima. grana Bulatovića. Rovca u Šekularima Devišević. Varoš Rožaje. (Od njih su i: Vukadinović. Bobovo. Krejović. i kao: Junković. kod Kolašina. Raonić i Španj. Herceg-Novi Ded. Budva. Sukruz i Špinja (Tuzi) Dedvuković. Krgušić. Zeta. Besnik. Tamo su došli iz Dacića (Ivovik . Župa Nikšićka. od njih su u Katuničkom brdu (Mojkovac) Dedvukaj. Kalpačina. odatle su iseljeni u Žabljak. god Devišić. od 1913. južna Srbija Dačić. Ibarac. Dvožac. Kuči sišli u Zabjelu (Podgorica) Debra. i kao: Dujović. Mataruge (Pljevlja) Devedžić. od njih su na području Mojkovca porijeklo sa Čeva (Cetinje). Pročćenje (Ramovo ždrijelo) i Zaugline doselili su se iz Zatarja. Zejak. Ljutić (Pljevlja) Debešina. Mužečka u Zatrijebaču (Kuči). ogranak Ivanovića i područna Vrbica i Masline Dačević. u Pivu su doselili u 16. Rugovi (Peć). Kotor Debljović. Ulcinj 1872. od njih u Uskocima (Šavnik) pa u Pivi i Gajtanu (južna Srbija) oko 1879.Berane). Danilovgrad Deac. Medun (Kuči). Krvavac. porijeklom su iz Češke izbjeg iz Austrijske vojske Dvornikov. Ramovo ždrijelo na Njegovođi (Žabljak) Dedejić. Žabljak u Drobnjacima. svi u Drobnjacima). Od njih u: Plavu. srodnici Bonkeća Daci. god. Uskoke. Nikšić od njih su u Novoj Topoli (Gajtan). iz Čeva (Cetinje). Štodra uz Bojanu Debreti. Herceg-Novi Degan. Orah (Piva). v. grana Nikšića. Donjoj Ržanici (Berane) i od njih u Ulcinju Dašković. područnoj Brezojevici. vidi: Dujević. Jelić. Vrbet u Gruži (Šumadija).

Nikšić. u Podgorici su iz područnih Štitora Dedović. Raševac (Kuršumlijska Banja). Budva Delai. Oputnoj Rudini i Nikšićkim Trepčima. u cetinjskom području Dedušević. poslednji su se odselili u 8. Kuči Dedijer. sjeverna Albanija. Površ i Počekovići. srodnici Vujačića . kod Nikšića. a tamo iz Kolašina Dedoslavić. 2) u Ublima su grana Mrnjavčevića. Gradac (Lješnjaci). Vrba u Njegušima (Cetinje) i Pješivcima (Nikšić) Dejani(Vujkovići). Srdnom dolu. Vasojevići. ogranak Vujoševića (Drekalovića). Kuče (u Baru) i Krute (Ulcinj). Pljevlja i područna Vukovica. Pošćenje (Šavnik) i Bijelo Polje. iz Kuča su srodnici Prenkića dosta iseljavali. i kao: Vuković. rod u Hercegovini Delija. u Nikšić i područno Grahovo su se doselili iz Boke Kotorske. Prčanj (Boka Kotorska). preko Tare. ogranak Kovačevića u Gornjim Vasojevićima. Od njih su u Mezgaljama šekularskim (Gornji Vasojevići). u Kučima i kao: Prenkić. Peći. u 14. Herceg-Novi i Kotor u Boki Kotorskoj Delalić. Od njih su u Salč.bližnji Radovićima u Nevesinju. pa u Miljkovac i Plužine u Pivi starinom Kuči. područna Miruša. Sveti Đorđe (Šin Đerđ) i Zoganja (Ulcinj). Deković. vidi: Prenkić Delijević. vidi: Dedivanović Dedivanović. Grahovo i jedni u Nikšićkim Rudinama i kao: Vujačić. Nikšić.) preselili se u Gusinje i područne Laze. Mijanovići (Zeta) Deletić. Nikšićko Prekovođe. v. Lepetane (Boka Kotorska) Dekatarini. doseljeni iz Kamenska (Nikšić) Delibašići. grana Mandića iz plemena Novljana. pa od njih su u Vonjinom dolu. Skonja i Prošćenje (Mojkovac). v. iz Bajica. Srodnici Lukića u Gornjim Šestanima (Primorska krajina). Grab (Donje Dragačevo). porijeklom su iz Škrelja (sjeverna Albanija). po nahočetu Dekolea. Podgorica iz Slatine Delević. bratstvo u selu Vrbi Dejanović. iz Kuča su se jedni preselili u Cuce (Cetinje). Vidna. od kojih su na Glasincu (Romanija). Srbija. i kao: Dedivanaj. 3) Kosor i Brskut (Kuči). selo Polica kod Berana pleme Vasojevići Dedojević. Potomci (Aleksića) Maleševaca Dedić.. Sipanje (Bijelo Polje). Podgorica. Prošćenju. Zabjelo (Zeta) Podgorica. Od njih u Malinama. porijeklom su iz Pitišama (Škrelja). doselili iz Bjelica (Cetinje). Od ovih su: Vukmarković. Od njih su u Vasiljevcu (Kuršumlija). Cetinje Dedovići. Dobra Sela (Žabljak) i kao: Palija. Skoku (Drobnjak). Jajcu i Banjoj Luci (Bosna) 82 . u Pivi grana Branilovića. u Kučima 1) Orahovo i kao: Ivanić (u 16. Podgorica. Herceg-Novi. porijeklom su iz Riđana (Nikšić). Kotor Dela. v. porijeklom iz Stare Crne Gore Delić.Dedivanaj. porijeklom sa Korčule Dejan. Nikšić. Savina. Nikšić. doseljenici iz Gruda (Tuzi). ogranak Kovačevića. Ranije su se prezivali: Lalović. Kotor. Stijepo (Zatrijebač). Gusinje Dežulović. i kao: Delijević. doseljenici iz Markuša. Kotor. Zarečju i Čepelicama (Trebinje). Jedni su se nastanili u Prediš na Glasincu (Romanija). Vrbica i Durutovići (Pljevlja). u Podgorici iz Gornjeg Zagarača (Dahilović) Delinjeka. doseljenici iz Skadra (Albanija). Đurjani (Bar). u Vasojevićima ogranak Mijomanovića. iz Kuča u: Zabjelo (Zeta). Slavovo (Lipljan) i Jablanica (južna Srbija) iz Vasojevića Delibašić. u Bratonožićima i Podgorici. uz Taru i kao: Delić u Vukodolu i Komarnici (Šavnik). Stevanovac i Sipanja (Bijelo Polje). Darza i Zagonja (Ulcinj). u Kotoru 1282. Đurović i Martinović. Podgorica. Od njih su u Višnjića Dolu (Golija). Broćenac (Nikšić). vidi: Deljanin Delavedov. a živjeli su u: Riđanima (Nikšić). Đuraševići i Prevlaka (Tivat). Miločani (Nikšić) Dekano. pa ih navode i kao: Martinović. Stevanovac. Cetinje. Bar. god. vidi: Delija Delimirović. Kraljevu i Šavniku.

Bar Dengimit. Bar Deltić. Bar Demirović. Podgorica 83 . u Jablanici (Rožaje) porijeklom su Klemendi (Klimenti. u Plavu. ič. Podgorica Demari. vidi: Deljanin Deljanin. Cetinje Deluti. Demović. Kotor Depić. u Dinoši kao: Jusuf = Đokić. Kravari i Rastiš (Donja Krajina). Kotor i područni Zalaz. Krute (Ulcinj) Deplisić. Kotor Dema. Kotor (1520. Dobrota (Kotor) Delja Stevan. i. Herceg-Novi Depafilis. starosjedioci. Novi Pazar. vidi: Deljan. vidi: Kličan) iz sjeverne Albanije Dena. Herceg-Novi Demet. Nikšić i područno Gornje Polje i Grahovo. u Peći kao: Deljanin. Bar Dengičit. Kotor Dematei. Potomci su Brajovića iz Bjelopavlića Deniz. Prčanj (Boka Kotorska). Peći. matica Kruševo ili Plužine Deloik. porijeklom iz Selaca (sjeverna Albanija). vidi: Demet Demir. vidi: Deljanin. a jedno vrijeme živjeli su u Bajicama (Cetinje). Zagrad (Župa Nikšićka).Delići iz Pive (Borkovići). 1900. i kao: Delaik. Ulcinj. potomci Španja u Bjelopavlićima i kao: Katnić u Klikovači (Spuž) Demčević. Mahala (Zeta) Demić. porijeklom su iz Hercegovine. Bar Dental. bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Deljković. Vilgari i Krute (Ulcinj) Dengilot. Dacići (Berane). i kao: Šeguš. Od njih su u: Plavu i Gusinju. Bistrica (Bijelo Polje). god. Užička Crna Gora. Zeti kao: Piralić. Herceg-Novi i Bar Demartini. a srodnici Droza u Kozačinama i Klokurićima (Dubrovačka Župa). ranije bratstvo u Zatrijebaču potomci Delje i kao: Jusufđokić (Jusupđokić) i Piralić u Zeti. u Zatrijebaču i Peći (Metohija) Depandoilis. Kotor Delluka. Bar Demons. i kao: Depc. područje Grahova (Nikšić). god. ogranak Adžića iz Pive. doseljenici iz Kolašina. i kao: Deai = Bokeć = Bonkeć i Denjanin. Kotor Demun.) i kasnije područni Prčanj Demeter. Vilari i Krute (Ulcinj) Denjanin. doseljenici iz Mirilovića (Trebinje). porijeklom iz Kuča. Bar. Donja Lastva (Tivat) Denci. porijeklom su iz Hercegovine Denda. Tivat i područna Gornja Lastva Dendić. Herceg-Novi Depaskvale. Savina. Herceg-Novi. Ulcinj. vidi: Nenadov Delso. i. područni Ibarac. peraška naselja (Boka Kotorska) Dentić. predak bratstva Delja Deljan. Kotor Dender. Kotor Demalić. Dinoši (Tuzi). Budva Delonjin. Boljanići (Pljevlja) Deljoić. Kotor i područni Škaljari. u Lješkopolju kao: Rajičević. Rožaje. u Gusinju iz Kuča Delje.

vidi: Desislavić Desislavić. od njih u Šišatovcima (Srem) kao: Štiljanović Desislavin. Dobrota (Kotor) Depc. Zatrijebač (Kuči). v.. Curovo i kod Svete Trojice (Pljevlja) Derikonjić. uz Skadarsko jezero 1812. Vukovci (Zeta) Despenić. i. vidi: Derca Derfled.) Hercegovina Despić. Herceg-Novi. Herceg-Novi Dervić. Bobovo.Depolo. Derović. Topola. kod Nikšića. Bečići (15. Herceg-Novi Deritan. porijeklom su iz Tople. Darmasić. doseljenici iz Ljubomira (u 17. od njih su u Krivošijama. Nikšić Derković. Grnčaru i Gusinju. Ljubotinj 1692. 84 . Brskut (Bratonožići). Oni su srodnici Pešića iz Bjelopavlića. Kučin. i kao: Čukvas. Paštrovići. Podgorica Derin. v. god. vidi: Dervović Derosi. Lozna. Kotor Derviš. i kao: Drović. Pljevlja Derviš. Zap. kasnije kao: Despotović. Dersa. Bijela i Pisava. Ulcinj 1872. Bistrica. porijeklom iz Cuca (Cetinje) Dervanera.). Herceg-Novi i kod Risna. Dermovet. Pljevlja 1859. god. Derca.1380. Desi. a u područnoj Ratiševini i kao: Ratišević. Doselili su se iz Hercegovine gdje su evidentirani u ranom vijeku. Odatle se jedni presele u Berane. Topola. Bar Derikonjić. Desić. ranije Despot u 13. v. Ulcinj Dermas. Kotor Dersa. Mijailovica i Obarda (Pljevlja). Bar Derić. porijeklom su iz Italije Des. Nikšić. god. Pljevlja Dervićkadić. Žljijeb (Boka Kotorska). Srđevac i Vrbicu (Bijelo Polje). na Žabljak. od njih u Bijelom Polju. god. Nikšić. Zatrijebač (Kuči). Zvijezd. Mažići. Gorovići (Grbalj). u Podgoricu su prešli iz Zete Dervišić. ogranak Lukačevića u Podgorici. po nahočetu Desimirović. Kuči. Drumas.) i kao: Desislavin 1332. Lazu. podbrežja i Sipanje (Bijelo Polje) Deretić. od njih su u Lazama (Plav) Derviščaušević. Orahovice i Prijevor na Sutorini (Crmnica). a. Kotor (u 14. Gornja Zeta Dermaj. god. Berane. Ulcinj 1872. Polimlje i Potarje i kao: Brašnja: Vrbovo. Kotorska vlastela 1124. Grahovu (Nikšić). Dervišević. Zaton. Podgorica Derin. Dervović. i. god. Kotor. i. od Rista Slijepčevića iz Samobora (Gacko) prešli u Drobnjak Despot. i. Bogišići (Boka Kotorska). god. Paštrovići. doseljenici iz Hercegovine Despinić. Bistrica (Bijelo Polje) Desantolo. Derikonj. v. Obarda kod Svete Trojice (Pljevlja).. Dalmasius. Herceg-Novi Deritan. Ulcinj u 13. vidi: Denci Dervanović. Desiderić. Vraćenovići (Nikšić) Deriglav. Kotor 1890. god. Kotor. god. Barska vlasina 1500. i kao: Bjelogović. porijeklom su iz Bjelopavlića Despotović. u Drobnjacima Desisalić. u Ulcinju 1363 . god. Budva. Herceg-Novi. v. Kričak. od njih su u Plavu. Desanović.

Sviba (Piperi). Grnčare (Raška). Valjevo.Gusinje Dimitrijević. došli sa ostrva Raba Dimin. Krpalj (Grbalj) Diani. Bar Dibranin. Bukovice (Pljevlja) Divljaković. ogranak Mitrovića. kod Risna i Herceg-Novog Divljan. Plavsko-gusinjesko područje Dešković.. Diglisić.Crnogorsko primorje. ogranak Đurovića. nikšićko područje Divljak. Bar. vidi: Dizdar. 85 . prešli u Obronak (Jahorina) Divova.. u Tuzi sišli iz Koća (Kuči) Dečević. vidi: Rafailović. Dobre Vode. Tutinu i Rožaju i kao: Dastar Dizdarević. Štavica i Crnča (Rožaje). a. Herceg-Novi. Herceg-Novi Dibra. uz Skadarsko jezero. porijeklom iz Debra (Dibra). Dobre Vode (Bar). U Gusinju su srodnici Omeragića i Tairagića. Podgorica Diklić. Široke (Gornja Krajina). god. Trepča (Martinovići) . Od njih su kod Kuršumlije (južna Srbija) Destoma. doseljenici iz Vasojevića Destanović. i kao: Dulji Dibižinović. Krivošije. doseljenici iz Diđa u Bjelicama (Cetinje) Dizdar i Dizdarević. Igalo. v. Oblik i Dibra (matično) . Zvijezd i Mijane (Pljevlja) Divašić. doseljenika iz Šalje (Albanija) Dizdarić. Budva i kao: Čalak. Tuzi Decević. Grubač i Rasova (Kuči). Makedonija Dibranić. Mokrinje (Boka Kotorska). Kotor Defornera. u Tuzima i jedni odu u Skadar Dečić. god. u Kotoru 1523. porijeklom iz Stare Srbije 1745. v. Tuzi i Podgorica Didalić. Mratinje (Piva) Divošić. Herceg-Novi Deca. porijeklom iz Stare Crne Gore Dilciginum. Bistrica. sišli iz Hota (Tuzi) i jedni na Žabljak. iseljenici iz Riđana (Nikšić) u: Bobovo. u Podgorici iz Dobri (Tuzi) i kao: Bal. i kao: Didealić. Herceg-Novi. Nikšić. Bar Dilinraka. Dešić. po majci Dijamant. grana Jećimovića bjelopoljskih i područni Zalaz. doselili se iz Hercegovine. Spuž uz rijeku Zetu. Podgorica Divaković. Antibari (Bar) 1321. ogranak Karadžića iz Drobnjaka. Risan. iz Drobnjaka. Godovo. Kotor. porijeklom iz Čeva (Cetinje) Detović. porijeklom iz Pješivaca. Boljevac.19. vidi: Kočetan Dileno. Miroevići i Rasova (Bijelo Polje). Vrbovo pa Vinicku. Bar Divanović. god. kod Kolašina Digdo. Kotor Diđanin. Dimak. Đerekare (Raška). Bar. Orahovice (Kotor) u 17. Perazića Do (Paštrovići). Iz Nikšića 1879. u Ulcinju 1410. Mide. Oluje. Bar Dešaram. Rađevina (Kržovi). doseljenici iz Pive. god. Ulcinj 1889. Pračica (Pljevlja). jesu iz Pive Divljanin. iseljeni u Bosnu. Dobrače (Šumadija) i kao: Dobrača. god. god. Ulcinj Divac. Pržno (Budva) Divanić. Svi su grana Jećimovića bjelopoljskih.Cerovo (Valjevo). vidi: Damjan u Paštrovićima Dimitraš. Kolašin 18 .

Dobrec. Paštrovići Dobović. u Kotoru 1430. Brestovi. Dobre Vode (Bar) i Kumbor. grana Vlahovića u Rovcima Dmitric. Livari. Herceg-Novi Ditmera. u Zeti i Kučima. Srbina. Bratica (Ulcinj). Donje Dragačevo (Srbija) i kao: Pripuz. u Vasojevićima. Od njih su u Donjim Vasojevićima. i kao: Mitrović. god. Pelev Brijeg (Bratonožići). Bijelo Polje i Podgorica Dobičanin. god. Morača. Kotor Dobranović. porijeklom iz Kosovske Mitrovice Dobanović. Dibra i Gornji Oblik (Crnogorsko primorje) Dobranić. drugi u Ljevišta (Gornja Morača). u Perastu (Boka Kotorska) Dobardžić. porijeklom od Tare sa Levera Dimitrović. Kolomza i Salc (Primorska krajina). Podgorica Dmitrić. vidi: Matanović Dinić. Cetinje Dimo. Piva Dobrenko. i kao: Donković. srodnici su im u: Bratonožićima. iz grupe Trebješana (ogranak Popović). ogranak Vučevića. iz Seoca (sjeverna Albanija). Dobrašin. od onih su iz Selaca i kao: Dabenović Dobinović. Brazilovac (Šumadijska Kolubara). Livari (Primorska krajina).Dimnaku. Klimenza (Crnogorsko Primorje). Od njih su u okolini Odese (Ukrajina) Diribeger. Nikšić. Borač (Gruža Kragujevačka). Bratica. iz grupe Petrušinovića u Bjelopavlićima. Drugi su ogranak Šaranovića. Nikšić Dinković. Bar. Žabljak uz Skadarsko jezero. Preci su prešli u Gornje Banjane i Pivu. Herceg-Novi. Herceg-Novi Dičelja. Bijelo Polje. Nikšiću. Dabanovići i Seoca (Crmnica). u Kotoru i kao: Mirčanin Dimić. ogranak Vulovića Dobrilanin. Bijelo Polje i područne Livadice. u Drobnjaku 1467. Šekulari i Berane u Vasojevićima. Herceg-Novi Djukić i kao: Đukić. god. Paštrovići Dmitrović i kao: Mitrović. porijeklom su sa lijeve obale gornjeg toka Trebišnjice. Krstac (Stevanovići). Ljubomir (Hercegovina) iz Mokrine (Boka Kotorska) Dobog. Andrijevica. Mojkovac. u Morači potomci Bogićevi. Travniku i Aleksinačkoj Župi (Srbija) Dobrašinović i kao:Bismiljanac. Paštrovići. Lastva (Tivat) Dobrenović. Lastva (Tivat) Dobrece. sišli iz Šestana (Gornja Krajina) Dobrečić. Kuči. RisanDobreljević. Donja Bijela (Šavnik).porijeklom iz Drobnjaka. 1490. Šišići (Grbalj) Dipić. porijeklom iz Prizrena. Nikšić.. i kao: Gorevuk i Dobrijevići u Dobrskim selima (Cetinje). pa u Vrbicu (Donji Kuči). doseljenici iz Kastrata (sjeverna Albanija). i kao: Jokanović. porijeklom iz Bijelog Polja. Od njih su: Đoković i Šundić u Župi Nikšićkoj. Zvorniku (istočna Bosna). Zatrijebač (Kuči). Herceg-Novi Dobranin. god. ranije: Vesović iz Vasojevića. odatle u Strug (Šavnik). Herceg-Novi Dlakić. Beogradu. od njih su u Zadru (Dalmacija) Dobrecović. porijeklom ispod Huma hotskog (Tuzi) 86 . Bar Dobrijević. u Bjelopavlićima 1444. kao i u Zaton i Rasovu (Bijelo Polje) Dobrašić. Cetinje. Njeguši (Cetinje) 1445. gdje su se doselili iz Bratonožića. Ulcinj Dobretković. god. potomci Bogićevi Dobkavić (Dabković = Dapković). vidi: Dabinović. Paštrovići Dobrgević. ranije Nikezića (Mrnjačevića) u grupi Nikčevića.

god.. Lastva (Tivat) i Lastva (Petrovac na Moru) 1470. a kod Berana: Popović. Bar.Dobrilović. Dobrskoj Župi. v. Dobrljanin. Kotor u 15. god. iz Kuča iseljeni u Ibarski Kolašin Dobrićević. Perast (Boka Kotorska). Dobrota (Kotor) u 17.. v. neki od njihovih potomaka se vratili u rodnu Crnu Goru krajem 19. Šarović i Gluvić. Kosijeri i Njeguši (Cetinje) 1437. Njeguši (Cetinje) u 15. Dobre vode (Cuce). Pajković i Tomašević. Grbalj Dobroš = Dabraš. vidi: Jokanović 87 . pleme u Riječkoj Nahiji Dobrović. Popović. kasnije i kao: Obrićević. vidi: Dobrićević Dobrić. Balšićima i Bistrici (Zeta). Plavsko (Gusinjesko) područje u 14. Živanović i Grujić (izumrli). Krivošije Dobrovođa.. Dobrićević i Dobrinović. potomci Dobrija Bogićeva.. bratstvo u Kosijerima Dobrilovići . Cetinje od Tomanovića Dobrovođa Vuk. i kao: Mrcina. Budva u 15. pa ponovo jedni u Oćevine. Dobra Župa. od njih su: Sekulović. v. od njih su u Vraki (Skadar). Kotor. v. vijeku odselilo nekoliko porodica u Istru (Vranje Selo). Gluhi Do (Crmnica) i kao: Dobilović = Šušter. kod Petrovca na Moru 1355. Paštrovići Dobroslavić. neki siđoše u Krute (Ulcinj). Banjani (Nikšić). Salaš Crnobarski (Mačva) i kao: Ćupić. Dobrovođani. Perast (Boka Kotorska) Dobrilović = Šuster vidi: Dobrilović u Gluhom Dolu Dobrilovići. ogranak Vlahovića iz Rovaca Dobro(Dobrsko Selo). god. Od njih su mu 16. Goransko). u Kotoru Dobrošan. Milanović. Od onog u Papratima jesu: Đuranović (na Lipi). bratstvo u Gluhom Dolu Dobrilovići. i 14. Njeguši (Cetinje) 1337. Dobrinović. kod Čajniča i Janković na Glasincu (Romanija). Podgorica. porijeklom iz Gruda (Tuzi).. potomci njihovi u Poprate i Lipu. u Zlatici (Kuči) i drugdje bližnji Đušarima. Vukić i Rajević. Svinjišta i Budva Dobrnjac. i pocetkom 20. Sotonići (Crmnica). v. Herceg-Novi. dođe u Dobro Selo (Cetinje). Dobrosić. Ponari. Njeguši (Cetinje). god. v. Od ostalih Šćepanovih potomaka u Đuriškoj Rijeci jesu Đuričanin. Podgorica i kao: Dobrinović. krajem 15. u Podgoricu sišli iz Gruda (Tuzi) Dobrovodica. Morača. Dobričanin. Dobrsko Selo. Od ovog Dobrilovića jesu: Vujović. potomci Novljana u Drobnjacima. u Risnu (Boka Kotorska) Dobroljanin. god. kasnije: Jokanović. god. Podi (Mrčevo). oko 1440. Njeguši. god.matica Plužine Dobrilovići porijeklom iz Pive / porodica u Herceg Novom Dobrilovići iz Pive . god. Vraka (Skadar) i kao: Šušter iz Crmnice. Paštrovići Dobrohnić. Dobrosalić. u Dobrima (Požarevac). jedno vrijeme su živjeli u Goliji (Nikšić). sišli iz Stare Crne Gore. Stojnik (Jasenica) u Srbiji.. Lješansko područje. Cetinje 1803. doseljenici od Bijelog Polja (Donje Polimlje) Dobrković. u Njegušima (Cetinje) kao: Radmilović. Paštrovići. Sredanović. vidi: Dobrljanin Dobronić. Cetinje. Šestani (Primorska krajina).Šušteri. v. junak iz prve polovine 18. iseljeno bratstvo iz negdasnjeg sela Dobre Vode Dobroević. doseljenici od Peći (Metohija) i od njih su u Kurilu (Zeta) kao: Čanjotić = Đurašević. od koga pređu u Vasojeviće. Kotor oko 1400. Perast i Kotor Dobricin. Graci (lješansko područje) 1458. doseljenici ranije Dobrilović iz Pive. starosjedioci .. a u Oćevinama (Dropska Župa). Paštrovići 1457. kasnije kao: Đuranović.u 16. Bogdašići (Grbalj) Dobričić.. v. Pecinji (za brdima k'Bokovu). bratstvo u Dobroti Dobrilovići. kao: i Đekić i u Srbiji Dobričević. u 13. vijeka. iz okoline Peći (Metohija) Šćepan Dobrilović. Prijevor (Grbalj) i kao: Dobroljanin. v. god. bratstvo u Sotonićima Dobrilovići iz Pive (Pišče.

Doljanica. Murićani i Štoj (Ulcinj) Doder. 1446. Trebesin.) Dojmc. Kruševice. Gornje Nerodimlje (Kosovo). Donja Ržanica (Berane) Dožić.Dobrsko Selo. Zlostup (Golija). vidi: Šumar Dolanica. u Baru. doseljeni iz Popova. Herceg-Novi i područni Podi Doljanica. vidi: Domazetović. doselili se iz Banjana (Nikšić). Nikšić Dojić. v. Varda (Mojkovac) Dodmasi. Cetinje. Kotor. bratstvo u Petrovu Dolu Domazetović. pleme u Riječkoj Nahiji Dobrunač. Cetinje. od Nikšića. u Zaostro (Berane) su iz Bratonožića. Šas (Ulcinj) Dodrnja. Trebesin. Bistrica (Bijelo Polje) Dolovac. Od njih su kod Risna i u Herceg-Novom Dokmanović. god. Dobrota (Kotor). doseljenici iz Popova Polja (Hercegovina) Dodeškin. i kao: Šumar. Herceg-Novi Dokšević. Domazet. potomci Ozra (Ozriha) iz Muta u Kčevu (Čevu). Raovac. doseljenici iz Stare Crne Gore. Podgorica. Vljadaje (Bratica). i kao: Domaz (Domazet) ranije Ozrinić. Piva. god. Biskupić (Mojkovac). ogranak Starovića iz grupe Abazovića Dokleatić. god. Škala (Tuzi) Dokić. Crnogorsko primorje i kao: Dodaj u područnim Murićima i Štoju. Kotor. Petrov Do (Ćeklići). Busak i Vraćenovići (Nikšić). starosjedioci i jedni kao: Petrović. a drugi iz Hloga (Hercegovina) Doderović. sišli iz Ćeklića (Cetinje). u Previšu (Žabljak) Dobud. potomci Pilatovaca. Herceg-Novi Dolendžuk. Nikšić. Preseljeni u Gornje Crkvice. Njeguši (Cetinje) u 14. iz Budve u Luku Šiponsku (Dubrovnik) Dobruniča. i kod Mojkovca i Gornjoj Morači. doseljenici iz Stare Crne Gore. šire Arbaneša. god. Ravno i Rudine (Piva) kao: Ploska i Ploščić Doderi iz Pive (Ravno). a jedni u Hercegovini. god. Dobrota (Kotor) Domazeti (Domazetovići) . Nikšić Doknić. u Duklji (Dokleja) i odseljeni Doklesić. u Rovcima Morači. Herceg-Novi i područni Podi Doljanica. Bar Dodić. Kotor Dobčević.. Kotor (1844. bratstvo iz Kovača. Cetinje. a u Donjim Vasojevićima i Podgorici iz Kuča. god. Herceg-Novi Doklesa. Cetinju Dozda. razgranati. Plavski vilajet 1485. Cetinje 1805. ranije: 88 . Smrduša. Dobrota i Herceg-Novi (Boka Kotorska) oko 1692. u Goliju su došli iz Rioca (Bileća). Kasnije jedni kao: Baletić Doičević. Od njih su kod Prokuplja (južna Srbija). god. Podgorica Dodaj. Kovači (Grbalj). Grbalj opština Kotor Doma. god. porijeklom iz Dukađina (Metohija).Dolfin. Nikšić Dojmije. Preraci (Bileća) ogranak Vujovića. Dolči. Dodići. Kotor Dodović. a tamo kao: Žeravice sa Čeva (Cetinje) Dokonda. ranije: Medenica. vidi: Davčević Dodaj. Malinsko (Šavnik).Kaluđerovići. Paštrovići. Herceg-Novi. 1626. Kovači (Grbalj). porijeklom iz Vasojevića Dojkić. Zvjezd (Pljevlja) sa okolinom. a u Poborima (Budva) i kao: Poboranin Dojčinović. Pljevlja 1882. u Baru 1372. sa lijeve obale Trebišnjice. Budva Dojčević.

Brda i Donje Rašetnice (Tivat) od kojih su u Americi. kod Gospića. Kukuričje. vidi: Donato Donatini. Šišići (Grbalj) i kao: Dinković. kod Kiseljaka Fojničkog. potomaka Leke Klimentćaka. kao: Babić. Domanović. Dankovića kula (Vrh Bapca) u Paštrovićima 1612 . Nikšić 89 . od njih su na Glasincu (Romaniji). nahoče Dona 1774. a drugi kao: Babić. Vilogorcima. Klobuku i Vašarevićima (zapadna Hercegovina. Umac (Mali i Veliki). god. Porijeklom iz Bjelopavlića. kod Vareša u Bosni jedni kao: Popić. u Višegradu. Babića Brdo (Glamoč). god. Tivat. Garencu. Fatnici i Bileći (Hercegovina) a u Nikšićkim Trepčama kao: Velikodomazetović. god. Kotor Donjak. Bunićima (Lika). jedni kasnije kao: Donatević Donda. Kotor Domes. Imotski (Hercegovina) od kojih su u Jelsi na Hvaru. Kutina. Dončić. Herceg-Novi Donato. Kotor Domja. Beketnica. Vrtilje. Burani i Bačvice (Paštrovići) u 15. Fojnici i Varešu (Bosna) kao: Popara isto u Bjeloševom Dolu (Ljubinje). Herceg-Novi kao: Krunić. v. Krtole (Grbalj) Doretić. god. isto u Uskocima kod Imotskog. Kotor Dondić. Vuka (Josipovac). od Cetinja preseljeni kod Pljevalja. Putinovci. razgranati: Agović. u Slavoniji: kod Đakova. Kmetini (Čapljina). preselili se u Grbalj. Muminović (Perković) i Plašavić Domazetovići u Zagredi kod Danilovgrada Domazijan. v. od kojih su u Previli (Kundaci). Beograd i područno Barajevo kao: Domazetović.1781. pa jedni u Mul (Grbalj). Foča. polovinom 15. Mali Gradac i Glina (Banija). Dobrinji. u Zeti potomci od Ive sa ostrva Vranjine. u Slavoniji (Grubišino Polje i Perativoje) sa oba prezimena. a u Bijelo Polje (Mostar) kao: Domazet isto u Drenici (Kosovo) i Gabeli. Lepetane (Boka Kotorska) Dominković. Kušići (Kotor) Domoljubić. Vlahovićima (Ljubinje). Đakovo. Kotor 1647. zatim kao: Domazetović = Kaluđerović i kao: Kaluđerović = Domazet i Domazotović. Guvnine. na Žrvnju.. u Vrulju i Krupice kao: Velikopotparić. Škaljari i Muo (Kotor). Omeđine (Trebinje). Pađane (na Šljivinama). Sarajevu i Dubrovniku kao: Velikopopara. doseljenici sa ostrva Visa i kao: Dorotić Dorić. Vuki. Donjoj Rijeci (Modriča) i Donja Kladonja (Bosna). Donatević. god. u Mojanovićima (Zeta) potomci Novaka = Debelog. prešli su u Župu Vrn pa Pađene. Mokra Njiva (Nikšić) i toj varoši i područnom Broćancu odakle su kao: Žižić prešli u Drobnjake. a u područne Rašenice kao: Milanović. pošli u Srbiju Dondići iz Pive (Vojinovići). Prijedolje (Stolac). Ulogu i Nedovićima (Nevesinje). pa jedni tamo kao: Domazet. iz Lake (Čeva) označeni Domaz = Domazet kasnije: Domazetović. potiču iz Popova matica Plužine Donković. Karauli i Konjskom Brdu kod Perušića (Lika). Široko Polje. Herceg-Novi Domić. Herceg-Novi. kao: Jovanović a u Klepcima. god. porijeklom su iz Čeva (Cetinje). Baošići. zatim Fatničkom Polju. Bileća od 1730. Vojinovići i Rudine (Piva) i 1889. Kuljače (Budva) Domančić. Zemunu i Beogradu sa jednim i drugim prezimenom. Herceg-Novi Domianović. Pavkovićima i kod Lašve. U Nikšiću. Risan i Cetinje Dondalo. odatle jedni u Surčin (Donji Srijem).). Paštrovići Donado. starosjedioci.. u Kotoru 1283. vidi: Mašanović Donjaci. Uroćevine kod Kaknja svi kao: Domazet.Radnić. zatim u Domanovićima kao: Popara (kao prezime javljaju se 1730.. prvobitno prezime bratstva u Donjem Ceklinu (Rijeka Crnojevića). bratstvo u Ceklinu Dopčinkov. god. kao: Popara od njih su u susjednim Omeđinama pa u Novi Sad. Bar.

U Vasojevićima su ogranak Dabetića. Nikšić i područno Lukovo. bratstvo u Cerovu Dragićevići. Budva Dostanić. odselili se kod Odese (Ukrajina). Petrovac na Moru Dorotić. doseljenici od Kolašina. prije su bili u Sutorini. porijeklom iz Ćeklića (Cetinje). Vrbovo. Sokolski kraj u Srbiji.). Zaton ( Dragićevići iz Pipera. Dragaši. Podgorica Došljač. Komadin i Tihoda u Gornjem Polimlju Dragalinović. doselili su se iz gornjeg Polimlja. grana Đurkovića. Srbija. god. Srbiji. god. god. Sasovići (Piva) ranije Karaman (Karimon) iz Korjenića (1710. Danilovgrad Dragićevići. Slavoniju. Sutomore (Bar). Herceg-Novi 1692. Milunići (Pljevlja).). Zaseok. bratstvo u Crmnici Dragnić. Piperi Dragamanović. Njeguši (u 15. Zagrađe.). udovica sa đecom: Todor (= Todorović). Morakovo i Vasiljevići (Župa Nikšićka). Nudo (Aranđelovo). Podgorica Dragašević. Kotor. Tornik. Veliđa (Berane). Rastiš (Donja Krajina) Dočić. Boljanići. iseljeni u: Ulcinj. bratstvo u Limljanima Dragičević. Dragosava (Dapsići). Dostan. pa odseljeni u Bobovo. Bar. Dobrota (Kotor). Ljeskovac i Seljane (Pljevlja). Kuti. c. u Piperima ogranak Ljumovića iz grupe Đurovića Dragaljević. Herceg-Novi. u Bjelopavlićima i kao: Brašnja.Dorosalvić. doseljenici iz Popova (Hercegovina). Dragaljevac.staro bratstvo na Izvorima Dragaš. Herceg-Novi Draganić. Lutovo (Bratonožići). Podgorica. ogranak Stanišića. porijeklom iz Morače (Kolašin). po nahočetu Dragićević. a jedni iz Morače u Bar. god. Zaton (Bijelo Polje). Jadar (Srbija) iz Pive Dragišin. Risan (1692. Limljani (Crmnica). doseljenici iz Pješivaca. Cetinje. god. doseljenici iz Pive Doslorević. u Lici. god. kod Užica (Srbija). kod Risna. Sasovići. Baniju. Orja Luka (Danilovgrad). kao: Uskoković. Okladi i Bistrica (Mojkovac). iz Cuca. doselili se iz Popova (Hercegovina). Bjelopavlići. Piperi (potomci Dragiše Šćepanova). Rade (= Radojević) i dalje jedni prešli u Krivošije. Turic (Donje Dragačevo). Herceg-Novi Dockol. Gorica. porijeklom iz Tvorila (Bjelopavlići). Jugovo. selo Đurkovići odakle su se selili u Spuž. Nikšić Dragidela. u Banjanima (1422. srodnici Bogavaca. Balabane i Mijomanoviće (Zeta) gdje su jedni zabilježeni kao Filipović od njih u Levač Plelice i Obrenovac (Šumadija) Dragišići. i kao: Branković. Herceg-Novi Doč(i).. granice Grahova (oko 1687. porijeklom od Leskovca (Srbija) Dragić. Dabarsko Polje. drugi u Miloviće. Bijeloj Crkvi (Banat). Podgorica. Podi. Gornja Morača. ogranak Dabetića iz Lijeve Rijeke (Podgorica). Budva. Kojo (= Kojović). god.). Tvorila (Bjelopavlići) ogranak Jovanovića iz grupe Pavkovića. od njih su u Sjedinjenim Američkim Državama 90 . grana Jekšana u Ljubotinju (Rijeka Crnojevića) Dosković. Grbalj 1443. Herceg-Novi i područni Kuti ogranak Karamana iz Korjenića (Trebinje) Dostinić. Podgoricu. Broćanac (Grahovski). u Petroviće. Drijen i Draganića prodo. vidi: Doretić Dos. Nikšić Dragišić. Budva. Nastanili su se u Viluse (Zanoge). kada su došli u Petroviće (Banjani) oko 1850. Dobrota. pa u Velje Brdo (Piperi). Ljuće. god. Topla. Herceg-Novi i područni Žlijeb Dostić. Po jednom predanju porijeklom su iz područja Raške. Nikšić. kod Konjica (Bosna) i drugim mjestima Draganići. Kod Nikšića grana Trebješana.). Užice (Srbija). po majci Došljak. Ulcinj 1879. Trebinje Dostnić. v.

kod manastira Sv.).Riječka Nahija Dragojlović.19. Dragoš i kao: Dragošević. najbliži Adžićima. Nikšićko Prekovođe. u Gajtanu (južna Srbija). porijeklom iz Velestova (Cetinje). ogranak Bečića. v. doseljenici iz Paštrovića Dragojević. Borojević Ivan je u vašem registru opisan kao predak bratstva Ivanovića i Ivaniševića. Kuči. Istorija plemena je poznata do Ivana Borojevića iz 1457. Dragomanović. vidi: Petrović u Ćeklićima Dragone. kasnije Sladojević (od njih: Daković). Trojice (Pljevlja). u Ilandži (donji Banat) 91 . Zaton (Bijelo Polje). mislim negdje oko pre II Svetskog Rata sudskim putem promijenio svoje prezime Šaban u staro originalno prezime Dragoslavić. Podgorica. Krivošije. (prilog Igora Dragoslavića iz Kanade). Svi Dragoslavovi potomci su bili Dragoslavići. Rovca. Nikšić Dragović. Od njih su u područnom Spužu. Riđane (Nikšić) u 15. vidi: Drago Dragonis. i kao: Pavićević. Cetinje 1441.(Moj djeda Dušan. Razgranati u više mjesta Dragošević. ogranak Gvozdenovića. Belići (Budva). jedno vrijeme u Vilusima (Nikšić). Takođe su i svi njegovi potomci zvani Šabanima. Nikšić. porijeklom iz Bjelica (Cetinje). bratstvo u Ćeklićima Dragomiljanin. Ćulići (Andrijevica).Drago. ogranak Vukšića.Stijepovići. Kotor (11 . Medjutim Ivan Borojević je imao tri sina.. god. god. drugi u Morinjama. Bobija i Drušići (Rijeka Crnojevića). pa i Dragović iz Paštrovića. i Komoran (Plav). bratstvo u Komanima Dragomiljani(Pavićevići). vidi: Drago Dragonus. u Drobnjacima. bratstvo u Bajicama Dragovići. Šabani iz Ljubotinja su takođe u vasem registru. Slivovo (Lugovi). a odseljeni u Hercegovinu su: Milićević. Od njih jedni u Grahovu (Nikšić).) i kao: Dragonis = Dragone = Dragonibus i Dragonus. god. Gluhi Do (Crmnica). potomci Buronjića. Danilovgrad. vidi: Drago Dragonibus. Nikšić Dragoman. Bečići (Budva). Šišići (Kotor). i Dragoslav je bio jedan od tih sinova. ranije Vujošević (Savović) iz Kuča. Kotor. Gornja Morača. Herceg-Novi. rodom iz Ljubotinja je zajedno sa svojim bratom. Ćurioc (Bjelopavlići). Herceg-Novi (oko 1687. Berane. sa Momča. god. Gostilje i Gostilje Martinovićko. od njih su u Ulcinju. područje Skadarskog jezera (u 16. Vujačić. bratstvo u Riđanima Dragujin. Dragoševići. Od njih su u Pošćenju (Mojkovac). gdje su jedni zabilježeni oko 1690. Srbija) kao: Bogdanović. Morača (Kolašin). Oblo Brdo (Andrijevica). ranije: Kodžulović. Jos u srednjem vijeku je jedan Dragoslavić ubio ozloglašenog turskog starješinu Šabana. Zagarač (Danilovgrad). kao: Tomašević. Gracko (Kosovo). god. Žabljak (Rijeka Crnojevića) 1440. sin Mrguda Šabana. u Žanjevom dolu (Njeguši). porijeklom iz Crmnice. u Kotoru iz Bajica (Cetinje) Dragosavljević. Dragomidoljci (Pavićevići). ogranak Vulinića iz grupe Dabetića. iz Drobnjaka su se odselili u: Ljubić (Tamnik. god. vidi: Dragoš. Tako je od turskog imena Šaban nastalo crnogorsko prezime Šaban.) doselili su se iz Bjelica (Cetinje). uz Bojanu. Vranjina u Zeti 1527. Rade (Valjevo) i Rogači (Donje Dragačevo) kao: Dragović i Bogdanović. Kotor (1423. Od njih su u Zuosu. Nikšić. ogranak Bečića u Budvi. ranije: Stanojević. v. Morinj (Krivošije) i Ubli. Cetinje. ogranak Žižića Dragojevići iz Gostilja (Martinići u Bjelopavlićima) Dragojevići u Bobiji . vidi: Drago. Od njih su u Vasiljevcima (Srbija). vidi: Šaban Dragoslavići iz Ljubotinja. ogranak Dučića. god. Ublima i Toploj. Dragoslavići su iz Ljubotinja. Bljaca i Dragovići (Prečista Krajina). Velestovo (Cetinje) 1816. Njeguši (Cetinje). došli iz Župe Nikšićke Dragovići. u Plavu i Gusinju iz Kuča. Lipljan. u Piperima ogranak Vukmirovića. vidi: Grujić. ogranak Dulovića. Od tada je narod počeo toga Dragoslavića da zove Šabanom... godine (ja imam porodicno drvo koje vodi do toga pretka). Mahala i Ponari (Zeta). kod Gusinja. vidi: Drago Dragosalić. grana Novakovića. ogranak Vukmirovića. Dragovića Polje Dragoević.).

od njih: Vukotić. iz bratstva Nikezića. u Komanima (Bandićka Župa). Tudurovići (Paštrovići). Ima ih u Orahovici i Perastu (Boka Kotorska). bratstvo u selu Ublu Dragšević. đe su se njegovi potomci nazvali Drakulovićima. ogranak Stanišića. Podgorica. područje Cetinja. Herceg-Novi Drača. bratstvo u bokeškom Primorju Draljević. grana Buronjića iz Bjelopavlića. Vrba (Njeguši). Bar Draktići. Jedni su se iz Liješta odselili u Gusinje i Vojno Selo (Gusinje) i Plav. Budva Drahler. Memetović. otud i njihovi preci Mojanović. uz Skadarsko jezero i Grahovu i Rastovac (Nikšić). Arsovići. Drakulovina i Vinići (Bjelopavlići). god. Podgorica. "pleme" u Lješanskoj Nahiji Draživojević. Velje Selo i Orahovica. bratstvo u Župi Bandićskoj Dragutinovići. Bjelice (Cetinje). u Miruše. Pod Kovač (Pljevlja). 2) ogranak Koprivica iz Banjana. god. god. u Kotoru Draškićević. Od Drakulovića se granaju Turkovići. Čevo (Cetinje). u Lješkopinu (Podgorica) Dramljak. u Koritima (Bihor). Budva Draslavljević. Ima ih i van teritorije Hercegovine Drakić. Bijelo Polje. Sasovići (Boka Kotorska) 1692. Dražovljani). (potomci Dragutina Vuka Radonjina) preci Bandića iz grupe Orlovića. i Drača. Podgorica. v. u 92 . Šušnju (Bar). god. doselili su se iz Drakovića (Drakulovina). po nahočetu. Drašević. Od njih su u Vranjini. Srbija. god. Bučje i Toci (Pljevlja). ranije Drago. gdje su kao: Savić. Peroj (Pulja). Istra iz Ljubonja (Ljubotinja). Porijeklom iz Drobnjaka Drapić. ranije: Milićević u Vranjanima (Požega). Cetinje Draktić. porijeklom su iz Albanije Drašković. sa Čeva (Cetinje).). Dražanin. Bjelopavlići. a u Vasojevićima ogranak Drakića iz Mojanovića (Zeta). Herceg-Novi Dražojević. ogranak Stanišića (oko 1759. doseljenici od Kolašina. Kotor Dražić. Gluhi Do (Crmnica) Draković. Rovca (Kolašin) 1) ogranak Vlahovića i Turjača (Nikšić). vidi: Sanković Dražinović. Zaljevo (Bar). vidi: Šaban Dratnić. porijeklom iz Pive Dragutinovići. vidi: Dračis Dračević. pa u Vir i Vranjeske šume (Nikšić). iz sela Beziova. u Baru 1367. u Komanima 1492. Herceg-Novi Drainović. Od njih su u Bijeloj (Šavnik). kasnije: Parijez. Župa Nikšićka. Kuči grana Kučana i drugi ogranak Nikezića (Mrnjavčevića). od njih su: Vučetić. Nikšić i područno Lukovo. ogranak Kaluđerovića (Bjelogrlića). Kotor i područna Dobrota. Ubla (Ćeklići). područje Nikšića Drapšin i kao: Miković. Podgorica. i 1369. grana Mileševića. Od njih su u: Buljarici (Paštrovići) i Gajtanu (južna Srbija). Dračis. Kotor. Drainjac. Berane. Vranovići (Grbalj) Drakulovići porijeklom iz plemena Kuč.Dragutinović. staro bratstvo u selu Vrbi Drakulović. predak Drakule (brat Nikole pretka Muratagića) se naselio u Plav 1730tih godina. god. Herceg-Novi. Vukotići i Mehmedovići. najsrodniji su Vujićima. Mojdež (Boka Kotorska). Bjelopavlići. Brodarevo na rijeci Lim iz Rovaca. porijeklom su iz Stare Srbije. u Hotima (Tuzi) u 14. Nikšićko Prekovođe. porijeklom su iz Banjana (Nikšić). prešli oko 1480. Kalenić i Rodljevo (Užice). Polja (Mojkovac).. Svi su pravoslavci osim Mehmedovića koji su muslimani. Drage i Besnik (Rožaje) Draževina (Dražovina. Grahovo (Nikšić). Drakulovići(Jovanovići). god. Riđane (Nikšić) 1438. 3) na Blatini. u Mojanovićima (Zeta) sišli ispod brda Mojan.

Herceg-Novi. Nikšiću. ević. bratstvo u Kčevu (predak .9. Zalug (Pljevlja) Drimović. Valjevo. Od njih su u Gusinju i Plavu i kao: Drešković. ogranak Jovovića. Nikšić. Kotor. Drobnjak Drinjac. potomci Bukosava Bogdanova. doseljenici iz Pive. Herceg-Novi Drija. pa Vesnić i Ribarići (Nova Varoš). bratstvo u Ljubotinju Dreč. Drešković. Srbiji i Rumeliji (Turska) Drecuni. Sutomore (Bar) 1910. Od njih u Dužima (Žabljak) prešli neki u Srbiju drugi u Rudo Polje (Piva). srednja Dalmacija Drvanić pa i kao: Drvenarović. Gluhi Do (Crmnica).vojvoda Draško Popović 1640-1725) Draškovići iz Barjamovice (Velestovo) su potomci Draška Mrvaljevića Draškovići iz Rovaca su potomci Draška Šćepanovića . Kotoru. Herceg-Novi Dreić. Od njih su i s tim prezimenom u: Batuši (Đakovica). grana Drekalovića iz Kuča Drecun. Gornja Klezna (Ulcinj). Prnjavor (Plav). Jedni su se naselili u Zemunu. kasnije: Turković Drekalovići (Ljakovići).Drobnjacima grana Miloševića i jedni se bilježe kao: Knežević. iz Turjače (Nikšić) odselili su se u Donju Kleznu (Ulcinj) i jedni i kao: Jacović Dreković. Trepčima (Andrijevica). Gluhi Do (Crmnica). doselili su se iz Temelja (Skadar). kod Nikšića ogranak Trebješana. u Rovcima jedni su iz plemena Nikšić. vidi: Drašković oko 1885. grana Trepčana iz Rudog Polja. Vinići (Bjelopavlići) Drempetić. Cetinju. Rijeka Crnojevića. Tepca i Rudo Polje (Žabljak).). Bar Drijenjak. vijek vlastela: Drvanović 982. potomci Prenta Ozrova iz grupe Orlovića. Podgorica Drini. god. ogranak Premovića (Magovčevića). Kotor u 13. Tuzi Drešević.) preselili u Pepiće (Plav) Drejić. god. Pepići (Šestani). bratstvo u Didama Draškovići. god. Herceg-Novi Drecić. Podgorica Drinčić. k. god. grana Ljuljanovića. god. Plav. Bogetići (Pješivci). Drižakov. Kodrobuda (Zeta) iz Hota (Tuzi) Drešović. Budva 1650. Živjeli su i 93 . u Kastratima. u Onogoštu (Nikšić) Drežančić. Piva. Nikšić Drinjajić. porijeklom iz Kuča. bratstvo u Kučima Drekić. Cetinje Dremaj. v. Drina. 2) iz Hercegovine. ogranak Januševića. Primorska krajina Drekčević. Lastve (Tivat). iz Lješkopolja (Podgorica) prešli u Uskoke. Ljubotinj (Boguti i Donja Sela). pa prešli u Beograd. Podgorica Dresler. Župi Nikšićkoj. Crnokrpe (Rožaj) i kao: Bećović. Bjut Montana (Sjedinjene Američke Države) jesu iz Gornjeg Polja (Nikšić) Draškovići. Kuči (u 17. u Plavu i okolini su se doselili iz Kuča. Tuzi. Donja Kržanja (Kuči). Paštrovići 1) od Čeva.. Škala (Tuzi) Drekalović. porijeklom su iz Drenove (Trstenik). porijeklom (iz Dukađina) Metohija Drešić. prezime je po njihovom očuhu. grana Koprivica. Baošići i Perast (Boka Kotorska) zabilježeni i kao: Albanac. 7 . Tuzi Držav. vidi: Dreić Drekaj. Potprisoje (Piva). Lješnica (Bijelo Polje). v. uz rijeku Cijevnu. ogranak Kalužerovića iz Ćeklića (Cetinje). Od njih su u Nikšiću. Miruše (Nikšić) i Baljci (Bileća). Herceg-Novom. ogranak Drejića Stijepo (Zatrijebač). Kuči (1658.

porijeklom su iz Crne Gore. ogranak Radulovića iz grupe Dabetića Drobac. Bar Dritan. u 1128. Vrbica. iz Grahova (Nikšić) i kao: Denda Drojić. god. vidi: Dromnjac Drmnjak. (onda Rudine) kao: Drobnjak i 1354. Miljevići i Seljani (Pljevlja) (slave Đurđevdan). Židovići. Rovca (Šekulari). Slivnice (Trebinje). kod Užičke Požege. Prijelozi i Štitarice (Bijelo Polje) i kao: Ivanović. na području Banjana (Nikšić) 1285. ogranak Nikitovića. porijeklom su iz Drivasta (sjeverna Albanija) Drk. porijeklom iz Stare Crne Gore. Cetinju i Beranama. Boljanići (Pljevlja) i u Pljevljima Drndar. kod Kragujevca Drobnjak jesu od Cerovića iz Drobnjaka. c. Šumadija. i. Nastanjeni kod Gacka (Hercegovina). Podgorica. Drman. peraška naselja (Boka Kotorska). Nikšić 94 . oni su ogranak Cerovića iz Tušine (Žabljak). Vranjani. god. Podgorica. Bar Drljača. Herceg-Novi i područni Kumbor Drobjenak. Šekulari i Babino (Berane) jesu ogranak Tomića iz Drobnjaka. Drobnjačka mala (Gavela) .Trepčana. u današnjim Drobnjacima. Lukavice. Bar Dritanović. Seljani (Pljevlja) i kao: Radulović. pa iseljeni na Zlatibor isto kao: Drobnjak. god. Podgorica. doseljenici iz Drobnjaka. Bistrici (Bijelo Polje). Srbija iz Drobnjaka Drobnjaković. Zlatibor. Istorodni su sa: Đurina. Ćurtović i Šilodrbnić. Vraneši (Bijelo Polje). Risan (1692. Marinović. kod stanovnika Drobnjaka na Rudinskoj visoravni = Banjani . Pridvorica (Šavnik). doseljenici iz durmitorskog područja Dromnjac. Glumač i Otanj (Užička Požega). Dobrinja (Bijelo Polje). Pljevlja. bratstvo u selu Mirušama u Hercegovini Drinjaković. Prijelozi (Berane) i Prijelazi i Zaton (Bijelo Polje). Kričak. u Budvi Drobnjak. Srbija. bjeleže se kao: Bjelogrlić Drinjaci. Podgorica Dropo. Pljevlja. iz Kuča Drišta. Bovan (Višegrad).Risan i kao: Drobnjaković. Nikšić. doseljenici iz Drobnjaka. Bar Drnda. Ćetkovići. Herceg-Novi Drozd. Preseljeni u Drobnjak. Mednjica u Mrčkovini (Pljevlja) i kao: Dromljac. Podgorica. kod Mojkovca. porijeklom iz Hercegovine Drljević.Onogošt (Nikšić). Donji Oblik uz Bojanu. god. god. Beloševac (Lepenica). Bar Dricković. potomci Ilića iz Ćeklića (Cetinje). ogranak Mandića . Bileća i kod Nevesinja ogranak Miljanića iz Banjana (Nikšić) Drključ. područje Bistrice (Bijelo Polje). Gabela (Risan) ogranak Tomića Novljana Drogolović. Šilobad. god. Čeoče (Bijelo Polje). Polja i Prošćenje (Mojkovac). Gacko. Od njih su u Kolašinu. Kotor 1420. Belosave (Šumadija) i Toplica (južna Srbija). bratstvo u selu Slivnici Drobna. pljevaljsko područje i kao: Dromljac Dronjić. ogranak Međedovića iz Drobnjaka. podnožje Gledićkih planina . Zaljevo (Bar).. Krašljevići (slave Jovanjdan) i Podkovač (drugi slave Savindan). doseljenici iz Drobnjaka. kasnije: Matijašević i drugi. sišli iz Kuča Dripanović. doselili se iz Stranjana (Sjenica). god. u Pločniku (Borač). ogranak Tomića iz Dubrovskog (Šavnik). Polučanin. Peovac (Andrijevica). Kuči koji su se odselili u Makvište Dromljac. Pljevlja 1849. doseljenici iz Drobnjaka. Podrlužje i Rekovac. Trpezi (Bijelo Polje). doseljenici iz Stomera. Podgorica Drljan.) ogranak Mandića iz grupe Novljana. Glumač (Požega). Paštrovići 1414. Drobjenci. Bukovica (Rožaje). ranije kao: Špojak. Božurevac. Dubrovčići. iz Kolašina. Baroševac i Ripanj (Lepenice).uz Drinu. Srodnici Perazića iz Crmnice Drmanović. Moračani porijeklom iz Kuča.

Dropić, Gajtan (južna Srbija), doseljenici iz Morače (Kolašin) i kasnije kao: Božović
Drpa, Drpe (Donji Banjani), Nikšić, jedni kao: Zečević doseljenici od Lijeve Rijeke (Podgorica)
Drpljanin, Lećevište (Bijelo Polje), matično iz Drpa (Kolašin), pa ih ima na području Bijelog Polja
i Pljevaljskom području
Drčela, Mažić (Pljevlja), oni su iz Ivanje
Drug, predak bratstava Đurovića i Nikolića u Veljem Zalazu
Drugić, Livari (Bar) i kao: Metović
Drugovići, Njeguši (Cetinje) u 13. v., a kasnije kao: Čihorić i Bratoslavić. Od njih su u Nikšiću
1334. god., Trebinju, kasnije i kao: Sanković; od Trebinja su kod Herceg-Novog i kao: Sanković;
Lastva (Tivat)
Drugovići, bratstvo u Veljem Zalazu
Drugojevići, Njeguši (Cetinje) 1437. god.
Drugošević, u Riđanima (Nikšić) 1435. god.
Družević, Medići (Kotor)
Drumas, Bar
Drcete (Trcete, Todorovići) bratstvo u selu Krugu
Drcete (Trčete), bratstvo u Ulcinju i u Baru
Drusko = Druško, u Kotoru vlastela u 15. v.
Druško, Kotor 1420. god.; vidi: Drusko
Drušković, Nikšić
Drhilupis, Kotor
Dubajić, Rusenovići (Miljanići), Nikšić
Dubak, Berane i Božići (Andrijevica)
Dubanek, Donja Lastva (Tivat)
Dubarija, Nikšić
Dubinić, i kao: Dubić, u Malezi (Danilovgrad), kasnije: Jovanović na području Zagarača
(Danilovgrad). Potomci Nemanjića. Doselili su se iz Dubljeva (okolina Dečana), Metohija
Dubinici, bratstvo u Podnopolju
Dubić, vidi: Dubinić, Kotor, po nahočetu
Dubljani, bratstvo u selu Dubu u Bjelicama
Dubljević, Dubljevići (Otar), Piva, doselili su se iz Duba (Bjelice), od njih su u Gacku, Izgorima,
Borču, Tepcima i Ninkovićima, a u Uskocima (Žabljak) od 1780. god. kao: Popović; Đedov Do
(Gornja Morača); Čeoče (Bijelo Polje); Rastovac (Nikšić); Herceg-Novi i područna mjesta,
doseljeni su iz Dubljevića (Nevesinje)
Dubljevići iz Pive (Dubljevici, Pirni Do), porijeklom iz Duba-Bjelice
Dubovina, u Jabuci, pri Zelengori, ogranak Mandića iz grupe Maleševaca
Dubović, Vranješi (Bijelo Polje), porijeklom su iz Pive; Herceg-Novi, sišli iz Konavala, pa se jedni
odseliše 1906. god. u Dubrovnik
Dubovica, Bar
Dubovičanin, Cetinje
Dubojević, vidi: Miljanić
Duboković, Očinići (Cetinje)
Dubonja, Goleši (Pljevlja)
Dubravljani - Radmanovići - Vujovići, bratstvo u Zagarču
Dubravljani - Radmanovići - Pešići, bratstvo u Zagarču
Dubravljani - Radmanovići - Ičevići, bratstvo u Zagarču
Dubravljani - Radmanovići - Nikolići, bratstvo u Zagarču
Dubravljanin, u Zagaraču (Danilovgrad) pripadaju grupi Radmanovića
Dubravčević, u Grblju, kasnije jedni kao: Đurašević. Porijeklom su od Vučitrna (Kosovo)
Dubreta, Dobrota (Kotor), porijeklom od Vučitrna (Kosovo), vidi: Lakičević
Dubretić, Dobrota (Kotor), vidi: Dubreta
Dubrija, Gornja Bijela (Šavnik), ogranak Rakovića iz Petrovića (Banjani); došli iz Starče (Morača),

95

Kolašin u Grančarevo (Bijelo Polje)
Duvela, Pljevlja
Dubnjević, u Mirušama (Nikšić)
Dubrovljanin, Rovca (Podgorica)
Dubrovčanin, u Kotoru 1596. god.
Dubčić, Herceg-Novi
Duga, Zalaz (Kotor)
Dugić, Kotor, po nahočetu
Duda, Mali Zalazi u Njegušima, dospjeli iz Pješivaca; Kotor; Nikšić; u Mostaru (Hercegovina)
potomci Maleševaca iz Meruši, porijeklom sa Maline, na putu Mosko (Bileća)
Dudaj, Gornja Krajina i Donji Oblik uz Bojanu, porijeklom iz Albanije
Dudaš, Njeguši (Cetinje) i Podgorica
Dudina, Drenovštica (Pješivci)
Dudić, i kao: Perić, Mali Srijem (Mali Zalazi), Njeguši, doselili se iz Stubice (Pješivci), vidi: Perić,
srodnici Ivanovića, Matkovića i Pejanovića; kod Rožaja i Raške doselili se iz Petnjice (Berane), i
kao: Barjaktarević iz Bratonožića, porijeklom Njeguši; Kruševo (Bijelo Polje) kao: Dudić; Jošanice
(Risan)
Dudići - Perići, bratstvo u Malom Zalazu
Dudići - Perići u Bijeloj (Boka), Srbiji, Rusiji (Odesa), USA (Njujork i "u Navrljan")
Dudo, Nikšić
Dudović, Kotor
Duduk, Topla, Herceg-Novi
Dudulović, u Podgorici, ranije Lazević iz Dinoše (Tuzi)
Dužanin, Drobnjaci, ogranak Abazovića
Duičević, Brhula, Herceg-Novi
Dujević, Piperi, od njih su kod Novog Pazara, Donjem Meljaku i Milakovici, Brvenici (Pljevlja)
kao:Cvijanović i Debešina; vidi: Dujović
Dujmić, Kotor
Dujmo, Kotor u 15. v.Dujmov, Budva
Dujmović, Herceg-Novi i područna Zelenika
Dujni, Ulcinj (Ulčino) 12. v.
Dujović, Mazgalje (Šekulari), doselili su se iz Lijeve Rijeke (Podgorica), grana Lopoćana, drugi u
Tušinja (Žabljak), ogranak Cerovića; Boljanići i Crljenice (Pljevlja); Vasojević, ogranak
Novakovića od Dujovića jesu: Šolević
Dugaj, ović, Tuzi; vidi: Dukić
Duk, grana Bonkeća u Zatrijebaču (Kuči)
Duka, i kao: Duke, Budva (Zatrijebač); Donja Orahovica, Sokolski kraj (Srbija), porijeklom iz Pive
Dukađin, Reč (Ulcinj); Ulcinj, porijeklom iz Skadra
Dukađinac, iseljenici iz Dukađina (između Peći, Dečana i sjeverno od Đakovice) tako je u
Bjelopavlićima i predak Bijelog Pavla, kasnije rodonačelnik velikog broja bratstava, vidi: Bubić
Dukianović, vidi: Dukljan
Dukić, Budza (Zatrijebač) i kao: Bokeć i Dukaj, pa u Tuzi. Od njih su u Nikšiću; Uskoci (Žabljak),
od njih su u Brvenici i Donjem Meljaku (Pljevlja); ogranak Bajovića (grana Abazovića) iz
Samobora (Gacko); Berane; Kotor; vidi: Bonkeć (Okeć)
Dukinić, Herceg-Novi, po majci
Dukljan, Mrtvica (Dugljan Brijeg), Budva i kao: Dukvanović 1436. god.
Dukljanin, Bar 12 - 13. v.
Dukljanski, u 10. v. u Duklji = Podgorici
Duključ, Pljevlja 1849. god.
Duković, ogranak Abazovića u Pošćenju na ušću Bukovice u Komarnicu. Od njih su u Godijevu i
Podrinju (Bijelo Polje); risansko i hercegnovsko područje nastanjeni su iz okoline Trebinja; Kotor,
porijeklom iz Rusije

96

Dukujević, Vražegrmci i Požar (Bjelopavlići). Od njih jedni i kao: Gurić u Maloj Crnoj Gori, uz
Taru
Duletić, Čevo (Ozrinići), Cetinje, pa (u 15. v.) prešli u Lastvu (Grbalj); Brajići i Pobori (Budva); Od
njih su u Prijeradima (Tivat); Škaljari (Kotor); Nikšić, iz Pješivaca; Danilovgrad; Dubovi (Rijeka
Crnojevića)
Dul, i, i kao: Candul, i, Ulcinj
Dulić, Kotor 1420. god.; Kuči, od njih su kod Plava i Rožaja; Bar; Pljevlja 1883. god.
Dulović, u Moraču (Kolašin) doselili ispod Huma Hotskog, potomci Bogićevi. Od njih u: Donjoj
Ržanici (Berane); kod Mojkovca; Pavinom polju (Bijelo Polje); Kotor; Drobnjaci, ogranak
Selanovića (potomci Dula Obradova), doseljenika iz Trnovice (Mostar). Od njih su kod Nikšića,
Baru i Kotoru (Napomena: Andrija Dulović iz Crne Gore tvrdi da od Dulovića nema u Morači
potomaka Bogićeva već su svi potomci Obrada Selakovića doseljenika iz Hercegovine)
Dulutović, Miličinci u Kranjanima (Srbija). Doselili se iz Šekulara (Vasojevići)
Dulfin, Paštrovići
Duljević, Nikšić
Duljić, Kotor
Dumeljić, ogranak Pejovića u Komanima (Podgorica)
Dumezić, Bar i područni Zupci
Dumanović, Cetinje
Dumić, Nikšić, ogranak Damnjanovića; Gornje Goričane (Sandžak), doseljenici od Kolašina
Dumnić, Zlostup u Goliji (Nikšić) i Korita Gatačka. Potomci Ozrovi
Dumović, Lješnjani, ogranak Đujovića iz Releza (Podgorica); Podgorica; Nikšić; Cetinje; na
područje hercegnovsko doselili se iz Lastve Korjenićke
Dumovići (Đujovići), bratstvo u selu Relezi
Dunarić, Bobovo i Vrbica (Pljevlja)
Dunarović, ranije: Mican, Vlahovići (Pljevlja)
Dunđer, Podgorica
Dunđerski, krajem 17. v. iz Višnjice (Gacko) došli kod Subotice (Bačka) pa u Srbobran, Kulpin,
Kamendin i Novi Sad (Bačka)
Dunter, Kotor
Duodo, u Kotoru i Herceg-Novom
Dupan, Mokrinje (Risan) oko 1692. god., doselili iz Zubaca (Trebinje)
Duparić, Vrbica (Pljevlja) iz preko Tare
Dupilo, Paštrovići
Dupić, Cetinje
Dupljak, Lozna i Sipanja (Bijelo Polje)
Dupončević, ranije: Brajković Njeguši (Cetinje) 1445. god.
Dupčević, Brguče, Herceg-Novi
Dur, Prčanj (Kotor)
Dura, Lisna uz Bojanu
Durak, Donja Kolomza i Krtkol (Ulcinj)
Durakovići, Bratonožići, potomci Bukumira. Od njih su u: Zatonu, Ivanovu, Lahoru i Trpezi
(Bijelo Polje); Berane; područje Plava i Gusinja; Boljanići (Pljevlja); Bar i područno Ravno i
Tuđemili; Ulcinj i okolina
Duran, grana Micana u Donjem Kolašinu
Duranović, Pljevlja (1851. god.) a u područnim Vlahovićima i kao: Mican, potomci Micana, jedni i
kao: Dunarović u Nikšiću i područnom Busku
Durgut, Bukovica (Pljevlja)
Dur, e, Lisna (Bar)
Duričić, Mala Gorana (Ulcinj)
Durković, ogranak Jakšića u Vrelima i Junča Dolu (Drobnjak); Brskut (Kuči), ogranak Nikezića iz
područne Bezjove, od njih su u Podgorici; Rovca i kao: Minić; Nikšić; Dajbabe i Koloroge (Zeta),

97

porijeklom su iz Čeva (Cetinje); u Trepča (Nikšić) došli iz Hercegovine
Durman, Podgorica
Durmišević, Pljevlja 1864. god.
Durmišović, Bar
Durović, Njeguši (Cetinje), ogranak Raičevića, od njih su u Prčanju; Zagorak (Pješivci) i Spuž
(Bjelopavlići), odatle u Skadar (Albanija); Dupilo (Crmnica), kao: Dupljanin; Donji Šestani
(Primorska krajina), ogranak Karanikića; u Vasojevićima, ogranak Babovića iz grupe Novakovića;
Ravna Rijeka (Bijelo Polje); Gotovuša (Bijelo Polje), potomci Dulića; Sipanja (Bijelo Polje);
Nikšić; Pljevlja i kao: Kontarčić; Gostilje i Dajbabe
Durumbašić, Pljevlja 1849. god.
Durutović, Šipačno (Nikšić), došli: Andrija, Vukosav i Kariman (oko 1830. god.) u Brezna (Piva),
početkom 18. v., potomci popa Duruta Đukanovića sa Čeva (Cetinje)
Durutovići iz Pive (D.Brezna), doseljeni iz Šipacna, starinom sa Čeva
Dursum (Dursun), Ljubomir (Trebinje), doseljenici iz Crne Gore
Dursun, vidi: Dursum
Dutin, Bar
Dutina, Miruše, uz lijevu obalu Trebišnjice
Dutine, bratstvo u Hercegovini
Dučić, Cuce (Cetinje) u 16. v.; Karoševine, Koritnica i Streševac (Pljevlja), porijeklom iz
Drobnjaka; Cetinje; Grana Nenada u Kučima, od njih su: Raković, iseljeni su u Plav i Rožaje;
Kotor; Risan; Nikšić i područno Dučića polje (Velimsko polje); Herceg-Novi; Grbalj 1882. god.;
Ledenice (Risan), ogranak Subotića, jedni se preselili u Fatnicu (Hercegovina)
Dušaj, Tuzi i područni: Skoraći, Arzi i Helmici. Srodni su im: Gozdjan, Dušaj (Dušajić), pa
drugostepeni srodnici: Junć (Junčević), Lajć (Laj - Lajčović) i Đonović, porijeklom su iz Pipera,
odakle je predak Lazar Keća došao, tamo iz Ozrinića (Kčeva), Ozrovi potomci, vidi: Gojčević
Dušajić, vidi: Dušaj
Dušev, Tuzi i Podgorica
Dušević, Trobojin (Tuzi), Hoti, pa u Podgoricu, vidi: Dušaj
Dušek, Podgorica
Dušić, Stubal (Bijelo Polje)
Duška, e, Kruta i Kunje (Ulcinj), sišli iz Duškina Guvna ispod brda Možura
Dušman, Prečista (Gornja) Krajina, uz Skadarsko jezero
Dušmanija, Krajna uz Skadarsko jezero
Dušović, Trobojina (Tuzi)

Džabasanović, u Drobnjake iz Nikšićkih Trepči kao: Trepčanin
Džajović, Bar; iz Crnogorske Džaje odselili polovinom 18. v. u Srdeč i Šljivovac, Lepenicu u
Kragujevačkom području
Džakaj (Džakoj), Štuf (Ulcinj) iz Bobota
Džakalj, Štuf (Ulcinj)
Džakić, u Podgorici iz Bezjova (Kuči); Pljevlja 1869. god.
Džaković, Ćeklići (Cetinje), ogranak Marojevića, od njih su u Nikšiću; Tuzi; ogranak Raičevića
(Moliševića-Vlastelinovića) u Šarancima (Žabljak), porijeklom iz Plane (Bileća). Njihovi ogranci
Krivaćević na Podima i Kršu (Žabljak) i Pipović u Kršu i Gradini (Žabljak); u Žabljaku na
Skadarskom jezeru. Od njih su kod Mojkovca; Podgorica iz područnih Komana
Džakovići, grana bratstva Adrojevića - Marojevića u Vojkovićima
Džakovići (Adrojevići), staro muslimansko bratstvo u Vojkovićima
Džakula, Mojkovac
Džamanja (Džamonja), Paštrovići 1806. god.
Džambasan, u Tepcima (Žabljak), ogranak Radulovića, Trepčana

98

Džambasović = Džambas, ogranak Radulovića (Trepčana) iz Drobnjaka iselili se u Bobovo
(Pljevlja)
Džambata, iselili se iz Banjana u Dabarsko Polje (Hercegovina)
Džamonja, vidi: Džamanja, u Paštrovićima (Čupanjice u Buljarici) iz Stare Crne Gore; Ulcinj
1906. god.
Džanefendić, ogranak Čađenovića u Bratonožićima; iz Meduna (Kuči) iselili se u Novi Pazar
Džankić, Crnci (Piperi) ogranak Lalića
Džanko, Bukovica (Pljevlja)
Džanković, Bijelo Polje i Rožaj iz Zenice; Herceg-Novi su iz Gacka (Hercegovina)
Džanović, Pljevlja 1889. god.; Lješnjani i područni Žabalj (Rijeka Crnojevića) iz Podgorice, Kolić,
Primorje
Džanovići, muslimani sa Krusa
Džanjević, Botun (Zeta) kao: Depić ogranak Ivezića, ali Zećani u Mratinju i Stanjevićima
(Džanjevića livade) pa u Komanima i Skadru. Rod sa Koristanovićima; iz Džanjeva Brijega
(Grude), Tuzi; Crnci (Piperi); Rijeka Crnojevića doselili iz Džanjeva Brijega iz Gruda (Tuzi), od
njih su na Cetinju; Igalo, Herceg-Novi doselili iz Podgorice; Kosić (Krajina), Bar; Cetinje
Džanjevići, muslimani koji su živjeli u Komanima
Džanjo Lužanin, muslimanin iz Komana u 18.vijeku
Džarić, Bušnja, Lađani i Ljuće (Pljevlja); Donja Morača iz Hercegovine
Džaferović, Bes (uz Skadarsko jezero), Krajina iz Klimenata (sjeverna Albanija), od njih su u
Skadru (Albanija); Boljanići (Pljevlja)
Džafić, Bijelo Polje (Polimlje)
Džafović, Sutivan (Bijelo Polje)
Džebhanić, Pljevlja 1889. god.
Dževerdanović, Nikšićke Rudine
Dževerdanovići, grana bratstva Gradinjana - Miljenovića u Cucama
Džeferdanović (Džeferdarović), Cuce (Cetinje); Nikšić, od njih su odselili u Austriju
Džed, i (Dedić), Ulcinj
Džekaj, Braiša (Ulcinj)
Džekić, Ravna Rijeka (Mojkovac)
Dželalić, Bijela, Herceg-Novi 1682. god. doselili iz Trebinja; kod Herceg-Novog i Risna iz
Hercegovine
Dželat, iz Kuča odselili se u Brezovice (Mojkovac) i Papučke (Bijelo Polje)
Džaletović, Njeguši (Cetinje); Petrovići (Banjani), Nikšić, porijeklom iz Makedonije, u 14. v.
preselili u Lipov Do i Podprisoje u Čepelnici (Trebinje); u Ledenice Donje (Risan)
Dželetovići, bratstvo u Rajičevićima
Dželjić, Nikšić
Dželović, Pljevlja 1859. god.
Džeferdarović, iz Kuća u Podgorici (Šarkića mehala), rod sa Šarkićima, iseljeni u Skadar
Džedžo, Podgorica
Dživanović, Kotor
Džiganović, Nikšić i kao: Ciganović ili Džioganović
Džidić, iz Kuča prešli u Nikšić pa odande u Novi Pazar; Pljevlja 1854. god. područni Kričak;
Zelenika, Herceg-Novi
Džigurski, vidi: Čiguraš
Džijić, Kozice, Kričak (Pljevlja)
Džikerović, Klezna (Ulcinj)
Džikljen, Pljevlja 1883. god.
Džikovac, Nikšić
Džiković, Bratica (Ulcinj)
Džimbaljević, iz Vasojevića doselili se u Savardak (Piperi)
Džinović, Poterje odselili se u Srbiju

99

Džioganović, vidi: Ciganović
Džirdić, Kuči
Džiherović, Gornja Klezna (Ulcinj)
Džidžović, Bobovište (Primorska krajina) iz Kuča
Džodić, Cetina (Bijelo Polje); Kričak (Pljevlja)
Džogaz, Kalušić (Pljevlja), od njih su u područne Maoče i Bistricu; iz Kuča iselili u Žurene (Bijelo
Polje)
Džoganović, Kuta (Župa Nikšićka), starosjedioci
Džogović, Mahala i Pašića Polje (Bijelo Polje); Žurene i Lahole (Bijelo Polje) pa u Vitomiricu (Peć)
pa u Vitomiricu (Peć), srodnici su im Bakija u Bioču (Bijelo Polje), doseljenici iz Kuča; Zaton
(Bijelo Polje)
Džokaj, Vladimir (Ulcinj)
Džoker, Pljevlja
Džokić, kasnije Milović, u Kučima, od njih su u Bijelom Polju, a odande se jedni odsele u Sjenicu
(Raška) i Metohiju; ogranak Petrović u Donjim Banjanima (Nikšić), od njih su u Beogradu kao:
Džomba, kod Knina (Kninska Krajina), Ljubomiru (Hercegovina)
Džomanj, c, Paštrovići u 14. v. iz Stare Crne Gore
Džomba ogranak Popovića, iz Banjana (Nikšić) odselili se u Ljubomir (Trebinje), vidi: Džokić
Džombić, Kričak (Pljevlja)
Džongan, Začir (Ljubotinj), Rijeka Crnojevića i jedni odselili u Cetinje a drugi u Bugarsku
Džono, Boguta (Viranjske rupe) i Mužovići (Ljubotinj), Rijeka Crnojevića, porijeklom iz Ovčeg
Polja (Makedonija)
Džonovi, bratstvo u Ljubotinju
Džonović, Berane
Džončić, Martinići (Bjelopavlići)
Džokaj, Gorani (Ulcinj)
Džoko, Nikšić
Džoradže, vidi: Džoradžić
Džoradžić, ogranak Bulajića; vidi: Bujalić
Džodž, Dražin Do, Đedići i Krnjevići (Trebinje), oni su ogranak Mračevića iz Sutorine, Herceg-
Novi; Podgorica
Džuver (Matović), ogranak Popadića, u Bobovu i Ograđenice (Pljevlja); Crljenice i Bobovo
(Pljevlja), ogranak Starčevića
Džudović, Meteh, Vojno Selo, Gornja Ržanica (Plav) ranije Ćesac iz Rovaca; Bearne
Džuer, Spuž (Bjelopavlići), od njih su u Pelinkovićima (Bar)
Džujović, kod Plava i Berana i područnoj Gornjoj Ržanici jesu od Ćesaca iz Rovaca (Podgorica);
Plav iz Bihora (Bijelo Polje) i kao: Džukela
Džukela, Mojkovac, vidi: Džujović
Džukelić, ili kao: Džukela kasnije Perišić, u Lazaricama, Orahovu i Bezjovi (Kuči) i Stijepo
(Zatrijebač), Kuči, vidi: Džukelić i Džujović; Gusinje su iz Biora (Bihor), Bijelo Polje i kao:
Džukela
Džukić, Pošćenje (Džukića Do) i Duži (Šavnik), grana Mandića (Mileševića); Kutnja njiva
(Drobnjak); Nikšić
Džuković, Bučje (Pljevlja)
Džulić (Ćulić), Ulcinj
Džulović, Goleša (Pljevlja)
Džulutović, Nikšić
Džuović, Podi, Herceg-Novi i kod Risna iz Ljubomira (Hercegovina)
Džupan, Njeguši (Cetinje)
Džureta, Rastiš (Ulcinj)
Džuretović, Rastiš (Ulcinj)
Džurlić, Gusinje i Plav iz Koća (Kuči)

100

Salč (Ulcinj) Đandić. vidi: Đokić Đakovac. god. ustaš iz Hercegovine Đajko. Šavnik. god. Đalci (Rijeka Crnojevića). Klezna (Ulcinj) Džudžević. Od njih su u Bosni. Gornje Rudinice. i kao: Đačac.. Nikšić. Bijelo Polje. iz Kuča u Bobovište (Primorska krajina). rod s Nikolićima iz G.Džuhevović (Džuherović). Štoj (Ulcinj) Đananin. Bijelo Polje. Kotor Đaćić. pa jedni zabelježeni i kao: Bjelanović. Nikšić Đalović. Mojdež. Herceg-Novi i kao: Lasić Đanević. Herceg-Novi Đevšević. Cetinje Đakit. drugi u Risnu. Mikovići (Paštrovići) "Đalac" (Mikovići).. Kostenice. Piva i Uzgori (Volujak). Od njih su u Dubrovniku. Mirojevići. Odatle su jedni otišli u područne Reževiće. od njih su u Njegnjevu (Bijelo Polje). Salč i Krute (Ulcinj) Đanica. Vrbovo i Kričak (Pljevlja) Đakovići iz Pive (Plužine). Vlah. vidi: Pejović. Gornje Vasojeviće. bratstvo u naselju Orahovu Đaletić. Jablanica (Rožaje) doseljeni iz Klimenata (Albanija) Džupani. staro bratstvo u Rajičevićima Đ Đadrić. Od njih su u Drenovi (Trstenik) Đan = Đani. Nikšićko Prekovođe. Igalo. Podgorica Đakonović. Od njih su u Pivi. bratstvo u Bjelošima Đajković. doseljenici iz Karlovca (Hrvatska). Kotor Đalac. starosjedioci Đakon. porijeklo iz Korita. vidi: Đačić Đačić. Piva. Kotor. Bjeloši (Cetinje) Đajko (Grljevići). ovi Đaje jesu ogranak Višnjića iz Golije (Nikšić). Rastovac. i kao: Đalević. ranije Fatić. Piva. srodnici Šošovića i Boškovića. Cetinje. nastanjenih i u Risnu Đajić. u Đalcima Đačac. Lijeska (Bijelo Polje). grana Ruđića. Oputne Rudine (Nikšić) Đapići iz Pive (Miloševići) doseljeni iz Nikšića Đardini. Pobreić i Sipanja (Bijelo Polje). grana Vojinovića. ogranak Janjevića iz grupe Bubića. Bistrica. Zatrijebač 101 . Vrba (Rožaj) Džudžović. Pljevlja Đaković. Pobori (Budva) iz Stare Crne Gore. od njih u omaševu (Šehovići). srodnici Majstorovića Đajići iz Pive (Stabna). Kotor 1680. Lagatore (Gornji Bihor). ogranak Popovića iz Pipera. porijeklo iz Oraha (Trebinje). Ulcinj 1887. ogranak Đuravčevića iz Budze (Budeza). Od njih su na Glasincu (Romanija) i u Cetinju Đačići iz Pive (Rudinice). u Paštrovićima ranije Režević. Herceg-Novi Đanin. Plav. grana grupe Banovića iz Donjih Banjana (Nikšić). Berane. iselili se u Novi Pazar. Risan Đanević. doseljenici iz Konavala. Gornje Gostinje i Martinići (Bjelopavlići). Lepetane (Boka Kotorska). Oćevini i Podgori (Pljevlja). Šipačno i Trepča (Nikšić). Herceg-Novi Đapić.Rudinica Đevenica. i kao: Grljević. Kaluđerac (Petrovac na Moru). Herceg-Novi Đaja. Gotovuša (Pljevlja) Đačanin. Nikšić i područni: Studenca.

Orah i Mosko (Trebinje). u Koćama (Kuči). Đeljoš u Podgorici iz Kosijera (Cetinje). vidi: Đelović Đeletić. Bar Đenđinović. Stjepo (Zatrijebač). vidi: Đelošević Đelošević. ogranak Ljačevića iz grupe Mrnjavčevića Zećana. Bar Đekić.Đegović = Đedović. vidi: Đekaj u Stijepu (Zatrijebač) Đelaj. Vidi: Đelošaj Đeloši. Đelinović. porijeklom su iz Bijelog Polja. doseljenici iz Banjana. doselili se iz Gruda. Herceg-Novi Đelević. ogranak Balotića (Tomića) i kao: Mateljević. god. 102 . i kao: Đelević. Orahova (Kuči). Kolomza (Ulcinj). Koće i Zatrijebač (Kuči) i kao: Bakečević (Đelošaj). Berovo (Kuči). iz Miridita (sjeverna Albanija) Đedović. od njih su u Gornjoj Morači. Bar. god. Herceg-Novi Đeljaj. Spuž i Podgorica.. grana Bubića Đelioli. porijeklom su iz Kuča Đek (Đeka). Gornja Ržanica (Vasojevići) iz Škrelja (sjeverna Albanija). Lopate (Lijeva Rijeka). Martinići (Bjelopavlići). Kotor. a tamo iz Italije Đeneralović. ranije Pepić. od njih su na Volujaku. Cetinje Đelović.) Paštrovići. Nikšić. Vioc (Pelev Brijeg) i Ratonožići (Bratonožići) i kao: Đelević = Vučević. od njih u Valjevu (Srbija). Oputne Rudine (Crkvice). Herceg-Novi Đekov. Komaran (Pljevlja) i kao: Rovčanin Đeklić. Šušanj (Bar) Đeđević. god. u Podgorici iz Kosijera (Cetinje) Đemđinović. potomci Bratovi. Đurići i Kralje (Andrijevica). ogranak Janjevića. kasnije Kaluđerović iz grane Petrušinovića. Trobojka (Hoti). Vladanje i Zaton (Zeta). Vilac i Glavice (Bjelopavlići). Sretnja (Bjelopavlići). Bukovica (Šavnik). god. Đenđinovići (Sutomore). god. Jelići (Tutin). Demiri. U Vuksanlekićima (Tuzi). Ulcinj Đelašević. ogranak Radovića. kod Valjeva porijeklom Novljani. Ržanica (Vasojevići). Reževići (1784. ogranak Pljančara. Đenisijević. doselili se iz Drobnjaka. Bar. Tuzi. koji se preseliše u Bjelisavce. Podgorica. ranije: Bakečević. a porijeklom su iz Perkova Dola sa Velestova (Cetinje). sišli u Zetu Đeljoš. vidi: Đelović Đeljašević i kao: Đelošević. Ulcinj Đeković. grana Vukšića Đeljević. Podgorica. i kao: Đokon. Vladimir (Ulcinj) Đelvan. Štoj (Ulcinj) Đekaj. Podgorica 1775. god. Podgorica Đenaš. kod Pljevalja su došli iz Mirjanića (Pljevlja) Đentil. doseljenici sa Srednjodalmatinskih ostrva. Ulcinj 1885. Nikšić iz Grahova (Nikšić). Bojka (Ulcinj) Đenđimović. Ckla (Skja) uz Skadarsko jezero. ranije: Đinđin. u Podgorici 1900. Orahovo i Momišići (Zeta). porijeklom iz Škrelja (Albanija). Vladimir (Ulcinj). doselili se iz Grahova (Nikšić). Velji Ostros i Bojka u Primorskoj Krajini. ogranak Pljančara. ogranak Vujoševića. Miokusovići (Bjelopavlići). ogranak Miloševića. u Primorskoj krajini. Sutomore (Bar) 1850. Od njih su u Maloj Ivanči i Ratarima (Šumadija). i. vidi: Đelović Đelal (Đolala). ogranak Dabetića iz grupe Novakovića. Bara uz Bojanu Đelpi. Hoti i kao: Đelaj Đelošaj. a jedni u Vladanju i Jaziće (Zeta) kao: Orahovac. ranije Balać iz Spiča (Sutomore). Paštrovići. potomci Đeke Mirkova. ranije: Hotjunčević. Nudo i Grahovo (Nikšić). Martinići (Bjelopavlići). Bar Đenašević. Kotor 1458. Štoj i Salište (Ulcinj) Đekin. Mataguže i Momišiće (Zeta).

Kotoru. bratstava Marićevica sa Pajovićima. Klezna (Ulcinj) Đeršelović kasnije i kao: Bracović. doselili od Rožaja. Krnovu i Bijeloj (Šavnik). Vasojevići. Đečbitriči u Primorskoj Krajini Đešević. Markov Do u Markovini (Cetinje). ogranak Đerđelovića. Križanja i Ubli. po nahočetu Đečkrtoj. Od njih su kod Plava. Nikšiću. sišli u Žlijeb. Štoj (Ulcinj) Đepčević. Srpska (Zeta) Đeranić. grana Nikšića (do 18. v. Kuči su od bratstva Boljevića iz Bratonožića. starinom Mrke (Piperi). Ulcinju. Zagrad (Župa Nikšićka). vidi: Đerkaj Đerđ. Đerića dolovi i Đerića Glavica na Sinjajevini a 1750. iz Kuča. doseljenici (oko 1690.Rudinice. Plav i područni Bogajići Đešnić. porijeklom od Podgorice (Crna Gora) Đergić. Vraka (Skadar) iz Crne Gore. Skadar (Albanija) iz Crne Gore Đermamčević. ponegdje i kao: Đećević. Herceg-Novi. Od njih su u Spužu (Bjelopavlići) Đerekarac. Polje (Mojkovac) Đilović. i u Grimu (Vraka). ranije Ulić. Od njih su i u Spužu (Bjelopavlići). starosjedioci u Rudnicama Điknić. Vraki (Skadar). Bijela i Kumbor. Nikšić. jedni i kao: Podgorica i Jevtović. jesu iz grane Mijomanovića Vasojevića. Skadar i kao: Banuši. vidi: Bracović. i. potomci Maleša (Mamševića) sa Mališa (Gacko) Đerkaj. Orovac (Pljevlja). Brezna. u područnom Zagulju. vidi: Đerković Đerković. iz Dinoše (Tuzi).). Brezna). U Zatrijebaču kao: Nik. Piva. Zatrijebač (Kuči). Zeti. Budva Đikanović. Mrkojevićima (Bar). Pivi. Kotor Đikanovići (Vuksanovići). Vraka i Skadar (Albanija) i kao: Đergić . Zlostup i Praga u Goliji (Nikšić). grana Ruđića. Trebinje (Hercegovina). Kotor i područna Orahovica. Sveti Đorđe. Kovačevo (Novi Pazar). u Podgoricu se doselili izAlbanije Đečević. Bezjova (Kuči). Đerekare (Novi Pazar). Đečbitriči (Primorska krajina) Đečev. vidi: Đer. Crkvice (Nikšić) Đerčija. Podgorica. Beranama iz Podgorice i kod Plava Đečevići. Kolomza (Ulcinj) Đećević. ogranak Milovića. a porijeklom ogranak Kurtovića iz Kuča Đer. god. kod Nikšića i kao: Gašević. Srodnici su im u Hercegovini. Vodalija sa Boratovićima i Parača Đerasimović. predak gr.Đokait (Nik. Herceg-Novi Đerović. grana Zlatnopojasovića. vidi: Đečević Đečbitrič. Tamnik (Tavnik) i Ljubić (Srbija). bratstvo Đečevića iz Dinoše Đerčić. Topla. Starokuči.Banuši. Podgorici i kod Leskovca (Srbija). kod Risna. Ništice u Goliji (Nikšić) Đermančić. uz Skadarsko jezero Đepg. Bukorov Do i Pejov Do (na zlatnoj strani). doseljenici iz Selaca (sjeverna Albanija). i. Srodnici kod Gacka i Nevesinja. Tuzima. Grudama. grana Zlatnopojasovića iz grupe Novljana. Seoca (Crmnica) i jedni prešli u Arbaneš i Velji Ostros. Podgorica Đilas. Rudinice (Potprisoje).Đerković).Đenčić. i kao: Đergić = Banuši. doselili (1790) iz Nikšića. ranije Bobić. i. Bukovac (Pljevlja). Kolomza (Ulcinj) Đerić. pa su jedni prešli na Kosor (Donji Kuči). potomci Đikanovi. Orah (Nikšić) Đivanović. doseljenici iz Grblja. Kotor. Od njih u: Gornja Gorica (Zeta).) iz Hercegovine 103 . bratstvo u Ceklinu Đikanovići iz Pive (G. ogranak Ilića iz Krivošija. Od njih su u: Dodošima (Cetinju). Herceg-Novi. Od njih su u Vrbasu (Bačka). Ulići (Rijeka Crnojevića) i u gradu. god. porijeklom su iz Kuča. matično. ogranak Mijomanovića Đerasim. u Podgorici. ć. kao: Vojinović. Gornji Banjani (Nikšić). vidi: Đerić Đerđin. porijeklom iz Crne Gore. Pistule i Štoj (Ulcinj). Vitasojevići (Pješivci) i kao: Štekojević. potiču od Bonkeća.

Od njih su u Kolašinovićima (Bjelopavlići). Nikšić. Primorska. vidi: Đokić Đokaj. ranije: Taranin. pa dalje. Mojdež i Dobra (Boka Kotorska) 1909. Cecuni (Andrijevica). pripadaju rodu Bonkeća. ogranak Vesovića iz Bjelopavlića. došli iz Đenovića. Vladnja i Kodrobudan (Zeta). Trešnjevak (Lepenica). Herceg-Novi. Srbija. porijeklom iz Čeva (Cetinje). Opletac (Bajina Bašta). Podgorica. došli sa Srednje Dalmacije. Dedići u Gornjim Šestanima (Primorska krajina) Đoković. Šestani (Primorska krajina). Kotor. Kanović u Podgorici Đokvučić. Gajtan (južna Srbija). Bar. ogranak Karanikića Đokđurić. Botun (Zeta). starosjedioci. ogranak Neradovića (Raketića). Vraneši (Bijelo Polje). sišli iz Gruda (Tuzi). Borač (Kragujevac). Budan) iz Jasena iz Gacka Đozgić. Borič (Vraka). u podnožju planine Vojnik. ogranak Kordića. god. doseljenici iz Rovaca (Podgorica) a drugi iz Zagrade (Župa Nikšićka). Budva. doseljenici iz Mataruga (Pljevlja). god. kao: Đinović. Berane Đok. potomci Domazeta iz Crne Gore. Obrov (Bijelo Polje) Đozit.. jedni i kao: Milošević u Nikšiću Đođići iz Pive (Miloševići. od Kolašina Đokmarković. Zatrijebač (Kuči). Raškovići (Gruža kragujevačka). vidi: Đinđinović Đinđinović. doselili iz Čeperja (Potarje). Duboki Do u Đinovićima (Kosijeri). i kao: Đonato. Cetinje. Bar Đozović. od njih jedni u Vraku (Skadar) zvani i: Sakar = Sakri. Budva Đinarija. u Bjelopavlićima kao: Kalezić Đovanović. Vasojevići. pa odatle u Lukavicu (Bijelo Polje). god. grana Branilovića. Kuti. U Komanima (Podgorica) potomci Ćirka Miloševa. Lijeska (Vraneška Dolina) kod Bijelog Polja Đođić. Herceg-Novi Đogo. v. Salč (Ulcinj) Đokić. Praga (Nikšić) Đokovići . Bar Đoka. Ograja.. Bar i kao: Đinđini u Sutomoru i kao: Đenđinović.Nikšić. V. Biševo (Rožaje) kao: Sinanović iz Kuča. i kao: Đurđevac. Prnjavor i Skić (Plav) oko 1784. ogranak Ivezića (Pepića). grana Mijomanovića. Berane. Repeza (Šestani). Porijeklom iz Italije Đinđić. Herceg- Novi. Borilovine (Mojkovac). Dolac (Berane). Maoče (Pljevlja) i u gradu 1855. ranije Vojvodić iz plemena Nikšić. iz grupe Lopoćana. vidi: Nešković. po nahočetu Điraković. Vasojevići i Vojno Selo (Plav). porijeklom iz Vasojevića. drugi u Kralje (Andrijevica). prešli jedni u Ćekliće (Cetinje). prije 1804.Dakića. i potomci dalje u Ponare (Zeta). Jugovići (Župa Nikšićka) i Jasenovo Polje (Nikšić). Bukovice (Pljevlja) Đogović. Raošići (Tivat) došli (16. god. Timar (Žabljak). porijeklom od rijeke Tare (Crna Gora). Srbija. ogranak Sekulića Đirković. grana Dedejića. doselili se od Bijelog Polja (Polimlje). Krtole i Bijela. Borač i Brestovac (Kragujevac). Mojdež i Dibra (Boka Kotorska) Điokando. U 15. Plav i područno jesu ogranak Kovačevića (Rajevi Do). god. u Podgorici iz Galičnika (Makedonija). Herceg-Novi Đinđini.) iz Albanije.) i kao: Kapica iz Crne Gore. Glumač (Požega). razgranati. Ulcinj Đokait. ogranak Karanikića Đokin. Bartule i Šestani (Primorska krajina). kod Mojkovca su iz Rovaca (Podgorica) i u Kari (Prokuplje) ogranak Bulatovića iz Rovaca. Đinović. došli iz Zete (Podgorica) Đinovski. Zaseoke (Donje Dragačevo). Morača. desetak kilometara od Nikšića 104 . Fundana (Kuči) ranije: Premić. porijeklom iz Drobnjaka. Mala Crna Gora (Pusto ostrvo) na ušću Sušice u Taru.Đina. Knić (Kragujevac). Vasojevići. U Kotoru (1547. Skadar i kao: Musaja. Tuzi. ogranak Sandića . ogranak Đurašković. i kao: Đokait.. ogranak Bulatovića Đinovski.bratstvo iz sela Jasenovo Polje. Zatrijebač kao: Đokić. Srbija. doselili iz Uskoka (Žabljak).

ranije: Vusanj. v. došli na svoje Đenove. ogranak Beriša. ranije Džukelić u Orahovu (Kuči) Đonlekić. vidi: Đonlekaj Đonljekić. god. doseljenici iz Skadra (Albanija). iz Crne Gore Đombalić.. ogranak Bonkeća. Gornji Oblik (Primorska krajina) Đolaj. kao: Đoljašević i Đoljošaj. v. došli iz Rovaca (Podgorica) 105 . doselili se iz Stare Crne Gore. a. Bili su i u Bijelom Polju. srodnici su im u Crmnici.Đokolaj. Zatrijebač (Kuči) Đoljević. potomci Vuča Drekina u Krnjici (Markovići). Ljuhari (Fundina).) i kao: Đonovica.. ogranak Lukića. Primorska Krajina. vidi: Điokodo Đonaj. Spič (Sutomore) u 16. Herceg-Novi. doselili iz Stare Crne Gore Đokhaj. Bar Đonitinik. Gusinje Đolević. v. uz Skadarsko jezero (Albanija). u Toplicu (južna Srbija). Šestani (Primorska krajina). Kuči. Cetinje.) iz Kroje (Albanija). Tuzi Đonbalić. god. Cetinje Đonović. kod Gusinja ranije Đonbala Đon. Bar Đoneta. it. u Herceg-Novi doselili se (u 15. Podgorica 1910. Zajedno sa Perkovićima i Muhovićima potomci su Đure i Krste Martinovića iz Bajica (Cetinje). doseljenici iz Vusanja (Vukli). Kaluđerica (Beograd) iz Đurđevića Tare (Pljevlja). Ulcinj 1912. porijeklom su iz Škrelja (sjeverna Albanija) Đonlekaj. Tuzi i Podgorica 1876. god. Nikšić Đolbalić. po nahočetu. Ulcinj i područni Reč Đonin.. pa i kao: Taranin. Tuzi. došli iz Zete. Knić (Kragujevac). Đorga. Zatrijebač (Kuči) i kao: Đoljević. Đoljašaj. Zupci (Trebinje) i Begojevi selo (Šume trebinjske). god. ogranak Pantelića. porijeklom od Kolašina Đonovići. god. jedni i kao: Đolaj u Zatrijebaču Đoljaj. Tomići (Crmnica). došli iz Bogore Đončić (Junčić). sjeverna Albanija Đondović. Bar Đorgović. Anamelsko polje (Ulcinj). Stjepo (Zatrijebač) i kao: Đokaj. porijeklom iz Bjelopavlića. Grude (Tuzi). ogranak Zonjića (Dabetića). Herceg-Novi. Vidi: Đonović Đonhaj. Đonšep. Cetinje. ranije Vučendreković (šire Pestan). Zadar (Gornja Dalmacija). Salč (Ulcinj) Đonit. Donje Dragačevo (Srbija). Crljenice (Pljevlja) Đone. Bljaca u Gornjim Šestanima. Donji Oblik (Ulcinj). porijeklom iz Pipera (Podgorica).Vukalovića i Vujačića Đonato. Berane. Bar Đor. u Vraki kod Skadra (Albanija). Ulcinj i područni Reč. Barč i Zakute (Kragujevac). Zatrijebač i kao: Đotović. Vasojevići. Široke. vić. Bar Đonković. Zatrijebač. i. preko Kroje (Albanija) došli iz Štipa (Makedonija) u 14. Kumbor. bratstvo u plemenu Brčelima Đonovica. vidi: Đonlekaj Đonmarković. i kao: Đonlekić. ogranak Dedića iz Škrelja (Albanija) Đonov. doselili se od Tare. Vusanja (Gusinje) i Vojno Selo (Plav). u Kotoru 1460. Srodnici: Ilića . Rudine (Nikmaraši). Kolašin Đorđević. Bistrica (Bijelo Polje). doselili se iz Šestana (Primorska krajina) Đoni. porijeklom od Štipa (Makedonija) (u 14. Ulcinj 1890. vidi: Hot. grana Hota. v. Nikšić i područno Duga i Gornje Polje. potomci Đon Sume Đolić. Mali Zaljev (Bar) Đolović. Od njih su u dolini Lima.

Dobrota (Kotor) Đukanović. Martinići (Bjelopavlići) i kao: Stojković. potomci Abazovića. Štitarice (Mojkovac). kod Plava su od Bakočevića iz Kuča. Kostajnik (Valjevo . iz Jezera (Žabljak) Đorković. a drugi u Cerovo (Ražanj). Obrov (Bijelo Polje). Ledenice i Dragalj (Risan). Gađi (Rijeka Crnojevića). ogranak Đurkovića . bratstvo u Relezi Đuka. Paštrovići. Cetinje. kasnije: Kurjački. Klezna i Kolomza (Ulcinj) Đuzić. a kao: Đukić u Gračanici.) doselili iz Stubica (Pješivci). Od njih su u Cetinju. od njih su u: Risnu. istorodni. god. Herceg-Novi Đuer. a ovdje kao: Durutović. ogranak Ivanovića. doseljenici iz Škrelja (sjeverna Albanija). Cecunima i kod Plava i kao: Đukić = Grašić. pa prešli u Dubrovnik. Crkvičko polje (Piva) potomci Đurka. u Baru Đukđurić. i. Donji Karanikići u Šestanima uz Skadarsko jezero Đukin. ranije: Gimanović. kao: Srzentić i druga prezimena Đudelić. u Paštrovićima. bratstvo u Podaždrijelu Đukanovići. pa u Straševinu (Nikšić). u Srpskoj Crnji (Sjeverni Banat) Đukelić. starinom iz Drobnjaka Đorojević. kao: Đukanović. Herceg-Novi (1687. Srbija. Duga. vidi: Brajković i Orlović. vidi: Đonović. potomci uskoka Đorović. ranije Đuda. potomci kneza Šćepana (ranije Zvicer). Grlici (Danilovgrad). i drugim krajevima. kao i oni u Brezoviku i Ivanje (Nikšić). ranije: Ivanović. kao i područni: Bećirović Đuda. Rudinama i Velimlju. Gojković. Miruše uz Trebišnjicu Đorovići. Mažići (Kuči). Ulcinju. Đorđijević. Metehu (Plav). Od njih su u: Budvi. ranije: Ivanović sa Čeva. i. grana Branilovića. Šekular i Murina (Gornji Vasojevići). od kojih su: Topalović. porijeklom iz Kolašina Đujić. Skadar.Đorđ.Petrovića iz Pipera otišli u Gril (Vraka). i. Od njih su jedni u Jadar. 106 . Kairu (Egipat). Bjelice i Đinovići (Cetinje). Od njih su u: donjem Polimlju. Kotor Đudrić. Đurašići. došli iz Crne Gore. Srbobran (Bačka). prije bili u Zupcima (Trebinje) pa se jedni odselili u Srbiju. rod iz bratstva Ćetkovića iz Šekulara. iz Komana. pa preko Bihora u Malaju i Raždagiju (Sjenica) i dalje u Reovce (Kraljevo). Zaselo (Užička Crna Gora) iz Pive. Releza (Podgorica) Đujovići. Šestani (Primorska krajina). Mačuge (Crmnica). Žljijeb i Kuti. Balabanima (Zeta). kasnije: Stanić Đujović. područno u Lukovu. Gledići (Gruža Kragujevačka). te u druga mjesta: Police u donjem i gornjem Polimlju i kao: Jašarević u Bihoru. Breznama i Ivanovićima (Piva).Kućište (Krajište) u Cucama (Cetinje). od njih su u Podgorici. Kotor u 16. Lijeva Rijeka (Vasojevići). u Nikmarašima (Zatrijebač). Podgorica Đukić. Bar Đocit. Bar Đubić. potomci kneza Ivana Ozrova. Mratinje (Piva). Stupa. Nikšić i Risan Đorlić. u Podgorici iz Gornje Zete. bratstvo u Sotonićima Đuk. u Zaostro (Pljevlja). porijeklom iz Tušine (Žabljak) ogranak Cerovića Đorđić. došli iz Pošćenja (Žabljak). bratstvo na Čevu Đukanovići. Bliznu (Piperi) od kojih su u Parizu (Francuska) i Gusinju.Srbija) iz Pive Đukanovići (Ivanovići). pješivački Đukići (došli od Lijeve Rijeke) u područno pješivačko Selište. od njih u Budvi Đudeti. Razgranati. u Miločanima i Gornjem Polju (Nikšić) Đotović. Bubrežak (Nikšić). Sočice. Nikšiću. bratstvo u Križevu Dolu "Đukanović". Pečurice (Ulcinj) potomci Ive. Ćetkovići (Šekulari). Kuči Đoc. Vasiljevići (Župa Nikšićka). doselili se iz Stare Raške. a neki u SAD. Kuta (Čevsko Polje) i Podždrijelo (Zaljut) u Čevu (Cetinje). vidi: Mutap. v.

u Drobnjacima ogranak Bijelića iz grane Nikšića Đulajić. Brskut (Bratonožići). god. ranije Dobrilović. Dobra Rijeka (Gornje Polimlje) 1485. doselili iz Gluhog Dola (Crmnica). Đuračević. porijeklom iz centralne Crne Gore. Stara Crna Gora). Đurasovići na području Starog Bara su potomci Krstića. porijeklom iz Peći. porijeklom iz plemena Bratonožića Đukići iz Pive (D. i kasnije. Klinci. v. Kotor Đupovac. god.. Ulcinj 1885. bratstvo u Selištima Đukići..Crkvice). Herceg-Novi. Bes i Tijana (Donja Krajina). Herceg-Novi Đurasović. Cetinje. ogranak Ivčevića. Sotonići (Crmnica). Bistrica (Donja Zeta) iz Gluhog Dola (Crmnica). ogranak Dabetića. u Podgorici ubilježeni 1903. u Drobnjacima su od bratstva Nikšić Đuković. Perast (Boka Kotorska) u 17. u Vraki (Skadar) i kao: Ajković iz Zete. zagranak bratstva Ivčevića u Gluhom Dolu Đuranovići. u Podgorici ogranak Lainovića. Pljevlja Đulomerović. Građani (Rijeka Crnojevića). Bobovo. ogranak Zorana iz Duba (Grbalj). Mokrine i Zupci (1692. Dobra Voda (Gusinje) Đulović. doseljenici iz Zubaca (Trebinje) Đurasovići. u Komanima (Podgorica) potomci Đuraša Stanka Vukotina. Kuči. bratstvo u Viću (Stari Bar) iz Stare Crne Gore. Štitari (Podgorica).. bratstvo u Martinićima (Bjelopavlići) Đurar.. Dugi Do u Njegušima (Cetinje). Nikšić. grana Novakovića Đul. š. Od Đurasovića su u Kotoru Đurice (Kotor. Od njih su u Kamenarima i Pobrđu (Boka Kotorska). Kurilo i Žabljak ogranak Kulića. Prekobrđe. bratstvo u Donjoj Morači. bližnji Đuraškovićima. grana bratstva Masloničića u Gluhom Dolu Đukslić. Šišići (Grbalj). vidi: Đurašković Đuranovići (Punoševići). porijeklom iz Metohije. Martinići (Bjelopavlići). Iz Vića pojedini su prešli u Mrkojeviće (Bar). god. u Berislavcima (Zeta) 1880. Đurovci. Od njih su u Nikšiću. Od njih su: Šainović u Gusinju i Đurković u Piperima Đukići (Selištani). v. čiji su preci porijeklom iz Pipera. Žljijeb i Herceg-Novi (u 16. Herceg Novi. pa Petine i Podgora (Pljevlja) i kasnije jedni kao: Mijatović. potomci Đuraša porijeklom iz Klimenata. ogranak Punoševića. ranije: Ekal-Elej-g iz Velestova (Cetinje). v.. od kojih su u Nikšiću. Oko 1692. od njih u Kolašinovićima (Bjelopavlići). bratstvo u Škaljarima Đuranović. Vasojevići. u Hercegovini. Đunio. Herceg-Novi Đuras. Kotor kao i veći broj u Raštane (Hercegovina). Herceg-Novi Đuratović. Pješivci. Berane. zabilježeni su u Staroj Crnoj Gori. Podgorica 107 . Lipa (Vratolički Ugao) i Paprati (Rijeka Crnojevića). god. u Cetinju.). Kotor Đupanović. bratstvo u Njegušima Đuranovići. iz Meterize.. v. Škaljari (Kotor).) doselili iz Đurđeva Brijega (Hercegovina).. doseljeni iz Pošćenja iz Drobnjaka Đuknić. Herceg-Novi i područni Kumbor. a tamo sa Mirca (Cetinje) Đurani. vidi: Đuković . Kotor. Kotor. 14. od njih su u Kurilu i Berislavcima (Zeta) i Danilovgradu. Gluhi Do (Crmnica). Bar Đuran. ogranak Đuraškovića. Spužu (došao Jovan iz Ceklina i primio islam) i Bjelopavlićima kao i u Dobrskoj Župi (Cetinje). a 1720. Bar Đulorić.kasnije i kao: Kodra. Cetinje. srodnici Sarića iz Banjana (Nikšić) Đulić.Gudanović u Bistrici "Đuković". bratstvo u Sotonićima Đuranovići. god. grana Bandića iz grupe Orlovića. Uliće (Rijeka Crnojevića). Štitari (Golija). Podgorica Đura. Orahovo (Kuči) i kao: Đuraš i Đurašević. Šišići (Grbalj) 9. Peraška naselja.

Paštrovići i kao: Jurašević. u Podgorici 1905. Ubli. Đuraškovići na području Rijeke Crnojevića su potomci Krstića. Cetinje i Podgorici i kao: Đurašević . ranije Đurašović. god. kasnije kao: Đurašević. Kotoru. još kasnije: Đurađević. Herceg-Novi i područna Topla. grana Vuletića.. pa u Pljevlja. vidi: Đuraš. u Zatrijebaču (Kuči) Đurašain. god. Podgorici. vidi: Đurašević Đurašaj. 1450. Od njih su u: Cetinju. Rudine (1309. Podgorica. Dajković i Tomašević. Mišići (Spič). čiji su preci porijeklom iz Pipera. Kovačine (Pljevlja). predak bratstva Đuričkovića Đurašinović. Građani (Rijeka Crnojevića). Skadar (Albanija) iz Crne Gore Đurbović. god. Ulcinj i područna Donja Klezna. Herceg-Noviom. zavedeno je naselje kao: Đuraševići. bratstvo u Građanima Đurašin. Paštrović. Đurđević Tara.. a drugi (Žerodni) kao: Šaruljić. i Drobnjaci (kasnije i naziv Banjani) kao: Đurđević = Heraković. u Prčanju (Boka Kotorska). v.). od kojih su Ganić 108 . vidi: Đurašković.). Podgorica Đurguzović. porijeklom iz Komana Đurgagić. u Paštrovićima 1516. Bar Đuraškovići iz Gornjeg Ceklina Đurbabić. Gluhi Do (Crmnica). vidi: Đurašević. tako u Donjoj Ržanici i kao: Đurašević = Radovanić. Lušac..Đurđa Ilića. grana Dobrilovića. Potomci Ilića (Đuraš). u Grblju. zabilježeni u Crnoj Gori. Miruše na lijevoj obali Trebišnjice. Bjelice (Cetinje) 1535. Podgorica Đurđevac. zapadna obala Skadarskog jezera Đuraševići.) u Zeti a kasnije kao: Vrančić i Ilić = Đurašević = Gojčinović = Kaluđerović pa Crnojević. neki su tako zabilježeni u područnim mjestima. god. Đurašići (Pljevlja) Đurašić. Preselili se. a kao: Đurašković došli iz Vrbice u Bihoru. potomci Đuraša . u Herceg-Novom. god. Gornja Zeta.Crnojević (1396. Nikšić. Nikšić 1546. v. Stubica i Cerovo (Pješivci). Ledinac (na Njegušima). od njih u Gornje Vasojeviće. isti su kod Gusinja i Plava kao: Đuričanin. ranije kao: Đurašević. Zetska vlastela 1396. u Tudurovićima. Đurđevci. god. grana bratstva Vuletića u Gluhom Dolu Đurašković. u Podgorici iz Ceklina. Kotor. Valište (iznad Ljute). Dobroti.Lušcanin. Od njih u Podgorici i jedni u Podgrad i Liještu (Kuči). starinom od Vučitrna (Kosovo)... god.Đuračić. Nikšiću i Ratkoceru (južna Srbija) Đuraš. a jedni i kao: Bob(al)ević 1655. Podgorica. god. a u Beranama kao i okolini: Popović. u Dobrsku okuće (Cetinje) kao: Đurašković. Kotor Đurašević. Morača (Kolašin) kao: Đurđevac = Lješnjanin u Ivanje (Nikšić) iz Rovaca (Podgorica). bratstvo u Lukovu kod Nikšića Đurđević (Balšić). Bijelo Polje.. ogranak Dubravčevića. Berane i Podgorica. Podgorica Đurbizović.. u Podgorici 1904. Vrbovo (Pljevlja) iz Drobnjaka. Alimpijević i Đurđevac u Vasojevićima su od njih Đuraškovići u Bjelopavlićima. Maine (1434. Adrović. god. ogranak Bulatovića iz Rovaca Đurašić. Crnci i Kopilje (Piperi).). Gorčinovićima i Crnojevićima). Srodnici u Klimentima (sjeverna Albanija). Budva. u Crmnici (Dabiživ i Đurađ 1454. Berane i kao: Đurašković . porijeklom iz Hercegovine (srodnici Kalođurđevićima. Ulcinju. god. vidi: Đurašević i kao: Đurašait. god. Podbišće (Mojkovac). u Boguti i Donja sela (Rijeka Crnojevića) grana Sarapa. u području Drobnjaka 1445. god. u Nikmarašima (Zatrijebač). a kasnije kao: Đurašević. Đurašin (Đuro). Kričak (Pljevlja) jesu iz područja Kolašina. doseljenika iz Sarapova (Sarajevo) i kao: Đurašević = Sarap. kao: Vranjčić (1331. oko 1700. Nikmaraši u Zatrijebaču (Kuči). kasnije: Tomila (Tomilić). jedni u Grbalj. porijeklom su iz Pipera. Kasnije jedni kao: Srnojević. Klinci (Grbalj) u 14. god. Bar.. kao: Vrančić. potomci Bonkeća. sa katunima Stari Katun i Bljuštzra (Kuči). u Zeti oko 1270. predak bratstva Đuričkovića Đurašinov (Đurov) Đuričko.. god. Carigrad (Turska) Đurvuzović. god. vidi: Đuranović. Cetinje. vidi: Đurašain. god. Od njih su područni Milić. Budva u 15.) na Banjskoj visoravni..

Brezojevice i Đurička Rijeka (Plav).kod Gusinja. u Kotoru Đurilović. Kolašinu. Pješivci. ogranak Ređevića. Gusinje ogranak Đuraškovića iz Ceklina (Rijeka Crnojevića). Krašići (Tivat). Budva Đurisavić. Đuričić. na području Risna i Herceg-Novog potiču iz Popova (Hercegovina). Rajkovac. Berane. vjerovatno prezime negdašnjeg brastva u Dragomi-dolu Đurešić. Podima. u Bratonožićima. Dosta ih se iselilo u druga mjesta. Golija (Čarađe). vidi: Petrović = Karađorđević Đuređaković. u Rovcima (Kolašin) Đurđići. Herceg-Novi i područne Brgule Đurđić. Paštrovići i Maine (Budva) Đurica. Dubrovsko (Šavnik). Cetinje Đurevići. Moštanica u Kaluđerici (Beograd) iz Đurđevića Tare (Pljevlja). Kolašin. Rijeka Crnojevića. Virak. od kojih su Radonjčić u Gusinju i Kosovskoj Mitrovici. a odseljeni u Vraku (Skadar) i kao: Đuretin = Savoja. Dobrota (Kotor) i u Kotoru. Prčanj (Boka Kotorska). ranije Suđa. vidi: Đuretić Đuretić. porijeklom iz Hercegovine Đurinović. Oko 1500. Zeoke (Šumadijska Kolubara). Đuričanin. Komarnica i Motički Gaj (Drobnjak). Podgorica. vidi: Vuković. Gostilju i Mojanovićima (Zeta).. Nikšić. Bjelice (Cetinje) 16. Od Milačića i Vujoševića su (Đurđević) i istoprezimenjaci u Vasiljevcu (Šumadija) i Prelević u Kolašinu. Od njih su u Piperima. i u Kotoru. paštrovska brda Đurinović. zatim Micanović u Kolašinu i Raškoj oblasti. preci Đurđevića. Cuce (Cetinje) Đurin. Tuzi. Herceg-Novi i okolina. odakle su preselili u Drobnjake. pa Klikovac u Zeti i Pajović. Osoje i Prisoje u Donjem Zagaraču (Danilovgrad). u Podgorici 1908. Trojice (Pljevlja) 1832.Ćeklići). doselili se iz Dragomi Dola (Đureski Do . Male Cuce (Cetinje). Crmnica Đurisović. ranije kao: Miličić u Ublima na Banjskoj visoravni. ogranak Radmanovića. u Mircu (Cetinje). Paštrovići Đurina. od kojih su u Vladanji i Balabanima (Zeta). bivša porodica u Donjem Kraju Đurići (Radmanovići). bratstvo u Donjem Zagarču Đurići. i kao: Đurica Đuričević. doselili se iz okoline Skadra (Albanija). ogranak Brajovića. Rovine. v. bratstvo u Drobnjacima Đurević. vidi: Đuričanin. Kotor. Kotor iz Stare Crne Gore. sišli ispod Bjelasice. vidi: Đukić u Vraki Đurilović. potomci Malonšića. Rašići (Tivat) porijeklom iz Albanije. Valjevska 109 . v. porijeklom iz Peći (Metohija). Maine (Budva). Kobilji Do i Prentin Do. ogranak Premovića. bratstvo u Boki. Nikšić. Kosovi Lug (Bjelopavlići). Od njih su u: Ulcinju. u Gluhom Dolu (Crmnica) Đurić. iz Kuča. Rožaju. Vraka kod Skadra (Albanija) i u Gusinju. Budva i područne Maine. god. Od njih su u Loznici (Mačva). u selu Srbini Đurići (Jovovići). Bjelopavlići. Srbini i Toploj. Budva Đuretin. doselili se iz Bodežišta (Gacko). Pješivci. bratstvo u selu Slivnici na površi trebinjskoj. Cetinje kao: Ilić Đurinić. Srbija Đurići. Dragomi Do (Ćeklići). jedno vrijeme su boravili u Zupcima (Trebinje) 17. Kostajnik (Valjevo) i Pive u Cerovu (Ražanj). Berane. starinci. kod Bijelog Polja. Cuce. Jedno vrijeme su boravili kod Trebinja (Hercegovina). U Đurđevu (Bačka). Građani (Rijeka Crnojevića). Krtole (Grbalj). god. iz Crne Gore Đurđenović. porijeklom iz Morače (Kolašin). bratstvo u Gluhom Dolu Đuric. porijeklom iz Hercegovine. u Gluhi Do (Crmnica). U Mirušama (Nikšić). Lijeva Rijeka (Podgorica). Gluhi Do (Crmnica) ogranak Brankovića-Čarapića. god. u Plavu. Od njih su u Darzi (Ulcinj). ogranak Ćutovića. Herceg-Novom i područnim Mokrinama. Podgorica. grana Vujoševića. Od njih su u Goričanima. Paštrovići.

grana Tomaševića. Istoimeni koji su bili nastanjeni u Riđanima (Nikšić). Đurkovići.Kolubara. Nikšićko Prekovođe. došli iz Bjelica (Cetinje). U Kosovi Lug (Bjelopavlići) doselili se iz lješanskog područja. Donjem Botunu i Ponarima (Zeta). Vranićima. Pljevlja i područno Maoče. Dobronjež do (Đuričkov do) u Cucama. Od navedenih u Blizni i Zovom Dolu (Piperima): Đurović. Kosijeri (Cetinje). Golubovci (Donja Zeta) Đurkinak. Baćovići. Bar i kao: Vešković i Vuksanović. Dobrilovina (Mojkovac). Radulović. a ovi u Banjanima nadimak "Klenčani" po Klenku u Srijemu. Žabljak. Danilovgrad. porijeklom su iz Stare Crne Gore. Sretnje (Bjelopavlići). Herceg-Novi (1692. Mijogost u Gornjem Zagaraču (Danilovgrad). od njih i Ćoro. Orbovići. Petina (Pljevlja). došli iz Kralja (Andrijevica). Od nji su: Antovići. u Njegušima (Cetinje). bratstvo u Parcima Đurišići. Zabesa u Boljevićima (Crmnica). bili na Romaniji. u Dabar (Hercegovina) kao: Antović. Ulcinj 1887. od ovih Đuričkovića su: Bogetić. bratstvo u Boljevićima Đurkalić. ranije: Radosavović u Bezjovi i Krnjaži (Kuči). Od nji su u: Dubrovskom. Perast i okolina (Boka Kotorska). od istih su u: Spužu. Kasnije nova prezimena: Baćović. Antović. Od njih su u Goričanima i Botunu (Zeta). kao: Bogetić i odatle u Labljane (Peć). Cetinje. doselili se iz Bodežišta (Gacko). Kujava i Danilovgrad (Bjelopavlići).. Raslavić. U Danilovgradu. v. bratstvo u selu Krugu Đurković. u Mojanovićima (Zeta) ogranak Kneževića. Kočani (Nikšić). Sasovići. Paštrovići. Od njih su u Srbiji Đurkove Doline. Lučić. god. u Pješivcima i kao: Đuričić (Mijušković). Gligović. 110 . Stoliv i Radovanići (Tivat) jesu starosjedioci.. porijeklom iz Kuča. Bobotovo Groblje u Goliji (Nikšić). ogranak Rajevića iz grupe Kovačevića. Ljumović sa Vukićima. porijeklom su iz Kosova. Riđani (Nikšić). Bar i područni Đenđinovići (Sutomore). ogranak Dragoševića = Trebješana. Morinj (Risan) Đurišići (Mijogoštani). u Podgorici Đurko. zagranak bratstva Brankovića-Čarapića u Gluhom Dolu Đuričković. Ranije kao: Tomaši i od onoga što je ostao kod Visokog su Avlijaš. Od njih su u Vrbici (Pljevlja) kao: Ljemez. Podgorici. Njeguši (Cetinje) 15. kao dio grupe Orlovića. bratstvo u Rovinama. a jedni su po majci. u Spiču kao: Rasavović. Jedno vrijeme jedni su se prezivali Mulina. Od njih su u Zabjeli. u više naselja Srbije. Gligovići. Budva. Srbija. Nikšić Đurišić. kod Mojkovca. Bobiji (Rijeka Crnojevića). srodnici Dakovića u Grahovu (Nikšić). god. Veljebrdskom selu (Podgorica). bratstvo u Zagarču Đurišević. u Prentinu Dolu i u Kobiljem Dolu u Malim Cucama Đuričić. kasnije oni u Umčarima kao: Rasavović. Cetinju. pa od njih kao: Mihailović i Dragović u Umčarima (zaseok Živkovac). porijeklom iz Kuča. doseljenika iz Visokog (centralna Bosna). Motike (Čačak). i kao: Dodac. odatle i iz Cetinjskog polja dolaskom pod Garač planinu i u Komane (Podgorica) potomci Đurička Ivanova razgranali se i ima ih u više mjesta Zagarača. mjesta nepoznata. Dolac (Rijeka Crnojevića) preselili se iz Paraca (Podgorica). bratstvo u Mijogoštu Đurišići. srodni sa istima u Vratkovićima (Gacko). U Gornjim Vasojevićima. porijeklom iz Stare Crne Gore. Podnožje Velje Gore u Parcanima (Podgorica). u Trstu (Italija) porijeklom iz Boke Kotorske. Budva. porijeklom iz Pive.) iz Bobana Đuričići. u Banjanima jesu iz grupe Klenčana. Gornja Brezna (Piva). kod Valjeva kao: Vuković kasnije Lazarević. Jedno vrijeme su živjeli u Čarađe (Gaco). Vraka (Skadar) iz Lješanskog područja. u Srbiju iz Jošice (crnogorske). srodnici drugih "Mojogoštana". Banjani (Nikšić). Kamenari (Risan). Gusinje. bratstvo u Bajicama Đuričkovići. Donji Kraj (Cetinjesko polje). Tušići (Berane) i kao: Medović. a tamo iz Klenka (Srijem). Brezna (Piva). potomaka Bijelog Pavla. Područje Risna i Herceg-Novog. Đurković i Vuković koji su se nastanili na Meku Grudu i Korita (Bileća). ogranak Vulića. Trinidadu (Kolorado) Đuričkovići. porijeklom iz Bihora (Bijelo Polje). porijeklom iz Hercegovine. doselili iz Banjana. kod Soko Banje u Jablanici i Uroševcu kao: Bogetić.

a jedni kod Kragujevca i Petrovu Selu (Cetinje). Crljenice i Potrlica (Pljevlja).). Limljanima. u Matagužama (Zeta) 1492. Bjelopavlići: Zanugline i Požar ogranak Grupkovića. Kolašinu. Đurnić. Župa Nikšićka. v. Zagorju. vidi: Berek. Nikšić. Bašči. U Rovcima (Podgorica). iz grupe Nikšića. Cetinju. Bijela (manastir). Releza i Orasi u Lješanskom području (Podgorica). Cetinje. ogranak Mijajlovići. pa sišli u Zupce i Dobru Vodu (Bar). Donji Đalci u Ceklinu (Rijeka Crnojevića) Đurkodoljci . Dupilo (Crmnica). su od Lambuljića. ogranak Kujundžića iz Riđana (Nikšić). Dobrota (Kotor). u Pješivcima (Nikšić). i Nišu kao: Piletić. Klancu i Kržici u Bihoru (Bijelo Polje). u Oputnim Rudinama. pa Jugovo. predak bratstva Đuričkovića Đurov. Obrenovcu i Kraljevu (Srbija). Valjevu. Herceg-Novi. Zupcima i Dobroj Vodi (Bar). u Boki Đuro (Đurašin). oko 1692. Kućišta u Ćeklićima (Cetinje). iz Gluhog Dola (Crmnica) kao: Đuković u Bistricu (Zeta) i kao: Đurović (Gudanović). Spužu. ranije (Zagorčani) Šćepanović. Zaljut kao: Preobražanin iz grupe Bajkovića. Gusinje.Pejovići. Kotor. Pljevlja. Od njih su u Nikšićkim Trepčima. Kragujevcu. Trnovice (Višegrad). Đurković u Lutovu (Bratonožići). jedni su iz Cerova (Pješivci) u Zagrad. Srodni tamošnjim Bočovićima. bratstvo u Bijeloj. Sotonići. srodni Đurovcima. u Rovcima (Podgorica). Od njih Nikšićka Trepča. Kuti i Savina. naseljeni u: Bijelo Brdo i Trnovice (Višegrad). Ulcinj 1912. Ulcinju. god. Od njih su u Prčanju. Šavnik ogranak Gluščevića (Miloševića) u Donjoj Bijeloj. Dučići (Kuči). Mokroj Gori (Višegrad). Slatina. potomci Đuke i Boža Veškova. Limljani (Crmnica). Zagrad (Župa Nikšićka). god. Dulićima (Gacko). U Podgoricu iz Komana 1601. Seoca (Piperi). Donja Zeta. Potpeću. Mačuge (Crmnica) Đurnići. Kod Plava i kao: Đurković. Trojice (1753. Pljevlja. ogranak Grupkovića i Ćurioc. od njih na Glasincu (Romanija). ranije Drugović iz Zete. kasnije kao: Bećir ili Bećirović. Glavati (Tivat) iz Bajica (Cetinje). god. Musterovići (Gornji Zagarač). Crmnici (kao: Vukosavović) svi iz Pipera Đurkovići. Podgorici. grana Krivokapića. Začir u Ljubotinju (Cetinje). u Pivi ogranak Blagojevića. Darzi. Istorodni sa: Lutovcima u Polimlju. god. Nikšićkom Polju i Valjevu. Od njih su u: Crmnici. bratstvo u selu Djalcima Đurkonja. Ogranak Dedića. vojvode koji je izmakao iz Kosovske bitke. Orasi (lješansko područje). Zagorak (Pješivci). Ožlindrijen i Spuž (Bjelopavlići). jedni iz Bjelica u Podostrog (Budva). Ogranak Žikovića (Živkovića) grupa Mrnjavčevića. porijeklom iz područja Rijeke Crnojevića. Bijelom Polju i okolini. kod Rožaja. Cetinje. Petrov Do u Ćeklićima. Od njih su u Šavniku i jedni odatle u Nikšić. Đurovi potomci. Otilovići. došli iz Stare Crne Gore.Brezna) doseljeni iz Kula od Prekića Đurkodolac. u Crnce (Pješivci) iz Bjelopavlića. Dedići u Gornjim Šestanima i Arbanešu (Krajina). Šavnik. Velji Zalazi (Cetinje) 1439. Od njih kod Kuršumlije (Srbija). Suvodol (Rožaj). Brate se sa Miranovićima i Balabanima. Zavali. u Baru Đurović. Od njih su u Toplici (Kuršumlija) kao: Miletić. bratstvo u Kosijerima Đurkovići iz Pive (G. jesu potomci Mihaila Pipova. god. u Đurovićima (Đekići). Đurković (Piletićima) u Piperima i Nišu. Goleša i Mažići (slave Đurđevdan). starosjedioci. Nikšićko Prekovođe. Blizni i Zova Dolu). u Podgorici su iz Građana (Crmnica). Lukovo i Ivanje (iz Pješivaca). ogranak Tomaševića. u Cucama (Miokova Dolina). Prčanj (Boka Kotorska) u 16. ogranak Kujundžića iz Riđana (Nikšić). god. ranije: Đujović. Sotonići (Mihaila Nikolića). Kamenarima i Dobroti (Boka Kotorska) i Odesi uz Crno more. Kotor..Limljanima (Crmnica) i kao: Vukosavović. kod Peći.piperskim. Svibi (Piperi). Od ovih Đurkovića istorodni su u: Piperima (Dubravi. u Podgorici su iz Pipera. doselili se iz Gacka (Hercegovina). Podgorici. Goričenima i Ponari (od njih u dotičnoj Bistrici). ogranak Kaluđerovića. ranije 111 . u Crmnici: Dupilo (Đurovića kuće). Podubla (Njeguši). Petrovom selu (Kladovo). Pješivci (Bogetići). ranije: Krunić. doseljenici iz Bjelopavlića. područje Bjelopoljske Bistrice. bližnji Radišićima . Pod Lišnjem. Žljijeb (Boka Kotorska). Kotor i područni Zalaz. Dapsićima (Berane). Vukosavci. iz Čeva (Cetinje) Godunović pređu u Balabane (Zeta) i prozovu ih: Đurović. bratstvo u Sotonićima Đurnovići (Ivanovići). Sutorina (Bar) iz Bara.

Pržište (Mojkovac). bratstvo u Musterovićima Đurovići. Cetinje. Uskoplje (Trebinje). Šestani. god. srodnike imaju u Zeti Đurčić. Kotor Eknić. srodni Lukićima Đurčević. Paštrovići u 1600. Od njih su u Bosni oko 1880. bratstvo u Zaljuti Đurovići. potomci Bogićevi. ogranak Cirkovića Đutrić. jedni pređu u Bosnu. Kruševice.. Ulcinj 1553. Bistrica (Primorska krajina). uže prezime bratstva Zagorčana ili Šćepanovića u Zagorku Đurovići. Herceg-Novi. uže prezime bratstva Đujovića u Relezi Đurovići. Gajtan (južna Srbija). Budva. ogranak područnih Lukića. Klezna i Pistule (Ulcinj) Ekatarina. Župe Nikšićke. Jošanice (Risan) E Ebenvalder. god. Paštrovići Ević. porijeklom iz Portugalije Ebuka. Đutović. Đurković (Ćeklić). bratstvo u Sotonićima Đurovići. u Lješevićima (Grbalj) 1544. po nahočetu Eldić. Porijeklom su iz Škrelja (Čkrela). Plav. Nikšić Edeleni. Morača. bratstvo u Limljanima Đurovići. Perast i Morinj (Boka Kotorska) Đustijan. Ebuc. god. doseljenika ispod Huma hotskog Elaković. Podi. ogranak Kaljića u Donjem Kolašinu Elez. Od njih su u Perastu. Bosna Đurovac. ranije prezime Bećira (Bećirovića) Đuroević. Herceg-Novi. bratstvo u Cerovu (Pješivci) Đurovići. bratstvo u Veljem Zalazu Đurovići. vidi: Elezović. Nikšić 112 . predak bratstva Đuričkovića Đurovići. Crkvice (Nikšić). Šestani i Releza uz Skadarsko jezero. a od njih neki Karo pređe u Nikšić a od ovih u Pariževiće (Kiseljak). u Vraki (Skadar). Herceg-Novi Eborneze. Kotor Ekatgino. bratstvo u Ljubotinju Đurovići..Đurović (pređe Vušurović) iz Zavale (Piperi). bratstvo u Dupilu Đurovići. rođaci područnih Lukića Đurperović. porijeklom iz Zagrnji (Zagradi). sjeverna Albanija. god. po majci Ebner. bratstvo u Dobroti Đurovići. iz Kuča. Herceg-Novi su iz Zubaca (Trebinje) 1694. bratstvo u naselju Orasima Đurovići. Kotor. god. Dobrota (Kotor) Ejl. stari muslimani u Ćeklićima Đurovići. Đuronjac. pa jedni iz Zagrade u Nikšiću i Drobnjacima Đurovići (Đurašin). predak bratstva Đuričkovića Đurovići (Đurasinov) Đuričko. Gusinje. i. ogranak bratstva Kaluđerovica u Kućištima (Ćeklići) Đurovići (Preobrežani). Oni su iz Povije (Nikšić) Elvić. uže prezime jednoga dijela bratstva Martinovića u Bajicama Đurovići. Crkvičko polje (Nikšić). Herceg-Novi. porodica u selu Glavatima u Boki Đurovići.

Ima ih u Gruži (Dubrovnik) Vučitrnu (Kosovo). i kao: Rkočević. potomci Novaka Crnca Epikad = Epikada = Epikadi. Kotor po nahočetu Eskulo. vidi: Epikad Erak. iz Brešova Dola (u Velestovu) .Elezaga.) i u Hercegovini Ercegović. Herceg-Novi Ermenac. na Žabljaku uz Skadarsko jezero do 1679. Herceg-Novi Eraković. Rožaje. i. Perović i Mijušković koji su Todorovi potomci.) iz Italije Eđ.) prešli kod Perasta. u Baru 1306 . Erbez. u Paštrovićima. Ivanja (Nikšić). iz Banjana. ranije Bogavac Eutici. u Riječanima (Donji Banjani) . Nikšić. porijeklom iz Hercegovine. Kotor Erc. kao u Bogmilovićima (Pješivci) Bošković. Crniš u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje). Bjelopavlići i Bjelostavci (Podgorica). porijeklom iz Njeguša (Cetinje). v. ogranak Bulatovića. Izgorima i na Zagorju (Hercegovina). Vidi: Heraković. došli iz Njeguša (Cetinje) i Erak. vidi: Armenko i Rmenko Erović i kao: Herović.Cetinje. Herceg-Novi. ogranak Ćorovića (Ćorojevića). Grahovo (Nikšić) i područne Oputne Rudine i u Nikšiću. srodnici Mitrovića Efendić. u Podgorici 1900. u 16. u Zetu iz Bajica. Od njih su u Podgorini (Valjevo) i Samokovu (Rusija). Bar. Kostanjicu. Ervović. u Prčanju (Boka Kotorska) Erceg i kao: Seljanin. Od njih su kasnije kao: Đuranović u Goliji. god. područje Bistrice (Bijelo Polje) Elek (Eleci). god. Podgorica Erdeljoć. v. jedni i kao: Saveljić. ogranak Cicmila iz Pive. Elenić. Kralje (Andrijevica). u Moraču (Kolašin). Petrovići i Velimlje (Nikšić). jedna grana kasnije i kao: Pejović. naseljeni u: Boljanice. Baošići. Jošicu. Paštrović Erdeljan. Bjelopavlići.1309. Ljubičevac u Jasenici (Srbija). god. Ulcinj Elezagić. Gornja Lastva (Tivat). Kumbor. Zaton. Topla. A drugi odselili u Borač i Nevesinje (Hercegovina). Tuzi Ermano. Pošćenje (Žabljak) Ervačo. Paštrovići Enter. Kod Bijelog Polja i kao: Hećo. porijeklom iz Vrmoše (Gusinje). v. nove ere. u Paštrovićima. vidi: Elek Elmazović. u Podgorici Eutorović. porijeklom iz Velestovo (Cetinje). u Morinj. porijeklom od Bijelog Polja (Polimlje) Erkočević. Rovčani.Nikšić u 1. Donji Stoliv (Tivat). Herceg-Novi Eleci.. Oglađenica (Valjevo). kasnije Grloman. Seljani (Rijeka Crnojevića). doselili iz Hercegovine. kada su odselili u Skadar. Lepetane (Boka Kotorska). god. grana Brajovića. Korita i Poda (Bijelo Polje) i kod Novog Pazara. sišli iz Banjana u Radovanoviće (Tivat). ogranak Islamovića. god. god. Podgorica. Kotor. vidi: Busija (Flavija) Epikad. Viluse. Pod Zaljut. Štitari u Goliji (Nikšić). Ranije Elez u Grahovu. bližnji srodnici (istorodnih) Kilibarde. a. Vranovići (Grbalj) u 14. srodnici Ćorovića u područnim Štitarima Ećo. Štoj (Ulcinj). Grahovo. ranije Eraković. poslije 1878. u Gornjem Polju (Nikšić) Erić. Od njih u Lubnici (Berane) kao: Obradović od njih Ontović. Herceg-Novi. Brajkovići kod Glasinca na Romaniji. grad Herceg Stevana (1425. porijeklom su iz Rovaca. od njih su u Dubrovniku. porijeklom su iz Šame 113 . ogranak Ćorovića odseljenih u Novi Pazar Eminović. predak došao u Banjane (Nikšić). Kotor (1443. Ulcinj Elezović. god. Kamenare (Boka Kotorska). odakle navode da im je porijeklo. Bar Emo. po majci Ercit. Budva. pa jedni odatle (u 1680.

Kričak (Pljevlja). Gusinje. Sarajevo i Tiranu Eftemović. Budva Fejzagić. Tuzi Fatmila. srodni: Ganić (i od njih Vidić). Ulcinj Fatić. Njeguši (Cetinje) Fazlijukić. Ulcinj Fatnik. god. u Rožajima porijeklom Kuči. u Vasojevićima grana Miomanovića. bratstvo iz plemena Vasojevića. u Soviću (Bačevcu) i Ramović u Lžicama (Rožaje) Fatimić. Podgorica. u Tivat su došli iz Istre Fažo. ogranak područnih Vučkovića Fazlović. god. Budva Fabris. vidi: Femić 114 . Kuči Ledinjani. Kruče (Ulcinj) Faži. Fejzić. vidi: Ćuković u Risnu Farbis. naseljeni u Konjuhu Fatkić. Boljanići (Pljevlja) Fanfani. god. jedni Fatić = Đaković. Kotor. Herceg-Novi doseljenici iz Dalmacije Fanfini. god. Femića Krš i Brzava (Bijelo Polje). Falet. Tivat Faković. Perast (Boka Kotorska) Farčić. Prčanj (Boka Kotorska) Falcani. Kotor Federici. Ulcinj i područne Kunje. Ulcinj Fanović. ogranak Radetića iz Pipera Fatići. Pljevlja 1912. u Nikšiću i Podgorici Fazlić. Ulcinj Ecet. god Efović i kao: Efović = Selkić. Kotor Faltura. Ulcinj Fatahović. Berane. Kotor Fan (Fani). Plava i Gusinja. Podgorica Fadalović. god. Herceg-Novi Fabijanić. Herceg-Novi Fedelini. Berane ogranak Zečevića. kod Skića. 1521. iz Skadra Felić. Nikšić. Dobrota (Kotor) Faska. u Podgorici 1900. iz Šalja u Podgoricu. Rožaj 1899. Berane. Kotor Faslović. Đenovići. Bećiragić. god. Kotor Femijić. Albanija Feko. od njih u Baru Felaković. Kotor Fačić (Račić). kod Rijeke Crnojevića. u Budvi Falkoni. Pljevlja 1864. Kričak (Pljevlja) Felahović. Herceg-Novi Faočić.Eferović. gdje su došli 1870. Đenovići i Baošići. Peraška naselja. najbrojniji ogranak bratstva Guberinića. Pelinkovići (Ulcinj) Fazličić. Morinje. sa ostrva Korčule (Dalmacija) Fagaiel. Budva. Nikšić F Fabianić. u Ulcinj došli 1888. Femamanti. kod Rožaja iz Keljmendi (Klimenata).

Donji Stoliv (Tivat) Filipović (Filipov). jedni kao: Šabović. u Zeti. Kotor Figanović. god. Podgorica Fero. Prčanj (Boka Kotorska) Ferona (Verona). Dobrilovina. Tirani (Albanija) i Mojanovićima (Zeta). v. Rožaje i kao: Balota Ferjanović. Kotor Fiari. Brzavi i Zatonu (Bijelo Polje) su od Balevića . Bar 115 . kod Plava. Golubovci (Zeta). Loznica i Kredenik (Bijelo Polje). u Gruži Kragujevačkoj ranije ikolić (Ivanović) iz Pive. god. kod Plava i Gusinja. Strma Gora (Valjevo) iz Ćeklića (Cetinje). u Dužinama (Drobnjak) su od Đurjanovića (Omakalovića). god. Rožaje. ogranak Ljuhara iz Fundine (Kuči). Podgorica Filip (Filipi). Ferar. Lici. Herceg-Novi Ferizović. Lučice i Ribarići (Rožaje) iz Kuča Fiale. u Femića Kršu (Polimlje). bratstvo Vasojevići Fenokio. porijeklom iz Venecije Fiković. u Mijanovićima i Golubovci (Zeta). Filipovići. u Rožajima i kao: Šabović iz Zatrijebača Fergatović. predak Jakup Ferov Šabović. Gradac i Kuči (Pljevlja). porijeklom su iz Hercegovine Filipin. Benkoći (Zatrijebač). Valjevu (Srbija).Femić. doselili iz Stare Srbije Filipov (Filipović). vidi: Feratović Ferovići su ogranak Šabovića. Bijelo Polje. Novljana. Bastajei Jugovići (Župa Nikšićka). od njih su u Cetinju.Pejovića sa Peleva Brijega (Bratonožići) Femići. porijeklom iz Bastasa (Stara Crna Gora). se prozvao Jakup Ferović koji je poginuo u bitci na Noksiću 1879 godine. Perast. Dobrilovina (Mojkovac) u 15. bratstvo u Đuričkovićima Filov. Gusinje. god. Buljarica (Paštrovići).. Kotor Ferari. Femića krš . ogranak Bonkeća. ogranak Brajovića iz Bjelopavlića. Nikšić Feranić. Nikšić Finalanović. Kotor Fehatović. Islamske su vjere. kod Rijeke Crnojevića. Budva Ferov. Balabanima (Zeta) i Podgorici došli iz Radeće (Piperi) 1884. ranije Bastas. iz Kuča. Pošćenje i Polja (Mojkovac). Kotor. Kotor 1450. Zagarač (Danilov Grad). god. Sutomore (Bar) 1850.. Cetinje ogranak Ražnjatovića. kod Plava i Bijelog Polja. Dobrota (Kotor) Fencl. god. područje Bistrice (Bijelo Polje) i Podgorica Fetahaj. gdje ih ima u područnom Jelenku. Nikšić. Budojevice (Plav). Plav Ferović. porijeklom iz Pive. prešli u Budovicu. kod Perasta i Prčanj (Boka Kotorska). porijeklom iz Kuča. Ferdinand. Ulcinju od 1900.Bijelo Polje. Dobrska Sela (Dobrska Župa). 1902. rod u Strmnoj Gori Filipovići. Užička Crna Gora. Resnik. Kuči.. Pljevlja 1844. iseljeni u Skadar i Sarajevo Fideli. jedni kod Rožaja ogranak Murića Fetić. Anamali i Gornji Oblik (Gornja Krajina) Fetahović. u Plavu 1909. Bistrica (Bijelo Polje) i jedni pređu u Novi Pazar Fetaković. Ferhatović (Feratović). iz Pipera. Od njih su u Donjoj Ržanici (Vasojevići). god. Fefela. Albaniji i Lici. Srbija doseljenici iz Vrbice (Bihora). iz plemena su Kuč. Valjevskoj Podgorini (Srbija). Vrbica (Jasenica). Štoj (Ulcinj). Podgorica i Berane došli iz Nikšića. Budva Feratović. i kao: Dragišić. Cetinje. Gusinje i Vojno Selo (Plav). Gostilju i Kosiću.

porijeklom iz Mletaka Foretić. Herceg-Novi Florenito. Kotor Franzuli. Budva Firduz. ogranak Dančulovića. ogranak Raketića (Lopoćana) u Vasojevićima. Vodale. u Tivtu i kao: Fiorei. ziu. Budva. Paštrovići 1636.. Kotor Fiorini. porijeklom iz Kranjske (Slavonija) Fjorović. od 1912. prvobitno). Cetinje Fražić. i kao: Franokeljić Franeta (Vranet = Lapčić). god. god. a u Plavu i kao: Radenović 1911. u Lapčićima (Budva). Herceg-Novi Florio. Herceg-Novi. Od njih su u Budvi. Kotor Foskarin. Pljevlja Fradel. Kotor Fiori. Perast. Kotor Fioreli. god. Kotor Franić. u Paštrovićima 116 . Kotor Forta. Cetinje Fic (Fici). grana Đurjanovića (Omakalovića). Bukovica (Kovačevići). god. a u Lastvu (Tivat) kao: Odale (Vodale). u Podgorici i Metohiji Folprek. na Njegušima (Cetinje). Bar Franačev. Kotor Fontan. a u Glibavcu kao: Vodalović i Odalović. Dobrota (Kotor). Kotor Floilg. Novljana Fimer. Fišer. Kotor Flor (Flori). staro bratstvo u Kućištima (Ćeklići). porijeklom iz Francuske. Nikšić. Framović. Brskovo (Mojkovac) 1282. bratstvo u Njegušima Folić. Ulcinj Ficić. u Peraškim naseljima iz Istre. u Kotoru Fočić. god. god. u Tivat dospjeli iz Istre Frajbeger. Fištan. Glibavac (Nikšić). Gatac (Bar) Fortat. Bar Fištciur. odseljenici iz Vlaha Bijelo Polje u Bosnu Fister. Nikšić. Nikšić 1873. a. Franićević (Franić = Medin). u Grahovo (Nikšić) starinom iz Turske Firulija. kiur. Ulcinj Fišek. Perast (Boka Kotorska) Fišćur. Kotor Fiorenini. Ulcinj Fogrošer. Perast (Boka Kotorska) Fišur. Kotor i Herceg-Novi Fodalović (Vodalović = Vodale = Vodalija. Herceg-Novi Fodalovići (Vodalovići. odseljenici u Krivošije (Boka Kotorska). Sutomore (Bar) 1860.Filotić. e.. Risan i Kumbor (Boka Kotorska) 1652. Od njih su u Gusinju (Gornje Polimlje).. Punošević. Iz Krivošija jedni se nastanili u Đenoviće i Sasoviće. Cetinje Finester. Vodalije). porijeklom iz Italije Foglić. god. Paštrovići 1630. Grahovo (Nikšić). u Kotoru 1520. i u Drobnjacima Filotijević (Grgurević). god. Kotor Fran (Frane). god. Kotoru i Podgorici Franzon.

god. Sutomore (Bar) 1861. godine u Podgoricu pa u Vranje (Zeta) Frnco (Fraco). doselili iz Fundine (Kuči) Funauk. Kotor oko 1328. Kotor u 15. god. Herceg-Novi Freti. doseljenici sa Čeva (Kčeva). Kruče (Ulcinj) Franović. Bištine i Gorice (Boka Kotorska) Fratović. Drugi su ogranak Boškovića u okolini Mojkovca. Boljanine.Franičević. u Podgorici Furlan. Plav i susjedno Dosuđe. Krašići (Boka Kotorska) Frandžović. Polja i Dobrilovina (Mojkovac). Krašići (Boka Kotorska) i Kotoru 1482. u krtolska naselja u Grbalj došli iz Stare Crne Gore. Rasova (Bijelo Polje). Štavica (Rožaje). v. Sutomore (Bar) 1911. Dobrota. Škaljari (Kotor) Gabelić. Kotor Fratnik. Franov. god. vidi: Milović Gablež. Kotor Frka. u Podgorici Fronton. vidi: Franko Franko = Franičević. Nikšić Frljučkić. god. Kotor. v. Škaljari i Stoliv (Boka Kotorska) porijeklom iz Stare Crne Gore. doseljenici iz Zadra Fundinjanin. Francesković. Kotor Fredović. starinom iz Grblja G Gabaner. Kotor Fredelj. Kotor Frieli. srodnici Bogišića iz Kuča Furtula. Odselili na ostrvo Hvar i SAD Frano. ogranak Ljubiša u Paštrovićima i kao: Begović = Franjović. vidi: Franačev Franc (Francoi = Franci). kasnije jedni i kao: Milović.. Kotor. rudara u Brskovu iz 13. Duklja (Podgorica) i Risan (Boka Kotorska) Fruska. porijeklom iz Francuske Frančešković. Franovića ima iseljenih u Banatu i SAD Franovići u Reževićima. Vlah (Bistrica). Bjelice (Cetinje). Fruškinj. ogranak Ljuljđurovića iz Grude (Tuzi) 1780. Gornji Brčeli (Crmnica). Nikšić Fraška.. Ćeklići (Cetinje) Fredi. Fulurija. Kotor 1763. Nikšić Furulija (Fulurija). Lješevići (Grbalj) 117 . Bliškovo i Sokolac (Bijelo Polje) ogranak Medenica iz Rovaca Fuštić. Cetinje. Perast (Boka Kotorska) Franjović. Bar Gabović. Tivat Frljukić. Bistrica (Bijelo Polje) Furundžić.. područje Mojkovca (Brskovo) potomci Sasa. Paštrovići Franoljević. u Ljubotinju (Rijeka Crnojevića) grana Jakšana. starosjedioci. god. srodnici Franićevića Frati. Ljubotinj (Rijeka Crnojevića) Frontini. Bijelo Polje Fumada. Banjani (Nikšić). Resnik i Rasova (Bijelo Polje). u Kastel Lastvi (Petrovac na Moru) porijeklom iz Metohije.

ali ranije: Drugović i jedni kao: Krakača = Gazivoda. Morača (u 16. ogranak Dakića u Maloj Crnoj Gori (Piva) Gazević. god.Podjavorje (Pljevlja). risansko područje. god. Sutorina i Njivice. Gažević. u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Bjelopavlići.. Drušići. potiču iz Hercegovine Gađat. ranije: Rudić = Ruđić.Prokuplje. kao: Matijević. Kruščice i Skorča Gora. Mataruge i Kozice (Pljevlja). Srpska Crnja (Gornji Banat). Kotor Gavrilo Mijanov. Nikšić Gavrović. iz Ponara (Zeta) odselili se u Carigrad Gavrilovići. Banjani (Nikšić). Od njih su u Cetinju. Hercegovina. jedni su iz područnog Zalaza. iseljeno bratstvo iz Žanjeva Dola Gavrić. Dodoši i na Žabljak uz Skadarsko jezero 1870. Berane 1895. vidi: Markov Gavrilović. Kotor. Bogojevo Selo i Morine (Trebinje). kod Užica. a u Vranjanima (Rijeka Crnojevića). i kao: Gabrus Gavazović. grana Bubića. Vilusi (Nikšić) Gazari. Herceg-Novi.. ranije: Petrović. jedan od predaka bratstva Mijanovića u Cucama Gavrilov. Doselili su se iz Krivošija (Risan).) doselili su se od Nikšića. Dapsići (Berane). Ulcinj u 13. i. Razgranati: Cicvarić. Ulcinj 1871. Donje Dragačevo (Srbija). god. Podgorica. Bjeluša (Višegrad) i Ribaševina (Srbija). Pješivci i kao: Stica. Herceg-Novi Gagić. ogranak Lutovaca iz Lutova (Kolašin). Od njih u Šarancima (Žabljak). Gluhi Do (Crmnica) i kao: Mitrović Gaževići (Mitrovići). jesu iz Njeguša. pa ih ima u: Rječ (Ulcinj). porijeklom su sa Moračnika (Zeta). uže bratstvo Radulovića u Milojevićima Gavrilovići. god. Gazivode. Doselili su se iz Vraneša (Bijelo Polje) Gajevići vode porijeklo iz Markovine (Cetinje) a odatle su se preselili prvo u Ozriniće (Nikšić) đe 118 . Vasojevićima. god. Kotor Gaja. Cerovo (Valjevo). god. Plav. i prozove se: Zvizdić. bratstvo u Ceklinu Gazit.v. Kotor Gazap. Kotor Gazdić. Njeguši (Cetinje). jedan brat ostane u Banjanima kao: Petrović. god. Od njih su: Gračanski u Srbiji. Posebni su u varoši Herceg-Novi. kao: Vujošević i Vujašević. doseljenici iz Prizrena (Metohija) u Banjane (Nikšić). Kotor 1494. kod Pljevalja. Budva Gabro. 1812. Gaij. Bijelo Polje Gazetić. Nikolović . Gajević. doseljeni od Prizrena (Kruševo) Gagrica. srodnici Vukajlovića i njihovih rođaka.. Sveti Đorđe (Ulcinj) Gaz. bratstvo u Sotonićima Gaz. u Ulcinju i kao: Gabriče pređu u Dubrovnik. vidi: Vasović u Pivi Gagovići iz Pive (Bezuje). Gagović u Peći (patrijarh). Bar Gađit.Gabrić. Osoje (Podblaće) i Boljanići (Pljevlja). doseljenici iz Pive Gagović. Kotor Gabričević. Kotor Gazdinović. Kotor i Perast. Kotor Gazivoda. porijeklom iz Crne Gore. u. a Gavrilo ode u Kruševo (Šćepan Polje) uz ušće Pive u Taru. Veliki (Gornji Vasojevići) i Albaniji. na Glasinac i Majevicu (Bosna). Njeguši (Cetinje). Ulcinju. Bobija. Nikšić 1597. Nikšić Gavrilenkov. vidi: Pejčinović Gavran. Rvaši i Žabljak (Riječko područje). odakle brat Đuro ode u Metohiju (Gacko).v. u Kotoru Gajardi. Kotor 1430. Sokolović u Tursku.

Jedni su tamo ostali a drugi se preselili u obližnji Grab (Bijelo Polje). Bližnji su im: Dušaj = Dušević. Brskut (Bratonožići). Vasojevića. u Podgorici 1590. Oni su iz Zete. Prčanj i Kotor Galata. vidi: Oblačić Galonja. Obljaj (Borač). Ganc. Iz Zabrđa (Berane). Srpska Crnja (Gornji Banat). Herceg-Novi Galičić. u Rožaje doselili iz Kuča Ganić. a dio je otišao preko Durmitora prvo u Kozicu (Pljevlja). Golubovci (Zeta). u Perastu (Kotor) Galivozić. a dio se iz Kozice doselio na Kosanicu (Pljevlja). Od njih su kod Šavnika i u Ozrinićima (Nikšić). o. koji imaju isto porijeklo. Meljine. porijeklom su iz Crne Gore. Kotor Gambaroza. ogranak Bakića iz grupe Novakovića. Kotor Gambelić. god. Gornji Banjani (Nikšić). Boka Kotorska 119 . Lepetane (Boka Kotorska) Gambrkozac. iz Balabana (Zeta) preseljeni u Liješnje i Orahovo (Kuči). Galetić. Ganjoli. porijeklom su iz Pipera. Gozdjen. Jedni se 1900. Mujadževići i Pašići. u Njegušima (Cetinje) 1397. Junć = Junčević. Budva Gančević. prozovu Vidić. iz Potarja Gojčaj. Kotor. gdje su ogranak Đurđevića. Gacko. Podgorica i Žabljak na Skadarskom jezeru. Bar 1437. Kotor Gamun. Kotor 1368. Skoraći (Tuzi) i kao: Gojčaj ili Gojič. Gamba. Podgorica Gali. Podgorica Gaočić. jedni (ogranak) kao: Miškov. Kotor i Herceg-Novi Galeb. Kasnije: Milović u Banjanima i Stepenu (Gacko) Gambor. kod Risna Galina. Podgorica 1910. god. Spuž (Bjelopavlići). ogranak Benkaja iz Zatrijebača (Kuči) Gajola. Glibaći (Pljevlja). srednji vijek. Bar Ganijagić.ih i danas dosta ima. Krupice (starinci) i Kozice (Pljevlja). god. v. Glabaš (Pljevlja). Njeguši u 15. Inače Gajevića ima još i na Romaniji (BiH) i u okolini Raške (Srbija). Perast. ogranak Govedarica. god. Nikšić Galkosić. Doselili se iz Nikšića Galaso. Sretnja (Bjelopavlići) Galičević. vidi: Gabelić. Nikšić. Odatle jedni pređu kod Plava i Gusinja i od njih u Rožaje i Plav. god. ogranak Tepavčevića. vidi: Ivin i Lazin Gajić. u Ulcinju i Baru Gamaso. Zabojnik i Gornje Mahale (Zekuta) u Kniću (Kragujevac). Game. Budva Galanja. srodnici: Miranovići. Nikšić Ganijić. A ima Gajevića koji im nijesu rod. Kotor Gal. Porijeklom su od Kolašina. Herceg-Novi. god. Lajć = Lajčović i Đonović u području Tuzi Gaković. grana Kaluđerovića Galić. Garakuća. ti Gajevići su Srbi i zive u Šumadiji (Gornji Milanovac i okolina - Srbija). Bobotovo Groblje u Čarađu (Golija). Galinić. jedni odselili su se u Tubroviće (Azbukovica) u Srbiji Gajović. Cetinje. doselili se iz Nikšića Galjičić. Podgorica. i u Ugnjima i Očinićima (Cetinje) 1445. god. Kotor 1475. porijeklom sa Krfa (Grčka) Galiotović. god. Nedokusi (Bijelo Polje). Gajin.

). Drače i Garaši (Lepenica). kao: Jaković. Beranama. Gasparov. o. risansko područje. Herceg-Novi Gatolis. Kuti. i. Podgorica 1905. oni koji slave Lazarev dan. porijeklom su iz Skadra (Albanija) Gataldo. Savina. Srbija. u Herceg-Novi došli iz Orline (Nikšić). Medun (Kuči). Ravnoj Rijeci (Bijelo Polje). u Pivi. i kao: Bijelić. Brskovo (Mojkovac) u srednjem vijeku Gatalo. god. god. ranije Simirić iz Boke Kotorske Gafijević. sa Biheva (-ševa) naselja Kumesa.god. pa u Lipovac i Topolu (Aranđelovac). Herceg-Novi Garzičić. Porijeklom su od Nikšića Garijević. Podgorica Gatalović. Herceg-Novi Gasprić. u Toplici (Trešnji). srodni Tokovićima Garović. Glezna i Sveti Đorđe (Ulcinj) Gač. Podgorica Gaud.Garašanin. uskočili od Gacka Gačević. 120 . Gardašanić. Od njih su kod Novog Pazara: Janković. Dobrota (Kotor). Crnogorsko primorje Garčević. Ljutić. Od njih u:Danilovgradu. Bar Garčičić. a. u Kotoru 1432. "Kulešanin". Nikšiću. Nikšić. Mataruge (Pljevlja). Cetinje Garikuća. iz susjednog Broćanca u Kruševac (Srbija) Gardaševići.. porijeklom su iz Hercegovine Garzinčić. Oputne Rudine (Nikšić) Garković. Donji Oblik.v. kod Novog Pazara kao: Avramović. Gornja Lastva (Tivat). došli od Herceg-Novog. grana Dabetića. Berane. Cetinje Gatin. ogranak Vujovića u Konjusima (Andrijevica). Herceg-Novi Gras. Andrijevici. pa jedni u područnu Jabuku. ogranak Rakovića = Beriša. zatim: Prović i onda Garović. uz Bojanu. ranije: Raković = Perović. Čevo (Cetinje) i kao: Turčinović. prešli iz Darze sa lijeve obale Bojane. Meljak (Pljevlja) i područni Gradac i Orlje. predak bratstva Gačovića u Veljem Zalazu Gačaj. Hercegovini Garuc. Mostište. ogranak Kaluđerovića. Od njih su u: Vojnom Selu (Gusinje). odatle odseljeni 1912. Porijeklom su iz Bjelopavlića Garbin. Jabuka. u Meku Grudu (Bileća) i kao: Gaćina. god. Skorać (Tuzi) Gačanin. Cetinje Gač. do 1920. Srbija (u 17. Pljevlja. Vlak (Mataruge). od njih su u Santa Kruzu (Argentina) Garić. Ravnoj Rijeci (Bijelo Polje). Kotor Gać. Bihoru (Bijelo Polje) 1831. Uskoci (Žabljak). Jedni su kasnije i kao: Vučanić. Rijeka Crnojevića. Bašča (Rožaje). Herceg-Novi. ogranak područnih Dapčevića. Podgorici. Zelenika. ranije Vučinić. Herceg-Novi Gargović. vidi: Gaćinović Gaćinović. a od tada i kao: Kartal (od gatal=kartalo) i kao: Kartal = Gačević. starosjedioci. god. Brskut (Bratonožići). Boljanići (Pljevlja) Gaćina. Okladama (Bijelo Polje). Primorska krajina Gaus. u Matarugama su od babe po imenu Gača. bratstvo u Ublima Gardović. Mašnica. Herceg-Novi Garbović. Herceg-Novi Gardašević. od njih su u: Baru. Krnjice (Primorska krajina) Gargić. Cetinje. Pistula (Ulcinj) Gaspić. kod Nikšića. kao: Batrićević. Murina i druga naselja u Vasojevićima.

Cetinje Gegaj. Kuči Gega (Geg't). Podgorica 1907. Rabitlje i Miljević (Pljevlja).Polje). Nikšiću. Zaton (Bijelo Polje).Crkv. god.Crkvice . srodnici Hrsovićima. pa odatle u Vijenac (Pljevlja). od njih su (1879. i. Zatrijebač. god. pa odatle u Pivu. starosjedioci. Štoj (Ulcinj). doseljenici iz Crne Gore. doseljeni iz Drobnjaka iz Tušine od Cerovića Gašpar. Cetinje. u Crnogorskom Primorju i kao: Gašpar = Nenadić Gašparin. došli iz Bjelopavlića. Tušina (Žabljak). iz Cetinja su se preselili u Peć (Metohija). srodnici Senića. Vučji Do (Ćeklići). kod Gusinja i Plava doseljenici su iz Kuča. Od njih su u Uskocima (Žabljak). god. Kuči. Gornje Polimlje. Godijelji (Žabljak) porijeklom iz Crkvičkih Polja (Piva).) prešli neki u Međužvale (Drobnjak). Polja (Mojkovac). drugi ogranak Samardžića iz Krivošija. Gačović. hercegnovsko područje. Nikšić Gvozdeni iz Pive (Zagrađe . god. Berane Gadžo. i. vidi: Gvozden Gvozden. kao: Gašević Zatrijebač (Kuči) Gašan. Gusinje. u Golubovcima (Zeta) ogranak Durkovića iz područnih Dajbaba Gašić i Gašovići iz Pive (D. doselio se Toma iz Zete. u Zatrijebaču (Kuči) i kao: Gegović 121 . iselio se iz Crne Gore u okolinu Peći i prozvao kao: Gašić. doselili iz Gornje Albanije. Lukrecije. po nahočetu Gevoh. u Prčanj (Boka Kotorska). Padalica i Proroković Gačovići. Podgorica Gver. Dobrakovo (Bijelo Polje). u Njegušima (Cetinje) 1432. gdje su se doselili 1879. od Rijeke Crnojevića u: Crmnici. od njih su u Glavičici (Peć).D. grupa bratstava u Gluhom Dolu Gvozdenovići (Vučedoljani). Lastva (Tivat). Gačimić. doselili se iz Crne Gore. iz Morače (Kolašin) Gašić. Kotor.Srbija 1865. Donjoj Bijeloj (Šavnik). Gašo. Kolašinska Polja. iz Kuča. čevskih. Nedajno (Piva). ima ih u Pivi Gašparac. ogranak Glavetovića u Kučima. a tamo iz Rudina (Nikšić). Cetinju. Gvozdenović u Lješkopolju potomci su Milonića Gvozdenovići. Budva 1482. Grančarevo (Bijelo Polje) Gvozdenović. Sipić (Lepenica) . v. Gluhom Dolu (Crmnica) i kao: Stanišić. en. Trebaljevo (Kolašin). Vijenac (Pljevlja). Nedajno (Polja) i Crkvine (Piva). pa kao: Gašaj. Ima ih i u Kučima.Šarac = Gačević.. Oko 1840. doselili se iz Italije Gver. Zabrađe i Tepci (Piva). god. oni su iz Gaša (Albanija) Gašaković. Gajtan (južna Srbija). Gašević. god. Tepca (Drobnjaci). god. patronimik Gač (Gača). Cetinju. Kotor i područni Muo Gvozdan. Kuči u Zatrijebaču i kao: Gašić = Benjkanj. Boljanići (Pljevlja) Gašaj. Podgorica.. sa nadimkom "Šaren". Od njih su u: Podgorici. porijeklom iz Bjelopavlića.) doseljeni iz Drobnjaka Gvozdenić. grupa bratstava u Njegušima Gadžić. po majci Gašović. god. starosjedioci. god. bratstvo u Vučem Dolu Gvozdić. Polja (Mojkovac) i kod Pljevalja. Tivat. Kotor Gvozdović. Dahna u Vraki (Skadar). ović. Kotor. god. Kasnije i kao: Gačević = Dančulović. Jankovići (Bijelo Polje) i područno Grnčarevo. Herceg-Novi. Buljarica (Paštrovići) kao: Đurović. u Rastavici (Nikšić) od 1875. i. jedni dođu iz Tepaca (Drobnjak) Gvozdenac. Herceg-Novi Geg.. Guberevac (Lepenica) u Srbiji. Pljevlja 1873. Nikšić. Burza (Zatrijebač). Kapetanović. ogranak Boškovića. u Herceg-Novi su se doselili iz Venecije (Italija) Gvera. i u Kotoru 1444. Njeguši (Cetinje) u 15. starosjedioci Gverin.

Tivat Gersić. Nikšić i okolina. iz grupe Đurovića. i kao: Gegaj. god. Kotor Gelpi. Budva Gerun. god. a.Gegelj. Salatuše i Gola Glava (Valjevo). Kotor Geljić. Kotor Getić. Podgorica Gilusi. vidi: Giljen Giljač. u 16. Gemaljević. iz Kotora u Dubrovnik i Zadar Gerisč. Raždag (Novi Pazar). Šavnik (Drobnjak) Gias. Gegeljsko Brdo kod Zagrađa (Berane) Gegi. Podgorica Germek.područnom Taležu. Kotor 1247. Nikšić i područni Orah. Paštrovići 1705. grana Ljumovića.. i kao: Milošević = Talež. porijeklom iz Stare Crne Gore Gizda. god. starinom iz Pipera Gentilomo. i područne Bukovice Giandrić. Grahova i u Strugu (Žabljak). Lješevići (Tivat) i Boka Kotorska. U 16. a. god. god. doselili su se iz Albanije. i kao: Gruić. Kotor Gienter. Lepetane (Boka Kotorska) Giga. Kotor Gerić. Od njih: Orman u Ozrinićima (Nikšić) 122 . Markovina (Cetinje). Lepetane (Boka Kotorska) Gianensos. Ogranak Pajevića. Rastov Do (Kotor) Geso. Kotor Geričić. Kotor 1335. Burza u Zatrijebaču (Kuči).. Andrijevica (Vasojevići). a odande u Vaš. pa odatle jedni u Dubrovnik i Zadar. Vranjina na Skadarskom jezeru. zatrijebačkoj i odselili se u Skoč. Gilić. Tuzi i od njih kod Đakovice (Metohija). kasnije Žorži i Žurgović. Kotor Geltof. Punta Oštra. u Budzi. Kotor i susjedne Krtole. Kolašin. u Trebinju . u Berane su se doselili iz Bijelog Polja. Laze (Budva). Nikšić. doseljenika u Pipere iz Lutova (Bratonožići) Gec. porijeklo im je navodno iz Luške Župe (Crmnica). ogranak Kaljića Geleo. doselili se iz sjeverne Albanije Gegić. Kričak (Pljevlja). Herceg-Novi Genzem. u Poborima (Budva) 1333. doselili su se iz Albanije. Herceg-Novi Gelso. v. Podgorica Gezović. Podgorica Georgijević. Tuzi Giljan. Podgorica Giljen. Pljevlja 1883. porijeklom su iz Kuča Genc. Kotor i kao: Mihailov Georgio. Donjoj Bijeloj (Žavnik). grana Cerovića. Kuči. Pljevlja 1888. Gigović. u Piperima Gegović. god. doseljenici iz Zete. porijeklom su iz Kuča Gerčić. Kotor i susjedne Krtole. god. v. Lješovići (Grbalj) i Boka Kotorska. Nikšić. Kotor Generalović. ogranak Matijaševića. koja se spominje 1318. Podgorica. Doselili su se iz Vilca (Bratonožići). od njih su u: području Nikšića. Kotor Gemtner. Herceg-Novi Gentić. Kotor Giljaj. Kotor Gile. an. iz Drobnjaka Gemo. Kotor Gersinić.

u Kotoru 1351. Banoštru (Srem) uz obalu Dunava i kao: Gašić Glavač. god. Moračani. Od njih su u: Tuzima. Glavičići (Morača) pa u Vasojeviće. Crmnica. ranije Glavtulj. Budva 1650. u Paštrovićima Glavoč. v. god. Depsići (Berane). Glav. Kotor 1400. god. Gionović. ogranak Sutovića. porijeklom su iz Stare Crne Gore Glavat. Igalo. Gluhi Do (Crmnica). Kotor Giuranović. u Podgorici 1430. Ogranak Lutovaca iz Lipova (Kolašin) Glavičanin. v. po majci. Matagužima i Gostilju (Zeta). Crmnica. i Šušanj (Bar) Glavac. Zeti. Podgorici od 10. Glavatušu. zagranak bratstva Jovovića u Gluhom Dolu Glavo. Ginčević. srednji vijek 123 . 1424. god. Gimov. god. god. god. starosjedioci. Brskovo (Mojkovac). ranije: Suđić. kod Peći (Metohija). vidi: Glavač Glavat. Zeta. Baošići. u Morači (Kolašin) Glavičić. god. isti i u Podgorici. Budva (u 15. u Mostar (Hercegovina) iz Riđana (Nikšić) Glavani. Glavić. Brijeg Ciknića. Herceg-Novi Glanos. Paštrovići (1423. god. Kotor u 14. Morinje (Risan) Giurović. Bar Glamočak u naselju Bjeliši Bar Glamuzina. kao: Glavat i Glavatović. kasnije: Ciknić. Bigovo (Tivat) 9-12 v. Kotor 1185.). vidi: Glavač Glamočak. Kotor Glasaš. Bar Glavović. god. i. u Paštrovićima. vidi: Glavatović Glavatičić. ogranak Jovanovića Glavičić. kod Pljevalja Glavina. Igalo.) Paštrovići 1591.. rod u Mostaru Glavanović. Ulcinj 1864. god. porijeklom iz Cuca (Cetinje) Glavašević. Prčanj (Boka Kotorska) Giričić. god. v. Herceg-Novi Giurišić. u Kotoru Gislemen. god. Gluhi Do (Crmnica) 1828. Rašovići i Fundina .Kuči. Bar Glavoči. v. u Paštrovićima Gleda. Kotor u 15. u Kotoru iz Zete Glavinić. u Podgorici 1444. Ginčić. Gimanović. od njih su: Đorđić u Dubrovniku Gimanoja.. i kasnije. iz Podgorice prešli u Kotor 1441. Glavan (Glavoči 1575. Sutomore 1850.) i kao: Zanetović. u Piperima i Podgorici. vidi: Ciknić Glavatović. Ginović. Prčanj (Boka Kotorska). Hoti (Tuzi). Paštrovići (1575. Kotor i Prčanj (Boka Kotorska) iz Glavatulja (Golubovci).) od kojih su u Kotoru kao: Suđić. Herceg-Novi Glanuzic. Kotor Glanc. Prčanj (Boka Kotorska) Gic.Gimano. Drugi ogranak Junkovića i treći kao: Glavas. Herceg-Novi Glavičan. god. god.

god. a drugi su po majci. Lopužnja (Sandžak) i kao: Glišević. Rudinice i Novakoviće (Drobnjak) i Rovca. Slatina (Žabljak). kao: Miladinović. vidi: Mijin Gluvać. porijeklom iz Drobnjaka Gluna. potiču iz okoline Pljevalja Gligo. od njih u Hoči (Foči). Herceg-Novi. u Lepenicu i kao: Popović i direktno iz Morače u Malu Drenovu. Kotor Gluvakov.Gledović. Crnci (Piperi). Mionica (Valjevo). bratstvo u selu Begova Glavica . Jedni su se preselili u Bar. i kao: Glušević. vidi: Glusević 124 . Srbija. jesu iz Vasojevića. v. iz grupe Ruđića. Herceg-Novi Gleđanin. Meljine. Kosor (Kuči). u Budvi Gluhan. Herceg-Novi Glučev. Mrežice. Herceg-Novi. iz Morače su se preselili u Kolašin i odande: Županjevac u Levaču. Podgorica.Flinter Glišić. potomaka Novljana. srodnici Zakin . Kotor Glendža. nikšićko područje. Herceg-Novi Globar. Herceg-Novi. Sutomore (Bar) Gligović. e. Ranije: Mulina. Kotorski zapisi Glenca. ogranak Lalića Gliser. Kotor. a tamo iz Klenka (Donji Srem). Preselili su u Brotoč (Nevesinje). Velimlje (Banjani). sve u Srbiju. Trebinje. u Čajniču. Podgorica Gleđ. Sankovići. porijeklom su iz Crne Gore. prešli u Boan (Šavnik) Glomazić. ranije Vuković. porijeklom su iz Kuča Gligorović. Klenak u Donjim Banjanima (Nikšić). Šumadija. pored Drine. Podrug. Glumač (Užička Požega). Kosanice (Pljevlja). Paštrovići Glišin. i Zaostro (Pljevlja). izumrlo bratstvo u Dugom Dolu Globari. Dugi Do (Njeguši). polje Radovića (Morača). pa jedni u Kotor. doseljeni od Trebinja Glođaja. kasnije: Suđa u Paštrovićima Glogar. Kosjerić (Srbija). Srbina. Rudinice u Pivi. preseljeni u Mionicu (Srbija). Miruše. doseljenici od Visokog (centralna Bosna). selo u Crmnici Glumać. područje Rijeke Crnojevića Glendže (Petrovići). Gornje Košlje. Sinjac (Lješkopolje). ranije: Stanković (Vulović) porijeklom iz Crne Gore Glišović. U grupi Klenčana najbliži su Banovićima Gligorijević. god. Bar Glogovac. od njih Anđić u Fojnici (Hercegovina) Glušević. Kotor Glumac. na području Drobnjaka 1285. Ropočevo (na Kosmaju). starosjedioci Gličner. Očinići (Cetinje) i kao: Petrović. njihovi srodnici u Ceklinu (Rijeka Crnojevića) i kao: Mikilj Globarević. polovinom 18. Nikšić Globarevići. Nikšić. e. Kotor Glusević. Ubli i Crkvice u Oputnoj Rudini. uz lijevu obalu Trebišnjice. 1812. Zelenika. bratstvo u Srednjem Selu Glibać. drugi u Jadar (Srbija) Glomazići.Lješanska Nahija Globari. od Dobrašinovića. Gleđanin. Nikšić Glišta. Kuči. Sinjac i Vranjina uz Skadarsko jezero. Herceg-Novi Glušac (Glušica). kod Bileće i na Panik (Trebinje). jedni prešli u Dubrovsko. a. ogranak Miloševića u Drobnjacima (Polje u Donjoj Bijeloj). Srpska Crnja (sjeverni Banat). Draževina (Podgorica). od njih su u Budvi i Ulcinju. staro bratstvo. Porijeklom sa Kosova. ogranak Dobrilovića u Grabovici i Jezerima (Žabljak) Gluvi Do. gdje su i kao: Kapičić. bratstvo u Draževini Glovač. ranije: Mladenović iz Pive. Podgorica.

Balabani (Zeta) iz Čeva (Cetinje) Gozdjen. kasnije su: Lazarević. Herceg-Novi Gobi. vidi: Goje Gojak. Pavino Polje (Bijelo Polje). Nudo kod Grahova (Nikšić). Podgorica Godeč. god. god. Mijović.Gluščević. Zupci (Bar) Gobučević. doselili su se iz Šarenaca (durmitorsko područje). Podgorica Govedarice iz Pive (Smriječno. potiču iz Albanije. Pljevlja 1844.zas. i kao: Gudeč. god. Bar 125 . Gojakovići (Bijelo Polje). Herceg-Novi Godeči. vidi: Gojić Goja. Goda. vidi: Gnjato Gobauer. kod Nevesinja (Hercegovina). a odseljeni u Podgoricu kao: Lječević. staro bratstvo u Bajicama Godijelj. Nikšić. Đurići. ranije: Banović grana Klenčana u Banjanima (Nikšić) Gnezić.. god. Bajice (Cetinje). Gornje Rudinice (Piva). Pistule (Ulcinj). iselili su se u Metohiju. oko 1690. god. Tomaševo (u Vraneškoj kotlini). doseljeni iz Gacka Govorka (Vukli). Plav. vidi: Gojaković Goje = Goja. Pejak. Kotor Gnjato. doselili se iz Brodskog polja (Foča). Podgor (Kuči). u Crmnici Godunović. Vraćenovići i Miruše (Nikšić). Kamena Gora i Prenćane (Pljevlja). doseljeni iz Drobnjaka Ibarskog Kolašina Gogo. ogranak Šćepanovića iz Rovaca. došli su iz Albanije. Gračanica i Gojakovići (Pljevlja) Gojanović. kasnije Krcić.).. Lepenac i ogranak Andreselića (Iličića) Novljana iz grupe Laketića (Mojkovac). Malinsko (Šavnik). svi iz Gojakovića (Mojkovac). Cetinje Gogalić. Sutomore 1866. ogranak Bijelića iz Trebinja. Grude (Tuzi). i kao: Gorvoković. Bijelo Polje.Stabna). Muo (Kotor) Gobelić. Bar u 13. u Solarima (Grbalj) Gojačanin. Kolovrat. Prijevor (Budva). v. Herceg-Novi Gmizović. Židovići i Kučin. god. Od njih su u Zukvi i Smriječnu (Piva).). grana Đurđića. a potiču od Drekalovića iz Kuča. Gacko kao: Gajović. doselili se iz Godijelja (Crmnica). Nikšić (1439. vidi: Gojaković Gojaković kao: Kojak = Gojčanin = Gojačanin. predigli u susjednu Lijevu Rijeku. Obarde. porijeklom iz Popova Polja (Hercegovina) Gnjatović. kasnije: Gnjatović. Obljaju (Borič). Grahovo (Nikšić). Barice i Mojdež. u Šušare (Novi Pazar) doselili su se iz Rovaca Gobec. došli su iz Vukli (sjeverna Albanija) Govorković. Nikšić (1439. Bešević (Grbalj) u 16. srodnici: Gojčevića i Duševića. Boljanići (Pljevlja) Gogić. Bar. ranije: Bijelić iz Boke Kotorske. Trabojin (Tuzi). Jasen . porijeklom iz Čeva (Cetinje). god. ogranak Andreselića. Gornje Čarađe (Golija). Herceg-Novi Gnina. u Hotima porijeklom iz Pipera Goić. Ulcinj 1908. Nikšić. Virak i Komarnica (Šavnik). Pavino Polje. Čokrlije. a porijeklom su iz Drobnjaka i jedni odatle u Nikšić se nastanili Gogići iz Pive (G. Pejanović. Godijelji (Drobnjak). Paštrovići Gobović.. Zenica. v.Rudnice). i područna: Kotlina. god. Bistrica. izvorno u Koćama (Kuči) Goga. Seljani i Čedinje (Pljevlja). Kotor 1440.. u Mihaljiče (Gacko). Podgorica Govedarica. Dobrica (Bijelo Polje). Marković i Popović (i u Godijeljima) i Popovom Dolu i Gornjoj Bukovici (Šavnik). Herceg-Novi i područno Igalo. Kotor 1313. potiču iz susjednog Jugova (Pod Gosteč). porijeklom od Kolašina. prešli su iz Jugovića i Mihaljače (Gacko). Kotor Gninio.

Helmica i Špilja. ogranak Đukanovića iz grane Branilovića u Pivi. Ograndić iz Drobnjaka prešao predak pop Drakule kod Grahova (Nikšić). Predišani iz Ćeklića (Cetinje). starosjedioci Gojniković. u Njegušima (Cetinje). Morinju. Dobrota (Kotor). v. Glasinac (Romanija) iz grupe Maleševac. ogranak Magovčevića (Bogdanovi potomci u Oješivcima). Babine. Herceg-Novi Golebo = Goljević. preselili se u Rusiju početkom 19. vidi: Gojaković Gojslavo = Gajslavo. 126 . vidi: Dušaj. Od njih su kod Gusinja Goleš. grana Radetića (Petrovića). iščezlih Golišanin. Vojno Selo i Peovac. grana Milutinovića. Kotor. Trajboin. Kotor. Cetinje. Malošić. god. Gornja Ržanica. Cuce (Cetinje) u 15. Kotor 1399. Kralje. Brčela (Crmnica). Ima ih iseljenih Gojovići. u Perastu Goković. Kuželja. Morinje (Risan) Gojić. ogranak Pavlovića iz Zete. Kumbor i Mojdež. bratstvo u Brčelima Gojovići. Zatrijebač (Kuči). Herceg-Novi Gojčaj. Paštrovići 1398. Gojakovići (Mojkovac). vidi: Gojaković Gojčević. -a. Mitrovići (Paštrovići) i kao: Lehanela. Dobrinje (Bijelo Polje). Vuksan Lekaj (ić). god. v. Herceg-Novi Gol. i. Gojakovići. područno: Nobol. U Drobnjacima. Ljeljanica. Herceg-Novi (po majci Bojani) iz Cuca (Cetinje) Goliša. Njihov predak dolaskom iz Pipera zasjeo je na Plas (dvor-palatu) zatim u Trajbojin (Traboin). područje Tuzi. Poblaće. Mokrinama i Herceg-Novom sve u Boki Kotorskoj. Gojkovi potomci i kao: Gojčaj = Gojič. grana Banovića . i u Beloševcu (Lepenica). Prčanj i peraška naselja (Boka Kotorska). Miloševići i Strmac (Pljevlja) Golija. Ubli (Kuči). god. u Pipere su se doselili iz Lutova (Bratonožići). Herceg-Novi Gojin. Uskocima (Žabljak) i kod Nevesinja (Hercegovina) Golićević. Brčeli (Crmnica). u Polijači (Loznica) iz Pive Gojič. Goličević. sve u Gornjem Polimlju. i na obrađenom području ovoga Prezimenika Gojnić. Herceg-Novi i kao: Bajković. Gračanica. Nikšić i Nikšićko Prekovođe. ranije Benkaj. Paštrovići. a u Perastu su iz Stare Srbije. od njih su u: Nikšiću. potomci Novljana.Gojer. sa Maline (Gacko) Gojkovići su porijeklom iz plemena Salje.. od njih su u Ulcinju. predak bratstva Radojevića Gojković. Herceg-Novi. Golijanin. Jabuka. god. ogranak Lehana (Lehaneka). Velika.Klenčana u Donjim Banjanima (Nikšić). vidi: Godjen Gojčinović. selo Petrovići . preselili se u Podgoricu iz Zatrijebača (Kuči). i kao: Goljević. Strmac (Bijelo Polje). žive u Plavu.pleme Piperi Gojočanin. Močaj. Gojkovići iz Pive (Plužine). Zaostro. Srbija. i kao: Goljević. Gusinje. iz Boke Kotorske u Dubrovnik Golević. vidi: Gojčević Gojko. Srodnici Kaluđerovića i Đuraševića u Zeti Gojšić. Podgorica 1326. vidi: Gojčević Gojčanin.. srodnici Bjelica u Žabljaku na Skadarskom jezeru Golkosić. Močnom i Skareći (u Hotima). starosjedioci. koji su se odselili u Vraku (Skadar). od njih su u Podgorici Gold. v. kod Risna. Podgorica Gojnići. iselili se. 1840. v. sa Kosova (15.) kao: Mrnjavčević. ogranak Abramovića. Gračanica. predak bratstva Radojevića Gojkov Radoje. Tuzi. bili su katolici pa su onda postali pravoslavci. Poblaće (Pljevlja). Budva. razgranati u Dobroti. Ulcinj Gojun. u 9. Gornja Lastva (Tivat) i kao: Goić. Jedni i kao: Šaljanin na području Andrijevice.

Golo, Podgorica
Golob, Herceg-Novi; Budva
Golobin, Donja Zeta (uz Skadarsko jezero) 1416. god.
Golović, Srpska (Zeta); Nikšić; U Pošćenju (Žabljak) pripadaju Kosovčanima (Omakalovićima) iz
grupe Novljana iz Pogana (Banjani) potomci Obrena Abazovića Dragićevića, od njih su u Lazama
(Nikšić) i kao: Golović = Janjušević; Podblaća (Pljevlja). Od ovih iz Laza jedni su u Nikšiću
upisani 1890. godine; u Pošćenju, grana Omakalovića (jesu potomci Obrena Lazareva), polovinom
18. v.
Goločevac, Zenice i Jugovo (Pljevlja); Nikšić
Golub, Tivat, iz Hercegovine; Budva; Ravan (Bar)
Golub, Dobrota (Kotor)
Golubi, bratstvo u Tivtu u Boki
Golubin, i kao: Golub, Podi i Savina, Herceg-Novi (oko 1694. god.) doselili se iz Korjenića
(Trebinje); Risan; vidi: Golubović
Golubinov, Spič (Sutomore), Bar
Golubović, Gojkovići (Mojkovac); ogranak Rakočevića Moračana, od njih su u Gojakovićima
(Mojkovac); Bjelopavlići 1565. god. i Zagarač (Danilovgrad), grana Malonšića; Cetinje; Buljarica u
16. i 17. v.; Paštrovići; Prčanj i Dobrota (Boka Kotorska); Tivat; Grbalj, starinci; Risan; Rovca,
starinci; Grančarevo (Bijelo Polje); Nikšićko Prekovođe i Miločane (Nikšić), ogranak Bulajića
odselili se u Srbiju; Grana Branilovića iz Oraha i Prisojno (Piva); 1854. god. otišli u Bravsko
(Šavnik); 1805. god. neki pređu kod Nevesinja (Hercegovina); Bršno (Nikšić); Dubrovsko
(Žabljak); Lozice (Bijelo Polje); Kladovo i Petrovo Selo (Srbija) iz Crne Gore; u Šumanovcu i
Tepcima (Žabljak) jedni su od Trepača (Nikšić), potomci Goluba Marića; Lijeva Rijeka i Trepča
(Vasojevići); Grana Laketića (Lopoćana) u Beranama i Polimlju (Vasojevići); Velika (Plav), i kao:
Šaljanin. Od njih su u Kolašinu; Krivi Do (Kuči); Paštrovići; u Gajtan (južna Srbija) došli iz Župe
Nikšićke; u Vasojevićima grana Lopoćana. Drence na Gajtanu (južna Srbija), doselili se iz Rovaca
(Podgorica); Golubović, Vrbovo, Kaluđerovići, Krupice, Prenćani i Toci (Pljevlja); Vrbica (Pljevlja)
ogranak Pupovića iz područnog Bobova; Malinsko (Šavnik) došli iz Gornjeg Polja (Nikšić); Orah
(Piva) i od njih su u Čarađu (Golija), Nikšić; Podromaniji; jedni iz Pive su od Branilovića, najbliži
Bilandžićima; Drobnjačka jezera, ranije: Marić, iz grupe Rajičevića (Novljana) iz Nikšićkih
Trepača; Nikšić; Nudo (Nikšić)
Golubovići, iseljeno bratstvo iz sela Mirca
Golubovići iz Pive (Prisojni Orah, Lisina), starosjedioci
Golubovići su porijeklom iz plemena Šalje, bili su katolici pa su onda postali pravoslavci, žive u
Plavu.
Golš, vidi: Goliša, Golebić i Golebo
Golja, vidi: Goljo
Goljević, Vrulja (Pljevlja), doseljenici iz Drobnjaka; Bijelo Polje
Goljo, Dobrodolje na Bihorskoj planini (Bijelo POlje); Podgorica
Gombač, Herceg-Novi
Gomilan, Mrzovići, Rabitlja, Kričak i Vrbovo (Pljevlja)
Gomilanović, Prenčane i Maoče (Pljevlja). Od njih su u Nikšiću
Gomilić, i kao: Tomila, ogranak Juraševića, ranije: Đurašević u Paštrovićima 1763. god.
Gomilović, Njeguši (Cetinje)
Gomilovići, dio bratstva Popovića
Gon, i, u Kotoru 14. v.
Gonašević, Paštrovići, porijeklom iz Albanije
Gondola, u Kotoru 1370. god.
Goni = Guna, Kotor
Gonović, i kao: Đonović, Kotor
Gonopek, Cetinje u 14. v.
Gopčev, vidi: Gopčević

127

Gopčević, i kao: Gopčev, Podi, Herceg-Novi u 14. v.; Rošca (Tivat) i krtolska naselja u 12. v. Od
njih su u Gornjoj (Boka Kotorska), Trstu i Rusiji; Ljuta u Orahovici (Kotor), doseljenici iz Kuča;
Dobrota (Kotor)
Gorakuća, Herceg-Novi u 17. v. prešli iz Hercegovine
Gorana, Ulcinj 1887. god.
Goranić, vidi: Goranović
Goranović, Bjelice (Cetinje) od Andrića = Kankaraša iz s. Prediša, iselili se u Zaljutnicu (Goliju),
Nikšić, od njih u južnoj Srbiji, i Vrbicu (Trnovice). od njih su u Čarađu i Miločanima (Nikšić);
Oputne Rudine (Nikšić) i kao: Goranić; Krivošije; Aljaska (Sjedinjene Američke Države) iz Golije
(Nikšić)
Goranovići, starinom od Bjelica iz Katunske nahije
Gorašević, Kuti (Župa Nikšićka)
Gorvok, a, i, Koće, Podgrad i Orahovo (Kuči), porijeklom su iz Vukli (Klimenti - Kljemendi),
sjeverna Albanija
Gordeša, Kruse (Lješansko područje) 1511. god. Podgorica
Gordijanić, ogranak Vulovića u Malinskom i Gornjoj Bijeloj, u Drobnjacima
Gordić, Nikšić i područno Lukovo; Cetinje
Gordinić, Polja (Mojkovac)
Gorevuk, kasnije: Gornjevuk, u Klobuku (Trebinje), vlastelinska porodica, pa se jedni preselili u
Njeguše i Dobrsko Selo i Njeguše (Cetinje), i kasnije kao: Moštrokol u Kotoru i kao: Moštroki pa
Čalepi, Jablan, Sjekloći pa Crvenko, a jedni u Kašćele (Rijeka Crnojevića), od kojih su: Gazivoda
Gorevuk, pravo prezime bratstva Gornjevuka
Gorevuk, ac, Mali Zalaz u Njegušima (Cetinje) 1489. god.
Gorevuci (Gornjevuci), bratstvo u Dobrskom Selu
Gorevućanin, potomci doseljenika iz Klobuka u Dobrsko Selo, vidi: Gorevuk
Gorecki, Dobrota (Kotor)
Gorjelica, Kotor
Gornadurovići, rod u Odesi (Rusija), u Dalmaciji i u Bosni
Gornja Kuća, grana bratstva Sjekloća
Gornjak, Gornji Ceklin (Rijeka Crnojevića), kasnije više bratstava, koja su potomci Leke, što se
doselio iz Pipera, srodnici Klimentima (sjeverna Albanija)
Gornjaci, bratstvo u Ceklinu
Gornjevuk Valac, predak bratstva Gornjevućana u Dobrskom Selu
Gornjevuk Jovo Savov, predak bratstva Gornjevuka u Dobrskom Selu
Gornjevuk Ratko, najstariji predak Gornjevuka u Dobrskom Selu
Gornjevuk Savo, predak bratstva Gornjevućana u Dobrskom Selu
Gornjevuci (Gorevuci), bratstvo u Dobrskom Selu
Gornjevuci, starinci Malog Zalaza (sada u Dobrskom Selu)
Gornjevućanin, Ceklin (Rijeka Crnojevića), potomci Valca koji se doselio od Mostara, porijeklom
iz Kroje (Albanija); kasnije bratstva: Sjekloća = Crvenkov, Jablan, Raslapčević, Monoštrokol
Gornjevućani (Gornjevuci, Gorevuci) u Dobrskom Selu
Gorović, doseljenici u Vraku (Skadar), potomci Raičevića iz Zete, porijeklom iz Bajica (od Raiča
Martinovića i kao: Vjeta); vidi: Gorevuk; Beri (Lješansko područje), Podgorica i kao: Krkotić,
porijeklom iz Kroje (Albanija). Od njih su u: Čukarici (Bjelopavlići) i Komanima (Podgorica);
Ulcinj 1911. god.; Gorovići (Grbalj); Savina, Herceg-Novi
Gorojević, Stoliv (Tivat) 1439. god.
Gorovok, Koće (Kuči) i Podgorica, jesu iz Vukli (sjeverna Albanija). Vidi: Gorvok
Goruždić, ogranak Murića u Rožajima, porijeklom iz Klimenata (sjeverna Albanija) i od njih su u
Jablanici (Novi Pazar)
Goruević, Nikšić
Gorčilović, Ulcinj 1887. god.
Gorčinović, Štitarice (Kolašin), porijeklom iz Cuca (Cetinje), preselili su se u Gornji Sutivan

128

(Bijelo Polje)
Gorčić, u Tarašu (Zrenjanin) iz Crne Gore, sa Čarnojevićima
Goršić, Zaton (Bijelo Polje), potomci od strica braće Đorđija Petrovića kasnije: Karađorđević u
Topoli (Šumadija)
Gosaljić, Vražegrmci i Slap (Bjelopavlići), potomci Lužana
Goskić, Aljić, Plav, doseljeni iz Hota (Tuzi)
Goslavić, iz Vrma (Bjelopavlići), preselili se u Dubrovnik
Gosman, Dobrota (Kotor)
Gosonik, i, Kotor
Gospavić, iz Azanje (Berane) preselili se u Jasenice (Srbija)
Gospić, Jugovo, pa Bučje, Crljenica, Butić i Ovćevine (Pljevlja); Meljine, Herceg-Novi
Gost, Brskovo (Mojkovac)
Gostić, Jugovo, vidi: Gospić; Nikšić
Gostović, iz Azanje (Bijelo Polje) preselili se u Brezovac (Srbiju)
Gostra, Kotor
Gotovuša, Pljevlja 1865. god.
Gocić, Bar
Gočaj, vidi: Gočević
Gočević = Gočaj, područje Tuzi
Gošević, vidi: Gošović
Gošić, Kotor, po nahočetu; u Donjoj Zeti
Gošović, Zeta, potomci Vuksalekića, doseljenika iz Hota (Tuzi); Donja Kržanja (Kuči) grana
Mrnjavčevića i kao: Gošević
Grabljani (Jovanovići, Perišići, Vuletići), bratstvo u Cucama
Grabovac, Rošić (Tivat), starosjedioci; Herceg-Novi; Optočić i Podgor (Crmnica)
Grabovica, Gotočka Površ iz Grabovije (Drobnjak)
Grabovica, bratstvo u Otočiću
Grabović, Grabovica (Pljevlja)
Graval, Njeguši (Cetinje)
Gravale, iseljeno bratstvo iz Rajičevića
Gradača, e, Grahovo (Nikšić), doseljenici iz Bosne
Gradašević, Herceg-Novi
Grad, i, Kotor
Gradac, "pleme" u Lješanskoj Nahiji
Gradijanin, Podi, Herceg-Novi
Gradinić, Kotor, po nahočetu
Gradinjani, zagranak bratstva u Cucama
Gradinjani, bratstvo u Cucama
Gradinjanin, i kao: Gvozdenović, ogranak Jovovića u Gluhom Dolu (Crmnica)
Gradisavljević, matični Gaj (Žabljak)
Gradisalić, Drobnjaci u 15. v.; U Crmnici
Gradislavić, Crmnica
Gradić, Kotor, doselili su se iz Dubrovnika
Gradičević, Herceg-Novi, po nahočetu
Gradiška, Perast (Boka Kotorska) i kao: Gradiska. Porijeklom iz Srbije
Gradenik, Kotor 1645. god.
Gradojević, Katanice (Šumadijska Kolubara), porijeklom iz Crne Gore
Gradoniko, Risan
Gradun, Bečići (Budva)
Građani, pleme u Riječkoj Nahiji
Građanin, vidi: Redžepagić, Milanović i Mihaljević u Građanima (Rijeka Crnojevića)
Građanović, Herceg-Novi

129

Građević, i kao: Martilić, Nikmaraši u Zatrijebaču (Kuči), od njih su u: Zeti, Skadru i Sarajevu;
Podgorici ranije Oručević i Nikšiću iz Hota (Tuzi)
Grajić, i kao: Marković, iz Bezuja (Prekotarje) uselili su se u Meljak (Pljevlja), porijeklom iz Hota
(Tuzi)
Grakalo, Herceg-Novi, porijeklom su iz Istre
Grandis, Prčanj (Boka Kotorska)
Grandić, Lipovo (Kolašin)
Grando, Prčanj (Boka Kotorska); U Budvi 1448. god.
Grandov, Kruševo, Ravče i Ravna Rijeka, Bijelo Polje
Grandović, u Orahovice (Risan)
Granijić, Podgor (Kuči), ogranak Milića, od njih su u: Plavu (Kolašinu) i Rožaju. Vidi: Granić
Grančić, Herceg-Novi
Grančor, u Grblju 1398. god.
Graovac, Cetinje; Bratač, Gornje Selo, Berbekovina i Davidoviće (Nevesinje), iz Grahova (Nikšić);
Piragić (Tabija), Nevesinje, ogranak Andrijaševića iz Grahova (Balosave) - Nikšić i kao: Marković
- Graovac u Najdanićima (Gacko), iz Grahova (Nikšić), starinom iz Kuča
Graović, Oputne Rudine (Nikšić)
Graovčić, Vir i Perast (Nikšić)
Grasel, Risan (Boka Kotorska)
Grasi, Grahovo (Nikšić), iz doba Rimljana
Graso, u Kotoru (1472. god.) jesu iz Dubrovnika
Grahovac, Grahovo (Rožaje), ogranak Murića - Klimenćana
Grahović, na Prikioli (Kotor)
Gracun, Rustovo, Bečići i Čelobrdo (Paštrovići), doselili su se iz Stare Srbije
Grač, Herceg-Novi
Gračanski, vidi: Grba
Grašić, u Kotoru 1493. god.
Grba, Gorica, Maoče i Krčak, Lećenac i Markovac (Pljevlja) i kao: Gračanski; Podgorica
Grbavčević (Grbačević), i Golubović, kao: Jovović, Mataguži (Zeta), 1455. god., ogranak
Radinovića, iz Bjelica (Cetinje); U Podgorici su ogranak Abramovića iz Bjelica (Cetinje)
Grbaljčić, Kotor, po nahočetu
Grbanović, u Banjanima (Nikšić) od Grba Banjanina - Petrovića
Grbac, Herceg-Novi
Grbin, Sutomore (Bar) 1889. god.
Grbić, Sutorina, Herceg-Novi, od njih su u Đuraševićima i drugim naseljima Grblja; Žakovo
(Kumbor), Sušćepan, Herceg-Novi i risansko područje, porijeklom su iz Hercegovine; Cecuni
(Andrijevica); Babino, Rutoše i Toci (Pljevlja); Cerovo (Valjevo), porijeklom iz Pive (Crna Gora)
Grbići, rod u valjevskoj Podgorini
Grbići, rod u selu Popučkama u Kolubari
Grbičić, Paštrovići 1399. god.
Grbišić, Paštrovići, identično: Grbičić
Grbljani, stanovnici predjela Grblja
Grbljanović, područje Nikšića (Onogošt) i Župa Nikšićka, u 14. v. doselili su se iz Grblja, kasnije
kao: Nikšić, pa kao pleme i onda veliki broj bratstava u raznim krajevima
Grbović, grana Kosovčića, potomaka Novljana u Drobnjacima. Od njih su se 1882. god. naselili u
Gajtan (južna Srbija); Mijailovica, Miljevići i Maoče (Pljevlja), vidi: Perišić; Ogranak Radulovića
(iz Pješivaca) u Dragovoljićima (Nikšić); ogranak Radulovića iz Nikšića (Grbo) prešao pod planinu
Maljen (Srbija), od koga su ti Grbovići. Od Grbovića Novljana jesu u: Drenak (Kolašin), Glediću,
Zakuta i Gruži Kragujevačkoj i kod Valjeva (Srbija); Plav i Gusinje, doseljenici iz Kuča;
Andrijevica; Bistrica i Rasova (Bijelo Polje); Nikšić, od njih su u: Podgorici, Bijedićima i
Pobretićima (Bijelo Polje), pa jedni u Tuzinju (Sjenica)
Grboš, Bor na Bihorskoj planini (Bijelo Polje), od njih su kod Peći

130

Grgić, Podgorica
Grgović, Plav i Ulcinj, porijeklom iz Kuča
Grgur, Rovine (Piva), doselili se iz Barušnice (Gacko)
Grgurević, Glavica (Bjelopavlići), iz Kuča; Nikšić i Herceg-Novi, potomci Zlatnopojasovića iz
grupe Novljana; Vidi: Verda; Danilovgrad; Morinje, Herceg-Novi; Kotor i područna Dobrota i
Škaljari; Vidi: Grgurević; Nikšić, ogranak Martinovića iz Bajica (Cetinje)
Grgurovići, bratstvo u Škaljarima u Boki
Grgurevići iz Pive (Ravno), doseljeni iz Gacka
Grgurin, Kotor
Grgurović, Slatina i Glavica Danilovgradska (Bjelopavlići). Od njih su kod Gacka (Hercegovina).
Ogranak Mališića je u Škaljarima, Kotor i kao: Grgurević od Grguda Dančulovića, potomci
Novljana. Vidi: Kosovčić od Grgurovića jesu i Vilotijević i Pavićević na Dužima uz Komarnicu
Grdanović, kod Cetinja, potomci Vukmirovića, doseljenika sa Kosova. Od njih su odseljeni u
Bosnu; Kaluderac (Buljarica), Paštrovići, odatle u Vraku (Skadar); Lješevići (Grbalj) iz područne
Župe Grbaljske; ogranak Đurovića u Piperima, kasnije: Jovanović. Porijeklom su iz Lutova
(Bratonožići)
Grdinić, Žari, Lepenac, Polja, Stevanovac i Štitarice (Mojkovac), potomci Trebješana iz područja
Nikšića
Grdinići, potomci vojvode Grdana. Žive u okolini Mojkovca, a ima ih i sirom Crne Gore,
Vojvodine, Bosne i Hrvatske.
Grdović, Pečurice (Ulcinj)
Grdoman, Ugnji (Cetinje), starosjedioci; Šestani (Primorska krajina), jedni su se preselili u Zadar
Grdomani, staro bratstvo na Ugnima
Grdoč, Ostros (Primorska krajina)
Grebeljanović, Šobajići (Bjelopavlići)
Grebner, Oštro, Herceg-Novi
Grebonjić, Bistrica i njena okolina (Bijelo Polje)
Grebuljić, Šobajići (Bjelopavlići), srodnici Lazarevića
Grebučanin, Grahovo (Nikšić)
Grević, Cetinje
Grega, Podgorica
Gregović = Grigović, Paštrovići i ranije Mirković. Od njih su u SAD, porijeklom iz Grčke; Bar;
Kotor; Budva u 15. v. i kao: Kreković
Gregovići, selo Novoselje, bratstvo Paštrović
Gregorina, Dobrota (Kotor), porijeklom iz Mletaka; Kotor u 15. v. i 1881. god.; kod Herceg-Novog
u 15. v.
Grec, u Ulcinju 1534. god.
Greda u selu Orahovu
Greda iz Pive (Kulići), ustaš iz Mostara (i875)
Grede u Vojkovićima
Gredeljanović, Duži (Piva)
Gredeljević, Duži (Piva) uz Komarnicu. Od njih su u Lađevcu (Bielća), kasnije kao: Samardžić,
ima ih u Dabru i Nevesinju (Hercegovina)
Gredić, Bistrica (Duži) i Rasova (Bijelo Polje), vidi: Redžepagić, u Beranama; Kulići (Piva),
porijeklom su iz Mostara; Nikšić
Grempšić, u Kotoru 1436. god.
Grepčani, grupa bratstava u Cucama
Grec, Dobrota (Kotor)
Gržac, Dobrota (Kotor); Herceg-Novi
Gržetić, Kotor i područni Škaljari
Grzac, Herceg-Novi
Grivedin, Dobrota (Kotor), porijeklom iz Mletaka

131

Grivina, Donja Zeta uz Skadarsko jezero
Grivić, Šišići, Herceg-Novi; Kotor; Budva
Grijehov, Smokvice (Rijeka Crnojevića), ogranak Srzentića iz Paštrovića
Gril, u Kotoru
Grima, Paštrovići
Grimović, Grude (Tuzi), potomci Đon Sume
Grinvald, Herceg-Novi
Griner, Kotor
Grinić, Kotor
Gripić, Kotor
Grisan, Kotor
Grisigano, Budva
Grisko, Kotor
Grit, u Kotoru 1487. god.
Gritz, s, c, u Kotor se doselili iz Dubrovnika
Grišpula, Dobrota (Kotor)
Grk, u Kotoru
Grkavac, u Hercegnovsko i Risansko područje doselili se iz Hercegovine
Grkić, Grana Zlatnopojasevića iz grupe Novljana. Od njih su u Glasincu na Romaniji
Grklanović, Kaluđerac u Buljarici (Paštrovići) 1824. god.
Grkovac, Strp (Risan) 1692. god. doselili su se od Trebinja, pa jedni u Risan
Grković, Nikšić
Grkojević, Previš (Žabljak), ogranak Lazarevića, iz grupe Novljana, raselili se
Grk, u, Kotor 1327. god.; Zeta
Grle, Sasović 1693. god. došli iz Popova (Hercegovina); Herceg-Novi i susjedna Zelenika
Grlić, Paučine (Rožaje), doselili se iz Vukli (grupa Gaše), kasnije i kod Đakovice
Grloman, ranije: Eutorović, u Paštrovićima srodnici Mitrovića, doselili se (8. v.) iz okoline
Kosovske Mitrovice
Grljan, i kao: Lajković, Lajkovići (Zeta). Iz Mrka (Pipera) prešli u Srpštansku Goru, pa u Zetu
Grljević, Bjelišni (Cetinje); Bistrica (Bijelo Polje)
Grljevići, grupa bratstava u Bjelošima
Grman, u Kotoru
Grobić, Dobrota (Kotor)
Grozdanić, Podvraće, matično i Danilovgrad (Bjelopavlići); Donje Čarađe u Goliji (Nikšić),
potomci Drekalovića (Kuči). Od njih su u Gacku (Hercegovina) i Lici (Hrvatska)
Grozdanović, u Kučima i kao: Rušević = Banjkan u Zatrijebaču
Gromanić, njić, Sutomore 1853. god.
Gromanja, Sutomore (Bar) 1854. god.
Gron, Zelenika, Herceg-Novi
Grondan, i, Kotor
Gropčić, Griharovo (Plav) 1485. god.
Grohaber, Paštrovići u 17. v.
Gros, Kotor i susjedna Dobrota
Grosman, Dobrota (Kotor)
Groc, Herceg-Novi
Groci, Kotor
Gruadreli, Kotor
Gruba = Grubavčević, Perast (Boka Kotorska) i kao: Grubagevčević
Grubavčević, Polja Kolašinska i Grubačević u 17. v., vidi: Gruba; Kotor, porijeklom iz Paštrovića
Gruban, Vilusi (Nikšić)
Grubač, u Donjim Brajićima (Budva) 1523. god.
Grubača = Grubač = Gurbača, u Njegušima (Cetinje) i kao: Grubašević; Budimlja (Berane)

132

Rastoke (Bijelo Polje) Gruboica. Paštrovići. Nikšić. v. pa jedni u Pljevlja. u Podgorici iz Bratonožića. porijeklom su iz Bratonožića.. Kotor Grubišić. u Kotoru. Grade (Žabljak) Gruzinov. Srpska Crnja (sjeverni Banat). Golubovcima (Zeta). a u Donjim Murićima (Primorska krajina) i kao: Palević Gružda. Vijenac (Zvijezd). grana Pima Grubojević. god. doselili se iz Bjelopavlića Grujić. vidi: Grubavčević... Požar (Bjelopavlići) i kao: Protić. Bečići (Budva) 1440. Vidi: Markov i Arsen Grubinić. starinom su iz Crne Gore. u Njegušima i kao: Grubašević Grubači iz Pive (D. kasnije Mojkovac. Podgorica Gruić. vidi: Guberinić Grubeša. pa u Baru i kao: Vamović. Viluse. Gajtan (južna Srbija). u Rbatovom Dolu Grubačević. Nikšić. Golija (Nikšić). Banjani i Oputna Rudina (nikšićko područje) Grubaš. bratstvo u selu Musterovićima Grujović. vidi: Aničić u Vijenci i Oćevini (Pljevlja) Grujičići (Stojanovići .Crkvice. vidi: Grupša Grubin. Crnci (Piperi) Gruberinić. Gruda. dio bratstva Popovića 133 .. god. Glasinac (Romanija) i Peć (Metohija) iz okoline Nevesinja (Hercegovina). u Viluse (Nikšić). Drobnjaci. nikšićko područje. Grbalj 1439. oko 1878. Žari i Polje (Mojkovac) i Lipovo (Kolašin). god. Od istih ima u Oljevljima.Lulaši). Nikšićko Prekovođe. Piperi. doselili se iz Pješivaca (Crna Gora). Nikšić. god. Golubovci (Zeta). Risan. Kotor u 14.. v. Brskovo. Perast (Boka Kotorska) Grubeljić. Police (Kotor). porijeklom iz Uskoka (Drobnjaci). god. Maoče i Prenčane (Pljevlja). porijeklom su iz Hercegovine. Danilovgrad. vidi: Grubača Grubašić. bratstvo koje se pominje u novelji Đurđa Crnojevića Grubić. u Ćeklićima (Cetinje). u Brskutu (Kuči). Sutomore (Bar) 1912. u Grudima (Tuzi) potiču od potomaka Đon Sume. Cerovo u Rađevini (Valjevo). doselili se iz Pješivaca (Crna Gora). u Bjelopavlićima Grubičevići. 1434. Polja (Mojkovac). porijeklom iz Pive (Crna Gora). Grahovo i Viluse. Grubona. Prpčići i Ravna Rijeka (Bijelo Polje). kod Plava. Ilandža (Donji Banat) i kao: Grujić = Dragujin. porijeklom iz Drobnjaka Grubačić. porijeklom su iz Albanije Gruzina.1485. starosjedioci Grujovići. Orahovica i Perast (Boka Kotorska). Kotor 1396. Lijecevina). porijeklom od Kolašina. vidi: Grubonja Grubonja. god. Begaljac (Beograd). u Njegušima Grubašević. god. Kotor Grubsić. ogranak Purića. Perast (Boka Kotorska). god. porijeklom su iz Crne Gore. Vrtac. od njih su kod Gusinja. Golubovci (Zeta). Kotor Grubović. Kolomza (Ulcinj). Maoče i Otilovići (Pljevlja). Danilovgrad. ogranak Stojanovića = Lulaša. Lukovo (Nikšić). Krupice (Srbija). Krnjice (Primorska krajina). porijeklom sa Čeva (Cetinje). Loznica (Mačva) prvom polovinom 19. od njih nastanjeni u Livarima (Primorska krajina) i kao: Pavlović i Pacić. iz Bratonožića (Nikšić). doseljenici iz Hercegovine Grubašev. Musterovići (Zagarač). i kao: Grubona Grubor. porijeklom su iz Kuča. doselili se oko 1870. Podbišće (Mojkovac). potomci Novljana. u Pivu. Vitasojevići (Pješivci).Cetinje. vidi: Babić. Cetinje Gruičić. Od njih su jedni u Lebanima i Leskovcu (Srbija) Grujičić. Budva. došli iz Klopota (Bratonožići) sa nadimkom Palibrk.

i 1330. Bistrica (Bijelo Polje). od njih su u Dubrovniku. porijeklom su iz Popova (Hercegovina) Gudović. Gudaljević. i kao: Gugulsbrnić. Gugulović. vidi: Stevanov Grčić. Donja Ržanica (Berane) i kao: Jelić. v. odatle su se jedni preselili u Perast (Boka 134 . Herceg-Novi Gudanović. porijeklom su iz Popova (Hercegovina). grana Radonjića Guvernadurovići.Grukal. Bar Grupšić. god. Kotor 14. u Medanićima (Gacko) i Rastu (Nevesinje). Zaton i Bistrica (Bijelo Polje) Guveljić. Grahovo i Vraćenovići (Nikšić). porijeklom su iz Crne Gore. e. Grupčić. Brskut (Kuči) potomci Rajkovića. Perast Grum. Crkvice i Strp (Risan) Gugać. Herceg-Novi i područni Podi. e. Risan. Perast. vidi: Grhović Grušić. Herceg-Novi Gugoljanović. Berane 1865. Kotor oko 1440. god. Prekornica (Rijeka Crnojevića). god. god. uz Bojanu. Bistrica (Bijelo Polje) Guvera. Vasojevići. Njeguši (Cetinje) ogranak Stanišića. 1431. starosjedioci. 1430. Pješivci u 16. v. u Kotoru 1434. i Ozrinići (Čevo). Bar. Bjelopavlići. Kaluderac u Buljarici (Paštrovići) 1761. potomci Bukumira. od njih su u Begaljici (Beograd). u Cucama (Cetinje) i Riđanima (Nikšić) Gugolj. u Ćeklićima (Cetinje). a u susjednim Sasovićima i kao: Gudeljević Gudeljević. Sutivan (Bijelo Polje) Guvelja. koji su ogranak Cerovića Gršanić. grana Mrnjavčića. Nikšić. kasnije Đurović Gudević. doseljenici iz Bratonožića. Obod. Njeguši u 15. god. Balabani (Donja Zeta) jesu iz Gluhog Dola (Crmnica) i kao: Đuković. ogranak bratstva Stanišića što ga je vladika Rade prognao iz Njeguša Guvo. po nahočetu Grupković. v. i kao: Grupčić Gruhović. Kolomza (Ulcinj) i kao: Gužda Guzina. Od njih su u Vraki (Skadar) Gručašević. Nikšić Guvernadurović. Mokro (Šavnik). god. Herceg-Novi Grunio. vidi: Redžepagić. Herceg-Novi. Herceg-Novi Grune. Nikšić Gudelj. ogranak Zelenovića. u Bjelopavlićima i Danilovgradu Grupsić.. Ratiševine (Kotor) i Mojdež (Boka Kotorska). Cetinje pa u Kotoru. prešli su iz Albanije Guzda. Bjelice (Cetinje) u 14. Žvine i Sutorina. Brskut (Bratonožići). Zaton (Bijelo Polje) Gugliemet. Donja Lastva (Tivat) Gualo. grana Mrnjavčića Gužda. v. vidi: Guberinić Guberinić. Donja Ržanica. Bar 1441.. god. u Kotoru 1124. Perast (Boka Kotorska) Guberina. Kotor. vidi: Grupšić Grupš (Grubeša). grana Lopoćana. Grupac. vidi: Stevanov Grunc. doseljenici iz Popova (Hercegovina) Gudeč. Seoca (na Balju) ranije: Guberina. Grupić. Kotor Grimslo. Dobrota (Kotor) Gugolanić. Bratonožići. Grčanski. god.

u Žanjev Dolu (Njeguši). vidi: Grubača Gurza. Gusinje. Gradac (Šavnik). Bar Gurašin. Od njih su u Klisu (Split) Guska.Kotorska). Bušnja (Pljevlja). Mokrine. u Kotoru Gulja. Bistrica (Bijelo Polje) Gusić. ogranak su Lukića Gurbača. god. Sinjac i Lukinje Kruške (Piva). Maoče (Pljevlja) Gundulić. Herceg-Novi Gurtiluamo. Potomci su Novljana. Bjelice (u Bistrici 135 . Požari (Bjelopavlići) Gurović. Šestani (Primorska krajina). risansko područje. vidi: Karađorđević Gurić. porijeklom su iz Stare Crne Gore. porijeklom su iz Italije Guna. Budva. Kotor Gureza. Meljine. Kotor 1335. Guraz. vidi: Gusić i Gutić Gusinjac. srodnici Karađorđevića sa Oplenca (Šumadija). a u Kčevu (Čevu). u Grbaljskom polju Gumberti. Đenovići. Herceg-Novi Guzine. Herceg-Novi Gurska. u Drobnjacima potomci Kriča Guslić. Herceg-Novi Gupšić. i kao: Gurza Gurešić. i kao: Milutinović. Fundina (Kuči) Gulipeste. Vraka i Skadar (Albanija). Dobrota. Od njih su u Dragosnici (Podibar). Orahovica i Perast (Boka Kotorska). Komorač i Prnjavor (Plav). Zaton i Crnča (Bijelo Polje). Nikšić. došli su iz Zatarja oko 1732. porijeklom iz Crne Gore Gulković. Golubovci (Zeta). u Zalazu (Kotor) Guljermović. iz Banjana (Nikšić). porijeklom iz Hota (njihova grana) i okoline Plava. ić. Kotor i Risan Gutalja. Orahovica (Risan). Šestani (Primorska krajina). Mali Zalazi i Ljuta (Kotor) Gunjašić. Kotor. Ranilug (Kosovska Kamenica). starosjedioci Guljap. potomci Martinovića iz Bajica (Cetinje). Železnik (Beograd). doseljenici iz Fojnice (Bosna). Porijeklom su iz Škrelja (Albanija). god. Skadar Guzonja. po nahočetu Gusnić. u Hotima (Tuzi) Guskić. vidi: Goni Gunda. god. i kao: Dukujević. Matički Gaj (Drobnjaci). Fundina (Rosti) i Rašovići (Kuči). ogranak Alijagića. Uskoci (Žabljak) Guzović. ranije Kovač. ranije: Froka (Vraka). nadimak bratstva Pejovića u Rzanom Dolu Gulić. Dijele se na Peciće i Daboviće Gurzak. Bijela (Drobnjaci). god. došli iz Prenćana (Pljevlja) Gulevič. Šalja (Bijelo Polje). po nahočetu Gujić. porijeklom su iz Rovaca (Crna Gora) Guičić. srodnici Plakalovića. Smriječno (Piva). Herceg-Novi Guli. Cetinje 1335. iz Pive na Glasincu (Romanija) kao: Jovović Gutić. Bar Gurdić. porijeklom su iz Nikšićkih Trešača. od njih su u Ibarcu (Rožaje). Cetinje 1326. Budva. srodnici Jakšića. i. bratstvo u Fojnici u Hercegovini Guzinović. u Ulcinju 1885. Bar Gurzanović... Nikšić Girćević. U Skadru su i kao: Martinović = Petrović. porijeklom su iz Drobnjaka Gunjajević. od njih u Trstu (Italija) su iz Gradaca (Drobnjak). god. Kotor. Grkavac. Od njih su u Tuzima i Skadru.

patronoimik od Haver-Zora na Kurdistanskom. Ulcinj 1873. Male Dubrave (Rožaje) Habica. i. Kotor (12. Bijelo Polje i područna Bistrica. kod Cetinja Hadrović. Od njih su u Guči Dragačevskoj. Prpeć i Zaton (Bijelo Polje). god. Skadar i druga mjesta. iz Hercegovine Hajdrović. Banatu i kao: Gutić (Gusić). god. Beograd Hazmadag (Haznadaj). grana Ruđića. vidi: Hazmadag Haimel. ogranak Božovića ispod Trebjese (Nikšić) Gutovići iz sela Rudnice u Pivi. Krajina. Dubova. Cetinje. doselili iz Pipera kao: Nović. Gučić. Gučner. stari nadimak bratstva Batrićevića Gučetić. i kao: Hajdarhodžić. god. Herceg-Novi Guhdia. u Plavu 1875. Kotor Hagendorfer. god. Kosići (Ulcinj). god. Radulići. u Ulcinju 1866. Ulcinj. Bratoč (Nevesinje) iz Crne Gore Gušmir. starosjedioci Gutolj. ogranak Kalezića u Bjelopavlićima. porijeklom iz Puka 136 . Ogranak Simovića iz Teoč Polja (Gornja Morača).) doseljenici iz Dubrovnika. Vrševo. Porijeklom su iz Rovaca. i 1895. Sipanja (Bijelo Polje). matično. Kotor i poluostrvo Luštica (Grbalj) 1350 . Grahovo (Nikšić) Havanović. Ribarići (Kotor) Ghega. Nikšić Haznadaj. odselili: kod Bara. Bukovica (Kovačevići). Bijelo Polje i područne Bubonje. u Podgoricu. god.Pećarskoj). u Sandžaku su iz Crne Gore Guša. Kotor Gučević. Kotor Haverić (Haferić) i kao: Averić. ranije Pubeković. ogranak Gvozdenovića iz Ćeklića (Vučji Do). vidi: Kalezić Havnik. Bežđeđe i Džinova mahala (Nevesinje). v. god. Podgorica Gucal. god. Ulcinja. Podgorica. Petnica (Berane) Hajdarodžić. Hajdiaga. Bijelo Polje Gušojević. Kotor H Habarkale. vidi: Abram Havajš. Gornje Rudinice (Piva). iseljenik iz Herceg-Novog u Čepelnicu (Trebinje) Hajdarpašić.1335. Habović. Bobovište (uz Skadarsko jezero). Kotor Hagić. Bobovište (uz Skadarsko jezero). srodnici Plakalovića iz Smriječna (Piva) Gutići. kasnije Očinić Gucale. Drugi su iz Nožica (Bratonožići). Drobnjak Habinović. Krajina. Paštrovići Guči. U Bodežištu (Gacko). Nikolića i Đačića. Bar Hajvazović. Bijediće (Bijelo Polje) Gušmirović. Hajdajagić. Gornja Bijela (Šavnik). Nikšić Hajdarević. Sjenici i Stupu (Šumadija). srodnici: Đikanovića. Bar. Pljevlja i područje Bistrice (Bijelo Polje) Hajdarović. grana ćeklićskog bratstva Gvozdenovića ali izvan Ćeklića Gutović. prvi su se oko 1750. Ulcinj 1864. Ulcinj 1878. Bistrica. Plav. Gušić. goz. Nikšić Habraham. Pljevlja 1907.

Hotovi potomci ispod Hota iz Hota. 15. Ulcinj Halikavazović. Osoje. vidi: Averić (Haverić) . god. Medun i Seoštica (Kuči) iselili u Rožaje. Lozica (Bijelo Polje) Hajković (=Stano=). Kotor Hakaj. Pljevlja i područne Maoče iz Kuča od njih kod Novog Pazara. u Malom Boriču (Vraka). god. u Bjelopavlićima i kao: Zuzić. Vladimir (Ulcinj) Haltić. Zelenika. v. Gusinje 137 . kod Rožaja su iz Selca (Klimendi). Crmnica. Albanija. Haksalić (Aksalić). Herceg-Novi.Ekančanin (Strahinjić). bliže Tuzima. i. i kao: Šabiović. i. Ulcinj Harbić. susjedni Skić i Brezojevica 1880. Zvjezd. Tuzi Hanković. Rožaje ranije kao: Zejnelagić iz područnog Selca. Nikšić Has. god. Zuos uz Bojanu iz Šestana (Primorska krajina) Hasanagić. Herceg-Novi Hasaj. u Plavu 1875. Kotor Hanišić. Kanje (Bijelo Polje) Halić. Prčanj (Boka Kotorska) Halović. po nahočetu Hajzer. Ljeljenica. Ulcinj 1887. Bobovište (uz Skadarsko jezero). Junčević i Mostišt (Pljevlja).(Miridita) Hajduković. Cetinje. Hajdukovići (Utrg). Bihor (Bijelo Polje) Hasanđekić. bratstvo u Podgoru Hajdučović. god. Harević. Bar. Cetinje Hajiahić (Ajdalić).Kalezić Harović. u Pješivcima Hanjadofer. Ulcinj Hak. Ulcinj. Vladimir (Ulcinj). Pljevlja Harvović. Područje Lozne (Bijelo Polje) i kao: Asanagić. Plav Hamzaghić. Pljevlja 1865. Pljevlja 1871. Hal. Škaljari (Kotor) Hakanjin. Laće (Bjelopavlići). Bistrica (Bijelo Polje). u Tuzima Hakl. srodni sa Mihailovićima i Sekulićima i jedni su odselili u Obrež i Temce (Srbija). Stubal i Boturić (Bijelo Polje). Plav. Petrović Hardanić. Ulcinj Harasan. Herceg-Novi Hanza. Boljanići i Bukovica (Pljevlja). Krajina Hajek. Bobovište (uz Skadarsko jezero). Halilović.. srodni Šćekićima Hasanbegović. Skadar Hajmel. Primorska krajina Hajdukovići. Herceg-Novi Han. iseljenici u Tutin Hamzić. Zaton (Bijelo Polje) Hamerla. god. Cerovo (Bijelo Polje). grana Mušovića u Nikšiću. a jedni i kao: Nurković. Bar Harapeš. Gostilje (Zeta) i kao: Amzić Hamer. Herceg-Novi Hanjačić. Kolašin pa odatle u Loznu. Kotor Hamidović. Luštica. vidi: Hrvović Harvojević. doseljenici iz Kolašina. Zelenika. najbliži su Strahinjama i Jovetićima i kao: Hajduković .

Jadedića i Šabovića Hadžiomerović. vidi: Hasić Hasić. u Podgorici Hadžialović (Dizdarević). Hadžimušović. Arbaneš (Krajina) uz Skadarsko jezero Hasilović. Zaton i Bistricu (Bijelo Polje) Hadžibrahimić. Pljevlja 1853. Ulcinj Hadžibulić. područje Bistrice (Bijelo Polje) Hadžalić. Ulcinj Hata. Pljevlja 1864. iz Kuča doselili u Rožaj Hadžimahović. Vlah (Gornji Bihor). matično. Nikšić Hadžimustafa. Đirokotrit i Skadru (Albanija) iz Crne Gore Hatković. Nikšić i područno Grahovo Hadžidimuhović. Bojište i Ravna Rijeka (Bijelo Polje) iz Pljevalja. Mojkovac. Bukovina (Bijelo Polje). Bijelo Polje su iz Trebaljeva (Kolašin). u Podgorici 1601. Trebaljevo (Kolašin).. Ulcinj Hasančovanj. područje Bistrice (Bijelo Polje) Hadžefendić. pa u Grčku (odselio Filip). od njih su (1892. drugi otišli u Pivu i kao: Hadžić (jedni se vrate u Kosijere). Hadžijalović. 138 . vidi: Đonović Hasanović (Šćekić). Pljevlja 1853. u Plavu 1879. iz Kuča odselili se u Ditrove i Rožaj ogranak Fejzića. iz Nikšića odselili u Vasojeviće Hadžinović. kod Trebinja. u Podgorici. odselili u Novi Pazar Hadživuković. Herceg-Novi Haciomerović. god. Pljevlja Hadžimuković. u Plavu srodnici Ferovića. Ulcinj Hasković. Hacer. Podgorica Hadžiablahović. iz Hota (Tuzi) u Podgoricu i Skadar Hadžiasanović. Bijelo Polje Hadžiduraković. ogranak Bulajića Hadžimola. Dobrokovo Konje (Bijelo Polje) Hasansmail. Pljevlja 1884. Bijelo Polje Hadžijić = Balitić. Kuči grana Konatara iselili u Buturić. god.) u Ulcinju. Hadži. Bogaići (Plav) su iz Klimenata (Albanija) Hasi. rođaci Hadžibulića i Bilosalića u Suvodolu (Rožaje). u Plavu ogranak Palivrtića Hadži Jahović. iz Nikšića iselili se u Vasojeviće Hadžajlić. područje Bistrice (Bijelo Polje) Hadžić. Beranama. Hadžimuragović. Podgorica Hadžimuratović. Golubovci (Zeta). Durovića. god. Srđevac. god. ogranak Adžića u Kosijerima (Cetinje). područje Bistrice (Bijelo Polje) Hatović. Tuzi Hadžiatlagić. vidi: Hol Hadžimujović. u Pivi. Herceg-Novi Hafizagić. Izbičnja (Pljevlja) Haul. Tuzi. god. Pljevlja Hadžibegović. pa Adžić. Bar. Gubavač i šire u Bihor (Bijelo Polje). Šakopara i Brvenica (Pljevlja).Gusinje. Kuči iselili se u Jablanovo.Hasanđonović. Bobovište (Primorska krajina). Šolja (Bijelo Polje) Hat. u Nikšiću Rnjez (Hadžić). a u Kosijerima (Cetinje) i Malom Ostrosu (Primorska krajina) i kao: Barjaktarović Hadžimusić. Arbaneš (Krajina) uz Skadarsko jezero Hasanjčobanj. god. god. odselili u Struganik (Kolubara).

Igalo. Vladimir (Ulcinj) Hein. prije toga (1.1399.Popović. Petrović . Cetinje. doselili u Dugi Do. god. Pljevlja 1879. Igalo. Od njih su i kao: Heraković .Popovići. Škaljarima (Boka Kotorska). i Eraković (doseljeni na Njeguše iz Hera). pa u Tuzima i Sarajevu Hadžicanović. grana bratstva Herakovića u Njegušima Herget.Hadžihamzić. Donji Stoliv (Kotor) Hidra. v. Škaljari (Kotor) Herizović.Heraković. u Rusiji kao: Petrov (Heraković). god. prezime Herakovići . na kraj Njeguškog Polja.Heraković. Rijeka Crnojevića doseljenici iz Grčke Heb. Draginja (Ulcinj) Hadžišaćirović. Hadžićuković. i 1089. Herceg-Novi Hercegović. vidi: Erović Hersić. Herceg-Novi Herezig. Petrovom Selu (istočna Srbija) i u Bugarskoj kao: Popović (Heraković). u Drobnjaku (1441. Popović . Donja Lastva (Tivat) Heldić. god. Porijeklom iz Turske Hebović. 14-15. Heraković . iz Boke Kotorske prešli u Cernicu (Hercegovina). Budva Higa. a tamo od Gacka (Hercegovina).3. Valjevo kao: Heraković. iz Drađevine (Podgorica) preselili se u Uskoke (Žabljak) Herakovići. vidi: Armenko Herović. Nikšić.Petrović. Igalo. kao: Petrović.Petrovići. Dodošima (Rijeka Crnojevića). Dodoši (Rijeka Crnojevića) Herak. iz Nikšića odselili se u Vranešku dolinu (Bijelo Polje). Pljevlja Helukako. v. kao: Herak. porodica u selu Dodošima Heraković. v. Bijelo Polje Helić. Oglađenovcu (Podgorina).) u Drobnjacima (Rudinska visoravan=Banjani). god. U 14. Herceg-Novi Hekalo. Herceg-Novi. Ulcinj 139 . područje Bistrice (Bijelo Polje) Herak. Hadžović. Kotor Hejmeli. Ulcinj Hidr (Hidri). Bukovice (Pljevlja) Hekalović. u Ulcinju Hermenko. Pljevlja (1859.). Škaljari (Kotor) Hefarne. Ulcinj Hejsek. Balabani (Donja Zeta). Pljevlja 1864. sa Banjske visoravni (od Velimlja i iz Muževica).) i područne Boljaniće. predak bratstva Herakovića u Njegušima Herak. Pljevlja Held. Fraskanjela (Ulcinj) Hebić. srodnici Pajovića. naselje Herakovići (Erakovići) u Njeguškom Polju ("Varoš Njeguška"). bratstvo u Njegušima Herakovići. u Grahovo (Nikšić) iz Hercegovine Hadžiumović (Oraovac). Prčanj (Boka Kotorska) Henjić. spominje se njihov predak Đorđe Bogutović. grana bratstva Herakovića u Njegušima Herakovici . 1076. godine u Ulcigumin (Ulcinj) Hentsčel. Grahovo (Nikšić) Hercezik. u Danilovgradu kao: Vujović (ranije Petrović). Od njih su u: Kotoru (1441. Nikšić Herman i kao: Hamaliota. kod Plava jedni i kao: Mujović Hadžopulos. god.) i kao: Đurđević = Bogutović. Lješevići (Grbalj) kao: Popović (Kašćelan). krajem 15. vidi: Heraković. god.

pleme u Albaniji Hotzl. Bar Hila. Horovka. Zeta i kao: Otović i Kovačević. god.Hidrović. Paštrovići 1589. vidi: Hot = Hoti Horvatin. Gusinja. i njegov predak je bio iz Kčeva (Ozrinići = Čevo). u Vladnji (Orahovo). Štoj (Ulcinj). Meljine. Kolomza (Ulcinj) Hinković. Lazima i Grnčaru (Plav) i Gusinje. Donja Lastva (Tivat) Hirš. Herceg-Novi Hirhait. Polja (Mojkovac). Ćeklići (Cetinje) Hoćevići. koji su iz užeg fisa (bratstva) iz plemena Hota u Hotima (kod varoši Tuzi). vidi: Hot Hotović. Gornji Bihor (Bijelo Polje). Boljanine (Bijelo Polje). Velimlje (Nikšić). vidi: Hot Hotaš Vukov Ostoić. vidi: Hot. Hol. Hot i Hoto. vidi: Hrvat Horvačević. Izbičnje (Pljevlja) Hotuči ili Hotučevići. Hlas. Berane. prešli iz Zete Hokušić. kod Rožaja. Bar. Pičurice (Ulcinj) 140 . Hoketić. u Kotoru Hnemer. Kotor Hockmanu. Kotor Hiliš (Ćiliš = Kiliš). god. u Kotor došli iz Dubrovnika Hlapac. Herceg-Novi Hirči. u Zeti Hiljin. Brajići (Budva) Hlindović. Cetinje Hota. Cetinje 1435. i Hoti. savremenik vladike Vasilija Hoti. Pljevlja Hlušička. Kotor Hodža. Bijelog Polja. Skadar. Cuce (Cetinje) Hitunj. Prčanj (Kotor). u Kotoru Hot. Prvobitno Ot = Hot. Štedra (Ulcinj) Hil (Hile). vjerovatno prezime nekog starog bratstva u Ćeklićima Hoforka. Kotor Hohl. u Grudama (Tuzi). staro bratstvo na Gradini Hoćević. Pljevlja 1864. Miljevci (Sutomore). god. Hlapčić. Kotor Hogović. Banjani (Nikšić) 1390. došao predak Lazar Keća iz Pipera. u Drobnjacima 1423. Herceg-Novi Hovorka. Ledenice (Njeguši). Male Dubrave (Rožaje) i kao: Hota iz Hota (Tuzi). Hartikol (Ulcinj) i kao: Hol. Kotor Hostojica. god. ranije Hot. Kotor Hoto. kod Plava. Donja Lastva (Tivat) Hitunović. Kolašin. Kotor i susjedna Dobrota Hopti. Podgorica. i poneđe kao: Hopti. srodnici su u Borič Mali (Vraka). došli od sjeverne strane iznad Trsta. Herceg-Novi Homen. god. srodnici njihovi su u Vipavi i Ajdovščini (Slovenija). porijeklom (potomci Lazara iz plemena Pipera) iz Gruda (Tuzi). Podgorica Hinterleitner. Herceg-Novi Holenderski (Holendehki). vidi: Ceković Hodović.

u Nikšiću. u Kotoru Hromić. Konavlima. 1281. uz Trebišnjicu. kao: Vukčević ima u: Dobroti (Kotor). kod Bijelog Polja. Brčve (Bijelo Polje).. Stoliv (Kotor) Hrvović. pa potomci u (kasnije razvoju) Hercegovini. vladarska porodica u Bosni i dijelu Crne Gore. Od Drugovića su i Vujošević kasnije Gazivoda i Krkača u Ceklinu (Rijeka Crnojevića). vidi: Armenko Hrnjez. Velji Zalaz (Njeguši). Herceg-Novi 1554. Dančulovići u Prčanju (Kotor) i Dančulovinama (Krtole). u Miljevcima. Milovac i Bistrica (Bijelo Polje). Srbiji. Lukrecija. Kotor Hranulović. Ibarac (Rožaje) Hošo. ovi su doseljenici sa područja Trsta. vidi: Horvatin Hrvatin. god. Godočelja i Trpeze (Berane). Od njih. Bileću i Stolac (Hercegovina). Crnča (Bijelo Polje). Ulcinj. Hrdelička (Hrdelška). Gačović. Ulcinj Hodžaj. kasnije: Dančul (Dančulović). bili su Vojvode u Vojvodstvu Svetog Save. Godijevo (Bijelo Polje). Bihor (Bijelo Polje). Zelenika. Banjani (Nikšić) u 15. naznačeni 1437. god. Lukrecije u Pješivačkom Dolu i kao: Kapetanović i Miletić i u Kavaču (Kotor). Kotor Hrmeka (=Krmok=). u Dračevini (Podgorica) Hranušić. Dobroti (Kotor). Budvi. Kotor 1327. god. Kotor Hromadka. Hristov. Lukrecije u Bijeloj i 141 . god. Buljarica (Paštrovići) 1792. Vlaškoj (Rumunija).Hodžaić. Kotor Hromanka. na Cetinju Hrlilović. god. Jedno vrijeme bila je njihova prijestonica u Pivi (Crna Gora). god. po njihovom: stariji živalj. Bar. god. i kao: Harvović Hrvojević. predak bratstva Vučkovića i Bratićevića u Veljem Zalazu Hrsović. i 15.. Od Hrsovića su Milojević. Pješivcima i Grahovu (Nikšić) 1441. Maoče (Pljevlja) Hrmenke. u 14. Bihor (Bijelo Polje). Hranojević. kod Novog Pazara i Sarajeva. Batrićevića u: Prčanju (Kotor). god. Grahovo (Nikšić) Hrapović (Rapović). Paštrovići 1734. Nikšić. Šišiću kao: Milošević.) i Šušanj (Sušanj). Herceg-Novi 1382. v. Herceg-Novi Hrs (Rs). otišli u Sarajevo. Kapetanović. Zeta 15. Kotor Hresović. po nahočetu. grana Kokotovića (Kokota) iz Donjih Banjana (Nikšić) prešli u Vraćenoviće. vlastela i kao: Vuković Hranković. Kotor 1400. Kasnije Vukčević i Bratićević. v. Proroković i Padalica (jedni prešli u Njegušku varoš) i kao: Hrsović-Vukčević u Herakovićima Cetinje. god. Hranimir. god. Pljevlja i područnih Lijeskovljana i kao: Krapović Hrvat (Hrvatin = Hrvatina). Kotor Hreljina. god. Dupončević i Drugović kasnije: Nikolić odseljeni u Nikšić. Proroković (Milošević) u Dobroti. preci Vukčevića i Bratićevića na Njegušima (Cetinje) Hrižik. u Podgorici Hrobar (Hrobaš). pa u Fatnicu (Bileća). kao: Hrsović i Hrsojević.. Herceg-Novi. Miljevci (Spič). Kotoru (Milošević). god. v. Kotor Hreljić. u Kotoru i Ulcinju Hranić (Kosača). Pljevlja 1896. Cetinje i kao: Zalažanin potomci Rs (dakle Hrs). na Mekoj Grudi (Bileća) i okolina. Prčanju. Hranilović. Livari (Primorska krajina) i Rastić (Ulcinj). Grbalj. Maoče (Pljevlja). Bar (1882. Pičurice (Ulcinj) Hodžić. i kao Rmenko. a drugi došli iz Dalmacije Hrvatić (Hrvetić). Đurović na Prčanju i Dobroti (Kotor) i Odesi uz Crno more. Bukovice (Pljevlja) Hrani. njihov je ogranak Ferzić u Rožajama.

u Žabljaku u Skadarsko jezero Ibrić. i kao: Ibraimagić i Ibrahimaga. staro prezime bratstva Vukčevića i Batrićevića u Veljem Zalazu Hruš. Bijelo Polje (Donje Polimlje) Ibrahimović. Herceg-Novi. iz Kuča. vidi: Ibraimaga Ibrahimbašić. god. Meteh (Plav). Pljevlja 1870. Sipanja (Bihor). Bukovice (Pljevlja) Ibričević. Herceg-Novi Ivan Borojev(ić). u Paštrovićima 1678. porijeklom iz Klimendi (Klimenata). Bijelo Polje. Novog Pazara i Pljevljima. god. god. Orahovo i Podgora Humaec. Nikšić. vidi: Huseinović Husković. Ulcinj Ibraimaga. Prčanj (Kotor) Huler. vidi: Klimen I Ibambašić. bratstvo u Podgori Humci (Umci ili Miloševići). Gusinje (Gornje Polimlje) Ibraimagić. Rasova (Bijelo Polje) Husović. Kotor Hrušić. Gornji Dodoši (Zeta) do 1746. Ulcinj 1879. god. u Plavu 1884. Husov. Plav. Ulcinj Husenović (Huseinović). srodnici Đolevića. po nahočetu Hubanić. Žabljak na Skadarskom jezeru i kao: Husejnović u Plavu. sjeverna Albanija. porijeklom od Skadra (Albanija). porijeklom iz Kuča. oni su iz Gaša (Đakovica) Huter. Berane Husanić. Nikšić. Hudžodžović. Podgorica i Kotor. Bar Hurka. ogranak Kaljića u Donjem Kolašinu Ibrahim. Paučine (Rožaje). označeni i kao: Pavlović (Kačar) kod Rožaja. u Kučima porijeklom iz Bratonožića. Cetinje Huća (Davidović). u Cetinju i kao: Humac . Lučica i Koljeno (Rožaje). god. Jablanica (Bijelo Polje). otišli (1879. Bijelo Polje Hudeček. u Žabljaku na Skadarskom jezeru Ibrajić. vidi: Ibraimaga Ibraimbašić. Bar Ivan. Husenefendija. ogranak Ivezića u Carigradu i Sarajevu Ibričić. Podi.Perastu označavaju i kao: Šerović Hrsovići. Herceg-Novi. bratstvo u Cetinjskom Plemenu Hupka. Kotor Humac. Herceg-Novi Hurešović. Lješansko područje (Podgorica) Ibraimović. Milošević. Gusinje. Ulcinj Huseinović (Husejnović). predak bratstava Ivanovića i Ivaniševića u Donjem Kraju cetinjskom 142 .) u Bosnu Ibrišimović. Ulcinj Husenaga. Bijelo Polje (Donje Polimlje) i područje Sipanje. Bukovice (Rožaje) i Varoši i kao: Kačar ogranak Balevića (Belojica). Bijelo Polje Husenbegović. Ibrahimaga. vidi: Humec Humec (Mumac).Milošević. Žabljak na Skadarskom jezeru Husejinović. god.

ispod Ođe. Porijeklom su iz Riđana (Nikšić). Podujevu (Jablanica). od njih su u područnim Rudinicama kao: Nikolić. Golubovci (Zeta). Leković i drugi. došli sa Čarnojevićima iz Crne Gore Ivanović. ogranak Omerbožovića i kao: Dedivanović u Grudama (Tuzi) i Ljačković kod Gusinja. u Tisu (Nikšić) iz Bjelica (Cetinje). Dračevo. god. Savina i Srbina. kod Nikšića od 1768. bratstvo u Poljicu Ivaniševići (Čomade). Kladovu (Zaječar) kao: Perašević. Cetinje (od prije 1684. Lomu i Uljarima. Gornja Ržanica. v. srodnici Ivanovića i Marinovića. južna Srbija. na Korčulu kao: Ivančić. Ivanovići u Šišićima (Grbalj). ovo u Boki Kotorskoj. rod kod Dubrovnika Ivanko Pavićev.) u Kliševo (Dubrovnik). Zabrđe. Veličani. Od njih su u: Budvi. ogranak Dedića (Perića) iz Kuča. Vranovine (Pljevlja) iz preko Tare Ivaniš. kod Dubrovnika i kao: Čomada. u Rujnici (Bihać) kao: Ivanišević. dok su srodnici Ljačković i Ljucović kod Gusinja sa Jablana (Bratonožići). god. od njih su u Poborima (Budva). god. Cetinje. predak bratstva Pavićevića u Dolu Ivanković. u Kučima jedni su ogranak Ilikovića = Drekalovića a drugi ogranak Dučića = Mrnjavčevića. porijeklom iz Stare Crne Gore. ranije Hrsović. Lastva (Čevsko polje) Vojinićima (Ivanovićima). od Ivanovića su u: Kotoru. god. 2) grana Dabetića i 3) ogranak Vušanovića 143 . a dvije porodice u Slavoniju. Paštrovići. Donji kraj (Cetinje). Lipa (Cuce). Cetinje ubilježeni 1542. iz Kuča su Ivanovići kod Plava i kao: Ivanić (Ivačaj). Ivanišević. Crmnici u 16. Herceg-Novi. Bijeloj (kao: Đurnović). a od odseljenih u sjevernu Ameriku kao: Krivokapić. došli iz Zalaza (Cetinje): u Budvi (kao: Bajić) došli iz Cetinja. Dub (Bjelice) ogranak Milića. od kojih su Đukanović. god. Pješivci 1557. rod u Mostaru Ivaniševići.) i kasnije. Tuzi Ivanin. i kao: Ivanos (1650. Zalazi i Mali Sriem (Veliki Zalazi). Kotor... Bjelice (Cetinje). v. porijeklom su iz Crne Gore. u Podgorici. Bar Ivaković. Bar. Bukovice (Rožaje). ogranak Ugrenovića iz Riđana (Nikšić). doseljenici iz Kuča. srodnici Ivaniševića i Marinovića. od Ivanovića Ilikovića su u Čajniču i Trnovu ( istočna Bosna). Poljica (Popovo Polje). potomci su Borojevića. Bajice (Cetinje) i kao: Ivanović = Musulimović. starinci. Novi Kneževac (Banat). Budva. Dobrota (Kotor).) u Budvi. zabjelježeni i kao: Lajislavić i Lajislajić. u Vojkovićima (Ćeklići). u Kučima i. od kojih su u: Perastu (kao: Jovanović). srodnici Martinovića brajićkih. Kasteli i Lastva (Tivat). Stubica (Pješivci) u Brijegu (Lakića do). kao: Nikolić.Ivana. god. Cetinje Ivanić. grana Drekalovića. Paštrovići. u Podgorici jedni su iz Pipera. Šumadijska Kolubara Ivanovići iz Crne Gore kasnije kao: Vetić. Ledenice (Risan). Ozrinići (Turjača) i Trepča (Nikšić). Laze i Rudo Polje (Plav). srodni područnim: Petrov i Pavlov. u Vasojevićima: 1) grana Lopoćana u Gornjem polimlju. Od njih su u Nikšićkim Rudinama. a u Bubrešku. Ulcinj (1894. Novi Bečej (Banat). u Kliševo (Dubrovnik) od 1498. Laze i Zagrađe (Gusinje). doseljenici sa Stubice (Pješivci). Vrpolje (Trebinje). bratstvo u Donjem Kraju cetinjskom Ivaniševići. god. ranije Borojević (porijeklom od Niša). Cetinje ogranak Marojevića. Od njih su u: Bijelom Polju (Donje Polimlje). kao: Ljepava. u Bjelopavlićima grana Lalevića. Podgorica. Brajići (Budva) iz Cetinja. Nikšić Ivanaj. Donji Kraj (Cetinje). Čveljin i Mosta (Hercegovina). kao: Metiljević = Ivanović. Piva. a doseljenici sa Starog Vlaha.. u Nikšiću 1768. od Ivanovića (Nikolića) iz Pive. god. Podgorica. jedni (1498. i kod Stona (Dalmacija) i u južnu Hercegovinu Ivaniševići. porijeklom sa Jablana (Bratonožići). u Grahovu (Nikšić) i kao: Živković. U Mostaru i kao: Glavan.. u Morači (Kolašin) ogranak su Medenica. iz Zubaca (Trebinje) u 16.) iz Hercegovine. jedni kasnije kao: Vasiljević i Kecojević = Kecoević (Kecović). god. a u Dabru i Mostaru (Hercegovina) kao: Ivanović. Građani (Rijeka Crnojevića).. Kotoru. Od njih su u Limljanima (Crmnica). Štitarima (Mojkovac). najbliži Vušurovićima. Herceg-Novom i Srednjoj Dalmaciji. Petrovići i Miruše (Nikšić). doseljenici iz Starog Vlaha (Zlatibor). Kotor. Ivanovići u Ivanovićima (Bečići). došli iz Trijebšta (Zatrijebač) Ivanov. Herceg-Novi.

prije 1908. Buljarica (Paštrovići) u 16. od kojih su u Pivi i Ograđenici (Pljevlja). bratstvo u Tomićima Ivanovići . godine. Ivašković. Jabuka i Koći (Kuči).nastanjenih na Bršno (Župa Nikšićka). doseljenici iz Poblaća (Pljevlja). i kao: Robel. Kumbor. Vešnica. Brazilovica (Šumadijska Kolubara).. Perast (Boka Kotorska) Ivančević. ranije: Miljanić. Mijin (Gluvakov). v. Doseljenici iz Lever Tare (Pljevlja) Ivanjčići. Bjelopavlići u 17.. bratstvo u Vojinićima (u Kčevu) Ivanovići. v. bratstvo u Zaljuti Ivanovići (Lipovci). Tuzi. sišli iz Stare Crne Gore Ivečević. v. Kruševo (Tuzi) i okolina kao: Ivziku. Vrševo. bratstvo u predjelu Lastvi (u Kčevu) Ivanovići. srodni su im Mari i Purišić Ivačković."Krivokapići". Cetinje. Lozna (Bijelo Polje). god.Patrijanov. od kojih su u Beranama. porijeklom su iz Gruda (Tuzi). Šljivansko (Žabljak). bratstvo u Dubu Ivanovići. Kajkanov. Bijelo Polje. bratstvo u Stubici Ivanovići. došli iz Kuča. iz Crne Gore u Žumbolju (oko 1690. vidi: Ivanović u Gusinje Ivačević. pa u Nikšiću odavde u Pljevlja Ivezaj. Podgorica. Trpanov. Dovoli (Pljevlja). Kasnije su i kao: Arsenov (Arsin i Filipov). rod na Korčuli Ivačaj. u Kučima. Cetinje. Međureč i Kunje (Ulcinj). Omorine (Višegrad). Međurječ (Bar) Iveza. Ivkin. Ozrinići (Nikšić). Gornji Stoliv (Tivat). Berane doseljeni iz Rožaja. vidi: Iveza i Ivezić Ivezić. vidi: Iveza. Sutorina (Živinje). Azanja. u područje Herceg-Novog doselili se iz Hercegovine. u Morači (Kolašin) iz Rovaca (Podgorica) Ivanovići ili Musulimovići. bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Ivanovići. Mokrina. Kuči i područni Zatrijebač. Vidi: Iveza Ivelić. bratstvo u Bijeloj u Boki (Đurnovići). vidi: Iveza Iviković. u Dabru i u Mostaru Ivanovići iz Pive (Donje Crkvice. Gluhi Do (Crmnica) u 16. Ivezi. bratstvo u Vojkovićima Ivanovići (Milići). Tuzi. Kosijeri (Cetinje) u 15. Herceg-Novi.. kasnije i kao: Ivezaj i Ivezić. u Podgorici iz Pepića (Grude). jedni po majci. u Žabljaku na Skadarskom jezeru 1527. Martinov.. poslije 1878. Liverovići (Župa Nikšićka) ogranak Pavlovića. Berislavci (Dajbabe) i Omerbožovići (Zeta). Orah (Nikšić). u Lužane-Vranići (Zeta) došli iz Stanisalića. Kotor. Zabojnik i Gruža (Šumadija). god. srodnici područnih Dimitrijevića i Vićentijevića. pa u Srpsku Crnju (sjeverni Banat). potomci Mićka (Lazara ) Vojisljavljeva. vidi: Iković Ivin. i kao: Ivin . istorodni sa Viriša u Grudama (Tuzi). bratstvo u Dobroti Ivanovići.). vidi: Ivaniš Ivancić. doseljeni iz Kuča. Herceg-Novi i Popovo Polje 144 . ranije Bližnjanin. vidi: Markov Ivkin. gdje su doselili iz Vojvodine Ivašević. Gajin (Miškov). u Ulcinj su se doselili iz Risna Ivetić. u Gluhom Dolu (Crmnica) kao: Đuranović Ivziku. u Šekularima (Gornji Vasojevići). Herceg-Novi.Lajislajici). god. Ćeklići (pod planinom Bukovicom). u Piperima. vidi: Ivin Ivković. bratstvo u Limljanima Ivanovići. Podgorica. Prijeradi (Grbalj). bratstvo u Zaljuti Ivanovići. Nikšić. v. Likića Do) iz Ograđenice iza Tare Ivanos. Podgorici i Brajićima (Budva). Pavlov (u Kikindi). Nikin. bratstvo u Bajicama Ivanovići (Lajislavici. Dobre Vode (Bar). bratstvo u Malom Zalazu Ivanovići (Marojevići). Od njih su u Balabanima (Zeta). Vojvodini i Bosni.

Kotor. Korenica (Valjevo). Kotor Ivošević. ogranak Brajovića u Bjelopavlićima. Ivovina. Kotor Iliković. Kotor Iković. od njih su odseljeni na Kopaonik. Rovca Šekularska (Gornji Vasojevići). Ulcinj Ižogin. Ribarići (Tutin) jesu iz Vasojevića Izgarević. Vuči Do u Ćeklićima (Cetinje). kod Rijeke Crnojevića i Seoca (Crmnica) ogranak su Prlja.(Hercegovina). Nikšić. Lipovo (Kolašin) kod Mojkovca ogranak su Rakočevića. god. ogranak Živkovića (Žiković) - Mrnjačevića odselili se u Gornji Milanovac i okolinu (Srbija) 3) od Krivodoljana odseljeni u Berane (Vasojevići). Od njih u Baru i područnim Zupcima. Herceg-Novi Ilijanići. do prije 1700. Ikovići zaselak u Ustikolini kod Foče (istočna Bosna). Srbija. Krtole. Berane. Nikšić. Herceg-Novi. Prčanju i Lastvi Grbaljskoj. doselili iz Dapca (Albanija) Ivulić. i. staro bratstvo u Krajnjem Dolu Ikonić. Berane. Đurina. došli su od Nevesinja (Hercegovina). Sotonići (Crmnica) i u Vranju kod Rijeke Crnojevića Igumnovići (Nikolići). v.). Ikovići (Krajni do). Ćurtović. Od njih su u Slivnici.. Herceg-Novi Ivčević. porijeklom iz Cuca (Cetinje). Kotor i Bar Izbegović. Mojkovac. danas u Boki dvije familije Ilijka. Rovca (Kolašin). porijeklom su iz Bjelopavlića. Babine (Pljevlja) kao: Brašnja Igumanović. porijeklom iz Kuča Ilinčić. Rožaje Ikovići. Ivlandić. Bukovik (Aranđelovac) i kao: Crnogorac. Štoj (Ulcinj) Idrizaga. u području Nikšića srodnici Vukićevića i Vukovića. Mataguži (1326. Ulcinj 1888. Marinović. Potomci su Ratka doseljenika iz Selaca (sjeverna Albanija). Žari (Morača). Banjkani (Zatrijebač). Gornja Gračanica (Gornji Vasojevići). razgranata Ilimarković. Brezojevice (Plav) i Rudo Polje. Zeta. Željeznik (Beograd) kao: Nikolić doselili su se iz Gostilja (Bjelopavlići). Od njih su u Konjarniku i Soko Banji (Srbija). Rudine (Banjska površ). Lipovica (Zaljuti) u Veljim Cucama (Cetinje). Podgorica Ikica. pa u Granicama (Bileća) kao: Želuda. Ivkovića Bara (Motički kraj) u Jezerima drobnjačkim i kao: i Iviković = Grubavčević i Iviković. bratstvo u Sotonićima Idra. Nikšić i dalje u Gacko (Hercegovina). Berane. porijeklom su od Žabljaka (Durmitor). Kuči: 1) iz Kržanje odselili se u Ivanjicu (Srbija) 2) iz Ubala. Ubli (Krivošije) 1692. Idrizović. Crnugovići (Pljevlja) Ilek. Šilobad 145 .. ogranak su iljanića iz Banjana. hercegovačka Povrč i kasnije kao: Drbjenac. Morinju. Bijelo Polje i područni Zaton su iz Ceklina (Rijeka Crnojevića). iseljeno bratstvo iz Vučeg Dola Ilijć. pa odatle u Aleksandrovačku Župu. po nahočetu Ignjatović. i 1455. Bar Ilijašević. Od njih su u: područjima Herceg-Novog. Podgorica i Nikšić Ivol. vidi: Tenić u Trnači (Mlava). Slivlje (Fojnica) u Hercegovini. u Drobnjacima: 1) ogranak Milutinovića 2) ogranak Nikitovića Ivović. god. Đuraševići. porijeklom iz Pive. Ćeklići. Milovići i Rošca (Grbalj) u 16. bratstvo u Gluhom Dolu (Crmnica) Igalić. god. Dobrota (Kotor) iz Ćeklića (Cetinje) Ilijaševići. Oputne Rudine (Nikšić) i kao: Đolaica. Andrijevica i Berane Izat. porijeklom su iz Ćeklića (Cetinje). Ulcinj 1884. Stolivu. god. Cetinje. god. grana Drekalovića u Kučima.. Risnu. od Eleanića. Kuči Idrizić. Ledenice (Risan) Ilić.

Bratonožići Ilići. Šobajići (Bjelopavlići). Riđani (Nikšić) 1897. bratstvo u Krivošijama Ilići u selu Klopot. a iz Bihora (Bijelo Polje) preselili se u Prijeljinu (Čačak).. porijeklom su iz Venecije Inić. Prislonica (Čačak). Zelenkov Plato i Orja Luka (Danilovgrad). god. Cetinju. Žari (Mojkovac). god. doseljenici iz Pive. Maoče (Bijelo Polje). iz Rovaca (Podgorica). Kotor Iličković. kod manastira Morače. Podgorica Imanović. a u Dragačevu (Srbija) Đosić. Mojkovac. god. Grubišnom polju i Osijeku (Slavonija). Nikšić. Kotor (1396. Gajtan (južna Srbija). v. bratstvo u Zaljuti Ilimarković. kao i pojedini u: Župi Nikšićkoj. porijeklom su iz Stare Srbije. v.. Od njih u Dragačevu donjem (Srbija). Jedni se preseliše u Zagoru (Grbalj) kao: Midorović. srodnici Jankovića iz Morače.). po nahočetu Ilosi. Oni su ogranak Milanovića (Novaković). peraška naselja. iz Grčke. Delnicama i Donjoj Stubici (Hrvatska) jesu od Vlahovića iz Rovaca (Podgorica) i kao: Pavlović (Ilinčić) i u Degramu (Kosanica). Otilovići i Crljenica (Pljevlja) 146 . grana Mandića (Mileševića) u Ledenice (Risan) i Krivoše i kao: Lazović. u Rastovac i Dugu (Nikšić) došli 1862. jedni od Sarajeva 1693. Radonić. Mahala Iličkovića (Gornji Brčeli). jedni su iz Hercegovine. Bojka i Mide (Ulcinj) Imširović. Kotor i područni Muo. god. jedni kasnije Ilić (Bošković). iz Krivošija. grana Dabetića u Vasojevićima. Gradac i Podgora (Pljevlja) Indijanović. Nikšić i područne Srijede iz Gacka (Hercegovina) kao: Kurdulija. Budva iz Dalmacije Indrigo. Podgorica (1880. Brda paštrovska. ogranak Bulića. Berane. Krivošije (Boka Kotorska). iz Cuca prešli u Miruše. Radojević. god. grana Bubića. Herceg-Novi. Podgorica Imerović. Kotor 1496. bratstvo u Brčelima (došli krajem XVII v.. god. ranije Vrančić. doselili se iz Jasenova Polja (Hercegovina). Inđerio. i Radulović. Bratonožići Ilići. u Višnjevac (Tivat) kao: Borković. u Novskoj. Kotor Ira. Meteh. Prčanj (Boka Kotorska). Beogradu i nekim mjestima Srbije.). Vranovine (Pljevlja) došli sa lijeve obale Tare. Pljevlja (1849. potomci Novljana. Kuti. v. doseljeni iz Stare Srbije. doselili se iz Krivošija (Boka Kotorska). v. došli iz Preko Tare. Jadar (Valjevo). Zalazi u Njegušima (Cetinje) 16. e. Predak Crnojevića u Zeti u 13. u Baru (od istih Iličkovića u Brčelima) Iljuč. U Morači su njihovi srodnici: Jošović.) došli iz Vojvodine. od njih su u Brcama (Sutomore). kao: i u Rovcima Iličić. Prčanj (Boka Kotorska) Ilinčić (Perovanović). Vilusi (Nikšić) ogranak Vujačića. poznati vidari i liječnici) Iličkovići. Herceg-Novi Imamović. Bijela i Lepetane (Boka Kotorska). Rudo Polje i Ulotina (Plavsko gusinjsko područje). god. Oštro. Trešnjevo (Cuce) Inkovići. porijeklom iz Kuča.) doselili se iz Turske. u Crmnicu su doselili iz Dečana (Metohija). porijeklom su iz Grčke Iličkovići. Ledenice (Risan). Cetinje. ogranak Tomanovića. v. v. Podgorica.. Herceg-Novi doseljenici iz Zvečera (Stara Srbija). god. porijeklom iz Kuča Ilič. Risan doseljenici iz Šobajića (Bjelopavlići). Vranovine (Pljevlja). Draževina (Podgorica). bratstvo u Trešnjevu Insiostri. od njih su u područnom Požaru. bratstvo u Mirušama Inković. doselili se oko 1879. Crmnica. iz Drobnjaka. Ljeljanice. zetska vlastela u 14. neki iz Ćeklića (Cetinje).i u područnoj Zagradinji kao: Pamučina. Cetinju. Rožaje (krajem 17. porijeklom su iz Zubaca (Trebinje). uz Trebišnjicu i učji Do (Nikšić) Inići. Ledenice (Risan) u 16. iz Pješivaca. Područje Risna i Herceg-Novog.. Skadru i Vraki (Skadar) u 15. nastanjeni u Piperima. Džurevo (Valjevo) iz Pive. Od ovih su u Krivošijama kao: Ilić. Baru. Herceg-Novi. Jasikovac. Berane.. Srednjevjekovna Zeta. i kao: Ilič. Bar. južna Srbija i kao: Srezojević.

Gornja Lastva (Tivat) Isabegović. Bar J Jablan. Herceg-Novi. Pašića Polje (Bijelo Polje). Kotor Jažo. ranije kao: Suđa i Suđić. Ulcinj 1890. u užem smislu. iz Herceg-Novog preselili u Baljke (Bileća). Paštrovići (u područnoj Buljarici). doselili iz susjednog Javorova. Podnopolje (Danilovgrad). raseljavani Iftijan. Od njih su Moštrokol. ranije Tešić. Javorac (Javorc).Gornjevuci. ina. Jaičić. Paštrovići 1698. sjeverna Albanija Javorc. porijeklom su od Foče. grana Radmanovića. Podgorica Jagdić. oni su potomci Bogićevi Jabuka. Ire. kasnije Jakić. Dobrsko Selo (Cetinje). u Srpskom Krsturu (sjeverni Banat). grana Kovačevića. Berane. v. Brševo (Gornji Bihor). ranije: Gorovućanin (u 15. Mide (Bar) Isljamović. Ulcinj Isović. Donji Kraj (Cetinje) Jabučani. Jabuković. Cetinje. god. Kotor. bratstvo u Dobrskom Selu Jablani. Morača (Kolašin). vidi: Javorac Jaganjac. Herceg-Novi Isić. Bileća i susjedne Vlainje jesu iz Selišta. brastvo u Podnopolju Irević. Jedni su odatle odselili u Bugarsku. Herceg-Novi Jabučan. Brskovo (Mojkovac) Isaković. Nikšić.). a ondje iz Crne Gore Jajai. i kao: Arvović. u Budvi i kao: Jack. u Drobnjake su doselili iz Rovaca (Kolašin) Itantović. Zeta. srodnici Bogavaca. i kao: Junković. vidi: Ira Irman.Irvović. Podi.Dubravljani). Pljevlja 1853. Podgorica Jablan Stijepov. Bar 147 . od njih su u Žabljaku na Skadarskom jezeru. god. Lisičine. porijeklom su od Mostara. Podgorica Jaji. a u Skadru vidi: Senić Jak. god. Bijelo Polje. Doselili su se iz Reske. Cetinje Jabučar. Kolimani (Ulcinj) Istjanović. Pljevlja 1853. god. Jajagin. Kotor Iupković. Podgorica Jajić. Bioče (Bijelo Polje) i područna Bistrica. god. Tijana u Primorskoj krajini Ičanin. ogranak Miljanića iz Banjana i kao: Usović. Stari Bar. Nikšić Jagličić. Dobrsko Selo i Rvaši (Rijeka Crnojevića). Bijelo Polje. predak bratstva Jablana Jablani . dio bratstva Jablana u Dobrskom Selu Jabličić. a porijeklom su iz Škrelja (u Malesiji). Vasojevići. Bar Islamović. Velja Gorana (Ulcinj) Isai. Gornja Lastva (Tivat) Jaić. Sutjeska i Zabrđe (Pljevlja) Javorovac. Jalovak. bratstvo u Donjem Kraju cetinjskom Jabučanin. vidi: Jereb kod Tutina Ičevići (Radmanovići . Drobnjak do 1700. Danilovgrad Išmić. Morača (Kolašin) Jagnje. Mide (Bar) Ismailaga.

Kotor 1330. Bratica (Ulcinj). Kotor (16. Potpeće (Pljevlja). Kotor Jakičić.. pop. Nikšić. drugi iz Kuča u Čmanjak (Novi Pazar). Ljutić i Crljanice (Pljevlja) i područno Potpeće a u Pljevljima 1889. a u Kotoru 1482. u 15. Jakov. Od njih su u Boanu (Žabljak). kod Plava. Riječani i Grahovo (Nikšić). Bar Jamometić = (Zamometić). a u područnim Žarima su. Kuči iz grupe Krivodoljana. Bijelo Polje. v. a jedni iz Bjelopavlića u Sočanice (Priština). Drašković. Krajna uz Skadarsko jezero jesu iz Lješanskog kraja (Podgorica) Jamonetić. god. vidi: Jakupović Jakupović. Dubrave (Dobra sela). Bar. Od njih su u Kulićima (Čačak). od njih su kod Smedereva. Progoreoci (Šumadijska Kolubara). Plav. Prčanj. Kotor Jakobić. Kotor Jalović. Berane Jakojević. Podgorici 1900.). predak bratstva Popovića u čevskom Donjem Kraju Jaković. porijeklom su iz Crvenog Dola u Čevu (Cetinje) Jakša. u Boki Kotorskoj i kao: Jakogna Jakonja. Korani (Nikšić). kao: i u Morači i Bijelom Polju od Abdalovića iz Gacka. Jedni su odselili u: Vidriće. v. Kotor. Kod Risna su od Gacka (Hercegovina). jesu ogranak Miloševića doselili su se iz istočnih Banjana. Šavnik (Drobnjak) iz Prošćenja (Mojkovac) 1878. kod Herceg- Novog porijeklom iz Hercegovine Jakšići.. iseljenici iz Kuča u Srbiju Jakonović. god. Andrebna (kasnije Riđane) i ispod Trebjese (Nikšić) u 9. porodica u Drobnjacima Jalas. Prošćenje i Stevanovac (Mojkovac). Kuti (Nikšićka Župa). u Prečistoj Krajini 148 . Nikšić Jambrošić. god. a porijeklom od Beograda. iseljeni iz Pive u Rađevinu i Cerovo (Valjevo). u Grili (Vraka) i Đinokastru (Albanija) iz Bjelopavlića Jakovljević. Kotor 1482. Kotor Jakijević i kao: Jakjević. ogranak Popovića iz Gornjeg Polja kod Nikšića. u Igalu i Herceg-Novom su od Nevesinja (Hercegovina). kao: Jakšić i tamo su razgranati i jedni se prozvali: Jovanović. Herceg-Novi Jakobović. Žugić i Knežević. v. kod Pljevalja su ogranak Popovića. vidi: Jakognja Jakognja. kao: i u susjednim Barama i Sirovcu kao: Rubežanin i Kurep a u Zagradu (Nikšić) kao: Odović i u Dragovoljićima (Nikšić) kao: Ćalić. Malinsko (Žabljak). Zabrđu kao: Lučić i Pljevljima kao: Topalović u Pljevljima. iz Kuča su se odselili u Krivu Rijeku. Boka Kotorska. grana Mandića iz grupe Novljana. zato se u Uskocima (Žabljak) prezivaju i kao: Gačanin. ranije i kao: Danilović i Durković. Nikšić u Fatnici (Hercegovina). oni su iz Klobuka (Trebinje). Štoj (Ulcinj) Jakov.. iseljenici iz Knež Dola (Oputne Rudine). u Cucama (Cetinje). Iz Bjelopavlića iseljeni u Ibarski Kolašin. ranije Brajović. Herceg-Novi. starosjedioci. u Dobrim Selima (Drobnjak). god. Šipačno (Nikšić). Kotor Jakšić. Merkulje. Muo (Kotor) Jakubović. Od njih su najbliži im: Vemić. odselili u Srbiju Jakić. Kuči. Jakičević. u Drobnjacima su srodnici Jaukovića. jedni iz Zete uselili se u Podgoricu. Bar. Banjani (Nikšić). Stoliv i Donji Stoliv (Boka Kotorska). Dobrsko Selo (Cetinje) i kao: Jak. Kod Risna i Herceg-Novog su iz Korjenića (Trebinje). god. po nahočetu Jakovja.Jaketić. god. sa Kule Lekića. srodnici Milića (Sakuljana) jesu od Nikšića Jakogna. Sutomore 1806. vidi: Jakijević Jakob. Od njih su u Košicama (Pljevlja). Jaku. Mletičak. iz Kuča. god. Sokolac i Trešnjicu (Užice) Jakjević.

Cetinje. Ima ih u Boki doseljenika iz Češke (Čehoslovačka) Janašević. Lokanj (Zvornik). Ima ih u Milu (Tivat). oni su od Maleševaca sa lijeve obale Trebišnjice. Kameno. Jedno vrijeme su se zvali Petrović. Bobovo. došli iz Prekotarja. Bašča (Rožaj). došli iz Petrovića i Miluša (Nikšić).Lipljana Janković. u Moraču (Kolašin) doselili se iz lješanskog područja (Podgorica). Crnci (Piperi). prešli u Dubočane (Bileća). Češljari. e. Potomci su Janka Lješnjanina. Lješnica (Bijelo Polje). Sutomore (Bar) 1861. došli iz Risa i od ovih su u: Knjaževac (Srbija) kao: Aničić. pa se jedni od njih presele u Pivu. potomci Matijaša Drobnjaka. Selišta i Zagorak (Pješivci) jesu srodnici područnim: Đukićima i Stankovićima. Korjenićima (Trebinje) i područnim Miretskim Dolovima. Od njih su u: Risan. po nahočetu Janketić. pa dalje u Bijelo Polje. Nikšić. odselili se u Dedilovo (Novi Pazar) Janičić. Bratić i Vitković. iz Pive jedni se preselili u Ribaševinu (Užička Crna Gora). ogranak su istorodnih Dulovića grane Pejankovića i šire grane Dobrilovića. god. porijeklom od Sjenice (Sandžak). a onđe iz Gornje Gorice (Lješkopolje). u Peraška naselja . a u Vasojeviće kao: Bismiljak. Herceg-Novi i kao: Janjić. Nalježići 149 . Rovca i kao: Jošanović. doselili se iz Bjelica (Cetinje) 1687. Trstu (Italija).Jan.Drekalović. zato su: Matijašević. pop. Ljumovići. Od njih su kod Valjeva i Kruševca. ogranak Baćovića. Grana Maleševaca iz Miruša. doseljeni iz Stare Crne Gore. odselili se u: Ulcinj i Srbiju. Grančarevo i Gornji Bihor (Bijelo Polje). Ušće i Tepca (Uskoci). Pećine. god. Goričani (Zeta). Podgorica i Berane. sa obale Trebišnjice odselili u Anđeliće i Dubočane (Bileća).Boka Kotorska sišli iz Stare Crne Gore. Kotor. Bobija. Jankovići (Dubočani) i Čepeljice (Trebinje). kao: Janković. jesu starosjedioci. Herceg . Herceg-Novi Janićijević. ranije: Mijović . Ljuboviji (zapadna Srbija). Drušići. Bukišta Krš. u Lijevoj Rijeci (Vasojevići).. Cuce (Cetinje) Janešići. Bojište (Bijelo Polje) Janko. Krečko Ždrijelo. Dodoši (Rijeka Crnojevića) i Žabljak na Skadarskom jezeru i u Rijeci Crnojevića (potomci su nekoga Leke). doseljeni od Lijeve Rijeke (potomci Stevana Vasojevića).Novi. Podgorica gdje su se doselili iz Markovine (Cetinje). Pljevlja 1874. Vraka (Skadar). Bistrica (Bijelo Polje) 1854 . Pribiševići i Perast (Boka Kotorska) Janah (Janak). pa Janković i drugi. Jandović. u Sokolskoj nahiji (Srbija) iz Pive i u Užičkoj Crnoj Gori. Trkljačima i Mirilovićima. Borovi. god. Bijela Crkva i Honcići (Rožaj). Pusto ostrvo (selo Mala Crna Gora) između rijeke Sušice i Tare. Žabljak. Trebesina. iz Pipera doseljenici iz Klimenata (Kljemendi). Od njih su u Broćancu Janičića (Banjani). Zaton. vidi: Garović i Glavatičić. Budva kao: Jani Jana. starosjedioci. god) u Ulcinj. Crljenica. Bar Jane. vidi: Janah Janaković. i od njih u Nožice (Lijeva Rijeka). Presjeka. Lješnica (Bijelo Polje). staro bratstvo u Prentinu Dolu Janić. vidi: Jan Janekcos. Škam. ogranak Ivčevića u Gluhom Dolu (Crmnica). Donja Grabovica (Šavnik) u Drobnjacima su potomci Novljana iz grupe Đurđića (najbliži su im Janjići). ranije: Jušičanin iz Ravnih Kotara (Dalmacija) ovdje su se doselili. god. predak bratstva Popovića . Crnča (Bijelo Polje). Podbišće (Mojkovac). Bar Jani. vidi: Jan Janak (Janah). Arbanasi. Bijelo Polje. Mrcelji. iz Bijelih Rudina (Nikšić). Rasno i posebni u Čadine i Kolovrat (Pljevlja). Herceg-Novi Janešević.. Moračani. Cetinje. jedni su predigli u Prekale (Metohija). Kržanja (Kuči). Velimlje (Nikšić) i Šavnik (Drobnjak) Janetković. ranije: Crnac. u peraška naselja (Boka Kotorska) doselili se iz Hercegovine. Krivošije (Boka Kotorska) i jedni odatle se preselili (1890. ranije Marković iz grupe Petrovića. sjeverna Albanija. jedni su se iz Pive odselili u Brskut (Bratonožiće). ogranak Ateljevića. Cetinje Janešić. Jankovići.1856. Ljutić. Rvaši.

vidi: Janč Jančić. Janjić. Ravna Rijeka (Mojkovac). Kotor 1441. Herceg-Novi.. vidi: Janić u Kamenom Janjotić. oni su se doselili iz Klobuka (Hercegovina). Đenovići. u Matarugama (Pljevlja) i kao: Janjušević. u Beranama doselili se iz Plava. Ubla. u Podgoricu iz Zete. porijeklom iz Kuča. god. Mokrine. Herceg-Novi porijeklom su iz Klobuka (Trebinje). Kumbor. Herceg-Novi Janči. Bar. još ih ima na periferiji Herceg-Novog. iz Banjana (Nikšić) u Banatsko Aranđelovo Janj. god. Herceg- Novi.(Grbalj). Brskut (Bratonožići). jedni su se iz Pive odselili u Sokolsku nahiju (Srbija) a drugi u Kremna (Užice). Mrkovi. Janjalija. Njivice (Sutorina). Ogranak Đurđića u Drobnjacima potomci Novljana. a porijeklom su iz Peći Janjuš. potomaka Bratovih Januz. Svrčuge i Baošići. god. Kotor i Prčanj (Boka Kotorska). Vojno Selo (Plav). Ljutići i Crljenice (Pljevlja) i drugi u Rasno. Nalježići (Tivat). ogranak Koprivica iz Banjana (Nikšić). U Pješivcima kao: Britvić.96. vidi: Janjušević. Gajtan (južna Srbija) iz Rovaca (Podgorica). Peraška naselja (Boka Kotorska) doseljenici iz Stare Crne Gore. Dobre Vode (Bar). bez bližih podataka. Srbija. doseljenici iz Albanije. Salč (Ulcinj). kasnije Janušević i Janjušević. oni su ogranak Davidovića iz Paštrovića. Podgorica 1854 . doseljenici iz Bijele Crkve (Rožaje) Jankovići. Šavnik. Kruče i Komiza (Ulcinj) 1890. god. god. Nikšićko Prekovođe. Tulare.15. Petrinje. srodni područnim Pavlovićima i Čolićima (Čolovim potomcima). Herceg-Novi. u Boki Kotorskoj i Cetinju Janjatović. Kolovrat i Čadinje (Pljevlja).Tode i Nikola. Kurilo (Zeta). oni su iz Crne Gore. Bošnjik (Raška). Od njih su na Glasincu (Romanija). Budva Janča. od Toda su Todići. ogranak Terzića. iz Crne Gore iseljeni Jankovi potomci u Pilatoviće (Čačak). Cetinje Janjitović.. Vojno Selo (Plav) i u područnoj Brezojevici. Podgorica. u okolinu Sombora evidentirani oko 1721. Kruševice. Gril (Vraka). koji su preselili u Bogunovac. v. zagranak bratstva Ivčevića u Gluhom Dolu Jankovići u Selištima Jankovići iz Pive (Crna Gora) porijeklom iz Drobnjaka iz Tepača Janović. ogranak Dobrilovića. ogranak Proganovića. Muo (Kotor) jesu iz Stare Crne Gore. od njih su u područnim Đenovićima i Bijeloj. Stara Banja i Sijerinska Banja (južna Srbija). Od njih su u Komarnici i Grabovici (Šavnik). Morinj (Risan).. Optočić (Crmnica). bratstvo u Ovtočiću Janjetović. Kotor 1601. Vrtoča i Kalušići (Pljevlja) 150 . Pljevlja naseljeni iz područnih Boljanića Januš. Mide i Vladimir kod Ulcinja 1900. ogranak Šabovića (Veselića). Mrkovi i Ljuštica. Ubli. Zeoke i Šumadijska Kolubara porijeklom iz Morače (Kolašin). Nalježići (Grbalj). Bojna. Podgorica. god. u Drobnjacima. Odseljeni iz Mačuga (Podgorica) i naselili se u Drenicu (Kosovo) braća Todor . Kaluđerovići. iz Bjelica (Cetinje). a u Martinićima (Bjelopavlići) kao: Đeletić. Danilovgrad. Prijevor (Grbalj) od 9 . Vukovo Brdo i iz Rovaca. ogranak Dobrilovića iz Dobrskog Sela (Cetinje). Janić. ogranak Popovića iz Donjih Banjana. god. oni su doselili iz Hercegovine u 17. bratstvo u Ceklinu Jankovići. doselili su iz Crne Gore "Janjević". Podgorica. Kotor oko 1900. Nikšić. Igalo. porijeklom iz Stare Crne Gore. doseljenici iz Bjelica (Cetinje). god. Danilovgrad Jančeglav. v.. Herceg-Novi. Herceg-Novi. Međeđa. Babušnica i Ljuštice (Grbalj). Herceg-Novi. Ozrinići (Turjača). Herceg-Novi. Bare iz Kuča. Herceg-Novi naselili se 1687. pa u Ljutiće (Pljevlja). iz Crne Gore. Skadar. Herceg-Novi... Bar Janušević. u Hercegnovskom i Risanskom području većinom su doseljenici iz Hercegovine. Paštrovići (Budva) doseljenici iz Pipera (kasnije: Savović). Mul (Tivat) iz Stare Crne Gore. Bogdašić (Tivat) iz Stare Crne Gore. Muo (Kotor). u Mojkovac doseljeni iz Kuča. ranije Januš Janč = Janči. Nikšić. Jedni kasnije kao: Sokić. Grbavice (Komarnica).

Ulcinj Jaca. Kotor Jarović. Kostinici i Rasova.) u Pridvorici i Vukodolu (Drobnjak). god. i. Od njih su Bojat u Pivi. Džurovo (Pljevlja) Jaredić.13. Nikšić Jaramaz. Prnjavor i Bogojić (Malo Selo). Laze. uz Skadarsko jezero. Rastiš (Ulcinj). Jedni odselili u Osaonicu (Novi Pazar). potomci Novića. Golović a i Drašković nastanjeni u Mrtvom i Veljem Dubokom (u Rovcima). Grnčarevo (Bijelo Polje) Jahić. Nikšić. u Rovcima (Velje Duboko) preša iz Ozrinića Joko Janjušević. god. Jaragmizović. Ima ih iseljenih u Bosnu. ranije Janjuš porijeklom iz Kuča. Rastiš (Gornja Krajna). Mataruge (Pljevlja). porijeklom iz Hercegovine. Od njih u Žabljak. Kotor Jauši. u Morači (Kolašić). vidi: Jaćimović Jaćimić. Gusinje. Plav Jatara. Pljevlja 1859. u Plavu i Bogajićima Jahijagić. starosjedioci Bijelo Polje (12 . Pavić i Koprivica. Markovi potomci Japić. Leovac u Raškoj. Adrin i Zaton (Bijelo Polje). Mojanovići (Zeta). starinci izumrli Jaukić. Klezna i Kosić (Ulcinj) 1896. ogranak Mandića (Novljana od 1600. Maoče Sela i Bistrica (Bijelo Polje) Jasović. god. a jedni u Bijeloj (Šavnik) 1864. vidi: Jaćimović Jaćilonjić. Nikšić Jaceta. Martinovići (Trepča). starosjedioci Jarčeglav.) i kao: Jaćilović i Jaćilonjić. Cetinje Jauš. kasnije kao: Marić. razgranati. Gornji Oblik (Primorska krajina) Jahdarić. Nikšić. područje Bistrica. kasnije kao: Baštić i Redžović. negdje i kao: Janušević i Januš. Donja i Gornja Klezna (1896. Podgorica Jack. Mokro (Grac). Piperi. Od njih su na Glasincu (Romanija). starosjedioci Jarobek. u Podgorici i Skadru. ranije: Brinjacak. starosjedioci. vidi: Janjuš. Bar. a u područni Rastiš i Mide od 1900. Miruše i Podvrš (Oputne Rudine). Bijelo Polje (potomci kneza Jovana). Jahoja. god. v. Mokrine (Boka Kotorska) Jasavić. u Srijedama (Nikšić) od kojih su u Bosni Jaredići (Mirići) iz Pive (G. Od Jaćimovića jesu: Dizdar u Rožaju i Tutinu. ogranak Medenica u Rovcima Jaćimović.. Donja Klezna (Ulcinj). vidi: Jak Jacović (Jaca). preselili se u Prnjavor (Plav) Jasnići. Šavnik Jaćilović.. Gusinje Jauković. kao: Begović. Kuti (Boka Kotorska). doselili se ispod planine Volujak. ranije: Koprivica iz Banjana (Nikšić). Podgorica. vidi: Jauš Jahaj. Od ovih su u Podgorici Jaćović. ogranak Brajovića. Bavčić u Bavčićima (Pljevlja). Vojno Selo (Plav). u Ljeljanicu i Tenjikovo (Raška).Janjušević (Janušević). Bojka. god. god. a od njih su: Pavić. Liverovići. Nikšićkoj Župi i Mojanovići (Zeta). ogranak Jovanovića iz grupe Nikšića. doselili se iz Polimlja Jaukalović. Od njih su u područnom Rastovcu od 1854. Turjača i Slivlju (Ozrinići). a drugi u Srbiji. Tuzi. potiču od Koprivica iz Banjana. potomci Maleševaca (patronimik Maleša).. pa jedni iselili u Lozac (Kraljevo) kao: Čolović. god. Jacer. Rastovac i Gornje Polje (Nikšić). Slavoniju i kod Pirota (Srbija). Cetinje Jahović. 151 .Rudinice).). Metez i Prnjavor (Plav) Jahdedić. Gornje Rudinice (Piva). Od njih su kod Šibenika u Dalmaciji. Bar Jahajt. vidi: Jacović Jacević.

Srbija Jezdović. Labudović. Ogranak Lazovića iz Kuča odselili u Konjuhe i Zagrad (Andrijevica). iz Kuča (Podgorica) odselili u Vlasovlje (Sevojno). grana Kosovčića iz Drobnjaka iselili u Samobor (Gacko) i tamo kao: Popović. Bistrica i Maoče (Bijelo Polje). iz Pješivaca odseljeni u Gađevo Selo (Valjevo) Jezdinovići. Od njih su u Vrbici (Jasenica). iz Kuča odselili u Osječenicu (Srbija) Jevrić. i iz Podgorice odselili u Tamnik (Tavnik) u Ljubiću (Srbija) Jeđup. god. god. Goraždevac (Peć). Živković. Drobnjak. pa jedni kod Novog Pazara Jevtanović. odselili se iz Župskog manastira (Nikšić) u Triješnjicu (Sokolska nahija). Buronje (Buronjići). vidi: Ostojić u Lučanima (Čačak). god. Bar Jačeglav. Lješansko područje. potomci Vuka Ljevaka. Krute (Ulcinj) Jelezić. u Podgrađe uz Lim i Bioču (Bijelo Polje) Jašarovići. ogranak Seratlića (Balotića) u Drobnjacima (područje Šavnika) iz grupe Novljana Jedlovski. porijeklom sa Bihora (Bijelo Polje) Jež. Herceg-Novi Jelević. Lijeva Rijeka (Podgorica) Jegdić. doseljeni iz Prekotarja Jezerci. Jedosić. Bijelo Polje. doselili se iz Kolašina. Oklade (Bijelo Polje) i Lužac (Berane) Jelavić. Plavu. Rađevo (Valjevo). porijeklom iz Pipera (Podgorica) Jevtović. staro slovensko pleme na Peloponezu Jeka. Cetinje. ogranak Stanišića u Piperima (Podgorica). Nikšić i Cetinje Jelinić. Od njih su u: Brezojevicama. Nikšić Jezdić. Brančići (Pljevlja) vidi: Jevđević. v. i kao: Macura. Herceg-Novi Jačić. kao: Veselinović.vidi: Drekić. iseljeno bratstvo sa Bate Jevđević. od njih u Podgoricu doselili iz Jezera (Ćeklići). od Gusinja su se odselili u Berane. južna Srbija. Žari (Mojkovac). Nikšić 15. Murini. Jašović. Kolovrat. Kotor Jednaković. u Drobnjacima 1467. kod Sjenice i pod Kosmajem ogranak Adamovića. Pljevlja 1863. Pavino Polje. Gornja Morača. vidi: Jaćimović. Krute (Ulcinj) Jelezović. ogranak Popovića u Njegušima (Cetinje). Straševac i Karoševine (Pljevlja). Jašarević. Brančiće (Pljevlja). vidi: Popović Jevtić. Andrijevici i Rijeci Marsenića (Polimlje). Nikšić. a od njih jedni preseliše u Sarajevo kao: Jevtanović. i kao: Jevđović Jevđović. iz Vasojevića iselili se u Erčedže na Goliju Jeknić. starinom od Peći Jašarović. Ćeskote (Rijeka Crnojevića) iselili se u Pelinkoviće (Crnogorsko primorje) Jelenić. i kao: Nedić. a u Šekularima: Božović. Srbija. v. Cetinje. ogranak Vukčevića iz Goljemada (Podgorica) Jašarbašić. u Drobnjacima ogranak Vulovića iz grupe Novljana. 152 . "uze bratstvo" Popovića-Herakovića u selu Herakovićima Jašarspahić. Meteh (Plav) i Ulcinj po majci Jevri iz porodice Bašić. Izbičnja i Đurašići (Pljevlja). Pljevlja 1876. Boka Kotorska u 15. Zmijanac i Pelev Brijeg (Podgorica). Od njih su odseljeni u Rađevinu (Krupanj). Cetinje a tamo iz Bjelopavlića. Tuzi i Podgorica. Medun i Otanj (Kuči). kod Kragujevca su od Kolašina Jevšnik. Šekulari (Berane). Popović i Šarić Jebizima. Berane Jadžiković. Bratica (Ulcinj). Od njih su u Gajtanu (južna Srbija). i u Baranima (Bijelo Polje). Od njih su Matović kod Istoka (Metohija) i kod Požarevca (Srbija). Od njih su u Budvi i Perastu (Boka Kotorska) Jebizime (Savčići). Jekić. vidi: Jevđević Jevremović. Veliki. od njih u Vrbici (Bihor). ranije: Savčić i Savičić na Bati (u Cucama).

oni su doseljenici iz Lijeve Rijeke (Podgorica). Nikšić a iz Dučica (Nikšićka Župa) polovinom 19. jesu iz Morače (Kolašin) Jeremići (Nikčevići). odselili se u Bosnu Jelčić. u Zeokama (Šumadija Kolubarska). Kovren. god. Cetinje Jergočević. Majstorovine (Bijelo Polje) Jerusalimac. Podgorica Jeretin. ogranak Bakića iz grupe Novakovića. Radojeva Glava (Bijelo Polje). v. u Gornjim Pješivcima (Nikšić) ogranak Nikčevića. Boljanići. 1692. Budva. Nikšić. Bioska i Višegradski Stari Vlah iz Pive Jelić. Dobrota Jeličić. Dobrsko Selo (Cetinje).Jelići). Orah (Piva). Bijelo Polje iz Župe Nikšićke Jeremijević. Orovac (Pljevlja). Boturić. Pljevlja i kao: Arsenijević. Mardari i Krašići (Tivat). Guke. Šaranci (Žabljak). iz Velike (Vasojevići) odseljeni u područje Kosmaja. iz Zagrađa (Berane) doselili se u Tubrović (Azbukovica). Srbija. i kao: Jestrić. Potpeće i Guke. Jedni i kao: Jestrić Jestrić. Bogojevo Selo (ogranak Lekovića) pa u Drobnjake i odatle u Orašje (Trebinje). Zahum i Višnjica (Gradac). jedni su u Pljevaljskom polju. Herceg-Novi i područni Kuti. Budva doseljenici sa Hvara (Bogomolje).) i dalje. Sutomore (Đurđinovići . Budva Jermenović. ogranak Jarebica. iz Zubaca (Trebinje) Jelovac. Sutomore (Bar) 1900. iz Morače. vidi: Jelušić Jelušić. vidi: Jestrović Jestrović. ranije: Martinović doseljeni od Gusinja. v. Albanija.Jelisavović. v. Prčanj (Boka Kotorska). početkom 18. Ozrinići (Laze). ogranak Dedejića. iz Pive jedni odseljeni u Klupice (Valjevo) Jerkan. Bar Jerković. Majstorovine (Bijelo Polje). Podgorica Jerinić. Bobovo. Danilovgrad. Lješnica. Nikšićka Župa (u 13. Kotor Jenko. bratstvo u Stubici Jerenić (Milošević). Mijukusovići (Bjelopavlići). Podbišće (Mojkovac) Jelović. Bobovu i Kraljevu (Pljevlja) doselili iz Drobnjaka. Riđani (Nikšić) u 15. Bistrica. porijeklom Klimenti iz sjeverne Albanije Jerebičanin. porijeklom iz Čeva (Cetinje) i od njih su Španja (Šelejić) a od ovih Jelić u Sirovačkim Barama (Žabljak). Podgorica Jestorović. Jermunić. Bar Jereb. Kotor i Risan i područni Morinj Jelusić. Pa jedni u Crvsku i Kokić (Sjenica). pa u susjedne Kolušiće (Pljevlja) 153 . porijeklom iz Klimenata (Klimendi). Čeoče Pavino Polje i Stožer (Bijelo Polje). Podgorica Jerkinac. Mokro (Šavnik) i Granice (Nikšić). Prčanj (Boka Kotorska). kod Mojkovca. iz Kuča iselili u Keseroviće Jelisavčić. Radovići (Grbalj) Jergović. Bar. Potpeći i Kolušići (Pljevlja). Jadar (Mačva) iz Pive Jeretac. iz Grčke na dvoru Balšića Jesenko. Potpeć i Ševane (Pljevlja) jesu iz Prekotarja. ranije: Martinović od Gusina. Paštrovići u 17. god. i kao: Lješnjanin. Rađevine. iz Kuča (Podgorica) iselili se u Lukavac (Srbija). negdje i kao: Jelusić. Jelovaca. v. v. vidi: Jereb Jeredić. kod Tutina. doselili se od Kolašina Jeremić. Rakite (Bijelo Polje). kod Tutina i kao: Ičanin. Podbišće (Mojkovac). Nikšić Jerina. Nikšić. Tivat Jerak. Lješkopolje (Podgorica).

a drugi i kao: Culin iz Ćeklića u Rastovac (Nikšić) od 1889. Herceg-Novi jedni su iz Ćeklića (Cetinje). a tamo iz srednje Dalmacije. god. vidi: Lekić Jovanov.). a u područnoj Darzi iz Orje Luke (Danilovgrad). a u područnim Rudinama i Trepčama kao: Ćeklić. po majci. Carinama i Gornjem Polju (Nikšić). Danilovgrad. Židovići. porijeklom iz Pive. Herceg-Novi iz Ceklina (Rijeka Crnojevića) oko 1687. Goričani (Zeta) Jeftić. Đurđevi Stupovi (Berane). doseljenici. god. potomci Laza i Gligora Tomova. Tomaševac (sjeverni Banat). a u Srbiji: Užice kao: Dragićević. Piperi. u Škaljare (Boka Kotorska) su doseljenici iz Bjelica (Cetinje). Kotor. Konjarniku. i ranije Đurković (Grdanović). porijeklom od Zgora iz Crne Gore. zaselak Jovanovići. Prijevorac i Zubač (Višegradski Stari Vlah). Bujić. a u Sarajevu kao: Perišić. Od ovih iz Ćeklića jesu u: Mulu. došli iz Lutova (Bratonožići) a od njih su Đurković. grana Kulića u Orahu (Piva) koji su prešli u Bosnu i Srem. drugi se doselili iz Risna. u Paštrovićima. u pljevaljskom području: Jugovo. ranije Pravica. Bar. u Kučima grana Drekalovića. iz Crne Gore Ječmenica. u Ljubotinju (Rijeka Crnojevića). po majci (Nena Mariji) a u Strpu (Risan) po majci Anastasiji. u Podgoricu iz Bajica (Cetinje). Kotoru (oko 1692. god. Dragićević i Lakačević. ogranak Pavkovića (od Jovana. Krnjače i Milunići. Cetinje. Vuk (Vuko) Bjeloš(ević). Čačku. Iz Risna jedni Jovanovići u Budvi. Podgorica Ješanin. U Trebjesinu i Bijeloj (Boka Kotorska) porijeklom su iz Dalmacije. Petrovcu. oni su iz grupe Bezdanovića. Cetinje Jovanić. drugi Jovanovići u Risnu jesu srodnici onih u područnoj Orahovici porijeklom iz Veljeg Roga (Cuce) i oni u Lukovu (Nikšić) i Nikšićkim Rudinama i kao: Grabljanin. Vidrovan i Presjeka (Nikšić). jesu ogranak Petrovića doseljenika iz Bjelopavlića. Franco. Cetinje. god. Sutomore (1906. jedni u Perastu i Risnu (Boka Kotorska) su istorodni. prešli iz Maina (Budva) Jovani ranije Tomašević. Odresci u Donjoj Morači oni su iz Kupusaca (Kuči) ogranak 154 .Jećimović.. Metohija. u Drobnjacima ogranak Vulovića iz grupe Novljana. u Paštroviće. Soko Banji. Brezoviku. Obrenovcu. jedni i kao: Radulović. razgranati i raseljeni: Kolašin. Od njih su u Baru. Raičković i drugi Ješić. vidi: Jovanović = Jošović. Gornja Kržanja (Kuči). a u topličkom kraju (Srbija) kao: Vuletić. Ulcinj (1895. Prediš u Bjelicama (Cetinje) ogranak Vukčevića iz grupe Milića. Prediši (Bjelice). Dos. Gornje Polje. porijeklom iz Metohije. u Krivošijama Jovanlekić. Bjelopavlići. Cetinje. bratstvo u Boljevićima Jovanac. Donji Brčeli (Crmnica). ogranak Pejovića. u Risnu. ranije Buronjić iz Buronja (Podgorica) prešli na Ćekliće (Cetinje).) iz Pipera. god. na području Rijeke Crnojevića. Kuti. starinom iz srednje Dalmacije (to su oni od kojih je književnik Ljubo). Crmnica (Boljevići). iselili u Bujačiće (Bijelo Polje). Budva. Kare (Liverovići) u Župi Nikšićkoj ogranak Kulanovića. Donja Orahovica (Rastov Do). Brezojevice (Plav). na Carinama (Risan) ranije Pravica od Trebinja. od Trebinja (Hercegovina). Kuršumliji. Kotor. Bar. unuka Pavkova). doselili se iz okoline Nevesinja. a u Lješkopolju su ogranak Tujkovića. Mokrine (Boka Kotorska) oko 1692. po majci.. Risan. Međuriječje (Pljevlja) Jira. Komani (Podgorica). Kerić. Đenovići. Jezera ćeklićka (Cetinje). Kostanice (Šumadijska Kolubara). srodnici Kambana i Dapčevića.). ranije Sanković (Senković) u područnim Tudurovićima. u Peraška naselja u Boki Kotorskoj doselili se iz Zalaza (Cetinje). Begaljnici. Azanji. god. Studenica (Srbija) jesu iz Carine (Nikšić). Od njih u: Bijelom Polju (Peć). vidi: Trošović Jovaljevići (Samardžići). porijeklom su iz Crne Gore. Bjeloši (Jekalov dub). Valjevu. starinci sa kasnijim prezimenima: Škrapulja. predak bratstva Bjeloševića Jovanović. Perastu i Herceg-Novom (Boka Kotorska). Prokuplju i Toplici. od njih su u područnom Morinju. kasnije: Pejović = Jovanović. ranije Bjelošević. Igalu. Orahovac (Kotor). Igalo. Jadar (Mačva) iz Pive. Tudurovići (Budva) i od njih u područnom Petrovcu na Moru. Herceg-Novi Jova-Lekić (Jov-Lekić). ogranak Miranovića u Zeti. u Komanima (Podgorica). grana Radulovića iz grupe Bezdanovića u Komanima (Podgorica). u Skadru (Albanija) iz Crne Gore Jovanin. Herceg- Novi.

Rovca (Kolašin) iz grupe Nikšići. u G. doselili iz Ćeklića (Cetinje). u Orahovcu i u Risnu Jovanovići u Bijelom Polju. grana bratstva Masloničića u Gluhom Dolu Jovetići sa Vuksanovićima (Marojevići). porijeklom iz Asa (Bijelo Polje). bratstvo u Komanima Jovanovići iz sela Mosori kraj Danilovgrada. god. Nikšić jesu iz grupe Nikšića. Od njih su kod Kolašina i Mojkovca i u Sreteškoj Gori (Rovca) rod Srezojevića. Nikšićko Prekovođe. ogranak Maslončića u Gluhom Dolu (Crmnica). bratstvo u Podgoru Jovetići. Zubaču i Jelisavce (Bioska).. god. bratstvo u Jezeru Jovanovići. Kosijerevo (Banjani). rod bratstva Pejovića u Predišu Jovanovići. Totićima i Staševićima. bratstvo u Sotonićima 155 . pleme Pavković Jovanovići u Rudinama. Bijelo Polje Jovasrnica. Prijevor i Kavač u Grblju. bratstvo u Mulu Jovanovići. od njih u Toplici (južna Srbija). Područje Bistrice (Bijelo Polje). Srbija. ogranak Radojevića iz grupe Marojevića. Rašići (Tivat). Od njih su u Hrvatskoj. Boljevci u Crmnici Joveta. na Lukovu. Kosijeri (Cetinje) 15. a drugi iz Dalmacije. po đedu Jošu Savićevu. Carinama u Nikšićskoj Župi. Dubova (Ljubotinj). Donji Dolac (Pljevlja) 1887. dio bratstva "Grbljana" u Veljim Cucama Jovanovići. od njih: Jovović u Brestice (Nikšić). Zukovićima i Rakitićima u Liverovićima. Nikšić. ogranak Lutovaca iz Dapsića (Berane) porijeklom Bratonožić. Cetinje. Grab (Cuce).) odselili se u Srbiju. Nikšić iz Hercegovine (iz Popova 1465. bratstvo u Bjelošima Jovanovići (Petrovici). Dragovoljići (Nikšić). odselili se u Kuršumliju (južna Srbija). ogranak Pejovića. vidi: Jovašević Jovašević.).Vujoševića = Drekalovića. Istorodni su tamošnjim: Pejovićima. ranije: Rakočević iz Morače (Kolašin). Polju i u Brezoviku Jovančević. iseljeni iz Pive u: Goliju (Nikšić). Kopilje (Piperi). bratstvo u Vojkovićima Jovetići. Carine (Župa Nikšićka) 1864. bratstvo u Ljubotinju Jovetići.. Mojkovac. god. Cetinje. ogranak Dobrilovića (Drobnjak). vidi: Brkić Jovanović. Nikšićko Polje i Kličevo (Nikšić) iz Liverovića (Nikšićka Župa). Progoreoci (Šumadijska Kolubara). Vranovići (Grbalj) iz Stare Crne Gore. Od njih su se odselili u Srbiju. Od njih su u područnim Limljanima i Sotonićima "Jovetić". porodica u Perastu Jovanovići. bratstvo u Igalu Jovanovići (Bjeloši). Nikšić. Kavače i Goroviće (Grbalj). Na području Grahova (Nikšić). bratstvo u Brčelima Jovanovići. Iz Drobnjaka iselili u Prijeljinu (Donje Dragačevo) i kao: Jovaš Jovelikić. doseljenici iz Peći. Budva Jovaš. Brčeli (Crmnica). porijeklom iz Vučitrna (Kosovo). a drugi u Lutovo (Bratonožići). Bukovica (Šavnik) iz Pljevalja. jedni su iz Hercegovine. staro bratstvo u Vrljerogu Jovanovići. porodica u Kotoru Jovanovići. odselili se u Jelovik (Jasenica). predak bratstva Zubera na Ugnima Jovetić. kao: Jovanović = Jošović. Podgorica iz Zete ogranak Mijanovića. Liverovići (Nikšićka Župa). Srbija. Štitarice (Mojkovac). starosjedioci. iz Mrka (Piperi) iselili se u Mrkojeviće (Bar). v. Istorodni sa područnim Markovićima i Popovićima. sa nadimkom Baila. pod pritiskom iseljeni Brkić pa kod Nikšića i u Ostrog (Bjelopavlići) sveti Vasilije Ostroški. koji su srodni: Mandićima. Vojkovići (Ćeklići). grana Hajdukovića u Utrg (Crmnica). Velika (Plav). Repovine (Banjani). god. Rovčani. Muo (Kotor) i Grbalj iz Stare Crne ore. Cetinje. Od njih u: Kličevu (Nikšić) jedni (1840.

Nikšić. Jelenak i Gostilje Brajovićko i jedni od njih iseljeni i kao: Škerović.. Gluhi Do (Crmnica). Herceg-Novi od Nevesinja (Hercegovina) 1692. Dženašima. Bajovo Polje (Piva). Češljarima. i Selištima. grana Banjanin . Svrkote. u Vasojevićima. iseljenih ima u Podgorici. Nikšiću. Dodošima. Svrkota. bratstvo u Boljevićima Jovkić. Ulcinj 1890. ogranak Repovića na Usputnici (Petovići). Njihovi su ogranci: Sandić. pa odatle u Čekrč (Čortomić).). ogranak Milijevića u Milijevićima (Ćeklićima). u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Blizikuće (Budva). v. iz Kuča se preselili u Grahovo (Nikšić). i kasnije kao: Ramović. iz Kuča iselili se u Gorjane. i jedni u Gajtan (južna Srbija). iz Hercegovine. Srbiji i drugim krajevima. Cetinje i odatle u Bogdašiće (Boka Kotorska) Jovečko. Drušićima. ogranak Pejovića. god. Herceg- Novi. Zabrđe. god. Podgorica. Bosna. Dujevi. Danilovgradu. ogranak Šćekića. odseljeni iz Crne Gore u Beleševac (Lipenica). Velji Kraj (Žanjev Do). Rvašima. o. Nikšić sa Glasinca (Romanija). ogranak Tadića u Bajovom Polju (Piva). pleme Podgor u Crmničkoj nahiji Jovečka. Ulcinj. Ubao (Ćeklići). Gagošima. naseljeni u Riječkom gradu. od sela Miljakovca u Višnjića Do (Golija). Od njih u Rastovcu (Nikšić). Srbija iz Crne Gore. Od njih su u Gornjem Polju i Bojkovićima (Nikšić). gdje su i kao: Adžamanović. god. u Rastovac i na Vir (Nikšić) iz Čeva (Cetinje). u Brajkovcu i Burovu (Šumadijska Kolubara) iz Crne Gore Jovičići. god. Prenčane i Bobovo (Pljevlja). Cetinje. Crnci (Piperi). Vidi: Markov Jović. Berane 1881. Danilovgrad. Konjuhe (Andrijevica). Vranjini i Žabljaku (1870. porijeklom sa Kosova. Jovićevići. god. Sjedinjenim Američkim Državama i drugim mjestima. porijeklom iz Crne Gore Jovičić. Gornji Ceklin (Rijeka Crnojevića). Gradac (Drobnjak). iz grupe Mijomanovića. Trepca u Jezerima na Tepačkom polju (Žabljak) doseljeni iz Nikšićkih Trepača. Zeta. kao: Jovović = Milošević. Andrijevica Jovo Roganov. Soković. Svi istorodnici. Cetinje. Orja Luka (Danilovgrad). srodnici doseljenika iz Pipera (Podgorica).Jovetići. vidi: Jovanović (Brkić). god. Šipačno i Miločani. Kuči: jedni (1737. Nikšiću (kao: Adžimanić). u Nikšić iz Banjana. Iz Maina (Budva) preselili se u Lješeviće (Grbalj). Gornja Kržanja (Kuči). god. Od njih su u 156 . po Makedoniji.Pivska Župa Jovići. u Podgoricu iz Čeva (Cetinje) a drugi sa Momča (Kuči). ranije kao: Gornjak (potomci Jovića Vuličeva. Pljevlja i odande kod Novog Pazara. ogranak Vujinovića. Konjarnik i u Svetozarevo (1878. grana Ruđića.). U Župi Nikšićkoj. god. Brajići (Budva). bratstvo u Limljanima Jovetići. od njih su u području Nikšića. a drugi poslije u Soko Banju. Ulcinj 1888. Kosići. Srbija. Iz Drobnjaka odselili se u Krašljevo (Pljevaljsko polje). peraška naselja (Boka Kotorska) iz Hercegovine. Gusinje 1910. Đukanovića glavici (Pod glavicom). Komanima (Podgorica). Dalje Vraka (Fraka). Mihaljevićima. ogranak Stanojevića (Jovanovića) iz Graba (Cuce) preselili u Brestice (Nikšić) i od njih u Bueno Airesu i Rohotu (Argentini i Rusiji). Višnjića Do i Štitari (Golija). Nikšić. bratstvo u Riječkoj nahiji Jovićevići iz Pive (Bajovo Polje) porijeklom iz Oraha . Savina.Budva. Rožaju. u Ostrogu (1853. brata Lješovog).) na Skadarskom jezeru. negdašnja porodica u selu Ublu Jovićić. Mahala. Potkrš i Ubla i kao: Bojović. u Pivi grana Branilovići od njih na Glasincu (Romanija). vidi: Jovečka Jovecki. Cetinje. Od njih su u Kotoru Jovičin. od njih iseljeni u Dugi Do (Njeguši). Beljoševac (Lepenica). Donji Banjani (Nikšić).Petrović. Kruščica (Banat). Od njih: Jovović u Podkršu (Bratonožići) i od njih u Krnjicama. Sjenici i Srbiji. Nikšićko prekovođe. Kameno. Maoče. Kotor iz Drniša (Dalmacija). Od njih su i kod Berana. a jedni u Biljanoviće. predak bratstva Roganovića Jovović. Podgorica. Gusinje i Plav. god. Jovković.. Skadar. Bujice (Ergeč). Striković i Božović Jovićević... Prevlaci. Kotor. Bjelopavlić i Markovine (Cetinje). Laće. U drugoj polovini (17. Momče. Cetinje. iseljeno bratstvo iz Žanjeva Dola Jovin. Cetinje.). Boljevci (Crmnica). Nikšićka Trepča.). Polimlju. vidi: Brkić. Markovina (Cetinje). Markovina (Cetinje). kod Risna.

Vojno Selo i Plav. Od njih su kod Vranja (1896. iz Gruda (Tuzi) Potoljić doseljeni u Pješivce i kasnije kao: Šolović. Gornje Polimlje iz Kuča.. rod bratstva Milijevića (Marojevića) u selu Milijevićima Jovovići sa Stijepovićima. iz Pive iseljeni u Cerovo (Valjevo).). a pripadaju grupi Zlatnopojasevića. zagranak bratstva Jovovića u Gluhom Dolu Jovovići.Crkvice) potiču iz Banjana . ogranak Šćepanovića. ogranak Milanovića (Nosovića) iz grupe Bubića u Bjelopavlićima. Velestovo (Cetinje). Brezojevica. Od njih su na Glasincu (Romanija) i kao: Kezunović u Vidušića Sokacima i još nekim mjestima u Srbiji. v. Peraška naselja iz Hercegovine Jokanović. ogranak Miljanića iz Miljanića (Nikšić).Drinčićima i Rudom Polju (Žabljak). Doljanima (Kučima). Ubla (Ćeklići). u Čardacima (Visoko). Šipačno (Nikšić). srodni: Albijanić i Gašović = Gašić. ogranak Vlahovića iz Rovaca preselili se u Timar (Uskoke). ogranak Raičevića (Šarenaca) u Šarancima (Žabljak). Cetinje ogranak Vujovića. Zabrđe) od Tadića sa Smriješća Jovčević = Jokčević. Ljovištu i Sirovcu (Šavnik). Kotor. Vrbici. iz Rovaca odseljeni u Mojkovac i područne Štitarice i 157 . odselili se kod Visokog (Bosna). ogranak Premovića u Cerovu (Pješivci). Praga (Nikšić). ogranak Branilovića Jojići iz Pive (Pišče. Kuči: 1) ogranak Gojkovića iz grupe Drekalovića. Pijevčeva Glava i Prenčani (Pljevlja) Joković. u Pivi od Maničevića. Od njih ima iseljenih u Srbiju i Bosnu. isti od njih su u Ulcinju 1887. Kotor. ogranak Banovići iz grupe Petrovića (Banjanin) u Banjanima (Nikšić). a iseljeni u Previš (Žabljak) i kao: Kokošar. Srbija. Zagrađe). Bjelopavlića. od popa Joka. Paštrovići Jojić. Curovo (Pljevlja). jedni su u Drobnjacima iz Zatarja.zvali se Kojovići Joketić. srodni Šibalijama. potomci Trebješana nikšićkih i kao: Jokanović (Lopušina) u Strugu. bratstvo u Gluhom Dolu Jovovići. Nikšićka Župa. pa u Crnač (Piva) kao: Vujadinović. iz Dučice. matica Plužine Jojović. Lozna i Tuban u Bihoru (Bijelo Polje). Šekulari. Kukorovići. odseljeni u Drobnjak. Ovi su potomci Dapka (Dapca) doseljenika od Skadra.. Šumadija. Bogašići. Vladnja (Zeta) iz Oraova (Kuči) ogranak Đekića iz grupe Vujoševića Jozef. Kotor. centralna Bosna. Krnjice (Primorska krajina) Jokić. Kotor Jokmanović. Gornja Ržanica. starosjedioci. porijeklom su iz Šalja (Albanija). 2) iseljenici iz Kuča u Rastiš i kao: Kremić. odseljeni jedni (1777. iz Peleva Brijega (Bratonožići) odselili se u Zaton (Bijelo Polje) i kao: Balević. Gradac (Valjevo). Boljanići. Od njih su u Dodošima (Rijeka Crnojevića) Joknić. kod Bijelog Polja. Risan "Jovović". Vukovci (Zeta). Ostroške Grede (Bjelopavlići). Dučice (Nikšićka Župa) ogranak Šćepanovića iz Rovaca. Vir i Stupovi (Nikšić) Jokanovići iz Pive (Trsa. Gradac (Valjevo) iz Pipera. jedni su u Drobnjacima i kao: Šušić. iz grupe Kovačevića (ogranak Đurišića) u Vasojevićima (Berane) 1895. ogranak Brajovića. iz Đuraševića (Tivat) prešli u područne Radoviće. bratstvo u Dugom Dolu Jovovići iz Pive (Bajovo Polje. Budva. ogranak Nikčevića iz Gornjih Pješivaca Jovčetić. Podgorici i kao: Dobrošanin i odatle u Zlaticu i Masline (Kuči) kao: Jokanović. god. Berane 1906. a u Zatrijebaču. Morača.. kasnije Batizić. god. Štoj (Ulcinj) Jozinović. iz Čađalice (Nikšić) odselili se u Lisice (Donje Dragačevo) u Srbiji. Sokolska nahija (Srbija) iz Pive Jokićević. Podkrš (Bratonožići). Brezna (Piva) kao: Čardak. a drugi od nahočeta. god. grana Nikšića (Nikšićko Prekovođe). u Pošćenskom kraju (Drobnjak) Jogić. od njih su u Vrbi pod Rudnikom. G. Bjeloševine i Morakovo (Nikšićka Župa). Velika. Strmac (Pljevlja) Joka. god. Grbalj u 16. jedni u Vraneše (Bijelo Polje).) u Prošćenje (Mojkovac). Porijeklom su iz Pipera (Podgorica).. odselili u Srbiju. Pštrica (Kuči). iz grupe Predojevića od Bileće preselili se u Lastvu (Nikšić). ogranak Stanišića iz Vinića (Bjelopavlići) nastanjeni u Pješivcima (Nikšić) i kod Prištine. god.

G. Trepča (Andrijevica) Jočković. Josović. neki odseliše se u Duži i Tušinu (u 17. porijeklom iz Metohije. krajem 17. u Čičovo (Teslić) iz Crne Gore Joha. porijeklom su od Bileća Jošilović. Milati (Komani) Južar.) pa u Aluge (Šaranci). potomci Lužana u Brajovićima (Bjelopavlići) Juzek. od njih su i u Baru. Timaru i Slatina (Šavnik). iz Kuča odseljeni u Vranešku dolinu. u Baru Jorović.Brezna). ogranak Radulovića (Trepčana) iz Nikšićkih Trepača preselili se u Drobnjake. Bobajiće. u Srpskoj Crnji 1790. Rasova. Bjelopavlići. starinom iz Banjana Joksović. Herceg-Novi Jugović. us. Bjeljag Brijeg (Bjelopavlići). god. Rasova (Bijelo Polje) Jokovići. u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat) ogranak Ivinih. ogranak Vlahovića. Paštrovići (Budva). Bjeljuši. Pirni Do. Šumadija. u Popadiće (Kolubara). Joksimović.. Resnik (Bijelo Polje). Lukavice. ogranak Brajovića u Kosorićima (Bjelopavlići). Podgorica Jocović. Bašča (Rožaj). ogranak Mijomanovića (Rabljena) u Vasojevićima.) odselili se u Bosnu. Bjeloševine (Nikšićka Župa). srodni Šuškovićima. Bar Josipović. Pavino Polje (Bijelo Polje). Iz Vasojevića odseljeni u Peć. i kao: Bečić u više mjesta Jošanović. Andrijevica (Berane) 1886. grana Nikčevića u Gornjim Pješivcima. u Rovcima (Podgorica) jesu iz Bosne Juković. bratstvo u Stubici Jolić. iz Pive odseljeni u Dolac (Sarajevo) Jošković. Ulcinj Jocić.. Kovren (Vraneška dolina) od njih su u Goricu i Lukavac (Pljevlja). Od njih su u Zalazima (Kotor) Jokčevići (Nikčevići). porijeklom od Bečića iz Zete kao: Bečić. god. iz Peleva Brijega (Bratonožići) preselili se u Krnjice (Primorska Krajina) Jolović. Pripadaju grupi Bečića. u Gusinju su potomci Rača iz Vasojevića. porijeklom iz Bečića (Budva). potomci Bubića. Vojinovići. ogranak Mrgudovića u Vraki (Skadar). Plav Josin. doseljeni iz Vučitrna (Kosovo) oko 1660. Lijeva Rijeka. po pretku Juhu 158 . ogranak Jankovića iz Liješnja (Rovca) u Miloševiće. Granice (Nikšić) Jočić. Jukić. god. Od njih (1740. vidi: Garović. Rožaj 1898. Herceg-Novi Jorga. ogranak Raketića Joličić. v. D. Đurička Rijeka (Plav) ogranak Đuričana. Žljijeb. god. god. vidi: Peleš u Ćeklićima Jonuz. Prenćane i Maoče (Pljevlja). Od njih su u Šarbanovcima (Soko Banja). Ogranak Obradovića iz grupe Kovačevića (Vasojevići). Boljanići (Pljevlja) Jončević. ogranak Rakočevića. rod bratstva Vujovića u selu Ublu Jokovići. u: Grab. Vidi: Markov Josip. Herceg-Novi Jugut. Gostilje. v. Lozna. bratstvo u Cerovu Jokovići iz Pive (Zagrađe. a neki produžiše u Granice (Nikšić) i Maoče (Pljevlja). kod Bijelog Polja. Ržanica (ranije: Popović) i Adželati (Vasojevići). Žabljak. Berane 1894. iz Kuča odseljeni u Prćenove (Novi Pazar) Jonov. god. iseljenici iz Martinića. Kotor Jujović. Kotorac (Pljevlja) Joca.) ponovo Rakočević u Donjoj Morači (Kolašin). Bar Jonović. god.Prošćenje. Kričak (Pljevlja) Jotanović. jedno vrijeme kao: Joković (i od 1880. Nikšić Jokčević. u Rovcima. Otilovići i Vijenac (Pljevlja). porijeklom od Đuraševića iz Ceklina (Rijeka Crnojevića). a. Martinići. Nikšić Josifović. Srbija.

god. u Zeti 1444. vidi: Hot Junčić (Đončić). Dajkovića Gomila. Kotor Juričević. u Riđane (Nikšić) Juruci. Podgorica 1901. Budva. Orahovice (Kotor) Jurčević. u Kotoru 1460. Ulcinj Jusufović. god. Doljani. kao: Knežević. ogranak Kalabića. kod Dobrilovine i Bjelojevac (Mojkovac). iseljeni iz Drobnjaka u Seljane (Piva). Kotor Junk. iz Kuča dopratili u Požeginje i Mojstir (Bijelo Polje). god.). Bijelo Polje Kavadjan. Juraga. vidi: Hot Junčaj. u Herceg-Novom i kao: Arambašić. rođaci Juriševića. Podgorica Jurić. ogranak Dašića iz Šekulara Junć (Junčević).. Herceg-Novi Kavadjaro. jedni u Kuti. Herceg-Novi. Seljani (Piva). rođaci područnih Jurišića. Bar Jusufđokić. Zelenika. Prekalović i Glucđonović . isto što i Jokić Jušković. Pljevlja Jučić (Joćić). Boka Kotorska. Novi Pazar.Julević. Zvijezd (Pljevlja) Jusufranić. preseljeni iz Nikšićkih Trepača u Drobnjak Junaković. Bar Junković. vidi: Jurišević.) ranije Pribičević Jung. vidi: Đurašević u Paštrovićima Juretić. v. Gusinje Junac. u Podgoricu došli iz Gruda Justiniano. vidi: Junć. Podgorica. god. Zagarač (Danilovgrad). područne Bistrice (Bijelo Polje). srodnici Radinovića Juraci. iz bratstva Hoti (porijeklom iz Pipera). i Nikšić Juhović. Kotor Jurišević. god. Nikšićka Župa i Gornje Polje (Nikšić). a. Lepenac i Žari (Mojkovac). Pljevlja (1873. Žabljak i Ribaško Polje (Rijeka Crnojevića). Paštrovići. Požegine (Bijelo Polje). god. god. ogranak Murića kod Rožaja (Gornja Lovica). iz Livara (Primorska Krajina) u Braticu. ogranak Suđića u Buljarici Junuz. Herceg-Novi 159 . Podgorica Jurilj. Đabljak na području Tuzi. ranije Đurašević Jurišić. Salč i Dobrec (Ulcinj). Kosovska Mitrovica i Peć (Metohija). Plav Kavaženda. Jusupđokić. Podgorica Kabašić.. kasnije: Čeković. Cetinje (1492. Dinoša i Zatrijebač (Kuči) Jusufić. Riđani (Nikšić) 15. Tuzi Junčević. Grahovo (Nikšić). Ulcinj. Zelenika. Jabučine i Čeoče (Bijelo Polje) K Kabaš. jedni i kao: Jušković (Golović). u Ljeskovcu (Pljevlja) Jurašević. Paštrovići. Dinoši (Tuzi) iz Doljana (Podgorica) Jusufalović. Kotor 1549. Nikšić Jurasić. Paštrovići. vidi: Šoljaga Kavazović. Ljevište (Morača) pa u: Babića Polje. Dobrota i Risan (Boka Kotorska) su doseljenici iz Ljubomira (Hercegovina) 1693. u Ljevcu (Pljevlja) i kao: Knežević Jusić.Luncćan. Jurjević. Podgorica 1900. god. porijeklom iz Kuča. Podgorica. Novljana. porijeklom iz Lješa (Albanija). Žljijeb. Oni su iz Sandžaka.

vidi: Crnac Kazanović.). Komernica. srodni Mujovićima u Gornjoj Morači. naseljeni u Stradište (u Ceklinu). od njih su u Budvi. iz Podgore (Kuči) preselili se u okolinu Podgorice 160 . god. Sarajevo i dalje Kazamanović. jedni i kao: Crnjak i Kazanero u Paštrovićima. Rvaši i Dodoši (Rijeka Crnojevića. a u Gusinju kasnije kao: Mulamekić. Gornja Zeta Kažije. Zeta i Gradac (Lješansko područje). bratstvo u Herakovićima Kadije.. god. a drugi u Prijerad i Šišiće (Grbalj) i Kotor i jedni u Skadar (Albanija) Kadije. Kazaz. Skadru (Albanija) i Vraki (Skadar) Kavedon.. Od Kadića iz Bjelopavlića ima nastanjenih u: Skadar (Albanija). Napulju (Italija) Kažanegri. iz Šobajića (Bjelopavlići) odseljeni u Nikšić i kao: Tobajić Kadribašić. Pljevlja (1896. Tivat Kavedžić. Zvijezd (Pljevlja) Kadribegović. god. god. kasnije kao: Miljenković. kao: Kavaja. ogranak navodno Radovanovića (potomaka Leke Klimenćanina). Kućancima (Slavonija). Pljevlja 1884. kod Novog Pazara. pa se jedni odselili u Zazale (Njeguši). Kazazović. Cetinje (16. Iz Bjelopavlića jedni su u Beogradu Kadići. Zalazi (Cetinje). Jasen (Bihor) i Lozna (Bijelo Polje). Pljevlja Kadrišić. u područnoj Vraki (Fraki) i Valoni i kao: Kadija. Kljajić u Zagoru i Pešić. Herceg-Novi Kazanero. ogranak Kadića iz Bjelopavlića. ogranak Kovačevića. Dobrsko selo (Cetinje). Podgorica Kazavranac. Podgora (Zeta) i Podgorica. Grdovići (Bar). u Ponarima (Zeta). Klikovača (Bjelopavlići). Beranama. odselili u Pljevlja. u Ulcinj i područni Štoj. srodnici Lješkovića. kod Rijeke Crnojevića Kažanegra. Oni su iz Kuča Kazanegra. iseljenih iz Grahova (Nikšić) u Travnik. god. Pljevlja (1874. Kotoru. Gornja Bijela (Šavnik). Kadrović. od njih su u Lici (Hrvatska). bratstvo u Paštrovićima Kažija. Boljanići (Pljevlja). bratstvo u Šišiću u Boki Kadić. oko 1888.). pa jedni u Bartule (Bar) i neki dalje u Kotor i Cetinje Kavarić. Kotor 1105. god. ranije: Crnac. kao: Cikotić u Trpezi (Bijelo Polje). Gradac (Podgorica) i Ozrinići (Cetinje). staro bratstvo u Bjelopavlićima Kadmot. Kotor. jedni se naselili kod Dečana (Metohija). bratstvo u Očinićima Kažije. Šišovići (Tivat). ogranak Grbovića (Novljana) u Drobnjacima. god. v.Kavaja. god. Boanu i Kosovom Lugu (Danilovgrad) od njih su: Vraka (Skadar) oko 1860. Podgorica i u Podgorici. grana Petrušinovića. ogranak Nikitovića (Milutinovića) Kavodić. Kadrić. Cetinje. Kotor. Nikšić Kadija. u Beogradu kao: Minić. Pljevlja 1872. Starom Vrbasu (Bačka). od njih su u Trute (Žabljak) uz Skadarsko jezero. kod Plava. po nahočetu Kavčić. iz Durutovića (Piva).). Viraka i Tušinje (Šavnik). Paštrovići Kadovići. Bišćani i Balabani (Zeta) Kadun. vidi: Kažija Kazavalo. Klikovača (Bjelopavlići). Pljevlja 1859. iz Dečana (Metohija) odselili se u Rašku (Sandžak) pa jedni kao: Radišić u Kavaju (Albanija) i odatle: Gradac (Podgorica). bratstvo u Lješanskoj Nahiji Kažić. po nahočetu Kaganilić. Bijelo Polje i područni Resnik u Polimlju. potomaka Bijelog Pavla u Frutku.

Kazafranka. iz Kuča prešli u: Kolašin. Srbiju i druge krajeve Kalabići. rod u Drobnjacima Kalabović. Bosnu. Jedni su naznačavani kao: Kalađuđević i Kalođurđe Kaladjurović. Žić. vidi: Kajanbegović. god. od njih su u Kotoru kao: Kakarica Kakarit. Kotor 1195. Herceg-Novi Kaić (Kajić). i kao prezime sa fasade crkve Svetoga Luke Kazijević. Bancuci. srodni Hasanbegovićima Kajanbegović. u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Kaladrača. v. god. Golubovci (Zeta) Kajabegović. Paštrovići 17. Radonjić. Bokovo (Rijeka Crnojevića) Kalagan. Kotor 1430. Paštrovići Kakar. u Ulcinju su iz Italije Kalazitašević. kod Rožaja ogranak područnih Murića. Boljanići (Pljevlja). Bijelo Polje i kao: Kajabegović. Herceg-Novi Kaismarović. vidi: Kakarić Kakarica. Podgorica Kalamatijević. potomci Kalodjurdja Crnojeva starijeg. Štavicu i područje Bistrice (Bijelo Polje) Kajković. Bukovica (Pljevlja) Kalabić. Kotor. Ulcinj 161 . Od njih su u Budvi 1413. Kakić. Herceg-Novi Kalađurdjević. i kao: Kaić. Brcama i Podbapcu (Paštrovići) 1403. ranije kao: Junac. Lješnjani (Podgorica) Kaladasius. Bršno (Nikšićka Župa) Kalaba. oni su iz Stare Crne Gore Kakarić. vidi: Kakarić Kaker. doseljenici iz Sinja (Dalmacija) Kain. Stanković. i kao: Rupar u Trusine i Hodbini (Hercegovina). Kolašin pa odatle u Godijevo (Bijelo Polje) Kajtazi. Vidi: Buđen Kalajzić. Cetinje Kazimir. iz Nikšićkih Trepača preselili se u Mokro (Šavnik). Vladimir (Ulcinj) Kalavrez. Porijeklom su iz Turske. Kajovići i Bolipolje (Bijelo Polje) Kajević.. Podgorica Kalamant. iz Banjana (Nikšić) Kalimanović. god. Nikšić. Mojkovac. Podgorica Kakepto. Kotor 1330. u Kotor kao: Kalogurević = Kalojura = Kancalijević. i kao: Puhalović. Kitalj (Kitaljević). Grahovo (Nikšić). Polja (Mojkovac). god. iz Zete doselili se u Paštroviće a odatle jedni 1423. Kotor Kaičić. Risan Kajganov. Pnjerovići (Bar) Kalamat. u Kakarickoj gori i Kučima. Žureni potoci (Bihor). Jedni su se odselili u Kličevo (Nikšić) i odatle u Bjelopavliće. u Mokrome (Šavnik) kao: Poleksić. Spič (Sutomore) i susjedni Bar. Podgorica Kalajdžija. i kao: Kacepto. Podgorica Kajčić. Herceg-Novi Kalajdžić. god. kod Bijelog Polja. god. doseljenici iz Turske. Bijelo Polje i u područnu Gornju Konstanicu. Kajović. Piletić. Podgorica Kalamašić. Babama i Dukljanu. Ulcinj Kalavrezović. Vidi: Markov Kajić. Jovanovići (Bjelopavlići) Kakakac. i kao: Kakarit. ogranak Ivinih.

vidi: Peralović u Kučima Kalindar. v. u Ulcinju 14.. Brijestovi. u Kotoru početkom 15. u Cetinju Kaliđerović. Dabezići. Ćirković i Rajković. Kalimanović.) kao: Begović i Šabanović u Bihoru (Bijelo Polje). Podgorica Kaldić.) Kalič. v. Srodni su: kod Plava i kao: Pupović.Kalamperović. Miruše (Kalanjenovići) uz lijevu obalu Trebišnjice Kalanjan. porijeklom su iz Bjelopavlića Kalenica. Ulcinj Kalidas. srodnici Milačića. Lišani (Hum). Kotor Kalbaić. Žari (Mojkovac). vidi: Kalina Kalender.. Kalivrezović. Bar i područne Dobre Vode Kalamperovići. god. Bijelo Polje Kaletić. Miruše (Nikšić) Kalastrić. Vinići (Bjelopavlići). vidi: Kaluđerović Kalimano. Zalazi (Njeguši). porijeklom od Pavićevića iz Bjelopavlića Kaliči. Kališin. v. Kotor 13. u Kotoru. Nikšić Kalača. i Kalanjević. Jastreb. Kalimani i Ulcinj (Crnogorsko primorje). god. Kotor i Budva Kalević. Bogetići (Nikšić) i kod Bijelog Polja iz grupe Lužana. Cetinje Kalančo. Vladanje (Zeta) i Podgorica Kalezić. i kao: Kaladžanović. u Kučima. v. Kalanj. Hercegovina. Pržno (Paštrovići) 1440. god. Krute (Ulcinj) Kalmeta. u Baru 15. bratstvo u Bukoviku Kalibi. Kalezići. Glavica (Rožaj)doseli se sa Mojstira. god. doselili se iz Rovaca. Budva Kalmenović. god. doseljenici iz Skadra 162 . Salč (Ulcinj) Kalem. plavsko područje 1860. Kosovi Lug (Bjelopavlići). Dobrota (Kotor) Kalašić. iseljeni iz Brskuta (Kuče) u Kalače i Rožaje (1890. Gornja Krajina i Široke (Crnogorsko primorje). Kalica. i kao: Kalanda. u Herceg-Novom Kalić. u Baru Kalina (Kalinović = Kalendar). Kalinović. a kod Kolašina ogranak Kalezića iz Bjelopavlića. v. v. Pantić i Bogdašević Kalendar. Sutomore i Šušanj (1853. Bližnji sa: Simić. u Grblju 1335. po nahočetu Kalković. Kotor i kao: Kalič u 14. Bukovik (Crmnica) Kaletići. vidi: Kalić Kaličanin. Budva iz Dušice Kalezićiu selima Jastreb i Kosovi Lug. Katrkol. Kotor. Potomci Maleševaca sa lijeve obale Trebišnjice. Bjelopavlići Kalel. Kotor u 14. god. Srijetnje. Kalitera. Bar 1860. Kalacanović. odatle odseljeni kod Novog Pazara. Godočelja (Gornji Bihor). Kanje (Bijelo Polje) Kalaš. Rovca. Rijeka Crnojevića. putujući derviši pa i kao prezime. Istanbul (Turska). Ljeskovac (Bar). god. Paštrovići (1708. vidi: Kalina Kalisto. Kalica (Berane). Bar. Iz Kalača (Rožaje) jedni su se preselili u Berane Kalači iz Lijeve Rijeke od bratstva Kuča Kalačanin.). bratstvo u Dobroj Vodi u blizini Mrkojevića Kalan.

Kalomperović. a od ovih su u Zagredi kod Garča (planina). a Vraki (Omara). u Brčelima (Crmnica) 1420. god. god. god. pojedini u Miruše. od njih u Bjelopavlićima: Radulović. Kalođurević = Kalođerović.Kalnet. bratstvo u Zagredi Kaluđerovići. vidi: Kalođurević Kalođurđe. iz Zete (od Kalodjurdja Crnojeva starijeg) preselili se u Paštroviće (Podbabac). u Drobnjacima Kalčić. Goričanin (Zeta). Kom Kalođurđević. Budva. kasnije i kao: Kalogurević i Kalojurga. Stupan (Risan) Kalušerović. Kotor (1440. Paštrovići Kalođurek. Krstac (Paštrovići). Mijajlović (Sudarević). oni su potomci Crnoja i jedno vrijeme i kao: Kalađurđević. god. grana Novljana. i kao: Kaljaević i Kaljević.. grupa bratstava u Ćeklićima Kaluđerovići. od kojih: Kezunović. u Dukljan Brijegu (Paštrovići) 1413. Ilić. ogranak Nikolića iz Čistog Polja (Rijeka Crnojevića). god. god. Brajići (Budva) 1489. 1597. Kalogurević. Pod Bijelo na Rose i Gorevićima (Grbalj). Jedni iz Paštrovića nastanjeni u Kotoru. Žabljak. god. iz Dukata (istočni Banjani). Podgorica.. Nikšić. Paštrovići Kalja. Kaludjerovići u Donjoj Glavici (Bjelopavlići). oni su od ovih iz Zagrade (Garač) i u Hercegovini. Cetinju. područnom Čevu. Gornjem Polju (Nikšić). a starinom od Prištine. ogranak Mitrovića. Bar Kalnešić.).). Grbovcima. Porijeklom su sa Čeva (Cetinje) Kalpačina.. porijeklom su iz Stare Srbije Kalpazina. Odesa na obali Crnog mora. god. kasnije Balotić. u Drobnjake. Skadru i u Štoju (Ulcinj) kao: Mačković. vidi: Kalođurđe. Od njih jedni i kao: Radnić i od ovih su: Domazetović - Kaludjerović u područnom Petrovu Dolu. u Paštrovićima 1413. Tomić i njihovi ogranci. u Srbiji. u Boki Kotorskoj. Velje Selo (Bar). u Vasojeviće doselili iz Bratonožića Kaljacić. Ugnji i Ljubotinj (Cetinje) starinom iz Zete 1489. god. Štoj (Ulcinj) Kaljanović. Kaloštro. kao: Kalođurević Kaluđerovići. Mijomanovićima i Vranju (Zeta). vidi: Kaloević Kalogeorgi. zatim odseljeni u Ćekliće (Cetinje). bratstvo u Ljubotinju Kaluđerovići. Sekulić i Bošković. od ovih Kaluđerovića su Drinjak u Baljcima (Bileća) i Mirušama uz Trebišnjicu i Bjelogrlić u Gacku. manje bratstvo od Borišića u Očinićima Kaluđerovići. Od Ćeklićkih Kaluđerovića su u: Mali Brezović (Nikšić). Budva. god. Od nji su Kaljevići uz Kolubaru kao: Marković. odselili se u Budvu i Ulcinj. god. Kotor 1419. Kalođerović. god. Dobrota (Kotor) Kalfun. grana Nikovića (Sarapa) od Sarajeva. Paštrovići (Budva) 1431. Slatina u Šumanovcima (Žabljak) i kao: Katana. Kaloević. it grupe Petrušinovića u Bjelopavlićima. vidi: Kalojurga i Kalođurđević Kalogurčević. i kao: Kalnešić. Vrvica. Vujović. Od njih su u: Šušanju. a jedni i kao: Matanović u Cetinju. v. vidi: Kalnet Kalović. Tuzi Kaljaj.. kasnije Kalodjurević. u Užicu kao: Čađević. 163 . U Budvi 1413. bratstvo u Donjoj Glavici u Bjelopavlićima Kalumbarić. u Podgorici.Milaševići. god. Dalja starina im je Stara Srbija. u Zeti su Klemen iz Klimenata (sjeverne Albanije). Vuković. potomci Maksima kaludjera. u Dukljan Brijegu (1413. Kotor 1436. iz Skadra kao: Kalođurđević. ogranak Borišića u Očinićima (Cetinje). Doselili se iz Gorice (Piperi). Tamo su se doselili u 15. ogranak Dedejića u Podbišću (Mojkovac). ogranak Dedejića i kao: Raosavljević u Kršu i Medjužvalama (Šaranci). Ulcinj Kaljević. porijeklom su sa Čeva (Cetinje) Kaluđerović. u Ulcinju su jedni iz grupe Sarapa. U Djerdjezima i Podgorici 1448.

Pljevlja 1869. v. Kukulje (Potkrajci). Cetinje. v. Paštrovići Kaniok. v. Mul i Dobrota (Kotor). Iselili su se jedni u Rijeku (Kolašin). Kotor.1380. god. Podgorica. Čevo (Cetinje). u Paštrovićima Kandić. Čiković. Stobna (Piva). god. od njih kod: Žabljaka (Drobnjak). Duboki Do i Todorov Do (Ćeklići). sa ograncima: Eldić. Kandić.Bobovo i Đurđevića Tara (Pljevlja). Gezović. Herceg-Novi. Polja i Žari (Mojkovac). Oni su iz Kruševice (Prekotarje) Kaljić. Cetinje Kamate. Braica (Debela Krajina). Ibraimović. Ulcinj Kanija. bratstvo u Ljubotinju Kambera. jedni odselili se u Herceg-Novi. porijeklom su iz Like Kamena. Kandići u Prevešu (Šumadija) jesu iz Crne Gore Kandići (Suzici) iz Pive (Stabna). Kandilo. Kupusić. u Ulcinju 1368 . Paštrovići Kamenarović. Herceg-Novi Kampano. god. i Donji Kolašin. po nahočetu Kamenčić. Rožaje Kambijev. Nevesinje (Hercegovina). Kampa. vidi: Kaljković Kaljković. Herceg-Novi Kandija. i kao: Kaljišica. Herceg-Novi. Paštrovići u 17. Račić. kao: Jovanović u 16. Vilusi i Nikšićki Broćanac. pa jedni su prešli u područne Škaljare. Elezović i Draganić jesu od tri brata. po majci Kamenčević. god. Ulcinj 164 . Buljarica (Paštrovići) Kamilić. Porijekom su iz Stare Crne Gore. Bijelo Polje Kanatar. Podgora i Kamcić (Pljevlja). Baošići. Vignjevići (Rijeka Crnojevića) i Boka Kotorska Kambani (Dapčevići). u Prčanju (Boka Kotorska) Kande. u Kotoru od 1330. Žaren. Meteh. u Baru Kanayir. Lanić. Kanalić. starosjedioci. u Budvi 1463. vidi: Kandi Kandi = Kande. Skić i Komorača kod Plava. Budva Kanić. 1740. Ulcinj 1389. god. Zatarje (iz Kalezića). Bijelo Polje i područno Lijeska i Vraneš. starosjedioci u Petrovu Dolu Kamban. u Pivi su od Tufegdžića. u Kotoru Kaneca. Kolašin Kaljišica. i područna Bukovica Kakberagić. Kalezići i Kaljići u Bjelopavlićima. Herceg-Novi. god. porijeklom su iz Bihora (Bijelo Polje). bratstvo u Dobroti u Boki Kamenović. Kandanari. Kotor Kampjeli. Herceg-Novi. Podgora (Pljevlja) Kamilo. rod Kojovića i Pejovića Kando. Ravna Rijeka (Bijelo Polje) Kanać. Kampanela. Kotor Kanal. Paštrovići Kalmand. po nahočetu Kamerić. Mali Ostros (Gornja Krajina) Kanaus. Muo Kamenarovići. Redžović. od njih su 1882. i kao: Kampanario Ulcinj u 13. god. Trbušica i Šumadijski Baroševac. Štoj (Ulcinj) Kamat. u Baru i Kotoru Kanažir. jedni u Novi Pazar i Izmir (Turska). Kandido. Slatina (Žabljak) došli iz Nevesinja (Hercegovina). doselili se iz Kalje (Morača).

god. Berovo (Kuči) od kojih su u Podgorici Kapelan. Jasenički Mramorak (Srbija). od Lijeve Rijeke (Podgorica) sidju u Gornju Zetu (tri brata. Podgorici i Skadru Karabasili iz Pive (G. Od ovih K. Podbabac (Budva). god. u Ritiješu (Buna). u Padalicama i Lukrecijama srodnici Ačovića. Šavnik).. god. preci su njihovi iz Prediša (Bjelice) u Čaradje. god. Razmnožavanjem nasele sela: Malinskom. Ulcinj u 13. Odžacima (Nevesinje). Svrljige kod Pljevalja.Kankaraš. Mitar i Risto preko Pješivaca i Banjana u Drobnjake (Petnjicu. Javljen od njih u Plovdivu (Bugarska) kao: Černogorski. u Gusinju Kancalerijević.) vidi: Kanjošević Kanjošević. u Podgoricu iz Bjelopavlića. Podgorica Karanikaj. u Kotoru Kapidžić. Bijelo Polje. došli iz Herzegovine Kapetanovići (Gačovići). Nikšić. god. u Miriloviće (Bileća) prešli iz Petrovića (Nikšić). oko 1640. ranije: Kanjoš i jedni kasnije: Kanošević. bratstvo na Ugnima Kape. vidi: Mardjonović Karanikić. god. Azanja (Gornji Bihor). Ulica (Morača). Paležu. bratstvo u Tomićima Kapić. Paštrovići Kapazoda. potomci Sarapa. na područje Drobnjaka. Crničkom i Topličkom kraju. Goslić i Srijede (Golija). a dalje u Bosni prozvani su kao: Divljan. Stubica (Pješivci) pa odatle u Kotor Kapešići. Petar podje u Staru Srbiju. srodnici njihovi jesu u Šipačnu (Nikšić). u Kruševici kod Trebinja 165 . pošto su se mijenjala prezimena od 1395. Potpeće (Pljevlja). Vidi: Kalođurđ. U Raškom području. vidi: Kanjošević Kantavali (Serti). Radovište (Makedonija).Milović Kapetanić (Kapetinić). Od njih su u Suvodolu (Srbija) Kanjoš. Ugnji (Cetinje) ogranak Šorovića. drugi sa Žabljaka (od Skadarskog jezera) ogranak Kneževića iz Dajbaba (Zeta) Kape. istorodni u Grudi i Stepenu u Hercegovini. Kolašin. Nikšić Kapavica.. jesu Pejaković u Kotoru i više prezimena u raznim mjestima Kapa. prema Sarajevu. Podgorica Kapadžić. u Podgorici 1911. u Kotoru 1130. u Paštrovićima i kao: Kavašević. Porijeklom su iz Gornjih Vasojevića Karamika. Cetinje. u Pašinu Vodu i Gornju Bukovicu. Južna i Sjeverna Amerika. 1282. Paštrovići (1441. sela Toplice i Jablanice (južna Srbija) od 1889. bratstvo Kapetanovići (Galovići). vidi: Kalađurđević Kancilijerović. Nikšić. Limljani (Crmnica) i kao: Kapica = Kapičić. Hercegovina jesu iz Herceg-Novog Karadaglić. vidi: Kapetanić . Ravna Rijeka (Bijelo Polje) Kanturić. doseljenika u Crnu Goru. vidi: Andrić u Predišu (Cetinje) Kanošević. iz Pipera Kapor. god. od Nikolića iz Rudinica Karadaglija. Nakon 12. v. kao iseljenici u SAD kao: Kapenić Kapisozović. god. Milovići (Velimlje). u Drobnjacima: 1) ogranak Kosorića i 2) ogranak Karadžića: Vrbica i Vraćenovići (Oputne Rudine). u Boki Kotorskoj. u podnožju Jahorine. porijeklom su iz Makedonije Kapiči = Kapče. god.).. Vidi: Milović. Šušanj (Bar) Karadžić. ranije Kalađurđević. od Mostara Karadjordjević (Petrović). Od Karadžića iseljeni su u: u Bosni na Glasincu i kod Višegrada. bratstvo u Limljanima Kapetanović. pa 1840. u Zaovine (Užice) kao: Djurić.Crkvice). Kantar. bratstvo u Veljem Zalazu Kapešić. u Paštrovićima (Budva). Prčanj (Boka Kotorska) Kapenić. u Zeti.

Momišići (Podgorica). Vasojevići u Dobroj Reki. Lučići. Herceg-Novi i Nikšić. ogranak Raičevića (Kovačevića) u Lijevoj Rijeci (Vasojevići). Ulcinj Katali (Katalin). Herceg-Novi Katazović. Prodo. u Vasojeviće doselili iz Kolašina. Živko Vukov. Kotor Kastelan. Kozice i Mataruge (Pljevlja) Karsić. Risan. Babine. Dobrokovo (Bijelo Polje) Kasinoti. 166 . u selima Gornjeg Zijemlja (Hercegovina) došli iz Kosijereva (Banjani). iseljenici iz Goražda (Berane) Karković. u Žabljaku na Skadarskom jezeru Kastriot. Ulcinj Katanić. Dobrsko Selo (Rijeka Crnojevića). kod Plava. god. i kao: Kosumović u Kučima ogranak Drekalovića Kastreka. Prčanj i Kotor Katena = Katunčić. vidi: Korsić Kartali. Šekulari i Beranama. Vidi: Kasamović. Paštrovići i jedni odatle u Sarajevo i dalje u Bosnu. Jedni i kao: Vojvodić. srodnici Lambuljića u Zeti. kod Vladimira (Ulcinj) Kasnica. Kozice i Mataruge (Pljevlja) Kasalica. Kotor Kasić. i. bratstvo u Drobnjacima Karašević. Od njih su u Nikšiću i područnoj Dragovoj Luci. u Podgorici iz Mataguža (Zeta) Kartali ranije Bijelić (Komnenić). Jedni i kao: Kastratić. u Nevesinju (Hercegovina) i Domaševu (Trebinje) ogranak Tomanovića iz Rovina (Cuce). Nikšić Kasom. Česča Glava i Andrijevica. Herceg-Novi Katalinić. u Gusinju i područnom Višnjevu i Kruševu. Risan Katana. Virak i Komarnica u Drobnjacima. 1492.) ranije Sudje i kao: Kastelanović Kastelanović. Katinskin. u Budimlju (Berane) ogranak Guberinića Kastrat. uz Zlatice (Zeta) u Podgoricu Kastaldi. drugi u Lepenicu Katapanče = Kotopanka. grana Kovačevića. u Drobnjake jedni se doselili iz Banjana (Nikšić) kao: Karadžić . Sveti Stefan. Budva Kasma. Kariman. pa Igalo. Vrbica i Gornji Medun (Kuči). god. god. Cetinje Kosomović. Zabrdje. pa kasnije kao: Karadžić Stefanović). musliman od Tomanovića iz Cuca Kariman. Plav. Ulcinj Kasnecović. Babine. i kao: Kastritić. u Podgorici 1911. Nikšić Karličić. Gusinje i Berane. u Kučima Karišik. Kasnice (Ulcinj) Kasol. Porijeklom su iz Široke (Skadar). Paštrovići (1708. ogranak Drekalovića Kasanović. god. Bar (1447. god. Bar. Žabljak. Velika.Ognjenović Karadžići. Kotor Katelan.kao: Petijević. u Kotoru Katarinić. Nikšić Katić. god. jedni se odseliše u Bočiće (Kragujevac) i Jasenicu. Od njih su u Područnom Trešnjevu i drugi u Mazgaljama. god. Karović. porijeklom su iz Šalje Kasumović. ogranak Kovačevića iz Grahova (Nikšić) Kasamović. u Ulcinju 1242. Slatina (Drobnjak). Berane Kasum. u Tršiću (Loznica)(oko 1739. Konjuhu (Konjusima Djulići). Kune i Dobrsko Selo (Cetinje). i. u Gusinju. Cetinje Karić. god. o.). Paštrovići 1693. Pljevlja. Kastartović. Kashodža. Kotor 1330.

u Antibari (Bar) Kašiković. Herceg-Novi 167 . Budva. ogranak Branilovića Kaur. Kotor u 14.Vasojevići. ogranak Lambulića iz Zete. vidi: Kašteljan Kaštelani (Kašćelani). Piva. Klišetište (Bijelo Polje) i odatle odselili u Peć. vidi: Katena Katunjanin. Mirac u Njegušima (Cetinje). Vasojevići Kačanić. dio bratstva Popovića-Herakovića Kaštelanović. Bar 1446. Beždjedje (Nevesinjska sela). Katkić. Ulcinj. bratstvo u Barjamovici Katović. Piperi. U Oputnim Rudinama. Kačarenda. god. god. Ulcinj Kačar. ogranak Milutinovića. Bokovo (Rijeka Crnojevića) Kaštelan. Kotor Kašica. Plav. Kacić. Pljevlja 1863. ogranak Popovića (Drekalovića). ogranak Popovića. god. u Ramuši (Primorska krajina) Kacović. Kotor. grana Demuna (Španja) u Bjelopavlićima. ogranak (rodjaci) Ćulafića. vidi: Kostić u Egiptu Kafedžija. Kvakal. Nikšić Katurić. uz Skadarsko jezero (Gornja Krajina) Kaceli. Nikšić Katunčić. Kotor iz Venecije Kvekić.. i Kotor. Ulcinj Kačamakovići. Prevlaki (Grbalj) Kašteljan (Kaštelan).) iz Banjana (Nikšić) preselili se u Kamenare (Boka Kotorska) pa u Kotor. Duljevo (Paštrovići). Od njih su u Dalmaciji. Herceg-Novi. god. od njih su u: Nikšiću. Kulizić (Mojkovac) Katnići. Nikšić Kašić. Risan Kvadeli. kod Risna i Herceg-Novog su iz Popova (Hercegovina). Pljevlja 1859. Herceg-Novi Kačular. Nikšić. neki od njih odseljeni u Lješeviće (Grbalj). Podgorica Kaštović. Kačić. Kotor. ogranak Bojovića (Lopoćana). Rijeka Crnojevića iz Turske Kafedžić. Ljubomir (Hercegovina).14 v. u Bjelopavlićima i od njih su u Podgorici Kahrimanović. po nahočetu Katnić. kod Rijeke Crnojevića Kafon. Dobrinja (Bijelo Polje). Kotor Kvatil.v. Jošanice i Morine (Risan). Gornji Stoliv (Boka Kotorska) iz Stare Crne Gore. u Gusinju su iz Hota (Tuzi). Lješevići i Krtola (Grbalj) od 9 . Kotor Kašetac = Kopseta. v. Pljevljima i Rožaju Kahrović. u Kotoru 133o. ogranak područnih Belojica i kao: Ibrahimović. potomci Novljana u Drobnjacima. porijeklom iz Ridjana (Nikšić). Budva Katušić. i kao: Alibraimović. kao: Tomincić od Kašikovića (Ridjana). Selište (Ulcinj) Kačurić. Podgorica. dio bratstva Popovića-Herakovića "Kaštelani" u selu Lješeviću u Boki Kašćelani (Kaštelani). Od njih su u Nikšiću (1692. Kotor Katri. Cetinje. Bukovice (Rožaje). Hercegovina. Bar 1860. iz Kolašina prešli u Sandžak Kaca. Dobrota (Kotor) Kvanginalo. Kotor u 14. Sipanje u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje). Novi Pazar iz Kuča. iz Hercegovine. Kacepto. vidi: Dapčević u Vranjini Katuranović. Čevo (Cetinje). Crnionica i Ravna Rijeka (Bijelo Polje). Kotor Kahić. god. god.

god. Cetinje. e.Kvelić. Pješivci. Zgarete i Zalut (Pljevlja). Lijeva Rijeka Kebeljić. Danilovgrad. Ulcinj (11. Šekulari. Kervani. Stoliv (Boka Kotorska) Keković. Podgorica Kerić.). Keljevići (Pljevlja) Keljmendi. god. Cetinje. Bratonožići naseljeni u Konjuhe (Ravna Reka). potomci Novaka Crnca. i. Klopot (Bratonožići). Kerstović = Mataj. iz Bjelopavlića Kerođođić. ogranak Tomašića-Tomaševića Kelčisn. Bjelopavlići. grana Jekšana Kerkez. U 17. ogranak Šćepanovića iz Rovaca Kevac. Salč (Ulcinj) Kelemiš. od njih su u Grbavcima (Lješkopolje) do 1861. Berane Kekovići (Mijogoštani). Radmužević (Šekulari). u Podgorici 1912. Podgorica Kesler. Kotor Kervija. Sustjel (Ulcinj) Kelović. Paštrovići. kasnije kao: Perović. Bar Kelisn. Židovići i Otilovići (Pljevlja) Kezo. potomci Komnena barjaktara. Paštrovići. Budva Kerlial (Kerkerdl). Buljarica (Paštrovići) u 18. razgranati. Štoj (Ulcinj) Kećak. u Kotoru početkom 15. Đula i Boljanići (Pljevlja) Kelit. Kverin. ogranak Grgurovića (Vulovića). v. Ljubotinj (Rijeka Crnojevića). iz Orje Luke (Danilovgrad). Trebinje. god. bratstvo u Mijogoštu Keleman. Podgorica Kerken. Kotor Kerva. Skadar i Skadru iz Crne Gore Keser. Zagarač pa u Podgoricu. Štitari (Cetinje).. Kotor Kerović. Podgorica. Pljevlja 1869. Podi. v. Prčanj (Boka Kotorska). god. kod Rožaja. u Drobnjacima (Zaljug i Šljivansko) grana Zlatnopojasevića. vidi: Kaluđerović Keker. Vraka (Kamenica). Keza. Morača Kekeraš. v. Budva Kenjević. porijeklom su iz Šavnika (Drobnjak) Keć. Boka Kotorska 168 . postupno doseljavali iz Vukli (sjeverna Albanija) Kentera. ranije Mroganović. v. Goransko (Piva) iselili se u Čadjevicu (Bijeljina) Kerbler. Herceg-Novi 1768. Kerli. Vidišići (Sokol). Nikšić i Cetinje Kestkunit. Briska Gora (Ulcinj) Kelj. potomci Komnena-Šekularca. Cetinje Kenjić. ranije Milošević u Zaslapu (Hercegovina). Židovići i Otilovići (Pljevlja) Kez. Bar Keljanović. i. iz Crne Gore i naseljeni u Ravni - Šušlijec (Bileća) Keko. od njih su i u Boki Kotorskoj Keretić. Andrijevica i Gusinje (Gornje Polimlje) Keljević. Nikšić Kekić. Od njih su u Loparima (istočna Bosna) i u Ulcinju (1505. Lopari i Fundina (Kuči). Danilovgrad. ogranak Boškovića. odselili u Skadar (Albanija). Herceg-Novi Kezunović. Sirac (Drobnjak).). Drobnjaci. god. vidi: Vitković u Mirušima uz Trebišnjicu Kež. Kevc (Nožice).

kod Kosjerića (Srbija). Gluhi Do . Podima. v. Štrpci i Lipljan (Kosovo). i.šević Kiković. u Zeti ogranak Mijuškovića. ogranak područnih Gvozdenovića.Crmnica. vidi: Eraković Kilibarde. grana bratstva Gvozdenovića u Gluhom Dolu Kikra. kao: Kecović. Donji Stoliv (Boka Kotorska) Kijak. Dobroti (Kotor) 1701. Mačagaj Čako (Argentina). Cetinje i Morači. god. porijeklom iz Crne Gore Kecović. Poljica (Trebinje). Žabljak na Skadarskom jezeru. vidi: Kecojević u Pivi Kecoević. Vraćenovićima (Nikšić). god. Kimović. Dobrota (Kotor). Mostaru i Dubrovniku. vidi: Kijac Kivavasil. u Nevesinju Hercegovačkom Kešić. a.) iz Kuča i kao: Žiga Kiković". Seljane. u Kotoru početkom 15. srodnici Vehrovića i Šimkovića vidi: Kijac = Kiac Kijac (Kijak). Gornja Brezna i Pirni Do (Piva). ogranak Tatića u Pivi Kikanović. god. nastanjeni u Piragićima. Gajtan (južna Srbija). u Kotoru početkom 15. ogranak Nikolića iz Ozrinića (Nikšić). Kikalj. vidi: Kecojević Kecojević. iz Vasojevića iselili se u Kijevac na Bihoru (Bijelo Polje) pa u Novi Pazar Kijerak. u Vasojeviće. Nikšić 1701. Grahovo (Nikšić): u Hercegovini i Bosni. Od njih su u Australiji. porijeklom iz Banjana. Banjani (Nikšić). Riđani i Piva (Nikšić). odselili (oko 1760. u Boki Kotorskoj i kao: Kecalićak. iz Krivošija Kin. starinom iz Banjana Keč. ogranak Cerovića. Lastva Čevska (Cauševica). iz Drobnjaka. u Herceg-Novom Kiepalić. Od njih su u: Boričju. Kod Plava (1660. Krtole. Od njih su u: Klobuku (Trebinje). kod Perasta (Boka Kotorska) doselili se iz Hercegovine Kijevčanin. Herceg-Novi i kao: Kecojević. Grahovo (Nikšić).Kecalilićak. vidi: Kecojević Kecić (ranije Stokić). Kiac. porijeklom sa Starog Vlaha vidi: Ivanišević. Kivadal. Jedni su iselili i u: Zabljev. Herceg-Novi. Raošić (Grbalj). bratstvo u Cauševcu Kiasta. potiču iz sela Štrpci u Banjanima. ogranak Ivaniševića. ogranak Kecojevića Kecević. Ulcinj Kijamet. po nahočetu Kimković. iz Banjana (Nikšić). ogranak Kecojevića i kao: Kecojević u Pivi.Boričje). ranije Vukotić i Tatar Kešići ili Tatari (Vukotići). god.. Podgorica Kešelj.Raketića. Vasojevići ogranak Labana . Bežđeđe (Nevesinje) i Mostaru u Hercegovini. Podgorica Kijanović.) kod Trebinja (Hercegovina) Kijđ (Kiorđ. Boka Kotorska. Nikšić. kod Plava i Gusinja. i. Herceg-Novi. ogranak Ivanovića (Drekalovića) iz Kuča iselili se od Plava i Gusinja. Ulcinj Kilibarda. Godijevo (Kućići) i Zmijinac u Bihoru (Bijelo Polje). v. te u područnim Višnjevu i kao: Kikiš . Štoj (Ulcinj) 169 . v. ranije ogranak Bjelopavlića iz Riđana (Nikšić) Kečević. Zvijezd i Kamenu Goru (Pljevlja) Kijević (Kijelić). Podi. porijeklom iz gornjih Pješivaca. Kotor 15. Trusini i Lukavici (Hercegovina) Kešeljević. Kilibarde. Potrljica (Pljevlja). v. vidi: Kecović Kecojevići iz Pive (Piri Do . Ledenice (Risan). Balabani (Zeta). grana Mileševića (Mandića) iz Drobnjaka u: Visoko (centralna Bosna). doseljenici iz Dapca (Albanija) Kikić. i. u Mojdežu (Boka Kotorska) Kečina. doselili se oko 1882. Nikšić Kimo. Ulcinj u 15. područje Rijeke Crnojevića. god. ranije Dapčić. i). vidi: Kičević. Šatra (Kuršumlija).

i. vidi: Kitalj Kitić. vidi: Kiselica Kitalić. Nikšić Kišić. vidi: Kijac. uz Trebišnjicu Klarić. Rastovac (Nikšić).). god. Kotor Kiridžić. porijeklom iz Podgore (Kuči). pa u Grahovo (Nikšić). Donji Stoliv (Tivat) Kičević (Kečević).) došli iz Korjenića (Trebinje). Stoliv (Tivat). Kotor Kir. Klajn. Budva i Zaton (Bijelo Polje). Pljevlja. vidi: Krspalić: Nikšić Kladaj. Podi. Tivat Kirijak. Grahovvo (Nikšić). potomci Lužana Kicpalić. u Kotoru Kjasta. Kalušići i Krće (Boljanići). i. Klizica i Kolašinovići (Bjelopavlići). Nikšić Klančuk. doseljenici iz stare Crne Gore. Velimlje (Nikšić) Kinudić. Podgorica Kirak. Pljevlja Kitalj. porijeklom su iz Stare Srbije Klapović. Kotor Kirzamo. Kotor Klapan. Herceg-Novi Klanj. Kisjelica. Bar Kić. u Nikšiću i kao: Kisjelica. prešli u Tuli i Trpinje (Hercegovina). Višnjica. Od njih su u Čelobrdu (Paštrovići) ranije Bečić (1693. u podnožju Lovćena Klanar. grana Bečića (u 15. u Zupcima (Trebinje). Herceg-Novi 170 . Tuli kao: Otašević . god. Klapusi. i. god. Vasojevići grana b Kica. Risan Klaković. Mokro (Šavnik) i kao Kitaljević. porijeklom iz Hercegovine. Bukovica (Pljevlja) Kisin. ogranak Vilareta Kićanović. Mojdež (Boka Kotorska) Kiš. Herceg-Novi Klap. a u Turmentu (Trebinje) Šaraba Kisić. grana Kalabića (Novljana) Kitaljević. doseljenici iz Nevesinja 1860. Zelenika. ogranak Maleševaca. Kotor. Bečići (Budva). Bobovo. po majci i kao: Pintar Klančić. god. Cetinje Kjapek.). god. Kotor Kinković. Ulcinj Kićović i Kijac. Živinice i Prenćane (Pljevlja). potomci Ridjana kod Pljevalja i neki predju kod Rudog Kirović. Pljevlja Klapčić. Bar Kisalo. Podi. Herceg-Novi i područni Kuti iz Hercegovine Kjajević. Kotor Klanči. v. Lepetane i Radovići (Tivat). c. Kjepalić. Balabani (Zeta). Podgorica.Kindi. ogranak Vukovića iz Ridjana (Nikšić). Kotor 1431. Kotor. Herceg-Novi. Ljubomir (Trebinje) iz Ozrinića (Nikšić) Kicanović. Kotor Klapuh. iz Cuca (Cetinje) kao: Radović - Kisin pa u Tor. Herceg-Novi (1692. Podgorica Kiselica. Bar 1873.Kuraica u Grabu. Podi. vidi: Klanči. Rose (Grbaljh) Klapavica. Herceg-Novi Kirac. Vasojevićima. Herceg-Novi i kod Risna.

Od njih su područni Radovići. Zeti. Razvojem porodice razmnože se kao bratstvo (Fis-Vis) i postupno u područje kasnijeg plemena Klimendi (Klimene) u sadašnje Klimente (sjeverna Albanija). doseljenici iz Klimenata (Kljimendi). Kljimenda. Guzi (Velipolje). Djakovice i Prizrena. Goričani. u Metohiji: okolina Peći kao: Rugovac. po čemu i prezime. god. kasnije Klisić. Kljimendi. drugi u Nikšić (pa 1902.Mrnjavčevića. Kotor Klement. u Risnu i Nikšiću Kleštanović. ogranak Bulatovića iz Rovaca. Kljimen. u području Novog Pazara. Gusinja. vidi: Klimen. bratstvo u Dobroti Kleva. bratstvo u Limljanima Klimen. Dobrota (Kotor). Herceg-Novi Klačar. Gostilj. u Boki Kotorskoj. a jedni u Vranjini na Skadarskom jezeru. god. ogranak Vujoševića iz grupe Djurdjevića . Podgora i Orahovo (Kuči). preselili se u Mahalu. Dobrota (Kotor) Klindup (Podbišćanin). Bijelo Polje. Nikšić Klać. Klečka. Mataguže i Lajkovići (Zeta). Kalušić (Pljevlja) Klačević. njihov predak (oko 1330. Strp (Risan) Klimović. doseljenici iz Dubočaka (Banjani). iselili se u Rašku.Klarič. Klindupe i Podbišće (Pljevlja) 171 . i. selima Srema (Mirkovcima. god. Skadru. odande jedni iselili se u Metohiju i Srbiju Kliksa. Žabljak.) od Travnika (Bosna). vidi: Klimenti = Klimen Klemenčić. vidi: Klimen Klimetski. područje bjelopoljske Bistrice Klikić. Kotor Klenčanin. ogranak Antovića . Podgorica Kliment. Budva Klemenet. Podgorici. vidi: Tomaši Klepo. Crmnica. god. Berislavce.Klenčana doseljenika od Visokog (Srednja Bosna). preseljeni u Trst (Italija) Klastac.. Risan Klinga. iz Stare Crne Gore Klačevići. Pljevlja 1896.) u Ameriku Klinac. Donji Banjani (Nikšić). Paštrovićima. Brajići (Budva). kasnije Klimendi. Rožaja. u području Bijelo Polje. Klimenćanin Klimenta. Kolašinu kao: Prelević. sjeverna Albanija. drugi kod Nikšića i Ulcinja. iselili se u Rvaše (Rijeka Crnojevića) oko 1881. Draču i Tirani (Albanija). vidi: Klimen i Gurešić Klimenćanin. ima ih na Kosovo i Metohiji Kliković (Tripković). ogranak Zimonjića. Krivošije (Boka Kotorska). u Klimentima. god. Dobrota (Kotor). kod Tuzi. pa nasljednik odande Klimen dodje u Pipere a odatle u Kuče pa predje na lijevu obalu Cijevne. Gusinje. Krš (Šaranci). Porijeklom su iz Prištine. Klimenćanin. preselili u Raće (Kuči). Orovac (Pljevlja) Klikovac. Kotor Klein. Bar Klaić. Njihova bratstva bilježena su kao: Klimen. Rijeke Crnojevića. Ulcinja. Jarku i Hrtkovcima). a tamo iz Klenka (Srijem). bratstvo u Brajićima kod Budve Klauda. Vidi: Liješević kod Rijeke Crnojevića Klimenko. Budva. vidi: Klisić Klisići. 1768. Kovilj (Bačka). Djurdjevi Stupovi (Berane) Klać. Grblju. Tivat i Herceg-Novi Kleiner. Gusinju (kao Raodončić i Vujošević) u Vasojevićima i Srbiji kao: Milić. Bara. Pivska planina Kliještarac. vidi: Klimen Klimeš.v. Dobrota (Kotor) 16.

Pljevlja Kljupa (Ključ).. staro bratstvo na Kopitu Kmetović. ogranak Perovića (Preobražana. preselili se preko Tare 1710. Gajtanu (južna Srbija) vidi: Bojović i Šaranac. Kričak (Bličkova). Seljani (Bjelopavlići) u 16. Kotor 1348. kod Nikšića. v. Limljani (Crmnica). god. Gornje Trešnjevo (Cuce). iseljenici iz Klopoćana naselja u Bratonožićima (Podgorica) Klouda. Cetinje Kljajić. god. iz Raške Klopan. Kotor Kljajević (Šiljak) i kao: Klajević. Ukropci (Grbalj) iz Stare Crne Gore. Gluhi Do (Crmnica) 172 . Podgora (Crmnica). Bajkovih potomaka). Bar. Kalušići. Petrovići . ranije Mijović. porijeklom iz Prizrena. god. u Kosovu (Drenica). Budva Knežević. u Ostrogu (Bjelopavlići) 1853. Klonimirović. Cetinje Kliska. Pavino Polje (Bijelo Polje).. Od njih su u Crnom Vrhu (Peć). Potomci Vlastelinovića iz Plane (Bileće). Lijeska i Muslići (Bijelo Polje) i u gradu. Dobrijevići (Bijela). Herceg-Novi Klišelevskin. Rijeka Crnojevića. srodnici istih u Vedici (Plav). Paštrovići 1742. Šumani i Zenica (Pljevlja). Herceg-Novi Klovitašević. u području Rijeke Crnojevića 1435. Bijelo Polje Kliška. Planu (Kolašin). vidi: Klisić Klisura. god. u Rudinice (Šaranci). Klisić. Maoče i Prenčane (Pljevlja). Dapsići (Berane) 1) ogranak Obradovića iz Njeguša (Cetinje). grana Banovića iz grupe Petrovića. kod Manastira Piva (34 imena). Šekulari (gornji Vasojevići). Banjani (Nikšić). grana Rudjića Kljikić. Podgorica Knezić. a ondje iz Lješanskog područja. Trebjema (Trebjesa). Boan (Žabljak) iz Kalušića (Pljevlja). Šavnik. srodnici područnih Raščana i Simovića. Kotor. Klir. kao: Radović iz područnih Martinića. grana Trebješana. Zagorje i Lubnice (Berane) Kljakić. Budva i jedni po majci Klopoćanin. god.. Cetinje. Pavino Polje i Tomaševo (Bijelo Polje). Od njih su u Balabanima (Zeta). Košutnica i Sjeverin (Pljevlja). odatle: kod Mojkovca. ogranak Miloševića. Prenćani. u Nikšić. i. Mataruge (starinci). razgranati. potomci Janka Lješnjanina. Boljanina i Dobrodolje (Gornji Bihor). Kotor Klještanović. Vranjina i Gradjani (Rijeka Crnojevića) i kao: Lipovac.. vidi: Liješević. Budva 15. Potpeće iz Vaškova (iz Zatarja).Klinic. doseljenici iz Morače. ogranak Ražnjatovića. Pljevlja. ranije Kliska. a u Zagradi i kao: Krunić. Šćepovići. prvi pomen 1614. Žabljak. Maoče (Bijelo Polje) iz područne Orahovice. kao: Šarenac. Donji Stoliv (Tivat) Knez. Zalisanje i Prevosci (Dujeva). Nikšić Kljunovići. selili se u: Muževice. Nikšić 972. Jovanovići (Bjelopavlići) ogranak Jovanovića iz grupe Pavkovića. Herceg-Novi Klica. preselili se u Gusinje Ključ. potomci Nikšića u Nikšićkoj Župi (u Kutima). doselili se iz Hercegovine Kančić. Mletičak i Miloševići (Žabljak). Glasnica.Nikšić. Martiniće (Bjelopavlići) pod Njegušem. od njih su kod: Pljevalja. Maoče. god. Zenica. Pljevlja iz Banja Luke (Bosna). od njih su u Drobnjacima. Miljevići. god. Šumani. srodnici Pačariza. Srodnici Raščana i Simovića u Vranešu u Vranešu (Bijelo Polje). Kovren. Jasen. Zukva i Orah (Piva). odselili se u sjevernu Hrvatsku. Kotor Klisa (Klisi) i kao: Klisan. doseljenici iz Šaranaca (Žabljak). Drobnjak. Kneževići (Piva). Limljani (Crmnica) Klisan. v. Od njih su otišli u Mačagaj Čapo (Argentina). od njih su u: Bioska (Užički kraj). Bjelojevice (Mojkovac). 2) doseljenici iz Šalje (sjeverna Albanija). iz Nedajna (Piva) otišli na Planik i dalje u Srbiju. Herceg-Novi Klunger. Od njih su u Podgorici i u područnom Dujevu i Ulcinju. Herceg-Novi.

ogranak Vuletića. u Risnu 1554. Davidovići.) doselili iz Boke Kotorske. vidi: Avdić. Nikšić. ogranak Terzića. Novi Sad Kobilaška. doseljeni od rijeke Bojane. Trnjaci (Bijelo 173 . Herceg-Novi Knetić.Krasojević).. doseljenici od Kolašina. i odatle. Od njih su kod Bijelog Polja. Oputne Rudine (Nikšić). Donji Banjani (Nikšić). iselili se (oko 1760. Gacko. kasnije KOVAČEVIĆ. Sutomore i Sozina (Bar). potomci Čere doseljenika. Budimlija (Stari Vlah).. grana bratstva Perovića-Preobražana Kneževići. Kotor Knjažević. Jenjina i Popova Luka (poluostrvo Rab) na Pelješcu (1630. odatle jedni u Dragovoljiće (Nikšić). god. porijeklom od Skadarskog jezera "Knežević". srodni Deretićima. sa lijeve obale Trebišnjice odselili se u Gacko (Hercegovina). Herceg-Novi. v. Fatnica. bratstvo u Stanisaljićima Kneževići. Trešnjevo (Cuce). Kotor. a u područnim Dragijevcima i kao: Avruz. Herceg-Novi.v. Ceklin (Rijeka Crnojevića). primorju i Kotoru. drugi u Klimende (Klimente). iseljeni kao: Zimonjić u: Gareva (Gacko). preselili u Volujac. Budva.. god. Velika (Plav). bratstvo u Podgoru Kneževići. u Trebjesini. vidi: Kovačević Kovač.v. Gradac (Podgorica). ogranak Maleševaca. Podostrog i Pobori (Budva). ogranak Nikolića. u Zeti jedni u Dajbabama i Balabanima ogranak Boškovića iz Bjelopavlića. Miloševići (Žabljak). jedni u područno Grahovo. Stanisalići (Lješnjani) i u Zeti ranije Stanisalić ogranak Miranovića.) došli iz Zete. iz Dajbaba (Zeta) u Podgoricu. a odatle u Bihor (Bijelo Polje). Herceg-Novi odande u Glavsku (Trebinje) kasnije: Damjanović. u Bunićima (Korenica). porijeklom iz Podgorice. Mojanovići. Serden i Šupljeglav. Jabučje (Valjevska Kolubara). Kobasica. Zmajevo (Bačka).god. Ljubinje. Kotor. Piva i kao: Zimonjić. u Hercegovini Kneževići iz Pive (G. Stepen. 1489. Od njih su u Cetinju.).V. Dubrovsko (Drobnjak) u 15. Buljarice (Paštrovići) u 16.Čaurine. Mojanovićima (Zeta). a jedni u Ozriniće (Nikšić). Ceklin (Rijeka Crnojevića) i kao: NIKOLIĆ. Ćendove Luke). Bratica (Ulcinj) Knop. Balabani (Donja Zeta). Herceg-Novi Knejp. prvo i kao: Dajbabić i Kapisazović. Kobilarov.. kasnije kao: Vidaković Kobavić. Mostaru. u Zeti kao: Ilarije (bio Zetski episkop 1220. Kotor. Vlahovići. ogranak Djurkovića - Mojanovića. Previš (Drobnjak). Knežević.. ranije Djukanović iz Drobnjaka. u Rovcima (Velje Duboko) i Liješnje i Rovca (Podgorica). Valjevskoj Kamenici. (njihove grane Jovanovića). a u Brčelima i Sotonićima 1759. bratstvo u Bijeloj u Boki Kneževići. Papani (Spič). grana bratstva Vuletića u Gluhom Dolu Kneževići. Pržnička jama (i kao: VUJANOVIĆ). god. od kojih su na Glasincu (Romanija). Višegrad. Drežan i Hodbina (Hercegovina). iz Bučja (Hercegovina) doselili se kod Velimlja (Nikšić). god. Bijela. Herceg-Novi Kovandzić.). od njih su u Pobrdju i Prijeradima (Grbalj) 1887. porijeklom iz Pive (Crna Gora) Kovač = Kovačević. Gusinje i kod Plava Kobilica. Golubovci (Zeta). odselili se u Risan (Boka Kotorska). Balabani. Popović. bratstvo u Brcelima Kneževići . doselili se iz Nikšića. u Pivu jedni doseliše iz Bosne i odseliše se u Gajtan (južna Srbija). i Ulcinju. Paštrovići u 17. Gola Glavica (Trebinje) iz Risna. doseljenici iz Liješnje (Piperi). porijeklom sa Kosova. srodnici Avdića kod Bileće. u Balabanima (Zeta) iz Bjelopavlića. ogranak Bogdanovića (''Njeguš''). god. Kovac dolini u Uskocima (Žabljak). Viganj (Velimlje). islamske su vjere i žive u Gusinju. doselili iz Drobnjaka Kobilići ogranak Bekteševića. Kneževići (Šarenac . doseljenika ispod Mojana. Cetinje Kobilić. po nahočetu Kneip.Crkvice. Lika. Od njih su u Čeneju (Salaši). Ulcinj 1901. porijeklom sa Kosova. god. Mojdež (Boka Kotorska). Šaranci (uz Taru). bratstvo u Glavskoj.god. Bar i kao: BREŽAN (u 15. u Budimlju (Berane) ogranak Guberinića. Knežić. sjeverna Albanija.

Kolarevići.Polje). sin Pavla Orlovića. Bijelo Polje Kojičići (Rasalići). Kod Vladimira (Ulcinj). Bar. Ljeskovac (Bar). Crljnice (Pljevlja). od njih u Timaru (Šavnik). Bjelopavlići Kotlaš (Kolašević). ime crnogorskog plemena Komanović. iz Stare Crne Gore. Batkovići. Piragići i Piralićka Tabija (Nevesinjska sela). god. muslimani u Krusama Kosanovići. Gusinju Kojići porijeklom iz plemena Bjelopavlići. iz Popova (Trebinje) i kao: Rabren (Milisavljevi potomci) kasnije Miloradović. Peralovići (Kosor). potiču iz Banjana od Koprivica Korizma. G.Crkv. bratstvo u Spužu Koljenšići. Mišići i Tolići (Bar). ogranak Vujanovića (donjaka) kod Rijeke Crnojevića. doselili se u Mojdež kod Risna Kotlašević. vidi: KOVAČEVIĆ=KOVAČ. pleme u Riječkoj Nahiji Koskići (Osmanagići). Vukovo Brdo. stari naziv bratstva Andrijića (Andrića) Koristovići. kasnije RATKOVIĆ. Svi su istorodni. porijeklom od Cetinja. Suma u Anamalima (Ulcinj).). u Hercegovini i kao: KOVAČ=ŠINDIĆ.v. Šušanj (Bar). predak bratstva Grabljana Komnen. predak bratstva Gradinjana Kontići. Prošćenje (Mojkovac). Brce (Sutomore). Budva iz Prijevora (Grbalj). Andrijevica. od njih su u Sremu. Ključani (Nevesinjska sela) ogranak Baćevića iz Banjana (Nikšić). Kojovići (Đujovići). bratstvo u Gornjim Pješivcima Kopitovići. islamske su vjere. Vergaševina i Mataruge (Pljevlja). predak bratstva Samardžića Komnen. jedni Grahovo (Nikšić). kasnije KOVAČEVIĆ. Komani. bratstvo u Sotonićima Kojići . grana bratstva Mijanovića u Cucama Kosijeri. opština Kotor Kovači (Kovačevići). bratstvo iz Prentina Dola Koković (DZAKOVIC). Plav. peraška naselja. bratstvo u Brčelima Koprivice iz Pive (Nedajno). bratstvo u selu Sretnja kod Danilovgrada. starosjedioci iz Mratinja Kokore (Kukorače). grupa bratstava u Komanima Komani. Konjusi (Dobra Rijeka). Podgorica.Grbalj. iselili se u Peć (Metohija). staro bratstvo u Očinićima Kožar.vasojevićko bratstvo iz okoline Lijeve Rijeke Kolinović. Podgoricu kao: Kulić. Sustaši (Bar). Kričak (Pljevlja). Kolašin. Radmanija (u Gornji Bihor). iseljeno bratstvo iz Prentina Dola. bratstvo u Crnogorskoj Krajini Kozjevići. Herceg-Novi Komnen Bajica. po majci Kotlica (Popović). Krivošije (Risan). Potomci Riđana. iseljeno bratstvo sa Kućišta Kokot (Grljevići). muslimani u Podgorici 174 . Bar 1855. Timar i Uskoci (Drobnjak) grana Drekalovića. a jedni došli iz Herceg-Novog iz Risna. Pivu.v. Vladanju (Zeta). iz Boke Kotorske. doseljenici iz Kuča (Podgorica). KOVAČ=RIĐANOVIĆ. a treći iz Grahova (Nikšić). vidi: KOVAČEVIĆ u Bezđeđu. Tusina (Konjić). iseljeno bratstvo sa Zovine Kovači. Gusinje (u 14. porijeklom od Zvečana (Kosovo). Petrovići (Nikšić) ogranak Deretića. Kovačevići. Kuči. Trepča (Martinovići). sada u Boki Kokotovići. bratstvo u selu Sumi u Anamalima Kovači. žive u Plavu. u Zvečevu (Krivošije) srodnici Paškovića u Risnu. od njih su ĐURĐIĆ. doselili se iz Nikšića.. bratstvo u Relezi Kokanovići iz Pive (Mratinje. Dobroj Rijeci (Plav) u 14. bratstvo u Bjelošima Kokoti (Kokotovići). Gorane (Ulcinj). doseljenici iz Vranova i Vraneša (Bijelo Polje). selo Dub ..). Ulcinj. Herceg-Novi. vidi:Kotlaš. Arbaneš (Primorska krajina).

Unac. bratstvo u Sotonićima Kraljevići.Preobrežana u Cucama Kosovići. i G. bratstvo u Ljubotinju Kustudije. Timar i Uskoci (Drobnjak) grana Drekalovića. Grbalj Kraljevi. bratstvo u Majstorima Kustudije .. bratstvo u Limljanima "Kruse". bratstvo u Buronjima Kunjerica. bratstvo u Draževini Krpuljevići. neki su od njih u Kotoru kao: Balić. staro bratstvo u Vrbi Kurtović.Crkv.rod sa Pejovićima Kuburovići iz Jabuke kraj Pljevalja Kudini (Radovići). bratstvo u Ceklinu Kraljačići iz Pive (Trsa). Kolašin. bratstvo iz Radeče Krstajići.Božovići.Kosovići. starinom od Banjana Kukavčevići. doseljenici iz Kuča (Podgorica). bratstvo u Gluhom Dolu Kunice. selo Pavino Polje Bijelo Polje porijeklom Kuči Kčevo (Ozrinići). Podgorici Kumpresi. potiču od Jokanovića Kralj iz sela Gorovići. staro muslimansko bratstvo u Krajnjem Dolu Krunići iz Pive (D. porodica u Drobnjacima Krstović. pleme u Katunskoj Nahiji L 175 . "Krajištani" ili Tomovići (Kraljine).Prisojni Orah). bratstvo u Markovini Krivokapići (Bajkovići). iseljeno bratstvo sa Kućišta Kulići iz Pive (Kulići. grana bratstva Perovića . od njih u Timaru (Šavnik). doseljenici ispod Stijene Piperske. porodica u Župi Gradačkoj Krstovići. Kuljače (Paštrovići). bratstvo u Limljanima Kusovci. ne zna se odakle su došli Kostovići ili Perovići (Milići). bratstvo u Sotonićima Kuzmani. bratstvo u selu Krusama Krdžići. D. iseljenih ima u Metohiji. bratstvo u Herakovićima Kustudije u Nikšiću. opština Kotor Kurdovi.matica Prisojni Orah Kuljača. Lisina). bratstvo u Grblju i Dobroti. bratstvo u Lješanskoj Nahiji Kukorače (Kokore). bratstvo u Rešni Kotarci. iseljeno bratstvo sa cuckih Kućišta Krakače (Gazivode). Sjedinjenim Američkim Državama. starosjedioci . rod u valjevskoj Podgorini Kotlica (POPOVIĆ). bratstvo u Ceklinu Kraljevići iz Grblja Kresojevići (Šarenci). starosjedioci Kostići iz Pive (Smriječno). bratstvo u Rudini Krivoglavi. bratstvo u selu Masnici Krševići. starosjedioci . u varoši Vranju i u Lješeviću u Boki Kuševije iz sela Mirca u Boki Kotorskoj Kuveljići. bratstvo u Ovtočiću Kosorići. bratstvo u Lješevu Stupu Kuzići iz Pive (Brljevo). bratstvo u Limljanima Kosovići. Bačkoj. bratstvo u Drobnjacima Kostići iz Pive (Zeično). Kričak (Pljevlja). bratstvo u Cucama Krlagani.

Herceg-Novi. Ovo objašnjava kako je selidbeni odnos uticao na patronimijski sufiks Lazarević. Šestani uz Skadarsko jezero. Herceg-Novi Lavrović. Donja Crnuća (Gruža Kragujevačka). Bršno u Župi Nikšićkoj. Novljana su Ružić u Previšu a kod Užica (Srbija) i kao: Lučić. te odatle do Dunava ima ih u više mjesta sa ova tri prezimena. Glavatičiće (Kotor) i jedni pređu u Gavatičiće (Grbalj). Zaljevo (Bar). Bar Lavović. Oplenac (Aranđelovac) ogranak Lazarevića (Dabetića) iz Vasojevića. došli iz Hercegovine Lažete . pa u Limljane (Crmnica) i jedni odatle u Ulcinj kasnije kao: Lagatorac. Pješivci Labudović. Crna 176 . Baošići (Kotor) oko 1692. potiču iz sela Kralje. Herceg-Novi došli su iz Necvijeća (Hercegovina). Mokrine. god. doselili se od Gacka (Hercegovina). sa naznakom da su "iz Crne Gore". po majci Lagatorac. a tamo iz Lješa (Albanija). Iseljevali se u razne krajeve. porijeklom iz Italije Ladoni. Biograd (Hercegovina) kao: Zantarević iz Cetinja (Crna Gora) Lažetić. bratstvo u Ponarima u Zeti Lažeta. porijeklom od Berana (Polimlje. po nahočetu Lavčić. Đuraševići (Grbalj) i kao: Ljubanović. Vojno Selo (Plav). Nikšić. u Piperima (i kao: Todorović) ogranak Latkovića Labun (Labuni). u Šekularima (Vasojevići) potomci Vuka Ljevaka. Prčanj i Budva. od njih su na Žabljaku (Skadarsko jezero) Lađići. doseljenici iz Pješivaca u Drobnjake. pa jedni odu u Čurug (Bačka) i kao: Lazarević. Ulcinj Labović. bratstvo u Hercegovini Lazar. staro bratstvo u Limljanima Lago (Boljić). od njih su u Kraljskim Barama i susjednoj Andrijevici. Nikšić. Mali Ostros (uz Skadarsko jezero). Dubočke u Banjanima su iz grupe područnih Novljana. Kovilj (Bačka) 1759.1761. ogranak Vušanovića. Pljevlja Lagotić. kod Plava i jedni pređu u Metohiju kod Peći Ladenić. Krajina Lađić. v. doseljenika iz Vasojevića. bratstvo u Vasojevićima. Srbija) kao: Lazarević (Lacković) i područni Ćirović. u Drobnjacima i kao: Kujundžić. od Vuka Vukalović = Ilić u Krivošićama i Zupcima. a od Vučura Vučurović u Zupcima (Trebinje). Trubjela (Nikšić). god.. Ponari (Zeta) i Stanisalići (Ćeklići). grana Dabetića u Vasojevićima.Labal (Bjelica). Samo u Baru ih ima preko 15 porodica Labrov. Herceg-Novi. 18. Pljevlja. Cetinje. god. Herceg-Novi Ladon (Ladoni). Ulcinj Labović. u Previšu (Žabljak). u Vasojevićima Lavit. vidi: Ladon Lađan. u gornjim Vasojevićima grana Raketića iz Lijeve Rijeke.. Budva i područni Lapčići i kao: Radanić Lagator. Andrijevica. Niš Labovići.. Iz Kraljskih Bara neki su prešli kod Prokuplja.. v. Zabrđe. Meteh (Gusinje) Labaš. Ugni (Cetinje).. Srbija). od Lazarevića. Srbija. Kovilj (Bačka) 1754 . u Gornje Selo (Nevesinje) došli iz Crne Gore. drugi u Oplencu (Aranđelovac. Vučevice i Vladimir (Mačva. vidi: Lazarević u Prčanju Lazarev. treći u Grblju su potomci Lazara došljaka iz Hercegovine a od njegove braće: Miloša su Milošević u Koritima (Bileća).Zlatarevići. porijeklom od Nikšića. po nahočetu. Godijevo u Bihoru (Bijelo Polje). nastalo po naimenovanom čuvaru poštanskih relejnih postaja. vidi: Lagator Lagatori. Od njih u Gacku i selo Mepohija i susjedno Zvijerina Laban. a u područnom Bigoru i Grišpuli (Gripsuli) 9 - 14. Rječ (Ulcinj). bratstvo na Ugnima Lagatori. Budva. Cetinje. kod Nikšića.

Kotor. g. njihovi prezimenjaci su u Dodošima. od ovih su kod Loznice i dolini Kolubare (Srbija). Okletac (Oplenac). Nikšić i okolina iz Hercegovine. Obod (Mojkovac) Lazovići. u Migovcu (Šumadija) iz Drobnjaka Lazmić. Prčanj. kod Nikšića grana Trebješana. Prčanj (u 15. Strp (Risan). selom Ljainovići ili Orah. a otišli odatle u Skadar (Albanija) kao: Kotorčević. jedni u Orahovici (Kotor) iz Hercegovine kao i kod Herceg . Bijelo Polje doseljenici iz Bjelopavlića (Brda) i Gornji Bihor. Pistula (Ulcinj). peraška naselja i jedni u Grblju su iz Stare Crne Gore. Babino i Vincika (Vasojevići) i Podgorica porijeklom su iz Bratonožića. Bajina Bašta. v. Ulcinj Lazorčanin.). god. Kotor Lazorija. Mileševića (Drobnjaka) prešli u Ledenice i u Risnu. Oni su ogranak Godijelja Lazarevići. Vasojevići jedna grana Dabetića kasnije Lasković. Barhamala i Seošnica (Rožaje). Martinići u Bjelopavlićima i Spužu jesu grana Praščevića. Velimlje (Nikšić). Kuči Lazevčanin. Lipovica (Aranđelovac). v. Nikšić. Pećarska (Bjelice). Savina i Meljine. Baošići. potomci Domazeta iz Crne Gore. Godieljima (Žabljak). u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Akanj i Vojno Selo (Plav) i Gusinje. Sjenici i Podgorici raselili su se radi bolesti "kuge" koja je tada zavladala njihovim rodnim krajem. Šobajići (Lazarevići) ranije kao: Dubravčić koji su prešli u Grbalj i od njih su u Začiru (Rijeka Crnojevića) kao: Drecun i Kusovac. Cetinje. Baošići. ogranak Jaukovića (Drobnjaka) u Kutnja Njiva (Drobnjak). kod Plava ogranak Perića iz Kuča Lazri. Herceg-Novi. Grana Ivinih. Rađevo Selo (Valjevo) iz Pipera. Kotor. sve uz Skadarsko jezero. u Grahovo (Nikšić) tu su izašli iz Boke. Zagora (Grbalj). grana Drekalovića. Herceg-Novi. Lainović. potomci Vuka Ljevaka. Cetinje. Bjelopavlići 1614. Orah u Šekularima. v. bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Lajkić. Nikšić Lajislavići. vidi: Nešković. njihovi su kod Plava i u Novom Sadu. Nevesinje i Kosovo. Podgorica i Bar. Zečevića. bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Lajislajići (Ivanovići). jedni su iz grupe plemena Nikšić. a ima ih i u Kučima i u Mainama Lazojević. Herceg-Novi Lazarović. u Morači (Kolašin). doseljeni iz Spodijelja (Crmnica). Brajići (Budva). i od te opake bolesti se razbježali u gore navedene krajeve. Donji Kraj (Cetinje). srodnici tamošnjih: Avramovića. Kumbor. doseljenika od Nikšića. i Birčanin u Mačvi (Srbija). Herceg-Novi kao: Lazović = Bjelopoljac. u vrijeme prvog srpskog ustanka. kod Valjeva došli su iz Pive. porijeklom iz Pipera. Šumadija od Nenadovića iz Donjih Dubočaka (Banjani). došli iz Berana. Ulcinj (1887. Reovaca i Skerlića. Herceg- Novi. Nikšić kao: Nenadović (od tri brata). porijeklom iz Lutova rovačkog. Grahovo (Nikšić). kod Sjenice (Raška) ogranak Mijomanovića (Vasojevića) Lazović. porijeklom sa Peleva Brijega. Blizna na Stijeni i na Svibi (Piper) kasnije kao: Rajković. Mihaljevcima i Žabljaku. iz Krivošija (oko 1810. na rijeci Jadar (doselili se u drugoj polovini 17. Pripeće (Bijelo Polje). Ulcinj 177 . Rast (Nevesinje). v. Rogame. Bijelo Polje (Polimlje). porijeklom iz Vukovaca u Zeti. vidi: Ivanović rod Ivaniševića Lajić.) došli iz Kuča Lazin (Alilujev).. rod u Drobnjacima Lazari. porijeklom iz Kuča. kao isti u Ostružnji i Ratkovu. doseljenici iz Kuča. god. Lainovići koji žive u Vinickoj. Zeta. jedni su iz Bjelopavlića. Birač (Dubočke). grana c.Novog u 17.) iz Bosne kao: Lazar.). Lazović zatim Lazarević (Bjelopoljac) i kasnije Simeunović (Popović) i Aleksijević.Gora). Ljuta.. potomci Stojana Hajduka. Vilinići i Ubalac (Boka Kotorska). u Podgorici Lainović. Topla. po nahočetu. Bajčetina (Gruža Kragujevačka) Lazarić. Antibara (Bar) Lazarčić. Lazarević u Svileuvil (Koceljevo). Kruševice. grana Lambuljića. Orahovica (Prčanj) i okolina Perasta. Bijelo Polje 17. Laze = Lazine u Mainama (Budva) iz Stare Crne Gore. Lajisavljević (Ivanović). Gornje Polje (Nikšić). Vidi: Markov Lazić.

ogranak Stratimirovića iz Jasena (Gacko). u Krani Donji Oblik i Zuos. Od njih su i u Samokovu (Rusija). iz Kuča neki su naseljenici Cuca (Cetinje). Ubli i Baošići. a drugi Šalete Kekina u Bjelopavlićima. Bobovo. Kruševice. u Cucama ogranak Krivokapića i drugi ogranak Mijanovića. Jezera (Žabljak) i kao: Moračanin vidi: Lakićević Lakićević. Cetinje. Jugovo. Cetinje u 16. u Piperima su ogranak Dragišića. potomci Nikšića iz Kuta (Župa Nikšićka). kasnije Lakićević u Krivošijama (Boka Kotorska). Dreupa (Kragujevac) porijeklom od Kolašina. Vasojevići ogranak Babovića . Podi i Kruševice. pa neki pređoše u Kotor i područnu "Lušticu". a odseljeni u Lajkoviće (Zeta) su Lajković i u područnim Balabanima i Vranjini. Herceg-Novi. u Morači (Kolašin) od Vučice iz grupe Gojka Mrnjačevića Lakićevići. god. Jezera (Žabljak). Gornja Morača. drugi su ogranak Đurkovića. Stevovići i Ćosovići) i Tomanovići. ogranak Banovića. a u područnom Požaru su ogranak Milanovića iz Pješivaca od 1666. porodica u Braćenima u Podgoru Lakovići (Roganovići.) došli iz Bjelica 178 . Talpeđe u Njegušića. bratstvo u Cucama Lakovići na Puču u Boki La'ović (Vlahović). Herceg-Novi Lakaria. kasnije Lajković u Lajkovićima (Zeta) i kao: Grlja = Grljan. Karinu (Benkovac). gdje je došao Nikola. Slatina. takođe kod Risna Lajć. Bastić kasnije Laković u Bastićima (Rijeka Crnojevića). u Bogojeviće. porijeklom iz Kuča. Gaošići (Grbalj). Bigovići.Novakovića. Bjelopavlići grana Petruševića. Bratonožići Lajković (Lajkov) Grla = Grljam. jedni su potomci Leke Batrićev (Grupkovići).Krivokapići. predak bratstva Lakovića u Cucama Lakov. došli iz susjednog Grahova. Perast (Pul Lekovića) ogranak Ljesara iz Žanjeva Dola (Njeguši). Muo i Bogdašići (Kotor). u Herceg-Novi došli su iz Foče. tu su došli iz Morače. Drobnjaci iseljenici oko 1600. Šaranci u Drobnjacima. Gornji Martinići. Kosjeradići (Bjelopavlići). (oko 1687. u Morači potomci Bogićevi. oni su grana Bubića. Žari (Mojkovac). u Piperima ogranak Dragišića. Nikšiću i područnim Riđanima. Vignjevići (Rijeka Crnojevića) Lakalica (Lakamica). Budva Laketa. ogranak Hota i kao: Lojčović Lakaj. Boljanići (Pljevlja). v. Zeta iz Mrka (Piperi). Nikšić. te jedni odoše u Bubrežak i Riđane (Nikšić). staro bratstvo u Vrbi Laković. Kotor i područni Muo. porijeklom od Vučitrina (Kosovo). Vidi: Lajkov Lajović. kod Perasta (Kotor). Podgorica Lajnović. u Vrbi (Njeguši). prešli u Polja mojkovačka.. Meljak. Rijeci Mušovića (Kolašin). Krtole (Grbalj). Herceg-Novi. Pliješevina i Kalušići (Pljevlja) Lakić. došli iz Kuča. Dupilo i Praćeni (Crmnica). god. pa jedni i kao: Radunović. Lekini potomci doseljeni od Leša (Albanija) žive u srednjem Grblju. Čevo (Ozrinići). u Resnik (Bijelo Polje) došli su iz Bjelopavlića. Orašje. bratstvo u Popovu Dolu u Boki Lakićevići . v. god. oni su ogranak Popovića iz Rijeke piperske. Vignjevići (Rijeka Crnojevića) Laketić. Grahovu. iz Uskoka i Paranaca prešli su na desnu obalu Tare: Vaškovo. Bar Lakanić. Morača. bratstvo u Sotonićima Lakonić.. Previš (Drobnjak) došli iz Zatarja. kod Risna iz Stare Hercegovine. Markovići. porijeklom iz Cuca. Gostilje i Mrđen (Bjelopavlići). Dobra Voda (Bar). Zupce i Bogajevo Selo (Trebinje) kasnije i Jelić od kojih kod Herceg-Novog. bratstvo u Cucama Lako.Krute (Ulcinj) sišli iz Šestana. Žari i Prenćane. grana Dabetića. Pješivci Lakovi. Vrba (Njeguši). od njih su u: Budvi. Resnik (Bijelo Polje).Lajkov.. Nikšićko Prekovođe. i od njih su u: Cetinju. Njeguši (Cetinje) 16. Cetinje i kao: Lajković Lakovići. kod Risna su iz Stare Hercegovine. Cetinje. doselili iz Banjana (Nikšić). Nikšić. Konjusi (Andrijevica) i kao Vojvodić. god. Krivošije oko 1694. Bratonožići.

Plužine (Piva). Nikšićkom polju.) i Podbišće (Mojkovac). Prijevor (Tivat). Straševini (Nikšić). Drijenak i Krivošije 1687. Kotor i Donji Stoliv. Grahovu. god. Peraška naselja. srodni Vukovićima iz Vukovaca. Rijeka Štrbačka (Višegrad). uže bratstvo "Zagorčana" (Šćepanovića) u Zagorku Lalatović. ogranak Maraša. Vasojevići i kao: Lakušević i ogranak Novakovića. Gornji Bihor. Počekovići (Nikšić) grana Maleševaca Laličić. bratstvo u Cerovu Lale. od njih su u Mioču (Bijelo Polje). najbliži su Bajčetama i Tošićima. Zeta. Ulcinj. Krstac (Golija). od njih pod Jastrepcem (Srbija) Lalići (Vujovići). Porijeklom su sa Kosova Lampadović. Gligorović i Ćetković. od njih su u Ulcinju (od 1901. Limljani (Crmnica) srodni Vujovića i Lekića u Ljubotinju. Sigubin (Sjenica) i Novi Pazar došli iz Berana Lakordić. god.. Morinj i Kuti. ogranak Ugrenovića 1578. Laće (Bjelopavlići) 1754. god. Nikšić.). Žabljak i Drobnjačko Dubrovsko i kao: Ćutović. u Bosnu. god. jedni kao: Vukmirović. Herceg-Novi Lakočević (Đurković). od njih su kod Kalinovika. od njih su Đurović u Zeti. ogranak Nikčevića i u područnom Zagorku i kao: Šćepanović. Herceg-Novi Lalević. kod Gusinja i Plava i u područnim Lazama. porijeklom iz Stare Crne Gore Lakonjić. iz Brajkovića (Bjelopavlići) došli Lakčevići potomci Lakca iz grupe Vitkovića a njihovi srodnici u Gornjim Pješivcima od brata Bogdanova Lakčevići. bratstvo u Limljanima Lalićević. Užice (Srbija) iz Tušine (Žabljak). ogranak Jovanovića u Piperima. a jedni u Gornjem Polju (Nikšić). Kruška Lalevića (Velestovo) Lalinović. Pošćenje (Žabljak) Lambuljić. Meteh (Gusinje). god. od njih su u: Nikšićkim Trepčama. kod Žabljaka (Drobnjak) iz Oćevine (Pljevlja) srodnici Miljanića iz Banjana. Lalevići i Danilovgrad (Bjelopavlići). Slatina. od Jovanovića .(Cetinje). Cetinje Lakušići iz Ljevaje i Suvodola. Dragovoljići (Župa Nikšićka) i u Crljenici (Pljevlja). odseljenih ima u Podgorici i kod Plava. Stubica (Pješivci). Kotor. Lalić. došli iz sjeverne Crne Gore.. u Drobnjake doseljeni iz Stoca (Hercegovina) raselili se u: Kutnje Njive (Nikšić) i područno Lukovo. kod Podgorice 1492. god. Od njih su Pekić u Drobnjacima. Bogaići (Plav) doseljenici od Skadra. Kruševice. Grahovo (Nikšić) izdigli iz Bosne Lakota. Kruševo i Oćevina (Pljevlja) i Jezera (Žabljak).. ranije Ljaljović = Bukumir. Crmnici došli su iz Koća (Kuči).selo Đurkovići iz Pipera Laktoš (Minić). u Miokusovićima ranije kao: Vitković. Lakotić. Turjača (Nikšić) iz Čeva (Cetinje). god. Lalovića Brdo i Lalovića Polje (Žabljak). Herceg-Novi. MZ Lijeva Rijeka. Potarje (1647. u Podgorici Lalović. Kiselica pa Jablan (Bratonožići). Zeta 179 . od njih su Delić. vidi: Minić iz Pipera Lakočevići. Dolji. Vraka (Skadar). grana Miljanića iz Banjana (Nikšić). Plav 1850. uže bratstvo Nikčevića u Stubici Lakčevići. god. Golija (Nikšić). Đurđevića Tara i Potpeće (Pljevlja). Nikšiću i Kolašinu. Donja Kržanja (Kuči). Nikšić i područna Straševina. Crnci (Piperi) kao i: Ankić. od Petra Vitkova. Grabovicu. Bjelice (Cetinje). jedno vrijeme i: Petrović. vidi: Lakota Lakušić. Bitine. opština Podgorica Lakčević. Straševina (Nikšić) iz Pješivaca. kod Žabljaka 1859. Bjelopavlići 1614. oni imaju ogranak Đurđića. Cerovo (Pješivci) i kao: Cebalović. došli iz Morače (Kolašin). Laće (Bjelopavlići). Podgorici. Ubli. Užicu (Srbija) i Metohija Lalatovići. Jablan (Bratonožići). iz Pješivaca. god. Lepetane i Bijela (Boka Kotorska). god. Popović.. grana Branilovića.. doselili iz Oćevine (Pljevlja). Sutomore (Bar) 1893. Donja Sela i Prekornica u Ljubotinju jesu grana Sarapa. srodnici Tepavčevića. Pošćenje (Mojkovac). Banja i Vinicka (Pljevlja) Lakušević. Vasojevići ogranak Raketića. Dosuđu i Akanju. ogranak Radulovića u Rubeža.

Petinja i Plješevina (Pljevlja). Budva Latinović. ogranak Kaluđerovića (Pejović) u Kaluđerovićima porijeklom iz Bjelopavlića. ogranak Dabetića u Vasojevićima. Kotor Larnera. u Fundini (Kuči) Lapčević. Cazinu (Bosna). Lovča (na Baniji). bratstvo u Kosijerima Latkovići. Nec (Đakovica). grana Raičevića i prešli u Drobnjake. Vođicama i Bosanskom Petrovcu i od ovih su u Sjedinjenim Američkim Državama. Piva. Babino. ogranak Kaljića u Donjem Kolašinu Lanceroti. Nikšićka Trepča. Cetinje. Kosijeri (Cetinje). Kotor Latić. Nikšić. Meljine. 1398. Užice i Nikšiću. Herceg-Novi Lasić (Ćanica). iz Pipera su u: Glini (Krajina). manje bratstvo Tomaševića .Lampre = Lampro. u Kotoru Lastvić. Karaševina. Lagatoru (Gornji Bihor). Laovića brdo (Žabljak). Podgorica. Lampred = Lamridi. v. Bijelo Polje Latković. Budva i kao: Đurić Laušević. Kotor Lauran. Kotor. Sotonići (Crmnica). g. u Kotoru Lanar. kod Bara Latkovići. Lampridi vidi: Lampre Lampro vidi: Lampre Lamprov. Rogušje (Pljevlja) Langur. vidi: Medin Lastra. Ljubotinj (Cetinje) Lapčići. Rastiš (Ulcinj) Lanić. Nikšićke Rudine. Mrke (Piperi) srodni Buljevićima i Krčkovićima. Kotor Lastovljanin. kod Kupresa (Bosna) pa jedni otišli kod Vršca (Banat). odselili u Užice (Srbija) Lapi (Ljapi) vidi: Ljapa. Herceg-Novi Laušečer. Kotor Laurić. potomci Bratića dobjeglog iz Rogama (Piperi). v. neki u Bosni iseljenici ranije Martinović u Bajicama (Cetinje). Ćeklići (Cetinje). u Herceg-Novom. Budva Lang. Bijelu (Šavnik) i od njih su u Sevojnu. Herceg-Novi i Ulcinj. živjeli u Tušinji odakle su se oko 1830. porijeklom su iz Italije Lanciger. Bjelopavlići. Ivica (Pljevlja). Grbalj i Kotor. Herceg-Novi 180 . Kotor u 14. Herceg-Novi. Tivat. u Kotoru Lamprok. Karlovac. Lapčići (Budva) Lardić. god. Bar Lauza. Nikšić Lasković. Kotor u 14.Martinovića u Bajicama Laubans. srodnici Veljića i Vujovića iseljenika iz Peleva Brijega (Podgorica) i nastanjeni u Repovićima (Trpezi). ogranak Miličića u Drobnjacima. Kotor i Herceg-Novi Langović (Stopić). 1398. Murino (Plav) i kao: Lutovac. kod Budve. od kojih su u Nikšiću Latis. Kotor Laović (Vlahović). od kojih su kod Čajniča. vidi: Lačković. Ljeljanice i Rogušje (Pljevlja) Laniku. god. Herceg-Novi i Dobrota (Kotor) Lasica. vidi: Lazarev Lasloj (Lavc Loj). Zaseok. ogranak bratstva Kaluđerovića u Ćeklićima Latkovići. Herceg-Novi Laso. u Kotoru Lastre.

Koće (Kuči) srodnici Laličića kod Gusinja. Bar i Ulcinj Levkov. Bjelopavlići 1759. u Zeti: srodnici Vujovića iz Ljubotinja naselili se u Vranj. Bar Leverd. u Šekularima 181 . kod Cetinja. ogranak Rajevića (Dabetića). Uskocima (Žabljak). Lovricani (Boka Kotorska) Laškić. god. područne Kočane i Župa. u Dragašima (Pljevlja) i kao: Dragaš. bratstvo u Gluhom Dolu Leko. Gornja Ržanica i Vojno Selo (Plav). Herceg-Novi Levr. Rasovi i Kričku (Pljevlja).. Bar Lekić. potomci Komnen barjaktara. Bratica i Kruče (Ulcinj) Lekion. Tuzi. Đurđevića Tari. Bar. Nikšić. Ulcinj Lekačević. Vasojevići. Cukovići pri Veljem Ostrosu (Gornja Krajina) Lekin. Kotor Lacević. Krajina. Kotor 1595. a u Podgoricu došli iz Dinoša (Gruda). Savč (Ulcinj) oko 1400. Piperi ogranak Petrovića (Miličkovića) iz Lutova (Bratonožići). To je što se tiče Crmnice. u Kotoru Lačević. Lješnjani (Podgorica). Golubovce i Berislavce. u Podgorici Lekaši. na Oplencu (Aranđelovac) jesu grana Dabetića (Vasojevići) Lača = Leća = Lečia = Leča. Bar. Rječ (Ulcinj) ogranak Lopičića Lekaj. Kraljeva gora. Seocu. od njih su u Tuzima. od njih su u Lukovu (Nikšić) i kod Mojkovca. Herceg-Novi Leka. u Vasojevićima: 1) ogranak Dabetića. Burani i Vrijesko (Paštrovići) Leva. Kotor Legetić. Tuzi Ledinjanin. Kosijeri (Cetinje) Lašković. Nikšić. Vlaovići došli iz Boana (Žabljak). staro bratstvo u Dugom Dolu (Ćeklići). i njihovi su srodnici u Trnovu. Ledine (Kuči) grana Nenada. Komaranu i Gluhom Dolu (Crmnica). a Lekića ima i u Vasojevićima (Bare Kraljske) i to dosta poznato bratstvo. kod Gusinja. Podgorica sišli iz Ledina (Gornjih Gruda). Tuzi Lačić. Mašnica (Andrijevica) Lacman. Lever. Bar. kasnije kao: Krstić. Cetinje od njih: kod Nevesinja (Hercegovina) i Užica u Rasovoj i Trešnjici. Seoca (Šestani). Šarancima uz rijeku Taru. Kotor Lacmanović (Miailović). Nikšić. Štuf. Cetinje. Podgorici i Radetini (Rožaje) Leivoj. u Ceklinu (Rijeka Crnojevića). a ima ih nešto malo na Komarno i Bukovik (Gornja Crmnica). god. Mrkovi (Tivat) Ledinić. od njih su u Bijeloj (Šavnik). Podgorica Lašević. Budva po majci rođenoj na Viru u Brčelima Crmničkim Leventić. 2) ogranak Dragovića. Lekići. Ckja (Ckla). Podgorica kao: Niković iz Gornjih Gruda grana Akšabanovića. Zeta ogranak Vulevića.Laforest. 3) ogranak Mašića od kojih su u Čivt Hanovima i Novom Pazaru. Rađevci (Pljevlja). god. Gornja Lastva (Tivat) Lein. u Podgorici iz Albanije. Cetinje i Njegušima Lačković. doseljenici iz Vukli (sjeverna Albanija). doselili iz Dračevice (Šestani) u Krajini Levari. ogranak Jerinića (Ugrenovića) u Nikšiću. Šekulari. Brčeli (Crmnica). 4) Kraljske Bare. Prošćenje (Mojkovac) Leković. svi su porijeklom sa Kosova. Tršnica (Vraneši) i Pavino Polje (Bijelo Polje) potomci su Lekovića (ranije Ivanovići) iz Ourinića (Kčevo). Herceg-Novi Legat. potomci Zefa iz Škrelja (Albanija) Lekići iz Donjih Seoca. Murino (Plav) Lašić. Crnobor i Potpeće (Pljevlja) ovi su iz Risna. iz Boana (Žabljak) prešli u Vlaoviće (Pljevlja) Lacković.

Okletac (Oplenac). kod Ulcinja iz Albanije Lekočaj. Ulcinj Lenković. Kotor o područni Muo. Podi i Igalo. bratstvo u Boljevićima Lekoji. Bar Leovac (Mijatović). Mitrovići (Paštrovići). Pljevlja 1895. god. Cetinje Lepetić. potomci Domazeta iz Crne Gore. Herceg-Novi Lelević. god. v. Kotor Letiš. Kotor. Budva Lenica. vidi: Lača Lečić.) i kao: Leonis i Serg i Leone. u Kotoru 1495. Konjusi (Andrijevica)..14. Letica. Kotor Lero. v. ogranak Jaukovića. Meljine. Lesković. Herceg-Novi Leča. vidi: Leoni Leonis. Mokrine. Dodoši (Rijeka Crnojevića) Lepović. Drenovi Do (Zupci). Budva Letić. vidi: Nešković Leopold. kod Pljevalja Lelković. vidi: Leone Leoni. Kotor. Herceg-Novi Lekovići. Uskoci (Žabljak) iz Draževine (Podgorica). Dobrota (Kotor) Lepava. Ratiševine i Igalo. Sutorina i Igalo. Štoj (Ulcinj).. god. odakle jedni odu u Ulcinj a treći u srednju Dalmaciju Lenjica. Gusinje Lec. Lečića Dolovi (Smriječno) i Borkovići 182 . god. Štoj (Ulcinj) Lečia. vidi: Golš = Goleš Lecalkić. Cetinje. Vasojevići Ler. Užice i Beograd iz Brvenice (Pljevlja) Leone. Budva Leontijević. Nikšić Lenac. Arbaneš (Gornja Krajina) Lelas. kod Žabljaka (Drobnjak) 1551. područje Bistrice (Bijelo Polje) Lelčaj. u Šumadiji ogranak Vukovića iz Rovaca (Podgorica) Leciliato. iz grupe Mandića (Mileševića) naseljenih u Leovo Brdo pod planinom Ljubišnjom. i. vidi: Lekočević Lekočević (Lekočaj). u Boki Kotorskoj Lesanj. i u Ulcinju iz Boljevića (Crmnica).. (Leković). Lastva Tivatska 9-14. Skok (Žabljak) Lekper. Kotor. Bajina Bašta. vidi: Lača Lehan (Lehaneha) Lehaneka = Lehan. ogranak Mijomanovića. Rose. Lečić Greda (Bjelopavlići) iz grupe Pavkovića.potomci Komnen barjaktara. Herceg-Novi. porijeklom iz Klimenti (Albanija) Lelčanin. u Zatrijebaču (Kuči). Herceg-Novi Leposavić. Kumbor. vidi: Lača Leči. Mokrine. Pavino Polje (Bijelo Polje). v. i kao: Ler. Herceg-Novi Leć. u Martinovićima (Trepča). Herceg-Novi. u Kotoru (12 . gdje su matično. porijeklom su iz Lepetana (Mostar). Grdovići (Bar). Trebinje ogranak Andrijaševića iz Grahova (Nikšić) Lerner. Herceg-Novi. Godinje (Crmnica) Lelović. Pelinovo (Grbalj) 1614. Krće i Čelebići (Pljevlja) i dalje u Zatarju kao: Stevanović. Kotor u 16. potomci vojvode Ljevača iz Šekulara (Gornji Vasojevići) preselili u Klimente Lemajić. po nahočetu Letis. Nikšić Leler. Leća.

Piperi. Raošići (Tivat). Kotor Livar. v. Ljubotinj (Rijeka Crnojevića). god. porijeklom od Prizrena. Lastva (Petrovac na Moru) polovinom 15. vidi: Lješević Lešković. Orahovica (Kotor) i Risan. vidi: Lješević Liješevići. Ulcinj Likić. Gorica (Brdo stijenjsko). Kotor i područna Ljuta. Kotor Lipljani (Popovići). v. Donji Dodoši (Cetinje) Lipovine (Grljevići). god. grana Kaluđerovića Liaria. u Piperima potomci vojvode Liješa. iz Pipera. Likičević. Kotor Ligonja. porijeklom od Vučitrna (Kosovo) Lika (Liko). Dobrodole (Bihorska planina). Stanisalići (Podgorica). Bijelo Polje Limljani. bratstvo u Građanima 183 . god. Braiša i Kravari (Ulcinj) Lešić. god. Vrba. razgranati. Od njih su u Uskocima . Torin Do (Dučići) uz Klenovac (Srbija) u 17. vidi: Lika Likovac. pa su nastala od njih i druga prezimena.Žabljak i kao: Kaljević.(Piva). Herceg-Novi Lešnjanin. grana Grljevića. Šišovići (Cetinje) 1494. a drugi su u Pljevljima od 1890. Golubovci (Zeta). Rijeka Crnojevića. Veliđa (Berane) Lešonjanin. Građani i Dujevo (Rijeka Crnojevića). grana Kosorića (Novljana) u Drobnjacima Lika. Kruševice. vidi: Petrović (Karađorđević) Lešević. porijeklom iz Hercegovine. Muo. jedni grana Loka a drugi Dubreta. ogranak Živkovića (Cerovića) Drobnjaka. bratstvo u Bjelošima Lipovica. Brgule. Kolašin. Nikšić Lipovac. Plav Lešnjak. doselili iz Pješivaca Lilić. od njih su u Gajtanu (južna Srbija) od 1879. doseljenici iz Njeguša (Cetinje) Liković. doseljenici od Skadra (Albanija) Libanić (Ljubić). Braiša (Ulcinj) Likaj. kod Vladimira (Ulcinj). Nikšić Lijović. Bijelo Polje Lizdek. bratstvo u Cucama Lipljanin. Nikšić. Herceg-Novi Librić. po čemu i Goričanin. bratstvo u Piperima Liješnjanin. Lozna (Bijelo Polje) Lipovina. Primorska krajina Lilivojević. Podgorica Liepopipio. od njih su u Besu (Ulcinj) Likorović.. Podostrogu i Budvanskom Polju (Budva). ogranak Ratković iz Banjana donjih prešli u Trebinje (Hercegovina) kao: Milojević Leši. Grahovo (Nikšić). pleme u Crmnici Linardović. u Kotoru Lojanić. Likića Do (Piva). Braiša (Ulcinj). Vučibabići u Šestanima. Herceg-Novi Liko. vidi: Lunj Lešterović. Meteh i Cecuni (Plav). Bobovište. god. doseljenici iz Rovaca (Podgorica). Šestani i Široke (Primorska Krajina) Liješević. Ulcinj 1892. Zavraci (Grana Morača). došli su 1882. Topla. Herceg-Novi Lijari. Završje (Potarje). porijeklom od Prizrena Lipovci. iz Foče (istočna Bosna). Dobra Voda (Bar) Liverica. kao Lješević od kojih su u Podmainama. Bobovi.. potomci Krstića iz Zadolja (Rijeka Piperska) odselili se u Ceklin (Rijeka Crnojevića) i kao: Donjak.

Ilići). Lolić. Šumadija iz Crne Gore Lombardić (Vitomirović). Budva Lolin. vidi: Lola Lolević. vidi: Longus Logo. Banjani (Nikšić) Lojanović. u peraška naselja doselili iz Bosne. god. Mrčeva (Pljevlja) Litović. Bobovište (Primorska krajina).. Plužine (Piva). Poblaće i Meljak (Pljevlja). vidi: Lojć Loka. Kotor. Kotor Lovović. Stubica (Piva). Bjelopavlići ogranak Pavićevića (Pavkovića). Nikšić. kod Rijeke Crnojevića. u Stijeni Piperskoj Lovko. prešli iz Gacka (Hercegovina) Lojčović. Topla. po nahočetu Lisa. Kotor Logius. Herceg-Novi Lovrović. istorodni su sa 184 . Podgorica Lisić. Strp (Risan) Lisičić (Pelčić). Šćepoševići. Strp (Risan) i Kotor iz Šibenika (Dalmacija) Lokević. u Kotoru Lisicki. god. Herceg-Novi. Zelenika. Katrkol (Ulcinj) Lisc. Glog. Njeguši (Cetinje) Lokas. Bar Lojanica. u Trpezima (Bijelo Polje) Loketa. Igalo. Podgorica Lović. Rastiš (Ulcinj) Lolai. Herceg-Novi Lokač (Pajović). porijeklom od Skopja Lisna. U Podgorici 1442. došli iz Kuča Ličina. Ulcinj Liha. Podgorica. Nikšić Liška. vidi: Likičević Lokar. Petnjica (Bijelo Polje). Adrovići. Herceg-Novi Lisac. Zaostro. Ulcinj Liharović (Lukđonović). Herceg-Novi tu su došli iz Mostara. Dragolje (Rudnik).. došli su iz Bukovika (Crmnica). Bar Loja. Bar Lojović. god. Đurašići. Židovići. Dobra Voda (Bar). kao: Vojinović Podgorica 1838. Rastiš (Ulcinj) Lompar. od njih su u Foči (Bosna). u Kotoru Lojeja. Bar Lola (Lolai).. v. Kotor Lovrić. Stubica (Pješivci). Kotor. Kotor Lisica. bratstvo u Zaljuti Lirčić. Gotovuša. Bučje. Draginja i Rastiš (Ulcinj) Loma. Banjani 17. Boljanići (Pljevlja) Lodolić. Sutomore (Bar) 1911. po nahočetu Loić. u Paštroviće došli iz Pipera Lolović.Lipovci (Ivanovići. Rijeka Crnojevića. Goransko (Piva). 1442. Sveta Gora i Toci (Pljevlja) Lojaničić. god. razgranati. Korita i Radmaci u Gornjem Bihoru i u Dobrodolu i Kruščici u Bihorskoj planini (Bijelo Polje). Radovanići (Tivat) Lojančić. Bokovo (Ceklin). Budva Lovran.

Kotor Louć. Bar Lončarevići ogranak Bekteševića. Herceg-Novi Lorenceović. porijeklom su iz Stare Crne Gore Loro. god. došli iz Morače. Peraška naselja. selo Beranselo. god. u Zetu došli iz Dobrskog sela (Cetinje) Lonara. od kojih su Dutina. Kotor Lorko. Cetinje. porijeklom su od Prizrena (Metohija). 1743. Žin i Crljenica (Pljevlja). Lopate (Lijeva Rijeka) potomci Raja Vasova-Vasojevića. Škaljari (Kotor) Lorenc. Krća i Đakovići ranije kao: Vojinović. u Kotor došli iz Dubrovnika Lompirović. bratstvo u Ceklinu Lompinović. Orujišti i Dodoši i kao: Stevanović = Stefanović. Klikovići i Čičevo (Trebinje). Berane (doselili iz Bjelopavlića u XVII v) Lončarić. i kao: Loigus Lonka. iz Gusinja su. Sutomore (Bar) 1887. Kuti (Nikšićka Župa). Riječka nahija Lopoćanin. v. Kotor i Budva Loć.. u Kotoru ogranak Drago Longa. Kotor Loti. u Bjelicama (Cetinje) tri brata pređu u Zatrijebač (Kuči) gdje su od njih Nektaš i Bektašević i jedan pređe u blizinu Gusinja pa njegovi kod Andrijevice. god. došli iz Bjelopavlića. kod Rijeke Crnojevića. u Špiaru (Zetor) iznad Kotora Loreo (Lorea). staro bratstvo u Ceklinu. Berane. Škaljari i Herceg-Novi Lončević. Građani (Rijeka Crnojevića).Radivojevićima i Borozanima Lompari (Borozani). došli iz Borča (Gacko). kao: Lopičić u Zetu iz Ceklina (Rijeka Crnojevića) Lopičići. Lončari. onđe iz Vasojevića. Velika (Plav) Lončarević. u Dulcinio (Ulcinj) 1365. Donje Dragačevo (Srbija). Lonbranti. god. nastanjeni u Strugu i Sirovcu (Drobnjaci) i drugim mjestima Loreniević. Kotor 1335. došli od Rožaja (Crna Gora). ima ih pravoslavne vjere i islamske vjere. od njih su: Drinjak u Hercegovini. ranije Milić. vidi: Liješević. Beran Selo (Berane) u 18. Lopatin rupa na jezerima (Ćeklići). ranije Jokanović. Bar 185 . kod Rijeke Crnojevića Lopičić (Lopica. Kotor Lohaja. bratstvo u Limljanima Loronc. Bar Lopar. Longus. 1743. u Kotoru Lorsa. god. Kotor i Muo Loncović. Žin. Bar Lorović. staro bratstvo u Jezeru Lopaćan. Lopate (Lijeva Rijeka) Lopižar. Šljivansku uz rijeku Taru.) i kao: Liješević. grana Gavrilovića (Trebješana ispod Trebjese) . god. porijeklom od Terzića iz Banjana (Nikšić). Đakovići iz Dabovine i Crljenice (slave Jovanj dan) i Ovrhovine (Pljevlja). Fundina (Kuči) Loparac.Nikšićana. Cetinje. Žabljak na Durmitoru. ogranak Drinjac a u Mirušama uz Trebišnjicu Lopatine. Krće. doseljenici iz Pipera. Podgorica. Bučje i Crljenica (Pljevlja) gdje su došli iz Drobnjaka Lončar. Koći (Kuči) Lopatina. Berane. ogranak Bajčetića. Budva 1482. Boljanići. rodonačelnici više vasojevićkih bratstava Lopušina (Janković). Paštrovići Lopica (Lopičić).

Bijelo Polje i okolini (Polimlje). ogranak Milosavića od Herceg- Novog Lugunov. 1689. Nedokusi (Šljepošnica). u Paštrovićima. Srpska Bjelastovica. Nikšićko Prekovođe. vidi: Bukvić.. Lukarić. Cetinje 1837. v. Prčanj. Kotor. vidi: Luketeli Lukačić. u Ulcinju i Dubrovniku 1312. porijeklom su iz Kosova. Paštrovići. Bar. Gouša u Bihoru (Bijelo Polje). Budva. Podgorica.) došli iz Drača (Albanija) Lukarević.) kod Herceg-Novog iz Mletaka Lukencija. god. Herceg-Novi Lubinić. Kunjice i Buronje (Podgorica) pa jedni odseliše u Krnjice (Primorska 186 . porijeklom iz Miridita (Albanija) Lošin. Bandžovo Brdo (Rožaje). Paštrovići (u 17. Nikšić i područni Banjani (Velimlje) doseljenici iz Hercegovine. vidi: Lukačević. Goliji i susjednim Banjanima Lubarde. kod Rožaja Lukačević. porijeklom iz Drobnjaka Luburić (Lubira = Lubina). ogranak Vujačića. Luke (Kolašin). doseljenika ispod Mojana. bratstvo u Ljubotinju Lubardić. oni su iz Dapsića (Berane).Lohja. Nikšić. Berislavci (Zeta). Velimlje (Nikšić) u 14. Berane. neki su prešli u Krtolska naselja (Grbalj) kao: Ban Lubarda (Lumbardić). prešli u Goransko i Plužine (Piva) Luvrenčević. Njeguši (Cetinje) Luketić. Žabice (Stolac). Koljenšić i Kužić Lui. vidi: Ljubiša Lubišić.. Grahovo (Nikšić) ogranak Vujačića. Budva 1876. Berislavci. god. Lukač. Golubovci (Zeta) i u Podgorici jesu ogranak Mojanovića. doselili se (u 17. Srpska Crnja (sjeverni Banat). Miljevac (Sutomore). vidi: Lukić. Jasenovo Polje i Šipačno (Nikšić). Dubrovsko (Šavnik). Rečj i Salč (Ulcinj). Luboder. pa jedni i kao: Kordić. Herceg-Novi Luberalica. Bar Luketeli (Lukatel). v. Sveti Stefan (Paštrovići). Kotor došli (oko 1350. drugi iz Cuca (Cetinje). Zlostup (Golija). Herceg-Novi Lubiša. Čeoče i Bnaje. Kasindoli (Pljevlja) Lužnica. jesu od Berana. porijeklom iz Crne Gore Lukić. Od njih su u tim mjestima Dervanović i Seknić. došli iz područne Ivice. ogranak Davidovih. grana Lubarda. v. Nikšić. naseljeni kod Perasta.). Cetinje. god. Nikšić Lužina. jedni su preselili u Bosnu Lubić (Libanić). Hercegovina. Škaljari (Kotor) Lujanović. Podgorica Ludok. ogranak Vujačića iz Grahova (Nikšić). god. Kotor Lukajić. Zabrđe. god.. Herceg-Novi Luka. Nikšić Lukin. god. god. Vignjevići u Ljubotinju doselili iz Herceg-Novog.) iz Dubrovnika Lukari. Bistrica. Šušanj (Bar). Boljanine. Ulcinj 1436. Ulcinj Luka (Luha). Donja sela. Ulcinj (1912. jedni pređoše u Ulcinj 1890. v. god. god. došli iz Ubalaca (Kuči). Štoj (Ulcinj) Loši. pa se odselili u Sjedinjene Američke Države. Vrba. Zovine u Cucama (Cetinje) i kao: Batrićević. Repoza u Primorskoj krajini Lukarakis. centar Bihora (Bijelo Polje). Riđani (1435. Kamenica (Skadar) iz Crne Gore Lukatel. prešli u Miloševiće i Pivu. od njih su u Pivi. starinom iz Kuča. Lujnić. Cuce (Cetinje) 16. Vranj i Berislavci (Zeta) ogranak Mojanovića. Podgorica.). Podgorica. Bijelo Polje. došli iz Hercegovine Lugonja. Podgorica. Vranj. Nikšić.

Lozna i Resnik (Bijelo Polje). Cetinje. Cetinje Lunić. Velje Selo (Ulcinj). jedni su od njih u Prčnju. od njih su kod Gusinja i Rudom Polju i Metehu (Plav). Zagrađe i Miljevci (Sutomore). Prčanj (Boka Kotorska) Luković. Velji Zalaz (Njeguši). Kotor. po nahočetu Lunj (Lešonjanin). grana Đurovića. Slijepac (Mostar) ranije Marković iz Morače. Podgorica Lukšić. Pješivci i Nikšić i kao: Maruga Lukrecije (Gačovići). iz Obrovca (Trebinje). u Podgorica Lunbardić. a u područnoj Kolomzi i Bratici.Krajina). Kolomza (Ulcinj) Lumanović. Zagarač (Danilovgrad) Lulaši . porijeklom iz Njeguša (Cetinje).. Budva. Dobrota (Kotor). Vladimir (Ulcinj). Herceg-Novi. porijeklom iz Trimova Dola (Pelev Brijeg). pa Kodić i Vučetić (Podmožura). Gornji Šestani i Zuos (Primorska krajina) Lukočić. u Ceklinu (1719. Ulcinj 187 . u Paštroviće došli iz Lješkopolja (Podgorica). od istih u Starču (Morača). v. Braiša (Ulcinj) Lukojević. Cetinje i Zalaz (Kotor). Kotor. Azanja i Godijevo (Bijelo Polje). Kotor oko 1440. Bar porijeklom iz Stare Crne Gore. kod Bijelog Polja i Berana. Kotor (1430. Kaluđerice (Pljevlja). i Bijelo Polje (Zeta) istorodni su. bratstvo u Musterovićima Lulić. Donja Krajina. god. od kojih su jedni u Zaklopači (Podibar) i Peći (Metohija). Kotor. srodnici Ravništana iz Pipera Lumbardić. Piperi. kod Gusinja i Plava su ogranak Radonjčića . Cetinje. bratstvo u Šušnju Lulaš (Stojanović). Podgorica.. Srbija i Petropolju (Gruža). Vranj (Zeta).). Tomići (Crmnica) 1523. u Lastvu Tivatsku došli iz Stare Crne Gore.Vujoševića iz Kuča. Krtole (Tivat) 15. Prnjavor u Lepenici (Srbija) porijeklom iz Crne Gore. kod Bara. Kotor Luna. Mide. Kotor Lukšići. od njih su u Repezi (Ulcinj) Đurperovići. Bar. Mletičku i Sirovcu (Drobnjak) i rnovice (Gacko). Gornji Murići (Baraići). porijeklom su iz Obrovca (Trebinje). Hercegovina. Spič (Sutomore). Kosovo (Stari Dvori) iz Kuča Lukoj.. sišli iz Tomića (Crmnica) i kao: Rahinić = Rakinić.) doseljenici iz Feltre (Italija) Luksija (Silvesterović). Budva. god. ranije Šerović iz Zalaza (Njeguši). Bistrica. a od ovih Đonovići u Baru. ranije Vukajilović. u Piperima Lukovac. Gornji Murići. Kozice (Mojkovac). Gornji Stoliv (Boka Kotorska). Kotor Lunačević. Dobrsko Selo (Cetinje). odatle su neki sišli u područni Zuos i Repizu. Cuce (Cetinje). Krute i Salč (Ulcinj). Bijela. Budva ogranak Bečića. v. Podgorica i Ulcinj Lumpe. Herceg-Novi Lulđurović.. Metoh i Prijevor (Plav) Lukonjić. Boljevići (Crmnica) i Sutomore (Bar) 15. Lukovo (Nikšić) ogranak Prorokovića iz Lukova (Rovca). bratstvo u Veljem Zalazu Luksa. vidi: Lubarda Lumović (Ljumović). Bogdašićima i Muo (Kotor) i Gornjoj Lastvi (Tivat). bratstvo u Boljevićima Lukšići. god. Orahovo (Kuči) ogranak Radonjčića-Vujoševića. Bar Lukrecija. srodnici Beriša i Vuksagelića Lulović. v. Herceg-Novi. Gajtan (južna Srbija). Škaljari (Kotor). i do 16. Vasiljevcu (Ivanjica). Kruče i Kruta (Ulcinj). oni su ogranak područnih Karanikića. Lepetane (Tivat).Stojanovići. Bratonožići. Šušanj (Bar). Sjenici (Ras). Mul (Tivat) porijeklom iz Hercegovine. Kotor Lukčević. Prevlaka i Kotor 1187. Kolomza i Donja Briska (Primorska krajina). Grude (Tuzi). Lukolić. god. porijeklom iz Lutova (Bratonožići). Kotor. Kragujevac. god.

Lunjevica, u Lunjevici (pod Vojnom), Šumadija ogranak Milićevića, porijeklom od Nikšića
Lupor, Kuti, Herceg-Novi
Lupulov, u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat) ranije Martinov, vidi: Markov
Lusica, Dovoli (Pljevlja)
Lutinović, Paštrovići, doseljenici iz Hercegovine
Lutovac, iz Lutova (Piperi) su u Lutov (Varšavska oblast), Poljska, vidi: Lutovac (Đurović) i
Lutovac (Raslavić)
Lutovac (Đurović), u Piperima iz Lutova (Bratonožići); vidi: Lutovac
Lutovac (Raslović), Dapsići i Zagrade (Berane); Lozna (Bijelo Polje), doseljeni iz Lutova
(Bratonožići); ogranak Đurovića u Piperima, onih što dođoše iz Lutova (Bratonožići), od njih su
Jakovljević i Čubrović
Luhić, Lepetane, Herceg-Novi
Lučev, Herceg-Novi
Lučinski, Cetinje 1787. god.
Lučić, srodnici Banovića grana Klenčana u Banjanima (Nikšić), u 15. v. doselili se od Visokog
(centralna Bosna) a tamo iz Klenka (Srijem), gdje su njihovi preci došli od Vučitrna (Kosovo). Od
njih su u Perastu, Krtolama (Tivat) 16. v., Stolivu, Podima i Sutorini (Boka Kotorska), u Pivu, pa na
Glasinac (Romanija), i u Sjedinjenim Američkim Državama; Liješće (Rogatica) iz Gornje Bijele
(Šavnik) od Vućića; ogranak Lazarevića iz Dubočaka (Nikšić) prešli u Previš (Drobnjak); Šavnik,
doseljenici iz Risna, neki odselili u Slavoniju; Škaljari (Kotor) i kao: Lučić - Vukašinović; Cetinje;
Sviništa, Pobori, Maine i Brajići (Budva) i u varoši ranije Lušić sa ogrankom Bubić i Bečić,
porijeklom iz Stare Srbije. Od njih su u Bjut Montani (Argentina) i Podgorici; u Bjelopavlićima i
kao: Raičević, Bobovo, Krće, Meljak i Crljenica (Pljevlja), ogranak Arsenijević, kao što su
Dumljani i Dudakovići, iseljeni u Srbiju; Kanje (Bijelo Polje); Donji Stoliv (Tivat); Kotor; Savina i
Lučići (Sutorina), Herceg-Novi (17. v.) iz Drobnjaka; Brani Do (Nikšić) ogranak Ćorovića, neki su
prešli u Uskoplje (Trebinje) sa srodnicima Kužićima, Polićima i Soknićima; Zabrđe i Kalušići
(Pljevlja) ogranak Jokića, grana Miloševića iz Bijele (Šavnik), vidi: Milošević
Lučići, bratstvo u Vrbi
Lučići, bratstvo u Banjanima, a ima ih i u Pivi
Lucđonović (Lucđon), ogranak Čekovića (Junčevića) grana Hota kod Tuzi
Lucević, Bonkeće, Zatrijebač (Kuči) i Gusinje; Plav
Luš, Bar
Lušić, kasnije Bečić u Paštrovićima, iz Stare Srbije, vidi: Lučić i Lukšić; Kotor; Lastva (Tivat)
Luštičić, Herceg-Novi

Lj

Ljađović, Nikšić
Ljazoja, Ulcinj
Ljajević, Podbišće (Mojkovac)
Ljajić, kod Rožaja doselili iz Bukelja (Stare Rugove) i kao: Ljajć, porijeklom iz Kljimendi
(Klimenata), sjeverna Albanija, od njih su i iseljeni na Pešter (Raška) i u Ljubić (Metohija)
Ljajć, vidi: Ljajić
Ljajčaj, Tuzi
Ljajkovići, bratstvo u Zeti
Ljajkovići - Drekalovići, bratstvo u Kučima
Ljakić (Božović = Baljušić), Krivodoljani u Kučima, od kojih su i u Zeti
Ljaković (Laković), na Medunu u Kučima (ogranak Iličkovića) Drekalovića. Od njih su u: Plavu,
Malim Cucama (Cetinje), drugi u Kučima ogranak Živkovića (Živkovića = Mrnjačevića) odselili u
Rašku; Bratonožići
Ljaljević, Tuzi; Podgorica; Mojkovac i Podbišće (uz Taru), Maoče (Bjelopoljska Bistrica), došli od
Kolašina

188

Ljamović, u Ulcinju i Nikšiću
Ljaniković, kod Vladimira (Ulcinj)
Ljapa (Lapa), Fundina (Kuči)
Ljatović, Nikšić
Ljatić, Bar
Ljaurić, Nikšić
Ljačević, Orah (Kučo), Tuzi i Podgorici
Ljalković, Gusinje
Ljaši, Ulcinj
Ljaškić, Vladimir (Ulcinj)
Ljevak, tako se zvao i predak više bratstava u Šekularima (Gornji Vasojevići)
Ljevačević, Crnci (Piperi)
Ljekačević (Marković), Kuti i Benjkanji (Kuči)
Ljeković, Vladimir (Ulcinj)
Ljekočaj, u Zatrijebaču (Kuči) i u Tuzima
Ljemajić, Nikšić
Ljemarović, Nikšić
Ljenic, u Baru
Ljepava, u Popovu Polju i Poljicama (Hercegovina) ogranak Ivanovića iz grupe Dragovoljovića,
došli iz Riđana (Nikšić); Cetinje
Ljepave, bratstvo u Popovu Polju
Ljepavić, Pelinovo (Grbalj) i kao: Ljepajić
Ljepajić, vidi: Ljepavić
Ljepčević, Martinići (Bjelopavlići)
Ljepčinović, Martinići i Spuž (Bjelopavlići)
Ljesar, Žanjev Do (Njeguši), Cetinje od kojih su u Krtolskim naseljima (Grbalj) i kod Prijepolja, od
njih u Srbiji
Ljesari, bratstvo u Žanjevu Dolu
Ljeskovac, Ulcinj
Ljetović, Herceg-Novi, po nahočetu; Cetinje
Lješ (Lješa), Štoj (Ulcinj); Kotor
Lješa, vidi: Lješ
Lješak, područje Bistrice bjelopoljske
Lješević (Ljiješević), Stanisalići (1492. god.), Podgorica; u Piperima potomci vojvode Liješa;
Cetinje; Ljubotinj (Građani), Rijeka Crnojevića, predak doselio iz Pipera, jedni kasnije kao:
Lipovac i Liješević; u Pješivcima kasnije kao: Lješković; Nikšić; Herceg-Novi; po nahočetu; u
Pivu doseljenik iz Banjana (Nikšić), pa i kao: Popović (Banović), od kojih su u Užicu (Srbija); u
Zeti iz Ljubotinja kao: Lješević; Petrovac na Moru
Lješevići, bratstvo u Lješanskoj Nahiji
Lješevići, bratstvo u Brčelima
Lješevići, bratstvo u Dupilu
Lješković, u Bogetićima (Pješivci), potiču iz Pive. Od njih su kod Budve; Nikšić; Rubeža (Nikšić);
Kotor; Lješevići (Grbalj); Brgule i Mrdare (Boka Kotorska); u Piperima ogranak Lumovića
Lješkovići, bratstvo u Cerovu
Lješević, vidi: Lešević, Brčelima i Trnovu (Crmnica); u Piperima ogranak Ljumovića
Lješkopoljac, vidi: Popović u Rijeci Crnojevića
Lješnjak, Berane
Lješnjan (Lješonjanin), kod Gusinja kao: Lješnjanin a kod Kragujevca (Srbija) doseljeni iz
Lješkopolja (Podgorica); Morača (Kolašin)
Lješnjanin vidi: Lješnjan
Lješović, Kotor
Lješonjanin, Seljani i Smokvice (Rijeka Crnojevića), jedni su prešli u Zetu, drugi u Vraku (Fraku),

189

Skadar; Dobrsko Selo (Cetinje)
Lješonjani, staro bratstvo u Ljubotinju
Lješperović, Golubovci (Donja Zeta)
Ljiljanić, Podi (Risan) iz Popova (Hercegovina); Kod Mojkovca; Pali (Bijelo Polje); Boljanići
(Pljevlja)
Ljiljanović, u 14.v. ubilježeni u Gornjem Polimlju
Ljubanić, Nikšić
Ljubanović, Prijeradi (Grbalj) 1427. god., vidi: Ljubatović; Podgorica; Đurašići (Tivat) i kao:
Lazarević; kod Pljevalja
Ljubanovići, bratstvo u Grblju
Ljubatović (Ljubanović), u Risnu ranije Krasojević od Trebinja
Ljubenko, Nikšić
Ljubibratić, Risan i Herceg-Novi (u 17. v.), došli iz Hercegovine; Kotor
Ljubinović, u Perastu (Boka Kotorska)
Ljubić, Mazgalje (Šekulari), Gornji Vasojevići, grana Novakovića iz Lijeve Rijeke (Podgorica),
najbliži Radovićima i Davidovićima u Šekularima; Škaljari (Kotor); Budva; Herceg-Novi, po
nahočetu
Ljubičić, Velimlje (Banjani), Nikšić, od njih jesu u Makarskoj; Herceg-Novi
Ljubiša (Ljubišah), u Paštroviće (11. v.) došli iz Ljubinje (Ljubišnjica), Hercegovina, od njih su
Blizikuća u Blizikućama (Paštrovići) u Budvi, najsrodniji sa Nikićenovićima; Boka Kotorska 1824.
god.
Ljubišić, Luka Ljubišića (Bjelopavlići) 1498. god.; Zeta; Lješkopolje; Cuce (Cetinje); Kotor;
Nikšić; Podi, Herceg-Novi
Ljubnotac, vidi: Ljubot
Ljubović, Bar
Ljuboević, Trojice (Pljevlja) 1763. god.
Ljubojević, Babine, Vijenac, Vrbovo, Obrade i Toci (Pljevlja), a prije 1389. god. kao: Brašnja;
Ljeljnice (Bijelo Polje), a od iseljenih u Srbiju: Despot, Ignjatović, Danilović i Poljak, a u
Odžacima (Bačka) kao: Ljubojev
Ljubomirac, došli (oko 1692. god.) u Kute (Zelenika) pa u Herceg-Novi uz Ljubomira
(Hercegovina); Morinj (Risan)
Ljubot, i, (Ljubotac-Ljubnotac), kod Risna iz stare Hercegovine
Ljubotac, vidi: Ljubot
Ljubotinj, Peroj (Pula), Istra, jesu iz Ljubotinja (Rijeka Crnojevića)
Ljubotinjanin, vidi: Bošković u Vignjevićima
Ljubotović, kod Risna iz Hercegovine
Ljuboslaljić, Gričarevo (Plav) upisani 1485. god.
Ljuvar (Bostančić), i kao: Zeković iseljenici iz Fundine (Kuči), jedni u Drobnjake, pa odatle
njihovi u Nikšić
Ljuvićević, Kolomza (Ulcinj)
Ljuvtić, Nikšić
Ljujić, Nikšić i Podgorica
Ljuka, Štoj (Ulcinj); Nikšić
Ljukalić, Repeza (Primorska krajina)
Ljukić, Bijelo Polje (Zeta)
Ljuković, Vladimir (Ulcinj)
Ljulj, Ulcinj
Ljulja, Ulcinj
Ljuljaj, Štoj (Ulcinj)
Ljuljan (Bankaj), u Zatrijebaču (Kuči) su od Bektaša. Od njih su kod Gusinja i Nikšiću
Ljuljanaj (Ljuljanović), Tuzi
Ljuljanik, vidi Đelješević, u Nimarašima (Zatrijebač), Kuči

190

Ljuljanović (Ljuljan=Ljuljanaj), Krik Luka (Dinoša), Tuzi, prešli u Ljuljare-Zatrijebač (Kuči),
Drenjošu, Križanju, Fundinu i Krivi Do (Cvilin), Kuči
Ljuljaš, Zagonja (Ulcinj)
Ljuljđuraj, u Podgorici su i kao: Đulđurović; Tuzi
Ljuljić, Vladimir (Ulcinj)
Ljuljnić, Nikmaraši (Zatrijebač), Kuči
Ljuljović, Kolomza (Ulcinj)
Ljumanović, Podgorica, sišli iz Podgorske (Kuči)
Ljumić, Pljevlja 1881. god.
Ljumović, Piperi, ogranak Đurovića, doseljenika iz Lutova (Bratonožići) i kao: Lumović, ogranak
Vulikića. Od njih su u Ulcinju i u Srbiji; Vraka (Skadar) iz Crne Gore; Gornji Ceklin (Rijeka
Crnojevića)
Ljumovići, bratstvo u Piperima
Ljumotić, Klinci (Grbalj) 15. v.
Ljupković, Podgorica 1438. god.
Ljutić, grana Šćekića u Beranama, Vojnom Selu (Plav) i Gornjim Selima (Polimlje)
Ljutica, Cetinje
Ljutica, bratstvo u Ovtočiću
Ljutičić (Martinović), Budva
Ljutković, došli su kod Plava iz Ljuhara (Ljuara), Kuči. Od njih su u Nikšiću i Pljevljima
Ljutovac, Sjeverin (Pljevlja)
Ljutović, Kolašin i Detenom (Tutin), porijeklom iz Kuča; Nikšić
Ljuhar, vidi: Martinović, iz Fundine i Ljuhara (Kuči) ima ih u Nikšiću kao: Ljuhari, odatle kod
Pljevalja, Plava i Novog Pazara jedni i kao: Ljuharović
Ljuharović (Ljuar=Auhar) i kao: Ljuharević, kod Plava, jesu iz Ljuhara (Kuči), vidi: Ljuhar
Ljuca, Bezihovo (Kuči), ogranak Nilejića. Od njih su u Nikšiću; Boljanići i Mrčevo (Pljevlja),
odatle kod Rožaja i drugi odsele se u Tursku; Berane; Boljanine (Bohanine), Lozna, Zaton i Rastoke
(Bijelo Polje); u Zatrijebaču (Kuči) i kao: Ljucović; Mojkovac i područni Okruglić
Ljucaj, vidi: Ljucović
Ljucević, Donji Zatrijebač (Kuči) i Kruševo (Gusinje)
Ljucđonaj, kasnije: Čunmuljaj
Ljucin, Bijelo Polje
Ljucović, Doljani (srodnici Drekalovića-Ivanovića), Koći i Zatrijebač (Kuči) ogranak Purišića,
jedni i kao: Ljuca i Ljucaj. Od njih su u Plavu, Nikšiću, Podgorici i Rastišu (Ulcinj), vidi: Ljuca
Lješević, ogranak Živkovića (Žikovića-Mrnjačevića) u Kučima, pa u Kolašin i kod Rožaja
Ljušić, u Istok (Metohija), iz Crne Gore. Njihovi srodnici su i u Drenici
Ljušov, Kolomza (Ulcinj)

M

Magovčevići, bratstvo u Cerovu
Magudi, bratstvo u Boki
Majkići, bratstvo u Tivtu
Makovići,staro bratstvo u Lipi
Maksimovići, rod u valjevskoj Podgorini
Malovići, bratstvo u Drobnjacima
Malovići iz Pive (Plužine), starosjedioci
Malovići u Bijeloj (Boka) doselili iz Duži (Drobnjaci)
Manda (Mandalina), udovica sa Trešnjeva
Mandalenići, bratstvo u Cerovu
Mandić, grana plemena Novljana u Banjanima (1374.god.) i Rudinama ranije MILEŠEVIĆ i
Rudinama, neki odu u Pridvorice (Drobnjak), a iz grane istorodnih Mandića iz Lukova (Nikšić)

191

razišli se u razne krajeve u Drobnjacima kao : MILEŠEVIĆ = MANDIĆ (Drobnjak) i kao:
DROBNJAKOVIĆ od kojih su: JAUKOVIĆ, PARAUŠIĆ, ŠAULIĆ, DURKOVIĆ, DANILOVIĆ,
DELIĆ, OSTOJIĆ i JAKŠIĆ, a dolini Trebišnjice i kao: MALEŠ (MILEŠ) i kod Goražda; Zagarač
(Danilovgrad), drugi u Grblju o od njih su BOJKOVIĆ, pa jedni u Mokrine, Herceg-Novi kao:
GOJKOVIĆ, LAZOV i ILIN, a odavde neki u Ledenice (Risan) kao: LAZOVIĆ i ILIĆ i u Grahovo
kao: ANDRIJAŠEVIĆ, a u Risnu kao: DROBNJAKOVIĆ. Orebić-ostrvo Pelješac, došli iz Boke
Kotorske; Podgorica iz Bjelopavlića; Dajbabe (Budimir), Zeta. Od njih su u Dugi i Čalinama
(Nikšić); u Bati cuckoj (Cetinje) i kao: PIŠTIGNJAT, a u Markovini kao: VIDINIĆ, vidi:
JOVANOVIĆ u Zagaraču; u Goliju (Javljen), Nikšić iz Dulića (Gacko), grana Maleševaca; Donja
Trepča (Nikšić), kao: "Diđanin"; Busak (Gornji Banjani), porijeklom su iz Dulića (Gacko), grana
Maleševaca, Šipšići (Piva); grana Bubuća u Bjelopavlićima, jedni ogranak Vujadinovića-Nenadića,
drugi grana Simonovića i kao: MAREDIĆ i MATUNOVIĆ. Od njih su kod Rijeke Crnojevića, u
Kosovskoj Mitrovici i u Zeti: Podgorica porijeklom iz Skadra (Albanija); Liverovići (Župa
Nikšićka), ogranak Jovanovića, grana Nikšića ; Kuti (Župa Nikšićka), ogranak Jovanovića, grana
Nikšića; Kuti (Župa Nikšića), došli iz Kolašinskih Polja, a ondje iz Morače; od Trebinja došli u Pivu
ranije ĐURIĆ; Golija; Nikšić, ogranak Manojlovića; u Šarancima; Mandića brdo (Gornje Zagrađe),
Berane; Gradina (Drobnjaci), došli iz Plane (Bileća) ogranak Grujovića; kod Gacka (Dulićima),
Hercegovina grana Maleševaca; u Nikšićkim Rudinama (1374) pa na Busak (Banjani) iz
Hercegovine; ogranak Dulovića u Gornjoj Morači i neki su odselili u Zeoke (Šumadijska Kolubara);
Gusinje; Gornja Morača, oko 1687.god. kao: STAVIČIĆ, pa jedni u Župu Nikšićku a drugi u Boku
Kotorsku, selili se odvojeno; Kotor; Kameno, Herceg-Novi, pa jedni pređu kod Risna; u peraška
naselja došli iz Stare Crne Gore;
Mandići - Pištignjati, staro bratstvo u Bati
Mandići u Dužima - pleme Drobnjaci
Mandići (Vidnići), bratstvo u Markovini
Mandići u Bjelopavlićima (selo Jastreb)
Mandići iz Župe Nikšićke
Mandići iz Pive (G.Crkvice - Nikovići), starinom od Trebinja od Đurića
Manojlovići, bratstvo u Cucama
Marinovići, bratstvo u Očinićima
Marinovići, bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju
Marinovići, bratstvo u selu Slivnici
Marinovići u Grblju, u Kotoru i u Stolivu u Boki
Marinovići u Trstu
Marićevići sa Pajovićima, bratstvo u Njegušima
Marićevići, bratstvo u Kosijerima
Marjanović, Bjelojevići (Mojkovac), ogranak Đurišića (Kovačevića) u Vasojevićima.
Marići, bratstvo u Nalježiću
Markov Ilija, predak bratstva Milijevića
Marković, Male Cuce (Cetinje), porijeklom iz Kuča, jedni odatle prešli u Grahovo (Nikšić), a drugi
u Pivu; kod Nikšića iz malih Cuca ranije TOMANOVIĆ i LAKOVIĆ, porijeklom iz Kuča, njihovi
potomci u Grahovu (Nikšić) pa u Najdaniće (Gacko); kod Gacka iz Cuca (Cetinje); Danilovgrad;
Šišići (Grbalj); Perast i Podi (Boka Kotorska); u Peraškim naseljima iz Dalmacije; Budva u 15. v.;
Gornji Stoliv (Tivat); Kotor; Maine (Budva); Dovolja (Pljevlja); Krnjice iz Primorske Krajine jesu
sa Peleva Brijega (Bratonožići), a u Bobovištu, Livarima, Runjanima, žive u njima od ranije; Zeoke
(Šumadijska Kolubara) iz Crne Gore. Barsko Polje (Crnogorsko Primorje), doseljenici iz Vrake
(Skadar), a porijeklom iz Čeva (Cetinje), kao: BELANOVIĆ potomci Ozra; Rajićevići (Njeguši),
Cetinje, potiču od Podubližana, iz Cuca; Bar (Gruža Kragujevačka), došli iz Vasojevića i u Ljuljanik
(Medvednica), Šumadija; Štitarice (Mojkovac); Vodno, vidi: MARKOVIĆ u Mojkovcu; Podgorina
(Valjevo) i Gruža Kragujevac porijeklom iz Njeguša (Cetinje); Miličinice (Valjevo) došli iz
Vasojevića, a porijeklom su iz Crmnice; Brestovac i Borča (Srbija), ogranak su Lutovaca,
porijeklom iz Bratonožića; Zaseoke (Šumadija), ogranak Nikolića iz Pive; Semegnjegevo, Kostajnik

192

i Cerovo (Šumadija), ogranak Nikolića iz Pive; Gornje selo (Bajice), Cetinje ogranak Martinovića;
kod Mojkovca, vidi. JOVANOVIĆ u Štitaricama; Risan; Vučji Do (Ćeklići), Cetinje, grana
Proročića (Proročica) i kao Vučedoljci u Nikšiću kao: RADOVIĆ; Mali Brezovik pa u susedne
Miločane (Nikšić); Milijevići u Ćeklićima ogranak su Milijevića, grana Marojevića; Godijelji
(Žabljak), porijeklom iz Godijelja (Crmnica) ranije PEJANOVIĆ; Trešnjevo u Cucama (Cetinje),
ogranak Lakovića iz grupe Drekalovića iz Kuča i kao: LJAKOVIĆ, jedni su u Bresticama,
Bubrešku, Grahovu i Šdedimu (Nikšić) i na Obiljevcu (Srbija); ogranak Tomovića (Ivanovića)
Drekalovića u Kučima; Maine (Markovići), Budva iz Pipera od njih su u Umni Do (Kumanovo),
Makedonija pa prešli u Lebane (Srbija); Budva, ranije MITROVIĆ i u Paštrovićima; u Kotoru 1351.
god.; Herceg-Novi; Prčanj; ogranak Stojanovića u Zagaraču potomci Lučana; Nikšić; Uskoci u
Drobnjacima; Kotor oni su iz Stare Crne Gore; Briska u Primorskoj Krajini, ogranak Prelukića iz
Runje, srodni su Lakovićima u područnim Bobovištima i Krnjici; Prijeradi (Tivat); peraška naselja
doseljenici iz Stare Crne Gore; Bubrežak (Nikšić) i Sasovići (Boka Kotorska) iz Cuca (Cetinje);
Bogdašići i Lastva (Tivat), jedni iz Stare Crne Gore i drugi iz Hercegovine; Buronje (Podgorica) i
kao: LJEŠNJANIN i MIHALJEVIĆ kod Rijeke Crnojevića; Lozna (Bijelo Polje), porijeklom iz
Morače; Brijezi, Brčela, Boljevići i Sotonići (Crmnica); Donji Kraj, Vukmirovići, Jankovići,
Dodošima i Žabljak (Rijeka Crnojevića); MARKOVIĆ "Začirani" u Začiru, ogranak Radiša u
Začiru (Rijeka Crnojevića); Podgorica; Golubovci i Mojanovići u Zeti, u Podgorici i Ostrogu uz
Skadarsko jezero iz Pipera; Bar; Ovčar (Ćerkovine) između Donjih Kokota i Donje Gorice, pa u
Gornjoj Gorici i Balabanima, Buronjima (Zeta), Kuli (Vraka), kod Skadra i Podgorice svi su
istorodni i sa Bjelanovićima, potiču sa Miški (Čevo) srodnici ovih od Radula, potomka Ozdrova
(Ozra) Markovići, bratstvo u selu Brijege
Markovići (Prorocice), bratstvo u Vučem Dolu
Markovići, rod u Milijevićima
Markovići, bratstvo u Prosenom Dolu i u Lipi
Markovići, rod bratstva Lakovića u Malim Cucama
Markovići, bratstvo iz sela Lipova Opština Kolašin - doseljeni iz Markovine kod Cetinja
Markovići, uže prezime bratstva Stojanovića-Lulaša u Musterovićima
Markovići, uže prezime bratstva "Srnadičića" - "Selištana" u Selištima
Markovići, bratstvo u Buronjama
Markovići, uze prezime bratstva Đurovića u Relezi
Markovići, bratstvo u Brčelima
Markovići (Rasalići), bratstvo u Sotonićima
Markovići, rod u Petnjici i u Klincima u Kolubari
Markovići (Podubličani) u Luštici u Primorju
Markovići (Prosedoljci) u Broćancu u Rudinama i "u Grad Nikšićski"
Markovići u Rudinama, u Grahovu, "u Nikšiće", u Boki i u Srbiji
Markovići (Mijanovići) u Krugu malocuckom
Markovići iz Pive (Gornji Unac), starosjedioci - matica Plužine
Markuši iz Podgorice (doseljeni iz Virpazara)
Marovići, bratstvo u Gracu
Marovići, bratstvo u Brčelima
Marovići, bratstvo u Boljevićima
Maroje, predak bratstvene grupe Marojevića
Marojevići, iz Morakova (Župa Nikšićka)
Marojevići, staro muslimansko bratstvo u Ćeklićima
Marojevići, grupa od bratstava u Ćeklićima
Marotići (Mudreše), bratstvo u Ceklinu
Marotići, zagranak bratstva Ivčevića u Gluhom Dolu
Maroši, manje bratstvo Radonjića-Rajičevića
Martin Jovov, predak bratstva Kapa
"Martin" kao predak bratstva Martinovića

193

predak cuckog bratstva Mijanovića Mijanović Račeta. staro muslimansko bratstvo u Cetinjskom Plemenu Memedovići.. pravoslavne su vjere i žive u Plavu. u Hercegovini i u Srbiji Mijatovići (Ivanovići). Ulcinj i područne Kruče. Predak im je Mehmed koji je primio islam. bratstvo u Papratnici Maštrape. "u Nikšiće". rod u Ljubomiru u Hercegovini Mijanovići u Boki. bratstvo u Poviji Mijuškovici. bratstvo u Gluhom Dolu Matanovići. bratstvo u Rajićevićima Madžari iz Pive (Plužine). Marunovići (Palaorići). ogranak Popadića u Drobnjacima. selo Dabovići (ispod Manastira Ostroga) Opstina Danilovgrad. porijeklom iz plemena Kuč. bratstvo u Cucama Mijanovići. bratstvo u Podgoru Mijovići. Ćeklići (Crni Vrh).ima ih u Moračanima .. Brezojevice i Vojno Selo (Plav). bratstvo u Donjem Zagarču Mijogoštani. bratstvo u Krajnjem Dolu "Mataruge" (Lukrecije). bratstvo u Cucama Mijalji. Mojkovcu Medovići (Medojevići). Od njih su u Crnom Vrhu (Berane). staro muslimansko bratstvo u Ćeklićima Medovići (Medojevići).Martinovići. bratstvo u Boljevićima Mašanovići. bratstvo u Komanima Martić.Preobrežani. Kukoljama (Bijelo Polje). bratstvo u Podgoru Mašanovići. bratstvo u Resni Martinovići (Bajići). predak bratstava Grabljana i Gradinjana Mijajlovići . Cetinje. bratstvo u Dolu u Pješivcima Matkovići. uže prezime bratstva "Breškovaca" u Bogmilovićima Mijuškovići (Radojevići). bratstvo u Brčelima "Mijogoštani". potomci nekog Oda odselili se u Srbiju Miždrag. Kričak (Pljevlja).jedan dio ih živi u Argentini (provincija Chaco) a drugi u Sloveniji Mašnići iz Župe Nikšićke (selo Miolje Polje) Medenice. staro muslimansko bratstvo u Cetinjskom Plemenu Medojevići (Medovići). bratstvo u Dolu u Pješivcima Mazić. zagranak bratstva Ivcevica u Gluhom Dolu Mačići. pleme Pivljani (od Adžica iz Lisine) Mahmutovići. porodica u Drobnjacima Memovići. grupa bratstava u Bajicama Martinovići ili Vujadinovići (Milići). bratstvo u Ćeklićima Mijuškovići u Kamenom u Boki Mikovici. Mehmedovići ogranak su Drakulovića. Uskoci (Žabljak). selo Nedajno kod Plužina. došli su iz Gacka. tu zive vjekovima u jedno selo zajedno sa familijom Milatović Masoničići. doseljeni iz Bosne Madžarovići iz sela Berislavci (Zeta kraj Podgorice). Malinskom i Ljevištu. rod u Adzovim Vrbama u Zeti Mijanovići. staro bratstvo u selu Grabu Mijan. koji su i danas muslimani.. staro muslimansko bratstvo u Ćeklićima Memović. Mešter.Kolašin. bratstvo u Donjem Zagarču Mijuškovići. bratstvo u Cucama Mijači.. jedan od predaka bratstva Mijanovića Mijanovići. bratstvo u Podgoru 194 . rod u Bjelopavlićima Marušići.

bratstvo u Ćeklićima Milinzi. Podgorica (početkom 16. Milaševići. Milovića ima iseljenih u Zmajevu. staro bratstvo u Izvorima Milojevići. te su ih brastvenici prognali. kao sto rekoh još neprovjereno. staro bratstvo u Bezjovu. Od Milovića sa Bazjova su nastali Milovići u Banjanima selo Dubocko. tako da se to ne uzima u obzir. bratstvo u Dupilu Miletići. Oni su naselili Gusinje. Paštrovići. Zagradac. Prokuplju. bratstvo u Oselini Milići. oni su iz Stare Crne Gore. Kod Nikšića iz Bjelopavlića.Nikolu (19. Postojna. Bar. predak bratstva Milijevića Milijevići. bratstvo u selu Dolu Miletići. rod u Drobnjacima Mileševići. (prilog: Djordjije Milanović) Milatović. pa jedni kao: MILATOVIĆ prešli (1906. bratstvo u Bjelicama Milija Markov. da su i oni od naših.500 g. Od Dobrilovića postali su Milanovići. Za prezime Milanović . odakle su ih istisli Drekalovići i naseljeni su na Bezjovo. Milati (Komani). bratstvo u Limljanima Milić .decembar).) u Ulcinj. Vijenac (Pljevlja). Slovenija) Milojevići. Bar. god.Bjelica. Budva 1490. Dio porodice je promijenio prezime po pretku Milanu Milanovići iz Dobrske Zupe i sa bratstvima iz Dobrskog sela čine pleme Dobrljani. god. prije nekih 450 . Šaljeviće po Šalju Stamatovu i Nik Savićeviće po Niku Savićevu. doselili iz Foče 1882. Velimlju. bratstvo u Piperima Milaševići (Kaluđerovići). Postojna (Slovenija) ojha!!! Slave sv. bratstvo u Ljubotinju Milaši. u Daboviće (Danilovgrad) došli sa Čeva (Cetinje). porijeklom iz okoline Peći i naselio se na Lipu više Dobrskoga sela. Popovići (ima ih u Baru) i Živanovići. bratstvo u Mircu Miletići. od njih su u Stolivu (Tivat).Unac). Gacko. staro slovensko pleme na Peloponezu Milinići. rod u Cucama Milovići iz Banjana Milovići iz Kuča. rod u Prčanju Mileševići. bratstvo u Sotonićima Milići iz Pive (Plužine). Miličići iz Pive (G. Premiće po Premu Vujovu. Kotor (1547. Radonjići. Medjutim to je. grana bratstva Milića u Bjelicama Milići. v. Drenovu Dolu i u Prčanju (u Zupcima) Milojko.) jedni pređu u Viniće (Danilovgrad) kasnije kao: ČAKMAK iz Komana. selo Bezjova Milovići na Bezjovu: Doselili su se u Kuče iz Bratonožića negdje krajem 15 ili početkom 16 vijeka. potiču od Krunića Milovići (Graovljani). Prvobitno su bili naseljeni na Gorenu u Ublima.Bagaš iz Berana imam neka neprovjerena saznanja. god. Od Milovića su Milovići iseljeni na Murini. Vujovići. (prilog poslao: Predrag Sava Milovića. Niksavićevići su bili prgavi i nesnosni. Herceg-Novi. pa jedni u Martiniće (Bjelopavlići).Milanovići iz Berana ( Budimlje). bratstvo na Pobrđu 195 . bratstvo u Bjelicama "Milići". Kao doseljenici u Budimji nosili su prezime Bagas. bratstvo u selu Abramovićima Milići. Naš predak se prezivao Dobrilović. Milovićima su se pripojili Džokići. bratstvo u selu Lješkopolju Milići. I jedni se presele u Babino Polje (Dubrovnik). Milovići se dijele na ogranke: Na Vušoviće po Vušu Vujovu. bratstvo u Ogradama. staro bratstvo u Bjelošima Miletići. Batrićevići.). staro bratstvo u Grabu Milaši.

stari rod u selu Mircu Mirotići. bratstvo u Humcima Miloševići. knez. u Srbiji i u Grčkoj Miljić. u Primorju. na Koritima. u Boljaniće (Pljevlja) iz područne Bušnje Minjići. staro bratstvo u Ržanom Dolu Mirkovići. Mirušama uz Trebišnjicu. ć(Manastir Morača) i Milosavljevića (Sjenica) Mihaljevići. bratstvo u Krusama Miškovići sa Konjuha (Komovi) iz plemena Vasojevića 196 . Paniku. na Cetinju. predak Miloševića i Pejovića u Njegušima Miloš. porijeklom od Abramovića iz Bjelica zajedno sa Radinovićima koji žive u istom selu (Grbavci) Mirosaljići . predak bratstva Miloševića u Humcima Miloš. Šljivansko i Gradac (Pljevlja). bratstvo u Ceklinu Mihaljevići. rod u Prčanju Miljenovići u Grahovu. iz Gornje Draževine Miloš. ogranak Vasojevića iz Lijeve Rijeke Milunovići. bratstvo u Bogmilovićima Milutinovići (Sekulići) u Župi Bandićskoj Milutinovići su iz Stijene Piperske. selo Makljen i ista su kuća sa Mrvaljevićima i Abramovićima Radičevićima Mihailovići. bratstvo u Sotonićima Mitar Kneže iz Zaljuti. rod bratstva Radojevića u Vojkovićima Mitrovići. bratstvo u Povrpolju Miloševići u Dobroti Miloševići u Kotoru Miloševići u Riocima Miloševići. iz sela Seoca u Piperima Mihailovići. Goransko). zaseok Cerovice gdje se i danas nalazi stara porodična kuća (spomen kuća narodnog heroja Ivana Milutinovića). Potomci ove porodice žive danas u Podgorici. predak bratstva Miljenovića Miljenovići. grana bratstva Gradinjana u Cucama Miljevići. zagranak bratstva Ivčevića u Gluhom Dolu Mišeljić. bratstvo u Hercegovini Mirkovići. matica Goransko Mićovići. bratstvo u Dugom Dolu Miloševići. dio bratstva Ivanovića . grana bratstva Popovića u Cucama Mirovići. staro bratstvo u Tospudama Mićunovići (Radičevici) sa Velestova. bratstvo u Cetinjskom Plemenu Mirovići. Kotoru itd. predak bratstva Miloševića u Bajicama Miloševići (Martinovići) u Bajicama Miloševići ("Umci"). starosjedioci. bratstvo iz sela Prijelozi opstina Bijelo Polje koji potiču od Brauna zajedničkog predka Mihailovića (Prijelozi). Po piperskom rodoslovu su potomci vojvode Đureze Božidara Vukotina tako da imaju zajedničke pretke sa bratstvom Božović iz Stijene Piperske. Miljen. bratstvo iz sela Grbavci (Lješkopolje)."Krivokapića" u Cucama Mirkovići. bratstvo u Vitasovićima Miokovljani. bratstvo u Sotonićima Mitrovići (Vidnići) u Markovini Mićanovići iz Pive (Pirni Do. predak bratstva Čaurina-Kneževića Mitrovići. Kovačićima i Čapelnici (Bileća) potiču od Herceg-Novog Miškovići (ranije Bjelogrlovići).Boškovici. u Nikšiću. rod bratstva Petrovića u Ćeklićima Mirkovići. bratstvo u Vitasovićima Miloševići.Milonjić Ban.

Sveti Đorđe (Ulcinj) Nazor. ranije Nakić. porijeklom iz stare Raške. bratstvo u Tuđemilima Mustafići. Pivljani od Nikolića (Bačarevića) grana Ivanovića. u 14. bratstvo u Malošinu Dolu Mrvaljevići . doselili se na područje Herceg-Novog iz Ljubomira. jedni se preselili u Popionicu (Kragujevac) i kao: MRŠLJEVIĆ. islamske su vjere i žive u Gusinje. Sveti Stefan (Budva) Nal (Nale).) došli iz Ljubomira (Hercegovina). bratstvo u Bajicama Muhadinovići (Marojevići). u Baru 13. bratstvo u Ćeklićima Muhadinovići. Ibarac (Rožaje) Nakićenović. selo Trpezi kod Berana Mulići ogranak Bekteševića. Podgorica Nadulović. bratstvo u Crnogorskom Primorju Mrlješ.Crkvice). doselili iz Drobnjaka Muhovići. Lepetane. potomci Beriša Nakša. bratstvo u Cerovu Mrgunići. doselili iz Trebinja Mostarice. porijeklom iz Stare Srbije (Raška). rod u Hercegovini Musterovići. Buljarice (Budva) Naković (Niković). staro muslimansko bratstvo u Bajicama Musterovići. v. bratstvo u Barjamovici Mrvoševići (Papračani). vjerovatno prezime negdašnjeg bratstva u Kobiljem Dolu Mrkovići. Kotor. G. vidi: Mrčarica Naz (Nazit). Aginska su porodica. Kotor Nadoba. Herceg-Novi Naglar.Polje). staro bratstvo u Prentinu Dolu Mušikići. iz sela Beziova.Radičevići. grana bratstva Andrića u Predišu Mrvaljevići. ogranak Cvjetkovića Navić. negdašnji muslimani u Ćeklićima Mucalovići. Kotor Najev.Crkvice . Kuti i Zelenika. v. Ulcinj Nakić (Nakićenović). potiču od Ognjenovića iz Mratinja Mostići iz Pive (D. grana bratstva Gornjevuka Mrvaljevići. a u Budvi i kao: Navarini. bratstvo u Poljicu Moštrokoli. predak Nikola iz bratstva Nikezića došao u Gusinje 1730 tih godina i tu je primio islam i dobio ime Murat. v. Mustafići. i D. Nalie (Nalis). Muratagići porijeklom iz plemena Kuč. Mršulje. bratstvo u Podnopolju Musulimovići. Baošići u Boki Kotorskoj. bratstvo u Nalježiću Mudreše.Mišljeni. bratstvo u Ceklinu Mumini iz Pive (Crna Gora). zagranak bratstva Ivčevića u Gluhom Dolu Mišovići iz Župe Nikšićke Mitrići iz Pive (Mratinje. Grude kod Tuzi. Herceg-Novi (u 14.Morakovo porijeklom iz Vasojevića od Dabetića N Navarin = Cvjetković = Baoš. Sutomore (Bar) 197 . Kotor Nadali (Nadoli). nikšićka župa s. đe se njegovi potomci prozvaše Muratagići.

Nikšić Nekić. Podgorica Načić. u Kotoru po nahočetu Neimarović (Neimarević). Orahovac i Potkrajac (Bijelo Polje) Nasuh. Morača. kod Peći (Metohija) došli iz Kuča Nejković. Kotor Nalović. Kotor Naletić. Nikšić Nezdrilić. Prijelog (Zaton) i Femića Krša (Berane) porijeklom iz Zagarača (Danilovgrad). ogranak Maslovara. Kostajnik (Valjevo). Herceg-Novi Nasirenović (Vlašić = Lašić). drugi i kao: Rađenović svi u Paštrovićima i Budvi Nalov. porijeklom iz Dalmacije (Korčula). u Šekulare (Berane) došli iz Šavnika (Drobnjak). porijeklo iz Crne Gore Nedići iz Pive (Brezna. v. Nac (Naczi). u Šekularima (Gornji Vasojevići). ogranak Miljanića iz Banjana nastanjeni u području Toronta (Kanada) Nastradinović. ogranak Miljanića iz Dubočaka odselili u Srbiju. Herceg-Novi i područne Rose Natić. Đurašići kod Tivta 1852. Danilovići i Junake (Rogozna). Ulcinj Naunović. Mrkovi (Tivat) Negović. kod Gusinja došli iz Ubala (Kuči).Nalis (Nalie). Kotor Nasradinović. kod Gusinja došli iz Kuča Nekočević. po nekima od Koprivica Nedović. došli iz Slatine (Andrijevica) u 19. Rovca. v. Budva i Tivat. ogranak Maslovara Negojević. Župa Nikšićka Naso. vidi: Mihailović. Nedić. Pljevlja Nančić. Bar. Nikšić. u Nikšić došli iz Like. Sveti Đorđe (Ulcinj) Nač (Nači). Herceg-Novi. jedni kao: Radović. starosjedioci. od njih su prešli u Vlah i Pećarsku (Bijelo Polje) i kao: Mujanović Nedog. Napoleonović. god. Novi Pazar. Šekulari (Gornji Vasojevići). u Kotoru. Šumadijska Kolubara. doseljenici iz Pive.Mrnjavčevića). Vladimir. Pripadaju Mrnjavčevićima 198 . u Budvi Nedaković. Kotor Nedeljković. u Šekularima (Gornji Vasojevići) potomci Komnena Barjaktara Negosavić. 14. Herceg-Novi. Bijelo Polje Neverović. Ulcinj Nelević (Neljević). Pljevlja 1864. Podgorica Nahodović. Borkovići (Piva) ogranak Vučkovića iz Prekotarja. Andrijevica Negri. u Bar i Gusinje došli iz Ćeklića (Cetinje). Podgorica Nauč. Nikšić.Belanov u Iđošu (Kikinda). Kosić i Mide (Ulcinj) Nasufović. Mide i Pistule (Ulcinj) Nastasić. sjeverni Banat. ogranak Koprivica iz Banjana. u Vasojevićima grana Mijomanovića Nedićev. u Kučima Čarapić a njihovi ovdje kao: Pavlović i Nastasić Nastić. kasnije Nobile. Budva Naplat. Kotor. Cetinje Nel (Nela = Nelo). po nahočetu Narandžić. i kao: Nedićev . u Kučima ogranak Živkovića (Živkovića . Borkovići). u Boku Kotorsku doselili iz Hercegovine Nardeli. Pljevlja Namgalija. Budva Neković. Donja Bukovica (Šavnik) i Kosorić (Žabljak).god Nedbal.

Prvovenčani. Kotor. kasnije jedni i kao: Martinović Neradić (Negadnić). Budva. plemićka porodica u Kučima 1416. Brankovina (Valjevo). Brezovik (Nikšić) doseljenici iz Kuča Nerići (Perišići). v. (Deljanjin) u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). došli iz Pipera (Podgorica) Nenezić. u peraškim naseljima porijeklom iz Hercegovine Nenadić. Klezna (Ulcinj) Nerekić. Sutomore (Bar) 199 . do 1228. u 15. Pješivcima. u Drobnjacima. Ribnica (Podgorica). Nikšiću i susjedni u: Broćancu i Pragi. Češljari (Rijeka Crnojevića) Nestor. u Golubovcima (Zeta) ogranak su Maskića. Barice. Kosići i Klezna (Ulcinj). Herceg-Novi. od njih u Baru. od Pljevalja prešli u Resnik. Kotoru. Banat iz Crne Gore Nestorović. Nikšić. bratstvo u selu Donja Bijela Nener. Izbičnja i Pljevaljskom polju. Cetinje i kao: Perišić. župana Nemanje Nena. Stić i Lepenicu (Srbija). Trošnica (Štitare). Nikšić Neretljani.. Osečani uz rijeku Jadar. Bijelo Polje i Lješnjani. predak bratstava Martinovića i Vuksanovića u Cetinjskom Plemenu Nenojević. u Vasojevićima grana Raketića (Lopoćana) razgranati Nerandžić. njihovi su u Ponaima i Berislavcima (Zeta). u Bajicama (Cetinje). god. Rijeka Crnojevića doseljenici od Peći (Metohija). u Herceg-Novom jedni po majci a drugi i kao: Nena. Komani (Podgorica) i u Metohiji. vidi: Nelević Nemanić. Kuči u Dimljanima. u Slavoniji i Baniji Nenezići. Orahovo (Kuči). Kotor. u Herceg-Novi došli iz Hercegovine. po nahočetu Nemanjić i kao: Svevladović. jedni kasnije kao: Mandić. Kotor Netović. svi potiču od potomka Uroša Dijaka. rod na Glasincu Nesirenović. Risan i Kotor. Vidi: Markov Nenadović. Kotor Nerekaj. Herceg-Novi Netzmeskaj. Bijelo Polje 13. Donjoj Bijeloj (Šavnik). po nahočetu Nerdili. Velestovo (Cetinje). Goražde (Berane) istorodni sa Mašovićima i Todorovićima koji su u Bijelom Polju. rod Lukića. Lisna (Ulcinj). Muo (Kotor) Necmeckan. Danilovgrad Neresna. u Crnogorskom Primorju (Gornja Krajina) i kao: Gašpar = Nenadić Nenadov. a Berislavcima i Ponarima i kao: Nenadović. pa jedni u Hrvatskoj. Srbija. porijeklom su iz Dubočaka (Banjani). grana Rajevića u Vasojevićima Neradović (Andželaćanin). staro pleme Nerić. i kao: Nemanjić . doseljenici iz Stare Crne Gore i kao: Narandžić. Herceg-Novi Nervić. god. U Piperima vidi: Vučinić. Nikšić. Vinickoj. bratstvo u Velestovu Nenezići. Vranjevo (Novi Bečej). v. 1195. u Bjelopavlićima ogranak Damjanovića. godine Bijelo Polje u 13. Igalo. Kotor Neljević. u Riđanima (Nikšić) 1440. rod u Brezoviku kod Nikšića Nerići (Perišići). god. Palama (Romanija). Herceg-Novi Nenoje. Mateševo (Kolašin) Nesmašten (Nesmasten) i Medigović. u Paštrovićima Neslan. Ćetković i u Kunici kao: Kuničić Nenadovac. Podi. Dobrota.. ranije Krivokapić. prešli u Zetu. Ulcinj Nelović. od njih u: Cetinju. ogranak Kneževića iz Drobnjaka. Lješkopolje (Podgorica) ogranak Kunica = Kuničić. v. Pliješevići (Pljevlja). od kojih kasnije jedni kao: Simović (Radulović). Đurđevi Stupovi (Berane) oko 1200.. vidi: Nenadović Nenad (Nenada). Luška Župa (Gradina) i Martinići (Bjelopavlići). Trnjine (Cuce). Sandžak.Nelić.

Berane (Bijelo Polje) Nešparica. od njih su kod Nevesinja i u Pločniku (Borač). Sjeverin (Pljevlja). U područnom Zatrijebaču (Budzi-Budezi) i kao: Đuravčević Nikdrehović. u Kotoru oko 1400. čuveni junak iz Cuca Nikači.) Bogišići i Prevlaka (Đuraševići). Nikolić i Simić. u Nimarašima (Zatrijebač) Nikđonović (Pecić i Lukić). Gornji Kuči potomci Nika (Nikole). Bajina Bašta. u 200 . Grivac i Bor u Srbiju došli od Kolašina. rođaci Bonkeća. vidi: Nikđokaj u Nik Marašima Nikđokait (Nikđerković). jedni su otišli u Peroj (Pula). Štitarice i Polja (Mojkovac). Berane Nikadrović . Sremsku Kamenicu jedni kasnije kao: Niketić. Nieferović. v. ogranak Banovića i Banjana (Nikšić). doseljenici iz Crne Gore. Leontijević. u peraškim naseljima iz Stare Crne Gore. ogranak Rolovića. Herceg-Novi Nikitović. vidi: Nikezić Nikinović. Gotovuša i Dovolja (Pljevlja) Nešković. Od njih su na Žabljaku na Skadarskom jezeru. Kuči. god. Kuči Nikezić. u Kotoru i kao: Nedžmeckal Nešić. Vignjevići (Ljubotinj). u Mahalu i Gostilje (Zeta). od njih su u Grblju Nikaljevići. ogranak bratstva Rolovića u Brčelima Nikandrović (Andrović). Lazić. ogranak Nuculovića iz plemena Kastrata. drugi u Komarnicu kod Šavnika došli iz Primorja. Krstić.Necmickal. uz Skadarsko jezero. Matić. u Kučima i kao: Nikači. doseljenika iz Albanije. Herceg-Novi doseljenici iz Konavala Nikin. Podgorici. Bar. Kolašinu. u Baru i susjednom Šušnu (Šušanju) i kao: Peročević Nikelić. Bar i kao: Nikin. Boljevići i Godinje (Crmnica). Tuzi Nikaljević. Nikarić. Đokić. Trpina. Krtole (16. Arbanija (Albanija). Minić. bratstvo u selu Dračevici Nikđokait. ogranak Milutinovića iz grupe Novljana. grana Mrnjavčevića u Kučima. kod Nevesinja i kao: "Motika". Višnjica. Njihov rodonačelnik Nenada Gojkova Mrnja nastanio se u Gornje Kuče. Cetinje. u Lepetanima. Štoj i Rječ (Ulcinj) Nikadimović.Nikandrović. a jedni i kao: Nikđerković u Mužečki (Zatrijebač). 1657. Čajetina (Užice). Kasniji iseljenici. iz Crmnice u Donje Šestane. polovinom 15.) jedni od njih prešli su na Goliju (Srbija) Nešović. Bobovo. Jovanovac (Lepenica). god. svi u tome području. Sotonići (Crmnica) od Mitrovića (Vukosavovića) iz područnog Gornjeg sela. bratstvo u Boljevićima Nikač. Hercegovina kao: Drobnjak. doseljenici iz Klimenata (Malesija). u Velikim Mikulićima (Bar). u Paštrovićima 1565. Bar Nikeljović vidi: Nikićević Niketić. koji su zadržali prezime Nikezić nastanili se u: Barskom Polju i Šušnju (Bar). Dobrota (Kotor). uz Skadarsko jezero došli iz Crmnice Nikđonovići. Lazarci (Lazorci). od njih su kod Čačka Nikić. Od njih su u Donjem Polimlju. ranije: Pecić Nikđerović. Srbiji. Baru i područnom Šušnju i Sutomoru. Nikšić Nikačević. god. Ostros i Goranu (Ulcinj). u Gornjoj Ulotini (Gornje Polimlje) u 1485. u Opletac (Okletac). u Drobnjacima. na području Buljarice i susjednog Petrovca na moru oko 1585. v. god. od koga: Arsenijević. Nikaj (Nikajević). Ulcinju i područnoj Zagonji. Rijeka Crnojevića. u Grbalj sišli iz Stare Crne Gore Nikadinović. Podgorica Nik. Potarje i Polimlje ogranak su Viloreta. god. Brčeli (Crmnica). potomci Domazeta iz Crne Gore. god. Tivat potomci Dapca. kod Gusinja iz Malesije. u Baru.. od 1888. Donja Krnjaža ogranak Vujoškovića. srodnici Lađića Nešovanović. Ljuštice (Tivat) Nigra. u Kučima na Medunu (u 16. v. u Šestane. Prenćane. grana Mrnjavčevića. Nikac od Rovina (Nikac Tomanović).

ogranak Ljubiša u Blizikućama (Paštrovići). Kotor Nikmarović. Bratonožići Niklan. U Nikmaraše priđoše (i uzeše to prezime) još rodova drugoga porijekla Niko.. bratstvo u Sotonićima Nikićević. i iseljenici Nikolib. u Ćeklićima (Cetinje) ogranak Kaluđerovića porijeklom iz Bjelopavlića. Donji Crnić i Čestani u Gruži Kragujevačkoj ogranak su Komnenovića iz Banjana (Nikšić). ogranak Ćuda Nikica Raslapčević. Lukovo i Dragovoljići (Župa Nikšićka). Prčanj (Boka Kotorska) Nikolini. Morin (Morinj). Grude (Tuzi). Bijelo Polje. ogranak župskih Jovanovića. Risan. kao: Nikolićević ogranak Midžara. 201 .Crkvice) porijeklom iz Trebješana Nikodimovići. porijeklom iz Ljubišnje (Hercegovina) Niklić Velji Mikulići (Bar). U Perast došli iz Strpnja (Risan). Dobrota. došli iz Rovaca (Podgorica). Mide (Bar). Nikinci (Srem) doseljenici iz Gusinja. u Liverovićima (Župa Nikšićka). ogranak su Vučedabića. Babina Luka (Valjevo) i kao: Ruvim (Moler) ogranak Trebješana (Nikšić). Risan.Crkvice. u Šekularima (Vasojevići). Krnjice (Bar). a 1699. Herceg-Novi doseljenici iz Bijelog Polja. u Zatrijebaču (Kuči). iz Crne Gore. Paštrovići Niković. u Piperima od popa sina Radonjina. Kaluđerovići u Začiru i jedni se presele u Ulcinj. Cetinje. D. predak bratstva Raslapčevića Nikjović. Piperi. grana Trebješana. potomci Beriša iz Kuča. Risan. Kuči Nikolajević. Podgorica (potomci Bon Keće) rod Hota a u Kuče "dođoše od sjevera niz korito rijeke Cijevne". u Lastvi Tivatskoj grana Dapčića. od njih su u Grudama (Skadar). potomci Dapca doseljenika iz Albanije u 16. porijeklom iz Cuca Nikoj. grana Trebješana iz Uskoka (Žabljak) prešao predak Niko u Ninkoviće (Piva) Nikovići iz Pive (G. Od njih su Popovići u Peroju (Pula). Goleša. god. Retkocer (Dobitak) i Čačak (Srbija). Perkov Do (Velestovo). Stijena Piperska (Nikolićima). Buljarice (Paštrovići) 1689. iz Stare Crne Gore. Sutomore (Bar) 1854. Balabani u Zeti. Od njih su u: Arbaneš (Primorska krajina). Mašnica (Andrijevica). v. a u Herceg-Novom su od Nikelje kasnije Nikelović. Zaljevo (Bar) Niklović. v. Gornja Zeta ogranak Maraša u Pivu doselili od Nikšića. Ljubotinj (Rijeka Crnojevića). Perast Nikićevići. Krtole (Tivat) ogranak Nikečevića iz Pješivaca. Nikov. Budva. god. god. jedni i kao: Roščanin. potomci Sarapa doseljenika iz Sarapovine (Sarajevo). Krnjice (Ulcinj) Nikol. bratstvo u Dobroti Nikišić = Nikošić.. i u Novom Gradištu Nikoletić. Nikolaj (Nikolić). Budvu i Sankpeterburg (Rusija). Herceg-Novi u 16. knez. god. Gornji Kuči. Rastiš (Ulcinj) Nikojović.Kutima. god. Bar i Budva Nikolinović. došlih iz Šestana (Gornja Albanija). Bošnjaci (Lepenica) 1853. Petrovac na Moru Nikolić. Bar došli iz Stare Crne Gore Niklanović. Štoj (Ulcinj) Nikola. Gluhi Do (Crmnica) 1516. ogranak Vujoševića (Drekalovića). vidi: Gorović. u Kučima Nikmaraš. porijeklom sa Peleva Brijega (Trimov do). Dobrota i Kotor. god. od njih u Goraždevcu (Peć). i Niklićević i jedni kao: Budak (Niklićević) u Paštrovićima. iz Pješivaca u: Straševinu (Nikšić). drugi kasnije kod Herceg-Novog došli od Trebinja. kod Valjeva (Srbija) doseljenici iz Pive u Uskocima (Žabljak) Nikić. predak Kneževica-Perovića Nikolaević. a u Goliji (Nikšić) i kao: Sušić Niklićević. Donji Šestani (Bar). Potrlica i Curevo (Bijelo Polje). Mužečka (Zatrijebač). Bar. bratstvo u Boki Kotorskoj. Đurmani (Sutomore). istorodni i u Irigu (Srem). Bar. Godijevo (Bihor). u Ledenicama (Risan) 1883. Kolomza (Ulcinj).

odseljeni u Srbiju i kao: Pavlović. Velji Zalaz (Njeguši). kod Perasta (Boka Kotorska). Lis (Donje Dragačevo). bratstvo u Podnopolju Nikolići. grana Ruđića (Novljana) iz Pive i kao: Pantelija (rodonačelnik Pantelija). god. ogranak bratstva Kaluđerovica u Ćeklićima Nikolići. ogranak Midžora Nikoličić. od njih su u Trstu. doseljenici iz Kolašina. Potarje (Mojkovac) 1647. u Vraki (Skadar). Kotoru i Primorju Crnogorskom. bratstvo u Sotonićima Nikolići. god. Vrbeta uz Ibar. Nikšiću. u Donjem kraju iz Primorja. Tušina (Žabljak). Paštrovići Nikoljević. a 1526. ranije Budalić. Gradska i Površ (Trebinje) došli iz Trešnjeva (Cuce). u Lješkopolju ogranak Miranovića. predak bratstva Šorovića Nikolon.Železnik (Beograd) doseljenici iz Pipera. god. Od njih u: Ozrinićima (Nikšić). Drobnjak. Bar. bratstvo u Gluhom Dolu Nikolići. Gornja Krajina.. Goločelo (Lepenica). Cetinje. v. Brazilovica (Šumadijska Kolubara). bratstvo na Čevu Nikolići iz Pive (G. Bubrežak ovi Andrija odu u Srbiju. pa u Đakovicu i onda u Danilovgrad i Nikšić. Ćeklići (Kućišta) ogranak Kaluđerovića. Srbija porijeklom iz Crne Gore. u Njegušima (Cetinje) u 16. Od njih u Nikšiću. Podnepolje (Gornja Lastva). god. Sotonići (Nikolići).Miljenović. Broćanac. god. a ima njihovih i u Vražegrmcima i kao: Milanović. porijeklom iz Bjelopavlića. kod Nikšića ogranak Lazarevića (Trebješana). Ozrinići (Nikšić) i Kotoru jedni iz Čeva. ogranak Radmanovića - Dubravnjana. bratstvo u Hercegovini Nikolićević = Niklićević.doseljenici iz Bjelopavlića sela Rošce.Rudinice). Veliki Zalazi (Cetinje).. u Pivi ogranak Ivanovića (Nikolića) pa Pivljanin.. grana Novakovića. Volujac. Gacko. kasnije kao: Knežević. Opletac (Bajina Bašta). grana Grbljanovića (Trebješana) iz kraj Nikšića. ranije Drugović. Bajice (Donje selo) ogranak Tomaševića = Martinovića. Kotor Nikolica Šorović. Podostrogu i Brajićima (Budva). uze bratstvo Krivokapića u Cucama Nikolići. u Alešinu (pod Gat). u Podgorici 1441. Damjanović. Nikšić potomci Nikšića. Paštrovići. Živkovića i Milićevića. Bukovik (Brčko). Gluhi Do (Crmnica). god. Serden i Šupoglav. Podgorica i Zeta u 15. Cetinje i kao: Začiranin. u šumadijsku Kolubaru došli sa Bihora (Bijelo Polje). starosjedioci Nikolići. v. Albanija jesu iz Crne Gore. Darza (Ulcinj) doselili iz Kuča 1912. Paštrovići Nikoljev. u Vasojevićima su ogranak Bakića. u Ceklinu iz okoline Vučitrna (Kosovo).. Crmnica. Vlaškoj (Rumunija). ranije Butak u Paštrovićima 1738. a u Rijeci iz Bjelopavlića. Dobroti (Kotor). doseljenici od Kolašina. Cetinje. bratstvo u Veljem Zalazu Nikolići. Busku Nikolića (Trepča). srodnici Pantelića. u Čevu (Cetinje) jedan ogranak Ivanovića (Đukanovića). Tivat doseljenici iz Hercegovine u 15. i 1688. i u Perastu (Boka Kotorska) iz grane Ruđića u Rudinicama (Piva). ogranak Hrsovića. u Cucama (Cetinje) jedni ogranak Krivokapića. Od njih su u Istoku (Metohija). rod bratstva Pejovića u Predišu Nikolići . god. stari vojvodski rod u Cucama Nikolići. od njih su u: Cetinju. Oputne Rudine (Nikšić). u području Rijeke Crnojevića. rod bratstva Stijepovića u Bajicama Nikolići. Nikšić iz Dulića (Hercegovina) starinom Drobnjaci. Prijeljina (Ljubić). Krstac (Golija). Bijelo Polje Nikolići. Donji Zagarač (Danilovgrad).. Srbija došli iz Bijelog Polja (Crna Gora). vidi: Nešković.Radmanovići . bratstvo u Limljanima Nikolići (Veljokrajani). Stijena Piperska. bratstvo u Veljem Kraju Nikolići. u Paštrovićima 1599. Bjelice (Prediši) ogranak Pejovića.. Na Gradini u Cucama (Cetinje) i kao: Gradinjanin . Šišići (Grbalj) i Paštrovići iz Stare Crne Gore Nikonjić. Goliji (Nikšić). u Budvi jedni iz Lastve Tivatske.Dubravljani. potomci Domazeta iz Crne Gore. Nikšić 202 . v. Tušina i Boan (Žabljak) i kod Pljevalja. Srbija doseljenici iz Vasojevića. (bili vlastela u Popovu). u Herceg-Novom iz Hercegovine. u Zeti jedni ogranak Lambuljića.

Ulcinj Nimanbegović. Nikšićkom Prekovođu.Nikotić. Jušković. kod Gusinja. u području Fruške Gore Nila (Nidović). Ulcinj Nilević. pa na Viluse i Grahovo (Nikšić). Dobra Voda (Bar). god. prema njihovom imenu preimenovan je Onogošt u Nikšić. Beograd. Vranju. Podgorici i Pivi. Sremčica (Beograd). kod Nikšića u 14. Dobrilovine i Cerovo (Mojkovac). Cetinje. u Drobnjacima 1407. potomci Radovana Bogdanova u Pješivcima. Bar. bratstvo u Dobroti Nikčevići. na područje Onogošta (Nikšić). u Skadar (Albanija) i Baru (Crna Gora) iz Šestana (Bar) Nikrevević (Nikpreljević).. i 203 . Lopušina i Nikča. to je bilo prije 1651. u Kotoru Nikšić. Iz Jezera drobnjačkih. vidi: Trebješanin. Dračevine (Donji Šestani). sjeverna Albanija Nikčević. god. Jezer i Petrovići u Ćeklićima (Cetinje). ogranak Pecinja. v. Vranjini i Gostilju (Zeta). v. Herceg-Novi Nikošić. Zatrijebaču (Kuči) i kod Kosovske Mitrovice. u Kučima grana Mrnjavčića (Mrnjavčevića).). god. Igalo. U okolini Nikšića imenovana njihova naselja dobila i naziv Župa Nikšićka.srodnici evidentirani su u Morači 1252. u 17. nepoznato porijeklo Nikša. u Zatrijebaču (Kuči) Niksavović. u Skadru i kao: Paljaj Nikpalović. v. od njih su sišli u Podgoricu Nilejići (Nilević). porijeklom iz Škrelja (Albanija) Nikpaljević. Zatrijebač (Kuči) Nikprelić (Marković). bratstvo u selu Jezeru Nikčevići. doselili kod Rožaja a tamo iz Vuklji (Klimenti = Kljimendi). Ulcinj Ninaj. kod Novog Pazara ogranak Ljuca iz Nikšića. Nikočev.. Kastio Nikšićki (Paštrovići). god. grana Lukića. a u Kotoru i područnoj Dobroti jesu od onih iz Ćeklića. Brda Paštrovska u 15.. kod Plava i Gusinja. u Bezjovu (Kuči) od kojih su Burdžić u Podgorici Nikča. god. Savić u Nevesinju i drugi). u Budvi 1493. doseljenici od Nikšića Nimanbeg. Od Petka (brata Ninkova) jesu: Petković u Trebinju. iz Kovača (Piva) odselili u Bosnu Ninković. Grdovići i Primorskoj Krajini (Krajnji). došli iz Grblja. Viglari i Anamali (Ulcinj) sišli iz Gornje Krajine Nilanj. Kolomza (Ulcinj) i u Paštroviće. od Nikšića odseljeni u Klimente (Albanija) i kao: Nikča (po bratstvu . god. Blizikuće (1441. Kolomza i Livari (Ulcinj).. zagranak bratstva Jovovića u Gluhom Dolu Nikčevići (Petrovići). u Paštrovićima 1769. Vrbica (Kuči) Ninić. u Briskoj Gori (Ulcinj) Nikprelević (Nikpreljaj).). Paštrovići Nikočević. Gluhi Do (Crmnica) Nikčević. god.). i. Primorska krajina. pa su od njega svi Višnjić. vidi: Nikšić Nikpavlović. Nikšiću.v (od tih Višnjića su: Golijanin u Nevesinju (Hercegovina) i istim prezimenom u Bosni. v. kao: Nikšić = Dragićević = Stepanovič. Štoj (Ulcinj) Ninelović (Elezović). Višnjin sin Jovan sa majkom pređe u Goliju (Nikšić). Raseljavanjem nastanili su selo Bešenovo (Srijem)."barjaku") i jedni su prešli kod Gusinja. bratstvo u Dupilu (Crmnica) Nikotović. od kojih su u Zagrađu (Gusinje). Boturić i Gornji Bihor (Bijelo Polje) i jedni od njih kod Rožaja i u Berane. Boljanići (Pljevlja). bratstvo u Stubici Nikčić. Novi Bečej u sjevernom Banatu. Njihovi imenjaci . ogranak Ćuda. u Mikulićima u Krajini Nilović. Regoj na Zagorju. god. Bistricu (1455. Plava i u Podgoricu su iz Bezjova (Kuči) Nilić. Bankanji (Zatrijebač) Nikpreljaj (Nikprelević = Nikpreljević). Bratica. Potarje (1447. na Njegušima u 15. Bezjovo (Kuči). kod Odese uz Crno more. braća Ninko i Petko Ninković sa sestrom Višnjom uteku u Banjane (Nikšić). Straševini.

Gracu (Ključ). u Ćeklićima i Cuce (Cetinje) 15. Od njih su u Bijelom Polju. porijeklom Moračani. Sarajevskom polju. god. Od njih su u Banatu Nobrin. Mišići (Spič). Savina. Šaranci u Drobnjaku. Gradiški (Liminačkoj). sa Uganja (Očinići). Pod Goč planinom (Novo Selo) doseljenici od Kolašina. Ulcinj ogranak Zubera. Budva Nobile. god. susjednom Necvijeću i Vrbnu (Bileća). a od njih u: Vrbi (Bileća). Ivanje i Ravna Rijeka (Bijelo Polje). Cetinje. v. Vusanje (Gusinje) Ninčić (Nincić). pa jedni u Štitaricu. Nikšić Novaković. Pofalićima i Pale (Sarajevo). u Glavici (Bjelopavlići) ogranak Vukovića . Bistrica (Banja Luka). Dubrovniku. Boljanine. Mali Krčmari (Lepenica). Risan. Mašićima i Romanovcima (Gradište). Junuzovcima (Gradiška). god. v. u Bjelopavlićima Ninoševići iz Pive (Plužine).. Ašanima (Krupa). Kolu (Banja Luka). Bar 1424. Mrke (Gornji Kraj). Dubočanima i Živinji. kod Risna su iz Dubrovnika a u Herceg-Novom i kao: Novaković. na ostrvu Silba (kod Raba). Derventi. u Sasovićima iz Vrbonke (Dalmacija) Novakov. razgranati. Mišići (u Spiču). Bijelo Polje. Nikšić Nobić. Cetinje iz Zadra. Crkvice u Oputnim Rudinama (Nikšić) porijeklom sa Čeva (Cetinje). u Balote kod Rožaja doseljenici iz Klimenata (sjeverna Albanija). god. Budva Niseteo. Žabljak na Skadarskom jezeru (16 . porijeklom iz Paštrovića. Piperi. Njeguši (Cetinje). Orahovo (Kuči). Novom Gradu (Derventa). Dolcu i Zabrđu (Sarajevo). Crnom Lugu i Čelebiću (Lijevno = Livno). Koštunici (Rogatica). Boka Kotorska Nišavić... u Prčanju. god. Sarajevskom gradu.. v.. potomci Pak Nika iz Selaca (Klimeljdi). (Radović). Glasincu (Romanija). Kotor. Budva iz Mišića (1876. Rasova. svojataju se sa Ninkovićima u Bosni: Bugojnu i Bistrici (Livno). jesu od Ugrenovića skraj Onogošta (Nikšić). Nevesinju. sjeverna Albanija Ničić. Bistrica. Srbija jesu iz Crne Gore.) jedni su prešli u Bijelu. Galipoljcima (Prnjavor) i Rogoušcu (Bugojno) Ninonić. Sutomore (Bar). po nekima iz Drobnjaka Nišović. od kojih su Popovići u Zeti. Škaljari kod Kotora. u Donjim Crkvicama (Piva) grana Đuričića iz Drobnjaka. Podgorica. Ulcinj. od Ninkovića iz Jezera (Ninkovića Luka). Kralupima (Visoko).. u Piperima ogranak Janića. Mojkovačkim Poljima i Žarima (Mojkovac). Herceg-Novi i kao: Novak. Hercegovina od Abramovića iz Bjelica (Cetinje). Kotor Novak. kojega su donijeli iz Drobnjaka. v. od 1834. Preci došli u Paštroviće od Niša u 8. Zadar i kao: Paštrović. Trebinju. god. Pješivci (15. Glamoču i podrčnoj Glavici. Donjoj Dubici. grana Mrka. u Risnu su srodnici Kovača.Crkvice). Jelenskom (Tešanj). Sarajevskom polju i područnom Jeleču. Medun i Liješta (Kuči). Bar i poslije 15.. srodni tamošnjim Miljanovićima (slava Sv. Bijelo Polje i područna Majstorovina potiču iz Kuča od njih su u Tomaševu. Od njih su u Banatu Nic (Nica). Radovanići (Tivat). Toci (Pljevlja).) preselili u Srbiju. Kotor 1423. prešli u Kninsko polje i Liku pa od njih jedni u Srbiju. Azra i Špilja (Tuzi) Nicević (Nicović). Pazariću. od njih su u Donjem Necu (Đakovica). u Patrlicama 204 .). kao i ostali Ninkovići.17. u Kurbatovini (Dabarsko polje). Boturić i Zaton (Bijelo Polje) Nišići iz Pive (D. Goleš. Crmnica u 15. v. ogranak Pešića (Vasojevića). Tešnju. o. starosjedioci Nipoš (Cucić). ogranak Naletića u Paštrovićima. Iz Paštrovića odseljeni na ostrvo Krk. u Banjanima (Nikšić) 1428. Kotor Nićiforović. Kolašin Niculović. god. u Piperima. U Boki Kotorskoj od oko 1630. grana Mitrovića. Herceg-Novi.. Sokolovu (Ključ). Vrijesno (Presjeka Paštrovska) i Pržno paštrovsko 1413. v. od njih su u Beranama Nišić. Lekići (Lješkopolje) Mataguži (Zeta). ogranak Naletića u Paštrovićima. u Vasojevićima potomci Novaka Vasova.slave Svetog Jovana Zimskog. Osinje (Tešanj). ne zna se odakle su. porijeklom od Zvečana (Kosovo).Petrušinovića. Barice i Zalug (Pljevlja) Niretić. Potrlice (ogranak Mateljevića) i Džurevo (Pljevlja) i Mažići iz Prekotarja. Žabljak. Jovan).

Mletičak (Jezera). u Šarancima (Žabljak) grana Vlastelinovića. Široke u Krajini. rod u Ulcinju Novakoski (Novakovski). Ulcinj. Podgorici. u Široke (Primorska krajina) došli iz Šalje (Albanija) Nogulović. doseljenici iz Pipera u Podgoricu Nović (Novićević). porijeklom iz Stare Crne Gore Noc (Noci). ogranak Ulića Nogić.doseljeni iz Kuča) Novosel. Lagatore (Bihor). Kosanica i Bistrica (Mojkovac) potomci Nova. god. Baošići. vidi: Nović Novičić. kod Plava. Herceg-Novi. Azanja i Lagator (Bijelo Polje). kod Rijeke Crnojevića. Paštrovići 1533. Bijelo Polje.Ivanović prešli u Uskoke (Žabljak). god. 2) grana Dabetića. Gusinja (selo Prnjavor). Bijelo Polje. po majci Novović. selo Gornja Ržanica kod Murina (Bratonožići . Kotor Nongulović. u Porebiće (Bijelo Polje) doselili iz Bjelopavlića. Drobnjak odselili u Srbiju Novakovići. u 1655. porijeklom iz Grahova (Nikšić) Novicki. Bar. Kuti i Presjeka. porijeklom iz Pipera. Previšu i Potrlici (Pljevlja). u Rijeku Crnojevića došli iz Albanije Nojaj. i kao: Ilić (Nogulović). vidi: Novačićević Novačićević (Novačić). od njih su u Vaškovu. a jedni 1878. Herceg-Novi. pripadaju Dmitrovićima = Mitrovićima u Paštrovićima Novelić. porijeklom iz Klimenata (Albanija).. Herceg-Novi Novačić. porijeklom iz Stare Crne Gore Nogača. od njih su u Vraki (Skadar) Nokoloža. Krivošije. ogranak Vukalovića (Bjelopavlića) iz Bjelopavlića Novarin (Novarino). starinom iz Pipera Noković. Herceg-Novi Novićević. grana Balotića (Novljana) u Drobnjacima. grana Kovačevića Novlić. u Nikšić. god. Štoj (Ulcinj). Herceg-Novi Nonković. Široke u Krajini. Božići (Andrijevica) i kao: Vulić. u Bavaništu i Crvenoj Crkvi (Banat) iz Crne Gore. Čevo (Cetinje) i kao: Deković . Drenac (Gajtan). Herceg-Novi Novčić. Lozna (Jagore). potomci Novljana sa Banjske visoravni (rudine) jedni u Mulj (Gacko) Novo. Prenćane i Maoč (Pljevlja). Herceg-Novi. kod Rožaja.(Đurđev dan krsna slava) od njih su u Nikšiću od 1878. Kotor Novica. Cetinje Novotni. ogranak Drekalovića u Kučima. Ulcinj Noka. Bar Nokić. Južna Srbija doseljenici iz Morače. u Buljarici (Paštrovići) Nolović. Livari (Bar) Nonveler. Herceg-Novi Noga (Nogi). grana Novakovića. ogranak Mateljevića. grana Šaranaca (Vlastelinovića) iz Krša (Šaranci). Njeguši (Cetinje) Nosaković kasnije Damjanović i Milanović. Novakovići . grana Bubića u Bjelopavlićima Noćnica. Jablan (Bratonožići). Herceg-Novi došli iz Hercegovine Noja. 3) ogranak Golubovića (Raketića). Od njih su u Podgrađu Blagajskom (Hercegovina) Novljanović. u Vasojevićima: 1) ogranak Ćulafića. Lutovo i Trebaljevo (Kolašin) i Krnja Jela (Drobnjak). na Žabljaku na Skadarskom jezeru. Bar Nogja. od njih su kod Gusinja Novovići. Žabljak. u Zeti od Raičkovića iz Lješkopolja. Sveti Đorđe (Ulcinj) 205 . Azanja i Petnjica (Berane). jedni su prešli u Novi Pazar Novljanin. Kotor Noki. 4) grana Mijomanovića. Nofelj. god. Kralje (Andrijevica). Kotor Novalić.

Bijelo Polje i područne Grubače Nuhi. Kameno. Vladimir i Gornja Klezna (Ulcinj) Nrov. Kameno u Boki 1692. v. Boka Kotorska. po nahočetu. Ulcinj Nuhović. Trnova (Njeguši). Podgorici.Nocit. Pljevlja Nihadžić. Bukovice (Pljevlja) Nuribeg. bratstvo u Trnovu Nježić. v.. Kotor 1285. Bijelo Polje Nuculović. jedni su kasnije Nikić. god. Nikšić O Obadović. Pajović u Kučima. Herceg-ovi Nurak. pleme u Katunskoj Nahiji Njegušić.. došli sa Meduna (Kuči). Nikšić Obačić. Franskanjeli (Ulcinj) Obradović. god. Podgorica Njegomirov. Paštrovići 1825. pa odande u Zatrijebač i Bar. god. Ulcinj Nurković. Podgorica Njerš. god. Jedni kod Rožaja iz Lučica i kao: Suljović Nurović (Džukelić). Bijelo Polje i Ulcinj Nuhodžić. Pistula i Sustjel. grana Kovačevića u Vasojevićima Obarina. Obilić. doseljenici iz Hercegovine u 17. Kotor Njegušević. Paštrovići 17.v. Ulcinj i područna Klezna. Paštrovići 1399. Bar Nrekić. v. iz Turske Nuhić. Golubovići (Buljarice). Lazarice (Kuči). Njeguši. Prčanj (Boka Kotorska) Njunjić. Banjani (Nikšić) 16. Pljevlja Nuovo. Godijelji (Žabljak). Obilović. Donja Briska (Ulcinj) Nrek. Baošić (Boka Kotorska). Gornjem Bihoru (Bijelo Polje). Herceg-Novi i kod Bara Oblačić. Cetinje i kao Bogdanović Njeguševići (Bogdanovići). u Široke (Krajina) došli iz Zadrma (Albanija) Nukov. v. starinci. grana Perišića odseljenih kod Plava i Gusinja Nuhanović. od njih su u: Petnjici. Njeguš. vidi: Nikić Nušović. u Akovima (Bijelo Polje) i područna Grubovača. u Grahovu (Nikšić) u 16. Nikšić Njuharević. iselili u Žabljak (Drobnjak) kao: Varezić i Sutić. v. u Paštrovićima (Budva) 1398. Riđani (Nikšić) 15. Bar. iz Krivog Dola (Kuči) prešli kod Gusinja i Plava Nj Njalo Peraška naselja. u Seoštici (Rožaje) rođaci Ferovića. ime plemena Njeguša Njeguši. potomci 206 . Ibarcu (Rožaj). Njegomir. i Herceg-Novi. Oblik. potiču iz Njemačke Njegal. Nikšić Njirić. Njeguši (Cetinje) 16. Laništa (Mojkovac) Nuković. potomci Pak Nika iz Selaca (izvorišta Cijevne) došli u Orahovo i Lazarce (Kuči). Sveti Đorđe (Ulcinj) Nređečović. Kotor. god. Nurkovića i Rastodera.

Doljani. i kao: Obrićević. jedni su iz Drobnjaka. Obukalović. Mišljenovac. G. god. u Jablanicu (južna Srbija) iz Velike (Plav). od njih i u Herešt (uz rijeku Arđeš. srodnici Slimovića u Hercegovini i Tuzli Ovsine. na Durmitoru i odatle su odselili u Bosnu i Srbiju.. Ulcinj Obrenić. po nahočetu Obućina. Pljevlja i područna Bukovica. iz Velike (Gornji Vanjojevići) odseljeni u Kosovo Polje Ognjematović. područje Bistrice (Bijelo Polje). Kopuš. doseljenici iz Kolašina Ovnović. potomci Trepčana iselili u Tepačko Polje (Žabljak). Bar 1850. Cuce (Cetinje) 15. Zelenika. god. peraška naselja u Boki Kotorskoj iz Stare Crne Gore. Miljevci (Sutomore). u Lješkopolju (Podgorica) 15. a drugi kao: Mitrić (od odive) u Miljevcu (Gacko). u Risnu i područnom Strpu (Boka Kotorska). u Miljanićima i Dubočkama (Nikšić) i Pivi. Herceg-Novi Ognjenović. Divno selo. Nikšić. u Plavu 1912. Bratonožići i odatle. od njih u Srbiji i Kosovu.Crkvice). Nikšićka Trepča. patronimik Ognjan iz Njeguša (Cetinje) odseljeni u Gružu Kragujevačku. Dobronovići i Gradac. ranije Vujović. srodnici Šarcima. Ogranak Kovačevića u Božićima (Andrijevica). po nekima iz Banjana 207 . Herceg-Novi Obručić.. Cetinje. uz Kolubaru (Srbija). iz Bihora. god. Njeguši (Cetinje) odseljeni u Moraču i Lubnicu (Berane) i Štavalj (Sjenica). u Podgorici Ovčariček. iz Martinića (Bjelopavlići). Sasovići (Boka Kotorska) iz Čeva (Cetinje). ranije Spahić u Matarugama i Ljutiću (Pljevlja). U Pivi (na Mratinju) se jedni prezivaju i kao: Ćurudije. Kotor Ognjanović. Udovičica (Lubnica). Šumanovac (Žabljak). Bijelo Polje i područni Zaton i Rasova. Kotor. Moraču (Kolašin) i odatle u Ravnu Rijeku (Bijelo Polje) i u Srbiju. doselili se iz Drobnjaka.. iz Njeguša (Cetinje) u Gornji Crnić (Kragujevac) Ognjenovići iz Pive (Mratinje. iseljeni iz Pive u Kostajnik (Valjevo). Velika (Vasojevići). Miločani (Nikšić). Dobašnica.. Donji Lapac i Gospić. Paštrovići (Budva) 1399. srodnici Šukovića odselili se u Popadiće. vidi: Obričević Obričević. iz Drobnjaka u Bosnu pa u Liku (Hrvatska). Bukovica (Kovačevići). Podgorica Ovčina. v. Berane. u Maudžer Babuš-ušće (Sliv) u Lepencu porijeklom iz Velike (Gornje Polimlje). Kozica i Zvjezd (Pljevlja). ogranak Stanišića. Ćeklići (Cetinje). Nikšić. Grahovo (Nikšić). Andrijini potomci Obrikovac. Kameno i Dobrota (Boka Kotorska) doseljenici iz Stare Crne Gore oko 1692. Bruvno. ranije u područnom Popovu potomci Kolaka-Nikšića iz Riđana (Nikšić) Obrićević. Donji Poplat (jugozapadno od Stoca). Kartalima i Gačevićima. Tepca uz Taru. ogranak Jakšića iz Pridvorice. srodni po majci sa Radojevićima i Kosanovićima u Miljanićima i Dubočkama. vidi: Andrijević u Vraki Obradovići. Lipovo (Kolašin). vjerovatno prezime jednog starog bratstva u Ćeklićima Obrvaš. Kotor. kao potomci Bogićevi: u Ljutić (Pljevlja) i kao: Obrenić. kasniji rod Šukovića i Kujovića. nadimak bratstva Pejovića u Ržanom Dolu Oglečevac. Obrina. Klasna kod Gline iz Crne Gore. god. od Ognjenovića su Pištalo u Željušima (Hercegovina). Hercegovina. iz Podgorice u Plav.Trepčana u Žabljaku. Obrusnik. Bušević. Herceg-Novi i područno Kameno. a odatle jedni u Srbiju 1889. Obrenović iz Bratonožića Obrenović. god. Bar Obrez. Nikšić. Kestenovo. v. starosjedioci. Crmnica pa u Šestane (Primorska krajina) vidi: Andrijević. porijeklom su iz Ceklinske Župe (Rijeka Crnojevića). Rumunija). kao: Ristić. Bijelo Polje odselili se i kao: Obradović = Mavren u Gugolj (Užička Crna Gora). Pljevlja Ognić. odselili u Sočanicu (Leposavić). pa u Bosnu i Srbiju. Srbija. Ulcinj Obreković.

Krtole i Bogišići (Tivat) potomci Dapca (Dapka) doseljenika iz Dabca (Albanija). u područnim Perkovićima i kao: Ozrov. kao i u Đenovićima i Peraškim naseljima. Od njih su: Glibavac (Nikšić). Žabljak na Skadarskom jezeru 208 . odselili se u Sasoviće (Boka Kotorska). Rogami (Piperi).Crkvice . i u Azanju i Šekulare (Vasojevići). jedni se odselili u Vareš (centralna Bosna) Okica. Kotor i područni Mio iz Ožegovice (Čevo). Krivošijama (1850. Sasovićima u Boki. god. porijeklom od Travnika (Bosna) Ogrizovići iz Pive (G. god. Zagrad (Nikšićka Župa). Kotor Omakalović. grana Punoševića i imali su nazive: Vodalović. Perast u Boki i okolina su iz Stare Crne Gore Odavić. porijeklom iz Nevesinja Ogrudović. doselili su se iz Srđevca (Gacko). Lastva Grbaljska.Lopoćana. Cetinje. Nikšić i područno Čarađe u Goliji. ranije Rajković Olivo. grana Kosovčića . Herceg-Novi. Vodale i Vodolija u Dugom Dolu (Njeguši). v. Prisoje (Andrijevica) Okučić. Herceg-Novi Okiljević. Kotor Okušić. Iz Čeva 1687. Unač i Crkvice (Piva). Čevo (Cetinje) 1335. god. doseljeni (1820. Kotor Oklopdžija. vidi: Orlović Ozrinići (Kčevo. u Podgorici Odal. god. Risan. Kotor. u Prnjavoru (Plav). u Bajicama (Cetinje). Nikšiću.Nikovići). Olaga. bratstvo u Bajicama Ozrihnih. Cetinje ogranak Raičevića srodnika Rosića Ojdanić.Ogorličić. iz Čepelice (Trebišnjica) preselili se u Presjeku (Kuti). bratstvo u selu Glibavcu Odović. porijeklom iz Stare Crne Gore Odale (Vodale). porijeklom iz Anadolije (Turska). Herceg-Novi Okomić. u Čevu (Cetinje) 14. Čevljani). 1443. Ogurlija. iz Nevesinja doselili se u Pivu Odak. Igalo. kasnije Mušović.Novljana. ranije Radović.) iz Kuča. ogranak Pešića kod Berana. bratstvo u Lastvi u Grblju Odalović. Lastva (Tivat) Odalovići. ogranak Cirikovića. doseljenih iz Banjana (Nikšić) u područje Durmitora. iz Boke Kotorske preselili se u Grahovo (Nikšić) Ozrenić. Ožegović. u Drobnjacima su ogranak Grbovića potomaka Novljana Odplović. Sinjac (Piva) Olević. preselili se u Dubrovnik Ozrinić. od njih su se iseljavali u razna područja Omarović. god. Primorska krajina. razgranati u područnim Drobnjacima. Herceg-Novi. god. Kotor Oltremare. u Podgorici Ogrizović. Pljevlja 15. Cetinje. Kavč u Primorskoj krajini. Kotor Olmić. Ogrizek. pleme u Katunskoj Nahiji "Ozrinići". Vasojevići ogranak Rajevića iz grane Miloševića . v. Lubnica (Berane) doseljenici iz Bjelopavlića Ojsteršek. Herceg-Novi. vidi: Ogurlić Ogurlić. po nahočetu Oltremari. Bukovice (Pljevlja) Okičić. po majci. kao: Ogurlija. ogranak Jakičića ranije Pejović.). bratstvo u Krivošijama Odalovići (Vodalovići). Kotor oko 1400. Nikšić Ojdanović. Peraška naselja i Herceg-Novi iz Čeva (Ozrinića).

Pljevlja 1868. Cuce (Cetinje). Grab i Pavino Polje (Bijelo Polje) Oparenović. Brčeli (Crmnica) su iz Vranja (Zeta). Tuzima. Kuči. Oraovo (Kuči) svi su potomci vojvode Gojka Mrnjavčevića. Od njih su u: Sofiji (Bugarska). Kotoru Orahović. kao potomci Lučana. a kod Plavskog jezera kao: Ganik i Radonjića i odatle u okolinu Rožaja kao: Ganić. god. u Žabljaku na Skadarskom jezeru. Dabezići (Mrkovići). Herceg-Novi Orić. Morin (Morinj). kod Plava i Gusinja. vidi: Rahović Orahovljanin. Muo i Donji Stoliv (Boka Kotorska) Oparnica. a drugi u Grahovo (Nikšić) kao: Balotić. Nikšiću. u Prčanju (Boka Kotorska) Orehović. Podgorica Omerćević. Crnogorsko primorje Omerćehajić. Ulcinju. Bjelopavlići ogranak Šaranovića iz grupe Petrušinovića. Drugi su u područnim Ublima ogranak Božovića i treći iz područnog Kosora odselili jedni u Biševo (Rožaj) kao: Mučović. Žabljak na Skadarskom jezeru. oni su iz grane Tomaša kasnije Klenčana u Banjanima (Nikšić). brate se sa Popovićima u Zeti.Omarćević. zatim Vladnja u Zeti i Tuzima. vidi: Omarčević Omarčević.) iz Brovine (Đakovica). Sirovačke Bare 209 . Bar Omerčevići (Omarčevići) u Žabljaku Omerče(h)ajići. u Podgoricu došli iz Kastrata Omarčevići (Omerčevići) u Žabljaku Omeragić. Nikšić. stara muslimanska porodica na Omerovoj Glavici Omerbašić. u Podgorici Opančina. Oštro. Risan Onufruja. Nikšić Orguljan. Berane Omeragović. Podgorici. Omerova Glavica i Dodoši (Podgorica) i Žabljak na Skadarskom jezeru i odatle u Podgoricu i Berane Omerčić. Meljine. po nahočetu Orahovac. Vladnjami (Zeta) istorodni sa Pajovićima i Klikovcima. Pljevlja 1863. doselili (1861. Zeta Omerbožović (Ivanović). Podgorica. Kotor. Od njih su u Skadru. Herceg-Novi i Kotor Omerović. Budva Oputić. Lipovo (Kolašin) Oržižek. god. u Virovima Koritskim (Malesija) i Kopiliku (Zeta) pa u Sinjac (Zeta) i Žabljak uz Skadarsko jezero Omerćalić. ogranak Bojova ranije Maković. Prenćani područje Bistrice i Potkrajci (Bijelo Polje) doselili iz Bajine Bašte (Srbija) Omerćaić (Omerćehajić). porijeklom iz Šalje (Albanija). Bijela. kao: Oraovac. Porijeklom sa Kosova. iseljeni u: Skadar. god.. Laće u Bjelopavlićima i Drenovštici u Pješivcima. Ulcinj 1887. doseljenici iz Klenka (Srijem). Selca (Krajina). Opačić. Skadru i Draču u Albaniji. Herceg-Novi. Cuce (Cetinje) Oreščanin. Dobrota. Orbović. Od njih su u Nikšiću. kasnije Omarćević = Omerćević. starosjedioci. Žabljak na Skadarskom jezeru. Goričani (Gornja Zeta) a u Podgoricu iz Kuča Onković. Tuzi Omero. Podgorica. grana Drekalovića u Omerovićima (Kuči) Omeričić. ranije: Milić u Orahovu (Kuči). Od ovih Oraovaca ima u više krajeva Oran. kao: Muhović i kao takvi u Podgoricu. u Tuležu (Šumadijska Kolubara) iz Bihora (Bijelo Polje) Oraovac. Žaj (Tuzi). Porijeklom od Banjske (Kosovo) Orgović. Podgorica Omurović. god. Bar i u Baru Omerbožović.

Bajice (Cetinje) i odande u Lastvu (Grbalj). Orlovići. Petrovići i Prigredina u Banjanima. u Zeti i Žabljaku na Skadarskom jezeru do 1900. Vidi: Klikaraš i dr. rod u Lastvi Orljak. Orahovica (Vukotići). Kotor Oruč. i jedni siđu u Podgoricu. god. god. ali jedni i kao: Đurašković u Plavu Osmanćehić. u Đakovicu (Metohija) i dalje u Vrbešnicu (Kosovo) i jedni kao: Žarković pod planinom Žabe (Neum).v. u Plavu 1861. Štitarice i Polja (Mojkovac) Oroz. Nikmarašima kao: Cacović i Balo Oručković. grana Brajilovića u Pivi. god. Orlandići kasnije Seoca u Crmnici i u Donjoj Krajini. ogranak Giljana u Ozrinićima (Nikšić) Ormić. u Plavu 1860. staro bratstvo u Bajicama Orlovići. Osmanćehajić. i kao: Osmančević. Berane. Kotor Orsi (Orš). Šumadija. Vojno Selo (Plav) i u varoš Plav 1909.(Žabljak) Orijentali. istorodni sa Osmanćevićima. u Kotoru Orsak. u Nikšiću i područnom Busku 210 .. porijeklom iz Klimenata (Albanija). u Podgoricu iz Vladanje Osmanćević. porijeklom iz Ceklina (Rijeka Crnojevića) Osmanćelić. ogranak Vukotića. Orman. Kotor. od njih su u Sarajevu Oručević. vidi: Martinović. Velje Selo. Štoj (Ulcinj) porijeklom iz Bobote (Ceklin). Tuzi. od Vukote grana Lalevića Osmanotović. Od njih su u Berislavcima (Zeta). Nikšić. posebni kod Andrijevice Osmanagić. Jedan u Bjelice (Cetinjesko polje). Boka Kotorska Orland. Cetinje. Podgorica. Kuči Orš.. Nikšić Osmanović. iz Morače odseljeni kod Rožaja su ogranak Kurpejovića i od njih u Srđevac i Dobri Dub (Novi Pazar). Braišna (Anamali) i Lisna (Ulcinj). iseljeni u: Čevo (Ozrinići). bratstvo iz Seoca u Crmničkoj Nahiji Orlić. Osmančekić. Kuči. Miriloviće i dalje po Hercegovini. Bukovice (Pljevlja). iz Čarađa i Kazanaca (Gacko) pa u Prigredinu (Banjani). Muo i Kotor u Boki Kotorskoj Orlandić. i kao: Orlando. iz Teočaka (Dragačevo). Bijelo Polje. Draževina (Podgorica) od Đuraša sa Sjenice (Kuči). Bjelopavlići. kasnije kao: Rajković u Vukovom Dolu (Bileća). kao: Bulatović iselili u Trpeze. Pljevlja Osmanlijević. Orlovići od porodice Pavla Orlovića i drugih potomaka Orlovića. Bar. odande u Cuce i Čevo (Cetinje). Pljevlja 1864.). Skadar i u Sarajevu. Nikšić. i Antibaru (Bar) Ortolani. Orahovica (Bijelo Polje). grana Novakovića u Vasojevićima i u Majstorovine (Bijelo Polje). Rod sa: Đurašima. Njihovi su srodnici u Veljovićima i Bijeloj Crkvi (Rožaj). iz Rovaca. Podgorica. Cetinje Orlandići. u Plavu ogranak Đuričana iz grupe Đuraškovića. grana Dabetića u Vasojevićima Osmanljucić. kod Bara. Škaljari. muslimani u Podgorici Osmankadić. Nikšić (Orliban u 14. god. Kanje i Kalnicu (Bijelo Polje). god. Moštanica (Riđani). Iseljeni u: Rudi (Zatrijebač). i Donji Stoliv (Tivat) Orlović. god. god. v. Kotor 15. kao: Koskić iz grupe Martinovića iz Bajica (Cetinje) u Nikšić Osmanagići (Koskići). Žiljevo i Šurići (Hercegovina) ogranak Milovića iz Grahova (Nikšić) Orsa = Orsi. ogranak Miloševića u Vasojevićima. vidi: Orsi Osmajlić. u Plavu 1890. Budva 1650. po nahočetu Orović. Skadar (Albanija). Osmović. Solun (Grčka).

Ostajbašić. u sjevernim djelovima Crne Gore bili su vlastela u 15. kod Nikšića. Herceg-Novi. Katrkol (Ulcinj) Očević. kod Prizrena.. Zagarač (Danilovgrad). grana bratstva Mijanovića u Cucama Otilović.. zagranak bratstva Ivčevića u Gluhom Dolu Ostoja. Kotor.. staro muslimansko bratstvo u Ćeklićima Ostojići. Bjelopavlići. Razgranati i jedni odatle odselili u Crmnicu. Bar Otaševići. Bijela Crkva (Rožaj) iselili u Barnjik (Raška). Prenča i Maoče (Pljevlja). Jedni su preselili kod Plava. Grahovo (Nikšić) 16. Oćevići (Rijeka Crnojevića). Tušine (Žabljak). god. 211 . kod Cetinja i u gradu. Njeguši (Cetinje). Gostilj i Kurilo (Zeta) su iz Bjelopavlića. god.. vidi: Brkić (Jovanović) Ot. Gluhi Do (Crmnica) ogranak Ivčevića i kao: Ostović. kao srodnici područnih Uroševića. po nahočetu Očina (Očinja). u Zeti. Piperi. po nahočetu Ohić. Kurilo (Zeta). god. Vasojevići ogranak Đurišića. ogranak Obradovića iz Njeguša (Cetinje) odselili u Vasojeviće. v. Kotor oko 1520. Od njih su kod Plava i Gusinja (Vojno Selo) kao: Vujošević i Stašević.. jedni su iz područnog Zagrađa odselili u Prizren. provincija Čapo u Argentini. Vranj i Vladnja (Orahovo). Momče (Kuči) ogranak Vujoševića. v. Vrulja (Pljevlja) Otović. Perast Otar. Tivat. Barcu. Gostilje (Zeta) došli iz Zagarača. Prage (Nikšić). Drobnjaci. Piperi. god. Levorečana.. Vasiljevići (Nikšićka Župa). bratstvo u Dugom Dolu Otaševići . od ovih su u Đurđevića Tari bili od 1875-1919. v. Mojstište i Zvjezd (Pljevlja). doseljenici iz Zagrađa (Prizren) pa odselili u Lučane (Čačak).Kisin. Žabljak. grana Kovačevića.) kao: Popović u Nikšiću Otaš. predak Otaševića Otašević. u Ćeklićima (Cetinje) i kao Oćevski = Hoćevski Oćetek. bratstvo u Podnopolju Otaševići. god.Radmanovići . Ostojići i Jezera u Ćeklićima (Cetinje) 1489. oni su grana Nemanjića. Herceg-Novi i područni Kuti i Srbina Oćević. jedna grana Mijanovića u Cucama. Kotor i područni Muo Ocer. Raće (Piperi). Brskut (Bratonožići) ogranak Čađenovića. Zeta i kao: Hotović pa Kovačević Oturlić.. Palež i Budečevica (Šaranci). Vrela i Junča Do (Drobnjaci). Od njih su u Gacku. Cetinje Oficirčić. Paštrovići (Podbrežje) u 17. kasnije: Dubljević.. god. Nikšićko Prekovođe. staro jezersko bratstvo Ostojići. vidi: Hot (Hoti) Otanasić. god. staro bratstvo u Cetinjskom Plemenu Ostroški. Budva i kao: Otstojić. "Ostović". starina u Adžovića Vrbi. grana Adžovića. vidi: Pajović. Nikšić. a 1494. Od njih su u Mačagaj. u Kotoru jedni i kao: Brnić. god. Kozice. vidi: Radović . porijeklom iz Duba (Cetinje). Očinići (Cetinje). Ostrog (Bjelopavlići). Lastva tivatska doseljenici iz Očinića (Cetinje) 14. u Pivi. Pridvorica (Šavnik) i Vrelima (Žabljak) ogranak Mandića ranije Mileševića iz Pridvorice (Šavnik) u Velikom Barku (Šumadijska Kolubara). ogranak Bulatovića iz Rovaca preselili u Raće (Kuči). Sutomore (Bar) 1886.Đurići. Izgorima. ogranak Čarapića iz Kuča Ostojići. Petnjik (Berane) grana Novakovića. u Junča Dolu. Ninkovićima i Jezerima (oko 1780. Vladanja i Vranj (Zeta) kao: Hotović iz Hota (Tuzi). Tepcima. Cerovo (Bijelo Polje). u Podgorici Ocić. v. Donje Dobro u Ceklinu (Rijeka Crnojevića) pa odatle u područni Začir 1485. jedni su doselili od Kolašina kao: Jakšić. u Podgorici iz Zatrijebača (Kuči). Herceg-Novi i Kotor Ostojić. Sutomore (Bar) 1884. Bezjova (Kuči) i od njih su u Gruži Kragujevačkoj. iz Nikšićkih Trepača odselili u Bačku a drugi u Boliviju. kao: Šesta. predak Očinića Očinić. Jablanici (Srbija) i Palama (Sarajevo).

predak Vujadinovića Pavlićevići u Podgorici Pavlićevići. Mrkojevići (Primorska krajina) su od Krekuna iz Limljana (Crmnica) i jedni od njih su u Kanjoše i Buljarice (Paštrovići) 1843. ima ih i u Boki Kotorskoj. Tivat. kasnije Vuksanović.Očinići na Vranjini Palamide. Gusinje.Pajović. bratstvo u Očinićima Papračani. grana bratstva Gvozdenovića ("Vučedoljana") u Vučem Dolu Pavle Buronjić. Donji Murići u Donjoj Krajini iz Klimenata (Albanija).Dragomiljana Pavićevići. god. predak Očinića Odža. žive u Risnu već vise od 300 god. Herceg-Novi 1692. staro bratstvo u Cetinjskom Plemenu Očinići . bratstvo na Vranjini Očinja (Očina). Stara Vranjina na Skadarskom jezeru i kao: Ostojić .Vidnići. rod u Lastvi Padalice (Gačovići). bratstvo u selu Zagradinju Pantovići na Pobrđu Paovići. Ulcinj 1887. rod u Bjelopavlićima Pamučine. v. predak Dragomiljana Pavle Orlović. Osmine Mišićke (Spič) i u susjednom Gradištu. bratstvo u Njegušima Pajovići. bratstvo u Dolu Pavićevići . bratstvo u Donjim Selcima Pajovići . bratstvo u Gornjim Pješivcima Paprenica. Bjelica i dr. po predanju predak Martinovića. god. zagranak bratstva Ivčevića u Gluhom Dolu Parače. Ćurjani. bratstvo u Markovini Pavlovići.Pajovići. rod bratstva Petrovića u Ćeklićima Pavlićevići. Paprađini. Oblik (Ulcinj) Odžić. u Nikšiću 1790. Cuca. manje bratstvo Radonjića-Rajićevića u Njegušima Palaorići (Marunovići). Bjelopavlići. Kameno.Pobori (Budva). bratstvo u Hercegovini Paštrovići. god. porijeklom iz Anadolije (Turska). predak bratstva Pavićevića . Od njih su u Vrčanje (Užička Crna Gora). Ibarac (Rožaj). P Pavić. Oni su potomci Gucala Očinići. Herceg-Novi. oni su od Krasnića iz Metohije Odžići iz Pive (D..Dragomidoljci. Bobot i Draginja.) doselili u Šišiće (Tivat) Odžaj. u Gluhom Dolu Pavlovići. porijeklom iz Hercegovine.Crkvice . pleme u Boki 212 . bratstvo u Bandićima Pavićevići.Odžica Glavica). staro bratstvo u Cetinjskom Plemenu Parežana. u Podgorici doselili iz Zete. bratstvo u Njegušima Pajovići. Nikšić. selo Gorica kraj Danilovgrada u Bjelopavlićima Pavlić Radonjić. srodnih bratstava Pavličići. Brijeg (Piva). oni su iz Prekotarja. iz Albanije (u 16. grana ćeklićskog bratstva Gvozdenovića u Gluhom Dolu Pavlićevići . god. doselili su se iz Banjana krajem 17 vijeka. ispreko Tare (muslimani) Ošić. bratstvo u Ćeklićima Pajovići. Savina. Gorane i Pečurice (Ulcinj) su ogranak Popovića iz Ravne. rod u Ćeklićima Pajovići. zagranak bratstva Sekulića u Bandićima Pavišići.

bratstvo u Malom Zalazu Perići . grana bratstva Rajićevića u Njegušima Pende . kao Preobražani. muslimani u selu Braćenima "Perović". bratstvo u Ljubotinju Pejanovići.Perići na Glasincu Perišići u Sarajevu i u Baru Perišići (Nerići) kod Nikšića i na Glasincu Perkočevici. bratstvo u selu Mircu Perinovići u Dobroti Perići . Cerovu Brdu. od njih u Kosovskoj Mitrovici. Trnovo (Crmnica).Dudići.Grabljani. Petrovići (Piperi) ogranak Radetića (Petrovića). ranije i prezime iznad Sitničke doline u Lješanskom području. bratstvo u Limljanima Pejanovići. Seoca (Piperi) kao: STANIŠIĆ. iz sela ORAHOVO (narodski ORAVO). porijeklom iz Korjenića. katolici porijeklom iz sela Briske Pelević. Stubica (Pješivci) ogranak Strikovića. srodnici Mijuškovića Boškovića i Ađića u Bogmilovićima.god.Crmnica Pekići. iz Vranja (Zeta) odselili u Srem.. bratstvo u plemenu Boljevićima Perazići u Reževićima. staro bratstvo u planini Pepićima Perazići. Leskovcu kod Prokuplja (južna 213 . potomaka Bratovih- rodonačelnika bratstava BRATONOŽIĆ (Branković). bratstvo u Dobroti Pejovići Pejovići . u Risnu 1704. ogranak Martinovića iz Bajica (Cetinje) istorodni sa Bajčetićima i Mirkovićima. bratstvo u Cucama Perišići . Dubovik (Bajice). Ogorjelom Ždrijelu. u Golubovcima (Zeta) kasnije Hogović Pende.Đurkodolci. u Vraki (Skadar) sa Peleva Brijega (Bratonožići) i Vranje (Zeta) i Vraki (Skadar). Kruse. Lješevici. Cetinje ogranak Radulovića iz Miški (Čevo). Bogomilovići (Pješivci) ranije BREŠKOVAC. sa područne Sibne. Ujnjinu Dolu. rođaci Cekovića. u Njujorku i "u Navrljan" u Americi Perići u Sutvari u Boki Perići iz Kuča. Kisjelica (Bratonožići) i Zagorič (Podgorica) ogranak Baljevića. bratstvo u Glavatima Pejovići u Kavaču Pejovići u Crvenoj Stijeni Pekići u selu Krnjica. Erakovićima i Kilibardama u Banjanima. Rataju (Srbija).Pejakovići. Cetinje. bratstvo u Cucama Pejovići. Od njih su u : Bresticama. ranije Bajković (od Petra Vučete Nenojeva) u Cucama (Cetinje). bratstvo u Bjelošima Perović.Radovići (Bašovići). rod u Herakovićima Perišići . Žanjev do (Njeguši) i dotični Mirac (Cetinje). u Veleti (Bjelopavlići) ogranak Milekovića (Petrušinovića). potomci Todora iz Velestova (Cetinje). svi od tri brata iz Velestova. bratstvo u Orasima Pejovići. Cetinje. bratstvo u Dupilu Pejanovići. Ramovu Dolu. bratstvo u Njegušima Pejanovići. bratstvo u Mrkovićima Peraševići u Kladovu u Srbiji Peraši. bratstvo u Kopitu Pepići. Trepčima i Kočanima (Nikšić). bratstvo u Štitarima Perišići . brastvo u Đalcima Pejovići. Paštrovići Perezići (Perazići). istorodni. došli iz Cuca sa istim prezimenim pa jedni prešli u Boku Kotorsku. Virpazar .Čičari. bratstvo u Predišu Pejovići (Ovsine ili Gulupeste).Dudići u Boki. Bjeloši (Grljevići). Konkretno selo Lazorci Perićevići. Mirilovići (Bileća). u Rusiji. u Srbiji.

porijeklom iz Šapca (Mačva). Seoca. Orahovice i Dobrota (Kotor). rod u Pjesivcima Perovići. Ponari (Zeta). potomci Stanka Perova. ogranak Vukšića. doselili iz Donjih Uluća (Rijeka Crnojevića). u Štitarima iz Dulića (Gacko) jesu iz Donjih Banjana a u Zaljutnicu (Golija). god. južnoj Srbiji. bratstvo u Cucama 214 . Barajevu (Beograd) i u Bosni. Mojkovac. na Svibi u Piperima su ogranak Petrovića. Od njih su u : Vir Pazaru (Crmnica). Kotor i u Kotoru. uz jezero. Jagodini. Bobovište (Trebinje). Azanji. 1869. Žabljak i Luka. Martinići. Banjani (Nikšić). kasnije: PEROVIĆ. god. srodni Kaluđerovićima i Nogačama. Gliznica. Žanjevu Dolu (Njeguši) i od njih u Boki Kotorskoj. a Perovići u Mircu (Njeguši) došli su iz Hercegovine. Ti 167. Bar. godine u Peć (Metohija). ogranak Bandića (Peroševi potomci) u Komanima (Podgorica). u Gornjoj Zeti ogranak Terzića. u Risnu. od njih su u Morači. VESELIĆ u Prijepolju i PERUNIČIĆ u Zatarju. Leskovcu. Šušanj i Đinđinovići (Sutomore).Bajkovići. Kuči. Prenčane. Perovića Bare (Tušina). Kuči. Selištu na Obiljevcu. Blizna i Seoca (Piperi). Lenovice (Zaječar) od Radovića iz Morače. Sjeverin i Potpeće (Pljevlja). Donja Orahovica (Kotor). bratstvo u Bjelicama Perovići. U Rastolici i Drenu (Topolica). Ostrog i Ckla kao: PERAŠ (PEROVIĆ) i ĆURPEROVIĆ u Gornjim Šestanima. Prokuplju i u Kuršumliji. Malom Orašju (Srbija) i Virpazaru (Crmnica). Danići (Gacko) iz Banjana (Nikšić). doseljenici iz Pive. Azanji. ogranak Cerovića iz Drobnjaka. u Tušinji. u Montani (Sjedinjene Američke Države). kod Banja Luke. potomci Dobrija iz grupe Gojka Mrnjačevića. od njih su u Nikšiću. Kočanima i Rastokama (Nikšić). Građani . U Adžine Livade (Lepenica) i Knić (Kragujevac). Srbija i kao: PAVLOVIĆ. po majci .Srbija). rod u Krusama Perovići. gdje se prezivaju BANOV i BAJKOVIĆ. starinci. a drugi u Boronjini ogranak Strikovića sa Stubice (Pješivci). a u Srbiji u : Valjevu. južna Srbija iz Rovaca (Podgorica) ogranak Bulatovića. porijeklom od Žabljaka (Drobnjak). ogranak Mikulića . nesrodni sa P. Đenđinovići (Sutomore). posebni iz Hercegovine. Dujovići u Jezerima. Podgorica. početkom 20. od kojih su ŠABOVIĆ u Nikšiću. u Rošca (Užička Crna Gora) iz Pive. Stubica (Gornji Pješivci) ogranak Strijovića (Vučićevića). Bubulja (Bjelopavlići) ogranak Vukšića iz grupe Bubića. Cetinje.v. Draživati i Joževo (Orahovice). Gliznica. Perovići (Ozrinići) u Bajicama Perovići (Kostovići). u Nikšić došli iz Hercegovine. sa područja Rijeke Crnojevića otišli u Grobalj. doseljenici iz Prekotare. u Krusama (Draževina). Manastir Morača Perovići -Preobrežani . Oparićima. u Goliji (Nikšić) iz Cuca . Kod ostroga (Bjelopavlići). Kuršumliji. Ulcinj. KUJUNDŽIĆ i ĆERANIĆ. doselili se Blagojevi sinovi Marko i Novak. Bobajići i Rasova (Bijelo Polje). Od njih su u Valjevu. u Nikšićkom Prekovođu kao: Čagorović. Prokuplju. bratstvo u Trnovu Perovići u Hercegovini Perovići. u Morači (Kolašin) i Poljima (Trebaljevu). došljaka iz Bratonožića. god. Petrovac na moru 1877. Tušine (Žabljak) ogranak Dobrilovića. Strojtenica. iz Selac (Klimenti). od njih su na Žabljaku na Skadarskom jezeru . bratstvo u Mircu Perovići u Boki Perovići iz sela Bare. drugi Perovići u Šobajićima došli iz Pješivaca. doseljenici iz Kuča. Kisjelice (Bratonožići). od njih su na Trubjeli. Trnovo (Cuce).Tušine (Žabljak). Malom Orašju. Martinići. Šobajići i Boronjine (Bjelopavlići). Nikšić iz Cuca (Cetinje). Bobulji. Bar. od kojih su na Kosovu . Petrovu Selu u sjeveroistočnoj Srbiji. Lopare (Fundina). Podostrog (Bjelopavlići ). Tušini (Žabljak) ogranak Dobrilovića. bratstvo u Žanjevu Dolu Perovići. ranije KEKIĆ. Bezjova i Donja Kržanja (Kuči). Njeguši (Cetinje) od njih su u Boki Kotorskoj. ogranak Erakovića iz Banjana odseljeni u Donju i Gornju Šumaricu (Sjenica) a u Banjske Macavare došli iz Pješivačkog dola. Britvićima i u Polju (Bjelopavlići) grana Bubića. Žanjev Do (Njeguši). Opariću. U Crmnici doseljenici iz Klimenata (sjeverna Albanija). Lopare (Fundana). ranije TUNGUZ. rod u Pješivćima Perovići. u Gusinju (Gornje Polimlje) 1875. Jagodini. Šišići (Grbalj). Cetinje došli iz Cuca kao: PEROVIĆ. Albanija došli u Krajinu. srodnici Karovića . iz Bobije (Crmnica) jedni 1860.

Od tada nosimo prezime Pješivac. bratstvo u Povrpolju Pešteri.Radmanovići . u Hercegovini. bratstvo na Pobrđu Piva. bratstvo u Meterizima kraj Podgorice Petrovići (Glendže). pa u: Nikšićke Rudine. Mileč i Oblo brdo (Patničko polje) i Bileća. a pod Durmitor je u drugoj polovini 19. doselili u Gusinje 1711 godine. porijeklom su Pavićevići iz Pješivaca. u Bjelopavlićima. staro bratstvo u Vukodolu Piletić. staro bratstvo u Tospudama Piperi.Mandići. staro bratstvo u Bajicama Pinjići. bratstvo u Trnovu Pesikani. grana bratstva Gvozdenovića u Gluhom Dolu Petranovići. rod u Škaljarima u Boki Petrovići. staro bratstvo u Vučem Dolu Petrovići u Budvi Petrovići. Beogradu. bratstvo u Boljevićima Piljević. u Džinovoj Mahali i u Gornjem Polju nikšićskom Pešići . Gornje Polje - Rastovac kod Nikšića Pima kotorski vlasteoski rod u 14. u Srbiji. Podgorici. bratstvo u Njegušima "Petanović". u Bosni i u Americi Perućice iz Kuča…od Rašovića Perunovići. (Informaciju poslao Obrad Pješivac) 215 . bratstvo u Dupilu Petrovići. u Podgorici. potomak Herakov Petar Šćepčev. Pištignjati ili Pištignjaci . staro bratstvo u Tospudama Pecurice. staro bratstvo u Njegušima Pimići (Pime). predak grupe bratstava Petrovića u Ćeklićima Petar Šćepanov. prezime grane Herakovića Petrovići. stari rod u Cetinjskom Plemenu "Petranović". Njegovo potomstvo živi na Žabljaku. Slavimo Jovanjdan. bratstvo u Petrovu Dolu Petrovići. grana bratstva Herakovića u Njegušima Petrovići. Vijeku Pime (Pimići). vijeka doselio Risto. šestog oktobra. koji se pribratio Vukanovićima Petar. staro bratstvo u Bajicama Pime. grupa bratstava u Ćeklićima Petrovići. pleme u istočnoj Hercegovini Pižići.Perovići u Rudinama.Lješanska Nahija Pestuši. staro bratstvo u Bati Pješivac. bratstvo u Drenovštici Perutići iz sela Starče u Gornjoj Morači. Kuli i Nišu. uža grana (dinastija) Petrovića-Herakovića Petrovići. bratstvo iz sela Kosor u Kučima Petrovići. bratstvo u Boki (Dobrota) gdje su se doselili krajem 17 vijeka iz susjednog Grblja Petričevići. bratstvo u Cucama Pešikani (Bešići) u Bjelopavlićima Pešikani u Limljanima. pleme Pirovići su porijeklom iz plemena Piper. Jedan od nas je ljekar sportske medicine u Melburnu. Porijeklom iz Krnićke Kamenice . bratstvo u Bandićima Petrovići. u Nikšiću. Nekoliko porodica sa ovim prezimenom živi u Herceg Novom ali nijesmo u srodstvu. u "Nikšiću" (predjelu). brat vladike Danila Petkovići. islamske su vjere. u Boki i u Srbiji Pešikani u Sarajevskom Polju. bratstvo u Očinićima Petrovići.Dubravljani. bratstvo u Boljevićima Petričevići. Nikšić.

bratstvo u Cerovu Prentići. bratstvo u Ljubotinju Prorokovići (Gačovići). predak bratstva Žutkovica u Njegušima Popivode.Kašćelani u Njegušima Popovići u "Nikšiću" . bratstvo u Boljevićima Planina (Planinići). bratstvo u Cucama Popovići. grana bratstva Rajićevića Podubličani (Markovići) u Luštici Podubličani (Ševaljevići) u Novom "Pop". bratstvo u Donjem Zagaraču 216 . rod u Sotonićima Popovići. bratstvo u Brčelima Popovići. rod u Ćeklićima Popovići. bratstvo u Kčevu Popovići.Bogdanovići vidi Bogdanovići-Punoševići Purlije. bratstvo u Trnovu Pobor. bratstvo u Lješevu Stupu Popovići. vlastelin. staro bratstvo u Prentinu Dolu Preobrežani.Pješivci. pleme u Boki Pobrežani. predak Popovića-Lipljana Pop Nikola Radonjić (pop Žuti. bratstvo u Njegušima Punoševići . predak Popovića u Donjem Kraju cuckom Pop Janko. bratstvo u Bjelicama Premovići. bratstvo u Nerinu Popovići (Dželetovići). bratstvo u Prosenom Dolu Punoš. na Danilovu Gradu. Kuči. predak bratstva Popovića-Herakovića u Njegušima Pop Vučeta. bratstvo u Očinićima Popovići. grana bratstvene grupe Bajkovića u Cucama Prlje. grana bratstva Herakovića u Njegušima Popovići. u Hercegovini. Carigradu. Boki Popovići iz sela Tepca (blizu Žabljaka) đe su došli oko 1740 (pop Stevan) Potkućnice u Herakovićima Počeci. Stanišića i Radovića u Njegušima Pop Jakov. bratstvo u Dupilu Purovići (Đuričkovići). Bosni. rod u Gruži Popovići u Bogdašićima Popovići ili Lipljani. predak njeguških bratstava Punoševića i Bogdanovića Punoševići. bratstvo u Bjelicama Predišani. bratstvo u Stanisaljićima Popovići. potomci Marka Miljanova Popovići. predak Žutkovića. rod u Dubu Popovići. bratstvo u Donjoj Zeti Popovići. grana bratstva Vučedoljana u Ćeklićima Prosedoljci. bratstvo u Dupilu Pobori. pleme u Katunskoj Nahiji Plamenci. bratstvo u Veljem Zalazu Proročice ili Proročići. pop Žutko). staro bratstvo u Herakovićima Podubličani. bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Pravilovići. bratstvo u Limljanima Popovići. prezime grane Popovića-Herakovića Popovići . bratstvo u Rajićevićima Popovići. dio bratstva Jabučana u cetinjskom Donjem Kraju Popovići iz Meduna.

od njih u Ceklinu. Bijelo Polje ogranak Radmilja iz Stoca Rabrenović. u Antibariju (Bar) 1444. Kostanjica (Boka Kotorska) 1698. staro brastvo u selu Karuču Radanovići. predak bratstva Radnića Rade. Paštrovići (Budva) starosjedioci. vidi: Radanović Radanović. od njih su Bjelojević u Kolašinu. Petrovac na Moru Rade. Podgorica rod sa Ljubićima- Davidovićima i njihovim srodnicima. u Maloj Crnoj Gori (Piva) ranije Baturan iz sela Bacula (Crkvice). Šekulari (Berane) iz Lijeve Rijeke. god. Velika (Plav) ogranak Adrovića. god.). Herceg-Novi. a jedni 1694. Jošanica i Savina (Risan) 16. peraška naselja (Boka) iz Hercegovine. Ujnič (Potkrajci). Sasovići (Boka Kotorska). Piperi ogranak Radetića (Petrovića) doseljenika iz Lutova (Bratonožići). Nikšić Ravić. u Mojdežu (Boka Kotorska).. po nahočetu Rabota. Podgorica Radagl. Berane. Lopari i Koće. Morinj (Risan) iz Hercegovine. Velika (Plav). Grbalj iz Stare Crne Gore. od njih su kod Bijelog Polja. a drugi su ogranak Ljumovića iz grupe Đurkovića. u Bistrici (Mojkovac) i kao: Rabrenović iz Mekića Kule (Mojkovačkog Stolca). Bolević. Radak. god. Mišići (Sutomore). Podgorica iselili se kod Novog Pazara. sin Rajiča. Kuči Ravnolažanin. iz Zubaca (Trebinje) 1694. Vasojevići iz grupe Novakovića najbliži Ćekićima od njih u Žarima i Podbišću (Mojkovac). Budva 1550. Piva. Vranjina (Rijeka Crnojevića) ogranak Kričija iz Gađi (Građana). Brvenica (Pljevlja). god.R Rabas. i Prevlaci (Boka Kotorska) 1742. pretka Rajićevića u Njegušima Radević. Tušina (Žabljak) iz Orašja (14. Bar.Kuruc. porijeklom iz Hercegovine. u Podgorici Rabošta. Nikšić doseljenici iz Ravnih Kotara. Perast (Boka Kotorska). Perast (Boka Kotorska) Radaljević. vidi: Rabasović Rabasović (Rabas). Krasovica i Laće (Bjelopavlići). Njeguši (Cetinje) ogranak Popovića-Herakovića. Stevanovac (Polja) pa u Mekića Kulu (Mojkovac) jesu ogranak Radmilja iz Stolca. Bijelo Polje Rabuz. u Šašvari (Mađarska) iz Grblja (Boka Kotorska) Radanovići. Malta (Sutorina). Ćeklići (Cetinje) 16. iz Popova (Trebinje). u Vasojevićima ogranak Mijomanovića sa više grana Rabović. Cetinje Radaljevići. v. Nevesinje. u Podgorici Ragus. Crkvice (Piva) ranije Jušičanin i kasnije Baturan pa Radan. iz Popova (Trebinje). Piperi kasnije kao: Vukotić. Ulcinj Rabren. ogranak Popovića porijeklom iz Zete Radanić. Milutinović i Asanović Ravnjak. Herceg-Novi Radaj. i Radanić. v. Ćurioc i Laće (Bjelopavlići) iz grupe Malonšića. stari rod u Cetinjskom Plemenu Radan. knez. uze brastvo Popovića-Herakovića u Njegušima Radača. izumrli Radašinović. god. Herceg-Novi. Crmnica. u Goranskom (Piva) od Pljevalja. vidi: Rabren. Ujnič (Potkrajci). u Podgorici Radašin. Lopate (Lijeva Rijeka). 217 . Radaković. Podgorica Radakov. Resnik (Bijelo Polje) oz Nikšićkih Rudina. Pelinovo (Grbalj) pa u područno Višnjevo. Bašče (Rožaje) iz Morače (Kolašin) kao: Radević . Karuče i Limljanima (Rijeka Crnojevića). god. v. iz Kuča iseljeni u Salapuru (Srbija) Rabljen. porijeklom iz Komana (Podgorica). kasnije i kao: Miloradović (Kotlaš) doseljenici iz Popova (Hercegovina).

Šusteri (Rožaj). Mojan (Kuči) iselili u Klimente (Albanija) Radetić. Herceg-Novi Radeč. Kčevo (Čevo). na Rogozni. Rasova i Femića Krš (Bijelo Polje). od Plava rod Alkeksićima u Kočarišu (Štavica). drugi kod Andrijevice i Berana su iz Kuča. Radetina (Kuči) iselili u Plav. u Podgorici i Cetinju Radica. porijeklom su iz Kuča Radenković. Martinići (Bjelopavlići) Radetinac. Kotor i susjedni Škaljari. još 1485. Radovanovići i Krtole (Tivat). Paštrovići. Kotor Radivović. Vojno Selo (Plav). iz Humca (Njeguši).Radin) oni su porijeklom iz Crne Gore Radina. Bijela i Kotor (Boka Kotorska) Radifković. pominju u Buče (Budima). Bistrica. Cetinje srodni su im Baše i Đuraševići u Đuraševićima (Grbalj). Podgorica i jedni kao: Perović. rod u Kotoru Radivojević. u Vasojevićima ogranak Neradovića (Raketića). Paštrovići. Budva 1650. Herceg-Novi doseljenici iz Skadra (Albanija). Radisavljević. Ustinja (Kotor) iz Humca (Njeguši). Cuce 16. u Podgorici Radibratović. v. Njeguši (Cetinje) 1489. ogranak Babovića- Novakovića u Vasojevićima. Mokrine i Podi. v. Šumadija. v. god. Golubovci (Zeta) i područnim Vukosavcima i Grbovcima. Brazilovice (Lajkovac) iz Kozera (Ljig) kao: Kojić-Miljanić Radivojević u Kotoru Radijević. Radetina (Rožaje) iselili kod Novog Pazara. Grahovo (Rožaje) Radić. vidi: Radivković.Rackov i Rada . v. v. Strojtenica. iz Kuča odselili u Resnik (Beograd). iz Pješivaca iselili u Dračiće (Kolubara). Bjelopavlići 16. u Podgorici i Cetinju i kao: Radifković Radivović. Cetinje odselili u Kotor. Plav 1330.. Dobrota (Kotor). Berane.. Murino i Moštanica (Plav) starosjedioci Radetina. Radlje (Sokolska nahija). ogranak Abramovića iz Bjelice (Cetinje). vidi: Čarnojević. iz Vraćenovića (Nikšić) prešli u Meku Grudu (Bileća) i Šehovine (Hercegovina). Spuž (Bjelopavlići) Radi. Dobrota (Kotor) 16. a tamo iz Radin Dola (Cetinje). Herceg-Novi Radivković. Milati i Novo Selo (Komani). Momišićima. Kuči ogranak Vuksanovića iselili u Vagare. Velika i Brzojevice (Plav) u 14. Rožaj. iz Hercegovine a jedni kod Kotora iz Budve Radin. god.Kosor (Kuči) ogranak Čejovića (Pavićevića) . iz Kolašina odselili u Sabantu (Lepenica). Radeljić. Berislavcima. Brajkovac (Šumadijska Kolubara) porijeklom iz Rovaca (Podgorica) i kao: Avruz..Drekalovića. porijeklom iz Huma Hotskog područje Tuzi. Kurilo. god. od Jova i Racka . god. Zaton (Bijelo Polje). god. Nikšić.) došli iz Vrake (Frake). Goričani (Bijelo Polje). Sopoćane (Nova Varoš) kao: Ilić došli iz Korita (Bijelo Polje). u Rovcima (Podgorica) doselili između Neretve i Cetine kao: Jurijević i Vlatković i oni su od bratstva Nikšić. potomci su Dapca. u Velestovu naseljima: Bajramovici i kod crkve Velestova kao: Radičević .. u Podgorici Radinović. Podbišće (Mojkovac) iz Meteha (Plav).. Gračanica (Plav) ogranak Raketića. Perast (Boka Kotorska) Radičević. u Ulcinj (1910. Ravča Polje (Bijelo Polje) Radelić. ogranak Žižića u Drobnjacima. Đuraševići (Tivat). Neki se. Mahala i Lakovićima (Zeta) iz Pipera Radecki. Radeljac. Kosijeri (Cetinje) starosjedioci Radilović. Radimir. Bijelo Polje.Mrvaljević.Mićunović i u Stražnici 218 . v. doseljenika iz Albanije u 16. u Piperima ogranak Petrovića (Lutovaca) od njih su u Rijeci Crnojevića. Podgorica. grana Lopoćana. jedni iselili u Donje Dragačevo kao: Andrić. Lekovine (Pavino Polje). v. Bijela. Srbija iz Mratinja (Piva) porijeklom od Livna (Hercegovina). Srbija Radenović. Kotor 1437. u Srpsku Crnju (sjeverni Banat) i kao: Monoštorac. u Makljenu kao: Radičević . Martinići (Bjelopavlići) 16. Njeguši (Cetinje) 14. Albanija. potomci Jova (pa Jovin. starosjedioci. god.. Morinj (Risan).

Meljak i Džurevo (Pljevlja). od kojih je i pjesnik Branko. Nikolj Pazar i Sipanja (Bijelo Polje) Radičić.) i Cetinju iz Gruda (Tuzi). od kojih su iz Vranja u Vraki (Skadar). Žin. sišli (1761. kasnije Tatar u Ceklinu Radović. Gorica. Berislavci (Zeta). u Risnu. od njih su u Podgorici Radišić. Oputne Rudine (Nikšić) Radnići (Jovanovići). Lužani. vidi: Radman Radmanovići ..Mrvaljevići. god.Đurići .Šćepanovići. Cuce (Cetinje) Radišković. Njeguši (Cetinje) 1452.Ćupići.Đurići . Riđani (Nikšić). bratstvo u Zagaraču Radmanovići . Dobrsko Selo (Rijeka Crnojevića) porijeklom iz Kavaje (Albanija) i kasnije kao: Kavaja.Mićunovići.Dubravljani . god.Vujovici. Goričani Zeta i Podgorica. god. Od Srezojevića iz Rovaca (ogranak Vlahovića) kao: Radovanović (Ilančić) u Gornjoj Jablanici (južna Srbija). Od njih su u Podgorici. porijeklom su iz Čeva (Cetinje) Radman. Bratonožići Radman. Završje. Od njihovih Fila (bratstva) Nešov je (1832.Pesici. bratstvo u Zagaraču Radmilović.Velimirovići. pa u Gornjim Tulima kao: Kisin (po Bogdanu Kisinom Radoviću). vidi: Radman Radmanović.kao: Radičević . Začir (Rijeka Crnojevića). porijeklom sa Kosova.Đurići .) prešao na Cetinje.Đurići u Zagaraču Radmanovići . bratstvo u Zagaraču Radmanovići . staro bratstvo u selu Mircu Radmanovići . Budva u 15. u Zupcima (Trebinje) i kao: Radović . bratstvo u Zagaraču Radmanovići . od njih su u Lastvi (Tivat). u Zagaraču (Danilovgrad). od Dučića u Kučima. u Zeti i kao: Živković. Ostojići. Vrba. u Đuraševićima (Tivat) iz Stare Crne Gore Radičevići . Orahovice (Kotor). ogranak Đurovića u Pješivcima.. Kotoru.Dubravljani . Gracu (Lješkopolje). v.Dubravljani. bratstvo u Zagaraču Radmanovići . bratstvo u Zagaraču Radmanovići . bratstvo u Velestovu Radičevići . Krnjača. god. 219 . v. od njih u Podgorici Radičković (Davidović).Abramović. grupa bratstava u Zagaraču Radmanovići .Đurići .Abramovići. Zaostro i Lužac (Berane) ogranak Đuraškovića (Đurđevac) iz Ceklina (Rijeka Crnojevića). v. Zaostro. Mojdežu (Boka Kotorska). Berislavci (Zeta) ogranak Andrića (Lambuljića).Kisin iz Cuca (Cetinje). Anadoliji (Turska). bratstvo na Njegušima Radnići.Dubravljani .. Dalmaciji i Todor Aleksin ode u Slavonski Brod i sin Branko u Beč.Dubravljani . vidi: Raičević u Zeti. Bijelo Polje i područna Bistrica. Bjelopoljska Bistrica 1470.Ičevići. Od njih u Piperima.Otaševići. Riđane (Nikšić) u 15. Cetinju i Srbiji kao: Davidović Radiš. od Radovana. bratstvo u Velestovu Radičevići .. predak bratstva Radmanovića u Zagaraču Radmanov. Mataguži i Golubovci (Zeta) potiču od Martinovića iz Bajica (Cetinje) i kasnije kao: Raičević.Nikolići. ogranak Brajovića iz Bjelopavlića. bratstvo u Zagaraču Radmanovići . Od njih su u: Podgorici. bratstvo u Zagaraču Radmanovići . posmrtni ostaci na Stražilovo (Sremski Karlovci). grana bratstva Kaluđerovića u Ćeklićima Radovanić (Đurašević). Dragovići u Krajini. Podgorici. u Donjoj Ržanici. ranije Radmanov iz Kućišta (Pelev Brijeg).Stamatovići ("Miloševici"). vidi: Đurašković Radovanović. Lješevog (sina Krstića Leskina). kasnije Radmanović. bratstvo u Zagaraču Radmanovići . došli su iz Šestana (Krajina) Radišević. Podgorica.Đurići . bratstvo u Velestovu Radiči. Bjelojevice i Lepenac (Mojkovac).) doselio iz Lješa (neko vrijeme u Draču) i Grudama (Tuzi). Rasovača. Od njih u Vraki (Skadar). bratstvo u Zagaraču Radmanovići . Tupci. u Berislavcima (Zeta) Radičev potomak u (14.

od njih su u Podgorici. u Pješivcima su ogranak Nikčevića. Bijelo Polje došli iz Morače (Kolašin). drugi iz Gračanice (Hercegovina) a treći iz Stare Srbije (Raška). Bijelo Polje. Kamenari i Savina. Jerenjići i Mratinje (Piva). Cetinje. porijeklom sa Kosova. Vir na ostrvu Pag. porijeklom iz Kuča. Crni Vrh (Berane). god. ranije Krsmanović. Gradac (Lješnjani). v. došli iz Popova (Hercegovina). Herceg-Novi. srodnici tamošnjih Đurišića i Raičkovića. Ozrinići (Kčevo). Bijelo Polje. god. doseljenika (u 16. doseljenika iz Čarađa (Golija). i u drugim krajevima. sišli iz Stare Crne Gore. u Gornjoj Gorici (Podgorica) ogranak su Marinovića iz Zete. Prijeradi i Ljuštica (Grbalj).) iz Albanije. v. od kojih su u: Crnom Vrhu (Berane). u Podgoricu iz Kokota (Lješkopolje). Kruševice. starinom sa Kosova. Prage. Herceg-Novi doseljenici iz Hercegovine. ranije kao: Drobnić. Herceg-Novi. u Rijeku Riježevića (Paštrovići) u 13. god. Kosijeri i Đinovići (Cetinje). Kastel Lastva (Petrovac na Moru) i Medini (Budva) sišli iz centralne Crne Gore. 2) Vrijeg (Piva) došli iz Velinića (Prekotarje) od ovih su Čavić u Šarićima (Mratinje). Krnjači i Curovu. Milinsko (prvi pomen 1685. Vir na ostrvu Pag. Nikšić i Mojkovac ogranak Miljanića iz Miljanića (Banjani). Male Cuce (Cetinje). a tamo od Ohrida (Makedonija). Klinci. Radulići (Bihor). Cetinje. porijeklom sa Kosova. Nikšić od Herceg-Novog. Srbija. Gornji Sutivan (Tivat). Pripadaju prvim Novljanima(Miloševićima) koji su prešli iz Banjana u Drobnjake. na području Pljevalja. porijeklom iz Gračanice (Gacko). Tivat. srodnici Rajkovića i Latkovića. Kavač (Kotor) i kao: Radonić. doseljenici iz Bijelo Polja (Polimlje). Zaljutnica (Golija). Herceg- Novom iz Morače (Kolašin). Nikšić. Od njih su u Podgorici i Srbiji. Bijelo Polje. u Vlaškoj (Rumunija) potomci trećeg Rajičeva sina kao: Radović (Bošković). u 16. Savina i Kamenari. Rijeka 220 . Momišići (Podgorica). Mahala (Zeta) porijeklom iz Orahova (Kuči). kasnije jedni od njih kao: Nobil. potomci Mrnjavčevića iz Riđana (Nikšić). Kamenice i Igalo. u Podgorici su od Adžiametovići. ranije Proročin (Proročica) iz Vučjeg Dola (Ćeklići). starinom iz Kuča. sišli iz Selaca (Gornja Krajina). prešli u Hercegovinu. Ratiševina. grana Miloševića u Drobnjacima. a u malom Brezoviku od 1878. porijeklom Kuči.. Ravna Rijeka i susjedna varoš Bijelo Polje. Limljani (Crmnica). kod Nikšića. Šipačno. v. došli iz Kruševice (Hercegovina). 1) Donja Brezna. Dobrota (Kotor). Meljak (Šumadijska Kolubara) i kao: Mihailović iz Morače (Crna Gora). Nevesinje (Hercegovina). Zaljutnice (Golija). Kruševice i Ubli (Krivošije). Ispod Pustog žala u Dobrom pijesku (Paštrovići). Orah. v. ogranak Naletića. 5) u Sojicama (Glasinac) iz Pive. Cetinje. došli iz Stare Crne Gore. od kojih su u Rijeci Crojevića. a tamo iz Klimenata (sjeverna Albanija). njihovih ima kod Mojkovca. Porto Rose. Cetinje. Podgorica. uz Skadarsko jezero (Krajina). u Radovićima (Zaton). a u Grabu (Zupci) kao: Kuraica i Šaraba. Bajkovići. srodnici Lutovcima. Goričani i Mataguži (Zeta) grana Klikovaca. Herceg-Novi. Zaostrom. Krnjaču.Otašević. ogranak Dapčevića. u Paštrovićima. ogranak Reževića u Paštrovićima. iz Crljenice prešli u područna sela. ranije Rakočević. iz Veljeg Dubokog (Rovca) otišli u Srbiju. ogranak Abramovića iz Bjelica (Cetinje). Kolašin. Herceg-Novi. Zagonje. Piva. došli iz Donjeg Kraja (Cetinje) a tamo iz Carevskog Dola (Miške). doselili se iz Dobrote. Đuraševići (Tivat) u 15. god. ogranak Radonjića sa Njeguša (Cetinje). potomci su Potolića iz Pješivaca. 4) u Mratinju i Crkvičkom Polju od Lalovića iz grupe Branilovića. u Drobnjacima.. Vrbu. sišli iz Stare Crne Gore kao: Rajičković. iz Kopita (Rajićevići). Bare Radovića (Morača). drugi su u: Žinu. ogranak Gvozdenovića u Gluhom Dolu. na desnoj obali rijeke Bijela (Polja i Malinska). Herceg-Novi. od njih su kod Bijelog Polja.) došli iz Bjelopavlića. Miljanići i Muževice (Banjani).). porijeklom su iz Cuca (Cetinje). Rovca. 3) Borkovići (Piva) ogranak su Čavića.Radovići (Tivat) došli iz Stare Crne Gore u 17. Zabrđe. Kotor. Pape i Vrneška Dolina (Bijelo Polje). iz Ćeklića (Cetinje). Tomaševu (Pavino Polje). potomci Bogićevi. Morin (Morinj). Tutiću (Leskovac). a u Sotonićima (Crmnica) kao: Radović "Kudin". u Željučku (Hercegovina). Risan. porijeklom iz Kuča. u Podgorici i Lješkopolju ogranak Tujkovića. u Kolašin došli iz Pljevalja i jedni pređu u Podgoricu. ogranak Radulovića. v. doseljenici iz Morače (Kolašin). od kojih su u Donjem Ćurilu (Bjelopavlići). Prijeradi (Grbalj) u 16. u Nevesinju (Hercegovina) u Gornjim Breznama (Piva). Bajice (Dubovik). Od ovih iz Kruševice (kapetan Nikola) prešao je u Nikšić (naselje Mušovina) oko 1880. Javorje. Krtole (Grbalj). u Nikšiću. Herceg-Novi (1687. Radulići i Jagorče (Bijelo Polje). porijeklom iz Pipera. Velje Selo (Bar) pa prešli u područno Ravno i Kunje (Ulcinj). Srbiji. starosjedioci. srodnici Vujačića. Jasenica (Vrbica). Bar. Metaljku. Gornja Gorica (Zeta) grana Miranovića. ogranak Penda-Rajićevića.

Šavnik. god. vidi: Kosanović.. Miloševići). bratstvo u Kosijerima Radovići. porijeklom iz Lutova (Bratonožići). Begaljice (Beograd) 1878. Vuksanović. u Mostaru. Kovačevac (Mladenovac). u Ćuriocu. došli iz Bijelog Polja (Polimlje). Gradac (Valjevo). jedni siđu u Šipačno a jedni iz Brezana presele se (1809. Ulcinj 1887. Prentina Glavica. Ćelije (Šumadijska Kolubara). od njih su u Kamenarima i Savini.. iz Vraneša (Bijelo Polje). porijeklom iz Kuča. porijeklom iz Vasojevića. Timar (Žabljak). kasnije Krsmanović. ostrvo Vir (Zadar) došli iz Dobrote (Kotor). te Stojanović kojih ima u: Crmnici. Herceg-Novi. Bar. Srednja Glavica. Srbija. Veliki Šenj. rod s Čavićima s Pišča Radovići (Bašovići) u Vlaškoj Radovičić. Dubočke i Radojevići (Banjani). Cetinje 1489. Brezna (Piva) srodnici Durutovića i Todorovića doselili iz Kčeva (Čeva). god. grana bratstva Penda u selu Kopitu Radovići. od njih su u Mokrome (Šavnik). Bare (Žabljak). Herceg-Novi i Brajićima (Budva) od 16. porijeklom iz Vasojevića. Beleševac i R. Kruševicama. Cetinje ogranak Marojevića (od Radoja Gojakova). doseljenika iz Kčeva (Čeva . grana bratstva Ozrinića u Bajicama Radovići. u Bjelopavlićima: ogranak Raspopovića (Popovića). Mijanov sin. doselili iz Bjelopavlića. grana bratstva Gvozdenovića u Gluhom Dolu Radovići. u Nikšiću Radovići. god. Barovima (Morači). i na Bijelom Brijegu. god. grana Nikšića. god. Bjelojevićima i Lepencu (Potarje). Cetinje. Drencu (Gajtan). Kotor oko 1335. srodnici Vujačića u Grahovu (Nikšić). zatim Jovetić ("Baile"). Podrinje (Mačva). Babići). Podi. južna Srbija oko 1879. Podrinju (Mačva). Gornjem Polju (Nikšić). Mijušković. Herceg-Novi. Pljevlja. od Nikšića. Kotor Radoević.. god. Mokro (Šavnik). Dobrača u Lepenici (Šumadija) došli iz Morače (Crna Gora). Ostroški krš.. došli iz Hercegovine. starina doseljenika u Gornje Polje. starinci navodno iz Lješkopolja. došli iz Korjenića (Trebinje). odseljeni u Metohiju. i 1889. u Podgoricu iz Morače Radoje. grana bratstva Radonjića u Njegušima Radovići. Šipačno i Župa (Nikšić). ogranak Bulatovića iz Rovaca. Herceg-Novi oko 1692. v. u Piperima. njihovi srodnici su u Kamenom.S.. Martinića Gostilje. Goričanima i Lajkovićima (Zeta). u Lutovu (Kolašin). Drobnjaci potomci Radoje Babića . kod Nevesinja (Hercegovina). potomci Tolja. Herceg-Novi Radovčić. bratstvo u Gracu Radovići. Kragujevac i kao: Koturović iz Bihora (Bijelo Polje). Herceg-Novi. god. Drobnjak. Drobnjaci.Crkvice..Toljića. Šavnik (Polje Radovića) i Bijela. god. bratstvo u Stubici Radovići ("Kudini").Ozrinići). porijeklom iz Pive. bratstvo u Sotonićima Radovići (Basovici). starosjedioci . od njih su kod Mojkovca. potomak Šarca (Šarenaca). god. pa Senj i Ropočevo (Mladenovac). Čukarevac (Gruža). a tamo iz Popova (Hercegovina). D. Bijelo Polje i područna Bistrica. doselili iz Jasenova Polja (Morača). Bistrici. Jelovik (Jesenice). Javor. Radogostov. Markovine (Cetinje). Nikšićko Prekovođe.) u Nedžariće (Sarajevo).Crnojevića i kao: Rovčanin. Sasovići. predak bratstva Kosanovića i Otaševića Radoje Gojkov. iz Martinića (Bjelopavlići) iseljeni u Gornju Tušinju (Bare Sirovačke). njihovi ogranci su: Mitrović. Kruševice. Vojkovići (Ćeklići). Herceg-Novi oko 1692.rod s Delićima Radovići iz Pive (Mratinje. Cetinje. Vlastelinovića iz Plane (Bileća). Kotor Radogostić. porijeklom iz Rovaca (Podgorica). Nikšić. Gradina 221 . Samokovu (Rusija). Miljanići. Kameno. u Nikšiću i kao: Radojičić. staro bratstvo u Donjem Kraju u Limljanima Radovići u Hercegovini Radovići iz Pive (Borkovići. predak bratstva Radojevića Radojević. Kosanice (Pljevlja) Radoičić. Barajevo (Šumadija). Pavino Polje (Bijelo Polje) i kao: Radović Ćinpur Radovići.

Bar i kao: Radonjić. Vasojevići ogranak Šoškića. od njih kod Nevesinja (Hercegovina). Kovaci -zaseok Stabna). Bijela (Šavnik) ogranak Vulovića. i kao: Radojević. god. Prištini (Kosovo) i Crvenki (Bačka). Mala Crna Gora (ušće Sušice u Taru)..Governadurović u Prijeradima Radoničić. od 1857. iz Popova (Hercegovina). v. predak Radonjića . u Mokro (Šavnik) vidi: Radonić. Zukovići i Avdići. Drobnjak. bratstvo u Srednjim Mainama Radonići u Kavaču Radonić . Crmnica 16. bratstvo u Ljubotinju Radomani.Toljić iselili se oko 1855. v. Nikšić. Njeguši 15. bratstvo u Podgoru Radomanović. iz Čeva (Cetinje) u Lješkopolje. u Komanima su grana Bezdanovića . bratstvo u Dobroti Radomirović (Milić). ranije: Borilović. v. Radoman. ogranak Baskića u Đuraševićima (Grbalj). Argentina. Petrušinovići (Bjelopavlići). kao ogranci Rajićevića (Rajića). ogranak Adžijatovića. bratstvo u Selistima pjesivackim Radojičići iz Pive (Stabna. Gusinje.. Rijeka Crnojevića pa područni Mužovići i Braćene (Crmnica) doseljenici od Banjske (Kosovo). Mokro (Šavnik) ogranak Kalabića. Dobrota (Kotor) 16. Bironjske Rupe (Ljubotinj). god. Nikšićka Trepča i Nikšić iz Krivošića a ondje 1692. iz sela Orahova. Krtolska naseljabalj.) iz Hercegovine. Njeguši (Cetinje) ranije Guvernadurović. Herceg-Novi. Proganovići (Podgorica). Od Radončića su ogranci Rašići.Vojvodić i Dobrota (Boka Kotorska) Radomiri. od njih su u: Orjoj Luci (Danilovgrad). Radonja. Đenovići i Kuti. a drugi i kao: Radonjić . Pali (Bijelo Polje). god. Ćeklići i Njeguši (Cetinje) 15. god.. v. potomci Radonje iz Kuča.Brezna).Rajićevića u Njegušima Radonjić. i kao: Guvernadurović (Radonić) iz Njeguša. Kuči iz grupe Drekalovića nastanjeni u Balabane i Golubovcima i Mahali (Zeta). Škaljari. v. iz Nevesinja. Stabna i Kovači (Piva) ogranak Branilovića. Herceg-Novi Radončići porijeklom iz plemena Kuč. Kavoč i Prijeradi (Grbalj). potomci Raičevi jedni kasnije Raićević doseljenici iz Gacka jedni i kao: Rajić. Nikšić. Herceg-Novi 1687. bratstvo u Vitasovicima Radojičići. Herceg-Novi. Podgorica. Tozi i Zaljut (Pljevlja) iz Vinicke (Berane). Žabljak na Skadarskom jezeru. Ubli. god. Kovači (Boka Kotorska) iz Hercegovine Radonić (Lavčić . iz Gornje Morače. Sasovići.) iz Nevesinja Radojković. Sutomoru (Bar). razgranati. te jedni prežu u Čavanj (Zatarje) Radojevići. Ubli.(Šaranci). ogranak Sandića (Dakića). u Nikšiću i kao: Radoičić. Bijelo Polje i područni Resnik. Straševina i Gornje Polje (Nikšić) Radojičići. Prijeradi (Grbalj) 9. Bjelopavlići 222 . koji su muslimani u Gusinju. Mol (Bačka). od njih su u: Rosići (Tivat). god. u Bajicama (Cetinje) od njih: Kotor. grana bratstva Marojevića u Ćeklićima Radojevići iz Pive (G. pa u Liješnje (Rovca). Vitasojevići i Selima (Pješivci). Peći (Metohija). rod koji se pominje u poveljama Ivana Crnojevića Radojevići. Prčanj (Boka Kotorska) Radončić. Malagići. Njeguši (Cetinje) Radomani. iz Hercegovine. Podgorica. starosjedioci Radojčić. Ulcinj (1895. v. Peraška naselja iz Stare Crne Gore. Podi.Stanišić i drugi. predak Radonja je primio islam i njegovi potomci se nazvaše Radončićima. Herceg-Novi 1692. jedni su iz Krivošija odselili u Mačaj (Čako). Radomir. u Piperima ranije Komnenović. Riđane (Nikšić) 15. Bosna. Berane. god. od njih u Zabrđe (Sutomore). u Građanima i Radomiru . porijeklom iz Makedonije (Ovče Polje). Nikšićka Župa i kao: Babić . Morinj (Risan) iz Crne Gore Radonići. Bar. s Čeva iz Crne Gore Radojičić.Lapčić). predak bratstva Bandića u Komanima Radonja Rajičev ("serdar Radonja"). na Glasincu (Romanija) i u Srbiji. Herceg-Novi iz Popova (Hercegovina).Radulovića od njih u Smriječu (Piva). Kuči. Boka Kotorska (1692. Njeguši (Cetinje).

u Bjelopavlićima jedni grana Matijaševića a drugi u Slatini i Višu ranije kao: Kusalović. Nikšić Radoš. od njih su u: Gornje Polje (Nikšić) kao: Puranović i u Nikšićkom Polju. Jolović. Parage (Nikšić). Bar Radulović. Kotor Radula. Bijelo Polje ogranak Vukajlovića Radtović. Momišići i Grabovci (Zeta) iz Lješanskog područja. Seoštica (Bratonožići). Velika i Plav iz Šaljana (Šalje). v. Mahala i Mataguži (Zeta). iz Pive u drugoj polovini 18. i kao: Brđanin . Vir. u Šavniku ogranak Abazovića..Raičević. na Slatini Simonović (po Simeonu Mirotočivom) razgranati kao: Radulović i u: Kosovu Lugu i Grliću (Bjelopavlići). potomci Petra doseljenika iz Bjelopavlića.Mrnjavčevića odselili kod Gusinja a kao: Đurđević iselili u 16. Gotovuša. Azanja (Gornji Bihor). Bašina Selo Cuce (Čevo sada). Cetinje ogranak Jovanovića iz grupe Petrovića. Poturak i Paređina. bratstvo u Boki Radonjići. došli iz Krivošija (Boka Kotorska) a tamo iz Trešnjevice (između Danilovgrada i Grahova) ima ih i dalje u Krivošijama. Šćepovića kuće. Prijevor (Tivat) iz Stare Crne Gore. god. Crljenica a u Židovićima i Brvenici (Pljevlja) istorodni. iz Njeguša doselili u Perast 1438. Hercegovina). Požari (Bjelopavlići) potomci Bijelog Pavla. grana Trebješana. ogranak Vujoševića iz grupe Đurđevića . Goričani. Drnovštici i Veliki Orani Do (Pješivci) i kao: Radulović . Tepca i Uskoci (Žabljak). v. Bašino Selo (Čevo)... drugi u Odesi (Ukrajina). Piperi. v. grana Laketića . i kod Mojkovca potomci Radula Trepčanina. Albanija. u Rovcima (Podgorica) ogranak Vlahovića. u Zeti (Ponari i Mahala) iz Komana. Začir. Zabjelo. Vasojevići grana Novakovića iz Pješivaca iselili se u Srbiju. Banjani (Nikšić) 15. Riđani i Gornje Polje (Nikšić) 15. Šurić i Šumići (Nevesinje). ogranak Oraovaca . a u područnim Pažićima od Pejovića ranije Simonović. Podbišće (Mojkovac).. god. Rijeka Crnojevića Radošević. Ponari. Bušnje. Rovca porijeklom iz Drobnjaka odselili se u Šekulare (Berane). Cetinje ogranak Vickovića (opšte Vučedoljana) doseljenih ispod Orline (Gacko) "pod Ikoviće i Krajnjem Dolu" pa u Vuči Do. od njih su kod Rijeke Crnojevića.Lopoćana Radosalić. Gusinje Radosavljević. u Banovom kopitu. kod Nikšića Radosavović. i područno Dobro Selo Radohnić. Donja Morača (doselili iz Popova Polja. Rubeža (Nikšić) grana Trebješana iselili se u Tepca (Žabljak). Vučji Do (Ćeklići). Badnjar. Nikšić iz Nikšićkih Trepača. vidi: Trepčanin. Rastovac i Šipačno iz Ćeklića 223 . Bosnu i Dalmaciju.ogranak Kaluđerovića iselili sa Glavice u Bjelopavlićima u Ćekliće i Miške (Čevo). odselili se u Gružu (Kragujevac). rod bratstva "Bandića" u Komanima Radonjići u Molu u Bačkoj Radonjići. god. Stijena Piperska. Njeguši (Cetinje) 15. Danas ih ima u Podgorici. v. Riđane (Nikšić) 15. 1589. bratstvo u Lješanskoj Nahiji Radonjići. grana bratstva Rajičevića u Njegušima Radonjići . u Banjane (Nikšić). Zavrh (Nikšić) i Nikšićko Polje iz Čeva. Mahala (Donja Zeta).Nenada iz Kuča odselili u Gusinje Radonjčić (Radonjica). i jedan mali broj koji je ostao da živi u Jasenovi Radonjičić. u Brajićima (Budva) Radoč. Žiljevo. Goslić (Golija). kod Nikšića.Gavrilović "Spica". Markovići (Budva). Ugnji (Cetinje) 1601.selo Jasenova. Beogradu. v. ranije Ćetković potomci Ćetka Cerovića iz Tušine (Žabljak). Cetinje iselili u Krivošije Jezera (Ćeklići). v. Budimlja (Berane). Gostilju i Lužnici (Bjelopavlići) po zetskom knezu Radulu i kao: Hirsović. pa Gošić (Boka Kotorska) i Mol (Bačka). Cetinje iselili u Milojeviće. Cetinje odselili se u Bajice kao: Radović i Perović. starosjedioci. u selima Komana (Podgorica) i jedni u Podgorici.Pošćenje i Virak (Žabljak) ogranak Vojinovića. grana Abazovića. Hercegovina i kao: Drljan.grana Petruševića grupa Mitrovića a drugi iz Bjelopavlića kao: Mrđen iselili se u Zetu. Vasojevići ogranak Miloševića . Maine (Budva) od Borilovića iz Bajica (Cetinje) Radonjići. od njih su: Džabasan.Lopoćana u Vasojevićima. Novom Sadu. kod Kosovske Mitrovice. Bezjova i Kržanja (Kuči). drugi Radulovići su grana Kaluđerovića.

Vir (Nikšić) i kao: Brđanin. bratstvo u Pješivcima Radulovići. Perast. ranije Gornjak. bratstvo u Lješanskoj Nahiji Radusinović. Bjelopavlići Railić. Šin đon. Zeti i kao: Ražnjatović Ražnatovići iz Ceklinske nahije (sela: Rijeka Crnojevića. Kotor. iz Biševa (Bijelo Polje) odselili i u Takovo (Aranđelovac) Radunovići. vidi: Rajević Raž. Prevlaka. v. v. Podi.Gavrilovići. Krtole (Grbalj) Radusini. Dobrska Sela (Rijeka Crnojevića). od njih su u Grblju. Dujeva. Albanija. Bar. odselili u Police (Trebinje).) Razdrokić. Granice (Nikšić). Selišta (Pješivci). Herceg-Novi. Stoliv (Kotor) kao: Bošković. Peraška naselja (Boka Kotorska) iz Stare Crne Gore.) od njih su u Prijevor (Grbalj) a dalje u Škaljare (Kotor) Raević od Rao (Rajo). Ostrog i Rožac (Bjelopavlići) iz Dabojevića. od njih su u Podgorici. grana Novakovića kasnije Limljanci i Radonjić. Savina i Meljine. Dodoši. Kotor Raičević. Herceg-Novi. bratstvo u Bjelopavlićima Radulovići. najstariji sin Vasa rodonačelnika Vasojevića. bratstvo u Krivošijama Radulovići (sa Bojanićima). Ulcinju. a. Nikšić. Rošca (Bjelopavlići). god. bratstvo u Pješivcima " Radulovići " . Nikšićka Župa pa u Staru Varoš (Loznica). pored Danilovgrada. Buronje (Podgorica) iselili u Dušiće (Rijeka Crnojevića) a u Šilovićima izumrli. zvani Drndar. Morinj (Risan) Radulovići. grana Raketića - Lopoćana. Prčanj i Dobrota (Boka Kotorska). Bratstvo se nalazi u selu Vučica. doseljeni od Lješa (Albanija). staro bratstvo u Bašinu Selu Radulovići (Petrovići). Paštrovići. Donji Oblik (Ulcinj) doselili iz Ragama sa lijeve obale Bojane Rađenković. starosjedioci Rađenović. Kosovska Mitrovica (u 8. Stoliv (Boka Kotorska) iz Spile (Trebinje). porijeklom ispod Klimova . Paštrovići. starinci od njih su kod Berana i u Vražegrmcima označeni i kao: Vražegrmac i Lučić ogranak Stanišića iz Bjelopavlića odselili se kod Prokuplja (Srbija). Nikšić i susjedni 224 . ogranak Labovića iz grane Novakovića.Klimenti (Klimendi). staro prezime Perovića i Radovića u Bajicama Radulovići. Vranjina (Rijeka Crnojevića) iz Bukovika (Crmnica). Mojdež i Tvrdoš (Boka Kotorska) iz Popova (Hercegovina). Podgorica. Bar. Mul (Tivat) iz Hercegovine. Lješnjani iselili u Drušiše (Rijeka Crnojevića) i Grbavci (Zeta) Ragam. vidi: Radošević. koji je u svoje vrijeme posjedovao čitav predio današnjeg Danilovgrada i veliki dio bjelopavlićke ravnice.Lješnjani). Progonovići i Farmaci (Varmaci . Bar Ražač. Borete (Budva) i Muo (Kotor). bratstvo u Lješanskoj Nahiji Radunčić. od njih su u Kosijerima kod Rijeke Crnojevića. Budva. Meštrevac (Pljevlja) Raivan. Lutovo (Bratonožići) iselili u Pipere. Drušići. Podgorica. Nikšić Razić. ogranak Spaića (Spahić) ranije Đuričić u Cucama (Cetinje). ogranak Radonjića u Vučice (Bjelopavlići) Razići. Podgorica.. Škaljari (Kotor) Ražnatović (i kao: Vuličević u 17. Herceg-Novi i područni Mojdež Radusin. grana Raketića - Lopoćana. grana bratstva Vickovica u Ćeklićima Radulovići. bratstvo u Ćeklićima Raduljević. Podgorica i u toj varoši.. i.. Njeguši (Cetinje) Radunović.).(Cetinje) a u Šume došli iz Cuca (Cetinje). iz Kuča iselili u Bar i kao: Tomašević u Vasojevićima: Slatina i Peovac (Andrijevica). Beranima 1890. porijeklo od Raze Kalimanovog. bratstvo u Komanima Radulovići. vidi: Laković (Radunović) u Požaru.

u Rumuniji (Vlaška) kao: Radović . Od Rajićevića su i Milaš . Bošković.. Lepetane (Boka Kotorska). Žabljak. od njih su u Katalipe (Argentina). u Podgorici sa Zlatice (Kuči) Raičkovići iz Lješanske nahije (sela Gradac i Parci ) Rajavan. bratstvo u Krusama Rajićevići. Maštrap i Ćutka. srodnici Piraljića i Piranića. od njih oko 1750. Radović (Penada). Kruševac (Srbija) pa u Bugarskoj. Bihoru (Bijelo Polje) od Gusinja (Gornje Polimlje). u Trnovu (podnožje Jahorine). Drmljani (Grbalj) i kao: Stanišić (Rajićević) a jedni kasnije kao: Stanišić . predak bratstva Rajičevića u Njegušima Rajič Radulović. Vranjići i Podgorica i u Zeti Raičić. Cetinje ranije Martinović. Cetinje. ranije Šaranac Rajićević (Vlastelinović) porijeklom iz Plane (Bileća) kao: Vlastelinović - Milošević najbliži su im Zukovići u područnoj Aluzi. Mojkovac. došli iz Muževica. od njih su u Sekulićima (Bjelopavlići). Šaranci. god. god. Rajićevići. Herceg-Novi. god. u Ceklinu (Rijeka Crnojevića) 1582. zajedno sa bratom Herakom. Od svih ogranaka Rajićevića ima ih u raznim krajevima. Doljani. Od Podubličana su: Ševaljević. Lužane. Gornju Goricu. Bajkovina (Mojkovac) ogranak Miloševića najsrodniji Zunkovićima. u Miogoštanima (Zagarač).Radonjić i kao: Guvernadurović. Stojović. god. Ljuljaševića i Mujovića). god. Topla i Lučići (Lušci). god.Radonjić u Gošiću Rajič. Radović (Radović . Zagarač (Danilovgrad). gdje je rodonačelnik Rajić (Raič) došao (oko 1466. Palamida. Skadar i kao: Raičević. Njegovi potomci i u Zetu kao: Čigalj. Ozrinići (Nikšić) iselili u Pivu oko 1900. od njih u: Srbiju a Ratković. Lješkopolje. ogranak Prebiračevića iz Pećarske (Bijelo Polje) odselili u Jasenicu.Mali. Berislavce. Turskoj. srodni Herakovićima.Boževica). rod u Policama kod Trebinja Raičevići. Slavonskom Brodu. Čikago i Rusiju. Trnovu (Sarajevo).) sa područja Gacka (Hercegovina). Nikšić i područni Ozrinići. od kojih su Žitković. Bar. Stanišić jedan njihov ogranak Guvernadurović. Danilovgrad.Vezirov Carski Has). Vasojevići. Deljani (Gusinje) iz Zatrijebača (Kuči). Gornji Bihor (Bijelo Polje). u Vraku (Stari Borič .Rajićević. preci Tanaska Rajića. tu iz Lješkopolja kao: Deljanin (ogranci: Perkovića.Vezirov Borič . Maslovarić (Maslarica) i Todorović u Zeti. Njeguši (Cetinje) i kao: Rajićević. iz Pipera odselili se u Srbiju. Bosni i Odesi (Ukrajina). u Prčanju (Boka Kotorska) kao: Čavor (Rajićević). U Njegušima i dalje su od Rajićevića: Radonjić. u Zeti potomci Raiča Jova Martinova iselili u Bandiće (Komani) pop Ivan pa sin Raič Ivanov. Andrović. u Rošcima i Ostrogu (Bjelopavlići) Raičković.Bašović jesu od Penda (Rajićevića) Rajićević. grupa bratstava u Njegušima Rajićevići (Čavori) na Prčanju Rajićević . doseljenici iz Banjana (Nikšić) kasnije i kao: Rajićević.Petrović (potomci Batrića Martinova) njihovi ogranci: Maslarica (Maslovarica). Jezero i Trešnjevcu (Sjenica).. vidi: Martinović u Komanima Raičevići. pripadaju Raičevićima (Martinovićima) iz Bajica (Cetinje). Golubovce i Mataguže (Zeta) i u Podgorici i Zatrijebaču. pop. što je navedeno uz njihovo prezime.Radonjić). Podubličanin od kojih su Đurović . iz Graca (Lješkopolje). Maraš (Maraš . Vasojevići ogranak Katanića iz grupe Kovačevića. koji se iz cuckog Donjeg Kraja preselio u Pješivce Rajičević (Raičević).Njeguš u Njegušima (Cetinje). rod u Lješkopolju (Donja i Gornja Gorica.Bećir (Bećirović). Čavor. Martinović . i kao: Radonjić - Gornadurović (Guvernardurović) u Dalmaciji. Raičević Golubovci i Berislavcima (Zeta).Ozrinić. Lužani (Lješkopolje) od njih u Podgorici i Botun (Zeta). 225 .Bašović. Njeguši (Rajićevići . ogranak Vuletića u Gluhom Dolu (Crmnica). Grčkoj. Mol (Bačka) kao: Radonjić . Orahovac (Bijelo Polje) doselili iz Sretine (Prošćenje). Morača 1648. potomci Vasova sina Raja. i Bajice (Raičeva dola). Morača 1655. Spuž. Tepca i okolina Drobnjaka i ako "Trepčanin" iz Nikšićkih Trepača. Kotor Rajević. Marković. Rajićević . od njih su u: Cetinje i Nikšić i kao: Žutković (Rajićević). jedni (Radojevi sinovi) u Aljasku. pod Zlatnom stranom (podnožje planine Njegoš). razgranati na 44 prezimena Rajić. Tološi.Radonjić) i Radović .

ili nijesu uopšte spomenuti u starosjedilačka bratstva plemena Vasojevića. tek u Bjelopavlićima nema Rajkovića s korijenom dužim od par decenija. bratstvo u Gluhom Dolu Rajković. rjedji naziv za selo i bratstvo Rajičeviće Rajičevići ("Mijogoštani").) od njih su u Donjoj Bijeloj (Šavnik). Bukovik (Crmnica). Zabrđe (Luštica). Konjuhe (Andrijevica). od njih u naselja kod Perasta Rajčevići u Perastu Rajčetić. na način što je posjeo sa svojih čak 9 sinova. Radi kompletiranja slike o Rajkovićima. Škaljari (Kotor). Herceg-Novi po majci.Milića. Vasojevići. čest razlog je bila i krvna osveta. Petrovići (Nikšić) iz Pješivaca. Lavčić kod Čačka Rajkovići. u Plavu. Štedim i Grahovo.Rajičević. ali se taj dom ugasio. Herceg-Novi. Otočac i dalje po Lici: Zrinj. svuda je ili naglašeno da su Rajkovići došljaci. u Sokuljama (Šumadijska Kolubara) ogranak Stanojevića (Milića) porijeklom od Nikšića. drugi otišao u Kuče (smjestio se u Ublima kučkim i poljima oko Ubal . Nikšić. bez mogućnosti da se širi i ishranjuje. bratstvo u Kosijerima Rajkovići. a treći otišao još dalje i smjestio u tadašnjem turskom Hasu (ili Asu) što je zapravo naziv za plavsko-gusinjsku kotlinu. Škare. u Piperima od kojih iseljeni u Orašje pa u Kosijere (Cetinje).. nastanio u Piperima (Rogami i Smokovac . U svim knjigama koje obrađuju Vasojeviće kao pleme. veliku površinu na uglavnom istočnoj strani planine Visitor (koja gleda na varoš Plav). potomci Dobrilovića u Dobrskom Selu (Cetinje) od njih su u Podgorici i Donjoj Zeti. a od istih Rajkovića iz Kosjerića danas je (2005. ogranak Erakovića iz Banjana iselili u Beograd. među kojima i one od Jovana Cvijića i Marka Cemovića. kao u slučaju tri bratstvenika (s porodicama?) koji su napuštili Kosijere negdje u drugoj polovini XVIII vijeka. u Srbiju: Jasenice u Šumadiji kao: Ilić. god. Kotor iz Debra (Makedonija). grana brastva Vuletića u Gluhom Dolu Rajičevići. ali ostavljam mogućnost da je neki od bratstvenika na putu iz Kosijera odlučio da se tu privremeno nastani. naselili su Plav i Gusinje. Rajkovići su porijeklom iz plemena Bjelopavlići. ogranak Dragiševića u Piperima. i tu zasnovao i danas veliko bratstvo Rajkovića. a od kojih se jedan.. Brezojevice (Plav). Tivat. valja i dodati da i veliki broj bratstvenika Rajkovića koji je polovinom XIX vijeka pošao u Šumadiju i osnovao s drugim crnogorskim bratstvima Kosjerić (po Kosijerima) čini danas ugledno bratstvo u istom mjestu i šire. ako i takvih ima. v.danas brojno bratstvo). Ćeklići (15. bratstvo u Dolu Rajh. Rajne. jedni ogranak Ivanovića .Pejčinović doselili iz Goražda (Berane).danas brojno bratstvo). ima ih pravoslavne vjere a ima ih i islamske vjere. Herceg-Novi iz Čeva (Cetinje). god. Bašča (Rožaj) kao: Rajović . ili trajno. Perast (Boka 226 . Plav oko 1870. čime su Rajkovići potisnuti na prostor velikog sela Brezojevice i prostor koji gravitira selu. Srpsko i Gospić. v. kupovinom ili pod pritiskom drugih bratstava koja su imala potrebu da se šire. grana bratstva Gvozdenovića u Ćeklićima Rajičkovići. Cuce (Cetinje). te tim prinuđeno da se iseljava u druge djelove današnje Crne Gore. Vremenom je ipak dobar dio posjeda na Visitoru. Što se tiče podatka da je Rajkovića bilo u Bjelopavlićima. Kuti. Njeguši (Cetinje) 15. Nikšić. u Baru Rajović. kako priča kazuje. i područno Vojno Selo iz Bjelopavlića i kao: Vražegrmac. a u Belosavcima kao: Ivanović. a zaista ih ima dosta. bratstvo u Zagaraču Rajičkovići. kako i sam autor navodi u rubrici „Plemena u CG“ bilo prilično stiješnjeno i okruženo drugim plemenima. Bar. jedni odatle: Ulcinj 1894. Goričani (Zeta) kasnije Ljujković u Vranju i Rajević (Lampirović) u Skadru. Papratni Do (Pješivci) od njih u Danilovgradu i Spužu. Rogami (Piperi) starosjedioci. god. a drugi ogranak Novakovića. Podgorica. godina) i gradonačelnik Kragujevca.. gdje je bratstvo.Sjenonežana iz grupe Dabetića. Podgorica Rajčević. bratstvo čiji su istinski rodonačelnici iz Kosijera (Riječka nahija). Herceg-Novi i područna Bijela. meni je nepoznato. ustupljen ili prepušten. Cetinjsko područje 1516. Veliđa (Berane) Rajovići. Donja Kržanja (Kuči) ogranak Lalevića iz grupe Krivodoljana . Od Rajovića u Lopatama (Podgorica) i Srbiji. Osim ovog. bratstvo u Lješanskoj Nahiji "Rajković".

ogranak Lutovaca iz Rovaca odselili u okolinu Berana. Plav i područno Vojno Selo Rakušić. bratstvo u Ćeklićima Ramadini. god. ec. Kurikuće i Desin Do. Rak. Naseljeni u selima Buče. Plav Raknić. Nedokusi (Bijelo Polje) Rama. Zuos (Ulcinj) Ramdedović. u Podgorici Ramadanović. Vasojevići ogranak Đuraškovića (od Rijeke Crnojevića) označeni i kao: Alimpijević u Dapsiću. iz grupe Lopoćana u Vasojevićima iselili u Štitarice (Mojkovac). Smokovica (Ljubotinj). Lajsovići i Kurilo (Zeta) iz Pipera i u područnim Goričanima i Berislavcima iz Bajica (Cetinje). od njih su u Stup (Sjenica) 1645. od njih su u Podgorici.) doselili iz Zete. v. ogranak Marojevića u Ćeklićima (Cetinje) od njih su u: Kotor i područni Muo. Sipanja (Gornji Bihor).Bijelo Polje i Podgorica Rakojević. pa jedni odselili u Novi Pazar. v. god.. Kaludri i Ržanici (Berane) Ralevići iz Kaludre i Luge kod Berana Raliko. Đuraševići (Tivat) iz Stare Crne Gore doselili u 15. Bašče (Rožaje). Brčve (Bijelo Polje) 227 . u Kučima ranije Dučić. u Skadar (Albanija) 1905. ogranak Đurišića u Vasojevićima. od njih su kod Mojkovca. Ulcinj (1890. Bratonožići. Lužnice i Kurikuće (Berane). Brčeli (Crmnica) Raknići. vidi: Garović. Moračani potomci Bogićevi doselili ispod Huma Hotskog. u Podgorici. Perast (Boka Kotorska) Raketić. Ravna Rijeka i Nedokusi. Ralović. Lužac. Bjelopavlići od njih su u Nikšić.Kotorska) Rajčković (Radović). Nikšić Rakuš.. Lukovo (Nikšić) Rakonja. ranije Vladojević od kojih su i u Nikšiću Rakić. Mulo (Tivat). Rakića Kuće (Zeta). Golubovci (Zeta) iz Klimenata (Albanija). vidi: Rakonja Rakocija. Tuzi. od njih su u Lubnici. bratstvo u Brčelima Raković. Rasova i Resnik (Bijelo Polje) iz Vasojevića. Kaluđerac (Paštrovići) Rakljović. Bistrica (Mojkovac) ranije Bošković doseljenici iz Grblja. Bar Rakel. od njih su u Rudinice (Piva) kao: Nedić. ogranak Vladojevića iz Banjana (Nikšić) iselili u Dobra Sela (Drobnjak). iz Herceg-Novog iselili u Liku Rakčević. Lubnice. u Kolašinskoj bistrici ogranak Kurepa Rakovići iz okoline Berana. Nikšić. Rijeka Crnojevića od njih u Vranju i Gorici (Zeta) Ralević. od njih su u Podgorici Raklin. Prijeradi (Grbalj) su iz Stare Crne Gore. Kotor Ramaj. Zlatica (Kuči) starosjedioci. Kotor 15. Lagatori (Bijelo Polje) doselili iz Brskuta (Bratonožići). Počivala (Miruše). Kotor Ralislova. Nikšić Rakočević. Nikšić Rakonjac. Boljanine. Bojište i Sapljača (Bijelo Polje). Brskut (Kuči) i u Bratonožićima. Nikšić. u Progoreoce (Šumadijska Kolubara) kasnije Jovanović iz Morače (Kolašin) Rakuljica. došli iz Crne Gore. staro muslimansko bratstvo u Čeklićima Ramadanovići (Marojevići). Zaton. Bar Ramadanovići. Golubovci i Vranje (Zeta).. u Gošićima (Zeta) ogranak Kaluđerovića. Nikšić. god. Smirnu i Carigrad (Turska) Ramdedovići iz Lagatora kod Berana Ramđović. Ravna Rijeka (Bijelo Polje) i područni Rakonja.

Donja Ržanica (Berane) iz Grude (Tuzi). ranije Bihorac. Bijelo Polje. bratstvo u Sotonićima Rasalović. Njeguši. jedni od Dedejića iz Drobnjaka (Šaranaca) naselili se u Dobrilovinu (Mojkovac) porijeklom iz Čeva (Cetinje). Hrapović (Mican). Crmnica. Tuđemile (Bar) Ramić. Srbija. predak Vučinića i Vukanovića u Piperima Raslav "Krivokapa".doline (Ljuboviđe). Cetinje. ranije: Savin. porijeklom iz Kuča Ramčić. Bar Ras. Kumbor (Boka Kotorska) Rančevići iz Pive (D. Ubli (Kuči) ranije Dabić Raović. od njih su u Polimlju Rapčić. Morača 1655. od njih su u Dobrilovini (Mojkovac) Rapovac. Prenčane (Maoče). Bar Ranjevac. Sakulja (Šumadijska Kolubara) ogranak Milića porijeklom od Nikšića Raonić.Srbljanovića od Novljana iz Slatine (Drobnjak) iselili u Srbiju. Laće (Bjelopavlići). selo Vrela kod Zabljaka. Spič (Sutomore). Lučice (Rožaj) iz Kuča. ogranak Sjekloća (Dobrska Župa). Kričak i Maoče (Pljevlja) iz Kuča. god. ranije Dabić. ogranak Pešića iz Zagarača (Danilovgrad). Meljine. Bezuja i Ubli (Kuči). u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Cuce (Cetinje) pa jedni u Skadar (Albanija). Strojtenica (Bijelo Polje) Rasalići. Raosavljević Glavica (Spuž) srodni Vukovićima iz Čeva (Cetinje) (rodonačelnici su stričevići). bratstvo u Dupilu Ramilj. Donja Lastva (Tivat) Ranitović. ogranak Vukadinovića .. pleme Šaranci (doseljeni iz Stare Crne Gore) Raosavljević.Babici). Brvenici i Bušnji Ranić. iz Ozrinića . Herceg-Novi i područna Bijela. porijeklom Kuči. Ćeklići. Vidi: Raslavčević 228 . v. Sustjepan (Boka Kotorska) Ranjković. bratstvo u Zagaraču Rasilović. iz Crne Gore. srodnici Blagojevića u Pivi iselili se u Godeču (Užička Crna Gora) Rankov. Pješivci iselili u Nikšić i Srbiju. Ramović. u Zetu iz Meduna (Kuči) Ramos.Crkvice . Lješnjani ogranak Vukčevića ranije Raslavović grana Đuričkovića iz Zagarača. kod Plava 1860. god. vidi: Markov Ranković. Tuzi Ramusović. Ramuši i Donji Murići (Primorska krajina). Tuzi. u Podgorici i Zeti iz Kuča. Nikšić Raslapčević. Danilovgrad Rasaovići. Jabučno (Bijelo Polje). ić. Podgorica Ranžulo.. Nikšić. Piperi Rasko.Ramević. Kuti i Sasovići iz Dalmacije Rapović. Nikšić. Ramuši i Zuos (Donja Krajina) Ramčilović. Sipanje (Bijelo Polje) Rana. Herceg-Novi (1889. Mide i Bratica (Ulcinj) iz Mrkojevića (Bar). Lipovo (Kolašin). iz Bistrice (Bijelo Polje) odselili u Vrela i Dučaloviće (Donje Dragačevo). Bar Ranetović. Pljevlja Raonići. Potkrajci (Bijelo Polje) doselili se iz Kičeva . Klezna Krute. Kaludra (Berane) iz Ceklina (Rijeka Crnojevića) Ramenkovići. Honcići i Donja Lovnica (Rožaje) srodnici Đejnelagića. Pečurice (Ulcinj) Rargora. Tara (Pljevlja) iz područnih Ljuća.) iz Ivatreje Ramušević. Savina. Boljanići (Pljevlja) od njih su u područnoj Gotovuši. Sakulja Kolubar od Milića skraj Nikšića. god. Tivat Ramujkić. predak brastva Krivokapića u Cucama Raslavčević (Raslapčević). od njih u Zuosu kraj Bojane Ramušić. od njih su u Bihoru (Bijelo Polje). Raonića Luka uz Taru. Savin Bor i Lagatori (Bijelo Polje) iz Plava. Njeguši (Cetinje) 16.župa Nikšićka Rančevoć.

vidi: Rćanin Rat (Ratćanin). u Krtolskim naseljima. Nevesinje. u Ulcinju 1253 . staro bratstvo u Trnjinama Ratćanin. Orahovica (Risan) iz Lom Palanke (Makedonija). u Podgorici 1900. vidi: Rautović i Rauta Rauta (Podubličanin). u Bratonožićima Ratkova pećina. predak bratstva Sjekloća Ratko Gorevuk. god. Kuči Raul. Bjelopavlići. i kao: Raut. pa u Šarance uz Taru. bratstvo u Njegušima Rautović. Nikšić. god. Pridvorice i Prekornica (Cetinje) iz Paštrovića. Kučane. uži ogranak Raičevića (Martinovića). Rasova (Bijelo Polje) ranije Begović odselili u Savi Mak Rasović.Raslapčevići. Mažiće i Stojiloviće (Pljevlja). Konjsko (Šavnik) pa u Rapše. grana bratstva Gornjevuka u Dobrskom Selu Raslačević. 1695. Zasad. Herceg-Novi su od Nevesinja Rastegić. Bosnu i drugim mjestima srodni su Milojevićima u Prkosima i Zupcima (Trebinje).. god. Herceg-Novi i područno Kamenovo iz Zubaca (Trebinje). ranije Šaranac (Šarenac) u Planoj (Bileća) prelazni put je bio u Banjanima. Grbalj su iz grupe Dapča (Dapca) doseljenika (u 16. područje Brajića (Budva). starosjedioci u Rastovcu (Nikšić) Ratel. v. vidi: Stegić Rastovina. Pridvoce. najstariji predak bratstva Gornjevuka Ratković. ogranak Miloševića - Vlastelinovića. vidi: Rastić Rastić = Rasti. jedni kao: Rasulović. u Nikšiću. u Kotoru Ratić. od njih su u: Gacku i Brataču (Hercegovina). Rastović. Trebjesa (Nikšić) grana Trebješana Raspopović (od Popović). Rasomi. Pljevlja Rasulbegović. matično Podglavica (Martinići). u Kotoru iz Stare Crne Gore. pod Njegošem njihovi srodnici su odselili u Planu (Kolašin). Igalo. srodni područnim: Radovićima. Trnjine (Cuce). vidi: Rat Raćeh. Zupci. Laće (Bjelopavlići). Ljubomir. Prčanj (Boka Kotorska) 229 . pa Konjsko (Hercegovina) i odatle u Rapte. u Zeti iz Kuča. doseljenici iz Lutova (Bratonožići) Rasovac. Grahovo (Nikšić). Kotor Raunig. Njeguši i Zeta 1496. Dobrota (Kotor) Raut. Cetinje. ogranak Đurkovića u Piperima. Dolina (Ulcinj) 1326. Stabna (Piva) ranije Adžić u područnom Tupuzu Raspop.1324. Tivat Rastočanin. predio Tovića (Nikšić) u srednjem vijeku Ratakoć. Zasad. vlastelin Brajić Ratko 1489. Zeta. v. po nahočetu Rasojević. v.) iz Albanije. Ledenice (Risan) Ratko. Dobrska Župa (Cetinje) Rasti. Bukovica i Bašča (Rožaj) i Vojno Selo (Plav). Drobnjak 15. jedno vrijeme su živjeli u Vranešu (Bijelo Polje) Raslović. Milovićima i Nikovićima Rafaeli. Drenov Do (Prčanj). jedan njihov ogranak su Radović u Martinićima. Ratislave. god. Ratianji. iz Kuča iselili kao: Nestor u Kuline.. Loznica (Mačva). Radmanci i Mrdari (Bijelo Polje) iz Kuča. god. Bar. srodni Nurkovićima u Seoštici i Krišiji (Plav) i Ferovićima u Plavu Rastor. Kotor. god.. Arslanagića Most. Perast (Boka Kotorska) Ratkovići. Njeguši i Ćeklići 16. grana Crnojevića iz Crne Gore u Trebinju i Počitelj (Hercegovina) Rastoder. Njeguši (Cetinje) ogranak Rajićevića Rauti. Brezojevice u Matagužima (Zeta).

Risan. Herceg-Novi Raško. od njih su u Mainama i dotičnoj Budvi. Tuzi. Igalo. Zeta iz Pipera Raščanin. Mardare. Donja Orahovica (Kotor) Rahović. seoce ili bratstvo u Cetinjskom Polju 230 . Herceg-Novi Rašo. god. Martinići (Bjelopavlići) iselili u Ulcinj i Bar. od njih su u Momišićima i Krusama. Bihor (Bijelo Polje) Radžić. Tivat iz Hercegovine. Herceg-Novi Rašketa. Mrkovi i Luštice (Tivat). bratstvo u Krusama Račanić. Krunje (Lješnjani). od njih u Argirokastro (Albanija). Ulcinj Rašajac. god. Ljubotinj (Cetinje) Račevići. Podgorici. Lješkopolje i Kurilu. Kotor iz Paštrovića 1425. Risan Rafajlović.. Nedokusi (Bijelo Polje). Babunica. Lajkovići. od njih su u Kotoru Rašica. ogranak Novakovića-Vasojevića. ranije: Orahović. u Podgorici 1912. Zlatica (Kuči). živjeli i u Zeti Rackovići. Račević. Ljuštice i Babunice (Tivat) starosjedioci. kod Gacka vidi: Slijepčević. a od ovih u Kotor i područnu Dobrotu Račete. najbliži Dujovićima. predak i rodonačelnik Mijanovića (Mijanov brat Račeta) u Cucama (Cetinje) pa i kao prezime odselio se u Kavač (za brdom Trojicom). Zlatica (Kuči). Zagonje (Donja Krajina). Podgorica od njih su u Mojanovićima (Zeta) i Dobroj Vodi (Bar). god. god. od njih su u: Dvorovima Rakića i Goričanima (Zeta). Rašaj. iz Crne Gore. Potkrajci. Kotor 1660. potomci Lica Rafailo čiji su srodnici pošli u Srbiju i Rusiju. Luštica i Baošići (Boka Kotorska). Podgorica. Kuti (Župa Nikšićka). Kumbor. doselili iz Grčke. Komani i Spuž. Herceg-Novi Račići u Bjelopavlicima Račković (Rečković). god. bratstvo u Boki Račić. Pljevlja iz susjednog Razvana Rašeta. Herceg-Novi i kao: Fačić. Ceklin (Cetinje) vlastela 16. srodni susjednim Kljajićima i Simovićima Raščić. Kuči iz grupe Drekalovića. v. Lipovo (Kolašin) pa u Poljima (Mojkovac) i Vraneškoj Dolini ()Bijelo Polje. ogranak Špadijera u Njegušima (Cetinje) od njih su u Gostilju (Bjelopavlići). god. Mokrine. Anamali. Sutivan i Nezakusi Racanović. Donji Kraj i Ugnje (Cetinje) Rvalci. Mokrine. Podostrog (Budva) iz Stare Crne Gore Racij. Živinice. Šavnik. Sasovići i Kumbor (Boka Kotorska). u Plavu oko 1865. Ulcinju i područnoj Darzi. Rafailovići (Budva) Rafailović. Grac i Raškovića lijeska (Gornja Bijela). u Skadar (Albanija) 1851. jedan od predaka bratstva Mijanovića u Cucama Račeta. Herceg-Novi Rašić. u Vraki (Skadar) iz Lješkopolja. Herceg-Novi Rašković. Grbavcima i Berislavcima (Zeta). v. Dobre Vode i Gornji Oblik (Ulcinj). bratstvo u Ljubotinju Račeta (Mijanović). pa u Lušticu (Grbalj) 18. Tunkovići (Grbalj) 1614.. od njih su u Ulcinju i Baru. Podgorica. god. Đenič (Sutorina).. jedni u Južnoj i Sjevernoj Americi. Rafailovići (Budva) oko 1560. u Budvi Rašin. Racković. od njih su u Mahali i Vranj (Zeta) Račuš. iseljeni iz Kolašina u Donjoj Sabanti (Lepenica) Rašović. Raste (Fundina). iz Orahova (Kuči). Herceg-Novi Radžepović.. nastanjeni: Bijelo Polje i područna naselja. Herceg-Novi iz Mokrina (Hercegovina) 1692. vidi: Rakčević. Bukovica (Pljevlja) Rvalac. Tivat. Babunica.Rafailović (Benedeti). god. Donje Vode (Ulcinj). od Lijeve Rijeke odselili u Gornje Polimlje.

porijeklom od Skadra. Herceg-Novi Renković. Kotor Rehovac. Nikšić. Štoj (Ulcinj) 231 . staro bratstvo u Cetinjskom Polju Rvat. Kotor Režević. ogranak Delića iz Pive iselili u Smrtiće (Glasinac) na Romaniji Reoc. Mojdež i Zelenika. Grah (Velestovo). god. u Podgorici Repović. Herceg-Novi. porijeklom iz Banjske (Kosovo). Nikšić Režić. god. vidi: Rebić u Bihoru Regent. Kumbor. Relići (Crmnica) i kao: Reljić.) iz Klimenata (Albanija) 1875. Cetinje. Herceg-Novi Repanović. Kameno (1692. u Koritnici i Kozici (Pljevlja) kao: Puzović Reavac. srodnici Pandžićima Renovica. Herceg-Novi.. u Podgorici Repeša. u Pješivcima pa Repoljina (Banjani). Potkovač i Boljanići (Pljevlja) Reljan. Miloševići i Krivodol (Piva) iz Jasenika (Gacko) oko 1840. Bijelo Polje. Dupilo (Crmnica). Mataruge (Pljevlja) i Kruševo (Bijelo Polje). Herceg-Novi iz Banjana (Nikšić) Rezabegović. Ulcinj iz Hercegovine. ranije: Krilatica (od njih su Popadić). Kotor Regec. vidi: Relić Remeković. a drugi su od nahočeta Resojević. Plav Reč. po nahočetu. srodnici Babčića u područnim Tucanjima (Bihor) i kao: Rebronja Rebronja.). u Džurovićima (Pljevlja) iz Rečkovog Brda (Kolašin). Podgorica pa u Orah. po nahočetu Relja. Herceg-Novi po majci. Herceg-Novi Recić. Rilšić (Kotor). Herceg-Novi Rekać. Babine. po nahočetu Rezučić. Relić. u Podgorici Reković i kao: Peruničić. Kotor Redić. Juričević. god. a odatle jedni u Dubrovsko (Drobnjak). u Drobnjacima ispod Kratnice. kasnije Mirković i Pejović Resulaja. Dobrota i Mokrinje (Boka Kotorska) iz Hercegovine Remiković. Gotuša i Sipanje (Bijelo Polje). Herceg-Novi Reinvar. kao: Rćanin Rvović. Rubeža i Zaselak (Nikšić) Rvaćanin. Tološi i Kurilo (Zeta) Rendulić. Rejovići (Pješivci) Resutar. Rvađevo. Zvjezd. u Migovcu (Šumadija) iz Drobnjaka Rebić. i kao: Piđurić. Kotor Reljić. Dupilo (Crmnica) Remetić. iz Nikšića odselili u Topolu (Šumadija) Repanić. god. Bijelo Polje odselili kod Sjenice pa u Ulučane (Donje Dragačevo) Rener. Paštrovići doseljeni iz Stare Crne Gore. Donji Oblik uz Bojanu Resulbegović. Kotor Ređina. i kao: Relić. razgranati i dosta ih je iseljenih Režina. u Budvi i Nikšiću od Knina (Dalmacija). Nikšić.Rvalci. Tološi (Podgorica) Remenković. a u Bogaićima (Plav) doseljenici (oko 1858. Poljica (Bjelopavlići) ogranak Đurovića-Grupkovića Reko. Prenćani (Žabljak) Rezulić. doselili u Cernicu (Gacko) pa u Zabrđe (Piva).

Gredić a drugi kao Dizdarević i kasnije preseljeni kod Rožaja kao: Redžepagić. kod Rožaja ogranak Nikča. Podgorica Rešadagić. vidi: Ričibat Riglin. Tuzi. Risan 1654. Kričak (Pljevlja) iz Rovaca (Podgorica).Nuculovića Redžov (Mican). Bijelo Polje. Banjani (Nikšić). potomci Riđana kod Nikšića i Herceg-Novog Riđanović. u Podgorici. Žiljak (Bijelo Polje) iz Dujaka sa Peštera Rečković. iseljeni iz Rovaca (Podgorica). Vranj (Zeta). Herceg-Novi Ribarić. Kosovo. u Viševo i Prnjavoru (Plav) Redžepović. Muo (Kotor) i Risan Riđer. Podgorica. Bar Rigi. Podgorici i Nikšiću iz Kuča. Koće (Kuči). u Baru i kao: Ribičić 1437. god. Nikšić Ribić. a kod Plava kao: Redžepagić . Plav Redžematović.. Redžepagić. Podgorica Ribica. od kojih su u Podgorici. Bar. god. god. Mataruge. u Plavu ogranak Sujkovića i Rudom Polju (Plav) i Brezojevici (Gusinje). Prenčane (Maoče) i Podborova (Pljevlja). u Arbaneš i Mali Ostros (Primorska krajina) došli iz Malesije (sjeverna Albanija). porijeklom iz Pipera (Podgorica). u Berane iz Podgorice. Ima ih u području Bistrice (Bijelo Polje). Nikšić Riđešić. Perast (Boka Kotorska) 232 . Kotor i susjedna Dobrota Rešović. doselili iz Klimenti (sjeverna Albanija). Berane Redžić. Cetinje Rizamulić. Mide. vlastela Rizvanagić.Milosavljević Reš. pa se jedni prozovu Šabanagić. ranije u Vrbašnici i Pologu (Tetovo).Rečević. Kotor Rigibit. Bukovica (Kovačevići) i Crljenica (Pljevlja) u područnim Otalovićima su posebni. Herceg-Novi. Vlah i Lozna (Bijelo Polje) potiču od Kolašina. Kalimani. Pljevlja 1897. Bezjova i Zlatica (Kuči) starosjedioci. Rivt. Cetinje. Gornja Lastva (Tivat). Bjelopavlići. god. Pelinkovići. Nikšić. Kričak (Pljevlja) Redžović (Mican). kod Rožaja. u Kolašinu. Od jednih u Plavu i kao: Građanin. Pljevlja Rizvabegović. u Lučicama kod Rožaja iz Kuča. u Kučima od Sujkovića . pa jedni i kao: Redžović . porijeklom iz Bjelopavlića. vidi: Gušojević Ribarović. Rizvanović. Tuli (Trebinje) doseljenici iz Riđana (Nikšić) Riza. Gusinje i Nadumce (Novi Pazar) ogranak Radoničića iz Kuča Rešpar. ogranak Bracanovića iz okoline Cetinja prešli u Bjelopavliće i odande jedni u Vraku (Skadar) Rešetarović. Berane Rizi. kao: Redžepagić. Kotor iz Prčanja a tamo iz Donje Lastve. Donja Lastva (Tivat) Rešetar. Bresnica (Čačak) porijeklom sa Bihora (Bijelo Polje). staro pleme u Hercegovini Riđanin. iz Koća (Kuči) prešli kod Gusinja. Nikšić Reškov. Kotor Riavić. od njih su u Prnjavoru (Plav) 1860. Nikšić Riđešić. Štrpci (Siriniška župa). Ulcinj Rešak. Muo (Kotor) Riđani. i kao: Stokić. Donja i Gornja Klezna (Ulcinj). porijeklom iz Stare Crne Gore.

porijeklom iz Kuča. god. Ravča Polje (Bijelo Polje) Rmljenac. god. god. Gledići (Gruža). najbliži Dašićima i Bulićima. Kotor Riljin. u Bukovici i Golešu (Pljevlja) ogranak Stevanovića. Risimović (Vasilić). Krivošijama i Baošići (Boka Kotorska) Ristić. u Podgorici Risović. Bijela. Rkač. Zabjelo) Ristoder. doselili od Kolašina Ril. kod Ivanjice (Šumadija).. u Golubovcima kao: Stanović. doselili iz Pive. po nahočetu. Herceg-Novi iz Zubaca (Trebinje) oko 1692. vidi: Rmenko Rmuš. Novi Pazar ogranak Kneževića doseljenih iz Plava 1875. da su ostala bratstva (koja naseljavaju Stijenu i Djurkoviće) dosla kasnije iz Lutova. iz područne Krnjače Riuš. Bekovo (Novi Pazar) ogranak Komatina iz Vasojevića. Mratinje (Piva) Rići.). god. ima ih u više krajeva Rmljenac. vidi: Senić. ranije Armenko. tj. od njih su i Žitnica i Rmljenac (Armenac). Herceg-Novi Risnić. brata Daše Šekulara. u Bijelo Polje (Polimlje) doselili iz Kravarice (Dragačevo). Cetinje. v. Kolašin i Polja (Mojkovac). Polja (Mojkovac). god. Herceg-Novi. Martinićko polje (Bjelopavlići) Rino. Pljevlja. Vraka (Skadar) ogranak Senića. Mojdež i Ratičevina. u Podgorici iz Kuča Rmandić.. Sirovac (Drobnjak) došli iz Kuča. bratstvo iz Donjih Crnaca (Piperi). doseljenici od Pljevalja Ristovići. u Budvu doselili iz Paštrovića 1650. Kragujevac. Srbija Rismančić. (dopunio Boris Ristović.Ruša. u Vasojeviće doselili iz Prizrena (Metohija). kod Užica porijeklom iz Drobnjaka Ristar. Šekulari (Berane) Riđešić. Nikšić Ritanić. Kotor Riso. Herceg-Novi. porijeklom od Šavnika (Drobnjak). mada je inače istorija plemenske CG i dalje neistrazena) da su Crnci naseljeni u onom prvom talasu. Kotor. ogranak Hremenko = Ermenac i Armenović = Armenjac (Armenac). juznog dijela Pipera. pa u Vranju i Kurilu (Zeta) jedni kao: Macanović. Mratinje (Piva) Rkočević. Bar Riosa. Kotor po nahočetu Rimanić.1420. Jelići (Tutin) ogranak Đekića iz Drobnjaka. Budva 1424. vidi: Rmenko Rmenko. Bojkove Kamenice. Rilović. u Šekularima od Rmuš . u Miljkovcu (Piva) ogranak Batkovića od Nikšića. Savovići i Novakovići). vidi: Ričibat Ričibat = Rigibat = Ričebit. Paštrovići Ristanović. jedan je od 4 ogranka nekad velikog bratstva Plačkovića (ostali su Jovovići. Budva Ristelić. Rip. iz župe Nikšićke Ristović. u Bjelopavlićima ogranak Šaranovića (Petrušinovića). Kotor Ričebit. Bajkove Kamenice i Baošići. v. vidi: Koprivice u Mekoj Grudi (Bileća) Rkešić. potomci Tomića u Paštrovićima. Ričinić. po nahočetu. porijeklom iz Rasa (7. Kao dio Crnaca. Manastir Dovoli (Pljevlja). srodni Alivodićima. u Kumbor. pa u 233 . a u Kučima ranije Nilović odseljeni u Podgoricu. u Buljatici i kao: Armenac. Herceg-Novi. god. osnivača plemena. računaju se u najstarija piperska bratstva (predpostavlja se. Kotor 1332. u Baru 1360 . Muo (Kotor) Rimić. u Kotoru oko 1400. u Klanice (Valjevska Kamenica) u 18. Kolašin Risavić. god.Riznić. Cetinje Ristići iz Pive (Miljkovac).

Nikšić. i kao: Zekić i Parandil (Verus) i Rovčanin u Crljenici. porijeklom iz Rovaca (Podgorica) Rogo. porijeklom iz Cuca. Mahali (Zeta). Dvrsnici (Dvrsno). Bijelo Polje. Odavde jedni u Vraku (Skadar). Kruševu. Bukovica (Kovačevići). god. porijeklom iz Drobnjaka. Stradovo (Novi Pazar). god. u Rudinama. rod bratstva Lakovića u Trnjinama Roganovići.) u Sirovac (Žabljak). kod Mojkovca ogranak Tomanovića. Albanija. u Podgorici Rnjez (Hadžić). Bjeloševine (Belovine) u Dobrilovini (Mojkovac). Od onih iz Cuca u: Podgorici. sa prezimenom Crnogorac u Duliće (Gacko) jedni početkom 20. oko 1861. Crkvine (Oputne Rudine). Lješnjanima (Progonovićima). doseljenici iz Rovaca (Podgorica). u "Štedinu". prešli u Pipere selo Rogame (ispod brda Vežešnika. Zaton (Bijelo Polje). Zavinograđe i Kruševo (Pljevlja) došli iz Prekotarja. došli sa Tupana (Banjani). Boki. Nikšić. Cetinje.. u Podgorici Robeli (Ivačković). Draginje (Ulcinj) Robak.Polje). od kojih su u Selini (u Šarancima). Mijokusovići (Bjelopavlići) i u Nikšiću Rogić. Rovinski. vidi: Apolonović Rović. a drugi 1840. ogranak Tomića iz Bjelica (Cetinje) 234 . prema Morači). Krivošijama i Orahovici (Boka Kotorska). u Podgorici Rogačević. Balabanima. pa Spasoje Mijajlov pređe u Bajov kamen (Golija). u Podgorici iz Zatrijebača (Kuči) Rogan (Rogama). doselili iz Banjana (Nikšić). Žabljak. Vraki Elbasanu (Albanija) Roganovići. Grab (Bijelo Polje). pa u Podgoru kao: Bojović. bratstvo u Lješanskoj Nahiji Roganovići u Nikšiću. Argentina. zatim u Rovine (kasnije Tomanović). Gornja Lastva (Tivat) Roglić (Kolašinac). od njih su u: Bresticama. u Podgorici Rno. Plav. u području Vrake (Skadar). Meduljanin ode u Riđane (Nikšić). Hercegovini. Bubrešku (Štedim). Cerovo (Pješivci). Cetinje. god. doseljenici iz Rovaca. Pljevlja Rogović. potomci su Banovića iz Banjana (Nikšić). v. v. Odatle u Cuce (Cetinje) kod Ražanog Dola te jedni kasnije u Prokov Do na Trnjinama. 15. Budva. porijeklom su iz Rumunije Robić. Rudnice (Pljevlja) i Ivanje (Bihor). Od njih su kod Novog Pazara Rogamić. Herceg-Novi Rogja. Kunje (Ulcinj). od Kneževica iz G. oko 1450. bratstvo u Pješivcima Roganovići. Kumbor. vidi: Radović (Rovčanin) Rogavčević (Mihailović). Prentin Do. Podgorica. Od tih Roganovića (Crnogoraca) u Goliji su i Vidaković koji su odselili u Daniće (Gacko) i odatle sin Vidakov kod Sarajeva. Mijokusovići (Bjelopavlići). ogranak Bulatovića iz Rovaca (Podgorica). njihov Radovan odseli u Bjeloševinu (Župa Nikšićka). Đinovići i Orašje (Kosijeri). Nikšić. Trepčima. Rovca u Šekularima (Vasojevići). Robitlje i Grevo (Pljevlja). a u Planu (Bileća) kao: Tešanović Rogan (Staniša). Kotor Rogostov. Njihovih iseljenika ima u Grand Mako (Mačagaj). knez malocucki. sa Meduna (Kuči) jedan Ljaković (Drekalović). u Dvrsnu i u Srbiji Ž Rogač. Nikšić Roba (Robae). Nikšić Rogoznica. predak bratstva Roganovića u Cucama Roganović. Otilovićima. god. Rogoš. ogranak Petrušića (Bulatovića) iz Rovaca prešao Miloš (oko 1850. u Gornjoj Morači (Kolašin). Mioče (Bijelo Polje).Beranama i kao: Rmušević. Trebinje. Berilje (Prokuplje). Rovcima. Označavani su i kao: Roganović = Laković ili Laković = Roganović. Zavinograđu. u Podgorici Rnković. Dabru (Hercegovina).. Perast (Boka Kotorska).Crkvica Rovčanin.Crkvice . Mojstice (Bijelo Polje). Crkvičko Polje (Piva). Grevo i Rabitelji (Pljevlja) su iz Pišča (Piva) Robović. ogranak Kneževića Rovići iz Pive (D. Trebinje. Rijeka Crnojevića.

Kotor Rogulja. po Rosni kćerki Vuka bana Rćanina-Rastočanina Rolovići. Rokoče (Cuce). Budva Rondović.Rogošić. Herceg-Novi grana Đukića iz Lijeve 235 . Budva Rosandić. Kotor 1397. doseljenika iz Plane (Kolašin). v. Roza. Jablan Bara (Žabljak). a tamo iz Dabra (Hercegovina). Kotor Ronović. god. od Sarajeva na Vranjinu (Skadarsko jezero). Orah (Nikšić) Ron. god. Kičevo i Vraneška dolina (Bijelo Polje) Ronkolin. Romičić. Raška i područno Vračevo. bratstvo u selu Milojevićima Rosi. u Kotor prešli iz Perasta Rokoandić. Rasova (Žabljak). Herceg-Novi Roncino. stariji stanovnici. Njihovi su srodnici u Prenćanima (Pljevlja). Romac. v. Sutomore (Bar) 1898. pa u Vraku (Skadar) Rožajac. bratstvo u Brčelima Rolović (i kao: Lorović). najbliži Vukovićima. Ljubična (Prekotarje). Nikšić Rokos. došli iz Milata (Komani). Cetinje Roksandić.. Zuos uz Bojanu. sa Dedinja (Beograd) doselili u Brčele (Crmnica).. god. Gornji Zagrad (Berane) 1485. god. god. v. Kotor. od njih su u Aluzi (Šaranci). Rogoša i Radusinovića. Bar u 13. Vlastelinovića. Kalušići i Ograđenice (Pljevlja) slave Nikoljdan. Škaljari (Kotor) i Tivat (Grbalj) Ros (Roza). u Nikšićkom Prekovođu spominju ih u srednjem vijeku. porijeklom iz Crne Gore Ros. u Podgorici iz Rožaja Rožić. Buronje (Podgorica) i Radusinović Rođen. Koloroge i Kojičić. Nomgame. Kotor Rokoč. koji su sa Čeva (Cetinje) prešli u Ceklin (Rijeka Crnojevića). v. Glibavac i Studenca (Nikšić) došli od Gacka. Crljenice (Pljevlja) i Kuti. Podgorica. porijeklom iz Banjana (Nikšić). Cetinje Romaj. preseljeni u Golubovce (Zeta) i Podgoricu Rogulić. Ozrinići (Nikšić) Rojedinac. Paštrovići Rodić. Nikšić. Kotor i Perast Rosa. Kotor 15. peraška naselja Rozbovski (Rosbovski). porijeklom iz Plane (Bileća) gran. u Boki Kotorskoj i Ulcinju. Kotor i susjedni Škaljari Rosini. vidi: Rončino Rončević. Podgorica 1505. iz provincije Dikolo (sjeverna Španija) Rosić. sišli iz Gornje Krajine Romano. porijeklom iz Banjana (Nikšić). od njih su u Reskoceru (Kragujevac) i kod Valjeva. god. Jugovići (Župa Nikšićka) došli iz Nikšićkog polja.. vidi: Roncino u Dolčinu (Ulcinj) Ropotin. potomci Radiča Miloševića. Milojevići (Pješivci). Rok = Roki = Rokit. u Dajbabama i Buronjama (Podgorica) te su od njih Radusinović. Drobnjak Rođenović. Ulcinj u 13. srodnici Đukanovića. Gusinje 1911. u Ulcinju 14. ranije kao: Šinžar (Mihajlov).. Bistrica (Mojkovac) Rodusinović. Kruščica (Donji Banat). u Pješivcima. Nikšić. i kao: Rončino. Budva Rozgar. Zaton. u Branovićima (Grbalj) Rojević. Kotor. Rončino. Klezna i Sveti Đorđe (Ulcinj) Rokić. u Dulčino (Ulcinj) 1389. starina Rovca Rosandići. u Podgorici Rodgostić. od njih su u Mačagaj (Argentina). Doselili iz Čeva (Cetinje).

Bar Ruglinović.Rijeke (Vasojevići). Herceg-Novi Roši. Kotor Ruvin. v. Novi Adžbogovac (Lepenica) iz Crne Gore. god. potomci Vuka Lužanina u Pješivcima i kao: Ranc. Bae. Rugovšek. porijeklom iz Kuča. Herceg-Novi Rudić. u Piperima ogranak Ljumovića Rudelj. Budva Rug (Rugi). Herceg-Novi Ročhberger. vidi: Rvaćanin Rubignol. porijeklom iz Trnovice (Mostar). u Risnu (Boka Kotorska) Rosbovski. i odatle jedni u Trešnjicu (Užice). Budva Rubežanin. grana Klimenata u Rugovu (Peć) od kojih su u Akanji i Viševu (Gusinje) i kao: Suknović u Beranama. Prčanj (Kotor) Rugovac. Ravna Rijeka. Podgorica. Od njih su i u Glibaćima (Pljevlja) Roćenović. Jedni njihovi su živjeli pod Zlatnom stranom (Muževice) pod Njegoš planinom. Rasova uz Taru. Herceg-Novi Rostošil. Tivat. Herceg-Novi Rotković. grana Dabetića u Vasojevićima. Sirovac i Boan (Žabljak) iz Rubeža (Nikšić). Rćanin (Rastočanin). Igalo. Orašcu i Rasova (Drobnjak). Bobovište uz Skadarsko jezero. najstarija u tom kraju. porijeklom iz Popova (Hercegovina) Rostović. Mojdež. odselili u Skadar (Albanija) Ročelt (Rošelt). Bar u 13. god. Žari (Mojkovac). pa u Vidriće (Sokolac) na Romaniji. sjeverna Albanija Rudanović. Rakonja i Pripčići (Bijelo Polje). Kotor Roso. pod Trebjesom je njihova crkva Svetog Petra i Pavla. god. Bobovište uz Skadarsko jezero. Rsojevići (Bjelopavlići) i kao: Rsoja u Brijestovima Rosnić. Štoj (Ulcinj). Kotor Rpčić. kod Mojkovca i Planoj (Kolašin). vidi: Roćen Rohović. Rasova (Bijelo Polje) Rocić (Rocović). vidi: Rocić. prešli u Čevo. Porijeklom iz Kuča. Herceg-Novi Roć. u Rsojevićima (Bjelopavlići) 1484. porijeklo sa Čeva (Cetinje). Budva Rosmani. Orahovice (Kotor) Rojević i kao: Rsojević. po nahočetu. Nikšić. ogranak Jakića iz Rubeža (Nikšić) Ruberev. Nikšiću i Bijelom Polju Rudnjak. pa u Bršno (Nikšić) i odatle u Bijelu. Berane Rudašević. Perast (Boka Kotorska) Rudaj. u Bršnu (Župa Nikšićka) ogranak Roćena. Pelinkovići (Bar) Rs (Hrs). u Podgorici Rosović. pa u Brda (Bjelopavlići). Herceg-Novi. ranije: Jakičić. ogranak Dulovića iz Morače (Kolašin). od njih su Ćalić u Dragovoljićima i Odović u Zagrad (Župa Nikšićka) i kao: Rubežić kod Mojkovca Rubežić. vidi: Rozbovski Rosler. porijeklom su sa Čeva (Cetinje). predak Vukčevića i Batrićevića u Veljem Zalazu Rsoja. Roćen (Roćeni). Ratac (Bar) Ruvak. došli iz Kuča Rocović. Vojno Selo (Plav) i Babino Polje (Plav) 1880. Zelenika. vidi: Ruči i Ruce Rugios. Budva. Herceg-Novi. Podi. porijeklom su iz Selaca (Klimenti). Budva 236 . Sutomore (Bar) 1854. od njih su u Mojkovcu. i Ulcinju. vidi: Rsojević Rsojević. kao: Rsoja.

i 14. od njih su kod Mojkovca. Runo. Donji Stoliv (Kotor) Rupar. manje bratstvo Borišića u Očinićima Rudović. od njih Steva Andrin u Užice (Srbija) i kao: Crnogorac. Herceg-Novi. Kričak (Pljevlja). doseljenog iz Albanije. Rusen (Rušević. došli iz Njeguša (Cetinje). u Podgorici Ružić. Štoj (Ulcinj). Pripčići (Bijelo Polje). Ulcinj Rusulbegović. Kotor oko 1335. Rječ (Ulcinj) i kao: Paraturk. Đuraševići.Rudov. Mrkovi (Prevlaka). peraška naselja. porijeklom sa Čeva Rumenjić. Podgorica Ruljić. Radovići (Grablja).g. Previš (Drobnjak). Podgorica 237 . Ružičić (Mican). porijeklom iz Kuča. u Baru Rundo. Bjelopavlići 1444. Runje (Gornja Krajina) Rupavac. pa jedni pređu u Previš (Žabljak). Podgorica Rustemović. Nikšić i područno Grahovo Rutić. Bečići (Budva). god. od njih su u Bosni Rupčić. Dubočica (Sjenica) i Novi Pazar. Rusenović). a u područnim Radmanovićima i kao: Ličanin. Lagatori (Gornji Bihor). ogranak Britvića. Babunci (Grablj) potomci Dapka (Dapca) u 16. Bijelo Polje. Babunci (Grbalj). Paštrovići. pa u Dobrotu. pa u Boku Kotorsku oko 1423. god. v. Ninkovići (Žabljak). doseljenici od Kolašina Rukavina. Džurevo (Pljevlja) i kao: Jaragmizović. Grahovo (Nikšić) Rutešić (Rutešević). Kotor Ruđić. vidi: Rušević Ruskov. grana Kovačevića u Vasojevićima. Herceg-Novi sišli iz Hercegovine Runjević. od njih su u Nikšiću. Poda. porijeklom iz Hercegovine Rusanić. po majci Rustemagić. ogranak Đurića. Jabuke i Rudinice (Piva) i kao: Rudić. Miloševići (Piva) iz Jasenika (Gacko) Ružići iz Pive (Miloševići). Kuti. Pješivci. Kuti. porijeklom iz Mele Banjske (Kosovo). u Plavu Rutešević. Morinj (Risan) Rustanić. Podostrog (Budva) iz Buljarice. Podgorica Rumpes.. ogranak Čmančanja u Nikšiću i Novom Pazaru. Bijelo Polje i područni Obrov. Očinići (Cetinje) Rudovi. Kotor. Herceg-Novi Rundović. v. Bare (Nikšićko Prekovođe) Runjić. Herceg-Novi Rupalo. Paštrovići Ruđieri. ogranak Kujundžića (Lazarevića). Ulcinj iz Hercegovine Rustević. Nikšić u 13. Topla. Kotor Rusković. Sušćepan. Sustjel (Bar) Rudoj.. Lukovo i Praga (Nikšić). Donji Stoliv (Kotor) Rusović. Srbinu i Kotor (Boka Kotorska). porijeklom iz Jasenika (Gacko). doselili iz Gacka oko 1800. u Pivi ogranak Đalasan. potiču iz Selaca (Klimenti). porijeklom iz Kuča. vidi: Rujović Rujović. Cetinje Runković. sjeverna Albanija Ruđan (Bošković). po nahočetu Rujević. Herceg-Novi. lokalitet Rusenović u Miljanićima (Banjani). Pljevlja Rusto. Orah. u Lozicama (Bijelo Polje) došli iz Pipera. od Skadarskog jezera. vidi: Gagović i Branilović i u Drobnjacima došli iz Banjana Ruža.

Pljevlja 1897. Rucović. dogovoren Karađorđev ustanak 19. Dobrota (Kotor). Dragovoljići i Nikšić. Zagaraču. Žari i Podtrk (Mojkovac) Ruce = Ruci. Gradina i Martinićko Gostilje (Bratonožići). Rutović. Bjelojevići i Petrovići kao: Rusen = Rusenović (Rušenović). god. Igalo (Boka Kotorska) su iz Korjenića (Trebinje) Sabo = Sabe. Drobnjak iselili Sabljić. vidi: Rusen. doselili (oko 1690. god. Herceg-Novi. Gluhi Do (Crmnica) iz grupe Maslončića. god. Pusto ostrvo (Mala Crna Gora). Sabić. pod Oblajem (Nikšić). Škaljari (Kotor) Sabitović. kod Herceg-Novog iz Hercegovine Savinović. u Zatrijebaču (Kuči) i kao: Rušt i Gvozdenović Rušt. god. vidi: Savović Savin. v. Herceg-Novi. Herceg-Novi Sablja. Rušević. god. predak bratstva Gornjevuka Savaljić. u Kotoru Sabini. starosjedioci. u Kotoru Sava (Gornjevuk).Marković. od Vignjevića u Ljubotinju (Rijeka Crnojevića). iz Borkovića (Piva) jedni odselili u Šumadiju kao: Savić Garašanin. ogranak Boškovića iz Bjelopavlića odseljeni u Srbiju kao: Garašanin. Sabinić. vidi: Savović Saveti. Bar. jedni kasnije i kao: Šućur. i jedni 1764. v. Ulcinj 1907. Brezojevice (Plav). u Kotoru 15. ogranak Draškovića iz Čeva (Cetinje) odselili se u Gajtan (južna Srbija). Herceg-Novi. Meljine. ogranak Guberinića iz Vasojevića u Novi Pazar. u Banjanima (Rusenovići- Miljanići). u Dulčino (Ulcinj) 1385. Saveljić. Podostrog (Budva) i Kotor. od njih ima u Dalmaciji i Rusiji Ručevići. vidi: Rušević. jedni su iseljenici iz Bjelopavlića u Gradac (Valjevo). iz Pive iseljeni u Crnču (Sokolska nahija). Rubeža (Nikšić). u Ulcinju Sabe = Sabo. Nikšić. Ritošići i Strmac (Pljevlja) a u područnom Maoču su Vasojevići i kao: Obradović - Rajević iz grupe Kovačevića. u Zatrijebaču (Kuči) S Sabaći. Kotor po nahočetu Sablić i kao: Sabljičić. Raošići (Tivat) u 12. iz Kuča iselili u Drobnjak kao Kudeza . Mul (Tivat) i Ratiševina.Rutković. god. god. Kotor 1330. ogranak Lazovića iz Kuča u Pasji Pastor i Lopužje (Novi Pazar). Herceg-Novi Sabljičić i kao: Sablić. stari begovski rod u Cetinjskom Plemenu Ruči = Rugi. god.). pa jedni pređu u Vranešku Dolinu. Krajina su od Pecića doseljenika iz Škrelja. Muo (Kotor) iz Stare Crne Gore Sabličić. Bare. Drobnjak iz grupe Srbljenovića - Novljana. Podgorica 1894. kao: Rušević preci Pilata i Sinđelića. ogranak Bulatovića iz Rovaca preseljenih u Orašac (Šumadija) kuća u kojoj je 1804. kod Petrovca na moru (Lastva) oko 1355. jedni se odselili u Srbiju Sabljenović. Vojno Selo (Plav). Piva ogranak Mulina (Čalmonja) ranije Čurović doseljenih iz Tušine (Žabljak). po majci Savić. u Cucama (Cetinje) srodnici Roganovića. Pilatovcima. vidi: Eraković. Lukovo. pređu kod Budve. Dobrota. Nikšić. od njih u Rudom (istočna Bosna) i drugi... Ratiševine i Igalo. po nahočetu Savijević. po majci Savinčić. iz grupe Ćesac Roca iselili u Plav. Njegovođe (Piva). u Dulčino (Ulcinj) 1385. god. ogranak Božovića prešli u Albaniju. Nikšić. Kotor (Boka Kotorska) su iz područnih 238 . Herceg-Novi. Starinom su iz Raške.. vidi: Savović Savević. v. Dračevice (Šestani). Nikšić. Majstorovinu (Bijelo Polje). god. Kotor Savinić.

ogranak Brakočevića u Šekularima odakle su se jedni preselili u Peć. ogranak Vojvodića u Građanima kod Rijeke Crnojevića. kod Spuža (Bjelopavlići). Paštrović. Sotonići (Crmnica) iz Paštrovića. ogranak Pavkovića. Budva Savičići (Jebizime). Kosijeri (Cetinje). Vasojevići. ogranak Balevića u Bratonožićima Savićevići . Goražde (Berane) porijeklom iz Kuča od Savovića . od njih su u Ulcinju 1911. Pješivci. doselili iz Korjenića (Trebinje). a u Crkvičkom polju kao: Vranić. ogranak Božovića u Zagaraču (Danilovgrad). i. Potrlica i Pljevaljsko Polje (Pljevlja). Dugi Do (Njeguši). grana Mijomanovića u Vasojevićima. Saijnović (Šainović). Herceg-Novi Saviček. Saiti. Bjelopavlići. Sadić. u Zeleniku ogranak Brajovića. Bar. Herceg-Novi Sagur. grana Vujoševića sa Momča (Kuči). vidi: Čarapić. ogranak Košutića. iseljenici iz Pive u Grčiće (Srbija) Sajčić. Podgorica 1880. Savaljić i Saveljić. god.Babić. bratstvo u Sotonićima Savicki. predak bratstva Sjekloća Savo Markov. Cetinje i kao: "Jebizima". i područnoj Darzi i Mikulićima. Kosijeri (Cetinje) i kao: Kosijer iz Radomira (Rijeka Crnojevića). u Čečavi (Teslić) porijeklom su iz Danilovgrada (Crna Gora) Savkovići. brat vladike Petra I Savović. Bata (Cuce). po nahočetu Sager. Uroševac Savovići. god. grana Mijomanovića u Vasojevićima. Srbija. Nikšić Saičić. Nikšić ogranak Markovića iz Pješivaca. ogranak Papića u Komarnici (Šavnik). a u nekim područnim selima su ogranak Janića iz grupe Stanjevića od njih su u Budvi kao: Savović. Sadopić. u Nikšiću i kao: Savević. Crnci (Piper). ogranak Vujačića iz Pipera u Valjevo. Sajić. Pljevlja 1862. a jedni u Lipovac (Aranđelovac). u Kotoru kao: Zagurović Sagurija. starinom su iz Hercegovine. Herceg-Novi.Božovići. staro bratstvo u Dugom Dolu Savčić. od Herceg-Novog odselili se u Novi Sad. u Kotoru 1330. starosjedioci. staro bratstvo na Bati Savković. u Pljevlja su se doselili iz područnog Tvrdoša 1864. bratstvo u Pješivcima Savićevići. god. Jablanica (južna Srbija). Rasova (Bijelo Polje). Pljevlja doselili iz područnog Tvrdoša Sadik. Budva 1650. i. Piperi potomci Lužana. Kuči ogranak Vujoševića iz grupe Drekalovića. god. god. Klinci i Zelenika. Vitasovići (Pješivci) doseljenici iz Kuča. porijeklom iz Bratonožića Savo Raslapčević. kod Plava i Gusinja Sadović. starosjedioci u Podgorici (Tološi). Zalaz (Kotor). bratstvo u Zagori Savićevići. Bar Savičić. god. u Baru i kao: Sagurija = Zaguri = Čaguri. (Sagurović). pa kao: Dragović prešli u Slivovo (Lugovi). od njih su u Lužanima (Zeta) i Lužanima (Užice). od njih su i u selima Vrake (Skadar).Bogdašića. ranije Šteković . Cetinje gdje su starosjedioci. ogranak Jovanovića. Nikšić Sadiković. Ubalac (Kuči) ogranak Vujoševića - Mrnjavčevića. god. Herceg-Novi po vanbračnom djetetu. v. Herceg-Novi su 1687. u Bjelopavlićima. Ponari (Zeta) doseljenici iz Đinovića (Kosijeri). Dajkovića Lomila (Ceklin) Savićević. vidi: Sagur Sadagić. Cetinje Saje. došli iz Dobre Vode (Bar). Ubli i Krivošije.Popovića. Vinicka (Berane) Sakar. Krnjice (Krajina). a odseljeni u Vasojeviće prezivaju se Đinović Sakarević. Bar Sakić. Cetinje. vidi: Papić u Petrovićima. 13. od njih su u Straševini (Nikšić). u Žabljaku na Skadarskom jezeru 239 . drugi u Nikšiću ogranak Markovića.

Cukovići i Velji Ostros (Primorska krajina) Salević. Zagonja (Ulcinj) Samardžić. Boljanići (Pljevlja) Salović. u Podgorici jesu iz Azije.Saković. u Baru Samovladović i Svevladović. Podgorica Sambolec. Podgorici. Cetinje. doseljenici iz Italije Salagić.. god. vidi: Salva Saldo. 13. Pljevlja i okolina. jedno vrijeme u Cucama i Bajicama (Cetinje). Podgorica Salihović. Tuzima i Skadru. Čarađu (Gacko) porijeklom su iz grada Sokola (Bosna). ogranak Rajevića . e. pretka bratstva Samardžića. vidi: Salva Salvi. Podgorica Sambrailo. Salić.Raketića u Vasojevićima Sakrapos. Ljubotinj. iz Raške u područje Duklje.). u Kotoru Samuk. Dobre Vode (Bar) Salambros. iz Krivošija Samardžići. i kao: Samardžić u Komanima (Podgorica). Rožaj doseljeni iz Nikšića Salhanović. od Komnena Bajice. Martinoviće i Mokoš (Dubrovnik) Samović.540. v. porijeklom iz Pive. u Kotoru i područnim Škaljarima Salve. Nikšić Samac. kao: Samovladović i Svevladović Samoili. Podgorica Salimon. Krivošije (Boka Kotorska) potomci Sava Ivanova. Nikšić Salac. Samardžić u Kusidima i u Nikšiću. i kao: Salve i Salvi. vidi: Samović Samotvor. u Kotoru Samuelis.Komnenović) i Rijeci Crnojevića kao: Osmanagić i Čakić. 492 . god. Plav Saljuk. Nikšić Saljić. u Podgoricu doselili se iz Grčke Sal. Zaljev. bratstvo u Krivošijama Samardžici u Podgorici Samardžići. Nikšić odselili 1721. Zelenika i Kuti. Kotor Samohod. god. Kobilji Do (Cuce). iz grane Novakovića u Vasojevićima Saliagić. Mrčevo (Grbalj) Salatić. Herceg-Novi su iz susjednih Konavala Salahanović. kasnije od Sama (vlastito ime) i dalje do 843. u Lješkopolju. Peraška naselja. iz Anadolije (Turska) Salaj. od njih su u Podgorici. Nikšić Salaić. god. u Rijeci Crnojevića iz Grčke Salapura. god. Gusinje. u Krivošijama (jedni i kao: Samardžić . kod Perasta (Boka Kotorska). kod Ulcinja. grana Orlovića (Strahinjića). Bar Salva. porodica u Kobiljem Dolu u Cucama Samatović. Srednja Sorotima. Budva iz Smedereva 1650. u Buiće (Dubrovačku Župu). Komorača i Gusinja (Skić) su iz Klimenata (Albanija) Saliu. Herceg-Novi Samuel. Nikšić Sal. jedni u Blagaj (Hercegovina) pa u Karlovce (Srem). u Kotoru 240 . i. Zagonja (Ulcinj) porijeklom iz Albanije Sangič = Sankta. (Solimon). Cetinje doselili od Nevesinja (1878. Šas (Ulcinj) i u područnom Katrkolu i kao: Solaj Salaković.

u Antibari (Bar) 1444. Kotor Sašić. Njeguši (Cetinje) Saraor. Kotor Sačer. u Gružu Kragujevačku. u Banjane su doselili iz Velestova (Cetinje). kod Kotora i kao: Šućević ranije Pašarović od njih jedni odselili u Goševo pod Golijom (Raška) Saričić. Pljevlja 1864. doseljenici iz Sarapovića (Sarajevo) razgranati u 8. Šušanj (Bar) Saracenis. Ulcinj Santović. bratstvo u Pažtrovićima Sanli. Tušine (Žabljak) odselili se preko rijeke Tare Sarajlija. doseljeni iz Sarapovića (Sarajevo). Kotor Sarić. vidi: Sarap Sarapi. Sardelić. Herceg-Novi. vlastela 1382. Popović i u Peroj (Istra) Sarapa. i u sjeverozapadnom dijelu Crne Gore. Vučković. Banović. Rose. Oputne Rudine (Nikšić) Sarabić. Kotor Sašar. staro bratstvo u Bajicama Sankovići. ranije kao: Draživojević. Mirac (Njeguši). Saračević. Tušine (Žabljak) Saravelja. Pusto ostrvo (Mala Crna Gora) na ušću Sušice u Taru ogranak Dakića Sanković. Bogute (Ljubotinj). Popov Do. Baošići i Prčanj (Boka Kotorska) Svacio. Nikšić. god. Cetinje Saraori. Pljevlja. god. bratstava. Malinsko (Žabljak) ogranak Abazovića. Zasad (Bobovo). ogranak Jovića iz Drobnjaka preselili se u: Krašljevo. po majci Sasojević. u Pljevljima Sačar. 9. Kravari (Ulcinj) Saftić i kao: Softić. razgranati na: Vukićević. vidi: Svacio 241 . ogranak Milića iz grupe Srbljanovića u Zukvi. Bar Santrač. Pljevlja Safija. god. god. stari rod u selu Mircu Saraorić. Karadaglić. Herceg-Novi Safavić. v. Vranjina na Skadarskom jezeru. Kotor. Bogute (Cetinje) 1465. iz Pive odselili u drugoj polovini 18. potomci Novljana u Drobnjacima Sarac. Paštrovići 1712. Sankovići. Markišić. Nikšić i jedni odselili u Rašku Sarvan. Rijeka Crnojevića i kao: Sorapa. bratstvo u Ljubotinju Saratlić. Sandić. Rakita (Bijela Polje) Sbutega. Nikšić Sarap. Herceg-Novi Santini. Bjelopavlići Sasović. doselili se iz Sasojevića (Pješivci) i Kameno (Boka Kotorska) Sauček. u Bar a u Ulcinju Svačio iz Svača (Ulcinj) Svačio. Bijelo Polje Sarani = Saranin = Saranus.Sandaljević. Kaluđerović. Borovcu i Markovcu (Drobnjak). Nikšić Sapurić. Kotor Santo. Vujanović. god. Ograđenicu i Bobovo (Pljevlja) pa jedni u područni Meštrovac. v. 1692. Bijelo Polje Sarajlić. Bajice (Cetinje). i kao: Sošić. u Kotoru Saraović. Laličić. god.

a. Gornja Morača. god. Bar. Herceg . u Podgorici Svniligaj. Kotor Seklar. ogranak Miranovića u Zeti i Lješkopolju. Kumbor. Kotor Svetiko. Crmnica i kao: Svjetloća. Kruševice.Goražde). Velestovo (Cetinje) iz Zete Svirčić. bratstvo u Bjelopavlićima Sekulići. grana Bezdanovića u Bandićima (Komani) potomci Sekule Radonje Ivanova. Prčanj (Boka Kotorska) Sejda. u Bjelopavlićima srodni Mihailovićima. god. Nikšić pa u Zmijanac i Rasovu (Bijelo Polje) Sejnveber. Kotor. po nahočetu Svičević. u Ulcinju Svinčić. Seknić. Zabrđe (Berane) i kao: Sekulić . Polja (Mojkovac) Svironja. Budva. Fraskanjeli (Ulcinj) Sekler. Nikšić iz Hercegovine. Svrkote (od njih Svrkota u Hadđićima . porijeklom iz Cuca (Cetinje) Sekla. Bobovo. Crmnica Segarić. Rasova (Bijelo Polje) Svrkota. Nikšić. Orahovo (Kuči) i jedni su prešli u Podgoricu. od njih su u Zagrađu (Berane) i Zaton (Bijelo Polje).Novi Sejfović. Podgorica Svrkić. u Ulcinju Seganović. Dobrota i Kameno (Boka Kotorska) 1693. Herceg-Novi starosjedioci Svin. Kameno i Dobrota (Boka Kotorska) Seifer. Bar Svirala. Cetinje. iz Bjelopavlića kao: Sekulić. bratstvo u Bjelošima Sekulići ("Bandići"). od njih su kod Vršca (Banat) i kao: Crnjanski. bratstvo u Bandićima Sekulović. u Kotoru Sead. grane Orlovića (Strahinić).Svevladović (Smovladović) vidi: Samović Svekler.) preselili u Zagonje i Donje Mikuliće (Ulcinj) i Zaljev (Bar). Nikšić Svilanović. vidi: Ulić Sekulići. Kotor Sekloća. od oko 1800. u Paštrovićima Svetloća. god. 1398. Kotor Sevasto. god. Pljevlja Sekić. u Oputnim Rudinama (Nikšić) i kao: Sforcan Svrzić.Šćepović. Bijela (Boka 242 . u Podgorici 1882. doselili iz Bara Sedović. Herceg-Novi Svobod. Bjeloši (Cetinje). Glibaći i Gorica (Pljevlja) iz područnog Maoča. Bukovica i Moranca (Pljevlja) i u Podgorici Sdrul = Sdrulis. ogranak Lukačevića u Zeti Sekulić. Boljanići. jedni od njih odseliše u Kruševac. Kuči. a jedni su (1888. Pavino Polje (Bijelo Polje). Limljani. Podgorica. Herceg-Novi i područne Crkvice Svorcan. Nikšić Searani. Kotor Seklac. iz Nevesinja. Kotor Svenda. Plav Sejdić. god. ogranak Lukačevića. Orahovo (Kuči) i jedni preselili u Tuzi i Podgoricu. Kotor. Josice. Nikšić. u Borič Stari (Skadar) i kao: Panbuki iz Komana. Danilovgrad. Nikšić Sejdanović.

Paštrovići 1398. Brgula i Ljuštica (Boka Kotorska) Senčević. Kruševice. Briska Gora. Momišićima i Podgorica 1881. Topla i Peraška naselja (Boka Kotorska). Trešnjevo (Cuce). Drobnjaku potomci 243 . Cetinje. god. god. Donja Ržanica (Berane) iz područnih Šekulara. Herceg . Selović. drugi po majci. Kotor Selenić. Štoj (Ulcinj) Selčanin. Rijeka Crnojevića. Kotor Selenati. Đenovići. god. Berane Selimanjin. kao: Dulović (potomci Dula Obrenova) iz Trnovice (Sarajevo) Selac. u Vraki (Skadar) iz Bjelica (Cetinje) Senići u Hercegovini i u Boki Sentenčić. Previšu i Provalijama. od njih su u Rovcima. Kotor Selaj. Boka Kotorska Senčić. Pljevlja 1872. Kotor. Braiša i Široke (Krajina) Selaković.Kotorska) iz Hercegovine. Bar Senić. Momišići (Podgorica). od njih su u Podgorici. Nikšić 16. starosjedioci Sela. Mrkovi. u Baru Serakić. god.Novi. Sustjel i Reč (Ulcinj) Semenderi. Herceg-Novi. Igalo. Seratlić.. Fraskanjeli (Ulcinj) Selezanik. Herceg-Novi Seortić. a jedni u Mileševo (Zlatar) Selmanović. matično pa u Podgoricu. kod Rijeke Crnojevića do 1760. Kuči. Podgorica. Dabezići (Bar) Selanović. Kotor Sen (ken). doseljenici iz Konavala Senfert. od njih su kod Avtovca i Fojnice (Hercegovina) (potomci Živkovi) najbliži su im u Trubjeli (Nikšić). potomci Milinjića iz Bjelopavlića Seranigović. Ulcinj Selmanović. Lješkopolje. Kosanica (Pljevlja) prešli u područne Židoviće i Kričak. rod Kobasičića Selčan. Vladimir Selhanović. Selinderović. u Dobroti (Kotor). po nahočetu Selimanać. ogranak Dupljaka iz Derače (Lozna). Bijelo Polje iselili u Paralovo (Novi Pazar). Berane i Zagonja (Ulcinj) Selmović. ogranak Pešića doselili kod Berana iz Bjelopavlića a porijeklom su iz Bjelica (Cetinje). grana Branilovića u Pivi. Ulcinj Selimanović. Kotor Selenatić. Morača. Klanac (Rožaj) ogranak istoselskih Murića. ogranak Tomića-Balotića u Gornjoj Bukovici. Plav Selimadžović. kod Ivanjice (Srbija) i kod Novog Pazara jedni kao: Burija iz Kuča (Podgorica) Sekulovići iz Pive (Seljani). Pljevlja 1813. v. od njih su u Drobnjacima Selalović.. Gusinje. god. Ulcinj Selimović. Nikšić. Vukove Zgrade (Ceklin). od njih su u Praćevcu i Bastasima. Crvenka (Bačka). Kotor. u Zetu iz Zambeze (Crmnica) Selit. Goričani (Zeta) iz Graha Selimbegović. od njih su u Vranjskoj dolini i kod Mojkovca. Herceg-Novi po nahočetu Sepalina. bratstvo u Boljevićima (Crmnica) Semerad. Plav. iz Zete prešli u Podgoricu. ogranak Tomaševića kod Pljevalja. Herceg-Novi. Čevo (Cetinje). Ulcino = Ulcinj Sendović. Brskut (Bratonožići).

Paučine (Rožaj) su iz Graša (Đakovica) Sefić. ogranak Dakića u Maloj Crnoj Gori (Pusto Ostrvo) na ušću Sušice u Taru Siković. Skadar i Carigrad. u Baru (Antibari) 1306 . Gornje Polje (Nikšić). u Kotoru Sergius. Kuti. ogranak Pilatovaca iz Oputnih Rudina Sijerković. Herceg-Novi su iz Pipera. Grdovići. iz Pive u Cerovo (Valjevo) 244 . Kotor Sivnupović. Siloć. Baošiću. vidi: Sijerkov Sikimić. god. Bijela. vidi: Sentenčić Sefer. Boka 1328. god. god. Kotor. Sergota. god. Mrdari (Tivat) iz Hercegovine. Đenovićima. Morinj i Sasovići (Boka Kotorska) doseljenici iz Kuča. Paštrovići 1398. Podgorica 1886. Herceg-Novi. god. Bar 1431. kod Nikšića. Dobra Voda i Krute (Crnogorsko primorje). Riječ (Ulcinj) Serta. Strpa (Risan).Novljana. Bijelo Polje starinci. Silbo.v. Morinju i Kumboru i kao: Sijerković. Kotor Sermanin. Herceg-Novi (17. jedni se iselili. Bar Simanić. Šame i Zetu gdje su i kao: Husić. Oputne Rudine (Nikšić) i kao: Zimonjić Simanov. Godijevo (Gornji Bihor). u Kuti. v. god. Bar Sefović. Peraška naselja su iz Stare Crne Gore. Podgorica.). Sierković. odselili u Podgoricu (1687. razgranati od onih iz Strpa. god. ranije: Bošković. Štoj (Ulcinj) Simaković. Sestan = Šestan.Herceg-Novi Sijamić. pa u područne Srbine Serdarović. Herceg-Novi Serhatlić. u Kotoru 15. Herceg-Novi Sikić. Bar Simanović. a u područnim Bijeloj.) ranije Vojinović. Sesta. Arbaneš (Primorska krajina). u Podgoricu došli iz Trebinja i drugi iz Drobnjaka Sergi. Kotor. Cetinje. srodni Nikičićima. preci Koslina i Radiša.1311. a porijeklom iz Nikšića. Ćurke (Ulcinj) doselili iz Zadrima Sec = Zec. 1695. Jošići. Boljanići (Pljevlja) Sijarić. u Piperima ranije Memetović . od njih su u Žljijebu. Serden.Petrović. rod u Hercegovini Serdilo. Beran Selo (Berane). god. Sozina (Sutomore). ogranak Kneževića u Cucama (Cetinje) Serdeni. Ljubotinj (Rijeka Crnojevića). Koće (Kuči) iseljenici kod Gusinja i Plava Seferović. Lješkopolje (Podgorica) Siman. Serišević. u Kotoru Sešeković. starosjedioci Silvić. u Baru i Kotoru iz Šestana (uz Skadarsko jezero) Setenčić. Baošić . Zaton (Bijelo Polje). Peraška naselja. Prčanj (Boka Kotorska) Serdarević. Rasova (Bijelo Polje) Sijerkov. i. Dobrota (Boka Kotorska). Jošica. Bratica i Krute (Ulcinj). Herceg-Novi Seferagić. od Kolašina odselili u Kosurić (Novi Pazar) Sesnović. u Orjoj Luci (Bjelopavlići) vidi: Mijajlović. Kostanjici. rodonačelnika više prezimena Sestan. Bijela. Herceg-Novi. a drugi kasnije u Nikšić. u Plavu 1889. Salč (Ulcinj). ogranak Pilatovaca iselili iz Oputnih Rudina (Nikšić) u Drobnjake. Baošići i Herceg-Novi (Boka Kotorska) su iz Konavala Sima.

od njih su u Sebečevu (Novi Pazar). Štoj (Ulcinj) Simental. vidi: Nešković Simićević. god. barat doseljena. iz Pive iseljeni u Radljevo (Valjevska Tamnava). Pljevlja 1854. god. Pašića Polja (Bijelo Polje). ogranak Đurišića .. vidi: Adžisinović u Podgorici Sinđelić. Vasojevića a drugi su ogranak Pantovića . od njih su u Vraneškoj Dolini (Bijelo Polje) Simović. Ulcinju. Šekulari (Berane) jesu potomci Lužana iz Bjelopavlića. ranije Pejović u Biševu (Rožaje). god.. kod Plava i kao: Sibanović. Kotor 1330. doselili iz Plane (Kolašin). Kalenićima i Tomanima kao: Simić (Radomirović) Šumadijska Kolubara jesu iz Crne Gore. Bihor (Bijelo Polje). Simonovac. Nikšić. doseljenih iz Popova Polja (Hercegovina). Zatim jedni pređu u Glibaće (Pljevlja). god. Cuce (Cetinje) ogranak Miljenovića (Gradinjana) doseljenih iz Čarađa (Gacko). Škaljari (Kotor) su iz Stare Crne Gore..Simaček. Pošćenje (Šavnik) Simunovići iz Pive (Stubica). vidi: Simićević Sinan. vidi: Simonović. porijeklom iz Klimenata (Albanija). 16. Istorodni u Lipiku (Gacko) i Montani (Amerika). Rožaj 1893. Miljevina i Brusna (istočna Bosna). ov. Bratica. Opletac (Bajina Bašta). Pistula (Ulcinj) doselili se iz Miridita (Albanija) Simonov. grana bratstva Miljenovića u Cucama Simoj. Rastić i Ljeskovac (Ulcinj).Kovačevića. a porijeklom iz Plane (Bileća). Stubica (Piva) od Branilovića. u Kotoru Simeunović. jedni kasnije i kao: Đozović. od Kurpejovića. Vasojevića. Velika (Plav) iz Šalja (Albanija). od istih su i u Srđevac i Dobri Dub (Novi Pazar).Kovačevića. Skadar iz Crne Gore. starosjedioci Simućević. staro muslimansko bratstvo u Ćeklićima Sindik. Tivat iz Istre Sinović. u Ćeklićima (Bojkovići). en. Donja Bitina (Uroševac)..Radulovića u Bjelopavlićima Sim Parma. Bar. Kričak (Pljevlja). Kuči iselili u Darzu (Ulcinj) 1878. porijeklom iz Morače. Štodra (Bar) Sinanović. ogranak Vuičića od Grahova (Nikšić). "starinom iz Kuča". jedni od 5. v. Plavu. Darza (Ulcinj) su iz Bjelopavlića. ranije Kutević. od Gusinja Simonović. Tivat. Morača ogranak Rakočevića. a odatle jedni u Ulcinj 1900. Kotor 1552. srodni Kljajićima i Raščanima. Cetinje. a od njih su u područni Muo i u Milu (Tivat). od njih su u Podgorici. Nikšićka Župa potomci Trebješana. Jasenovo (Donja Morača) iz grupe Jasenovčana. Mojdež. Nevesinje. iz Hercegovine Sim. Ćeklići (Cetinje) ogranak Marojevića. Boka 1726. grana Hota Sinanovići. u Lipovu (Kolašin). Ulcinj. god.. Aluga (Šaranci). Podjahorina. god. ranije kao: Rajčević Simon. Herceg- Novi doselili su se iz Miljevca. Crnci (Piperi). Gostilje (Zeta) su ogranak Vujadinovića iz Bjelopavlića. a u područnim Židovićima i Lučici njima su nesrodni. a drugi u Rumuniju Simovići. ranije Androjević (Marojević). Dobrota (Kotor) Simeone = Simeonis = Simonis = Simesu. Andrijevica 1880. rod u Ćeklićima Sinanovići (Adrojevići). od njih su u Brajkovcu (Lajkovac) Simić. od njih su u Vrh Prače (Rogatica). Gornja Lastva (Tivat). Vraneška Dolina (Bijelo Polje). Pobor i Svojčevo (Pljevlja). od njih su u Kotoru. Trbušnica (Šumadijska Kolubara) 245 . Bihor (Bijelo Polje) od njih su: Ropčevac podnožje Kosmaja. on. u Velikom Crljenu. od njih su u Beloševcu. potomci Novljana. Ulcinj. Nikšić. posebni. Saš. ogranak Kusarovića . Ulcinj Simu. Prčanj (Boka Kotorska) prešli u Dragovoljiće (Nikšić) oko 1811. Kolašin. god. god. Krče. Bigovo i Kubasi (Tivat) su iz Stare Crne Gore Simunović. Kuči. Nikšić. Žabljak ogranak su Simića = Raičevića (Miloševića). Lepenica.. potomci Domazeta iz Crne Gore. u Grilu (Vraka). Cerovo (Bijelo Polje). god. Cetinje.

Piva jedni iselili u drugoj polovini (18. u Limljanima. Gornja Zeta iz Gruda Sinobad. Rovca. Herceg-Novi Sjeverić. Nikšić. Brskut. Herceg-Novi Sihar. Podgorica Sičo. iz Zete preselili se u Podgoricu Siništaj. Zelenika. iz Bihora (Bijelo Polje) odselili se u Ropčevo (Šumadijska Kolubara) Sirobanović. Kotor Skvarica. Boljanići (Pljevlja) Sirović. v.) u Toponicu (Gruža Kragujevačka). Dušice (Podgorica). Paštrovići iz Albanije Sklavi = Slavi = Slavine. Herceg-Novi Sjever. Nikšić Sjekloća. rođaci su im: Ramdedović i Dervović 246 . v. Sokolac (Bijelo Polje) Sinimotović. Nikšić porijeklom iz Hercegovine Sjekloće. Herceg-Novi Sinobrad. Tivat Skaljić. Dobrsko Selo. Boronjino. iz Grahova (Nikšić) kao: ogranak Kovačevića odselili se u Stražište i Šume (Trebinje) Skejan.Sinđić. Bjelopavlići Sjeverović. muslimani u Baru Skender. Herceg-Novi Sinimonović. Herceg-Novi Siropa. Gornja Lastva. kasnije Mankini u Kotoru Sklender. Siti. iz Crne Gore Sinković. Sišić. staro bratstvo u čevskom Donjem Kraju Sjekar. na Vranjini. Kotor 1432. Limljani (Crmnica). Cetinje Sjeverović. Herceg-Novi Skenderović. Tuzi. grana bratstva Gornjevuka u Dobrskom Selu Sjekloće na Cetinju. u Kotoru 15. u Kotoru Sisol. Donji Kraj (Čevo). Trpeze i Boljevac (Berane). po majci Sjeverovići. Beogradu i Vojvodini Skadranin. Zeta. Perast (Boka Kotorska) Sirota. Nikšić Sirković. u Grilu (Vraka). vidi: Sklender Skener. Podgorici. Podgorica Sinjanović. Cetinje. u Budvu došli iz Knina Sinoj. Herceg-Novi Sisoe = Sisoje. god. Gostilje (Zeta) i kao: Skobaljević Skejovići. Bratonožići preselili se u Bihor. Kuti. Kuči iselili u Stapare. Plav Siraković. Vranjina na Skadarskom jezeru. Nikšiću. u Bar iz Ćeklića (Cetinje). Sitić. Danilovgrad. Podgorica Sirovina. u Baru Siritković. i kao: Sinseštaj Siništović. u Kotoru 15. Murići uz Bojanu iz Krajine u Štuf (Ulcinj) Skejović. Bar Sirčić. v. Nikšić i Kolašin Sisa. Režović (Paštrovići) došli od Skadra Skoval. Herceg-Novi. Skadar i kao: Rašković. Grbalj Skanata.

. Herceg-Novi Slavujević. u Podgorici Skoka. god. Herceg-Novi iz Zubaca (Trebinje) 1692. Međurečje (Ulcinj) Skorović. porijeklom iz Stare Crne Gore Skok. Prijelozi i Vrbica (Bijelo Polje). Međurečje (Primorska Krajina). Herceg-Novi Skobaljević.. 247 . Podgorica Skorimir. Kotor Sklender. Sipanja (Bijelo Polje) Skonc. Kotor Skefić. u Banjanima (Nikšić) 1687. u Baru Skorza. Paštrovići 1712. i kao: Skender Skobal. Nikšić Skočić. jedni se preselili u Samobor (Gacko). Nikšić. Boka iz Popova (Hercegovina) Slatkovići. Herceg-Novi Skuletić. Gostilje (Zeta) Skrobljaljević. god. Skerlić u Migovcu (Šumadija) i okolini Nikšića jesu iz Drobnjaka Skersović. Grahovo (Nikšić). Nikšić.. Ropočevo (Obrišna .Sopot). Vojno Selo (Plav). od njih u Rioce (Bileća). Pljevlja. Kotor Skit. srodni: Prenkićima i Markitovićima. vidi: Skromut Skromut. Reževići (Paštrovići) došli od Skadra. od njih su u Šidu i Sremskoj Mitrovici. u Drobnjacima ogranak Dančulovića Sladović. Savina. Zelenika. Sušćepan. Duba (Piva) došli iz Drobnjaka Skura. god. Skifić. Međurečje (Primorje Crnogorsko) Skulić. Sušćepan. Ubli (Kuči) i Podgorica ogranak Vujoševića = Drekalovića Skrobalj (Skrobaljević). u Kotoru Slavković. Paštrovići Slatković (Dragutinović). Slavić. Ubas (Ćeklići). Grbalj. Kotor Skordul. Put. god. Nikšićka Župa iz Hercegovine. Šumadija došli iz Bihora (Bijelo Polje) Slavonina. Mojanovići (Zeta) došli iz Bera (Lješkopolje). Dobrsko Selo (Rijeka Crnojevića) Skronjan. god. (Skrobut). od Bijelog Polja odselili se u Lipovicu (Jasenica). preci: Matović i Kruščić. a. Sušćepan (Boka Kotorska) su iz Popova (Trebinje) Slakovci. god. doseljenih iz Albanije. od njih su u Ljevašima (Peć). Gostilje (Zeta). Nikšić i Kolašin Skočković. Kotor 1419. ranije: Đurašković u Velici i Skiću (Plav) i Gornjem Polimlju i jedni i kao: Lušcanin. u Ulcinju 1242. Trebjesina i Kameno (Boka Kotorska) Sladojević.Skerlić. Gornji Bihor (Bijelo Polje) Skočajić. vidi: Skrobar Skromput. Gorani (Primorje) Slav. staro bratstvo na Ublu Slijepčević. Ćeklići (Cetinje) Slaović. Orah (Piva). Sasovići. vidi: Đurašković. Krašići (Tivat) Sklender. u Budvi Skorupan.. Cetinje. Mokro (Šavnik) Skrobanović. Podi. uKotoru Skorjanin. Podgorica Skoci. Sasovići. Perast (Boka Kotorska) Slavoni = Slavoli. u Plavu 1912.

Meteh (Plav) Sovo. Nikšić Smakić (Osmanbegović). Kotor Smolota.. Kotor Smiloević. u Kotoru i kao: Smolota Smaljanović. Nikšić Smorinić. prešli u Pošćenje (Pljevlja) Smolović. Podgorica. Mataruge (Pljevlja) 248 . Plav. od njih su susjedi Perović Slović (Petrović). ogranak Tomića u Drobnjacima. od njih su u Timaru (Drobnjak) pa Gajtan (Južna Srbija) i oni u Poljima. kod Risna u 16. Blatina (Kolašin) i Vraneška dolina Smiljanović. u Jablanovo (Vraneška dolina) i Bijelom Polju. u Kotoru iz Firence (Italija) Sozin.Mojkovac i kao: Smolović Smolac. Bar Sović. Tuzi i Skadru ogranak Đedovića. v. ranije Čović. Bar. u Plavu 1897. srpska vlastela. Kolašin (1879. a. u Podgorici su iz Gruda (Tuzi). Špiljari (Kotor) Smol. god. ranije Ivanović. vidi: Samović Smodlaka. Ravna Rijeka (Mojkovac). i nastanili na Sutorine na Sozini (Sutorman) iznad Spiča (Sutomore). Podgorici. god. Grbovci (Zeta). kod Perasta (Boka Kotorska). Srbija. Perast i peraška naselja su iz Konavala Smečija. i. Kotor Smekija. grana Martinovića iz Bajica (Cetinje) Smak. Polja (Mojkovac) 1760. Bijka i Vladimir (Ulcinj). Kotor Snegal. Podgorica Smaković. Kričak (Pljevlja). Kuči Smiljić. Okladi (Bijelo Polje) Smoličić. Gusinje i Plav su od Klimenata Smajići (Osmajić) iz Pive (Miloševići). Miloševići (Piva). a kasnije odatle se preselili u južnu Italiju Sokić.. Novšići (Gusinje) Smajić. jedni su odselili u: Bijelo Polje. Novšići kod Plava. a. Perast (Boka Kotorska) Smalota. u Zeti Smovladović. Nikšić Smjepović. Zeta. Nikšić Slomović. Berane Smailović. Kotor Sover. Nikšićani. ogranak Raškovića u Fundini (Kuči). u Rožajima. u Podgorici Smoljević. Kradenik (Gornji Bihor). Bijelo Polje.Herceg-Novi iz Popova (Hercegovina) 1692. od njih: Methadžović i Džaković Smakočević. vidi: Smalota Smoljan. Zaoke (Donje Dragačevo). vidi: Bander Smajlj. god.. vidi: Smol. Skadru i Carigradu. god. u srednjem vijeku iselili iz Zete (pod pritiskom Ilira i Tatara) i kasnije pleme Suta. Prenčane i Maoče (Pljevlja). Bojka (Ulcinj). kod Plava i Gusinja Smalovi. ogranak Madenica kod Mojkovca Smailagić. starosjedioci Smajlević. kasnije Bosanac. Štoj (Ulcinj) Smajović. u Podgoricu iz Carigrada (Turska). Nikšić. doselili iz Banja Luke (Bosna) Soderina. Gornji Bihor (Bijelo Polje) pa jedni u Novi Pazar Smaklik. u Kotoru Smilović. Polja .) odselili se u Sandžak. Podgorica. Goričani.. starosjedioci Smiljanić.

Pljevlja (1864.. tamo iz Pive kao: Koprivica. iseljenici iz Kuča u Sevojno (Užice). koji su iz Uskoka (Žabljak) kao: Kršikapa. Cetinje 1871. i kao: Spalić. Ubli (Kuči) ogranak Živkovića. odselili i u Skadar. porijeklom od Sarajeva. Sotonići i Građani (Rijeka Crnojevića). potomci žene vojvode Miloša. Nikšić 249 . i kao: Sokolić.. a oni u Straševini (Nikšić) su od srodnika Peše. Sarajevo. sa Durmitora odselili u Erčege. Markovina (Cetinje). Pljevljima i područno Potpeće. u Podgorici Spalević. Dujevo i u Zeti kao: Češljar . Pljevaljsko Polje pa u Peštrovac i Marande (Pljevlja). Očinići i Dubovik (Cetinje). god. Sombolac.) doselili se iz Podgore (Plav) Sofran. ogranak Branilovića u Pivi Sočice iz Pive (Plužine. jedni su se preselili u Vračevac (Ljig). iz Bajica (Cetinje) u Vraku (Skadar) kao: Martinović. Kosovo. Rakota i Pripčić (Bijelo Polje) Spada. Martinići (Bjelopavlići). Dobrsko Selo (Rijeka Crnojevića) iselili u Grbalj Softić. Herceg-Novi Spajkić. Gojevići (Bijelo Polje) i kao: Bungur. Pljevlja 1865. potomci Komnena barjaktara . Jablanica (južna Srbija) pa u Veliku Dobrinu (kod Uroševca). Goransko).Soković. Bobovi i Ograđevini srodnici. god. na Goliji Spasić. grana Bulajića iz Zagore (Grahovo). Ljubotinj (Rijeka Crnojevića) i Mrkojevići (Bar) su kasnije Salac iz Čaira (Salač) u Ljubotinju. stara begovska porodica na Očinićima Solar. Berane. ogranak Babića ranije Šćeković. ranije: Jahdedić. od njih su kod Ivanjice (Srbija) Sofović. Nikšić. Podgorica Sotonići. u planini Midžor (istočna Srbija). Kotor 1569. Bar Spalić. Podgoricu. ogranak Jankovića u Ljutićima (Pljevlja). matica Plužine Sošić. iz Bosne doselili u Gusinje. starosjedioci Sparavalo. u Tupan (Banjani). od njih su u Zabojnici i Arapovićima u Gruži Šumadijskoj. Poblaće pa područno Poblovo i Potkovač (Pljevlja). Igalo. ogranak Neradovića iz grupe Raketića u Vasojevićima. n. ogranak Nikšića u Nikšiću i okolini. Vojno Selo (Plav) Spalek. god. i. Morača. Brskut (Kuči) matično. u Kotoru iz Lješa (Albanija) Spanović. iz Pješivaca prešli u Banjane (Nikšić) pa u Gacko kao: Tasovac. Velestovo. ogranak Jovića u Drobnjacima Sokolić. Vrba (Bihor).Radmuža u Šekularima (Gornji Vasojevići). kasnije: Sokolović u Pivi Sokolović. Srbija Span. porijeklom iz Crne Gore. vidi: Sarapović Sorea. od Đukanovića. god. Budva Spaić. vidi: Spalević Spalović. Solomonija. Bijelo Polje. Potpeć (Pljevlja) Sočica. u Svetozarevu (Srbija). Drobnjaci. vidi: Spahić Spajić. kod Andrijevice. Podgorica Sorat. Petrovo Selo. Nikšić. iseljenici iz Kuča u Šume (Trebinje) Spasović. god. doselili iz Prizrena (Metohija). Boka Kotorska.Crmnica a kod Rijeke Crnojevića kasnije i kao: Vučetić. starosjedioci. od Bijelog Polja preselili se u Topolu i Jasenovac (Šumadija) Spasojević. Berane. Šumadija. Kotor Sotirović. Nikšić. pleme u Crmnici Sofijanić. Kotor iz Stare Crne Gore Sokolovići. Ulcinj. svojataju se sa Martinovićima iz Bajica (Cetinje) Grahovo (Nikšić). Podgorica Solić. Cetinje. u Plavu 1904. iz Kuča se odselili u Mojkovac. Nikšić Soldatović.

potomci Lužana. u Žabljaku na Skadarskom jezeru Spahići. staro bratstvo u Malim Cucama Spahići. Škaljari (Kotor) Spižić. Leskovac (Ulcinj) Spinola. Herceg-Novi Srgotić. potomci Novljana ogranak Kosorića. v. Nikšić. Kotor Srbljaković. porijeklom iz Hercegovine. Kotor 16. Sutomore. bratstvo u Pješivcima Spahija. staro bratstvo na Grabu Spahović. Bijela. god. Bulatovićima i Vlahovićima Srezojević. južna Srbija. Bar Spremo. Trešnjevo i Grab (ovdje matično) u Cucama (Cetinje) i kao: Spaić. potomci Gojaka Nikšića iz Nikšićke Župe pa u Rovca. Bar Spičanović. Bar Spičanović. Ulcinj Srbica. Dobrsko Selo i Dobrska Župa (Rijeka Crnojevića). od njih su u Ulcinju 1890. Nikšić iz centralne Hercegovine. vasojevići Spetzer. Široke. kod Bijelog Polja. Spitzer. Raonić. ogranak Ćulafića ranije Novaković.) jedni preselili u Peđane kod Bileće i kasnije kao: Srdanović - Milošević. god. Bijelo Polje. srodnici su im u Istiniću (Peć). u Zupcima (Trebinje) u oba oblika. Cetinju. Kotor Spier. u Kotoru iz Spiča (Sutomore). Pobrežje (Bihor). kasnije Srezojević. Škaljari (Kotor) Spica. ogranak Đuričića u Komanima.Priboj) Srdan. u Drobnjacima jesu od Novljana. Grbalj. Spuž (Podgorica) Spužanić. bratstvo u Zupcima Spahići. Herceg-Novi Srednjak. god. od njih su Ilić u Rovcima i srodni Radovanovići u južnoj Srbiji Sremić. Drobnjak (u Bučju . predak bratstva Tomanovića u Rovinama Sredanović. Cuce (Cetinje) ogranak Krivokapića. v. od njih u Nikšiću i Kotoru Sredić. porijeklom su iz Peći. Rošići i Bijelo Polje (Bjelopavlići) 1666.. Herceg-Novi Srezojev. Kosorići u Kosorićkoj Bistrici (Šavnik). god. Rožaj 1883. Herceg-Novi Srdanović. Pelinkovići (Ulcinj).. bratstvo u Milojevićima Spič. od Srbljanovića su: Sarić. a jedni kasnije i kao: Asanović. ogranak Radulovića u Milojevićima (Pješivci) "Spica". Nikšić od Bileće Spuža. srodni Šćepanovićima. ac.. Očinići (Cetinje) Srednjaci. pribraćeni Vuletićima u Gluhom Dolu Spošek. Gornje Polimlje (u 14. Zagarač (Danilovgrad) ogranak Bogetića iz Pješivaca (Nikšić) Sredan.Spasojevići. Bar. Velje Selo (Bar) Spahijić. Milić. a drugi: Carić. Šćepoševići. potomci Dobrilovića u Dobrskom selu (Rijeka Crnojevića). od njih su u Balabanima (Zeta) a porijeklom su iz Spiča (Sutomore). Gornje Rovine. Meteh i Jari (Plav) 1855. Velika i Komorani kod Plava i Gusinja. Krajina primorska Spiča. Gluhi Do (Crmnica). iz Rovaca odselili se u Gajtan. bratstvo u Očinićima Sredojević. od njih su u Novom Pazaru Spahić. Vladimir (Ulcinj) Spužanin. od Sjenice doselili se u Resnik i Rasovu (Bijelo Polje) Srezić. vidi: Srezojev. rod u Drobnjacima Srbljanović. u Podgoricu iz Kuča 250 .

preselili se u Kotor. Komorani (Plav) u 14. Danilovgrad Stamatovići ("Miloševići") . Piperi ogranak Milikića (Petrovića . Obala Stanišića (Budva). Brezojevice (Plav). Berane. Pljevlja 1859. Zeta. u Kotoru Stanić. Od Stanišića žive na Prekornici (Cetinje). Nikšićka Trepča. Cijevna (Sliv). Fraki i Kragujevcu.Lutovaca Stajović. predak bratstva Roganovića Stanišić. Mataguži. Budva 1650. rod u Užičkoj Crnoj Gori Stanače = Stanica. u Podgorici i Zeti. od njih su u Osoje (Zagarač). u Pipere iz Bratonožića. Lastvi (Tivat). a odseljeni u Konjarnik (Prokuplje) kao: Raičević. jedan njihov ogranak se prezivao Aćimović. Džalić. ogranak Pantovića iz Vasojevića preselili se u Sebečevo (Novi Pazar). Petrušinović (Bjelopavlići). bratstvo u Zagarču Stamenković. porijeklom iz Crne Gore Stajković. iz Kuča doselili u Ostrovicu (Tutin) Srećković. Pljevlja Srnadičić. u Budimliji (Višegrad). Cetinje. u Dubravskom (Šavnik) Staljević. Ivanjica Stamatović. Baošići (Boka Kotorska) Stanarevići. Nikšić Sretković. starosjedioci. iz Pipera u Vraku i Skadar (Albanija).Đurići. Srešić. Bjut Montani (Argentina). kasnije Mandić Stavran. Stailović. iz Drobnjaka preselili se u Novi Pazar u prvoj polovini 19. Kolašin Stajka. Piperi. Lici. god. Budvi Srzentići. u Berovu (Kuči) i u Podgorici. u Starom Bariču i kao: Foljeta. Piperi. Roca (Podgorica). vidi: Stokić. U Podgorici. bratstvo u Pješivcima Srošinski. porijeklom sa Čeva (Cetinje). doselili se od Niša. Stakeljić. vidi: Jaćimović. iz Pipera odselili se u Savkoviće (Srbija). Pljevlja 1854. Komani (Podgorica).. Brković. Herceg-Novi Stravičević. vidi: Stanača Staniša (Rogan). Ogranak Gvozdenovića u Crmnici. vidi: Strešić Srzentić. u Skadar. v. Ropočevo (Sopot). Nikšić Stajšić. odseljeni u područje Durmitora zadržali su svoje prezime. Skadru (Albanija). Široke (Krajina) Stajkić.. Bar. od njih su: Ulcinj 1892. Dakić i Milačić u Podgorici. Stagnević. bratstvo u Sotonićima Srna. Ulcinj Stajić. i kao: Ljačević. Bjelopavlići Stakić. Bar. Mišići u Spiču (Sutomore). Herceg-Novi. god.Lutovaca). Goveđi brod. god. god. Užicu. Dragomi Do (Ćeklići). Andrijevica. ranije Ćude (Ćudić). god. Jedni od njih i kao: Miš. ogranak Petrovića . njihovi srodnici 251 . Botun.Radmanovići . Cetinje. Od njih su u područnoj Prekornici.Sretenović. u Podgorici. u Paštroviće doselili se iz "Stare Srbije". od Anđića iz Cikota (Kuči) Stanica. u Solunu (Grčka) i Australiji. v. porijeklom iz Primorja Stajčić. Paštrovići. odseljeni iz Kuča u Stanišiće (Slavonija) Srećuša. od njih u Nikšić. od čijih sinova: Asana Milutinović. ogranak Majovića u Bistrici i Ponarima (Zeta). potomci Staniše. u Stijeni (Piperi). od Nika i njegovih potomaka: Jelenić. Danilovgrad. ogranak Radonjića-Herakovića iz grupe Guvernadurovića. Gornja Gorica (Lješnjani). Šumadija iz Crne Gore. u Golubovcima. Pošćenje i Sirovac (Šavnik). a u Barič Mali i kao: Lazoja iz Crne Gore. Berane. grana Herakovića (potomci popa Staniše Aleksina Radonjića) sa Njeguša (Cetinje). Sotonićima (Crmnica). (Boljanović). Jedni kasnije i kao: Zec. Pješivci "Srnadičići" ("Selištani"). god. Močioc (Klikova). Njeguši (Cetinje) od 1682. Oni su iz Stare Srbije. Igalo. Oko 1860. Nikšić. Herceg-Novi. Herceg-Novi.

ranije Ćalov (Ćalović). u Komanima ogranak Bandića. god. Bar. Iz Pive u 18. odseljeni iz Drobnjaka. srodnici Vulovića iz Kreševa. Donje Dragačevo kod Ivanjice. Od njih su u Zagaraču (Danilovgrad). Jedni su ogranak Bubića. Sutomore (Bar) 1852. Srbovran (Đurakovac). Oni su iz područnog Ivanja. i kao: Mitrović. Barajevo i Guncati (Beograd) oko 1863. Valjda zato jedno vrijeme i kao: Vasojević. iz Zubaca (Trebinje) doseljeni u Kameno i Ubla. Nikšić. Mišići (Grbalj) 1614. a prešli u Kotor kao: Vukadinović a drugi u Dragomi Dolu kao: Đurević. Grocka. u Zeti kao: Bišćanin ili Balabanac. Dragomi Do (Ćeklići). Doseljeni u Boku Kotorsku iz Korjenića (Trebinje) i kao: Stanojević. god. Vrapce (Dobitak) i Rakovica (Beograd) oko 1878. Kotor. Jedni su iselili u Gračanicu (Andrijevica) i kod Berana. Skadar.Đurovića u Piperima. Mokro (Šavnik) su iz grupe Kalabića (Novljana). Ivan Kula i Kosaonici (Srbija). Bovan. Oni su ogranak Raičevića iz Vasojevića. Vojno Selo i Brezojevice (Plav). iseljeni u Podgorinu (Valjevska Kolubara). Sotonići (Crmnica). u 17. Od jednih i drugih ima u: Međulužje (Mladenovac) 1863. Kotor 1335. iz Crne Gore.u Cucama (Cetinje). Doseljenici od Sjenice (Raška). a jedni se presele u Vraku (Skadar). Stanov. Mahala (Bijelo Polje) i Gostilje (Zeta) doselili iz Ubala (Kuči). patronimik Vitko. v. Bjelopavlići. Komanima (Podgorica) iz grupe Orlovića Stanovčić. bratstvo u Bandićima Stanišići iz sela Vinici . srodni Miletićima u: Tijanje.. Zubač. Radovanovići (Tivat). v. Oni su ogranak (Ćalova) .. potomci Malonšića. Britvići i Zagorčani (Pješivci). god. Donji Šestani (Krajina Gornja).Ćalovića. Đakovica. Herceg-Novi Stanoević. U Grudama (Tuzi). Srebrenica (Bijeljina) i Tuzla (Bosna). god. Područje Bjelopavlića (Maleša). Rošca (Vražegrmci). po nahočetu.Bjelopavlići Stanko Stijepov. Sa područja Crne Gore u: Lazarev Park (Čačak). Danilovgrad iz Bandića (Komani). Mišići (Spič). Beograd. Grana Ljumovića . Goričanima (Zeta) i Vraka (Fraka).) u Tijanje (Donje Dragačevo). Oskoruša i Boranović (Višegrad). Stanović. god. Bukovica (Pljevlja). Od njih su u Bratici i Salču (Ulcinj) koji su iz Livara (Primorska Krajina). grana bratstva Gvozdenovića u Gluhom Dolu Stanišići. Nikšiću. Omari (Skadar) i kao: Ograja. Aranđela). god. god. Rošca (Bijelo Polje). Srodnici tamošnjih Popovića i Stankovića. god. Iz Bratonožića iseljeni u Moraču. Baošići i Kotor (Boka Kotorska) 252 . Srbija. po majci Staniši. Berane. Karanikići (Bar). Cetinje Stanković. Jedni i kao: Rkočević. u Ćeklićima (Cetinje) ogranak Marojevića. Selišta. Cetinje. Lješansko područje u 14. od njih su u Tivtu. Cetinje naznačeni kao: Petrović i jedno vrijeme i kao: Aćimović "Stanišić". bratstvo u Sotonićima Stankovići. ranije Britvić. Lopari (Kuči) i Matagužima (Zeta) ogranak Purovića Stankovići (Rasalići). rod u Ćeklićima Stano. Podgorici. Donji Stoliv (Kotor). pa jedni kao: Budalović i Drakulović. Piperi grana bratstva Miš.. Dobrilovina (Mojkovac). Od njih su u: Lajkovićima. i Zagaraču (Danilovgrad). Šćepovića kućama i Kurilu (Zeta). kod Svetozareva poslije 1878. Baošići i Prčanj (Boka Kotorska). bratstvo u Njegušima Stanišići u Kotoru Stanišići. drugi u Begaljice (Beograd) i Gradac (Valjevo). Srbina i Baošići (Boka Kotorska). Oni su od Čarapića doseljenika iz Jezera (Žabljak). staro bratstvo u Dragomi-dolu Stanišići. Odseljeni iz Drobnjaka (oko 1700. Azanja (Gornji Bihor) i Mojstir (Bijelo Polje). Topla i Igalo. Štimlje i Rašanci (Kosovo). god. Šiljci i Penezići (Pljevlja). Kolašinovići i Brajovići . Petrovac (Srbija)oko 1820. Rije Rošca živjeli su u područnim Barama Šumanovića.Bjelopavlići. a ranije Macanović iz Kuča. Gračanica (Berane) iz Bratonožića. kao: Đurić.. Srodni Đukićima i Jankovićima u Pješivcima. srodni Peunovićima. otac kneza Danila Stankov. v. porijeklom iz Rovaca. Od njih su u Šušanj (Bar). pordučje Romanije. Ima ih iseljenih i u: Spužu. Herceg- Novi. Kotor (natpis na crkvi Sv.. Grana Radulovića u Komanima. god. Mokro (Šavnik) grana Trepčana. Od njih su: Vitković 1614. a u Herceg-Novom jedni su iz Glavske (Trebinje). Bjelušina. kao što su u: Bišćanima (Zeta) 1879. god.

u Komarnici (Šavnik). kao: Kolašinac. grana Liješevića iz Pipera. Nikšić. bratstvo u Velestovu Stanojlović. Jedni su i kao: Todorović . iz Bjelica (Cetinje). kao i odseljeni Stanović u Bojovu Dolinu (Srbija). Šumadija. ogranak Vujačića iz Grahova (Nikšić) Stević. navodno da su potomci Strahinjića. Cetinje i kao: Stanojević . Risan Starčević. kod Rožaja i dalje. Prijevorac. porijeklom iz Bjelopavlića. Miljevcima sve u Pljevaljskom području. Čestinje (Gradac).) doseljenog iz Starčeva uz Skadarsko jezero. iz Crne Gore. Prčanj (Boka Kotorska) Stancel. Ćirković. Pljevlja. Kalušići (Pljevaljsko polje). Brezojevice i Boru (Plav). ogranak Božovića. Kotor. Oni su iz Pive. Ogranak Abazovića u Pošćenju (Drobnjak) i iseljenici iz Pive u Samobor gatački Starovlas. Goločelo (Lepenica). Velestovo (Čevo). a drugi u Lješkopolje (Podgorica) Staparan. potiču iz Župe Nikšićke. Batkovići (Pljevlja) i kao: Mimović kasnije Ćosović. iseljeni iz Kuča u druga mjesta. Šumadija. U Vasojevićima su ogranak Đurišića ć Kovačevića Starosta. od njih su jedni u Prnjavoru (na Rudniku). odselili se u Srbiju Stevendić. Piperi (Podgorica). došli iz Bosne. Zubača na Višegradskom Starom Vlehu.) kao: Stefanović ogranak Lopičića. a tamo su grana Mandića iz Drobnjaka. porijeklom iz Komarnice (Piva). Podborova i Krupice (Pljevlja) Stanšić. doseljenici iz Velike (Gornje Polimlje). Odseljeni iz Vasojevića u Sandžak. Cerovica (Gradac). Nikšićka Župa ogranak Milića odselili se u Sakulj (Šumadijska Kolubara). Svrkote. doselili se iz Martinića (Bjelopavlići). Popadić. god. došli iz Kuča. Vrbica i Prenčane (Pljevlja). u Kučima grana Drekalovića u Šumadijsku Kolubaru. u Grblju su iz Konavala. kod Valjeva porijeklom iz Banjana (Nikšić). Stanojević.Petrović. Nikšić 253 . Bratonožići. Od njih su u Lješkopolju (Podgorica). došao u Riđane (Nikšić) pa u Donje Polje (Lukavaca) i Zovi Do (Nevesinje). Boljevići i Goleša (Pljevlja). Od njih su u Ratarima (Mladenovac). Zamčanj (Podibar) doseljenici iz Bihora (Bijelo Polje).Vučinići. Donja Lastva i Krtolska naselja. Pljevlja. potomci Stanka Andrije Crnca. od njih su Ranković i Stanojević. Ograđenici. Kazanci (Golija). Risan u ranom vijeku Stašević. Latkovići (Ljig). Baošići (Boka Kotorska). i. Crnouzi i Trebov Do (Pljevlja). Drenac (Gajtan). Od njih su i u drugim mjestima. Resnik (podnožje Avale) od Podgorice Stanoš. ogranak Dakovića iz Grahova (Nikšić) pa u Kazance (Gacko) kao: Perović Stevančević. Stanjevići (Paštrovići) i Budva. Cerovo (Valjevo). a odseljeni u područni Majdan kao: Kolašinac oni su doseljenici iz Kolašina. kasnije i kao: Jelovac. Budva Stevan Kaluđer. Vidi: Markov Stevanović. Đuraševići (Tivat) Stančić. v. iz Medina (Srbija). Pobori (Budva). Čelebići (istočna Bosna). starinci. u Uskocima (Žabljak). u Podgorici Stanjević. Kotor 1440.Vučinić. uzeli su po njemu i novo prezime Starović. Oni su od Niša. južna Srbija. Hercegovina.Stanojev. god. Herceg-Novi Starc. Od ovih su Jakovljević i Rajković u Orajši (Topola) Stanojevići. jedni pređoše u Grbalj. Novom Selu. od kojih su Ristanović i Bojević. Krtole i Radovići (Grbalj). predak bratstva Kaluđerovica u Ćeklićima Stevan Delja. porijeklom iz Pive Steberg. v. Crnuće (Pljevlja). predak bratstva Delja Stevano (Grnčarski). bratstvo u Velestovu Stanojevići . kod Rijeke Crnojevića (17. potomci Dapca (u 16. došli iz Pipera. ogranak Leovaca iz Leovog Brda sa Ljubišnje. ranije Obrenović. kod Nevesinja (Hercegovina). Paštrovići (Budva) jesu ogranak Andrića iz Bjelica (Cetinje). do 1812. Grahovo (Nikšić) srodnici (od brata) rodonačelnika Perišića iz Cuca (Cetinje). Džuver i Milićević. Kričak (Pljevlja) Starovlah. Srbija. ogranak Andrića = Kankaraša. sa Kosova Stacija. vidi: Kapisoda. Bobovo. Cetinje. u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). isti su u Budvi.

Podgora i Ninkovići (Drobnjak). ranije Tomić (1252. Zelenika. grana Liješević doseljeni iz Pipera Stešević.. u Kotoru Stefanić. Stepović. kao: Stjepčev. predak bratstva Stevovića u Cucama Stevović. Javorje i Motički Gaj (Žabljak). Od njih su Ćirović u Tušini (Žabljak). godine (Rijeka Crnojevića) Stijević. Ceklin 1582. Radovići i Rošić (Grbalj) u 16. Budva Stegić (Rastegić). bratstvo u Cucama Steger. pa brat Mićo ode u Srbiju. njihovih Stevovića ima i u: Riđane. u. Sremčica (Beograd) doselili iz Vasojevića Stela. Bastići i Orahovo (Crmnica). i kasnije jedni kao: Riječanin. god. kod Plava: Velika i Veliko Selo (Gornje Polimlje). Zagrad i Vemića Krš. Kotor Stepani. od kojih su i kao: Laković .v. ogranak Škerovića. Paštrovići 1625. grana Belića još kasnije Lukšić. Kotor Stijepovići. Gornji Vasojevići.). vidi: Stefani Stepanović. Čela. Trešnjevo (Cuce). ogranak Bastića.v. Podkrš (Bratonožići) ogranak Balevića Lješnica (Bijelo Polje). ranije Šunjević. vidi: Stjepčević Stijepo. od njih u Dugom Dolu (Njeguši). Srni Do (Broćanac). grana Ćoraca Stiepanović (Stijepanović). Herceg-Novi Stern. Područje Rijeke Crnojevića (17. Bjelopavlići. Tršić (Mačva) ranije Karadžić grana Rajević iz Crne Gore. Herceg-Novi i u Toplici (južna Srbija). Kotor i Škaljari 1458. od njih su u Morači. iz Cuca ima naseljenih u Mačagaj (Čepo).: od Stevovića. došli iz Riđana. Zeleniki. Vrbica i Babine (Pljevlja) Stenišković. od njih su u Kotoru. Đenovići. Rujeva glava i susjedna Rijeka Crnojevića u 15. Cetinje. pa pređu jedni u Gornju Moraču (Starče) i kao: Stijepović. doseljenika iz Starčeva (Skadarsko jezero) Steziona. bratstvo u Bajicama Stijepovići. Ima ih još u Malim Cucama (Cetinje). Nikšić. Brveniku i Kobiljem Dolu. Herceg-Novi Sterla. Risan. Donjem Trešnjevu.) i Perast. Kotor Stefanović. potiču iz Pive. kasnije Tunguz. Dujevo (Paštrovići) ogranak Tomića.Stevo Mitrov. potiču sa područja Rijeke Crnojevića. Od njih su u Bosni. v. vidi: Ster Steručević. u Risan (1692. Bar Stefani = Stepani. Herceg-Novi Stefan. Kameno i Trebjesin. Brestice i Trepča (Nikšić). Argentina. Kotor Steriša. vidi: Stijepić 254 .) kasnije: Stevanović. Bajice (Cetinje) ogranak Tomaševića.god. Crna Gora Stepković. a ostali u Komarnicu (Šavnik). odatle jedni pređu u Komarnicu.v. Salč (Ulcinj) Stijepić (Stijepčić). skraj Nikšića. Podgorica u 15. Dugi Do (Njeguši). bratstvo u Dugom Dolu Stijepčić. Risnu i Cetinju Stevovići. Krtole. god. ranije Martinović. došli sa Stijene Piperske. god. Stendl. Kotor (14. Srbija. od 1790.) došli iz Banjana (Nikšić). u Zeti. potomci Dapca. Herceg-Novi.Stevović. po predanju porijeklom u Ceklin iz Drobnjaka. god. a tamo kao: Ljaković sa Meduna (Kuči). Kotor i Risan Stelja. Cetinje u Donjoj Morači. Kostajnik (Valjevo). Budva potiču iz okoline Skadra (Albanija). u Kotor došli iz Dubrovnika Stijepović. Podgorica Stekić. Rijeka Reževića (Paštrovići).v. Morinj (Risan). Luge (Berane). god. Perast (Kotor) Ster. U Paštrovićima 1600.

Rijeka Reževića (Paštrovići) Stijović. Podgorica Stipanović. Toci i Đuraševići (Pljevlja). Prijepolje. Lješkopolje. ogranak Martinovića iz Bajica (Cetinje). Brajići (Budva) ''iz Stare Crne Gore''. od njih su Stojanović. Kotor. Avtovac (Gacko). i kao: Šćepančević. u Paštrovićima porijeklom iz Štitara (Rijeka Crnojevića) Stiti = Štiti. označavani kao: Baći. Mojkovac Stoinić. pošli u Ulcinj. pa jedni pređu u Lastvu Grbaljsku. u Bečićima (Budva) ogranak Bečića Stjepčev. srodnici Pejovića i Đurovića. ogranak Radojevića (Marojevića). god. Kruševicama (Herceg-Novi). Herceg-Novi Stjelović (Vujičić). od njih su u Budvi. a u područnom Zagaraču i kao: Stojanović . Ceklin (Rijeka Crnojevića) i kao: Stipanović. u Morači su potomci Bogićevi. 1695. ogranak Čarapića iz Kuča.). u Zetu iz Spuža (Bjelopavlići) Stoišić. god. ogranak Radulovića iz Kolašina prešli 1830. vidi: Kukavčević. u Kotoru Stitić. Optočići (Crmnica).Lulaš. Salč i Krute (Ulcinj) Stjepović.Stijepčević. Danilovgrad i Orja Luka. područno Stojanac. što i Stijov. u Vasojevićima. god. kod Nikšića. Banjani (Nikšić) u 16. doselili se iz Rovaca (Podgorica) Stjepanov. Herceg-Novi Stojanović. Brajići (Budva) Stjepin. u Sirovac (Uskoci).Brdar. ogranak Vukovića iz Morače (Kolašin). Bistrica (Zeta). Cetinje. Utrg (Crmnica). Kotor Stirić. jedni su 255 . došli iz Cuca. Ima ih u Podgorici Stojaković. Župsko Polje (Vilicka). naselili se u Ratare (Donje Dragačevo). Ograde (Dražojević). Limljani (Crmnica). u Podgorici. Pripadaju grupi Mijomanovića (Miomanovića). u Koćima (Kuči). Crmnica. Od Stojanovića ima u Mostaru.). Bukovice (Kovačevići). u Peraškim naseljima (Boka Kotorska) Stojadinović. u Gornjoj Morači srodnici Dragovića. Pažići (Bjelopavlići) i kao: Stojanović . porijeklom iz Komana (Podgorica). po nahočetu Stitar. i kao: Stjepčev. drugi u Rustovo i Čelobrdo (Paštrovići) 1890. Podgorica. v. iz susjednog Samobora. Berislavci i Lajkovići u Zetu došli iz Mrka (Piperi) Stijetić. vidi: Stjepčević Stjepčević. Drobnjak. Izbičine. a ranije Draževac Stožinić. Herceg-Novi Stiović. Herceg-Novi Stipković. Stjepanović. pa jedni u Čelo Brdo (Crmnica) porijeklom iz Gacka (Hercegovina) i kao njihovi ''saplemenici'' Vujačić i Janjević. ranije Novaković doseljenici iz Drobnjaka Stiković. vidi: Stjepanović Stipić. ''u Gluhom Dolu (Crmnica). kao: Ćeklić''. Gornje Selo (Sotonići). grana Mitrovića. Buljarice (Paštrovići). Njeguši (Cetinje). porijeklom iz Štitara (Rijeka Crnojevića) Stipćević. grana Vojkovića u Ćeklićima. Gornjacima (Boljevići). u Vasojevićima ogranak Mijomanovića. Herceg-Novom (od 1892. Pljevlja Stogrivić. Banjani (Nikšić) Stjepović. u Paštrovićima Stijepović. u Gornju i Donju Lastvu (Tivat) doseljenici iz Hercegovine Stovrag. god. Orasi (Lješkopolje). Srbija. Brajkovac (Šumadijska Kolubara). doseljenika iz Zete. istorodni sa Vukotićima i Mećikukića. Gornjem Polju (Nikšić). uz rijeku Bresticu (Piperi). Ulcinju. Stjepančević. u Podgorici. kao i njihovi srodnici u Ivanjici (Srbija) jedni kasnije i kao: Arnaut i Tomović Stipanić. god. Baošići. Donjem Podrinju. Baći (Piperi). srodnici Lukšića i Jova (Lekića). Paštrovići (1398. Nikšić.

ogranak Ivanovića Stošković. Topla. ogranak Bajagića iz Pive Stradić. Ćeklići i Njeguši (Cetinje) u 16. Budva Strahinjić. Stošović. god. od kojih su u Mačagaj (Čapo). bratstvo u Zagarču "Stojanovići". Čevo (Cetinje). Šumadija ranije Nedić iz Crne Gore Stojanovići u Brajićima Stojanovići .odselili kao: Brajić. god. od kojih su u Krnjicama (Krajina).. ranije Arsen (Srsin). Herceg-Novi. Kotor. u Nikšićkim Trepčama i kao: Manojlović. Mačkovo (Pocerina). grana Lopoćana u Vasojevićima Stojnić. u Podgorici Stolica. Rogami (Piperi).. u Podgoricu došli iz Zete Stojkov. Lipovac (Aranđelovac). ogranak Vukšića. Kotor Stočević. prešli u Albaniju Stočković. Utrg (Podgora). pa (u 16. grana Lopoćana. Podkupić (Pješivci). Od njih su u Dljinu (Donje Dragačevo). iz Crne Gore Stojković. doseljeni iz Zadrmlja (Albanija) Stojkić. Kotor. doseljenici iz Miloševića (Šavnik). Bjelopavlići Stojčić. Risan. god. Herceg-Novi. Glasincu.Lulaši. Srbiji i Orahovinama (Pljevlja). Budva Stratiko. u Zetu iz Ceklina (Rijeka Crnojević) drugi u Zetu ogranak Raičevića Stojovići. Staro Selo (Župa Nikšićka). Bar Storf. v. bratstvo u Sotonićima Stojanovići. Kotor. porijeklom iz Pješivaca. god. ogranak Vujačića iz Grahova (Nikšić) Stolić. Đenoviće. na Ponarima i Bistrici (Zeta).. u Vasojevićima ogranak Laketića. Trojice (Pljevlja) 1761. Šipačno (Nikšić). Donja Bukovica i Kosorići (Šavnik). v. Prijevor (Višegrad). grana Kosorića. Ulcinj 1887. Od njih su u Danilovgradu. porijeklom iz Kuča. Danilovgrad. Kubasi i Bigovo (Grbalj) u 17. v. Vagani i Krajčenović (Pljevlja) i kao: Stakić Stokuća. ogranak Gagovića iz Pive Stojićević. Godljevo (Kosjerić). Cetinje (1858. v. bratstvo u Crmnici Stojanovići. Zagoram (Grbalj). u Bjelopavlićima potomci Bana Strahinjića. Herceg-Novi Strahinja. starinci u Boki. u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Kotor. Batkovići (Pljevlja) Stojović. Srbina. Radisavljević. Sjenica. Granice (Bileća). grana Lopoćana. Ropa (Sopot). Bobovište uz Skadarsko jezero (Krajina). Čeoča glava (Trešnjevo). u Bjelopavlićima. Tupan (Banjani). Pelev Brijeg (Bratonožići). Argentina Straisalić. god. područni Morinj. Široke (Krajina). potomci Nazrin bana 1389. Kotor. Kod Gusinja i toj varoši i Plava došli od Bijelog Polja (Polimlje). Crmnica. ogranak su Stanišića sa Njeguša (Cetinje). po nahočetu Strainić. jedni kao: Osmajić Stojka. Pantelić 256 . vidi: Šabanović u Vraki i tu jedni iz Lješanskog područja. u Podgorici Straković. iz Crne Gore. Nikšiću. Srbija i kao: Ćebić. ogranak Lijovića. Komoran (Plav) u 14.. starosjedioci. bratstvo u Orasima Stojanovići. Zabrđe i Ljušticu (Tivat). Malena Banjska (Kosovo) oko 1389. vidi: Stojaković. Vidi: Markov Stokić.) došli iz Stoca (Hercegovina) Stočić. Andrijevica. Podgorici. Šabac. rod u Zagarču Stojanovići. srodnici Kosovčića u Drobnjacima. Radojevo (sjeverni Banat).) u Baošiće. staro bratstvo u Limljanima Stojanovići. Martinići (Bjelopavlići). Nikšić Stojšin. bratstvo Pričelje .Stijena piperska Stojić. od njih su u Ljuštici i Mrkovima (Grbalj). bratstvo iz Gostilja. ogranak Ćorojevića pa u Skadar (Albanija).

god. pa jedni odu u Srbiju Strehović. Strugari. Maoče i Potpeće (Pljevlja). Mraceljima. najranije su se prezivali Tomić Stubličević. god. Šama. Cetinje Stupar. Cetinje Sturić. bratstvo u Gornjim Pješivcima "Strikovići". Jovanović i rođaci Rogošić. koji je nosio struku Strum. Maoče i Prenćani (Pljevlja) Strukanović. Starom Vlahu. u Brajićima (Budva) i kao: Šćepančević. Od njih su u Svetozarevu (Srbija). Jašović (Marinković). Sretenović i Ristivojević Stratimirović (vidi: Bogić). vidi: Stratimirović Strvinić. Strikovići. odakle su prešli u Kulpin (Bačka). u Crnogorskom primorju Streit. Igalo. u Ulcinju 1391. Nikolić (sa Đovalaković). Nikšiću. god. Bjelostavica (Zeta) i Goričanima. rod u Gornjim Pješivcima Strilić. Prošćenje (Mojkovac) Stroganov. Kotor 1440. kasnije Efović i Mandić u Podgorici. Orašani od Rijeke Crnojevića prešli u Đinoviće (Kosijeri). god. Herceg-Novi Strikić. ostao do kraja života Strosalić. Poblaće (Pljevlja) Strevhaska. Bar Strunjaš. Kriva Reka (Čajetina). Pljevlja 1881.) i područna Lever Tara Stupnikar. ranije Liješević. Bjelaševina (Cetinje) u 16. po nahočetu Studen. Herceg-Novi Strelica (Tomović). Herceg-Novi porijeklom iz Šmarja. Vučećević. Baošići. Pljevlja (1912... Srbina i Podi. Herceg-Novi i kao: Strnčević. Nikšić Stricel. iz Golije (Nikšić) pošli u Moraču (Kolašin). Dobrikovo (Bijelo Polje). Pljevaljsko polje (Meštrovac). Podgorica Strinić. Kulpin i Zmajevo (Ker). Podgorica Stubo. Kotor. u Anamalskom polju (Selišta). Ulići. ranije: Vukićević. Vranješkoj dolini (Bijelo Polje). u Bijeloj (Šavnik). Bar i Kotor Strujić. Herceg-Novi Strašimirović. doseljenici iz 257 . prispjeli u Šumadiju iz Pipera. u Stubici (Pješivci). ranije i kao: Strašimirović .. Kotor Sćepančević. Stratimirović a u Herceg-Novom i kao: Stratinović. Bačka i kao: Bogić. po nahočetu Stuhec. Gavrilović. Petrović sa ogrankom u Ratarima: Teofilović. u Podgoricu došli iz Zete Striković. god. Ulcinj Strešić. Bar Sturin. Alkeić. potomci Malonšića i kao: Strisalić u Kosiću (Bjelopavlići) i u Zagaraču (Danilovgrad) Strugalo.(Bujanić). Kraljevo (Srbija). Peraška naselja došli iz Konavala Strmenović. Ulcinju i kod Mojkovca Strugonja.Balšić. Od njih su u Cetinju. ranije Savić. Stumberger. Porijeklom iz Pipera. došao iz Rusije (monah). Bijeloj (Šavnik). Meteruzi. Cerovo uz Obošticu (Pješivci). Rvaši (Rijeka Crnojevića) i Zabjelo (Zeta). Ograde Jovića. Herceg-Novi. ranije Jusić. v. Riđanima (Nikšić) 1901. u Podgorici Strugar. vidi: Sijerić Stubović. Dušićima. Peraška naselja Studenović. kod Mojkovca. Podgorici. Đuraševići (Grablj) i Perast Strukar. Praskvica (Paštrovići). Đenovići. Simonović. Dodoši. grana Srbljanović. pri Jelašah (Slovenija) Stupa. Herceg-Novi Stričević. Bijela.

Porijeklom od Herceg-Novog Sulejmanaga. grana Lovača = Glavača u Paštrovićima Suergucović. Mekulić (Mekulović). u Kotoru 1396. Vranj. Bušince (Kosovska Kamenica). Bobovište (Krajina). Kotor Suđa. Žabice (Hercegovina) ogranak Gaćina. Vladimir (Ulcinj) Sula (Sulić). vidi: Stukanović Sukar. Ledenice (Risan) i Grahovu (došli 1650. od kojih su u Grblju. Banjanima (Nikšić). Bukovice. muslimani sa Krusa Suka. Lješkopolje i Balabani (Zeta). god. god. u Vasojevićima. kod Gusinja.) iz Čeva (Cetinje). bratstvo u Brčelima Subotići. Gorani (Ulcinj) iz Kuča Sulagija. srodnici Ruđića. Od njih su u Bosni. Kumbor (Kotor) Subašinović. Budva Sćuit. Koće (Kuči) i kao: Nuculović. god. Vladimir (Ulcinj) Sukanović. vidi: Gaćinović. Vladanja. zatim: Redžić. Cetinju. Bobovište i Mali Ostros (Krajina) Sudar.. iz Kastrata (sjeverna Albanija). vidi: Suđa. grana Klimenata Suknovići iz Pive (Stabna . Nikšić. od kojih su kasnije u Plavu Sujović. Paštrovići 1398. Jasen). Nikšić Sudigija. Ulcinj. Ulcinj Sulović. Podgorica Sudarević. Budva Suanis. Bar Sulmujović. u Kosićima (Primorska krajina) doseljenici iz Klimenata (sjeverna Albanija) Sulatić. Orah (Piva). Od njih su u: Risnu. Gornje Ledenice (Risan) Subotići. u Obiliću (Kosovo polje) iz Boke Kotorske. Krute (Ulcinj) Sukalić. god. Paštrovići Suđić. Suiković. Tuzi Suktar (Suktari). Kotor Sukal. Tuzi (Zeta). potomci Kajoša iz Dinoša (Grude). Pljevlja 1870. Jasen i Stabna (Piva). god. porijeklom iz Kuča. starosjedioci Suković. vidi: Sula Suličić.zasel. Kotor Sukić. Herceg-Novi Sujić. ranije Rugovac. Božovića i Gagovića. Mali Ostros uz Skadarsko jezero (Krajina) Subrašnović. Suknović. Pljevlja 1877. Herceg-Novi Sukulić. Herceg- Novom. Đuraševići (Tivat). Brčeli (Crmnica). god. Ulcinj Sulejmanović.porijeklom iz Vrbe kod Gacka Subraimović. Glavatima (Tivat).Stare Crne Gore Sćringer. Tijana (Primorska krajina) Suloalo (Suljoalo). Šerkinović.. Bar Suletić. Kotoru. Herceg Novi Sulever. bratstvo s Ledenica u Boki . Suća. ranije: Junković. Tuzi Sujovići. Bobovište (Krajina) Subotić. Budva Sulić. Pljevlja Sujković. Mide (Ulcinj) 258 . Budva Subašić. Nikšić 1877. Ulić (u Gusinju). Budva Suarbat. Kosići (Bar) Suduta.

Pašić). ranije Dragoslavljević. ranije Zejnelagić iz Selaca (sjeverna Albanija) Suton. a neki u Resnik (Bijelo Polje). god. selo Kanje kod Bijelog Polja Suljić. Sutorini i Spiču (Primorje) pa u južnu Italiju Sutvarić.) porijeklom iz Sume (Albanija) Sumović. Budva Sćuit. ogranak Varezića iz Žabljaka (Drobnjak). Nikšić. Risan i Kotor. čiji je rodonačelnik iz Donjeg kraja (Cetinje) prešao u Mužoviće (Ceklin). god. 1845. u Oputnim Rudinama. staro bratstvo u Bajicama (Cetinje) Šaban.Sulja. po nahočetu. Kotor. Pljevlja 1851. Vrbe i Bjelica (Cetinje) Surjan. u Podgorici Sutonić (Sutović) ranije: Ciknić. Kotor Sundečić. Meljine. Herceg-Novi Sundetić. god. Mide i Kosići (Primorska krajina) Sunara. Ulcinj. Gostinja. Plav (1870. god.. kasnije: Nurković. Herceg-Novi. drugi u Nikšić. grana Borojevića. Kanje i Lozna (Bijelo Polje) Suljevići. Rijeka Crnojevića. Nikšić. u Podgorici Susić. kod Gusinja. Surutka. Herceg-Novi. jedno vrijeme u Čarađu. Kučima i drugdje Sutorčić. kod Rožaja. Podgorici. doselili se ispod Trebjese (Nikšić).) i okolina (1890. porijeklom iz Kuča Suljković. ogranak Vulića odseljenih u Mrkojeviće (Crnogorsko primorje). u Nikšić došli iz Mostara Sušić. Cetinje Sćringer. v. Grbalj. Plava i Novog 259 . kod Novog Pazara. Smriječno (Piva). kasnije Glavatović. ranije u područnoj Lučici Suma. u Zeti. ranije Njeguš iz Njeguša. po nahočetu Suhić. Kotor Suč. Podgorica Suhor. u Zeti. Buljarice (Paštrovići). ogranak Šundića Sunder. po nahočetu Sutović. Starinom od Niša. Kuči u Cikniće (Glavatoviće). u Skadru i Tirani (Albanija). Jošanice i Kuti. Herceg-Novoi. Nikšić Suša. Nikšić Š Šabake. Golinjevo (Livno). Nikšić. Herceg-Novi. Gornji i Donji Kazanci (Golija). Budva Sforcan (Svorcan). iz Ceklina (Rijeka Crnojevića) Suruliz. god. iz Grijema (Skadar) naseljenici. Bosna. u Ulcinj od koga su u susjednom Rječu. Podgorica Surović. Herceg-Novi Supić. Kotor Sučić. došli iz Petrovog Dola (Stara Crna Gora) kao: Uljarević. Joševice (Risan) Suta. Dabovići (Crmnica). bratstvo u plemenu Ljubotinju Šabanagić (Redžepagić . Berane Suljović. u Seoštici (Rožaje). po nahočetu Suterinić. iz Ciknića (Fundine). god. Paštrovići (u 13. Od njih su Nikolić (Sušić) u Goliji i Nikšiću. Vidi: Ivanišević i Ivanović u Donjem Kraju (Cetinje) Šabani. Od njih su u Garevu (Gacko). iz Kuča. Jedno vrijeme živjeli na Starom Vlahu (Srbija). oko 1687. Podgorica. Iz Ceklina jedan se odseli 1902. iz Crne Gore Suljević.) ogranak Osmanćevića (Đuričana) porijeklom od Đuraševića. ogranak Glavatovića.

u Samoboru (Gacko) iz Crne Gore. Tuzi. u Herceg-Novom Šabo. Topla. vidi: Šabanin Šagin.) kao: Šabanadžović. Rastiš (Ulcinj) Šabo (Šabor). od njih su Šabović u Potpeću (Pljevlja) potomci Mijajla Šaba Božova Veselića. kod Rožaja potomci Daca Klimenta od Plava. sin Marka Bubanje. ogranak Murića u Gornjim Glavicama i Dapcima (Rožaje).Pazara Šabanagović. Bijela. doseljenici iz Klimenata (sela Selci). Kunje (Ulcinj). Od njih su u Toploj i Igalu. Dobrodole. doselili iz Popova (Hercegovina) Šain. Mojdež. Skadru. i kao: Šabanadžović. gdje se dosele i neki od Veselića.) gdje su kao: Šabović. a od Janjuš i Adamović u Selcu (kod manastira Dovolja). Braiša (Ulcinj) Šabotić. Grahovo (Nikšić).Božurev Do) porijeklom iz preko Tare (muslimani) Šabanji. Herceg-Novi. 1878. rod u selu Zeljusi Šadović. Nikšić Šabić. Bijelo Polje i područna Bistrica. Kolomza (Ulcinj). Bar i susjedni Mide. srodnici Hodžića u Godijevu i Mušovićima u Bijelom Polju. a Adamovići u Grnčare (Prijepolje). srodnici Gojkovića. gdje je došao Panto Đorđijev Šabović. Od Šabovica su ogranci Ferovići. potomci Pervića. Oblik (Ulcinj) Šagovnović. iz Rovaca. od Vojinovića. Herceg-Novi. Bogajići i Meteh (lijevi i desni). od kojih u Tušini (Žabljak) kao: Veselići Veselinović. Mojdež. od kojih su u Vraki (Skadar). Boljanine. ranije Knežević. iz Rovaca. od Vojinovića. a u Hercegnovom (1687. u Plavu i Gusinju. ranije Knežević. Herceg-Novi Šabović.) doselili od Gacka (Hercegovina). Rječ (Ulcinj) Šabac (Šabaci). u Mojdež kod Herceg-Novog (u 16. Herceg-Novi. Brijeg i Crkvičko polje (Piva) oni su od Božovića 260 . pa jedni kasnije kao: Veselić i od njih odseljeni u Drobnjake kao: Kurep. kod Herceg-Novog i Risna. Plav. u drugim mjestima na području Nikšića. god. ogranak Pljančara iz Škrelja (sjeverna Albanija). sjeverna Albanija. Šabatofović.Crkvice . predak Šabo im se naselio u Plavu i od njega su potomci muslimani. oko 1693. jesu od Nenadovića iz Gacka. god. Herceg- Novi Šabovići porijeklom iz plemena Kuč. te od njih su u Kostićima. od kojih su Kalač kod Rožaja i Beganović u Podgrađu (Rožaje). v. sin Marka Bubane (Prilog: Ranko Bubanja) Šabotić. vidi: Šabanagović (Ećimović) Šabanin (Šavanin). doseljenici iz Goduše (Pljevlja) Šabanovići iz Pive (D. od njih su u Makedoniji. grana Ljuhara iz Zatrijebača (Kuči). Bijelo Polje (Polimlje). Šaboj. Zatarje. Cetinje. porijeklom sa Čeva (Cetinje). Lješkopolje (Podgorica) i susjedne Buronje. potiču od Bubanja Šaboti'i. Sarajevu gdje su prešli iz Zete (Bistrice) 1879. Šabota. god. Nikšić ogranak Nenadovića kod Nevesinja. Šabota. Goduše i Ograđeni (Bijelo Polje). od tih su u Nikšiću. u Vasojevićima ogranak Bakića-Novakovića. Bar. rod u selu Baljcima Šagovnovići. Seštica (Rožaje) u Škalji ogranak Nukovića iz Meduna (Kuči). srodnici Stojkića. Šabanadžović. Metovići i Hadžimusovići. god. iz Kuča. Briska i Gorana (Ulcinj) Šabanović. iz Kuča prešli u Nikšić. Ibarac (Rožaje) gdje su dobili sadašnje prezime. Kravari (Ulcinj) Šavanin. prešli iz područnih Bubanja. Stabal (Bijelo Polje). Gusinje. Vilusi. Baljuše (Bileća) i kao: Šagunović. Podgorica. u Plavu. Reč (Ulcinj) Šabeljić. Nikšić Šabotići iz sela Vrševa (okolina Berana). Lješkopolje (Podgorica). Božurov Do (Piva) gdje su došli iz Prekotarja. Zaton i Stabna (Bijelo Polje). Gorane i Gornji Mikulići (Bar). jedni od Đurđevića pređu kod Plava i Gusinja (1856. Jablanica (Bijelo Polje). Bogaćima i Brestoviku (Bijelo Polje). prešli iz Crne Gore Šagovnovići (Šagunovići). kod Vladimira (Ulcinj). Odatle Janjuši presele u Srbiju. god. Herceg-Novi.

Budva u 15. Nikšiću. iz Pješivačkog dola kao: Pejović u Tušinu pa u Pitomine (Žabljak). Bar Šaltić. Drobnjaci. Velika i Gračanica (Plav) Šaljukić. god. bratstvo u Stubici (Nikšić) Šakotić. Preobražani iz grupe Bajkovića u Cucama: područje Trešnjeva. Pljevlja Šakić. Vir Pazar i Gluhi Do (Crmnica) i kao: Šajinović ranije Jovović. Herceg-Novi Šan (Šani). Mažići i Toci (Pljevlja). jedno vrijeme kod Kolašina Šaletić. god. ogranak bratstva Banićevića u Cucama Šakota. kod Sarajeva i u Anadoliji (Turska) Šakići. Herceg-Novi i Mostarskom Blatu. Od njih su u Dvoru na Uni (Bosna) i na Baniji (Hrvatska). došli iz Žitina 1882. Ckla (Ulcinj) Šainović. Budva Šalta.Crkvice . v. Goleša (Pribojska). Mide (Ulcinj).Šainagić. rod u Rudini Šaković. došli iz Hercegovine. porijeklom od Čokorila (Mataruga) iz Cuca (Cetinje) u Zijemlju (Mostar). Brijeg (Božurov Do). Plav (Gornje Polimlje) i područni Meteh (1869. potomci Šaka Banićevića (Mijajlovića. u Piperima ogranak Vulikića Šainovići iz Pive (D. Srpska i Vranjina (Zeta). Goleša. Prnjavor (Gusinje) Šamanović. ogranak Šćepala iz Zatrijebča (Kuči) Šambak. Župa Nikšićka Šainaj. gdje su se prozvali Šamšal Šaner. porijeklom iz Pive.. Štitarice (Rožaje) i Rožajima iz Šalje (sjeverna Albanija). Šaljević. po nahočetu šamić. u Podgorici Šaljanin. Zvjezd (Pljevlja) Šalipura. Mašnice (Andrijevica) Šamprdić. od Mijajla Vučićeva) i kao opšte. Bar 261 .Božurev Do). vidi: Šahovac Šanit (Šaniti). Bojov Do i Dolovi. doseljenici iz Šalje (sjeverna Albanija) Šaman. u Gornjim Breznama (Piva) došli od Nikšića Šakote. preselili u Goleš (Priboj) Šaloun. Grnčari (Plav) Šamanin. u 15. v. Nikšiću. u Drobnjacima prije preseljenja u Nikšić. Herceg-Novi. Pljevlja 1855. Bar Šaninović. pa jedni otišli u Srbiju. doseljenici iz Pive. kod Risna i Podima. Bratonožići Šakorunjić.. u Plavu 1879.. Sutomore (Bar). te jedni se presele 1875/6 kod Novog Pazara i u Srbiju. Brezojevice (Gusinje) i toj varoši sišli iz Šalja (sjeverna Albanija). god. Počioke (Bjelopavlići) ogranak Grupkovića Šaliprdić. Bršno (Župa Nikšićka) Šaljunović. Zvjezd (Pljevlja) Šamšal. Velimlje (Banjani) i kao: Šakotić. GOD. kod Gusinja i toj varoši došli iz Bratonožića. god. Herceg-Novi u 8. Zasmreče (Kolači) iz Kuča. ogranak Milovića u Kučima Šaljić. vidi: Šakota Šalapura. vidi: Šalapura. 1902.). v. Bar Šalukić.. Dubravama i Kozici a u Crnićima i Trijebnji (Hercegovina) ranije Zlatanić iz Golije (Nikšić).. vidi: Šobajić Šajinović. zagranak bratstva Jovovića u Gluhom Dolu Šakabend (Šakabenda). Vraka (Skadar) došli sa oboda Sozine (Bar). Postude (grahovski kraj). Plav. Od njih su u: Kutima. Piva. porijeklom od Nevesinja Šaja. u Krivošijama Šalja. Mažići i Toci (Pljevlja) i kod Novog Pazara.

ranije su se prezivali Prlja Šantić. Paštrovići. v. Paležu. Mikulići (Bjelice). pleme u Hercegovini Šaranović.Kisin Šarabaća. Hercegovina. Na području Plane Kolašinske razgranaju se (Vlastelinovići) u: Anđelić. Crkvice (Oputne Rudine). Šapić. Kosovska Mitrovica. Baošići. na području: Bogomolji. i Bojovića kod Lebana. Bećković. Gradini. Lajkoviće i Srpsku (Zeta). Kričak (Pljevlja) Šapurić. od Raičevića. pa u Turskoj i Bugarskoj. Pješivci (Povija-Krst). Odrage. grana Šaranaca i njihov ogranak Radošević nastanjeni su i u srednjem toku Tare. potomci Šarana Kojina. u Planoj (Gacko). vidi: Radović . kao i jednih i drugih u Sijerinskoj Banji. Od ovih što su ostali u Martiniće. koji su prešli iz Šaranaca (Žabljak). od polovine 18. Njegovođi. Leskovac. Knežević. Podgorica. od bratstva Ćosović jedni pređu u Kosanicu (Pljevlja) i od njih su Ćorović u Međužvalje (Pirlitor). Stepenu. Odatle pređu u Muževice (podnožje Njegoša). Sve kod rijeke Tare i Žabljaka. od Simićevića jedni kod Šavnika. Fotnici. Šaraba. Ljubinju.Šanić. na desnoj obali i dalje. Zimonjić u Gacku i Mostaru. Suvodolu i Kršu. doseljenici iz Šaranaca (Drobnjaka) 262 . od njih Raspopović i kasnije jedna grana Radović u Martinićima. Gusinje došli iz Bratonožića Šaptina. Ramovo Ždrijelo. Podima. u Otilovićima (Pljevlja) su Šarančić. Žabljak. U Plani Kolašinskoj i području Šaranaca u istoimenom plemenu nastanu i prezimena (bratstva): Čičić. Zukovići su iz Šaranaca prešli u Glibaće (Pljevlja). Odatle se vrati Mihailov sin Aleksa (Avdija) u zavičajnu Planu. otišli u Srbiju. Bećkovići pređu u Rovca (Podgorica).Glavnina Šaranaca odseli se na teren između Bistrice i Plašnice (pritoka Tare) i imenuju ga u Plana Kolašinska i tu se sasvim oformi bratstvo Šaranci. Nedajno (Piva) od Tufegdžića. Simićević. Cetinje. Vlahovićima.Šaranca). Bjelopavlići. u Ulcinj 1875. Kotor Šaranagić (Redžepagić). Brajkovači. Od njega su: Avdić u Planoj. od njih su u Cetinju i Međulužju (Mladenovac) Šaranovici. god.Srodnici ostalih Šaranaca Babići između Bileće i Gacka. v. Mrke i Gostilje (Piperi). Potomci Mijaila Vlastelinovića. u Boku Kotorsku doselili se iz Popova (Hercegovina) Šarabić. god. kod Bijelog Polja Šapaljak. Jelinom Dubu. Nikšić. Zuković. Od potomaka Šaranaca razvije se i pleme Šaranci. Džajivuć. 17. Kričak (Pljevlja) Šanović. po ocu Savu Popoviću. Zatim u Martiniće (Bjelopavlići). Liješta (Kuči). neki kod Grahova (Nikšić). Jezerima. Bojović. Dobri Njugo. Rudance. Drežnju i Hudbini. i na desnoj obali Tare u Vaškovu i Prenćanima. u Gusinju i Rožaju iz Kuča Šaranac (Vlastelinović) i kao: Šarenac. Gostilje. u Gusinju i Rožaju iz Kuča Šarančić. te jedni u Vranjinu uz Skadarsko jezero i Vir Pazar. Raičević od kojih nastanu: Džaković. od njih su 1889. potomaka Šaranaca ima: kod Foče (Hoče). Nikšić. Žerajić u Miljevcu i Čitluku. Alugama. Popović. od Rajićevića jedni kao: Raičević. bratstvo u Mikulićima Šaranagić (Redžepagić). Babić u Planoj i Trnovica. Vuković (Šaranski). Od jednog Anđelića (Miloševića . istočna Bosna. Nikšić Šapstanić. Šljivanskom. u Prenćanima (Pljevlja) su i Zmajević iz plemena Šaranaca. od njih Pašić. Podgorica Šaović. od njih Rondović i Novović (Šaranski) na Đedovom Polju (Žabljak). Židovićima i Matarugama (Pljevlja) kao: Šarac. od Šaranaca ima nastanjenih: u Brvenici. od kojih su i Bojović ima naseljenih kod Leskovca. Šarenac u Davidovićima. Nikšić Šanjević. Krivaćević. Berislavce. u Podgoricu sišli iz Meduna (Kuča). povratnika su Anđelići u Hercegovini. Herceg-Novi Šaran. Sva mjesta u Hercegovini. od Raičevića su i Zakić. Parežanin u Paniku. Raićević (Raičević) i drugi. Otilovići (Pljevlja). u Goliji (Nikšić) Šarac ogranak Kresojevića od Bileće Šaranci. ogranak Milekovića (Petrušinovića). jedni iz Šaranaca pređu kod Mojkovca.

ogranak Vulića . a kasnije Petrović. iz Zatarja kao: Šarac Šarapi. u Kruševice. potomci Kresojevića. ogranak Dobrilovića iz Banjana (Hercegovine) prije Kosovske bitke. Gacko (Hercegovina). od njih su u području Bistrice (Bijelo Polje) i Batočine (Srbija). matronomik po babi Šara. u Plavu i područnim Brezojevicama 1820. potomaka Đuričkovića iz Ceklina (Rijeka Crnojevića). Golija (Čarađe). u Nikšić su se doselili (oko 1692. v. porijeklom iz podnožja Kučkih Komova Šaronjić. Bar Šarenac. Bistrica (Mojkovac). Stabna . Previš (Šavnik) 1909. rod u Drobnjacima Šarinović. vidi: Šarkić Šarkić. Zaton i Ravna Rijeka (Bijelo Polje). u 14. ranije Vujačić iz Grahova (Nikšić). god. vidi: Šaranac (Šarac) . Đurička Rijeka (Plav). Vraćenovići (Nikšić). grana bratstva Masloničića u Gluhom Dolu Šarhomović. Drenovi. Bijela. Osatno (Boreč). ogranak Jakšića. došli iz Šaronja sa Peštera. Đurička rijeka. god. v. Plav. Krstac (Golija). jedni i kao: Šarič. u Trnovu (Sarajevo) iz Plava (Gornje Polimlje) Šarić. Bar. Židovići i Brvenice (Pljevlja). god. rod u Bilećkim Rudinama Šarenci. v. od Bijeće. ogranak Ivanovića sa Bezjove (Kuči). Bogajići (Gornje Polimlje). Ivanje. Žabljak i Junča Do.Mijomanovića Šarbejić. Herceg-Novi. Bijelo Polje.Kovačevića. Zlostup (Golija). vidi: Šarić. Berane. Batočina (Lepenica). Donji Oblik uz Bojanu. Herceg-Novi. Mataruge. u Vasojevićima. u Plavu su iz Bratonožića. Bijelo Polje. od kojih su u Peći (Metohija) Šarović. Pragi i Orah (Nikšić). došli iz Korjenića (Trebinje). Herceg . Njeguši (Cetinje). Lagator (Gornji Bihor). grana Mileševića - Mandića. srodnici Radojičića u Risnu (Boka Kotorska). Radijelju i Ćosovićima u Sjenici Šarci iz Pive (Nedajno. Nikšić. u Šekularima (Berane) potomci Vuka Ljevaka. Plav Šata. Matični Gaj i Komarnici (Drobnjak). srodnici su Pićurice u Zmijancima. bratstvo u Riječkoj nahiji .). vidi: Sujković Šarkinović. Krtole (Gorji Grbalj) u 16. grana Vlastelinović: u Pivi su i kao: Nedić. Kotor Šahin.Šarac. Orlja i Kostenica (Pljevlja).) i u Kotor. oko 1692. Kotor. Nikšić. Gluhi Do (Crmnica). Šatorogo. došli iz Gornje Krajine 263 . odseljenih u Kominu (Novi Pazar) Šaub. ranije Pešćenski kraj (Drobnjaci). Kumbor i kod Risna (Boka Kotorska). od njih su u Osojnom Orahu (Piva) od 1882. Herceg-Novi Šafranović. grana Kneževića iz Lukovice (Gacko). Pavino Polje.Novi Šaula. Podgorica i Tuzi. doselili iz Koleša (Nevesinje) Šaćević. Boguti) Šarbajić. ogranak Đuričana.Ljubotinj (Obzovica.Vlastelinović. porijeklom od plemena Riđana. Meljine. god.Orah Osojni).zas. Srbija. iz Kuča Šarković. Kotor. Ulcinj Šatić. Dubrovsko. Bar Šarčević. Bor (Bihorska plana). god. jedno vrijeme u Koćima (Kuči). porijeklom od Radojičina iz Stabana Šarčević. u Policama (Berane) srodnici Bojića . Gluvi Do. Bijedići (Bijelo Polje). Šarov. Hercegovina iz Pive Šarovović. Nikšić. Derače (Lozna). Nikšić. kod Nikšića ogranak Matijaševića. u Zeti Šarič. Bar Šaulić. od kojih su u Ćitiću (Novi Pazar). drugi u Drobnjacima ogranak su Abazovića (Novljana). Nikšić Šaunig. Podgorica Šaćirović. ogranak Dupljaka. koji su jedno vrijeme živjeli u Cucama (Cetinje). vidi: Šaranac Šarenci. Ulcinj Šatković. Bijelo Polje i toj varoši kao: Ramčilović. po majci. Nikšić i Podgorica (u 19. pa nekad i kao: Šarac. Pržnje i Cerice (Gacko).

Kotor. ranije Gruda. Dobrota (Kotor) Švarcer. područje Bistrice i Zaton (Bijelo Polje). Nikšić Švec. Rožaje porijeklom iz Kuča Šahović. v. ogranak su Cerovića iz Tušine (Žabljak) Šebović. i. Kotor Šegotić. Bistrica. Bijelo Polje Šeboj. god.Šahinović. Crnom Vrhu i Sili (Bijelo Polje). u Pivi srodnici Vojinovića. ranije u Vranjoj Dubravi (Bilećke Rudine) pa u Ulog (Kalinovnik) kao: Pekara Šekić. potomci Petra Šekularca. od njih su u Srbiji Šašovići iz Pive (Vojinovići). Zlostup (Golija). Mešine. porijeklom od Vukalovića Švamadli. od Vojinovića Šašoroga. Kuči Šegahić. Goraždevcu. u Plavu 1895. god. god. Pljevlja Šahmar. Orahovice (Risan) u 15. Vraćenovići i Pilatovci. u Gusinju. bratstvo u Rajićevićima Ševaljevići. u Nikšiću i Gusinju. Herceg-Novi Švarc. u Skiću (Plav) 1861. Gusinje kod Plava. Bukovice (Kovačevići). Kotor Ševaljević (Podubličanin). u Plavu 264 . Reka. Bijelo Polje. u Kosovu. rod u Novom Šević (Kiković). Glogovcu (Gnjilane). iz Pješivaca prešli u Drobnjake. Jablanovo. Cetinje. došli od Nevesinja i Zubaca (Trebinje). Zaton. Zaton (Bijelo Polje). Bar. Mrđenovići (Gacko) i Šahović (Rudo Polje) porijeklom iz Herceg-Novog Šačević. Šekujez. Rojanovci i Bušnice (Kosovo) i nekim mjestima Srbije. Završje i Đurička Rijeka (Plav). u Metehu (Jara). Donji Stoliv (Tivat) Ševaljević. vidi: Šašikić Šašović. po majci Švarcapel. Budva. Tirenca. Kotor Šeinagić. muslimanin iz Podgorice Šačnagiš. Zasmreče (Kalače). Herceg-Novi Švalaj (Švalej). god Šahovac (Šaninović). Kuči Ševalja. Gusinje (Gornje Polimlje) i Peći (Metohija). iz Šekulara kod Andrijevice Šelović. Gusinje i Pljevlja Šahman. Šaškić. iz Šekulara (Berane) i ogranak Rajkovića iz Šekulara prešli u Sandžak.. Hajna. vidi: Šahman Šahmatović. jedni negdje u Metohiji. Ojanovica. ranije Perović. Nikšić Šekarić. god. Boljanine (Bijelo Polje). od njih su u Lozni i Jagoču (Bijelo Polje) Šahmanović. Pljevlja 1898. porijeklom iz Šekulara (Vasojevići) Šekularci. došli iz Berana Šebec. a u susjednom Tomaševu i kao: Ljubović. Šegon. Kotor Šglović. Njeguši (Cetinje) Ševaljevići. Meljine. kasnije Vuksanović Šebek. ogranak Perunovića Šašikić (Šaškić). u Podgorici Šebeković. Pljevlja 1867. došli iz Golije (Nikšić). u Beranama i kao: Šahmar. Rasovo i Mostir (Bijelo Polje). Nikšić Šašalj. područne Lješnice i Bistrica. Ulcinj Šekularac. Plav 1903. Herceg-Novi. Nikšić.

Kukolju. Džongaz i Radišić. Nikšić Šestić. Miruše (Nikšić). vidi: Šešlija Šešlija. ranije Milobratović pod Trebjesom (Nikšić). kao: Papić = Šešelj Šešoval. Kotor Šenkol.Šemović. god. Ulcinj Šenković. u Drobnjacima ogranak Lazarevića a ranije Kujundžić. doselili od Pljevalja Šepić. Pljevlja Šećerković. uPerastu (Boka Kotorska) 11. Njeguši (Cetinje) Šestokrili. staro bratstvo u Perastu Šestorkilić. Rudo Polje (Plav). Cetinje Šećerović. najranije kao: Potolić u Grudama (Tuzi). u Podgorici Šenker. u Perast. U Brajkovićima (Drobnjak) i kao: Britvić. Bar Šibalija (Brašković = Potolić). kod Novog Pazara su iz Budimlja (Berane) Šenebek. Bijelo Polje. Baljci (Bileća). Začir (Ljubotinj) 1494. Salč (Ulcinj). potomci vojvode Bogdana Potoljića. vode porijeklo od Vujičića iz Grahova (prešli prije 300 god u okolini Sarajeva) Šećković. Podgorica ogranak Matovića iz Ćeklića (Cetinje) Šian (Šiani). Podgorica Šehovci. Nikšić Šenkotić. preci Čukurela iz Škrelja (Albanija). od njih su u Bukovici (Šavnik). vidi: Šljivančanin 265 . Bar. Kotor Šesta.. god. Tuzi Šešelj. Bratoč. u Gusinje došli iz Bihora (Bijelo Polje) Šestan. Plav. Valjevo i Kragujevac. Nikšić Šenović.. vlastela. Duklija (Dukla = Podgorica). Stožer (Bijelo Polje) Šestokril. grana Novljana. Šekulari (Berane) i u toj varoši Šešević. Šestani (Primorska krajina). pa prešli u Sutivan (Bihor). Bijelo Polje. u Podgorici jedni su i kao: Popović = Stijović iz Lješkopolja Šestović. Donji Banjani (Nikšić). Herceg-Novi Šenk. Cetinje. Podgora (Pljevlja). Šećerkadić. Pljevlja ogranak Kujundžića iz Drobnjaka Šećković. god. Biriziminio (Medun). grana Đedovića . Rijeka Crnojevića. Podosoje. u Perast (Boka Kotorska) Šibenčanin. u Poviji i Britvić = Brajković u Pješivcima i jedni 1715. kao što su u susjedstvu Jojići = Kokošar grana Potoljića. Zaljutnica (Golija). porijeklom iz Korjenića (Trebinje). potomci Novljana. Korjenići i Panjevića Omeđine (Trebinje) došli iz Risna (Boka Kotorska). Kotor Šivljančanin. Herceg-Novi Šerović. starinci. Budimlja (Berane) i kod Plava Šeović.Novljana Šehović. ranije Grgurević u Zaljuti (Žabljak). ranije Lukrecija. Šibalije. Nikšić. vidi: Šibalija Šibek. staro bratstvo u Rajičevićima Šestokrili. ogranak Zlatnopojasevića. Kotor u 14. Brezojevice (Gusinje) i toj varoši Šepac. srodnici Ostojića u Crmnici Šestavić. Sudžumu i Bilećima (Nevesinje). od njih u Čačak. Plav i Gusinje. v. prešli u Pitomine (Drobnjak) i kao: Šibalić. Kričak (Pljevlja) Šeremet. u Drobnjacima. bratstvo u Jezerima drobnjačkim Šibalić. Bar. Rijeka Crnojevića došli iz Šestana (Primorska krajina). Renovac (Užice). Šljivansko (Drobnjak). kasnije: Kolina. Pljevlja 1879. v. Kičeva (Bijelo Polje) od kojih su kod Gusinja i toj varoši. u peraškim naseljima i Đenoviću došli iz Zalaza (Njeguši).

Bistrica (Bijelo Polje) kao: Cmiljanić. Herceg-Novi Šindiš. Rast (Hercegovina). a od Kljajevića i kao: Kljejević. Herceg-Novi Šindolić. Cetinje. od njih su u Balabanima (Zeta) i Ulcinju 1890. Bušnji i Lađanima. Podgorica. ogranak Klajevića (Šiljaca) u Pljevaljskom polju. Pistula i Štoj (Ulcinj) Šinožar (Mihajlov). doseljenici iz podnožja Trebjese (Nikšić) od njih su u Maloj Hercegovini (Rusiji) Šiljković (Behrović). Kuti (i kao: Nikolić). u području Bistrice (Bijelo Polje) Šipura. Ritošići i Pablaću iz Bličkova. Kruščice (Donji Banat). Sasovići u Boku došli (1698. u Plavu Šilobad. Brljevo) porijeklom od Vukovića iz Mratinja Šimunović. Podgora (Pljevlja) 266 . vidi: Šipčić Šipkar (Šipkari). Bar Šimković. Šiković (Odović).) od Nevesinja (Hercegovina). god. -ak. Gusinje 1910. porijeklom iz Drobnjaka Šiptar. Orahovo (Kuči).. Orahovo i Berovo (Kuči). i kao: Štiljanović. Žljijeb (Boka Kotorska). bratstvo u Slivnici Šilović. u Paštrovićima od kojih su u Sremu i Ukrajini Šiljević. god. sve to na području Pljevalja. god. Šindić. porijeklom iz Vučjeg Dola (Ćeklići). potomci Mihajla doseljenika iz Crne Gore Šinolić. Gusinje porijeklom iz Srbija Šijaković. a u Skadru iz Crne Gore Šiljaković. Herceg-Novi Šilković. god. god.. Cetinje Šilobadi. Brljevo i Mala Crna Gora (Piva). Svrkin.. Šalja (Bijelo Polje) Šipovac. u Plav došli iz Anadolije (Turska) Šimović. drugi kao: Šiljci.Šigarević. Trstenik (Rat). oko 1687. Nikšić Šilop. Kosijeri (Cetinje) Šipek. pa jedni kao: Ristanović. poluostrvo Pelješac. identično Šilović u Kučima Šimrak. v. Kubasi (Grbalj) Šimuni iz Pive (Mratinje. od njih su u Maoču (Pljevlja). ogranak Ilića. u Pivi. vidi: Šilković Šimakić. Plav 1883. Mratinje. Ovrhovine (Pljevlja) Šikmanović. Bogdašići (Grbalj) u 13. u Tomaševu i Sokolcu (Bijelo Polje). Nikšić Šipilović. Pljevlja Šipić. Nikšić Šiljegović. Kotor Šimin. a u područnom Sokolcu i Tomaševu (Pavinom Polju) i kao: Šiljaković. Andrijevica. Srbina i kod Perasta (Boka Kotorska). Šikmanovići (Podgorica). u Podgorici. došli iz Pljevalja 1873. Risan od njih Riđanović u Riđanima (Nikšić) pa u Lukavac. Rilja (Nevesinje). ogranak Bojanovića u Ponarima (Zeta). Perast (Boka Kotorska) Šiljak. Slivnica Površ hercegovačka. vidi: Šiljak Šiljanović. Presjeka. Hercegovina. ranije Šiljković. a u Pušini. Vrenoj Dubravi i Piragiće (Hercegovina) Šindler. porijeklom iz Makovine (Čevo). Perast (Boka Kotorska) i kao: Širović Šilojević. Šinid. Morinj (Boka Kotorska) Šijak. Kotor Šipka. u Pašinu vodu (Drobnjak). došli iz Stare Crne Gore Šimić. ogranak Miloševića (Lopoćana) u Vasojevićima Šilić. Ropotin. god. od njih su kod Harkova (Rusija) i kao: Vukotić-Ivanović iz Ponara (Zeta) Šinkola. Ulcinj Šimac. kod Perasta su iz Bosne Šimun. sa ograncima: Avramov.

Njeguši (Cetinje). Mikulići (Bjelice). po nahočetu Škampra. potomci su Lješa koji je došao od Prizrena u Ponare (Donja Zeta).Jahorina. Herceg-Novi Škacat. Herceg-Novi Šišević. u Prčnju kao: Veron. ogranak Popovića . staro ime plemena Građana Škaban. Sveti Đorđe (Ulcinj) Šit (Šiti). Herceg-Novi Šifrić. doselili iz Građana 1796. ogranak Bulajića Škanata. Podgorica Škaro. staro bratstvo u Cucama Širon (Široni). god. god. Knez Do (Piva) ranije kao: Mandić došli iz Mrežice podnožja Volujaka grana Maleševaca i neki pređu kao: Šipka = Šipčić u Boričje (Pivska planina). Baričje (Piva) Šiša. Žljijeb. odseljeni kao: Dubovina u Jabuci . Pirni Do). pa jedni pređu kod Rijeke Crnojevića. Herceg-Novi Škerletić. Lješkopolje (Podgorica) Šišić. ogranak Đurovića (Grupkovića) u Bjelopavlićima. Herceg-Novi Širočanin. od njih su u Nikšiću i nejgovoj okolini. Herceg-Novi Širović. te su i kao: Tomčić. Donja Lastva (Tivat) i kao: Škanatić. Straševinu. i kao: Šipka. a u Škaljarima (Boka Kotorska) kao: Škaljarin Škamičić. Vranjina na Skadarskom jezeru. god.Šipčić. Meljine (Trešnjevo). Cuce (Cetinje). Cetinje. Kotor oko 1371. u Cucama (Cetinje) 1566.. v. Širnbek. grana Šišojević . u Tivat došli iz Stare Crne Gore Škanović. Kameno. Lješnjani (Podgorica) Šišmanov. vidi: tamošnji Vukotić Širć. starinom od Kneževa Dola u Rudinama Širibek. iz Široke (Primorska krajina) došli u Rijeku (Rijeka Crnojevića). Malu Crnu Goru na ušću Sušice u Taru. Šišojevići. Herceg- Novi Škerovići. u Perast su još (14. Podgorica. god. Žljijeb i Presjeka. u Drobnjacima ogranak Čepića (Lipovaca) iz Morače. Gornja Lastva (Tivat) porijeklom iz Grčke Škanatić vidi: Kanata Škanatović. odseljeni Š. Ponori i Bistrica (Zeta) Šišelović. Mrošnicu i Dragovu Luku (Nikšić). Blagaj (Hercegovina) i Zlatarevo (Foča). u Šišojevićima 1493. Herceg-Novi Širković. Cetinje Širovići. od kojih u Matagužima (Zeta) i Vraki (Skadar) Škerlet. Cetinje Šipčići iz Pive (Crna Gora. Štoj (Ulcinj) Šitić. iz Pive u Kulu (Glasinac) 267 . u Morači grana Rakočevića Šišojević. Prijevori (Budva) Škarić. Herceg-Novi došli iz Klobuka (Trebinje) Škerović. bratstvo u Dugom Dolu Škerovići. u Zeti Škatarić. Srbija. porijeklom iz Stare Crne Gore. bratstvo u Petrusinovićima Škiljev. a 1540. Meljine.Lipovaca. god. u Bar prešli iz Budve Škanjara. u Kotoru Škaljarin. Herceg-Novi. u Kotoru i Budvi ogranak Kapisoda Škaperin. kao: Šišmanović Šišović. Herceg-Novi Šišković. Pljevlja Šišlović. Od njih su: Kopilović u Skadru.) došli iz Hercegovine.Šišovića. u Kamno i Žljijeb. Herceg-Novi Škero.

sjeverna Albanija. Štoj (Ulcinj) Škrelj. god. Podi. vidi: Škrelj Škrijelj. god. Bar i Ulcinj Šlaković. Dašča Rijeka. u Kotoru 1585. bratstvo u Gornjim Pješivcima Škulj. Cetinje Škuletići. Radovanići (Grbalj) Škrijev. u Podgorici Škrapulj. Škuletići. Škutar. Miločane (Nikšić) Škuntić. vidi: Šrel. Žabljak. Ostros uz Skadarsko jezero. porijeklom iz Banjana od Pejovića Škejz. Vladimir (Ulcinj) Škretović. Zagulj. Gusinje i Plav. vidi: Tutić Škrijel. Bar Šlang (Šlangu). Kosovica (Rožaje) i Javorje (Berane). od kojih su u Kuli (Glasinac) na Romaniji. Nikšić Škof. Đenđinovići i Sutorina (Bar). Konjevići. Krute (Ulcinj) Škrivanić. u Pivi. Murovac i Ćosovice u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje). Ulcinj Škobalj. Kotor Škudra. v. Kotor i kod Risna Šković. Vranjanima (Užička Požega). Zagrađe (Andrijevica) Šljaković. Sveti Đorđe (Ulcinj) Škretić. od njih su kod Novog Pazara. od kojih su kod Zadra (Dalmacija) Škupor. Bjelila. Herceg-Novi. Banjani (Nikšić) Škiljevići iz Pive (Pirni Do). u 16. Ulcinj Škopelj (Škoplja). od njih su u Jagodini (Šumadija). Pljevlja 1879. god. Dobre Vode (Bar) Šljivančanin (Šivljačanin). Škodra. Sutomore (Bar) 1876. došli iz Brdica Škuletić. Bar i Kotor Škurta. porijeklom iz Škrelja (Malesija). u Spič (Sutomore) doselili iz Zete. Sveti Đorđe i Štoj (Ulcinj) iz Škrelja (sjeverna Albanija) Škrelja. Herceg-Novi. v. Bar i Ulcinj Šljakić. Podgorica. Savina i Žljijeb. Žabljaku (Drobnjak). Široke (Donja Krajina). vidi: Šivljačanin sa ograncima Vukićević i Bulić 268 . a u 18. Rudo Polje (Gornje Polimlje) Škrema (Pkremi). Prekornica (Cetinje) Škrel (Škrelj). od njih su u Baru Šlak (Šlaku). u Rožaju Škoda. vidi: Škrelj Škrnjić. v. Đurmani. Budva Škutić. Kotor Škoro. ogranak Novića iz Pipera Škuper. u Biserska sela (Bijelo Polje) i kao: Šrijelj došli iz Šrijelja (Rugovska klisura). Uskoci (Drobnja) Škroboca. Prijevor i Škaljari. u Baru (16. ogranak Grgurevića. Cerovo (Pješivci). Šljivansko (Šaranci). Ljubotinj (Cetinje) Škrapulja. od njih su u Muslim Rijeci. Škukja. Grana Zlatopojasovića (Novljana) i odseljeni u Bosnu. doselili se iz Rugova. Piva. Police (Berane).Škiljević. Nikšić Škurić. Ljubotinj (Rijeka Crnojevića) Škuljić. Bukovici (Pljevlja).) porijeklom iz Stare Crne Gore Škordio. Javorje. Herceg-Novi Škundić. tamo iz Škrijelja (Albanija).

. Pobori (Budva). odavde u Omorine kao: Šljuka = Čočo. spominju se u Povelji kralja Stefana Dečanskog i Dečanskoj Hrisovulji 1330. Skadar. god. Od njih su u Berislavcima (Zeta). Bobija i Žabljak (Rijeka Crnojevića). Od njih Šolević. iz Stare Crne Gore Šojić. sina Leke iz Pipera. pa u Nikšić. neki presele u Pješivce. iz Pješivaca i Spiča (Bar) prešli u Drobnjake Šoljaga. u Buljarici (Đurovići).. Šišići (Tivat) u 14. Šoćeva glavica . 269 . u Paštrovićima 1742. Podgorica Šobajić. Zalazi (Kotor) Šorbonji. Herceg-Novi Šnicar. staro bratstvo u Kućištima ćeklićskim Šoraja. Mostišta. Tucani (Bijelo Polje). jedni pređu 1885. kao: Šolaga. porijeklo iz Riđana (Nikšić) Šljuka = Čočo. rumunski rod u selu Ždrelu Šorović. od njih su Miković. god. staro bratstvo u Kućištima ćeklićskim Šoran. god. Dobre Vode (Bar) Šmigović. Sasovići. Bistrica (Bijelo Polje) Šoljunović. vidi: Šljuka Šljukar. Bijela brda. vidi: Šofranac Šofranac (od Šofran . Grilu i Malom Boriču (Vraka). vidi: Dujović Šolović..). od njih su Šaja u Osijeku (Visoko). vidi: Šoćević Šoćević od Šoć. iz Lijeve Rijeke (Podgorica) u Sekirače (Kuršumlija). potomci su Vukca iz Šoš gore (Šoši). Jovanović i Vuksanović. u Vraki (Skadar). Pobori (Budva).Šako Ražnjanov). ogranak Kadovića. Herceg-Novi Šnuro.Kusovača (Dobrska sela). v. Pljevlja Šmirak. u Klancu (Rožaje) i kao: Košuta Šolaga (Šoljaga). ogranak Jojića. Pejakovićima. srodnici Bubanja Šobfanac i kao: Šofranac. u Morinju (Boka Kotorska) Šot. Pljevlja Šor. bratstvo u Limljanima Šorovići. u Gornjoj Bijeloj (Šavnik) ogranak Vulovića . god. Bukovice i Gradac (Pljevlja) Šljuka. ranije Gornjak potomci Krstića. Nikšić Šljukić. u Pivi su ogranak Bajagića Šobić. Šomlać. bratstvo u plemenu Ljubotinju Šofran. Mataruge. u Kotoru kasnije i Izat 1435. god. Crmnica Šorovići. Skadar i kao: Šoćaj.Novljana Šobotić. kod Bara Šonja. Gradac (Pljevlja) Šmaković. Ćeklići (Cetinje) Šoraji (Šorai). Babine. Ulcinj (u 13. Gradac. Paštrovići došli do 1600. u Nikšiću Šovran. Nikšić. Porijeklom iz Šapca (Srbija). god. v. Kotor Šoć. Podgora. Šole. Šoći. u Sutvaru (Grbalj) došli su iz Paštrovića Šoljanin. staro bratstvo na Ugnama Šorovići.Šljivić. vlastela Šorai (Šoraji). Zvijezd. Kotor i susjedni Muo Šnjajder. u Orahu (Vir Pazar). Vrbova (Crljenica) i Crni Vrh (Pljevlja) i Bistrica (Bijelo Polje)Šljivo. Otilovina. Jabuka. pa jedni kasnije i kao: Đurović i Brežanin (Kovaženda). Bukovice (Kovačevići). najsrodniji Jovićevićima. Cetinje. Rijeka. Bosna. u Plavu i Metehu (Gusinje) 1910. bratstvo u Tuđemilima Šortan. Mrčevice. Obarda. Šobajići (Bjelopavlići). Ugnji (Cetinje). u Ljubotinju. Bršno (Župa Nikšićka). Rvaši. od kojih su u Tuđemilima (Bar). vidi: Šoljaga Šolević.

Podgorica Štikula. Sutomore Špojak vidi: Drobnjak. Budvi. Vojno Selo (Plav) Šoštarko. Borkovići (Piva) Špancig. u Podgorici Šramadci. Špičanin. Cetinje. u Pješivcima 1326. Herceg-Novi Šrović. bratstvo u Brčelima Špadijeri. a u dotičnim Kovačima kao: Kovač Štampić. bratstvo u Limljanima Špadić.). Šošanić.Ražnjatovićima. god. porijeklom iz Stare Crne Gore. porijeklom iz Spuža. Herceg-Novi Španja od Španja. porijeklom iz Čeva (Cetinje). Dobrilovina i Gojkovići (Mojkovac). u Bratonožićima (1628. Herceg-Novi u 16. srodnici Gilića. i kao: Špirto Malta. Bar. u Sasoviće i okolini Perasta (Boka Kotorska) došli su iz Trsta Špirkić. Kraljima. Dobrota (Kotor) Špuzić. bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Špadijeri. u Cetinju iz Sombora Štetibradić. u Peraška naselja. Vraka (Skadar). Ulcinj Špužanin. u Morinj. na području rijeke Zete i Morače Španjo. Herceg-Novi i okolina Špajak kasnije Drobnja. iseljenici Špur. došli iz Strane (Sjenica) Špalek. god. Crmnici. Meteh i Viševu Šošković. Morinj i Kostanice (Boka Kotorska). god. Miljevići (Pljevlja). Bobice i Mala Lina (Ulcinj). Nikšić u 17. u Dobrinji (Bijelo Polje) Šprem. u Podgorici Šoškić. Igalo i Sutorina. vidi: Špan Šparović. Kumbor i Herceg-Novi ogranak Mršića iz Čičeva (Hercegovina). Grliću (Bjelopavlići). Cetinje i Herceg-Novi Špan (Španjola). Herceg-Novi jesu iz Nikšića Špeković. 270 . Nikšiću Špadijeri. Cuce (Cetinje). ogranak Dedejića u Đedovom Polju (Žabljak). Bar. Ulotini (Gornji Vasojevići). Kotor Špadijr (Šapadijer). sišli iz Gornje Krajine Štedović. Podgorica. Gornja Krajina. v. u Ckla (Skja). Kotor Štancing. u Peraška naselja prešli iz Stare Crne Gore Štagaj. Od njih u Gračanici.) i područnom Vojnom Selu. Bobota (Crnogorsko Primorje) Španjević. u Šekularima (Vasojevići) ogranak Dašića Šošić. Lužani starosrbi. u Baru prešli iz susjednog Špiča (Spiča). Gornji Ulići (Rijeka Crnojevića) Špikulj. Risan. Albanija porijeklom iz Zete Špica. Gusinju i Plavu (1912. god. Herceg-Novi Štanjan. Podgorica. u Dobrinji (Bijelo Polje). od njih u Nikšiću i Podgorici Španjola. v. Cetinje Špirović. Nikšić Špilar. Od njih u: Cetinju. Ulcinj 1895. došli iz Grčke Špićanović. Pješivci Španjan. u Podgoricu sišli iz Zlatice (Kuči) Štibić. Prošćenje i Palež (Žabljak). Zvjezd (Pljevlja) Šteković. prezime pretku glavnih bratstava u Vitasovićima Štern. Donji Kraj (Cetinje) od naziva: kovač mačeva. Kotor Štefanović. Kotoru.

Gornja Sela. Podgorica. Nikšiću. Bojište i Ravna Rijeka (Bijelo Polje). Mokro (Šavnik) sredinom 19. mijenjano prezime u Paštrovićima kao: Stilanović. u Nikšiću grana Vulovića Šćepanovići . Vasojevići. a u Zatonu (Bijelo Polje) kao: Asanagić. i kod Plava Šćepan Mitrov. Buovac (Mojkovac). kod Berana. Podgorica. Oko 1498. opstina Mojkovac Šćekić. bratstvo u Zagorku Šćepanovići iz Rovaca. Vemića Krš. jedni odoše u Šišatovce (Srem). Zatrijebač (Kuči). u Brajićima (Budva) i kao: Stjepančević Šćepić. god. odselili Štrul (Štrol). Milovići (Grbalj) Šćepanov. Kosijeri (Cetinje). ogranak Vulovića Novljana u Banjane pa Lukovo (Nikšić). Štitari. god. Bilanović i Desnica. Šćepović. Perast (Boka Kotorska) Štukelja.Zagorčani. Podgorica i Skadar Štrihaljenović. Bar Štrbac (Štrpac). god. Rječ (Ulcinj). Polja (Mojkovac). selo Višnje Šćepanovići . Rijeci Crnojevića. Lješević (Grbalj) 16. u Vraki i Skadru (Albanija) jesu iz Crne Gore Štirović. Bar. Šćepković. god. pa u Podgorici. Boljevići (Crmnica) Štiljanović. a drugi u Grblju iz Stare Crne Gore Štiljanović. Zalug (Pljevlja) iz Rasnog Šćepčević. god. u Štrpcima (Banjani). Mojkovac. Herceg-Novi Štrikić. Plavnice (prvobitno) u Zeti. v. Cetinju. od kojih su u Rijeci Crnojevića i Šavniku (1903. Lješansko područje (Podgorica) 1757. Rovca (Podgorica) pa u Donju Moraču (Kolašin). Cetinje. Štratiko. potomci Nikšića iz Župe Nikšićke (Gojakovi potomci).. Neki su prešli kod Valjeva. u Vasojevićima Štitar. v. Rasno i Zalug (Pljevlja). Kotor Štjefen (Štjefit). Šćepičević (Sćepičević). u Darza (Ulcinj). god. kod Plava. u Gluhom Dolu i Podgori (Crmnica). jedni i kao: Šamanović. Sutomore (Bar) 1909. god. kao: Vulić i jedan (od Krsta) u Nikšiću Vulić i Šćepanović. Paštrovići 1741. Tudurovići (Budva). Meljine. srodnici Ojdanića pa odseljeni kod Donjeg Milanovca i kao: Ojdanić i Petronijević. Drobnjacima (Gornja Bijela . pa Žabljak uz Skadarsko jezero. porijeklom iz Bratonožića.Štileta. Kržanja (Kuči). predak bratstva Bigovića Šćepanica. bratstvo u Povrpolju Šćepančević.Đurići . Banjani (Nikšić) 1428.Šavnik) po braći Šćepanu i Đuru. Boka Kotorska.Radmanovići. Boljevići (Crmnica) 1694. v. od njih u Skadar Šthefni. bratstvo u Boljevićima Štipar. jedni su prešli u Šćepanovića Rupe (Bjelopavlići). Zagarač (Danilovgrad) i Podgorica. iz Popova (Hercegovina). Kičevo. grana Vukčevića. u Kričku (Pljevlja) Štripac (Štibpi). u Cuce (Cetinje) 1566. Herceg-Novi Štukanović.. a jedni u Vlah i Rastoke (Bijelo Polje) kao: Šćekić Šćekići iz Kurikuća kod Bijelog Polja Šćepal (Šćepala). Baru. od njih su u Darzi (Bar). drugi u Požar (Bjelopavlići) i Ukrajinu. doselili iz Albanije. u Vasojevićima ogranak Rabrena iz grupe Mijomanovića Štirkić. u Bogmiloviće (Pješivci). Lješnjani. Bar Šćepanović. Vitov Do (Bečići). Spuž.). Budva u 15. Ozrinići (Nikšić) Šutovici iz Prošćenja. Njeguši (Cetinje) pa kao: Petrović 271 . Štoj (Ulcinj) Štogić. god. Podgorica Štitalj. Štukeljina glavica (Golija) i Pecirepovo Polje u Goliji (Nikšić) Šturanović. Štroka ranije Mican. srodni Mrčaricama iz Pipera.

kasnije Antonović i Milunović. porijeklom sa Čeva (Cetinje). starinci. Stepen (Gacko) kao: Proroc iz Boke Kotorske Šukurica. poslije 1879. Rijeka Crnojevića. Grahovo (Nikšić). Budva Šumar. Dušanići i Komoran (Pljevlja). god. vidi: Dojčević Šumanović. Kruševice. Okulin. Rose. Piperi. od kojih su u: Kolašinu. u Vasojevićima. Nikšić. pa jedni kao: Ćorović i Mrgudović. Šujić. grana Trebješana i kao: Bušković Šundra (Šuncuk). u Kotoru oko 1400. Herceg-Novi iz Pipera. Zaton. Bare Šumanovića (Bjelopavlići). Berane. Kržanja (Kuči).zaselak Jasen). Đurđevića Tara (Pljevlja). Pljevlja 1863. Kostići. potomci Bijelog Pavla. Herceg-Novi Šuma. Čevo (Cetinje). starosjedioci Šumpe. ogranak Barjaktarevića iz Petnjice (Berane) Šumarac. Albanija. Vranjini na Skadarskom jezeru i Vranićima (Zeta). ogranak Šundića iz Župe Nikšićke Šundić. ranije: Ćorac. i kao: Šujica od Šujak. god. Šulmenster (Šulmenšter). Budva Šumići iz Pive (Stabna . Herceg-Novi Šumtić. i kao: Šujac. Bijelo Polje. Ilovik. Morine i Meterizi. od njih su u Kolašinu. Herceg-Novi. Raška i Šumarice (Kraljevo). Kričak (Pljevlja). Prenčane i Maoče (Pljevlja). Gornjem Milanovcu. Podi. Plavu i područnom Grančaru i Budimlju (Vasojevići) Šujac. grana Mijomanovića. Kotor i Muo Šubić. Manastir Morača. ogranak Vujačića.Šćepčević. Čitluk Šćut. Herceg-Novi Šubert. kod Risna i Herceg-Novog došli iz Hercegovine Šundrak. Herceg-Novi Šubarica. Selca (Plav) Šubara. od njih su u Ulcinju Šulović. Sandžaku i Americi. Podgorica Šćetović. Sopot Šuković. Kosovu. islamske su vjere. Kulin i Raška (Kraljevo). kod Kragujevca Šumar (Dojčević . Sandžaku. Pješivački Mali Do. bratstvo u selu Ovtočiću Šćepčevići u Herakovićima Šćetbradić. u Brajićima i Poborima (Budva). Šuljak. od njih su i Marković - Mlatišuma. Meljine. Zaton (Bijelo Polje). Nikšić i u Kazancima (Golija). Berane Šundek. Zeta Šukić. Od svih ima u Peći i okolini (Metohija). Vraka (Skadar) neki 272 . Nikšić Šuberić. vidi: Šubarić Šubarić. Bakovići (Kolašin) i Manastir Donja Morača. doselili u Gusinje 1711 godine. Blatica i Štitarice (Mojkovac). od njih su u Zavali Piperskoj. došli iz Šehovića (Niš). Bogdašićima. u Piperima a u Gusinju kao: Šujaci Šujaci su porijeklom iz plemena Piper. Podgorici i Toplici (južna Srbija). od njih su u: Crkvicama (Oputne Rudine). Budva Šuljan. Stevanovac (Mojkovac). od njih su u Podgorici i Nikšiću. Vasiljevići (Župa Nikšićka) i Nikšić. oni su od Dipića. Raklje i Brestovik (Bijelo Polje) Šulenda.Dakčević) kasnije Dapčević. Kuči. Vrbica i Petnjik (Gornji Bihor). Šukačević. u Nemini kućama (Kosaj). ogranak Barjaktarevića iz Petnjice (Berane) Šumić. pa jedni sišli u Berane (Vasojevići) Šunjević. god. ogranak Riđića u Pivi. Cetinje 1871. god. ogranak Bečića. Herceg-Novi Šulc. Bratonožići Šujak. Herceg-Novi Šuntić. Morača ogranak Erakovića. Nikšić Šukić (Milenković). Vraka (Skadar).

u Podgorici. Pasji Nugao (Rudinicama). Cetinje. u Oblik (Ulcinj) došli iz Škrelja (sjeverna Albanija) Šutal (Šutalo). u Komanima (Podgorica) Šutić. u Podgorici 273 . Kreči Kruščice. Donje Dragačevo (Srbija). u Potkubašu (Dabarsko Polje). god. Lukovo (Nikšić) ranije Savić i u Dragovoljićima i kao: Šućurović. Dragovoljaci (Lukovo) kod Nikšića Šućurović vidi: Šućur Šuša. Hercegovina. Prošćenje (Mojkovac). Podgorica rod Jovovića iz Kuča Šućur. doseljenici iz Drobnjaka pa jedni i kao: Bjelobrda (Bjelobrković). su grana Zlatnopojasovića (od Jova Zlatnopojasovića). Kotor Šutonja. Podgorica Šutalo. Radetina (Rožaje) iz Podgorice. u Gluhom Dolu (Crmnica). Guča (Kragujevac). ogranak Ivanovića. Risan Šušnjara. isto što i Šuša Šušić. doseljenici. Kuči Šutinović. Goričani. Mokra Gora (Bijelo Polje) i Donji Kolašić. Romanija. Herceg-Novi Šusterović vidi Šuster Šusteri . doselili iz Cuca (Cetinje) Šupljoglavi. u Drobnjacima od Kosovića a drugi od Jovović. Trnovice i Veličkoviće (Posavina). Župa Nikšićka. Cetinje. porijeklom sa Čeva (Cetinje) Šupeković (Hajarović). u Mirušama (Nikšić). drugi u Ljesku (na Glasinac) iz Zaljuga. Nikšić. Mataguži. došli iz Oblika (Primorska Krajina). Sjenica i Doljani (Kuči). iz Petrovijeh Dola (Crna Gora).Rudinice). u Podgorici Šupkić. Piva i Crkvine (Glasinac). potomci Maleševaca na lijevoj obali Trebišnjice (Vraćenovići i Počekovići).kao: Ćorović = Pranvera = i Mrgudović kod Peći i Podgorice. ogranak Musterovića (Dragovića) u Zagaraču. Vranj (i kao: Šuškovčević) isto u Šušunji i Popadići (Srbija) Šušković. zagranak bratstva Šustera-Dobrilovića Šutaj. Kotor Šućuri iz Pive (G. ogranak Komnenića Šutulović. u Zetu: Bukovce. Podi. Hercegovina od Abramovića iz Bjelica (Cetinje) Šutković. Donje Dragačevo (Srbija) iz Bijelog Polja (Polimlje) Šuše. Herceg-Novi. Prenčane (Pljevlja) i kao: Jovović. Ulcinj. Dašnica i Kozarice (Hercegovina). Bobovište uz Skadarsko jezero Šupić. Kleuti i Gradina (Gacko). Oputne Rudine (Nikšić). ranije Uljarević Šuškavčević. porijeklom iz Riđana (Nikšić). Svitovi. Uvjeće i Krelinu (Trebinje). iz Drobnjaka. jedni kasnije kao: Brašnja Šurović. Pelino (Bar) Šupljoglav. rod u Hercegovini Šurbatović. Reljino Polje (Glasinac) na Romaniji 1820. u Bjelopavlićima jesu ogranak Pavićevića Šutilović. Goleša i Rutošići (Pljevlja) Šušnjar. Cetinje Šurbatovići iz sela Brsna kod Nikšića Šurić. Od njih su u Radetini (Rožaj) i kod Novog Pazara Šutović. Popadići (Šumadija) jesu iz Bjelopavlića (Crna Gora) Šušnja. Nikšić i dotični Dragovoljići. u Pivi ogranak Stanojevića iz grupe Branilovića Šuster i Šusterović. ranije Šurić. u Goliji kasnije Perišić. Nikšić. a preseljeni u Drobnjake kao: Šućur Šurla. bratstvo u Gluhom Dolu Šusteri. u Boljanine (Bijelo Polje) doselili se iz Polja (Mojkovac). Od njih u: Žabljaku. ogranak Nikolića iz Trešnjeva (Cuce). prešli kao: Knežević i Damjanović u lavsku. Guče (Kotor) i kod Perasta iz Stare Crne Gore. vidi: Putal Šutanović. Donje Hrasno. Herceg-Novi iz Ćeklića (Cetinje). došli iz Gornjih Pješivaca potomci Bogdanovi. porijeklom iz Afrike. prešli iz Šaranaca (Drobnjak). doselio Joksim Jovović.Dobrilovići.

starosjedioci Taipović (i kao: Taitović). Budvi. Talić. god. Gornja Brezna u Pivi Talić.). u Srbiji: od Tadića u Valjevu. Trpezi (Bijelo Polje). u gornjem slivu Cetine. god. porijeklom su iz Hercegovine ili Crne Gore. Amajlije i Janja kod Bijeljine. Grude (Tuzi) i neki su prešli u Podgoricu Tajlović. srodnici su sa Dizdarevićima i Osmanagićima Taitović. u Mrežicama i Mirušama (Nikšić). Mažići (Pljevlja) Tabaković. i područnim Mačićima Tabajica. Krute (Ulcinj) Tagić. Beloj Palanci. Soko Banji. Vrhu Prače (Podromanija). Podgorica Tajsić. Bijelo Polje došli iz Crnaca (Piperi). Brce i Šušanj (Bar). Podrilje (Vinkovci). kao: Antić doseljenici od Pljevalja Tadići iz Pive (Smriječna. god. Bar i područni Livari Tadić. Od njih su u Dubrovniku Talović. ogranak Radovića iz Borkovića Boričja i Rudinica (Piva) Talovići iz Pive (Borkovići). Od njih su u: Ustikolina (uz Drinu). Ulcinj u 13. ogranak Mijovića . v. god. porijeklom su iz Morače (Kolašin) Talabučić. Pljevlja. porijeklom su iz Hercegovine. neki Tadija (od Tadića iz Pive) kasnije kao: Tadić u Azbukovici i Drljačama. Kotor Talaš. u Pljevljima 1863. Krtova kod Lukavice (Bosna). U Đedićima. ogranak Janjića iz grupe Stanjevića u Piperima T Taba. Oko 1700. Kučevu. Malom Zvorniku.Šušović. u Pivi: Smriječno. jedni njihovi preselili u Podgoricu Tajković. Sutomore (Bar) Talamiš. Herceg-Novi Tavanat. srodnici Taranaša u područnoj Vrbici Taliafer. Kotor Taga. Grude (Tuzi). Vrbnom (Anđelići).Vasojevića u Vasojevićima Tajić. od kojih su u Kelnu (Njemačka). Stabna). Plužine. došli kao pravoslavci. matično. Dragocvetu. Zazvođu. v. Magudi.). porijeklom od nekuda iz Crne Gore. Vrbovo i Potpeće (Pljevlja) Tabajić. grana Kovačevića . U Starom gradu Hvar. Bar Taborski. doseljenici iz Šalje (Albanija). Užicu. Njivice. Potpeće (Pljevlja) Talević. Bar Tagaj. Krute (Ulcinj) Taganam. Beogradu. Maoče (Pljevlja). od Radovića s Borkovića 274 . Goduša (Gornji Bihor). odnekuda iz Crne Gore. Herceg-Novi. Potpeće i Bobovo (Pljevlja). vidi: Tagan Taganović. Aleksinac (Srbija). Gusinje. Kostajniku (Krupanj). Borkovići i Plužine u Pivi. Odande jedni u: Nikšić i susjedno Gornje Polje (oko 1840.Vasojevića u Vasojevićima Tajkić. Đedićima i Dobočanima (Trebinje). Berane. potomci Tadije Branilovića (od polovine 16. u Koljanini kod Vrljike u Cetinjskoj krajini. vidi: Taipović Taić. Šapcu. Kotoru. od Tadića jesu Đedić i Sparavalo. Skoplju (Makedonija). Zelenika. Seljani. ranije prezime je bilo Barjaktarović porijeklom sa Čeva (Cetinje) Tabaš. uz Drinu. Podgorica Tabor. granično Crnoj Gori. doselili se iz područnih Bermaša (Talića) 1867. Ljuboviji.. Nikšić Talau. Rastiš (Bar) Tagan (Taganam). Katrkol (Ulcinj) Tairagić.

Bihor (Bijelo Polje) Tano. porijeklom iz Crne Gore Tarančević. Donjem Dragačevu (Srbija). srodni tamošnjim Rebronjama Tarac.) odseliše u Toplicu (južna Srbija) i tamo su kao: Puranović. Piva. Srodnici su njihovi u Muhalju (Gacko). Dobrotići (Lješnjani). Pivu. Donja Sabatna i Knić (Kragujevac). od njih su u: Kolašinu. 275 . doseljenici iz Slanog (Nikšić) Taranin. iz sela Đon Marija (Grude). Doseljenici iz Bihora (Bijelo Polje) Tanovići. Porijeklom su od Kolašina Tapalaj. Vitanovcima (Gruža Kragujevačka) i Donjem Dragačevu (Srbija). Pričalice (Bihor). u Korjenićima (Trebinje). Ulcinj 1895. god. Boljanići i Orahovice (Pljevlja) Tanasković. a u Borač Brestovački kasnije Marić Taraniš. Kotor Tanjević. god. Tuzi i Podgorica. iznad Duljeva i Kuljača u Paštrovićima (oko 1435. Zeta i Bar Tanasijević. Ulcinj Tarana (Tahrana). Herceg-Novi Tanci. v. a u Certice (Gacko) i Ključu (Hercegovina) potomci žene Tanje iz Maina (Podostrog). srodnici Radičevića Tamarić. Jasenovac (sjeveri Banat).. po nahočetu Taponi. Slano (Trebinje).) doseljenici iz Albanije Tarus. Vasojevića. Njeguši (Cetinje). Perast (Risan) i Morinj (Boka Kotorska) Tanfani i kao: Tanta. Podgorica Tatar.. ogranak Bulatovića u Rovcima. Od njih su u: Gacku (Hercegovina) jedan odatle se preseli u Pljevlja. Tukovići i Godijevo (Bijelo Polje) Tarhanić. Donja Sabanta (Lepenica Kragujevačka). Štitaricama (Mojkovac) i Muslićima (Bijelo Polje). Boljanići i Orahovine (Pljevlja) Tangaj. Ulcinj (u 13.Taljanović.) Tani Tanović. Donji Ceklin. u Ulcinju Tančer. svi kod Pljevalja. ogranak Andrića. od kojih su u Kutima i Kruševicama. Herceg-Novi. Od njih su u Bijelom Polju (Donje Polimlje). i kao: Tarančević. Jedni se preselili u Ibarac (Rožaje) Taranović. ogranak Milojevića. u Bihoru (Bijelo Polje) Tasić. Cetinje. Kod Perasta doselili iz Dalmacije Tanhini.Šaranović Tarabat. Herceg-Novi Tare.). vidi: Tanci Taraholić. doseljenici od rijeke Tare Tarandži = Tarančev. (1892. Bihor (Bijelo Polje). od njih. Lastva Čevska i kao: Tatar (Kešić).Bobića (potomci Teša) iz Pješivaca neki se naselili u Trebijevo (Trebinje). ogranak Vukotića. god.Štekovića . kod Nikšića. Bobija. Lepeten (Srbija). vidi: Tano Tankosić. Nikšić. uz Bojanu. ranije u Bjelopavlićima kao: Bulatović . Jedni se. ogranak Kujundžića iz Grahova (Nikšić) Tasovac. Baošići. god. Čumići i Lepenica (Srbija). Doseljenici iz Podgorice. Mojkovca (u Lepenici evidentirani 1445. ogranak Štekojevića . ranije Radovanović (od Radovana Lješova sina Krstića Lekina) i Žabljak (Rijeka Crnojevića). Štuf i Murići. u Ulcinju (1436.) i Kotoru. god. Ulcinj 1436. god. Došli od rijeke Tare. Tuzi. Podgorica Tartun. muslimani u Gacku Tanta. kao: Tomić. Herceg-Novi. vasojevićkih. Fraskanjeli (Ulcinj) Tani. god. Herceg-Novi. Od njih su u: Bijelom Polju (Donje Polimlje). od njih su u Stepenu (Gacko). Kotor. Porijeklom su iz Miridita u Albaniji Taparčić. Bobovo (Kolijevka). Bijela na Starom Vlahu (Višegrad). Bijelo Polje. i Budva. Kotor Tarićević. od njih u Prištini (Kosovo). od kojih su u Repajama (Trebinje). ima ih odseljenih kod Doboja (Bosna) Tatalović. Vitanovcima (Gruža Kragujevačka). Budva. od 1880. Podostrog (Budva) 1766. ogranak Andrića. Ograđenica i Slatina. Kotor Tapušković.

Žabljak na Durmitoru Taušević. od njih su neki u Crnokrpama i Ćosovićima (Rožaje). od Vračara Taušanović. god. porijeklom iz Kuča Tvrdović. Pljevlja Tahirović. rod u Kčevu Tatarinović. vidi Tafić Tafić.). Ulcinj i Plav. vidi: Tarana Tacovac. god. ogranak Radovića iz Morače (Kolašin). od njih su u Žabljaku i područnim Jezerima u Kokorišu (Gacko) Taušani iz Pive (Bezuje). doseljenici iz Srednje Hercegovine.Vuljević). porijeklom iz Bratonožića od Čađenovića Tafica. Rasova i Bistrica (Bijelo Polje). Herceg-Novi Tegaj. Teklić (Ivanović). Tupan (Banjani). iz Hercegovine Taunhini.god. porijeklom iz Kuča. Nikšić u 15. Ulcinj i područni Vladimir. Podgorica Tafili. Kolašin Tacanović. rod u selu Radičevcima u Zaglavku Tekol. Tulare (Prokuplje) i Kruševac (Srbija). kod Nikšića u 15. v. Herceg-Novi Taušan. a. Đerđek (Kuči). Plav Tafiljević. god. a u Kotoru 1330. Završ i Podgora (Pljevlja) Tatić. god. Jedno vrijeme u Pješivcima kao: Spasojević Tacović. Klanac (Rožaje) od područnih Murića. u Baru 1247. po nahočetu Tvjedarčević. i. Kod Herceg-Novog doselili se 1692. Vladimir (Ulcinj) Tahmaz. odatle su jedni odselili u Kuršumliju (Srbija) Tašutović. Podgorica 1416. Bobovište (Primorska krajina). Gornji Stoliv (Kotor) Tvica. god. jedni od njih i kao: Lješević. pa prešli u Gacko (Hercegovina) su iz Velestova (Cetinje). Žiljak. v. Bar Tekušić. Banjani (Nikšić). porijeklom iz Vasojevića. Kotor Tekla. Balabani (Zeta) Tel. Riđane (Nikšić) Tvrtko. Vodičanin. Bukovice i Boljanići (Pljevlja) Tvrdić. ogranak Banjevića u Kosoru (Kuči) Tašović (Džukelić . ogranak Vračara u Pivi. kod Plava. Rastiš i Donji Oblik (Ulcinj) Težak. Tvrdonić. Pljevlja Tahrana. Gornja Ljubovođa (Srbija). doseljenici iz Pive (Crna Gora) Tatica. Borač (Gruža Kragujevačka) kao: Ćurčić. Kuči (1889. Nikšić Tašaković. Tvrdišić. v. Herceg-Novi. Bar Tafović. Riđani (Nikšić) u 16. prezime Tekličovci. Bar 276 . Kotor. u Ulcinju i Cetinju Tatari. Tuzi Tafilović. Pljevlja. Tatković. ili Kesići. god. Kravari (Ulcinj). Nikšić Taf. Ledenice (Risan) Teklić ili Ćeklić. Bar.. Bijelo Polje Tati. Kolašin. Bar i u Ulcinju Tahirbegović. Kotor Tauzović. Bukovice (Pljevlja) Tahmazović. Kotor. Taševski. Pljevlja 1911..

potomci Dapca. 277 . kod Herceg-Novog Terzić. Mateševo (Kolašin) Terić. Odatle u Bodežište (Gacko). Golubovcima. Kuči Tepo. Nikšić. Tepavčević. doseljenici od Lijeve Rijeke (Podgorica). grana Orlovića Tepavčevići u Čarađu Tepavčić. neki u Bobutovo Groblje (Golija). Paštrovići. Berane Temporić. Kotor Temal. i.) iz Starčeva uz Skadarsko jezero. porijeklom su iz Drobnjaka. Bar Tenić. pa odatle. u Koleško (Nevesinje). v. ogranak Danilovića (u 16. ogranak Mrčajića iz Bjelopavlića Teofilović. u Podgorici 1561. porijeklom iz Skadra (Albanija) Temalit (Temal). Najprije su se preselili na Brezna (Piva). pa u Bodežište (Gacko) i jedan u Podravsku Slatinu. u Pljevljima Telešević. posebni u Boljenićima. Nikšić. Zvjezd (Pljevlja) Temović. Pljevlja Telaćević. Rastiš i Oblik (Ulcinj) Telać. Sutomore (Bar). Potarju i Polja (Mojkovac). Viš. Cetinje Teodoro. ogranak Baćevića. v. u Kotoru 1561. Srbija. Muževine (Banjani). oni su ogranak tamošnjih Mandića. Podkom (Dabarsko Polje). Velimlje (Nikšić). Oborište (Meka Gruda). Rastiš (Ulcinj) Telč. područje Bistrice (Bijelo Polje). Herceg-Novi doselili se (oko 1892. od tih jedni u Zetu: Berislavcima. Orahovo (Kuči). iz Donjih Banjana (Nikšić). Zatrijebač (Kuči) Telić. Herceg-Novi Tepavac. ogranak Miljanića iz iljanića prešli kod Bileće. doseljenika (u 16. Bar Teminović. Kravari (Ulcinj) Temak.. Kotor Tema. u Kotoru Tepić. Pljevlja Telačević. od njih su u Šumadiji. Njihovi su Vitorovići i Mivić (Mikić) u Dupljama (Kolubara). matično. Kotor Tenal. god. god. spominju se 1405. Animalsko polje (Sukobin). u Podgoricu iz Zete Terzović. Trnače (Mlava). Breznima (Piva). Pridvorice. iz područne Zete. Trnovica (Bileća).. Mijokusovići i Martinići (Bjelopavlići). Bar Temač. Drobnjacima odatle u Moraču (Kolašin). Dobrotu i Herceg-Novi (Boka Kotorska). Ulcinj Telaj. Mokrine. Donji Dobrić (Loznica). Boturići (Bijelo Polje). pa prebjegnu u Drobnjake i navedena mjesta. Nikšić. ogranak Komnenovića iz Donjih Banjana (Nikšić). iz Crne Gore Teodorides. u Boki Kotorskoj.) iz Zubaca (Trebinje) preselili se u Mokrine. Požegina Kičava (Bijelo Polje).) iz Dabra (Hercegovina). Zabrđe iz Bušnje i Krća (Pljevaljsko područje). god.Tela. Terzića prodo (zaseok Javorja) u Jezerima (Žabljak). vidi: Tuero Teodorović. Prčanj (Boka Kotorska) Terzija. Mrčajevci (Čačak). Goliji (Krstac). od njih su u: Presjeci (Nikšić). došli iz Golije (Nikšić). Od njih su jedni u Vratkovićima (Gacko). Miljevići. Radovići (Tivat). ranije: Ivković. po nahočetu Tepla. Bar. Bileća. i. Srpska i Matagužima. Nikšić. potiču iz Srbije. od njih su u Vranjini na Skadarskom jezeru. Podgorica i područni Piperi Teodosić. u Trajni do (Gacko) prešli iz Čerađa (Golija). Podgorica. Od ovih su Zečević u Nevesinju (Hercegovina). god. Rječ (Ulcinj). Ulcinj. predak Tepavčevića u Čarađu Tereta.

vidi: Tin Tintar. Crljenice (Pljevlja) 278 . Ogranak Jovanovića.Petrovića iz grupe Lutovaca. Ogranak Vilarega u Pivi. Herceg-Novi Titze. doseljenici iz Tetova (Makedonija) Tefil. srodni su Tomovićima (Bojovićima) iz okoline Bileće Tešić. Bobovo. Žabljak 1882. god. Nikšić. Godijelji (Žabljak). Herceg-Novi Tiodorović. Ulcinj Tiganj. Zita (Ulcinj) Tesla. Meljine. Tičevine (Dobrilovina) uz rijeku Taru Tine. god. od njih su na Kovrenu (Višegrad). a. vidi: Tičić Ticak. Stabna. Cetinje Tiptikov. god. Rastoder i Skakavac (Bijelo Polje). drugi u Polja (Kolašin) pa u Prijepolje. oni su iz Završi (Foča) Titotić. Nikšić Tipa. Oko 1840. Risan (Boka Kotorska) Tisulić. Tihodar. Kotor Tihomir. starosjedioci Tihobratić. kasnije naznačeni kao: Jajagin. Od odseljenih u Kolašin jedni su prešli u: Zakute. njihov ogranak jesu Vušković u Zeti. porijeklom iz Vinića (Bjelopavlići) Tijanići iz Pive (Stabna. Podgorica. Orahovo (Kuči) Tinauer. Mašnica (Berane) 1485. Kotor oko 1440.. Herceg-Novi Tin. odsele u Meku Grudu (Bileća) i jedni kasnije kod Trebinja. Grana Banovića. Stabna (Piva). Reska (Šumadija) i preseljeni u Srpski Kostur (sjeverni Banat). Dubrave u Bihoru (Bijelo Polje). Trebinje. Maloj Crnoj Gori (Piva) kao: Dakić kod Nevesinja kao: Tunguz. Tupan (Banjani). god. uz obalu Skadarskog jezera i sišli u područno Zaganje (Bar) Tijanić. Stubica). ogranak Radetića .Novljanima. Prekornica i Ljubotinj (Cetinje). god. e. Od njih su u Nikšiću. ogranak Raičevića (i kao: Trećac) doseljenici iz Grahova (Kuči). Tičevina (Dobrilovići). starosjedioci Tikvica. Tihoja. Strumicu i Beograd Tercet. od njih su u Mahali (Zeta). Pljevlja. u Ulcinju Tešanović. Bratonožića. Podgorica Titović. porijeklom iz Crne Gore Tešović. Konjsko (Župci). Gledić (Čestin) i Grbavac (Kragujevac). Piperi i Fiba u Mahali (Zeta) 1888. Kotor Tisinović. Kosanička Rača i Podujevo (južna Srbija). Podgorica. Palež (Uskoci). Najbliži Pedovićima .Jedni su iz Drobnjaka odselili u Nove Zamke (Ugar). Perast (Boka Kotorska) Tilović. od njih su u Orahovu (Kuči) Tica. ogranak Draganića iz Banjana (Nikšić) Tesolato. Zatrijebač (područje Kuča). Herceg-Novi Tironi. Balabani (Zeta) Tivar. Herceg-Novi Tijana. Dinoša (Tuzi). god. Tirlić. od njih su u Ograđenici. Herceg-Novi Titić. Podgorica Tiovi. Kovači -zas. Kotor Tetovac. ogranak Pešića iz Bjelopavlića. Višnjica. Bar 1431. Beran Selo (Berane). Godijevo i Vrbica (Rožaje) Tidler. Kumbor (Boka Kotorska) Testa. Radovanići (Grbalj) i područnom Tiću (Mrkovi). Premćani i Slatina (Pljevlja) Tešukić. Mađarska.

Kotor Todić. Bar u 13. bratstvo u Skakavcima. potomci popa Todora Bulajića iz Grahova (Nikšić). Cetinje Todorovići. Bar Tičić. Kuti. Kuča. porijeklom iz Stare Crne Gore. potomci Trebješana iz Nikšića a pošli iz Morače (Kolašin). iz Rovaca. ranije Rajić iz Pipera (Crna Gora). ogranak Banovića iz Banjana. Nikšić. kasnije Draganić. porijeklom iz Bjelopavlića. Tuli (Trebinje). Vir. Tlav (Tlavi). i Ulići (Rijeka Crnojevića) Todorica. vidi: Tičević Tidžević. porijeklom iz Pive. Buljarica (Paštrovići). god. u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat) od Tominih. Herceg-Novi. bratstvo u Sotonićima Todorovići (Trcete ili Drčete). Podgorina (Valjevska Kolubara). Tičoj. Bjelice (Cetinje). Brezojevice (Plav). po predanju porijeklom iz Raške Tojerdačević.Brezna) . iz Sutorine. Bare Sirovačke. kasnije kao: Režević. v. ogranak Vukanovića. jedni u Jasenovo Polje i Šipačno (Nikšić). Mojstorovići (Bijelo Polje). staro bratstvo u Kobiljem Dolu 279 .Drekalovića. jedni pređoše u Dobrinje (Požarevac). ogranak Vukovića iz Riđana (Nikšić). e. Perast i Lepetane (Boka Kotorska). Cuce (Krug). porijeklom iz Pješivaca. Odesa (Ukrajina). ogranak Bulatovića. Herceg-Novi. Sotonići (Crmnica). Lipovo. Herceg-Novi Tovijanić. god. Nikšić. Herceg-Novi Tjuta. Boljesestra (Bratonožići). ranije Tica. Tjur. od njih su u Gornjoj Morači. Prenčane na Maoču (Pljevlja) Tmušići. ogranak Milića. bratstvo u Zagarču Todorovići. Berane Tovetić. Konjica (Hercegovina). Kod Svete Trojice (Pljevlja) 1765. Glavatina i Bigovu (Grispuli). Nikšić.Tičević = Tičoje. Kotor. pa jedni pređu u Paljež (Pljevlja). peraška naselja. Gornji Zagarač (Danilovgrad). Nikšićko Prekovođe. god. Porijekom su iz Markovine (Cetinje). Bujačići (Valjevo). Bioče (Kuči). Riđani (Nikšić) 1435. Bar Togić (Toganj). Tojožić. Podgorica. Raspori i Skakavac (Berane) i Gornja Sela (Vasojevići) i u Lazama (Gusinje) i u Gusinju. Rženi Do i Grepca (Cuce). od njih su u Dragušnici i Ratarcu (Kragujevac). Od njih su u Uskocima (Žabljak). rod u Bjelicama Todorovići. Zaljuge (Grahovo). Grbalj u 14. Jedni kasnije kao: Kuraica. Herceg-Novi Tmušić. Preseka i Tisa (Nikšić) iz Mačve. Raće (Kuči) i Bar. porijeklom su od Popovića . Herceg-Novi Tlozenino. Pljevlja Toga. Tišioe. porijeklom iz Crne Gore Todorović. Cetinje i kao: Drceta = Trčeta. kod Nevesinja. odatle su jedni prešli u Bijelu (Boka Kotorska) oko 1694. potiču iz Šipačna kod Nikšića Tozluk. na Baljcima (Bileća) srodnici Komnenića iz Oputnih Rudina (Nikšić) Tojici. Prošćenje i Sirovac (Šavnik). gdje su jedni 1802. srodnici Durutovića. Gledići i Stragari (Gruža Kragujevačka). v. v. Piperi. potiču od Zečevića iz Vasojevića. v. gdje se jedni iskazuju i kao: Nenadović. Cetinje u 16. ogranak Vlahovića iz Rovaca. Orah. Bijelo Polje Tišica. Orah i Liverovići (Nikšić). god. Trnovica (Pljevlja) kao: Todorović (Zečević). Morinj (Risan). bratstvo u Krugu veljecuckom Todorovići iz Pive (D. posebni jesu u Rastovcu (Nikšić). Paštrovići. Igalo. Podgorica Tović. Dobrelja (Gacko) i Rogača (Nevesinje). od njih su u Grahovu. Lipovska Bistrica (Kolašin). ogranak Midžora Todorov. i u područnom Tomaševu Dolu. Podgorica Todorić. Žari (Mojkovac). Lješansko područje u 14.. sišli iz Cuca (Cetinje). drugi u Nikšić. iz Nikšića preseljeni u Tivat. Livati (Bar) Togner. i odatle jedni u Igalo i Sasoviće.

Trnjine (Rovine) kao: Tomanović . Morinj (Risan). bratstvo u Brčelima Tomanovići. Tol i Turuntaš Tolović. bratstvo u Gluhom Dolu Tomanovići (Prosedoljci) u Baru. vidi: Toljić. predak bratstva Tomanovića u Cucama Tomanović. Cetinje Tolić (Toljić). Cuce (Tojička greda i Kobilji Do). Argentina i Njujorku (SAD). u Bogdašiće i Domaševo (Hercegovina). u Srbiji i u Boki 280 . Cetinje Tolija (Talija). Stubica (Gornji Pješivci). Podi. otac vladike Petra II Tomaj. Podgorica. Crna Gora. i kao: Tocković. od njih su u: Krivošijama. bratstvo u Prosenom Dolu Tomanovići. u Mirušama. Kčevo (Ozrinići). Đenovići i Lepetane (od Cetinja). Hercegovini. Jedno vrijeme živjeli u Riđanima (Nikšić). Sutomore (Bar) Tolinger. god. porijeklom sa Čeva (Cetinje). Bar Tologa. Srbija. srodnici su Grgovićima u Beranama. lijeva obala Trebišnjice kao: Inić. vidi: Toljić Tolja. Gornje Polje (Nikšić). Lukovo i Štedim (Nikšić). rod u Bajicama Tomanovići (Crnogorci) u Sarajevskom Polju Tomanovići (Prosedoljci).Tokin. god. Kotor. Pljevlja Tol. Na Žabljaku (od 1860. Podgora. porijeklom su od Smedereva. Krnjače iz Ograde (Pljevlja). u Dodoš Tomanovići. Riđane. Konjsko (Zupci). grana bratstva Kaluđerovica u Kućištima ćeklićskim Tomanovići. vidi: Tolj Toljić. god.). Pljevlja 1864. Cetinje Tokić. Čevo (Kčevo 1335. Zores i Ograde (Pljevlja) i kao: Toli u Podgaru (Pljevlja). god. od njih su kod Nevesinja. Baculjel. vidi: Toljić Toli. a u Peraškim naseljima iz Zubaca (Trebinje). Trebinje. Ubalac (Kuči). Donja Lastva (Tivat). Podi i Lepetane (Boka Kotorska).). Boan pri Pješivcima 1335. Baru. bratstvo u Cucama Tomanovići u Boki Tomanovići U Domaševu Tomanovići u Kostanjici u Boki Tomanovići u Dubokom u Užičkoj Crnoj Gori Tomanovići u Rudinama. od njih su područni Mihović. Boki. god. Cetinju i područnim Ćeklićima. Drobnjak (iznad Polja Radovića pri planini Kravici). Tolj Toma. god. Dobričevo (Berilja). "u Nikšiće". Cetinju. vidi: Tol. Štoj (Ulcinj) Toma Markov. u Bilećkim Rudinama kao: Cuca. kod Bara Toman. vidi: Tol Tolarin. u Budvi (1650. Domaševo (Trebinje).). Duboka (Užička Crna Gora).. oni od Kolašina. na Lukovu. iz Somine (Nikšić) u Korita (Bilećke Rudine). od njih su u Zajčićima (Sjenica). od njih u Mačagaj (Čako). u Rudinama. došli iz Rovina (Cuce). Mrčevo (Pljevlja) Tolj. Mokrome (Šavnik) kasnije Radojević (Babić). Kostanjica. Srbiji i Americi Tomanovići. iz Kuča. Herceg-Novi i područna Bijela Tojić. kasnije kao: Tolić (Toljić) u Rastovcu i Gornjem Polju (Nikšić). Njeguši (Cetinje). prešli u Cuce (Cetinje). Od njih su u Rastovcu (Nikšić). od 1837. od njih su u Baru Tokmanović. Podgorica Toljević. Oni su Jabučani sa Cetinja. Baru.Perišić. Srđevac (Bijelo Polje). vidi: Turuntaš Toljanović.. Toković. Cuce (Cetinje).

Polja (Mojkovac). Kunje (Ulcinj) Tomilović. Buljarica (Paštrovići) 1834. Podi (Sretnje). Lepenac i Štitarice (Mojkovac). Dobrinja (Bijelo Polje) iz Tomaševa (Pavino Polje). Lučić. od njih su u Kragujevcu (Srbija) Davidović. Kunje (Ulcinj) Tombarević. Kotor. kod Šibenika (Dalmacija). ogranak Radulovića. od njih su u Baru. Bovan (Višegrad). Miljaniće (Nikšić). u Bjelopavlićima. kod Herceg-Novog iz Cuca.. Loznici (Mačva). Cetinje. Podbišće.. porijeklom iz Crne Gore. Nikšić. Zaton (Bijelo Polje) doseljenici od Mojkovca. jedni kao: Kokić ili Kokoča. sina Ilina. v. Kričak (Pljevlja). god. Od nih su u Gornjem Milanovcu (Srbija). u Kotoru u 14. ogranak područnih Bakovića. u Petrovićima (Banjani). u Ćeklićima (Cetinje) 1443. Savina i Herceg-Novi (Boka Kotorska). iz Korita (Crna Gora). vidi: Klenčanin. Kostanje (Primorska Krajina). Bijelo Polje i područno Pavino Polje (Tomaševo) i Grnčarevo. kod Valjeva (Srbija) došli iz Pive (Crna Gora). kasnije Srpsku Crnju. 16. u Srem (Klenak) došli sa Kosova. pa u Velike Krčmare (Lepenica). od njih su u Kotoru (oko 1423. Štitarice (Mojkovac). Mataruge. v. Dobrota (Kotor). porijeklom iz Kobiljeg Dola (Cuce).. Nikšićka Župa. Kotor. god. god. Gornji Brčeli i Bukovik (Crmnica). potomci došljaka Toma. Herceg-Novi. kod Valjeva. pa u Čarađe (Golija). Paštrovići (7-8. porijeklom sa Kosova. Gornja Bukovica i Šavnik u Drobnjacima. Đurković (od njih u Srbiji). ogranak područnih Đurđevića. Cetinje i jedni u područni Proseni Do i Lipu (Cuce) te područnom Ržanom Dolu. iz Bjelica (Cetinje) u Dajbabe i Lješkopolje pa u Podgoricu. Čevo (Cetinje) u 14. iz Jezera (Žabljak). Herceg-Novi. Sominu.. Ćurioc i Kosovi Lug (Bjelopavlići). u Kotoru. vidi: Čojić.. Višnjića Do 281 . Žitnik. Orbović. Razgranati kao: Mulina pa Antović (od njih u Srbiji). Risan Tomaš. Crmnica. ogranak Drekalovića. Babino. Srbija. pa kod Visokog (centralna Bosna) i kao: Avlijaš. u Kotoru 1397. Crmnica. ranije: Pešić iz Bjelopavlića. Strmećica i Kamena Gora (Pljevaljsko područje). Laće i Grlić (Bjelopavlići). Kotor Tomasin. Štitarice i Žari (Mojkovac). Prezivali su se Čojić ili Tomin. Paštrovići 1685. god. Cetinje. Ljubomir (Trebinje). Srpska Crnja (sjeverni Banat). Od njih su u: Pod Lješnicom u Nikšićkim Rudinama. Tominić. Budva 1650.Tomas. Gornja Lastva (Tivat) i Perast (Boka Kotorska) iz Glogovca (Stara Crna Gora). v. po nahočetu. Njeguši (Cetinje) Tomin. Gligović. Kunje (Ulcinj) Tomboj. Previš. Bobovo. Komani. god. Cetinje. v. Perastu.. Đurđevića Tara. prvo u Žombolj. Timar (Žabljak). Raćesi (Kuči) ogranak Bulatovića. Kotor Tomašević. Lužac (Berane). a odatle u Banjane (Nikšić) i naselje nazovu Klenak pa jedno vrijeme kao: Klenčanin (Tomaši) i Avlijaš. iz Kuča u Baru i kao: Radulović. god. Ubli (Orahovac). god. Nove Varoši. pripadaju plemenu Trebješana Nikšićkih. iz Kosovske klisure. Herceg-Novi 1715. v. kao: Tomaš. Vojno Selo (Plav) i kao: Kuč- Tomović.) vidi: Armenko (Rmenko). a odatle kao: Tomaševići u Donji Kraj (Čevo). kasnije Tomić. potomci Balotića iz grupe Novljana. vidi: Popović u Lušcu. ogranak Bulatovića iz Rovaca. 17. Bijelo Polje. ogranak Mirkovića. Kotor 1326. Bobani i Mataruge (Pljevlja) iz Drobnjaka. Gluhi Do (Radače) i Gornje Brčele (Srednja Mahala). ranije Mrvić. vidi: Tomašević Tombar. Ljubovo. Luto (Bratonožići). Tomašević (od njih u Srbiji) i drugi. Podgorica. od njih su Marić u Jezerima (Žabljak) i Đedović u Sirovcu (Žabljak). Budva Tomić. Podbišće i Lepenac (Mojkovac).. u Vrutcima i Lužanima u Sarajevskom Polju i kao: Crnogorac. ogranak Popovića-Drekalovića iz Kuča. v. god.). potomci Tome Vukašinova. potomci Bulatovića. Zaluge (i kao: Crnković i Kolović). Jedni pređu u Podbožur. vidi: Tomaši Tomaševići iz sela Banjane opština Nikšić Tomaši. Risnu. iz Ceklina (Rijeka Crnojevića). pa u susjednu Crnu Gredu. u Banjanima (Nikšić) su potomci Tomaša... kod Plava. god. Gornja Morača (Donja Morača) 12. od njih su u Risnu.. Kuči. jedni su odselili u Novi Pazar (Raška). Kuči. Baćović. ogranak Pupovića. ogranak Srbljanovića tamošnjih od prije 1389. Začir u Ljubotinju. Baru. porijeklom su iz Zubaca (Trebinje). Nikšić. u Ćeklićima (Cetinje) ogranak Kaluđerovića (od Tomaša Đorđina). Bajice (Cetinje) ogranak Martinovića.. Sasovići.

ogranak Mandića - Šipčića iz Šipačna (Nikšić) Tomković. Kotor Tomnić. vidi: Ton Tonagić.Tomović. Herceg-Novi Tonkić. od njih su u Rovcima (Šekulari). u Briskoj Gori. Radmuževići i Laze (Šekulari). Višnjića Do (Golija). Beogradu i Kragujevcu. Granice (Bileća) iz Banjana i kao: Bojović. Polja (Mojkovac). Ćeklići (Kućišta). Bar Tomović. oni su od Stiovića iz Vasojevića. Vojno Selo (Plav). oni su potomci Vuka Ljevaka (ogranak Babića). Vojno Selo (Plav) i kao: Kuč . Kumbor. Brezojevice (Plav) Tomov. staro bratstvo u Kućištima cuckim Tompsa. Krajištani u Ćeklićima (Cetinje) i kao: Kraljina. Spalevići.Krdža. ogranak Popovića-Drekalovića iz Kuča. Od njih su u Bosni kao: Tomović . kao isti u Lipovu (Kolašin). Cetinje 282 . Bijelo Polje i područno: Pavino Polje (Tomaševo) i Grnčarevo. Ros. na ušću Sušice u Taru. pripadaju grupi Novljana. Mojkovac i područni Lepenac i Podbišće. Gornja i Donja Lastva i Radovanići (Tivat). Sveti Đorđe i Štoj . Kućište. Od njih su u Rovcima (Šekulari). Donja Komarnica (Šavnik).Arnaut. Briska Gora. Beogradu. Zaton (Bijelo Polje) doseljenici od Mojkovca. Rovcima (Podgorica). ogranak Drekalovića. Herceg-Novi Tomčić. rod u Ćeklićima Tomovići ili Kraljine ("Krajištani"). Velika (Plav). Kotor Tomuk. Ubao. Donja Komarnica (Šavnik). Krajištani u Ćeklićima (Cetinje) i kao: Kraljina. Nikšić Tomčići iz Pive (Crna Gora). a kod Plava i kao: Ćeković. Podgorica Tonsain. pa u Ratare (Donje Dragačevo) i kao: Tomović . Bar Topal. Jastreb. Jedni u Boki Kotorskoj su iz Hercegovine. ogranak Miloševića vasojevićkih. Malinskoj (Srbija) kao: Strelica. Murino (Plav). grana Đuraškovića iz Ceklina (Rijeka Crnojevića).u Goliji (Nikšić). Štitarice (Mojkovac) ogranak područnih Bakovića. od njih su u Kninu (Kninska Krajina). Višnjića Do (Golija). Osojnik i Spuž (Bjelopavlići). Grahovo i Krivošije. ogranak Milikića iz grupe Novakovića. Kotor Tončić. Grnčarevo (Bijelo Polje) Topa. Kotor. Kućište. Bar Ton agi. u Nikšiću i Lužacu (Berane) jesu iz Drobnjaka Tomičić. Sutomore (Bar) iz Lijeve Rijeke (Vasojevići). od njih su u Murini (Plav). Pripadaju grupi Novljana. Beranama. Veluđe (Berane). Kuči. Nikšić "Tomović". bratstvo u Drobnjacima Tominčić. od njih su u Bosni kao: Tomović . od njih su u: Lijevoj Rijeci (Podgorica) i Donjem Necu (Đakovica). Svetom Đorđu i Štoju (Ulcinj). Jedni u Boki Kotorskoj su iz Hercegovine. vidi: Ton Tone. Kumbor. i kao: Tonagić. Kakmuža (Pljevlja). od njih su u Gornjem Milanovcu (Srbija). ogranak Adžića. Nikšić istorodni sa Višnjićima. Nikšić Tomići.Krdža i Malinskoj (Srbija) kao: Strelica. Grahovo i Krivošije.Novljana. Herceg-Novi Ton. Kotor Tomljenović. Kragujevcu. Kotor. Lijeva Rijeka (Podgorica) . Ubao. Od njih su u Zagradu (Bijelo Polje). Vasojevići. Đurđevića Tara. Nikšić. Kakmuža (Pljevlja) i Mala Crna Gora na ušću Sušice u Taru. Komarnica (Šavnik). od Adžića iz Lisine Tomštić. Žiljevo i Šurić (Hercegovina) porijeklom iz Bjelica (Cetinje). ogranak područnih Đurđevića. Cetinje Tomicić. Dobri Do (Ivanjica). Mala Crna Gora. Kotor Tomušić. Polja (Mojkovac) potomci Toma iz Kuča od Drekalovića. bratstvo u selu Ovtočićima Tomovići. ogranak Miličića .Ulcinj. Vojno Selo (Plav) Tonković. Nikšić. Kostanje (Primorska krajina). Sutomore (Bar) iz Lijeve Rijeke. Herceg-Novi.

Strajilovićima. Prnjavor (Plav) ogranak Pešića iz Bjelopavlića. starosjedioci Topisir. Pljevlja Tofula. od njih su u: Bukovici. Krće. porijeklom iz Banjana. Herceg-Novi i područni Podi. grana bratstva Popovića u Njegušima Toromani u Srednjem Polimlju Tortić. porijeklom od Murinja (Skadar). Oko 1804. ogranak Bajčetića Tofalo. predak Murića. Murina (Plav). Mrčajevci (Čačak). v. početkom 20. Kotor Toskić. god. vidi: Toković Totić. Torobić. Boljanići. Torić. ogranak Medojevića Topoli. doselili se od Čajniča. vidi: Topuz. Nešigor (Donje Dragačevo). Babino brdo. Ulcinj Toskano. Uskoci i okolina (Žabljak). god. Grnčari (Gusinje) i Bar Toso. Nikšić Tošić. Srednje Polimlje. Čevo (Cetinje) u 14. u Ljeroši (Pljevlja). Lepetane (Boka Kotorska) Toroman. Turment (Trebinje). Sićevac. od njih u Bjelušinama (Rudo) Toromani. Kolašin iz Pive. god. Bušnje i Zvjezd (Pljevlja) Topalovići iz Pive (Plužine). Poblaće i Borak (Pljevlja). ogranak Miljanića iz Banjana (Nikšić). doseljenici iz Crne Gore. Kravari (Ulcinj) Tošević. Kanje (Bijelo Polje) Topčić. iz Livna (Bosna) oko 1884. i kao: Topuzović. 1477. ogranak Jakića grana Miloševića iz Bijele (Šavnik). Čadinje i Straševac (Pljevlja) Topović. Od njih su u Bačinama (Varvarin). Herceg-Novi Topali (Topalji). a. Bušnju i Zvjezd (Pljevlja). Velje Selo (Bar). Herceg-Novi i Budva Toš. Strajilovići i Ritošić. Ninkovići (Žabljak). Kotor Tosan. Kolašin. Srbija i dalje. u Bijeloj (Šavnik) Tohslov. Gubovac (Bijelo Polje) Torina. Njeguši (Cetinje). pa u Donjem Dragačevu i nekim mjestima Srbije.. doselili se od rijeke Tare. Herceg-Novi. Lepetane (Boka Kotorska) Tosković. grana Branilovića (Đukanovića). Bukova šuma. pa u Rožaje i područne Baće.. god. Podgorica u 16. Herceg-Novi Topuz. v. Kotor Toska. kod Plava i kod Peći (Metohija). Nikšić 1787. Prijedor (Višegrad). Kunje (Ulcinj). staro bratstvo u Kućištima ćeklićskim Topalović. po nahočetu Topdžijić. Gotovuša i drugi u Židovićima. Velji Zaljev (Bar) Toholjev. Bušnja i Kakmuža (Pljevlja). Plav. porijeklom su iz Vinića 283 . Vidi: Milošević. Pljevlja. a kao: Davidović i Markovac u Nenadovcu. navodno. Kotor Tofohodžić. Borač Kragujevački i kao: Vesović. porijeklom su iz Kuča. Rastiš (Bijelo Polje) i kao: Kremić.Topali. od Pešića Bjelopavlićkih. doseljenici od Kolašina. Pljevlja i područna Bukovica Toroba. Strajilovići (Pljevlja). kod Mojkovca. u Rožaje porijeklom iz Kuča. Herceg-Novi Topalić. Nikšić iz Pive. u Pivi ogranak Jovovića. Kotor Torlak. Krušić i Gornja Polja (Mojkovac) Torjelica. v. Piva. Tocilj. ranije kao: Bećiragić. iz Pive u Barajevo (Šumadija) kao: Topalović i Vasiljević (Blagojević) i u Glumačkom brdu i Draženovcu. iz grupe Branilovića Topuzović.

Risan Treke. Međužvale. (u prvoj polovini) razgranati na više od 40 novih bratstava Treti. iseljenici (u 16. god. Brskut (Bratonožići). Đurašići. Kotor Treče. Podgorica Trak.(Bjelopavlići) Toškić. Zabrđe i Đenovići (Herceg-Novi) Trajković. v. Grahovo (Nikšić). Đoković i Šundić. Sveti Đorđe (Ulcinj) Tošković. pa u 17. porijeklom su iz Hercegovine u 16. Travagini. Od grane Trebješanin jesu Lazarević. Kotor Treie. Kljajić. Risan. Simonović. Dipić. Kotor. Herceg-Novi 284 . Podgorica Trepoli. Presjeka. Porijeklom su iz Grblja. Herceg-Novi Treković. Podgorica Tren. Ninković.. Nikšić. Kotor Trećac. Stoliv i Prčanj (Boka Kotorska). Podgorica i Nikšić Trvković. prešli na Pelev Brijeg i Brskut (Bratonožići). Vojvodić. Herceg-Novi Trbović. ogranak Gavrilovića iz plemena Nikšić i kao: Dipić u Ljevištima (Trebješan = Popović) a u Strugu (Šavnik) kao: Jokanović (Lopušina) i Vujačić. Zaton (Bijelo Polje) Traparić. Kosijeri (Cetinje). god. Raspop. Podgorica Tranjan. Podgorica 1889. v. Paštrovići. Kotor Tramožić. Podgorica Travirka. Kozile i Mokro (Šavnik). porijeklom iz Knina (Kninska Krajina). Budva Trajanović. Nikšić. Morača. Grahovo (Nikšić) 1459. u Župi Nikšićkoj Šundić i Đoković. god. Stijena Piperska. ranije Raičević Treck. porijeklo iz Hercegovine Trapović. Ulcinj Travinja. Budva Travaja. Bakoš (Đenovići) i Igalo (Herceg-Novi). Kod Plava i Bijelo Polje Trajkovski. Ulcinj Tramontana.) srodnici Novljana iz Nikšićkih Trepača u Tepca (Žabljak). od njih su kod Plava Toško. ogranak Janketića Tošović. od njih su u: Ljevišta (Gornja Morača). Nikšić Traković. ogranak Čađenovića. v. Ljeskovac i Retoševine (Pljevlja) Tošojević. Kotor Trepčanin. Herceg-Novi Trigori. Pljevlja 1856. Kotor Treka. Odseljeni kao: Stepanovič Dragićević Trevisani. Prčanj (Boka Kotorska) Traživuk. Bar Travilo. Strug (Žabljak). Budva Trampuš. Budva Trehelji u Komanima Trib. Balić. Tošutović. i u Nova Serbaja (Ukrajina). Sutorina. Tramantani. kod Trnova (Bosna) ogranak Bjelica iz Bjelica (Cetinje) Trebješanin. Presjeka (Herceg-Novi) Trgovčić.

Glušice. jedni odselili u Sjenicu. Vrtoglav (Boka Kotorska) i Tivtu iz Čičeva (Hercegovina) Trohober. Perast. i Kameno (Boka Kotorska) u 15. 15. Vidi: Markov Trubačević. Pljevlja. po nahočetu Troglić. v. Kotor Trošović. ranije Turković. Budva Trimpežić. v. Orahovice. Trošić. Vojno Selo (Plav). Lozna i Trubin u Bihoru (Bijelo Polje). v. došli iz Čeva (Cetinje). Nikšić. Trpanov.. Peraška naselja i Grbalj. Spuž (Bjelopavlići) Trnović. po majci. starosjedioci. Baošići. v. kao: Vasojević. Paštrovići. Turjača (Nikšić) kao: Janjušević. Nikšić u 15. Trisko. skraj Rožaja Trović. Voloić i Volojević Tricinović. Bršno i Rastovac (Nikšićka Župa). kod Bileće. god. Mitrovići (Paštrovići) Trošević.. Lozna. Pišće (Piva). Kotor Tripinović. ogranak Ivinih u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Sveti Stefan (Paštrovići). Drlupe (Gruža Kragujevačka) Trnut. vidi: Trubljanin Trudić. god. god. doseljenici iz Konavala Tripense = Tripence. Trimuntić. Bršno (Nikšićka Župa) 1557. ogranak Branilovića. od njih su u područnim Đenovićima Tron. Zagrade i Tmušići (Berane). Herceg-Novi. Kuti. u Kotoru 1520. Pope (Bijelo Polje) Tripunović. i kao Tripinović. ogranak Boškovića. porijeklom iz Banjana (Nikšić) Trkonjić. ogranak Zajimovića. Tropović. Dobrota (Kotor). ogranak Guberinića. v. ogranak Prelevića Trnjar. po nahočetu Trinić. Prevlaka u 14. Podi. Dobrota (Kotor). i Budva. iz Grčke (5. ranije Trivunović i Komatina. v. Glasinac na Romaniji. Podgorica Trojan. god. Budva 1650. Kuti (Risan). Donje Crkvičko Polje (Piva) i odatle u Bosnu Trindel. Nikšić Trubljan. Paštrovići Trublja. kod Tivta Trklja. Rošići (Tivat) u 14. kasnije kao: Bijelić i Laketić u Dermenu (Kosanica). muslimanin iz Spuža Trnopoljac. Kuči. Štoj (Ulcinj) Tritoć. Boka i Grbalj u 15. Orah Prisojni). Herceg-Novi. Trebesene. Bijelo Polje. Trle. Tripkov. sa Orje Luke (Danilovgrad). Banjani (Nikšić) u 15. Bijelo Polje i područno Ivanje. Buljarica (Paštrovići) i Budva Tripkovići iz Pive (Pišče.). matica Plužine Tripović. Risan u 16. v. Tristin. ogranak Jovanića iz Gornjeg Polja (Nikšić) Trošojević. u Pljevljima Trnović. ogranak Vučkovića. Cetinje. Herceg-Novi. Paštrovići. Mataguži i Golubovci (Zeta) i Doboj (sjeverna Bosna). v.Tries. Brce (Spič). potomci Srbljaka. Tivat. oko 1800. Zabrđe (Andrijevica) i Tvrdiševo (Novi Pazar). Herceg-Novi. Baošići. Zabrđe. jedni iz Hercegovine. Zabrđe i Porto Rose (Herceg-Novi). Perast (Boka Kotorska) Trojanović. doseljenici iz Konavla. Piva. porijeklom su iz Pive 285 . Kavač u Grblju su iz Stare Crne Gore. Morača. grana Ćirilovića. v. Iz Donje Morače. Tripčević. Bar Trifunović. Kotor. Kotor 1482. porijeklom iz Hercegovine Tripković. Srbina. Herceg-Novi i Tivat iz Dalmacije. god. Golubovići (Buljarica). Cetinje Trnčić.

Skadar (Albanija) i Inđija (Srijem). god. Sutvara i Nalježići (Tivat). Herceg-Novi. v. Tupčević. od njih su u Boki Kotorskoj Trhulj. Građani (Rijeka Crnojevića). Samobor (Gacko). Ulcinj Tunguz. Kotor Trhalj. Vraćenovići (Nikšić) Tupanja. Ljuštica (Tivat) Tuđemila. Stolac (Hercegovina). Nikšić. Lika. Kotor u 14. Od njih jesu Babaidriz u Ulcinju Tulišim. porijeklo iz Konje (Izmira). ranije Skorać.. Pivu i desnoj obali Trebišnjice Tupanjac.) u Kotor. u Paštrovićima Tula. sa Drine Trceta (Trcetić). Bar Tuzlić. Štitarice i Polja (Kolašin) Tuz. Porijeklom su sa Kosova. Površi i Slivlje Nevesinjsko. Rastiš (Ulcinj) Tularević. Kričak (Pljevlja). Zeta Tuzi.Trukulo. Tuzović u Podgorici. u Kotoru Trčete ili Drčete (Todorovići). Rudinice i Crljenice (Pljevlja) Tunja. Gusinje. iseljenici iz Tupana (Banjani) u Nikšić. Ulcinj iz Afrike. Bobine. Lozna (Bijelo Polje) i kao: Tuhović Tupanac. Crmnica. porijeklom iz Niša 286 . Herceg-Novi Tulja. Podgorica i Cetinje Tupanjanin. Paštrovići. god. bratstvo u Krugu veljecuckom Tugešić. Ulcinj Tulišimi. 1599.16 v. Kovren (Višegrad). prešli (oko 1423. Zaljevo (Bar) i Ostros uz Skadarsko jezero Trusma. Ulcinj Truta. v. Pljevlja Trutanić. u Kotoru 1437. Nikšić Tupačić. Stabna (Piva). Kotor. Otilovići (Pljevlja) Tručalo. porijeklom iz područnih Gruda. Kotor u 14. Plužine i Goransko (Piva). Cetinje Tujović. Truljić. ogranak Rasojevića. u Crmnici 1434. god. u Drobnjaku su ogranak Stevovića. Batrovići (Trebinje). v. Nikšić. Podgorica. Podgorica. Nikšić Tuović. Ulcinj Trusta. Pljevlja u 15 . pivljana. Bar i Ulcinj. Bar Tulić. porijeklom su iz Kuča Tuković. porijeklom iz Pive Tuk. v. Ulcinj Trumić. u 13. (kao Tuzi). i. po nahočetu Tuzović. porijeklom iz Cuca (Cetinje) Trčić. Turska Tujković. Vladimir (Ulcinj). u Trebinju iz Tupana (Banjani). Tuleo = Tedoro. Njeguši (Cetinje) u 16. Paštrovići. od njih su Miranović u Donjim Kokotima (Zeta). god. Đurašići (Grbalj). Ulcinj Tulović. došli od Tuzi Tuzić. Kotor Trutić. Bar Tukić. Pljevlja. Tudorović. Tuđemili i Dobra Voda (Bar) Tužaljka. Trupica. Završ i Podgora (Pljevlja) Truma. Orahovac (Ubalac). a. Kotor. porijeklom iz Foče. Nikšiću i Tuzima. Gusinje iz Kuča Tuzlančić.

Napulju (Italija) Turnić. Orašnica (Brodarevo). Ogranak Štiljanovića (Stiljanovića) u Frutku (Bjelopavlići). starosjedioci Tuhović. Herceg- Novi. Kotor Turkovići ogranak Drakulovića. Plav. Piva. Kuljače (Paštrovići) 1867. Herceg-Novi Tušan. Ulcinj Tušejp. Turlan. Od njih su u Svrčugama (Kruševac) i Morinjama i Podima. Bar Tušup. u Kotoru 1397. 2) ogranak Vujačića. v. od njih su u: Herceg-Novom.). Rošići i Krtolska naselja i Polja (Grbalj) Tutundžić.Nikšića. Budva 1650. Donja Lastva (Tivat) Turkalo. Puli (Istra). god. Ulcinj i područno Zagonje Tufegdžić. 1) ogranak Gavrilovića . Kotor Turić. Kotor Turjaga. Kotor Tutarak. Podgorica. Meterizi. Paštrovići (oko 1599. Gusinje i Andrijevica i Vojno Selo (Plav). god. Biševo (Gusinje) iz Podgorice u 18. Crljenice (Pljevlja) Tučević. vidi: Tupčević. Turihešić (Šoljaga).Tupša. i. pravoslavne su vjere i žive u Plavu. Mratinje (Piva). ogranak Ognjenovića Turukalo. v. Podgorica Turković. Turčinović. porijeklom iz plemena Kuč. južna Srbija. Velje Selo (Plav) Tušiljan. u Kčevu (Ozrinići). Pljevlja (1869. Svrče. Kotor Tušilac. Ogranak Erakovića iz Banjana (Nikšić) i Nikšiću. Budva. god. god. god. Pljevlja Turčinov.) područni Boljanići i Bukovica Tufanjor. god. Bjelojeviće i Pržišta (Mojkovac). jedni kao: Gardašević na Čevu (Cetinje). god. Struga (Žabljak). Nikšić Turuš. zapadni dio Paštrovića u 17. grana bratstva Perovića . Podgorica Turusković. Tuzi. vidi: Tuović Tucović. ranije: Dinarić. Pljevlja 1854. Turanović. Nikšić pa u Loznu (Bijeljina) U 287 . od kojih su u Gajtanu (1879.Preobrežana u Cucama Tuskić. ogranak njihov jesu Mutap u Srbiji Tufegčići iz Pive (Stabna). Ogranak Perovića (Preobražana) u Cucama (Cetinje) Turčinovići. Turin. doseljenici iz Kuča Tusnić. Podgorica Tutić (Škrijev).). Herceg-Novi. potomci Drekalovića iz Kuča. Tuzi Turucković. iz Tutića u: Pod Lepenac. Budva Tudž. iz Gruda (Tuzi). od 1879. Ljuštica (Grbalj) Tutormić. god. Donji Kolašin i Buljanine (Bijelo Polje) Tutomić. Brajići (Uglješići). Kotor Tuček. Paštrovići Turk. potomci Vujaša (Vuka) sina Lala Drekalovića iz Bezjove (Kuči). Turuntaš (Tolja). Bar Turusumović.. u Vasojevićima ogranak Mijomanovića Turudija. Cetinje grana Orlovića. Stabna (Piva) i Nikšić. iz Dukaćana i Tuzi i Carigrad. Bar. Turović. Trnovice (Vrbica).

Kuči (vidi: Ujkaj). a kod Risna identično Ugrinovićima. Gađi i Dujeva (Rijeka Crnojevića). Mikulići (Bar). Boljevci (Crmnica). Bar. vidi: Ugrin Ugrilić. Kotor.). Tuzima. Kuti i Igalo. Alimpić i Udovičić Udovičići. Budva Uzonović. Budva Ugodoniko.Ćorović. Očinići (Cetinje) Udovičić. prešli iz Postrobe (Skadar). god. Mokro (Gradac). Gračanica (Gornje Polimlje). došli iz Stare Crne Gore Ujković. po nahočetu Uksanović (Vuksanović). Šavnik do 1719.) iz Bolonje (Italija) Ugolin (Golini). Budva. Podgorica Ugljanin. Njeguši (Cetinje). bratstvo u Branom Dolu Ugrin. Pljevlja 1857. staro bratstvo u Očinićima Uzdanović. Od njih su u Đurmanima (Spič). kao: Ugrenović . u Podgorici Uksanić.. starinci (Lužani) na području Onogošta (Nikšić) još iz srednjeg vijeka i kao: Riđan.Ćorovići. u Kotoru (1398. Herceg-Novi Ukmirović vidi: Vukmirović. Rijeka Crnojevića Ujašević. gdje su i kao: Ujkić. ogranak Vukmirovića. Rožaje Ukomuza. iz Crmnice. Rožaje. Tivat. Budva Ukršanović.Kuči. god. kod Herceg-Novog Ugursuz. Dobrota (Kotor) i Risan (u 16. posjedovali su naselja u Banjanima i Zagradskoj Župi (Župi Nikšićkoj). Bijela. označeni kao: Donjaci u Donjem Ceklinu (Rijeka Crnojevića) Uković. u Sutomoru (Brce). Sukobin (Bar) Ujkašević. v. kod Nikšića (1411. u Risnu (1692. Donji Oblik uz rijeku Bojanu. god. Vranjini na Skadarskom jezeru i Crmnici Ukaševići. od njih su u Podgorici. Kuči. Donja Lastva (Tivat) iz Stare Crne Gore Uzelac. Bar. Bar i u Lici. Kumbor 1692. god. v. došla udovica Lazić (Blagojević) iz Pive i od njihovih sinova: Aleksić. Cijevna (Zatrijebač). prešli od Nikšića u Brani Do (Bilećke Rudine). Ulcinj Ukašević. u Podgorici. bratstvo u Gluhi Do (Crmnica) iz Ceklina (Rijeka Crnojevića). Zagonja i Riječ (Ulcinj) Ujkaš. u Ulićima (Rijeka Crnojevića) u 16. Nikšić Ujkga. Šišići (Grbalj) u 16. Dobrota (Kotor). Herceg-Novi. Bar Uglješić. vidi: Ugrin. Bar Ujkaj. Ujanović. Vasojevići Ugrenovići . Tuzi Ujka (Ujk). god. Ugnjanin. Udovčić. bratstvo u Građanima Ukmanović.Ubiparip. Vignjević (Ljubotinj). oni su Ledinjani . iz Ukropaca (Hercegovina). Uglješići (Brajići).) doselili iz Nikšića. Benkanje i Gornja Cijevna (Zatrijebač). ranije Raketić. Ulcinj Ukropina. Budva vlastela 1489. u Podgorici Ugarak. Kotor iz Gornjih Ulića (Rijeka Crnojevića). god. god. Gostilj (Zeta) Ukaš (Ukašo = Ukašagić). Sarajevu i Skadru. Bar Ujašković (Vujašković). i kao: Ivanoj po Ivanu Crnojeviću Ujkić (Marković).) porijeklom iz Mletaka Ugrenović.. v. došli iz Stare Crne Gore Ujez. kod Risna i kao: Ugrinović. Podgorica Uksanović. Šehovići (Zvornik). Podgorica Ugrinović. 288 . Pored nikšićkog vojvodstva. Herceg-Novi. Grbalj 1434. god.

Ulići (Rijeka Crnojevića). Herceg-Novi Ulcigradi. ogranak Ostojića. jedno vrijeme u Trnjinama (Cuce). Mojdež. 1399. god. u Crmnicu doselili iz Stare Srbije Ulianović. Bogdašići (Bileća). bratstvo (vidi: Humci i Milosevici) Unanjević. doseljenika iz Škrelja (sjeverna Albanija) Unković. Sutomore (Bar) Urošević. Ulić iz Ulića u Derignjate (Skadar). vidi: Sujković. Kotor Unić. Radulovići (Bihor). Broćancu (Banjani). Lučani (Donje Dragačevo). Budva Uremović. skraj Nikšića Uljarevići.). Kotor Uljarević. Ugnji (Cetinje) 1334. Prčanj (Kotor) Ulić. njihovi srodnici su u Peraškim naseljima i Oputnoj Rudini (Nikšić). Kotor (1459. od kojih su jedni odselili u Goričane (Zeta) i Vranjinu uz Skadarsko jezero. vidi: Ostojić Uručić. Kao: Kaluđerović i Očinić . po nahočetu Uraković. god. grana Ugrenovića. u Mrkovima.Nikšić. Kočani i Vraćenovići (Nikšić).) u Morinj. Kotor Ulcinjanin. pa Trabojan (Tuzi) i Vranjini i Gostilju (Zeta). Topočelo (Lepenica) Urban. a tamo iz Pipera. Unkašević. Podgorici. Herceg-Novi jedni se označavaju i kao: Uljarević . Zabrđu i Radovanovićima (Grbalj) i područna Ljuštica Urman. u Kotor došli iz Šibenika (Dalmacija) Uničić. Ulcinj Uršić. god. bratstvo u Sotonićima Ulanj. ranije: Burdešić. Budva. doseljenici sa Peleva Brijega (Bratonožići). Ogranak Pecića . Dračevica (Donji Šestani). Nikšić. Herceg-Novi Upala. Cetinje potomci su Riđana. god. doseljenika iz Crne Gore. bratstvo u Brčelima Ulišević. doselili iz Bora Ulame. Kotor i Cetinje u Crmnice kasnije Vukčević Ulam. ogranak Nuculovića iz Kuča. Boljevići (Crmnica). Spužu (Bjelopavlići) i Ulcinju Uksanovići. u Podgorici su rod Latića. Risan od Cetinja. iz Mrkojevića (Bar). bratstvo u Boki Uljević. Sekulić i Batrićević. od njih su u: Glatunji (Skadar). Markinović i Prenkić Ulićević. Petrov Do (Ćeklići). Brijege (Crmnica) pa u Zetu i kao: Vulićević doseljeni u Gluhi Do (Crmnica) iz Azanje kod Smedereva. Dabovići i Sotonići (Crmnica). Crmnica. god.) od njihovih potomaka: Skobaljević. u Italiju prešao iz Ulcinja Uljaj. Kotor 289 . Grede (Nikšićko Prekovođe). Srbija. Kotor. Dobrota (Kotor) Urlih.Šušić. Cetinje (i 1687. od njih u Zeti. Bijelo Polje. Podgorica. Potkupić i Cerovo (Pješivci) Ulniković.Kaluđerović (1694. Podgorici. Trpezi i Lagatori (Bijelo Polje). pa Pode (a 1672.) prešli u Šušiće (Grbalj). Crljenice i Crni Vrh (Pljevlja).Lukića. Herceg-Novi Urdešić. bratstvo u Boljevićima Ukčević. Plav. Gusinje Umci. god. Krajina. od tri brata: Ulić. Bar Ulićevići. Dupilo (Crmnica) i kao: Vulićević (Ulićević). Kotor. Herceg-Novi i područni Blagojevići. Nikšić Upornica (Opornica = Uporničić). u srednjem vijeku kod Nikšića. u Podima. i kasnije u Staroj Zeti Upravić. Tuzi Uljanović.

bratstvo u Lješanskoj Nahiji Uskokovići. srodni Adžagićima u Goričanima (Zeta) Usenović. Bijelo Polje.. u Zetu došli iz Podgorice. Šišići (Tivat) došli iz Hercegovine Ušić (Ušič). u Ljubotinju. Nikšić. Kuti. od kojih su kod Šavnika. a jedno vrijeme su živjeli između Medove i Lješa u Albaniji. Bukovice (Kovačevići). Herceg-Novi. bratstvo u Dolu u Pješivcima Usmiani. porijeklom iz Podgorice Uskok. Lastva (Tivat) u 16.) u Šavnik (Drobnjak). porijeklom od Adžića V 290 . Ulcinj Ušanović. iz Pješivačkog Dola. Kotor Ustaberić. Stepojevcu (Prokuplje). Ulcinj. vidi: Utepinović Utnić. v.Unac. Meljak i Podgradac (Pljevlja) Uštreković.. Kosići i Mide (Ulcinj). odakle su prešli u Pančevo. Visokoj (Užice). Spuž (Bjelopavlići). Goričani (Zeta) i Dabovići (Crmnica) Usančić. došli iz Koplika (Donja Krajina) Utješinović (Utešinović). Porijeklom su od Vučitrna (Kosovo). vidi: Ukšanović. Ulcinju i Plandišu (Valjevo) Uskokovići. Crmnica. vidi: Vuksanović u Sutomoru Usančević. Nedajno. Kolašin Usojev. Pješivački Uskokovići sebe smatraju srodnicima Vukčevića iz Draževine (Lješkopolje). Pljevlja. kasnije kao: Utješinović Utić. Podgorica pa jedni u Donje Kokote (Zeta) od 1879. Ulcinj Ustahalil. Donja Krajina Utica. ogranak Adžića u Pivu.Usanović. došli iz Hercegovine. D. Vraki (Skadar) i jedni preko Hasa prešli u Metohiju.. a onđe iz Bajica (Cetinje). Rusina (Turija). Nikšića. ogranak Strunjaša iz grane Srbljanovića-Novljana. Od njih su u Goričanima (Zeta) Useagić. Pješivci. iz Kuča. Herceg-Novi. Bar Uštović. Gačevac i Koljenica (Rožaje). Berane. Berislavci (Zeta). Berislavci (Zeta). god. ogranak Mašanovića Ušćumlić. vidi: Sijarić Ušianović. Tivat (Grbalj) iz Stare Crne Gore. v. Utići (Ckla). Lastva (Tivat) iz Hercegovine. u Kotor doselili se iz Šipana (Dubrovnik) Ucović. god. Bogeta se doseli u Riđane (Nikšić). Gornji Stoliv (Kotor) Učićević (Vukićević). Cetinju. Bojka. Ulcinj i u područnim Krvarima Usenagić. Od njih su u: Rijeci Crnojevića. Ćurčićima (Pješivci) i Šavniku. Herceg-Novi. Herceg-Novi. porijeklom iz Vitonjine (Konavli). Ravni i Dobre Vode (Bar) Useinović. Beograd i Bačko Dobro Polje i Bijeli Potok (Beograd) Uščumlići iz Pive (G. Podgorici. Herceg-Novi Uskoković. Pješivački Do (selo Ćurčić). Prošćenje (Mojkovac) Ućelin. u Kotoru Utešinović.Crkvice . Pljevlja.Brijeg). Podgorica Usezić. Sijerača uz Skadarsko jezero Usković. Široke (Primorska krajina). u Crmnici ogranak Vuksanovića. Ulcinj Ustić. Ušanovići (Pećarska) i Sipanja (Bihor). u 15. Podgorica. Kotor Usović. Korneta i Baošići. pa su se njegovi sinovi preselili (oko 1874. Slatina (Drobnjak). Baru. Tomaševo (Bijelo Polje) Utešenović. od njih su u Podgorici a u Kunje (Ulcinj) ogranak Vučkovića Usić. Podgorica. Tivat i Kotor.

Budva Valšić. u Baošićima. nekada su živjeli u Čevo kod Cetinja a poslije oslobođenja Nikšića od Turaka prešli su u Ozriniće (Turjača). u Beogradu i drugim 291 . u Vrbi i Čemernom (Gacko). Podgorica. Herceg-Novi. Herceg-Novi. uz Skadarsko jezero. po nahočetu Varezi iz Pive (Smriječno). v. drugi u Žabljak (Drobnjak). preselili se u Drobnjak. u Krivak (Dragačevo) u Srbiji. Žive u gradu Nikšiću. Arilje (Užice). u Kotoru Vaknituki. po nahočetu Vadotić. iz limske doline preselili se oko 1700. Kotor Vakleš. potomci su saskih rudara iz 13. Ulcinj Valentinović. Podgorica Vavić. Vajmeš. Kotor Valjato. Kotor. Kotor Vaporić. kod Mojkovca Vanđević. Budva Valetić. odatle jedni u Smriječno (Piva). Kotor Valenčić. i. Kotor Vandup. na Njeguše (Cetinje). u Nikšiću Vavis. Pljevlja 1854. Herceg-Novi Vagas. vidi: Vano Vano = Vanis. Herceg-Novi Vadić. predak bratstva Gornjevuka u Dobrskom Selu Valengino. iz Pitomine (Žabljak). god. Herceg-Novi Valjari. Nikšić. u Kruševicama. Nikšić Varajići. svi u Srbiji Varajić. Vagner. Valentinčić. Herceg-Novi. kao: Supić. Bes. u Kotoru iz Crne Gore Vanid. god. Kotor Valosenjori. rod u selu Bioskoj u Užičkoj Crnoj Gori Vamović. Kotor 1350. u: Lekovine (Bijelo Polje). Nikšić Vajdić. Varagić = Verović. u Potarju (Mojkovac). i kao: Njeguš. Kragujevac i Beograd. porijeklom su iz Bratonožića Vanacek. Herceg-Novi Valentin. Kotor Varaga. Kotor Valijero. doselili se na miraz izgleda iz Drobnjaka Varezić. u Šasu (Ulcinj) Valčić. Bar Vancek. Herceg-Novi Valac Gornjevuk. u Šekularima (Vasojevići) Vajner. Kotor Valeri. Herceg-Novi Vales. Podgorica Vajat. god.Vabić. Kotor Vala. Herceg-Novi. Herceg-Novi Vajzović. u Nikšiću Vaga. Kotor 1534. god. Baošići. Varvarić. Herceg-Novi Vanis. tri porodice u Beogradu i jedna u Novom Sadu.

iz Pive su se preselili jedni u valjevski kraj (južna Srbija). Ulcinj 1892. god. ih. a u Gacku i kao: Zvizdić. Šumadija i kao: Topalović. i kao Voka. porijeklom od Kolašina (Crna Gora) Vasići. bratstvo u Musterovićima Vasiljevići . god. porijeklom su iz Vasojevića. ogranak Miljanića iz Banjana (Nikšić). ogranak iz Lopata (Podgorica). iz Banjana. u Sutomoru kod Bara porijeklom su iz Albanije Vasga. Kotor 1475. Stepen (Gacko). po majci Vasa. ranije: Živković. a drugi u Drobnjake. Od njih su u Sandžaku. Herceg-Novi. Medun (Kuči). iz Banjana (Nikšić). potomci Novljana. Riječani (Nikšić). Brskovo (Mojkovac). god. Kotor. vidi: Gagović.) pa jedni pređu u Kotor. v.. Petrović Vasojević. iz Ostroga (Bjelopavlići) odselili su se u Vučjak (Novi Pazar). god. porijeklom su iz Bajica (Cetinje).. Baroševac (Šumadija) iz Crne Gore. Bjelopavlići u 16. Srbija. Jošice (Kamenari). drugi su se doselili iz Ubala i Đenovića. ogranak Adžića iz Pive preseljeni u Lukavicu i Moćevine (Sarajevo). Mojkovac Vasel. Odatle su se jedni naselili u okolinu Peći (Metohija). Marković. u Nedžarićima (Sarajevo). Podi. ogranak Čalambaba. god. pa 1399. najbliži su im područni Đurići i Vukojevići. Herceg-Novi.) prvo kao: Basila. kod Ulcinja Vata. v. iz Rovaca su se jedni preselili u Gajtan (južna Srbija). Kotor Vasić.mjestima Varošković.v starosjedioci. Morinj i Ubla (Risan). kasnije kao: Arsenijević. 9-14. Kotor (1299. po nahočetu Vaton. Kotor Vaser. Risan. Jablanica u južnoj Srbiji. kao: Blašlević i kasnije: Vasiljević.. odselili su se: jedni oko 1800. Zatrijebač (Kuči) rod Ljušđurovića iz Gruda Vatrić. grana Laketića u Vasojevićima. Iseljenici iz Velike i Gornjih Sela (Vasojevići). Budva.. Bar. grana Banovića iz Donjih Banjana (Nikšić). od njih: Nikšić. Ranče i Rudinice (Pljevlja). oko 1600. u Viluse. Risan posebno lokalno prezime. god. po nahočetu 292 . Bjelopavlići 1549. Kotor (1399. god. Bar Vasekić. Kostić i Lončanik (Valjevo). rod u Užičkoj Požezi Vasković.. Kotor. Ulcinj 1869. pa jedni dalje u Zarožju. Danilovgrad. Srbiju. Prijevor (Grbalj). iz Bjelopavlića preseljni u Grčku i kao: Brajović . Markovina (Cetinje) i Zagarač (Danilovgrad). Gornji Bihor (Bijelo Polje). u Pistulama (Ulcinj). Od njih su u Štirnom (Piva). Vasović. Jeremić i Ranković. Polja i Žari (Mojkovac). Bistrica (Mojkovac). Berane 1871. bliži Petrovićima (Karađorđevićima) u Topoli i Mihailovićima u Zeokama (Lazarevac) Vasiljevići (Zagorčani). ogranak Brajovića.Samardžići. Kotor Vasiljević. god. drugi u Stepen (Gacko). Gornje Polimlje. oni su ogranak Inđića iz Kuča. Sokolac (Srbija). Herceg-Novi Vasos. bratstvo u Markovini Vasiljevići. Srbina i Jošica. Gorana (Ulcinj). Baošići. Tuzi. odseljeni u Boljevac (Beograd) i Novi Sad. Herceg-Novi.Mavrovynitos Vasta. Oko 1879. Jablanovo Polje. god. Stevanović. pod Golijom. Odatle su se jedni preselili u Užičku Požegu. Bjelice (Oputna Rudina) Vaslikov. Koleško i Crgovo (Nevesinjsko polje). god. Herceg-Novi (u 17. iseljenih iz Vasojevića u Šaronje. iz Vasojevića odseljeni u Grab (Donje Dragačevo). Štoj (Ulcinj) Vatić. Njeguši (Cetinje) u 14. porijeklom od Nikšića (Crna Gora). rodonačelnik im je Vasili iz Kotora. Ropočevo (Šumadija). iz Petrovića (Banjani) u Polja (Mojkovac). u Lijevoj Rijeci (Podgorica) Vasovići iz Pive (Budanj. bratstvo u Krivošijama Vasiljić.) i odatle jedni su se preselili u Dubrovnik. Paštrovići. ogranak Ivaniševića iz Njeguša (Cetinje). Brljevo). i kao: Voka. porijeklom iz Kuča. preselili su se u Petroviće (Nikšić). Barajevo (Lipovica i Glumčevo brdo). kasnije plemenski naziv.. Beograd. Podgorica. potiču iz Banjana iz s. Cetinje Vaslić. Vijenac. v. u Ropočevo i Popoviće (kosmajski kraj). god.

Ulcinj 1884. Mide (Ulcinj). Seošice (Bratonožići). bratstvo u Podnopolju Velić. Pritot (Srbija) i kao: Popović . na Miroč planini Velikan. Lužac (Berane). god. jedni su u Petrovom Selu. Tuđemili (Bar). Bijelo Polje Vejsović. bratstvo u Boljevićima Velojević. Dobra Reka (Plav) Veljević. srodnici Staljenovića. Kotor. srodni susjednim 293 . Kotor. Piva. Kotor. Bar Velovići. Nikšićka i Busak (Nikšić) Veiner. Kotor Vaca. Babino i Dolac (Berane).. Štoj (Ulcinj) Velaš. Vir (Bjelopavlići). Andrijevica 1900. Onogošt (Nikšić) 1458. Paštrovići Veinkof. Seoca (Andrijevica). Podgorica Velević. Crmnica u selima Boljevići i Godinje i kao: Veljović. porijeklom su iz Velike (gornji Vasojevići) Velimirović. po nahočetu Vezirović. v.. Podi. Podgorica. Bjelopavlići Vaćelik. muslimani u selu Karuču Velovići (Vujovići). Nikšić. Velijević. Frutak (Danilovgrad). u Sibiru i Medisonu (Sjedinjene Američke Države) Velimirovići (Đurići. Oluje. Orahovica (Risan). Njegnjevo. Radmanovići).bjelopoljsko područje. bratstvo u selu Veljem Kraju Veljić. Bes i Gorana (Ulcinj). Oni su potomci Radmana iz Bratonožića. doselili se iz Berana 1896. Cetinje. god. Rasova (Bijelo Polje) Velidžiknić.Velimirović. pa odatle u Zagarač (Danilovgrad). Cetinje Veliagić. Budva Velagić.Vatrićević. Kotor Vaška. god. Herceg-Novi Velašević. grana Mitrovića na Granici (Bjelopavlići). Vejsilović. Jablanovo i Prenćane (Bjelice i ''Vrh iz Brda'') . grana Matiješevića iz grupe Pavkovića (Bubića). Herceg-Novi. ogranak Đurovića. god. u Medaniće (Gacko) došli iz Nikšića (Crna Gora) Veliman. ogranak Petrovića u Velici (Plav) u 19. god. ogranak Đuraševića. označeni i kao: Đurđevac. Herceg-Novi. v. Pješivci u 15. drugi na Mojci Veljekrajci (Veljokrajani. Veljekrajani). Herceg-Novi. Velčić. ogranak Folića Vela. god. Podgorica 1523. Veković. bratstvo u selu Ublu Velovići. Tivat Vegović. iz Bosne. Porijeklom su iz Rovaca (Podgorica). Kotor 1200. Njeguši (Cetinje) Vejnilagić. odatle su se preselili u Suvi Do (Novi Pazar) Veličković. Dragačevo (Srbija) i kao: Arnaut i Arnautović. ogranak Vujovića u Ćeklićima (Cetinje). uz Skadarsko jezero. Velović. po nahočetu Veber. Kotor Veja. Kotor. doselili su se iz Limljana (Crmnica). Herceg-Novi Velaj. ogranak Raketića (Lopoćana) u Vasojevićima Velišević. vidi: Veljić Veličanin. najstariji naseljenici. Iz Čeva (Cetinje). Kotor Vegerer. Mratinje (Piva) Vejan. Velija. Danilovgrad. porijeklom su od Bukmira (Bratonožići). iz Krajine sišli u Muriće.

ogranak Škaljorina iz grupe Grgurovića.14. u Izbučnje. Ćebalije (Pljevlja) Vergo. ogranak Bulatovića. vidi: Šabović. doseljenici iz Drobnjaka. iz grupe Milanovića (Novljana). Latićima i Uremovićima Veljić. Škaljari (Boka Kotorska). Nikšić i Župa Nikšićka. Bar. porijeklom su iz Bosne Veljovići.Vujovićima. vidi: Veroni Veronez. pa i Memčaj i Memčević. i. Boljevići (Crmnica) i kao: Veljović. lić. i. Tušina (Šavnik). v. Zalut. Paštrovići Venerio. Grižicu i Bijelu Crkvu (Rožaj). xta. Mojkovac. kod Mojkovca Veselinović. Paštrovići Veni. Budva i kao: Ferona. Od njih su u Podgorici. označeni i kao: Veljokrajci Venedeti. Bihor. i. Kotor Venier. Herceg-Novi Verstavčević. porijeklom sa Kosora (Kuči). ogranak Bulatovića. Bar. Lješevići (Grbalj) 9 . Piperi. grana Delića Verun. ogranak Tmušića i odatle su se jedni odselili u Brodarevo i Tmušiće. Pelev Brijeg i Boljesestra (Bratonožići). Bar Veroni. Verones. vidi: Verusi Vesel. Velika (Plav). Kotor Veron.Piva. Kotor Vergovići iz Pive (Liječevina-Brijeg). god. Prčanj (Boka Kotorska) i kao: Verona. Herceg-Novi. iz Rovaca odseljeni u Kišicu. vidi: Veljković. Piva. Budva. Vencel. Borkovići (Piva) ogranak Delića. god. Prevlaka i Prčanj (Kotor) 1167. ogranak Žugića. jedni su se doselili iz Kuča. vidi: Veroni Verona. Mratinje . Plužine (Piva). doseljenih iz Banjana (Nikšić). Gornja Lastva (Tivat). porijeklom iz Gruda (Tuzi). iz Grizića kod Rožaja Veljokrajac. Od njih su i u Crnokrpama i Bašči (Rožaje). vidi: Veljović Veljović. Bliškovo (Bijelo Polje) Verban. Bukovica. Vertović. od njih su bili na Cetinju Veresija. Kotor Venturina. Zaljug i drugdje u Drobnjacima. Jedni su se preselili u Skadar Vernac. Dušmanići i Čadinje (Pljevlja) Verusi iz Pive (Mratinje) doselili od Prijepolja Veruh. Kotor Veragić. Cetinje 1871. god. porijeklom sa Kosora (Kuči). Meljine. starinci. kod Prijepolja. odakle su se drugi preselili u Novi Pazar. kao: Bulatović. Mažići (Pljevlja). vidi: Vemić Veljčaj. Od Nikšića su se preselili u Guberevo (Nova Varoš). a jedni i u Rastovnici (južna Srbija). a. Zatrijebač (Kuči) Vemić. Bes (Ulcinj). od Delića iz Borkovića Verizović. pojedini su se odselili na Glasinac (Romanija). Vladimir (Ulcinj) Veljković. Kotor Veseliković. da. područje Bistrice (Bijelo Polje). Polja (Kolašin). pa u Soleš kod manastira Dovolje uz rijeku Taru i otišli u Potpeće (Pljevlja) i u Nikšić. Ćeklići (Cetinje). Herceg-Novi. u Kotoru 1488. Budva Vendramio. Kotor. Kotor Vergović. i Biševo. Podbišće i Polja (Mojkovac). Kotor Veselić. ogranak Makojevića. Mratinje (Piva) Verusi i kao: Veruh. kao: Šabović i kod Prijepolja kao: Veselić 294 .. Herceg-Novi Vernoza. Velji kraj u Njegušima (Cetinje). porijeklom su iz Italije.

vidi: Vetula i Vuković (Podgoričanin) Veckovići.. Kotor. Ogranak Đuraškovića iz Rovaca. doselili su se iz Boara. ranije: Vukčević u Vraku (Skadar) i Ponare (Zeta) Vetica.Veseličić. ogranak Božovića iz Kuča. Ulcinj Vivian. Neki se spominju 1285. sa Bihora. Podgorica. Kisjelica (Bratonožići). Zagrade (Bijelo Polje). Toplu. Batkovići. Kotor Vida. ogranak Knjaževića od Kolašina. god. grana su Spajića iz plemena Nikšići. ranije: Vuković i Podgoričanin. Đoković. Herceg-Novi Vidijaš. na Crnom Vrhu (Berane). ogranak Krivokapića iz Cuca. Kotor i područni Trebjesin Vidaković. bratstvo u bokeškim selima: Trebesinu. u Kotoru Vesović.. Lepenac i Prošćenje (Mojkovac). Markovina (Cetinje) i Zagarač (Danilovgrad). Borač. Buljarice (Paštrovići). Drobnjaci. v. jedni su se 1687. bratstvo u Bjelopavlićima Večeković. doseljenici iz Kostića. Vetula. iz Cuca. doseljeni iz Bjelopavlića. Kotor i kotorska naselja 1687. Zagarač (Danilovgrad) Vešović. Veselović. Herceg-Novi. bratstvo u selu Danićima Vidakovići. Milosavljević. Budimlije (Višegrad). sa Bihora (Bijelo Polje). Ćeklići (Cetinje). Kusovac (Gruža Kragujevačka). Vrbica (Oputne Rudine). po nahočetu Vesković i kao: Đurđevac i Božović. Luštica (Boka Kotorska). Slatina (Bjelopavlići) i područni Danilovgrad. Bijelo Polje. Mrkovi (Grbalj) u 15. Berane 1888. Herceg- Novi. Zagonje (Ulcinj). porijeklom iz Kuča. Gruža Kragujevačka. Madežu i Danilovgradu (Bjelopavlići). Risan i kao: Vivat Vivaneli. Zabrđe i Slatina (Andrijevica). oni su Srbljaci iz Gusinja. Savini. Lukić. god. i 1601. Trnjine (Cuce). Srbinu i Trebjesinu. Dobrilovina. Nikšić Vesentini.. odselili u Podi. Kotor Vidinić. starosjedioci. doselili su se iz Prekotarja. Kaljaj (kod Štoja). u Uskocima polovinom 19. Seoca (Budva). iselili se u Momišiće i Tološe (Podgorica). a zatim prešli u Paštroviće i odande u Italiju kao: Podgoričanin i njihovi potomci: Vechia Vehnić. god. v. Mažići (Pljevlja) doseljenici iz Drobnjaka Veselković. god. vidi: Vivad Vial. od njih su kod Novog Pazara. god. od njihovih rođaka u Srđevicu (Bihor). nepoznato porijeklo. Herceg-Novi Vivat. Mitrovići i Pavlićevići 295 . god. srodni su im: Mandići. god. Cetinje. u Rudinama (Banjska visoravan). ovi su jedno vrijeme živjeli u Kučima Vivad. Pljevlja 1868. kasnije kao: Dimitrijević. doselili su se iz Hercegovine Večerović. Herceg-Novi Vid. i. Drobnjak Večković. pa odatle jedni preseljeni na Konjarnik (Beograd) i u Soko Banju Vešković. bratstvo iseljeno iz Trnjina u Boku i u Hercegovinu Vidakovići. u Vasojevićima. Njeguši 1595. Vechia. Previši (Kamenjača Kujundžića) na Ivici (Večerović njive). Podima i Srbini Vidanović. kod Donjeg Kolašina (u Sandžak) doselili su se iz Ržanice (Vasojevići). Strip (Risan) Vidakovići (Crnogorci). Kotor. Lješnjani. jesu i oni u Lušcu (Berane). ogranak Raketića iz grupe Lopoćana u Vasojevićima. Meljine. u Podgorici. u Kotoru Vesencini. ogranak Krivokapića. Berane. i kao: Vetula. pa i kao: Vuković. Štitarice. Odžak i Potpeće (Pljevlja). odseljeni u Skadar kao: Cucić Večerić. porijeklom iz Nikšića. Milošević i Topalović Vesnić. u Podgorici 1399. Od njih su i oni u Kosovom Lugu. kasnije kao: Banjanin iz Drobnjaka. na Cetinju i u Zagonji (Ulcinj).

kolašinsko područje. Kotor Vizin. Nikitovići i Tešovići u područnom Zabrdju i Batkovićima Vilać. Bjelopavlići Vinkašević. Herceg-Novi.Vidić. iz Korjenića (Trebinje) sišli u hercegnovsko područje Vilović (Virović). Nikšić. područje Herceg-Novog. Kotor Vilaret. Paštrovići Vizentini. drugi u Prošćenje i Bjelojevicu (Mojkovac) i Tijanu (Pljevlja). Vinis. Budva. u 15. Vilac (Bratonožići). Risan Vik. Višnjica. naziv na zadnjim vratima crkve Svetog Luke. Podgorica Vinčenica. Đenovići. god. Herceg-Novi Viktorović. Staro Selo (Župa Nikšićka) Vimer. Srodnici su im Kitići. Zabrdje i Vitkovići i Prenćani.. Kod Pljevalja: Bobovo. Nikšić Vidnići (Mandići. Vijedra. Murići (Donja Krajina) Vilotijević. Kotor. Curovo (Pljevlja) Vidmar. iz Banjana su se preselili u zapadnu Bosnu i područje između Pečuja i Arkanja (Mađarska). v. Brajićevi (Gacko). Grahovo (Nikšić). u Baru Vinom. Pavličevići). iz Vasojevića odseljeni u Drenovu (Prijepolje) Vidosalić. Tivat. porijaklom su iz Bosne Vikur. iz okoline Pljevalja preselili se u Kablar (Užice). Banjani. 14. porijaklom su iz Istre. Bezuje (Piva) Vilov. Sutomore (Bar) 1903. god. kasnije kao: Manjak i u Risnu. god. po nahočetu Viole. i. Viktura. Kotor Vizeale. Bobovo. kao: Kruškonja i Stanković Viljri. Mitrovići. Herceg-Novi Vinković. bratstvo u selu Markovini Vidović. Nikšić Vincek. a. doselili su se iz južne Hercegovine u 17. Ljuta i Kuti (Krivošije). Vizomino. područna Lastva i Stoliv. jedni su se preselili u Gacko i okolinu. Lepetane i Kotor (Boka Kotorska) 296 . Budva i Kotor. v. Herceg-Novi. Ubla. Dobrota (Kotor) Viliman. Cetinje Vinarić. Bezuje (Piva). god. Kotor Viksaović. Boljanići (Pljevlja) Vinela. Mojdež. pa jedni i kao: Bošnjak Vidojević. Vizatili. odeseljeni u Malinsko i Strug (Žabljak). v. Kotor Vinzetić. v. Ledenice (Risan). Kotor Vizemano. ogranak Abazovića.. Kotor Vino = Vinis. Kotor 1195. okolina Nikšića. Prčanj (Boka Kotorska) i Lastva (Tivat). Bistrica (Mojkovac).. Kotor. Višnjica i Prenćane (Pljevlja). 15. v. po nahočetu. Paštrovići Vićarević. god. i. Limski Gradac 1402. Herceg-Novi. Kotor 1435.. i. i kao: Mikieli.. Nikšić Vinkler. Banjani (Nikšić) 15. Podgorici i Nikšiću. vidi: Vino Vinić. Perast i Risan (Boka Kotorska). Od njih su u Andrijevici. Banjani 1469. Drobnjaci i Nikšić Vilotić. Ulcinj Vilić. Herceg-Novi.

Kotor i područna Ratiševina Vićentijević.) a u susjednim Mainama. starosjedioci. Zabrdje. davno su se odselili (Žabljak). starosjedioci. Kotor Vicković.) doselili su se iz Hercegovine. Kotor Vitali. Lever Tara (Pljevlja). Boka Kotorska 1799. Piva. Visoković. Srodnici su Mucovića i Kebeljića Vito. Perast (Boka Kotorska) oko 1440.) i kao: Vlatković Vitomir = Jović. starosjedioci Visković. Piperi Vitani. Njivice. god. v. Pošćenje (Viskovina i Viskovića Gaj). predak Selištana i Zagorčana Vitković. iselili su se iz Budve u Lopud (Dubrovnik) 1614 . Kotor Vitić. god. Bar Vickovići (Vučedoljani). vidi: Viti = Vite. v. Sutomore (Bar) 1850. Budva. rodjaci Tomaša. vidi: Vitan Vitanović. kod Herceg-Novog (u 17. Ivančevića i Dimitrijevića Vićković. Vitaić. Trenutno su nastanjeni na prostorima Kosova i Metohije i krajevima oko Aleksinca. bratstvo u Vučjem Dolu Vickovići. Ridjane (Nikšić) i Budva (u 17.Virdakov. Kotor i Herceg-Novi Viti = Vito = Vite. god. vlastela oko 1500. kasnije: Vitomir. Bar Vite. Dobrota. a u Ćeklićima (Cetinje). god. cini. Cetinje Viscini. v. Prema nekim podacima. vode porijeklo od Mrnjavčevića preko Drekalovića i ono što je sigurno. Kotor 1335. i Klinci (Grbalj). neprovjerenim. i kao: Vatuša. Prčanj (Boka Kotorska). i. Kotor Vitan. vojvoda. Iz Pive su se jedni naselili u Vitezoviće. Trebinjsko polje. Perast i Kotor. Vitomirović. Zuganjci (Ulcinj)..Paštrovići.1667. a koji su porijeklom iz Vir Pazara. Vitko. Herceg-Novi u 15. v. i kao: Vučedoljanin ogranak Subotića. god. Kotor Vitojević. Paštrovići Virijević. vidi: Muzuguz Vic = Vici = Vicio. kasnije u Ledenicama (Risan) i na Cetinju. vidi: Viti Vitez. Šušanj (Bar). Budva Vick. i. god. Herceg-Novi. Police (Risan) Vitarel. Od njih su u Barzilovici (Šumadijska Kolubara). Vitezović. nastanjeni su bili u Zečevićima u blizini Ibarskog Kolašina. Cetinje. Virt. ni. Nikšić Vitorović. od njih su u Andjelićima (Bileća) i Mirušama (Nikšić). vidi: Visenti Vita. Zupci (Bar). Vučji Do (Nikšić). Budva Vićović. Kufin (Bijela Smokva) . Ridjane (Nikšić). Lepetane. Nikšić Virđilio. Kotor i Perast (Boka Kotorska). Cuce (15. Herceg-Novi Visenti. Kosjeri Vitek. Budva Vicić. iz plemena Kuča. porijeklom sa Kosova. Kotor Visin. Herceg-Novi kao: Lombardić iz Bosne Vitomirov. u Nikšiću Vicin. dio bratstva Vickovića u Vučjem Dolu 297 . Podgorica. koji danas žive u Srbiji.

grana Ninkovića.) i dalje jedni njegovi u krajini (Prečista) i u primorju Višković. Zeta (Zahumski knez do 931. Krstac (Golija) porijeklom su iz Višnjeva Višnjići. jedni preselili u Boku Kotorsku Vladislav. Cetinje u 15. matronimik od Višnje. starinci i u Potkrajcima i Lozni (Bijelo Polje). predak bratstva Lajislajića . Kotor.Dučić Vldaica. Kotor 14. vidi: Vujčić. Od njih su u Nikšiću. v. Muo (Kotor) Višni. Jasenik (Gacko) 1388. vidi: Mrdak. porijeklom su od Dulovića iz Gornje Morače. pa predju u susjedne Viluse i Grahovo.. Trešnjevo (Cuce) Vjetrošići. vidi: Predimirović Vladičić. vidi: Vladislavić Vlaišić. kasnije Rakaetić u Dobrim Selima (Šavnik) i u Nikšiću. Paštrovići Vladojević. Sutorina. vlastela i na području Risanovića (Banjana) u Crnoj Gori Višnjić. Od Višnjića jesu: Golijanin u Nevesinju i Bosni. ima ih i kao: Vladović.. god. i kao: Vulčinjo. Njeguši (Cetinje) 1445. starosjedioci. Herceg-Novi. Ninko i Petko Ninković sa sestrom Višnjom uteknu u Banjane (Nikšić). Od Jovana su svi Višnjići (od prije 1651. Ostrog (Bjelopavlići) i kod Herceg-Novog. Donji Manastir. god. Pobrisijević (Mojkovac) Višnjevac. grana Banovića iz Banjana (Nikšić) Vjekonić (Vitković). u Banjanima (Nikšić) kao: Vladislavić . Zabrdje i Luštica (Boka Kotorska). v. Kotor i Risan Višeslavić. Ulcinj Vjetrnak. Od njih su se 1699. Kosjeradići. Rudinice i Polja (Mojkovac). god. god. Bukovik (Arandjelovac). cetinjsko područje Vlajković. U Rasovo (oko 1875. v. Paštrovići Vladnić. u Ulcinju Vladečić.). iz Banjana su se preselili u Drobnjake. doselili su se iz Bjelopavlića Vlaović.. vidi: Višnjić Vjerda. Porijeklom su iz Gacka (Hercegovina). Piperi. Prijevor i 298 . po nahočetu Višnja. Vladopijić. Petrović i Maksimović. Ima ih u Kotoru kao: Bjeladinović. po majci Vlaćević. u Kotoru Vjeladinović. kao: Ivović. Savić u Nevesinju i Mrdak = Mrdaković. Velji Do i Zanugline u Bjelopavlićima 1666. Kotor Vladisavljević. Odseljeni u Bujačiće (Boječiće). Prčanj (Boka Kotorska) Višnić. Vladović. Kuči. Kotor Vjerla. god.Ivanovića Vladislavić i Vlaislavić. u Kotoru Vlaislavić. sin Ivana Borojevića.Vicović. god. iseljeni iz Rovaca u Brajkovac i Avruze (Kragujevac) kao: Višnjić. Ozrinići (Čevo). Nikšić. Crnuša u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje). ranije Crnogorac. god. vidi: Vladnić. u Kotor su se doselili iz Venecije Vladimir. Viškovići u Mainama (Budva). srodnici Savića. Boka Kotorska. Štitarice (Mojkovac). i 15.) doselili se iz Trešnjice (Zatarje). porijeklom su od Vlahovića iz Rovaca. bratstvo u Hercegovinip Višević (Zahumski). Nikšić Vlade. god. Regoj na Zagorju. Herceg-Novi Vlado. Nikšić 1276. krajem 18. vidi: Ivanac Vjetrović. negdašnje bratstvo u selu Tospudama Vladav. iz Drobnjačkih jezera (tamo iz Donjih Banjana). god. Cetinje Vicanović. Herceg-Novi Vičević. Valjevo. Višnjin sin Jovan sa majkom predje u Goliju (Nikšić). Majstorovine (Bijelo Polje). Grahovo (Nikšić) 1399.

Police (Tvrdoš). jedni su prešli u Muževice na obroncima Njegoša. doseljenici. Nikšić i Cetinje Vlasi. po nahočetu Vodovar. Huli u Hercegovini. porijeklom su iz Bjelopavlića Vlastelinović. staro romansko stanovništvo po Crnoj Gori Vlasočev. 1896. Kotor Vodali. bratstvo u selu Glibavcu kod Nikšića Vodalovići. Tuzi. pa u Peraškim naseljima i Herceg-Novom Vodovari. gdje i kao: Vlaović. Risan. Šobajići (Bjelopavlići). i 18. u Kotoru. Zvečevo (Krivošije) potomci Vujičića.1704.Mojdež. Tivat. uz rijeku Taru. bratstvo u Krivošijama(Boka) Vodomija. iz Trešnjeva (Cuce). u Banjanima (Nikšić) 1379. ogranak Kastratovića. u Višu (Bjelopavlići). Herceg-Novi Vlaho. Plana (Bileća). ogranak Smolovića u Drobnjacima. Herceg-Novi. Od njih su u Dobrim Vodama (Bar). Kotor. Ulcinj. Ulcinj Vognato. na lijevoj i desnoj obali Tare i od njih je pleme Šaranci. Petrovac na Moru Vogner. Herceg-Novi. okolina Nikšića oko 1690. jedni sišli u Moraču. starosjedioci. Štrpce i Lipljan (Kosovo). Kotor 1332. doselili su se iz Djenovića. Bijelog Polja i Berana i kao: Vlh i Vlaović. Cuce u 15. prvobitno prezime bratstva Odalovića Vodić. god. Boljanići (Pljevlja) Vlačić. Konjuhe (Konjusi).Tuzi. 1685 . vidi: Vlah Vlahović ('Laović). ima ih u drugim djelovima Crne Gore i u Podgorici. Miruše i Viluse (Nikšić) Vlah. vidi: Vlah. kao: Vlh u Buljarici (Paštrovići). Herceg-Novi Vlaćević. porijeklom iz Hercegovine. ranije: Milojević. Bar. Prevlaka (Djuraševići). Paragovu (Novi Sad) i Bačkoj.. i kao: Vodopić.. Sopoćani (Crmnica) i kao: Laović. kod Cetinja u 17. porijeklom iz Ridjana (Nikšić). god. a u Bjelopavliće kao: Raspopović = Popović = Radović. kao prezime srijeće se u poveljama srednjeg vijeka. grana Trebješana (Nikšić). Vlahić. Podgorica i Skadar. vidi: Vlahović Voglić. dio bratstva Punoševića u Njegušima Vodalovići (Odalovići). od kojih su u Perastu (Boka Kotorska). v. kao: Šaranac = Šarenac. Kotor i područna Dobrota Vlašković. svojataju se sa : Ibričevićima i Abdovićima (Hadrovićima) 299 .. Vojno Selo (Plav) 1906. god. u Balčaku i Konjarniku u Šumadiji. ogranak Bulatovića. god. iz Risna Vlatko. Cetinje i Herceg-Novi. god. i. razgranali se i preselili u Drobnjake. iz grupe Kolaka. Buronje.. grana Polaka. Vraneši (Bijelo Polje). god.. Andrijevicu. ogranak Ivezića u Podgorici. potiču iz Trebinja. god. v. Razgranalo se u niz prezimena na širim prostorima. staro bratstvo na cetinjskim Vrelima Vlastelinovići. otišli u Planu (Kolašin). Trebinje (Hercegovina). potomci plemena Nikšići u Župi Nikšićkoj. Buljarice (Paštrovići) kao: Vlahović. od njih su u Trmanju i drugim naseljima Rovaca i okolini Mojkovca. u Podgorici iz Rovaca. preko Tare. Herceg-Novi. Vodalovići). bratstvo u Sotonićima Vlahovljak. Risan Vlastelinovići. doselili su se iz Dubrovnika Vlas. porijeklom su iz Gruda . negdasnje bratstvo u Risnu "Vlasteličići" (Vastelinovići). ogranak Djurovića. Šišići (Grbalj). Herceg-Novi Vlatković. Jedni su se odselili u Boliviju (Južna Amerika). Peć (Metohija). i kao: Vodalović Vodalije (Vodale. Vrela (Cetinje). Lješnica (Bijelo Polje). potomci Malonšića u Bjelopavlićima 1492. Ulotina (Andrijevica). iz grupe Ratkovića. Kotor. vidi: Vodopija u Kotoru. vidi: Popovac Vlašić. ogranak Punoševića u Njegušima (Cetinje) Vodopija. u Njegušima (Cetinje) Vodopić. kod Kolašina. starinom iz Metohije Vlh. u južnoj Srbiji. Herceg-Novi Vlahović.

Kumbor. doselili iz Trebješana Vojvodići. Židovići. grana Matijaševića i Bibića. i Vojvodić u Radomiru i Gradjanima (Rijeka Crnojevića).. Bačkoj i Americi. po babi Đisni. i kao: Gvozdenović. Morinj. Berane i Vraneš. Bar. ogranak Kastratovića kao: Lakićević iz grupe Kovačevića. Piva. od kojih jesu: Bašović. god. kod Pule (Istra). okolina Risna (u 17. kasnije: Đilas. Od njih su i oni u Ravnoj Rijeci (Bijelo Polje) i Podibru. kod Risna (u 17. potomci vojvode Jaše. Djenovići. starosjedioci. jedni su otišli u Vraneš (Bijelo Polje). Radulović. u 14. ogranak Radovića. Herceg-Novi Voisavljević. u Morači (potomci vojvode Mine). v. od njih: Glasinac na Romaniji. pa u Krstac (Donje Dragačevo). u katunskom području i Ceklinu kao: Vojislavljević 300 .Crkvica). v. Duković i Simunović.). vladaoci Duklje. Herceg-Novi i područni: Sutorina. peraška naselja. u Dinoše (Tuzi) jesu iz Sume (Skadarska Malesija) i od njih su u Skadru Vojvodić. v. i u Ljubotinju (Rijeka Crnojevića). kod Gruža (Dubrovnik) oko 1813. predak bratstva Bogdanovića Vojinovići iz Pive (Vojinovići). jedni su odatle odseljeni u Vojniće (Čevo). kasnije kao: Bogićević. Od njih su u Raškoj. Višnjica. v. Sutomore (Bar). ogranak Djurovića. Trepča (Andrijevica). potomci Adama Abazovića.) iz Brda. v. Nikšićko Prekovodje. Milovančević i Tijanić. Voak. Viš (Bjelopavlići). narodna vlastela u staroj Zeti i Primorju i Humu. Vrbica (Njeguši). a dalje u Bosni kao: Šošović i Bošković. i kao: Vojinić. potomci vojvode Ćurana. Župa Nikšićka. Pošćenje (Šavnik). istorodni. u Morači ogranak Radovića iz Pipera. potomci Duke Šćepanovića iz Rovaca.Vozarević. Doseljeni oko 1550. Ćeklići (Cetinje).. Od njih su se iz Krša iznad Dupila preselili u Gluhi Do (Crmnica).) i ranije u Banjanima (Nikšić) Vojašević. porijeklom su iz Pive. Bojište (Bijelo Polje). Herceg-Novi Voinić. i kao: Vojnić i Voinić.Mratinja (Piva). Zagrebu. vlastela u Crnoj Gori. god. s Kosova Vojinovići. Herceg-Novi (1692. u Ulcinj. matica Plužine Vojinovići (Vukčevići). Budva. Morača. Podgorje i Kulušići (Pljevlja). Nikšić. ogranak Maslovara u Šekularima (Gornji Vasojevići). u Pivi grana Trebješana.. Herceg-Novi. a u 15. kralj Mihailo u 11. Karić. doseljeni iz Pljevalja. srodni Nikovićima. iz Velje Luke (Vučitrn). Peći. Lokanje Brdo (Budva). Pješivci 15.) porijeklom iz Popova (Hercegovina) Vojinović Bogdan Punošev. ogranak Maslovara u Šekularima i Beranama. Bijelo Polje i područni Vraneši. Voisalić. v. u Baru. god. v. v. u Kotoru 1397. Paštrovići i Budva i kao: Vojnović Vojisavljević. porijeklom iz Mletička Nikšićkog. Lukanje Brdo i Podličak (Budva).Žabljak. Bobovo. god. Dučica (Župa Nikšićka). Srbija. Cetinje i kao: Vojinović = Punošević (u 15. bratstvo u Građanima Vojvodići iz Pive (G. Kameno. doselili su se (oko 1687. doseljenici iz Crne Gore. u Morinju (Risan). grana bratstva Kumpresa u Gluhom Dolu Vojinin. porijeklom su iz Vučitrna (Kosovo). Prokuplju. U Drobnjacima su potomci Novljana. Liješnja (Lješkopolje). pa od njih potom u Liješnje i Brezu (Rovca) 16. bratstvo u selu Pod Stranom Vojinovići (Tomasevici). Berane 1877. srodnici su im u Kotoru. u Kotoru Voivodić. porijeklom su iz Hercegovine. Šoćeva glavica (Ljubotinj). Beogradu. god. Uskoci (Melinsko) . od njih su: Šošović. god. ogranak Djokovića. potomci Vuja (praunuka Strahinje). dio bratstva Vickovića u Vučjem Dolu Vojinčević. u Buljaricu (Paštrovići) takodje u 18. Kosovo. dio bratstva Martinovića u Bajicama Vojinovići. porijeklom su sa Kosova. u Vasojevićima. Herceg-Novi. v. Potomci su Nikše (pretka plemena Nikšići). potomci Trebješana iz Župe Nikšićke preselili se u Vojvodiće (Piva). vidi: (Pero Jokov) Martinović u Bajicama.) doselili su se iz Popova (Hercegovina). Trepča (Berane). vidi: Vujović od Vojinovića. ogranak Branilovića. Djenovići. Kotor. Vojinić. vidi: Vojnić i Vojinić Voinović. a u područnim Vojinovićima su posebni. Rovca. u Ulcinju kao: Voje Vojvodići. Vojinović. iz Prenćana (Pljevlja) u Žabljak i susjedno Rozvršje i Malinsko.

Herceg-Novi Vorko. Paštrovići Vramšton. preci bratstva Marojevića Vojkovići. prvo kod Sarajeva i kao: Vranješ. Kotor Vokša. v. Lukanje Brdo (Paštrovići). u hercegnovsko područje doselili su se u 17. odseljeni su i u Bosnu. porijeklom su iz Stare Srbije Vojnović. i kao: Vojinčević Vojović. Podgorica Volović. po nahočetu Vojtović. porijeklom su Francuzi Vraneš.1282. u Lapčićima (Budva). Bar Vrakija. Boka Kotorska. Iseljeni u Židoviće. oni što su se preselili u Vokšu (Đakovica) Volgel. Nikolu. Porijeklom su iz Zubaca i Bobana (Hercegovina).Vojihna. god. u Kučima. Širike (Donja krajina). Ćeklići. iz Vražegrmaca (Bjelopavlići). preselili se u Zatrijebač (Kuči). Budva Vojković. Vranješi (Bijelo Polje). račacki Donji Lapac (Korenica). ogranak Terića u Glibavcu (Nikšić) Vorfa. u Ulcinju 1278 . i kao: Bojkić. Gradište (Paštrovići). Herceg-Novi Voka. vidi: Vojnić Vorka. potom u Podgoricu iz Kuča Vrak. jedni su se preselili kod Kosovske Mitrovice Vojkić. Herceg-Novi. i kao: Vranješ. Kotor 1394. Kotor u 15. Iz Boke Kotorske su se neki odselili u Dubrovnik. doseljenici iz Banjana (Nikšić) Vran. Paštrovići i Budva. Kotor Vonić. Nikšićko Prekovođe i područni Srni Do. Volfram. porijeklo iz Malesije (Albanija) Vosila. vidi: Bojković Vojkovići Zećani. grana Marojevića iz Zete. Ledenice i Krivošije (Risan). ranije: Nokić Vražegrmac. Herceg-Novi Votruba. uže Beriša. Žabljak na Skadarskom jezeru Vojsalić. Jugovo. Krnjaču. iz Zubaca (Trebinje). Potpeć i Poćetkoviće (Pljevlja). Kotor Vrabec. ić. Kotor 1396. grana Drekalovića. a drugi iz Bobana (Popovo Polje). Herceg-Novi Vonehcki. jedni su iy Vranješa i kao: Popović u Kotoru Vranešević. Herceg-Novi Vorotović. u hercegnovsko područje doselili su se iz Hercegovine Vojsković. Pljevlja Vraneta. U Herceg-Novom jedni se spominju 1362. god. i srodni su onima u Zupcima. Paštrovići Vrana. Liku u Hrvatskoj. Kotor Vragić. vidi: Vrak Vrakjen (Vrakljen). Voljalo. i.. v. doseljenici iz Vrh Bosne 301 . Paštrovići Volojević. Prčanj (Boka Kotorska) Vrakić. Od njih su i oni Starom Đurđevu (Bačka).. bratstvo koje je živjelo u selu Vojkovićima Vojner. vidi: Vasra Voknicki. Grahovo (Nikšić). i kao: Lapčić. Dobrota (Kotor) Vones. i. i kao: Vonić i Voinić. u Herceg-Novi. ima ih u drugim mjestima. Vojičić. god. Podgorica i Paštrovići u 15. v. Kotor Voličino. i drugi koji slave sv. Kotor. Rožaje. Volk. i drugdje. god. Kotor Vojnić.

pa odatle neki u Mačagaj (Čapo) u Argentini Vračar. Vrbica (Bijelo Polje). vitez u cara Dušana 1331. iseljeno bratstvo iz Bajica Vranicki. u Vranjini na Skadarskom jezeru 1270. odatle su jedni naseljeni u Kamenici (Podibar) Vrbica. Perast (Kotor). Cetinje. Vrba (Vravac) u Njegušima (1875. Kotor i Tivat Vranković.Bijelo Polje Vranjčić.Crkv. potiču od Gagovića Vračarić. Odatel su se jedni preselili u Tološe i Donju Goricu (Podgorica). Stanisalići u Ćeklićima.D. Crnojević 1351. Herceg-Novi i područni Đenovići Vruć. god. patronimik od Vicko. u Kotoru 1553. god. doselili izDrobnjaka Vranići. Rijeka Štrbačka (Višegrad) i kao: Popović iz Vranješa (Bijelo Polje) Vranješević. Meljine. god. Ilići 1326. pa iseljeni i kao: Popović.Cetinje. srodnici Gagovića. god. Pobrđe (Grbalj) Vrmuž.. u Podgorici 1551. vidi: Vraneš. Meljine. god. Vranjić.Crkv. Ulcinj 302 .. Brezna. i dalje: Đurašević = Crnojević 1413. kasnije i kao: Đuraš. Bukovice (Pljevlja) Vranješ... Piva. od njih su: Đurašević u Zeti. Sinjac i Vranići. god. Herceg-Novi Vrbarac. ogranak Tomaševića. Vrpoč.Crkvica-Sarići). ogranak Savovića (Papića) iz Komarnice (Šavnik). g. oko 1300. porijeklom su iz Dalmacije Vranović. v. Risan. Izbičine (Pljevlja) Vranić. ogranak Đurđića. Podgora (Pljevlja) Vrtar. lješansko područje. drugi ogranak Ajdarkučevića. Od njih su i oni u Podgorici.) . Odatle su odseljeni u Budvu i Risan Vrcan. i dalje. god. po nahočetu Vručević. Jugovo (Pljevlja) Vrbanić. vidi: Vranjčić Vranja. Klinci (Grbalj) u 14. Arbanaš (Đenčić) . Ivanje (Dobrinje) . odakle su i u Budimlijama (Višegrad) Vranjinski. i Đurašević . Piva i odatle jedni produžili u Primčiće na Romaniji Vrbićan. Srodni su Vučkovićima u Goliji (Nikšić). god. i. god. Vretenčić. pa Đurašević po Đurđu Iliću iz Zete. Zupci (Bar) Vrijež. u Ulcinju i Nikšiću.D. Herceg-Novi Vrančić = Vranjčić. Piperi. Herceg-Novi i Kotor Vrbice. ogranak Sokolovića Vranići iz Pive (Zeićno . u Veljem Selu (Bar). porijeklom su od Foče (Bosna) Vregančić. doseljeni iz Vranješa (Bijelo Polje). Mojstir (Bijelo Polje). Kotor Vraš. god. u Podgorici. Branovići (Grbalj) Vranski. Bar. Boljanići (Pljevlja) Vrpčević. Piva. Zaton (Bijelo Polje) Vrević. odselili se u Sokolac (Romanija) Vračari iz Pive (Bezuje. Herceg-Novi i područni Đenovići. god. Zupci (Bar) Vreta. Kotor. porijeklom su iz Hercegovine. Vrpčić.). god. u Zeti i Albaniji Vratnica. pa i: Skenderbeg 1513. u Vranjini na Skadarskom jezeru 1420.Debela krajina uz Skadarsko jezero Vrućević.Vraneščić. iz Pive.Gojčinović 1540. u Zeti. od njih su i u Kremnima (Užice) Vračken.. Kotor. god. u Grblju 1335. Bojovića i Taušane. Pešića Polje (p>Bijelo Polje). Veliko Selo (Bar). Ulcinj. Polje . Podgorica. Dobrota (Risan) i Prčanj (Boka Kotorska) Vreva. bratstvo u naselju Vrbi Vrdoljak.

) u selo Ljevišta.Nikšić. Cetinju. jedni su Vujanović i kao: Mašanović. a neki u Rijeci Crnojevića i kao: Donjak. Kotor 1799. Herceg-Novi Vujadinović. god. kao: Vukdelić Vužas. su doselili iz Zagarača (Danilovgrad). u Puli (Istra). Bjelice. doselili se iz Risna. Porijeklom su iz Trepče. Orijišta. Od njih su u Grahovu (Nikšić). Grana Lopoćana u Vasojevićima. jedni su se 1879. Jedni su se odselili u Lješnicu i Jošanicu u Bihoru (Bijelo Polje). Nikšić Vuičević.Vrčar. predak bratstva Gradinjana Vuinović. Vasiljevo. Lepetane i Bijela. Petričević i Kovač u Ceklinu. Drušićima i Vukmirovićima (Žabljak) na Skadarskom jezeru. Podgorica iz Kuča. pa u Donju Moraču (Kolašin). jesu od Nikodoljaca - Radulovića. Preselili se u Granice (Bileća). Od njih su u Bijelom Polju i Peći (Metohija) i kod Užica. potomaka Hota. iz stabla Milića i kao: Vukčević. i Zatarje. u Kaliforniji. Piperi iz stabla Stanjevića. Trepča (Andrijevica). Bar Vugdelić. Bar: Kod Rijeke Crnojevića su kao: Vujanović i Korać. Ovtočić (Crmnica). Podgorica iz Šaranaca (Žabljak) i kao: Kretović Vujatić. Tupan u Banjanima (Nikšić). 1811. U 15. Cuce (Cetinje). potomci Liješa (pretka Liješevića). iz Bjelopavlića Vujadinovići. Čevo (Cetinje). Vraki (Fraki). god. Vrčevčović. Krnja Jela kod Grahova (Nikšić). god. Kosovi Lug (Bjelopavlići) Vuičić.Zeta. Potomci Sarapa (Sarapovića). ispod Trebjese (Nikšić). god. u Petrovu Selu u Srbiji Vujak. Jankovići. Ulcinju i Berislavcima (Zeta). pa jedni i kao: Petrović. Dodošima. Momče (Kuči). Nikšić. Crmnica. Ovi Vujačići nastanjeni su u: Golubovcima (Gošići) . Nikšić i područna Rubeča i Grahovo. Podvraće (Bjelopavlići). Boljanići (Pljevlja). razgranati (vidi: Hot). Njegovi sinovi (sa majkom Janjom) predju (1797. a u Zatonu (Bijelo Polje). porijeklom su iz Čeva (Cetinje). neki kasnije kao: Ćorović. bratstvo u Cucama Vujadinovići ili Martinovići (Milići). u Krivošijama i kao: Diđanin iz Diđana Vuica. v. porijeklom su iz Pipera. kao Jokanović preselili su se u Pivu. u Komani (Podgorica). god. Kosijeri (Cetinje) Vuzdrag. zatim u Gornju Moraču (1792. u Nikšiću Vujadinovići. Ovtočić (Optoćić). Mirovac i Lješnicu (Podujevo).. Vukanić. pod Jahorinom i na Palama i u Miljevini i Brusni (Foča). Andrijevica. bratstvo u Resni Vujadinovići. Boguta i Donja Sela (Rijeka Crnojevića). iz Kuča odselili u: Borlovac. ogranak Vuksanlekića. Od njih su jedni u 303 . Paštrovići Vujanić. u područje Rijeke Crnojevića. ogranak Vujoševića. u Krivošijama (na Dragalju) Vujadinovići. Od njih su: Simović u Lipiku (Gacko). Grahovu (Nikšić). Perović i Ugrenović.) u Brda (Bjelopavlići). Budva. Grahovo i Rubeža (Nikšić). od Vučitrna (Kosovo) Vuić. pa u Zlaticu i Zatrijebač (Kuči). Cetinje. Gusinje. odakle je Stevan Vujačić (1789.) u Strug. Gornje Polimlje kao: Jelić.Metohija. u Bijeloj i Baošićima. Cetinje. bratstvo u Cucama Vujadinovići. Potomci Sarapa. odseljeni u Makedoniju kao: Marković. god. jedni su u Grblju iz Stare Crne Gore. Medin Do u selu Utrgu (crmnička Podgora). porijeklom iz Sarapovića (Sarajevo). Gola Glavica (Trebinje). i u Solunu (Grčka). Risan (Cetinje) i Nikšić Vrška. Istok (Mahala Bajramaj) . Kuči Vujačić. Skadar. vidi: Sarap i Vukićević. Crmnici. Zabrđe (Piva) Vujanović. Ranije: Ratković u Konjskom (Trebinje). Iseljenih Vujanovića ima u Podgorici. Ratešić (Grbalj). Čevo (Cetinje). Osojni Orah (Piva) Vrčac. u Bijele Rudine (Bileće) doseljenici iz Krnje Jele (Grahovo) . Herceg-Novi. Bratešić (Grbalj). Paštrovići Vujaković. u Strugu drobnjačkom ogranak Gavrilovića iz grupe Nikšić. poslije u Rovca. Od njih su i oni u Pešterima (Raška). Podgorica.

unuka Panta Mrnjačevića. Grahovu. Nikšićko Prekovodje. porijeklom iz Stare Crne Gore. kao: Spahija) iz Vučitrna (Kosovo) i Ljubotinj (Cetinje). god. na Vilusima: Subotić. ogranak Nikića. Dragojević. Maočići i Ridjani. ranije u Veljem Dubokom (Rovca). Od ovih crmničanskijeh Vujačića su Vujačići u Grblju i u Lješanskoj nahiji: Vukićevići. bratstvo u Grahovu Vujaš. Risan. Sutomore . od njih u Strugu (Žabljak) i u Rusiju.. 1690. god. u Vrelima (Priština). jedni u Grahovu (od 1830. Od njih su grahovski Dakovići. god. bratstvo u selu Mircu Vujašević. kod Nikšića. u Risnu: Popović. god. god. Potiču od plemena Nikšići Vujisić. i 1890.Bar 1911. Herceg . i u Meljinama. Tu su se razdvojili. Rokoče (Sladojev Do) . a od Vujačića su u Kijevu (Ukrajina): Stevanović. god. neki kao: Miraš. porijeklom iz Čeva (Cetinje). Vujo Raičev poptomka Brajanova iz 1450. ogranak Marićevića (Punoševića). potomci Bogićevi (od Vuja Dobrijeva Bogićeva) u Morači. grana Trebješana. ogranak Grupkovića u Bjelopavlićima Vujići (Mileševići). bratstvo u Didama Vujičić. Vrbici. Odatle jedni predju (1748. u Žljijebu (Boka Kotorska): Subotić i Vilusima. Vujačića. Nikšić Vujačići. pa se preselili na Mirac (Cetinje). Bulajići. Brijeg u Rudinicama i Zabrdje (ranije Guja) . doselili se kao: Ujašković iz Crmnice Vujin. Grblju i Crmnici. Djenovići. Od sinova Vuja Vojinovića jesu: Lekić i Lalić u Komarnom i Trnovu (Crmnica). Iz Hota u Kuče a iz Kuča u Pipere.Piva..): Jakšić. Vujačići. Prijescima. Neki su iz raznih nužda promijenili slavu i prezime. u Rusiji: Miloradović. Kamenom i Kutima. Nikšić (varoš) potiču od Vuka. Goliju. Svi ovi i sada drže staro prezime. Vujačići su svi oduvijek slavili slavu Sv. (1580.. Nikolu. Herceg- Novi. Jasenica (Kuči) Vujić.Podgor. Oni su iz Foče. po najstarijem predanju su iz Hota. Ima ih i u Baru i Ulcinju.) u Grahovo (Nikšić) i srodnici iz područnih Ridjana (potomci Dragoša. god. Lepetane i Kumbor. Od njih su tamošnji Vujačići a od njih Šćepčevići . Godijelji (Žabljak). Ulog (Gacko) došli iz Nudola (Grahovo). U njihovom susjedstvu živi albansko-arnautsko bratstvo Otovići-muslimani. Fundina (Kuči). Mišići (Grbalj) u 16. Nikšić i u Selinu (Krstac golijski). 2) iz Korjenića (Trebinje). Donja Kržanja (Kuči). Vujačića ima u Zeti. Ima ih dosta raseljenih po Bosni i po Srbiji.danas Stjepčevići i Janjevići. i Orahovicama (Risan). Morači. Herceg-Novi i područni Kuti. Ulcinj 1689. Paštrovići Vujinović. Ninkovići (Žabljak). Vučetići. Risan po majci. Dugi Do u Njegušima (Cetinje). u Grahovu i Banjanima: Daković. u susjedne: Viluse.Sladojević. Žlijeb (Boka Kotorska) 1) iz Konavala. Od ovijeh Sikmanovići u Ponorima i Aligrudići u Balabanima. u Zeti (Dragojevi potomci) i od njih u Vraki (Skadar). a poslije u Uskocima i Morači. Jakšići i Cvijetići i golijski Luburići i Perišići i banjski Delibašići i Čolakovići. v. u Cucama kao: Stevović. Jedni su se preselili u Tudjinu (Valjevska Kolubara). koji se još tako prezivaju ima u: Nikšiću. Jedna grupa je pošla u Riđane kod Nikšića (Riđanski Vujačići). 304 . u Nudolu (Grahovo): Antunović. Cetinje. god. doseljenika iz Kuča) razmnože se na područje Grahova. srodnika Vukalovića iz Bogojevog sela (Trebinje). Od ove grupe su Vujačići u Vrbici kod Bileće i Vujačići kod Konjica.Novi. kod Kijeva (Ukrajina) i kao: Vujačić (Kutlača). gotački Stevanovići i nevesinjski Radovići. Od njih su neki živjeli u Trebjesu. Cvijetić (u Dobrom Polju) i Bijelić u Trnjinama (Cuce). Od njih je jedan dio pošao na Grahovo. u Rudinama nikšićkim: Delibašić i Aćimović. Uskocima. Oni se svoje-rođakaju. Vuksanovići i Bojanići. Golubovcima i Tošićima i od njih su Krstovici i Marasi. ogranak Ćetkovića. Ubla (Oputne Rudine). i 1610. Sladojević i Radović. kod Nevesinja (Hercegovina): Cvijetić.Cuce i kao: Vujačić . starosjedioci Vujašković. ranije i kao: Vojinović (Humski) vlastela i na području Banjana (Nikšić). Mataruge i Zvijezd (Pljevlja). Od njih su se (1887. a tamo su iz Župe Nikšićke. Konjicu. ali svi znaju svoje staro prezime i slavu. u Kolašinu kao: Vujačić. Vasojevićima i drugim mjestima. u Ulog (Kalinovik) iz Nudola (Grahovo). Cetinje Vujaši (Vujoševići). Zeti.Gajtanu i Leskovcu (južna Srbija) kao: Turović. Baošići. Dubočane. Odatle su u Štitarici (Mojkovac). Oni su ogranak Draškovića. grana Drekalovića. Herceg-Novi. Druga grupa je pošla u Crmnicu u selo Ovtočići .

a ondje iz Zagarača (Danilovgrad). ranije Kumburović. Njeguši (Cetinje) u 16. zvani: Ljubotinjanin. Dobrska Župa (Cetinje). Rovca (Podgorica). doselili su se iz Gacka i kao: Dejan. Vraneši (Bijelo Polje). Zagarač (Danilovgrad) Vujovići.) sin Raičev (od Raičevog sina Djura jesu u Trnovu . kasnije: Baletić Vujnović. Lipa (Ljubotinj) . iz Nikšića odseljeni u Prerace (Bileća). od Miloša: Milošević u Dobroti i Riocu (Boka Kotorska). drugi. od ovih Vujovića su: Lalić u Limljanima . grana Mitrovića . Lukovića njive i kao: Tomić. iz Banjana (Nikšić). Matilni Gaj (Žabljak). Od njih su u Grnčarevu (Trebinje). Kotor. god. Od nji su Zvicer nastanjeni pod Zvizdom (Cuce). Zabrdje (Brijeg). srodni Petrovićima iz Bjelopavlića. Nesrodni sa ostalim Vujovićima na tom području. Herceg-Novi. hercegnovsko područje. Prenćane (Mojkovac). Cuce. v. Glavat (Grbalj) u 17. Budva. doselili se preko Tare. negdašnji muslimani u Bjelicama Vujovići (Lalici) u Limaljanima.Crmnica i: Lekić u Komarnu (Crmnica). Nikšić Vujmen. bratstvo u Crmnici i u Riječkoj Nahiji Vujovići. Gornja Dobrota (Kotor). Herceg-Novi. porijeklom su iz Hercegovine. Nikšić i okolina. doseljeni od Peći (Metohija). ogranak Ucovića (u 17. grana Trebješana. u Dolove (Grahovo). a u područnim Limljanima i kao: Lalić. potomci Vuja Rsojeva (Bjelopavlića). Prčanj (Kotor). Od njih su u Danilovgradu. stiže u Bratonožiće. Nikšić Vujko. srodnici Kokotovića iz područnih Banjana. Područje Rijeke Crnojevića.) iz Konavala (Dubrovnik) naselili se u područje Herceg- Novog i u peraška naselja Vujović. a tamo iz Šobajića (Bjelopavlići). dio bratstva Vujovića 305 .Rijeka Crnojevića. Mojdež (Boka Kotorska) u 15. Todorićima.Cetinje. jedni su iz Podgorice. Biskupić (Mojkovac). Berane. Cetinje.Petrušinovića u Bjelopavlićima. Donji i Gornji Stoliv (Kotor). u Vraćenovićima (Nikšić) jesu iz Čeva (Cetinje) i Smijevljanima. srodnici su sa Lekićima na Komarnom. srodni Veljićima. Pelinovo (Grbalj) iz Lješanskog područja. pa jedni su se preselili u područna Ubla i pripadaju tamošnjim Petrovićima. Bijela. Vinicka (Berane). predak bratstva Vujkovića . ogranak Rsojevića. pa jedni dalje po Hercegovini.. porijeklom su od Vučitrna (Kosovo). Stevanovac. Vrbica (Nikšić). doselili se iz Kolašinskih Polja. a od Vučura: Vučurović u Zupcima (Trebinje). Pljevlja. ogranak Kaludjerovića i potomci Gojakovića. Jablan i Pelev Brijeg (Bratonožići).Dejana Vujković. Jezera Ćeklićka. Paštrovići Vujkovići (Dejani). Jedni kasnije kao: Dokić i Prerad. od njihovih srodnika i: Vodovar navodno u Krivošijama. oni su iz Ćeklića (Cetinje). a od brata Ilije: Ilić u Krivošijama. Od njih su u Komarnu. Od njih su u Mikulićima (Cetinje) i Grbavcima (Zeta).god. porijeklom su od Peći. Od njih su i oni u Grand Čapu (Argentina).Crmnica) u Šoćevu glavicu (Ljubotinj) . Od njih su na Cetinju. Mataruge.) iz Vučitrna (Kosovo). ogranak Orlovića. Štitari (Podgorica) iz Kuča.Rijeka Crnojevića. Dobra Voda (Bar). iseljeni iz Drobnjaka u Glumač (Užička Požega). došli iz Foče Vujica. Mojdež. Ćeklići (Cetinje). Orja Luka i Slatina (Bjelopavlići). a u Ublima Ćeklićkim (Cetinje) jesu: Buronjić iz Buronja (Bjelopavlići). spahije iz bratstva Vujovića u Crmnici i u Riječkoj Nahiji Vujovići. Herceg-Novi. po Hercegovini i dalje kao: Stevović i više drugih ogranaka. ranije Dobrilović. iseljenici iz Pive u Tudjinu (Šumadijska Kolubara). Gluhom Dolu (Crmnica). Kapavica. porijeklom su od Bileće. kao i sa Vujovićima u Dodošima. Latinima i Removićima u Beranama. v. god. bratstvo u Vrbi Vujmanović. ogranak Vojinovića. Lukovo (Nikšić). Danilovgrad. potomci Brajana koji (1450. v. potomci Djera Gojkova iz grupe Petruševića. Nikšić i područne Kočane. Kopilje (Piperi). Dodoši i Mužovići. od Vukala su Vujčina brata: Vukalović u Zupcima (Trebinje). Mikulići (Bjelice) . Dupiu. i kao: Dobrski ogranak Dobrilovića. Vraćenovići. u Kotoru u Zatrijebaču (Kuči) kao: Vukaj. pa od njega Vujo (1480. Cetinje Vujmilović. Ulotini i Andrijevici (Vasojevići). isto i u susjednim Tomićima. Herceg-Novi. Deljani (Zatrijebač). potomci Vuja Radojeva. Vidi: Vukićević iz Drobnjaka u Glumač. Područje Nikšića. v. Gojkoviće. Nikšić. Piva. dolja sela ljubotinjska.) odselili u Dobrilovinu. i oni su od Vučitrna. prispio Vujica iz Zaslapa (Dobra Bara).

potiču od Dedejića iz Čeva (Cetinje). Kopilje (Piperi).Metohija. od njih su u Gusinju. Jezera Ćeklićka i kao: Petrović = Petropoljac. Podgorica. Darza (Ulcinj). v. Bar i područno Sutomore i kao: Vukezić (u 16. Kotor Vuk (Vuko) Jovanov Bjeloš (ević). Herceg-Novi. iz Kuča u Istok (Guraj Mahala) . a drugi iz Kuča. ranije: Stanišić (Aćimović) i kao: Dragomiljan u Kotoru. bratstvo u Starim Kućištima Vujoševići (Ubljani). bratstvo na Ublu Vujovići (Tomovići).Bjeloševića Vukadinović. u Zatrijebaču (Kuči) Vukajlović. Cetinje. Podgorica. jedni ogranak Đurđevića iz grupe Mrnjavčića. od njih su u Rasovi. doselili se iz Dobretića. bratstvo u Mikulićima Vujovići. Danilovgrad. Fundina (Kuči). Prčanju i Savini (Boka Kotorska). bratstvo na Ublu Vujoševići. staro bratstvo u Dragomi-dolu Vukazić. jedni su u Grblju iz Stare Crne Gore. Dragomi Do u Ćeklićima (Cetinje). Baošići.. bratstvo u Markovini Vujovići (Radmanovići. u Piperima i kao: Dužan Vujošević. Čevo (Cetinje) i u Godijeljima (Žabljak) Vujoševića Ozidine. bratstvo na Danilovu Gradu Vujovići (Ubljani). Budva. bratstvo u Štitarima Vujovići. Cetinju. porijeklom su iz Ćeklića (Cetinje) Vujoševići. bratstvo u Malošinom Dolu Vujoševići (Petrovići). oko 1694. vidi: Vujičić. Ubli Ćeklićki (Cetinje) od Buronjića iz Buronja (Bjelopavlići). Kosor. lješansko područje. Vasojevići iz grupe Novakovića. god. od kojih su u Lješnici (Gornji Bihor).) preselili se u Grbalj. Duga (Bratonožići). Njeguši (Cetinje). bratstvo u predjelu Bandićima Vukadinovići. ranije prezime bratstva Gazivoda Vujoševići. Riđani (Nikšić). vidi: Vladojević Vuk. Azanja u Bihoru (Bijelo 306 . Premići. bratstvo u Bjelopavlićima Vujovići (Popovici). Zagrad. od njih su u Mirušima. Ledenice i Herceg-Novi. predak bratstva Jovanovića . Berane. Bar (1361. Brajovići i Kolašinovići (Bjelopavlići).. bratstvo u seocu Jovanovu Guvnu na Ublu Vujovići. Bistrica i Ponari (Zeta). bratstvo u selu Lipi Vujotić. Orahovo (Kuči) i Dajbabe (Zeta). na Cetinju Vujovići. na Cetinju Vujoševići. Buljarica (Paštrovići) 1836. god. Momče (Kuči). Dubravljani). Ubli. Bjelice (Cetinje). ogranak Drekalovića. Zavala (Budva).) i Gornja Ržanica porijeklom su iz Kuča kao i oni u Podgrad. Srodnici područnih Backovića. ogranak Đurkovića iz grane Ljumovića.Vujovići (Petrovići). Zagrad (uzeo ženino prezime) . bratstvo u Povrpolju Vujovići. Momče. Od njih su u Cetinju. bratstvo na Ublu Vujoševići. bratstvo u Malošinom Dolu Vujoševići (Petrovići). naseljeni u Dapsiće (Berane). Kurilo. Gusinje (u 17. uz Trebišnjicu i Bezđeđu (Nevesinje). Doljani. Herceg-Novi. Nikšiću i Metohiji. Od njih su u Kosijerima (Cetinje). Zatonu i Grnčarevu (Bijelo Polje). ranije prezime bratstva Gazivoda Vujčić. pod Durmitorom. v. na Cetinju Vujoševići.) doselili su se iz Zete Vukaj = Vujović. Doseljeni su iz Popova (Hercegovina). Prčanj. Cetinje. po majci. Kočane (Nikšić). Muo i Savina (Boka Kotorska). Jošice. ogranak Drekalovića iz Kuča. god. jedni su iz Bjelopavlića. kod Žabljaka. bratstvo u Aluzi na Ublu Vujovići. bratstvo u Starim Kućištima Vujoševići (Ubljani). Bar. Podi. jedni u Piperima i Zeti. ogranak Lutovaca (Rovaca).Bijelo Polje. Herceg-Novi. i kao: Bandić. neki u Kotoru. bratstvo u Ožegovicama Vujovići. ranije Otašević. porijeklom su iz Bjelopavlića. a drugi kod Mojkovca. Kotor. a u Podgorici sa Momča (Kuči). Komani (Podgorica). Od njih su i kod Mojkovca Vukadinovići (Bandići).

Gađi (Rijeka Crnojevića). Kotor.. Muo (Kotor). prešli iz Ubala (Risan) u Herceg-Novi. Kruševice. Orahovice (Kotor) potomci Žlobića iz Golije (Nikšić). Vranovići (Grbalj). Orahovica i Bijela. Sopot (Šumadija).) . god. hercegnovsko područje: Topla. Ljuta.) i kao: Dobrijević u Čevu (1690. na Glavi Zete (Bjelopavlići). god.Kašćelana Vukac Strainjić. Mul (Grbalj). Od njih su i u Podgoru. bratstvo u Cucama Vukašević. v. Mataruge. odatle su jedni prešli u Vranovo (Grbalj). Budva.Polje) Vukalić. Od njih su u Bogutovom Selu (Zupcima). ovi su iz Stare Crne Gore. sišli iz Klimenata Vukelić. Od njih su u Lajkovićima (Zeta). Trebinje. gdje su se jedni prozvali Ilić. jedan od četiri brata. Vranjina i Pranjani. Orahovica (Risan) u 16. Rastov Do (Orahovac) i Stepen (Kotor). Ljuta (Kotor).. Orahovica (Risan) u 15. u Grahovu (Nikšić) kao: Milovići. Žljijeb. a u Cuce 1549. iz grupe Raketića (Lopoćana).) srodni: Vukanić. Kotor. njihovi su srodnici u Potkomu (Dabarsko polje). Perast i okolina. rod u Mulu (Boka) Vukašić. grana Radulovića. Vasojevići. Petrići i Šobajići (Bjelopavlići) 1740. god. preseljeni u područje Rijeke Crnojevića. svi su iz Stare Crne Gore. doselili se iz Golije (Nikšić). iz Cuca (Cetinje). naselio se u Zagarač (Danilovgrad). god. Ulcinj 1890. bratstvo u Zupcima u Hercegovini Vukam. Od njih su u Riđanima (Nikšić). Paštrovići. Orahovica (Risan). grana Jolića. Od njih su u Dobroti (Kotor). u Njegušima (1593. doseljeni iz Lipca. vidi: Vujičić. grana Novakovića .. Dolja (Gusinje) Vukanić. Brce u Sutomoru (Bar) Vukanović. Komani. po nahočetu Vukac Popović. Mali Borič (Vraka) . predak bratstva Kustudija i Božovića Vukdelić. ranije: Šulović. Velje Selo i Ljuta (Orahovica). potomci Vuka Brđanina. v. u Nikšiću su od 1878. Vukanovići. doselili se iz Kuča. Ulcinj 1890. vidi: Vukazić Vukelj.Srbija. Lepetane (Tivat). Mrke (Piperi). Njegovi potomci su se preselili u Krivošije 1800. Kotor. Baošići. Gusinje. Podgorica. god. god. ogranak Raketića = Rajevića.) doselili se iz Popova (Hercegovina). Kosovi Lug (Bjelopavlići). Kotor. Perast (Boka Kotorska).Vasojevića. neki kao: Pešković. predak bratstva Popovića . grana Brajovića. Herceg-Novi i Đenovići. bratstvo u Piperima Vukanović (Petanović).Vukašević. Porijeklom su iz Cuca (Cetinje). ogranak Bakića. jedni kao: Vukmirović. Đenovići kod Herceg-Novog Vukalovići..god. iseljeni iz Vraneši (Bijelo Polje) u Srbiji. porijeklom su iz Stare Crne Gore. Od njih su odseljeni i u Krstac (Donje Dragačevo) . Bukovice i Kukavice (Pljevlja) Vukasović. iselili se Vukezić. v. iz Brskuta (Bratonožići). starosjedioci. Zvijezd. Cetinje Vukanović. Herceg-Novi u 16. vidi: Lučić . bratstvo i dio sela u Ovtočiću Vukas. Podgorica. uz Skadarsko jezero i susjedno Dujevo. u Morači (Kolašin) ogranak Rakočevića Vukasovići. Kolašinović (Bjelopavlići). Bjelopavlići. potomci vojvode Tripka iz Zubaca (Trebinje). ogranak Đuretića. Zupci (Trebinje) iz Šobajića (Bjelopavlići). u područnom Grahovu i Zubcima (Trebinje) potomci Vukole brata Vujice.Crmnica i Momišići (Lješkopolje). Vukalović.. god. Berane (1893. Bijelo Polje (grad) 1470. Piperi i u Zeti. Optočić (Ovtočić) . predak Vuko.Skadar i kao: Maljaj Vukašinović. god. god. Bjelice (Cetinje). iz Crne Gore Vukašinović. Ugrenić i Martinović u Vasojevićima Vukela. postupno se doseljavali iz Vuklji (Albanija) Vukeljić. Dračevica i Kuti (Podgorica). god. Herceg-Novi (oko 1695. kod Rožaja. Utrgu (Crmnica). Kričak i Orahovica (Pljevlja).. od njih su i kod Čačka (Srbija) 307 .Cetinje. Herceg-Novi i područne Kruševice. Baru i Doljanima (Otočac). Cuce (Cetinje). ranije Jolić = Đurišić.

Vasojevići: Vuković = Vešović (šire: Popović . Cetinje. Lukanju i Svetliću (Šumadija). kod Štoja (Ulcinj) Vukin. v. Kulizići (Mojkovac) Vukmirović. Krutama i Leskovcu (Ulcinj). 2) grana Mijanovića. god. bratstvo u Šćepetićima Vukićevići iz Ljubotinja . iz Crne Gore odseljeni u Oparić (Šumadija). Perast i Herceg-Novi. i Petrovac na Moru. Orahovica (Bijelo Polje). potom u Rijeci Crnojevića. Mojkovac Vukov. srodnici Ivovića i Vukovića. Cuce (Cetinje) u 1537. područje Cetinja. god. Budva i kao: Vukičević.Rajević). Karuč (Crmnica) 1521. Vorsko Selo. jedni su se preselili u Lastvu (Tivat) Vukićevići. Vuković = Babović. u Vranjini na Skadarskom jezeru. Od njih su neki odseljeni u Riđane (Nikšić). Paštrovići 1592. grana Zlatnopojasevića. ranije: Šljivančanin. Budimlja (Berane) 1485. doseljenici sa Biora (Bihora) . Kraljević i Ukmanović (odseljeni u Liku i kao: Vukmirović). god. Nikšić. bratstvo u Ublicama Vukićevići. u Banjanima (Nikšić) 1465.. Cerovo . Krnjice (Primorska Krajina). selo Boguti. Doljani (Otočac) . Buljarica (Paštrovići). Dobrska Župa i Popratnica (Rijeka Crnojevića). drugi u Straševinu (Nikšić).. doselili su se oko 1692. Nikšić Vuković. ogranak Dabetića iz Sutivana (Bijelo Polje). v. grana Dobrilovića. zvani Drobnjak. god. Vuković = Stojanović. kasnije kao: Vechie ili Vetula. Stažilko (Piva).) u Pasjače (Toplica). matično.. Crkvice (Nikšić) ogranak Popovića sa Kuta (Kučevo) . u Andrijevici (Vasojevići). Sasoviće i Baošiće (Boka Kotorska) oko 1760. a iz Riđana u Vrbas (Bačka). Igalo. peraška naselja (Boka Kotorska). Vuković = Mijomanović.Raketić . Od njih su u Krnjicama. doselio se u Bobiju. a u Uble (Krivošije) 1680. i u Budvi. ogranak Račića (Novakovića).. Vuković = Pečenjac.. ranije: Đurić. iz grupe Novljana. Ubli (Risan). god. sišli u Krstac i Čelni Do (Paštrovići). Donjoj Jarušici. Nikšić Vukić selo Krnjice u Crmnici Vukićević. Krš i Šljivansko (Žabljak).Bijelo Polje. a odatle neki u Ratkovo (Bačka). Ulcinj Vukić. Bogutu i Prekornici. Jedni u Cucama su ogranak Krivokapića. u Drobnjacima Vuko Bandić. doseljenici iz Vukli. Veliko 308 . u Podgorici su kao: Vuković = Podgoričanin. Perast (Boka Kotorska). Gornji Šestani (Dedići) i Pinčići (Primorska krajina) Vukmilović. neki su iseljeni iz Kolašina i nastanjeni u Alugama (Gruža Kragujevačka). Oni su od Sasovića nevesinjskih. god. i odatle jedni u Krupinac. po nahočetu. Šćepetići (Lješkopolje).Cetinje. kao Donjaci u riječkom kraju (Ceklin). porijeklom su iz Stare Crne Gore. jedni su još u 12. god. predak Liješevića iz Pipera. ogranak Bulatovića. Drugi su iseljeni polovinom 18. god. u Svetiće . Herceg-Novi. područje Gledećkih planina. Cetinje u 16. jedni su se naselili u okolinu Prijepolja i područnog Brodareva. nekada su nosili prezime Sarap Vukičević. ogranak Radulovića. u Budvi i kao: Vukićević Vukla. Herceg-Novi. Njeguši. Dobro Selo (Cetinje). a. bratstvo u Cerovu Vukićevići (Pravilovići). sa Kosijera (Cetinje). Paštrovići.Lopoćana. kao: Vukmirović = Dragojević. a drugi u Konjarnik (južna Srbija). Bogdanovi potomci. v. doseljenim iz Sarapovića (Sarajevo). predak Bandića Vukobrat. Cetinje. Mojkovac i područna Polja. Još nije istraženo kako se i gdje razgranala ova izuzetno značajna porodica u razvoju kulture naših naroda.Kragujevac i druga mjesta. pa jedni (1904. Cetinju i u Italiji. Srna Gora.Vuki. i. Duboki Do u Đinovićima. Vasojevići: 1) grana Raketića . i kao: Vuković = Banjanin. Ubli. u Peovcima. Od njih su neki prešli u Otanju i Glumač (Užička Požega) i kao: Vukićević i drugi. Vukmirović.Riječka Nahija. iz Bjelopavlića i nastanjeni u Guberevci. Boka Kotorska doseljeni su iz Hercegovine.Pješivci. koji su se doselili od Peći (Metohija). bratstvo u selu Utrgu Vukmarković. Herceg-Novi. sjeverna Albanija Vukmanovići. potomci Vuka oko 1750. god. pripadaju Sarapima. Kotor.Lika. Ubla i Kuti. pa se od njega namnožili Vukmirovići i drugi. Od njih su neki odseljeni u Dragotine (Pula). u okolini Rožaja. u Velici i kao: Manjić koji su iz grupe Novakovića. god. srodni Vuksanovićima i Vujačićima u Crmnici.. u području Rijeke Crnojevića i od njih u Zeti iseljeni.

Bijelo Polje preselili se u Peovce (Andrijevica). god. Glavici Pavkovića u Bjelopavlićima. od kojih su kod Valjeva (Srbija). potomci kaludjera Gojka. Borovac (Žabljak). iz Gradjana (Rijeka Crnojevića).. ogranak Riježevića (Reževića). Bijelo Polje i područno Pavino Polje i Tomaševo. sišli u Boku i kao: Vukićević. porijeklom su od Prizrena. Trešnjevik u Lepenici (Šumadija). Bušnje. Morača. doselili su se iz Crne Gore 1878. god. Baošići. god. iz Rovaca preselili se u Crnču (Bijelo Polje). grana Lazarevića i kao: Djurović u Piperima. u Matičnom Gaju (Žabljak) sa nadimkom Morika oni su od Vuka Milutinovića. Marulji. god. u durmitorskom području su: Šaranac. jedni su potomci popa Vuka. polovinom 17. ogranak Grbovića. pa odatle u područnu Savinu i Kruševice. Muo (Kotor). Meštrovac i Maoče. Gradjani (Rijeka Crnojevića). Kotor. preselili se u Vojniće na Čevu (Cetinje). a u područnom Matičnom Gaju su ogranak Dobrilovića. iz Rovaca (Podgorica). Petrušinovići (Bjelopavlići). Kameno.Duboko (Rovca). grana Maleševića u Drobnjacima. iz Gacka (Hercegovina) 1693.v. i u Njegušima (Cetinje). i po doseljeniku nose prezime.Jovanović. Kameno.. Muo (Kotor) iz Stare Crne Gore. Tarašu. od kojih su Miletić u Bosni. Brazilovina (Šumadijska Kolubara). Dobrota (Kotor). Dobra Sela (Žabljak) starosjedioci. iz Zlatnog skupa (Kolašin). jedni su Ljubenković. Herceg-Novi. u Pivi. Malinska (Žabljak). Ceklin (Rijeka Crnojevića). Kotur (Paštrovići). pa su jedni Radovanović. Rogače (Nevesinje) došli iz Broćanca (Nikšić). iz Drobnjaka. i kao: Vuković . Polja i Štitarice (Mojkovac). naseljeni iz Stare Crne Gore. Pantović u Brijegu. doselili su se iz Pive. god. i odatle u područne Kuti i Žljijeb. potiču iz Kuča.. u Kotoru 1594. Liješnje i Velje Duboko (Rovca). iz Pješivaca (1840. Gradina (Kuči). u Bjelopavlićima i kao: Kaluđerović. i kao: Moljević.Rovca.. doselili su se iz Korjenića (Trebinje). Herceg-Novi (1692. ranije: Vlastelinović. Neimarević u Hercegovini. Štitarice (Mojkovac). u području Drobnjaka. Bijela (Šavnik). Kotor. Žljeb. Zaostrog (Berane). u Zetu prešli iz Lješkopolja. potomaka Novljana. porijeklom iz Stare Crne Gore. u Pivu došao je predak iz Čeva (Cetinje). iz grupe Pavkovića. Nikšić. Hercegovačka 309 . Šimun u Mratinju (Piva). a drugi od nekog drugog Vuka. doseljenici iz Liješnja (Lješnjani) u 16. grana Bojanića iz Krivošija. i kao: Lipovac. Kubasi (Grbalj). porijeklom su iz Stare Crne Gore. Bušnja i Stožer (Pljevlja). izmedju Zatona i Crnče (Bijelo Polje) iz Liješnje (Rovca). Sutomore (Bar) 1900. drugi Lapović i treći Đaković. Ogranak Dedića u Šestanima (Primorska krajina). pod Ranjevom glavicom (Pelin Do) - Broćenac nikšićki. grana Petrušinovića. u Cucama (Cetinje) grana Bajkovića. Gotovuše. označavani i kao: Bisminac. Đule. Umčarima Gročanskim i Kančarima (Šumadija). Oni su u Slatini. Jugovo. porijeklom su od Nevesinja. ranije Vuličević. pa u Dobru Vodu (Vukovići) i Kostanje (Bar). Oni su iz Morače doseljenici. doseljenici iz Podgorice. Naležići (Grbalj) 1614. god. Pažići (Bjelopavlići). kao: Malonšić u Podgorici 1492. Breze (Liješnja) . Podgorica 1465. potomci Šarenaca (Vlastelinovića). grana Novljana. Mul (Grbalj). u Morači iz Hercegovine. porijeklom su iz Pive. Ivanje u Bihoru (Bijelo Polje). Zukve (Šavnik). preselili se u Meku Grudu (Bileća). drugi odoše u Radulje i kao: Milošević. Šaranac i Bojović u Šarancima. iz Pive su se preselili u Borovac (Žabljak). Bijela. pa nastavili u Kolašinska Polja i Boljaniće. odselili su se u Bajčetine . Kuti i Ubli (Boka Kotorska). iz Pive. od Nikšića u Štedimu (Nikšić) kao: Lazarević i Vuković. ogranak Baćovića iz Banjana (Nikšić). jedni su ogranak Blečića. iz Banjana. a treći Vuković = Vukević. v. sišli u Bijelu. iz područja rijeke Tare preselili su se u Gružu Kragujevačku. srodnici Ivovića. a u područnoj Bukovici su grana Milutinovića. Muo.) doselili se iz Podgorice.