P. 1
A.C.B

A.C.B

|Views: 4,518|Likes:
Published by Zul Aseng

More info:

Published by: Zul Aseng on Aug 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

1

PAPAN SUIS UTAMA VOLTAN RENDAH
1 Pengenalan Papan suis utama voltan rendah 11kv/415v terdapat di dalam bilik sesebuah bangunan,kilang ataupun bandar yang di kenali juga sebagai pencawang berbangunan ( Indoor sub-station ). Ia merupakan lanjutan daripada pencawang utama. Pemasangan pencawang pengagihan ataupun dikenali pencawang voltan rendah hendaklah mengikuti piawaian sekurang-kurangnya mempunyai peralatan suis 11kv,pengubah penurun 11kv/415v dan peralatan fius atau peralatan voltan rendah. Pengaliran tenaga elektrik bermula daripada feeder 11kv yang di bekalkan daripada basbar 11kv. Feeder ini terdiri daripada pemutus litar voltan rendah,pengubah arus,pengubah penurun 11kv/415v dan peralatan suis yang lain atau pengasing. Kadaran voltan 415v sebagai bekalan voltan rendah akan di agihkan kepada pengguna melalui sistem satu fasa 240v dengan perlindungan suis. ( Merujuk kepada rajah 1.0 ) No 1 11 KV Basbar No 2

Pemutus Litar

Pengubah Arus 11kv/415v Pengubah SW

415 / 240V

Rajah 1.1 Litar garis tunggal pengagihan secara ringkas

Oleh sebab itu undang-undang telah di kuatkuasakan oleh badan suruhanjaya tenaga dan lain-lain bertujuan untuk mengelakkan kemalangan jiwa ataupun harta benda. Perkara-perkara yang perlu diberi penekanan adalah : 2.2 2 Keselamatan Keselamatan di dalam bilik suis amatlah di titikberatkan sewaktu mengendali perkakas ataupun papan suis utama.voltan dan sebagainya.1 Bilik papan suis utama hendaklah terletak di tempat yang sesuai dari segi keselamatan dan kedudukan beban-beban elektrik. 2. .2 Saiz-saiz papan suis utama serta kabel-kabel hendaklah mencukupi untuk membawa beban bekalan yang di tetapkan serta pemasangan jangka-jangka berkaitan untuk menunjukkan penggunaan beban.

2.4 Litar-litar yang perlu di susun dan di bahagikan supaya memudahkan pengasingan litar/perkakas yang rosak atau sewaktu penyenggaraan. .3 Alat-alat perlindungan mencegah kebakaran serta manual keselamatan yang wajib pemasangan di setiap bilik papan suis utama 2.

.5. 2.5 Peralatan-peralatan elektrik yang bermutu tinggi serta di iktiraf oleh suruhanjaya tenaga. Pepasangan perlu di rancang dari segi keselamatan dan kelegaan tempat kerja.2.1 Pelan skematik garis tunggal papan suis utama 2.6 Keperluan lain adalah seperti : a) Bilik papan suis hendaklah memerlukan pengedaran udara yang baik serta mempunyai alat ukur suhu bagi memantau bilik papan suis agar tidak terlalu panas.

Pencahayaan yang mencukupi dengan memasang lampu biasa dan kecemasan.b) Pintu dan lubang udara hendaklah di pasang dengan netting bagi menghalang kemasukan serangga. juga soket alir keluar yang mencukupi. c) PERALATAN-PERALATAN DI DALA BILIK PAPAN SUIS VOLTAN RENDA .

mengubah.3 Peranan papan suis utama voltan rendah Ditakrifkan sebagai satu kumpulan alat-alat atau perkakas suis yang bertugas menerima.B ) Pemutus litar udara (A.B) bertindak memutuskan serta membekalkan kuasa didalam litar dengan sesntuh utama berada dalam udara biasa.mengendali dan membahagikan bekalan kepada pengguna.C.C. Cara susunan alat-alat bilik papan suis utama voltan rendah adalah seperti : a) Pemutus litar minyak atau udara 33kv atau 11kv b) Alatubah voltan c) Basbar d) Panel pengecas bateri e) Panel pengatur voltan automatik f) Alatubah geganti g) Panel kawalan 4 Pemutus litar Udara ( A. Pemutus litar udara tidak boleh digunakan bersendirian kerana .

Ia perlu di lengkapi dengan o/c relay dan E/F relay dan di bantu dengan Current Transformer Saiz pemutus litar udara yang paling kecil berkadaran 613 A. Voltan keluaran pada bahagian pendua boleh di tambah dan di kurangkan dengan melaraskan lilitan pada bahagian pendua yang telah disediakan dalam rekabentuknya. Ia di gunakan untuk mengawal voltan pada pendua atau keluaran. Kawalan voltan keluaran dilakukan dengan melaraskan jumlah lilitan pada pendua.2 Alatubah voltan Pengatur pengubah (Transformer tap changing ) biasa digunakan di dalam sistem pengendalian bilik pencawang utama.1 MCCB ( Moulded Case Current Breaker ) Alat yang digunakan untuk memutuskan litar sekiranya berlaku beban lebih/arus Bahagian rangka MCCB di perbuat dari bahan bukan logam( polyster resin)dan ia di pasang tetap. Pemutus litar udara hendaklah berfungsi apabila berlaku arus lebih seperti yang ditetapkan iaitu: 100% terus menerus. 4. . dan paling besar berkadaran sehingga 8000 A. (trip dalam masa 5minit) 150% terpelantik serta merta ( 1 second ) 4. 120% selama lima minit.ia berfungsi sebagai pengasing.

3 Basbar Basbar digunakan sebagai alat perantaraan yang menghubungkan peralatan elektrik yang terdapat dalam papan suis utama voltan rendah.T diperlukan untuk mendapatkan arus yang lebih kecil untuk tujuan permeteran dan perlindungan. Penyusunan basbar bergantung kepada keperluan pengagihan tenaga elektrik disesuatu tempat. Basbar yang digunakan adalah dari jenis basbar tunggal yang disambung pada kesemua penjana.3 Litar Basbar Tunggal . Arus sebenar di bas bar di kecilkan mengikut nisbah tertentu supaya arus yang memasuki relay tidak melebihi 5A.T) C.pengubah dan feeder melalui pemutus litar dan suis pengasing. Penjana Basbar 11kv Pemutus litar Pengubah Pengasing Feeder 1 Feeder 2 4. 4.Tap changing Alat ubah arus (C.

PERALATAN-PERALATAN PERLINDUNGAN PADA PAPAN SUIS UTAMA .4.85 seperti yang di tetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga.4 Bank Kapasitor Bank kapasitor perlu di pasang pada kadaran tertentu pada papan suis utama bertujuan untuk mengelakkan kejatuhan faktor kuasa iaitu tidak boleh kurang dari 0.

160A.800A.1 Pemutus Litar Bocor Ke Bumi .500A.100A. Keutamaannya digunakan untuk mengawal beban yang berbentuk TP&N dengan kapasiti 60A. 600A. 5.dan 1200A.5 Fius kapasiti pemutus tinggi Fius kapasiti pemutus tinggi di reka untuk mengatasi arus litar pintas dengan lebih cepat dan selamat.300A.200A.400A.

Voltan kendalian tidak melebihi 50 volt.a) Pemutus litar kebocoran ke bumi digunakan untuk memutuskan litar sekiranya berlakunya kebocoran arus ke bumi. Ia dapat dikendalikan dalam masa tidak melebihi 0.2 Komponen yang bertindak mengukur beza upaya antara 2 titik dalam suatu litar dan disambungkan selari dengan bekalan. 5. 5. Terdapat 2 jenis pemutus litar bocor ke bumi iaitu : a) Kendalian Voltan b) Kendalian Arus Pemutus litar bocor ke bumi jenis kendalian voltan di gunakan untuk tempat yang mempunyai galangan sistem pembumian terlalu tinggi. Pemutus litar bocor ke bumi kendalian arus digunakan sekiranya memerlukan arus bocor ke bumi yang lebih sensitif dan putus pada nilai yang ditetapkan.25A (250mA) Meter Voltan b) 5.3 Meter Ampere Mengukur arus dalam litar atau dalam bahagian sesuatu litar dan di smbungkan bersiri dengan litar.04 saat dengan arus kendalian maksimum ialah 0.4 Meter Kilo Watt Jam .

Meter Faktor Kuasa akan memberi nisbah volt ampare dan ia hendaklah disambungkan selari dengan ukuran voltan.5 Meter Faktor Kuasa Kuasa dalam sesetengah litar A.6 Power Factor Regulator (PFR) Alat untuk mengatur perjalanan bank kapasitor. 5. 5. 5. 5. .8 Pengecas Bateri Berfungsi bagi MSB yang menggunakan bateri untuk menghidupkan janakuasa stand-by atau lain-lain. Ini hanya akan memberi kuasa ketara atau volt ampere.7 Contactor Berfungsi sebagai suis bagi memberi bekalan dari busbar ke kapasitor bank.Bertindak mencatatkan jumlah tenaga yang di gunakan dengan meningkatkan skala sebanyak satu unit bagi setiap kilowatt yang di bekalkan. Ia perlu di set sesuai dengan operasi dan selaras dengan arus bagi pengubah arus yang di gunakan.U tidak boleh di dapati dengan mengkalikan arus dan voltan.

PEMBUMIAN .

Pembumian asing bagi Neutral pengubah pengawal.Tujuan pembumian ialah untuk mendapat keterusan arus yang baik bila berlaku kebocoran elektrik.6 Pembumian di dalam sesebuah bilik papan suis utama voltan rendah dijalankan bila semua pemasangan perkakas suis berkeupayaan tinggi . (Galvani 7/10 ) .pengubah dan penyambung kabel telah selesai.papan suis.

pengubah. Jalinan tembaga disekeliling bangunan akan di sambungkan kepada paip keluli (galvani 7/10 SWG) Cth: Pemasangan pembumian dalam bilik L. Di samping itu ia juga menyambungkan perkakas suis .U R Y B Tembaga (1' x 1/8' ) Paip keluli (10-20 ft) Rajah 6.0 Pembumian bilik papan suis utama secara ringkas 6.Satu lagi pembumian pada punca Neutral di bushing voltan rendah dalam alatubah tersebut.S.Pengubah/penurun P. unit suis keupayaan tinggi dan unit penymbung. alat ubah dan papan suis voltan rendah kepada pembumian utama.V . Semua rangka dibumikan dengan menggunakan jalinan tembaga berukuran 1 x 1/8 inch yang diikatkan dengan nat di sekeliling bangunan dan bahagian rangka.1 Pembumian ini di buat pada semua rangka logam pada papan suis.

PAPAN SUIS UTAMA .

TAN RENDAH dalam bilik sesebuah bagai pencawang an daripada pencawang ikenali pencawang kurangnya mempunyai peralatan fius atau mula daripada feeder terdiri daripada pemutus 1kv/415v dan peralatan agai bekalan voltan m satu fasa 240v dengan gagihan secara ringkas .

sewaktu mengendali dang-undang telah n-lain bertujuan untuk ng sesuai dari segi mencukupi untuk sangan jangka-jangka n dan sebagainya. .

3 al keselamatan yang memudahkan pengasingan .

4 di iktiraf oleh suruhanjaya atan dan kelegaan kan pengedaran udara r suhu bagi memantau .

di pasang dengan gan memasang lampu ir keluar yang mencukupi. 5 N DI DALAM TAN RENDAH .

6 as suis yang bertugas bekalan kepada dah adalah seperti : utama berada dalam bersendirian kerana .

gan o/c relay dan E/F 13 A. dan paling besar klah berfungsi apabila 7 berlaku beban lebih/arus am( polyster resin)dan igunakan di dalam sistem uk mengawal aran dilakukan dengan pada bahagian pendua ilitan pada bahagian .

l untuk tujuan permeteran mengikut nisbah tertentu 8 hubungkan peralatan endah. Penyusunan ga elektrik disesuatu r tunggal yang disambung emutus litar dan suis .

ada papan suis utama itu tidak boleh kurang 9 LATAN .

10 us litar pintas dengan k mengawal beban 200A. .300A.400A.500A.

Voltan kendalian ekiranya memerlukan ilai yang ditetapkan. saat dengan arus kendalian 11 .utuskan litar sekiranya emutus litar bocor ke bumi nakan untuk tempat inggi.

dengan mengkalikan atau volt ampere. Ia perlu di set us bagi pengubah arus dari busbar ke kapasitor i untuk menghidupkan . Meter hendaklah disambungkan 12 r.

13 .

pengubah n ialah untuk mendapat ng bagi Neutral pengubah .papan suis.14 oltan rendah dijalankan ggi .

rangka dibumikan /8 inch yang diikatkan .pengubah. Di samping itu ia juga uis voltan rendah kepada eutral di bushing disekeliling bangunan 15 .ma secara ringkas papan suis.

SUIS .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->