POEMA LXXXI Així com cell qui es veu prop de la mort, corrent mal temps, perillant en la mar, e veu

lo lloc on se pot restaurar e no hi ateny per sa malvada sort, 5 ne pren a me, qui vaig afanys passant e veig a vós, bastant mos mals delir: desesperat de mos desigs complir, iré pel món vostre ergull recitant.

ACTIVITATS. 1. Aquest poema pertany al cicle de poesia amorosa <<Llir entre cards>> i com en el poema número XIII la presència de la mort i la seva construcció en una imatge de grans ressonàncies és evident. Quines conclusions treus del recurs de combinar el tema amorós amb la mort? Ajuda’t del text següent per contestar la pregunta:
Els facultatius pronosticaven que, si no es posava remei, l'amor hereos podia resultar mortal. No cal dir que els mètodes apuntats [mètodes curatius apuntats anteriorment per l'autora de l'article], però, no resultaven infal·libles en la vida pràctica. De fet, la qüestió donava peu a una altra hipèrbole: el poeta podia afirmar que el seu amor era tan fort que ni tota la sapiència mèdica podia guarir-lo i, per tant, només li restava esperar la mort si la dama no el corresponia. Rosanna Cantavella, «Terapèutiques de l'"amor hereos" a la literatura catalana medieval»

2. Fixa’t que en el poema no descriu en cap moment la dama. La seva potència de captivació és clara, però no tenim cap element que ens permeta construir la figura. Quin són els motius d’aquesta notable absència? 3. Amb relació a l’activitat anterior, argumenta l’opinió de la crítica segons la qual Ausiàs March supera l’estètica trobadoresca i l’estilnovista, és a dir la dama i la donna angelicata, per a arribar a un nou concepte de dona i d’amor. Quin és aquest concepte de dona? Quins trets la defineixen i per què? 4. Llegeix el poema XXIX i compara l’estructura del poema amb el que ara analitzes. Argumenta quina relació té l’animalització present al poema XXIX i com es relaciona amb el LXXXI.

5. El desenllaç del poema té a veure amb la misogínia? Quines implicacions tindria aquest fet, si fos així, respecte a la tradició trobadoresca anterior? 6. Fes una anàlisi formal del poema. Una pista: es tracta d’una cobla esparsa. La rima quina estructura presenta?

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.